You are on page 1of 1

Meghívó

MTA Pécsi Akadémiai Bizottság 7624 Pécs, Jurisics M. u. 4. konferenciaterem


2011. január 28. 16 óra

Pécsi Tudományegyetem MTA Pécsi Területi Bizottság


Középkori és Koraújkori Történeti
Történeti Tanszéke II. sz. Szakbizottsága

Tisztelettel meghívja
az alábbi kötetek bemutatójára

(900--1543)
Dinasztia, hatalom, egyház. Régiók formálódása Európa közepén (900 1543
Összeállította, szerkesztette Font Márta. Pécs, 2009.

Bemutatja: Zsoldos Attila akadémikus MTA Történettudományi Intézet


Béli Gábor egyetemi docens PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék

Aktualitások a magyar középkorkutatásban


Szerk. Font Márta – Fedeles Tamás – Kiss Gergely. Pécs, 2010.

Bemutatja: Koszta László tanszékvezetőő egyetemi docens SZTE BTK Középkori Magyar
Történeti tanszék
Pálosfalvi Tamás tudományos munkatárs MTA Történettudományi Intézet

A poltavai csata jelentősége


jelentősége az orosz és a svéd történelemben
Szerk. Sashalmi Endre – Miszler Tamás. Pécs, 2010.

Bemutatja: Bebesi György egyetemi docens PTE BTK Újkortörténeti Tanszék