2.2. Fluxul tehnologic de tabricare al conservelor de carne de porc în suc propriu la S.C. FACOS S.A. Suceava.

Schema num rul 2. Fluxul tehnologic de fabricar

Se folosesc cu ite sub form de cruce cu t i ul sau pe ambele.Ma ina de tocat came MATOCA-160. .2.Ma ina de tocat came TMTC-160.7. congelat sau blan at . Ma inile de tocat carne sunt utilaje destinate m run irii grosiere a c rnii. Ma ini pentru m run ire fin . În dotarea firmei S. Sitele au diametrul cuprins între 2 i 20 de milimetrii. . Partea principal a unei ma ini de ficat carne este mecanismul de t iere format din cu ite i site.Ma ini de tocat. în stare proasp t . de produc ie . româneasc : exist în exploatare dou tipuri de ma ini de tocat carne. refrigerat . 2.C. organelor i sl ninii. De asemenea se mai g sesc în cadrul firmei diferite ma ini.

în aceast categorie intr cuterele. Preg tirea compozi iei pentru conservele de carne de porc în suc propriu se realizeaz în malaxoare. 2. 2.3. morile coloidale cu ax vertical sau orizontal. Malaxorul Tehnofrig este cei afltat în dotarea S.C caracteristic fiindu-i faptul c elementul mobil este reprezentat de cuv i bra ul de elementul fix. de ine câte un exemplar din fiecare categorie de ma ini pentru m run ire fin . ma inile de m run it. Utilaje pentru omogenizarea compozi iei conservelor.4.Aceste utilaje sunt destinate ob inerii compozi iei pentru unele tipuri de preparate din carne cum e i cazul conservelor de carne. Utilaje i instala ii pentru prelucrarea termic . .7. care pot fi clasificate în malaxoare cu cuv transportoare i malaxoare cu cuv fix .7.

7. Ma inile pentru închis cutii ralizeaz etan area ambalajelor metalice prin aplicarea capacului la corpul cutiei. . închiderea cutiilor este realizat de urm toarele piese ale ma inii de închis. fierberea i sterilizarea. înc lzirea propriuzis i deci a materialului ce se afl în cazan se face cu ajutorul aburului aflat sub presiune. ale c rui dimensiuni i form trebuie s corespund cu cele ale capacului pe care îl închide. autoclava i instala ia de fierbere. Ma ini pentru închis cutii. numit profil. Dup func ie acestea pot fi semiautomate sau automate. având forma capacului cutiei ce urmeaz a fi închis .5. cap de închidere i taler. role de închidere. Cazanul duplex poate fi folosit pentru blan are. 2. Componenta principal a capului de închidere o reprezint partea sa inferioar . Capul de închidere este o pies de o el special . Cele mai importante utilaje i instala ii pentru prelucrarea termic sunt cazanele duplex.Prelucrarea termic a c rnii i preparatelor din carne include pasteurizarea. El intr în capacul cutiei i îl fixeaz în timpul în care rolele formeaz fal ul. pr jire i este format dintr-un recipient i de axuri i lag re. Dup forma profilului rola poate fi: de formare sau de presare. Rolele de închidere sunt confec ionate din o el special pe care se g se te s pat un an de o anumit form . fierbere.

Cele trei elemente men ionate trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: axul capului de închidere i axul talerului trebuie s fie pe aceia i treapt . . orice abatere de la aceast condi ie atr gând dup sine riscul unei închideri false. .Talerul este presa pe care se a eaz cutia în timpul închiderii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful