Facultatea de Matematic˘ a Anul I

CONICE

1. S˘ se precizeze dac˘ urm˘toarele conice au centru unic ¸i, ˆ caz afirmativ, s˘ se a a a s ın a determine acesta: 13x2 + 10xy + 13y 2 − 36x − 36y − 36 = 0 6xy + 8y 2 − 12x − 26y + 11 = 0 x2 + 2xy + y 2 − 8x + 4 = 0 x2 + 4xy + 4y 2 − 2x − 4y + 13 = 0 2. S˘ se discute, ˆ functie de valorile parametrilor α, β ∈ R, existenta centrelor pentru a ın ¸ ¸ conicele: αx2 + 12xy + 9y 2 + 4x + βy − 13 = 0 x2 + 6xy + αy 2 + 3x + βy − 4 = 0 3. S˘ se scrie ecuatia conicei a ¸ x2 − 4xy + 3y 2 − 2x + 1 = 0 ˆ reperul cu originea ˆ punctul O (1, 0) ¸i aceea¸i baz˘ ca cel initial. ın ın s s a ¸ Analog pentru conica, respectiv originea urm˘toare: a xy − 6x + 2y + 3 = 0 x2 + 6x − 8y + 1 = 0 ; ; O (−2, 6) O (−3, −1)

4. S˘ se scrie ecuatiile urm˘toarelor conice, cˆnd originea reperului este mutat˘ ˆ centrul a ¸ a a a ın lor: 7x2 + 4xy + 4y 2 − 40x − 32y + 5 = 0 x2 − 2xy + 2x + 2y + 1 = 0 6x2 − 4xy + 9y 2 − 4x − 32y − 6 = 0 5. S˘ se determine locul geometric al centrelor conicei (α ∈ R): a x2 + 2xy − y 2 − 2αx + 4αy + 1 = 0 .

1

Fie (Γ) o conic˘ oarecare. ın ¸ 14. S˘ se determine acei diametri conjugati ai conicei a ¸ 3x2 − 6xy + 5y 2 − 4x − 6y + 10 = 0 care formeaz˘ ˆ a ıntre ei un unghi de π . y) = 0 fasciculul de conice determinat de acestea este familia de conice h(x. a a s (c) S˘ se determine conica din fascicul care trece prin origine. S˘ se arate c˘ directiile axelor de simetrie ale acestora nu depind de parametrii care a a ¸ intervin ˆ ecuatie. S˘ se arate c˘ pentru conicele cu δ = 0. 4 10. S˘ se determine diametrul conjugat directiei paralele cu axa a a ¸ absciselor ¸i.6. a (d) S˘ se arate c˘ printre conicele din fascicul nu exist˘ nici un cerc. a 11. Se dau conicele (Γ1 ) (Γ2 ) : : x2 + 2xy + 6y 2 − 8x − 38y + 3 = 0 3x2 − xy + y 2 − 3x − 5y − 2 = 0 (a) S˘ se scrie ecuatia fasciculului de conice determinat de conicele (Γ1 ) ¸i (Γ2 ). (C ) : h (x. (b) a22 = 0 . Fiind date conicele (C) : h(x. S˘ se determine unul din unghiurile determinete de asimptotele unei conice. y) = 0 . diametrul conjugat oric˘rei directii are directie a a a ¸ ¸ fix˘. 12. Se d˘ familia de conice a x2 + 4αxy + (1 − 3α)y 2 + 2βx + 2γy + µ = 0 . (c) a12 = a22 = 0 . y) + λh (x. ıncˆ a a 9. S˘ se studieze problema existentei directiilor principale ¸i asimptotice pentru conicele a ¸ ¸ s cu: (a) a12 = 0 . (d) a11 + a22 = 0. diametrul conjugat directiei acestuia. a a a 2 . y) = 0 . a ¸ s (b) S˘ se arate c˘ toate conicele din fascicul au acela¸i centru. s ¸ 8. de asemenea. S˘ se determine doi diametri conjugati ai conicei a ¸ x2 − 2xy + 2y 2 − 4x − 6y + 30 = 0 astfel ˆ at unul din ei s˘ treac˘ prin origine. a a a 7. a 13. λ ∈ R ∪ {∞} (a) S˘ se studieze existenta centrelor pentru conicele din fascicul. a ¸ (b) S˘ se demonstreze c˘ locul geometric al centrelor este o conic˘.

(e) S˘ se arate c˘ printre conicele din fascicul sunt dou˘ parabole. s˘ se aduc˘ la forma canonic˘ a s a a a a ¸i s˘ se reprezinte grafic: s a (1) 5x2 + 8xy + 5y 2 − 18x − 18y + 9 = 0 (2) x2 − 2xy + 2y 2 + 2x − 6y + 1 = 0 (3) 3x2 − 2xy + 3y 2 + 4x + 4y − 4 = 0 (4) 8x2 − 12xy + 17y 2 − 8x − 44y + 32 = 0 (5) 3x2 + 10xy + 3y 2 − 16x − 16y − 15 = 0 (6) x2 − 8xy + 7y 2 + 6x − 6y + 9 = 0 (7) x2 − 4xy + y 2 + 6x − 2 = 0 (8) 4x2 − 4xy + y 2 − 2x − 4y + 10 = 0 (9) 4x2 + 4xy + y 2 − 13x − 4y + 8 = 0 (10) x2 + 2xy + y 2 + 8x + 4y − 8 = 0 (11) 3x2 + 10xy + 3y 2 − 16x − 16y − 16 = 0 (12) x2 − 4xy + y 2 + 6x − 3 = 0 (13) x2 + 4xy + y 2 + 2x + 4y + 1 = 0 (14) 2x2 + 2xy + 2y 2 + 4x + 2y + 1 = 0 (15) x2 − 2xy + +2y 2 − 2x + 4y + 2 = 0 (16) x2 + 4xy + 4y 2 + 2x + 4y + 3 = 0 (17) 2x2 − 8xy + 8y 2 + 2x − 4y − 1 = 0 (18) x2 + 4xy + 4y 2 − 6x − 12y + 8 = 0 18. S˘ se determine natura ¸i genul urm˘toarelor conice. 3 . a ¸ a a (b) ˆ ce caz pentru elipsa In x2 y 2 + 2 −1=0 a2 b exist˘ doi diametri conjugati f˘cˆnd ˆ a ¸ a a ıntre ei un unghi de π ? 4 17. (a) se d˘ conica a (x − 2y − 1)2 + (2x − y + 1)2 = 0 . S˘ se discute natura conicelor definite de ecuatia a ¸ αx2 + 2βxy − (α − 2)y 2 + 2x + 2y + 2 = 0 in functie de pozitia punctului P (α. S˘ se aduc˘ la forma canonic˘ ¸i s˘ se ¸ ¸ a a as a reprezinte grafic cazul α = 1. a a a 15. β) in plan. β = −1. S˘ se compare conicele reale afine ¸i s˘ se aduc˘ la forma canonic˘ afin˘: a s a a a a (γ1 ) 5x2 + 4xy + 8y 2 − 32x − 56y + 80 = 0 (γ2 ) 6xy + 8y 2 − 12x − 26y + 11 = 0 (γ3 ) x2 + 2xy + y 2 + 3x + y = 0 19. Se d˘ familia de conice a [(x − a)2 + y 2 − b2 ](1 + λ2 ) − (y − λx)2 = 0 . S˘ se determine diametrii conjugati ale c˘ror pante m1 . a a a 16. S˘ se arate c˘ acestea sunt parabole ale c˘ror axe trec printr-un fix. m2 verific˘ m1 m2 = 1.

a (b) S˘ se expliciteze ecuatiile dreptelor din fascicul. 0). (a) S˘ se scrie ecuatia fasciculului de conice bitangente lui (Γ) ˆ punctele de intersectie a ¸ ın ¸ cu prima bisectoare. S˘ se determine conicele degenerate din familie. Se d˘ parabola a (Γ) x2 + 2xy + y 2 + 3x − 3y − 18 = 0 . B(0.o dreapt˘ care trece prin centrul conicei. S˘ se arate c˘ oricare ar fi λ ∈ R. a s a Aceea¸i problem˘ pentru familia de conice s a x2 − 2xy + (1 − λ)y 2 + 2λx = 0 . 2). λ∈R. −1) ¸i este tangent˘ ˆ origine la dreapta x − 2y = 0. S˘ se discute natura conicelor. λ∈R. 1). 1). (a) S˘ se determine locul geometric al conicelor din fascicul. a a 4 . Se consider˘ familia de conice a x2 + 4xy + y 2 + 2λx + 4y + λ = 0 .o dreapt˘ paralel˘ cu o asimptot˘. 0). A(2. a s (b) S˘ se determine locul geometric al centrelor conicelor ¸i s˘ se reprezinte grafic. s a ın 26. S˘ se determine ecuatia conicei care trece prin punctele O(0. 0). S˘ se discute natura conicelor din fascicul. a 24. S˘ se traseze graficul locului geometric al centrelor conicelor care trec prin punctele a O(0. 25. B(2. 1). S˘ se aduc˘ la forma canonic˘ ¸i s˘ se reprezinte grafic conica: a a as a (1) 3x2 − 4xy − 2x + 4y − 5 = 0 (2) 2xy − 2x + 1 = 0 (3) 4xy − 3y 2 + 4x − 14y − 7 = 0 S˘ se determine asimptotele ¸i s˘ se studieze intersectia conicei cu: a s a ¸ . a a a . A(1. conicele a a (1 + λ)x2 − (1 + λ)xy − 2(1 + λ)y 2 + (1 − 2λ)x + (1 + 4λ)y = 0 trec prin patru puncte fixe. a ¸ C(3. a 21. C(1.20. S˘ se studieze natura conicelor. 2). Se consider˘ fasciculul determinat de conicele: a (Γ1 ) (Γ2 ) 2x2 − 4xy + 5y 2 − 6x + 2y + 1 = 0 x2 + 4xy − 3y − 2 = 0 . a ¸ 27. a (b) S˘ se arate c˘ toate conicele din fascicul trec prin punctul A(1. 22. a a 23. (a) S˘ se discute natura ¸i genul conicelor. Se d˘ familia de conice a x2 + 2λxy + y 2 − 2x − 4y + 4 = 0 .

(b) S˘ se scrie ecuatiile tangentelor la conica a ¸ 5x2 + 8xy + 5y 2 − 18x − 18y + 9 = 0 prin punctul O(0. 1) la conica a ¸ ın x2 − 6xy + 5y 2 + x + 3y − 4 = 0 . a a 28. 0). (c) S˘ se scrie ecuatiile tangentelor la conica a ¸ x2 − 2xy + 4y 2 − x + 2y = 0 care au panta m = −1.(c) S˘ se determine conica din fascicul tangent˘ axei Ox. 5 . (a) S˘ se scrie ecuatia tangentei ˆ punctul P (1. Determinati valorile parametrului real a astfel ˆ at dreapta y = ax este tangent˘ ¸ ıncˆ a conicei √ (x + y)2 + 2 = 2(y − x) . 29.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful