Antetul organizatiei

ADEVERINŢĂ
Se adevereşte prin prezenta că studentul/a....................................... a
efectuat

practica

de

specialitate

în

cadrul

.........................................în

perioada ....................................
Pe perioada menţionată studentul/a a participat la urmatoarele activitati:
................................
....................................
Propunem acordarea notei..........
S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la Facultatea de Comunicare şi
Relaţii Publice din cadrul Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative
(S.N.S.P.A.).

DIRECTOR
(semnătura directorului şi stampila firmei)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful