BAUDELAIRE, VERLAINE, RIMBAUD, MALLARMÉ modele pentru SCRIITORI ROMÂNI CONTEMPORANI

o anchetă literară de Simona-Grazia Dima şi Aurelian Titu Dumitrescu

1

Argument
Făcând încă de la sfârşitul adolescenţei o pasiune pentru poezia lui Arthur Rimbaud şi căpătând, datorită aprecierilor acestuia, o dependenţă de universul lui Charles Baudelaire, am încercat, mai ales după 1980, când am venit în Bucureşti, să îi găsesc pe autorii cu gusturi literare identice sau asemănătoare şi să comunic cu ei. Mi-a fost destul de greu pentru că poeţii atât de bogatei şi de profund exprimatei generaţii ’80 au adus cu dânşii preocuparea pentru literaturile engleză şi americană, în care şi-au găsit şi modelele. Totuşi, Rimbaud, atrăgând prin iluminările sale, pe care unii le-am numit revelaţii sau le-am transformat în revelaţii, a fost model pentru mai mulţi autori din generaţiile ’60 şi ’70, printre care Nora Iuga, Fănuş Neagu şi Angela Marinescu. Toţi aceştia au avut la tinereţe gustul aventurii şi preocuparea pentru viaţa boemă. Fiecare dintre ei a avut şi a încercat să schimbe pe cont propriu lumea, arta, să umanizeze şi mai mult religiile. Am intrat şi eu în lumea boemă, unde am cunoscut mult mai mulţi scriitori, unii azi necunoscuţi, care citau destul de des în conversaţii versuri din Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud şi Stéphane Mallarmé. Am observat acolo, printre pahare pline sau pe jumătate goale, prin cercurile dese de fum de ţigară, deasupra cărţilor care abia se mai ţineau între coperte, că vestiţii patru poeţi francezi nu pot fi despărţiţi în minţile şi în sufletele acelor tineri încă şi încă români, care s-au molipsit de lirismul esenţelor.

2

Boema, nu presupune o vorbire dezordonată. Dimpotrivă, una esenţializată. Până în 1989, când pretutindeni se ţineau discursuri exagerat de lungi şi într-un limbaj vag, în boemă se vorbea numai la obiect şi cu atâtea maxime, încât un discurs înregistrat în Restaurantul Scriitorilor, la masa lui Gheorghe Iova, rivaliza cu un tratat de filosofie sau de estetică. Iova are şi el afinităţi cu cei patru poeţi francezi, în special cu Arthur Rimbaud, dar, deşi a promis că scrie pentru această carte şi i-am dat telefoane mai bine de un an de zile, nu a intrat în starea în care se putea exprima esenţializat despre unii dintre maeştrii săi. De mai bine de un deceniu s-a distrus boema literară şi ţara a pierdut mult. Oricum, cei care se revendică de la Rimbaud e imposibil ca măcar o scurtă perioadă de creaţie din viaţa lor să nu se fi considerat poeţi damnaţi. Unii au ajuns intelectuali redutabili în jurul vârstei de cincizeci de ani, ca Valeriu Mircea Popa bunăoară, care şi-a luat doctoratul la Academie cu o teză despre psihologia artei, şi au trăiri mistice foarte puternice, deşi se regăsesc în suprarealism, şi, totuşi, se încearcă spiritual în tiparele poeziei rimbaldiene. Un alt tip de damnare este cea a lui Charles Baudelaire. Poetul, în opinia mea, deja la fel de important ca Tudor Arghezi sau ca George Bacovia, primii discipoli de geniu ai maestrului francez, este Cezar Ivănescu. Domnia sa are mai mulţi maeştri, dar primul dintre ei este Baudelaire. Mai are în comun cu Charles pasiunea pentru opera lui Edgar Allen Poe. Cezar Ivănescu este un poet damnat nu numai prin faptul că nu a fost recunoscut la timp, că s-a declarat că este inanalizabil cu mijloacele obişnuite ale criticii literare, că întâmpină şi azi opoziţia mereu prea multor conformişti, ci şi prin aceea că în poezia sa se simte legea morală distrusă şi înlocuită cu primatul esteticii pure.

3

Deşi acest Ivănescu nu este un alcoolic, pentru Domnia sa boema a avut un rol de iniţiere şi, apoi, unul consultativ. Din păcate, după mai bine de doi ani de insistenţe din partea mea, a renunţat să încerce să se concentreze şi să scrie despre maestrul său francez. În discuţii mai scurte sau mai lungi, mai simple sau mai complexe, eu am încercat să obţin de la interlocutorii mei răspunsurile la trei iscodiri ale cugetului: a) ce aveţi în comun cu poezia lui X?; b) ce vă deosebeşte arta de poezia lui X?; schiţaţi, vă rog, profilul spiritual al lui X!. Cei mai mulţi colegi scriitori au ocolit răspunsurile directe. Nici nu este uşor să te detaşezi şi să-ţi portretizezi maeştrii. Îmi amintesc cu jenă cât de greu mi-a fost mie să scriu portretele inspirate de Nichita Stănescu. Aşa că îi înţeleg pe Gheorghe Iova şi pe Cezar Ivănescu, dar cu atât mai mare este meritul celor ce şi-au exprimat opiniile în această carte. Uneori, unui popor întreg îi este greu să spună de ce iubeşte un artist. La moartea lui Nichita Stănescu, autorităţile au intrat în panică şi au ordonat ca maşinile din convoiul mortuar să înainteze cu viteză maximă. Sicriul fixat de noi cu mâinile încerca să se lovească dintr-un oblon metalic în altul. Oamenii, care înţelegeau despre ce este vorba, se opreau în loc, îşi luau căciulile de pe capete şi îşi făceau semnul crucii. Convoiul s-a întregit în Cimitirul Bellu, unde aşteptau mii de cetăţeni veniţi din întreaga ţară. Nichita era iubit din timpul vieţii, aşa cum a ajuns iubit, la un secol de la moartea sa, Eminescu. Poporul îi iubeşte pe amândoi şi mai mult azi, dar încă nu ştie să spună de ce o face. Oricum, amândoi au fost nişte hoţi de foc sacru, cum afirma Rimbaud despre poetul ideal al viziunilor sale. Când fenomenul este atât de complex, întrebările anchetei nu pot fi decât vagi, cum au părut şi cele de la

4

prima mea anchetă amplă, cea despre limba română. Altceva decât întrebările ne ţine împreună în carte. Poate conştiinţa valorii celor despre care rostim aprecieri şi conştiinţa valorii noastre. Poate că spiritul artei totale. Poate că sacrificiile făcute de fiecare dintre noi pentru artă. Poate că fondul comun de idei. Poate că spiritul naţional. Poate că frisonul planetar. Poate că dorinţa de a atrage atenţia asupra unui fenomen. Poate că tendinţa de a ne delimita de unele fenomene care se petrec azi şi care par copleşitoare. Boema n-a fost dispreţuită decât de fascişti şi de comunişti, care nu l-au suportat nici pe I.L. Caragiale. Ea le-a părut o lume fără reguli şi extrem de periculoasă fiindcă punea orice sub semnul întrebării. Boema apare de obicei în cercurile cosmopolite sau se dezvoltă agreată de acestea. Face bine şi spiritului naţional, pe care îl relaxează. Nu totdeauna ea demitizează, pentru că are propriile ei mituri. Societatea „Junimea“ a dat mulţi boemi, printre care Mihai Eminescu şi Ion Creangă. În perioada interbelică, a reînflorit boema şi mai toţi scriitorii buni erau de găsit la Restaurantul „Capşa“. Un miracol s-a petrecut şi în socialism, în perioada 1965–1971, când boemii publicau tablete pe primele sau pe ultimele pagini ale revistelor şi ziarelor vremii. În boemă, s-au simţit bine şi au creat magistral Nichita, Fănuş şi, mai târziu, Virgil Mazilescu. Acesta cita şi el deseori versuri nu numai din Eminescu, ci şi din Baudelaire, Verlaine, Rimbaud şi Mallarmé. Nu este o lume fără reguli boema şi trebuie să faci multă ascultare până când să ajungi să vorbeşti într-însa. Boemii ca Nora Iuga, Fănuş Neagu, Angela Marinescu au fost atraşi la tinereţe de călătoriile cu trenul, cu vaporul, cu avionul, s-au simţit bine într-o lume agitată, cu fum de ţigară şi cu lumini artificiale.

5

care afirmă că Alexandru Ioan este un poet mai profund decât ei. Dimpotrivă! Octavian Soviany este boem şi acum. George Stanca. arta unui damnat. Doi autori atât de diferiţi ca Liviu Ioan Stoiciu şi Octavian Soviany se revendică de la Paul Verlaine. cu ocazia Primăverii de la Praga. Soviany simte în boemă muzica divină a versurilor şi vede cum inefabilul devine substanţa infinitului. Când. faţă de care. 6 . Alexandru Ioan este un eminent poet de la Craiova. printre care Ciupureanu. totuşi. Acesta are cu Baudelaire un raport direct. România a fost în pericol. Nicicând un critic literar atât de onest şi de profund nu s-a simţit atât de bine printre vieţaşii alcoolului.Nu numai Rimbaud a dat boemi români. are rezerve de ordin moral. Presa românească de după 1989 a avut în el un simbol al probităţii morale şi al superiorităţii profesionale. îl iubeşte cu detaşare pe Baudelaire. Alexandru e boem verde şi. de la artist la artist. dar sunt mulţi confraţi. Influenţa lui Verlaine asupra sa la prima tinereţe nu l-a îndepărtat de Eminescu. mai vârstnicul său confrate. despre care se ştie deocamdată foarte puţin. deşi îi adoră arta poetică. Pe Stoiciu boema nu la împiedicat să fie un bărbat adevărat şi un patriot desăvârşit. fiind descurajat de viaţa culturală din România. artist încă mai realizat decât Ioan. îşi ţine opera printre fişele unei biblioteci. Textul său mi-a parvenit prin Ionel Ciupureanu. Revoluţia română din 1989 a avut în el un erou. de la boem la boem. Poezia sa uimitor de fină este. dar Liviu nu şi-a luat certificat de revoluţionar. ceea ce-i rău. el a plecat voluntar în armată să îşi apere ţara.

cu o paletă largă de preocupări preponderent culturale. fiind deci şi poet şi critic literar de un înalt nivel estetic. Zeletin. se referă la 7 . Îndeajuns de vârstnici pentru a fi poeţi. unde a funcţionat ca secretar literar).D. legăturile lui Baudelaire din şi prin cultura română se stabilesc. adept al esteticii înalte şi un creştin dilematic. cu vocabularul eminescian. a dat un excelent volum de psalmi. dar încă prea tineri pentru a fi cărturari notorii. Paul este însă un legalist şi un creştin profund. care onorează şi paginile acestei cărţi. Dacă pentru Charles au un respect generic. ca în cazul domnilor Radu Cârneci şi C. deşi nu este întotdeauna clar. după trei volume de poezie suprarealistă ale unei conştiinţe tumorale. va ajunge o figură tot atât de luminoasă în cultură ca şi Octavian Soviany. care îşi expune calvarul vieţii sale umilitoare din spaţiul sovietic. pe care îl sfredelesc pur şi simplu. amândoi fac o pasiune pentru Arthur.Când se intelectualizează mult discursul. Paul Aretzu şi Nicolae Macovei. Mariana Filimon. Dacă Octavian este un anarhist. care. cu fondul eminescian de idei. revendicându-se de la doi mari maeştri. Florea Florescu şi Florentin Popescu. două personalităţi foarte complexe. cu problematica ontologică eminesciană. caracaleanul. dar tot în cheie suprarealistă. O atare situaţie devine limpede în cazul lui Mihai Prepeliţă. poeţi de cote mari între cunoscători. Aretzu mărturiseşte ce a învăţat de la Rimbaud. se interesează deopotrivă de Baudelaire şi Rimbaud. fiecare cu un stagiu îndelungat în boemă (Nicolae a ieşit la pensie de la Teatrul Evreiesc de Stat. Dacă Dumnezeu îl va ţine cât de cât sănătos. pe care îi asociază direct: Mihai Eminescu şi Charles Baudelaire.

trădând o legătură secretă pe care o avea cu poeţii blestemaţi. La Florea Florescu. dar cu multe diferenţe de abordare şi cu un spirit critic diferit. Tatiana Rădulescu şi Nicolae Rotaru au un respect principial pentru fiecare dintre cei patru poeţi francezi. Simona-Grazia Dima. Admirabilul Horia Gârbea ne oferă. păstrând totuşi tandreţe şi o sfioasă recunoştinţă pentru model. deci chiar şi cu Mallarmé. ca oameni care se lasă influenţaţi de orice este de calitate în literatura universală şi li se potriveşte. un text care ne-a bucurat şi care prezintă opinia generală a posesorilor de presă literară: Adio neoromantismului. care este mai deşteaptă decât mine şi trăieşte adeseori stări de spirit mai rafinate decât ale mele. cei 8 . cu bunăvoinţă. îşi împarte admiraţia dinspre Mallarmé înspre Baudelaire. este vremea postmodernismului de influenţă engleză şi aspiraţie americană. motiv pentru care am şi rugat-o să accepte să fie redactorul cărţii.Charles Baudelaire ca la o experienţă depăşită. modelul mai are încă un rol consultativ. Domnul profesor Florin Mihăilescu creează panorama receptării prin critică în primul rând a lui Baudelaire şi consiliază ştiinţific lucrarea. Doamna Amelia Pavel comentează influenţele simbolismului francez în artele plastice şi. o admirabilă colegă din generaţia ’80. dovedind în comentarii claritatea de viziune a superintelectualului Cornel Mihai Ionescu. simbolismului şi expresionismului. Horia nu minte! Aşa cred ei. Dar Tatiana nu poate scrie despre Verlaine. pe care îl consideră prea dificil de abordat dintr-o perspectivă personală. Nicolae este mai pasionat. cu maliţiozitate mieroasă. ne sugerează complexitatea acestui fenomen ideatic. Preotul Niculae Constantin se opune seducător alungării din creştinism a lui Baudelaire şi a lui Rimbaud.

dar care adoră scriitori generaţi de aceste forţe spirituale. Îi mulţumesc preotului Alexandru Morariu pentru sugestia de a realiza această anchetă literară. Totuşi.care. revelaţia va fi întotdeauna sinteza graţiei divine şi pulsul cosmic esenţial. vezi Doamne!. fiind sublimă. Verlaine. bunăoară. AURELIAN TITU DUMITRESCU 9 . încă din anii ’70. unde popoarele gândesc mai degrabă în mituri decât în categorii filosofice şi unde Rimbaud. trăim în Orient. un cocon de aur al poeziei româneşti din ultimele trei decenii. Aici. mi-a transmis o scrisoare cu aprecieri memorabile la adresa lui Charles Baudelaire şi câteva traduceri remarcabile ale unora dintre cele mai dificile poezii ale acestuia. este lipsită de superficialitate şi ţine mai degrabă de curajul radical de tip Rimbaud. Dar mai există totuşi autori de valoare care se sustrag sincronizării şi pentru care orice impuls de la centru apare ca un moft. este receptat ca orientalul catolicilor. Ion Stratan. merituos vor să sincronizeze cultura română cu problematica acută a prezentului planetar. Ciprian Chirvasiu este unul dintre tinerii poeţi care nu se mai preocupă de Baudelaire. Rimbaud şi Mallarmé. Impertinenţa sa.

reflexivă. abisală. socotit. frumoasă. de frumuseţea academică. autotelică. Frumosul doctoral este sterp. neîndoielnic. în realitate. este. „travaliu de singularizare“ (Laurent Jenny).PAUL ARETZU Lecţia Baudelaire C harles Baudelaire este. fără însă a depăşi 10 . Suntem cu toţii impregnaţi de eforturile lui creative. pasivă. El a despărţit apele: de o parte. singular. mimetică. poezia obiect. poezia perceptivă. tensionată. multiplică figuralitatea realului. De aceea. de cealaltă parte. un discrazic. instigă imaginaţia. vlăguit de semantică. goală de conţinut. de suficienţa conservatoare a tradiţiei. spirit prodigios – profund şi original – care a schimbat radical parcursul poeziei lumii. comprimat de sine. subiectivizată. Baudelaire. cu uşurinţă. vizionar şi iniţiator. socotind frumos tot ceea ce generează idei. unul dintre marii creatori ai literaturii moderne. un dezgustat de acumularea de convenţionalism. problematizantă. Baudelaire reformulează noţiunea esteticului. imagistică. virgin. el refuză trecutul celorlalţi şi-şi proclamă prezentul său. ofensivă.

un act aţipit. ecorşând fardurile. modelul estetic devine un modus vivendi.marca stilului de autor. pravoslavnicul Dostoievski ştie că morala creştină este frumoasă fiindcă este perfectă. Poetul îşi însuşeşte uneori o atitudine histrionică. se poate afirma despre poet ceea ce acesta afirmase despre Poe: „a fost o minte excepţional de solitară“. gândit. atingerea unei plenarităţi temporale prin ţintirea totală a prezentului. transformând scrisul într-un demers exclusiv estetic. retorizat. Esteticul este imanent etic şi mântuitor. reprezentând tragismul în derizoriu. frumosul poietic din descompunere. Poezia lui Baudelaire apare ca o manifestare a orgoliului creator al eului. Pornind de la aceleaşi întrebări existenţiale. stratul 11 . nud. El pluteşte într-un univers artificial al unei individualităţi utopice. este destul pentru a izbăvi. este apreciat de poet. o cunoaştere creativă. ecouri. Nu frumosul ostentativ. Baudelaire gândeşte o estetică fenomenologică. Prin dandysm. ci frumosul discret. Baudelaire reformează însăşi mentalitatea actului de creaţie. recuperată din subiectivitate. În acest sens. pentru subtilul poet. Un frumos în potenţialitate. expresiv. arta ca experienţă instantanee. imanent. într-o cameră de aşteptare. aflat permanent. invizibil. gânduri. care produce stări. care este intensiv şi regenerativ. promiţând voluptăţi. conducând la o lustraţie estetică. prin valoarea sa. Pe când Baudelaire socoteşte că arta autentică este morală în sine. Scrisul. singur. frumuseţea morţii. Baudelaire este reversul lui Dostoievski. iar scrisul este apanajul credinţei.

prin urmare. beţiile raţiunii şi ale moralei. într-un univers al dualismului în care spiritul şi materia. satanismul. reveria. expansiunea spiritului spre paradisuri (artificiale). fulgerat în acelaşi timp de Dumnezeu şi de Satana.estetic. „pădure de simboluri“. uneori contradictorie. Astfel. o apocalipsă a oglinzilor. deschizând noi limbaje. firea lui se zbate între pietate şi satanism. Uimitoare este viziunea semiotică a universului. Suferind de un soi de rău de luciditate. asaltul inaccesibilului. binele şi răul îşi pierd identitatea. atras în egală măsură de rai şi de iad. evazivul. existenţa în memorie. În acelaşi timp. „hambar de imagini şi semne“. în mod paradoxal. Personalitate complexă. Eliberarea abisalităţilor este urmarea unui proces de denarcisizare. Se manifestă nu numai dualitatea naturii interioare. de simboluri. transparenţa sensibilă. George Călinescu observa: „Baudelaire e un romantic. agonia vaporizării. Poet al ambivalenţelor absolute. parfumul ca mesager inefabil prezent/absent. are imprimată o retractilitate aristocratică. abătut între real şi ideal. ci şi reprehensiunea faţă de mediocritatea pragmatică a civilizaţiei timpului. poetul se găseşte permanent în faţa judecăţii de apoi. evanescenţa. forţa adâncului. poetul dezvăluie experienţe plurale ale modernismului: clarobscurul. invizibilul prezent. un om care. ca limbaj generalizat. revelator. Corespondenţele susţin principiul poetic al lumii: „La 12 . „repertoriu al tuturor metaforelor“. de întoarcere la geneză. între inocenţă şi damnaţie. urâtul apar. în fondul său. îşi caută refugiul în utopie“. ca o exorcizare a frumosului. erupţiile spectrelor de semne.

eul se diseminează. Ideea apăruse şi la Swedenborg. de armonie şi ordine. Influenţa lui Baudelaire nu se exercită asupra primilor simbolişti români. dar familiar. şi mai puţin elementele de fineţe estetică şi metafizică pe care le-am degustat mai târziu. poetului i se revelează existenţa unui logos universal. un mediu în întregime spiritualizat. este angrenat într-un concert nesfârşit. o dată cu adolescenţa. pe care le aplică studiului O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867. cum era şi firesc./Les parfums. dar semnificativă. Astfel. Lumea capătă dimensiuni de expresivitate infinite./Vaste comme la nuit et comme la clarté./L’homme y passe à travers des forêts de symboles/Qui l’observent avec des regards familiers. poezia nu-şi pierde caracterul cosmic. De aceea i-am perceput mai ales aspectele gestuale. cum ar fi fost normal.Nature est un temple où de vivants piliers/Laissent parfois sortir de confuses paroles. Nu mai este vorba de o oglindire imagistică a autorului. adică o raţiune.//Comme de longs échos qui de loin se confondent/Dans une ténébreuse et profonde unité. Asupra poeziei române. Am fost influenţat în chip general de autoritatea sa culturală. ci de o oglindire comunicaţională infinită. prin intermediul său. Totuşi. imaginea mitică. Titu Maiorescu preia. câteva idei din estetica lui Poe. 13 . pentru că Baudelaire este un vizionar riguros. Corespondenţele lumii deschid toate limitele poeziei. care a înţeles că la capătul oricărui delir se află o geneză. teribile. în 1867. les couleurs et les sons se répondent“. Baudelaire a pătruns în alcătuirea mea culturală. într-o simultaneitate iscoditoare şi comunicaţională. înrâurirea lui Baudelaire este târzie.

Cert este că. dependente însă de alte rosturi programatice. după un secol şi jumătate. de estetica urâtului (Flori de mucigai). directe cu sacrul. mesianismul cultural. La Arghezi. spiritul substituie natura. dar se recunosc determinaţii majore şi. În privinţa religiosului. Plasticitatea verbală argheziană este însă aproape reversul hieratismului baudelaireian. Arghezi îi este dator. macabrul. ale unei relaţii familiare. ale manifestării exultanţei fiinţei. lipsindu-i însă sistemul teoriei. al modelului. meditativ. în poezia de început. Dominanta bacoviană este suferinţa. postmodernistă. misticul lucidităţii. teama de moarte. Abia Bacovia preia elemente de construcţie. urâtul. Universul arghezian este vitalist. fără filosofia estetică profundă a acestuia. cosmică. captivantă. putrescenţa. ci extinderea competenţelor de cunoaştere. până şi psalmii sunt semne ale orgoliului cognitiv uman. de univers. lecţia mondială de poezie a lui Baudelaire este vie. se observă afinităţi cu Cioran. Nu răscumpărarea spirituală (baudelairiană) este problema capitală a lui Arghezi. de conotaţiile satanice.sau se exercită vag. La Baudelaire. de interioritate. hidosul. Amândoi sunt atraşi într-un mod fascinatoriu de splendoarea negativă. legate de tematică. 14 . fecund în latura optimistă. în special. destul de riguros elaborat. sunt reperabile aspecte specific baudelaireiene. Şi în poezia ultimelor decenii. mai apoi. cea baudelaireiană este voluptatea spirituală. imundul.

15 .majoră. neveştejită de curentele şi de módele literare care i-au succedat.

dar ca o entitate distinctă. scrisul său se manifestă ca o descărcare teribilă de tensiune. al schimbărilor absolute. până la incomunicabilitatea datorată 16 . ca un fulger. a te scufunda în tine. la care accezi numai dacă te lepezi de tine. cu consecinţe fatale –. dacă eşti absolut sincer şi ai curajul să identifici. Este în el o ştiinţă a naturii. * A intra în teritoriul Rimbaud înseamnă a te aventura în nisipurile mişcătoare ale propriului eu. Potenţialitatea enormă/efuzivă a poeziei sale conţine continuu pulsiunea evadării. De aceea. să depăşeşti alteritatea je est un autre. Rimbaud face o experienţă completă a scrisului. expulzându-l ca pe o sarcină prematură. Mă recunosc în scrisul lui Rimbaud. ducând poezia până la capăt. poetul se joacă în modul cel mai pur. fiind încântat de universul lexical. ca şi cum poetului i-ar fi fost imposibil să-l mai păstreze. * Fără îndoială. Opera lui Rimbaud este autobiografia oricui – aceea ocultă.Ce am învăţat de la Arthur Rimbaud R imbaud – poetul auroral.

Rimbaud este Fiul. lipsită de ostentaţie. 17 . retroversiuni de imagini. se revarsă din originalitate. morală. adică autentic. care este irepetabilă şi inepuizabilă. dinspre cosmosul gramatical al cuvintelor spre haosul poietic al gândului (spre o alchimie a verbului. personalizând genial lumea. într-o religie estetică. religioasă). Drumul poeziei lui Rimbaud progresează. făcând frecvente incursiuni dincolo. * Dacă Baudelaire este Tatăl. O poezie ardentă. încă fragede.totalei comunicări. nativ. El desfăşoară raza poeziei pe un orizont de 360 de grade. regresiv. Un inventar destul de bogat! Hugo l-a numit pe poet „un Shakespeare copil“. insurgenţa comunardă. ironie cu ţinte multiple (socială. şi azi. * Uimeşte la Rimbaud o artă a nonconformismului inocent. estetica urâtului. adică plină de combustie. inflexibilitatea iluministă. pentru că vine cu bagajul de acasă. prefigurată deja în Vocale). * Rimbaud a fost un contrabandist al graniţei spiritului. Rimbaud sparge întotdeauna clişeele epocii. Amprentele lui sunt. Şi receptivitatea la prezent este sensibilă: între 15–17 ani. ţâşneşte din viziune. manifestată ca rafinament şi ca maturitate estetică. dinspre lingvistică spre noeză. mentalităţile.

cine. metapoetic. pentru un timp atât de scurt. imensă şi lucidă dereglare a tuturor simţurilor“). * Rimbaud este împlinirea în geniu a lui Verlaine. în paroxism. Cel din urmă îi numeşte poemele abisale Illuminations. revelând numeroasele dimensiuni ale scrisului.experimentând abisurile. de studii. ce vrea să ne comunice printr-un astfel de oracol? * Rimbaud recomandă scrisul ca pierdere de sine. în toiul iernii. Cum poetul îşi iese din sine. * Înconjurat de dicţionare. într-un absolut extatic. poemele unui copil. de unde atâta profunzime la un copil. M-am întrebat adesea de ce atâta lumină dintr-o dată. de teancuri de cărţi. care este natura sa. demersul invers. pe când Une saison en enfer este antidotul. căutând autenticitatea într-o metamorfoză. de ce un poet autentic abandonează brusc scrisul. Le bateau ivre reprezintă căderea (nevinovată?) în poezie. într-un anotimp al reînnoirii. în preajma sărbătorilor. şi poezia sa îşi sfărâmă paradigmele. anticelestă. de ce înverşunarea lui negativă. răscolit de crize de luciditate. ca ţâşnire din mediocritatea eului („poetul devine vizionar printr-o îndelungă. recitesc. 18 . subiect şi obiect al propriei poezii. parcă la nesfârşit.

ca emergenţă prin pereţii de idei. ca lustraţie. cabalistice. printr-un ludic cerebralizat. în nici un fel. Poezia ca transgresare generalizată a tuturor formelor: a spaţiilor şi a stărilor. metamorfozele. textele pot fi comentate alchimic. Prin ironie. Rimbaud marchează trecerea la o nouă viziune estetică: eu este altcineva este. * Nimic nu este prea fantezist atunci când se pune problema interpretării operei rimbaldiene. iluminarea. nu există poet mai paradoxal decât el. Se remarcă aspectul teluric. sfidând gravitaţia limbii. * 19 . poezie definibilă. Extazul lucidităţii. în fond. armonia nouă. ca trop provocator. prin experimentele abstracte ale creierului. Ţintind spre transformarea şi purificarea omului. unele simboluri ezoterice. Şi ca locuire în propria construcţie mentală. vegetalele şi mineralele. ideologic.* Iluminismul lui Rimbaud nu este. De fapt. care diseminează sensurile şi inseminează cuvintele. ci ţine de fantezia vârstei. penetrarea finitului de către infinit. prin permutări rafinate. Rimbaud este primul care practică deliberat deconstrucţia edificatoare. * Numind nonidentitatea ca principiu poetic. o definiţie a nonfiguralităţii metaforei. Poetul caută cuvântul universal.

Poezia lui Rimbaud este nesfârşita goană după altceva. de un itinerar virgin. El respinge facticitatea. Rimbaud are un tonus foarte ridicat. iar cuvântul să-şi recapete funcţia originară. de uitarea de sine. redefineşte principiul heraclitian. şi asumarea condiţiei de vizionar. În acest sens. de ape noi. Dereglarea voluntară a simţurilor. trăitor în centrul lumii. care este limitat. 20 . Rimbaud intuieşte abisalitatea. luarea în posesie a universului prin descoperirea nemărginită. metamorfoza/călătoria neîntreruptă eu – altul. monoton. printr-o deschidere totală de comunicare. teoria haosului structurat. adică om al experienţelor unice. poetul îşi asumă plenaritatea lumii. scopul vieţii poetului este neîncetata descoperire a lumii. al transcenderii eului. reînnoirea minţii prin lepădarea de eu. astfel încât poetul să fie gândit de limbaj. Jupuirea de eu înseamnă dezmărginirea. de un echipaj vigilent. pentru a se confunda cu marea. Imaginea lumii se eliberează astfel de subiectivismul arogant al omului. cenzurarea prin amnezie a celor ştiute restituie inocenţa şi curiozitatea de copil. Rimbaud este viitorul mereu prezent. un iniţiat nativ. Corabia are nevoie de beţia călătoriei. Astfel. anticipează. lucrează mereu la omul uman. nu se fixează în nici un fel de libertate constrângătoare. Altul este rodul obţinut prin sacrificarea eului. cosmogonică. absolute. Astfel. Eul rimbaldian se întoarce în neştiinţa de sine iniţială. Este un fervent al spiritului autentic.Înaintea lui Freud. într-un fel.

în această noapte de iarnă. postmodernă . aceea a înfăptuirii creaţiei. viziunile. plini de vigoare sau osteniţi. înainte de a-l trimite mai departe. şi să-i urmărim. o operă încheiată/neîncheiată căreia îi datorăm poezia modernă. în acest sens. * „Ne-a cunoscut pe toţi şi ne-a iubit pe toţi. 21 . * Poezia lui Arthur Rimbaud este o provocare continuă şi.. trupul. de la un promontoriu la altul. Să ştim. de la mulţime până la nisipul de ţărm.Există o revelaţie dincolo de simţuri şi chiar dincolo de raţiune. de la zbuciumatul pol până la castel. consumată în chiar simultaneitatea ei. răsuflările. sub maree şi deasupra deşerturilor de omăt. să ştim să-l chemăm şi să-l vedem.. lumina“ (Geniul). de la o privire la alta.

în final. fiecare piesă a fost citită. să constat până la urmă că. văzută. S-a insistat prea mult. alături de acel poète maudit (atât de explorat. Această trăsătură severă a liricii lui Baudelaire a fost numai în parte. menţionată de către cei peste o sută de traducători şi interpreţi români ai poeziei marelui damnat. atât de discutat şi. În acest timp. ci vai! de către justiţia timpului) a existat „necunoscutul“. al neputinţei. aproape în mod 22 .RADU CÂRNECI Umanismul (sau măştile!) lui Baudelaire A şezarea în limba română – de către subsemnatul – a integralei lirice Baudelaire a durat aproape douăzeci de ani – din 1971 până spre 1990. „ignoratul“ Baudelaire al durerii. Baudelaire constatatorul şi contestatorul unui timp social viciat. sau deloc. condamnat nu numai de o parte a criticii literare a vremii. Această îndelungă strădanie (pătrunderea cu încetinitorul în tainele baudelairiene) a făcut să-mi dau seama. revăzută şi analizată de zeci de ori până a fi pusă definitiv în tiparele româneşti.

Aş vrea să insist asupra acestei decantări. dar aceste umbre se risipesc şi. dar care nu coincidea în mod necesar cu principala-i tendinţă. cu misiunea sa literară. născute din accidente ale vieţii sale nefericite. * Chip de înger luminos şi întunecat totodată. în latura maladivului expresiei. mon frère!. Charles Baudelaire ocupă în lumea sa şi în lumea modernă a poeziei franceze (şi nu numai!) un loc special. a terifiantului atracţios. a satanismului ideilor. scoase din biografia sa. Aşa se face că în finalul poemei de început a Florilor răului – Bénédiction – el îşi asociază (cu ironie amară!) pe acest – Hypocrite lecteur! – mon semblable. ca un exemplu de curaj şi de pură virtute creatoare. asupra eliminării. poetul îşi consolidează eternitatea arătându-ni-se. lăsând. Când se va pune în valoare dramatismul secolului XIX (moştenire a Revoluţiei de la 1848). în sfârşit. în umbră această viguroasă implicare în socialul vremii. datorată admirabilei sale limbi. asupra acestei limpeziri profunde ce s-a împlinit deja. parcă. poate. care-i plăcea poetului. cu timpul. au fost. spre a-şi susţine în faţa societăţii asprimea observaţiilor. face din Baudelaire un geniu francez al Poeziei şi. în mod surprinzător. Multele părţi întunecoase. în mod deliberat. Am fost şi sunt tentat (în continuare) să demonstrez prin Baudelaire o forţă spirituală de luminoasă grandoare. a nuanţei satanice.absurd. Această forţă. prin el însuşi. 23 . primul al istoriei poetice. pe care Baudelaire l-a tratat cu un simţ al umanului deosebit de acut.

Fiindcă geniul francez este. Ajungem deci imediat la drama lui Baudelaire cu Franţa. Ceea ce romantismul german figurase. n-au împiedicat condamnarea publică a lui Baudelaire în acea epocă de dezmăţ şi de o aureolă îndoielnică. ci un cu totul alt lucru. din el vor ieşi scriitori la fel de uimitori. se ştie. Toate acestea. ba chiar de îndrăzneala pe care operaţia cu pricina o necesita. această descoperire şi această nouă eternizare a chipului acelei epoci vor fi. ca Rimbaud şi Mallarmé. care a fost una severă. atunci Charles Baudelaire va fi considerat. în concretul său propriu. fără el.anunţând din toate părţile abisurile Franţei secolului XX. franceze. pe care. din el se va naşte o modă poetică serioasă. înaintea lui. dăruit întru totul esenţialului. pe drept. smulgându-i poetului destule invective. după cum se ştie. ar fi putut rămâne definitiv pierdută. Deghizările sale. măreţia şi virtuţile acestei epoci. prin opera lui Baudelaire. ceea ce acesta îndulcise prin joc şi imaginaţie. dar deschide totuşi un univers francez. când se vor vedea. iniţiatorul unei arte poetice ascunse. deschizând omului cunoaşterile cele mai cuprinzătoare ale fiinţei sale. în sfârşit. paradoxurile prin care Baudelaire ascundea această operaţie ţin de prudenţa spiritului său. Baudelaire – în continuarea lui Nerval – atacă în mod direct. Baudelaire se plictiseşte în Franţa. Baudelaire acoperă cu 24 . Franţa a ignorat-o şi care. Aici geniul nu face ceea ce crede necesar. debordând de viaţă şi de disperare. Baudelaire şi-a trăit dureros opera şi în acest fel a făcut operă reală. un geniu concret.

Fiindcă iubirile nefericite sunt cele mai mari iubiri. din această mişcare baudelairiană. dar el dă o definiţie precisă luptei sale. Această artă a putut apărea în învălmăşeala acelei epoci. mai adevărată decât realul. el era cel mai mare şi cel mai profund. moare o dată cu Revoluţia Franceză. folosind. El salută la un moment dat „criza fecundă“ a literaturii romantice. S-ar putea zice că. „moartă“ de la Corneille până la el. De atunci. care a dat o nouă viaţă poeziei franceze. în fapt. o artă a rimelor şi a sentimentelor alese cu grijă. de care are serioase motive a se plânge. s-ar zice. Hugo şi Lamartine. a ieşit.sarcasm societatea respectivă. marile secole din trecut nu şi-au pus asemenea probleme. La fel cum. ca şi Nerval într-o anume măsură. Arta romantică. dar mai ales poezia lui Baudelaire survenită spre 1850. O artă poetică raţională. creaţia poetică majoră era destul de rară în Franţa – scrie undeva Pierre Jean Jouve – înţelegând prin aceasta invenţia unei realităţi verbale autonome. în furia lui Rimbaud. o poezie franceză. când Baudelaire se afla într-un plan secund. atunci când scrie: „Naţiunile au oameni mari chiar dacă nu şi-i doresc şi nu şi-i merită“. Valoarea lui Baudelaire în evoluţia artei franceze şi europene este cea a unei creaţii de adâncime. un fenomen nou se produce. Ritmul care trebuia imprimat Poeziei era de altă factură şi unul decisiv. codificată de Boileau. în sfârşit. care să fie expresia realităţii mute. 25 . care este creaţie iraţională. rana pe care Franţa a primit-o smulgând limbajului o realitate. fiind mult prea rezonabile. ca şi în deznădejdea lui Baudelaire se ghiceşte iubirea. În mod cert.

pentru a se întări şi consola. mai ales pentru „impurităţile“ ei. Această formidabilă tentativă interioară. ca şi timpului său!) ascundea un sens pătrunzător. a morţii. după îndrăzneala de-a o concepe. nu merge fără de furtunile nevrozei. de o căutare nemiloasă şi infinit mai doritoare de Dumnezeu – dumnezeul creştinilor pe care nu-l mai are nici o altă religie. iată. Dar. bunul gust şi inteligenţa. cum a cunoscut şi „harurile“ acelei prostituate pe care o iubea cu o dragoste bizară. pentru că ea se 26 . după ce Baudelaire găsise propria-i cheie prin poemul Legături tainice (Correspondances). poate. accede primul la simbolism. că el se manifesta sub măşti diferite. revelator al păcatului considerat în interiorul spiritului şi mai ales în inconştientul firii umane. de o frumuseţe (Beauté) impasibilă şi inumană. se iveşte curentul continuu al unei voinţe spirituale. poetul. Este pentru întâia oară când inconştientul se dezvăluie precis. Cred sincer că a vrut să ne arate că satanica sa anti-religie era o mască şi că respectiva mască (fără îndoială necesară lui însuşi. Aş zice că autorul Florilor răului era încă de la început stăpânit de un secret. a neputinţei. împreună cu pasiunea de a experimenta totul. pe care Baudelaire o aplică operei sale. prin aceste două măşti. singular. a durerilor de tot felul. capabilă de altceva decât măsura. Baudelaire a cunoscut toate aceste încercări. urcând din adâncul neştiut către lumină.cu o desfăşurare rapidă şi esenţială. în sfârşit. fără înverşunarea simţirii perverse. O a doua mască este din piatră şi bronz. Baudelaire a cântat „frumuseţea răului“ în poeme aproape întotdeauna magnifice.

dar. Trebuie resimţită. în Mon coeur mis à nu: „Nu am convingeri. Oare totuşi gâlgâind de putere şi de certitudinea vieţii. Dimpotrivă. Sunt unele ore transparente. * Creaţiile literare. creaţia sa este umană. pentru a redescoperi una din figurile cele mai dăruite sincerităţii pe care Franţa le-a dat lumii. toată speranţa adâncurilor. într-un secol de îngrozitoare vorbărie. ca nici o tentativă de reducere sau de adăugire să nu poată reuşi a-l aşeza pe Baudelaire într-o religie anume sau în politică. cunosc ore fericite. el descoperea unele secrete ale omului. Totuşi am câteva convingeri într-un sens mai elevat. trăind întreaga durere fără minciună. Aşa se face că el este încă atât de citit şi astăzi. frumuseţea subterană a desăvârşirilor sale. care nu pot fi înţelese de oamenii timpului meu. de asemenea. Se citeşte. asemenea oamenilor. Azi. fiindcă nu sunt ambiţios. – Înainte de toate a fi un om mare înseamnă să fii un sfânt pentru tine însuţi“. iar şi iar. în acelaşi 27 . Făcând aceasta. în poezia „pură“. întregul curaj de-a fi văzut şi de-a fi sperat încă. ne întrebăm dacă poetul trebuia să cedeze îngerului ori îngerul să cedeze poetului. Dar această adevărată spiritualitate impune. adică completă. Aceasta era gândirea unui om deznădăjduit.împlinea pentru poet ca o frumuseţe a binelui. ce se aseamănă cu acele stări de libertate pe care doar moartea va şti să ni le confere mai târziu. Este suficient a-l elibera de câteva zorzoane ale tristeţii sale. Baudelaire răspunde că el a împlinit ce avea de împlinit.

timp. ca în anii adânci. citind viitorul. pentru că în acel moment toate elementele ard deodată. Baudelaire soseşte cu toate puterile-i. clasic şi modern totodată. univers al reînceperii divine. calitatea verbală de cea spirituală. al timpului său şi al tuturora. de un suflet neprihănit. chiar şi pentru o secundă. – univers al memoriei. stăpânind toate puterile. Ajunşi aici. realitatea materială. experienţa lui Baudelaire este cea a epocii. Atunci poezia îşi este suficientă sieşi iar ideea şi forma sunt două firi în una singură. Atunci sensul creştin. de asemenea. univers pur. frumuseţea sunt toate în armonie: iar geniul lui Baudelaire se arată măreţ. mulţumită lui Dumnezeu!) poetul are doar o conştiinţă imperfectă. Poet francez. de stăpânire. Spiritualitatea poetică se elaborează complet atunci. ireal. În alte ore (când. încât ne este imposibil a separa. care. dar vorbind pentru tot Occidentul (şi nu numai!) despre permanenta naştere a lumii. fără să fumege. într-un eter minunat! Atunci se realizează universul baudelairian. Este vorba de o eternitate tristă. trebuie să repet (pentru a câta oară?!) că Baudelaire este un foarte mare poet. durerea. înţeleaptă şi puternică. Virtutea durerii este cea a creştinătăţii. încrezător în Dumnezeu. exprimate într-o limbă epurată. Este clipa când darurile-i se unesc. * 28 . se vede imediat lipsită de părinteasca bunătate divină – şi chiar lipsită de întreaga şi necesara protecţie împotriva uriaşului mecanism al răului. dar. una angoasată. aproape plăcută.

este asimilarea substanţei marelui poet francez prin T. Vladimir Streinu. Al. Bacovia. uneori chiar în opere de real talent. mai ales. asemenea norme de cult baudelairian. peste o sută de interpreţi! Aceasta înseamnă iubire şi preţuire totală faţă de creaţia baudelairiană şi. asupra modernizării. Amândoi aceştia preiau în tinereţe unele motive lirice caracteristic baudelairiene. adâncind-o 29 . Stamatiad. pentru ca la maturitate să se declare personalităţi originale ... cum singuri îşi spuneau Ion Minulescu. care distrage cu totul atenţia istorico-literară de la traduceri. Goethe. N. a formulelor poetice. Eug.“ Dar această „imixtiune“ a lui Baudelaire în intimitatea poeziei româneşti este mult mai complexă şi de durată. Dar faptul capital. mai ales. observă cu acuitate acest fapt: „. În acelaşi timp însă înseamnă şi o influenţă benefică în evoluţia poeziei româneşti din a doua parte a secolului XIX şi. înţelegerea necesităţii unei asemenea opere atât din punct de vedere estetic. Ştefănescu-Est etc.T. Davidescu. Arghezi şi G. Balzac. cât şi etic. Atitudini lirice. Cât priveşte imitaţia şi reminiscenţa.Revenind la cele spuse la începutul acestei scurte expuneri: Charles Baudelaire este scriitorul cel mai tradus în limba română din toată literatura universală.. Mai mult decât Shakespeare. Da.. traducându-i toată opera poetică. în secolul XX. în Introducere la ediţia Baudelaire din 1968. resimţindu-se chiar şi în timpul de faţă. sunt evidente la poeţii noi dintre 1908 şi 1914. În ce mă priveşte. metafore şi adesea versuri necontroversabile trec din Les fleurs du mal în poeziile <splendidei generaţii>. la spiritualizarea acestuia. în primul rând cu privire la sonet.

şi-n miezu-i.. neprihănit elan!//Otrava ta ne-o toarnă: o bem fără de teamă!/În creier să ne ardă.. Dacă autorul Cuvintelor potrivite nu s-a „dezrobit“ din Baudelaire (chiar dacă a aşteptat a debuta până la 47 de ani!). Şi totuşi. ceva Nou!“ 30 . este clipa! să ridicăm ancora!/E-o ţară plicticoasă. chiar şi în zilele noastre./în inimi arde dorul. umbra lucidului inspirat se apleacă asupra noastră ca un memento de un umanism viu. Moarte. prin care poezia mea a reînflorit şi a rodit. tot una. împlinindu-se matur./Cu-abisul lor ne cheamă!/Vrem doar Necunoscutul. bătrâne căpitan!/De-i de cărbune cerul. cum se exprimă în finalul poemului Călătoria: „. spre a scăpa de obsesia acestui vrăjitor al cuvântului. iar mareaşi umflă hora. „eleganţarea“ acesteia./Infern sau rai.deci.O. nestăvilit ecou. nerezistând ispitei şi-a numit una din marile-i cărţi Flori de mucegai (vezi Florile Răului). de o dorinţă de înnoire în fond. am inventat rondosonetul. am învăţat din aceasta necesitatea esenţializării lirice. modern.

nici 31 . când se naşte. Cel care vorbeşte ca să facă bani din asta nu se gândeşte nici o clipă la Eminescu. Nici nu fac artă. Eu nu cred în scriitorii români contemporani. Mi se pare un lucru scârbos şi tautologic. foarte de curând am învăţat să devin profesor de română. El a crezut că va scrie la modul extrem. Cine are nevoie de repere în afară nu este stăpân pe înăuntru. Din păcate. Părerea mea este că nu a trăit bine. Nici viaţa. Deşi am primit o diplomă în urmă cu două decenii. doar dacă trăieşte în chip extrem. Între literatura universală şi literatura română nu au fost niciodată hotare: cea din urmă. Doar faţă de propriul demers creator au o atitudine reverenţioasă. încât aceasta e mereu recentă.CIPRIAN CHIRVASIU Promit să revin E u nu scriu poezie. Cei mai mulţi au un fel de a fi ca şi când ar face cu mâna în urma trenului. este întreagă. Limba română e un efort literar. Norocul literaturii noastre: avem atât de mulţi şi de constant tâmpiţi pe metrul pătrat. L-am recitit pe Baudelaire. doar spaţiul unde nu poţi trăi din artă iveşte genii.

Nu am găsit la dânsul un vers după care să trăiesc mai rău sau mai bine. Nici Rimbaud nu m-a entuziasmat. De la Nora Iuga am luat gândul înţelept că exprimarea înseamnă răstignire. El este un proiect care se blochează între litere şi care dă. din corespondenţa sa. Promit să revin. Nu ştiu dacă poeţii francezi cu pricina au fost vreodată traduşi mai bine într-o altă limbă a lumii. Marele Baudelaire nu m-a convins pe deplin. M-am întrebat dacă nu greşesc fiindcă nu le cunosc limba.poezia lui nu seamănă cu nimeni. Dar. Florile răului sunt un exerciţiu de trăire în afară. Şi. Angela Marinescu. Într-însa nu au fost mulţi creatori înainte de Eminescu. Prea mulţi care scriu fără să aibă conştiinţa ei. Limba română ne-a învăţat că nu poate fi folosită fără să fie creată. Ştie să facă selecţii şi să pună de-o parte. Ca bărbat. am fericirea că doi dintre ei sunt femei. Să-mi fie iertat că negările mele seamănă cu cele ale lui Arthur Rimbaud. fiindcă Nora Iuga. înseamnă că eu încă nu am înţeles destul. cu nimic şi nici măcar nu seamănă între ele. Rimbaud scrie cristalin. fiindcă Aurelian Titu Dumitrescu l-a învăţat pe Baudelaire de la Cezar Ivănescu. dar calitatea artistică a celor care i-au tradus se află deasupra oricărui dubiu. n-am cum să nu mă întorc la lectură. cu autoritate. Limba română este puternică. Că trebuie să te laşi 32 . sinestezic. Dar sigur după dânsul se pretind a fi prea mulţi. Din această cauză limba română a căpătat deprinderea să pună de-o parte. Cunosc numai câţiva români care se exprimă cu responsabilitate. Valeriu Mircea Popa şi Aurelian Titu Dumitrescu se revendică de la Rimbaud. definiţia vocalelor.

asemenea străzii unde locuieşte Angela Marinescu. umăr. Că trebuie să te abandonezi cuvintelor ca sub o invazie de furnici. care nu bănuia că are genunchi. În scrisul Angelei Marinescu am mâncat un măr copt de Angela Marinescu şi am înţeles că poezia se recuperează. Atât de mare. Scrisul Angelei Marinescu este asemenea casei Angelei Marinescu. La el există o mare poezie de dragoste care nu se 33 . Eu cred că Florin Mugur şi George Almosnino s-au născut ca să îl protejeze cu pereţi de cleştar pe Nichita Stănescu. dar a făcut-o într-atât. Primul sacrificiu pe viu. ca într-un lan de iarbă. atunci când ele îţi traversează inima. Credeam atunci că exagerează. Aşa era. încât bănuiesc că nici domnia-sa nu a auzit despre sine în ţara asta. mai ales să nu respiri. asemenea oraşului domniei-sale. Ioan Es. Adrian Păunescu are o autoritate care vine dinspre semn. Angela Marinescu a inventat articulaţii în poezia română. gât. Foarte greu am deschis ochii asupra proprietăţii cuvintelor.în cuvinte pe spate. Şi să nu respiri. Adrian Păunescu mi-a dat alternativa: ori să tac. Că e oarecum voluntar să scrii poezie. la răstimpuri. cot. Pop. să-ţi duci în spinare monologurile. ori să-mi privesc cuvintele în ochi. Ioan Es. la uşa unui cămin studenţesc. într-un timp când să te sacrifici părea o ipoteză. încât a devenit singurul poet care-şi trăieşte afirmarea de după ’89. mi l-a livrat gratis. Pop m-a făcut să aflu cât de bine e ca. atâta vreme cât în urmă sunt atâtea dâre de frumos care aşteaptă ambulanţa. George Almosnino este marele poet care a fost soţul doamnei Nora Iuga.

Visez să cred că Aurelian Titu Dumitrescu a fost inventat doar pentru mine. dacă Titu nu mi-ar fi poruncit să-l citesc. cu toate fiscurile tale. care 34 . să te bucuri. Aş fi scris numai ca domnia-sa. Tot Titu mi l-a împrumutat pe corsarul Cezar Ivănescu. Nu îl merit pe Nichita Stănescu. oameni buni. cu toate bucuriile. cu toate întreţinerile. Lecţia lui Nichita. fiindcă ştiu că-l iubeşte pe Titu. în dosul ei. Poate că aş scrie altfel. Acesta din urmă m-a apreciat la Iaşi. am scris numai ca domnia-sa.mai poate scrie decât în limba română. lăsaţi fleacurile! Arta vine de la sine!“. Nici nu fac artă. pe care ar fi bine să o primească toţi. Sunt un mic autor din zilele noastre. dar pe Aurelian Titu Dumitrescu da. Eu nu scriu poezie. Din clipa aceea. Călătoria asta îşi cerea un sfârşit. într-un cenaclu studenţesc. să deschizi uşa casei şi. dar am hotărât că e nesuferit şi că nu o să-l mai bag în seamă de-atunci încolo. Pentru prima oară simt că trăiesc textul cu toţi porii şi cu conştiinţa întreagă. ca să mă citesc şi grec. să-ţi plăteşti întreţinerea. şi să scriu ca mine însumi. Şi să intri în tine şi să ai puterea să rămâi acolo. să te întâmpini tu însuţi. Că şi-a trăit dramele şi fericirile doar ca să ajungă aici. dacă i-aş strânge mâna cea cuprinsă de o brăţară de aramă şi dacă i-aş putea dărui o brăţară de aur în locul acesteia. Pentru că Aurelian Titu Dumitrescu mi-a povestit ce i s-a povestit şi lui: că important e să trăieşti. să faci cumpărături. ca o palmă pe faţă: „Trăiţi. acum douăzeci şi ceva de ani. Este poetul care are de-a face cu destinul meu mai mult decât mi-am închipuit.

Râvnesc la brăţara de aramă a lui Cezar Ivănescu şi îmi e de ajuns. Amin. dar unul pe care nu l-am cunoscut niciodată. În pauzele de masă. ci de câtă dreptate vom avea prin alţii. 35 . căruia Cezar Ivănescu îi e contemporan. ne întrebăm dacă să scriem Biblia sau numai Evangheliile Sale. dacă vrei să Te vorbim de bine? Nu de moarte ne e teamă. ce puţin trăim şi cât de mult timp ne cere arta! De ce ne-ai dat un trup mic. Doamne.scrie fascinat de Cezar Ivănescu.

lacome. adică raţiunea şi libertatea. „născută“ prin păcat. Ei sunt mădulare ale Bisericii prin Botez. ei trăiesc infernul terestru fără însă a-L uita sau refuza pe Dumnezeu. Prinşi cu mii de tentacule nevăzute în imobilismul răului devorator. nesăbuite în plăcere. Avide. Intrarea lor sub imperiul păcatului îi ţine potrivnici la lucrarea harică. NICULAE CONSTANTIN Maestrul suferinţei I ntrând în lumea temporală prin păcat. aduce în lume o libertate a deşertăciunilor.Pr. Neputinţa luptei îi face tetanici. de care pomeneşte referatul biblic: „Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră …“ (Facerea 1. ele înghit viaţa şi timpul. Adamul căzut păstrează totuşi Chipul lui Dumnezeu. mortificaţi. Umbrirea chipului. 26). Păcătoşii nu sunt oameni lipsiţi de credinţă. omul pare a rămâne singur cu simţurile sale. Le rămân doar raţiunea şi sensibilitatea 36 . Sufletul se nostalgiază pe măsură ce aprofundarea în ruină determină îndepărtarea lor de Creator. Îndepărtându-se de Dumnezeu. cataleptici.

întrucât simţurile au. prin plasticitate. dar simt moartea în ei. Les Fleurs du Mal. ingénu!“ Nevoia de a se adânci în cunoaştere îl face să se îndrepte spre tărâmul plăcerii. fiinţele păcatului se afundă la cea mai firavă unduire a ispitei. Maestru al suferinţei. Apare refuzul de sine ca formă autopedepsitoare. effrayant. care îi este accesibil şi apropiat. Îşi doresc eliberarea. marele premiu al suferinţei: „Toi qui. iar prin nelinişti. comme un coup de couteau. exprimarea este vitală. Ediţie alcătuită de Geo Dumitrescu. gândul are. blestem. Bucureşti. Par le haut se termine en monstre bicéphale!“ (Le masque. p. Ca într-o dihotomie a morţii.împerecheate cu plăcerea-durere. La aceştia. qu’importe. forte comme un troupeau 37 . „O blasphème de l’art! ô surprise fatale! La femme au corps divin. O. binecuvântare. 56) Aparent satanic. dar şi ca ultim strigăt de adorare a lui Dumnezeu. în Charles Baudelaire. Beauté! Monstre énorme. Mirajul lumii i-a biruit. Toi qui. Baudelaire observă durerea din exteriorul său şi o trăieşte în interior. promettant le bonheur. la capătul de dincolo de extazul carnal. 1968. ELU. Cugetul li se întunecă. Refugiul în estetică este pentru unii mântuitor. Asemenea nisipurilor mişcătoare. dar nu mai au puteri. Baudelaire suferă marea dramă a fiinţei eliberate de orice lege: „Que tu viennes du ciel ou de l’enfer. Dans mon coeur plaintif es entrée. Dezamăgirea vine firesc. Văd soarele deasupra capului.

Şi atunci. în primul rând. Comme au long d’un cadavre un cadavre étendu. vorbeşte de părţile ce rămân a fi achitate de cel care vrea să-l cunoască pe Satan. …“ (Le vampire. Je me pris à songer près de ce corps vendu A la triste beauté dont mon désir se prive. condeiul îi cere. Din acest punct de vedere. 94) Înnebunitoare. Les Fleures du Mal. De mon esprit humilié Fait ton lit et ton domaine. dar de fapt grăitoare de adevăruri cenuşii. op.. cit.. în Charles Baudelaire. care tocmai a început să doară: „Une nuit que j’étais près d’une afreuse Juive. vins.“ (Une nuit que j’etais près d’une affreuse juive. firesc. ale unei lumi 38 . Baudelaire se simte asemenea unui tribun responsabil a-i păzi prin cuvinte pe cei care vor să cunoască păcatul. op. — Infâme à qui je suis lié Comme le forçat à la chaîne.De démons. Baudelaire este un creator paradoxal al timpurilor moderne. p. 98) Dator lumii care l-a împins spre ruină. aparent deformatoare. Vede lumea în oglinzi vrăjite malefic. Charles Baudelaire. el simte ca un expert moartea firii de dinaintea morţii. Rostind nerostitul şi văzând nevăzutul. starea de după uzarea senzorială ţine infinit mai mult decât orice plăcere şi îl chinuie pe artist. eliberarea de matricea spirituală a plăcerii de adineauri. Ai zice că genialitatea creativă îi e liberă doar în pauza dintre două epuizări senzoriale. Chiar titlul volumului. p. care doreşte să o alunge exprimând-o. falle et parée. Viaţa sa pare o pendulare între odihna simţurilor şi abuzarea lor. cit.

era smerenie copleşitoare. op. Eleganţa ironiei cu care Baudelaire îl descrie pe împătimit nu-l exclude dintre chinuiţi.. lăsând mizeria umană în hidoşenia ei nudă. cit. 39 . p. op.. e revoltă împotriva unui sine neascultător de Dumnezeul binelui. 222) Creştinismul lui Baudelaire este unul răsturnat cu capul în jos. În acestea. 140) Sacerdoţiu iluzoriu al unei demonologii abisale. congestionări ale chipului ce dezvăluie un suflet împătimit. lumina dă la o parte ambalajul-miraj. în Charles Baudelaire. antipredica versurilor baudelairiene e un strigăt al lacrimilor. cit. que tes prières. p. „Mais de toi je n’implore. Crispat hidos. senzualul are în ochi luciditatea poftelor ce se vor împlinite.în derivă morală. Et pours les rassaigner ressusciter leurs corps. Ange plein de bonheur. de joie et de lumières!“ (Réversibilité. Chinul ca plată pare tema retoricii sale: „Le Démon fait des trous secrets à ces abîmes. ange. abuzat de necereasca războire a spiritului. convulsiuni demonice. La apostol. Quand même elle saurait ranimer ses victimes. Omul pe care Baudelaire îl revelează are paloare maladivă. care nu s-a simţit vrednic a suferi răstignire hristică. la Baudelaire. încarcerat într-un trup golit de sacralitatea duhului ce a fost îndepărtat de semeţia unui om care a înţeles greşit libertatea în temporalitate. Par où fuiraient mille ans de sueurs et d’efforts. asemenea celui al Apostolului Petru.“ (Le tonneau de la Haine. înnodate sub bărbia tremurândă a singurătăţilor unui abuziv. în Charles Baudelaire.

Pedagogia sa este cea a maestrului care se adânceşte în căutare până la ruină. care „vorbesc“ despre timpul prezent. parcă întrebându-ne: „M-aţi priceput?“ 40 . ne priveşte întrebător. — La conscience dans le Mal!“ (L’irrémédiable. p. mai degrabă. ascuns printre florile răului. pregătindu-ne pentru suferinţa muririi noastre de mâine. de dincolo de versurile sale. asemenea Monei Lisa del Giocondo. cit. în care mirifica decadenţă ne înduioşează. Baudelaire zâmbeşte enigmatic. Baudelaire vine parcă din propriile sale versuri profetice. El este un iubitor de aproapele. în Charles Baudelaire.. Magicianul şi iluzionistul Baudelaire. lăsându-ne să aflăm singuri codurile mesajului său de iubire disimulată a binelui. 248) Ca ucenic al lui Satan. Soulagement et gloire uniques. De ce? Pentru a le spori ucenicilor săi cunoaşterea. Vroind totuşi să se elibereze de maestrul malefic. Flambeau des grâces sataniques. el ştie totul despre adâncul omenesc. prin propriul experiment. „Emblèmes nets. op. Qui donne à penser que le Diable Fait toujours bien tout ce qu’il fait! ………………………………… Un phare ironique. infernal. al veacului nostru. tableau parfait D’une fortune irrémédiable. Pare şi nu pare al vremii lui ci. Baudelaire nu ne-a păcălit.el fiind un maestru al cunoaşterii sufletului.

Vous avez. p. cit. 494) Baudelaire. op. îndemnând la căutarea adevărului şi a autenticului nealterat: „Chacun de vous m’a fait un temple dans son coeur. Estetica maleficului şi a maladivului din versurile sale are forţă dinamizatoare. a înţeles că poezia este şansa mântuirii sale artistice. el. atunci când crezi că Baudelaire desacralizează. Énorme et laid comme le monde!“ (L’imprévu.După ce-i citeşti poezia. se revoltă. genialul iniţiat al maleficului. en secret. baisé ma fesse immonde! Reconnaissez Satan à son rire vainqueur. de fapt. 41 . în Charles Baudelaire.. Enervat de impudoarea şi necinstea lumii aparent virtuoase. simţi nevoia de purificare.

În jurul său. Rimbaud alege cuvântul ca patimă. dus de apele prea adânci ale unei existenţe subliminale până la desfacerea fiinţei de către genialitate. mare închizător al creştinismului confuzionat al epocii.Cuvântul ca patimă Î ntâlnirea lui Rimbaud cu vâltoarea vremii germinează în poezia sa un univers al controverselor. lumea se necrozează sub ochii săi. Apostol laic al adevărului sacru. poetul se poartă când ca o victimă. făclie arzândă. condiţia umană. infern. se mişcă asemenea unui prinţ. Univers existenţial în care raţiunea şi credinţa – sau îndoiala – nasc dileme. cu Dumnezeu. iar simţurile. Harul poetic îi este blestem. când ca un despot. melanj de spirit căzut şi carnalitate maladivă. Nemilos cu el însuşi până la cruzime. materia. gândeşte ca un arhanghel. cu poezia. şi numai din iubire faţă de semeni. trupul. avocat al îngenunchiaţilor sorţii. Apocaliptic. dar nu hulitor de Dumnezeu. dojenitor. jar mistuitor. inegal în vibraţie şi inconstant cu ispitirile revelaţiei poetice. curge către hăul dezagregării. păcătuieşte ca un demonizat şi suferă ca un lepros. 42 . Copil al revoltelor şi nestăpânit al harului. poetul are dispute perpetue: cu sine. cu lumea.

p. ce-nseamnă. se adânceşte în necunoscutul pe care vrea să-l definească. Argintescu-Amza. Oracular. Nemulţumit de spaţiul vital cianozat – lipsit de oxigen purificator –. proporţia de adevăr şi mister din abisul cuvintelor. enigmatică. 1968. Rimbaud cere iluminarea. mii de morţi. deci. vârtej dezlănţuit! (O. Bucureşti/ELU. se ridică din împovărare spre a lua lumea pieptiş. Rimbaud respiră şi transpiră pentru o absolută 43 . riscând să cadă în capcanele unei asceze desacralizate. lumea este bizară. Încercând să o priceapă. eviscerată. la care se raportează mereu. pentru a înţelege omul. inimă.Degradare universală în care fiorul morţii fluidizează în turbulenţe macroscopice tot ce întâlneşte. Cu frenezia şi disperarea discipolului prin vocaţie. arzând/Jăratic. Privirea se întunecă de bezna incertitudinilor uneori sinucigaşe. traducere de N. potrivit firii sale libere şi prea cenzurat senzuale. asemenea unui Styx galactic: „O. se afundă isihastic în nivelul cel mai de jos al vieţuirii. artistul sondează adâncul vocalelor şi caută rezonanţa eterică a consoanelor. dar rămas fără învăţător. caută în sfera cifrelor timpului devastator. sucită. ca şi cum ar fi născută din sine şi. datoare a-i da explicaţii pentru toată neorânduiala propriului destin. Pentru Rimbaud. suspinuri de iaduri răsturnând/Orânduiri! Ruine. mistic. ce-nseamnă bălţi de sânge. în Arthur Rimbaud. îmbâcsit de patimi. inimă. Scrieri alese. Prin forţe interioare nedefinite anatomic. un ţipăt nesfârşit/ De furie. Explorator al deşertului de combustie umană. 102). se lasă purtat de harisme profetice. prospectând un viitor ce-l intuieşte a fi teluric.

Rimbaud caută idealul: în poezie. poetul rămâne un chinuit al întrebărilor capitale: cui să se închine? Poate fi cunoscută firea umană? Are infernul efect asupra păgânilor sau necredincioşilor? Ce e mai de preţ. mimetic chiar. Drumeţul fără călăuză fuge de Dumnezeu. Cunoscând probabil dogma „Extra Ecclesia nulla salus“ (în afară de Biserică nu există mântuire). Neîncrezător în legile care guvernează materia iraţională şi spiritul liber. de cuvântul ipostaziat şi de frumosul esenţializat. Pulsaţiile luminii demiurgice sunt strivite in nuce. concepută ca instrument al sinuciderii. sfârtecândui carnea sufletului. în social. în virtutea unei aparente determinări sacre şi primenite. Ca un Hamlet al poeziei. măreţia sau sluţenia umană? Morala este putere sau slăbiciune a cugetului? Are poetul acces la veşnicie? Trebuie purtată sau nu bătălia spirituală? Cât de adânci sunt tainele cuvântului? Destin paradoxal. dar se apropie natural de acesta prin iubirea de libertate. versurile ţâşnesc din el. Atunci îşi euthanasiază metabolic raţiunile morale în favoarea experimentului. bezna şi întunericul jubilând cosmogonic în infinitul integral destructurat. Când atinge. mântuirea sau libertatea? E lumea bună sau rea? Ce trebuie să cânte poezia.libertate incertă. această temă. dar liber spiritualizat. al senzaţiilor. Rimbaud evadează imagistic – neputând-o face fiinţial – din creştinism. renunţând la a le mai descifra rosturile. Sensul existenţei sale are miez de goană fantomatică. căutându-şi refugiul în păgânismul 44 . în om.

Rimbaud exprimă prezentul interior. lacom. nedantesc. capabil să-l spele de creştinismul penitenţiar. Rimbaud îşi identifică însă responsabilităţile doar prin raportare la cea din urmă. fără demoni. i se întoarce alchimic în vene sângele păgân purificator. Hristos îi va judeca şi condamna la moartea veşnică doar pe cei cu sânge nobil.pe care îl închipuie eliberat de religii şi zeităţi. În viziunea sa. Asemenea lui Adam. Raţiunea devine închisoare. Mesianic. dar având ingenuitatea introspecţiilor transcendate. adorarea şi închinările trebuie să aibă ca destinatar o „dihanie“ negăsită încă. haotic. Dintr-un trecut ancestral. cu trăire sinuoasă. Încorsetat conjunctural într-un cotidian neperformant în radicalism. Botezul creştin îl vede ca început al damnaţiunii sale. la care nu aspiră şi pentru care nu oferă soluţii. macru. Îşi strigă lepădarea de Dumnezeu. îşi doreşte să îndrepte lumea. Fiinţă pulsatorie. dar se macină în dorurile transcendenţei. fiara este umană. se ascunde de Dumnezeu în Edenul pe care nu-l poate însă părăsi fără poruncă divină. E năucit de coliziunea războaielor interioare cu bătăliile din afară. Părând a cunoaşte că mântuirea e consubstanţială cu libertatea. 45 . La a doua venire. simţurile dau omului dreptul de a fi brută. Construieşte o lume virtuală – cu potenţialităţi ale binelui în ea –. profeţind o alta. carnală. la care să nu participe divinul. inferior – din care se trage este unica şansă de a accede la veşnicie fără Tribunal divin. neprelucrat. senzualizată confuz. Neamul – pe care îl consideră „prost“. artistul parcurge un infern personal. nud.

el pare că se naşte din adâncul tenebros al senzualităţii descătuşate. atmosfera din biserici. Mâniile Cezarului …). duhurile „năzdrăvane“. La muzică. 124). op. Marele sensibil al sluţeniilor sufleteşti se confesează în vers din dorinţa de a se elibera.. Venit parcă de dincolo de creştinismul primar. antilogic. exprimând doar nuanţele întunecate sau nefireşti: drăcuşorii sunt „zglobii“. spulberându-se însă. devoratoare de semeni (Fierarul. Sacrul convenţional este deformat. Trubadur al iadului terestru. desprinşi parcă din tablourile lui Goya (Încovrigări. răvăşit de realitate şi privit printr-o prismă ce desface anapoda lumina. 46 . cit. îi stârneşte revoltă antihristică. cu pofte hulpave. Zăcătorii. Săracii la biserică …). ci fierberea umană a poetului: „De-aş dormi/de-aş fierbe-o dată/Pe-altarul lui Solomon!/Cu rugină-amestecată/ Curgă zeama în Cedron!/“ (Lupul tot urla. În palate găsim fiinţe groteşti. Slujbaşii Domnului sunt viciaţi. cu instincte primare în loc de raţiune. schimonosiţi. Asemenea unui reporter de front. p. cu limbaj horcăitor. pe altarul lui Solomon nu se aduce arderea de tot a jertfei animale. el exhibă strigătele spiritului neîmpăcat şi lacom de absolut. paradoxal. în Artur Rimbaud. cavernos.Timpul trecut şi perspectiva nu există decât ca experiment. sfinţii din Betleem „năluci bălaie“ (Căsnicie tânără). în care săracii înfometaţi ajung să confunde mireasma cerii topite cu cea a pâinii calde. Ierarhizarea socială funcţionează pe dos. Petre Solomon. trad. Rimbaud poartă lupta spiritului cu clipa inefabilă. primitive.

Mersul său prin lumina creaţiei te duce cu gândul la dramatismul întâlnirii Sfântului Apostol Pavel cu disputa chinuitoare dintre lege şi păcat. Pradă nesaţului ispitelor. poetul o ascunde şi o apără cu toată fiinţa. respinge orice cale bătătorită. tinereşte. o fiinţă din afara spaţiului şi timpului.neputinţa obidiţilor aflaţi în rugăciune contrastând cu aparenta nemişcare a minunii (Sărăcii la biserică. cu inconstanţe şi ezitări ca ale fulgului de nea ferit de viscol. ci fac ceea ce 47 . vândut sub păcat. dar eu sunt trupesc. Năucit de revelaţiile poetice devoratoare de absolut. De aceea. ci şi dilematic: dileme în ceea ce-L priveşte pe Dumnezeu şi dileme în ceea ce-l priveşte pe diavol. de o încrâncenare colosală. Rugă de seară. aşa cum proza l-a făcut pe Charles Dickens. „Căci ştim că Legea e duhovnicească. poezia lui devenind torent vindecător pentru societatea franceză. Este un artist care nu semnează pactul ipocriziei convenţionale pentru promisiunea vieţii veşnice. dar strălucitor prin luminozităţile astrale. Adorarea lui Dumnezeu. Rimbaud pare un artist fără de religie. reformator. El întruchipează un adânc plin de tristeţi. Creştinismul lui Rimbaud este nu doar bipolar. un nebun eliberat de dogme şi canoane. Cunoaşterea lui Dumnezeu este cu atât mai încrâncenată cu cât artistul refuză. viaţa poetului pare o crepusculară cădere din cer. din scriitor. căci nu săvârşesc ceea ce voiesc. Rimbaud se aşează în pocăinţă cu ţinuta demnă a tâlharului de pe Cruce. Fierarul). pe care le savurează lacom./Pentru că ceea ce fac nu ştiu.

ci păcatul care locuieşte în mine. adică în trupul meu. Pornind din iad. slujesc legii lui Dumnezeu. Nepocăinţa lui se aseamănă iarăşi cu mărturia pocăinţei pauline: „Om nenorocit ce sunt! Cine mă va izbăvi de trupul morţii acesteia?/Mulţumesc lui Dumnezeu. prin Iisus Hristos. Pentru el. ramificaţii precum cele ale unui arbore al tristeţii. dimpotrivă. calea cea mai grea. face din Rimbaud o fiinţă lacomă în cunoaştere. eliminând 48 . Rimbaud refuză cunoaşterea lui Dumnezeu pe calea Revelaţiei supranaturale. exclusiv din matricea libertăţii însetate şi înfometate de adevăr. implicit în cunoaşterea lui Dumnezeu. recunosc că Legea este bună. deci absurde în raport cu creaţia. de aceea. Domnul nostru! Deci dar eu însumi. care înseamnă în primul rând purificarea de patimi şi alege. pe acela îl săvârşesc“ (Romani 7. conştient că are ca protecţie doar principiul libertăţii absolute. El respinge credinţa./Dar acum nu eu fac acestea. Această dividere. iluminarea înseamnă înălţarea omului pornit din iad. hrana inspirativă venindu-i aproape ombilical. omul va ajunge sigur la Eden./Căci nu fac binele pe care îl voiesc. Căci a voi se află în mine. Iluminarea dorită are. chiar dacă aceasta este superioară celei naturale. legii păcatului“ (Romani 7. ce este bun. ci răul pe care nu-l voiesc. 14–19). cu mintea mea. care îl invadează cu muţenia durerii solitare. dar a face binele nu aflu. a afundării în întunericul păcatului. diasporă a sensibilităţii poetice.urăsc./Iar dacă fac ceea ce nu voiesc. iar cu trupul. mai ruinătoare. 24–25). El răstoarnă luminile create coerent.

cu vibraţia vocilor interioare în dizarmonie. ca să-ţi hrăneşti talentul şi genialitatea! Crezi că suferinţa de aici e de preferat 49 . Această neverosimilă. Nu există iluminare fără raportarea fiinţei umane la Dumnezeu. Rimbaud. Neîmpăcat. cu măcinarea muzelor în ţesuturi şi organe. cu stigmatele păcatului provocat în conştiinţă. vlăguitoare. suferinţa este mântuitoare. Libertatea cere experiment şi curaj în cunoaştere. fabulatorie „variantă“ aleasă de poet este însă epuizantă. talentul sau trupul simţual? Unde crezi că se fericeşte autentic omul. Nimic din existentul material sau spiritual – implicit. pentru că lumea – inclusiv cea materială – nu are substanţă fără raportare la transcendent. în patria păcii şi a iubirii?“. dilematic. Universul căutărilor lui Rimbaud este incert. înseamnă atingerea păcii supreme prin comunicare în transcendent. Iluminarea. transcendenţa divină – nu are suport în arta omului aflat în absolută libertate. existenţa Mea sau mântuirea? Ce e mai greu de purtat. cât poţi de lacom. indiferent de religie. Poetul inversează şi aici criteriul de valori. fiinţa Rimbaud conferă dăinuire suferinţei sale. În creştinism. diavolul îi face cu ochiul: „trăieşte-ţi viaţa. Cu semnul mirării pe chip. în lumea simţurilor sau dincolo. fugit deliberat din creştinism.deci în pragul morţii perspectiva sumbră a focului Gheenei. Dumnezeu pare să-l întrebe: „ce-ţi pare esenţială. se reîntoarce involuntar în acesta prin suferinţă şi recâştigă şansa mântuirii. iar acestea aduc suferinţă. Uimit de schimbările interioare. aici. poetul trăieşte prăbuşirea în întrebări nepuse şi nenăscute. În conştiinţa-i autoflagelată.

încât nu vrea să afle nimeni.celei din viaţa viitoare?! Dacă Hristos a pătimit pe Cruce. Prin ce? Prin exprimarea sinelui de freamăt al dizarmoniilor interioare. Infernul este suprema pedeapsă a lui Dumnezeu. Cuvântul îl apropie pe om de Dumnezeu chiar când acesta Îl reneagă. Cu atât mai mult. iar când le respinge. e semn că le cunoaşte. Dar nu moare. se află în preajma lui Dumnezeu. ci doar un clevetitor. Poziţie de mare smerenie. nici Dumnezeu. de ce mai îngăduie suferinţa omului. Răzvrătit fiind. vezi bine. Rimbaud nu se vrea un reformator al teologiei. eu mă plimb în voie printre ei?!“ Inima lui Rimbaud e sfâşiată de disputele în alb–negru din conştiinţă. acolo unde Logosul Întrupat mângâie raţiunea. ba dimpotrivă. imobilă. Poetul reuşeşte să învingă moartea. un cercetător-certăreţ al Domnului. Cine alege cuvântul ca vieţuire şi crede în frumos probabil că nu are cum să nu ajungă în veşnicie. căci trădează disimularea nereuşită a celui care iubeşte atât de adânc. 50 . Cel ce se simte azvârlit în infern nu se află în afara spaţiului religios. năucă. că doar îi spuneţi Mântuitorul?! Ce rost au clericii în lume când. El viază în tărâmul adevărurilor creştine. Numai în afara cuvântului omul pierde statutul unic de coroană a creaţiei divine. deci e interesat de ele. ca unică formă de fericire a genialităţii ininteligibile. trăitor al rostirii şi al esteticului. poetul. poetul trăieşte în spaţiul cuvintelor. într-o pocăinţă blocantă.

de pildă. ritual mereu reluat. printr-un aer de familie. la câte-o delicioasă singurătate în largul apartament de cărămidă. mai multe ediţii ale poemelor lui Baudelaire. s-a împletit şi studiul meu licean solitar. cu acest festin de stropi extatici. somptuoase. dedulcit de timpuriu la reviste franţuzeşti. fie şi la modul ludic. organică.SIMONA-GRAZIA DIMA Provocare maximă C um eram un copil „francofon“. asemeni unei orientale picurări de parfumuri. chiar. a fost un fenomen magic. bilingve. Lectura zăbavnică din ediţia datorată lui Geo Dumitrescu. receptarea lui Baudelaire s-a petrecut insidios. Acesta cuprindea. adăpost meditativ. o acţiune-nonacţiune. adevărată capodoperă (şi) tipografică. deoarece s-a desfăşurat într-un timp prelung. Desigur. nepremeditată. din care simţeam – era un fapt evident – veneraţia generaţiilor de scriitori români. la câte-o ploaie cu miros de praf. Ca om. Atunci universul baudelairian mi-era deja oarecum familiar. fireşte. la vremea potrivită. cititori asidui şi deopotrivă traducători inspiraţi: un adevărat regal. 51 . dacă punem la socoteală tezaurul de cărţi de acasă.

a vieţii într-un alt registru. prea leneşe. ca şi pe drama propriei firi antinomice. Patetismul său nerezolvat mi-l făcea nesuferit. la tot ce ţinea de aparenţă (dandysmul. fără a o sesiza ca anticameră a învierii sau. asupra culorii veşmintelor. iar la anumite niveluri ale gândirii. se opreau la palierele joase. să fie sedus. un rebel prefăcut. receptat de unii. şi ele. tatăl său vitreg. fiindcă altminteri aspira spre un fotoliu în Academie. Cei necopţi nu îi puteau degusta geniul. ce punea preţ.Baudelaire mi se releva ca un antimodel. inclusiv pecuniare. ca şi în ura purtată generalului Aupick. poezia sa avea un efect ruinător. pe contrarii ireconciliabile. în pofida adevărului. erotismul damnat etc. unul spiritual. Spiritele avizate însă. spre a se osteni să afle cum stau lucrurile şi astfel abandonate de bunăvoie unei stări impure şi egoiste. În excesele lui. puteau rămâne liniştit 52 . sau notarului. un superficial în genul acelor spirite medievale preocupate de omnipotenţa morţii. drogurile. să bântuie veacurile ce au urmat. în mod fixist şi inutil. cu totul neatinse de tumefierile contingentului. Poetul îmi apărea ca un narcisist. dandy formalist. trepte pe care era. În ochii mei el era cineva care nu-şi dusese meditaţia sau investigaţia până la capăt şi o lăsase. eu vedeam limitele unui ins schizoid. la rându-i.). neîndoielnic. Lipsa de pacificare lăuntrică a poetului mi-l învedera ca ins necredincios. turbat de orgolii. asimilabil unui om de teatru veşnic atent la un auditoriu ahtiat. căruia avea totuşi să-i recunoască buna intenţie. de care nu se putea nicicum detaşa. altfel spus.

Acolo se devoala înfriguratul tărâm baudelairian. între a câştiga şi a pierde. a păcii lăuntrice. contrast pe care-l figura îngrozit în poezii ca Les Métamophoses du Vampire. precum şi un mistic incomplet. iar poezia lui nu-şi va veşteji niciodată pentru mine farmecul investigativ. vrăjit de lume. deşi străin de orice învăţătură de acest gen. de altfel. al unor contrarii neechilibrate de ponderea. da! Căci. de aflat mai peste tot în proiectatele sale Limburi. între posesie şi derelicţiune. Ceea ce mă impresionează este că. Suntem. Lipsea înţelepciunea celui ce acceptă viaţa ca pe un dar venit de sus pentru deprinderea unei anume lecţii. suspendat în Limb (cum avea. oricât de contestatar s-ar fi pretins. 53 . În această lumină l-am citit eu pe Baudelaire.în bătaia razelor unei conştiinţe însetate de o frumuseţe veşnică. dar şi de dispariţia acesteia. intuiţia situării sale). martorii unei revelaţii ce ţâşneşte sub privirea noastră din conştiinţa poetului. dar le dibuise în imaginar. în ipostaza sa de suflet debusolat. de un extaz perpetuu. poetul nu era de fapt decât un copil turbulent. pe care nu le ştiuse afla în realitate. dar îndrăgostit de arhetipuri şi foarte aproape de puntea spre transcendent. Baudelaire îi descoperise intuitiv preambulul în exclamaţia „La conscience dans le Mal!“. în dimensiunea profundă a intimităţii sale. lipsea luciditatea celui ce ştie că văzutele în cortegiu se preling ca pe sticlă pe ecranul de-a pururi văzător şi indestructibil al conştiinţei infinite. din poemul L’irrémédiable. pe celălalt taler. parcă.

În acelaşi timp însă nu pot să nu observ că singur şi-a pus în cale obstacolele de care se plânge (monstres visqueux. spre a fi înlocuit cu bunul plac. Opera lui Baudelaire marchează începutul ospăţului dubitativ cu hălci din măduva culturii europene. reptiles etc. cu tirania 54 . Consideram că poetului îi era necesară o maşinărie prea complicată şi greoaie pentru a ajunge la concluzii evidente deja în Evul Mediu. Strofa finală din Une charogne e suficientă pentru a purifica întreaga viziune: „j’ai gardé la forme et l’essence divine/de mes amours décomposés!“. după cum o mărturiseşte el însuşi într-un alt poem: „Tu n’es pas digne qu’on t’enlève/A ton esclavage maudit. un Styx bourbeux et plombé. obstacole de care este îndrăgostit. nu posedă acea radicalitate ce va fi specifică postmodernităţii. la unele locuri comune precum acesta: „À mes cotés. cu aleatoriul.). demitizarea profundă este încă intermitentă. printr-o fascinaţie a răului intrinsecă firii lui./Que balance le vent pendant les nuits d’hiver“ (Les Métamorphoses du Vampire).// Imbécile! – de son empire/Si nos efforts te délivraient/ Tes baisers ressusciteraient/Le cadavre de ton vampire!“ (Le vampire)./Qui d’eux-mêmes rendaient le cri d’une girouette/Ou d’une enseigne. Poetul află lucruri de mult ştiute. întrucât îi place să ia cunoaşterea pe cont propriu. La Baudelaire. în sensul că un patrimoniu de adevăruri milenare este dislocat. au lieu du mannequin puissant/Qui semblait avoir fait provision de sang. au bout d’une tringle de fer. în sensul abstragerii din orice sistem./Tremblait confusément des débris de squelette.

forme ale banalităţii. totuşi (deşi sentimentul îi lipseşte şi nu bate mai departe de satisfacţia aflată în senzaţii de moment). O invocă neîncetat. Poetul nu ignora./– Qui plane sur la vie. în eşecuri cauzate de slăbiciunea şi neputinţa lor. echilibrul. în sensul prizării grăbite. comme des alouettes. în timp ce profunzimea e apanajul exclusiv al celor care suferă cu tot dinadinsul şi se complică singuri. o anume caritate (dedusă. et 55 . triumful sciziunii dintre viaţă şi artă se afirmă cu un soi de inconştienţă. în ceea ce-l priveşte. ordinea spirituală. precum o probează compasiunea lui foarte masculină faţă de bătrânele din Les Petites Vieilles: „Je vois s’épanouir vos passions novices:/ Sombres ou lumineux. din supoziţia unor trecute concupiscenţe. pentru care timpurile erau coapte. ţine de fatalitate. dispreţul faţă de un modus vivendi armonios. Răsunetul unei astfel de opere. De aici. pacea lăuntrică sunt nişte mofturi. Meritul e aflat numai în sfâşierea şi îndoiala sterpe./Vers les cieux le matin prennent un libre essor. Nu vreau să-i fac prin aceste consideraţii o vină lui Baudelaire. cu argumentul istoric. căci poetul are. Exagerările aparţin îndeosebi cititorilor pripiţi ai lui Baudelaire. şi aceasta. E un mod de a sugera că normalitatea (alta decât cea a vreunui conformist). Prin Baudelaire. cu bătaie foarte scurtă. de-a lungul întregii sale opere. faţă de înţelepciune. faţă de lumea însăşi. conştient de imensitatea unei lumi rezidente în spatele muţeniei părelnice: „Celui dont les pensers. nişte poncife psihologice.anormalităţii. je vis vos jours perdus“). în dauna celui raţional. prelungite la infinit. a realului.

tout n’est qu’ordre et beauté. Poetul vorbeşte despre nostalgia purităţii originare: „Tout y parlerait/A l’âme en secret/Sa douce langue natale“. fiindcă are în vedere un spaţiu ideal. care nu erau câtuşi de puţin poeţi. S-ar putea. pentru a exalta imperisabilitatea. Este un topos aflat în legătură cu arhetipul veghind lumea decăzută: „Et tout. dar n-am crezut niciodată în afirmaţiile lor. au spus că poetul abhora regnul vegetal atunci când descria „Les riches plafonds. e fiindcă vorbeşte. Dacă spune: „j’avais banni (…) Le végétal irregulier“. unde se opreşte încleştarea dihotomică. unde „Les soleils mouillés/ De ces ciels brouillés/ Pour mon esprit ont les charmes/Si mystérieux/De tes trâitres yeux. cu acel „loc liniştit“. aşadar. E o lume vătuită. Nimic nu ne opreşte însă să observăm captarea epifaniei prin intermediul imaginii în L’invitation au voyage: „Là. susţine că această poezie nu e dintre cele reprezentative pentru universul baudelairian şi probabil aşa este. probabil. Spaţiul ideal închipuit de Baudelaire rezonează. iar imaginile nu aparţin lumii sensibile. même la couleur noire/ Semblait fourbi. în termenii poeziei. peintre fier de mon génie./Luxe. prin ani. Poetul elimină vegetalul doar temporar. du marbre et de l’éau“ (Rève parisien). calme et volupté“.comprend sans effort/Le langage des fleurs et des choses muettes!“ (Elévation). irisé“./ Je savourais dans mon tableau/L’enivrante monotonie/ Du métal. Unii critici. micul bar evocat de Hemingway într-una din povestirile sale./Brillants à travers leurs larmes“. clair. negrul nu mai 56 . despre sacrul ipostaziabil prin materie: „Et./Les miroirs profonds“. În lumile superioare. ci subiectivităţii ce se exprimă prin intermediul obiectelor.

ca pe o fatalitate. poetul se acordă cu divinitatea prin partea de frumuseţe şi beatitudine a lirismului său. un semn că literatura se poate citi şi în cheie spirituală. care reuşeşte.//Mainte fleur épanche à regret/Son parfum doux comme un secret/Dans les solitudes profondes“ (Le guignon). vremea incomunicabilităţii. rămâne suspendată. momentul demonic al înstrăinării fiinţelor unele de altele. că. deşi poetul nu voia să spună decât că iubirea e un mare mister. dar nelipsit nici înainte. apt să justifice o serie de anomalii în sfera imediatului. poezia lui Baudelaire subliniază. timp exaltat în modernitate şi postmodernitate. oricât ar refuza ea spiritul. iar omul află prin artă o dezlegare unor chestiuni vitale. Este vina ignoranţilor că au ales spuma neagră a poeziei baudelairiene. Chiar dacă nu psihologia este punctul său forte. Este una din poeziile mele favorite. Poezii precum Lesbos ori Femmes damnées au stârnit scandal. în toate civilizaţiile. Dacă admitem că rolul cathartic al literaturii este departe de a fi dispărut. nul n’a sondé le fond de tes abîmes“ (L’homme et la mer). Pe de altă parte.denotează negativ. de dincolo de emoţii (de umilinţa emotivităţii) şi de tirania simţurilor. părţile întunecate sunt simple incrustaţii impersonale. pe o poziţie (fie şi una oarecare) în corpul Tradiţiei. giuvaier. dacă e adevărat că „Maint joyau dort enseveli/Dans les ténèbres et l’oubli. iată. atunci Visul parizian al lui Baudelaire anunţă o epocă a existenţei conduse de un estetism înalt. nu doar estetice./Bien loin des pioches et des sondes. să rezolve contrariile prin 57 . în detrimentul latenţelor sale infinite. căci „Homme.

procedeul iraţional al alchimiei poetice. Frumuseţea invocată în nenumărate finaluri de poeme este mult mai mult decât o referire la amantele temporare, este aspiraţia spre frumuseţea divină, faţetă a unei vieţi înălţate, fie şi inconştient, la spirit: „Mon coeur est un palais flétri par la cohue;/On s’y soûle, on s’y tue, on s’y prend aux cheveux!/– Un parfum nage autour de votre gorge nue! …//O Beauté, dur fléau des âmes, tu le veux!/Avec tes yeux de feu, brillants comme des fêtes,/Calcine ces lambeaux qu’ont épargnés les bêtes!“ (Causerie). Baudelaire este unul dintre poeţii pe care-i îndrăgesc cel mai mult, maestru al unei arte foarte grele, nu la îndemâna oricui, aceea a sincerităţii totale. Este un exemplu de cum slăbiciunea constituţională se converteşte în putere şi magie, de cum dependenţa devine suveranitate şi acces la adevăruri înalte. Tocmai fiindcă-l iubesc, nu pot să nu-i reproşez răul exemplu pe care, în unele privinţe, l-a dat urmaşilor săi. Deoarece eseurile şi lucrările sale de critică literară le socotesc a fi desăvârşite, preţuiesc mereu ochiul de veghe, ochiul critic, ochiul distant, nelipsit din nici o poezie-confesiune a celui mai mare abandon, după cum misterul insondabil al iubirii poate justifica demersul riscant al „femeilor osândite“: „Ô vierges, ô démons, ô monstres, ô martyres,/De la réalité grands esprits contempteurs,/Chercheuses d’infini, dévotes et satyres,/Tantôt pleines de cris, tantôt, pleines de pleurs,//Vous que dans votre enfer mon âme a poursuivies,/Pauvres soeurs, je vous aime autant que je vous plains,/Pour vos mornes douleurs, vos soifs inassouvies,/Et les

58

urnes d’amour dont vos grands coeurs sont pleins!“ (Femmes damnées). Este, aici, un – al câtelea? – autoportret al acestui egoist de geniu, care confunda iubirea spirituală cu cea fizică, o confunda, fără îndoială, dacă ne aducem aminte că, în toiul revoluţiei, îşi îndemna colegii de luptă să-i omoare tatăl vitreg, pe generalul Aupick! Iubirea sa, parţială, aşadar, nu îmbrăţişa întreaga umanitate, de unde sciziunea, schizoidia. Asemenea unui Eugen Ionescu avant la lettre, el se declară „blessé par le mystère et l’absurdité“ (Les sept vieillards) şi găseşte că sunt destule de imputat chiar şi îngerilor (Réversibilité). Baudelaire se complace în demitizare, în neputinţa de a mai trăi idealul. Vechea ţară Cythera, tărâm magic, aflat sub protecţie venusiană, se preface într-un „terrain des plus maigres,/Un désert rocailleux troublé par des cris aigres“, ba chiar „Eldorado banal de tous les vieux garçons./Regardez, après tout, c’est une pauvre terre“ (Un voyage à Cythère). Luciditatea (nu suficientă, totuşi) îi smulgea următoarele versuri: „Dans ton île, ô Venus! je n’ai trouvé debout/Qu’un gibet symbolique où pendait mon image …“. Poetul e o victimă inocentă, într-o măsură, pentru că ar fi fost scutit de toate aceste tribulaţii într-o societate ghidată de principii spirituale. Succesul uriaş dobândit într-un sfârşit şi cariera postumă a poeziilor baudelairiene nu se justifică, din păcate, doar prin arta lor perfectă. Societatea europeană, tot mai debusolată, mai îndepărtată de divin, a zărit în ele, ca-ntr-o oglindă, semnele decăderii sale şi s-a lăsat vrăjită de ele. Elogiul materialităţii

59

nude, al falsei complexităţi, al suferinţei de dragul suferinţei se afla, cu Baudelaire, doar la început. Religia, enclavizată, începea să vegeteze într-o alveolă, aparte de arta care se dezvolta anarhic, ca şi alte ramuri ale intelectului şi ale simţirii omeneşti. Nu mai erau o acţiune, o coexistenţă sinergică şi o reciprocă recunoaştere, ci se înstăpânea nemiloasa excludere reciprocă … Pentru mine Baudelaire reprezintă o provocare maximă: aceea de a rămâne eu însămi. Şi, în plus, există câteva motive pentru care îl găsesc foarte apropiat, veritabil sfetnic de taină: întâi, faptul că a scris critică literară; şi a făcut-o cu extremă, benefică detaşare, slujind un gust estetic impecabil. Apoi, pasiunea pentru Edgar A. Poe. O am şi eu, de prima oară când l-am citit. În al treilea rând, momentele ascensionale din vastul său corpus poetic. Încurajarea că literatura poate fi un prag de trecere spre spiritualitate, într-un mod surprinzător, imprevizibil, total neteoretic: expresie a spontaneităţii cosmice, transmentale, transintelectuale, iar nu o versificare de lucruri convenabile, metaphysically correct. Admir, în egală măsură, la Baudelaire, sensibilitatea creatorului adevărat, acea generozitate (sacrificială, în fond) de a se lăsa rănit şi de a recunoaşte asta. Baudelaire nu-şi cultivă imaginea, ci, dimpotrivă, şi-o distruge, iar noi suntem liberi să-i descoperim esenţa umană dincolo de orice metamorfoze, precum şi de convenţiile umane. Prin această înaltă sinceritate, el este emoţionant, răscumpără puerilismul unor atitudini de tinereţe, iar poezia sa devine revelaţia unui destin – o mărturie,

60

o ardere, căutarea însăşi. Rug demn de veneraţie. Forţă ce pătrunde conştiinţa cititorului, o mişcă, i se arată ca o rudă. Ce diferenţă între Baudelaire şi numeroşi poetaştri de astăzi, avizi, după fiecare producţie, de un premiu! Ce premiu s-ar putea da unei răvăşiri existenţiale experimentate prin poezie? Şi ar fi el mai important, oare, decât înţelegerea noastră? Nu cumva o asemenea poezie este dovada cea mai clară că desăvârşirea umană este o substanţă, de origine şi natură spirituale, ce-i drept, dar tangibilă, o realizare internă, pe care, iată, o putem formula foarte stângaci în cuvinte? Căci, am putea caracteriza, cu nepermisă naivitate, poezia lui Baudelaire, drept simplă poezie, drept simplă scriere? Sau, mai degrabă, este ea o scriere-viaţă, o entitate ce nu se mai justifică prin nimic exterior şi care, parafrazând un alt poet, începe şi se sfârşeşte cu sine?

61

Hotarul îmbrăţişează cele două lumi

M

i-am instilat poezia lui Mallarmé încă din adolescenţă, printr-un studiu solitar, în anii petrecuţi la liceul timişorean „Constantin Diaconovici Loga“, astăzi colegiu naţional, ani când parcurgeam, cu iniţiative de self-made man/woman pe tărâmuri ale artei şi ale intelectului, printr-o lectură sistematică, literatură universală, suplinind astfel orele dedicate prin programă acestei materii – timp preţios, în care profesoara de la clasa de umană unde învăţam prefera să facă dirigenţie. Deşi am condamnat-o şi o voi condamna întotdeauna pentru asta, poate a fost mai bine aşa, cu ea titanii s-ar fi pipernicit până la stadiul de popor cuminte, convenţional. Prin contrast, apropierea nemijlocită de marea literatură a reprezentat, prin autenticitatea ei, o experienţă incomparabilă. În plus, textelor lui Mallarmé, îndeosebi, li se potriveşte degustarea singuratică, exilul unei lecturii exterioare oricărui status oficial. Nu am pătruns, aşadar, în operele unor autori uriaşi dusă de mână, ci m-am aruncat de-a dreptul în dogoarea flăcărilor emanate de neostoiţi dragoni sălăşluind, altfel liniştiţi şi inofensivi, în vizuinile lor arhetipale. Însoţeam lectura operelor

62

Inseparabilă prin datul sorţii. la fel de vii. pânza mentală ţesută nu pentru a descifra poezie. mai idilice. prin clasa a unsprezecea şi. Structura liricii moderne a lui Hugo Friedrich. de fapt. Un înţelept oriental era de părere că principala caracteristică a lumii occidentale o reprezintă tendinţa 63 . cartea cu pricina m-a îndepărtat de poezia lui şi. prin revolta faţă de o critică întristătoare. situate însă. poezie care mă atrăgea magnetic şi de care am continuat să mă apropii. Dacă poezia lui Mallarmé m-a uluit de la bun început. de poezia modernă la care se referea. în argument al unui sistem propriu. de lectura poeziei lui Mallarmé.prime cu aceea a unor excelente exegeze. evident. m-a deconcertat atunci. preschimbând astfel materialul originar în altceva. în jurul unor corpus-uri poetice foarte diferite. doar intelectuală (fie şi filosofică). inflexibil. înăbuşite astfel. Am făcut deci cunoştinţă cu poezia lui Mallarmé simultan prin studiu solitar şi printr-o contestaţie critică. păcătuieşte prin aceea că adaugă operelor comentate idei de neaflat în ele. socotită fundamentală. precum larvele unor insecte puternice sunt înfipte de părinţi. Pentru mine era evident modul (pe care îl găseam de-a dreptul monstruos) de articulare a unor afirmaţii în raţionamentul lui Hugo Friedrich. această lucrare. de natură. cu atenţia deschisă la maximum. încă din faza de ou. nu m-a câştigat pe de-a-ntregul niciodată. ci pentru a susţine un sistem propriu. numai prin forţe proprii. în genere. pornind de la afirmaţii parţial adevărate. în trupurile unor vietăţi neajutorate. Pentru mine. cartea însoţitoare. cu prudenţă.

în manuscrisul originar. fapt care se petrecea destul de des. prin lipsa bibliografiei şi prin aura de ridicol. el o introducea pe a sa. deznădejdea indescriptibilă la vederea larvei lacome înfăşurate pe trupul diafan al poeţilor atât de translucizi. şi poezia. incident. ale şeicului sufit Hassan Effendi. Dacă nu reuşea să prindă orientarea iniţială a gândirii. de excelentul. şi critica. în mare parte. definesc trăirea mea din liceu. care numea postulate prevestite şi prevestitoare de epoci istorice. pentru criticii voraci. înfăţişate cu o neutralitate aproape laudativă. În special în cazul unei traduceri. anodin. aceasta devine pretextul pentru ca intelectualul occidental să creeze o orientare a ideilor inexistentă. Nu-l contestam atât pe el. o pradă straniu de apetisantă. iată. în aparenţă. altfel. comestibilă. Cuvintele acestea. Adevărul este că eu. în orice caz.de a interpreta. Iar dacă insist atât asupra acestui. fără a şti aceasta cu precizie (căci mă refer la anii dinainte de 1990. ci înseşi orientările unor epoci. cu totul pasivă şi servil constatatorie. de a comenta şi de a explica. este pentru că am iubit. când căutările spirituale erau dificile. de la început. Nu 64 . cărturar. necum pe poeţii analizaţi. pentru a demonstra un punct de vedere personal sau pentru a o utiliza ca demonstraţie a teoriei preferate. deseori arbitrară. În primul rând. Nu neg fineţea simţului premonitoriu al criticului. de spaimă din jurul lor – a se vedea cacialmaua Meditaţiei transcendentale) – tânjeam după absolut şi aflam în Hugo Friedrich doar un apostol al tranzitoriului. încât deveneau. iar pe ultima am socotit-o indispensabilă – un ghid în absolut.

Curând după aceea. devenit. dacă absolutul nu e obligatoriu în critică şi pentru că iubeam literatura. aceasta): poezia trebuia să-l ipostazieze. convingere bazată pe argumente solide din punctul meu de vedere şi vitale pentru mine.puteam ierta o atare dezamăgire. vorbesc despre ce a însemnat pentru mine Mallarmé. aşa era. În esenţă. să-l descifreze. Greşeam oare? Nu era şi cuvântul parte a absolutului? Pentru mine. dedat analizei prudente înainte de orice acceptare. mi-a structurat viaţa o dată pentru totdeauna. Lectura poeziei lui şi a recepţiei sale critice dobândeau. ulterior. Vorbind despre mine. Am constatat neputinţa criticii de a explica absolutul. Această instabilitate tulbure conţine în ea 65 . Vorbind despre Mallarmé. În acest haos. dar momentul acesta. evident. atunci. în această neclaritate există totuşi o ordine. unde lucrurile stau îngemănate: „Calea Adevărului este ceva neformat. în plan conştient. De aceea îi acord acum atâta atenţie. am devenit un soi de martor. şi după această revelaţie negativă. vorbesc despre mine. Dar. Datorită acestui sentiment. al lecturilor din liceu. o gravitate pe viaţă şi pe moarte. Căutam absolutul prin literatură (neştiind. mi-am ales un drum similar în parte cu al marelui poet. O lume a beneficei confuzii taoiste. momentul a fost tragic. Poate părea absurd. iar critica. Tot ce spun acum nu se îndepărtează de obiectul anchetei. în mintea mea. casta universitară mi s-a dezvăluit ca obârşie a acestor erori. Un drum departe de cei care au pretenţia că judecă ori că pun etichete ce nu se mai pot lua jos. fără margini.

uneori disjuncte. ci doar legitimă pentru cei destinaţi ei. Mai târziu şi nu neapărat prin Mallarmé. Simplu hoinar în yole de mahon. dar trebuie să 66 . Nici o exegeză nu mi-a putut lămuri vraja desprinsă la fiecare lectură a poeziei Sainte. Sau. capitolul 12). ei sunt individualităţi. Numai fiindcă eram predestinată unui drum literar asociat căutării spirituale. Cinstesc această apă care lasă a se topi într-însa zile lungi. Literaţii nu formează o familie. poezia lui Mallarmé a reverberat astfel în mine. de ani şi ani. aşa cum mărturisea. fără să ţi se pară că le vei fi pierdut. şi fără umbra unei remuşcări. amant al navigaţiei fluviale. al misterului cosmic în general. ea a pornit în cugetul meu o dezbatere pasionantă la care doar viaţa. prea-mândru de flotila lui“. însuşi Stéphane Mallarmé: „Să nu uit escapadele pe care. împătimit însă al velei. Lectura lui Mallarmé a început pentru a nu sfârşi vreodată. acelaşi: acolo îmi apar cu totul altfel. mi-am definit opţiunea pentru literatură ca practică spirituală. În această întunecime profundă se află esenţa pură“. le fac pe malurile Senei şi-ale pădurii Fontainebleau. că ea se revendică şi din altceva decât literatura propriu-zisă. într-un loc. într-o scrisoare rămasă celebră. în realitate. destinul va da la un moment dat un răspuns mulţumitor. O opţiune pe care n-o consider câtuşi de puţin obligatorie.substanţa. dar. E şi acesta un aspect al misterului existenţei noastre. (Dao de jing. adică un text compus din cuvinte. de cum mă simt prea ostenit în spirit. Intuiam că marea puritate a acestei poezii nu provine exclusiv din calităţile literare ale acesteia.

dar şi discipoli. o benefică adumbrire a sensurilor. şi de aceea mult disputată. aveam exemple: dacă Paul Claudel l-a numit. Faptul că religia lui Mallarmé este/rămâne neexprimată. Tot Vossler nu se sfieşte să considere că „pentru Mallarmé şi ai săi valorile religioase (indiferent dacă le concepem în sens mistic sau magic) se găsesc incluse în cele estetice“. creează insatisfacţie îndrăgostiţilor de distincţii intelectuale. dar judicios. în condiţiile în care nu sunt trasate graniţe clare între artă şi religie.spun că nu ea m-a călăuzit. hotar subţire. pe Mallarmé „un profesor de atenţie“. dar asta nu mulţumeşte. insuficient de tonică însă pentru a-i însănătoşi pe critici – căci tot boală cred că e acea manie a elitei intelectuale a Occidentului de a atribui însuşiri bine şi strict delimitate pe categorii unor manifestări ce poartă atributele totalităţii. Desigur. De ce n-ar fi 67 . (…) Terenul cultivat de el se află într-o zonă de trecere. literaţilor şi filologilor. Din nou. fundamentală. criptic. precum o existenţă neomologată oficial. critica şovăie. A fost însă o perpetuă încurajare pe drumul ingrat. O veselă confuzie. situat între două lumi. de poet. Nu e de mirare că deranjează. între atribuţiile precise ale acestora. iar în ultimă instanţă filosofilor. afirmând: „opera lui se adresează astăzi mai ales criticilor de artă. Karl Vossler şi alţii îi contestă tocmai calitatea. superpoziţia misticii şi a esteticii. deci neelucidată pentru intelect. Religia lui Mallarmé ar putea fi arta. mai mult sau mai puţin neutră. cu poetul ca preot sau zeu. la graniţa dintre poezie şi religie“. poetul francez a avut detractori numeroşi. Paradoxul acesta nu era doar în mintea mea.

poate fi verificată de oricine. transplantare dintr-un mediu într-altul. La Mallarmé. arta Europei a depăşit condiţia decorativă. pretind unii critici. Iar adevărul revelat prin artă s-a arătat luxuriant. glisare. limităm sacrul. nu vrem să-l recunoaştem decât pe domeniul „său“. mai nou. în ultimă instanţă. dar nici incandescenţa prezenţei obiectului literar nu poate obnubila suportul – pe care. Uneori devine arid. adică lăsând cât mai puţin spaţiu între inspiraţie şi obiectul ei. prezenţă. dar cu atât mai autentică. confuz. de căutare a adevărului. Frumuseţea.voie ca poemele lui Mallarmé sau ale altcuiva să fie şi estetice şi religioase? Unde e contradicţia? Înţelegem prea puţin din religie. în perimetrul lui ananda. maeştrii atemporali au repetat că divinul există ca sat-chit-ananda (existenţă-conştiinţă-beatitudine). în accepţia ei supremă. arborescent – aşa cum este. literatura îl va „simboliza“ în vecii vecilor. de neînlocuit. să nu mai comunice altceva decât propria. iar afirmaţia nu este una livrescă. textul încearcă să fie concomitent viziunilor sale. Literatura constituie. în acest regim funcţional. Arta s-ar putea include. vrând-nevrând. creând aşadar iluzia coincidenţei inspiraţiei şi a textului. Ne deranjează dacă sacrul nu vorbeşte explicit. simbolizare. Simbolizarea este. el traducea: stările lui spirituale. Nu numai că Mallarmé ne parvenea în traducere. transpoziţie. privită ca un păcat. Literatura ar trebui să devină obiect opac. chiar şi citit. devenind o modalitate neoficială. Spre cinstea ei. E un adevăr patetic aici. din neputinţa de a cuprinde 68 . fie şi în concomitenţă. multiplu. e parte a divinităţii.

văzând în ea o acrobaţie intelectuală searbădă. contradictorii oarecum. în accepţia ei apocrifă. ci funcţională ca dat etern uman. funciarmente. mă îndoiam de intuiţiile lui Hugo Friedrich. a căror noimă. în cheia tuturor posibilităţilor. poet şi exprima o viziune întâi poetică. i se frânge. se va vădi cândva. conferă forţă inspiratorie poeziei lui Mallarmé şi o justifică. Ar fi acesta un subtil argument ce se poate aduce împotriva celor ce critică lipsa de carnalitate a poeziei lui Mallarmé. Pe seama acestei nevroze se pune şi referirea la Neant. spiritualitatea. neînregimentată în cadrul vreunei confesiuni. din perspectiva a ceva care. Alteori vocea. poezia lui Mallarmé se poate citi. şi cam atât“. incluzând totul şi fiind de o supremă versatilitate. Neaparţinând planului mental. în artă. sugerând o elevaţie ilimitată a aspiraţiilor sale. nu cunoaşte. măcar parţial. măreţia recunoscându-i-se şi graţie acestor postúri nereproductibile textual. La plurivalenţa camuflajelor misticii sale făcea aluzie şi poetul. al cărui sens e totuşi atât de ambiguu. Oricum. în cheie mistică. reţinut. unde se face muzică de orgă. marile mele slăbiciuni. schimbarea. manifestare a sterilităţii şi a nevrozei. însă. cu toate acestea. adept al unui neant al alienării specific 69 .domenii imponderabile. din timpul celebrelor întâlnirii de marţi. mai ales. fie ea şi hrănită de o percepţie mistică. aceea fizică. desprinderea ei de cele terestre. sibilinic: „Câteva apariţii pretutindeni unde se montează un balet. Aici. când ne reamintim că Mallarmé era.

înaintând în cunoaştere. în rafinate împletiri. Temător – ca acela ce se fereşte de cei patru vecini ai săi. Acoperitor cu mintea – asemenea unui gheţar ce se împrăştie prin topire“. ale auditivului. suavitatea de a enunţa ceea ce ar putea fi un neant hărăzit cu un bogat potenţial. În timp ce criticii ştiu totul şi se grăbesc. Aşa cum. patroana muzicienilor. Practicam asupra lui Mallarmé o lectură pas cu pas. are dreptul la o sfidare a orizontului de aşteptare. Poezia. topite unele-ntr-altele. nevrotic. descoperi că ştii tot mai puţin. Apoteoza nu le aparţine lor. este neantul misticilor. Şi nu pledez decât pentru o lectură în planul de referinţă al poetului. iar nu în planul altcuiva. iar nu în acela al criticului. are dreptul la o lectură în planul său specific de existenţă. În poemul Sainte. paşii mei în lumea lui erau mici. ci sugestiei enigmatice din final. vizualului. vai. referirilor la un „penet instrumental“ şi la o „muziciană 70 . o lectură misterică. armoniile plurisenzoriale perfecte (comemorarea Sfintei Cecilia. posibil izvor al darurilor de orice fel. ca ai călătorului taoist: „Atât de prevenitor – aidoma celui care trece iarna peste gheaţa unui râu. cel al apariţiei şi al genezei. poetul are. cum se mai grăbesc. Nu ambiţionez mai mult decât să opinez că lectura lui Mallarmé posedă indicii pentru indefinirea ei. Demn – precum un oaspete în vizită. deşi înţelegi tot mai mult.epocii moderne. dar nu numai ea. Mult diferit de neantul pur uman. lectura mea era mai sfioasă. o lectură cu amănuntul. olfactivului) nu m-au amăgit. Eu una nu eram sigură că la Mallarmé neantul e o simplă nevroză tipică alienării. poate.

De ce. Eu rămâneam în poezia lui Mallarmé şi. cu o emoţie adâncă. pentru a urca oricât de sus? De ce n-ar putea ajunge poezia acolo unde descinde mistica? Şi poezia. înaintând. Ni se pun (sau sunt. gândite) întrebări ce-şi conţin răspunsul. Poemele lui Mallarmé nu-mi indicau un punct spre care. spre a-şi expune vederii miezul indestructibil. în acea frumuseţe inalterabilă. E ca şi cum un copac încărcat de rod ar arde.a tăcerii“. în acelaşi scop şi cu acelaşi rezultat. să părăsesc poezia. pentru a fi aflat o uşă spre absolut. ca poet. Există. îl extind. Acestea lărgesc enorm câmpul semantic. precum o face lama ultimă a Tarotului. să recurg la altceva decât la poezie. totodată. Prevestind frumuseţea. simultan. sugerează poetul. nu mai puţin de un întreg. în inaudibil. sever. inaccesibilă simţurilor – frumuseţe căreia poemul (Sainte sau altul) îi era parte şi. tranzacţional. realităţi mai importante. într-un infinit despodobit de simţuri. devine acel privitor şi se revelă drept recipient al Lumii întregi. practic. rezidă într-o retragere în nedefinit. aşadar. mai extinse decât cele perceptibile senzorial şi acolo au loc evenimente decisive. adorat de un privitor religios prin zelul său. Evenimente despre care merită să scrii! Aşa am descifrat eu în adolescenţă poezia lui Mallarmé. inchizitorial. Mi s-ar putea reproşa că ar fi fost preferabil apelul la texte religioase propriu-zise. pătrundeam dincolo. cu condiţia să fie iubit. ca orice lucru din lume. Adevărata muzică. ori aşa cum cartea şi cititorul dintr-un poem al lui Wallace Stevens devin una. era deja 71 . un punct comercial. ar fi fost un ţel pragmatic.

E destul să rămână pentru noi un iniţiat în poezie. totdeauna. ce va fi fost. în iureşul istoriei. Nu cred că putem sau trebuie să găsim cuvinte ori explicaţii pentru a specifica în ce anume era iniţiat Mallarmé. fără complicaţii şi scrupule în exces. Detaliile vieţii zilnice. Criticile. sunt inutile. adiat de un duh friabil. A spus-o. referitor la Mallarmé. ci transmuta. legiuni de lăudători. În mod sigur. Poemul indica un ţel din care nu lipsea el însuşi. O realitate care nu excludea. a-i jertfi orice vanităţi şi satisfacţii. pe vremuri. mobila şi căpriorii casei. Pentru aceştia. şi poetul Stefan George: „ne laşi credinţa în acel Eden de frumuseţe care singur e veşnic“. distingând. o arată clar Jung. nu putea funcţiona decât prin intermediul poeziei sau o dată cu ea. fragmentar: „eu. ca-ntotdeauna. Situaţia durează de când lumea. lucru mărturisit şi de poet. literatura bazată pe un alt câmp de investigaţie e literă moartă. dar parcă mai înfocat. iar noi să fim capabili să lărgim domeniul poeziei. chiar dacă tonul său e plin de sfială. cu zel de alchimist. astăzi. şi spaţiul mallarméan. cum îţi puneai pe foc. o conţinea şi participa la ea. multimilenara bătălie dintre extravertiţi şi introvertiţi. revelă o dimensiune spirituală. acel ceva. cercetat plutonic. adesea vehemente. gata. mereu. am visat şi încercat să fac alt lucru. instinctele. 72 . emoţiile au de partea lor. astfel încât să cuprindă. la adresa acestui spaţiu. întreţinând cuptorul Marei Operi“. dintre realişti şi nominalişti etc. nu se putea revela.frumuseţea. N-ar fi nimic dacă fiecare din cele două tabere şi-ar da seama că perspectivele sunt complementare: empiricul.

cei ce văd în sfinţi şi în poeţi fiinţe bicisnice. neîncheiată. înseamnă a o coborî. profană doar atâta timp cât nu e conştientă de sine. iar nu spre universităţi de renume. spre „explicaţia orfică a lumii. emoţională). deriziunea. la instincte ca la simple instincte. Răbdarea de a fi îndurat. a o lipsi de justificarea-i superioară. singurul fapt cu care poetul e dator şi jocul literar prin excelenţă?“ Şi nu e vorba aici de snobism. de jonglerii mentale. ba chiar şi acuzaţii din cele mai diverse. introversiunea descoperă în ea sursa întregii existenţe. orbi la misterul pe care-l ascund acestea. a o înjosi. A vorbi despre materie ca simplă materie. decenii la rând. fără a-şi 73 . de a merge. nesimţitori la ipostaza sacră a lumii pe care o trăim. Cei ce preamăresc forţa (fizică. ci de răbdarea zilnică. ca şi pentru acea carte multrâvnită de Mallarmé. de a mă arunca de pe podul de cale ferată şi de a isprăvi cu viaţa“. unor elevi prea puţin conştienţi ori recunoscători: „n-am urcat nici o singură dată strada Romei ca să merg la colegiul Rollin. de pildă. traversând bulevardul Battignolles. de nimic răsplătită. de adevăratul său sine. posesiunile materiale şi iluziile arse fiind subînţelese) este necesar pentru un pas spiritual. poate fiindcă tindea spre infinire. fără a simţi tentaţia acută. instinctuală.intrinsecă. alaiul făpturilor. de la impostură la anarhism. spre a preda nu alese învăţături alchimice. ca obiect. se vor fi gândit oare la cât combustibil uman (inclusiv vanităţi şi satisfacţii. la emoţii ca emoţii şi atât. subdezvoltate. Greşesc acei empirişti care se referă la materie ca la o simplă materie. ci doar limba engleză. la şcoli oarecare. cum spune poetul.

fiorul de iarnă şi elogiul căminului trist … Sălbăticia biblică a Irodiadei care în nopţi fără odihnă rătăceşte cu părul despletit prin cămări: apoi îşi priveşte într-o oglindă goliciunea mată a trupului brun. contopit lăuntric cu o unitate metafizică strâns ataşată. concentrate de trăiri la limita experienţei umane şi mentale. ale mele formând trăsătura. dar şi inerentă. a unui întreg. Poezia lui Mallarmé conţine. În cuvintele inspirate ale lui Stefan George: „Dar nu a dat maestrul şi imagini clar descifrabile? Culegerea de Pagini. de frunzişul înfierbântat neclintit şi de făpturi cu porniri primordial-frumoase ce-şi sug tăria şiroind la pieptul umflat al unei mame universale. ci într-o tainică. înduioşătoare confrerie nerevelată: „Poate că şi eu. Nu am reuşit până acum să explic convingător relaţia dintre poezia mea şi cea a lui Mallarmé. n-am aşa ceva şi mă trezesc aici în încurcătură. unul. cu plângerea de toamnă.“ Fiecărei abstracţiuni din opera sa îi corespunde un sacrificiu pe scena vieţii zilnice. precum artistul încolţit de aroganţa neştiutoare a unor muncitori (a se vedea poemul Conflict) nu se află în opoziţie ireductibilă cu aceştia. iar dacă se izolează. n-o respinge. pe care. multă viaţă. M-am referit de fiecare dată la această poezie pro domo. muncesc“.pierde ţinuta. împodobit doar cu câteva nestemate cântătoare. dar nici anonimatul. detaşat. dar şi lucruri fermecătoare şi fireşti. (…) Sau După-amiaza unui faun. totuşi. 74 . întregii creaţii: „niciodată vreun gând nu mi se prezintă singur. muzical plasate. plină de mirosul pământului verii şi al apelor ei. în fond. le simt pierzându-şi până şi adevărul şi sunând fals“.

Nu sunt. un poet mallarméan decât în chip analogic. imaterială. Analogia m-ar privi structural. dar beneficiind de darurile revărsate în favoarea sa. chiar dacă această emoţie este una aparte. şi-ar descoperi veritabila esenţă. Poezia lui Mallarmé este plină de emoţie. printr-un pact poetic de natură identică. el duce cu sine instinctele şi emoţiile. dacă ar şti să privească adânc în Sine. iar nu la nivelul influenţelor. negreşit. deşi. Dacă există poezie pe hotarul îngust şi ingrat de străbătut dintre cele două lumi. făcându-le să înflorească printr-o a doua înfăţişare. de a dobândi ceva exterior. Spiritul ce se regăseşte pe sine părăsind planul fizic şi emotiv. celestă. aşadar. le îmbrăţişează pe amândouă. acesta.apărând spiţa unor poeţi din care fac şi eu parte. cea a trăitorilor de inefabil. nu se descărnează pentru aceasta. frecvent atacaţi. 75 . întrucât carnalitatea îşi apără confiniile. străină de dorinţa vulgară de a şoca.

mimezi gesturi. determinări … Şi. tot atât de reală ca viaţa. prin această recunoaştere. la copilăria poeziei celor care am ajuns acum la o anume vârstă (să nu mai vorbim …). e oarecum o temă delicată pentru un poet. Atunci când captezi influenţe. primeşti stimuli dintr-o direcţie sau alta. o oarecare subminare a propriei originalităţi? Pe care. Presupune a se recunoaşte influenţe. cauţi sprijin şi o anume certitudine. doar dacă ne referim numai la începuturi. eu merg (am mers) pe mâna lui … Să te autodenunţi ca discipol? Lucrurile se schimbă. nu înseamnă totuşi. paternităţi. 76 . ştiţi. la primele încercări de zbor în lumea fantastă. chiar dacă este vorba despre străluciţi poeţi francezi. a versului.MARIANA FILIMON Fascinaţia Baudelaire D e la început vreau să spun că tema antologiei nu e tocmai lesne de abordat. fiecare autor şi-o asumă? Nu e oare riscant să spui tu singur. de bine de rău. dar atât de reală. cu o ciudată sinceritate. riscul devine minim. Mai bine zis.

Afinităţi – e prea mult sau prea puţin spus. cu noaptea lor. dar pe care nu le poţi pătrunde pe deplin. într-o perioadă esenţială. de ce Baudelaire? De ce? Întrebarea are mai multe posibile răspunsuri. Gide parcă spunea că citim de fapt pentru a ne confirma gândurile. Amănuntele autobiografice. dar Les fleurs du mal sau „magia literelor franceze“ m-au marcat. mişcătoare ce te neliniştesc. Eşti adolescent. ameţitoarele tenebre „unde nici o rază n-a zâmbit“. trăiam doar în plină avalanşă a literaturii ruse şi sovietice. desigur. de forţa ei întunecată. Mi-e greu să-mi amintesc acum în ce împrejurări ale puţinilor mei ani mă socoteam eu însămi un fel de schivnic al morţii! Întrezăream pesemne sau doar presimţeam latura fantomatică a lumii. nu cred că ar izbuti să explice. cartea. Esenin. 77 . bântuit de lucruri pe care le intuieşti. Au mai fost şi alţii – Puşkin. într-un anumit ceas al devenirii noastre.Fireşte însă între a imita pur şi simplu şi a percepe înrâuriri calea e lungă. fascinaţia a constituit-o Baudelaire. chiar retrăindu-le în amintire. lectura potrivită. într-adevăr. Nevrednicul ei schivnic de-o veşnicie sînt Şi n-am nici o podoabă în jalnica-mi chilie“. Contururi vagi. o „gazdă mohorâtă“ şi mă îmbibam de acea atmosferă grea. Şi totuşi. O perioadă când murmuram într-un fel de beţie a recunoaşterii de sine: „Mi-e sufletul asemeni unui adânc mormânt. mai curând ar simplifica aplecarea mea de atunci. În ce mă priveşte. Găsim.

Eşti poet sau. ale inefabilului şi acesta era atunci „adevărul“ meu. ce lua forme din ce în ce mai distincte. Baudelaire mă conducea către strălucirile întunecate ale misteriosului. tinzi să devii. Dar iată – deschizi o carte şi în filele ei (întâmplător?) e un posibil răspuns. pe marii. proprie multor adolescenţi. abia ghicit. misterioase. sugestia te fascinează. gata însă să-ţi împlinească bucuria unei întâlniri unice. de nerostit. sonorităţi tulburătoare. cu sau fără rimă. Firele care te-au purtat către el sunt infinite. dar şi mimând o nefericire a neînţelesului. duce o sclipire a înţelegerii. năzuiam de fapt către o împlinire. îmi asumam expresii. Citeam în neştire Florile Răului. şi mă aflam la vârsta când. îmi spuneam. scrii cu încăpăţânare şi cu fervoare versuri stângace. mai mult decât perceperea reală. Nu puteam. de una singură. încă precare. Claritatea acelor forme mă apropia tot mai mult de mine însămi. esenţiale. dar mai ales o stare anume. enunţuri. Trăind. Tânjeam după un adevăr anume. de ceea ce doream să 78 . Cel ce te poate lumina. Ceea ce îmi sugerau versurile lui Baudelaire era uneori mai mult decât puteam îndura: ecouri ale unor trăiri pentru mine încă bâjbâitoare. a de neatinsului. până la capăt. trucând totuşi o nefericire existenţială greu explicabilă. a pătrunderii în abisuri. pe adevăraţii şi într-o zi descoperi Poemul. îi citeşti pe alţii. dar cu atât mai dureroase.Întrebările se adună sub semne imprecise. Cel ce a dat lumii Albatrosul ştie. cel puţin. de neformulat.

Mă antrenam în tehnicile Maestrului. nu ştiu nici ce pasaje anume m-au făcut să exclam: iată un mare poet francez! Exclamaţia ce poate părea pretenţioasă. uşor grandilocventă. nădăjduind să ating densitatea orbitoare a verbului său. cine poate să ştie? Îmi dibuiam calea. exersam sonete. ţin minte totuşi cu câtă sinceritate şi bucurie a descoperirii a fost rostită în acel moment.devin. În primii ani de facultate. i-am descoperit Discurs asupra metodei şi alte câteva scrieri. 79 . tehnici abandonate mai târziu. Cum altfel mi-aş putea explica iubirea pentru Bacovia. Scriam cu rimă. Erau poate primele scăpărări ale conştiinţei poetice. Influenţe ale poeţilor francezi au fost poate mai numeroase. Mărturisirea mea de mai sus ar fi incompletă. baudelairizam. decantam ritmuri. dacă nu aş aminti şi momentul Descartes. Nu ştiu în ce fel atunci genul acesta de lectură răspundea unor exigenţe interioare proprii altei vârste. rămasă intactă până astăzi? Filiera este aceeaşi.

cât şi eu. Creaţiile lui Baudelaire. regula jocului transformând poezia în identitate. inspiraţia porneşte de la talent. satanismul răzbunător. În cărţile sale. Esteticianul şi criticul secolului XIX francez are premisa divinităţii.FLOREA FLORESCU „Sunt un adept al metaforei totale“ D e ce Baudelaire? Pentru că el. freamătă şi vibrează. Sufletele noastre sunt vaste şi pure. inclusiv zi. La Baudelaire. gândirea tresărind cu aceeaşi intensitate. Poemele noastre izvorăsc din energia externă a lucrurilor. spaţiul obiectiv şi subiectiv fiind unul şi acelaşi lucru. 80 . este născut în aceeaşi zodie. poezia vine ca muzica. 9 aprilie (chiar dacă în acte eu figurez pe 12 aprilie). Atât Baudelaire. adică singură. La amândoi. frumuseţea răului fiind pur şi simplu frumuseţea mişcării în care eşecul este total. am avut părul alb încă din tinereţe. ca şi ale mele. conţin o doctrină filosifică. voluntară şi imaginară. Baudelaire şi-a pus toată ura şi duioşia. mistică şi estetică. prelucrând materiale căzute în banalitate. ca şi mine. mişcarea fiind diversă şi simplă.

făcând din spaţiu şi timp cea mai minunată deschidere simultană şi succesivă a unei vieţi multiple. Actul poetic este la noi ca o spirală, se înfăşoară şi se desfăşoară, în jurul unei gândiri dirijate. La Baudelaire, visul este o senzaţie prelungită. Artistului neputincios îi corespunde un călău conştient, degradat de mizeria sa, fiind un cântăreţ al parfumurilor, mai mult decât al sunetului şi al culorii. Ion Pillat, în traducerile operei lui Baudelaire, a descoperit cele mai patetice „chemări ale Divinităţii“ din lirismul francez al secolului XIX. Dacă poezia lui Baudelaire este compusă în vers clasic, în conformitate cu ce se scria în acel secol, la mine, cvasitotalitatea versurilor se substituie interogaţiilor metafizice, gen cu filiaţii şi ecouri în poezia românească a secolului XX, George Bacovia, Ion Pillat, Ion Vinea, Nichita Stănescu, Daniel Turcea. Geneza se desfăşoară, în lumea poemelor mele, într-o permanentă imanenţă spaţială şi transcendenţă temporală. Eu intru în sacrul marilor bucurii, în fericirea lucidă a lucrurilor şi a sentimentelor, poezia mea fiind şi grea, şi imponderabilă, într-o continuă expresivitate, este o memorie a obiectelor. Poezia mea eliptică suprimă ceea ce e impur însă impuritatea obţine şi ea câteva dividende, are un spaţiu şi un timp al presimţirilor, care mă umanizează, fiind un antidiscurs prin maxima concentrare a poeziei. Aceasta este o rulare tenace a aceluiaşi soft poetic, materialul lingvistic, tematic, fiind acelaşi. Poemele mele se constituie într-o veritabilă autobiografie, satul Ghizdăveşti fiind centrul Universului personal, unde curăţenia sufletească şi frumuseţea campestră rămân veşnice.

81

Un element prezent în poeme este fântâna, cea născătoare de ciuturi şi potolitoare de sete de viaţă. Poemele îşi modifică numai centrul de greutate, din exploratorii devin tot mai mult autoexploratorii, putând include şi pusee de beatitudine, de calm. Satul din Câmpia Romanaţiului are o asemenea impregnare în conştiinţa mea, încât aproape nu mai are referinţă în stricta imediatitate. Satul e numai o construcţie consolidată din cioburile percepţiilor din copilăria mea, eu trăindu-mi realitatea interioară cu pregnanţa şi acuitatea unei prezenţe imediate. Baudelaire nu poate lipsi dintr-o antologie a poeziei universale, oricât de subţire ar fi aceasta. Eu reuşesc prin metaforizare să eliberez cuvintele din sensurile inutilului, redându-le nuanţele imperceptibile ale luminii şi acumularea caratelor dincolo de forţa lor nevăzută. Sunt un adept al metaforei totale. Fără a avea pretenţii de a fi critic literar, acesta este punctul de vedere al unui poet despre alt poet, Baudelaire.

82

HORIA GÂRBEA Baudelaire, Rimbaud, proza şi amintirea

Ş tim de la Baudelaire că poetul epeasemeni cu albatrosul, care, chipurile, exilat pământ, e
încurcat de aripile cu care este adaptat exclusiv la zbor. Dar prozatorul? Dar, mai ales, romancierul? Cred că justificarea lui se află în încercarea de a descrie, chiar prin intermediul fantasticului, o lume reală sau, oricum, care păstrează aparenţa unei realităţi solide. El ar face parte, dimpotrivă, dintr-o faună care, chiar înzestrată cu aripi, n-ar putea părăsi solul, precum dropia sau struţul. Un exemplu care-mi vine în minte prin forţa cu care se impune este celebrul Dune a lui Frank Herbert. Autorul descrie o planetă cu climat ostil, teatrul unei lupte politice şi militare etc. O face însă atât de verosimilă în toată amănuntele sale, încât realitatea ei devine neîndoielnică. Mai mult, după roman s-a putut face un joc de calculator în care amatorul va izbuti în mod coerent să refacă pas cu pas construcţia acelei lumi.

83

Ceea ce prezintă interes în proză, ca şi într-un joc PC, este în primul rând existenţa personajelor care evoluează şi interacţionează în chip convingător şi consecutiv premiselor. Ele se circumscriu unei epoci, unui timp, unor date psihologice care ţin de o „realitate“. Este absolut normal ca, în Maestrul şi Margareta, personajele altui tărâm să se dedea zborului, după cum, la alt nivel, personajele lumii noastre să fie terorizate de probleme curente ale vieţii omeneşti pe care nu le pot depăşi. Din păcate însă multe proze ale momentului din literatura noastră sunt lipsite tocmai de o asemenea coerenţă, care dă lumii fictive a romanului (nuvelei) aparenţa unei realităţi indiscutabile. Personajele nu doar că se comportă bizar peste limitele în care orice fiinţă este capabilă de surprize, dar au trasee absolut neverosimile. „Lumile“ construite artificial sunt găunoase, imposibile sau, mai rău, improbabile. În ceea ce mă priveşte, după o experienţă vastă şi mai curând nefastă de cititor de proză contemporană românească, observ cu durere o alienare a autorului. Personajele vorbesc, se comportă, cumva, ca în filmele proaste româneşti, croite după necesităţi ideologice sub comunism: ele funcţionează unilateral, ca nişte mecanisme specializate pe funcţii înguste. Sunt lipsite de complexitatea unor oameni vii şi nici măcar în treacăt nu aflăm ce fac, cu ce se ocupă, ce aspiraţii sau aberaţii au. Unii sunt preocupaţi excesiv sau exclusiv de sex. Alţii doar raţionează politic, fără a fi clar dacă şi trăiesc din asta sau dacă mănâncă şi dorm. Alţii excelează în preocupări dintre cele mai bizare şi care, în principiu, exercitate într-o societate

84

de orice tip, ar duce la marginalizarea sau chiar la detenţia lor în locuri specializate. În fine, alte personaje/ acţiuni sunt de un neo-sămăntorism atât de apăsat încât nu e cu putinţă să li se atribuie, nici măcar în vise, vreun raport cu realitatea. Acesta e motivul pentru care privesc romanul românesc şi, mai general, întreaga proză de azi de la noi cu suspiciunea că ea serveşte în primul rând unei teze a autorului şi nu îl are în vedere pe cititor, cel care îşi doreşte să găsească, în spatele textului, o realitate plauzibilă. Într-un chip foarte curios, prozatorii acţionează de fapt ca nişte demiurgi orgolioşi care creează lumi ce nu pot funcţiona şi, făcând asta, se îndreaptă, de fapt, împotriva propriului interes: acela de a fi citiţi de multă lume şi de a comunica, astfel, unei mase de „adepţi“ adevărul lor. Să fie de vină ... Baudelaire? Faptul că modele literare de la noi au fost mai degrabă luate din literatura franceză? Şi că au fost mai ales poeţi? Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé sau Valéry au vreo vină pentru o anumită ne-adaptare a romancierului român la realitate? E cert, oricum, că, exceptându-l pe Proust, romancierii francezi nu au avut o mare influenţă asupra scrisului la noi. Şi, paradoxal, admiratorii lui Proust s-au depărtat de model tocmai în direcţia unui realism care, adesea, nu le-a ieşit. De fapt, proustianismul lui Camil Petrescu e mai mult declarativ. În poezie însă, deşi de la epoca lui Baudelaire sau Rimbaud a trecut vreme multă, influenţele se văd şi azi. Nici poezia interbelică, nici cea a anilor 1960–1970, care s-a întors la schema de valori interbelică, nu

85

au găsit, cu excepţiile de rigoare, modelul major în lirica lui Eminescu. Experienţa romantică era încheiată şi greu de valorificat. În schimb, numiţii poeţi francezi au devenit, declarat sau nu, ca şi Mallarmé, Valéry, Apollinaire, foarte gustaţi şi „au căzut repede“ la sufletul poetului român, ba şi al prozatorului. Se vede limpede. Străduindu-se să se smulgă din comunism şi „realism socialist“, Labiş dedică un poem entuziast lui Rimbaud. Baudelaire este un poet din care avem, pentru fiecare text, mai multe traduceri mai mult decât mulţumitoare. Cum nu este cazul la, să zicem, Victor Hugo. Abia în anii ’70, modelul poeziei americane începe să se impună liricilor de la noi şi efectul se simte şi în proză, pentru că la promoţiile ’80 şi ’90 autorii sunt obligaţi să „crească împreună“ în cenacluri, la început greu publicaţi, apoi fără putinţa publicării. Totuşi, poezia franceză rămâne şi ea un reper, chiar dacă aluziile la ea sunt uneori detaşat ironice. Este, în mod obiectiv, foarte greu de căutat şi de „separat“ în formaţia complexă a personalităţii unui scriitor de sfârşit de secol XX influenţa unui anumit scriitor sau chiar a unei anumite literaturi. Autorul însuşi – sau poate mai ales el? – n-ar putea să spună cât anume datorează unui scriitor autohton sau străin. Este totuşi cert că poezia şi proza noastră actuală, ba chiar şi teatrul, cuprind într-o proporţie însemnată „elixiruri“ franceze ale răstimpului cuprins între sfârşitul romantismului şi dezvoltarea noului roman. Partea mai apropiată în timp a literaturii franceze îşi manifestă influenţa mai ales prin teorie şi mai puţin prin modele individuale. În cazul marilor

86

poeţi de tipul celor numiţi mai sus şi al lui Proust, definitorie este personalitatea lor, care „lucrează“ asupra scriitorului român. Excepţiile (păşunişti, autişti, neaoşişti, naturalişti etc.) există, fireşte, dând contur regulii. Facem aşadar o reverenţă înaintea culturii şi limbii franceze cu care chiar generaţia mea a crescut „în casă“ înainte de a învăţa engleza. E o diferenţă esenţială pe care eu o resimt, dacă mi se îngăduie o clipă de amintire personală. Cu franceza „am crescut“ în urechi şi bibliotecă, engleza mi-a fost impusă instituţional şi prin necesitate profesională. Absolut toţi adulţii pe care îi întâlneam în copilărie în familie sau în cercuri familiale vorbeau franceza. Nimeni, cu excepţia unei mătuşi, nu ştia englezeşte. La optsprezece ani, traduceam Albatrosul şi Podul Mirabeau, cu orgoliul că am realizat varianta „mea“. Mai târziu, am constatat, cum ziceam mai sus, că poezia franceză n-a prins totdeauna bine prozei noastre. Dar nu contează, poate e doar o impresie. Singura certitudine rămâne aceea a „cititorului făţarnic“, ce poartă ascuns în buzunar carnetul său cu versuri.

87

Mallarmé au fost. că doi ca mine-s prea mulţi. de bună seamă. nu ştiu „de ce şi cum“. Iar Baudelaire. Dumnezeul prea omenesc chiar şi pentru un om – m-aţi ghicit? – Verlaine. Zei în felul fieşcăruia. aşadar v-aş putea spune. Dumnezeul mai puţin. de mine. de bună seamă! Doream a scrie în felul lor. unul. Dumnezeul–Rimbaud. cum voiţi. Rimbaud. Verlaine. Dumnezeul–Baudelaire.). cu o spaimă şi o fervoare de-a dreptul sfinte: ei au fost primii mei zei sau Dumnezei.K.ALEXANDRU IOAN Enigmele absolutului „P e cine mai cântă matelotul Alexandru Ioan la prora-i?“ Sau: „De ce-ar voi un marţian să fie scoţian?“ Eu. o.S. În faţa unor versuri precum acelora citite de mine la vârsta aceea. asta spun astăzi. primii poeţi citiţi de „Sandu“. vă închipuiţi. mai străin mie. cu felul 88 . Mallarmé. vârsta primelor mele cuvinte scrise drept poeme prin versurile: mă „săturasem“ în ghilimele bineînţelese – de a tot „rupe“ cu ceea ce există înaintea ochilor mei. Când aveam 14–19 ani. şi spun. Alexandru Ioan (I.

îmi doream. „aceleaşi crime“! „Participam“. pare-mi-se. cu voie de la mine. descoperindu-mă în ăstfel mai bine prin. dar – opreşte toţi aceştia – aha. „somat“ de zeii mei – căci mai erau şi Poe şi Kafka şi Urmuz. cum să le zici. Despre acesta din urmă şi acuma n-aş putea spune decât – Doamne fereşte! – psalmi şi rugăciuni! Bine mi-am zis: Doamne 89 . în numele Tatălui? Căci păreau a-mi spune. Rodica Ciobanu. la toate nenorocitele şi mirobolantele şi plinele de sângele stropit pe toţi pereţii lor „delicte zeieşti“. pe iubita şi prietena mea deatunci şi dintotdeauna. cu litere mici: Dostoievski şi Lautréamont. „Doamna Vevi“ – zicându-i-se şi zicându-i ipso factu. Eram. iertate sunt păcatele tale. ca în Biblie. fiule. zâmbeam doi mai mult decât zei. chiar o seamă de ştii! – de alţi amici – fir-ar să fie ei – şi astăzi le-aş zice de la obraz: de ce m-aţi încurajat. ce mai. (Matei 9. gumat. întru care făpturi şi pe Dumnezeus Tatăl l-aş fi putut scrie. De aceea. de a simţi – gândi. ciudat. un „delincvent-minor“. aidoma pe Doamna Cucu Antoaneta. ceresc şi pământesc. Eram. cum să le zic. a Goesciului de-atunci şi de-acum. pe primii mei prieteni – cum altfel? – poeţi şi. ca şi cum le-aş fi cerut un fel de „atestat“ – sau ce? – că sunt de-al lor. ca să revin: într-o „manieră“ cât mai şocantă cu putinţă credeam eu că voi putea ajunge să m-apropii de aceşti zei-oameni poeţi în legea lor. profesoara mea de biologie. dar zeu şi – dacă nu mă înşel – acelaşi (aşa) am rămas! Umblam prin pădurea satului meu. vroit.meu de a fi. fără îndoială. pentru ce? să caut – măcar ce – în peripatetice periple sarmisegetuziene – cum spuneam. pe-atunci astfel să îmi şochez „contemporanii“: pe maică-mea.3): — Îndrăzneşte.

Încercam să vă fac a înţelege – prin prea multele-mi spuse – cât de minunat era să ştiu – că şi zeii mei. dragilor – toate acestea-mi veneau aproape cu fieşcare somn. Scuzaţi-mă pentru un mic distinguo: pre Bunul Dumnezeu nu-l puteam iubi de fel... şi despre nişte excremente în chingi prinse pe abdomen. ori cadavre zăcând pe jos cu oamenii lor vii cu tot etc. Aveam nişte vise atât de înfricoşătoare. M-a pufnit. păsări furişate-forfecate din cârpe. în „România literară“. voi fi bine-venit în Împărăţia lor. râsul citind acum câţiva ani. şi toate păreau a-mi fi trimise. în lume. presupun. gândindu-mă că ai mei teribili stăpâni. –: copilării.. cum v-am spus mult mai înainte. v-aş spune. „transmise“ de către Bunul.. odată. încât .. Citeam despre turnatul sângelui în maşini. din care curge apoi sângele pe stradă sau pe podea. în vis. parcă se „experimentează“ tot felul de „năzbâtii“. că undeva. „împreună“ cu versurile din acea vreme. credeţi-mă. forme de lemn cu „feţe“ drăceşti prin pădurile sătucului meu şi. chiar dacă nu-mi vorbeau decât prin cărţile 90 . de lilieci. m-am îndepărtat. chiar de la Acela veneau „ele“! Ştiam. cum „Doamna Vevi“ pe Bunul sanchiu – Domnul Dumnezeu – mă vor îndreptăţi să sper că.. etc. Căutam.. căci mă înspăimânta realmente. le agăţam pe ai casei mele pereţi şi-n ale prietenilor mei urechi. pe care-i iubeam şi-i iubesc. nu glumesc: Atăţiitorul sau – vorba lui Henry Miller – Dumnezeu cum le-o fi chemând . cuţite cari ciopârţesc inimi verzi pe pereţi. şi cât mai grabnic. brusc. brusc – în toţi acei ani şi cum spuneam. Nu păreau. cu „expeditori“ – limpede ca dimineţile-mi de-atunci de-obşte „salvatoare“.fereşte! Dar .

parcă.. salut. 159 poemul Motanul. făcut cadou de un prieten. fiecare cu gusturile lui!“ (H. Că „iubeşte“ – fiind bărbat. stricată. Ergo.. să continuu eu – vă rog – cu ale mele. „baudelaire-ine“. bulversându-mi orice alte reflexe – de – cunoaştere – emoţie.. Baudelaire m-a fascinat. Strigoiul. Pisica o fantomă – adică: Chipul din ramă – Semper Eadem. la pag. Aurelian Zisu. 91 . Aurel încă-atâtea. înspre dimineaţă – cum astfel? – Caragiale! Aurele. pesemne – nouă au făcut zece poeme? Da? Acum ar urma a vă recita Aurelian pe al său Baudelaire. zece poeme. nu?.. poate el a scris. versuri. Lepădarea Sfântului Petru. Mustrare postumă.. – făcusem o adevărată lecturare – în – pătimăşie. Abel şi Cain . cineva.. Pe volumul ce-l răsfoiesc acum... trebuia s-o spun dintâiul – cel pentru care – împreună adesea cu prietenul meu şi de astăzi. „Totuşi. cum ar zice cutăraş-criticul. Apoi. Iar. a scris acela (aceea): o iubeşte pisicile . se înţelege: Unei creole.. Cum stam în noapte. că de-al răulea nu pot pentru ca să-i zic. Şi: Baudelaire a fost.. „adresat“ ca o încurajare: Litanii către Satan . Miller). Ca o încurajare şi ca un bine-ştiut îndemn la îndemn de a nu uita „a cui“ este şi în ce fel este şi de ce este în aşa fel – sau hal – lumea noastră greşit făcută de el . aşa: eu. din contră – dar şi Frumuseţea. dar şi . Vinul asasinului – „shakespearian“ de-a binelea. în primă instanţă prin acel poem şi în clipa această mie-mi.lor – nu se putea să nu fi fost „bântuiţi“ de aceleaşi nenorocite – şi altele „întâmplări“ – de-aceste! Stop. desigur. da: iată şi cele mai adesea-n râs – strigate – în cap. Uriaşa. Vampirul. până „terminasem“ – vorba vine – sfânta-i carte Florile răului.

Lumea ar fi foarte mirată. Cât despre ceilalţi doi poeţi: Mallarmé şi Verlaine. Tatăl.d. în loc de „burghez“. bine. zic precum acelaşi H. cu o glumba (glumiţei în Ardeal i se zice). Miller: — Aşa să ajute Dumnezeu. ar fi să-l citim în fieşcari noapte. mi-a zis să scriu câteva vorbuliţe despre aceştia poeţi-zei – ceea ce şi făcui. Tristeţea Lună. Uitarea. poate unul din fiii lui. ne-ncredinţa Baudelaire: „Dacă un poet ar cere Statului dreptul de a avea câţiva burghezi în grajd. Mortul vesel. Alex: — Bună să fie. citi aste sfinte pagini pre unde le vreţi găsi şi-o să lăsaţi lumea să lunece..Sonet de toamnă. strămoşeşte. Unei trecătoare. Capacul. Cam atât? Ba. Mi s-a cerut – Ionel C. Răzvrătitul. Rog a vă. bine – zic eu şi dacă nu vă este cu supărare de – amen va să închei. neapărat – ş. Neprevăzutul. ultimul. pe când dacă un burghez ar cere un poet la grătar. 92 . Sfârşitul zilei.S. vreau cum v-am tot zis. şi încă: Podoabele. spunea. lucrul ar părea cât se poate de firesc“. P. dacă zici Tu. chiar fiindcă. dar eu nu-i văd pe zeii aceştia mari poeţi. Dumnezeu: — Bună dimineaţa.m. Examen la miezul nopţii – acesta. Alexandre. „om-deplin“ şi-n loc de „poet“. cum spuneam. Ergo. obişnuit. Alexandru I. Femei blestemate – Delfina şi Ipolita – Metamorfoza vampirului. poate prea scurt ipotetic dialog cumva apocrif: Domnul Dumnezeu.a. Groaza plăcută. Un scurt. Scheletul care sapă. citiţi. Punctum. Genunea. Bufniţele.

chiar că nu mai am nimic a vă zice.Despre Rimbaud. Punctum. 93 . Atunci. ce-am îngăimărit mai sus „despre“ Lautréamont. rogu-vă. cetiţi iar. Da? Aţi citit.

NORA IUGA Rimbaud – un apelativ amoros? E ste oribilă egolatria asta care se acutizează cu vârsta. este elogiul adus mie în prefaţa volumului meu de debut de către Miron Radu Paraschivescu. o. pura şi frenetica mea iubire pentru Rimbaud. că primul lucru care îmi vine în minte acum. Parcă-l aud pe Dan Laurenţiu recitând: „O. Autoadularea mea a ajuns până acolo încât îmi acoperă cu umbra ei monstruoasă chiar şi adoraţia cea mai pură pe care am avut-o pentru cineva. châteaux. nu am întâlnit în ţara noastră urmele vreunei corespondenţe 94 . când mi se cere să vorbesc despre Rimbaud. făcându-ne incapabili să mai vedem frumuseţea altora. saison. în afară de câteva momente excepţionale în poezia unui Virgil Teodorescu sau Gellu Naum. alăturându-mă celui mai teribil copil din poezia lumii: „Sper să nu greşesc când recunosc în versurile Norei Iuga o rezonanţă din Rimbaud despre care se vorbeşte mult şi de mult în lumea noastră literară. dar e interesant de observat că. Şi iată ce voiam să spun. quelle âme est sans Rimbaud“.

E un puls. înţeleg mai greu lucrurile în absolutul lor obiectiv. De ce m-o fi comparat MRP cu Rimbaud? Dintr-un fel de iubire. poate de aceea găsesc şi azi prin sertare cutii pline de chibrituri arse pe care le păstrez cu sfinţenie. ireversibilă a tinereţii. poate Gérard Philippe. dar el. E însăşi combustia inegalabilă. elle coule la maladie d’amour – lanţul slăbiciunilor.rimbaldiene. când a intrat în Epifanie nu mai avea simţuri. Numele poeţilor sunt puse adesea în ecuaţii dintr-astea mai mult sau mai puţin izbutite. pentru că poezia naşte întotdeauna un fel de iubire. ajustându-l după măsura subiectivismului lor. De ce am afirmat şi eu. E un ritm. în prefaţa la antologia lui Aurelian Titu Dumitrescu că simt în poezia lui un ecou rimbaldian? Tot dintr-un fel de iubire. Am iubit mai presus de orice poeţii tineri. în general. poeţii-flacără. cum îi spui fiinţei iubite. alţii au alăturat-o pe Angela Marinescu Sylviei Plath. fără îndoială. poate Modigliani. Mircea Ivănescu într-o cronică m-a alăturat Sylviei Plath. Rimbaud e … ce e Rimbaud? E o respiraţie. „Inimioara mea“. „Puiculiţa mea“. poeţii-chibrituri. poeţii care trăiesc frenetic. pe noi două nu ne-a pus nimeni niciodată alături. poate Mozart … poate Daniel Turcea. la rândul meu. mă refer mai ales la o înrudire cu spiritul acestui înaintaş al poeziei moderne decât cu tehnica lui poetică“. 95 . „Steluţa mea“. Elle coule. până nu şi-l acordează la fiinţa lor devoratoare. şi cu precădere poeţii. ci Rimbaud în raport cu mine. Poate că oamenii. Aşadar nu Rimbaud în sine. Şi iată cum Rimbaud devine un fel de apelativ amoros. Poate şi Radiguet.

despre Tsunami care mută axul pământului?! Despre Rimbaud nu se poate vorbi decât cu tăcerea asurzitoare. Nimic nu mi-am dorit mai mult decât să rămân veşnic tânără în poezie … dar diavolul n-a vrut să semneze pactul cu mine. Viaţă e Rimbaud. ape noi clocotind. Dar se umplu paginile şi n-am spus nimic despre poezia lui Rimbaud.nu mai avea nervi – se afla deja în marile spaţii ale heliului. despre meteoritul Tungus. hohotind. Încă un Rimbaud. înger exterminator e Rimbaud. viaţă la limită. un kamikadze perpetuu care-şi asumă libertatea propriei explozii. torente de poezie tânără. frenetică. Mă uit în jur – viitură după viitură. risc şi autodistrugere. şi încă şi încă. 96 . Cum să vorbeşti cu creierul despre soarele vorace care pârjoleşte deşertul.

a frumosului „în sine“. fabulos şi unic laborator al omului pornit în căutarea identităţii sale.NICOLAE MACOVEI Civilizat şi sălbatic C onsiderat. Mai ales că în contextul dinamic şi contradictoriu al culturii europene. dar şi ca model estetic. de un fel de clasicism sui-generis. după multitudinea experienţelor şi a experimentelor artistice (şi nu numai) ce au transformat secolul XX într-un dramatic. dar şi româneşti de astăzi. Baudelaire deci ar fi putut să pară astăzi. Aşa cum s-a întâmplat cu alţi creatori. modernitatea lui Baudelaire reprezintă mai degrabă una dintre feţele monedei. cealaltă faţă (şi despre care se vorbeşte mai puţin) fiind reprezentată. ca să spunem aşa. de o rigoare şi de o consistenţă severe ale formelor 97 . fără nici o rezervă. mai exact spus. un poet al modernităţii sau. a adevărului şi a dreptăţii şi. din punct de vedere emoţional. la peste 130 de ani de la moartea sa. Baudelaire. consideraţi la vremea lor. în post-modernism. evident. dar şi ulterior. aş îndrăzni să spun. epuizat. drept moderni. „părintele“ ei.

s-ar putea afirma. gândurile şi ideile se transmit cu maximă şi unică expresivitate. mai exact spus. Oricum. Ceea ce îl individualizează însă ţine atât de o parcimonie a sentimentelor comune. impregnând de obicei mediul poetic. Este o promisiune a binelui care nu va căpăta niciodată formă deplină. Poezia lui Baudelaire este încărcată de aburii fosforescenţi ai viziunilor lunare ale viitorului cu amurguri ce nu pot sfârşi în noapte şi cu răsărituri de soare ce nu suportă întunericul luminii. fără ca prin asta modernitatea sa. evident. echilibrul desăvârşit. prin asta. Încearcă să ajungă în cele mai înalte zone ale irealităţii. Direct şi folosind un vocabular mai apropiat de cel uzual decât au făcut alţi poeţi. Este întruchiparea unei frumuseţi deschise. prelungită în cea mai mare măsură până astăzi. concretă. ducând acolo stricăciunile omului pentru a le transforma în minuni şi luciri de stele. Baudelaire nu este un poet al formei. chiar dacă ea se vădeşte a reprezenta mijlocul prin care emoţia. Melodios şi acaparator. între ceea ce spune şi cum spune îl aşează pe Baudelaire mai repede în familia clasicilor. cât şi de ştiinţa de a-şi îmbrăca discursul într-o răceală misterioasă. Este o frumuseţe a incertitudinii ori o frumuseţe care nu este nici virtute. nici păcat. Dar. în ireal şi într-o tensiune luciferică specifică aristocraţiei sau. dincolo de orice alt considerent. Reuşind doar o agonie plină de mister şi promisiuni difuze. să aibă prea mult de suferit. un soi de estetică fără nici o conotaţie 98 .care impun în sine. elitelor spiritului. Reuşind să spere că a evadat din sordid şi din mizeriile unei realităţii păcătoase. ultimă.

Baudelaire anexează poeziei teritorii insolite. ca marcă umană. eşecuri. să zicem (chiar în starea lui decadentă ori nefericită). evident. trezind şi acum o crispare în bunul simţ burghez. îşi au locul de desfăşurare şi mitologia femeii ori a vinului. ba chiar fundamentează spaţiul şi timpul unde omul european modern trăieşte. iar străzile şi întreaga organizare a spaţiului poetic alunecă mereu şi mereu peste noi şi surprinzătoare înţelesuri. chiar sfâşiate de căutare. Are uimitoarea generozitate de a transforma răul în bine şi urâtul în frumos. limite şi descoperiri specifice unei civilizaţii ce s-a construit şi se construieşte mereu pe teritoriul 99 . Este „răul“ care însoţeşte. Misterul şi aşa-zisa armonie a bunei naturi sunt înlocuite la Baudelaire cu frumuseţea şi fascinaţia unei raţionalităţi interioare şi exterioare artificiale. moare şi învie zi după zi. Este. oricum. orăşean şi mistic. Eliberat de servituţiile unei retorici a banalului şi obişnuitului. destrămând şi recompunând lumea până capătă inconsistenţa măreaţă a visului şi nobleţea pură a iubirii şi a toleranţei. elegant şi dispreţuitor. contradictoriu. străzile Parisului şi decadenţa cartierelor famate ori gunoiul şi elixirurile drogurilor. Este civilizat şi sălbatic. ca embleme fierbinţi şi pline de farmec. Parfumuri şi irizări magnetice impregnează zidurile versurilor lui. anormale ori de-a dreptul imorale.academică. Aici. a unei gândiri şi vieţi tensionate. astfel. pervers şi hiperbolic. a omului în sine. singuratic şi atras de zonele subliminale. care unesc şi înnobilează oamenii ori îi luciferează. Vine de departe şi tinde spre depărtări. secol după secol.

femininul şi masculinul. Această capacitate a lui Baudelaire de a fi purtător puternic şi inconfundabil al unui model de spiritualitate şi civilizaţie universală fascinează. revoltat şi puternic. dar şi posibilitatea impunerii unui model universal de fiinţă. în acelaşi timp. lumina şi întunericul. dar şi creator. poetul în sine. va mai fascina mult timp de acum înainte. deschisă modificării şi interpretărilor. extraestetică. Probabil. subiectivă. reprezintă şi tipul special de spiritualitate care a conferit Franţei strălucire. ci. între cititor şi poet poate să apară şi o relaţie particulară. singur. neformalizată. capabilă să echilibreze şi să stăpânească raţional. Desigur. grandoare şi forţă. ci din elanul ei fundamental de cunoaştere şi din bucuria rigorilor gândirii şi a noilor ei armonii şi sinteze eliberatoare. pentru mine. Şi. omul şi artistul afirmându-şi sensibilitatea şi dreptul de a fi împotriva ori deasupra unei societăţi obtuze şi mediocre. cerul şi pământul.european. Din acest punct de vedere. având un caracter mai mult ori mai puţin didactic). pe orice meridian. nu din propria-i decadenţă. şi binele şi răul. amendamentele 100 . Baudelaire reprezintă nu doar geniul poetului modern. spaţiul şi timpul. Depăşind mereu prin aspiraţii limitele şi limitările. frumosul şi urâtul. efemerul şi eternitatea. centrul şi periferia. sacrul şi profanul. cu siguranţă. non-conformist şi vizionar. x x x Dincolo de opera propriu-zisă (şi de dialogul pe care îl declanşează ea.

nu este ataşat nici unui elan religios ori de „mântuire“. în fapt. păgână. europenii sunt creştini. imorală. Însă poetul. întotdeauna. Se percep mai degrabă mirosul şi sila viitorului hoit al iubitei decât frumuseţea şi vraja unei femei care va fi şi un hoit mâncat de viermi. şi mai puţin sub cea angelică. s-au simţit datori 101 . Dezechilibrele sociale dramatice. ordonatoare şi integratoare de noi valori şi sinteze existenţiale. să zicem. explicit. nedreptatea. dar deocamdată se înfăţişează acum şi aici într-o splendoare unică. impunând bucurie. un impuls justificativ şi ordonator pentru diverse doctrine sociale şi chiar pentru totalitarismele criminale ale secolului XX. indiferent că acceptă ori nu acest lucru. sărăcia. ori pur şi simplu cei din afara moralei şi condiţiei burgheze. x x x O situaţie ambiguă iscă aşa-zisul creştinism al lui Baudelaire. degradarea fiinţei umane au constituit. la sfârşitul poveştii. păcătoşii.legate de acest aspect ţin şi de caracteristicile culturale. formative ale receptorilor operei lui Baudelaire. senzualitate şi plăcere în loc de decădere şi dezgust. Artiştii. chiar dacă majoritatea temelor ori „personajele“ sale favorite sunt marginalii. Dacă tipul de spiritualitate şi cultură are o ascendenţă mitică şi conservatoare. cândva. specifică societăţilor în care ştiinţa şi rigorile ei critice şi metafizice nu s-au afirmat ca instrumente de cunoaştere şi organizare. De fapt. în general vorbind. atunci Baudelaire poate fi descifrat mai ales sub înfăţişarea lui luciferică. intelectualii.

Baudelaire nu putea fi altfel.. atei.să propună soluţii şi idei capabile să ducă la dispariţia „răului“ din viaţa socială. grandios şi tensionant în conştiinţa culturii şi spiritualităţii europene. paradoxal. este suficient pentru a pulsa încă viu. Dar geniul lui poetic şi puterea lui de a spori limitele artei în general. numai printr-un proces de simplificare şi deformare. oricât de mult ar fi acceptat Baudelaire ca părinte al „modernităţii“.. Rămas doar ca „părinte“ al modernităţii. La urma urmelor. să-l ataşeze unei situaţii doctrinare care nu lămureşte nimic. Această situaţie este un dat fundamental al spiritualităţii şi istoriei Europei. din acest punct de vedere. Nici secolul XIX nu a făcut excepţie. 102 . tonic. se poate spune că majoritatea artiştilor europeni au o tangenţă mai mică sau mai mare cu religia creştină şi ameliorarea condiţiei umane chiar atunci când sunt . Prin ricoşeu. nici al religiei şi nici al artei. ar putea fi catalogate drept atitudine socială şi estetică religioasă activă. nici din punct de vedere religios şi nici estetic. nu este în folosul nimănui. Şi.

ca să spunem aşa. Pentru că ea dizolvă şi înlătură orice presupusă intimitate „romantică“. lumea lui Rimbaud nu poate oferi protecţie şi confort. Un fel de „unu“ inimitabil şi. burgheză. cu un registru şi o intensitate de acrobat. diversitatea ei sigură şi amplă. prin care viaţa şi moartea. Este un fel de prototip al poetului european. Nu este un pansament contra durerii de a fi. oferind un festin sobru şi pur de poezie radiologică a omului. dulceagă. dar şi o rigoare a cuvântului şi o coeziune paradoxală de arhitect simbolic. lucidă şi sarcastică a lumii lui poetice. tristă şi robustă în acelaşi timp. fac din Arthur Rimbaud un model aproape imposibil de clasificat. multiplicat la infinit în fiecare cititor şi în fiecare poet care se naşte după el. Oricum. Nu este. domestică. unică şi cu o intensitate a spiritului şi a etajelor 103 . (astăzi se spune „postmodernă“). carnea omului şi drama lui pământească se dezghioacă. să zicem. Intimitatea difuză şi totuşi energică.Inimitabilul D espre Arthur Rimbaud s-a spus şi încă se poate spune aproape orice. iubirea şi culorile. după o alchimie „modernă“. fără a mai aminti de un soi de sacralitate panteistă. în acelaşi timp.

* În tinereţe. care o fac imposibil de urmat şi imitat până la capăt. ca un chirurg neexperimentat. Dacă m-a trezit.polisemantice puse în joc. Palmă ivită într-un moment crucial. Dar Arthur Rimbaud nu este un profesor de poetică şi retorică. * 104 . ca să spunem aşa. am simţit un fel de palmă părintească dată pe obrazul existenţei mele. cum ar spune Noica. aproape hipnotică. înfiorându-te metafizic cu o densitate paralizantă. îţi descoperă o limită existenţială dincolo de care nu se mai poate trăi şi nu se mai poate înţelege ceva. dincolo de aparenţele. capabilă să impună tensiuni umane şi de expresie ce-şi dovedesc în timp. în subtextul unui prezent etern. Însă. dar care funcţionează continuu. dar şi emoţia subliminală a poeziei lui sparg orice tipar verbal şi ideatic. Oricum. de piele. în măruntaie reci şi carne crudă. Convenţiile limbii. mai presus de orice. când am citit pentru prima oară Iluminările. descoperi că. uşile verbale nu au aici alt rost decât de a te introduce în spaţiul infinit al lumii şi al unui dramatism nepotolit de vreme şi vremuire. Iar atunci când pare a accepta o oarecare intimitate. ce m-a trezit parcă dintr-o amorţeală amniotică. dar şi în culturi diferite. Strălucirea. în prevestiri şi mituri neînţelese. te-ai afundat rapid şi fără voie. de fapt. o prospeţime şi un „adevăr“ poetic fascinant. normală.

lumea. Din acest punct de vedere. ocrotitoare a sentimentului de intimitate respectuoasă. Pentru că nu poţi trăi nici ca fiinţă socială. dar şi exces. romantice şi resemnate a realităţii. politic şi social al Occidentului. Descoperind în chip dureros şi tragic că cele mai grave şi greu de depăşit obstacole sunt cele ale tiparelor din interiorul nostru cel mai lăuntric. oricum. A fost ca atunci când te desparţi de mama ta. Este o luciditate care încearcă mereu şi mereu limitele libertăţii şi.O altă consecinţă a întâlnirii cu Rimbaud a fost legată de refuzul meu expres de a-l mai accepta pe Eminescu ca model existenţial. datele imediate ale conştiinţei. transformate în norme. 105 . universul presupun alt tip de intimitate şi pun în joc alte energii şi criterii de funcţionare decât cele bazate pe dragoste şi ocrotire. oraşul. istorice şi ideologice prin folosinţă şi uzaj. Strada. în recunoştinţă şi acord armonic faţă de cea care ţi-a dat viaţă şi te-a îngrijit cât ai fost neajutorat. nici ca poet doar în limitele unei placente calde. Rimbaud a fost ca un fel de tată ce m-a aruncat în mijlocul oceanului pentru a învăţa să înot şi să încerc singur să ajung la un ţărm. ca să spunem aşa. dar ca să ne salveze. mituri şi enormităţi ideatice. * Aş îndrăzni să spun că „răceala“ şi duritatea proaspătă aduse în lume de Rimbaud sunt trăsături caracteristice întregului spaţiu spiritual şi filosofic. Şi Dumnezeu ne ia la el în cer ori ne trimite în iad din dragoste. altul decât cel al acceptării pasive. prin necumpănire. Este o luciditate care nu acceptă tiparele ce îl pot umili pe om.

pe lângă stupoarea care v-aşteaptă?“ (Traducere de Petre Solomon). de modern. Dar ce-i oare nimicnicia mea.Rimbaud a adus în poezie un spirit atât de „ştiinţific“. cum spune el în poemul Vieţi: „Înţelepciunea mea e la fel de dispreţuită ca şi haosul. Sau. încât pare a fi un soi de profet al spiritului contemporan. o cumpătare tăioasă. o prospeţime a expresiei şi o înţelepciune neresemnată atât de vie. 106 .

atunci când îi atingi limitele. nu ar fi acţionat în nici un fel. anti-bărbat. în sensul în care chiar prefixul cu pricina ne vorbeşte de o dimensiune filo-sofică. A mers până la capăt în experienţa lui cu limbajul sau de limbaj. Sau de a-l transforma în altceva decât a fost până atunci. limbajul cu moartea. dimpotrivă. Dacă ar fi pus o singură clipă. consumat de iubirile lui dificile într-ale spiritului. într-un târziu. în clipa când renunţarea bătea la uşa fiinţei lui. I s-a părut. că poezia este spada lui de francez pervers căruia îi este dat să străbată mări şi ţări pentru a ajunge la un liman al nimănui. a devenit muritor. Un limbaj al tăcerii şi al liniştii. pur şi simplu. Rimbaud a renunţat la scris şi. mereu.ANGELA MARINESCU Rimbaud – antipoetul R imbaud a fost cel mai anti-filosof poet cu putinţă. A fost anti-om. anti-poet şi. melancolia 107 . pe acelaşi plan. capătul fiind chiar posibilitatea pe care o poţi da unui lucru. de a-l converti în opusul lui. A scris numai pentru că limbajul i s-a părut a fi un instrument.

tăcerea a devenit parte intrinsecă a limbajului. anti-poezia. precum un Ariel. non-scrisul. pentru a ajunge dincolo de limbaj. Rimbaud a descoperit cu adevărat poezia. 108 . printre cărţile mele. Rimbaud se joacă. Poezia care nu se îndreaptă spre altceva decât poezia nu rezistă în timp. poezia a devenit un obiect cu trei dimensiuni. În ce mă priveşte. al prezenţei. Rimbaud a dat sens noţiunii de a tăcea şi.renunţării a răsunat ca un urlet şi a vestit despre faptul că renunţarea la poezie face parte din poezie. o fiinţă cu viaţă proprie. ce este moartea. Rimbaud îmi vorbeşte din interiorul tăcerii atunci când mă rup de mine. De la Rimbaud încoace. astfel. prin limbaj. tocmai pentru că a introdus în noţiunea de poezie altceva decât poezia. aşa cum viaţa nu există decât pentru că se întemeiază pe absenţa ei. printre rândurile mele şi-mi face cu tifla de câte ori mă închin poeziei ca unui idol. prin mine. aşa precum tăcerea face parte din cuvânt. non-poezia. deoarece gândirea despre poezie s-a îmbogăţit cu un sacrificiu. în favoarea unei absenţe semnificative.

ea se ridică până foarte aproape de aceea a originalului. unul dintre cele mai norocoase. cel mai împământenit poet francez în idiomul nostru naţional. Dacă analiza succesiunii traducerilor baudelairiene. de la apariţia primelor două versiuni româneşti în „Convorbiri literare“ din 1870. precum Arghezi sau Al. fie cu ocazia tipăririi lor în 109 . Chiar dacă el nu reprezintă neapărat o excepţie în contextul european. îngrijită de Geo Dumitrescu. cel puţin în câteva fericite cazuri. mai reuşite sau mai slabe. nu există nici o îndoială că numărul traducerilor în limba noastră rămâne impresionant pe parcursul unui secol. destinul operei lui Baudelaire a fost. după Victor Hugo. mulţumită unor spirite în mare măsură congenere. şi până la quasi-completa antologie din 1968. Cantitatea acestora ne îndreptăţeşte să credem că Baudelaire a fost. iar cât priveşte calitatea.FLORIN MIHĂILESCU Comentarii la Baudelaire Î n România. dar şi unor virtuozi ai formei poetice. probabil. Philippide. ca Ion Pillat. s-a făcut în destule împrejurări. incontestabil. datorate lui Vasile Pogor.

la cine ştie ce revelaţii interpretative. necum documentare. mai ales. bineînţeles. controversa dezvoltându-se mai exact pe tema relaţiei cu literatura română. comentarii poate îngădui concluzii dintre cele mai interesante şi mai semnificative pentru procesul receptării marelui poet în mediile noastre intelectuale. nu trebuie să ne aşteptăm. Prestigiul mult prea mare al lui Baudelaire n-a permis însă nimănui o contestare făţişă a geniului său poetic. l-au transformat într-o emblemă de autoritate şi într-un veritabil steag de luptă. În imensitatea bibliografiei critice existente pe plan internaţional şi mai cu seamă francez. cu specificul dinamicii şi al metamorfozelor sale istorice. simboliştii înaintea tuturor. dar şi din acela al unei evoluţii literare specifice. cu necesităţile şi obiectivele ei. Nu e în acest sens nici un motiv de mirare că partizanii poeziei tradiţionale s-au arătat de la început reticenţi. fie retrospectiv. cu ocazia suspomenitei ediţii jubiliare din 1968. în vreme ce promotorii modernităţii estetice. Cel mai substanţial câştig de pe seama cunoaşterii reacţiilor critice româneşti manifestate de-a lungul timpului pe marginea operei genialului poet francez consistă neîndoielnic în punerea în exergă a atitudinii comentatorilor noştri din punctul de vedere al sensibilităţii autohtone. De aici şi unele elocvente diferenţe. căci amănunte importante privind relaţia lui Ange Pechméja cu autorul Florilor răului au fost puse în lumină pe tărâm românesc. deşi unele dintre chiar acestea din urmă nu ne-au lipsit. o trecere în revistă a principalelor menţiuni şi. 110 .volume. mai ales în prima fază a procesului de receptare.

Poezia veacului. într-un articol din 1890. la acea dată. nu însă în calitatea lui de bază. trimiţând doar la „traducerea franceză“ din istoriile „extraordinare“ ale scriitorului american. a fost pus în legătură cu Titu Maiorescu. dar totodată ceva mai nuanţat. mult mai bine pus la curent cu mişcarea literară franceză modernă a sfârşitului de secol. ci în aceea de … traducător al lui Edgar Poe şi. după criticul socialist. totul spre a sublinia marea diferenţă a poetului român. Un elev al lui Gherea. putred. în spiritul aceleiaşi delimitări. rezervă lui Baudelaire un tratament mai apropiat. ceea ce e şi mai semnificativ pentru modicitatea interesului românesc faţă de el. e limpede că Baudelaire nu reprezenta încă un nume. scrie la rândul său. de la care se împrăştie o duhoare ciumată“. „nu era în chestie“. în care foiesc viermii. mai curând decât demonizate. aşa cum avea să devină el foarte curând după aceea. verde. în afara celor două traduceri ale lui Pogor. oricum. fără măcar a-l nominaliza. iubitor al naturii şi al femeii divinizate. integrându-l 111 .Primul ecou baudelairian. îl menţionează pe poetul francez. primblându-se cu iubita-i. în Cercetarea lui critică de la 1867. raportându-l la Eminescu. Constantin Dobrogeanu-Gherea. Iorga. dar nu mai puţin incidental. optimismul şi idealismul. ca şi cum autorul ei nici nu conta sau. care. mai presus de orice. căci însuşi fondul nativ al lui Eminescu era. Contrazicătorul şi adversarul criticului junimist. El pomeneşte aici „cântarea brutală şi nesănătoasă“ a autorului celebrei La Charogne. „care. aşa cum s-a profilat în tinereţea lui critică N. în amplul studiu consacrat acestuia. dă peste un hoit puturos. Pentru Maiorescu.

azvârlind puţin din nisipul realităţei peste această viziune de apocalips şi catacombă. pentru a ne da floarea veninoasă care se cheamă: Les fleurs du mal. deşi Baudelaire ar avea o tehnică de stil împrumutată de la Hugo şi un ideal inculcat de şcoala romantică. asemenea aprecieri pot fi considerate premonitoare pentru viitoarea lui concepţie tradiţionalistă.pe Baudelaire în categoria poeţilor bolnavi şi mistici: „Străbătând în grozăviile putrejunilor. sub condeiul colorat al criticului nostru. slăvind în versuri frumoase simfonii ascunse ale parfumurilor. dar o face într-un context care amestecă elogiul cu reticenţa din ce în ce mai apăsată. care „n-a împrumutat totuşi de la un singur izvor: Poe i-a dat fiorul de care vorbeşte Hugo“. lipsa de gust şi de orientare estetică îşi anunţă de pe acum efectul păgubitor şi compromiţător în privinţa acţiunii lui ideologice şi a 112 . un soi de „croitor literar. de îmbrăcător al idealelor streine“. el devine la un moment dat. astfel că „lumea s-a putut înşela asupra originalităţii manieristului romantic care. Opacitatea literară. calificându-l pur şi simplu de „neputincios în materie de cugetare (criticele sale artistice o dovedesc îndeajuns)“. el a scos din gura lui Hugo cuvântul care îl judecă şi astăzi: <Il a créé un frisson nouveau>“. cântând estaticele înălţări ale unui suflet bolnav de prea mult misticism către idealuri femenine imposibile şi eterice. n-are alt merit decât acel de a fi fiert la un loc epicismul lui Hugo cu viziunile de friguri ale lui Edgar Poe. „Cunoscând evoluţia ulterioară a tânărului Iorga. în realitate. Curios apare însă faptul că impetuosul critic nu-i recunoaşte poetului nici măcar însuşirile critice. încât. talentul. Iorga îi recunoaşte poetului. fără îndoială.

Baudelaire e socotit drept un spirit anormal în chip indubitabil. Felul în care debutează însă analiza propriu-zisă nu anunţă nimic bun. din fericire foarte limitată. „sinceritatea din Florile răului nu poate lăsa nici o 113 .influenţei. decât acei nătângi care admiră cu răgete ţărănismele unui Coşbuc sau Goga“. pentru că despre el este vorba. Les Fleurs du mal. asupra literaturii cu care i-a fost sortit să se afle contemporan. iar „proclamarea lui de şef. mai ales la noi. el dedică autorului francez un întreg articol pe marginea cărţii sale emblematice. îl denunţi că ceteşte şi gustă pe Baudelaire“. În schimb. „rafinaţii – care au înscris pe steagul lor chipul enigmatic al poetului <diabolic> – nu-şi pot imagina brute mai refractare la frumuseţile nepieritoare ale artei. subliniind cel puţin excelenţa artistică a marelui liric însă contrapunându-i exigenţe identice ale unei tradiţii poetice revolute. În 1911. Ibrăileanu. recunoscând în atitudinea faţă de acesta şi de opera lui un element de polarizare a conştiinţei literare româneşti: „Când vreai să ţintuieşti pe cineva la stâlpul infamiei şi să-l faci obiectul oprobriului şi al vindictei publice. decât a confratelui său de aceeaşi vârstă. dar nu şi de aceeaşi formaţie. S-ar putea bănui din aceste rânduri introductive ale textului că autorul său se va strădui să ne propună o imagine mai echilibrată. e cam ridicolă“. Dimpotrivă. Rezistenţa la farmecul şi la modelul poeziei baudelairiene a venit şi din direcţia altui discipol al lui Gherea. mai nouă şi mai tolerantă. după cum tot aşa de sigur i se pare criticului „că acest mare artist nu e un poet de primul rang în literatura universală“. arunca o altă privire.

imputarea morală: „oboseala. slăbeşte şi instinctul moral. din îndepărtarea de natură şi dezinteresul pentru realitate. În această direcţie. slăbind instinctul vieţii. trebuie 114 . sepulcrale (aşa cum cetitorul român poate constata la discipolii lui Baudelaire de la noi)“. fireşte. Din înclinarea spre pasivitate. Artistul înclină spre mizantropie şi spre izolare din punct de vedere social. locul instinctului moral îl ia întotdeauna simţul estetic“. În celebrul sonet Corespondenţe. Toate acestea îl conduc pe ideologul nostru poporanist la cea mai gravă dintre imputările de pe scara lui de valori. Indiferenţa etică se însoţeşte cu valorizarea estetică. chiar dacă poetul afectează uneori şi exagerează destul de frecvent. care-şi poate găsi şi ea formula în baudelairianism“. izvorăşte şi o altă consecinţă foarte semnificativă: „Energiile psihice. epuizarea nervoasă. la o psihologie specială. stagnează. „Anormalitatea“ lui ar veni din deziluzionarea în faţa existenţei. Şi. rezultat pentru Baudelaire din căutarea misterului ce se ascunde dincolo de lucruri şi din inchietudinea constantă în faţa naturii. De aici.îndoială“. ori libertinajul erotic împins până la perversitate. Femeia lui Baudelaire e stranie. „urâtul“ şi „plictisul“. criticul descoperă „tot simbolism“. a căror expresie lirică îi apare lui Ibrăileanu neîndoielnic admirabilă. la sufletele de elită. inacţiunea. alta. străină. necheltuite în afară. exprimate prin imagini lugubre. insolită. Spaima poetului în faţa naturii ia forma unor halucinaţii. deziluzionarea. macabre. se corup şi dau naştere la stări sufleteşti caracteristice: tristeţă. groază. iar „singurătatea aceasta morală dă naştere.

Pornind de la un studiu al lui Thibaudet. care. concede Ibrăileanu în chip destul de neaşteptat. „un poet în toată puterea cuvântului“. „o poezie prost imitată e în cazul cel mai bun zero. de la care se reclamă întreaga „poezie nouă“. mai devreme. criticul român se întreabă dacă o astfel de creaţie se potriveşte mediului nostru naţional. criticul „Vieţii româneşti“ revine mai aplicat asupra lui într-unul dintre cele mai importante articole ale sale. nu face parte din literatură“. mai târziu.înregistrată originalitatea marelui poet francez. dar e ceva negativ“. Baudelaire e declarat. care argumentează că Baudelaire nu putea fi decât un poet al Parisului. înainte de orice. Influenţe străine şi realităţi naţionale (1925). „răspunde şi el la unele momente ale sensibilităţii noastre“. dându-i şi „folositoare îndrumări tehnice“. Mai mult chiar. nu e o realitate estetică. Rolul său în lirica românească nu poate fi însă acelaşi cu al unor Lamartine sau Hugo. în cazul lui Eminescu. Aici. care „nu poate aduce decât foloase unui poet român“. Poziţia lui Ibrăileanu se 115 . pseudobaudelairismul nostru „nu numai că nu e nimic. Răspunsul e negativ. Menţionându-l încă o dată în 1922 drept „poetul orăşan al lucrurilor exclusiv şi caracteristic orăşeneşti“. căci Bucureştiul nu e decât o imitaţie a capitalei franceze şi. Soluţia ar fi să avem „tăria de a ne supune realităţii“ şi să nu umblăm „cu iluzii vane“. căci „cine nu-şi simte uneori sufletul atins de <boala veacului>?“. ori al romantismului german. dacă în ce priveşte obiectele de utilitate practică împrumutul poate fi binevenit.

dar pe care tradiţionalismul interbelic nu-l va mai prelua cu acelaşi aplomb. Aflat în plină afirmare şi expansiune. şi Ibrăileanu. personal. Joséphin Péladan şi Jean Moréas. în pofida unei „legende de admiraţiune“. detonatorul procesului de înnoire a poeziei româneşti. deşi prea puţini îl înţeleg cu adevărat. la care se refereau şi Gherea. printre „geniurile“ noului curent figurează Baudelaire. şi Iorga. Că poeţii noi de la finele secolului XIX şi începutul celui următor. care face că toţi simulează că-l admiră. „un satan al cărui eu intim scapă analizei“. E însă un creator care „nu entuziasmează nici chiar pe cei mai rafinaţi în artă“.fixează astfel într-un refuz orgolios. se revendicau din Baudelaire nu poate fi decât împrejurarea cea mai naturală. unde Macedonski. precedându-i pe Maeterlink. îl aşeza în 1892 pe marele lui precursor înaintea tuturor. în 1894. Mallarmé. Poezia viitorului. „un gigant“ ca versificator însă bizar ca poet. Primirea oarecum întortocheată pe care i-o rezervă aici Macedonski 116 . poetul nostru devine mai explicit. încât contestarea ei ar fi trecut desigur drept mult prea compromiţătoare. un „ironic ascuns“. „capul decadenţilor“. numindu-l pe autorul Florilor răului „tipul cel mai curios din literatura franceză“. el nu va renunţa niciodată. după cum mai întâi o asemenea filiaţie fusese proclamată bineînţeles în Franţa. „profund fără să pară“ şi „pervers întotdeauna“. simbolismul ajungea şi pe meleagurile noastre. După doi ani. Într-un celebru manifest. la care. căci gloria poetului francez va dobândi între timp o recunoaştere atât de categorică şi de universală.

care se cuvine cu prisosinţă rememorat: „Dintre poeţii de la mijlocul veacului trecut. Era de aşteptat ca locul ocupat de Baudelaire în ierarhia de valori a lui Densusianu să fie unul foarte înalt. Şi. Acest izolat. iar din rândurile acestora cel mai insistent şi în multe privinţe convingător se dovedeşte acum lingvistul. putem citi acest paragraf de sinteză. demonstrează cât de puternice continuau să fie în epocă prejudecăţile în confruntarea cu mutaţiile de mentalitate care se produseseră deja şi se aflau acum într-o hotărâtă şi ireversibilă desfăşurare. mai ales că ea nici nu se însoţeşte cu o autentică înrudire temperamentală. dar şi animatorul literar Ovid Densusianu. chiar dacă el nu e acompaniat de un comentariu mai substanţial şi mai analitic. deopotrivă prin revista lui. ca şi prin cursurile sale universitare. folcloristul. lăsa să se întrevadă în opera lui subtilă. rafinată. sub titlul grăitor Sufletul latin şi literatura nouă. de o resemnare solemnă. acest <prince des ténèbres> care a adus în poezie o sensibilitate nouă. Ofensiva promotorilor modernităţii artistice se accentuează în anii începutului de secol. Baudelaire poate fi socotit ca un antemergător al curentului simbolist. caracterizarea lui ca părinte al poeziei moderne vorbeşte de la sine pentru preţuirea pe care i-o acordă criticul român.genialului său predecesor. Ceea ce îl apropie mai ales de simbolişti este analiza adâncă. adeseori chinuitoare. „Vieaţa nouă“ (1905–1925). un fior necunoscut. dintre care cele mai importante vor fi publicate de el însuşi în 1922 în două volume. o parte din ce avea să caracterizeze poezia de mai târziu. a 117 . Într-una din Conferenţele Vieţei noui din 1909.

Preponderenţa interesului pentru elevii lui Baudelaire. „în evocaţia femeii pure. după cum nu e vorba de oroarea ei. după părerea criticului. atât Agatele negre. Dar. Mai revelator decât oriunde. şi în opinia unui public din ce în ce mai larg. Cuvinte potrivite. mai apoi. E. ci. ci de viziunea ei în descompunerea materiei. după cum ni se pare. să suprime din volumul de debut. Lovinescu. ci de stăruinţa în putreziciune“. Aşa se explică. semnalând influenţa poetului francez în privinţa asocierii „macabrului cu senzualitatea“: „Obsesia morţii e o notă esenţială a poeziei baudelairiene. unică prin frumuseţe 118 . cu toate acestea. intuiţia unei vieţi misterioase care pluteşte în jurul nostru. mai curând. reluată în câteva rânduri. împrejurarea se evidenţiază în planul eroticii: „amorul şi moartea au mai fost asociate. dar moartea sosea prin senzaţia de infinit şi de neant a oricărui sentiment absolut“. Observaţiile acestea îl vor fi determinat pe poetul român. tocmai consolidarea poziţiei sale în conştiinţa literară şi. ca şi pentru o multitudine de alţi poeţi mai noi. nu înseamnă totuşi câtuşi de puţin o desconsiderare a celui dintâi dintre toţi. cât şi Litaniile şi Dedicaţia. descoperirea de legături tainice. dar din ce în ce mai limpede. de <correspondances> nebănuite între lucrurile cele mai depărtate”. influenţa baudelairiană a rămas. întrucât nu e vorba de o moarte imaterială sau spiritualizată. de la volumul IX de Critice până la Istoria literaturii româneşti contemporane.stărilor sufleteşti. oricum. şi tratamentul mai mult ocazional pe care-l întâlnim la autenticul corifeu al modernismului românesc. Acesta îl foloseşte pe Baudelaire mai ales într-o comparaţie cu Arghezi.

ceea ce o desparte de poezia simbolistă. confundat cu simbolismul“. din misticism amestecat cu voluptate. ci se întinde şi la expresia ei“. în care criticul român vedea tocmai „în esenţă o reacţiune împotriva intelectualismului“. mai curând 119 . Modernismul lui consta din individualism violent. nefrământată de nici o problemă de conştiinţă“. căci. Tudor Vianu este primul care consacră lui Charles Baudelaire ca poet sentimental un studiu mai cuprinzător. din contradicţii puternice. în deja amintitul volum al Criticelor sale. Ultima remarcă este de o indiscutabilă pertinenţă. Lovinescu adăugând că inspiraţia baudelairiană „e în genere de substanţă intelectuală. aşadar. „puritatea e privită în sensul unei frumuseţi fizice. într-însa intră voinţă. atitudine. Ar fi desigur cu neputinţă să reluăm în acest cadru. din exotism. scris în 1921. Din rândul criticilor de orientare lovinesciană. unde acestea par să fie mult mai organice decât la Arghezi şi unde influenţa nu se limitează „numai la sensibilitate. a exprimat. criticul îl prinde o dată pe poetul francez într-o schiţă de ansamblu. ideologie şi retorică“. dar căutate. lipsită de intelectualitate şi chiar de inteligenţă. la autorul Florilor răului. Găsim aici un portret din care nu absentează nici o notă fundamentală: „Poetul de factură clasică. În afară de citările incidentale. mai mult senzaţii rare şi moderne. în realitate. de sentimente.în literatura noastră“. cu prilejul centenarului naşterii poetului. din satanism. Elemente baudelairiene descoperă Lovinescu şi la Nicolae Davidescu. dar publicat în 1924. Baudelaire. el nu trebuie.

pentru a oferi umanităţii „sinteza poetică cea mai luminoasă a suferinţelor şi revoltelor ei“. încât – scrie Vianu într-o formulare memorabilă – „Baudelaire e un erou al civilizaţiei noastre“. Cu toate acestea. o operă a cărei bibliografie critică se îmbogăţise enorm între timp. cu care împărtăşeşte „simţirea unui dureros inconformism cu lumea“. a reţine doar viziunea generală a tânărului exeget. făurindu-şi un 120 . nenumăratele observaţii pătrunzătoare şi subtile pe care le conţine textul. De la bun început. dar Vianu pune în relief mai cu seamă efortul baudelairian de salvare. Schiller între poeţii naivi şi cei sentimentali. marcând un moment important în receptarea critică a lui Baudelaire pe teren românesc. Vianu notează „popularitatea crescândă şi însemnătatea de acum netăgăduită“ a operei ilustrului poet. El propune „o înţelegere mai justă şi mai bărbătească“. eseistul nostru aduce câteva accente şi variaţii noi în concertul general al interpretărilor. aşadar. de înălţare şi de purificare. construindu-şi analiza pe traiectoria Infern–Purgatoriu–Paradis. Pornind de la cunoscuta distincţie a lui Fr. exegetul român îl integrează bineînţeles pe autorul Florilor răului celei de-a doua categorii. Comparaţia cu Dante şi cu a lui Comedie divină tindea să circule ca un loc comun al exegezei şi avea să fie utilizată şi la noi de Ion Pillat. Vom încerca. cum se şi intitulase textul la apariţia în „Gândirea“. dar a înaintat cu o energie eroică în mijlocul arenei în care cască şi urlă fiarele deznădejdei“.succint. de care tocmai se ocupase în teza de doctorat. subliniind că Baudelaire „nu s-a menţinut în umbră şi melancolie. după cum ar fi excesiv să aglomerăm citatele.

este semnificativ că noul comentator începe prin a atrage atenţia asupra diversităţii interpretărilor care au continuat să se acumuleze: „Nu e poet să aibă o poziţie mai greu de lămurit decât Baudelaire – prin înseşi variaţiile criticii franceze şi străine. dornică să se refacă într-o frumoasă şi loială animalitate. iar concluzia eseistului nostru alege tocmai sensul tonifiant al acestuia: „În procesul moral al poeziei baudelairiene. între cel romantic şi cel modern. în volumul din 1936. Între poetul satanic şi decadent şi cel mistic şi catolic. care remarcă şi el Actualitatea lui Baudelaire. a unui „poet idilic“. Drumul marelui liric francez urmează aşadar parcursul de la infern prin purgatoriu spre paradis. Însă. în lupta poetului contra unei civilizaţii pe care o învinovăţea de urâţenie şi laşitate. Baudelaire „se îndreaptă către o primitivitate mai autentică“. ceea ce îl determină pe Vianu să avanseze ideea. între rafinatul apostol al artei pentru artă şi al poeziei 121 . Un eseu la fel de elegant şi de substanţial îl datorăm lui Ion Pillat. cu care îşi dă seama că îi va surprinde pe unii cititori ai săi. dacă autorii contemporani cu Rousseau se amăgeau cu idilele unei primitivităţi arcadiene. Portrete lirice. icoana nu se desăvârşeşte decât dacă ţinem seama şi de această latură în adevăr paradisiacă“. cele mai contradictorii chiar“. încât a putut da naştere la interpretările cele mai felurite. faţă de o creaţie unică în originalitatea ei organică şi totuşi atât de complexă. năzuind spre o împăcare cu natura. în decursul anilor.ideal compensatoriu şi consolator. După încă mai bine de un deceniu de la articolul lui Vianu. evident numai printr-o parte a operei sale.

cât şi circumstanţierea estetică în aplicaţia la unii creatori autohtoni. asupra cărora atenţia s-a îndreptat şi s-a focalizat pe tema relativei lor fidelităţi faţă de original. privind atât influenţa exercitată în cuprinsul poeziei româneşti. Mai consistente comentarii au prilejuit traducerile. desigur. Punând apoi în lumină versantul romantic şi cel clasic al operei baudelairiene. Reîntorcându-ne acum la criticii profesionişti. ilustrată şi ea prin convingătoare citate. Pillat afirmă unitatea mai presus de toate a acesteia şi. care ne aduce aminte de Vianu. constată substanţa şi orientarea ei dantescă. ca şi Vianu. dar şi un caz pasionant de luptă şi de izbândă morală“.pure şi sufletul de creştin. Pulgatoriul şi Paradisul. care ar putea fi adevăratul Baudelaire? Pillat înclină. spre soluţia mai curând încurajatoare şi stenică a dilemelor şi insistă în demersul său asupra fervorii religioase a precursorului său. conform căreia în poezia Florilor răului se pot descifra aceleaşi popasuri ca în Divina comedie: Infernul. care confirmă deopotrivă că opera baudelairiană „nu ne prezintă deci numai rezolvarea minunată a unei probleme de estetică poetică. nici împerecherea morţii cu iubirea. pronunţând la un moment dat chiar şi cuvântul „eroism“. reperului şi etalonului baudelairian în cele mai variate contexte. cel dintâi lucru ce se poate nota cu uşurinţă este frecvenţa citării modelului. Lui Pillat nu-i scapă. un „eroism spiritual al rugii zilnice“. din nou ca acelaşi Vianu. dar a generat în câteva împrejurări şi unele remarci avându-l ca obiect în 122 . citând opinia unui critic francez. „de martir răstignit şi bântuit de harul înfricoşat al durerii şi al dragostei de oameni“.

care însă. din 1938. Pompiliu Constantinescu scrie despre traducerea lui Al. Chiar şi scriind numai pe marginea traducerilor. propunând chiar şi soluţii proprii de ameliorare a unora dintre ele. printre cele mai bune din câte cuprind comentariile critice româneşti. descriindu-l avant la lettre în cuvinte precise. Pillat. autorul Menţiunilor critice se confesează şi se justifică în această calitate într-un text intitulat Baudelaire travestit – din carnetul unui tălmăcitor şi publicat în a patra serie a „menţiunilor“ sale. Th. La rândul său. Philippide şi la fel va face şi Vladimir Streinu. cu totul demne de a fi adăugate sunt şi aprecierile din volumul cu acest titlu. Figurând el însuşi printre tălmăcitori. aşa cum se vede din articolul Baudelaire în româneşte. şi Vladimir Streinu. inserat în al doilea volum de Pagini de critică literară din 1968 şi unde supune unei analize pertinente. versiunile lui Stamatiad. va dedica poetului francez şi numeroase pagini speciale deosebit de pătrunzătoare şi de originale. dintre toţi. unde poetul francez e indicat a fi avut „nostalgia unei noi forme de expresie“ şi a fi întrevăzut „teoretic versul liber“. iar ceva mai târziu Şerban Cioculescu pot fi pomeniţi în acest sens. şi Pompiliu Constantinescu. cu rezultate dintre cele mai profitabile. pentru ca apoi să se pronunţe asupra versiunilor lui Alexandru Westfried şi Al. Deşi limitate la problematica Versificaţiei moderne (1966).mod special pe Baudelaire. Stamatiad. Şi Perspessicius. care-l îndreptăţesc pe Streinu să afirme fără nici o ezitare că „disputele care vor 123 . Philippide şi Lazăr Iliescu. el este mult mai stăruitor şi mai substanţial decât confraţii lui.

n.) şi care se vor revărsa şi peste următorii douăzeci de ani nu vor aduce mai nimic esenţial peste ceea ce conţinea fraza lui Baudelaire. aceea îngrijită de Geo Dumitrescu. în a doua. Maiorescu ca autor (nenominalizat însă) al traducerii Istoriilor extraordinare ale lui Edgar Poe. pe care am mai pomenit-o deja în debutul paginilor de faţă. Dacă în prima parte sunt reluate sintetic şi elegant informaţii devenite deja de o circulaţie curentă şi universală. a lui Baudelaire de către T. de a cărui integralitate nu ne-am putut bucura decât mult mai târziu. ca Bacovia sau Arghezi. avem de-a face cu o prezentare de ansamblu. prilej de a mai nota şi unele consideraţii remarcabile privindu-l pe 124 . Criticul inventariază apoi şi discută cele mai importante variante româneşti ale Florilor răului sau măcar numai ale unora din piesele celebrului volum. în transpunerea lui Vasile Pogor. după publicarea destul de plăcut surprinzătoare în „Convorbiri literare“ din 1870 a două din capodoperele baudelairiene. ca estetică a versului liber“. Cel mai întins text l-a închinat criticul nostru marelui poet al Franţei cu ocazia centenarului morţii acestuia şi a apariţiei în 1968 a ediţiei jubiliare integrale în limba română. care semnalează prima menţiune. încă de la 1867. după toate probabilităţile. Dar el subliniază şi influenţa asupra unor poeţi români importanţi.umple sfârşitul secolului (XIX – n. intitulată Fenomenul Baudelaire şi apoi cu un prim istoric al receptării lui Baudelaire în literatura română. În cele două secţiuni ale acestui amplu studiu. ne întâlnim cu o contribuţie de excepţională utilitate. Streinu este cel dintâi.

proclamase extincţia morală în pesimismul. luptă răsplătită iluzoriu numai prin realizarea visului său de artă. a cărui poezie „după lupta zadarnică de a răscumpăra materia prin spirit. atât de temeinică îi este cunoaşterea poetului tradus. 125 . am zice. limitele existenţei prin aventură. atât de fermă posesiunea limbii române şi atât de fidelă transpunerea“. acordându-le girul mai ales celor aparţinând lui Philippide. a cărui versiune rămasă încă în manuscris la acea dată nu-l împiedică totuşi pe Streinu să-l enumere pe autorul ei „printre cei mai remarcabili translatori români ai lui Baudelaire. Vianu şi Pillat. Despre acestea din urmă. termenul de suferinţă al fiecărei antinomii prin termenul contrar de fericire. păcatul prin remuşcare şi. ne aflăm în „faza cea mai însemnată a pătrunderii lui Baudelaire în literatura română“. dacă Shakespeare cu Hamlet şi Sonetele lui nu l-ar fi precedat de mult mai înainte“. Lazăr Iliescu şi lui Alexandru Hodoş. faţă de care. oricum. care „se intercalează (…) între imitaţiile simboliştilor din preajma anului 1910 şi între traducerile masive care vor începe să apară după 1930“.Baudelaire însuşi. Socotind că „la Arghezi precumpăneşte însă termenul pozitiv al antinomiilor care îl sfâşie“. criticul formulează aprecieri convingătoare. prin Bacovia şi Arghezi. lui Pillat. Putem regreta astfel că această versiune nu şi-a găsit nici până astăzi editorul. Notabilă mai cu seamă este însă observaţia că. cel mai atroce. în general. Streinu face parcă abstracţie de viziunea mai constructivă a antecesorilor săi. afişează o certă opinie divergentă.

dramă şi rigoare formală. Călinescu comentează. Căci criticul nu se arată mai prejos decât poetul. Pătrunzător şi fin. a lui Ion Biberi şi a lui G. Cel dintâi ne oferă în volumul său de Profiluri literare franceze din 1945 un Itinerar baudelairian. riguros şi mobil. Utopia lui Baudelaire. Călinescu. ceea ce era absolut normal. însă o făceau din ce în ce mai frecvent străinii. La rândul său. şi totodată vizionarismul sau viitorismul poetului. dar în acelaşi timp şi o binevenită evidenţiere a meritelor de critic ale poetului. disociator subtil. G. dându-le o interpretare de 126 . risipit şi lucid. valenţa rigorii şi a preciziei matematice. elanul mistic şi bogăţia vieţii interioare. în care regăsim inevitabil multe dintre consideraţiile şi caracterizările devenite deja comune. mai sunt necesare cel puţin încă două menţiuni. până la studiul capital evocat aici şi pe care n-am dorit să-l separăm de mai vechile preocupări ale lui Streinu. În acelaşi timp intuitiv şi discursiv. asupra cărora nu se opriseră în mod particular predecesorii români ai noului eseist. Biberi completează astfel în chip cu totul oportun imaginea poetului cu un aspect dintre cele mai preţioase şi mai revelatoare ale structuralei ambivalenţe a spiritului baudelairian. întrucât „spiritul lui Baudelaire are alături de intuiţia poetică. într-un articol din 1946. înzestrat deopotrivă cu antene vibratile şi cu stringenţă dialectică. Baudelaire a dat atât poeziei cât şi criticei lui adâncime şi tensiune. cu binecunoscuta lui acuitate. Baudelaire a scris cele mai vibrante şi mai adevărate pagini de critică literară a secolului trecut“.Însă în perioada postbelică.

arhitectura şi umanitatea ei. nici azi. Şerban Cioculescu este ultimul care ne mai reţine atenţia în aceste pagini. aici o variaţie pe mai vechea temă a idealismului baudelairian. care. el este întâiul mare mântuitor al sugestiei în poezie …“ şi întrerupem citatul aici. după opinia noastră. pentru că restul nu ne interesează acum. indiferent de apartenenţa acesteia la clasicism ori. la romantism. vizionar al unei lumi noi. un om care prin urmare îşi caută refugiul în utopie“. Dacă ultimul face o concisă trecere în revistă a unui întreg secol de traduceri. Din generaţia marilor criticii interbelici. prin ea. Este. cu peisajul. celălalt conţine. semnul distinctiv al poeziei moderne. în deosebire de cea tradiţională. un arteficier cu ochi geometric care protestează împotriva amorfităţii secolului său“. 127 .asemenea constructivă. al poeziei secolului XX. imaginea liricului francez de părinte fondator al orientării simboliste şi. cu atât mai preţioasă cu cât n-a fost speculată cum se cuvine nici în trecut. desigur. de altfel. prin două scurte texte. el îşi construieşte o lume posibilă şi e marcat de un anume clasicism de Renaştere. Admiţând că sugestia este. aşa cum credem. dimpotrivă. Aşadar „pe lângă un Baudelaire liric. există un Baudelaire viitorist. cădea şi bine în atmosfera postbelică: „Baudelaire e un romantic. dar şi pentru înţelegerea mai complexă a atitudinii poetului. prilejuite de centenarul morţii lui Baudelaire şi de ediţia jubiliară din 1968. deşi e în mod categoric una cu bătaie lungă: „Esteticeşte vorbind. abătut între real şi ideal. sugestivă însă pentru climatul epocii. o observaţie fundamentală.

plastică sau intelectuală în postsimbolism. Să 128 . încă din pragul impunătoarei sale întreprinderi. Marin Rădulescu.devine cu atât mai limpede şi mai convingătoare. exprimându-şi cu modestie speranţa că monografia sa „va satisface exigenţele cercetătorului literar – măcar (s. „Baudelaire este pasiunea vieţii mele“. se cuvine omagiat fie şi numai pentru volumul uriaş al unei compulsări mai mult decât utile şi revelatoare de informaţii. nu mai puţin. Numele lui. nu este şi un critic literar. printr-o impresionantă aspiraţie spre integralitate a efortului său.n. inclusiv eliberarea versului din chingile prozodiei clasice. S-a însărcinat însă cu o astfel de lucrare un autor quasi-necunoscut. muzicală în simbolism. înnobilat totuşi printr-o pasiune absorbantă pentru creatorul Florilor răului şi. din păcate. E curios lucru că până în 1992 n-am avut în bibliografia critică românească (trebuind să lăsăm de-o parte admirabilul eseu din 1947 Baudelaire et l’expérience du gouffre al lui Benjamin Fondane) şi o monografie demnă de un asemenea mare artist şi promotor al unui alt model de umanitate. documente şi surse bibliografice. ci mai curând un amator. Pe lângă diferenţele de ordin tematic sau cele care ţin de felurite inovaţii ale tehnicii poetice. în care un întreg secol următor avea să se recunoască. ori cea de pură atmosferă textuală în experimentalismul postmodern. lirismul modern s-a impus prin această reformă radicală a înlocuirii limbajului eminamente discursiv şi descriptiv prin limbajul universal al sugestiei.) prin amplitudinea şi minuţiozitatea documentaţiei“. care. declară autorul.

cuprinzând nu numai contribuţiile străine. ceea ce face ca de acum încolo să nu mai poată fi ocolită de nimeni. repartizate în trei volume de format mare. În pofida unor insuficienţe sau inabilităţi de limbaj sau de atitudine critică. Şi. bineînţeles. această monumentală trilogie va impulsiona pe altul sau pe alţii dintre criticii şi istoricii noştri literari specialişti ai domeniului francez să ne ofere noi interpretări superioare ale personalităţii şi operei baudelairiene. dar vom nota faptul că ea este structurată precumpănitor pe criteriul biografic. deşi împănată de comentarii referitoare la operă. poate că. dar şi prin seriozitate. asociind acribiei filologice profesionismul exegetic şi poate farmecul unui 129 . cercetarea împătimitului nostru baudelairolog se impune oricui nu numai prin devotament. şi pe cele româneşti. purtând titlul comun Baudelaire – existenţă şi creaţie. pe care autorul însuşi nu şi le ascunde. în universul unei atari spectaculoase exegeze. în cultura noastră.adăugăm că şi prin suprafaţa demersului exegetic. Creativitatea baudelairiană şi Limanul speranţei – exilul. precum şi întregită printr-o antologie de pagini baudelairiene. de o extrem de bogată iconografie şi de consistente texte ilustrative din numeroşi alţi autori. fără doar şi poate. O bibliografie care se doreşte aproape exhaustivă încheie impresionanta lucrare a lui Marin Rădulescu. Nu vom intra acum. dar. titlurile fiecăruia dintre ele fiind: Estetica baudelairiană. prin strădania ei atât de neobişnuită. căci ne aflăm în faţa a peste o mie cinci sute de pagini. vai.

cultura noastră naţională. atât amar de vreme. Fie ca ele să nu mai întârzie.talent de portretist şi de evocator. cum au făcut-o absolut surprinzător până acum. 130 . le merită cu siguranţă. Pe lângă că le merită poetul însuşi. mai presus de toate.

„superior în tâmpenie tuturor oraşelor de provincie“. el a băut vin doar din podgorii celeste. în miez de noapte. te întrebi ce visează Franţa eternă..FĂNUŞ NEAGU „Rachiu adu-le lucrătorilor“ P oetul de geniu se reinventează pe sine cu fiecare vers. Par delicatesse... Rimbaud se cere citit numai în nopţile zbuciumate de iluminări cu sânge mistic. a crescut cu 131 . – Mişcarea unor seve în veci neauzite. „. Arthur Rimbaud.“ Citindu-l în asemenea clipe. când afară ninge turbat şi se dezlănţuie viscolul.. Iar. dintre genii. lent. ce ucidem în noi rupând din litera lui pâinea şi sorbind vinul de care ne este pururea sete? Copil născut într-un târg (Charleville – Ardeni). la fiecare lectură. felinarul cu umeri şi revoltă de adolescentin. Visat-am noaptea verde cu-omături uluite – Săruturi care urcă în ochii mării. ce înalţă Oceanul. va ocupa mereu locul de onoare la Cina cea de taină pe care ne-o oferim. Şi fosforul ce cântă arzând incandescent .

a dansat la toate barurile spânzuraţilor. devine vizionar printr-o îndelungată. şi măreţie! .“ Copil genial (a scris doar de la şaisprezece la nouăsprezece ani!). Unicorn sfârtecând arborii libertăţii şi pulpă de miel pe jăratecul Foamei de frumos – cine să-l înţeleagă?! Îi ştie cineva înălţimea? Doarme într-un singur mormânt sau risipit în toate? I-au cunoscut tiranii sabia aşa cum i-au cunoscut sclavii iubirea de aur? L-au iubit fecioarele trufaşe? L-au adorat desculţii din praguri de biserică? Nu ştim decât că l-a iubit ca nimeni altul Verlaine („al toamnei cânt/viori de vânt/îl plâng topite“). zice el. imensă şi conştientă dereglare a tuturor simţurilor“). la amiază. creasta Oceanului în ceasuri de mânie şi corabia scufundându-se fericită în reciful de corali („poetul. rănit deopotrivă de îngeri şi de demoni. Ca să aştepte fără groază Baia în mare. nevindecat nici chiar de Dumnezeu. Noi suntem oameni liberi! Şi-avem drept aliat Teroarea.capul în poala de foc a infernului. a zdrobit cu baros de fierar încuietorile palatului Tuilleries ca să-i strige unui rege burduhos: „Cu voi doar trădătorii şi trântorii s-au dat. Rimbaud este umbra şi întruparea măreţiei pe care-o implorăm în rugăciunile noastre să ne farmece gândul.. Ea. copil nebun.“ 132 . ca să sfârşească prin a-l înjunghia.. „Crăiasă a Păstorilor! Rachiu adu-le lucrătorilor. şi-a turnat pe rănile-i crunte sânge de sclavi. putere ne dă.

când sunt melancolic. cu glasul lui de tunet. J’ai perdu ma vie . infinitu-ţi cade de la grumaz la şale.“ Arthur Rimbaud însuşi ne spune mereu cu glasul a tot ce poate fi mai tragic: „Par delicatesse. aş sta sfios s-ascult cum îl şopteşte.. un poet persan: „O stea trandafirie-n urechi ţi-a lăcrimat. Iar Omul sângerează la tronul coapsei tale. ca desprins din O mie şi una de nopţi. aş vrea să mi-l citească Walt Whitman..Când mă simt colindat de revolte.“ Arthur Rimbaud se dă la fund în flăcările a şapte infernuri şi-n răsăritul apoteotic a nouă ceruri. Pe sân îţi pune Marea mărgăritar roşcat. Alb. 133 .

Se adaugă faptul că unii prozatori şi poeţi s-au îndeletnicit frecvent cu studiul artelor vizuale. a avut o susţinută activitate de critic de artă. a cărei influenţă a marcat considerabil arta modernă a Europei şi Americii din secolele XIX şi XX. la sfârşitul secolului. alături de noile realizări tehnice. Pe lângă tradiţionalele pictură. sculptură şi gravură. În acest context.AMELIA PAVEL Scriitori în secolul vizualului C u un nume generic. Este momentul introducerii în Europa a artei extrem-orientale. chiar de cronicar în sensul actual al cuvântului. cinematografia. între literatură şi arta plastică. se conturează firesc raporturile. 134 . am putea spune despre secolul XIX că a fost predominant un secol al vizualului. Citez. pe Stendhal cu studiul său Le romantisme dans les arts şi pe Baudelaire. în special între poezie şi artele vizuale. au apărut litografia. în primul rând a gravurii japoneze. în acest sens. începând cu cele de la mijlocul secolului XIX. precum se ştie. importante capitole de artă vizuală. fotografia iar. Expoziţiile universale. cuprind. s-ar putea spune prioritare. care.

din opera căruia deţine câteva peisaje şi Muzeul Colecţiilor din Bucureşti. se evocă scene din viaţa unui apicultor. întâlnim şi la Alfred de Musset. proiectat în dimensiuni monumentale. ochii mei se cufundau dincolo de lumea reală“. prioritar poetică. axată pe tema lacului şi a muntelui. Să abordăm câteva exemple.. între artele vizuale şi îndeletnicirea literară. . Iată-l pe Lamartine. mai ales de peisaje marine şi arhitecturale. Un caz care constituie în el însuşi un capitol în problema raporturilor dintre vizualitate şi poezie în secolul XIX este Victor Hugo. preromanticul care a avut un considerabil ecou şi în literatura română prin relaţiile lui cu studenţii şi revoluţionarii români aflaţi la Paris la mijlocul secolului XIX. Îl obsedează imaginile marine. Într-un poem intitulat Lettre à M de Lamartine. să le spunem profesionale. este frapantă în poezia franceză din secolul XIX imaginea concret vizualizată. Precum se ştie. cu acelaşi romantism retoric ca şi poezia şi dramaturgia lui. Victor Hugo a fost şi un foarte talentat desenator. cu mult apreciatul în Elveţia franceză Bocion.. încărcate cu aceeaşi energie debordantă. Ecouri din această viziune se găsesc în pictura românească la Nicolae Grigorescu şi la Nicolae Vermont. care amintesc de exilul politic al 135 . poate inspirate din pictura vremii.“ va influenţa peisagistica elveţiană a mijlocului de secol XIX.Dincolo însă de acest tip de relaţii. Dominante vizuale. Celebra poezie Le Lac cu versul ei devenit maximă: „O temps! suspends ton vol .. Iată poemul Extase (1828): „Singur lângă valuri. într-o viziune în acelaşi timp realistă şi romantică..

dar nu mai puţin semnificative. Evocarea se concretizează acut în prima strofă a poemului. cronici înserate în publicaţiile vremii. Cel mai reprezentativ poet în sensul vocaţiei vizualităţii este. În 136 .poetului pe insula bretonă Guernesey. Ele rămân valabile şi astăzi. adresată divinităţii. au marcat istoria artei franceze – şi nu numai – atât a secolului XIX. există o adevărată documentare asupra arhitecturii şi sculpturii gotice medievale franceze. ale cărui figuri de călugări în alb constituie una din comorile artei spaniole. cu Michelangelo. Aceste aspecte au fost evident folosite cu mult succes de cinematografie. Dar şi în romane. dincolo de naraţiune. ne-am întâlni cu o mică istorie a artei universale în versuri. care. încheind cu o mulţumire dramatică. nu numai în epocă. vine să moară pe malul veşniciei tale“. prin oferta „acestui plânset fierbinte care. Caracteristic în acest sens este poemul consacrat pictorului spaniol Zurbarán. cât şi a trecutului artistic universal. continuă cu Leonardo da Vinci. rostogolit din secol în secol. Charles Baudelaire. Dacă am cita numai poemul Les phares (Farurile). precum se ştie. desigur. sunt aluziile lui Théophile Gautier la opere de artă vizuală. ca în Notre-Dame de Paris. a fost şi un critic de artă ale cărui opinii au fost decisive. Saloanele lui Baudelaire. Mai puţin celebre. când îi „vedem“ pe aceşti călugări „alunecând tăcuţi pe pavimentele morţilor“. cu Rembrandt. el. cu Goya. Poemul consacră fiecărui pictor invocat patru versuri: începe cu Rubens. murmurând rugăciuni fără număr. cu Delacroix (cu al cărui spirit Baudelaire a fraternizat în mod special). adversarul neîmpăcat al lui Napoleon al III-lea.

Uneori./ Luxe. pe care. Urmând în continuare sonetele şi alte poeme ale lui Baudelaire. aducând un omagiu culturii franceze în general. imaginile lui Baudelaire se apropie de pictorii simbolişti germani. pictând celebrul Dans cu nuduri. ca Baudelaire. tout n’est qu’ordre et beauté. cu refrenul cunoscut „Là. deşi el nu este. Gustave Courbet. de altfel. Le Balcon. astfel sonetul La vie antérieure. Peste decenii. Cunoscutul tablou al lui Monet. se asociază cu poemul Le Balcon. din colecţia rusă a Galeriei Tretiakov. vizualitatea este la fel de provocatoare. interesul pentru artele vizuale exista şi prin contribuţia lui Theodor Cornel. Afinităţile lui Mallarmé se îndreaptă nu spre o imagine abstractă.marele său tablou. La Stéphane Mallarmé. ba chiar şi de imagini din scenografia wagneriană. Pe alocuri îl intuieşte pe Odilon Redon cu premoniţiile lui suprarealiste – vezi sonetul Le Guignon. calme et volupté“. o pădure de simboluri. descriind o neîntinată fericire. în „La Revue Blanche“. de care se pare că era informat. recunoaştem peisaje de Corot. situează în centru portretul lui Baudelaire. activ în această redacţie. Cu Delacroix se înfrăţeşte în permanenţă. Matisse se va inspira din L’invitation au voyage. direct implicat în activitatea artistică. românul critic de artă şi critic literar. 137 . imagini simboliste de Gustave Moreau – să ne gândim la versul poetului în care lumea este pentru „une forêt de symboles“. cu celebrul lui vers de început: „J’ai long temps habité sous de vastes portiques“ („Ani în şir locuit-am sub măreţe portaluri“). nu i-a cunoscut. decât în măsura în care. desigur mult potenţată şi senzualizată.

ci. de aur. Lève l’ancre pour une exotique nature!“ Ca şi Baudelaire. de brocarturi strălucitoare reconstituie. universul lui Gustave Moreau. acolo unde apare în mod evident. are un caracter amplu – catastrofic. direct legat de Delacroix şi mai ales de Géricault. prin viziunea lor uşor idilică. se apropie de simbolurile lui Gustave Moreau în poemul Herodiada. hélas. et quasi triste sous les déquisements fantastiques“ („Cântând la mandolină şi dansând sunt trişti în costumaţiile lor fantastice“). Tot de Böcklin se apropie şi celebrul sonet Le vierge. Poemul lui 138 . evocatoare peisagistic. Nici de lumea lui Böcklin nu este străin Mallarmé: lacurile lui Böcklin. repetă poetul. le vivace et le bel aujourd’hui. reţinând din imaginile acestuia prezenţele maritime (Brise marine): „Je partirai! Steamer balansant ta mâture. ale lui Watteau. se înrudesc cu impresioniştii. La Rimbaud. et j’ai lu tous les livres“ („Trupul meu e trist şi cărţile toate le-am citit“). La Paul Verlaine. în poemul lui Mallarmé. spre o lume a simbolurilor accentuat carnale. dimpotrivă. cu imaginea lebedelor în agonie şi exil. Matisse va face o ilustraţie la poemele lui Mallarmé. „Jouant du luth et dansant. încărcate de vise şi anxietăţi. de faimosul lui tablou Le Radeau de la méduse. cu Pissaro în special. Acumularea de bijuterii. vizualitatea. în general mai aproape de muzică decât de vizualitate. Evocări de sculpturi funerare găsim în sonetul consacrat mormântului lui Edgar Poe. există în poemul Clair de lune o evocare a scenelor de divertisment în stil rococo. Alte poeme. „Mon corps est triste.

în poemul Le menuisier (Tâmplarul). Celebrul sonet Voyelles (Vocale) este un adevărat program al raporturilor dintre cuvânt şi imagine vizuală. astfel poezia Le pauvre songe: „Peut-être un soir m’attent. Influenţa acestor romane asupra evoluţiei picturii religioase franceze a fost enormă. dar şi a lui Puvis de Chavannes de acolo pornesc. Acestei profesiuni. aproape că l-a tradus în versuri pe sculptorul Ch. Huysmans a avut un rol esenţial în reînvierea interesului pentru arta medievală franceză. Atât în romanul La Cathédrale. pour démontrer Comment l’âme doit concevoir Les lois indubitables et profondes Qui sont la règle et la clarté du monde. Verhaeren îi atribuie o vocaţie filosofic–constructivă. Belgianul de limbă franceză. în prima strofă a poemului: „Le menuisier du vieux savoir Fait des cercles et des carrés Tenacement.Rimbaud Le bateau are caracterul unei adevărate ilustraţii de carte. Există însă la Rimbaud şi unele poeme care evocă imagini din prima fază a lui Picasso. atunci când scrie. Meunier. arhitectura şi sculptura religioasă medievală îşi dezvăluie o simbolistică de mare profunzime filozofică. cât şi în La-bàs. Ou je boirai tranquille En quelque vieille ville …“ În principal prozator. Pictura lui Maurice Denis. Emile Verhaeren.“ 139 . din pleiada vizionarilor de stânga ai culturii valone de la finele secolului XIX.

inclusiv din România.Fiind bine cunoscut şi apreciat în redacţiile literare româneşti de la începutul secolului XX (1900–1912). reconstituind peisajele tradiţionale ale ruralităţii franceze. retoric şi cu unele conotaţii politice din textele literare semnate de Paul Claudel. Verhaeren şi viziunile lui de stânga au influenţat în anume măsură pictura şi sculptura mică. ale cărui poeme. mai ales în primul deceniu al secolului XX. sunt îmbibate de religiozitate şi se apropie de Charles Péguy. François Mauriac. de neocatolicismul filosofic şi idilic în acelaşi timp. 140 . G. Bernanos. În totală opoziţie cu Verhaeren este poetul catolic – idilic Francis Jammes.

Nu am de gând să cedez atât de repede. Asemănări ale mele cu spiritul său: a) pendularea între viaţa fantasmă şi viaţa năucitor de concretă. b) celebra definire a poeziei ca „dereglare“ controlată a tuturor simţurilor. Un punct de reper. O amărăciune şi o disperare pe care le înţelegi. Ca un antidot. din belşug. doar după ce viaţa îţi oferă şi ţie. cu condiţia să ai ochi pentru asta. Rimbaud nu a mai revenit din acest periplu. a înţelege este mai important decât a scrie. acest du-te-vino. eu mă încăpăţânez să parcurg. înţeleg prin asta o exacerbare a tuturor contactelor cu lumea. de fapt. şi. de o viaţă de om.VALERIU MIRCEA POPA Rimbaud şi umbra R imbaud. Deosebiri. chiar dacă scrisul înseamnă unul din drumurile care te duc spre un înţeles al lucrurilor 141 . întâlnirea cu acele paradoxale alăturări de sublim şi abject ce pot fi întâlnite acum (poate dintotdeauna) la tot pasul. răsturnarea logicii comune. amărăciune şi disperare. de altfel. Cu o ironie pe măsură. în ceea ce mă priveşte.

(întâmplărilor) acestei lumi şi a ceea ce se petrece dincolo de ea. 142 .

adunând în opera lui germenii unor universuri poetice care nici măcar nu se bănuiau atunci când scriitorul a dat la iveală celebrele Flori ale răului. Am mai spus-o. care a revoluţionat literatura din ţara lui şi pe aceea a lumii este un loc comun. ci şi un nucleu. De asemenea. Fireşte.FLORENTIN POPESCU O relaţie specială R elaţia mea cu Baudelaire nu poate fi altfel decât a fost şi a rămas relaţia autorului Florilor răului cu toţi poeţii (şi nu numai poeţii) care l-au avut în afinităţi în veacul lui şi în cel următor: o relaţie între un mare scriitor şi un cititor ceva mai atent şi mai fidel în comparaţie cu alţii. magistral concretizată de el. s-a metamorfozat şi a devenit. ca să zic aşa. o spun şi o vor spune şi alţii. un fel de biblie pentru foarte 143 . tot un loc comun a devenit şi faptul că teoria corespondenţelor. un deschizător de drumuri. o piatră de temelie. fiindcă Baudelaire n-a fost numai un pionier al liricii moderne. a spune că mi-am descoperit afinităţi comune cu acest copil teribil al poeziei.

//Şi totuşi secoli. transfigurate în idei şi metafore cutremurătoare. dar am să mă opresc doar la unul: „Vioara. cine ştie ascunde a ta splendoare?/În amândoi o taină eternă se ascunde. obiectele cu natura şi pe aceasta cu furtunile din interiorul fiinţei umane. încărcându-se cu virtuţi sau vicii umane. bunăoară. Aşadar de ce acest poet înainte de toate şi în faţa tuturor celorlalţi?: — întâi şi-întâi pentru viaţa lui.mulţi poeţi moderni. au cine adâncul să-ţi măsoare?/Tu. om şi mare. ca un suflet pe care-l chinui./Atât de mult vă plac omorul. din Europa şi până în America. pare că întregul cosmos trăieşte prin ele. s-au scurs nenumăraţi/De când voi duceţi luptă cu turbare. Mai degrabă sunt tentat să enumăr câteva din argumentele care-mi justifică aderenţa la poezia lui Baudelaire. Nu se spune în genere că omul e opera lui şi invers? — pentru extraordinara sa capacitate de sondare a abisurilor sufleteşti. Iată. de lumină şi întuneric. plânge. din Australia şi până în Africa. omule./ Vrăjmaşi cumpliţi în luptă. cum vede el omul şi marea: „În amândoi sunt hăuri şi-ntunecimi profunde:/Tu. care a fost o mare învolburată de căderi şi urcuşuri./Un suflet blând pe care nimicnicia-l doare!/Frumos şi grav e cerul ca 144 . o. o necontenită mişcare de valuri din care s-a ivit o operă pe potrivă. fraţi neînpăcaţi!“ — pentru neaşteptatul asocierilor de imagini şi harul divin de a armoniza contrariile. Exemple se găsesc în toată cartea. iată. de aici putându-se deduce lesne şi afinităţile personale cu opera lui. mare.

la rândul lor.. Îţi mulţumim. aducând. — pentru „extazul şi oroarea vieţii“.. celor ce trăim la-nceput de veac şi de mileniu. cum zice el undeva. care./Un suflet blând pe care nimicnicia-l doare/ Vestigii luminoase din vremi trecute strânge!/Şi soarele în zare s-a înecat în sânge . o lecţie de construcţie poetică. o adevărată „carte de învăţătură“ în materie de viziune asupra lumii. etc. peste veacuri. de stil şi de arta versului. un „fior nou“ în poezie./În mine amintirea-ţi e-o lacră cu odoare!“. — etc. — pentru efectul benefic asupra poeţilor din ţara lui şi din toată lumea.. — pentru că ne oferă şi nouă. cum zice Victor Hugo.. Maestre! 145 .bolta din altare/Şi soarele în zare s-a înecat în sânge . au îmbogăţit cu noi valori patrimoniul literar universal. din fericire pentru cultura universală. poeţi care.. au fost şi ele transfigurate şi se regăsesc în operă.

Lenin din Chişinău (s-a încercat de mai multe ori ca unica universitate din R. în timp ce dumnezeu şi biserică eram obligaţi să scriem cu minusculă – era un Satan al veacului XX!) – nu pur şi simplu să rostesc în faţa studenţilor (cu glasul sugrumat de emoţii!) nişte versuri..S.MIHAI PREPELIŢĂ Încercare de destăinuire poetică sau Un fel de sinucidere . deşi îmi dădeam seama de pe atunci. dar maichiar debună .. adică 146 . la 57 de ani iată că într-o zi (nu-i spun Ş ifebruarie 1969 (faur.) aveam să debutez ca poet în cadrul Cenaclului Mihai Eminescu al Universităţii de Stat V.. că idolul Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie – neapărat cu majuscule... Moldovenească să poarte numele lui Dimitrie Cantemir..) de nu la „meşterfaur“ sau „faur-maur“ . tot cu Lenin pre limbă ne culcam şi cu Lenin pre limbă ne trezeam. în tainiţele sufletului meu.I.. dar . ci să fiu judecat public pentru „crima“ de a fi îndrăznit să scriu (să compun.S..

). încă din clasa I primară).. deoarece aveam de acum un bogat „cazier“.. ruseşti!. cu un fel de cod . să-mi jertfesc viaţa de dragul Patriei şi al Neamului (poate: să-mi servesc până la jertfire de sine Patria şi Neamul. ca pe timpuri .. chiar dacă ni se oferea un plic.S. „învăţăceii“.. însemnat cu o cruce în frunte (cu fierul roşu!). Eram primul copil în familie. minele de cărbuni din Donbas ..). deoarece se presupunea că noi. Mă gândeam că nu am nici o şansă (eram patru sau chiar cinci aspiranţi pentru un loc la facultate).R. adică o faimă de „poet“. în care erau numele noastre.. compunerea pe o temă liberă.. Siberia. Ca să nu mă fac de ruşine în faţa părinţilor. Toţi 147 . unde n-am reuşit la Institutul Ilia Repin al Academiei de Arte Plastice din U. aproximativ .. Tristeţea din sufletul meu era alimentată şi de faptul că veneam tocmai de la Leningrad (pe atunci nici nu visam că se va numi cândva Sankt-Petersburg. dar şi bunicii mei au fost deportaţi – au simţit pe pielea lor gulagul sovietic: stepele pustii din Kazahstan.să gândesc!). o încheiam printr-o autoprorocire ameninţătoare: vreau să devin scriitor. compunerile nu le semnam – îmi imaginam că nu sunt decât nişte „scrisori anonime“. la examenul de admitere. am depus şi eu actele „la filologie“.. cam aşa.S. cunoşteam sau ar fi trebuit să cunoaştem literele. chiar de la primul an al facultăţii de filologie (nu se numea facultatea de litere. pentru că nu numai părinţii. muzică şi arte plastice examenele de admitere aveau loc cu o lună înaintea celorlalte . cinema. Lacul Onega. apoi.. în ultima zi (la instituţiile superioare de teatru. Ce mi-a trăsnit prin cap atunci?).

precum şi din regiunea Transcarpatică – satele româneşti din Maramureşul Istoric . Deşi compuneam versuri de la vârsta de zece ani (din mers!). Iar pictorul – eram chiar eu şi nu semnam decât în calitate de „membru al colegiului redacţional“ . încolţit. criticată la decanat. eram înscrişi în buletinele de identitate (paşapoartele de gulag) r o m â n i. şi cei vii. al Ţinutului Herţa din regiunea Cernăuţi. cel puţin cei născuţi pe teritoriul fostelor judeţe Rădăuţi.. Storojineţ. N-am reuşit să-mi ascund originea „nesănătoasă“ şi atunci s-a trezit un diavol în carnea mea. După ce am tot insistat cu noi şi noi texte (aveam de acum cel puţin trei manuscrise a câte o sută de poezii).ai mei figurau la paragraful „duşmani ai poporului“.). într-o şedinţă închisă a comitetului de partid . la rectorat. după cum s-a scris despre mine chiar în ziarul Universităţii (cu ocazia aniversării revoluţiei din octombrie am „pictat“ gazeta de perete a facultăţii într-un mod atât de original.. dar unul revoltat. în celulele mele (dar nu şi în suflet!) şi m-am făcut p o e t. şi cei morţi. hăituit... pentru o identificare imediată.. nemulţumit neacceptat – un fel de poet avangardist (deşi încă nu cunoşteam mai nimic pe atunci despre adevărate AVANGARDĂ în artă şi literatură). abia după ce am trecut de douăzeci „mi s-a permis“ să deschid gura. iar eu nu eram decât „un copil al duşmanilor poporului“ şi. Mă înduioşam şi cu „porecla“ de PICTOR ABSTRACŢIONIST. încât a fost pur şi simplu smulsă cu tot cu tencuială. călcată în picioare. m-am declarat poet de la bun început. Zburau pietrele din toate direcţiile în capul pictorului.. după ce am 148 .

.. nimeni alta decât Leonida Lari.. parcă au mai stat şi alţii la „masa roşie“ .). criticul literar Ion Ciocanu. purta un „blazon“ de „poetă mistică“. căci nu merită) şi mi-au fost selectate zece titluri pentru Cenaclul Mihai Eminescu (era obligatoriu să scriem Mihail.S. care primul i-a potrivit această „haină“. criticul literar Mihai Cimpoi – preşedintele Clubului literar Mioriţa de pe lângă Biblioteca Republicană de Stat Nadejda Krupskaia. cu cinci ani mai în vârstă decât mine. Tineri şi bătrâni … La colţul din dreapta (dacă priveai din sală) al mesei prezidiului şi-a citit (mai mult le-a rostit pe dinafară) cele zece poezii selectate „la sânge“ tânăra poetă Liuba (Liubov) Tuchilatu. profesorul de literatură clasică . Câteva sute de studenţi de la toate facultăţile. poetul Petru Zadnipru – secretar responsabil al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din R. clasicului literaturii moldoveneşti) . repetă până şi în ediţia a II-a.S. supervigilentul lector Gheorghe Mazilu (care invita băieţii de la anul întâi „să doarmă o noapte“ la el.. Sala de festivităţi arhiplină. Moldovenească. revăzută şi adăugită.trecut cenzura kaghebiştilor de la facultate (nu le mai dau numele.. Lectori. născut la Cernăuţi. care de pe atunci era o legendă vie a facultăţii... ca pe placa de la mormânt a . Profesori.. profesorul de estetică al facultăţii.. a volumului O 149 .. moldovenească Ion Osadcenco (conducătorul seminarului special Eminescu – a şi fost interzis!). deşi titlul acesta era rostit mai ales în şoaptă şi n-a mai scăpat de el nici în prezent (Mihai Cimpoi. În prezidiul cenaclului se aflau: preşedintele – tânărul poet Mihai Morăraş. iniţiindu-i în arta homosexuală .

cu timpul. Să mai vii vreodată – Eu ţi-am tăiat sânii. p. Am înţeles îndată! Că n-ai să mai vii . de o frumuseţe rară... la care ei nu se încumetau. 150 . m-am întors spre membrii prezidiului şi printr-o frază destul de întortocheată le-am cerut îngăduinţa să mai citesc un singur poem. 225: „Poeta devine. „Şi am început: Când am înţeles . fără ca misticismul să fie acoperit artistic . Să rămâi cu mine. prietena mea. fără să mă deranjez că unii s-au înnegrit la faţă de gestul meu obraznic .. tot zece poezii.. Chişinău.. Sânii tăi de fată.. avea nişte ochi liliachii. Cu greu am descoperit-o şi pe Mada. apoi. Am tras cu coada ochiului spre cei din sală – zeci şi sute de ochi strălucind de bucurie.. de satisfacţie – era un fel de început de revoltă. mistică.istorie deschisă a literaturii române din Basarabia... nu cunoştea nici o boabă româneşte (deşi se născuse la Chişinău!). după care în loc să mă închin şi să „mulţumesc pentru atenţie“. la celălalt colţ am citit eu. am invitat-o în calitate de Muză.. “). „în afară de concurs“.“ (astăzi ultimul vers l-aş înlocui cu: nedezverginată . Pentru mine – fată .) Am făcut o mică pauză... Editura ARC. 1997. am scos din buzunarul de la piept o coală împăturită în patru. pe care foarte greu am convins-o să participe la „prăbuşirea“ mea. fără să-mi ridic ochii de pe paginile drastic redactate.

.“ Simţeam că sala este electrizată... Eu am rupt cu dinţii – Dinţii mei de câine! Carnea crudă arde. Noapte fără vis ... 151 . actoriceşte (cu Mada studiam de mai bine de un an de zile la Studioul tinerilor actori şi regizori de pe lângă Studioul Moldova-Film). nici cu şoapte . Arde foc în mine . am continuat: „Ochii plini de sânge. Doamne. Doamne.. Roşu ca de ceară – Poate pruncul nostru N-ar fi fost să moară .. Mâinile-mi supuse – Îs supuse ele? Un copil în inimă – Inima te cere! Vino lângă mine..pentru a provoca şi mai mult dezacordul (poate chiar gelozia) colegilor basarabeni .. tot mai mult. Sânge roz cu lapte – Nu s-astâmpăr. parcă era o şedinţă de hipnoză colectivă: „Lapte cald şi roşu. am citit mai departe: „Când i-am dus la buze – Buzele mi-au plâns .“ Şi. Mult am râs în noapte... Înconjurat de lumina tainică din ochii iubitei.. ridicând vocea.

din sala gata-gata să explodeze). spunându-mi: „Domnule student..... care ţinea foarte mult la mine. Sânii tăi de fată. Să rămâi cu mine.. Am depus (demonstrativ!) textul pe masa prezidiului şi am păşit bărbăteşte spre scaunul meu liber de lângă Mada. Să mai vii vreodată – Eu ţi-am tăiat sânii.. M-am lipit de coapsa ei fierbinte. Purtam cu mine peste tot proaspăta ediţie alcătuită de Geo Dumitrescu.. credincioasă. mi-a recomandat-o. muza mea. dacă nu te-ai lecuit de poezie. încheind. o ovreică în vârstă.... pe care mi-am procurat-o de la librăria din Cernăuţi în timpul vacanţei de iarnă (librara. Pentru mine – fată . iară. aproape în şoaptă: „Când am înţeles . am scos din servietă volumul Florile răului de Baudelaire şi m-am adâncit în lectură . Am înţeles îndată! Că n-ai să mai vii .“ În loc de aplauze.“ „Ca să mă îmbolnăvesc şi mai rău pentru toată viaţa?“ – am răspuns şi i-am întins imediat 3 ruble şi 67 de copeici – mai bine de jumătate din costul biletului 152 . trebuie să-l citeşti neapărat pe Baudelaire .. Palmele-mi de ceară .. o gură de aer (încins. s-a lăsat în sală o tăcere de mormânt. pentru ultima oară.“ Şi am mai tras.Lângă mine. dar nu înţelegea nimic. Să te prind în palme.. care vedea TOTUL..

în celulele mele . dar cu care n-am reuşit să discut nici o dată până atunci.“ (traducere de Al. Trecea pe lângă mine (prin mine!) fără să mă observe (de fapt. Andriţoiu) Versurile Liubei Tuchilatu aveau să apară în scurt timp în ziarul bilingv „Kişiniovski Universitet“ (Universitatea din Chişinău). în sângele meu.... escortaţi la miliţie şi tunşi .. plini de mister. am fost atent doar la părerile exprimate despre versurile Liubei Tuchilatu.. Nici nu m-a interesat ce s-a vorbit la cenaclu despre poeziile mele (despre poezia „baudelairiană“ nu s-a rostit nici un cuvânt!).. Mi-am lăsat barbă. Căutam un răspuns în poezia La beauté a lui Baudelaire: „Ca visul unei marmuri. pe care o simpatizam. Iar sînul meu cu moarte împodobeşte firea.. nu observa pe nimeni din jurul ei!). Femeia .. Nu îndrăzneam să mă uit în ochii ei negri. adânci.. o! ce frumoasă sînt.... deşi ştiam prea bine că pe atunci intelectualii cu barbă sau plete prea lungi erau pescuiţi de pe străzi.de autobus Cernăuţi – Chişinău. Astfel poezia lui Charles Baudelaire a intrat în viaţa mea. fiind nevoit să călătoresc de la Bălţi iepureşte . Era cu doi ani mai tânără. Făcut fiind să-aducă poeţilor iubirea Cea mută şi eternă-a materiei de rînd .). (Prin Chişinău înaintea mea au fost două cazuri: 153 . deşi de mai bine de un an zăcea mort la redacţie manuscrisul meu Omul fără dragoste (munceam din greu la alte două manuscrise: Ziua de la miezul nopţii şi Nuntă după moarte). despre ale mele nu aveam nici o veste.

am încercat să mă transfer cu studiile la renumitul Institut de Literatură Maxim Gorki din Moscova – unica „fabrică“ de scriitori din URSS – şi dacă nu mi-a reuşit. alături de poezia redactorului şef Ion Chilaru. deşi se tipărea cu litere ruseşti. locotenentul Semionov G. unica publicaţie de limbă română din Nordul Bucovinei. poet şi regizor de film – am reuşit chiar să mă filmez în pelicula lui Această clipă!. totuşi. sub „un tanc sovietic în satul . Coloana nemuririi (în memoria ostaşilor căzuţi în luptele pentru eliberarea Bucovinei). Emil Codău... din raionul Zastavna la sfârşitul lui martie 1944.. care circula în manuscris. chiar în mult jinduita pagină literară a cotidianului regional „Zorile Bucovinei“ (30 martie 1969).. bine-aţi 154 . mai ales că.bărboşii Emil Loteanu. Miliţia n-a pus mâna pe mine. comandantul tancului.. în colţul din dreapta al paginii. Sus.). ci la Cernăuţi.. într-un rol episodic. adică noi cunoşteam de acum SAMIZDAT-ul sovietic . Debutul meu literar s-a produs. între timp.. iubeam în taină.I... stă de vorbă cu sătenii“ – DOUĂ CÂNTECE DE RĂZBOI. dar nu la Chişinău. cu un fragment din poemul Sat uitat (Fraţilor. dar colonelul de la catedra militară nu mi-a iertat forma mea de revoltă – s-a pus problema exmatriculării mele din Universitate! Trebuia să aleg: ori barba şi pletele lungi. ori Universitatea – adio!. Tuns şi ras... nu m-am lăsat de poezie.. cu un an în urmă – şi redactorul Editurii Cartea Moldovenească.). a clasicului în viaţă Andrei Lupan (peste doar cinci ani avea să-mi devină socru . „celebru“ printrun poem scandalos. sufeream în taină . Scriam în taină.

Fiind născut în Zodia Balanţei.... Eram conştient de condiţia artistului în imperiul răului . semnat de redactorul Ion Ciocanu. ediţia îngrijită de Perpessicius. cu negru. 155 . Cernăuţi. gras: Mihai Prepeliţă.. sec.. în iulie 1969 . Pe lângă volumul lui Baudelaire purtam cu mine şi cartea lui Eminescu. Vasile Tărâţeanu. Când eram bătut pentru poezie...... dramatismul şi tragismul existenţei intelectualilor români din Bucovina şi Basarabia ocupate nu mai au nevoie de alte comentarii . semnat de poetul Ilie Motrescu.. Presiunile regimului sovietic (fotografia cu tancul „eliberator“ din pagina literară).venit!)... cu titlul În miez de noapte. Nu mă mai interesa. 668 p. tipărită pe hârtie velină biblie .... Pagina mai cuprindea nuvela Vişinul a regretatului scriitor bucovinean Dumitru Grinciuc (1933–1964) şi jos un INSTANTANEU. Dumitru Covalciuc . cu majuscule. cel care avea să fie asasinat în mod bestial peste câteva luni. ediţia a II-a. Poezii. a Cumpenei. ultima generaţie . Pictam şi scriam cu o poftă nebună. or. cu un cuvânt destul de elogios. dar şi alături de poeziile tinerilor poeţi Ilie T. încercam din răsputeri să-mi menţin echilibrul între cei doi poeţi ai mei: Baudelaire şi Eminescu sau invers. Dacă mă părăsea o Muză. Peste un timp avea să fie publicat şi ciclul meu de versuri în „Kişiniovski Universitet“.. Zegrea. Bucureşti. dar şi aspru. Scriam şi pictam.. chiar şi fotografia autorului „cu barbă“ (!) a văzut lumina tiparului . mă retrăgeam în pictură. 1960. Devenise cu adevărat BIBLIA MEA! Am scris pe prima filă. Iubeam şi uram . XX..

. mai ales a „buranului“ dinspre Siberii . nu ştie. îmbie să poftească Spre sânii ei întreaga suflare omenească.. la chef. Îşi moaie zilnic părul. Că frumuseţea cărnii e minunatul dar Prin care smulgi iertarea oricărui fapt murdar. Ce pentru mersul lumii e-atât de necesară. 156 . Muritor de foame .. dar nu mă simţeam mai mult decât un fir de nisip.îmi „cumpăram“ un Model ori alegeam Singurătatea sau îmi căutam altă Muză . Ea ştie.. Boem. De Iad şi Purgatoriu n-a auzit. şi-aceşti Oribili monştri. Plăcerilor le-nchină credinţa musulmană Şi-n braţele-i deschise. – această stearpă şi falnică fecioară. care strîng omenirea-n cleşti Şi-n jocuri dezmăţate o macină. ALLÉGORIE „Frumoasa mea. anonim.. Ce aveam în comun cu Baudelaire sau ce mă deosebea de spiritul lui Baudelaire? Mă strecuram (hoţeşte!) prin gâtlejul sugrumat (spânzurat!) al Clepsidrei. în bătaia vântului. Pasăre fiind după nume şi înaintând împotriva curentului.. Prizonier al propriilor gânduri şi iluzii. de granit.) Veşnic îndrăgostit şi veşnic „omul fără dragoste“. Iar gheara voluptăţii şi viciul otrăvit Alunecă pe pielea ei dură. când în jos. cu pieptul de antică sculptură. în băutură.. Căutam Femeia! Uram Femeia . Vagabond.. Cu mersul de zeiţă şi lene de sultană. când în sus (mă încumetam să zbor. Ea-şi bate joc de Moarte şi de Desfrîu. respectă În trupul ei splendoarea şi linia perfectă.

Mă atrăgeau mai ales postumele. un exemplar îl puneam în plic. nu să public. Ce era în capul meu ... înghiţea praful Bugeagului. Ca să nu înnebunesc. Important pentru mine era să scriu. ZÎMBIND PRIN LUME TRECI! 157 . Deveneam locotenent al Armatei Sovietice... Imperfecţiunea unor versuri.. într-o unitate militară de infanterie motorizată şi tancuri . care modelau din noi ofiţeri credincioşi ai Patriei ... faptul că Poetul nu le-a oferit tiparului... altul . Femeia! Ca la Eminescu: PIERDUTĂ PENTRU MINE. Mada mi-a restituit toate scrisorile şi mai mult nu ne-am întâlnit . îi născuse soţia şi cu greu a obţinut o permisie de trei zile . care.. înghiţea în tăcere toate sudălmile etajate ale ofiţerilor ruşi. În vara anului 1969 m-am aflat pentru trei luni în Districtul Militar Odessa. Îl invidiam pe colegul de facultate şi de curs. Schimbam Florile răului cu Poeziile lui Eminescu. compuneam versuri în limba rusă (!).. Mihai Morăraş. La întoarcerea din armată.. scriam zilnic câte o scrisoare rusoaicei Mada din Chişinău. mă inspira într-un mod ciudat. Poate că am pictat un tablou Odă sânilor? Dar tot de la Baudelaire mi se trăgea şi porecla ... acum alerga în rând cu noi. îl îngropam în pământul poligonului militar (40x20 km) ..Şi când va bate ceasul să intre-n veşnicie.“ (traducere de Mircea Pavelescu) În ultimii ani de universitate eram poreclit „poetul sânilor răzvrătiţi“. Ea va privi în faţă al Morţii rînjet slut Fără tristeţi şi ură.. deşi făcuse trei ani de Armată Sovietică înainte de a intra la Universitate. Nu mai scria poezii. precum un nou-născut.

. că inima îmi crapă Şi aş fi vrut cu dânsa ca să mă puie-n groapă . tu vesel să mă vezi .. mai aproape (adunam material pentru viitoarea mea carte – evocarea documentară Tânguiosul glas de clopot . Eminescu şi Bucovina... Dar Eminescu îmi era.„Pierdută pentru mine.. simţeam că îl trădez pe IDOLUL MEU BAUDELAIRE. (Mada s-a reîntors la primul ei bărbat. român! „Pe maică-mea sărmana atâta n-am iubit-o Şi totuşi când pe dânsa cu ţărînă-a coperit-o Părea că lumea-i neagră. a. de la Baudelaire deprindeam arta de a rezista. practica boxul ..“ De la Eminescu învăţam a muri din dragoste. era chelner într-o cafenea de lângă căminele noastre studenţeşti... Zîmbirea gurei crude să-mi fie al meu crez – Purtând în suflet moarte... de nu te-aş fi văzut 158 . fără de nici un rost. De-a genelor mişcare nădejdea să mi-o prind. zîmbind prin lume treci! Şi eu să-mi ştiu osânda .“ Trebuie să mă desprind din mocirla în care mă zbăteam.. că devin .. scumpo ..). totuşi. „Şi totuşi. să te iubesc în veci...... fără de nici un viitor .. totuşi. Nu ştiam ce-i de mine şi cum pot să rămân În lume-atât de singur şi atâta de strein Şi inima-mi se strânse şi viaţa-mi sta în gât – Dar ca de-a ta iubire tot nu am plâns atît . Cînd clopotul sunat-au.. În veci dup-a ta umbră eu braţele să-ntind. mamă? Priveam în fundul gropii şi lacrimi curgeau râu Din ochii mei nevredinici pe negrul ei sicriu. de care divorţase. 1858–1869). plângea a lui aramă Şi rătăcit la minte strigam: unde eşti.

). muzical şi literar (la începutul anului 1972 aveam să-mi procur. Bucureşti. m-am împrietenit cu tânărul compozitor Ion Macovei. Să te iubesc prin asta tu mai mult mă înveţi! Spuneţi-mi cum că faţa o mască e de ceară Şi mai mult o să crească iubirea mea amară! Că-n lupanar văzut-o-aţi jucînd. căci te iubesc pe tine. mai ales Luceafărul.. Puşkin. cu dirijorul Dumitru Goia.. bătînd din palme Şi o să-mi par-un înger. priveşte la mine cu dispreţ. Ele conţin o adevărată doctrină estetică. „Diferitele studii. Urăşte-mă. Sala de Expoziţii (în incinta Catedralei. din librăria Drujba. Y. în gîndul lui cu psalme! Spuneţi de ea tot răul de vreţi să-nnebunesc: Că-i heteră. despre literatură şi muzică trebuiesc considerate în primul rând drept creaţii tot atât de geniale ca Les fleurs du mal şi Le spleen de paris. Le Dantec. de acum de la Moscova. volumul Curiozităţi estetice. vizitam Muzeul de Artă Plastică din Chişinău (era unul singur!). peste un secol.S. adică PRIETENIA. Oricum. ale lui Baudelaire despre frumoasele arte.Au astă bogăţie de-amor aş fi avut? Durerea-mi este dragă. căci de la tine-mi vine Şi îmi iubesc turbarea. că-i Satan – o iubesc!“ Descopeream în biografia poetului Charles Baudelaire că a fost şi un excelent critic plastic. frecventam teatrele. despre care circula o legendă că un poet cunoscut ar fi urcat pe cupolă şi ar fi dat jos Crucea . Editura Meridiane. spontane sau ocazionale. filosofică şi mistică“. un monstru. dar şi teatrul „stalinist“ A. editorul său.–G. după cum avea să scrie. 1971). concertele de la Filarmonică. 159 .

R. capul meu! Pietrele toate se spărgeau de un singur cap . Scenografia spectacolului Sânziana şi Pepelea.. Maestrul Mihai Grecu devenise idolul meu (am avut chiar şi o întâmplare deosebită: când m-a scos scriitorul 160 . Mihai Grecu . dar tot ce încercam sau chiar reuşeam să finalizez avea să se întoarcă..S. CE şi CUM să pictez . după piesa dramaturgului moscovit Valentin Azernikov.. când despre pictorii români din Basarabia (adică. Spectacolul Ori-ori . din 1972.... după feeria lui Vasile Alecsandri. Reuşeam să strecor uneori doar câte o frază despre compoziţiile sale extraordinare. în calitate de secretar literar.... Inconştient (sau poate conştient!) urmam CALEA LUI BAUDELAIRE.. s-a jucat doar de cinci ori! Unul din motivele suspendării spectacolului a fost şi scenografia. sfidătoare“. locuiam chiar în atelier .. care expuneau la Chişinău.). aidoma unui bumerang. am realizat-o pe scena Teatrului de limbă rusă din Tiraspol (Transnistria). alte proiecte mi-au fost interzise . Era o perioadă cumplită.S. anul 1970) de pictură şi grafică a provocat un scandal. în regia lui Andrei Băleanu şi scenografia mea. în ... având posibilitatea să realizez şi scenografia unor spectacole. „prea îndrăzneaţă.unde aveam să fiu angajat. Prima mea expoziţie personală (Stadionul Republican din Chişinău.. Moldovenească!) nu se putea să scrii nici un cuvânt.. mai ales despre cel mai important artist plastic. m-am trezit aruncat în stradă... în anumite cronici despre pictorii sovietici. Viaţa îmi „dicta“ CE şi CUM să scriu. în toiul iernii (eram angajat pictor la Stadion. până la urmă s-au implicat organele de securitate (KGB-ul!). ca să nu spun mai mult.

o suburbie a Chişinăului.). Cât despre „şocurile electrice“ din spitalele psihiatrie „pentru arderea creierilor“ – n-am văzut. chiar de curs. eu am sărit din pat. cu 161 .. Mihai Grecu. şi-au pierdut viaţa în timpul „serviciului militar obligatoriu“. eu n-am fost supus la această metodă barbară.. căci în Rusia.. îndopaţi cu somnifere puternice. pentru că nu doream să plec în Armata Sovietică în calitate de ofiţer (doi dintre colegii mei de facultate. dacă cele TREI INTERNĂRI ale mele la psihiatrie (în Basarabia.. „fără drept de întoarcere“. nu pot să scriu . iar. pe parcursul a 20 de ani. La 4 martie 1977 (anul expulzării mele din Chişinău. nu sunt reabilitat nici în prezent) mă aflam tot închis la Spitalul Republican de Psihiatrie din Costiujeni . unde ni se „spălau creierii“ prin cele mai sofisticate metode medicale criminale!). Nici astăzi nu-mi dau seama.. chiar dacă erau locotenenţi. ca şi mine . la care eram supuşi toţi cei închişi în salonul furioşilor. după şocurile cu insulină de peste zi. iar eu devenisem „furios“. „şcoliţi la catedra militară“.Iacob Burghiu din Spitalul psihiatric din Costiujeni. după mai multe săptămâni de închisoare psihiatrică. de tristă faimă – primul om cu care ne-am întâlnit a fost . am discutat NUMAI DESPRE PICTURĂ.. La ora 22 şi 22 de minute (ora Moscovei) balamucul nostru s-a cutremurat din toate încheieturile.. românul Toader Chilat şi ovreiul Mihail Şmulevici. despre ce nu am văzut cu ochii proprii şi nu am simţit pe propria piele. La ora 2200 (2100 ora României) eram trimişi la culcare... nu am avut nici o problemă cu „psihiatria sovietică“) au ceva comun cu biografia lui Baudelaire ..

dar nu îndrăznea să descuie uşa – ordinul era ordin! – loveam cu paturile în plasa de metal de la geamuri – eram la etajul doi sau trei – eram în stare să sărim cu toţii prin geam. pentru că majoritatea scenelor aveau loc chiar acolo. am scris (pe ascuns. multiplicat şi răspândit printre patrioţii 162 . dacă ar mai fi continuat cutremurul – blocul vechi al spitalului s-ar fi prăbuşit la pământ şi rar cine dintre noi ar fi rămas în viaţă . la Universitate (din spital aveam dreptul la corespondenţă cu familia. pe foiţe de ţigară. prin colţul salonului. Cumpăna? Vai şi amar de cumpenele mele .. la Costiujeni. prin fratele meu. Krik bez prava na eho. student la ziaristică. ca de obicei.. Gheorghe.). pe româneşte. dacă am fi reuşit să-l spargem. Foiţele de ţigară. adică Ţipăt fără drept de apel (în România am publicat-o. unde erau internaţi mai ales OAMENI SĂNĂTOŞI. cu titlul La casa cu nebuni. după ce am scris-o din nou.... în ruseşte. Dar tot acolo.. pentru a li se spăla creierii.. dincolo se afla un infirmier zdravăn. aproape zilnic.. dar plicurile se înmânau medicului. din plafon bucăţi de tencuială cădeau peste noi.). şi nu De .. după care le expedia sau le depunea la dosarul cu numele expeditorului . fratele avea grijă să fie textul dactilografiat.. le strecuram DINCOLO. ne-am bulucit cu toţii spre uşă (care era încuiată. unde era patul meu. şi nu nişte OAMENI NEBUNI CU ADEVĂRAT!).. el studia conţinutul...pătura zoioasă în cap. la Costiujeni. de acum se vedea cerul – apăruse o spărtură de o palmă . care urla şi el de spaimă. tixite cu textul meu mărunt.) poate cea mai bună piesă a mea de teatru.

deoarece eu nu mai aveam nici o speranţă să ies viu de la Constiujeni. după cum l-am botezat (unde se află în prezent Galeria Constantin Brâncuşi) – o şură dărăpănată dintr-o curte veche. părăsit. pe care se stivuiau mai înainte oalele fierbinţi scoase din cuptor) – şi iată că în timpul cutremurului toată gospodăria noastră s-a prăbuşit pe jumătate. dacă nu voi părăsi „de bună voie“ Chişinăul. cu un pat de beton. cu acoperişul spart. din spatele blocurilor de pe prospectul (bulevardul) Lenin – o parte era ocupată de secţia de realizare a machetelor. în manuscris. iar cele două sau patru lăzi de-ale mele. foi grafice.) şi colţul cel mai distrus. din placaj. am fost ameninţat cu moartea. prieteni (SAMIZDAT-ul funcţiona perfect!). pictorul Ion Puiu. metodă deseori folosită de autorităţile sovietice pentru a şterge orice urmă românească din Basarabia. ras în cap (prietenul meu.. omul de teatru. pe care dormeam (un fel de mal.basarabeni. tuns. Altă lovitură venea de la atelierul meu – din cartierul Micul Paris. cu un cuptor electric pentru ceramică. schiţe. chiar mi-a pictat portretul – Îmblânzitorul Curcubeului – după titlul romanului meu. Îmblânzirea Curcubeului) – eram UN MORT VIU . burduşite cu manuscrise. jurnale. proiecte – câte au scăpat de şobolani (aveam impresia că şura cu pricina era aşezată peste un vechi cimitir... până şi căminele noastre studenţeşti s-au dovedit a fi construite pe teritoriul unui vechi cimitir – de câte ori se spărgea o ţeavă şi se săpau nişte şanţuri – noi eram nevoiţi să sărim peste oasele şi 163 . atelierul sculptorului Lev Averbuh (în scurt timp s-a sinucis . a Fondului Plastic – în centru..

versuri dramatice... peste cutremure .... cu nici o carte tipărită. să mi se şteargă şi numele . toată curtea era plină cu hârtiile mele.. A LUI DUMNEZEU? Puţin de tot a recuperat fratele meu din tot dezastrul din jur ... cu memoria ştearsă la Costiujeni... începând cu anul 1970. am avut invitaţii din România. Avea să vadă lumina tiparului abia în anul de graţie 1989. Plecam spre MARELE NICĂIERI. Plecam din Chişinău. cu plămânii ciuruiţi de mizerie. după cum mi-a povestit fratele. Vasile Patraş. munca mea disperată de pe parcursul a 12 ani. De două ori. numai că între noi zăngăneau cele două garduri de sârmă ghimpată.. fost miner. veteran de război. să-mi vizitez rudele – pe fratele mamei mele. care locuia la Baineţ. DUHUL LUI BAUDELAIRE... cu ochii plini de lacrimi. despărţirea de unicul fiu.. Lăsam la Uniunea Scriitorilor manuscrisul Peste Carpaţi. Dar spiritul. să mi se piardă urma. Era un fel de sinucidere! Prima . în imperiu. dar tot cu „litere criminale ruseşti“ – aşa mi-a venit între timp să le botez. Astfel veni pedeapsa cea mare. Manuscrisele mele „baudelairiene“. s-a spulberat în vânt . din Basarabia (pentru totdeauna!). Călin. la douăzeci de ani după debutul meu. blestemata de graniţă dintre români şi 164 . Nu m-a trădat. la câteva sute de metri de casa noastră natală din Bahrineşti. cu sufletul răvăşit (un divorţ absurd... cu lacrimi în ochi. nu m-a părăsit. La vârsta de 30 de ani .. de numai doi anişori).craniile răscolite!) – s-au risipit. versuri lirice. ca o bandă de magnetofon demagnetizată.

fie ziuă. dacă o fi adevărat acest gând al „poetului naţional basarabean“. Vine Muza. că nu l-am auzit niciodată destăinuindu-se înainte de 1989 . când ea se dezbracă... „la o stână“. depresiile mele „lirice“ şi „plastice“ erau legate cu mii şi milioane de firicele de miraculoasa făptură.români. iarăşi vine.. Din nebun înger devine .“ Discursul meu poetic devenea „realist“ (au nu „realismul socialist“ era pe atunci unica „metodă“. Clipa. vorba lui Grigore Vieru. poate mă ascundeam undeva în munţi. Privesc singuratic prin geamul odăii Îmbâcsită cu fum de ţigară. Mucegaiul de prin colţuri Se întinde pe furiş Cu îndemânare de pisică Spre pânzele mele – Grămezi. Iar Maestrul. ultimul mi-a tot trimis invitaţii..... „Când Maestrul e nebun. divină şi satanică simultan – FEMEIA .. „curent“. iar în judeţul Braşov mai erau în viaţă fraţii tatălui meu.. Costică şi Nicolae Prepeliţă. Deşi eu nu fumez! . Fie noapte.. 165 . Muza trece zid şi vine .... de la miliţie! să ne exprimăm sentimentele. prin care ni se permitea.. Eram terorizat de propriile-mi iluzii. Dacă ajungeam în România. trăirile sănătoase?): „FEMEIA – O RAZĂ DE LUNĂ . dar nu mi s-a eliberat un paşaport . ca răsplată.

m-au îmbrăţişat. am căutat să nimeresc la ŢDL (celebra Casă Centrală a Literaţilor). un fel de a cocheta. Când nu mai aveam culori Şi nici un ban în buzunare . Cad pe jos.Grămezi! În care mi-am pictat ochii. în plină iarnă (noiembrie 1977). unde doi scriitori ruşi s-au uitat lung la mine.. mă rostogolesc. Alerg nebun spre uşă.. coexistam „în doi“: „Dar iată că o rază de lună Mă loveşte în tâmplă. bratok!“ (Ia loc. Şi faţa. Şi inima. Să leg câinele cât mai departe (avan se mai teme de câinele meu!).. Când am „aterizat“ la Moscova. Căci vine EA.. Mă ridic buimăcit: Trebuie să deschid uşa. 166 . Coboară în odaia mea mucedă Pe o rază de lună .. frăţioare!).. m-au invitat la masa lor: „Sadisi. Împiedicându-mă de portretele mele Cu ochii scoşi! Răcnesc din rărunchi.“ Sărăcia lucie nu era o metaforă. La disperare. totuşi. Şi mâinile! Dar mai ales ochii mi i-am stors. o invenţie. inspirată din viaţa nemiloasă a lui Mihai Prepeliţă .“ O fi fiind de la Baudelaire „cetire“? Sau din Luceafărul lui Eminescu? Poate.

. Că eu. pe nerăsuflate. din Bucovina (era cât pe ce să mă „scap cu vorba“ şi să rostesc Bucovina ocupată . am ciocnit. clandestin.“ Au urmat douăzeci. nebărbieriţi – adevăraţi urşi! – şi m-au sfătuit.. unde se bea vin cu căldările . „Muzele m-au părăsit.. da’ mai trebuie.“.)..“ Purtam cu mine doar Sfânta Biblie în buzunar. să scrii.. dacă zici că eşti român. Am încercat să le spun că eu nu beau..). „nu prea beau“.mi-au turnat imediat un „stakan granionnîi“ (pahar în canturi. de fapt. aproape douăzeci de ani. să te primim în rândurile noastre. pur şi simplu eşti condamnat.. zoioşi. nu-i de ajuns să înveţi a <gluşi> vodcă de rând cu noi. atunci.). ziua a doisprezecea. tipărită pe foiţă de ţigară. de data asta ameninţător: „Apăi. în limba română .. „petrecuţi“ în Rusia (am fost expulzat şi din Moscova. dacă se umplea până la dunga de sus. Dumnezeu m-a uitat .. După care mi-au spus din nou: „Dacă vrei să devii un scriitor adevărat.. Ei s-au scărpinat puţin în cap – erau păroşi. de 200 gr. mai întâi trebuie să înveţi a bea vodcă de rând cu noi ... m-au forţat să-l dau „peste cap“ până la fund. anul viitor . sunt român. ruseşte! – mai bine decât noi . în blocul din care fusese arestat. ca să devii scriitor adevărat. iar plin-ochi – 250 gr. pe Volga. până la urmă.. că abia am scăpat din Basarabia. frăţioare.. 167 .. după care mi-au dat să miros o coajă de pâine neagră ca fundul ceaunului bunicii mele Lucheria din Bucovina (avea să se stingă din viaţă cu zile în februarie. „pentru încălcarea gravă a regimului de paşapoarte“: m-am încumetat să locuiesc.

. pentru că ÎN RUSIA ÎNTOTDEAUNA AM 168 . cu o rusoaică. în oraşul vechi. m-am şi recăsătorit. şi proză. după „inspiraţia“ celor care îl rosteau sau scriau . şi poeme.apoi urcat într-un avion şi „vărsat“ în Occident... Trebuie să recunosc: în Rusia am avut şi vise frumoase.“ – adică – „Nu-i de ajuns că avem pe capul nostru un Soljeniţîn! Acum ne presează cu un oarecare Prepeliţîn . de România din vis. una chiar cu un tiraj de 150.. şi am tipărit câteva cărţi.000 ex. Pereslavl-Zalesski. era un fel de sinucidere lentă . când abia îmi adusesem soţia şi copilul de la maternitate – m-au şi găbjit miliţienii! A intervenit conducerea Uniunii Scriitorilor din URSS – eram de doi ani membru titular. abia prin cea de a treia căsătorie. o „komunalkă“. cu poeta armeană Alla Ter-Agopian). şi dramaturgie. 159 – Soljeniţîn locuise la nr.. doi ani (aveam să mă reîntorc la Moscova..“ Numele meu pe tot parcursul „exilului rusesc“ a fost stâlcit în fel şi chip. care mi-a născut o fetiţă şi. Rahil Moiseievna. în regiunea Iaroslavl. achitam întreţinerea în continuare pe numele şi cu actele ei – de la Gogol am învăţat „a trăi pe contul sufletelor moarte“. cu nr. murise o bătrână şi m-am instalat în camera ei – în locuinţa comună. de Basarabia. şi am scris numai ruseşte. 169 – pe numele fostei mele soacre.)... dar organele sovietice au ripostat: „Hvatit nam adnavo Saljeniţîna! Teperi priot kakoi-to Prepeliţîn . moscovită. de Bucovina. Tot mai mult mă îndepărtam de NEAMUL MEU.. să devin rezident. Aleksandr Soljeniţîn – printr-o minune cerească. Şi am locuit şi pe Volga. dar simţeam că mor.

în septembrie 1990 am aterizat (tot cu un avion sovietic .. cu alţi doi-trei colegi deputaţi.. erau baricadate. numai româneşte . iar poeta Leonida Lari. a oprit o mare baie de sânge – eu încă mă aflam în România. 169 .. stenograma. au ieşit cu pieptul deschis în faţa armatei sovietice de ocupaţie.. doar în vis! Şi a venit anul 1989. că Moscova n-a fost nici într-un fel implicată în evenimentele din decembrie 1989 din România! Citiţi. prezidate de Mihail Gorbaciov ... incendiat.. De acum. muzele mele s-au răzvrătit şi ele.. de serviciu). Şi să nu mai afirme cineva. şi am fost urcat şi eu într-un avion sovietic. Muza.. domnilor.) pentru a doua oară la Bucureşti.).. sărbătoarea cea mare a ruşilor – aniversarea Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie – când la Chişinău străzile din jurul ministerului de interne. şi am aterizat la Bucureşti. dar m-a „pescuit“ un diplomat al Ambasadei URSS din Bucureşti şi mi-a dat un sfat cu încărcătură de ordin: „Pervîm samaliotom na Maskvu!“ adică să mă întorc cu primul avion posibil la Moscova . volumele roşii ale şedinţelor Congresului deputaţilor poporului din URSS. şi mi s-a eliberat la Uniunea Scriitorilor din Moscova primul paşaport (albastru. divină. să tot demonstreze. ruta Moscova-Dubrovnik . din decembrie 1989.VISAT ROMÂNEŞTE.. La 7 noiembrie.. care nu s-au ascuns prin birouri. adică vorbeam româneşte. ofiţerii aveau ordin de la Moscova să tragă în manifestanţii basarabeni şi numai o minune. deputat al poporului din URSS. în octombrie (piloţii mi-au propus să zbor până în Iugoslavia .

Mircea Cărtărescu. cu lansarea ne-am descurcat singuri . am avut permis să intru în România doar pentru 48 de ore (am participat „cu trup şi suflet“ la Putna la slujba de canonizare a lui Ştefan cel Mare). Cristian Popescu. pentru totdeauna! şi de regimul sovietic. pe care i-am tradus şi editat „în trei“ la Moscova (tiraj 15.. La plecarea din Moscova am mai trecut o dată. mi s-a retras paşaportul de serviciu. într-un tren special.). Coşovei. desigur. printre care Florin Iaru. am reuşit să stau trei luni în Ţară. după ce a călătorit. să fac o călătorie „de documentare“ prin toate judeţele de frontieră – de la Sfânta Mânăstire Putna şi până la Iaşi. după care. în 1992. la Moscova. Traian T. Mariana Marin ş. la întoarcere. nostalgic. Mircea Dinescu. în 1993 am reuşit să depun (după mai mulţi ani de chinuri!) actele pentru redobândirea cetăţeniei române..veneam în trei: cu soţia Alla Ter-Agopian. într-un vagon „regal“ – de la Vladivostok până la gara Iaroslavskaia din Moscova – să ajungă în capitala 170 . după un al treilea divorţ! Dar divorţam.000 ex. cu multe popasuri. cu mare alai. În 1991. de Rusia .a. pe sub geamurile lui Soljeniţîn (marele disident avea să se reîntoarcă în Rusia „democratică“.). la lansarea antologiei Drevo suşcestvovania (Arborele fiinţării noastre) – prima antologie a tinerilor poeţi din România (15 autori. aidoma unui ţar!. cu poetul Anatoli Verşinski. m-am stabilit la Bucureşti. iar la 4 iulie 1994 (dată simbolică!) mi s-a înmânat „repatrierea“. născut în Siberia.. Ne-a primit chiar preşedintele Uniunii Scriitorilor din România.. la o şampanie.

. în gura mare.. m-am plimbat şi pe celebrul Tverskoi bulivar. Pictorul Nicolae Guţă..... M-am apropiat.. cu hainele pline de noroi şi sânge.). recita în gura mare.Imperiului Răului la 21 iulie..) un bărbat mărunţel... Nu le-am mai primit niciodată! „Poetul“ (şi aşa n-am aflat dacă este un creator adevărat sau un huligan) dormea noapte după noapte chiar pe o bancă de lângă statuia lui Esenin. jerpelit... pentru o posibilă antologie a „noii poezii din Rusia“ . m-am prezentat şi el atunci mi-a spus şi numele său (nu l-am reţinut.. veritabile. la 17 zile după ce eu am primit.. pur şi simplu urla nişte versuri proprii . era mereu ridicat de acolo şi bătut de „noua miliţie“. la Bucureşti.. apoi şi-a scos ochelarii de soare şi i-am văzut mai bine vânătăile . de la Revista Reîntregirii Neamului „Glasul Naţiunii“. actul de repatriere. îmi va riposta că iar mă laud! Dar aceste coincidenţe nu sunt întâmplătoare .. interesante.. unde redactor şef era . 171 . Abia de i se vedeau pupilele dintre pungile de sânge închegat! I-am lăsat adresa mea de la Bucureşti. unde. Leonida Lari – eu înnoptam chiar la sediul redacţiei – rugându-l să-mi trimită un ciclu din versurile sale. cu care ne-am repatriat cam în acelaşi timp şi ne-am stabilit în 1994 la Bucureşti. ajuns la ultimul grad al disperării . din păcate). în faţa statuii poetului Serghei Esenin (vai. izbucneau din sufletul unui poet revoltat. „Maskva Kabaţkaia“ i-a desvelit de curând prima statuie . după exact 17 ani de „şedere“ a mea în Rusia .. dar el rostea mai departe versuri. I-am strâns puternic mâna. l-am ascultat: versurile erau „în dulcele stil clasic rusesc“. nu se astâmpăra .

Până m-am mutat într-o cutie de beton armat. ne-am mutat cu sediul redacţiei în str... Dacă e adevărat că „somnul naşte monştri“. noaptea – dormeam la început chiar pe masa de scris. apoi viaţa mea la Bucureşti a dat naştere unor poeme noi. buimăcit de somn. Londra.). kilometric. chiar aşa l-am şi intitulat.. cu tot cu numărul de telefon de acolo . care era. ridicam receptorul şi auzeam mereu alte voci. răspundeam în ruseşte şi după asta două-trei săptămâni nu mă mai deranja nimeni în toiul nopţii la telefon . Eram trezit. Alteori. Poem nocturn: „bătrâna doamnă trece reverenţios prin geam ea sparge cu picioru-i delicat lumina străvezie a zidului păşeşte direct pe masa mea de brad desenează în aer o figură deşucheată de cancan îşi arată coapsele tocite de dragoste dezvelindu-şi picioarele până la geneză sare jucăuşă pe duşumeaua de beton a celulei mele de călugăr se hlizeşte la mine doamna-muză <ai văzut ce sprintenă sunt> 172 . Unul.La „Glasul Naţiunii“ aveam numărul de telefon 312-76-37. necunoscute.. care se adresau: „Dom’ general?“. dintr-o vilă din str. chiar numărul de telefon de pe timpuri al generalului Stănculescu (din octombrie 1994.. punându-mi sub cap un maldăr mai vechi din revista „Glasul“ (prima publicaţie în grafie latină din Basarabia!) – suna telefonul. Valter Mărăcineanu 1–3.. părăsind redacţia . de fapt.

un capăt de lumânare de prin biserici (nu aveam cu ce achita nici lumina .. dincolo de orice imaginaţie (fără spaţiu locativ.) roşiile.. Desigur. hârtia.<ţi-au plăcut pulpanele mele> <ai vrea să facem o partidă de sex> <cum n-ai mai făcut cu nimeni niciodată>“ Existenţa precară.. ca nucile (pentru câini!). cartofii mărunţi. ceva mai ieftine decât cartofii. hernie de disc .. părăsiţi în trei ţări. adică înregistram toate etapele agoniei mele .) – apa de la robinet..).. cu probleme la coloana vertebrală – m-am şi operat. noaptea „compuneam“. fără nici un izvor de existenţă. Aşa am devenit român! Descopăr în Piaţa Norilor din cartierul Tineretului (ce denumire poetică! să mai spună cineva că românii nu au imaginaţie . cu trei copii de la trei mame diferite.. Ziua „trăiam“.... în toiul verii: „după revoluţia din decembrie 22 românia are 22 de milioane de poeţi nici academia nu mai ţine o evidenţă strictă acum poezia se vinde la kilogram se vinde în piaţa norilor cu preţ redus alături de roşiile pe jumătate putrede îl rog pe un ţăran oltean cu obrazul roşu de prea multă sănătate să-mi sloboadă un kilogram de roşii când aud de preţ îmi pierd darul vorbirii peste o oră îmi revin ca după balamuc <dar cât costă jumătăţile de roşii putrede“ 173 . sarea şi uleiul au devenit „elementele“ cele mai frecvente ale poeticii bucureştene . un pix sau mai ales creionul (şi pixul costă bani!).

. vol. peste cutremure . chiar de douămiişti (îi admir la Cenaclul Euridice). de fapt.. 2001. Bat drumurile cu picioarele mele până mi se rod tălpile încălţărilor şi 174 . deşi criticul literar Mihai Dolgan din Basarabia mă „înghesuie“ în „generaţia de creaţie a şaizeciştilor“: Întoarcerea la izvoare şi restabilirea artei în drepturile sale (vezi Antologia Iubire de metaforă. semnele de punctuaţie (doar ghilimelele în caz de dialog). Nu folosesc metroul. Chişinău. de nouăzecişti (pe mult regretatul Cristian Popescu l-am cunoscut. avea să vadă lumina tiparului abia în 1989. I). Peste Carpaţi. l-am şi tradus în ruseşte).. nu mai folosesc majusculele în poemele mele. autobuzul. dacă socotim că primul meu volum de poezie. troleibusul. mă încadrez şi eu în generaţia sau promoţia optzeci. Mi-am redus uneltele la minimum . tramvaiul (ucigător de poeţi!).<apăi nu costă nimic> <dacă-i treabă pe cinste> <atunci toarnă mata în sacul ista fără fund> <vreo câtevaisprezece kilograme> <căci tot nu am nici un ban> he-he îmi râde în faţă şugubăţul omulean <voi aici la oraş sunteţi putrezi de bogaţi> <iar eu vând astăzi numai jumătatea cea bună> <azi dau roşiile cu jumătate de preţ> <hai părinte nu mai sta pe gânduri> <scoate gologanii din buzunar> <dar nu sunt părinte om bun> <sunt scriitor> <he-he adică un fel de scârţa-pârţa pe hârtie>“ „Economia de piaţă“ m-a îndemnat să mă apropii vertiginos de optzeciştii din România..

. în cei aproape 20 de ani. Al treilea. în Piaţa Unirii. Afurisiţii de câini vagabonzi din Bucureşti mă încolţesc la tot pasul (pentru comparaţie: în Rusia. vizavi de Casa Vernescu a Uniunii Scriitorilor. de când a devenit cazinou. Primul dulău (de rasă!) m-a muşcat de pulpa piciorului chiar pe platoul Monumentului Ţăranului Român răsculat în 1907. din senin. probabil.. prin 1990. 175 .. nu m-a muşcat nici un câine. când vine la Bucureşti din Franţa. iar stăpânul stătea tolănit la soare. să-l votez pe primarul general (nu-i mai dau numele!). Poenaru Bordea..îmi sângerează călcâiele ... „economia de piaţă”.. sunt nevoit s-o ocolesc (ştiam că acolo. m-a salvat canadiana din pânză groasă de cort . str. m-a înhăţat de cotul stâng.. deşi am locuit mai mulţi ani în pădurile din jurul Moscovei) . nu are nici el spaţiu locativ în România . pe Nicolae Lupan – cel mai cunoscut disident basarabean. bat-o vina!). erau nişte camere pentru scriitorii nevoiaşi. pre nume Negruţu.. dar . Al patrulea – o javră lihnită de foame – m-a încolţit chiar în faţa Liceului Economic de pe bulevardul Dacia – eram după intervenţia chirurgicală la coloana vertebrală şi am ieşit. nu m-a atacat nici un lup hămăsit de foame. Altul (un câine-lup) a sărit la mine. era în călduri (patrupedul!). închiriază o cămăruţă.. la început.. cu gândul că va ajunge cândva dosarul meu pe masa lui şi se va „îndura“ să-mi acorde o locuinţă .. totuşi. era să-mi rupă tendoanele: l-am vizitat. pe care. expulzat din Chişinău în anul 1974 – anul expulzării din URSS şi al lui Soljeniţîn – acum patriotul moldovean.

2000): „odată cu răsăritul soarelui mă trezesc admirând printre zăbrelele ruginite parada câinilor vagabonzi încerc să număr meticulos douăsprezece potăi lihnite de foame unul cu o ureche ruptă altul în trei picioare celălalt cu blana flocăită al patrulea fără de un ochi al cincilea e o javră mai mult moartă decât vie cel de al şaselea e un buldog alungat din casă al şaptelea cu o cutie de conserve legată de coadă despre cel de al optulea mi-e scârbă să şi relatez îşi târâie maţele pe pământ dar nu se lasă de haită al nouălea e în erecţie al zecelea e o căţea cu ţâţele fleşcăite cei doi de la urmă încheie solemnul cortegiu încălecaţi unul pe altul i-a înciotat dracul îi urmăresc cu lacrimi în ochi gândindu-mă la pictorul briegel căruia nu i-a fost dat să-i picteze eu nu am nici pânză şi nici vopsele la îndemână“ Acum stau la o mansardă. Un stejar. care a depăşit cu vârful său blocul nostru cu şase niveluri. Timişoara.Nu mai continuu. îmi bate cu ramurile în geam. mai ales 176 . Restul sunt în cartea Poem nocturn (Editura Augusta.

. cu a lui .. Spectacolele de teatru .. Emil Cioran.. de la etajul cinci din Paris.... rusoaica Anuşka. cu maică-sa. iar la Paris încă nu . Pictura .... 21. SUFLETELE NEMURITOARE .dimineaţa. sau cu poeta armeană Alla Ter-Agopian . parcă discutam cu fiică-mea Maria.. Dialogurile dintre mansardele noastre s-ar putea să se transforme într-o carte. rămân UN SCRIITOR BILINGV ... îmi fac rugăciunile şi mă apuc de lucru. Doar cu sufletul. în premieră absolută (la Chişinău spectacolul a fost interzis!).). parcă mă aflam la Moscova sau undeva în Rusia. şi rezultate. Acum m-am apucat de alte zece volume – BOMJ . de la etajul cinci. Avea să devină apoi laureat la un festival 177 .. în zori..000 de pagini) sub genericul Din gulagul românilor . În anul 1995 actorul basarabean Vasile Butnaru a reuşit să se lanseze pe scena Atelier a Teatrului Naţional Ion Luca Caragiale din Bucureşti cu monospectacolul Mucenicul după poemele mele. Uneori sar alarmat din somn: iar am visat ruseşte. rue de l’Odeon nr. Ediţia în 10 volume (aproape 5. Mă trezesc. din regiunea Kostroma?). N-am reuşit să-l vizitez pe MARELE SINGURATIC. dincolo de Volga (în satul Bogoslovo – Cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândesc uneori că încă n-am fost la Paris (la Singapore am ajuns. Am avut. desigur. GÂNDESC LIBER – aceasta este marea biruinţă a vieţii mele. De data asta o voi scrie fără ajutorul reportofonului... Deocamdată comunică între ele DOUĂ MANSARDE – a mea. – este prima selecţie din tot ce am scris în limba română.. Trecutul meu „rusesc“ este mai puternic decât ultimii zece ani petrecuţi la Bucureşti! Oricum.

la Roma urma să fiu cazat în unul dintre cele mai luxoase hoteluri din 178 . Apoi şi-a înjghebat o colibă pe malul Tibrului şi 14 luni la rând a colindat aproape toată Italia cu Mucenicul meu.. p. este o capodoperă. fondatoarea Comunităţii române Ştefan Cel Mare. în ziarul „Ţara“ (27. iar actorul basarabean a prezentat spectacolul la Paris. cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani. cât şi interior. Grecia .. A reuşit să ajungă cu Mucenicul şi în Grecia. Eu am revenit la Bucureşti. „Suntem actori de acelaşi sânge!“ – Larisa Kadîrova.. Actorul este expresiv. am fost invitaţi împreună în Germania.. „Sunt de părere că lucrarea trebuie prezentată pe întreg globul pământesc.internaţional din Kiev (Ucraina). Vasile Butnaru s-a produs cu monodrama Mucenicul şi la Ambasada României de la Bonn. unde am avut cea mai importantă serată. Îndeosebi. artistă a poporului din Ucraina.04. atât exterior. Decebal!). O lucrare făcută cu mare dragoste şi credinţă. al nostru! La întoarcere.. „. de unde a luat trenul spre Italia . S-a îmbrăţişat cu dacii noştri în lanţuri .1999. Prima noapte a petrecut-o chiar pe o bancă de piatră din preajmă. unde turneul a durat trei luni.. La Roma. monospectacolul s-ar bucura de succes la comunităţile româneşti. după mine. Prin februarie 1998.. Câteva ecouri: spectacolul Mucenicul. 4).. Românii din alte părţi ale lumii s-ar simţi onoraţi de prezenţa actorului Vasile Butnaru“ – Ana Uziana Barza. altul la Moscova. interviul chiar aşa a şi fost intitulat: La Roma actorul Vasile Butnaru a trăit întro colibă şi s-a simţit ca acasă. s-a îndreptat spre Columna lui Traian (am vrut să scriu ...

la o imagine cruntă. ci trăită-suferită-îndurată PE VIU. parcurgând calea purificării interioare prin jertfă. în mod logic. unde pot să mă rog în tihnă. Crucea destinului meu apăsa drept în moalele capului. am ajuns.. Explicaţia e simplă: nu pot juca spectacole religioase (Mucenicul. Preotul Anton Lucaci de la Radio Vatican. lovit de atâtea ori în Imperiul Răului.oraş. să postesc. De la această imagine. inclusiv la redacţia care emite în limba rusă. unde Vasile Butnaru a fost invitat pentru câteva emisiuni. cu un singur actor. întruchipând la modul esenţial eforturile unui neam care-şi caută fără întrerupere DEMNITATEA şi locul în universul uman. întristatul meu cap. Am refuzat. bunăoară) locuind într-un hotel de lux. până când balada propriei resemnări se transformă în cântare de Paşti“. Prefer locuri modeste. avea să se pronunţe semnificativ: „Un teatru aparte. şi cum vremea era frumoasă.. deloc poetică. prin fatalitate“ (Curiozităţi estetice. p. în chip natural. Dacă ar fi să-i dăm întru totul crezare lui Charles Baudelaire – „Binele este totdeauna produsul unei arte. Cred că într-o măsură oarecare ne-am îndeplinit misiunea . neorealistă: „pe drum îl visez pe bietul poet şi mai nenorocit ca în viaţa-i scurtă de mucenic eminescu rătăceşte prin cernăuţi cu capul spart tot întreabă şi întreabă de trecătorii grăbiţi <unde-i ţara mea românia> 179 . acestea fiind definitorii în relaţia mea cu Dumnezeu“ . Nu demult împlineam 55 de ani. iar răul se săvârşeşte fără caznă... mi-am înjghebat o colibă pe malul Tibrului şi am locuit acolo. 214).

la aniversarea a 85-a de la Marea Unire a Basarabiei cu Patria-Mamă. la 33 de ani (vârsta lui Christ!). strănepoţii lui „neascultători“ au fost „trataţi“ la spitalul psihiatric cu insulină.). de un român. în anii şaptezeci. cât şi foile grafice au fost concepute şi create în Basarabia..). o parte am reuşit să le distribui. La 55 de ani. de pildă. Ne apropiem vertiginos de pragul unui secol. Am fost programat în luna martie 2003.a. nu aveam dreptul să le scot din satul meu natal din graniţă.. Până la urmă prima mea expoziţie personală. retrospectivă. ş. Au nu suntem cu toţii sub un blestem? Mi-am adunat picturile cu greu.. S-au tipărit pliantele (visul de a edita un album color a rămas doar vis . de dimensiuni mari – Mioriţa. cu genericul Basarabia martiră (aproape toate compoziţiile folclorice.. de la Chişinău. Nouă ani de zile tablourile mele au fost blocate de vama ucraineană. într-un container de 5 tone. au devenit TEZAURUL UCRAINEI . am propus la Bucureşti o expoziţie de pictură şi grafică... După 1991. adică anii cei mai cumpliţi ai dezmăţului sovietic . dar în ajunul vernisajului mă trezesc cu un telefon alarmant (eram la o şedinţă a 180 .. de 2x3 m. am instalat-o la parterul gigantic al Muzeului Naţional de Istorie a României. iar MAREA UNIRE A NEAMULUI ROMÂNESC tot nu s-a înfăptuit.<unde-i dulcea mea bucovină> şi toţi îi răspund într-un glas <ne znaiu> adică <nu ştiu>“ Poetul avea să fie „potolit“ cu mercur injectat în vene. simţind farmecul Balanţei. cu trenul. unde le-am adus în 1977. afişele.

.. Au nu această putere divină m-a readus la Zodia Balanţei? La această Vârstă a Bilanţului? Totul rămâne un miracol .. Păşesc pe un fir invizibil întins la maximum între cele două piramide (piramizi-cărămizi?).. CERUL . Şi aşa s-a născut Bilanţul vieţii mele – zodia cumpenei: aproape o sută de lucrări de pictură şi grafică... Dacă în prima culegere „n-am îndrăznit“ să includ Balada sânilor tăiaţi . poeme. cu ochii legaţi. 2004 (şi Alte poeme uitate. 181 ..... Păşesc înainte. şase vitrine cu publicaţiile mele – 25 de cărţi originale. reviste. volume colective.. Mă voi „lecui“ vreodată definitiv de Baudelaire şi mă voi reîntoarce la Eminescu? . vernisajul nu va mai avea loc! Trebuia să dau răspunsul fără să pun receptorul . cea de a doua se deschide chiar cu acest text scandalos. antologii. 2005). simt „cu tălpile în flăcări“ arena circului nostru literar – au nu este o TRISTĂ COMEDIE A LITERATURII faptul că după 1989 au apărut peste o mie de poeţi „postdecembrişti“... dacă nu-l schimb... Ce putere haină mi-a interzis titlul Basarabia martiră? La Editura Augusta din Timişoara tipăresc două volume de . Umbrela echilibrului meu este cerul. Adică Poeme uitate. din timpurile apuse ale debutului meu basarabean . în timp ce în România la ora actuală abia dacă putem constata existenţa a cel mult 10–15 poeţi adevăraţi .. 10 traduceri. ziare ... câte o sută de titluri şi mai multe foi grafice alb-negru – totul din perioada mea baudelaireană.. Mă cumpenesc.Academiei Dacoromâne): titlul de Basarabia Martiră NU MERGE.

Tentaculele acestei vidre se întind simultan în toate părţile. Să vagabondez. Liber! Să scriu. Baudelairiana mea continuă . cu barba-mi înzăpezită . Metaforă? Metafizică? Metapoem? Metastază? Până când.. Cam de pe la vârsta de 12 ani am început.. Să gândesc. Să pictez. Doamne? 182 . Un fel de sinucidere lentă ... Aidoma unui cancer al sufletului..În toamnă voi împlini 57 de ani. Poate 75 (după cum arăt.)? 5+7 sau 7+5=12..

Cel care mi-a citit pentru prima oară poeziile lui Charles Baudelaire. Divinitate – 183 . catalizatorul literar în cunoaşterea poeziei lui Charles Baudelaire. ocazional. pe acest fond. era un bătrân negustor de antichităţi. Tudor Arghezi a fost. prin Cuvintele sale potrivite şi Florile de mucigai. şi. cuvintele de acută plasticitate ale lui Tudor Arghezi au indicat o zonă de alarmă a sensibilităţii. pe numele său Filip Manu. Estet. am primit mesajul contradictoriu al liricului simbolist prin care intuiam polarităţile existenţei: Extase de vie – Horreur de vie.TATIANA RĂDULESCU Eseu despre Charles Baudelaire L a vârsta adolescenţei mele. Deja scrisesem versuri marcate de contactul cu lirica suavă a Magdei Isanos. în limba franceză. un teritoriu minat cu aură toxică şi insolită. aforisme şi fragmente din curiozităţile sale estetice. care trăia împreună cu familia sa în zona legendară a Crailor de Curtea Veche. poeziile de referinţă ale acestui liric damnat. el îşi făcuse o metodă originală de predare din a declama şi a interpreta. profesor de franceză. cu gusturi rafinate şi. Condusă de firul acestor lecturi de iniţiere.

Cu sugestii de lumină filtrată prin cenuşă. evaziune. Din lectura celebrei prefeţe semnate de Théophile Gautier. erau în consonanţă cu structura adolescentină. Se mai adăuga fascinaţia trezită de personajul Baudelaire – aristocrat cinic. Desigur că aceste polarităţi erau intuite în procesul unor lecturi comparative şi că înţelegerea lor conceptuală a venit mult mai târziu. am reconstituit în parte mitul erotic baudelairian. Sensibilă la pictura lui Vermeer. demonstrativ. o dată. dandy. La un prim contact cu poezia baudelairiană. în jurul gâtului. cât şi faţă de eleganţa matematică a prozodiei. Extaz mistic – neant. Binecunoscutele motive exotice. cu fireasca tentaţie de experiere existenţială. din reproduceri. desigur. cobra pe care o purtase. când am citit eseuri şi studii consacrate lui Baudelaire. pendularea între femeia 184 . din versurile cu trimitere certă şi din ilustraţiile de epocă. am manifestat fascinaţie atât faţă de carnalitatea aspră a cuvintelor din zone contradictorii ale vocabularului. Mi-l închipuiam cu părul verde şi cu fularul viu – în fapt. cu gustul paradoxului. de limite depăşite. ambarcaţiuni şi ape plumburii. livresc şi patos melancolic. pentru a epata spiritul burghez. Damnare – înviere spirituală.poet damnat. eram predispusă şi capabilă să descind în vagul lecturii poetice din Baudelaire. intimismul şi cultul voluptăţii. de visare. cunoscută.

cinice – cum spuneam – curiozităţile estetice şi prefaţa celebră pe care Théophile Gautier a semnat-o întru glorificarea idolului incomod al poeziei simboliste. 185 . s-au sedimentat în mintea şi în sensibilitatea mea alte straturi de reprezentări din poezia lui Charles Baudelaire. nonconformiste. ca efect al unei traversée de l’écriture prin filtrul lecturilor din Proust. spleen. al nebuniei asumate şi a frumuseţii hieratice: „je haϊs le mouvement qui deplace les lignes“. Sens al unui dinamism contradictoriu. deşi l-am purtat mult timp în reveriile mele. elitismul. Bacovia. paradoxale. Charles Baudelaire. prizare de haşiş. marcat deopotrivă de retorism romantic. Am citit aforismele lui Baudelaire. constituiau pentru mine un fond de înţelegere a unui univers care nu mă obseda. atmosfera hotelului de lux Pimodan. suicid moral în numele experienţelor limită. Personalitate proteică. Macedonski. În timp. Estetismul. stilul de viaţă boemă cu improvizaţii şi ofrande lirice. gust pentru damnare. Eminescu. anticipare a patosului negativ pe firul căruia avea să evolueze spiritul liric modern. Proza lui Marcel Proust mi se părea a fi o supradimensionare a unor poeme baudelairiene şi o formă de reflectare a acestora într-un univers estetic paralel.de culoare (şarpele care dansează) şi iubirea platonică şi mistică pentru La Présidente. Caragiale. Mateiu I. elan mistic.

Ulterior. am parcurs monografii dedicate lui Manet. intimist cu fior melancolic. Van Gogh. Monet. Compoziţiile poematice Femei osândite. am simţit apropierea de lumea estetică a lui Baudelaire în preajma tabloului intitulat Toujours de Baudelaire. am grupat în această sferă poezia Cuptorul a lui George Bacovia şi Noaptea de Noiembrie a lui Alexandru Macedonski. compatibilă cu poezia lui Baudelaire Hoitul. la încrâncenări senzoriale şi euforie lingvistică.Poemul postum eminescian Când te-am văzut. Mitologia boemei franceze mi-a fost inoculată prin filtrul lui Baudelaire. Modigliani. am avut acces la autobiografia fierbinte a scriitorului. prin recul. Lesbos. Prin poezii precum Către cititor. Binecuvântare şi Epigraf pentru o carte osândită. 186 . Verena mi se părea o expresie de intuiţie abisală a esteticii urâtului. spre identitatea sa încifrată prin vers. Astfel. expusă în saloanele pariziene ale timpului. mi-au permis accesul la pânzele lui Theodor Pallady. Confirmarea intuiţiei mele m-a făcut să perseverez în domeniul conexiunilor poezie-pictură şi să am în vedere viziunea liricului francez despre creaţia impresioniştilor. Parcurgând cu ocazia unei retrospective o simeză cu lucrări ale maestrului de stirpe boierească şi educaţie plastică pariziană. Tărâmul tenebrelor – pol al fascinaţiei iminente în sfera trăirilor limită. accederea la voluptăţile verbului. făcea posibilă.

violenţă verbală. Brâncuşi. îl consideram pe poet mentorul lor spiritual „peste mode şi timp“. polarităţi. în timp ce te căzneşti să mergi pe sârmă. ca fiind revelatoare pentru recurenţa unor lecturi bazate pe afinitate structurală cu poetul simbolist. iubire. trecând prin lectura lui Bacovia. câteva poezii le-am păstrat.Matisse. Parisul mi-a devenit familiar. morbiditate. vizite în muzee. visări. am rămas cu gustul pentru contrast. Picasso. cât s-a reflectat această lume estetică destul de compozită în ceea ce am scris mi-e greu să discern. la fel limba franceză. din perspectiva a tot ceea ce lecturile periodice din poezia lui Baudelaire mi-au sugerat: tensiuni psihice. Poate că nici nu ar trebui să-mi pun această problemă. imaginaţie şi rare momente de conceptualizare. m-am referit la Baudelaire ca la un magician al unui teritoriu estetic pe care l-am parcurs mental prin lecturi încrucişate. fantast. În 1978. extaz. Din perspectiva acelor ani (1970–1978). halucinaţie intensificată de drog. am studiat monumentala carte a lui Macel Raymond intitulată De la Baudelaire la 187 . afinităţile s-au materializat prin versuri purtând amprenta saltului din oximoron. Gestul ar avea semnificaţia unei priviri într-o prăpastie. din antiteze. Teritoriul livresc. Înainte. metaforă şi asonanţe. Inconştient. Ar fi ca o incizie în creaţia mea lirică atât de imperfectă. Cum. voluptate şi exotism. desigur că falsificat din exces de imaginaţie şi extravaganţă. Dinspre Arghezi înspre Baudelaire. Ulterior.

aveam să meditez asupra disjuncţiei vizionar – poet şi să înţeleg că. Căci. Cu această ocazie. eleganţă prozodică. filtrul baudelairian părea capabil pentru mine să ardă pentru totdeauna papilele gustului liric. Studiul lui Marcel Raymond îmi arăta cât de bogate şi iradiante au fost consecinţele lirice existenţiale. Tudor Arghezi. abordându-l pe Baudelaire ca poet. ca geniu pe orbita melancoliei. ca un martir sublim şi cinic capabil să exclame: „Je suis la plaie et le couteau“. În versiunea lui Taşcu Gheorghiu. Ion Pillat. de insinuanta ei dezvăluire. Charles Baudelaire m-a făcut să mă gândesc la structura operei poetice eminesciene de o unitate primordială şi intrinsecă. Dincolo de decorativism. mistice pe care poezia lui Baudelaire le-a antrenat într-un vast câmp cultural înstăpânit de vraja persuasivă a limbii franceze sub care poeţii români au evoluat: Macedonski. cum puteam să scap de obsesia Cytherei. Baudelaire îmi apărea atunci ca un magician şi exorcist al durerii existenţiale. estetice. mă angajam într-un demers de o destul de mare gravitate şi chiar periculozitate şi nu lipsit de consecinţe pe termen lung. textul lui Lautréamont mi l-a repus în minte pe Baudelaire ca 188 . Mateiu I. Era ca şi când ai fi forat într-un minereu radioactiv. ca fiinţă damnată. de imnul închinat frumuseţii şi de alte embleme ale supliciului. estetism. Caragiale.suprarealism. amplu discursiv şi riguros în poemele de viziune. Graţios şi incisiv în sonete. ca alchimist al verbului şi dialectician (pe linia horreur de vivre – extase de vivre).

reluând prefaţa lui Gautier. Scriind un eseu despre Cânturile lui Maldoror./Noi suntem pe această corabie nefericită numită Pământ pentru a suferi“. notez discret despre mine că am semnat volumul Oaspetele de piatră. Parcurgând. ecorşeu şi iluzii ale risipei de sine. lecturi răvăşitoare. mi-a clarificat sensul sintagmei morţii continue.o lectură liant. pentru ca la sfârşit să acceadă la versurile epitafului conjuratoriu. profesional conştientizată prin structurarea acestuia tematică şi motivistică. conţinând motive precum exorcisme. versurile lui Lautréamont: „Groparule. Patosul cruzimii se asocia descinderii în infernul subconştientului. asceză şi durere. de ce plângi. am înţeles că autorul lor a parvenit la o viziune interioară cristalină. Lautréamont. titlu generic pentru abordarea predilectă a acestei serii de poeţi ai suferinţei existenţiale asumate şi cultivate ca exerciţiu spiritual. Poemul baudelairian Don Juan în infern a reprezentat o lectură emblematică pentru mine. adâncit de eseul poetului Ion Caraion. Mult timp nu am mai conştientizat că port sub piele plaga lecturilor din marele damnat. m-am fixat asupra titlului Îngerul melancoliei. La fel. după Baudelaire şi Bacovia. Lecturi cu semnificaţie de destin personal. lecturi interzise de simţul pudibond. apoi volumul Florile răului. aducătoare de neant. volumul determinând cititorul să îl silabisească ciclu după ciclu. În acest context. cu trimitere specială la celebrul mit al lui Don Juan. Autentic sărut dat 189 .

imagist sintactician. Desigur că o lectură precum aceea din opera lui Charles Baudelaire are în cariera oricărui om confruntat cu problemele scrisului o relevanţă deosebită. să ne autoflagelăm împreună cu el şi să ne sfinţim prin patosul confesiunii. vizionar captivat de propriile pătimirii orgiastice. Stilist de anvergură. Revenim la un nou romantism prin patosul confesiunii. Baudelaire s-a implicat ca o conştiinţă tragică (prin reactualizare) pentru fiecare poet sau artist care-l citeşte.leprosului. precum cuvintele unui oracol. Ce va fi după Baudelaire – adică după istovirea sensurilor sale ultime şi când se va instaura pacificator pentru conştiinţele noastre obosite l’extase de vivre? Când va înceta eul omului modern şi postmodern să fie „haïssable“? Amintesc în treacăt că şi Nichita Stănescu a scris poezia Preşedintele Baudelaire şi că volumul Patimile. şi complementarităţile. fiind astfel o emblemă pentru sensul devenirii poetice într-o amplă perioadă de timp. a fost o carte de referinţă pentru mine. ne cere lacrima noastră vitală să o strivim între paginile sângerânde. Poetul ne leagă astfel de destinul său nefericit. semnat de Mircea Ciobanu – stilist recunoscut în contextul românesc postmodernist –. făcându-i sensibile şi polarităţile. Din nou în craterul-caliciu al acestei stări de spirit care bântuie de fapt firea noastră încă de la vârsta fragilităţii emoţionale. să deplângem condiţia umană căzută. 190 .

capabili să detabuizeze multe convenţii de tip burghez. ’70 a modelat la rându-i figuri şi atitudini de adolescenţi întârziaţi. Exact un tip de frumuseţe juvenilă constituia şi pentru mine un reper intim. Lectura versurilor sale îmi deschidea o perspectivă plonjantă dinspre o „transcendenţă negativă“ către o metafizică 191 . expresia lirică incisivă. Mă fascina faptul că la şaptesprezece ani Rimbaud îşi deschisese cu brio şi în mod programatic cariera poetică. îndrăgostit de muzica latină şi de alte ritmuri exotice. Toate elementele unui destin fulminant mă atrăgeau în cazul său: voinţa-i de autoipostaziere într-un personaj incomod şi excentric. Mult timp figura chansonetistului Hugues Aufray. nemărturisit. conştiinţa de poet vizionar autorealizat „prin dereglarea sistematică a tuturor simţurilor“.„La vârsta ieşirii din adolescenţă“ L ecturi disparate din poezia lui Rimbaud la vârsta ieşirii din adolescenţă m-au pus la curent cu un mod inedit de asumare a vieţii sub semnul libertăţii extreme şi a revoltei. aşa cum a fost ea pictată în celebrul tablou al lui. Cultura hippy a anilor ’60. s-a suprapus în imaginarul meu chipului singularului adolescent.

şi al unui studiu despre poezia expresionistă. printre altele. S. calificarea se datora limbajului dur. Dacă iniţierea mea în sensul unei poezii disforice s-a făcut prin Bacovia. explorează situaţii paradoxale. Crohmălniceanu. într-o perioadă în care scriam şi chiar intenţionam să-mi public versurile. studiul unor monografii scrise de Marcel Raymond. Şi. Mai târziu. gustul propriei damnări. a stăruit în mintea mea mult timp. şi sintaxei abrupte. patrona un cenaclu cu destul de mare audienţă – am citit poezii care mi-au fost etichetate drept rimbaldiene. autor. pe o cale abruptă. delirul. prin pledoaria de imagini şi vocabularul de un mare ambitus. sub imboldul colegilor mei de generaţie optzecistă. Trakl aveau să amplifice reprezentările mele în acest sens. pur exterioare. Lautréamont şi din expresionistul austriac G. Poemul Corabia beată. Rimbaud. În fapt. cum era firesc. aşadar. pornind de la estetica simbolistă. bolovănos. deviază cursul propriei deveniri înspre estetism şi. în anii ’70 la Facultatea de Litere profesorul Ovid. ca un simbol al aventurii extreme. în traducerea lui Taşcu Gheorghiu) mi-a clarificat şi mai coerent această structură a creatorului liric care. Unor daruri. La o şedinţă de cenaclu studenţesc – cum se ştie. la capătul cărora el se confundă cu alienarea. experienţa lecturii din Lautréamont (Cânturile lui Maldoror.neagră. În primii ani de facultate. să nuanţeze conceptul de poezie. Hugo Friederich mi-au întărit convingerea că experienţe limită destructive şi destructurante la nivelul sintaxei poetice pot să conducă la recompunerea 192 . lecturile lui Baudelaire.

orgia. aflată sub semnul boemei. lecturile din Rimbaud mi-au întregit o viziune fantastă şi personală asupra vieţii boeme cunoscute şi din monografiile publicate de Editura Meridiane. regăsirea acestui autor ca referinţă în studii precum La poésie éclatée de G. toate au avut un impact asupra mea în exerciţiul continuu al autodefinirii ca poet şi ca temperament creator. beţia.discursului ca figură a unei energii rostitoare ce se obiectivează proteic. vag suprarealiste. cultul viciului constituie o constelaţie imperativă în planul eticii de creator. Ca şi în cazul lui Baudelaire (abordat de Sartre în monografia sa. Cuvintele). drogul. era vorba de o serie de Vitralii – cum le 193 . Lectura versurilor lui Rimbaud. impuse de programa şcolară a epocii. Rimbaud a regăsit structurile prozodiei clasice. simpatia mea faţă de o anumită tipologie artistică. Genialul adolescent dovedise o intuiţie abisală a suprarealismului. În fapt. mobilizat fiind de trăirile sale lăuntrice de tip romantic şi de experienţa drogurilor. Tablourile pariziene (semnate de Baudelaire) şi Boema mea (miniatura lirică a lui Rimbaud) mă ajutau să înţeleg atmosfera unei epoci intrate în legendă şi să descifrez un mod de viaţă minată în fragilitatea ei de însuşi contradictoriul structurii artistice a celor pentru care boema. Poulet. academice. în original sau în traducere. de la care plecase. din perspectiva dicteului vizionar. În perioada unor exerciţii poetice personale sub forma unor proze scurte. ca autor al unor compoziţii în limba latină. am regăsit interesul şi motivaţia de a reciti Iluminările lui Rimbaud. Am mai înţeles că.

am citit piesele cu titlu oximoronic Sărbătorile răbdării. Această experienţă coincidea în cazul meu cu transpunerea în expresie a unor viziuni plastice. Ca şi când cei doi creatori ar fi aparţinut aceleiaşi lumi. Încercam o intensă bucurie în cunoaşterea viziunilor lor crepusculare. pictura fiind pentru mine un limbaj complementar. mă preocupa. Un eu migrator. am avut sentimentul că bifez încă o experienţă revelatorie. Problema eului liric. Într-o perioadă de lecturi variate. blancuri în aşezarea grafică a unor poeme. hazardul m-a pus în faţa unor proze semnate de Marc Chagall. proze bazate pe imagism abrupt. pe care. le numisem Sărbători. a pluralităţii sale prin fiinţare şi expresie. interpretarea fantezistă şi onirică a datelor unei icoane m-au făcut să aşez în aceeaşi perspectivă semantică creaţiile pictorului rus şi Iluminările lui Rimbaud. în integrala poetică Rimbaud. pentru ca apoi să se reintegreze magic din elementele unei fulguraţii nocturne. blocuri semantice disparate. cele ale unui eu disparat. din spirit de contradicţie. publicată de Editura Eminescu. şoc expresiv şi sintaxă fulgurantă. bazate pe imagism. Când. Rimbaud a fertilizat prin exemplul său 194 . Idealul unei scriituri fulgurante. pulverizat. legată de cunoaşterea şi integrarea câtorva elemente din acest tip de lirism. la care apelam cu scopul de a retensiona discursul liric şi a-l reorienta într-o direcţie nouă. Juxtapunerea incongruentă cu finalitate magică a imaginilor din tablourile acestui pictor. care se dezintegrează în experienţe disparate. m-a preocupat mult timp după data debutului meu editorial.numisem atunci –.

a graţiosului de sublim şi a sublimului de grotesc. Rimbaud. beneficiind de cea mai urâtă. Rimbaud. Putem urmări la cei doi autori aceeaşi pendulare între compoziţia lirică de mici dimensiuni şi poemul de anvergură vizionară sau satirică. Pentru noi. Venind dinspre experienţa simpatizantului Comunei. redescoperit şi tematizat de Ion Caraion. termenul de comparaţie pentru liricii noştri. iată câteva coordonate mai obiective de apropiere de marele damnat. putem avea o receptare nouă a poemului Împărat şi proletar de Eminescu. apăsând pedala mai mult pe grotesc. a credinţelor şi 195 . cel care. românii. dar şi cea mai poetică limbă cu putinţă (după aprecierea lui E.mitul poeziei care moare tânără. mitul poetului adolescent şi teribilist. Astfel. Rimbaud. o regresie lentă în sinele nostru profund sub patronajul spiritual al lui Bacovia. prin erupţia de imagini siderale şi maritime. cu sfidarea timpului şi a spaţiului era o figură provocatoare. Născut în aceeaşi perioadă cu Eminescu. autor al eseului susnumit. Eul confruntat cu mitul călătoriei iniţiatice. soluţia existenţială Rimbaud în contextul solicitării totalitare româneşti de sfârşit de secol şi de mileniu. poet disforic la rându-i. Poezia ca filosofie a săracului în anii ’80 mi-a apărut a fi o formulă existenţială compensatorie. scriitorul francez face uz de aceeaşi apropiere explozivă a hiperbolei de litotă. Cioran). aventura similară era sfârşitul continuu. Poemul Corabia beată situa existenţialul în perspectiva cosmogonicului. într-o lectură românească. oferă o imagine demitizată a lumii occidentale.

ritmicitatea când foarte abruptă. dar toxice în conţinutul lor semantic. trecerea de la dicteul febril la simetrii prozodice cristaline. De la o etapă la alta a formării mele. mi-am intitulat o serie de poeme Exorcisme. cu dezinvoltură. studiul lui Marcel Raymond – De la Baudelaire la suprarealism – mi l-a apropiat pe Rimbaud într-o perspectivă teoretică inedită prin dihotomia psihologică poet-vizionar. între care acela de transcendenţă negativă. fie lui Michaux. Am înţeles că orfismul în cazul său avea o conotaţie demonică. Cum am spus. Friedrich asocia modernităţii destructurarea continuă a triunghiului autor–operă–cititor. direcţionându-mi lecturile în sensul unei lirici grave. Tot astfel. Descinderea din retorica academică în structuri oximoronice dominate de categoria estetică a grotescului. cu conştiinţa că Michaux îşi numise astfel câteva texte definitorii. care vizează 196 . Asumându-mi o anume incisivitate în a simţi/a exprima liric. cinism şi cruzime. iată ce mi-au oferit recentele lecturi din Rimbaud. aparţinând fie lui Jorje Vallejo. Rimbaud a activat ca un ferment activ. când detensionată.emblemelor burgheze. studiul cărţii Structurile liricii moderne de H. aurorale. Eul golit de orice vanitate devine un mic demiurg rău în exerciţiul unei cruzimi gratuite. Mitul tinereţii damnate se conjugă la el cu nostalgia unei copilării pure. patos destructiv. Acum. când citesc atâtea lucrări ale postmodernităţii şi textualiştilor. din perspectiva conceptelor negative.

“ 197 . cu estetism. foşnind sub zări se strânge Talazurile – parcă eroi de tragedii.lumea structurată ca text şi pe însuşi poetul. Lecţia lui Rimbaud nu poate fi asumată de nimeni cu nonşalanţă. prin exemplul său existenţial. în care el se manifestă ca un alchimist al verbului. minereuri radioactive într-o montură clasică de platină (alexandrinul) indică tentativa aproape suicidă a poetului de a se desprinde de convenţiile etice şi sociale pentru a întreprinde pe cont propriu o aventură asociată cu reformularea eului în acelaşi sens cu ceea ce spusese şi Baudelaire: „le moi est un autre le moi est haïssable. textul rimbaldian îmi apare ca un memento expresiv şi vertiginos: „De-atunci mă scald într-una în Marea lactescentă Ca-ntr-un poem de aştri pătruns şi devorând Azurul verde-n care vrun înecat – absentă Şi palidă stafie – coboară când şi când Şi-n care. ca un martir.“ Rimbaud. ca un damnat. mai tari ca orice vinuri Fac să dospească fierea roşieticei iubiri Văzut-am cum un soare pătat de-un mistic sânge Iluminează cheaguri prelungi şi viorii Cum draperia mării. Versurile lui bolovănoase. dând culoare sălciilor seninuri Deliruri şi cadenţe ascunse-n străluciri Mai largi decât ni-e lira. a conferit poetului misiunea de a schimba viaţa cu preţul oricăror experienţe-limită. purtând pe trupul experienţelor extreme cămaşa de litere.

poetul descinde în propriul infern pentru a se împărtăşi cu esenţele sale nefericite şi pentru ca astfel să aibă puterea unui taumaturg. În fapt.Tematica apocaliptică – aşa cum indică exegeza de specialitate – a textelor lirice care se scriu în prezent indică sensul de evoluţie a filonului rimbaldian. pe care magicianul melancolic o primeşte ca pe o cuminecătură. izbucneşte o lumină aurorală. La capătul unei astfel de experienţe toxice. Raymond în studiul său: „poezia este chemată să dea un răspuns în privinţa destinului uman“. capabil să dezvrăjească lumea de tenebre. Aşa cum anunţa şi M. 198 .

Mallarmé mi s-a insinuat ca reper livresc ce părea a veni întotdeauna dintr-o zonă a vocabularului consacrată unei poezii de factură clasicizantă – precum armură de platină – „nimic e spumă. atunci când nu elanul vital te propulsează. pentru a ciopli idoli din nebulozităţi luminiscente: „Vexaţi. n-au să-l provoace nicicând pe-acest pervers Cu scrâşnet taie spada doar razele de lună Ninsoarea peste oase în drumul ei advers“ (Ghinionul) Rafinamentul lexical poate că m-a tentat mai mult atunci când încă am cultivat concepţia 199 . cu gestul unui oaspete care străbate irizând straturi de azur.„O căutare înaltă“ C elebrând tăcerea în perioade de sterilitate poetică sau sterilizate din exces de estetic. ci o foame de asceză de lungă durată. sinuozităţi având ca sens o căutare înaltă şi greu de definit. vers virgin“ – spre a desemna o cupă simbolică şi de bun augur. versurile lui Mallarmé incită la exerciţii de rostire într-un registru oarecum solemn. Arabescuri printre cuvinte. Ofranda lui nu putea fi decât aceea a unei beţii benigne. valuri de voci astrale.

dure. balsamuri. Prin această menţiune. tăişul. Doi poli. dincolo de lacrimi. ghilotina. „Un aur de cimbale hilar în pumni de ură Deodată nuditatea Solarul zeu mi-o fură Ce pură exalase din fragedul meu nacru“ (Paiaţa pedepsită) Dualitatea angelic-demonic se vădeşte în cazul lui Mallarmé a fi nuanţată prin termenii expuşi în rândurile precedente. azur – este loc şi pentru o figuraţie a torturii. serafimi. flori. afirm că mi l-am apropiat pe Mallarmé din perspectiva poetului român contemporan care a avut o mare afinitate cu scriitorul francez. În textura unei rostiri psaltice şi cu aparenţă ceremonioasă. Dar. poemele lui Philippide şi ale lui Mircea Ciobanu. sângerarea au reprezentat termeni obsesivi ce au trecut şi în poeziile mele din volumul Oaspetele de piatră. Două simboluri: funia şi turnul de fildeş. atunci când citeam şi adnotam Patimile şi Nopţile lui Mircea Ciobanu – prieten literar şi mentor – violenţa. Cezar Baltag. Ea asigură 200 . tainică. Căci După amiaza unui faun se întregeşte complementar cu pasiunea sanguinară a Herodiadei. Paiaţa şi bonzul. paiaţa caricaturizează gravitatea sacerdotală a bonzului. Ritmurile pentru nunţile necesare ale lui Ion Barbu.sacerdoţiului liric. arcuşuri. Umbră grotescă şi impură. trenând ecouri din eminescianul Memento Mori. corole. Iată de ce. expresiile cinice. Acest fapt purcede dintr-o zonă a mitologiei poetice moderniste. rondelurile lui Macedonski. dar nu exclude reversul: contrastele violente. Cel puţin. a flagelării. aşa l-a prezentat Laurenţiu Ulici într-un studiu. viole.

„Mă oglindesc şi înger mă văd Şi pier şi-ador — Să fie arta geamul. misticitate fie – A reînvia şi unde. iubind geniul latinităţii. Ea nu poate lăsa indiferent nici un autor care. lectura mallarméeană vădeşte pentru mine – ca gest ludic – virtuţi oraculare. în care montura de mare preţ face să se confrunte luciri. „Deasupră-mi noapte-a pielii când râncedă apari Levitând ingrat! că iată aici întregu-mi sacru Un fard topit în apa perfidă de gheţari“ Mallarmé – ca experienţă de lectură. fapt responsabil de o devenire discretă în însăşi personalitatea cititorului. Eul ce ştii amărăciunea De-a sfărâma cristalul de monstru insultat Şi-a evada. în aripi vădindu-şi goliciunea — Cu riscul de cădere pe veci.pendularea macrotextului. culori şi densităţi diferite. îndrăzneşte să accepte provocarea livrescă a unor sentinţe precum aceasta: „E vreun mijloc. Rimbaud. în ceru-anterior Al Frumuseţii Visul mi-e diademă vie“ Polarităţile lumii se regăsesc în poetul francez ca într-o bijuterie barocă. mistificarea dorită. tu. vălul. ca un Damnat?“ Recapitulând cele mărturisite şi scrise de mine despre cei trei zei ai poeziei moderne neolatine – Baudelaire. Mallarmé – pot spune că redescoperirea ritualică în imaginarul meu a unor 201 . Este şi acesta un sacerdoţiu. încifrarea. poate din dorinţa de a înmormânta fastuos sub metafore şi structuri simbolice un daimon. La fiecare început de an. dar şi în plan poietic consună cu pudoarea.

Mult mai târziu. într-un fel. pentru mine. Dar ideea de a-i fi citit şi adnotat cu maximum de interes în momente de graţie sau cruciale în formarea mea îmi dă sentimentul unei statorniciri estetice. am asociat lectura câtorva sonete mallarméene cu aceea a unor miniaturi lirice semnate de Gongora. îndeosebi a celor parnasiene. Personajul m-a preocupat la sfârşitul adolescenţei. desigur. intangibili. Nu este exclus ca această experienţă să fie tributară tradiţiei filofranceze. Cei trei mari poeţi sunt. După o agapă simbolică Baudelaire – Rimbaud – Mallarmé. Preţiozitatea sunetelor. tăcerilor era completat de cruzimea ritualică a Herodiadei. Dincolo de lectura lor foarte personală. Modelul de lectură a creaţiilor lui Mallarmé. ca balet al gesturilor. iar cultul pentru ei este.configuraţii de tip romantic străbate această zonă a lecturilor cu un efort de a mă înţelege şi îmbogăţi. simt nevoia să mă pregătesc pentru un necesar exerciţiu de descărnare (sau destrupare) sau de destructurare a poeziei sub un alt patronaj spiritual. Fastul metaforei parcă se cere expiat prin asceză. incantaţia voluptuoasă şi un farmec abstract îi reunea pe cei doi autori în mintea mea. se profilează plaja descărnării poeziei şi a desolemnizării ei. o asociam unei tehnici picturale asistate într-un atelier: maestrul 202 . Igitur – ca spectacol mental. atât de vie în cultura românească. cuvintelor. Aflasem că generaţia 1927 a liricilor spanioli l-a revendicat pe Gongora în perspectiva lecturii modernistului Mallarmé. distant. dincolo de acumularea unor elemente configuratoare.

latescentă. mai ales faţă de cei care îmi induc sentimentul unei înnoiri bruşte. portretele sale expresive în sens vizionar se întemeiau pe acest principiu. Mărturisesc că am avut destulă reticenţă. am trădat imaginea şi cunoştinţele despre aceştia şi am încercat să mă apropii de oamenii vii din jurul meu. dintr-un soi de precauţie. declanşat de experienţe ale misterului uman. 203 . într-un fel sau altul. după cum fervoarea solară din După amiaza unui faun. considerând că este o impietate a fora înlăuntrul unei statui ciclopice precum aceea a lui Baudelaire. Ne pot absorbi în nimbul lor pulsatoriu. Emblema unui meteorit căzut dintr-un dezastru obscur o cred tot mai mult compatibilă în scrisul şi viziunea mea poetică cu Oaspetele de piatră – ciclu liric al indeterminării. ci de la o „de dincolo de conturul“ acestuia. a primit în scrisul meu replici întârziate. Marii maeştri muţi impun respect. Pictura lui Nicolae Georgescu – elev al lui Corneliu Baba – autor de naturi statice plămădite parcă dintr-o materie nebuloasă.nu pleca de la reprezentarea obiectului. dar îi ţinem oarecum la distanţă. imagistica ei compensatorie prin frust. De aceea. Rimbaud sau Mallarmé. senzualitatea.

de modă. 204 . inhibiţiile şi încorsetările. apoi. nonconformistul. respectiv.NICOLAE ROTARU Rechizitoriul aversiunii A trebuit să moară şi să treacă un timp – ca şi-n cazul lui Giordano Bruno. umanitatea să-l declare geniu pe controversatul. Baudelaire mi-a fost izvor secret de apă vie şi comportament poetic. „obscenul“ şi straniul Charles Baudelaire. a deschizătorului de drum nou. Astăzi. M-a influenţat şi m-a „convertit“. Vicent van Gogh sau Mihai Eminescu – pentru ca ţara sa şi. dar a avut numeroşi adepţi. n-a fost agreat. dar a avut numeroşi discipoli. în cimitirul parizian Montparnasse (undeva. datele naşterii şi. la margine şi alături de cel cu care s-a aflat în cruntă duşmănie. asumarea dezordinii şi a nonconformismului său curajos alimentându-mi neputinţele. generalul Jacques Aupick. mai ales la 9 aprilie şi în ultima zi de august. a celui ce n-a fost magistru. tatăl său vitreg) este un adevărat pelerinaj. Mie. morţii poetului damnat.

205 . mi-aş permite să forţez mâna limbii române! Contradicţiile şi „aberaţiile“ baudelairiene (precum aceea de a candida pentru un fotoliu de nemuritor în Academie) mi-au alimentat propriile nehotărâri. solidar şi i-am devenit admirator sau. pentru a şlefui. pentru a se face neînţeles. fan. pe numele său Mihai Eminescu!) am învăţat negocierea în picioare metrice cu moartea şi excentricităţile. Cum poţi să nu fii solidar cu un suferind sortit să rabde umilinţa amenzii pentru carte şi interdicţia poemelor considerate azi geniale precum: Femei blestemate. 23 ianuarie 1862. folosind un cuvânt la modă. chiar neacceptat de contemporani. situată între naştere şi pornirea eschatologică. brusc. Baudelaire m-a învăţat să-mi asum graniţa acestei dualităţi care-ar putea fi iubirea. locuitor în România. Solitudinea ca esenţializare şi metamorfoză a însingurării romantice. am primit un avertisment straniu: am simţit fâlfâind deasupra mea aripa imbecilităţii“ sau când am aflat că-n timpul sângerosului an revoluţionar 1848 striga pe baricade. a mai fost nevoie să-mprumut ceva de la el: solitudinea. creatorul este un ins dual.Când am citit notaţia sa: „Astăzi. Prin definiţie. cerând împuşcarea generalului Aupick. Orice eşec al acestei asumări a devenit poezie şi. în care fusesem obişnuit să mă scald în melancolii şi emoţii primare. marele poet pare că-şi asumă un diletantism studiat. m-am simţit. Metamorfozele vampirului sau Bijuteriile? De la el (şi de la contemporanul lui european. Fan fanatic. Uneori. am deprins revolta şi jemanfişismul în chip de colaci de salvare de la înec în lacul cu fluid romantic stătut.

sunt posibile gestaţia şi rodul cuvintelor. din excenticitate şi „dandysm“ catalizează luciditatea. care-ar fi trebuit să fie debutul meu editorial. să le adun în poeme răzvrătite şi contradictorii. O tentativă de a urma filologia (împotriva interdicţiei şefilor militari. cum propuseseră Arghezi şi. care vedeau această facultate drept incompatibilă cu cariera mea de ofiţer) m-a pus din nou faţă în faţă cu maestrul spleen-ului. respectiv. către unul dintre apropiaţii săi: „Poetul desăvârşit/neîntrecutului magician al literelor franceze/scumpului şi veneratului meu/maestrul şi prieten/Théophile Gautier/cu sentimentul/celei mai profunde smerenii/îi dedic/ aceste flori bolnave“. păcatul. în acest sâmbure. 206 . când am alcătuit „vaza“ cu poeme. în visări parţial color şi greu de istorisit la trezirea din halucinaţia sau doar din hipnoză. Tomozei şi Fl. Mugur. alimentează căderea în „păcatul“ de a fi (şi) altcineva şi mai ales de a putea evada din tine însuţi. patrulaterul temelor emise în primul vers din (poezia) Prefaţă („Greşelile. Retragerea din lumea mistificării şi epatărilor. m-a impresionat dedicaţia lui C. Reanimarea florilor (cum am denumit primul meu grupaj de versuri ofertat unei edituri după ce l-au „validat“ Gh. Streinu să se traducă Les Fleurs du mal) ale lui Baudelaire.Sub această carapace. În anii ’70. prostia“) au devenit obsesii ale propriei mele creaţii. Mai apoi. adică de a crede şi a crea! Baudelaire m-a învăţat să-mi prefac cuvintele în ascuţiş de armă albă. B. dar rămas nepublicat) este un ecou la Florile (de otravă sau bolnave. zgârcenia.

Pentru mine.revenindu-mi. potrivit echivalenţelor traducătorului Al. Aşa cum Baudelaire însuşi a fost ajutat de „simfonia în alb major“ a lui Gautier sau de „voluptatea“ acelui „copil al secolului“ care a fost Sainte-Beuve să nu mai semene nici cu sine. ştiindu-i. i-am savurat Le vin. Spiritul de revoltă şi solitudinea autoasumată. ca poet. să văd Parisul. am parcurs Tableaux parisiens. Philippide. ceea 207 . „Jos pe pământ şi printre batjocuri şi ocări/Aripile-i imense l-împiedică să meargă“. încercând să-i înţeleg Revolte şi să-i accept La mort. cât de cât. dar remanentă. Adică. Poate c-ar fi trebuit să vizitez Franţa. bizarul şi nonconformistul Baudelaire este un fel de Oscar Wilde sau Byron francez. Dar. am rezonat citind Spleen et idéal. pentru a-l merita pe Baudelaire drept model. am tras în piept aroma poemelor celebre din Les Fleures du mal. limba. o efervescenţă diabolică estompată. să analizez (în franceză) vestitul poem Albatrosul. pentru lirica universală. ocrotit de umbra fălniciei sale. la examen. Controversele şi negarea contemporanilor au făcut din Baudelaire. pentru a mă simţi. am reuşit să parcurg cele şase cicluri ale drumurilor existenţei umane muzical-magice şi să constat apoi că acest fapt m-a ajutat (m-a învăţat cum) că evadez de sub tutela romantică. Mult timp m-a obsedat identificarea poetului (care mă credeam!) cu un „prinţ al vastei zări“ pe care. presiunile sataniste şi complacerea într-un proces de conştiinţă a răului. un refugiu spiritual imitativ. preocuparea (estetică) pentru lumea grotescă şi travaliul (poetic) pentru umanizarea naturii maladive m-au atras şi mi-au conturat o anume damnare.

“. adică îl face rob al trebuinţelor lui Maslow. cum rezultă din finalul poemului Un hoit: „Când viermii te vor roade cu sărutări haine/Atunci. cum s-a-ntâmplat cu mine. cel dedat la „răzvrătiri“ lirico-ludice made in Charles Baudelaire. umbresc ocrotitor sau distructiv destinul celor ce au ales opţiunea admiraţiei. Atitudinea. să mănânce şi să se pună la adăpost . M-au impresionat „ciudata zeitate bună“. Din această resurecţie se nasc marile teme poetice ale obsesiei de sine (cum la alt obsedat şi 208 . să le spui şi lor/Că am păstrat esenţa şi formele divine/Şi duhul descompusului amor“. comportamentul şi transfigurările creatoare ale unor asemenea artişti magnetizează. molipsesc. necum mirabilului supliciu care este creaţia. reprezintă izvorul creator de frumuseţi şi eternităţi spirituale. dar profunde.ce au făcut convivii din universalul şi genialul Van Gogh pentru lumea cromatică.. iubirea reprezintă un extaz putrefact. când o învinuieşte că-l „constrânge pe om să doarmă. Cum să nu influenţeze asta pe cel ce-a îmbrăcat cămaşa morţii eroice numite travaliu poetic? Cel mai mult însă m-a marcat similitudinea de gând şi faptă în adevăratul rechizitoriu pe care Baudelaire îl face naturii. adică actriţa mulatră de mahala pariziană Jeanne Duval şi Apollonia Sabatier. pentru poet. Aventurile erotice (potenţatoare ale dramatismului liric pentru orice poet!) ale lui Baudelaire au fost puţine. destinatara unei bogate corespondenţe şi a unor poeme neiscălite. pentru artişti. Asemenea pulsiuni existenţiale.. domină şi predomină. frumoaso. Dar.

Stendhal. aşa încât astăzi mă simt liber să fiu eu însumi. la fel ca o injecţie răufăcătoare fizic. Colin) sau: „Neam al lui Cain. de angoasă şi neputinţă. iluminat când şi când de scăpăratul unui vers incendiar. Din dorinţa dialogului-duel.chinuit de sine.. Ş. Îi datorez asta şi-i mulţumesc lui Charles Baudelaire. c-un ce fermecător“ (trad. Hagiu) ori: „Satan. Tot el mă lasă pe gânduri germinative. căruia îi este dedicat poemul Bătrânele). Pentru mine (ca şi pentru Victor Hugo. să-ţi fie milă de-a mea nefericire!“ (invocaţie obsesivă din poezia Litanii către Satan). când scrie: „De-mi crapă capul greu de ură. Baudelaire este producător de empatie şi rezonanţe de tipul: „În vechile oraşe cu străzi întortocheate. Versul său este greu de acceptat./Pândesc./De Drac sau Cuminecărută!“ (trad./Pe unde chiar urâtul surâde-ncântător. Gr./Sau de mă taie-n două./Pe Domnul zvârle-l pe pământ!“ (trad. purtat de toane fatale. Bascovici).. probabil. cam ciudate/Făpturi trec gârbovite. se nasc marile experienţe epice!).. a replicii de nădejde şi optimism. suie-n Tărie. eu/Oi râde ca de Dumnezeu. 209 . ale sinelui năpădit de urât (spleen) şi uscăciune. V. Cei ce-au încercat apropierea de Baudelaire s-au plâns de neputinţa drumului până la capăt. dar care tămăduieşte suferinţe majore. am continuat să scriu à la manière de . ca un fost autor de epopee nevoit să evolueze în geometria perfectă a unui rondo-sonet.

Paradigma 210 .. volum de haiku-uri cărora am încercat să le găsesc echivalenţe în engleză. goliciune datorată atacului liricului care. o deturnare de fabulos şi erotic à La Bonne Chanson (încercată în cărţile Viaţă expirată şi Deceniul Secsy şi-n secţiunile din volumele Bis in idem şi Tandem liric) sunt constrângerile şi „depotenţările“ verlainiene autoasumate.“ (Arta Poetică) „Şi-n vânt mă las/În răul pas/Care mă poartă/Din loc în loc/Acelaşi joc/De frunză moartă. doar literatură este. Un delir imaginativ. în viziunea lui Ortega y Gasset.“ (Cântec de toamnă) D e la saturnianul Paul Verlaine (fiu de ofiţer şi absolvent doar de liceu) am învăţat lecţia simplităţii şi a goliciunii sufletului călător. convieţuind cu fanteziile blestemului ce anunţau sositul pe lume al simbolismului.Muzical şi oniric Moto: „Să-ţi fie versul buna veste/Ascunsă-n vântul pui din zori/Ce-adulmecă prin izmă şi bujori .. pe care am experimentat-o în Aripi de hârtie./Iar restul. franceză şi italiană). vizionar şi o „îmbarcare“ pentru oniric („visătorie“ laolaltă. răneşte sau ucide lucrurile. cum ar fi spus Bachelard.

somnambulă „hipnagogică“. să umbrească loialitatea faţă de „sucirea gâtului elocinţei“ pe care- 211 . dar jinduită de admiratorii tineri ai lui „Pablo“. fără succes. din mariaj în aventura-n doi cu „demonul“ Rimbaud. Micile trădări (cu Mallarmé!) în privinţa muzicii n-au fost de natură. dar cu abuz bahic şi-n fine de aici (unde a încercat. o anticameră a celebrităţii neînţelese de convivi. adică alta decât cea care poate rezulta prin raportare la real – una halucinantă. din această „convieţuire“ în voia „vântului rău“. pocăinţa mistică.lumii create. fluidă şi „adimensională“ – reprezintă egida acestor experienţe lirice care ar putea aparţine unei aşa-zise literaturi a efectului şi desfătărilor. evidenţiată în volumul Sagesse. la care chiar el îl chemase („Vino. suflet scump şi mare. un fel de anti-lume valabilă doar în/prin limbaj. dar şi aventura muncii de agricultor ratat ori de vagabond incurabil) în Désappointement. cred. de optimismul temperat al Serbărilor Galante sau de sinceritatea muzicală a Cântecelor pentru ea. Mă număr printre acei admiratori îmbolnăviţi de tristeţea Poemelor saturniene. din închisoare (unde a scris Romanţe fără cuvinte) în viaţa fără busolă. te aşteptăm“) în penitenţă. printre cei ce i-au luat în serios Arta poetică antiparnasiană sau cunoscutele-i imperative: „De la musique avant toute chose“ şi „Prends l’éloquence et tords-lui le cou!“. adică Dezamăgire (cum şi-a intitulat ultimul sonet dinaintea morţii survenite la încheierea anului 1895) – acele evadări deci s-au dovedit popasuri dintrun purgatoriu celest. Evadările lui Verlaine – întâi din boemă în căsnicie.

Laurenţiu. absurdităţile lingvistice şi experimentele rebusistice. dar nu sunt. singulari. i-am considerat. o dată cu cauza şi efectul. fadului provocator. ignoranţele prozodice (uneori chiar de fonetică!). între limitele 212 . Dumitrescu. Sunt verlainian doar în măsura în care accept (se acceptă) că n-am ecou. asumându-mi un anume „hedonism al suferinţei“. M-aş complăcea. La Verlaine m-a frapat evitarea culorii excesive şi a spectaculosului. Abăluţă. Mazilescu. ca să „divulg“ doar câţiva contemporani. Dacă mă complac în postura de „poet blestemat?“. al nonconformismului în raport cu „consacraţii“. nici alchimist-dificilul Mallarmé. ca zidul. moi-même-ul asumat drept art poetique. Am intrat în labirintul verlainian ţinând drept ghid cărţile unor C. al achitării unor obligaţii pentru împrumutul din lectura celor pe care. care produce şi mai multă culoare şi muzicalitate spectaculoasă.o practic majoritar. conştient de măreţia lor. ca pădurea. Tomozei. deşi-s complice la crearea şi propagarea lui. cum ar spune el însuşi absenţei de gust. el rămâne „sălbaticul genial al fadorii“. conţinutul de emoţii şi formele de a le face „apt combatante“. al refuzului „lesei“ de generaţie. D. totodată. artificiile sonore. ca stânca. deşi Verlaine mi-a oferit toată cohorta de influenţe. V. ca aerul. contradicţiile şi „terorizarea“ ideilor sunt câteva dintre tentaţiile la care n-am rezistat. Înstrăinările limbajului (meu) poetic sunt rodul unor retrocedări. Blestemul „anonimatului autoasumat“. Gh. dimpreună cu revolta şi ţinta. A.T. Dar nebunul Verlaine nu e vizionar-profetul Rimbaud. De la el împrumuţi.

ermetismul sugestiv-magic şi eliptic-abuziv mallarmeean al unora dintre poeme. populară. Verlaine. a trăirilor halucinatorii. pot spune că spiritul frondist. mai ales Baudelaire. recursul la cantabilitatea armonică. comportamentul aparent bizar. cu atitudini anticlericale şi libertine de tip transcendental rimbaldian şi. Viaţă expirată şi Emoţii cărunte). prostiei şi neamprostiei. 213 . militantismul intelectual. trebuie „umanizată“ prin artă. în fine. de „relicvariu“. toate. care. Toată creaţia mea. mediocrităţii. „Ingerinţa dominantă a muzicii“ face ca lumea exterioară şi trăirile intime să se contopească. cultul pentru frumosul straniu şi rigoarea diabolică. căruia îi opun justiţiarismul. dizarmonia simţurilor. cu precădere Mallarmé şi. angoasă şi sărăcie spirituală. tăgada şi pulsiunile sataniste. dar acest fapt nu poate să nu aibă atractivitate. sunt „împrumuturi“ constante de la „poeţii blestemaţi“. Recapitulând.unui fast controlat şi ale rafinamentului aparent. a gândi şi a crea. revolta împotriva convenţiilor umane. caracterizează modul meu de a fi. păcatele şi remuşcările. în special Rimbaud. care sunt opuse mereu credinţei şi dogmelor religioase în „alchimia“ poetică baudelairiană de care mă învrednicesc. De aici. dar mai ales poezia. desigur. înclinaţia spre resemnarea pesimistă. viaţa contrastantă. stă sub semnul adevărului împrumutat de la Baudelaire. viziunile dramatice. conform căruia natura. fiind izvorul răului. exerciţiile lirice licenţioase (ca-n cărţile Deceniul Secsy. retragerea într-o solitudine laborioasă urmată de expasiunea în socialul bântuit de minciună.

germană. Confesiuni şi Închisorile mele. 214 . fiindcă a scris destul de mult în raport cu Baudelaire şi Rimbaud. Spitalele mele. Nu ştiu precis dacă Jurnalul de laşitate pe care-l ţin de trei decenii este declanşat de lectura Memoriilor unui văduv.Verlaine mi-a pricinuit cea mai îndelungată şi frumoasă caznă a lecturii. toate lecturile din poeţii francezi sunt cele ce au pus umărul (ca şi cele din literatura rusă. De altminteri. desigur. dar că m-a influenţat „barbarul“ şi „nebunul“ de Verlaine este neîndoios. italiană. engleză. română) la cronicizarea incurabilei maladii a scrisului cu care mă mândresc. latino-americană şi.

chiar de poezie. Profunzimea cercetării complice. inclusiv pe cele nescrise. cel care a ctitorit ceea ce se cheamă experienţă modernă. Un Poet.Singurătăţi plurale D eşi sunt catalogate ca atare relativ uşor. astfel. Profunzimea scoate în evidenţă exact contrariul. constant. La o analiză de suprafaţă. Arthur Rimbaud (trăitor mai puţin chiar şi decât contemporanul său Eminescu. Rimbaud a renunţat la dogma „crede şi nu cerceta“ pentru mitul „eu sunt un altul“. totuşi. geniile sunt. lectura participativă. adică un geniu. până la ciumpăvirea pădurii din care provenea hârtia. în ciudatul sistem de a gândi. Unul dintre evadaţii din chingile romantismului. Lectura „poemelor“ din Un anotimp în infern m-a determinat să rup multe din filele scrise. fiindu-şi martor la ecloziunea „oului dogmatic“ incubat în propria minte. apoi. între 1854–1891) este o asemenea raritate. la care m-am învrednicit la vârsta vârstei sale şi. înţelegerea neînţelesurilor din poematica tânărului nonşalanţelor ucigaşe. s-a despărţit. rare. a părut că el. Rostirea cuvintelor rimbaldiene (mai ales a echivalenţelor româneşti propuse de vrednicul şi talentatul Taşcu Gheorghiu) 215 . marele poet.

unul dintre profesorii de „muzologie şi funambulistică“ (Să ai doar şaptesprezece ani la instaurarea Comunei din 216 . într-un volum colectiv. exaltatul şi insurgentul fiu de ofiţer din Charleville (iată al doilea motiv de simpatie din partea militarilor care am rămas. Acest soi de contaminare experimentalistă. citite şi avizate de Grigore Hagiu şi Cezar Ivănescu. unul dintre grupajele de poeme („vise ambigene“). ca să-l citez pe Ulici. „apocaliptică“ devine imposibilă (incapabilă) de abandon. dacă nu model. Sub tăişul revelator/revelat al Iluminărilor lui de „mistic în stare sălbatică“. găsindu-mă înapoia liniei de start (prin concurs de debut produs. aţi fost nenorocirea mea şi a voastră“). cum invizibilul (chiar incredibilul!) poate genera zeci de faţete ale lumii reale şi cum totul este reflexie (a faţetelor de diamant) devenită sonoră şi vizibilă prin admiraţie. mi-am redactat. sub semnul „paradoxului grămezii“. după cum îl numea Claudel. unde aşteptam. dar rămase report perpetuu în planuri editoriale din evul revolut.seamănă cu un ritual sacerdotal în urma căruia rămâne mireasmă de tămâie care alungă diavolii şi-i invită la închinăciune chiar şi pe atei. „Copilul teribil al simbolismului francez“. supravieţuind demilitarizării celei la modă în lumea belicos-violentă şi asimetric-globală în care trăim!). poetul „blestemat“ care şi-a ales să trăiască în ascultarea a două zeităţi – Muza şi Libertatea – mi-a devenit dintru început. pregătit să plec în cursa (editorială) ca poet. laolaltă cu alţi nouă nou-născuţi de vârste şi valori diferite). a cărui revoltă are ca prim inamic familia („Părinţi. Am descoperit cum pot fi oglinzi poemele nescrise.

aceleaşi „scindări de/din real“ mă însoţesc adesea. Viziunile halucinante. „tinereţea şăgalnică. între realitate şi tendinţă. atunci când. menite să-nvingă „ospăţul vieţii“. vai. „viciul care a dat rădăcini de durere“. în 217 . Dincolo de paradoxuri şi nonconformism. m-asemăn cu un militant al Comunei reeditate (revăzute şi adăugite). al unor scrieri-manifest ale unui Prometeu revoltat împotriva Divinităţii. Dar. ca Baudelaire. din care supravieţuitorul Rimbaud – inclusiv la propriu.Paris şi să nu ceri pe baricade moartea tatălui tău. Rimbaud rămâne însă autorul unor texte vitale. fabuloasă“. dar şi al unor „tăceri locvace“ şi polisemice care alimentează fantezia. înfumurarea şi absurditatea „marelui rebel“ ce-ncerc să mi-l adjudec drept model dispar când îl cunoaşte pe Verlaine (S-a scris şi s-a fabulat pe seama acestei legături scandaloase. Rimbaud trăieşte. în mai puţin de patru decenii. reprezintă tot o nebunie demnă de toată admiraţia!). oniricul şi realitatea. două vieţi profunde şi distincte. în efervescenţa tranziţiei post-ceauşiste de azi. „alchimia verbului“. dar numai ca rezultat al creaţiei. acest status social reprezentând alt motiv de asumare a influenţei sale asupra eficienţei duelului meu cu muschetarii verbului şi metaforei. „dimineaţa de beţie“ şi alte „iluminări“ de pe drumul (poetic) parcurs între absurd şi ideal. mai mult sau mai puţin împotriva firii. Aceste „obsesii“ m-au marcat. atunci când am alcătuit „opul ratat“ de „vise ambigene“. dar să redactezi un Proiect de Constituţie comunistă. comportamentul violent. eroică.

Magul senzaţiilor rămâne însă un precursor. şi aşa. hamal. Dintr-o solidaritate greu de ascuns. devenind produs al „conştiinţei conştiente“. care l-au costat întâi un picior (amputat din cauza unei tumori la genunchi) şi-n final viaţa. contrastele diabolice. noul limbaj.faţa armei celui ce-l invitase la sublima suferinţă în doi – iese mântuit/lecuit de experienţe lirice. ca poet. începând cu o „imitare“ a clişeelor parnasiene. 218 . marile lui evadări din sine şi din „infernul“ creaţiei.). „un hoţ de foc sacru“ au marcat o cohortă de generaţii de frondişti şi imitatori. dacă putem spune drăcos franţuzescului zutique. dar) mă număr. după care s-a lăsat înfrânt de solitudine şi şi-a asumat ipostaza de pedant eşuat în virtual şi damnare. pe numele său simbolismul. au durat doar patru ani neîncheiaţi din adolescenţa sa. un prag la capătul unei piste pe care aleargă tinerii curentului/şcolii ctitorite de Jean Moréas. am admirat aventura post-verlainiană (mercenar în armata olandeză. între care (nu-mi place să. şef de şantier. între şaisprezece şi nouăsprezece ani. A trăit puţin şi a scris şi mai puţin. o rupe cu plăcuta destrăbălare printre idei. comersant. peregrinările printre tentaţiile lumii. circar. de alchimia creaţiei care. magia simţurilor. traficant de arme etc. Fanteziile delirante. în latura teribilist-miraculoasă. nici că. ca practicant al jocului cu iluzii ca-ntr-un posibil nou „album drăcos“. cum spusese Paul Valéry). vulgarităţile şi câte alte „înspăimântări“ ale celui ce se credea. isprăvită la etatea de treizecişişapte de ani.

din care se pot tămădui de realism – ca şi mine – leaturi întregi de înregimentaţi ai poeziei. 219 .Rimbaud este rod al singurătăţii pluraleexistenţiale şi. deopotrivă. spirituale – aşa încât m-am putut compatibiliza cu modusul său vivendi şi operandi. lăsându-mă influenţat perpetuu de boarea clocotită a translucidităţilor reci şi umede ale izvorului său de spirit.

adică de impunere a dictaturii celor ce vor miza pe „La parole essentielle“. de jugulare a funcţiei comunicaţionale a limbajului şi sporirea valenţei lui supranoţionale.S. Înţeleg şi accept. Mallarmé mi se pare – dintre cei patru mari poeţi francezi „finalişti“ ai secolului XIX. în raport cu care Aurelian Titu Dumitrescu mă solicită să particip la 220 . în final. melanjul propus de „aventurierii nonconformismului“. Crohmălniceanu. a „detronat“ tutela romantic-eroică a unor Villon – Racine – victoria iniţiativei de „gâtuire“ a realităţii. o reprezintă Stéphane Mallarmé. în viziunea lui Ov. între care află şi autorul cunoscutei egloge După amiaza unui faun. valorificată muzical de prietenul autorului. de ani buni. apud Mallarmé. unul dintre combatanţii „revoluţiei europene a poeziei“ începute cu Baudelaire (Înţeleg prin această revoluţie – care. Claude Debussy).Ambiguităţi şi dileme Moto: „Cum limpede-n El însuşi eternitatea-l schimbă/Poetul înteţeşte cu vârful spadei mut/Secolul său în spaima de-a nu fi cunoscut/Că moartea triumfase-n această rară limbă!“ (Mormântul lui Edgar Poe) A doua „mare aventură“ după Rimbaud.

mai ales după ce predă. cu o zi înainte să moară) prin care cerea să se pună totul pe foc.o anchetă privind apropierea stilistică şi influenţa asupra travaliului meu liric – cel mai „contagios“. decanul de „longevitate“ al patrulaterului Rimbaud. după o experienţă infantilă în care. de la şapte ani. ci câte ceva din toate astea şi. conformându-mă sentinţelor de tip „renunţaţi să scrieţi poezie“ a lui Emil Brumaru. Dacă mă luam după testamentul său (scris când a avut primul semn de sufocare. mamă i-a devenit bunica. nici repulsie şi procese pentru imoralitate (ca a lui Baudelaire) şi nici desfătare prin muzicalitate şi nuanţă (ca a lui Verlaine). El însuşi pasionat de autorul Florilor răului. sa vie et ses ouvrages. tradusese poeme şi publicase studiul Edgar Poe. 221 . şi el. ca unul care mă consider „prunc“ al „ermetismului transparent“ din poezia sa. că „nu există nici o moştenire literară. cel care a înnobilat poemul cu „sensul misterului şi al inefabilului“. Baudelaire. violenţă şi misticism. în 1852). în plus. Poezia lui Mallarmé n-a produs stupoare (ca a lui Rimbaud). iar pasiunea supremă. rafinament. lectura. a reuşit să se impună printr-o discreţie carismatică şi un apetit anglofon mai mare ca al lui Baudelaire (care. ca profesor. ar fi trebuit să renunţ la a antrena himere şi a dresa iluzii. Dar Stéphane Mallarmé este. sărmanii mei copii“. Mallarmé (cvartet care acoperă cei şaptezecişişapte de ani ai tronsonului 1821–1898). limba engleză în şcoli din provincii ale Franţei. Verlaine. alături de Verlaine (care a „sfărâmat toate cumplitele piedici ale versului“) stâlp de bază al „panteonului simbolismului“.

nu am dezarmat. Mallarmé a fost cel care m-a ajutat să înving convenienţele şi găşcănismul literar dâmboviţean.. De-ar fi să comit o impietate. a început să-mi fie model. aş spune că poezia lui Mallarmé îmi apare ca o convieţuire triunghiulară Ion Barbu. să supravieţuiesc sentinţelor unor „consacraţi“. să-i gust sonoritatea şi rafinamentul. Ei bine. intitulat O azvârlire a zarurilor nu va aboli niciodată hazardul. să-i împrumut violenţa şi melancolia. în experimentele lirice din Muzeul muzelor. mai ales după ce am citit cu câtă admiraţie şi prietenie l-a înconjurat şi l-a popularizat Verlaine în cartea Les Poétes maudits. Mallarmé m-a deprins primul să gust muzica de nereprodus (necum de narat) a versului. Cezar Ivănescu. Nichita Stănescu. Aşadar. 222 . Uitarea de mine şi Paşii fără urmă. practicate de autorul straniului text. dispus în pagină à la Maiakovski. nu“ a lui Geo Dumitrescu sau „nimic demn de luat în serios“ a Constanţei Buzea. dar şi ermetizarea. misterul şi incifrarea ludică. plătiţi să ţină poşte ale redacţiei şi să distrugă destine literare.. el a avut pentru mine efectul fructului interzis. Eternitatea aproximativă. Am împrumutat de la marele parizian concizia. la rându-mi.„deocamdată. „blestematul“ marţian (născut în 18 martie 1842) care a scris versuri pe caiete confiscate. de la noi. După atâta şcolire în care învăţasem să povestesc epica unei . ce se adresează fanteziei senzitive şi complicităţii raţionale ale iniţiaţilor. să-i râvnesc nebunia şi misticismul pe care le exersez. adică deopotrivă accesibilitatea şi „intrarea oprită“. sibilinicul şi seninătatea. poezii.

muntele de alb al colii de scris – aceste adâncimi grave de „jalbă futilă“. De la autorul Madrigalurilor (1920) şi Poemelor în proză (1942). găsindu-mi propriile ambiguităţi şi dileme. ci care cer exerciţiu cerebral. de la timp. dacă ai înţeles din scrisul său – caznă de Sisif pe . la speranţă. totdeauna. propriile tipare şi libertăţi prozodice pentru aceleaşi teme. empatie intelectuală şi compatibilitate ludică. de „muţenie sfâşiată“. Mallarmé este „producător“ de stalactite înţepătoare. în care poetul este „Păstor de surâsuri“? „Prinţ al spiritului“. 223 . am învăţat să fiu „dificil“. în dorinţa mea de a trece lacul opreliştilor. de tăcere explodând în cuvinte menite să proclame adevăruri greu de înţeles şi şi mai greu de acceptat. metafizică şi hazard. credinţă şi apocalips. la lumină. am acceptat adesea frăţietatea cu dracul. umede şi miraculoase. să-mi ucidă subţirele filon liric din muntele de zăcământ sărac care sunt. nevoia să recurg la sugestivitatea muzicală.. destin şi damnare. care au fost de natură să-mi sugrume puţinul elan vital.Am simţit. natură şi viaţă. încifrarea ideatică sau noţiunea abstractă apud Stéphane Mallarmé. admiratul meu peste timp mi-a devenit şi mai apropiat după ce am reuşit să mă despart de unele influenţe mallarmeene. să nu mai scriu poeme care impresionează prin simpla lectură (ca admirarea unui tablou sau mirositul unei garoafe).. discreţia semantică. numită cantată encomiastică ori retorică ocazională. Cum să nu iubeşti un asemenea om. Pentru peştera vastă în care vede Arghezi reverberaţia strigătului când aduci vorba despre Poet. mai ales că. de la iubire.

„ametaforică“. Dar. „puternicia“ frumosului. 224 .Muzica verlainiană. cum a denumit-o Eugen Negrici) m-a obsedat stilistic şi ontologic. prin dematerializare. de la Stéphane Mallarmé am învăţat că „poezia se face cu cuvinte. de fapt. amestec care înseamnă. sublimare. de la el am deprins şi am înţeles anatomia acestor cuvinte („carnea“ vocalelor şi „osatura“ consoanelor) ca recuzită de simboluri şi eufonii. în care evoluează liric autorul Versurilor de circumstanţă. snobismul modei şi desuetudinea modelului. cum ar fi spus Vladimir Streinu. spiritualizare. Ca mai ieri Arghezi. de sugestii şi sonorităţi. transcendere. meşteşugul suspansului. după ce cunoscusem „terorile“ rimbaldiene şi baudelairiene. şi eu am fost „cutremurat de sintaxa lui Mallarmé“. capabilă să creeze un limbaj („cale a salvării“) compus din melanjul dintre hazard şi impuritatea existenţială (a secolului). eu încercând să „abandonez“ cuvântul (ca matrice a naturalului) în favoarea unei „dereificări“ (ca aspiraţie spre neant). sacrificarea prozodică. valoarea echivalenţelor lingvistice. deconturare şi. deci. iar din lectura jurnalului Ultima modă am deprins arta de a „încolţi“ noul. De la el am învăţat ştiinţa escamotării prin perifrază. simţul ritmului. golire. nu cu idei“. Această evanescenţă şi transluciditate mallarmeană mă obsedează la fiecare contact cu hârtia ori tastatura. Varianta de sistematizare a poeticului şi poieticei versului aparţinând taxinomiei mallarmeene (adică structurarea cu frustrare de sens. secretul muzicii şi filosofiei. devine muzică a ideilor. înregimentarea verbului pe frontul versului liber. sosită din lumea „formelor-idei“ de tip antibaudelairian. aparent ermetică. la Mallarmé.

oferta de contact şi codul. Traian T. Fiecărui poem al meu am încercat să-i „montez“ un „ambreiaj“ un „mediator“ care să sprijine pornirea lecturii. Botta. 225 . libertatea acestora de a fi înlocuite cu contrarii sau „necuvenite“ de tip „Uvedenrode“ sau „Trimbulinzii“. funcţionarea furnizorului de emoţie poetică pentru ceea ce Mallarmé numea „regard absolu“. decriptarea. împrumutând de la Mallarmé „iniţiativa cuvintelor“. Ermetismului care rezultă uneori din alcătuirile-mi lirice îi pun o supapă ludică. D. la care motivaţia poetică este aproape cultică. un palindrom în care se află diminutivul unui prenume drag mie). hazard/ lege etc. „imitative“. Mircea Dinescu. Adresarea către acele priviri absolute („ochiului spiritului“. un fel de acces/ieşire pe unde poate avea loc transferul sensibil/inteligibil. care să mă-ndepărteze de capcanele limitative şi. contagios şi magnetic. fatice şi metalingvistice vizând destinatarul.. Acest travaliu catalitic pentru semnificaţie în ambianţă (eu)forică l-au experimentat la noi M. Coşovei. De aici. Aşa s-a născut al meu „Ucudaria“ (de fapt. Dimov. Bacovia şi I. recursul la jongleriile verbale şi combinaţiile ludice la care mă dedau. pseudosimboluri şi artificii lexicale. dar şi „auzului tăcerii“) mă determină să caut „ademeniri mediatoare“ (de tipul jocului lui Rimbaud cu vocalele şi culorile!). de tip referenţial. Petre Stoica şi..constrângându-mă la căutări conative. timp/eternitate. Ciobanu. unde evoluează o parte dintre muzele mele puse la cazna „jocului secundar“. L. G. chiar. desigur. Barbu. dar Mallarmé n-a încetat să fie .

iluzia. Dar riscul comunicării (greoaie – cu receptorul plural sau etanşe – cu cititorii de profesie) este asumarea fiecăruia. Ei şi? „Mimesisul“ mallarmean îmi dă puterea supravieţuirii în cvasi-anonimatul ce va dispărea. personal. sunt sigur. asumare care. îmi este defavorabilă. 226 . în chip de truc stilistic izbăvitor plutind peste sau înotând în oceanul de (in)certitudini. iar acest „semantism“ îmi fertilizează adecvările şi „derealizările“ lirice de zi cu zi.El ne-a învăţat să captăm/captivăm. să creăm rămuriş încâlcit din cuvinte ca să oferim. tot noi. prin „postumizare“.

pe parcursul căreia am învăţat să privesc spre mine însumi fără ipocrizie: textele baudelairiene sunt un cumplit exerciţiu de sinceritate. rostit cu dicţia impecabilă a maeştrilor de odinioară. Iar lecţia scârbei de sine – ca şi lecţia disperării.OCTAVIAN SOVIANY Lecţia de sinceritate L -am descoperit de timpuriu pe Baudelaire. Philippide şi aşa a început convieţuirea mea cu Baudelaire. De la Baudelaire. Am făcut rost de o ediţie (incompletă) din Florile răului în traducerea lui Al. deoarece – anihilându-l pe cel mai odios dintre monştrii noştri 227 . că adeseori trebuie să-l implori pe Dumnezeu ca săţi poţi privi trupul şi sufletul fără scârbă. am învăţat. de asemenea. pe la 15 ani. după ce trecusem prin infernurile bacoviene şi citisem că autorul Plumbului transpune în cheia urâtului românesc algoritmii orgolioaselor spleenuri baudelairiene. A fost o convieţuire nespus de lungă şi nespus de fertilă. dar şi cu teribila tensiune spre autenticitate a modernilor. de altfel – e constructivă în cel mai înalt grad.

roată şi corp ţintuit pe scândura eşafodului. la o demnitate superlativă. te condamnă. Nevoindu-mă spre acea dicţie impecabilă cu care se rosteşte textul baudelairian şi care e semnul demnităţii noastre până şi în infern. Şi m-am înverşunat împotriva acestui cavaler al plictisului. silindu-mă să fiu totodată cuţit şi rană. palmă şi obraz. sacrificând uneori şi bucăţi de obraz. M-am folosit de arma ridicolului şi mi-am luat în derâdere neputinţele. al tuturor. fără drept de apel. prin care – în loc de sânge – circulă apa verde a Lethei. Căci – şi am învăţat asta tot de la Baudelaire – infernul condamnă. în spiritul lecţiei baudelairiene din Heautotimouromenos. într-o tentativă de exorcizare la care n-aş fi putut să acced dacă n-aş fi citit niciodată Florile răului.interiori (mă refer. m-am descoperit în ipostaza baudelairiană a regelui dintr-o ţară ploioasă. Peste ani. Şi mi-am numit pe rând toţi demonii interiori. 228 . pentru a mă elibera de sinele meu aparent. conducându-ne spre sinele nostru profund şi smulgându-ne din volbura de miraje a Mayei. pentru a-mi smulge toate măştile. la vanitate) – ne redă nouă înşine. desigur. De asta este Baudelaire tatăl nostru. când am încercat să-mi scriu (în Textele de la Monte Negro) propriul traseu labirintic.

carapacea tare a gândului ce se dizolvă astfel. poezia verlainiană aducea chemarea melancolic-legănătoare a morţii în muzică. sub timbrul inconfundabil al muzicii. pe care o secretă cuvintele şi pauzele dintre cuvinte. o anumită maturitate sufletească. devenind ea însăşi stare lirică. m-am îndrăgostit pe 229 .Eternul crepuscul sau lecţia despre moarte P robabil sunt ultimul verlainian din poezia românească de astăzi. L-am citit pentru prima oară pe Verlaine în adolescenţă. adică de a percepe acele frisoane şi reverberaţii care vin dinspre text şi te străbat ca o electricitate. pe care e mai greu s-o percepi în adolescenţă. Pentru că lectura poeziei verlainiene presupune. recitind şi tot recitind. antrenând într-un cutremur al fibrelor sufleteşti şi chiar al ţesuturilor din care eşti plămădit. îmi închipui. o anumită capacitate de a percepe lirismul în starea lui cea mai pură. După ce luasem act de voluptuoasele exerciţii de autotortură din Florile răului şi de experienţele de vizionar ale lui Rimbaud. poate cu mai puţin entuziasm decât pe Baudelaire sau Rimbaud. Apoi.

sentimentalitatea verlainiană ni se dezvăluie ca o stare de graţie a cuvântului topit şi transformat în emoţie pură. care transformă moartea în cantilenă şi în mişcare graţioasă de menuet. ca un condensator. cu serbările ei galante. După cum. când arta şi poezia sunt poate mai „dezumanizate“ ca niciodată. amestec de durere şi voluptate. spectacole fascinante de sunet şi de lumină. Adică al acelui baroc thanatofil şi agonic. Trebuie să mărturisesc că posibil n-aş fi scris niciodată poemele din ciclul Întâmplările cărturarilor. a crepusculului etern. n-aş fi scris rugăciunile (profane şi păcătoase desigur) din Cartea cea mare a breviarului fără adânca şi atât de ingenua totuşi lecţie de smerenie din Sagesse. devenind acceptare senină. într-o lecţie exemplară de alchimie. a cărui poezie acumulează. care se găseşte. la Eminescu. din care elaborează. de asemenea. Descopeream în Velaine dulceaţa superlativă a morţii. e o îmbarcare perpetuă spre Cythera. toxinele agoniei. Căci Verlaine e un Watteau sau un Fragonard. Moartea are în cantos-ul verlainian ceva din policromia unui vis plin de fluturi multicolori. Astăzi. elegantă şi plină de graţie. dacă nu l-aş fi citit pe Verlaine. un Mozart ceva mai pervers şi mai rafinat.nesimţite de această melopee crepusculară care instaurează o lume scăldată în lumina unui amurg ce ţine cât o eternitate. într-o altă cheie. fastidioase miraje şi jocuri de artificii. de 230 . în care sunt condensate cele mai rafinate otrăvuri ale rococo-ului. care şi-a pierdut toate încrâncenările şi toate anxietăţile paroxistice.

Poezia lui Verlaine este poezia sufletului candid. dar şi a eleganţei crepusculare. are atâta nevoie.care conştiinţa noastră nefericită de fiinţe apocaliptice. Îl recunosc. leac şi totodată otravă. adică agonizante şi crepusculare. în acest copil vicios din timpul decadentismului. 231 . cu mult respect şi cu umilinţă. care cunosc în lirica sa acel dozaj savant pe care îl presupune elaborarea oricărui pharmakon. în acest pervers plin de ingenuităţi. pe unul din marii mei profesori de poezie.

A trebuit să mă sălbăticesc eu însumi. am încercat să-mi însuşesc lecţia Iluminărilor.Nu poţi iubi un boa constrictor N -am crezut niciodată că poezia e un sinonim al delirului şi că trebuie să iei neapărat mescalină ca să poţi vedea în locul unor fabrici nişte moschee. Multe din poemele publicate în Cartea lui Benedict (oricât de fastidios-manieriste ar 232 . În timp ce-l citeam pe Baudelaire cu entuziasm. nu puteam rezona decât epidermic cu sălbăticia rimbaldiană. să dobândesc o vocaţie a cumplitului. Iar când îl deschideam pe Rimbaud. Textele de la Monte Negro sunt anotimpul meu în infern. şi să-mi pierd viaţa (nu neapărat din delicateţe) pentru a mă putea citi în Rimbaud. Pervertit pesemne de mişcarea de metronom a versurilor alexandrine. zăboveam mai curând asupra Vaporului beat şi mă întrebam cum poate să fie o viaţă pierdută din prea multă delicateţe. De aceea m-am apropiat mai greu de Rimbaud. înainte de asta. Dar. Iluminările nu-mi provocau nici o stare de exaltare. pe care n-am avut-o în adolescenţă.

pe care îl respect foarte mult. să se producă nişte luminiţe. unde spunerea se converteşte într-un miraculos pachet de fotoni. chiar dacă i-ai descoperit frumuseţea plină de stranietate şi chiar dacă ochii lui te hipnotizează. nişte aure sau luminiscenţe. atunci când ele intră într-un soi de transă hipnotică şi încep să sfârâie asemeni unor bucăţi de cărbune între care se formează arcul electric. spre nişte zone ale nerostirii. dar pe care cred că nu l-am iubit niciodată. 233 .părea la prima vedere) au de fapt o singură miză: aceea ca. îi sunt recunoscător lui Rimbaud. în jurul cuvintelor. prin care limbajul trimite în afara lui însuşi. Pentru aceasta. Nu poţi iubi un boa constrictor.

Olt. ca şi acum. baudelaire-ii dintre noi solicitat de A. Îl găseam. atunci. Când Baudelaire mi se părea nemaipomenit şi provoca unui lector de 18 ani emoţii inedite. în anii de liceu. din mers.00. cu licenţiozităţile sale epatante. Da. de unde sunt originari bunicul şi tatăl meu. Cu aceşti ochi îl vedeam. habar nu aveam de rafinamentele sexuale din dedesubturile 234 . a ne „textua“ despre Baudelaire. g. nonconformist. venind de la Slatina. în maşina mea. prin anii '60. când sărbătoream deja împreună.s. răzvrătit şi îndrăzneţ în spirit. frisonând la aluziile epidermice pe care le descopeream. aşteptând miezul nopţii şi începutul zilei mele de naştere. Eram cam prin dreptul comunei Spineni. care l-a citit pe Baudelaire (B) chiar în limba sa.T. P rovocarea lansată de Aurelian Titu Dumitrescu. dar spre ruşinea mea de licean evoluat. aceea de a ne conversa. m-a întors.GEORGE STANCA Baudelaire-ul din noi. Dumitrescu în noaptea de 6 mai 2004. recunosc cu melanholie. în jurul orei 23.

Sunt şi am fost mereu. la insula Lesbos. apoi studentul anilor '60 nici nu poseda la vremea aceea un televizor şi nu avea acces la reviste porno sau sexy. mă despart de el. de B. chiar şi-n tumultoasa şi prelunga mea burlăcie (m-am căsătorit de-adevărat la 36 de ani). cu Katiuşa.poeziei sale şi. un amorez 235 . Drumeş. Romanţa fără muzică. cu amantele ei din „Siracuza. Despre eroica Armată Roşie. vorba lui Geo Dumitrescu. Şi toate astea mi s-au întâmplat fiindcă liceanul. savurând fragmente din scenele erotice petrecute de „Elevul Dima dintr-a 7-a“ al lui M. Noi vedeam la „ateneu“ sau la casa de cultură filme eroice. spre pildă. relief pe care-l cunoşteam citat de Minulescu nu o dată (Luaţi.. Recunosc. de pildă. din desoù-urile existenţei amorului de tip parizian. cu „Serioja. Aşa încât. Aici. „Pe-a doua// Voi sculpta-o-n ritmul eroticelor lesbiane//Cu care-n Lesbos cântăreţii şi legendarele nebune//Sărbătoreau pe blonda Venus“ – sublinierile cu aldine îmi aparţin.). în general. Noi abia răsfoiam frenetic pe sub bancă. n.S. davai avtamatî!“ sau „Streliai.m. nu mi-au trezit nici o asociere lubrică sau nelalocul ei. cu o candoare jenată. parcă. cum altfel? „Fapta aceea//ce-o face omul cu femeia“. nu erotice. viaţa în Lesbos cu măcar poemele Lesbos şi Fammes damnées (Delphine et Hippolyte) mă lăsau „nemuritor şi rece“. G. repet. că aluziile făcute de B. niemţî pa uliţa“. nemaivorbind despre filmele erotice. căci nu pricepeam nimic. aluziile lui Baudelaire.//Citera. Dragostea normală. în afara aceleia legată de dragoste.//Lesbos//Şi Corint?“ sau Romanţa celor trei romanţe.

că eu unul. alteori de-a dreptul pervers. ultima fiind. în care nu pot evolua. versuri ca acestea: „Frumoasa mea. uneori indicibil. cu pieptul de antică sculptură//îşi moaie zilnic părul. E acel teritoriu interzis oricărei prejudecăţi. m-am 236 . carnasier.(când nu sunt patologice şi native) chiar şi unora hetero-sexuale. Nabokov în Lolita. la chef. uneori morbid. De altfel. Pavelescu). Chiar dacă am fost adesea un senzual exagerat. Spre a concluziona. trad M. chiar dacă uneori am fost de-a dreptul erotoman. E acel vast şi sensibil loc. Edgar Allan Poe: Nevermore! Îmi plac. de altfel. eu le-am opus un ferm dicton luat de la un scriitor favorit al lui B. din care a tradus copios. cu toate reţinerile şi repulsiile mele fizice involuntare. spectaculos. care te ţine mereu. pe care mai târziu le-au descoperit şi exploatat în cele mai exotice şi stupefiante detalii îndeobşte prozatori cum ar fi Marguerite Yourcenar în Alexis sau tratat despre lupta zadarnică. Mario Vargas Llosa în Elogiu mamei vitrege. între a voma de scârbă sau a o face dintr-o prea tare şi insuportabil de plăcută odoare afrodisiacă. prejudecăţile şi pudoarea mea sexuală nu m-au împiedicat să mă afund în lectura unor proze pe care eu la numesc la „limitele de jos ale normalului“. pofticios. extravaganţelor homo. în băutură. scris şi oral. nesătul de săruturi şi amângâiuri (amângâi. pot spune. al unor iubiri şi extaze prohibite.clasic. chiar o bijuterie de proză. ca poet şi consumator de poezie. ortodox. fără false pudori. cum să nu-mi placă?. cuvânt inventat de subsemnatul).// Iar gheara voluptăţii şi viciul otrăvit//Alunecă pe pielea ei dură de granit“ (Alegorie.

se pare că. Din păcate. tare aş fi fost curios să aflu în ce măsură Eminescu.adăpat la spiritul lui B aproape în subconştient. repet. îl uitasem: acela că eu. reţinusem în tinereţe. numai opera critică a lui B. nu o dată însingurat şi însetat întru amor. Ed. apropo de emulii.A. prin intermediul lui Titu Maiorescu. pe care l-am receptat înaintea lui B. Prilejul oferit de a vorbi despre B mi-a relevat un fapt pe care. Eminescu. mergând pe o stradă aglomerată de metropolă. căci acolo ştie el intra cel mai bine. Pentru că aici se reda minunat faptul acela al tânărului care am fost. BPT. cunoştea. voiţi sau nevoiţi. Dar numai cel ortodox. care se numea À une passante. Căci. dacă i-ar fi cunoscut poezia. ar fi fost influenţat. nu şi poemele. cel care m-a descoperit şi căruia îi datorăm una dintre cele mai complete antologii B (Charles Baudelaire. care pretind a nu şti nici un poem pe de rost. integral. indiferent de cine l-ar fi scris. Ca şi Minulescu. Şi miam amintit şi de ce. mie mi-a rămas viu şi nepervertit doar spiritul lui erotic. zărea o minuntă femeie (?) („agile et 237 . la scurta perioadă cât au fost contemporani (B a murit când poetul român avea 17 ani). Minerva). care a pierit de aceeaşi boală ca el. ca şi mulţi alţi poeţi care i-au împrumutat spiritul în forme mai absconse. în stare pură. mai subterane. Poe. un text din B. ai lui B. mai mascate. mereu în febrile căutări după iubita ideală. Florile răului. O dată însă despărţit de el. ca şi Geo Dumitrescu. de altfel. cu senzualismul său intrinsec. ins care. 1978. jur. plus traducerile din E. Fie şi exagerat. Şi.

„o dragoste profundă de-o secundă“. o toi qui le savais!“ 238 . misterioasă. cu tot aerul alungat din plămâni: „O toi que j'eusse aimèe. intruvabilă.noble avec sa jambe de statue“). ea dispărea. în neantul asurzitor al străzii („la rue assourdissante“) făcându-te să exclami. apariţie ce îi provoca. Apoi. mă citez.

de pildă (traducător eminent din engleză. Stau la o terasă de vară. recitiţi-i poezia lui Mircea Ivănescu. Unul e redactor-şef 239 ..LIVIU IOAN STOICIU După „postmodernismul“ de tip american. este în concordanţă cu modelul poetic american! Exageraţi . nu din franceză).. Tonul l-au dat poeţii traducători. va urma un „nou romantism“ de tip francez V -aţi gândit? A avut loc o mutaţie în literatura română a anilor ’70 – în loc să meargă pe mâna textualismului de limbă franceză. sigur. în centrul Bucureştiului. Şi nu sunt americanii cei care au impus expresivitatea cotidianului şi autenticitatea versului liber. în faţa unei halbe de bere. tinerii poeţi recunoscuţi sub titulatura de optzecişti (au debutat editorial în anii ’80) au mers pe mâna textualismului de limbă engleză. De ce n-ar fi el în concordanţă şi cu modelul francez? Au avut americanii textualism? Autoreferenţialitatea şi meditaţia dezabuzată nu aparţin numai unei limbi de circulaţie internaţională.

Îi place să asculte. Probabil că era inevitabil să se ajungă aici: numai prin ironie (şi demitizare. Ea aparţine perioadei copilăriei viitorului poet optzecist. E o bătaie a limbilor pe plan mondial. poezia franceză a rămas în fundal. Şi mie mi s-a părut atunci că mă eliberez în interior. asimilată inconştient de cei predispuşi să scrie la rândul lor poezie. în care cenzura era la ordinea zilei). Poetul optzecist a scris la început după model francez romantic (sau după modelul poeţilor români mari din secolul XIX). La începutul anilor ’70. au început să apară insistent însă traduceri de poezie din limba engleză (americană.. a fost studiată în liceu şi citită în particular numai la nivel de poeţi francezi importanţi. britanică sau canadiană). S-a întâmplat ceva esenţial prin schimbarea direcţiei în poezia română. în mod natural (trăiam sub un regim comunist. tocmai s-a pensionat. e o mişcare astrală şi aici . şi atât. nici american: modelul meu era poezia română modernă. eu scriam după un model incert.. care apare în provincie – nu e acomodat cu dedesubturile poeziei. îşi caută noi colaboratori la foaia lui sponsorizată de Ministerul Culturii. în cazul meu) puteai să faci un pas 240 . În România sfârşitului anilor ’70 şi începutului anilor ’80. prin optzecişti.de revistă de cultură. nici francez.. care au deturnat efectiv gustul poeţilor români.. franceză şi engleză şi la nivel creator? Cum să nu. trecând insesizabil în regim de poezie directă. a fost funcţionar la Ministerul de Cultură. pusă pe hârtie în afara oricăror reguli .

insolită (textul poeziei se putea confunda cu proza) a câştigat şi ea în faţa conţinutului. moştenit automat.. îndeosebi? Sigur. lucrurile nu sunt atât de simple. spre propriul conţinut. Dintr-odată. Întrebarea e dacă forma (de suprafaţă) are legătură cu poezia americană şi conţinutul (de profunzime) are legătură cu poezia franceză – mă refer la substratul poeziei universale. Nu aveai cum să ignori realitatea politică şi socială.. şi modelul ei de a scrie s-au sfârşit. aşa că a venit de la sine soluţia exhibării condiţiei tale de om închis.. poezia română era sincronizată cu poezia franceză. 241 . eu n-am atâta minte să le judec. Forma originală. fără să ţi se pară că faci vreun compromis în insula politică pe care trăiam. fie el terminat şi într-un abis . fiecare a evoluat după formule care. prin scris liber. până după jumătatea secolului XX. Se pare că dominaţia limbii franceze din secolul XIX. reunite. critica literară a pus pariu pe existenţialişti. până atunci. avangarda mutându-se dintr-un loc în altul.. au mai pierdut din înălţime. Toate drumurile revoluţiei culturale n-au mai dus în Franţa. a textului în sine. luându-le locul limba engleză/americană şi modelul ei de a scrie poezie. ci în America. sensibilitatea latină locală a preluat din mers formula americană de a scrie poezie . S-au ars etape la nivel individual. După ce. Dar formaliştii. Dezinhibarea a început şi prin autoparodierea actului de creaţie. în timp. În anii ’80 având să se sincronizeze poezia română şi cu poezia americană. oricât şi-au perfecţionat discursul. pe cei întorşi cu faţa spre propriul interior.înainte în poezia română. exterioară. aveau să constituie paradigma optzecistă.

în care era încruntat . fiecare în secolul lui. „cu fruntea şi ciocul lui Lenin“). „la umană“. deşi îmi era antipatic (se spunea că a avut o înfăţişare înfricoşătoare. m-am confundat cu Paul Verlaine. cum singur mărturisea: „Mă îmbătam în văzul tuturor – sub pretextul gratuit că asta ajută la urinat“ . având fire de 242 .. cu „omul-poet“.Aţi fost influenţat de vreun poet francez în copilăria sau adolescenţa dumneavoastră? Probabil că am fost. ratat voit pe plan social (nu şi-a încheiat studiile superioare şi a mers împotriva vremurilor şi a curentului politic sau literar. dând de gustul boemei literare. cum am avut şi eu. Mihai Eminescu (era cu şase ani mai mare decât poetul român şi a murit la şapte ani după ce a murit Mihai Eminescu).. A avut. nici în adolescenţă.. „patima băuturii“. chiar dacă am terminat un liceu de cultură generală... Paul Verlaine şi-a luat bacalaureatul la şaptesprezece ani. Mi-am ratat prima tinereţe într-o boemă de tip parizian . am fost obsedat mai mult de boema poeţilor francezi din secolul XIX.. într-o fostă capitală de raion. le comparam destinul. cel puţin aşa era perceput dintr-o fotografie pe care i-o ştiam. apoi. N-am avut o bibliotecă de traduceri din poezia franceză la îndemână nici în copilărie. Paul Verlaine îi era contemporan reperului meu dintotdeauna. asemenea mie (dat de la şase ani la şcoală). La un moment dat. cât am locuit la un canton CFR izolat. dar nu sunt conştient de asta. Inadaptabil la viaţa comună. venit la Bucureşti la studii. decât de poezia lor. Să fiu sincer. Am evoluat în paralel.

Asemenea mie. Am abandonat definitiv băutura. a fost apropiat de cei umili. de la această vârstă mi se despart drumurile de Paul Verlaine.. eu mam căsătorit şi am avut parte de un copil. băuturii şi femeilor.. afectat şi psihic de nereuşita mişcării în care se angajase.revoluţionar). după ce „relaţiile dintre cei doi poeţi vor degenera în scandaloase raporturi de sfidare a moralei 243 . cu o fetişcană de şaisprezece ani. ca mine). Paul Verlaine s-a căsătorit la douăzecişişase de ani. Paul Verlaine îşi părăseşte familia în iunie 1872 şi pleacă din ţară cu „adolescentul de geniu“ Arthur Rimbaud. cu care a avut un copil (tot un băiat. viaţa lui „se regularizează. îl cunoaşte pe demonicul adolescent Arthur Rimbaud. După înăbuşirea revoluţiei. e începutul înţelepciunii“ („urmând o moderaţie. „de care se va lega afectiv până la pasiune“ – şi de aici înainte tot destinul lui o ia anapoda. Deşi i se naşte un copil în octombrie 1871. În acelaşi an. se rânduieşte“. în august 1870. năpăstuiţi de soartă. pune „stavilă şi liman exceselor. stă ascuns. conjunctura secolelor XIX şi XX având alte priorităţi . aderă la ideile Comunei din Paris. ia parte la acţiunile acesteia (e şef al biroului de presă). Boema lui era şi o expresie a exasperării personale de a nu-şi găsi nicăieri locul. venit la Paris. am uitat de boemă. dacă nu chiar cu totul nestăpânită“. în vederea liniştii conjugale“). La douăzecişicinci de ani. până la douăzecişicinci de ani a dus o viaţă „fără frâu. pentru a scăpa de represalii. îşi pierde slujba şi se schimbă radical ca om. Paul Verlaine devine un „comunard“ activ. e de nerecunoscut. În 1871. După ce a împlinit douăzecişicinci de ani. E adevărat.

Inclusiv în poezia impresionistă. Nu mai insist pe viaţa sa particulară. deşi cunoaşte gloria literară în Franţa. participând activ la Revoluţia anticomunistă din 1989 (când eu aveam treizecişinouă de ani. eu rămân un dulce copil al poeziei scrise în limba română . nici nu s-ar fi putut altfel. aparent. dacă pot să spun aşa.. Dar ce interesant.. „începe lungul lui martiriu. al spitalelor şi al mizeriei inimaginabile“ (bolnav reumatic şi minat de alcool. Paul Verlaine. când Mihai Eminescu murea în România. Paul Verlaine rămâne un reper al poeziei universale. când eram în liceu. Dar poezia mea n-a urmat cursul poeziei secolului XIX a lui Paul Verlaine decât la începuturi. diferit.. m-am asemănat „în absolut“ cu alesul meu Paul Verlaine întru boemă. la Bruxelles . îi descopereai lui Paul Verlaine drama interioară..publice“.. la treizecişinouă de ani. revoluţia (pe alt fond decât aceea a Comunei din Paris. trăgând cu un revolver asupra lui. în 1889. dar în numele aceloraşi principii iluzorii democratice) avea să vină abia în 1989. era în declin total. altfel.. comunismul de tip ceauşist avea să trăiască bine mersi. până să împlinesc eu douăzecişicinci de ani. Paul Verlaine era îndrăgostit de Arthur Rimbaud. la Adjud . A fost de ajuns să descopăr brusc avangarda din secolul XX şi drumurile noastre au evoluat. are o tentativă de sinucidere) .. 244 . din cauza căruia va face şi puşcărie doi ani. la douăzecişicinci de ani m-am despărşit de destinul lui Paul Verlaine: în România n-a avut loc nici un eveniment în 1975 (când aveam eu douăzecişicinci de ani). în urma unei crize de nebunie (pe fond mistic).. Aşa cum spuneam.

Credeţi că vă puteţi pune în pielea şi sufletul lui Paul Verlaine. tradusă şi apărută înainte de Revoluţie. Poetul scoate o carte învechită. deşi se cunosc de câţiva ani buni . iar Paul Verlaine ar fi putut să se pună în pielea şi în sufletul dumneavoastră? Redactorul-şef al revistei din provincie îi vorbeşte şi el cu dumneavoastră poetului cu care bea o bere. De altfel. român. nu le vine să creadă că e posibil). valabile oricărui om-poet. având în minte ce a citit.. apărut pe când avea douăzecişidoi de ani). A recunoscut că a avut parte toată viaţa de „evenimente contradictorii“ – la fel am avut şi eu parte (cei din apropierea mea se crucesc de succesiunea acestor evenimente contradictorii la mine. la întâmplare. să aibă ce să citească în metrou. fiind exprimată conform câştigurilor în materie de poezie de până la ei. sentimentală. Sensibilitatea lirică trebuie să fi rămas aceeaşi. din orice epocă? Paul Verlaine spune că poemele sunt „dureroase descărcări“ – exact asta am declarat şi eu în scris. Pot oricând să 245 ..Mă întreb dacă e vreo diferenţă calitativă umană. înainte de a-i citi lui confesiunile. cât aşteaptă trenul şi cât călătoreşte.. emotivă între omul-poet francez din secolul XIX şi omul-poet din secolul XX. în geanta de umăr. psihică. în 1987 (Confesiuni de Paul Verlaine). din care citează ce are subliniat. Să vă vorbesc despre milă şi excentricitate. Paul Verlaine spune că în el „izbucneşte de-a binelea straniul şi nu mai puţin sălbaticul duh ce-l purtam în mine“. A luat cartea cu el. a dezvoltat toată această temă . Despre primul lui volum de versuri (Poèmes Saturniens. Se considera un „om complicat“ (care-şi bate joc de el însuşi) – la fel mă simt şi eu. în parte..

în orice loc al planetei. sunt în situaţia lui Paul Verlaine. deşi nu sunt un nimic pe lumea asta (cel puţin în faţa ochilor mei). Arthur Rimbaud. nenorocul hrănindu-mi destinul. a „indigestiilor morale“. se chinuieşte cu fleacuri şi-şi consumă energia cu nimicuri trecătoare.subscriu consideraţiilor sale (referindu-mă la cartea mea de debut).. De aceea. vicii chiar. care avea să-i fie soţie şi să-i nască un copil. Deşi. eu am aceeaşi problemă ca el. faptul că eu. suferă la fel ca oricine. nenoroc. nu pot să fiu mândru de 246 . în timp ce Paul Verlaine a avut o iubire filială ieşită din comun pentru mama sa (care i-a crescut sensibilitatea.. suportat mai mult sau mai puţin în mod demn“ . Totuşi. De altfel..). sunt un nimeni pe lângă Paul Verlaine. continuă Paul Verlaine. Vă asigur. dacă nu chiar totul. vai . nu s-a schimbat în timp omul-poet. Credeţi-mă. Însă e şi o diferenţă esenţială între noi: faptul că. Paul Verlaine scria despre el. per total: „Multe defecte. „credeţi-mă. am avut un noroc. trăgând o linie să facă socoteală. dar pe care avea să o părăsească pentru un puşti de şaisprezece ani. şi mai mult decât orice.. E „un dulce rău ce-l înduri iubind“. spre sfârşitul vieţii. la o adică. ah! atunci este aproape totul!“ (se referea la dragostea lui de la douăzecişişase de ani pentru acea puştoaică de şaisprezece ani. dragostea este. Întrebând: „Căci de-a lungul vieţii mele am iubit mult – poate prea mult?“ Îi pot răspunde: prea-multul în iubire strică. În legătură cu iubirea. în general. dacă nu cumva i-a pervertit-o). să trag despre mine aceeaşi concluzie. eu am rămas fără mamă de la un an şi patru luni (mama mea a murit trăsnită în iunie 1951).

Autenticul scris cică va ţine loc şi de valoare estetică. Mai bem o bere? 247 . acesta e păcatul meu esenţial. „care să fie doar pe plac“. Bine că nu e păcatul limbii române! În locul meu.. cu toate acestea. sunt obsedat de sinucidere de acum doi ani.. Şi. în poezia română va urma un „nou romantism“ de tip francez. a murit Paul Verlaine). la cincizecişidoi de ani. va veni poetul (au venit deja o grămadă) care să scrie poezie în limba română – nu neapărat după un model francez sau american..mine („poţi fi mândru numai atunci când te compari“). Am dreptate? Ce chestie. care mă scoate din rând . fără să mai ţină cont dacă are valoare estetică .. poetul român e un om spontan. din 2002. domnule! De la ce a pornit acest dialog al nostru? De la magia poeziei. când am împlinit cincizecişidoi de ani (ce coincidenţă. iar „omul spontan e mai autentic decât omul reflexiv“ (conform psihologismului modern). întrevăzut între versurile nou-veniţilor deja. dar nici n-am o justificare să mă sinucid din acest motiv. De la faptul susţinerii mele publice că după „postmodernismul“ de tip american impus de optzecişti (cu valoare estetică). în 1896.

Destinul face ca fiul adoptiv al generalului Aupick să fie POETUL. care este puterea cuvântului scris (Franţa contemporană şi-ar putea plăti datoria externă din drepturile de autor pentru Balzac). T.ION STRATAN Traducător de crucifixe – minijurnal de tălmăcitor din Baudelaire Ploieşti 18 aprilie 2005 Dragă Titu. prin încleştarea cu formele prozodice 248 . ce este literatul în esenţa sa? Charles Baudelaire reprezintă Poetul Absolut. cum îl caracterizează titanul literaturii engleze. prin lupta. când istoria literară îi cataloghează ca atare. se repun eternele probleme ale scrisului: Ce este literatura (vezi şi Sartre în polemică). Eliot. ce este poetul în adâncul său. o biografie selectă şi aventuroasă. O dată cu marii creatori.S. În primul rând. conştiinţa care realiza. „Cel mai mare poet în orice grai“. prin prezenţa în manualele de şcoală şi în cursurile universitare.

cu Ion Caraion.tradiţionale. citadine. prin izvodirea unei „noi sensibilităţi“. Dar să trecem la traducere. dar fără o „Madonă“. Una se 249 . cu Ştefan Aug. În al treilea rând. muzicale. al Venerei (ca la Eminescu). Sigur că există. Altul. până la saturaţie. la Nichita Stănescu) se află mai mulţi poeţi. Învăţând noi la şcoală. Fiecare poet (important sau nu) din spaţiul artistic românesc VREA să aibă „UN BAUDELAIRE AL LUI“. cu Geo Dumitrescu. posibilitatea să îl etichetăm după modelul suficienţei pedagogice – Poet al „paradisurilor artificiale“. este admiratorul artei antice. Faptul profund este că în creaţia lui Baudelaire (ca şi la Eminescu. să facem şi parafraze ori reluări cu iz parodic. prin statuarea interesului faţă de celelalte arte drept for pentru sufletul şi intelectul scriitorului. dar şi în grupul de prieteni. cu Philippide. Relaţia lui Baudelaire cu poezia românească este cu totul specială. un fel de complement în altă cultură. în esenţă chiar „pariziană“. ca în cazul tuturor marilor creatori. Unul este răzvrătitul continuu. Doinaş. Fiecare a încercat să pună patina propriei valori poetice în traduceri. după ce le ştiam parţial pe de rost. poeme în general (aşa era şcoala anilor ’80). adept al „măştii demonismului“ etc. alături de cel care nu crede „nici în Satana. Aşa s-a întâmplat cu Arghezi. mai des în cenacluri. ne-am gândit. nici în Dumnezeu“. „ghemul de şerpi“ (cum spune plastic). În al doilea rând. pe care l-au zămislit părinţii săi. versul baudelairian izbindu-se de piatra răcelii a imortalităţii.

. am încercat să transfigurez stanţele poemului într-un fel de lebădă. forme şi sonorităţi. în pregătirea cuvintelor magice din final. drept „replică“ la Albatrosul lui Baudelaire. Astfel. ar fi de semnalat: 1) am ales în primul rând poemele (mai bine zis ele m-au ales) care mă obsedau din tinereţe: Corespondenţe. în loc de celebrul final – „Aripile-i imense-l împiedică să meargă“ („Ses ailes de géant l’empêchent de marcher“) – cu „Tes ailes de Mitterand m’empêchent. iar G. Poem XXVII. ci în ARGHEZIANĂ. Georges Marchais“ (Mitterand era preşedinte socialist. în acest sens am căutat să reliefez caracteristicile (câte sunt) ale scrisului meu în traducerea incorectă.termina. Grupajul l-am aşezat sub titlul Ion Stratan – traduceri libere din Baudelaire (variante) şi a fost 250 . DOINAŞIANĂ. CARAIONEANĂ ori PILLATIANĂ). 2) celelalte au fost selectate după un principiu să spunem „cartezian“ fiindcă au o simbolistică mai clară. desigur.M. am tradus Înălţare. de ascensiune sufletească. Farurile. fragmentând versul în distihuri şi căutând să-i acord o aură mai luminoasă. Tălmăcirile datează din 1998. o „voce“ a autorului mai uniformă şi o „logică“ a discursului evidentă. Frumuseţea. Fără să mă compar cu „corifeii“ traducerilor pe care îi aminteam (şi despre care spuneam la Clubul „Ideea Europeană“ că traduc nu în „româna standard“. Parfum exotic. şi. mărturisindu-mă traducător. În Înălţare. prim-secretar al partidului comunist francez). Omul şi marea. voi reveni în anii următori asupra lor cu noi variante. Deci.

Fiindcă îmi este imposibil. 251 . S. Cu multe mulţumiri. şi deja pregătindu-mă după ce îmi trece luxaţia. I. pentru un termen foarte depărtat (când voi reveni cu noi traduceri). din inimă. urmând să trimit traducerile.încredinţat. pentru noi meditaţii şi traduceri. să scriu mai multe rânduri de mână. mă opresc (pentru că la „computer“ nu „simt“ textul). revistei „Axioma“. din cauza unei luxaţii la deget.

Ploieşti 23 aprilie 2005

Dragul meu Titu,
Îţi trimit traducerile din Baudelaire, comentariile fiind deja primite, sper. Le-am expediat săptămâna trecută. Te îmbrăţişez cu drag. Îţi doresc multă sănătate şi succes! Te am mereu alături de inima versului meu. Al tău întotdeauna, cu dragoste,
I.S.

252

Albatrosul
Adesea, spre batjocuri, oameni din echipaj Iau albatrosul, caldul, al păsărilor mării Care urmează fără durere în voiaj Nava alunecândă pe-abisurile zării. De-abea îl aşezară pe fruntea cea uscată Că acest prinţ al zării, ruşinat şi infirm Îşi lasă deoparte aripile lobate Care supremaţia pe ceruri i-o afirm. Cest călător în zboruri cum e stângaci, ridicol El, altădat’ frumosul cât este de urât Unu-i afumă-n pipă sfâşietor ventricol Un altul îl imită în şchiopătări de mit. Poetul e asemeni stăpânului de noauri Nu-i pasă de furtună şi râde de ciclon Exilat între oameni, despovărat de daruri El e cel mai ridicol şi cel mai sumbru om.

253

Viaţa anterioară
Am locuit mari timpuri sub vastele porticuri Pe care scări de mare le stingeau, duioase Şi lungile coloane, drepte şi maiestuoase Făceau restul Naturii să pară din nimicuri Furtunile ce mişcă imaginile-n ceruri Amestecă solemnul cu grija lor de sfânt Puternice acorduri din glasul lor adânc Culorile de-amurguri în ochi îmi fac misteruri Acolo eu trăit-am în voluptate calmă În mijlocul de valuri, azururi şi minuni Pe unde sclave goale, ca salbele ce suni Îmi răcoreau şi fruntea ca o palmă Şi unde singur lucru la care mă gândesc E un secret ce-n suflet mă face să jelesc.

254

Călugărul îndărătnic
Vechi temple ce prin ziduri afirmă cu tărie Un adevăr prea veşnic al Sanctităţii toate Într-adevăr încântă cu dulce armonie Clădirea austeră faţă de vechi palate În vreme câtă Criştii tot înfloreau seminţii Doar un călugăr tainic, zi mai necunoscut Se ocupa cu, veşnic, mormintele cuvinte Glorificând al Morţii cuvânt cu mult mai mult — Sufletul meu e mormântul călugărului rău Pe care-l locuieşte de-o veşnicie-n hău Nimic nu-mpodobeşte odaia odioasă Călugăr fără cuget! când voi putea să fac Din viul cel spectacol al vieţii ce o tac A mîinii mele muncă şi-un luminos acasă?

255

Neşansa
Ca să ridic o sarcină mai mare Sisif, mi-ar trebui curajul tău! Oricât am pune suflet în opere de hău Arta e lungă, Timpul viaţă n-are. Departe de mormintele celebre Spre-un cimitir mai izolat, Inima mea, ca un tambur-soldat Merge cântând doar sunete funebre — Acum dorm învelit În tenebre, ciucit Departe de acea cântare Şi floarea răspândeşte un regret Parfumu-i dulce e ca un secret În solitudinea Cea Mare.

256

nimeni nu-ţi scrutează abisul sufletesc Tu. iată. cărarea Şi spiritul e haos pe care-l celebrezi Îţi place să te-alunge cu sânu-ţi de imagini O-mbrăţişezi cu ochii şi braţele. totdeauna iubi-vei tu şi marea Marea îţi e oglindă şi sufletul ţi-l vezi Cătând prin valuri calme. vecinul În plânsetu-i de cosmos de neoprit în margini Amândoi sunteţi tenebroşi şi discreţi Om.Omul şi marea Om liber. fraţi iubiţi nicicând. nenumărate ere Cu care duceţi luptă fără iertare-n gând Atât iubiţi carnagiul şi moartea printre sere O. 257 . luptători pe viaţă. neştiutor. o. iar cinul Tresalte-ntotdeauna la sunetu-i. mare (Totul ştie doar duhul ce-l primesc) În vremea asta.

în seara acestei calde toamne Respir mirosul palid al sânilor tăi strânşi Văd cum coboară râuri departe de ochi plânşi Şi focul se deschide în pieptul unei doamne.Parfum exotic Când. O insulă de lene unde natura este În arbori nepereche cu fructe de arome Precum din trunchi de oameni sunt sacrele lor dome Şi fete cu ochirea mai pură ca-n poveste. 258 . Urmând ţinutul care chemat e de parfumuri Văd portul plin de pânze şi plin de albe drumuri Cu încă oboseală din valul lor marin. ochii-nchişi. În timp ce tot parfumul copacilor mai verzi Se-nalţă şi mirosul înalt de nori susţin Amestecând în suflet poveşti ce nu le crezi.

259 .Înălţare Deasupra de întinderi. deasupra de vâlcele De munţi. deasupra peste zări Deasupra de planete cu etrat’inele Tu. păduri şi ceruri. peste soare. deasupra chiar de mări Deasupra. spirit. tu te mişti cu multă-agilitate Şi precum meteorul ce se aruncă-n unde Străbaţi cu veselie imensităţi profunde Cu bărbătească spusă şi fină voluptate Ridică-te deasupra efluviilor rele Mergi întru înălţare în cerul cel de sus Şi bea ca pe ulciorul odată iar adus Un foc ce limpezeşte netemătoare stele Trecute-s plictiseala şi tristele depresii Care încarcă viaţa cu grâul lor profund Şi fericitul poate cu àripa din gând Să se arunce-n câmpul luminii de expresii Cel ale cărui gânduri asemeni ciocârliei Spre ceruri dimineaţa pornesc în liber zbor Planează peste viaţă şi înţelege-n dor Vorbirile de floare şi tremurul câmpiei.

urâtul revelează însuşiri sensibile la lucrarea artei. modern în accepţiunea secolului nostru. În optica poetului. ca frumos natural.M.F. această nouă categorie estetică având nu mai puţină importanţă decât frumosul în exprimarea 260 .. Venind să exemplifice o estetică nouă. ZELETIN Spiritul baudelairian (două prelegeri susţinute la Facultatea de Medicină a U. problematica poeziei s-a tulburat şi s-a îmbogăţit.C. dispunând de frumuseţe. Dintr-o dată.D. cu Baudelaire. nescrisă încă. în timp ce frumosul putea să existe în afara artei. în planul conceptelor. Bucureşti) C harles Baudelaire rămâne primul mare poet modern. dar putându-se dispensa de ea. dar împrăştiind fulguraţii stranii din toate scrierile lui de până atunci. arta s-a desprins de frumos. Florile Răului (1857) au marcat momentul istoric începând de la care. Dacă până la Baudelaire arta nu putea să existe fără frumos. arta capătă un statut de suzeranitate. urâtul devenind izvor de inspiraţie pentru artist.

estetica lui Baudelaire impunea. trezită şi întreţinută mai mult de unul din polii acestei dualităţi. armonia şi spiritul înălţării. Fără a decurge exclusiv din urât. îşi îndepărta privirile de la sondarea abisurilor nu totdeauna delectabile şi pure ale sufletului . Aşa se explică faptul că până azi persistă ideea. polul răului şi al urâtului. cerul şi prăpastia. spaime existenţiale.adevărului vieţii. durerea şi extazul. cât şi în scrierile sale de estetică. prăbuşirea şi înălţarea. în bună măsură falsă. în numele unei elevaţii desprinse de realitatea omenească. nebunii mocnite contribuie la definirea naturii umane nu mai puţin ca frumuseţea. exprimându-le într-o totală şi izbitoare sinceritate. ceea ce s-a impus însă în timp a fost impresia baudelairiană. în firea lucrurilor. viciul şi puritatea. Atât în Florile Răului. ce lovea mai mult inerţia sensibilităţii artistice de până la el decât binele şi frumosul. urâtul şi frumosul. vicii devastatoare. în care pasiuni învălmăşite. Chiar dacă psihologică. tulburarea şi echilibrul. într-un fel. El parcurge întreaga distanţă pe care se aştern faptele sufleteşti ale omului. Baudelaire repudiază problematica sensibilităţii medii şi îşi îndreaptă interesul spre cele două categorii morale extreme: binele şi răul... în fond. arta se consacra exteriorităţii şi în sensul respectării tacite a unor interdicţii ce delimitau lăuntrul sfâşiat de disperare al omului. care. aflate. bătăi de aripi albe şi negre. o normă a bunului simţ. ocultată de-a lungul vremii de morala curentă. că poezia Stârvul e mai 261 . angelicul şi diavolescul. Acesta e adevăratul spirit baudelairian şi el implică o înţelegere filosofică a artei.

. De la început.. Baudelaire este un maestru al poeziei franceze şi universale. aşa cum vom vedea mai departe. Şi tot impresia baudelairiană a făcut ca mulţi traducători ai Florilor Răului. ci s-o supună însuşindu-şi-o şi s-o depăşească. tensiunii în negativ a conceptelor. corespunzătoare.baudelairiană decât Invitaţie la călătorie sau Metamorfozele vampirului decât Înălţare. Fără să nege măiestria. de care poetul nu era în mod deosebit interesat. realizând un fel de îmbrăcare a nudului . privită ca piesă de măiestrie. Byron şi Poe. Se deplasa astfel noutatea baudelairiană din zona conceptuală în cea a surprizei plastice a lexicului. au denaturato. şi nu numai români. să caute echivalenţe lexicale şi stilistice potrivite mai mult laturii sumbre. Baudelaire oferă exemplul cel mai timpuriu şi mai puternic de ceea ce numim sensibilitate modernă în creaţia artistică. restrângând-o pe aceasta din urmă la sfera unei măiestrii sustrase zbuciumului omenesc fundamental. răul şi binele. poartă întâi de toate urma trecerii prin foc: fascinează prin oxizi misterioşi. în curajul şi forţa de a exprima artistic urâtul şi frumosul. să facă o traducere mai concretă şi mai pitorească pe care. Într-adevăr. elevarea şi prăbuşirea sufletească. dar o poezie a sa. prin cenuşa savant reticulată după fuziune. stă eroismul lui Baudelaire şi nu e deloc întâmplător faptul că poetul îşi găsea predecesori în Beethoven. Or. el a hotărât să privească separat creaţia şi separat arta. tocmai în echidistribuirea spiritului său între cei doi poli. printr-o dulceaţă a 262 . extinzând-o şi asupra laturii luminoase. el nu caută s-o reprezinte. cu alte cuvinte. prin cromatică.

iar mărturisirea ei patetică şi totală.. în general de efortul aproximării prin omofonii. căruia îi sunt dedicate. şi se exprimă cu o sinceritate îndeobşte traumatizantă pentru morala convenabilă şi pentru simţirea grijuliu ferită de sângerări. Florile Răului. în pactele făţărniciei . Creaţia adevărată transcede artei.prozodiei ce nu-i urmarea unei răbdătoare şlefuiri. când explicit. Théophile Gautier. e „un artizan mai mult corect decât creator“... Cum ar fi putut atunci Baudelaire să fie poet impecabil.. rar spălate de lumina gândului. oricât de mare.. adică tocmai poet al acestei arte. amândouă acestea înfrăţite. e o libertate pură. căruia Baudelaire îi închină mai multe tablouri pariziene. Infernul lui 263 . ceea ce-l apropie de spiritul stilistic al poeziei populare . în ochii săi. un poet impecabil. poticnirea în măiestrie. Victor Hugo. dobândită după ce spiritul s-a înstăpânit pe artă. ci a împietririi fluidităţilor incandescente atunci când se răcesc. nu de puţine ori. Mai mult decât arta.. ceea ce vrea să însemne – în sensul etimologiei latine – fără nici un păcat. iar al patetismului. când izvorul zguduirii e păcatul însuşi... Impresia aceasta o întâlnim şi la Eminescu. creaţia priveşte adevărul trăirii şi nu se realizează decât atunci când trăirea e zguduitoare. această răzbunare a învinsului“ . când subtil. este totuşi. Baudelaire ironiza. iar în excelenta poezie a lui Théodore de Banville ar vrea să audă totuşi „discordanţele muzicii de sabat“ şi „schelălăielile ironiei. cu atâta deferenţă. ilustrată mai mult de asonanţă. nevoia imperioasă de a-l destăinui!? . Maestrul şi prietenul său. Creatorul caută până în cele mai stinghere cotloane ale sufletului.

de cele mai multe ori cu un singur erou principal. Intelectualismul este un alt element care asigură caracterul modern al artei lui Baudelaire. Pentru a face din concepte personaje într-un libret ameninţat de monotonia piesei.. ori Natura.Baudelaire nu e negru. Eternitatea. Această opresiune creatoare face ca opera de artă să fie urmarea reflectivităţii spontane. străină de orice tendenţiozităţi ori tezisme. Dimpotrivă. poetul-gânditor îl foloseşte din plin în Florile Răului. Poetul 264 . dispusă la trucaje şi absolviri ce contravin francheţei poetului hotărât să exprime adevărul despre sine. Frumuseţea. Adevărul. în cazul lui Baudelaire.. el le grafiază adesea cu majusculă iniţială: Plictisul. Viciul. Trezirea etc. Oroarea faţă de teză nu-l împiedică pe artist să utilizeze în construcţiile sale conceptul. Dar nu un intelectualism în sensul cultivării laturii abstracte a gândirii. ce reduc opera de artă la a fi anexa unor idei cu valoare de prejudecată. „Nu sa încărcat cu crime secrete . adică a face să iasă prin apăsare. De altfel. a exprima recunoaşte. etimologia primară a termenului. Păcatul. Prostia etc. Ideea arată un conflict.. aceea a latinescului exprimere.. poetul..“ spunea un filosof modern despre poet. iar coborârea în mlaştinile lui fermentate nu cere un efort mai mare decât înălţarea spre purităţile paradisiace . ci transparent. Ca în unele străluminări ale artei arhaice. ci al lucidităţii nemodulate de amăgirile şi iluziile sensibilităţii. încât chiar conceptul e cel care le conferă un anume grad de decolorare. poetul însuşi spune despre adevărurile pe care arta lui le rosteşte că sunt rodul „apăsării unei odioase tiranii“. Speranţa.

altfel arta s-ar reduce la o simplă operă de arheologie spirituală. să ofere noutatea la fiece lectură. Esenţa artei stă. sensibil lucrării Diavolului. însă nu printr-un program.. dacă e beletristică. sinonim sufletesc al negării . Arta trebuie să tulbure fără contenire prin inedit. opunându-le rictusurile cărnii muncite de patimi. ori. dincolo de care se află trăiri cutremurătoare. Dar revelarea esenţelor nu e de ajuns pentru a da statut artei. să scoată sufletul din echilibrul stabil şi să-l plaseze în echilibrul metastabil. Acest element este demonismul. mai trebuie să existe un element care să le nege pe măsură ce ele se afirmă. Revolta.întrebuinţează astfel de concepte. Există permanent un „şarpe galben“ cuibărit în suflet. în revelaţie.. şi le contrazice caracterul spiritual. Revoltă. pururi ameninţat. de a anula experienţa convertită în binele pe care îl reprezintă ştiutul. după Baudelaire. O operă de artă trebuie ori să fie nouă. ca pe adevărate jaloane ale unei estetici de o puternică marcă personală. opunându-le perisabilul. altfel rămâne o abstracţie comună şi goală. ce 265 . ce se opune nevoii de certitudine. Ea poartă blestemul de a fi mereu nouă. Această artă intelectuală e demonică. ce zice nu la orice da. plasat înaintea capitolului Moartea. cu punctele lui de reazim ce îngăduie clipa de răgaz şi mulţumirea. ci prin mişcarea ei cea mai lăuntrică. ca şi cum aceasta s-ar săvârşi sub lumina unei tot alte hermeneutici. operă a unui imens plictis. El le contrazice esenţelor revelate de artă caracterul etern. Resortul ce-i asigură perpetua noutate este revolta şi nu e întâmplător faptul că Florile Răului au un capitol ce poartă acest nume. Demonismul conferă viaţă operei.

Toată lumea îl simte şi nimeni nu crede în el. Deznădejdea izvorăşte din descoperirea sufletului fixat pe veşnicie în spaţiul suferinţei. Pendularea scriitorului între Dumnezeu şi Diavol are la origine o timpurie şi paradoxală poziţie sufletească faţă de viaţă. e mai greu pentru oamenii secolului nostru să creadă în diavol decât să-l iubească. ale evenimentelor soartei sale: viitorul sau reveriile privitoare la trecut. sporind ponderea tragismului. sau dinspre infern. Osândirea capătă valoarea unei dimensiuni a profunzimii. Florile Răului completează imaginea dramatică a omului oferită de romantism. O spune singur în Jurnale: „Încă de copil am simţit în inimă două simţăminte contradictorii. Eroul baudelairian nu numai că străbate gheena suferinţei. printr-o simplă deplasare înspre infern. Dimpotrivă. Eposul vieţii este inutil în acest caz. ci găzduieşte în însuşi sufletul lui infernul. Mintea străluceşte. oroarea de viaţă şi 266 . ca pe o condamnare pe viaţă. într-un sens sau altul. vector ce zadarnic s-ar mai intersecta cu deplasările pe orizontală. ca în Binecuvântare sau Înălţare. Prin demoniacul viziunii. Timpul şi mişcarea sufletească pe care acesta o creează lau părăsit: poetul e abandonat deznădejdii. „E mai greu să-l iubeşti pe Dumnezeu decât să crezi în el – scrie Baudelaire în unul din cele trei proiecte de prefaţă la Florile Răului. ce străbate în răspăr toate structurile sufleteşti în sedimentare şi tulbură ataraxia râvnită de sufletul omenesc. dar sufletul e rănit. Sublimă subtilitate a Diavolului“.alterează armonia îndată după împlinirea ei. cum o face în poezii ca Beatrice ori Metamorfozele vampirului.

Dezgustul e încă în viaţă. urâtul însă e deja viaţă moartă. asemeni celui mai mare rău cu putinţă.. fie ca abis. nu apatie. un alt fel de a numi viaţa parcursă.“ Această carte – scrie poetul despre Florile Răului – va rămâne ca o mărturie a dezgustului şi a scârbei mele de toate cele“. morţii.... Însă a trebuit o mare forţă a dezgustului pentru ca această capodoperă a liricii universale să fie scrisă şi – e de presupus – o scădere a bucuriei vieţii până aproape de extincţie: se ştie că poetul a făcut o tentativă de sinucidere şi a hrănit multă vreme gândul ei. Paradisurile artificiale trăite de el erau – dincolo de semnificaţia lor metafizică – o formă de a mai face ca bucuria vieţii să pâlpâie.. Urmare a lucidităţii dezbărate până şi de cea mai slabă irizare a iluziei. în viziunile sale. un substitut de viaţă . extinderea unui punct final.extazul vieţii“. urâtul e urmarea unei sensibilităţi consumate. nu absenţă a sentimentului. îi apare poetului ţara de dincolo de negură: creaţia. o iluzie de viaţă. urâtul a cotropit sufletul poetului. Cititorului. ele fiind totuşi o dublură de viaţă. „Ceea ce numiţi indiferenţă e numai resemnarea disperării“ – spune Baudelaire . deci în verticalitate: infinitul perceput în două dimensiuni. Urâtul e sentiment. Apatia e o decuplare de viaţă prin atrofia receptorilor pentru ea. Urâtul e trăit fie ca pustiu. de aceea urâtul e asociat. 267 . deci în orizontalitate.. nu indiferenţă. Abia când zona dezgustului a fost străbătută. aşa cum singur o afirmă în finalul poeziei. plăcerea de viaţă învinsă şi sentimentul urâtului rotunjit. Sila de viaţă însă a trecut înaintea extazului. acesta rarefiindu-se până la a dispărea. în cazul lui Baudelaire.

. el ştie să separe sufletul de trup. experimentat mai întâi pe propriii săi părinţi. Omul de geniu vrea să fie unul. mama sa. Charles Asselineau spune că Baudelaire nu suporta să stea nici măcar o oră singur şi îşi scria deseori articolele având pe 268 . (Inima mea aşa cum este. Opus femeii.. O notează poetul însuşi: „Gustul de neînvins al prostituţiei în inima omului.Traversând cercurile multiple ale infernului propriu. de aceea geniul e osândit la incomunicabilitate.. abominabil în optica poetului-filosof . Vrea să fie doi. Încă din adolescenţă începuse acest program. să trăiască abstract într-o frumuseţe a lui şi a lumii sale. asigurând rosturile Venerei Pandemia. om modern ce se cuvine să trăiască detaşat şi să doarmă în faţa oglinzii – simbol al trecerii reflexiei în reflecţie. nu o nevoie sufletească. câtă vreme pentru fiinţele de obşte comunicabilitatea este o condiţie sine qua non. „Când voi fi inspirat dezgust şi oroare tuturor – va scrie în Rachete – voi fi cucerit singurătatea“. trezind în generalul Aupick. deci solitar. XXXVI). sinonim al libertăţii pure şi consacrare întru singurătatea absolută. Sentimentul singurătăţii e asociat de Baudelaire cu ideea de geniu. din filosofia platonică. Genialitatea împrumută însuşiri celui numit cu un termen englezesc dandy. dezgust şi ură.. Singurătatea baudelariană era totuşi un elaborat mintal. Gloria este să rămâi unul şi să te prostituezi într-un fel aparte“. el îşi poate lua revanşa prin forma superioară de viaţă care este creaţia. tatăl său vitreg. din care ia naştere groaza de singurătate. procreatoarea. un amestec de groază şi iubire tandră . iar în inima doamnei Aupick. depărtându-se de condiţia naturalului.

dar şi abisul faptei. Prezenţa celor ce-i primeau ura îi era. al dorinţei. Libertatea în care se imaginează este izvorul orgoliului său şi al celor trei mari rele de care se plânge: plictisul. De altfel. pe de altă parte. Clamările poetului prăbuşit în abis se îndreaptă totuşi spre Dumnezeu. al visului. a cărui monotonie ternă e asigurată de repetiţii neadmise 269 . în felul acesta. al regretului. al remuşcării. numai să existe acolo .. mulatra Jeanne Duval. „unica iubire“ a poetului. existenţa lor era. Desele altercaţii şi împăcări cu dragostea vieţii lui. Abisul îl fascinează şi-l aspiră în infinitul lui: „Să-ţi măsurăm abisul !“ – îi strigă el morţii în finalul celui mai lung poem al Florilor Răului. necesară. al amintirii. Ruperea completă de ei ar fi însemnat pierderea unei piese importante din mecanismul de producere constantă a simţămintelor de dezgust. care putea chiar să doarmă. E încă un argument pledând în favoarea pendulării – chiar dacă inegale – a lui Baudelaire între bine şi rău . de natură să nu-l satisfacă pe creatorul însetat după o detaşare francă şi descoperind voluptăţi în zbor: poezia Înălţare o atestă. incomunicabilitatea şi senzaţia de abis. al numărului“. Călătoria.. Stimulativă pentru sufletul lui dezgustat.cineva alături... notează în Jurnale. „Moral şi fizic. nici pe planul mentalului această singurătate nu putea atinge desăvârşirea. şi acesta este înţelesul sonetului De profundis clamavi. o atestă. am avut totdeauna senzaţia abisului: nu numai abisul somnului. chiar dacă îi detesta. al frumosului. după cum şi antinomia conţinută în titlul Spleen şi ideal. deoarece poetul nu se putea desprinde total faţă de cei cărora le inspira dezgust: îi trebuiau.

şi nu distrează. prin sărăcirea şi decolorarea pe care le produc. Frumuseţea e severă. E cel mai general sentiment al poetului. înghiţire de către Timp. Tronează ca o zeitate în azur. resemnare a sufletului prăbuşit într-un somn de brută. lipsită de familiaritate.“. istovire a sufletului incapabil să mai iubească. caracter ezoteric.. conştiinţă torturantă a unei mari absenţe. devenind un suport pe care nu se poate construi nimic din ce-a fost. frumuseţea are asprimea unor peisaje imaginate exclusiv din piatră. o metafizică exprimată sensibil. insensibilă şi nemişcată de suferinţa umană ori de lacrimile firii sentimentale.de codul acestei poezii cu formă fixă. Frumosul. Sfinx de neînţeles. bizară. Îl descrie singur în Gustul de neant: beznă fără speranţă. urâtul rămâne şi o exacerbare a banalului. are.. ci răspândeşte un aer tare şi rece de Olimp.. având totdeauna o latură care scapă. dar necesare şi semnificative. parcurge toată distanţa dintre infern şi 270 . e o matrice psihică al cărei relief a fost tocit până la a fi ras de către disperare. „groază“ de două ori . cere artei să fie nouă. iar Baudelaire. în optica lui Baudelaire. Urâtul este pentru Baudelaire mai mult decât un superlativ al locului comun. La realizarea impresiei de bizar contribuie şi faptul că arta adevărată. „noapte“ de trei ori. proiecţie universală a sensibilităţii sale: „Privesc de sus planeta şi nu râvnesc un loc . Oricum. deci enigmatic şi revelabil numai celor iniţiaţi ori spiritelor cu o experienţă de viaţă depăşind accepţiunile comune. surprinzătoare.. ca o reacţie împotriva lui. e bizar. pentru exprimarea sentimentului de abis: „soare fără căldură (sau de gheaţă)“ se repetă de două ori.

paradis... Viaţa conferită prin artă artificialului.. neschimbător şi fix. Frumuseţea apărea astfel ca un element al demiurgicului. trezind în cititor aprehensiuni legate de intuirea diavolescului. „Nu credea decât în imuabil“. fiind deopotrivă izvor de binefacere şi de crimă (Frumuseţea şi Imn frumuseţii) . ce-i oferă plăcerea de a şi-o explica lui însuşi. sinceritatea ce se consumă pe sine până la a se metamorfoza în exhibiţie întăresc şi ele bizareria baudelairiană. rămânând – prin oricâte avataruri omeneşti ar fi antrenată – cu o inimă de zăpadă. Şi îmi pare că această parte infernală din om. creşte din zi în zi. decolorarea otrăvitoare ori coloritul ucigaş al cărţii. „Arta modernă – scrie Baudelaire în eseul Théodore de Banville – are o tendinţă esenţialmente demonică. scrie Théophile Gautier despre Baudelaire şi găsim această precizare esenţială pentru înţelegerea poetului gânditor şi estetician .. Arta bizară e o emanaţie a artistului bizar. din Dumnezeu şi din Satana. impresia de bizar este întărită şi de faptul că ideea de rău îmbracă forma frumoasă. ca şi cum Diavolul s-ar amuza făcând-o să sporească prin procedee artificiale“. ea venind deopotrivă din cer şi din prăpastie. cu atât mai încremenit cu cât mai îndeaproape îl amintea pe Creator. În cazul Florilor Răului. îngăduie 271 . extrapolat sensibilităţii şi înţelegerii unanime. Frumuseţea are o esenţă contradictorie. puterea de a imprima impresia de prezenţă absenţei. atenuându-i însuşirile definitorii şi aneantizându-i identitatea. El este un permanent revoltat. O clipă de răgaz în revoltă îngăduie sensibilităţii generale să metabolizeze bizareria. distribuit în toate entităţile lumii.

. decât consumării vreunei experienţe stilistice aparte. urmarea unei dualităţi existente în sufletul omenesc. şi un element relativ. invariabil. extrem de greu de determinat.. Dimpotrivă. primul ar fi inapreciabil. Frumuseţea. sincere şi forte. unde dialectica baudelairiană justifică noul prin etern. Monotonia şi surpriza sunt necesităţi eterne ale sufletului omenesc – scrie Baudelaire întrunul din proiectele de prefaţă la Florile Răului – şi ele sunt satisfăcute în poezie de ritm şi rimă. legat de epocă. îl sileşte la integrare în dumnezeiasca armonie universală. atât de abhorate de poet. circumstanţial.vigorilor vitalului să-l năpădească pe eternul revoltat. pasiune .. * Florile Răului au venit cu un stil propriu. de gust. dar violent 272 . Revolta şi bizarul sunt o garanţie a noului. O viziune asemănătoare o întâlnim şi în privinţa frumosului. supremul unison ce exclude bizareria . corespunzând mai degrabă unei vieţi a ideilor. neadaptat şi neapropiat naturii umane. Fără acest al doilea element. fidelitatea lor faţă de lirica franceză de la Ronsard încoace e remarcabilă. aşadar. scrie poetul. originalitate şi îndrăzneală. morală. modă. restructurându-l prin normele utilului şi ale eficienţei. Această dualitate a poeziei este.. Triumful amândurora înseamnă biruinţa asupra locului comun – oricât de frumos sau de patetic ar fi el exprimat – prin folosirea armelor constituite de surpriză. Dualitatea artei este o consecinţă fatală a dualităţii omului. conţine un element etern.

contrastantă prin noutatea ideilor cărora le dau expresie şi care îi îndemna pe tinerii Verlaine şi Mallarmé să-l salute pe autorul lor ca un novator.. Pe bună dreptate Sainte-Beuve făcea. modifica fonemele în timbru şi în intensitate.“. Poetul nu a fost interesat în invenţia prozodică şi mai ales lexicală. dând frazei un profil particular: „Îşi măsura frazele.. Gustul pentru morbid şi macabru. dar nu indiferenţă pentru limbă ca muzică. acela de melancolie stenică ori deznădejde bărbăteşte trăită . strofa are însă o muzicalitate structurală. căreia îi corespundea un concept estetic. Florile Răului au surprins contemporaneitatea printr-o lirică bogată şi nouă. paradisurile artificiale ce nu-s decât o umbră a umbrei fericirii. ca şi cum ar fi voit să le sublinieze ori să le dea o importanţă misterioasă. reveria neagră. îngăduind la citire apofonii potrivite simţământului dominant al cărţii. dar orchestrată de către sobrietate. Există chiar o anume indiferenţă pentru limbă ca element plastic. lauda sterilităţii. nu folosea decât termenii cei mai căutaţi şi pronunţa unele cuvinte într-un fel aparte.. După sărăcia lirismului secolelor XVII şi XVIII. atracţia pentru putrid. demoniacul 273 . vibrantă. proiectarea în fantastic. în 1857. Rima e comună. cum îl vedea Théophile Gautier. o supleţe şi un aer de desăvârşit surprinzătoare. ca la Bacovia. Se pare că şi în vorbirea obişnuită acest „dandy rătăcit în boemă“. Avea în glas italice şi majuscule iniţiale .. remarca – necesară dar nu suficientă – după care Baudelaire petrarchizează asupra oribilului. uneori chiar ştearsă. şi înclinarea poetului – remarcată cel dintâi de Charles Asselineau – de a dramatiza abstracţia.

Biet suflet singuratic. aticismul exprimă şi o anumită familiaritate plină de spirit. eleganţă şi concizie. precizia. epitet ce întruneşte în el puritatea.. fineţea şi concizia. foarte puţin despre sentimentele şi 274 . aticismul presupune.. Unei cerşetoare roşcate. Astfel. Diseară ce vei spune . totuşi. în a cărei oglindă se reflectau prea puţin intimităţile .. Deşi Florile Răului prezintă o anume estompare a detaliului sufletesc. ceea ce iarăşi e perfect adevărat pentru Baudelaire şi nu contravine impresiei de detaşare pe care de multe ori o lasă lirica lui. deopotrivă... de care-l acuza Brutus pe Cicero . Baudelaire stă departe de asiatismul retoric-redundant. Moesta et errabunda. Interesant e faptul că înseşi unele oscilări pe care le implică semantica termenului sunt ilustrate de poezia lui. chiar dacă poetul le prelua. se pare că în discuţii Baudelaire punea pe primul plan viaţa lucioasă a ideii.. ca toţi muncitorii – Baudelaire vorbea mult despre ideile lui. stilul atic e mai mult elegant decât concis – ceea ce într-adevăr se poate spune despre stilul lui Baudelaire.. Cântec de toamnă.. au un aer de dulce familiaritate. În accepţiunile lui mai moderne.. cum i-am spune noi astăzi. La doica generoasă ce-o gelozeai în viaţă . De altfel. Căderea serii. prin sporirea densităţii psihologice a evenimentului luat drept subiect. trăsătura stilistică cea mai însemnată a liricii lui Baudelaire rămâne aticismul. intactă. Causerie. pe care-l găsea sobru. Poezii ca Remuşcare postumă. „În conversaţia lui metafizică – scria Théophile Gautier despre prietenul său. prozodia.şi autoflagelarea sunt dispoziţii sufleteşti şi teme ce nu puteau decât să învioreze stilul obosit al înaintaşilor. etc. Invitaţie la călătorie.

exact cele trei forme personale ale răului în filosofia patristică.. deci. Or. întâmplătorul şi confuzul erau cei doi duşmani ai lui. zbucium şi moarte. aşa cum dezvoltarea binelui îl duce spre viaţă. Paul Verlaine.de loc despre acţiunile lui“. calm. Obsesia logicului. sporind-o. el coincide. Aşa cum nota acelaşi Théophile Gautier. Claritatea şi construcţia rămân marile iubiri ale lui Baudelaire. se regăseşte şi în Florile Răului şi anume în stilul lor complicat şi savant. Cultivarea lui este operă a voinţei. exclusivism pe care tânărul său admirator. avea să nu-l împărtăşească … Prin această dispoziţie a spiritului. Fiind în fond un artificiu. cu apetenţa lui pentru artificial. Baudelaire rămâne circumscris clasicismului şi se izolează de simbolismul căruia îi va fi. cel mai de seamă precursor. împingându-l spre moarte. ingenios şi plin de nuanţe. subzistă în om prin voinţa acestuia. În ţara ideală. Grefat pe sufletul său prin suferinţă.. în cazul lui Baudelaire. totul nu e decât ordine şi frumuseţe. lux şi voluptate (Învitaţie la călătorie) . specifică naturilor preocupate peste firesc de eul propriu. neavând existenţă în sine şi. * Răul. 275 . fapt este că înclinarea poetului pentru rău este împletită cu gustul pentru suferinţă. nefiind principiu ontologic. răul prosperă şi înfloreşte. stilul matur al decadenţei obsedate de ideea perfecţiunii şi în care „cel din urmă cuvânt al Verbului este somat să exprime tot“ (Théophile Gautier) şi unde absolut totul este sau pare a fi urmarea unui determinism vădit ori abscons. prin alte laturi.

această jubilare în negativ. Florile Răului sunt suficiente pentru a-l 276 . A-ţi produce suferinţă – spune J.. el începe cu această culme vindicativă şi o proclamă în poezia Heavtontimorumenosul. Tendinţa de diabolizare a răzbunării pe sine se observă şi din coborârea acestei locuţiuni eline. privită ca nimicire totală a existenţei. cum excelenţa răzbunării stă în răzbunarea pe sine însuşi. El vrea răul. într-o perfectă armonie între titlu şi conţinut..-P. El vedea însă legătura dintre victimă şi călău ca fiind de natură sexuală. el nu mai poate şi nu mai vrea să dea înapoi. la condiţia de substantiv comun articulat. deşi ştie că răul piere odată cu stingerea voinţei care l-a produs. omul servind principiului de autodistrugere doar ca instrument . deci la condiţia multiplicităţii celui ce se pedepseşte pe sine însuşi. aceasta se întâmplă din cauza dorinţei de răzbunare prin rău: „Am nevoie de răzbunare. mai mult a simţurilor. proliferarea răului suprem fiind operă de creaţie eminamente satanică. care îşi descoperea conştiinţa în rău.Baudelaire îşi asumă responsabilitatea morţii. Contrar însă celor spuse de poetul însuşi. Or. Şi. Sartre – înseamnă atât a poseda cât şi a crea. o dată muşcat de voluptatea trăirii răului. decât a conştiinţei. a crea răul. ci vrea sporită această voluptate. folosite de Terenţiu în una din comediile sale. dar îşi extrăgea elementele necesare pentru analiza genezei răului din biografie.. printr-un act logic şi deliberat: alegerea căii răului. din Inima mea aşa cum este sau din alte jurnale.. poetul fiindu-şi propriul martor şi călău . Dacă în structura răului există o participare cât de cât a conştiinţei. aşa cum un om obosit are nevoie de o baie“ (Inima mea aşa cum este).

de urât. Trăind răul. cât o emanaţie a psihologiei. Cu tot elogiul adus de poet lucidităţii. Elogiul lucidităţii exprimă în fond nostalgia după o luciditate pierdută. dar palidă. tot eşafodajul său de idei şi simţiri s-ar fi prăbuşit. de spleen şi dezgust. ca sentimentul dominant să fie cel de pustiu. binele şi răul. creaţia sa. cât îl laudă pe Satana. binele. astfel că Florile Răului sunt mai curând un breviar liric decât un catehism. nu este reprimat: ideologia satanică lipseşte cu desăvârşire. tocmai aceste palori ideatice sunt potenţate prin zvâcnirea 277 .reprezenta pe Baudelaire ca poet al stărilor inverse trăirilor îndumnezeitoare ce definesc binele . Fără punctele cardinale maniheiste. în care. nu ar mai fi existat universul baudelairian aşa cum ni-l comunică Florile Răului. dacă răul sporeşte.. Poetul nu-şi reproşează nimic sieşi şi nici lui Dumnezeu. poetul nu-l huleşte pe Creator. rămânând permanent circumscris în ordinea creştină. ci omul însuşi. E firesc. Florile Răului nu sunt atât un elaborat al minţii. O clipă dacă ar fi devenit ateu. după cum palidă este perceperea lumii exterioare de către poetul turmentat sub obsesia puternicelor viziuni ale lumii lăuntrice. în propriul eu. Luciditatea ar veni să compenseze scufundarea în psihologie. Or. astfel. aceea prestabilită de divinitate. în orice caz.. poetul trebuind să-şi ia o altă identitate şi începând – probabil – să construiască pe o convenţie. răul fiind opera sa proprie. La o cuprindere de ansamblu a Florilor Răului. El simte ca un creştin că nu Dumnezeu este cauza răului. cititorul simte că armătura de idei e tare. Binele şi răul sunt matricile pe care psihologia baudelairiană a clădit un univers perfect raţional.

dar încă zboară şi creează în sens demiurgic inversat. împlinind natura omenească pentru care fericirea edenică e o ficţiune. apogeul expansiunii aparatului de proliferare a răului. Florile Răului sunt un cântec de biruinţă a omului definit prin păcat. om dezdumnezeit. de aceea nu e filosof. Numai răsădit pe simţire răul poate să înflorească.. El e obsedat mai mult de propria-i psihologie absorbantă şi generatoare de rău... decât de metafizica răului. asimilate mai greu de sufletul şi înţelegerea curentă ale cititorului. Baudelaire înmulţeşte cu încă unul ceata îngerilor căzuţi. Este cântecul libertăţii tragice a 278 . ci o dramă individuală. care e numai al lor.. acest cititor va descoperi că bizareria se subţiază până la dispariţie . Înţelegerea justă a acestei situaţii paradoxale obligă cititorul profund să reconstituie universul baudelairian. în nici un caz o speranţă . ar fi fost filosof. Cum coerenţei semantice a textului îi corespunde o desăvârşită coerenţă a universului. ca Origen. El nu trăieşte drama luciferică generală. e artist. Într-un anumit fel. care le întâmpină cu inerţia unei alte experienţe lirice. Nimic mai deconcertant şi. în cazul cel mai bun o amintire. cărora li se înnegresc aripile. ruptă întâi de toate de voinţa lui Dumnezeu. E simbolul biruinţei autoproliferării independente de o voinţă din afară. cu toate acestea. Floarea este exact imaginea evenimentului senzorial suprem.unor imagini frapante. de pildă. dacă răul e un principiu ontologic sau dacă Dumnezeu a creat răul forţat de căderea în păcat a omului. şi nu se întreabă. Dacă ar fi oglindit răul cu mintea. oglindindu-l însă cu simţirea. mai unitar ca Florile Răului. Nu-l interesează geneza răului absolut.

infecţia luetică etc. dacă e livresc sau structural. cunoscător mai întâi al suferinţei. el era revoluţionar numai în nostalgiile diabolice. soldată cu repercusiuni veneriene. Uzufructuar voluptos al evoluţiei. tocmai de către el. Ea s-a grefat pe un gust înnăscut pentru singularizare. de obârşie psihologică. în timp ce o 279 . pedeapsa ce a urmat înghiţirii unui bilet strecurat de un coleg în timpul orelor. Astfel. a fost apreciabilă. căruia însă noua legătură matrimonială i-a pângărit caracterul sacru al dragostei materne. legătura cu Sara. sângerându-şi tălpile în spinii vieţii. nu şi în viziuni care să privească viitorul obştei. dacă e un rău metafizic ori de sorginte biografică. Elementele ordinii noi prin care societatea se înălţa erau dictate de consumarea ordinii precedente şi nu de negarea ori de răsturnarea ei. chiar dacă ar fi existat vreo componentă constituţională în trăirea şi savurarea răului. pentru bizar şi macabru. Baudelaire simţea cu atât mai mult nevoia de a se decupa de ambianţă cu cât aceasta se structura mai mult. el a devenit a-toate-cunoscător. Nu e locul să cercetăm aici rădăcinile răului trăit şi cântat de Baudelaire. poetul a trăit experienţa răului încă din copilărie: trauma sufletească resimţită la căsătoria mamei cu un „străin“. izolat în plasma densă a eului propriu. componenţa căpătată. lăsând la o parte probabilitatea determinării genetice.omului desprins activ de Dumnezeu. ci doar dispoziţia fundamentală de a o ataca. Gustul lui e şi el liber. Baudelaire nu a manifestat nici o înclinare de a schimba ordinea vremii sale. nu mai este direcţionat moral: din a-toate-văzător. În orice caz. care – urmând expresia lui Sartre – se considera fiu de drept divin.

pozeur de cursă lungă şi nu de circumstanţă.. mai mult să surprindă decât să îndurereze. mai mult să declanşeze sincope în armonii decât să producă haos. Politeţea e acomodarea formei personale la forma de obşte. Leconte de Lisle îi povestea Elenei Văcărescu că Baudelaire avea exact aerul unui preot maliţios. îi plăcea să debiteze monstruozităţi – după expresia lui Henry de la Madelène – şi să-şi scandalizeze prietenii. Baudelaire e un răzvrătit şi nu un revoluţionar. Politeţea lui era fără cusur. aceasta într-atât avea înfăţişarea sentinţei şi a paradoxului. atât prin fapte cât şi prin teoretizări.. Original în toate. de la vestimentaţie la prozodie. dovedindu-se astfel mai mult o chestiune de estetică decât de morală . Însă domeniul cel mai însemnat în care se vădeşte gustul poetului pentru formă rămâne poezia... Dandysmul poetului era menit să introducă mai mult un stil al eleganţei singularizate decât un cod al comportamentului. În felul acesta. o însoţea o detaşare melancolică şi o oarecare răceală. tatonarea reciprocă a formelor fără a se pune în legătură prin miez. acestea au creat o veritabilă estetică a uimirii. O proiecţie a acestei stări stă în grija lui pentru forma desăvârşită. impresie pe care o lasă în general omul care vorbeşte. deoarece lumea îi este indiferentă. dar nu comunică.respectă. Asamblate. poetul e un obsedat de sine şi nicidecum un profet. menită mai mult să zguduie decât să dărâme. trimiţându-şi ieremiadele negre de pe tărâmul solid de unde îi arată lumii abisurile în care se poate prăbuşi . 280 . Individualist la culme. încât părea alonja unei maliţii. Atunci când poetul formula o aserţiune.

Ele au venit să colonizeze. dar tare.. în secolul lor literar. erotismul oarecum heterodox. abia prin ele putându-se realiza grandoarea tragică a eului său. Extravaganţele. dandysmul. cheltuielile fabuloase. are revelaţia îndreptăţirii de a oscila preferenţial pe axa binelui şi a răului. În felul acesta. răcorite inutil de bătăi negre de aripi .* Era un singular. în nostalgia predicii malefice. mai mult învins decât derutat de unele experienţe precoce de viaţă. sunt forme ale unei revolte menite să zguduie. pentru omul obişnuit. parametru psihologic familiar şi definitoriu pentru romantici şi. Florile Răului. trăind în tâlcul satanic. Astfel.. 281 . Creaţia în negativ devine obsesia prin care explorează partea ascunsă a lumii. în răsturnarea sensului inerţiilor morale şi în paradigmele răzbunării. în general. Transcenderea aparenţelor şi accesul la imaginar reprezintă forme ale unei eliberări. face ca imaginarul să înflorească şi să scoată fructe ce se vor coace la lumina clorotică a lunii. sunt mai curând elegii vindicative decât discurs satanic. rămânând fidele ideii de normă morală. Încă din tinereţe. nu să disloce. continentul rarefiat al Răului cu fantasmele unui suflet biciuit. ci numai într-o schiţă a lor. Baudelaire poate fi privit ca moment de prăbuşire a mimesisului şi numai aşa poate fi înţeles faptul că poetul nu se poate regăsi în natură. bătând mai mult spre polul acestuia din urmă. O face trăind într-o anume idealitate a răului. netranspusă în fapte de viaţă. practica haşişului.

atârnând de poezie „ca un copil de poala mumii“.. distrugător întrucât îşi găsea combustie în 282 . fără să-i nege existenţa. Liber în faţa ei ca nimeni altul. ca Spleenul parizian. în care Sartre vedea forme deviate ale gustului pentru infinit. Igienă.. scufundarea în imaginar. orgoliu nebun. publicate sau rămase în proiect. creaţia . Ruptă de contractul subînţeles cu exigenţa şi cu darurile permanente ale realităţii. neformulată ca atare în Florile Răului. cu ciclurile lor Rachete. pe care Baudelaire o refuza. abandonarea lumii îndelung şi rostuit sedimentate. el îşi deteriora libertatea pe măsură ce şi-o crea .. Era un mecanism diavolesc de autoîntreţinere fără răgaz. în biografie şi în unele cărţi. cum spune Al. Philippide. insaţietatea întru creaţie şi insaţietatea întru plăcere. creaţia însemna o concesie adusă binelui.Sfidarea palpabilului. dar mai ales Inima mea aşa cum este. era firesc să se simtă singur şi inutil. Vieţi paralele.. Paradisuri artificiale şi Jurnale intime. Poetul a trăit sfâşietor această contradicţie. ele justifică bestialitatea malefică a unor viziuni din Florile Răului. binele făcând parte din ordinea utilului şi implicit din ordinea demiurgică. prin care poetul percepea infinitul. temele acestea cer cunoaşterea filosofiei poetului. vrednicul lui tălmăcitor în româneşte. căderi îndeobşte. în favoarea invenţiei hazardate. în măsura în care individul individual nu se acorda cu individul social. voluptatea morbidă şi cântecul viciului. dar vădită în anumite părţi ale lor. această mişcare sufletească fără contenire îi hrănea un orgoliu uscat. totuşi. În înţelegerea lor. sunt pentru el înălţări care îi oferă posibilitatea de a-şi lua marea revanşă.

Amestecul macabrului cu senzualitatea. oceanul. de pildă. insolentă. nimicirea. disperarea . deci în ură.. violent afişată. asocierea iubirii cu obsesia morţii.. neprimenite prin altul. neantul. lipsită de putinţa de a separa cerinţele sufletului de cerinţele trupului. nu se poate justifica pe pământ şi nici nu se poate regăsi în vreuna din ofertele eternităţii. menit unei fatuităţi exasperante şi sterile. iar 283 . simboluri şi concepte care se aştern în afară prin reprezentări ale dezagregării. dar de o intelectualitate precară. de părerea de rău . femeia privită maniheist. ura. proiecţiile sale psihanalitice sunt marea. Două paralele care vin şi pleacă în infinit. fără contenire. care nu-şi poate restabili cu ea unitatea. Aceasta evoluează în spectacolul vieţii ruptă de timpul poetului. infernul. descoperind un limbaj al său. de diavolesc. ca amestec de impuritate diabolică şi candoare îngerească. iar uneori înţepenită de atribute ale masculinităţii. cu o plăcere sadomasochistă. reprezintă gustul baudelairian în privinţa femeii.răzbunare. iubirea şi blestemul poetului.. în ultimă instanţă de moarte. Configuraţia adâncurilor lui intoxicate de sine. atenuant în exprimarea crimei şi aprins în glorificarea torturii. femeia provocatoare. El se creează pe măsură ce se distruge. ca Sisina. Poetul idolatrizează luciditatea tocmai pentru că reflexia în oglinda conştiinţei lui nu este o dreaptă măsură. preferinţa pentru femeia frumoasă. existenţă la urma urmei involutivă. abisul.. ea rămâne legată de evanescent. de flash-ul secundei (Unei trecătoare). de insezisabil. se converteşte în semne. justificând deopotrivă disperarea.

nostalgia nu-şi are remediu. ura. în acest sens. şi nici măcar clipa lui . infernul. plictisul. nebunia. căinţa. faptul că Baudelaire cântă în Florile Răului aproape exclusiv voluptatea. ea este lipsită de fiorul de elevaţie pe care îl presupune plăcerea. Finalul sonetului Unei trecătoare este edificator în această privinţă: – O. decât valoarea unei plăceri. o jubilaţie senzorială aparte. Îngerul e prăbuşit. blestemul operează în ordinea metafizică a răului fără însă a uşura sufletul. găseşte clipa. neantul. poetul găseşte în femeie negăsirea. de la substantivul pur la sinecdocă. remuşcarea. pe care o capătă cuvântul în drumul lui de la particular spre general. din care mâna diabolică a eliminat tresăririle înălţării . nimicirea. uitarea. haosul.nu imnul unui timp ori al unei veşnicii comune.. adică abstract... să se observe. pe care te-aş fi iubit! strigă Baudelaire în urma eternei trecătoare . adică înălţat invers. nu timpul. de la noţiune la categorie. Stările acestea sunt exprimate prin entităţi lexicale ce vădesc. plictisul. deşi puternice. astfel încât să se regăsească în vastităţile lumii răsturnate: moartea. boala. trădând existenţa unor dominante psihice trăite filosofic. Iar dacă acesta din urmă îl cuprinde uneori. tu.. o anume devitalizare. desfrânarea. în care grozăvia are mai mult valoare de simbol al unei lumi ce-l fascinează. crima. prin mijloacele 284 . febra. oroarea abisului.. dar exprimate plastic. groaza. răzbunarea. în felul de a scrie al celor obsedaţi maniacal. Prin ea i se revelează un univers afectiv pendulând între secret şi interzis. răul. dar la care nu accede. Ele apar grafiate de multe ori cu majusculă iniţială. plăcerea extremă. Răul a lucrat printre fulguraţiile frumuseţii..

Oroarea lui rămâne fapta. îl ascunde. în cazul poetului. Dacă ar fi existat o articulare a artistului cu ofensiva vieţii. „carte atroce“. amândoi refuzaţi de poet. Baudelaire le opune binelui ce-şi desfăşoară alături lucrarea. netulburat de conflictul intersecţiilor. din gratuitate şi din liberul arbitru. nostalgie scuzată – în faţa exigenţelor Demiurgului. 285 . Şi în pozitiv şi în negativ. atracţia se îndreaptă spre mască. Având la îndemână măştile răului. răzbunarea nu se înfăptuieşte printr-o industrie a răului. marea miză a spiritului său. Baudelaire afişează în Florile Răului o indiferenţă suverană faţă de entităţile omeneşti aflate în alcătuire. ar fi fost smuls din imaginar.artei cuvântului. viaţa se cere răzbunată şi. Pustiul unei astfel de vieţi nu poate fi rupt decât prin accidentele întru rău. el ar fi desăvârşit o lucrare morală având ca termeni utilul şi seamănul. ca orice discipol luciferic –. Nemulţumit de sine însă perfect adaptat eului propriu. Înrădăcinarea în rău – prin voluptatea pe care răul i-o procură – îl extrapolează binelui. Astfel. scuzată prin creaţie. Netrăită ca fapt. după cum singur şi-a caracterizat-o autorul. creştere sau ecloziune. adică prin tot ce face ea pentru ca răul să înflorească: acesta este înţelesul oximoronului Florile Răului. nu etalează un fapt de viaţă consumată. care spune că şi-a pus în ea toată inima. faţă de înflorirea întru bine. pe care Baudelaire îl recunoaşte. ci prin nostalgia lui. ba dimpotrivă. Masca arată un sens. toată tandreţea. existenţa lui Baudelaire pare o osândire la monotonia unui paralelism. justificând un spirit osândit la tortură fără sfârşit. Creaţia îi întăreşte existenţa hipotonică şi dezabuzată.

. Primirea binelui l-ar fi obligat însă la a se implica într-o structură morală. recunoscându-şi vinovăţia: vinovatul – spune Sartre despre poet – are o funcţie în universul teocratic şi el beneficiază de drepturi: dreptul la blam. toată ura . Miza lui Baudelaire este una psihologică: înflorirea ca remediu al pustiului vieţii. la pedeapsă. şi pe de alta de procesul ce i s-a intentat. Coerciţia din afară venea să-i valideze şi mai mult violarea legii morale pe care o săvârşea prin scris. simţul prea viu al libertăţii personale. iar în cea de asumare. la pocăinţă... supuşenia lui deţinea şi valoarea unei subtile tehnici diabolice de a obţine şi mai mult ceea ce. într-adevăr practici sufleteşti ale lui Baudelaire. Straniu amestec. În opera de subsumare însă l-ar fi împiedicat orgoliul. în care poetul s-a supus autorităţii sacrosante a judecătorilor.. pe artist l-ar fi interesat mai curând roadele decât florile Răului . Această convieţuire paradoxală este ilustrată pe de o parte de trama de idei a Florilor Răului. de refuz al autocoerciţiei şi de acceptare fără crâcnire a măsurilor coercitive impuse din afară. avea din plin .. Astfel. l-ar fi silit la subsumare şi asumare.. pe altarul căreia a jertfit toată viaţa . suportate până la masochism . Coerciţia îi reducea 286 .. Problemele acceptării binelui s-ar fi pus dacă Baudelaire nu ar fi trăit de timpuriu adânci încercări ale răului şi dacă n-ar fi avut şi o anumită înclinare de a găsi plăceri în stările morbide şi în tristeţe. în adâncul lăuntrului său... în sufletul lui Baudelaire.întreaga religie (travestită). una din cele mai libere cărţi ale poeziei universale. dacă miza ar fi fost una mentală.. la umoarea egală a coerenţei etice.

dar fără repulsie faţă de ea. ca. pe care sentimentul de silă o dictează cât mai mare. de unde şi o anume monotonie disperată a spiritului său. în timp ce le scăpa sufletul poetului. contrastând cu personalitatea lui foarte bine conturată. la inadaptabilitatea lui. Mântuirea prin seamăn – supremă normă a vieţii creştine – îi stârnea un simţământ penibil. Judecători de cărţi şi nu de suflete . lipsit de interes pentru societate. Judecătorii osândeau o carte încercând să-i limiteze puterea de iradiere. în general. distanţa faţă de om. Aşa i se explică inadaptabilitatea.libertatea în sensul instanţei judecătoreşti. Individualist absolut. 287 . Ei nu erau instanţă a poetului. n-avea de ce să participe la fapte de progres moral şi să se pătrundă de jubilaţiile pe care le presupun sociabilitatea. aşa că poetul – cu excepţia fricii de amendă – poate nu avea de ce să se sinchisească prea mult. din care e suficient să amintim Părul. Pe aceasta din urmă o atestă tonul de destăinuire caldă din atâtea poezii. dar i-o sporea în sensul curenţilor din plasma lui sufletească. Baudelaire e însetat de uitare. când trăită conflictual. dăruirea pentru altul şi uitarea de sine. Moesta et errabunda. însă de o uitare metafizică. din neputinţa desprinderii de eul propriu. Invitaţie la călătorie etc. cât şi scrisori.. substitut al morţii sau. ci a semenilor lui. şi mai liber în lucrarea lui. în timp ce spaima de singurătate sufletească o doreşte cât mai redusă. în cel mai bun caz. când suportată de o apatie aproape letargică.. orice idee socială: cel ce nu se putea privi dinafară. prăbuşire într-o perplexitate care să-i odihnească spiritul pe care i l-a istovit contemplarea de sine. Se adaugă.

poetul folosea drept arme ironia... * 288 .. care coincideau cu gustul de singularizare. Poza ca om religios şi viaţa lui – pe care o povestea fără ruşine – protesta în întregime împotriva misticismului pe care îl etala“ .. ci şi în reflexele izolării.. mai ales printre belgienii mai simpli şi mai creduli decât francezii. justificat prin conştiinţa de singularitate. În poezie. În scrisoarea de mai sus. nu numai în fire. nici entuziasm sincer. aşadar. În sforţările de a-şi crea singurătatea socială.cum este cea trimisă din Belgia la 3 februarie 1865 doamnei Paul Meurice. nici bun simţ. Ele au avut drept efect. îndată după moarte. că se află în serviciile secrete ale Franţei. Aşa se face că. un contemporan. Émile Leclercq. Deopotrivă truc şi dorinţă irezistibilă de a surprinde. care începea să vibreze în el . ci dintr-o sensibilitate prea vie şi dintr-o înclinare de a se scandaliza prea uşor . exasperat de a fi totdeauna crezut. răspândeşte zvonuri calomnioase despre sine însuşi: că şi-a omorât tatăl.. sarcasmul.. şi – culmea! – este crezut .. că are prietenii particulare etc. poetul relatează prietenei sale din Paris cum. acest comportament i-a creat o faimă de mistificator. după care l-a mâncat. o atrofie a imediateţii perceptive. în planul sensibilităţii. scria despre poet că „nu avea nici convingeri. în speranţa că va spori crusta calcară a izolării de vulg. autocalomnia. Izvorul bizareriilor sale trebuie căutat. în care o asigură că mizantropia nu-i vine din vreo trăsătură rea a firii. aceasta îl va apropia de clasicism şi se va fixa ca o surdină pe corzile acelei sensibilităţi propice simbolismului.

pe măsură ce oamenii se amestecă. sentimentul planetar îl expune în faţa unui cosmos care-l lasă şi mai singur şi abandonat exteriorităţilor. aversiunea pentru elaborare şi indiferenţa pentru măiestria artistică – latură în care Baudelaire nu s-ar regăsi . în sfârşit. alegându-se din ele numai cu scepticism şi descurajare. forme ale civilizaţiei extreme coexistă cu barbaria. Arta urmează îndeaproape secolul: o caracterizează intelectualismul şi brutalitatea. 289 . exacerbarea laturii de spontaneitate. care pune în cumpănă însăşi existenţa fiinţei umane. Cutremurătoare. în timp ce-l înstrăinează prin nedumerirea pe care i-o trezeşte. tabuurile sociale prevalează asupra celor morale. în secolul nostru sporeşte deruta estetică şi simţul moral se anemiază. ea îl atrage cu ameţelile vâltorii. Experiment spiritual.. Omul e tot mai izolat. Creşterea vitezei şi a frecvenţei de intersecţie în toate formele de mişcare umană toceşte sensibilitatea şi demonetizează valoarea creatoare a registrului mediu al sensibilităţii. ea exprimă mai puţin sensibilitatea: spiritualul s-a emancipat de sub tutela sensibilităţii şi inima nu mai pulsează în artă. neatârnarea de frumos şi ermetismul..Charles Baudelaire stă drept în faţa secolului XX. Arta îi exprimă condiţia descumpănitoare şi tragică. dar de un adânc echilibru interior. se consumă experienţe pe care omenirea le-a încercat în repetate rânduri de-a lungul timpului. Ea pune omul în situaţia de a se regăsi în absurdul ori aneantizarea căreia îi dă chip. Arta e mai puţin a orei de reverie sau a visului şi mai mult a fundalului zbuciumat al vieţii. Florile Răului rămân deschise acestui secol zbuciumat şi paradoxal. crescând-o pe aceea a extremelor.

disperat de el însuşi. obosit de pendularea între extazul şi sfâşierile viciului. dar riscă să-l sărăcească spiritual şi să nu-l mai reprezinte în sinceritatea simplă a inimii – prima lui realitate. iar izvorul durerii şi al disperării lui continuă să-şi sporească învolburarea … 290 . încă nu şi-a descoperit complet neantul şi zădărnicia. Baudelaire răspunde multor exigenţe ale veacului nostru. imaginaţia rafinează şi extinde universul artei. dar năzuind spre puritate fără a accepta vreo normă a purificării. Suflet cariat de dureri. etern căutător de rost.Depăşind dicteul sensibilităţii. căci omul. Dar poate că veacul nu a urcat încă până la el.

............. 76 FLOREA FLORESCU „Sunt un adept al metaforei totale“ ....................................................... 11 Ce am învăţat de la Arthur Rimbaud .................................CUPRINS AURELIAN TITU DUMITRESCU Argument ..... 31 Pr................................................................................................................. 80 HORIA GÂRBEA Baudelaire........... 88 291 ........ 22 CIPRIAN CHIRVASIU Promit să revin ................................... Rimbaud.............................. 62 MARIANA FILIMON Fascinaţia Baudelaire ................................................. 36 Cuvântul ca patimă ..................... 3 PAUL ARETZU Lecţia Baudelaire .......................... 51 Hotarul îmbrăţişează cele două lumi ........................................... proza şi amintirea ............ 42 SIMONA-GRAZIA DIMA Provocare maximă ............... 16 RADU CÂRNECI Umanismul (sau măştile!) lui Baudelaire ............ 83 ALEXANDRU IOAN Enigmele absolutului ...... NICULAE CONSTANTIN Maestrul suferinţei ....................................................................................

...... 223 Eternul crepuscul sau lecţia despre moarte ...................................................... 108 FĂNUŞ NEAGU „Rachiu adu-le lucrătorilor“ ..... 129 AMELIA PAVEL Scriitori în secolul vizualului ............ 187 „O căutare înaltă“ .......................................................... 211 Ambiguităţi şi dileme .................................................................................................................... 132 VALERIU MIRCEA POPA Rimbaud şi umbra ....................93 NICOLAE MACOVEI Civilizat şi sălbatic ........................................................................NORA IUGA Rimbaud – un apelativ amoros?.................................... 140 MIHAI PREPELIŢĂ Încercare de destăinuire poetică sau Un fel de sinucidere … la 57 de ani ......................................................... 102 ANGELA MARINESCU Rimbaud – antipoetul ................ 206 Singurătăţi plurale ...... 225 292 ........................................... 179 „La vârsta ieşirii din adolescenţă“ .............. 200 Muzical şi oniric ............................................................... 106 FLORIN MIHĂILESCU Comentarii la Baudelaire ................ 143 TATIANA RĂDULESCU Eseu despre Charles Baudelaire .................. 139 FLORENTIN POPESCU O relaţie specială ........ 195 NICOLAE ROTARU Rechizitoriul aversiunii ....................................................................................................................................................... 216 OCTAVIAN SOVIANY Lecţia de sinceritate ............................................ 96 Inimitabilul ..........

....M. va urma un „nou romantism“ de tip francez .................. Bucureşti) .............................. 230 LIVIU IOAN STOICIU După „postmodernismul“ de tip american.............D..... ZELETIN Spiritul baudelairian (două prelegeri susţinute la Facultatea de Medicină a U... 256 293 .Nu poţi iubi un boa constrictor ............ 228 GEORGE STANCA Baudelaire-ul din noi.................F. 235 ION STRATAN Traducător de crucifixe – minijurnal de tălmăcitor din Baudelaire .............................................. 244 C........ baudelaire-ii dintre noi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful