Forumul deschis pentru Inovare şi Transfer Tehnologic - Ediţia 2010 ARHITECTURA INFRASTRUCTURII DE INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC

(Workshop)

PROGRAM WORKSHOP Ziua 7.10.2010
14.30 – 15.00 Înregistrarea participanţilor la workshop 15.00 – 15.15 Deschiderea workshop-ului: • Bogdan Ciocănel – CIT – IRECSON, Institutul Român de Cercetări EconomicoSociale şi Sondaje, Bucureşti 15.15 – 16.30 Secţiunea „Proiecte în comun şi bune practici” (1) – prezentarea lucrărilor • Prof. univ. dr. Titi Turcoiu – Universitatea Politehnică Bucureşti, Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri UPB/CPRU-ITA – „Managementul Inovarii şi Transferului Tehnologic - un transfer de cunoaştere reuşit ” • Dr. Gheorghe Tiţescu - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - ICSI Rm.Valcea - „Incubatorul Tehnologic si de Afaceri un instrument al INCDTCI ICSI Rm. Vâlcea în relatiile cu mediul economic” • Dr. Ing. Cornelia Muraru – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA, Bucureşti – "Implicarea membrilor ReNITT in crearea si dezvoltarea clusterelor inovative" • Elisabeta Balbaie - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – „Sistemul PI in sprijinul activitatii de cercetare-inovare” • Pavel Eugen - Storex Technologies srl – „Programul ROSBIR de stimulare a IMM-urilor inovative high-tech din Romania” • Alice Postavaru - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – „Căi de protecţie şi avantajele înregistrării desenelor şi modelelor la nivel naţional 16.30 – 16.45 Pauză de cafea 16.45 – 18.30 Secţiunea „Proiecte în comun şi bune practici” (2) – prezentarea lucrărilor • Drd. Ing. Roxana Elena Benchea - Universitatea Tehnica ”Gh. Asachi” Iaşi – „Sistem inovativ de monitorizare a principalilor indicatori de calitate ai apelor de suprafaţă”

• • • •

Radu Jecu – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive (INCD MRR) – „Comunicatoriii de ştiinţă, o specializare necesară” Alice Postavaru - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – „Căi de protecţie şi avantajele înregistrării desenelor şi modelelor la nivel naţional” Florentina Badulescu - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – „Eliberarea actelor de protectie si mentinerea in vigoare a acestora” Coca Codresin şi Dana Chirulescu – Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci „Mărci contrare bunelor moravuri şi ordinii publice”

Ziua 8.10.2010
10.00 – 11.30 Secţiunea „Proiecte în comun şi bune practici” (3) – prezentarea lucrărilor • Dr. Ing. Gheorghe Gheorghe – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării – INCDMTM, Bucureşti – „Platforma Transferului Tehnologic în sprijinul inovării şi competitivităţii mediului de afaceri” • Dr. Cristian Teodorescu - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND - „Indicatori de ciclu de viaţă la nivel macroeconomic” • Dr. Ing. Cornelia Muraru – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA, Bucureşti – „Potenţialul de dezvoltare a unor clustere inovative transfrontaliere România – Republica Moldova” • Prof. Dr. Ing. Ioan Frăsineanu – Academia de Ştiinţe Economice – ASE, Bucureşti – „Inovaţii impuse la nivelul firmei de constrângerile legate de protecţia mediului înconjurător” • Carmen Romaniuc – Institutul Naţional de Statistică – „Indicatori de decuplare a utilizării resurselor de creşterea economică” • Bucura Ionescu - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – „Literatura de brevete - sursa de informatii pentru fundamentarea cercetarii” 11.30 – 11.45 Pauză de cafea 11.45 – 13.20 Secţiunea „Proiecte în comun şi bune practici” (4) – prezentarea lucrărilor • Conf. Dr. Ing. Ioan Plotog – Universitatea Politehnica din Bucureşti, Centrul de Electronică Tehnologică şi Tehnici de Interconectare, Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri – CETTI-ITA, Bucureşti – „Vapor Phase Soldering Technology, a Response for Innovative IMM Requests to Lead-Free Era Challenges” • Laura Olteanu - SC IPA SA - Societate comerciala pentru cercetare, proiectare si productie de echipamente si instalatii de automatizare – „Impactul inovarii pe piată. Transfer tehnologic şi proprietate intelectuală" • Carol Lehr - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND - „Indicatori de management al deşeurilor” • Ionica Stefan - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – „Dovezi de utilizare a marcii” • Dan Grigore – Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale şi Sondaje – IRECSON, Bucureşti – „Evaluarea gradului de inovare al unei întreprinderi” • Dr. Ec. Steliana Sandu – Institutul de Economie Naţională – IEN, Bucureşti – „Provocări ale Strategiei Lisabona 2020 privind creşterea investiţiei în cercetare”

Dr. Ing. Diana Badea – Asociaţia Română pentru Benchmarking – AROB, Bucureşti – „Studiu prospectiv privind implementarea benchmarking-ului în România”

13.20 – 13.30 Închiderea secţiunii– concluzii 15.00 – 16.30 Secţiunea „Viitorul Reţelei Naţionale de Inovare şi Transfer Tehnologic” (1) – masă rotundă Tematici abordate: • Misiunea reţelei - Cum afecteză criza economică misiunea reţelei? - Soluţii propuse pentru depăşirea efectelor crizei în vederea păstrării identităţii reţelei prin misiunea asumată. • Structura Reţelei - Reţeaua este actualmente compusă dintr-o diversitate de structuri. Cum credeţi că va evolua această situaţie în viitor? Este bine ca Reţeaua să se divizeze în sub-reţele pe domenii de activitate, tipuri de structuri etc ? - Ce fel de membri trebuie să facă parte din Reţea şi în ce condiţii? • Vizibilitatea Reţelei - Este necesară crearea unei identităţi vizuale specifice Reţelei?

16.30 – 16.45 Pauză de cafea 16.45 – 17.40 Secţiunea Viitorul Reţelei Naţionale de Inovare şi Transfer tehnologic (2) – masă rotundă • Structura de suport a Reţelei - Rolul ANCS şi AROTT în asigurarea suportului pentru Reţea. - Puncte tari, puncte slabe ale administrării reţelei. - Cum poate fi îmbunătăţită administrarea Reţelei? Dezvoltarea Reţelei - În ce condiţii Reţeaua poate creşte prin noi membri şi în ce condiţi membrii reţelei fără activitate în domeiul ITT mai pot rămâne în reţea? - Transparenţa activităţilor membrilor ReNITT şi prezentarea rezultatelor acestora în domeniul ITT sunt lucruri benefice în cadrul Reţelei ? Ce instrumente suport pot fi puse la dispoziţia Reţelei în vederea consolidării acesteia atât pe partea de administrare cât şi pe partea de relaţionare a membrilor ei ? Finanţarea activităţilor - Pentru ce tip de activităţi aţi avea nevoie de finanţare? - Cum ar trebui să se realizeze finanţarea activităţilor? - Pentru administrarea Reţelei sunteţi dispuşi să suportaţi o parte din costurile de administrare?

Vă rugăm să reflectaţi la aceste întrebări pentru a le putea discuta împreună în cadrul secţiunii. Lucrările prezentate în cadrul atelierului „Proiecte în comun şi bune practici” vor fi publicate în revista Inobarometru, iar concluziile obţinute în urma dezbaterii privind „Viitorul reţelei” precum şi ideile de proiecte vor fi încărcate pe website-ul

www.roinno.ro şi vor constitui punctul de plecare în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare a ReNITT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful