Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie

Ordin nr. 27/2004
din 10/03/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 08/06/2004

pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobata si modificata prin Legea nr. 252/2001, si ale art. 9 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie emite prezentul ordin. Art. 1. - Se aproba Standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati, prevazute în anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005. ___________ *) Anexa se publica ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 bis în afara abonamentului, si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. Secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, Gabriela Coman Bucuresti, 10 martie 2004. Nr. 27. ANEXA STANDARDE MINIME OBLIGATORII privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie
Fisa act Face parte din Ordin nr. 27/2004</ Aprobat de Ordin nr. 27/2004</

Anexa
din 10/03/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 515bis din 08/06/2004

cu privire la Standardele Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati

SPECIFICATII Standardele minime obligatorii prezente sunt complementare, în mod particular, cu urmatoarele documente: 1. Standardele minime obligatorii pentru serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential, cu urmatoarele exceptii, modificari si completari: • Standardul 1, Misiunea - introducerea si procedura 1.5. • Standardul 2, Locul în sistemul de servicii sociale judetean/local al sectoarelor municipiului Bucuresti - procedura 2.4. • Standardul 3, Admiterea în cadrul serviciului pentru prot ectia copilului de tip rezidential standardul, rezultatul si procedurile 3.2., 3.3., 3.7. • Standardul 4, Planul individualizat de protectie - standardul, rezultatul si procedurile 4.1., 4.2., 4.6., 4.7., 4.9., 4.12. • Standardul 5, Mentinerea legaturilor cu parintii, familia largita si alte persoane importante pentru copil - rezultatul si procedura 5.2. • Standardul 6, Implicarea comunitatii - standardul, procedura 6.5. si (I) 6.2. • Standardul 7, Iesirea din cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential standardul si procedurile 7.1., 7.2., 7.4., 7.6. • Standardul 8, Participarea copiilor - standardul, procedura 8.3. si (I) 8.1. • Standardul 9, Intimitate si confidentialitate - o procedura în plus • Standardul 10, Asigurarea hranei - procedurile 10.1., 10.3. si doua proceduri în plus • Standardul 11, Aspectul exterior, îmbracamintea, echipamentul si banii de buzunar - rezultatul si o procedura în plus • Standardul 12, Starea de sanatate a copiilor si prevenirea îmbolnavirilor - procedura 12.1., (I) 12.4.1., un indicator si doua proceduri în plus • Standardul 13, Tratamentul medical si administrarea medicamentelor - procedurile 13.1. si 13.2. • Standardul 14, Educatia - standardul, procedurile 14.1., 14.2., 14.3. si o procedura în plus • Standardul 15, Activitati de recreere-socializare - procedurile 15.3., 15.7. si 15.8. • Începând cu Standardul 16 se schimba numerotarea, deoarece se introduce un standard în plus si anume, Abilitare si reabilitare • Standardul 16 care devine Standardul 17, Reclamatii si reprezentare - procedura 16.3. (17.3.) • Standardul 17 care devine Standardul 18, Protectia copilului împotriva abuzurilor - procedurile 17.2. (18.2.) si 17.7. (18.7.) • Standardul 18 care devine Standardul 19, Relatia personalului cu copiii - procedura 18.9. (19.9.), (I) 18.4. (19.4.) si o procedura în plus • Standardul 19 care devine Standardul 20, Controlul comportamentului - procedura 19.2. (20.2.) • Standardul 20 devine Standardul 21, Absenta unui copil fara permisiune • Standardul 21 devine Standardul 22, Notificarea cu privire la evenimentele importante • Standardul 22 care devine Standardul 23, Amplasamentul, compartimentarea si dimensiunile constructiei - o procedura în plus • Standardul 23 care devine Standardul 24, Conditiile de locuit - procedurile 23.2. (24.2.), 23.5. (24.5.), 23.9. (24.9.) si o procedura în plus • Standardul 24 care devine Standardul 25, Spatiile igienico-sanitare - standardul, procedurile 23.1. (25.1.), 24.3. (25.3.) si o procedura în plus • Standardul 25 care devine Standardul 26, Siguranta si securitatea - procedura 25.3. (26.3.) si o procedura în plus • Standardul 26 care devine Standardul 27, Recrutare si angajare - procedura 26.1. (27.1.), 26.3. (27.3.) • Standardul 27 care devine Standardul 28, Numarul si structura de personal - procedurile 27.3. (28.3.), 27.4. (28.4.) si o procedura în plus

• Standardul 28 care devine Standardul 29, Formarea initiala si continua a personalului standardul, procedurile 28.1. (29.1.), 28.2. (29.2.) • Standardul 29 devine Standardul 30, Supervizare • Standardul 30 care devine Standardul 31, Proiectul institutional - procedura 30.2. (31.2.) • Standardul 31 devine Standardul 32, Managementul comunicarii si informatiei • Standardul 32 devine Standardul 33, Managementul resurselor umane 2. Ghidul metodologic privind evaluarea copilului cu dizabilitati si încadrarea într-un grad de handicap; 3. Alte standarde minime obligatorii privind serviciile dezvoltate pentru copiii cu dizabilitati. ARII DE INTERES Misiunea si locul servi ciului pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati în sistemul de servicii sociale judetean/local al sectoarelor municipiului Bucuresti 1. Misiunea 2. Locul în sistemul de servicii sociale judetean/local al sectoarelor municipiului Bucuresti Planificarea protectiei speciale a copilului cu dizabilitati 3. Admiterea în cadrul serviciului 4. Planul de servicii personalizat 5. Mentinerea legaturilor cu parintii, familia largita si alte persoane importante pentru copil 6. Implicarea comunitatii 7. Iesirea din cadrul serviciului Calitatea îngrijirii, educatiei si socializarii 8. Participarea copiilor 9. Intimitate si confidentialitate 10. Asigurarea hranei 11. Aspectul exterior, îmbracamintea, echipamentul si banii de buzunar 12. Starea de sanatate a copiilor si prevenirea îmbolnavirilor 13. Tratamentul medical si administrarea medicamentelor 14. Educatia 15. Activitati de recreere-socializare Abilitare si reabilitare 16. Abilitare si reabilitare Reclamatii si protectie împotriva abuzurilor 17. Reclamatii si reprezentare 18. Protectia copilului împotriva abuzurilor 19. Relatia personalului cu copiii 20. Controlul comportamentului Evenimente deosebite 21. Absenta unui copil fara permisiune 22. Notificarea cu privire la evenimentele importante Mediul 23. Amplasamentul, compartimentarea si dimensiunile constructiei 24. Conditiile de locuit 25. Spatiile igienico-sanitare 26. Siguranta si securitatea Resurse umane 27. Recrutare si angajare 28. Numarul si structura de personal 29. Formarea initiala si continua a personalului 30. Supervizare Management si administrare 31. Proiectul institutional 32. Managementul comunicarii si informatiei 33. Managementul resurselor umane

MISIUNEA SI LOCUL SERVICIULUI PENTRU PROTECTIA COPILULUI DE TIP REZIDENTIAL ÎN SISTEMUL DE SERVICII SOCIALE JUDETEAN/LOCAL AL SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI MISIUNEA Introducere Serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati, denumite în continuare SRD, au drept misiune generala furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioada determ inata, la gazduire, îngrijire, reabilitare, educatie si pregatire în vederea reintegrarii sau integrarii familiale si integrarii/includerii sociale. Activitatile de gazduire, îngrijire, educatie non -formala si informala, sprijin emotional, consiliere, precum si dezvoltarea majoritatii deprinderilor de viata si a unora dintre activitatile legate de reintegrarea/integrarea familiala se acorda obligatoriu în locatia SRD. Celelalte activitati se pot acorda de catre acelasi furnizor sau de alti furnizori de servicii, în aceeasi locatie sau în alte locatii decât cea în care are loc gazduirea copilului, însa accesul la aceste activitati este asigurat si monitorizat de SRD în responsabilitatea caruia se afla copilul si care îi asigura gazduire. Data fiind dinamica dezvoltarii serviciilor în sistemul descentralizat de protectie a copilului si, în general, al serviciilor sociale este necesar ca fiecare SRD sa fie definit în acest context evolutiv si sa i se atribuie caracteristica de organizatie flexibila, capabila ea însasi sa evolueze, raspunzând nevoilor comunitatii.

+---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 1¦Misiunea¦ ¦ ¦ +--------+ ¦ ¦ ¦Fiecare serviciu pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati are o prezentare scrisa a misiunii sale, precum si un ghid pentru ¦ ¦ ¦copilul/tânarul beneficiar care precizeaza clar modul de organizare si ¦ ¦ ¦functionare si serviciile oferite. ¦ +------------+--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii si/sau tinerii beneficiari, parintii si toate persoanele interesate, ¦ ¦ ¦personalul, precum si profesionistii din alte servicii/institutii din comunitate¦ ¦ ¦sunt informati si cunosc modul de organizare si functionare si serviciile pe ¦ ¦ ¦care copiii/tinerii le pot primi pe parcursul sederii lor în cadrul serviciului ¦ ¦ ¦pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 1 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦1.1. Coordonatorul are responsabilitatea ca misiunea SRD sa fie formulata în scris, afisata, ¦ ¦ cunoscuta si promovata atât în cadrul acesteia, cât si în comunitate. Misiunea trebuie ¦ ¦ avizata de serviciul public specializat pentru protectia copilului, denumit în ¦ ¦ continuare SPSPC. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦1.2. Enuntul misiunii are o forma care poate sa fie înteleasa de întregul personal si de ¦ ¦ orice parinte sau persoana cu responsabilitati parentale în ceea ce priveste copilul. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦1.3. Misiunea este re-evaluata, actualizata si, daca este necesar, modificata cu ¦ ¦ regularitate, cel putin o data pe an. Orice modificare este avizata de asemenea de catre¦ ¦ SPSPC. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦1.4. SRD are responsabilitatea sa redacteze, sa multiplice si sa înmâneze fiecarui copil ¦ ¦ si/sau tânar cu dizabilitati un ghid de prezentare a serviciului care cuprinde cel ¦ ¦ putin: a) misiunea si obiectivele SRD, b) modul de organizare si functionare a SRD, c) ¦ ¦ serviciile oferite, d) un sumar al drepturilor si responsabilitatilor beneficiarilor si ¦ ¦ e) informatii practice despre cum îsi poate exprima opinia sau face o reclamatie. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦

). brosuri s.1. precum si tipului de dizabilitate si/sau gradului de handicap (existenta sau accesul la un interpret în limbajul semnelor. precum si profesionistii din cadrul serviciului ¦ ¦ ¦si din alte servicii/institutii din comunitate au acces la o prezentare ¦ ¦ ¦schematica a locului pe care serviciul în cauza îl ocupa în sistemul de ¦ ¦ ¦servicii sociale. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 1 (I) 1. beneficiari si vizitatori. pliante. rezident în SRD. casete audio etc. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦2.¦1. (I) 1.). este afisata într-un loc adecvat. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 2¦Locul în sistemul de servicii sociale judetean/local al sectoarelor¦ ¦ ¦ ¦municipiului Bucuresti ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Fiecare serviciu pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati are la dispozitie o prezentare schematica a sistemului de servicii ¦ ¦ ¦sociale de la nivel judetean sau local al sectoarelor municipiului Bucuresti.1. ¦ +------------+--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii/tinerii beneficiari cunosc la ce alte servicii si institutii din ¦ ¦ ¦comunitate pot avea acces pe parcursul sederii în cadrul serviciului pentru ¦ ¦ ¦protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati. dar si perspectivele de evolutie a SRD. iar ¦ ¦ coordonatorul SRD are responsabilitatea de a pune în evidenta locul ocupat de SRD în ¦ ¦ cadrul acestui sistem. Misiunea unitatii este avizata de SPSPC.5. fiind mai clare relatiile de colaborare.1.). se realizeaza de ¦ ¦ catre consiliul judetean sau local al sectoarelor municipiului Bucuresti.a. Numarul de revizuiri ale misiunii pe parcursul unui an.4. Precizând care este locul SRD în aceasta schema a serviciilor se asigura accesul personalului si al beneficiarilor la o viziune de ansamblu asupra sistemului. precum si cu ¦ ¦ mijloace si materiale adecvate tipului de dizabilitate si/sau gradului de handicap ¦ ¦ (interpret în limbajul semnelor. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 2 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦2. este cunoscuta de personal si popularizata prin mijloace specifice în comunitate (de exemplu.5. materiale scrise în Braille.3. LOCUL ÎN SISTEMUL DE SERVICII SOCIALE JUDETEAN/LOCAL AL SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI Introducere Cartografierea serviciilor existente într-o unitate teritoriala si specificarea relatiilor dintre ele sunt în responsabilitatea autoritatilor administratiei locale care aplica o strategie coerenta în domeniul protectiei copilului. Existenta ghidului de prezentare a SRD destinat copilului/tânarului cu dizabilitati. casete audio etc. Ghidul destinat copiilor este elaborat si prezentat într-o forma accesibila în ¦ ¦ conformitate cu caracteristicile etapelor de dezvoltare ale principalelor grupe de ¦ ¦ vârsta si capacitatea de întelegere ale grupului tinta protejat în SRD. . Parintii ¦ ¦ ¦si toate persoanele interesate. Cartografierea sistemului de servicii sociale. Schema este afisata într-un loc vizibil pentru personal. materiale scrise în Braille. ¦ ¦ ¦care precizeaza clar locul ocupat de serviciul în cauza si relatiile de ¦ ¦ ¦colaborare cu celelalte servicii. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ .2. (I) 1. care este adecvat principalelor grupe de vârsta si capacitatii de întelegere ale grupului tinta protejat în SRD. publice si private.

¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦2. ¦ ¦ ¦dupa caz. precum si copiii beneficiari cu vârsta ¦ ¦ peste 10 ani primesc o lista cu serviciile partenere ale SRD si îndrumari sau explicatii¦ ¦ în legatura cu acestea. altul decât SPSPC.5. Copiii/tinerii beneficiari ai SRD. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 2 (I) 2.4. într-un limbaj accesibil acestora. certificatul de încadrare într-un grad de handicap. care are drept anexe. ¦ +------------+--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Fiecare copil este admis în cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip¦ ¦ ¦rezidential sau serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential pentru¦ ¦ ¦copiii cu dizabilitati în urma unei evaluari complexe a nevoilor sale specifice ¦ ¦ ¦si în baza hotarârii comisiei pentru protectia copilului. certificatul de ¦ ¦ ¦orientare scolara si planul de servicii personalizat. Evaluarea complexa a copilului se realizeaza de catre personalul serviciului de ¦ ¦ evaluare complexa. Personalul cunoaste locul ocupat de SRD în cadrul sistemului de servicii sociale. stabilite printr-o evaluare complexa.2. Personalul este informat despre locul SRD în sistemul de servicii sociale. SRD îsi formuleaza proceduri referitoare la admiterea si ¦ ¦ evaluarea copiilor. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦3. (I) 2. Tuturor copiilor beneficiari li se aduce la cunostinta despre ¦ ¦ aceste servicii.4. din cadrul SPSPC. ¦ ¦ ¦educatie. care fac parte integranta din metodologia de organizare si ¦ ¦ functionare a SRD.1.. conform prevederilor ¦ ¦ ghidului metodologic privind evaluarea copilului cu dizabilitati si încadrarea într-un ¦ . denumit în continuare SEC. (I) 2. (I) 2. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 3 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦3. Copilul este sprijinit. În baza legislatiei în vigoare si a standardelor minime obligatorii prezente. sa ¦ ¦ ¦se integreze în cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential¦ ¦ ¦sau serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati în care a fost admis. Comisia pentru protectia ¦ ¦ ¦copilului se asigura.document intern avizat de coordonatorul¦ ¦ SRD.1. denumita în continuare MOF . cu competenta si caldura. Parintii/reprezentantii legali ai copilului. Furnizorul de servicii. socializare etc. PLANIFICAREA PROTECTIEI SPECIALE A COPILULUI CU DIZABILITATI +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 3¦Admiterea în cadrul serviciului¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ ¦ ¦ ¦Copiii/tinerii beneficiaza de serviciile si activitatile desfasurate în cadrul ¦ ¦ ¦serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential sau serviciului pentru¦ ¦ ¦protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati numai daca ¦ ¦ ¦acesta poate raspunde nevoilor lor individuale de îngrijire. care sunt¦ ¦ denumite în continuare SMO. reabilitare. Existenta schemei care prezinta locul SRD în cadrul sistemului de servicii sociale.5.¦2. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦2. înainte de luarea deciziei.3. ca serviciul în cauza poate ¦ ¦ ¦oferi serviciile adecvate.3. Orice SRD se înfiinteaza numai cu avizul SPSPC. dispune de avizul SPSPC pentru înfiintarea SRD în cauza. imediat dupa ¦ ¦ angajare. tinând cont de gradul de maturitate ¦ ¦ al fiecaruia si de tipului de dizabilitate si/sau gradului de handicap. precum si parintii/reprezentantii legali ai copilului cunosc care sunt serviciile cu care SRD se relationeaza.

¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦3. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦3. ¦ ¦ pentru o cunoastere cât mai buna a situatiei copilului. se afla în copie la SRD¦ ¦ în care este admis copilul. în ¦ ¦ cadrul careia se prezinta succint situatia copilului. a ¦ ¦ restrictiilor specifice cazului etc. Acestea pot fi aduse la cunostinta ¦ ¦ copilului ori de câte ori este nevoie.¦ grad de handicap. coordonatorul SRD stabileste daca persoana de ¦ ¦ referinta nominalizata la intrarea copilului în SRD corespunde nevoilor si ¦ ¦ preferintelor copilului. persoana de referinta este înlocuita. Copilului i se asigura un mediu primitor.10. fiecarui copil i se prezinta clar.3. copiii pot sa apeleze la persoana de referinta si la ¦ ¦ oricare dintre membrii personalului pe toata durata sederii în SRD. prin decizia CPC.11. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦3. La admiterea în SRD. precum¦ ¦ si documentele precizate la procedurile 1. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦3. În cursul primei saptamâni dupa intrarea în SRD a unui copil. La admiterea în SRD. În cazul unor probleme personale. În formularea propunerii de plasament/încredintare. Admiterea în SRD se face numai în baza hotarârii CPC. fie în ¦ ¦ totalitate. care decide pentru acesti copii ¦ ¦ luarea unei masuri de protectie. în care i se respecta identitatea cu toate ¦ ¦ aspectele ei si este încurajat sa-si exprime sentimentele legate de separarea fata de ¦ ¦ parinti sau caminul în care a trait pâna la admiterea în SRD. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ .6. coordonatorul SRD organizeaza o întâlnire cu managerul de caz din ¦ ¦ cadrul SPSPC si persoana de referinta pe care o desemneaza pentru copilul în cauza. denumita în continuare CPC. Evaluarea complexa a copilului poate fi ¦ ¦ realizata si de personalul de specialitate al SRD. coordonatorul SRD ¦ ¦ organizeaza o discutie cu personalul. nu s-a identificat o forma de protectie de tip familial si ¦ ¦ copilul nu poate fi admis într-un serviciu pentru protectia copilului de tip ¦ ¦ rezidential (SR) care respecta SMO prezente.4. Imediat dupa admitere. La încheierea perioadei de acomodare. la care poate participa si managerul de caz. tinând ¦ ¦ cont de concluziile evaluarii interne si de opinia copilului în cauza. persoana de referinta coincide ¦ ¦ de regula cu persoana responsabila cu cresterea si îngrijirea copilului. conform legislatiei în vigoare. în functie de ¦ ¦ gradul sau de maturitate.. SRD organizeaza pentru fiecare copil un program special de ¦ ¦ acomodare cu ceilalti copii si cu personalul din SRD.¦ ¦ înainte de a înainta propunerea catre CPC.4. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦3. respectiv asa ¦ ¦ numitul "parinte social". ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦3. a metodelor de lucru. Propunerea de plasament/încredintare în SRD ¦ ¦ se formuleaza numai dupa ce managerul de caz s-a asigurat ca nu este posibila ¦ ¦ reintegrarea în familie. În situatia caselor de tip ¦ ¦ familial.4 si 2. managerul de caz din cadrul SEC ¦ ¦ trebuie sa tina cont de principiul proximizarii si sa se consulte cu coordonatorul SRD. înfiintate de furnizori privati de servicii. Toate documentele din dosarul copilului aflat la SEC si înaintat la ¦ ¦ comisia pentru protectia copilului.7. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦3. precum si la ce specialist sa apeleze în ¦ ¦ eventualitatea unor probleme de adaptare. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦3.5. care sunt principalele ¦ ¦ reguli de organizare si functionare ale unitatii pe care trebuie sa le respecte. în functie de gradul sau de ¦ ¦ maturitate si tipul dizabilitatii si/sau gradului de handicap. În caz contrar. cu o durata minima de doua ¦ ¦ saptamâni. Personalul este ¦ ¦ pregatit sa acorde sprijin personalizat.8. fie în colaborare cu personalul SEC. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦3.9. la solicitarea SEC.

Managerul de caz poate delega aceasta responsabilitate¦ ¦ unui profesionist din cadrul unui organism privat autorizat. pe baza evaluarii complexe.¦ ¦ însa va fi consultat în continuare în elaborarea PSP. SRD detine personal de specialitate pentru sprijinul emotional si consilierea copiilor. (I) 3. Raportul de evaluare complexa înaintat la CPC contine referiri la consultarea coordonatorului SRD si la eforturile depuse de managerul de caz pentru reintegrarea familiala a copilului sau gasirea unei alternative de tip familial si.Indicatorii pentru Standardul 3 (I) 3.2.2. cu parintii. Managerul de caz îsi deleaga aceasta responsabilitate. care include obligatoriu copii ale documentelor de evaluare complexa si copia hotarârii CPC. la înlocuirea acesteia. .10. ¦ ¦ ¦nevoile de socializare.11.1. În SRD exista dosarul copilului. (I) 3. familia largita.8. MOF contine proceduri legate de admiterea si evaluarea copilului. în ¦ ¦ ¦functie gradul sau de maturitate si tipul dizabilitatii si/sau gradului de ¦ ¦ ¦handicap. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 4¦Planul de servicii personalizat¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ ¦ ¦ ¦În cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential. (I) 3. pentru gasirea unui SR care sa respecte SMO prezente/SRD cât mai ap roape de comunitatea din care provine copilul.3.3. Planul de servicii personalizat. Fiecare copil are desemnata o persoana de referinta. comparativ cu numarul de copii gazduiti anual de SRD. respectiv încredintarea copiilor în SRD în cauza. nevoile de petrecere a timpului liber. Opinia copilului cu privire la persoana de referinta . referitoare la elaborarea PSP. îsi cunoaste continutul planului de servicii personalizat. inclusiv modalitatile de mentinere a legaturilor.2. (I) 3. Persoana de referinta cunoaste procedurile referitoare la colaborarea cu managerul de caz si alti specialisti implicati în protectia copilului. nevoile fizice si emotionale. denumit în continuare OPA. (I) 3. denumit în continuare PSP. Numarul anual de hotarâri ale CPC referitoare la plasamentul. inclusiv motivul pentru care opinia copilului nu a fost consemnata cu prilejul evenimentelor relevante în acest sens. (I) 3. în lipsa acestora.1.5. Procesul-verbal al întâlniri cu personalul.5. nevoile ¦ ¦ ¦educationale si urmarirea obtinerii de rezultate scolare corespunzatoare ¦ ¦ ¦potentialului de dezvoltare a copilului. care ¦ ¦ ¦este dezvoltat în programe de interventie specifica pentru urmatoarele aspecte: ¦ ¦ ¦nevoile de sanatate si promovare a sanatatii.este consemnata în dosarul copilului. Copiii/tinerii din SRD cunosc si respecta regulile de organizare si functionare ale SRD.4. este elaborat de managerul ¦ ¦ de caz din cadrul SEC în parteneriat cu echipa SEC si personalul de specialitate al ¦ ¦ SRD. ¦ . (I) 3. prietenii si alte persoane importante sau ¦ ¦ ¦apropiate fata de copil si modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi. (I) 3. pe parcursul sederii sale în SRD etc. a carui durata si evenimente relevante sunt consemnate în dosarul copilului.1.9. inclusiv de ¦ ¦ ¦securitate si promovare a bunastarii. dupa ¦ ¦ ¦caz. Personalul cunoaste atributiile pe car e le are în sensul acordarii de sprijin personalizat. (I) 3. fiecare ¦ ¦ ¦copil/tânar este ocrotit în baza unui plan individualizat de protectie.pe perioada de acomodare. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 4 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦4. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦4. totodata. Procesul -verbal al întâlnirii.6.5. nevoile de îngrijire. (I) 3. Fiecare copil beneficiaza de un program de acomodare. (I) 3. (I) 3. ¦ +------------+--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Fiecare copil beneficiaza de o interventie personalizata în functie de nevoile ¦ ¦ ¦identificate la admiterea în serviciul pentru protectia copilului de tip ¦ ¦ ¦rezidential pentru copiii cu dizabilitati si adaptata evolutiei sale ulterioare ¦ ¦ ¦si.7.

Conform prevederilor Ordinului secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru ¦ ¦ Protectia Copilului si Adoptie.12. Coordonatorul SRD are obligatia de a desemna personalul de specialitate care sa ¦ ¦ participe la elaborarea si implementarea PSP si PIS. furnizorul de servicii caruia îi ¦ . Daca este necesar.6. daca copilul are parinti si nu exista prevederi contrarii de ordin legislativ. Periodicitatea este stabilita în functie de durata PSP. pe de alta parte. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦4. este consemnata în ¦ ¦ dosarul copilului si avizata de coordonatorul SRD si de managerul de caz din cadrul ¦ ¦ SEC/OPA.9. în conformitate cu SMO pentru ¦ ¦ managementul de caz în domeniul protectiei copilului. inclusiv a programelor de interventie specifica. încheiat dupa caz. activitatile corespunzatoare acestor obiective. etnia. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦4.¦ ¦ rasiala. daca nu exista ¦ ¦ prevederi contrarii de ordin legislativ. precum si alte servicii de¦ ¦ specialitate. mediu (3 . iar delegarea tuturor responsabilitatilor¦ ¦ care îi revin în calitate de manager de caz se face numai cu avizul directorului SPSPC. culturala sau lingvistica ori de orientare sexuala.989/416/142/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru ¦ ¦ evaluarea copilului cu dizabilitati si încadrarea într-un grad de handicap. În ¦ ¦ situatia din urma. sexul. religia copilului si tipul dizabilitatii si/sau gradului de handicap. pe de o parte. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦4. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦4. precum si ¦ ¦ modalitatile de monitorizare si evaluare/reevaluare a acestor programe. Coordonatorul SRD contribuie la implementarea efectiva si monitorizarea implementarii ¦ ¦ PSP.10.6 luni) ¦ ¦ si lung (cel mult un an). sau ocazionate de anumite proceduri sau evenimente.8. în conformitate cu prevederile PSP. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦4. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦4. ambele avizate de coordonatorii institutiilor în ¦ ¦ care îsi desfasoara activitatea. în functie de situatie. a altor persoane importante pentru copil si ¦ ¦ programul respectiv. Elaborarea si re-evaluarea PSP se realizeaza cu consultarea copilului. cu reprezentantul legal al copilului si. PIS sunt anexe ale PSP si sunt elaborate de catre personalul de specialitate al SRD si.7. între SPSPC. inclusiv de rutina. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦4. ¦ ¦ precum si ale revizuirilor acestora. PSP si PIS tin cont de vârsta. al ministrului educatiei si cercetarii. furnizarea ¦ ¦ serviciilor cuprinse în PSP se realizeaza. în lipsa acestora. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦4. al ministrului ¦ ¦ sanatatii si familiei si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru persoanele cu ¦ ¦ handicap nr. se ofera servicii de specialitate pentru a-i ajuta pe copii sa-si ¦ ¦ dezvolte identitatea personala în functie de sex.¦ ¦ cultura.4. apartenenta religioasa.¦ ¦ sau. Profesionistii din cadrul SRD nu ¦ ¦ pot fi manageri de caz în situatia copiilor cu masura de protectie decisa de CPC. de catre profesionisti din afara SRD. PSP si anexele sale. trebuie aduse la ¦ ¦ cunostinta copilului. în baza unui contract cu ¦ ¦ familia. 18/3. si. PIS trebuie sa contina obiective pe termen scurt (cel mult o luna). ¦ ¦ durata aferenta activitatilor.¦ ¦ Delegarea tuturor responsabilitatilor sale se face numai catre profesionisti care ¦ ¦ îndeplinesc conditiile pentru a fi manageri de caz. dizabilitate. care pot fi ¦ ¦ periodice.5. precum si revizuirile atunci când este cazul. a parintilor. resursele materiale si financiare alocate activitatilor. dupa caz. potentialul de dezvoltare. denumite în continuare PIS.¦ ¦ dupa caz. personalitatea. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦4. Re-evaluarea PSP are loc periodic sau de câte ori este nevoie.11. în ¦ ¦ baza unui contract. personalul de specialitate desemnat si alte persoane ¦ ¦ implicate. profesionistii desemnati sunt obligati sa mentina legatura ¦ ¦ permanenta cu managerul de caz si coordonatorul SRD si sa le transmita copii ale PIS. în functie de ¦ ¦ gradul sau de maturitate sau întelegere. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦4.3.¦ cu avizul sefului de serviciu din cadrul SEC.

pentru SRD cu personalitate juridica. furnizorul de servicii caruia îi apartine SRD. Restrictiile în ceea ce priveste mentinerea legaturilor. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦5.2.12. contract între SPSPC si furnizorii de servicii implicati în elaborarea si implementarea PSP. (I) 4. (I) 4. se stabilesc cu ¦ ¦ consultarea managerului de caz din cadrul SEC.10. (I) 4.5. (I) 4.4. în scopul protejarii copilului. (I) 4. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 5 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦5. Fiecare copil are un PSP. dupa caz. reprezentantul legal al acestuia. Continutul PIS. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦5. Procedurile de mentinere a legaturilor se refera la: a) modalitati. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 4 (I) 4. contract între SPSPC. ¦ +------------+--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Parintii copilului sau. precum si restrictiile în acest sens.6. b) conditii ¦ ¦ referitoare la vizitele în SRD si în afara SRD si c) restrictii.4. (I) 4.3. SRD cu personalitate juridica si ceilalti furnizori de servicii.2.11. .4.¦ ¦ cu exceptia celor prevazute de lege si cuprinse în hotarârea CPC.4.1.1.4. (I) 4. Raportul de evaluare complexa inclus în dosarul copilului si care se afla la baza PSP ¦ ¦ contine recomandari concrete privitoare la mentinerea si dezvoltarea legaturilor cu ¦ ¦ parintii si alte persoane importante pentru copil.¦ apartine SRD.1. Numarul anual de re-evaluari si respectiv revizuiri ale PSP. Dosarul copilului contine opinia copilului. inclusiv referitoare la restrictiile în acest sens. SRD cu personalitate juridica si ceilalti furnizori de servicii. Contractele cu furnizorii pot fi încadrate în doua categorii principale: a) pentru SRD fara personalitate juridica. familia largita si alte persoane¦ ¦ ¦ ¦importante sau apropiate fata de copil ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Copiilor din cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential ¦ ¦ ¦pentru copiii cu dizabilitati li se ofera sprijin concret si sunt încurajati sa ¦ ¦ ¦mentina legaturile cu parintii. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦5. care fac parte ¦ ¦ integranta din MOF. pentru fiecare copil în parte si global la nivelul SRD. a parintilor si altor persoane importante pentru copil cu privire la elaborarea PSP si PIS. Copiii/tinerii cunosc continutul PSP si PIS. Numarul de PIS elaborate de personalul de specialitate al SRD si respectiv de catre profesionisti din afara SRD. Delegarea responsabilitatilor managerului de caz se face în conformitate cu SMO prezente si SMO pentru managementul de caz în domeniul protectiei copilului. astfel încât (re)integrarea sa familiala si includerea sociala sa ¦ ¦ ¦se pregateasca si sa se realizeze în cele mai bune conditii.¦ ¦ de exemplu daca parintii sunt decazuti din drepturi sau daca acestia pot pune în pericol¦ ¦ securitatea copilului. . Contractul cu familia/reprezentantul legal si contractele cu furnizorii de servicii. precum si ¦ ¦ ¦familia largita si alte persoane importante sau apropiate fata de copil sunt ¦ ¦ ¦implicate pe cât posibil în viata acestuia pe perioada sederii sale în cadrul ¦ ¦ ¦serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati.8. ¦ . . SRD îsi stabileste proceduri de mentinere a legaturilor cu diversele persoane importante¦ ¦ din viata copilului. familia largita si alte persoane importante sau ¦ ¦ ¦apropiate fata de ei. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 5¦Mentinerea legaturilor cu parintii.9.

3. Vezi procedurile 5.1. SRD îsi organizeaza un spatiu privat.6. MOF contine proceduri de mentinere a legaturilor cu diversele persoane importante din viata copilului. Numarul de copii care mentin legatura cu familia.6. asociatie sau serviciu din ¦ ¦ ¦comunitate.5. Registrul de vizite.a. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦6.2.1. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 5 (I) 5. (I) 5..m.5.+---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦5. Modalitati de mentinere a legaturilor cu familia în aceste cazuri si cum sunt ele sustinute concret de SRD. Copiii au posibilitatea sa-si invite colegii si prietenii din comunitate la sarbatorile ¦ ¦ personale (aniversari. cu o destinatie bine stabilita si cu o ambianta ¦ ¦ intima pentru desfasurarea vizitelor efectuate de persoanele importante pentru copiii ¦ ¦ din SRD.1.4.5. restrictiile în acest sens sunt ¦ ¦ parte integranta a PSP elaborat si dezvoltat pentru fiecare copil în parte. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦6. membrii comunitatii sunt activ implicati în viata copiilor. (I) 5.1.6.1. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 6 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦6. profesori. (I) 5. inclusiv pentru cazarea temporara.1. cu exceptia restrictiilor prevazute în ¦ ¦ ¦metodologia de organizare si functionare si planul de servicii personalizat. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦5. SRD informeaza copiii cu privire la serviciile disponibile în comunitate pentru ei si îi¦ ¦ sprijina în mod concret pentru efectuarea de iesiri în afara SRD. colegi ai copiilor si parintii acestora. tabere s. cu avizul coordonatorului SRD. ¦ +------------+--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii din cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential ¦ ¦ ¦pentru copiii cu dizabilitati participa la viata sociala a comunitatii si.2. institutie. a acestor vizitatori. Modalitatile de mentinere a contactului si. . în situatiile ¦ ¦ neprevazute de MOF. respectiv alte persoane importante pentru ei. dupa caz. SRD organizeaza cel putin de doua ori pe an activitati la care invita membri ai ¦ ¦ comunitatii: autoritati. culturale.2. cu posibilitati de cazare temporara a acestora. de scurta durata. conform propriilor dorinte. ¦ ¦ Aceasta cazare are loc în anumite conditii mentionate în MOF sau. ¦ ¦ ¦totodata. 5. 5.4.3.. onomastica). sportive. Restrictiile sunt stabilite în acord cu legislatia în vigoare si SMO prezente. SRD detine cel putin un spatiu special amenajat pentru vizitatori.2.5. religioase. (I) 5. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 6¦Implicarea comunitatii¦ ¦ ¦ +----------------------+ ¦ ¦ ¦Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati este deschis catre comunitate. asigurând accesul si conditiile ¦ ¦ ¦pentru toti copiii aflati în protectie pentru ca acestia sa poata contacta si ¦ ¦ ¦implica în viata lor orice persoana. Fiecare PSP contine câte un PIS pentru mentinerea si dezvoltarea legaturilor cu parintii si alte persoane importante pentru copil. ¦ . (I) 5. Toate vizitele sunt consemnate ¦ ¦ într-un registru special.4.d. Numarul de copii a caror legatura cu familia sau alte persoane importante pentru ei este restrictionata. vecini etc.2. în vederea ¦ ¦ participarii la activitati recreative.¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦6. (I) 5.

maxim 3 luni. SRD detine materiale informative despre serviciile disponibile în comunitate pentru copii si asigura conditii pentru iesirile copiilor în comunitate. Proiectul institutional. Materialele informative si conditiile sunt adecvate tipului dizabilitatii si/sau gradului de handicap (de exemplu.2. Vezi indicatorii (I) 5. autoritate locala . PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta se elaboreaza tinând cont de ¦ . ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 7 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦7.5. (I) 6. mijloace ¦ ¦ adecvate tipului dizabilitatii si/sau gradului de handicap. institutii si organizatii pentru derularea de programe comune în favoarea participarii copiilor la viata sociala a comunitatii. materiale scrise în Braille. casete audio. (I) 6. ¦ +------------+--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii/tinerii beneficiaza de servicii concrete pentru a deveni adulti pe cât ¦ ¦ ¦posibil autonomi. interpret în limbajul semnelor. în mod ¦ ¦ direct. (I) 6. acest fapt fiind prevazut în MOF. conditii care sunt prevazute în PSP si PIS. în legatura cu problemele sale personale sau¦ ¦ legate de viata în SRD. SRD asigura copiilor mijloace concrete de contactare si ¦ ¦ comunicare a copiilor cu familia si alte persoane importante pentru acestia. echipamente adaptate. (I) 6. Dosarul copilului. Aceste modalitati sunt ¦ ¦ identificate de catre profesionistul desemnat pentru elaborarea si implementarea PIS ¦ ¦ pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta în colaborare cu managerul de ¦ ¦ caz.6. prin dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si a altor ¦ ¦ ¦conditii necesare pentru reintegrarea sau integrarea familiala si ¦ ¦ ¦integrarea/includerea sociala. mijloace de deplasare etc.5. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 6 (I) 6.). SRD colaboreaza cu servicii pentru copil si familie din comunitate în vederea asigurarii¦ ¦ integrarii sociale a copiilor aflati în protectie în cadrul SRD. integrati în societate si parasesc serviciul în conditii de ¦ ¦ ¦siguranta si protectie.1. Conventiile de colaborare încheiate de furnizorul de servicii .2. asigurarea de însotitor. în acord cu gradul de maturitate a copiilor. în cel ¦ ¦ mai scurt timp de la admiterea în unitate. în functie de gradul de maturitate.+---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦6. se identifica modalitati concrete în acest sens.5.sau SRD daca are personalitate juridica cu alti furnizori de servicii. organismul privat autorizat. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦7. ¦ ¦ pentru fiecare copil în parte.3. (I) 6.SPSPC.6. Fiecare PSP are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familiala si ¦ ¦ integrarea/includerea sociala a copilului/tânarului si managerul de caz se asigura ca. Fiecare copil are cel putin o persoana în afara SRD pe care sa o poata contacta.5.4. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦6. cu respectarea SMO pentru serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viata ¦ ¦ independenta si ale centrului de pregatire si sprijinire a reintegrarii si integrarii ¦ ¦ copilului în familie. Copiii au acces la telefon si alte mijloace de comunicare.1. . +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 7¦Iesirea din cadrul serviciului¦ ¦ ¦ +------------------------------+ ¦ ¦ ¦Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati asigura pregatirea corespunzatoare a iesirii copilului/tânarului ¦ ¦ ¦din serviciu.1.

în dosarul acestuia.Numarul anual de copii plasati la asistenti maternali profesionisti . pe cât posibil antrenarea prin programe de tranzitie. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦7.6. ¦ ¦ precum si re-evaluarea complexa efectuata înainte de iesirea din SRD. b) asigurarea unui ¦ ¦ sentiment de continuitate a vietii copilului si discutarea modalitatilor prin care. coordonatorul se asigura ca acesta ¦ ¦ beneficiaza de transport adecvat si ca este însotit de reprezentantul legal. (I) 7. SRD îsi stabileste proceduri referitoare al iesirea copilului. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦7.3. Pregatirea iesirii din SRD se concentreaza cel putin pe urmatoarele ¦ ¦ aspecte: a) cunoasterea de catre copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod ¦ ¦ de viata. În situatia în care includerea sociala a copilului nu a fost ¦ ¦ posibila pâna la împlinirea vârstei de 18 ani si. .2. coordonatorul se asigura ca acesta ¦ ¦ beneficiaza de re-evaluare complexa si ca reprezentantul legal al copilului si managerul¦ ¦ de caz primesc copii ale urmatoarelor documente: PSP. ¦ ¦ cu posibilitati de prelungire în anumite situatii. respectiv tineri care parasesc SRD. precum si de prevederile SMO pentru dezvoltarea¦ ¦ deprinderilor de viata independenta. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦7. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦7. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦7. c) pregatirea familiei. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 7 (I) 7. nu-si continua studiile si ¦ ¦ daca metodologia de organizare si functionare a SRD nu permite continuarea rezidentei.1.Numarul anual de copii integrati în familia largita . Managerul de caz trebuie sa se asigure ca monitorizarea situatiei copilului/tânarului se¦ ¦ realizeaza pentru cel putin 3 luni de la iesirea din evidenta sistemului de protectie a ¦ ¦ copilului.5. care sunt parte ¦ ¦ integranta a MOF.8. cu avizul directorului SPSPC.4. la rândul lor. potentialul lor de dezvoltare si tipul ¦ ¦ dizabilitatii si/sau gradul de handicap. furnizorul de servicii este obligat sa încheie conventii de colaborare cu ¦ ¦ inspectoratele regionale pentru persoanele cu handicap în vederea identificarii ¦ ¦ modalitatilor concrete de continuare a protectiei speciale pentru adultii cu ¦ ¦ dizabilitati si/sau handicap care parasesc sistemul de protectie a copilului.¦ vârsta copilului.1. .Numarul anual de copii. iesirea tânarului din SRD se face în ¦ ¦ conditii de siguranta care sunt consemnate. cu PIS si ultimele revizuiri. Admiterea ¦ ¦ în unitatile de tip rezidential pentru adultii cu handicap se realizeaza cu respectarea ¦ ¦ prevederilor standardelor de calitate ale acestor servicii. fapte ¦ ¦ consemnate în dosarul copilului. În situatia în care copilul paraseste SRD. În situatia în care copilul/tânarul paraseste SRD. totodata. dupa¦ ¦ parasirea unitatii.Numarul anual de copii mentinuti în protectie speciala în SRD . gradul sau de maturitate. În ¦ ¦ acest sens. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦7. managerul de caz împreuna ¦ ¦ cu coordonatorul SRD se asigura ca s-au luat toate masurile necesare pentru integrarea ¦ ¦ lui socio-profesionala.Numarul anual de copii reintegrati în familia naturala . SRD colaboreaza cu serviciile sociale din comunitate în vederea asigurarii integrarii ¦ ¦ sociale a copiilor aflati în rezidenta. PSP si PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta.7. De asemenea. În situatia în care se pregateste iesirea unui tânar din SRD. care cuprinde obligatoriu modalitatile de iesire si pregatirea conditiilor pentru reintegrare sau integrare familiala si includere sociala.1. ¦ ¦ atunci coordonatorul se asigura ca sunt luate toate masurile pentru continuarea ¦ ¦ protectiei speciale în cadrul sistemului de protectie pentru persoanele cu handicap. copilul va mentine relatiile de comunicare cu colegii si cu ¦ ¦ personalul SRD. Se recomanda ca aceasta perioada de monitorizare sa fie în medie de 6 luni.

Alte situatii (I) 7. copiii trebuie încurajati sa-si organizeze un grup de reprezentare¦ ¦ numit Consiliul Copiilor.. Personalul încurajeaza copiii sa-si exprime opiniile cu privire la toate aspectele ¦ ¦ care-i privesc. De câte ori este nevoie. coordonatorul desemneaza un membru al personalului care sa ¦ ¦ organizeze discutii de grup cu copiii/tinerii. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 8 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦8. cu sau fara sprijinul sistemului de protectie pentru persoanele cu handicap .1.7.7. pregatirea copilului si a mediului în care el urmeaza sa se integreze. Fiecare copil/tânar este încurajat si sprijinit sa participe la ¦ ¦ ¦desfasurarea activitatilor din cadrul serviciului si sa-si asume ¦ ¦ ¦responsabilitati conform dezvoltarii.6.Numarul anual de tineri mentinuti în protectie speciala în SRD .3. în egala masura.4. copiii trebuie ¦ ¦ sa primeasca un raspuns despre modul în care opiniile si propunerile lor au influentat ¦ ¦ luarea deciziei respective.3. precum si la luarea deciziilor în ¦ ¦ ¦privinta viitorului lor. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦8. pentru a cunoaste opiniile acestora cu ¦ ¦ privire la aspectele esentiale pentru organizarea si functionarea SRD. Dosarul copilului. (I) 7. EDUCATIEI SI SOCIALIZARII +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 8¦Participarea copiilor¦ ¦ ¦ +---------------------+ ¦ ¦ ¦În cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential pentru ¦ ¦ ¦copiii cu dizabilitati opiniile copiilor/tinerilor si ale familiilor acestora. cu exceptia cazurilor de restrictie consemnate în¦ ¦ dosarul copilului. inclusiv ale vietii cotidiene din SRD.1. ¦ ¦ ¦precum si ale altor persoane importante pentru copil sunt solicitate si luate în¦ ¦ ¦considerare în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe ¦ ¦ ¦copii. Dupa consultare. ¦ +------------+--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii/tinerii participa activ la viata cotidiana din cadrul serviciului de tip ¦ ¦ ¦rezidential pentru copiii cu dizabilitati.Numarul anual de copii mentinuti în protectie în SRD cu PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta . în care sunt prevazute.2. (I) 7.1.3.3. (I) 7.1. . Conventiile de colaborare/contractele cu alti furnizori de servicii. (I) 7.2. pe plan national si international . ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ .1. Rapoartele de monitorizare postservicii (dupa iesirea copilului din sistemul de protectie) din dosarul copilului. gradului sau de maturitate si tipului de ¦ ¦ ¦dizabilitate si/sau grad de handicap. Acelasi lucru este valabil si pentru familia copilului si ¦ ¦ alte persoane importante pentru copil. Durata medie de sedere a copiilor/tinerilor în SRD.Numarul anual de tineri integrati în societate.Numarul anual de copii adoptati. MOF contine proceduri referitoare la iesirea copilului din SRD. CALITATEA ÎNGRIJIRII. (I) 7.Numar ul anual de tineri referiti centrelor rezidentiale pentru adultii cu handicap . . Tinând cont de vârsta copiilor. gradul lor de maturitate si tipul dizabilitatii si/sau ¦ ¦ gradului de handicap.4.7. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦8. Fiecare copil are un PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta cu elementele mentionate la (I) 7. Continutul PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta. care sa fie consultat periodic sau de câte ori este nevoie ¦ ¦ pentru luarea deciziilor care îi privesc pe toti copiii din SRD.8. (I) 7.

SRD îsi stabileste.3. de ex emplu pe tema drepturilor copilului.2.2. ¦ ¦ registrul de opinii si sugestii sau alte acte administrative ale SRD si coordonatorul ¦ ¦ urmareste modul de punere în practica a acestora. (I) 8. (I) 8. Consiliul Copiilor. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦8. Consiliul Copiilor este operational.2.1. în dosarul copilului.2. e) modul de administrare¦ ¦ a medicamentelor si realizarea manevrelor medicale si e) inviolabilitatea corespondentei¦ ¦ si dreptul la convorbiri telefonice private. În situatia luarii de decizii importante pentru viata copilului în cauza sau viata ¦ ¦ cotidiana din SRD.1.5. opiniile si propunerile copilului. dupa caz. tipul dizabilitatii si/sau gradului de handicap .3. (I) 8.4. Personalul cunoaste continutul MOF cu privire la consultarea si participarea copiilor. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 9¦Intimitate si confidentialitate¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ ¦ ¦ ¦Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati asigura copiilor dreptul la intimitate. c) asigurarea îngrijirii si igienei ¦ ¦ personale a copiilor. spatiu personal si ¦ ¦ ¦confidentialitate într-un mod cât mai apropiat de mediul familial.1. b) utilizarea ¦ ¦ informatiilor despre protectia copiilor în SRD. Certificatele de participare sau absolvire a cursurilor relevante pentru aceasta procedura. la nivel de SRD. gradul de maturitate.¦8. în mod pozitiv si ¦ ¦ constructiv. (I) 8. Numarul mediu lunar si numarul anual de discutii de grup cu copiii din SRD pe probleme care privesc organizarea si functionarea SRD.5. Personalul trebuie pregatit pentru a sti cum sa încurajeze exprimarea opiniilor ¦ ¦ personale. precum si ale familiei sau ¦ ¦ persoanelor importante pentru copil sunt înregistrate. consemnarea în registrul de opinii si sugestii. MOF cuprinde prevederi referitoare la consultarea si participarea copiilor realizata în functie de vârsta.). si (I) 8. (I) 8. protocoale de întelegere etc. încredere si respect în toate aspectele vietii ¦ ¦ ¦lor pe tot parcursul sederii lor în cadrul serviciului pentru protectia ¦ ¦ ¦copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati.1. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦9. în cadrul MOF. (I) 8. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru standardul 8 (I) 8.2.precum si a familiei si altor persoane importante pentru copil si procedurile de realizare a acestor consultari (de exemplu. Existenta si continutul registrului de opinii si sugestii. consemnate în registrul de opinii si sugestii.1. discutii individuale si de grup. cum sa negocieze luarea deciziilor si cum sa raspunda.4. proceduri referitoare la intimitate si ¦ ¦ confidentialitate cu privire la cel putin urmatoarele aspecte: a) accesul personalului ¦ ¦ si a altor persoane la dosarele copiilor si la baza de date a SRD. ¦ .2. negocierea conflictelor. precum si prevederile Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului. Numarul anual de consultari ale Consiliului Copiilor si continutul acestora înregistrat în registrul de opinii si sugestii. ¦ +------------+--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii beneficiaza de siguranta. Personalul primeste instructiuni scrise clare referitoare la modalitatile de abordare si¦ ¦ de transmitere a informatiilor care le sunt încredintate în scopuri legate de protectia ¦ ¦ copilului. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 9 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦9. la nivelul mai multor SRD sau la nivel judetean ori local al sectoarelor municipiului Bucuresti.4. luarea deciziilor. d) aspecte si probleme de ordin personal.

(I) 9. Existenta instructiunilor pentru personal. (I) 9.+---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦9. Personalul de îngrijire beneficiaza de formare adecvata si primeste instructiuni scrise ¦ ¦ clare referitoare la oferirea asistentei pentru copiii care au nevoie de ajutor. decât daca exista motive ¦ ¦ temeinice si în nici un caz exclusi cu regularitate.4. Copiii nu pot fi exclusi de la masa ¦ ¦ luata împreuna cu ceilalti copii din grupa sau modul. ridicare.1. deplasare.3. certificatele de participare sau absolvire a cursurilor relevante pentru aceste proceduri. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 10 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦10. (I) 9. tinând cont de vârsta. conform ¦ ¦ ¦programului de interventie pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viata ¦ ¦ ¦independenta. Aceste instructiuni cuprind limitele care trebuie respectate si ¦ ¦ cerintele cu privire la solicitarea opiniei si acordului copilului. în functie de vârsta si gradul sau de maturitate. manevrare. Mesele sunt bine administrate.4. în conformitate cu legislatia în vigoare. hranire. ale familiei sau altor persoane importante pentru copil. furnizorul de servicii si SPSPC. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ . Totodata. cu privire la încalcarea intimitatii si confidentialitatii. manevrare.2. copiii au cunostintele necesare pentru pregatirea ¦ ¦ ¦meselor.3. pentru igiena intima. adaptata nevoilor ¦ ¦ ¦legate de dieta. organizate în spatii cu o atmosfera de tip familial si ¦ ¦ constituie ocazii pentru socializarea copiilor.¦ ¦ hranire. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 10¦Asigurarea hranei¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ ¦Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati asigura copiilor o alimentatie corespunzatoare din punct de vedere¦ ¦ ¦calitativ si cantitativ. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 9 (I) 9. Sunt interzise formulele de adresare jignitoare si umilitoare. Totodata. ridicare. înregistrate în registrul de reclamatii si sesizari sau direct la nivelul furnizorului corespunzator de servicii ori la SPSPC. (I) 9.4.1. Personalul cunoaste si aplica aceste proceduri.1.2.1. în limita ¦ ¦ ¦vârstei. ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii beneficiaza de o alimentatie sanatoasa.2. precum si în activitatile de pregatire si servire a mesei. a gradului lor de maturitate si a tipului dizabilitatii si/sau ¦ ¦ ¦gradului de handicap. Diplomele de studii. (I) 9. îmbracare etc. Continutul acestora si masurile luate de catre coordonatorul SRD. Personalul respecta demnitatea copilului si foloseste formula de adresare preferata de ¦ ¦ copii. necesitati fiziologice. Personalul utilizeaza numele preferat de copii. precum si posibilitatea aplicarii acestor cunostinte. Motivele de excludere se ¦ ¦ consemneaza în PIS pentru recreerea-socializarea copilului si sunt avizate de ¦ ¦ coordonatorul SRD. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦9.1. MOF cuprinde procedurile referitoare la intimitate si confidentialitate. nevoile si preferintele ¦ ¦ ¦acestora. Existenta instructiunilor pentru personal referitoare la efectuarea procedurilor legate de igiena intima. îmbracare etc.3. unitatea ofera ¦ ¦ ¦copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor si a meniurilor ¦ ¦ ¦zilnice. exprimarea ¦ ¦ alegerilor. hranitoare. necesitati fiziologice.1. partial¦ ¦ sau total. (I) 9. Numarul anual de reclamatii din partea copiilor. deplasare.

1. totodata. ¦ ¦ regimurilor recomandate de medic si normele în vigoare cu privire la necesarul de ¦ ¦ calorii si elemente nutritive. într-o maniera discreta. regimurilor recomandate si normelor în vigoare. În cadrul PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta. . Tuturor copiilor li se pot pune la dispozitie mici gustari la solicitarea acestora.7. SRD dispune de spatii suficiente pentru pregatirea.2.. se tine cont obligatoriu de preferintele ¦ ¦ copilului în cauza si se poate lua masa împreuna cu familia si alte persoane apropiate¦ ¦ copilului într-un cadru intim amenajat în SRD sau în afara acestuia. pastrarea si servirea hranei.6. personal desemnat de ¦ ¦ coordonatorul SRD evalueaza calitatea si cantitatea alimentelor înainte si dupa ¦ ¦ prelucrare. Copiii ajuta la selectarea meniurilor. ¦ ¦ Aceste activitati sunt cuprinse în PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata ¦ ¦ independenta. (I) 10. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦10. în functie de gradul de ¦ ¦ maturitate si de deprinderile pe care le-au dobândit. în mod repetat. depozitarea. încurajându-se. Neregulile consemnate în registrul de meniuri si masurile luate de coordonatorul SRD. spatiile sunt amenajate¦ ¦ cu materiale usor de igienizat. usor de igienizat si cu instalatiile si ¦ ¦ aparatura necesara pentru pregatirea. (I) 10. în fiecare an. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦10. Timpul alocat pentru luarea mesei este suficient si copiii nu sunt grabiti în nici un ¦ ¦ fel în acest sens.4.10. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦10.2. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦10. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦10. în acest caz. care¦ ¦ sunt dotate cu mobilier corespunzator.8. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 10 (I) 10.¦10.2. Meniurile se stabilesc cu sprijinul medicului care este responsabil cu PIS pentru ¦ ¦ sanatatea copilului. învatând si realizând activitati conforme cu ¦ ¦ vârsta. SRD trebuie sa aiba rezerve de hrana si apa pentru 48 de ore pentru fiecare copil. în mod periodic. Meniurile sunt adecvate preferintelor copiilor. Numarul mediu lunar si numarul anual de copii exclusi de la luarea mesei împreuna cu ceilalti copii (ocazional. ¦ ¦ precum si pentru igienizarea alimentelor si veselei. si. de tip familial. permanent) si care este motivatia consemnata în PIS pentru recreerea-socializarea copiilor. SRD organizeaza mese festive cel putin pentru sarbatorirea zilelor de nastere ale ¦ ¦ copiilor. spalarea veselei etc. precum si exercitii practice de aplicare a acestor¦ ¦ notiuni.1.3. copiilor li se ¦ ¦ organizeaza cursuri pentru explicarea notiunilor de baza referitoare la igiena ¦ ¦ alimentatiei si la hrana sanatoasa. în ¦ ¦ conformitate cu preferintele si nevoile biologice specifice fiecarei vârste. (I) 10. ¦ ¦ sau îsi pot pregati ei însisi aceste gustari în timpul zilei. Copiii pot beneficia de ajutor din partea personalului de îngrijire pentru asigurarea ¦ ¦ hranirii. ¦ ¦ hranirea independenta. purtând semnatura coordonatorului SRD. pregatirea felurilor de mâncare. astfel încât sa se asigure o alimentatie echilibrata. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦10. Totodata. gradul de maturitate si tipul dizabilitatii si/sau gradului de handicap.1. precum si modul de preparare si consemneaza daca exista nereguli în acest ¦ ¦ sens în acelasi registru în care consemneaza informatiile despre meniurile zilnice. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦10. racirea si congelarea hranei.1.9. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦10. toleranta si blânda. vârstei. În acelasi scop. aranjarea si ¦ ¦ servirea meselor.5.2. Spatiul în care se serveste masa are o ambianta placuta.2.

(I) 10. atunci când se achizitioneaza produsele ¦ ¦ respective. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 11¦Aspectul exterior. (I) 10. etnica si religioasa referitoare la ¦ ¦ îmbracaminte si echipamentul personal sunt sprijinite si promovate pozitiv. Copiii sunt încurajati sa-si exprime gusturile privind îmbracamintea. copiii participa în mod¦ ¦ nemijlocit la alegerea si cumpararea produselor. în ¦ ¦ raport cu gradul de maturitate. PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta cuprind activitati legate de asigurarea hranei. Spatiile pentru pregatirea. precum si dotarile aferente corespund numarului de copii si de personal. Fiecare copil îsi pastreaza îmbracamintea si echipamentul personal în compartimente ¦ ¦ corespunzatoare. gradului de maturitate si tipului dizabilitatii si/sau gradului de handicap. ¦ ¦ ¦echipament pentru uzul propriu.10. ¦ ¦ ¦rechizite si alte echipamente. Copiii/tinerii au deprinderi referitoare la asigurarea hranei. Sumele alocate pentru banii de buzunar sunt utilizate exclusiv de catre copii. încaltamintea si ¦ ¦ imaginea personala si sunt sprijiniti în îndeplinirea acestor preferinte. precum si bani de buzunar. cu consemnarea mijloacelor si materialelor adecvate tipului dizabilitatii si/sau gradului de handicap. ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii din unitate beneficiaza de îmbracaminte. (I) 10.1.2. Copiilor li se ofera libertate pe cât posibil în luarea deciziilor¦ . acestia ¦ ¦ semnând actele de primire. pastrarea si servirea mesei.6. (I) 10. încaltaminte. Raportul dintre numarul de copii din SRD si rezervele de hrana si apa ale SRD. precum si de bani de buzunar si. învatati si sprijiniti sa îsi ¦ ¦ administreze propriile resurse financiare provenite din banii de buzunar. Copiii au acces la gustari în afara orelor de masa. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦11. Timpul alocat meselor în comparatie cu numarul de copii.5. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦11. din ¦ ¦ diferite motive. În situatia în care copiii nu pot semna aceste acte. în fiecare an.4. Copiii au notiuni despre igiena alimentatiei si hrana sanatoasa. si din câstiguri proprii.7. Numarul de copii care sunt ajutati sa se hraneasca si numarul de copii care se hranesc singuri.9. ¦ ¦ în conditiile legii. prin cumpararea de produse identice pentru toti copiii din ¦ ¦ SRD sau dintr-o grupa/modul. Se interzic orice fel de practici de ¦ ¦ "uniformizare" a copiilor. iar în cazul copiilor cu vârsta peste 15 ani. sunt¦ ¦ ¦abilitati sa aleaga lucrurile necesare de ordin personal.(I) 10.2. rasiala. vârstei copiilor si normelor igienico-sanitare în vigoare. separate de ale celorlalti copii.1. conform vârstei. (I) 10. Copiii sunt încurajati.8. alocatii. În situatia în care SRD are personalitate juridica. încaltaminte. de exemplu ¦ ¦ prin oferirea de alternative pentru alegere. vârsta acestora si tipul dizabilitatii si/sau gradul de handicap. Toti copiii îsi serbeaza ziua de nastere în SRD sau în afara acestuia. (I) 10. Preferintele de natura culturala.3..4. în conformitate cu ¦ ¦ ¦legislatia în vigoare si respectând individualitatea si nevoile specifice ale ¦ ¦ ¦fiecarui copil. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 11 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦11. echipamentul personal si banii de buzunar¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati asigura copiilor necesarul de îmbracaminte. ¦ ¦ donatii etc. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦11. rechizite.3. totodata.3. în conformitate cu ¦ ¦ ¦gradul lor de maturitate si tipul dizabilitatii si/sau gradul de handicap. (I) 10. (I) 10. banii de buzunar sunt administrati de catre familie sau reprezentantul¦ ¦ legal în folosul copilului si tinând cont de nevoile si preferintele acestuia. îmbracamintea.

PIS pentru sanatatea copilului este în responsabilitatea medicului de familie sau. . Aceste proceduri ¦ ¦ sunt aduse la cunostinta copiilor si a personalului. emotionale si de sanatate ale fiecarui copil. încaltaminte cu catarame. conform prevederilor SMO.1. (I) 11.6. Dosarele copiilor care muncesc contin datele referitoare la muncile prestate de copii.5. stomatologice sau alte servicii de ¦ ¦ ¦sprijin si promovare a sanatatii.2. (I) 11. Personalul trebuie sa acorde sprijin copiilor care îsi exprima dorinta de a-si cumpara ¦ ¦ unele dintre aceste produse din banii de buzunar sau alte resurse financiare. încaltamintea si echipamentul personal. (I) 11.7. Numarul de copii care au si alte resurse financiare decât banii de buzunar si modalitatile de cheltuire a tuturor acestor resurse de catre copii. inclusiv referitor la restrictii de folosire si rezolvarea solicitarilor din¦ ¦ partea copiilor de a-si cumpara diverse produse din aceste venituri. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦11. (I) 11. casti de protectie. Îmbracamintea. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 12¦Starea de sanatate a copiilor si prevenirea îmbolnavirilor¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati asigura conditiile necesare pentru identificarea si evaluarea ¦ ¦ ¦permanenta a nevoilor fizice. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦11.11. Coordonatorul este obligat sa verifice toate aspectele legate de copiii care sunt ¦ ¦ angajati pentru prestarea de munci. MOF contine proceduri referit oare la utilizarea resurselor financiare ale copiilor. (I) 11.1. (I) 11. Produsele sunt personalizate si achizitionate tinând cont de opinia copiilor. au o stare generala buna si sunt educati în ¦ ¦ ¦spiritul unui mod de viata sanatos. în ¦ ¦ lipsa bine documentata a acestuia.1. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦11. încaltamintea. proteze. Furnizorul de servicii si SRD asigura achizitionarea de îmbracaminte.7.4. la angajarea copilului si periodic.1. (I) 11.3. orteze.7.8.6. ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii beneficiaza de servicii medicale. (I) 11. ¦ ¦ ¦precum si masurile corespunzatoare pentru satisfacerea acestor nevoi. Actele de primire a banilor de buzunar sunt semnate de copii/familii/reprezentanti legali. ¦ ¦ echipamente si alte materiale adaptate copiilor cu dizabilitati. Numarul de copii care au câstiguri proprii. supravegherea si mentinerea starii de sanatate.¦ privind cheltuirea propriilor bani. echipamentele si celelalte materiale sunt adaptate nevoilor specifice copiilor rezidenti. în vederea prevenirii exploatarii copiilor si munca¦ ¦ în conditii care nu respecta legislatia în vigoare.1. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 11 (I) 11. discutii cu copiii. SRD îsi elaboreaza proceduri clare cu privire la utilizarea resurselor financiare ale ¦ ¦ copilului.2. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦12. încaltaminte. a medicului angajat de catre furnizorul de ¦ . Toate aceste date sunt consemnate ¦ ¦ în dosarul copilului. Copiii si personalul cunosc aceste proceduri. de exemplu: îmbracaminte cu capse.2.2.4. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦11.6. registrul de opinii si sugestii.8. Fiecare copil are dulap propriu sau compartimente proprii în dulapuri comune pentru îmbracamintea. igiena ¦ ¦ ¦personala.

cu ocazia infectiilor ¦ ¦ intercurente si a situatiilor de urgenta. f) exercitiu si odihna. În aceste situatii copiii primesc ¦ ¦ îngrijirea necesara si sunt sprijiniti emotional pe perioada izolarii temporare de ¦ ¦ ceilalti copii. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦12. consumului de alcool. Implementarea propriu-zisa a acestui ¦ ¦ program se realizeaza în colaborare cu personalul SRD si ceilalti profesionisti ¦ ¦ responsabili pentru activitatile circumscrise programului. encomprezis). pe o perioada determinata. cu exceptia ¦ ¦ articolelor care sunt considerate cu risc. inclusiv de ¦ ¦ specialitate si stomatologice. Fiecare copil beneficiaza de educatie pentru sanatate. inclusiv educatie sexuala si contraceptiva si h) ¦ ¦ abilitare-reabilitare. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦12. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦12. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦12. despre hepatita.3. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 12 (I) 12.4.10.6. protejarea propriei persoane de diverse prejudicii. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦12. conform prevederilor Codului Muncii. rezultatele analizelor etc. alergiile sau ¦ ¦ reactiile adverse la administrarea unor medicamente..5. numele si ¦ ¦ coordonatele medicului/profesionistului care trebuie contactat în cazul unei probleme ¦ ¦ de sanatate. bolile. Copiii pot sa pastreze materiale igienico-sanitare în mod exclusiv pentru uzul propriu¦ ¦ si nu trebuie sa le solicite de la spatiul de depozitare comun. infectie HIV/SIDA. droguri. precum si alte numere de telefon utile în situatii de urgenta.1. d) tratamente diverse. PIS pentru sanatatea copilului cuprinde activitatile si masurile corespunzatoare ¦ ¦ pentru asigurarea unei stari de sanatate bune a copilului. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦12. Copiii care se îmbolnavesc de boli contagioase care nu necesita spitalizare se ¦ ¦ izoleaza.1.7. b) igiena si îngrijire ¦ ¦ personala.9. ¦ ¦ tinând cont si de preferintele copiilor. sprijin si consiliere pe probleme de sanatate. În anumite situatii. coordonatorul SRD ¦ ¦ poate decide acordarea acestei responsabilitati unuia dintre profesionistii care ¦ ¦ asigura derularea activitatilor de abilitare-reabilitare a copilului. Sunt afisate într-un loc accesibil si cunoscut de tot personalul.2. SRD asigura materialele igienico-sanitare pentru uzul personal pentru fiecare copil. boli cu secretii ori ¦ ¦ sângerari externe etc. ¦ ¦ anterior si pe perioada sederii copilului în SRD. într-o camera ¦ ¦ amenajata pentru situatia respectiva în cadrul SRD. g) ¦ ¦ educatie pentru sanatate. SRD asigura asistenta necesara pentru mentinerea igienei personale a copiilor care nu ¦ ¦ se pot îngriji singuri. ¦ ¦ infectiile cu transmitere sexuala. respectiv cel putin: a) ¦ ¦ îndrumare. SRD asigura echipamentele si materialele igienico-sanitare necesare copiilor cu ¦ ¦ probleme de continenta (enurezis. e) nutritie si dieta. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦12. în functie de ¦ ¦ tipul dizabilitatii si/sau gradului de handicap. conform SMO prezente. varsaturi. ranirile accidentale.¦ ¦ actiuni de intimidare si abuz în interiorul sau în afara SRD. c) evaluari medicale periodice si la nevoie. stabilita de medicul specialist. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦12. inclusiv despre efectele nocive¦ ¦ ale fumatului. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦12. a carui elaborare si implementare este coordonata de un medic/profesionist. imunizarile.¦ servicii. Fiecare copil are un PIS pentru sanatate. PIS pentru sanatatea copilului are anexa o fisa medicala în care sunt trecute toate ¦ ¦ informatiile referitoare la antecedentele personale fiziologice si patologice ale ¦ ¦ copilului si familiei sale. .8.

Dosarele copiilor contin informatii despre vizitele periodice sau ocazionale.7. (I) 12. Copiii din SRD beneficiaza si ei de acest gen de ¦ ¦ cursuri.1. modalitatile de sprijin pentru copil pe perioada respectiva). (I) 12. Materialele igienico-sanitare aflate în stoc si în uz în raport cu numarul de copii din SRD. medicamente ¦ ¦ de uz general. situatia particulara a copiilor din SRD si normele stabilite de sistemul de sanatate (de exemplu. stomatologie.a. de medicul responsabil cu PIS pentru sanatatea copilului. tratamentul infectiilor intercurente si administrarea ¦ ¦ ¦medicamentelor în cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip ¦ ¦ ¦rezidential pentru copiii cu dizabilitati sunt acordate copiilor de catre ¦ ¦ ¦personal. Raportul dintre numarul personalului pentru îngrijirea copiilor fara autonomie personala sau cu autonomie partiala si numarul de copii aflati în aceasta situatie în SRD.2. în regim de urgenta. ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Securitatea si sanatatea copiilor sunt protejate si supravegheate permanent de ¦ ¦ ¦personalul serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential pentru ¦ ¦ ¦copiii cu dizabilitati. Modul de organizare a activitatilor de educatie . în acord cu SMO prezente.2. în functie de vârsta. În cazul infectiilor intercurente se pot administra.).3.5. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 13¦Tratamentul medical si administrarea medicamentelor¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Primul ajutor. efectuate de medicul de familie/medicului în vederea supravegherii starii de sanatate a copiilor. Continutul PIS pentru sanatate. normele igienico-sanitare pentru institutiile de protectie sociala).7. (I) 12. (I) 12.). programul de vaccinari. în functie de tipul dizabilitatii si nevoile copiilor rezidenti (ORL. dermatologie etc. MOF cuprinde proceduri referitoare la promovarea si mentinerea sanatatii copiilor din SRD.8. în aceleasi ¦ . în conditii de supervizare stabilite de medicul de ¦ ¦ familie sau.1.(I) 12.2.m. Întregul personal al SRD urmeaza cursuri de pregatire în acordarea primului ajutor. Copiii au cunostinte despre promovarea sanatatii. dupa caz. inclusiv cu privire la administrarea situatiilor de carantina (de exemplu.2. boli cu secretii ori sângerari externe etc.1. de catre personalul calificat sau/si persoana de referinta.d. (I) 12.9. (I) 12. posibilitatile de amenajare a unei camere pentru izolarea copilului. Pentru situatiile de urgenta personalul de serviciu are acces la telefon si cunoaste ce trebuie facut în astfel de cazuri. ¦ ¦ asigurate din bugetul angajatorului. a modului de aplicare a tratamentelor prescrise s.1. gradul de maturitate si tipul dizabilitatii si/sau ¦ ¦ gradului de handicap.1.10. fisele de post etc. certificate de absolvire a cursurilor relevante pentru aceasta procedura. la nevoie. individual/cu grupul de copii etc. (I) 12.3. corespunzator vârstei.permanent/periodic. gradului de maturitate si tipului dizabilitatii si/sau gradului de handicap. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 13 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦13.4.2.4.1.2. Contractele de colaborare ale medicului de familie sau ale furnizorului de servicii/SRD cu servicii medicale de specialitate. Se aplica normele interne de igiena colectiva si personala. (I) 12. Dosarele angajatilor (diplomele de studii. mica chirurgie.2. Medicamentele recomandate de medic pot fi administrate de personal calificat sau/si de ¦ ¦ persoana de referinta a copilului. (I) 12. (I) 12.10. (I) 12. Echipamentele si materialele igienico-sanitare în stoc si în uz în raport cu numarul de copii cu probleme de continenta.12. oftalmologie. varsaturi. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦13.2. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦13. . în conditii de supervizare din partea medicului care coordoneaza ¦ ¦ ¦implementarea programelor de interventie pentru sanatate.

6. Informatiile referitoare la medicamentele. tratamentele si asistenta de prim ajutor ¦ ¦ acordate copiilor se consemneaza într-un registru medical. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦13. Acesti copii au posibilitatea de a-si încuia medicamentele în locuri la ¦ ¦ care ceilalti copii nu au acces. precum si a celorlalte materiale sanitare utilizate.8. depozitarea. distribuirea si administrarea medicamentelor.5. adecvata tipului dizabilitatii si/sau ¦ ¦ ¦gradului de handicap si potentialului lor de dezvoltare.2. (I) 13. Copiii pot avea în pastrare medicamente pe care si le administreaza singuri. sunt pastrate în siguranta. Fisele medicale si registrul medical. semnatura personalului. motivul ¦ ¦ administrarii. inclusiv ¦ ¦ pe cale injectabila (de exemplu. cu exceptia celor date în grija copiilor¦ ¦ care îsi administreaza singuri propriile medicamente. depozitarea si distrugerea ¦ ¦ resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate.2. pe baza unei evaluari a copilului ca fiind suficient de responsabili în ¦ ¦ acest sens.1. în ¦ ¦ locuri speciale.7. ¦ ¦ înregistrarea. ora.1. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦13. încuiate.5. (I) 13. educatia copiilor. (I) 13. Locul de depozitare a medicamentelor.6. precum si a celorlalte ¦ ¦ materiale sanitare utilizate. precizându-se numele ¦ ¦ copilului. distribuirea si administrarea medicamentelor. la care copiii si restul personalului nu au acces. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦13. înregistrarea.7. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦13. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦13. Existenta si continutul registrului medical.1. MOF contine proceduri referitoare la administrarea. SRD îsi organizeaza proceduri referitoare la administrarea. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦13. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatori pentru Standardul 13 (I) 13. În fisele medicale ale copiilor se consemneaza obligatoriu motivele si momentele în ¦ ¦ care medicatia nu este administrata sau întrerupta. manipularea. Locuri de depozitare personale. insulina). medicamentul (inclusiv dozajul) sau tratamentul.3. depozitarea si distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 14¦Educatia¦ ¦ ¦ +--------+ ¦ ¦ ¦Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati sprijina si promoveaza. . prin materiale si mijloace ¦ ¦ ¦corespunzatoare. SRD este dotat cu truse de prim ajutor pentru copii si adulti. depozitarea.4.2.4.9. (I) 13.¦ conditii de supervizare.1. (I) 13. cu prioritate în ¦ ¦ ¦unitati de învatamânt din comunitate.1.9. (I) 13. Medicamentele prescrise si cele de uz general. Personalul si o parte din copiii din SRD cunosc modalitatile de acordarea primului ajutor.8. Dosarele angajatilor.4. (I) 13. Continutul fiselor medicale din dosarele copiilor. Autoadministrarea se realizeaza în aceleasi conditii ¦ ¦ de supervizare. Personalul din SRD implicat în implementarea PIS pentru sanatatea copiilor cunoaste legislatia în vigoare cu privire la eliberarea retetelor medicale.13. În SRD se respecta legislatia în vigoare cu privire la eliberarea retetelor medicale. numai dupa ce medicul specialist stabileste¦ ¦ acest lucru. (I) 13. ¦ . manipularea. (I) 13. data.

asigura ¦ ¦ sprijin pentru realizarea acestui lucru. este elaborat de catre educatorul sau ¦ ¦ educatorul specializat desemnat de coordonatorul SRD împreuna cu cadrul didactic ¦ ¦ responsabil nominalizat în PSP din partea sistemului educational. În absenta sau imposibilitatea parintilor. gradul de asimilare a cunostintelor din curriculum-ul ¦ ¦ scolar. Educatorul/educatorul ¦ ¦ specializat urmareste pregatirea temelor scolare si. mobilier adecvat. pe o perioada ¦ ¦ determinata de timp. Programul educational cuprinde cel putin urmatoarele informatii: a) traseul educational¦ ¦ completat conform ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati si ¦ ¦ încadrarea într-un grad de handicap.2. echipamente. conform ¦ ¦ normelor stabilite de sistemul educational. de activitatile ¦ ¦ ¦educationale necesare dezvoltarii optime si pregatirii pentru viata de adult: ¦ ¦ ¦pregatire si orientare scolara si profesionala. educatorul asigura ¦ ¦ activitati de pregatire scolara în SRD. cum ar ¦ ¦ fi: spatiu individual de studiu. programul educational ¦ ¦ este elaborat de educatorul/educatorul specializat desemnat împreuna cu un cadru ¦ ¦ didactic nominalizat în PSP de catre inspectoratul scolar. ale carei ¦ . d) cerintele educative speciale.socializare. Furnizorul de servicii si SRD daca are personalitate juridica încheie o conventie de ¦ ¦ colaborare cu unitatea de învatamânt si.vezi procedura 28.3. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦14. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦14. În situatia în care copilul. comunicare . educatia formala fiind ¦ ¦ asigurata conform curriculum-ului scolar adaptat cerintelor educative sau nevoilor ¦ ¦ speciale ale copilului. ¦ ¦ ¦autoîngrijire si autogospodarire etc. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦14. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦14. în acest caz exceptional. SRD asigura fiecarui copil sprijin adecvat. persoana de referinta cu prioritate sau ¦ ¦ personalul desemnat de coordonatorul SRD participa la toate activitatile la care ¦ ¦ unitatea de învatamânt solicita prezenta parintilor. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦14. ci pe cât ¦ ¦ posibil cu lumina naturala. f) interese si aspiratii educational ¦ ¦ vocationale. g) recomandari si masuri specifice. conform orientarii scolare ¦ ¦ decise de CPC.6. care nu este luminat cu lampi fluorescente.+-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii beneficiaza. CPC trebuie sa evite situatiile în care copilul beneficiaza de programul¦ ¦ educational exclusiv în cadrul SRD si. care este anexa a PSP. respectiv a scolii pe¦ ¦ care copilul o frecventeaza sau urmeaza sa o frecventeze.5.4.1. c) nivelul ¦ ¦ achizitiilor si cunostintelor. cu inspectoratul scolar. SRD încurajeaza si sprijina fiecare copil sa participe la activitatile extrascolare ¦ ¦ organizate de unitatea de învatamânt si de SRD. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 14 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦14. din motive de sanatate. asa ¦ ¦ numitul parinte social poate îndeplini rolul educatorului/educatorului specializat ¦ ¦ numai în conditiile prevederilor SMO prezente . inclusiv resursele materiale necesare ¦ ¦ pentru a avea acces. pe durata programului scolar si în conformitate¦ ¦ cu curriculum-ul scolar. la solicitarea copiilor. în cadrul si în afara serviciului pentru protectia ¦ ¦ ¦copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦14.8.7. Educatorul/educatorul specializat raspunde de educatia ¦ ¦ non-formala si informala a copilului.10. a se integra si a frecventa în mod regulat unitatea de învatamânt ¦ ¦ recomandata de CPC. Programul educational. dupa caz. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦14. SRD asigura fiecarui copil conditii adecvate pentru pregatirea temelor scolare. În situatia caselor de tip familial. unitatea de învatamânt din comunitate. nu poate frecventa. b) capacitatea de învatare. iar cadrul didactic de educatia formala. e) masuri psihopedagogice de sprijin pentru ¦ ¦ corectarea dificultatilor de învatare.

¦ obiective principale se refera cel putin la: a) diminuarea si eliminarea marginalizarii¦ ¦ în cadrul unitatii de învatamânt a copiilor protejati în SRD. (I) 14. precum si cu parintii celorlalti elevi la derularea programelor educationale¦ ¦ ale copiilor protejati în SRD si c) integrarea copiilor în comunitatea grupei/clasei si¦ ¦ a unitatii de învatamânt. inclusiv a serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential. . Fiecare copil are un program educational. (I) 14. precum si motivatia acestor fapte.4. (I) 14. precum si la dezvoltarea si cultivarea unor talente.3.1.9. Continutul programelor educationale. consemnate în dosarul acestora si în alte documente administrative ale SRD (de exemplu. precum si catre cunoasterea si relationarea cu ceilalti copii.3. materialele si echipamentele pentru frecventarea unitatii de învatamânt corespund din punct de vedere cantitativ si calitativ nevoilor si cerintelor educative speciale ale copiilor. motivatia acestui fapt si concordanta cu curriculum-ul scolar.1. Rapoartele persoanelor desemnate privind participarea la activitatile pentru parinti initiate de unitatea de învatamânt pe care copiii o frecventeaza.1. consemnata în dosarul copilului si documentele scolare. (I) 14. (I) 14. (I) 14. Personalul de specialitate din SRD participa la re-evaluarea copilului în scopul ¦ ¦ re-orientarii sale scolare anuale. Toti copiii beneficiaza de sprijin (de exemplu. Numarul de copii care prezinta absenteism si abandon scolar. managerului de caz din cadrul SEC. manualele. însotitor) si conditii pentru frecventarea scolii. conforma cu potentialul propriu de dezvoltare.1. Rapoartele de re-evaluare în scopul re-orientarii scolare anuale a copiilor în dosarele copiilor din SRD si SEC. având în vedere si urmarindu-se permanent ¦ ¦ posibilitatea orientarii cu prioritate în învatamântul de masa.8. Activitatile extrascolare consemnate în dosarele copiilor împreuna cu documente justificative (de exemplu. aceste activitati contribuie la formarea unor abilitati si deprinderi pentru care copilul manifesta interes. RECREEREA SI SOCIALIZAREA Introducere Activitatile de petrecere a timpului liber sunt orientate catre cunoasterea mediului fizic si social din jurul copilului. Conventia de colaborare. inclusiv referitoare la alegerea unitatii de învatamânt cu respectarea SMO prezente si a normelor din sistemul educational. opiniile copiilor). (I) 14. Numarul de copii care beneficiaza de educatie într-o unitate de învatamânt din comunitate.2.7.5. bilete de participare. documentele contabile care atesta achizitionarea de rechizite).2. ca prim pas al integrarii lor în comunitate.3. nonformale si informale a copiilor.2. transport. rapoarte ale personalului însotitor. Conditiile si facilitatile pentru pregatirea temelor sunt adecvate situatiei copiilor. avizat de coordonatorul SRD. (I) 14. Rechizitele. (I) 14. Frecventa scolara a copiilor. reprezentând o forma de socializare în grupul de egali. (I) 14. Gradul de participare a copiilor la activitati extrascolare organizate de unitatea de învatamânt si respectiv SRD. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦14. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 14 (I) 14. crearea unor oportunitati pentru copii pentru a avea optiuni si initiativa. Discutii cu copiii si educatorul/educatorul specializat despre modul de pregatire a temelor.3. MOF contine prevederi legate de asigurarea educatiei formale.1. (I) 14. si trimite raportul de ¦ ¦ re-evaluare. PSP si certificatul de orientare scolara.9.5. Numarul de copii care învata în SRD pe perioade determinate de timp.2.6. (I) 14. semnat de persoanele care l-au elaborat si care este în acord cu hotarârea CPC. b) colaborarea cu cadrele¦ ¦ didactice. Rezultatele scolare ale fiecarui copil demonstreaza o evolutie individuala buna. De asemenea.

¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦15. SRD promoveaza si asigura copiilor petrecerea timpului liber. prin activitati de¦ ¦ socializare si evaluari pozitive.8 si standardul 24.¦ ¦ vezi procedura 23. petrecuta în afara SRD. care contribuie la dezvoltarea fizica. intereselor si optiunilor personale. ¦ ¦ Aceste activitati sunt cuprinse într-un PIS pentru recreere-socializare elaborat de ¦ ¦ persoana de referinta a copilului împreuna cu educatorul/educatorul specializat ¦ ¦ responsabil pentru programul educational. potentialului de ¦ ¦ ¦dezvoltare. Copiii sunt informati. copiii pot decide daca ¦ ¦ participa sau nu la activitatile de recreere-socializare organizate de SRD.10. ¦ . conform vârstei si optiunilor ¦ ¦ copiilor. ¦ ¦ ¦cognitiva. SRD asigura conditiile si materialelor necesare. de recreere si socializare. preocuparilor si preferintelor copiilor . precum si tipului dizabilitatii si/sau gradului de handicap. SRD asigura o pondere adecvata a activitatilor de recreere-socializare a copiilor. asupra ¦ ¦ oportunitatilor recreative si de socializare promovate în SRD si în afara acestuia (în¦ ¦ comunitate). ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copii beneficiaza de timp liber.9. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦15. mai ales a sfârsitului ¦ ¦ de saptamâna. Copiii sunt încurajati sa-si exprime opiniile si preferintele în proiectarea si ¦ ¦ derularea activitatilor din timpul liber. cu personalul din SRD si alti profesionisti implicati în derularea PSP. functionale si accesibile ¦ ¦ tuturor copiilor si adecvate vârstei. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 15 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦15.6.2.4.3. în care se pot odihni. precum si asupra modului în care pot fi sprijiniti pentru a participa la ¦ ¦ acestea. cel putin într-una din vacantele scolare de pe parcursul unui an. Vezi Standardele 5 si 6. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦15. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦15. precum si procedura 10. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦15. tipului ¦ ¦ dizabilitatii si/sau gradului de handicap.8.+---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 15¦Activitati de recreere . ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦15. prin comunicare verbala si non-verbala. gradului de maturitate si cu mijloace si ¦ ¦ materiale adecvate tipului dizabilitatii si/sau gradului de handicap. cu copiii din SRD si din unitatea de învatamânt pe care o¦ ¦ frecventeaza. precum si cel putin 4 excursii pe an. În incinta SRD se asigura spatii special amenajate si dotate corespunzator pentru ¦ ¦ desfasurarea activitatilor de timp liber.7. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦15. prin consiliere. Personalul este format corespunzator pentru a contribui la dezvoltarea afectiva a ¦ ¦ copilului. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦15. si a vacantelor scolare în propria familie. pentru ¦ ¦ derularea activitatilor recreative si de socializare în cadrul SRD si în comunitate. Fiecare copil este ajutat sa dezvolte relatii pozitive cu ceilalti: cu parintii/alti ¦ ¦ adulti importanti pentru el. sociala si emotionala a copiilor.5. în cadrul programului zilnic al acestora. potrivit vârstei. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦15. SRD asigura. În anumite situatii.6. care sunt sigure.1. potentialului de dezvoltare. ¦ ¦ inclusiv a perioadelor de somn si odihna. conform vârstei. relaxa sau participa la¦ ¦ ¦activitati de recreere si socializare. minimum¦ ¦ o saptamâna de tabara.socializare¦ ¦ ¦ +------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati asigura copiilor oportunitati multiple de petrecere a timpului ¦ ¦ ¦liber.

. (I) 15. educatie perceptiva. casete audio etc. evidenta biletelor de tabara si de excursie.2. (I) 15. h) ¦ . scaune/fotolii/canapele. afise) etc. c) logopedie d) terapie psiho-motrica si de abilitate manuala. creativitatii etc. b) ¦ ¦ kinetoterapie si masaj. dezvoltarea procesului de inhibitie voluntara).+---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatori pentru Standardul 15 (I) 15.6.1.¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Fiecare copil beneficiaza de servicii de calitate de abilitare/reabilitare ¦ ¦ ¦realizate de personal specializat. Registrul de opinii si sugestii.1 . materiale scrise în Braille.vezi procedurile 12.).7. igiena ¦ ¦ personala.). Toti copii beneficiaza de timp liber suficient pentru vârsta si nevoile lor specifice. Fiecare copil are un PIS pentru recreere-socializare.12. dupa caz: a) fizioterapie. a ¦ ¦ atentiei. formarea deprinderilor de autoservire. Activitatile de abilitare/reabilitare pot fi. casete audio etc. în vederea reducerii limitarilor de activitate ¦ ¦ si cresterii participarii sociale . Existenta spatiilor adecvate pentru desfasurarea activ itatilor recreativ -culturale si de primire a vizitatorilor.6. Dosarele angajatilor. f) dezvoltarea abilitatilor de ¦ ¦ autocontrol (de exemplu. Spatiile sunt adecvate si dotate corespunzator tipului dizabilitatii si/sau gradului de handicap a copiilor din SRD.). (I) 15. (I) 15. Anunturi scrise. Jucariile si ec hipamentele pentru activitatile de timp liber corespund cantitativ.2.7. (I) 15. inteligentei. deconturi ale cheltuielilor efectuate de copii în activitati de recreere-socializare în comunitate. radio/radiocasetofon etc. dulapuri pentru depozitarea cartilor. materiale promotionale (pliante. discutii cu copiii. Planificarea taberelor si a excursiilor. Spatiile sunt dotate corespunzator cu mobilier (mese. Documentele contabile privind achizitionarea materialelor si echipamentelor necesare pentru activitatile promovate de SRD. (I) 15. video.1. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 16 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦16. Vezi indicatorii standardelor 5 si 6. (I) 15.). autogospodarire etc. (I) 15. reprezentare. precum si (I) 10. brosuri. (I) 15. jucariilor etc. care sunt aduse la cunostinta copilului prin mijloace adecvate (interpret în limbajul semnelor.3.8. dezvoltarea imaginatiei. Documentele care atesta sprijinul din partea SRD pentru acest lucru. televizor. calitativ si sunt adecvate copiilor din SRD adecvate (interpret în limbajul semnelor.15. Numarul de copii care îsi petrec timpul liber si vacantele în familie.1. PIS pentru recreere-socializare.4. materiale promotionale. de exemplu: carti. Materialele existente în SRD.3.). reviste. Copii cunosc care sunt oportunitatile de petrecere a timpului liber. memoriei. jocurilor.1. privind activitatile de recreere-socializare din SRD si din comunitate.2. materiale scrise în Braille.5. (I) 15.2. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦16. casete audio. Programul de interventie pentru sanatatea copilului include activitati individualizate¦ ¦ de abilitare/reabilitare ce au drept scop recuperarea sau compensarea ¦ ¦ dizabilitatii/handicapului copilului.9. ABILITARE SI REABILITARE +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 16¦Abilitare si reabilitare¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati asigura accesul si participarea copiilor la activitati variate si ¦ ¦ ¦eficiente de abilitare si reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice.¦ ¦ e) terapii prin învatare (de exemplu.10. g) ¦ ¦ organizarea si formarea autonomiei personale (de exemplu.2.

Tipurile de activitati de abilitare/reabilitare si modalitatile de îndeplinire sunt adecvate situatiei fiecarui copil în parte. În conditiile în care SRD desfasoara activitati de abilitare/reabilitare.3. psihodrama.4. j) diverse forme de psihoterapie ¦ ¦ etc. însotitor. echipamente si materiale etc.3.¦ reorganizarea conduitelor si restructurarea perceptiv-motorie. logopezi. corporala.1.12. Activitatile de abilitare/reabilitare se pot realiza atât în cadrul SRD. meloterapie.2. totodata îsi¦ ¦ poate organiza conditii de gazduire pentru asistenta temporara pentru copiii din ¦ ¦ comunitate si a parintilor acestora în acest scop. (I) 16. în conformitate cu recomandarile ¦ ¦ profesionistilor responsabili. maseuri. (I) 16. Modalitatile de sprijin din partea SRD pentru asigurarea accesului copiilor la aceste activitati din afara SRD . ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦16. Vezi indicatorii (I) 12. PIS pentru sanatatea copilului. pe o perioada maxima de doua ¦ ¦ saptamâni.cel putin o data la 3 luni.). .vezi procedura 23. ¦ ¦ verbala.9.4. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦16. Personalul care asigura realizarea acestor activitati este calificat si specializat în¦ ¦ acest sens si adecvat populatiei de copii din SRD: medici de diferite specialitati. Activitatea de monitorizare a acestor activitati este înscrisa în programele de interventie pentru sanatatea copiilor. asistente medicale.3. Vezi Standardul 4. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 16 (I) 16.7. ergoterapie etc. Rapoartele privind evolutia copilului. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦16. Numarul si tipul activitatilor desfasurate în SRD si respectiv în afara lui (centre de zi. ergoterapeuti ¦ ¦ etc. ¦ ¦ kinetoterapeuti. Se recomanda lucrul în echipa pentru implementarea PIS pentru sanatatea ¦ ¦ copilului. . Activitatile de abilitare-reabilitare care se realizeaza în afara SRD trebuie ¦ ¦ continuate cu copiii si în cadrul SRD. psihopedagogi.4. (I) 16. ¦ ¦ inclusiv prin trimiterea de rapoarte scrise periodic .6. special amenajate si dotate corespunzator cu natura si ¦ ¦ specificul activitatilor respective.4. (I) 16. expresie grafica. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦16.1. Profesionistii care realizeaza ¦ ¦ aceste activitati cu copilul trebuie sa comunice permanent cu medicul care raspunde de¦ ¦ elaborarea si monitorizarea programului de interventie pentru sanatatea copilului. individual sau în ¦ ¦ grup. Fiecare copil participa la activitati de abilitare/reabilitare conform nevoilor specifice si tipului de dizabilitate si/sau gradului de handicap. Daca aceste activitati au loc în integralitate în cadrul SRD. centre de recuperare. . i) terapie ocupationala¦ ¦ si psihoterapie de expresie (de exemplu.8. transport. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦16.5. Contractele sau conventiile de colaborare dintre furnizorul de servicii si alti furnizori de servicii din comunitate.3.de exemplu.2. însa SRD trebuie sa asigure accesul tuturor copiilor la aceste ¦ ¦ activitati si sa monitorizeze realizarea acestora. policlinici etc.1. Admiterea în SRD cu acest scop se face în conditiile legii. plastica. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦16.8 si standardul 24. Activitatile de abilitare/reabilitare se pot realiza.16. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦16. acesta îsi organizeaza ¦ ¦ spatii suficiente ca numar. spitale. ¦ ¦ referitoare la evolutia copilului. dupa caz. precum si adaptate si echipate pentru a fi ¦ ¦ accesibile si functionale în functie de tipul dizabilitatii/handicapului copiilor din ¦ ¦ SRD . cât si în ¦ ¦ afara acestuia.).

Procedurile trebuie sa garanteze cel putin urmatoarele: a) modalitatile de ¦ ¦ înregistrare a sesizarilor si reclamatiilor. b) informarea celui ce a facut ¦ ¦ sesizarea/reclamatia asupra stadiului si modului de solutionare a cazului. Dosarele copiilor cuprind instructiuni clare în acest sens. sa se respecte si legislatia mai sus ¦ ¦ mentionata. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦17. iar persoana în ¦ ¦ ¦cauza este informata de progresul realizat pentru solutionare în mod periodic ¦ ¦ ¦si primeste raspunsul. e) excluderea posibilitatii¦ ¦ ca persoana care a fost reclamata sa se implice în rezolvarea cazului. pe ¦ ¦ lânga respectarea prevederilor SMO prezente.¦ ¦ ¦înregistrare si solutionare a sesizarilor si reclamatiilor cu privire la ¦ ¦ ¦serviciile oferite sau pentru care se faciliteaza accesul. procedurile trebuie sa respecte legislatia în vigoare cu privire¦ ¦ la activitatea de solutionare a petitiilor. parintii acestora sau reprezentantii lor legali cunosc procedurile ¦ ¦ ¦privind modalitatile de a efectua sesizari sau reclamatii. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 17 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦17. Spatiile din SRD destinate acestor activitati sunt corespunzatoare. Personalul SRD poate oferi oricarei persoane interesate informatii despre sistemul de ¦ ¦ sesizare/reclamare. ¦ ¦ în cazul SRD publice. în acord cu prevederile SMO prezente. precum si drepturile¦ ¦ ¦pe care le au cu privire la informarea asupra demersurilor pentru rezolvarea si¦ ¦ ¦primirea raspunsului. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦17. g) ¦ ¦ excluderea oricaror represalii asupra celor care efectueaza sesizarile/reclamatiile. în scris. înregistrarea si solutionarea sesizarilor¦ ¦ si reclamatiilor referitoare la serviciile oferite sau al caror acces îl faciliteaza. (I) 16. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦17.6. familiilor.2. în maxim 30 de zile calendaristice.8. Numarul de copii aflati în asistenta temporara.1. copiilor li se explica aceste proceduri de sesizare. Sesizarile si ¦ ¦ ¦reclamatiile sunt solutionate cu promptitudine si seriozitate. c) durata ¦ ¦ maxima în care persoana în cauza primeste raspunsul. acestia pot ¦ ¦ primi varianta completa a procedurilor.(I) 16. În cazul SRD private se recomanda ca. înca¦ ¦ de la admiterea în SRD. (I) 16. exista personal desemnat pentru îndeplinirea acestor activitati cu copiii. SRD are proceduri scrise privind efectuarea. La cerere. SRD pune la dispozitia copiilor. ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii. d) prevederea posibilitatii ca o ¦ ¦ alta persoana sa poata sesiza/reclama în numele copilului.5. Tipurile de activitati derulate în SRD sub directa îndrumare a profesionistilor din servicii de specialitate din afara SRD. f) prevederea ¦ ¦ unor modalitati de abordare a reclamatiilor care îl vizeaza pe coordonatorul SRD. reprezentantilor lor legali. personalului¦ ¦ si SPSPC o varianta prescurtata a procedurilor de sesizare. Copiii beneficiaza de aceleasi conditii conform prevederilor SMO prezente. (I) 16. În functie de vârsta si tipul dizabilitatii ¦ ¦ si/sau gradului de handicap.3. RECLAMATII SI PROTECTIE ÎMPOTRIVA ABUZURILOR +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 17¦Reclamatii si reprezentare¦ ¦ ¦ +--------------------------+ ¦ ¦ ¦Furnizorul de servicii si serviciul pentru protectia copilului de tip ¦ ¦ ¦rezidential pentru copiii cu dizabilitati îsi organizeaza un sistem de primire.7. Dosarele angajatilor si/sau verificarea profilului profesionistilor implicati în derularea PIS pentru sanatatea copilului (conventiile de colaborare cu furnizorii de servicii corespunzatori).4. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ .

(I) 17. precum si de gradul de ¦ ¦ maturitate al copilului. informarea petentilor etc.7. MOF contine proceduri referitoare la efectuarea. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦18. ¦ ¦ evaluarea si solutionarea suspiciunilor sau acuzatiilor de abuz asupra copiilor.17. o brosura etc. materiale scrise în Braille. neglijare.1. abuz. Coordonatorul SRD reanalizeaza periodic . în modalitati accesibile. conform legislatiei în vigoare. Evidenta sesizarilor si reclamatiilor se trimite periodic . .3.6. un ghid. Copiii sunt încurajati si sprijiniti sa sesizeze orice forma de abuz din partea ¦ ¦ personalului.2.cel putin lunar ¦ ¦ furnizorului de servicii.1. Evidenta sesizarilor/reclamatiilor se afla în dublu exemplar si la furnizorul de servicii. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 18 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦18.7. ¦ ¦ întocmite în baza legislatiei în vigoare. care sunt conforme cu SMO prezente si cu legislatia în vigoare referitoare la petitii. SRD are o evidenta scrisa a sesizarilor si reclamatiilor . Personalul cunoaste procedurile de sesizare/reclamare. cu¦ ¦ privire la aceste proceduri. (I) 17.2. Coordonatorul SRD desemneaza o persoana care sa tina o evidenta clara a sesizarilor si¦ ¦ reclamatiilor (cereri.registrul de sesizari si reclamatii. (I) 17. discriminare. ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii traiesc în conditii de siguranta si bunastare. înregistrarea si solutionarea sesizarilor si reclamatiilor. Aceste proceduri sunt avizate de directorul ¦ ¦ SPSPC si sunt aduse la cunostinta personalului. exploatare. reprezentantii lor legali. Evidenta sesizarilor/reclamatiilor contine si concluziile analizelor periodice ale coordonatorului SRD.2. copiilor si familiilor sau ¦ ¦ reprezentantilor lor legali. personalul SRD si personalul din cadrul SPSPC cunosc procedurile de sesizare/reclamare. semnalarea. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦18. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦17. (I) 17.6. casete audio) ¦ ¦ în functie de tipul dizabilitatii si/sau gradul de handicap.4.).5. Copiii. Pentru informare sunt utilizate modalitati si materiale ¦ ¦ adecvate (interpret în limbajul semnelor. (I) 17. identificarea. SRD dispune de o varianta prescurtata a acestor proceduri (de exemplu.cel putin o data la 3 luni evidenta ¦ ¦ sesizarilor si reclamatiilor si consemneaza concluziile sale în registrul de sesizari ¦ ¦ si reclamatii.3. orice suspiciune sau ¦ ¦ ¦acuzatie privind comiterea unui abuz fiind solutionata prompt si corect de ¦ ¦ ¦catre întregul personal. ¦ ¦ ¦tratament inuman sau degradant. familia. SRD are proceduri scrise cu privire la prevenirea.¦17. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 17 (I) 17. (I) 17. Copiii si familiile/reprezentantii legali sunt informati.1. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 18¦Protectia copilului împotriva abuzurilor¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati promoveaza si aplica masuri de protejare a copiilor împotriva ¦ ¦ ¦oricarei forme de intimidare.).3.5. ¦ . rezolvari. a altor copii din SRD sau a unor persoane din afara SRD. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦17.

2. neglijati sau exploatati. Personalul care are suspiciunea sau identifica situatii de abuz. abuz. (I) 18.6. SRD asigura sprijin psihologic si consiliere copiilor care au fost intimidati sau ¦ ¦ discriminati. discriminare. Personalul care are suspiciunea sau identifica situatii de abuz. Numarul anual de sesizari efectuate de copii. dupa caz. În situatia copiilor abuzati. politia si/sau ¦ ¦ procuratura. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦18.8. . neglijarii si exploatarii. Copiii si familiile/reprezentantii legali au cunostinte privind drepturile copilului si modalitatile de sesizare/reclamare a oricaror fapte de intimidare. aceste fapte ¦ ¦ fiind pedepsite conform legii. MOF contine proceduri privind protejarea copilului de abuz. în ¦ ¦ termenul prevazut de SMO prezente. care aplica legislatia în vigoare. exploatare etc. ¦ ¦ angajati temporar sau voluntari) a unor cursuri de formare privind problematica ¦ ¦ protejarii copilului împotriva abuzului. ¦ ¦ Modelul fisei de semnalare obligatorie si evaluare initiala a situatiilor de abuz. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦18. ¦ ¦ neglijare si exploatare a copilului este anexa a ghidului metodologic privind ¦ ¦ interventia si prevenirea în echipa multidisciplinara si în retea în situatiile de ¦ ¦ abuz. exploatare (inclusiv exploatare sexuala sau prin munca).7. .2. neglijare. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦18. Personalul desemnat de catre¦ ¦ coordonatorul SRD. casete audio). si rezultatele acesteia se consemneaza în fisa de semnalare obligatorie si ¦ ¦ evaluare initiala a situatiilor de abuz. Personalul cunoaste aceste proceduri. materiale scrise în Braille. conform legislatiei în vigoare. SRD asigura efectuarea de catre întregul personal (inclusiv personal auxiliar. tratament inuman sau ¦ ¦ degradant în registrul de sesizari si reclamatii.4.1. Existenta unor mijloace si materiale de informare cu privire la aceste proceduri care sunt adecvate tipului dizabilitatii si/sau gradului de handicap (interpret în limbajul semnelor. (I) 18. SRD asigura ¦ ¦ accesul acestora la serviciile stabilite de SPSPC.1. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦18. (I) 18. ¦ ¦ exploatare (inclusiv exploatare sexuala sau prin munca). neglijare. în cadrul SRD sau în afara SRD. cu avizul SPSPC. Daca este necesar.5. neglijare si ¦ ¦ exploatare a copilului în care sunt implicati alti membrii ai personalului din SRD are¦ ¦ obligatia de a înstiinta imediat coordonatorul SRD. Fisa ¦ ¦ este transmisa la SPSPC în termen de maxim 48 de ore de la data evaluarii initiale. conform prevederilor SMO prezente. familie sau reprezentantii legali ai acestora privind suspiciuni sau situatii evidente de abuz asupra copiilor. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 18 (I) 18.¦ ¦ În situatia în care coordonatorul SRD nu semnaleaza aceste situatii la SPSPC. precum ¦ ¦ si de a le înregistra.1. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦18.2. discriminare. În SRD este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a copiilor.+---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦18. are obligatia de a le semnala ¦ ¦ la SPSPC si de a înstiinta coordonatorul SRD. poate asigura sau participa la evaluarea initiala ¦ ¦ a situatiei de abuz. tratament inuman sau degradant. neglijare si exploatare a copilului care a fost semnalata la ¦ ¦ SPSPC.9. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦18. neglijare si exploatare a copilului. coordonatorul SRD anunta. Formarea include ¦ ¦ si aspectele particulare privind riscul de abuz si modalitatile de protectie specifice¦ ¦ copiilor cu dizabilitati. (I) 18.3.1. personalul care a înstiintat coordonatorul are ¦ ¦ obligatia efectuarii acestei semnalari.3. neglijare si ¦ ¦ exploatare a copilului.10. neglijare si exploatare a copilului.2. SRD tine evidenta tuturor cazurilor de intimidare. salvarea. neglijare.2. abuz.18.

derivate din procedurile mai sus amintite.2. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦19. Personalul beneficiaza de pregatire privind comunicarea si controlul pozitiv în ¦ .5. neglijare si exploatare semnalate de SRD si monitorizate de SPSPC. Relatiile dintre membrii personalului si copii se desfasoara în baza unor reguli ¦ ¦ cunoscute. fara antipatii sau favoritisme. copiilor si ¦ ¦ familiilor/reprezentantilor legali ai acestora. SRD îsi stabileste proceduri scrise privind relatiile dintre membrii personalului si ¦ ¦ copii. profesionala si sociala. .7. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦19. Continutul PSP. ¦ ¦ încurajare si sprijin. Persoana de referinta a copilului respecta în interactiunea sa cu copilul valorile de ¦ ¦ baza ale unei relatii parentale de calitate. cu personalul ¦ ¦ ¦serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦19. care au fost semnalate de SRD si aflate în monitorizarea SPSPC-ului. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 19¦Relatia personalului cu copiii¦ ¦ ¦ +------------------------------+ ¦ ¦ ¦Relatiile personalului cu copiii au o baza sanatoasa.Numarul de cazuri active (în curs de rezolvare) de abuz. (I) 18. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 19 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦19. raspunzând normelor de ¦ ¦ ¦conduita morala.Numarul de fise de semnalarea obligatorie si evaluare initiala completate de personalul SRD si transmise la SPSPC. Numarul anual de situatii care au necesitat anuntarea salvarii si interventia medicala. Personalul SRD cunoaste particularitatile de vârsta si diferentele individuale de ¦ ¦ conduita ale copiilor rezidenti. acceptare.Numarul anual de cazuri de abuz. diplomele de participare la astfel de cursuri. inclusiv asa numitul ¦ ¦ parinte social. bazata pe sinceritate si respect.9. toleranta. Numarul anual de situatii de abuz. bazat pe respect.6. .3. care sunt aduse la cunostinta personalului. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦19. astfel încât sa poata stabili o comunicare si relatii¦ ¦ adecvate cu acestia. (I) 18.1. .6.5.(I) 18. (I) 18.4. (I) 18. (I) 18.Numarul anual de situatii de abuz. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦19. respectiv interventia politiei si a procuraturii. neglijare si exploatare. trebuie sa aiba grija sa delimiteze clar rolul sau de rolul ¦ ¦ parintilor. Dosarele angajatilor. Personalul SRD abordeaza relatiile cu copiii sau cu grupurile de copii în mod ¦ ¦ nediscriminator. . dar convenite de personal ¦ ¦ împreuna cu copiii si întelese de acestia. ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii au o relatie fireasca. neglijare si exploatare a copilului în care sunt implicati membrii ai personalului SRD comparativ cu numarul anual înregistrat la SPSPC de semnalari referitoare la situatii de acest gen în SRD în cauza însa provenind de alte persoane decât membrii personalului sau coordonatorul SRD. reguli care permit realizarea unui control ¦ ¦ pozitiv al comportamentului copiilor. Registrul de sesizari si reclamatii al SRD cuprinde si evidenta sesizarilor si reclamatiilor cu privire la abuzul asupra copilului. Întregul personal. neglijare si exploatare semnalate de SRD la SPSPC comparativ cu numarul situatiilor consemnate în registrul de reclamatii si abuzuri. pentru a nu induce o dependenta a copilului de SRD si pentru a facilita ¦ ¦ reintegrarea sau integrarea familiala a acestuia.4.10.

Dosarele angajatilor (diplome de studii. inclusiv cele determinate de prezenta unei/unor ¦ ¦ dizabilitati.3.2. constructiva a comportamentelor inacceptabile ale acestora. Repartizarea personalului pe ture si grupe de copii se face astfel încât sa existe o ¦ ¦ continuitate a relatiilor interumane menita sa asigure stabilitatea afectiva a ¦ ¦ copiilor.5. (I) 19. (I) 19. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦19. inclusiv a comportamentelor ab uzive. conform vârstei.2.8. MOF contine proceduri privind relatia personalului cu copiii si personalul cunoaste aceste proceduri. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦19.¦ relatia cu copiii.7. (I) 19. Personalul cunoaste "istoricul" comportamental al fiecarui copil cu dizabilitati din SRD. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 20¦Controlul comportamentului¦ ¦ ¦ +--------------------------+ ¦ ¦ ¦Personalul reactioneaza pozitiv la diversele comportamente ale copiilor si ia ¦ ¦ ¦sanctiuni educative adecvate. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦19. Personalul este pregatit si aplica procedurile privire la formarea si controlul ¦ ¦ comportamentului copiilor în concordanta cu particularitatile de vârsta si cu nevoile ¦ ¦ individuale ale copiilor.9.19. pentru a putea preveni si interveni¦ ¦ în mod eficient în situatiile cu risc pentru copil sau pentru cei din anturaj. ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii/tinerii sunt încurajati si sprijiniti sa-si formeze o conduita sociala ¦ ¦ ¦acceptabila si. în concordanta cu nevoile speciale ale acestora de comunicare. îndrumare si control al comportamentului. sprijin ¦ ¦ afectiv. Programarea personalului pe ture si pe grupe de copii. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 20 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦20. certificate de absolvire a cursurilor relevante pentru aceasta procedura). Copiii cunosc si înteleg regulile de comportament acceptate în SRD.1. sunt tratati de ¦ ¦ ¦personal în mod constructiv. Personalul este pregatit pentru abordarea adecvata a relatiilor cu copiii cu ¦ ¦ dizabilitati. Dosarele angajatilor. care au în vedere încurajarea conduitelor acceptabile ale copiilor si ¦ ¦ sanctionarea educativa. Personalul trebuie sa aiba abilitati empatice si de comunicare si sa contribuie în mod¦ ¦ semnificativ la dezvoltarea afectivitatii copiilor.9. Personalul are cunostintele adecvate cu privire la nevoile si particularitatile de vârsta si individuale ale conduitei copiilor din SRD. Evidenta sesizarilor/reclamatiilor cu privire la comportamentul personalului fata de copii. constructive în cazul unor comportamente ¦ ¦ ¦inacceptabile repetate ale acestora.4. SRD îsi stabileste proceduri scrise privind controlul pozitiv al comportamentului ¦ ¦ copiilor. . gradului de maturitate si tipului dizabilitatii si/sau gradului de handicap. Se interzic masurile disciplinare excesive sau irationale .6. (I) 19. atunci când au un comportament inacceptabil. ¦ ¦ Aceste proceduri sunt aduse la cunostinta personalului si copiilor.vezi ¦ . pentru a putea preveni si rezolva cât mai amiabil neîntelegerile în¦ ¦ cadrul colectivitatii respective. fara excese sau subiectivism. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatori pentru Standardul 19 (I) 19. (I) 19. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦20. precum si consecintele în cazul nerespectarii acestora.7.1. (I) 19.

6. rapoarte privind monitorizarea cazurilor de restrictionare a copiilor. a altor ¦ ¦ persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale. g) pedepsirea unui grup de ¦ ¦ copii pentru comportamentul unui copil din grup. ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii. Masurile nu se aplica ¦ ¦ punitiv.2. precizându-se cel putin: numele copilului. evidentele ¦ ¦ cazurilor de restrictionare pentru a controla si sanctiona corespunzator personalul ¦ ¦ (atunci când e cazul) si pentru a identifica factorii de risc ai producerii ¦ ¦ incidentelor. EVENIMENTE DEOSEBITE +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 21¦Absenta unui copil fara permisiune¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦ ¦ ¦Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati asigura masuri adecvate de prevenire si interventie pentru copiii ¦ ¦ ¦care parasesc serviciul fara permisiune.5. Evidenta cazurilor în care s-au aplicat masuri restrictive.1. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatori pentru Standardul 20 (I) 20. (I) 20. beneficiaza de sprijin în vederea ¦ ¦ ¦reintegrarii lor în sistemul de protectie a copilului. copilul va fi examinat de un ¦ ¦ medic. e) confiscarea echipamentelor ¦ ¦ copilului. Personalul si copiii cunosc aceste proceduri. (I) 20. numele membrilor personalului care au¦ ¦ actionat. c) ¦ ¦ penalitatile financiare. Sunt interzise: a) pedeapsa corporala. imobilizare. atasata PIS pentru sanatate.) ¦ ¦ numai ca ultima solutie de prevenire sau stopare a vatamarii copilului.¦ ¦ data. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦20.1. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦20.5. numele altor persoane martore la incident. b) deprivarea de hrana.4. Toate cazurile în care se aplica masuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o ¦ ¦ fisa speciala.¦ procedura 20.4.1. daca reintegrarea sau ¦ ¦ ¦integrarea familiala nu este posibila la momentul respectiv.6. Personalul cunoaste particularitatile si problemele comportamentale specifice copiilor cu anumite tipuri de dizabilitate si modul în care este recomandabil sa se raspunda unor deviante comportamentale ale acestor copii. Personalul poate utiliza masuri restrictive (de exemplu.2.3. (I) 20.cel putin o data pe luna. ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante. semnatura persoanei autorizate sa efectueze ¦ ¦ înregistrarile. ora si locul incidentului. Coordonatorul SRD verifica cu regularitate . i) orice restrictionare a contactului cu familia daca nu ¦ ¦ exista o hotarâre în acest sens. izolare etc.2. Procese-verbale. masurile luate. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦20. Dupa aplicarea masurii restrictive. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦20. inclusiv copii. care absenteaza fara permisiune. eventualele ¦ ¦ consecinte ale masurilor luate. (I) 20.2. d) orice examinare intima a copilului daca nu are o ratiune ¦ ¦ medicala si nu e efectuata de personal medico-sanitar.1. MOF contine proceduri privind controlul comportamentelor inacceptabile ale copiilor. Opiniile copiilor. conform legii. h) implicarea unui copil în ¦ ¦ pedepsirea altui copil. în termen de 24 de ore. deciziile privind sanctiunile aplicate. dosarele angajatilor. (I) 20. apa sau somn. f) privarea de medicatie sau tratament medical. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 21 ¦ .

1. SRD îsi stabileste proceduri scrise privind rezolvarea cazurilor de absenta a copiilor¦ ¦ fara permisiune. (I) 21. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatori pentru Standardul 21 (I) 21. pe care le aduce la cunostinta întregului personal. pe ¦ ¦ care coordonatorul o analizeaza periodic si o transmite furnizorului de servicii si la¦ ¦ SPSPC.2. SPSPC si evaluarea ¦ ¦ riscurilor. (I) 21. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦22.1.3. ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Familia sau reprezentantul legal al copilului.4. ¦ ¦ ¦conform legii.3. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦22. SPSPC si organele de politie. d) ¦ ¦ evaluarea motivelor plecarii copilului si revizuirea PSP pentru satisfacerea ¦ ¦ cerintelor sale si sprijinirea reintegrarii în SRD sau în alt serviciu din cadrul ¦ ¦ sistemului de protectie a copilului si e) masuri de prevenire a acestor situatii. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 22¦Notificarea cu privire la evenimentele importante¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati are obligatia de a informa.1.1. Coordonatorul SRD raspunde de efectuarea acestui tip de informare.2. în scris. Aceste proceduri ¦ ¦ includ cel putin urmatoarele: a) anuntarea parintilor. Evidenta cazurilor de absenta a copilului fara permisiune datorate abuzului asupra copiilor. b) modalitati de cautare a copilului. în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului. SPSPC stabileste masurile¦ ¦ si serviciile adecvate de protectie. sunt anuntati la timp de toate incidentele deosebite. c) readucerea copilului în SRD. SRD tine o evidenta scrisa a situatiilor de absenta fara permisiune a copiilor.2. ¦ ¦ ¦cu privire la incidentele deosebite survenite în legatura cu protectia ¦ ¦ ¦copilului.4. survenite ¦ ¦ ¦în legatura cu protectia copilului. precum si serviciul public ¦ ¦ ¦specializat pentru protectia copilului ori alti factori direct interesati. SRD îsi stabileste proceduri scrise cu privire la notificarea evenimentelor care ¦ ¦ afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor.4.+---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦21. În cazul în care copilul a parasit SRD în urma unor abuzuri. Notificarile efectuate si masurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor ¦ ¦ notificate se consemneaza în dosarul copilului. Se notifica cel putin urmatoarele evenimente: a) decesul unui copil. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦22. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 22 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦22. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦21.3. (I) 21. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦21. b) bolile infectioase si alte boli.1. conform ¦ . a ¦ ¦ factorilor direct interesati. factorii direct interesati. SRD ia masurile adecvate de protejare a copiilor care absenteaza fara permisiune ¦ ¦ împreuna cu familia. în scris. Evidenta cazurilor de absenta a copilului fara permisiune. inclusiv ¦ ¦ circumstantele în care s-a produs. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦21. MOF contine procedurile privind absenta copilului fara permisiune. Personalul cunoaste si aplica aceste proceduri. Orice notificare a unui incident deosebit trebuie sa fie¦ ¦ confirmata ca a fost primita de factorul interesat. politiei.

2. Un program de sensibilizare a comunitatii este dezvoltat în paralel cu pregatirea ¦ ¦ apartamentelor/caselor.3. Continutul notificarilor. cu exceptia fratilor.3. d) ¦ ¦ o boala ce nu poate fi tratata în SRD. Nu este permisa utilizarea spatiilor din SRD în scopuri straine de misiunea SRD sau ¦ ¦ într-un mod care sa prejudicieze copiii rezidenti. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦23. ¦ . Numarul de copii dintr-o grupa.2. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦23. astfel încât sa se evite reiterarea modelului ¦ ¦ colectivitatii institutionale de tip clasic. Totodata. ¦ ¦ pentru a permite desfasurarea în conditii corespunzatoare a activitatilor SRD si ¦ ¦ pentru a oferi o ambianta confortabila. (I) 22. f) orice ¦ ¦ acuzatii privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului. g) orice alt¦ ¦ eveniment petrecut în SRD care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor. SRD este amplasat într-un loc accesibil pentru toti membrii comunitatii. este cel recomandat în tabelul de la ¦ ¦ procedura 28.4. se recomanda ca diferenta de vârsta dintre copiii dintr-o ¦ ¦ grupa sa nu fie mai mare de 3 . dimensiunile si compartimentarea constructiei corespund misiunii¦ ¦ ¦serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati. Numarul de copii dintr-o ¦ ¦ grupa. MEDIUL +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 23¦Amplasamentul. Într-un imobil comun (bloc) este permisa amenajarea a maximum 10% din totalul ¦ ¦ apartamentelor pentru copii/tineri.6.¦ normelor sistemului de sanatate. precum si de facilitatile de educatie si recreere. Evidenta notificarile efectuate si a masurilor întreprinse. Confirmarile postale de primire a notificarilor (I) 22. Evidenta notificarilor. c) o ranire sau vatamare importanta ori accident.3. tinând cont ¦ ¦ de mijloacele de transport. Locatia asigura un spatiu suficient pentru copiii pe care îi are în îngrijire si ¦ ¦ protectie. MOF contine proceduri cu privire la notificarea evenimentelor care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor. precum si pe o perioada de minim 6 luni dupa includerea în ¦ ¦ locuinta a copilului/tânarului pentru a se asigura premise pozitive de ¦ ¦ integrare/includere sociala. e) contraventii si infractiuni. nu trebuie sa depaseasca cifra 12. cu si/sau fara dizabilitati.1.1.4. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 23 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦23. (I) 22. ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii beneficiaza de o locatie deschisa catre comunitate. cât mai apropiata de cea familiala. în functie de categoriile de vârsta. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦23. compartimentarea si dimensiunile constructiei¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Amplasamentul. corespunzatoare unei subunitati sau ¦ ¦ modul/casa/apartament.4 ani. de comunicare si de distanta fata de alte servicii sociale¦ ¦ comunitare. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatori pentru Standardul 22 (I) 22. aflati în evidenta ¦ ¦ sistemului de protectie a copilului. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦23. Spatiul locativ este structurat si amenajat în mod functional.5. la un nivel decent. cu caracteristici de¦ ¦ ¦tip familial si care raspunde nevoilor individuale ale copiilor. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦23.

1.1. precum si constructiile. (I) 23.8. Masurile de siguranta. Masurile de asigurare a accesibilitatii si autonomiei pentru copiii cu dizabilitati (amenajari. prevenirea si stingerea incendiilor. b) pentru ¦ ¦ copiii cu dizabilitati/handicap vizual se instaleaza sisteme de avertizare sonora. Munca de constructie si renovare se desfasoara în afara orelor de functionare ale SRD sau.). în vigoare. parcuri. culoare) etc. (I) 23. Amenajarea. SRD detine spatii exterioare (de exemplu.7. curent electric. pante.5. gradina) sau. în interesul superior al ¦ ¦ copilului. ¦ ¦ Restrictiile privind accesibilitatea (pozitionarea foarte sus a clantelor etc. Amplasamentul corespunde SMO prezente. (I) 23. dispozitive etc. (I) 23.5.) se vor¦ ¦ efectua numai în cazul în care exista indicatii exprese.8. decorarea spatiilor.2.4.7. terenuri sportive). Numarul de copii rezidenti. (I) 23. (I) 23. caldura etc. în functiune. usi cu o latime de minim 90 cm. Locatia. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 24¦Conditiile de locuit¦ ¦ ¦ +--------------------+ ¦ . dispozitive si echipamente de deplasare etc. (I) 23. Existenta unui post telefonic. protectia mediului etc..8. precum si a altor mijloace de comunicare. care sa permita manevrarea ¦ ¦ fotoliului rulant etc. sunt utilizate bariere pentru restrictionarea accesului copiilor în zonele respective si sunt luate masuri pentru prevenirea patrunderii prafului si a fumului în zonele în care se afla copiii. prevenirea accidentelor. c) pentru copiii cu dizabilitati/handicap în ¦ ¦ ceea ce priveste functia auditiva se utilizeaza instalatii de amplificare. Masurile restrictive de accesibilitate.1. conform hotarârii CPC sau altele avizate de coordonator ori în baza recomandarilor persoanei desemnate din cadrul SPSPC pentru monitorizarea activitatii SRD . curte.2. Toate spatiile sunt accesibile permitând mobilitatea si autonomia copiilor. conform normelor în vigoare. (I) 23. ¦ ¦ iluminat si colorit corespunzator etc. adaptari.1. Materiale informative si alte documente care atesta campania de sensibilizare a comunitatii. (I) 23. aplicate în SRD. cu avizul SPSPC si numai pentru copiii pentru care s-a emis recomandarea ¦ ¦ respectiva.1. prin raportare la normele legale..2.3. Se asigura conditii care sa permita accesul si mobilitatea tuturor ¦ ¦ copiilor.7. sistem de ¦ ¦ avertizare vizuala (lumina.5. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦23. canalizare.1..2. terenuri de joaca. renovarile si modificarile structurilor corespund ¦ ¦ normelor legale de siguranta. SRD are acces la utilitati: apa. (I) 23. igiena si prevenire a îmbolnavirilor. (I) 23. Numarul de copii din grupa/grupe nu depaseste numarul maxim admis.3. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatori pentru Standardul 23 (I) 23.+---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦23. Autorizarile SRD. în toate spatiile SRD.7. Spatiile pentru activitatile desfasurate în SRD au am bianta familiala si corespund scopului si obiectivelor. (I) 23.4.) în functie de tipul dizabilitatii si/sau gradul de handicap al copiilor rezidenti. mobilarea. aplicate în unitati de protectie sociala. adaptari si echipamente adecvate tipului ¦ ¦ dizabilitatii si/sau gradului de handicap: a) pentru copiii cu dizabilitati/handicap ¦ ¦ motor se realizeaza amenajari corespunzatoare (scari prevazute cu elemente de ¦ ¦ siguranta. specifice. se afla în apropierea ori are acces la spatii exterioare pentru petrecerea timpului liber (de exemplu. echipamente.2. SRD este amplasat în comunitate sau în proximitate si exista mijloace de transport care leaga SRD de serviciile si facilitatile din comunitate. daca acest lucru nu este posibil si acest fapt este bine documentat.2.din dosarele copiilor. (I) 23.3. si d) orice alte echipamente necesare.1.

are loc în cel mai ¦ ¦ scurt timp de la admiterea acestuia în cadrul SRD. sisteme de semnalizare. În dormitor. care folosesc fotoliu rulant. 6 luni. În dormitor se asigura o suprafata locuibila de minimum 6 m 2 /copil. un an. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦24. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦24.6. dotat cu echipamentele necesare. . Copiilor li se asigura spatii suficiente si dotarile corespunzatoare pentru vizitele ¦ ¦ efectuate în SRD de familie si alte persoane importante pentru copil. masa. cu implicarea directa a managerului de caz. pentru studiu si alte activitati ¦ ¦ educationale.1. copiii trebuie sa aiba cel putin: un pat propriu. ¦ ¦ curateniei si igienei.6 si 16. 9 luni. curat si ¦ ¦ confortabil. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦24. serviciul respectiv ¦ ¦ asigurându-se. pentru recreere-socializare . în toate spatiile aferente. Nu este admis ca membrii ai personalului sa ocupe o camera împreuna cu copiii.6. sisteme de alarmare etc. interioare sau. Gazduirea copiilor în SRD este pe o perioada determinata. pastrarea si servirea meselor. 16. pentru ¦ ¦ pregatirea.4. ¦ ¦ distributie pe sexe.¦ ¦ ce se poate încuia. covor sau alte ¦ ¦ materiale potrivite. ¦ ¦ 15.mobilier adaptat.8. vârsta. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatori pentru Standardul 24 (I) 24. perdele sau transperante.5. dulap/compartiment propriu pentru haine. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦24. scaune. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦24. traditii etnice si culturale.¦ ¦Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati asigura copiilor conditii de locuit de buna calitate. cu saltea.8. ¦ ¦ exterioare. tipul dizabilitatii si/sau ¦ ¦ gradul de handicap etc.. Coordonatorul SRD poate admite exceptii în ¦ ¦ cazul particular al copiilor frati si stabileste modalitatile concrete în acest sens. 10. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 24 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦24. 14. Fiecare copil beneficiaza de un spatiu propriu într-un dormitor. de mentinere a sigurantei. decente si ¦ ¦ ¦asemanatoare mediului familial.1.vezi procedurile 5.10. Copiii sunt încurajati sa-si decoreze camerele proprii conform preferintelor. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦24. Pot ocupa împreuna un¦ ¦ dormitor maximum 4 copii. Motivele pentru care copiii care locuiesc în SRD de mai mult de un an si nu au putut fi (re)integrati în familie sau în societate.9.8.7. SRD are si aplica un program de întretinere si reparatii. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦24. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦24. dupa caz. cu precadere în cea de provenienta a copilului.vezi procedura 23. de acelasi sex. Locatia SRD este amenajata si mobilata adecvat nevoilor copiilor rezidenti.7. ¦ ¦ Admiterea în SRD cu acest scop se face în conditiile legii. sursa de lumina individuala. se asigura o ¦ ¦ suprafata minima de 8 m 2 /copil. în ¦ ¦ functie de tipul dizabilitatii . ca numar. Numarul de copii care locuiesc în SRD de 3 luni. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦24.5.7.2. iar în cazul ¦ ¦ copiilor cu dizabilitati/handicap motor. ca reintegrarea în familie ¦ ¦ sau în comunitate. 3 ani si peste 5 ani.3. ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii traiesc într-un mediu de tip familial corespunzator nevoilor lor ¦ ¦ ¦specifice de viata si îngrijire. Totodata se sigura toate adaptarile si echipamentele ¦ ¦ necesare . SRD îsi poate organiza conditii de gazduire tip respiro pentru copiii din comunitate.

¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii au acces la spatii igienico-sanitare.24. (I) 24. (I) 24.4.. sampon.1. Toaletele sunt amenajate cu ¦ ¦ materiale ce permit o igienizare rapida (gresie. 14.7.2. faianta).6.2. modernizare. În SRD exista spatii adecvate pentru spalarea. Starea imobilului. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 25 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦25. în conditii de siguranta.1.). curatarea. amenajate si dotate ¦ ¦ ¦cu echipamentul corespunzator numarului si nevoilor specifice ale copiilor. Numarul de copii din fiecare dormitor nu depaseste numarul maxim admis. organizate pe sexe: o baie/dus la maximum ¦ ¦ 6 copii. sunt prevazute cu materiale¦ ¦ antiderapante în zonele cu risc de alunecare si cadere si sunt dotate cu instalatiile ¦ ¦ necesare (cabine WC. si 16. Spatiile pentru bai/dusuri sunt amenajate cu materiale ce pot fi cu usurinta ¦ ¦ igienizate (gresie.3. hârtie ¦ ¦ igienica). .7. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦25. prosoape de uz individual etc. vârsta si nevoile speciale ale copiilor. ¦ ¦ Personalul poate descuia usile de la grupurile igienico-sanitare. Numarul de copii aflati în SRD pentru serviciu de respiro..5.4. În SRD exista bai si/sau dusuri suficiente.6.3. curatenie si igiena ale SRD. în caz de urgenta. ¦ ¦ conform normelor igienico-sanitare în vigoare si cu dotarile necesare. sunt prevazute cu materiale antiderapante si sunt dotate¦ ¦ cu echipamentele necesare (cazi de baie/dusuri) si materialele consumabile uzuale ¦ ¦ (sapun.(I) 24.1. 16. mobilierului. instalatii de sustinere etc. adaptate si echipate corespunzator (cazi de baie ¦ ¦ adaptate care permit accesul lateral pentru transferul copilului de pe targa sau din ¦ ¦ fotoliul rulant. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦25. Copiii beneficiaza de aceleasi conditii conform prevederilor SMO prezente. de respectare a demnitatii si intimitatii ¦ ¦ ¦personale. Pentru copiii cu dizabilitati motorii¦ ¦ se asigura spatii de baie/dusuri separate. chiuvete) si materialele consumabile uzuale (sapun.8.3. instalatiilor. din afara ¦ ¦ compartimentelor.). (I) 24. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦25. În SRD exista toalete suficiente.4. Pentru copiii cu dizabilitati motorii se asigura toalete adaptate si ¦ ¦ echipate corespunzator pentru a fi accesibile si confortabile (vas WC adaptat. reparare. Mobilierul si echipamentele existente în SRD sunt în conformitate cu numarul.8. (I) 24. iar usile compartimentelor se încuie ¦ ¦ pe dinauntru. 15. Conditiile din dormitoare corespund prevederilor SMO prezente. bugetul alocat si personalul desemnat. ¦ ¦ ¦functionalitate si confort. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ . (I) 24. 10. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦25. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦25. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 25¦Spatiile igienico-sanitare¦ ¦ ¦ +--------------------------+ ¦ ¦ ¦Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati asigura spatii igienico-sanitare suficiente.). faianta). Planurile si programele de întretinere. (I) 24.10. ¦ ¦ echipamente de sustinere etc. organizate pe sexe. curateniei si igienei. Vezi (I) 5. În toate spatiile igienico-sanitare se asigura apa rece si apa calda permanent. SRD asigura câte o cabina WC si respectiv câte o chiuveta la maximum 4 copii. Exceptiile admise de coordonatorul SRD..6. cu o suprafata mai mare (pentru a permite ¦ ¦ manevrarea fotoliului rulant).2.2..9.5. Spatiile igienico-sanitare sunt compartimentate.5. igienizarea rufariei. (I) 24. pentru a respecta cerintele de intimitate si siguranta ale copiilor.

¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatori pentru Standardul 25 (I) 25.2.2.7. accidentare. inclusiv cu privire la solutionarea unor situatii de criza care pot fi ¦ ¦ anticipate: îmbolnavire. precum si al unor servicii specializate de inspectie si ¦ ¦ control din afara SRD. curatarea si igienizarea rufariei corespund normelor igienicosanitare în vigoare. SRD îsi stabileste proceduri referitoare la siguranta si securitate în cadrul SRD si în¦ ¦ afara acestuia.3.). la cererea acestora si ori¦ ¦ de câte ori este nevoie. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 26¦Siguranta si securitatea¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati ia masurile de siguranta si securitate legale si necesare pentru ¦ ¦ ¦asigurarea protectiei copiilor. cât si în afara ¦ ¦ ¦acestuia. (I) 25.1. Se recomanda ca persoana care ajuta copilul sa fie de acelasi sex cu acesta.7. Coordonatorul SRD se asigura ca evaluarea factorilor si potentialului de risc pentru ¦ ¦ siguranta si securitatea copiilor si a celorlalte persoane din incinta SRD are loc ¦ ¦ periodic si este înregistrata. ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii se afla în siguranta atât în cadrul serviciului pentru protectia ¦ ¦ ¦copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati. electrice. modul de închidere a acestora. reducere de personal. (I) 25. ¦ ¦ dezinfectanti etc. medicamente si a trusei ¦ ¦ de prim ajutor.1. (I) 25.3. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦25. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦26. incendiu ¦ . Raportul dintre numarul de copii din SRD si numarul de bai/dusuri. administratorul SRD identifica ¦ ¦ masurile necesare pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscului la un nivel ¦ ¦ acceptabil. SRD are amenajate spatii adecvate. Pe baza evaluarii riscurilor mentionata anterior. Baile si/sau dusurile corespund prevederilor SMO prezente. conform legii în vigoare: verificarea instalatiilor de gaz.8. Evaluarea se realizeaza de personal calificat desemnat ¦ ¦ de coordonatorul unitatii. Sarcinile personalului privind acordarea de sprijin copiilor pentru igiena si îngrijire corporala.3. (I) 25.8.8. Pentru copiii cu dizabilitati care necesita asistenta pentru igiena si îngrijire ¦ ¦ corporala se asigura personal de sprijin care ajuta copiii. verificarea depozitarii gunoiului si a resturilor menajere etc. (I) 25. (I) 25. de încalzit.2.1. pentru ¦ ¦ depozitarea în conditii de siguranta a materialelor de igienizare (detergenti. Furnizarea apei reci si calde la grupurile igienico-sanitare. (I) 25. verificarea stocului de alimente. Materialele de igienizare nu sunt la îndemâna copiilor.2. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦26. cum ar fi: paza contra incendiilor. Raportul dintre numarul de copii din SRD si numarul de cabine WC. reclamatii grave. (I) 25. conform normelor legale în vigoare.4.5. Opiniile copiilor cu privire la realizarea igienei personale de catre personal.1. Toaletele din SRD corespund prevederilor SMO prezente. de ¦ ¦ apa. Spatiile pentru spalarea. personalului si a vizitatorilor împotriva ¦ ¦ ¦evenimentelor si accidentelor cu potential vatamator. (I) 25.¦25.6. Compartimentarea spatiilor igienico-sanitare. cu discretie si în respectul demnitatii si intimitatii ¦ ¦ acestora. proceduri de evacuare de urgenta a ¦ ¦ unitatii etc. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 26 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦26.

Coordonatorul SRD se asigura ca SRD are toate autorizatiile si asigurarile necesare ¦ ¦ pentru o functionare optima si raspunde cerintelor autoritatilor locale în ceea ce ¦ ¦ priveste siguranta si securitatea copiilor. si de alt personal decât cel prevazut ¦ ¦ în statul de functii al SRD. asigurarilor. în conditiile legii. zone colorate contrastant etc. indicatoare cu grafica în ¦ ¦ relief (scriere Braille) etc. se asigura accesibilizarea mediului fizic (usi glisante. . în vederea îndeplinirii misiunii SRD în conditii optime. Angajatorul este obligat sa angajeze personal calificat care sa raspunda prevederilor ¦ ¦ SMO prezente. în conformitate cu prevederile legislative ¦ ¦ în vigoare.1. pentru copiii cu ¦ ¦ dizabilitati/handicap vizual se amenajeaza benzi de ghidaj. ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii din cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential ¦ ¦ ¦pentru copiii cu dizabilitati.1. Documentele administrative ale SRD.2.vezi procedura 23.5. precum si parintii sau alte persoane care îi ¦ ¦ ¦viziteaza beneficiaza de servicii de calitate oferite de personal calificat. Angajatorul poate dispune.5. SRD asigura masuri speciale de siguranta si prevenire a accidentelor în raport cu tipul¦ ¦ dizabilitatii si/sau gradul de handicap al copiilor rezidenti: pentru copiii ¦ ¦ nedeplasabili se asigura asistenta calificata pentru îngrijirea corporala. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 27 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦27. care ¦ ¦ utilizeaza fotoliu rulant. se recomanda ca în componenta personalului SRD sa existe si ¦ ¦ profesionisti care vorbesc limba minoritatilor respective. (I) 26. pentru copiii cu dizabilitati motorii. ¦ ¦ pante. spatii igienico-sanitare adaptate etc. Daca SRD functioneaza într-o zona geografica în care traiesc comunitati ¦ ¦ etnice minoritare. Existenta masurilor speciale de siguranta si securitate pentru copiii cu dizabilitati. (I) 26.). materiale scrise în Braille. Aceste proceduri sunt aduse la cunostinta personalul. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦26. Se recomanda angajarea unor ¦ ¦ profesionisti care cunosc problematica si nevoile speciale ale copiilor cu dizabilitati¦ ¦ si care au abilitati empatice si de comunicare cu acesti copii. Existenta si valabilitatea autorizatiilor. în ¦ ¦ raport cu vârsta.26. Copiii si personalul cunosc aceste proceduri. casete audio) si personal (în mod periodic). precum si a copiilor. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru standardul 26 (I) 26.4. . existenta documentelor de prezentare a riscurilor de accidente si de luare la cunostinta de catre copii (interpret în limbajul semnelor. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦27. precum ¦ ¦ si consiliere pentru mentinerea igienei. (I) 26. pentru ¦ ¦ copiii cu incontinenta urinara se asigura materiale si echipamente suficiente. pentru copiii cu dizabilitati de auz se asigura elemente¦ ¦ de semnalizare vizuala. gradul de maturitate si tipul dizabilitatii si/sau gradului de ¦ ¦ handicap. altor documente administrative.3.2.. ¦ . ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦26.¦ etc. RESURSE UMANE +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 27¦Recrutare si angajare¦ ¦ ¦ +---------------------+ ¦ ¦ ¦Personalul este selectat cu atentie si responsabilitate prin intermediul unui ¦ ¦ ¦proces de recrutare si angajare care se desfasoara în acord cu legislatia în ¦ ¦ ¦vigoare si raspunde nevoilor copiilor si misiunii serviciului. MOF contine proceduri referitoare la siguranta si securitate. scripeti.4.8.

+---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 28¦Numarul si structura de personal¦ ¦ ¦ +--------------------------------+ ¦ ¦ ¦Numarul si structura de personal ale serviciului pentru protectia copilului de ¦ ¦ ¦tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati sunt satisfacatoare pentru ¦ ¦ ¦îndeplinirea misiunii acestuia în conditii optime.3. (I) 27. În SRD din sistemul public se poate angaja personal disponibilizat în urma închiderii ¦ ¦ institutiilor de tip vechi.2. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦27.6. contractele de voluntariat.1. diplomele de studii.4. La calcularea acestui raport se iau în considerare: a) numarul de copii din SRD ¦ . (I) 27. raportul minim adulti-copii (vezi procedura 28. pe categorii de personal. trebuie sa respecte prevederile SMO prezente. Normarea se face în functie de raportul minim adulti-copii (vezi ¦ ¦ procedura 28.1. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 27 (I) 27. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦28. Angajatorul trebuie sa-si stabileasca o ¦ ¦ structura organizatorica flexibila.5. planurile individualizate ¦ ¦ de protectie.+---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦27.2. ¦ ¦ prezenta ambelor sexe si rezolvarea oricaror dificultati cu care se confrunta SRD la ¦ ¦ un moment dat. inclusiv întocmirea fisei de post¦ ¦ a acestuia.1.6. nevoile specifice ale copiilor. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦27. contractele de munca. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 28 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦28.3. Raportul minim adulti-copii care trebuie respectat în SRD este redat în tabelul de mai¦ ¦ jos. Coordonatorul SRD se asigura ca fisele de post sunt revizuite în functie de dinamica ¦ ¦ cerintelor posturilor respective. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦27.1.3) si cu asigurarea respectarii drepturilor angajatilor. La angajare se acorda prioritate profesionistilor ¦ ¦ care au pregatire manageriala. se înregistreaza si se revizuieste cel putin anual. Recrutarea si angajarea asa numitului parinte social. dosarele angajatilor. precum si de numarul de copii din SRD. În stabilirea ¦ ¦ numarului si structurii de personal se tine cont de permanenta pe timp de zi si de ¦ ¦ noapte. fisele de post. (I) 27. Organigrama. conform ¦ ¦ prevederilor Codului Muncii.3). ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii beneficiaza de continuitate în îngrijire si de servicii de calitate ¦ ¦ ¦oferite de personal calificat la orice ora din zi si din noapte. . Statul de functii al SRD si organigrama completa a furnizorului de servicii. Numarul si structura de personal trebuie sa fie adecvate pentru îndeplinirea ¦ ¦ activitatilor prevazute de SMO prezente. Stabilirea numarului si structurii de personal se face de catre angajator împreuna cu ¦ ¦ coordonatorul SRD. daca acesta beneficiaza de reconversie sau recalificare si ¦ ¦ corespunde prevederilor SMO prezente. Diplomele de studii si alte acte care atesta calificarea personalului angajat.(I) 27. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦28. Procesul de recrutare si angajare este conform legislatiei în vigoare si prevederilor standardelor minime obligatorii. Coordonatorul SRD trebuie sa aiba studii superioare si experienta de cel putin doi ani ¦ ¦ în servicii pentru copil si familie.3.2. în corelare cu ¦ ¦ necesitatile identificate în evolutia sociala a comunitatii si ale serviciilor pe care¦ ¦ le ofera.

¦ ¦ Acordarea serviciilor medicale de specialitate si stomatologice se realizeaza în acord¦ ¦ cu prevederile legislative în vigoare din domeniul sanatatii si ale SMO prezente. ¦ ¦ sofer etc.7. Se asigura doi educatori pe grupa ¦ ¦ de copii. inclusiv dieteticiene.5. ¦ ¦ dupa caz. Personalul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata si pregatirea reintegrarii sau ¦ ¦ integrarii familiale este reprezentat în principal de psihologi si asistenti sociali.4. educatie non-formala si informala. se asigura ¦ ¦ prezenta unui supraveghetor la doua grupe de copii. ¦ ¦ Numarul si modalitatea de angajare se face cu respectarea legislatiei în vigoare si a ¦ ¦ prevederilor SMO prezente.11. Furnizorul de servicii împreuna cu coordonatorul SRD face toate eforturile pentru a ¦ ¦ asigura continuitatea personalului. în situatia în care nu se poate asigura prezenta unui educator. b) personal pentru îngrijirea sanatatii.00. în functie de tipul SRD. Personalul pentru îngrijirea sanatatii poate fi reprezentat de infirmiere. În situatia în ¦ ¦ care acest lucru nu este posibil si faptul este bine documentat. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦28.00 . pregatirea meselor.00 .¦ ¦ kinetoterapeut. spalatoreasa. pentru a nu produce tulburari de atasament si de ¦ ¦ dezvoltare ale copiilor rezidenti. Daca în SRD se desfasoara activitati de abilitare/reabilitare. Personalul pentru întretinere si paza este reprezentat de bucatar.) în functie de dizabilitatile copiilor rezidenti în ¦ . Toti ¦ ¦ copiii din SRD trebuie înscrisi la medicul de familie din comunitate. câte o asistenta pe tura. care. Furnizorul de servicii trebuie sa asigure urmatoarele categorii principale de personal¦ ¦ pentru copiii din SRD: a) personal pentru îngrijirea de baza si educatia non-formala ¦ ¦ si informala. paznic. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦28. furnizorul de servicii ¦ ¦ trebuie sa asigure angajarea personalului de specialitate pentru reabilitare (logoped. furnizorul de ¦ ¦ servicii trebuie sa asigure angajarea unui medic. prin însumare.¦ ¦ administrator etc.00 .10. În cazul asa-numitului parinte social.. pentru centrul de pregatire si ¦ ¦ sprijinire a reintegrarii si integrarii copilului în familie si pentru managementul de¦ ¦ caz în domeniul protectiei copilului. conform prevederilor Codului Muncii. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦28. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦28.vezi standardul 30. e) personal pentru întretinere si paza. asistente ¦ ¦ medicale.6. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦28. Personalul pentru conducere si administrare este reprezentat de coordonator. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦28. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦28. pot sau nu sa se regaseasca în ¦ ¦ aceeasi locatie cu copiii.15.12.¦ ¦ d) personal pentru conducere si administrare.9. între 21.7.22. cel al infirmierelor. ¦ ¦ îngrijitor de curatenie. c) personal pentru reabilitare. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦28. Personalul pentru îngrijirea de baza si educatie non-formala si informala este ¦ ¦ reprezentat de educator sau educatorul specializat. în functie de nevoile copiilor din SRD. si medici. ajutor de bucatar. dezvoltarea unora dintre deprinderile de ¦ ¦ viata independenta etc. fochisti. Coordonatorul si furnizorul de servicii trebuie sa asigure profesionisti pentru ¦ ¦ supervizarea personalului . pe timpul¦ ¦ noptii.¦ si gradul de dependenta al acestora fata de personalul de îngrijire si b) numarul ¦ ¦ personalului de îngrijire de baza si educatie non-formala si informala din SRD si. respectiv 7. dar totodata tine cont de SMO pentru serviciul de ¦ ¦ dezvoltare a deprinderilor de viata independenta.00 si 14. ergoterapeut etc. muncitor pentru întretinere.8. acesta poate asigura ¦ ¦ activitatile de îngrijire de baza. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦28. câte un educator pe tura. supraveghere pe ¦ ¦ timp de noapte. administrare a medicamentelor prescrise de medic. spalatul rufelor. ¦ ¦ f) personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viata si pregatirea reintegrarii sau ¦ ¦ integrarii familiale. Se¦ ¦ asigura o asistenta medicala la doua grupe de copii. ¦ ¦ asigurarea curateniei.00. contabil.

¦ SRD. în cea mai mare parte a timpului.12. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 29 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦29. d) structura de personal per ansamblu si pe ture.12 ani ¦ 12 ¦ 1:4 ¦ +---------------------------------+--------------------+-----------------------¦ ¦Teste 13 ani ¦ 12 ¦ 1:6 ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 28 (I) 28. în conformitate cu SMO prezente. Modalitatile de angajare sunt variate (norma întreaga. precum si în echipa. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 29¦Formarea initiala si continua a personalului¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Resursele umane ale serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential ¦ ¦ ¦pentru copiii cu dizabilitati au pregatirea corespunzatoare si abilitati de a ¦ ¦ ¦lucra cu copiii cu si/sau fara dizabilitati. în SRD si care lucreaza pentru SRD dar. de copii/grupa ¦ Raport minim ¦ ¦ dependenta ¦ ¦ adulti-copii ¦ +---------------------------------+--------------------+-----------------------¦ ¦nastere . conventii de colaborare cu alti furnizori de servicii etc. b) numarul personalului angajat conform prevederilor Codului Muncii. în timpul zilei si în timpul noptii. cu abilitati empatice si de comunicare. dosarele angajatilor. personal. Numarul si structura de personal sunt înregistrate si corespund prevederilor SMO prezente. în lipsa unei formari initiale în domeniul protectiei copilului. Raportul adulti -copii este înregistrat si este cel putin egal sau mai mare decât numarul minim din SMO prezente.28. MOF. (I) 28.3. Organigrama.1.3. Corespondenta dintre numarul si structura de personal si raportul minim adulti-copii.6 ani/dependenta partiala ¦ 8 ¦ 1:3 ¦ +---------------------------------+--------------------+-----------------------¦ ¦7 . ale zilei. tipul SRD. în conformitate cu prevederile Codului Muncii si ale SMO prezente. La angajare. care lucreaza pe anumite perioade. date etc. ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii beneficiaza de servicii de calitate si personalizate din partea unor ¦ ¦ ¦profesionisti bine pregatiti. în alte locatii. e) organizarea si planificarea turelor (durata. subcontractare firme de specialitate.) în functie de resursele furnizorului de servicii. lunii sau anului.2. MOF cuprinde cel putin urmatoarele aspecte referitoare la numarul si structura de personal: a) raportul adulti-copii pe ture. (I) 28.1. Vezi ¦ ¦ Standardul 16. (I) 28.3 ani/dependenta totala¦ 6 ¦ 1:2 ¦ +---------------------------------+--------------------+-----------------------¦ ¦4 . ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Tabel . . jumatati de norma. ora de începere si de terminare. prezent în SRD.Raportul minim adulti-copii din SRD +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Categorii de vârsta/grad de ¦ Nr. în timpul zilei si în timpul noptii.). inclusiv¦ . activitatile obligatorii din SRD si totalul activitatilor prevazute pentru îndeplinirea misiunii SRD.

Educatia permanenta si formarea profesionala continua a angajatilor se realizeaza ¦ ¦ conform legislatiei în vigoare. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦29. inclusiv certificatele de absolvire a cursurilor de formare initiala si continua prevazute de SMO prezente.10.11. inclusiv a traficului si celor mai grave forme de munca a copilului. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦29. SRD are obligatia sa asigure un numar minim de 14 ore de formare în cadrul SRD pentru ¦ ¦ voluntari.29.1. Coordonatorul SRD beneficiaza anual de cel putin 21 de ore de formare în domeniul ¦ ¦ managementului de servicii.6.4. cuprinde documentele prevazute de legislatia în vigoare. Voluntarii actioneaza în baza unor contracte clare.(I) 29. 17.9.¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦29. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 29 (I) 29. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦29.3. .2. în acord cu legislatia în vigoare. În cazul celor din urma se verifica modalitatea de desfasurare a programului de formare.2 pentru care angajatorul asigura formarea¦ ¦ din bugetul sau.¦ ¦ asigurata din bugetul angajatorului. . Dosarul personal al fiecarui angajat. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦29.¦ a celui cu dizabilitati.4. Formarea profesionala continua a voluntarilor va fi promovata. 18. 19. vor fi promovate.9. neglijarii si exploatarii copilului. inclusiv coordonatorul acestuia.11. (I) 29. fiecare profesionist beneficiaza de formare în acest domeniu. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦29.5. Vezi procedurile 8. Fiecare angajat al SRD. înainte de începerea activitatilor acestora. sprijinita si ¦ ¦ înregistrata de catre coodonatorul SRD. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦29. Educatia permanenta a personalului de specialitate. 13. asigurate din bugetul angajatorului. (I) 29. asigurate din bugetul ¦ ¦ angajatorului. prin intermediul cursurilor organizate în cadrul ¦ ¦ sistemului educational. ¦ ¦ coordonatorul SRD beneficiaza de formare în acest domeniu. violenta în familie. asigurata din bugetul ¦ ¦ angajatorului. Vezi indicatorii corespunzatori. prevenirea abuzului.7. sanitar si al formarii profesionale a adultilor. Exemple de domenii conexe si/sau interdisciplinare: asistenta sociala.1. Certificatele de absolvire cu recunoastere nationala si cele cu recunoastere din partea angajatorului.10.10. sprijinite si înregistrate de ¦ ¦ catre coodonatorul SRD.8. beneficiaza de cel putin 42 ¦ ¦ de ore pe an de formare continua în domeniul protectiei copilului/protectiei copilului¦ ¦ cu dizabilitati sau domenii conexe/interdisciplinare. inclusiv al coordonatorului si voluntarilor. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦29. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 30¦Supervizare¦ ¦ .6. Asa numitul parintele social trebuie sa aiba pregatire de educator sau educator ¦ ¦ specializat. precum si formarea profesionala ¦ ¦ continua pentru toti angajatii SRD.8. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦29. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦29. în lipsa unei pregatiri în domeniul managementului serviciilor sociale. La angajare. Se recomanda utilizarea si promovarea termenului de "persoana de ¦ ¦ referinta" în locul celui de «parinte social». utilizând criteriile existente în legislatia de formare profesionala a adultului.

¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 31 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦31. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦30. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦30.2. ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii beneficiaza de protectie la standarde cel putin minime de calitate pe ¦ ¦ ¦toata perioada cât sunt rezidenti în cadrul serviciului pentru protectia ¦ ¦ ¦copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati. în colaborare cu personalul de ¦ ¦ specialitate din subordine. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦30. ADMINISTRARE SI MANAGEMENT +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 31¦Proiectul institutional¦ ¦ ¦ +-----------------------+ ¦ ¦ ¦Coordonatorul se asigura ca serviciul pentru protectia copilului de tip ¦ ¦ ¦rezidential pentru copiii cu dizabilitati functioneaza în acord cu un proiect ¦ ¦ ¦institutional întocmit în baza prevederilor standardelor minime obligatorii ¦ ¦ ¦prezente si a nevoilor specifice ale copiilor care sunt protejati în serviciul ¦ ¦ ¦respectiv. Numarul mediu lunar si numarul anual de supervizari individuale si de grup pentru personal. Furnizorul de servicii are obligatia de a asigura supervizarea coordonatorului SRD. un document cadru . ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 30 (I) 30. .¦ . Sedintele de supervizare cu personalul au loc.numit proiect institutional. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦30.¦ +-----------+ ¦ ¦ ¦Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati dispune de un sistem eficient de supervizare al resurselor umane.6.(I) 30. (I) 30. Coordonatorul SRD are obligatia de a elabora.3. ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Personalul este motivat si performant.1. ¦ ¦ ¦care permite functionarea sa la randament optim. Documentele înregistrate referitoare la supervizare.cel putin o ¦ ¦ data pe saptamâna . voluntari si coordonator.5. Supervizarea voluntarilor este asigurata de catre personal desemnat de coordonatorul ¦ ¦ SRD.5. periodic .2.1. Coordonatorul SRD are obligatia de asigura supervizarea interna si externa a ¦ ¦ personalului de specialitate si a voluntarilor. asigurând servicii de calitate pentru ¦ ¦ ¦copiii rezidenti. care ¦ ¦ cuprinde cel putin urmatoarele: a) definitia SRD. b) misiunea acestuia. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦30. Sedintele de supervizare se desfasoara individual si în echipa. c) principiile. Supervizarea se realizeaza de specialisti cu studii superioare socio-umane cu pregatire¦ ¦ în supervizare sau experienta de cel putin doi ani în servicii pentru copil si familie ¦ ¦ în plus fata de persoanele carora li se asigura supervizarea respectiva. Numarul mediu lunar si numarul anual de sedinte de supervizare a personalului.sau de câte ori este nevoie si sunt înregistrate. prin rotatie. (I) 30.1.4. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 30 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦30.6.

¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦31. dupa caz. coordonatorul împreuna cu personalul ¦ ¦ de specialitate realizeaza o analiza a situatiei actuale a SRD în ceea ce priveste ¦ ¦ gradul si modul de îndeplinire a SMO prezente. Regulamentul de ordine interioara a unitatii (în cazul SRD cu personalitate juridica). pliante.8. (I) 31. În afara prevederilor SMO prezente. SRD are un regulament de ordine interioara sau.¦ ¦ care reflecta spiritul valorilor democratice de respect pentru drepturile copilului si ¦ ¦ ale individului. sunt avizate de coordonatorul SRD si aduse la cunostinta întregului ¦ ¦ personal. SMO si proiectul institutional stau la baza întocmirii celorlalte documente cu care ¦ ¦ opereaza unitatea. Aceasta analiza se consemneaza într-un ¦ ¦ raport de evaluare initiala a SRD în termen de 60 de zile de la publicarea SMO prezente¦ ¦ în Monitorul Oficial.a.1. este cunoscuta de personal si popularizata prin mijloace specifice în comunitate (de exemplu. în aceleasi conditii ca si elaborarea sa. ¦ ¦ coordonatorul trebuie sa tina cont de prevederile Conventiei ONU cu privire la ¦ ¦ drepturile copilului si alte documente internationale cu privire la persoanele cu ¦ ¦ dizabilitati la care România este parte. SRD dispune de un proiect institutional semnat de coordonator si personalul de specialitate care au contribuit la elaborarea acestuia.¦ ¦ cunoscuta si promovata atât în cadrul acestuia. e) activitatile. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦31. Gradul în care proiectul institutional reflecta prevederile Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului si alte documente internationale cu privire la persoanele cu dizabilitati la care România este parte. (I) 31. regulamentul de ordine interioara sau.4.). care este obligat¦ ¦ sa monitorizeze punerea în practica a acestuia. materiale si financiare disponibile si ¦ ¦ potentiale. (I) 31. Proiectul institutional este re-evaluat si.3. În vederea elaborarii proiectului institutional. Raportul de evaluare initiala a SRD. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦31. în vederea îmbunatatirii proiectului ¦ ¦ institutional si cresterii calitatii protectiei copiilor peste limita minima din SMO ¦ ¦ prezente sau alte SMO aprobate. dupa caz. respectiv MOF.5. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦31.1.¦ d) obiectivele de dezvoltare institutionala. dupa caz. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 31 (I) 31.2. Numarul de revizuiri efectuate pe parcursul unui an.8. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦31. sunt disponibile si cunoscute de catre personalul SRD. (I) 31. g) resursele umane. (I) 31. Misiunea SRD este afisata într-un loc adecvat.5. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦31. Coordonatorul are responsabilitatea ca misiunea SRD sa fie formulata în scris. în elaborarea proiectului institutional. brosuri s.2. proceduri de lucru. revizuit anual sau de câte ori ¦ ¦ este nevoie. f) clientii si nevoile ¦ ¦ specifice ale acestora.7. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦31.7. rapoartele de reevaluare a SRD. Continutul proiectului institutional este în acord cu prevederile SMO prezente. respectiv normele interne de functionare (în cazul SRD fara personalitate juridica).6.3. cât si în comunitate. Proiectul institutional al SRD este avizat de furnizorul de servicii.4.1. ¦ ¦ normele interne de functionare. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ . materiale informative etc. rapoartele de vizita întocmite de aceasta persoana. afisata.2. (I) 31. (I) 31. Proiectul institutional este semnat de furnizorul de servicii sau de persoana desemnata de acesta pentru monitorizarea SRD. norme interne de functionare.

reclamatii) sau în viata copiilor (de exemplu. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦32. ¦ ¦ prevederilor SMO prezente si a oricaror alte activitati derulate de SRD în acord cu ¦ . ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦32. rulaj mare al personalului. Se recomanda ca aceste vizite¦ ¦ sa se faca în general neanuntat. cât si în exteriorul¦ ¦ ¦sau. Persoana desemnata face recomandari. Persoana desemnata în acest sens va efectua vizite la SRD. în ceea ce ¦ ¦ priveste accesul la informatii si asigurarea confidentialitatii informatiilor cu ¦ ¦ privire la clienti. Furnizorul de servicii este obligat sa asigure monitorizarea externa a activitatii ¦ ¦ SRD. masurile trebuie luate în cel mai scurt timp. cu anuntarea managerului de caz si a furnizorului de servicii. OPA sau autoritatile ¦ ¦ administratiei publice locale) sunt suficiente pentru îndeplinirea misiunii SRD. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦32. monitorizarea si evaluarea ¦ ¦ propriilor activitati. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦32. Activitatea de parteneriat cu celelalte institutii si servicii din comunitate se ¦ ¦ desfasoara în conformitate cu MOF întocmita în baza prevederilor SMO prezente. Vizitele se fac cu scopul monitorizarii punerii în practica a proiectului ¦ ¦ institutional. care este utilizata conform legislatiei în vigoare. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦32. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 32 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦32. care sunt înregistrate în ¦ ¦ documentele furnizorului de servicii si în copie la SRD. Fondurile alocate SRD de catre furnizorul de servicii (SPSPC.6. În situatiile de urgenta.5.4. precum si discutii cu personalul si cu orice copil care doreste ¦ ¦ acest lucru. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦32. ¦ ¦ maxim 24 de ore.9. ceea ce implica verificarea tuturor documentelor relevante si a ¦ ¦ termenelor limita. Vizitele anuntate se fac în cazul în care persoana ¦ ¦ desemnata doreste sa întâlneasca anumiti profesionisti din cadrul SRD. pe care o ¦ ¦ transmite la SPSPC pentru realizarea bazei de date si monitorizarii situatiei tuturor ¦ ¦ copiilor aflati în evidenta sistemului de protectie a copilului. în mod periodic . ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Copiii rezidenti beneficiaza de sprijinul si serviciile oferite sau facilitate ¦ ¦ ¦de serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati în vederea reintegrarii sau integrarii familiale si/sau integrarii¦ ¦ ¦lor socio-profesionale. autoritatile ¦ ¦ ¦administratiei locale si alte servicii pentru copil si familie din comunitate ¦ ¦ ¦si totodata promoveaza munca în echipa atât în interiorul. ¦ ¦ abuz. anuntate si ¦ ¦ neanuntate.2. semneaza contracte de confidentialitate privind informatiile despre ¦ ¦ clientii SRD.7. avizate de furnizorul de servicii si verifica ¦ ¦ modul de îndeplinire a acestora.3.1.cel putin o data pe luna.¦Standardul 32¦Managementul comunicarii si informatiei¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu ¦ ¦ ¦dizabilitati colaboreaza permanent cu profesionistii.8. SRD îsi organizeaza o baza de date pentru înregistrarea. precum si profesionistii care intervin în activitatea SRD la un ¦ ¦ moment dat. abandon scolar). definite prin punerea în pericol a ¦ ¦ vietii si/sau securitatii copilului. Coordonatorul trebuie sa ia masuri cu privire la orice problema aparuta în SRD (de ¦ ¦ exemplu. care trebuie ¦ ¦ înstiintati din timp în legatura cu vizita respectiva. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦32. Toti angajatii SRD. SRD are obligatia de a completa fisa de monitorizare a situatiei copilului. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦32.

(I) 32. MOF este disponibila si cunoscuta de personalul SRD.¦ legislatia în vigoare si nevoile identificate. lunar si anual. numai daca acest lucru nu contravine interesului superior al ¦ ¦ acestuia. tipologia acestora.1.1.4. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦32. (I) 32. per vizita. Continutul rapoartelor de vizita.1. Numarul anual al rapoartele de vizita.32. copiii care au împlinit vârsta de 10 ani. Numarul mediu lunar si numarul anual de masuri de urgenta. Numarul de copii cu care se întâlneste persoana desemnata de furnizorul de servicii. Numarul anual de conventii de colaborare dintre furnizorul de servicii si alte institutii si servicii din comunitate.2.1.9. (I) 32. constient de responsabilitatile care îi revin prin fisa¦ ¦ ¦postului si capabil sa lucreze în echipa.12. pe o perioada determinata de timp. Coordonatorul SRD are responsabilitatea de a asigura surse suplimentare de finantare. reprezentantul legal al copilului au acces la datele din ¦ ¦ dosarul copilului. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 32 (I) 32. (I) 32. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦32. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Proceduri de implementare a standardului 33 ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦33. Gradul de îndeplinire a recomandarilor formulate de persoana desemnata de furnizorul de servicii. pe categorii (anuntate si neanuntate).8. Vezi prevederilor standardelor 27 .1. Numarul mediu lunar si numarul anual de cazuri în care accesul la unele date din dosarul copilului a fost restrictionat temporar de catre coordonatorul SRD.11. pentru ¦ ¦ asigurarea derularii activitatilor necesare în SRD si în comunitate. .2. Existenta contractelor de confidentialitate. (I) 32. si 32. ¦ ¦ cu precadere prin identificarea si mobilizarea resurselor comunitare.2. (I) 32. (I) 32. coordonatorul SRD poate decide restrictionarea accesului ¦ ¦ persoanelor mentionate anterior la aceste date.11.30. ¦ +-------------+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Rezultat ¦Personalul corespunde numarului de copii rezidenti. dupa caz.1. Coordonatorul SRD are responsabilitatea de a superviza utilizarea fondurilor derulate ¦ ¦ de SRD.3. SRD are un sistem clar de utilizare a bazei de date de catre personalul unitatii în ceea ce priveste accesul la informatii si asigurarea confidentialitatii pentru clienti. Pe tot parcursul rezidentei în SRD.2.7. Baza de date a SRD este operationala. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦32.5. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦33. Personalului i se pun la dispozitie toate documentele relevante pentru munca sa: ¦ . (I) 32. Bugetul anual al SRD. nevoilor lor specifice si ¦ ¦ ¦dificultatilor cu care se poate confrunta serviciul pentru protectia copilului ¦ ¦ ¦de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati la un moment dat.1.2.2. si ¦ ¦ acest fapt se consemneaza în dosarul copilului împreuna cu motivatia acestui fapt. +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Standardul 33¦Managementul resurselor umane¦ ¦ ¦ +-----------------------------+ ¦ ¦ ¦Coordonatorul serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential pentru ¦ ¦ ¦copiii cu dizabilitati se asigura ca întregul personal este calificat si ¦ ¦ ¦pregatit corespunzator. (I) 32.5. (I) 32. În situatia în care unele date din dosar pot pune în pericol securitatea si ¦ ¦ dezvoltarea copilului.10.2. precum ¦ ¦ si familia sau.3. (I) 32.12.

proceduri de lucru etc. de exemplu: activitatea de îngrijire a copiilor din SRD.6.4. Copiilor carora li se acorda ¦ ¦ responsabilitati legate de anumite sarcini în cadrul SRD în procesul dezvoltarii ¦ ¦ deprinderilor de viata independenta. Aceste sedinte sunt planificate. MOF. (I) 33. Numarul mediu lunar si numarul anual al sedintelor administrative cu personalul.2. format din persoane de ambele sexe.2. fara sa se raneasca). ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Indicatorii pentru Standardul 33 (I) 33. (I) 33. Prin activitatile de formare.3. (I) 33. Distributia personalului pe sexe.3. au¦ ¦ o agenda afisata si continutul lor este consemnat în procese-verbale. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦33. Personalul cunoaste continutul documentelor relevante pentru munca sa.cel putin o data pe luna. dupa caz. Copiilor nu se acorda responsabilitati legate de alti copii din SRD. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦33. (I) 33. normele ¦ ¦ interne de functionare.1. Vezi indicatorii corespunzatori.4.5. administrarea grupului de copii prezenti în SRD. fara ¦ ¦ sa abuzeze de alti copii. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦33. revizuirea practicilor din cadrul SRD. (I) 33.3. organizate pentru a discuta. sunt supravegheati de catre personal desemnat în ¦ ¦ acest sens. (I) 33. sau de câte ori este¦ ¦ nevoie sedinte administrative cu întregul personal. precum si prin toate activitatile de comunicare interna ale ¦ ¦ SRD. Se recomanda ca personalul sa fie mixt. Continutul PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta. Numarul mediu lunar si numarul anual de reuniuni ale echipei multidisciplinare a SRD. pentru a se asigura ca îsi îndeplinesc adecvat sarcinile (de exemplu. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦33. prin modul de întocmire si revizuire a fiselor de post ¦ ¦ pentru fiecare angajat. .6. Se organizeaza periodic sau de câte ori este nevoie si se ¦ ¦ documenteaza reuniuni ale personalului de specialitate care constituie echipa ¦ ¦ multidisciplinara a SRD (de exemplu. Coordonatorul SRD organizeaza periodic .¦ proiectul institutional. pentru dezbaterea implementarii PSP sau PIS).1. se promoveaza principiul muncii în echipa ca mod de interventie pentru asigurarea ¦ ¦ protectiei copilului. regulamentul de ordine interioara sau. Continutul proceselor-verbale. nici pentru ¦ ¦ acoperirea lipsei de personal din cadrul SRD.5. continutul documentat al acestor reuniuni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful