Se cunoaşte următoarea bază de date

:
Data de distribuţie Mon 27 Oct 2003 Sun 02 Nov 2003 Thu 06 Nov 2003 Mon 10 Nov 2003 Sat 03 Jan 2004 Tue 10 Feb 2004 Fri 13 Feb 2004 Fri 13 Feb 2004 Fri 13 Feb 2004 Fri 02 Apr 2004 Mon 10 May 2004 Mon 10 May 2004 Mon 10 May 2004 Fri 21 May 2004 Fri 21 May 2004 Fri 04 Jun 2004 Sun 25 Jul 2004 Tue 19 Oct 2004 Tue 19 Oct 2004 Fri 22 Oct 2004 Tue 09 Nov 2004 Fri 12 Nov 2004 Fri 12 Nov 2004 Tue 23 Nov 2004 Tue 23 Nov 2004 Tue 23 Nov 2004 Mon 20 Dec 2004 Fri 14 Jan 2005 Tue 25 Jan 2005 Tue 25 Jan 2005 Sat 29 Jan 2005 Sat 29 Jan 2005 Sat 29 Jan 2005 Sat 29 Jan 2005 Sun 30 Jan 2005 Mon 21 Feb 2005 Sun 06 Mar 2005 Wed 09 Mar 2005 Wed 09 Mar 2005 Fri 11 Mar 2005 Sun 20 Mar 2005 Sun 20 Mar 2005 Sun 20 Mar 2005 Sun 20 Mar 2005 Tue 05 Apr 2005 Tue 05 Apr 2005 Mon 18 Apr 2005 Sun 08 May 2005 Sun 08 May 2005 Sun 08 May 2005 Tue 10 May 2005 Wed 11 May 2005 Sat 25 Jun 2005 Sat 25 Jun 2005 Sat 25 Jun 2005 Sat 25 Jun 2005 Sat 25 Jun 2005 Număr factură Titlu carte Nume Client Oras distributie Agent vanzare Radulescu S. Radulescu S. Radulescu S. Popescu M. Ionescu L. Pleaşă C. Vasilescu D. Vasilescu D. Vasilescu D. Moisescu A. Radulescu S. Radulescu S. Ionescu L. Popescu M. Popescu M. Pleaşă C. Albu M. Ionescu L. Ionescu L. Moisescu A. Pleaşă C. Moisescu A. Moisescu A. Ionescu L. Ionescu L. Pleaşă C. Pintilie L. Ionescu L. Albu M. Albu M. Pleaşă C. Pleaşă C. Pleaşă C. Moisescu A. Pleaşă C. Pintilie L. Radulescu S. Albu M. Albu M. Radulescu S. Radulescu S. Vasilescu D. Vasilescu D. Pintilie L. Radulescu S. Radulescu S. Moisescu A. Moisescu A. Moisescu A. Moisescu A. Pintilie L. Albu M. Ionescu L. Ionescu L. Ionescu L. Albu M. Moisescu A. Cantitate vanduta 40 80 800 400 900 850 900 1,000 30 1,400 16 600 650 1,050 800 1,300 1,000 750 60 125 600 100 250 90 100 100 360 2,000 20 30 40 400 200 280 300 1,200 1,450 50 60 90 900 350 250 360 750 45 75 20 10 40 500 240 800 365 125 180 320 Pret carte 180,000 240,000 180,000 275,000 230,000 230,000 275,000 240,000 230,000 265,000 265,000 230,000 265,000 325,000 265,000 180,000 180,000 325,000 240,000 265,000 240,000 265,000 325,000 275,000 180,000 180,000 265,000 275,000 265,000 180,000 275,000 230,000 265,000 245,000 275,000 265,000 275,000 265,000 275,000 275,000 245,000 275,000 265,000 275,000 265,000 245,000 275,000 275,000 240,000 265,000 275,000 240,000 240,000 275,000 245,000 275,000 275,000 Valoare vânzari 7,200,000 19,200,000 144,000,000 110,000,000 207,000,000 195,500,000 247,500,000 240,000,000 6,900,000 371,000,000 4,240,000 138,000,000 172,250,000 341,250,000 212,000,000 234,000,000 180,000,000 243,750,000 14,400,000 33,125,000 144,000,000 26,500,000 81,250,000 24,750,000 18,000,000 18,000,000 95,400,000 550,000,000 5,300,000 5,400,000 11,000,000 92,000,000 53,000,000 68,600,000 82,500,000 318,000,000 398,750,000 13,250,000 16,500,000 24,750,000 220,500,000 96,250,000 66,250,000 99,000,000 198,750,000 11,025,000 20,625,000 5,500,000 2,400,000 10,600,000 137,500,000 57,600,000 192,000,000 100,375,000 30,625,000 49,500,000 88,000,000 383,746 Visual Basic for Application 383,746 Bazele Informaticii 383,747 Visual Basic for Application 383,748 Baze de Date 383,749 Office 2000 / XP 383,750 Office 2000 / XP 383,751 Baze de date 383,752 Bazele Informaticii 383,752 Office 2000 / XP 383,753 Birotica 2000 383,754 Birotica 2000 383,754 Office 2000 / XP 383,755 Birotica 2000 383,756 Programarea calculatoarelor 383,756 Birotica 2000 383,757 Visual Basic for Application 383,758 Visual Basic for Application 383,759 Programarea calculatoarelor 383,759 Bazele Informaticii 383,760 Birotica 2000 383,761 Bazele Informaticii 383,762 Birotica 2000 383,763 Programarea calculatoarelor 383,764 Baze de Date 383,764 Visual Fox Pro 383,765 Visual Basic for Application 383,766 Birotica 2000 383,767 Baze de Date 383,768 Birotica 2000 383,768 Visual Fox Pro 383,769 Baze de Date 383,769 Office 2000 / XP 383,769 Birotică şi Multimedia 383,770 Informatica utilizatorului 383,771 Baze de Date 383,772 Birotica 2000 383,773 Baze de Date 383,774 Birotica 2000 383,774 Baze de Date 383,775 Baze de Date 383,776 Informatica utilizatorului 383,776 Baze de Date 383,776 Birotica 2000 383,777 Baze de Date 383,778 Birotica 2000 383,778 Informatica utilizatorului 383,779 Baze de Date 383,780 Baze de Date 383,780 Bazele Informaticii 383,780 Birotica 2000 383,781 Baze de Date 383,782 Bazele Informaticii 383,783 Bazele Informaticii 383,784 Baze de Date 383,784 Informatica utilizatorului 383,785 Baze de Date 383,786 Baze de Date Compania de librării Bucureşti Compania de librării Bucureşti Librăria "Central" Vox 2000 Libris Stoc Librăria "Central" ABCN ServCom ABCN ServCom ABCN ServCom Vox 2000 Sibiu Bucureşti Ploiesti Sibiu Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

Compania de librării Bucureşti Compania de librării Bucureşti Libris Stoc RolCris RolCris Librăria "Central" Vox 2000 Vox 2000 Libris Stoc Librăria "Central" RolCris RolCris ABCN ServCom ABCN ServCom Libris Stoc Ploiesti Bucureşti Bucureşti Sibiu Bucureşti Bucureşti Ploiesti Sibiu Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Ploiesti

Compania de librării Bucureşti

Compania de librării Bucureşti Compania de librării Bucureşti Librăria "Central" Librăria "Central" Lumina Libris Lumina Libris Lumina Libris ABCN ServCom Libris Stoc Vox 2000 Libraria UPG Libraria UPG ABCN ServCom Vox 2000 Lumina Libris Lumina Libris ABCN ServCom ABCN ServCom Libraria "PlaCedo" Lumina Libris Lumina Libris Lumina Libris Vox 2000 Libraria "PlaCedo" Libraria UPG Libraria UPG ABCN ServCom Librăria "Central" Sibiu Sibiu Buzău Buzău Buzău Bucureşti Ploiesti Bucureşti Ploiesti Ploiesti Bucureşti Bucureşti Buzău Buzău Bucureşti Bucureşti Buzău Buzău Buzău Buzău Bucureşti Buzău Ploiesti Constanta Bucureşti Sibiu

Compania de librării Bucureşti

Compania de librării Bucureşti

Compania de librării Bucureşti

1. Să se formateze "Data de distribuţie" (plaja de celule A3:A59) astfel: ziua - o literă sau două dacă este MARŢI - "Ma" sau dacă este MIERCURI - "Mi"; ziua - în cifre; luna - primele trei litere; anul - din 4 cifre. Răspuns: Selectaţi plaja de celule A3:A59 - > click dreapta - > Format Cells - >Number - > Custom -> Type: DDD DD MMM YYYY 2. Să se afişeze numărul de cărţi şi suma valorică a acestora, pe titluri de carte şi pe agenţi de distribuţie, restricţionând interactiv tabela pe oraşe de distribuţie. Răspuns: Poziţionaţi cursorul într-o celulă a tabelului pe care doriţi să-l folosiţi la realizarea tabelei PIVOT. Pasul 1. Data - > Pivot Table and PivotChart Report

Pasul 2. Fiind deja poziţionaţi în tabelul pe care îl folosim la realizarea tabelei Pivot, acesta va fi completat automat în fereastra de diaolog următoare:

Tabelul folosit.

Pasul 3. Ultimul pas către rezultatul final presupune, în principal, stabilirea locului unde va fi amplasat rezultatul, precum şi cum se doreşte să arate tabelul rezultat.

1

Rezultatul este plasat într-un nou sheet pe care-l crează automat.

4

A d F r o e a s i a a

Acţionarea butonului Layout ne oferă posibilitatea stabilirii coloanelor, liniilor şi valorilor din tabelul rezultat. Această fereastră pentru a răspunde cerinţelor din enunţ, folosind tehnica Drag and Drop trebuie completată astfel:

2

Sumă

OBSERVAŢIE: Tabelul pivot rezultat poate suporta şi alte modificări în sensul că pe Row se poate plasa "Agent vânzare", iar pe Column se poate plasa "Titlu carte", alegerea fiind dată de forma dorită de afişare a datelor. Acţionarea butonului Options permite specificarea detaliilor de afişare a tabelei pivot rezultate. Completată aceasta se prezintă astfel:

d c e e c l a u l l c e u i l d c e u î r n e c n e t p ă u . t .

2

3

3

Selectaţi Sheet-ul "Cerinţa nr. 2"(redenumit cu acest nume) şi vedeţi forma tabelului pivot rezultat (a suportat unele modificări de formatare a celulelor, precum şi o formatare condiţională ce-mi permite să colorez liniile de la "Cantitatea vândută" într-un anume fel, iar liniile de la "Valoarea vândută" într-un alt fel). 3. Să se afişeze nr. maxim şi nr. minim de cărţi vândute, pe titluri, pe clienţi şi pe oraşe de distribuţie, modificând dinamic anul de distribuţie. Răspuns: După parcurgerea paşilor 1 şi 2 de la enunţul nr. 2 va apare un mesaj care ne avertizează că pe baza aceluiaşi tabel s-a mai făcut o tabelă pivot. Alegeţi butonul "NO" pentru a crea o nouă tabelă pivot separată de prima. Această fereastră se prezintă astfel:

După acţionarea butonului Layout de la pasul 3 care apare după ce aţi acţionat butonul "NO" al mesajului de avertizare, rezultă următoarea ferestră care completată trebuie să se prezinte astfel:

După acţionarea butonului Options tot de la pasul 3 rezultă următoarea ferestră care completată să se prezinte astfel:

Selectaţi Sheet-ul "Cerinţa nr. 3" (redenumit cu acest nume) şi vedeţi forma tabelului pivot rezultat (a suportat unele modificări de formatare a celulelor). Realizaţi o selecţie în funcţie de "Data de distribuţie". Ce observaţi? Nu care cumva în listă se regăsesc toate datele de pe coloana "Data de distribuţie"? În enunţul aplicaţiei se cere modificarea dinamică numai a anului de distribuţie nu numai a unei zile de distrubuţie. Pentru aceasta trebuie să se realizeze o grupare a datelor pe ani în cadrul coloanei "Data de distribuţie" astfel: A. selectaţi sheet-ul "Cerinţa nr. 3". B. se poziţionează cursorul pe celula "Data de distribuţie", apărând astfel un semn în cruce. C. folosind tehnica Drag and Drop se trage celula "Data de distribuţie" peste celula "Oraş distribuţie". Tabelul pivot rezultat se va modifica, dar aceasta va fi o modificare temporară. D. Click dreapta pe noua locaţie a celulei "Data de distribuţie" - > Group and Show Detail - > Group. Fereastra de dialog ce va apare trebuie să arate completată astfel:

E. Folosind din nou tehnica Drag and Drop se trage "Data de distribuţie" la vechea locaţie - celula A1. F. Pentru a ascunde date de început şi data de sfârşit ce ne apare în listă derulantă de modifcare dinamică a tabelei pivot se procedează astfel: dublu click pe celula A1 (pe câmpul Data distribuţiei) -> apare următoarea fereastră care completată se prezintă astfel:

Realizaţi iar o selecţie în funcţie de "Data de distribuţie". Ce schimbare observaţi? Nu care cumva în listă se regăsesc acum şi anii 2003, 2004, 2005? Este exact ce ne trebuia - o grupare pe ani de distribuţie - pentru a modifica în mod dinamic tabelul pivot rezultat pe ani de distribuţie.

4. Să se realizeze o extragere tip bază de date care să releve toate informaţiile privind vânzările realizate de agentul de distribuţie Moisescu în oraşul Bucureşti. Răspuns: După parcurgerea paşilor 1 şi 2 de la enunţul nr. 2 va apare un mesaj care ne avertizează că pe baza aceluiaşi tabel s-a mai făcut o tabelă pivot. Alegeţi butonul "NO" pentru a crea o nouă tabelă pivot separată de prima. Această fereastră se prezintă astfel:

După acţionarea butonului Layout de la pasul 3 care apare după ce aţi acţionat butonul "NO" al mesajului de avertizare, rezultă următoarea ferestră care completată trebuie să se prezinte astfel:

După acţionarea butonului Options tot de la pasul 3 rezultă următoarea ferestră care completată să se prezinte astfel:

Selectaţi Sheet-ul "Cerinţa nr. 4" (redenumit cu acest nume) şi vedeţi forma tabelului pivot rezultat (a suportat unele modificări de formatare a celulelor). Pentru a realiza însă o extragere de tip bază de date din această tabelă pivot rezultată (cea din sheet-ul "Cerinţa nr. 4"), aşa cum se cere în enunţul aplicaţiei se procedează astfel: A. Se selectează sheet-ul "Cerinţa nr. 4". B. Se execută dublu click pe celula care se află la intersecţia agentului de distribuţie "Moisescu" şi oraşului "Bucureşti" - celula B6. Automat se va crea un nou sheet - redenumit "Extragere tip baza de date" - în care se află tabelul ce conţine un fel de filtrare a tabelului de baza pe agentul de distrubuţie "Moisescu" şi oraşul "Bucureşti". Selectaţi acest nou sheet creat automat pentru a vedea rezultatul extragerii de tip bază de date.

5. Să se calculeze volumul vânzărilor de cărţi pe anii 2003 şi 2005, ca diferenţă faţă de anul 2004. Răspuns: După parcurgerea paşilor 1 şi 2 de la enunţul nr. 2 va apare un mesaj care ne avertizează că pe baza aceluiaşi tabel s-a mai făcut o tabelă pivot. Alegeţi butonul "NO" pentru a crea o nouă tabelă pivot separată de prima. Această fereastră se prezintă astfel:

După acţionarea butonului Layout de la pasul 3 care apare după ce aţi acţionat butonul "NO" al mesajului de avertizare, rezultă următoarea ferestră care completată trebuie să se prezinte astfel:

După acţionarea butonului Options tot de la pasul 3 rezultă următoarea ferestră care completată să se prezinte astfel:

Selectaţi Sheet-ul "Cerinţa nr. 5" (redenumit cu acest nume) şi vedeţi forma tabelului pivot rezultat (a suportat unele modificări de formatare a celulelor - sufix-ul lei; pentru valorile pozitive cifrele să apară cu semnul "+" în faţă, cele negative să aibe în faţă semnul "-", iar pentru valoarea nul să apară textul "Egalitate"). Pentru a realiza însă o reprezentare a volumului vânzărilor pe anii 2003 şi 2005 ca diferenţă faţă de anul 2004, aşa cum se cere în enunţul aplicaţiei se procedează astfel:

A. Se realizează pentru început o grupare a datelor din tabelul pivot rezultat pe ani: A1. se selectează sheet-ul "Cerinţa nr. 5". A2. click dreapta pe celula "Data de distribuţie" - celula B2 - > Group and Show Detail - > Group. Fereastra de dialog ce va apare trebuie să arate completată astfel:

B. Realizarea tabelei pivot ca diferenţă faţă de anul 2004: click dreapta pe celula "Sum of Valoare vânzări" - schimbată în "Sumă Valoare vânzări" - > Filed Settings. Fereastra de dialog ce apare trebuie, completată să se prezinte astfel:

1

3

Tabela pivot rezultat afişează cu semnul "+" sau "-" (conform formatării celulelor) pentru anul 2003, respectiv 2005 diferenţa faţă de anul 2004 (coloana goală). 6. Să se calculeze media vânzărilor de cărţi pentru oraşele Ploieşti şi Sibiu, pe ani, iar în cadrul acestora pe luni de distribuţie. Răspuns: După parcurgerea paşilor 1 şi 2 de la enunţul nr. 2 va apare un mesaj care ne avertizează că pe baza aceluiaşi tabel s-a mai făcut o tabelă pivot. Alegeţi butonul "NO" pentru a crea o nouă tabelă pivot separată de prima. Această fereastră se prezintă astfel:

4

2

După acţionarea butonului Layout de la pasul 3 care apare după ce aţi acţionat butonul "NO" al mesajului de avertizare, rezultă următoarea ferestră care completată trebuie să se prezinte astfel: Implicit apare "Sum of Valoare Vânzări". Pentru a calcula o medie şi nu o sumă de "Valoare vânzări" se execută dublu click pe "Sum of Valoare Vânzări" (1), iar din fereastra de dialog ce se deschide alegeţi Average (media)

1

1
După acţionarea butonului Options tot de la pasul 3 rezultă următoarea ferestră care completată să se prezinte astfel:

Selectaţi Sheet-ul "Cerinţa nr. 6" (redenumit cu acest nume) şi vedeţi forma tabelului pivot rezultat (a suportat unele modificări de formatare a celulelor). Realizaţi o selecţie în funcţie de "Data de distribuţie". Ce observaţi? Nu care cumva în listă se regăsesc toate datele de pe coloana "Data de distribuţie"? În enunţul aplicaţiei se cere media vânzărilor de cărţi pentru oraşele Ploieşti şi Sibiu, pe ani, iar în cadrul acestora pe luni de distribuţie. Pentru aceasta trebuie să se realizeze o grupare a datelor pe ani şi pe luni în cadrul coloanei "Data de distribuţie" astfel: A. selectaţi sheet-ul "Cerinţa nr. 6". B. Click dreapta pe celula "Data de distribuţie" - celula C3 - > Group and Show Detail - > Group. Fereastra de dialog ce va apare trebuie să arate completată astfel:

C. Tabelul pivot se va modifica automat reflectând media vânzărilor pe ani, iar în cadrul acestora pe luni de distribuţie pentru toate oraşele de distribuţie.

D. Pentru a se afişa în tabelul pivot numai oraşele Ploieşti şi Sibiu se realizează o filtrare a tabelei pivot astfel: click stânga pe săgeata de la "Oraş distribuţie" - > debifaţi restul oraşelor din lista derulantă care apare (rămân bifate numai oraşele Ploieşti şi Sibiu) - vezi figura de mai jos:

Tabelul pivot final reprezintă astfel media vânzărilor pe oraşele Ploieşti şi Sibiu pe ani de distribuţie, iar în cadrul anilor pe luni.Tabelul a suportat unele redenumiri de coloane: Year - tastat Ani; ian - tastat Ianuarie; nov - tastat Noiembrie; etc.

7. Să se realizeze o analiză prin grafic a numărului de cărţi de informatică vândute de agenţii comerciali, pe anul 2005 (histogramele reprezentând vânzările de cărţi vor fi formatate folosind un obiect WordArt). Răspuns: Poziţionaţi cursorul într-o celulă a tabelului pe care doriţi să-l folosiţi la realizarea tabelei PIVOT. Pasul 1. Data - > Pivot Table and PivotChart Report

Pasul 2. Fiind deja poziţionaţi în tabelul pe care îl folosim la realizarea tabelei Pivot, acesta va fi completat automat în fereastra de diaolog următoare:

Tabelul folosit.

După parcurgerea paşilor 1 şi 2 va apare un mesaj care ne avertizează că pe baza aceluiaşi tabel s-a mai făcut o tabelă pivot. Alegeţi butonul "NO" pentru a crea o nouă tabelă pivot separată de prima. Această fereastră se prezintă astfel:

Pasul 3. Ultimul pas către rezultatul final presupune, în principal, stabilirea locului unde va fi amplasat rezultatul, precum şi cum se doreşte să arate tabelul rezultat.

1

Rezultatul este plasat într-un nou sheet pe care-l crează automat.

4

A d F r o e a s i a a

d c e e c l a u l l c e u i l d c e u î r n e c n e t p ă u . t .

2

3

După acţionarea butonului Layout de la pasul 3 care apare după ce aţi acţionat butonul "NO" al mesajului de avertizare, rezultă următoarea ferestră care completată trebuie să se prezinte astfel:

După acţionarea butonului Options tot de la pasul 3 rezultă următoarea ferestră care completată să se prezinte astfel:

După finalizare (click pe butonul Finish de la pasul 3) se vor crea automat două noi sheet-uri. Denumirile implicite al acestor sheet-uri sunt: Sheet1 (dacă nu mai există un alt sheet creat cu acest nume anterior) - pentru tabela pivot rezultată - şi Chart1 (dacă nu mai există un alt sheet cu acest numecreat cu acest nume anterior) - pentru graficul realizat automat pe baza datelor din tabela pivot rezultat existentă în Sheet1. ATENŢIE: La final graficul a fost copiat în acelaşi sheet cu tabela pivot rezultată, de aceea nu vedeţi cele de două sheet create automat. Motivul didactic: pentru a face singuri toate aceste modificări pe parcursul parcurgerii explicaţiilor date. Tabela pivot şi graficul rezultat nu corespund enunţului aplicaţiei noastre, motiv pentru care se impne modificarea acestora.

1. Modificarea tabelului pivot rezultat - existent în sheet-ul creat automat - Sheet1. Se impune gruparea datelor din tabelul pivot pe
ani de distribuţie, astfel: A. selectaţi sheet-ul "Sheet1". B. Click dreapta pe celula "Data de distribuţie" - celula B3 - > Group and Show Detail - > Group. Fereastra de dialog ce va apare trebuie să arate completată astfel:

Tabelul pivot se va modifica automat reflectând cantitatea vândută de fiecare agent de vânzări pe ani de distrubuţie.

Pentru a se afişa în tabelul pivot numai anul 2005 (conform enunţului) se realizează o filtrare a tabelei pivot grupate pe ani de distribuţie astfel: click stânga pe săgeata de la "Data de distribuţie" - > debifaţi restul anilor din lista derulantă care apare (rămâne bifat numai anul 2005) - vezi figura de mai jos:

Tabelul pivot final reprezintă astfel suma cantităţilor vândute pe fiecare agent de vânzare pe anul 2005. Graficul din sheet-ul "Chart1" s-a modificat automat în funcţie de modificarea tabelului pivot, reflectând de asemenea suma cantităţilor vândute pe fiecare agent de vânzare pe anul 2005.

2. Modificarea graficului - existent în sheet-ul "Chart1" folosind pentru histogramele care reprezintă minumul şi maximul
catităţilor vândute obiecte de tip WordArt. A. selectaţi sheet-ul "Chart1". B. Crearea unui obiect WordArt se realizează astfel: 1. Activarea barei cu instrumente Drawing -> View - > Toolbars - >Drawing. Aceasta se prezintă astfel:

Insert WordArt 2. se activează butonul Insert WordArt 3. se alege un tip de obiect WordArt

4. se tastează textul dorit (exemplu: Vânzări) - >.Ok. Va apare în sheet "Chart1" un obiect WordArt de genul:

5. se selectează obiectul WordArt din sheet-ul "Chart1" şi se roteşte cu 90 grade pentru a fi afişat mai frumos, dar nu este o regulă. Se copiază în ClipBoard obiectul WordArt: Edit - > Copy sau CTRL+C. C. Schimbarea histogramei de minim cu obiectul WordArt: 1. click pe histograma ce reprezintă vânzările din grafic - se vor selecta toate histogramele din grafic. Pentru a selecta numai o histograma se mai execută încă un click pe histograma respectivă, rămânând astfel selectată numai această histogramă. 2. Plasarea peste histograme sau histogramă a obiectului WordArt din ClipBoard: Edit - > Paste sau CTRL+V. Pentru restul modificărilor făcute graficului (titlul graficului, fundalul graficului, afişarea valorilor pe histogramele din grafic, etc) citiţi elementele prezentat la curs. La final se copiază graficul din sheet-ul "Chart1" în sheet-ul "Sheet1" acolo unde există şi tabela pivot pe baza căreia s-a făcut graficul. Sheet-ul "Chart1" se va şterge. Pentru a vedea rezultatul final al rezolvării acestei cerinţe al selectaţi sheet-ul "Cerinţa nr. 7".

Oras distributie

Bucureşti Agent vanzare

Titlu carte Baze de Date Bazele Informaticii Birotica 2000 Informatica utilizatorului Office 2000 / XP

Sumă Cantitate vândută Valoare vânzări Valoare vânzări Valoare vânzări Cantitate vândută Valoare vânzări Cantitate vândută Valoare vânzări

Albu M. 180 cărţi 49,500,000 lei ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 1,000 cărţi 180,000,000 lei ***** 1,180 cărţi 229,500,000 lei

Ionescu L.

Moisescu A.

Pintilie L. 860 cărţi 236,500,000 lei ***** *****

Popescu M. 400 cărţi 110,000,000 lei ***** ***** 800 cărţi 212,000,000 lei ***** ***** ***** ***** 1,050 cărţi 341,250,000 lei ***** ***** ***** ***** 2,250 cărţi 663,250,000 lei

Radulescu S. 1,540 cărţi 423,500,000 lei 80 cărţi 19,200,000 lei

Vasilescu D. 900 cărţi 247,500,000 lei 1,000 cărţi 240,000,000 lei

TOTAL pe Titlu Carte 5,970 cărţi 1,641,750,000 lei 1,940 cărţi 465,600,000 lei 4,626 cărţi 1,225,890,000 lei

2,090 cărţi ***** 574,750,000 lei ***** 860 cărţi ***** 206,400,000 lei ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 750 cărţi 243,750,000 lei ***** ***** 100 cărţi 18,000,000 lei 3,800 cărţi 1,042,900,000 lei 1,500 cărţi 397,500,000 lei 280 cărţi 68,600,000 lei ***** ***** 250 cărţi 81,250,000 lei ***** ***** ***** ***** 2,030 cărţi 547,350,000 lei

Cantitate vândută ***** Cantitate vândută *****

1,560 cărţi 413,400,000 lei ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2,420 cărţi 649,900,000 lei

766 cărţi ***** 202,990,000 lei ***** 945 cărţi 231,525,000 lei 600 cărţi 138,000,000 lei ***** ***** 40 cărţi 7,200,000 lei ***** ***** 3,971 cărţi 1,022,415,000 lei ***** ***** 30 cărţi 6,900,000 lei ***** ***** ***** ***** ***** ***** 1,930 cărţi 494,400,000 lei

1,225 cărţi 300,125,000 lei 630 cărţi 144,900,000 lei 2,050 cărţi 666,250,000 lei 1,040 cărţi 187,200,000 lei 100 cărţi 18,000,000 lei 17,581 cărţi 4,649,715,000 lei

Programarea calculatoarelor Cantitate vândută Valoare vânzări Visual Basic for Application Cantitate vândută Valoare vânzări Visual Fox Pro Total Cantitate vândută Total Valoare vânzări Valoare vânzări Cantitate vândută *****

Data de distribuţie

(Multiple Items)
Oras distributie Maxim Minim

Bucureşti Titlu carte Baze de Date Nume Client Maxim Cantitate Vândută Minim Cantitate Vândută

Buzău

Constanta

Ploiesti

Sibiu

Maxim Minim Maxim Minim Maxim Minim Maxim Minim Cantitate Cantitate Cantitate Cantitate Cantitate Cantitate Cantitate Cantitate Vândută Vândută Vândută Vândută Vândută Vândută Vândută Vândută ***** ***** 75 cărţi ***** ***** ***** 350 cărţi ***** 350 cărţi ***** ***** 240 cărţi ***** 10 cărţi ***** 240 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** 250 cărţi ***** ***** 250 cărţi 200 cărţi 200 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 400 cărţi 400 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 75 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20 cărţi ***** ***** ***** 20 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** 240 cărţi ***** ***** ***** 10 cărţi ***** ***** ***** 10 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 40 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** 40 cărţi ***** 200 cărţi ***** 200 cărţi ***** ***** ***** ***** 125 cărţi ***** ***** ***** 125 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 400 cărţi ***** 400 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 125 cărţi ***** 125 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 365 cărţi ***** 300 cărţi ***** ***** 365 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 50 cărţi ***** 650 cărţi ***** ***** ***** 650 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 900 cărţi ***** 900 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** 100 cărţi 100 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 60 cărţi ***** ***** 320 cărţi 300 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** 60 cărţi 320 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 600 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** 600 cărţi ***** ***** ***** ***** 50 cărţi ***** ***** 20 cărţi 125 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 50 cărţi 20 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 850 cărţi 900 cărţi ***** ***** ***** 900 cărţi 850 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 1,300 cărţi 100 cărţi ***** 100 cărţi 1,300 cărţi ***** ***** ***** 30 cărţi ***** 30 cărţi ***** ***** ***** ***** 320 cărţi ***** ***** ***** 320 cărţi ***** ***** ***** 600 cărţi ***** ***** 600 cărţi ***** ***** ***** 20 cărţi ***** ***** ***** ***** 20 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 850 cărţi ***** ***** 850 cărţi ***** ***** ***** ***** 800 cărţi ***** 800 cărţi ***** 30 cărţi 30 cărţi

ABCN ServCom Compania de librării Libraria "PlaCedo" Libraria UPG Librăria "Central" Libris Stoc Lumina Libris Vox 2000 Maxim / Minim Baze de Date pe Oraş Bazele Informaticii ABCN ServCom Compania de librării Libraria "PlaCedo" Librăria "Central" Lumina Libris Vox 2000 Maxim / Minim Bazele Informaticii pe Oraş Birotica 2000 ABCN ServCom Compania de librării Libraria UPG Librăria "Central" Libris Stoc Lumina Libris RolCris Vox 2000 Maxim / Minim Birotica 2000 pe Oraş Birotică şi Multimedia Lumina Libris Maxim / Minim Birotică şi Multimedia pe Oraş Informatica utilizatorului ABCN ServCom Libraria UPG Vox 2000 Maxim / Minim Informatica utilizatorului pe Oraş Office 2000 / XP ABCN ServCom Compania de librării Librăria "Central" Libris Stoc Lumina Libris Maxim / Minim Office 2000 / XP pe Oraş Programarea calculatoarelor RolCris Vox 2000 Maxim / Minim Programarea calculatoarelor pe Oraş Visual Basic for Application Compania de librării Librăria "Central" Libris Stoc Maxim / Minim Visual Basic for Application pe Oraş Visual Fox Pro ABCN ServCom Librăria "Central" Maxim / Minim Visual Fox Pro pe Oraş

900 cărţi 90 cărţi 2,000 cărţi 360 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 1,450 cărţi 400 cărţi 2,000 cărţi 90 cărţi 1,000 cărţi 1,000 cărţi 800 cărţi 80 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** ***** 60 cărţi 60 cărţi 1,000 cărţi 60 cărţi 750 cărţi 750 cărţi 1,200 cărţi 16 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 800 cărţi 100 cărţi 1,400 cărţi 1,400 cărţi 1,400 cărţi 16 cărţi ***** ***** ***** ***** 280 cărţi 45 cărţi ***** ***** 900 cărţi 900 cărţi 900 cărţi 45 cărţi 30 cărţi 30 cărţi 600 cărţi 600 cărţi ***** ***** ***** ***** ***** ***** 600 cărţi 30 cărţi 1,050 cărţi 250 cărţi 750 cărţi 750 cărţi 1,050 cărţi 250 cărţi 1,000 cărţi 40 cărţi ***** ***** ***** ***** 1,000 cărţi 40 cărţi 100 cărţi 100 cărţi ***** ***** 100 cărţi 100 cărţi

Sumă Valoare vânzari Oras distributie Agent vanzare Bucureşti Albu M. 229,500,000 lei Ionescu L. 1,042,900,000 lei Moisescu A. 547,350,000 lei Pintilie L. 649,900,000 lei Pleaşă C. ***** Popescu M. 663,250,000 lei Radulescu S. 1,022,415,000 lei Vasilescu D. 494,400,000 lei

Buzău 57,600,000 lei ***** 39,125,000 lei ***** 156,000,000 lei ***** ***** 162,500,000 lei

Constanta ***** 30,625,000 lei ***** ***** ***** ***** ***** *****

Ploiesti 29,750,000 lei 479,625,000 lei 33,125,000 lei ***** 100,500,000 lei ***** ***** *****

Sibiu 10,700,000 lei ***** 88,000,000 lei ***** 573,500,000 lei ***** 144,000,000 lei *****

Data de distribuţie 1/29/2002 11/12/2001 11/12/2001 4/2/2001

Număr factură

Titlu carte

Nume Client ABCN ServCom RolCris RolCris Vox 2000

Oras distributie Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti

Agent vanzare Moisescu A. Moisescu A. Moisescu A. Moisescu A.

Cantitate vanduta 280 250 100 1400

Pret carte 245,000 lei 325,000 lei 265,000 lei 265,000 lei

Valoare vânzari 68,600,000 lei 81,250,000 lei 26,500,000 lei 371,000,000 lei

383770 Informatica utilizatorului 383763 Programarea calculatoarelor 383762 Birotica 2000 383753 Birotica 2000

Sumă Valoare vânzari Titlu carte Baze de Date Bazele Informaticii Birotica 2000 Birotică şi Multimedia Informatica utilizatorului Office 2000 / XP Programarea calculatoarelor Visual Basic for Application Visual Fox Pro Diferenţă (+ / - )

Data de distribuţie 2003 - 162,250,000 lei - 379,200,000 lei - 914,515,000 lei Egalitate Egalitate - 547,400,000 lei - 666,250,000 lei - 280,800,000 lei - 18,000,000 lei - 2,968,415,000 lei

2004

Baza de comparaţie

2005 + 1,408,000,000 lei - 146,400,000 lei - 302,365,000 lei + 53,000,000 lei + 330,750,000 lei - 455,400,000 lei - 666,250,000 lei - 432,000,000 lei - 12,600,000 lei - 223,265,000 lei

Medie - Valoare vânzari Titlu carte Baze de Date Oras distributie Ploiesti Sibiu

Media vânzărilor Baze de Date Bazele Informaticii Sibiu Media vânzărilor Bazele Informaticii Birotica 2000 Ploiesti Sibiu Media vânzărilor Birotica 2000 Office 2000 / XP Ploiesti Sibiu Media vânzărilor Office 2000 / XP Visual Basic for Application Ploiesti Sibiu Media vânzărilor Visual Basic for Application Visual Fox Pro Sibiu Media vânzărilor Visual Fox Pro

Ani 2003 Noiembrie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 144,000,000 lei 144,000,000 lei ***** *****

Data de distribuţie 2004 Ianuarie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 207,000,000 lei ***** 207,000,000 lei ***** ***** ***** ***** *****

Februarie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 195,500,000 lei 195,500,000 lei ***** ***** ***** ***** *****

mai ***** ***** ***** ***** *****

Iunie Octombrie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 172,250,000 lei ***** 33,125,000 lei ***** ***** ***** 172,250,000 lei ***** 33,125,000 lei ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 234,000,000 lei ***** ***** 234,000,000 lei ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Noiembrie ***** ***** ***** 144,000,000 lei 144,000,000 lei ***** ***** ***** ***** ***** ***** 18,000,000 lei ***** 18,000,000 lei ***** *****

2005 Ianuarie 82,500,000 lei ***** 82,500,000 lei ***** ***** ***** 5,300,000 lei 5,300,000 lei ***** ***** ***** ***** ***** ***** 5,400,000 lei 5,400,000 lei

Martie 16,500,000 lei ***** 16,500,000 lei ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Iunie 100,375,000 lei 88,000,000 lei 94,187,500 lei

***** ***** 13,250,000 lei ***** ***** 13,250,000 lei ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sumă Cantitate vândută Data de distribuţie Agent vânzare 2005 Albu M. 580 cărţi Ionescu L. 3,290 cărţi Moisescu A. 745 cărţi Pintilie L. 2,060 cărţi Pleaşă C. 940 cărţi Radulescu S. 3,235 cărţi Vasilescu D. 600 cărţi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful