.

.

~

'Stilul gotic a fost primul stil, cu adevarat original, care s-a nascut in nordul Europei. Vreme de peste 300 de ani au lost inalfate catedrale ~i biserici inundate de lumina, ca expresie a Pietafii ~i a miindriei
S

cre~tine.

tilUl romanic, cel care adominat arhitectura Evului Mediu, a fost impresionant mai ales prin dimensiunile mari pe care le-a promovat. Peretii trainici, coloanele solide ~i stalpii masivi Impiedicau trecerea luminii naturale, aspectul catedralelor ~i al bisericilor fiind Intunecos, sever. Aceste cl~diri inspirau un sentiment de team~ amestecat cu veneratie. La_mijlocul secolului al XII-lea, In Franta a ap~rut un nou stil de cl~diri ecleziastice, complet diferite, ale c~ror tumuri se avantau c~tre lnaltul cerului, a c~ror structurn de rezisten~ era, In mod vizibil, mai putin solid~ ~i mai gratioas~ decat cea a predecesoarelor sale din perioada romanic~.
O Catedrala Salisbury din Wiltshire are cea mai inalt3 turl3 din ,ar3 ~i se num3r3 printre capodoperele arhitecturii gotice din Anglia.

~i curentul ~i-a atins apogeul -cunoscut sub denumirea de gotic tarziu -cam 1n jurul sfar~itului de secol, cand a 1nceputconstruirea catedralelor din Chartres,Reims ~i Amiens. in cele din urma:, la Beauvais, cea mai Inalta: constructie dintre toate, ambitiile de Ina:time au depa:~itposibilita:tile tehnice ~i In anul1284 arcada care sustinea plan~eul destinat corului s-a pra:bu~it. Noi descoperiri Goticul a reprezentat o perioada: de schimbare a valorilor 1n religie dar ~i un curent care a profitat de noile descoperiri tehnice. Cla:dirile construite In vechiul stil romanic erau atat de masive deoarece exista convingerea ca: pentru a sustine tavanul era nevoie de o zida:rie masiva:. Din punct de vedere tehnic, sistemul gotic oferea posibilitatea de a stabiliza structuri mult mai Inalte prin utilizarea unor suporti mai putin masivi. Acest lucru a fost posibil prin introducerea unor elemente specifice, ca de exemplu arcadele In stil gotic, boltile cu nervuri sau contraforturile aparente. Arcurile butante sunt considerate a fi elementele reprezentative ale stilului gotic. Ele atrag privirea ~i creaza:o senzatie de Ina:ltaremult mai accentuata: decat formele rotunjite caracteristice stilului romanic. Deasemenea, arcadele gotice erau mult mai stabile ~i mai flexibile, permitand diferite grade de Inclinare. O descoperire cruciala: care a avut mare importanta: pentru arhitectura gotica: a fost aceea ca: greutatea constructiei putea fi concentrata:1nanumite puncte, bine determinate. Daca:aceste puncte erau bine sprijinite, alte pa:rti ale structurii nu mai erau supuse unor
21

O Un vitraliu din catedrala Chartres din Fran~a. in decursui perioadei gotice realizarea vitraliilor a devenit o ~ adevarata arta. :3 Picturile se realizau ~ in culori foarte vii ~i ~ lumina care trecea r prin sticla colorata ~ crea in marile cate] drale o atmosfera 02 magica.

in~lti~ea ~f lumina din interior irnpresionau ~i ele 6chiul spectatorului. Pentru cei obi~nuiti .cu cl~dirile construite 1n stil rornanic, exper rienta gotic~ a p~rut probabil neobi~nuit de r;in~lt~toare ~i de eliberatoare. I ~ Noul stil ~i-a f~cut aparitia In Franta, la im~n~stirea St. Denise, situata doar la mic~ dis;c tant~ de Paris. Lucrarea s-a efectuat 1ntre anii : 1140-1144, la cornanda staretului Suger, Ins~ 1nu se ~tie dac~ ideile principale i-au apartinut

acestuiasau maestrului pietrar care a construit cl~direa. Cu sigurant~, staretul Suger a apreciat rezultatul, rriai ales "lumina minuna~ ~i permanent~ care trece prin vitraliile colorate". Noul stil a devenit foarte modern ~i in decurs de 20 de ani au lnceput s~ se construiasc~ catedrale gotice in Sens,Noyon ~i Laon, toate situate in zona Parisului.in anul 1163 a lnceput construirea catedralei Notre Dame din Paris. Turnurile se ln~ltau din ce in cemai sus

George's Chapel. curentul gotic a avut un impact mult mai mic. in decursul timpului. partea inferioara a nervurilor s-a modificat devenind piloni dispu~i la distante regulate. pana In secolul al XVI-lea cand curentul gotic a fost lnlocuit de curentul renascentist.In mod similar. specific engleze~ti. fiind caracterizata de liniile drepte ~i de repetarea unor decora1. Ele puteau fi mult subtiate sau puteau fi chiar eliminate astfellncat s.iunile bogate au reprezentat ~i tendinta europeana . Ele se legau de pereti prin intermediul unor coloane subtiri curbate care preluau. Tendinta de simplificare a aparut odata cu a~a numita perioada "perpendiculara" (1360. Personajele de sine-st~tatoare. au Inlocuit. Fran. Boltile au fost astfel modificate prin intermediul unor nervuri care le sustineau. unde tradi1. ~irurile de contraforturi aveau la capete varfuri ascutite. printre numeroasele capodopere ale arhitecturii gotice se pot aminti: Wells. In decursul careia au fost introduse multe elemente originale. unde. aceast~ tehnic~ caracteristic~ a curentului gotic. oferit de contraforturi permiteau naosului (suprafata central~ a unej.iile ~i climatul erau foarte diferite. Contraforturile au fost plasate la o anumit~ distant:l de pereti Inlocuind vechile structuri masive de rezistent:l.iuni simple.a. gratioase.1550). conice care le confereau ~i mai mult senzatia de verticalitate. decora1. Oricum. in Anglia. la randullor. chiar dac~ catedrala din Milano este o mostr~ de stil gotic italian. Spatiile dintre "oasele" scheletului se puteau acoperi cu sticl~ sau se puteau amplasa diverse statui. biserici) s~ se 1nalte deasupra navelor laterale. De fapt. sculptate fluent.! lase loc pentru trecerea luminii naturale In interiorul constructiei. Curentul gotic s-a extins din Franta In Anglia ~i Germania. eforturi atat de mari.ie. englezeasca a stilului gotic. "Osatura" din piatra Rezultatul final al aplic~rii acestor tehnici l-a constituit transformarea cl~dirilor ecleziastice masive In cl~diri din piatr~. cu viti"aliile catului superior In sigurant~. In scurt timp a devenit curentul dominant.iindu-se mult ~i creand adev~rate dantel~rii. concentrand ~i mai mult principala tr~s~tura a stilului gotic. ilustreaza in mod impresionant. Personajele au devenit mai pu1in izolate ~i mai umane. In orice caz. Postamentul O Marile catedrale gotice au creat numeroase oportunita1i de progres sculpturii.ln mare masur~ reliefurile -o form~ de sculptura In care personajele se Inalt~ din fundal. Fiecare 22 .ARHITECTURA GOTICA O Interiorul elegant al catedralei din Beauvais. Decoratiunile pietrelor plasate In partea de sus a ferestrelor respectau ~i ele. in perioada gotic~ a Inflorit ~i sculptura: marile catedrale au oferit nenum~rate oportunita1. Acest stil a ramas In istorie ca versiunea distincta. ceea ce a dus la transformarea vechilor pereti solizi 1n suprafete elegant arcuite. stilul gotic cu idealurile sale de inal. tendinta gotic~ general~. Lincoln ~i Salisbury Cathedrals. numit~ omamentare traforat~. 1n vreme ce lncercari de simplificare engleze~ti nu a avut un echivalent european.ime ~i gra. un ideal prea inalt deoarece arcada originala s-a prabu~it ~i a trebuit reconstruita. sub1. mai realist~. foarte eficient. De exemplu. Windsor. Ele neutralizau Impingerile laterale ale boltilor. Spatiile dintre nervuri au fost acoperite cu materiale relativ u~oare. aceast~ descriere este incapabil~ s~ exprime1ndemanarea ~i simtul artistic cu care constructorii au Imbinat cuno~tintele tehnice cu cele estetice. preluand eforturile. Contraforturi aparente Contraforturile aparente au reprezentat un alt rafinament gotic. Mai spre sud. Impingerile laterale. pe ambele p~rti. a creat motive decorative complexe chiar ~i pe bordurile bol1.ilor. Primei perioade gotice engleze~ti (1180-1280) i-a Um1at perioada decorativa (1280-1360). York Minster. Westminster Abbey ~i St.i pentru o art~ ce avea s~ devin~ mai str~lucitoare. Simplitatea acestui stil l-a facut sa fie potrivit nu doar pentru cladirile mari ci ~i pentru bisericile parohiale din 1ntreaga tara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful