"Ne može biti svetskog mira bez smirenog uma, i nema smirenog uma pod kontrolom uma"

Keti O'Brajen Još pre raspada Jugoslavije zainteresovao sam se za politički fenomen, poznat u javnosti pod dosta neodređenom sintagmom "novi svetski poredak". Intuitivno sam znao da se pojavljuju obrisi novog, mračnog koncepta svetske dominacije, već osmišljenog i sada spremnog za realizaciju. Zalivski rat, raspad Sovjetskog Saveza i stvaranje novih država u Aziji, kao i raspad Varšavskog pakta i nastanak novih država u Evropi, razbijanje Jugoslavije, pa zatim pritisak da se ona dalje usitnjava, uz činjenicu da Sjedinjene Američke Države u poslednjih dvadeset godina naglo jačaju vojno-industrijski kompleks sa ciljem da preuzmu ulogu neporecive svetske sile, novog Rimskog carstva, šu bili neka vrsta iznudice da sada počnem da objavljujem prikupljeni materijal. Očigledno je da su stare vrednosti pravnog sistema sveta pale u vodu, postale podložne manipulaciji i relativizaciji prema trenutnoj po trebi. Pravda se pretvorila u karikaturu legitimnosti. U ovoj travestiji, licememom zaklanjanju iza navodno slobodno izglasanih odluka Ujedinjenih Nacija, Saveta bezbednosti i Evropske zajednice, i dalje stoji ogoljena sila i interesi nadnacionalnog centra moći, konglomerata politike, tajnih društava, bankarskog kapitala i čitave prateće medijske buluraente u službi takozvanog Novog svetskog poretka. Aktivnu ulogu u njegovom stvaranju je odigrala i Katolička crkva, od trenutka kada se na njenom čelu našao Jovan Pavle II. Oživelo papstvo se ponovo našlo u svojoj omiljenoj ulozi aktivnog političkog aktera u svetovnoj areni.
7

Dosije Omega Izbor Jovana Pavla II, 1978 godine, bio je signalni događaj. Njegovo učcšće u rušenju komunizma u Poljskoj imalo je efekat doraina koje padaju i u nizu ruše ceo red. Pri tom je u susretu sa Ronaldom Reganom, 7 juna 1982 godine, formalizovan ovaj pakt sveopšte kampanje U rušcnjc komunističkog carstva. Ričard Alen, Reganovog savetnik za nacionalnu bezbednost, nazvao je ovaj savez Svetom Alijansom.. Ključni članovi i učesnici iz američke administracije bili su svi od reda pobožni katolici i članovi Malteških vitezova: Šef CIA, Vilijam Kejsi; Aleksandar Hcjg; Alen, Klark; Volters i Vilijam Vilson, Reganov ambasador u Rimu. Ova imena spominjem zato što će se mnogi od njih pojaviti kasnije u našoj priči, kao Članovi tajnih i polujavnih društava koja čine okosnicu "vlade u senci" Amerike i osnovnu snagu Novog svetskog poretka. Ne može se reći da nagoveštaja nije bilo. Džems Varburg, u svedočenju pred Senatskim komitetom za inostrane poslove, 17 februara 1950 godine, otvoreno je pripretio:
"Imaćemo svetsku vladu, sviđalo se to vama ili ne, milom ili silom."

U vesti agencije "Asošijeted Pres", od 26 jula 1968 godine, se kaže:
"Guverner Njujorka, Nelson A. Rokfeler, izjavljuje da će kao predsednik raditi na međunarodnom stvaranju 'Novog svetskog poretka'."

U listu "Sijetl Post Intelidžens", od 18 aprila 1975 godine, Henri Kisindžer je izjavio:
"Naša nacija je jedinstveno nadarena da igra stvaralačku i presudnu ulogu u Novom svetskom poretku koji se uobličava oko nas."

Vrlo brzo nakon ove izjave, u Americi je obnarodovana inicijativa trideset i dva Člana Senata i devedeset i dva člana predstavničkog doma. Ovaj dokuraent od 30 januara 1976 godine, poznat kao "Deklaracija o međuzavisnosti", nedvosmisleno kaže:
"Pre dve stotine godina naši preci stvorili su novu naciju. Mi sada moramo da se udruzimo sa drugima i da stvorimo Novi svetski poredak." 8

Uvod Američki predsednik Džordž Buš je, 12 maja 1989 godine, u jednom javnom istupu rekao: "Konačno, naša stvarnost je da ponovo primimo Sovjetski Savez u Svetski poredak. Možda će Svetski poredak u budućnosti biti istinska porodica nacija." Da podsetim koliko je pamćenje sveta kratko i koliko se istorija sveta zaista ponavlja, pogotovo onda kada neki procesi nisu dovedeni do kraja, citiraću Adolfa Hitlera koji je rekao: "Nacional-socijalizam će iskoristiti svoju revoluciju za uspostavljanje Novog svetskog poretka."

9

I Deo

Moj prvi pokušaj, objavljivanje materijala o Redu Četvrtog Rajha, bio je više nego ohrabrujući. Citaoci su sa zanimanjem, i često nevericom, propratili pojavljivanje ovog teksta i zato sam ga uključio u ovu knjigu kao neku vrstu "prvog poglavlja", a u daljim. poglavljima ću se vraćati na neke od tema, produbljivati ih i širiti novim podacima.

RED ČETVRTOG RAJHA

Pred Apelacionim sudom Četvrtog distrikta, krajem 1991 godine, pojavio se neobičan slučaj. Tužitelj je bio Majkl Akvino, potpukovnik američke armije u rezervi, a tuženi, tadašnji vojni sekretar, Majkl Stoun. Razlog za tužbu je bio taj što je protiv Akvina vođena istraga od strane Vojne kriminalističke istražne službe, CID (Criminal Investigation Division), u vezi optužbe za seksualnu zloupotrebu dece, a taj izveŠtaj je naneo moralnu štetu Akvinu, koji je tražio da se njegovo ime briše iz dokumenata u vezi sa ovim slučajem. Sud je procenio da se pod članove zakona o zaštiti privatnosti ne može svrstati relevantna istraga CID-a, jer ostaju osnovane sumnje da je Akvino umešan u delovanje satanskog kulta i seksualnu zloupotrebu dece. Novinari su se odmah bacili u sopstvenu istragu ovog slučaja i uskoro su se pojavili obrisi monstruoznih aktivnosti povezanih ne samo sa pedofilijom, već i sa satanizmom, neonacizmom, ispiranjem mozga i drugim zloupotrebama koje su išle do najviših instanci CIA, Pentagona i Bele kuće, a predstavljale su deo svesne, koordinirane akcije na Širokom planu, sa ciljem osvajanja svetske vlasti.

Zloupotreba dece u bazi Prezidio
Naša priča počinje u novembru 1986 godine. Tada su policija San Franciska, FBI i CID započeli istragu na osnovu optužbe da je Geri Hembrajt seksualno zloupotrebljavao decu koja su mu bila poverena na čuvanje, u "Dečijem centru za razvoj", pri vojnoj bazi "Prezidio". Kapetan američke armije, Leri Adams Tomson, je 12 avgusta 1987 godine prijavio vlastima da se njegova trogodišnja ćerka, koja je 13

Dosije Omega pohađala centar u vreme kada je tamo radio Hembrajt, vidljivo prestrašila kada je ugledala Akvina i njegovu ženu prilikom slučajnog susreta u pošti vojne baze. Tada je ocu rekla da je plaše Miki i Sembi (Akvino i njegova žena). U razgovoru sa agentom FBI, devojčica je ponovila da su nju i drugu decu, Miki, Sembi i gospodin Geri vodili u stan gospodina Gerija i tamo se sa njima "igrali". Tako je policijska istraga proŠirena i na visokog oficira američke armije. Policijski inspektor Glen Pamfilov je 14 avgusta 1987 godine izvršio pretres Akvinovog stana, zaplenio fotografsku opremu, filmove, dnevnike i telefonske adresare. Potom je obavio seriju razgovora sa roditeljima i osumnjičenima, i sastavio policijski izveštaj, čiju kopiju imam i iz kojeg ću vam citirati jedan deo. Specijalni agent Klajd Formen obavio je razgovor sa Leri Tomsonom, njegovom ženom Mišel i njenom ćerkora Kinsi Adams i zabeležio sledeće; "U vreme kada je datirano čudno zbivanje u dečijem centru (1986 godine), Leri Tomson je dolazio da uzme malu Kinsi i u dva maha mu je Geri Hembrajt rekao da se Kinsi upiškila u gaćice, što je bilo neobično, jer je Kinsi to prestala da radi godinu dana pre toga i to joj se više nije deŠavalo. U to vreme, Kinsi je počela da doživljava noćne more i upiskila bi se pri tom od straha. U januaru 1987 godine Kinsi je zapoČela sa medicinskom terapijom, a u februaru 1987 godine, posle Četiri seanse, terapeutu je postalo jasno da je bila seksualno zloupotrebijena od strane ljudi čije je nadimke znala. Bili su to Miki i Šembi. U sredu, 12 avgusta 1987 godine, Lari, Mišel i Kinsi su bili u pošti baze Prezidio, kada je Kinsl pritrčala Leriju i grcevito se uhvatila z.a njegovu nogu. Leri je podigao pogled i ugledao Majkla Akvina. Leri je upitao Kinsi da ti poznaje tog čoveka u beloj košulji. Kinsi je rekla: 'Da, to je Miki. Zatim je dodala: 'On je loš čovek i ja ga se bojim'. Leri je pratio kolima Akvina do njegove kuće, gde su ugledali njegovu Ženu. Kada je Leri upitao Kinsi da li poznaje tu ženu, ona je odgovorila: 'Da, to je Sembi'. Zatim se Leri odvezao svojoj kući i pozvao nas. Sledećeg jutra, agent Formen je obavio razgovor sa Kinsi, koja je prvo prepoznala na fotografiji Gerija Hembrajta i rekla da joj je Geri stavljao svoj penis u usta, vaginu i zadnjicu, da ju je odvezao svojoj kući. i da ju je tu fotografisao. U stanu su bili prisutni Miki i Šembi. Miki je radio isto što i Geri. Miki i Geri su bili obuceni u žensku odeću, a Šembi u tnušku. Kinsi je izjavila da se u kupatilu nalazi kada sa lavljim sapama. Policijskom proverom je utvrđeno da se na adresi gde ih je 14

Naravno. Februara 1987 godine u gradu Talahasi. Takođe je izjavila da dnevna soba ima crne zidove. Akvino u pismu detaljno opisuje svoj put i boravak u Nemačkoj.Red Četvrtog Rajha Kinsi odvela zapravo nalazi stan Majkla Akvina. uhapšena su dvojica ljudi u Čijem društvu je bilo šestoro dece. U jednom privatnora pismu Akvino opisuje svoj boravak u Londonu. Deca su bila gladna. Ono što je raanje poznato je fla je Majkl Akvino (dok je bio u službi) radio za "Odelenje psihološkog rata" američke armije. već je tužio sudu sve one koji su naneli štetu njegovom ugledu. a najmlađe dve godine. bog konfuzije". na drugom kraju Amerike. niko se nije potrudio da razjasni tajnu satanističkog kulta Hram Seta. odlučio je da posle Engleske otputuje u Nemačku i poseti Himlerov zamak "Vevelsburg". Kao oduševljeni pristalica nacističkog okultizma. a na plafonu sobe je naslikan krst. kako je ciniČno rečeno. Belgiji i Nemačkoj. kao programer "kontrole uma" i sličnih projekata. Florida. Kinsi je izjavila da je snimana filmskom kamerom dok se kupala u kadi. a posebno ističe da je uz čuvarevu dozvolu nekoliko sati sam proveo u Sali mrtvih. izbila je nova afera sa decom. ili je bar tako rečeno. Nacisti i crna magija Akvino je ne samo ostao na slobodi. koji je bio uređen prema crnomagijskim ritualnim potrebama SS-a. od kojih je najstarije imalo sedam. Pre toga je bio u delegacji Saveta za međunarodne odnose koja je obilazila instalacije NATO pakta u Engleskoj. Armija se finansijski nagodila sa porodicama navodnih žrtava." Istraga se otegla tri godine. o čemu je pisao u američkim okultnim časopisima. kojeg je osnovao Akvino. i da je jezuita sa otvorenim pronacističkim stavovima! U isto vreme. a Geri Hembrajt je nekako u isto vreme umro od side. niti ko su bili njegovi Članovi i čime su se bavili. u kome postoji kada sa lavljim šapama. Privatni deo posete u Engleskoj je posvetio obilasku knjižara sa okultnom literaturom i bio oduševljen što je našao retku knjigu pod naslovom "Set. Ali tragovi aktivnosti ovog čoveka se ipak otkrivaju. zapuštena 15 . U razgovoru koji je agent Formen obavio sledećeg dana.

na Bahamima. "otkriće materice kod koze i male koze unutar materice". otvaranje utrobe životinja. Japanu. Dvojica elegantnih belaca su identifikovani kao Daglas Emerman i Džems Havel. Pandorina kutija je bila otvorena.Dosije Omega i neuredna. Nije se mnogo saznalo. Maleziji. neke stvari su se zadnjih dvadeset godina prečesto ponavljale da bi se reklo kako je reč o čistim koincidencijama. autonomna organizacija u okviru FBI). Međutim. kao i fotografije dece i odraslih kako uČestvuju u krvavim ritualima žrtvovanja životinja. Bilo je potrebno sedam godina da se otkrije da iza Nalazača stoje CIA i FCIA (Foreign Counter Intelligence Agency. Mk Ultra 16 . Od 1977 godine održano je vise saslusanja pred senatskim komitetima na ove teme. već za neku drugu organizaciju. Mnogo se špekuliše sa fenomenom ispiranja mozga i kontrole uma. a druga "Prodor u Pentagon". Učešće dece u seksualnim i magijskim ritualima izazvalo je reakciju svih onih koji se bave fenomenom kontrole uma (mind control). Sve što je pronađeno govorilo je ne samo o raširenosti mreže. Fotografije pokazuju klanje.. CIA je stoga prekinula odnose sa FCIA i na taj nacin pokušala da opere ruke. Hong Kongu. Pritisnuta otkrićem. a sve to je preuvelicano u filmovima i knjigama do fantastičnih proporcija. koju je osnovala kao paravan za obuku na kompjuterima za svoje članove. ali su se Nalazači navodno oteli kontroli.. već i o njenim dubljim ciljevima. Ono Što je bilo interesantno je to da su pripadali misterioznoj organizaciji Nalazači (The Finders). U kompjuterima je nađena kompletna šema kupovine. Počele su da kruže priče o projektu Mk Ultra i projektu Monarh u okviru njega. Nađeni su foto-albumi sa fotografijama odraslih i dece u seksualnira pozama. nije se mnogo objavilo. Citava serija fotografija pokazuje u detalje uklanjanje testisa kod jarca. jer su filijale postojale u Londonu. nađena su uputstva kako da se obezbeLIC dcca za nepoznate svrhe. u ovom slučaju dve koze. U stanu. ritualnog zloupotrebljavanja dece i decijeg ropstva. fotografije gole dece i ostali materijal koji jc ukazivao na razvijen posao kidnapovanja dece. dranje kože i čerecenje životinja izvedeno od strane dece. Ali. često i namerno kako bi se zavarali tragovi. Nemačkoj. kao i uputstva kako se izbegavaju carinske i druge službe. ali nešto se ipak zna. za koju se prcdposlavljalo da ne radi samostalno. Africi i Kostariki. transporta i isporuke dece. Istraga je utvrdila da postoji globalna. dečije pornografije. koji je pripadao grupi. jer je jedna fascikla nosila naziv "Palestinac". svetska mreža za trgovinu decom. CIA je priznala da je nadleŽna za organizaciju Nalazači.

koja je "razgrađena" sa trideset elektrošokova.Red Četvrtog Rajha je program CIA. Nastao je kao reakcija na mnogo naprednije programe ispiranja mozga koje su imali Rusi i Kinezi. kako bi se ispitalo delovanje droge u operativno realističkom 17 . Sredstva su u početku bila primitivna (droga i elektroŠokovi). Ovu proceduru je pratilo intenzivno ponavljanje poruke sniraljene na traci. Sezdesetih godina su vršeni eksperimenti na bolesnicima u psihijatrijskim bolnicama i na kriminalcima u zatvorima. Drugi pacijenti su doživeli oštećenje mozga. uglavnotn bez njihovog znanja i pristanka. koji je trajao od 1953 godine do šezdesetih godina veka. Jedan od najmračnijih rukovodilaca eksperimentima bio je kanadski psihijatar dr D. nisu potražili pravnu pomoć odmah poŠto su počeli da doživljavaju negativne efekte i "flešbekove". Kameron je predlagao isprobavanje raznih vrsta droga. Agencija je ubrzo shvatila da se tehnike kontrole uma mogu proširiti na programiranje atentatora ili nepoželjnih političara (sa sopstvene ili protivničke strane) i poslovnih ljudi. Jedan od najdrastičnijih slučajeva je Kameronova pacijentkinja Rita Cimerman. na kojima su vršeni eksperimenti iz programa Mk Ultra. do Šesnaest Časova dnevno. te posle dvadeset godina nemaju pravo na kompenzaciju. a 1988 godine CIA je platila velike sume kao odštetu nekim žrtvama ovih eksperimenata. uključujući kurare (paralitik). Eksperiment ju je ostavio dezorijentisanom. dok se pacijent nalazio u delimičnoj čulnoj izolaciji. Iven Kameron. Zvanični predstavnici CIA priznali su na suđenjima da je od stotina ljudi. iako nisu znali da su subjekt eksperimenta. samo četmaestoro unapred obavešteno o tome. u svom osnovnom vidu. Oni koji su preživeli su podneli tužbe protiv CIA u Americi i Kanadi. Njima je agent CIA u San Francisku dao LSD. kako bi služili ciljevima i interesima nalogodavca. gubili posao. šest do sedam dana uzastopce. a cilj mu je bio otkrivanje tehnika ispitivanja uhvaćenih špijuna i izvlačenje tajni iz njih. imali problem adaptacije. sa vrlo jakim elektrošokovima i u nekim slučajevima ponovljenim davanjem jakih doza LSD-a. Slučajevi u kojima su zatvorenicima i vojnicima davane razne droge bez njihovog znanja. finansiran program kontrole ljudskog ponaŠanja) vidi se procedura slamanja tekućeg ponašanja pacijenta. na sudu su bili odbačeni sa presudora da tužioci. koje je pratilo pedeset i šest dana davanja droge koja izaziva san. tako da su ranoge žrtve ovih eksperimenata završile tragično. kao deo nove tehnike. Iz jednog njegovog memoranduma "Društvu za istraživanje ljudske ekologije" (paravan za CIA.

Vratimo se Nalazačima. San Francisku i rnnogim drugim američkim gradovima. Ima ih u Los Anđelesu. Podmetanje dece bogatim perverznjacima ima za cilj prikupljanje novca za tajne operacije. završilo se kao kult koji je imao za cilj obučavanje dece koja će biti podmetana radi ucene političarima. kao i obuku dece da budu operativci i profesionalne ubice. već i obaveštajnim radom. diplomatama. što će te ljude dovesti u poziciju da budu ucenjeni. Nebraska. Kao i u nacističkom programu Lebensborn. a daju mu imena kao što su "Student". koji ovu decu pretvara u bezosećajne robote pod punom kontrolom i koja se koriste za nepojmljivo mračne ciljeve. poslovnim ljudima i službeniciraa organizacija koje čuvaju red i zakon. davanju dece u posebno odabrane porodice. Sem što rade u kongresnoj biblioteci i kancelarijama kongresmena kao saradnici i službenici. "Prozivač". Osnivač Nalazača je Marion Peti. do uzrasta kada prelaze u centre CIA ili vojne baze. odlaze i na aktuelna mesta širom sveta. Naročito su brojni u Vašingtonu. Voli da drži predavanja u rasponu od načina života u Nju Ejdžu (New Age) do istočnog misticizma. od stranc federalnih organa. tužni proizvod "poremećaja visestruke ličnosti" ("multiple-personality disorder"). Danas programi iz oblasti kontrole uma funkcionišu na mnogo suptilnijem i mračnijem planu. "Nalazač staze" i slično. Ono što su Nalazači započeli kao eksperimentalni život u komuni. postoje dokazi o selektivnom odabiranju dece. gde se odgajaju po posebnom programu. "Setač". koja će biti podmetnuta pedofilima na visokim funkcijama u vladi. novembra 1988 godine. Oni se ne bave samo trgovinom dece. ma koliko to Čudno zvučalo u današnje vreme. koji živi na velikom imanju u Virdžiniji i koga sledbenici smatraju guruom. penzionisani podoficir američkog vazduhoplovstva. izazva18 . Prograra Monarh ima za cilj stvaranje dece špijuna. Afera u Nebraski Zatvaranje "Frenklin Komjuniti Federal Kredit Junion" u Omahi. Ima dokaza da su začetnici ovog programa u Americi bivši nacisti. armiji i velikim firmama. gde se radi na tajnim programima i gde se obuka kompletira.Dosije Omega okruženju.

Seksualna zloupotreba dece. usled čega su obojica poginuli u toj nesreći. Ono što je u početku izgledalo kao finansijski skandal. Zvanični izveštaj o nesreći nikada nije objavljen. Već sutradan po smrti G. Istražni tim države Nebraska. Skandal je uporno istraŽivao. Očevidci nesreće su tvrdili da su pre pada aviona čuli eksploziju. misteriozno se srušio. da je mkovodio organizacijom koja je decu šetala po Americi. učešće dece u satanskim ritualima i njihovo nestajanje je jedna od najčešće zataškavanih istina u Americi. King mlađi. FBI je zaplenio svu dokumentaciju iz njegove službene kancelarije. bivši visoki funkcioner FBI. Leri King (tada četrdeset i četiri godine star) je bio prominentni aktivista Republikanske stranke. koji je radio na ovom slučaju. a 11 jula 1990 godine njegov mali privatni avion.Red Četvrtog Rajha lo je šok sve do Vašingtona. gde su ona seksualno zloupotrebljavana od strane bogatih i uticajnih članova Republikanske stranke. u kome je leteo sa sinom. pranju novca i ritualnom ubistvu. svako veliko policijsko odelenje u Americi popunjava standardne formulare 19 . Mnogi su bili šokirani saznanjem da je King pedofil i homoseksualac. U aprilu 1990 godine je otkriveno da mu se telefon prisluškuje. Gerija Karadorija. Znaju broj ubistava. eskaliralo je u gnusnu priču o seksualnoj zloupotrebi dece. Svakog meseca. U septembru 1989 godine neko mu je provalio u kuću. Ted Ganderson. koji je šesnaest godina bio jedan od najuspešnijih zakonodavaca ove američke države. u čemu zdušno učestvuju i sudovi i istražni organi. Uhapšen je direktor Lorens E. koji je na konvencijama stranke 1984 i 1988 godine pevao nacionalnu hiranu prilikom otvaranja. ovako je prokomentarisao podatak iz "Riders Dajdžesta" da u Americi svake godine nestane oko sto hiljada dece: "FBI ima precizne podatke o broju ukradenih automobila. Uskoro pošto je preuzeo ovaj posao. i napisao knjigu o njemu. koji je posle dvadeset i osam godina službe napustio ovu organizaciju i osnovao sopstvenu konsalting firmu za pitanja sigurnosti. silovanja i pljački. iza čijeg je munjevitog uspona do uspeha i slave stajao čitav niz moćnih ličnosti iz politike i biznisa Nebraske. od prijema do prijema. počele su da mu se događaju neprijatne stvari. trgovini drogom. "zvezda" u političkom usponu. poznatiji kao Leri. Karadorija. senator iz Nebraske Džon De Kemp. na svom čelu je imao odgovornog i upornog šefa. Nedostajalo je četrdeset miliona dolara. ali nemaju pojma koliko dece nestane svake godine! Jednostavno ne traze te podatke.

osudio Ališu Oven za osam dela krivokletstva. pedofilsku zloupotrebu i prostituciju maloletnika. Birou bi bilo lako da doda još jednu rubriku ovoj statistici i tako učini preokret u korist svakog prijavljenog nestanka deteta. kroz onemogućavanje dobijanja povlašćenih zajmova. između četiri i deset miliona dolara kroz "Stejt sikjuriti sejvings". preko koje su uzimali milione dolara kredita sa malim karaatama. su odbačeni kao fantazija. devojčice Lorete Smit i Neli Veb. skandali sa zlo upotrebom dece u pomografskoj industriji. ali zbog finansijskih malverzacija! I ostali slučajevi. Ukrali su.Dosije Omega radi kriminalističke statistike i salje ih u FBI." Pedofili i homoseksualci na slobodi. finansijskim malverzacijama. Ubeđen sam da FBl ne traži ove podatke. Sud je na kraju. a pri tom su koristili sva sredstva da se zataškaju afere sa drogom. Vrhunac te osionosti je suđenje koje je održano 1991 godine. žrtve na robiii ■ Koristeći vlast u državi Nebraska. je i podatak da u novije vreme pedofili rade plastične operacije kidnapovanoj deci kako bi zaturili trag. šefa policije grada Omaha. Taj problem bi zahtevao akciju. Lerija Kinga i drugih. je u nekoliko godina počinio neverovatne zloupotrebe. Osnovali su novu državnu agenciju. na kaznu od devet do dvadeset i sedam godina zatvora! Pol Bonači. Prevarili su farmere u državi za dve stotine miliona dolara u neisplaćenim kompenzacijama. sem neadekvatne zakonske regulative. uz znanje guvernera Boba Kerija. Ališa Oven je tvrdila da je bila žrtva seksualnih zloupotreba od strane oblasnog sudije. 20 . da ne spominjemo slucajeve kidnapovanja dece u ritualne svrhe. Ono što otežava akciju pronalaženja dece. koje su silovali ljudi koji su ih usvojili. čije je svedočenje bilo šokantno. "Nebraska Investment Fajnens Autoriti". umesto osude ovih ljudi. proglašen je takođe krivim. Suočili bi se sa trenutnim zahtevom javnosti za akcijom. i oko četrdeset railiona dolara kroz "Komonvelt sejvings kompani". jer ne želi da ih vidi. po tužbi devojke Ališe Oven i dečaka Pola Bonačija. pa je otišao u zatvor zbog "napastvovanja dečaka"! Lari King je dobio petnaest godina zatvora. iii u nekim slučajevima i uhistva dece. jer bi cifre pokazale da je reč o velikom društvenom problemu. rukovodeći tim.

pedofil povezan sa trgovinorn droge. Zbog zataškavanja ovog slučaja i umešanosti visokih ličnosti FBI iz Vašingtona. umešan u poslove sa drogom. De Kemp je konstatovao da je ovde bila posredi ne samo pedofilija i pornografija. šef policije u Omahi. U zatvorenoj. Tom Mekini. gradonačelnik Omahe. vec i trgovina drogom koju su deca raznosila na svojim brojnim putovanjima širom SAD-a. Ankcta je pokazala da devedeset i tri odsto ispitanika veruje da su deca govorila istinu. Sema je bila vrlo prosta. pomoćnik oblasnog tužioca. Prema istraživanjima nezavisnih organizacija. cvede. gde bi se ove velike sume kratkoročno pozajmljivale drugiraa. King bi pozajmio novac ulagača na rok od trideset dana. CIA je novac prebacivala u Švajcarsku ili na Bahame. Duar Finč. Pogotovo što se kroz sva svedočenja dece provlače imena lokalne elite: Bob Vadmen. J. De Kemp nudi drugi scenario kao objašnjenje. homoseksualac pedofiličar. ili bi isle u rizične berzanske transakcije koje su potencijalno nudile velike profite. Alan Ber. umešan u poslove sa drogom. uvek dobro opskrbljen drogom koju je donosio na zabave i verovatni otac deteta koje je rodila maloletna Ališa Oven. Harold Anderson. naslednik velikih robnih kuća i finansijer elitnog kluba "Ak Sar Ben" koji čine najbogatiji i najuticajniji gradani Omahe i čija je godišnja skupština i njeni rituali "događaj sezone" u gradu. Morgan. izdavač "Omaha Vorld Heralda". Svaki pedofil iskoristi u proseku sedamdeset i sedmoro dece pre nego što ga uhvate. P. sudija. ■ ■ Lažne banke Ostalo je nerazjašnjeno pitanje šta je bilo sa četrdeset miliona dolara. bivši direktor škole. ovo nije razlog za zabrinutost. Pozajmljeni novac se 21 . u reonu Omahe je registrovano oko pet stotina pedofila.Red Četvrtog Rajha Javno mnjenje je bilo zgroženo ovim zataškavanjem. provincijskoj sredini kao što je Omaha. Prozirna je konstatacija suda da je tu sumu King potrošio na automobile. zlatne satove za svoje ljubavnike i slično. Leri King je jedan od mnogobrojnih vlasnika i direktora štedno-kreditnih firmi i drugih finansijskih institucija koje je CIA koristila za finansiranje tajnih operacija. Po zvaničnim podacima. Teodor Karlson. U zaključku svog izveštaja.

u vreme kada je Vilijem Kejsi bio šef CIA. radio je u konsultantskoj firmi "Konsultants internešenel". koju je osnovao CIA agent Edvin Vilson. od 1984 do 1986 godine. upravo u vreme kada su velike sume novca nestajale sa računa Štedionice. Počeo je karijeru 1976 godine u izbornom štabu Ronalda Regana. nepobitno je utvrđeno da je osamdesetih godina King putovao na Jamajku. sin tadašnjeg američkog predsednika Džordža Buša. jedno je vreme radio za CIA. Grej je bio specijalista za operacije homoseksualnih ucena u CIA. kao i da je King imao brojne telefonske razgovore sa Švajcarskom. U vreme afere Votergejt. koje je trebalo uceniti svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima. Kamere i tehničke usluge je obezbedivala TSD (Technical Services 22 . gde je potpukovnik Oliver Nort imao centar iz koga se krijumčarilo oružje za "kontraše" u Nikaragvi! Takođe je utvrđeno da je glavni knjigovođa "Frenklina" nekoliko puta putovao u Švajcarsku. Pretpostavka je da je King donosio novac na Jamajku. Takođe je ustanovljeno da je firma "Karmen. a njegov knjigovođa Tom Harvi ga je nosio dalje u Svajcarsku i Spaniju. u čijem je upravnom odboru sedeo Nil Buš. bila u direktnoj vezi sa CIA. Sve je sjajno funkcionisalo dok je CIA vraćala novac štedionicama. jer je Maks Hjugel bio zamenik direktora CIA za tajne operacije. Sem toga. u vezi poslovanja "Frenklin Kredit Juniona". koju je King angažovao za odnose sa javnošću. Kongresni komitet je 1990 godine raorao da započne sa istragom. a zarađena razlika je išla u lajne fondove. Karmen end Hjugel". a 1980 godine bio je zamenik direktora za komunikcije kod Bila Kejsija u CIA. Robert Kejt Grej.Dosije Omega zatim vraćao u Ameriku. u male štedionice kao što je Kingova. Frenk Terpil. Kako je izjavio bivši agent CIA. Zadatak je bio usmeren na članove Kongresa. direktor jedne od najvećih svetskih firmi za odnose sa javnošću. jer su učestali glasovi da su operacije CIA uzrok propasti i bankrotstva najmanje dvadeset i dve finansijske institucije. a Džerald Karmen je bio američki ambasador u Ženevi. JoŠ jedan čovek iz Nebraske bio je predmet skandala i istrage osamdesetih godina. upravo u to vreme Vilson je rukovodio operacijama seksualnih ucena. Bilo je to vreme najveće aktivnosti operacije IranKontra. Na saslušanju održanom pred "Bankarskim komitetom" Predstavničkog doma 1989 godine. pre nego što bi kontrola ustanovila da ga nema. Jedna od imenovanih finansijskih zadruga bila je i "Silverado Sejvings end Loan" iz Denvera. "Hil end Nolton".

Njihov život se pretvara u košmar. Iz intervjua je jasno da. koju su koristili u satanskim ritualima. Njena saznanja su rezultat razgovora sa devojčicama Neli i Kimberli Veb. mnogi tada ucenjeni političari su napredovali u karijeri i danas zauzimaju visoke položaje u administraciji. Bonači svedoči da ga je King odveo na sastanak satanista i da je tom prilikom u ritualu žrtvovan jedan dečak. Prema svedočenju Pola Bonačija. Kako i da ostanu normalna kada učestvuju u ritualima gde ubadaju žrtve noževima i u kojima ima kanibalizma. ili se žrtve polivaju benzinom. paralelno ide i uvođenje dece u krvave satanske rituale. Satanistički rituali pod kontrolom CIA i FBI Pred smrt. pa ih deca sa svećama zapale. Geri Karadori je svoju istragu vodio na dva nivoa . sem seksualnih zloupotreba od najranijeg detinjstva. tvojim robovima. Pošto su iskasapili dečaka. 1989 godine. Carstvo mraka je došlo i daje snagu nama.Red Četvrtofi Rajha Division). Sve je povezano sa pretnjama da ako ikome kažu nešto o onome što su videli. Po rečima Terpila. Još 1974 godine naširoko se pisalo o satanskom kultu čiji su Članovi hvatali stoku na ispaŠi i vadili joj krv. biće sledeće žrtve rituala! Ovo ima razorni uticaj na dečiju psihu. Satanske aktivnosti nisu bile novost u Nebraski i okolnim državama Srednjeg zapada. većina njih završavaju na klinikama kao psihički obolele ličnosti. tehnička služba CIA.vezi sa Vašingtonom i satanizmu. Leri King je pristupio satanističkom kultu krajem 1980 godine." Da ovo nije plod Bonačijeve mašte. a ono što preostane od skeleta se samelje i razbaca kako ne bi bilo fizičkih tragova ubistva! 23 . koje je preuzela posle hapšenja Vebovih zbog seksualnih zloupotreba usvojcnih devojčica. potvrđuje i intervju Ketlin Sorensen na "Hrišćanskoj TV". svi prisutni (i Bonači s njima) su pili krv žrtve pomešanu sa urinom i recitovali: "Satana je naš bog i kralj.

tvrdi da je nesreća namerao izazvana i da je reč o ubistvu Sorensenove. Doktor Densen Gerber. da ne laže i da je sa izuzetno mnogo detalja opisao satanske rituale. Ova tvrdnja ugledne doktorke. Ovi programi koristili su likove iz dečije knjige "Carobnjak iz Oza". koja je kao psihijatar ispitala Pola Bonačija. već i u Holandiju i Englesku. dok je u Nemačku nosio pornografski materijal. jer je Bonači značajan deo svog svedočenja posvetio projektu Monarh. imala je posebnu težinu. specijaliste za nasilje nad decom. gde se odvijao program kontrole uma koji je imao razrađenu metodiku i podprograme (Master Programmer i Black master). gde je lobista po imenu Krejg Spens organizovao zabave sa maloletnim muškim prostitutkama. a čiji reklamni slogan sve govori o njenom karakteru: "Seks pre osme godine. Bonači je radio kao kurir za prenos droge i novca. koje inače ne bi mogao da izmisli. Ketlin Sorensen je poginula u saobraćajnoj nesreći. pedofilsku organizaciju koja ima poluzvaničan status i u Ujedinjenim Nacijama.Dosije Omega U oktobru 1989 godine. jer je posle kasno!" 24 . Takođe. jer ko će verovati deci da su ih seksualno zloupotrebljavali Miki Maus i vanzemaljci. Bivši funkcioner FBI. Usput je obavljao i kurirske aktivnosti za organizaciju "NAMBLA" ("North American Man-Boy Love Association"). koji je istraživao okolnosti ove nesreće. Kao obučeni proizvod programa Monarh. jednom čak i u Belu Kuću. spomenuo je Majkla Akvina i svog "komandira" Bila Plemonsa iz vojne vazduhoplovne baze "Ofut". izjavila je pred istražnim senatskim komitetom Nebraske da Bonaci ima izuzetnu memoriju. ili Miki Mausa i bića iz svemira. Ted Ganderson. već je jasno da im je prisustvovao. ne samo Širom Amerike. Robotizovanje dece Bonači je ispričao da je više puta voden u Vašington. u koja su se programeri prerušavali kako bi izazvali potpunu zbrku u dečijoj psihi i osigurali programe od "provaljivanja".

mešavine hipnoze i lingvistike. Šifra . jer misle da je došlo vreme deprogramiranja i da je vreme da ispričaju sve. preko obuke strela25 . aktivira sve višestruke ličnosti njegove psihe. Projekti su bili u rasponu od postvijetnamskog stres sindroma. Tragično zvuči Bonačijeva priča. Bandler je na sudu oslobođen. "obarač" . daje se niz dokaza o radu na takozvanoj posthipnotičkoj sugestiji. duvanu. Njegovo programiranje je počelo kada je iraao pet godina. primenjene u terapeutske svrhe. jer jednostavno nije uspevao da organizuje svoj iskaz. CIA je takođe posvetila punu pažnju tehnikama samohipnoze i autosugestije. koje počinju da se "oglašavaju" jedna po jedna. koja je proučavala kako ljudi mogu uticati jedni na druge na podsvesnom planu. kada je protiv izvesnog Ričarda Bandlera podignuta optužnica za ubistvo Korine Kristensen. Bandler je bio jedan od osnivača kontraverzne discipline. Ono što je manje poznato. čiji je nedostatak taj što je njeno trajanje bilo moguće održati samo nekoliko meseci. koja kao da se ne tice čoveka.deo šifre koja samim izgovaranjem brise sećanja na aktivnosti programa Monarh. a ako su se želeli duži efekti. morala se redovno obnavljati. već mašine kojom se briŠe program. prostitutke i dilerke kokaina. drogaraa i drugim ljudskinvslabostima.reč koja služi u ove svrhe. pod naslovom "Tehnički izveštaj . lečio ljude od zavisnosti prema alkoholu. Bonači kaže da je u početku njegovo izlaganje bilo potpuno zbrkano i bez smisla.Red Četvrtog Rajha Na saslušanju. Bandler je u javnim nastupima govorio kako je uz pomoć ove tehnike. jer je ocenjeno da je reč o nesrećnom slučaju koji je izazvala žrtva. Bonači je objasnio da je reč "monarh" u isto vreme bila ne samo ime programa. Bandler je radio na priraeni ovih programa za potrebe američke armije i CIA. hrani. Još četrdesetih godina obaveštajna služba americke mornarice je započela eksperimente sa hipnozom i ova istraživanja su dostigla vrhunac u programu Artičoka. vec i kljuČna reč. u kome se pokušalo da se hipnozom programira atentator." Ova izjava ne čudi. O ovim istraživanjima javnost je više saznala krajem 1986 godine. "Neurolingvistickog programiranja" ("Neuro-lingvistics Programming"). pričajući bez reda. a trajalo je do njegove dvadeset i druge godine. "Ovo je zbog toga što u tom periodu završavate sa školovanjem i spremni ste za vojnu sluibu u kojoj ima mnogo onih koji su bili obučavani kroz ove programe.hipnoza u obaveštajnom radu". U poverljivom izveštaju iz 1966 godine.

Erl O'Brajen. Uvod u programiranje je totalno fizičko iscrpljivanje organizma. Ovaj traumatski bazirani program je zamišljen kao samouništavajući mehanizam. usađen svitna onima što znaju tajne koje se ne smeju otkriti ni po koju cenu. Pre nego što spijun odluči da oda tajne koje zna. čime se njena psiha branila od trauma kojima je bila izložena. pedofil kojj je prvi seksualno zloupotrebljavao Keti i ostalu svoju decu. koja je seksualno zloupotrebljavala svoju decu. gde su razni programi "slagani u pregrade". njegov mozak signalizira srcu da prestane da kuca ili njegovim plućima da prestanu da rade. Nije li onda jasnije zašto je ovakav ckspert oslobođen optužbe za ubistvo? Keti O'Brajen ■ Vrhunac ovih optužbi je program Mk Ultra. uskraćivanje hrane. o kome je svedočila i o korae govori Keti O'Brajen koja je kroz njega prošla i jedina je za sada deprogramirana žrtva. koji je programirao devojčice za ulogu seksualnih robinja u "školi šarma" u Jangstaunu. kako bi ego kao odbrambeni mehanizam popustio i program se lakše implementirao. najprimitivnije delove mozga . Ohajo. poticao je iz porodice u kojoj su se deca. Kerol Tenis. Tvorac programa kroz koji je prošla O'Brajenova je već spomenuti Majkl Akvino. Njen otac. pre nego što su razvijene tehnike kontrole uma koje utiču i kontrolišu najdublje. krajnje osetljivih programa za CIA i treninga potencijalnih talaca da izdrže torturu i ispitivanje. ali u isto vreme je to postalo i preduslov da se kasnije primeni programiranje na ovako podeljenu psihu. koje su nosili svi špijuni. sistematski seksualno i okultno zloupotrebljavala. vode i sna koje traje danima. do uklanjanja stranog akcenta iz govora. pa i on.one koji regulišu disanje i rad srca. Ovi programi su zamcnili kapsule cijanida.Dosije Omega ca radi poboljšanja preciznosti gađanja. Program se bazirao na liko26 . Ketina majka. pa je Ketina majka to radila sa svojom decom. ali takođe pedofilske porodice. Keti je obolela od sindroma višestruke ličnosti. Kao posledica ovih zloupotreba. potiče iz bogatije. O'Brajenova potiče iz porodice koja je višegeneracijski incestuozna i sa muške i sa ženske strane. Obuku je započela kod Akvina.

u "Redstoun Arsenal" i "Maršal Spejs flajt centar" Hantsvil (Alabama). kao što je "Čarobnjak iz Oza" ili "Alisa u zemlji čuda". rezultati su isti.Red Četvrtog Rajha vima iz dečijih knjiga."Defense Intelligence Agency's Psychological Warfare Division"). Njeno zbrkano sećanje "interdimenzionalnih" iskustava bi zauvek ostalo nepoznato javnosti. interdimenzionalnog putovanja. zatim u bazama "Fort Meklilan" u Anistonu (Alabama). Akvina i drugih "programera". U knjigama se često kao bitan predmet spominje ogledalo. koje služi kao druga stvarnost. naročito poznatih pevača kantri muzike. kao nešto u šta se može uroniti. a samo pišu različito. Programe kontrole uma Akvino je nad Keti sprovodio u bazi "Fort Kembel" u Kentakiju. pedofiličara i satanista iz krugova poli27 . pošto je koncept vremena sam po sebi apstraktan. onemogućavao je O'Brajenovu da shvati da je vreme zaista prošlo i da se dogadaj dcsio. raeđu kojima je bilo poznatih ličnosti iz sveta šou biznisa. da nije uspešno deprogramirana od strane Marka Filipsa i shvatila da su njena sećanja doživljeno iskustvo i da su fctografski registrovana upravo u ovoj dimenziji. smešten u bezvremenost. zbog njihovog kriptičkog. I voda (okean) služi kao ogledalo. pošto je iskusila nebrojena seksualna iskustva od strane oca. kao i u centru NASA." Ovaj program. kojim se kod programiranih osoba. gde je bio potpukovnik u "Psi ops" ("Operacije psihološkog rata" . dvosmislenog jezika i igri reči. preći u drugu dimenziju postojanja ili u drugu realnost. brisao osećaj za vreme i prostorne dimenzije. kojih je u engleskom jeziku ranogo. jer se reci različitog znaČenja izgovaraju istovetno. Akvinova teza je da vreme postoji samo u glavi ljudi i stoga se njime može manipulisati kao i samim umom: "Bez obzira. njihovih prijatelja. kao Što je bila Keti. ujaka. Akvino je O'Brajenovu programirao koristeći ideju bezvremenog. U "ig ri" i Atl ant ida U trinaestoj godini. konkretno ili u teoriji. "Kenedijevom vasionskom centru" u Titusvilu na Floridi.

On je znao kako da aktivira njene seksualne programe. uz pomoć svog saradnika jezuite. Jedan od mračnih programatora kontrole uma nad Keti O'Brajen. Birda. transformisani u drugu dimenziju. bio je ameriČki kongresmen Gaj Vander Jagt. O'Brajenova nadugačko i naširoko piše o njegovim mračnim pedofilskim sklonostima. pre nego što je postao predsednik SAD-a. Evo kako je Vander Jagt. Papa je sve tajne zaključao u Vatikanu.Dosije Omega tičara. znaćeš da je sa mnom. i srednjeg slova njegovog imena "C" . nestajali. Nikada ne stneš da raskineš taj savez. mpe u prostom dubokog plavog mora. druga mračna ličnost iz ovog kruga je Džerald Ford. Kad ugledas neku. oca Dona. započeo programiranje: "Ja radim za Vatikan. već i da bi umirili svoj um i čuli glas unutrašnjeg vođenja". stranu ovom svetu. u srodstvu. posle Ketinog pričešća u crkvi Svetog Franje Asiškog u gradiću Muskegon. kako je navodi Keti O'Brajen: "Atlantida je dugo vremena bila epicentar aktivnosti vanzemaljaca. Ili je to bilo uletanje unutra? U svakom slučaju. Isto tako smo dolazili kroz odsjaj ogledala. Ovaj program baziran je na zavetu koji daju jezuiti. koji je Keti uveo u program Zavet ćutanja. imenice "sea" .more. Savez je obećanje da se čuvaju tajne koje crkva zna. a u isto vreme i Šef organizacije koja je u državi Mičigen kontrolisala pornografiju. ovde smo! Pokušaj da vidiš leteću ribu kad budes posmutrala more. Neki od nas su usli u zemaljsku dimenzije kao kitovi i delfini. čak i ljudi.videti. Došlo je vreme da stupis u sveti savez i saznaš * Spisak ovih liudi dat je u Dodatku 1. član Vorenove komisije za istraživanje Kenedijevog ubistva. alias Lesli Linč King mlađi. a sada i ti. ** Teško prevodiva igra reči sa engleskog. u kojima su avioni i brodovi. stalno preplitanje glagola "see" . Upravo si ušla u savez sa svetom katoličkom crkvom. bio član "Podkomiteta za sredstva" americkog kongresa (iz kojih se finansira rad CIA).koje se izgovara "si" 28 . Birdu.**" Po rečima Keti O'Brajen.* Keti O'Brajen je "poklonjena" da bude seksualna robinja američkom senatoru Robertu C. neki od nas su izleteli napolje. "ne samo da čuvaju tajne. Staza je bila tako dobro utabana da su postojale rupe u tkivu vremena i prostora. I kada smo se pojavili iz mora. a kao primer interdimenzionalnog programiranja neka posluži priča Roberta C. koji je.

Keti je postojala samo kroz programiranu podsvest i radila je sve ono što se od nje tražilo kada bi se *Robovi projekta Monarh su označavani kao "izabrani". Ovakvo programiranje je dovelo do potpunog gubljenja slobodne volje. Ti si izabrana* da istraziš druge svetove za crkvu. uvek je imao neke osnovne elemente: fizičku i psihološku traurau. koje u jczuitskoj varijanti zvuči ovako: "Hrist ih je sve video. Možeš putovati iz jedne u drugu dimenziju. Bez obzira kako se program kodirano zvao." Sledeći korak u programiranju Keti je doživela 1974 godine. mesta koja možeš da vidiš na svom putu ka smrti. i hipnotičko i harmonično programiranje specifičnih delova memorije i stvaranje višestrukih ličnosti od kojih je svaka obavljala zadatke za koje je programirana. leđima. Dali su zavet ćutanja da nikada ne otkriju mesto ili njegov sadriaj. 29 . Između njih ima mnogo drugih dimenzija. To su dimenzije. jer vreme nije isto u drugim dimenzijama. kada putuješ drugim dimenzijama i uvek ćeš biti u stanju da se vratiš kući. Nikada ne skidaj svoj ružin krst. potiljku.tehnološki program modifikacije ponašanja". Keti. svesnog mišljenja i sposobnosti za rasuđivanje. Nebo nije granica svetovima koji čekaju da budu istraženi. učeći tajne svemira. koji je bio tretiran kao vrhunska tajna. Bio je napisan na pergamentu i čuvan na tajnom mestu u Vatikanu." Drugi deo se odnosi na interdimenzionalno programiranje. Oz je jedna dimenzija. Monasi dominikanci sačuvali su ugovor koji je Noje doneo u novi svet. elektrošokove od dvanaest hiljada volti. hrane i sna. ali tamo gde je bio to je mnogo duže. prevedeno na naš jezik: "Tajni visoko. Nije ga bilo tri dana. Čistilište je jedna od tih dimenzija. I ti moraš ući u ovaj savez. Pakao je jedna od dimenzija. ** Glas koji čuje su instrukcije programera. Zato se zovu dimenzije. gde je na njoj rađen program koji je označen kao "Top secret high tech behavioral modification programming". licu. zadate pomoću specijalnog pištolja po genitalijama. Sećaš se da je Hrist umro i vratio se da nam ispriča sve što je video na svom putu u nebo. uskraćivanje vode. Slušaj u tišini i čućeš glas koji te vodi** u tvojim mislima.Red Četvrtog Rajha tajne crkve koje su napisane mnogo pre nego što je Hrist postojao. Nosićeš tajnu do groba. u američkoj vojnoj bazi "Mekdil".

Meri Koks Farmer. Beneta Džonstona. po rečima O'Brajenove ima na duŠi preko trideset ubistava za račun CIA. a sve to koristio za kontrolisanje Ketinih programa. a da je Bermudski trougao kapija za drugu dimenziju. serijalni ubica. razvio je sistem verovanja koji ga svrstava u opasne ludake. Obožava Satanu. sveštenica je okultne grupe i umešana u trgovinu belim robljem. Vejn Koks. okultni. zbog trgovine drogom. koji su zbog svoje ogromne popularnosti i veza sa visokim krugovima američkog društva bili idealni za nesmetan transport i rasturanje droge širom Amerike i za uvlačenje poznatih ličnosti u razne oblike perverzije.* U tom svetu je upoznala i člana muzičke grupe "Desperado". pod vođstvom američkog senatora iz Lujzijane. izdavača magazina "Hastler". Interesantno je da je Sajentološka crkva i njen osnivač L. Keti O'Brajen su udali za Vejna Koksa. Lujzijana. U američkoj javnosti. Svoj program modifikacije ponašanja nazvao je Dijanetika. što je omogućavalo kasnije ucenjivanje. smatra da je Isus vanzemaljac. Koks je prošao obuku za člana plaćeničkih paravojnih formacija. a svi koji su umešani u projekt Monarh znaju da se ova šifra odnosi na robove koji se koriste u ovom projektu. Uskoro je bila ukljucena u krug poznatih muzičara i pevača kantri muzike u Nešvilu. Vejn Koks. bio na drugoj planeti i vratio se sa vanzemaljcem. Njegova majka. Habard. Vejna Koksa. navodno je stekao znanja o tehnikama podsvesne kontrole uma u toku svoje službe u Obaveštajnoj službi američke mornarice. Šef grupe je bio Džek Grin. Njegovi idoli su bili Čarli Menson i Džim Džons.Dosije Omega aktivirao određeni program. iz Šrivporta. Džek Grin je bio na čelu onoga Što se kriptički zvalo "Voz slobode". a za masakr u Džonstaunu * Dodatak 1 30 . po svojoj prvoj ženi Dijani. Senator J. veruje u komunikaciju sa duhovima prirode i demone. Keti O'Brajen je Flinta označila kao osobu koja je za CIA rukovodila proizvodnjom pornografskih časopisa i filmova u kojima je i Keti igrala. operativac CIA umešan u trgovinu kokainom i belim robljem. veliku buru je izazvao proces protiv Lerija Flinta. uspešni pisac naučne fantastike. pričao je Keti da je učestvovao u Filadelfija eksperimentu. potpuno pod uticajem svoje demonske majke. a februara 1980 godine rodila je devojčicu koja je dobila ime Keli. takođe ekspert za kontrolu uraa. Benet Džonston. Ron Habard tvrdio da je otkrio opštu terapiju za lečenje mcntalnih bolesti kroz modifikaciju ponašanja.

Tu je u krvavim ritualima ubijao ljude brojnim ubodima nožem. Reci joj da si Bog. prekini vezu. a tela žrtava je bacao u močvaru gde su ih jeli aligatori. generala u penziji. U toku tri godine. a njegove veze su sezale do Bele Kuće. Jedna od obaveza Aleksa Hjustona bila je da dovede Keti i njenu ćerku Keli u "Bohemijan Grouv". tajni i zatvoreni centar elite Novog svetskog poretka. Sve što joj kažeš. General mu je rekao: "Pozovi je telefonom. koliko je bila sa Koksom. Keti je ostala šest puta trudna i naterana na pobačaj. Pozovi ponovo. U strukturi projekta Monarh. jer ništa nije znao o tehnikama kontrole uma i mehanizmima funkcionisanja robova iz programa Monarh. zazvoni jednom. Pozvoni ponovo. Od prijatelja. Hjuston je voleo male. pranjem novca. prekini. radi prostituisanja. senator Bird je bio "vlasnik" Keti O'Brajen. Koks i njegova majka satanista su živeli u gradiću Čatam. koji je radio u Obaveštajnoj službi američkog vazduhoplovstva. ne znajući da treba da posluži kao paravan za prljave poslove. Poste Koksa. tako da nije ostajao trag njegovjh zločina. trbuhozborac koji nastupa sa lutkom koja "govori". saznao je tehniku kako da stupi u vezu sa Keti O'Brajen. poslovni čovek koji je bio uvučen u saradnju sa Aleksom Hjustonom. prostitucijom dece i trgovinom belim robljem. zazvoni dva puta." 31 . Raskrstio je sa prethodnim životom uspešnog poslovnog čoveka i posvetio se borbi protiv "vladara u senci". otkrio mračni svet kontrolora uma. uradiće. crne dečake. koje je njegova majka sušila i koristila u magijskim ritualima. zabavljač. a fetuse je Koks zadržao i prodavao onima kojima su trebali za satanske rituale. a u stvari je umešan u CIA operacije sa drogom. na ivici velikih močvara Lujzijane. Ketin "hendler" postaje Aleks Hjuston. Takođe je svim svojim žrtvaraa odsecao šake. koji je sprovodio Birdova naređenja kada je bilo potrebno da Keti bude na određenim mestima u određeno vreme i da je drži u programu kontrole uma.Red Četvrtog Rajhu javno je izjavio da je najbolji primer raoći CIA u kontroli uma. odlučio je da deprogramira Keti O'Brajen i spasi nju i njenu ćerku mračne sudbine. koji ne prezaju ni od jednog zla radi ostvarenja svojih ciljeva. Izgovori neki biblijski odeljak jer su svi programirani preko hrišćanstva. Kada je Mark Filips. a njen muž Koks bio je primarni "hendler". jer je verovao da su mu "odlazeći duh" umirućeg i krv žrtava kojom je bio isprskan davali snagu da kontroliše Keti. Početak je bio težak.

koja je smišljena da obučava vojno osoblje u 32 . Keli je kroz program dobila astmu. a decu su toliko mučili da su ona razvijala sindrom višestruke ličnosti i nisu mogla da se sete detalja onda kada je to od njih traženo. a kasnije ministar odbrane DŽordža Buša. napadali najčešće katolike u svojim eksperimentima kontrole uma. vernicima i pripadnicima mormonske crkve. koji je bio šef predsedničkog osoblja Džeralda Forda. mučeni i terorisani. jer su oni koji su ih zloupotrebljavali verovatno bili pripadnici crkvene hijerarhije. Vejn Koks. ju je programirao (uz pomoć Hjustona) da umre. koristeći kliničku tehniku poznatu kao "hipnosan". Jedan od njih bio je Pjer Trido. Posle "kidnapovanja" robova CIA. započela je borba za preživljavanje. izabrani premijer Kanade 1968 godine. čiji su je povremeni napadi strašno mučili. Himler i nacistički krug okultista. Programiranje je bilo urađeno na nepoznat nacin. a svaka greška je mogla devojčicu da košta života. a onda je Koks naterao da pređe u mormonsku veru. Bio je veliki ljubitelj "Najopasnije igre". a raisli da je broj traumatizovanih bar tri puta veći. Od šezdeset žrtava sa kojima je razgovarao. kako bi dokazao da je Satana prisutan. Bili su učesnici u satanskim ritualima kojima su sistematski i metodicno zloupotrebljavani.Dosije Omega Interesantno je da su i nacisti. Među pripadnicima mormonske crkve ima dosta incestuoznih afera. ali deca su cutala. Keti je prvo bila katolik. Keti se posebno plašila Dika Čejnija. Sa Keli su stvari bile teže. gde je izvodio okultne rituale. Bio je programer i umešan u katoličko-jezuitski aspekt programa Monarh. a sedmoro dečaci. Njen otac. On je koristio seksualne usluge Keti O'Brajen. Keti i njene ćerke Keli. često u prisustvu roditelja i često od strane roditelja i rođaka. onemogućavajući deprogramiranje. što ih čini vrlo podložnim programiranju i ucenama. U programiranje i korišćenje seksualnih robova bile su uključene mnoge poznate ličnosti iz sveta politike. pedeset i troje su bile devojčice. Iskreni katolici su potencijalno lake žrtve. koje su bile deo njenog treninga. čak potencijalni predsednički kandidat 1996 godine. posebno u mormonskoj crkvi u Munrou. Član Saveta za međunarodne odnose. Policija u Solt Lejk sitiju je pokusala da istraži ove zločine. Mormonski biskup Glen Pejs je jula 1990 godine napisao izveštaj biskupskom komitetu u Solt Lejk sitiju sa temom o ritualnoj zloupotrebi dece. zbog ugrađenog osećaja krivice koji katolička crkva vešto usađuje u svoje vernike. Ketino lečenje i vraćanje u normalan život koji će "otključati" program. Postepeno je iz Ketine podsvesti pocela da izlazi priča van ljudskog poimanja. Lujzijana.

na engleskom . Ponekad bi videle džip pun naoružanih ljudi. Keti i Keli su. 33 . dokumenlovala je Keti u toku procesa deprogramiranja. Sem toga. a na njima jc bila izvezena ptica kao znak raspoznavanja. Bahame. koji su obczbcdjvali primopredaju. u kamionu otkrila dvc tonc kokaina. Keli je oko glave nosila traku za kosu koja je takođc imala amblem ptice. donoseci kokain. Sem kao seksualna robinja. Teksas.Red Četvrtog Rajha uslovima borbe i preživljavanja. Jedan od najvećih donatora i prijatelja Bila Klintona bio je poznati biseksualac Bil Hol. Keti O'Brajen je bila programirana kao Zvončica* iz "Petra Pana" i lično jc predala kokain Bilu Klintonu kao poklon senatora Džonstona. Kokain jc bio spakovan u turističke ruksake koje su nosile na ledima. koristio je i devojke . putujuci na Haiti. I američka vojna baza "Tinkcr" bila je racs'to preko koga je u Ameriku stizao kokain. Zabavni deo predslavljao je lov na robove iz programa Monarh. zatim Mormonska crkva u Hendersonvilu (Tenesi) i Nešvil (Tcnesi). kada jc već bio guverncr Arkanzasa. koju bi obavio Hju*Zvončica. sa stražarima naoružanim mašinskim puškama. Devičanska ostrva i u Meksiko. koji kontroliše CIA u Americi. I Keti je bila "lovina" u ovim igrama koje su se održavale u Grejbulu (Vajoming). a odnoseći novac.robove iz programa Monarh. haićanskog diktatora Bejbi Doka Divalijea i portorikanskog narko bosa Hoze Busta. bio je: luka Majami. prenosila drogu. a nisu mu bile stranc ni biseksualne orgije u "Svis Vila". kada je opisala i precizno nacrtala mesta na koja jc odnosila drogu. u zabavni park dolazile nekoliko puta. Maunt Šasli (Kalifornija) i "Svis Vila" u Lampeu (Misuri). Scm što je bio ljubilelj kokaina. Keti je. pod vođstvom Aleksa Hjustona. vazduhoplovna vojna baza "Vorner-Robins" u Makonu (Džordžija). koje su progonili kroz Šumu.Tinker-belle. Priča o narkomanskim sklonostima Bila Klintona potvrđena je iz više izvora. Put droge. Jedno od tih mcsta je napušteni zabavni park na putu između gradova Kanton i Akron u Ohaju. Medu zaplenjenim paketima bio je i jedan (verovatno lična pošiljka) na kome je pisalo "Klinton"**. što se podudara sa imenom baze i služi kao "okidač" za Keti. Keti je prenosila drogu i poruke između senatora Birda. dok su ovi goli bežali i pokušavali da sc spasu. od 1983 godine. Jedna od njih je otkrivena 19 jula 1993 godine kada jc policija u Džankšnu. kao i Bonači. Da su CIA i američka armija direktno uključeni u krijumčarenje droge.

Do 1903 godine. Simpson. deda Fvcnklina Ruzvelta. Kelog. čiji su članovi studirati na "Jelu" i bili deo tajnog drustva Skal and Boun. Hjuston jc svoje "robove" odvodio u jednu od pećina. Gudjir. Do 1830 godinc Rasel je otkupio bostonski opijumski sindikat i postao najveći Švercer opijuma u Konektikatu. Pilsburi. Zabavni park je korišćen od 1984 do 1985 godine. Svoje bogatstvo stekli su kroz nezakonitu trgovinu opijumom. Forbs i Lou. Džordž Buš. Pinčot. Do 1930 godine. poznato kao Trauma btiske smrti (Near Death Trauma). koja je bila preuredena u mučilište sa električnom stolicom. Jedna od takvih je i porodica Rasel.Dosije Omega ston. američkog prcdsednika u vreme Drugog svetskog rata. Buš i Lavet. kao raesto isporuke kokaina. Vejerhauzer. pre nego što je postao američki predsednik. Džej. a možda je bila i žrtva koja je prošla program u njemu. Mnogc clanas bogate i uticajne porodice ("američka aristokratija") su se obogatile na drogi. Scmjuel Rasel je 1823 godine osnovao firmu "Rasel and Ko. Taft. Bandi. u roku od petnaest do dvadeset minuta bi se pojavio vojni helikopter koji je preuzimao drogu. Rokfeler. Kentaki. uticaj ove "kineske vezc" bio je toliki da je americka administracija molila da članovi ovih misija obavljaju obaveštajne zadatke za američku državu. Posle 1986 godine korišćeno je drugo mesto. koja je bila zaposlena u "Trauma Centru". Sterdžis. bio je direktot CIA od 1974 do 1975 godine. osnovao je prvu američku granu društva Skal and Boun i u nju privukao Članove najuticajnijih američkih porodica koji su studirali na "Jelu": Lord. Kao vodič. Posle izmeštanja centra. zabačena farma je služila kao mesto isporuke kokaina. Tu se nalazio CIA centar za kontrolu uma. Ostali Raselovi partneri bile su porodice Kulidž. Posle izvršene primopredaje. gde je Hjuston dovodio Keti i Keli. Vitni. koje se smatraju "stubovima društva". Vanderbilt. gde su Keti i njena ćerka traumatizovane elektrošokovima kako bi zabo ravile operaciju u kojoj sa učestvovale. Perkins. Rodak Semjuela Rasela. ČJan društva. Pošto bi stigli. Njegov čovek u Kini bio je Voren Delano mlađi. Hariman. "Diviniti" (škola univerziteta "Jel") je osnovala veliki broj škola i bolnica u Kini. Felps. Umešanost SAD-a u svetsku trgovinu drogom seže u sredinu pro šlog veka. Mao Cedung je bio jedan od zaposlenih u školi. Interesantno je da su članovi društva uvek bili bliski američkoj špijunskoj strukturi." koja je brzim jedrcnjacima odvoziia u Kinu opijum kupljen u Turskoj. Perkins. farma u Dajmond Kavernsu. Sloun. u kome se radilo izuzetno složeno programiranjc. na farmi ih je dočekivala Li En Gilon. Vilijem Hantington. 34 .

Red Četvrtog Rajha Prodaja opijata u Americi bila je slobodna. preko koga se prelivala šećerna vodica. su služili kao skupljači sirovog opijuma. Zna se da je prvi sastojak koka-kole (kako samo ime kaže) bilo lišće koke. raedu američkim vojnicima. nekadašnji šef SDECE. na početku je kontrolisala Francuska. Laos je bio najveci proizvođač opijuma. Vang Pao je skupljao sirovi opijum uzgajan u severnom Laosu i transportovao ga helikopterima "Er Amerike" (vazduhoplovne kompanije koju je osnovala CIA) do Long Tijena. Nakon gubitka Indokine. pod upravom generala Vang Paoa. Proizvodnja. pomoćnik bezbednosti predsednika Ngujen Van Tija. a samim tim i broj ovisnika. a jedan od razloga je što su im bila potrebna ogromna sredstva koja su se van budžeta države mogla obezbediti sarao trgovinora drogom. i to ne zbog razvijene svesti o štetnosti droga. Francuski padobranci. Ovde je 35 . francuske poslove sa drogom preuzimaju Amerikanci. Rat protiv Vijetnama. Jedna od glavnih figura bio je general Dang Van Kuang. 1920 godine. već zbog pritiska Lige naroda. I zaista. Ovaj je francuskim vojnim avionima transportovan u Sajgon. Kuang je razvio mrežu preko vijetnamskih specijalnih snaga koje su operisale u Laosu. poznatog kao "Raj droge" ili "Alternativa 20". ogromnog kompleksa koji su izgradili Amerikanci. Značajan krak trgovine drogom u to vreme je bi]a korzikanska mafija. kokain i heroin su stavljeni van zakona. opisao je kako je sistem funkcionisao. Jugoistočnu Aziju. 1954 godine. U ovim zemljama Francuska je imala razgranatu obaveštajnu mrežu koju je finansirala opijumom. centar proizvodnje droge u ovom veku. koja je u Marseju imala fabrike za proizvodnju hcroina. Moris Bel. Moćnici Novog svetskog poretka nisu se rukovodili pobedom u vijetnamskom ratu. Laos i Tajland. Ova mreža je bila poznata kao Francuska veza. Kambodžu. Kambodže i Laosa bio je lični rat CIA za ovladavanje "sirovinskom bazom". Tek u vreme uvodenja prohibicije na alkohol. koji je odatle išao u SAD. francuske obaveštajne službe. o kojoj je kasnije snimljen i film posle njenog razbijanja. koje je ratovalo na strani CIA. čak trećinu američkih vojnika su činili heroinski ovisnici. Po nekim podacima. jer je njeno kolonijalno carstvo obuhvatalo Vijetnam. Severnoj Americi. pa i u samom Vijetnamu. vođe plemena Meo. koji su neprekidno bili u ratu sa nepokornim brdskim plemenima. Prodaja droge je bila glavni biznis južnovijetnamskih generala. se drastično povećavao u Evropi. gde ga je preuzimala kinesko-vijetnamska mafija radi prerade j dalje distribucije. CIA je vrlo brzo razvila ovaj biznis do neslućenih granica.

U međuvremenu. Samo nedelju dana nakon invazije stiglo je stotinu i četrdeset vijetnamskih i američkih brodova pod komandom Ngujen Taana Čaua. prethodnik DEA. koje su neki u šali zvali "Er Opijum". preselio se u Montreal. Naizgled paradoksalna situacija. Santos Trafikante. i kojima se droga transportovala direktno u Sajgon. Tako je formiran još jedan heroinski kanal. Početkom Drugog svetskog rata. protagonisti i zagovornici rata nisu bili zabrinuti zbog porasta upotrebe droge među američkim vojnicima. Amerika je izvršila potajni. Pozdravljeni su kao "velika vojna humanitarna flota". Još tridesetih godina ovog veka osnovan je "Federalni biro za borbu protiv narkotika" (FBN). vrhunske čistoće. odmah su uključene u lanac proizvodnje. pa i taktika. ali vrlo snažni pritisak na Kanadu da ga primi. Odmah su se bacili na posao i počeli da prebacuju velike količine opijuma u Južni Vijetnam. najveći diler Južnog Vijetnama. u veliku američku vazduhoplovnu bazu "Ton Son Nat". ušiven u trbušne duplje poginulih američkih vojnika. usmeren na potkopavanje ukupne odbrambene moći zemlje. a ostatak je brodovima odlazio korzikanskom sindikatu u Marseju. prethodnicu CIA. Oblasti pogodne za gajenje opijuma.Dosije Omega sirovi opijum generala Paoa prerađivan u kineski "beli heroin broj 4". da bi se naučili njihovom sistemu 36 . Bio je to deo plana grupe ljudi. U maju 1970 godine izvršena je invazija na Kambodžu. CIA je generalu obezbedila i avione. da CIA finansira svoje operacije kroz svetsku kontrolu tržišta drogom. Profesor Alfred Mekoj je ovaj nesklad okarakterisao kao "institucionalni odnos između CIA i DEA". Ovde je deo istovarivan radi prodaje američkim vojnicima. pritom nedostupne. koji su transportovani u Amcriku kako bi bili sahranjeni sa svim vojnim počastima. Tako da je deo droge stizao direktno u Ameriku. a s druge strane velike kampanje za borbu protiv droge u Americi i borbe koju vodi DEA ("Agencija za borbu protiv droge") samo je prividno nespojiva. Odatle je droga odlazila na Kubu. Posle gubitka Kube i dolaska Fidela Kastra na vlast. Čiji su agenti radili na tajnim zadacima radi suzbijanja trgovine drogora. Svercersku mrežu kontrolisala je vijetnamska ratna moraarica iz baza u Pnom Penu i reke Mekong. Ogromni prihodi od droge prali su se kroz australijsku banku "Nugan Hend" i koristili za subverzivni rat koji je CIA neprestano proširivala. general Kuang. rute su promenjene. čije aerodrome je kontrolisao šef mafije sa FIoride. U SAD-u. Kada su se SAD povuklc iz Južnog Vijetnama. agenti FBN-a su ukljuceni u OSS ("Kancelariju strateških službi"). preko američke vojne baze "Fort Safi" u Arkanzasu.

potpukovnik Džejms Bo Gric. Loreta je takođc bila žrtva CIA programa kontrole uma. spektakularno nazivane "ratoviraa pro t i v droge" u Americi. jer je trgovina i monopol nad drogom jcdan od najunosnijih. Iz ovoga se može zaključiti da je osnovni zadatak DEA da spreči priliv droge iz izvora koje nije odobrila CIA. a drugog u Turskoj. Još 1949 godine. koji je kontrolisao ulazak droge u Long Ajlend. pod kontrolom vojske SAD-a. sa godišnjom proizvodnjom od hiljadu tona. Interesantna je priča iz perioda posle vijetnamskog rata. oblast Jugoistočne Azije postala je uporište poraženih snaga Čang Kaj Šeka. u koju je bio umešan jedan od zapovednika Specijalnih snaga SAD-a u regionu Južne komande. kontrolisati u sve većoj meri globalne poslove s drogom.Red Četvrtog Rajha rada. Logičan zaključak je da će dileri koji imaju odobrenje CIA. a njen menadžcr i hendler bio je neonacista i pedofil Ken Rili. jednog u Jugoistočnoj Aziji. CIA je organizovala veliku obaveštajnu mrežu u kojoj je upotrebila ove snage da prikupljaju obaveštajne podatke o Kini. jer iz njene prodaje finansiraju svoju subverzivnu delatnost. neoporezovanih poslova na svetu. tako što je ovaj region pretvorio u najvećeg proizvođača opijuma na svetu. kako bi Amerika opravdala svoje angažovanje u ovom delu sveta. a da akcije. Akerman je za svoje poslove koristio Keti i poznatu pevačicu Loretu Lin. Jedan od takvih šefova je bio i araerički kongresmen Geri Akerman. da se povremeno sukobe sa vojskom komunističke Kine i da služe kao "kamen spoticanja" u Jugoistočnoj Aziji. Sa ovog zadatka 37 . čiji profiti konslantno rastu. Heroin stiže u SAD iz dva glavna opijumska monopola. koji je pod zakletvom svedočio da je bio umešan u šverc kokaina iz Kolumbije do Paname. što će vladu SAD-a staviti na mesto najvećeg dilera heroina na svetu. Kutola. Upravo tada je OSS obavio svoj najznačajniji zadatak. najbolji prijatelj Aleksa Hjustona. On je bio jedan od oficira koji je istraživao misterioznu smrt pukovnika Edvarda P. pošto ih je Maova Crvena armija isterala iz Kine. On i neki drugi oficiri su kasnije poginuli pod čudnim okolnostima. Ovako zamišljeni subverzivni rat finansiran je crnim fondovima od prodaje droge. Kakva slučajnost. a koga je Keti upoznala 1981 godine. Ovaj odnos se zadržao do današnjih dana. Ovo je već odavno zacrtani strateski cilj "vladara iz senke". nisu ništa drugo do istrebljivanje konkurencije. Vođe Novog svetskog poretka kontrolišu priliv droge u Ameriku. U to vreme je bio član senatskog "Komiteta pošta i javnih usluga" i "Komiteta za azijske i pacifičke poslove".

Gricovom timu su trebala tri dana da prođu kroz Šan.Dosije Omega Gric je prebačen da vodi kampanju za oslobađanje američkih vojnika nestalih u akcijama u toku vijetnamskog rata. Za transport je bio zadužen šef mafije. saznao je da Sa nikada nije držao američke ratne zarobljenike. Gric ga je tokom razgovora pitao zasto je toliko umešan u trgovinu opijumom i objasnio mu kakve probleme ovo stvara u Americi. otkupi vlada SAD-a! Time je krug bio zatvoren. Prvi na spisku je bio Ričard Armitidž. I na drugim mestima su odbili da ga saslušaju. Hun Sa je čak ponudio da prestane sa proizvodnjom opijuma ako mu američka vlada pomogne da ovu kulturu zameni nekom drugom. Gric je znao da može mnogo brže da uđe i izađe iz te oblasti ako iskoristi svoju-mrežu kontakata u regionu. ugovo ren je kontakt sa Hun Saom. otprilike devet stotina tona godišnje. 38 . Džordža Buša. Santos Trafikante. Potpukovnik Zelenih beretki je takođe upozoren da će postati meta raznih podmetanja ako ne odustane od ove teme. ali nije uspeo. 1991 godine. Gric je ponovo otputovao u Burmu i u maju 1987 godine ponovo se sreo sa Hun Saom. Medutim. teksaški milijarder i predsednički kandidat Ros Pero. Odgovor ga je zabezeknuo. Gric je pokušao da za ovaj problem zainteresuje lično tadašnjeg potpredsednika SAD-a. sa nekolicinom pripadnika specijalnih snaga koje je sam odabrao. obrisi delovanja Ričarda Armitidža su počeli da se ocrtavaju. Preko kontakata sa kineskom vladom. CIA je plaćala Hun Sau tri stotine hiljada dolara po toni. Ovaj vrlo moćni "igrač u senci" je otišao tako daleko da je manipulisao i američkog predsednika Regana. Medutim. visoki funkcioner zadužen za kupovinu opijuma. obavestio je američku vojsku da ima saznanja da se tri američka vojnika nalaze u rukama Huna Saa i da je ovaj spreman da ih vrati. Naime. Bio je to i suviše dobar biznis da bi ga ometao zabrinuti oficir. pa je pošao na put u novembru 1986 godine. što neće preći deset odsto surae koju troši na "borbu protiv droge". Ovaj put je Hun Sa u video kameru izdiktirao imena ljudi iz američke administracije sa kojima obavlja transakcije. U toku jednog predavanja. Hun Sa je izjavio da sav opijum koji on proizvede. a vrednost droge na ulicama Araerike je bila dva miliona dolara po kilogramu! Gric nije odustao od svoje borbe protiv ovakve nezamislive prakse američke administracije i malo po malo. Gric je opisao Hun Saov "posao" sa američkom administracijom. Kada se sreo sa začuđenim Hun Saom. Iznenadeni Gric je preneo predlog američkoj vladi i bio je još više iznenađen kada je prcdlog odbijen. u nepristupačnim brdima oblasti Šan.

na mesto oficira za vezu u najuži krug predsednika SAD-a. Takode sc sumnjalo da se bavi prostitucijom. ali su njegovi zaštitnici bili dovoljno moćni da zaustave 39 . a umesto toga Armitidž je predložen za mesto ministra vojske. a fokus je bio na istraživanju stranog organizovanog kriminala povezanog sa krijumčarenjem droge i kockom. Takode se sumnjalo da nanet radi kao njegov "kurir". predsednički kandidat. primetio je kako je skoro svaka Vijetnamka. Cilj ovog poteza bio je da se svakodnevno suptilno utiče na predsednikove stavovc. Na ovaj način Armitidž i njegov krug saradnika su bili nedodirljivi. Ova fotografija je bila dovoljna da Armitidž odustane od nominacije za mesto ministra. nominovan za državnog podsekretara za dalekoistočne poslove. Slične operacije sprovedene su i u drugim telima i agencijama adminislracije. ali ne pre nego što je prikupljeno dovoljno neprijatnih dokaza.Red Četvrtog Rajha Uspeo je da ubaci svog čoveka. Protiv Armitidža se vodila istraga od strane predscdničke "Komisije za istraživanje organizovanog kriminala". Za nju je jedan izvor tvrdio da jc dobila američko državljansivo pod veoma sumnjivim okolnostima. Ovaj predlog je blokiran. Bilo je jasno da su uticajni politički faktori iznutra. poznatijom po nadimku Nanet. Armitidž je februara 1989 godine. Bar za izvesno vreme. Ros Pero. umešana u rad tajnih kockarnica na istočnoj obali (SAD). vodio sc pravi rat u kome su ministarstvo pravde i FBI pokušavali da optuže Armitidža za njegove narko i druge kriminalne aktivnosti. Pretpostavka je da Armitidžovo poznanstvo sa Nanet datira iz vreraena vijetnamskog rata. Ovome se oštro suprotstavljao državni javni tužilac Tornburg. Osnov za istragu je bila Arraitidžova bliska saradnja sa Vijetnamkom Ndijet Tui O'Rurk. možda i Armitidž. Iza scene. pukovnika Dejva Brauna. posle Bušovog izbora za predsednika. pogotovo što je pronađena fotografija razodevene Nanet i delimično svučenog Arraitidža iz vremena rata u Vijetnamu. koga je na ovu funkciju naimenovao predsednik Buš. istraga o Armitidžovim kriminalnim aktivnostima je zaustavljena. uključujući Nanetinog muža. Mada je već bio na funkciji pomoćnika sckretara odbranc. pa su neki tvrdili da je Armitidž bio prinuđen da radi za severnovijetnamsku obaveštajnu službu. udata za Amerikanca koji je u CIA ili ima veze sa Agencijom. Nanet je h i l a centar izuzetno velikog lanca kocke kojim su upravljali Vijetnamci u Americi. bio je uveren da je Armitidž Špijun. Drugi izvor koji je učestvovao u istrazi. kada se pricalo da njih dvoje imaju bar u Sajgonu. Zbog oraetanja istrage sa visokog nivoa. bili ucenjivani.

pa je lako izbegao zatvor. kao i druge devojke. uticati da igraju dobro ili loše. pa samim tim i kontrolor prostitucijc. na prijemu u Beloj Kući. "Čika Roni" je bio dobro upoznat sa kriptičkim šiframa za uključivanje Ketinog seksualnog programa. Sve ove ličnosti. kongresmeni Trafikant i Vander Jagt. zatim tadašnji ambasador UN-a. vralimo se priči o Keti O'Brajen. Armitidž je znao dovoljno o prljavim poslovima američke vlade. u kojima je igrao aktivnu ulogu skoro tri dekade. Naime. cla je do planina izgraden asvaltirani put. Kcti jc glumila u mnogim porno filmovima koje je za Regana snimao njegov omiljeni pomograf Majkl Dante. nije bio toliko poznat u javnosti kao Lari Flint. sa čijim je menadžerom Tomi Lasordom bio lični prijatelj. ali je zato krug njegovih klijenata bio impresivan. pogotovo onim koji su bili na programu kontrole uma i na koje se moglo. kako bi kamioni mogli da pridu i kako bi droga brzo stigla do aerodroma u Tajlandu. Poznat kao "Mister Fu" ("Bogati gospodin") medu Vijetnamcima. kako bi se opklade u velike sume mogle ostvarili u korist onih koji su to kontrolisali. saudijski kralj Fahd i drugi. velika zabava i ljubav Rnnalda Regana je bio bejzbol. bile su programirane kao živi kompjuteri sa bezbroj podataka o timovima i igračima. gde se lako stiže helikopterom iz vojne 40 . izdavač "Hastlera". Keti O'Brajen. predsednik Meksika de la Madrid. Ovo je toliko dobar biznis za CIA. kojoj je Keti O'Brajen pružala oralne usluge. guverner Tornborou iz Pensilvanije. a posebno tim "Dodžersi". predstavljena Ronaldu Reganu. to su bili šef CIA Bil Kejsi. heroin jc spreman za put direktno u SAD i druge destinacije u svetu. koju kontroliše Hun Sa. Odatle. Iako je Dante bio porno šef Bele Kuće. po potrebi. mogu se sresti u već spomenutom "Bohemijan Grouvu". kao i mnoge druge. Procenjuje se da je u periodu od 1991 do 1992 godine žetva opijuma u regionu Zlatnog trougla. a sem što je bila njcgova žrtva. jer se bavio tajnim snimanjima perverzija poznatih poliličara radi uecnjivanja. Aleksander i mnogi svetski lideri kao što su bili premijcr Kanade Malruni. koji je bio na kokainu i duboko umešan u program Monarh.Dosije Omega krivičnu istragu. porno inđustrije i ozbiljnih poslova klađenja na bejzbol timove. Dante je bio veza između mafije. Ali. Ketin život je postao jos komplikovaniji kada je 1982 godine. Belc Kuće. dostigla ncverovatnih tri hiljade tona. Sem predsednika Regana. zatim BlanŠar. Regan je voleo da gleda te filmove dok se iživljavao na Keli. Madlen Olbrajt. Buša i Forda. pornografije i prodaje kokaina u svojoj državi. pa senatori Bird i Spektar. sem što su bile podvodene menadžerima i igračima.

Tu se nalazi odmaralište za visoke američke funkcionere i njihove goste iz celog sveta. izvršni direktor "Medunarodnog monetarnog londa". koja se nalaze duž puta šlo prolazi kroz šumu sekvoja.Red Četvrtog Rajha baze "Prezidio" kod San Franciska. Po mestu održavanja. verovatno je najpoznatiji. ovaj ekskluzivni klub dobio je ime "Bohemijanski klub". Ceremonijalno spaljivanje simbola "mračnih briga" je misteriozni ritual koji izvode sveštenici nalik na keltske druide. čiji su članovi. Sveštenici se kreću sa upaljenim bakljama u procesiji duž obale jezera. Šulc i Frenč Smit. članovi najužeg štaba araeriČkog predsednika. najznačajniji i najprestižniji "Mendelej kamp". Za postojanje ovog kluba saznalo se početkom sedamdesetih godina. "Bohemijanski klub" ima dve do tri hiljade članova. odnosno statue sove. medu ostalima. Sa 41 . vlasnici i predsednici najmoćnijih multinacionalnih kompanija.predsednik "Svetske bankc". Novinari su 1982 godine uspeli da dođu do mape sa preciznim lukacijama ovih kampova u šumi. pevajući himne Velikoj sovi. direktori FBI i CIA. Okupljanje je svakog jula. odnosno slamanja tadašnjeg Sovjetskog Saveza i Varšavskog pakta. pošto je taj mesec posvećen Crnbogu. O najznačajnijim stvarima se diskutuje tokom vikenda. Na obali jezera se obavlja ceremonija spaljivanja "mračnih briga". a tada je ustanovljeno da na kompleksu postoji i malo jezero na čijim obalama se vode "jezerske diskusijc". mesto gde se donose važne. Najekskluzivniji klub na svetu Jasno je da se ovde nalazi jedan od centara svetske moći. Fajerston. Behtel. Mekoun. gde je obezbeđena diskrecija i mogućnost da se ljudi "zabavljaju" bez straha u društvu seksualnih robova kao što je bila Keti O'Brajen. Od svih kampova. Kompleks "Bohemijanskog kluba" se sastoji od stotinu i dvadeset i dva kamp odmarališta. što nije slučajno. na obalama Ruske reke u blizini kalifornijskog gradića Monte Riu. nedaleko od San Franciska. odeveni u crvene mantije. u šumi. koja je i simbol "Bohemijanskog kluba". kada u kamp dolaze i specijalni gosti . strategijske odluke. Kajzer. jer su njegovi članovi imali poseban doprinos u kreiranju strategije poraza svetskog komunizma. Kisindžer. koji se okupljaju u kampu. Ford.

nc samo SAD-a. On je znao. Džordž BuŠ.Dosije Omega sredine jezera potom prilazi barka na kojoj su simbolička tela "mračnih briga". Čime se kamperi oslobađaju svojih svetskih problema. Edvard Teler i Alen Furta. Poslugu u kampu čine. najuticajnija i najmoćnija politička ličnost u tom trenutku je bio potpredsednik SAD-a. Kaspara Vajnbergera. da koristi programe robova iz programa Monarh. opremljena potrebnim rekvizitima i "Tamna soba". takođc. Vrhovni sveštenik tada započinje pogrebni čin spaljivanja. Dejvid Rokfeler. Od najpoznatijih Članova "Bohemijanskog kluba" svakako treba spomenuti Džordža Buša. Postoji sobe. već i "vladara u senci". kao i ostali moćnici. u njemu se nalazi i nekoliko Ijudi našeg porekla: Sava Ateljević u kampu "Band". pa je Keti O'Brajen i dalje igraia 42 . samo muškarci. odvijaju prema afinitetima. vukao konce politike. koji se prostire na oko dve hiljade i sedam stotina hektara. Aleksandra Hejga. a sve što se radi u ovom kampu. Keti O'Brajen je imala brutalni sadomazohistički odnos sa Dikom Čejnijem. pre toga šef CIA. sredinom osamdesetih godina. iz 1993 godine. Džeralda Forda. koji brinu da se "Bohemijanci" osećaju prijatno. Nije bilo potrebno biti veliki vidovnjak. RiČarda Niksona. Dejvida Pakarda. Obezbeđenje u ovom ekskluzivnom kampu je izuzetno. Tomas Kostić u kampu "Talija" i Stiven Franjić u kampu "Rand Redi". Članovi kluba mogu biti samo muškarci. Henrija Kisindžera. U "Kožnoj sobi". po svedocenju Keti O'Brajen. predstavlja tajnu i članovi su obavezni da se ponašaju u skladu sa tim. Pola Vokcra i Džejmsa Bejkera. Prema poslednjem dostupnom spisku članova "Bohe-mijanskog kluba". tako se i seksualne orgije. Džon Dipon. Ronalda Regana. Kao što se rad odvija po "komisijama" (kampovima). posebno od kada se nekolicina novinara infiltrirala u kamp. Edgar Kajzer. sekretarora odbrane u vladi Džordža BuŠa. U "Bohcmijanskom klubu" okupljeni su i najuticajniji biznismeni sveta: Tom Klauzen. Leonard Fajerston. Stiven Behtel. kao što je soba zvana "Nekrofilija". Vilijema Kolbija. Džordža Šulca. pa shvatiti da je Regan bio figura iza koje je mračni potpredsednik. Dosije Buš Bez sumnje. Vilijema Baklija.

usput im bila podvodena. o slobodnoj trgovini. Svi /njcdno su radili na potpisivanju sporazuma NAFTA. Ko poznaje zbivanja u ovom veku. razlozi za vojnu intervenciju. od dolaska na vlast do kraja Drugog svetskog rata. 1975 godine naimenovao za šefa CIA. Održavao je bliske veze sa antisemitima koji su izražavali otvorene pronacističke stavove. do situacije da se u vreme njegovog rukovodenja količina unete droge u Ameriku udvostručila. 1980 godine. koji se nalazi u susedstvu Novog svetskog poretka. Tako je bila podvedena meksičkom predsedniku Salinasu Gortariju. bio je toliko moćan da niko nije mogao da uzdrma njegov položaj. Međutim. kao i priliv robovske radne snage koja tobože ilegalno ulazi u Ameriku. CIA i njeni šefovi ne praštaju. Ponovo je aktivirao ucešće CIA u tajnim i prljavim operacijama širom sveta. hapšenje i suđenje Norijegi su dmgačiji. a i 43 . Dao je jaku podršku tajnim pošiljkama oružja Iranu. Igrao je aktivnu ulogu u ometanju istrage u aferi Votergejt. Buš ostaje jedan od najmoćnijih i najmračnijih vođa Novog svetskog poretka. što je naročito bilo važno za razvoj Meksika. Pomogao je "Dženeral Motorsu" da se blokiraju sve zakonske inicijative za zaštitu čovekove sredine. Naravno. Od trenutka kada ga je tadašnji predsednik. U stvari. gdc živi i radi bez ikakvih prava i zloupotrebljava se na sve moguće nacine. 1986 godine. imao vrlo tesnu saradnju sa potpredsednikom Bušom. u operaciji Oktobarsko iznenađenje.Red Četvrtog Rajha ulogu prenosioca kodiranih poruka svetskim liderima. Džerald Ford. Za mnoge neobaveštene. Izgleda da je "grešio" u svoju korist. u grupi koja je sabotirala napore Džimija Kartera da oslobodi američke taoce u Iranu . na planu stvaranja tajnih saveza moćnih svetskih politickih i poslovnih krugova. kao i njegov prethodnik de la Madrid. nikome nije palo na pamet da se slobodna trgovina odnosi i na unos droge iz Meksika u Ameriku. a u povratku donosila drogu. počeo je da greši u raspodeli. pa je morao da bude kažnjen kada su greške postale prevelike. Norijega je bio aktivni saradnik CIA u krijumčarenju narkotika u Ameriku. pa do danas. počev od totalnog neuspeha državnih organizacija za suzbijanje krijumčarenja droge. Aktivno je učestvovao. obračun sa panamskim diktatorom Manuelom Ortegom ličio je na obračun demokratije sa diktaturom. Iako je njegova politička karijera prepuna kikseva. koji je. zna da su nacisti imali partnere širom sveta. posto ga je Nikson stavio na čelo "Republikanskog nacionalnog komiteta". Za one rnanje upućene. i odigrao misterioznu ulogu u Kenedijevom ubistvu. prvo što pada u oči je optužba za veze sa neonacistima.

Farbena" bio je i Karol Vojtila. bio je optužen da je Član italijanske masonske gmpe P2. Zajednička firma je 1940 godine otvorila logor Aušvic. Bili su organizovani u "Heritidž Kaunsilu". Farben". deda Feriš je kontrolisao kartel koji su osnovali "Standard oil" i nemaČki koncern "I. 44 . dovelo je do otpuštanja sedmoro aktivista. poznati nacistički kolaboracionista. U predsedničkoj kampanji 1988 i 1992 godine. pa je to dobro radio i za Buša. Stvari postaju sasvim jasne *Umro je 1985 godine. bivsi katolički sveštenik. jer je Feriš jako dobro krio poreklo ogromnog novca kojim raspolaže njegova porodica. priznao je da je bio član madarske fašističke partije Strela-Krst. ■ Veze sa nacistima ■ Hemičar "I. Laslo Pastor. sadašnji papa. a zaplenjeni nacistički dokumenti pokazuju da je u Lvovu za dve godine likvidirano sto hiljada Jevreja. Buš je imao njihovu podršku još od sedamdesetih godina. G. a Drugi svetski rat je proveo kao njen izaslanik u Nemačkoj. Bušov saveznik sa neskrivenom prošlošču bio je Jaroslav Stecko*. bio je teksaški milijarder Vilijem Stemps Feriš III. što je bio pravi izbor za Buša. Drugi. radi proizvodnje veštačke gume i sintetičkog benzina u. G. poreklom iz Istočne Evrope. a najvažniji pronalazak koncerna bio je gas Ciklon B. Najbliži Bušov prijatelj osamdesetih godina. u Bušovom timu je bio Fred Malek. jer se njihova delatnosl jako dobro uklapala u tvrdu antikomunističku platformu Republikanske stranke. Kao ekstremni ukrajinski nacionalista. Otkriveno je da je Ferišov deda jedva izbegao sudenje po optužbi da je poslovao sa nacistima. Saradnja ova dva koncerna se nastavila do propasti Trećeg Rajha. Kao direktor "Standard oila Nju Džersi". koji je korišćen u gasnim komorama Aušvica. sa otvorenim pronacističkim simpatijama i prošlošću. Filip Gvarino. čiji je politički kredo bio poznat od 1949 godine. Dvojica od njih su bili poznati od ranije. koji je vodio Bušove finansije. uglja. bio je jedno vreme predsednik vlade u Galiciji.Dosije Omega posle toga. Otkriće da se u predsedničkom komitetu za izbore 1988 godine nalaze najekstremniji desničari.

jer američka bezbednost zavisi od toga! Cene su odmah porasle dva dolara po barelu. Džordž mlađi. Studirao je na "Jelu". Hariraan & Co. Prvo je radio u firmi u kojoj je njegov otac bio Član upravnog odbora. Sto nije beznačajno kada se vidi kakvu je podršku kasnije imao. Iz Drugog svetskog rata. Džordž Buš je svoju karijeru poslovnog čoveka započeo u industriji nafte. Hariman"." u Hjustonu. tada potpredsednik SAD-a. U takvoj atmosferi je rastao i formirao se Džordž Buš. postao Član tajnog bratstva Mrtvačka glava. njegov sin. finansirao je kopanje rude mangana u SSSR-u i ostvario ogromne profite.". "Zapata" je 1985 godine prijavila prihod od preko dve stoline i pedeset miliona dolara. a njegovi preci su se doselili iz Engleske. Kasnije će ova firma ući u "Penzoil". bio je blizak prijatelj. Iako je predsednik SAD-a. Teksas. Nije loše za nepoznatu kompaniju! Dok je Buš bio potpredsednik. Haton". što jc nezaobilazni stepenik u uspinjanju ka vrhovima raoći i vlasti. Naravno. cerkom izdavača Marvina Pirsa. A. Preskot Buš i Hariman su se iz svcga elegantno izvukli bez posledica. Preskot je nastavio sa uspešnom karijerom i dva puta bio biran u američki Senat. da arapskim zemljama. pa je zbog toga potpredsednik Amerike odleteo početkom 1986 godine na Bliski Istok. Preskota Buša. kao i njegov otac. Neka istraživanja pokazuju da je Preskot Buš treća generacija Amerikanaca. a sa njegovim partnerima. Braders. koje će Džordž BuŠ. gde je postao član tajnog bratstva Mrtvačka glava. direktor firme "F. a krivci će se izvući sa smešnim kaznama. postao je predsednik kompanije "Zapata Ofšor". Toj kompaniji je bio potreban veči prihod. 1985 go-dine zataškati. Hari Truma. sugeriše povećanje cene sirove nafte. Slične poslove Hariman je imao i sa SSSR-om. ove poslove nazvao "poslovima na granici izdajstva". predscdnika privatne banke "M. Averelom i Rolandom. uz posredovanje uekih holandskih banaka. biće umešan u velike finansijske prevare. Koristeći protežiranje tasta. što će ostati njegova ljubav do današnjih dana. što je izazvalo kon45 . proizvođacima nafte. ne treba zaboraviti da je i Džordž Buš.Red Četvrtog Rajha uko se pogleda biografija Bušovog oca. Oženio se ćerkom Džordža Vokera. F. U to vreme počelo je kreditiranje nacističke partije u Nemačkoj. Roden je 1885 godine u porodici industrijalca. o čemu je na sudu 1945 godine svedočio Fric Tisen. Skot Pirs. "Zapata petroleum corp. "Braun. jednu od danas najmoćnijih naftaških kompanija. Još od 1922 godine. Džordž izlazi kao poručnik i ženi se Barbarom Pirs. Njegov šurak. Preskot Buš je tridesetih godina postao direktor najmoćnije privatne bankarske kuće tog doba. a 1953 godine osniva sopstvenu firmu.

Džordž Vilijam Buš. što nije istina". gde je vrbovao Kubance desničare za eventualnu invaziju na Kubu. jer je "Zapata" imala bliske veze sa kubanskim diktatorom Batistom." Kada ga je američki novinar Mekbrajd. u toku 1960 i 1961 godine često boravio u Majamiju. prema zapisu dircktora FBI. I zaista. postojao je čovek u Agenciji istog imena. upučen "Birou za obaveštajni rad" Stejt departmenta. Razgovor je održan. "Zapata oil" je Džordžu Bušu služila ne samo za zgrtanje novca. da ovakav potez nije imao nikakvih posledica za njega. znao i defmitivno zataškao onog trenutka kada je BuŠa imenovao za šefa CIA.deo službe FBl koje se bavi poslovima u inosCranstvu. napisan samo nedelju dana posle Kenedijcvog ubistva. U vezi ubistva Džona Kenedija. upitao za Huverov memorandum. To nije bilo čudno. Buš je već toliko politički bio moćan. Tu je upoznao Feliksa Rodrigeza. u kome Huvcr opisuje brifing sa Džordžom Bušom iz CIA. poslat od strane Huvera. a moje iskustvo sa inostranstvom potiče iz sfere biznisa. **"Odelenje 5" . zadobio je verne prijatelje i finansijere iz redova naftaške oligarhije u Americi. 1988 godine. Međutim. zbog straha Stejt departmenta da bi "neke zabludele anti-Kastro grupe mogle profitirati iz sadašnje situacije i preduzeti neodobren napad na Kubu. iako po ustavu SAD-a FBI ima ovlašćenja za delovanje samo u SAD-u. već i kao dobar paravan za delovanje CIA (čiji je agent bio pre 1961 godine). Član "Vorenove komisije". radio je kao analitičar i nijc bilo šanse da ga agent FBI.termin koji označava tri atentatora. brifuje o bilo čemu! Novootkrivena dokumenta FBI potvrduju da je Džordž Buš. Naprotiv. koji je postao član "tima strelaca" u CIA i uvežbavao "paljbi u trouglu"*. koji unakrsnom vatrom gađaju isti cilj. 46 . odnosno invazije na Kubu u Zalivu svinja. ali je imao jako nizak rang u organizaciji (GS-5). održan samo jedan dan posle ubistva Džona Kenedija. u bazi koju je formalno držalo "Odelenje 5"**. odnosno.Dosije Omega sternaciju u Beloj Kući. a koje for*Paljba u trouglu" . što je Džerald Ford. Buš je opisao naimenovanje za šefa CIA kao pravi Šok: "Znao sam o radu CIA samo uopstene stvari. verujući da je ubistvo predsednika Kenedija znak promene američke politike. u Meksiku. iako je živeo formalno u Hjustonu. Buš je odgovorio da je u to vreme bio samo biznismen koji se bavio naftom i da je u to vreme za CIA radio "neki drugi Džordž Buš". ime Džordža Buša se pojavilo u vrlo nejasnom kontekstu. Interesantan je izveštaj Edgara Huvera.

47 . Bila je to posledica dugotrajnog rata sa Iranom. 6 januara. dvanaest do trinaest milijardi dolara. Buš je negirao da je umešan u ove operacije. koji je 1979 godine iznosio jednu milijardu dolara. Prilikom pada jednog od tih aviona. iako je bilo jasno da je u izjavi pred Kongresom. ali kada je počela kongresna istraga protiv potpukovnika Olivera Norta. u svojim analizama tvrde da je američka administracija ohrabrivala Sadama Huseina u njegovim pogledima ka bogatim naftonosnim poljima Al Rumeilah. Buš je aktivno ohrabrivao Sadama da traži veće cene nafte na sastanku OPEC-a. od toga tri milijarde za hranu. sedam meseci pre invazije Kuvajta. Feliks Rodrigez je u oktobru 1986 godine priznao da se kao agent CIA bavio prevozom oružja iz Irana u Nikaragvu. a buntovnički oficirski hor kovao je zaveru za njegovo rušenje. Vojni uvoz je došao do sedam milijardi dolara. Dug prema inostranstvu. sada je narastao na sto milijardi. I preko ovih Bušovih laži olako se prešlo. a ostali troškovi prema inostranstvu iznosili su jednu milijardu dolara. Neki sjajni araerički novinari. koji je bio savetnik za nacionalnu bezbednost potpredsednika Buša. U januaru 1990 godine Sadam Husein je bankrotirao i borio se za opstanak. Rodrigez je napravio grešku i pozvao svog CIA supervizora Donalda Grega. Tajming je bio odličan. Istovremeno. a bilo im je to i obećano. Ratom iscrpljeni Iračani su očekivali. Sadam je trebalo da demobiliše sedam stotina hiljada ijudi koji nisu mogli da nadu civilni posao. Rat sa Irakom Sledeća velika afera u koju je Buš bio umešan je sa Irakom. 1988 godine.Red Četvrtog Rajha macijski pripada FBI. koje masni honorari i velike plate u uticajnim novinama i televizijama nisu otupeli. nije bio dovoljan. Uvoz za civilne potrebe je prešao jedanaest milijardi u 1990 godini. Buš svesno lagao o svom učešću u operaciji pomaganja "kontraša" u Nlkaragvi. Dodalnih sedam milijardi bilo je potrebno da se pokriju tekući troŠkovi. postalo je jasno da je Buš ne samo znao za ove ilegalne operacije. Politički. atentat na njega zamalo da nije uspeo. već da je i učestvovao u njihovom kreiranju. bio je pod opsadom. Godišnji prihod od nafte.

koja je vukla korene još iz perioda rata sa Iranom. Bilo je poznato da je Irak pružao utočiste mnogim arapskim grupama i pojedincima umešanim u međunarodni terorizam. U januaru 1990 godine. ali nije spomo da su sugerisali agresivnu politiku cena nafte za arapske proizvođače. što se i obistinilo. U drugoj polovini 1983 godine. jer je i ona veliki proizvođač nafte. Za one bolje upućene. iako su se tome protivili mnogi visoki službenici američke administracije. Detalji su ostali tajna. omogućila je Sadamu Huseinu da sopstvena oskudna sredstva usmeri na kupovinu oružja. Sadam je naručio studiju o kretanju cena nafte. Za laike. Da se u leto ne bi suočio sa krizom. a Irak bio u očajnoj situaciji. a zna se da kada zapreti ratna opasnost na Bliskom Istoku. a nije bez značaja ni podatak da su i predsednik Buš i državni sekretar Bejker imali jake poslovne veze u tim krugovima. U jesen 1989 godine. cena nafte počinje da raste do dvadeset i pet dolara za barel. a možda i više.Dosije Omega ustavne i demokratske reforme. Ali Sadam ne bi politički preživeo proces demokratizacije. cena nafte bila je dvadeset i jedan dolar ža barel. U ovim kritičnim okolnostima. ali su analitičari ocekivali da će u drugom kvartalu cena pasti na oko petnaest dolara po barelu. Prvo je u februaru 1982 godine Irak skinut sa liste terorističkih zemalja. Rat je bio sve bliži. ovo je bio samo nastavak politike pomoći Iraku. Iste godine Amerikanci su ponudili svoje minobacače u zamenu za jedan ruski tenk T-72. od centra za strateške i međunarodne studije. pa je stega režima postala još veća. jer je bio zaštićen oklopom nepoznatim arneričkoj armiji. kojom zadovoljava pedesct odsto sopstvenih potreba. jer je trebalo zaustaviti muslimanski fundamentalizam oličen u Iranu. između ostalih i Abu Abasu. Buš je izdao tajnu direktivu o uspostavljanju bližih veza sa Bagdadom i otvaranje mogućnosti da Irak dobije ekonomsku pomoć od jedne milijarde dolara! Ova podrška u bankarskim garancijama. Ovo približavanje usledilo je na predlog tadašnjeg predsednika Regana. ovo su bili nesmotreni potezi američkog predsednika. rezultirajuci krajem te godine naimenovanjem njegovog sina i polubrata za šefove snaga bezbednosti.topove 48 . i cenu između dvadeset i četiri i dvadeset i pet dolara za barel. kada je do invazije Kuvajta ostalo devet meseci. Irak je dobio mogućnost da kupi američku vojnu opremu za četrdeset i pet miliona dolara . napadaču na brod "Akile Lauro". jer nije imao novca da kupi novo oružje. za kupovinu američkih poljoprivrednih proizvoda. pa bi i američke naftne kompanije u zemlji i inostranstvu profitirale. Amerika je predložila podizanje cena nafte Sadamu Huseinu. To jc odgovaralo Americi.

odobrila je Sadamu četiri i po milijardi dolara kredita u periodu od 1986 do 1989 godine. kao i službi i pojedinaca. "BCCI" je osnovana sedamdesetih godina od strane arapskih i azijskih finansijera i njen prevashodni zadatak bio je da služi naftaškim magnatima i drugim multimilijarderima. tajne prodaje oružja Iranu. filijala italijanske banke "BNL"** u Atlanti. finansiranje pobunjenika u Nikaragvi i rat u bivšoj SFRJ. Sve u svemu. 1984 godine Buš je naterao "Eksport-Import banku" da garantuje Iraku kredit od pet stotina miliona dolara za izgradnju naftovoda. 1989 godine. samo mesec dana pre početka invazije na Kuvajt. Sadama Huseina i Manuela Norijege. "Volstrit Džumal" je objavio da su inspektori poreske službe. koji su iraali razloga da se kriju od poreskih i drugih organa u svojim zemljama. iako jc bilo jasno da se taj novac koristi za program proizvodnje balističkih raketa i proizvodnji nuklearnog oružja. iako je bilo mnogo upozorenja da se krediti neće vratiti. a kasnio je sa vraćanjem čitave dve milijarde iz tog paketa. za osam godina. IRS. Tek je skandal sa "BCCI" bankom*** pokazao koliko su mračni i razgranati poslovi između pojedinih zemalja. iračkim ambasadorom u Ujedinjenim Nacijama. Polovina sume stavljena je Iraku na raspolaganje početkom 1990 godine. državni sekretar Džejms Bejker je nagovorio ministra poljoprivrede da se ne suprotstavlja ovoj odluci.* Posle potpisivanja direktive. ustanovili da su direktori "BNL" dobijali mito. ponovo preko "Eksport-Import banke". Krajem iste godine. U istom periodu. te iste godine Buš se sastao sa Nizarom Hamdunom. U toku istrage počela su da se pojavljuju imena Džordža Buša. Savet za nacionainu bezbednost Amerike je isforsirao drugi deo kredita. Irak je dobio pet milijardi dolara kredita. Kao potpredsednik. U julu iste godine. pa su kroz ovu banku išla sredstva za građanski rat u Avganistanu. i municiju. da kroz nju finansiraju svoje tajne operacije. i obećao da će pomoći u nastojanjima Iraka da kupi opremu koja se vodila kao "tehnologija dvostruke upotrebe" . Sadama Huseina i Manuela Norijege. Taj trend se nastavio i 1987 godine. Počele su da se pronose priče kako se kroz banku pere novac od trgo*Oprema koja se može koristiti i u vojne i u civilne svrhe ** "Banca Nazionale del Lavoro" *** "Bank of Commerce and Crcdit International" 49 . 175 milimetara.Red Četvrtog Rajha velikog dometa. U toku istrage počela su da se pojavljuju imena Džordža Buša. Ova tajnovitost poslovanja banke bila je idealan paravan za CIA i Mosad.

Dosije Omega vine drogom. Grupa Ono što će proisteći. zamenik predsedavajućeg "Komiteta za bankarstvo" Kongresa. Iz cele afere jasno je da je Sadam Husein izigravao "siledžiju" u regionu. Iračku naftu je prodavao "Teksako". sud u Teksasu je dosudio ogroman odštetni zahtev u korist ove kompanije. u kojoj je država Ilinois i kongresmen Henri Gonzales. Odbor "Federalne rezerve" SAD-a tražio je od Gonzalesa da potpiše obavezu da ono što će dobiti na uvid nikada neće upotrebiti u nekora od svojih kongresnih izveštaja. Mnogi misle da je to bila kazna za neposlušnost. kakva treba da se uspostavi na svetskom nivou. ali je neuporedivo najveći skandal bio vezan za Sadama Huseina i njegove američke prijatelje. bile su predmet tužbe broj 90 C 6863. Zemlje regiona. a banka je izjaviia da je reč o "non-bank" podacima. za koje ne želi da budu objavljeni. kao zaključak ove knjige. ali NACIZAM NIJE PORAŽEN! Nije. iz vrlo prostog razloga. plaćale su "danak" kako bi se očuvao mir. odnosno naftne kompanije. Kongresmen je odbio da potpiše izjavu o tajnosti. što nije bilo teško. jer ima četiri stotine filijala u sedamdeset i tri zemljc sveta. održavajući određeni nivo napetosti i time visoku cenu nafte. zato što je navodno osujetio ugovor između "Penzoila" i "Geti oila". Proviziju od pet odsto. što iznosi deset milijardi dolara. podelili su Irak i "Penzoil". "BCCI" i italijanska "BNL" banka. Nema ni jednog mračnog i 50 . U Drugom svetskom ratu. tražio da se stave na uvid dokumenta iz kojih bi se videlo da li je u periodu od deset godina "oprano" dve stotine i pedeset milijardi dolara od naftnih kompanija iz regiona Bliskog Istoka. filijala u Čikagu. u prvom redu Buša. mračna je slika zastrašujućih razmera. a uz pomoć Sadama Huseina. a na štetu "Teksaka". Na zahtev kompanije "Penzoil". Korporativna država nacističkog tipa je ideal Novog svetskog poretka. a bila je odrezana na dve stotine milijardi dolara. poražena je samo Nemačka i Vermaht. Prihod od naftnih kompanija delio se na "učesnike u poslu". jer je nacisticka Nemačka bila "eksperiment uživo" države. "BCCI" je služila da "opere" taj novac.

Za obične ljude. Prve indicije da se dešava nešto protivzakonito.Red Četvrtog Rajha nezamislivog zločina koji već nije počinjen ili će se sprovesti. imenima DŽeri Smit i En Vajt. falsifikati i druga kriminalna dela. Odnos između tajnih društava i Novog svetskog poretka oduvek je bio jak. O najmonstruoznijem i najbeskrupuloznijem tajnom društvu.-a dok je kao pravnik za radno pravo radio u kompaniji "Atlantik Ričfild". a to je neograničena moć i kontrola nad ljudima. kako bi sc ovaj cilj ostvario. on je samo drugačija jezička formulacija prastarog cilja svih tajnih društava. od 1983 do 1992 godine. krivokletstva. Govoriti danas o tajnim dmštvima mnogim čitaocima može izgledati smešno i van konteksta vremena u kome živimo. D. To je važno pogotovo u slučaju kada je cilj velik . kao što se videlo iz njihovog rada. vlada unutar vlada. Oni koji su im pomogli u bekstvu i kasnijem razotkrivanju delovanja Grupe u prvoj fazi. saznalo se od članova koji su pobegli iz njegovih kandži. široke mreže subverzivnih aktivnosti koje su premrežile čovečanstvo i mentalno ga pripremaju za novo doba. poznatoj i kao fabrika u Biver Veliju. Ali tajna društva i danas egzistiraju. morali su svoja istraživanja da objave pod lažnim imenima. Jedno bez drugoga kao da nije postojalo. sa istim ciljevima. pa to ne čine ni danas. Međutim. Možda su nauka i pozitivizam postale religije ovog veka. Zato ćemo istraživača rada Grupe označiti inicijalima R. delimična tajnost šireg i potpuna tajnost užeg kruga članstva. u mestu Monaka. Ona su uključivala fizičku torturu i prinudno obučavanje radnika u fabrici. pojavile su se kod R. Nisu prekidala rad hiljadama godina.. tajnim društvima. "novu eru napredne civilizacije". iako je ovaj drugi pojam novijeg datuma. U tom periodu prikupio je mnogo dokaza da se u Pitsburgu događaju prevare. bila stalno prisutna.porobljavanje celog sveta. koje sebe prosto zove Grupa. pripadali su. a begunce. jer je opasnost. ostale su nepromenjene konstante svih tajnih društava. od 1973 do maja meseca 1984 godine. Danas je to zadatak mnogih tajnih društava. Ova dela su izvršena od strane 51 . tajnost ciljeva. D. sadržaja i delovanja pojedinih socijalnih i ekonomskih zajednica nisu promenile. čiji moral bez dvoumljenja odbacuje zlo u bilo kom vidu kao okvir življenja. ali novim tehnikama kako da taj cilj ostvare. po pravilu. svedoke i žrtve Grupe. biće zaprepašćujuće kada otkriju da su ljudi koji su uČestvovali u stvaranju nacističke Nemačke i danas na vlasti. Upravo oni krugovi koji su najviše omalovažavali i kompromitovali istraživače rada tajnih društava. Potpuno negiranje postojanja. a zapravo se čovečanstvo priprema za ropstvo. ali se ključne stvari organizacije.

kao posledice tajne proizvodnje radioaktivnih uređaja od strane Grupe. koje smatram gnusnim. Grupa koja zeli da kontroliše svet Ovaj prikupljeni materijal u bitnim crtama objašnjava subverzivnu delatnost organizacije. Posle četvrte opomene i posle četvrtog odbijanja usledilo je otpuštanje u maju te godine. u julu 1986 godine. kontrola uma kroz veštačke promene ljudske genetske strukture i ponovno uspostavljanje ropstva. To je genocid masovnih razmera. R. politički radnici širom sveta i profcsionalci iz raznih profesija.Dosije Omega članova Grupe. u periodu od 1977 do 1980 godine. koji je prisustvovao razgovoru izmedu Andresona i dr Jozefa Mengelea. saznao je verovatni razlog za otpuštanje iz "ARCO"-a. čije ime je spomenuo Smit za vreme snimanog ispitivanja u decembru 1984 godine. je sakupio ogroman raaterijal koji se sastoji od beležaka. Roberta O. Istraživanja bazirana na svedočenju En Vajt iz Pitsburga i Suzane Smit iz Atlante. menadžment Pravnog odelenja je naredio R. čiji će rad kasnije biti opisan na osnovu svedočenja Smita. Očigledno je i da su žrtve bile izložene radijaciji. Posebna pažnja bila je usmerena na torturu pod hipnozom indukovanom drogom. Uz Smitovu pomoć. visoki vojni funkcioneri u najvažnijim zapadnim armijama i bivšem Sovjetskom Savezu. Andresona. međunarodnog bankarstva i multinacionalnih firmi. nagoveštava da su njeni ciljevi mnogo širi i mnogo opasniji nego što se moglo očekivati od obične neonacističke organizacije. kao i mnogih drugih radnika i službenika kompanije. Njihov cilj je da uspostave novu svetsku vladu i socijalnu strukturu koja će uključivati tri stvari. dokumenata i drugih materijala o delatnosti Grupe.-u da prestane ili će biti otpušten. u martu mesecu 1984 godine. Grupu čine moćni članovi iz evropskih kraljevskih kuća. D. posle 1984 godine. Kada je "ARCO" saznao za ovu istragu. Ime je glasilo Red Četvrtog Rajha! Smitov opis Grupe. prezentirano je u pismu upravi kompanije. za vreme ispitivanja gospodina Džerija Smita u Pitsburgu. D. fotografija. Njen krajnji cilj je uspostavljanje svetske vlade. audio i video kaseta. Godinu dana kasnije. kao člana Grupe. 52 . a ne samo novog nemačkog Rajha. Gospodin Srait je identifikovao bivšeg direktora "ARCO"-a.

11 marta 1992 godine.Red Četvrtog Rajha kao državno sankcionisane institucije. Smit i gospođa En Vajt su imenovali neke od lidera Grupe.. Smit je memorisao imena Članova Grupe sa liste koju je video u "Heritidžu". Identifikaciju Ričarda Helmsa uradila je prvo gospoda Vajt. Opisao je tog čoveka kao osobu blisko povezanu sa Grupom i sa dr Mengeleom. Po 53 . izgleda. koju je sproveo R. žena Lindona Laroša. Ko je ko Gospođa Vajt i gospodin Smit su odrasli u različitim delovima Pensilvanije. kako bi pripremila eventualnu primenu svoje doktrine kroz zbacivanje legalnih vlada. i drugi. Smit je potvrdio da je Helms bio prisutan kada je dr Mengele fizički mučio Smita. Gore spomenuti ciljevi su toliko zli da im se mora suprotstaviti svaki pošten čovek. a Smit u Matamorasu. To su bili: Helga Laroš. u Njujorku. od osnivanja Grupe tridesetih godina. za vrerae razgovora sa dr Raselom Skotom iz Pitsburga. Srait je konačno potvrdio da je Helms bio "Amerikanac" o kome je govorio u prvim intervjuima. kao i poslc toga na raznim drugim mestima. započeta 1989 godine. kada je seme zbacivanja komunističkih vlada u Sovjetskom Savezu i Kini po prvi put javno posejano. Gospodin Smit jc izjavio da njegovo znanje o Grupi potiče sa brojnih sastanaka na kojima je bio u "Heritidž Fondaciji". bivši gemeralni sekretar OUN-a. naređivao fizičku torturu gospodina Smita. Vajtova je odrasla u Pitsburgu. D. Posle prvih intervjua shvatio je da je organizacija mnogo veća i značajnija. Operacija je. Larošova organizacija je izgledala kao najvažnija grupa upletena u ovu šemu. Ričard Helms. sedamdesetih godina. D.-a. U početnoj fazi istrage. Više od pedeset godina Grupa je ubacivala svoje članove na ključna mesta u mnogim zemljama. U ranoj fazi istraživanja. Identifikovala ga je kao čoveka "koji je uvek razgovarao sa Džerijem" i koji je. kako je izjavila. Prcpoznala ga je kasnije na seriji fotografija koje je dr Skot dobio od R. bivši direklor CIA. Nekim od ovih sastanaka su prisustvovali i oficiri visokih činova. Njen plan je bio da državni udari započnu 1990 godinc. do kraja sedamdesetih godina. u stvari. Kurt Valdhajm. U Vestburiju. dok je bila pod hipnozom.

koja ga je odgajila. Sličnost je postojala između oblika lica Vajtove i Smita. nije saopštio Vajtovoj. Držani su na istom mestu duži period vremena.Dosije Omega prvi put su se sreli 1977 godine. Gospođa Vajt je ispričala u seriji intervjua.-u informaciju da je gospođa Vajt. je uočio indikaciju da je i njegova surogat majka. Oboje su ispoljili osećanja i iskustva koja ukazuju na to da su brat i sestra blizanci! Smitova navodna baka. U leto 1985 godine.D. da je njena majka. prokrijumčareni u Ameriku negde 1943 godine.-U da je Vajtova njegova sestra. Tada je Smit počeo da ga ispituje o poreklu Vajtove i pokazao interesovanje za nacističke logore za odgajanje dece. Smit je rekao R. D. kako bi deci potisnuli sećanja na rođendane i rano detinjstvo. D. gde je možda i sam bio začet. Džeri se seća kako su mu kazali da je njegov pravi otac bio oficir nemačke vojske i da mu je to pričao jedan stari Nemac. ispričala je svojoj ćerki Olivi da je Džerijev "ujak". u dubokoj hipnozi. da je njegov pravi otac bio oficir nemačke vojske. tada pokojna. uključujući i drugove u školi. Oboje su rođeni 1943 godine.-u da je. iz dva različita grada blizu Bingamtona. koji se mogao izvesti posle razgovora sa Smitom. Agenti Grupe iz Biver Velija koristili su tehnike kontrole uma na Smitu i Vajtovoj. Na razne načine su ih povezali agenti Grupe. jer su oboje radili u fabrici u Biver Veliju. od maja do jula 1984 godine. jeste da su Vajtova i Smit deca visokog funkcionera nacističke Nemačke i da su oni. Drugi značajan podatak je da je jedna fondacija pokazala interesovanje za Džerijevo 54 . Otprilike godinu dana kasnije. Oboje su smešteni u porodice Amerikanaca. verovatno bila programirana da zaboravi okolnosti njenog rođenja. R. Gustav Šlos. država Njujork) su verovatno falsifikati. Šlos je često viđao Džerija.D. koji ga je posećivao dok je bio mali. dok je ovaj bio mali. takođe prošla trening po pitanju njegovog rodenja. ili njihova trudna majka. D. Gospodin Smit ne liči ni na jednog člana u svojoj americkoj porodici. sve do leta 1985 godine. Čovek je ponekad bio u društvu žene. Ovu njegovu izjavu R. stalno govorio ljudima. Iako su R. Oboje su bili podvrgnuti mučenju i naterani da gledaju mučenje onog drugog. gde je nad njima godinama sprovođena kontrola od strane Grupe. izjavila da je Smit njen brat. Ukupni zaključak.-u uvek izgledali povezani. Krštenice Džerija Smita (postoje dva takva dokumenta. bio uraešan u izdaju nacista za vreme Drugog svetskog rata. D. kada je Džeri imao šest godina. nije mu pala na pamet pomisao da su bili i u krvnom srodstvu. dr Skot je preneo R. Džerijeva "tetka" Oliva je ispričala R. gospođa Smit.

koji je imao plemićko poreklo i bio uspešan bankar i poslovni čovek pre rata. Izgradio je najbolju obaveštajnu mrežu u Evropi. jer je Smit radio na SBA programu u Klarksburgu. prilikom rođenja. Hitler mu je rekao da izabere sebi partnerku u nekom od nacističkih logora za uzgajanje dece. Ovaj čovek je postao ključna ličnost u pperacijama dvostrukih agenata. bekstvo mnogih nacističkih glavešina i otkrivanje 55 . Šlosova žena takođe je umrla na bizaran način. u razgovoru u Voterberiju. Izabrao je ženu u koju se zaljubio i koja je takođe imala "plave krvi" u svom poreklu. obavljen je razgovor sa Smitom. En je takođc ubačena u svoju američku porodicu.-u ovaj događaj. uključujući zamenu jednog varalice za Rudolfa Hesa. 24 novembra 1992 godine. D. D.Red Četvrtog Rajha zdravlje. Postao je najuspešniji špijun na svetu .kameleon koji je mogao da ude na svaka vrata u svakoj vladi sveta. 1985 godine. Razgovor je vođen telefonom. Zapadna Virdžinija. Grupa je odlučila da uskrati svoju pomoć Nemačkoj. od najranijeg doba. članu Grupe. učenje i status. Jedne večeri. U tom razgovoru. bio zamenjen sa biološkim detetom svojih američkih roditelja. u njegovoj planinskoj kući. Starac mu je ispričao priču o nemačkom oficiru.-u. D. pa ga je postavila u nacističku organizaciju kao obaveštajnog oficira. U tom trenutku. Smit je ispričao ono što mu je jednom davno ispričao stari Nemac. da je njegov otac bio istaknuti član Trećeg Rajha. Bilo kako bilo. Smit je ušao u svoja kola i na zadnjem sedištu je bio čovek koji je u njega uperio magnum 357. i svake godine je dobijala upitnike koje je popunjavala. Bila je teško ranjena u savezničkom bombardovanju 1943 godine. prostom zamenom u bolničkoj kolevci. odmah po rođenju. Podnosio je izveštaje lično Hitleru. Fondacija se dopisivala sa Džerijevom "majkom" u vezi njega. Tom prilikom mu je rečeno da su on i Ana začeti u Nemačkoj i da je njihova majka došla u Ameriku. Čovek je rekao Smitu da ako ima i malo poštovanja prema svom ocu. Covek je za sebe rekao da je član Larošove organizacije.-om. Negde 1943 godine. Njegovog Medu" je ubio nepoznati ubica. Grupa je želela da ga infiltrira u Hitlerov režim. Smit je kasnije ispričao R. Smit je ispričao R. šanse da Nemačka dobije rat izgledale su jadno. Zatim je Smit. Čudne stvari su se desile sa Džerijevom "porodicom" u Milriftu. da mu je saopšteno na jednom od sastanaka "Heritidž fondacije". Ostala je u drugom stanju. U martu 1986 godine. raznevši ga hicem iz lovačke puške. Ostali članovi familije misle da ju je ubio Gustav. u vezi Lindona Laroša i identifikacije imena članova Grupe. prestaće da razgovara sa R.

Pristao je i da Gasovi "prijatelji" s vremena na vreme posećuju dete. odigrali su ključnu ulogu u stvaranju onoga što je kasnije postala CIA. 56 . koji će za dobijeni azil. koji su stigli u Ameriku. Ovo ćc posle rata rezultirati masovnom infiltracijom nacista u CIA. Još 1943 godine. kao i general Nebe. U svakom slučaju. On i mnogobrojni članovi njegove organizacije. koji je nestao aprila meseca 1945 godine. Otac je ostao ključna ličnost tajnih operacija sve do svoje smrti. a ključna je figura u mnogim najvažnijim obaveštajnim operacijama za vreme rata u Nemačkoj i Americi. General Hans Kamler. sklopio je sporazum sa nacističkom obaveštajnom službom. Poznato je da su Nemci odlucili da sklone svoju "arijevsku elitu". ali lično misli da nije. imao je takođe trudnu ženu. Brinuo se o detetu dok je bio živ. za uzvrat.general Rajnhard Gelen. Možda je njegova sestra bliznakinja. Kada se Nemačka predala. Džerijeva prava majka umrla je ubrzo posle njegovog rođenja. na diskretan način. budući šef CIA. Naoblačenje i Spajalica. Želeo je da mu njegova žena rodi dete. jesu povezani nečim. Njegov šurak.Dosije Omega nemačkih planova Americi. Svitanje. pravi otac je sklopio jedinstven sporazum sa američkom vladom. Sklanjali su ih u već pripremljene baze širom Južne Amerike. Britaniji i Francuskoj. dosta zna. Smitov "ujka Gas" je bio nemački agent u oblasti Njujorka. Čak ima podataka da je imao svoje agente i u sovjetskoj armiji 1943 godine. Smitov američki "otac". započeti globalni program zbacivanja vlada zemalja trećeg sveta i njihovu zamenu kontrolisanim diktatorskim režimima. Sada se o ovim operacijama. biti formirana i NSA. Sada je jasno zašto se toliko funkcionera CIA brinulo o Džeriju Smitu. koga su opisivali kao "špijuna stoleća". Na osnovu ove priče. Gelen je najzaslužniji što je CIA postala najbolja obaveštajna organizacija na svetu i odgovoran je za sedamdeset odsto obaveštajnog rada NATO-a. i najmanje dvadeset godina posle rata. Navodno je imao agente u svakoj važnoj armiji i vladi za vreme rata. D. Gas i šurak su se dogovorili da zamene nemačku bebu za njegovu biološku bebu prilikom rođenja i Gasov šurak je prihvatio da dete odgoji kao svoje. Alen Dals. bavarski iluminat. Antarktika i Severne Amerike. postoji samo jedan čovek koji se uklapa u ovaj opis . Smit je rekao R. Kasnije će od Nemaca. Možda su povezani na neki drugi način. bio je ključna ličnost operacije evakuisanja. Organizovao je prebacivanje ranjene žene u Ameriku.-u da ne zna kako se En Vajt uklapa u sve ovo. naučna i tehnička dostignuća. decu i druge bitne elemente.

simboli nekih aspekata Novog svetskog poretka. pre nego što je rodila dete i l i decu. već iz razgovora kojima je prisustvovao. zbog krvi koja je tekla u njima i zbog njihovih gena. Mnoga imena članova Grupe su Smitu poznata ne sa liste. kao što su Ričard Helms. Smit je napravio seriju identifikacija. Džona Majnarda Kejnsa i Martina Orna. i Smit su primenili jedan metod. može se objasniti samo na jedan način. Alena Dalsa. Edgara Huvera. R. Drugi stepen identifikacije je zapravo vezan za sve one koji pročitaju ova imena i ukrste ih sa Bvojira znanjem. Smit i Vajtova. Pretpostavka je da su to saopštili Smitu i da je on odbio da dobrovoljno obavlja ovu ulogu. D. što je R. a u nekim slučajevima je on diktirao imena preko telefona. Razlog leži u ulozi koju mu je Grupa namenila u svojim planovima za subverzivno delovanje širom sveta. učinio krajem jula 1986 godine. zatim Džona D. D. Kako bi se što preciznije utvrdio spisak članova. šefova mafije. sudije Erl Vorena. trebali da budu upotrebljeni kao ikona. šefa FBI. ruskih predsednika Mihaila Gorbačova i Borisa Jeljcina. ili su sada članovi. Verovatno su oboje ovih ljudi. Možda je ona bila ta koja je prokrijumčarila ranjenu ženu u Njujork. Rokfelera. Zašto je Grupa odlučila da Smitu saopšti informacije o članstvu i tehničkim znanjima. Smit je stalno ponavljao da bi bilo sigurnije ako bi dobio listu sa otkucanim imenima. Prvi stepen identifikacije bio je baziran na čitanju imena potencijalnih članova i agenata. Frenka Kostela i Karlosa Marčela. a ne kao konačni sud. R. Tamo gde se imena uklapaju sa drugim izvorima. Poznato je da je 1943 godine princeza Stefani Henleve. nacista Rudolfa Hesa i Martina Bormana. Proces identifikacije je ostvaren u dve faze. američkog predsednika Lindona Džonsona. vrlo je verovatno da su identifikovani ljudi bili. radi ostvarenja krajnjeg cilja ponovne pobede nacista. preko telefona. bi pripremio seriju "slepih" lista. poslao spiskove nazad. koristeći imena kao istražni trag. D. Kler Džordž i drugi. naučnika Alena Grinspena.Red Četvrtog Rajha Vratimo se Smitu. Smitu su poznata imena i francuskog predsednika Miterana. jedna od Hitlerovih vrlo bliskih prijateljica i raožda ljubavnica. potpredsednika Den Kvejla. uhapšena u Njujorku kao nemački špijun. Lindona i Helge Laroš i Boba Vudvorda iz "Vašington Posta".sudije sa novinarima. D. od strane R. a ovi sa generalima. J. šefa CIA. Po ovom principu. To je bio razlog zašto je podvrgnut torturi i programiranju od strane dr Mengelea i drugih.-a. obično bez ikakve indikacije o kojim se ljudima radi i obično sa pomešanim kategorijama . 57 .

Plan za formiranje fašističkih vlada u našem veku. Smit je odgovorio da nikada nije postojao. Novi svetski poredak će stvoriti. Svrha konferencije bila je da stvori strukturu. širom sveta. bile su usvojene na konferenciji kao osnovna socijalna hijerarhija Novog svetskog poretka. Rokfeler. koja je pomogla u formiranju i finansiranju nacističke partije i njene filozofije tridesetih godina. britanskih. Smit je sve ovo opisao kao mir koji će trajati hiljadu godina. Grupa samo teži svetskoj vlasti. Georgij Žukov. je postavio pitanje da li je engleski kralj Džordž VI bio vrhovni vođa Grupe za vreme Drugog svetskog rata. dok se ovaj nije otrgao kontroli sredinom Drugog svetskog rata. kao člana Grupe. Rasne teorije. Smit je više puta upozorio da se ne precenjuje značaj nacističke povezanosti sa Grupom. Podržavali su Hitlera. Nemaju posebnu političku filozofiju. prvobitno je formulisan na konferenciji. nezavisnu od bilo koje vlade. Originalan model za društvo bio je ncmački Treći Rajh. Smit je identifikovao Hakslijevog oca. i kasnije silom nametnuti. 16 maja 1990. suštinski slično onom u knjizi "Vrli novi svet" Oldosa Hakslija. članove drugih evropskih kraljevskih kuća. koja je održana u Engleskoj. niti sada postoji. novu socijalnu strukturu u svim zemljama. D. prikazuje novo društvo.Dosije Omega Koreni Grupe Prema Smitu. Ovaj Novi svetski poredak će uvesti "mir" u celom svetu. Džulijana Sorela Hakslija. koja će u narednih pet dekada stvoriti svetsku vladu. R. Ipak. jedan vođa. Grupa je oli58 . Oni koji su sigurno identifikovani kao učesnici su Vinston Čerčil. Identifikacija je napravljena i za mnoge druge ljude. kasnije nametnute od nacista. tridesetih godina. jedni od preteča Grupe bili su Članovi Iluminata krajem XVIII veka i kasnije masoni. Opisao je da će taj mir biti "rukavica na gvozdenoj pesnici". ali je to koristila samo kao diverziju ili paravan za rad Grupe. Smitov opis. Glavni sponzor ovog sastanka bili su članovi engleske vladajuće kuće. osim superiornosti arijevske rase i potpune kontrole nad svim aspektima ljudskog ponasanja. Grupa u dvadesetom veku nije nastala kao "naslednik" tih organizacija. holandskih i nemačkih industrijskih firmi i banaka. baron Rotšild i Džon D. Za vreme intervjua sa Džerijem Smitom. Ovaj mir će biti baziran na prosperitetu kroz visoku produktivnost i korporativnu strukturu države. kao i vojnih lidera tih zemalja. iz januara 1989 godine.

a kao primer očigledne izdaje. koji je naredio kompletnoj britanskoj floti iz Severnog mora da krene u poteru za nepostojećom nemačkom podmornicom. Smit je identifikovao dva visoka oficira engleske armije iz vremena Drugog svetskog rata. Plan je bio da Edvard abdicira i javno zagovara savez sa Hitlerom. Drugo. Britanska flota bila je toliko udaljena od Norveške kada su Nemci uočeni. Danima je Gort oklevao sa protivnapadom. feldmaršal fon Rundštet je svoj glavni udar usmerio pravo u područje koje je branio Gort. kao popularni kralj koji je bio u pravu. Grupa je planirala da Hitler dobije rat i da Nemačka. Na drugom mestu. Kada je konačno Vrhovna komanda dobila od vikonta Gorta izveštaj o situaciji na frontu. Sa njim se nije moglo stupiti u kontakt u ovorn kritičnom periodu. Kada je nemačka armija ušla u Francusku. Kada je Smit analizirao specijalnu listu iraena. poznatija kao Volis Simpson. sa zadatkom da nadzire Edvarda VIII. ljudi koje je Smit identifikovao sa specijalne liste odigrali su važnu ulogu u abdikaciji kralja Edvarda. Smit je identifikovao. koji je na engleskom prestolu bio od 20 januara do 11 decembra 1936 godine. Kada Hitler pobedi.Red Cetvrtog Rajha garhija. bilo je prekasno za protivnapad. vlada svetom. mora da se stavi u dva konteksta. u kojoj su učestvovali članovi kraljevske porodice i neki pripadnici engleske aristokratije. a Džordž VI je bio samo jedan od principala organizacije. kao člana Grupe. da praktično nije bilo nikoga na moru da brani norvešku obalu. U slučaju da tako dode na presto. pre nego što za njih dara objašnjenje. jer se zalagao za pakt sa Nemačkom. Ovaj čovek je u vojnim krugovima bio poznat kao vikont Gort. kao posledica toga. Najvažnije ime koje je Smit identifikovao u vezi abdikacije bila je Edvardova američka supruga. 1936 godine. engleska aristokratija je tridesetih godina bila otvoreni simpatizer Adolfa Hitlera i otvoreno je zagovarala savez Engleske i Nemačke. Edvard se složio da sprovede socijalne reforme koje je Grupa tražila. britanski general koji je komandovao odbranom istočne Francuske 1940 godine. rekao je da je kralja Edvarda u Grupu regrutovala Besi Vorfild. Ovakav stav bio je vrlo nepopularan u engleskoj javnosti i vrlo brzo je "sklonjen u ilegalu". Ovo je bio ključni pojedinačni vojni dogadaj u padu Francuske 1940 godine. Prvo. 59 . upravo u trenutku kad se nemačka mornarica pripremala za invaziju Norveške. Besi Volis Vorfild. Smitova naznaka o "starateljskoj" ulozi kralja Džordža. Prvi je bio Džon Stendiš Sartis Prendergast. kralj Edvard se vraća na presto. britanskog admirala Čarlsa Forbsa.

tiho i bez značajnih protesta! Smit je o genocidu nad Jevrejima govorio u dva navrata. bio je vrlo važan agent Grupe. Najvažniji članovi Grupe. i koji je slabo bio upoznat sa svakodnevnim zbivanjima oko sebe. kao članove Grupe. Po mišljenju Grupe. jer je Grupa naučila kako se takav genocid može izvršiti na svetskom nivou. jer je Borman bio nevernik. Rudolf Hes i Martin Borman su posebno bili važni u subverziji Hitlerovog režima i njegovog potčinjavanja interesima Grupe. kako bi njime manipulisali. tridesetih godina. Novija istraživanja pokazuju da je Borman. a posebno princeza Stefani Hoenleve. glumca koji je odlučio da postane uloga koju je trebalo da glumi! Kao rezultat. cela Hitlerova vlada bila je pod kontrolom Grupe." 60 . kao eksperiment da se utvrdi da li se cele rase ili narodi mogu tajno istrebiti bez mešanja sa strane ili revolta. Hitler nije bio glavni "igrač" Grupe. Krup. rekao je Smit. koji su Hitlera pretvorili u narkomana. Ipak. kako bi se podržala uvrežena istorijska "istina" da je poginuo u Berlinu 1945 godine. u nacističkoj Nemačkoj. Borman je pokušao da izgradi u nacističkoj Nemačkoj onakav tip društva kakav je Grupa želela da nametne celom svetu. Smit ga je označio kao "originalnog eksperimentatora Grupe". videla Hitlera kao "pridošlicu" u neraačku politiku. jer se njegova filozofija delimično poklapala sa njihovom. Šreder. Odlučili su da mu pomognu u dolasku na vlast. Tačnije.Dosije Omega Nacistička Nemačka Grupa je. Ponašao se poput Džona Vejna. Smit misli da je Borman bio živ i prebivao u Argentini sve do 1984 godine. iz Smitovog izlaganja. dobro zaštićen. i izvesni članovi nemačke aristokratije. Ipak. Hitler se otrgao kontroli. bili su: Rudolf Hes. U raaju 1988 godine jednostavno je rekao: "Jevreji su ubijani. Ditrih Step. Na kraju rata organizovana je akcija izvlačenja Bormana iz opkoljenog Berlina. Šef bankarske grupacije. Hitlerovo ponašanje su kontrolisali Step i doktor Morel. Grupa je zamislila genocid nad Jevrejima. njegov kostur je vraćen u Berlin i zakopan u podzeranim hodnicima Berlina. Hitlerov lični telohranitelj. Smit je identifikovao i brojne značajne članove iz velikih nemačkih preduzeća i banaka. a posle par godina spektakularno otkriven i otkopan. Martin Borman. sve vreme živeo u Engleskoj! Posle smrti. Eksperiment je u suštini bio uspešan. čini se da je Borman bio najvažniji. tajni agenti Grupe.

primenjen tajno ili silom. postoji nesklad između dve Smitove izjave. biće usmrćeni. Deca će se odgajati u institucijama pod kontrolom države. stari i slabi. iz 1989 godine. Jevreji su mislili da su superiorniji. bila je: "Mnoge rase će nestati sa lica zemlje!" Prva rasa koja će biti likvidirana je crna rasa. U tom razgovoru tvrdio je da će politika prema Jevrejima 61 . bide ukinute za veliku većinu ljudi. za ponovno uspostavljanje ove omražene institucije. kroz državnu kontrolu medija i komunikacija. svi bi trebali da budu nevernici! Borman jc mislio da svako u Nemačkoj treba da bude nevernik." Smjtov drugi komentar je bio: "Ne mogu postojati dve više rase. ili oni bez produktivne funkcije. Bazirano na opštem utisku i uverljivosti. koju je ponovio više puta. dopunio je samog sebe: "Borman je bio nevernik. tajnih aditiva u hrani i vodi. Istu sudbinu će imati pripadnici hispanske rase. Oni koji ne mogu da rade. Svi ispod njih će biti potčinjeni rasi "gospodara". stoga moraju biti ubijeni. Jedna od Smitovih najstrašnijih izjava. 1990 godine. Oni će gospodariti socijalnim i poliličkim sistemima. Smitov komentar bio je da će se u toku jedne generacije većina ljudi odgajati u duhu pokornosti. Srednji socijalni sloj biće odgajan u potpunoj pokornosti. više kredibiliteta se može dati diskusiji iz 1985 godine. Izbor obrazovanja i zanimanja će prestati da bude stvar slobodnog izbora. Što se tiče Jevreja. Najnižu socijalnu grupu će činiti robovi. Nepoželjne rase i ljudi nepotrebnih zanimanja biće istrebljeni. jer su sve "velike" svetske civilizacije imale ropstvo. prve iz 1985 i druge.Recl Četvrtog Rajha U drugom razgovoru na ovu temu. Opravdanje Grupe. Ponašanje masa biće kontrolisano uz pomoć droga. bazirano je na istoriji. Jevreji veruju u viši autoritet. Intelektualne osobine i crte koje iznedruju nezavisnost i samostalnost." Arijevci kontrolišu društvo Rasa i socijalna struktura postavljeni su tako da će na vrhu strukture biti pripadnici arijevske rase. kroz genetski inženjering.

kralja Svedske. poput Vitezova okroglog stola. i Karla Gustava. Smit je identifikovao osamnaest članova u Kolegijumu kardinala 1991 godine. Smit potvrđuje da su mnogi vodeći ljudi Grupe iz evropskih kraljevskih kuća. ali da ne zna detalje. Smit je rekao da postoje planovi za otvaranje logora smrti. Džordža VI. koji će arbitrirati i rešavati sporove među državama. koje ne ostavljaju tragove. Kraljevske porodice na vrhu strukture Grupe moraju se predstaviti kao "prosvetljeni" vladari. Smit je sa liste od trideset imena identifikovao kao članove Grupe i Euđenija Paćelija (papu Pija XII) i Đovani 62 . pokojnog kralja Engleske. Rekao je da postoje tehnološke mogućnosti za masovno uništenje ljudi. Sve velike religijske denominacije i svi informativni mediji moraju biti kontrolisani od strane Grupe. Nacija koja odbije da se povinuje odluci tribunala biće kažnjena i po Smitovim rečima "zbrisana sa lica zemlje". To će biti oligarhija. U razgovoru od 13 oktobra 1990 godine. Svi demokratski i komunistički oblici vlasti moraju izgledati neuspešni i nefunkcionalni. Koncept monarhije će sadržavati u sebi elemente "božanskog prava". Primere za ovo dao je u intervjuu 28 novembra 1990 godine. Subverzija zapadnih religija Smit je nedvosmsleno izjavio da Grupa teži da ukine ili kontroliše judaizam i katolicizam zbog snage ovih religija. Ispoljavanje političke moći biće kroz tribunal. Jozefa Racingera. između ostalog. Smit je izjavio da neće postojati jedna vladajuća porodica u Novom svetskom poretku. moraju se. Smit misli da će ova politička struktura biti uspešna. Oni uključuju imena Margarete II Danske. Crkvom će upravljati agenti Grupe iz redova crkvene hijerarhije. uključujući prefekta "Kongregacije za doktrinu vere". Kao sredstvo za uništenje. Da bi se obezbedilo opšte prihvatanje monarhija širom sveta. Po Smitovoj identifikaciji. Politička moć biće skoncentrisana u svetskoj vladi. Huana Karlosa. obezbediti neki uslovi. Smit je identifikovao i cara Japana. ova vlada će delovati po istim principima kao što su delovale monarhije.Dosije Omega biti ista onakva kakva je bila u nacističkoj Nemačkoj. "jer svi vole kralja i kraljicu". Hirohita. a u drugom krugu identifikacije jednu od Hirohitovih kćeri.

političkim partijama. od Drugog svetskog rata. koji će nastupiti kao posledica veštački izazvane 63 . Ovo potvrđuje činjenica da su Članovi Grupe. Jedna od prvih stvari koju je Smit rekao R. iako zna za njeno postojanje i identitet mnogih izdajnika. koji je pokušao atentat na Jovana Pavla II. gangsterskim organizacijama.-u. Smit misli da je pokušaj atentata usledio zato što je Grupa želela da ustoliči svog čoveka u Vatikanu. Meni se čini da je uloga vojne podrške u svojevrsnoj uceni. medicini. Razlog je visoka koncentracija članova Grupe u Stejt departmentu. Brauninga. prouzrokovan delovanjem članova Grupe". Smit smatra da najveću podršku Grupi daje američka armija. "Federalnoj banci" i drugim državnim institucijama. Subverzifa demokratije Subverzija demokratije za vreme Vajmarske republike. policiji i srodnim službama. Na spiskovima identifikovanih su se našli članovi Vrhovnog suda. obrazovanju. sistematski radili na subverzivnom delovanju u svim aspektima američkog društva. kao agenta Grupe. "Mislim da će nove istočne i centralne evropske demokratije doživeti propast. bila je model za subverziju demokratskih principa širom sveta. u vezi metoda zbacivanja američke vlade. Sve dok su na svojim mestima. religijskih i ličnih sloboda gradana. jc da ce "društvo eksplodirati iznutra". Takode je identifikovao Edmonda L. izjavio je Smit. vojsci. Turčina Ali Agdžu. koji donose najvažnijc odluke iz ustavnog i krivičnog prava. kao članove Grupe. vrhovnog nadbiskupa Američke episkopalne crkve i bivšeg nadbiskupa Kenterberija. Zatim je identifikovao.Red Cetvrtog Rajha Montinija (papu Pavla VI). ali misli da se preuzimanje vlasti neće desiti državnim udarom. društvenim naukama. legitimna vlast te zemlje ne može delovati protiv Grupe. U članstvo Grupe su ukJjučeni ljudi koji drže znacajne funkcije u industrijskim i bankarskim firmama. Gore navedeni podaci samo su vrh ledenog brega onoga što je široka subverzija religije. Smit je više puta ponovio da će konačni korak u zbacivanju američkog ustava i sistema vlasti biti izazivanje masovnih gradanskih nereda. D.

što je dovelo do brzog okončanja rata u Koreji.Dosije Omega ekonomske depresije. tvrdnjom da će deo plana Grupe. Mekartur jc prethodno prekršio direktive UN-a. 1947 godine donet je "National Security Act". Na žalost. 20 septembra 1945 godine. u okviru projekta Spajalica. 1947 godine. Da li su masovna ubistva Jevreja i pravoslavnih Srba. koji je govorio o opasnosti infiltracije SS nacista u CIA i NSA. jer su nacisti ved rasporedeni unutar vojnoindustrijskog kompleksa. Njegov opis tako planiranog rata je huškanje crnaca protiv Jevreja i latinoamerikanaca. za svetski prevrat. svedoče perfidni potezi izvršne vlasti. Uvezeni SS obaveštajni oficiri pomogli su da se osnuju "Radio Liberti" i "Glas Amerike". Da ovo nije prazna priča. i protivnapad od strane drugih rasa. Kroz taj projekat je oko tri hiljade važnih nacista dobilo nov identitet u SAD-u i nastavilo da radi na formiranju Četvrtog Rajha. uz Rokfelcrovu podršku. započinju CIA projekti kontrole uma. Ovi naučnici su ušli u razne programe "vlade u senci" . U januaru 1989 godine je dopunio ovu izjavu. Truman se sklonio u Kemp Dejvid. kao kontrolori naftaško-vojnoindustrijskog kompleksa. članom Saveta za međunarodne odnose. 1946 godine. od Drugog svetskog rata do danas. 1952 godine. Armija će kolabirati u toku ovih nereda i tako će nestati ustav kakav je postojao u ovih dve stotine godina. koji imaju jasni cilj slabljenja ustavnih i zakonskih funkcija američkog društva. ne samo u Americi nego i u celom svetu. u toku dve nedelje posle povratka Mekartura. izvevši tajni napad na komunističko uporište u Inčonu. On i njegovi vojni komandanti su sumnjali da prosocijalistički zvaničnici UN-a odaju njegove planove Severnim Korejandma. Ja ću navesti samo neke od tih poteza. koju su obavljali tvorci prvih sintetičkih droga (metadona i metedrina). veštačke droge i kontrolu uma. biti serija novih "demokratskih" promena širom komunističkog sveta. u vojnoj bolnici "Betesda". uz pomoć porodice Rokfeler i bavarske crnomagijske sekte obožavalaca Zmije. Rajnhard Gelen i Alen Dals postaju malteški vitezovi. u toku Dru64 . već je bilo kasno. koje su obavljali doktori iz nacističkih logora (kao što je Mengele). Smitove prognoze iz 1985 i 1989 godine su da će 1990 godine kockice početi da se slažu na svoje mesto. Verner fon Braun stiže. plašeći se da će ga najviši američki general uhapsili zbog izdaje. U tome su im pomogli jezuiti. Veliki broj jezuita je pomagao u razvoju i bio u članstvu SS-a.genetiku i kloniranje. u Boston. 10 aprila 1951 godine Truman je oslobodio komande generala Mekartura i zamenio ga generalom Ridžvejom. sa drugim kolegama iz raketnog programa. nacisti pomažu da se u okviru CIA formira operativno odelenje.

Mnogi koji su se približili najvećoj tajni CIA." Od kad je Katolička crkva udružila snage sa Ujedinjenim Nacijama.ostvarivanje magijske kontrole nad tajnim društvima. svetlost i put. Haiti. po nekim autorima. Katolicizam i UN su postali jedno u istom. Jezuiti. Ono što ne govore je da taj novac.istinu. bila nastavak delovanja inkvizicije protiv neprijatelja Vatikana? Drevno Društvo vavilonske misterije. u stvari. Alen Dals. Hrist je prouzrokovao to da se vise piše . likvidirani su od strane CIA ubica. da preuzme vlast kroz masovnu kontrolu uma. koja je stvorila Škotski ritual kao sredstvo za infiltriranje u masoneriju Jorkširskog obreda.bogatstvo informacija. u skladu sa jezuitskim programiranjem: "U osvit hrišćanstva. u martu 1955 godine. Ova informacija dostupna je mmo nekolicini . da su SS nacisti kontrolori njenog rada. u saradnji sa nacistima. jer imaju cilj isti . stoje iza iluminata Adama Vajshaupta. odobrio je rad na projektu kontrole uma Mk Delta.nekolicini koji drže Ključeve Kraljevstva. na čelo komisije koja je trebala da reorganizuje američku vladu. Društvo je održavalo tajnu lozu Pontifeks Maksimusa (od vremena kralja Nimroda) i koristilo takozvano Sveto rimsko carstvo. Ona tera crkve da im daju novac. Sada je Kovčeg postao arhiv . omogućujući zamenu dobra zlom i katolicizam vuduom. stavljajući bukvalnu interpretaciju na "jedenje tela i pijenje krvi". Hrist je nameravao da stvori jednu svetsku crkvu . 1953 godine Dvajt Ajzenhauer postaje predsednik. Rokfeler je bio taj koji je. pod izgovorom da im treba za širenje svetskog mira. direktor CIA. Mirovne snage UN-a su stvorile dimnu zavesu i iluziju u ogledalu mira. održavajući ceremonije. Organizacija kontrolisana od strane jezuita je Svetska vizija. NSA i CIA su bile paravana "bavarske obaveštajne službe" u okviru ustavne vlade. kao paravan za svoje tajne aktivnosti. Apostoli su prikupili sve informacije koje su dohili od Hrista i stvorili Svetu katoličku apostolsku crkvu. sada je isceđen i odbačen od CIA i jezuita. Tajne su čuvane u Zavetnom Kovčegu i prenošene sa generacije na generaciju. držeći ga podalje od stanovnika Haitija.Red Četvrtog Rajha gog svetskog rata. Serijom memoranduma Saveta za 65 . Ključ Kraljevstva definisao je Bil Benet. pomogao u formiranju MJ-12 (kasnije nazvana PI-40 ili ALFA-2). Ajzenhauer je naimenovao Nelsona Rokfelera. uticaj jezuita na Haiti bio je potpun. ostvarilo je snažno prisustvo unutar nacističkog SS-a. jednom prototip kontrole Novog svetskog poretka. fmansira plan svetskog mira pod kontrolom uma.plodovi njegovih napora objasnili su istinu. Sarađivali su sa Jezuitskom ložom.

Lindon Džonson. koji su izveli operativci CIA i ubice mafije. saradnju sa nacističkim naučnicima koji su dobili azil i nov identitet u Americi). Memorandumi. kao kontrolni centar za istok. 22 novembra 1963 godine predsednik Kenedi je ubijen u pokušaju nacističkog državnog udara. postaje predsednik. Kenedi je deo ovih inforraacija dobio od Rusa. postaje direktor CIA. sve ove aktivnosti su bile neustavne. su uspostavili tampon između predsednika SAD-a i aktivnosti CIA. Od 1975 do 1978 godine rađeno je na Projektu Gabrijel . 66 . Džordž Buš. Njihov Čovek. Finansiranje vladinih podzemnih projekata ide iz posebnih fondova koje je stvorila CIA. koji su dobili azil u Americi! 1959 godine. 1963 godine. "Rand korporejšn" je uz pomoć "Behtela". počela izgradnju podzemnih baza u Americi. najveće građevinske firme na svetu. kako bi Ajzenhauer raogao poreći da išta zna o tajnim operacijama. Gordonu Greju. pod supervizijom MJ-12 (MAJI ili Crni monasi). U slučaju vanrednog stanja. 19 juna *NSC . u regionu Pajn Gep. kada je po nalogu MJ-12 preuzela kontrolu trgovine drogom u svetu. Sličan objekat se gradi u Australiji. Naravno. odnosno da potiskuju legalno izabrane predstavnike Kongresa i Senata iz procesa odlučivanja. uključujući NSC-10/1 i NSC-10/2.National Security Council. predviđeno je da zemlju vodi vlada iz podzemne baze "Maunt Veder" blizu Blumonta. CIA je dobila rnogućnost da se ne bavi samo prikupljanjem obaveštajnih podataka iz inostranstva. Džon Kenedi postavlja ultimatum članu MJ-12. blizu Alis Springsa. američki Kongres nije bio svestan onoga Što se tada dešavalo. Bio je to početak procesa u kome su predstavnici vojno-industrijskog kompleksa počeli da preuzimaju kontrolu nad američkom vladom. projekte kontrole uma. 1976 godine. član nemačkog kulta Mrtvačka glava. Na nesreću. Sada se zna da je 1947 godine čak pedeset odsto osoblja CIA bilo sastavljeno od obaveštajnih oficira SS-a. Baza "Dulsi" u Novom Meksiku postaje glavni podzerani operativni i kontrotni centar Novog svetskog poretka za zapadnu hemisferu. već je postepeno legalizovana direktna aktivnost kroz formu tajnih operacija. Ova procedura traje i danas. otkrio da su informacije tačne i zapretio da će "raspustiti" CIA ako se suprotstave kongresnoj istrazi i kontroli nad njenim radom. Virdžinija.Dosije Omega nacionalnu bezbednost* SAD-a. rekavši da ćc otkriti umešanost CIA u nezakonite poslove (medunarodnu trgovinu drogora. koje je prelazilo na tajne organizacije.razvoju soničnog oružja izvedenog iz nacističke tehnologije.

kao što je: elementarna nepogoda. Trenutkom aktiviranja FEME.. a to je "svaka vanredna situacija od nacionalnog značaja.Red Četvrtog Rajha 1978 godine predsednik Karter potpisuje neustavnu Izvršnu odredbu kojom stvara organizaciju FEMA. goriva i minerala. kao i potpunu 67 . iz perioda Drugog svetskog rata... FEMA Državna agencija za upravljanje krizom. Ovi objekti su adaptirani i većina je kompletirana potrebnom opremom. I.10998 -".obezbeđuje zaplenu svih medija za komunikaciju u SAD-u". nacionalna finansijska kriza. zemlju i mehanizaciju".10997 .". I. uključujući privatne automobile. sve farme.O. Kasnije izvršne odredbe ovlašćuju suspendovanje Ustava SAD-a i Povelje slobode u slučaju nacionalne upasnosti.obezbeđuje zaplenu celokupne električne energije.FEMA nacionalna krizna situacija. ponovo aktivirane za potrebe FEME.10995 . benzina. koju je potpisao predsednik Džordž Buš 1989 godine.10999 -". nekorišćene vojne baze. biće automatski sprovedene sledeće Izvršne odluke: I. gasa. deportuje i drži zatvorene gradane SADa.12148 . da konfiskuje njihovu imovinu. Interesantno je da su mnoge stare. FEMA može da hapsi. a neke od njih mogu da prime stotinu hiljada zatvorenika.".O. FEMA ("The Federal Emergency Management Agency"). I. uvede vojnu upravu i praktično zaobiđe američki ustav. Čeka se trenutak kada će FEMA biti aktivirana. stvorena je nizom predsedničkih izvršnih odluka u zadnjih petnaest godina...obezbeđuje zaplenu svih rezervi hrane i resursa.. a sve izvršne funkcije prenose se na FEMU.O. od kojih svaki ima kapacitet Od trideset i pet do četrdeset i pet hiljada zatvorenika.O. bilo javnih bilo privatnih". FEMI je odobrena izgradnja četrdeset i tri "primarna logora".O.obezbeduje zaplenu svih prevoznih sredstava. zavodeći vojnu diktaturu. I. koja može ugroziti vladu". kamione ili vozila bilo koje vrste... ali su prazni. pobuna. sem minimalnog broja osoblja koje ih održava. Između ostalog. socijalni nemiri. koje su FEMU ovlastile za čitav niz protivustavnih dejstava u slučaju vanrednih situacija. Izvršnom odlukom. javnih i privatnih.

.obezbeđuje vladi da preuzme sve aerodrome i avione. gde će se porodice razdvajati i biti relocirane u nove oblasti).11002 -". Nemiri u Los Anđelesu. koja obezbeđuje da se sve ovo aktivira ako predsednik SAD-a objavi vanredno stanje. komercijalne. u vreme povećane međunarodne napetosti ili ekonomske i finansijske krize". Ona zamenjuje ili opoziva jedanaest prethodnih Izvršnih odluKa.O. unutrašnje vodne puteve i javni skladišni prostor"... Ove policijske snage poznate su pod imenom FINCEN. koja se aktivira kada to naredi FEMA. obrazovnih i socijalnih funkcija". "Priprema industrijskih resursa za nacionalnu odbranu".11004 -".O.11051 -".obezbeđuje angažovanje svih američkih građana. prilikom zasedanja MMF.. Ova odluka rasporeduje ovlašćenja i odgovornosti.. I..obezbeđuje ministarstvu za finansije i nastanjivanje da izmešta naselja.O. kada je protiv demonstranata surovo intervenisala specijalna policija obučena u crne uniforme. od strane predsednika Bila Klintona. kao radne snage pod federalnom upravom. U okviru 68 .11001 -".Odelenje za krizno planiranije ima sva ovlašćenja da stavi spomenute odluke u funkciju. Ova Izvršna odluka je objava rata protiv američkog naroda.određuje da direktor savezne pošte rukovodi nacionalnom registracijom svih građana".. I..11000 -". I. I.Dosije Omega kontrolu nad svim autoputevima.. lukaraa i vodenim putevima". I.O.11003 -". uključujući razdvajanje članova porodice ako vlada tako odluči". I.O. u slučaju ubistva crnca Rodnija Kinga od strane policije. određuje koje će oblasti biti napuštene i ustanovljava nove lokacije za stanovništvo". delimično su aktivirali neke od ovih Izvršnih odluka. kao i njihovo okupljanje i raspoređivanje u "radne" logore..11005 -". i dopunjuje Izvršne odluke 10789 i 11790. javne i privatne".obezbeđuje vladi da preuzme celokupnu železnicu. donetih u vremenu od 1939 do 1991 godine. Izvršna odluka 12919. Sve gore pomenute Izvršne odluke objedinio je predsednik Ričard Nikson u Izvršnu odluku 11490.O.O. koja radi u dogovoru sa Ujedinjenim Nacijama na porobljavanju Amerike. Isto se dogodilo u Sijetlu 2000-te godine. određuje primenu Izvršnih odluka FEME za konfiskaciju celokupne imovine američkih građana.obezbeđuje vladi zaplenu svih zdravstvenih... potpisana je 3 juna 1994 godine. I.. (Pod ovom izvršnom odlukom građani su obavezni da se prijave u lokalnu poštu.. od strane tajne vlade Sjedinjenih Država.

po kojoj državni javni tužilac Dženet Rino može aktivirati ovu operaciju na osnovu naloga predsednika. gde se ćuvaju sve kopije operativnih planova FEME. Krivični zakon iz 1994 godine zabranjuje posedovanje svih vrsti oružja 69 . Nalozi za hapšenje će biti spremljeni za privođenje milion američkih građana. Vlastima više nije potreban sudski nalog ili verovatan razlog ("probable cause") za ulazak u nečiji stan. Po njima bi ustav bio privremeno suspendovan i stavljen van snage. Džordžija. iza kojih su stajali luciferijanski kultovi kojima su morali da se suprotstave. Posebno su pomenuti hrišćani i oni koji čitaju Bibliju. do seksualne zloupotrebe dcce. žena i dece. koji su poslali u smrt milione Slovena. koji su lako kapitulirali pred nacistima. dok se stvama ili zamišljena pretnja ne ukloni. ljudi. Dovoljna je "sumnja". razradena je i operacija Mreža za ptice. Ovi ljudi su označeni kao "politički neispravni". praksa pokazuje da se jednom ukinuti zakon. jer je i za njih pripremljeno mesto izolacije. Savršen primer za rušenje hrišćanstva daju i nemački luterani. Doduše. ali kada stupi na snagu značiće ne samo kršenje svih ustavnih prava američkih građana.Red Četvrtog Rajha sistema iz ove Izvršne odluke. Ovaj zakon se još ne primenjuje. "Opšti zakon o kriminalu" iz 1990 godine. već će biti i uvod u operaciju nasilnog deportovanja stanovništva. Jevreja i Cigana. Ovom funkcijom rukovodi i koordinira je FEMA. ovi prividni hrišćani u Nemačkoj su zažmurili i čak podržali zločine svojih nacističkih voda. od kršenja propisa o zaštiti prirodne sredine. koji se budu opirali Novom svetskom poretku. Operacija Nadolazeća Oluja je operacija koja uključuje pretres kuća. Ovo ne treba previše da čudi. zaplenu oružja i zaliha hrane od strane BATF (nacionalne garde). uključujući i one koje je razvila sama armija da bi podržala FEMU. "Javni Zakon 100-690" zabranjuje sva javna religiozna okupljanja. jer jedan od osnovnih ciljeva Novog svetskog poretka jeste ukidanje hrišćanstva i njegova zamena religijom bez Boga. aktivne vojske i lokalne policije. ovaj put Ustav. Vrhovnu komandu i Komandu američke vojske u bazi "Mekferson". pokazujuci šta lična hrabrost i integritet znače u borbi protiv laži i zla. 8 marta 1990 godine praktično je ukinut 4. do pranja novca. amandman američkog Ustava. propisuje od konfiskacije celokupne privatne imovine. Umesto toga. nasilan ulazak. Kao da su zaboravili kako je Martin Luter sam ustao protiv crkvenih birokrata na koncilu u Vormsu i optužio ih za bogohuljenje. Ovaj zakon takođe koordinira aktivnosti kroz FEMU i Ministarstvo vojskc. retko vraćao i primenjivao u izvornom obliku. iz bogatog arsenala Nju Ejdža.

Strane trupe treba da posluže kao okupaciona. Ima indicija da su logori u Teksasu. Kroz amandman na budžet za 1991 godinu. Za oblasti zapadno od reke Misisipi. sastavljene od stranih vojnika.Dosije Omega koje su potrebne za formiranje narodnih milicija. koje je kompjuter razvrstao na crnu. Ove jedinice. "Partnerstvo za mir". Građani na crnoj listi biće uhapšeni. Time se onemogućava potencijalni narodni otpor. i zabranjuje nabavku druge vojne opremc za jedinice narodne milicije. voze crna vozila bez oznaka i iste takve helikoptere. što je uvod u zaplenu ličnog naoružanja i razoružanja araeričkog naroda i ukidanje zagarantovanih sloboda po Prvom amandmanu ustava. ukrcani u crne helikoptere i odvedeni u logore. koji podrazumeva i obuku vojnih jedinica zemalja koje pretenduju da jednog dana postanu ravnopravni članovi NATO pakta. a neke imaju formacijski oblik brigade (oko dve hiljade i šest stotina ljudi). Većina identifikovanih FINCEN jedinica su jačine čete (oko stotinu i šezdeset ljudi). kao zatvorenika u velikom broju i prevoz svih zatvorenika u pripremljene centre. što sa već postojeća dvadeset i tri FEMA objekta daje ukupan broj od četrdeset i tri logora. kada dođe trenutak za rusenje ustavnog sistema SAD-a i uvođenje diktature po receptu Novog svetskog poretka. i novi koji se grade na Aljasci. Ljudi sa sive liste biće locirani i na njih će trupe obrati70 . Ovaj scenario ide i korak dalje. ali ima i mnogo perfidniji i mračniji cilj. Zato je zamisljen koncept međudržavne saradnje. po unapred određenom rasporedu. mnogo većeg kapaciteta i bolje zaštićeni. centralna tačka razvrstavanja je Oklahoma Siti. Kada krenu FINCEN trupe. Teksasu. ministarstvu odbrane su dodeljena sredstva za otvaranje dvadeset centara za izolaciju ljudi. razdvajanje i kategorizacija ljudi. rasporedenih najviše u Vajomingu. kvislinška vojska. Mičigenu. Nebraski. od grada do grada. Svaki logor može da primi između trideset i dve i četrdeset i četiri hiljade ljudi. belu i sivu listu. obuka se često održava u Americi. u njihovim vojnim bazama i na vojnim poligonima. svaki tim će nositi tri liste građana. Zadaci FINCENA su: pretres kuća i zaplena imovine i oružja. koja će intervenisati na mestima gde se pojavi oružani otpor americkog naroda. Indijani. od kuće do kuće. Za istočni deo zemlje glavni centar još nije identifikovan. Pretpostavka je da američki vojnici u ogromnoj većini ne bi upotrebili oružje protiv svog naroda. koja u podzemnim objektima može da drži sto hiljada uhapšenih ljudi. Oni na beloj listi (možda kolaboracionisti) biće takode premešteni. Viskonsinu. imaju naziv FINCEN i nose crne uniforme. žena i dece. zbog njihove sigurnosti. Ohaju i Njujorku. Po ovom planu.

plaćenička vojska. Smit je kasnije objasnio da je pokušaj državnog udara bio jedna iz niza Feniks operacija. Izgledao je kao dogadaj pripremljen od početka.-u da Li Peng nije član Grupe. sada bez domovine i pripadnosti nacionalnoj armiji zemlje u kojoj su rođeni. formiranih pod okriljem Ujedinjenih Nacija. U skladu sa tim. Nije bilo nikakvog prethodnog događaja u Kini. za vreme vijetnaraskog rata. koji mu je rekao da će plan za pokoravanje sveta početi godinu dana pre nego što je planirano. u januaru 1989 godine. D. Smit jerekao R. je pokušaj da se zbaci sa vlasti kinesko rukovodstvo. Kada je R. Istočni Nemci. Pakistanci. Smit se sreo sa "starim prijateljem". Ovi profesionalci. Ima podataka da su kroz obuku pripadništva FINCEN-u i njegovim zadacima. Smit je odgovorio: "Sada će početi da rade na kineskom dvoglavom zmaju . anacionalna. pa se pojavio višak vojnog personala sa kojim se nije znalo gde će.Red Četvrtog Rajha ti posebnu pažnju. Manje od mesec dana pre studentskih nemira u Pekingu. do sada prošli Rodezijanci. kada je Smit rekao da će se desiti nešto krupno.Armiji!" 71 . koji će se koristiti u budućim "demokratskim" pokretima. ili koje su smaajile brojno stanje svojih armija. CIA je. Eliminacija komunističke filozofije ■ U proleće 1989 godine. Estonci. koju će kontrolisati vrhovi Novog svetskog poretka. kao njena stalna. D. Bugari. postali su idealni plaćenici bez ikakvog moralnog odnosa prema američkom stanovništvu. Kao primer metoda. pošto Li Peng nije srušen. Mađari. Afganistanci. to spomenuo Smitu. D. Jasno je da je reč o pripadnicima armija zemalja koje više ne postoje. Ovo je očigledno bio događaj iz razgovora Smita i R. koristila operacije Feniks kao paravan za tajne operacije Grupe u Sjedinjenim Državaraa i na drugim raestima.-a. nije bilo iznenađenje kada su se pojavili studenti. koji su nosili transparente na kojima se traži skidanje Li Penga sa vlasti. koji bi generisao protest na takav način. kasnije identifikovanim kao Kler Džordž. Oni će činiti jezgro budućih interventnih snaga. Gurke i Južnoafrikanci. 1989 godine. dok se ne ustanovi da li spadaju na cmu ili belu listu.

ekonomsku moć i kontrolu medija. Kroz sistem tajnih operacija. Pokupili su sva moguća priznanja zbog "davanja nezavisnosti" zemljama Trećeg sveta. U okvirima stvarne vlasti.Dosije Omega Kontrola štampe Britanske novinske kuće Smit je odavno identifikovao kao deo Grupe. i novinske koncerne. Posle Drugog svetskog rata. Grupa nikada nije javno ili privatno isticala svoju direktnu kontrolu nad najvažnijim oružjem koje ima . zadržavši u javnosti samo ostatke svoje bivše suverenosti nad tim zemljama.ekonomskom sferom. Grupa je uspešno primenila svoju strategiju. Ovo je ostvareno kroz regrutovanje. postavili su svoje agente na ključna rnesta sa kojih sc uspešno kontrolišu aktivnosti većine nacija. Ekonomski rat Smit je više puta isticao da je ključni metod kontrole i zbacivanja vlasti u Sjedinjenim Državama ekonomska moć. pojačanirn tempom u poslednjih desetak godina. i naredne događaje. zapošljavanje i plaćanje izdajnika u tim zemljama. umešane monarhije su bile u stanju da izbegnu odgovornost za planiranje i sprovodenje genocida u toku Drugog svetskog rata. kao i bankarski sistem. naročito Ruperta Mardoka. kao i druge evropske firme koje kupuju američke radio i tv stanice. iskoristila da uspostavi i ojača imidž "prosvetljenih monarhija". potpomognuto pritom neznanjem drugih lidera u tim zemljama. uprkos odgovornosti za nacistički "eksperiment". 72 . kao i za druge ratne zločine. Njihova mašinerija za odnose sa javnošću je ovo. Glavni cilj je tržiste akcija. protiv koga je već bilo nekoliko "testova". Preko bankara Grupe i njihove sposobnosti da regrutuju buduće lidere na svim poljima. Zadržali su i moć i dobar imidž. monarhije iz Grupe su dale prividnu nezavisnost bivšim kolonijama. Jedan od zadataka kontrolisane štampe je i "prodaja prosvetljenih monarhija". monarhije nisu nikada prestale da kontrolišu većinu nacija Zapada i zemalja Trećeg sveta. kao pogodnije alternative od demokratije i komunizma.

Odsecanje kuvajtske i saudijske nafte sa američkog tržišta imalo bi ozbiljne posledice po amerićku ekonomiju. Ovo uključuje bivšeg šefa britanske obaveštajne službe (za koga se misli da upravlja celim sistemom). Buduće korporacije biće dodatak korporativno državnog oblika vlasti. Izazvaće se kratkotrajna depresija u Americi. šefove CIA. kao člana Grupe.Red Četvrtog Rajha Njegova identifikaciona lista iz 1986 godine. Smitova identifikacija. uključuje predsedavajućeg banke. od 11 marta 1992 godine. pokazuje da je umešano nekoliko najvećih banaka u namerno potkopavanje američke bankarske strukture. Veći deo industrije i institucija biće u vlasnistvu Nemaca i Japanaca. od strane Grupe. i nagoveštava nastavak manipulacije ekonomije u skladu sa ciljevima Grupe. Smit je identifikovao Trampa i Sadama Huseina kao članove Grupe. bivše šefove KGB-a. Alena Grinspena. u periodu od jeseni 1996 do januara 1997 godine. Cilj depresije će biti da se pomogne Grupa i zbaci ustavna demokratija. samo dan pošto je Donald Tramp objavio da nije u stanju da obezbedi finansiranje kupovine avio kompanije. Kolbija. sa liste u ranoj fazi drugog talasa identifikacija. Došlo je skoro do kolapsa berze. Čini se da je Trampova objava bila dogovoreni signal za paničnu prodaju u Njujorku. Ovo su idealne institucije za praćenje aktivnosti vlada koje žele da obore. Dalsa. Smit je identifikovao ključne ličnosti u najvažnijim službama. a u isto vreme sačuvaju tajnost delovanja Grupe. Kontrola kroz obaveštajne agencije Najvažniji element dnevne kontrole rada drugih država. sličnog fašizmu. u prvom i drugom talasu identifikacije. koja vlada zemljom od njenog osnivanja. Helmsa i druge. Juri Andropova i Viktora Čcbrikova. je kontrola obaveštajnih i drugih tajnih agencija i njihovog rada. Izgleda da je strategija rušenja u tome da se dovede do sloma uništenjem mnogih manjih bankarskih institucija. U opštim crtama je rekao da će ekonomska moć nastaviti da se konsoliduje u nekoliko banaka i velikih korporacija. Napad Iraka na Kuvajt je druga epizoda. Dva događaja pokazuju da se ratni plan testiranja privredc ostvaruje. kao i manipulacijom monete prcko članova Grupe u "Banci federalne rezervc". i šefovi vojnih 73 . osmišljena da izazove ozbiljne poremećaje i povećanje cena nafte. kao članove Grupe.

kao što su davanje injekcija. Roberta Kenedija i Martina Luter Kinga. kako na Zapadu tako i na Istoku i Bliskom Istoku. 74 . posredničke supervizije između različitih nivoa organizacije. Smit je rekao da veruje da su agenti Grupe likvidirali senatore Hajnca i Tauera. Džordž. bivši šef odelenja CIA za tajne operacije. koga je Smit poznavao petnaest godina kao "Halorana". pape Jovana Pavla II i Delano Ruzvelta. Po Smitu.Dosije Omega obaveštajnih službi. Grupa koristi atentate da bi se oslobodila lidera koji im se suprotstavljaju i koje ne može da eliminiše političkim sredstvima. Do nedavno je Šef Grupinih operacija u okviru CIA bio Kler Džordž. Smitov opis načina kontrole CIA je model za način kontrole bilo gde u svetu. Evropski teroristi su finansirani i kontrolisani kroz zapadnonemačku grupu Helge Laroš. Smit je detaljno opisao planove i ljude umešane u ubistva Džona Kenedija. Džordž Valasa. Surovo uklanjanje sledi svira članovima Grupe koji ne izvrše data naređenja. U razgovoru vođenom na terau finansiranja "crnih operacija". iz 1986 godine. Džon Sparkman. Grupa je za izvršenje atentata razvila čitav niz specifičnih metoda. Sumnja se da je jedna od ovih supstanci korišćena da se ukloni senator iz Alabame. ili drugi način davanja supstanci. godinama bile frnansirane iz ilegalne trgovine dro gom i oružjem pod kontrolom CIA. Oni se finansiraju iz sredstava koja potiču iz nelegalnih izvora. Smitovo spominjanje "Amerikanca" desilo se u kontekstu prepričavanja razgovora koji je čuo. Ronalda Regana. Članovi Grupe u CIA nisu na nivou agenata. Mahatma Gandija. Smitova identifikacija sa spiska atentata navodi na zaključak da je Grupa planirala i izvela ubistva i pokušaje ubistava Josifa Visarionoviča Staljina. koje izazivaju srčani udar. Ričard Helms). Smit je objasnio da su "crne operacije". CIA je umešana u trgovinu drogom najranije od vremena kada je on radio za CIA. bio je među optuženiraa u protivustavnim akcijama snabdevanja oružjem kontraša u Nikaragvi. Teroriste zapadne hemisfere kontrolišu Članovi Grupe u CIA. Oni su na nivou veza. 11 marta 1992 godine. Ulof Palmea. Razgovor sa Smitom. navodi na zaključak da je čovek o kome on govori kao o "Amerikancu" (bivši direktor CIA. Obično su to ljudi koji prenose (ili potajno zaustavljaju) informaeije sa jednog nivoa na drugi. izmedu ovog čoveka i dr Jozefa Mengelea. iako ih je februara 1991 godine identifikovao kao članove Grupe. koje su podrazumevale atentate i terorizam. Novac je išao kroz banke na Kajmanskim ostrvima. šezdesetih godina. začetnik ideje o korišćenju terorista za vršenje pritisaka na vlade. moždani udar i Alchajmerovu bolest.

Još u leto 1986 godine. ubačena je u vakcinu malih boginja za Afriku i vakcinu hepatitisa-2 u Americi. Alan Kantvel mlađi i Robert Streker. Smit je ispričao da je virus side pronaden i proizveden od strane Grupe i uveden u SAD preko agenata Larošove organizacije. Ovo su potvrdili i lekari dr Vilijem Kembel Daglas. da je Larošova organizacija imala neku vrstu protivotrova i mislio je da je epidemija izazvana kako bi Laroš mogao da se kandiduje na predsedničkim izborima i pobedi. Prilikom drugog talasa identifikacije. u bazi "Fort Detrik". u skladu sa rasističkim teorijama i monstruoznim konceptom eliminacije nepoželjnih rasa. Fil Šnajder. kakvi su im potrebni u budućnosti. kao članove Grupe. što ga je koštalo života. 1972 godine. sida se širi uz pomoć UN-a. Neki istraživači fenomena Novog svetskog poretka misle da je cilj epidemije side prilika da se dobije pretekst za masovnu primenu vakcine.Red Četvrtog Rajha U organizaciji Grupe započet je i tajni biološki rat. kroz "Svetsku zdravstvenu organizaciju" koja navodno pomaže zemljama u razvoju. odvija se preko službi "Svetske zdravstvene organizacije" u Africi. inženjer geologije. dr Todor Jovanović. jer bi se pojavio sa lekom. sida je stvorena u "National Ordinance Laboratory" u Čikagu. 1986 godine. Smit je rekao da je virus mnogo vcća pretnja za obične građane. namerno upućuju pogrešnim smerom. koja bi poremetila genetsku ćelijsku strukturu. Po Šnajderu. Po Šnajderu. koji je radio na izgradnji podzemnih gradova u Americi. Ovo smatraju zato što je epidemija side jedina prilika u poslednjih nekoliko godina da se tajno ostvari jedan od ciljeva Grupe. nego što može i da se pretpostavi. Stavove Fila Šnajdera potvrdio je i jugoslovenski naučnik. a preko vojne laboratorije "Biogenetics facility". a to je snižavanje opšteg nivoa inteligencije nacije korišćenjem vimsa. 75 . koje Grupa planira da desetkuje. pošto se pružilo idealno medicinsko "pokriće". Drugi monstruozni način uvođenja virusa među rase. Smit je tvrdio da su članovi CIA vršili eksperimente sa virusom i izveli inicijalno zaraživanje muških i ženskih prostitutki u San Francisku. Smit takođe veruje da se epidemija koristi kako bi se uništile rase i ljudi koji smetaju Grupi. što bi otvorilo put za razvoj "pitomih" i manje inteligentnih ljudi. Takode je identifikovao Haiti kao "laboratoriju" za razvoj virusa. odlučio je da javno pro govori o mračnim operacijama "vlade u senci". svojim istraživanjem i otkrićem da se sida koristi za genocid nad "manje vrednira narodima" i da se svi lekovi na kojima se radi i sva istraživanja. Merilend. Smit je identifikovao ključne ljude iz SZO u Africi. Rekao je.

Počeci ove saradnje su u periodu pedesetih i šezdesetih godina veka. Sve vreme su izgledala kao zombiji. U pitanju je tema o kojoj je bilo teško govoriti. Smit je bio jedno vreme zatočen u tom logoru. u južnoj Floridi. kontrolu opozicionih grupa i kao čuvare u koncentracionim logorima. pre njihovog prebacivanja u veću genetsku laboratoriju. Mogao je da ih čuje kako vrište u susednoj zgradi. Nacisti su kriminalce koristili za politički tero rizam. Smit je identifikovao vrlo visok procenat imena među masovnim ubicama i dmgim krirninalcima. Ovo je indicija da je značajan obim uličnog krimmala. U tom stadijumu ispitivanja. 76 . "Dulsi" u Novom Meksiku. Radi se o kidnapovanju dece "nižih rasa" širom Amerike i njihovom prebacivanju u Mengeleov logor. u ćeliji koja se nalazila pored ćelije sa decom. Smit je rekao da o tome više ne želi da govori. Smit je izjavio da su Mengeleovi eksperimenti bili u oblasti genetike i da je boravak dece u Floridi bio preliminaran. a viđao je vraćenu decu umotanu u zavoje.Dosije Omega Povezanost sa organizovanim kriminalom Grupa održava tesne veze sa šefovima organizovanog kriminala i narko baronima Centralne i Južne Amerike. Nestanak dece ■ Jedan od najstrašnijih delova ove istrage odnosi se na Smitov opis onoga što naziva "žetvom". Smit je uporedio upotrebu kriminalaca od strane Grupe. Kasnije je rekao da Mengele voli eksperimente sa decom. deo strategije koju Grupa koristi protiv Sjedinjenih Država. uprkos naporima vlade da se bori protiv droge i krirainala. Od tada su agenti Grupe u CIA odgovorni za zaštitu šefova podzemlja i dovoz droge u Ameriku. sa sličnom strategijom u nacističkoj Nemačkoj. Do 1980 godine logor se nalazio u Everglejdsu. U proleće 1989 godine. a koji je snimljen na video traci 1985 godine. U februaru 1992 godine. Mengeleovoj "operacionoj" sali. Rekao je da su tamošnji čuvari govorili o deci kao o "doktorovim bebama".

koji su danas članovi Grupe. trgovinu drogom. Prvo. Oni su nevidljivi stručnjaci za podmetanje drugima. koja je većim svojim delom lišena svake moralnosti.Red Četvrtog Rajha Napad na pravni sistem Svrha Grupe da podržava organizovani kriminal. logično je zaključiti da će dramatično povećanje kriminalne aktivnosti. a i nacisti su koristili istu tehniku. vladali su svojim zemljama u srednjem veku na ovaj način. praćeno redukcijom snaga za održavanje reda. što će značajno smanjiti sposobnost za borbu protiv kriminala. organizovani kriminai i američku advokaturu. dovesti do toga da Amerika "eksplodira iznutra". Zatim podsticanje dramatičnog povećanja kriminalnih aktivnosti i nasilja kroz drogu. dvostruka je. Smit tvrdi da Grupa rutinski. bukvalno svakog dana. Napad na pravni sistem se stoga može identifikovati kao napad iz tri pravca. suđenja i kažnjavanja kriminalaca. zato što ne mogu da plate dobrog advokata. kao očigledna subverzija zakona i procedure hvatanja. kao agente Grupe. ubice. kako bi se terorom nad stanovništvom održao na vlasti. upliće ih u zločine. pa lokalni istražni organi nemaju razloga da tragaju za njiraa. Žrtve njihovih nameštaljki nemaju načina da se izvuku. Smit je objasnio da je 77 . Personal. uzetih iz novinskih izveštaja sa suđenja širom Amerike. treniran od strane CIA. posle preuzimanja vlasti od strane Grupe. a ukoliko istraga i krene u njihovom pravcu. Smit je identifikovao. Preci nekih monarha. Drugo. jedan od članova Grupe. Žan Klod Divalije. upliće mnoge nevine ljude širom zemlje u zločine koje nisu počinili. Po Smitu. diktator sa Haitija. Prilikom razgovora. koji sami nisu bili osumnjičeni ili optuženi u ovim slučajevima. Prvo. tu je CIA da ih zaštiti. U bližoj prošlosti. pogotovo što ne znaju ko je to prouzrokovao i zašto. ima mnogo nevinih ljudi u zatvorima. i važnije. kako je Smit predvideo. Ovu aktivnost će pratiti stav da društvo koje ne može da zaštiti građane ne treba ni da postoji. upitan šta je svrha ovih masovnih operacija. Oni koji su izabrani za ove nameštaljke obično su iz siromašnih slojeva i niže srednje klase. oktobra 1990 godine. silovatelje i kidnapere dece. I na kraju rutinsko i rašireno potkopavanje sistema podmetanjem nevinih ljudi i osuđivanjem za zločine koje nisu počinili. Sa liste svedoka. koristio je kriminalce kao tobožnje pripadnike policije. kriminalci će biti korišćeni za kontrolu masa kroz svakodnevni teror. ključne svedoke.

Već vise puta. Tu je delovao Erl Vorena. Jasno je da su ti senatori i kongresmeni pomogli da se uvedu zakoni koji potpomažu prikriveni rat. ■ Politička i društvena manipulacija Grupa koristi dobro pozicionirane agente. nego se žaliti oniraa na vlasti. u toku mandata nekoliko predsednika. Erl Voren. njihovu volju da koriste osnovne ustavne slobode i želju da preduzimaju nezavisne aktivnosti kao pojedinci. Po Smitovim rečima. kako bi uništila osnovne institucije Amerike. pokušavalo se sa izglasavanjem novog zakon. široka populacija će steći uverenje da nema nade za one koji ne slušaju naređenja onih što su na vlasti i da je besciljno boriti se "protiv sudbine". Cela šema zamišljena je da bi se stvorilo poslušno stanovništvo. 78 . koji se stalno pozivao na "naše senatore i kongresmene" i "naše ljude u FBI". Najnovija kampanja Grupe je oduzimanje prava stanovništvu na posedovanje oružje. koja će prethoditi zavodenju vanrednog stanja i hapšenju nepodobnih građana. kojim bi se poništio drugi amandman američkog ustava. dok je bio na čelu Vrhovnog suda. Napadnut je sistem javnog obrazovanja. preko agenata Grupe u pokretima za ljudska prava i profesorskim strukturama na mnogim univerzitetima. Drastično je umanjio mogućnost policijskih snaga da se bore protiv kriminala i dao tumačenje Ustava koje je lišilo religiju bilo kakve smislene uloge u životu zajednice. Smit je citirao Mengelea. kontrolor lokalnih školskih odbora. ako dovoljno nevinih ljudi ode u zatvor. kao sudija Vrhovnog suda i predsednik Vorenove komisije koja je istraživala Kenedijevo ubistvo. Ljudi će pre "leći i umreti". i Laroš. "Razoružavanje" američkog naroda je bitna međufaza. a koji građanima garantuje pravo da poseduju oružje. tako što socijalni sistem čine nefunkcionalnim i neproduktivnim. naneo je više štete američkim društvenim interesima nego što bi to uspele armije drugih.Dosije Omega cela akcija zamišljena da uništi kod ljudi poverenje u pravni sistem.

koja su razmatrala ovu naizgled neverovatnu temu. javila se posle nekih knjiga i feljtona u "Njujork Tajmsu". umetnicu koja je crtala Ruzvelta u trenutku kada je doživeo izliv. Vasilije i Svetlana Alilujeva. bio je jedan od glavnih govornika konferencije. koji su ga lečili 1953 godine. Smit je takođe bio obučen da je koristi. Staljinov "izliv krvi u mozak" desio se jedan dan posle vecere koju su pripremila Staljinova deca. Smit je ispričao R.Tretjakova. Takode je pregledao spisak svih prisutnih osoba u Vorm Springsu.-u i doktoru Skotu da je Grupa koristila izvesnu supstancu za ubistva.Red Četvrtog Rajha Istovetni metodi ubistva Prva sumnja da je Staljin ubijen. koja je završena februara 1945 godine. tako što je ova supstanca izazivala krvarenje u mozgu. to mora da je bilo povezano sa nečim što je rečeno na konferenciji u Jalti. kada je Ruzvelt izgovorio svoje zadnje reči: "Imam strašnu glavobolju". Prisutnost ove tri osobe daje jake indicije da je Ruzvelt ubijen tog dana. od strane dr Kernsa u "ARCO"-u. kao i američki predsednik Ruzvelt. identifikovao je pomorskog oficira Bruna. jedan od najznačajnijih lidera Grupe. Svo troje su bili potrebni da bi se ubrizgala supstanca. u početku se supstanca davala oralno. Po njegovoj priči. Identifikovao je tri od deset ruskih doktora . U Ruzvellovom slučaju. počela je potera za nacističkim glavešinama. pregledao 25 maja 1990 godine. ne ostavlja nikakve tragove i ne može se otkriti nikakvom istražnom tehnikom. lekara koji je bio prisutan onog dana kada je Ruzvelt umro. Džordž Maršal. Načelnik američkog štaba. ubrizgavanjem iza očne jabučice. koji je takođe bio prisutan u Vorm Springsu. Staljinov naslednik i još jedan član Grupe koga je Smit identifikovao. Još u decembru 1984 godine. Zato je Grupa tražila od dvojice svojih uticajnih 79 . Mjasnikova i Ivanov-Neznamova. i Elizabetu Šumatov. Ako je Ruzvelt ubijen. I Vasilij i Svetlana su mrzeli Staljina a Smit je oboje identifikovao kao članove i agente Grupe. Jedan od najtraženijih je bio Martin Borman. u aprilu 1945 godine. Ona je bila jedna od tri osobe u sobi. Po završetku Drugog svetskog rata. a novi metod. farmaceuta Bele Kuće. član Grupe. neočekivan izliv krvi u mozak. Jedan od gostiju na večeri bio je Georgij Maljenkov. Smit je liste Staljinovih lekara. Ono što iznenađuje je da je Staljin doživeo apsolutno istovetan. kada je Ruzvelt doživeo izliv krvi u mozak. D. na taj način što se ova supstanca ubrizgava zakrivljenom iglom iza ocnih jabućica žrtve. Džordža Foksa.

Komunizam je tada bio velika tema i pomislio je da su u pozadini toga možda komunisti. ološa američkog društva? Od prvih razgovora i Smitovih opisa iz 1986 godine. Kada ga je R. a na pitanje da li je umešan u rad Grupe. Erl Voren je zagovarao neustavno i nemoralno naređenje iz Vašingtona. Prema Smitu. izjavio da je Grupin čovek i da je Maršalov plan bio njihov plan. Slično su pripremili lažnu smrt i za dr Jozefa Mengelea. U ovoj akciji laži i zataškavanja. kao što su kasnije uhvatili Ajhmana. D. ali nije razumeo organizaciju. i uopšteno govoreći. Čeprkao je malo oko Grupe. Da li je takav čovek deset godina kasnije mogao da postane najveći zagovornik gradanskih prava kao Vrhovni sudija Arnerike?! Da li se njegov karakter toliko promenio da je čak postao zabrinut za prava ubica. odgovorio je da ne zna. kao člana Grupe. Najvažniji američki agent Grupe Kao Državni tužilac Kalifornije. Pedesetih godina Grupa se plašila da će Izraelci uhvatiti Bormana. Podsećam da je Smit identifikovao. General Džordž Paton bio je jedan od njih. Smit je kao članove Grupe identifikovao javnog tužioca pokrajine Hesen u Nemačkoj. Euđenija Marija Đuzepea Đovanija Paćelija. koji je kasnije postao papa Pije XII. 1940 godine. aranžirana je lažna smrt. kada su Vizentalova organizacija i američka vlada pokrenule akciju 1985 godine. ali ga ne bi iznenadilo da jesu. upitao da li je Grupa zbog toga radila Makartiju o glavi. Suština i cilj plana bio je da se izgrade one ekonoraije koje će biti u stanju da u devedesetim godinama ekonomski unište Sjedinjene Države! Tada se poveo razgovor i o senatoru Mekartiju. kako će 80 . silovatelja. Jedna od najšokantnijih je bila Smitovih identifikacija generala Džordža C. i člana američkog tima patologa u slučaju Mengele. Smit je odgovorio da je Grupa pokuŠala da se približi Makartiju. ali on nije razumeo o čemu se tu radi. 28 februara 1990 godine. koji je obezbedio dokumenta i novac da se bekstvo izvede. a drugi je bio nadbiskup katoličke crkve.Dosije Omega članova da mu poraognu u bekstvu. O njemu je Smit. kako bi Borman izbegao dalje proganjanje od strane Mosada. Maršala. a njihova imovina konfiskuje. da se svi američki građani japanskog porckla zatvore u koncentracione logore.

Smit je odlučio da odgovori na pitanja o Vorenu: . O ovome su R. U toku jedne od seansi torture koju je prošao. jednom od pripadnika Grupe iz fabrike u Biver Veliju. Erl Voren koji je bio na čelu Vrhovnog suda dvadeset godina.Red Četvrtog Ra/'ha i kojim sredstvima Grupa pokušati da zbaci legalnu vlast SAD-a. Svakako. D. bio je liberal." Za vreme njihovog razgovora o Lindonu Džonsonu. kao i mnoge druge tačke koje su se podudarale sa onim što je Smit rekao. En Vajt je rekla R.-u da Džeri Smit i on treba da pročitaju knjigu "Izdaja". da li prepoznajes nekng od njih kao člana Grupe?' "Voren. ali Voren je bio ključni čovek. obučenog u nemačku SS uniformu." "Pošto su se pojaviia imena svih ljudi koji su učestvovali u istrazi o ubistvu." "Mnogo ljudi iz istrage je bilo uključeno. L. Konačno. Smit je odgovorio da je to mnogo dublje. Erl Voren i odluke Vrhovnog suda su bile primer uklapanja u plan. da je postojala zavera na vrlo visokom nivou da se on ubije i da je Vorenova komisija sklonila i ignorisala sve dokaze o takvoj zaveri. osim Smita. i Srnit. Autori zaključuju da je Džona F." Svi prisutni su se nasmejali. 5 aprila 1990 godine. je upitao da li je prethodna izjava bila bazirana samo na Smitovom sećanju Vorenovog imena sa neke liste. Kenedija pogodilo više od jednog metka. 14 maja 1990 godine. R. D. Smit je video Rajsa. D. 12 aprila 1990 godine. u najmanje jednoj prilici. Smit je objasnio da je izdaja u SAD-u "uglavnom na liberalnoj strani spektruma". Rajsu. Smit se seća da je Rajs rekao: "Američki narod neće shvatiti Vorenov izveštaj ni za hiljadu godina. Zar nisi znao za Erla Vorena?" "Nisi mi nikada pričao o njemu." "Sta misliš o njoj?" "Vredi novac za koji se prodaje. na mnogo načina. Vorenova povezanost sa Grupom proističe iz izjave koju Smit pripisuje A. Početkom 1990 godine. vodili sledeći razgovor: ■ "Jesi li pročitao knjigu?" "Da.

amoralno društvo. odluke Vorenovog Vrhovnog suda pratile su planove Grupe.Dosije Omega "Ne baš. kao član komisije koja je radila na ubistvu predsednika Kenedija. U ovom slučaju bilo je obrnuto. 82 . kada je američko društvo u pitanju. Isti sud učinio je nelegitimnom javnu molitvu. Imali su nešto o njemu. iako pokazuje da je optuženi kriv." "Da li je rad za njih uključivao i pravne odluke?" "Naravno.. Želela je amoralno društvo u kome je jedina vrednost materijalna ("gotovina"). koja je slična jednačini po kojoj dva zla čine jedno dobro. onda bi u SAD-u nastupila ozbiljna ustavna kriza. Grupa je želela društvo u kome je uloga religije umanjena ili sasvim izbrisana. kao i mnoge druge. Voren je odigrao specijalnu ulogu u zataskavanju i prikrivanju dokaza. Grupa je želela društvo u kome kriminal buja. Odlučeno je da ako policajac prekrši ustav prilikom hapšenja ili prikupljanja dokaza. čak i ako sudija želi da ga prihvati! Rečeno prostim reciraa. što je u skladu sa planom Grupe da stvori novo. čak i one u kojima je glasao "protiv" u odnosu na većinu sudija. slučajevi u kojima je njegov glas bio za većinu moraju se poništiti." Po mišljenju R. Zakon bi trebalo da održava i prati običaje ljudi. Počelo je slučajem "Map protiv države Ohajo". Ceo proces je skoro uništio poverenje javnosti u mogućnost vlade da obezbedi jedan od najstarijih mandata života u organizovanom društvu . Erl Voren i njegov sud naneli su neprocenjivu štetu američkim institucijama i društvu. Ako bi javnost i Ministarstvo pravde prihvatili Smitovu priču kao istinitu i tačnu. Kao dodatak svemu. sudija će prekršiti zakon. taj dokaz će biti isključen sa suđenja. koje će devedesetih godina doći u punoletstvo. kao da nikada nisu postali zakon. Vorenov sud objavio je odluku. Posle ovog slučaja.-a. Naterali su ga da uđe. U celini. morale bi da se ponovo preispitaju. Sve odluke u kojima je Erl Voren učestvovao. jer će osloboditi kriminalca. a snage reda nisu u stanju da ga spreče ili kazne. Vorenov sud praktično je promenio kriminalističku proceduru u Šjedinjenim Državama. Vorenov sud je to omogucio.. Ako je bio izdajnik. Situacija je pogoršana i prisustvom sudije Renkvista. kao da je on zapravo Kongres. Želela je neobrazovane generacije. Ljudi su naterani da prate očigledne nedostatke običaja u zakonima. Namešten je na to mesto da obavi posao zbog kog je tu bio. D.sigurnost od žločina. a to je izazvalo promene u svim legislaturama pedeset američkih država.

Kao državni tužilac. Lindon Džonson. Smit je "Amerikanca" identifikovao 1992 godine.Red ČetVFtOg Rujha koga je Smit identifikovao kao člana Grupe. Obojica su trebala da sprovedu politiku Grupe u toku od nekoliko decenija. proistekla je iz nekoliko razloga. K. Nije bilo načina da Grupa zaustavi Bobija Kenedija dok je Džon bio u Beloj Kući. kao Ričarda Helmsa. zbog blokade Kube. Agent Grupe. Braća Kenedi su bili neposlušni i ni jedan od njih se ne bi povinovao zahtevima Grupe. Pošto je video film "J. poveo je istragu o Grupi i njenom glavnom savezniku. Ubistvo Džona Kenedija Smitove izjave se zasnivaju na sastanku kome je prisustvovao u "Heritidž fondaciji" i komentarima koje je čuo za vreme svog "treninga" kod dr Mengelea i čoveka koga je ovaj zvao "Amerikanac". 83 . Smit je rekao da se ne slaže samo sa jednim stavom. Naleteo je na njih u toku istrage svog ministarstva. Džozef Kenedi je bio Član Grupe od samog početka. trebao je da bude predsednik. F. Konačna odluka da se ubije predsednik Džon Kenedi. Smit je potvrdio da je postojao još jedan razlog za ubistvo. Dodao je da je ovaj rat bio samo jedan od razloga. da je rat u Vijetnamu bio primarni razlog za ubistvo. o nasilju protiv boraca za ljudska prava na jugu Amerike. iđentifikovao je kao Članove Grupe i sudije Sautera i Blekmena. američko društvo bi bilo spremno za preuzimanje od strane Grupe i za društvene promene koje sada pokušavaju da izvedu. trebali su da postanu predsednici (jedan za drugim) i da budu manipulisani i isko rišćeni od strane Grupe. Dogovor je bio da se Kenedi ubije. mafiji. kada je politika u pitanju. bivšeg direktora CIA. Njegovi sinovi.". F. Bobi Kenedi je otkrio Grupu. K. U skladu sa tim. uz korišćenje agenata CIA i KGB-a. Džon Kenedi je gotovo izazvao rat sa SSSR-om. 1991 godine. veliki deo motivacije za ubistvo J. Smit kaže da su Hruščova umirili dogovorom napravljenim između funkcionera CIA i KGB-a. Džon Kenedi i Robert Kenedi. leži u otklanjanju Bobija. Na kraju njihovih mandata. i zajedničkog zataškavanja. U februaru 1992 godine. Hruščov je bio spreman na rat zbog blokade.

Za vreme Drugog svetskog rata Onazis je stekao ogromno bogatstvo prodajući naftu i oružje. Ova četvorka je zaradila pravo bogatstvo krijumčareći alkohol u SAD. upoznao se sa Onazisom. a rat je prošao ne izgubivši ni jedan brod. i saveznicima i Nemcima. Roberts opisuje njegov život počev od 1932 godine. koji su posle rata prodati na "kilo" . Radeći u ovoj kompaniji. otkupio američke ratne viškove. započeo unosan posao sa Džozefom Kenedijem. Bio sara iznenađen ulogom Aristotela Onazisa u ovom ubistvu. Dve godine kasnije. senatora i guvernera. Na kraju. proračunat i iznad svega neutoljivo pohlepan za novcem i vlašću. Kivan na firmu. I sam zainteresovan za ovu temu. prikupljao sam materijal koji mi se činio interesantnim. Judžinom Mejerom. uz pomoć advokata Burka Maršala. Aristotel Onazis je. lukav. osigurao je podršku tek izabranog potpredsednika Niksona. kada je Onazis. koji je kasnije kupio "Vašington Post" i Mejerom Lenskim. bio nemilosrdan. u poslu sumnjive legalnosti. Feljton koji sam napisao 1992 godine i objavio u časopisu "No stradamus". Rokfeler i predstavnici "Sedam sestara" (kartela najvećih naftnih kompanija) sklopili su ugovor po kome je Onazis dobio pravo da transportuje jeftinu arapsku naftu sopstvenim brodovima. masovno proizvocteni u periodu rata. Nikson je uzvratio tako što je naterao IRS (poresku službu) da dodeli status firme oslobođene poreza *jeftini brodovi. Hjuz je potkupio popriliČan broj američkih političara. brodove tipa "liberti"*. koja mu je pokrala patente iz oblasti lasera.Dosije Omega Smrt Džona Kenedija ostaje jedno od najzamršenijih i ključnih političkih ubistava u XX veku. On je kažnjen za "neposlušnost" prema onima koji su hteli da ga kontrolišu. bez suranje. U periodu do 1956 godine. a uskoro su bizarni detalji ovog druženja počeli da mu zaokupljaju pažnju. niti jednog člana posade. Mnogi detalji su se uklopili u kasnija istraživanja drugih istraživača i pokazali mračnu sliku okruženja u kome je bio Kenedi. stručnjak za kristalografiju i lasere. već dolarski milioner zahvaljujući prodaji opijuma u Argentini. Onazis. Onda je 1949 godine. a koje danas možemo identifikovati kao Komitet 300. koju je obelodanio Brus Roberts. tako što je dao zajam od dve stotine i pedeset hiljada dolara (koji nikada nije vraćen) Niksonovom bratu Donaldu. U ovo vreme u priču se uključuje i Hauard Hjuz. ovde ću prczentirati u obimu koji je pogodan da podupre našu osnovnu priču. gangsterom. nekada zaposlen u kompaniji "Hjuz Erkraft". odlučio da svoja saznanja objavi.

U toku 1958 godine. Glavni zaverenik bio je izvesni Čester Dejvis. kojim je za Onazisa rukovodio njegov partner Mejer Lenski. koga je Hjuz zaposlio kao svog dvojnika 1955 godine. Ovo je stvorilo kanal za pranje novca iz raznih Hjuzovih poslova. a onda prebačen u ćeliju na Onazisovo ostrvo Skorpios. Ovo upoznavanje je trebalo da podseti Onazisa na staro obećanje raafije da omogući jednom Kenediju da postane pretsednik. Tu je proveo ostatak života i konačno umro 18 aprila 1971 godine. Pravi Hjuz. Kidnapovao je Hjuza iz njegovog apartmana u "Beverli Hils" hotelu. na njegovoj jahti. uz pomoć Hjuzovih službenika. gde je bio zakupljen ceo sprat za Hjuza i "njegovo društvo". Onazis se saglasio i prema Piteru Evansu. Tako je Onazis stekao veliku moć u Americi. kupila i podržala mafija. Vejn Rektor. ozbiljno povreden tretmanom koji mu je pružila mafija. preplavile su javne funkcije. Potpredsednik Nikson je postao šef tima. koji je počeo pripreme za invaziju Kube. Svrha je bila da se objasni iznenadni gubitak Hjuzovog interesovanja za jurenjem filmskih glumica (što mu je bio omiljeni hobi) i njegovo povlačenje iz javnog života. kasnije senatora iz Nevade. prebačen je na Bahame. Onazis je uz pomoć gradonačelnika Kenona. Postao je "Hjuz". aranžirao lažno venčanje "Hjuza" i Džin Piters. koja je jedini vlasnik "Hjuz Erkrafta".Red Cetvrtog Rajhu "Hjuzovoj medicinskoj fondaciji". Onazis je bio besan. Džozef Kenedi je poveo Džona i njegovu suprugu Džeki u posetu Onazisu. autoru knjige "Ari". u hotel "Smaragdna ostrva". Onazis je stupio u akciju marta 1957 godine. Nikson se takođe postarao da budu odbačene sve tužbe za kršenje zakona o monopolima protiv Hjuzove avio-kompanije "TWA". zapravo Sicilijanac čije je pravo ime bilo Čezare. Tada je Kastro zbrisao sa ostrva lukrativno mafijino kockarsko carstvo. kontrolisao je Hjuzovu imperiju. što se pretvorilo u svojevrsnu ekscentričnost. koji je sazvao Onazis sa šefovima američke mafije i obavestio ih da kontroliše Hjuzovu imperiju i da rau je namera da nastavi sa Hjuzovim metodom korumpiranja visokih funkcionera. Krajem te godine održan je sastanak. 85 . sa ciljem da se stekne kontrola nad američkom vladom. poznal kao "Sastanak u Apalačima". Nekoliko dana kasnije. kontrolisao je Niksona i sve političare koje je kupio Hjuz. kada je ostatak Hjuzovih službenika bio otpuŠten sa posla ili uključen u novu Hjuz-Onazis firmu. razvio više nego trenutni interes da unapredi svoje poznanstvo sa Džeki. Godina 1959 je bila godina kubanske revolucije. horde političara koje je selektirala. preuzeo je posao. Iste godine. Ovde je Hjuz mesec dana svakodnevno kljukan heroinom.

Lisjen Vandebruk. služeći se raznim sredstvima. stvari se nisu odvijale prema planu. Ponudio im je stotinu i pedeset hiljada funti za ubistvo Kastra. što mu nije smetalo da za CIA "ozvuči" Onazisovu sobu. navešću i paralelni izvor. Ta veza je još trajala u zimu 1962 godine. Renli sugeriše da je ovaj 86 . od puške velikog domcta do pilula sodium morfata. kada je odbila ponudu Seraa Đankane da se uda za njega. Radio je za Onazisa u Rimu. trojici mafijaša visokog ranga. Trka se odvijala između Kenedija i Niksona. Onazisova desna ruka u Americi. Ne samo što je stekao mnogo neprijatelja u desničarskim krugovima. udružili su se sa izbeglim Kubancima. Onazis je mogao mirno da sedi i posmatra. Robert Maho.Dosije Omega Hauard Hant. April 1961 godine bio je katastrofalan. čiji zadatak je bila likvidacija Kastra. već je imao pred sobom rat u Vijetnamu i kubansku raketnu krizu. tadašnjeg direktora CIA. U svojstvu Onazisovog saradnika. koje izazivaju srčani napad. koji je optužio Kenedija da je njegov "nedostatak odlučnosti da se uspe". Maho je zaista bivši agent FBI i CIA. Ako vam ovo što je izneseno zvuči nestvarao. a jedna od njegovih ljubavnica bila je Džudit Kembel. Đankana je bio Roselijev šef. u potpunosti je propala. pripremio je tim vrhunskih ubica na čijem čelu su bili Džon Roseli i Džimi Fratiano. Sedraog februara 1960 godine. u "Sends hotelu" u Las Vegasu. Santosu Trafikanteu i Semu Đankani. knjigu Džona Renlija. "Agencija: Uspon i pad CIA". Radeći u zajednici sa Hantom i Mekordom. CIA i mafija su krivicu prebacili na Kenedija. Kastro je sve preživeo. inače bivši čovek FBI i CIA. zvani "Lasica". Rektorov) bliski saradnik. a on je kontrolisao oba kandidata. njegovih hiljadu dana na mestu pretsednika bili su više nego teški. radi zbacivanja Kastra. citirao je Alena Dalsa. Frenk Sinatra je upoznao Džudit sa Džonom Kenedijem. Za Kenedija. formirali su zajedničku ekipu sa CIA i pokušali pet puta da likvidiraju Kastra. koja je svet dovela do ivice atomskog rata. 1959 godine je pocela predizborna kampanja predsedničkih kandidata. Ipak. izgledalo je da će usrećiti mnoge. Džejms Mekord i drugi operativci CIA. U roku od mesec dana postala je Kenedijeva ljubavnica. Maho. angažovao je i uvežbao mafijin tim ubica. pripadnicima Batistine tajne policije. autor knjige "Priznanja". približio se Džonu Roseliju. glavni krivac za poraz. Invazija u Zalivu svinja. zbog otvorene podrške crnačkom pokretu za gradanska prava. koji je bio i Hjuzov (to jest. koji su bili poznati američkim vlastima kao "kubanski borci za slobodu". Uz to je napravio i seriju poteza koji su razbesneli mafiju. Izbor Džona Ficdžeralda Kenedija za pretsednika.

Zatim su uhapsili raafijinog čoveka Džimija Hofu. Ngo Din Nu. Klimaks svega ovoga je ubistvo predsednika. a zet Judžina Mejera. pobunili su se protiv Onazis6vog velikog uticaja. koji je Onazisov herion iz "Zlatnog trougla" prebacivao u skladu s operacijom Er opijum. vredne sedamdeset i tri miliona dolara. vođu "Timstera" (moćni sindikat vozača) i zatvorili ga. ali mu je takođe dao dovoljno povoda da mrzi Kenedija. Druge dve mete su bili predsednik Južnog Vijetnama. Džon Keneđi je bio obavešten da postoji plan za njegovu likvidaciju i otkazao je dolazak na stadion. muž Katarinin. 1963 godine. kojom je rukovodila CIA. braća su kasnije zbačena sa vlasti državnim udarom i ubijena. koje će ugroziti njihov položaj i živote. Nekako u ovo vreme. Ove tapije su bile deponovane u "Benk of Amerika". na ragbi stadionu. pod Onazisom. Slučaj je proglašena za samoubistvo. sa punim znanjem i saglasnošću CIA. kao kolateral u sporu "TWA" protiv "Hjuza". Prvo su uhapsili Voli Birda. Možda su događaji koji su usledili bili i rezultat rivalstva unutar mafije. neposredno pred govor u kome je trebalo da razotkrije mafijine operacije. Prema Renliju. braća su preduzela seriju akcija. Prvog novembra 1963 godine. mafija je planirala da izvede trostruku egzekuciju. Džozef Kenedi je doživeo moždani udar. što će se kasnije potvrditi kao važan činilac. vlasnika vazduhoplovne kompanije "Er Tajland". Bilo kako bilo. Roberts tvrdi da je Katarina Graham podmitila psihijatre koji su njenog muža proglasili ludim. 87 . u Čikagu*. San Francisku. dva ubistva izazivaju posebnu pažnju u ovom periodu. ali Roberts misli drugačije. Kasnije. Da *Sem Đankana je bio šef mafije u Čikagu i u to vreme najmoćnija figura u američkoj mafiji. ubijen je pomoću sodium morfata koji rau ]e izazvao srčani udar u Senatu. pažnja mafije. Meta je bio Džon Kenedi. u stvari falsifikat.Red Cetvrtog Rajha aranžman zapravo bio od koristi Đankani. Teško je reći da li su bili motivisani idealizmom ili spostvenom ambicijom. okrenula se sa Kastra na Kenedija. što je njegove sinove Džona i Bobija (tadašnjeg saveznog javnog tužioca) ostavilo bez njegove čvrste kontrole. čija je komisija za istraživanje kriminala otkrila vezu Onazis-Kenedi-Lenski. Još važnije. Senator Estes Kifiver. Njegov greh je bio u tome što je stao na stranu Kenedija protiv Onazisa.urednik "Vašington Posta". Prema Robertsu. Druga žrtva je bio Filip Graham. a smrt se desila za vrerae njegove vikend posete iz azila. Ngo Din Diem i njegov moćni brat. Objavili su i da su "Hjuzove" tapije na zemlju. pronađen je mrtav sa ranom od raetka na glavi.

proveo je tri godine preispitujući 88 . pogodio je Kenedija u desnu stranu glave i razneo mu mozak. Hant i Mekord su takođe bili tu da priskoče u pomoć. koji nije bio zadovoljan izveštajem Vorenove komisije. odveženi policijskim kolima i kasnije oslobođeni. Zatim su pušteni. preko puta travnatog uzvišenja. Bio je "glineni golub". Roseli je bio iza ograde na travnatom uzvišenju. Posao je bio planiran za 22 novembar u Dalasu. sa Kenedijeve leve strane. posto je Kenedi bio pogoden u istom trenutku od Roselija i Fratijana. Udaljio se bez problema. Osvald je bio čudnovata ličnost. ruku pod ruku sa Onazisom. Promašio je. Plan je bio pažljivo smišljen. koji će da pokupi čaure i oslobodi se oružja. Razbesneli Džon je pozvao jahtu telefonom iz Bele Kuće i rekao Džeki da "siđe sa broda makar morala da pliva". posle pucnjave je uhapšeno deset ljudi. Svakog od četvorice atentatora pratiće po dva asistenta: čovek za podršku. O njima nema ni jedne jedine reči u izveštaju Vorenove komisije. "nameštena" mu je igra. Džeki se iskrcala u Turskoj. Breding.Dosije Omega ironija bude veća. čoveka CIA. Breding. onda izlazi iz službenih kola i kreće ka čoveku koji puca u njega četiri puta. koji je stajao sa druge strane travnatog uzvišenja. sa zadatkom da ubije guvernera Konelija. Sa drugog sprata zgrade "Dal-Tek" pogodio je Kenedija dva puta. jednom u leđa i jednom u glavu. Nekoliko dana kasnije. Strelac i njegov čovek za podršku bili su "uhapšeni". umesto da je izneo kao što je bilo planirano. Fratiano je bio odličan strelac. Od svih očevidaca. a jedan od njih je bio Hauard Hant. Svom tirau ubica priključio je mafljinog likvidatora Judžina Bredinga i Li Harvi Osvalda. najmanje dvanaest ljudi je videlo da se Tipit zaustavlja i razgovara sa jednim čovekom. jer je nosio šešir sa oznakom ljudi iz tajne službe. Mark Lejn. Osvald je napustio skladište i nije imao pojma da je njegov čovek za podršku sakrio pušku iza kutija. odeveni kao skitnice. Ovaj put su rešili da ga obave kako valja. U istoj zgradi se nalazi dalaska policija. i "tajmer" koji daje znak za otvaranje vatre. Tri čoveka. Sve u svemu. Fratiano i Roseli su bili trojka koja je trebala da se pobrine za pretsednika. Tu su sačekali policiju i ostali sa njima dok nije stigao nalog da se uhvati Osvald. u izveštaju je svedočenje samo Dominga Benavidesa i Helen Markam. Onazis je iskoristio Mahoa za ubistvo. pokupili su čaure i odšetali do praznog železničkog vagona na pruzi. Imao je pažljivo kreirane veze i sa ultradesničarima i sa koraunistima. a da nije podignuta nikakva optužnica protiv njih. pucao je sa male pagode. Šta je sa ubistvom policajca Tipita? Prema Vorenovom izveštaju. Međutim. u tom trenutku je Džeki Kenedi bila na krstarenju sa Onazisom.

Po njemu. potpuno razbija svedočenje Helen Markam i dokazuje da su u ubistvu Tipita korišćena dva revolvera. sitnog propalicu. bio je toliko siguran u svoj uspeh da je usput svratio u poštu da uplati neki novac. Potom jc Džek Rubi ubio Osvalda. Nije bez značaja da se Domingo Benavides pojavljuje i u vezi atentata na Martina Lutera Kinga. Iako je pokušao da bude ironičan. Rubi je bio na istom mestu veče pre njega. u ulici Marsalis. Roberts tvrdi da su Tipita ubila dvojica ljudi i tvrdi da je svedok Domingo Benavides jedan od onih koji su pucali. Brus Roberts kaže da je Tipit bio na dužnosti u svojim policijskim kolima. Rubi je slegao ramenima i rekao da je mogao znati za zakašnjenje samo pod uslovom da mu je to rekla policija. u svojoj knjizi "Predsednikova smrt". U svojoj knjizi. Njegova knjiga. koje su daleko od toga da su slučajne. Objavio je i svedočenja nekoliko drugih svedoka. predsedavao na sednicama ovog tela. U poglavlju o Tipitovom ubistvu. Akvilu Klemons. Čudna činjenica je da je policija izvela Osvalda iz ćelije sat kasnije nego što je planirano. Kada je krenuo da ubije Osvalda. potkopava mnoge zakljucke Vorenove komisije. rekao je zapravo istinu.38. i sugerisao da je to zbog toga što se njihova svedočenja nisu uklapala. koji je bio vlasništvo "Timstera" i mafije. Vilijem Mančester. u Dalasu. koji je na preporuku Niksona bio jedan od šest značajnih članova komisije i koji je Često. u kraju u kome je Osvald iznajmio sobu. Roberts takođe upućuje na nelogičnosti u izveŠtaju Vorenove komisije. što sugeriŠe zaključak da je Rubi znao za zakašnjenje. S. Prilikom unakrsnog ispitivanja o ovome. "Prebrzi zaključak". To su J. Pogodio ga je u jetru. ali je nešto pokvarilo plan. Na kraju je prezentirao svog svedoka. koje Vorenova komisija nikada nije pozvala. a u policijsku stanicu je ušao otprilike minut i po pre nego što je pucao u Osvalda iz revolvera kalibra 0. Tipit je trebalo da ubije Osvalda. Džon Renli napominje da je Ford. Mark Lejn istice da su Osvald i Rubi bili na Kubi. koja je izjavila da je videla dvojicu ubica. Roberts dodaje novu dimenziju tvrdnjom da je Breding odseo u "Kubana hotelu". koji se hvalisao time što ima veze u policiji. slezinu i aortu. Od ostalih pet članova. Druga dvo89 . imao bliskc kontakte sa CIA. Kuper i kongresmeni Hejl Bogs i Džon J. uraesto Vorena. gde su imali dobre veze. opisuje Rubija kao neinteligentnog. On je upotrebio radio u Tipitovim kolima da raportira kako su imali pucnjavu sa te strane. Mekoj.Red Cetvrtog Rajha izveštaj do najsitnijih detalja. glavni krivac je Džerald Ford. Silven Foks je uocio da je Tipit ubijen samo dva btoka od Rubijeve kuće. tri senatora su bili ljudi koji neće dizati galamu. još u ranim pedesetim godinama.

Praktično se nisu štedela ni sredstva. U četvrtak. kako navodi Renli. 19 jula 1975 godine. Isplata Džimi Fratijana uključivala je stotinu i devet hiljada dolara. do Onazisove banke u Svajcarskoj. navodnog Hauarda Hjuza). jer je doveo Onazisa u Las Vegas 1967 godine (preko Vejna Rektora." Bredinga je dva meseca posle ubistva ispitivala Vorenova komisija. 24 juna 1975 i 23 aprila 1976 godine. Roseli je u dva raaha. Bez obzira što je bio kriminalac sa dvadesetogodišnjim dosijeom. niti zbog svojih veza sa mafijom i Onazisom. 1964 i 1965 godine. blizu San Klementea. Sta se desilo sa Kenedijevim ubicama? Džoni Roseli je dobio dve stotine i pedeset hiljada dolara. Fratiano je iskoristio novac za otvaranje transportne kompanije. registrovala je ovu transakciju u svom mesečnom izveštaju. njegovo telo ugurano u metalno bure. Drugim rečima. a u vreme Kenedijevog ubistva bio je na uslovnoj slobodi. Takođe je bio kurir za prenos "prljavog novca" iz Onazisovih i Hjuzovih kazina. Roselijevih četvrt miliona bili su samo deo isplate za Kenedijevo ubistvo. u Čikago su stigli članovi Čerčovog komiteta. jedan od visokih funkcionera "Timstera". u skrivanju činjenica vezanih za ubistvo Kenedija. a uskoro se uključio u mnoge mutne poslove u građevinarstvu. 7 avgusta 1976 godine. CIA nije iraala razloga da strepi od Vorenove komisije. jer se plašio da ga mafija ne ukloni. u sevemom Majami Biču. kada je njegovo jedino poznato zanimanje bilo "mafijin čovek". Preuzimanje grada je za Onazisa obavio Maho. FBI je konstatovao da Breding o zločinu ne zna ništa. "Dan i Bredstrit". Alen Dals. Bezuspešno je tražio pomoć od CIA da izbegne svedočenje. svedočio pred Čerčovim komitetom. poznatog sastajališta mafije. koja je istraživala organizovani kriminal. kako bi pripremili ispitivanje Đankane. O tome je jedan član komisije za kriminal Kalifornije izjavio: "Mafija sada direktno dobija poslove od američke vlade. Bizarni 90 . koje je obezbeđivala država. Te noći Đankana je ubijen u svojoj kući. potpisao je lično predsednik banke Džo AHoto. kao "nagradu za potragu". kroz nepovratni zajam od strane "Nacionalne banke San Franciska". Odobrenje za kredit u više rata. i senator Ričard D. Kompanija koja prati finansijske transakcije. doduše oklevajući. koji je. ni ljudski životi. bio modan član Senata. Rasel. pitajući se kako je Fratiano bio u stanju da obezbedi takav kredit. pronađeno je u zalivu Damfaundling. On je bio nadležan za zaštitu sigurnosti i pozicije CIA. Postao je povlašćeni član "Lakosta kantri kluba".Đosife Omega jica su bili šef CIA. Sera Đankana je četiri puta u toku 1974 godine izlazio pred Veliku porotu.

Iza svake laži stajao je strah da će se prava istina otkriti. Proširio je rat u Jugoistočnoj Aziji. povezana sa ekstremnira. koji je kupio kontrolu nad Niksonom i Kenedijem. dok je leteo nazad za Vašington. Druge dve su bile danska novinarka Inga Arvad. crnac". i svastika novinara Bena Bredlija. neonacističkim krugovima u Evropi.Red Četvrtog Rajha događaji su se nizali čitavu deceniju posle ovog događaja. i da je Džonson znao da će u Dalasu doći do pucnjave. Džonson je dobio poruku putem radija. Sat i po kasnije. Nepoznati sagovornik je rekao: "Nije bilo nikakve zavere. Džonsona. Onazis je nastavio da gura svoje ljude na važna raesta u američkoj administraciji. Kenedijevog drugara. Meri Mejer je ubio na ulici "poludeli mladić. vezana je za slikarku Meri Mejer. nijc bio siguran da u džepu ima i Lindona B. a kasnije postao urednik "Vašington Posta" u vreme afere Votergejt. On je tada bio dopisnik "Njusvika". Lindon Džonson je položio zakletvu kao trideset i šesti predsednik Sjedinjenih Američkih Država. u oktobru 1964 godine. za razliku od velikog broja ljubavnica kojc su služile za "jednokratne upotrebe". Čije su se sumnjive veze sa KGB-om potencirale kada se u Engleskoj nasiroko raspredala afera Profjumo. On je uhapšen. Lindone?" Druga prljava priča oko Kenedijevog ubistva. pred izbore 1960 godine. CIA je priznala kako ih je jedan njihov čovek greškom spalio! Za vreme svog predsednikovanja. Meri je bila jedna od stalrtih Kenedijevih ljubavnica. I pored toga. Kenedijeva smrt je potvrdena trideset minuta posle atentata. kao i Džudit Kembel. CIA je sve češće trpela kritike u Senatu zbog svojih "neoficijelnih" akcija u Americi. iz vazduhoplovne baze. sudeno mu je i osloboden je kao nevin! Njen dnevnik i ljubavna pisma Džona Kenedija. Roberts u svojoj knjizi kaže da je to-nesumnjivo postignuto pretnjama. a onda organizovao Kenedijevo ubistvo. mafija i multinacionalni biznis su bili zainteresovani i umešani u ovo neviđcno zataškavanje. Shvataš. jednog od osnivača CIA. Meri je od Kenedija dobijala ljubavna pisma i vodila je detaljan dnevnik o njihovoj vezi. Teško bi bilo poverovati da Aristotel Onazis. Jedanaest meseci po Kenedijevoj smrti. CIA. nestali su iz njene kuće. manipulišući 91 . Džonson je težište sa unutrašnje politike prebacio na spoljnu. 1963 godinc. Kasnije. Bila je to bivša žena Korda Mejera. Urbana mafija starog tipa pokazivala je znake slabljenja. što je u potpunoj suprotnosti sa njenim ustavnim ovlašćenjima. i Engleskinja Marijela Novotni. bila je jedna od "stalnih" devojaka.

Kenedija su pogodila tri metka. samo da bi krivica pala na Osvalda. Odatle je odleteo na Kubu. Osvald nije ispalio metke koji su ubili Kenedija. Smit kaže da je likvidaciju Osvalda od strane Džeka Rubija naredio Rubijev šef. Njegova odluka da učestvuje na izborima 1968 godine bila je njegova smrtna osuda. mafijaš Karios Marčelo iz Nju Orleansa. Agent KGB-a za ovaj zadatak bio je izabran iz odelenja kojim je rukovodio Mihail Gorbačov. Njega ćemo sresti u ubistvu Roberta Kenedija i Votergejt aferi. Posle toga se odmah ukrcao u avion za Meksiko. Ubistvo Roberta Kenedija O ubistvu Roberta Kenedija. Dvojnik je takođe ubio policajca Tipita usred dana. Grupa je imala timove atentatora na različitim lokacijama. ostvarujući nove profitabilne poslove u Južnoj Americi uz pomoć Rokfelera i njihovog čoveka Kisindžera. Smit je izjavio da mu je dr Mengele pričao kako je obučavao Li Harvi Osvalda pod hipnozom. Uloga dvojnika bila je da "glumi" Osvalda i kompromituje ga. a zatim u SSSR. i opalio jedan metak na Kenedija. Učešće dr Jozefa Mengelea 1985 godine. 12 decembra 1989 godine. Osvald je treniran da bude "žrtveno jagnje". na isti način kako su bili obučavani Smit i mnogi drugi. još jedan iz Članstva Grupe. jer je mesto za atentat bilo teŠko. Smit je. koji je godinama bio jedan od Grupinih najvažnijih ljudi iz sveta kriminala. tako da ne bi raogao da se brani. ispričao: "Neko iz Grupe je upozorio Bobija da se ne kandiduje za predsednika. Plan je bio da se Osvald ubije ubrzo po atentatu.Dosije Omega državnim agencijama i službama u svoju korist. Smit je rekao da se dvojnik pojavio na prozoru sa koga je Osvald navodno pucao. svaki ispaljen sa različite lokacije! Uloga KGB-a bila je da obezbedi "dublera" Osvaldu. ne skrivajući se." 92 .

Džeralda Forda. Smit je rekao: "Svi koji su bilo šta znali o zaveri. jer je možda znala za planove Grupe od šefa mafije Cikaga. Monro je protiv svoje volje bila upotrebljena od čikaškog mafijaša. Takođe je identifikovao petoro. a ne sa liste članstva u Grupi. Izgleda da je Smit učestvovao u taktičkom planiranju atentata. po mnogima su bili razlozi za njenu smrt. Identifikovao je državnog pravobranioca i Šest članova njegovog tima. naredenja da ubije Kenedija ili samog atentata koji je izvršio." CIA ih je sve likvidirala. pod hipnozom. Smit je identifikovao četrdeset i sedmoro ljudi. dok je bio u Vijetnamu. ali je moguće da se imena nekih svedoka seća sa drugih lista. Na sastaaku. koji je imao informaciju o ubistvu Džona Kenedija. Ono što je znaia iz ovih veza i pogotovo zato što je bila sklona alkoholu i pilulama. 15 maja 1990 godine. Alena Dalsa i Džona Mekoja. članova štaba i svedoka. kao i njegov brat Džon pre njega. Svi su mrtvi. Vorenova komisija i Erl Voren lično. dugo pre ubistva Kenedija. Sirhan Sirhan je obučavan na isti način. kao i Smit. Od svedoka Vorenove komisije. rekao da njena saznanja možda nisu bila u direktnoj vezi sa atentatom.Red Četvrtog Rajhu Smit je znao detalje ubistva Roberta Kenedija i neke detalje ubistva Džona Kenedija. savetnika. neće o tome nikad progovoriti. bili su ključ u skrivanju dokaza koji su se ticali zavere da se ubije Džon Kenedi. 1992 godine. ali nije hteo o tome da govori. uključujući senatora Arlena Spektera. od jedanaest članova istražnog tima. jer je video njihova imena na listi članova Grupe. naravno. Robert Kenedi je. odnomo oni koji su mogli znali. Smit je u jednom razgovoru. Možda je poznavanje ovih stvari dovelo do njene smrti. Agenti FBI. jer je bio učesnik u planiranju atentata na Roberta Kenedija. bio upetljan u zbivanja oko svog brata Džona. Edgar Huver je takođe igrao jednu od ključnih uloga u skrivanju dokaza o zaveri za ubistvo Džona Kenedija i Martina Lutera Kinga. Identifikovao je mnoge. da sazna o Kenedijevim planovima za akciju protiv organizovanog kriminala. Neke okolnosti koje okružuju njeno tobožnje samoubistvo. celom operacijom se rukovodilo iz Vijetnama. Džcri Smit je 11 marta 1992 godine pregledao listu Članova Vorenove komisije. Merilin Monro je bila osuđena da umre. identifikovao je četvoricu: Erl Vorena. Do danas je iz više pouzdanih izvora potvrdeno da je bio u ljubavnoj vezi sa Merlin Monro. bili su ignorisani ili su nestali. Prema Smitu. Od sedam članova Komisije. koji su otkrili dokaze o zaveri. Sirhan je tako obucen da se svesno ne seća obuke. u noći 93 .

sklopljenom u neformalnoj ceremoniji u Meksiku. oktobra meseca 1952 godine. Prema izjavi jednog saradnika u Londonu. nisu iraali nameru da puste drugog u Belu Kuću. u svojoj knjizi "Život i čudna smrt Merlin Monro". Samo to bi bilo dovoljno da ga košta života. Merilin društveni život bio je usko povezan sa Sinatrinim klanom i žurkama sa mafijašima. U knjizi ima mnogo podataka o njenim vezama sa mafijom. iz blizine. bio je "glineni golub" sa programa kontrole uma. On je pucao u Bobija Kenedija stojeći ispred njega. Sem toga. Robert Kenedi bio vrlo blizu njene kuće. Stvami ubica je bio stražar obezbeđenja firme "Lokid". ako ne i u samoj kući. Kap koja je prevršila čašu bila je Bobijeva odluka da se kandiduje za pretsednika. Robert Selcer. Zadnja karika je upravo pukla. pozvao je telefonom svog najboljeg prijatelja. u Londonu. Ovorae treba dodati Činjenicu da su ga Džonson i Onazis mrzeli onoliko koliko je i on mrzeo njih. Svi ovi meci su promašili cilj. Onazis nije bio ni tužan ni iznenaden. Tim venčanjem ispunilo se staro pravilo mafije da onaj koji 94 . po imenu Tejn Cezar.Dosije Omega 4 avgusta 1962 godine. bio je inspirator i izvršilac mnogih akcija koje su bile razlog smrti Džona Kenedija. osovina Onazis-mafijaCIA imala je svog kandidata. koji je osuđen za ubistvo. Pucao je s leda. Par meseci pred smrt. Robert je bio i nezaobilazna prepreka Aristotelu Onazisu da se oženi sa Džeki. Robert Kenedi je ubijen 5 juna 1968 godine. Sirhan. navodeći da je o tome Robert detaljno pisao u svojoj neobjavljenoj knjizi "Unutrašnji neprijatelj"." Prema Piteru Evansu i njegovoj knjizi "Ari". na Skorpiosu. deset hiljada kilometara udaljen. "bio je zadovoljan što je njegova najveća glavobolja eliminisana". u Los Andelesu. Četiri meseca kasnije. nisu u skladu sa zbivanjima tipicnim za samoubistvo. u hotelu "Ambasador". Metod koji je primenjen prilikom ubistva Roberta Kenedija bio je nov. i nije mogao da promaši. Oni koji su se oslobodili jednog Kenedija. Brus Roberts kaže da jc Bobi Kenedi znao ko je ubio njegovog brata u Dalasu. Ričarda Milhausa Niksona. koje su organizovali Sinatrini najbliži prijatelji. Aristotel Sokrat Onazis oženio je Žaklinu Buvije Kenedi. Kao državni javni tužilac SAD-a. Autor tvrdi da je u noći navodnog samoubistva. Onazis. Konstantina Gratosa i rekao: "Ona (Džeki Kenedi) se konačno oslobodila Kenedijevih. tvrdi da su ona i Robert bili jedno vreme u braku. Sirhan B. oko deset časova. Vest o smrti je objavljena sledećeg jutra.

naimenovao je komisiju da istraži ubistvo predsednika." "Pa i da jeste. Bio je preplašen na smrt. Ted Karač iz Los Anđelesa. i Smit su o tome vodili sledeći razgovor: "Hteo sam da te upitam o ulozi Lindona Džonsona u ovim događajima. Džonson je otpustio Bobija Kenedija sa mesta državnog tužioca. Lindonu Džonsonu je bilo svega dosta." "Bio je umešan do guše. jer je u sebi sadržavao previše uznemiravajućih detalja. R. 12 aprila 1990 godine. Edvard Kenedi. ali nije znao za sve ono što se valja iza brda. Odlučio se za ovo drugo. Na ovaj način izuzeo je FBI od kontrole ministarstva u toku ove istrage. postalo je jasno da je američki predsednik Džonson bio umešan u aktivnosti Grupe. Bio je preplašen. Najavio je da se neće kandidovati za pretsednika. D. Njegov film je otkupila korapanija "Vorner braders"." "Od čega je bio preplašen?" "Pokušaj da pogodiš. dobija njegovu ženu! O ubistvu Roberta Kenedija snimljen je dokumentarni film "Drugi pistolj". Vloga Lindona Džonsona Na osnovu Smitovih izjava. Bar dva događaja povezuju Džonsona sa onima koji su organizovali ubistva. nije imao sreće. Zato nije pokušao. umesto da je dozvolio ustavno određenoj instituciji. ne bi pobedio. Autor filma. Ministarstvu pravde. koji je prekršio ugovor. poslednji od braće. Očigledno je!" 1968 godine. u vezi ubistava braće Kenedi i njegovih opisa o raŠirenoj izdaji među visokim oficirima u Vijetnamu. Drugo. skoro odraah po završetku perioda zvanične žalosti. u kojoj mafija ima uložen novac. u periodu od 1985 do 1986 godine. da obavi svoj zadatak. Zato se posle nije kandidovao za predsednika. Prvo.Red Cetvrtog Rajhu ubije čoveka. suočio se sa dilemom između kandidature i dugog života. U Port Džarvisu. Film nije javno prikazivan." "Nema političara koji bi odustao zato sto ne može da pobedi. To je ostavilo Niksonu otvoren put ka mestu za koje se 95 .

Dosije Omega borio godinama. sudija je objavio obustavu proeesa i odbacio sve optužbe protiv Elsberga. "Njujork Tajms" je objavio senzacionalne dokaze. Niksonove agente. U periodu izraeđu maja i juna 1971 godine. dobro znano ime iz raznih mutnih poslova. Džon Erlibman. odakle je trgovina drogora donosila milijarde dolara. Tako je osam milijardi dolara namenjenih Etiopiji završilo na privatnom računu Haila Selasija. koju su izveli Niksonovi ljudi. a sa njim i njegov pomoćnik. 3 septembra 1971 godine. 96 . Beznadežni Hjubert Hamfri. Na kraju suđenja. Nikson je vodio bučnu kampanju protiv krijumčarenja droge preko meksičke granice. Danijel Elsberg. Nikson je postao trideset i sedmi američki predsednik. Kasnije će se ustanoviti da je ovo bila jedna u seriji provala. Hant i Mekord su zvanično napustili CIA 1970 godine. Takođe jc otkrio da mu je Niksonov savetnik za unutrašnje poslovc. koje su pokušavale da budu konkurencija mafiji i njenoj mamutskoj mreži. Tek za vreme sudenja Elsbergu. ponudio mesto direktora FBI. Važna ličnost u neverovatnim novčanim transakcijama bio je Robert Maknamara. u psihijatrijsku ordinaciju dr Luisa Fildinga u Los Anđelesu. 11 maja 1973 godine. sudija Metju Birn je otkrio javnosti da su Hauard Hant i Gordon Lidi izvrŠili provalu u ordinaciju dr Fildinga. kandidat demokrata. Kroz ovu banku je novac namenjen "gladnim nacijama" često završavao na privatnim računima raznih diktatora. koji su dobili popularni naziv "Pentagonski papiri". aprila 1973 godine. Cilj je bio da se time Elsberg uceni da svoju ulogu odigra do kraja. kao protivuslugu da se provala zataška. Maknamara je bio umešan u veliku aferu. Tako je vijetnamski rat proglašen za još jednu nesmotrenu grešku političkih struktura. a da bi sve izgledalo ubedljivo. nije boo ozbiljna prepreka. a da se onda diskredituje. Brojna hapšenja i ubistva krijumčara pogađala su individualne krijumčare i male bande. Ove račune u Švajcarskoj kontrolisao je Onazis. Bio je to još jedan sjajan manevar da se prikrije prava suština angažovanja u Indokini. direktor "Svetske banke". protiv Elsberga je podignuta optužnica 28 juna 1971 godine. koji su štitili mafijine operacije sa drogom. a koji su tobože bili vrhunska državna tajna o umešanosti Amerike u Indokini. predvodio je niko drugi do Hauard Hant. prerušeni u vodoinstalatere. Još dok je bio direktor "Rand korporacije". "Pentagonski papiri" su naneli dosta štete CIA. Ključni tandem u ovim provalama činili su nezaobilazni Hauard Hant i Džejms Mekord. Markosu. ako bude potrebno. U novembru 1968 godine. neko je provalio i ukrao dosije Daniela Elsbcrga. Slična "pomoć" upućena je iranskom šahu Pahlaviju i diktatoru Filipina.

bio je jedan od najuspešnijih programa specijalnih operacija vođenih u toku vijetnamskog rata.ukupno oko sedamnaest hiljada ljudi u toku celog perioda rata. zapravo je tajno započeo nekoliko godina pre toga. Cilj programa Feniks. Ovo je dovelo do formiranja Izviđačkih jedinica provincija. Smit je rekao da se operacija Feniks nikada neće okončati. Međutim. Program Feniks. zvanično. U vrlo ranom stadijumu ispitivanja Smita. Smit je i sam učestvo vao u toj operaciji. među njima mnogo maloletnika i čak dece. statistike pokazuju da se Feniks uglavnom bavio likvidacijaraa. Iako je zvanično organizovan u julu 1968 godine. Njena službena definicija bila je da zaustavlja oticanje poverljivih informacija i da istražuje bezbedonosne probleme od važnosti za Belu Kuću. Za njih se nije znalo do Votergejta. Iako je na vrhuncu svog delovanja imao sarao četiri hiljade operativaca. američka vojska je preuzela program. što je podrazumevalo njihov obaveštajni rad u pozadini. 1968 godine. ređale su se izjava za izjavom. kao član Grupe. u transu. Želja onih koji su ga zamislili bila je da Feniks pronađe kolaboracioniste u redovima Vijetkonga. uz Niksonov pristanak. Hant je naimenovan za konsultanta Bele Kuće za bezbednost. robotizovanih ubica. U vrlo kratkom vremenu formirao je. pod hipnozom od strane dr Skota. Njegov koren je u programu CIA. a zarobljeno je oko dvadeset i osam hiljada aktivista Vijetkonga. koje su svedočile o sabotiranju američkih vojnih operacija sa vrlo visokog nivoa. koje su zvali "podmornice". sastavljenih od personala Južnog Vijetnama i dobrovoljaca. Igrao je važnu ulogu u obuci ljudi. Phung Huang. Iako nije ostvario svoje pretpostavljene 97 . njegov primarni cilj bio je da uništi političku infrastrukturu Vijctkonga. Iako se uopšteno smatra programom za vršenje atentata. Nije bilo mnogo onih koji su bili sprerani da rade za vladu u Sajgonu i okupatore iz Amerike . ili kako se kodirano zvao na vijetnamskom. izmedu ostalog. da se stvori "antiteroristička" jedinica. koji će raditi protiv svog pokreta. U jednom trenutku. Feniks je bio zamišljen.Red Četvrtog Rajha U julu 1971 godine. da sabotira ratne napore. posledice delovanja Feniksa su bile zastrašujuće. pa je tako ubijeno oko dvadeset hiljada ljudi. Više puta je naglasio da je kljuc CIA u operaciji pod imenom Feniks. Zato su operativci Feniksa više voleli da se sa Vijetkongovcima obračunaju odmah. bio jc da uništava kadrove Vijetkonga. Što je vijetnamski ekvivalent ptici iz grčke mitologije. Skoro svi su svoju podršku otvoreno iskazali pristupajući jedinicama Južnog Vijetnama ili drugim službama režima u Sajgonu. "vodoinstalatersku službu". u korist vlade u Sajgonu.

vojnih škola i mnogih drugih značajnih pozicija u armiji. kao i nekolicini vojnih kapelana. pravi karakter ove akcije bio je poznat Kelijevim nadređenim oficirima. koje nije bilo lako nadoknaditi. ako se pokolj ne obustavi. Bila je to jedna od mnogobrojnih operacija 'pretrazi i uništi'. sprečio je dalji masakr. prvog bataljona jedanaeste lake pesadijske brigade. muškaraca. u službenom izveštaju. kojima su vojnici koji su učestvovali u masakru ispričali stvarni događaj. u provinciji Kvang Ngai. jer je ciljao najkvalitetnije kadrove oslobodilačkog pokreta. ipak je naneo ogromnu štetu i predstavljao ozbiljnu opasnost za pokret Vijetkonga. najvise starih zena. Vojnike je predvodio potporučnik Vilijem L. zapretivši da će otvoriti vatru po svojim drugovima. R. Ubijeno je najmanje stotinu i pedeset. Smit je identifikovao. Keli i praktično naredio masakr nedužnih seljana. Niko od nadređenih oficira nije ništa preduzeo po ovom pitanju. ako ne izvrše njegovo naređenje. u kome očigledno nije bilo boraca Vijetkonga. komandi. Jedan vojnik je u nemoćnom besu pucao u sebe. Smit je ispričao da je masakr u Mi Laju bio operacija Feniks. šefova važnih odeljenja. U jednora trenutku. a verovatno i četiri stotine civila. Ono što je čudno. komandiru cele operacije i komandantu brigade. upali su u selo Mi Laj. komandiru čete. U jesen 1989 godine. Hju Tomson. Mnogi vojnici ove jedinice su protestvovali zbog napada na seto. a pilot helikoptera za podršku." U izveštaju o ovoj akciji. kada je opisivao izdaju.Dosije Omega ciljeve u Vijetnamu. čak beba. ali je Keli zapretio svima vojnim sudom. 98 . u sastavu dvadeset i treće divizije. vojnici treće čete. D. oni su ga dobijali za drugu stranu!" U seriji razgovora. zbog čega je jedinica zvanično pohvaljena. Većina ovih oficira bila je na visokim komandnim pozicijama u vijetnamskom ratu. Keli je zapisao da je njegova jedinica ubila stotinu i dvadeset i osam neprijateljskih vojnika. Tu su bili uključeni komandanti osamdeset odsto američkih armija. Zvanično objašnjenje araeričke armije. kao članove i agente Grupe. jer je ovaj kraj zemlje bio poznat po simpatijama prema Vljetkongu. tokom 1989 godine. bilo je sledeće: "16 marta 1968 godine. dece. preko stotinu oficira američke vojske. ga je prekinuo i rekao: u Oni su izgubili rat." Smit je odgovorio: "Ne. evropske komande.

Na suđenju su se pojavila samo četiri optužena. čime su ugrožena njihova prava. a medu optuženima našli su se Keli. kako bi se videlo da li de izvršiti ekstremna naređenja.Red Četvrtog Rajhu Tek godinu dana kasnije. tako da je od 1967 godine 99 . generalu Vestmorlendu. naročito ako je prljavština ušla u mehanizam. Zaključak je bio da je lanac komandovanja zatajio. zbog proceduralnih propusta. i na kraju na dve godine kućnog pritvora! Optuženi oficiri su pogubili činove. general Semjuel Koster. koja je uvedena u upotrebu upravo u vreme rata u Vijetnamu. neki uporai vojnici uspeli su da proture. a ostali su oslobođeni zbog "tehničkih propusta" u istrazi! Od četvorice na sudu. i komandant brigade. a većina umešanih oficira bila je obučavana pod hipnozom. već je masakr u Mi Laju bio jedan od eksperimenata kontrole uma. njegov komandant bataljona. Osnovni model iz 1963 godine često se kvario. Protiv dvanaestorice podignuta je optužba za ratni zločin. trojica su oslobođena. a osara "najtežih" slučajeva okončano je otpuštanjem iz vojne službe. Pismo je stiglo do načelnika senatskog komiteta za vojnu službu i odmah prosleđeno vojnom ministru. Na niskim temperaturama mehanizam se zamrzavao. Jedino je Keli osuđen na doživotnu robiju. Konstatovano je da je Keli neadekvatna ličnost za komandira. Bila je sveobuhvatna. da su počinjene velike greške u proceni situacije i da su naređenja za dejstvo bila pogrešna. Podignute su optužbe protiv dvadeset i pet vojnika. kapetan Emest Medina. Problemi su bili toliki da je čak "Komitet za vojna pitanja" američkog senata sproveo istragu i naložio ispravku svih grešaka u konstrukciji. Kazna mu je prvo snižena na dvadeset godina. što je davalo jake indicije da je reč o namernoj sabotaži nekih krugova iz Komande za vojni materijal. čak i kad se to protivi vojnim propisima i etici. Istraga je započela. pa je pravo čudo da je postao komandir jedinice u ratu. kroz vojnu birokratiju. On je čak izbačen sa koledža. sa dosta dokaza. Ono što je bilo zataškavano nije nesposobnost komandnog kadra. a barut nije odgovarao standardima za municiju. Takođe je ocenjeno da je jedinica bila slabo obučena i nedisciplinovana. ili iz grupa za testiranje oružja. zastrašujućih izjava i fotografija sa lica mesta. Još jedan zataškani skandal je bio fijasko sa puškom M-16. pa na deset godina zatvora. a komandiri nesposobni da pravilno procene situaciju i donesu ispravne odluke. Smit je ovu specifičnu tehniku obuke označio kao "pomamu". a ovaj ga je prosledio načelniku generalštaba američke vojske. jer se ni u civilstvu nije odlikovao dobrim ličnim osobinama. General Koster je izgubio generalski Čin i zvanično je ukoren. pravu verziju događaja.

Kler Džordž) i engleski operativac. sa ciljem da eliminiše Ričarda Niksona kao predsednika. ali je Grupa manipulisala njime preko njegovih bliskih saradnika. Smit je odgovorio da jedino što zna je umešanost proizvođača. Zaključak iz Sraitove priče je da su Votergejt isplanirali Šel i Dals. Hauarda 100 . 16 maja 1990 godine. kao članove Grupe: H. Mada je na neki način bio povezan sa Grupom. Smit je identifikovao sledeće učesnike u Votergejt zaveri. kada je propao pokušaj spašavanja talaca u Iranu. Valtra Šela. Smit nije znao šta je po sredi. poznat Smitu samo kao "ser Alek". "Haloran" (identifikovan kao bivši šef operacija CIA. U toku razgovora. 1986 godine. Prepoznao je i Alena Dalsa. Istu stvar su izveli više puta pre toga i bili su uspešni. U kontekstu celokupne priče izgleda logično da je Niksonova politika detanta bila razlog. firme "Kolt". koji su bili agenti Grupe. R. upletene sve vreme u poslove Grupe. U toku prvog raandata. Ključni čovek u ostvarenju plana Votergejt bio je Gordon Lidi. Džona Erlihmana. predsednik Ričard Nikson nije bio njen "igrač". Smitovo sećanje na razgovor Helmsa i Džordža je da je provala namemo zabrljana. Takođe su se nadali da će kontrolisati Niksona preko Karlosa Marčela.Dosije Omega ovo postala jedna od najboljih automatskih pušaka u svetu. Maja meseca 1990 godine. Ričard Helms). koji je u potpunosti bio odan "Haloranu". Ričard Nikson je učinio nešto što je nateralo Grupu da krene protiv njega. Haldemana. Džona Erlihmana i H. jer je sa stanovišta Grupe bila preuranjena i narušavala njihove planove. kao člana Grupe. Smit je identifikovao tadašnjeg šefa zapadnonemačke obaveštajne službe. Smit je siguran da je Grupa isplanirala i izvela provalu u zgradu "Votergejt". R. iz razgovora koji su vodili "Amerikanac" (identifikovan kao bivši šef CIA. R. D. kao i zataškavanje provale. ga je upitao da li zna nešto o ovome. koji je bio blizak užem krugu ljudi oko Niksona. Slučaj namemo sabotirane akcije izveli su u vreme mandata Džimija Kartera. Haldemana. Prava Votergejt zavera U ranim fazama prvog talasa identifikacije. Povezao ga je sa aferom Votergejt. u razgovoru sa Smitom. još jednog člana Grupe.

Martinez. 27 januara. "vodoinstalateri" u sastavu Mekord. po nalogu Katarine Mejer Graham. Zbog toga se bacila svim snagama u trgovinu drogom. 28 maja 1972 godine. otkrili celu aferu i kasnije je obelodanili. održan je važan sastanak između Gordona Lidija. Hant i Gordon Lidi su rukovodili operacijom. popularnora sastajalištu službenika FBl i CIA u San Francisku. jer su izgubili kubanske kockarnice. Mafija je osećala da se situacija u Araerici menja. u San Francisku. Vudvord i Bernstin. Želeo je i drugi mandat predsednika. a gubila je i novac koji je osnova njene moći. trebalo je pronaći nešto što će kompromitovati Demokratsku stranku. Gordona Lidia.Red Četvrtog Rajha Hanta mlađeg. De Dijego i Diko su Čuvali stražu napolju. Barker. urednika Iista "San" iz Las Vegasa. Smitove izjave potvrđuju da je Džordž rukovodio celom operacijom na licu mesta. 1972 godine. gde se tim okupio. Heroin se ponekad prenosio u Ameriku. U ovoj prljavoj operaciji ništa im nije bilo sveto. Garsija. Novac se prao preko Onazisa u Švajcarskoj. Provalnici su u prostorijama postavili opremu za prisluškivanje. Da bi se osigurao ponovni izbor Niksona. U zoru. u fabrici koju je podigla "Pepsi-kola". Ove kompromitujuće 101 . u mrtvim telima američkih "vojnika. Al Strom je sve informacije o aferi kasnije preneo Robertsu. Gonzales i Stardžis. Njihova šefica je sve znala o "vodoinstalaterima". velike količine heroina su preradivane u Laosu. Cilj je bio da se od Grinspena oduzrau dokazi koje je ovaj imao o kidnapovanju Hauarda Hjuza i poslova Onazisa u Las Vegasu. CIA je obezbedila avione za transport droge iz "Zlatnog trougla". Tako je doneta odluka da "vodoinstalateri" posete sedište Demokratske stranke u kompleksu "Votergejt". mesecima unapred. Boba Vudvorda iz "Vašington Posta" i Kler Džordža iz CIA. može da prenese dvadeset kilograma droge. Jedina greška bila je u tome što su se skupljali i o planu pričali u "Drift Inu". Toliko su imali posla da iz ove fabrike nikada nije izasla ni jedna boca populamog pića. po Robertsu. Niksona su čekali izbori. Barmen Al Strom je snimao njihove razgovore. pre svanuća. Džona Dina (Niksonovog savetnika) i državnog tužioca Džona Mičela. Bande mafije su distribuirale i prodavale drogu. Po tvrdnjama Robertsa. Votergejt aferu treba osvetliti i iz ugla u kome stoje mafija i Onazis. Lidi je izložio plan za operaciju uhođenja i kidnapovanja Henka Grinspena. provalili su u sedište Demokratske stranke. Telo kome je izvađena utroba. Cela operacija je pažljivo planirana u januaru te godine. Tako pada u vodu teorija da su novinari "Vašington Posta".

Dosije Omega dokaze Grinspen je koristio da bi ucenjivao Onazisa. nagrađen za uspešnu saradnju mestom u upravnom odboru *CRP-Comitee for the Reelecton of the President **Creep . Hal Lipset je 17 juna postavio prislušni uređaj na ulaznim vratima.puzati. zamenika direktora za komunikacije Bele Kuće. Čuvar je odmah pozvao policiju. jer nisu bili na licu mesta. Optužen je bio CRP. U tužbi je kao odgovorno lice CRP-a (često su ga zvali CREEP)** naveden Frensis L. 20 juna. Dejl. Svi su se maksimalno trudili da ovo ime nestane iz svih papira u aferi Votergejt. U aprilu 1972 godine. Lidija i ostalih "vodoinstalatera". Džon Mekoun. Megrudera i Mičela su bila centar ove afere. Bilo je dovoljno vremena da se spale dosijei i unište optužujući dokazi. Ovo je zaista čudno kad se zna da je CRP stajao iza provale. Kako navodi Roberts. Zaverenici su tražili avion. U stvari. povezanih događaja. predsednik Demokratske stranke. imena Lidija. celu operaciju je pratio Hal Lipset. koji je do tog trenutka platio već preko četiri miliona dolara. Sa svojom šeficom se dogovorio da postavi zamku provalnicima. Mekord je od Lidija dobio sedamdeset i šest hiljada dolara. zato što je celu stvar odao njemu. podneo je tužbu zbog provale i prisluškivanja. Lidi je odmah pozvao Megrudera. Navodi da je šef CIA u Dalasu. Lari O'Brajen. ovo je bila velika greška mafije. Većinu fotografija Hanta. On je ubijen 9 jula 1973 godine. snimio je Al Strom. kada se budu vratili da demontiraju opremu. koje su se kasnije pojavile u "Vašington Postu". 28 maja 1972 godine. Zapocelo je još jedno zataškavanje. Roberts misli da je to učinjeno po nalogu Katarine Graham. Roberts prvi put pominje Dejla i CRP u vezi sa isplatama za zataŠkavanje ubistva Džona Kenedija. jer se u javnosti pojavilo Dejlovo ime. Hant i Lidi su jedini izbegli hapšenje. kao rukovodećih iz struktura CRP-a. Prva provala u "Votergejt". detektiv koji je radio za Katarinu Graham. "Komitet za reizbor predsednika"* Republikanske stranke. ali tako da se mogao lako otkriti. Ovaj je obavestio Mičela i ostale. a drugo. gmizati 102 . Ovaj je potrosio pedeset i osara hiljada dolara za kupovinu opreme za prisluškivanje i snimanje. Prerušen u poštara. predsednik. koje je vodilo direktno do Onazisa. prošla je bez problema. kao i svih okolnih. Postavljena je zaseda i uskoro su "vodoinstalateri" uhvaćeni. On je dvojicu "vodoinstalatera" pratio već izvesno vreme. koji će provalnike iz "glavnog plana" prebaciti u Meksiko po obavljenom zadatku.

ovo ime se ne spominje ni jedan jedini put." Iz ovog fonda Lidi je dao sedamdeset i šest hiljada dolara Mekordu. Aljende je oboren. poklonio je dve stotine hiljada dolara komitetu. Sledeće pominjanje ovog misterioznog čoveka je u februaru 1972 godine. nacionalizovao imovinu "ITT"-a. koji je izgubio monopol i mnogo novca. Poznato je da je Aljende. Mekoun iz CIA je bio. Robert L. Dejla. kaže da je Mekoun predložio Helmsu zajedničku akciju između CIA i "ITT"-a. Nikson će spaliti kompromitujuće trake i dokumenta. da se sruši Aljende. Vesko. Očigledno je "ITT" bio dovoljno moćan da spreči sporninjanje njegovog imena u ovoj aferi. Kisindžer i CIA su udružili snage sa "ITT". u Beloj Kući su se sastali Ričard Nikson i Džeri Ford. U avgustu 1973 godine. spomenuo je ime Frensisa L. a Ford će pomoći na svaki način da se ceo slučaj zataška. Njegov zamenik u CIA. u svojoj knjizi o CIA. odmah posle izbora za pretsednika Čilea. odmah pored Frensisa L.Red Četvrtog Rajha multinacionalne kompanije "ITT". Roberts nudi interesantnu analizu moći "ITT"-a. To potvrđuju Vudvord i Berastin u svojoj knjizi "Svi predsednikovi ljudi": "Međunarodni finansijer i poznata varalica. da obore Aljendeovu vladu u Čileu. 10 maja 1973 godine. Stans je bio finansijski direktor CRP-a i bivši američki ministar trgovine. Ričard Helms. U vezi sa tim. prvi svedok koji je govorio o organizacionoj strukturi CRP-a. 6 avgusta 1974 godine. "Galf Risorsiz and Kemikls" priložio je sto hiljada dolara. sada je bio na čelu CIA. Džon Renli. podsećamo. do aprila je novac priticao u CRP. opranih preko Meksika i vracenih kroz "Lidke of Pencoil Korporejšn" iz Hjustona. čiji je suvlasnik Džordž Buš! Robert Vesko je dao prilog od dve stotine hiljada dolara Morisu Stansu. a "ITT" je kao nadoknadu dobio stotinu i dvadeset i pet miliona dolara. Rokfeler je dobio nazad svoje izgubljene investicije u rudnicima bakra. koja im je donela Pulicerovu nagradu. Dva dana kasnije Nikson je podneo 103 . Avgusta 1973 godine. kada je Dejl pritisnuo Megrudera da pošalje Lidija u "Votergejt". Na preliminarnom saslušanju u aferi Votergejt. u upravnom odboru "ITT"-a. u novčanicama od po sto dolara. Dogovorili su se da Ford postane predsednik. Njegovo ime vise nije spomenuto za sve vreme suđenja. Čak ni u knjizi Vudvorda i Bernstina. kao predsednika. "ITT" je odmah ponudio milion dolara kao avans za operaciju. Rokfeler. Ovaj novac je pridodat novčanom fondu u Stansovom sefu i pomogao fmansiranje operacije 'Votergejt i ostalih ilegalnih aktivnosti. Dejla.

1957 godine. Irving ju je iskoristio za pisanje knjige. kada je otkrio svoju grešku. u Londonu. Merimen. Beksa. nastavio je njegov posao. posle trinestogodisnjeg boravka. Na sam dan smrti pravog Hjuza. počinjena od 20 juna 1969 do kraja avgusta 1974 godine. 18 aprila 1971 godine. Ovde je krajem 1972 godine likvidiran L. koja je izazvala buru u javnosti. Zato je Onazis platio ne oklevajući. U oktobru. vredan pet stotina hiljada dolara. koji je hteo da napiše knjigu o Hjuzu. prema Robertsu. počelo je suđenje optuženima u aferi Votergejt. prvo se zaustavilo na Bahamima. jer su lokalne vlasti već vodile istragu o vezama mafije i "Hjuza". Taj čovek. gde je Maho vodio "Hjuzova" kazina za Onazisa. Onazis ga je držao zatočenog na Skorpiosu. ali se nastavilo sa prevarom čuvanja "ostarelog i ekscentričnog *Šest "medicinskih sestara" koje SU bili stalno sa "Hjuzom" 104 . žena Kliforda Irvinga dala je na naplatu ček za pisanje knjige. Prema Robertsu. Tri godine kasnije. Nisu se dugo zadržali. Već sam vam opisao kako je Hauard Hjuz kidnapovan. kome su pristup iraali "Hjuzovi" direktori iz najužeg kruga. Po Robertsovim rečima. Hjuzov rukopis i potpis je raogao biti reprodukovan uz pomoć vrhunskih falsifikatora. da izradi nacrt pomilovanja za Niksona. a zatim u Kanadu. Onazisova švajcarska banka je platila. "Hjuzova" ekspedicija izvela je "tajni odlazak" iz Las Vegasa (koji su pratili svi mediji). a sve poznate činjenice o njegovom životu bile sredene i pohranjene u kompjuter. Onazis je naredio da se Merimen likvidira. Prešli su u Nikaragvu. Ford je 8 septembra pomilovao Niksona za sva kriminalna dela. sprijateljio se sa jednim članom Hjuzove "Mormonske mafije"*. Bilo je to zataškavanje zataškavanja. Ovde su. U decembru. do njegove smrti 1971 godine. koga jc Hjuz angažovao kao dvojnika. pisac Kliford Irving. Svoj štab su smestili u Rotšildovom "In of the Park" hotelu. koji je potpisao "Hjuz".Dosije Omega ostavku. Vejn Rektor. u januaru 1974 godine. zbog izgubljene zarade. 30 avgusta Ford je angažovao advokata mafije. septembra 1970 godine. izveli veliku prevaru na berzi i prešli brzo u Englesku. Onazis je pobesneo. "Hjuzovo" društvo. Na Badnje veče. ova ucena je bila pažljivo uobličena. Maho je mnogo znao o Onazisovim poslovima. Pogrešno je pretpostavio da je Robert Maho bio izvor informacija i otpustio ga je. Kako navodi Roberts. Vejn Rektor. posle odlaska iz Las Vegasa. Robert Maho je dobio spor protiv "Hjuza". kada se pojavila. dao je Irvingu kopiju biografije iz kompjutera. Smrt pravog Hjuza jedva da je nešto značila Onazisu.

čijc je onda telo postalo zvanično Hjuzovo telo u Hjustonu. Aleksandar Onazis. Maja meseca 1972 godine. 22 januara 1973 godine. u stvari odnosi na psovanje i proklinjanje od strane Niksona. Hjuza i Dejla. Bio je to kardinal Tiseran. Prema Robertsu. stvaralac i uništavač američkih predsednika. Ako je Hjuz umro 1971 godine. popodne. Umrla je od srčanog udara u liftu Bele Kuće. Sodijum morfat je vekovima bio omiljeni otrov mafije. febmara 1972 godine. Edgar Huver. Nikson je optužio Robertsa. Posle njegove smrti. Judžina Lajmena (predsednika Demokratske stranke Kalifornije. poginuo je nekoliko sekundi po uzletanju privatnog aviona u Atini. Traka zbog toga nije mogla biti prezentirana sudu. porvekad povraćanje i na kraju srčani udar. Lipseta. koji se nalazio na čelu "Kolegijuraa kardinala". Napisala je nekoliko depresjvnih pisama prijateijima. Brus Roberts tvrdi da je još jedna značajna ličnost uklonjena uz pomoć sodijum morfata. 4 aprila 1976 godine? FBI je izveo jedinstven. Džeki je u tom trenutku bila u Njujorku.Red Četvrtog Rujhu Hjuza". Gordon Lidi. koji je otrovao 105 . takode je bio na kraju svog puta. jedna od najmračnijih figura XX veka. koji je odavno njuškao oko ovih afera. Ne znajući da je to delo H. Aristotel Onazis. Uzeli su otiske prstiju tela i "pozitivno identifikovali" Hauarda Hjuza. jedini Aristotelov sin. Umro je u subotu. Roberts tvrdi da je "satanska ličnost". Nikson je tada neoprezno spomenuo Onazisa. da se osamnaest i po minuta trake iz Bele Kuće (koja se spominje u istrazi oko "Votergejta" kao "izbrisana"). 15 marta 1974 godine. Posle smrti sina. Miriše na jabuke. prouzrokovao Rektorovu smrt. ustanovljeno je da je imao ličnu dokumentaciju o smrti Džona Kenedija i o mafiji iz Teksasa. Ne ostavlja nikakve tragove u tclu. a Rektor 1972 godine. doživeo je srčani udar pošto je pojeo pitu od jabuka. Slušanje trake ju je uznemirilo. ultra desničar koji je mnogo znao. kome je nameravao da ostavi svoju svetsku imperiju. neuobičajen potez za praksu ove organizacije. kada je saznao za hvatanje "vodoinstalatera" u zgradi "Votergejt". u svojoj knjizi "Dosije dragi kamen". koja je bila zaključana u službenim prostorijama Bele Kuče. direktor FBI. ličio je na ruševinu od čoveka. izaziva letargiju. Dž. Roberts tvrdi. Tiseran je vodio zabeleške o karijeri kardinala Montinija. sekretarica Beverli Kej je kasnije čula "izbrisanu traku". čoveka za vezu između Džona Kenedija i mafije) i Aleksandra Onazisa. pospanost. Postala je problem. Doktor Henri Mekintoš je u umrlici smrt opisao kao prirodnu. kao i onu Lindona Džonsona (uz pomoć sodijum morfata koji izaziva srčani udar). Svi ti dosijei su spaljeni.

Krajem 1984 godine. Priznao je R. D. pod imenom Pavle VI. nazivajući Montinija "zamenikom Hrista u Aušvicu". a suze mu teku niz obraze. Ovaj čovek je rodom sa Kariba. uspeli su da savladaju Smitove instrukcije iz programa Feniks. 1963 godine. Ovde priča dobija filmski ritam i tempo. Ono što su ispitivači Smita primetili. R. da će se Antihrist uzdići do vrha i stati na čelo Crkve.sećanje na prošle događaje koje se javi iznenada. jer je osećao jak nagon da mu oduzme život. *"Flushback" . kada je potpuno izgubio kontrolu. Ovaj osećaj je dostigao vrhunac za vreme identifikacije "dokaza broj 3". a trideset minuta kasnije pozvao je R. Smit je opisao masku kao identičnu onoj koju je nosio jedan stari lekar Nemac. kako je to Smit ranije opisivao. pa ga je papa Pije XII udaljio iz Rima. R. da bi na kraju i sam postao papa. D. D. pratilac dr Mengelea. U toku telefonskog razgovora sa R. Smit je u hipnotičkom transu ispričao o planu za dan inauguracije. koje su predstavljale masku čoveka koji plače. snimljena od strane argentinske policije 1959 godine. Dokaz je bila fotografija dr Jozefa Mengelea. Kada je videla Rakela.-a telefonom. bile su nelogičnosti koje se nisu uklapale u već uspostavljanu matricu delovanja Grupe. Za vreme prve seanse. U svesnom stanju. Nije znao ko rukovodi operacijom. je pozvao Smita uoči Nove godine i upitao ga da li inauguracija Ronalda Regana. 106 . i doktor Skot bili su u ranoj fazi pomaganja Džeriju da se oslobodi i deprogramira od onoga što je suština programa "Zapamti da zaboraviš". Tiseran je sve ovo opisao u detalje. D. Rekao je da je on učesnik atentata i planiranog masakra učesnika inauguracije. predviđena za 21 januar 1985 godine. ima neke veze sa nelogičnostima iz Smitove priče. D. u novembru 1984 godine. Smit je doživljavao povećan broj flešbekova*.Dosije Omega papu Pija XI. ali je izjavio da će Rakel. Fotografija je dobijena iz kancelarije Simona Vizentala u Njujorku.-u da je u toku zadnjih seansi imao problema sa samokontrolom.-om. Identifikovala ga je jula meseca 1984 godine. po kojima je trebalo da ubije svakog ko pokuša da ga uvede u hipnotičko stanje bez upotrebe prave lozinke. taj dan je provela crtajući slike u pesku. Smit je odgovorio da nema nikakve veze. Kroz njega je video ispunjenje proročanstva iz Fatime. a gospođa Vajt ga je zvala "Ostrvljanin". verovatno imati neposrednu kontrolu nad ovom misijom. na događaje za koje je obučavan da ih zaboravi i koje nije uspevao da poveže u koherentnu priču. zvučala je prestravljeno.

je u periodu od 1973 do 1984 godine bio viši pravni zastupnik za rad. D. Kroz rad je upoznao gospodu Em Vajt. Oboje. Vajtove i Smita. Smit i njegovo odelenje su postali glavni "klijenti" R.Red Četvrtog Rajha kasnije identifikovan kao dr Mengele. Inauguracija. D. tražio je da se R. ■ Obuka "Mandžurijskog kandidata" Da podsetimo ukratko na istorijat susreta R. Po kuriru mu je poslao pismo 5 januara. Džeri Smit je saznao da je inauguracija otkazana iz razloga bezbednosti. i Smit prijave u kancelariju službe u Filadelfiji. D. 1980 godine. Florida. što su ovi i učinili. šefa održavanja u fabrici. posle serije bizarnih dogadaja. U roku od nekoliko dana.-a. i gospodina Džerija Smita. Ispalo je da je i ona trebala da učestvuje u ovom događaju. uključujući njihovu fabriku u Monaki. su u svesnom stanju osećali jak nagon da napuste svoje domove i otputuju na nepoznatu destinaciju. u vojnoj bazi u južnom Everglejdsu. R. Smit je bio zatvoren od strane Grupe. Mediji su zabeležili da je ovo bilo prvo otkazivanje inauguracije u istoriji zemlje. obratio se Bil Piklu. D. Nekoliko nedelja pre otpuštanja. kao i niz drugih. zbog veoma hladnog vremena. blizu grada Šarpsburga. otkazana je 20 januara 1985 godine. koja je radila u administraciji kompanije. Smitovo otpušlanje u septembru 1980 godine. Kada se R. 1989 godine. sem što je izjavio da će to biti masakr svih prisutnih. vratio u Filadelfiju. bilo je posledica njegovog reagovanja na test prototipa jednog nuklearnog uređaja od strane Grupe. Smit nije mogao da opiše tačan plan napada. kako je kasnije ispričao. koji je radio za Tajnu službu u Vašingtonu. seriju rasističkih i antisemitskih pisama upravi firme. U razgovoru sa jednim visokim agentom FBI. u kompaniji "Atlantik Ričfild".-a i njegovih kasnijih saradnika. Vajtova i Smit su otpušteni. D. 107 . za koja je lažno bila optužena Vajtova. Ti događaji su uključivali kidnapovanje Džerija Smita iz motela u Filadelfiji. 20 septembra 1980 godine. dr Skot je intervjuisao gospođu Vajt o ovom slučaju. u toku seansi kada je Smit mučen. Njena izjava je generalno bila ista kao i Smitova. Po povratku u Pitsburg. Tu su ih agenti ispitivali puna dva dana. i Smit i Vajtova. na kojoj se očekivalo sto hiljada ljudi.

obično ključne reći ili fraze. koji je kasnije idntifikovan kao dr Jozef Mengele. svaka žrtva bila je podvrgnuta najmanje trima tehnikama od strane agenata Grupe u fabrici. Izveštaj je imao četrdeset i šest strana i baziran je na intervjuima sa gospođom Vajt. Svaka žrtva je trenirana da uđe u hipnotičko stanje posle ispoljavanja odredenog stimulansa . Ova evidentna istina je prevazidena novim tehnikama. Agenti su bili osoblje koje je relativno lako imalo pristupa telima žrtava. Pretpostavka je da je nestali materijal bio upotrebljen za proizvodnju plastičnog eksploziva i radioaktivnog punjenja za nuklearno oružje. D. U januaru 1983 godinc. kad god bi neko upotrebio određeni stimulus. Ovo je tada bila skoro 108 . D. stimulus . U toku istrage. je odlučio da istraži ove događaje. Pre mnogo težeg "treninga" pod hipnozom. Takode je bio uključen i šef personalnog odelenja. Tu su bili uključeni fabrički lekar dr Džek Kerns i najmanje dve medicinske sestre iz ambulante. L. je otkrio da su radnici u fabrici bili podvrgnuti torturi. koji se obavljao dok se subjekt nalazio u hipnotičkom stanju. da se subjekt ne može dovesti u hipnotičko stanje protiv njegove volje. A. To je studija o pokušaju CIA da obuči atentatore. u stručnim kragovima. uz pomoć hipnotičkih droga i čestim ponavljanjem hipnotičkih indukcija. Često se smatra. koji se u svesnom stanju neće sećati da su počinili ubistvo. Istraga je pokazala da nedostaju sirovine u vrednosti od nekoliko miliona dolara. Rajs. a uživali su poverenje zaposlenih. Krajnji cilj hipnoze i mučenja bio je ostvarivanje oblika kontrole uma. kao i analizi dokumentacije o proizvodnji same fabrike. R. dok su se nalazili u stanju hipnoze. U periodu od 1977 do 1980 godine. Vajtova je više puta dobijala injekcije droge poznate pod imenom ketamin. da bi se stvorila automatska reakcija na odredeni stimulans. Preliminarne tehnike su uključivale nezakonito davanjc droge. tako što su razvijani bliski prijateljski odnosi izmedu žrtava i agenata Grupe. izazvane drogama. gospođom Suzanom Smit i još oko dvadeset svedoka zbivanja u fabrici.Dosije Omega pod supervizijom jednog starog nemackog lekara. Svako je obučen kroz prograra "zapamti da zaboraviš". uprkos upozorenja nekih direktora "ARCO"a. Žrtve su na kraju razvile mogućnost trenutnog ulaska u hipnotičko stanje. indukovanje hipnoze i ponovljeno pojačavanje prirodne ljudske tendencije da zaboravi događaje koji su se desili pod hipnozom. sličan onorae opisanom u knjizi Džona Marksa "Potraga za mandžurijskim kandidatom". i svako je više puta bio podvrgnut identičnom procesu. R.odgovor.

koji je sebe označavao kao njenog "gospodara". ubicu Roberta Kenedija. ali ga je sreo pre nego što je otišao u Vijetnam i jednom posle toga. za koje se znalo da imaju veze sa CIA. u najmanje tri slučaja. Orn je u američkoj javnosti poznat kao protivnik prakse da se sudski dokazi pribavljaju pod hipnozom. Ako to nisu uradili. Droga je proizvodila polusvesno stanje slično hipnozi. nije bila u stanju da se pomeri. pojavio se u fabrici pod lažnim identitetom neurologa. a proces se ponavljao sve dotle dok žrtva ne bi počela da naloge izvršava automatski. oči.Red Četvrtog Rajha nepoznata veterinarska droga koja. Jedna varijanta procesa korišćena je da se stvori veštački ubica. Nakon obuke. bila su i dva vrhunska eksperta za hipriozu. koje će treningom postati kurve protiv svoje volje. budila bi se u polusvesnom stanju. još jedan prominentni ekspert za hipnozu. upotrebio odredenu nemačku reč ("ključ") i pokazao joj određenu boju. On je obično bio praćen nanošenjem nepodnošljivog bola iz električnog izvora. prilikom svog premeštaja u Nacionalnu gardu u Raderfordu. Po izjavama Suzane Smit. kada bi neki pripadnik Grupe. u Vijetnamu. dr Bernard Dajmond iz Kalifornije. Posle ovog. bio je u timu koji je branio Sirhana Sirhana. prinudni deo. Smitovu obuku je. dovodi do privremene paralize svih mišića. i nadgledao Smitovu hipnotičku obuku u bazi "Bin Hoa" i na drugim mestima. Džeri Smit se ne seća da je sreo Dajmonda u fabrici. sa sličnim konačnim rezultatom. Ovo obučavanje smišljeno je da žrtvu učini bcspomoćnom i dovede je u stanje u kome neće moći da se seti događaja. genitalije. Jedan od njih. Dajmondova prava misija u fabrici bila je da selekcioniše žene. Ovde je priča Smitove neverovatno slična sa slučajem Keti O'Brajen. 109 . torture i naređenja koja je dobila pod hipnozom. Svaki put kada bi Vajtova dobila injekciju. Smit kaže da je Orn učestvovao u projektu Feniks. Kao psihijatar. Žrtve su dobijale instrukcije da izvrše određene naloge. Smit tvrdi da je Dajmond radio za CIA na programima kontrole uma. nadzirao i dr Martin Orn sa univerziteta "Pensilvanija". započeo je teži. dobijali su vrlo bolne električne udare. Džerijeve bivše žene. ako se daje ljudima. Na nekim ženama u fabrici je ovaj proces uključivao višestruko silovanje. glavu. Da ironija bude veća. posle kojeg bi sledila amnezija. Smit je ponovo sreo Orna. preliminarnog dela obuke. uključujući Vajtovu i Smita. Žice su postavljane na žrtvine udove. u sobi u kojoj je sve bilo samo u jednoj boji. Među mnogiraa koji su bili umešani u programiranje. takode.

Jedino su on i Vajtova obučavani da je koriste. niti je učila programiranje na kompjuteru. Jedan od načina je bio da gledaju mučenje onog drugog. u kompaniji u Biver Veliju. kada odlučimo hoćemo li biti "dešnjaci" ili "levaci". Moje poimanje opisanog je sledeće: frontalni režnjevi kod većine ljudi su oni delovi mozga koji nisu iskorišćeni. i obrnuto. D. rekao je da "druga strana" mozga funkcioniše kao kompjuter. Jedan od najinteresantnijih fenomena. traume koju je koristila Grupa. Uspeo je da uspostavi normalnu komunikaciju sa "ličnošću Nemice". kako bi zajedno bili podvrgnuti programiranju. koji tvrdi da je deo Mengeleovog "treninga" imao za cilj da natera Vajtovu i njega da upotrebe nekorišćene polovine mozga.-a i dr Skota. Izgleda da i "dvojnici" Džerija Smita funkcionišu na isti način. kasnijim analizama R. u na izgled slučajnom redu. Veruje da će poznavanje ove tehnike biti od koristi čovečanstvu. Vajtova je identifikovana. leva strana mozga je aktivna strana. bivši šef tajnih operacija). ako se upotrebi u pozitivne svrhe. Posle toga se nastavila rutinska komunikacija sa tom "ličnošću" kroz Džerija. nikada nije govorila nemački. U razgovoru iz januara 1989 godine. izuzetno kompetentni kompjuterski programer i druga ličnost iz para "dvostruke ličnosti". su krajem 1984 godine uspostavili osnovni kontakt sa "Nemcem". iako je završila visoku školu. Sigurno je da su Smit i Vajtova namerno dovedeni u vezu. a koju su primenjivali uglavnom dr Jozef Mengele i Helga Laroš. Dr Skot i R. kod Vajtove je veštački stvoren sindrom dvostruke ličnosti. D. gde su stranica za stranicom ispunjene plus-minus znacima osnovnog kompjuterskog jezika. a još 1977 godine Smit je dobio instrukcije od svog CIA kontrolora (identifikovanog kao Kler Džordž. Njenim stanjem se po sebno pozabavio dr Skot. D. Gospođa Vajt. kroz razgovore pod hipnozom. Vajtova je tu već radila. Kao i kod Keti O'Brajen. kao Nemica iz para "dvostruke ličnosti". On takođe ima "Nemca" i "kompjuter". koji su R. Ako je neko "dešnjak". U detinjstvu se opredeljujemo za jednu ili drugu stranu mozga. koji je pokušao da je deprogramira. i dr Skot uočili 110 . Njegov zaključak se delimično zasnivao na opažanju "neobaveznog švrljanja" Vajtove na papiru. da se ponudi kompaniji "ARCO" i da prihvati zaposlenje.Dosije Omega Veštačko stvaranje nemačkog identiteta Mučenje i programiranje Smita i Vajtove otišlo je mnogo dublje i šire nego kod nekih drugih žrtava. Zaključio je da se druga ličnost ponaša kao da je sama kompjuter.

bio je da je veže potpuno nagu za hirurški krevet. a on je posle toga nikad neće dodirnuti. Kada je Vajtova propustila da izvrši naređenja. Strava koja se osećala u glasu Vajtove. kada je govorila o ovoj ženi. Zvao ga je "Anđeo smrti". vezan je i nateran da gleda višestruko silovanje svoje žene Suzan. D. nezavisno jedno od drugog. koriste suprotnu ruku za pisanje. Tipičan tretman. obično kada dođe do imena na listi koje je posebno važno i očigledno uskladišteno na nekorišćenoj strani raozga. žena Lindona Laroša. po monstruoznosti je bila Helga Laroš. Tako je koristio levu ruku da označi imena svih generala sa dve ili više zvezdica. kao jednog od najmonstruoznijih mučitelja koji je na njima primenjivao torturu. Smit je više puta govorio o Mengeleu na samo dva nacina. u Ohajovilu. Jedna od najsurovijih epizoda odigrala se na Božić 1980 godine. bio je da kada su u stanju "višestruke Iičnosti". Odmah iza Mengelea. takođe je odvučena u isti podrum. vezana za ginekoloŠku stolicu i silovana. nešto je što R. nije video ni u jednom drugom ljudskom biću. u očima i na licu. u intervjuu decembra 1984 godine. identifikovali su dr Mengelea na fotografijama. pošto Smit kaže da je sam Mengele koristio ovo ime kada je govorio o sebi. Pod hipnozom. Smit citira Mengelea. Dr Mengele i njegovi pomagači učinili su više od fizičkog mučenja ovih ljudi. i "Zlo". Kada je Smit (ili "Nemac") odbio da sledi naređenja koja je dobio u drogiranom stanju. Gledali su Smita kako menja ruku kojom piše.Red Četvrtog Rajha tokom intervjua sa Vajtovom i Smitom. Odbijao je da upotrebi neke druge reči. onako kako su ga žrtve opisale. kako je zabeležio u svom notesu. koji je primenjivala na Vajtovoj. Navešću dva primera da ilustrujem ponašanje i mišljenje mučitelja. Takođe je stao sa označavanjem novinara na listi i prebacio se na levu ruku kada je došao do imena Pulicera. u podrumu dr Džeka Kernsa. a desnu ruku da označi generale sa jednom zvezdicom. koji kaže da je cilj mučenja da slomi njegov duh. u podrumu kuće dr Džeka Kernsa. Identifikacija dr Mengelea i Helge Laroš I Smit i Vajtova. Dok je silovana. dr Rajs joj je više puta ponovio da de njenom mužu saopštiti da je bila silovana. 111 .

sve dok nije pobacila. još od Dragog svetskog rata. Helms je bio direktor CIA. Geri Deker je tukao Vajtovu po stomaku. sa orlovim kandžama koje drže gvozdeni krst). Dr Skot je potvrdio da se ovo saznanje bazira na njegovim 112 . o poslovima Grupe. u nekorišćenu sferu svoga mozga. Džerijeva žena u to vreme.-u i dr Skotu. Nije mogla da pomeri ni jedan deo tela. Konačno je ostala u drugora stanju. jasno je da je Ričard Helms lično prisustvovao Smitovom mučenju od strane Mengelea. kao i svih ostalih podataka potrebnih za njihovo delovanje. koja je bila gola. Stvarne ličnosti Vajtove i Smita komunicirale su sa stvorenirn ličnostima samo na nemačkom. Hipnoza. ili jedan dan posle toga."podmornica" Mengele i Helga Laroš su radili po naredenjima Grupe. kao "ljudskog oružja" protiv Sjedinjenih Država. D. Dvojica su je držala da se ne bi otimala. Verovatno je da je Helms ili rukovodio tajnim operacijama Grupe u Americi. ili njihove "normalne" ličnosti. Samo je gledala kada je nekolicina ljudi dovela En. u Vajtovoj i Smitu. droge i tortura su korišćeni da se stvori veŠtački dvojnik. Suzan Smit. Do 1973 godine. i to ne samo jednom. da uskladište. "Nemačke ličnosti" su obučavane da služe u sledeće svrhe: da slede ono što Helms i njegovi istomišljenici misle da oni treba da veruju i čine. kaže da je En bila vrlo uzbuđena i srećna zbog toga. da automatski ubiju svaku osobu koja pokuša da ih ispituje. Stvoreni proizvod ove traume je govorio nemački. i onih koji pokažu amblem. po naređenju "gospodara" (ljudi koji upotrebe ispravnu lozinku. podatke o rasporedu vojnih snaga i ciljeva. koja je radila sa njom. Suzan je u drogiranom stanju bila odvedena u sobu. opisala je Smitova. uključujući ubistva drugih ljudi. ili je bio na visokom mestu u njenoj hijerarhiji. Ono što se desilo. u jesen 1980 godine.Dosije Omega neposredno pre proslave u fabrici "ARCO". koji je po opisu Smita podsecao na Mengelea. Stvaranje Ijudskog oružja . ispričavši sve u video kameru R. koja se nalazila ispod fabričkog skladišta. 1985 godine na Božić. Bazirano na identifikaciji Vajtove. Dok su je držali. Vajtova i njen muž su godinama bezuspešno pokušavali da dobiju dete. nemačka ličnost. da izvršavaju naređenja.

Red Četvrtog Rajha seansama sa Vajtovom, u Pitsburgu 1984 godine, gde je potvrđeno da su Vajtova i Smit osećali jak impuls da napadnu R. D.-a za vreme svakog susreta, u periodu od 1983 do 1985 godine. Oboje su izjavili kako su obučavani od strane Grupe da budu "ljudsko oružje" i da su ih kodirano zvali "podmornice". Takođe su rekli da su i drugi bili obučavani kao "podmornice". Mnogi od ovih agenata su obučavani u toku dugog perioda vremena, u toku celog života, a za to vreme živeli.su normalnim životom u normalnoj sredini. Grupa je posvetila ranogo vremena obučavanju i pripremanju ovih dugoročnih agenata. Smit kaže da je koncept bio da ovi agenti operišu po vojnom konceptu po kome su delovale nemačke podmomice, kao "čopor vukova". Oni su trebali da budu nevidljivi za bilo koju policijsku organizaciju koja pokuša da ih pronađe, Uvek su bili ispod površine, čekajući naredenja za akciju. Grupa bi ih povremeno pozivala da obave zadatak, koga se kasnije nisu sećali. Smit misli, da zbog česte upotrebe u ovom smislu, od strane Orupe, nije imao svoj život sve dok dr Skot i R. D. nisu počeli da ga dekodiraju. U prvom periodu svoga života, verovao je da služi svojoj zemlji, jer je naredenja dobijao od pripadnika CIA. Postojale su "podmornice" koje su bile obučene da izvedu samo jedan zadatak, koga ne mogu da se sete u svesnom stanju. Ovaj oblik obuke i pripreme ni izdaleka ne zahteva toliko vremena kao u slučaju agenata na duge staze. Čini se da je većina ubica, koje je Grupa koristila, obučena na ovaj način, za jednu misiju. Među onima koji su obučeni na ovakav način bio je i Li Harvi Osvald. U toku razgovora u Bedfordu, 1985 godine, Smit je naveo dr Mengelea kao onog ko je obučavao Osvalda. Osvald je obučen da ode tamo gde mu se kaže i da uradi ono što mu se kaže, tako da ispadne da je izvršio zločin, a da se pritom ne seća naredenja. Po istom principu obučen je i Sirhan Sirhan. Smit je znao za Sirhanovu obuku, jer je imao pristup informacijama u vezi plana za ubistvo Roberta Kenedija. Operacija je vođena iz Vijet— nama. Smit veruje da su i Džejms Erl Rej, ubica Martina Lutera Kinga, i Hinkli, koji je pokušao atentat na Regana, kao i ubica Ulofa Palmea, verovatno bili obučeni na taj način. Detalje tehnike obuke ubica i metode izvršenja spontanog ubistva, dok su u hipnotičkom transu, R. D. je izneo u pismu dr Raselu Skotu, 17 decembra 1984 godine. Opisani metod ima neke sličnosti sa treningom "pasa ubica" u životinjskom svetu. Veći deo treninga čini namerno provociranje žrtvinog besa prema mučitelju i nametanje vrlo stroge 113

Dosije Omega kontrole nad tim besom. U stvari, bes je preusmeren tako što je žrtva obučena da bes ispolji ne prema dr Mengeleu, već prema meti određenoj od strane "gospodara", koji koristi ispravne lozinke i znake. Smit kaže da se ne seća "upucavanja" koja je izvršio, ali povremeno, u svesnom stanju, ima delimična sećanja koja se odnose na "vrebanje" i pripreme za ubistvo. Komunikacija između rukovodilaca operacija i ovih ljudskih oružja-robova, obavlja se uz pomoć visokofrekventnih kompjuterskih kodova. Kada bi se kod prenosio putem telefona, zvučao bi poput smetnji na vezama. Suzana i Džeri Smit su opisali posetu imanju Lindona Laroša u Virdžiniji, kojom prilikom su obučavani da slušaju i prevode ove kodirane transmisije. Kada je R. D. radio telefonske intervjue sa Vajtovom i Smitom, primetio je više puta ove kodirane poruke. Okolnosti pokazuju da je neko nadzirao ove intervjue telefonom. Kad god bi se došlo do određene tačke u razgovoru, za koju kontrolor nije želeo da R. D. dobije odgovor, slala bi se kodirana poruka. U tom istom trenutku svedok bi prestao da govori, ponekad usred recenice, i rekao da je zaboravio o čemu pričaju ili o čerau se radi. Vratimo se čoveku koga je Smit znao kao "Halorana". Reč je o Kler Džordžu, koga je sem Smita identifikovao i šef CIA u Sajgonu, Džordž Piterson iz Sent Luisa. Ovaj deo priče ima veze sa potvrdom da je Smit radio za CIA, što je bitno, jer daje verodostojnost svemu dosad iznetom. U maju 1990 godine, Smit je objasnio kako ga je "Haloran" regrutovao da učestvuje u ubistvima svedoka atentata na Džona Kenedija. Ali, krenimo redom. U toku 1988 godine, Smit je počeo da se udaljava od R. D.-a. Mnogi događaji, koji su se desili u tom periodu, pokazuju nečije mešanje sa strane. Neko blizak Džeriju ga je ubedio da ne odgovara na pitanja R. D.-a, kao i da odbije dalju identifikaciju članova Grupe, sa spiskova koje mu je davao R. D. Okolnosti pokazuju da je Smit bio podvrgnut rutinskoj hipnozi i programiranju pod hipno zora, kakvo je okusio u Biver Veliju i Vijetnarau. U toku zime 1988 i ranog proleća 1989 godine, Džeri Smit se žalio da tri puta nedeljno, ujutru, oseća samoubilački nagon. Teorija dr Skota je da samoubilačko osećanje ima veze sa prirodnim "alarmom" u Ijudskoj psihi. Ovo izlaganje je ostavilo utisak na Džerija, ali ga nije komentarisao. Nedelju dana kasnije, Džeri se pojavio u njegovoj kancelariji naoružan Magnumom 357 i Lugerom. Ispalio je hitac u visini glave R. D.-a. Da li su komentari dr Skota prouzrokovali da Džerijev "kontrolor" inicira ili ga ohrabri za ovaj incident? Tada se na sceni ponovo pojavio "Haloran". U leto 114

Red Cetvrtog Rajha 1989 godine, Smit je radio na identifikaciji američkih generala sa liste lidera Grum U isto vreme, "Haloran" je sredio sa nekim u Pensilvaniji da se obezbedi inžinjerska licenca za Smita, na osnovu njegove službe u CIA. Ubrzo pošto je R. D. poslao Džerijevu listu, sa identifikovanim generalima, Ministarstvu pravde, Džeri se pojavio da ispriča kako je sreo "starog prijatelja". Prilikom preuzimanja licence razgovarali su i Džeri je saznao da je plan Grupe o svetskoj dominaciji pomeren za jednu godinu u napred. Njegovo ostvarivanje će početi 1989 godine, umesto 1990. Smit je tom prilikom rekao da će R. D. i dr Skot biti smaknuti, a da će određenog trenutka i predsednik Buš biti smaknut. Bilo je jasno da je ponašanje "Halorana" izazvano Smitovim identifikacijama i nečijim strahom u Grupi. Strah je izazivala opasnost da će Smit otkriti suštimi plana Grupe oko preuzimanja vlasti u Americi.

Tajna proizvodnja neutronske bombe
Svrha torture i programiranja u Biver Veliju bila je da se sakrije tajna proizvodnja supstance, Smitu poznate pod imenom I-4. Smit opisuje I-4 kao kritični sastojak za nuklearni plastični eksploziv. Citirao je nekoliko članova Grupe iz fabrike, koji su mu rekli da I-4 ima malu količinu u odnosu na snagu, slično neutronskoj bombi, i da jedan kilogram I-4 stvara eksploziju ekvivalentnu bombi bačenoj na Hirošimu. Smitov opis proizvodnje materijala u firmi "Corning Glass Co.", u Njujorku, gde je radio sedamdesetih godina, je da je smesa veličine malog kofera, 40 x 75 cm, bela, oivičena olovom. Bazirano na intervjuima pod hipnozom (u periodu između novembra 1985 i januara 1986 godine), Smit je otkrio da je njegov "nemački dvojnik" postavio bombu u vreme svog zaposlenja u firmi "Hes Oil Co." na Devičanskim ostrvima (u periodu od 1980 do 1982 godine), a posle toga u Atlanti, Džordžija, u saradnji sa nekolicinom ljudi za koje se sumnjalo da su u vezi sa Larošovom organizacijom. Smit je izjavio da je Leon Hes, iz "Hes Oila", član Grupe. Postavljanje bombi je imalo za cilj da posluži kao nukleama ucena protiv SAD-a i ostalih zapadnih zemalja. Po Smitu, Larošova organizacija je planirala da atomske bombe raseje po zemlja115

Dosije Omega ma "slobodnog sveta" u 1990 godini, kada je planirano da započne glavna operacija. Smitova tvrdnja da je 1-4 radioaktivan, dramatično je potvrđena testoviraa analize krvi zaposlenih, smrtnošću i bolestima koje nastaju kao posledica dugotrajnoj izloženosti radijaciji. Po rečima Vajtove, da bi se stvar zataškala, nadležnim organima je podnet veliki broj falsifikovanih analiza i veliki broj izjava agenata Grupe, zaposlenih u kompaniji "ARCO". Istina je da je oko stotinu zaposlenih obolelo od teških bolesti, ili umrlo od raka, leukemije i sličnih bolesti krvi, što je rezultat izloženosti radijaciji. Stvaranje dvostruke ličnosti veštačkim putem, kroz traumu, razlikuje se od prirodnog fenomena dvostruke ličnosti samo po načinu, a ne po rezultatu. Džeri Smit se, kao Džeri, sećao samo kroz "flešbekove", naređenja i onoga što je radio na rasporedivanju bombi, U intervjuima, u kojima je konačno objasnio način preuzimanja vlasti od strane Grupe, insistirao je na tome kako mu je rečeno da je u pitanju samo probno rasporedivanje i neka vrsta vežbe. "Flešbekove" je opisao kao "vojne filmove o obuci". U njima je video sebe, kako to radi na raznim lokacijama i gradovima. Zaključak je da je "nemački dvojnik" bio instrument, koji je Grupa koristila da u stvamosti postavi nuklearne bombe u Americi i drugim zemljama. Vreme u kome je izvršio postavljanje bombi je od početka 1981 godine, do avgusta 1983 godine. Smit se seća da su bombe stavljene u San Francisko, Sent Luis, Čikago, Njujork i Vašington. Takođe je potvrdio da su bombe postavljene ne samo u velikim gradovima, već i u najvažnijim vojnim bazama. Rekao je da nijedna bomba nije postavljena na fiksiranu lokaciju ili zakopana. Bombe su postavljene tako što su date Grupinim agentima, u mestima koja su određena kao mete. One su "na sigurnom", do trenutka kada će se upotrebiti. Vajtova i Smit, nezavisno jedno od drugog, imali su "flešbekove" na vojne mape Amerike, na kojima su razni delovi bili označeni krugovima. Smit je rekao da su vojne mape, izdeljene u sekcije, jedna od najvažnijih stvari koje su smeštene u njegovoj glavi. Bazirano na ovim "flešbekovima", čini se da su "nemački dvojnici" Smita i Vajtove znali kodove i način aktiviranja, podatke o ciljevima i drugo. Izgleda da je to bilo smešteno u njihovoj "manje korišćenoj sferi mozga", kao u kompjuteru. U intervjuima, Smit je rekao da su šifre za ciljeve i aktiviranje smeštene u nekora kompjuteru. Verovatno da je govoreći o programiranju, mislio na svoj sopstveni mozak. Vojne mape o kojima je govorio izgleda da imaju veze sa vojnim bazama. Na mapi je, po njego116

Red Četvrtog Rajha vom sećanju, bilo mnogo kružića. Verovatno je reč o silosima u kojima su rakete sa nuklearnim bojevim glavama. U vezi sa ovim, u leto 1989 godine, Smitu je pokazana lista sa imeniraa visokih oficira američkog vazduhoplovstva, koji su rukovodili izgradnjom odbrambenog sistema pedesetih godina. Bez izuzetka, svakog je identifikovao kao člana Grupe. Ono što se uglavnom ne zna je da su rakete ICBM samo delimično pouzdano oružje. Vojni eksperti su decenijama svesno podgrevali lažno mišljenje u javosti da su balističke rakete nepogrešivo precizno oružje i da projektil lansiran u Misuriju može da pogodi Moskvu, na primer, ili neki drugi cilj na koji je usmeren. Suvišno je reći da nuklearne snage ne mo'gu da se mere u svojoj preciznosti sa bombama, koje su postavljene na metama, čekajući signal za aktiviranje. Dok su "posejdon", "trident" i drugi projektili sa podmornica i aviona precizniji od konvencionalnih raketa ispaljenih sa zemlje, one ipak imaju približnu preciznost i treba im izvesno vreme da dolete do cilja. Bombe koje je Smit opisao su sto odsto precizne i potrebno je vrlo malo vremena da budu aktivirane. "Ljudi podmomice". koji vode računa o bombama, postavljenim između 1980 i 1983 godine, ne mogu se prevariti kamuflažom cilja ili otkriti radarom. Oni žive na mestu gde je bomba i potrebno je vrlo malo vremena da je pripreme za aktiviranje. Konačno, Amerika ne može da se pripremi za odbranu od napada, jer počev od ministarstva odbrane, do jedinica na terenu u kojima ima članova Grupe, to će odmah biti poznato. Jedno od polja sa najvećom koncentracijom agenata Grupe je nuklearna i taktička komanda. Zaključak je da je Grupa, koja je razmestila ovo oružje, u superiornoj vojnoj poziciji u odnosu na oružane snage Sjedinjenih Država. Takođe je u superiornoj poziciji i u konvencionalnoj vojnoj poziciji, zbog raširene izdaje, što pokazuje Smitova identifikacija članova Grupe u svim vojnim službama i Pentagonu. Neutronske bombe su najprljavije atomsko oružje ikad stvoreno. Njihov cilj je da nanesu maksimalnu štetu ljudima, a minimalnu štetu imovini. Samo jedna od njih može da ubije milione ljudi svojom radijacijom. Smit kaže da je plan Grupe da bombe koristi samo kao pretnju. Oni će aktivirati jednu bombu, da pokažu kako imaju mogućnosti da ih aktiviraju sve. To će uciniti kada jedan od njihovih agenata dospe u Belu Kuću i postane predsednik. I Smit i Vajtova, nezavisno jedno od drugog, izjavili su da je reč o tadašnjem američkom potpredsedniku Den Kvejlu. Plan koji je Smit opisao je da će se detonacija iskoristiti 117

Dosije Omega kao izgovor da predsednik prenese deo svojih ovlašćenja na Grupu. Interesantno je da je 1997 godine, ruski general Aleksandar Lebed, koji je najavljivao svoj politički pohod na mesto predsednika Rusije, dao jednu čudnu izjavu. Po Lebedu, iz nuklearnog arsenala Rusije nestalo je pedeset mini-nuklearnih bombi od jednog kilotona, koje mogu da stanu u kofer! Ovo je potvrdio 1998 godine ruski agent Prebeg, bivši član sovjetske vojne obaveštajne službe GRU, na saslušanju pred američkim Kongresom. Bivši pripadnik GRU-a izjavio je kako je njegov zadatak bio da izabere skrovišta za ove kofere sa bombom, a na dati signal. drugi agenti su trebali da aktiviraju bombe. Ove bombe su navodno osamdesetih godina prokrujumčarene u SAD. Da li to znači da agenti Grupe u Rusiji imaju isti cilj i primenjuju isti metod koji je primenjen u Americi (zastrašivanje svetskog javnog mnjenja), ili rade za Grupu i time direktno potvrđuju Smitovu priču? Posle Lebedove izjave usledili su demanti Ruskog ministarstva za. nuklearnu energiju, tadašnjeg premijcra Černomirdina, Ministarstva odbrane i Generalštaba ruske arraije. Po njima, sve bombe su na broju, a Lebed priča neistine. Zašto bi to Lebed uradio? Da li je i on član Grupe, pa počinje da preti, što je moguće, jer je 1996 godine postao malteški vitez. Ili je ruski patriota i upozorava na opasnost od Grupe u Rusiji? Ostaje da se vidi.

Događaji koji potvrđuju Smitova otkrića
Mada se čini da je Grupa svemoćna (u skorije vreme pojavilo se novo ime za ovu mračnu organizaciju - Konzorcijum), reakcije patriotskih snaga u Americi bile su energične i u mnogo slučajeva efikasne. Postoje primeri preduzetih mera da se suzbije aktivnost Grupe: 1) Otkazivanje inauguracije predsednika Regana 1985 godine Januara meseca 1985 godine, Smit je prijavio plan o masakru prisutnih na inauguraciji predsednika Regana, predvidenoj za 21 januar. Pošto su tajnoj službi dati na uvid materijali o Smitu, i posle dvodnevnih saslušanja R. D.-a, Smita, dr Skota i En Vajt, inauguracija je otkazana. 2) Potraga za dr Mengeleom 118

Red Četvrtog Rajha Trećeg januara 1985 godine dr Skot i R. D. su pokazali Smitu, koji je bio u hipnotizovanom stanju, seriju fotografija, uključujući i fotografiju dr Jozefa Mengelea, koju su dobili od "Vizentalovog centra" u Njujorku. Smit je identifikovao Mengelea kao svog glavnog mučitelja i čoveka koji je sebe nazivao "Anđeo smrti". U roku od mesec dana, pošto su dokazi o identifikaciji poslati "Vizentalu" i ministarstvu pravde, "Vizental" je započeo svetsku kampanju za pronalaženje Mengelea. Još značajnije, ministarstvo pravde je započelo sa svojom istragom. Međutim, istraga je obustavljena kada je istražni tim otkrio kosti preminulog muškarca u Sao Paolu, koje su navodno pripadale Mengeleu. Smit je još 1979 godine identifikovao dva ključna svedoka Mengeleove navodne smrti u Sao Paolu, kao agente Grupe. Tako je 1985 godine identifikovao agente Grupe među članovima istražnog tima ministarstva pravde. Identifikovao je i javnog tužioca pokrajine Hesen u Nemačkoj, i ključne svedoke povodom navodne smrti Martina Bormana, kao agente Grupe. 3) Razotkrivanje ratnih zločina Kurta Valdhajma U proleće 1986 godine, gotovo odmah pošto su podneti dokazi ministarstvu pravde, o Smitovoj identifikaciji Kurta Valdhajma kao člana Grupe, počelo je istraživanje Valdhajmovog dosijea iz Drugog svetskog rata. Započelo je u Izraelu, dve nedelje pošto je materijal poslat poštom. 4) Istraga nad Lindonom Laroš Kada je Smit imenovao Lindona Laroša i njegovu ženu Helgu kao članove Grupe, američka vlada je počela sa istragom kriminalnih aktivnosti Larošovih. 5) Bombardovanje Gadafija i zbacivanje Norijege U roku kraćem od mesec dana, nakon što je Smit imenovao libijskog predsednika pukovnika Moamera El-Gadafija kao člana Grupe, predsednik Regan je naredio vojni napad na Libiju. Navedeni razlog za napad, odmazda za ranije terorističke akcije Libije, bio je poznat više od četiri meseca pre vojne akcije, pa se ne raože smatrati ključnim. Bilo je potrebno da prođe šest meseci od Smitove identifikacije panamskog diktatora Manuela Norijege, do vojne akcije koja ga je srušila sa vlasti. 119

a izabran je potpuno van principa normalnog vojnog senioriteta. Vokera. Tačnije. Smit nije mogao ništa da kaže o načinu sabotaže. otprilike nedelju dana pre lansiranja "Calendžera". još dok je bio u Vijetnamu. Kasnije je potvrđeno da je svaki podatak koji je FBI dobio od Smita. koji je vodio istragu o Smitu. 8) CIA potvrđuje da je Smit radio za njih Jedan od vrhunaca Srnitove priče bilo je njegovo insistiranje na podatku da je radio za CIA. jer je to operacija koju kontroliše Grupa. jer Grupa planira da sabotira let. D. sedamdesetih godina. Dve godine posle eksplozije. D. Posle nekoliko odbijanja. identifikovani su kao članovi Grupe. General Kolin Pauel je prvi crnac glavnokomandujući. o delovanju mafije. Dž. je sproveo istragu. u roku od mesec dana pošto je Smit identifikovao šezdeset odsto generala iz visokih vojnih krugova američke arraije kao članove Grupe. Vedina generala. kada su bili prinuđeni da odgovore na zahtev FBI. 7) Izbor generala Pauela za glavnokomandujućeg 1989 godine. R. Preneo je razgovor sa sastanka u "Heritidž fondaciji". kao člana Grupe. predsednik Buš je izabrao generala Kolina Pauela za glavnokomandujućeg "Udruženog štaba američkih oružanih snaga". nakon što je Smit identifikovao predsednika Federalnih rezervi ("Narodne banke") SAD-a.Dosije Omega 6) Ostavka predsednika Federalne rezerve U roku od nekoliko nedelja. Džeri je rekao R. CIA je konačno potvrdila da je Smit radio za njih do 1985 godine. koji su po rangu bili iznad generala Pauela. Razgovarao je sa zaposlenima u NASA. bio apsolutno tacan. segmenta CIA.-u da šatl nikada neće uzleteti. ovaj je podneo ostavku iz "licnih razloga". radio je u okviru operacije Feniks. Jedan svedok iz Floride rekao je da postoje 120 . za čije delovanje je rekao da se nikad neće okončati. koji su bili na posloviraa vezanim za lansiranje. sve do 1989 godine. Džeri je bio glavni svedok FBI o delovanju mafije u Pajk Kauntiju. CIA je negirala da je Smit radio za njih. 9) Eksplozija "Calendžera" Sredinom januara 1986 godine. o tome kako Grupa ne želi da SAD i Sovjetski Savez budu uspešni u istraživanju kosmosa.

Red Cetvrtog Rajha video snimci lansiranja. Smit je ispričao da je posumnjao kako to nije bio slučajni incident. Snimci pokazuju seriju bočnih udara. Automatska kamera. predradnika i tehničara. koja je bila na takvom mestu da je najbolje snimala raotore u trenutku lansiranja. dr Altona G. pokvarila se baš u trenutku iansiranja. 10) Zatvaranje nukleamih elektrana Ne mnogo nakon katastrofe u Černobilu. Vajtova i Smit su izjavili da su nuklearne elektrane u Americi potencijalna meta sabotaže od strane Grupe. koje je snimila automatska kamera. u vrlo brzom ritmu. Ova priča se ne poklapa sa zvaničnim izveštajem Rodžersove komisije. koji su bili na dužnosti neposredno pre katastrofe. Smit je sa spiska identifikovao članove predsedničke komisije koja je ispitivala uzroke tragedije "Čalendžera": Roberta B. je intervjuisao jednog od prvih fizičara "Behtela". On veruje da je sabotiranje lansiranja izvedeno uvođenjem "virusa" u program koji je kontrolisao potisak u motorima rakete. dr Artura Vokera mlađeg. Objavljivanju zvaničnog izveštaja prethodile su dve čudne odluke. Renharta. napred i nazad. kao jedan od objekata koji bi mogao biti sabotiran. Oboje su identifikovali "Go reham" na Long Ajlendu. Kompanija mu je naredila da 121 . u jednom od ciklusa identifikacije. a o planu da se sabotiraju nuklearne elektrane slušao je godinama pre toga od čoveka koji je imao pseudonira "Amerikanac" (bivši direktor CIA. jer su bukvalno zapečaćeni i negde zaključani. koji kaže da su popustili "O-prstenovi". Po njemu. pa je njihovo istraživanje i objavljivanje rezultata nemoguće. Smit je identifikovao kao članove Grupe nekoliko ključnih supervizora. R. kao članove Grupe. Hodža. Bočni udari su mogli dovesti do vibracija na glavnom torzu broda. Džeri je identifikovao i najveću nukleamu elektranu u Kaliforniji. 1986 godine. koji je ušao u elektrarnu posle incidenta. Smit je identifikovao izvestan broj Ijudi iz kljucnog personala u upravljanju i održavanju Černobila. 11 marta 1992 godine. koje su prosto rastrgnule "Čalendžer". Posle tih izjava. Poseban slučaj je incident na nuklearnoj elektrani "Tri Majl Ajlend". D. Kila i Tomasa T. Kongres je posebnom odlukom izuzeo softvere sa broda iz Zakona o slobodi informisanja. Tvrdio je da je jasno video dokaze o sabotaži. Ričard Helms). do incidenta je došlo zbog sabotaže. koji su se desili za vreme lansiranja. Posle nesreće u Černobilu. vlada i druge državne institucije blokirale su otvaranje novih elektrana tog tipa i zatvorile postojeće. kao potencijalno oružje černobilskog tipa.

je što je neko na vrlo visokom položaju u Vašingtonu krao ili preusmeravao taj novac. ili nekog iz ekipe koja prati rad Grupe. Njegove nalaze vlada je ignorisala. Takođe bi smrću Smita. u Klarksburgu. dok ga žena napokon nije smestila u bolnicu. već njegov dvojnik. Razlog za uklanjanje evidencije. jer bi obelodanjenje velikih krađa novca američkih građana imalo teške reperkusije po američku vladu. kao i identitet mogućeg atentatora. nije Rudolf Hes.Dosije Omega p tome drži usta zatvorena. Pokušaji su prestali kada je R. Olivera Stouna. koji su davani širom zemlje.-a. R. D. postavlja se pitanje kako su Smit. Neko je pokušao da ga ubije 1985 godine. u javnost su izašli i drugi dokazi koji su potvrdili osnovnu nit priče. Tu je i film "JFK". bio pokrenut lanac neprijatnih pitanja. pokazala je da je reč o jednoj od najvećih afera. 11) Nestanak evidencije o zajmovima Istraga o zajmovima. Po iznetim saznanjima. odnosno. kao što su silovanja u Bruklinu uz primenu ketamina i otkriće da čovek u zatvoru "Spandau". koga ne treba uzimati za ozbiljno. D. poslat iz Engleske posle Drugog svetskog rata. D. o atentatu na Kenedija. pokušaj izveden je 1988 godine u Masačusetsu. Vajtova i drugi još u životu. a u drugom incidentu je došlo do naprsnuća slepog creva i posle dvadeset i četiri časa u tom stanju. je više puta proglašavan za ekscentrika. U roku od pet godina po objavljivanju prvog izveštaja o delovanju Grupe. perfidniji. koja neće prezati ni od najvećih zlocina da bi se dokopala vlasti. izmedu ostalog i oko tvrdnje da je jedan od lidera Grupe engleska kraljica Elizabeta Aleksandra Meri Vindzor. nekolicinu članova vladine komisije koja je istraživala ovu nesreću. "blagog ludaka". a čija evidencija je kasnije uklonjena iz knjigovodstva "Administracije za mali biznis" i drugih agencija. a reč je o stotinama miliona dolara. koja je zataškavana svim silama. 122 . Posle svih navedenih dokaza o monstruoznosti delovanja "vlade u senci". Džeri je skoro izgubio krv. da li je moguće razotkrivati planove Grupe. a da to ne izazove njihovu reakciju. podneo ministarstvu pravde analizu metoda koji su upotrebljeni. jedva je spašen. Usledile su tužbe sudovima od strane R. Smit je takođe identifikovao. nakon intervjua koji su počeli da vode ka britanskoj kraljevskoj kući. kao članove Grupe. koji doslovno prati Džerijev opis o Kenedijevom ubistvu. Drugi. a ovaj slučaj se još povlači kroz birokratiju američkog pravosuđa. Na Smita su pokušali atentat nekoliko puta.

može se uporediti sa onima u nacističkim logorima. U toku perioda hladnog rata paranoja političara se prenela i na svet nauke. vakcine i sterilizaciju. U Engleskoj. koji se natčovečanskom snagom bori da razobliči monstrume koji su ga zloupotrebljavali i uništavali decenijama. izloženi LSD-u. Američki eksperimenti sa radijacijom Brojne američke državne agencije bile su umešane u eksperimente sa radijacijom. Najveći broj eksperimena123 . po pravilu crnci. eksperimentišući na njima koristeći radijaciju. Hiljade ljudi su bili izloženi smrtonosnim dozama radijacije. Deca bez roditelja u državnim sirotištima poslužila su za isprobavanje novih vakcina. zaraženi su sifilisom i onda godinama podvrgnuti "posmatranju" bez lečenja. na zatvorenicima homoseksualcima isprobana je terapija elektrošokovima. u toku perioda hladnog rata. Zločini nad ljudima. nije usamljen primer. a dobijali su i ženski hormon estrogen. Lokalno stanovništvo. što ove zemlje svrstava u blok "zemalja Četvrtog Rajha". o čemu govori ova knjiga. kako bi se utvrdila opasnost po ljude u slučaju ruskog nuklearnog napada na SAD. elektrošokoviraa i hipnozi.Red Četvrtog Rajha Smit nije usamljena žrtva Tragična sudbina Džerija Smita. koji nisu znali da su predmet eksperimenta. žrtve neverovatnih zloupotreba i zločina koji se mogu okarakterisati kao zločini protiv čovečanstva. kako bi promenili svoje seksualno usmerenje. koje je živelo u blizini mesta za testiranje atomskog oružja. u takozvanim demokratskim zemljama. psihotropne droge. U mnogim zemljama zapadne hemisfere. upotrebljeno je kao zamorčići. bolesni i bespomoćni. zatvorenici. Vlade ovih zemalja i dalje su na rečima za ljudska prava i slobode. ali su zato obespravljeni. Drugi su bili žrtve CIA programa kontrole uma. preglasni borci za ljudska prava i slobode su zapravo koristili svoje sugrađane kao laboratorijske životinje. U Americi. biološka i hemijska oružja. Ljudi sa urođenim intelektualnim nedostacima bili su prisilno sterilisani u velikom broju zemalja.

na način koji je ispunjavao svrhu "istraživanja". koji je Reganova administracija kasnije "zaboravila". radijaciji i lečenju antibioticima. a rezultati "istraživanja" su objavljeni u "stručnim" časopisima. nisu spominjali radijaciju. energije. Između 1949 i 1957 godine. na više od dvadeset i tri hiljade građana i na hiljadu i četiri stotine različitih lokacija u toku trideset godina. i "Svetom Filipu". kao posledicu nuklearnog napada. DeČacima je davana radioaktivna hrana. U laboratoriji "MKV"."Duliju". koji nisu sumnjali da su predmet eksperimenata. Ove mračne aktivnosti američkih vlada i organizacija sabrane su u izveštaju kongresnog potkomiteta iz 1986 godine. oko stotinu pacijenata godišnje bilo je podvrgnuto eksperimentalnom lečenju opekotina. koja se bavila proučavanjem metabolizma sa primarnim ciljem za pripreme u slučaju brojnih gubitaka. Izveštaj. uz pomoć fokusiranja svetlosti iz jakih vojnih reflektora. "Medicinski koledž" Virdžinije osnovao je tajnu laboratoriju. ubrizgavali radioaktivni izotopi. kao i u dve slične bolnice . Na "Medicinskom koledžu" Virdžinije. Pedesetih godina. kao i "Nacionalna agencija za bezbednost" (NSA). kako bi lekari američkog vazduhoplovstva proučavali 124 . simulirajući tako opekotine nastale posle nuklearne eksplozije. većinom crnaca. Išlo se dotle da su se pacijentima. Između 1943 i 1973 godine. rađenim uz znanje vlade. bolnici za crnu decu. Svi eksperimenti su izvršeni bez znanja i pristanka žrtava. CIA i NASA. bolnici za punoletno crno stanovništvo. a već su bili teško povređeni u požarima i sa opekotinama doneti u bolnicu. koje su roditelji potpisali. vršili su ispitivanja četrdeset dečaka sa intelektualnim oštećenjima. istraživači na univerzitetu "Harvard" i "Masačusetskom institutu za tehnologiju". drugog i trećeg stepena. da bi se videlo kako se posle toga adaptiraju na hladnoću. koji su već bili na ivici smrti. pod naslovom "Američki nukleami zamorčići: Tri dekade eksperimenata radijacijom na američkim građanima". stanovnicima Aljaske su davani radioaktivni izotopi. Pristanci na eksperimente.Dosije Omega ta izveli su ministarstva odbrane. prečnika jednog kvadratnog santimetra. Stotinu i dva pripadnika plemena Inuita i Gvičina su dobili kapsule joda-131. zdravlja i pravde. Lekari su sproveli seriju opasnih eksperimenata na stotinama ljudi. doktori su pacijentima nanosili opekotine prvog. govori o eksperimentima.

Ceo eksperiment je bio zamišljen tako da se raketa sa nuklearnom bojevom glavom "pokvari" posle lansiranja. Od 1946 do 1956 godine. koje je ozračena stoka prenosila na ljude u dužem periodu. posle nukleame katastrofe u Černobilu. u Nevadi je izvršeno devedeset testova.Red Četvrtog Rajha aktivnost njihovih tiroidnih žlezda. Indijancima je rečeno da su primili "medicinsku terapiju". Države u blizini Nevade. Oklahoma. u količini koja je bila deset puta veća od one 1986 godine. Savezni zakon zahteva preduzimanje zaštitnih mera kada nivo radijacije dostigne petnaest rada. Novi Meksiko. Rezultat je bio povećanje radioaktivnog joda. Nuklearni testovi u Nevadi U periodu od 1940 do 1960 godine. kao i pravo na specijalni doručak (zobene pahuljice i mleko obogaćeno radioaktivnim gvožđem i kalcijumom). Raketa je lan125 . u saradnji sa britanskom vladom. iako je zvanična propaganda tvrdila da su testovi bezopasni. dobijali su radioaktivnu hranu. kako bi pristali da im "Komisija za atomsku energiju" ("Atomic Energy Commision") ozrači testise. Milioni ljudi širom Amerike bili su izloženi radioaktivnim padavinama sa teskim posledicama po njihovo zdravlje. Ajova i Viskonsin. "AEC" je 1965 godine namerao prouzrokovala da nukleami radioaktivni oblak pređe preko Los Anđelesa. Masačusets. izvršeno je oko dve stotine i četrdeset nuklearnih testova. devetnaest dečaka iz "Fernland" škole za mentalno zaostalu decu u Valtamu. Testovi u Nevadi su verovatno direktni uzročnik više od pedeset hiljada slučajeva tiroidnog raka. Počev od 1963 godine. a narocito Juta. kako bi se pratili efekti tog kvara. Dečaci su bili članovi školskog "naučnog kluba" i imali su privilegije: odlazak na utakmice bezbola. Između 1951 i 1962 godine. obavile su merenja i utvrdile da su deca starosti od tri meseca do pet godina primila količinu zračenja od pedeset do stotinu i šezdeset rada. na poligonima u Nevadi. i to preko zagađenog mleka i mesa. stotinu i trideset i jedan zatvorenik saveznih zatvora Oregona i Vašingtona dobili su po dve stotine dolara.

ovo sveto mesto Aboridžina bilo kontaminirano sa ukupno dvadeset i pet kilograma plutonijuma. Oblak je prestao da se prati kada se rasprsio iznad Pacifika. U tri oblasti u Južnoj Australiji. Ono nije izum naseg doba. osam tona uranijuma i stotinu i jednim kilogramom izuzetno otrovnog berilijuma. naravno. izvrseno je dvanaest atmosferskih nuklearnih eksplozija i oko sedam stotina "manjih proba" na tlu. Britanija je. pedesetih i šezdesetih godina.Dosije Omega sirana 12 januara 1965 godine. u deset sati i pedeset i osam minuta (10:58h). sem australijanaca koji su radili bez adekvatne zaštite. između 1952 i 1958 godine. Britanski nuklearni eksperimenti Britanska vlada je vršila eksperimente sa radijacijom nad svojim stanovništvom u toku četrdeset godina. posledicama zračenja bili izloženi i Aboridžini. protiv svoje volje. Vetrovi su radioaktivni oblak poterali na jugozapad. već se koristi stotinama godina sa zastrašujućom efikasnošću. iz vojne baze "Džekes Flets" u Nevadi. a onda je deo svog nuklearnog jezgra sagorela u atmosferi. preko Doline smrti i Los Anđelesa. Kapetan Ekjer 126 . Tek 1985 godine. Istraga je utvrdila da je preko dve hiljade ljudi. o kojima se. Biološkim ratom protiv građana Odavno je biološko oružje nazvano "atomskom bombom siromašnih". gde su. jedna komisija je utvrdila da je u periodu od početka testova u oblasti Maralinga. Britanci su koristili boginje. u ratu protiv Francuza i Indijanaca. Naročito je stradala oblast Maralinga. kao oružje u kolonijalnoj Americi. nije vodilo računa. aktivno koristila Australiju za testiranje svojih nuklearnih bombi. izloženo radijaciji. u spektaklu koji su naučnici opisali kao "gorenje božićne svede". jelo zagađenu hranu i primalo injekcije radioaktivnih izotopa.

Između 1949 i 1969 godine. virulentnim mikroorganizmiraa. Bakterija je raspršena iznad gradova duž obale Floride. Kuba. armijskim rečnikom rečeno. pritom dobro prikrivajući ovo zločinačko delovanje. U vreme raspršivanja. koristile su svoje građane kao subjekte eksperimenata.Red Četvrtog Rajha je 1763 godine dvojici indijanskih poglavica. Tajvan i Vijetnam. toksičnim. Indija. a nisu preduzete nikakve mere predostrožnosti. gradova San Franciska i Vašingtona. poklonio ćebad uzetu iz bolnice. puteve. bilo je poznato da su korišćene bakterije štetne. Prema medicinskim statistikama Floride. "istraživanjima" delovanja promrzlina na ljudski organizam i sličnim "naučnim" eksperimentima. a za uzvrat su joj prosledili dokumentaciju o svom radu. u zajedničkim projektima. čak smrtonosne po ljude. Laos. CIA je pribavila veliku količinu bakterija velikog kašlja (Haemophilus pertussis) iz baze "Fort Detrik". Zloglasna Jedinica 731 pokušala je da razvije bakteriju kuge sa produženim delovanjem. niti zaštite miliona izloženih stanovnika. jer su posle rata dobili imunitet od američke administracije. Iran. Kina. prouzrokujući i dvanaest smrtnih slučajeva. pripremljenih za rat). Egipat. u irae prijateljstva. kako bi razvijale biološka i hemijska oružja. 1977 godine održana je senatska rasprava "Potkomiteta za zdravlje i naučna istraživanja". Izrael. U te svrhe. To su Bugarska. boginje su desetkovale Indijance u Ohaju. Sirija. ovi eksperimenti su podrazumevali prskanje oblasti Aljaske i Havaja. Južna Koreja. u odnosu na jedan od prethodne godine. Južna Afrika. Do današnjih dana. američka armija je "sprejisala" dve stotine i trideset i devet naseljenih oblasti (gradove. kao i nekoliko gradova na Floridi. Poznati kao "testiranje u vazduhu". koristila je hiljade Kineza i drugih azijskih civila. Severna Koreja. 127 . Zarobljenici su korišćeni i u bestijalnim vivisekcijama bez anestezije. "scenario realistične pretnje". kada je javnosti otkrivena priroda i obim vojnog biološkog programa. u Kini počinio nevidene zločine. Američka armija je ostala zainteresovana samo za merenje brzine raznošenja vazdušnim strujama i vremena u kome su bakterije žive. britanska i kanadska vlada. u toku Drugog svetskog rata. Rusija. Irak. U toku sledećih meseci. te godine oboljenje od velikog kašlja se utrostručilo u odnosu na prethodnu godinu. američka. Libija. sa ciljem da se stvori. Ono što je neshvatljivo. U godinama posle rata. tunele) biološkim agensima i takozvanim biološkim simulantima (razblaženim verzijama bioloških agensa. Japan je. kao i ratne zarobljenike. Japan. ovi zločinci se nisu našli na sudu. najmanje sedamnaest država identifikovano je kao zemlje u kojima su se razvijala bioloska oružja.

Američka armija je 1966 godine napaia Njujork ovom bakterijom. spoljnjeg uha. a armija ju je raspršivala iznad San Franciska 1950 godine. Upotrebljen na ljudima. jer su u laboratorijama već bili izvršeni eksperimenti na zamorcima i majraunima. bronhija. IzveŠtaji objavljeni 1980 godine pokazuju da je armija namerno izlagala ovom patogenu neproporcionalni broj crnog stanovništva. mučnina i povraćanje.az. Leonard Koul daje popis bioloških agensa isprobanih nad američkim stanovništvom: "'Aspergillus fumigatus' je gljivica koja je nasiroko korišćena od pedesetih godina i poznata je kao zagađivač rana. ali moze iz. raspršivani su na javnim mestima. Ono što se prati zadnjih godina je pojava bioloških agensa koji su stvoreni genetskim inženjeringom. a sigurno su upotrebljavani i drugi agensi. više se ne može kontrolisati. Velike količine bioloških agensa su raspršene duž obale Dorseta. I britansko Ministarstvo odbrane je sprovelo svoje tajne eksperimente sa biološkim oružjem između 1964 i 1977 godine. operacija Beli mantil (takođe poznata kao CD22). 'Bacillus subtilis' je bakterija koja ima neke karakteristike bakterije 'Bacillus anthracis'. izvedena je sa ciljem da se vidi koliko su ljudi podložni infekciji posle aerosolnog raspršivanja Rickettsia burnetii. Seratia marcescens i E. kao i agens infekcije pluća. 'Cink kadmijum sulfid' je hemijski agens. uključujući Bacillus globigii. Može izazvati meningitis kada se raspršuje u zatvorenim.alnih sinusa. prostorima. Smatra se bezopasnom po većinu ljudi. Bakterija je raspršena sa visine od sedam stotina metara. infekciju rana i artritis. a jednom kada je raspršena. očne Šupljine. koja izaziva antraks. koji se široko primenjivao u eksperimentima američke armije. U knjizi "Oblaci tajnosti". kojoj je bilo izloženo preko milion ljudi. koji se upotrebljava samostalno ili u kombinaciji sa biološkim agensima.Dosije Omega Drugi eksperiment. Izaziva takozvanu Q-groznicu. čiji su simptomi zapaljenje pluća. uključujući most "Vaterlo" i obale Temze. paranaz. taloži se u tkivima i toksičan je zct sve fiziološke sisteme. 'Serratia marcescens' izaziva meningitis. kostiju i moždane opne." Veruje se da su eksperimenti sa ovom bakterijom nastavljeni do danas. Simulanti. 'Cink kadmijum sulfid' je suv fluoroscentni prah.vati infekcije i napasti krvotok ljudi koji boluju od hroničnih bolesti. izazi128 .coli-162.

brodova i vozila. sterilisano je u okviru standardne prakse brige za ljude sa intelektualnim i psihijatrijskim nedostacima i oboljenjima. Švajcarsku. davane su velike doze eksperimentalne vakcine protiv herpesa. U Britaniji i Australiji eksperimentalne vakcine su bile isprobavane na deci u državnim sirotištima. vojnike i Bušmane. u dozama namenjenim za odrasle. bebe i mala deca obolela od Daunovog sindroma. Južna Afrika je aktivno učestvovala u biološkim eksperimentima nad civilnim stanovništvom. Sezdesetih godina. U biološke eksperimente nad stanovništvom spada i isprobavanje vakcina na ljudima. očiju i trovanja širokog spektra. Zloglasni "Sedmi medicinski bataljon". Austriju.Red Četvrtog Rajha vajući zapaljenje pluća. Probna vakcinisanja u Australiji vršili su istraživači "Laboratorije za serume Komonvelta" i "Institut za medicinska istraživanja Voltera i Elize Hol". Dansku. Sautemptona. tri stotine i pedesetoro dece dobilo je probne vakcine gripa. Agensi su raspršivani iz aviona. bez njihovog znanja ili pristanka. uključujući Australiju. Japan. uz saglasnost vojnih vlasti. Finsku. Prisilna sterilizacija u demokratskim drzavama Skandali u vezi prisilne sterilizacije. 1970 godine. Norvešku. upotrebljena su kao zamorčići. izlagao je biološkom oružju političke zatvorenike. uzdrmali su nedavno javnost u mnogim zemljama. Italiju. Dorčestera. Hiljade ljudi. U Australiji. U najvećem eksperimentu. Tome su bili izloženi delovi Londona. od završetka rata do sedamdesetih godina. Vejmauta i drugih delova Engleske. Eksperimenti su uključivali testiranje novih vakcina. uglavnom žena. vakcina je testirana u sirotištima. da se na njima isproba eksperimentalna vakcina za male boginje. a drugima probne vakcine protiv velikog kašlja. koje nisu prošle testove sigurnosti na eksperimentalnim životinjama! Bebama do godinu dana starosti. Francusku. a mikroorganizmi su ostavljani i u specijalnim kutijama sa otvorima za ventilaciju. zadnje ostatke autohtonog stanovništva Afrike. Svedsku i Sjedinjene Države. kako bi strujanje vazduha ponelo ove agense. Kanadu. Najmanji broj sterilizacija izvršen je zbog medi129 .

prisilno je sterilisano od strane države. potreba za naučnim saznanjem. uz ozbiljno kršenje ustavnih prava bolesnika. oni su namerno dovedeni u za~ bludu povodom hirurških intervencija izvedenih na njima. u svom izveštaju. iako je za samo sedamnaest od ovih devojčica sprovedena zakonska procedura. Daju ponekad izvinjenja i pokušavaju da svoju izgubljenu savest otkupe mizernim novčanim odštetama u korist žrtava. bilo da se ona zove hladni rat. urednici i novinari su se pretvorili u saučesnike koncepta eliminacije "nepoželjnih" građana. nije obezbeđena njihova pismena saglasnost. To što kod nekih građana postoje nedostaci na intelektualnom planu. ali zarad karijere.Dosije Omega cinskih ili terapeutskih potreba. između 1949 i 1995 godine. Za preduzimanje određenih terapija nad ovim ljudima. često onda kada im više nije potrebna. U spomenutim državama. uključujući slab vid i mentalnu zaostalost. Više od šesnaest hiljada Japanki sa nedostaciraa. koji su objavili u decembru 1997 godine. razotkrivaju ove zločine nad hendikepiranim građanima. U Australiji. mediji. Moglo bi se očekivati da veliki branioci principa demokratije. Cak šezdeset hiljada ljudi u Švedskoj nasilno je sterilisano u vremenu od 1935 do 1976 godine. Obično im se govorilo da im je izvađeno slepo crevo ili operisan kuk. sterilisano je po nalogu vlade. Posebna priča su lekari koji su prekršili najsvetije principe svoje profesije. petnaest hiljada žena sa intelektualnim nedostacima. U Francuskoj. zbog "nepoželjnih" rasnih karakteristika ili "inferiornih" kvaliteta. a u Norveškoj četrdeset hiljada. da je oko pedeset odsto žena sa intelektualnim nedostacima rutinski sterilisano do početka osamdesetih godina. neljudsko lice novog sveta. U stvari. dok su u stvari bili nasilno sterilisani od strane države. prisilno sterilisanje je sprovodeno na mentalno hendikepiranim muškarcima i ženama. Ono se ne može sakriti ni jednom maskom. Ni jedna od ovih vlada nije snosila zakonsku odgovornost za ovakve monstruozne akcije. Skoro sedamdeset odsto intelektualno ostećenih žena u Austriji sterilisano je prisilno. koje je Novi svetski poredak u svojim dokumentima predvideo za odstrel. Neudate majke su rutinski bile sterilisane. To jasno pokazuje hladno. aktivisti i borci za ljudska prava procenili su. kulturni imperijalizam ili neznanje. U izveštaju. One su vršene u državnim institucijama i bolnicama. kompletnu medicinsku i naučnu etiku 130 . u Danskoj šest hiljada. ne znači da su isključeni iz donošenja odluka i odbijanja lečenja koje ne žele. zaključuju da je najmanje hiljadu i četrdeset i pet intelektualno oštećenih devojčica sterilisano u periodu od 1992 do 1997 godine.

Red Četvrtog Rajha i prvo pravilo svog zaveta da ne čine zlo. Prekršili su, kao svoju profesiju, Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Sada je trenutak da se podsetimo kako smo možda i sami učestvovali u raznim oblicima eksperimenata, zagovarajući razne naučne "novitete", kao što je genetski proizvedena hrana, vakcinacija dece, fluorisanje vode ili prepisivanje štetnih lekova, kao što su pilule za kontracepciju.

131

II DEO
"Izgibe moj narod, jer je bez znanja" Knjiga proroka Osije, 4:6

Prvi deo ove knjige se drzao samo nekih specifičnih i ličnih iskaza pojedinaca, koji su bili žrtve jednog okrutnog sistema kontrole nad Ijudima. Ono što je zastrašujuće je da ovaj koncept nije izolovani eksces jedne fanatizovane grupe, već svesno razvijan i primenjivan globalni koncept novog porobljavanja sveta od strane moćnog i brojnog kruga ljudi, vođenih istom ideologijom u duzem periodu vremena. Zato u drugom delu knjige dajem pregled onog što bez zazora možemo nazvati ne samo "novim svetskim poretkom, već i "novim satanskim poretkom", jer je prevashodno usmeren na uništenje velikog dela čovečanstva, kako bi se prirodna bogatstva sačuvala za uži krug "vladara", a preostali deo stanovništva pretvorio u robove.

Komitet 300
Nema sumnje da ono o čemu svedoči Džeri Smit, kao žrtva i decenijama zloupotrebljavani vojnik organizacije koja se krije iza mnogih imena, a jedno je i bezlično, Grupa, kako je zove Smit, zapravo se odnosi na organizaciju koju on nije mogao da vidi iz svoje sužene perspektive i koja je prava "kupola" raznih organizacija Novog svetskog poretka, a koja je poznata već stotinu i pedeset godina, po imenu koje će mnogi prepoznati - Komitet 300. Analizirajući funkcionisanje ove organizacije i svih njenih "pipaka" (organizacija i pojedinaca), upotpuniću sliku koju je Smit dao, jer se iz njegove priče možda ne vidi veličina i ispreplitanost globalne mreže nove svetske oligarhijske vlasti, vešto prikrivene od očiju svetske javnosti, kako bi se ona uljuljkala u zabludi da je svet demokratska tvorevina, i kako ono što rade samoproklamovani demokrati služi čovečanstvu, njegovom napretku i sveopštoj sreći. Sta su ciljevi ove tajne elitističke organizacije, koordinatora i glavnog manipulatora svetskim organizacijama i svih segmenata života, vidi se iz analize dr Džona Kolmena, jednog od najvećih svetskih autoriteta za Novi svetski poredak. Pripadnici Komiteta 300 su u duhovnom smislu moderna manifestacija drevnog podzemnog Kulta Zmije, nastalog u drevnom Egiptu. Njega su u Bavarsku doneli Članovi ranih nemačkih trgovinskih cehova u toku najveće moći Svetog rimskog (nemačkog) carstva. Ovo učenje, kasnije nazvano učenjem Belog bratstva, imalo je svoj novovekovni oblik u učenju Illuminata i masona Škotskog obreda, a u sebe je inkorporiralo i učenja mnogih drugih kultova niklih iz njega - kulta Izide, Dionisa, Katara i drugih. Bratstvo se može identifikovati preko svojih simbola - piramide, Svevidećeg oka, kukastog krsta, jagnjeta, kecelje i obeliska. Ova grupa "vladara iz senke" sebe naziva i Olimpijcima, verujući da je zaista ravna paganskim bogovima Olimpa, što ne govori samo o njihovoj sujeti, već i o suštini - obožavanju nehrišćanskog Boga. Njihovi konkretni, politički ciljevi su sledeći: 135

Dosije Omega 1) Jedna svetska vlada - Novi svetski poredak sa jedinstvenom crkvom i monetarnim sistemom pod njihovom upravom. 2) Potpuno ponosa. uništenje svakog nacionalnog identiteta i nacionalnog

3) Uništenje religije, posebno hrišćanstva, sa izuzetkom njihove religije, koju će stvoriti sami. 4) Kontrola svih građana, putem kontrole uma i uz pomoć sredstava koje Zbignjev Bžežinski naziva "tehnotronikom", što će stvoriti robote koji samo liče na ljudska bića. 5) Okončanje industrijalizacije i proizvodnje struje iz atomske energije, radi stvaranja onoga što nazivaju "postindustrijsko društvo nultog rasta". Izuzetak su industrija kompjutera i uslužne delatnosti. Industrije koje preostanu u SAD-u, biće prebačene u zemlje kao što je Meksiko, gde postoji obilje jeftine robovske radne snage. Nezaposleni će biti statistika podložna eliminaciji u okviru projekta koji se zove Global 2000. 6) Legalizacija droge i pornografije. 7) Depopularizacija velikih gradova, isprobana od strane režima Pol Pota u Kambodži. Genocidni planovi Pol Pota razrađeni su u Sjedinjenim Državama, od strane jedne istraživačke fondacije koja pripada Rimskom klubu. 8) Ograničavanje razvoja nauke, osim onih grana koje rade u prilog Komiteta. Posebno je na meti korišćenje nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Komitet se okomio na sve naučnike i institucije koje istražuju puteve korišćenja fuzije, jer će to potpuno poništiti koncepciju Komiteta o "ograničenim prirodnim resursima", pošto fuzija može da obezbedi neograničene količine jeftine energije. 9) Smanjenje broja stanovnika u svetu, uz pomoć ratova na ograničenom prostoru, bolestima, bedom i glađu u zemljama Trećeg sveta, jer Komitet smatra da su tri milijarde ljudi "beskorisni potrošači hrane". Zato se na čelu radnog tela Komiteta našao Sajrus 136

Komitet 300 Vens, čiji tim je stvorio projekat Global 2000. Zaključke izveštaja ovog projekta, zvanično je potpisom potvrdio tadašnji predsednik SAD-a, Džimi Karter, i državni sekretar Edvin Maski. Po ovom projektu, stanovništvo Sjedinjenih Država treba smanjiti za stotinu miliona do 2050 godine. 10) Da bi se oslabio moral nacije i demoralisala radnička klasa, treba stvoriti u dužem periodu vremena, na širokom planu, masovnu nezaposlenost. Kako se broj radnih mesta smanjuje, u skladu sa konceptom "nulte postindustrijske stope privrednog rasta" Rimskog kluba, demoralizovani i obeshrabreni radnici okrenuće se alkoholu i drogama. Mladi će se kroz rok kulturu i narkomaniju ohrabrivati da ustanu protiv društvenog status quoa, uništavajući na taj način okvire porodičnog života. Komitet 300 je naložio "Tavistok" institutu da pripremi matricu za postizanje ovog cilja. "Tavistok" je angažovao "Stanford riserč", da sprovede ovaj projekat pod rukovodstvom profesora Vilisa Harmona. Poduhvat je postao poznat pod imenom Zavera Akvarijus. 11) Kako bi se stanovništvo onemogućilo da odlučuje u svoje ime, na osnovu ustavnih prava, Komitet 300 će pribeći svojoj omiljenoj taktici, stvaranju krize i zatim nuđenju rešenja da se kriza reši. Poenta je da se stvori toliko kriznih žarišta, u isto vreme i na različitim nivoima, kako bi se stanovništvo potpuno dezorijentisalo i potonulo u apatiju pred "nerešivim problemima". Tako bi se stvorio prostor za uvođenje vanrednog stanja, ukidanje ustava i uvođenje FEME, agencije za rešavanje kriza. 12) Uvođenje novih kultova najrazličitijeg usmerenja i podupiranje delovanja već postojećih. 13) Podupiranje hrišćanskog fundamentalizma, kako bi se prouzrokovalo osećanje ugroženosti kod drugih, što bi iniciralo jačanja cionističke države Izrael i njenog mita o "izabranom narodu". 14) Širenje ekstremnih islamskih verskih zajednica, kao što je muslimansko bratstvo Siki, kako bi se stvorila situacija slična u Iranu, gde je na vlast doveden Ajatolah Homeini, tvorevina britanske vojne obaveštajne službe MI6. 137

Dosije Omega 15) Izvoz ideja "religioznog liberalizma", radi potkopavanja postojećih religija, narocito hrišćanstva. Ovaj proces je započeo sa "jezuitskom teologijom oslobođenja" u Južnoj Americi, koja je dovela do rata u Salvadoru, Nikaragva, a izazvala je i ozbiljne probleme u drugim zemljama Južne Amerike. Jedna od ovih grupa, marksistički nastrojenih, je Misija Meri Nol. Za njih se saznalo kada su četiri opatice ove misije ubijene u Salvadoru. 16) Jedan od najvažnijih ciljeva Komiteta 300 je izazivanje kolapsa svetske ekonomije i uzrokovanje potpunog političkog haosa. 17) Preuzimanje kontrole nad unutrašnjom i spoljnom politikom Sjedinjenih Država. 18) Davanje najveće podrške organizacijama koje Komitet kontroliše: Ujedinjenim Nacijama, "Međunarodnom monetarnom fondu" (IMF), "Banci za međunarodno poravnjanje" (BIS) i Svetskom sudu, kao i davanje značaja manjim organizacijama u svetu, radi postepenog dovođenja pod pokroviteljstvo Ujcdinjcnih Nacija. 19) Prodiranje, subverzija u vlade i potkopavanje iznutra, kako bi se uništio suverenitet i integritet nacija koje vode. 20) Organizovanje terorističke mreže širom sveta i njeno usmeravanjc u one zemlje i delove sveta koje treba destabilizovati. 21) Preuzimanje kontrole nad obrazovanjem u Sjedinjenim Državama, sa namerom da se ono potpuno uništi. Politička moć Komiteta 300 pociva na pravoj mreži "javnih institucija sa tajnim delovanjem", koje neprekidno osniva, kako bi uvodila nove delove svog dugoročnog plana u funkcionisanje. Ekonomske teorije Komiteta zasnovane su na tobože odavno prevaziđenim teorijama Maltusa, tvorca rasističke teorije, po kojoj ograničene resurse zemlje treba čuvati ograničavanjem rasta stanovništva, podrazumevajudi da "elita" ne spada pod ograničenje. Naprotiv, "elita" će za sebe uzeti sačuvane resurse, a ograničiće se "beskorisni potrošači". Ako mislite da ta teorija danas ne prolazi, grdno se varate. Upravo ova teorija, osavremenjena i 138

Komitet 300

lukavo upakovana u "ekonomsku nauku", čiji su istureni protagonisti Frederik fon Hajek i Džefri Saks, koje sponzoriše Rimski klub, čini osnovu "novog ekonomskog poretka" u svetu. Efekti su već vidljivi i laicima. Bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji. Baza ekonoraske moći Komiteta 300 je enormni novac koji pritiče iz kontrole svetskih tokova trgovine drogom. Komitet 300 je najveći svetski diler droge, već stotinu i pedeset godina! Da pojasnim. Sjajno poturena laž, koja funkcioniše već dva veka, je da je britanska imperija stvorila ogromne profite trgujući indijskim čajem. Navodno, to je osnova bogatstva, ne samo ove kompanije, već i cele imperije. Opijum je iz Bengala prvi put stigao u Britaniju 1683 godine, ali ga nisu prihvatile niže klase britanskog društva, kao što se očekivalo. Da bi se iskoristio ogromni potencijal profita koji je ležao u opijumu, moralo se naći veliko tržište. Logični izbor bila je Kina. Desilo se ono što ni najveći optimisti nisu očekivali. Milioni ljudi su počeli da puše opijum, koji je uzgred rečeno, vrlo toksičan i lako stvara naviku kod korisnika. Pušionice opijuma su se proširile Kinom poput požara, a u stotinama hiljada ovih kuća, lula napunjena opijumom bila je jedino sredstvo uz koje su najsiromašniji mogli da zaborave koliko bedan život inače vode. Tek posle sto godina, Kina je shvatila da je na ivici propasti. 1729 godine, pokušala je da uvede zakone protiv upotrebe droge, kojima bi zaustavila britansku Istočnoindijsku kompaniju, koja je započela rat protiv Kine radi zaštite svojih interesa. Tri stotine članova upravnog odbora Istočnoindijske kompanije zaista su bili toliko moćni da su, radeći za britansku krunu, čiji su prihodi u ovim decenijama takođe vrtoglavo rasli, postali prva osamostaljena organizacija globalne snage, koja je počela da širi svoju moć i poslove na ceo svet. Lord Bertrand Rasel, inače član Komiteta, za njih je sa divljenjem rekao:
"Mogli su čak da posavetuju i Boga kada je imao probleme na Nebu."

Da bi ojačali svoju poziciju svetskog monopoliste u trgovini opijumom, Britanci su opijum uvezali dvostruko. Naime, u severnoj Engleskoj se proizvodio pamuk u tkačnicama sa skoro robovskim radom. Žene i deca su radili po šesnaest časova za razbojem. Vlasnici fabrika su bile najuglednije britanske porodice, koje su živele u Londonu, Beringsi, Palraerstoni i Kesvici, a najveći je bio Džardin Matesons, vlasnik 139

Bojleston. masonskim ložama. Eplton. Kodman. Svojim brodovima prevozio je pamučnu tikaninu u Indiju.Dosije Omega brodova i čuvene brodske linije "Blu Star Šiping Lajn". Najugledniji među njima su porodice Delano i Astor. a sve su to učvrstili pripadništvom Crnom plemstvu. danas su vlasnici basnoslovno skupog građevinskog zemljišta u Njujorku i najvećeg 140 . Braća Bering su bili najveći investitori u plantaže pamuka u Americi. Matesonsi su bili partneri sa porodicom Bering. znajte da su svi oni počeli (i ostali) kao trgovci drogom. ne samo da su njihovi preci zajedno trgovali opijumom. a njihovi brodovi su neumorno špartali izraeđu istočne obale SAD-a i Kine. Današnji Berinzi su aristokratija američke istočne obale. ortaci su u zajedničkim kompanijama i bankaraa. koja je postala najveca trgovinska linija u Britaniji. Britanska imperija je na ovom primeru pokazala Šta znači "industrijska revolucija" i kako se pomaže siromašnim kolonijama u njihovom razvoju. Parkman. kupujući prostor na Menhetnu. Indijci su morali da snize cenu opijuma i povećaju proizvodnju.porobljavanja celog sveta. Leman i mnogi drugi koje ćemo spomenuti. Bilderberg klubu i Trilateralnoj komisiji. još jedna ugledna aristokratska porodica. bio je oženjen jednom Delano. Danas oni sede u Rimskom klubu. Bejkon. čuvenu "Peninsular end Orijent Navigejšn Lajn". Kabot. Ruzvelt. kada u bulevarskoj štampi čitate srceparajuće limunade o aristokratiji i njihovom ružičasto obojenom životu. Redu svetog Jovana Jerusalimskog i mnogim drugim tajnim društvima. bogati i ugledni članovi društva i članovi Komiteta 300. Potomci onih koji su novac od opijuma prali kroz kupovinu zemljišta. i niskim cenama potpuno uništio proizvođače pamučnih tkanina u Indiji. Ranevel. Rasel. kako bi nadoknadili razliku u ceni i mogli da prežive. Bio je i važan član Komiteta 300. već su međusobno povezani bračnim vezama. koji je u to vreme igrao ključnu ulogu u odredivanju kome će se dozvoliti da trguje opijumom. Zato. Amerikom danas vlada oko tri stotine porodica. nema "pedigre" za članstvo u Komitetu. jer ko se nije bar malo bavio trgovinom opijumom. a Britanijom oko stotinu porodica. radi ostvarenja svoje globalne strategije . Forbs. koje uz britansku kraljevsku kuću kontrolišu neverovatno bogatstvo. Perkins. Kulidž. Šo. Isti princip su primenjivali i Saterlendi. koja je imala svoju brodsku liniju. Pretsednik SAD-a. Tu "aristokratiju" čine čuvene porodice Delano. Plan je bio vrlo prost. Ne samo što znaju jedni za druge. a upravljaju Ujedinjenim Nacijama. Kaningem. a Džon Jakob Astor je svoje prihode od trgovine opijumom uložio u nekretnine.

Valdorf Astor. vodeća banka na Dalekom Istoku za pranje novca od trgovine drogom. a i sada. već samo u jedan grad . smišljena je sjajna kombinacija.Hong Kong. niti druge gradove duž obale. od istočne do zapadne obale Amerike. rezultirao je ugovorom po kome se opijum više neće transportovati ni u Kanton. Rat koji je lord Palmerston nametnuo Kini. doživeo je dodatnu počast izborom u "Kraljevski institut za međunarodne odnose" (RIIA). Na berzi u Hong Kongu. da je broj ovlašćenih trgovaca porastao sa osamdeset i sedam na šest stotina i šezdeset i tri. članovi Vitezova svetog Jovana i Reda Podvezice. osnovao je ne manje čuvenu "Hong Kong end Šangaj Benk". glavnim potrošačima opijuma. koji su jedva čekali da dobiju nekakav posao. vlasnik najveće parobrodske kompanije na svetu krajem prošlog i početkom ovog veka. pošto nisu imali poverenje u papime novčanice. Opijum je prosto tekao u Sjedinjene Države. sredinom XIX veka. jer su počeli prvi ozbiljni protesti u svetu protiv ovog monstruoznog biznisa. kroz koji Komitet 300 utiče i kontroliše mnoge aspekte života u SAD-u. Tako je ostalo do danas. Posao sa opijumom toliko se razgranao u periodu izraeđu 1791 i 1894 godine. Intersantno je da porodica Hariman i ostali železnički magnati nisu došli na ideju da angažuju jeftinu radnu snagu među crnačkim stanovništvora. Takođe je dogovoreno da Britanija i Kina postanu ravnopravni partneri u podeli prihoda od trgovine opijumom. Iz Kine će se dovesti radna snaga za izgradnju železnice. Te zlatne pločice su izmišljene upravo zbog trgovaca opijumom. kako bi se mogli isplatiti svi brojni posrednici i učesnici trgovine zlatom. umesto u klasičnim polugama. Hong Kong je postao i najveće tržište zlata na svetu. suština nije bila samo u jeftinoj radnoj 141 . Britanski aristokrati. Ne. kineski kuliji dovedeni da grade prugu u Americi. posao je morao da se diskretno usmeri na razne strane. koja je tada. ni u Šangaj. jer su uzgajivači opijuma plaćani zlatom.Persiju (današnji Iran). Ipak. Lord Inčkejp. upravo oslobođenim robovima. i ostalim siromašnim useljenicima u Ameriku. obavlja se ogroman promet zlata u specijalno livenim malim pločicama. legendarne "Peninsula end Orijent Stim Navigejšn Kompani". počeli su poslove sa opijumom polako da prebacuju na novo mesto .Komitet 300 broja nekretnina. Pošto se opijum nije primio među crncima Amerike i ostalim siromašnim slojevima stanovništva. jer su tamo postojali korisnici. Sin Džona Astora. do današnjih dana. radi zaštite interesa britanske krune i Istočnoindijske kompanije. I ne samo to.

kao i brodskim transportom sa Kinom i Južnom Amerikom. bostonska aristokratija. član Komiteta 300. već je stotinu i dvadeset hiljada kulija stiglo u Ameriku. Ostali su u Americi i naseljeni u San Francisko. a radio je i za britansku obaveštajnu službu. osnivač društva Okruglog stola. pa je T. zastupnik interesa Rotšilda u Južnoj Africi. u prvom redu železnici. već i za Amerikance. Sir Džon Murej Forbsa bio je prvi Amerikanac kome je Komitet 300 dozvolio da sedi u upravnom odboru najprestižnije narko banke. Perkins brzo napredovao u hijerarhiji trgovine kineskim opijumom. što je jedan od uslova da 142 . Morgan je bio vrlo moćan član Komiteta 300. "Rasel end Kompani". čiji naslednici danas poseduju "Žerar Benk end Trast". Forbs. među porodicama "plave krvi". Do 1846 godine. Najveću podršku. orodili su se sa beskrajno bogatim Vilijemom Bingemom i zajednički postali vlasnici polovine zemljišta u Filadelfiji. ne samo za Kineze.Dosije Omega snazi. sada trajno naseljeni u San Francisku i okolini. Po proceni američke vlade. Slavne porodice istočne obale. stvorili su kriminalno udruženje koje je uvozilo opijum u Ameriku. Sličan je bio i Stiven Žerar. kineski kuliji. Los Anđeles. čija imena su danas ponosno ispisana u starim knjigama i među počasnim članovima velikih trgovinskih kuca i banaka. Njihova firma. svoj današnji položaj duguje tome što je jedan njihov predak bio prvi Amerikanac izabran u Komitet 300. On je u Južnu Afriku doveo indijske kulije. Perkins i Hatavej. N. za ogromnu većinu nije bilo povratka u Indiju. Tomas Nelson Perkins bio je Morganov Čovek u Bostonu. što je lordu Inčkejpu i njegovoj porodici donosilo prihod koji bi u današnjim relacijama iznosio sto miliona dolara godišnje. koje smo vec spominjali. kineski radnici nisu vraćeni u Kinu. Beringovi. Do 1875 godine. Takođe i porodica Perkins. pa su bili nepotrebni. da radi na velikim poslovima. Jedan od onih koji su se vratili u Indiju bio je Mahatma Gandi. a ostali nisu. oko stotinu i petnaest hiljada su bili pušači opijuma! Jednom kada je gradnja železnice okončana. Portland i Vankuver. Posao je cvetao i na istočnoj obali. da rade na plantažama šećerne trske u provinciji Natal. Kao i za kineske kulije. britanska kruna je imala upravo u Bo stonu. da im je Komitet 300 dodelio monopol u trgovini robovima 1833 godine. Svi Morgani i Perkinsi bili su masoni. nalaze se u popisu članova Britanske istočnoindijske kompanije. "Hong Kong end Šangaj Benk". Istu taktiku je primenio i ser Sesil Džon Rouds. Procena je da je među njima već bilo stotinu i dvadeset i devet hiljada narkomana. Kinezi su pušili opijum. imala je takvih zasluga za britansku krunu u trgovini opijumorn.

to je zlato isplaćeno kineskira odgajivačima opijuma. funkcioniše i obrnuta varijanta. u velikoj je zavisnosti od veza starih dva veka. koja je otvorila filijale Širom sveta. uništava se ekonomija kreditirane zemlje. Situacija u svetu se promenila. bilo je odakle Kini toliko zlata. 143 . Očigledno su rezerve postale breme za kinesku vladu. to je izazvalo šok među svim poznavaocima trgovine zlatom (pogotovo u Americi) i drastičan pad cena zlata.Komitet 300 se uđe u vrhove Komiteta 300. koja kontroliše svetsko tržište droge. Ako neka zemlja ne želi da svoju nacionalnu ekonomiju potčini diktatu oligarhijskog svetskog kapitala. čiji članovi sede ne samo u upravi Morganove banke. Isto važi i za porodicu Njubiging. već dve stotine godina ide preko "Hong Kong and Šangaj Benk". oružja i drugih kriminalnih aktivnosti na svetskom nivou. a ona onda prihvata uslove. Ser Robert Hart. koji traje dve stotine godina. To je sada "Zlatni polumesec" (Iran. Vrlo prosto. neočekivano bacila na berze osamdeset tona zlata. preko hongkonške berze zlata. jer ne može da vrati pozajmljeni novac i kamate. koji navodnim povoljnim kreditima zatrpavaju privredu te zemlje. kako bi se pranje novca olakšalo i prikrilo. uostalom. Matisonovi. Jedno od pitanja koje se nametnulo laicima. koje je u prvom naletu odbila. a sve se plaća opijumom. 1987 godine. Najmoćniji ljudi u Hong Kongu bili su povezani sa Morganom. Samim tim se poništava i suverenitet te zemlje. Jedna od oligarhijskih britanskih porodica. Najveće transakcije i pranje novca od ove trgovine. nije se prekidao ni u vreme ratova. Tako preko Hong Konga ide i nabavka raketa. Čak u vreme Mao Cedunga. pogotovo što su se pojavili i dragi korisnici van Kine. na scenu stupaju banke i IMF ("Međunarodni monetarai fond"). nije se narušila. ulazi se sa narkodolarima i stvari kreću dalje. naimenovan je u upravni odbor "Morgans Garanti Benk" za Daleki istok. Kao što. kompjutera i zlata. vredan tri stotine miliona dolara. Pakistan. i danas su aktivni. Tamo gde je situacija nesigurna. Pre nekoliko godina potpisan je ugovor o zajedničkom ulaganju izmedu kineske vlade i "Matison banke". Privreda Kine i spoljna trgovina. ved su i savetnici kineske vlade. Ovaj međudržavni posao. koji je skoro trideset godina bio šef imperijalne carine. Cena zlata na svetskim berzama i danas direktno zavisi od cene droge! Kada je Kina. saradnja kineske vlade i britanske kraljevske porodice. Efekti koji se postižu su sledeći: pere se novac od prodaje droge. čije bogatstvo vuče poreklo iz trgovine opijumom. koja i danas ide preko Hong Konga. "Zlatni trougao" nije više najveći proizvodač opijuma na svetu.

Nema više ni britanske istočnoindijske kompanije. Liban.Dosije Omega Liban). U Južnoj Americi je tridesetih godina ovoga veka. Peru. što je podrazumevalo i korišćenje droge. heroin dolazi feribotima u toku leta. uglavnom kokaina. Zemlje koje učestvuju u distribuciji i transportu droge su Hong Kong. Trgovina heroinom se finansira preko banaka u Hong Kongu. Turska. ali je njen nekadašnji upravni odbor od tri stotine članova ostao nepromenjen! Zapravo. Pakistan. koji prevoze tu144 . Put heroina Kada je Komitet 300 shvatio da drogom može potčiniti svet. trgovina narkoticima je dostigla takav nivo da je pretila suverenitetu zemlje. bili uklonjeni. "Nešenel end Vestminster Benk". a u novije vreme Albanija i Kosovo. Banke koje i danas procesiraju novac od droge su "Britiš Benk of d Midl Ist". Kolumbija je najveći prerađivač i distributer droge. pa su pretsednici vlada i država. Italija. Proširili su se regioni proizvodnje . stvaranjem čitavih društvenih pokreta dvadesetog veka. krenula proizvodnja kokaina. Libanu i Švajcarskoj. Indije. potomci onih moćnih plemićkih porodica. posle velikih investicija u "privredu" nekih zemalja. koji su propovedali navodnu slobodu od konvencija i zakona. Iran. na putu unošenja heroina u Evropu. Tajland. Sem tradicionalnih proizvođača droge. Monako. koji su odbili saradnju sa Komitetom 300. "Bering Braders Benk" i "Hambros Benk". koje su pre dve stotine godina kontrolisale svetsku trgovinu drogom. za tržište Severne Amerike. gde se opere najviše novca koji pritiče od prodaje droge. "Midlend Benk". Kine i Burme. Sa Korzike. Francuska i Liban. tu su sada i Afganistan. Bugarska. krenuo je u ovom veku na masovno investiranje u proizvodnju i stimulisanje potrošnje droge. kontrolišu je i danas. a u novije vreme Čečeniju i Albaniju.u Aziji na Tursku. "Rojal Benk of Kanada". Kolumbija. Jedna od bitnih tačaka. Ekvador i Bolivija. U pojedinim zemljama. je Monako. Turska. Londonu. "Berklis Benk". To je slučaj sa pakistanskim predsednikom Ali Butom i italijanskim premijerom Aldo Morom. Proširila se i osnova korisnika droge. "Hong Kong end Sangaj Benk".

koje su direktno prerađivale pakistanski opijum. Ako vam ovo zvuči neverovatno. koja bi utvrdila kako je došlo do pomenutog curenja. usledila je kazna u vidu likvidacije njegove supruge. kao i Norijega. jer je tečnost iscurila iz kočnica njenog rovera. primat u preradi su preuzele laboratorije u Turskoj i Libanu. sa samo jednim ciljem. Signal za likvidaciju princeze Grejs uhvatila je prislušna služba britanske armije na Kipru. preko masonske lože P2. pa se droga iz Francuske bez problema transportuje dalje u svet. U jednom trenutku. Shvatićete da posao vredan pet stotina milijardi dolara godišnje ne priznaje prepreke. Sirovi opijum iz "Zlatnog Trougla". princeze Grejs. pedesetih i šezdestih godina. Dosta laboratorija je bilo u Afganistanu (sedamdeset i sedam odsto ukupne svetske proizvodnje opijuma). Sa dolaskom talibana na vlast. kao što je to nekada funkcionisalo u okviru Francuske veze. Ona je poginula u saobraćajnoj nesreći. Do danas je taj automobil pod paskom francuske policije i na njemu nikada nije izvršena stručna ekspertiza. mada još nisu dostigle nivo i obim koji su imali Francuzi na vrhuncu moći. 145 . proučite mehanizam proizvodnje i distribucije droge. sledi prva prodaja. Tu se opijum prerađivao u heroin. koje nije poslušao. ne postoji granica. Zadnju deceniju. Kada se završi berba sirovog opijuma. Mehanizam proizvodnje i trgovine drogom počinje na poljima maka divljih plemena Burme i Tajlanda. ni kontrola između Monaka i Francuske. Isti princip važi i za Indiju. Posle nekoliko opomena. Plaćeni su zlatnim polugama teškim jedan kilogram.Komitet 300 riste. jer Monako "živi od turizma". poznatim kao 4/10. Niko ne kontroliše ove feribote. Porodica Grimaldi je vekovima umešana u trgovinu drogom. član je Komiteta 300 i ima vrlo precizne zadatke u osnovnom biznisu Komiteta. Obaveštajni stručnjaci su procenili da je nalog stigao od Komiteta. velikih uzgajivača maka. išao je do sicilijanske mafije i francuskih laboratorija na potezu između Marselja i Monte Karla. pa se automobil survao u provaliju. deo laboratorija je prebačen u Čečeniju. formiranog u lopte mrke. da rafinise opijum u heroin. lepljive mase. gde se već vekovima na isti način plaćaju pripadnici naroda Beludžisa. pogrešio je u "računanju". gde je stvorena prva narko država na svetu. Takođe. koji sjajno neguje javni imidž simpatičnog vladara male kneževine. Princ Renije. a koje kupuje "Kredit Svis".

na teritoriji Čečenije nije važilo rusko zakonodavsrvo. koja se prala i prolazila kroz Čečeniju. prevazilazila je okvire te male republike. kao i drugi kavkaski narodi. Borbe sa Čečenima i držanje u pokornosti ovih krajeva. Oni su obrazovan i zemljoradnički sloj Čečena. a to je odigralo značajnu ulogu prilikom izdvajanja Čečenije iz Sovjetskog Saveza. kada je počela čečenska kriza. odnosno verska reda . Rodovi su izgradili vrlo složenu i vrlo funkcionalnu društvenu organizaciju. Uz pomoć kozaka i Čerkeza. a do tog vremena su bili mnogobošci. koji pripada jednom od najuglednijih rodova iz nadžibanskog tarikata. Kadirijama pripadaju ljudi koji uglavnom žive u planinskom delu zemlje. Sve do XVIII i XIX veka. Tako Čečenija postaje centar trgovine drogom. Po sticanju nezavisnosti. uvek su bili teški. ruska carevina je bezbroj puta krvavo intervenisala. Prvo. To je bio delić mnogo šireg plana. koja traži strogo pridržavanje šerijatskim pravilima. kojih u Čečeniji ima oko trideset. Zato nije čudno da je u jesen 1991 godine.nadžibane i kadirije. kao mesto u kojem će se milijarde dolara novonakupljenog kapitala u novoj Rusiji plasirati dalje i otići u inostranstvo. koja nije priznala Čečeniju kao državu. kao ni zakonodavstvo bilo koje bivše republike. koji je izvršavao Jeljcin. ili vratiti na bankovne račune 146 . pa nije čudo da je obostrano neprijateljstvo došlo do izražaja i u vreme raspada Sovjetskog Saveza i osamostaljenja Čečenije. Moglo bi se reći da je ona namerno izabrana. Kremlj je uradio sve što je mogao da Čečenija dobije nezavisnost. Dudajev je osnovao pravu mafijašku državu. Čečeni su primili islam u XIV i XV veku. a ni danas. kao član Komiteta 300. Ogromna količina novca. Islam je bitan zbog rodovske organizacije čečenskog društva. ne pripadaju radikalnoj struji islama. U Čečeniji sada preovlađuje grana muslimanstva. Ahmeda Arsanova. Čečenija je bila polazna tačka ruske carevine za osvajanje ostalih kavkaskih naroda i oblasti. oružjem. islam nije bio veliki oslonac. Svi Čečeni se dele na dva tarikata. koja poštuje versku hijerarhiju i rodovsko uredenje. Nadžibani žive u ravnicama.Dosije Omega Čečenija Cečenija je "crna rupa" kriminala i bolna rana ruske politike i države. naftom i drugim strateškim sirovinama. Jeljcin poslao u Grozni. još od XVII veka. koju je Džohar Dudajev (pripadnik tarikatu planinaca u Ičkeriji) iskoristio kada je krenuo u rat protiv Rusije. iz razloga što Čečeni ni tada. Tarikati se dele na rodove. kao svog izaslanika.

Čak se pominje ime generala Lebeda. Tada je dogovoren plan o švercu droge preko Čečenije. a u ime čečena pregovarao je lično Basajev. odnosoo rukovodstva. koji tu razvijaju poslove. Sada avganistanska droga ide preko grada Čitarava u Čečeniju. Posle pobede talibana. prošlo 147 . Krenulo se sa dopremanjem opijuma iz Avganistana. Najbliži saradnici Dudajeva kontrolisali su promet heroina i kokaina u Rusiji. u Moskvi. U centralnu službu knjigovodstva. Drugi veliki posao čečenske mafije je posao sa narkoticima. Samo u januaru 1995 godine. Dudajev je širom otvorio vrata kriminalcima. taj novac se isplaćivao u gotovini i odmah pretvarao u devize. sreo se u Cečeniji. bio je sa lažnim platnim nalozima. 9 decembra 1991 godine. pa je oko četiri hiljade njih izašlo na slobodu. posao se nastavio preko njihovih sponzora. Dogovorili su se direktno sa premijerom Avganistana. čecenska mafija samostalno kreće sa švercom i distribucijom droge. koja je sebe nazivala Prijateljstvo. Kada je uhapšen. Samo u 1994 godini proizvedeno je trideset tona heroina. stizali su nalozi za isplatu velikih suma novca nekakvim firmama. Nalozi su bili dokumentovani od strane čečenske sluzbe društvenog knjigovodstva. Droguš je ispričao da je uz pomoć falsifikovanih platnih naloga oštetio moskovsku centralnu banku za dve stotine miliona rubalja. proradile su gruzijske i litvanske veze. preko Samarkanda u Grozni. ali već krajem 1992 godine. 1996 godine. u Čečeniji je ubijeno deset hiljada ljudi. između predstavnika Dudajeva i nekadašnjih visokih funkcionera KGB-a. samo 1992 godine se na ovaj način iz kase centralne banke Rusije odlilo sedam stotina milijardi rubalja. Glavni partner grupe bio je uzbečki general Dostum. 1994 godine. U taj veliki posao bili su ukljkučeni ranogi. Jedan od prvih ukaza se odnosio na oslobađanje kriminalaca iz zatvora. Prvi veliki posao čečenske mafije. bez posrednika iz Rusije. koji je tada kontrolisao severne provincije Avganistana. Bliski saradnik generala Lebeda. Hekmatjarom. koji su tada bili van službe. Pakistana. Blagodareći potkupljivosti i lošoj kontroli rada. Tim kanalom je. gde se u tamošnjim fabrikama preraduje u heroin visokog kvaliteta. Sergej Droguš. U Čečeniju dolazi i veliki broj slovenskih. Od 1994 godine. heroin je išao od Groznog do luke Poti. Reka opijuma potekla je u Grozni. Kroz Gruziju. Po proceni eksperata.Komitet 300 rukovodilaca u Moskvi. Tim poslom je ruko vodila posebno oformljena gmpa. Po zvaničnim podacima. 1992 godine. Prva linija transporta vodila je do Bejruta. nečečenskih kriminalaca. od strane centralne službe knjigovodstva. sa Aslanom Mashadovim. održan je sastanak u "Podmoskovlju".

poletali su transportni avioni sa oružjem. iz dislociranih ruskih baza u Istočnoj Evropi i Mongoliji. Tvrdi se da je samo 1992 godine nestalo oko tri i po miliona tona nafte. da je 1992 godine na taj način nestalo pet milijardi rubalja. Nafta je isporučivana stranim kompanijama. To oružje prebacivano je u Abhaziju. ne samo na "vruće tačke" bivšeg Sovjetskog Saveza. poslužila kao kanal za prodaju oružja Iraku. takođe. koje novac za nju nisu upućivale u Cečeniju. 148 . Od avgusta 1992 do avgusta 1994 godine. a na čelu je Čečenija. Čečenija je postala centar iz kojeg se slalo oružje. Čečenija je. Jaragi Mamodajev. jer to Rusija zbog embarga nije mogla zvanično da čini. Lično je maršal Šapošnjikov dozvolio da se Cečeniji prodaje oružje po nižim cenama. već je 1993 godine slala naftu iz Sibira na preradu u Čečeniju. Jedan deo Čečenske droge se širio Evropom i preko sicilijanske mafije i kosovskih Albanaca. Nagorno-Karabah i u otcepljene zemlje bivše Jugoslavije. Sve ovo navodi na zaključak da Čečenija. nego i u Evropu i na Bliski Istok. da je sigurno da nisu mogle stići u Čečeniju bez dozvole najviših instanci "Ministarstva odbrane" Rusije. u Grozni su stizali vojni viškovi raketnog sistema "Grad". nisu stvorili mogućnost iz koje se izrodilo zlo i pogodilo samu Rusiju. U periodu od 1992 do 1993 godine. Ovim poslom su do kraja 1994 godine rukovodili direktno pojedini članovi "Ministarstva inostranih poslova" Rusije. sa aerodroraa u Groznom. čečenska mafija trguje i naftom. Rusija ne samo da je zatvarala oči pred ovakvim izvozom nafte. jer joj je cena bila niža od trideset odsto u odnosu na berzu. Sedamdeset posto ruske trgovine drogom pripada srednjoj Aziji. ali je reč o tolikim količinama oružja. Četvrti veliki posao čečenske mafije je šverc oružja. nelegalni poslovi. odlaze mimo zvaničnih kanala i "Lukoila". ne bi bili mogući da odredeni ljudi iz vrhova u Moskvi. Nafta je tražena. kao i svi ogromni. koje se proizvode u kaspijskora regionu i Čečeniji.Dosije Omega petnaest tona heroina. nastojeći da stvore od Čečenije zemlju u kojoj mogu da rade šta hoće. iz magacina u Istočnoj Nemačkoj. Velike količine nafte. Radilo se vrio drsko. Ministarstvo bezbednosti Rusije tvrdi da je operacijama sa naftom rukovodio zamenik premijera. Sem droge. već je on išao drugim kanalima. Tri tone heroina idu kroz Abhaziju. redovno i svakodnevno. Šapošnjikov je kasnije demantovao da je znao za ovu trgovinu. što je bio lični kanal Basajeva. U tom poslu su učestvovali predstavnici ruske vojske i države." Sam Mamodajev je jednom prilikom neoprezno izjavio.

broj ovisnika od heroina u Iranu. pojavio dvojnik koga je pripremio i kontrolisao MI6. proizvodnja opijuma u Iranu je iznosila preko šest stotina i pedeset metričkih tona. koji su imali saradnike u istim krugovima u Americi. britanska narko oligarhija nije mogla da dozvoli. dostigao je stravičnih dva mili149 . bilo je nepredviđenih incidenata. Iranski šah Pahlavi pokušao je nasilno da prekine ovu liniju. presecali velike pošiljke droge. na jednom malom aerodromu opkolili krijumčare. jer je droga iz "Zlatnog Polumeseca" išla kroz Iran. Taj posao je za Komitet 300 obavila Amerika. Uskoro su protiv Pahlavija započete akcije na planu potkopavanja njegove vlasti. Takav slučaj se desio u novembru mesecu 1991 godine. ostvarivim. popularnog u Holivudu pod imenom "meksički braon". Kada su pristalice Homeinija zauzele američku ambasadu u Teheranu. glavni meksicki izvozni "artikal" za Ameriku. jedna od službi pod kontrolom Komiteta. koji je živeo u egzilu.Komitet 300 Vratimo se heroinu pod kontrolom Komiteta 300. kada su agenti meksičke policije za borbu protiv narkotika. Ima onih koji tvrde da je "NAFTA" stvorena prvenstveno zbog toga da olakša unos droge u Ameriku. koja donosi novac i moć. koji nisu znali za ovaj dogovor. Sličan slučaj se desio u Iranu. Tursku i Liban. Da su to Amerikanci učinili. Narkomanija je bila ozbiljan problem u Iranu. Naravno. priliv oružja iz Amerike u Iran nije obustavljen. koji je meksicki predsednik Galtijeri zataškavao svim silama. Ajatolah Homeini je vrlo tajanstvena ličnost. U istom periodu. umešani neki krugovi meksičke vlade i vojske. u okviru fizičkog i mentalnog zdravlja. sa milion ovisnika od droge. Mnogi tvrde da se umesto pravog Homeinija. a u prvom trenutku to mu je pošlo za rukom. Gubitak tako velikog proizvođača kao Što je Iran. britanska obaveštajna služba. U njegovu proizvodnju i transport u SAD. kada su policijski organi. Tog frenutka se pojavila grupa meksičkih vojnika i nemilosrdno poubijala policajce! Bio je to ozbiljan incident. jer je ovo bio prvi slučaj da u okviru Šeme Komiteta 300 ima nesuglasica i sukoba oko ključne aktivnosti. stvorio je uslove za nesmetani uvoz roba preko granica. pa samim tim i droge. bili su. čineći planove na razbijanju nacija. misleći da ovi tovare marihuanu. Iznenadili su se kada su videli da se u avion ubacuje heroin. U 1984 godini. Meksiko je počeo da proizvodi male količine heroina. Homeini je bio vrlo tolerantan prema proizvodnji opijuma. Homeini bi obustavio isporuku opijuma Britancima. Trgovinski sporazum "NAFTA". što je ovu zemlju skoro izjednačilo sa proizvodnjom u "Zlatnom Trouglu".

Uskoro su u sedište CIA. počeli da stižu njegovi dokumentovani izveštaji o trgovini drogom u "Zlatnom Polumesecu". Kada je postavljena bomba pred američku ambasadu u Islamabadu. Vilijem Bakli. čak i Pakistanu.Dosije Omega ona ljudi. dugoročno razvijanje proizvodnje i distribucije. Bakli je odao čitavu mrežu svojih doušnika i agenata DEA na terenu. Komitet 300 ga je osudio na smrt zbog njegove predane borbe protiv narko mafije. Put kokaina Kokain je neprikosnovena droga u Južnoj Americi. Podvrgnut strašnom mučenju. Onda je CIA uradila nešto što krši sve principe tajnog rada i njenu sopstvenu proceduru. vršio je obimnu istragu i praćenje puteva droge u Libanu. Tako se Bakli ponovo našao na službi u Bejrutu. najveći izvozni artikal Jamajke bila je "gandža". Iranu. Mohamed el Huili. Njen uspon i razvoj datiraju od tridesetih godina ovog veka. čiji je identitet bio otkriven. Bakli je kidnapovan u Bejrutu. u Lengliju. Na njihovim ogromnim posedima ropstvo se zadržalo do duboko u devetnaesti vek. već droga. od strane muslimanske milicije. Tada je britanski kapital naglo krenuo u osvajanje zemalja Južne Amerike. Kolmen tvrdi da je razlog droga. kojim je rukovodio general sirijske obaveštajne službe. U jednom trenutku. koje će trajati vekovima i koju će iz senke kontrolisati one iste porodice i porodične banke koje to rade u protekla dva veka. Bakli je povučen nazad u SAD. Neverovatno je kako savršeno funkcioniše sistem zaštite ovih moćnih porodica i koliko je bogatstvo i moć skoncentrisana u uskom krugu. učmali kontinent? U svojoj knjizi. Procena je da je samo petnaest porodica u Britaniji kontrolisalo većinu bogatstva imperije u zadnja dva veka. Šah Reza Pahlavi nije bio jedina žrtva Komiteta. šef stanice CIA u Bejrutu. Procena je da je investicija bila veća od jednog triliona funti! Šta je bio razlog tolikih investicija u jedan zaostali. Ponovo je na teren poslala agenta. a osnovna proizvodnja nisu bile banane i kafa. a zatim je likvidiran. a CIA je pustila da njihov agent bude žrtvovan. moćnija varijanta mari150 . jer njegov status i delovanje više nisu bili tajna. Južnu Ameriku i Karipski basen kontrolisali su ser Čarls Beri i porodica Čemberlen.

sa šezdeset i pet odsto svetske proizvodnje. poklopilo se (kakve slučajnost) sa ulaskom Kali kartela u igru. jer njega vode "biznismeni". Medelinski kartel. borac za tradicionalne moralne vrednosti i hrišćanski fundamentalista. nezaobilazna karika za pranje novca. kako bi ceo svet video delovanje pravde protiv narko bosova. Njihova tržišta su Njujork. jedan u Medelinu. borci za slobodu pokreta M 19. bilo je jasno da iza M19 stoje svemoćni narko baroni. pre liči na hotel sa četiri zvezdice. Način vodenja poslova odigravao se "kao na filmu". Ovi poslovni ljudi se drže vrlo diskretno i sem toga nikada nisu pokušavali da kokain unose i prodaju na Floridi. nego na kaznionicu. podeljeni u dva velika kartela. "jastreb" američkog Senata. pa su "gospodari iz senke" odlučili da veću pažnju poklone kartelu iz Kalija. paradiranja i razbacivanja novcem. koji iz ovih zatvora i dalje vode svoje poslove. Takođe. a drugi u Kaliju. naravno. čiji idejni tvorci su Dejvid Rokfeler i Henri Kisindžer. uz pomoć trgovinskog pakta poznatog kao "Inicijativa karipskog basena".Komitet 300 huane. i njenog šefa Vilijema Kejsija. ne smeta da bude omiljeni 151 . Snaga narko kartela je tako velika. Onima koji poznaju zbivanja u ovoj zemlji. U Južnoj Americi. tradicionalno heroinska tržišta. Njihov "direktor operacija" bio je famozni Pablo Eskobar. Njen izvoz u Ameriku održao se do danas. Zavedeno je vanredno stanje u zemlji. Centar te aktivnosti na kontinentu je Kolumbija. To mu. Horhe i Fabio. sa dvadeset i šest odsto i Bolivija. krenuli u otvoreni napad na državne institucije. zatvorski čuvari čine svojevrsnu gardu narko bosovima. ultrakonzervativac. Sa Eskobarom i braćom Očoa postignut je sporazum da navodno budu uhvaćeni i osuđeni na zatvorsku kaznu. tradicionalan i brutalan. da su u jednom trenutku gerilci. Kartel iz Kalija pogodniji je za saradnju. "Zatvor" u kome su se našli. su prevaziđene. vojsku i policiju. ali to je bio deo dogovora. kao i vojnih krugova koji su sa aerodroma u Panami prebacivali oružje "kontrašima" u Nikaragvu. Nema pucnjave i spektakularnih likvidacija. Uklanjanje neposlusnog Manuela Norijege i invazija Paname. vodila su brada Očoa. Panamske banke. izbacili su za izvesno vreme Panamu iz ključnog lanca. Kampanju protiv Norijege započeo je Džesi Helms. Uklanjanje Norijege. nekada Ijubimca CIA. Los Anđeles i Hjuston. na kojima je kartel iz Kalija ušao u osvajanje klijenata i skoro dostigao prihode od heroina. proizvodnja i trgovina drogom je odlično organizovan porodični posao. Peru. sa devet odsto. koji se nemilosrdno obračunavao sa svima koji su mu se našli na putu.

Tako je promena "poslovnog partnera" u Panami bila brza i jeftina: svega sedam hiljada mrtvih panamaca i par milijardi dolara štete. Krastavac i paradajz se prosipao na odredištu.Dosije Omega saradnik Arijela Šarona. postala jedan od ključnih karika u transportu droge sa Bliskog Istoka u Evropu. da po svaku cenu dođu do sledeće doze. izraelskog "jastreba". u narkomanske ovisnike. Jedno od prvih je da se proizvođači acetnog anhidrida. Da trgovinu drogom organizuju i vode države. policije i doušnika. Droga je proizvod koji ostvaruje dve ključne funkcije Novog svetskog poretka. predlagali su sasvim logične mere da se ono suzbije. bilo da su to samoposluge ili baze NATO pakta. Slično je i u drugim 152 . Tako je otkriveno da je velika bugarska transportna kompanija "Kinteks". idealno sredstvo za transport droge kroz Evropu. Bezbroj puta je dokazano da su ove oznake za neometan prolaz. ključne hemikalije za proizvodnju heroina. Navodna borba protiv droge u zemljama zapadnog sveta je farsa. što pre dostavila korisnicima u Zapadnoj Evropi. Sadržaj tereta garantuje pošiljalac robe. kada je u kamionu pošiljka vredna milione maraka. nije izvodljivo zaustaviti proizvođače droge? Odgovor je vrlo prost. nekada veliki proizvođač baštovanskih proizvoda. obavezu na strogo vođenje poslovnih knjiga. Ceo sistem TIR zamisljen je u cilju izbegavanja kontrola. Oni kojima je stalo da se spreči zlo. Drugi predlog je da se ukinu TIR tablice u kamionskom transportu. droga pretvara veliki broj ljudi. bivšeg generala i ministra. što se može brzo nadoknaditi. carinskih organa. i to papirima koje vozač nosi sa soboro! Ovaj sistem je navodno izraišljen da bi se kvarljiva roba. jer ko će da vodi računa o povrću koje vredi par hiljada maraka. ma koliko zvučao strašno. koji imaju samo jednu životnu želju. jer bi tako bilo lako pratiti kuda se krece ovaj agens bez koga nema proizvodnje droge. Ona donosi enormne. Osim toga. faks poruka. potvrđuje zdravorazumsko pitanje: Kako je moguće da uz sve moderne oblike praćenja na zemlji. njene službe i moćne tajne organizacije. jednog od najvećih trgovaca oružjem u Centralnoj Americi i Kolumbiji. Nije slučajno da je zato baš Bugarska. bez kontrole na usputnim granicama. u okviru Evropske ekonomske zajednice. zapravo veliki prevoznik heroina širom Evrope. uz neograničene mogućnosti snimanja telefonskih razgovora. u svim zemljama sveta. neoporezovane i neevidentirane profite. u prvom redu voće i povrće. Ogromna sredstva i ljudski potencijali koriste se da bi se zaplenilo deset odsto svetskog prometa droge. u vazduhu i svemiru.

a kada stigne do potrošača. Na primer. otkrio kako se pravi sintetički ergotamin. prosto rečeno. Proizvodnja ovog preparata košta manje od jednog centa po kilogramu. razni muzički trendovi i novi oblici populame subkulture. jer je navodno najbezopasniji za upotrebu. Grosistima se kilogram prodaje za dvadeset hiljada dolara. za koje se zna da se u njima vrši ukrcaj droge? Posebnu opasnu grupaciju čine legalne farmaceutske korporacije. Lakše je pregledati dokumentaciju stotinu brodova u luci. policijskim organima je zabranjeno da pregledaju brodsku dokumentaciju dok je brod u luci! Naravno. agentima DBA je zabranjen ulaz u Hong Kong. a po zakonima te države. Drugi primer je proizvodnja valijuma. u apoteke. odnosno lekova koji imaju ista ili slična 153 . Naravno da legalni proizvođači droge. kao sredstvo "oslobadanja od konvencija". ili neku od desetina drugih. "Tavistok" institut. Kompanija "Hofman la Roš" je najveći proizvođač C-vitamina na svetu. gde droga zauzima značajno mesto. droge za smirenje. Troškovi kompanije za proizvodnju valijuma su tri dolara za kilogram pilula. još jednu od svojih firmi za definisanje novih potreba ljudi i stvaranje novih umetničkih i kulturoloških trendova. C. koji napuštaju luku Hong Kong. Valijum proizvodi švajcarski farmaceutski gigant "Hofman la Roš". Šangaj.stvaranje novih. kako bi se stvorio prostor za već definisan dvosmerni način delovanja . švajcarski "Sandoz". pogotovo centrima za distribuciju droge. Ovi trendovi služe. da se sačekuju i pregledaju stotine brodova. "hipi pokret". stoji iza velikih društvenih pokreta kao što su "Era Vodolije". za ispiranje mozga railiona ljudi širom sveta. Valijum je inače lek koji se u Americi i Evropi prodaje u ogroranim količinama. Makao. zaustavljanje brodova i pregled tereta na pučini predstavlja sasvim drugu proceduru u okviru pomorskog prava. Koliko bi to patrolnih brodova i Ijudstva bilo potrebno. Slično je i sa svakim drugim medicinskim preparatom. Varburg"). nego teret jednog broda na pučini. ili stvaranja novih negativnih utopija. moćna mašinerija Komiteta 300 finansirala je projekat preko jedne od svojih banaka ("S. cena kilograma valijuma je pedeset hiljada dolara.Komitet 300 zemljama sveta. u svetu. koje proizvode sintetičku drogu. Tako je jedna od najvećih farmaceutskih kompanija na svetu. enormnih profita i zombiranje čovečanstva. Angažovala je "Tavistok" institut i "Stanford Riserč". Kada je jedan od njenih hemičara. odgovoraa za uvođenje LSD-a u novi "stil života" desetina tniliona ljudi. "mozak" Komiteta 300. prvenstveno u Americi. a prodaje se uz profit od deset hiljada odsto. Albert Hofman.

preko koje se ogromne količine zlata šalju na berzu u Hong Kong. toliko moćan da je skoro neraoguće prodreti i identifikovati šta sve kontroliše. a novac nose ručno. jer je bio "nepodoban".svega narko kartel. od kojih je poznat "CHIPS" sistem (akronim od "Clearing House Intemational Payments Sistem"). Kroz "Amerikan Ekspres". vlasnik je "Trejd Development Benk". Biće razotkriven makar jedan deo ogromnog sistema prevare i prikrivanja. Pametno. i milione mesta gde se čekovi mogu upotrebiti za plaćanje. U kombinaciji sa "SWIFT" sistemom. Komitet 300 je pre. transakcijama prljavog novca je teško ući u trag. oni su iznad krivičnog zakona. profita i funkcionisanja celokupnog sistema. "Kredit Svis" i "Hong Kong end Šangaj Benk". Ovaj sistem koristi dvanaest velikih banaka. zapravo stvara idealne mogućnosti za pranje novca. Izmišljeni su i funkcionišu elektronski sistemi za pranje novca. koji su zapravo novac. male bande. Predsednici ove kompanije uvek su iz redova Komiteta 300. Dobro zaštićeni svojom političkom moći. Kroz svoju svetsku mrežu. smešten u "Burouzu". Veliki igrači. Možda su za sada nedodirljivi "Dreksel Burnhem". ali će i njih jednog dana zadesiti sudbina "BCCI" banke o kojoj sam govorio. aristokratskim poreklom i ogromnim sumama novca kojima raspolažu. ili one koji se ne pridržavaju strogih pravila podele tržišta. Oni koriste riskantne metode. koji je takođe u Americi. lako se pere novac od droge. U ruke pravde padaju sitni trgovci drogom. u Njujorku. u banke gde će se obaviti "pranje". vlasnici mreže na svetskom nivou. koji će se legalno pojaviti kao pokriće za izdate čekove. gde se nalaze najveće banke i računovodstvenc firme. zar ne? Poslovanje "Ameriken Ekspresa" nakratko je istraživao američki javni tužilac Edvin Miz. radi isplate prodavaca opijuma. individualci i konkurencija. među njima "Hong Kong end Šangaj Benk" i "Kredit Svis". niti će ikada doći pod udar zakona.Dosije Omega dejstva kao prirodne droge. kao i svoje članove koji žele da se osamostale. Veliki narko bosovi često prijavljuju konkurentske dilere droge policijskim organima. preko njenih kreditnih kartica i putničkih čekova. "Amerikan Ekspres" je umesan u sve poslove Komiteta. Robu prevoze na način koji se može otkriti. Između ostalog. 154 . ne spadaju u kriminalce. nikada nisu ugroženi. ali je brzo morao da napusti istragu i posao. Velika snaga i prednost "Ameriken Ekspresa" leži u tome što je ova privatna kompanija dobila pravo da štampa putne čekove. Jedna od značajnih finansijskih institucija Komiteta 300 je i "Ameriken Ekspres".

obrazovanje. pokazaću primerom. Ova knjiga bi ličila na telefonski imenik. Vrh piramide društvenih fenomena čini "globalna elita". kako bi se neke stvari odradile u miru. osnovu čine poslovne banke. Drugu stranu spektra čine "krajnja desnica". Zato ću vam pažnju skrenuti na najpoznatije i najuticajnije organizacije. medijskih kuća. Na bankarskoj su to nacionalne banke . Ili bolje rečeno. probrani pojedinci iz svih ostalih struktura. republikanci i demokrati u Americi. socijalizam i partije centra laburističkog tipa. "OECD". medicina. "Međunarodna banka za poravnanje" i "Međunarodna bankarska komisija". Kada se čini da je lakše postići cilj ubedivanjem. angažovani su. Vrh političke piramide čine članovi tajnih društava Komiteta 300. Manipulacija se obavlja uvek u više slojeva istog nivoa. isturene kada se to traži i diskretne. nezavisne i zavisne jedna od druge. instituta. Ove piramide postoje kao ispreplitane mreža. Kako to izgleda. Kada je potrebno. 155 .u Engleskoj "Benk of Ingland". "krajnja levica". ili ništa ne zna. fašizam. i engleski konzervativci. državnih policijskih i obaveštajnih službi. a konteksti njihovog delovanja pojaviće se sami. podstičuće i degradirajuće prema potrebi. državnih institucija.Komitet 300 Organizacije pod kontrolom Komiteta Stotine organizacija. dno piramide čine politički pokreti i partije. a zatim u piramidalnoj strukturi. cionizam. koji se na ivici "političke piramide" susreću sa laburistima. kao i hiljade pojedinaca. Na piramidi društvenih fenomena su oni koji formiraju globalne društvene trendove i svetsko javno mnjenje. nauka i negativni aspekti obaveštajne agencije . Na političkoj ravni. religija. nastupaju žestoko i smrtonosno. prožete i povezane. mediji. na raspolaganju su im beskrajna sredstva diplomatije i korupcije. kada bih pokušao da nabrojim sve tačke ove paukove mreže. po raznim osnovama. u aktivnostima Komiteta 300. osnovu čine biznis. vojska. Na bankarskoj piramidi. "Svetska banka". komunizam. Na političkoj piramidi viši stepen čine "nadnacionalne organizacije". Na piramidi društvenih fenomena.kriminal. Vrh bankarske piramide čine "Međunarodni monetarni fond". ličila bi na kancerogene ćelije po telu čovečanstva. kao svetske "nadvlade" i tajnih društava o kojima se vrlo malo. u Americi "Banka federalne rezerve". gde ide ka vrhu piramide.

Rimski klub je nastao od članova Morgentau grupe. seks. mason i član Komiteta 300. planera budućnosti i internacionalista svih mogućih usmerenja.Rimski klub Rimski klub se u javnosti pojavio 1968 godine. Pečeijeva knjiga "Ljudski kvalitet" je definisala doktrinu. Venecije i Đenove. 156 . Bio je jedan od izvršnih direktora "Fijata". koju je kasnije prihvatilo i političko krilo NATO pakta. Anjeli je jedan od najmoćnijih ljudi sveta. energetska kriza. ili kako doslovno kaže. Njihov cilj je da se ove ideje usvoje. i sprovede čitav niz programa kontrakulture. pripadnik porodice koja svoje korene i moć ima u Crnom plemstvu Londona. Rimski klub i njegovi finansijeri su visoko organizovana tela. Italija. Đovani Anjeli. satanizam i navodni pokreti za zaštitu prirode. Osnovao ga je Aurelio Pečei. globalista. širenje nuklearne energije i povezane posledice". Kao jedna od najvažnijih grana za formulisanje spoljnopolitičkih stavova Komiteta 300 (drugu čine bilderbergovci). zastupnika "nove nauke". Rimski klub je definisan na sastancima držanim na imanju Rokfelerovih u Belađu. na čijem čelu je veoma značajni član Komiteta i Bilderberga. Zato nije čudno da se u upravnom odboru Rimskog kluba nalaze mnogi stručnjaci za primenjenu socijalnu psihologiju sa "Tavistok" instituta. "nekontrolisani rast čovečanstva. Rimski klub je formulisao sve političke funkcije i principe NATO pakta. degradacija životne sredine. rok muzika. sa ciljem ubrzavanja inicijative za stvaranje svetske vlade. Osnovna ideja Pečeija je da se zaustavi "manija rasta". Zadatak Rimskog kluba je da stvori i proširi ideje postindustrijskog doba u Americi. stvarni ili potencijalni gubitak resursa. zaustavljanje industrijskog razvoja na Zapadu i u zemljama Trećeg sveta. U periodu od 1968 do 1972 godine. Većina visokih funkcionera Rimskog kluba pre toga je radila za NATO. hedonizam. pod kontrolom jedne svetske vlade. "Stanfordskog instituta za istraživanje" i "Instituta za socijalne odnose". koja rade direktno za NATO pakt. Planovi Rimskog kluba su: briga za životnu sredinu. kao i čitav niz stručnjaka i savetnika. Rimski klub je postao definisano telo naučnika. kontrola populacije čovečanstva i restruktuiranje sveta u pet regiona. kao što su droga.

ali ono što je sigumo je da je njegovo tridesetogodišnje delovanje na čelu Ekonomskog saveta "Atlantskog instituta" bilo ključno u formulisanju NATO strategije i njenog prelaska sa lokalnog. ono Što je bila senzacija u italijanskim novinama. Ima svoju obaveštajnu službu. Sem toga. Rimski klub ima raširenu mrežu ne samo instituta i naučnika. Italija je zemlja 157 . Naravno.Rimski klub pa čak i da NATO pakt usvoji doktrinu Zavere Vodolije. koje o Gverconiju nisu objavili ni reč. Covek koji je direktno pretio Aldu Moru. Gorado Gvrconi. zahvaljujući velikim ekonomskim projektima sa SSSR-om. a koristi rad Interpola i Mosada. Italija je sedište Katoličke crkve. Možda je Pečei ideolog savremenih iluminata. uticaj i njihove kuće za sakrivanje. Ona je prava. Pečei je generalu Aleksandru Hejgu izneo suštinu svog verovanja. U Italiji je imao pomoć lažnih masona iz Lože P2 i Crvenih brigada. i "Kraljevski institut za međunarodne odnose" (RHA). Rimski klub nije organizacija savetodavnog tipa koju čine naučnici. o čemu je 1982 godine svedočio bliski Morov saradnik. kao što su "Vašington Post" ili "Njujork Tajms". Rimski klub ima za jedan od osnovnih ciljeva. kako bi se videlo kojom brzinom se može izazvati haos i politička kriza u zemlji. evropskog. za ozbiljnije poremećaje koji se pripremaju u skladu sa planovima Komiteta 300. koga su kidnapovale Crvene brigade 1978 godine. Ovaj koncept stvoren je u Komitetu 300. američke novine. koje pripadaju Crnom plemstvu. Rimski klub je umešan u ubistvo italijanskog premijera Alda Mora. u sprezi sa svim nadnacionalnim svetskim centrima moći. a egzekutori su Rimski klub. da prihvati odluke Rimskog klnba. kao i nekadašnjeg KGB-a. na globalni plan. kao neka vrsta ministarstva spoljnih poslova. To je samo deo taktike na globalnom planu. tu žive neke od najmoćnijih oligarhijskih porodica. Od svog osnivanja. od strane terorističke grupe koju je kontrolisala paramasonska loža P2. bio je Henri Kisindžer. nije bila senzacija za velike Šampione demokratije. čiji teroristi su uživali zastitu nekih od najmoćnijih italijanskih porodica i koristili njihov novac. rušenje ustavnog poretka Italije. Takođe. koje je započeo Anjeli. U jednom razgovoru. koja ima konkretna zaduženja da izaziva i upravlja ekonomskim recesijama i potresima. kako bi se to dalo zaključiti na osnovu njenog pretežnog sastava. Ubistvom Alda Mora. zbog njegovog opiranja "nultoj stopi rasta". rekavši da se oseća kao reinkarnirani Adam Vajshaupt. koju treba uništiti zajedno sa svim velikim religijama. već deluje i kao "država u državi". predviđenoj za Italiju i druge industrijske zeralje. konspirativna organizacija. Italija je postala eksperimentalno područje.

Hteo je da od Pakistana stvori nuklearnu silu. radeći po instrukcijama Komiteta 300. na Čelu sa brigadnim generalom Herbertom Vasomom. ako budete nastavili sa svojom politikom uzdizanja zemlje. što je izazvalo dalekosežne posledice. Rimski klub je promoter zaštite prirode. posvedočila je na sudu da su i njoj pretili smrću. još jedne jake organizacije Novog svetskog poretka. Državni udar i kasniju likvidaciju Ali Buta. supruga Alda Mora.Dosije Omega ulaza droge iz Irana i Libana u Evropu. inaugurišući zakon o razvodu i abortusu. Aktivnu ulogu u likvidaciji Mora i ispunjenju planova Komiteta 300 odigrao je tadašnji američki ambasador u Rimu." Rimski klub. Ako zemlje Trećeg sveta dođu do izvora jeftine energije. ili ćete za to debelo platiti." I pored upozorenja. koju Rimski klub nije mogao da mu oprosti. Ali Buta. Ričard Gardner. Zainteresovanost Rimskog kluba za nuklearni program Pakistana. u kome se nalazila i delegacija vojne obaveštajne službe SAD-a. uspeo da nanese prve ozbiljne udarce strukturi Katoličke crkve u Italiji. stoji iza kažnjavanja pakistanskog predsednika. Kraksi je. razlozi su mnogo prozaičniji. oboren je raketom. Eleonora. a briga za čovečanstvo čisto licemerje. imalo je jedan vrlo bitan razlog. zbog uplitanja u rat u Avganistanu. Avion predsednika Ul Haka. Njenom mužu je pretila "politička ličnost iz vrhova Sjedinjenih Država". U junu i julu 1982 godine. značajnim članom Rimskog kluba i NATO pakta. Međutim. To je bila pretnja za Izrael i njegovu ulogu kontrolora Bliskog Istoka. "zelenih" i drugih pokreta. izveo je Zia UI Hak. član "Saveta za medunarodne odnose". koji štite svet od nukleame energije. generala Zia Ul Haka. Buto je napravio grešku. što je najvažniji trgovinski artikal Komiteta 300. ne samo na planu religije. koji je blisko sarađivao sa Betinom Kraksijem. U beleškama prokrijumčarenim iz zatvora. Klub je decenijama finansirao ovakve organizacije širom sveta. to će ojačati njihovu nezavisnost i izlazak iz kandži "Međunarodnog monetarnog 158 . koja je doslovce rekla: "Ili ćete prestati sa sprovođenjem svoje političke linije. Buto je zapisao da mu je Kisindžer oštro pretio: "Napraviću od vas užasan primer. kao premijer. Kisindžer i Rimski klub su krivi za smrt i prethodnog predsednika Pakistana.

Klivlend predlaže da zemlje Trećeg sveta. ponudio je "kolektivnu odgovornost". onda će potonuti u spolja izazvanu krizu i haos. Pečei ponovo insistira na (nedokazanoj) postavci da će u budućnosti doći do haosa. počev od predavanja na univerzitetima i školama. Pečei je insistirao na tezi da je "nacionalizam kao kancer u čoveku". "Stanfordskom institutu za istraživanje" i "Rand korporaciji". knjige. autor je jednog od ključnih dokumenata Rimskog kluba. "Provalija pred nama". Preporučeno je da se zaustavi dalji NASA program. u Francuskoj. Njegov saradnik i istomišljenik. tvrdeći da njihovo postojanje deluje destruktivno na razvoj ljudskog roda. U mnogim svojim govorima i javnira nastupima. Jedan od primenjenih recepata Komiteta 300 je da se stanovništvo podsaharskog regiona namerno.Rimski klub fonda". kako bi kroz njih plasirali svoje ideje. da razvijaju poljoprivredu i industriju. "Tehnotronska era". kojeg kao da je pisao Adolf Hitler. kako bi se oštro istakla opasnost 159 . odluce Čije stanovništvo treba smanjiti. kroz novine. izgladnjivanjem. Harland Klivlend. Rimski klub je odmah reagovao. film i televiziju. Jedan od karakterističnih primera je projekat koji je NASA naručila od "Tavistok" instituta. kako bi bili izvor izrabljivanja u korist "razvijenih" zemalja. autor je izveštaja. same između sebe. Suština je u oduzimanju prirodnih resursa "nesposobnim nacijama" i uskraćivanje mogućnosti zemljama Trećeg sveta. desetkuje. ukoliko svetom ne vlada jedna svetska vlada. Ukoliko ne prihvate koncept "globalnog planiranja". Ervin Laslo. Istraživanje je pokazalo da svemirski program NASA izuzetno povoljno utiče na široke slojeve stanovništva. koji ne ide u korist tih država. "Tavistok" je projekat delegirao dalje. do širenja interesovanja za razne oblasti nauke. u kome su ključne teze napad na industrijsku ekspanziju i porast stanovnistva. nazvanog "Ciljevi čovečanstva". Umesto toga. Ovaj koncept je dosledno primenjen u arapsko-izraelskom ratu. Takođe je i ovom prilikom bio protiv nacionalne države. da se utvrdi kako će svemirski program uticati na američko javno mnjenje. 1973 godine. Siromašni moraju da ostanu siromašni. a to je upravo ono što žele. Specijalizovani instituti Rimskog kluba u stanju su da dobiju i urade razvojne projekte najvišeg nivoa. i nova knjiga Aurelija Pečeija. Ovakvoj "političkoj teoriji" nije potreban komentar. na kojoj su i zvaničnici NATO-a imali svoju ulogu. U Dovilu. što bi bilo katastrofalno za planove Rimskog khtba i Komiteta 300. u vezi rešenja "jevrejskog pitanja". sa ciljem da se zaustavi tehnološki i industrijski progres SAD-a! U to vreme se pojavila knjiga Zbignjeva Bžežinskog. Član Rimskog kluba. organizovana je konferencija.

čije je težište na zabavi. To je politička organizacija. sport." Iz ovog koncepta je kasnije razvijena FEMA. On je izabrao ime za "radnički sindikat". ovaj kontrolor je Komitet 300. kao što je izabrao i njegove aktiviste i organizatore. Danas je to zabava. Naravno. Bez uvijanja. Komitet 300 je naredio Rimskom klubu da iskoristi poljski nacionalizam. koji svoje delovanje pravda navodnom zabrinutošću za ugroženost resursa i sigumost sveta. Pomoć iz inostranstva podrazumevala je i "savetničku" ulogu Džefrija Saksa. To je tehnotronska era. iako je delovanje započelo u brodogradilištu u Gdanjsku. spektaklima za gledaoce (zasićeno televizijskim pokrivanjem sportskih dogadaja). Solidarnost nije radnički pokret. koji postaju opijum za besciljnu masu".Dosije Omega da svetskim resursima nafte ne mogu upravljati te zemlje. Po oceni Bžežinskog. Ne treba zaboraviti da je Bžežinski jedan od vodećih članova Rimskog kluba. a onda ih javno rešavaju u sopstvenu korist. on iznosi osnovnu tezu da Amerika ulazi u eru koja ne liči na ništa što joj je prethodilo. da dovede do političkih promena u Poljskoj. čije reforme će Poljsku pretvoriti u ekonomskog roba SAD-a. Poznati su kao agresivni antikomunisti. Ono što će SAD činiti u budućnosti. Bžežinski predviđa: "Uskoro će biti moguće ostvariti skoro potpunu kontrolu nad svakim građaninom i otvarati dosijea. koja će sadržati i najličnije detalje o zdraviju i ponašanju svakog građanina. Ovi dosijei će stajati na raspolaganju viastima. po kojoj tajno izazivaju konflikte. seks. Komiteta 300. koja će dovesti do političke destabilizacije zemlje. pomagana iz inostranstva. koju je napisao za potrebe Rimskog kluba. "Tehnotronska era". Po. muzika i droge. izloženo je u knjizi Zbignjeva Bžežinskog. koja lako može postati diktatura. 160 . Solidarnost je tvorevina Zbignjeva Bžežinskog. Vlast će prelaziti u ruke onih koji budu kontrolisali informacije. član "Saveta za medunarodne odnose" i pripadnik poljskog Crnog plemstva. američko društvo je sada u "informatičkoj revoluciji. čiji će zadatak biti da unapred indentifikuju moguće društvene krize i razviju programe koji će se sa njima suočiti. Potpuno je u skladu sa njihovora osnovnom političkom doktrinom. Kakav cinizam. Većina vođa Solidamosti su potomci Jevreja boljševika iz Odese.stojeće institucije biće dopunjene institucijama za upravljanje pretkriznim situacijama. Nekada je religija bila opijum za mase. kako bi generisao ekonomsku krizu. već globalni kontrolori.

bio je glavni koordinator i finansijer rata u Salvadoru. uspeo da zaustavi izvoz nukleamc tehnologije zemljama u razvoju. Ova organizacija podstakla je rat oko Foklandskih ostrva. a Meksiko je imao vrlo ambiciozne razvojne planove. bio je Felipe Gonzales. ime Bernarda Levina nije na listi poznatih i slavnih. a jedan drugi član Komiteta. u prvom redu Meksiku. kao i da se iskoriste rezerve nafte koju Meksiko ima. Kisindžer je bio izvršilac. Argentina i Meksiko su saradivali na atomskom programu. Polarizacija Severne i Južne Amerike bio je plan Komiteta 300. koji je na političku scenu stupio kao posrednik u ime Rimskog kluba. Nikaragvi i Južnoj Koreji. što je osnovni cilj naftaškog lobija u senci Rimskog kluba. koji su razradili Bernard Levin i Ričard Falk. Filipinima. sadrži se u sledećoj taktici: držati osobu u neznanju oko toga gde je i 161 . "Andski plan". jednog od članova iz samog vrha Komiteta 300. a supervizor je bio Robert Anderson iz "Aspen instituta". To je nanelo štetu mnogim zemljama. između Argentinc i Velike Britanijc. Njegov Štićenik. Od stotina naučnika u SAD-u. za koji je razrađen plan. nemački kancelar i predsednik Socijalističke intemacionale. kasniji predsednik vlade Španije. Plan je razrađen u Kisindžerovoj firmi "Kisindžer Asosijcjts". Dalje rastakanje Južne Amerike takođe je sproveo Komitet 300. praćen smcnom vlasti u Argentini. koju je pisao za potrebe Rimskog kluba. ostvaren je strateški cilj da ova zemlja ostane siromašni izvor radne snage. Levin je autor knjige "Vremenske perspektive i moral". sa opravdanjem da je to ekološki opasna tehnologija. Plan je nosio bezazleno ime. Silazak sa vlasti iranskog šaha Pahlavija išao je po planu. U knjizi razmatra načine slamanja mo rala nacija i pojedinaca. koji rade pod kontrolom Rimskog kluba.Rimski klub Rimski klub se posebno angažovao na sprovođenju politike Komiteta 300 u Južnoj Americi. po kome je to trebalo da bude novi tridesetogodišnji rat. kojima su rušeni režimi u Iranu. Rimski klub je u periodu od 1986 do 1991 godine. koja tobože ilegalno radi u Americi. izuzimajuei Izrael. Ali on je izuzetno važan. kao tvorac planova. pod vodstvom iskusnog lorda Karingtona. kroz strategiju terora. bazirane na jeftinoj atomskoj energiji. a za njegovo sprovodenje bio je nadležan Henri Kisindžer. Što se tiče Meksika. Južnoj Africi. Foklandski rat prouzrokovao je štetu i drugim zemljama Južne Amerike. ekonomskim haosom i političkim potresima. U prvom redu je to bio građanski rat u Salvadoru. "Jedna od gtavnih tehnika za slamanje morala. Vili Brant.

zajedno sa širenjem kontradiktornih vesti. Ovde ću navesti samo neke. čak i oni pojedinci koji imaju jasne ciljeve i spremni su na rizike. Volter A. Homeini je godinama pripreman od strane MI6 (britanske obaveštajne službe) u Parizu. Elizabet Midžli. stvarajući u njihovim redovima fundamentaliste i televizijske propovednike. agent KGB-a i član Komiteta 300. Tu su još i Frenk M. predsednik Socijalističke. Han iz kongresne službe za istraživanje. producent "CBS"-a. direktor "Rasel Sejdž fondacije". Ključni čovek Rimskog kluba u Americi je senator Klejbom Pel. bez obzira kakva su. B. svi mediji u Americi su preplavljeni emisijama koje su opravdavale "pravedan hrišćanski rat protiv Iraka". Gabrijel Hejg iz "Hanover Trast banke". ako česte oscilacije između oštrih disciplinskih mera i obećanja o dobrom tretmanu. Kada je počela agresija na Irak. koji su se uspešno borili za cionistički Izrael. lažne mesije i oni koji znaju bolje od drugih šta je dobro za njih. ugledni ekonomisti. pretsednik američkog ogranka Rimskog kluba i "Svetskog fonda prirode" princa Filipa. supruga engleske kraljice. Tada se obično prihvataju rešenja koja nudi "autoritet". Milton Kac iz "Fordove fondacije". Rasel Trejn." Demoralizacija ima za cilj prihvatanje ponuđenih rešenja. Giford. Gvido Goldman sa "Aspenovog instituta". Pod ovim uslovima.internacionale. predsednik senatskog potkomiteta energije. Propovednik Bil Graham se molio zajedno sa predsednikom Džordžom Bušom. Uz to. Vili Brant. Mnogi članovi Rimskog kluba su u isto vreme članovi i drugih institucija i društava. Averil Hariman (sada pokojni).Dosije Omega šta može da očekuje. En Četam i Daglas Ros. a njihova imena ćemo sretati u više navrata: Dejvid Rokfeler iz "Cejz Menhetn banke". R. Ovaj princip najčešće primenjuju navodni spasioci nacije. ostaju paralizovani jakim unutrašnjim konfliktom oko toga šta da urade. kako bi se pojavio kao spasilac i harizmatski vođa. po svom karakteru genocidna. izuzetno cenjeni član Komiteta 300. Poter. tada pojedinac prestaje da shvata da li neki plan vodi ka cilju ili ne. predsednik Izvršnog odbora "Sindikata radnika autoindustrije". čine strukturu situacije nejasnom. koji šalju smrt drugima. Rimski klub je vodio karapanju protiv hrišćanskih crkava. ili "harizma". Ovo licemerno hrišćanstvo pokazuje samo koliko ga malo ima u srcima onih. Boris Jelcin je iz slične škole. Irving Blustoun. Pokazuje i generalno stanje duha u Araerici. u kojoj je Rimski klub uspešno sproveo svoje ciljeve. direktna veza Komiteta sa 162 . neposredno pre nego što su "tomahavci" i avioni poleteli na Irak.

genocidnim i brutalnim "teorijama" maltuzijanskog tipa. Tu je i Ketrin Graham. sada su ostvareni. koje je Komitet 300 imao u vezi slabljenja Rusije. kako bi se video njihov prijem u javnosti. i ved spomenuti američki ambasador u Italiji. ako se ono ne prikloni "Atlantskoj alijansi" (svetskoj vladi). jednog od najvećih američkih osiguravajućih društava. Ideja je bila da se zemljama Varšavskog pakta ponudi približavanje Zapadu i svetskoj vladi. U knjizi citira reči Feliksa Đeržinskog. njegov organizator i spiritus movens. Stoji iza. Pečei i Rimski klub su predvideli sukob vojno-naučnotehnoloskog korapleksa u Sovjetskom Savezu i Zapada. oženjen u jednoj od najstarijih porodica Crnog plemstva Venecije. Rimski klub takođe upravlja i stotinom časopisa širom sveta. koje je ovaj izrekao u razgovoru sa Sidnijem Rejlijem. inače jezuita i mason trideset i trećeg stepena. Pol G. Planovi. Najpoznatiji od ovih instituta su "Huverov institut" i "Heritidž fondacija". doneto je više dekreta iz arsenala Komiteta 300. Hofman iz "Njujorškog životnog osiguranja". koji su rezultirali odvajanjem jednog broja republika. u svojoj knjizi "Bezdan pred nama". jedan od tvoraca Bilderberškog kluba. Elaborirajući tobožnji strah od propasti čovečanstva. Aurelio Pečei. kao što to radi i "Tavistok" institut. koje streme ka jednoj svetskoj vladi i kroz nju ka neograničenoj vlasti nad svetskim resursima i stanovništvom. kako bi kroz njihov rad formirao javno mnjenje u vezi određenih pitanja. čiju poziciju je nasledio Kisindžer. u kome će događaji poprimiti ubrzani tok. Rejli je bio agent MI6 u Rusiji. zapravo Komiteta 300." Potpuno odsustvo poštovanja preraa ljudskom biću rezultiralo je rasističkim. Jozef Retinger. Jedan od osnivača Rimskog klttba. predviđeni su u Pečeijevoj knjizi. ili pomaže. Tamo je u ime Komiteta 300 bio pomoćnik Lenjinu i Trockom. vlasnica "Vašington Posta". 163 . Feliks Đeržinski kaže: "Za mene ljudi nisu ništa drugo nego mozak na jednoj strani. Dok je Boris Jelcin bio na vlasti. Rusija i njeni unutrašnji problemi. a fabrika govana na drugoj. razotkriva pravo lice Riraskog kluba. Ričard Gardner. što mu je odmah otvorilo vrata Bele Kuće. za vreme Oktobarske revolucije. Komitet se nalazi na poziciji daljeg delovanja. osnivača i prvog šefa Čeke.Rimski klub Kremljom i Belom kućom. Nadara se da će taj trend biti zaustavljen sa dolaskom novog predsednika Putina. nebrojene institute.

Predložio je francuskom pretsedniku vlade. Ovaj plan je Retingeru doneo etiketu agenta Vatikana. počeo je kampanju 164 . koje će diktirati i primenjivati moćne ekonomske i vojne mere. U to vreme je pristupio jezuitskom redu i ozbiljno se posvetio ispunjenju svojih životnih ambicija. koja se nalazila u Londonu. prijavio se za akciju komandosa i padobranom skakao u okolinu Varšave. koje je vodilo do osnivanja Saveta Evrope. a radio je za poljsku vladu u egzilu. od strane moćnih multinacionalnih organizacija. Jedan od onih koji su shvatili potrebu za definisanjem novih pravaca bio je Jozef Retinger. Zbog ovako hrabre i uspešne karijere. Mađarske i Poljske. plan za ujedinjenje Istočne Evrope. Klemanso nije verovao u plan. Sa sedištem u Strazburu. koji je podrazumevao spajanje Austrije. 1949 godine. Nju je proizvela promena na međunarodnoj političkoj i ekonomskoj sceni posle Drugog svetskog rata. izvršni komitet Saveta bio je Retingerova prva platforma sa koje je lansirao svoje ekspanzionističke ideje. Retinger je aktivno učestvovao kao politički savetnik generala Sikorskog. Znajući da se kontrola nad svetskim zbivanjima ne može ostvariti bez SAD-a. Retinger je verovao u veće jedinstvo Evrope. koja ga je pratila do kraja života. pod kontrolom nadnacionalnih moćnih organizacija. Mislio je da će takve organizacije biti imune na kratkotrajne ideološke konflikte koji izbijaju između vlada. Još od vremena studentskih dana na Sorboni.Bilderberg Ideja Bilderberg sastanaka ima korene u pedesetim godinama veka. Zapadnom svetu je trebao nov koncept i udruživanje snaga pred nadolazećom komunističkom pretnjom sa Istoka. nametnutih ovim okvirima. pedesetih godina bio je u stanju da kontaktira sa brojnim visokim vojnim i političkim ličnostima. Jedno od Retingerovih priznatih dostignuća bilo je osnivanje Evropskog pokreta. Njegov cilj bio je ujedinjenje sveta. kao tripartitne monarhije pod vođstvom jezuitskog reda. Žoržu Klemansou. koji svoju inspiraciju vuče iz Vatikana. u vojnim i u ekonomskim okvirima. U Drugom svetskom ratu. Verovao je da ove razlike može dovesti u sklad. Iako je imao pedeset i osam godina. stvarajući tako jedinstvo i veze između zemalja. Bez razmišljanja je odbio Retingerovu ideju.

koje se bavilo obaveštajnim radom za "I. a u njima učestvuju isključivo oni koji su pozvani. 1937 godine. Oženio se holandskom princezom Julijanom. podsticajnoj za slobodne i iskrene diskusije. Posle rata radio je u naftnoj industriji. Sastanci su strogo zatvorenog tipa. Tako će razvoj Evrope postati važan politički cilj za američke političare. osnivači su predvideli da se učesnicima ne nameću stroga proceduralna pravila u funkcionisanju sastanaka."u neformalnoj atmosferi. Ne donose nikakve zaključke na svojim godišnjim sastancima. koji posle upoznavanja nastavljaju kontakte i posle završetka sastanka. Pažljivo osmišljavajući svoje poteze. a kada je počeo rat. kome je predsedavao princ Bemard. održan je u "Bilderberg" hotelu. Kasnije je radio u odelenju "NW7". Zbog toga su mere obezbeđenja izuzetne. Ideja je prihvaćena sa oduševljenjem i princ Bernard se odmah angažovao da obezbedi podršku u Americi. jer je bio glavni akcionar "Šela".'u Osterbeku. a njih ispunjava zemlja domaćin. Farben". kako bi se učesnicima garantovala potpuna lična sigurnost i omogućilo im se da sastanke održe efikasno i u miru. Prvi sastanak. politike. Princ Bernard je rođen 1911 godine. Ulažu se ozbiljni napori da sastanci budu opušteni. Tako se ovaj bivši nemački SS oficir i špijun. sa lordom Viktorom Rotšildom. kao i u moćnoj svetskoj firmi "Sosijete Ženeral de Belžik". Holandija. Retinger je predložio Bernardu održavanje tajne konferencije. princa Bernarda. Nema glasanja i ne sastavljaju se rezolucije na kraju sastanka. obrazovanja i medija. supruga holandske kraljice Julijane. što će ih izvući iz njihove političke izolacije. na kojoj će učestvovati lideri zemalja NATO pakta. Na sastanku će svaki učesnik slobodno iznositi svoje mišljenje. Od početka. Sastancima prisustvuje oko stotnu i petnaest učesnika. Princ je zauzimao važno mesto u naftnoj kompaniji "ŠeJ oil". Od 165 . u neraačkoj porodici Lup-Bisterfeld. a ne institucije na čijem se čelu nalaze tog trenutka. G. našao na odgovomoj funkciji u komandi savezničkih snaga. bez obzira da li će biti učesnici sledećeg. Učesnici su bili eminentne ličnosti iz sveta industrije. svi oni koji na neki način mogu da doprinesu unapređenju ciljeva Bilderberga. Retinger je za ovo zainteresovao svog bliskog i modnog prijatelja. holandska vlada je izbegla u Britaniju. koji će u otvorenoj i iskrenoj diskusiji razmatrati medunarodne odnose iza zatvorenih vrata. Svi učesnici su predstavljaju sebe. od 29-og do 31 maja 1954 godine. U toku 1952 godine. bez prisustva medija. bilderbergovci nisu telo koje je tvorac neke politike. sa ciljem razvijanja ideje "Atlantske zajednice".Bilderberg za stvaranje "Atlantske zajednice". Formalno.

Kristofer Gil postavio je pitanje: "Neka nam ministar odbrane objasni." Opozicioni članovi Parlamenta nisu ga ostavili na miru. Savetničke grupe i počasnih generalnih sekretara. Na zasedanju Parlamenta.. a ostali su iz privrede. u maju mesecu. 10 jula 1998 godine. Svi ostali troškovi delovanja Bilderberga pokrivaju se privatnim donacijama. 20 jula. u drustvu generalnog sekretara NATO-a." Džordž Robertson je odgovorio: "Odleteo sam u petak. Pol Kič. Troškovi godišnjih sastanaka su u odgovomosti članova Izvršnog komiteta zemlje domaćina. službenim avionom RAF-a. da bi prisustvovao sastanku Bilderberga u Turnberiju. vojnim helikopterom. osamdeset su iz Zapadne Evrope. ukoliko se prave. isključivo su za intemu upotrebu. neka posluži slučaj britanskog ministra odbrane. Učesnike na sastanak Bilderberga poziva Predsedavajući. a ostatak iz Seveme Amerike. postavio je pitanje: "Neka sekretar odbrane da izjavu o svom prisustvu na konferenciji Bilderberga 14-og i 15-og maja. obrazovanja i komunikacija. Vratio sam se sledećeg dana. koja spada u moje ministarske odgovornosti. kako bih učestvovao u diskusijama koje su se ticale oblasti. lorda Džordža Robertsona. finansija. Jedna trećina pozvanih su iz sfere politike. na teret javnih rashoda. poslanik Liberalno-demokratske partije. koji te teme razmatraju u okviru svojih redovnih aktivnosti.Dosije Omega stotinu i petnaest učesnika. 14 maja. Izveštaji sa sastanaka. Na sednici britanskog Parlamenta. Koliko je teško prodreti kroz koprenu tajnosti Bilderberga. sada generalnog sekretara NATO-a. poslanik Konzervativne partije. koja prevozna sredstva je koristio." Robertsonov odgovor je bio štur: "Prisustvovao sam delu konferencije Bilderberga u Ajeršajru. i koliki su bili troškovi. Procenjena visina mojih troskova za ova dva leta je tri hiljade i osamstočetrdeset funti. posle konsultacija i preporuka od strane Izvršnog komiteta. zbog službenih obaveza. gospodina Solane. Teme njihovih konferencija se misteriozno nađu na dnevnom redu drugih međunarodnih foruma." 166 .

Sve je samo razgovor. ponekad banalan i trivijalan. ko kasnije prosleđuje te predloge drugima i zašto. nego što je neformalno okupljanje svetske elite. o kojima se razgovaralo na konferenciji. Trilateralnom komisijom i "Savetom za medunarodne odnose". u zajednici sa srodnim organizacijama. kome sam prisustvovao u maju mesecu ove godine. i neka pismeno priloži dnevni red i zapisnik sastanka u Biblioteci. kroz politiku usmeravanja prosvetli u formi diskretnog diskusionog tela. 167 . C. Sećanje na Drugi svetski rat još je bilo sveže i ovaj koncept im je bio odbojan. namerno i arogantno izdižu sebe iznad domašaja javne kontrole. Dokle god elitne grupe. kao što je ova. videli su u Americi jasan zaokret ka ultradesničarskoj državi fašistickog tipa. Na prvom sastanku bio je uočljiv ideološki razlaz. Urednik londonskog "Obzervera". koji utiču na zapadne zemlje". bilderbergovci o sebi govore kao o neformalnoj grupi zamišljenoj da unapredi "bolje razumevanje snaga i trendova. korišćenjem indirektnih političkih sredstava. bitno utiče na situaciju u svetu. ili zapisnik sastanka Bilderberga. Retingerov prevashodni cilj. kaže: "Tu se ne donose odluke." Naravno da tajni modus operandi Bilderberga izaziva podozrenje javnosti. koji je pnsustvovao sastanku Bilderbergera 1977 godine. prilikom stvaranja Bilderberga. a evropski učesnici. dotle ee postojati i tajni uticaj koji ove organizacije ostvaruju. obmanuti Makartijevom propagandom. Da bi ublažili javne kritike. Makartizam je u Americi bio na vrhuncu." Pristalice teorije zavere nisu u dilemi da Bilderberg grupa.Bilderberg Tada se umešao i već spomenuti Gil: "Neka ministar odbrane da spisak glavnih tema. Vil Haton. nesvesne novih trendova razvoja hladnog rata. Njegov cilj bio je da one svetske političare. Ali konsenzus koji se tu postigne je pozadina na osnovu koje se u svetu uspostavlja politika. imao je mnogo važnije aspekte." Robertson je hladno odgovorio: "Nemam nikakvih ministarskih obaveza da vam dam dnevni red. oštro razdvajanje američkih i evropskih učesnika. koja ima pravo da zna u čije ime se tu daju razni predlozi.

Piter Rupert Karington dolazi iz porodice koja se bavila bankarstvom. kao što su "Rio Tinto Cink". Bio je i predsednik 168 . Džonson. odnose". ali održavanje sastanaka se nastavilo. On je na zasedanju. Radom Bilderberga upravlja Predsedavajući. Grupa koju sam spomenuo. bivši britanski preraijer. u zamku iz šesnaestog veka. bivšem nemačkom predsedniku. mesto Predsedavajućeg ustupio Valteru Šelu. koji i danas predsedava konferencijama. Na konferenciji 1989 godine. pokušao je da povrati poverenje delegata izjavom: "Bez obzira da li Makarti umre od metka. "Kadburi Šveps". "Amalgamejted Metal". Koncept Bilderberga nije bio nov. osnovana 1872 godine u San Francisku. Bohemijan Grouv. Izvršni komitet Bilderberga čcsto drži svoje mesečne sastankc u sedištu ibndacijc. Varburg Grup". Tu je doneta odluka da se sprovede projekat Menhetn (proizvodnja atomske bombe). Mada su slične grupe postojale. kao Bilderberg. bivšem britanskom ministru. proričem da će do vremena naseg sledećeg sastanka nestati sa američke scene. Karington je bio na direktorskim funkcijama u čitavom nizu poznatih svetskih kompanija. U prve dvadeset i dve godine postojanja grupe. generalnom sekretam NATO-a. direktor "S. inače član "Saveta za međunarodne odnose". na predsedničkim izborima 1952 godine. Zamenio ga je lord Houm od Hirsela. 1980 godine. igrala je značajnu ulogu u oblikovanju američke vojne doktrine posle Drugog svetskog rata. a njega je zamenio lord Rol od Ipsdena. u Italiji. "Berklis Benk". članu Komiteta 300 i predsedniku "Kraljevskog instituta za međunarodne. ni jedna nije privukla toliko pažnje i postala globalni mit. koja je umešana u finansijski skandal Mikele Sindone i zloglasne lože P2. Šel je podneo ostavku 1985 godine. "Britiš Metal" i "Kristis". ili bude eliminisan na tradicionalan američki način oslobađanja od 'plikova' na telu polltike. čiji je vlasnik erl Ličfild. Nalazi se u Dičli parku. "Fondacija Dičli" je kreacija Novog svetskog poretka i blisko sarađuje sa "Tavistok institutom za ljudske odnose"." Da li je uspeo da ih umiri nije poznato. koji je centar za proučavanje manipulacije masama.Dosije Omega D. lord Rol je mesto Predsedavajućeg ustupio lordu Karingtonu. sa sličnim ciljevima. Tu je Ajzenhauer izabran za republičkog kandidata. "Fondacija Dičli" osnovana je 1953 godine. Bio je u upravi "Hambros banke". G. to je bio princ Bernard. blizu Oksforda.

"Jerusalim Post" i još oko šest stotina drugih listova. Za sve njih radi preko svoje firme "Kisindžer Asosijejts". Đovani Anjeli. Tu prvu firmu su vodili Edvard Planket Tejlor i Konradov otac. londonski "Dejli Telegraf'. bili su: Piter D. Henri Kisindžer. Konrad Blek. i američki general Džon R. da bi se kasnije pretočilo u izdavačku delatnost. Galvin. Bil Klinton. ćerka princa Bernarda. poliličar konzervativac. izvršni direktor Mardokove medijske imperije "Njuz Internešenel". Oni su bili prisutni i 1993 godine. G. član je bio i stalni učesnik konferencija. bivši sekretar NATOa. izdavački magnat. Džordž Montegju Blek.Bilderberg "Australijen Nju Ziland Benk". direktor trgovacke banke "S. Englesku delegaciju činili su: Džon Smit. Konrad Blek. Još jedan njihov bliski prijatelj je poznati britanski obaveštajac i špijun. Dve porodice su povezane preko braka petog erla Rouzberija i Hane Rotšild. Saterlend. koji je takođe i trilateralist. Na sastanku 1994 godine u Finskoj. "Saveta za međunarodne odnose" i "Rokfelerove fondacije". holandski pretsednik vlade. Blizak sa Karingtonovima je Lajonel Rotšild. Bili su prisutni i Manfred Verner. Iza Bilderberga stoje RotŠildi i Rokfeleri. Jedan od direktora u njegovoj firmi je Lord Karington. Ova firma je trgovala ratnim viškovima i tu je napravljeno ogromno bogatstvo u posleratnim godinama. Blek je jedan od najbogatijih kanađana. jedan je od najaktivnijih manipulatora svetske politike iza scene. vlasnik "Holinger grupe". Rud Lubers. Mejerove ćerke. a "Argus" je nikao iz firme koju je napravila britanska obaveštajna služba. bili su prisutni Dejvid Rokfeler. gde je Dejvid Oven. Endrju Najt. jedan od lidera Laburističke partije. U izvršnom komitetu Bilderberga. Neki kažu da im je tek sada jasno gde leži sloboda štampe. lord Viktor Rotšild. Varburg". a njihov potrčko. Tu je i njihov drugar. koji je čest gost u njihovoj kući u Vajtholu. U upravnom odboru "Holinger grupe" sede lord Karington. u kojoj su. sem nezaobilaznih učesnika. član Trilateralne komisije. Od krunisanih glava bili su tu kraljica Beatriks iz Holandije. lord Rol od Ipsdena i Lorens Fridmen sa "Kings koledža". Trilateralne komisije. Na zasedanju grupe u Nemačkoj. član odbora Kisindžerove firme. "Holinger grupa" se zvala pre toga "Argus korporejšn". generalni direktor GAT-a. bankar J. Henri Kisindžer i ser Evelin de Rotšild. između ostalog. 1878 godine. zatim njegov partijski drug. i španska kraljica Sofija. političar laburista: i Kenet Klark. i kao i uvek. Gordon Braun. u Baden Badenu 1991 godine. na sastanku u Vuliagmeniju. Kisindžer je član Bilderberga. direktor "Berklis banke". Toni Bler. Martin Tejlor. Grčka. imao izlaganje 169 . lord Rol od Ipsdena.

Kosta Karas. uobličavala ideja ujedinjene Evrope. Dženkins. Švajcarska. postao zamenik premijera. Džim Kalahan je jedan od direktora "Kraljevskog instituta za međunarodne odnose". čine krug onih koji su studirali na "Oksfordu". član parlamenta. direktor "Sosijete Ženeral de Belžik" Finska: Jako Iloniemi. Izvršni komitet su činili: predsednik: lord Piter Karington. bivši generalni sekretar NATO-a generalni sekretar za Evropu i Kanadu: Viktor Halberštad. pristalica ujedinjenja Evrope. ili će biti uklonjen sa posla. Eliot. Vilson. Bez obzira na tvrdnju bilderbergovaca. uglavnom na "Baliol koledžu". Tada je odlučeno da se britanski premijer. jer se tu. rektor i profesor ekonomije "Bočoni univerziteta" 170 . Tipičan primer je konferencija iz 1995 godine u Burgenštoku. lordom Rojera Dženkinsom. biznismen Irska. Bilom Rodžersom i Širli Vilijems) napustio laburiste osamdesetih godina i formirao Liberalne demokrate. zajedno sa lordom Karingtonom i bivšim ministrom. Ovo nije slučajnost. Kada je Toni Bler postao premijer. o tome kako oni ne donose odluke na svojim konferencijama. predsednik kompanije "Robeko grup" Austrija: Peter Jankovič. dekan "Flečer škole prava i diplomatije" blagajnik: Piter Kertveg. inostrani dopisnik "Di Cajt" i Hilmar Koper. šezdesetih godina. Džon Mejdžor. sa centralnom bankom i jedinstvenom valutom. profesor "Lajden univerziteta" iz Holandije generalni sekretar za SAD-a: Teodor L. Mejdžor je pristao da "podeli vlast". Hit. pa je Majkl Hezeltajn. Piter D. profesor ekonomije na "Ekol Politehnik" Nemačka: Kristof Bertram. bivši ambasador u SAD-u Francuska: Mark Lardre de Lašarer. Mnogi britanski premijeri i šefovi partija su bilderbergovci. Bivši premijeri. Britanija je konačno usmerena tamo gde stigla sada. Po podacima iz 1999 godine. bivši ministar inostranih poslova Belgija: Etijen Davinjon. pa bi se moglo reći da je Britanija kolevka koja je odnegovala Bilderberg. i bilderbergovac Denis Hili.Dosije Omega o Jugoslaviji i budućnosti Evrope. portparol "Dojče bank" Grčka. direktor "Elajd Ajriš benk" Italija: Mario Monti. Dženkins je sa još nekim bilderbergovcima (lordom Dejvidom Ovenom. Saterlend. konačno vrati liniji podrške ujedinjenoj Evropi. jasno je da to nije tačno. direktor "Fimalak" i Tijeri de Monbrial.

direktor "Fiata" Holandija: Ernst H. i Dejvid Rokfeler. Rozen C. direktor "S. Zbivanja u Jugoslaviji postavljena su 171 . G. Vemon E. Varburg Grup" SAD: Džordž V. Grifin. Dara. direktor "Svetske banke"." Švajcarska: David de Puri. medunarodni direktor "Junajtid Stil Vorkers of Amerika" i Kazimir A. bivši pretsednik "Nešenel Urban Lig". Članovi Savetničke grupe: Kanada.Bilderberg iz Milana i Renato Ruđiero. Kisindžer. direktor "Čejs Menhetn Benk". Jost. generalni direktor "Iberfomento" Švedska: Persi Barnevik. ključnu umešanost Bilderberga. Bandi. Čarls C. van der Bigel. bivši premijer Španija: Haime Karvahal Urguiho. Bol. biznismen Nemačka: Oto Volf fon Amerongen. Lin R. bivši senator. u čemu je NATO učestvovao kao izvršilac. Vajthed. Vilijem P. Entoni G. direktor "Oto Volf Industriberatung" Internešenel: Maks Kunstam. bivši generalni sekretar Akcionog komiteta za Evropu Italija: Đovani Anjeli. "Lajf Heg &Ko. Henri A. bivši državni sekretar. bivši urednik "Forin Afears". Volfenson. bivši državni potsekretar. u sprovođenje ideje razbijanja Jugoslavije. S. profesor "Lajden univerziteta" Velika Britanija: lord Rol of Ipsden. član upravnog odbora "Fiata" Norveška: Vestje Heg. izvršni direktor "Asia Faundejšns Senter for Asian Pasifik Afears" SAD/Internešenel: Džems D. Matijas. direktor "Asea Braun Boveri Ltd. Bilderberg i Jugoslavija Zbivanja na tlu Jugoslavije pokazuju duboku. izvršni direktor "Njuz Internešener' SAD: Kenet V. biznismen Velika Britanija: Endrju Najt. brodovlasnik. kodirektor "Asea Braun Boveri Grup" Turska: Selahatin Bajazit. Vilijams. bivši zamenik državnog sekretara. Džordan. profesor "Čikago Lo Skul"." Portugalija: Francisko Pinto Balsemao.

trazeći vojnu pomoć. i ponovo 1993 godine. Tako je ideja o novom Balkanskom ratu. jednom 1992 godine. kojima će se suditi pred Međunarodnim sudom. a koji će obuhvatiti Grčku. uz dodatak bespomoćnih NATO trupa i SAD-a usred Kosova. Umesto toga. koji je nepoznatim kanalom ipak prosleđen sa sastanka i objavljen. Dva puta. svom tradicionalnom zaštitniku. te snage su relocirane u Mađarsku i druge okolne zemlje. tretiraju provinciju kao 'de facto' nezavisnu državu. kako je planirano." Analitičarima je ovaj stav bio potpuno jasan. Ključna godina i konferencija za Jugoslaviju održana je 1996 godine. Takode je doneta odluka da se Srbi isprovociraju. da će povući američke trupe iz Bosne. To znači da će se Srbija boriti da zadrži Kosovo. Da bi pojačali uvredu. iako zvanično preporučuju vise 'autonomije' za Kosovo. koji je trebalo da bude "Vijetnam devedesetih". i prozirući nameru SAD-a da ih okruži i izoluje. možda će to biti temperatura paljenja koja će rasplamsati rat širih razmera. Sjedinjene Države. Ovaj deo plana nije sproveden. da se zamažu oči naivnima. Srbi će se verovatno okrenuti Rusiji. Albaniju. predgrađu Toronta. prouzrokovanog srpskom akcijom.Dosije Omega u kontekst širih zahvata u regionu Mediterana i Bliskog Istoka. preneta na nemačkog generala i tri hiljade nemačkih vojnika iz Hajdelberga. u slučaju konflikta na Kosovu. Bugarsku. u oktobru 1996 godine. a domaćin je bio Konrad Blek. Važnije je bilo to što je odmah prekršio obećanje dato američkoj javnosti. SAD planiraju da uspostave 'zvanično prisustvo' u 'glavnom gradu Kosova'. Jedan od njih je stvar raščlanio ovako: "Kosovo. plan je trebalo da izgleda ovako: "Kada rat na Kosovu započne. a komanda je. Sjedinjene Države su pretile Jugoslaviji vojnom odmazdom. Manje važna odluka se ticala ponovnog izbora Bila Klintona za američkog predsednika. je samoproklamovana republika. u King Sitiju. jer su se u Hagu pojavili samo krivci niskog ranga. odlučeno je da se protiv njih preduzmu energične vojne mere. na Čijem čelu je 'predsednik' Ibrahim Rugova. Ako se Srbi pobune. Iz materijala. Besni zbog ovog. Kosovski 172 . što je očigledno bila preokupacija konferencija Bilderberga poslednjih nekoliko godina. 'Jerusalim na Balkanu'. proglašenjem ključnih ljudi za ratne zločince. morala da bude preformulisana u rat na Kosovu. što Srbe dovodi do besa. Rusiju i Tursku.

branio je pravo kiparskih Grka da instaliraju ovo oružje. jednoglasno je odobrio rebalans budžeta za 1998 godinu. na konferenciji za 1998 godinu. Ma koliko zvučalo apsurdno da se izazove rat između dve zemlje. ova opcija je ozbiljno razraatrana i pokazuje nemilosrdnu. A kada se to desi. članice NATO pakta. kako bi se ponovo uspostavio delikatni balans koji postoji u ovom regionu. Grčka. postati bure baruta. od 14 do 17 maja. Bugarima'. Kiparski parlament. može takođe iskoristiti priliku i uzeti deo teritorija sebi. po četvrti put u ovom veku. Tako će 'albansko pitanje'. započela je u avgustu mesecu. Povod je bio sklapanje ugovora između Rusije i Kipra. Turska. koji je odobrio kupovinu sistema za četiri stotine miliona dolara. Nova ideja bila je izazvati rat Grčke i Turske na Kipru. isporuka ovog sistema. To će u konfiikt verovatno uvući 3. nadnacionalnu koncepciju osvajanja sveta. To je zahtevalo trenutni odgovor Turske. kako bi jednog dana pripojila te teritorije svojoj državi. kako bi konačno rešiia svoje teritorijalne aspiracije. Grčki ministar odbrane. tema konflikta na Balkanu ponovo je došla u centar razgo vora. neće oklevati da se uključi. koja Makedonce smatra 'zapadnim. što bi kiparskim Grcima dalo značajnu prednost u odbrani njihove zemlje. u kome i rat između saveznika u istoj evropskoj strukturi. Akis Cohasopulos.4 mlliona Albanaca u Albaniji. zajedno sa Albancima u Crnoj Gori i Makedoniji. sa centrom na Kosovu. Albanija otvoreno ohrabruje separatističke grupe Albanaca u zapadnoj Makedoniji. kao čisto defanzivan potez. predviđena za septembar i oktobar. nastupajući kao branitelj musiimana. Škotska. kako bi pokrio ove izdatke. ako vodi ka krajnjem cilju.Bilderberg Albanci će se boriti da ostvare nezavisnost. brodove sa oružjem i baterije Ekocet MM40. o prodaji značajne količine raketa zemlja-vazduh. Turci su upozoravali da će napasti kiparsku luku Pafos. apsolutno dolazi u obzir. održanoj u Ajeršajeru." Pošto se planovi nisu ostvarili kako su bilderbergovci očekivali. a onda ga preneti na Balkan. protiv Makedonije. mozda će tada ući u rat. sistema S300PMU-1. Bugarska. Ismaila Hakija Karadajia. zbog toga što Makedonija koristi njen simbol 'vergine' na zastavi. i besna zbog akcije svojih tradicionalnih rivala Grka. ekspiodiraće ceo region. Rusi su više puta odbili inicijativu da razmisle još jednom i bilo je jasno da će odbiti molbu turskog načelnika generalštaba. koje su instalirane 173 . već dovoljno iritirana. koji se spremao na službenu posetu Moskvi. Po ugovoru.

a Turska ih traži za sebe. grčki F16 bi krenuli na ciljeve u Turskoj. na veliku radost bilderbergovaca. Teodor Pangalos je ponudio polurešenje . ali Turska odbila bez razmišljanja. bilo da dozvoli otvaranje kancelarije Kurdske radničke partije (PKK) u Atini. ako Rusi odustanu od prodaje oružja Kipranima.stvaranje zone zabranjene za letove iznad Kipra. koja su pod suverenitetom Grčke. zavade dva člana NATO pakta i još uzrau novac. Rusi nisu ništa odgovorili. protivtenkovske rakete tipa "Helfajer".Turska će kupiti stotinu i četrdeset i pet ruskih helikoptera. Celu priču oko egejskih ostrva "slučajno" je nabacio bilderbergovac Bil Klinton iz sasvim drugih razloga. Grčka je odbila ovaj predlog. koji konstantno ima visok nivo tenzije. tipa "Harpun". jer sama ima ozbiljnih nesuglasica sa Sirijom. što bi Ujedinjenim nacijama (bilderbergovcima) dalo osnov da blokiraju region "mirovnim snagama" (koje bi se tu zadržale decenijama) i "mirovnim naporima". bilo da je reč o stavljanju veta na tursku želju da uđu u Evropsku zajednicu. Ni jedna strana nije htela da ustukne. One 174 . kako bi se osigurao monopol eksploatacije nafte u ovom regionu. Turski šef generalštaba ponudio je Rusima posao . vrednih tri i po milijarde dolara. Zato je Holbruk naizmenično dizao temperaturu Grcima i Kipranima. Oni koji su trebali da budu uvučeni u konflikt. a Amerika prodavala oružje i jednoj i drugoj strani. Amerikanci su ponudili svoju inicijativu da se problem Kipra rešava u paketu sa sporom oko ostrva u Egejskom moru. Mirovni napor ima za cilj obrnuti efekat stvaranje dodatne tenzije koja bi vodila ka ratu. Pangalos (bilderbergovac). Da li je Pangalos ovo radio po nalogu Hilderberg grupe. Postojanje ovog pakta dovelo je Tursku u neprijatnu situaciju. a Grčkoj. konačno su shvatili igru i uzdržali se od konflikta. Grčki ministar inostranih poslova.Dosije Omega na obali kao odbrana od invazije sa mora. iz prostog razloga što su iraali šansu da izvedu i jedan i drugi posao. Sa vojnih aerodroma u Siriji. Nije propuštao ni jednu priliku da omete turske planove i da ih javno uvredi. Tadašnji grčki ministar inostranih poslova. što je Amerika prihvatila. jer postoje podaci da se u podmorju plitkog Egejskog mora nalaze velike rezerve nafte. jer su preblizu turske obale. dok se Bil Klinton navodno brinuo za egejska ostrva. Različiti izvori su potvrdili da su Grci obezbedili podršku Sirije u slučaju da Turska napadne instalacije protiv vazdušne odbrane Kipra. na čijoj je konferenciji 1996 godine bio u Torontu? Grčka ima pakt sa Sirijom. igrao je na ivici noža. Zainteresovao se za "mir" u regionu. Turskoj je prodavala rakete zemlja-zemlja.

a godišnje troši dvadeset odsto svog budžeta na armiju.Bilderberg postoje delom zbog saradnje Turske i Izraela. Ubrzo posle toga. kao da je običan gradanin. Redovna godišnja konferencija za 1999 godinu održana je od 3 do 6 juna u luksuznom letovalištu "Penja Longa". Šta je bila tema razgovora nije poznato. Ideja ide. 1996 go dine. Grčka je potrošila trinaest milijardi dolara na kupovinu oružja. Sve je išlo ka neizbežnom konfliktu sa Jugoslavijom. između turskog ministra inostranih poslova lsmaila Kama. a godišnje troši trideset i šest odsto svog budžeta na armiju. pokazuju zvanične statistike časopisa "NATO Kvoterli" iz 1998 godine. ser Dejvida Haneja. od njenog izazivanja do njenog kraja. bila je "Rat na Kosovu". a dalje produbljivanje napetosti sigurno se odvija na veliko zadovoljstvo bilderbergovaca. Portugalija. konflikta i rekonstrukcije (vrednc milijarde dolara) uništene regionalne infrastrukture. Ovde moram da napravim malu digresiju. što je deo plana generalnog ispravljanja granica regiona. kao i razgovor o daljem koraadanju Jugoslavije. u Sintri. Grčka je povećala broj vojnika svoje armije na dve stotine i šest hiljada vojnika. Druga tačka dnevnog reda. Makedonije i Grčke.Jugoslavije. i najvažnija. pogotovo što je agresija na Jugoslaviju zaustavljena dan pre početka konferencije. ali su događaji pokazali u kom pravcu je išlo dogovaranje. u toku konferencije Bilderberg grupe. Već decenijama je uvrežena zabluda da će se Velika Albanija napraviti tako što će država Albanija pripojiti sebi delove državne teritorije okolnih zemalja . 1998 godine. a zapravo 175 . namerno. Retko kada je interesovanje novinara bilo tako izraženo kao te godine. kojima se konačno čini da su na pragu rata na Balkanu. Bilderberg klub je bio umešan u sve faze agresije. koji je izazvan kada su propale sve druge kombinacije. Turska ima armiju od osam stotina i dvadeset hiljada ljudi. umesto da mu se po protokolu obrati sa "Predsedniče". Ričarda Holbruka. Ona je uključivala i diskusiju oko formiranja Velike Albanije (koja će uslediti posle "starateljstva" nad "nezavisnim Kosovom"). Situaciju je dalje zaoštrio tajni sastanak. Holbruk je uvredio kiprane obraćajući se njihovom predsedniku sa "Gospodine. u tom pravcu. Posle incidenta oko malog egejskog ostrva Imija. Da ovo nisu prazne priče prognozera katastorfalnih događaja. koji će dugo trajati i proširiti se na region Mediterana. i britanskog predstavnika na Kipru. na račun zapadnih poreskih obveznika. sa ciljem produžavanja regionalne nestabilnosti. specijalnog izaslanika SAD-a za Kipar.

jer se mora nastaviti sa pritiscima na Jugoslaviju. Ova oblasti pripadala je Mađarskoj (Austrougarskoj) pre Prvog svetskog rata. na kojoj žive etnički Mađari. ali ona dobija na težini sada kada je NATO dobio pravo da interveniše izvan Evrope. kao i prisustvo važnih predstavnika arapskih režima. sa ciljem ugrožavanja regiona u interesu bilderbergovaca. na liniji Sombor-Vrbas-Novi Bečej-Kikinda." Nekoliko nedelja pre konferencije u Sintri. uskoro Izrael!" Zbog ove izjave bio je žestoko kritikovan. Interesantna je izjava mađarskog političara ekstremne desnice. data 2 juna. nije ostvaren. Arijel Šaron je izjavio: "Sada Kosovo. Sada se vidi značaj aktivnog uticaja ove grupe. Čurka je izjavio da je to oblast koja zadire u sadašnju Jugoslaviju oko pedeset kilometara. Bilo je i drugih tema na konferenciji. mafijašku državu. Centar stvaranja Velike Albanije je Kosovo! Nezavisno. koji je pozvao Beograd da vrati mađarskoj severai deo svoje teritorije. a problem Golana je upravo sređen. u navodnoj odbrani ljudskih prava. U Sintri su započete i pripreme za "Bliskoistočnu mirovnu nagodbu". Citat: "Dogovor oko Jerusalima je postignut.vojni poraz i okupacija Jugoslavije. Ova nagodba je podrazumevala proglašenje palestinske države i konačno rešenje problema Jerusalima. Ištvana Čurka. koristeći prirodne resurse Kosova i Metohije.Dosije Omega je istina na drugoj strani. Klintona i Blera. a kojih ima tri stotine hiljada. Jedna je bila na 176 . u izboru Baraka na mesto premijera Izraela. Citat sa konferencije: "Rezultati za Izrael neće biti dobri. kojom će se upravljati iz inostranstva i koja će. pošto osnovni plan . biti zamajac dalje agresivne politike. Naravno da iza Čurkine izjave stoji Bilderberg klub." Ovo objašnjava prisustvo visokih pretstavnika jevrejske zajednice iz Izraela i sveta. pretvoreno u jednonacionalnu. koji su protivnici Izraela. Svaki otpor Izraela u nametnutom rešenju palestinskog pitanja neizbežno će voditi još jednom konfliktu stvorenom i kontrolisanom od strane bilderbergovaca. što se upravo dešava dok pišem ovu knjigu. šiptarsko Kosovo. što je bila važna tačka dnevnog reda.

Bilderberg dnevnom redu "Milenijumskog samita UN-a" 2000-te godine. Nadajmo se bar da smo mi Srbi naučili svoju lekciju i da za nas više nema iznenađenja. Reč je o globalnom oporezivanju u korist UN-a. kako se sve tobože radi sa ciljem zaštite upravo onih prava koja se otimaju. Ovim potezima se. Naplaćivanje slanja e-mail poruka. Ova ideja je prvi put iznešena na Bilderberg konferenciji 1998 godine. na čelu sa Bil Gejtsom. Pitanje je samo da li će svet i dalje dozvoljavati da ga ovi lešinari i u buduće obmanjuju. a nova uloga zahteva ogromna sredstva. U početku razvoja ovog oblika komunikacije. To je lik beskrupuloznog pljačkaša i otimača tuđe imovine. tuđe slobode i tuđih prava. ljigavu obmanu. nije nova ideja. da su troškovi i cena slanja poruka drastično pali. koje su doživele eksplozivan i revolucionaran razvoj u celom svetu. zbog čega je na konferenciji bilo prisutno toliko direktora mnogih ključnih kompjuterskih kompanija. Onda je broj pružalaca usluga toliko porastao. godinu dana posle "neobavezne diskusije" bilderbergovaca. Sada se želi ponovno uvođenje viših cena. Ujedinjene Nacije treba da postanu centar globalne vlade. Predloženo je i oporezivanje eraail komunikacije. kako bi se prihodi kompanija enormno uvećali i time ucenili milioni korisnika e-maila širom sveta. koji će se sakupljati u korist UN-a. naplaćivale su slanje poruka po tarifi koja je bila ravna tarifi za međunarodne telefonske razgovore. Zato je predloženo uvođenje direktnog individualnog poreza. nepogrešivo ocrtava pravi lik Bilderberg kluba. što ih stavlja u položaj žrtve koja ne može da se odbrani pred ucenom. a to je postao najjeftiniji oblik međunarodne komunikacije. mnoge kompanije koje su pružale usluge. zapravo. da bi ga lakše opljačkali. 177 . preko nacionalnih vlada. a sve to zavijeno u licemernu.

bili su ljudi koji su omogućili i njeno funkcionisanje i finansiranje. pa su se tek u Rambujeu. takođe člana Saveta za međunarodne odnose. i predložio kretanje u fazama ka "većoj zajednici razvijenih nacija. koja je svoje članstvo potražila među onima koji su već imali moć i uticaj i bili članovi već postojećih nadnacionalnih organizacija. "Fond braće Rokfeler". Za njeno osnivanje delimično je dobio inspiraciju od Zbignjeva Bžežinskog. odnose SAD-a. začudili što neko "ograničava" suverenitet Jugoslavije. član Komiteta 300 i Bilderberg grupe. na imanju Dejvida Rokfelera). Knjiga je napisana 1970 godine. "Tisenova fondacija". uticajem tehnologije i elektronike . Teritaun. koji je istraživao. U već spominjanoj knjizi "Između dva doba: Američka uloga u tehnotronskoj eri". U "Njujork Tajmsu". profesora sa Kolumbija univerziteta. Medu sedamnaest ljudi koji su se okupili na osnivačkom sastanku 23 i 24 jula 1972 godine (u Pokantiko Hilsu." Nije stoga čudno što se Rokfeler oduševio Bžežinskim i pozvao ga da bude direktor Trilateralne komisije. "Tajm 178 . Evrope i Japana.. društveno i ekonomski. Njujork. psihološki. "Dženeral Motors". "Koka Kola". kroz raznovrsne indirektne veze i već izražena ograničenja nacionalnog suvereniteta". uz saradnju Brukings instituta u Vašingtonu. Bžežinski je napisao da "Evropa treba da sledi politiku baziranu na grandioznom konceptu trans-evropskog komonvelta sa Evropskom zajednicom u njenom centru. koje su na sebe preuzeli "Fordova fondacija". 1990 godine. dugogodišnji predsedavajući Saveta za međunarodne odnose.posebno u oblasti kompjutera i komunikacija". 1999 godine. Tu je jasno napisao da "nacionalni suverenitet više nije koncept sposoban za život". "Ekson". ali izgleda da naši političari ne čitaju dovoljno. Bžežinski opisuje novo družtvo "koje je oblikovano kulturni.Trilateralna komisija Obično se smatra da je tvorac Trilateralne komisife Dejvid Rokfeler.. "Zadužbina Lili".

Evrope i Japana u "održavanju mira. uzdizanju ekonomskog razvoja i ublažavanju siromaštva u svetu. političkom autsajderu. Ono što je bilo jasno.Trilateralna komisiju magazin". što je najuticajnije mesto za kontrolu američkog bankarstva i ekonomije. grupa zabrinutih građana zainteresovanih za pospešenje većeg razumevanja i kooperacije između međunarodnih saveznika. koji je takođe član Trilateralne komisife. Fred Bergsten (Savet međunarodnih odnosa i Bilderberg grupa). Voker je postao pretsedavajući severnoameričkog ogranka Trilateralne komisije. Bilderberg kluba i Saveta za međunarodne odnose. U toku Reganove administracije zamenjen je Alenom Grinspenom. razbio je ovaj "filantropski" koncept. Zbignjev Bžežinski (Savet medunarodnih odnosa i Bilderberg grupa). napisavši: 179 . direktor Borda Federalnih rezervi ("Narodne banke SAD-a"). Majkl Blumental (Savet međunarodnih odnosa). ministar odbrane. što će poboljšati šanse za laganu i miroljubivu evoluciju globalnog sistema". Takvog čoveka su pronašli u Džimiju Karteru. gde je izjavio: "Trilateralna komisija je. Mnogi su bili spremni da prihvate naivnu interpretaciju Dejvida Rokfelera u "Volstrit Džurnalu". Harold Braun (Savet međumarodnih odnosa). izgurali ga za pretsednika SAD-a. sekretar finansija. Pol Voker (Savet međunarodnih odnosa i Bilderberg grupa). Pol Voker je imenovan na čelo Borda Federalnih rezervi. glavni pregovarač za razoružanje. potpretsednik. Sem toga." Džeremija Novak. kako bi organizacija dobila na uticaju i značaju. medija i politike. Pol Varnke (Savet međunarodnih odnosa). Na predlog Dejvida Rokfelera. u članku u listu "Atlantik". savetnik za nacionalnu bezbednost. Voren Kristofer. "CBS" i "Vels Fargo banka". državni sekretar. ministar bez portfelja. Javni ciljevi Trilateralne komisije su: kooperacija tri najrazvijenija regiona sveta . Henri Oven (Savet međunarodnih odnosa). pomoćnik sekretara za finansije u medunarodnim odnosiraa. Endrju Jang (Savet međunarodnih odnosa).Amerike. upravljanju svetskom ekonomijom. zamenik državnog sekretara. bilo je da nekog iz svog članstva uguraju u Belu kuću. i koristeći sve moguće trikove i uticaj novca. ambasador u UN. jula 1977 godine. Sajrus Vens. u stvarnosti. Nije čudo da je Karterova administracija bila preplavljena kadrovima Trilaterale: Volter Mondejl.

" Nešto dalje. inače Članice Bilderberg grupel Lord Karington. posebno Rokfelerova 'Čejz Menhetn'. Ali skoro preko noći. i napisao: "Njen cilj je da hude sredstvo multinacionalne konsolidacije trgovačkih i bankarskih interesa. intelektualni uticaj akademske zajednice. Ko je u to vreme bio sekretar inostranih poslova u vladi Margaret Tačer." Trilateralna komisija je svoje pravo lice (kao i ostala "neformalna društva") pokazala onog trenutka kada je naredila Britaniji da napusti Rodeziju. mobilisali su novac sa Vol Stnta. Privatne multinacionalne banke. Galupovo istrazivanje je pokazalo da manje od četiri od. Džimija Kartera. U svojoj knjizi "Bez izvinjenja" označio je komisiju kao "najnoviju međunarodnu kabalu Dejvida Rokfelera". Sedam meseci pre konvencije Demokratske stranke. zaključio je: "Dejvid Rokfeler i Zbignjev Bžežinski su otkrili svog idealnog kandidata. koji je sada. sa lordom Karingtonom i lordom Dženkinsom (Trilaterala i Bilderberg grupa) u Kraljevskom 180 . postao je kandidat. da se maksimalno zadužuju. tako što će se zgrabiti kontrola političke vlasti Sjedinjenih Država. kao Vilki i Ajzenhauer pre njega. Ovaj predlog je kamen temeljac plana Trilaterale. sadašnji Zimbabve.sto demokrata vidi Džimi Kartera kao predsednika.Dosije Omega "Težište Trilaterale na međunarodnoj ekonomiji nije tako neinteresantno. Pomogli su mu da dobije nominaciju i postane predsednik. jer je naftna kriza nateraia mnoge zemlje u razvoju. Remontovani MMF će obezbediti još jedan izvor kredita za ove zemlje i tako skinuti velike privatne banke sa udice. su pozajmile pedeset i dve milijarde dolara zemljama u razvoju. koja je potčinjena bogatstvu velikih fondacija oslobođenih porezn. On je samo nastavio politiku koju je postavila prethodna laburistička vlada Džima Kalahana (Bilderberg grupa). i kontrolorima medija koji sede u Savetu za međunarodne odnose i Trilaterali. bilderbergovac i član Trilateralne komisije. sa sumnjivom sposobnosću da vrate kredite. Da bi ovo ostvarili." Senator Bari Goldvoter je to objasnio još direktnije.

poslali su Dejvida Ovena. Kada je Evropska zajednica odlučila da pregovara o miru u Bosni. Još jedno pitanje u kvizu u kome nema nagrada za tačan odgovor: Ko je bio sekretar inostranih poslova u vreme Foklandskog rata između Britanije i Argentine.Trilateralna komisija institutu za međunarodne odnose. Kada on "nije uspeo". Posle rata nagrađen je mestom generalnog sekretara NATOa! Sve ove koincidencije mora da su slučajne. primljen u Trilateralnu komisiju i blisko sarađivao sa Endrju Jangom. koji je uskoro posle toga. Kasnije je kao "nepristrasni" pregovarač pristigao i Džimi Karter. poslala je "ambasadora" . 181 . 1982 godine? Lord Karington. A ko je bio Kalahanov sekretar za inostrane poslove? Dejvid Oven. Karterovim ambasadorom u UN-a i članom Trilaterale.lorda Karingtona.

a ostali su uticajni u naučnim krugovima." I nešto dalje: "U politici vlade. ubrzo posle Prvog svetskog rata. 7. Savet je osnovan 1921 godine. nekolicina učesnika iz.Savet za međunarodne odnose U redovnom godišnjaku Saveta za međunarodne odnose (od 1. u proteklih sedamdeset godina. Pat Robertson o Savetu kaže: "Ovo veličanstveno telo 'mudraca' je praktično dominiralo formulisanjem međunarodne politike vlade SAD-a još pre Drugog svetskog rata. vojsci i vladi. 1994 godine) piše: "Savet za međunarodne odnose je neprofltna i nepartijska organizacija čije članstvo je posvećeno poboljšanju razumevanja spoljne politike SAD-a i međunarodnih odnosa. Od nekih dve hiljade i devet stotina članova. Iz Saveta su došli bukvalno svi ključni savetnici za bezbednost i međunarodnu politiku ove zemlje. kako u korist njenih članova tako i šireg auditorijuma zainteresovanih Amerikanaca. 1993 do 30. najmanje pet stotina su vrlo moćni. drugih pet stotina su iz centara moći. medijima. 6. Na Pariskoj mirovnoj konferenciji. Ova odluka dovela je do stvaranja organizacije posvećene kontinuiranom proucavanju američke spoljne politike. kroz razmenu ideja. najvidljiviji izraz establišmenta je Savet za međunarodne odnose i njegova publikacija 'Međunarodni poslovi'." U svojoj knjizi "Novi svetski poredak"." Najinteresantniji je ovaj deo: 182 . Amerike se saglasila da je vreme da se obični američki gradani upoznaju sa povećanim međunarodnim odgovornostima i obavezama SAD-a. biznisu i finansijama.

je cilj poznat devedeset i pet odsto od hiijadu i pet stotina pedeset i pet članovu (1975). nakon njegovog završetka. sve ljudi iz Saveta.Savet za međunarodne odnose "Prema čoveku koji je petnaest godina bio član. koji je kontrolisao administraciju Frenklina D. stoji iza formiranja Ujedinjenih nacija. bankarske sisteme. cilja koja Savet za medunarodne odnose promoviše. napisao je prvi koncept . kredit. onda je jasno da je uticaj Saveta ogroman. proizvodnju i sirovine u jednu celinu. član Saveta. Ali to je bila samo javna kulminacija višegodišnjeg manevrisanja iza scene Saveta za medunarodne odnose. dovesti sve različite valute. Džejms Perlof u svojoj knjizi "Senke moći: Savet za medunarodne odnose i opadanje Amerike". koji su majstorski vodili Drugi svetski rat ka svojim ciljevima i koji su. U centru ciljeva establismenta je verovanje u njihovu sopstvenu vestinu da stvore svetski sistem u kome će prosvetljeni monopolistički kapitalizum. i kontrolisanu od njihove sopstvene svetske armije. ali nemoguće je da su oni poznati više od sedamdeset i pet odsto članova. Svi ovi ljudi. Pozvana su tri advokata. daje pozadinu i redosled događaja koji su prethodili osnivanju Ujedinjenih nacija: "U januaru 1943 godine. uz koordinaciju iz Kraljevskog instituta. 26 juru 1945 godine. prikrivena. Norman Dejvis i Morton Tejlor. Ako se uzme u obzir da je Reganov potpredsednik bio Džordž Buš. svaki pretsednik SAD-a. ili da su ovi ciljevi ikada identiflkovani u pismenoj formi. jedan od osnivača Saveta. izuzev Hola. Leo Pasvolski. državni sekretar Kordel Hol formirao je izvrsni komitet u kome su bili on. bili su u Savetu za međunarodne odnose. izuzev Ronalda Regana. Postoje još dva druga. Jedina razlika je što je članstvo Saveta poznatije u svetskoj javnosti. Isaija Boumen. Ovo je bio biser u kruni posleratnih manipulatora. svetskoj vladi. 183 . koji je inače iz senke upravljao zemljom. Od svog formiranja. cilj promovisanja razoružanja i podvrgavanja američkog suvereniteta i nacionalne nezavlsnosti jednoj. kontraadmiralu Česteru Vordu. Ruzvelta. Boumen. bio je član Saveta za međunarodne odnose." Savet za međunarodne odnose je američki ogranak Kraljevskog instituta. Savet za medunarodne odnose. Povelja Ujedinjenih nacija zvanično je prihvaćena od predstavnika pedeset zemalja na sastanku u San Francisku. svemoćnoj. vrhovnom sudiji mornarice od 1956 do 1960 godine. ubrali plodove koje su očekivali. Samner Vels. nadziranu od vlade.

četiri puta guverner države Njujork. His je postao pretsednik "Karnedžijeve fondacije za međunarodni mir". Vinstonom Čerčilom. Drugi prikriveni član Komunističke partije u Savetu za međunarodne odnose. neposredno pre napada na Perl Harbur. koji je ignorisao informaciju o Hisovom potencijalnom izdajstvu. sedamdeset i četiri člana Saveta su bili u delegaciji. a igrao je značajnu ulogu u nacističkoj Nemačkoj za banku "Hariman/Buš" koja je finansirala Hitlera.Dosije Omega koji su procenili da je u skladu sa ustavom. Prisustvo i značaj Džona J. prijatelj i savetnik devetorici pretsednika. 1936 godine. Nelson Rokfeler. direktor "Fordove fondacije" i Rokfelerove "Čejz Menhetn banke". Pretsednik je odobrio plan i javno ga najavio istog dana. Norman H. u februaru 1945 godine. kada mu je na to skrenuta pažnja 1946 godine. podržavalac Hitlera. Bio je Ruzveltov savetnik na konferenciji u Jalti. 184 . Aldžer His. Četvrtom Rajhu. u Beloj kući. Američka delegacija na osnivačkoj skupštini UN-a ličila je na "prozivnik" Saveta za međunarodne odnose. Dejvis. od Ruzvelta do Regana. bio je Dekster Vajt. Unuka američkog predsednika Teodora Ruzvelta. a na to mesto ga je namestio Džon Foster Dals. član Komiteta 300. Sve u svemu. Generalni sekretar na osnivačkoj skupštini UN-a bio je funkcioner američke vlade. Mekloja potvrđuje moju tezu o Americi kao zemlji prikrivenog nacizma. potpretsednik u vladi Džeralda Forda. U njoj su bili i Džon J. Kasnije je His razotkriven i proveo je tri i po godine u zatvoru. decembra 1941 godine. Edit Kermit Ruzvelt. gde je radio sa Vječeslavom Molotovom na detaljima povelje UN-a. Posle osnivanja UN-a. Šotvel i Leo Pasvolski. nacista. Samner Vels. Mekloj (pretsedavajući Saveta od 1953 do 1970 godine). Menken tvrdi da je termin "Ujedinjene nacije" smislio pretsednik Ruzvelt u toku sastanka. Džejms T. U njoj su bili Isaija Boumen. vrhunski manipulator. Džon Foster Dals. L. His je bio izvršni sekretar 1944 godine na konferenciji u Dumbarton Ouksu. Mekloj je bio i Član izvršnog komiteta Bilderberg kluba. na poziv Rudolfa Hesa i Hermana Geringa. osnivač Saveta i državni sekretar. Mekloj je bio finansijski savetnik italijanske fašističke vlade Benita Musolinija. Hamilton Fiš Armstrong." U knjizi "Američki jezik" H. kasnije razotkriven kao ruski špijun. koji je prisustvovao osnivačkoj skupštini UN-a. Mekloj je sedeo u Hitlerovoj počasnoj loži u toku Olimpijskih igara u Berlinu. član Saveta. Onda su 15 juna 1944 godine prodiskutovali koncept sa Ruzveltom.

deklarativne funkcije UN-a. pisao je u septembarskom broju "Novog Amerikanca".. da je najraanje Četrnaest od osamnaest državnih sekretara bilo iz redova Saveta od njenog osnivanja. Svetskoj javnosti. UN su "trojanski konj" globalne tiranije poznate kao Novi svetski poredak. Ričard Nikson. dok su političari na sceni samo njihove lutke. Mnogi službenici koji rade za UN veruju da je ovo razlog njenog postojanja. Trumana. u poslednje četiri dekade. koji je bio državni sekretar u vreme pisanja Članka. već su ih samo zaoštrile! To je postignuto 185 . a probleme među državama rešavati pregovorima. a sem njih. a zadatak je izvršio Savet za medunarodne odnose. Za one koji su kritičari rada UN-a i koji pokušavaju da proniknu u motive i poteze iza javne. Džimi Karter. Džon Kenedi. uključujući Džordža Buša. Džeraldin Feraro i Bil Klinton. Hjubert Hamfri. Džordž Mekgavern. Jasno je da su Ujedinjene nacije stvorene za globalne političke potrebe Novog svetskog poretka. Adlaj Stivenson. Poslednjih osam direktora CIA. su bili članovi Saveta. da se problemi rešavaju." Robert V. napisala je o uticaju takozvanog "istočnog establišmenta" koji radi kroz Savet. Marburzi. njena ideologija je konstantna: da je najbolji način borbe protiv komunizma uz pomoć jedne svetske socijalističke države koja favorizuje rast superdržave. Henri Kabot Lodž.Savet za međunarodne odnose novinar. a medu kandidatima za predsednike i potpretsednike. Ona je sredstvo uz čiju pomoć su postavljeni osnovni oblici svetske vlade i svetske vojske i kroz koju se manipuliše i omekšava svetsko javno mnjenje prividom da se nešto radi. bez obzira da li su demokrate ili republikanci. Edmund Maski.. Šifovi. a ne oružjem. postepeno predajući suverenitet SAD-u. sledeće: "Šta je stanoviste establišmenta? Kroz administracije Ruzvelta. Volter Mondejl. Zgrada u Njujorku sagrađena je na zemljištu koje su poklonili Rokfeleri. uključujući Lorensa Iglbergera. iako se običnim uvidom u krajnje rezultate delo vanja UN-a može videti da je reč o obmani. Ajzenhauera i Kenedija. slika je dijametralno suprotna. kao vrhunskih manipulatora u senci svetske vlasti su i Morgani. UN nisu rešile nijedan globalni problem u svetu. Varburzi. Li. članovi Saveta za međunarodne odnose su: Dvajt Ajzenhauer. UN su predstavljene kao sredstvo koje će sprečiti budući svetski rat i doneti svetu mir. 1992 godine.

šefovi zaverenika iznad nje se nadaja i planiraju. stanovništvo. nauka i kultura (UNESCO). da kontrolišu stanovništvo. i njihovu težnju da preko UN-a preuzmu vlast u svetu. za konačnu kontrolu pravnog sistema sveta. kontrolišu obrazovanje. pod svim mogućim izgovorima." 186 .Dosije Omega osnivanjem specijalizovanih organizacija koje se bave specifičnim svetskim problemima: zdravstvo (Svetska zdravstvena organizacija). ekonomski razvoj i životna sredina (UNEP). Najoštriji kritičari tvrde da su UN paravan za svetsku hijerarhiju iluminata i masona. obrazovanje. a sprovođenje ovih kontrola bmtalnom silom i terorom već je započelo. kontrolišu naučni i tehnološki razvoj. osnivač "Džon Birč Sosajeti". kontrolišu zdravlje i sve ostale kontrole koje mogu postepeno da uspostave. ili tačnije rečeno eugenika . ubeđivanjem. Ove posebne kontrole će postati komponente postepenog materijalizovanja totaine kontrole koju očekuje da postigne pretvaranjem. U govoru 1970 godine. predvideo je sa gotovo proročkom tačnošću šta će Ujedinjene nacije postati: "Ujedinjene nacije se nadaju i planiraju.kontrola rasta stanovništva (UNFRA). i falsifikatima. prevarom. kontrolišu oružje i vojnu silu pojedinačnih nacija. ili tačnije. a lista se stalno proširuje. Robert Velč.

informacije vrlo teško izlaze u javnost. Danas Kraljevski institut." Tri pretsednika instituta su: lord Karington. Kao paravan. pretsedavajući je lord Kristofer Tugendhet. G. Institutov program "Energija i prirodna sredina" finansiraie su najveće svetske naftaške kompanije. i ponosan sam što mogu da mu služim. mogu ga primiti u fiktivno članstvo. Trilateralne komisije i od 1991 godine pretsedavajući Bildeberg grupe. U RIIA sede predstavnici "Morgan Garanti Trasta" iz Njujorka (J. angloamerička elita osnovala je Kraljevski institut za međunarodne odnose. "počasnim pretsednicima iz redova pretsednika i premijera zemalja Komonvelta". P. Varburg Grup" (pre nego što su kupljeni). koje kandidatu omogućava da koristi biblioteku instituta. u ovom veku. proizvođači uglja i električne energije i Komisija za atomsku energiju. koji Evropsku uniju opisuje kao "politički projekat koji daje najviše nade i koristi u ovom delu sveta. koji je formalizovan 1921 godine. Bože. bivši premijer i bilderbergovac. član Komiteta 300. Finansiranje instituta su na sebe preuzele vodeće svetske kompanije i banke.. 187 .Kraljevski institut za međunarodne odnose (RIIA) Na Versajskoj mirovnoj konferenciji u Parizu 1919 godine. lord Kalahan od Kardifa. ali to ne znači automatsko primanje u redovno članstvo. kao i Savet za međunarodne odnose. ali ga nikada neće pozvati ni na jedan sastanak. bilderbergovac i jedan od osnivača Trilateralne komisije.. potrebno je da kandidata predlože najmanje dva člana. Za ovaj institut se može reći da je intelektualni centar stvaranja svetske vlade. Morgan). Trenutno. "S. ima ogroman uticaj na britansku i svetsku politiku. upravitelj "Dičli fondacije". hrabar i plemenit poduhvat. kakva briga za životnu sredinu. lord Dženkins od Hilheda. Da bi se postao član. sa engleskom kraljicom kao pokroviteljem. Rad instituta je tajan i o njegovom članstvu.

Brada Lazar. "Dejli Telegraf'. moćan i uticajan. To je stožer. "Berklis benk". Britansko ministarstvo inostranih poslova. 188 . Kolaps "Beringsa" je izazvan namerno i iza njega stoji "Benk of Ingland". pa se tako upoznao i sa Kastrom. Dobro zaštićen. "Juropijen". mimo volje pojedinih zemalja i njihovih parlamenata. "Anglo-američka korporacija Južne Afrike". "Fajnenšel Tajms". "Skotsmen". "Der Špigel". "Gardijan".Dosije Omega "Berings" (pre svog neverovatnog kolapsa na berzi u Hong Kongu)*. "Nešenel Vestminster benk". Ono što Ejdži nije napisao u toj knjizi je da je po završetku studija na Notr Dam univerzitetu stupio ne samo u CIA. Kada se 1975 godine pojavila knjiga Filipa Ejdžija. "Rojters". Medijski giganti. "Britiš Petroleum". koji prate svaku akciju RIIA. "Lojds benk". bio u kontaktu sa terorističkim grupama čiji mentori su sedeli na Kubi. "Šel Internešenel". "Ekonomist" i "ENI". Uloga Kraljevskog instituta u stvaranju i prodaji ideje Novog svetskog poretka je jasna. koju je napisao ovaj bivši agent kome je navodno proradila savest. Ejdži je prešao u Portoriko. "Tajms". Na Kubi je * Ideja da jedan trejder na berzi. "Benk of Ingland". je nezamisliva. "Vašington Post". sa vrlo bliskim vezama sa britanskom kraljevskom porodicom i britanskim obaveštajnim službama. a kroz manipulaciju javnog mnjenja u tim zemljama. "RTZ Korporacija". To je lobistička organizacija koja koristi svoj ogromni uticaj u medijima i podršku velikog kapitala da "prečicom" ostvaruje određene projekte. Afrički nacionalni kongres (ANC) i "Amnesti Internešenel"."BBC Vorld". Ministarstvo odbrane. ambasada SAD-a. "CBS Njuz". u organizaciji tajnog delovanja protagonista Novog svetskog poretka. posle studentskih nemira u Meksiku 1968 godine (a to je bio deo širokog plana studentskih protesta u celom svetu). "Dnevnik agenta" o radu CIA. svet je bio šokiran saznanjem kako se CIA u Južnoj Americi infiltrirala "u studentski i sindikalni pokret i razbila ga iznutra. "Volstrit Džurnal". "Njujork Tajms". "Britiš Aerospejs". Tu nisu samo privredni giganti. "NBC Njuz". u članstvu instituta su Engleska crkva. "Riders Dajdžest" i stanice ponosne na svoju nezavisnost . "TSB Grup". iz Britanije "Čenel Four" i "ITN". a često igraju i odlučujuću ulogu. su "ABC Njuz". "Unilever". ima ovlašćenja da neograničeno trguje akcijama "Beringsa" i dovede ga do bankrotstva. "BBC Monitoring servis" i "BBC radio". Nik Lison. zatim "Fudži tv". "Obzerver". već je primljen i u masone. a svoj mandat je dobio od Komiteta 300.

koji je kasnije dogurao do generala. koji ima svoju mračnu ulogu u širenju droge i delovanju protiv stanovništva SAD-a na psihološkom planu. koje mu oduzimaju slobodu i guraju ga u naručje onih koji propovedaju jednu svetsku vladu kao "usrećitelja čovečanstva". pa im je opala produktivnost. a "Tavistok" je kasnije stvorio koncept NATO pakta. Sve ove aktivnosti obavljaju se preko institucija nevinih naziva koji zvuče "naučno". polutajna i tajna društva. da na miru napiše knjigu. kao deo Saseks univerziteta. fabrike municije su pripadale međunarodnim bankarima. RIIA je 1922 godine razvila tehniku koja je nazvana "profajling". po imenu "Istraživački institut političkih nauka" (SPRI). Ejdži odlazi u London. fondacije. primenjujući mračne metode dr Kurta Levina. kao i desetine drugih instituta u Americi koji rade u smeru da zbunjena i nesigurna ličnost. Po napuštanju CIA. supertajno odelenje. u kojoj je radilo tri hiljade ruskih stručnjaka za prisluškivanje i dešifrovanje. organizovao je u "Tavistoku" Britanski biro za psihološko ratovanje. sem što su ginuli. a radnici su. preko nadnacionalnih organizacija do imalaca "plave krvi". ne prepozna i bori se protiv društvenih.Kraljevski institut za međunarodne odnose (RIIA) kubanska obaveštajna služba (DGI) vrbovala Ejdžija da radi za nju. mistični redovi stari hiljade godina. a koja je pratila aktivnosti američkih političara. doživeli i "šok". koji je postao najveći britanski centar za ispiranje mozga. sa ciljem stvaranja dugotrajne psihoze napetosti koja mrvi čovekovu volju i pretvara ga u zbunjenu. Posle rata. kao i društva sa humanističkim programima. izolovana i uplašena. u Saseksu je osnovano posebno. moralnih. a zapravo čine karike u lancu kontrole kroz institucije. ekonomskih i političkih promena. a "biser" im je bio plan da se u Nemačkoj ne bombarduju fabrike municije nego radnički kvartovi u kojima su živeli radnici tih fabrika. Nije čudo. RIIA je stvorio "Tavistok institut za ljudske odnose". kada je već stvoren NATO. Prve konkretne zadatke su obavili u toku Drugog svetskog rata. Ali kako da zna jedan agent CIA šta je Kraljevski institut smislio. Ono što nije napisao je da su subverzivne aktivnosti na kojima je radio u Južnoj Americi proizvod rada "trusta mozgova" iz RIIA i "Tavistok instituta". Hristovih potomaka kojima nad glavom stoji Svevideće oko. Jasno je kakav je karakter tih promena. apatičnu i usporenu osobu koja se ne opire promenama koje mu naturaju drugi. a preko njih do Rotšilda i do onih iznad njih. ali kada se zna da ih od "Tavistoka" preuzimaju "Stanford Riserč" i "Rend Korporejšn". a sve je to upregnuto u 189 . a major Džon Rolings Ris. Tako je otkrivena najveća ruska prislušna stanica u Lurdu.

a jedna od njih je "Renk". koju smo spominjali u poglavlju o trgovini drogom za Komitet 300. kao paradigme totalne kontrole nad čovečanstvom i njegovira konačnim pretvaranjem u indolentno roblje koje bludi kroz fizički život bez trunke svesti. kao i o kraljičinim interesima. da propagiraju posebnost korišćenja droga. Ova banka pere novac za Komitet od trgovine drogom u Kanadi. Kanada je. što Haksliju nije teško palo: "Za svakodnevnu ličnu upotrebu. Svi državni sekretari Kanade su iz njegovih redova. vodi računa ser Kenet Strong. koji je u isto vreme i u upravnom otporu važnih britanskih novina . Ne može se zaobići ni ser Kenet Kejt. inače. Nalazi se u upravnom odboru "Banke Nove Škotske". Za neograničenu upotrebu na Zapadu su dozvoljeni samo alkohol i duvan. sve euforike koji rastu na drveću. kontroliše kanadsku politiku. oduvek su postojala hemijska opojna sredstva. Odigrao je značajnu ulogu u uvlačenju SAD-a u Drugi svetski rat. Nemaju nikakvih moralnih ograničenja da je primenjuju. u prvom redu Oldosa Hakslija. a sem toga je član uticajnog viteškog Reda Svetog Jovana Jerusalimskog." RIIA je svoje delovanje proširio i na druge zemlje. "Kanadski institut" je povezan sa mnogim drugim i sličnim organizacijama u svetu. izuzetno vezana za britansku krunu i uvek sprovodi sve njene ideje i bespogovorno učestvuje u svim britanskim ratovima. Sva druga hemijska Vrata u Zidu su etiketirana kao DROGA.Dosije Omega naporu da se čovečanstvu naturi era Vodolije. koji je došao iz MI6. u kojoj deluje "Kanadski institut za međunarodne odnose". O interesima ove organizacije u Kanadi. Ovim modifikatorima svesti moderna nauka je dodala svoju kvotu sintetičkih preparata. 190 . halucinogene koji sazrevaju u bobicama. Drugi važan član grupacije "Renk-Kanadski institut" je ser Brajan Edvard Mauntin."London Tajmsa" i "Sandej Tajmsa". Korišćenje droge radi dovođenja čovečanstva u ovo duhovno stanje ima značajno mesto u planovima RIAA. kao i njihovim kontrolorima iz Komiteta 300. direktor "Banke Nove Škotske". koji po istoj matrici na kojoj funkcioniše RIIA. Od pradavnih vremena ljudi su upotrebljavali biljne sedative i narkotike. od osnivanja 1925 godine. takođe član Reda Svetog Jovana Jerusalimskog. Ono što je blasfemično je da su koristili i mnoge pisce. Jedna od njih je i Kanada. kao što ste mogli da pročitate u poglavlju koje govori o značaju trgovine drogora za potrebe Komiteta 300.

dozvoljavajući proizvodnju opijuma koji je išao u ove zemlje kao hero in. Ove tri banke su pod Gordonovim rukovodstvom kontrolisale drugu najveću mrežu u svetu za pranje novca. neizbežni Henri Kisindžer i Robert 191 . Gilmen i Džon Robert Nikolson. koji je u to vreme već bio dobro plasiran u REA. to radili na višem nivou. terorizmu. Lin ("kineski specijalisti"). Entoni Luis. Robert Elsvort. Maks Frenkel. Sulcberger iz "Njujork Tajmsa". U upravnom savetu ove gigantske propagandne maŠine sedeli su: Frenk Kitson. kao i član druge uticajne organizacije. stvoriti milione narkomana. najznačajnije polje rada RIIA ostaju masovne komunikacije. Njihov kontrolor u Kanadi bio je Volter Gordon. Takav način razmišljanja doveo je 1957 godine."Banku Nove Škotske". Dru Midlton. Stensfild Tarner. su direktno sarađivali sa Ču En Lajem. Vrh ovog sistema Endikot. čovek koji je započeo pobunu pokreta Mau-Mau u Keniji. Ideju je izneo Alister Buhan. koji se zarekao da će Britaniji i Americi. uglavnom u Hong Kongu i Kini. koji je zamišljen kao centar za koordinaciju stvaranja javnog mnjenja i približavanje tih scenarija širokom krugu ljudi na brz i efikasan način. kada ispeku zanat. koja je vrlo bliska britanskoj kraljevskoj porodici. pretstavnik "Šreder banke".Kraljevski institut za međunarodne odnose (RIIA) toliko značajnih za formulisanje britanske politike. i sa službom na Dalekom Istoku. Interesantno je da su svi ovi ugledni ljudi u mlađim danima bili na dužnostima u MI6. Džon D. Endrju Šenberg kao pretstavnik RIIA. Danijel Elsberg. članovi Reda Svetog Jovana Jerusalimskog. L. pranju novca i bankarstvu. Džon Loudon. M. Piter Kalvokorezi iz "Pingvin buksa". Član kraljičinog Privatnog kabineta. Ipak. uz pomoć svojih ljudi. do predloga da se osnuje "Međunarodni institut za strateske studije". kineskim premijerom u vreme Mao Ce Tunga. Okruglog stola. novinari Flora Luis. "Kanadsku imperijalnu banku" i "Toronto dominion banku". Roning. U velikoj meri uspeo je u tome. kontrolisao je tri ključne banke u Kanadi . kako bi. kontrola masa kroz kontrolu uma i stvaranje novih društvenih trendova koji "spontano" izbijaju u svetu. za sve ono što su ove zernlje učinile Kini. sin lorda Tvidsmira. pretstavnik "Braće Lazar". Rotšilda". pretstavnik "N. i direktnu vezu sa Kinom. trgovini zlatom. gde je sedeo u upravnom odboru. Pol Nice. njegovom slanju na zapad. bivši direktor CIA. Interesantno je da su važni članovi ove kriminalne organizacije. na konferenciji Bilderberg grupe u Fiuđi (Italija). C. Očigledno je bilo potrebno da na terenu steknu iskustvo u proizvodnji opijuma. a kao bivsi ministar finansija.

biznis. Ove organizacije imaju pod sobom desetine drugih instituta i laboratorija. "IBM". Republikanska partija. uključujući vladu. u više instituta. radi oko pedeset hiljada naučnika i saradnika sa godišnjim budžetom od deset milijardi dolara. Jasno je da ovaj veliki posao ne može da obavi ni RIIA sama. Procena je da na ovim poslovima. vazduhoplovstvo SAD. gde je stvar zataškana kao izmišljotina. "Rend" je čak jednom optužen da je bio angažovan od SSSR da uradi studiju o uslovima predaje američke vlade! Ovaj slucaj je stigao do americkog Senata. ni njeni ogranci.Dosije Omega Bovi. ministarstva za energiju i zdravlje. bivši direktor jednog odelenja CIA. jer su klijenti iz samog vrha biznisa i vlasti: "AT&T". Njihovo glavno polje delovanja i danas ostaje "ispiranje mozga" i to na svim nivoima. "Čejz Menhetn banka". 192 . u prvom redu "Rend". armiju. religiozne institucije i obrazovanje.

Rodio se u Londonu 1819 godine. a danas je to politička agenda Konzervativne partije. i bio poznat kao "nemački Platon". Izraziti primer je Sesil Rouds koji je maštao o tome da stvori svetsku vladu pod vođstvom britanske krune. legendarnom ličnošću Oksforda. i spoljašnji krug Krug prijatelja. Svoje saradnike i podršku našao je u Komitetu 300. Prevod Platona je kanalima bankarske porodice Varburg. Uži krug članova zaista poseduje političku moć da donosi odluke. U društvu postoji uži krug .Društvo izabranih (ili iniciranih). jednog od tvoraca Francuske revolucije i obožavaoca Platona. čiju je "Republiku" preveo na nemački. a možda i njihov član. Njegov uzor bio je grčki filozof Platon. Navodi primer Mojsija Mendelsona. kao sin bogatog trgovca vinom. Interesantno je da je ovo bila ideja i Laburističke partije u njenom početku. čija dela je dobro poznavao. Rouds je investirao u svoju fiks ideju. Ima izvora koji tvrde da je bio pristalica Illuminata. Rabin Marvin S. Raskin je verovao da se na čelu države mora nalaziti diktator superiornog intelekta. Rad i delovanje društva su 193 . koje zna sve tajne ciljeve društva.Okrugli sto Priča o društvu Okruglog stola počinje u XIX veku sa Džonom Raskinom. a one su postale deo temelja učenja koje je kasnije primenjeno u boljševičkim diktaturama Istočne Evrope. ali ne znaju sve tajne užeg kruga. Njegove ideje su sledili i Karl Marks i Fridrih Engels (još jedan poštovalac Platona). koji čine uticajni ljudi koji mogu da budu korisni ciljevima društva. Platonove ideje su bile osnov na kojima se gradila prva ideja o Novom svetskom poretku. Ime pod kojim je poznato ovo društvo je Okrugli sto i struktuirano je po masonskim i iluminatskim šemama. došao u ruke onih koji su na ovim principima gradili kolonije u Africi i Aziji. Antelman povezuje pisanje Platona sa okultnim društvima Svevidećeg oka. Ogromno bogatstvo koje je stvorio eksploatacijom dijamanata i ruda u Južnoj Africi. Roudsova ideja je bila da stvori tajno društvo koje će manipulisati događajima u svetu kako bi ostvarilo centralizovanu globalnu kontrolu. pomagača Rotšilda koji su u ovom veku finansirali Hitlera. kao centralizovanoj državi u kojoj organizacija ide od vrha ka bazi.

bivši 194 . Palestini i Indiji (od 1917 do 1945 godine). I danas se iz ove fondacije dodeljuju stipendije na Oksfordu. od kojih su mnogi bili maloletni. Tada su se u službi Rotšilda istakli mnogi budući upravljači Južne Afrike i članovi tajnih društava . mnogi u koncentracionim logorima lorda Kičenera. i bili odlučujući faktor u stvaranju države Izrael. Milner je proširio uticaj ove organizacije na same vrhove britanske vlade. po kome je i dokument dobio ime "Balfurova deklaracija". koji dolaze da upoznaju i prihvate ideju jedne svetske vlade. uz pomoć Komiteta 300. a u tom ratu su poginule hiljade ljudi. kao i lord Astor. vodili odlučujuću reč u kreiranju britanske politike u Irskoj. u prvom redu kroz masoneriju u SAD-a. Britanska kruna. već i u Kanadi. bilo korisnik "Roudsove stipendije". Ne zaboravirao da je i mladi Vinston Cerčil (Komitet 300) uzeo učešće u ovom ratu. Imao je odlučujući uticaj na kabinet Lojda Džordža (Komitet 300) koji je vodio Britaniju u toku Prvog svetskog rata.Dosije Omega finansirali Rouds i Rotšildi. 1902 godine. žena i dece. na čelo Okruglog stola je došao Alfred Milner. a o tome je pisao i Radjard Kipling kao učesnik rata. ucestvovali u stvaranju Lige naroda. Najsvežiji primer je Bil Klinton. P. Umesto nedelju dana. Bamato. Posle Roudsove smrti. umro je Rouds. kako bi osigurali eksploataciju prebogate Južne Afrike za račun Rotšilda (baron Natan bio je član Okruglog stola. uglavnom studentima iz inostranstva. Okrugli sto je počeo da otvara "podružnice". organizovala je najveću i najopremljeniju vojsku tog doba. Australiji. Indiji i Sjedinjenim Državama. Zapanjujude je koliko je ljudi. Buri su se opirali pune tri godine. Morgan i pretstavnici ostalih moćnih bankarskih porodica). Dominirali su i mirovnom konferencijom 1919 godine. jos jedan iz mase Rotšildovih izvršilaca. član unutrašnjeg kruga Okruglog stola. J. a svoju delatnost koordiniraju kroz brojne kompanije i medijske kuće. Kada je rat završen. pa su se uskoro organizovale grupe. Već od 1915 godine. Openhajmer. što je po nalogu i za potrebe Rotšilda izveo Artur Balfur (Komitet 300). Džoel i Bejt. Kraljica Viktorija poslala je četiri stotine hiljada vojnika na osamdeset hiljada Bura. predsednika država i vlada. kako su Britanci verovali. ne samo u Britaniji i Južnoj Africi.Rouds. Svoje bogatstvo je preko fondacije zaveštao svom cilju. Počeli su da izdaju i svoj časopis "Okrugli sto". pa nije čudo da su Britanci ušli u Burski rat (od 1899 do 1902 godine). kao i društvo Mrtvačka glava (Skull and Bones Society) na Jejl univerzitetu. čiji je član i Džordž Buš. pretsednik SAD-a. Novom Zelandu.

I ovaj drugi Morgan bio je talentovan i moćan bankar. pogađate. Imperija Morgana bazirana je na Čeliku. Njihove interese u Americi sprovode dve moćnc porodice . Terezom.Okrugli sto pretsednik SAD-a. radio za Rotšilde. iza njega je ostala imovina vredna samo jedanaest miliona dolara. Jasno je da su članovi Okruglog stola. već dobro rašireni i organizovani širom sveta. ali je sigurno unapredio i poslove Rotšilda. a kada su se interesi razgranali. kada je Jakob Šif došao iz Frankfurta. činili sve 195 . Gouldovima i Rokfelerovima. vršio ogroman pritisak na administraciju Abrahama Linkolna. Bio je fmansijski strateg i godinaraa je strpljivo radio sa Harimanovima. Tu su i "Nešenel Benk of Komers". kao "Džordž Pibodi and Korapani" u Engleskoj. Džonom Pjerpontom Morganom (Komitet 300). Ali ko je zaista iza ovih kompanija? Morganova imperija započela je svoj rast 1838 godine. osnivanjem "Standard Oil Korapani" (sada "Ekson") 1853 godine. Početkom veka su se već bili proširili na železnice i banke. "Nešenel Siti Benk of Sinsinati". "Čejz Menhetn benk". Postao je najveći trgovac na svetu američkim obveznicama i sa svojim partncrom. Interese Rotšilda je na velikoj sceni reprezentovala bankarska instilucija "Kun. Leb and Ko". ali je postalo jasno da je paravan za Rotšilde 1875 godina. posle smrti njegov deo imovine nasledio je Morganov sin. Šif je u firmu u Americi doneo kapital Rotšilda i za njih je vodio posao. "US Trast Kompani" i vodeće osiguravajuće kompanije kao što je "Ekvitabl Lajf and Mjučual of Njujork". Džordž Pibodi je. Poseduju ili kontrolišu "Čejz Menhetn benk". U Americi su ojačane. "Hanover Nešenel benk". a kruna tog sistema je "Dženeral Elektrik". Rotšildi i Rokfeleri su osnovali zajedničku banku. Deo finanskanja je išao kroz banku Rotšilda. "Njujork Lajf Inšurans" i "Garanti Trast kompani". To se vidi iz podatka da kada je umro njegov otac. Osnovali su je 1867 godine Abraham Kun i Solomon Leb.Rokfeleri (pravo ime porodice je Rokenfelder) i Morgani. Porodice Rotšild i Šif su nekada živele u istoj kući u Frankfurtu i jasno je da su te veze bile vrlo jake. Džon Pjerpont Mlađi. dvojica trgovaca iz Sinsinatija. jer se Jakob Šif oženio Lebovom ćerkom. što je vrlo skromno u odnosu na ogroman novac koji je proŠao kroz njihove ruke. i manipulišući američkom ekonomijom ostvarili neverovatne profite. ulažući novac u njihove velike železničke i naftaške poduhvate. koji se nalaze u centru zbivanja Novog svetskog poretka. Rokfeleri su svoje bogatstvo stvorili na nafti. koji je rođen 1867 godine. "Nešenel Siti benk". prvi Morgan. Pošto Pibodi nije imao dece. brodogradnji i električnoj struji.

Jednom je izjavio: "Okrenuo sam Hegela naglavce". Pre toga je radio za Varburg-Rotšild grupaciju u "Banci federalne rezerve" u San Francisku. idealizovanje Marksa i Englesa i stvaranje "komunističkih svetaca" od njih. jer je dobio "Roudsovu stipendiju" 1923 godine. On je dobio tu ideju čitajući radove drugih. koji je kasnije otkrio Henri Kisindžera. Karl Marks nije izmislio temu "klasne borbe". dajući osnov za manipulaciju svetom u smeru centralizovane kontrole. jer je Hegel govorio o duhu i umu. postalo je ono što su kasniji stručnjaci nazvali "menadžment krize". ako se pogleda spisak Saveta komesara iz 1919 godine. koje je odigralo vodeću ulogu u toku Francuske rev196 . Nije zato čudo što je Hegel popularan među mondijalistiraa dvadesetog veka. gde je došao do raesta direktora. Posle završene "obuke" obavljao je odgovorne obaveštajne poslove za Rotšilde. Karl Marks je bio jedan od ključnih vulgarizatora stava da ako se suprotstave teza i antiteza dobijamo sintezu. jedan od tvoraca "Komunističkog manifesta" i doktrine oslobađanja potlačene radničke klase od jarma kapitalizma. Eliot je bio "Amerikanac u Oksfordu". Razlika medu njima bila je fundamentalna. Marks je bio Član tajnog društva iluminatskog usraerenja. Deo njegovog učenja. glavni čovek Okruglog stola postao je Vilijem Jendel Eliot. a jedan od poslova je bio i pronalaženje potrebnih Ijudi za uključenje u rad raznih institucija. zaradio je pravo bogatstvo koristeći dečiju radnu snagu u Lankašajeru. u prvom redu Adama Vajshaupta i bavarskih iluminata. i to je zaista i učinio. koji je bio rasadnik kadrova za tajna društva Novog svetskog poretka. koje je kasnije postalo Komunistička liga. za zloglasni Beliol koledž. savršeno je išla na ruku globalnoj eliti koja ne bi bolje prošla ni da je to naručila. napisanih sedamdeset godina pre njega. Engleska. nov red. koje je vulgarizovano i prizemljeno.Dosije Omega da preuzmu konlrolu nad fiskalnim i monetarnim politikama kao i političko vođstvo u zemljama u kojima su delovali. Osnovni zadatak Okruglog stola je unošenje nesloge među zemljaraa i nacijama kako bi se u pogon stavilo njihovo upravljanje konfliktom i "kontrolisani izbor". Liga pravednih bila je ogranak Drustva podobnih. A možda i jeste. a i danas je regrutni centar za Okrugli sto. Kasnija lakirovka u boljševičkoj Rusiji. a Marks je bio materijalista i satanista koji je prezirao i odbacivao Boga. kome je pomogao da se raeteorski uspne u svim bitnim organizacijama Novog svetskog poretka. Lige pravednih. u vezi tema koje su im bile od interesa. U SAD-u. Georg Fridrih Engels.

su doveli zajednicu na istu stranu u ratu protiv fašizma. kako bi "teza" protiv "antiteze" dala "sintezu" . Marks je ženidbom sa Dženi fon Vestfalen došao u bliske veze sa britanskom aristokratijom. suprotstavljajući navodno ekstremne sisteme "levice" i "desnice" u borbi za prevlast u određenim svetskim regionima i štiteći "jedne od drugih". sledeće poglavlje posvećeno je najusrdnijem delatniku Rotšilda u drugoj polovini ovog veka. a Irskoj doneo neviđenu bedu i jad. Prvi maj. ali je u jednom trenutku bilo potrebno sukobiti ih. ne znajući da su sve proizvod iste filozofije i imaju jedan cilj . Danas je manipulacija ljudskom svešću i vrednosnim sistemima dostigla takve razmere i traje već toliko dugo da su ljudi počeli bespogovomo da veruju u postulate i opredeljuju se prema svojim ubeđenjima. Jedna od njenih pretkinja. kapitalizam i komunizam. Svež primer kako Okrugli sto i druge organizacije istog usmerenja ostvaruju svoju "sintezu" je Drugi svetski rat. jer je ajegova žena bila u rodbinskim vezama sa Školskim vojvodskim porodicama Argil i Kembel. kasnije kralja Vilijema. Dan rada. Ovo je bila organizacija koja je dala podršku marksizmu i stajala iza njegovog uspona. bila je guvernanta princa od Oranža. grofica od Balkarasa i Argila. Liga pravednih se u Nemačkoj zvala Bund Der Gerechten ili jednostavno Bund. Zbog toga što se jedno ime pojavljuje na više mesta. izabran je kao dan marksista i lenjinista po daturau kada su Iluminati javno objaviii svoj nastanak. koji je osnovao "Englesku narodnu banku".Ujedinjene Nacije i Evropsku zajednicu. 197 .Okrugli sto olucije. Sadašnji erl od Balkarasa je u srodstvu sa vikontom Koudrejem."prosvećenu monarhiju" iznad jedne svetske vlade. Dva suprotstavljena sistema. čiji deda je bio lord Spenser Čerčil. Iza sva tri društvena fenomena stoje iste organizacije.oslobodilačkih "narodnih revolucija" u zemljama Trećeg sveta. Ana Kembel. 1 maja 1776 godine. Ovo nije tako loše društvo za "narodnog tribuna" Karla Marksa. "Hladni rat" između kapitalizma i komunizma je doveo do druge sinteze .

gde je u porušenoj Nemačkoj služio u bezazlenoj funkciji vozača generala Frica Kremera. Po zvaničnoj biografiji. Aleksander Hejg i Danijel Elsberg. zbog svog jevrejskog porekla. u kome je nekoliko hiljada nacista prevedeno u Ameriku. general Kremer je našao prolaz u ministarstvo odbrane. u Njujorku. Po završetku studija. 1952 godine poslat je u Tavistok institut. otišao na studije u Vilton Park. zahvaljujući porodici Openhajmer. Džordž Frenklin i Hamilton Fiš su ga izabrali da radi za njih. Grupa je sarađivala sa Institutom za studije politike (IPS) i njenim glavnim teoretičarem. Posle rata se vratio u Nemačku kao američki vojnik. u sedištu Saveta za međunarodne odnose za Ameriku. Kisindžer je postao Eliotov "omiljeni dak". po otpuštanju iz vojske Kisindžer je. i posle toga više ništa nije moglo da zaustavi Kisindžera u usponu. Aleksander Hejg. Za svog ljubimca. a u Ameriku je stigao u okviru programa "Spajalica". takođe je služio u jedinici generala Kremera. Zahvaljujući Vilijemu Jendelu Eliotu i pod tutorstvom Džona Viler Beneta. dobilo nov identitet i počelo da radi za svoje nove poslodavce. direktora obaveštajnog odelenja Okruglog stola i šefa operacija MI6 u Americi. Kao nagradu i test za ono što je naučio. Kooptiran je u Okrugli sto da bi sproveo monetarističke stavove koje je usvojio na Harvardovim međunarodnim seminarima. V. morao je da napusti Nemačku uoči početka rata. Noamom Čomskim. Henri Kisindžer (pravo ime Henrik Kizinger) je bio član Hitlerjugenda. Kada je Kisindžer 198 .Henri Kisindžer O Henriju Kisindžeru se ponešto zna iz zrelih i poznih godina njegovog života i rada. koje se dijametralno razlikuju. Po zvaničnoj biografiji. u okviru opasnih igara koje je započinjao Okrugli sto. Iz mladićkog doba postoji zvanična i nezvanična biografija. Diks "preobrazio". Do sredine šezdesetih godina Kisindžer je opravdao svoje angažovanje u Okruglom stolu i Kraljevskom institutu za međunarodne odnose. ali na mnogo višem nivou nego vojnik Kisindžer. gde ga je R. interesantna koincidencija. Kisindžer je postao šef male grupe u kojoj su bili Džejms Šlezindžer. Po neautorizovanoj biografiji.

Kisindžer. koja je nadgledala sve izveštaje . koji nikada nije komandovao trupama. međunarodne organizacije i pojedince prikupljaju podatke. Kisindžer je sve izvršne funkcije u Niksonovoj vladi ispunio članovima Okruglog stola i Kraljevskog instituta. Hejg je igrao vodeću ulogu u zbunjivanju i laganju predsednika Niksona. kada je na vlast u senci došla grupacija koja je promenila lice araeriČke države i njenih institucija.Henri Kisindžer postao savetnik za nacionalnu bezbednost. koji je upravljao pregovorima u okviru "SALT"-a. već je karijeru pravio kroz kancelarijsku strukturu. 199 . Naimenovan je za predsedavajućeg "Verifikacionog panela". domaćih i stranih. Kisindžer je dobio kontrolu nad Komitetom 40.vojne. Maknamara i braća Mekbandi. uključujući FBI odelenje 5. Kisindžer je stekao ogromnu vlast. koje za naručioce. naredivši FBI da prisluškuje veliki broj ljudi. Elsberg. U timu su bili Hejg. obaveštajne i civilne. Kisindžer je u Niksonovoj administraciji držao nekoliko važnih mesta. Prvi državni udar Amerika je doživela prilikom ubistva Džona Kenedija. Predsednik Nikson je bukvalno bio ostavljen po strani i nije znao šta se dešava u njegovoj vladi. Po nalogu Okruglog stola. Da li je to čudno ili preterano? Ni najmanje. Značaj ove operacije bio je da se pretsednik Nikson potpuno izoluje od prijema informacija. ne samo u SAD-u. već državni udar. Elsberg i Hejg su stavili u pogon plan Votergejt. Kisindžer je progurao Hejga do čina generala sa četiri zvezdice. uključujući i njegove najbliže saradnike. i odredila nov tok budućeg razvoja SAD-a. kao što je "Intel". Kremer je ugurao Hejga za njegovog zamenika. Ima dosta privatnih obaveštajnih agencija. Šlezindžer. Votergejt. koji je preno sio informacije Vudvordu i Bernstinu iz "Vašington Posta". nije bio obična zavera da se blamira predsednik Nikson. po mnogim autorima. Kisindžer je otvorio kancelariju Okruglog stola na Menhetnu. po nalogu Bilderberg kluba. a Kisindžer je bio taj koji je vodio Belu kuću. Helperin. zamišljen u Kraljevskom institutu. Kisindžer poseduje privatnu kartoteku dosijea hiljada ljudi. koje kontroliše delovanje terorističkih grupa u SAD-u. Tako je Hejg preskočio dve stotine i osamdeset generala američke vojske. takve privatne dosijee je imao i P2. vec širom sveta. u meteorskom usponu kakav nije zabeležen u istoriji američke vojske. policijskih. supertajnom agencijom koja je odlučivala o tajnim operacijama i pratila njihovo odvijanje. Hejg je bio čuveno "Duboko grlo". obaveštajnih. koji su stizali iz Vijetnama. On je u to vreme bio pukovnik. Takođe je naimenovan u Specijalnu vijetnamsku grupu.

koji su bili kvalifikovaniji od njcga da zauzmu to mesto. I tu je dolaskom za komandanta zaobišao preko četiri stotine generala iz zemalja NATOa i SAD-a. svi stručnjaci se slažu da na veoma nejasan i neodređen nacin govori o ulozi Niksona. Hejg je satima ubeđivao Niksona da je audio traka bez ikakve sumnje dokaz da je Nikson saučesnik u provali u prostorije Demokratske stranke u zgradi Votergejt. Džon Doar je dobio zadatak da sprovede impičment. izvedeno preko Instituta za studije politike (IPS). a danas. uplašenog i demoralisanog predsednika Niksona. dok Nikson zaista nije poverovao da se pred Senatom ne može odbraniti od odgovornosti. Optužbe su bile neodređene. U toku tog "napredovanja" Hejga.Dosije Omega koji su po hijerarhiji bili ispred njega. U direktnom tv prenosu. najgori komandant u istoriji ovog saveza. ali je Nikson podneo ostavku 8 avgusta 1974 godine. Svi poznavaoci se slažu da je. Hejg je direktno prekršio zakon tako što je transkripciju razgovora sa trake ilegalno prosledio onima koji su bili za Niksona u Predstavničkom domu. rastrzanog. kada se ta traka sluša. Mnogi pravnici kažu da se ovi dokazi ne bi održali ni na jednom sudu. Svi stručnjaci. Samim tim što je došlo od Hejga. bez konkurencije. Senatu i Republikanskoj stranci. Komitet mu je poštedeo život. Niksonovim podržavaocima je to izgledalo kao priznanje krivice i počeli su da uskraćuju podršku Niksonu. neko sitno petljanje sa porezom. ali pošto nije bio toliko opasan kao Kenedi. lako su identifikovali da su Hejg i Kisindžer sledili tehniku koju je razvio Tavistok institut i primenili je na zbunjenog. Obaranje Niksona bila je opomena svim neposlušnim predsednicima od strane Komiteta 300. 18 jula 1974 godine. dvadeset i pet generala je dalo ostavku. Kao nagradu za izdaju predsednika Niksona. Hejg je ubedio i kongresmena Viginsa i senatora Grifina da je odbrana Niksona nemoguća. neautorizovano bombardovanje Kambodže i zloupotreba vlasti bilo je sve što je stavljeno na teret Niksonu. Da bi pojačao pritisak na Niksona. Tipičan primer delovanja Okruglog stola je organizovanje "kidnapovanja" Henrija Kisindžera. Institut je jedan od najprestižnijih "trustova mozgova" koji 200 . koga je Hejg ubedio da mu je jedini izlaz da podnese ostavku. pa je Grifin uputio pismo Niksonu tražeći da ovaj podnese ostavku. Hejg je postavljen za komandanta NATO pakta. kome se zakleo da će ga vemo služiti. koji proučavaju istoriju ovog perioda. Hejg nije odustajao. U prvom trenutku Nikson je odbijao odgovornost. Doar je izneo "dokaze" na osnovu kojih je predsedniku Niksonu trebalo izglasati nepoverenje.

kontrolisali su različite elemente kao što su: Crni panteri.Henri Kisindier kontroliše donošenje odluka u međunarodnoj politici. i predsednički kandidat Džordž Mekgavern. 201 . nihilističke grupe levice. jer je postao direktor jedne od IPS-ovih agencija. "Transnacionalnog instituta". član Nacionalnog saveta za bezbednost Halperin. kroz jednu od mnogobrojnih. Sem toga. IPS je prodro i u religiozne organizacije inspirišući radikalne rasne teorije pod velom religije i sejući nove klice netrpeljivosti u Americi. Markus Raskin i Ričard Barnet. podzemna organizacija Vetermen. a trebala su i da posluži kao stalna pretnja političkom establišmentu Amerike. "Kidnapovanje" Kisindžera trebalo je da izvede Egbal Ahmed. povezanog inače sa južnoafričkim organizacijama istog usmerenja. lažnih trockističkih organizacija. a na unutrašnjem planu je sprovodio plan Tavistok instituta i osnivao organizacije nove levice u Americi. diplomci Tavistoka. Te organizacije su bile ekstremne. Pakistanac koji živi u Engleskoj i radi za britansku obaveštajnu službu MI6. koje su započele sa terorističkim akcijama i propagiranjem upotrebe droge. Osnivači IPS-a. Ahmed je nagrađen. Danijel Elsberg. koje će jednog dana da se vrate kao bumerang. "Zaveru" je otkrio FBI i "spasao" Kisindžera. pokret Venseremos.

1921 godine. Huverov institut. poklonio je jednu od svojih zgrada za istraživanje efekata šoka. 120 Belsajz Lejn. U Americi. a u Americi je ostvario manipulaciju stanovništva kroz monetarni sistera. ili na vrhu ako tako više volite. Njihov cilj nije da "mere" javno mnjenje. Ideja je da se okrene javno mnjenje protiv ciljne grupe kroz propagandu i kreirane događaje. Ovaj sistem. povezana je i sa sistemom obrazovanja preko fondacija oslobođenih poreza. zahvaljujući djletantima za ova pitanja. Povezan je sa "Dičli fondacijom" koju kontroliše Kraljevski institut za međunarodne odnose. ova mreža za kontrolu uma.Tavistok institut Tavistok institut za međuljudske odnose. je na čelu. Poslovi instituta su se kasnije proširili. kako bi ostvarili cilj onih koji stoje iza. Kada vlada planira da donese zakon protiv određene društvene grupe. nastupaju organizacije za istraživanje javnog mnjenja sa svojim grafikonima. Margareti Tačer i Ronaldu Reganu). vojvoda od Bedforda. Jednom kada su događaji i propaganda projektovani na javno mnjenje. specijalizovanih instituta za masovnu manipulaciju umom ljudi. kako bi se dobila stvarna slika šta ljudi misle. a istraživaci njegovog rada mu pripisuju i smišljanje taktike bombardovanja civilnih ciljeva u Nemačkoj (kako bi se slomio duh naroda) i uvodenje kulture droge šezdesetih godina. kao deo plana da sprovede povinovanje pravilima i ukine slobode. već da usmeravaju javno mnjenje. London NW3 5BA. markiz Tavistoka. Hadson institut. ka Rimskom klubu i Bilderberg grupi. "Heritidž fondaciju". proces omekšavanja javnog mnjenja počinje mesecima. Tavistok je svoje pipke pustio i u drugim pravcima. Iste godine kada su osnovani Kraljevski institut za međuljudske odnose i Savet za međunarodne odnose. Tavistok uključuje Stanford institut. 202 . izazvanog eksplozijama granata na britanskim vojnicima u Prvom svetskom ratu. nekada godinaraa pre toga. gde su značajnu ulogu odigrali Društvo Mont Pelerin i Huverov institut u kome je ekonomist Milton Fridman (njegove ekonomske teorije su osamdesetih godina donele katastrofu. Centar za strateške studije i "Rand korporaciju" (u kojoj je Zbignjev Bžežinski). koji svoja istraživanja stavlja na raspolaganje globalnoj eliti.

To je najčešća taktika koja se primenjuje kada se želi da kontraverzni zakonski predlozi prođu zakonodavnu proceduru. Mnogi od takozvanih spontanih trendova koje su prihvatili mladi. događaja i kontradiktornih informacija. osmišljeni su i plasirani od ovakvih organizacija i dovedeni do histeričnih proporcija uz pomoć reklame i kontrolisanih medija. Njeni osnovni ciljevi su da se ne dozvoli ljudima da odlučuju o sopstvenoj sudbini tako što će se stvarati jedna kriza za drugom. O monstruoznosti ove manipulacije nije potrebno posebno govoriti. u prvom redu hrišćanstvu. kako bi se izazvao otpor prema religijama. G.Tavistok institut Recite ljudima da osamdeset odsto populacije veruje u nešto i oni sa podložnim mentalitetom će se priključiti. Ovo će zbuniti i demoraIisati narod veličinom i mogućnošću preteranog izbora. do "Bitlsa" čije osnivanje takođe ima okultne korene. Tu je razvijena teorija "šoka budućnosri". što će izazvati povlačenje i apatiju masovnih razmera. koji je izveo "Stanford Riserč" pod vođstvom profesora Vilisa Harmona. kako bi se videli njeni efekti. Kako bi se u svetu zaoštrile suprotnosti 203 . promene i nove tendencije. Ljudi koji su je dobili i koristili. Druga tačka ovog plana je uvođenje novih kultova i potpirivanje već postojećih. bilo je ono što je dobilo popularan naziv "Vodolijina zavera". zar ne? Drugi cilj anketa je da provere da li propaganda protiv ciljne grupe deluje. a onda će se krize "rešavati". "Deca cveća" su šezdesetih godina bila usmeravana upravo ovakvom tehnikom manipulacije. CIA i britanska obaveštajna služba su eksperimentisale pedesetih godina drogom LSD. jer je njegovo ukidanje jedan od ciljeva Komiteta 300. Jednom kada se u anketi potvrdi da dovoljna većina veruje da je ciljna grupa problem i da nešto mora da se preduzme. U ovu grupu spada i podpirivanje hrišćanskog fundamentalizma. Varburga" iz Londona) uzeli za sebe i usmerili je na tržište. smatraIi su je sredstvom oslobođenja. što znači bombardovanje kolektivne svesti tolikom kolicinom promena. Tavistok institut i njegove filijale u Americi istražuju upravo to kako će reagovati pojedinci i grupe na događaje. Jedan od velikih projekata Tavistoka. Zato je u Americi formirana FEMA. pa jedinka bira "lakši" put i potčinjava se. počev od rok muzike. novih horizonata i čovekovih mogućnosti. o kojoj sam već govorio. zakonodavstvo (kao "rešenje") stupa na scenu. pa su 1953 godine kompletnu proizvodnju Sandoza (u vlasništvu "S. u rasponu od "Rolingstonsa" koji su omiljena grupa evropskog Crnog plemstva. jer osamdeset odsto ljudi ne mogu da greše. jer se tolikom "podrškom javnosti" ućutkuju i oni koji su protiv. da to preopterećenje i isključuje analitičnost uma.

na čijem će čelu biti on. koga je stvorila britanska obavestajna služba MI6. Bavi se psihotehnologijom. a HUMRRO ih aplicira u okviru psiholoških kurseva koji bi trebali da 204 . ostao glavni izvršilac radova za obaveštajne i vojne službe. u Otkrivenju Svetog Jovana. Ono što je specijalnost HUMRRO-a. a ovaj sistem čovek-oružje i "kontrola Ijudskog kvaliteta" široko je prihvaćena u američkoj vojsci. od svog osnivanja do danas. Biće spremni da pozdrave pojavu velikog vođe koji će ponuditi rešenje za sve probleme i garantovati stvaranje uređenog društva. preuzevši Nacionalno udruženje učitelja. a zove se Antihrist. Dr Aleksander King. Pojava ovakve ličnosti je opisana u Bibliji. U Americi. HUMRRO je najveća institucija za istraživanje ljudskog ponašanja u SAD-u. tolerisan je rast muslimanskog fundamentalizma u arapskim zemljama.Dosije Omega na religioznom planu. Neki su primetili sličnost izraedu onoga što se izučava u HUMRRO-u i onoga što je Džordž Orvel napisao u svojoj knjizi "1984ta". nemilosrdno su pobijeni. U mnogim slučajevima ove Tavistokove institucije su dobile takav uticaj da su prodrle u ključne aspekte života u Americi. i ostalim delovima sveta. Komitet 300 je 1969 godine preuzeo ovu instituciju i prebacio je Tavistoku na staranje. Poseban projekat bio je Iran. koja je najviše radila na programima kontrole uma. jedan od osnivača NATO pakta i član Komiteta 300 i Rimskog kluba. i u saradnji sa zakonodavcima sproveo nove obrasce obrazovanja koji imaju za cilj spuštanje opšteg obrazovnog nivoa stanovništva. koji se širi u Aziji i Africi. a oni koji su zadnjim trzajima zdrave svesti to odbili. Tavistok smišlja tehnike kontrole. u radu sa američkom armijom. pa se čak tvrdi da čovek koji je vraćen u Iran nije onaj koji je živeo u egzilu u Parizu. uništio je obrazovanje u Americi. U ovu grupu spada i sekta za kontrolu uma Džima Džonsa. od kojih je obrazovanje jedno od ključnih. je da je vojnik samo produžetak vojne opreme. a Pentagon je bukvalno potrošio milijarde dolara i naručio projekte u trideset instituta koje samo u Americi kontroliše Tavistok. čiji su pripadnici izvršili dirigovano masovno samoubistvo. Interesantno je da je Tavistok. odnosno motivacijom vojnika i njihovim moralom. to je Obaveštajna služba mornarice (ONl). Jedna od tipičnih Tavistok-vojnih firmi u Americi je Biro za istraživanje ljudskih izvora (Human Resources Research Office). psiha opterećenog Čovečanstva biće u stanju kada će se činiti da je svako rešenje bolje od postojećeg stanja. Kada se problemi u svetu budu toliko nagomilali i okolnosti zaoštrile. u kome je instaliran ajatolah Homeini. poznat po skraćenici HUMRRO.

pažljivo nametana američkom narodu putem televizije od šezdesetih godina pa naovamo. Moralna dekadencija. gde su nasilje.Tavistok institut pokažu armiji kako funkcioniše čovek kao oružje. pokazuje da nema moralne barijere da se jednog dana zločinački dresirani vojnik okrene i protiv sopstvenog naroda. Tavistok sigurno likuje nad cinizmom koji je zavladao u Americi povodorn rata protiv Iraka. Moralna dilema u američkoj javnosti je ponistena vrlo lako . Taj pritisak da se nacija proraeni. rezultirao je ogromnom količinom bizaraosti svake vrste na tv programu. jer ne može imati i jedno i drugo. ekonomista i stručnjaka za kontrolu uma. kultura i religija. tako evidentan u Americi. Jer ne menja se vreme u kome živimo. To je i dovelo do mnogih kršenja Ženevske konvencije i do ratnih zločina nad iračkim vojniciraa. Neki izvori navode da je u pitanju monstruozna cifra od dvanaest hiljada iračkih vojnika. delo je Stanfordskog instituta. Nasilni pokušaj stapanja nacija. u kome je neviđena medijska propaganda ubedila javnost da sve što se čini kako bi se pobedilo je dobro. koji od vojnika stvara brutalne životinje i koji američka armija primenjuje na svojim vojnicima od Vijetnama. seks i novostvoreni kriterijumi subkulture preplavili gledaoce i prosto ih zatrpali po svim principima "šoka budućnosti". Stanford istraživački centar osnovao je 1946 godine Tavistok i zato nije bilo problema da se ovaj posao uspešno završi. plan je stvaranja lažne koegzistencije ljudi koji 205 .pitanjem da li narod želi pobedu ili samopoštovanje. direktor "ARCO" naftne kompanije. menjaju se ljudi. Dobar primer za kontrolu uma je zločin koji su američki vojnici počinili u Zalivskom ratu. preko Zalivskog rata do rata protiv Jugoslavije. kada su iračke vojnike žive zakopali u pesak. a njihov zadatak bio je da ga ubede kako će najbolja stvar za Aljasku biti ako koncesije dobije "ARCO". Ovaj primer ispiranja mozga. a onda ih dobro utabali tenkovima. Totalitarna svest koju Tavistok plasira preko svojih instituta dovela je do potpunog kolapsa moralnih standarda. nastupila je i ostavila ljude bez prave mogućnosti da se odupru. Guverneru Aljaske je predložen tim sastavljcn od naitnih stručnjaka. Jedna od ličnosti koju smo spominjali u prvom delu knjige. Stanfordovi instituti imaju godišnji budžet koji prelazi stotinu i šezdeset miliona dolara i u njima je zaposleno četiri hiljade ljudi. Robert O. čija budućnost je sada. ne samo američke armije već i cele države. tražio je poraoc od Stanford istraživačkog centra kako bi osigurao velike naftne izvore na Aljasci za Komitet 300. Anderson. i to uglavnom pod pritiskom planiranih i nametnutih promena.

koju je Tavistok označio kao "neobaveštenost". čak i silom ako je to potrebno. Jedan od najvećih poteza Tavistok instituta i Stanfordskog instituta za istraživanje je pojava rok grupe "Bitlsi" na svetskoj sceni. Naravno. čim je Tavistok odigrao svoje tri faze. histerično življenje i borba oko Iažnih. melje horizontalno. proces "neprilagođenosti" se karakteriŠe distanciranjem od krize. već i pojavom novih reči kao što su "rok". "tinejdžer". "Bitlsi" su bili 206 . pokazivanje da je društvo nemoćno pred nasiljem. Pojava "Bitisa" pažljivo je osmišljena. govora i mode. Sukobi. ne samo na nivou muzike. da slučajno ne krene vertikalno i samelje vladajuću oligarhiju. ponavljane bezbroj puta. "kul" i "pop muzika". a drugi deo. žrvanj civilizacije. trvenja. nametnutih kriterijuma "uspešnosti" u životu. a kuće u kojima se pušio krek i kuće za prostituciju su se naglo namnožile. koji je godinama pretstavljao okosnicu stvaranja novog trenda. su elemenat svojevrsne kontrole uma nad ciljnom grupom. Ovo je bila prva faza. Druga faza rata bandi je po Tavistokovoj šemi "fragmentacija". Važno je da ta energija. kako je proisteklo iz studije Vilisa Hermona "Promenljivo lice čoveka".Dosije Omega nemaju ništa zajedničko. Ona se odlikuje pasivnim stavom onih koji ne žive u deloviraa grada u kojima iraa bandi. Pojava "Bitlsa" je integralni deo "akvarijanske zavere". u kojoj se ne zna izvor krize. Ulicama su dominirali dileri droge. netrpeljivost. i treće. da je "činjenica" da je društveni poredak u kolapsu. sem jedne vlade koja ih objedinjava. cilj je bio širenje osećanja nesigurnosti. Štampa je glasno napadala državu što ne preduzima potrebne mere. To i jeste cilj ove vlade. u kojoj odredene društvene grupe okrecu leđa krizi. broj bandi je počeo naglo da raste u istočnom delu Los Anđelesa. Doba Vodolije Tavistok je pretočio 1989 godine u rat gangsterskih bandi na ulicama Los Anđelesa. Koja je bila svrha rata narko bandi? Sem konkretnog porasta prodaje droge. novog stila muzike. a koji je podvrgao ispiranju mozga ogromnu svetsku populaciju koja toga nije bila svesna. Ovo egoistično sakrivanje glave u pesak pogoduje širenju nasilja. što je uvek cilj onih koji kontrolišu prodaju i ubiraju prihod. su svesno podstaknuti. U roku od nekoliko meseci od prvih incidenata. rat bandi je počeo da jenjava. Treća faza po Tavistoku je "samorealizacija". mržnja. Drugo. kako bi sve ove različitosti kontrolisala. mladima od četrnaest do dvadeset godina. nerazumevanje. Naravno. Obračuni oružjem su bili svakodnevni. kao deo socijalnog eksperimenta neviđenih razmera. koja mora biti svemoćna. Sve ove reči. "Bitlse" je u Ameriku doveo Tavistok.

a šta su usvojili.Očigledno. Smatraće. bilo da se suočavaju ili zadaju smrt.. Sva takva ubistva biće izvršena opijatima. počev od sociologa muzike Tea Adorna. naučno uzrokovanim. G.. "Čejz Menhetna". ni kasapljenjem tela.. Ono što se želi da se postigne. članova kulta. da izvestan deo popuiacije postoji samo zbog dopustenja proisteldog iz sažaljenja i strpljenja.. Vels. Interesantno je i to što je muzika koja je korišćena u ritualima kulta dvanaestotonska atonalna muzika koju karakteriše izražen. botom. Adorno je morao da pobegne iz Nemačke. Ako se novi problemi ili brige dodaju. već dobrim. pisac kvazi fantastičnih priča.. "Kodaka".. repetativni ritam. "Ameriken Ekspresa". kada je Hitler došao na vlast. ali čovek može jedino da drži onoliko problema i briga u glavi koliko to može da izdrži.Tavistok institut samo nesvesno oruđe u rukama kreatora fenomena masovne kontrole uraa. zastrašivanje neće biti ni smrću. koji i danas uživa ogromnu popularnost u Americi i ima brojne sledbenike. Zašto ima sledbenike određene vrste. Ne znam kotiko je to cifarski. Ono što je interesantno. predviđam. i ja ne vidim ni jedan razlog koji se suprotstavlja tome da neće oklevati da ubiju kada je to dopustenje narušeno. drustva su kao ljudska bića. radi dovođenja slušalaca. od nekih postojećih mora da se odustane.. Nije zato neobično da sve ono što je Adorno kasnije formulisao. do engleske kraljice Elizabete." Mnogo surovije teze šta je zapravo kontrola nad ljudima. Jedno od njegovih razmišljanja dato je ovde u kratkom izvodu: ". izneo je H. oni će imati vere da ubiju i neće biti praznoverni a vezi sa smrću. "Dženeral Motorsa" i ostalih kompanija i institucija Komiteta 300.. okultnog simbola starog Egipta. kao Avram. koja je odlikovala "Bitlse" i podelila im plemićke titule za njihove zasluge. Mi pratimo od čega su Amerikanci odustali. svoj izraz dobija u "hevi metal roku" i "pank roku". "IBM". vidi se iz njegovog dela "Otvorena vrata": "Ljudi Nove republike neće biti gadljivi. Ako se zastrašujuće kazne budu koristile u budućnosti. kulta Izide i bube skarabej.. zbog svojih paganskih riTuala koje je obavljao u okviru Kulta Dionisa. I samo ime grupe "Bitlsi" (u prevodu "Bube") pokazuje da postoji veza izmedu moderne muzike. i iz shvatanja da se neće razmožavati. Svoj rad je Adorno obavio za Openhajmere koji su ga izvukli iz Nemačke i smestili u Engleskoj... Imaće ideal. koji će ubijanje učiniti vrednim. može se pročitati u "Trend Riportu" Džona Ncsbita. Nesbit je kao savetnik Lindona Džonsona. u ekstaticno stanje." 207 ..

Sa druge strane. bivši agent Mosada. kako tvrdi Viktor Ostrovski. u svojim knjigama "Uz pomoć prevare" i "Druga strana prevare". i njihovih tvoraca. osnovana 1913 godine. Jevreji su izloženi i brojnim kritikama zbog njihove visoke koncentracije u svetskom bankarstvu i politici. čak i kontrolu nad medijima. bivši agent britanske obaveštajne službe i dvostruki agent koji je radio za KGB. Prema Simonu Šami. kao deo veće organizacije B'nai B'rit. pa zaključno sa delovanjem Mosada koji se nemilosrdno obračunava sa protivnicima Izraela širom sveta. bio je vodeća ličnost u organizovanju naseljavanja prvih Jevreja u Palestini (što je plaćano iz fondova Rotšilda). počev od Oktobarske revolucije do danas. Lord Viktor Rotšild. autoru knjige "Rotšildi i zemlja Izrael". kao što je CIA svetski kontrolor trgovine drogom. porodice Rotšild. ADL ima ogroman uticaj na medije u Americi. kao i da optuži za antisemitizam svakog ko se približi istini o stvaranju države Izrael i delovanju Mosada. umetnosti i ekonomiji. i ima sposob208 . posebno u toku Drugog svetskog rata. a u kome je predviđeno stvaranje države Izrael. je Antidefamacijska liga (ADL). Na političkom planu stoje iza manipulacija oko Balfurove deklaracije 1917 godine. Smatra se da je Mosad svetski kontrolor ilegalne trgovine oružjem za Komitet 300. koja je bila politički dokument donet posle Prvog svetskog rata. Jedna od mnogobrojnih jevrejskih organizacija čije delovanje je višestruko na raznim nivoima. Rotšildi su preko svojih agenata kupovali zemlju u Palestini i praktično su vlasnici osamdcset odsto zemlje u Izraelu. a zatim je organizovao Stern Gang i druge paravojne organizacije koje su odigrale ključnu ulogu u stvaranju Izraela. javnim i tajnim. Osnovana je da štiti državu.Antidefamacijska liga Posebnu ulogu u zbivanjima u svetu zauzimaju Jevreji. kao i zbog tragične istorije i stradanja kojima su bili izloženi. organizacije i pojedince od kleveta u Americi. što je posle Drugog svetskog rata i ostvareno. a zapravo je paravan za delovanjc Mosada u Americi i špijunažu preko ovih neformalnih institucija. što navodi na pomisao da su tačne optužbe da žele da osvoje svetsku vlast. bilo da je reč o pozitivnim rezultatima nacije izuzetno naklonjene nauci.

koji je jednom rekao: "Hitler je imao Jevreje. i više njih. Kad bi Jevreji znali šta dolazi. u svojoj knjizi "Niko se ne usuđuje da to nazove zaverom". vrhunske organizacije za obmanu i sakrivanje pravih motivacija za priče. a njeno ime znači Sinovi saveza. shvatili bi da ono što će se desiti u Americi će učiniti da ono sto im se desilo u nacističkoj Nemačkoj izgleda kao nedeljni izlet. dezinformacije. a verujte mi. Mi moramo staviti akcenat na crnačko pitanje. Na ovaj način sprečiti su realizaciju mnogih projekata o m-edunarodnim. Izgradićemo bolje gasne komore. Ova organizacija je izuzetno moćna i njen rukovodeći ešalon čine masoni visokog ranga. niko nema više prava da bude gnevan na Rotšildovu kliku od Jevreja. Bio je blizak prijatelj naciste Roja Frenkhausera. ADL je u sastavu jedne druge organizacije.ali mi ne zaboravljamo Jevreje. piše: "Jevrejski članovi zavere su koristili organizaciju po imenu Antidefamacijska ligu kao instrument za ubeđivanje svakog ko spomene Rotšilde i njihove saveznike... bankarima i ovo je postala tabu tema na mnogim univerzitetima. dotazi sigurno kao sto sviće svakog jutra. Današnji B'nai B'rit se ne ustručava da vodećim crnačkim aktivistima zalepi etiketu antisemita i rasista kada to zahtevaju okolnosti u ostvarenju njihovih planova. ADL nikada nije dozvoljavala da istina ili logika nadvladaju visokoprofesionalni posao zamagljivanja stvarnosti. Već spomenutog nacistu 209 . a tajno podržavala i kontrolisala Kju Kluks Klan. napade i likvidacije." "Divno" rečeno. osnovane 1843 godine.Antidefamacijska Uga nost da koristi druge organizacije i manipuliše ljudima za ostvarivanjc svojih planova u najboljoj tradiciji Mosada. B'nai B'rit je u prošlom veku u Americi bila otvoreni podržavalac ropstva u toku građanskog rata. sekretar Američke nacističke partije bio je izvesni Danijel Buros. Pisac Geri Alen. B'nai B'rit. i ovoga puta neće se izvući. Varburzi. U stvari. mi imamo crnčuge. su fmansirali Adolfu Hitlera." U vreme ubistva Džona Kenedija. kao napad na sve Jevreje. deo imperije Rotšilda.. isključivo Jevreji. Svaki pojedinac ili knjiga koji su istraživaii ovu temu su odmah bili napadani od stotina zajednica ADL širom zemlje. jer to preokupira mase .. Ali nacista Frenkhauser je kasnije razotkriven kao profesionalni državni provokator i infiltrator Kju Kluks Klana i drugih nacističkih i komunističkih organizacija.

nekada saradnik na CIA programima MK Ultra. ali srećom po Kaliforniju. Pensilvanija. hipnoze i psihoaktivnih droga. Vest je 1973 godine bio direktor neuropsihijatrijskog instituta na Univerzitetu Kaiifornija i direktor odelenja za psihijatriju. Ko zna kako je obezbedio oduševljenu podršku guvernera Kalifornije. U CAN-u su i druge simpatične osobe. koja je proširila svoje delovanje i na Britaniju i Evropu od 1991 godine. u Redingu. jer je bio specijalista za isleđivanje uz korišćenje tehnika uskraćivanja sna. Mreža svesti o kultovima. Kombat 18. koja je 210 . Kakav dobitak za CAN. vlasti u Kaliforniji su njegov predlog označili kao "nacističku nauku" i odbacili su osnivanje centra. Tako je Vest. Jedan od njegovih prijatelja bio je dr Martin Orn. u pitanju je bilo "samoubistvo". iz koga je izašao Tom Grubs. koju je kontrolisao ADL. žrtveno jagnje u ubistvu Džona Kenedija. Jedan od pokretača CAN-a bio je doktor Luis Džolin Vest. Buros je takođe bio ključna ličnost u nacističkoj Nacionalnoj partiji obnove. Ona je paravan za Odbor zamenika britanskih Jevreja i ADL. pošto je ovaj ubio Li Harvi Osvalda. osnovan je CAN. Ronalda Regana. Naravno. koji je povezan sa još jednom sličnom grupom. Ima li boljeg načina za kontrolu Jevreja nego kroz strah da im organizacije kao što je Kombat 18 mogu ponovo naneti zlo. Kao protivnici grupe Kombat 18 u Engleskoj. fondacijom "Američka porodica". Sledećeg dana nađen je mrtav u Frenkhauserovoj kući. vode i hrane. U svom omiljenom maniru da radi iza paravana koji sam postavi. na kome je planirao da leči nepoželjno ponašanje uz pomoć novih tehnika neuropsihijatrijske manipulacije. ako nema organizacija koje će da ih zaštite? ADL se bavi i drugim interesantnim aktivnostima. Jedna od njih je Rik Ros. i ima isti zadatak kao i u Americi. da žigoše kao antisemite svakog ko se približi istini o tome šta se zaista dešava. a možda i ranije.Doslje Omega Danijela Burosa je oktobra 1965 godine "Njujork Tajms" razotkrio kao Jevrejina. psiholog povezan sa kultom u Džonstaunu. pojavila se organizacija po imenu Srčlajt. "deprogramer" koji je deprogramirao četrnaestogodišnju Kiri Džuel. što je šteta. Vest je bio psihijatar koji je odreden da analizira Džeka Rubija u Dalasu. Vest je predložio osnivanje "Centra za studije i redukciju nasilja". da ima ovakvog stručnjaka. organizacija krajnje desnice. bivši šef Odelenja za hipnozu američke mornarice. ostao bez podrške. U Engleskoj. koga sam spominjao u prvom delu knjige. je paravan za ADL. modifikaciju ponašanja kroz električnu stimulaciju mozga i elektronskih naprava za praćenje i nadzor ljudi.

a Patriša Herst je preživela.Antidefamacijska liga tvrdila da ju je seksualno iskorišćavao Dejvid Koreš. Grupa je opkoljena i uništena pred tv kamerama. kako bi se oslobodila mentalne kontrole koju joj je namctnuo kult. Vodi je Sun 211 . Pogodili ste. imala je samo devet članova. bila je pojava Simbionističke oslobodilačke armije (SLA). Jeste bio među prvima koji se aktivno uključio u borbu protiv novog zla u Americi. osnovana u Južnoj Koreji. ćerku novinskog magnata Randolfa Hersta. koji će odatle krenuti ka tragičnoj sudbini svojih sledbenika. koje su u velikoj meri poništile rezultate njegovog rada. Prva medu takvim organizacijama je Unifikaciona crkva. je samonikli i samouki deprogramer i borac protiv kultova. Interesantna podudarnost sa Vestovom kampanjom za osnivanje centra u Kaliforniji. zaveru. Patrik je optužen da je 1976 godine držao jednog od svojih "klijenata" (otetog osamdeset i šest dana) i krio ga na dvanaest lokacija. dobila malu zatvorsku kaznu i obavezno psihijatrijsko lečenje. voda kulta Davidova grana. u prvom redu obaveštajne. ali je zbog svojih neobičnih metoda imao više optužbi za zloupotrebe. a Patriša Herst postala je aktivni član posle kidnapovanja. Ova tajna organizacija bila je navodno marksistička urbana gerilska grupa koja je pripretila Americi da će svoju revolucionamu aktivnost proširiti na celu zemlju. predsednik CAN-a. pojavio i Hram naroda Džima Džonsa. već s oružjem u ruci učestvuje u pljački. 1974 godine. U stvarnosti. Optužen je za kidnapovanje. religioznih kultova. SLA je proglašena za kult koji je Herstovoj isprao mozak. Upotrebu "smrtonosne sile" protiv davidijanaca preporučila je Patricija Rajan. gde ga je podvrgao "zastrašujućim stvarima" kako bi ga "deprogramirao". a sada sa sedištem u Njujorku. Osnivač CAN-a. ali je već odlučeno da se reši problem koji su pretstavljali davidijanci. Naravno. nezakonito zatvaranje. koja je stekla svetsku raedijsku pažnju i slavu kada je kidnapovala Patrišu Herst. posedovanje kokaina i kršenje uslovne slobode. i velikih kultova iza kojih stoje organizacije Novog svetskog poretka. otmicu i napad. Ros je bio taj koji je otkucao FBI da se u kampu davidijanaca u Vakou krije oružje. "eksperti" koji su je deprogramirali bili su dr Luis Džolin Vest i dr Martin Orn iz CAN-a. Više je nego čudno da se u to vreme. u pitomoj Kaliforniji guvernera Ronalda Regana. Ova kontraverzna ličnost podjednako je hvaljena i kuđena zbog svog rada. Kada su opljačkali banku i kada se na snimku videlo da Herstova nije žrtva kidnapera. izvršeno je vrlo pažljivo razgraničenje izraeđu kultova koje osnivaju pojedinci i grupe. Ovaj dokaz bio je ozbiljno doveden u pitanje. Ted Patrik.

kao i bivši američki sekretar za narodnu odbranu. Mihail Gorbačov. Unifikacionu crkvu pomaže i Koreanska centralna obaveštajna služba (KCIA). Trilaterala. "Njujork Siti Tribjun" i "Midl Ist Tajms". koji su u dugom periodu vodeći finansijski i politički podržavaoci Izraela. postao je jedan od Munovih najbližih saradnika i direktor "Vašington Tajmsa". Munov urednik u tim novinama je Amo de Borgrejv. bivši američki državni sekretar i vrhovni komandant NATO-a. Prethodne godine. Londonski "Sandej Ekspres" otkrio je 15 januara 1995 godine da je bivsi premijer. Munijevci su za pedeset miliona dolara kupili Univerzitet Bridžport u Konektikatu. Toraas. Munov sin i naslednik. jednoj od paravan organizacija munijevaca. sa sedištem u koreanskoj ambasadi u Vašingtonu. dobio veliki honorar da održi govor na konferenciji Saveta za svetski mir. takođe je govorio na Munovoj konferenciji. u martu 1994. Borgrejv je brakom povezan sa porodicom Rotšild.Dosije Omega Mjun Mun. na kojoj je glavni govomik bio bivši sovjetski lider. upravlja fabrikom oružja u Masačusetsu. odnosno Ketrin Graham (Savet međunarodnih odnosa. Malteški vitez. pomoćnik načelnika štaba obaveštajne službe američkog vazduhoplovstva i devet godina specijalni savetnik direktora CIA. a jedan od članova upravnog odbora postao je Džek E. Unifikaciona crkva poseduje pravu poslovnu imperiju širom sveta. takođe je držao govor na manifestacijama munijevaca. Frenk Karluči (član Saveta medunarodnih odnosa i Trilaterale). koja uključuje "Vašington Tajms". po imenu "Seilo Inkorporejtid". Džastin. odgovorni za njeno stvaranje. Njen oficir za vezu sa američkim obaveštajnim službama. bivši dopisnik "Njusvika" čiji je vlasnik "Vašington Post". Edvard Hit (bilderbergovac). i zapravo. Bo-Hi Pak. Bilderberg grupa). Aleksander Hejg. Munu pripada šest stotina i šezdeset i sedam firmi i organizacija. 212 .

članovi Okruglog stola su sa Rotšildima imali koncept stvaranja jevrejske države u Palestini. Iza svega je stajao lord Lajonel Volter Rotšild (Komitet 300). Ovo je stav rabina Marvina S. a to je znao i Lorens. i moćni Jevreji širom sveta uložili su mnogo uticaja i novca da se osnuje jevrejska država. pa se čini najlogičnijim da je cionizam sinonim za Jevreje. "Balfurova dekJaracija" pojavila se u javnosti 6 novembra 1917 godine. Ova obznana bila je žestok udarac Arapima. Cionizam nije religija ili rasa. To nije smetalo Rotšildima. Još dok je trajao rat. Svi Jevreji nisu cionisti i svi cionisti nisu jevrejskog porekla. to je politički pokret koji čine Jevreji i nejevreji. čestu zabunu kod ljudi izaziva podatak da je cionistički pokret najzaslužniji za njeno formiranje. kada je lord Artur Balfur (Komitet 300). poznatog kao Lorens od Arabije. koji podržavaju zahtev za osnivanje jevrejske države. koji su Jevreji samo po imenu. koji su pod vođstvom T. Tek 1937 godine saznalo se da tvorac deklaracije nije Balfur.Izrael Kada se govori o stvaranju države Izrael. već lord Alfred Milner. što se vidi iz njegovih pisama upućenih Vinstonu Čerčilu. zvanično objavio da je Palestina domovina jevrejskog naroda. da Palestinu dovedu u stanje koje samo na prvi pogled odgovara interesima Jevreja. E. vodeća ličnost Okruglog stola. koji zapravo ima za cilj uništenje judaizma. predstavnik "Engleske federacije cionista" (koja je osnovana novcem Rotšilda) i koji je Milnera nagradio mestom direktora firme "Rio Tinto Cink". digli ustanak i proterali Turke sa Bliskog Istoka. Antelmana koji kuću Rotšilda povezuje sa luciferijanskim kultom Svevidećeg oka. 213 . koji je ovu ideju progurao u ratnom kabinetu. Tu leži greska. Lorensa. Cionizam je osnovan krajem prošlog veka. britanski sekretar inostranih poslova i član unutrašnjeg kruga Okruglog stola. Britanska kruna je obećala Arapima da će posle rata dobiti punu nezavisnost i suverenitet zato što su bili saveznici krune. manje od jednog procenta stanovništva Palestine činili su Jevreji. a ovaj dogovor bio je potvrđen i u pismenoj formi. na čelu pokreta bio je Teodor Hercl. U to vreme. Od početka su članovi britanske vlade znali da ovaj dogovor neće biti ispoštovan.

pravog kuma organizovanog kriminala (koga ću obraditi u posebnom poglavlju). kako nečiji trenutni interesi traže. Zapravo. a njihove vođe su odlučile da pređu u judaizam kako bi se spasli od verske asimilacije jedne strane. Tomas Bingem. i koji je tu nastao .Dosije Omega S obzirora da najveći deo Jevreja nikada nije živeo u Palestini. problematičan. nazvati nekog antisemitom više znači nazvati ga antiarapinom. jer su Arapi bliži staroj semitskoj rasi od Jevreja. počeo žestok obračun sa jevrejskom mafijom koja je dominirala u Njujorku. Umesto toga. Bili su stešnjeni izmedu hrišćanskih i islamskih država. poljskog 214 . a manje rase. Litvaniju i na Balkan. i da su se u velikom nizu generacija ženili u okviru svog verskog i kulturnog miljea. Jezik kojim su govorili. mešavina je hebrejskog. Artur Kestler. Ovaj napad bio je toliko uspešan da je doveo do Bingemove ostavke i obustave istrage. Većina Jevreja danas. mentor Mejera Lenskog. pitanje njihovog semitskog porekla je pre pitanje tradicije. pa je ovaj metod do danas ostao jako oružje Rotšilda i Mosada u diskreditovanju svih onih koji ugrožavaju njihove mračne interese. Posle raspada hazarskog carstva u trinaestom veku. a drugi su stigli u Nemačku. Naime. uprkos popularnoj predstavi iz filmova i knjiga kako je italijanska mafija bila ta koja je dominirala kriminalom u Americi. pise da veoma mali broj Jevreja danas može da prati svoje gcnetsko poreklo do ove semitske grane ili do semitske linije u Palestini u vreme života Isusa. koji su se pokrstili i prešli u judaizam 740 godine nove ere. u svojoj knjizi Trinaesto pleme". Da ne bih i ja prošao kao Bingem. vode poreklo. već u Evropi i Americi. pa je i sam koncept odbrane od napada. a ne od semitske linije.jidiš. optužio je Bingema da je istragu pokrenuo zbog rasnih razloga i nazvao ga antisemitom. Arnold Rotštajn. Neki su ostali u Rusiji. jedan od Nojevih sinova u biblijskim pričama Starog zaveta. vodi poreklo od ovih ljudi. piše Kestler. a od kojih biblijski Jevreji. Šef jevrejske mafije. Poljsku. Sem ili Šem. Reč "semitski" potiče od rase ljudi koji su živeli u drevnom Sumeru. Hazari su živeli u južnoj Rusiji između Crnog i Kaspijskog mora. vuče poreklo od ove linije. kada je šef policije u Njujorku. kako sami kažu. optuživanjem protivnika za antisemitizam. ljudi koji su prihvatili judejsku veru su se rasturili po Aziji i Evropi. jer to se često radi i u našoj zemlji. oni su genetski naslednici naroda tursko-mongolskog porekla po imenu Hazari. pre samo dve hiljade godina. kako ga ne bismo natezali na ovu ili onu stranu. moraću da napravim raalu digresiju i objasnim ovo rasno pitanje. ovaj metod primenjen je prvi put početkom veka.

. Povijeni "jevrejski" nos. prihvaćenom podjednako od Jevreja i antisemita. Porodica Rotšild neraa apsolutno nikakvih istorijskih veza sa Palestinom. Kao što Kestler piše: "Antropologija se slaže s istorijom u pobijanju popularnog verovanja da jevrejska rasa ima korene u biblijskom plemenu." 215 . Mida. je da gde god se Jevreji nalaze oni veoma podsećaju na narode među kojima žive. nema nikakve veze sa biblijskim Izraelom. od Vajzenberga. hrišćanski biskup jevrejskog porekla. Nema ni jedne rasne karakteristike zajedničke za sve one koji su Jevreji. Ali većina pripadnika takve rase može se pronaći među Arapima na Bliskom htoku. . Tvrdnja da Arapi nisu Semiti je na neki način budaiasta. do Boasa. kao rasna odlika.. što znači "crveni štit")." Jevrejski autor Alfred M. i Fišberga. Pitarda i drugih. Njegov genetski koren je Kavkaz. je simbol hazarskih "Jevreja" Istočne Evrope.se vratili u svoju navodnu rasnu kuću.. ogorčeni neprijatelji izraelaca koji su . Kun (od Kohanim). koje sebe sada nazivaju Jevrejima. od kojih ogromna većina ne ispoveda jevrejsku veru. piše: "Najubedljiviji argument koji jevrejski nacionalista može da ponudi cionizmu je baziran na hipotezi o hebrejsko-semitskoj rasi. kao sto su Levi (od Levita) i Kon. Koen. Ne bi tako raogao da izgleda." Hju Montefjore. Arapi. Klasično jevrejsko lice Isusa je mit. napisao je u listu "Črč Tajms" 1992 godine: "Antisemitizam je izgrađen na moćnom rasnom mitu. Herca. jer je u njima neznatnija hebrejsko-izraelska krv nego u većine onih koji su se okupili. Ime porodice Rotšild (nemački: rotes schild. Biti Jevrejin znači upražnjavati jevrejsku veru i tu nema ničega sa rasom. Lilijental konstatuje da ne postoji tako nešto što se zove "jevrejska rasa"..Nesumnjiv zoključak svih antropologa. jer su ljudi mnogih rasa prešli u judaizam u toku hiljada godina i stvorili mešavinu raznih genetskih linija. imaju malo fizičkih sličnosti među sobom.Izrael i nemačkog. Riplija. najviše podsećaju na one Jevreje koji su bili domaći u Paiestini i na Bliskom Istoku. U svojoj knjizi "Koja je cena Izraela". jer nije bio rođen u planinama južne Rusije. Čak i oni čija porodična imena navodno vode poreklo od drevnih hebrejskih plemena.

jer bi to ozbiljno narušilo etničku ravnotežu postojećeg stanovništva. lideri Jišuva. Te noći. doselilo se preko tri stotine hiljada ljudi. postala je jaka i organizovana organizacija. Na molitvi ispred Zida plača se okupilo preko hiljadu Jevreja. što je za Jišuv bio veliki izazov i napor da obezbede smeštaj i hranu. su se sastali i doneli odluku o formiranju obaveštajne službe i milicije (Hagane) radi zaštite od budućih arapskih napada. a ovoga puta Arapi su svoj revolt usmerili ne samo na cioniste već i na Britance. Odlučeno je da se Jevreji po završetku rata po svaku cenu dovedu u svoju novu domovinu. Sporadični sukobi su se nastavili i sledećih godina. Hagana. prava tajna armija koja je imala i političku strukturu. označio je početak egzodusa nemačkih Jevreja u Palestinu. Početak Drugog svetskog rata i prve godine holokausta u Nemačkoj. Lojd Džordž se oborio svom silinom na one koji su tvrdili da je "Balfurova deklaracija" osnov za cionističke lidere da uspostave jevrejsku oligarhiju u Palestini koja će redukovati arapsku populaciju na nivo potčinjenosti favorizovanoj hebrejskoj manjini. naročito oko ispoljavanja verskih osećanja. U Haifi je 1942 godine održan važan sastanak. Za njega. Bilo je mnogo povređenih. ali su sa ovim prilivom Jevreji činili trećinu populacije Palestine. pogotovo što su Englezi ovoga puta bili protiv novog doseljavanja Jevreja. Zemlji koja je bila njihova vekovima. I zaista. sada je pretila invazija doseljenika pod zaštitom mentora iz Britanije. osnovana radi zaštite ("hagana" na hebrejskom znači "odbrana"). koji su brutalno odgovarali na svaki napad. Od prvog dana postojala je tenzija između izraelaca i Arapa. kao i kontraobaveštajnu i vojnu. na Sabat. a na praktičnom planu prihvaćen je predlog Davida Ben-Guriona da se kontraobaveštajna služba Hagane ojača. U septembru 1929 godine. Do 1936 godine. flaša i drugih projektila se sručila na njih sa svih strana. U svojoj knjizi "Da li je to mir" napisao je. naterale su vođe Jišuva da pripreme novu koncepciju dovođenja preživelih u Erec Izrael. Dolazak Hitlera na vlast 1933 godine.Dosije Omega Takve finese nisu interesovale britanskog premijera Lojda Džordža. dvadesetih godina. prava kanonada kamenja. ali srećom nije bilo poginulih. jevrejske zajednice u Palestini. nasuprot onog što Arapi nisu uspeli da ostvare. da bez ikakve dileme prihvata da jevrejski narod ima istorijska prava na Palestinu. jedino uz pomoć jevrejske brilijantnosti i predanosti ona može postati "zemlja kojom teku med i mleko". desio se prvi veliki incident. Arapi su bili ogorčeni. a sukobi su izbijali oko izgradnje sinagoga i verskih škola Jevreja. Njen zadatak bio je da otkrije 216 . Iznenada.

ali bez uspeha. radio kao trgovački putnik.da prvo stotine. a potom hiljade preživelih Jevreja iz Evrope. Novoformirane Ujedinjene nacije su pokušale da se umešaju. jer bi posledice poraza bile katastrofalne. na sve tri strane. Krivci su osuđivani na licu mesta. Uskoro su počela "čišćenja nepodobnih". Britanija je prihvatila da napusti Palestinu do maja 1948 godine. Kako se rat bližio kraju. imala je samo jedan zadatak . ribarskih i rečnih brodova. Uskoro je spisak počinjenih nedela. a neki su odvođeni u pusta brda Judeje gde im je presuđeno raetkom u potiljak. Ben-Gurion i Jicak Rabin su smatrali da pojedinačni primeri sažaljenja nisu dovoljni. Konačno. Bila je to riskantna odluka. ali je bilo i situacija kada su vojnici. tako su grozničave aktivnosti za dovoz Jevreja u Palestinu postajale sve izraženije. Na britanske vojnike su vršeni atentati a na kasarne bacane bombe. Ovo je bio početak ispoljavanja surovosti koja će kasnije postati zaštitni znak Mosada. Preživele na plažama između Haife i Tel Aviva čekali su britanski vojnici. od kojih su mnogi još uvek nosili logoraška odela. Došlo je vreme da se mandat Britanije okonča. bio poduži. neki bi dobili dobre batine. prebace u Izrael. U toku 1946 godine. koji su imali naređenje da zaustave doseljenike. Nova jedinica dobila je ime "Rigul Hegdi" i njom je komandovao bivši pripadnik francuske Legije stranaca. boriti se na dva fronta. ujedinili su se jevrejski ilegalni pokreti oko odluke da se povede gerilski rat i protiv Engleza i protiv Arapa. otpisanih vojnih brodova za iskrcavanje u Normandiji. a Jevreji su u znak odmazde spaljivali arapska sela. u februaru 1947 godine. koji je u običnom životu. žena koje su se zabavljale sa stranim oficirima. To se moglo postići sarao oružjem. Svi raspoloživi brodovi su bili kupovani ili iznajmljivani od strane jevrejskih organizacija u Americi. kao paravan. U gluvo doba noći krivci su dovođeni pred preke sudove Hagane. Bilo je žestokih okršaja. gledali kroz prste i dozvoljavali iskrcavanje. Ben-Gurion je naredio taktiku u kojoj nema uzmicanja. ne pitajući za cenu koja je ponekad bila desetak puta veća od realne. Ta šarolika flota sastavljena od parobroda. sećajući se agonije svojih drugova u Denkerku s početka rata. Arapi su napadali s leđa. Od tog trenutka će Ujedinjene nacije preuzeti resavanje problema koji će dovesti do 217 . piljara koji su prodavali robu Britancima i vlasnika kafana koji su ih zabavljali. Britanci su streljali sve uhvaćene članove Hagane ili čak one na koje se samo suranjalo da su članovi.Izrael Jevreje koji su sarađivali sa Britancima i da razotkrije jevrejske komuniste i disidente.

Ukradeni vojni planovi egipatske i jordanske armije bili su od neprocenjive koristi da se ono što je nazvano "ratom za nezavisnost" pretvori u brilijantne pobede izraelaca. a za uzvrat dobili obećanje da se niko iz njihovih redova neće naći na optuženičkoj klupi u Nirmbergu zbog pomaganja nacističke Nemačke. što je odluka Bilderberg konferencije 1998 godine. a Ben-Gurion i njegovi komandanti su znali da se i dalje moraju oslanjati na superiornu obaveštajnu službu.Dosije Omega stvaranja države Izrael. Pobedio je "naftaški lobi" Novog svetskog poretka ("Šel". kupujući sedamnaest glasova delegata u Ujedinjenim nacijama kako bi izglasavanje rezolucije o Izraelu sigurno prošlo. "Ekson" i drugi) koji se odlučio za Arape. o moralu arapske vojske i njenoj vojnoj snazi. bilo je jasno da će Bliski Istok ostati žarište nestabilnosti i izvor stalnih konflikata do danas. činilo se da će država Izrael živeti u relativnom miru sa svojim susedima. a Jevreji i njihova država Izrael su otpisani. nose opasnost otvaranja prvih pukotina u moćnoj organizaciji ove države. i neopreznosti koja je prva posledica bahatosti. Sada misle da je došao trenutak da Izrael propadne. U narednih nekoliko godina bićemo svedoci propasti Izraela i možemo konstatovati da su i oni propustili da nauče važnu lekciju istorije . Iza tih konllikata stoji Bilderherg klub i oni koji su stvorili Izrael. kako bi novoformirana država preživela rodenje. ■ 218 . Kada je pobeda konačno došla 1949 godine. Vitalne informacije su pribavljene preko jevrejskih Špijuna u Kairu i Amanu. koja sada stoji na ivici nove tragedije. za račun Rotšilda.da bahatost kojoj. Iako su stvaranju Izraela u završnoj fazi veliku ulogu odigrali Rokfeleri. Trebalo je sada raščistiti i problem Arapa.su podlegli u trenucima vrhunske moći.

jer su Englezi tražili da se brod vrati odakle je došao. Izraelski premijer Jicak Rabin. proglašen je za velikog mirotvorca posle smrti. Jicak Šamir. što je i bio cilj ovih monstruoznih i beskrupuloznih ljudi. što je često slučaj u zemljama koje se oslobađaju ili stvaraju kroz oružanu borbu. a kao dete je stigao u Ameriku. Po pravilu. Rabin je bio član jedne od najekstremnijih jevrejskih tajnih organizacija. što ovoj nagradi. Irgun. koja je izvela mnogo akcija i atentata terorističkog tipa. koju je izveo upravo Rabin. koji je ubijen u atentatu 1995 godine. Lenski. ali se zaboravlja jedna od najstrašnijih terorističkih akcija iz novembra 1940 godine. čije je pravo ime bilo Majer Suhovjanski. pa čak dođu do najvećih svetskih priznanja. po imenu Palmah. Kasnije je ista sudbina zadesila još tri broda sa izbeglicama. a vlast ostane u rukama onih koji su vodili tajne organizacije. Za izvedene terorističke akcije optuženi su Arapi. Istorija im opere biografije i zaboravi se sve ono ružno što su u prošlosti činili. najveći teret rata za oslobođenje podnesu obični ljudi. U vreme kada su Britanci zabranili novo doseljavanje izraelaca u Palestinu. na koje se zaboravi kada se rat završi.Mosad Lideri novostvorenog Izraela postali su ljudi koji su vodili tajne nacionalističke i oslobodilačke organizacije. kum američkog kriminalnog sindikata. ne daje kredibilitet. rođen je u Grodnom (Rusija). a u tim terorističkim napadima poginulo je više od hiljadu Jevreja. Drugi izraelski premijer. a kasnije dobio Nobelovu nagradu za mir (kao i Henri Kisindžer). takođe je bio borac izraelskog podzemnog pokreta i odigrao vrlo mračnu ulogu u atentatu na američkog predsednika Džona Kenedija. Ben-Gurion je u svom dnevniku zapisao da su ovi događaju izazvali više simpatija i podrske u svetu nego što je to očekivano. Ono što se takođe dugo prikrivalo bilo je da je velike količine novca i oružja za ove tajne organizacije prikupljao u Americi viđeni cionista Mejer Lenski. Izraelski premijer Menahim Begin bio je na čelu jedne takve organizacije. Tu se 219 . Ova organizacija je u luci Haifa digla u vazduh brod "Patria" na kome je poginulo dve stotine i pedeset jevrejskih izbeglica. dodeljivanoj po vrlo problematičnim kriterijumima.

unutrašnja sigurnost. U vremenu posle sticanja nezavisnosti sve nekadašnje tajne oslobodilačke organizacije prerasle su u tajne službe. odreduju im ciljeve i prioritete. mislili su da su pozvani da im poraognu u radu." Ben-Gurion će delovati u svojstvu nadzornog organa za novu službu. O Lenskora ću još jednom pisati u ovoj knjizi. završavao je prljave poslove za Rotšilde i Mosad. Rubenu Šajlou. Ben-Gurion više nije imao strpljenja. Mosad će onda otići i doneti robu. Aman. odlazio je u svoju voljenu "domovinu" Izrael. U slučaju neslaganja oko nekog zahteva. dok se stvari u Americi ne zataškaju. Ben-Gurion je to objasnio ovako: "Daćete Mosadu svoju listu kupovina.Karika koja nedostaje u ubistvu JFK". Ha Mosad le Teum. kad se budem vratio na Kenedijevo ubistvo. Ova organizacija imaće početni budžet od dvadeset hiljada izraelskih funti. kad god je u Americi postajalo opasno za njega zbog kriminala. Funkcija oficira za vezu biće da informišu Mosad o specifičnim zahtevima njihovih klijenata. Svi nekadašnji članovi. U svom štabu će imati visoke oficire drugih obaveštajnih službi . obaveštajna vazduhoplovstva i obaveštajna momarice. problera će se razrešiti u kabinetu premijera. već i do političkih struktura. Institut za koordinaciju.Dosije Omega iz predgrađa Njujorka uzdigao ne samo do vrhova kriminala. a dmgo. o čemu sjajno i detaljno govori Majkl Kolins Pajper u svojoj knjizi "Konačni sud . U dopisu prvom šefu Mosada. pogotovo što u toj fazi nije bilo dovoljno sredstava za organizovanje njihovog rada. a većina kadrova je bila neiskusna i pravila greške koje su dovodile do kompromitacije i države i službi. Bila je to nemoguća situacija. vojna obaveštajna. Sazvao je sastanak šefova pet obaveštajnih agencija. Nije vaš posao da znate gde su kupovali ili koliko su platili za robu. pa ih je u jednom trenutku bilo pet. Ovaj mafijaški šef bio je "dobrotvor Izraela" iz najmanje dva razloga: prvo. Mosad će zbog administrativnih i političkih ciljeva formalno biti pod jurisdikcijom ministarstva inostranih poslova. Nešto se moralo učiniti. od čega će pet hiljada biti utrošeno na specijalne misije sa ličnim odobrenjem Ben-Guriona. Na svoj direktan način. Obavestio ih je da će od tog dana obaveštajnu delatnost u inostranstvu obavljati nova agencija. a sada ministri ili diplomate. naredio je: 220 . 2 marta 1951 godine.Šin Bet.

kamere sa daljinskim upravljanjem i druge opreme za koju Harel nije znao ni da postoji. Advokatska firma Dalsovih. "Salivan i Kromvel". eliminisanjem članova na nižem nivou. prostire se u rasponu od pola veka i značajno je obeležilo važne faze razvoja SAD-a i delovanja međunarodnih organizacija koje spominjem u ovoj knjizi. uz pomoć svog ujaka. što je izazvalo dosta protesta u Stejt departmentu i izraelskom ministarstvu inostranih poslova. Kada je Hitler došao na vlast. Alena i Džon Fostera. ne skrivajući podršku za stvaranje superiorne rase. Delovanje braće Dals. G. u rodbinskim odnosima sa Rokfelerovima. Frica Tisena. ukazujem na "slučajnost" da je Alen Dals bio prvi sekretar američke ambasade u Berlinu." Drugi šef Mosada. u ime grupe RotšildOkrugli sto. Farben" i Hitlerovog glavnog finansijera. nekada robovlasnička porodica. državnog sekretara Roberta Lansinga. po mojim instrukcijama. kada bude došlo vreme njegove smene. ali Harelova pozicija nije bila tako ugodna i jednog dana.Mosad "Mosad će raditi za mene. Dals je Mosadu omogućio dobijanje vrhunske opreme za prisluškivanje i praćenje. Dalsovi su poznata južnjačka. Džon Foster je otputovao u Nemačku. Njihovo bogatstvo i uticaj potiče iz veza sa međunarodnim bankarskim krugovima u Americi i Nemačkoj. vodila je američke poslove firme "I. ovo će rau biti uzeto kao minus. kojom su mogli da komuniciraju preko sigurnog telefona u vanrednim situacijaraa. Prateći po ko zna koji put misteriozne puteve gospodnje. Veza je zapravo zaobilazila normalan diplomatski put komunikacije. i redovno će me izveštavati. da ugovori davanje kredita nacističkoj vladi. Iser Harel. U politici su bili od vremena Prvog svetskog rata kada su ušli u Stejt department. koji je Alena Dalsa upoznao sa budućim firerom. Džon Foster Dals je poslovna pisma upućena nemačkim klijentima potpisivao sa "hajl Hitler". Životnu filozofiju kojom se rukovode Džon Foster Dals je izrazio još 1911 godine. Braća Dals su učestvovali na Versajskoj mirovnoj konferenciji gde su se upoznali sa ključnim ljudima Okruglog stola i postali članovi ovog opasnog konglomerata. Alen Dals je to ignosrisao bez uzbuđenja. Takođe su uspostavili prvu obaveštajnu vezu izmedu svojih službi. bio je tvorac partnerstva Mosada sa CIA i njenim tadašnjim šefom Alenom Dalsom. Ovde moram da napravim digresiju i ukratko pojasnim mesto i ulogu braće Dals u eliti Novog svetskog poretka. pa je pri221 .

Nikada Mosad nije imao više agenata Arapa. kako kažu poznavaoci ove problematike. Morganima. najbolju arapsku obaveštajnu službu. Mosad je tehniku "humint" (prikupljanja obaveštajnih podataka od strane agenata) razvio do umetničkog nivoa. Mosad je sledećih trideset godina važio za najbolju obaveštajnu službu na svetu. Kasnije će biti član Vorenove komisije za ispitivanje ubistva Džona Kenedija i maksimalno raditi na uništavanju dokaza o učesnicima i sveopštem zataškavanju i zaštiti organizatora atentata. Posle Drugog svetskog rata Džon Foster Dals će postati državni sekretar.Evropu. Afriku i SAD. Agenti Mosada prodrli su u sve arapske zemlje . kao i u najsuroviju. nego u ovom periodu. Treći direktor Mosada i jedna od najsjajnijih ličnosti u svetu obaveštajnih službi bio je Meir Amit koji je vodio Mosad u ključnim danima rata izmedu Izraela i Egipta 1967 godine. "Narodnoj banci Engleske" i drugima. Južnu Ameriku. a Alen Dals prvi šef CIA. Na talasu ovih Amitovih uspeha. Za vreme njegovog vođenja. Njegovi agenti su se infiltrirali i u jordanski Mukabarat.Dosije Omega jateljstvo sa Hitlerovira finansijskim genijem Hjalmarom Šahtom zgodno došlo za otvaranje kanala Rotšildima. 222 . sirijsku vojnu obaveštajnu službu.

po njegovom priznanju su bili ne anti-jevrejski. Sem toga. poznate kao "Purpurni Gang". Još kao mladi kongresmen u usponu. Mafijin čovek. Kenedi nije bio mason. Sukob sa Izraelom 223 .Mosad. kako bi se održala kasnija zvanična verzija Vorenove komisije o "usamljenom atentatoru". što uostalom potvrđuje amaterski film Abrahama Zaprudera. ambasadora SAD-a u Engleskoj. iz prostog razloga što je to značajan datum za SAD. već prohitlerovski. Na mestu Kenedijevog ubistva podignut je masonski obelisk sa večnom. Lenski i ubistvo Kenedija Vraćam se još jednom na ubistvo američkog predsednika Džona Kenedija. Džek Rubi umro je od galopirajućeg oblika raka. snimljen u trenutku atentata. pa se postavlja pitanje šta je obeleženo ovim masonskim znamenjem. Jasno je da je Li Harvi Osvald bio žrtveno jagnje u zaveri da se ubije Kenedi. ali nije zaboravio da traži razne usluge kad je za to došlo vreme. Džozef Kenedi je bogatstvo stekao sarađujući sa Lenskim u krijumčarenju alkohola u Ameriku. Sem Đankana. politički stavovi Džozefa Kenedija. nije krio svoju odbojnost prema organizovanom kriminalu. Već sam rekao da je Mejer Lenski bio pravi šef kriminalnog sindikata u Americi i da je jevrejska mafija. luciferskom. Sa ovim nasleđem. "Košer Nostra" (kako su je posprdno zvali) bila veća i uticajnija od italijanske mafije "La Cosa Nostra". Džozef Kenedi je u jednom trenutku bio osuđen na smrt od strane jevrejske mafije u Detroitu. datum kada je izvršen državni udar i kada je stvorena jedna opasna struktura vlade u senci koja je preuzela upravljanje Amerikom. na kome se vidi da je Kenedi ubijen hitcima koji su došli spreda. Mejeru Lenskom i jevrejskom lobiju u Americi. vatrom na vrhu. Time se krug naizgled zatvorio. Osvalda je ubio posle nekoliko dana Džek Rubi. da ne kažem obavezama. Odnosi su se pokvarili kada su ljudi Lenskog oteli neke pošiljke viskija upućenog iz Irske za Džozefa Kenedija. Džon Kenedi je krenuo da pravi političku karijeru. šef italijanske mafije u Čikagu išao je da izgladi stvar i spasao život Džozefu. kojim je verovatno zaražen u zatvoru. kako se ne bi došlo do pravih organizatora atentata. a ne otpozadi iz skladišta u kome je bio Osvald. jer je svoj viski prenosio preko njihove teritorije.

a kasnije premijer. i pošto je postao američki predsednik 1960 godine. 224 . Zbog svega ovoga. a Kenedi je stekao ozbiljne neprijatelje. bila zaprepašćena i ljuta zbog Kenedijevih zahteva. već je od prvog dana svog predsednikovanja krenuo u tajni rat protiv Jevreja i mafije. Kenedi se odlučio da na Bliskom Istoku ne favorizuje nikoga. tadašnji ministar inostranih poslova Izraela. da će biti dobar za Izrael i jevrejski lobi. bližili su se predsednički izbori i Džozefu nije ostalo ništa drugo sem da proguta ponos i upravo od jevrejskog lobija zatraži podršku za kandidaturu svog sina. Još više je zategao odnose tražeći od Izraela da reši problem palestinskih izbeglica. Fajnberg je obezbedio donaciju od pet stotina hiljada dolara iz jevrejskih izvora. već da američki uticaj osigura u svim zemljama regiona i bio je zapanjen kada je saznao da Izrael radi na nuklearnom programu. u to vreme. da je kao američki građanin bio zaprepašćen otvorenošću zahteva koji je postavila cionistička grupa: "Znamo da je vaša kampanja zapala u probieme. U Ujedinjenim nacijama je tražio da Izrael prihvati rezoluciju koja je tražila pravdu za izbeglice. Ben-Gurion. Spremni smo da platimo vase račune ako nam dozvolite da imamo kontrolu nad vašom politikom na Bliskom Istoku. predsednik "Izrael Bond Organizejšn" koja je prikupljala privatne donacije za izraelski tajni nuklearni program na čijem čelu je bio Viktor Rotšild. pa je Golda Meir. odnosi sa Ben-Gurionom su bili jako loši. Kenedi ne samo da nije ispunio svoja obećanja. ako postane predsednik. Kenedi je Kongresu predložio sedam zakona koji su trebali da reformišu učešće interesnih grupa u predsedničkoj kampanji. Čarlsu Bartletu. Sada se zna da je lagao. izraelski premijer i ministar odbrane." Kenedi je imao obaveza prema jevrejskom lobiju i prema mafiji. U toku 1962 i 1963 godine. predvodio je Abraham Fajnberg. očekivalo se da ispuni svoje obaveze prema onima koji su ga poduprli i da Jevrejima pruži javnu podršku na Bliskom Istoku. porekao je da njegova zemlja radi na takvom programu. kako bi ova obavljala svoje poslove neometana od strane državnih organa. No. Jevrejski lobi u Americi. Kenedi je obećao. a da mafiju ostavi na miru. sa samo sto hiljada glasova više od protivkandidata Ričarda Niksona. a neprijateljstvo se pretvorilo u pravu mržnju prema Kenediju. Kenedi je bio veoma ljut zbog odnosa Jevreja prema njemu i ispricao prijatelju.Dosije Omega je produbljen kada je u Senatu 1957 godine podržao zahtev Alžira za nezavisnošću. čemu se Izrael oštro protivio. Svih sedam zakona su sprečili upravo oni lobiji protiv kojih su bili upereni.

i zarekao se da će "razbiti CIA u hiljadu komada i razvejati ih na vetru". Ostajući van kontrole. Drugi smrtni neprijatelj Džona Kenedija bio je Mejer Lenski. zapravo je hteo da je uništi. Kenedi je smenio Alena Dalsa. Čak je deo tog plana uspeo da ostvari pre smrti i još se ponegde u prometu vrednosnih papira može naleteti na Kenedijeve beskamatne obveznice. a ova politička i vojna avantura zadala je prvi ozbiljni udar predsedniku Kenediju. Poslednji predsednik koji je izdao beskamatne obveznice bio je Abraham Linkoln i zna se kako je završio. Izrael je posebno bio zainteresovan da se rat u Vijetnamu nastavi. 225 . U najmoćnijim strukturama svetske vlasti protiv Kenedija je počelo da narasta nezadovoljstvo. Proizvođači oružja i međunarodni bankari takođe su bili zainteresovani za produžetak rata. Šok za sve njih bila je najavljena predsednikova odluka da izvuče Ameriku iz vijetnamskog rata. 1963 godine. CIA. Iako je Kenedi primio novac od mafije za predsedničku kampanju. u knjizi "Konačni sud". bile su zaista zastrašujuće i ništa im nije stajalo na putu da ostvare ono što su naumile. Ben-Gurion naredio Mosadu da organizuje atentat na Džona Kenedija. Lenski i ubistvo Kenedija Ima nekih dokaza da je neposredno pred podnošenje ostavke. Želeo je da uništi moć Federalne rezerve izdavanjem državnih obveznica na koje se ne plaća kamata. 16 juna 1963 godine. koje je obavljao sa CIA. bile ugrožene. Kako kaže Majkl Kolins Pajper. Snage koje su se organizovale iza scene protiv Kenedija. a kazina i prostituciju u okrilje mafije. I Lenski je očekivao da će SAD oboriti Kastra i vratiti poslove na Kubi. Naimenovao je svog brata Roberta za saveznog javnog tužioca i krenuo u široku akciju protiv organizovanog kriminala. CIA je bila posebna priča. približavajući se kritičnoj granici koja je podrazumevala konkretnu akciju. Ovo je bio najstrašniji košmar Komiteta 300. moguće je da je Mosad preduzeo potrebne korake i postigao svoj cilj. a za račun Komiteta 300. što je pogodovalo upravo interesima Izraela. Invazija Kube i poraz u Zalivu svinja posledica su slabih procena i pogrešnih informacija CIA. jer je zbog njega angažovanje Amerike bilo smanjeno. ali su sada njegove međunarodne operacije. Postojao je još jedan razlog Kenedijeve nepopularnosti među strukturama Novog svetskog poretka. nacistu i člana Komiteta 300. bavila se svojim operacijama koje su imale malo veze sa potrebama države. Lenski je do tog trenutka bio nedodirljiv.Mosad. Ovaj rat je upravo za Lenskog. CIA i Mosad bio ključno mesto operacije krijumčarenja droge i izvor neverovatne količine novca. šefa CIA. Lenski i izraelski lobi su znali da je njihovoj stmkturi moći jedina neposredna pretnja predsednik Kenedi i njegov brat Robert.

Iz tog doba ostao je zapis Džimija Fratijana "Lasice" (šefa mafije na zapadnoj obali) o prijemu na kome se skupljao novac za Beginovu organizaciju: "Posle (Koenovog) kratkog govora." Da podsetim. kao premijer Izraela. da bi o njima mogla da se napiše posebna knjiga. čovek koji je likvidirao Li Harvi Osvalda. Tu se Koen specijalizovao za kompromitujuća tajna snimanja poznatih ličnosti radi kasnije ucene. On je bio jebeni begunac. Poznatiji je po imenu Džek Rubi. po imenu Džek Rubinštajn. Mejerov čovek na zapadnoj obali. Begin je provodio više vremena muvajući se sa Koenom u Holivudu. iz vremena borbe Izraela za nezavisnost. Veze izmedu CIA. Isti ljudi koji su ubili Kenedija ubili su i Merlin Monro. Ovaj tip je nosio crnu traku oko ruke i ispričao nam. Baklju slobode. Ben-Guriona. Ideja je bila da Merlin saznaje kakvi su Kenedijevi stavovi u vezi Izraela. kasnije dobio Nobelovu nagradu. Begina. za Izrael. Šamira i drugih. funkcionisali su kao jedno telo. organizovanog kriminala i Mosada su toliko brojne. Ja ću se ovde zadržati samo 226 . da ga traze zbog podmetanja bombe u hotelu u kome je poginulo skoro stotinu ljudi.Dosije Omega Već sam rekao da je Mejer Lenski bio odan Izraelu i Rotšildima. Mosad. Geri Vin. Antidefamacijska liga i Izrael. napisao je u svojoj knjizi "Riba u sudnici" sledeće: "U to vreme rabini su ih jako pritiskali da iscede svaku moguću kintu u Holivudu. Begin je. vođa terorističke organizacije Irgun. detektiv policije u Los Anđelesu. dobio je godišnju nagradu Antidefamacijske lige. Jedan od bliskih saradnika Lenskog. pogotovo ako se uzme u obzir broj Jevreja na rukovodećim mestima u tadašnjim najvećim studijima. Begin je očajnički želeo da sazna kakvi su Kenedijevi planovi prema Izraelu ako postane predsednik. upoznao je Merlin Monro sa Džonom Kenedijem. Moris Dalic. Njegova mreža igrala je ključnu ulogu u slanju oružja i novca tajnim grupama Rabina. krenuli smo da se muvamo uokolo i Mikijev rabin nas je upoznao sa tipom po imenu Menahem Begin. Miki Koen. nego u Izraelu. Miki Koen je bio Mejerov čovek i u Holivudu. Lenski. šefom Irguna. glavnog potrčka i izvršioca svih naloga Mejera Lenskog. jer je filmska industrija uvek spremno služila kao propagandna mašina Novog svetskog poretka. tajne organizacije u Palestlni. Jedan od Koenovih bliskih prijatelja bio je Menahem Begin. koji je imao zadatak da prati Koenove aktivnosti." Spomenuću još jednog Koenovog pajtaša.

na prvom mestu Mosadom. Englton je bio -i prijatelj britanskog operativca Pitera Rajta. U CIA je ušao 1947 godine i napredovao do šefa CIA za kontrašpijunažu. Rotšild i njegov bliski prijatelj. Englton je imao odrešene ruke za svoje delovanje i svoj sopstveni program nad kojim nije bilo kontrole. Bio je to lord Viktor Rotšild. kako bi se skrenula pažnja sa pravog krivca. Bio je dugogodišnji lični prijatelj Davida Ben-Guriona. do invazije na Kubu. Lenski i ubistvo Kenedija na onom delu koji se tiče ubistva Kenedija. Njegov biograf. Kada je ova grupa otkrivena. piše da su Engltonovi zaštitnici bili Alen Dals (otpušteni direktor CIA) i Ričard Helms (šef CIA u vreme Lindona Džonsona). već najmoćniji čovek britanske obaveštajne službe. Haim Vajcman. upomo su se pronosili glasovi da je postojao i peti čovek. jer je ovaj bio na čelu britanskog cionističkog pokreta i prvi predsednik Izraela. Samo nekoliko meseci po formiranju Izraela. koji je vodio špijunsku grupu koju su činili Bardžes. za vreme i posle atentata na Džona i Bobija Kenedija. ključni koordinator u ovim vezama bio je Džejms Isus Englton. Pre. koji je kako znamo. osnovali su institut za nukleamu fiziku u Rehovotu. kada je italijanska mafija pomogla iskrcavanje saveznika na Siciliju.Mosad. Bio je zakon za sebe. Ovde postoji i engleska veza u zaveri. Lord Viktor Rotšild učinio je još jednu nemerljivu uslugu Izraelu. preteču CIA. pošto je završio Jejl univerzitet na kome je bio član tajnog društva Mrtvačka glava. u kojoj je i Džek Rubi imao svoju ulogu. Institut je nosio Vajcraanovo ime. koji je za potrebe Rotšilda u svojoj knjizi lažno optužio ser Rodžera Holisa da je peti čovek i ruski špijun. Englton je postao blizak prijatelj ruskog špijuna Kima Filbija. koju sada spominjem prvi put. koji su radili na sličnim projektima u zemljama 227 . koji je radio za OSS. koji nikada nije otkriven. njen kontrolor. koji je bio ne samo peti čovek. On je tvorac izraelskog nukleamog programa kojeg je Kenedi hteo da zaustavi. Zaista. Kada je Englton 1944 godine prebačen službeno u Rim. agent Mosada i glavni manipulator za kuću Rotšilda i ostvarenje njihovih ciljeva. Viktor Rotšild je počeo tajno da prikuplja informacije od svih naučnika i istraživača Jevreja. mrzeo Kenedija i smatrao ga opasnošću za Izrael. prijatelj Vinstona Čerčila. Ovo je važno kada znamo da je jedan od njegovih ključnih zadataka u CIA bila veza sa stranim obaveštajnim službama. peti čovek je postojao i Englton se vrlo zbližio sa njim. počev od Drugog svetskog rata. jer je njegovo mesto i način rada bio ugrožen. Tora Mangold. Rotšild mu je dao kontakt sa tamošnjim jevrejskim tajnim pokretora. Englton je takođe bio Kenedijev protivnik. Meklin i Blant. Dok je u toku Drugog svetskog rata boravio u Londonu.

ili bolje reći. ali. kojima treba "dati tajnu bombe". Tako je rođena kampanja za nukleamo razoružanje "Zabranite bombu". šesnaest meseci pre nego što je predsednik Ruzvelt.. ne samo ovog veka. Baruh je sebe postavio na čelo organizacije koja se zvala "Komisija za atomsku energiju Ujedinjenih nacija" i to 1944 godine. finansijera sa moćnim vezama. Kada je to obelodanjeno. Britanija i SSSR. potpredsednik Truman ili vlada SAD-a uopšte znali da se radi na projektu atomske bombe i pre nego što je iko znao da će se pristupiti osnivanju nečega što će se zvati "Ujedinjene nacije"! Kada je Truman postao predsednik. Od tog trenutka Rasel menja svoja ubeđenja i preko noći postaje pacifista. iz koje su nikle "Pagvoš konferencije" koje su organizovali nukleami naučnici. Ajnštajn je u Ameriku stigao uz pomoć bliskog prijatelja. Bemarda Baruha. uključujući i Alberta Ajnštajna. koje se tiču manje poznatih detalja njihovih biografija. Ovde moram da napravim malu digresiju. Ime Alberta Ajnštajna simbolizuje velikog naučnika. Staljin je upozorio da neće oklevati da odgovori na isti način. njegovo ime je postalo sinonim za pojam genijalnosti." Ovo kao da je pisao komandant NATO pakta uoči napada na Kosovo i Jugoslaviju. Slično Ajnštajnu.. Mora se ukinuti koncept neintervenisanja. imenovao je Baruha za predsednika "Komisije za atomsku energiju Ujedinjenih nacija"! Baruh i Ajnštajn su delili isto uverenje da će strah od atomskog uništenja dovesti do uspostavljanja svetske vlade. Ništa manje iznenađenje nije priredio Bertrand Rasel. kako bih rekao par reči o Ajnštajnu i Raselu. matematičara i filozofa. Naučnik je predložio sledeće: "Svetska vlada će imati moć nad vojnim pitanjima i potrebna joj je samo jos jedna moć: da interveniše u zemljama gde manjina teroriše većinu i stvara onu vrstu nestabilnosti koja vodi ka ratu. članove "Britanskog udruženja atomskih naučnika" i Bertranda Rasela. Rasel je čak pedesetih godina predvodio pokret koji je tražio nukleami napad na SSSR. ali ja ću govoriti ovde o onom delovanju Ajnštajna koje je kasnije pokušalo da se zataška. Ajnštajn je predlagao da svetsku vladu formiraju SAD. Rasel je 1946 godine izjavio da je neophodno upotrebiti strah od nukleamog oružja kako bi se naterale sve nacije sveta da se odreknu svog suvereniteta i podvrgnu vođstvu Ujedinjenih nacija. poznatog 228 . Prva grupa se sastala 1957 godine u kući Sajrusa Itona. uticajem i prijateljima u koje je spadao i Iord Viktor Rotšild. jer njegovo okončanje je deo očuvanja mira. ako se zna da je bio član Komiteta 300. onda neke stvari dolaze na svoje mesto.Dosije Omega širom sveta.

Sada. neki smatraju da su Ajnštajn i Rasel lično za lorda Rotšilda prikupljali informacije koje de dovesti do proizvodnje izraelske atomske bombe. U vreme Kenedijevog ubistva. Centar gde su se slivali svi raznorodni kanali informacija iz Mosada. lord Rotšild je radio za "Sel". što je odgovaralo i Izraelu. Rotšildovi napori nagrađeni su 1962 godine. osuđen je na četmaest godina zatvora. potpisali su strogo poverljiv sporazum sa francuskom vladom. priču o ubistvu Kenedija spuštam na operativni nivo. Sudoplatov. na one koji su dircktno radili na pripremanju i izvršenju ubistva. ali je jasno da je to mesto bilo paravan za njegov pravi rad i kontrolu britanskih obaveštajnih službi u korist Komiteta 300. Klica njegovog neuspeha bila je u činjenici da je bio okružen ljudima koji su radili za Viktora Rotšilda. Šimon Peres. Rolan Peri o tome piše: "Francuzi su obećali da isporuče moćni dvadesetčetvoromegavatni reaktor.Mosad. Francuski inženjeri su 1957 godine počeli gradnju dvospratne igrade za budući reaktor u Daimoni. Tajni dogovor bio je poznat samo tucetu ljudi. Lenski i ubistvo Kenedija američkog komuniste. Pavel A. Mnogi su tvrdili da su "Pagvoš konferencije" poslužile kao paravan da se tajne o nukleamom oružju predaju Rusima. CIA i mafijaša Lenskog." Ovo je bio razvoj koji je Kenedi hteo da zaustavi. obelodanio je pre izvesnog vremena da je Openhajmer još u toku rata neke tajne prosledio Rusima. tehničku dokumentaciju za njegov rad i nešto uranijuma. jer je tajne o atomskoj bombi predao Rusima. jedan od šefova sovjetske obaveštajne službe u vreme Drugog svetskog rata. u pustinji Negev. uključujući Rotšilda. za Izrael. u to vreme ministar odbranc. i odakle su dolazila naređenja za dalje delova229 . blizak prijatelj lorda Viktora Rotšilda. Klaus Fuks. a glavna postrojenja su bila šest spratova ispod zemlje. Tajna poenta dokumenta dozvoljavala je ukljucivanje opreme koja će omogućiti izraelcima da proizvode atomsko punjenje za oruzje. agent Mosada u ministarstvu odbrane. Peres. zauzvrat je obećao da će podržati Francusku i Englesku u pokušajima da povrate Suecki kanal od Egipta. Peres i Ašer Ben-Natan. I na kraju. kada je postao počasni član Vajcmanovog instituta. koji je radio na projektu "Menhetn". Francusko krilo porodice Rotšild imalo je ogroman uticaj na francusku vladu. sa nivoa međunarodne politike. radio je sa Rotšildom na ubeđivanju Francuza da izgrade nukleama postrojenja u Diamoni. i to s raziogom. Podzemna konstrukcija će biti mesto gde će se proizvoditi nukleamo oružje. koji je postao premijer posle ubistva Jicaka Rabina 1995 godine.

Mosadom i Rokfelerima. Čije veze sežu do britanske obavcštajne službe. Rozenbaum je takođe bio potpredsednik "Svetskog jevrejskog kongresa". francuskim aristokratom. koga je okružni javni tužilac Nju Orleansa. dugo godina direktor finansija i snabdevanja Mosada."Međunarodna kreditna banka" ("BCI") sa sedištem u Ženevi. U rukovodstvu firme je sedeo Klej Šo. Direktor "Permindeksa" bio je major Luis M. optužio za zaveru i učešće u ubistvu Kenedija. Rozenbaumov saradnik bio je i Pinhas Sapir. čiji osnivač je bio istočnoevropski Jevrej Žorž Mandel. Šo je oslobođen optužbe da je učestvovao u zaveri. a Štern je bio povezan sa sindikatom zločina Mejera Lenskog. Blisko je sarađivao sa Rotšildima. koja je nasledila "Palestinsku oslobodilačku kancelariju". Garison je sjajno prikazan u filrau Olivera Stouna "JFK". koji je takode prao novac od droge i bio vrlo bliski saradnik Lenskog. što Blumfildu 230 . U upravi centra sedeo je i Edgar Štern Junior. Kao i Džek Rubi. Berni Kornfild iz organizacije Mejera Lenskog. Stivenson je postao član Komiteta 300. Sedište "Permindeksa" bilo je u "Međunarodnom trgovinskom centru" gde je Šo bio jedan od direktora. ser Vilijema Stivensona. Medu pomagačima Rozenbauma nalazio se finansijer i perač novca od droge. koja je bila koordinator jevrejskog terorizma protiv Arapa i Engleza u Palestini. Naime. Džim Garison. čiji roditelji su bili među vodećim finansijerima američko-jevrejskog lobija. Ovu banku je osnovao rabin Tibor Rozenbaum. sa kojim je osnovao "Izraelsku korporaciju" koja je sakupljala po svetu novac za tehnološki razvoj Izraela. koji se često pretstavljao kao Đorđo Mantelo. Sem Rotberg. operativac CIA. Pričalo se da je Stivenson bio uzor po kome je kasnije stvoren popularni filmski junak Džejms Bond. lordom Viktorom i baronom Edmondom de Rotšildom. Blumfild je bio desna ruka šefa britanske obaveštajne službe. Blumfild.Dosije Omega nje. Jedan od akcionara firme bila je banka iz Švajcarske . Poznate jevrejske novine "Ha'arec" su jednom objavile da je Tibor Rozenbaum Izrael. "CMC". bilo je preduzeće "Permindeks" ("Permanent Industrial Expositions"). što je potvrda da je Garison bio vrlo blizu istine. umro je od galopirajućeg oblika raka. suosnivač "Svetskog cionističkog kongresa" i direktor "Jevrejske agencije" u Ženevi. ali je vrlo brzo posle toga nestao sa scene. koji je u Americi postavio britansku obaveštajnu mrežu pred sam Drugi svetski rat i bio je povezan dugo godina sa Lenskim. Štern i Šo su bili veliki drugari. nadzirao je posao. prostitucije i ostalih poslova Lenskog. "Permindeks" je bio u sastavu veće kompanije. jer je "BCI" banka bila centar mafijaškog pranja novca od droge.

koja je pokušavala da likvidira de Gola zbog izdaje nacionalnih interesa i davanja nezavisnosti Alžiru. a CIA. Stivenson je i osnivač kompanije koja je danas poznata kao "Grupa Holinger" na čijem je čelu ugledni bilderbergovac Konrad Blek.Viktor Rotšild. Aluzija je jasna. bio vrhunski engleski obaveštajac. što je bilo važno jer se kroz te kanale održavala 231 . Interesantno je da se jedna od tih grupa zvala Jevrejska antikomunistička liga (u originalu: Jewish Anti-Communist League. Nije slučajno što se atentator na de Gola. biznismenom iz naftaških krugova Teksasa. opisan u romanu Frederika Forsajta. Sada su svi igrači na sceni . stajali su Mosad i CIA. kao Lenski i Džozef Kertedi. iako nije reč o pojedincu. skradeno JACL). Antidefamacijske ligc. Prema podacima iz američkih vojnih obaveštajnih dosijea. zove "Šakal" (u originalu JACKAL). Vreme je da spomenem još jednu tačku zavere koja se nalazi u Švajcarskoj. Stivenson. Mosadova veza sa CIA. imao je odlične veze sa francuskom obaveštajnom službom SDECE. koji je bio i čovek za vezu sa peruanskim. porodicu Oltramer. Englton. koji je kasnije postao ugledni poslovni čovek i jedan od stubova društva. Šo. Blumfild.Mosad. još jednim švercerom pića i učesnikom u drugim mafijaškim aktivnostima. i zato ima mnogo onih koji tvrde da je plan Kenedijevog ubistva smislio Stivenson i onda ga predao Blumfildu. Iz ovog centra planirani su i atentati na de Gola. Lenski i ubistvo Kenedijtt nikad nije uspelo. što Forsajt zna. Iza terorističke organizacije OAS. Bronfmani su dugogodišnji finansijcri Mosadovog paravana. Već spomenuti Englton. Ovaj je slučajno bio advokat bogate kanadske porodice Bronfman koja kontroliše prodaju droge u Kanadi za Komitet 300. Mosad. Mosad da bi kaznio de Gola zbog davanja nezavisnosti jednoj arapskoj zemlji. ved o grupi. Mejer Lenski i organizacija koja ih je sve opsluživala. u čemu je učestvovao i Sustel. jer je pre nego što je postao pisac. Tako se stiče ugled u društvu. pripadnike Crnog plemstva i vlasnikc "Lombard-Odijer banke" u Ženevi. marksističkim oslobodilačkim pokretom Sendero Luminosa (Sjajna staza). Bronfman gang je bio blizak sa ocem Konrada Bleka. njen član Žak Sustel je bio u vezi sa Alenom Dalsom. šefom CIA i Žanom de Menilom. a zapravo vojskom Komiteta 300 čiji je zadatak bio da štiti proizvodnju kokaina u Peruu. vlasnik medijske imperije u kojoj su londonski "Telegraf" i "Jerusalim Post" koga sam spominjao u poglavlju o Bilderberg klubu. a koja je bogatstvo stekla krijumčarenjem alkohola u vreme prohibicije. jer nije mogla da se odupre jevrejskim lobistima koji su drmali araeričkom spoljnom politikom. Uloga francuske obavcštajne službe u ubistvu Kenedija je nepobitna.

CIA dokument. Francuzi su za Mosad i CIA izveli ovu operaciju zato što su bili najveći eksperti za zastitu predsednika (de Gola) u motomoj koloni. Sutre je uhapšen u Teksasu i proteran iz SAD! Sutre je kasnije tvrdio da nije bio u Americi u to vretne. već se njegovim imenom lažno predstavljao drugi "pucač" OAS. koji je u svojoj autobiografiji napisao da je. Majkl Pajper Kolins tvrdi da je operaciju likvidacije Kenedija vodio zamenik Šefa francuske obaveštajne službe. bio je Nju Orleans. Jedan drugi bivši agent CIA. filijala "NBC"-a. Na dan ubistva. I. kada su ga obavestili da je Kenedi ubijen. 22 novembra 1963 godine ujutro. koji se "slučajno" baš na dan atentata zatekao u sedištu CIA. Robert Morou. koji je znao neke detalje priprema u Nju Orleansu. Sutre je bio u Fort Vortu. Li Harvi Osvald je nasankan da bude žrtveno jagnje u atentatu. šef Mosadovog odeljenja za likvidacije i kasniji premijer Izraela. pa su znali kako se atentat mora izvesti ako je meta u kolima koja se kreću. a popodne istog dana je viđen u Dalasu. vodio detektivsku agenciju koja je bila paravan za aktivnosti CIA. bivši operativac FBI i obaveštajne službe američke mornarice. Dugo pre atentata usmeren je od CIA da bude pro Kastrov komunista i da se kao takav prikazuje u javnosti. kasnije je ispričao da je Banister primao uputstva od Klej Šoa iz "Permindeksa". aktivnog OAS teroriste. U igri je bila i televizija. čiji je značaj uočen mnogo kasnije. Bosnik. koji je otkrila istraživač Meri Ferel 1977 godine. koja je u avgustu 1963 godine 232 . čije je pravo ime Mišel Merc! Preko Banisterove kancelarije. vodeća ličnost Antidefaraacijske lige u Nju Orleansu. bio potpuno zbunjen i u neverici. pokazuje da je francuska obaveštajna služba aktivno radila na otkrivanju Sutrea. U roku od četrdeset i osam časova od ubistva. daje spisak ]okacija i datuma gde je viđen Sutre. a samim tim i Mosad. opasnog po francuskog predsednika de Gola. kojima je nebitno ko je meta. Tu je čovek po imenu Gaj Banister. Žorž de Lanurien. Najmanji problem su bili "pucači" iz OAS.Dosije Omega veza sa korzikanskom mafijom čije laboratorije heroina u Marseju su radile za tržište koje je kontrolisao Mejer Lenski. Žan Sutre. koji je bio veza sa korzikanskom mafijom. ne znajući zašto to radi i verujući da je to važno za organizaciju. Grad u kome se atentat planirao i mesecima pre atentata odigrali događaji koji su bili važni u celoj konstrukciji. Zahtev Francuzima izneo je lično Jicak Šamir. na kome je datum 1 april 1964 godine. jer je tu radio poznati najamnik OAS. lokalna TV stanica "WDSU". u Lengliju. Banisterova agencija bila je takođe paravan za delovanje OAS. Jedan od Banisterovih bliskih prijatelja bio je A. Dokument.

a da će njemu biti omogućeno da pobegne iz zemlje i da se u nju vrati kada Kastro bude sređen zbog pokušaja ubistva Kenedija. Rubijev advokat na suđenju bio je Melvin Beli. Rubi je pretstavljen svetskoj javnosti kao vlasnik noćnog kluba koji je ubio Osvalda da bi osvetio Kenedijevu smrt. koji je pucao u Osvalda pred nosem policije koja ga je izvela pred masu sveta posle hapšenja. prvog republikanca koji je u Teksasu osvojio senatorsko mesto za svoju partiju.Mosad. Rubi je počeo da priča o tome da zna važne detalje 233 . koga pre toga nije video deset godina. Zaverenici su znali da moraju brzo da ga se oslobode. Džon Tauer je poginuo u eksploziji svog aviona. Ove inforraacije o pozadini atentata i kasnijem zataškavanju procurele su od strane senatora Džona Tauera. materijal sa Osvaldom je emitovan na velikoj televiziji "NBC". a posle ubistva je uništavanje tragova i eliminisanje neugodnih svedoka bilo radikalno. a snimljen je i kako deli letke sa podrškom Kastru. Odmah posle atentata. Gruber je došao u Dalas neposredno pred Kenedijevo ubistvo u posetu Rubiju. Izgleda da je i Rubi shvatio da je uvučen u veliku igru u kojoj će da plati ceh. poznat kao Iran-Kontra. Odmah posle toga. pošto je Rubi osuđen na smrt. Njegova porodica je otpustila advokata Melvina Belija. da mu je ubistvo namešteno. čoveka Mejera Lenskog u Holivudu. nije imala nikakvog odjeka. Na žalost. Kao što sam rekao. Kakva slučajnost da su vlasnici "WDSU" tv stanice porodica Štern. Kada je Kenedi ubijen. nije poživeo dovoljno dugo da to javno kaže. bio je za Al Grubera. Ubistvo je izveo Džek Rubi (Rubinštajn). Koena i Menahema Begina. Osvald je shvatio da je njegovo učešće čista nameštaljka i da će krivica biti svaljena na njega. Prvi Rubijev telefonski poziv iz policijske stanice. bliski prijatelji Klej Šoa i veliki donatori Izraela i Antidefamacijske Iige. Osvaldu je rečeno da će atentat biti lažan. Po kasnijim analizama. raa koliko to zvučalo neobicno. Tu događaji dobijaju obrise koji su kasnije potvrdili postojanje zavere. Zataškavanje da je postojala zavera počelo je pre ubistva. Petog aprila 1991 godine. posle hapšenja. Osvald je svetu pretstavljen kao usamljeni atentator koji je to učinio za Kastra. Njegova prva izjava posle hapšenja. potvrđujući tezu da je Osvald bio "usamljeni ludak" koji je pucao na Kenedija kao simpatizer Kastra. Lenski i ubistvo Kenedija napravila intervju sa Osvaldom o njegovim komunističkim simpatijama za Kastra. Potvrđen je najmanje jedan sastanak između Belija. U toku celokupne karijere bio je u dobrim odnosima sa CIA i kasnije pomogao da se zataška upletenost Džordža Buša u skandal trgovine oružjem u zamenu za drogu. bliskog saradnika Mikija Koena. prijatelj i advokat Mikija Koena.

ptvu stvar koju je Džonson uradio kao predsednik SAD-a. varalica i prevarant visokog stila. Zagovomik bacanja atomske bombe na Japan. rat je eskalirao do krajnjih granica. Naravno. i da bude prebačen iz Dalasa u Vašington radi licne sigurnosti. Džonson. Na čelu SAD-a. Bio je član Komiteta 300. ucenjivan zbog nekih mračnih i skrivenih detalja iz svog života i Alen Dals. došao je Lindon B. šef CIA dok ga Kenedi nije otpustio. Bio je na čelu CIA kada je započet mračni projekat kontrole uma. gde bi pred komisijom ispričao ono što zna. a posle rata založio se za oslobađanje Hitlerovog bankara Hjalmara Šahta od optužbe za ratne zločine. a taj stav je držan do nedavno. a moć onih koji su vukli konce iz senke vidi se iz sastava Vorenove komisije: Vrhovni sudija Erl Voren. učestvovao u stvaranju Ujedinjenih nacija i Evropske zajednice. Uskoro je otkriveno da boluje od raka. Džonson je bio veliki pristalica Izraela i u vreme njegovog predsedničkog mandata spoljna politika SAD-a na Bliskom Istoku drastično se promenila. Po toj (neverovatnoj) verziji. Mekoj. kao što je uradio i za 234 . Naravno. MKUltra. kao i direktor "Fordove fondacije" i "Čejz Menhetn banke". Ili možda nije? Postojala je jedna osoba koja je dobro poznavala Rubija i koja je tvrdila da je njegova smrt lažna.Dosije Omega koji se tiču Kenedijeve smrti. To su pre svega dugogodišnje poslovne veze sa Mejerom Lenskim. mason trideset i trećeg stepena i čovek pod kontrolom organizovanog kriminala. beskrupulozni političar koji je imao bliske veze sa svim učesnicima zavere. počev od trenutka kada je Džonson postao senator. Džonson je bio sitni izvršilac naloga. G. Džonson je takođc odustao od Kenedijeve odluke da postepeno izvlači SAD iz konflikta u Vijetnamu. Farben". Voren je odbio da ga sasluša i Rubijev zahtev je odbijen. gde mu se izgubio svaki trag. koji je davao značajne novčane donacije Džonsonovim političkim kampanjama. Džon J. i bio je član Saveta za međunarodne odnose i Bilderberg grupe. Nasuprot toga. Kenedijeva neutralna politika na Bliskom Istoku pretvorila se u otvorenu podršku svemu što Izrael preduzme. bilo je da smeni Roberta Kenedija i praktično obustavi rat protiv mafije koji su braća Kenedi započela. u vreme Kenedijevog ubistva bio pretsedavajući Saveta za međunarodne odnose. na radost zaverenika. U toku svog rada pokazivao je otvorene simpatije prema nacistima i kao advokat vodio američke poslove zloglasnog nacistickog kartela "I. što je dobro došlo onima koji su iz trgovine drogom sa ovog područja ostvarivali milijarde dolara. od čega je i umro. Tražio je sastanak sa Erl Vorenom koji je bio na čelu istražne kotnisije. Rubi je posle navodne smrti avionom prebačen u Izrael.

Ali to nije kraj. Kada se tiče tema kao što je generalno Bliski Istok. vodio je pravu kampanju kako bi diskreditovao Džima Garisona i njegovu istragu. direktor ADL u Vašingtonu. Robertom Blekijem koji je bio blizak sa Morisom Dalicom. iz koje se vidi totalua kontrola nad medijima. ADL je 1947 godine osnovala svojim novcem fondaciju koja je nosila Huverovo ime. javno ili tajno. Oduvek sam znao da postoje dvostruki standardi kada se radi o temama koje su bitne za jevrejsku zajednicu... član Saveta za medunarodne odnose. Oni su kupili "CNN" Teda Tarnera i tako postali mega kompanija. ostanu tajna. Prvi predsednik "Huverove fondacije" bio je rabin Pol Ričman. Mrzeo je Kenedija. Huver je bio i blizak prijatelj Luisa Blumfilda. Ričard Bilings. Bilderberg grupe i takozvanog establišmenta istočne obale. Znao sam da kontrolišu filmsku industriju i da ima/u uticaja u Vašingtonu.. Nije čudo da sve nadnacionalne organizacije. Zaključak Komiteta je bio da je Kenedija ubila mafija. J. kolika je hipokrizija te zajednice i medija koji za nju lažu. Džerald Ford. direktora "Permindeksa". čovekom Mejera Lenskog. Porodica Bronfrnan 1993 godine kupuje kontrolni paket akcija "Tajm-Vornera". Huver je održavao tesne veze sa Mejerom Lenskim i Antidefamacijskom ligom. više ne postoji slobodna štampa. Lenski i ubistvo Kenedija druge naciste. je u torae da je Vorner. Kasnije je radio u Komitetu za ubistva u američkom Kongresu.Mosad. Kada je postao predsednik SAD-a." Izdavač magazina "Lajf'. jer je najavljeno da će posle izbora 1964 godine biti smenjen. uključujući Kenedijev. Glavno zataškavanje su obavili mediji. mason trideset i trećeg stepena.. bio distributer upravo filma 235 . a posebno Izrael. a obavljaju ga i sada. novembra meseca 1995 godine: "Shvatio sam da je okupacija severnoameričkih medija potpuna. Sada su uz pomoć zastrašivanja i prevara očigledno preuzeli veliki deo američkih medija. tražio od Frenka Čerča. jedan od najvećih filmskih distributera u svetu. Edgar Huver. Firraa "Tajm-Lajf" se kasnije spojila sa Vornerom i tako je nastala medijska imperija "Tajm-Vorner". Viktor Ostrovski. legendarni direktor FBI. trudeći se da zatvore sve kanale kroz koje bi istina o događajima i ličnostima mogla da izađe u javnost. posle Niksonove iznuđene ostavke. piše u australijskom listu "Nova zora". kontrolišu novine i televizije. pod direktorom G. Ironija ove šeme. mason trideset i trećeg stepena. bilo je. Ono što nisam znao. predsedavajućeg Senatskog komiteta za obaveštajni rad. da svi senatski izveštaji o zaverama i atentatima u SAD-u. Bivši Mosadov agent.

želeo je da obelodani zapanjujuće podatke o CIA i korupciji vlade. jer Huveru nije padalo na pamet da mu se telefon prisluškuje. Parker je izjavio da je "Pegaz" imao u svom posedu trake sa snimljenim razgovorima ljudi koji su umešani u ubistvo. Ova firma koordinirala je propagandnu akciju podrške Americi u toku invazije na Irak. uhvaćena je u krijumčarenju upaljača za nuklearno oružje. Konačni dokaz o zaveri dao je pukovnik Trenton Parker. 236 . bacanje prašine u oči po narudžbini. Ima mnogo iraka. u kojem su svi podaci potrebni za let. Pravi zaverenici i Mosad se ne spominju. bio je reprogramiran da skrene avion u ruski vazdušni prostor. Mekdonald. bila je "Hil i Nolton" iz Vašingtona. uradio i u filmu o Ričardu Niksonu. kasnije identifikovan kao tajni operativac Mosada i veliki trgovac oružjem. Ako oni obave švoj posao. koju je Stoun angažovao da radi na publicitetu filma "JFK". Kompjuter u avionu. Džonsona iz Teksasa. koji govori o ubistvu Kenedrja. bivši visoki operativac CIA. a Rusi su čekali da ga obore. Izvršni producent filma "JFK". Imenovao je Rokfelera (nije rekao ime). Stouna optužuju da je sličan posao. sve su predate kongresmenu Lariju Mekdonaldu.Dosije Omega "JFK" Olivera Stouna. mi ćemo obaviti naš'. U ovom filmu krivica za ubistvo bačena je na vojnoindustrijski kompleks i CIA. koji je svoju karijeru počeo u Antidefamacijskoj ligi iz Los Anđelesa. Imao je nesreću da se nalazi u avionu koreanskog avioprevoznika kojeg su oborili Sovjeti. Kompanija koju je posedovao. u časopisu "Nacija". kako piše Rodni Stič u svojoj knjizi "Varanje Amerike". Parker kaže: "Trake sada nisu kod mene. bio je Arnon Milhan. i to Iraku! Kompanija za odnose sa javnošću. čovek koji je našao novac. Džordža Buša i Edgara Huvera. Direktor "Hil i Noltona" koji je vodio film "JFK" bio je Frenk Mankievič. koji je bio u vezi sa kontraobaveštajnim odeljenjem CIA. Alena Dalsa. kada se vrati sa puta po Dalekom Istoku. član moćnog Komiteta za vojne potrebe." Grupa "Pegaz" je kongresmenu Mekdonaldu predala i trake o kriminalnim aktivnostima unutar CIA u periodu od 1976 do 1982 godine. 18 maja 1992 godine napisao je da je Milhan identifikovan u jednom izraelskom izveštaju 1989 godine kao verovatno najveći izraelski trgovac oružjem. poznatim kao "Pegaz". Ali sam slusao snimak razgovora između Rokfelera i Huvera. Novinar Aleksander Kokburn. u kome Rokfeler kaze: 'Da li ćemo imati problema? Proverio sam sa Dalsom.

prijatelj neonaciste Keita Gilberta. Loren mlađi. čovek iz obezbeđenja firme "Lo kid". 1989 godine. Loren mlađi je izjavio da je novac od droge korišćen da se pri237 . Zvanična verzija ubistva Bobija Kencdija glasi da je ubijen u hotelu "Ambasador" u Los Andelesu. jer od vremena antičkog Rima nije bilo slučaja da dva brata uđu u politiku tako uspešno i oba završe tragično. što je bio dokaz da Novi svetski poredak gubi strpljenje u primeni svojih planova. bilo da su na pozicijama belih suprematista ili parareligioznih sekti za kontrolu uma. Loren Hol. još jedan čovek iz "Lokida". jer je postalo očigledno da je njihovo odvijanje nailazilo na brojne prepreke. tada guvernera Kalifornije. umcšan je u čitavu šemu atentata na ljude koji su se suprotstavili Komitetu 300. Keit Gilbert je 1965 godine optužen za neuspeli atentat na cmačkog lidera Martina Lutera Kinga. Loren Hol i njegov sin. Miz će kasnije postati državni javni tužilac. Nesumnjivo je da je ubistvo Roberta Kenedija bacilo u zasenak sve ostale događaje. Malkolm X. izbila je afera Votergejt. četiri dana pošto je ubijen drugi crnački lider. Hol je bio doušnik Edvina Miza. su optuženi da su vodili organizaciju za rasturanje droge u Oklahomi. U kratkom roku od nekoliko godina ubijeni su Robert Kenedi. u istrazi oko ubistva Džona Kenedija. a onda ga odbio bez objašnjenja. Regan je odlagao izvršenje zahteva dok Nikson nije postao predsednik. posle govora koji je održao u okviru kampanje za nominaciju predsedničkog kandidata Deraokratske stranke. Ubica je i ovog puta "usamljeni atentator" Sirhan Sirhan. kao žrtve atentata. Ričard Batler. Postoje jasne indicije da je ubica Tejn Judžin Cezar. pravnog savetnika Ronalda Regana.Atentati i zavere Ubistvo Džona Kenedija označilo je početak serije političkih ubistava u Americi. a ispostavilo se da ga je finansirao beli suprematista. Malkolm X i Martin Luter King. U širem kontckstu. Tužilac Džim Garison je tražio izručenje svedoka Judžina Brcdlija u vezi ubistva Džona Kenedija. Gilbert je u zatvoru ispričao da su iza njega stajale moćne snage. Kasnije je otkriveno da je Cezar radio za mafijaški sindikat Mejera Lenskog. do ekstremista Amerikanaca. a po Americi su počele da prašte bombe koje su podmetali ekstremisti u rasponu od islamskih i arapskih grupa. kada Regan bude postao predsednik.

Kenedi ga je prihvatio. Kenedija". O ponovnoj promeni politike SADa prema Bliskora Istoku. a u transu je zapisao u svoju svesku "Ubij Kenedija" i "Kenedi mora biti ubijen pre 5 juna 1968 godine". razrađuje detaljno postupak pripreme atentatora koga ovog puta nije dala CIA ili Mosad. visoki oficir SAVAK-a. Ovoga se nije sećao kada bi se vratio u svesno stanje. Evo kako je izgledao taj dan "samoprogramiranog" ubice. Sirhan se našao sa prijateljem na večeri. prevrnuti nebo i zemlju da pronađe ubice svog brata. Ovaj datum je označavao godišnjicu pobede Izraela nad Arapima. osećao se usamljeno i baš mu je pala na pamet devojka koju je znao iz gimnazije i koju je mislio da može sresti u hotelu "Ambasador". ali ono što Sirhan nije video bilo je da je nekako dobio sutrašnje novine. Nije znao da se "slučajno" u hotelu održava promocija Bobija Kenedija. Bilo im jasno da će Bobi. u izborni štab Boba Kenedija infiltrirao Kajber Kan. 4 juna. a Kan je uskoro doveo još nekoliko svojih ljudi u izborni štab. Ne znajući to. već njihova filijala. I ovog puta je za atentat izabran ubica sa programa kontrole uraa. Dve nedelje pre ubistva. Parada je bila predviđena za noć 5 juna. onako kako ga je Sirhan opisao na suđenju: U noći ubistva. Robert Morou. omiljenoj operaciji Regana i Buša. koga sam spominjao u prvom delu knjige. koji je tobože razišao sa iranskim šahom. trans iskustva su postajala sve ekstreranija. ako postane predsednik. bio je iranac Sirhan Sirhan. Naučio je kako da sebe dovede u stanje transa. činilo mu se da vidi Kenedijevo lice u ogledalu. Sirhan je promenio plan za to veče i otišao na paradu. Sirhan je bio član Drevnog mističnog reda Ružinog Krsta i završio je njihov kurs "kontrole moždanih talasa". ubili i njegovog brata Bobija. Izraelu i organizovanom kriminalu nisu smeli ni da razmišljaju. Dajmond. 238 . je dao svoje "stručno mišljenje" da je Sirhan "sam sebe programirao da ubije Kenedija". fiksirajući sopstvene oči u ogledalu. a posle toga je nameravao da ode na sastanak rozenkrojcera. Jasno je da su isti ljudi koji su ubili Džona. pisao je nekoherentne tekstove pune pretnji nasiljem i ubistvom.Dosije Omega bave sredstva za kontraše u Nikaragvi. iranska obaveštajna služba SAVAK. ali je prepoznavao rukopis kao svoj. U novinama je pisalo da je dogadaj "ove večeri". u svojoj knjizi "Senator mora da umre: ubistvo Roberta F. Sirhanov psihijatar. Po svedočenju koje je dao pod hipnozom Dajmondu. koje će biti iskorišćeno u ubistvu Boba Kenedija. Naravno. Ali njegov "prijatelj" je kod sebe imao novine u kojima je Sirhan video najavu parade koja slavi godišnjicu izraelske pobede. Bernard L. Bivši operativac CIA. Utvrđeno je da se nekoliko nedelja pre ubistva. nje nije bilo. Žrtveno jagnje. U toku tih stanja.

Nije bilo sporno da se u sve crnačke pokrete u Americi FBI lako infil239 . dao je izjavu FBI da su u ubistvo umešani neki elementi iz vlade i organizacije samog Malkolma X. pa su mu predložili prolaz kroz kuhinju. izvadio je pištolj i počeo da puca. da se sretne sa masom koja ga je čekala posle govora. snimljena nekoliko sekundi pre ubistva. ali su ga odgovorili. Leon 4X Amir. pred kojima se našao. jer je bilo opasno da to uradi. Uzrok smrti je prvo bilo samoubistvo. ali je bio pijan i loše se osećao. Jedan od njegovih bliskih saradnika. što je bilo zadnje svesno sećanje te noći. ne znajući šta se zapravo desava. Po Robertu Morou. pravi atentator bio je Cezar. "stražar" angazovan u poslednjem trenutku. koja nikad nije identifikovana. Psihijatar Dajmond je ovo rastumačio sledećim rečima: "Sirhan je izvršio zločin u 'zoni sumraka'. pa nije seo da vozi. već je dužim putem." Čudno je to kako je Bobi Kenedi prošao kroz kuhinju baš u to vreme? Želeo je da izađe na glavni ulaz. tamnokose žene". ali su na poziv da je čovek ustreljen odbili da dođu. Kad je hteo da kupi drugu kafu. zatakao ga je za pojas pantalona. krenuo u kuhinju. Preko puta se nalazi "Kolumbija prezviterijanska bolnica". Vratio se u hotel da popije kafu i sedeo je pored "zgodne.Atentati i zavere Sirhan je prvo malo lutao oko hotela. Svesnim delom svog uma odlučio je da mu priđe i rukuje se sa njim. Čovek koji je insistirao da se ide kroz kuhinju bio je Frenk Mankievič. onda prevelika doza droge i konačno "prirodni uzroci". Bio je u hipnotičkom transu. Nekoliko dana kasnije bio je mrtav. Oko jedanaest sati uveče odlučio je da ide kući. Malkolm X je ubijen dok je govorio u "Odubon holu" u Njujorku. Malkolmovi pratioci su odjurili u bolnicu. sedeo je za stolom i nije znao gde se nalazi. Hitci koje je ispalio Sirhan Sirhan su promašili cilj. sa kamerom u ruci. Vrata sa staklima. Jedan od njih bio je Bobi Kenedi. Postoji fotografija ovog čoveka. naokolo. Pod hipnozom je opisao kako je otišao do svojih kola. ali nije prošao kroz njih. Umesto toga. Podigao je pogled i video grupu ljudi kako prilazi. zgrabili nosila i lično preneli svog lidera u bolnicu. Od toga mu se zavrtelo u glavi. popio nekoliko pića i napio se. ovaj Pakistanac-Amerikanac pucao je iz CIA pištolja skrivenog u kameri. "Nacije islama". vodila su u kuhinju. Tada je primetio svoj pištolj na zadnjem sedištu kola i brinući da ga neko ne ukrade. bivši predsednik Antidefamacijske lige koji je vodio publicitet Stounovog filma o ubistvu Džona Kenedija! Pored Bobija se nasao Tejn Cezar. našao se pred nišom u kojoj je bilo "ogledala i blještavog svetla".

Tenesi. zato što je bilo planirano da bude ubijen. par nedelja pre atentata. prijatelj Džejmsa Engltona. Ambulantna kola. 1995 godine. koji je bio šef obezbeđenja za doktora Kinga. a "Cointelpro" se često oslanjao na informacije Antidefamacijske lige. FBI je koristio i antikomunističku grupu po imenu "BOSSI" da se ubaci u "Naciju islama" i grupu koja se odvojila od Malkolma X. Svoje nalaze prezentirao je sudu. Isti slučaj je i sa ubistvom Jicaka Rabina. Rabinovim telohraniteljima. postavlja se pitanje kako je "usamljeni atentator" uspeo da dođe do Rabina. počeo da objavljuje svoje nalaze. a obezbeđenje je sa osam ljudi smanjeno na jednog policajca. jer im 'se na putu "slučajno" preprečilo vatrogasno vozilo iz stanice koja se nalazila pored hotela. King je pogođen hitcem iz puške kada je izašao na balkon. Prema izraelskoj štampi. Posle toga Čemiš je. Ova operacija se zvala "Cointelpro". Poznati izraelski novinar. istražitelj Beri Čemiš. Pre Kingovog dolaska u "Lorejn" hotel u Memfisu. Rabin je održao nekoliko tajnih sastanaka sa Henrijem Kisindžerom. poslat je kući protiv svoje volje nekoliko sati pre atentata. King je bio meta Salivenove "Cointelpro" operacije koja je pratila svaki njegov potez. sproveo je privatnu istragu. ali je ostala zvanična verzija da je ubica jedan atentator. razgovarajući sa svedocima. Obojica su raskrinkani u okviru afere Votergejt. Na čelu "BOSSI"-ja bio je Entoni Julazovic. Saliven je bio veza između FBI i Vorenove komisije. izraelskog premijera. vec belac koji je nosio crnu šminku. kako bi izazvali nerede za koje su bile optuživane crnačke organizacije. nisu mogla da priđu hotelu. Martin Luter King ubijen je 4 aprila 1968 godine. hirurzima i pripadnicima izraelskih obaveštajnih službi. njegovom udovicom. Uzimajući u obzir fantastično obuceno izraelsko obezbeđenje. koji je tražio da se promeni soba u kojoj je trebalo da odsedne King i da mu se da nova "soba na drugom spratu koja gleda na plivački bazen".Dosije Omega trirao. To je bila česta taktika obaveštajnih službi kada je našminkane provokatore ubacivala u demonstracije crnaca. Njegov zaključak je sledeći: 240 . rizikujući mnogo. kao članovi tima Ričarda Niksona za obavljanje prljavih poslova. Ovaj "pratilac" sigurno nije bio Kingov čovek. Osoblje na recepciji je izjavilo da misli da ovaj čovek nije bio crnac. na recepciji se pojavio "čovek iz pratnje". a na njenom čelu je bio Vilijem Saliven. "Organizaciju afroameričkog jedinstva". a njegov glavni operativac bio je Džon Kaulifild. Crni policajac. u toku kampanje za prava crnačkog stanovništva i protiv rata u Vijetnamu. Martin Luter King je ubijen. koja su došla na poziv.

Naravno. pošto je navodno bio pogođen iz blizine. ne navodno tri puta. i to pravim mecima. Znam dovoljno da uništim ovu zemlju. izvršio samoubistvo. Na saslušanju u sudu Amir je izjavio: "Ako kažem istinu. pistolju. koji je pucao iz puške. kada su se ponovo pojavila. Nije primećeno da Rabin krvari! Takođe je misterija zašto je Rabinovom automobilu trebalo skoro dvanaest minuta da stigne do bolnice.Atentati i zavere "Teorija o jednom atentatoru. Pucanj je lažan. Amir je ispalio ćorak! I pucao je samo jedanput. gde je završio jedan od metaka." Lea Rabin je izjavila na sudu da njen suprug nije pao. ceo sistem će kolabirati. naravno. kada je uz pratnju motorcikala sa upaljenlm sirenama mogao do bolnice da stigne za jedan minut. već je "stajao i izgledao vrlo dobro". od strane svog telohranitelja Jorama Rubina. U toku te čudne vožnje. Rubin je. je zataškavanje zavere da se. sedne u kola i doveze se do bolnice u svesnom stanju. koji je bio u Amirovoj blizini kada je ovaj pucao u Rabina. Hirurzi u bolnici. sa ovakvim ranama. izvede neuspešni atentat kako bi se popravila Rabinova popularnost medu biračima. Dva metka izvađena iz tela premijera su nestala negde i nije ih bilo jedanaest časova. izjavio je na svedočenju: "Č UO sam policajca kako vice ljudima da se smire. To zna samo komisija. Navodni atentator na Kinga bio je Džejms Erl Rej. sud je odbacio sva ova svedočenja. Balistički testovi rađeni u poticijskoj laboratoriji pokazuju da čaura nađena na mestu atentata ne odgovara Amirovom. Teško da je Rej aten241 . Oficiri na mestu atentata su svedočili da je Jicak Rabin smešten u kola bez vidljivih rana. Jogal Amir je pristao da obavi ovaj posao za svoje kontrolore iz izraelske obaveštajne službe." Ovaj Čemišev izveštaj dopunili su i drugi. koju je prihvatila 'Šamgar kommja' izraelske vlade. navodno. su izjavili da je dovežen u teškom stanju. sa dve velike rane na grudima i teškom povredom kičmenog stuba ispod vratnog dela. koji su se borili da spasu život Rabinu.'" Agent Šin Beta. Nije bilo šanse da Rabin. u kolima je Rabin upucan dva puta. Šta zna žena šta je atentat. iz zgrade koja se nalazi preko puta hotela. Njegov pištolj je u bolnici 'nestao' i nikada nije pronađen.

Susedi su čuli krike i pljusak vode. Ne mogu da zaobiđem. "Usamljeni ludak" je ušao u lokalnu crkvu. koji je poceo da se pojavljuje na mestima na koja je Rej odlazio. a onda je nastupila tišina. koji je kasnije promenio ime u Frenk Stardžis. Sva ova ubistva su se desila dok je Edgar Huver bio na čelu FBI. pogotovo što je bilo indicija da je "detektivska agencija" Gaja Banistera u Nju Orleansu imala pipke u mnogira atentatima. ali je Džejms Erl Rej osuđen na doživotnu robiju i pre par godina umro je u zatvoru. istraživao je ubistva Malkolma X i Martina Lutera Kinga. jednu ličnost koja se tada pojavila na političkoj sceni u SAD-a. Jedan od Jangbladovih saradnika bio je Frenk Fiorini.Dosije Omega tator. iako se pričalo da će se King zahvaliti Džeksonu na saradnji. Džekson se pojavio na konferenciji za štampu u krvavoj košulji i ispričao kako je doktor King umro na njegovim rukama. pa je među pogođenima bila i gospođa King. propovednik i političar. koji su sproveli privatnu istragu. Bivši FBI stručnjaci za balistiku. a veze su vodile ka obaveštajnim organizacijama. u opisu ovili događaja. Novinar Luis Lomas. To je Džes Džekson. a prošle godine je dolazio u Jugoslaviju kako bi molio da se oslobode zarobljeni američki vojnici. Dve godine posle toga nastradala je i majka Martina Lutera Kinga. radio za FBI. prema ulaznoj rani. inače član Saveta za međunarodne odnose. Nekoliko dana po početku snimanja. Otkrio je da je Džon Ali. njegov brat se misteriozno udavio u bazenu. pre će biti da je "žrtveno jagnje". Postao je slavan na dan ubistva Martina Lutera Kinga. tvrde da je. otkazale su kočnice na Lomasovom automobilu i on je poginuo u nesreći. U jednom trenutku bio je najuticajniji čovek u "Naciji islama". sem ako deo puške nije bio ukopan u zid dvadesetak santimetara pod određenim uglom. Pred smrt je dao intervju u novinama u kome je izjavio da nije pucao u Martina Lutera Kinga. Bio je njegov saradnik. To ga je učinilo poznatim širom Amerike. Godinu dana posle ubistva Martina Lutera Kinga. bivši američki obaveštajac. Ovaj čovek je bio jedan od provalnika u aferi Votergejt. dok je pokušavao da zaustavi pokret cmaca za građanska prava. blagajnik "Nacije islama". Rej je potvrdio da ga je taj čovek pratio nedeljama pre atentata. Izgleda da je ključna ličnost u atentatu bio Džek Jangblad. ali je iza242 . što je omiljena kombinacija onih koji stoje iza ovih atentata. Kada mu je na suđenju pokazana Jangbladova fotografija. Lomas je želeo da snimi dokumentarni film. Odmah posle ubistva. pisac knjige "Ubiti crnca". Metak je došao sa ulice. bilo nemoguće pogoditi Kinga iz Rejove sobe. u koju je redovno odlazila gospođa King. i otvorio vatru.

koji je bio galerija mračnjaka iz perioda neuspele invazije na Kubu. Buš je sastavio svoj tim saradnika.Atentati i 7. iako je više puta u intervjuima izjavljivao da je po sredi zavera. NSA je mnogo surovija i daleko više postiže. nećete ništa naći. Prvi na toj listi je bio Teodor Šekli. ubistva Kenedija i rata u Vijetnamu. Pogledajte u njihov budžet. CIA skuplja informacije. CIA je samo dečko sa prutom u ruci.a odstrel. FBI. Džekson je u tv Šou Fila Donahjua priznao da je lagao i da nije držao glavu Martina Lutera Kinga u svojim rukama. CIA je moćna organizacija kojom rukovode drugi. CIA je optužena za stvari koje radi NSA. Šekli je bio 243 . a na pitanje novinara šta misli o sudbini Reja. u emisiji nije objašnjeno.sednik SAD-a.. koji je dobio titulu zamenika direktora za tajne operacije. Ovu zetnlju predvodi osamnaest ili dvadeset ljudi. daleko odmakla u 'crnim vestinama'. NSA. ma koliko to zvučalo neobično. a ne ubistvo od strane pojedinca. ali što se tiče obaveštajnog rada.. jer veći deo mračnih poslova koje obavlja su za potrebe Novog svetskog poretka. Dvadeset godina kasnije. nema ničega.avere zvalo veliku ljutnju Kingovih ljudi. NSA je mnogo superiornija. Pogledajte u njihove arhive. CIA je samo figura. u knjizi "Matriks" Valdamara Valeriana: "Ne zavaravajte se. dok je ovaj umirao. Kako objašnjava ovu kontradikciju u stavovima? Nikako. Izabrani Ijudi su samo figure za tipove koji imaju više moći nego pred. Čija krv je bila na košulji. tajnog tela koje čine članovi CIA." Valerian: "Mislite reći da predsednik nema vlast?" "Ne bukvalno da nema viast. NASA i Federalne rezerve. naimenovanjem od strane predsednika Forda." Buš se našao na čelu takve CIA. Oni nisu izabrani. koji je doŠao na čelo CIA 1975 godine. Ima vlast da donosi odluke o onome što mu se prezentira. Niko ga nije pitao da objasni. Obaveštajne agenclje mu kažu samo ono što žele da mu kažu. ali je sam bio i ostao element "unutrašnje vlade". Iran-kontra je afera vezana za ime Džordža Buša. NSA su oni koji imaju timove z.. Čim je stigao u štab CIA.. O tome svedoči razgovor između autora i jednog pripadnika CIA. Ovaj neformalni kartel za manipulaciju u korist Novog svetskog poretka se finansira trgovinom droge na globalnom nivou. ali vojska vodi šou.. Podržavao je Džordža Buša u njegovoj predsedničkoj kampanji 1988 godine. u Lengliju.. odgovorio je da Rej ne treba da bude pušten na uslovnu slobodu. a manji deo za viadu SAD-a. jer ovo jednostavno nije bilo istina.

Reganovo stanje se pogoršalo. iz senke je preuzimao Buš. gde je bio jedan od rukovodilaca operacije "Feniks". koji je izvršio "usamljeni ludak" Džon Hinkli. uz asistenciju mentora koji ga je uvek gurao napred. Negirajući američke zakone koji su zabranjivali isporuku oružja Iranu i pomaganje gerilaca koji su se borili protiv vlade u Nikaragvi. Celu operaciju je koordinirao oficir Nacionalnog saveta za bezbednost. Nacionalna grupa za planiranje. Šekli je vodio i veliku operaciju trgovinc drogom sedamdesetih godina u kojoj su Bušovi ljudi. Iako je Buš u javnosti objavio "rat drogi". Po završetku karijcre. imali važnu ulogu. takođe iz CIA stanice u Majamiju.Dosije Omega šef stanice CIA u Majamiju šezdesetih godina. Radna grupa za terorističke incidente. Operativna podgrupa. Centar za upravljanje krizom. Kroz ove grupe će se odvijati operacija oružje za drogu. Svakog popodneva bi morao da odrema. Sve ove grupe kontrolisala je Specijalna situaciona grupa. Oliver Nort. donela je odluku 25 juna 1984 godine da svesno prekrši američke zakone. Oštrina uma je još više popustila. a skoro svaki govor. Već tada je imao blage simptome bolesti koja će biti kasnije identifikovana kao Alchajmerove bolesti. Henrija Kisindžera. krijumčarenje droge se obavljalo u samoj 244 . gde je sedište jednog od najvećih svetskih kartela narko mafije. koji će se naći umešan u aferu Iran-kontra. a potreba za snom je bila sve veća. Smatra se da je oko četrdeset hiljada Vijetnamaca ubijeno zbog saradnje i sumnje da sarađuju sa Vijetkongom. Teodor Šekli je kasnije čak postao Bušov "pisac govora". preselio se da živi u Medelin. bio je još jedan saradnik Buša u CIA administraciji. kao i Feliks Rodrigez. morao je da mu se napiše. ili nije hteo. na čijem čelu je bio Buš. Grupa za borbu protiv terorizma. 1981 godine. odnosno Iran-kontra. ma koliko bio kratak i običan. što sarao pokazuje da su ljudski talenti nemerljivi. Ovo je Džordžu Bušu dalo polpunu kontrolu nad posloviraa države. Posle pokušaja atentata na njega. Buš. odakle su se pojavili E. Sve ono na šta Regan nije mogao da se koncentrise. Kejsi i drugi članovi vlade. Šekli je bio i šef stanice CIA u Sajgonu. Kolumbija. Donald Greg i Feliks Rodrigez. Pravu moć Buš je dobio kada je postao potpredsednik Ronalda Regana. Tomas Klajns. Hauard Hant i njihovi "vodoinstalateri". u kojoj su sedeli Regan. Buš je osnovao niz organizacija unutar vlade i sebe postavio na čelo tih organizacija: Stalna grupa za predplaniranje krize. u toku vijetnamskog rata. kao što su San Salvador već koristili protiv Nikaragve. tako što de kontraše finansirati preko Hondurasa. Regan je sa sedamdeset godina bio najstariji američki predsednik u istoriji.

učestvovali u transportovanju kolumbijske droge u Ameriku. a "Majami Herald" je to objavio 30 juna 1987 godine. Oslobađanje talaca je bilo objašnjeno angažovanjem i naporima Teri Vajta. koji je radio za medelinski kokainski kartel. Oružje je išlo u Iran.a novac koji bi išao kontrašima. Vajt je zloupotrebljen bez svog znanja i pristanka. jedan od najvećih krijumčara droge Južne Amerike. Istina je. Pltanje 'dobre volje' nije nešto što bi moglo da ide kroz dvadeset i sedam birokratskih ruku. Feliks bi iskoristio svoj uticaj na visokim mestima da dovede kartel u Ameriku. Lesli Kokbum navodi razorne dokaze o umešanosti Buša u krijumčarenju oružja i droge. Početkom septembra 1986 godine. a Nort mu je prepustio sve javne zasluge za oslobađanje talaca. U toku 1986 godine Regan-Buš administracija je priznala da su kontraši Adolfa Čamora. Za uzvrat. Olivera Norta je više interesovao onaj deo koji se ticao odnosa sa Iranom. bivšeg visokog službenika CIA. izaslanika kenterberijskog nadbiskupa. Kokbum piše da su avioni natovareni drogom sletali direktno u vojnu bazu Houmsted na Floridi. Singlaub uputio je Oliveru Nortu pismo u kome ga je upozorio da Feliks Rodrigez previše priča o "dnevnim kontaktima" sa Bušovom kancelarijom i da to može naneti štetu Reganu i Republikanskoj stranci. Kada se našao u zatvoru "Butner" u Severnoj Karolini." Da je ovaj sastanak između dva Rodrigeza zaista održan. Džordž Morales. koga je pomagala CIA. koristeći CIA kodove i signale. To je nešto što je bilo direktno između njega i Buša. CIA mu je pomogla da prokrijumčari tone kokaina u SAD. penzionisani general major Džon K. otkrilo je da je krijumčarenje droge ključna tačka operacija CIA sa kontrašima. preko privatnog aerodroma na ranču Džona Hala. a svedočenje Džona Stokvela. Ramon Rodrigez je inače bio prisutan na Reganovoj inauguraciji 1981 godine. U svojoj knjizi "Van kontrole" iz 1987 godine. Feliks Rodrigez se 18 januara 1985 godine sreo sa svojim imenjakom Ramonom Milianom Rodrigezom. u zamenu za taoce.Atentati i zavere njegovoj blizini. To nije ništa čudno pošto je na inauguraciji bila prisutna i druga važna ličnost mračnih operacija. jedna od ključnih tačaka je bila ta da je mogao da razgovara direktno sa Bušom. saradnika Olivera Norta. svedočio je o ponudi iz 1984 godine da prebacuje oružje kontrašima. dao je sledeću izjavu novinarki Marti Hani: "U zamenu z. Ličo Đeli iz P2 lože. potvrdio je lično Feliks. blagajnikom i peračem novca. preko Izraela. jer nije mogao da 245 .

Imam je deo platio u dolarima. preko jednog šefa mafije. Prodaja oružja Iranu. pretvorili su drogu u gotovinu na međunarodnom tržištu. Kumovi turske i libanske mafije koji žive u Cirihu. Posle sastanka. Uz ekspertsku pomoć švajcarskih magnata. uz diskretnu pomoć švajcarske tajne službe. Filu Gvarinu. što je Bušu omogućilo da stigne na vreme da održi govor u vašingtonskom "Hiltonu". član Nacionalnog saveta za bezbednost. u febmaru 1986 godine. pogotovo što je Buš javno izjavio kako neće praviti ustupke teroristima. a većinu je platio drogom. koji je morao da se krije. kumovi su ostatak deponovali na šifrovane račune koji su bili otvoreni u glavnim bankatna i finansijskim institucijama Zeneve i Ciriha. Gunter Rosbaher. kaže Razin. Pošto su uzeli svoj deo profita. 19 oktobra 1980 godine. poglavlje. Džordž Buš je odleteo u Pariz na sastanak sa Irancima (uključujući Ajatolaha Mehdija) u hotelu "Ric".Dosije Omega javno objavi kako su taoci zamenjeni za oružje. bilo je vraćanje usluge Homeiniju za odlaganje oslobađanja talaca dok se izbori u Americi ne završe. član švajcarskog parlamenta. Robert Mekfarlejn. su isporučili američko i izraelsko oružje imamu Homeinija. Droga iz Irana je oprana preko Švajcarske. rekao je da je Palme ubijen pošto je previše znao o prodaji američkog oružja Iranu. koji će uskoro postati šef CIA. U intervjuu italijanskoj televiziji u maju 1990 godine. u koju je bila umešana i P2. kako Džimi Karter ne bi mogao oslobađanje talaca da upiše kao svoj poen u predizbornoj kampanji. u telegramu je pisalo: "Reci našem dobrom prijatelju Busu da će švedsko drvo biti posečeno. senatori Džon Tauer i Džon Hajnc. u svojoj knjizi "Švajcarska pere najbelje": "Trgovina koju je razvio Nort sa svojim saučesnicima bita je u isto vreme i prosta i lukrativna. Ulof Palme." Priča o krijumčarenju oružja u Iran ima još jedno bočno. Donald Greg. Razin. CIA agent Ibrahim Razin ispričao je o svom saznanju. Prema Razinu. i operativac CIA i obaveštajne službe mornarice. bliskom saradniku Džordža Buša. operativac CIA. jer mu je život bio ugrožen. negirajući 246 . švedski premijer i bilderbergovac. da je Ličo Đeli poslao telegram." Tri dana kasnije. vrlo mračno. Rosbaher je Buša vratio u Ameriku. Buša su pratili: Vilijem Kejsi. je ubijen. što je objasnio Žan Cigler. leteći u dvosedu SR-71.

pa je ostavljen da "umre u miru". šef CIA (malteški vitez). a naravno ni predsednik Regan.Don Regan. natovaren oružjem i municijom za kontraše. iskočio padobranom i bio zarobljen. Tauerova komisija. Kaspar Vajnberger (član Saveta međunarodnih odnosa i Trilaterale). nezakonite trgovine i ostalih. a u vreme dok pišem knjigu postao je potpredsednički kandidat uz sina Džordža Buša. Kisindžerov čovek i Ed Maski. je takođe potvrdio da se sastanak u Parizu održao. Oliver Nort i general major Ričard Sikord. kao ni državni sekretar za odbranu. palo je u vodu kada je Rodni Stič u svojoj knjizi objavio kopije pisama NSA. a moćni mehanizam opstrukcije pravde i zataškavanja se pokrenuo. Avion koji je poleteo 5 oktobra iz vazduhoplovne baze Ilopango u San Salvadoru. a Skoukrofta za savetnika za nacionalnu bezbednost. Agent Mosada. bio je teško bolestan. oboren je projektilom sandinista. Buš je Tauera naimenovao za državnog sekretara odbrane. koji je odličan za sve što se od političara bez stava traži. Na svakom pismu je oznaka: "kopija za potpredsednika Buša". Krajem 1986 godine. Buš ništa nije znao o aferi. da ne govorimo za krivična dela kršenja ustava. u kojima je opisana operacija sa Iranom. Pukovnik Nort je odgovarao. Vilijem Kejsi. Ari Ben-Menaše. Aferu Iran-kontra istraživala je senatska komisija na čijem čelu je bio Džon Tauer. Negiranje Buša da je ikada čuo za ovaj dogovor. što se i desilo par meseci kasnije. Tri člana posade su poginula. ali je na kraju skoro ispao heroj. Feliks Rodrigez je odmah obavestio Buša. Na mesto sekretara za odbranu izabran je Dik Čejni (član Saveta međunarodnih odnosa). nije bio dokaz protiv Buša.Atentati i zavere da je bio u Parizu na osnovu vremena potrebnog za uobičajeni let. Iran-kontra skandal je postao javan. On je bio prisutan. oslobodila je Buša krivice za aferu Iran-kontra. Kada je postao predsednik SAD-a. što jasno govori o snazi vlade u senci i nivou kontrole medija. admiral Džon Pointdekster. Samo tako se može objasniti činjenica da Džordž Buš nije odgovarao ni za najmanji prekršaj. "nezavisna u svom radu". Zato su žrtvovani svi potčinjeni . Čak ni broj Bušovog privatnog telefona. Senat je odbio da prihvati Tauerovo imenovanje i ovaj je poceo javno da izražava svoje razočarenje zbog učinjene mu nepravde. Judžin Hasenfus. ali je jedan. Trilaterale i Bilderberg grupe). jer je Izrael bio posrednik za trgovinu oružjem između Amerike i Irana. senator koji je bio sa Bušom na sastanku u Parizu! U komisiji su bili i Brent Skoukraft (član Saveta medunarodnih odnosa. koji se kandiduje za 247 . pronađen u džepu poginulog pilota Baza Sojera.

Atentator je uhvaćen u roku od četrdeset i osam časova. na osnovu opisa koji je dala lokalna policija. a tom prilikom je u ruševinama smrt našlo stotinu i šezdeset i osam ljudi. Bušu mora da je laknulo. Uhapsio ih je saobraćajac na autoputu. bila razneta. neprijatnih detalja. jednu od mnogih. Zaprećeno je iznošenjem novih. Tauer. Zove se Timoti Mekvej. Iste večeri. a manje oni udaljeni delovi. doživeo je pad aviona 5 aprila 1991 godine. da je odgovorna za atentat. Krivac je Timoti Mekvej. žena i dece. 19 aprila 1995 godine. Odmah je stigao odgovor od onih koje je označio kao krivce. odgovor Narodne milicije nije komentarisao. a dalje pokrivanje ovakvih zavera preuzeo je njegov naslednik na mestu predsednika. Zvanična verzija koju je objavio FBI bila je kako je i očekivano. Klinton je ugrozio istragu objavivši ime krivca pre nego što je to učinio državni javni tužilac i time se umešao u ono što nije njegova nadležnost. za vreme čijeg mandata se dogodila jedna od najmračnijih afera daljeg razbijanja ustava i legalnosti vlasti SAD-a: eksplozija bombe u Oklahoma Sitiju. onda bi najviše stradalo lice zgrade ispred koga je kombi bio parkiran. kada je u vazduh odletela zgrada federalnih službi. Zvanično saopštenje bilo je da je Mekvej parkirao kombi napunjen eksplozivom ispred zgrade. Bio je prilično neprijatan i glasio je da je Timoti Mekvej pripadnik Delta jedinica i da ima ugrađen mikročip. Buš je ostale učesnike afere pomilovao i stvar je zataškana. Drugo. Čak i tada nije objavljeno kako je zgrada razorena ravnomerno sa svih strana. Ovaj istup iznenadio je sve. ali pošto je granitna zgrada. prokaženih. odakle mu informacija koju je izneo. Bil Klinton. ali zato su se u istragu uključili mnogi kompetentni i ugledni ljudi i njihov nalaz bio je šokantan. ako se Klinton ne ogradi od optužbe. U kombiju je bilo pet stotine kilograma eksploziva napravljenog od veštačkog đubriva. Oklahoma Siti je bio poprište neverovatnog i krvavog događaja. da ne govorimo da štete skoro 248 . jer bi se očekivalo da ako je eksplozija bila na ulici. u kombiju. sledeće večeri Klinton se na televiziji izvinuo za ometanje istrage! Naravno. koja je zauzimala ceo blok. a sem toga je mnogo znao i o ubistvu Kenedija. koji ga je vozio.Dosije Omega američkog predsednika. a imao je i pomagača po imenu Teri Nikols. Prvo. izašao iz vozila koje je eksplodiralo u devet časova i dva minuta (9:02h) i raznelo zgradu. količina eksplozivnog đubreta se povećavala do dve hiljade i četiri stotine kilograma. Desilo se nešto neverovatno. koji je bio višak. arijevskih organizacija koje postoje u Americi. Bil Klinton se pojavio na televiziji i optužio Narodnu miliciju Oklahome.

Bomba eksplodira u dve faze. Barometrička bomba je elektrohidrodinamička gasna bomba čija snaga prevazilazi višestmko snagu klasične bombe sa najjačim eksplozivom. U istragu su se samoinicijativno ukljucili stručnjaci za eksploziv. je da su očevici čuli dve eksplozije u vrlo kratkom razmaku od desetak sekundi. na koju zgrada takođe izlazi.eksploziju je izazvala stravična naprava poznata kao barometrička bomba. verovatno Arapin poreklom.Atentati i zavere ne bi bilo na delu zgrade sa druge strane. od kojih je najpoznatiji Ted Ganderson. Oblak dobija energiju strahovite siline od snažnog elektrostatičkog polja koje izaziva druga eksplozija eksploziva koji se zove PDTN. samo potvrda da je eksplozivna naprava aktivirana unutar zgrade. Ispitivanja očevidaca i prolaznika koji su se zatekli na mestu eksplozije potvrdila su još jednu nedoslcdnost zvaničnog izveštaja. Naime. a drugi deset sekundi kasnije. zaključak svih stručnjaka za eksplozive bio je da primitivna bomba napravljena od veštačkog đubriva. i da je rastur delova zgrade. bivši šef FBI države Nebraska i šef obezbedenja Olimpijade u Los Anđelesu. u drugoj ulici. morate biti stručnjak za eksplozive visokog ranga. a zatim odšetao par minuta pre eksplozije. a ne spominje se u zvaničnom izveštaju FBI. bez obzira na količinu. u razmaku od desetak sekundi. Prva stvar koja je utvrđena. Drugo. koje je eksplozija odbacila nekoliko stotina metara od centra eksplozije. Dobivši sve podatke. u devet časova. Silina eksplozije bila je tolika da je njen udar zabeležen na seizmografu Oklahoma geološkog odelenja Univerziteta Oklahoma. Razorni eksploziv bio je verovatno TNT ili čak jača vrsta eksploziva. Očevici tvrde da je sa Mekvejom u kombiju bio još jedan muškarac tamne puti. u izveštaju se kaže da je Mekvej bio sam u kombiju koji je dovezao pred zgradu. amonijum nitrata i aluminijura silikata. Da bi ste znali kako se pravi ova bomba. koji je izašao na uglu ulice pre nego što je Mekvej nastavio vožnju i parkirao kombi ispred zgrade. Morara da pojasnim o čemu se radi. koji oslobađa oblak hemikalija. dva minuta i dvadeset i tri sekunde (9:02:23'). za Gandersona nije bilo sumnje . nema razornu snagu koja se vidi na ostacima zgrade. recimo TNT. sa spiska onih koji imaju pristup najvišeg nivoa vladinim ili bezbednosnim 249 . i to prvi u devet časova. parkirao ga. jer sam o ovom atentatu govorio u emisiji "Crna kutija" na televiziji "Politika" u novembru 1996 godine. kao i bivši policajci. a sada direktor ugledne firme za pitanja obezbeđenja. dva minuta i trinaest sekundi (9:02:13'). Prvo eksplodira eksploziv poznat kao PETN. Interesantno je da FBI nikada nije proverio ko je bio taj muškarac.

Dosije Omega tajnama i vojnom kompleksu gde postoje hemijska i elektronska sredstva potrebna za pravljenje bombe. Zato se nije osećao kao begunac i krivac i dozvolio je da ga saobraćajac uhapsi. bez rodbine. da je stručnjak za diverzije i da je iz Oklahotna Sitija na vreme povučen iz akcije i sklonjen u neku od vojnih baza. ili kako je njihovo zvanično ime "MJTF" ("Military Joint Tactical Force"). Mekveja je trebalo uhapsiti kao krivca. jer je Timoti Mekvej trebalo da pogine u eksploziji kombija! Time bi priča o "jednom atentatoru" bila potpuna. Zato je plan morao munjevito da se menja. kada je kombi parkiran ispred zgrade. Hapšenje koje je izvršio saobraćajac samo potvrđuje pretpostavku da Mekvej nije imao čega da se plaši. Bomba u kombiju je zakazala i nije eksplodirala na vreme. Mekvej je uradio ono što mu je rečeno i spasla ga je slučajnost. a posebno psihičkih. nema šanse da bi običan saobraćajac mogao da uhapsi komandosa Delta jedinice. Sa njim je bio "treći čovek" u akciji. ako se izgubi tokom akcije. kako bi bez moralnog opterećenja radili sve što se od njih traži. jer je "izvršio zadatak". gde ga je nemoguće naći i gde civilni istražni organi nemaju pristup. Timoti Mekvej je bivši pripadnik "Delta Forces". Da je znao da je žrtveno jagnje. kao što su bili i svi prethodnici u sličnim atentatima. Ako je Gandersonova analiza tačna. ostane odsečen u neprijateljskoj pozadini ili bude zarobljen. koji šalje signal na osnovu koga se vojnik može pronaći. neke od vojnih baza. verovatno Edvards. Zato nije čudno da je Mekvejev signal lako praćen do motela gde je odseo i dalje na autoput. Akcija nije uspela. Mekvej je imao ugrađen čip. koji je zapravo pravi vođa tima. Zbog napora kojima su izloženi. onda Mekvej i njegovi eventualni pomagači iz Narodne milicije Oklahome ni slučajno nemaju znanje i materijal potreban za pravljenje bombe. Kada dožive nervni slom zbog onoga što rade. elitnih jedinica američke armije čiji je jedan od zadataka izvršenje diverzija. što odgovara stepenu bezbednosti i tajnosti koja se odnosi na komponente atomskog oružja. ili vide nešto što nisu smeli. većina prolazi programe kontrole uma čija 250 . To nije bilo teško. O njemu se zna da je iračanin. fizičkih. Barometrička bomba zahteva "Q" stepen bezbedonosne dozvole. tako da se može izvaditi samo operativnim putem. nestaju. U "Delte" se regrutuju nekadašnja deca iz sirotišta. Kao većina operativaca Delta jedinica. pa je raislio da mu policija zapravo pruža zaštitu da stigne do siguraog odredišta. Čip se obično ugrađuje u zid debelog creva. Dalja istraga nezavisnih stručnjaka dala je podatke koji su zaokružili priču.

vidi se iz zahteva Bila Klintona Senatu. Mekvej je izjavio da se ne seća atentata i podmetanja bombe. dugogodišnja narkomanka. koji je potvrdio da je eksploziju izazvala upravo ta bomba i da su još 1988 godine u dva maha. halucinogenim drogama i psihijatrijskim metodama. i njen muž. Na suđenju koje je održano tek nedavno. Ko su u stvari ti ljudi. u Bosnu su stigli u zadnjim daniraa Bušove administracije. pripadnici su iste militantrte milicije. kao tajna snajperska jedinica koja je pucala na sve strane u sukobu. Delta jedinice su subverzivna. poznanica Mekveja. To je razumljivo. u pismenom priznanju Ministarstvu pravde koje se nije pojavilo na suđenju. Vratimo se Oklahoma Sitiju. Po jednom izvoru. nisu uhvaćeni i osuđeni. Majkl J. Rikonošuto. Naravno. jer on je na progTamu kontrole uma i program mu ne dozvoljava da se seti. a danas se to radi na sofisticirani način. postoji organizacija unutar CIA poznata kao Komitet desetorice. dizajner barometričke bombe. Džejmi Blek i Ron Džekson. a da krivci nikad nisu uhvaceni. Oni kao da ne postoje u ovom slučaju. ukradeni delovi barometričke bombe. ali postoje iza egzekutora. Strašno. ali istinito. iz vojnog skladišta u Aberdinu. jer je pitanje koliko uopšte mogu da funkcionišu van programa kontrole uma. da se prošire 251 . koja se koristi za vrlo specifične zadatke. kada je poginulo devedeset ljudi. očigledno namešteno. Na suđenju se pojavio svedok koga optužba sigumo nije želela da vidi. Lori Fortijer. izjavila je pred sudom kako joj je Mekvej pričao da će podmetnuti bombu i tako se osvetiti zbog napada federalnih snaga na pripadnike sekte Davidova grana u Vakou. oko osam časova. duvan i vatreno oružje) dobili poruke na pejdžere da ne dolaze na posao! Da je u pitanju zavera. bilo je neverovatno saznanje da su tog jutra. Oni koji su stvarao izvršili zločin. potvrdili su agenti CIA. država Vašington. Ono što je definitivno potvrdilo priču o zaveri. tajna vojska. svi državni službenici iz FBI i BATF (Biro za alkohol. Po njima. Njeno svedočenje. Zato nije čudno da se pripadnici Delta snaga ne snalaze u običnim životnim situacijaraa. kako bi u stvari započeli konflikt u Bosni koji ce sledeća američka administracija iskoristiti u svoje politicke svrhe. i prikaže Mekveja kao još jednog "sluđenog militaristu" koji mrzi saveznu vladu. Lori Fortijer. Glavni svedok optužbe.Atentati i zavere implantacija podrazumeva "traumu" koja se nekad nanosila elektrošokovima. pokušaj je da se ovaj atentat poveže sa uništenjem davidijanaca. kao i Mekvej. koja je digla zgradu u vazduh i podmetnula Timoti Mekveja koji je osuđen na smrt za ono što nije uradio. Teksas. Jedan od takvih zadataka su obavili i u Bosni.

kada je zadavljen klavirskom žicom.25 kubnih milja. na ostrvu Bimini. koji iznosi dvadeset i pet odsto budžeta SAD-a. pretražuje domove ljudi i oduziraa papire i dokumenta po svom nahodenju. odnosno 1. je da se prilikom eksplozije urušio deo podne ploče zgrade ispod koje se ukazao splet podzemnih hodnika u kojima su bili tenkovi. Takođe su baze izgrađene ispod velikih aerodroma. videli i prijavili. Fil Šnajder. što strašno podseća na egzekucije koje je vršio Gestapo u toku Drugog svetskog rata i ima simbolično značenje ako se zna biografija Fila Šnajdera. Dubina na kojoj se grade je od sedam stotina do hiljadu i pet stotina metara. Izjavio je da se finansiranje podzemnih vojnih baza finansira iz "crnog budžeta". u toku rata kapetan nemačke podraornice. pa bili ubrzo ućutkani. tačnije na njegovom potkopavanju i pripremanju da se u jednom trenutku.Dosije Omega ovlašćenja FBI da otvara poštu. Trenutno u SAD-u ima stotinu i dvadeset i devet podzemnih gradova. Kada je shvatio da će namena ovih podzemnih gradova biti uperena protiv američkog naroda. on sruši i uvede diktatura. a to se pokazalo i u Oklahomi. što je platio glavom u januaru 1996 godine. progovorio je o tome. ali je ta priča toliko neverovatna većini običnog građanstva. zarobljen i prebaČen u SAD. Ono što su neki novinari. prisutni na licu mesta. kao i predlog da se ublaže restrikcije o mešanju vojske u sprovođenju unutrašnje bezbednosti. koji je otkrio previše informacija u svojim javnim nastupima 1995 godine. U proseku zauzimaju 2. prisluškuje telefone. Ulaz u ove gradove je isključivo u vojnim bazama. O podzemnim gradovima je najbolje svedočio onaj koji je gradio te gradove. a baze se 252 . koja je korisćena za snimanje eksplozije hidrogenske bombe 12 jula 1946 godine. Otac Fila Šnajdera bio je Oto Oskar Šnajder. ako je potrebno i oružjem. U potpunosti su osposobljeni za samostalni život i funkcionisanje. kamioni i druga vojna oprema! "Vlada u senci" ne radi samo na rušenju američkog ustava. Bio je izumitelj specijalne kamere velike brzine snimanja.66-4. Dokazi o izgradnji podzemnih gradova postoje i o njihovoj nameni se sve zna. Klinton je od medija tražio da izbace sa svojih stranica i svojih ekrana "antivladine ekstremiste". Fil Šnajder je bio inženjer geologije i zahvaljujući svom znanju postao je jedan od vodećih stručnjaka za izgradnju podzemnih gradova. što je bitno za brzo premeštanje ljudi u te gradove i iz njih. sve u duhu kako demokratiju u "najdemokratskijoj zemlji na svetu" vide oni koji imaju šta da kriju od svog naroda.25 triliona dolara za dve godine (preko hiljadu milijardi dolara). da je to najbolja zaštita planovima Novog svetskog poretka.

Atentati t zuvere nalaze i ispod velikih američkih gradova, kao što je Njujork, koje jednog trenutka treba preuzeti ukoliko dođe do državnog udara. Bahatost aktera Novog svetskog poretka ogledala se u izgradnji aerodroma u Denveru, na čijim muralima je ispričana kompletna istorija i ideologija Novog svetskog poretka (pogledati fotografije na kraju knjige). Aerodrom u Denveru je veliki, ali vojna baza na kome se nalazi je još veća. Podzemni grad zauzima 4,5 kvadratnih milja (7,2 kvadratnih kilometara), a vojna baza 88,5 kvadratnih milja (141,6 kvadratnih kilometara). Aerodrom i prateći objekti su izgrađeni u pustari, šesnaest kilometara od grada Denvera sa kojim su spojeni širokim autoputem, a zauzimaju površinu od neverovatnih pedeset kvadratnih railja (osamdeset kvadratnih kilometara). U gradnji aerodroma bilo je čudnih građevinskih rešenja. poput velikog koridora za električno vozilo slično tramvaju, koje prevozi putnike s kraja na kraj ovog ogromnog kompleksa. Na tavanici ovih tunela ugrađeni su tuševi. Pošto je sve od betona, pitanje je kakvi požari su tu mogući i šta će da se gasi. Raspoređeni su u dužini od kilometar i po. Ovaj tunel u prečniku ima deset do dvanaest metara. Povezan je pasarelama ispod zemlje sa pet zgrada, koje su izgrađenc oko aerodromske zgrade, a onda proglašene za grešku i zatrpane zemljom! Neke od ovih zgrada su visoke pedeset metara! Najniža je dvadeset i šest metara, a jedna, srednje visine, ima četrdeset i dva metra. Kada je počela gradnja, postojao je samo tunel koji je dolazio "od nekuda". Radnicima je bilo zabranjeno da u njega ulaze. Ceo kompleks je gradilo pet firmi, a svaka je gradila samo jedan segment. Gradnja je išla po fazama, tako da se nije mogao steći uvid u celinu. Kako bi koja faza bila završena, tako su radnici otpuštani, a za sledeću fazu su dovođeni novi. Cela oblast je puna elektromagnetnih struja, tako da može da se čuje "zujanje" kad se ude, posebno u niže nivoe. Sve je ograđeno žicom i ogradom. Na aerodromu se vidi nešto što podseća na male tornjeve za hlađenje nuklearnih postrojenja. Na pitanje čemu služe, odgovor je da su to sistemi za ventilaciju. Da sve neugodno asocira na koncentracioni logor, jasno je kada se pogledaju već spomenuti murali u aerodromskoj zgradi. Urađeni su grandiozno, ali sadržaj je uznemiravajući. Mogu se videti čudna bića obučena u nemačke uniforme iz Drugog svetskog rata, čudne biljke koje ne liče na biljke koje se mogu videti u baštama i ne pripadaju flori Amerike, i čudne životinje, mitološke i stvarne, u čudnim kombinacijama. Simbolika postoji na ovim muralima, a stvamo značenje prepoznali su samo malobrojni.
253

Dosije Omega Murali su slika budućeg sveta, kontrolisanog, porobljenog, košmarnog, u kome će vladati nadljudi predstavljeni kao "vanzemaljci", a kontrolisati "svetska" armija slična SS jedinicama. Pojedini simboli na muralima su takozvani triger simboli i slike za one koji su bili na programu MK Ultra, a čija je suština kontrola uma kroz satanske rituale. Sve biljke na muralima su ili otrovne ili halucinogene, a sve životinje ili povezane sa satanizmom ili su iz masonskog simbolizma. Mučnina koju osećaju oni koji ulaze u ovu zgradu bila bi još veća kada bi znali da je Denver (Kolorado), zapadni centar Novog svetskog poretka, odnosno vlade u senci. Atlanta (Džordžija) je istočni centar budućeg vrlog sveta. Da li je zato tu održana Olimpijada? Zar članovi Komiteta 300 ne zovu sebe "Olimpijcima"? Za Olimpijadu je vezan jedan incident. Neko je podmetnuo bombu, stvorila se panika i bilo je povređenih, a osumnjičen je jedan pripadnik obezbedenja, koji je posle oslobođen zbog nedostatka dokaza. Ali, nije sve tako prosto kao što izgleda. Za vreme Olimpijade, Atlanta je bila grad pod totalnom kontrolom televizijskih kamera koje su bile postavljene na svim prilazima gradu. svim autoputevima, železnici, aerodromu, podzemnoj železnici, avenijama i ulicama, svim javnim zgradama, hotelima i restoranima, a sve sa objašnjenjem da je to zbog bezbednosti građana i turista koji su došli na Olimpijadu. Ako se gleda sa stanovista Olimpijade i bezbednosti svih učesnika i gledalaca, onda je to opravdano. Ali ako se gleda iz drugog ugla, da je Olimpijada idealna prilika da se uživo isprobaju neke stvari koje se ne mogu organizovati tek tako, radi probe, onda je jasno da je Olimpijada upotrebljena i za druge ciljeve. Izvršena je proba državnog udara i kontrole ogromne mase ljudi okupljene na jednom mestu. Bomba je bila diverzija potrebna da se vidi obim i jačina panike mase, kao i brzina reakcije FEME, koja se pojavila na sceni da bi intervenisala, smirila masu i "pronašla krivca", a sve to pod kontrolom hiljade kamera rasporedenih po celom gradu. Ne znam da li su organizatori krize bili zadovoljni brzinom i načinom reagovanja, ali je interesantno da su testiranja raznih scenarija počela da se odvijaju upravo u vrerae mandata jedne od najnegativnijih ličnosti koje su bile predsednik SAD-a, i zato mu posvećujem celo poglavlje u pokušaju da osvetlim ko je čovek kojim SAD završavaju ovaj milenijum.

254

Bil Klinton
Bil Klinton je prvi predsednik koji dolazi iz Arkanzasa, države značajne za Novi svetski poredak. Tu je sedište južnog krila američkih masona škotskog obreda (Klintonov guru će biti Parson Fot, mason 32 stepena), a iz ove organizacije je došla ideja za osnivanje zloglasnog Kju Kluks Klana, kao organizacije nastale na američkom jugu, koja je odigrala važnu ulogu u američkom građanskom ratu. Njihov amblem sadrzi malteški krst i druge oznake koje sugerišu da je Klan direktno nikao iz Vitezova zlatnog kruga, koji su za Rotšilde odigrali mračnu ulogu manipulatora, takođe u građanskom ratu. Danas se tvrdi da Kju Kluks Klan finansira Mosad, i da je ova organizacija trojanski konj za akcije Anti-defamacijske lige. Iz ove političke atmosfere, pažljivo kontrolisane od Rokfelera (Vintrop Rokfeler je bio guverner Arkanzasa), sa proizvodne trake političkih klonova sići će još jedan američki predsednik. Šarmantan, zavodljiv, medijski ubedljiv, idealan za opčinjavanje naivnog i izmanipulisanog javnog mnjenja, a zapravo beskarakteran, slab, sklon porocima koje ne može da obuzda, idealna marioneta čije konce vuku drugi u opasnim smerovima, i paradigma degradiranog političara iz završne faze kancerogenog širenja nove svetske ideologije. Od malih nogu je "spreman" za političara, od "predsednika razredne zajednice" pa do samog vrha, predsednika SAD. Kada je postao predsednik, "slučajno" se u medijima pojavio film koji prikazuje tadašnjeg američkog predsednika Džona Kenedija kako ćaska sa gimnazijalcima, mladim demokratama, i gle čuda, u prvom planu Bil Klinton, rukuje se sa predsednikom koji mu postavlja pitanje a ustreptali gimnazijalac odgovara. "Kontinuitet" postoji za naivnog gledaoca, "još je Kenedi video potencijal u ovom dečaku" i slične akcije iz programa kontrole uma za široke mase. Zapravo je mašina za pravljenje predsednika radila sa programom za narednih dvadeset godina, po poznatoj šemi "Daćemo im sada predsednika iz Demokratske stranke, kako bi i dalje mislili da je izbor njihov". U intervjuu sa Džejmsom K. Kilpatrikom izjavio je da je od rane mladosti znao da postoji vlada u senci, sastavljena od bankara i jakih političara koja političku agendu kontroliše iza scene. Shvatio je, kaže,
255

Dosije Omega da mora da postane deo tog uskog kruga ako želi da postane učesnik procesa donošenja odluka koje oblikuju svet. Shvatili su drugi pre njega, a taj izbor je potvrđen osamdesetih godina kada se u Vinroku, Arkanzas, na farmi Vintropa Rokfelera, sreo sa šefom dinastije Rokfeler, Dejvidom, koji je napravio više američkih predsednika u ovom veku nego što bi Bogu bilo moguće. Ugurali su Klintona u svaku moguću organizaciju svetske moći i tajno društvo, kako bi se upoznao i povezao sa ključnim ljudima svetske vlasti, sa kojima će sarađivati kada postane predsednik SAD. Tako je bio Roudsov stipendista, član Saveta za medunarodne odnose, Trilateralne komisije, mason, Član iluminatskog masonskog društva Zaka de Molea, i Bilderberg grupe, od 1991 godine, kada je pozvan na kongres u Baden Baden, jer je odlučeno da će biti sledeci predsednik SAD. Tako je jedna lokalna karijera, u učmaloj sredini Arkanzasa, gde ste mogli biti guvemer a da to nikora ništa ne znači van seoskih okvira juga Amerike, postala svetska. U vreme predsedničke kampanje, u listu "Forvard" pojavio se kritički članak u kome se, ne bez sarkazma, primettfo da Bil Klinton treba da ima na umu da predizbornu kampanju vodi u SAD a ne u Izraelu. Ovo zbog toga što su u Klintonovom timu ključna mesta zauzimali ranogi pripadnici jevrejske zajednice u Americi. Na prvom mestu je bio David Ifšin, dugogodišnji generalni sekretar "Američko izraelskog komiteta za javne odnose" (AIPAC). On je u Klintonov štab uveo i druge poznate cioniste, među kojima su bili Stjuart Ajzenštajn, bivši savetnik Džimija Kartera za unutrašnja pitanja, i Moric Amitaj, vrlo sposobni menadžer. Ni ostali članovi štaba nisu bili bez "pedigrea": Ralf Nirenberger, vodeći član izraelskog lobija u Vašingtonu, Tom Parker, jedan od najpoverljivijih ljudi senatora iz Konektikata Džozefa Libennana, člana Saveta za međunarodne odnose i sada podpredsedničkog kandidat u kampanji Al Gora za američkog predsednika (kako je svet mali), Al Dvoskin, visoki funkcioner nekoliko jevrejskih organizacija, Bob Liber, profesor sa Džordžtaunskog univcrziteta, Majki Ajzenberg, aktivista B'nai B'rita, Al Mozes, predsednik Američkog jevrejskog kongresa, Majkl Mandelbaum, stručnjak za odnose Istok-Zapad i član Saveta za međunarodne odnose, inače čovek od velikog poverenja Edgara Bronfmana, predsednika Svetskog jevrejskog kongresa, Strob Talbot, u to vreme urednik "Tajma", Robert Rajh, profesor ekonomije sa Harvarda i glavni Klintonov savetnik za ekonomska pitanja, Robert Altman, podpredsednik "Grupe Blekstoun" i poznat bankar, povezan sa Savetom za 256

Hil Klinton

međunarodne odnose, Rokfelerom i "Leman braders", Robert Rubin i Kenet Brodi, bankar firme "Goldman Saks", koji je, posredstvom Henri Kisindžera, postao glavni sponzor Borisa Jeljcina, i Majkl Kantor, predsednik Klintonove predizborne kampanje. Gledajući ovaj spisak, pitam se da li je ijedan član Trilaterale i Saveta za međunarodne odnose ostao bez posla. Kantor je bio usko povezan sa istaknutim jevrejskim advokatom i demokratom Čarlsom Manatom. Manat je vrlo zanimljiva ličnost, pošto je najbolji prijatelj advokata Sidni Korsaka. Taj advokat je poznati specijalista za odbranu članova organizovanog kriminala, mafije. Korsak je branio takve "marke" kao što su bili Mejer Lenski i Bagsi Zigel i važi za čoveka "sa dobrim vezama tamo gde treba". Možda su mislili da će trebati i Klintonu pa su ga držali u blizini. Prema "Amerikan Fridom Netvorku", Klinton je u Arkanzasu bio na čelu složene organizacije koja se bavila švercom droge, pranjem novca i korupcijom. Jedan od Klintonovih saradnika iz vremena kada je bio guvemer, Leri Nikols, prvi je javno progovorio o posebnim aktivnostima nekadašnjeg guvernera. Nikols je bio direktor marketinga firme "Arkanzas Divelopment Fajnens Autoriti" (ADFA). Ovu državnu firmu stvorio je Klinton, kako je javno objasnio, kako bi novac od poreza išao u investicioni fond sa niskim kamatama iz koga će se davati krediti lokalnom biznisu, koledžima, školama i crkvama, i stimulišu zapošljavanje. Ono što Klinton nije očekivao bilo je da će Nikols jednog dana progovoriti. Nikols je rekao:
"..Sedeo sam i radio usred političke mašine Bila Klintona. Tu je on vršio isplate, uzvraćao ljudima usluge iz kampanje. Bio sam na interesantnom mestu i to sam znao. Ako vam je trebao milion dolara, svoju molbu bi ste predali u advokatsku firmu Rouz* i platili 50 hiljada dolara. Iako je u drzavi Arkanzas bilo pet firmi koje su bile mnogo kvalifikovanije za papire od vrednosti, molbe su išle u Rouz, koja ih je pokupila sve. Počeo sam da proveravam neke stvari i propitujem blagajnika, Bila Vilsona... kako ljudi otplaćuju rate tih zajmova? Pogledao me je i rekao: 'Nikako'. Mislio je da ja znam. Ovo me je pogodih... Tada sam počeo da prikupljam dokumenta. Kada bi svi otišli, ja bih ostao u kancelariji kao da radim godišnji izveštaj. Tako sam imao pristup dokumentaciji i sve sam kopirao".
*Slučajno je ovo advokatska firma koju je vodila Hilari Klinton, član Saveta za međunarodne odnose.

257

Dosije Omega Daklem, ADFA se bavila pranjem novca! Bila je paravan za davanje kredita prijateljima, koji bi zatim finansirali Klintonove izborne troškove, a u isto vreme bi se tu oprao i novac od krijumčarenja droge. Nikols nastavlja: "Mesečno je na Menu stizao sto miliona dolara vredan tovar kokaina. Imali su problem... bio je to problem za malu državu kao što je Arkanzas. Kako će se oprati sto miliona dolara mesečno? ADFA do 1989 nije postojala u Arkanzasu. Ono što su radili je bilo da prebace novac u Floridu, koji bi kasnije bio prebačen u BCCI. Oni bi prebacili novac u banku u Džordžiji, koji bi kasnije bio vraćen u BCCI. Onda bi ga ubacili u 'Sitikorp' u Njujorku, koja bi novac poslala u inostranstvo". U centru ove operacije bio je Klintonov najbliži prijatelj, Den Lasiter, koji će otići u zatvor zajedno sa predsednikovim bratom, Rodžerom Klintonom, zbog kokaina. Dok Delafter, policajac koji je radio na slučaju Lasiter, je prikupio detaljne izjave od ljudi povezanih sa Klintonovim prijateljem, koji je drogu koristio najčešće kao mamac za mlade devojke koje je kasnije, kao ovisnike, koristio za seksualne usluge. Policajac je ispričao o problemima i ometanjima u toku istrage, od kolega u odelenju, zbog toga što je postojala veza izmedu državne policije i guvernerove kancelarije. Lasiter je u zatvoru proveo manje od godinu dana, a kada je izašao na uslovnu, Klinton mu je dao potpuno pomilovanje. Jedna od najvećih operacija krijumčarenja droge započela je 1982, baš na aerodromu Mena, a inicijator je bio Beri Sil. U Arkanzas je prešao jer u njegovoj rodnoj Lujzijani vlast je bila "nezgodna", rešila je da okonča njegove poslove. Policajac Rasel Velč, koji je vodio istragu protiv Sila, kaže: "Ispričao je da je 1983 godina bila neverovatno uspešna za krijumčarenje kokaina. Imao je četiri svoja aviona na aerodromu Mena, kupljena za krijumčarenje". Avioni su imali specijalna kargo vrata, inače nedozvoljena, koja su mogla da se otvore u letu kako bi se izbacila droga ili novac na drugim lokacijama u Arkanzasu. Za deset godina, koliko je Mena korišćena za operaciju krijumčarenja droge, nije podignuta nijedna značajna optužnica. Beri Sil je bio deo lanca koji je povezivao Bila Klintona, Olivera Norta, administraciju Regan-Buš i Iran-kontra. Oliver Nort je održao početkom osamdesetih godina seriju sastanaka u Litl Roku, glavnom gradu Arkanzasa, kako bi postavio osnove za krijumčarenje oružja kontraširaa. Jedan od operativaca bio je Beri Sil, a drugi Teri Rid, bivši vojni pilot, koji se dose258

Bii Klinton

lio u Litl Rok 1983 i osnovao bazu za trening kontraša u gradiću Nela Ark, dvadeset kilometara od Mene. Sil je iz Mene oružje odvozio u Boliviju, Argentinu, Brazil, i kontrašima u Nikaragvu, a avioni su se vraćali krcati drogom, jer su bliske veze Sila i CIA bile garant njegove "nedodirljivosti" za organe zakona. Beri Sil je zaradio oko 50 miliona dolara kao pilot, a može se samo pretpostaviti koliko su zarađivali ostali, na prodaji kineskih AK-47s pušaka i drugog lakog naoružanja. Prema izvanrednoj knjizi Teri Rida i Džona Kamingsa, "Kompromitovani", droga i novac su stizali iz Kolumbije, preko Paname na Kajmanska ostrva, a službenici carine i kontrolori leta su imali instrukcije da ignorišu ove "crne letove". Piloti su nedeljno donosili oko 9 miliona dolara koji su se prali preko BCCI banke, a onda ubacivali u Ameriku. Beri Sil je konačno uhapšen od strane DEA. Da bi se izvukao prokazao je i dao dokaze o nekolicini velikih narko dilera. Ispričao je javno kako su mu CIA i DEA naredili da fotografiše zvaničnike sandinističke vlade u Nikaragvi kako ubacuju drogu u avion, namenjenu Americi. Ovu fotografiju je upotrebio Regan u govoru na televiziji 1986 godine, kao deo propagande protiv režima Nikaragve. Ovo je navelo Kongres da odobri 100 miliona dolara kontrašima u Nikaragvi, koji su, inače, krijumčarili drogu u dogovoru sa CIA. Za ovu operaciju je znao tadašnji podpredsednik Buš. Sil je ispričao reporterima da sandinisti na fotografiji uopšte nisu utovarivali drogu, da to uopšte nisu bili sandinisti, već značajne ličnosti kolumbijskog i panamskog podzemlja. Govorio je i o vezama kontraša i kolumbijskih narko kartela. Na kraju, DEA je izdala Sila jer mu je umesto zaštite "omogućila" da bude u kućnom pritvoru, gde je nekoliko dana kasnije, u februaru 1987, imao posetu u vidu tri kolumbijska "čistača" naoružana uzijima i mak-10 automatskim puškama sa prigušivačima. Sil je bio mrtav. Zašto je DEA odbacila Berija? Možda zato što je, kako Teri Rid navodi u svojoj knjizi, Klinton rekao:
"Sil je postao prevelik za svoje pantalone i to đubre je zaslutilo da umre, po mom mišljenju..."

Ipak, operacija iz Mene ( šifrovana imena Ruža Kentaura i Most od zada, koja im je dao Vilijem Kejsi, direktor CIA) je iz Arkanzasa prebačena u Meksiko pod imenora Operacija crvotočni crv. Ovo je među članovima ekipe iz Arkanzasa izazvalo veliku ljutnju, jer nije im se iz ruku puštao ovako sladak kolač. Rid u svojoj knjizi, kao učesnik i očevidac, 259

Razgovor je počeo oštro. To je prilično jaka stvar. ova zemlja može prevazići partijsku blokadu. Nije samo u pitanju umešanost u trgovinu drogom već i bankarske prevare. doneo je loše vesti ljutom Klintonu.Dosije Omega daje detaljan prikaz napetog sastanka nekolicine vrhunskih operativaca ove operacije. mi smo novi savez". da bi Bar rekao: "Dogovor je bio da se naš novac opere kroz tvoj posao sa zajmovima i obveznicama. uništavanje sudskih dokumenata. nedozvoljena trgovina. je u tome što si demokrata. aferama Bila i Hilari Klinton. i 56 smrtnih slučajeva ljudi koji su na neki način bili deo svih ovih dešavanja. koji su znali ili učestvovali. iznude." Ovde je Bar promenio ton i nastup. u raznim mutnim. Umekšao je razgovor i završio ga zaključkom koji "otvara oči" za mnoge stvari koje su došle kasnije: "Ti i tvoja država ste bili naša velika aktiva. Bar. Nisu nam potrebne žive odgovornosti". kao što znaš. sukob interesa. To je oksimoron. Zato povlaćimo operaciju iz Arkanzasa. Lepota svega. provale. Vilijem P. zvanične laži. ometanje pravde. Ovo su bile godine kada je počelo "čišćenje" nepoželjnih svedoka. izborne prevare. pranje novca. na periferiji Litl Roka. poslovnim ili privatnim. uvredama. Dođavola. da ako ne zajebeš ovo i napraviš neku glupost.. a sa našom sposobnošću da uticčmo na obe partije. "Šta misliš pod tim žive odgovornosti'?" zahtevao je Klinton objašnjenje. Bil. smo očevi nove vlasti. uticanje na federalne svedoke. uvreda Kongresa. pretnje. silovanje.. Rid i dvojica operativaca CIA. podmićivanje. Roudsovi stipendisti. premlaćivanja. Sastanku su prisustvovali još Oliver Nort. postaješ broj jedan na kratkoj listi za posao koji si oduvek želeo. Zato nam pomozi da održimo sve ovo i bićemo zajedno unapređeni. napadi. 260 . Postala je odgovornost za nas. seksualne avanture. Ti i momci kao što smo mi. krađe. Ono što nismo planirali jer da si ti ugrozio naše pranje. Sreli su se jedne martovske noći 1986. niste to studirali?" uzvratio je oštro Bar. paljevine. kapiraš? Ili vi. u napuštenom vojnom skladištu iz Drugog svetskog rata u Kamp Robinsonu. kasniji Bušov državni tužilac. zataškavanja. "Ne postoji takva stvar kao što je mrtva odgovornost. "Šta! Jel' ti to nama pretiš? Jer ako. Gospodin Kejsi mi je rekao da ti prenesem poruku.

Očigledno. Nekoliko dana pre smrti. Stotinu žena je prošlo ovaj put. u Vašington. Luter "Džeri" Parks uživao je u ukusnoj hrani meksičkog restorana u Litl Roku. Njegova porodica i prijatelji tvrde da nije bio depresivan. istražujući komplikovanu mrežu koju su isprepleli bračni par Klinton i Džim Mekdugal. zapravo. Znao je dosta o Klintonovim "slobodnira aktivnostima". već i duga od 81000 dolara za usluge pratilaca. iznenada je odlučio da skoči sa balkona. kako bi državu prevarili za milione dolara. neka261 . iznenada mu se "pomutilo u glavi". njegova kola su prisilno zaustavljena. Londonski Sandej Telegraf je objavio izjavu Džerijevog sina koji je rekao da je njegov otac ubijen kako bi se spasila politička karijera Bila Klintona. Na putu prema kući.Bil Klinton od kojih je smrt Beri Sila jedna u nizu. skupljao je dokaze o njegovim seksualnim aferama u proteklih šest godina. Njegova najveća greška bila je što je pretio Klintonu. Iz Džerijevog tela izvađeno je devet metaka. imena. ali je teško reći da su svi urarli igrom slučaja. ne samo u vezi seksualnih afera. datume. Razgledajući nove stanove u Arlingtonu. neko je provalio u njegovu kuću i pokupio ono što je bilo ključno. Zrtva broj 4. koji je Polu Džons doveo kod Klintona. Deni Ferguson je bio policajac u Arkanzasu. Džon Parnel Voker. preko banaka. Virdžinija. Priča se ne bi pročula da Denijeva brbljiva supruga Keti njje pričala prijateljima i komšijama pikantne detalje o tome kako Deni dovodi devojke Klintonu i čuva stražu dok ovaj uživa u seksu. Možda je bio samo impulsivan. državnih agencija Arkanzasa. ne dovoljno diskretno. radio je na dosijeu Vajtvoter Divelopment Korporejšna. Kada je Voker istragu Medisona po kušao da prebaci iz Kanzas Sitija. gde je istraga ometana. Žrtva broj 3. i Medison Garanti Sejvingz and Loan. Procenite sami: Žrtva broj 2. Bila je to prava tekuća traka. fotografije. a njegova žena Džejn kaže da je alarm stručno onesposobljen i da ništa drugo nije ukradeno. 26 septembra 1993. Kasnije je utvrđeno da je samo Medison imao gubitak od 65 miliona dolara. viši istražitelj RTC. Bio je vlasnik firme "Amerikan Kontrakt Servisiz" koja je davala telohranitelje i pratioce za Klintonovu kampanju. Neki od ovih ljudi su sigurno umrli nesrećnim slučajem. koje Klinton nikada nije platio.

i Šelton je "izvršio samoubistvo". s kojim je živela pre smrti. jer je tog dana posle ručka na brzinu. pucao sebi u usta. i izašao iz Bele kuće. u javnosti nije prestajao sa kritikom i tvrdnjom da je Keti ubijena. izlazna rana. zapravo. Istraga je tvrdila da je reč o samoubistvu. koji se neposredno pred njenu smrt razveo od Keti. umešan u aferu Vajtvoter kao advokat. Bil Šelton. Evo kako izgledaju te nedoumice. Kada je njeno telo preneto u rartvačnicu da se priprerai za sahranu. savetnik Bila Klintona. seo. jer su krajnje neprijatni detalji oko afere Vajtvo262 . zaposleni su otkrili malu ranu od metka iza levog uha. Keti je ispričala kako je Bil pobesneo kada je Pola Džons odbila "da sarađuje". od vremena Kenedijevih. prijatelj Hilari i Bila od studentskih dana na pravnom fakultetu. saradnicima rekao "Vratiću se". iznenada je promenio priču. dovezao se nazad u mimi park u Arlingtonu. Desetog maja. zgrabio sako. Zvanična istraga je presudila: samoubistvo. sa revolverom u ruci. sa pištoljem u ruci. Ketin muž. Trebalo bi da poverujemo da je posle toga otišao u svoju kuću u Džordžtaunu. spustio se u gusto žbunje. u prvom trenutku označena kao samoubistvo. Medicinske sestre koje su radile sa Keti u istoj bolnici jednoglasno su izjavile da nema šanse da osoba kao što je bila Keti izvrši samoubistvo. Dan pre samoubistva. i pao na leđa u potpuno ispravljenora stanju. sastavljenih nogu. Mnogi saobraćajni prekršaji završavali su pristankom da je bolje pružiti Bilu malo zadovoljstva nego ići u zatvor. Vinsent Foster. Keti je nađena mrtva. Rodom iz Litl Roka. posle toga odbacio svoje naočare četiri metra dalje u gusto žbunje. bio je svedok mnogih tajni bračnog para Klinton pa je njegova smrt. Dvadesetog jula 1993 u Marsi parku nađeno je telo Vinsa Fostera. Uskoro. uzeo revolver. iza uha! Zašto ljudi biraju tako komplikovan način da se ubiju? Žrtva broj 5. po kojoj nikada nije vodio Polu Džons kod Bila. najviši je službenik administracije koji je umro nasilnom smrću.Dosije Omega da i po nekoliko dnevno. ispruženih ruku pored tela. Malo neobično. koje sam razmatrao u emisiji "Crne kutije" na televiziji Politika. Foster se našao na ručku sa dvojicom advo kata radi konsultacija. Deni. izazvala mnogo nedoumica pogotovo što su okolnosti ukazivale na drugačiji rasplet. Ketin novi prijatelj. ispalivši sebi metak u glavu. bila je. Rana spomenuta u zvaničnom izveštaju. na desnoj slepoočnici. mesec dana posle Keti. zvanično drugi po rangu pravni savetnik Bele kuće. prešao 60 metara strmog terena.

na Fosterovim cipelama nije bilo tragova zemlje iz parka u koji je došao da se ubije. Nije bilo tragova baruta ni na ruci u kojoj je držao oružje. Cija kosa (misteriozne plavuše?) je nađena na njegovom sakou. Ovde to nije slučaj. što je tipično za profesionalne ubice a ne za samoubice. Za razliku od uobičajene "holivudske" varijante samoubistva. izlazni gasovi iz cilindra se kreću unapred. S obzirom na tip oružja (revolver s "burencetom"). Zato niko nije čuo zvuk pucnja.Btl Klinton ter počeli da izlaze u javnost. i na čijem tepihu je ležao. Žuti papir s porukom bio je iscepan na 27 parčića i ni na jednom nije nađen otisak prsta! Probajte to da izvedete. Verovatno je lebdeo ka mestu samoubistva i zato nije isprljao cipele. Njihov nedvosmisleni zaključak je da je "zadnja poruka" čisti falsifikat. mikroskopska zrnca baruta bi se našla na njegovim obrazima. Istražitelji koji rade na samoubistvima. prečnika oko tri centimetra. zašto bi neko angažovao advokate ako je dan kasnije nameravao da se ubije? Gde je metak? Neverovatno pažljivom pretragom parka uz pomoć detektora metala. Izlazna rana je mala. bio levak. nađeno je čak nekoliko metaka koji nisu traženi. možda i veću. u žbunju. iz prakse tvrde da u slučaju pucanja u glavu. a u ekstremnira slučajevima i dalje. ponekad čak metar ili dva od samoubice. jer su nađena vlakna na njegovim pantalonama? "Pismo samoubice" se pojavilo šest dana posle smrti u Fosterovoj torbi. Na mestu na kome je ležalo telo ima malo krvi a fragmenti lobanje nisu nađeni. Zna se da je izlazna rana uvek veća od ulazne. 263 . Metak kalibra 38 bi na potiljku stvorio izlaznu ranu prečnika osam do devet centimetara. kada oružje ostane u ruci. što navodi da je smrtonosni metak bio sa polovinom barutnog punjenja. zbog trenutnog razaranja mozga prestaju sve voljne funkcije pa i držanje oružja u ruci. Takvih tragova nije bilo. ali nije nađen metak iz Fosterovog revolvera. i to iz revolvera Kolt 38 sa dugom cevi. duž cevi. kod pravog samoubistva oružje uvek odleti iz ruke. To bi značilo da ako je Foster držao cev revolvera u ustima. Da li su policija i FBI tražili na pogrešnom mestu? Foster se navodno ubio. Na oružju nisu nađeni otisci Vinsa Fostera! Ostaci baruta nađeni na odelu Fostera nisu iz tog revolvera! Foster je. a revolver je nađen u desnoj ruci! Iako je ležao na vlažnoj zemlji. a krv i mozak bi bili rasuti svuda uokolo. po tvrdnji prijatelja. Tri meseca je trajala istraga nad ovim detaljem od strane Stratedžik Investmenta. a tim su činila trojica najvećih eksperata za istražne radnje. Pitanje je prosto.

kako bi se sakrili tragovi afere. i nikada nije videno. Vilijema Sešna. organi lokalne policije i FBI su dva časa sedeli u Beloj kući i čekali da im se dozvoli da uđu i zapečate Fosterovu kancelariju. Sumnjičen je za pranje novca u Arkanzasu. Kao što se vidi. a tvrdi se da je imao udela u uništavanju dokumentacije u advokatskoj firmi Rouz. Problem sa predsedničkim komisijama je taj što ona preuzima sve konce vođenja istrage. Ko bi želeo da jedan kompetentan. potreseni predsednik je naimenovao specijalnu komisiju koja će istražiti smrt Fostera. ali je odlukom predsednika to odbijeno! Da bi olakšao istragu. vrlo kompetentna ličnost za vođenje istrage. Njegova žena nije znala ništa o putovanjima u Švajcarsku. Prvog jula 1993 Foster je rezervisao kartu za još jedan let. Na dan (samo)ubistva primio je telefonski poziv iz Litl Roka. Bil Klinton je otpustio direktora FBI. oko čega je i izbila afera. od kolege iz firme Rouz. Dva puta je u Švajcarsku leteo avionima kompanija "Amerikan Erlajnz" i "Svis Er". odan saradnik ovako završi? Foster je znao previše i bio je na ivici da "pukne". Policija je tražila da joj se preda pejdžer Vinsa Fostera. Kasnije tog meseca je bio mrtav. isključujući iz nje FBI! Na čelu istražne predsedničke komisije bio je Robert Fisk. koji se nalazio kod sekretarice Hilari Klinton (?). što je prvi takav slučaj u američkoj istoriji. uz popust koji se odobravao višim službenicima vlade pre nego što je postao vladin službenik. Utvrđeno je da je leteo avionima "Delta Erlajnz". niti je istražni organ tražio od prve dame da te papire do stavi sudu. Sve što je uzeto iz kancelarije.Dosije Omega Posle nalaženja tela. ali ga je otkazao. kako bi se videlo čije poruke je primio na dan smrti. ostajući u Švajcarskoj manje od 24 časa. Celog tog meseca tamni oblaci su se gomilali na horizontu afere Vajtvoter. Petsi Tomason i Bilov stafer Berni Nusbaum su u Fosterovoj kancelariji "vršili inventar"! Nusbaum je kasnije izjavio da je policija čekala samo "deset minuta da uđe u kancelariju". članovi štaba Hilari Klinton Megi Vilijems. Londonski Sandej Telegraf otkriva da je Foster dosta putovao po svetu i posećivao Švajcarsku dok je još radio za advokatsku firmu Rouz. advokat iz Arkanzasa. koji ga je obavestio da su inkriminirajuća dokumenta dostavljena sudiji Dejvidu Hejlu. Za novog direktora naimenovan je Luis Fri. Za to vreme. poznati konzervativac čiji je rođeni brat član ekstremne katoličke organi264 . poznat po tome što je on prodao zemlju Vajtvoter. U očajničkom pokušaju da zaustavi dalju istragu. odneto je u privatne prostorije Hilari Klinton na spratu.

Taker i Mekdugal su osuđeni. na prilazu Lotonu. Zrtve broj 6 i 7 C. Ta pista je bila bolja od većine pista u većim gradovima. Foster se poverio svom zetu. kada se njegova dvomotoma Cesna srušila po lepom vremenu. Jedan stručnjak za avione objasnio je kako dolazi do nesreće u ovakvim slučajevima.Viktor Rejder II. zubar iz Rojala. U avion se postavi bomba. bio je opravdan. Oklahoma. bivšem kongresmenu Berilu Entoniju. Pilot krene na sletanje. neka veruje. i kao čovek s integritetom počeo da se ljuti na Klintonov način prikupljanja sredstava. i njegov sin Montgomeri. Njegov avion je eksplodirao dok se približavao sopstvenoj sletnoj stazi u Arkanzasu. dr Ronald Rodžers. Uskoro su se razišli. treba mu verovati. ali ja sam čist kao sneg". a Viktor je postao potencijalno opasna ličnost od koje su mogle da procure neprijatne informacije. Još ranije. Pokvari se pokazivač goriva i u jednom trenutku skazaljka padne na "prazno". i kada se spusti na određenu visinu aktivira se bomba slabog 265 . Aljaska. i čudno je kako je avion eksplodirao. Viktor je bio bivši finansijski kopredsednik Klintonove predsedničke kampanje za finansije. već je to namešteno iz Republikanske stranke. U novije vreme Fosterov strah. jer se plaši da će Kongres narediti istragu u vezi njegovog delovanja i ulešća n mnogim aferama. jer je tvrdila da nema nikakve veze sa ovom aferom. 1 marta 1994. vidi se. da namerava da podnese oslavku (?). sa punim rezervoarom. I kad to kaže. Neposredno pred rušenje javio se kontroli leta u Lotonu rekavši da mora da sleti jer je ostao bez goriva. Arkanzas.Bil Klinton zacije Opus Dei. pa Klintonu ne ostaje ništa drugo sem da kaže: "Moji partneri u Vajtvoter Divelopmentu su sve osudeni kriminalci. bio je spreman da ispriča neke stvari o Klintonu novinaru Ambrouzu Evans-Pričardu iz londonskog Sandej Telegrafa. Žrtva broj 8 Heršel Frajdej je bio član Rejderovog komiteta i odličan pilot. Žrtva broj 9 Samo dva dana kasnije. Ko hoće. su poginuli kada je njihov mali avion pao 30 jula 1992 po lepom vremenu. To što se na mnogim čekovima iz afere Vajtvoter nalazi potpis Hilari Klinton ne znači da je ona kriva zbog krivokletstva. u blizini Enkoridža.

Sve izgleda kao greška pilota. Zamislite. tinejdžeri iz Brajanta. koga je imenovao Bil Klinton. konačno je preterao kada je smrt čoveka odrubljene glave u izveštaju okarakterisao kao "smrt od prirodnih uzroka". Žrtve broj 10 i 11 Kevin Ajvs i Don Henri. "Saobraćajna nesreća". a da je Ajvs imao teške povrede lobanje od više udaraca. Rezultati su pokazali da je Henri uboden više puta u leđa. mrtvi. Nasilna smrt dvojice tinejdžera izazvala je burne reakcije. pre nego što su tela ostavljena na šinama. Arkanzas.Dosije Omega dejstva koja prekida dovod goriva. 266 . pa se može reći da je i ovom prilikom previše koincidencija. kao da ih je pregazio voz. na šinama pruge. Zrtve broj 12-17 Keit Koni je dobio posekotinu na vratu i bežao je da se spasi kada je motorciklom naleteo na kamion. pokušali su u toku noći iz prikrajka da posmatraju šta se dešava na aerodromu Mena. kako bi se dobilo drugo mišljenje. avion ne uspeva da krene u uzgon i pada. dečaci zaspali na pruzi i tu doživeli nesreću. što je prouzrokovalo pravi talas neobičnih smrti ovih svedoka. Prvo je Klintonovu majku. Malakov biser je bio kada je smrt čoveka sa četiri metka u grudima proglasio za samoubistvo. Malak je odbio da sarađuje u prvom trenutku. Roditelji su dobili sudski nalog koji je naređivao davanje svih laboratorijskih nalaza novom istražitelju. Gregori Kolins je ubijen pucnjem iz puške u lice. oslobodio optužbe da je nemarom prouzrokovala smrt dva pacijenta. motor se gasi. Državni istražitelj. koje su vlasti na raznim nivoima dočekali na nož. tražili su novo veštačenje. Fahmi Malak. podstaknuti pričama da tu sleću nepoznati avioni. Malik je izjavio da su po njemu. zaključak policije. Ono što je upadljivo je da je više aviona palo na isti način. Klinton je morao da ga brani u javnosti izjavama kako je ovaj nalaz posledica "premora zbog preteranog posla". Roditelji to nisu prihvatili. Pronađeni su sledećeg jutra. zvanično je napisao da je reč o nesrećnom slučaju. ali je ipak morao da se pokori nalogu suda kako bi izbegao krivičnu odgovornost. dok je radila kao medicinska sestra anestetičarka. spavanje na pruzi! Malik je inače imao mnogo zataškanih afera u radu. 23 avgusta 1987. Mnogi su se javili sa tvrdnjom da znaju neke neprijatne detalje u vezi celog slučaja. Virdžiniju Keli. Avion u poniranju u odsudnom trenutku ostaje bez goriva.

nije umakao. Džef. Ričard Vinters je ustreljen iz skraćene dvocevke. Arkanzas. svi su unapređeni!" Žrtva broj 18 Deni Kazolaro je bio reporter koji je istraživao veze između Vajtvotera.. ADFA (Klintonova operacija vredna milijardu dolara bazirana na državnim obveznicama). prerezanih vena. pozvao je oca telefonom. Sam je svoju operaciju nazvao "Oktopod".BU Klinton Keit Mekaski je brutalno izboden u svojoj kući-113 uboda nožem. godine. Pobrinuo se za sve koji su prikrili bilo šta u ovom predmetu. nađen mrtav u svom stanu. 267 . stopala i glave. upucan u glavu pre spaljivanja. Razlog zašto je ova istraga usporena. Grupa građana ujedinjena u "Građane za poštenu vladu" (Citizens for Honest Government). dok je čekao važne informacije o afere Iran-kontra. zaustavljena. Detektiv Braun kaže: "Znamo ko je ubio ovu decu. "Samoubistvo". tvrdi i u ovom slučaju da je policajac Džon Braun rešio slucaj ubijenih momaka. BCCI.. mladić iz Bentona. Šerif je presudio. Dokaze je prezentirao nekim članovima Kongresa a onda ih predao FBI. od aerodroma Mena dalje). Trebalo je da se sretne sa bivšim advokatom Denija Kazolara. najavio je svoju smrt porodici i prijateljima. nađen je u kadi. ali je 22 juna 1993 godine. ne znajući da se mračni pipci pružaju ka njemu. Mene. na parkiralištu jedne kuće u Garland Kauntiju. Uskoro je smenjen a FBI dokaze "drži za sebe". sedeći na WC šolji. Spaljeno telo Džefa Roudsa pronađeno je na gradskom otpadu. Znao je da mu nema spasa. Izgleda da postoji plaćeni ubica koji je patološki vezan za kupatila. i rekao da mora da napusti grad jer zna previše o smrti dečaka i Mekaskija. advokat iz Vašingtona. koji je umešan u zataškavanje. Džordan Ketelson je umro od puščanog metka u glavu. duboko je bio u istrazi oko Mene i drugih skandala. i delimično odsečenih šaka. Iran-kontra. dve nedelje pred smrt. u hotelu u Zapadnoj Virdžiniji. Nažalost. je taj što vodi pravo do Bila Klintona. firme "Park-o-Meter (koja je cevi za ulične parking satove koristila za transport droge. koja je proizvela sjajnu video kasetu o Bilu Klintonu. Žrtva broj 19 Pol Vilčer. U noći 10 avgusta 1991.

Spremao se da javno istupi i obelodani ono što zna. da je zataškavanje bilo lako razobličiti i samim tim posumnjati u prave razloge pada aviona. vojna verzija CT-43A) kod Dubrovnika u Hrvatskoj. Navodno se ubio 30 novembra 1993 godine. je posle istrage Pentagona ocenjen kao greška američke posade. Napolju je duvao savršeno pogodan vetar.Dosije Omega Žrtva broj 20 Ed Vili. na Ćilipe je tog dana. propusta u komandovanju i loše podešenih instrumenata za proceduru prilaženja pisti. Avion sa Ron Braunom je trebalo da doleti iz Tuzle. a istog trenutka će se uključiti signal u džipu koji je u podnožju brda Sveti Ivan. u brdo visoko sedam stotina metara. stotinu i trideset milja severoistočno od Dubrovnika. U četrnaest časova i četrdeset i osam minuta (14:48h) kontrolni toranj je uputio prijateljsku poruku avionu i potvrdio da je sve u redu. 19 maja 1993 godine. prema izvoru iz Teksasa. Njegov zadatak je ključan. Bilo je vrlo lako ustanoviti da je saopštenje puno rupa. u kojoj je poginuo američki ministar trgovine Ron Braun i trideset četiri člana delegacije i posade aviona. koji je radio na uređaju NDR kojim se avion navodi. svi letovi su prizemljeni normalno. Pre ovog aviona. Leteći na deset 268 . Tog dana je u Ćilipima padala lagana do umerena kiša. 3 aprila 1996 godine. Kao i sva slična zvanična saopštenja. savršen zbog stodvadeset stepeni sa severa. Bila je sredina popodneva.vidljivost pet milja (osam kilometara). Vilson. Opisali su vreme na Ćilipima . što je samo jedan stepen odstupanja od savršenog vetra u čelo za sletanje aviona. Umesto toga odlučio je da se obesi. sletelo pet aviona. gradski većnik u Vašingtonu. Suprotno izveštajima iz nekih američkih novina. Žrtva broj 21 Džon A. Američki operativac u džipu će tako lažnim signalom promeniti kurs aviona za celih deset stepeni i poslati ga daleko od kursa na sever.4 km) od istoka prema zapadu. vetar četrnaest milja na čas. U tačno određenom trenutku isključiće svoj signal. znao je dosta o Klintonovim prljavim igrama. to nije bila mračna i olujna noć. četrnaest milja na čas (22. U tornju aerodroma sedeo je Niko Jerkić. i ovo ima jednu tipičnu grešku: tretira nezavisne stručnjake i javno mnjenje kao idiote. menadžer finansijskog komiteta u Klintonovoj kampanji. Žrtve broj 22-56 Pad američkog aviona AIR FORCE 2 (Boing 737-200. bio je ovlašćeno lice koje je baratalo sa torbama punim gotovog novca. bez probleraa.

Simultano. u četraaest časova i pedeset i dva minuta (14:52h). Pošto je skrenuo sa kursa manje od jedne milje u tom trenutku. AWACS. Jerkić se isključuje a Amerikanac uključuje. glavna regionalna radarska stanica gubi avion sa svojih ekrana. Svih trideset petoro ljudi su bili mrtvi sem stjuardese Šeli Keli. četiri. Plat . Uključuje se na drugi i poslednji far koji sada šalje signal sa Svetog Ivana.u četrnaest časova i pedeset i osam minuta (14:58h). avion američkog vazduhoplovstva koji kontroliše avio-saobraćaj iznad Bosne gubi trag avionu upravo kada on prilazi Dubrovniku. Srebreno .Bil Klinton hiljada stopa (tri hiljade i tristo metara) i udaljeni više od četrdeset milja.Dejvis.četrnaest časova i pedeset i sedam minuta (14:57h). Velji Do . što je kasniju identifikaciju mnogih putnika činilo nemogućom. četrnaest časova i pedeset i šest minuta (14:56h). Zajedno odbrojavaju . Jerkić poziva Amerikanca na Svetom Ivanu. a ostatak aviona je bio rasut po brdu. tri. Repni deo aviona je ostao nedirnut. Što vodi pravo u Sveti Ivan. u četrnaest časova i pedeset i četiri minuta (14:54h). Ovo menja avionu stvarni pravac sa stodevetnaest stepeni na stodevet stepeni. jedan. jer nema radar. bacivsi avion direktno u kameno brdo. zvučno upozorenje iz uređaja za određivanje udaljenosti od zemlje se iznenada oglašava. niko u AWACS-u ne uočava problem. izazvavši eksploziju od koje se potresla zemlja. kapetani Ešli J. Dve ili tri sekunde od upozorenja nisu bile dovoljne.u četrnaest časova i pedeset i sedam minuta (14:57h).pet. zatim urlik njegovih moćnih motora za jedan trenutak. u oblacima. Na ostrvu Koločep. sedeći u repu. koja je. 269 . Na aerodromu Ćilipi. seljani čuju avion koji proleće neuobičajeno blizu i nisko. U Splitu. avion je na kursu i preleće iznad prvog radio fara 11. i Tim Šefer. svi stanovnici ovog malog sela u podnožju Svetog Ivana čuju avion direktno iznad svojih glava. stanovnici sela Ana i Miho Duplica istrčavaju iz kuće i vide avion kako se pomalja "kao duh iz oblaka". u isto vreme. a kapetan Dejvis istog trenutka povlači avion na gore i ulevo. Ali kontrolni toranj u Ćilipima ne zna da je avion sada van kursa. dva. Ogromna vatrena lopta zapaljenog goriva se uzdigla nad mestom pada a onda je zavladala tišina. Vrh levog avionskog krila zakačio je zeralju. U avionu. zahvaljuju na rečima dobrodošlice.9 milja (devetnaest kilometara) od aerodroma. preživela samo sa manjim povredama.

stvara pred očima užasavajuću scenu u helikopteru. ona je u njega ušla bez pomoći bolničara. Kao jedna od mnogih žrtava u aferi Vajtvoter. ali ga nagrada ne čeka. Daljeg istraživanja tela nastradalih nije bilo. problemi sa devojkom. To je nemoguće. Umrla je u putu. četiri časa i dvadeset minuta posle pada. Američke vlasti su obaveštene da je avion pao na nepoznatu lokaciju. Nije bio potreban živi svedok koji bi progovorio. Da bi ovo objašnjenje bilo još apsurdnije. avion je pratio NDR signal a ne kompas. suočeni sa nemogudnošću da pojme kako su dva iskusna pilota koja prate NDR signal pala 1. Piloti rutinski nameste kompas pred samo uzletanje. metak u grudi. iako za to nema nikakvih dokaza. u petnaest časova i osamnnaest minuta (15:18h).6 railja od kursa i kako far koji je pouzdan na daljini od pola metra od mesta sletanja može odvesti avion tako daleko od piste. a rana na grudima je redak primer samoubistva. vedina zvaničnih lica pa čak i novinara su odbijali čak i pomisao na uznemiravajuću mogućnost da je Ron Braun ubijen od strane ljudi bliskih predsedniku. Ipak. zapitali su se šta se zaista desilo. Od vremena pada. Ovaj izveštaj. Džordan. naravno. kao jedinu preživelu od posade. 270 . Niko Jerkić odlazi kući da pokupi svoju nagradu. Ako su tom prilikom pogrešili za deset stepeni.8 milja udaljenog od aerodroma. Takođe je pokazala da je rez nastao najmanje tri časa posle njenih drugih posekotina i modrica. Dolazi tri dana kasnije. jer je Klinton naredio kremaciju svih žrtava. Kada je stigao. Tim za likvidaciju je stavio pištolj u ruku likvidiranog čoveka i nestao. Jerkić je odmah proglašen za samoubicu. Ali Kelijeva nije preživela ovaj kratak let. Brzo zvanično saopštenje dato u vezi srarti Jerkića bilo je da je razlog samoubistva romantične prirode. autopsija je kasnije otkrila rez dug deset santimetara preko glavne femoralne arterije. Na mestu udesa. posebno iz pištolja velikog kalibra neuobičajenog u Evropi. Zvanično objašnjenje vazduhoplovstva je da su piloti pogrešno naštelovali kompas. Umesto toga bi bili miljama udaljeni od kursa leta. ne bi bili na kursu prilikom preletanja prvog radio fara. Prema izveštaju do koga je došao novinar Džoj L.Dosije Omega Ćilipi. Pozivaju helikopter koji treba da je prebaci u bolnicu. i nalazi Kelijevu. dok joj drugi reže arteriju na nozi. ispaljen neposredno pre zakazanog saslušanja pred istražnim timom američkog vazduhoplovstva. Teško je izvršiti autopsiju na pepelu. stiže prva jedinica specijalnih snaga Hrvatske. gde jedan operativac specijalnih snaga drži ženu koja se otima i guši njene krike. u devetnaest sati i dvadeset minuta (19:20h). 11.

i kada mu je blago savetovano da se smiri. Problem je bio što far nije bio na Ćilipima. Mogao bih da napišem posebnu knjigu o pretnjama. što je fatalna greška svih onih koji precene svoju snagu. Nesumnjivo je da su piloti verovali da prate signal. nedelju dana pre nesreće. Sem toga. počeo je da preti. On je išao pravo kao strela ka svojoj sudbini od momenta kada je napustio far na Koločepu i prihvatio signal sa Ćilipa. Umor i napetost pilota? Teško u toku leta od četrdeset i pet minuta. a o ljubav271 . priraanje mita. Većina zvaničnika i medija je za nesreću krivila slabu vidljivost. da budu sigurni da su izbegli Sveti Ivan. Sto se tiče otkazivanja opreme na klimavom starom avionu. neumereno trošio novac. morao je da nestane. neuspelim atentatima na neistomišljenike ili opasne svedoke. Bio je previše umešan. Sve posle ove činjenice je neuspela igra da se ovo ubistvo zataška. postao je opasan svedok. sklapanje štetnih ugovora sa Vijetnamcima.Bil Klinton Jedno od očajničkih objašnjenja je bilo da je iznenadni bočni udar vetra "oduvao" avion sa kursa. imao nerealne političke ambicije da bude čak potpredsednik SAD. Air Force Two. što je strogo kažnjivo po američkim zakonima). Podaci pokazuju da je vreme između četrnaest časova i pedeset i četiri minuta (14:54h) i četrnaest časova i pedeset i osam minuta (14:58h) bilo u okvirima normalnih uslova za sletanje. Ron Braun je bio umešan u mnoge malverzacije. Sto se tiče mogućnosti udara groma ili drugih problema koji dovode pilote do toga da izgube signal fara. obojica su bili obučeni za standardnu proceduru Ćilipa: ako izgube signal ili promaše aerodrom. piloti na nekoliko milja od piste za sletanje se radije oslanjaju na signal fara nego na vizuelno uočavanje mesta sletanja. već na Svetom Ivanu. Kinezima (kada je vojna oprema deklarisana kao civilna. točkovi su bili izbačeni. izdržavao skupu i bahatu ljubavnicu u Vašingtonu koja je privlacila previše pažnje. prebijanjima. njime su leteli Hilari i Čelzi Klinton i sekretar odbrane Vilijem Peri. U svakom slučaju. Sve u vezi sa ovim letom je bilo provereno i uvežbano nedelju dana unapred. istog trenutka prave zaokret u desno i gore. što je govorilo da očekuju sletanje svakog trenutka. je avion broj dva Bele kuće. Nije verovatno: ovo bi podrazumevalo vetar koji je duvao pod uglom od devedeset stepeni u odnosu na onaj koji je stvamo duvao. Svi previđaju očiglednu činjenicu da avion nije skrenuo sa kursa u zadnjem trenutku. jer bi izveli zaokret po standardu.

u Litl Roku. Te obveznice su išle kao depoziti u Medison Garanti. "ja imam hroničnu alergiju". često u privatnom avionu Dena Lesitera koji je bio "pokretna žurka" na koju je i Bil često dolazio. Pozajmila je trideset hiljada dolara 272 . "Nije tačno". Bilo je to samo četiri dana pošto je naimenovan prvi istražni sudija u budućoj aferi Vajtvoter. a da ne samo da to nije znao. Denis Patrik iz Kentakija preživeo je tri pokušaja ubistva i sada je u federalnom programu zaštite svedoka. nego to nije bio ni njegov novac! Slučajnošću. Ono što nije izgorelo je dokumentacija Vajtvotera iz koje se može videti kako se pravio novac. ali je izbio baš u delu gde se nalazila dokumentacija vezana za Medison. Bilo je nekoliko slučajnih požara u kojima je izgorela važna dokumentacija. Bio je partner firme Lasiter & Komp. Martin Gros. Interesantno je da je to bio mali požar. a cifra je slatka. a da to nije ni znao! Desetine miliona dolara je prešlo preko njegovog računa 1985 i 1986 godine. autor knjige "Veliki Vajtvoter fijasko". Imam kopiju tapije.Dosije Omega nim aferama jednog neartikulisanog čoveka da i ne govorim. Nisam vam rekao da je iz istražnog zatvora ovlastio Petsi Tomason da upravlja njegovom kompanijom. još šest stotina i šezdeset i šest miliona dolara. Ista stvar se desila sa medicinskim kartonima Bila Klintona pošto je odbio da objavi njihov sadržaj. 24. A Petsi je postala šef Odelenja za administraciju Bele kuće. januara 1994 godine. Setite se da je Bilov brat Rodžer priznao da je u jednom periodu dnevno šmrkao šest do osam grama kokaina. februara 1986 godine. Nije platila ni dolar za nju. 19. korišćenje tog računa je prestalo sa smrću Beri Sila. Uzmite slučaj parcele Vajtvoter 13. Doktor koji je čuvao dokumentaciju o "alergijama" izgleda da je bio aljkav čovek. Sećate se da sam napisao da je Den Lesiter za krijumčarenje droge proveo u zatvoru samo šest meseci. to će ostati samo nagađanje i priče iz druge ruke. Nažalost. Navešću samo nekoliko primera. U ponoć. izbio je požar u kancelariji Pita Marvika u Vorten Taueru. u Litl Roku. da prima državne obveznice i protura ih dalje. jer je kompanija morala da radi ono što joj je bio posao. i gde je kokain bio uvod u zabavu. daje primer: "Najveći vic cele afere Vajtvoter je tvrdnja Hilari KHnton da je bila pasivni investitor. rekao je Klinton. pa mu je izgorela dokumentacija. Na njima su se nalazili dokazi da je Klintonu od šmrkanja kokaina uništen veliki deo nazalnog tkiva.

3. Stavila je u džep prvu ratu. Neki kažu da uobicajena dokumentacija nije ni pravljena. Tapije nisu registrovane. Set Vord. nema čekova koji to potvrđuju. Bil nije ništa izgubio u Vajtvoter transakcijama. neko je u advokatskoj firmi Rouz naložio kuriru Džeremi Hedžisu da u "šrederu" isecka dvanaest kutija dokumentacije. verovatno nekoliko miliona. I onda kaže da je pasivni investitor! Ja kažem. Kada je Medison Garanti otišao u gubitak za šezdeset i pet miliona ustanovljeno je da je jedan od najvećih nevraćenih kredita imao jedan od direktora. koji je bio na značajnoj funkciji ministarstvu pravde i zato određen da vodi istragu Vajtvoter! 273 . i moćni direktori firmi Val-Mart i Tajsons Čiken. da je "zaboravio" da u svojoj prijavi umanji osnovicu za sumu izgubljenu u poslu Vajtvoter. Ali nisu Klintonovi naivni i nevešti da bi se dali lako uhvatiti. ponovo je kupila kuću za osam hiljada dolara. i preprodala za dvadeset o sedam hiljada dolara. sve finansijeri Klintonovih kampanja. Čovek koji je kupio je bankrotirao. Ako je plaćana kamata na bankarske kredite. podigla modei kuću (nije išlo). procenila na dva dolara po paru i za taj iznos umanjila poresku osnovicu za tu godinu. Kakva ljubav prema sitnicama i kakvo cicijaštvo koje ne zaobilazi ni gaće. Transakcije se nisu otpisivale. februara 1994. šezdeset i osam hiljada i devet stotina dolara.Bil Klinton na nju. Slučajno je Vord last Veba Hjubela. prodala je za dvadeset i tri hiijade dolara. Prema svedočenju na sudu. bila bi pomamna". više puta javno ponovljenu tvrdnju. iako Klintonov agent za nekretnine kaže da je ostvareno tri stoline hiljada dolara od prodaje. Korisnici su bila najuglednija imena Arkanzasa. a nije želeo da rizikuje zatvor za falsifikovanje poreske prijave. Novac iz Vajtvotera. Hilari je upisala da je neke Bilove korišćene gaće (ne šalim se dok ovo pišem) poklonila u dobrotvorne svrhe. Hilari je otišla u sud koji radi bankrotstva. godine. U svojoj poreskoj prijavi za 1979 godinu. Ali kako objasniti Bilovu. Cifra je inače sitnica. Nije bilo pisanog ugovora o partnerstvu. Teško je bilo ustanoviti šta je stvamo bilo u papirima. baš u vreme kada je naimenovan specijalan savet za Vajtvoter. Set Vord. a usput je skretao u razne džepove. guvemer Taker. na šest stotina hiljada dolara. Odgovor je prost. Veb je slucajno Hilarin partner u advokatskoj firmi. da je bila još samo malo aktivnija. je vešto šetan iz jedne fiktivne kompanije u drugu.

Mudar potez pametne žene. da su bili partneri i u krevetu. Ali ni Bilov instinkt za opstanak nije za potcenjivanje. Vins Foster! Kada je preporučio Hilari zaboravio je da spomene RTC-u da Hilari već radi za suprotnu stranu. Vins je bio pored nje da joj pruži moralnu podršku. proveli su mnogo zajedničkih vikenda u brvnari u planinama. može savijati prema potrebi? Ne verujem. stručno rečeno. kakva slučajnost. odnosno država imala upravo toliko. i njen zbir je pokazao četrdeset i sedam godina zatvora i 1. i etički i moralni koncept običnog američkog građanina postali toliko iskrivljeni da ih jedan prevarant. Koji genije je nagovorio RTC da angažuje Hilari Klinton? Naravno. A kada je Hilari 1986 godine podnela zahtev za razvod od Bila. Uvek se izvlačio iz mnogobrojnih kršenja zakona i afera. Hilari je bila pravozastupnik Medisona još nekoliko mcseci. Hilari je ovo radila ne za Medison. mnogi ljudi koji su ih videli zajedno tvrde. Pošto je RTC. Ne samo Što su bili partneri u Rouzu. Uključili su i Hilarinu listu u članak. zakoni. ostavljajući tako RTC-u četiri stotine hiljada dolara. ma kako vešt bio.2 miliona u novcu. četiri stotine hiljada dolara. država je od dužnika povratila nula dolara. Mislim da 274 . da su Foster i Hilari bili vrlo bliski. da spase državi što se spasti moglo. Kada je RTC podnela tužbe protiv Medisonovih dužnika tražeći nazad šezdeset miliona dolara. Postavlja se pitanje kako je. Hilari je uspela da ih ubedi da zahtev smanje na jedan milion dolara! Kakav pregovarač! Hilari je zatim od tog novca nagovorila RTC da otpiše dug Seta Vorda od šest stotina hiljada dolara. Klinton ostao predsednik u dva mandata.5 miliona dolara u novcu. ostavljajući saradnike i nevine učesnike da se "peku na grilu". Medison.Dosije Omega Kada su finansijski stručnjaci firme RTC preuzeli Medison. već za RTC. čiji je savetnik postala! Hilari je uspela da je RTC angažuje. kao prijatelji. kao poslovni partneri i prijatelji. U februaru 1994 godine. časopis Amerikan Spektator na dve strane je naveo verovatna i navodna Klintonova kršenja zakona. Čak je napisao pismo u kome tvrdi da advokatska firma Rouz ne zastupa štediše! Ovde sada dolazimo na trač. i ukupna potencijalna kazna iznosila je stotinu sedamdeset i osam godina zatvora i 2. i iz te pozicije smanjila zahtev na jedan milion! Njen honorar za rad u RTC je bio. Prava priča tek sledi. koja je bila vlasništvo Rouza. Sem što su se javno grlili. pored svih kršenja zakona i ponašanja nedostojnog američkog predsednika. Da li su američki ustav. Nekako u tom vremenu Bilova politička karijera je krenula uzlaznom putanjom pa je Hilari povukla zahtev.

takođe postoji biografija koja ništa ne govori. 275 . između 1946 i 1950 godine rodilo se nekoliko dečaka. Sećate se.. šta kriju oni koji znaju pravu istinu. jer je slična priči Džeri Smita. Jedan od njih je i američki predsednik Bil Klinton. U slučaju Bila Klintona. koja se svesno plasira kako bi se pokrili važni podaci iz života. Klinton je vanbračno dete nekog od Rokfelera. u znak zahvalnosti. kojoj je bilo dosadno. O čemu govori ovakva biografija? O podacima koji se ne mogu proveravati. posle Bilovog rođenja. odlutao negde i više se nije pojavio. pa je Klinton svoje originalno prezime Blajt promenio u očuhovo Klinton.Bil Klinton se američka demokratija i američki narod nalaze na ivici opasnog ponora. a mama. mnogo mračniji proizvod nego što možete i da zamislite. Zvanična biografija kaže da je njegov biološki otac. i stvori ko zna koliko potomaka "velikog vođe". da sa sobom ponese zamrznutu spermu Adolfa Hitlera. Poznato je da je Jozef Mengele bio veliki stručnjak za genetiku. često je išla u Vegas da se kocka. da je prebegao u SAD. vrlo rano. Šta to ima Klinton da sakrije? Ili tačnije. Zato se pojavio očuh. Smit je jedan od pro dukata programa "Lebensborn". Za njega je bio mali problem da izvede istorijsku misiju. Po jednom izvoru. i Bila Klintona. u okviru koga su pripadnici "nacističke elite" stvarali potomke i krajem rata ih krili u raznim zemljama. Skoro svi istraživači Klintonovog života slažu se da je njegova biografija tipičan primer "legende". kako bi ova deca jednog dana preuzela ključnu misiju. Kopču za priču iz drugog izvora morate potražiti u prvom delu knjige. a sve priče o njegovom tobožnjem ocu i očuhu su bacanje prašine u oči. ne ostaje mi ništa drugo nego da vam iznesem i priču o pravom poreklu Adolfa Hitlera. napustio malog Bila. luciferijanske. gde je dobio zaštitu u okviru programa "Spajalica". Ako vam se ovo čini neverovatnim. Zato je njegov politički uspon do mesta predsednika tako uspešan i nezaustavljiv. On je ne samo hibridni proizvod najcrnje. I on je bio često odsutan dok nije umro. kao i kod većine političara koji imaju potrebu za skrivanjem porekla ili neprijatnih činjenica. između ostalog. bez obzira na afere i kriminal. njegovu majku. lažne biografije. ali sam siguran da neće dozvoliti da ih gurnu u ambis one snage koje su stvorile.. stvaranje novog Rajha. on je. koji su danas svi na svetskoj političkoj sceni. ideologije. ovog puta uspešnijeg od prethodnog. Po ovom izvoru. i nastavio sa svojim eksperimentima.

postao ekspert za nemačku srednjevekovnu istoriju. ponekad na granici fanatizma. novcu i nemoralu". Prvi veliki uticaj na njega izvršila je Helena Blavacka. na granici Austrougarske i Nemačke i niko u ovom povučenom dečaku nije mogao da nasluti budućeg kancelara. osnivač Teozofskog društva (1875 godine u Njujorku. a podcenjivati opasne ljude je neoprostiva greška. je tema koja danas čini suštinu pokreta Novog doba (New Age) i ere Vodolije. koji su imali bliske veze sa Crnim plemstvom. bila i član mnogih tajnih društava. na Tibetu. Ono što se zna o njegovoj mladosti i životu do Prvog svetskog rata. revolucionarnim društvom iz Italije. ali je kao svaki autodidakt. U svojim knjigama. što je samo bukvalno prevedena nemačka reč sa značenjem "slikar" (dakle. sem što je imala ogroman uticaj na ezoteriju XIX i XX veka. Istraživači njenog života otkrili su da je održavala veze sa Karbonarima. pod teškim je nasleđem sovjetske antinacističke propagande koja je Hitlera predstavljala kao klošara i "molera" (a to je preuzela propaganda i u našoj zemlji). nije bio "soboslikar". tajnim. ako ste upućeni u tajne ezoterije i naučite određene magijske rituale. koju je Evropa krvavo platila. što bi rekli Hrvati). Ezoterija je bila centralna tema njegovog života i političkog rada. "Razotkrivena Izis" iz 1877 i "Tajna doktrina" iz 1888 godine. tvrdila je da je u telepatskoj vezi sa Skrivenim gospodarima ili Nadljudima koji žive u Centralnoj Aziji. a nacizam je prevashodno ezoterijski koncept proizašao iz jednog posednutog uma (zapravo više takvih posednutih umova).Adolf Hitler i Rotšildi Hitler je rođen u malom mestu Braunau-am-In. poeziju i ezoteriju. i sa kojima se može stupiti u vezu mentalnim putem. sa pukovnikom Henrijem Olkotom). a bila je član "egipatskog" društva Bratstvo Luksora. koja je. Klošari sigurno nemaju šanse da postanu kancelari. Hitler nije imao formalno obrazovanje. diktatora i osvajača. Bejlijeva je tvrdila da "kanališe" poruke entiteta po imenu "Ti276 . koje je kasnije napustila zbog okrenutosti društva ka "sebičnosti. Verovanje u Gospodare i Veliko belo bratstvo koje promovišu ljudi kao što je bila Alis Bejli. teozofska vidovnjakinja iz perioda posle Blavacke.

O. Gvido fon List i Lanc fon Libenfels. Bradfordu i Parizu. a jedan od tajnih znakova reda. iako su u jednom periodu imali dosta članova i hramove u Londonu. Maters je stvorio niz rituala i inicijacija kako bi članovi postigli pun psihički i fizički potencijal. britanskog ministra kolonija. Red orijentalnih templara (O. crtali su na zemlji znak Hermetičkog krsta. Iz njenog "teorijskog rada" nikle su dve organizacije. preporučivali su kastraciju kao način uništenja. Sloveni i crnci. od strane dr Vejna Vestkota.kukasti krst. Bio je blizak ljudima iz Engleskog rozenkrojcerskog društva. Ova tema se pojavljuje i kod drugih ezoterijskih tajnih društava. ispružena desna ruka.T. kao što su Jevreji. biti pobednik.. ključne ličnosti za izvoz opijuma u Kinu. takođe poznatog kao Torov čekić. s kojima je delio strasnu ljubav prema ezoterijskoj magiji. Edinburgu. I Red zlatne zore je verovao u Vril." 277 . od kojih su najpoznatije "Hijerarhija gospodara" i "Nova svetska religija". postao je zvanični nacistički pozdrav uz uzvik "Hajl Hitler". Verovao je da je to dostupno malom broju pojedinaca. Lucis Trast (imenovana po "donosiocu svetlosti") i Dobra volja sveta.. Matersa je takođe negovao verovanje u Tajne poglavare. i razviti pokret od koga će svet drhtati. interesantno. Doživećete jednog dana da će on. a 1932 godine Libenfels je zapisao: "Hitler je jedan od naših učenika. i S.. U svojoj knjizi opisao je moćnu civilizaciju koja živi unutar naše planete. osnovan 1888 godine. koje su List i Libenfels nazivali "mračnim silama". Za rasno inferiorne narode. pesnik Vilijem Jejts i zlokobni Alister Kroli. Jedan drugi red. Ta civilizacija bila je u posedu sile po imenu "Vril" psihičke sile kojom su mogli da čine neverovatne stvari. Red zlatne zore.) takođe je preuzeo učenje o Vril energiji. a dva nemačka maga. Ovi podzemni supermeni će jednog dana izaći na površinu zemlje i preuzeti vlast nad svetom. veliki obožavaoci i uporni promoteri Ujedinjenih nacija.Adolf Hitler i Rotšildi betanac" i na osnovu toga napisala brojne knjige. u svojim proslavama letnjeg solsticija u prirodi. Dragi veliki uticaj na Hitlera imala je knjiga "Dolazeća rasa" lorda Edvarda Bulver-Litona (Komitet 300). Obojica su imali veliki uticaj na Hitlera. ključne organizacije Novog svetskog poretka u obmanjivanju čovečanstva od kako postoji "pravda" u svetu. masona. i kroz njega mi.. ili narodski rečeno . Lanc fon Libenfels (pravo ime Adolf Lanc) stavio je kukasti krst na zastavu koja se vijorila na njegovom "hramu" i simbolizovala je kraj hrišćanske ere i početak arijevskog natčoveka. koje su. Red se kasnije raspao na frakcije koje su predvodili Maters. L.

Kukasti krst se nalazi na svim stranama sveta: na vazama stare Troje.dve ravnodnevnice (21. Sloveni su imali sveto slovo u obliku svastike. na pečatu starog Knososa pre 3000 godina. Posle raspada reda putovao je u Meksiko. tehnikom automatskog pisanja. eno ga na Josipu i Mariji u manastiru Hora (mozaik Kahrija Džami u Carigradu). Prvi svetski rat je to potvrdio). Dobio je nalog da bude u svojoj hotelskoj sobi u određeno vreme i tri dana uzastopce komunikator mu je slao tekst koji je Kroli. Horus. simbol svejedinstva "Ijnjan". zemlja. Tako je nastala "Knjiga zakona". Na japanskom se svastika kaže "manji". Nalazimo ga zaista u svim civilizacijama sveta. već imaju cilj da ovladaju ovozemaljskom vlašću.9) i dve obratnice (22. Svi veruju u njegovu snagu. 1898 godine. Staro doba Ozirisa bilo je završeno i zamenilo ga je doba Horusa. svastikom. Hitler na istok.12). U Kini znači sveukupnost bida i pojavnog. To je okupiralo njegovo okultno interesovanje do 1904 godine. nose ga gnostičke sekte. što znači večnost kao i osnovni broj 10. na zidu biblioteke u Hongčou u Kini. na grobnoj ploči iz Zenice iz IV veka.vatra.6 i 21. Alister Kroli i Hjuston Stjuart Čemberlen. Nacisti su zaboravili da je sovastika-svastika jevrejski znak: eto ga na sinagogi Kapemauma. Džingis kan ga nosi na zapad. da ovladaju nekim tajnim znanjem ali ne sa ciljem duhovnog napretka. a germanska runa verdandi ima oblik svastike. a posle napuštanja univerziteta u Kembridžu ušao je u red Zlatne zore. te se pravi cilj zaodeva i sakriva misticizmom. jer duhovno znanje ne poznaje zemaljske odnosno materijalne zakone. kada je posle jednog ezoterijskog rituala pao u trans i svojoj ženi Rouz počeo da kanališe tekst koji mu je "slao" egipatski bog rata. Sama reč svastika je sanskritskog porekla. Indiju i na Cejlon gde je upražnjavao jogu i upoznao budizam. vazduh.. U najstarijim svetim knjigama susrećemo taj simbol kao sveto slovo unakrsne četvorke: Četiri ukrsnice Sunca . Svar-rumu. Od vajkada je čovek znao da se sve kreće u nekom skladu. jedan u sveopštem. sekte bogumila. Staro doba će se završiti u krvi (i zaista.000. Sve sekte i tajna društva imaju samo jedan cilj.. pa je statični krst zamenio dinamičnim krstom. na mačevima japanskih samuraja. Na mišljenje i verovanja Adolfa Hitlera uticala su i dva Engleza. rozenkrojceri. Nacisti su to jako dobro znali. voda. da svet nije statičan. na slici Dionisija Zagreusa u Pompeji.3 i 23. a 278 .Dosije Omega Kukasti krst potiče iz vremena kada je Sunce bilo bog. beležio. Kroli se rodio 1875 godine u Vorviksajeru. iz raznih vremenskih razdoblja. teozofi. do doživljaja u Kairu. četiri elementa prirode po Empedokleu .

Po Štajnu. i od 1909 godine Kroli. Svoje knjige je takođe pisao u transu. Jevrejina poreklom. a Čemberlena je upoznao posredstvom Alfreda Rozenberga. Ono što je manje poznato je da je i Hitler heroj iz Prvog svetskog rata i nosilac jednog od najviših nemačkih odlikovanja. Oženio se Evom. Nemački kajzer Vilhelm II. koje je dobilo samo četvoro ljudi u toku Prvog svetskog rata. On je postao savetnik nemačkog cara i dosta uticao da ovaj krene u Prvi svetski rat. Čemberlen je dobio gvozdeni krst za svoje "zasluge". napisanih u vezi najtežeg i najboljeg nemačkog srednjevekovnog speva "Parsifal" Volfraraa fon Ešenbaha. izbeglice iz Rusije. smatrali su Čemberlena prorokom. i Hitler. Komunikator je Krolija poistovetio sa Zveri 666 iz Otkrovenja. Izdiktirani tekst je pun mržnje prema slabima. oko koga su najveći nemački lingvisti. osećanja i humanosti će biti odbačen od rase nadljudi. a umro je 1927 godine potpuno slomljena duha i tela. Ono što je Hitlera privuklo u Čemberlenovim knjigama bila je teza da sve civilizacije potiču od arijevske rase čiji su najčistiji predstavnici Nemci. demokratije. a da su Jevreji neprijatelji koji će zagaditi arijevsku krv. postaje vodeći mag u Evropi. posednut od istih demona kao i Kroli. stručnjaci za poeziju i staroneraački jezik. koji će u glavi Adolfa Hitlera izazvati ekstatično oduševljenje i potvrditi njegove najsumanutije ideje. koji su ga doveli do više nervnih slomova na takav način da je u svojoj autobiografiji napisao da se ne seća da je napisao tekstove koje je potpisao kao svoje. Rozenberg je Hitleru dao primerak "Protokola sionskih mudraca" (o čemu će više reči biti u posebnom poglavlju). koji je morao da pobegne u Englesku kada je Hitler došao na vlast 1933 godine. decenijama lomili stručna koplja. koja će uništiti hrišćanstvo. a veliku slavu stekao je knjigom "Temelji devetnaestog veka". pod uticajem ovog učenja. Sličan uticaj imao je i Čemberlen (Komitet 300). Hitlera je u Beču upoznao doktor Johan Valter Štajn i bio zaprepašćen poznavanjem i analizama "neukog" Hitlera. Rođen je u Engleskoj 1855. bednima i poniženima. dubina 279 . cerkom Riharda Vagnera. kako bi se ispunilo "proročanstvo" o svetskoj vlasti. tačnije ove negativne svesnosti (koja vodi i iluminate) u obožavanju Svevidećeg oka. U predvečerje Prvog svetskog rata. i sataniste. a u Nemačku se doseljava 1882 godine. podseća na bes drevnih bogova koji se obrušavaju na uplašenu pastvu.Adotf Hitler i Rotšildi stari vrednosni sistem religioznosti. Dolazi na čelo OTO-a i njegova učenja stiču sve više pristalica u određenim krugovima.

koje je bilo ekstremno nacionalističko i antijevrejsko. zaključio je u knjizi "Koplje sudbine" da je Hitler u magijskira ritualima prizvao moćnog demona Levijatana (biblijskog Satanu.Dosije Omega Hitlerovog uvida u značenje epa bila je fascinantna i do danas se smatra neprevaziđenom. što naravno nije popularno reći. Iz ovog reda nastala su slična društva. Bilo je to kao da gledate u bizarno lice čiji izraz kao da odražava neuravnoteženo stanje uma. zmiju koja grize sopstveni rep) i kasnije nije mogao da ga se oslobodi.. koja će jednog dana postati Nacional-socijalistička partija. To je navodno bila drevna izgubljena civilizacija na severu u kojoj su živeli ljudi plave kose i plavih očiju.Bez ikakve sumnje. alkoholičar. patetičnu političku partiju po imenu Nemačka radnička partija. Hitler je bio posednut od sila izvan njega skoro demonskih sila za koje je pojedlnac po imenu Hitler bio privremeni nosilac. praćeno uznemirujućim utiskom skrivene moći. Mešavina banalnog i natprirodnog stvorila je nepodnošljiv duaiitet čega ste bili svesni u njegovom. Tu je naišao na malu. Radio je na organizovanju špijunske mreže unutar radničkog pokreta i obračuna sa Vajmarskom republikom. koji je promenio ime i postao baron fon Zebotendorf. pa je Hitler sebe prepoznao u liku zlog Klingsora i smatrao da je njegova reinkarnacija. O luciferskoj posednutosti Hitlera pisao je Herman Raušning u knjizi "Hitler govori": ". prisustvu.. uključujući zloglasno Društvo Tule. poznatog i kao Uroboros. što je dovelo do proširenja Hitlerove svesti i uvida u više nivoe svesnosti. glavni urednik partijskog lista "Folkišen Beobahter". Engleski ezoterik Trevor Ravenskroft.. njegove noćne more i napadi paranoičnog straha govore da je ovaj entitet verovatno bio vidljiv za Hitlera. Drugi značajan okultista u Hitlerovom životu bio je Ditrih Ekart. narkoman. čovek koji je u Hitleru prepoznao nemačkog 280 . Njegov program je bio revolucija protiv Jevreja i marksista. član Društva Tule. Iz ovog društva nikla je Nemačka radnička partija. uz pomoć Johana Valtera Štajna.. Štajn je uskoro shvatio da je ovo poznavanje postignuto upotrebom droga (meskalina). Ona je bila "istureno odelenje" ezoterijskog tajnog društva Nemački red (Germanen Orden)." Hitlerova opsednutost "natčovekom" i njegov strah pred ovim bićem. astrolog. a za nemačku rasu gospodara. Osnivač Društva Tule bio je Rudolf Glauer. Posle Prvog svetskog rata Hitler se doselio u Minhen.

Alfred Rozenberg. znaju ulaz u Šambalu. pogotovo što su sve konstruktore i prototipove letelica na kraju rata preuzeli Amerikanci. Interesantno je da je jedan model nosio oznaku Vril-7. koji je pobegao iz Nemačke. Julijus Štrajher. Herman Gering. i *Ovo će biti tema jedne od mojih budućih knjiga.Brazil. kako bi pronašle ulaz u podzemlje planete. kaže: "Sledite Hitlera! On će igrati. Rudolf Hes. otkrio je postojanje Vril društva i verovanje nacista da će stupiti u kontakt sa rasom nadljudi koji žive u unutrašnjosti zemlje i ovladati Vril energijom. Dali smo mu sredstva komunikacije sa Njima. Nemački naučnik. Lame iz sekte Zeleni zmaj boravili su sve vreme Drugog svetskog rata u Nemačkoj. počeli su probni letovi onih letelica koje danas zovemo "letećim tanjirima". i svi izvršili ritualno samoubistvo kada su Rusi ušli u Berlin Bilo je evidentno da su nemački konstruktori aviona i letelica išli ispred svog vremena. Luminozne lože ili Vril društva. jer se verovalo da lame. među njima Hajnrih Himler. i sam Dalaj lama.Adolf Hitier i Rotšildi "mesiju". ali i ljudi koje tu niste mogli da očekujete . Ovo koplje ima magijsku moć. Nekoliko ekspedicija upućeno je na razne tacke zemljine kugle . stručnjak za rakete Vili Lej. Pred kraj rata. ili Gospodar sveta. Hitler je bio član još jednog ezoterijskog društva. gde su se bavili magijskim ritualima.Rudolf Štajner. Ne žalite za mnom: ja sam uticao na istoriju više od bilo kog Nemca". ma koliko zvučala neverovatno. Još jedna od Hitlerovih okultnih opsesija vezana je za Koplje sudbine. Karl Haushofer. osnovao Antropozofsko drustvo i distancirao od nacizma. nekoliko meseci pre kapitulacije. Južni pol. Ostvareni su kontakti i sa nekim seklama na Tibetu. mitski podzemni grad u kome živi Kralj straha. a svom prijatelju u pismu iz 1923 godinc. On je odgovoran za Hitlerovo uvođenje u magijske rituale i tajna društva. Da li to znači da su nacisti otkrili tajnu Vril energije? Ovo je vrlo značajna tema. koji se kasnije odvojio. po verovanju okultista. ali ja sam taj koji bira muziku. kojim je po legendi rimski centurion Longin probo bok Isusa razapetog na krst. Severni pol. 281 .* Članstvo Tule činili su najpoznatiji okultisti Nemačke tog doba i nacisti iz samog vrha nacističke Nemačke. i u najvećoj tajnosti nastavili rad na njima do današnjeg dana.

Kada je Nemačka anektirala Austriju 1938 godine. na čijem čelu se nalazio Veliki majstor Hajnrih Himler. čak voljno prigrle. potpukovnika američke armije. njih trinaest. crnomagijsko društvo. a može se danas videti među kraljevskim nakitom Habzburga u Hofburgu. inače naciste. Njihovi rituali bili su preuzeti iz drugih vojno-svešteničkih redova. Znak duplog "S" izabrao je lično Himler. i svoje sledbenike u Hramu Seta smatra magijskim naslednicima svog uzora. Svoje okultno znanje usmerio je u najmračnijem pravcu koji je rezultirao osnivanjem SS-a. Naime. samo ću reci da je moje mišljenje da je Koplje u Hofburgu pravo. a njihova obuka nije bila sarno vojna već i ezoterijska. Posle rata Ajzenhauer ga je vratio Austrijancima. u vrsti ekstatične nesebičnosti stvorene i održavane propagandom. Sem Hitlera. činili su Veliki savet vitezova. Akvino se divi "magijskom opredelenju" nacističkog Anenerbea. mada neki kažu da je original Koplja kod Rokfelera. a Koplje će potvrditi i buduću svetsku vlast Karla fon Habzburga. a ta organizacija je epitom ukupnog ezoterijskog verovanja nacista. U prvom delu knjige spomenuo sam Majkla Akvina. Ali monasi-vitezovi predratnog SS-a mogli su da prezru. Akvino o nacistima piše: "Većina nacista je bila u stanju da postigne transfer svesti jedino u zemaljskom smislu. a zapravo je reč o sig runi.Dosije Omega ko je u njegovom posedu vlada svetom u dobru ili zlu. Najviše inicirani članovi. U članstvo su primani isključivo "rasno čisti". Da zaokružimo prvo priču o nacističkom okultizmu. prvu stvar koju je Hitler uzeo iz Hofburga bilo je Koplje. a crnomagijski rituali su obavljani u zamku Vevelsburg u Vestfaliji. osnivača cmomagijskog društva Hram Seta i člana satanističke crkve i najbližeg saradnika Šandora Laveja. a u Beč je vraćena kopija. jedno vreme generalnog sekretara UN-a. opsesivni okultista bio je i Hajnrih Himler. SS je bio zamišljen kao tajno. Akvino je u zamku Vevelsburg izveo ritual prizivanja Princa tame. kojeg su esesovci kupili 1933 godine i preuredili za održavanje rituala. jer su Habzburzi sarn vrh iluminatske piramide prikazane na poleđini američke novčanice od jednog dolara (o tome u kasnijem poglavlju). jer potvrđuje "svetsku vlast" Kurla Valdhajma. 1982 godine. jer je svest bila preusmerena na 282 . smrt ljudskog tela. o čemu ću takođe pisati u jednom od sledećih poglavlja. vitezova templara i jezuita. gde je čitanje runa (bacanje kamenčića sa urezanim znacima rune na osnovu čega se čitala sudbina) bilo obavezno. Da ne ulazimo u polemiku oko Koplja. iluminata i ralnog zločinca sa Kozare. jer to nije bitna tema ove knjige.

zajednu ali i odvojeno. u tajnoj odaji poznatoj kao Sala mrtvih. Ovaj koncept podržali su vodeći evropski političari. između nstalih Vinston Čerčil. predsednik Kolumbija univerziteta i Karnedžijeva fondacija za međunarodni mir. Hitler je osmislio Evropsku ekonomsku zajednicu (Europaische Wirtschaft-gemeinschaft). i pojedinačno žrtvovanje u pravcu jačanja tog životnog oblika koji će doprineti njihovoj besmrtnosti. iz koga izlazi dvanaest krakova. inspiracija je bila Sala Grala. koju je po Hitlerovim instrukcijama realizovao Alfred Roler za opersku predstavu "Parsifala" u Bajrojtu. ili skraćeno Vem. Zato je odlazak u zamak Vevelsburg bio dugo željeni trenutak. Ovo je bilo mesto okupljanja nacista-vitezova koji su verovali da su deo iste magijske tradicije. Sve reference smrti pojedinca u SS-u. Prema Akvinu. KudenhoveKalergi 1923 godine. Grolbva knjiga zvala se "Pan Evropa" i dovela je do stvaranja Pan-evropske unije (zvuči li vam ovo poznato?) sa ograncima širom Evrope. kao što su simboli mrtvačke glave i ritualno zavetovanje na vernost do smrti. Akvino je izveo ritual invokacije Princa tame." Ovakvo neskriveno divljenje prema navodnoj spremnosti na žrtvovanje "za čast otadžbine" SS-a nije usamljen slučaj u američkoj vojsci i u Akvinovom slučaju vodilo je do identifikovanja sa idealima SS-a. o kome je Hitler rekao da ko bude razumeo Vagnera razumeće i nacističku Nemačku.Adotf Hitier i Rotšildi viši životni oblik. Prikriven kontinuitet nacističkog uređenja Evrope doživljavaju danas svi oni koji ne znaju korene Evropske zajednice. u knjizi u kojoj predlaže stvaranje Ujedinjenih država Evrope. osnivač i prvi predsednik Instituta za obrazovanje. žive i danas. U svojoj autobiografiji grof je napisao: 283 . 1934 godine. dr Stiven Dugan. Bliski prijatelj grofovog oca bio je Teodor Hercl. To je bio još jedan dokaz da nacizam i satanizam. grof Rihard N. a u stvari je tajni magijski sigil ezoterijskog reda poznatog kao Vestfališen Femgerihte. bili su u stvari činjenica arogantne afirmacije besmrtnosti. koji je u potpunosti kontrolisao Savet za međunarodne odnose. Nikolas Marej Batler. zatim američki establišment. Džon Foster Dals. Na podu od crvenog italijanskog mermera nalazi se disk od tamno zelenog mermera. Ime je dobio po kompozitoru Rihardu Vagneru. osnivač cionizma. Ispod Mermerne sale. onaj hegelijanske države. a ideju je prvi izneo takode Austrijanac. Ovaj disk je tumačen kao "solarni simbol". kružna sala koja je izgrađena na mestu nekadašnje kapele. Ono što je želeo da poseti bila je Mermerna sala.

. Prvi korak u stvaranju Evropske zajednice bilo je donošenje odluke o ujedinjenju industrije uglja i čelika. Interesantno je da je Josif Staljin. imao je princip da finansira ovakve pokrete. uključujući Adolfa Hitlera. čak nekonzistentni potezi. da evropska javnost neosetno prihvati gubitak nacionalne suverenosti u korist svetske države. Pozvali su na sveopšte razoružanje i stvaranje jedinstvene evropske armije. čime su ove industrijske grane u Zapadnoj Nemačkoj. Belgiji. vor u Mastrihtu 1992 godine. Maks Varburg. odlučivala o investicijama." Oni koji su fmansirali boljševičku revoluciju i obe strane u svetskim ratovima. kako bi me upoznao sa Polom Varburgom i Bernardom Baruhom. pročitao je moju knjigu i poželeo da nas upozna.Dosije Omega "Početkom 1924 godine dobili smo poziv od barona Luja de Rotšilda. koji je bio jedan od najuzvišenijih i najmudrijih ljudi koje sam sreo. završni su delovi plana za stvaranje Ujedinjenih država Evrope. U toku celog života ostao je iskreno zainteresovan za Pan-Evropu. Ova zajednica je poznata i pod imenora "Šumanov plan" (nazvan po francuskom ministru inostranih poslova i kasnijem premijeru Robertu Šumanu). u knjizi "Marksizam i nacionalno pitanje".000 zlatnih maraka kao podršku pokretu za prve tri godine. stajali su iza stvaranja i Evropske zajednice i Ujedinjenih nacija. Jedinstven evropski akt kojim su ukinute trgovinske barijere u zapadnoj Evropi i ugo. Ova organizacija je određivala cene. od skoro pedeset godina. Francuskoj. i Evropsku zajednicu za atomsku energiju (Evratom). služio je samo jednom cilju. Na moje veliko iznenadenje (kako da ne!) Varburg je spontano (obavezno!) ponudio 60. Mone i njegovi mentori iz Saveta za međunarodne odnose pokušali su da stvore evropsku armiju po istom konceptu. ali se sada vidi da je skoro svaki delić došao na svoje mesto. Maks Varburg iz Hamburga. U Rimu je 25 marta 1957 godine potpisan akt kojim je šest zemalja stvorilo Evropsku ekonomsku zajednicu ili Zajedničko tržiste. napisao: 284 . u julu 1952 godine. Obični gradani nisu bili u stanju da sagledaju kuda vode pojedinačni. ali pravi čovek u pozadini bio je Žan Mone.. Holandiji i Luksemburgu došle pod jedinstvenu kontrolu. ali je to koncept koji tek na kraju ovog veka dobija svoje konkretne obrise. direktor Komisije za planiranje. Jedan od njegovih prijateija. Italiji. kroz Evropsku zajednicu uglja i čelika. a odluke donosila glasanjem. Ovaj oprezni pristup. Maks Varburg je organizovao svoje putovanje u Ameriku 1925 godine.

rimokatolicizam nije uopste ni vera. dr Justin Popović nadahnuto je pisao o pitanju Evrope.. prelomljeno kroz analizu književnog dela Fjodora Dostojevskog. a sada da se vratimo poreklu Adolfa Hitlera. kroz ono što govori glavni junak. počevsi od vere. svi regioni se mogu podvesti pod svetsku diktaturu. To prvo. Farben". Stanovništvo će lakše odustati od nacionalne lojalnosti. prototip buduće svetske diktature sa robovlasničkim uređenjem.Adolf Hitler i Rotšildi "Podelite svet u regionalne grupe. nego neposredan. Pitanje Svetog rimskog carstva i dinastije Habzburga razmatraću u jednom od narednih poglavlja. koji je kao Dostojevski snažno i svestrano osetio veličanstvenu dramatičnost i jezivu tragičnost evropskog čoveka i svih njegovih tekovina. Rotšildi su ti koji su finansirali Hitlera kroz "Bank of England" i druge engleske i američke izvore kao što je "Kun i Leb banka" koja je finansirala i revoluciju u Rusiji. ni filosofa.". a drugo. knez Miškin: "Rimokatolicizam je isto što i nehrišćanska vera. a kod njega je sve potčinjeno toj misli." Staljin je ovde govorio o konceptu svetske diktature proleterijata. Veliki srpski teolog. pa viče: Non posumus! Po mom mišljenju. ni pesnika. G. rimokatolicizam je gori od ateizma. Kasnije. što ije daleko od generalne ideje zagovornika Novog svetskog poretka.. Justin je o Dostojevskom napisao: "U Evropi nije bilo ni mislioca... a onda će prihvatiti svetski autoritet. odlučan nastavak Zapadne rimske imperije. Samo srce Hitlerove ratne mašine činio je gigant "I. Rimokatolicizam veruje da se bez svesvetske driavne vlasti Crkva ne može odrzati na Zemlji. Na Vidovdan 1940 godine. kojeg sam spominjao već više puta i koji je imao i svoj američki 285 . korporativne države." Dostojevski se bavi ovim fenomenom u svom romanu "Idiot" (1868 godine). kao tranzitnu fazu do svetske vlade. prvo ka neodređenoj regionalnoj lojalnosti. Kroz knjigu se provlači jedna vrlo jasna linija koja bi mogla uprošćeno da se rezimira konstatacijom da su nacizam i Hitlera stvorili Rotšildi! Oni su bili ti koji su aranžirali Hitlerov dolazak na vlast kroz tajna društva iluminata u Nemačkoj kao što su Thule-Gesellschaft i Vril-Gesellschaft. jer su i boljševička Rusija i nacistička Nemačka. kao primeri svemoćne.

Hitlerov "I. možda. kako Hitlera opisuje zvanična istorija i to "naučno". može da postane nemački mesija). novca i uticaja kako bi njihovi kandidati. do podrške engleske kraljevske kuće Vindzor (ne zaboravite. naravno. a da ne govorimo da su mnogi evropski lideri u vreme Drugog svetskog rata. koji su znali da kontrolisu i filtriraju informacije koje su ulazile i izlazile iz Nemačke i tako doziraju. povećavaju ili smanjuju tenziju. stare junkerske porodice koje svoje poreklo znaju vekovima unazad. G. Čerčil i Staljin. Svi američki predsednici. ali iza njihove imperije oduvek kao kontrolori stoje. koja je dovela Hitlera do mesta apsolutnog diktatora. (upravo dok završavam knjigu traju "preganjanja" ko će biti predsednik. G. sve se savršeno uklapa. gospodara života i smrti. onako kako je odgovaralo ovim "vladarima iz senke". što je manje važno. Pol Varburg je sedeo u upravnom odboru američkog "I. Farbena". U oba svetska rata novinske agencije u Nemačkoj bile su u vlasništvu Rotšilda. znali su ko je. Iluminati su opsednuti "krvnom lozom" i genetskim kodom koji vrlo pažljivo reproduciraju i prate u onima koje guraju na vlast. Vratimo se Hitleru. Langer piše: 286 . zapravo tok rata. uključujući i budućeg. bio je ogranak ogromnog "Standard Oila" (danas "Ekson") čiji su zvanični vlasnici bili Rokfeleri. Gor i Liberman. Farben" koji je rukovodio robovskim konc-logorom Aušvic.Dosije Omega ogranak koji su kontrolisali Rotšildi.HITLER JE BIO ROTŠILD! Iz ovog ugla gledano. Ciklon B. pobedili i zaustavili propast). takođe genetski vezani za "plavu krv". Jednostavno. koji su po nalogu Rotšilda "pustili niz vodu" Izrael i prepustili ga na milost i nemilost Arapa čiju naftu žele. koji je delimično Rotšild (i satanista. Zato nije čudno što je i nemačko plemstvo. Prema psihoanalitičaru Valteru Langeru i njegovoj knjizi "Hitlerov um". Zapravo. i Jevreja čiji lobi u Americi ulaže poslednje atome snage. ali to nije tema ove knjige i o tome ću. pisati nekom drugom prilikom. u kome je trošio jedan od svojih ključnih "proizvoda". kroz svoje "šegrte" Varburge. Rotšildi. iz plemićke kuće Zakse-Koburg-Gota) i njenog člana i ratnog heroja lorda Mauntbatena. Džordža Buša mlađeg. ali karakteristično). Rotšildi su pomagali Hitlera iz jednog vrlo prostog razloga . Ona se tako zove jer pripada nečemu što nema genetske veze sa većinom čovečanstva u svetu. koja je pojačavala ili stišavala ratne operacije. eksponent Iluminata. oni su zapravo Nemci. vatreno podržavalo Hitlera. od podrške nemačkih iluminata (zar zaista mislite da "klošar".

. da li ih je naslućivao.. i trebala da rodi dete.. vratila se kući u svoje selo. koji je rođen na austrijskom tlu.. sve je to bilo u dosijeu. I posluga i poslodavac bi bili kažnjeni ako zanemare ovu obavezu. Njegov zadatak nije bio težak.. kada su okolnosti postale 287 . Alojz Hitler. Zvanično se smatra da je otac Alojza Hitlera (Šikelgrubera) hio Johan Georg Hajdler. Mlada služavka..'" Da li su ova kopanja po prošlosti brinula Hitlera. itd. da li je po "anšlusu" Austrije zataškao neprijatnu istinu? Lenger o tome kaže: "Meni se čini da je Hitier znao za svoje poreklo pre kancelarovih istraživanja. napravio službenu zabelešku o istrazi koju je naredio austrijski kancelar Dolfus u vezi porekla Hitlerove porodice. Ima onih koji su ozbiljno sumnjali da je Hajdler bio otac Alojza. Kancelar Dolfus uspeo je da otkrije ovu registracionu kartu. Jako rano u Beču je bio uveden sistem obavezne policijske registracije. stvarajući manje više logičnu celinu. Originalne Dolfusove nalaze Keler je dobio. lično od Hajdriha.. (Hitlerova baka).... Jedan austrijski dokument pokazuje da je Marija Ana Sikelgruber živela u Beču u vreme kada je ostala trudna.. Ali nije imala sreče. Keler dalje piše: ". Originalne krstenice. Kao i njegov otac pre njega.. i na osnovu toga je austrijski kancelar sklopio sve pojedinačne delove ove slagalice. izazvao takvu pustoš kao što nijedan dosije na svetu nije izazvao. gde se Alojz rodio. Dosije je. Mlada. Čim je porodica otkrila njenu trudnoću poslala je nazad kući... bio je nezakonito dete Marije Ane Šikelgruber... U to vreme je radila kao sluškinja u kući barona Rotšilda. i Hitlerovog dedu treba tražiti u ovoj veličanstvenoj kući. kao čovek na čelu Austrije lako je mogao da otkrije sve lične podatke porodice Adolfa Hitlera. nckoliko godina pre. piše Keler. policijske kartice za registraciju. Posto je bila zavedena. Kod koga je mlada devojka bila u službi u Beču? Otkriti to nije bio težak problem. protokoli.Druga gomila u plavoj fascikli sadržala je dokumenta koja je sakupio Dolfus.Adolf Hitter i RotSildi "Adolfov otac. Dolfusov dosije zaključen je ovim dokumentom. šefa nacističke tajne službe. jer je 1940 godine visoki oficir Gestapoa. bezazlena služavka radila je u rezidenciji Rotšilda.." Langerove informacije potiču iz materijala Gestapoa. došla je u Beč i postala služavka koja je radila u kućama bogatih porodica.. Hansjurgen Keler.

Ostaje da razrešimo koji Rotšild je mogao da bude Hitlerov deda. Geli to nije mogla da potvrdi (ili opovrgne). odmah po rođenju ćerke. Zato izgleda čudno kako su "obična deca" skromnog porekla uspevala da se uzdignu do samih vrhova vlasti. Ima smisla. da je četrdesetih godina prošlog veka razvio neoprezni entuzijazam prema mladim devojkama. Neki od njih su.. iako se zvanicna istorija upinjala da dokaže kako se nije ženio. Kada je Adolf postao siroče. objavljena 1917 godine. i drugi iluminati." Dokaz da je Hitler bio poreklom Rotšild vidi se i iz načina kako su se u Nemačkoj posle Prvog svetskog rata stvarale političke i ekonomske 288 . u kojoj o Solomonu piše: ". nose druga imena.. daleko od oca. bili su poznati po tome što su imali mnogo vanbračnih potomaka. bogatstva i moći.. da je pozvan da se upozna sa svojim rođacima i da porodica proceni njegove potencijale za svoje buduće poduhvate. Da je Solomon bio jedini kandidat za Hitlerovog dedu potvrđuje knjiga Hermana fon Goldšmita. otišao je u Beč odmah posle sahrane. da bi potražio sreču u Beču. Njihov sin Anselm Solomon takođe je ceo život proveo u Parizu i Frankfurtu.. pa saraim tim nije ni imao decu. Uvidom u dokumentaciju ispada da je u vreme rođenja Alojza Hitlera. koja su davana lažnim roditeljima koji su ih podizali kao svoju. žive u raznim zeraljama. Ovo vam se čini neverovatnim? Hitler je imao problema sa optužbom da je bio u vezi sa svojom rođakom Geli Raubal i da je sa njom imao vanbračnu ćerku. jer je misteriozno ubijena 1931 godine. 1837 godine.imao je brojne avanture sa vrlo mladim devojkama. Njegova žena nije živela s njim. koje je policija zataškavala. Hitlerovi su prešli u Beč. rođenu i odgajanu po ovom principu. čiji otac je bio Solomonova desna ruka." Rotšildi... Ovaj period je za istraživače potpuna misterija. posle majčine smrti u decembru 1907. Hitlerov otac je napustio svoje rodno selo u mladosti. ali se ka vrhovima moći uzdižu sa saznanjem o svom tajnom poreklu. imali programiran uspon. Njegovi potomci su danas sigurao među nama. u okviru svog tajnog programa odgajanja dece. ne znajući. kada je ustanovljeno da je Hitler bio Rotšild. i . jer je brak bio u takvom stanju da je radije živela u Frankfurtu.Dosije Omega teške. Hitler je takođe imao decu. jedini Rotšild koji je živeo u Beču bio Solomon Mejer. Tu kao da je nestao u toku prvih deset meseci boravka.

jer je 28 februara 1930 godine osnovao "Banku za međunarodno poravnanje" u Bazelu. Nemačka ekonomija je bila uništena preko noći. sada samostalne države. Šaht je bio Hitlerov savetnik za finansije i predsednik "Rajhsbanke". vrlo cenjena ličnost čak i danas u bankarskim krugovima u Evropi. Italija. Nemačka.** Osnivački kapital su obezbedile Belgija." Austrijska spisateljica i istraživač Gertruda Elijas identifikovala je Hjalmara Šahta kao glavnog posrednika između nacista i bankarske elite u Londonu. "Prva nacionalna banka Njujorka" i "Prva nacionalna banka Čikaga". koji je bio eksponent "Morganove banke" i "Dženeral Elektrika". U Engleskoj. potrčka Rotšildovih. Ukupan kapital od 120 milijardi dolara koristi se delora za kreditiranje Članica. dok se milion ljudi nije našlo bez posla. guverner "Bank of England" (koju kontrolišu *Nemačka se posle Prvog svetskog rata katastrofalno zaduživala. zaštitu domaćih valuta ili za poravnanje platnih bilansa. Predloženo je novo rešenje od strane Ovena D. Hitler je rekao da će on rešiti problem nezaposlenosti. Ljudi su bili očajni. a situacija je bivala sve gora. 289 . **U BIS-u (Bank of International Settlements) se nalazi zlato bivše SFRJ vredno šest stotina miliona dolara i ova banka će presuditi kako će to zlato biti podeljeno među bivše republike SFRJ. izjavio je 1945 godine u jstrazi: "Prihvatanjem Jangovog plana* i njegovih finansijskih principa sve se više povećavala nezaposlenost.Adolf Hitler i Rotšildi okolnosti koje je Hitler direktno eksploatisao u svom usponu na vlast. inače. nalaze se dva potpisa . Jedan od Hitlerovih finansijera. Trenutno u BIS-u čuvaju 192 tone zlata iz oko stotinu zemalja. Fric Tisen. 17 marta 1933 godine. Velika Britanija. Gde god vidite u naslovu "Prva banka" nečega. Japan. ključna figura bio je Montagju Norman (Komitet 300). kratkoročnim kreditima. Plan je bio genijalan. Vratimo se Šahtu. znajte da tu banku totalno kontroliše Komitet 300. dobio je 40% glasova. Kada su izbori održani. Francuska. Janga.Adolfa Hitlera i Maksa Varburga. Otplata dugova se više nije mogla vršiti robama i sirovinama već isključivo novcem. u okviru Dejvisovog plana. To je bio razlog ogromnog uspeha Hitlera na izborima. Vlada je u to vreme bila slaba. kao i "Morgan kompanija" iz Njujorka. Na dokumentu Šahtovog naimenovanja. Šaht je. tako da je 1929 godine dug Nemačke međunarodnim bankama iznosio šesnaest milijardi dolara(!) što je bila enormna suma u to vreme.

A. lord Kolet. je čovek koji je Hitleru doneo "Protokole sionskih mudraca" što je postao osnov nacističke propagande . ma koliko ovo surovo zvučalo. napisao je pre pojave nacista da ".prebacio je Hitleru češko zlato deponovano u Londonu. iz čega je proizašao snažan ujedinjujući faktor "nacija protiv zajedničkog neprijatelja" i postao osnov snažne kontrole nad nacijom. "Oni su bili privilegovana klasa emigranata dok je Jevrejima bez imovine odbijan azil i nestali su u Holokaustu. moraćemo da se pričuvamo. Šaht i Norman su se sreli još jednom. bio je guverner od 1887 do 1889 godine. Delana (Komitet 300). Ali to su elementi koje su istoričari već identifikovali. Džordž Vord Norman. a za to vreme družio se sa porodicom W. koji su bili guverneri "Narodne banke Engleske" kao da je to njihova privatna banka. kako piše. i dogovorili nove kredite za Hitlera. Austrijski pisac.. ali iz sada poznate perspektive. Jedan deda. 1939 godine. porodice Norman. ponuđen je kredit nacistima. pomogao je da se stvori ekonomija u tek stvaranoj državi.. u prebacivanju novca bogatih nemačkih cionista u Palestinu. Montagju Norman bio je u Americi u Rotšildovoj firmi "Braun braders". bio je guverner od 1821 do 1872 godine. kasnijeg predsednika SAD. Rudolf Komer. ako se pojavi neka politička partija sa antisemitskim programom kojom upravljaju jevrejski ili polujevrejski fanatici. Kada je Hitler izabran." 290 . uz saglasnost Nevila Čemberlena.nemačka arijevska rasa protiv jevrejske niže rase.Dosije Omega Rotšildi) i bliski prijatelj Šahta. da je svesno žrtvovanje Jevreja od strane "jevrejske elite" (Rotšilda i drugih) trebalo da posluži određenoj svrsi. zvanični partijski ideolog nacista. 11 juna 1934 godine u Nemačkoj. lordom Berstedom iz "Rojal Dač Šela". Rozenberg. Posle invazije Čehoslovačke. U poslednjih nekoliko godina pojavilo se mnoštvo protivrečnih informacija koje zbunjuju istoričare i sve više remete "utvrđenu dijagnozu" šta je bio nacizam i hitlerizam. rođaka Frenklina Delano Ruzvelta. Rotšildi su pomagali svog rođaka preko "Narodne banke Engleske" i svojih službenika. Gertruda Elijas kaže da je "Narodna banka Engleske" sarađivala sa jednim od vodećih cionista. Ovaj novac. Norman je uradio još jednu neverovatnu stvar . a drugi deda." Pretpostavka je. Neverovatno.

rajhsmaršal Herman Gering. inače oficir nemačkog vazduhoplovstva u Drugom svetskom ratu. bliski prijatelj Frenklina Ruzvelta. feldmaršala Erharda Milha. Jevrejin Karl Brauer. iako bi on sam lestoko protestvovao ako bi neko pomenuo njegnvo poreklo*. I komandant ratnog vazduhoplovstva. Sumnjao sam da je arijevsko poreklo mnogih drugih. Štrasera i Štrajhera koji su izgledali kao Jevreji. često sam imao priliku da ga vidim kako sedi u zadimljenim kafanamu u Brinerštrase ili Augustenštrase. kao Jevreji. iako je njegov stvarni otac." Polujevrejin je bio i potpukovnik dr Ernst Bloh koji je bio na čelu nacističke obaveštajne službe u Varšavi. ono je jevrejsko. bilo takvo da bi imali teškoća da dokažu svoj pedigre. i pao mi je na pamet Rozenberg koji je pojavom odavao Jevrejina. Među Rigovim sagovornicima bio je i nekadašnji nemački kancelar Helmut Šmit. koji je istraživao istoriju svoje porodice iz koje su mnogi članovi. Razgovarao je sa mnogim bivšim oficirima i vojnicima Vermahta i potomcima poginulih oficira. Iz istraživanja jasno proizilazi da je Hitler ucpobitno znao da su u njegovoj armiji ratovale na hiljade vojnika i oficira jevrejskog porekla. Ipak. bez obzira što mu je deda bio "čist Jevrejin". Njegov šef. o antisemitskom programu kojim upravljaju jevrejski ili polujevrejski fanatici. a poznavao je i Hitlera pre toga. U dokumentu od 7 avgusta 1935 godine Gering piše: "Hitler je Milha proglasio arijevcem. koji je bio jedan od njegovih glavnih saradnika. završili u Aušvicu.Adolf Hitler i Rotšildi Ernest Hafštengl. sa mađarskim Jevrejinom po imenu Hološi. Čovek je sebi dao ime Holander u Nemačkoj i bio još jedan od mnogih jevrejskih antisemita.. istoričara sa Kembridža. admiral Vilhelm *Rozenbergovo poreklo danas nije tajna za istoričare.. kao i Leja. falsifikovao je krštenicu svog zamenika. Erhardov ujak. estonsko i francusko. 291 . koje je Hitler često usmeravao na unistavanje pripadnika upravo jevrejske vere. vrlo ozbiljno je shvatio Komerovu primedbu: "Razmišljao sam o primedbi Rudolfa Komera." Pre nekoliko godina engleski list "Dejli telegraf" objavio je istraživanja Brajana Riga. Franka i čak Gebelsa. Licemerno je potpisivao dekrete o "čistoti njihove nemačke arijevske krvi" iako je sedamdeset i sedam generala i visokih oficira Vermahta bilo "mešane" krvi ili su bili oženjeni "čistim Jevrejkama".

već zbog otvorenih simpatija prema nacistima. Illuminati i Rotšildi su konstantnim povlačenjem i glumljenjem slabosti i neodlučnosti ohrabrivali Hitlera da ide iz jedne avanture u drugu. Komiteta 300. ovaj najavljivač Spasioca bio potreban kao vdiki propagator države Jevreja i povratka u "jevrejsku svetu zemlju". Takođe je dokumentovao da je 2400 rodaka završilo u logorima smrti. vojvode od Kenta. i verovatno je da bi bio protiv rata sa Nemačkom. išlo je nepogrešivom linijom kreiranja uslova za novij svetki rat u kome će izginuti desetine miliona ljudi kako bi se ubrzali procesi stvaranja svetske vlade. zbog udovice. od podsticanja Hitlerovih fanatičnih pretenzija. Edvard nije abdicirao s engleskog prestola. najvišim nemačkim vojnim odlikovanjem. koji je verovao da zna šta radi. njene političke strukture na globalnom nivou i svesti kod ljudi. počev od knjige "Mein Kampf" (koju je inače za Hitlera napisao Karl Haushofer. brata kralja Edvarda VIII i kralja Džordža VI. čuvenog vođu sekte ultraortodoksnih Jevreja Lubavihter. ali je verovatno već tada onima koji su pripremali rat i videli u budućnosti stvaranje države Izrael. da je to neophodno kako bi se obezbedila "kolektivna sigurnost" kao osiguranje od budućih svetskih ratova koje "niko ne želi". Abver je sigumo znao ko je Smerson. Makinder. a da 1000 onih koji su bili u uniformama nemačke vojske nije moglo da im pomogne. naredio je 1939 godine da Bloh u Varšavi pronađe rabina Jozefa Šmersona. Lajonela Kertisa.Dosije Omega Kanaris. iako su drugi vukli poteze kojih on nije 292 . Adolfa Hitlera. Tu je Živeo do svoje smrti. odvijao se pakleni. od članova Okruglog stola. i bio pravi "vesnik mesije" za svoje sledbenike. pa do otvorene podrške u engleskim aristokratskim krugovima. 1994 godine. direktor elitne Ekonomske Škole u Londonu). odakle je posle premešten u SAD. koji je priznao da je glavni izvor njegovih ideja za knjigu bio Halford J. vikonta Hejlšama. i prebaci ga u Latviju. Zato je na čelu britanske vlade bio tragični naivac. koji se već pripremao iza kulisa. Stvaranje i negovanje monstruma. Kraljevskog instituta. Leopolda Ejmerija. Džefrija Dosona. lorda Lotijana. minuciozno razraden plan. Nije li to strašno? Od početka veka. Tajna kampanja išla je vrlo široko. u toku Prvog svetskog rata i u vremenu između dva rata. pokriven neviđenora manipulacijom i prevarom svetskog javnog mnjenja kako bi se plan ostvario. posle jedanaest meseci kraljevanja. Rig je takođe otkrio da je sedamnaest osoba jevrejskog porekla u toku postojanja nacističke Nemačke odlikovano Viteškim krstom. Nevil Čemberlen.

ostao je dug Rotšildima od 65. i bio dobar prijatelj lorda Viktora Rotšilda i njegovog glavnog pomagača u Americi. Rat sa Nemačkom! . sedištu pronacističke klike.sve je bilo transparentno jasno.. Vlada je pustila u promet priče koje su sa preterivanjem govorile o snazi nemačke vojske. Veza se ne prekida ni danas. sredinom XIX veka. novi premijer je postao Vinston Čerčil.. Bernarda Baruha. Činjenica je da su zavodi "Škoda". situacija se promenila preko noći. U narodu je širena panika kako će Nemci započeti rat bacanjem bojnih otrova iz aviona nad Engleskom. bili vlasništvo Rotšilda. pa se počelo sa deljenjem gasnih maski i kopanjem rovova u engleskim parkovima! Lord Lotijan i lord Astor su iznenada počeli da drže govore Čiji sadržaj je bio potpuno suprotan onom što su govorili godinama pre toga. lorda Randolfa Čerčila. Osramoćeni Čemberlen je otišao. koju je kontrotisala francuska firma "Šnajder Kruzo". Koliko je Čemberlen bio van događaja svedoči njegova izjava na Radio BBC. najveća fabrika municije u centralnoj Evropi.svađa u dalekoj zemlji između ljudi o kojima mi ne znamo ništa. finansirala je kuća Rotšild dok je bio britanski ministar finansija. i najveća čeličana kao što je "Vitovic".Adolf Hitler i Rotšildi hio svestan i koji će dovesti Hitlera da napravi grešku posle koje neće moći nazad . i sve je to predato Nemačkoj. Kakva slučajnost da Čerčilovi imaju bliske veze sa Rotšildima. jedino što javnost nije mogla čak ni da nasluti prave razloge ove nagle promene. Vinstonovog oca. a njegov najbliži prijatelj bio je Natanijel Rotšild.000 funti." Kad je okupacija Čehoslovačke okončana. a to je podatak da su postojali aranžmani koji su prethodili prodaji Čehoslovačke od strane Čemberlena 1939 godine. čak i u današnje vreme. Vinston im je takođe dugovao. što je za to vreme bila velika suma. Lord Halifaks je započeo propagandnu akciju koja je stvor i l a pravu ratnu paniku.. Smrtna presuda (Čehoslovačkoj) bila je potpisana u kancelarijama "Unilevera" u Ausigu. Kada je umro. Porodica Čerčil je 1995 godine prodala Vinstonove papire. da je sukob između Nemačke i Čehoslovačke bio: ". prepisku i 293 . koji su Nemačku pretvorili u vojnu supersilu.invaziju na Čehoslovačku 1939 godine." Gertruda Elijas piše: "Ono Što je otkriveno je zoprepašćujuće.. poznatu kao "plašenje ratom".

Nije se našao niko ko bi hrabro izrekao pravu istinu: da je britanska obaveštajna služba MI6. Predsednik Memorijalnog fonda. sledile statistike o ubijenima i deportovanima. U Ukrajini je 320-ti bataljon ubio početkom septembra prvo 4200. na južnom delu fronta. Sadržale su podatke o deportovanju Jevreja u logore. Zapad se plašio reakcije Arapa i njihovog prelaska na stranu nacizma ako se ovaj previše bude zalagao za Jevreje. "Zvanične tajne". Osim toga. tražili su se stručnjaci radi dovršenja Aušvica. Britanci nisu reagovali kako Nemci ne bi shvatili da im je šifra provaljena. pa samim tim i američka. koji je darežljivo odrešio kesu. Po jednima. Krajem 1941 godine šifrovane poruke postale su vrlo eksplicitae. plan Rotšilda i iluminata da se Jevreji u 294 . koji je Brajtmanove teze nazvao "uvredljivim". počele su žučne polemike oko njenog ključnog navoda da je britanska obaveštajna služba. kada je provaljen nemački sistem kodiranih radio poruka "Enigma". je lord Jakob Rotšild. znala za masovno uništavanje Jevreja. pa su se plašili da i ovog puta ne dođu u istu situaciju. U Kamenec-Podolsku. Zašto Zapad nije reagovao? Brajtman je trpeo strahovite kritike zbog iznetih podataka. Kada je pre par godina izašla knjiga američkog istoričara Ričarda Brajtmana.5 miliona funti. a onda još 2000 Jevreja. u bezbrojnim izveštajima. Opravdavanje ćutanja često je imalo bljutav ukus. Čerčilovi su održavali bliske veze i sa Bernardom Baruhom i porodicom Sesils. na čijem čelu je bio lord Viktor Rotšild. Džon Kigan. napao je Brajtmana u "Njujork Tajmsu" napisavši da nije uzeo u obzir činjenicu da su saveznici imali druge prioritete (!) i da su "humanitarni problemi" morali da ostanu u drugom planu. Između 19 i 22 avgusta vojnici 45-og bataljona ubili su 1059 Jevreja u Slavuti. Sesilsi su kontrolisali mrežu koju su u svetu razapeli jezuiti.Dosije Omega drugu zaostavštinu Memorijalnom fondu za nacionalno nasleđe za 12. U Londonu je reagovao lord Džener od Braunstona. Kolega istoričar. namerno zadržavala sve ove informacije. takođe u Ukrajini. naručivan je Ciklon B. Drugi su smatrali da je ćutanje posledica iskustava iz Prvog svetskog rata. nemačka policija masakrirala je dvadeset hiljada Jevreja. Razlog za to je. od kraja 1941 godine. kada se ispostavilo da su informacije o nemačkim zverstvima u Belgiji i Francuskoj bile propaganda. a onda su u toku sledeće tri godine. i bili na usluzi drugim važnim porodicama evropske elite kao što su Habzburzi i Crno plemstvo u Italiji. Već prilikom napada na Sovjetski Savez počele su da stižu radio vesti o "čišćenju terena". rekao bih. ali da ništa nije preduzela da to spreči.

Dve godine kasnije. Leb i Ko". Posle njega. Trilateralna komisija i Kraljevski institut za medunarodne odnose. lord Balfur je bio član tzv. Iz ideja i planova Okruglog stola nikli su Bilderberg grupa. Rotšildovi ljudi.Adoif Hitler i Rotšildi Evropi "prorede". sam sebi. Slučajnošću. Da ovo nisu moje izmišljotine. Evropska zajednica. finansirali su Rotšildi. kao što su Ujedinjene nacije. 1919. inače vrlo sličnog ustrojstva jehovistima koje su finansirali kroz svoju američku filijalu "Kun. poznato kao Jehovini svedoci. jedne od najvažnijih tajnih organizacija XX veka. lideri Okruglog stola u Americi. U tome mu je pomogao Alfred Milner. koji je bio na čelu Okruglog stola. NATO i čitav niz drugih organizacija u oblasti finansija. u kratkom roku. Nije bio vidovit. potvrduju podaci. ko bi drugi nego lord Lajonel Valter Rotšild. Savet za medunarodnc odnose. NauČnici su kasnijc dokazali da je pismo napisao. što je otvaralo put totalnog bankrotstva Ncmačke i uzdizalo jednog Rotšilda i Hitlera ka vlasti u Nemačkoj. masona trideset i trećeg stepena. lord Lajonel Valter Rotšild. Trebao im je ovaj kult kontrolc uma. direktni potomak 295 . Podsetiću još jednom na 1917 godinu i Balfurovu deklaraciju. Svi glavni jehovisti i mormoni su bili u isto vreme i masoni. i da se ta strašna činjenica iskorisli posle rata kao jedan od glavnih argumenata za stvaranje države Izrael! Drugi svetski rat bio je suštinski bitan za planove o globalnoj kontroli. koja je predviđala stvaranje Palestine. Konferenciju su organizovali i vodili "vitezovi" Okruglog stola Alfred Milner. iluminata koji je stvorio društvo Kula svetilja. održana je mirovna konlerencija u Versaju. Edvard Mandel Haus i Bemard Baruh. biznisa i medija. Rotšildov službcnik. Još 1880 godine Rasel je prorekao da će se Jevreji vratiti u svoju domovinu. Čarlsa Rasela. a jedna od ključnih karika bilo je ubeđivanje Jevreja da se ponovo nasele u "svojoj domovini". znao je da postoji plan koji će se jednom ostvariti. Rotšildi su dugo razradivali i ostvarivali plan stvaranja "privatnog carstva" u Palestini. Jedna od odluka bile su ogromne reparacije koje je Nemačka morala da plati. inače satanistu i pedofila po tvrdnji njegove žene. a finansijer. Britanskog premijera Lojda Džordža "savetovali" su Alfred Milner. a Alfred Milner predsednik. stvoren je čitav niz institucija globalne ccntralizacije. kao što su im trebali mormoni Džozefa Smita. unutrašnjeg kruga članova Okruglog stola. Američkog predsednika Vudrou Vilsona "savetovali" su u Versaju pukovnik Haus i Bernard Baruh. i ser Filip Sasun.

bivšeg predsednika Južne Afrike. Farbena". cionizam ne bi uspeo. Cionistička teroristička organizacija ubila je grofa Bernadota." Ovim tezama daje potvrdu izjava P. Kada su se 1901godine jevrejski naseljenici požalili na njegove diktatorske manire u upravljanju "Jišuvom". a njegov "savetnik" na konferenciji bio je ministar unutrašnjih poslova Žorž Mandel. kasnije otvoreni nacisti i podrzavaoci Hitlera. kada je Edmond de Rotšild počeo da finansira ruske Jevreje kako bi došli u Palestinu da osnuju naselja. Prema tome. farme i fabrike. Iako je Edmund de Rotšild nazivan "ocem Izraela" i bavio se ovim projektom do svoje smrti 1934 godine. a prema Jevrejima se odnosio sa prezirom i upravljao gvozdenom rukom farmama i fabrikama u Palestini. Pol Varburg iz "Kun Leba" i američke filijale "I. o čemu sam već u ovoj knjizi pisao. ja lično. zato što je hteo da predloži novu rezoluciju u Ujedinjenim nacijama o razdvajanju zaraćenih strana u Palestini. u kojoj su bila braća Džon Foster i Alen Dals. njegov pravi cilj bio je unapređenje interesa Rotšilda. Bote. Ovo naseljavanje Izraela počelo je upravo 1880 godine. jednog od voda cionističkog pokreta. bilo kolonista ili organizacija. koji će postati Hitlerov bankar! Njihov domaćin na "mirovnoj konferenciji" bio je baron Edmond de Rotšild. data 1998 godine: 296 . kao i Haima Vajcmana. međunarodnog posrednika. moj rad bi bio potpuno zaustavljen. Želite dalje? U američkoj delegaciji. čije pravo ime je bilo Jeroboam Rotšild." U ovoj jednoj rečenici vidi se pravi stav Rotšilda prema jevrejskom narodu. 17 septembra 1948 godine. U nemačkoj delegaciji.. osnivaca dinastije Rotšilda.. ključna ličnost bio je čovek Rotšildovih. G. Svi koji su se našli na njihovom putu nemilosrdno su uklonjeni. Jednom prilikom mu je rekao: "Bez mene. jedan od članova bio je njegov brat. nijedan čovek. nema pravo da se meša u moje planove. veliki zagovornik stvaranja države Izrael. Maks Varburg. drugog velikog lidera ovog pokreta. baron Rotšild je odgovorio: "Ja sam stvorio Jišuv. Francusku je predstavljao Žorž Klemanso. Edmond de Rotšild je bio veliki prijatelj Teodora Hercla. i počnu nov život. W. kako je Rasel prorekao.Dosije Omega Majera Amšela Rotšilda. ali bez cionizma.

titana. koji već dva veka pljačkaju Južnu Airiku nemilice eksploatišući njena prirodna bogatstva. pripadnici Crnog plem297 . Južna Afrika je inače bila polje širokog delovanja Rotšilda. Organizacija preko koje idu špekulacije zove se Kvantum grupa i u njoj dominiraju švajcarski i italijanski finansijeri.". platine. Openhajmeri su preuzeli kontrolu i nad svojirn najvećim rivalom u Južnoj Africi. Na berzama špekuliše milijardama dolara sa ciljem destabilizacije valuta i tržišta stvarajući enormne profite u tom procesu. kada sam bio predsednik. Bilo je to bogatstvo oteto nemačkim Jevrejima koji su stradali pod nacističkim režimom. što je nedavno otkriveno i pojavilo se u svetskoj javnosti. Rokfeleri u odnosu na njih deluju kao siromašni rođaci iz provincije. dijamanata. i da je slobodan za investiranje u Južnu Afriku ako se dogovore o kamatnim stopama. Rotšildi su mu rekli da se na bankovnim računima u Švajcarskim bankama nalaze ogromne sume novca koji je nekad pripadao nemačkim Jevrejima. od kraja rata. W. kao i Barnija Barneta. rekao je i ispričao mračnu priču koja sve govori o Rotšildima. Openhajmeri su vlasnici giganta po imenu "Anglo Amerikan Korporejšn" koji eksploatiše zlato i dijamante i kontroliše svetsko tržište dijamanata odredujući kvote i cene. Openhajmeri su toliko veliki i moćni da. Bota je odbio taj novac. Alfreda Bejta i porodice Openhajmer. recimo. kupivši 28% akcija. u službi Novog svetskog poretka. "Sitikorp". inače iluminatom. Prvo su zatražili sastanak sa njim i njegovim ministrom inostranih poslova Pikom Botom (nisu u srodstvu). urana i pedeset i dva druga metala i minerala koji se proizvode u Južnoj Africi. ali se pretpostavlja da je jedna od najvećih svetskih banaka. prvo preko njihovog čoveka Sesila Džona Roudsa. "Konsolidejitid Gold Filds". bakra. ali je Pik Bota napustio sastanak u društvu Rotšilda i moguće je da je neki dogovor kasnije napravljen. Jedan od najvećih špekulanata na berzama širom sveta. Ne može se ni naslutiti koliki je novac u pitanju u proteklih pola veka ušao u SAD. mađarski Jevrejin sa američkim pasošem. i diktiraju uslove proizvodnje i prodaje zlata. a novac se preko kompanije "Minorko" na Bermudima reinvestira u SAD. gvožđa.Adolf Hitler i Rotšildi "Imao sam nekih čudnih poslova sa engleskim Rotšildima u Kejptaunu. taj novac obrtali kao svoj! P. Na tom sastanku. Nije zato čudo što su Openhajmeri ključni članovi Okruglog stola i Komiteta 300. je Džordž Soroš. pod njihovom kontrolom. Rotšildi su.

Taube. predsednik "Rotšild Italija S. u kući koja je nosila broj 148. Pomoć i stipendije su samo prašina u oči. partner Rotšiida u firmi "Sv. uporne 298 . Pošto je postao sitni menjač novca. zapravo je heksagram . a sa Jevrejima je povezan preko Rotšilda koji su se nametnuli svetu kao "najznačajniji Jevreji" novog doba. ujedinjene duhom odgovornosti prema porodici. dobijao je podršku moćnih i uticajnih iluminata iz vladarske kuće Hese (Gijoma d' Asi Kasel Vilhelma IX). Rotšildi su ključna krvna loza Iluminata i za Jevreje u svetu su zainteresovani samo onoliko koliko to odgovara njihovim potrebama. M." u Milanu i član upravnog odbora N. i kako je raslo njegovo bogatstvo i veze. "pet strela kuće".p. One se pažljivo planiraju i sprovode kako bi izazvale određene efekte. 24 februara 1744 godine.Davidova zvezda ili Solomonov pečat. Neki ezoterici tvrde da je Majer Amšel potpisao "ugovor sa đavolom" i prodao duše svoje dece i svih svojih potomaka u zamenu za novac i svetsku moć. nastavljajući i uključujući se u jednu od najozloglašenijih crno okultnih krvnih loza srednjevekovne Nemačke.A. posle Napoleonovih ratova. rodio Majer Amšel u getu Frankfurta. Rotšild. Od dana kada se pre dva i po veka. Poznato je da je Soroš izvršio pravi monetarni udar na englesku funtu. i drevni je ezoterijski simbol. Njihovo novo uzeto ime "crveni štit" (rotes-schild). rođak Rotšilda. ostalo je nejasno kako je Majer Amšel u vrlo kratkom periodu. ali u domenu materijalnog sveta jasno je da je Majer Amšel svoje sinove. pa su posle toga naglo porasli zahtevi za uvođenjem jedinstvene evropske monete. Valutne špekulacije niti su špekulacije. Džejms Pleis Kapital". Zato treba biti oprezan kada se Sorošev fond pojavi sa "humanitarnim" programima u nekoj zemlji. Drugi direktor Kvantuma je Nils O. što je u jednom trenutku izazvalo jake poremećaje u evropskom monetarnom sistemu. svet više nije bio isti. Da zaključimo o Rotšildima (nekada Bauersima). a daleko od toga da je bio bankar. koji je stajao na fasadi kuće. vredne. Jedan od članova upravnog odbora Soroševog Kvantum fonda je Ričard Kac. podigao novu bankarsku dinastiju u Evropi. bio je trgovac vinom i štofovima. Majer Amšel je bio veoma obdaren. Cilj je miniranje bankarskog sistema te zemlje i otimanje milijardi kroz špekulacije. Soroš je zapravo paravan za anglo-francusku bankarsku grupaciju Rotšilda. niti su slučajne.Dosije Omega stva. Jedan od Soroševih partnera u nekoliko njegovih poduhvata bio je ser Džejms Goldsmit.

rušenje pravoslavne carevine ogromnih potencijala koji se nisu smeli aktivirati u ovom veku. Ono što je posledica ove tragične zablude jeste da će. da iza kulisa stvore krizu. Trenutno se na čelu dinastije Rotšild nalazi Gi de Rotšild iz francuskog ogranka. što jeste glavni cilj ove neverovatne diverzije. poslao u Evropu. Lažna je slika patetične žrtve koju je hteo da odglumi početkom osamdesetih godlna kada je francuska vlada nacionalizovala njegovo sedište u ulici Lafajet. ako Rotšildi i njihovi pomagači zavladaju svetom. On je. su "Protokoli sionskih mudraca" za koje je ljaga bačena na jevrejski narod. Ajk ga u svojoj knjizi naziva jednim od najgrotesknij i h eksponenata trauma bazirane kontrole uma. jer se Jevreji i njihove organizacije ceo ovaj vek pravdaju i bore protiv kleveta iznetih u tom pamfletu. tada je teško bilo uočiti ono što je osnova njihove politike. koji tobože priprema osvajanje sveta. kako bi stvorili bogatstvo i stekli moć. bilo direktno ili preko svojih pomagača. po Ajku. Naravno. Parizu (Jakob). i kada je sebe nazvao "Jevrejinom pod Petenom i obespravljenim 299 . Jedna od njihovih vrhunskih podvala. "Protokoli" su stvoreni u radionici Rotšilda. jevrejski narod platiti žestoku cenu svojoj istorijskoj zabludi i naivnosti. pa su akcionari uvek bili sinovi i bliski rođaci. jednog dana. jer su u zemljama u kojima su živeli spremno priskakali u pomod vladarima ili narodnim bankama spasavajući ih bankrotstva u kritičnim trenucima. Rotšildi su svoj politički uticaj gradili kroz imidž spasilaca domovine. Dimenzija koja je zaprepašćujuća je da su Rotšildi ovo kukavičije jaje podmetnuli jevrejskom naradu i zamenom teza pretvorili u svoj odbrarabeni štit. vukući za sebe korist. tipična za tak t i k u koju primenjuju dva veka. jer je Bilderberg grupa donela odluku 1998 godine da državu Izrael prepusti na milost i nemilost muslimanima pošto im treba njihova nafta. jer su tu spremali revoluciju. moć i bogatstvo je ostajalo u porodici. a protureni su u carskoj Rusiji početkom veka. Vrlo brzo stvoreno je pet banaka: u Beču (Solomon). Napulju (Kalman). Iako je finansijska imperija rasla iz generacije u generaciju. Londonu (Natan) i Frankfurtu (najstariji sin koji se takođe zvao Amšel). što se uostalom već vidi. a "dođoši" sa strane su pažljivo birani i bračnim vezama uvođeni u osnovni tok. govore o njihovim sopstvenim planovima. štiteći pritom interese Rotšilda. koji se njima aktivno bavi kako bi potčinjavao druge. lično odgovoran za smrt miliona ljudi.Adolf Hitler i Rotšildi i sposobne. a onda se javno pojave da je reše. Sinovi su sledili očevu filozofiju. da je brojna porodica osnov snage.

potvrduje samo jednu stvar koja se desila na samitu Evropske zajednice u Nici . i ponovno otvaranje banke u Nemačkoj. a Rotšildi će pomoći iz senke. najviše od svih zemalja zajednice. između ostalih. a glavnokomandujući je nemački general. programirali i Rotšildi. Svet se nalazi na ivici sloma koji su. za budući Evrokorpus. Nemačka će dati šezdeset hiljada vojnika.Nemačka postaje vodeća zemlja Evrope i formalno. Najpogrešnija stvar je liti suze saosećanja nad njihovom sudbinom. Njihov povratak u Frankfurt. dok i dalje rade na svom osnovnom planu .Dosije Omega čovekom pod Miteranom". 300 .pokoravanju sveta i ljudskog roda u korist onog koji stoji iznad njih i daje im demonsku snagu. Vermaht ponovo maršira. Daleko od toga. posle pedeset godina.

Omča krivice oko vrata sveta Mnogi istraživači rada tajnih društava tvrde da su se iluminati pojavili u javnosti po nalogu Rotšilda. koji će kontrolisati. bilo je takođe učenje Bratstva zmije. Iste godine kada je obznanio postojanje nove organizacije. kralja. Tajne svih ovih društava bile su u stvari tajne Bratstva zmije. simbolično. jezuitski sveštenik Adam Vajshaupt prekršio je zavet ne spominjanja reči "iluminat" i 1 maja 1776 godine objavio osnivanje organizacije sa tim imenom. kao i mnogi slavni i ugledni plemići koji su po pravilu bili na čelu masonskih loža. ali koja je zapravo struktuirana tako da manjina u senci može da kontroliše vlast. prepisani je program Iluminata Adama Vajshaupta. staro hiljade godina. Vajshaupt je objavio knjigu "Bogatstvo nacija". ukidanje religije i uvođenje jedne ideologije koja bi se bazirala na totalitarizmu i kontroli stanovništva. Mnogi poznati revolucionari u Francuskoj primali su novac iz Nemačke. i postulati "novoosnovanog društva" bili su ukidanje svih nacionalno uređenih država. Naime. u Francuskoj Guerients. iluminat. deklarisane diktature jednog čoveka. često bez pravog razumevanja značenja simbola. razblaženo. Jedan od onih koji su iz senke vukli konce iluminatske zavere bio je Mojsije Mendelson. Njihovo učenje. ali su svoje učenje pretočili u programe drugih tajnih društava. ukidanje privatne svojine. koja je postavila ideološke temelje razvoja kapitalizma i industrijske revolucije. Zašto je Vajshaupt dobio nalog da obelodani postojanje Iluminata ostaje za diskusiju. privatnih kuća i individualnog stanovanja. u prvom redu masona koje su. U Španiji su se zvali Alumbradors. koga rabin Marvin 301 . čiji su nosioci bili "prosvetljeni" ("iluminirani"). Francuska revolucija je državni udar Iluminata. Nije slučajno što je američka Deklaracija nezavisnosti napisana iste godine kad i program Iluminata. Njih su u Americi zvali Jakobincima. patriotizma. svoju doktrinu rušenja starog poretka kako bi uspostavili novi. "Komunistički manifest" Karla Marksa i Fridriha Engelsa. Na političkom planu. najbolje su demonstrirali 1789 godine. počeli da kontrolišu. malo po malo. rušenje monarhije. odnosno članovima Jakobinskog kluba. objavljen pedeset godina kasnije. i njena zamena nevidljivom diktaturom "volje naroda" odnosno "parlamentarne demokratije" koja daje iluziju vladanja naroda i u ime naroda. Radio je na univerzitetu u Ingolštatu kao profesor prava.

nije sluđeni pamfletista Nilus autor. a likvidirane su i sve njene vode koje nisu bile članovi Iluminata. zapravo. naročito one koje su bile pod jurisdikcijom Velikog Orijenta. koji se tobože borio za plemenite ciljeve judaizma. službenik Majera Amšela Rotšilda. ali zapravo imao na umu program Iluminata. osnovao svoj pokret . niti je to "operacija" carske policije Ohrane. Jakobinci i Frankisti. Adama Vajshaupta.Haskala. u kome je jasno rekao da u pozadini revolucije stoje "agenti korupcije i ekstravagancije". Nađeno je dosta informacija i one su poslate francuskim vlastima. a članovi su dobili ime Jakobinci. na koje su neverovatno podsećali "Protokoli sionskih mudraca" koji su se pojavili više od sto godina kasnije. Daklem. a da ih drže "nečisti apostoli ateizma i besmrtnosti koje su u njegovoj osnovi". još jedna grupacija Iluminata Svevidećeg oka po imenu Frankisti (nazvani po Jakobu Franksu) stvorila je ložu u Frankfurtu. Do 1789 godine u Francuskoj je radilo 2000 masonskih loža povezanih sa Velikim Orijentom u kome su sedeli iluminati. ali događaji u Francuskoj su već bili u fazi kada se nisu mogli zaustaviti. udario je grom u Ratisbonu i ubio ga. Planovi ove organizacije otkriveni su kada se umešao Božji prst. a sutradan je Robespjer završio na giljotini. U masonske lože u Francuskoj. bili su u centru pokretanja Francuske revolucije. Mendelson je iste godine. kada je objavljeno postojanje Iluminata. Posle pronalaska planova. Robespjer je održao jedan od svojih poznatih govora. Reč je o političkoj zaveri koja je zamišljena odavno. su se infiltrirali iluminati i kroz njih zapalili vatru revolucije. 28 jula 1794 godine. Iste godine. Francuska revolucija bila je krvava i surova. Markiz de Mirabo je 1786 godine formirao ložu Iluminata na Jakobinskom koledžu u Parizu. čak vekovima unapred. Ove dve grupe. Iste te noći u Robespjera je pucao nepoznati atentator. Antelman u svojoj knjizi "Eliminisanje opijata" iz 1974 godine označava kao ključnog manipulatora iz uske "jevrejske" klike koja je. bavarska vlada je pretresla sedište Iluminata. Ovaj luciferijanski kult je u pozadini Francuske revolucije i povezan je sa porodicom Rotšild.Dosije Omega S. 1776. Kod njega su nađeni papiri sa tajnim planom za svetsku revoluciju. moćna sredstva koja žele da unište revoluciju. Jedan od njenih vodećih "svitaca" bio je Mihael Hes. imala za cilj uništenje judaizma i drugih religija i uvođenje kulta Svevidećeg oka koji će biti religija iluminatskog doba. Ova revolucija postavila je matricu koja se primenjivala širom Evrope i sveta i zadržala do danas svoje osnovne karakteristike: 302 . a faze se protežu decenijama. Jednog člana organizacije.

Savet narodnih komesara: 22 člana. 4) masovna propaganda koja koristi prirodan osećaj masa prema nepravdi. Komesarijat unutrašnjih poslova: 16 članova. 24 Jevreja. Steklov. gde su postojala jaka antisemitska osećanja.7. Tu je dat neverovatan spisak vrhova Boljševičke partije i državnih organa u vreme Lenjina. 5) širenje laži o protivnicima plana i blaćenje njihovog karaktera do tačke kada ljudi počinju da osećaju veliku mržnju prema njiraa. koju je 1928 godine izdao "Brosar". 41 Jevrej. da dezinformiše i vodi javno mnjenje u željenom pravcu. procenat 79. 33 Jevreja. 8 Jevreja. Jevrej po majci. 3) odbacivanje ovih ljudi kada ispune svoj zadatak. Gusjev. kao žestoko sredstvo dezinformacije i subverzije. procenat 100. Beč. pravo ime Drapkin. Crveni krst boljševika (Berlin. Francuski pisac Lion de Ponžan napisao je knjigu "Tajne sile revolucije . Socijalna pomoć: 6 članova. pravo ime Načamkis.2. 17 Jevreja. procenat 77. Komesari provincija: 23 člana.5. Mnogi ih zovu "Protokoli iluminata". No zbivanja u Rusiji. Sastav narodnih komesara izgledao je ovako: Lenjin. 13 Jevreja. Trocki. 7) na kraju sledi uspostavljanje lažne demokratije ili alteraativne diktature. Bukurešt. pravo ime Cederbaum. Kopenhagen): 8 članova. pokazuju da su iluminati odigrali značajnu ulogu u organizovanju i vođenju Oktobarske revolucije. Komesarijat rata: 43 člana. Lista izgleda ovako .2. 303 . Rad: 8 članova.2. nikli su i "Protokoli sionskih mudraca". 20 Jevreja. 6) organizovanje "iznajmljene rulje" koja agituje i ohrabruje druge da sruše postojeći poredak. procenat 100. Javni poslovi: 53 člana.Revolucionarna uloga judaizma". 42 Jevreja. procenat 80. Pravda: 21 član. 2) obmanjivanje uticajnih ljudi koji podržavaju "stvar" ne shvatajući šta je pravi cilj. Novinari: 41 član. Martov. procenat 76. procenat 87. Varšava. jer žele da ih distanciraju od vezivanja za jevrejski narod sa kojim objektivno ovi planovi nemaju veze. procenat 100. 6 Jevreja. pravo ime Bronštajn. procenata 95. pravo ime Uljanov. Finansije: 30 članova. 7 Jevreja.Omča krivice oko vrata sveta 1) finansijska kriza koja donosi patnju i želju za promenama. Iz ove svesti. 21 Jevrej. procenat 91. procenat 81.

Dosije Omega Kamenjev. pravo ime Cimbar. Naut. a pritom ne jenjava kampanja Rotšildovih organizacija. Maklakovski. pravo ime Koen. pravo ime Radomiselski. Čudno je koliko ono što je opisano u "Protokolima" podseća na stvarna zbivanja u ovom veku. da je cionizam (iza kog stoje Rotšildi) legitimni pokret jevrejskog naroda u borbi za "njihova pra va" (koja?).Peters. Zvezdič. 30 Rusi. Među njima je bilo i pet Rusa . pravo ime Cernomordik. pravo ime Rein. Meškovski. Radek. Lagecki. pravo ime Geljfand. pravo ime Sobelson. kako bi. pravo ime Gerfelt. Antidefamacijske lige i B'nai B'rita. Lapinski. koje lepe etiketu "antisemitizma" na sve one koji žele da upozor na to šta su zapravo "Protokoli". što je u kasnijem periodu. pred Drugi svetski rat. Bunakov. 22 Armenci. pravo ime Hofman. Ortodoks. pa to odstupanje postaje falsifikat. pravo ime Himer. Rosanov. krijući se iza njihovog pravdanja. Uznemiravajuće je videti kako se jedan po jedan protokol ostvaruju. zadržao pravo ime. Kolontaj. pravo ime Goldenbah. pravo ime Akselrode. Čičerin i Golkovski. Krasin. Sverdlov. Rotšildi su kompleks krivice dela čovečanstva zbog stradanja Jevreja u Drugom svetskom ratu nametnuli svetskom javnom mnjenju. 304 . Parvus. pravo ime Luri. Pjatnicki. Ganecki. 12 Nemci. Žof zadržao ime. Kamkov. Ljudi koji žestoko napadaju "Protokole". pravo ime Limso. Litvinov. izazvalo pravu antijevrejsku paranoju. Adramovič. Nije čudo da je ova slučajnost izazvala podozrenje i tvrdnju kako Jevreji spremaju svetsku zaveru. Loincev. Martinov. Glazunov. pravo ime Finkelštajn. "Protokoli" su originalan dokument organizacije koja ga je perfidno prilepila Jevrejima. Uricki. pravo ime Goldman. pravo ime Levenson. 447 su bili Jevreji. Bogdanov. 2 Poljaka i 5 pripadnika pet drugih naroda. pravo ime Fonštajn. Zamenom teza. Manuilski zadržao ime. Od ukupno 545 članova boljševičke administracije tog doba. Larin. ističu da su "Protokoli" falsifikat. pravo ime Blajhman. Čega? Nema falsifikata bez originala. pravo ime Goldman. pravo ime Levin. pravo ime Natanson. pravo ime Feldman. 3 Finca. Vobrov. pravo ime Ginsburg. pravo ime Silberštajn. pravo ime Rrahman. Černomorski. Lebedeva. Suhanov. Vladimirov. Dan. pravo ime Jurstenberg.Lunačarski. Kamenski. pravo ime Goldberg. pravo ime Rozenfeld. 34 Letonci. kao osnovnu tezu. pravo ime Kac. pravo ime Gurevič. radila na njegovom ostvarivanju. jer se samo u odnosu na original može meriti odstupanje od njega. pravo ime Kračmalnik. pravo ime Sulce. Izgojev. pravo ime Fundaminski. pravo ime Rozenblum. Garin. Gorev. i jedan Letonac . Zagorski. Voladarski.

su opšteprihvaćeni obrazac "normalnog" načina mišljenja u svetu danas. Što je kampanja oko rušenja postojećih granica i barijera veća. "ratom preko posrednika". mnogi ne-Jevreji su cionisti. čak i genocid. Otkriveni su slučajno. Tiranija ima mnogo oblika i mnogi su lako uočljivi. 305 . a razbijanje jedne zemlje (Jugoslavije) izvedeno je iz njenih bivših republika. Jevreji koji su protiv cionizma često imaju ozbiljne probleme u svakodnevnom životu. a to je bio jevrejski narod. cionizam. Danas se najveći zločini. Mnogi Jevreji nisu cionisti. završava na površini ljudske savesti. drugačije religije ili drugih kulturnih obrazaca. često stvorenu u centrima manipulacije. Kolektivna indoktrisanost Nemaca u toku nacističke vladavine dovela je do jedinstvenog prihvatanja "istine" o Jevrejima i to je bio osnov za njihovo proganjanje i uništavanje. nikla iz jednoumnog koncepta brisanja razlika. opšteg svetskog zajedništva. Živirao u svetu kome je nametnut strah od drugih ljudi. Živimo atomizirani.sjedinjen u ropstvu. a pritom je kampanja oko jednog sveta. kako se ne bi došlo do stvarn i h inicijatora. vrše pod firmom "zaštite ljudskih prava". veća nego ikada. skriveni oblici tiranije.Omča krivice oko vrata sveta Taj paravan skriva pravu sustinu cionizma koji nije sinonim za jcvrcjski narod. kako bi to zamutilo horizont. Izmišljen je pokret za njihovu "zaštitu". u zemljama koje se plaše drugih ljudi. uvrede i odbrane od uvreda. koja se ispoljava i kao hipokrizija. Kako bi se inače moglo dogoditi da se oko ključn i h pitanja života bez problema primenjuju dvostruki standardi (što je srpski narod tako jasno doživeo u poslednjih deset godina) i da se to verovanje u pogrešnu procenu. onda je izvršena promena plana. to je veća homofobija. No. svetska javnost je ubedivana da ono što gleda ne vidi.ekonomske. da ono što čuje ne veruje. da ono što se dešava u mnogim zemljama nije u vezi sa "Protokolima". ali se iza takve prinude jasno vidi krajnji cilj "vladara iz senke". bilo zbog drugačije boje kože. kao uputstvo za rad namenjeno "proradivanju" u ložama Iluminata i drugih organizacija Novog svetskog poretka. o kojoj govorim u ovom poglavlju. političke. Razlike se mogu obrisati raznim oblicima prinude . i on je organizovao dvostruku igru. Ta sila iz senke uspela je da život ljudi dotera do opasne ivice. Ideja da se "Protokoli" objave javno nikada nije postojala. Bićemo jedan svet . kulturne. pošto su oni "falsifikat". Razvijanjem tehnika kontrole uma u ovom veku i njihovom masovnom upotrebom. jer je za to "doslo vreme". Kada su otkriveni. Bombardovanje bez objave rata je "uvođenje demokratije". jer trebalo je "Protokole" nekome "prišiti".

ekonomskom i svakom drugom smislu bio jedini plan onih koji su svet uvukli u rat. da su najveći ratni zločinci izbegli sud pravde tako što su pobegli u SAD i nastavili da za novog gospodara rade isto ono što su radili kao nacisti. slobodu. mnoštvo novih religijskih zajednica u kojima se čini da je "oprost" lakse dobiti. Imaju cilj ("verovanje"). jer to je sudbina namenjena svima onima koji ne žele da dobrovoljno predaju pljačkašima svoja dobra. učinite sada makar minimum. Nacisti su bili jednoobrazno zli. predrasuda. nernilosrdno. Kolektivna svest naroda i očekivanje posledica su fizičke neslobode. ponižen. ljudoždersko. a stvara se. Zato se sveti drži u gvozdenim mengelama sofisticiranog ropstva. Nije zato čudo što veliki religijski sistemi odumiru. Zato. Zato "Protokoli" nisu priraitivni falsifikat. inkarnacija svega nakaznog. Osećaj individualne krivice najlakše se prazni kroz religioznost. a ne nacizam. Kako danas objasniti ljudima da je pobeđen Vermaht. lako podložni manipulaciji. zatiruće. Pročitajte "Protokole sionskih mudraca" i ne dozvolite da vas sledbenici ovog luciferijanskog kulta zaplaše kako to nije dozvoljeno. bez obzira u kakve celofane ga zaraotavali. svakodnevno.Dosije Omega Strah vlada svetom od početka civilizacije do danas. bez nijansi između njih. često vešto pothranjivanih od onih koji znaju šta će im to doneti. Što je cilj nekog društva nerealniji to su sredstva nemilosrdnija. Posle toga se pojavljuje pravo lice tiranije. pogrešnih vrednosnih sudova."dobar" i "loš". Oni su cinična eksplikacija onoga što se dešava čovečanstvu u ovora veku. imaju sankcije (kaznu). Ovde pravila igre postoje samo za one koji treba da izgube i taj privid fer-pleja postoji samo dok ne izgube. ako vas uzbuđuje sudbina vaših potomaka. silovan. a nasuprot njima stajali su saveznici. Ko god je držao pero manje je značajan od onih koji su mu šaputali formulacije u uho. vrline. Svet mora biti totalno opljačkan od "elite". Još jedna crno-bela fantazija. Zato su sva tajna društva po svojoj organizaciji parareligiozna. 306 . Jednom kada se uhvatimo na trik da postoje samo dva pola prosuđivanja . da je uništenje Evrope u fizičkom. Svi rasizmi bazirani su na pogrešnim mitovima. zgažen. Kritika "pisca pamfleta" je smešna pred činjenicom da se svet gazi i razbija po principima iznetim sa takvom preciznošću da se možemo zapitati ko su ti zlokobni proroci koji su to stavili na papir. Zato je državni teror svetskih sila jedini oblik komunikacije u svetu. Drugi svetski rat je primer. rasizma. ako vas plaši slika sveta u kome će živeti. koji su simbolizovali dobrotu. svoje telo i dušu. postali smo roboti. premlaćen. jer se ne sme desiti da neko bude van njih i pokaže da postoji alternativa. imaju pravila (rituale). duhovnom.

i našao se u Argentini gde je vrlo brzo došao do vrha argentinske fašističke vlasti Huana Perona. a šezdesetih godina ovog veka imala je samo četrnaest članova. bežali u Južnu Ameriku. Učestvovao je u građanskom ratu u Španiji kao pripadnik brigade "Crna strela". pa ću ukratko opisati njegovu burnu biografiju. Van članstva za nju sc nije ni znalo. kardinali Katoličke crkve. gde je učestvovao u organizovanju "pacovskih kanala" kojima su nacisti. kao i Henri Kisindžer. Danas u ovoj loži ima i članova iz redova vladajuće koalicije DOS-a u Jugoslaviji. kako su kasnije optuženi. skrivenog u Crnoj Gori. Jedan od tih kanala iskoristio je i sam. uz pomoć Katoličke crkve. Đordana Gamberinija. i Hoze Lopez Rege. Lino Salvini. dao nalog Liču Deliju da unapredi njen rad i za nekoliko godina na spisku članova se našlo hiljadu ljudi. koju je Musolini uputio da se bori protiv republikanaca.Propaganda Masonica Due (P2) Loža P2 u Rimu osnovana je 1877 godine zbog onih masona koji su dolazili u glavni grad iz drugih delova Italije. Tada je Veliki majstor Italije. kome je bio ekonomski savetnik. gde su se odvijale ceremonije prijema novih članova. Sedište lože P2 bilo je u hotelu "Ekscelzior". Iznad lože Alpina. pod nadzorom bivšeg Velikog majslora Italije. Rođen je u Pistoji. Iz Spanije se vratio 1941 i iste godine obreo se u Jugoslaviji kada je kao komesar crnokošuljaša u Boki Kotorskoj učestvovao u otimanju zlata Kraljevine Jugoslavije. a sa dolaskom Musolinija na vlast pristupa fašistima. Bez sumnje je ličnost Liča Đelija ključna u delovanju ove organizacije. kao krajnja instanca koja kontroliše rad masonskih loža. bavio se raznim poslovima. generali vojske i policije. Kraj rata dočekao je u Italiji. ali kakvih! Članovi su postali najmoćniji ljudi Italije . političari. u Toskani. u kojoj su članovi bili i osnivač Rimskog kluba Aurelio Pečei. da su spremali državni udar i preuzimanje vlasti u Italiji. je Sionski priorat. Neki verzirani istraživači rada ovih organizacija tvrde da je isti metod trebalo da se primeni i u drugim evropskim zemljama. Napustio je školu sa jedanaest godina. organizatora 307 .biznismeni. koji su se udružili. Zato je loži P2 bila nadređena masonska loža Alpina iz Švajcarske. 1919 godine.

što nije uspelo ni tadašnjem šefu italijanske kontraobaveštajne službe. od karbonara koji su bili bliski sa mafijora. o čemu ću pisati nešto kasnije. od vremena Garibaldija i Mazinija. a bio je 1 na inauguracijama američkih predsednika Kartera i Forda koji je mason. što mu je omogućilo ulazak u najviše krugove Vatikana. čiji je diktator Anastasio Soraoza takođe bio vrlo sklorv nacistima. sa Crnim plemstvom. kao što je Nikaragva. Italijanska masonerija ima dugu istoriju kontraverznog postupanja i mešanja u politiku. Đeli je radio punom parom da dobije zvanično priznanje za italijansku masoneriju od masonerije SAD-a. Postao je i malteški vitez. Što su i P2 i CIA jako dobro iskoristile. a Majka loža koja će "doneti svetlost" biće iz Londona. Nije čudno što je sedamdesetih godina već imao jake veze sa obaveštajnim krugovima i američkom ambasadom u Rimu.Dosije Omega odreda smrti poznatih kao "Trostruko A" (Antikomunistička Alijansa Argentine). Uspostavio je brojne kontakte na visokim mestima. Takode se hvali prijateljstvom sa Džordžom Bušom. kao što je Hitler zabranio rad nemačkih masona. Vratio se u Italiju sredinom šezdesetih godina kao počasni konzul Argentine. što nije smetalo da mnogi nacisti iz samog vrha vlasti budu masoni. pa je poslove Crne internacionale širio i u drugim zemljama. pa je u to vreme uspostavio veze sa nacističkom paramilitarnom organizacijom koja je delovala u Italiji kao paravan za CIA. Savet Velikog Orijenta će zbog toga sigurno zažaliti. Odredi srarti. kao očigledno čovek od poverenja. Đeli je. Zato nije čudno da je Đeli bio pozvan na inauguraciju američkog predsednika Regana (počasni član Malteških vitezova). centra masonerije Škotskog obreda. plaćali su se iz novca koji je donosio kokain krijumčaren u Amerikn. 308 . U svojim mnogobrojnim poslovima u Argentini. koristio sredstva CIA za antikomunističku propagandu u Italiji. a što će dovesti do velikog finansijskog skandala oko vatikanskih finansija i "Banco Ambrosiano". postao vlasnik velikih rančeva na kojima je gajio stoku. jer da se Veliki Orijent Italije nije bavio politikom ne bi proizveo ložu P2 i posle njenog otkrivanja morao da se raspusti. odgovomi za smrt hiljada ljudi. a zvala se "U Gladio". Đeli ne zaboravlja Italiju. Tako se nastavila duga tradicija masonerije u Italiji. Đeli se obogatio. Musolini je zabranio rad italijanskih masona. ali i sa mnogo opasnijom i tajanstvenijom organizacijom. CIA je bila ta koja je vršila pritisak na italijansku vladu da dozvoli obnavljanje masonskih loža u Italiji. Posle rata. a mason Velikog Orijenta postao je 1965 godine. Vitu Mičeliju. čiji koreni su među vitezovima Gvelfima.

formirali svoju grupu. a ove u više manjih grupa. Tražili su se dokazi protiv bankara Mikelea Sindone. i tako do vrha. i još možda dvojica najbližih saradnika. Vođa grupe je dobio uputstva u zapečaćenoj koverti. u najvećoj tajnosti. čije ime je počelo da se pojavljuje u kontekstu trgovine oružjem i drogom. Kordova je nastavio sa istragom u Palmiju i uskoro se u mreži našla velika riba. Sindona je bio finansijski savetnik 309 . Postavlja se pitanje kako je onda otkrivena ovako konspirativna organizacija. Prilikom prisluškivanja telefonskih razgovora. Ličo Đeli. mafijaš Marino Pulito je govorio o Đelijevom interesovanju kod visokih ličnosti države i kod nekih javnih tužilaca. o mogućnosti zataškavanja procesa koji se vodio protiv klana Modeo. Državni tužilac Agostino Kordova istraživao je veze između mafije i neregularnih loža. istražne sudije su otkrile mrežu neregularaih loža koje su se razgranale po čitavoj Italiji i čiji su neki kraci išli ka Liču Đeliju. No. Premijer Đulio Andreoti ga je jednom prilikom opisao kao "spasioca lire". Organizacija je striktno poštovala princip tajnosti članstva i moguće da je samo Đeli znao spisak svih članova. jer je neraskidivo vezan sa načinom kako je delovala P2. koji je pronađen u kući jednog člana kalabrijske lože. Vođe grupa su. put Areca krenula četiri automobila u kojima su bili pripadnici finansijske policije. počev od zaplene jedne isporuke droge koju je čuvao mafijaški klan Pešo na imanju izvesne Đoje Tauro. Mala digresija o Sindoni. Bio je to ozbiljan nalog jer su imanje i kuća imali eksteritorijalni s t a t u s zbog Đelijevog diplomatskog statusa trgovinskog predstavnika Argentine u Italiji. Bio je finansijski genije. opisaću hronološki kako su se stvari odvijale. Meta nije bio Đeli. U koverti je bio nalog za pretres vile "Vanda" Liča Đelija (nazvane po Đelijevoj supruzi). sa nalogom da je otvori tek kad od Milana odmakne sto kiloraetara. Njegove žrtve bile su brojne privatne banke i barem tri države. tajno prenetom iz banke "San Spirito" (pripada Vatikanu).Propaganda Masonica Due (P2) Sedamdesetih godina Đeli je uključio neke od najmoćnijih ljudi Italije u P2. Iz Milana su 15 marta 1981 godine. velikog prevaranta i stručnjaka za iznenadna bankrotstva i nestanak uzetih kredita. Tragajući za nekim potvrdama o depozitu. kao i zločina mafijaškog porekla. cime su izašli na videlo dvadeset i šest različitih masonskih zajednica od kojih su samo četiri bile registrovane i poznate. da ironija bude potpuna. Jedino su vode ovih grupa znale ko su im članovi u grupi. Organizacija je bila podeljena u dve velike divizije. vertikalno.

stotine državnih službenika i diplomata. pobegao je u SAD. Karnelo Đenoveze i mnogi drugi. Računao je na Đelijeve masonske i mafijaške veze u Americi i verovatno bi sve bilo u redu da nije sa nešto gotovine i papira od vrednosti otvorio banku ("Frenklin benk"). platio kauciju od tri miliona dolara. situacija u Italiji je bila takva da je Sindona shvatio da bi mogao da završi u moru. Otkrili su i ono zbog čega su došli . njega tamo nije bilo. tako se vratio u SAD. odnosno Čaušeskuom.Sidona i Đeli su bili bliski prijatelji i "braća" iz iste lože. zapisnike sa sednica vlade premijera Kosige. četiri šefa 310 . No. dokumenta tajne policije. po jednoj verziji 953. osam admirala. sa cementnim cipelama na nogama. četrdeset i tri generala. Strast ka prevarama nije mogao da kontroliše. jer je previše znao. kada mu je policija već bila za vratom. koji su mu obezbedili šefovi porodice Gambino. Šef mafije Stefano Bontante mu je bio prijatelj. Tu je umro 22 marta 1986 godine. Sem što je bio član tajne masonske lože. Našli su gomilu dokumenata koja su nosila oznaku "top secret". iz Njujorka pobegao u Italiju. bilo je to samoubistvo. posle sedamdeset i pet dana. Računao je na prijatelje sa Sicilije čija će se imena takođe pojaviti na Đelijevom spisku . tvrdeći da je bio kidnapovan. između SAD-a.Đakomo Vitale.Dosije Omega Vatikana. 1974 godine. Bahama. izveštaje o trgovini oružjern sa raznim zemljama. ponovila se priča od ranije. četrdeset poslanika parlamenta. pa je dobio četiri dodatne godine zatvora. Istražne sudije su započele pretres i svakim minutom šok je bio sve veći. otrovan strihininom u ćeliji. ali njegov pravi posao bio je vezan za mafiju. bio je šokantan. Salvatore Belasai. Đeli je potegao mnoge veze. Malverzacije s tuđim parama su mu bile u krvi. Sindona je dobio doživotni zatvor. šefova obaveštajnih službi. Švajcarske i Sicilije. Godišnje je prao jednu milijardu dolara za mafiju. U jednom trenutku preko pet stotina frrmi mu je poverilo svoj novac. samo niko se nije zapitao kako je nabavio otrov. Zvanično. U Italiji. papire koji su otkrivali tajne veze i poslove Rumunijom. Kada je mali karavan finansijske policije stigao u Đelijevu kuću. izašao na slobodu i lažnim pasošem. što nije prošlo na sudu. ali nije vredelo. savetnik Pavla VI. Ostala je samo jedna mogućnost i Sindona je. Posle silnih malverzacija. a Sindona je bio glavni "perač novca" od kidnapovanja i droge. Sindona je bio i njen najveći finansijer. po drugoj 962 imena. Tu su bila imena tri ministra. Kako je došao u Italiju. Spisak imena novootkrivene lože. suočen s kaznom zatvora od dvadeset i pet godina. ali sa američkim poreskim organima i sudovima nema šale.

takozvanog bolonjskog masakra. Franko Foski i Adolfo Sarti. ali je na kraju pobedio ipak Bateli koji se autoritetom Velikog majstora založio da se brat u nevolji ne dira. Federiči je tražen zbog terorističkog napada. a velike sume novca su završile u švajcarskim bankama. čime je država oštećena za milijarde lira poreza. zatim je tu bio socijalista i ministar Enriko Manko. pukovnik Antonio Viecer. zbog odavanja vojnih tajni Đeliju. Neki članovi su uhapšcni zbog kriminala. Mauricio Konstaneo. generalnog sekretara Socijaldemokratske stranke. Tason Din Bruno. Đudiče je suden. U zatvoru se našao još jedan učesnik atentata. Veliki majstor Velikog Orijenta Italije. general avijacije u penziji Enio Bateli. U jesen 1980 godine. U rimskom hotelu "Hilton" dva dana se većalo kakav stav da se zauzme. Musameći i Belmonte. u isto vreme kad i Ličo Đcli i u istom gradu. Velika medunarodna potera bila je za firentinskim advokatom Federikom Federičijem. a njihovo članstvo je otkriveno kasnije. Većina majstora je bila za isključenje Đelija iz masonskog bratstva. Jedan drugi oficir je suđen zbog špijunaže.Propaganda Masonica Due (P2) policije najvećih gradova u Italiji. Sem što je prodao pet hiljada protivtenkovskih granata. bankara. 22 marta 1981 godine. pa nekadašnji šef obaveštajne službe Vito Mičeli. sazvao je sastanak šefova loža cele Italije. koji je 1977 godine prodavao lož-ulje kao dizel gorivo za automobile. direktor uglednog lista "Korijere dela sera" iz Milana. pa dvojica demohrišćana. a u istrazi je odao kao izvršioca zločina Stefana dele Kjale. koji je u vreme otkrivanja tajne lože bio poslanik neofašističke stranke. kao i šef SISMIja. član sekretarijata Socijalističke partije Italije i najveći italijanski izdavać. Uhapšen je septembra 1982 godine u Švajcarskoj. kao što je general Rafaele Đudiče. koji se prilikom hapšenja izdavao za tajnog agenta francuskc obaveštajne službe. industrijalaca. Zatim oficiri SISMI-ja. politicar Fabricio Čikito. a kao pomagači bili su već spomenuti generali Loprete i Trizolini. S nevericom su istražne sudije pročitale imena Pjetra Longa. kao i njegov glavni urednik Di Belo i najomiljeniji novinar italijanskih domaćica. general Santovito. Anđelo Rikoni. tv zvezda i dvadeset i četiri novinara. U vreme prvih policijskih otkrića u vili "Vanda". Ženevi. Elio Colini. Tu su i dva generala finansijske policije. Dalji razvoj događaja pokazao je da je i 311 . kada je u eksploziji bombe 2 avgusta 1980 godine poginulo osamdeset i četvoro ljudi. komandant finansijske policije Italije. Donato Loprete i Đuzepe Trizolini.

Sve to tada nije vredelo." Kada je izbio skandal sa P2 u njega su bili umešani i visoki zvaničnici Vatikana. P2 je još živa i još uvek služi za iste ciljeve kao početkom sedamdesetih. generala Batelija. pa su sada mogli da podsete na svoje ranije optužbe koje su se pokazale istinitim. Džon Kornvel. Salvini. izjavio je u intervjuu za italijansku televiziju 1990 godine sledeće: "Mi (CIA) smo koristili pomoć ovih Ijudi (P2) da unosimo i iznosimo drogu i novac u SAD.Dosije Omega ovaj vrh bio saučesnik u ilegalnim poslovima tajne lože. Te godine isključeni su iz velike lože Đelijevi protivnici . Druga svrha je hila da se obezbedi podrška u krijumčarenju droge iz drugih zemalja u SAD. uključujući državnog sekretara. misle da je Vijo glavni osumnjičeni za ubistvo pape Jovana Pavla I koji je umro posle samo trideset i tri dana nakon izbora za papu. Ovaj papa. kardinala Vijoa.. početkom sedamdesetih godina. za koga se tvrdi da je bio fašista u toku rata. Novac CIA se koristio z. Među Đelijevim papirima nađen je takav jedan spisak uspešnih ljudi koji su u toku rata bili fašisti. Nekadašnji drugi čovek P2. jedna je hio terorizam.. ukazujući na njegove metode ucene i finansijske malverzacije. Benedeti i rimski advokat Frančesko Siniskalki. 28 septembra 1978 godine. kao i Dejvid Jelop u knjizi "U Božje ime". da bi godinu dana kasnije ponovo aktivirao tu ložu i proglasio Liča Delija za Velikog majstora. a verovatno i prodor masonerije i obaveštajnih službi u centar katoličanstva. iskren i blag čovek. Siniskalki i drugi. a onda i građanskom sudu. i to isto u Italiju. Ričard Breneke. Đeli je imao u rukama i novog šefa Velike lože Italije. Sumnje u ubistvo izaziva zbunjenost lekara koji su kao uzrok navodili srčani 312 . CIA agent. Tadašnji Veliki majstor Velikog orijenta ltalije. koji je bio isključen iz masona 1976 godine kada je tužio Đelija prvo masonskom. advokat E. Očigledno je taj spisak imao neku svrhu. u knjizi "Zavera u Vatikanu". Vijo je bio taj koji je vršio pritisak u vrhovima Vatikana da se ublaži stav Katoličke crkve prema masonima. Verovatno ucenu kada bi neko sa tog spiska mogao da učini određenu uslugu. CIA je finansirala P2 u rasponu od jedan do deset miliona dolara mesečno. Prema Stivenu Najtu. Koristili smo ove ljude da stvore situacije koje će dovesti do širenja terorizma u Italiji i drugim evropskim zemljama. objavio je da će raskrinkati finansijske malverzacije u Vatikanu. ugasio je ložu P2. Drugi autor.Benedeti.a nekoliko stvari.

vojnici koji su čuvali Kaplera su blago kažnjeni zbog "nedovoljne budnosti". religiozno društvo osnovano u Španiji između dva rata. a prava priča je da je P2 organizovao prevoz i predaju Kaplera na graničnom prelazu Brenero gde ga je preuzela nemačka obaveštajna služba. Ono što Kalvi nije znao. svoje pipke pružilo u Vatikan i zahvaljujući beskrupuloznosti postalo najmoćniji red Katoličke 313 . Posebna priča je fmansijski skandal sa "Banko Ambrozijano" i njenim direktorom Robertom Kalvijem. prosvetli lekare Vatikana. Bože. takođe genijalnog bankara i člana P2. a njegovi unutrašnji organi izvađeni i spaljeni. Roberta Kalvija. bilo je da je Opus Dei. ali i da se odliva preko fiktivnih firmi otvorenih u of-šor zonama širom sveta. a potom je usledila izjava da su mu otkazali bubrezi. a zapravo se radi o Kaplerovom oslobađanju. dobra kao scenario za crtani film a ne za priču o bekstvu iz zatvora. rak. u trenutku griže savesti. tako da je priča Kaplerove žene Analize da ga je sakrila u kofer (?). Autopsija nije izvršena. Lift u bolnici je toliki da u njega kofer ne može da stane. Stensfild Tarner. koja se krije pod bezazlenim imenom "Institut za verske poslove" ("Instituto per le Opere di Religione") ili skraćeno IOR. spustila liftom do automobila i odvezla se u Nemačku. Za to vreme. Kardinal Vijo je. pogotovo što je u roku od četiri časa nakon smrti već bio balsamovan. da bi se kasnije dijagnoze odnosile na hepatitis i unutrašnje krvarenje. Mnogi veruju da je bio otrovan. a Kapler je posle bekstva bio živ još osam mescci. bivši šef CIA. direktora "Banko Ambrozijano" koji je obećao da će dovesti u red finansije Vatikana. vodio je osamdesetih godina američki biskup Pol Marcinkus. jer je to "bilo neprilično" i bio bi neviđen presedan da se secira jedan papa.Propaganda Masonica Due (P2) udar. Skandal je trajao nekoliko dana. izjavio da će objaviti istinu o smrti pape. a pomozi im i da nešto nauče iz medicine. Italija nije tražila od Nemačke izručenje Kaplera. P2 je odigrala i ključnu ulogu u "bekstvu" ratnog zločinca Herberta Kaplera iz zatvorske bolnice u Rimu 1977 godine. Reč je o dogovoru političkih vrhova u Rimu i Bonu. pa nije stigao. tumor na mozgu. Lekari koji su pregledali telo Vijoa su prvo izjavili da je umro od bronhijalne pneuraonije. Mikele Sindona. iako ove dve zemlje imaju ugovor o ekstradiciji kriminalaca. izjavio je da je lični lekar Jovana Pavla I bio Čovek Agencije. Vatikansku banku. Uskoro je mnogo novca počelo da se sliva u Vatikan preko kredita koje je obezbedila "Banko Ambrozijano". koji je već radio sa Vatikanom. doveo je svog prijatelja. ali je umro 1979 godine.

Policija je zaključila da je reč o samoubistvu. Masoni vole simboliku. Opus Dei. pa je sem tri stotine miliona dolara koje je dobila "Solidarnost" i P2.Dosije Omega crkve. ne shvatajući da upravo tu sedi Opus Dei i da je to prva velika greška koju je napravio. dao je odrešene ruke za delovanje Opus Dei-ju. bila je pretnja da će javno objaviti kako su ga Opus Dei i Vatikan nasamarili. Organizacijom podsećaju na vojno-monaske redove. Templare i Malteške vitezove. koji ukazuju na to ko stoji iza ubistva drugog "božjeg bankara". U jednom trenutku dug je dostigao 1. postoji karta koja se zove "Obešeni čovek" i koja prikazuje obešenog čoveka kako visi iznad vode. Gracijela Korošer koja je vodila knjige P2. Istog dana. Nije znao da je Opus Dei ogromna sredstva prelio u poljski sindikat "Solidarnost" radi rušenja komunističke vlasti u toj zemlji. Sve je to bilo milo Vojtili. koji vodi poslove Vatikana. stalno pritiskao Kalvija izvlačeći novac koji je završavao tamo gde je hteo Đeli i oni koji su radili sa njim.5 railijardi dolara i Kalvi je počeo da traži nazad novac koji su P2 i Opus Dei "uzeli na zajam". Nađen je obešen 15 juna 1982 godine na mostu koji se zove "Most crnih fratara". "Most crnih fratara" dobio je ime po tome što je nekada tu postojala crkva Dominikanskog reda koje su zvali "crni fratri" zbog crnih mantija koje nose. Kalvi to nije znao. Naime. ritualne simbole. Članovi P2 takođe nose crne odore prilikom svojih rituala. među Velikim Arkanama. ali makijavelističkim potezima ostvaruju svoj osnovni cilj da postanu "crkva u crkvi" i praktično istisnu ostale monaske redove. gde je našao smrt. Sama smrt Roberta Kalvija nosi određene poruke. koja je zapečatila njegovu sudbinu. Kada je video da od vraćanja novca neče biti ništa. pala je sa četvrtog sprata banke. službenica "Banko Ambrozijano". u prvom redu jezuite. imali u Katoličkoj crkvi. Druga velika greška. P2 je jako dobro znao da Kalvi mora biti uklonjen i da će to biti na korist zatiranja tragova koji bi vodili ka organizaciji. Uskoro je nestao iz Italije i pojavio se u Londonu. u Tarot kartama. Jedno od osnovnih značenja ovc karte je "sadašnja žrtva zbog buduće koristi". 314 . stari vekovima. sa pozicija koje su ostali redovi. Sem toga. veći deo novca koristi za jačanje svoje moći unutar Katoličke crkve i poslednjih dvadeset godina oko toga se vodi žestoka borba za prevlast unutar Vatikana. Opus Dei stoji iza izbora Vojtile za papu Jovana Pavla II. Kalvi je pokušao preko Vatikana da izvrši pritisak. Ne treba objašnjavati ovo značenje. tačnije gde su tražili oni iznad njega. a pritom su njega pritiskale druge svetske banke da vrati uzete kredite.

a nadam se da će to jednog dana neko istražiti i objaviti. Velika loza Francuske i Velika nacionalna loža Francuske-"Bine". najmoćnija ličnost italijanske politike druge polovine ovog veka. Taj savet je loža P1 i pod direktnom je kontrolom Sionskog priorata. Ono što je meni interesantno. Ima podataka da se u martu 1998 godine lečio u jednoj beogradskoj bolnici. čest boravak u Jugoslaviji i odlično poznavanje srpskog jezika. uporno izmiče pravosuđu mnogih zemalja i pored bolesti i poodmaklih godina i dalje drži mnoge konce u rukama i zna tajne od kojih se diže kosa na glavi. koje daju članove sa najvišim. 315 . izvlači iz zatvora. Ono što neki poznavaoci ove oblasti misle je da P2 još uvek postoji u obliku mreže skrivenih loža. pravo ime lože P2 nije "Propaganda 2".Propaganda Masonica Due (P2) P2 je mnogo opasnija i značajnija organizacija nego što može i da se pretpostavi. je Đelijevo poznanstvo sa Titom. malteški vitez i uticajni član Sionskog priorata. već "Protetta Masonica Due". Naravno. Zar zaista mislite da će u istoj loži sedeti najmoćniji ljudi sveta. pored silnih osuda. što će reći "Zaštitna masonska loža broj 2". Tu deluju vrlo moćne masonske lože: Velika nacionalna loža Francuske-"Opera". u Vrhovni savet. rame uz rame sa običnim članovima društva. kojoj je Kisindžer na spisku kao kontrolor. trideset i trećim stepenom. Uostalom. Odavno je otkriveno da postoji loža P3. razotkrivanje P2 poslužilo je da se sva krivica koncentriše tu. Zato ne treba da čudi što se Đeli. treba da rizikuju da se neki bezazleni. i sačuva loža P1. To znači da postoji i loža P1. anonimnim i sitnim u odnosu na njih. koju kontroliše Opus Dei. ili Đulio Andreoti. u Španiji. Zar loža P2. obični član negde izlane i kaže pored koga sedi? Sedište lože Pl je u Francuskoj.

proklamovane ciljeve. organizaciju. u nedostatku neke tajne otkupio je od anonimnog amatera fotografiju nagog pape Jovana Pavla II za pedeset miliona lira i dao je Đeliju kao svoju ulaznicu. terorističke organizacije. da sem registrovanih loža koje postoje u velikom broju zemalja i imaju brojno članstvo. postoje i tajne lože koje se na visokim stepenima. u sedištu P2 u hotelu "Ekscelzior". kandidat je trebalo da nađe nešto bolje. uvek u pisanom obliku. najveći italijanski izdavač. a šta sa dokumentom? Ako je tajna bila vredna. Ovakve lože su pre subverzivne. posebno u Protokolu broj 15. Jasno je. ako ne. čak iznad trideset i trećeg (za kojeg se misli da je vrh masonske piramide. "Ulaznica" za P2 morala je da bude neka tajna .državna ili vojna. Osnovno sredstvo organizacije je ono što je izneto u "Iluminatskim Protokolima". religiozno-filozofskog pokreta. Očigledno je da postojanje loža kao što je P2 izlazi iz okvira klasične. 316 .Masoni O masonima ću govoriti samo u kontekstu teme. Šta se dalje dešavalo sa kandidatom. iz prethodnog poglavlja. ostavljajući van ove knjige istorijski razvoj. Anđelo Rikoni. ritualne masonerije. kojima su kvazimasonski rituali samo paravan za ostvarivanje pravog cilja. bave svetskom politikom na najvišem nivou i finansijama čiji obim ne može ni da se zamisli. Đeli je izvadio gomilu fotografija i pokazao ih Nistiku. Prilikom jednog susreta sa Đelijem. obavljao se prijem. bivši šef odeljenja za štampu Socijalističke partije Italije. a takođe i ritualima koji nemaju veze sa ritualima masonerije na nižim nivoima. koji je uz socijalistu Fabricija Čikita javno priznao da je bio član lože P2. u jesen 1980 godine. Uostalom. jer su o tome drugi pisali mnogo kompetentnije. već bi se mogli nazvati luciferijanskim. koji predvida manipulisanje masonskim ložama i braćom masonima na nižira nivoima hijerarhije. pravilo za ulazak u P2 postojalo je samo u ovakvoj loži i nema nikakve veze sa pravilima za prijem u javne lože. rituale i popularne zablude ovog mističnog. A fotografija? Njenu tajnu će obelodaniti Vani Nistiko. a nije). koju bi novi član poverio Liču Đeliju. a sigurno se na nižim stepenima bave i humanitamim radom i samousavršavanjem.

"." Đeli je ovu papinu fotografiju prokomentarisao: "E.Masoni "Zaprepastio sam se. Na jednoj od njih bio je nag papa Jovan Pavle II. dragi moj. a u korist tajnog društva kome pripadaju. "Kada sam ih ugledao nisam mogao da poverujem svojim očima. kako bi delovali unutar njega. koje je tesno vezano sa masonima. pogotovo što komunikacija ide samo u jednom smeru . po pravilu se prepliće sa članstvom u masonskim ložama. mimljen kako stoji na ivici svog bazena u Kastelgandotfu. koji proističe iz tajnovitog i nepoznatog.bile su to prave. Savet za međunarodne odnose i Bilderberg grupa. gde se u najužem krugu donose važne odluke. i kako bi se suzbio strah običnih ljudi koji zaziru s pravom od "tajnih" društava i onog što se u njima radi. obavestajna služba je slaba. članstvo javnih organizacija kao što je Trilateralna komisija. zainteresovani građanin poslao pitanja i dobio odgovor o delovanju devet nepoznatih ljudi iz Lože devet sestara u Parizu i l i Quatuar Coronati lože u Londonu. ali ne . Bez obzira na tajnost u radu. tajnost se ljubomorno čuva jer dominacija se lakše može ostvariti strahom. Tajna društva ne bi ni posto jala kada bi. I Okrugli sto je bio osnovan na masonskim premisama i služi sada kao veza izmedu raznih tajnih društava. Naravno. izvorne fotografije.od tajnih društava ka javnom sektoru života. a to je način da se legalno i neprimetno uključe u javno funkciunisanje sistema. ova ogromna mreža tajnih i javnih organizacija ima svoje ekskluzivne "ćelije" o kojima se malo ili ništa ne zna. Jasno je zašto ezoterijski redovi moraju da imaju i nivo javnog delovanja. 317 . Malteški vitezovi su još jedna elitna organizacija koja koordinira tajne akdvnosti iluminata i Vatikana i ima ogroman uticaj na poslove Vatikana. Ako je ove slike mogao da načini neki fotoamater. S druge strane. a takav je i Red oranžista u Severnoj Irskoj. zamisli koliko bi tek za jednog profesionalnog ubicu bilo lako da ubije papu?" Da bi se olakšalo komuniciranje između masona i članova drugih ezoterijskih. U SAD-u deluje društvo Mrtvačka glava (Skull and Bones Society). kao što su Parlor klub ili Klub ostrva. izjaviće Nistiko. recimo. viteških i tajnih društava. U prvi mah mi se činilo da je reč o nekakvoj fotomontaži. ali je u isto vreme i njegova "udarna pesnica" jer je direktno potčinjena papi.

Upotreba broja 7 u Otkrovenju svetog Jovana Bogoslova ima ezoterijska. 1776-tu. 1965 godine bilderbergovci su se sastali na jezeru Komo u Italiji. uključujući piramidu i Svevideće oko. dvanaest znakova zodijaka. preteča srednjevekovnih masona. jer ove vibracije utiču na podsvest na način koji još u potpunosti ne razumemo. sem najviših poznavalaca koji su znali pravo značenje nekih brojeva. Isus ima dvanaest učenika. oni su ključevi za određena zvanja i znanja. Ovo znanje je staro. Već sam spomenuo da je Deklaracija o nezavisnosti i izlazak u javnost Iluminata pao u istu godinu. a lokacije za svoje sastanke bira po ezoterijskom principu. ima veliki ezoterijski značaj. kao i reči (zvuk). nov red. On označava transformaciju. Buda ima dvanaest učenika. čije je ezoterijsko znanje veliko. Ovaj simbol je stavljen na američki dolar u vreme predsednika Frenklina D. Oziris. Kvecalkoatl. sedište mnogih institucija Novog svetskog poretka. Ruzvelta. bog Egipta. ima dvanaest sledbenika. tajna društva smatraju jednim od najvažnijih zemaljskih energetskih centara. u odnosu na one koji do tih znanja još nisu došli. Ženevu. boje i simboli. Na primer. preko Vavilona. Nadzorni komitet Bilderberg grupe ima 39 članova (13+13+13). kako bi se strogo odvojila znanja onili koji na njih imaju prava zbog određenog mesta u hijerarhiji. Verovatno potiče iz stare Haldeje. Veliki pečat Sjedinjenih država je prepun masonske simbolike. dvanaest plemena Izraela. Njihovi državni simboli su zasnovani na ezoterijskim principima i znanju. i to znanje koriste na način koji nije poznat običnim ljudima. Sjedinjene američke države su najbolji primer onoga o čemu govorim. Brojevi imaju posebnu energetsku vibraciju. gde su matematika i astronomija imale neverovatan nivo. Zato se neki događaji tempiraju u tačno određeno vreme kako bi se ta energija iskoristila za uspeh poduhvata. novo rođenje. kao i bog Acteka. mesto u hijerarhiji. do današnjih ezoterijskih društava. drevnom središtvu Reda Komoćini. Vrhovni iluminati. a ne literaraa značenja. dvanaest sinova Jakova. Broj 13. 318 . To nije slučajnost. Bilo je i dvanaest vitezova Okruglog stola kralja Artura. masona.Dosije Omega masone i druga tajna drustva je moguće identifikovati preko ezoterijske simbolike koja je vrlo bitna za njihov rad i daleko je od "kostimiranih ceremonija". antičke Grčke. Simboli nisu samo znaci raspoznavanja između članova. apostola. Biblija je inače prepuna numerologije koju je crkva shvatala i prenosila bukvalno. prodiru u poznavanje tajni makro i mikrokosmosa. kako neki veruju. tačnije 12+1.

Kao mason.bradati čovek u krugu 13 zvezda. Na već spomenutom dolaru. Na pečatu. 36 na kvadrat. sa stranom od 8 metara u osnovi. a tu je i štit sa 13 traka koje predstavljaju prvobitnih 13 država. Škotski obred masonerije ima 33 stepena. Miteranova piramida je 319 . koji omogućavaju da se odrede tačnc razmere uzdužnog čctvorougla masonskog hrama i božanskog trougla koji ga krasi. I ove mere odgovaraju zlatnom broju: 8m x 0. masona vrhunskog ranga.60 metara. Miteran je uradio nešto što je u jednom trenutku smatrano svetogrđem. vrlo značajne brojeve za masonsko posvećenje.Masoni Brojevi 13 i 33 su na razne načine iskorišćeni i kao logotipi mnogih poznatih svetskih firmi. imitaciju Velike piramide u Gizi do najmanjeg detalja. Vidljivi deo piramide se sastoji od 324 x 4=1296 trouglova. a od kojih se sastoji piramida u Luvru: 3m x 0.618=l. orao (do 1841 godine je bio feniks) ima 13 pera u svakom krilu. Radi se o pitagorejskom Tetraktisu koji omogućava spajanje božanskog i ljudskog.854m. Na ulazu u Luvr postavio je veliku staklenu piramidu. a iza njih je 13 klipova kukuruza. čiji je brat bio Veliki majstor Velikog Orijenta Francuske.7 stepeni. a formula za dobijanje tog broja je T=n(n+l)/2. visoke 5 metara.618= 4. Isto važi za staklene paralelograme čije mere su 3m sa l. U osnovi. Logo kompanije "Proktor i Gembl" je stari masonski simbol . Razmere Miteranove piramide imitiraju piramidu u Gizi čak do ugla nagnutosti. ili (6x6) x (6x6). Visina je 21. Još tipičniji primer je doprinos Fransoa Miterana. što je 1/100 ere koja ima 2160 godina.618=21. 13 strela u desnoj kandži i maslinovu granu sa 13 listova u levoj. koji iznosi 50. broj Zveri.618) i njegovu obrnutost (0.618).90m. piramida ima 13 stepenica koje simbolizuju 73 stepena Iluminata. Zgrada UNa je sagradena na jednom od najsvetijih mesta (energetskih tačaka) Indijanaca.63m. Piramida ima inače 33 kamena. Frensis Bejkon je koristio broj 33 kao svov ezoterijski kod u mnogim delima. Broj 36 po kabalističkom tumačenju daje "božanski" broj 666. Na logu Ujedinjenih nacija mapa sveta je napravljena od 33 segmenta. Oko njega se nalazi 13 zvezda koje formiraju Davidovu zvezdu. Površina tla na kome je piramida je 35m na kvadrat-1225 kvadratnih raetara. strana piramide ima 35 metara. Veliku piramidu okružuju tri male piramide. Čitav sklop piramide je zbir ezoterijskih simbola zasnovanih na broju 6. Ove mere imaju u osnovi zlatni broj (1.944m. a u kljunu drži svitak sa 13 slova. jer 35m x 0. Reč je o božanskom broju. Piralnida je sastavljena iz 684 trouglova koji se brojčano iskazuju kao 666+6+6+6.

poređana u tri niza. zatočenik je olova odnosno podzemne tmine. a ostalih 216 (6x6x6) su 1/10 stare ere. On čeka da u piramidi bude preobražen u zlato svetlosti. Potoci simbolizuju mitsku reku Alfu. Umesto Sfinge u Gizi. blagosti. je snaga kojom treba 320 . od preobraćanja i krštenja Klovisa 496 godine do uspostavljanja Prve republike 1792 godine. Miteranove građevine nazivaju se "fabrikama vetrova" s određenim razlogom. Francuska rimokatolička monarhija trajala je 1296 godina. nastalo u eri Ribe. 1/12 od 1296. a 44 stuba simbolizuju i 44 sveće koje se pale na jevrejski praznik Hanuka i znače očišćenje u Hramu.Dosije Omega prazna i simbolizuje grobnicu hrišćanske monarhije koja je ukinuta Francuskom (iluminatskom) revolucijom. mora zameniti masonska republika. Tamo je ranije bilo 140 stubova. Svih 260 Birenovih stubova su obredni kalendar koji je bio u upotrebi kod Maja i služio je za određivanje povoljnih i nepovoljnih dana za vršenje žrtvenih obreda. Ta 44 stuba. 44 su puni stubovi koji u mitologiji Maja predstavljaju broj obilazaka Meseca oko Zemlje. Reč je o alhemičarskom simbolu: Kralj Sunce. oličenje Svetlosti. preteča Svetske vlade. biti zamenjeno ekumenskom svetskom religijom u eri Vodolije. Vetrovi u kabalističkoj simbolici proizvode umne i duhovne preobražaje i utiču na psihu stanovništva. ispred Miteranove piramide nalazi se olovni kip Luja XIV na konju. Od tih 260 dodatih stubova. Apolon. razdvajaju dve površine. simbol duha. Vetar.260 stubova podeljeno je u 13 redova. Miteran je zaslužan i za dogradnju Pale Roajala. 108 je i 1/20 ere od 2160 godina). što oznacava broj čoveka (6 na kvadrat+6 na kvadrat+6 na kvadrat). a Biren im je dodao još 260. Ovde je jasno predstavljena utopija Novog doba (New Age). čija specijalnost su poslednjih godina bili zahtevi da se bombarduje Srbija. Tako će hrišćanstvo. što je tačno 1296 godina (u masonskom popisu nazivlja. na čijem čelu je bio nobelovac Eli Vizel. takozvanih "stubova Danijela Birena". Ispod ploče na kojoj su stubovi nalaze se tri potoka i jedan bunar koji predstavljaju biblijski Bezdan. Tu ulogu će pripomoći Svetski savet crkava i vaseljenski patrijarh koji je protiv izvornog učenja i kanona Pravoslavne crkve. pa je njihov broj sada 400. U tim površinama nalazi se po 108 stubova. tako da u svakom redu ima po 20 stubova. božjeg pomazanika na zemlji. a prema Pitagorinom Tetraktisu označava biće stavljeno u karantin . Ispod ove staklene piramide održana je osnivačka skupština Svetske akademije kulture. Kralja. ali i ljutnje i svetske pomame (Pandorina kutija). što kad se podeli sa deset daje broj Iskušenja. broj čoveka je 108.

Još jedna značajna politička ličnost zapadne Evrope. Sahrana Fransoa Miterana. sedmorica velikodostojnika su posetili piramidu ispred Luvra i prisustvovali smotri vojske na Jelisejskim poljima. Veličina. mason Velikog Orijenta i malteški vitez. a u levoj raskinute lance. Pariz nije slučajno "grad svetlosti". obavljena je šetnjom ulicama Pariza i zaustavljanjem pred značajnim masonskim građevinuma u gradu. Pre nego što je počeo sastanak na "Luku". I G7 je masonski simbol. dok sa ovog naopakog Jerusalima Zver kreće u juriš na Nebo kako bi preuzela vlast od Boga. God .Masoni ovladati. Sedeli su oko okruglog stola imitirajući vitezove Okruglog stola kralja Artura. a pred vratima je znak Vodolije koji simboliše vazduh. krov je izgrađen u obliku zodijaka. u desnoj ruci baklju. tačno koliko ih je bilo na krovu. tokom svečanog zasedanja grupe G7. "Luk Bratstva" ima oblik oltara i predstavlja "naopaki Jerusalim". što takođe ima magijsku simboliku (Sedam kraljeva iz Apokalipse). koji je umro od raka. Kompleks je otvoren 14 jula 1989 godine. na dvestotu godišnjicu Francuske revolucije. Da bi jedna loža počela sa radom potrebno je prisustvo sedam članova. u zimu 1997/98 godine. Sem na Miteranovoj sahrani. Gloire. Interesantno je da se tu događaju neobjašnjive atmosferske pojave. je bivši kancelar Nemačke. odnosno Satana. Grandeur. Slava. 321 . "G" je kralj-slovo u masonskoj azbuci (Geometre. Bog). a čitavo zdanje sagrađeno je tako da liči na "hodnik za vetrove". što na simboličan način označava povezanost života i smrti. Helmut Kol. nalazi se pozlaćeni kip Lučonoše. a u grozničavoj potrazi za Gralom su bila mnoga tajna društva.Geometar. To je zmija savijena u krug i grize sopstveni rep. U kvartu Defans. a ne zaboravite da je srednjevekovni Beograd bio napravljen u obliku pentagrama. Na Trgu Bastilja. U Svetom pismu. gde se nalazi Ministarstvo odbrane. a kada se pogleda plan šetnje gradom vidi se da je u obliku zmije Vroboros. koji na čelu ima zvezdu. Vroboros je i Levijatan. U hrišćanskoj simbolici. zmija je personifikacija đavola. Tom prilikom 7 predsednika i 15 posvećenika iz Saveta sastalo se na vrhu "Luka Bratstva". "nebeski Jerusalim" silazi sa Neba da okonča vladavinu Zveri. na stubu u sredistu. alfe i omege masonskog pentagrama. poznatog kao Lucifer. pošto su vitezovi kralja Artura tragali za Svetim Gralom. "Luk Bratstva" je sagrađen kao astronomski hram i njegovo otvaranje označava početak takozvanog Novog doba. crnomagijski simbol Uroborosa mogao se videti i prilikom šetnji građana po Beogradu. pobunjenog andela. To nije bilo slučajno. Smatra se da je Gral u posedu Templara.

kao i šef ruske diplomatije Andrej Kozirev. Pitate se od kud taj orden Helmutu Kolu. Preko Praga su došli u Beč gde su živeli do smrti kao poznati i uvaženi bogati poslovni ljudi. paramasonske organizacije. Članovi Rotari kluba. Slični podaci su se pojavili i za Rusiju. Oleg Volkov. što se može zaključiti po dvorani u kojoj je polagao zakletvu predsednika i koja je prepuna masonskih simbola. ekonomista Leonid Abalkin. zatira vlasnik velike medijske kompanije "Most". Novi ruski predsednik. poslednjeg predsednika SSSRa. Sem što je mason. Ruski kosmonaut Georgij Grečko član je masonskog kluba Magisterijum. je po jednima mason. odnosno Galiciji. i vlasnik slične firme. članovi su masonske komisije Velika Evropa. koji je malteški vitez. bivši rainistar Pjotr Aven. Konovi su bili hazarski Jevreji koji su kao trgovci pod imenom Kon (Kohn) živeli u južnoj Poljskoj. Taj orden je dobio u svoje vreme i Menahem Begin. zatim tada aktuelnog predsednika Borisa Jeljcina. Tadašnja ruska elita pripadala je uglavnom loži Vzaimodejstvije (Zajedničko delovanje). Vladimir Kadanjikov i direktor "Inkombanke". Vladimir Gusinjski.Dosije Omega Velika jevrejska loža B'nai B'rit odlikovala je Kola svojim najvećim odlikovanjem . Genadij Burbulis. kada je izvesni Oleg Platonov izneo spisak sa imenima poznatih ruskih političara. nekada veliki prijatelj Miterana. su pisac Anatolij Ananjev. i bivši predsednik parlamentarnog komiteta za spoljnu politiku. Vladimir Putin. Jevgenij Ambarcumov. Ovo odlikovanje dodeljuje se za izvanredne zasluge onim Jevrejima koji su se zauzimali za dobro jevrejskog naroda na poseban i istaknut način. član preovlađujuće organizacije među oficirima bivšeg KGB-a. U ovom slučaju i ja tipujem na Templare koji su sa vrha vlasti 322 . Po drugima je templar. "Germes". Njihovi potomci su se preselili u Ludvighafen gde se 1930 godine rodio Henoh Kon koji će kasnije postati Helmut Kol. a bivši prvi vice premijer. Iz ovoga se vidl da je uspon na vlast nemoguć bez pripadništva nekoj moćnoj organizaciji. vlasnik banke "Nacionalni kredit" i firme "Olbi". bez obzira što više nije na političkoj funkciji. blizak je prijatelj porodice Rotšild iz Londona i redovan je gost na svim skupovima bankara. Deda i baba nemačkog kancelara zvali su se Salomon i Sara Kon. Na njemu su imena Mihaila Gorbačova. Oleg Bojko. Među članovima su bili biši premijer Jegor Gajdar. Brojni su masoni i u ruskom PEN centru kao i u Međunarodnom ruskom klubu. Vladimir Vinogradov. odnosno Ordenom Josifa. 1995 godine. Gari Kasparov.Blutorden-dem Joseph-Orden. Na spisku su i tadašnji svetski prvak u šahu. direktor "Avtomaza".

Putin odlazi da se sretne sa papom Jovanom Pavlom II. delovanju Katoličke crkve u Crnoj Gori. a prethodno sa ser Endrju Bertijem. Sigurno je Putin morao da im objasni svoj budući stav prema Malteškim vitezovima i katoličkoj opciji u Rusiji. kako bi se stihu iz Jevanđelja: "Ja sam Alfa i Omega. a sve njih je pokrivao šef Abvera Kanaris. mason trideset i trećeg stepena. smešan je povod u odnosu na to da ruski predsednik nije običan dokon i besposlen čovek. najvažniji masoni su otišli u inostranstvo. Posle toga. bez obzira da li to ljudi vide ili se to krije od njihovih očiju. Veliki broj masona. U toku rata. kao što je jugoslovenski predsednik Vojislav Koštunica morao da prođe istim putem kako bi sa papom razgovarao o svom odnosu prema Malteškim vitezovima. u originalu). Masoni su bili i Jozef Matl. bili su uhapšeni posle kapitulacije Jugoslavije. Nisu tučeni. Oldrin. ili ko zna sve o kojim temama koje mi ne mogu pasti na pamet ovog trenutka. kao i željama Vrhovnog masonskog saveta Nemačke. njihovim željama. kako bi presekao vrpcu na postavljenom spomeniku Puškinu.. Ta istina nas pritiska. povratku "folksdojčera". jer ulazak u papin salon vodi kroz "malteško pretsoblje". major Abvera i Vajnman. njegovim aspiracijama prema Banatu. Obojici ime počinje na "A". nekoliko stotina. takođe raason. Prvi kosmonaut koji je kročio na Mesec bio je Nil Armstrong. major Gestapoa.. Koliko daleko raasoni planiraju i kako ostvaruju svoje planove neka podseti i let na Mesec američkih kosmonauta. uhapšeni masoni su odvedeni u Jasenovac. U Srbiji. je na Mesec poneo uglomer i šestar. Većina je puštena iz logora aprila meseca 1942 323 . masoni su imali veliki uticaj na politički život. ništa nisu radili. Čak bi se raoglo reći da su masoni bili preovlađujući članovi svih jugoslovenskih vlada od 1918 do 1941 godine. a neki su radili i za britanski "Intelidžens servis". Franca Nojhauzena. a ostavljen im je i novac. Velikim majstorom Malteških vitezova. Brzo su pušteni uz pomoć Nemaca masona. koga je lično podržao Gering. a kasnije i u Jugoslaviji. Meni lično se u povezivanju "nebeskog sa zemaljskim" više sviđa stav oca Justina Popovića da "dvadeseti vek znači savez sa đavolom".Masoni skinuli Malteške vitezove (Putin protiv Jeljcina) u Rusiji. a oni koji su ostali su "uspavali rad" svojih loža. gde je postupak prema njima bio dosta blag. Putinov odlazak u Italiju." dao magijski značaj koji je važan za masone. a za njim Edvin Oldrin (Auldrin. opunomoćenog ministra za privredu Srbije. Skoro svi pučisti od 27 marta 1941 godine su bili masoni. U Hrvatskoj. ja sam prvi i poslednji.

delovali su neometano jer je veliki broj visokih ustaških funkcionera pripadao masonima. na Balkanu. da se poslužimo masonskom terminologijom. Za čije potrebe i u ime čega. kao i lože iz Mađarske i Češke. postao je smetnja za određene apetite i igre. u korist Jugoslavije. koja je poprište sučeljavanja raznih masonskih interesa. Neki su aktivno učestvovali u studentskim demonstracijama i protestima na Beogradskom univerzitetu 1968 godine. okrene u korist najmoćnije zemlje Evrope i rešavanju njenih decenijskih frustracija zbog dva izgubljena svetska rata. podržavala je "mas pokret" u Hrvatskoj i brata masona Miku Tripala. a "svetlost" je dala. I među većnicima AVNOJ-a bilo je masona. na čijem čelu se kao Veliki Majstor našao Zoran Nenezić. dok su masoni i rotarijanci iz Amerike vodili veliku kampanju. i onda je usledila klasična igra prevare i dezinformacija formiranjem četiri nove masonske lože koje rade neregularno. što nije smetalo OZNI da posle rata strelja jedan broj masona zbog pripadnosti mreži engleske obaveštajne službe. u prvom redu Veliki Orijent. pa je to bila prilika da se ti interesi zadovolje. Veliki Majstor Nenezić se nije dugo zadržao na svom mestu.Dosije Omega godine. Evropu je iznenadio i uzdrmao podatak 324 . pa je 1990 godine obnovljena Velika loža Jugoslavije. U igri su uvek bili i italijanski masoni. Postepeno su masoni jačali svoj uticaj u tradicionalno svojim sredinama. Posebno zadovoljstvo su masoni ovih zemalja doživeli razbijanjem Bosne i Hercegovine. na Beogradskom univerzitetu i u Srpskoj akademiji nauka. zbog pretenzija Italije prema Dalmaciji. ali postoje. pa je uskoro smenjen. na čijem čelu se tada nalazio kao Veliki Majstor Žak Miteran (brat Fransoa Miterana). da svi nezadovoljnici dobiju svoje "geostrategijsko parče kolača" i da se situacija na ključnom prostoru Evrope. a sedamdesetih godina francuska masonerija. ali su masoni bili pojedinačno kontaktirani. Po čudnoj koincidenciji ove zemlje su i u razbijanju Jugoslavije i nametanju sankcija našoj zemlji bile najglasnije i najagilnije. Novija istorija masonerije u Jugoslaviji vezana je za obnavljanje rada masonskih loža u Jugoslaviji. Lože nisu obnovljene. Iako su formalno bili zabranjeni. Ujedinjena velika loža Nemačke. ostaje pitanje. pedesetih godina. što nije bilo teško jer američki masoni kontrolišu humanitarne organizacije "UNRA" i "CARE". To je bilo izvesno iznenađenje ako se zna da je francuska masonerija tradicionalno podržavala jugoslovensku masoneriju i da je decenijama vodila žestoku borbu sa engleskom masonerijom oko uticaja u Jugoslaviji. odnosno braće u Jugoslaviji. a najpoznatiji su bili Slavko i Eugen Kvaternik.

veliki trgovac oružjem. Rihard Miler-Berner (1961-1062). ispred zgrade Srpske akademije nauka. a sarađivala je sa "BNL bankom" u Atlanti. Ima i onih uticajnih politićara DOSa. Ante Marković je kao genijalni potez uveo ekonomske reforme Džefrija Saksa. Stane Dolanc.Teodor Fogl (VM 1958-1959). na značajnim funkcijama u saveznoj i republičkoj vladi. kao i moćni šef tajnih službi Stane Dolanc. naučnu i drugu pomoć "zemljama u razvoju". Veiiki majstor Velike zemaljske lože Nemačke (1973-1977). Hajnc Rigerberger (1966-1968) kao i Georg Fromholc. a 20% njenih poslova u Njujorku je išlo preko "BNL". Već je opšte mesto ponavljanje da se širok opseg delovanja obavlja i kroz paramasonske organizacije. Jedna "neformalna grupa". koja je kreditirala nabavku opreme za proizvodnju bojnih otrova za Irak. imao je poslovne aranžmane sa Lorensom Iglbergerom. je tipična masonska tvorevina (značenje slova "G" za masone sam već objasnio). Vasila Tupurkovskog. njujorška filijala "Ljubljanske banke" koja je služila za pranje novca od prodaje oružja. koji su članovi masonskih loža u Nemačkoj i Švajcarskoj. koja se zove G17 plus. Danas Ante Marković "savetuje" vladu Makedonije na poziv brata masona.Masoni koji je Nenezić javno izneo. Nije nepoznato da su devedesetih godina na razbijanju Jugoslavije iznutra delovali i neki masoni. kao što su rotarijanci i mnoge kulturne institucije i fondacije iz sveta koje pružaju finansijsku. američkog čoveka. čija suština je pljačka nacionalnih ekonomija svih zemalja bivšeg komunističkog bloka koje treba "reformisati". Ako pretpostavimo da su masoni imali aktivnog ucešća u politićkom životu Jugoslavije u svim njenim periodima u ovom veku. kao članica DOS-ove opozicione grupacije. u prvom redu tadašnji preraijer Ante Marković. Naime. a neki postali i Veliki majstori Ujedinjene velike lože Nemačke . postavljena je vema kopija nedovršene piramide sa poleđine američkog dolara. a to je da su mnogi nemački nacisti našli utočište među masonima. nekada ambasadorom SAD-a u Jugoslaviji. Po njihovim rečima. mi smo u situaciji kada se pomoć ne odbija. odakle stiže snažna podrška promenama u Jugoslaviji koje sprovodi nova vlast od septembra 2000 godine. a pogotovo što to pomaže "demokratske procese" u našoj zemlji i "slobodne 325 . nema razloga da sumnjamo da je tako i sada. Iglberger je bio direktor "LBS banke" u periodu od 1986 do 1989 godine. gde spadamo i mi. Iglberger je 1986 godine pomogao da se osnuje "LBS banka". Konrad Merkel (1960-1961). Još pre nekoliko godina na sred Knez Mihajlove ulice.

da se odupru "hegemonistima iz Beograda" i da pokrenu starosedeoce u Vojvodini da "izraze svoje opravdano nezadovoljstvo prema ratnim zločincima (Srbima) koji nisu prihvatili ustavni i pravni poredak Hrvatske i koji su otuda pobegli od tobožnjeg hrvatskog progona i "enocida". a program delovanja je "rušenje neodržive diskriminacije starosedelaca Vojvodine.. novoj Austrougarskoj koja će u podunavski region uključiti svoje bivše pokrajine.. Masoni iz Nemačke zahtevaju da se Kosovo i Metohija izjednače u svemu sa užom Srbijom i Crnom Gorom. Ovo mi nešto poznato zvuči. Uostalom. kako bi se priključila "Novom rimskom carstvu". Jedan od takvih konkretnih "doprinosa" je iz 1995 godine. spregu katoličanstva i masonerije. razorno delovanje raznih komiteta za pomoć može se pratiti kroz raspad zemalja Istočne Evrope. posredstvom poverenika u Beču. a insistiraće da prestane mešanje Srbije u rad vojvođanskog parlamenta. Naš strateški pravac delovanja jeste da se u Vojvodinu ponovo vrate proterani Nemci (folksdojčeri).. Da autonomaši Vojvodine ništa ne rade slučajno." Verovatno do otcepljenja. rođene Arnštajn. kada je iz Vrhovnog masonskog Saveta Nemačke u Frankfurtu. koji su zbog velike zastupljenosti dođoša u organima vlasti u podredenom položaju". o kojoj su se početkom 1997 godine pojavili neki tekstovi u nemačkim i austrijskim novinama. Šta je kruna ovog bezobraznog mešanja u unutrašnje stvari Jugoslavije vidi se iz ključnog dela teksta: ". 326 . pao pred novim vizijama opšte sreće. Tako ćemo učiniti da Vojvodina opet bude bogata i da se potpuno samostalno razvija. gde je socijalizam.. ili na primer u Poljskoj. Nemački masoni pozivaju svoje sledbenike u Vršcu da pruže otpor "uspostavljanju punog nacionalnog i kulturnog integriteta srpskog naroda". Za masone u Vršcu biće zadužena Privremena uprava masonske lože Aurora. vidi se i iz delovanja izvesne dr Edite Stojić. pa kako sada reći da ta pomoć ima svoju cenu koja će morati da se plati jednog dana.. da se tako sa njima ponovo vrati na ove prostore zdrav i civilizovan duh. na kraju 2000-te.. bolesnoj utopiji Vatikana i kuće Habzburg. potpuno iscrpljen svojom ispraznošću. pa nije teško uočiti u mađarskom parlamentu masonsku simboliku na svakom koraku.Dosije Omega medije". u Vršac stigao nalog da se reaktivira rad masona prekinut 1940 godine odlukom Velike lože slobodnih zidara Jugoslavije.

"regionalna saradnja" se baš locirala u Vršcu. Da spomenem da je Stojićka bila udata za profesora Pravnog fakulteta u Sarajevu. Kad rasparčaju Jugoslaviju i podele "evropski masonski kolač" krenuće dalje. ali i preko privatne firme ("Bizma") gospođe Stojić. bliskog prijatelja Alije Izetbegovića. ne samo u Jugoslaviji. gde poslednjih godina masoni i druga tajna društva doživljavaju neviđenu ekspanziju. Ruski narod će pred naletom ovih organizacija. kao i svih verskih sekti koje haraju zemaljom bez ograničenja. i čeka pravi trenutak da izađe na otvoreno. preko masonskih i rotarijanskih krugova. morati da se bori svim silama da sačuva svoje nacionalno biće i svoju nezavisnost. pa pravo u "Hemofarm". kako ne bi podlegao opštem naletu mondijalizma. gde je ona direktor Centra za susedne zemlje i regionalnu saradnju. već i u ovom delu Evrope. 327 . Cilj raasonskih snova je Rusija. Mustafu Imamovića. "Poslovne veze" su uspostavljene direktno iz Centra. masonski i BND-ovski. preko ministara i poslovnih ljudi. jednog od najvećih proizvođača lekova. jer se Novi svetski poredak.Masoni Delovanje dr Stojić se odvijalo preko Beograda. počev od predsednika države (Jeljcina kao malteškog viteza). To će biti i problem ove zemlje. već se sa njima nadmeću i rumunske masonske lože. čijih se ponuda za novi i bolji život treba čuvati. pod zaštitom francuskog Velikog Orijenta. već ušančio u mnogim busijama našeg života. Naravno. Zakuvanoj situaciji u ovom delu zemlje kumuju ne sarao određeni krugovi iz Nemačke. što naravno nema nikakve veze sa delovanjem u Beogradu. a prema Banatu.

Društvo Mrtvačka glava Ovo je važno drustvo sa ogromnim uticajem u Americi. bazirano na novcu stečenom kroz ilegalnu trgovinu drogom. kažu poznavaoci. Porodica Rasel stvorila je ogromno bogatstvo kroz trgovinu opijumom u devetnaestom veku. Prerušeni iluminati. Društvo je 1856 godine zaštićeno kroz "Rasel trust" i posebnim zakonom države Konektikat osnivaci su oslobođeni zakonske obaveze da popunjavaju godišnji izveštaje o poslovanju. ali se zna da je uvedena u SAD pre oko stošezdeset godina kao Loža 322 tajnog nemačkog društva koje je u Nemačkoj bilo poznato pod imenom Bratstvo smrti. pre će biti da su deo iste celine. iz perioda trgovine robljem. blizak je masonskim. Društvo Mrtvačka glava je elitističko i rasističko. U svako doba je živo i aktivno između petsto i šesto članova. Procedura izbora novih članova nije se izmenila od 1832 godine. Njihovi jedini rivali bili su iz Perkins sindikata. koji su bračnim vezama bili povezani sa drugim porodicama britanskog aristokratskog porekla. Tajna društva su inače specijalnost Jejla. Njegova baza je Jejl univerzitet sa centrom u mauzoleju bez prozora koji je poznat kao "Grobnica" i u kome se članovi okupljaju dva puta nedeljno tokom školske godine. a otprilike jedna četvrtina se bavi unapredenjem interesa društva. Ceremonije inicijacije se i đanas održavaju na ostrvu Dir. Rasel je kupio Perkinsove i postao jedna od centralnih 328 . Svake godine petnaest novih članova se bira. kroz sindikat trgovaca drogom poznat kao "Rasel i kompanija". Postoje još dva tajna društva. U Americi počinju s radom 1832/33 godine. Ostrvo Dir je vlasništvo "Rasel trusta" koji poseduje i većinu zemljišta na kome se nalazi univerzitet u Jejlu. koji sebe smatra američkom elitom. Simbolizam njihovih ceremonija uvođenja članova u društvo. Da li su konkurencija društvu Mrtvačka glava teško je reći. Svitak i ključ i Vučja glava. i to uvek sa završne godine studija. U proteklih stošezdeset godina oko dve i po hiljade diplomaca Jejla je inicirano u društvo. članovi makar jednog od ova tri tajna društva. uz aktivno učešće generala Vilijema Hantingtona Rasela i Alfonsa Tafta. iz Bostona. na reci Svetog Lorenca. koja su takođe osnovana sredinom prošlog veka. Tačna istorija društva Mrtvačka glava nije poznata. predstavnika slavnih porodica koje su odigrale važnu ulogu u istoriji Amerike. Verovatno je da su članovi takozvanog istočnog liberalnog establišmenta.

Buš. Džordž Herbert Voker Buš je 1948 godine ušao u društvo. Bilderberg grupa) postao je predsedavajući Saveta za međunarodne odnose 1983 godine. One se drže zajedno. iz društva Mrtvačka glava. u "Njujorkeru". Drže samo velike klijente . što će biti presudno u njegovom usponu do mesta šefa CIA i predsednika SAD-a. vlasnici poznate njujorške advokatske firme "Lord. Džardin Mestisonora i drugima. ne dozvoljavajući da politička i ekonomska moć u Americi isklizne iz njihovih ruku.Društvo Mrtvačka glava figura trgovine opijumom u Americi. Vanderbilt. Pošto je izvor njihovog prihoda bio poznat u užem krugu učesnika. Ova veza traje i danas kroz porodice čija imena dobro poznajemo . Vokerovih. Ovu priču potvrdili su zahtevi Indijanaca i Neda Andersona (poglavice Apača San Karlos) da se lobanja vrati. Kesvikovima. bio je poznat u Mrtvačkog glavi po jednom bizarnom dogadaju. Hariman. Jedna od takvih porodica. Većina vuče poreklo od onih dvadeset. Rokfeler. učvršćujući se kroz bračne veze i ukrupnjivanje kapitala. trideset porodica "puritanaca" koje su stigle iz Engleske u Ameriku između 1630 i 1660 godine. Oklaho ma. Jedan članak iz 1989 godine. u rangu sa porodicama "plave krvi" kao što su Kulidž i Delano (Komitet 300). Poznato je da je Jejl i Mrtvačka glava omiljeno lovište novih kadrova za CIA i skoro je sigurno da je Buš od studentskih dana bio regrutovan za rad u Agenciji. Pejn. koji finansiraju Institut za studije politike u Vašingtonu. Porodični klan Bušovih već je decenijama zastupljen u Mrtvačkoj glavi. oskrnavili su grob indijanskog poglavice Džeronima u Fort Silu. gde su je koristili u ceremonijama i ritualima. nije čudo da su za svoj sirabol izabrali gusarsku zastavu . Ove bizarnosti navodim samo da bi se videlo kakav je mentalni sklop ljudi koji dolaze na vlast u Americi i presudno utiču na zbivanja u svetu. opisaću 329 . koji je bio na čelu Velikog Orijenta. opisuje kako je jedan "Mrtvac" sedamdesetih godina lično video tridesetak ljudskih lobanja u "Grobnici". Vinston Lord (Trilaterala. Buš i pet drugih članova Mrtvačke glave. koje su u poslu trgovine opijumom imale podršku britanske vlade lorda Palmerstona."Njujork Tajms" i Rubin fondaciju. Njegov otac. Vitni. a onda se oženio devojkom iz pnrodice finansijera. Kao ilustraciju. koje su davale američke predsednike. Preskot Buš je iniciran 1917 godine.mrtvačku glavu sa ukrštenim kostima. spomenuti Preskot. su danas Lordovi. Bandi. Ove porodice su bile povezane sa isto takvim porodicama u Engleskoj. Preskotov sin. Dej i Lord". U maju 1918 godine. i ukrali lobanju koju su doneli u svoj štab u Jejlu. al i nije poznato da li je to učinjeno. Džordž Herbert Voker ralađi je takode bio iz Mrtvačke glave.

u tradiciji drugih tajnih društava. a među najpoznatijima bili su W. mračne sile su iza scene. Kandidat leži go u mrtvačkom sanduku. sprovede u korist Katoličke crkve uz propast pravoslavlja. da se njena osnovna doktrina ekumenizam. kontroli populacije. Dinastija je uspostavljena. "Mrtvaci" su naročito bili aktivni u vreme Prvog svetskog rata i boljševičke revolucije u Rusiji. Hari P. a tvorci su i Svetskog saveta crkava. Time SAD postaju žrtva "mekog" vojnog državnog udara. nov američki kabinet Buša mladeg je vojna vlada sastavljena od previše penzionisanih generala i ljudi iz vojnog kompleksa. među njima W. medijima. upravo je na predsedničkim izborima u Americi pobedio još jedan član Mrtvačke glave. tako drage njihovim uzorima u nacističkoj Nemačkoj). u prvom redu u Savetu za međunarođne odnose. a za "intimni deo" tela mu je vezana traka. Najt Vuli i Preskot Buš. koji nisu članovi. kao i u bitnim industrijskim granama sa kraja milenijuma. Hariman. na čijem će čelu biti Maitreja. podržavao Staljinovu diktaturu i finansirao obe strane u dva svetska rata. su neznabošci. ovaploceni Lucifer. Jasno je da se kasnijim ucenama i strahom članovi drže čvrsto u stegama društva. Averel Hariman. U firrai "Braun Braders" ("Hariman" od 1933 godine) u upravnom odboru sedelo je osam članova Mrtvačke glave. Džordž Buš mlađi. obrazovanju. a svi ostali. po običaju će biti prekasno. Postao je "vitez". 330 . proizvodnji hrane. Dok završavam ovu knjigu. u armiji. sedelo je devet članova Mrtvačke glave. i dok masturbira naglas prepričava detalje svojih seksualnih iskustava (ako ih je imao). Tome se raduju i u Rusiji. E. Očigledno je da su do Drugog svetskog rata bili vrlo aktivni u promovisanju koncepta eugenike (nauke o čistoti rase. Stariji vitezovi u Mrtvačkoj glavi zovu se patrijarsi. koji je finansirao boljševike. A. varvari i vandali. religije bez Boga. udruženja verskih zajednica raznoraznih usmerenja osnovanih samo sa jednira ciljem: da se uništi hrišćanstvo. Vitni. sin Džordža Buša Sr.Dosije Omega vam deo ceremonije inicijacije. farmaceutskoj industriji. Kad budu shvatili ko je zapravo na vlasti u Americi iza Buša mlađeg. Roland Hariman. obaveštajnim organizacijama. Posle inicijacije. član dobija novo ime. unuk Preskota Buša. trgovini drogom. što će biti pretekst stvaranja nove religije u novom milenijumu. a niko se nije zapitao čiju lobanju će Buš ići da iskopava. U upravnom odboru "Morgan Garanti Trasta". dok mnogi analitičari i novinari naivci unapred proriču kako Buš mlađi neće biti loš predsednik. Danas se članovi Mrtvačke glave nalaze u svim važnim svetskim organizacijama. Najt Vuli i Persi Rokfeler.

Tu ruka ostaje do 1941 godine. nosi ruku u rodnu Dansku. Ova vest izazvala je veliko uzbuđenje u mnogim krugovima. ostavlja relikviju starešini manastira Ostrog u Cmoj Gori. ruka svetog Jovana Krstitelja. kada je na njega izvršen atentat. Malteški vitezovi su odoleli mnogim opsadama. jednog od najstarijih i najuticajnijih vojnoviteških redova Katoličke crkve. U jeku sankcija protiv Jugoslavije. čiji je svetac zaštitnik Jovan Krstitelj.ruku svetog Jovana Krstitelja koja se čuvala u Zimskom dvorcu u Sankt Petersburgu. pa se Veliki majstor Ferdinand fon Hompeš 17 juna 1798 godine odrekao titule Velikog magistra (majstora) i sa vitezovima. ali zalaganjem kijevskog mitropolita Antonija Hrapovickog ruka stiže u Beograd 1923 godine i poverava se na čuvanju jugoslovenskom kralju Aleksandru I Karađorđeviću. mitropolit crnogorski.Malteški vitezovi Na delovanje obnovljene masonerije u Jugoslaviji nadovezalo se i delovanje Malteških vitezova. Marku Kalanju. Rodosa i Malte (kako danas glasi puno ime reda). Marija. 10 juna 1798 godine Napoleon osvaja Maltu. Aleksandar III ruku prenosi u dvorac "Gatčino" i ona tu ostaje do Oktobarske revolucije 1917 godine. objavio je na crkveni praznik Lucindan 30 oktobra 1993 godine. Za one kojima nije poznata istorija Suverenog vojnog reda hospitalaca svetog Jovana Jerusalimskog. jer od dobijanja ostrva 1530 godine na poklon od Karla V. 331 . čije je delovanje značajno i danas. da se velika relikvija. jer su jedni od ključnih nosilaca katoličkog prozelitizma širom sveta. do napada Nemačke na Jugoslav i j u . relikvijama i pokretnom imovinom uputio za Rusiju gde im je ponuđeno utočište. kako naglašava red) i ostaje to do 1801 godine. ali relikvije ostaju u Rusiji. Templara i Malteških vitezova. Kralj Petar II Karađorđević. Ovoj nisu. što je za red bio veliki udarac. red se povlači. gospodin Amfilohije. pre napuštanja Jugoslavije.od osvajanja Malte od strane Napoleona. Ruski car Pavle I se samoproglašava za Velikog majstora (samo de facto. nalazi u posedu Srpske pravoslavne crkve. naročito onih vojno-religioznih redova. a naročito protiv pravoslavlja. daću kratku hronologiju događaja od vremena koje je interesantno za našu priču . Malteški vitezovi su sa sobom doncli i jednu od svojih najvećih relikvija . posle gubljenja Rodosa. Carica majka. Posle gubljenja podrške u Rusiji.

jer im nije odgovarao ni Zoran Nenezić kao Veliki majstor ni to što je "svetlost" za osnivanje masonske lože došla iz Nemačke. rođenog brata Konstantina XI Dragaša.ikona Svete Bogorodice koju je naslikao apostol Luka i stavroteka u kojoj se nalazi čestica Časnog krsta na kojem je bio razapet Isus Hristos. Jedan prst čuva se u Otomanskom muzeju u Istambulu. Bilo kako bilo. neki naivni su se upecali na tu priču. Pomeni me Savu arhiepiskopa Srpskoga. Jedan krak krenuo je iz Amerike. Naravno. jer je to "umetnost" i zato "pripada narodu". Posle gašenja sledilo bi osnivanje nove lože pod patronatom masona i Malteških vitezova iz Amerike. Toma Paleolog je ovu ruku poklonio papi Piju II. Tu ruku doneo je u Srbiju prvi srpski arhiepiskop Sveti Sava. jer bi ih sigumo uzeo sebi. 1968 godine tadašnji funkcioner Marko Orlandić vraća ruku i česticu krsta Crkvi. Na njoj su zabeležene sledeće reči: "Pretečeva desnica Jovanova. a zatim u Pećkoj patrijaršiji. za dobijanje Nobelove nagrade za književnost dovoljno je da budete makar prosečan pisac. Pravo čudo je da ta informacija. a drugi je ugrađen u (veštačku) ruku svetog Jovana Rrstitelja koja se čuva u Sijeni. po naređenju Blaža Jovanovića. sve do pada srpske države kada ju je Jelena (supruga Lazara. a jednom je obećana podrška u kandidovanju za Nobelovu nagradu za književnost. ali obavezno 332 . koji ju je odneo u svoj rodni grad Sijenu. Prvi cilj je bio gašenje Velike lože Jugoslavije. gde su Malteški vitezovi izuzetno uticajni." Ruka je neko vreme bila u manastim Žiča. a ikonu daje Cetinjskom muzeju. Pored desne ruke svetog Jovana Krstitelja na Malti su čuvane još dve svetinje . što bi njegovom ugledu u organizacijama u kojima je bio član donelo neslućene visine. krenula je kampanja iz malteških krugova prema Jugoslaviji. Ruka je u Cetinjskom manastiru. ne znajući da obećane milijarde dolara nisu stigle ni u jednu zemlju kojoj su obećane.Dosije Omega Ovde moram da napravim malu digresiju. Karakteristično je da desnica Jovanova nema mali i domali prst. nije stigla do Josipa Broza Tita. Za one koji ne znaju. jer je to "njena imovina". poslednjeg vizantijskog cara. a ako se to prihvati poteći će milijarde dolara. ikona i čestica krsta završavaju u sefu UDBE u Titogradu. Kako se ova vest pojavila u medijima. Ove relikvije je u Crnoj Gori otkrila tajna policija i 1951 godine ruka. Tako su se u igri našla dva srpska pisca akademika. verovatno zbog neznanja šefova tajne policije Crne Gore. sina Đurđa Brankovića) odnela u Moreju kod svog oca despota Tome Paleologa.

Tu su primljeni vrlo srdačno. ministar zdravlja Miomir Mugoša i potpredsednik crnogorske vlade Rade Perović. Na engleskom on glasi "on the square" i bukvalo znači "na kvadrat". Priraili su ih tadašnji ministar inostranih poslova Cme Gore. organizujući ogranke. jer nisu ispunili ključni zahtev da budu "braća". ponudili su redu svoj uticaj. a koga interesuje kvalitet pisanja neka se obrati književnim kritičarima a ne Nobelovom komitetu. policije i Demokratske stranke Zorana Đinđića koja je i pre toga imala podršku masona iz lože Alpina. ali su u novije vreme dosta spustili kriterijume za prijem. ističući pritotn da su pod jurisdikcijom Američke pravoslavne crkve. Sem akademika. Sredinom XIX veka broj vitezova'bio je toliko mali da je redu pretilo gasenje. Imali su na umu uspostavljanje međudržavne saradnje kakvu su obnovili sa Rusijom. jer bi posle toga sigurno usledio zahtev za otkupom ruke Jovana Krstitelja i ostalih relikvija. kao i na pravoslavne 333 . Barberini (sve pripadnici Crnog plemstva). što je presudno. novac. matematički izraz za stepenovanje. pa ko razume poruku to bolje za njega. Ne uspevši u Beogradu. Primio ih je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Pavle. Malteški vitezovi su obećali Crnoj Gori pomoć u lekovima i ponudili saradnju na drugim poljima. izborni slogan Demokratske stranke na jednim od prethodnih izbota bio je "Pošteno". ponuda je otišla i nekim ljudima iz vrhova sudstva. otvaranju bolnica. ali tadašnji jugoslovenski predsednik Zoran Lilić nije ih primio. Miodrag Lekić. Orsini. Proširili su ga na protestantske zemlje. 6 decembra 1993 godine. ali medu masonskom braćom znači "pošteno". ugled i obnovili ga. šef pravnog odelenja reda. Uostalom. ali je zato u decembru 1993 godine stigla zvanična delegacija Malteških vitezova koju su činili profesor Enriko de Santis. Naime. Inicijativa iz Njujorka nije se tada ostvarila. Da ne bude zabune. Malteški vitezovi jesu ortodoksna katolička organizacija sa vrlo strogim praviliraa. vitezovi su se uputili u Crnu Goru. i odbio pomoć u novcu. što je trebalo verovatno da omekša stav Srpske pravoslavne crkve.Malteški vitezovi mason trideset i trećeg stepena. Stefan Erkole Vlahović i Antonio Sovinjano. Zato mnogi genijalni pisci nisu dobili ovu nagradu. stvarajući tako i laicke delove reda kako bi omasovili organizaciju. Neke od najpoznatijih italijanskih plemićkih porodica ponudile su svoju pomod prinčevi Kolona. i tražeći da otvore kancelariju u Cmoj Gori gde bi delovali kao humanitarna organizacija. univerziteta i sličnih mamaca koje Malteški vitezovi bacaju u prvom nastupu. od osnivanja pa do XVII veka jedina klasa vitezova bili su: Vitezovi pravde ili Zavetovani vitezovi.

deluje preko tri hiljade vitezova koji široko sarađuju sa bolnicaraa.. kao Suvereni protektor i sedamdeset i treći Veliki magister Reda svetog Jovana Jerusalimskog. a posle toga su na čelo dolazili plemići iz porodice Hoencolern. pa do svoje smrti 1970 godine. Posle posete papi otišli smo na sastanak sa princom Suverenog malteškog reda. Prijatelj kralja Petra II. Susret Džordža Buša i Mihaila Gorbačova na brodu kod ostrva Malta (koje li simbolike)' označio je ukidanje Istočne Nemačke i povlačenje 334 . vojvoda od Sen-Bara. jer Jugoslavija njegovog dede Aleksandra I više ne postoji. priredio princ i Veliki poglavar Suverenog malteškog reda.. Razmenjena su odlikovanja . Na čelu Johanitera bio je nekada kralj Pruske ili član kraljevske porodice. Fra Anđela di Mojana da Kolonja i princa Aleksandra. Švajcarskoj. opisuje svoje druženje sa princom Aleksandrom Karađorđevićem i njihovu zajedničku posetu Vatikanu.. u Holandiji takođe . Švedskoj." Kakve bi tek počasti imao Aleksandar Karađorđević da je ostao na čelu Pravoslavnog priorata Reda svetog Jovana Jerusalimskog. u Malteškoj palati. O tome je sačinjen "Pro tokol" između tadašnjeg Velikog magistra reda. To je bila uzvratna kurtoazna poseta. takoreći upoznavanje. Velikoj Britaniji. a u Engleskoj vojvoda od Glostera. koji se starao o papskom domaćinstvu. zatim nemački car (poslednji Viljem II). princ Aleksandar II Karađorđević.. Tomas Šenon.. 1980 godine: "Imali smo audijenciju kod pape koju je organizovao kardinal Marten. klinikama. a princ Aleksandar Veliku ogrlicu Ordena za zasluge. U protestantskim zemljama malteški vitezovi organizovani su u okviru Velike oblasti Brandenburga Reda svetog Jovana u Nemačkoj.. kraljičin otac. u Redu Johanitera.na čelu je bio princ Henrik. U Švedskoj su takođe pod jurisdikcijom krune. U Nemačkoj. i sam malteški vitez.Dosije Omega zemlje koje su takođe bile u mogućnosti da formiraju svoje ogranke.. Možda bi se lako vratio i na presto Jugoslavije. njegov sin. što je sada teško. baron Foran. Prisustvovali smo divnom zvaničnom ručku koji je. Prestolonaslednik je tada bio primljen u svojstvu šefa države. Posle smrti.Veliki majstor je dobio Orden belog orla. Holandiji. Kod pape . odbio je da preuzme tu funkciju. a pružaju pomoć i drugim zemljama preko svoje organizacije "Johanniter Unfall Hilfe". Kralj Petar II Karadorđević bio je na čelu pravoslavnog ogranka reda Matieških vitezova od 1965 godine. poseta je trajala otprilike dvadeset pet minuta.. medicinskim fakultetima i školama. Finskoj i Mađarskoj.

bez obzira na povod zbog kog dolaze. što su 1992 godine obelodanili tadašnji predsednik ruskog parlamenta Ruslan Hazbulatov i ukrajinski pisac Boris Olejnik. benediktinskog fratra. avgusta 1990 godine. ser Endrju Bertija. nije nepoznato šta malteški vitezovi žele u Jugoslaviji. skraćeno poznata kao čieiini. Upravo su Gorbačov i Jcljcin. Još jedna organizacija koja je pod kontrolom pape je populistička organizacija Zajednistvo i oslobođenje (Comunione e liberazione). posle dvestagodišnje pauze. preko Malteških vitezova i u dogovoru s papom Jovanom Pavlom II i Ronaldom Reganom otvorili vrata raspada SSSR-a i prodiranju katolicizma u Rusiju i Ukrajinu. čije vodstvo je skriveno u Vatikanu. Od svog osnivača. Ronald Regan kao 335 . u bliskim vezama sa Crnim plemstvom i ostalim tajnim društvima. Prodor u pravoslavne zemlje tako je pnnovo otpočeo. List "Pravda" je objavila i fotografiju Jeljcina u odori viteza Malteškog reda i navodi da je primljen 16 novembra 1991 godine s titulom komandora. ovom slučaju Jugoslavije. Jedan od takvih je Aleksander Hejg. Malteški vitezovi se nisu libili da finansiraju kupovinu oružja za Hrvatsku Franje Tuđmana. a sigumo stoje iza verske sekte ekskomuniciranog raspopa Miraša Dedejića čije delovanje je upereno protiv Srpske pravoslavne crkve. sa novim entuzijazmom i novim igračima na sceni. da nabavljaju oružje za šiptarske separatiste na Kosovu posredstvom katoličkog sveštenika Ljuša Đerđija iz Uroševca. sa Malteškim redom.Malteski vitezovi Sovjeta iz čitave Istočne Evrope. bivši državni sekretar i komandant NATO pakta. jednim od glavn i h oslonaca papstva i onim što se u Rusiji naziva "svetskom vladom" i " mondijalističkom diktaturom". Daklem. poJitika je bila njihovo omiljeno polje aktivnosti. Nema sumnje da su Malteški vitezovi ključni učesnici velike igre moći unutar Novog svetskog poretka. da skupljaju novcane priloge u Barskoj biskupiji i da ih šalju u Hrvatsku. Zato su u laički deo reda uključivali poznate svetske političare. Na godišnjem zboru u Riminiju. kojim se Rusija povezuje. naročito iz SAD-a. glavni borci za stvaranje novog Svetog rimskog carstva na čelu sa Habzburzima i glavni nosioci ezoterije Novog svetskog poretka. U tom smislu su poznate novine "Sovjetskaja Rasija" i "Pravda" pisale o tajnom Jeljcinovom predsedničkom ukazu broj 827. uz obilatu pomoć "Radio Vatikana". a koja se takođc bavi propagandom u korist Vatikana a protiv drugih zemalja. čielini su spremno prepustili govornicu za javni nastup upravo spomenutom Ljuša Đerdiju koji je tom prilikom otvoreno zagovarao secesiju Kosova. do današnjeg Vetikog majstora. oca Žerara. Našli su političku podrsku među liberalima u Crnoj Gori.

direktor radija "Slobodna Evropa". Vilijem Kejsi i Malteški vitezovi". "kozmetičkim" kažnjavanjern pukovnika Olivera Norta. U članstvu su i Li Ajaoka. Džon Volt. šef francuske obaveštajne službe SDECE. jedno vreme na čelu američkih Malteških vitezova. Raskob. Među njima su Vilijem F. Amintore Fanfani. Ova veza sa CIA posebno je važna. nekadašnji direktor "Krajzlera". 336 . kao i elita italijanske političke scene . Piter Grejs. američki ambasador u Vatikanu. Vilijem Kejsi (u periodu od 1981 do 1987 godine) i Džon Mekon (šef u vreme Kenedija). potpredsednik "RKO".Dosije Omega počasni član. Bakli. Saveta za medunarodne odnose i malteški vitez. direktor "Fijata" Đovani Anjeli i mnogi drugi. Nije čudno. otkriva da su tridesetih godina ovog veka Malteški vitezovi pokušali državni udar u Americi. zamenik šefa kontraobaveštajnog sektora CIA. industrijalac koji je pomogao da mnogi nacisti nađu sigurno utočište u Americi bio je J. nekadašnji američki ambasador u Rimu. Frenk Šekspir. naftaš i izdavač. ali Raskob nije bio pozvan na njega. Održano je kongresno saslušanje o ovom slučaju. kompanije koju je kontrolisao J. član Heritidž fondacije. Američka spisateljica Beti Mils. Iz obaveštajnih krugova u Malteškim vitezovima bio je i Aleksandar de Marenše. jer su ugledni malteški vitezovi bili na čelu velikih medijskih kompanija. Đulio Andreoti. Vitezovi su bili debelo umešani i u trgovini oružjem i drogom u aferi "Iran-kontra" koja se završila. koji je bio jedan od trinaest osnivača reda Malteških vitezova u Americi. U centru zbivanja bio je malteški vitcz Džon J. Njega je na suđenju branila advokatska firma Beneta Vilijemsa. malteški vitez. Na kraju Drugog svetskog rata. jer još od osnivanja CIA. a član je i bivši francuski predsednik Valeri Žiskar d'Esten. On je čak prijavio Raskoba. a u to vreme je bio direktor "Dženeral Motorsa". dvojica bivših šefova CIA. ako se sećate. predsednik televizijske kompanije "CBS". P. malteškog viteza. Džejms Bakli. O tome se kasnije ništa nije pojavilo ni u štampi ni u knjigama. Spiros Kuras. u svojoj knjizi "Pukovnik Nort. Čak je 1948 godine Malteški red odlikovao izbeglog nacističkog generala Rajnharda Gelena koji je organizovao evropske aktivnosti CIA po uzoru na Abver i preveo veliki broj nacista koji su bili operativci CIA u periodu hladnog rata. Morgan. član Mrtvačke glave.Frančesko Kosiga. Malteški vitez bio je i Džordž Roka. U članstvu su i mnogi poznati industrijalci. Malteški red sa njim održava tesnu obaveštajnu saradnju. a udar je propao kada je general marinaca Smedli Batler odbio da uzme učešće u ovom planu.

dr Džon Kolmen o redu piše sledeće: ". Perkinsi.." Iza uzimanja novog imena reda u Britaniji i njegovog distanciranja od Vatikana. Epltoni. Kao primer. on sa sobom nosi pastirslu štap sa iskrivljenim ili slomljenim krstom. i koji je bio ključni čovek u Kanadi kao zastupnik interesa engleske krune. Ovo su izmislili satanisti u V veku i koriste ga crni magovi. iako svi nisu biii članovi reda. proizveden je u Viteza podvezice. koji je prostituisana oligarhijska tvorevina britanske kraljevske porodice. Kaningemi. koji se pretvara da je anglikanski hrisćanin. koju u potpunosti prezire.Malteški vitezovi Snaga reda potiče iz veza sa najmoćnijim porodicama u Americi. Iako je papa Vojtila nominalni šef Malteških vitezova. Bojlstonovi. Zato nije čudno što se trenutno ser Endrju Berti nalazi na čelu Malteških vitezova. koji je na kraju Drugog svetskog rata bio zaraenik šefa M16. U njega su tada ušli predstavnici svih plemićkih porodica koje su se obogatile trgovinom opijumom i koje su činile kičmu britanskog imperijalizma. Raselovi. U kanadskom Institutu za međunarodne odnose sedeo je ser Kenet Strong.. uključujući masoneriju.. U godini kad je ubijen papa Jovan 337 . pripadnika Crnog plemstva Gvelfa. koje je formalno a ne suštinsko. Red je jak i u Engleskoj i Kanadi. Forbsovi. stoji kraljica Viktorija koja je 1885 godine redu dala ime Protestantski najuzvišeniji red Jerusalima. u rangu kardinala i ličnog savetnika pape. kao što su Delanovi. Ako je Strong bio drugi. koji je nazaobilazna instanca pre dolaska pred Jovana Pavla II. U knjizi "Red svetog Jovana Jerusalimskog". objavljenoj 1986 godine. Inače.. bio je jednom upozoren da sluša šta mu se kaže. u kapeli Svetog Đorđa u zamku Vinzor. Tako je ostalo do danas. kraljice Elizabete II. koja se izruguje svemu onome za šta se Suvereni red svetog Jovana Jerusalimskog zataže. Šoovi. koja je na čelu Anglikanske crkve. ali koji je član Reda Ozirisa i drugih demonskih sekti. koji sugeriše iskrivljenu figuru Isusa. Ranvelsi. ko je bio prvi? Odgovor je ser Brajan Edvard Mauntin. Bejkoni.Stoga to nije tajno društvo. ugledni član Reda svetog Jovana Jerusalimskog. Kondmansi i drugi. Vitezovi Reda podvezice su centar ili unutrašnji krug vođa Komiteta 300. ateista lord Piter Karington. od strane Njenog veličanstva. osim tamo gde je njegova svrha bila pervertovana na unutrašnji krug kao što je Red podvezice. Kabotovi. Zabranjen je u Srednjem veku. Parkmani. Bio je u upravnom odboru "Banke Nove Škotske" kroz koju se pere novac od trgovine heroinom u Kanadi. Kulidži. "elita elite" Suverenog reda svetog Jovana Jerusalimskog. .

Pod papom Pavlom VI dolazi do malog zatišja. Kardinal Frensis Perlman iz SAD-a. kada je na tron stupio papa Vojtila. nastao u vreme krstaških ratova. Za to je trebalo naći prijatelje i uticajne saradnike na hrišćanskoj strani. kako je papa Jovan rekao: "zbližavanje. onda će biti lakše za masone da ostvare svoj kosmopolitski cilj. Red dodeljuje Orden Svetog Groba. I pored oporaene. Sličan Malteškom redu je Suvereni konjički red Svetog Groba. Katolička crkva nikada nije odustala od ideje da pravoslavnu crkvu stavi pod svoju jurisdikciju. Intencija masonerije bila je asimilacija hrišćanstva. Kada bude postojala samo jedna hrišćanska crkva u svetu. Postavlja se pitanje na kojoj osnovi i na kom zajedničkom sadržatelju se zasnivala ova saradnja. Marsodon je 1947 godine počeo pregovore sa kardinalom Ronkalijem. ispovednik malteških vitezova. koji je dobio i srpski patrijarh Pavle prilikom posete Jerusalimu 1994 godine. Vojtila jeste bio izbor "crnih fratara" iz tajnih krugova Novog svetskog poretka. koji su u ilegali preživeli progone. a još postoje i deluju i danas. Takođe je bio vitez Suverenog Malteškog reda. Vatikan je izdao seriju poštanskih maraka na kojima su predstavljene piramida i Svevideće oko. To je treci po starosti uvedeni orden hrišćanske crkve. papskim nuncijem u Parizu i budućim papom Jovanom XXIII. pripadnik duge Ilinije Malteza. Situacija se promenila u ovotn veku. zaslugom masona trideset i trećeg stepena. i na kraju potpuno ujedinjenje". a masoni su u tom ciljanom ishodištu Katoličke crkve videli olakšani put za sebe. Ono što je evidentno na svetskoj sceni u poslednjih tridesetak godina je pomirenje Katoličke crkve i masonerije. ustanovljen posle sabora u Nikeji 1099 godine i nalazi se na popisu odlikovanja koja dodeljuje takozvana zapadna hrišćanska crkva ljudima zaslužnim za odbranu vere. Od tada.na ekumenizmu. mnoge osudio na lomaču i zabranio red. do XX veka. koji je u Vrhovnom savetu Francuske imao titulu Blagotvornog viteza Svetog grada. zatim susret.Dosije Omega Pavle I. čak možda formalno ostavljajući papu na čelu takve "svetske religije". Katolička crkva je nekoliko puta bacala anateme na članove masonskih loža znajući da su masoni nastali iz Templara. Odgovor je . Prošla su davno vremena kada je papa Klement V izopštio Templare iz Katoličke crkve. na traženje Bžežinskog i Kisindžera protežirao je izbor Vojtile za papu. Papa Jovan Pavle I bio je suviše 338 . Ekumenski pokret sveden je na mirnu koegzistenciju. pogotovo što su Vojtila i Zbignjev Bžežinski u srodstvu. barona Iv Marsodona.

nije potrebno naglašavati. koji se držeći se za ruke sa drugim uglednicima. sa novom religijom koja će ujediniti svet. novi Mesija. Te iste godine. a 1986 godine u riraskoj sinagogi poljubio se sa velikim rabinom Eli Toafom. kada se u magazinu "Ođi" pojavila fotografija na kojoj je papa. pa tako pored velikih svetskih religija u sebe inkorporira i sve dalekoistočne i okultno-ezoterjjske gmpacije koje sve zajedno samo što nisu stvorile novu religiju za novo doba Vodolije. organizovao je molitveni sabor raznih hrišćanskih i drugih denominacija. koje je po njima već počelo. koji je tvrdio da u Vatikanu postoji masonska loža. nastupa nova era. izostavljen je kanon broj 2335. Pod čijom kontrolom.Matteški vitezovi kratko na čelu Katoličke crkve da bi ucinio bilo šta. pošto je era Ribe (hrišćanstva) završena. bivši mason. Bađa. 339 . koji u skladu sa demokratskim pluralizmom propagira da su sve vere jednake. što je čisti masonski ritual. a iste godine započeo je teološki dijalog izmedu pravoslavne i katoličke crkve na konferenciji u Balamandu (Liban). Započeo je široku akciju koja je rezultirala susretom i "poljupcem mira" sa marokanskim kraljem Hasanom II 1985 godine u Kazablanki. u italijanskom gradu Asiziju. U novo redigovanom II kanonskom kodeksu Rimokatoličke crkve iz 1987 godine. 27 oktobra. Ekumenski susret u Asiziju ponovio se 1993 godine. ali je zato Vojtila. Poletija. ekumenizam prihvatio oberučke. koji je pod pretnjom isključenja iz crkve. i lično optužio kardinale Vijoa. koji su svetogorski monasi ostro osudili u svom pismu upućenom Vaseljenskom patrijarhu. Ekumenizam kao interkonfesionalni paravan masonerije i Novog svetskog poretka se nije ograničio da deluje samo na planu odnosa između crkava. Svoj odnos prema masonima papa je potvrdio oktobra meseca 1983 godine. novi Spasitelj. Taj odnos prema masoner i j i dobio je i formalnu potvrdu. Podsetiću da još nije zaboravljena afera iz 1979 godine kada je ubijen novinar Nino Pekoreli. formirao "bratski lanac". nadbiskupa Marcinkusa i monsinjora de Bonisa da su članovi te masonske lože. zabranjivao rimokatolicima da budu članovi masonskih loža. papa Jovan Pavle II. Veoma široko deluje i kroz kvazireligijski pokret "Nju ejdž" (New Age). Po njima. postavši njegov vel i k i zagovornik sa ambicijom da postane duhovni i svetovni "kralj sveta". Kazarolija.

su porodice koje čine takozvano Crno plemstvo. takođe poznatih kao Neri ili Crni Gvelfi. 1066 godine. Gvelfi su podržavali papu. Osnovali su značajne finansijske centre u Lombardiji. pri samom vrhu piramide svetske vlasti. nemačkom princu koji se borio za kontrolu nad Svetim rimskim carstvom. u dvanaestom i trinaestom veku. I Džon Kabot (pravo ime Đovani Kaboto) i Kristifor Kolumbo su živeli u Đenovi pre nego što su krenuli na svoja putovanja "otkrivajući" delove američkog kontinenta u razmaku od četiri godine. Ova elita "plave krvi" bila je stacionirana u Đenovi i Veneciji i dala je velike pomorce i osvajače. Jedna od važnih porodica Crnog plemstva je i porodica Đovanija Anjelija. Đenove.Crno plemstvo i engleska kraljevska kuća Vodeće jezgro svetske elite. člana Bilderberg grupe i malteškog viteza. Na kraju dugotrajnog sukoba pobedili su Gvelfi (Crno plemstvo). 340 . Venecije i Milana. Porodica Anjeli je bila bliska i sa Musolinijem. Kroz Viljema. Gvelfi su dobili ime po Velfu. kontrolišući bankarstvo i trgovinu. Oni su bili sila iza Normana koja je pokorili Englesku posle bitke kod Hestingsa. sa Viljemom Osvajačem na čelu. a svoje korene vode od Gvelfa. a Gibelini su dobili ime po imenu zamka koji je pripadao njegovim protivnicima. a najpoznatije porodice Crnog plemstva su iz vremena rata između Gvelfa i Gibelina u Italiji. Uticaj su proširili na sever Evrope. Amsterdama i Londona. Crno plemstvo je stvorilo "Englesku banku" i ozloglašenu "Istočnoindijsku kompaniju" koja je osvojila Aziju i Bliski Istok za britansku krunu. Kasnije. Škotske i Irske. vlasnika i direktora "Fijata". sa bazom u Đenovi. koji je Đovanijevog dedu naimenovao za doživotnog senatora. a njihovim delovanjem počinje razvoj Firence. porodici Hoenštaufen. i ova genetska linija i tajno društvo su osigurali da Viljem Oranski postane kralj Engleske. Posle pobede postali su izuzetno moćni. a danas Crno plemstvo. a Gibelini vladavinu porodice Hoenštaufen. Mnoge od ovih porodica svoje poreklo mogu da dokumentuju više od hiljadu godina u nazad. Oni su bili paravan plana da se Viljem Oranski dovede na engleski presto. Crno plemstvo je podržalo Roberta Brusa da dođe na presto Škotske. do Hamburga.

do cara Justinijana. Osiguravajuće kompanije su ključ biznisa Komiteta 300. Saveta za međunarodne odnose i Rimskog kluba. član Rimskog kluba i Komiteta 300. Zbignjev Bžežinski. iz "Hambros Merčant banke". pripadnik francuskog Crnog plemstva. finansijeri španskih Habsburga. upotrebljava se u potcenjivačkom smislu "potrčko"). takođe iz stare. čije poreklo datira od stare. trgovinu i ključni finansijski centar u Evropi . istoimene porodice Crnog plemstva. potomci čuvenog admirala. istoimene porodice Crnog plemstva Venecije i Umberto Ortolani. nazvao ih je. koji se provlači kroz ovu knjigu na više mesta i načina. koji je dobio zadatak da uništi industriju čelika u svojoj zemlji. koja svoje poreklo vuče od drevnog rimskog senatora istog imena. a američki predsednik Ajzenhauer. koji se nikada nije izdigao iznad stcpena "hofjuden" (dvorski Jevrejin.Crno plemstvo i engleska kraljevska kuća Danas Crno plemstvo kontroliše bankarstvo. Šefovi mnogih vlada zovu ovo svemoćno telo "Magovi". Clanovi upravnih odbora ovih giganta osiguranja su: porodica Đustinijani. moćnim poslovnim ljudima u svetu (koje je engleska kraljica zvala prostacima). Njihovi su giganti osiguranja "Asikuracioni Đenerali di Venis" i "Riunione Adriatika di Sikurta". gde se pere novac od svih velikih prljavih poslova u svetu. osiguranje. Druge važne porodice venecijanskog Crnog plemstva su: porodica Dorija. pripadnik starog poljskog Crnog plemstva. "vojno. oružja i drugih ilegalnih aktivnosti. Franko Orsini Bonakazi iz drevne porodice Crnog plemstva Orsinijevih.Švajcarsku. u trenutku smrti kraljice Viktorije. 341 . čiji depoziti u zlatnim švajcarskim francima leže u "Banci za medunarodno poravnjanje" u Bazelu. koja svoje poreklo vodi od slavnog vojvode od Albe. Pjerpaolo Lucati. kako bi ostvarili svetsku kontrolu. drugi najbogatiji čovek Nemačke. kraljica Danske i druge kraljevske porodice Evrope.industrijski kompleks". da članove svojih porodica "uvedu u biznis" sa nearistokratama. Ove porodice su odlučile. odlično sakrivenih iza licemerne fasade Švajcarske uspektabilnosti i neutralnosti. pogrešno ih procenjujući i potcenjujući. član Komiteta 300. je najviše tajno društvo koje čini vladajuća klasa u kojoj su kraljica Engleske. čije poreklo seže u šesti vek. Staljin ih je zvao "sile mraka". Etijen d'Avinjon. Pripadnici Crnog plemstva danas su po pravilu u članstvu Komiteta 300. baron Avgust fon Fink. ser Džoslin Hambro. matrijarha venecijanskih Crnih Gvelfa. Komitet 300. kraljica Holandije. od droge. porodica Alba. Eli de Rotšild iz francuske grane Rotšilda. Crno plemstvo Rima i Venefije. rođak belgijskih Rotšilda. baron Pjer Lamber.

objavljenom posle njegove smrti. obnarodovani skandali o ljubavnim aferama ledi Dijane. naučnik.s jedne strane veliki naučnik. javno objavljivanje njegovih ličnih. koja je i paravan za delovanje kontraobaveštajne službe MI6. Pitanje je sarao zbog čega. ljubavnih izjava gospodi Parker preko telefona. krajnje amoralan i egoističan čovek. Pošto se mesto i uloga engleske kraljevske porodice ne može zaobići u ovoj knjizi. Od njih je najvažnija "Igl Star".Dosije Omega Britanske kompanije osiguranja. sada pokojne. često misleći da time ispunjavaju dužnost prema otadžbini. su "Igl Star". lorda-čuvara pečata i jednog od glavnih savetnika kraljice Elizabete. "Prudenšal ašurans kompani" i "Prudenšal inšurans kompani". sada je pravi trenutak da o njima kažem nesto više. Od njegovih brojnih dela svakako treba istaći nedovršeno delo "Nova Atlantida" ("New Atlantis"). ali njen značaj ne proizilazi iz veličine već iz činjenice da su vlasnici engleska kraljevska porodica. kralja Džemsa. Bejkon je vizionarski pisao 342 . Pripadnik sloja onih koji su pripremali tlo za nastanak novog poretka svakako je bio i Frensis Bejkon. Ta tajna društva ne vladaju uvek neposredno. Bejkon iznosi svoje teze o spoljnoj politici Engleske. uključujući "Olstejt inšurans". jedan od osnivača eksperimentalnog metoda. Bio je vrlo obrazovan. Bio je tipičan predstavnik svog doba . Iz dobro obaveštenih krugova već je procurela informacija da je Anjelijev sin drogiran i onda ubijen. Za vreme njenog naslednika. nego tajna društva". baron od Verulama (živeo od 1561 do 1626 godine). nego obično "vaspitavaju" vodeće krugove društva tako da oni vode svoj narod u određenom pravcu. pomoću direktnih naređenja. kada nije imala svojih kolonija i nije bilo izgleda da postane svetska imperija jer je bila u spoljnoj blokadi. koje kontrolise kraljevska porodica. što je njegovom ocu poslednja opomena. kao i nedavno navodno samoubistvo Anjelijevog sina. U vreme kada je Engleska bila mala država. što potvrđuju žestoki lični napadi na princa Čarlsa. kao i delo "Sermones fidelis"("Govori vernog"). Frensis Bejkon postaje član tajnog saveta. Jedan od najčuvenijih Jevreja. Bio je sin Nikole Bejkona. lord-čuvar Velikog Pečata i lord-kancelar. u kome je postavio koncept idealne države koja u potpunosti odgovara idealnom modelu Novog svetskog poretka. Borba za vlast u samom vrhu ovih tajnih društava se neprekidno vodi. proučavao je filozofiju i bio poznavalac jevrejske Kabale. a s druge. koje kontrolišu najveće araeričke kompanije za osiguranje. engleski lord Dizraeli Bikonsfild (živeo od 1804 do 1881 godine) rekao je jednom da "svetom ne upravljaju ličnosti koje stoje na čelu država i vlada. U ovom delu.

po mogudnosti bez rata. Bejkon je izabrao jevrejsko ime koje u prevodu znači Sin mira. religiju i rodoljublje. na jednom mestu bez dvoumljenja piše 343 . jer su korisniji od poštenih ljudi! Moglo bi se reći da je Britanija. sva bogatstva će pripasti tom narodu. Bejkon savetuje da se koriste sposobni ljudi. agenti društva će u tim zemljama stvoriti odelenja Hrama Solomona i krijući se iza humanitamih ideja rušiti porodicu. spremne na intrige. on je imao viziju jednom mnogo savršenijeg društva. U svom delu. treba podupirati. a pomoću oruija da čuva svoju tertioriju koja hrani njegove snage. sledila Bejkonova uputstva. pa nije čudo što se u njegovom delu ostrvo (po Bejkonovom mišljenju ostrvo ima velika preimućstva kao najpodesnija teritorija za državu koja bi imala prevlast nad ostalim svetom) zove Benzalem. Te ljude." Bejkon piše da će takav narod tokom vremena carovati nad drugim državama i narodima. samo delimično otkrivaju Bejkonovu ideologiju. Na čelu Benzaiema je kralj sa parlamentom. religije i rodoljublja. ali ni kralj ni parlam e n t nisu prava vlast na ostrvu. Društvo se preko svojih agenata ubacuje u druge države da bi ih slabilo i rušilo iznutra. Iako je svoja dela pisao uglavnom na latinskom jeziku. Ovo društvo radi na osvajanju svetske vlasti pomoću sopstvene države koja mu služi kao sredstvo. jer kod nekih naroda još su jaki osećaji časti. jer uspevaju samo oni koji su bestidni i lično zainteresovani za uspeh svog poduhvata. Vlast se nalazi u rukama tajnog društva koje takođe ima jevrejski naziv.Crno plemstvo i engleska kraljevska kuća da Engleska mora da zadobije prevlast na morima i na taj način i u cjelom svetu. Ali jevrejski naziv ostrva i društva koje njime upravlja. Društvo Solomonovog hrama. Da bi te "predrasude" bile uništene. "Narod koji caruje nad morima uvek može da se upusti u rat ili da ga izbegne prema svojoj želji. države totalne kontrole i neporecive snage koja će vladati svetom. čak i u slučaju da njihov moral nije visok. Rat je ponekad neugodno sredstvo i često puta izaziva reakciju koja osnažuje napadnutu državu. posebno bogatstvo Indije. Engleska stalno mora imati na raspolaganju izgovore na osnovu kojih bi u svako doba mogla započeti rat sa drugim državama. Njegovo nedovršeno delo "Nova Atlantid a" govori o utopiji Novog svetskog poretka. N o Bejkon nije bio samo političar makijavelista. sudeći po rezultatima. Ranije ili kasnije. Bejkon je bio rozenkrojcer i odličan poznavalac jevrejske Kabale.

posle smrti kraljice Ane. a da je Bejkonov Hram Solomona istovetan sa Komitetom 300 koji čuva Englesku." Danas bi se moglo reći da je Engleska u velikoj meri ispunila plan Bejkona i postala Benzalem.Dosije Omega da se Benzalem stvara u cilju pripremanja svetskog carstva. U braku sa Albertom imala je devetoro dece . Ovde se moramo malo pozabaviti istorijom engleskih dinastija. Njihov sin Viljem II bio je poslednji 344 . Za njegove vladavine (1717 godine). a taj narod su Jevreji. Viktorija je nizom političkih brakova Engleskoj obezbedila uticajne veze po Evropi. napisao je čuvenu "Andersonovu knjigu konstitucije". Te godine suj se četiri londonske lože ujedinile u Ujedinjenu veliku ložu Engleske. osnovnu knjigu moderne masonerije. koja dolazi na vlast posle smrti ujaka. Počeću od onog dela kada na engleski presto stupaju nemački prinčevi. imala je osamnaest godina. kako bi smo došli do centralne teme ovog poglavlja. Džordž I je bio protestant i nije znao ni reč engleskog. izborni princ Hanovera i rodak kraljice Ane. Ali zato. sveštenik škotske crkve. već Isusu priznaju velike vrline. ti Jevreji veruju da je "Mojsije preko tajne Kabale propisao za Benzalem zakone koje oni sada čuvaju i da će u vreme kada dođe Mesija i sedne na svoj presto u Jerusalimu. a ruši ostale države. Na Benzalemu nisu nepomirljivi neprijatelji hrišćanstva. kada je to u njegovom interesu. Za vreme njene vladavine Engleska je postala najveća kolonijalna sila na svetu i u to vreme se govorilo da "Sunce nikada ne zalazi nad britanskim carstvom". i preneli na Benzalem. Viljema IV. dok će se drugi kraljevi držati na odstojanju. Ovi Jevreji na Benzalemu se razlikuju od svojih sunarodnika u drugim državama. Kada je došla na vlast. Vladao je do 1727 godine. 18 septembra 1714 godine. na engleski presto dolazi Džordž I (Georg Ludvig). u vladavinu kraljice Viktorije. nemačkog princa Alberta od Zaksen Koburg Gota. pa su je zvali "evropskom bakom". Godine 1840 udala se za svog rođaka. To je bila najduža i za Engleze najslavnija vladavina jednog monarha. Tu s divljenjem govori o narodu koji živi na ovom fantastičnom ostrvu. O njima piše kao o narodu koji su sačuvali u punoj čistoći. kralj Benzalema sesti do njegovih nogu. predanja iz nestale Atlantide. Preskočićemo u devetnaesti vek. piše Bejkon. pune šezdeset i tri godine. dr Džejms Anderson. Svoju ćerku Viktoriju udala je za nemačkog vladara Fridriha III. 1837 godine.pet kćeri i četiri sina. Vladala je do 1901 godine.

princeze Ane i princa Andreja. koji je vladao Britanijom u periodu od 1937 do 1952 godine. Poseta je morala biti potpuna tajna. oženila je Aleksandrom Danskom. u lepotu i mirnoću čistog zvezdanog neba pod kojim se mirno spava i sanja. Andrej Grčki je u braku sa Alisom od Batenberga dobio sina Filipa. a mesto zbivanja je aerodrom u Najrobiju (Kenija). kao i žena Ludviga od Batenberga. Naime. Peta ćerka. udala je za Kristijana od Šlezvig-Holštajna. Beatrisa. a naročito je bilo važno izbeći novinare i njihov ponekad nepodnošljiv interes za članove kraljevske porodice. udala se za Henrija od Batenberga. Cilj je bio provincijski centar Nakuru. vojvodu od Edinburga i muža Elizabete II. Princ Čarls veruje u snove. današnje kraljice Velike Britanije. Iz njihovog braka rođena je buduća žena ruskog cara Nikolaja II Ro manova. vojvotkinja od Argila. Prvi interesantan datum je 6 mart 1977 godine. Svog sina. udala je za Ludviga IV Hesenskog. nikada se nije udavala. po imenu kraljevske rezidenci j e u blizini Londona. kasnijeg kralja Edvarda VTI. Njegov sin. njen otac Džordž VI. dali su obiman materijal za proučavanje ekscentričnosti ove porodice i otkrile su se mnoge njihove tajne. promenio je ime porodice u Vindzor. rođenom sestrom Viljema Danskog. Odatle su ovaj mladić i njegova mala pratnja džipovima krenuli u divlju i lepu savanu. a 1960 godine je proglasila da će njeni naslednici nositi ime Mauntbaten-Vindzor. Četvrta ćerka. jer o njihovim interesovanjima i "hobijima" na ovom planu ima mnogo verodostojnih podataka. Treću ćerku. Viljem Danski postao je Džordž I Grčki. što je postalo bitno pogotovo posle Drugog svetskog ra t a . Lujza. Princ Čarls i njegovo interesovanje za paranormalne fenomene će biti okosnica ovog malog istraživanja.Crno plemstvo i engleska kraljevska kuća nemački car. Iz ovoga se vidi da su Filip i Elizabeta rod! Elizabeta II je došla na presto 1952. Posle kraćeg zadržavanja avion je ponovo uzleteo i krenuo na severozapad. Drugu ćerku. u njihovu proročku dimenziju i uvek pored kreveta drži olovku i papir kako bi mogao da zapiše ono što 345 . Alisu. što ne znači da se neću pozabaviti i ostalim članovima kraljevske porodice. oca Alise od Batenberga. Helen. Vladavina Elizabete II i nesređen privatan život njene dece koji karakterišu razvodi (što je neprimereno i skandalozno za jednu vladarsku kuću) princa Čarlsa. kako bi se sakrilo u imenu nemačko poreklo vladarske kuće. rođacima i precima. ali koje su ovog puta izostale na izričit zahtev gosta. gde je tog dana sleteo avion kojim je pilotirao čovek koji je sigurno zasluživao sve počasti namenjene članu kraljevske porodice.

.. što je postalo 346 . ser Lorens van der Post. Vođa ovog "safarija" je vrio interesantna ličnost." "Mnogo se može naučiti iz drevnih sistema proricanja kao sto su Ji đing. u to vreme vitalni čovek od sedamdeset i jedne godine. takođe je ugledna ličnost . ratni heroj. a kada se pojavi neki od njih... Veruje da ima spiritističke sposobnosti i da su koincidencije putokazi. dobila konačnu potvrdu. a satiričari u štampi su dobili obilje ideja na temu kako se sprdati sa prestolonaslednikom. Ovu organizaciju su podržavali i vojvoda od Velingtona. Ovde je njegova hipoteza. Mesto gde je doveo princa Čarlsa nije slučajno izabrano. čije je učenje o kolektivnom nesvesnom usvojio u potpunosti i znatan uticaj ove teorije preneo i na Čarlsa. Zato je put u Keniju morao biti potpuna tajna. a najbolje mesto za to je bila Afrika. Čarls je imao duboko religiozno iskustvo u Keniji. Edmund de Rotšild. Bio je predmet podsmeha. Van der Post.. Izlet u Afriku je organizovao jer je ne samo bio rođen u Južnoj Africi. astrologija i visak. Put u Afriku je imao duboko spiritualno značenje za van der Posta i to je bilo mesto na kome će Čarls doživeti spiritualnu transformaciju. Dolazak u Keniju. iako kod nas nije poznat." Ovo su neke od izjava koje je u jednom periodu svog života javno iznosio. da postoji spiritualna dimenzija ljudske egzistencije. organizacije koja je trebala da razvija kod mladih ljudi intuitivnu stranu njihove ličnosti. Po pisanju van der Posta. Ovaj mentor će odigrati značajnu ulogu u razvijanju odredenih interesovanja princa Čarlsa. već je bio osnivač "Vildernes Faundejšn". magijske rituale i snove. koje je on kasnije pokušao da demantuje..pisac. što je u javnosti često nailazilo na nerazumevanje.. imao je siraboličko značenje. savetnik lorda Mauntbatena i prijatelj nekih od najuticajnijih i najvažnijih ljudi ovog veka.Dosije Omega sanja. U ovom delu Kenije Jung je proveo nekoliko meseci proučavajući pleme Elgoni i njihove mitove. Princ veruje i u druge stvari. istraživač.Sve religije su u krajnjoj konsekvenci jedna religija. psiholog amater. ".Moderna medicina mora u sebe inkorporirati psihičko. spiritualno i paranormalno. na isto mesto gde je Jung boravio pedeset i dve godine pre toga (1925-te). on ga analizira da bi video kuda ga usmerava. Van der Post je bio veliki obožavalac i prijatelj Karla Gustava Junga. mistik. princ Čarls i mnogi drugi ugledni i uticajni ljudi. Ovo je duhovna atmosfera u kojoj se našao princ Čarls..

koincidencija i intuicije. a u njegovom društvu bila je i princeza Dijana. Čarls se počeo živo zanimati za Jungove ideje o religiji i kolektivnom nesvesnom i njegove interpretacije snova. jer je posle toga pokušavao da odgonetne šta mu to kolektivno nesvesno pokušava da saopšti. koji ju je pročitao 1981 godine. jungovsku psihoanalitičarku koja se specijalizovala za tumačenje snova. osim za one koji se zanimaju za vezu izmedu religije. Knjiga dr Vinifred Rašfort "Nešto se dogada" ostavila je dubok utisak na van der Posta. Princ je pokazao interes za ovu ezoterijsku temu i čim je pročitao knjigu.". počeo da govori o alternativnoj medicini na sastanku Britanskog lekarskog društva.Crno plemstvo i engleska kraljevska kuca tačka preokreta u njegovom životu. Od tog trenutka. Putokaz mu je bila Paracelzijusova knjiga na koju mu je pao pogled.. javio se piscu i posetio je. Jungov koncept. Detalji nisu poznati. Van der Post je knjigu preporučio princu Čarlsu. Ovoj poseti prethodila je intenzivna prepiska između princa Čarlsa i doktorke Rašfort. neatraktivno. Držao je pored kreveta papir i olovku kako bi mogao da zapiše snove kojih se sećao. On je tražio da mu lično protumači pojedine delove knjige i razgovor je potrajao četrdeset i pet minuta . a pod njenim uticajem Čarls je počeo da vodi "dnevnik snova". a princ je primetio da poruke dolaze "iz mnogo dubljeg izvora nego što je svesna misao". Možda se nadao da će oživeti takozvani "veliki san" čime je Jung označio san ko ji je proročki. ćerka doktorke Rašfort. esencijalno. jer je četiri meseca kasnije dr Rašfort preminula. što je još jedan jungovski postulat da i 347 . Princ Čarls je odmah napisao pismo i posetio Vinifred Rašfort. pritom izjavivši da govori "iz ono malo intuitivnog osećaja koji ima. kao da su se znali godinama. što je. psihologije i Junga. Dr Bejts je o razgovoru svoje majke i princa rekla da je bio prisan. 15 jula 1983 godine. To je teško delo. zasnovane na Jungovoj teoriji o kolektivnom nesvesnom. otvorio je kontraverznu kliniku za alternativnu medicinu na opšti bes lekara. a to je bio njihov prvi i poslednji susret. princ Čarls je. Bilo je to 1983 godine. Doktorka Rašfort je tada imala devedeset i sedam godina i mada slabog zdravlja redovno je održavala seanse terapije snova. RazHovoru je prisustvovala i vodila beleške dr Dijana Bejts. vođen koincidencijom. Drugo. Početkom decembra 1982 godine. Primeri koji slede govore da je preobražaj princa Čarlsa bio veliki i da je verovao u radikalni religijski koncept kolektivnog nesvesnog.. Princ je tada imao dvadeset i devet godina i ova etapa u njegovom duhovnom razvoju ga je neraskidivo povezala sa van der Postom i duhovnim nasleđem Junga.

Ali princ je samo izneo Jungov stav da su sve religije podjednake vrednosti. prilikom Čarlsove posete Rimu. druge oblasti paranormalnog. i to je važna stvar. hrišćanstvo... Protestanti su se žestoko usprotivili. mislim. i u islamu. izjavio je kako pokušava da postane svesniji "shvatajući da koincidencija može biti putokaz. Sredinom 1985 godine. i mnogim drugim. prepiska i susret sa doktorkom Rašfort. a da Čarls čita i da je očaran knjigom Teda Frikera. animizam ili bilo koja druga. Činjenica da van der Post veruje da su sve religije. kao što je krštenje budućeg vladara Engleske. ozario se kada je video grupu ljudi koji su svi nosili bedž sa natpisom: "Lečenje je dar Duha". Čarls je izabrao van der Posta da bude kum na krštenju princa Vilijema. ali se. vrlo poznatog u Londonu. Obavljajući ovu protokolarnu obavezu. Ko zna šta bi se desilo da je odlučio da prisustvuje molitvi u džamiji ili hindu hramu. konačno." Vrlo opasne reči od budućeg vode Engleske crkve. komponente iste sile.Dosije Omega intuicija potiče iz kolektivnog nesvesnog. islam. Ili možda ja grešim. a posebno ono što je napisano u Bibliji i indijskoj religiji. iz koga se videlo da je princ Čarls poznavalac spiritizraa. Tome u prilog govore i njegovi kontakti. Čarls je u jednom intervjuu rekao sledeće: "Mislim da mnogo toga sto je Jung rekao ima smisla u mnogim oblastima. Potom. pa je poseta katoličkoj crkvi otkazana. da idemo istom stazom. sećajući se i zapisujući snove". staze spajaju negde u beskraju. zbio se prilikom njegove posete jednom sirotištu u jugozapadnom Londonu. kada je izjavio da bi rado prisustvovao misi. koji svi mi pokušavamo da istražitno. Jasno je da je princ Čarls znao koja je van der Postova religiozna pozicija. Jasno je da je princ Čarls pokazao više nego akademski interes za učenje Junga o kolektivnom nesvesnom. Obrazac se razvija. mi se približavamo različitim stazama. To može imati opasne reperkusije onog trenutka kad postane vladar i prepusti kolektivnom nesvesnom da kroz intuiciju. Slična kontraverza je nastupila 1985 godine. princ Čarls je sledbenik ovog učenja. da odgovorimo na ista pitanja. a od nedavno. Iz razgovora sa njima se potvrdilo da je reč o spiritistima. 16 juna 1984 godine. Ovaj čovek je 348 . snove i koincidencije kristališe njegove odluke. čudan događaj. Bez sumnje. Nov. ali i pored toga ga je izabrao da učestvuje u važnoj ceremoniji anglikanske crkve. neosporno. duhovnog iscelitelja. možda će upravo tako postupati vladari "novog doba".

navru mi sećanja na kuću u Jerusalimu. Frikerova knjiga "Bog je moj svedok" ima odeljak koji je vredan citiranja. koji je koračao jedno pedeset metara iza grupe. Dok sam ovo gledao. nije bilo dileme. između ostalih i nekadašnjeg kralja Saudijske Arabije. ne samo doktori koji su me savetovali već i mnogi drugi koji su mi pomagali da resim. Upitao sam: Kako je bilo moje ime? . a da je kasnije bio obučavan na Nebu za svoju misiju lečenja ljudi. To znaci Sin Nazareta. . i poslat nazad na Zemlju (preko Totenhema) da započne svoju misiju lečenja. kada sam bio dečak. lik Isusa kako hoda praćen velikom grupom ljudi. na nogama je imao sandale." Friker je lečio mnoge poznate ličnosti u svetu. Glas mi je rekao. a taj dečak si ti! Toliko si voleo Isusa da si trazio od majke da te budi rano svakog jutra da bi mogao da ga pratiš celog dana. Nikada nisam bio tamo i ne znam gde je ta kuća. stigao je odgovor. Jedne noći sam ih upitao: Zašto je Bog izabrao mene? Dva meseca kasnije. iznenada su mi saopštili da će mi odgovoriti na pitanje.Crno plemstvo i engleska kraljevska kuća za sebe tvrdio da je živeo u Svetoj zemlji u vreme Hrista. da lečiš bolesne. dok sam imao uobicajene noćne diskusije sa duhovima. Preko moje slike je neko napisao ime Anson. Fahda. a na glavi malu crnu kapu. kao da sam gledao u veliki televizor. i kada sam stigao otišao sam pravo u moju sobu. Ležao sam mirno u krevetu iščekujući šta će se dogoditi. trinaest godina.Anson. Kada god nekome govorim o svojim viđenjima. Vidiš li onog dečaka? Dečaka u dugoj odeći? . Piše Friker: "Svake noći kad bih legao u krevet okružili bi me duhovi koji su dolazili da razgovaraju sa mnom. Sada sam razumeo. Sutra ćemo ti ime napisati preko portreta koji visi na zidu u tvojoj klinici. Nastavio sam da gledam i pažnju mi je privukao dečak od dvanaest. Nosio je dugu odeću. razne probleme koje su imali moji pacijenti.upitao sam. ali u mom unutrašnjem oku jasno vidim usku ulicu i dvospratnu kuću. jedan glas mi je davao objašnjenja. Ne dugo posle toga video sam ispred sebe veliki ekran. kako bi se videlo kakvi ljudi su uticali na Čarlsa.Takvu odeću su nosili Jevreji u to vreme. Jedva sam dočekao sledeće jutro da odem do klinike. Prvo što sam video bio je. To je razlog zašto smo te izabraii da se vratiš i sprovodiš Njegovo delo. baš kao što su mi rekli. kome izgleda nije smeta349 .

stav Anglikanske crkve po ovom pitanju je čudan. jer spiritizam nije bio a priori osuđen i odbačen. Do današnjeg dana ovaj kontraverzni predmet debate nije razrešen. biskupa Sautvarka. tada dečaka u dobu kada imaginacija nahranjena ovakvim pričama može imati uticaja na kasniji život čoveka. idu u školu (!) i prave svakodnevne nestašluke. da je neko živeo u vreme Isusa i od njega dobio dar isceljenja. pa su klerici čak sedeli na seansama sa medijumima. a Edvards je koristio jednog od svojih duhova po imenu Ruben (logično je da duh sa "druge strane" bude Jevrejin kad je u pitanju Isus i celokupno hrišćanstvo).Dosije Omega lo što mu je iscelitelj u prethodnom životu bio Jevrejin.Luja Pastera i lorda Listera. pošto je ostavljena mogućnost da se možda "ne komunicira samo sa zlim duhovima nižeg reda već da postoji mogućnost da se komunicira i sa dobrim duhovima". Nadbiskup Kenterberija. Četrdesetih i pedesetih godina. Naravno. Verovao je da njegova moć isceljenja potiče od duhova dvojice mrtvih pionira medicine . Zamislite vladara Benzalema kako čita ovakvu literaturu. ali nas interesuje kakvi su pogledi princa Čarlsa po ovom pitanju i kako će se to odraziti na njegovo ponašanje kad bude seo na britanski presto i time automatski postao i poglavar Anglikanske crkve. ko želi da veruje u ovakve priče. Pedesetih godina ovakav idiotizam bio je popularan. koja je bila redovni pacijent Hari Edvardsa. još poznatijeg iscelitelja od Frikera. Sluđena princeza je posle jedne seanse kupila knjigu "Spiritističke priče za decu" Olive Barton. princeze Meri Lujze. Bejkon mora da se prevrće u grobu. dr Kozmo Lang. Inače. Princ Čarls u ovakve priče veruje. ljudi koji su se bavili spiritizmom bili su hapšeni i novčano kažnjavani. Naravno. bio je izričito protiv spiritizma i njegovog upražnjavanja. Edvards je bio spiritistički medijum sposoban da padne u trans i kontaktira "drugu stranu". pa je ova knjiga došla u ruke princa Čarlsa. Njihov izveštaj je procureo u javnost i izbio je skandal. kasnije se ispostavilo da "duh" koji je Bartonovoj pričao ove priče koristi Edvardsa kao medijuma. unuke kraljice Viktorije. potpuno obuzete okultizmom. koji je otvoreno podržava spiritizam. posećivao sve 350 . jer je od malih nogu bio pod uticajem svoje blago ekscentrične pra-tetke. Još 1937 godine preduzeta je sistematska istraga. neka veruje. koji mu je saopštio ovu tipično malograđansku bljuvotinu najnižeg nivoa. isceliteljke i Edvardsove asistentkinje. Ova morbidna knjiga govori o životu umrle dece na "drugoj strani" gde se ona igraju. Čarls je za konsultanta po ovom pitanju izabrao dr Mervina Stokvuda.

u Londonu. Zato američka mašina. i njoj slične. Nudi nekoliko vrsta terapija. jer je osećala neprekidne bolove u ramenu koje je iščašila cepajući drva na jednom od svojih imanja. Osoba koju su posećivali zove se Kej Kirnan i vodi "Blouston kliniku" u Harli Hausu. kraljicu Elizabetu." Ovaj duhovnik je hladnokrvo izjavio da princ ima pravo da istražuje svoje duhovne potrebe i znanja. Reklamira se da leči sve: stres. zatvor. a sama je medijum sposobna da padne u trans. ostaju van medicinskog establišmenta i njima rukuje nemedicinsko osoblje. Gospođica Kirnan je ponudila terapiju na američkoj mašini "diapuls". Kraljica je na klinici bila dva puta. kada joj je rame tretirano između dve kondenzatorske 351 . već se dešavaju i danas. dok klasična medicina pokazuje sav svoj akademski prezir. moraćete da izbacite jako mnogo. "Otvaranje uma" za psihička saznanja nije tipično samo za princa Čarlsa. a ne zatvoren. koja emituje pulseve elektromagnetnih talasa visoke frekvencije kroz telo. modrice. neke fizičke neke psihičke. a spiritualno ili eterično telo se oslobađa iz svog zatvora. već i za njegovu majku. artritis. Pristalice izražavaju veliko oduševljenje u vezi ovih terapija. čireve. Kraljica je došla da je poseti. lošu cirkulaciju. Iritira me kada ljudi celu ovu stvar odbacuju kao crnu magiju i nevaljalstvo". bol u leđima. Zaceljenje je išlo sporo. Nije u pitanju muškarac već žena. Jednog dana se fizičko telo raspada u prah i pepeo. a greška leži u onim duhovnicima koji odbijaju da prihvate da se psihička zbivanja nisu dešavala samo u biblijsko vreme. a terapija jeste neobična. leče kod čoveka koji nije registrovani lekar i koji koristi metode alternativne medicine u svora radu. Citiraću neke od njegovih izjava: "Ako ćete izbaciti sve pojave vezane za spiritizam iz Biblije. Časopisi su 1976 godine objavili senzacionalnu vest da se kraljica Elizabeta i princeze Margareta i Aleksandra. Oba tretmana su trajala po devedeset minuta.Crno plemstvo i engleska kraijevska kuća kongrese spiritista i bio član Društva za psihička istraživanja. Kao i većina senzacionalističkih vesti i ova je samo delimično tačna. i da je bolje prema tim pitanjima imati otvoren um. Druga izjava po kojoj je postao poznat je: "Hvala Bogu za medijume i iscelitelje. herpes.

Dosije Omega ploče. U Americi je radionika zabranjena i svi koji se njome bave odgovaraju na sudu. pa su rezultati bolji nego kod ljudi. ipak je procurelo u javnost. Jedan od njih je bio izvesni Mr. Ono što nije trebalo napisati u novinama je da gospođica Kirnan radi sa mašinom ne samo mehanički. a princezu Aleksandru. U dijagnostici je koristio aparate kojima je iz kapi krvi ili uzorka kose merio neku vrstu životne sile i na osnovu njene snage određivao da li je pacijent zdrav ili ne. koja je mnogo ucinila za razvoj alternativne medicine u Engleskoj. On je vrhove prstiju postavljao na greben konja i kroz prste "kanalisao impulse" u nervni sistem životinje. Gospođica Kirnan je u jednom članku priznala da princezu Margaretu poznaje dvadeset godina. Njihove priče su doprle do kraljice koja se zainteresovala za terapiju. muž princeze Aleksandre. a na Institutu se koristila altemativna tehnika poznata kao "radionika". lečio kraljičine trkačke konje. Među njima su: Angus Ogilvi. Bruk koji je svojom metodom. a uz njega su pokrovitelji iz kraljevske porodice i kruga bliskih prijatelja. Naravno. Tretman je služio za poboljsanje opšteg stanja. Ono što je trebalo da ostane tajna. koju je zvao "promena impulsa". udovice bivšeg funkcionera Konzervativne stranke. Princ Čarls pokazuje veliko interesovanje za rad Instituta. Ali zato u Engleskoj oni koji se njome bave nemaju problema. Ovaj institut je imao jaku podršku princa Čarlsa i ostalih članova kraljevske porodice. Radioniku kao terapiju izmislio je početkom dvadesetog veka dr Albert Abrams. ugledni lekar i neurolog. Kraljica je imala i druge čudne saradnike koji su za sebe tvrdili da poseduju psihičke moći. Tako dolazimo i do gospođe Lavender Daver. pogotovo što su životinje mnogo prijemčivije za magnetnu terapiju. pa im je ponuda da će konji biti uvek u vrhunskoj formi sigurno zvučala privlačno. inače direktor "Engleske banke" i predsednik ogromnog 352 . sestre vojvode od Kenta. kojoj je lečila artritis. već svoje misli usklađuje sa frekvencijom mašine i koristi je kao kanal za svoje spiritističke i duhovne snage. još duže. Gospođa Daver je objasnila da radionika deluje na univerzalno nesvesno i da je dovoljan visak koji drži nad uzorkom kose pacijenta i specifična pitanja. I ona je lečila ljude i trkačke konje. zvanična medicina je odbacila ovaj metod kao budalaštinu. Svojim novcem je osnovala Institut za kompleraentamu medicinu. jer je poznato da su kraljica i njena majka vlasnici najboljih ergela trkačkih konja u Engleskoj. preko dve stotine njih. pa da otkrije o kakvoj je bolesti reč.

prijatelj princa Čarlsa i najpoznatiji praktikant alternativne medicine u Britaniji. "Zaključak iz njih je da nismo ni svesni koliki efekat su imali govori princa Čarlsa. ser Entoni Oklend. govori u kodiranim frazama o princu Čarlsu i njegovora angažovanju oko instituta. Njegov sopstveni instinkt mu je rekao da je pravi trenutak. Dokaz je u konsekvencama. visoko rangirani mason škotskog rituala masonerije. poseduje milione jutara šuma u Velsu gde se drvo redovno seče. Ljudi ponovo otkrivaju ono što su imati u prošlosti. dr Čarls Eliot. a takođe je jedan od najvećih vlasnika sirotinjskih kuća u predgrađima Londona gde su uslovi života. dr Aleks Forbs. neka posluži podatak da je princ Filip član i omiljeni lik mnogih organizacija za zaštitu životne sredine. homeopat koji leči kraljicu. kraljice Elizabete II. njegove reči dobijaju na značenju: "Princ Čarls je bio dovoljno senzitivan da oseti da je došao pravi trenutak da se svetu skrene pažnja na komplementarnu medicinu. Oni su odjeknuli čitavim zapadnim svetom. princ Čarls. staJni podsekretar u ministarstvu inostranih poslova i Komonvelta i šef Diplomatskog servisa koji odlučuje o postavljenjima za rad na dvoru. naročito iz Amerike. On takođe govori o duhovnoj promeni u ljudima dve zetnlje. koji su aludirali na vezu Komiteta 300 i "eksperimenata" kojeg je izvodio član kraljevske porodice. dok njegov sin. zagađenost vazduha i svi ostali uslovi ispod svih nivoa života u razvijenim zemljama. lord Oksi. čija žena Džin je kraljičina dama pratilja." Da nisu tako naivni i ekscentrični kao što izgleda. major Džon Vils. Interpretirane u jungovskom maniru. a da je kraljica Viktorija bila daleko od ekscentričnosti i skoro paranoična u vezi čuvanja tajne da je Džek Trbosek ostavljao masonske simbole na mestima zločina. Sve operacije engleske kraljice sprovodi i osigurava 353 . ne samo očigledan." Konsekvence su brojna pisma koja su stizala. Ljudi sada osećaju da mogu slobodno da govore o ovim terapijama. To je divan momenat. kraljičin prijatelj sa konjskih trka. Administrator instituta. Entoni Beird. želju da povrate kontrolu nad sopstvenim umom i telom. Moda nije prava reč. Već sam rekao da se Komitet 300 velikim delom nalazi pod kontrolom britanskog monarha.Crno plemstvo i engleska kraljevska kuća "LONRHO" konglomerata.

a zapravo su najvažnija imovina engleske kraljice u ovoj zemlji. 354 .Dosije Omega MI6. ucenama i drugih prljavih poslova. a "hofjuden" Bronfmani su paravan za operacije MI6 i pranje novca od trgovine drogom. malo tipične engleske ekscentričnosti dode kao sjajno sredstvo za skretanje pažnje svetskih medija i bulevarske štampe sa stvarnih događanja. U Kanadi se nalazi sedište "Trizek Holdings". Na svu tu prljavštinu. kada su ser Kenet Kejt i ser Kenet Strong stvorili "Trizek". oružjem. Bronfmani su pod kontrolom MI6 još od Drugog svetskog rata. pogotovo u bivšim kolonijama imperije. konglomerat kompanija koje su navodno u vlasništvu porodice Bronfman. naročito u Kanadi koja je slično Švajcarskoj i važna zbog mnogih poslova Komiteta 300.

Rajan je bio i predlagač i koautor takozvanog HjuzRajan amandmana. Kakva slučajnost da se Rajan. G. Ovo je suviše neprecizna i široka definicija pojma kulta jer. Dva događaja su potnogla ovakvom tretiranju kulta . zatekne baš u Džonstaunu kad je započela pucnjava. država Juta. kako duhovito primećuje Dejvid Ajk. što je učinilo oko devet stotina članova. Jedan od glavnih finansijskih pomagača Džonstauna bio je dr Lorens Lejton srednji. Oni koji su odbili da popiju otrov su ubijeni. koji je obavezivao CIA da obaveštava Kongres o svojim tajnim operacijama.novac". a ne sastavljači rečnika. nešto mora da se preduzme". koji je predložio amandman za kontrolu tajnih operacija CIA. koji je bio šef laboratorije hemijskog i biološkog rata američke armije u "Dagvej pruving graundu". izaziva reakciju tipa: "To su ludaci. Nije slučajno da su manipulatori. koji izigravaju "mesiju" i zloupotrebljavaju svoje članove na razne načine. u Gvajani. Interesantno je da su i Lejtonovi povezani sa CIA. Zato je ispiranje mozga svetskoj javnosti po pitanju kultova išlo uvek u tom pravcu da su osnivači i vođe kultova opasni ludaci. Njegova supruga je svoje porodično bogatstvo nasledila iz poslova koji su vodeni sa "I. Lorens Lejton mlađi. želeli da ovo značenje bude ovako neprecizno interpretirano. bio je član naoružane gmpe sekte koja je likvidirala predstavnika Kongresa. po ovoj definiciji i bankarstvo je kult pošto su u njemu ljudi "posvećeni i poštuju stvar . Lea Rajana. Njihov sin. Tako se u svesti ljudi automatski stvara negativni predznak prema svemu što se etiketira kao kult i što kod običnih ljudi. 18 novembra 1978 godine.masakr u Džonstaumi 1978 godine i Vako 1993 godine. koji je istraživao delovanje Hrama naroda u Džonstaunu. "mesija" Džim Džons je zatražio od svojih članova da izvrŠe kolektivno samoubistvo.Kultovi kao moćno oružje Oksfordski rečnik definiše kult kao "sistem religioznog obožavanja izraženog kroz ceremonije. koji 355 . bila je udata za Džordža Filipa Blekija. Debora Lejton Bleki. U Džonstaunu. posvećenost ili poštovanje prema osobi ili stvari". Lorensova ćerka. kojima je ova manipulacija naturena. Farben" kartelom. ispivši sok sa cijanidom.

" Postoje dokazi da je Džonstaun bio eksperiment kontrole uma i deo projekta MK Ultra. koji nisu naredili autopsiju onih koji su umrli u Gvajani. Ričardson. Džima Džonsa je svuda pratio njegov nerazdvojni prijatelj. glavni medicinski istratitelj gvajanske vlade i prva medicinski kompetentna osoba koja je stigla u Džonstaun. u kojoj je vrlo interesantan jedan deo: "Zbog nebrige zvaničnika Amerike. Kontakte sa CIA imali su i zvaničnici američke ambasade u Gvajani. ukazuje na nih iznenađujućih veza između Hrama naroda i CIA. Forbsu Burnhamu. Nađene su velike količine psihijatrijskih preparata. osnivač sajentologije. Dr Lesli Mutu. Članovi Hrama naroda su pružali aktivnu podršku predsedniku Gvajane. Objašnjavao je onima koji su se interesovali za razlog njegovog dolaska u Brazil da radi za obavestajnu službu američke mornarice. Džems T. Den Mitrione.. profesor sociologije na univerzitetu Nevada. možda bili agenti CIA.' To je izjavio posto je pregledao izvestan broj tela i mesta njihove smrti. a koliko ih je bilo ubijeno. Ovo pitanje je detaljno mzrađivano u seriji članaka Deirdre Grizvold koja postavlja pitanja o mogućoj umesanosti CIA u tragediju u Džonstaunu. vođe Dionstauna. rekao je reporterima. koji je radio kao instruktor CIA i stmčnjak za ispitivanje i tehnike torture zarobljenika. Bleki je bio bivši agent CIA u Angoli i ranogi istraživači tvrde da je Džonstaun trebalo da bude kamp za obuku pobunjenika iz Angole. objavio je studiju o Hramu naroda. gde je troškove njegovog puta i boravka pokrila američka ambasada. Dvajer je inače bio i saradnik Zbignjeva Bžežinskog. a da je Džonstaun bio pion u političkoj igri u koju su umešani Amerika. Za Džima Džonsa postoje podaci da je bio u kontaktu sa CIA još šezdesetih godina. Ričard Dvajer. 'Ne verujem da je više od dve stotine osoba umrlo svojom voljom. Ona primećuje da su belci. a viđen je kako pretresa mrtve i uzima njihova dokumenta. Čudna podudarnost je da je i Ron Habard. a pre Gvajane imao je "izviđanje terena" u Brazilu. bio je na imanju u toku istrage. nikada nećemo znati koliko ih je izvršilo samoubistvo. Grizvoldova. 356 . koji je otvoreno govorio o svojim vezama sa CIA. po sopstvenom priznanju. koja optužuje američku vladu za namerno uništavanje dokaza zbog neizvršenih autopsija. Kuba i Gvajana.Dosije Omega je uplatio prvu ratu za zemljiste u Džonstaunu za Džima Džonsa. visoki zvaničnik ambasade.. u mladosti radio za mornaričku obaveštajnu službu.

članova Hrama naroda. 357 . svaki radnik kompleksa zamenjen je članom Hrama. u Kaliforniji: ". kako su ih i nacisti zvali. u okviru programa MK Uitra i da je Džim Džons angažovan od strane CIA da ga sprovede. Crnci su vezivani kada bi stigli u Gvajanu. Mejers navodi da je eksperiment započet 1965 godine. Majkl Mejers u svojoj knjizi "Da li je Džonstaun bio CIA medicinski eksperiment". što je dobijeno na osnovu broja pasoša i evidencije prilikora dolaska u Gvajanu. kontradikcija i zataškavanja. Brojka kojom se baratalo je da u naselju živi hiljadu i sto ljudi.Kultovi kao moćno oružje dovoljnih za drogiranje dve stotine hiljada ljudi godišnje. a posle toga devet stotina i trinaest ljudi. koja će obezbeđivati ne samo TP* za njegove (Džonsove) medicinske eksperimente.Grupa se odmah infiltrirala u 'Mendosino' državnu bolnicu za mentalno zdravlje. Dok je članstvo Hrama naroda bilo dominantno crnačko. odnosno telesna garda Džima Džonsa. a u naselju su radili osamnaest časova dnevno."test persons" (osobe za eksperimente). a članovi kulta su nosili oznake za identifikaciju. Uprkos zvaničnog broja od *TP . slične onima koje ljudi nose u bolnici. jer su odredi smrti. brojali između sto dvadeset i dve stotine ljudi. garda je bila dominantno bela. U toku vrlo kratkog perioda svi zaposieni u bolnici bili su čianovi Hrama naroda. U Džonstaunu je bila izgrađena odlično opremljena bolnica. Odmah posle tragedije objavljeno je da je broj poginul i h četiri stotine. Zaključio je da je Džonstaun bio finalni eksperiment na terenu. žena i bivših osuđenika. koja se ponavlja svaki put kada se desi nešto strašno." Zvanično saopštenje o masakru bila je tipična mešavina očiglednih laži. Skoro dve stotine ljudi se negde zagubilo. Mešavina crnaca. već će biti poligon za obuku medicinskih tehničara potrebnih za krajnji eksperiment.. Od medicinskih sestara do terapeuta. dok je nstatak naselja bio u dosta jadnom stanju. Ovo nije bez značaja. istražuje upravo ovu dimenziju povezanosti Džonstauna. oslikava prosečnu populaciju koja se birala za MK Ultra eksperimente. kada su Džons i Hram naroda započeli delovanje u gradiću Ukija. od lekara do čistačica. Kalifornija je zapravo dala 'Mendosino' bolnicu Džimu Džonsu. MK Ultra i ideologije nacističkog tipa.. sa neshvatljivom pretpostavkom da je celokupna svetska javnost glupa i da nema ljudi koji su u stanju da sami donose zaključke.

U sećanju ljudi. a da to nisu ni slutili. Vlada je negirala da je pronašla Džonsovu listu za likvidaciju neprijatelja. Mnogi članovi Hrama su takođe dobili posao u gradskoj administraciji. žena 358 . Roberta Pastora. bivši član Hrama naroda. pa njegova smrt ostaje pod velikom sumnjom. gde je iznela mnogo neprijatnih detalja o Džonsu i sekti. koji je ubijen devet dana posle masakra u Džonstaunu. koja je pisala o čudnoj smrti sedam članova sekte. i to su koristili kao sredstvo da beskućnike i siromahe vrbuju za sektu. ostalo je nejasno sećanje na "neke ludake" i masovnu smrt nesrećnih. Neki istraživači tvrde da se Džons izvukao. takode je umrla pod nerazjašnjenim okolnostima. da vas masakriraju posle najmračnijih zloupotreba. To i jeste poenta. zajedno sa svojom bandom ubica. pa nisu bila odmah vidljiva! Ni navodno ugljenisano telo Džima Džonsa nije pregledano po propisima. a da javno mnjenje proguta priču o ludacima koji kvare ovaj lepi svet. pa je ostala spekulacija šta se desilo sa preostalih pet stotina. Gde su bila? Ležala su ispod onih četiri stotine otkrivenih u prvom trenutku. ali su mnogi sa "nepostojeće" liste umrli nasilnom smrću u roku od nekoliko meseci posle masakra u Džonstaunu. Na dan 19 aprila 1993 godine. izmanipulisanih ljudi koji su bili žrtve smrtonosnog eksperimenta. dok je ova još bila u Kalifomiji. Mnogo elemenata masakra iz Džonstauna ponavlja se u slučaju Vakoa. da se prestane sa identifikacijom tela. Nekoliko dana posle ovog događaja. koji je radio na identifikaciji mrtvih. posebno u odelenju za socijalnu pomoć. a dokaz za to su bili atentati i čudne smrti mnogih ljudi koji su loše govorili o kultu ili bili pretnja za njegov rad. Dženi.tela pet stotina žrtava su pronađena. Ubice nisu pronađene. stiglo je naređenje od zvaničnog predstavnika američke vlade. a za uzvrat Džim Džons je postao načelnik odelenja za stanovanje San Franciska. stiglo je neverovatno saopštenje . njen muž i njihova ćerka nađeni su ubijeni u kući u Berkliju. Sledeća na listi za likvidaciju bila je Dženi Mils. Na vrhu liste bio je Džordž Moskone. Tako se CIA i ko zna još ko. U leto 1979 godine. koja je po napuštanju kulta napisala knjigu "Mojih šest godina s Bogom". gradonačelnik San Franciska. posle samo dvadeset godina. Prema tvrdnji vojnog istražitelja. nemilosrdno uklanjajući tragove svog protivustavnog delovanja u Americi i van nje. Hram naroda je uložio mnogo novca u izbornu kampanju Moskonea. Novinarka Keti Hanter. više od osamdeset muškaraca.Dosije Omega devet stotina mrtvih. samo četiri stotine tela je pronađeno. i ovog puta izvukla sa minimalnom štetom po svoje mračne operacije.

izveštavajući dnevno o razvoju situacije. Jedan tenk je dugo vremena vozio napred-nazad na-malom prostoru ispred zgrade. onda ubacio u kuću nekoliko ručnih bombi i otvorio vatru iz automatskog oružja. kako niko ne bi mogao da pobegne i kako ne bi mogli da spavaju.Kultovi kao moćno oruije i dece spalila je žive araerička vlada. Nema sumnje da je Koreš bio rasejan čovek. ali je od tog dogadaja počela opsada koja je trajala pedest i jedan dan. duvan i vatreno oružje (BATF). vec su sva stradala. Četvrti je ostao napolju. Prvi sukob zbio se u februaru. Mediji su ovom događaju posvetili punu pažnju. Klintonov državni javni tužilac. Dženet Rino je u kasnijoj istrazi o masakru priznala da nema ni jedan dokaz koji bi podupreo ovu priču. Utoliko je čudno da ni jedno dete nije spaseno. odnosno FBI i Biro za alkohol. a Tomsonova tvrdi da je to bilo tačno iznad podruma u kome su se žene i deca nalazili svake noći. odnosno dobijena od anonimnog doušnika. da su decu seksualno zloupotrebljavali. ali je upravo to što je fokus bio na njemu zamaglilo ključno pitanje: Zašto je toliko ljudi umrlo od ruku državnih agencija? Ono što pokušavaju da zataškaju je logika događaja koji su prethodili nesrećnom i krvavom raspletu. približilo zgradi. Propaganda je profilisana tako da je davidijance i Koreša prikazivala u svetlu koje je sugerisalo razrešenje. obučenita u crno. onemogućujući 359 . O tome da je protiv opkoljenih ljudi vođena prava ratna operacija u kontrolisanim medijima nije bilo ni reči. Ovi nesrećnici bili su pripadnici sekte Grana Davidova. zapravo planiranom i vojnički sprovedenom masakru. a opet je po zvaničnom saopštenju ovo bila grupa sluđenih sledbenika opasnog "mesije" Dejvida Koreša. Trojica operativaca BATF-a bila su mrtva! Sve ovo tvrdila je Linda Tomson u svojoj tv emisiji. Cela ideja o spasavanju dece ima koren u tvrdnji koja je korišćena u propagandi protiv davidijanaca. u lest časova. Dženet Rino. trojica su kroz prozor ušla u zgradu. kada se četvoro operativaca BATF-a. Da li je ovaj scenario istinit? Nije utvrdeno. Njeno opravdanje za oružanu intervenciju bilo je da su deca u opasnosti i da je akcija preduzeta da se ona spasu. kako bi se sklonili od buke i svetla. Imanje na kome su se nalazili Koreš i njegovi sledbenici noću je bilo osvetljeno reflektorima. Tenkovi (!) su napali 19 aprila ujutru. Infracrvenim kamerama snimana je zgrada pa se neprekidno znalo šta se dešava unutra i gde su koncentrisani opkoljeni ljudi. i pošto nije bilo znaka prisustva u njoj. Da li je tenk zatrpavao bunker. dala je saglasnost za akciju koja nije ostavila ni jednog preživelog. već je ona posrednog karaktera.

zvao bolnicu "Parklend" u Dalasu i tražio obaveštenje koliko bolnica ima kreveta na odelenju za opekotine? Mnoga pitanja su ostala bez odgovora. nažalost. Prvo pitanje je na nivou logike: Ako je Koreš bio tako opasan ludak. koga su pokušali da ucene kako bi postao doušnik BATF-a."Cionistička okupaciona vlada". rasisti i čak nacisti. jer je trgovina oružjem u Teksasu slobodna i hiljade firmi i pojedinaca se bavi ovim poslom. Malo svetla na ceo slučaj baca više puta pokušano. namerno zamenjujući teze kako je Korešova sekta trgovala oružjem. Pripadnici tih organizacija se opisuju kao arijevci. S druge strane. zašto nije organizovano njegovo hapšenje prilikom dolaska u grad radi kupovine ili dok je džogirao izvan imanja? Očigledno da je BATF prekoračio svoja ovlašćenja. Ko je zapalio vatru? Zvanična istraga tvrdi da su Koreš i njegovi sledbenici bili ti koji su se sami zapalili i žrtvovali. avgusta 1992 godine u Ajdahu. kao odgovor. To je smešno objašnjenje. Te sumnje su porasle posle događaja u Oklahoma Sitiju. tačnije kupovala i prodavala oružje. kako bi se olakšalo uvođenje diktature nacističkog tipa. porasta ove vrste fanatizma širom sveta. To je čuveni slučaj porodice Rendija Vivera. javno je izjavio: "Svedoci smo. umanjenje ili ukidanje ustavnog prava građana SAD-a da slobodno kupuju i poseduju lično oružje.Dosije Omega zarobljenima da izađu? Drugi tenkovi su direktno krenuli na zgrade. podmećući mu nezakonito posedovanje oružja. Kada je Viver 360 . Možda ćemo morati da mu se ponovo suprotstavimo. nazivajući tu vladu "ZOG" ("Zionist Occupation Government") . i organizujući FEMU. od strane Klintonove administracije. i da je to bio razlog za BATF da se umeša. jer ću o neonacističkim organizacijama u Americi reći nešto više na stranicama koje slede. Vakou i na drugim mestima. Upravo su BATF i FBI. što je netačno. izvršili napad na jednu porodicu." Odavno pripadnici raznih "belih milicija" u Americi optužuju vladu SAD-a. Ali kako objasniti podatak da je neko iz FBI. pripadnike "milicije". konkretno Klintona. ništa manje vatren i isključiv. da je pokušao više puta da "razoruža narod". stižu optužbe da je američka vlada organizovala široku zaveru protiv naroda i ustava. u trenutku kad je počeo napad. U tom trenutku se pojavila vatra koja se munjevito proširila celim kompleksom. Klinton. koji se složio sa napadom na davidijance. jer se zvanična istraga nije njiraa bavila. rušeći ih svojom snagom.

Naravno. nađeni su ubijeni u Francuskoj. a saopštenje je glasilo da je reč o samoubistvu sledbenika dvojice "mesijanskih" liđera. Mnoge zablude o satanizmu potiču iz naivnih. Hram Seta i Majkla Akvina sam spomenuo više puta. a potom su ubili čak i njihovog psa. Sledećeg dana. ženu su mu ubili na kućnom pragu iako je u naručju držala bebu. No. postoje kultovi koji ne likvidiraju svoje članove. još šesnaest članova. ispostavilo se da je jedan od vođa nađen mrtav među telima. Ko je ubio njih? Niko ne zna ili ne želi da zna. Kevin Haris. Nešto kasnije. Neki su ubijeni. I da završimo sa masovnim samoubistvima u okviru kulta. Sada je to bilo masovno ubistvo od strane drugog vođe. a mnogi postali predmet opasne manipulacije iz koje se ne mogu lako iščupati. Neki su to shvatili kao zabavu. to je iznenada postalo masovno ubistvo od strane dvojice vođa i za njima je počela međunarodna potera u Švajcarskoj. Važno je da je sve opet pokriveno pričora kako je reč o još jednom kultu ludaka. recimo pevač Semi Dejvis mlađi. pa su se mnogi ljudi nekritički u to upustili i na kraju platili čak i životom. Sve ove organizacije zaštićene su Prvim amandmanom američkog ustava. Viver i njegov prijatelj. bili su ranjeni. pogrešnih procena da je reč o istraživanju novih iskustava. U decembru 1995 godine. a svetskoj javnosti se preko medija ponudila samo drastična priča bez ulaženja u stvarne razloge za masovna ubistva. ali njihovi ciljevi i način delovanja nisu ništa manje sporni ili problematični. malo ljudi zna da je Akvino bio član Crkve Satane Antona Laveja. koji je ustanovio da su postojale veze izmedu Reda solarnog hrama i francuske obaveštajne službe. Prvo je 1994 godine svet bio šokiran kada su pronađena tela. Tom prilikom je poginuo njegov četrnaestogodišnji sin. Usamljeni glas u moru površnosti je profesor Masimo Introvinji iz Centra za studije novih religija u Torinu (Italija). primerom Reda solarnog hrama u Švajcarskoj. ili navodnih članova. Posle još nekoliko dana i on je nađen među mrtvima. bez obzira što zagovaraju potpuno rušenje svih postojećih moralnih obrazaca i pokazuju nezdravo oduševljenje nacizmom. koji je o tome kasnije javno govorio. a da su organizacije kao što su Hram Seta ili Red vukodlaka nastale iz nje.Kultovi kao moćno oružje odbio saradnju. Kanadi i drugim zemljama. četiri stotine pripadnika BATF-FBI izvršilo je napad na Viverovu kuću. osnovane 1966 godine. kao što je to bila Šeron 361 . Sedamdesetih godina su mnogi holivudski glumci koketirali sa satanizmom. kao i masonske lože P2. inače popularno prikazanih u filmovima. i kada je shvatio opasnost zaustavio se na vreme.

želeći da im on podari moć za koju veruju da je veća od Božje.Dosije Omega Tejt. što hrišćanska crkva dugo nije htela da uvaži. seksualna osvajanja ili bilo šta drugo što požele. bogatstvo. u satanističke krugove ju je uveo njen tadašnji suprug. ulazeci u oblast gnosticizma kao višeg oblika negiranja Božje milosti i teško ostvarivog ideala opšte dobrote. rival svemoćnom Bogu i tvorac materijalnog sveta. upravo zbog toga što je Satana gospodar materijalnog sveta. negiraju Boga i okreću se Satani. žrtva Mensonove porodice. Tako su se razvili ozbiljni sektaški pokreti u okviru hrišćanske religije. isključivo hrišćanskog. jer se u okviru satanističkih kultova dešavaju stvari koje su nasilne. ili neki treći entitet koji "pobeđuje Boga". poznat po filmu o satanizmu "Rozmarina beba" i svojim vezama sa maloletnicama. Iako većina članova ovih kultova ne žele da se bave kriminalnim aktivnostima. i stvori društvo u kome je sve dozvoljeno. dok Bog traži mnoga odricanja. Kroz vekove. kao što su katari. Satanistički kultovi su opasni upravo zbog toga što promovišu ideologiju koja teži da uništi svaku moralnu granicu između dobra i zla. Tu lažnu snagu superiornosti nad konvencijama daje im upravo verovanje u Satanu ili Seta. Ljudi koji žele moć i dominaciju nad drugima (govorim o judeohrišćanskoj religiji). Satanska racionalizacija je zato prijemčiva jednom krugu ljudi koji su spremni da u okviru popularnog koncepta "prodaje duše đavolu". na kraju bivaju u to uvučeni mimo svoje volje. koji su negirali koncept dobrog Boga. po čijem učenju Bog iz Starog zaveta je bio zapravo Satana. zatim svetske rareze trgovine drogorn i oružjem. zbog čega je osuđen u Americi. One postoje kao deo šireg spektra kriminalnih aktivnosti. ali osnovni je žeđ za moći. Po svoj prilici. uključujući u sebe kvazi paganske elemente. Ljudi se interesuju za satanizam i cmu magiju iz mnogih razloga. pornografija i druge organizovane kriminalne radnje. a koje su tako dragi "objekt" u satanskim ritualima. forme i sadržaj satanističkih kultova su se menjali. destruktivne i povezane sa zlim oblicima okultizma. što je posebno interesantno u svetlu rušenja hrišćanstva na početku takozvanog doba Vodo lije. filmski reditelj Roman Polanski. samokontrolu nad strastima i nerealnim ambicijama. izmi362 . eksploatacija i zloupotreba ljudi na razne načine. prostitucija. od kojih je satanska seksualna zloupotreba dece. bezvredne parčiće. Kako se ide ka višim oblicima upražnjavanja satanizma tako se ovi prosti motivi nadrastaju. u zamenu dobiju moć. a kao nagradu pruža prilično nejasan i neopipljiv koncept spiritualnosti i blaženstva u duhovnom.

a takođe i omiljena fraza onih koji ga nisu razumeli dajući joj značenje koje ona ne nosi.T. ljubav i moć cveća" već je prigrlila mnoge oblike misticizma i magijskog mišljenja. poznat kao Babalon. sto je bila glavna ideja grupe koja se zvala Proces crkva konačnog suda.O. inače naučnik. kao agent obaveštajne službe moraarice. decom. uz drogu.O.-a. predhrišćanskih religija. da je njegov otac bio vatreni pristalica magije i bio ubeden da je naslednik Alistera Krolija. svojim brojnim ženama i ljubavnicama. nemačkog ezoterijskog društva koje je imalo ogranak i u Engleskoj i čije ucenje sadrži upražnjavanje seksualne magije. koji se našao na čelu Agape lože O. Habardov sin. u šta se Kroli upustio bez ograničenja sa prostitutkama.-a. tvrdio je suprotno. a Habard je kasnije pričao kako se zapravo infiltrirao u O. nikla iz mladalačke pobune protiv fundamentalizma i licemerja doba i zemlje u kojoj se rodio. Ron de Volf. što verovatno jeste bila istina. Jedna od nezaobilaznih ličnosti ovog miljea je Alister Kroli. Njemu se 1945 godine pridružio još jedan poštovalac Krolijevog učenja. 1983 godine. koja 363 . u intervjuu "Penthausu". Lafajet Ronald Habard. Vrhunac njegovog magijskog delovanja bilo je u okviru O.T. Kabale.Kultovi kao moćno oružje šljene preteče i tobože moćna učenja nestalih. što rau je donelo apsolutnu negativnu etiketu i. kasniji osnivač sajentologije. najveći zagovornik i glorifikator slobodne volje. postala moto magičara dvadesetog veka.T.O. Šezdesete godine su bile godine procvata cme magije i satanizma. što je Kroli s prezrenjem odbacio kao budalaštinu. Habard i Parsons su se razišli. pa je čak uzeo sebi i Krolijevo magijsko ime Zver 666. Hipi kultura se deklarisala ne samo kao "mir. strasno zaiteresovani za magiju. životinjama. astrologije i drugih paranaučnih i parareligioznih duhovnih proteza. kao i čitav spektar znanja iz alhemije. najzlokobniji crni mag dvadesetog veka. uništilo mu život. "Porodica" Čarlsa Mensona bila je upravo taj privlačni i destruktivni primer kulta okupljenog oko droge koji je vodio harizmatski vođa autoritarnog tipa. Svoje sledbenike ubedio je da je u isto vreme i Isus i Satana. Devetnaesti i dvadeseti vek su bili vreme prave eksplozije nastanka ezoterijskih i mističnih društava od kojih su mnoga u sebi imala elemente crnomagijskih i satanističkih verovanja i rituala. Parsons je takođe bio pristalica životne filozofije bez ograničenja. čija je jedna fraza. pokušali su da izvedu seksualno-magijski ritual inkarniranja demonskog duha u detetu. kome će Parsons biti otac. Krolijev sledbenik u Americi bio je dr Džon Parsons. Parsons i Habard. a Habard svedok. muškim sledbenicima.

inače bivši članovi Sajentološke crkve. glasi: 364 . Taj dan je 1966 godine označen kao "prva godina". San Francisku). LaVejova "crkva" imala je sedište u njegovoj kući (ofarbanoj u crno) u San Francisku. jer su garantovale medijsku pažnju. gde su mogli da se prepoznaju po dugim crnim ogrtačima. Te noći je bivši cirkuzant i ukrotitelj lavova. i trede. već u njenoj sposobnosti da privuče pažnju učesnika i publike. "živom oltaru" u vidu gole žene koja je simbolizovala "zadovoljstva mesa". Jedno vreme procesovci su svoju komunu preselili u Meksiko. rituala ili organizacije ne leži u njenoj autentičnosti. Kompulsivna analiza. činile su da ceo poduhvat izgleda šokantno ali bezopasno. Grupa je izdavala časopise pune slika smrti. LaVej se pojavljuje kao nastavljač stavo va Alistera Krolija i propagira da je slobodna volja jedini zakon kojim pojedinac treba da se rukovodi. ali su posle 1967 godine ponovo u velikira gradovima Amerike (Njujorku. 30 april) je važan dan u kalendaru svakog sataniste. i sigurno važnije. ubistva i destrukciju. Proces crkva je zvanično zabranjena 1974 godine. služile su da sakriju. biznisa. muzičar i radnik u zabavnom parku. sahrane i vršio satanističke obrede na horizontalnom oltaru. u kojoj je LaVej obavljao satanska venčanja. Drugo. sumirana u definiciju. koga su videli kao bezopasnog prevaranta i proizvodom tipične subkulture Kalifornije. ali su iz nje nikle filijale koje deluju u tajnosti. zamku ozbiljne poruke LaVeja . dosta uticala na Mensona. nacističke simbolike i zaklinjanja od strane članova satanista da se čitaoci "oslobode ograda u sebi" i upuste u silovanja. koju su u Engleskoj 1964 godine formirali Robert i Meri En DeGrimston. Anton Šandor LaVej (živeo od 1930 do 1997 godine) proglasio sebe visokim sveštenikom Američke crkve Satane. kada će Hrist suditi čovečanstvu.Dosije Omega se dosta raširila Kalifornijom šezdesetih godina i koja je. vlade i estrade. pružili ono što je želeo. Njihovo učenje bilo je gnostičko verovanje da su Hrist i Satana odbacili svoje neprijateljstvo i da će uskoro ujediniti snage kako bi čovečanstvo doveli do kraja. Anno Satanas modernog satanizma. Proces crkva nastala je iz jedne ranije grupe. Mediji su LaVeju. a Satana izvršiti presudu. U crnoj magiji. Proces crkva je vrbovala bogate mlade ljude koji su imali status u svetu finansija. od onih koji nisu videli dalje. po verovanju eksperata. Ovakve i slične informacije u medijima obavljale su jednu od ključnih funkcija za Crkvu Sataninu. snaga mita.povlađivanje sopstvenim željama. LaVejova filozofija satanizma i crne magije. krštenja. Walpurgisnacht (Valpurgijska noć.

onda je to bio stav crkve prema licemerju. nije smatrao specifično antihrišćanskom. koje je zvao "groto". bilo koji od sedam smrtnih grehova. Ali za tu mrežu mu je trebao novac. figurativno. U to vreme bio je poručnik američke armije. već se bavio osnivanjem i aktivnostima grupa i filijala crkve u drugim gradovima. LaVeja nije interesovalo duhovno iskupljenje. Za njega. Godišnja članarina od deset dolara i izmedu petnaest i dvadeset i pet hiljada sledbenika. Jedan od takvih članova. Nije zadovoljavalo osnovne ljudske emotivne potrebe. Akvino je brzo napredovao u LaVejovoj organizaciji. požuda. bes. ni svoju crkvu. ponos. nije bila dovoljna. hrišćanstvo je jednostavno bilo irelevantno. nekretninama i vrednim umetničkim predmetima. specijalista za obaveštajni i psihološki rat. bio padobranac. Zato je početkom 1975 godine u crkvenom časopisu objavio da su svi viši stepeni inicijacije dostupni onima koji ponude donacije u novcu. kada je Crkva Satanina bila na vrhuncu popularnosti. Ovaj odnos prema novcu. a 1973 godinc prelazi u rezervu i u činu potpukovnika postaje komandant 306-og bataljona za psihološke operacije u Fort Mekarturu u Kaliforniji. a bogatstvo je bilo oblik moći.Kultovi kao moćno oružje "Staza crne magije se koristi za pošteno zadovoljenje ega pohlepa. simbol đavola). Član LaVejove crkve postao je 1969 godine i imao je biografiju kojom je LaVej bio zadivljen. pripadnik specijalnih jedinica. ni sebe. dovešće ga u sukob sa članovima koji su u crnoj magiji videli nešto drugo. Odlikovan je više puta. bio je Majkl Akvino. Akvino je bio uzdrman: "Ako je postojao jedan ujedinjujući faktor koji nas je privukao satanizmu. ekspert za psihološke operacije i strateški obavestajni rad. negiralo je čovekovu telesnu prirodu i svoje sledbenike držalo u poziciji zavisnosti od Boga koji je "malo brinuo zbog patnji sa kojima se srećemo". Želeo je da stvori mrežu satanskih grupa širom Amerike i razradio je hijerarhijsku strukturu crkve kroz koju se napredovalo u zavisnosti od poznavanja crnomagijskih veština. Već od 1972 godine LaVej nije održavao javne ceremonije u svojoj kući. Doktorirao je političke nauke na univerzitetu Kalifornija u Santa Barbari. Zato kada smo 365 . Učestvovao je u specijalnom psihološkom ratu u Vijetnamu kao oficir 82-ge padobranske divizije. koji je usmeravao u krajnje utilitarne pravce. postavši sveštenik i urednik crkvenog časopisa "Rascepljeni papak" (što je. tačnije sveštenika Crkve Satanine." Iako je LaVej na jednom nivou predstavljao izazov konvencionalnorn hrišćanstvu srednje klase u Americi. Interesovala ga je magija kao moć.

Na prvo čitanje Hram Seta izgleda kao benigna magijska organizacija posvećena istraživanju potencijala individue kao svojevrsna organi366 .snaga razuma koja podupire posmatrane činjenice. je svet magijske realnosti. naša reakcija bila je da je Anton LaVej izdao svoju crkvu. Po njemu. U noći 21 juna 1975 godine. Don Veb. Na drugom nivou. U svakodnevnom svetu. i one prevazilaze zemaljske nivoe egzistencije. sveštenika petog stepena novog eona Seta." Prvi visoki sveštenik Hrama Seta. Akvino je izveo ritualnu magijsku ceremoniju prizivanja Princa tame. Hrišćani su pritisnuti osećanjem krivice i hipokrizije i nalaze se u poziciji prihvatanja "otrcanih moralnih standarda" u pokušaju da zadovolje Boga. bio je formulator principa Hrama i njegova je podela manifestovanog univerzuma na tri nivoa realnosti. formulisanom uglavno kroz Platona (kome se Akvino veoma divi) je filozofska misao. na dubljem nivou. satanizam je jedinstven. na čelu sa Akvinom koji je bio sveštenik četvrtog stepena. izdao sve na čemu je radio toliko godina. je to izrazio na sledeći način: "Misija Hrama Seta je da ponovo uspostavi tradiciju samooboženja. izbrisao sve reference na hrišćanskog davola i označio Akvina kao naslednika Alistera Krolija i kao Magusa. mistici i okultisti su zadovoljni da podvedu svoju ličnu posebnost toku kosmičke svesti i da se suštinski predaju višoj sili. sem što se "grotoi" sada zovu "piloni". Ona je karakterisana procesom dedukcije i indukcije . Tamo gde se Akvino razlikuje od hrišćana. ili potencijalni Bog. takozvanom "prirodnom redu". Postoje spiritualne i psihičke dimenzije ljudskih stanja." U junu 1975 godine usledilo je masovno napuštanje ključnih ljudi iz Crkve Satanine. kaže Akvino. Ali namere nove organizacije su mnogo ozbiljnije nego u prethodnom obliku. Struktura Hrama Seta bila je slična organizaciji La Vejove crkve. Sadašnji visoki sveštenik Hrama Seta. i njihov prelazak u novoosnovanu organizaciju Hram Seta. Akvino. iako je suštinski stav isti: čovek je Bog. jer zagovara ponašanje koje je pitanje samoopredeljenja. Za Akvina. posmatramo odnos uzrokposledica i na njemu je baziran naučni metod i tehnologija. Satana se ovaj put otkrio kao egipatski bog Set. mistika i pagana je njegovo verovanje da psihička dimenzija razdvaja ljudsku vrstu od ostatka Prirode.Dosije Omega čuli za ovu odluku. što je jedan od osnovnih postulata rada Hrama. koji je naložio osnivanje nove crkve u njegovo ime. Iza ovoga.

Cilj je sataniste da "proviri kroz zavesu tame i smrti." Sada je jasno da je ključ Akvinove fllozofije kako prevariti smrt. Tu njegovu povezanost sa ezoterijom nacizma sam već pomenuo. U maju 1991 godine. kao "dokazom da su granice zemaljske egzistencije raskinute". a ne gospodar. je da Satana ne želi od svojih sledbenika nikakvu filozofiju. vladavinu nad telom (uglavnom tudim). primila je prijavu stanara jedne zgrade koji su se žalili da ih iz stana u prizemlju terorišu pripadnici satanističkog kulta. prostor svesti bukvalno nema granica. uhapšeni su izvesni Džozef Krišone i Džozef Almeida. već samo ono što je njemu potrebno u poslednjih nekoliko hiljada godina . a ne da odgaja "partnere". i da je um maga u stanju da dosegne "beskrajnost svog svesnog postojanja". Posle istrage. jer je njegova suština upravo u tome da teroriše jadno ljudsko biće. podvrgnuto Njegovoj volji". koju je Akvino povezao sa mističnim aspektima nacizma. konačni cilj je "razvoj i konačna sposobnost da sebe učinite konstantom. Akvino veruje da je psiha nezavisna od tela. Ono što satanisti ne shvataju. razaranje. koji su se hvalili da su kao satanisti ubili i žrtvovali veliki broj životinja. doktrine izabranih. Intelektualiziranje satanizma je nemoguće. a sve ostalo varijabilom. No.smrt. vodi u preziranje etičkih i svih drugih normi. pa ću samo ponoviti da je Akvino privučen pretpostavkom da su nacisti bili u stanju da ispolje izuzetnu psihičku snagu "koja je bila pogrešno usmerena". To je napredovanje ka mestu na kome "vreme postaje vaš sluga. 367 . policija u Istočnom Grinviču. jer propagirajući deifikaciju čoveka (svog člana) prilazi vrlo blizu mitologiji spiritualnog iluminatizma. pa čak ni dr Akvino. Za majstora setijanca. razaranjem i uništavanjem živog. Bukvalno shvadeni postulati satanske filozofije pokazuju se u svom ogoljenom vidu kao zločin. niti je u njemu zatvorena. Rod Ajlend. po Akvinu. krv.Kultovi kao moćno oružje zacija za samopomoć. dvadesetogodišnjaci. nikakvo približavanje Apsolutu. Po njemu. ali je. Težnja da se prevaziđe fizička smrtnost (i verovanje da se to dostiglo na neki način). iz ovog idejnog galimatijasa nikle su mnoge opasne organizacije koje su. a ostane vezan za zemaljsko". To će vam omogućiti da pobedite smrt. Postoje dva puta: jedan je genetski inženjering koji podrazumeva manipulaciju životne sile u biću. vredna divljenja. racionalizovale satanističku praksu i teoriju. na raznim nivoima. Ona je svakako višc od toga. koja je pokrivala njihovu potrebu za destruktivnim ispoljavanjem. teror i strah nevinih žrtava čijom se energijom hrani.

Ostala trojica su osuđeni na uslovne kazne. smrti. Ovaj status potčinjene žene. Policija je u stanu pronašla kolekciju životinjskih kostiju. Oridž. Rituali su se obavljali noću na groblju. Uhapšena su i dva mladića koji su prijavili sataniste. Nekoliko meseci posle hapšenja nađen je mrtav.Dosije Omega Oni koji su ih prijavili su tvrdili da su im Krišone i Almeida pretili. seksa gladnim životinjama" od kojih spremno uzimaju novac i skupe poklone. pa je Akvino na obaveznoj listi literature za svoje članove stavio i film "Priča o O". koju je Akvino isključio iz Hrama Seta. TOPY se bavi samoosloba368 . koji je pripadao Krišoneu. Po Akvinu. kao i primerci časopisa "Svitak" koji je izdavao Akvino. Još jedna opskurna mala grupa koja se naslanjala na Hram Seta devedesetih godina. zapravo objekta satanskog i seksualnog rituala. fantazija o osveti nad drugima i degradaciju žena koje su učestvovale u ritualima. jer se ispostavilo da su i oni ucestvovali u ritualima. a tu je bila i njegova knjiga "Crna magija u teoriji i praksi". koji je 1986 godine osnovala Lin Nelson. neprijateljstva. što je znak za člana prvog stepena Hrama Seta. Hram vidovite mladeži. Interesantno je da satanski rituali po pravilu uključuju sadomazohistički seks kao neophodan deo rituala. Osnovan u Americi 1981 godine od strane muzičara sa umetničkim imenom Dženezis P. Ali Džozef Krišone nije dočekao suđenje. Cilj rituala bio je da se probudi duh nedavno preminule osobe i natera da uništi neprijatelja. Nemačkoj i Švedskoj. Kult je imao dva rituala koje su upražnjavali članovi: Ritual crnog trna-smrti i Pakleni ritual živih mrtvaca. svoju krajnost ima u Hramu Elite. to nije priča o sadomazohizmu već govori o "stepenu uzajamne predaje koju ljubav podrazumeva". sa ispostavama u Velikoj Britaniji. kako se kasnije ispostavilo. Njena "crkva" je škola seksa i članice Elite svoju seksualnu magiju upotrebljavaju na "slabim. Čak i uglađeniji članovi Hrama Seta su više puta raspravljali o filozofiji markiza de Sada. zbrkanu mešavinu seksa. a da je Krišone tvrdio da je demon i da je imao seksualne odnose sa leševima. knjige o satanizmu i okultizmu. bila je Crkva Gavrana. Zvanično tumačenje je bilo samoubistvo zbog prekomerne doze droge. Među nađenim ritualnim predmetima bio je i medaljon od belog emajla u obliku obrnutog pentagrama. Sva četvorica su optuženi za nezakonito ubijanje životinja i skrnavljenje grobova. Jedna od grupa pod uticajem satanizma bila je i TOPY. uključivali su seks i zazivanje Lucifera da pomogne u ritualu. Njihov rad se bazirao na gruboj verziji nekromansije (komunikacije sa mrtvima). pribor za satanske rituale i posudu punu krvi od ubijene mačke. Holandiji.

LaVej je bio cinični šarlatan. koju zovu "Firerkom" satanističkog poretka. koja je za uzvrat distribuirala literaturu Reda vukodlaka. po satanističkom ritualu. a njena majka Dijana je prava. kako bi se oslobodila energija koja bi. posle velike buke u britanskim novinama. Sve su ovo magijska pomagala za iniciranog u procesu zadobijanja prevlasti nad dušom. koji je bio dobar samo da je začne. Po Zininom viđenju. u skladu sa "programom" TOPF-ja. a sve to začinjeno satanističkom simbolikom. oslobadajuću." 369 . uglavnom mladih. neoženjenih belaca. Organizacija želi da "šokira. ustanovljeno je da je glumica u videu Oridžova supruga Pola i da je njihovo ponašanje. Zina se otvoreno razišla s ocem na Valpurgijsku noć (Walpurgisnacht) 30 aprila 1990 godine. Strava. Zina je javno krštena. snagu straha: "Strah je ključ prosvetljenja i jedino njegovim prihvatanjem um se može potpuno osloboditi. Tek kasnije. sadomazohističko vezivanje i abortus. inače. TOPY je manje organizovan kult. piše u njihovom manifestu. kada je imala tri godine. od strane svoga oca. zgadi ili zabrine porodice članova i drugih građana". osnivaju 1984 godine grupu po imenu Red vukodlaka. Red vukodlaka veruje u svetu. a više labava organizacija istomišljenika. ćerka Antona LaVeja. koja je istinska snaga iza Crkve Satanine.Kultovi kao moćno oružje đanjem kroz ritualnu seksualnu magiju i kroz samopovređivanje zarezivanjem kože. "magijsko dete" začeto "demonskom energijom" za koju je njen otac bio samo oruđe. gde nema mesto koje mu pripada. Zina. odbacila je "istočni i negativni judeohrišćanski lik" Crkve Satanine u korist "zapadnoevropske magijske tradicije" (u ovom kontekstu tevtonske mitologije). "Odbijamo kontrolu na bilo kom nivou da se pojavi". Ispod ove "satanske sapunske opere" leži ozbiljno organizovan kult. Nikolas Šrek i njegova partnerka Zina LaVej. zloupotreba dece. mogla da izazove ludilo ili nasilje. eksplicitno objašnjenu odnosom grabljivca i žrtve ekstrapoliranog u svetu ljudske interakcije. Strah. Njihov moto je da "oslobode zver u čoveku" i promovišu viziju natčoveka i roba. objavivši zvanično i ritualno da raskida sa Crkvom Sataninom i Antonom LaVejom lično. Užas. Vrlo ozbiljno shvata svoje korene. kao i hiljade kaseta koje cirkulisu svetom. prirodna carobnica. Tako je 1992 godine Skotland Jard pogrešno razumeo jedan promotivni film P. vidi sebe kao rođenog satanistu. Oridža zamenivši ga za autentične snimke satanističkog rituala u kome se vidi silovanje. Sa Šrekom je radila u Crkvi Sataninoj.

8. stručnjak za kultove. Fenris će se osloboditi u vreme Ragnaroka . 370 . U zvaničnom istraživanju sprovedenom u minhenskim srednjim školama.vreme pada bogova. Fridrih Vilhelm Hak. U Nemačkoj. Tako se novi satanski svetski poredak bez magije pretvara u novi nacistički svetski poredak.obrijali su glavu i postali neonacisti. otvoreno nose nacističke i satanske simbole kao što je tetoviran broj 666 ili kukasti krst upisan u pentagram. Tada će ovaj vuk raskinuti lance i proždrati svet. Članovi najznačajnije takve grupe. Vezan od strane bogova. sada su interesantniji neonacizam i beli suprematizam. '88. i dalje." Ova varvarska mitologija. najavljeno mržnjora. ubistvom i ratom. žrtvovanje životinja više ih nije uzbuđivalo. kako piše Linda Blad. koji za sebe tvrdi da predstavlja svete destruktivne sile: "Od pada Atlantide do uzdizanja Trećeg Rajha. Fenris je slika apokalipse. koji je usko povezan sa značenjem broja osam za neonaciste koji ga na sebi tetoviraju. pratili smo i uzrokovali svaku katastrofu i nesreću koja je blagoslovila čovečanstvo. Ovim momcima je satanizam postao dosadan. incestom. idealno odgovara Redu vukodlaka. osnov je cilja Reda vukodlaka da "stvori međunarodnu rnrežu sa ciljem stvaranja novog satanskog svetskog poretka". jer osmo slovo engleske abecede je "H". zabeleženo je da je četiri odsto učenika priznalo da je učestvovalo na najmanje jednoj satanskoj crnoj misi. procenio je da 1988 godine deset hiljada Nemaca pripada aktivnim satanistima. 8 avgusta 1988 godine Red vukodlaka je sponzorisao javnu ritualnu proslavu koja je uključivala video dramatizaciju ubistva Šeron Tejt. a za to vreme su Zina i njen otac Anton (još su bili u prijateljskim odnosima) sa pozomice čitali naglas odlomke iz satanske biblije. luteranski pastor. Sada pokojni. Ovaj satanski šou odvijao se u znaku datuma . pa je 88=HH. priče o pročišćenju arijevske rase i rasizam preraa crnciraa i Jevrejima. interesovanje za okultno i satanizam je u ogromnom porastu.8. piše da su tinejdžeri satanisti prešli na "veću stvar" . Još 1989 godine u izveštaju policije iz San Antonija. Teksas. skraćenica od "Hajl Hitler". Organizacije Bela arijevska mladež (White Aryan Youth-WAY) i Beli arijevski otpor (White Aryan Resistance-WAR) održavaju bliske veze sa već spomenutom organizacijom TOPY.Dosije Omega Red vukodlaka je za svoj simbol usvojio lik vuka Fenrisa iz nordijske mitologije. Arijevsko bratstvo.

Zove se Abraksas fondacija. što je "važnije od toga da li ćete živeti godinu 371 . Amend se takode trudio da uspostavi kontakt sa neonacističkom grupom Nacionalna partija renesanse. već uticaj. okultizma i arijevske rasne superiornosti. novinar Lamar Graham upoznao je "vampira" iz Krvave osovine (Axis Sanguinaries). njegov red je bio mešavina satanizma. te da su tajno služili crne mise. Moram da spomenem još jednu organizaciju inspirisanu nacizmom. ako mu je to bilo pravo ime. Grumboski je osnivač Reda crnog ovna. Amendova grupa održavala je bliske veze sa desničarskom. kojom se upravljalo po principima crne magije. paganskom grupom iz Kanade. koga je izjednačio sa jevrejskim Jehovom iz Starog zaveta. Dok je trajao. Džejms Madol. U jesen 1989 godine. istine i laži. svetla i tame. Dženkins i njegovi prijatelji su se bavili "krvavim okultizmom". ko ji je kombinovao divljenje prema nordijskim bogovima i antisemitizam.Kultovi kao moćno oružje Poznato je da je i Anton LaVej bio skupljač "uspomena" iz Trećeg Rajha. Grumboski je pritom visoki član Hrama Seta. filijale Abraksas fondacije. kada je bilo više jeretičkih sekti koje su ga obožavale (iz njegovog imena izvedena je slavna magijska reč Abracadabra). Basilides. hibridne kombinacije satanizma i neonacizma. ne da bi pro dužili život. a ime je dobila po demonskom tvorcu materijalnog sveta koga su obožavali gnostici na početku hrišćanske ere. ustala protiv sveta. a oko Abraksasa. po imenu Kanadski pokret Odinista. Satanisti se dive Hitleru kao moćnom crnom magu koji je kontrolom volje došao do moći kojora je manipulisao celom nacijom i izazvao svetski rat. jer piju krv na svojim seansama. egipatski gnostik iz drugog veka nove ere je poučavao da je ovaj svet zlo mesto gde je duša poslata da bude kažnjena. stvorio je kult koji je potrajao do srednjeg veka. Neki istoričari popularne literalure špekulišu da se Hitler i njegov krug možda bavio satanizraom u bukvalnom sraislu obožavanja davola. Karl Jung je veličao Abraksasa kao pravog Boga koga je potisnulo hrišćanstvo i u kome nije bilo sukoba izmedu dobra i zla. jer je nemačka superdržava. bio zainteresovan za Crkvu Sataninu. Majkl Grumboski i DŽon Amend. Otud i fascinacija Majkla Akvina nacizmom. a Amend osnivač Hrama male majke. ali za to nema konkretnih dokaza. po imenu Majkl Dženkins. U našem dobu. satanisti teže da se izdignu iznad dobra i zla i maštaju da osvoje kosmičku moć bogova. osnovali grupe. Kao i nacisti. čiji je voda. a da su bivši članovi njegove crkve. Razlog za uspostavljanje afiniteta između nacista i modernih satanista je u ideologiji.

pogodno za uramljivanje". Trebale bi mi strane i strane da opišem količinu časopisa i satanskih brošura koje se više nego ikad bave nacizmora. Rajs opisuje Abraksas fondaciju kao "socijalno darvinistički istraživački sentar". "sjajno odštampan crnim slovima na crvenoj podlozi. kao član drugog stepena. muzičar Bojd Rajs. Holokaust. arheologije. Prema njihovoj literaturi. kvazi istorije. koji se nalazi na popisu članstva Hrama Seta iz 1992 godine. praćenih Rajsovirn stihovima koje urla publici: "Da li želite totalni rat? Vi želite totalni rat!" Kakva umetnost. gasne komore. veštičarstva. Luciferova grupa nudi kurseve iz satanske teologije ali "ne vraća uplate ako razočarate Njegovo veličanstvo Satanu". Usko je povezan sa Nacionalističkom radničkom partijom koja nastupa sa belačke suprematističke pozicije. kao i Emst Rem. Njegov tipičan koncert se sastoji od odlomaka Vagnerove muzike presečene ubačenim glasovima Hitlera i Mensona.. čija Crkva Luciferovog svetla je satanističko tajno bratstvo sa sedištem u Tampi. koja odbacuje i komunizam i kapitalizam i predstavlja prave naciste kao radikalne socijal-revolucionare koje je izdao Hitler. vođa SA.Dosije Omega dana duže". Trenutno je na čelu Abraksas fondacije. Red nudi dopisne kurseve iz satanizma za trideset dolara. lečenja na daljinu (i 372 . Arijevska deca su istinska deca Satane i Gospodari sveta po tom pravu". Florida. Tridesetog decembra 1986 godine. Ako završite kurs i Collegium Satanas bude zadovoljan. Na nesto "nižem duhovnom planu" je Grupa Luciferovog svetla. "arijevska rasa potiče od andela koji su došli sa neba. "naučnim" radovima koji negiraju nacističke zločine. kao iskustvo za slušaoca koje je "drugačije". Heroji Treće pozicije su braća Štraser. Rajs je bio gost Toma Mecgera i Toma Padžeta iz Belog arijevskog otpora u njiho-voj tv emisiji. germanskom mitologijom. osnovao je na Novom Zelandu satanističku grupu Red levoruke staze. Gregor i Oto. demona. Keri Bolton. Rajs opisuje svoju rok muziku kao želju da utiče na "mozak". Suština ideologije Belog arijevskog otpora je vrsta nacizma "radničke klase" poznate kao Treća pozicija ili Treći put. sada sa sedištem u Denveru (Kolorado).. bez mogućnosti vraćanja. koji su organizovali nacistički pokret medu seljacima i radnicima u Bavarskoj. poznat i po umetničkom imenu Non. potpisujete zavet vernosti Satani i dobijate sertifikat zaređenja u satansko sveštenstvo. sve to zamuljano u pravu šizofrenu zbrku anđela. I u ovom slučaju ispada da Satana voli novac i da mu ne pada na pamet da ga vrati.

kao što je to učinio Red vukodlaka. neprijateljstvo i strah mogu biti inspirisani gledanjem u neharmonične uglove i biti uzrok negativnog ponašanja. Svoje ime izvukao je iz LaVejovog stava da napetost. Sve to vrši snažan mentalni pritisak na ljude koji nemaju kritički odnos prema ovoj materiji i koji ulaze u neku od brojnih organizacija koje se ovim bave.. Na kraju. Ako mislite da taj napor nije opasan.. i stoga ima posebno mesto unutar Hrama Seta. grdno se varate. stvarnosti i halucinacija. već ljudi koje Džim Šuce sjajno defmiše: "U relacijama dvadesetog veka. što je dovelo do formiranja Trećeg Rajha. teško c'c se odupreti svojevrsnoj indoktrinaciji koja je tako dobro bila proverena u nemačkim okultnim društvima s početka dvadesetog veka. dr Stiven Edred Flauers." Na čelu ovih organizacija nisu obični ludaci. trenutno na funkciji visokog sveštenika Hrama Seta i čelnog čoveka Reda trapezoida. A to neće znati. Red trapezoida nikao je iz Crkve Satanine. Ideja da se to ponovi je očigledna. niti obični ljubitelji nacizraa. Red trapezoida je kao svoj drugi simbol usvojio Fenris vuka. verovali u učenje ili tražeći sebe. Jednom kad uđu. on ili ona. koji prihvata sve manifestacije Sila mraka u svetu." 373 . Nije zato čudno sto Hram sebe od nedavno reklamira u neopaganskim publikacijama kao Hram Seta i Votana. Primer za opasne je Akvinov saradnik u obožavanju germanskih ideala. učenje bi trebalo da omogući iniciranima da ukrste i pomemju elemente ludila i normalnosti.Kultovi kao moćno oružje blizinu) i svog ostalog intelektualnog đubreta Nju Ejdža (New Age). Flauers je citirao Hajnriha Hajnea i njegovo viđenje drevnih nemačkih ratnika koji su se digli u "ludačkom besu" da sruše gotske hrišćanske katedrale. Misliće da su naišli na neku veliku tajnu. će biti potpuno ludi. usmerene od strane smirene i samokontrolirajuće volje. I Akvino je sa svoje strane eksplicitno definisao germansku religiju kao srodnika satanizmu: "Germanska tradicija je takođe deo nasleđa Princa tame. Predstavljajući novoosnovani red.

stavljajući ih u funkciju dnevne politike danas u svetu. odstupile su od crkvenih kanona. sve više bavio Apokalipsom i Antihristom. tako se hrišćanski fundamentalizam.Zver 666 Otkrovenje Jovanovo je poslednja knjiga u Bibliji. ali za to su se pobrinuli raznorazni stručnjaci i tumači. a s druge strane se hrišćanstvo direktno napada kroz afirmaciju satanizma u raznim oblicima. kreirajući atmosferu kroz medije da je neminovni. kao prirodnog neprijatelja hrišćanstva. posebno u Americi. trećina katrena na budućnost dvadeset do trideset godina od vremena u kome je živeo. a ne za neka koja su već prošla ili za neka koja će se tek roditi. Zato se s jedne strane promovišu druge religije kao bolje i pogodnije od hrišćanstva. Na ruku im ide i rastakanje u samom telu hrišćanstva. niti je komercijalizacija u ovom trenutku ekspanzije Nju Ejdža (New Age) slučajna i dotiče se baš propasti hrišćanstva. u razdoblju od smrti Isusove do njegovog drugog dolaska. Neke protestantske sekte. trpajući sve moguće i nemoguće varijante u ovaj vek. Ono što je Jovan Bogoslov opisao kao budućnost čovečanstva. Jasno je da je na planu duhovno rušenje i porobljavanja čoveka. To je malo verovatno. kako bi postao obezdušeni biološki robot. Pitanje Otkrovenja nije tako naivno kao što izgleda. što je ideal robovlasničkog Novog svetskog poretka. skori kraj sveta tu. kao što je Anglikanska crkva. Rušenje hrišćanstva jedan je od osnovnih ciljeva. Nije u pismu napisao koja trećina katrena se odnosi na tu daleku budućnost. Kako se bližio kraj drugog milenijuma. a preostala trećina na neku daleku budućnost koju ni sam nije mogao da vremenski locira. počeli su da se 374 . na silu se smešta u zadnje godine dvadesetog veka. knjiga kojom se Biblija završava i koja nadahnuto govori proročkim jezikom o kraju sveta. Poznato je sa koliko bezobzirnosti razni tumači istražuju Nostradamusa i njegove katrene. pa ispada da je Jovan Bogoslov jedinstven prorok koji je knjigu pisao za baš ovo pokolenje. budućnosti čovečanstva i hrišćanske crkve. iako je sam Nostradamus u pismu svom sinu Sezaru napisao da se otprilike jedna trećina njegovih katrena odnosi na blisku budućnost od nekoliko godina od vremena u kome je živeo.

Zlo će konačno biti poraženo. Ko ima um neka izračuna broj zvijeri: jer je broj čovjekov i broj njezin šest stotina i šezdeset i šest. Za obične čitaoce najinteresantnije je bilo da saznaju ko će biti Zver koju označava broj 666. venčavaju homoseksualce. Čini se da je pravoslavno hrišćanstvo (ono koje se nije utopilo u zapadni ekumenski pokret) ostalo poslednja prepreka pred naletom onih koji svesno ruše hrišćanstvo i onih koji u tome učestvuju kao izmanipulisani i nesvesni saucesnici. Neki tumači u Jugoslaviji (gde je štampa prepuna kvazi biblijskih tekstova i tumačenja na temu Antihrista. stih osamnaest iz Otkrovenja: "Ovdje je mudrost. a to je da nam predstoji Apokalipsa. ima za cilj stvaranje Novog kanonskog poretka. vrše zajedničku crkvenu službu sa pripadnicima drugih religija i učestvuju u radu Svetskog saveta crkava. kako ga je ocrnio američki predsednik Ronald Regan. Zveri i ostalih srodnih tema) otkrili su da je papa zapravo Antihrist. kako bi se ona numerološki uklopila u broj 666. a tada će se u svom punom sjaju po drugi put pojaviti Isus i spustiti se sa neba. ujedinjenih konceptom ekumenizma. svet je na kraju svog života. počeli su da zaređuju žene. Tako Novi svetski poredak ima svoj pandan u hrišćanstvu . kao zemaljskog cara koji će osnovati hiljadugodišnje zemaljsko svetsko carstvo sa usrećenim čovečanstvom. sudarile snage dobra i zla. dokazujući to natezanjem neke titule koju papa nikad nije nosio. Ekumenizam koji agresivno promoviše papa Jovan Pavle II. labavog konglomerata raznih verskih zajednica i religijskih usmerenja. pokret ili predmet. bitci kod Armagedona. mrtvi će ustati iz grobova i uspostaviće se novo carstvo božje. a odabrani će živeti u večnoj milosti. Učenje o bliskom dolasku Hrista."carstvom zla". a u tome mu zdušno pomaže Vaseljenski patrijarh Vartolomej." U vreme hladnog rata.ekumenizam. je kanonski osuđeno kao sektaško učenje hilijazma. je da će Antihrist biti čovek. kako to piše u trinaestom poglavlju. kako bi se u završnom obračunu. a kao predznak tog kraja pojaviće se Antihrist koji će nad ljudima sprovesti neviden teror i strahovladu. Antihrist se poistovećivao sa Sovjetskim Savezom . a ne država. Opet je u pitanju 375 . a to su mogli da su pažljivo čitali Otkrovenje. Po fundamentalistima. Nije zato čudan nalet hrišćanskog fundamentalizma u jednoj važnoj dimenziji. Ono što ni Regan ni ostali tumači nisu uočili. organizacija.Zver 666 modernizuju u poteri za vernicima.

Služi da sakrije čoveka na koga se odnosi taj broj. Prve tri cifre novog međunarodnog sistema monetarne kartice su 666. koje će se uvesti u sve zeralje Evropske zajednice. Ovaj princip primenjen na neke reči iz engleskog jezika dao 376 . vrlo perfidno i temeljito uvode biblijske elemente u svakodnevni život ljudi. koji je svetovno lice koje će zavladati svetom. kojima je Lucifer bog kome se klanjaju. sa jasnim crnomagijskim kontekstom predaje čoveka u ruke Zveri. u svakodnevnoj komunikaciji. a masovna upotreba broja 666 služi da obeleži i označi njegovo carstvo . arabesku sastavljenu od šestica. ali skrivenoj upotrebi. Kao pripadnik nestorijanske jeresi. Sada je malo jasnije zašto treba srušiti hrišćanskog Boga. Gde je onda zabuna u tumačenju broja 666? Zabune nema. imao je cilj da hrišćanstvo zameni obožavanjem Behemota. "B" je 12. svešteno lice. demona zla. Lične karte Evropske zajednice. što naravno nema veze sa Jovanom Bogoslovom. koji su neki kompjuterski stručnjaci primenili kako bi identifikovali matricu broja 666 u širokoj. pa ne može u isto vreme biti i Antihrist. Papa je duhovnik. kako bi crpeli njegovu zlu. Sistem je prost. pripremajući njegovu podsvest za dolazak Zveri i svodeći čovekov praktični život. Nije zato čudo što se broj 666 pojavio u najširoj upotrebi u bankarskom sistemu. Neki ozbiljni tumači Otkrovenja tvrdili su da je Jovan Bogoslov brojem 666 označio konkretnog čoveka. Banke u Roridi koriste broj 666. "C" je 18.Dosije Omega nepoznavanje Otkrovenja. "D" je 24. Šifra "Svetske banke" je 666. Džošuu ben Džezua. imaju fino izatkanu mrežu linija.materijalni svet koji će mu pasti pred noge kada se bude pojavio. Na lozovima izraelske lutrije utisnut je broj 666. ali ima sa onima koji žele da Amerika bude Ahrimanova zemlja. na što češću upotrebu ovog broja. i tako dalje. demon materijalnog sveta. Stari Haldejci su imali numerološki sistem baziran na šestici. zli demon sunčevog kulta. koji je osnovao duhovnu akademiju u Džundišapuru. često danas poistovećivan sa Amerikom. Čekovi u bankama u Bombaju nose broj 666. Najšira moguća upotreba broja 666 ima i magijsko dejstvo na čoveka. koji je zapravo Sorat. Na primeru engleskog alfabeta slovo "A" ima numeričku vrednost broja 6. i u Bibliji je identifikovan kao lažni prorok. u Iranu. Sledbenici crnomagijskih kultova i tajnih društava. u njemu prvo slovo alfabeta ima numeričku vrednost 6. Kartica australijske "Nacionalne banke" nosi broj 666. demonsku snagu. Upotreba broja 666 je složenije pitanje i ne služi samo da označi čoveka. a svako sledeće numericku vrednost uvećanu za broj 6. Dvoroga zver iz Apokalipse je Ahriman.

Isti takav podzemni kompjuterski centar se nalazi i u Americi. Kada sam na početku ovog poglavlja napisao da je kraj drugog milenujuma vreme pojačanih aktivnosti onih krugova koji bi hteli da se ostvari Apokalipsa. i koji je Silvestru obećao papski presto. Zašto se 31 Decembra 2000-te čekao novi milenijum? Vrlo prosto. Godina najjače aktivnosti bila je 1998 godina. I ovo se numerički uklopilo po prvi put u ovoj eri. Podzemni grad od trideset kvadratnih kilometara ispod Brisela popularno se zove "Kripta". ova sprava ima numeričku vrednost 666: C O M P U T E R = = = = = = = = 18 90 78 96 126 120 30 108 ukupno 666 377 .666. što sabrano znači VISA=666. a ime je dobio po uspomeni na papu Silvestra. Kad smo već kod kompjutera. izvučene čak iz tri civilizacije. ali ugovor sa Satanom se čuva u Vatikanu.a nalazi se u Alis Springsu. 2000:3=666. Ono što nije slučajnost je da se međunarodni kompjuterski centar u Briselu zove "Zver". "S" je Stigma iz grčkog alfabeta čija numerička vrednost je 6. "A" je iz vavilonskog alfabeta i ima vrednost 6. kakve li slučajnosti. u Vazduhoplovnoj akademiji u Čejen planinama (Kolorado Springs). Zašto se u toku 2000-te godine održalo toliko crnomagijskih manifestacija? Vrlo prosto. "VI" je rimsko 6. na ovaj dan se kod katolika slavi Silvestrovo. a treći je u Australiji i zove se "Satelitski kontrolni centar". osamnaest cifara (6+6+6). da ga koriste za pripremu novog identifikacionog sistema građana koji ima. onda to nije bilo slučajno. a ulaz u njega je iz crkve Svete krvi Isusove. Ovo je prvi put u proteklih dve hiljade godina hrišćanske ere da se numerički ostvarila ova kombinacija. a Silvester Satani obećao zauzvrat sve ljudske duše! Ko hoće nek misli da je ovo izmišljotina. koji je po legendi potpisao ugovor sa Satanom 999 godine (obrnute tri šestice).Zver 666 je neočekivane rezultate. što će reći 3 x 666. Kreditna kartica VISA primer je kompleksne upotrebe broja 6.

što jasno proizilazi iz njegovog prezimena: K I S S I N G E R = 66 = 54 = 114 = 114 = 54 = 84 = 42 = 30 = 108 ukupno 666 Prvi ratni brod kojim je Anvar el Sadat.18: "Djeco! pošljednje je vrijeme. 2. njegovom poslaniku na zemlji. ne zaboravite da u sopstvenom traženju numeričkih vrednosti imena za prazan prostor između dve reči umanjite zbir za 192.. što ne znači da su automatski glavni Antihrist. i kao sto čuste da će doći Antihrist i sad mnogi antihristi postaše. Tako ćete ustanoviti da "Banka fedealne rezerve" u Americi ("Federal Reserve") ima vrednost 666 i da ime grada Njujork (New York) daje 666. a u njemu je sedište Ujedinjenih nacija. Frekvencija na kojoj je emitovana prva radio emisija u Sjedinjenim Američkim Državama bila je 666 megaherca. uplovio u Suecki kanal na dan njegovog ponovnog otvaranja." Jedan od takvih likova je Kisindžer. Po istom principu. Broj 666 se može naći i u numeričkoj vrednosti imena mnogih ljudi.Dosije Omega Kod pojmova koji se sastoje od dve reči. jer je tolika numerička vrednost praznog prostora između reči u kompjuteru. već da su dušu prodali Đavolu i da su spremni da služe Antihristu." 378 . jer su centar sila zla koje će koristiti Antihrist. To jasno kaže Jovan Bogoslov u svojoj Prvoj poslanici. Sjedinjene Američke Države (US Of America) imaju numeričku vrednost 666. Televizija je takođe u Otkrovenju.. na pramcu je imao vojnu oznaku 666. tadašnji egipatski predsednik. da progovori ikona zvijerina... njen zadatak je: "I bi joj dano da dade duh ikoni zvijerinoj.

Zver 666 U časopisu koji izdaje EZ (Evropska zajednica) može se pročitati: "EZ prihvata tumačenja biblijskih knjiga Jezekilja, Danila i Otkrovenje." Šta ima Evropska zajednica da prihvata biblijska proročanstva, i to baš ovih proroka, a ne nekih drugih? Da li EZ postaje biblijsko društvo ili hoće da poruči nešto drugo? Za Otkrovenje je jasno, i za Danila, najvećeg proroka Starog zaveta je isto jasno. On je prorokovao i tumačio snove Navukodonosoru, a posebno jedan san o razvoju carstava i njihovoj propasti. Jezekilj je u svojoj knjizi govorio o susretu sa Bogom, koji ga je dva puta pohodio, dao uputstva i zakone za izrailjski narod i došao strašno da ga kazni što se nije pridržavao datih zakona. Ko je taj Bog zapravo, Jezekilj nije znao, ali možda mudrijaši iz Evropske zajednice znaju. Ne pada im na pamet da citiraju starozavetnog proroka Isaiju čiji se pojedini stihovi odnose na njih, kao recimo 13,12: "Kako pade s neba, zvijezdo danice, kćeri zorina? Kako se obori na zemiju koji si gazio narode?" Lucifer ili Lučonoša je sjajna zvezda "koja je pala", koju je Bog oborio s neba kada se ovaj pobunio protiv njega. Koncept Novog svetskog poretka je koncept iluminata i svetskog poretka sa Antihristom na čelu. Vladar sveta više neće biti Isus Hristos, već čovek Zver 666. Na zemlji će se ostvariti raj bez Boga i biće to raj čoveka. Novi svetski poredak kao novi utopizam počiva na pretpostavkama puritanizma XVII veka koji su doneli prvi useljenici u Ameriku. On propoveda superiornost belaca anglosaksonskog porekla i protestantskih verskih uverenja, a predstavlja svojevrsni anahronizam u današnjem dobu. Ovaj ideološki koncept, naivan i licemeran u isto vreme, sprovodi se krajnjom upornošću, čak i oružjem, i predstavlja oblik novog fanatizma i zaslepljenosti. Oni koji se ne priklone konceptu biće "disciplinovani" oružjem, kao što je to slučaj sa Republikom Srpskom i Srbijom. Sve tp se odvija po scenariju iz Apokalipse i "nepostojeće" knjige (Kuminata) i "falsifikata" iz Protokola Sionskih mudraca (Iluminata). Pritom se Biblija koristi kao oblik zamajavanja, jer rušenjem Boga (u čoveku) rusi se i čovek. Bezazleni Čitalac Apokalipse može da se zapita zašto slepo slede Apokalipsu kada će na kraju biti poraženi, jer tamo jasno piše da će na 379

Dosije Omega kraju pobediti Isus. U tome je suština svake pobune. Pali anđeli veruju da će jednom pobediti, misle da je taj trenutak došao, da će konačno sile mraka, ojačane zlom posejanim u ljudima, preovladati i uništiti Boga. Zato se scenario prividno odvija po matrici iz Apokalipse, do odlučne bitke, ključnog sukoba na Armagedonu, kada će pokušati da "prevare" proročanstvo o konačnom ishodu. Naravno da to nije moguće, ali sve vrste zaslepljenosti se odlikuju suženjem svesti i odsustvom racionalnog mišljenja. Iz tog mraka u mozgovima (i na žalost dušama) mnogi protagonisti Novog satanskog poretka u ovoj fazi rade na utiranju puta i stvaranju uslova za pojavu Antihrista. Kako će se on zvati manje je bitno, njegove karakteristike su date u Otkrovenju i na drugim mestima u Bibliji. Pažljivi čitaoci Biblije znaju da je Isus došao iz plemena Davidova, iz Jude, čiji je simbol lav. Antihrist će doći iz plemena Dan. Za njega Jakov kaže da će biti "zmija" koja će iz potaje ujedati. Dan je bio sin sluškinje, nezakonito dete, pa će zato iz njegovog plemena doći "bezakonik" koji će se dići protiv Boga. Simbol plemena Dan je bazilisk, za koga kaže Isaija u 14,29: "...jer će iz korijena zmijinjega niknuti zmija vasilinska, i plod će mu biti zmaj ognjeni krilati." U Otkrovenju piše i da "zlo dolazi sa severa", što je jasna poruka, jer pleme Dan pripada takozvanim severnim plemenima. Sada su stvari malo jasnije. Ono što mnoga tajna magijska društva znaju je da se "bezakonik" mora pojaviti iz srodstva sa Isusom, mora ga srušiti potomak njegove krvne loze i mora biti izdan, po drugi put, od onoga koji je nikao iz njegovog krila. Ovde dolazimo na klizav teren. Ko to može da bude iz Isusove krvne loze kad je iz jevanđelja jasno da se Isus nije ženio, pa samim tim nije ni mogao da ima potomke, odnosno krvnu lozu. Već od XIX veka mnogi biblisti su neporecivi autoritet Biblije doveli u pitanje otkrivanjem mnogih nelogičnosti, nedoslednosti i pogrešnih podataka koji su zamagljivali pravu prirodu jevanđelja. Jako tesko je istraživati istorijskog Isusa ne zadirući u božanskog Isusa i ne dolazeći u sukob sa kanonskim stavom Crkve, da je biblijska istina jedna i nepromenljiva. Ja ću se životom istorijskog Isusa pozabaviti ukratko; ne da bih rušio dogmu Crkve već da bih pokazao na kojoj ravni se, u potaji, vodi borba da se upravo sruši Isus. 380

Zver 666

Četiri jevanđelja i Dela apostolska mogu se čitati na dva načina. Mogu se čitati i shvatiti bukvalno i uz određen napor i predznanja može se u njima otkriti druga ravan saznanja, ravan inicijacije i esenskog učenja koje jevanđelja pokazuje u sasvim drugom svetlu. Zadržaću se na ovom pešer nivou, skrivenom nivou značenja jevanđelja. Ova značenja dopunila su otkrića svitaka sa Mrtvog mora i zapisa iz Nag Hamadija, čiji sadržaj je uslovno gnostički, ali daje sustinu učenja sekte esena koja su velikim delom inkorporirana u jevanđelja kao učenje Isusa Hristosa. Jasna je suprotnost izmedu objekta vere koji mora biti natprirodan i istorijske istine. No, razotkrivanje nekih istorijskih činjenica ne može ugroziti veru u čoveku, jer ona funkcioniše na metafizičkom planu ne dodirujući svet činjenica. Jedna od osnovnih činjenica iz života Jevreja prvog veka nove ere jeste obaveza Jevreja, koji se pridržavaju verskih pravila, da moraju biti oženjeni. Neoženjeni punoletni muškarac jednostavno nije imao status u zajednici, a još manje je mogao biti lider ili rabin. Postoji izuzetak, kao recimo askete u esenskim manastirima koji su bili neoženjeni, kao što je bio slučaj sa Jovanom Krstiteljem. Isusa njegovi sledbenici oslovljavaju sa "ucitelju", što podrazumeva da je bio oženjen, jer neoženjeni rabin, učitelj, jednostavno je bio nezamisliv. Drugi važan detalj je Isusovo poreklo. Neosporno je da je "naslednik loze Davidove", po muškoj liniji direktni potomak kralja Davida, loze i dinastije koja se nije prekidala od Davida do Isusa, pa je zato kao legitimni kralj Jevreja i nosio titulu Mesije. Zamisiite sad prestolonaslednika Davidovog prestola koji je odlučio da se ne ženi, da nema muškog naslednika, da prekine ložu Davidovu i na taj način direktno odbaci vekovna iščekivanja izraelskog naroda da stekne slobodu i da njime vlada potomak Davidov, što je jedina prihvatljiva varijanta pred očima Boga i naroda. To bi bio bogohulni čin, izdaja sopstvenog naroda i vere, a Isusu ni jednog trenutka to nije padalo na pamet. Isusov celibat je pogrešno tumačen, vekovima posle njegove smrti, kako bi se saobrazio sa potrebama nove hrišćanske crkve. Živeći u esenskoj zajednici, Isus se pridržavao vrlo strogih pravila, a jedno od njih je bilo višegodišnje povlačenje iz svetovnog života u usamljenički život manastira. Celibat jeste bio ideal svakog esena, najviši oblik života, a brak i seks se nisu smatrali svetim, ali je nosilac Davidove loze morao da žrtvuje svoju čistotu upravo zbog dinastičkih obaveza. U svetovni život se vraćao svake šeste godine, samo na mesec dana, u toku decembra meseca, a nekada i ranije, u zavisnosti od kalendara koji su 381

Dosije Omega eseni precizno vodili zbog svojih proročanstava o kraju sveta. Tada je živeo sa svojom ženom Marijom Magdalenom i cilj tog zajedničkog života je bio da se začne naslednik koji je morao da se rodi u septembru sledeće godine, kao i svi Davidovi naslednici, i time potvrdi legitimitet svog prava. Ako bi se kojim slučajem rodila devojčica, onda bi sledeći izlazak iz manastira usledio već posle tri godine, ako bi se rodio decak, onda se poštovalo ustaljeno pravilo od šest godina do sledećeg izlaska iz manastira. Isus se rodio u martu mesecu 7 godine pre nove ere, a ova "greška" u rođenju dugo je bila predmet rasprava i sukoba u okvim esenske zajednice, jer su njeni ortodoksni članovi smatrali da je ovom greškom u vremenu rođenja izgubio pravo na presto, pa da bi njegov brat Jakov trebalo da se nađe na mestu prestolonaslednika, što je nosilo u strogoj hijerarhiji esena određene obaveze, ali i prava. Da ne širim priču, to se nije desilo, Isus je bio ne samo svetovni vladar Jevreja, već je u jednom trenutku uzeo i svešteničku titulu i tako po prvi put u esenskoj zajednici spojio ono što je strogo bilo razdvojeno vekovima. Obaveza vođa ovih loza, Davidove dinastičke i Cadokove svešteničke, bila je da imaju naslednike, kako bi se jednog dana ostvario ključni, dugo željeni događaj, razlog nadanja naroda da Izrael ima ponovo svoju državu i vladara. Prvo dete Isusa i Marije Magdalene bila je ćerka, rođena u septembru 33 godine. U junu 37 godine rodio se sin Isus Just. Krajem marta 44 godine rodio se drugi sin. U martu mesecu 48 godine Isus se ženi po drugi put, Lidijom, ženskim biskupom iz Tijatire. U martu 51 godine rodila im se ćerka. U septembru 53 godine, Pavle, verni sledbenik, ženi se najstarijom Isusovom ćerkom Tamarom-Fivom. Tako postavši njegovim zetom, a iz plemena Venijamina, Pavle je započeo krvnu lozu koja preko Five započinje sa Isusom, a završava sa srpskim Nemanjićima, kao što muška linija ide do francuske vladarske kuće Merovinga. Onima kojima se čini neverovatnom ova moja tvrdnja o poreklu Srba, odnosno Nemanjića, neka u crkvi Svetih arhanđela pogledaju freske. Na jednom stubu naslikana je loza Nemanjića, na drugom loza Jesejeva (Jesej - "čovek", otac Davidov). Jesej je pomenut u rodoslovu Isusa Hrista u jevanđeljima po Mateji i Luki. Isus je "šibljika iz stabla Jesejeva". Ali to će biti predmet neke druge knjige. Ovo sam sve naveo da bih došao do tačke u kojoj vam moram nešto reći i o tajnom društvu poznatom kao Sionski priorat. Neću pisati
382

Zver 666 o onom što možete pročitati u knjizi "Sveta krv i Sveti Gral". Reći ću samo da su Merovinzi, iako pobijeni i istrebljeni od Karolinga, očuvali krvnu lozu Isusa preko jedne bočne porodične grane Anžujaca, a ovi je produžili preko još jedne moćne krvne loze, preko Habzburga, do današnjih dana. Aktivni podržavalac je bila Katolička crkva, čija je vekovna tvorevina, Sveto rimsko carstvo, zapravo bilo jezgro onoga čemu su težili potomci krvne loze Isusa i Sionski priorat - stvaranju teokratske države u Evropi, ujedinjenih zemalja Evrope, preobraženog Svetog rimskog carstva sa Habzburzima na čelu, uz pomoć radikalno reformisane crkve koja bi služila ovom cilju. U devetnaestom veku Sionski priorat odbacuje Katoličku crkvu kao krajnje konzervativnu, učmalu, prevaziđenu instituciju i nastavlja sam da radi na planu ujedinjene Evrope. Prvi veliki udarac Habzburška monarhija doživljava 1914 godine u Sarajevu, kada srpski nacionalista Gavrilo Princip puca u omraženog predstavnika Habzburške monarhije, nadvojvodu Ferdinanda. Ni Sionski priorat ni Habzburzi nisu uočili simboličnu i strašnu poruku Neba, da sa svojim planovima stanu. Atentator se zvao Gavrilo - Gabrijel, koji nije samo Božji glasnik već i anđeo rata! Habzburzi su krenuli u rat protiv Srba, "druge grane sa istog stabla" i izgubili i rat i carstvo. Ponovo se nisu urazumili ni Habsburzi ni Sionski priorat, gurajući opciju koja je "otpadnička". Napravili su ujedinjenu Evropu, EZ, bazirajući je na monetarnom i ekonomskom planu, dakle magijskom, a ne duhovnom, što je jedino i bilo moguće ako se zna ko je kapitalom i magijskim moćima stajao iza plana. Džon Tod, bivši iluminat, član Vrhovnog saveta trinaestorice, kaže o nezavršenoj piramidi na poleđini novčanice od jednog dolara: "Vrh ove piramide, ugaoni kamen, predstavija porodica Rotšild, Rotšild Tribunal. Njih smatraju božanstvom u ljudskom obliku! Njihovu reč iluminati, dakle prosvetljeni, smatraju golim zakonom... Oko u vrhu piramide je oko Lucifera. On je taj duh-predvodnik, on je ta unutrašnja instanca rukovođenja! Veruje se da je porodica Rotšild lično u vezi sa đavolom i da sa njim razgovara. Ja sam lično bio u vili Rotšildovih i ja sam to doživeo i ja znam da je to tačno!" Ako su Rotšildi "ugaoni kamen" Luciferove piramide, onda je vrh, špic tog kamena Antihrist. On ne može biti iz porodice Rotšild, jer se oni bave prljavim i nečasnim poslom, lihvarenjem, ved mora biti iz 383

Dosije Omega kuće Habzburg, iz "krvne loze", i mora biti "otpadnik". Habzburzi su dali veliki doprinos formiranju ujedinjene Evrope, a ta ujedinjena Evropa aktivno radi na stvaranju nove Habzburške monarhije, zajednice podunavskih zemalja, od bivših zemalja koje su bile u sastavu nekadašnje monarhije. Cela stvar dobija na jasnoći ako se zna da je Oto fon Habzburg, koji je na čelu "dinastije", bio jedno vreme i Veliki majstor Sionskog priorata, do 1992 godine. Sionski priorat, kao što sam rekao, teži stvaranju Ujedinjenih država Evrope, koje treba da budu protivteža Sjedinjenim Državama i tampon prema Rusiji. Isti cilj ima i Pan-Evropa Ota fon Habzburga koja, kao i "Krajzau krug" Helmuta Jakoba fon Moltkea, za simbol ima keltski krst (krst u krugu). Keltska crkva, dok je postojala, bila je nazarenska, sa jakim primesama judaizma u učenjima i ritualima. Sećate se da sam na početku ovog poglavlja napisao da EZ prihvata proročanstva Danila, starozavetnog proroka. To čine iz jednog prostog razloga, jer misle da se stihovi Danilovi (2,44) odnose na njih: "A u vrijeme tijeh careva Bog će nebeski podignuti carstvo koje se do vijeka ne će rasuti, i to se carstvo ne će ostaviti drugom narodu; ono će satrti i ukinuti sva ta carstva, a samo će stajati do vijeka." Ono što su zaboravili crnomagičari Evropske unije je da će im "carstvo" trajati do početka Armagedona, kada će Novo rimsko carstvo biti uništeno kao đavolska tvorevina, pre dolaska Mesije. Da sebe vide kao Novo rimsko carstvo potvrđuju reči Anri Spaka, bivšeg generalnog sekretara NATO pakta, koji je u dokumentamoj tv emisiji "BBC"-a o stvaranju Evropske unije doslovce rekao: "Osećali smo se kao Rimljani tog dana... Mi smo svesno, još jednom, stvorili Rimsko carstvo." Poodmakle godine života sprečavaju Ota fon Habzburga da dovrši delo stvaranja Habzburške monarhije u novom obliku. Aktivno je radio na prvoj fazi, razbijanju istočnoevropskih država na sastavne delove, koji su nekada bili regioni unutar Habzburške monarhije. Tako su opet spremne za ujedinjenje Češka, Slovačka, Mađarska, Austrija, Slovenija, Hrvatska... Smeta samo Srbija i Srbi, ali i za njih su spremljene "gorke pilule" i ostaje samo da ih piju u određenim intervalima. Za terapiju će se pobrinuti Otov sin, naslednik dinastije, Karl fon Habzburg (član Komiteta 300). Oženjen je ćerkom barona Hansa Hajnriha fon Tisena i
384

Zver 666

Bornemise (član Komiteta 300). Interesantno je da su svoje prvo dete krstili u katedrali u Zagrebu, a ceremoniju je obavio lično hrvatski kardinal Kuharić. Da li je razlog dinastički, da se time potvrdi pripadnost Hrvatske novoj Habzburskoj monarhiji, ili su razlozi dublji - krštenje kao odavanje pošte "najvećem sinu hrvatskog naroda, Josipu Brozu Titu?" Ono što je krajnje uznemiravajuće je to što je ovaj Habzburg (u originalu Karl von Habsburg) obeležen brojem 666! Da li je konačno Novi svetski poredak dobio svog vođu? Ispunjava mnoge preduslove: iz kraljevske je loze, član je najvažnije organizacije na svetu koja okuplja, integriše i usmerava aktivnosti mnogih drugih tajnih organizacija. Otprilike je u godinama kada može da stupi na politicku scenu, ima (porodičnu) obavezu da obnovi Habzburšku monarhiju, jer su tokovi vraćanja istorije na stanje pre 1914 godine uzeli maha u Evropi. Ostaje da se vidi da li su mu ambicije svetske. Nadam se da nisu. Verovatno se pitate otkud mi ideja da je Tito, vođa radničkog pokreta i partizanskog rata, toliko važan Habzburzima da bi mu odali poštu. Odavno je poznato da je Titova biografija lažna. Neosetno se u ovoj knjizi pojavilo nekoliko lažnih biografija - Klintonova, Hitlerova i sada Titova. Čudi me samo da toliko dugo istina o njegovom životu ostaje podsvesni tabu u ovoj zemlji, da postoji još uvek mnogo ljudi u Jugoslaviji koji misle da je on značajna figura naše istorije, ličnost koja je stvorila modernu Jugoslaviju, a posebno su neverovatna mišljenja kako se u njegovo vreme bolje živelo. To kako se živelo i ono što se desilo posle njegove smrti sada se razjasnilo. Došlo je vreme da platimo ceh dobrog života koji nam je on omogućio. Samo zbog kontrole uma, na kojoj je držao ovaj narod trideset i pet godina, treba da bude obrisan za sva vremena iz istorije srpskog naroda kome se desio, po Božjoj kazni ili po kazni onih kojima je stvarno pripadao, što ostaje da se vidi. Mnogi istoričari su se bavili njegovim životom i nesporno je da nije rođen u Kumrovcu 25 maja 1892 godine, kao i da nije umro 4 maja 1980 godine. Rupe i laži iz njegove biografije su dugo ostale neistražene obzirora da je to moglo biti nezdravo u samoupravnoj diktaturi u kojoj smo živeli. Razni datumi s kojima se operisalo su bili plod rada KOS-a kako bi se stvar maksimalno zamutila i sakrila prava istina. Pravi biser kontrole uma su bili Titov životopis namenjen učenicima osnovnih škola i upinjanja zvaničnih biografa da popune rupe u njegovoj revolucionamoj biografiji. Generacije i generacije dece (naravno i ja) učile su o siromašnora detinjstvu u Kumrovcu, čuvanju krava, bravar385

Ivan Tomenek. U dokumentima rejonskog revolucionarnog komiteta Omske oblasti. majstorski sastavljene za one kojima je um već ispran i koji veruju u ono što čitaju. koji je tada bio pod vlašću belogardejaca generala Aleksandra Kolčaka. pogotovo što je Marija radila kao sobarica na dvoru Habzburga. Karl Zajner. redni broj u knjizi rođenja 195). sa tada četrnaestogodišnjom Pelagijom. a ime oca Franc. Pepo. odnosno to je pravoslavna verzija njegovog imena Jozef. Ivica. ovo je bilo drugo venčanje sa istom osobom . teškom revolucionarnom radu. Samo da podsetim. jer nova vlast nije priznavala crkvene brakove. rođen je u Beču.prvi put su se venčali 1918 godine u pravoslavnoj crkvi u Omsku. Dan Armije u Titovoj Jugoslaviji bio je dan osnivanja Prve proleterske brigade. svojeručno je napisao u biografiji da mu je pravo ime Josif (a ne Josip kako se prozvao kada je postao Hrvat). morali su ponovo da se venčaju. upisao je svoje ime kao Josif Francovič Brozovič. Spiridon Mekas. U arhivama Kominterne. Ivan Kostanjšek. Novak.bio je poznat. To je početak korišćenja lažnih imena i lažnih biografija čiju je upotrebu doveo do savršenstva. ustanku protiv Nemaca u Drugom svetskom ratu. Otac je nepoznat iz vrlo prostog razloga . onda Hauzer. čiji je značajni operativac bio. to je dan važnog vojnog sporazuma između Srbije i Cme Gore. 386 . bitci na Sutjesci i psu Tigru koji mu je spasao Život. 16 juna 1892 godine u osam časova i četrdeset i osam minuta (u horoskopu Blizanac. Tako je bio Fridrih Fridrihovič Valter.Dosije Omega skom zanatu. Bradop. Njegov astrolog u Jugoslaviji. Samo niko nije smeo glasno da podseti da je Prva proleterska bila osnovana na Staljinov rođendan. Jaromir Havliček. podznak Lav). i nebrojenim drugira detaljima lažne biografije. Tobože. Oto. a otac je nepoznat (strana 606. Ivan Kisić. Inače. Rudi. I sa prezimenom je bilo problema. ali nije smelo da se upiše njegovo ime u inače pedantnu administraciju Habzburške monarhije. tačnije NKVD. Zagorac. morao je jako da se čuva kako ne bi saopštio ono što je video u horoskopu. Džon Karlson. Isakovič. a ne Franjo kako je pisalo u zvaničnoj biografiji posle rata. danas profesor univerziteta. Po krštenici pronađenoj u osmoj bečkoj opštini Alferc. Vratimo se datumu rođenja koji je sigurno 16 juni. Lik koga znamo kao Tita. Kada su došli crvenoarmejci. Petar. Slavko Babić. kasnije rezident u Spaniji u toku građanskog rata. pa Georgijević. Jozef Gomaher. Ni ime Josif nije pravo. Timo. prilikom venčanja 1920 godine sa Pelagijom Denisovnom Belousovom. kao majka upisana je Marija. a jedna od potvrda je što se u novoj Jugoslaviji Titov rođendan slavi kao "Dan Armije".

Zamislite "zagorskog Dudeka" koji zna svoje pretke četiri veka unazad. a da ne pričamo da je povrh svih kon-spirativnih i revolucionarnih imena i nadimaka Tito Dedijeru ispričao neverovatnu priču o svom navodnom pretku iz šesnaestog veka. Ambroziju. Čak ni Vladimir Dedijer. Tako smo umesto reparacija uzeli kredit u vrednosti jedne desetine reparacija. 4 maj. Sa kim se sreo i o čemu se razgovaralo nije poznato. ali je na jedan dan skoknuo do Vatikana. kada su masoni milosrdni prema svima kojima je pomoć potrebna. bio je član Kupole i bio je u Savetu tridesettrojice. Ratne reparacije iz Drugog svetskog rata. Sa sigurnošću možemo reći da je bio iluminat visokog ranga. "dan socijalnog staranja". Viktorov. po kome je uzeo nadimak. ili čak manji. Lider trećeg sveta koji ide tobože svojim putem. U sledećih osamnaest godina (6+6+6) vršen je strahovit pritisak u celom svetu. Titova sahrana je prava paganska apoteoza. jer su arhivi Vatikana dostupni istraživačima zaključno sa 1939 godinom. pripadao je loži u samom Vatikanu. kao i Fransoa Miteran. a o Vatikanu da ne govorim. Sigumo je da je Čerčil znao ko je takozvani Broz. nije znao njegovo pravo ime.. U to vreme se sreo sa Čerčilom u Napulju. Titus. ali zato njega niko nije znao kada je došao u Kumrovec posle rata. I u trenutku smrti ostao je čovek vredan divljenja. srušen je komunizam i Berlinski zid.Zver 666 Viktor. Koncept trećeg sveta (nesvrstanih) u jeku hladnog rata i bipolarnog sveta na ivici nuklearnog rata. jer sve je trebalo da se završi 387 . sa ljudima iz tajnih organizacija kojima je pripadao poreklom i za koje je odradio ogroraan posao. izabran je u skladu sa masonskom tradicijom. a zapravo je oblik globalizacije Novog svetskog poretka koji je zaživeo i pokazao da je prijateljska globalizacija moguća i poželjna. U diplomatskom istorijskom arhivu Italije postoji dokument o poseti maršala Tita bazilici Svetog Petra u Vatikanu. 9 avgusta 1944 godine. Sve to Dedijeru i drugiraa nije bilo čudno. razbijen je Varšavski pakt i Sovjetski Savez.. Nemojte misliti da takozvani Tito nije znao svoje poreklo. Tito je umro još 16 februara 1980 godine (6+6+6). koje je Nemačka trebala da isplati Jugoslaviji. a najmoćniji ljudi sveta i krunisane glave došli su da se poklone jednom od svojih. oprostio je svom bratu masonu Viliju Brantu. I dan navodne smrti. Svoje iluminatske dužnosti ispunjavao je bez greške. Još u toku rata ponovo je uspostavio kontakte sa svojim pravim krugom. Taj datum je jedan od zvaničnih masonskih praznika. zvanični dvorski biograf. Razbijena je i Jugoslavija. po masonskom principu da dugove braći treba opraštati. bio je njegovo dostignuće i njegov zadatak.

Katolička crkva je ustanovila nov praznik. Nikada nisam čuo da je Tito imao ovaj nadimak ili atribut. atomski. i stavila ga. jer mu je rođak to ostavio u nasleđe. da nije bilo Tita. što je sedam hiljada i petsto godina od "stvaranja sveta". kada je trebalo da nastupi nova era. u 1 maj. No. Tito nije sahranjen u Beogradu. jedini pogodni je bio 1998 godina (3 x 666). krštenjem sina u Zagrebu. Cilj novog nadimka je da počne pripremu javnog mnjenja za otkrivanje njegovog pravog identiteta. na groblju Habzburga kojima je pripadao. u naizgled bezazlenom članku. pojavila rasprava i fantastični scenario o tome šta bi bilo sa Jugoslavijom i Evropom da Tito nije vladao Jugoslavijom. Postoji još jedan dokaz njegovog carskog porekla. Ono što je važnije to je da novine Tita zovu "crvenim Habzburgom". Navodno. treći svetski rat. Sahranjen je među svojim rođacima u Beču. praznik "Svetog Josipa radnika". gde je pored imena upisana i njegova titula.Dosije Omega još 1992 godine. sasvim slučajno. to je manje važno. Zato nije čudno što je Karl fon Habzburg. niti je nastupio Novi svetski poredak. na čiju "tvorevinu" polaže dinastičko pravo. izbio bi odmah posle drugog. To potvrduje i zlatna ploča sa imenom koja je postavljena u Vatikanu. Nedavno se u bečkim novinama. Posle smrti. ■ . Kada je taj datum prošao. no ni tada svet nije osvojen. "von Habsburg und Loraine". možda pored svog oca. u Zavodu Svetog Jeronima. čiji je vanbračni sin bio. imperatora Franca Jozefa. era Lucifera. odao poštu svom preminulom rođaku. To je dan iluminata koji je kasnije podvaljen radnicima kao međunarodni praznik rada.

sa simboličnim predstavljanjem stvaranja sveta iz haosa. Gotov novac. Ovoj predstavi su najviše aplaudirali oni koji su shvatili njenu simboliku. demokratski svet. specijalizovana za automatsku identifikaciju. kojim može bez ograničenja da se plaća. napravila je model lica koje na čelu ima utisnut bar-kod. u pravoj apoteozi satanizma. U slobodnom svetu ovaj princip je sproveden uvođenjem kreditne kartice. a kao vrhunac ceremonije. Označavanje osudenih kriminalaca posebnom narukvicom. jer će kupac imati na ruci utisnut hologram od osamnaest cifara kojim će ga identifikovati kompjuter. što se sada isprobava u Americi. Ideja zatvaranja bila je tipično masonska. koji govori da neće modi da kupuje ni prodaje niko ko nema "žig". Znak Zveri u Apokalipsi je zapravo mikročip koji. a zatim će biti potpuno povučen "kako bi se olakšalo plaćanje". Takozvani slobodni. reguliše identifikaciju. ali ne samo zbog stanja na bankovnom računu. pojavila se grupa koja je nosila brod kome treba "navigator". U Velikoj Britaniji. ogromni. To što pripadnici Delta jedinica (kao recimo Timoti Mekvej) nose ugrađen mikročip. Božjim proviđenjem. zeleni zmaj (Satana iz Biblije) se uzdigao iznad prisutnih i posmatrao svet nad kojim gospodari. Šta ako kompjuter ima uputstvo da određenom građaninu odbije bilo kakvu uslugu. a koristi ga u reklamne svrhe (za sada). između ostalog kupovinu hrane i drugih neophodnih potrebština zbog toga što je dotični građanin "nepodoban"? Mislite da je ovo moja fantazija? Amerika je već uvela ovaj sistem za primaoce državne socijalne pomoći kroz sistem elektronske kartice EBT (Elektronik benefit transfer). samo još ne čuje zveket ropskih lanaca. Na stadionu su vulkani (pakao) bljuvali vatru. Suština je u drugom delu stiha. trajaće još izvesno vreme. demoni su skakali i jurcali unaokolo "praveći red iz haosa".Svet budućnosti Kakva će biti naša budućnost moglo je da se vidi na zatvaranju Olimpijade u Barseloni 1994 godine. a cilj je da signal 389 . kompanija "Eim UK". samo je početak žigosanja ljudi od strane Zveri. na čelu sa bivšim fašistom Huanom Antonijem Samaranom. kao što piše u Apokalipsi. jugoslovenska reprezentacija nije učestvovala na zatvaranju. već je okovan.

kaže proročanstvo. kroz kontrole hrane. agresivnost ili bilo koja druga vrsta ponašanja u određenom trenutku. šifrovano ime "Pandora".Dosije Omega iz narukvice onemogućava kriminalcu da pobegne i sakrije se. pritom konstantno puneći uši čovečanstvu kako je to za njegovo dobro. Indijanci iz plemena Hopi u Americi imaju u svom predanju proročanstvo da niko neće moći da kupuje ili prodaje bez znaka medveda. slatkim malim psima. i obrauto. što može imati pogubne posledice po zdravlje. dok one koji im se suprotstavljaju žigošu da su ekscentrici i bolesnici koji žive u svetu svojih fiks ideja o navodnom neljudskom poretku i globalnom nacizmu koji je pred vratima. Ako zamislite kako izgleda znak koji medved ostavlja na kori drveta kada oštri svoje kandže. Pre par godina pojavila se čudna informacija. treći veliki rat će doći. kako je to "civilizacija". preko ugrađenih mikročipova. Primena čipa može biti mnogo opasnija. bilo da su posredi halucinacije. Kada ovaj znak postane vidljiv. Po istom principu. energije. prvi je korak ka utiskivanju žiga na kožu ili implantiranje mikročipa pod kožu. mogu izazvati poremećaje u velikom broju ljudi u istom trenutku. 390 . finansija i ličnih sloboda. Kompjuteri. strah. kako bi se ostvarila sustina Novog svetskog poretka. sa istom namenom. potčinjavanje ljudi do nivoa gubljenja odlika samostalnog bića sa ličnim integritetom. mikročip ugraden ženama može biti kontrolor ovulacije. bez ustezanja je govorio Zbignjev Bžežinski. Elektronskom stimulacijom ugrađenog mikročipa mogu se aktivirati lučenja nekih žlezda. u organizaciji firme "ARPA" ("Advanst Riserč Prodžekts Ejdžensi"). Novi svetski poredak frontalno gura čovečanstvo u ropstvo. da su britanski premijer Bler i ministar inostranih poslova Kuk prošli kroz program sofisticirane tehnologije kontrole uma. omiljene teme satanista Novog svetskog poretka. Uostalom. engleska kraljica Elizabeta je dala da se njenim kućnim Ijubimcima. mogu se zaustaviti određeni fiziološki procesi u telu. ugradi mikročip kako bi se lako pronašli ako se izgube ili ih neko ukrade. da poremeti i destabilizuje ljudsko društvo. kredita. Famozni HAARP je zamišljen kao metereolosko oružje. odnosno sredstvo za zaustavljanje stope rasta populacije. O zloupotrebi elektromagnetnih pulsirajućih talasa određene frekvencije. a onda se ispostavilo da može da emituje elektromagnetne talase na frekvencijama koje su opasne po ljude. Njegova želja je stvaranje kontrolisanog društva. Svi koji žele da glasno kažu da se sa nečim ne slažu. postoji zastrašujuća sličnost sa šemom bar-koda na svakom proizvodu.

a reči kao što su "ljubav" i "saosećanje" su reči kojih se treba stideti. čiji su životni horizonti omeđeni težnjom ka bezobziraoj dominaciji. izrečenog u knjizi "Vrli novi svet" Oldosa Hakslija. kako je ovo doba nauke i neviđenih tehničkih dostignuća. ispunjavajući tako zadatak zbog kog im je i data moć. zlo nad ljudima vrše drugi ljudi. Čak i oni koji nisu vernici. nastalo verovatno kad i pra-dobro. jer je ne bismo inače ni osećali. ili samo Otkrovenje. koje se pojavilo da proguta svet u kome se činilo da život može biti lep. ali nas nahrani. promenjena. Nada u spas duše jeste dar Tvorca. Ne treba biti vernik pa verovati u spasenje.Svet budućnosti izvrgnuti su ruglu kroz mehanizme medijske manipulacije i sistem kriterijuma koji ih predstavlja kao subverzivne i destruktivne osobe." 391 . podložna "kvarenju" i nemoćna pred zlom. a unutrašnjost im je neka druga. većini ljudi je u dubini duše jasno da je ljudsko biće slaba tvorevina. Kao lideri su nam se nametnuli ambiciozni egoisti. koje nije ljudsko već iskonsko pra-zlo. Tako je Zlo okrenulo čoveka na čoveka i preko leda slabih i nemoćnih želi da pobedi Onog koji je izvor nase nade da se možemo spasiti. Ono što je najstrašnije. Pored svih priča racionalista. Tako patriotizam i nacionalizam postaju arhaična i negativna svojstva karaktera. oni koji su po prvi put pročitali Bibliju. Ta nada će biti iskra buduće pobede nad besprimernim cinizmom tvoraca Novog svetskog poretka. Novi kriterijumi etičkih vrednosti pretvorili su ove principe u šuplje ljušture. gde je Evropa postala merilo svih stvari i cilj svih napora "zaostalih" zemalja. a odricanje od svega što je lično i posebno postaje obrazac nove filozofije življenja. a nelečeni kompleksi inferiornosti su opasan reagens kojim su spremni da zapale vatru osvetoljubivosti prema svemu što je drugačije ili iznad njihovih diktata. prepoznaju korene današnjeg zla u svetu. ili bar bića koja samo liče na ljude. kroz usta Velikog Inkvizitora: "Na kraju će oni (ljudi) položiti svoju slobodu pred naše noge i reći nam: učini od nas svoje robove.

.američki kongresmen Gaj Vanderjagt.sadašnji podpredsednik Amerike Dik Čejni. . Bird. . . . .bivši američki diplomata Filip Habib. .američki senator Džon Danfort (i njegov brat blizanac). . .bivši šef CIA Bil Kejsi.američki senator Robert C. . osnivač organizacije političkih ličnosti Novog svetskog poretka. umešanih u kriminalne aktivnosti američke vlade. .bivši meksički predsednik de la Madrid.bivši meksički predsednik Salinas Gortari. .bivši američki predsednik Bil Klinton.bivši američki državni tužilac Dik Tornborou. .bivši državni sekretar Madlen Olbrajt. imena korumpiranih članova policije i "legalnih kriminalaca" koji rade za tajne službe. .bivši američki predsednik Džerald Ford.bivši američki predsednik Džordž Buš.kralj Saudijske Arabije Fahd. koji sebe zovu Konzorcijum ili Komšiluk. . .američki kongresmen Džim Trafikant. koji učestvuju u širenju ideologije Novog svetskog poretka kroz masovnu kontrolu uma.bivši kanadski premijer Pjer Trido.saudijski ambasador u Americi.bivši američki predsednik Ronald Regan.Dodatak I Delimična lista politički i društveno prominentnih ličnosti. 392 . osnivač Hrama Seta.američki potpukovnik Majkl Akvino. imena pevača i grupa kantri muzike umešanih u kriminalne aktivnosti: . . . princ Bandar Bin Sultan.

Džimi Svagart. bivši šerif Nešvila. 393 .Ričard Fulton. . bivši gradonačelnik Nešvila. .centar traume bliske smrti.Nolan Rajan. . tv propovednik. . pevač. . mlađi. alijas Majkl Viti.izdavač "Hastlera" Lari Flint. kako cinično zovu one članove koji su poslužili kao etapne instance: . "LA Dodžersi". . kontrola uma. pranje novca. CIA operativac.Merl Hagard.Džim Bejker. . .general Manuel Norijega (Panama) .bivši američki ambasador u Francuskoj Džoe Rodžers.bivši guverner Mičigena Džordž Romni. kontrola uma u bezbolu. "Lejk Sasta" .Dodatak I .Tenesi. . Tenesi. bivši "hendler" Keti O'Brajen.advokat Bob Benet i kralj droge Bil Benet. operativac CIA.predsednik SAD-a Džordž Buš.Bejbi Dok Divalije (Haiti) .glavni "pornograf" mafije Majkl Dante. . . bezbol igrač. operativac CIA. "Potrošni" materijal.Bokskar Vili.Erl O'Brajen.Fejt Tomas. pedofil. tv propovednik. . pevač kantri muzike.Sadam Husein (Irak) ■ Operativci visokog nivoa: . mafija.predsednik "Bezbol asocijacije Amerike" Pit Juberot. Gudletsvil.Aleks Hjuston. . otac Keti O'Brajen. Tenesi. pranje novca preko Buša mlađeg.Tomi Lasorda. . kontrola uma.bivši guverner Tenesija Lamar Aleksander. . .

Tenesi. kokain. CIA veza droga. Albukerki. kokain. Florida. Dajen Martin. CIA koordinator. Mičigen. transport kokaina. pedofil. Tenesi. Hariken Hils. distribucija kokaina. Hendersonvil. 394 . okultni serijalni ubica. Muni Lin. Okifenoki. "hendler" Lorete Lin. Vest Oliv. kontrola uma. Majk Mekvin. Čatam. Marša Hil. Lujzijana. CIA veza droga. Džim Stivens. promoter kantri muzike. kantri pevač. Florida. pedofil. Virdžin ostrva. Forest (Dag) Daglas i Čarls (Marf) Marfl. Džimi Voker. Von Hestbek. pornografija. kokain pilot za NCL. operativac CIA. "Kontinental šiping". Tenesi. Novi Meksiko. Tenesi. Hoze Busto. kokain. operativac CIA. Den Smit. plaćene ubice. Sju Karper. pornografija. pedofil. menadžer Lorete Lin. mafija. pornografija. Dejvid Rorik alijas Dejv Roe. kokain. distribucija kokaina. Okala. Tenesi. Džef Merit. porno/kokain distribucija. San Huan. Indijana. Majami. Zapadna Virdžinija. Galatin. Havaji. veza CIA. operativac CIA. Vaterlo. Danac. Džon Govorčuk. porno fotograf. Florida. Džim Drejk i sin. kokain/porno distribucija. CIA koordinator. Čatanuga. Ernest Rej Lin. Nju Martinsvil. Bob Tanis. Silver Spring. Ken Rili. belo roblje. neonacista. Kinioki. CIA kralj droge. Merilend. Velton Lang. zataškavanje. Majarai. Henri Ejd. Gudletsvil. Majami. Horida. Portoriko. menadžer Konvej Tviti. kralj kokaina. šef policije Vintersprings. satanista. Frenklin. Hendersonvil. Florida. belo roblje. oblasna policija Frederik. Henk Kokran. Tenesi. Bred Dej. "hendler" pevačice Lorete Lin. pranje novca. Džek Grin.Dosije Omega Vejn Koks. Don Barns. Tenesi. belo roblje. Džordžija. Merilend. pornografija. veza Džek Grin/Henk Kokran. Tenesi. Hariken Hils.

Njujork. belo roblje. Svis Vila. Grinbrajer.Džeri i Arlen Peti. . muž/vlasnik Petsi Klajn. Florida. . kokain. transport kokaina. belo roblje. operativac CIA. Kalifornija. Tenesi. . . kokain.Inglbert Hamperdink. dobavljač droge. Spartansburg. Florida. Florida. Tenesi. . Nešvil. Dalas. . pornografija. belo roblje. zataškavanje.Ivan Rouz.Džordž Mofet ("Verajeti Atrakšns"). belo roblje. belo roblje. Majami. Saliven. belo ropstvo.Dodatak I . Gospodnja kapela. kokain. CIA koordinator. Njujork. direktor CIA centar bliske smrti. . Hendersonvil. belo roblje. Njujork.Džimi Stur. CIA tajne operacije.Brent Magor. . Nešvil. Tenesi. . pevači kantri muzike. . otac/menadžer/kontrolor Barbare. belo roblje. Papijon. Lampe.Džudi Šektor. Nešvil. . kokain. . belo roblje. Voren. uvoz kokaina. kokain. . Tenesi.dr Mark Donel. kokain. CIA koordinator. Lujze i Irlene. .Leri i Rudi Gatlin ("Gatlin braders"). belo roblje. kokain. CIA tajne operacije.Henri Stami. advokat specijalizovan za zataškavanje.Džon L.Bil Plemons. Pensilvanija. Hendersonvil. . Kejp Koral. Albukerki. CIA operativac. CIA. Maunt Džolijet. kokain. kokain. pevač.Irbi Mandrel. Misuri. Gudletsvil. . Tenesi.Redži Meklaflin ("Mekfaden Talent Agencija"). Medison. pornografija. pevači. . pevač.Tomi Overstrit. Ohajo. zabavljač. CIA operativac. Tenesi. uvoz kokaina. laboratorija kokaina. Zensvil. Ohajo. Tenesi. Tenesi. kokain. .Ričard i Beri Rajt. kokain.Čarli Dik. Nebraska. kokain.Gospodnja kapela.Lojd Meki.Leri Vilt. belo roblje. . .Bokskar Vili. Tenesi. pedofil. CIA operativac. Teksas. .Lori Morgan. 395 . Tenesi.Hal Medous. Novi Meksiko. Brentvud. .Bili Roj Mur. .

Grinbrajer. Nešvil. Kent Vestberi. Čarli Braun. Vašington. belo roblje. Marion. Orea. belo roblje. kokain. belo roblje. kokain. pedofil. droga. CIA tajne operacije. Tenesi. kokain. Čatam. DC. Džordž. CIA tajne operacije. Tenesi. Tenesi. bezbol menadžer. Hendersonvil. Tenesi. kokain. meksički braon heroin. Tenesi. Godletsvil. kokain. Havaji. okultizam. Dvejn Bazil. Sparki Anderson. kanibalizam-okultni nivo. belo roblje. Kukvil. majka serijalnog ubice Vejna Koksa. pevač. Rej i Redžina Mejers. kokain. pornografija. belo roblje. Pat Korn. vodi dečije zabavište. Belize. Hendersonvil. visoki sveštenik. zabavljač/menadžer. Dejvid Hil. kompozitor. kokain. Merl Kilgor. kokain. trgovac robljem u okviru projekta Monarh. CIA operativac. Kotontaun. Hendersonvil. provalnici. Kotontaun. kanibalizam. kokain.vazduhoplovstva. Tenesi. kokain. Džeri i Badi Metkalf ("Metkalf osiguranje"). Vajthaus. Ohajo. belo roblje. Tenesi. Doris i Fran Rajt. Stiv Kilgor. belo roblje. pedofili. Tenesi. obaveštajna služba vazduhoplovstva. Leo Tejlor. Kent Vestberi. Roni Profet. Lujzijana. ubistva. 396 . kokain. Meri Koks Farmer. Tenesi. belo roblje. Gudletsvil. belo roblje. Teri Gej i Ken Gej. Ridžtop. pranje novca. Šervud Hit. Tenesi. Džim Mičel. okultizam. Tenesi. Tenesi. ubistva za ob. uvoz kokaina. pedofili. Tenesi. Tenesi. belo roblje. Džons. belo roblje. Dalas. kokain. okultni programer-vojska.s. Hauel Vilson ("Farmerska banka"). belo roblje-mormonski i masonski nivo. Teksas. kokain. kokain. Nešvil. kokain. Di Klark. Henk Levin. Bobi i Vanda Viton. Medison. Čarli Prajd. okultizam. kokain.Dosije Omega Džim Mejnard.

Džim Vest. "Ujka Bad". Vern Gosdin. Čarli Voker. U razne programe "vlade u senci" uključeni su i sledeći pevači i muzičke grupe: . Džini Pruet. Džin Haski. Rris Kristoferson. Dejv Roland i Sugar. pornografija. Kentaki. "Drifters". Ovensboro. Narvel Felts. "Rajt braders". belo roblje. Džordžija. pedofil. Odom. Bobi Viton. Džim Veb. droga. kokain. . Frenklin. "Atlanta". Meril Ozmond. Džeri Li Luis. Henk Snou. kokain. "Džads". kokain. Mejersvil. Bili Voker. Marti Martel. pedofil. Dejvid Alen Koe. Badi Kilen. Tenesi. Mel Tilis. Peni Dehejven. "Bandana". 397 . "For gajs". Džeri Barlou. Nešvil. Šeli Vest. Memfis. belo roblje. Bak Trent. Badi Rodžers. pornografija. Denis Vajt. Boni Nelson. Roj Druski. Žil Rivs. Lin Anderson. Džin Jang."Alabama". Dejv de Bolt. Helen Komelijus. kokain. Tenesi. Tenesi. Rej Pilou. Merilend. Roni Stounmen. "Oukridž bojs".Vili Nelson. Vejlon Dženings. Dik Flad. Doti Vest. Glen Kembel.Dodatak I okultizara. belo roblje.

Dunnigan & Albert A. The Unauthorised Biography"."Who's who of the Elite"."Between Two Ages: Americas Role in the Technotronic Era". 1996) 398 ."Banditska Rusija". by Patrick Seale (Random House."Spider's Web". Quirk (Taylor Publishing. Bowen (America West) . 1993) . by Andrej Konstantinov (Moskva."And the Truth Shall Set You Free". 1999) . 1995) ."The Kennedys in Hollywood"."Abu Nidal: A Gun for Hire". by Russel S. 1997) . by Zbigniew Brzezinski (Viking Press. 1992) ."Trance-formation of America". 1996) ."A Spy for All Seasons: My Life in the CIA". by Robert M.Martin's Press.Martin's Press. 1995) . by Amy Knight (Princeton University Press."George Bush. 1999) . by Philip Agee (1975) .Bibliografija .Clarridge (Scribner. 1992) . 1996) . by David Icke (Bridge of Love.The Secret History of the Mossad". 1992) ."From the Shadows".Gates (Simon&Schuster. by Duane R."Spies without Cloaks". Sr. Rosenbaum . Nofi (St. by Alan Friedman (Faber & Faber. 1997) ."Inside the Company: CIA Diary"."Dirty Little Secrets of the Vietnam War". by Cathy O'Brien . by Gordon Thomas (St. by Grifin Webster Tarpley & Anton Chaitkin (Executive Intelligence Review. by Lawrence J."First draft: Overviw of investigation of the Group 1983-1992" by David E."Conspirators' Hierarchy: The Story of the Committee of 300" by dr John Coleman (America West Publishers. 1970) . by James F."Gideon's Spies . (New York."The Immaculate Deception". by Robert Gaylon Ross.

by John Hogue (Harper San Francisco 1994) ."The Mark of the Beast"."The Dead See Scrolls".1986) ."The Prince and the Paranormal"."To End a War". 1982) ."The Millennium Book of Prophecy". by Richard Holbrook (Random House. by Ralph Epperson (Publius Press."Je suis un Ferayin"."King David". 1992) 399 . 1998) . 1991) . 1976) . Wallace-Murphy (Narodna knjiga."The Spear of Destiny". by T."Jesus the Man"."The Walking Dead". 1986) ."The History of Magic in the Modern Age"."A Rumor About the Jews". by Stephen Eric Bronner (St. by John Dominic Crossan (Harper San Francisco.. H. Leigh."A New World Order Intelligence Update" (Toronto. by Barbara Thiering (Corgi Books. 1996) . by Grant R. E. Baigent. by Nevill Drury (Constable. 1996) . by Jonathan Kirsch (Ballantine Books. 1994) . 2000) ."The New Satanists". jehrhundert". by John Dale (A Star Book. by M."The Lost World of Agharti"."The New World Order". Lincoln (Jonathan Cape. 1991) . Cook (Harper San Francisco. by Gennifer Flowers (Anonymous Press. by Trevor Ravenscroft (Samuel Weiser. 1999) ."Sleeping with the President". by Mahmoud Issa & Huquette Chuchet-Cheruzel (Editions Stock. 2000) ."The Signature of God". R. Ravenscroft & T. Abegg Jr. by John Parker (Simon & Schuster. M. Jeffrey (Word Publishing. 1993) .Martin's Press."The Messianic Legacy" by M. 2000) . by Jan van Helsing (Ewertverlag. 1973) ."The Historical Jesus". 1998) .1998) . by Alec Maclallan (Souvenir Press."Geheim gesellshaften und ihre macht in 20."Operation James Bond". by Christopher Creighton (Simon & Schuster. 1995) . by Linda Blood (Warner Books.Bibliografija . 1999) . Wise.

by Duška Jovanid."Murder in the First Degree"."Malteški vitezovi pod Lovćenom". by Dragomir Acović. by Zenon Kosidowski (Svjetlost."Masoni bude autonomaše" by Momčilo Kovačević. by Bertran Galimar Ravinji (Mono.1995. ."Ortakluk mafije i (neo)fašizma". by Nick Guarino ("The Wall Street Underground" 1996) ."Tito nije Broz".Dosije Omega "Priče evanđelista". by Ivan Babić. Guyatt ("Nexus". 1992) . by Mihailo Popovski (privatno izdanje) "Zavera u Vatikanu". .12."Od vitezova hospitalaca Sv. by Radomir Vukčević.2.1990. by Milena Marjanović. "Intervju". 1994 . by Susan Bryce 1997 . 31. 23. septembar 1994 ."Deep Black -The CIA's Secret Drug Wars"."Govemments against the People .1. "Duga"."Doktorkine tajne veze". 1969) "Tajanstveni svet masona". 1984) .1994. 1990) "Ugovor s đavlom"."Feljton o Malteškim vitezovima".Crimes against Humanity". by "Citizens Video Press". . "Duga". by Aleksandar Antonić (feljton "Večernje novosti") .2."The Clinton Chronicles". 1999) Članci: .8. 27. Manjana pres."O gresima i zaslugama". by Vladimir Bayer (Zora. by Zoran Nenezić (Narodna knjiga. 18. članak "Politika Ekspres". . 5."Nostradamus" . Jovana Jerusalimskog do Malteških vitezova". by Džon Kornvel (Gradina 1992) "Masoni u Jugoslaviji 1764-1980".1997.1995. članak "Politika Ekspres". 1997) . "Politika Ekspres". 400 . kompleti časopisa 1990-2000 (izdanje Pavle Matić) . by Pero Simid (feljton "Večernje novosti". by David G."Tito se pred smrt ispovedio papi".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful