You are on page 1of 152

c\2Ya- Ii sto ilct:rth pd20kli da U2 mufktlTM d"bJJdo i upulstPt7 . .3tf U/J"lrobu?

~"" ~5e :M ~ &14 fJt'3ehli tid fief prtXitrrli pre SPtJ§ P1"A'l§ lJubtwnd§ StCfI41tM u mmtu. ~11"'irtI1fl· stmf'!JaIr :M emdtWno (JrintJS6, Jr O&ubariI dt: ~nddis JJam t7!krmz

- ttgne tJ sehu hye pam ",uIktrrtr(J ltiMdtc Itddd rcti

- kt:rJetJ tM 1tId6ratt; ""Jiend§ ",uJ!r:arOd tM S{J (J/Pdri

- iMl IfI!Im1ik !fTMah 1M_je .amc prtfm UMnMl .IiI ",ufLrcil11d

- pet 1t'!ft't:Ct1t ",istet!Ja- (J muIkarcimiI

- 114 mu.!karci hLZu,. a iltr .fWrmttJ mirh

- .:M!ttJ mulkdrci TltJW tid IIPf!k budu II pr(.f11U

- cba-dtJ.fet .f!pm k#8 muiktIrcc 1VfJPif(J fJdbi_jpu II .Iekm

- IMko tid pt1Cn(J/c tid prim4l(J _jcdna:ku kfJbCinll(}n'!J jlubtIPi k9' im PruM/(J

!J

(:;}<.,Jlik" ftplffl1tJ :JfItfl(J (J mu..fktrrcima: i sekm? rztrddilB tesldPd i8 k'!/i5c IMktJ bist(J [(J (Jlkrili. O'<'d TfU/k'h!ft11!/1i pam 58 naiaze ~be, lestm i ddktrMntJ u.rpefM .rredJlM i IBkm"kP Ietji. PdJ' m"P pre/.1Jorili u m"c!tffll kI11i i t1pS(J/ntn(J tranft!171lirali mk (Jtinasc sa muiktuclflltl.

aa>r ~.t1Tbara do Antlcli.r jc i;wr!ni dire/ctdT 6'8111ra M lieni r~· u tf2.4s .&.nadow i iMrac /MPukmt(J5 .I(J",inttriI (J &IIdlirmim PCMlIId • rz.tcinil(J tid jubtw tr,*: 'l2istrP i» n(JlMhktJ btJ.flJ'cMrd, rctimm(J pif(J .ad" br'!Jn(Jamcrttkc oodfJirc i !fI1Sllj/e u "'!"iP"plIkmtj/im TV tJIIfir//tfI1It(. ri..iPi i rad; II tf2.as Anddom, !fdtJ ilM i J'tJ/Jsmmli

rmJitHJ11lisj/llltlI KF I rtfdjtJ st.mici .

sa

MONO & MANANA

Naslov originala Barbara De Angelis, Ph. D.

Secrets About Men Every Woman Should Know

II izdanje

lzdavac Mono & Manana

Zaizdavaca Miroslav Josipovic Nenad Atanaskovic

Prevod Branka Stamenkovic

Tehnicki urednik Nenad Duricic

Stampa Beoknjiga, Beograd

Tira:l 500

ISBN 86-84413-53-9

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

159.922.1

DE Andelis, Barbara .

Tajne 0 mmkarcima koje svaka zena treba da zna / Barbara de _Andehs ; [prevod Branka Stamenkovic). - 2. izd, - Beograd: Mono & Manana. 2004 (Beograd: Beoknjiga). - 304 str.; 21 em

Prevod dela: Secrets About Men Every Woman Should Know / Barbara De Angeli s. - Tira1500.

ISBN 86-84413-53-9

a) Medupolni odnosi

COBI'iS.SR-1D 116033292

Uvod 7

Tajne ponasanja zena prema muskarcima

1 Mu.skard: neistrazeno podruife 11

2 Sest najveCih gresaea koje zene praue prema

muskarcima 26

3 Popunjavanje emotivnih praznina: kako da prestanete da dajete viSe ljubavi nego sto

primate 53

Tajne 0 muskarcima

4 Rasvetljavanje tri najuece misterije 0

mu.skardma 103

5 6

Tajne 0 muskarcima i seksu 138

Dvadeset stuart koje musearce najcesCe

odbijaju u seksu 176

Tajne 0 odnosu izmedu muskaraca i zena

7 Tajna dobre komunikadje sa

muslearcima .239

8

Kako da voljenom rnusearcu pomognete

da se otvori .282

Kako da postanete rnocna dena kakva bi

trebalo da budete .292

9

Zahvalnost autora .]03

Uvod

Da li ste ikada pozeleli da uz rnuskarca dobijete i uputstvo za upotrebu? Ukoliko kupite toster ill telefonsku sekretaricu, uz njih uvek dobijate i brosuru koja yam pomaze da razumete proizvod i sadrzi opis njenih funkcija i upozorava vas kako da ga pravilno koristite da se ne biste povredill. A sta je sa muskarcirna? Mi zene .upotrebliavamo" muskarce mnogo cesce nego ostale .uredaje", pa ipak, od nas se ocekuie da same otkrijemo nacin na koji funkcionisu,

Vi i ja svakodnevno dolazimo u kontakt sa muskarcima - nasim muzevima ill mladicima, sefovima ill kolegama s posla, ocevima, sinovima, prijateljima. Pokusavamo da ih razumemo, da se brinemo 0 njima, da komuniciramo sa njima, da ih volimo - i da ih nateramo da nam uzvrate ljubav. Kada u tome uspemo, mislimo da su muskarci fantasticni i sigurne smo da ne bismo mogle da zivimo bez njih. Kada ne uspemo, mislimo da su muskarci nemoguci i da bi nam bilo mnogo belie da vise nikada nemamo nista sa njima.

Ukoliko ste makar malo slicni meni, sigurno ste bar u jednom momentu zivota frustrirano digli ruke od svega i pozeleli da viknete: .Vratite ovog muskarca nazad u fabriku - on je "pr~ izvod" sa greskorn! Mora da mu nedostaje neki deo, jer ocigledno ne funkcionise kako bi trebalo!", ill .Mozda ovaj model nije dovrsen - ne mogu da ga upotrebim na pravi nacin."

Pred varna su tri moguca izbora kad su u pitanju vasi odnosi sa muskarcima:

Prvi izbor: Mozete biti vecito besni na sve muskarce zato

f8 7

sto vas izluduju i provoditi vreme zaleci se na njih. (Ovo je zabavno nekoliko sati, ali nakon nekoliko godina gubi draz.) Drugi izbor Mozete potpuno did ruke od muskaraca i kupiti malo cupavo kuce, (Ovo je jeftinije i podrazumeva mnogo manje posla, ali nije bas ispunjujuce.)

Tree! izbor: Mozete odluciti da naucite sve sto se 0 razumevanju i slaganju sa muskarcima nauciti moze, kako biste sebi mogli da priustite divnu emotivnu vezu kakvu zasluzuiete.

Tajne ponaSanja zena

Poslednjih petnaest godina zivota posvetila sam radu sa desetinama hiljada muskaraca i zena, uceci sta emotivnu vezu cini uspesnom a sta dovodi do njenog propadanja. Dugo mi je trebalo da pocnem da razumevam muskarce. Bio je to tezak, cesto vrlo bolan put na kome sam napravila puno gresaka u sopstvenim emotivnim vezama sa muskarcima.

Srecna sam 8tO mogu da kazem da sam ne sarno prezivela, nego sam iz citave borbe izasla sa potpuno novim pogledom na muskarce, pogledom koji je promenio moj zivot i koji zelim da podelim sa varna, prenoseci yam ono 8tO sam naucila. Nadam se da ce Tajne 0 muskarcima koje svaka iena (reba da zna biti .uputstvo za upotrebu" za kojim ste tragali. Zelela bih da Yam bude od pomoci u stvaranju emotivne veze 0 kakvoj ste oduvek mastali,

prema muskarcima

8 ~

Jl

Muskarci: neistrazeno podrucje

Dabogda iiveo u vremenima velikih promena

- Kineska kletva

Zamislite na trenutak da ste izabrani za clana ekspedicije na drugu planetu. Jedino sto se 0 toj planeti zna jeste da je naseljena bicima koja lice na vas. Nakon dugog putovanja kroz svemir, stiiete u ovaj udaljeni svet. Po izlasku iz svemirskog broda, docekuiu vas bica prijatnog izgleda koja zaista veorna mnogo lice na vasu vrstu. Na vase veliko iznenadenie, oni cak i govore vasim jezikorn.

U narednih nekoliko sati, pokusavate da ostvarite kontakt i pricate s ovirn bicima. U pocetku izgleda da se sasvim fino slazete. Medutim, sto vise vrerne prolazi, to napetost izmedu vas i njih sve vise raste. lake izgleda da ova bica iz svemira razumeju vas jezik, kao da stalno pogresno shvataju one sto pokusavate da im kazete - vi mete jedno, oni cuju nesto sasvim drugo; vi, na primer, pokusate da ispoljite radoznalost, a oni je protumace kao kritiku. Ako obratite paznju na to kako ova bica rnedusobno kornuniciraju, razlike izrnedu vas i njih postaju jos uocljivije. Vasa rasa je uvezbana da visoko vrednuje saradnju, osecajnost i saosecanie - a ova bica kao da se stalno takmice rnedu soborn. Vi ste nauceni da svoja osecania delite sa drugima; ova bica izgleda da ulazu mnogo truda da svoja sakri-

lP8 11

ju. Sto vise vremena provodite sa ovim neobicnirn bicima, vasa frustriranost sve vise raste.

Konaeno, vi i vas istrazivacki tim odlucujete da napustite ovo cudno i uznemiravajuce mesto. Posto ova bica nisu pokazala baS mnogo entuzijazma za vreme vase posete, sigurni ste da ce se obradovati sto odlazite. Medutim, na vase veliko iznenadenje, nakon sto ste im najavili svoj odlazak, oni se rastuzuju, i ubeduju vas da im je prijalo vreme koje ste proveli zajedno i mole vas da ih ne napustate, Uprkos njihovom negodovanju, potpuno zbunjeni, ukrcavate se u svoj svemirski brod. I dok sedite udobno zavaljeni u sedistu u svom svemirskom brodu, oseeajuCi kako raketni motori podizu vas brod nazad medu zvezde, razmisliate: Ova je najcudnija grupa /judi koju sam ikad upoznafa. Osecali su jedno, a prical! drugo. Ponasali su se kao da im nije staio do nas, a jeste. Izgledalo je da im ne prija nose prisustvo, a bili su nesrecni sto odlazimo. Sve u svemu, bilo je zanimljivo posetiti ih, ali sigumo ne bih ielela da iivim sa njima.

POCetak vaSe avanture u svetu muskaraca

Pa, ukoliko do sada niste primetili, vanzemaljci su se spustili na zemlju i live medu nama - zovu se .rnuskarci". I kada uzmete u obzir ogromne bioloske, psiholoske i drustvene razlike medu nama, muskarci stvarno deluju kao da su sa druge planete. Zastanite na trenutak i razmislite kolike su yam sanse da se slozite sa nekim ko dolazi iz potpuno drugaciie sredine, ko je odgajan da postuie potpuno drugaciii sistem vrednosti, ko je naucen da razmislia, ponasa se i komunicira na potpuno drugaciji nacin nego vi. Skoro nemoguce, zar ne? Pa opet, ulazeci svakodnevno u emotivne veze sa muskarcima, mi prkosimo tim razlikama, A, u stvarl, pravo je cudo da se uopste slazemo,

Razlike izmedu muskaraca i zena postoje vee vekovima, sto cu detaliniie objasniti u nastavku ovog poglavlja. Hiljadama godina zene su prihvatale te razlike, prilagodavale im se i preuzimale na sebe odredene uloge koje su se od njih ocekivale,

12 ~

Medutim, negde s pocetka dvadesetog veka doslo je do revolucije u nacinu na koji su zene sagledavale sebe i kako su insistirale da ih muskarci gledaju. Zene su, po prvi put, zahtevale ravnopravnost u svim oblastima zivota i pri tome su se oslobadale kulturoloski-stereotipnih uloga koje su do tada bespogovorno prihvatale niihove majke, bake i prabake. Kasnija pojava delotvornih kontraceptivnih sredstava i sve veci prodor zena u poslovni svet, oslobodili su ih zavisnosti od rnuskaraca u reproduktivnom i ekonomskom smislu.

I tako se rodila kriza u odnosima izmedu muskaraca i zena. Muskarci su imali naviku da vode glavnu rec i ocekivali da se zene ponasaju pokorno. Medutim, zene su odjednom zauzele stav: .Ne, vise ne zelim tako da se ponasam." Zapravo jos uvek nismo bile sigurne kako bi to kao "nove zene" trebalo da se ponasamo. Bile smo zbunjene, a nasa zbunjenost ucinila je da rnuskarci u nasem zivotu budu jos vise zbunjeni. Izgledalo je kao da i dalje igramo istu igru, odbacivsi sva stara pravila, a da nova jos nismo u potpunosti osrnislile. U jednom momentu zelele smo da budemo slobodne zene; u sledecern trem.tku zelele smo da se neko brine 0 nama. Usle smo u poslovni svet i naucile da se same izdrzavamo, ali smo jos uvek ocekivale da nam muskarci otvore i pridrze vrata od kancelarlje. Preklinjale smo muskarce da se otvore i pokazu nam svoju ranjivost, da bismo otkrile da nas osecanie njihove slabosti odvraca od niih. Ovi dvostruki standardi su izludivali muskarce, a nama su samo smetali.

Kao zene devedesetih, na putu smo da dosegnemo vrhunac u oblasti profesije i finansija, Medutim, kada je r~e 0 odnosima sa rnuskarcima, frustrirane smo vise nego ikad, i ponekad izgleda kao da nismo napravile nikakav napredak. Kao sto mi je nedavno rekla jedna vrlo uspesna poslovna zena: .Mogu da nadem nacina da svom preduzecu donesem stotine hiljada do~ara profita i da sebi obezbedim stan u privatnom vlasnistvu, ali JOs uvek nisam nasla nacin da ostvarim dobru emotivnu vezu sa

~ 13

muskarcem!" Za ovu, kao i mnoge druge zene, muskarci predstavljaju .rieistrazeno podrucje", onu oblast koja ostaje netaknuta misterija u nasem zivotu,

, UPOZORENJE: CIU OVE KNJIGE NIlE DA OCRNI

• MUSKARCE. NITI DA IH OKRIVI I OSUDI ZBOG NACINA NA KOJI SE PONASAJU!

OVA KNJIGA JE ZBIRKA V AZNIH INFORMACIJA KOJE SAM PODELILA SA HIUADAMA ZENA, INFORMACIJA KOJE SU 1M POMOGLE DA RAZUMEJU ZASTO SU MUSKARCI TAKVI KAKVI JESU. I NAUCILE IH KAKO DA SE NA NOVI NACIN ODNOSE PREMA MUSKARClMA.

ZaSto su muskarci takvi kakvi jesu

Da li ste se ikada zapitali zasto muskarci vise vole da satirna lutaju kolima nego da se zaustave i upitaju nekoga za pravac?

Da li ste ikada posumnjali da se muskarci koji pokusavaiu da vas kontrolisu, u stvari potajno pribojavaju moci koju imate nad njima?

Da li ste se ikada zapitali zasto je muskarcima tako tesko da yam dopuste da im se istinski priblizite?

Da li ste se ikada zapitali zasto se muskarci tako mnogo naljute kada pokuSavaju da se koncentrisu na nesto, a vi per kusate da im skrenete paznju na sebe?

Da li ste se ikada zapitali zasto muskarac uporno tvrdi da nije zabrinut iIi uznemiren, kada ste vi apsolutno sigurni da jeste?

Ukoliko ste odgovorili potvrdno na bilo koje gore navedeno pitanje, niste jedini. Svaka zena upoznala se sa razocaraniem gledaiuci voljenog muskarca sa osecanjem da ne moze da shvati zasto je takav kakav je. Prvo sto treba da znate je:

14 ~

, MUSKARCI NISU TAT~VI KAKVI SU ZATO STO ZELE DA

• IZLUDUJU ZENE; ONI SU HIUADAMA GODINA

_ UVEZBAVANI DA BUDUTAKVI. A TO 1M ZNATNO OTEZAVA DA BUDU INTIMNI SA DRUGOM OSOBOM. .

Zato yam dajem neke informacije 0 njihovoj proslosti, Pogledajmo:

1.

2. 3. 4.

Zasto muskarca nazivam .Usamlieni lovac" i .Neostvareni ratnik"?

Zasto su rnuskarci uvek dominirali nad zenama?

Kako su muskarci nauceni da budu nepodobni za ljubav? Kako nas televiziia uci stereotipnim seksua1nim ulogama?

Muskarac: Usamljeni lovac

Vratite se u mislima hiljadama godina unazad. Zemlja predstavlja vrlo opasno mesto za zivot, puno neocekivanih promena, sa vulkanskim erupcijama, ledenim olujama, poplavama i naglim promenama klimatskih uslova. Divlje zveri se setaiu potpuno slobodno, broicano nadiacavajuci populaciju ljudske rase ciji predstavnici live u malim grupama gde god mogu da nadu zaklon. Svet predstavlja primitivno mesto za zivot u kome je opstanak najiacih surova realnost.

Unutar pecine, scucureni jedno uz drugo, clanovi porodice jedu svoj jedini obrok za taj dan - ostatke mesa jelena kojeg je pre dva dana ubio muski predstavnik porodice. To meso je sve sto je preostalo od ulova. Muskarac je pokusao da pribavi jos hrane, ali bezuspesno, jer je loy otezan teskim vremenskim uslovima. Vee nedelju dana pada sneg i vecina zivotinia otisla je u juzniie, topIije krajeve. Medutim, dok posmatra kako njegova zena i dvoje male dece halapljivo lim poslednje trunke hrane sa svojih prstiju, on zna sta mora da uradi - mora da izade napolje i ode u loy, i ne sme da se vrati praznih ruku. Ukoliko ne uspe, on i njegova porodica ce umreti i poiesce ih vukovi cije zavijanje jasno cuje svake noci.

Iznenada, muskarac skace i staje na ulaz pecine u stavu za

f8 15

napad - ucinilo mu se da je cuo sumnjive zvuke. Mozda je napolju drugi, jaci muskarac koji se nada da ce ga ubiti i preuzeti mu zenu i pecinu, IIi je to, mozda, vuk ili lay, spreman da ih napadne kako bi utolio glad. iii je, mozda, u pitanju sarno vetar; ne moze biti siguran. On nikada nije siguran. Zbog toga nikada ne okrece leda ulazu u pecinu, vee uvek sedi naspram njega kako bi na vreme opazio opasnost. Zbog toga se, cak i kad spava, ne opusta u potpunosti - dec njega uvek osluskuie zvuke koji najavljuju opasnost.

On ponovo seda pored vatre. Srce mu divlje lupa u grudirna Uplasen je; stalno strahuje. Medutim, kada pogleda svoju zenu i decu, jasno mu je da nikada ne sme da pokaze svoj strah. Ako bi se on obeshrabrio, oni bi izgubili svaku nadu. Bez njega, oni bi bili potpuno nemocni. On mora biti jak. Mora stalno imati na umu ko je on. On je muskarac. On je lovac.

,;Volela bih da se moj muz druzi sa drugim rnuskarcima

ali on kao da ne ume da im se priblizi." '

"Bob svoj posao shvata tako ozbiljno da me prosto izluduie. Pokusavam da ga navedem da se malo opusti, ali on se ponasa kao da je pitanje zivota ili smrti hoce li izvestaj uraditi danas ili sutra."

.Mo] decko se neverovatno razbesni kada oseti da ga neko kritikuje, nije posten prema njemu ili ga izaziva - svako neslaganje tumaci kao napad i uzvraca sarkasticno i agresivno."

.Kada je moj muz uzrujan zbog necega, on to jednostavno cuva u sebi. Postaje hladan i dalek, i tek nakon nekoliko dana zanovetanja uspem da ga nateram da mi prizna sta ga muci."

NEOSTVARENIRATNIK

Izgleda da zivot muskarca u savremenom drustvu nema nikakvih slicnosti sa zivotom ovog njegovog primitivnog pretka. Pa ipak, sve do nedavno, muskarac je lovio i ubijao da bi prehranio porodicu; morae je biti spreman da je fizicki zastiti, bilo od lndijanaca bilo od Britanaca.

Muskarcu dvadesetog veka vise nije potrebno da lovi niti da se bori. Vestine koje je ucio i usavrsavao vekovima, vise nisu neophodne. Nema vise bitaka; nema neprijatelja; nema izazova. On je ,,neostvareni ratnik".

Zar je, dakle, neobicno sto zene imaju ovakve primedbe na muskarce u svom zivotu:

"Uvek deluje kao da se od necega brani - sta god da kazem, on je spreman na svadu."

.Strasno mu je tesko da se preda mnom otvori i pokaze mi svoja osecania - kao da uvek mora da ostavi utisak da je snazan i jak."

Sigurna sam da prepoznajete delice mentaliteta lovca-ratnika u stavovima i ponasaniu ovih muskaraca dvadesetog veka. Oni su jos uvek pod uticajem unutarnjih sila, kojih mozda uopste nisu svesni. Prema jednoj od teorija, ljudska bica poseduju "genetsku memoriju", neku vrstu svesti koja se prenosi kroz vekove i povezuje racunovodu koji vodi miran zivot u predgradu sa svim njegovim precima, ukliucuhici i primitivne pretke od pre nekoliko hiljada godina.

! IZGLEDA KAO DA SE MUSKARCI "SECAJU" PRIMITIVNIH IMPULSA DA SE BRANE, DA NIKADA NE POKAZUJU SLABOST, DA UVEK ZADRZE KONTROLU I PODSVESNO TO ODIGRA V AJU U SV AKODNEVNOM ZNOTU.

ZASTO MUSKARCI BIRAJU ODREE>ENA MESTA U

RESTORANIMA

Pre nekoliko godina dozivela sam nesto sto me je apsolutno uverilo da mora da postoji genetska memorija. U to doba bila sam u emotivnoj vezi sa covekom koji je bio profesor i pisac. Kad god bismo izasli na veceru, primetila bih nesto cudno, Usli bismo u restoran, konobar bi nas odveo do naseg stoIa i ja bih

16 ~

~ 17

sela u stolicu koju bi mi konobar pridrzao, Ukoliko je moja stolica bila ledima okrenuta ka vecem delu restorana, moj partner bi seo u stolicu preko puta mene. Medutim, ukoliko je moja stolica bila okrenuta tako da pruza bolji pogled na ostatak restorana, moj partner bi se osecao vrlo neprijatno i zamolio me da zamenimo mesta. Prvih nekoliko puta to mi nije smetalo i zamenila sam mesto s njim. Ali, jedne veceri mi je doslo da se uzjogunim, i nakon sto me je upitao da li bi mogao da sedne na stolicu do zida sa koje bi imao pregled celog restorana, rekla sam mu: .Ne, Zelim da sedim na ovoj stolici. Ti uvek zauzmes mesto sa najboljim pogledom i mozes da gledas ljude. Veceras ja Zelim da tu sedim."

Moj partner se nerado slozio sa mnom i seo u stolicu preko puta mene, okrenuvsi leda ostatku restorana. Narueili smo veceru i pocela sam da mu pricam 0 dogadajima tog dana. Dok smo vodili neobavezan razgovor, uocila sam da izgleda kao da mu je veoma neugodno. Bukvalno se vrpoljio na stolici. ,,8ta nije u redu?", upitala sam gao

"Jednostavno mi se ne svida da sedim ovde, ne mogu da se opustim", odgovorio je.

"Ne razumem - zasto je tako strasno sedeti na toj stolici?" "Nista ne vidim", objasnio je, "i osecam se neobicno kad ovako okrenem leda ostatku prostorije - nervozan sam zbog to-

Ovaj covek nije bio ni nalik onome sto biste nazvali .rnaeo" tipom - bio je mirna, ucena osoba. Ubedivao me je da ga ni njegov otac ni vojska nisu ucili da zauzima .odbrambeni stav", i da ni sam nije bio svestan da to radi sve dok mu nisam na to ukazala. Nismo uspeli da nademo nijedno drugo obiasnienie sem teorije genetske memorije - on je znao da ne treba da okrece leda .ulazu u pecinu",

Od tada sam pocela da zapitkujem muskarce koja mesta za sedenje biraju u restoranima, i vecina niih je potvrdila da se ugodnije osecaiu kada sede tako da imaju pregled cele prostorije, i da ne vole da okrecu leda ostatku prostorije. Mozda cete pozeleti da i sami sprovedete istrazivanje na ovu temu, zabave radi. (Naravno, ukoliko ikada budete namerno zeleli da se muskarac oseca neugodno, insistirajte da sedne tako da mu leda budu okrenuta ostatku prostorije, i posmatrajte kako se vrpolii na stolici!)

ga."

ZaSto su muskarci oduvek dominirali nad ienama

Sve do pojave kontraceptivnih sredstava, uloge muskaraca i zena bile su jasno odredene jednostavnom cinjenicom da zene mogu da ostanu u drugom stanju i radaju decu, a muskarci ne mogu. Uzmimo za primer Dzeka i Dzil koji zajedno rade i idu u loy. Ukoliko Dzil ne zeli da Dzek preuzme potpunu dominaciju nad njom - bolje bi bilo da uopste s njim nema seksualne odnose; u suprotnom, ostace u drugom stanju i njen ravnopravni status ce nestati. Vrlo brzo postace preteska i nece mod da trci. Potom ce roditi bebu i morace da je neguje i brine 0 njoj, sto ce joj onemoguciti da izade napolje i pribavlja hranu sa Dzekom. Kada bude imala troje iIi cetvoro dece, za sve sto joj treba zavisice od Dzeka, posto ce sve vreme biti zaokupljena decom.

Istovremeno, Dzek i njegovi muski prijatelji imaju potpunu moe nad zenama iz jednog jedinog razloga - oni pronalaze,

Narednih pola sata analizirali smo cudno osecanie koje je moj partner imao zbog okretania leda ostatku prostorije, i rezultat nas je oboje iznenadio. Iako nikada nije razmisliao 0 tome, on je uvek zauzimao mesto sa kojeg je imao pogled na celu prostoriju u kojoj se nalazi, kako u restoranu tako i na zabavi. Kada bi okrenuo leda prostoriji, nije se osecao bezbedno, iako je njegov racio znao da u ovim situacijama nije stvarno ugrozen - nesto duboko u niemu protivilo se i samoj pomisli da tako sedne. Kao da ga je neki unutrasnii glas upozoravao: Pazi! Budi oprezan!

18 ~

~ 19

ubijaju i donose meso. A lovac koji najvise ulovi, postaje glavni. Ukoliko niste dobri sa ovim momcima i ne ponasate se po njihovim pravilima, oni mogu odluciti da varn ne daju meso, i mozete umreti. Krajnje jednostavno. Mozda je to razlog sto neki muskarci i danas pobesne pri pomisli da se njihove zene zaposle; njihov osnovni nacin kontrole biva ugrozen kada ona moze da "donosi hleb u kucu", Naravno, vekovima nakon sto su muskarci prestali da idu u loy da bi obezbedili hranu, zene su i dalje bile vezane za svoj dom zbog materinstva i odgajanja dece. MUSKarci su bili ti koji imaju ekonomsku moe u vezi a samim tim i kontrolu.

kao muskarci. Nensi Codorov, autor knjige .Reprodukcna materinstva" obiasniava:

U sebi, decak se trudi da odbaci majku i da porekne svoju vezanost za nju i snainu zavisnost koju jOs uvek oseca. Cini to potiskivanjem svih sopstvenih osobina i postupaka za koje smatra da su ienstveni. t, sto je narodto vaino, ocmjujuci sve sto u stvarnom svetu smatra ienstventm.

PSIHOLOSKO 08JASNJENJE DOMINACIJE

MUSKARACA NAD ZENAMA

Da li ste ikada posumnjali da je muskarac koji se prema varna ponasa lose i ponizava vas, u stvari potajno ljubomoran na vas, eak i da vas se plasi? Mnoge teorije sugerisu da je duboko ukorenjena zavist zbog zenske kreativne moci potakla muskarce da dominiraju nad zenama. Zensko telo prolazi kroz misteriozne promene koje muskarac ne moze da razume; zene su obdarene odredenim intuitivnim i kreativnim sposobnostima koje muSkarci nemaju; iznad svega, zena moze da ostane u drugom stanju i da rada, sto je svakako naicudesniii em koji postoji - svi ovi faktori doprinose potrebi muskarca da dominira nad zenom.

Teorija novijeg datuma tvrdi da se muska dominacija rada iz njegove potrebe da izbegne identiftkovanje sa zenstvencscu i da odraZava nagon svakog muskarca da se odvoji od majke. Posto je majka osnovni model i osnovna veza koju ima kao dete, on ce se identiftkovati s njom, sa njenom zenstvenoscu, ukoliko ne ucini nesto da se odvoji od nje. Svi smo ovakvo ponasanie vidali kod decaka koji se priblizavaju pubertetu - ne zele da ih majka ljubi ili dodiruje; eak insistiraju da mrze svoju majku, pokusavaiuci na taj nacin da se definisu kao drugaciji,

! MALI DECAK KOJI SE BUNI U SV AKOM MU8KARCU 108 UVEK POKUSAVA DA DOKAZE DA JE ON LICNOST NEZA VISNA OD MAJKE; STALNIM NASTOJANJIMA DA USPOSTA VI DOMINACIJU NAD ZENAMA I DA IH DOZM KAO INFERIO~A BICA, ZELI DA ISKAZE: "VIDIS. BUDUCI DA TE KONTROLISEM. BOUI SAM OD TEBE. JA NlSAMTI."

Kasnije cu objasniti kako decakova zelia da bude nezavisan od I?ajke jos uvek utice na ponasanje odraslog muskarca kojeg volimo.

Kako su muskarci naucili da budu nepodobni za Ijubav

.Musko!", objavljuje lekar, i od tog momenta, ovo malo m~sko stvorenje tretira se drugaeije od male zenske bebe koja je dosla na svet u susednoj sobi. Razmislite 0 sledecim cinjenicarna koje su proizasle iz razlicitih istrazivackih studija:

• Roditelji tek rodenih muskih beba svoje sinove naicesce opisuju kao cvrste, velike, aktivne, jake i snaine. Roditelji tek rodenih zenskih beba, svoje cerke opisuju kao slatke, meke, male, lepe i neine. Roditelji zaista veruju da njihova deca poseduju ove karakteristike, iako bolnicki izvestaji pokazuju da obicno ima vrlo malo iii nimalo razlike izmedu ove dve grope beba.

• Roditelji su skloni da pred decake postavljaju vece zahteve nego pred devoicice, ocekuiuci od njih da budu odgovorniji i vise preuzimaju rizik.

20 ~

~ 21

Roditelji decake vise podsticu cia se osamostale, nego devojcice, Sinove tese manje nego cerke kada se uplase ili povrede, daju im vecu slobodu u ranijem dobu.

Roditelji ohrabruju decake da kontrolisu svoja osecania, a devojCice cia ih ispoljavaju. Decake uce da muskarci ne treba da pokazuju jake emocije, i to ne samo one emocije koje se smatraju .slaboscu", kao sto su strah ili tuga, vee i emocije kao sto su strast, potreba i jaka ljubav. Dr Berni Zilbergeld, u svojoj knjizi .Muska seksualnost", opisuje kako se decaci uce da gledaju na ispoljavanje svojih osecanja:

(Oni) vrlo rano nauce da je dozvoljeno da ispoljavaju vrlo mali broj emocija... agresivnost, takmicarski duh, bes... i emocije koje su vezane za odriavanje samokontrole. Kako rastu, ovoj listi se pridodaju i seksualna osecanja. Slabost, zbunjenost, strah, ranjivost, neinost, saosecanje i senzualnost su dozvoljeni samo devojdcama i ienama: Decak koji ispolji neka od ovih osecanja, najcesce boo ismejan i dobiia nadimak .seka-persa" (a sta moie biti gore od toga?)

U danasnie doba, mnogi roditelji pokusavaju da izbegnu ovaj stereotipni nacin vaspitavanja zasnovan na polu deteta. Medutim, vecina odraslih muskaraca sa kojima vi i ja stupamo u emotivne veze, zrtve su ovog .programirania" iz ranog detinjstva.

Kako nam 1V namece seksualne uloge

Roditelji nisu bili jedini koji su nas, dok smo bili deca, ucili kako cia doZivljavamo sebe kao muskarce i zene. Veliki doprinos tome dale su i hiljade sati koje smo proveli gledajuci televiziju. Radeno je nekoliko fascinantnih studija na temu - kako televizija prikazuje muskarce i zene - i rezultati su zabrinjavajuci:

22 e\t

Muski likovi se vecinom prikazuju kroz ambiciozne, avanturisticke, jake i dominantne uloge, dok zene uglavnom igraju uloge zavisnih, podredenih i slabih licnosti. Muskarci su deo uzbudljivih podviga za koje bivaju izuzetno nagradeni, dok su zene ukliucene u aktivnosti koje podrzavaju muske podvige ili su pak manje vazne od aktivnosti muskaraca, i za to bivaju slabo nagradene. Reklamni TV spotovi predstavljaju zene kao zabrinute, napete i obuzete problemima tipa: kako ukloniti prljavstinu sa klozetske solje; kako obuzdati napad migrenske glavobolje; i kako otkloniti tragove znoja sa kragne na kosulji, dok se muskarci prikazuju kao autoritativni, obrazovani i

.rnaco".

• Vestern filmovi, koji su pedesetih i sezdesetih godina bili popularni medu decacima, odslikavali su americkog heroja - kauboja, usamljenika koji radi ono 8tO se mora uraditi da bi u smiraj dana, dok sunce zalazi, sam odjahao u daIjinu, bez ikakvih obaveza, potpuno slobodan.

Zamislite muskarca koji je trenutno deo vaseg zivota kao decaka koji sedi ispred TV ekrana netremice gledajuci film za filmom, sa reklamnim spotovima izmedu njih, u kojima je muskarac predstavljen kao jak, hladnokrvan, bez emocija, pun samokontrole, neustrasiv, Bilo da je njegov heroj bio Usamljeni jahac, Zoro, Betmen, Maverik, decaci iz serije Bonanca, Piter Gan ili bilo koji drugi neustrasivi kauboj, detektiv iIi heroj, vas muskarac je znao kakav zeli da bude kad odraste. Usput, ove serije nikada nisu prikazale Zoroovu zenu, niti devojku Usamljenog jahaca. Ne, za ove TV uloge, intimnost je znacila imati konja, ili mozda muskeg prijatelja, ali nikako zenu.

U slucaju da je muskarac sa kojim ste trenutno odrastao uz radio umesto uz TV, ni on nije posteden - radio drame sadrzale su istu vrstu stereotipa kao i TV program, koji je i izrastao iz dotadasnieg radio programa.

~ 23

lzazov vremena promene

Sada vee pocinjete da mnogo bolje shvatate zasto su

muskarci takvi kakvi jesu - zasto .biti musko" znaci skrivati emoeije, pobediti nekog drugog, boriti se protiv surovog sveta i preziveti, drzati se svoje nezavisnosti, sacuvati .samokon~?lu. Muskareima upravljaju navike koje se prenose 1Z generacne u generaeiju, a njihovo ponasanie uslovljeno je roditeljskim i drustvenim vaspitanjem, koje ih uci vrednostima koje im onemogucavaiu prisnost.

! Odlucivsi da postane "pravi muskarac", sto je u skladu sa onim cemu ga je drustvo naueilo, muskarac odlucuie da usvoji upravo one osobine koje mu onemogucavaiu da se otvori i doZivi istinsku bliskost sa zenom koju voli.

Sledeca sema ilustruje ogroman emotivni izazov sa kojim se muskarci danas suocavaiu;

Ono sto su rnuskarci naucili da budu

Ono sto mi traiimo da muskarci budu

Sumfliicavi i nepovetilivi

Poverljivi i otvoreni

Da skrivaju svoja osecanja

Da pokazu svoja osecania

Da deluju jako i neosvojivo

Da pokazu svoju ranjivost

Takmicarski nastrojeni

Otvoreni za saradnju

Da ovladaju spo{jaSnjim svetom

Da ovladaju unutraSnjim svetom

I tako smo se sada, kao zene devedesetih, nasle u situaciji da muskarcima sa kojima delimo zivot govorimo da nas osobine koje su godinama mukotrpno negovali izluduju i odbijaju od njih; da zelimo da razviju osobine koje su naucili da sagledaju

24 ~

t

kao .slabe" i .rie-muske" i borili se sviu. snagama da ih izbegnu. Kada sagledate situaeiju iz ove perspektive, mnogo je lakse razumeti zasto se muskarci opiru promenama, zasto se osecaju kao da na njih neposteno vrsimo pritisak i zasto izgleda da se tako lose snalaze sa jednostavnim stvarima u emotivnoj vezi, koje nama deluju sasvim obicno!

'. MI OCEKUJEMO DA MUSKARCI BUDU VESTI U

S1V AruMA KOJE NIKAD NISU UCILI, A SLUCAJNO SE RADI BAS 0 VESTINAMA U KOJIMA SU ZENE STRUCNJACI, A TO SU SPOSOBNOST IZRAZA V ANJA OSE(~ANJA, OSlV ARN ANJE BLISKOSTI, NEGOV ANJE I PRUZANJE UUBAVI.

Tokom poslednjih deset godina radila sam sa hiljadama muskaraea i uveravam vas da muskarci zele da se otvore, da nauce da gaje duboka osecania i da ih izraze zeni koju vole. Medutim, za njih je to vrlo tezak, cak zastrasujuci proees, i nadam se da, nakon sto ste procitali ovo poglavlje, shvatate zasto je to tako. Muskarcu sa kojim delite zivot potrebno je svo razumevanje, strpljenje i podrska koje mozete naci u svom sreu, da biste mu pomogli da i on otvori svoje.

Kineska kIetva s pocetka ovog poglavlja glasi: .Dabogda Ziveo u vremenima velikih promena", a ovo, svakako, jesu vremena velikih promena. Stari nacini Zivljenja i voljenja vise ne funkcionisu, a mi jos uvek nismo smislili nove. U meduvremenu, i dalje pokusavamo da imamo emotivne veze i tokom tog proeesa dozivliavamo mnoga razocarenia i zbunjenost. Medutim, izazov promena lezi u neverovatnoj priliei da dosegnete nove nivoe mudrosti i Iicnog razvoja. Ova knjiga pisana je s namerom da yam pomogne da svoje izazove sa muskarcima pretvorite u ljubavne pustolovine.

~ 25

Sest najoean gresaha koje zene praue prema muSkarcima

Zapitate li se ikada da ni je, maida, sve sto ste naucili 0 ponasanju sa muikarcima potpuno pogresno?

Do. Ii vam se desava da ucinite nesto kako biste obradovali svog partnera, da bi vas njegova negativna reakcija sokirala?

Do. li ikada pomislite da ste dobili pogresna .uputstva" za uspesno rukovanje muskarcima, posto nijedno od njih ne funkcionise kako bi trebalo?

Ukoliko ste na bilo koje od ovih pitanja odgovorili potvrdno, majte da niste jedini, Radila sarn sa biljadarna zena na seminarima i u okviru grupa za medusobnu podrsku, i vecina njih je bila svesna da gresi u ophodenju sa muskarcirna, ali nisu bile sigurne u cemu i kako da gresku isprave. Poboljsanje vasih odnosa sa muskarcem, bilo da je to vas suprug, sef mladic, otac ill kolega sa posla, ne podrazumeva sarno razurnevanie njegovog ponasania, vee i iskreni uvid u vase ponaSanje.

Koliko su zdravi vaSi odnosi sa muskarcimai

Ovaj test napravljen je kako bi otkrio vase dobre i lose strane u odnosima sa muskarcirna. Za svako pitanje odaberite jedan od sledecih odgovora:

A. Skoro uvek

26 ~

"',. B. Cesto

:~I.,

C. Povremeno

D.Retko

E. Skoro nikad

Odgovorite na pitanja sto iskrenije, birajuci odgovor koji se najcesee odnosi na vas. Drugim recima, nemojte odgovarati onako kako znate da bi trebalo da se ponasate, vee onako kako se najceSce ponasate.

1. Kada se nadem u drustvu muskarca koji mi se dopada ill me veoma privlaci, delimicno "gubim" svoju pravu licnost tako sto cenzurisem svoju pricu, tragarn za njegovim odobravanjem i Zrtvujem svoje potrebe.

2. Zatieem sebe kako . osecam odgovornost za muskarce u svom zivotu, i za ono sto znam da je potrebno da urade.

3. Dopustam muskarcima da se sa mnom ponasaju onako kako to nijednoj zeni ne bih dopustila.

4. Koristim svoju seksualnost da bih postigla ono sto zelim tako sto flertujem, zadirkujem, koristim se "govorom tela", itd.

5. Dopustarn da me strah od toga kako bi muskarac mogao reagovati spreci da uradim ono sto zelim ill da iskazem ono sto stvamo osecam.

6. Osecam bes prema muskarcima zbog svega sto su mi u proslosti uradill, ill zbog nacina na koji se trenutno ponasaiu prema meni.

7. U drustvu muskaraca ponasam se bespomocno, rastrojeno ill zbunjeno kako bih dobila ljubav ill pafuju, ill kako bih izbegla suocavanie sa njihovim besom prema meni.

8. Osecam da od muskaraca u svom zivotu dobijarn svo postovanie i zahvalnost koje zasluzuiem.

9. Od muskaraca do kojih mi je stale uvek trazim ono sto zelim i sto mi je potrebno.

10. Kada se nadem u drustvu mocnih muskaraca (sef, otac,

~ 27

autoriteti ... ) osecam se opusteno i samopouzdano. Ne menjam svoje ponasanie kako bih izgledala bilo previse napadno i agresivno ill neuobicajeno bojaiIjivo.

Sada saberite poene. Pitanja od broja 1 do 7, bodujte na sledeci nacin:

A:. 2 poena B: 4 poena C: 6 poena D: 8 poena E: 10 poena

Za pitanja od broja 8 do to, dodeIite sebi poene:

A:. 10 poena B: 8 poena C: 6 poena D: 4 poena E: 2 poena

80 -100 poena: CESTITAM! Naporan rad na sebi i odnosima sa suprotnim polom se isplatio, i naucili ste kako da budete snazna zena a da pri tom budete puni Ijubavi u ophodenju sa muskareima u svom iivotu. Svesni ste sebe cak i kada se nadete u drustvu muskaraca koji yam mnogo znace, i znate da je dobra komunikacija osnova za stvaranje zdravih i trajnih medusobnih odnosa. Poradite na onim podruejima gde ste imaIi manji broj poena, kako biste izbegli probleme u buducnosti, 60 - 79 poena: V ASI ODNOSI SA MUSKARCIMA NISU LOSt ALI MooU BITI MNOGO BOLJI. Naiveci broj zena spada u ovu kategoriju. Postoje izvesni znaci upozorenja na koje treba da obratite painju kako vremenom ne bi doslo do vecih problema. Radite na potpunijem izraiavanju sebe i svojih potreba, i izbegavajte sest gresaka koje zene cine u odnosima sa muskarcima,

28 ~

o kojima ce biti reci u nastavku ovog poglavlja. Zasluiujete mnogo viSe Ijubavi nego sto zahtevate.

40 - 59 poena: VI lMATE OZBILJNIH PROBLEMA U ODNOSU SA MUSKARClMA. Posedujete neke lose emocionalne navike koje vam onemogucavaju da dobijete Ijubav i painju koje zasluzuje... teo Ukoliko nastavite da se odricete svoje moci u prisustvu I , muskaraca, da se ponasate kao otirac i pretvarate se da je sve u

redu, nikada necete dobiti postovanje koje zelite. Vreme je za promene. Prvi korak podrazumeva da sebi iskreno priznate koliko ste stvarno nezadovoljni. Primenite sve vezbe iz ove kniige, zamoIite prijatelje za podrsku i obavezite se da cete poceti da Zivite zivotom snazne zene.

39 poena i manje: OPASNOST! VASI ODNOSI SA MUSKARCIMA SU NEZDRA VI. Predugo ste osecali bol i niste dobijali ljubav, talco da ste verovatno zaboravili kako izgleda biti ono 8tO jeste u drustvu muskaraca do kojih yam je stvarno stalo. Mozda cak i ne znate kako izgleda zdrava veza sa muskarcem, Potrebno je da odmah preduzmete akciju, a to ne mozete sami. ZamoIite druge zene za pomoc; obratite se iskusnom terapeutu; pridruzite se nekoj od grupa za medusobnu podrsku; iskoristite ovu knjigu 8tO je vise moguce i ucinite sve 8tO je u vasoi rnoci kako biste ponovo poceli da voIite sebe. Izborite se sa otupe-

loscu, negativnoscu i besom. Prestanite da glumite irtvu! Vi ste jedina osoba koja moze nesto da izmeni. Zasluiujete mnogo viSe.

Predlazem yam da s vremena na vreme ponovite ovaj test kako biste mogli da pratite koliko ste uznapredovali u svojim naporirna da postanete snazna zena. Primenjujte principe iz ove knjige i, nakon nekoliko nedelja, vratite se na ovaj test. Trebalo bi da uocite vidan napredak koji ce se pokazati kroz veci broj poena, i bicete na putu da sa muskarcima ostvarite odnose pune ljubavi, kakve i zasluzuiete.

~ 29

DA LI BUDITE ONO NAJGORE U MUSKARCU

KOJEG VOllTE?

Bill vi toga svesni ill ne, moguce je da, nacinom na koji se ponasate kada ste u blizini muskaraca koje volite, budite ono najgore u njima.

Ne kaiem da su za probleme u emotivnim vezama krive rene, niti da je nacin na koji se one ponasaju "pogresan" ill ,loS", niti da se muskarci, za razliku od zena. ne moraju menjati. Kaiem da 50% problema cini nacin na koji se zene ponasaju kada su sa muskarcima,

! Dobar deo ponaSanja koje smo usvojile u pokusaiu da budemo "zene pune ljubavi" u stvari je destruktivan za nase odnose sa muskarcima.

Naravno, mi ne pravimo ove greske namemo. Ove obrasce ponaSanja vecinom smo naucile od nasih majki, a one od svojih majki, ali kada se ponasamo u skladu sa ovim zastarelim ulogarna i navikama, one uzrokuju da se kao zene osecamo lose i prosto ohrabruju muskarce da se prema nama lose ponasaju.

30 ~

1.· :(~. II

r

6 NA]VECIH GRESAKA KOjE ZENE CINE U PONASANjU SA MUSKARCIMA

ZENE SE PONASAJU KAO MAJKE I TRETIRAJU MUSKARCE KAO DECU

2 ZENE ZRlVUJU ONO STO JESU I

STA VUAJU SEBE NA DRUGO MESTO U ODNOSU NA MUSKARCA KOJEG VOLE

3 ZENE SE ZAUUBUUJU U POTENCIJAL MUSKARCA

4 ZENE SKRN AJU SVOJU IZUZETNOST I SVOJE SPOSOBNOSTI

5 ZENE SE ODRICU SVOJE MOCI

6

ZENE SE PONASAJU KAO DEVOJCICE DA BI 00 MUSKARACA DOBILE ONO STO ZELE

~ 31

ZENE SE PONASAJU KAO MAJKE I TREflRAJU MUSKARCE KAODECU

Da Ii ste ikada rekli muskarcu neku od sledecih stvari: .Duso, da Ii si poneo novcanik?"

.Nemoi da zaboravis da podignes odecu sa hemijskog

Ciscenja kada se budes vracao kuci." .Da Ii si platio racun za struju?"

.Da Ii znas da je rezervoar u kolima skoro prazan?" "Zaboravio si da rezervises? Nema veze, ja cu."

.Koliko puta treba da ti kazem da ne ostavlias mokre peskire na podu?"

.Zar ne mislis da ce ti biti hladno u toj jakni?"

Ukoliko ste slicni meni, verovatno se uvijate pod teretom kriviceo Greska broj jedan je jedna od naicescih i najIosijih navika koje imamo u odnosima sa muskarcima, Ponasamo se prema

. :rUima kao prema deci; podrazumevamo da ne mogu da brinu 0 sebi; ponasamo se kao da su nesposobni i da je potrebno da mi upravljamo njihovim zivotom.

.. ZnJUIl 0 cemu upravo razmisliate - da su ove pretpostavke najcesee tacne! I mozda ste u pravu. Ali nije u tome poenta. VaZoo je sledece:

, KADA SE PREMA MUSKARCU ODNOSITE KAO PREMA

• DECAKU, ON CE SE I PONASATI KAO DECAK. KADA OCEKUJEfE DA BUDE NESPOSOBAN, ON SE I PONASA KAODA JE NESPOSOBAN.

NACINI NA KOjE SE ZENE PONASAjU KAO MAjKE I TRETIRAjU MUSKARCE KAO DECU

1. Pruiamo mu nepotrebnu pomoe kada nesto sam treba da oba-

32 ~

vi. Trazimo kliuceve koje je zagubio; spremamo za njim; donosimo mu iz druge prostorije nesto sto bi vrIo Iako mogao doneti sam; namestamo mu iskrivIjenu kravatu; cesliamo ga; odabiramo odecu koju ce obuci i ostavljamo je na krevetu.

2. Igramo sa njima verbalnu igru pogadanja, u nameri da iz njib "imIcemo" informaciju. Kazemo: "U redu, gladan si... jesi Ii raspolozen za kukuruzne pahuliice sa mlekom? Ne? A perece? Ni perece? Dobro, a sta mislis 0 fmoj supici? Ne privlaci te ... Hmmm, daj da razmislim ... znaml A kako bi bilo da ti napravim topli sendvic sa sirom? To bi ti se svideIo, zar ne?"

3. OCeklVemo da Ce muSkarci biti zaboravni i podseeamo ib na 080 eega bi sami trebalo da se sete.

"Nemoj da zaboravis da mi se javis kada doputuies."

"Ne zaboravi da dovezes Suzi nakon sto joj se zavrsi Cas u plesnoj skoli."

.Nemoi da zaboravis da izbacis dubre."

"Ne zaboravi da nakon posla imas zakazan Iekarski pregled. "

4. Prekorevamo ib kao da su deca.

"Gde si krenuo bez jakne? Zar ne znas koliko je hladno napolju?"

.Koliko puta treba da ti kazem da pogasis svetla po kuci pre nego sto pedes na spavanje? Racuni za struju su nam neverovatno veliki,"

"Pojeo si celu picu i popio tri piva dok si kod Herba gleciao utakmicu? Nije ni cudo sto te boli stomak."

5. Preuzimamo na sebe poslove za koje pretpostavljamo da ib oni De mogu ispravno obaviti.

"Ukoliko prepustim Fredu da rezervise mesta u restoranu • veceru, on nekako uvek rezervise pogresan termin i zabora~,da traZi dobar sto, tako da to jednostavno preuzimam na sebe."

.. Kada sam poslednji put poslala Stivena sa decom u kui; 1IIMnIU odece za skolu, bila je to katastrofa - vratili su se kuci sa

f& 33

stvarima koje nikako ne bi mogli da obuku za skolu. Od onda ih prosto odvedem u kupovinu. Ne bib mogla da podnesem da se tako nesto ponovi."

"Pre nekoliko meseci, zamolila sam Dzejsona da se raspita za neki fini hotel u Cikagu i, kao sto mozete pretpostaviti, on je to 'smetnuo s uma'. Za tri nedelje putujemo, ina kraju to ipak ja moram da obavim. Bilo bi prostije da sam to odmah preuzela na sebe."

6. Ispravljamo ih i usmeravamo.

"Ne, duso, bracni par koji smo upoznali na putu bio je iz VtrdZinije, a ne iz Zapadne VirdZinije."

,,Dragi, ne kaze se 'zadnji put' vee 'poslednji put'. " "Ukoliko ka autoputu krenemo putem broj 41, izbeci cemo saobracajnu guzvu u centru grada. U stvari, da sam na tvom mestu, ja bib se vee sada prestrojila."

"zaSto jednostavno ne telefoniras svojoj majci i kales joj da se deca ne osecaiu bas najbolje. Zatim pomeni koliko si ove nedelje preopterecen poslom u kancelariji. Kada pocne da saoseca s tobom, reci joj dasmo odlucili da otkazemo posetu koju smo najavili za nedelju. 8ta god da kaies, ni u kom slucaju ne spominji da smo prosli vikend proveli sa mojom majkom."

ZASTO SE ZENE MAJCINSKI ODNOSE PREMA

MUSKARCIMA?

Znam da yam je mrska pomisao da u odnosu sa muskarcem kojeg volite prihvatate maicinsku ulogu, ali verujte mi da niste jedini. Zasto se ponasamo kao marne i tretiramo muskarce kao decu?

• hne so naueene cia ispoljavaju majcinska oseeanja i cia za to budu na~ene. Dok ste odrastali, vas glavni uzor je bila vasa majka. Posmatraiuci je kako brine 0 vama i vaSoj braci i sestrarna, nauCili ste kako da negujete, dajete, budete nesebicni i osetljivi za potrebe drugih. Ukoliko je vasa majka igrala majcinsku ulogu u odnosu sa vasim ocem, ovo uslovljavanje je u detinjstvu

34 B\t

bilo dodatno poiacano, Posmatrajte to ovako: ukoliko ste nepre"stano gledali svoju majku kako se prema vasem ocu ponasa • majcinski, a ne romanticno, vi ste, kao dete, pretpostavili da je , to naein na koji zene treba da se ponasaju prema muskarcima, , Kada ste odrasli i stupiIi u emotivnu vezu sa muskarcem, podsvesno ste poceli da se ponasate maicinski, jer ste naucili da se tako treba ponasati.

Dzuli je bila tri godine u braku sa Fredom kada je dosla da se pozali na vezu. .Ne osecam se kao Fredova zena", ogor~no je rekla, .osecam se kao da sam mu majka! Kada je sa mnom ponasa se kao beba, ocekujuci da spremam za njim, raz, miSljam umesto njega, i preuzimam odgovomost. Sve je vise lenj, a ja sam sve vise besna!"

Dzuli nije bila svesna koliko joj je bilo prirodno da preuzme majcinsku ulogu. Predugo je krivila Freda sto je nezreo, ta, to da nikada nije sagledala svoj udeo u stvaranju problema. Dok smo razgovarale 0 njenim roditeljima, obe smo postale svesne korena njene maicinske igre. .Ne mogu da se setim da SU se moji otac i majka medusobno ikada romanticno iii prisno ponasali", tuzno se prisecala Dzuli, .Mo] otac je, zbog posla, puno putovao i moje na.ijasnije i naicesce secanie na majku ieate kako ga pakuje za put, raspakuje po povratku, podseca ga , na zakazane sastanke kad nije na putu, i vodi racuna 0 njegovoj odeci. Kada smo usli u rane tinejdzerske godine, otac se prosto razlikovao od nas dece. Mama bi prekoravala i nas i niega; ;,_._1~ bi rucak i nama i njemu. Uopste nisam bila svesna da na nekom nivou zakliucila da voleti muskarca znaci po" naSati se prema njemu kao sto se mama ponasala prema tati." Sve do skoro, biti majka je predstavljalo jedno od retkih Prihvatljivih .zanimania" za zene, kao i biti medicinska sestra iii UCiteljica. Odrasle smo posmatrajuci kako nase majke bivaju nagradene za negovanje drugih, a i same smo bivale nagradivane za slicno ponaSanje: .Draga Seli, ti tako lepo vodis racuna 0 svom mladem bratu."

~ 35

"Dzejn, budi srce pa donesi tati papuce - tako je, sreco moja."

!

CESTO PRIBEGAV AMO MAlCINSKOM PONASANJU KADA ZELIMO DA ZADOBUEMO UUBAV MUSKARCA

Darlin, koja je u braku vee petnaest godina, opisuje to na sledeci nacin: "Kad god osetim da mi Carli ne pruza dovoljno pafuje, preuzimam maicinsku ulogu - spremarn njegova omiljena jela, ill spremam fioke sa njegovim stvarima, ill pokusavam da mu budem na usluzi sto je vise moguce. Ono sto u stvari zelim je da mi pruZi vise pafuje i intimnosti, da se ponasa vise kao moj ljubavnik, a ne sarno kao suprug. Naravno, dobijarn upravo suprotno - zahvalnog 'sina' koji mi odaje priznanje za uvidavnost"

• Zeoe se majCinski ophode prema muSkarcima kako bi im postale oezamenljive. Kada naporno radite na podmirivanju svih potreba muskarca, on sve vise zavisi od vas. Svi smo imali prililee da vidimo televizijske reklarne u kojima muskarac pokusava da spremi veceru deci u odsustvu supruge. Predstavljen je kao nesposobni idiot koji je u kuci potpuno bespomocan bez zene. 8to se vise starate 0 muskarcu, to se on vise oslanja na vas i vi posta jete sve neophodniji. Zene se cesto bore sa strahom od gubitka i odbacivanja tako sto se staraju da muskarce dovedu u toliko zavisnu poziciiu, da im nikada ne padne na parnet da ih ostave. Izgleda kao da nasa podsvest misli: Ukoliko mu budem dovolino potrebna, nikada me nece ostaviti.

• MuSkarci su navikli na majCinski tretman i vole da osete da se oeko stara 0 njiJna.

Nedavno sam na jednom seminaru za zene u toku predavanja posta vila retoricko pitanje: ,,ZaSto se zene majcinski ophode prema muskarcima?" Neko je iz publike dobacio: .Zato

36 ~

ito muskarei to vole!" Svi su se nasmejali jer je bilo jasno da u . tome ima mnogo istine. Da li ce se muskarci zaliti ukoliko ih tretirate majcinski? Ponekad da - ali u najvecem broju slucajeva ne.

!

MUSKAR(;I CE OSECATI DA IH VOLITE KADA SE MAJCINSKI PONASATE PREMA NJIMA

Dok su muskarci odrastali, njihove mamice su vodile racuna 0 I\iima i, kada su odrasli, nije im bilo tesko da zeni u svom zivotu dozvole da nastavi da igra majcinsku ulogu. Ovo se narocito odnosi na one muskarce koji su gledali kako se njihova majka ponasa prema njihovom ocu kao prema detetu. Moguce je cak da on svoju predstavu 0 .supruzi" poveze sa majkom, starateljicom i negovateljicom, pre nego sa Ijubavnicom, najboljom prijateljicom i partnerkom. Ukoliko muskarac u vasem zivotu dok . je bio decak, nije od svoje majke dobio svu ljubav i paznju koje su mu bile potrebne, sa zadovoljstvom ce varn dopustiti da "domite posao".

KAKO MAJCINSKO PONASANJE PREMA MUSKARCU MOZE DA UNISTI VASU VEZU

...•. U pocetku moze izgledati kao da igranje majcinske uloge sa muskarcem donosi odredene dobrobiti, ali u stvarnosti ce imati vrlo pogubne uticaje na vasu vezu.

1. MuSkarac ce vas na kraju prezreti i pobuniti se protiv vas. U prvom poglavlju razmatrali smo psiholosku potrebu svakog decaka da potvrdi svoju nezavisnost od majke kako bi sebe defmisao kao muskarca, za razliku od zene. Kada preuzmete

majcinsku ulogu u odnosu sa muskarcem, on ce neizbezno poceti da vas prezire i u jednom trenutku ce se pobuniti protiv vas. Ne mora se zaliti na vase ponasanie; moze insistirati da ne zeli da ista menjate; ali na kraju ce se pobuniti, jer svi decaci na

kraju moraju da se odvoje od majke.

~ 37

Karen (52 godine) je dosla kod mene nakon sto je otkrila da njen suprug ima avanturu sa dvadesetcetvorogodisniom sekretarieom sa kojom radi. Karen nije mogla da shvati zasto je njen suprug, Leonard, napravio ovaj izlet van braka. .Uvek je izgledao vrlo zadovoljno", objasnjavala mi je dok je sedela u mojoj kaneelariji. .Znam da sam ga razmazila - imao je obica] da We da takav tretman nije dobio ni od rodene majke - ali je tvrdio da voli da bude mazen i pazen. A sada kale da sarn ga gusila, da se u vezi osecao zaroblieno, i da zeli svoju slobodu. Za 27 godina braka nikada se nije zalio. lednostavno ne razumem sta se desilo."

Nakon 810 sarn popricala sa Leonardom, moje sumnje su bile potvrdene - on je osecao da je, opredelivsi se za rnladu zenu, trampio majku za ljubavnieu. Cak su i reci koje je upotrebio da bi opisao svoju vezu sa Karen ("zarobljen, ugusen, cezne za slobodom") licile na reci tinejdzera koji ne moze da doceka da napusti dom i osamostali se. Karen je mislila da to' .sto se majCinski ophodi prema Leonardu znaci da jedobra supruga, ali ga je time, na kraju, odbila od sebe.

2. MuSkarac ce esecati da je oesposoban. Kada muskarca neprestano tretirate kao da je nesposoban, on pocinje tako i da se oseca, Sto se nesposobnije oseca, to je njegovo sarnopouzdanje manje, i poCinje da se ponasa kao da je i stvarno nesposoban. I talco se stvara zacarani krug:

Tretirate muskarca kao dete

" ~

On se ponasa nesposobno. Oseca se kao da ga

osudujete i kritikujete

~ .e

Njegovo sarnopouzdanje opada

38 ~

~.

'!!If, AKO MUSKARAC IMA LOSU SLIKU 0 SEBI, PRUZACE l · YAM SVE MANJE UUBA VI

j: Osecai licne vrednosti kod muskarca bazira se na niegovom %\ osecaju sposobnosti. A kada muskarac oseti da mu ne ide bas i~ najbolje u bilo kojoj oblasti zivota, postaje mu vrlo tesko da !.:' pruza ljubav sebi, a samim tim i varna. Tretiraiuci muskarca .\ kao dete, naglasavacete njegovu nesposobnost, a time cete ga-

rantovano umaniiti njegovu sposobnost da vas voli.

S druge strane, sto yam se nesposobnijim bude cinio, muskarac ce vas sve manie privlaciti i uzbudivati, Zene uzbuduje sposobnost. Prema tome, sto varn nesposobnije bude izgledao, to ce varn biti sve manje privlacan,

3. Ubicete strast u emotivnoj vezi.

,

NAJBRZI NACIN DA UBUETE STRAST U SYOJOJ EMOTIV. NOJ VEZI JESTE DA SE MAJCINSKI PONASATE PREMA MUSKARCU KOJEG YOLITE

Sto se vise budete malcmsk; ponasali prema svom muskarcu, to ce se on vise ponasati kao sin prema varna. Ukoliko svom muskarcu stalno skidate dlake sa odece, podsecate ga na obaveze koje ima i uopste se prema njemu ponasate kao da varn je sin, on ce pre ill kasnije prestati da obraca paZIUu na eroticnu i rornanticnu stranu vase licnosti, zato sto je kod vecine muskaraea duboko ukorenjena zabrana da osecaiu fizicku privlacnost prema zeni sa maicinskom energijom.

Naravno, ukoliko ga budete tretirali kao sina, i on ce varna biti manje privlacan, Koliko romantike mozete osecati kada na kraju dana pogledate svog muskarca i pomislite: Nije mogao da nade carape, ponovo je izgubio kljuceve; ja sam morala da zovem vodoinstalaterajer je on zaboravio? Koliko vas moze uzbuditi neko koga ste do malopre tretirali kao trogodisniaka?

Verujem da je prva greska jedan od glavnih uzroka nedo-

~ 39

statka zadovoliavaiuceg seksa u mnogim brakovima, Biti zajedno dvadeset godina, podnositi fmansijske pritiske, podizati decu - sve to doprinosi stvaranju napetosti koja moze umanjiti strast. Ali nijedan od tih faktora nije toliko poguban kao transformacija supruge i supruga u majku i sina.

RESENjE: KAKO PRESTATI SA MAjCINSKIM

PONASANjEM PREMA MUSKARCIMA

Dajem yam nekoliko predloga kako da prestanete da budete mama i postanete Ijubavnica:

1. Prestanite cia umesto njega radite ono Sto on treba sam da uradi. PonaSanje prema muskarcima kao prema deci je kao navika i, kao i sa svakom drugom navikom, jedini nacin da prestanete jeste da prestanete! To znaci da, kada vas suprug upita gde su mu kliucevi, odgovorite: .Ne znam", i pustite ga da ih sam nade. Kada se oblaci za neku odredenu priliku, nemojte mu predlagati sta da obuce, Kada ostavi brdo odece na podu, nemojte je sklanjati umesto njega.

Ukoliko je vas muskarac navikao da ove stvari radite umesto njega, morace da se prilagodi vaso] novoj ulozi. U prvo vreme vam moze biti tesko. Mozda cete morati da izlazite na kraj sa njegovom frustriranoscu dok uci da za sebe obavlja stvari koje nije obavljao godinama. I nemojte se iznenaditi ako privremeno vas zivot postane haotican, Moze se desiti da zakasnite na proslavujer on ne moze da nade svoje kliuceve, Moze sedesiti da on napusti kucu sa iskrivljenom kravatom. Medutim, kada se ove situacije ponove dovoljan broj puta, on ce nauCiti. Zapamtice kako je iznervirano trazio kliuceve i naucice da ih svake veceri ostavlja na isto mesto. Setice se koliko su mu puta drugi rekli da mu je kravata iskrivljena i naucice da je proveri u ogledalu. Drugim recima, odrasce i naucice da sam vodi racuna 0 sebi.

Naravno, to ne znaci da sledeci put kada vas suprug upita gde su mu kljucevi, treba da odgovorite: "Nadi ih sam! Nisam

40 ~

ti ja majka!" I ne mislim da treba da prestanete da mu pruzate ljubav, podrsku i pazniu. Ovo jednostavno podrazumeva da mu vise budete zena i partnerka, a manje majka.

2. PonaSajte se prema svom muskareu kao prema sposobnoj osobi kojoj se moie verovati. Ne podsecajte ga na ono sto bi treba- 10 sam da zapamti. Ne budite njegov mozak i rokovnik. Ponasaite se kao da je on sposobna odrasla osoba na koju se mozete osloniti. Ne zaboravite, vas muskarac se verovatno ulenjio posto ste dosta stvari ugovarali u njegovo ime; on se mozda podsvesno oslanja na vas da ga podsecate na vazne sastanke i obaveze. Zato se moze desiti da pocne da propusta sastanke, zaboravi da plati racune, ili propusti da izbaci dubre, kada prestanete da se maicinski odnosite prema njemu. Ukoliko se to desi, nemojte ga prekorevati ni kritikovati, vee jednostavno izrazite saosecanie za njegovu ozlojedenost, i nastavite da radite svoj posao.

Pretpostavimo da je vas partner imao zakazanu posetu zubarn za cetvrtak, U cetvrtak ujutro, pozdravili ste se s njim kao i obicno. U cetvrtak uvece on dolazi kuci i objavljuje: .Strasno sam ljut na sebe. Zvali su me na posao iz kancelariie doktora Hopkinsa da mi kazu da sam za danas imao zakazanu posetu. Ja sam to potpuno zaboravio." Vi odgovarate: "BaS steta, dragi. Sigurna sam da mozes ponovo da zakazes." Nakon dovoljnog broja propustenih sastanaka i zaboravljenih poseta, vas partner ce nauciti ria viS,e vodi racuna 0 svojim obavezama.

3. Ne pricajte sa svojim partnerom kao mama sa detetom. Obecajte sebi da cete prestati da se obracate muskarcu kao da je petogodisniak, To znaci: Bez grdnje! Savrseno je u redu da svom partneru pokazete da ste besni ili uzrujani. Ali pricsjte s njim kao odrastao covek sa odraslim covekom, a ne kao besna majka sa nevalja1im decakom.

A sta je sa tepanjem? Mislim da je odredena kolicina tepa-

~ 41

Ilia prirodna i da predstavlja intimni naCin da medusobno podelimo ranjivi deo sebe. Ali, ukoliko vi i Partner ovo praktikujete precesto, narocito u krevetu ill tokom seksa, onda imate problem. Vreme je da imate emotivnu vezu odraslih.

4. OdJucite koje obaveze zelite da on preuzme na sebe l nemojte in~rvenisati cak i ako pogmi. Znam da ce ovo rnn~gima biti tesko. To podrazumeva da popustite kontrolu i verujete da ce se stvari na kraju dobro zamiti, cak i ako to ne bude onako kako ste vi zeleli. vaS suprug, na primer, We da ce rezervisati sto za veceru, ali prekasno poziva restoran i svi stolovi su vee zauzeti. Oko sest sati popodne vas poziva da vam saopsti da nije uspeo da rezervise mesta, a vi mu kazete; "BaS steta. Bicu spremna u osam sati, kao sto smo i planirali, Sigurna sam da ees uspeti da nades neki drugi restoran. Vidimo se veceras," On ce se osecati glupo zbog odlaganja, bice zahvalan sto ga niste omalovaiavali i setice se ovog osecaia kada sledeet put bude planirao da vas izvede na veceru.

Upozorenje: bicete u iskusenju da interveniSete kada shvatite da se situacija pogorsava. Bliii se vreme letnjih odmora, a vi znate da vaS suprug jos uvek nije rezervisao avio-karte. IIi: vaS mladie je odlueio da napravi lazanje, a vi znate da stavlja previSe sosa.

!

NEMOJTE DA PODLEGNETE ISKUSENJU DA GA SPASITE

Pustite ga da pogresi i iivi sa posledicama. To je jedini nacin da nauci da to uradi drugacije sledeci put.

KAKO SAM SPRECILA MU5KARCA DA ME IZLUf>UJE

S obzirom da sam, nazalost, provela 15 godina svog iivota izigravc:ijuei muskarcima mamu, smatram sebe ekspertom na tom

42 ~

, .

,

. ,

J~, . V','

poliu i zelim da yam ispricam kako sam prekinula tu naviku. Bila sam u emotivnoj vezi sa muskarcem koji je bio hronieno zaboravan. Zaboravljao bi zakazane sastanke; zaboravljao je da obavi neophodne telefonske pozive; zaboravljao je da plati racune; Calc bi zaboravio i gde smo se uputili dok bismo se vozili negde, i propustao da se iskliuci sa autoputa na pravom mestu. Pune dye godine preuzimala sam ulogu njegovog mozga, podsecaiuci ga sta da radi i gde da ide u svom zivotu. Kad b.emo se vozili negde, nikada nisam mogla da se opustim - stalno sam motrila na izlaze sa autoputa i raskrsnice, da bih bila sigurna da cemo stici na vreme tamo gde smo se uputili.

Konacno mi se smueilo da mu izigravam mamu i shvatila sam da je jedini nacin da on nauci da obraca painju na put, taj daja prestanem da to radim umesto njega. Jednog vikenda uputili smo se u jednu banju u juznoj Kaliforniji. Tamo smo vee bili ranije i, naravno, znala sam put. Nakon otprilike sat vremena voznie, naisli smo na putokaze koji su nas obavestavali da se nekoliko kilometara odatle nalazi izlaz sa autoputa na koji bi trebalo da skrenemo. Bacila sam pogled na svog partnera da vidim da li je primetio putokaz i osetila kako mi se zeludac grci. Ne! Upozorila sam sebe. Obecala si sebi da neces reagovati. Sto smo bili blize izlazu sa autoputa, to sam bivala nervoznija. Kada smo stigli do izlaza, moj partner je samo nastavio da vozi. Promasio je izlaz! Cvrsto sam stezala zube kako bih se obuzdala da ne vristim.

Izgledalo mi je kao da vreme stoji dok smo prolazili 10, 20, pa 30 kilometara od mesta na kome je trebalo da se iskliucimo sa auto-puta. Poceo je da pada mrak. Iznenada, okrenuo se prema meni i rekao: .Da li ti se ovaj kraj cini poznatim?"

.Ne", smireno sam odgovorila.

.Ni meni", rekao je. .Mozda sam promasio izlaz sa autoputa."

Zaustavio se na benzinskoj pumpi i saznao da je 40 kilometara udaljen od pravog puta, i da cemo zakasniti sa dola-

~ 43

skom. Bila mi je potrebna sva moguca samokontrola da ne odreagujem. Dok je moj partner okretao kola kako bismo se uputill nazad, pogledao me je snebivljivo i rekao: "znala si da en promasiti izlaz sa autoputa, zar ne?" Nasmesila sam mu se; on se nasmesio meni. Oboje smo znali da je naucio mnogo viSe vozeci 40 kilometara u pogresnom pravcu, nego 8to bi naucio da sam intervenisala i ukazala mu na greSku.

5. Napravite spisak: "Naeini na koje izigmam mamu ••• " Sedite i napisite na koje sve naeine izigravate mamu u svojim vezama sa muskarcima. Posmatrajte sebe tokom nekoliko nedelja i dodajte na listu sve one situacije u kojima ste uhvatill sebe u toj ulozi. Ukoliko ste stvarno hrabri, upitajte svog partnera da vam sugeriSe sta jos treba da stavite na spisak! MoZda ce vas iznenaditi kada vidite koliko je vas spisak dugaeak, Posuui svestan svog ponasanja je prvi korak u njegovom merifarifu.

6. Popricajte sa partnerom 0 igrama tipa: majka-sin koje meclusobno igrate, i radite timski na izgradnji veze dvoje odraslih ljudi. Predlaiem vam da date ovu knjigu muskarcu, kako bi mer gao da bolje razume i sebe i vas. Ozbiljno porazgovarajte 0 svemu sto ste do sada procitali u ovom poglavlju i upitajte ga za mislje1\ie. Potom napravite zaiednicki dogovor sa smernicama

za stvaranje veze dvoje odraslih ljudi. ,.

7. Budite uporni. Neophodno je da budete uporni u sprovodenju novih pravila i izbegavanju starih gresaka, DrZite se svoje odluke, bez obzira na posledice. Zamislimo na primer da ste se dogovorili da viSe ne spremate kupatilo za njim, i da je on zaduzen da svoje stvari i peskire stavlja u korpu za prljav YeS. Nakon nedelju dana na sred kupatila nalazi se brdo odece, a u niegovom ormanu nema vise ni cistih peskira ni cistog vesa, Ne doticite to brdo prljavog YeSa! Sacekaite da se pozali da nema viSe Cistih peskira, ill cistog vesa, i tada ga podsetite da su peild-

44 ~

ri i yes jos uvek na podu lrupatila, gde ih je i ostavio. Mozda nece biti bas najbolje raspolozen, ali ce shvatiti poruku. Ukoliko popustite pod pritiskom zdravog razuma i sopstveno~ oseCa~a za red, on nikada nece ozbiljno shvatiti vaSu odluku 1 nece je

postovati,

Zapamtite: nije lako prekinuti majCinske navike, ali kada u ter me uspete, osecacete se mnogo viSe kao zena, a vaS partner ce izgledati i osecati se mnogo viSe kao muskarac.

.. !

f& 45

ZENE ZRlVUJU ONO STO JESU I STA VUAJU SEBE NA DRUGO MESTO U ODNOSU NA MU8KARCA KOJEG VOLE

Proveli ste nekoliko sati pnpremaiuci specijalnu veceru za svog partnera. U trenutku kada se spremate da iznesete rive porctie na sto, uocavate da je jedna veca. Pretpostav!iajuCi da vas partner t vi imate jednak apetit, da lt Cete vecu porcfju dati njemu iii je zadriati za sebe?

Vecina zena kojima posta vim ovo pitanje snebivljivo priznaje da ne bi previse razmiSijale 0 ovoj dilemi - naravno da bi vecu porciju dale muskarcu, jer su navikle da muskarca uvek stavljaju ispred sebe. Stavise, mnoge od zena sa kojima sam razgovarala su rekle da bi eak osecale krivicu ukoliko bi uzele veeu porciju; opisivale su taj cin kao: sebican, skrt, bez ljubavi:

Greska broj 2 odnosi se na to kako mi zene Zrtvujemo ono sto jesmo i stavljamo sebe na drugo mesto u odnosu na muskarca u nasem Zivotu. Kako to cinimo?

1. Odrieemo se svojih interesovanja, hobija i zanimanja. Sara, stara 31 godinu, bila je aktivno ukliucena u proucavanie i primenu meditacije i joge. Uocila je da joj to pomaze da bude opustena i da se oseca zdravo. A onda je upoznala tridesetsestogodisnieg Bila, kompjuterskog konsultanta, koji je imao cinican i skeptican stay prema "tim istocniackim stvarima", kako ih je nazivao. Da bi izbegla sukob, prestala je da odlazi na joga vezbe na koje je isla tokom jednog vikenda u mesecu i polako je pocela da proreduje broj svojih redovnih meditacija, sve dok na kraju nije potpuno prestala da meditira. Kada su je upitali zasto je odustala od ovih aktivnosti, odgovarala je: "Cini mi se da sam USIa u novu fazu zivota, Nekako kao da sam sve to prerasla,"

46 ~

'11" Nakon godinu i po dana, Sara i Bil su se razisli, Nekoliko

";'. nedelia nakon toga, Sara je uocila da je pocel~ _P0novo da ~e\~4' , ditira, .Prosto ne mogu da verujem koliko rm je to nedostaia~~i;I_~ i

." 10", rekla je.

';' Emili je oduvek obozavala ples. U detinjstvu. pohadala je

'~: casove baleta i dzeza i vikendom uzivala sa drustvom na igran-

t' kama. Kada igra, oseca da je ziva, graciozna i slobodna, U svo"/. joj 29-oj godini zivota upoznala je Endrjua, starog 31 godin~. ;',\ Poceli su da se zabavljaju, zaljubiIi se i vencali nakon dye godi-

(I ne. Nedavno sam nabasala na Emili u nekoj radnji i, nakon &to smo popricale kako su ona i Endrju, spomenula sam ples, DeIovala je kao da joj je neugodno i odgovorila mi je: .Pa, viSe ne plesem kao nekad" Kada sam je upitala zasto, objasnila je: "VidiS, Endrju nikada nije narocito voleo ples, Uvek se osecao ~o seprtlja i s pocetka sam ga odvlacila u klu~ve sa sobo~~ all on bi presedeo celo vece i odbijao da ustane 1 dode na podiium za igru. Nije mi prijalo da ga gledam tako povucenog, pa smo pre-

stall da idemo u klubove. Predlagao mi je da idem na pIes bez niega, i podsticao me da se ne Zrtvujem zbog njega. Jednom ill dva puta sam otisla na ples sa nekim prijateljima, all s~ osec~la krivicu sto sam ga ostavila samog kuci. Ponekad mr plesanie nedostaje, all u sustini i nije tako bitno."

Mnoge od nas cine isto sto i ove zene - odricemo s~ svoji? interesovanja i hobfja jer oni nisu vaini nasem partneru. Cak msmo ni svesne da pravimo ove zrtve, Ubedujemo sebe da nista ne propustamo i da nije vazno. Ali jeste. Cesto tek nakon sto se veza okonca shvatamo da smo svoje izbore i interesovanja postavile u podreden polozai, i, buduci da veza viSe ne postoji, ponovo im se vracamo. Tada se prisecamo koliko smo uzivale u meditaciji, ill plesu, ill gajenju cveca, iIi vomji biciklom, iIi necemu drugom eega smo se odrekle jer naS partner nije bio nacoCito zainteresovan za to.

2. Odrieemo se prijatelja iii rodaka koje lUIS partner De prihvata.

1P& 47

Dzoan, stara 26 godina, kozmeticarka po profesiji, upoznala je svog mladica Lorensa, tridesetogodis!\ieg trgovca antikvitetima na sajmu robne razmene. Dzoan je bila vedra, parnetna i puna Zivota. Iako nikada nije pohadala koledZ, bila je prirodno inteligentna i uspesna na poslu. Lorens je diplomirao na fakultetu sa odlicnim ocenarna i smatrao sebe intelektualcem. Problemi u njihovom medusobnom odnosu pojavili su se kada je Dzoan prvi yput pove~a. Lorensa ~a rodendansku zabavu svog prijatelja. Dzoan se sjamo zabavljala sve dok nije ugledala kako Lorens sedi usamljen. .Dragi, sta nije u redu?", upitala ga je.

.Ne osecam se priiatno ovde", odgovorio je Lorens namrgodeno. .Nemam nista zajednicko sa tvojim prijateljima."

. . Na povratku kuci, Dzoan i Lorens su se u kolima raspravb~ oko z~bave. .Mrzim to sto misliS da moji prijatelji nisu dovobno dobn za tebe", vikalaje Dzoan, .. Pa sta ako nisu zavrsili koledZ - oni su vrlo dobri ljudi."

. "~!uSaj, ako .ti ~elis da provodis vreme sa niima, to je tvo~a stvar , odgovono je Lorens, .samo ne oceku] da i ja ucestvujeDl u tome."

Dzoan je bila besnana Lorensa zato sto zauzima superioran stay prema nienim prijateljima, ali potaino se pitala nije li on y~ p~a~,y i ~ Ii su njeni prijatelji dovoljno dobri za !\iu. PIasilo ju je sta bi se moglo desiti ukoliko nastavi da ih vida Da Ii bi Lorens raskinuo s niom? U narednih nekoliko meseci. sve red~ je provodila vreme sa svojim statim prijateljima, cia bi na kraju potpuno prestala da ih vida. Osecala se usamljeno - ali uostalom, imala je Lorensa.

Dzekini roditelji nikada nisu odobravali njenu vezu sa Majkom, s kojim se zabavljala dok je bila na koledZu, a JOB viSe ~u se zabrinuli kada su niih dvoje odlucili da pocnu da Zive zajedno, Majk je previse pio i, iako je tvrdio da moze da ostavi pi~e kad god pozeli, cinilo se da do toga nikada nece doci, Dzeki je volela Majka i znala da i on voIi nju, ali se plaSila da mu se suprotstavl kada je u pitaniu pice. Posto je bila jedinica, Dzeki

48 ~

je oduvek bila veoma bIiska sa svojim roditeljima, ali se sve to promenilo otkad je pocela da zivi sa Majkom. Kad god bi Dzeki pomenuIa da se cula sa ocem iIi majkom, Majk je pocinjao da prigovara da ona jos uvek previse zavisi od roditelja, da se ponasa kao devoicica, i da treba da se odvoji od njih i bude samostalna osoba. Dzeki je volela roditelje, ali nije zelela da izgubi Majka, pa je pocela da proreduje telefonske razgovore i posete roditeljima, sve dok skoro potpuno nije izgubila kontakt sa niima, Majk joj je govorio kako je ponosan na nju sto je tako ,jaka". Medutim, Dzeki svake nedelje prolazi kolima pored roditeljske kuce, parkira se preko puta i place.

Ukoliko bih vas upitala: .Da Ii biste odbacill prijatelja ill clana porodiee ukoliko bi to muskarac zahtevao od vas?", verovatno biste odgovorili odsecno: .Nema sansel" Pa opet, mnoge zene upravo to rade. Okrecu leda ljudima koji su im vazni, radije nego da rizikuju da izgube ljubav muskarca,

Zasto neki muskarci pokusavaju da vas odvoje od ljudi kojima je stalo do vas?

!

MUSKARCI KOJI SU NESIGURNI U SEBE POKUSACE DA VAS IZOLUJU 00 UUDI KOJI PREDSTA VUAJU VAS SISTEM PODRSKE

Postoje muskarci koji imaju potrebu da ostvare potpunu kontrolu nad svojom partnerkom, muskarci koji se boje da ce njih neko kontroIisati. Jedna od njihovih taktika zadobijanja te moci nad varna moze biti pokusaj da vas odvoje od ljudi i grupa koje vas vole i podrZavaju - vase porodice, prijatelja, crkve ill grupe za duhovni razvoj. To moze rezultirati dvojako:

1. Raste vasa zavisnost od primanja njegove ljubavi, jer je mnogo manje dobijate iz drugih izvora.

2. vaSa emotivna veza postaje izolovana od oCiju ljudi koji vas vole, stiteci tako vaseg partnera od moguce kritike ill negativnih oeena njegovog ponasania prema varna.

f6\ 49

3. Postajemo "emotivni kameleoni", u1azeci u emotivnu vezu po. put praznog lista papira, i postJUemo ono Stu muSkarac zeli cia budemo. Jedan od najceSeib nacina na koji zene podreduju sebe u odnosu na muskarca jeste spremnost da irtvuju one sto stvarno jesu i postanu one sto muskarac zeli. Ja ovo zovem biti emocionalni kameleon", zato 8to ste spremni da promenite sebe, svoj izgled, ponasanie, pa Calc i uverenja, kako biste se uklopile u njegovu viziju idealne zene, Odlueuiemo: Bicu iena njegovih snova, i nastavljamo da se meniamo da bismo se uklopile u tudu vi.ziju osobe koja zasluiuje ljubav.

Evo istinite i tuzne price 0 tome kako je jedna zena u potpunosti zrtvovala svoju licnost zbog muskarca, Dzenis, tridesetdvogodiSnja pevacica, usla je u moju kancelariju ogorcena i besna. Upravo je izaSla iz trogodiSnje emotivne veze sa Tonijem, koji je po zanimanju bio majstor za opravku telefonskih aparata. "Znate li 8ta sam radiIa svakog vikenda pune tri godine?" upitala me je. "ISla sam da gledam takmicenia u rvaniu, A kada .smo bili kod kuce, da li znate sta smo gledali na televiziji? Rvanje. Znala sam svakog rvaea, znala sam ko koga mrzi, znala sam svaki zahvat."

.Ne razumem", odgovorila sam. "Jos uvek mi niste rekli u cemu je problem."

Dzenis me je pogledala sa varnicama u ocima i urliknula: .Ja mrzim rvanje! U stvari, mrzim sport. Ali Toni ga je voleo, a ja sam radiIa 8to god je Toni zeleo. Postala sam ljubitelj rvanja same da bib niemu udovoljila. Cak sam ubediIa sebe da mi se rvanje svida, Gledala sam na to kao na 'zrtvu u ime ljubavi'. Sada, kad god pomislim na rvanje, makar i na sekund, dade mi da povracam, Strasno sam besna na sebe 8tO sam bila takav idiot." . Dz~nis je usla u emotivnu vezu sa Tonijem poput praznog

lista paptra, spremna da menja svoju licnost u zamenu za Iju~av. S ?bzirom da Zivim u Los Andelesu, cesto upoznajem ~~ne koje ~ra~e ovu nesrecnu gresku na mnogo ekstremniji naem. Nek.e cak idu tako daleko da plasticnom operacijom menja-

50 ~

ju svoj spoliasnji izgled, zbog toga sto muskarci sa kojima su u emotivnoj vezi zele da one izgledaju drugacije, RadiIa sam sa viSe desetina zena kojima su muskarci .rialozili" da uvecaiu grudi ili zategnu butine, koje su otisle na operaciju, a sada rade na svojim osecaniima besa i ponizenia,

4. Odricemo se svojih snova da bismo muskareu pomogle da on .' ostvari svoje. Zena koja prekida skolovanie da bi izdrzavala su.. , pruga koji studira medicinu, i nakon 15 godina shvata da je za··hnr<luill<l svoj san da se posveti radu sa retardiranom decom ...

Zena koja se odrice zaposlenja u velikoj korporaciji da bi svom mladicu pomogla da vodi racunovodstvo i poslovne kniige u njegovom preduzecu, a tri godine kasnije, posto se razidu, shvata da je to uradila zbog njega, a ne zbog sebe, i da joj sada nista od toga nije ostalo ...

Sigurna sam da, cak ukoliko vi sami niste uradili nista slicno, svakako znate bar jednu zenu koja je ovako postupila. Tuzno je da smo, kao zene, toliko voljne da se odreknemo sopstvenih snova i usvojimo snove muskarca kojeg volimo.

ZASTO SE ZENE ZRTVUJU U EMOTlVNIM

VEZAMA

Mozda yam se cini da je ovo pitanje nepotrebno. Kao sto bi rekla jedna moja prijateljica: .Duso, 'zrtva' je moje drugo ime!" Postoji vise razloga zasto zene tako lako zrtvuiu sebe u odnosu sa muskarcima.

MuSkarci oeekuju da sebe postavimo na drugo mesto. Oni su hiljadama godina ucili da zenu posmatraju kao manje vazno, drugorazredno bite. Uostalom, zivimo u svetu u kome, u mnogim zemljama, zene jos uvek moraju da hodaju iza muskarca na ulici, kako bi pokazale poniznost. Zar je onda cudno sto muskarci ocekuiu da se mi zrtvujemo?

Zene su naueile da sebe stavljaju Da drugo mesto. Mnoge od nas su posmatrale svoje majke i bake kako zrtvuiu svoje ta-

~ 51

lente, interesovanja, snove i karijere kako bi mogle da pruze podrsku nasim ocevima, Ucene smo da stavljati sebe na prvo mesto znaei biti "sebican".

Velicamo svoju irtvu kao da je neko veliko dostignuCe, umesto cia se postaramo da ostvarimo sopstvene snove. Mnogo je We i jednostavnije reci; .Pa, diplomirala bib prava i postala advokat, ali zelela sam da budem od pomoci Henriju dok je studirao, pa sam odlucila da se Zrtvujem."

REZULTATI ZRlVOVANJA U IME LJUBAVI

Kada se irtvujete u ime ljubavi i u emotivnoj vezi postavite sebe na drugo mesto, vi u sebi verujete da ce vas muskarac vise voleti. Ovo moze, ali ne mora da se desi. Sigurno je da ce se desiti sledece:

!

KADA ZR1VUJETE ONO STO JESTE DA BI VAS NEKO DRUG! VISE VOLEO. NA KRAJU MANJE VOLITE SAMI S& BE

Svaki put kada se odreknete nekog svog interesovanja, prijatelja ~ sna u nadi da Cete osvojiti ljubav muSkarca, vi gubite deo sebe. Sto se viSe zrtvujete to viSe gubite deo po deo sebe, sve dok se jednog dana ne probudite i osetite prazninu u sebi. NiSta od vas ni· je ostalo. Qdrekli ste se svega da biste postaIi prihvatljiviji, i tokom tog procesa izgubili svoju suStinu, samu duSu onoga sto vas cini zenem.

. Ovaj gubitak je skoro uvek propracen besom ill depresijom, Jako ste ozlojedeni na sebe zbog toga sto ste uradill i osecate ogroman gubitak samopostovanja i samopouzdanja. Ozlojedeni ste i na muskarca za kojeg ste se zrtvovali, i koji vas, u naivecem broju slucajeva, na kraju nije voleo onako kako ste zeleli da budete voljeni.

52 e}\f

RESENJE: KAKO OA PRESTANETE OA SE

ZRlVUJETE U EMOTIVNIM VEZAMA

1. Napravite spisak svih nacina na koje ste u ime Ijubavi sebe irtvovali u svim dosadaSnjim emotivnim ~ezama. Ov~ NUE wiba koja ce vas zabaviti, ali je preporucuJem kao mocn~ teh, niku koja ce vas motivisati i izazvati dovoljno odvratnosti prerna sopstvenom ponasanju kako biste jednom za svagda

prestali da stavljate sebe na drugo mesto. . . . .'

2. Napravite spisak ljudi, interesovanja, aktivnosfi I uvere~Ja k~a su mna za vas. Ovo ce yam pomoci da upamtite ko. ste 1 do cega vam je stalo. Bice yam mnogo teze ~~ sebe ~be~te da ~tv~no uzivate u trkanju bieiklom po blatu, iIi pecaruu, iIi skupljanju markica, iii bilo cemu drugom u cemu ce uzivati sledeci muska-

rae kojeg upoznate. . .. . .. .

3. Prepustite se svojim snovima da biste bili ,,1SP~m IZnutra

umesto da budete prazan "emotivni kameleon kOJI ceka da ~ ispuni muSkarac. 8to ste kompletniji i eelo~tiji k~~ ~~na, to je manie verovatno da cete u sledecu vezu uel. sa ~caj.ruekom. potrebom da potvrdite vlastitu vrednost, a sarmm tim je s~anj~na

i verovatnoca da cete biti zrtva. U poslednjem poglavlju kniige dacu yam neke predloge kako da postanete mocna zena kakva

mate da mozete biti.

~ 53

ZENE SE ZAUUBUUJU U POTENCUAL MUSKARCA

Da Ii ste ponosni na sebe zbog svoje sposobnosti da "izvucete ono najbolje iz muSkarea "?

Da Ii ste ikada rekli sebi da ce "sa malo vremena i rada", muSkarae kojeg voIite postati upravo onakav kakav zelite da bude?

Da Ii ste ikada osecat; da je razlog zbog kojeg vas rnuskarae nije postao uscesan onoliko koliko je zeleo taj da nije imao nikog ko bi ga "stvarno voleo i podriavao" - sto znaci, dok se vi niste pojavili?

Ne znam za vas, ali rneni su ova pitanja bolno poznata, Sve do nedavno, greska broj 3 - zaljubljivarYe u poteneijal muskarea, bi- 10 je moja profesija. Bila sam ekspert u pronalazemu muskaraca kojima je potrebna pomoc, i ekspert u posveeivanju velike koIiCine vremena i energije cia im pomognem,' da ih "popravim". Ponekad bi moji napori urodili plodom i muskarac bi postao uspesan, Ponekad su moji napori bili neusoesnt. Ali svaki put se u mom Zivotu desavala ista stvar: Pocinjala sam da zapostavljam sopstvenu karijeru i sopstvene snove da bih pokusala do. spasim nekog drugog.

Otkad znam za sebe, uvek sam birala muSkaree kojima je bila potrebna "popravka" u nekoj Zivotnoj oblasti. Neki su imaIi potrebu da se emotivno otvore. Nekima je bila potrebna pomoe kako bi zalecili bolno i tesko detinistvo, Nekima je bilo potrebno da nauce da prestanu sa odlaganjem, cia se organizuju i iskoriste svoje talente kako bi zaradili novae. Nekima je bi- 10 potrebno da poboljsaju nacin izrazavanja, usmenog i pismenog, ili cia nauce da se prikladno oblace, ili da budu ljubavnici puni obzira. I ja bih dosla da ih spasim. Ponudila bih

54 ~

. im usmerenja i savete kako da izadu na ta:~j ~a svojom z~~j~ ': v Cu. Davala bih im ljubav, novae, energnu I savete. MOJI ~n..•.. '::lji i porodiea bi izrazili neodobr~~anje i ~kli tn! ~a gubim '. vreme, ali to me nije moglo zaustaviti, Cak I. kada je .izgledalo

da se muskarac ne popravlja, ili da ne zeli moiu pomoe, ja se ru-

sam predavala. Na kraju krajeva, ja sam se ~ba~ezala. .

Gledaiuci sada na to, shvatam da tada I ~am stv~o bi]a u vezi - ja sam radila na projektu. I nisam bila u emotrvnom odnosu sa muskarcem - bila sam posvecena cilju.

NISAM BlLA ZAlJUBUENA U MUSKARCA ONAKVOG KAKA V U SIV ARI JESTE - BlLA SAM ZAUUBUENA U NJEGOVE MOGUCNOSTI

I

Jednog dana, nakon mnogo godina u koj~a sam biv~a osu~eeena, slomljenog srea i razocarana, probudila sam s~ I shvatil~ da sam presla tridesetu godinu zivota a da jos uvek msam posti-

gla sopstvene eiljeve u karijeri. v v • •

Tog dana rekla sam sebi: "Barbara, ne moze~ m da zamisliS koliko bi uspesniia i ispunjenija postala, kada bi sarno polo:vinu energije, kreativnosti i odlucnosti koje ulaz:s da bi muskarcima pomogla da ispolje svoje moguenosti, ulozila u so!," stvene ciljeve i sopstveni iivot!" To sam i uradila, ideo rezultata je upravo sada pred vama.

KAKO SE ZALjUBLjUjEMO U MUSKARCEVE

MOGUCNOSTI

1. UPuStamo se u "emotivne spasilacke misij~", nal~i muS~ee koji rmu voljni da pomognu sami sebi, I pokusawmo da ih

"spasimo". . d VI .

Alison tridesetdvogodisnii trgovae nekretninama, os a je

kod mene da bi se posavetovala oko svoje karijere. S~? smo viSe pricale, to je vise postajalo jasno da njen problem nne u pr~~vanju nekretnina, vee u nienom drugom st~O!? "zaposI~nJu - vodenju racuna 0 Hariju. Alison je tri godme zivela sa trideset-

tp6\ 55

sedmogodiSnjim glumcem Harijem. "Mnogo volim Harija", objasnila je. .Jmao je vrlo tesko detinistvo i grozan prvi brak, tako da je, kada sam ga upoznala, bio bez samopouzdanja i lose se prema sebi ponasao, On je dobar glumac, stvarno jeste, ali mu je bilo tesko da nade posao. Imao je obieaj da uzima dosta kokaina i puna je pusio, Uspela sam da ga navedem da prestane, i to je dobro. Sada radim s niim na tome da jasno definise i postavi ciljeve i da se drZi rasporeda aktivnosti. Sigurna sam da najverovatnije mislite da sam luda sto sam s niim, ali ja jednostavno znam da on moze da bude veoma uspesan, ja to ose-

cam."

Alison je u Harija verovala vise nego on sam. Ona je volela njegov potencijal, a ne muskarca kakav je bio iz dana u dan. Negde u sebi, Alison je odlucila da ce biti uspesna nakon sto Hari sredi svoj zivot. Prema tome, bez obzira koliko napreduje u svojoj karijeri, osecala se kao gubitnik ukoliko Hari ne napreduje kao sto je planirala.

2. Pronalazimo muSkarce koji nas ne vole i koji se loSe ponaSaju prema nama, i Cvrst:o se drZimo za onaj deo njihove lienostl koji ne dobijamo od njih, iako znamo da on postoji.

Erika (45 godina) je bila savrseni primer zene koja pravi gresku broj 3. Bila je 19 godina u braku sa Arnoldom, i tokom tog perioda nikada nije bila srecna, .Ja se nisam same zaljubila u Arnoldov potencijal", priznala je kroz suze, ,ja sam se i udala za njega! Arnold nikada nije bio osoba koja izrazava ljubav i daje sebe. Emotivno je zatvoren i vrlo sklon kritikovanju. Ali, unutar njega se nalazi jedan slatki, uplaseni decak koji se pojavi s vremena na vreme i koji same zeli da bude voljen. Dok smo se zabavljali, vidala sam na trenutke taj dec njegove licnosti i prosto sam se topila. Secam se da je, u noci kada me je zaprosio, skinuo svoj oklop i rasplakao se po prvi put otkada ga znam. Znala sam da ima problema, ali sam razmisljala; 'Ukoliko ga same budem dovoljno volela, otvorice se.' Moji roditelji

56 ~

su se protivili ovom braku, ali ja sam im rekla da ne poznaju Arnolda tako dobro kao ja.

Medutim, nakon 19 godina i troje dece, Arnold se nimalo nije promenio. Najveci dec braka provela sarn ne osecajuci da me voli i ceni, i ja to vise ne mogu da podnesem. los uvek ga volim, i jos uvek vidim taj prelepi dec njegove licnosti, ali konacno se suocavam sa cinjenicom da se on jednostavno nece promeniti. Znam da je ispravno sto ga ostavljam, ali nekako i dalje osecam da bi se mozda otvorio, da sam ga sarno vise volela iIi da sam mu vise u tome pomagala."

Erika je svoj zivot provela ceznuci za onim delom Arnoldove licnosti koji je on skrivao, umesto da prizna sebi istinu 0 tome sta je on spreman da joj pruzi u emotivnoj vezi. Znam tacno kako se Erika osecala, jer sarn i sarna prosla kroz slicno iskustvo u jednoj od svojih emotivnih veza. Provela sam nekoliko godina sa osobom koju sam mnogo volela, koja ne sarno da nije zivela u skladu sa svojim potencijalom, vee mi se nije prepustala u potpunosti, uskracuiuci mi poslednjih 10% emotivne predanosti i zavetovanja. I, poput Erike, predodredila sam sebe na neuspeh razmisliajuci:

!

UKOLIKO GA BUDEM DOVOUNO VOLELA. PROMENICE SE

,\; il..i

':I. ,~:,

Istina je, pak, da ee se muWirac promeniti ukoliko bude dovoIjno voleo samog sebe.

Zene koje se zaljubljuju u potencijal muskarca, cesto nemaju dobro mislienie 0 sebi, i misle da je potrebno da igraju odredenu ulogu da bi neko drugi mogao da ih voll. Biramo muskarce koji predstavljaju emotivni izazov i odlueuiemo da cemo ih voleti uprkos tome sto jesu. Onda mozemo da kazemo: .Pogledai kako sarn ja puna ljubavi, strpljenja, tolerancije i saosecania, Svakako zasluzuiem ljubav, zar ne?"

I konacno sam naucila:

tp6\ 57

. !MATI ZDRA VU EMOTIVNU VEZU SA MUSKARCEM ZNACI VOLETI GA ZBOG TOGA KAKA V JE SADA, A NE VOLETI GA UPRKOS ONOME STO JE DANAS, III ZBOG NADE DA CE SUTRA arrt DRUGACIJI

ZASTO SE ZENE ZALjUBLjUjU U MOGUCNOSTI MUSKARCA

• Mozemo da izbegnemo odgovornost za sopstveni zivot i suocavanie sa vlastitom sudbinom, time sto odlucuiemo da preuzmemo na sebe odgovornost da pomognemo nekom drugom.

• Pociniemo da mislimo 0 sebi lepo zato sto pokazujemo koliko smo spremne da pomognemo i koliko smo pune ljubavi i strpljenja.

• Imamo izgovor da se osetimo kao gubitnice i da same sebe kaZnjavamo sto nismo bile savrsene, kada muskarac ne postane ono sto smo mi mislile da ce postati.

• Zene vole da popravljaju stvari! Mi volimo da renoviramo kuce, popravljamo ljudima frizure i sve ostalo! Time izrazavamo stvaralacki nagon koji nam je prirodno dat. Zeni je tesko da se odupre iskuseniu da nesto pobolisa.

KAKO DA SAZNATE DA LI STE "SPASOHOLlCAR"

Evo nekoliko znakova upozorenja na koje treba da obratite PaZtUu, a koji mogu ukazati da pravite gresku broj 3:

• Govorite sebi da je vasem muskarcu potrebno jos samo malo vremena da sebe i svoj Zivot dovede u red, i to cinite svakih nekoliko meseci.

• Govorite sebi da ga niko do sada nije stvarno dovoljno voleo, i da cete vi biti ta koja ce ga voleti dovoljno da bi se promenio,

• Osecate da ga svi osim vas pogresno shvataju i da jedino vi poznajete niegovu "pravu" licnost - .Ti ga ne poznaje§ tako dobro kao ja."

58 ~

Pravdate se pred prijateljima i porodicom iii zbog to~ga. sto se prema varna lose ponasa, iii zbog toga sto .mu los~ ~de. Osecate da ne mozete did ruke od muskarca I napustiti ga jer biste time sarno potvrdiIi njegova osecania bezvrednosti i tek onda se nikada ne bi promenio.

Ubedujete sebe da je ono sto varn on pruza dovolino do:bro da ostanete u vezi, iako varn ne pruza onaj posebni deo sebe i svog srca.

RESENjE: KAKO DA PRESTANETE DA SE ZALjUBLjUjETE U NjEGOV POTENCljAL

Dopustite da varn, kao bivsi .spasoholicar" darn nekoliko sugestija za lecenie ovog bolnog nacina ponaSanj.a. . . •. . 1. Svoju kreativnu energiju prvenstveno fokusirsjte na svOJ Zlv~t I karijeru, umesto na zivot i karijeru svog m~karca. Napravite spisak svojih snova i ciljeva i cvrst plan niihovog pos~anJa. Drzite se svog rasporeda aktivnosti i cuvajte se "sporednih koloseka". To znaci da, ukoliko ste planirali da odete na predavanje koje varn moze pomoci da povecate broj klijena~ u svom poslu, a vaS mladic trazi pomoc u spremaruu st~a, lZaber~te da odete na predavanje! Razjasnite sta u zivotu zelite da p?Sti~~ nete pre nego sto otpocnete novu emotivnu vezu, kako bi vasi planovi uvek bili na prvom mestu.

2. Napravite spisak: "Stvarl koje izbegavam u svom zivotu spasavajuci muSkarce". Cesto necete ~ .biti svesni ~olik~ mnog~ sopstvenih emocija i izazova vi sarm izbegavate time sto spasavate muskarce. Pravlienie spiska ce varn pomoci da usmerite svoju pamju na ove skrivene oblasti.

3. Nactite muSkarca koji zeli da preuzme odgovornost za sopstveni zivot, tako da ne morate da to radite umesto njega. Nema niceg loseg u tome da muskarcu kojeg volite pruzite podr_Sk~ ~ njegovom licnom razvoju i pomognete u promenarna koje zeli

~ 59

cia postigne. Kada se dvoje ljudi stvarno vole, oboje pomazu da skriveni potencijali onog drugog ugledaju svetlost dana. Medutim, vazno je da razmisljate kao tim - da je vas muskarac odlucan cia radi na sebi isto toliko koliko i vi.

Predlazem yam cia, na pocetku ernotivne veze, upitate muskarea koji su niegovi licni zivotm ciljevi i kako planira da ih dostigne. Mozda cete otkriti da, iako biste vi zeleli da on postane ernotivniji ill otvoreniji, on nije zainteresovan da se razvija u tom srneru. Tada cete znati da nije za vas. Ukoliko tvrdi da zeli da se razvija u pravcu u korne biste i vi zeleli da se razvija, dajte mu vrernena, ljubavi i podrske, i za nekoliko meseci proceni«:. stvari, Ukoliko ne vidite napredak i prornenu, poprieajte s nnm i saznajte zasto se nista nije desilo. Zapamtite: Dela govore viSe nego red.

60 ~

SKRlV AJU SVOJU IZUZETNOST I SVOJE SPOSOBNOSTI

Da Ii irnate losu naviku da omalovazavate sebe pred 'mus1carcern kojeg voIite?

, . Da Ii vam je tesko da primite kornplimente i pohvale?

Da Ii imate talente i sposobnosti koji su nepoznati vasem , partneru?

Mnoge zene su toliko uspesne u pravljenju cetvrte greske, da toga uopste nisu ni svesne. Skrivamo svoju inte~enciju.: dosti~uCa, bistar urn i sposobnosti da ne bisrno uplasile rnuskarca 1 da bisrno rnu omogucile da lepse misIi 0 sebi. Ovo radimo na nekoliko nacina.

1. Pricamo pogrdno 0 sebi, omalovaiavajuci se za najmanju greSku, zbog cega ostavljamo utisak kao da same sebe ne volimo.

.Ne mogu da verujem da sam bila toliko glupa da ~~b.oravim tvoj veeeraSnji poslovni sastanak. Ponekad mi se cnu da nista ne mogu da zapamtim."

.Mo] sef kaze da je zadovoljan izvestajem koji sam napisala, ali ja mislim da ga nisam dobro uradila. Nekako me ]e zbunila finansiiska slika i ni sama nisam sigurna 0 cemu sam pisala."

Strasno me nervira sto sam se ovoliko ugojila. Pogledaj,

"

molim te, ovaj celulit!"

2. Raspravljamo se sa muSkarcima kada pokuSaju da nam udele kompliment, ponaSajuci se kao da ielimo da ih odgovorimo od njihovog pozitivnog miSljenja 0 nama.

.Stvamo? Svida ti se haljina? Znas, imam je vee dve godine. Mislim da mi ovaj stil ne odgovara bas sasvim, ali sam hte-

~ 61

la da je iznosim pre nego sto je bacim. U svakom slucaju, hvala."

,,0, duso, to sto sam isplanirala proslavu iznenadenia za tvoj rodendan uopste nije bilo nista narocito. Mislim, nije mi oduzelo previse vremena, a i drugi su mi pomogli. Nemoj da preuvelicavas moje zasluge."

.Svidela ti se moja prezentacija? Pa, pravo da ti kazem, osecala sam se kao da me pozuruiu posto sam bila poslednji govornik, i nisam bila sigurna da li ce na pravi nacin prihvatiti cinjenice koje navodim. Mislim da je, u stvari, svima prosto laknulo sto je sastanak gotov, i da je to razlog sto sam dobila totiki aplauz."

3. Skrivamo svoje talente i dostignuca od muskarca sa kojim smo u vezi.

Sondra je bila savrsen primer zene koja pravi gresku broj 4. Bilaje u braku sa Gregom sedam godina i bilaje pravi strucnjak da sebe prikaze kao manje sposobnu i inteligentnu. "Greg voli da oseca daje glavni", poverila mi se Sondra tihim glasom, "tako da mislim da se moze reci da sam, od momenta kada smo poceli da se zabavljamo, stalno sebe prikazivala u losiiem svetlu." Sondra je skromno izrazavala cinienice - istina je, zapraYO, da ona Gregu nikada niie rekla da je koledz zavrsila sa najboljim ocenama i tako dobila stipendiju za postdiplomske studije. On nije imao pojma da ona tecno govori francuski jezik i da je, pre nego sto ga je upoznala, dobila ponudu da u Parizu radi za vrlo uspesnog francuskog biznismena. Sondra je .propustila" da kaze Gregu sve ove stvari 0 sebi zato sto, kako je rekla: "one vise ionako nisu vazne."

Tridesetsedmogodisnia Elen, i njen suprug Endi, tridesetdevetogodisniak, bili su par sa uspesnim karijerama Endi je radio kao savetnik za investicije u velikoj brokerskoj firmi, a Elen je bila zaduzena za odnose sa javnoscu u konfekcijskom preduzecu, Kod mene su dosli po savet nakon sto su osetili neke

62 ~

teskoce u braku. .Osecam da me Endi ne ceni koliko bi treba- 10", zalila se Elen. .Radim isto tako naporno kao i on, ali izgleda da uvek pricamo sarno 0 njegovim problemima, a nikad 0 moiim."

.Jstina je da vise vremena provodimo pricajuci 0 mom poslu", odgovorio je Endi, "ali pretpostavljam da je to zbog toga sto je moj posao mnogo kompleksniji od tvog." Naravno, Elen se razbesneia kada je cula da njen suprug smatra svoj posao vazniiim od njenog.

Popricala sam sa njima i otkriia uzrok problema. Elen je pravila gresku broj 4 - stalno je skrivala svoja dostignuca od Endija i umanjivaia vaznost svog posla kako bi ucinila da se on oseca vaZnije. Naravno, ona ovo nije radila svesno. To je bila navika koju je stekla dok je kao pametnija, starija sestra rasla uz mladeg brata i stalno slusala od svojih roditelja: .Elen, nemoj da kazes Dzonatanu koliko si ovog semestra bila uspesna u skoli - znas da on ima problema sa ocenama."

Elen je nastavila sa ovakvim ponasaniern i u odnosu sa svojim suprugom. Nikada ga ne obavestava 0 vaznim klijentima sa kojima saraduje; niie mu rekla koliko je kolege postuju; i vrlo retko je s njim razgovarala 0 svojim snovima i ciljevima za buducnost. "Nije ni cudo sto ne osecam da me Endi ceni", priznala je Elen nakon sto je cula za gresku broj 4. .Ni sarna sebe nisam dovoljno cenila, i kako je on uopste mogao da zna koliko sam sjajna, kada to skrivam od njega?"

Postoje milioni zena poput Elen i Sondre - sposobnib, talentovanih, vrednih zena koje ne znaju kako da sa muskarcem proslave svoju izuzetnost.

ZASTO PRIKRIVAMO SVOJu IZUZETNOST I SVOJE SPOSOBNOSTI

• Skrivamo svoju izuzetnost i svoje sposobnosti jer mislimo da ce nas onda muskarci viSe voleti.

Da li se secate da ste, kao devojcica, slusali sledece:

~ 63

.Kada se igraS sa decakom, uvek ga pusti da pobedi. Tako ce te vise voleti."

.Ne pravi se previse pametna u drustvu muskaraca, jer nece hteti da te pozovu da izadete zajedno. Treba da ih stalno velicaS i pustis da veruju da su pametniji od tebe."

, KROZ VASPITANJE U RANOM DEfINJSlVU, ZENE SE

• USLOVUAVAJU DA SE POTRUDE DA MUSKARAC DELUJE I VERUJE DA JE P AMETNIJI I BOUI 00 NJIH KAKO BI

OBEZBEDILE NJEGOVU UUBAV '

~azimo u emotivnu vezu verujuci da, ukoliko se muskarcu uciru da ~mo previse dobre, on nece zeleti da bude sa nama, pa zato ulazemo napor da on deluje bolje, a mi gore nego sto jesmo.

~ Skrivam~ SV~ju izuzetnost i svoje sposobnosti jer se plaSimo da cemo dmguna IZgledati arogantno i prepotentno.

Secate Ii se da ste dobijaIi savete poput sledecih:

,,sluSaj Suzi, drago mi je da imas sve petice, ali da sam na n:-?m mestu, ne bih previse pricala ljudima 0 tome. Hvalisanje nne dobro, a devojcice treba da budu skromne."

. . "Dz~, nemoj toliko da buljis u ogledalo. Nije damski mati _preVls~~o misljenje 0 sebi. Devojke koje su i suvise ponosne rusu omiijene".

Se~am se vda mi je majka, dok sam jos bila u srednjoj skoli, go~o~a ~a .s~o .~spesnija budem i sto vise postignem u zivotu, to ~e. budl biti vise ljubomorni na mene, to cu manje prijatelja imati 1 da tre~a da pazim da ne ugrozim druge ljude svojim talentirna. ~o 1 sve. majke, zelela mi je dobro, i ne mogu da kazem d~ ~sam os~tila neke od tih posledica u svom zivotu. Ali, time nu !e pr~nos~a samoporaiavajucu filozofiiu koju je primila od svoje majke, 1 koju su mnoge od nas naucile tokom odrastanja. Ze~a ne treba da deluje previse dobro - to nije ni zenstveno ni privlacno.

64 ~

, ZENE SKRlV AJU SVOJU VELICANSlVENOST. POKUSAVA-

• JUCI DA BUDU "DOBRE DEVOJCICE"

ZASTO SKRIVANjE SOPSTVENIH SPOSOBNOSTI

NE FUNKCIONISE

1. Skrivanje sposobnosti ubija strast u emotivnoj vezi. Mislimo da cemo muskarcu kojeg volimo biti privlacnije, i da cemo mu delovati manje zastrasuiuce, ako umanjimo svoja dostignuca i sakrijemo svoje sposobnosti, ali u stvarnosti se desava upravo suprotno:

, MUSKARCE UZBUDUJE SPOSOBNOST, A ODVRACA

• SLABOST

Muskarci vole sposobne zene. Oni su vaspitavani da budu sposobni i privlaci ih druga osoba u kojoj prepoznaju sposobnost. Tokom istraZivanja koje sam obavila prikupliajuci materijal za ovu knjigu, anketirala sam stotine muskaraca, i skoro svi su se slozili da im se svidaju zene koje zrace samopouzdanjem. Muskarci ozbiljnije shvataju ovakve zene i postuiu ih.

U tome je ironija - zene misle da ce prikrivanje izuzetnosti i skromno ponasanie uticati na to da ih muskarci vise vole, a istina je, zapravo, da ovakvo ponasanie ubija strast u vezi.

2. Kada se predate navici da krijete svoje sposobnosti od muskaraca, na kraju pocnete da ih skrivate i od sebe. Izreka "daleko od ociiu, daleko od srca" se definitivno potvrduje kada je u pitanju greska broj 4. 8to vise umanjujete svoja dostignuca pred drugima, to cete ih se i sami slabije secati, dok u jednom trenutku ne izgubite kontakt sa sopstvenom izuzetnoscu.

RESENjE: KAKO DA PRESTANETE DA SKRIVATE

SVOjE SPOS08NOSTI.

1. Napravite spisak svih svojih talenata, sposobnosti, priznanja, dostignuca i pozitivnih osobina i podelite ga sa svojim partnerom. Ovaj zadatak davala sam zenama na mojim seminarima i cula

~ 65

sam neke neverovatne price 0 rezultatima do kojih su dosle. Mnoge zene su me izvestile da ih je sam cin pisanja dobrih osobina, sposobnosti i uspeha podsetio na mnoge stvari koje su potpuno zaboravile i 0 kojima, naravno, nikada nisu razgovarale sa svojim partnerom. A muskarci su izjavljivali da su bili iznenadeni i odusevlieni da saznaju vise 0 zeni koju vole.

2. Uhvatite sebe kada De pribvatate komplimeDte, omalovaiavate sebe iii umanjujete svoja destignuca i veZbajte PROSLA VLJANJE SVOJE IZUZETNOSTI. Bicete iznenadeni koliko cesto pravite gresku broj 4 i koliko yam je presla u nesvesnu naviku. Uhvatite sebe na delu i izmenite svoje ponaSanje od prikrivanja svoje izuzetnosti u slavljenje sebe. Kada yam sledeci put neko bude dao kompliment, duboko udahnite vazduh i jednostavno recite:

"Hvala!" Odbacite laznu skromnost.

3. Tragajte za muskareem koji Ce vam dopustiti da sijate. Svi znamo da postoje muskarci koji, iz ramih razloga, ne zele da budu sa zenom koja deluje mocno i samouvereno. Teske je slaviti sebe uz nekoga ko nije zainteresovan da vas vidi kako sijate. Pobrinite se da yam partner pruza podrsku u tome da postanete predivna zena kakva i treba da budete.

66 ~

ZENE PREPUSTAJU SVOJU MOe MUSKARCIMA

Zao mi je sto moram da kazem da je fraza "iene prepustaju svoju moe muskarcima", za mnoge od nas i vise nego tacna. Kao sto smo do sada imali prilike da vidimo, zena se kroz istoriju stalno odricala svoje moci u korist muskarca, i to je pre bila nesrecna zivotna cinjenica nego greska. Iz iskustva yam mogu reci da ce to sto cete otkriti kako sve svoju moe prepustate muskarcima, i poceti da ucite kako da s tim prekinete, biti jedan od najvainijih koraka koje mozete napraviti u pravcu zdravih emotivnih veza punih ljubavi.

Ja zene koje prepustaiu svoju moe muskarcu, nadajuci se da ce ih on zbog toga vise voleti - zovem Ljubavne Mucenice. Mucenik je osoba koja odluci da napravi licnu zrtvu zbog nekog cilja. Zene cesto zrtvciu svoje samopostovanie, osecaj lienog dostojanstva, integriteta i samopouzdanje, kako bi navele muskarca da ih zavoli.

Oa Ii ste Ljubavna Mucenica? ....

Evo testa koji ce yam pomoci da utvrdite koliko ste 1 sam

Ljubavna Mucenica. Test sadrzi deset upozoravajueih znakova. Mozete ga resavati sa stanovista emotivne veze u kojoj se trenutno nalazite, ili sa stanovista neke prosle emotivne veze, ili gledaiuci uopste na vase odnose sa muskarcima uopste. Za svaku izjavu upisite sebi poene u zavisnosti od toga koliko se cesto

odnosi na vas.

Vrlo cesto Cesto

Povremeno Retko ili nikad

o poena 4 poena 8 poena

10 poena

f8 67

Odgovorite sto iskrenije mozete. Mozda varn se nece dopasti da sebi priznate neke stvari, ali suocavanie sa njima je prvi korak u njihovom menjanju.

Deset makova upozorenja koji ukazuju na ljubavnu Mucenicu

1. Osecate da oko svog partnera morate da .hodate na prstirna" da ga ne biste naljutili iii izazvali niegovo nezadovoljstvo

2. Osecate da yam partner ne iskazuje uvek duzno postovanje.

3. Na poslu i u drustvu prijatelja ponasate se sa vise sarnopouzdanja i licne moci, nego u drustvu partnera.

4. Ne osecate se sigurno ni prijatno kada treba da ukazete partneru na neku njegovu negativnu osobinu.

5. Ustrucavate se da zatrazite od partnera nesto sto zelite iii yam je potrebno, i ponekad se pitate niste Ii u stvari isuvise .zahtevni" iii .nesigurni".

6. Osecate da se vaS partner ponasa prema varna gore nego

vi prema njemu. .

7. Kada se vas partner prema varna ne ponasa s ljubavlju, skloni ste da mu pruzate vise ljubavi u nadi da cete ga time osvojiti.

8. Osecate da je potrebno da radite na tome da ga ubedite u svoje pravo da dobijete ljubav, pazniu, jednakost, slobodu, itd.

9. Cesto branite iIi pronalazite opravdanja za ponasanie vaseg partnera iii vas zajednicki zivot, pred sarnom sobom iii pred drugima.

10. Cesto ste besni na sebe sto se ponasate kao .slabic" u drustvu muskarca, ali iako ste se zakleli da to vise nikada necete raditi, i dalje dopustate da se on prema varna ponasa sa manje ljubavi nego sto zasluzujete.

68 ~

Sada saberite poene.

80-100 poena: CESTITAM! Vi se ne odricete svoje moci u drustvu muskaraca u svom zivotu i obicno ne zrtvuiete svoju pravu licnost da biste bili voljeni. Da biste izbegli probleme u buducnosti, poradite na onim pitanjima kod kojih ste imali manji broj poena.

60-79 poena: NISTE PRAVA UUBAVNA MUCENICA, ali se precesto odricete svoje moci u pojedinim oblastima emotivnih odnosa. Obratite painju na to kako vas strah od gubitka i neodobravanja sprecava da od svog partnera zatrazite ono sto zaslufujete. Radite na tome da vise zavoIite sebe i manje pristajete na kompromise.

40-59 poena: UPOZORENJE! Hteli vi to da priznate iii ne, slabic ste kada su u pitanju odnosi sa muskarcima. Dopustate da se prema varna lose ponasaju i ne zauzimate se za sebe. Vi ste postali takav strucniak u Zrtvovanju za ljubav, da ste i zaboravili kako to izgleda kada ste opusteni u drustvu muskarca. Pazljivo sledite uputstva iz ovog poglavlja, kako biste poceli da sebi pruzate deo ljubavi koju tako lako poklanjate muskarcima. 0-39 poena: OPASNOST! VI STE PROFESIONALNA UUBAVNA MUCENICA. Buduci da se muskarac s kojim delite zivot tako lose prema varna ponasa, verovatno yam je ostalo vrlo malo iii nimalo samopostovania. Ne ocekuite da tete dobiti ljubav od njega sve dok ne pocnete da voIite sami sebe. Vreme je da dignete glavu i ponasate se kao zena, a ne kao otiracl Potrebno je da ODMAH preduzmete akciju! Iskoristite savete iz ove knjige, potrazite terapeuta koji ce varn pruziti dodatnu podrsku, prestanite sa zrtvovaniem i ponovo pocnite da zivite dostojanstveno.

KAKO PRESTAjEMO DA ODRZAVAMO SVOjE ZENSKO DOSTOjANSlVO

Svi ovi znaci upozorenja svode se na isto: iene ne uspevaju da sacuvaju svoje dostojanstvo. To se desava:

lP6\ 69

_It,;t···

t"i' "

• kada dozvolite da se muskarac prema vama ponasa onako kalco ne biste zeleli da vidite da se neko ponasa prema vaSoj cerki

• kada se ne zauzimate za sebe iako znate da bi trebalo

• kada zivite u strahu od njegove kritike ili neodobravanja

• kada se zadovoljavate manjom kolicinom Ijubavi i painje od one koju znate da zasluzujete

, SVAKl PUT KADA SE U ODNOSU SA MUSKARCEM OJ).

• REKNETE SVOJE MOCI TAKO STO MU DOZVOUAVATE DA SE PREMA V AMA PONASA BEZ POSTOV ANJA I UUBA VI, VI GUBITE SOPSTVENO POSTOV ANJE I LJUBA V PREMA SEBI.

Usled toga nastaje ono sto ja nazivarn .. zacarani krug umanjivanja samopostovanja", On funkcionise na sledeci nacin: dopustite muskarcu da se .. izvuce" nakon sto se lose poneo prema varna - mozda vas je vredao, ili yam nije pruzio utehu kada ste bili uznemireni, ili se ponasao kao besno deriste kada ste pokusali da porazgovarate 0 emotivnoj vezi, ili je na bilo koji drugi nacin bio bezobziran prema vasim osecaniima. Vi se ne zauzmete za sebe i zbog toga ste uznemireni, potisteni i osecate se bedno. Kada se osecate bedno, vase samopouzdanje opada. A posto varn je opalo samopouzdanje, sledeci put kada se muskarac bude lose poneo prema vama, imacete jos manje hrabrosti da se zauzmete za sebe, i tako se ciklus neprestano odvija iz pocetka.

Postoji sarno jedan nacin da se prekine ovaj beskrajni zacarani krug: zauzmite se za sebe i sacuvajte dostojanstvo; ne dopustite da se prema varna ponasaju sa manje ljubavi i postovania nego sto zasluzuiete. Kada postupite na ovaj naein, mislicete dobro 0 sebi i, usled toga, vase samopouzdanje ce se uvecati, Kada se sledeci put bude lose ponasao prema vama, zadriacete svoju moe. radije nego da mu je prepustite.

70 ~

DA 1I VAM JE PRESlO U NAVIKU DA SE MUSKARCllOSE OPHODE PREMA VAMA?

Da Ii ste ikada kupili nova kola, provozaIi ih po prvi put, i odjednom shvatili koliko je bilo tesko voziti ona stara?

Da Ii ste se ikada preselili u veci stan i iznenada spoznali koliko je vaS stari stan bio skucen?

Da Ii ste ikada obuli novi par udobnih cipela i odjednom shvatili koliko je stari par cipela bio neudoban?

Svesno ili nesvesno, mozda svoju moe prepustate muskarcima i dopustate da se prema varna lose ponasaju zbog toga sto ste navikli da vas tako tretiraju. Cesto smo skloni da se osecamo udobno u svojim zivotnim okolnostima, i tek kad se situacija promeni shvatimo da nam je nesto u svemu tome nedostajalo. Odjednom osecarno razliku izmedu dva para cipela, iii stana, ili kola, iii emotivnih veza, i tada mozemo da priznamo sebi da nam je ranije bilo neugodno.

, MI ZENE SMO TOLIKO NA VIKLE DA SE MUSKARCI PRE-

• MA NAMA NE PONASAJU DOSTOJNO I S POSTOV ANJEM, DA 1M DOPUSTAMO DA NAS VOLE MNOGO MANJE NEGO STO ZASLUZUJEMO

Sve do nedavno, predavala sam svoju moe svakom muskarcu sa kojim sam ikad bila u emotivnoj vezi, Dopustala sam im da me ne cene; trpela sam ponasanie koje ni jednom svom klijentu ne bib dopustila da tolerise svom partneru; zrtvovala sam svoje zelje i potrebe kako bib ugodila svom partneru; zivela sam u stalnom strahu od neodobravanja. Da li sam bila svesna da sam Ljubavna Mucenica? Ne! Zaklela bib se da sam se ponasala kao snazna zena, puna samopouzdanja. U sustini, toliko sam se srodila i navikla na odricanje sopstvene moci, da nisam ni znala da to radim. Da li je trebalo da krivim muskarce za to? Ni u kom slucaju! Ja sarna se nisam prema sebi ponasala s ljubavlju, i oni su sarno sledili moj primer.

~ 71

Sada, po prvi put u zivotu, ucim da zadrzim dostojanstvo u emotivnoj vezi sa muskarcem, i nije mi lako! Navika da budem Ljubavna Mucenica jos uvek pokusava da se .uvuce" nazad u moj zivot i natera me da sve zrtvuiern za ljubav. Medutim, uz pomoc tehnika iz ove knjige, podrske prijateljica i ohrabrivanja muskarca sa kojim delim zivot, akoii zeli da budem snazna zena (i ne moze da podnese da 3e ponasam kao slabic), u svojim odnosima sa muskarcima postajem isto toliko snazna koliko sam postigla da to budem u svom poslu.

00 "SLABICA" 00 "VESTICE": KAKO ZENE OBIGRAVAJU OKO MUSKARCA NA PRSTIMA OA

BI SE NA KRAJU POBUNILE PROTIV NJIH.

Tridesetsestogodisnii Luis, i Linda, tridesetdvogodisniakinia, bili su u emotivnoj vezi vee devet meseci kada su dosli da se posavetuju sa mnom. "Linda me izluduje", poceo je Luis pricu. .Kada sam je upoznao, mislio sam da je izuzetno slatka i mila, zena sa kojom bih mogao da provedem zivot. Medutim, nakon dva-tri meseca, potpuno se promenila, Zauzela je gard, postala sarkasticna i ponekad cak hladna. Pokusao sam da sa njom priCam 0 tome, ali ona We da je takva i da prestanem da pokusavam da je promenim. Teske mi je da priznam, ali imam utisak da se pretvorila u pravu vesticu.

Dok je Luis pricao, Linda je sedela na kaucu sa vrlo krutim izrazom lica, i nekako sam osetila da cu lakse dopreti do nje ukoliko budemo razgovarale nasamo, pa sam zamolila Luisa da izade iz sobe.

"KaZi mi nesto 0 sebi Linda", rekla sam joj. .Volela bih da eujem nesto vise 0 tvojim emotivnimvezama pre Luisa."

.Kada sam imala 29 godina, dye godine sam bila verena s jednim covekom", odgovorila je Linda. .Bila sam luda za njim, i spremna na sve da bih ga usrecila. Zapravo, tako sam i dospela u Kaliforniju. Njega su zbog posla premestili iz Teksasa ovamo, a ja sam dala otkaz na posJu i preselila se da bih bila s

njim. Bio je sedam godina stariji od mene i izgleda da sam ga postavila na pijedestal."

Dok je pricala 0 bivsem vereniku, Lindine oci su se ispunile suzama, a izraz lica poceo da biva meksi, "Sta se desilo s vama?", nezno sam upitala.

"Bila sam tako glupa", provalilo je iz nje. .Nikada se nije dobro ponasao prema meni, a ja sam to jednostavno podnosilao Trpela sam razna sranja koja je pravio. I stalno je oklevao da odredi datum vencania Jednog dana vratila sam se ranije s posla i zatekla ga u krevetu sa nekom sekretaricom koju je upoznao u kancelariji. Znate li da je cak pokusao da me ubedi da to sto se tucao s njom nista ne znaei i da to nije razlog da raskinemo veridbu?"

Zagrlila sam Lindu i pustila je da se isplace, shvatajuCi sta je problem u njenoj i Luisovoj vezi. Linda je provela mnogo godina odricuci se svoje moci u korist verenika, i time bila toliko povredena da je nesvesno odlueila da ode u drugu krajnost i nikada vise ne dozvoli da neki muskarac utiee na nju. Oct jadnice, pretvorila se u vesticu - sa obigravanja oko verenika, presla je na pobunu protiv Luisa. Nije ni cudo sto Luis nije mogao da razume promenu Lindine licnosti,

Mnoge zene se ponasaiu prema ovom modelu. Nakon veze u kojoj su se odricale svoje snage i ponasale se kao slabici, zaklinju se da to nikada vise nece ponoviti i ponasaju se buntovnieki i kao vestice kada udu u vezu sa sledecim, neduznim muskarcem u kojeg se zaljube. Potom zakliuce da ni to ne funkcionise, i ponovo se vracaiu na prethodnu ulogu. I tako dalje, i tako dalje ...

Varijacija na ovu temu je kada se transformacija iz jadnice u vesticu desi u okviru jedne veze. Imam prijateljicu koja prosto izluduje svog muza ovak:vim ponaSanjem. Otprilike nedelju dana, ponasa se podredeno i slabo u odnosu na njega, a zatim se strasno naljuti na sebe sto je bila tako slaba i odlazi u drugu krajnost, ponasajuci se hladno i distancirano. Kada se njemu

f& 73

smuci niena hladnoca i kada joj se suprotstavi, ona se slomi i onda se izvinjava i ponovo se pretvara u slabica,

Zbog ovakvog ponasania muskarei govore da su zene "cudljive", "temperamentne", ,,nepredvidive" i .Izludujuce'', Resenje je u tome da nademo ravuotezu negde izmedu slabica i vestice, da iivimo u sldadu sa sopstvenim vrednostima kako bismo prekinule zatvoreni krug od podredenosti do pobune.

RESENJE: KAKO PREKINUTI SA ODRICANJEM OD

SOPSTVENE SNAGE U KORIST MUSKARCA

1. Prestanite cia Dagradujete muSkarca za lose pODaSanje prema varna. Veronika i njen suprug Dejvid upravo su imali tesku svadu. Sve je pocelo kada je Veronika zamolila Dejvida da joj pomogne pri izboru novih tapeta za kuhinju, sto Dejvida nije interesovalo. Sto je Veronika vise insistirala, to se Dejvid vise nervirao, sve dok nije poludeo od besa, izdrao se na Veroniku, nazvao je "kuckom koja uvek mora da istera svoje" i izleteo iz kuce.

Veronika leze na krevet i place, sa zeljom da vrati vreme unazad, na nekoliko sati pre nego sto je doslo do svade, U jednom momentu, cuje kako se Dejvid vraca kuci, ulazi u dnevnu sobu i ukljueuje Tv. Nestrpljiva da se pomire i ocainicki zeleci da ponovo oseti bIiskost sa suprugom, Veronika ulazi u dnevnu sobu, ldekne pored Dejvidove stoIice i smrkce dok on gleda program na televiziji. Nakon nekoliko minuta, oseca kako De]vid pomera ruku i pocinie da je mazi po kosi. Zna da vise nije ljut. Veronika se okrece, siri ruke prema Dejvidu i kaze: ,,0, duso, tako mi je drago da si se vratio. Nedostajao si mi. Ne ielim da se svadam s tobom." "Ni ja ne zelim da se svadam s tobom", We Dejvid, uzdisuci s olaksaniem, Potom se poljube i zajedno provode prijatno vece kod kuce.

Seron i njen mladic Erni se zestoko svadaju. Erni je upravo obavestio Seron da ce izaci na veceru sa bivsom devojkom koja cak i ne zna da on zivi sa Seron. Kada Seron upita Ernija

74 ~

da Ii je bivSoj devojci rekao za nju, on priznaje da nije, ali tvrdi da to nije uradio sarno zato sto je ona emotivno labilna, i ne ieIi da je povredi. Ernijevo precutkivanie njihove veze je razjari- 10 Seron, ,,vise ti je stalo do osecania tvoje glupe bivse devojke nego do toga kako je menil", optuzuie gao .Ne moram da slusam tvoja sranja", vice Erni i odlazi na posao zalupivsi vrata za sobom.

Seron razmiSlja 0 tome kako ce Erni otici na veceru sa bivsom devojkom, i kako je tog jutra prema njoj bio bezosecajan, i pri tom se bedno oseca, Kako sati odmicu, nien strah raste, i na kraju misIi samo na to kako ce izgubiti Ernija. Zna da ga tog dana nece videti sve do kasno uvece, i odlucuie da mu priredi veliko iznenadenje kada se vrati. Pravi njegov omiljeni kolac, kupuje bocu dobrog vina i pali svece, U 23:30 casova, Erni stiZe a Seron trci ka ulaznim vratima i pada mu u zagrljaj. .Dobrodosao kuci, dragi", sapuce. .Nedostaiao si mi. Zelim da te nikad ne izgubim." "Ija zelim da tebe nikad ne izgubim", odgovara Erni s olakSanjem sto je Seron u tako dobrom raspoloie~u. I njih dvoje provode divno vece zajedno.

Sta ste pomislili nakon sto ste procitali ove dve price? Da Ii ste pomislili da imaju srecan kraj? Da Ii ste pomislili da ove dve zene dobro znaju kako da postupaju sa svojim muskarcem? Ukoliko jeste, pogreSiIi ste. Veronika i Seron mozda veruju da su pune razumevanja, ljubavi i oprastania, ali u sustini su najobiCnije Ljubavne Mucenice u najgorem obliku. Nagraduju svog muskarca nakon sto se lose poneo prema niima,

'. JEONA 00 NANECIH GRESAKA KOJE ZENE PRA VE U

OONOSIMA SA MUSKARCIMA JE OA IH NAGRADE PONASANJEM PUNIM UUBA VI NAKON STo SU SE ONI L0- SE PONELI PREMA NJIMA

Kako ovo radimo? Grlimo i ljubimo muskarca koji nam se obraca sa nipodaStavanjem; ne odgovaramo mu kada vice na nas i zatim se izvinjavamo sto smo ga razbesnele; vodimo ljubav s

~ 75

muskarcem koji nas je do malopre tretirao kao da smo dubre i jos uvek se nije izvinio; titramo oko muskarca koji je ucinio nesto sto nas je povredilo kako bismo mu pokazale da ga jos uvek volimo.

Koju poruku muskarci dobijaju iz ovakvog ponasania?

Prema meni motes do. se ponasas kako god hotel Jos uvek te volim. U stvari, sto gorl budd prema meni, viSe cu se plasit! i viie cu te volett.

Ekvivalent ovakvog ponasania bio bi sledeci: imate malo stene i divan, novi bell trosed. Jednog dana dolazite kuci i shvatate da se vase kuce pokakilo svuda po belom trosedu. Odlazite u kuhinju, uzimate psece biskvite i nagradujete gal Isto znacerije ima poljubac muskarcu nakon sto se lose poneo pre-

rna varna. .

Dreseri uvek nag!aSavaju vaznost disciplinovania psa - potrebno je da mu gurnete niusku u "kakicu" i udarite ga novinama po nosu kako bi shvatio poruku: .Nemo] vise da kakis po trosedu, ill ... " Naravno, ne predlazem varn da, kad se muskarac lose ponese prema varna, urolate novine i krenete da mu udaratepacke. Kazem da ga nagradivanje za lose ponasanie uei da nastavi s takvim ponaSanjem.

Sta treba da uradite kada se muskarac neprihvatljivo ponasa prema vama?

• Iskaiite mu svoja osecania povredenosti i besa.

• Sacekajte njegov odgovor koji ukazuje da je razumeo kako se osecate i da mu je zao sto se tako ponasao.

• Porazgovarajte kako da sledeci put izadete na kraj sa takvom situacijom sa vise mudrosti i osecajnosti.

• Zatim se poljubite i pomirite!

2. Napravite dva spiska:

- Kako sve svoju moe prepuStam muskareu

- Kako prepuStam svoju moe u emotivnoj vezi

Ovaj proces pisanja je veoma vaian. Zapisuiuci kako sve

76 ~

postupate kao Ljubavna Mucenica, postacete svesniji svog ponasania, cime cete naciniti prvi korak u njegovom menjanju. Pokazite spisak nekoj prijateljici kako biste se obavezali da se vise ne odricete svoje snage.

3. Napravite spisak pravila za zdravo ponaSanje koje zelite da uvedete i negativnog ponaSanja koje zelite da izbegnete u odnosima s muSkarcima. U poslednjem poglavlju cu detaljnije objasniti kako da napravite svoj "pravilnik".

4. Sacuvajte dostojanstvo. Volim ovu frazu, Imam obica] da je ispisujem na papiricima i da ih kacim svuda po kuci kako bi me podsecali ko sam u stvari. Ponekad, kada uhvatim sebe da se ponasam kao Ljubavna Mucenica, zatvorim oci i nekoliko trenutaka jednostavno meditiram 0 ovoj frazi i njenom pravom znaceniu. Skoro uvek me vraca u uravnotezeno stanje sarnopostovania, Znacete sta yam je potrebno da biste sacuvali svoje zensko dostojanstvo.

, ZAPAMmE: POSEDOVATI SNAGU U ODNOSlMA SA MUS-

• KARClMA NE ZNACI lMATI MOC NAD NJIMA, VEC JACA- 17 SEBE TAKO STO CETE SEBI PRUZITI DUBAV I POSTOV ANJE I POBRINUTI SE DA TO CINE I MUSKARCI U

V ASEM ZIVOTU

~ 77

ZENE SE PONASAJU KAO DEVOJCICE DA BI OD MUSKARCA DOBILE ONO STO ZELE

Kacla ste bili mala devojcica, primili ste mnogo painje zato sto ste bili slatki, ljupki i ranjivi. Verovatno niste ni svesni koliko cesto to i dalje radite u muskom drustvu, narocito kada zelite da dobijete ljubav i painju. Posebno me zalosti da gledam kako zene prave gresku broj 6, a jos se gore osecam kada vidim kako se muskarci na to upecaju.

Kako to cmite?

1. PooaSate se naivno i glumite oezoanje kada, U stvari, zoate istinu iii odgovor na pitanje. Ovo cini da se muskarci osecaiu pametno i pruza im osecai da znaju sta rade. To im daje lazan osecai veIiCine i dopusta im da se ugodno osecaju u vaSoj blizini, samo zato sto se osecaju superiorno, a ne zato sto vas postu-

ju.

2. PooaSate se povredeoo, a u stvari ste besni.

Da Ii ikacla placete kada ste, u stvari, besni?

Da Ii se ikada durite kada je, zapravo, potrebno da muskarcu mete da se ponasa kao seronja i da vam je dosta toga?

Da Ii ikacla postajete depresivni i cutliivi, umesto da ustanete i odete?

S obzirom da je vecina nas naucila da nije lepo da se devoicice ljute, potiskujemo emocije besa i ispoljavamo prihvatljivija, "zenstvena" osecanja, kao sto su tuga, strah i krivica, ostavljajuei tako bes da se talozi i tinja. Ovo cinimo zato sto time manje ugroZavamo muskarce, pa nas je stoga lakse voleti.

3. Pretvarate se da ste zbunjeni, a u stvari niste. Ovo je jedna od

78 ~

najgorih navika kod zena - pretvaramo se da ne znamo sta zelimo, kako se osecamo, ili sta da uradimo. Stvaramo sliku mentalne bespomocnosti, i tada dolazi muskarac da nas spasi. Iznenadenje! On se oseca tako sposobno i korisno.

Koristimo zbunjenost kako bismo prikrile druga, odrasla, mnogo neprijatnija osecania, kao 8tO su bes, prezir, krivica, povredenost i strah. Ne mogu ni da prebrojim koliko sam puta imala savetovanje sa zenama koje su izjavljivale stvari tipa: "Tako sam zbunjena kada je moja emotivna veza u pitanju, prosto ne znam sta se desava." A kada ih zamolim da mi to pojasne, odgovaraju: .Pa, moj suprug me vara, nismo vodili ljubav vee dve godine, osecam se bezvredno, i tako sam zbunjena." Naravno, nema niceg zbunjujuceg U ovoj situaciji, ali ukoliko nastavi da glumi zbunjenost, ona nece morati da donosi nikakve odluke niti cia preuzme odgovornost za dalji tok svog zivota,

4. Tretirate muSkarca kao 'da vam je tata. Ne postoji nista lose u tome da dopustite cia se muskarac koga voIite povremeno ocinski brine 0 vama, ali ukoliko ga tretirate kao ocinsku figuru veci deo vremena, vasa emotivna veza je u nevolji.

U ovo spadaju sledece navike:

• bukva1no oslovljavanje partnera sa "tata"

• sedenje u njegovom krilu i durenje

• ispovedanje kako ste danas bili .Iosa devoicica"

• dopustanie da vas suprug kontrolise say novae, a varna daje "dZeparac"

Necu ulaziti u objaSnjenje dubljeg psiholoskog znacenia ove vrste ponasania, Dovoljno je reci da 8tO vise budete postavljali svog partnera u ulogu oca, to cete vise vi biti dete.

5. Prieate tankim, deeijim glasom, umesto glasom odrasle ieoe. Zene se sluze ovim glasom male devojCice narocito:

• kacla se plase da kazu svoje mislienie

~ 79

kacla se plase kako ce muskarac reagovati kada ocekuiu neslaganje

Govor male devojCice muskarcu We: .Vidi, ja sam samo mala devojCica. Nemoj me povrediti i biti zao prema meni, vaii?"

6. Stvarate haos u svom Zivotu kako bi muSkarac mogao cia vas spasi.

• Da Ii zivite od jedne licne krize do druge?

• Postoji Ii uvek nesto hitno oko cega vam je potrebna pomoe iIi savet muskarca?

• Da Ii potajno uzivate u tome da vas muskarac spaSava?

U igru male devoicice spada i podeSavanje situacije tako da se na kraju .raspadnete", kako bi muskarac mogao cia dode da vas spasi. Mozda se ovako ponasate zbog toga sto vas otac nije nikada bio tu kada yam je bio potreban. Mozda ovo radite kako biste .testirali" svog partnera i saznali mozete Ii da se oslonite na njega. Problem je u tome sto takvo dobijanje painje postaje zavisno od kriza - a to je defmitivno taktika male devolcice.

KAKO MUSKARAC SA KOJIM DELITE ilVOT REAGUjE NA PONASANJE MALE DEVOjCICE

MuSkarci vas neee poStovati. Da Ii ce muskarci pozitivno odreagovati na ponaSanje male devoicice? Apsolutno. Osecace da su glavni, veliki i snazni, Verovatno ce se navici na to. Cak ce mozda i uzivati u tome. Ali vas nece postovati, i ponasace se prema vama kao prema maloj devojCici, a ne zeni, A to znaci: manie strasti i manje istinske ljubavi.

MuSkarci ce vas prezreti. Kada se ponasate kao devoicica, muskarac oseca da je odgovoran za vas. Kao sto cemo videti kroz ovu knjigu, muskarct su vee preoptereceni raznim odgovornostima u zivotu. U skladu s tim, iako muskarac moze da

80 ~

odreaguje na vasu bespomocnost i spasi vas, na kraju ce zbog toga najverovatnije biti veoma ozloieden,

RESENjE: KAKO OA PRESTANETE DA SE U MUSKOM DRU~TVU PONA~ATE KAO MALA

DEVOjCICA

1. Napravite spisak: "NaCini na koje glumim malu devojcicu u druStvu muSkaraca". Ovo moze cia bude neprijatno, cak i ponizavaiuce iskustvo, ali verujte mi cia ce yam pomoci cia se izlecite od greske broj 6. Kacla sledeci put uhvatite sebe cia uvrcete kosu iIi pricate decijim glasicem, iIi sta god da je vasa navika, smucicete se samoj sebi i prestati.

2. Kada se rasplaeete, upitajte sebe: "Da Ii postoji neSto zbog eega sam besna?" Vazno je cia se ovoga setite, a narocito ukoliko vee znate da yam je tesko cia osetite i izrazite bes. Moze se desiti cia, dok placete, shvatite cia ste u stvari besni. Tada mozete da odlucite da iskazete svoja prava osecania kao odrasla osoba, umesto da ih skrivate iza suza. Naravno, ovo ne znaei da treba da zabranite sebi plakanje, niti da ste zapravo besni svaki put kada placete, Prosto obratite pazniu na svoja osecania,

3. Kada sledeel put budete zbunjeni, zapitajte se: "Da nisam zbunjena, oseeala bib ... " Ovo je sjajna vezba za rasciscavame zbunjenosti. Pre nego sto zapadnete u konfuziju i pocnete da ocekuiete da muskarac dode da vas spasi, vidite mozete Ii sami da razjasnite situaciju. Neke navike male devoicice su verovatno vrlo stare, i odricanje od niih nece ici lako. Ali osecacete se predivno kacla zena u vama bude voljena i cenjena.

Nadam se da sam yam pomogla da malo bolje shvatite svoje odnose sa muskarcima time sto sam sa vama podelila ovih sest gresaka, Sigurna sam da ste do sada shvatili da do ovog spiska gresaka nisam dosla proucavajuci psiholoske casopise niti spro-

f6\ 81

vodeci ank.etu, vee tako sto sam svaku od ovih sest gresaka sama pravila nebrojeno puta! Kao i vecina rena, i ja sam radila sve pogresne stvarl ne bih li uspela da navedem muskarca da me voli, i uCila sam na svojim greskama, Mozda ce varna biti lak.Se sada kada znate neke zamke kojih treba da se cuvate i kada imate tehnike koje mozete da primenite.

Bez obzira na nase zelje, oslobadanje od starih navika more biti tesko. U narednih nekoliko dana i nedelja, hvatacete sebe kako einite mnoge stvari 0 kojima ste upravo citali. Kada se to desi, nemojte se obeshrabriti. Zapamtite: prvi korak u menjanju sebe uvek predstavlja prepoznavanje onoga sto Cinile, a SIO vam nanosi bolo Zato, zapamtite ovih sest gresaka, uradite sve vezbe, podelite ove informacije sa svojim prijateljima, i pronadite podrSku koja vam je potrebna kako biste postali mocna rena puna ljubavi, kakva mate da zelite da budete.

82 ~

Popunjavanje emotivnih praznina: kako da prestanete da dajete viSe

ljubavi nego sto primate

.Dajem i dajem; i on me zbog toga von ali ponekad se pitam da Ii bi me isto toliko voleo i kada blh prestala da dajem. "

"U svim mojim vezama, uvek sam ja bila ta koja je viSe volelao Mastam 0 tome da nadem muskarca koji ce mi pruitti isto koliko i ja njemu, ali ne verujem da takvi muskarci uopite postoje. "

.Dsecam da sam ja ta koja u svojim rukama drit sudbinu naseg braka - odnosno, osecam da. kada bih prestala da tako naporno radim na ocuvanju naseg braka. moj suprug ne bt znao sta da radi i nas brak bt se jednostavno raspao. "

Da li ste se ikada osecale kao ove zene - da u emotivnim vezama vise dajete nego sto dobijate? Da li ste ikada tajno ceznule da vas muskarac voli isto koliko i vi njega? Ovo poglavlje govori 0 najvecoi gresci koju zene prave u emotivnim vezama - 0 tome kako muskarce volimo vise nego sto oni mogu da nam uzvrate. Odlueila sam da ovoj gresci posvetim celo jedno poglavlje, umesto da je svrstam u prethodnih sest gresaka, jer mislim da je i suvise vazna da bismo preko nje olako presli.

Ovo poglavlje bilo je najteze i najbolnije napisati, jer mi je tema i suvise bliska. Trebalo je da otpocnem pisanje ovog poglavlja u petak, i kada sam u cetvrtak uvece otisla na spavanje, ce-

~ 83

Ie noti sam imala nocne more - mraene, konfuzne snove pune straba. tuge i gubitka. Kada sam se probudila, nije mi bilo jasno zaito sam imala tako tesku noc, sve dok nisam sela za kompjuter, otkucala naslov ovog poglavlja i briznula u plac, Dok sam buljila u otkucane reci, a suze mi se slivale niz lice, iznenada sarn shvatila sta je uzrokovalo nocne more i sta me je sada tera- 10 na plac - bio je to bol zbog slomljenog srca, bol koji je nastao zato sto sam tako mnogo puta u ljubavi davala mnogo vise nego sto sam dobila zauzvrat; bol koji proistice iz mnogih godina rada na stvaranju uspesnih veza, sarno da bib shvatila da moji partneri ne zele da se trude koliko i ja; bol koji nastaje kada postanes ekspert u voljenju druge osobe, a pri tome ne znas kako da volis sebe. Tog dana nisam plakala samo zbog svog, vee i zbog vaSeg bola. Iz iskustva znam da i mnoge od vas imaju slomljeno srce zbog toga sto nisu dobile dovoljno ljubavi. Ne mogu da prebrojim koliko sam puta sedela i slusala zene koje placu dok opisuju svoju emotivnu vezu sa suprugom iIi mladicem i videla kako mi upueuiu pogled pun bola i pitaju: "Jednostavno ne razumem ... Tako mnogo ga volim. Dajem mu sve sto mogu, i on me i dalje ne voli onako kako znam da ja volim njega. U cemu gresim?" I svaki put kada drzim kurs "Ucinite da ljubav traje", neka zena ustane, okrene se ka svom suprugu i s ocima punim suza We: .Duso, znas da te obozavam, Ali mi slama srce to sto moram da te preklinjem da mi pokazes da me volis, umesto da mi jednostavno sam pruZis Ijubav, kao sto je ja pruzam tebi."

Najsif!lpatiCnija mala devojOca na svetu

Zivela jednom jedna mala devoicica koja je vise od svega zelela da zivi srecno do kraja zivota, Citala je bajke 0 princezarna i princevima i istinskoj ljubavi, i odlucila da ce, kada odraste, neumomo tragati za ljubavlju 0 kojoj je pisalo u knjigama, sve dok je ne nade. Odlucila je da bi bilo najbolje da odmah pocne sa pripremama. Kada je pocela da trazi muskarca koji li-

84 ~

ci na princa, njen otac je bio jedini kojeg je nasla, Kao i vecina malih devojcica, i ona je mislila da je tata savrsen i uzivala je u njegovoj Ijubavi. I bilo je potpuno prirodno da nien otac postane muskarac od kojeg je ocekivala da je usreci,

Jednog dana, njen tata je spakovao kofere i rekao joj da odlazi. Objasnio joj je da ne moze vise da zivi sa njenom rna} kom, i mora da ode, iako nju i dalje mnogo voli. Devoicica je otreala u svoju sobu, bacila se na krevet i zajecala. .Kako moie da me ostavi?" vristala je u sebi. .Da me stvamo voli, ostao bi. Mora da me je teiko voleti. " I tada se zarekla da ce postati toliko divna, i da ce tako dobro voleti tatu, da ce morati da joj se vrati. Odlucila je da postane najslada mala devojCica na svetu. Utvrdila je cime sve moze da usreci tatu, i to je i radila - imala je sve petice, pocela da glumi u skolskim predstavama, i citala gomile knjiga. A iznad svega radila je na tome da pokaze tati koliko mu se divi, jer je shvatila da ce tata tek na njenu Ijubav uzvratiti ljubavlju. Pazliivo ga je slusala dok prica, i smejala sei plasila kad treba. Govorila je svom tati da je najpametniji i najprivlacniii muskarac na svetu. I nikada, nikada mu se ne bi usprotivila niti ga kritikovala, jer je mala da je onda ne bi toliko mnogo voleo.

Ipak, otac male devoicice nikada se nije vratio kuci. Ali voleo ju je izuzetno mnogo i ona je bila njegovo omiljeno dete, tako da je ona zakliueila da je njen plan uspeo! Cak se i njen otac slozio, rekavsi joj: "Ti si devojcica koja voli najbolje na svetu." Sada je bila spremna za krupnije poduhvate.

KAKO ZAVESTI PRINCA U SEDMOM RAZREDU

OSNOVNE SKOLE

Devojcica je rasla i kada ie doslo vreme da se zaljubi, bila je siguma da ma sta treba da radio "Tajna je u tome", poverila bi se drugaricama u skoli, "da svog mladica volite toliiiiko mnogo i da budete toliiiiko divne i da se on zbog vas oseca taaaako dobro, da ne moze da zivi bez vas." I to je i radila. Pronasla je mla-

~ 85

dica koji joj se svida i pocela da ga voli. Svakodnevno mu je ostavljala eeduljice u klupi, navijala za njega na svakom kosarkaskom treningu, i stalno rnu govorila kako je divan. I volela ga je, i volela, i volela, sve dok on sebi nije rekao: AU, niko me nikada ranije nije ovako vo/eo, cak ni moji roditelii. Mora da sam zaljubljen u nju.

Devoicica je bila srecna neko vreme. .Ovo je moj princ", govorila bi sebi, "a ja sam njegova prineeza. " Medutim, nakon izvesnog vremena, primetila je da nije srecna, iako ima decka, I shvatila je da, iako se prema njemu ponasala kao da je prine, on se defmitivno nije ponasao prema njoj kao prema princezi. Pa bi otrcala u svoju sobu, baeila se na krevet i plakala razrnisljajuci: "Vo/im ga vise nego on mene. Kako je to moguce kada mu tako mnogo dajem?" I nikako nije uspevala da nade odgovor.

KRALjlCA SRCA

Godine su prolazile, devoicica je izrasla u zenu, decaci su sada bili muskarci, a zabavljanja su sada postala ljubavne veze i brakovi. I, mada su se detalji price izmenili, zaplet je ostajao isti: ona je ocainicki pokusavala da zadrzi muskarca ulazuci ogroman napor da bi bila ispunjena ljubavlju i zasluzila njegovu ljubay. Umesto da ostavlja ceduliice u klupama i deli komplimente u skolskim hodnicima, sada bi se naoruzavala ozbiljnijim oruzjima: obasipala bi muskarca ljubavnim pesmama, kratkim pricama i mudro osmislienim porukama; obezbedila je stalan protok poklona i iznenadenja; postala je nezarnenljiv i mudar savetodavae; obasipala je svog partnera pohvalama, naklonoscu i seksualnom pazniom sve dok se ne bi osetio kao najvoljeniji muskarac na svetu.

I svaki put se isto desavalo sa svakim muskarcem, On bi joj rekao da je divna, da ga niko ranije nije voleo kao ona, da je ona prava Kraljica Srca i da je srecan sto je ima. A ona bi bila i suvise zauzeta davanjem da bi zastala i zapitala se da li nesto i dobija, sve dok jednog dana ne bi primetila da njen partner

86 ~

sjajno urne da uzima, ali ne ume da daje. I kada je prestala da ona bude ta koja daje inicijativu, on nije hteo da je preuzme na sebe. I, mada je bio sa niom, bila je veoma usamljena.

I ubrzo, muskarac bi priznao: "tini rni se cia ja tebe ne volim tako rnnogo kao ti mene", i oprostili bi se. A zena bi otrcala u svoju spavacu sobu, baeila se na krevet i plakala, razmisliaiuci: .Kako je moguce da mi se ovo sta/no desava? Tako sam napomo radi/a na tome da volim najbofje na svetu. Zasto ne mogu da nadem coveka koji ce me vo/eti koliko ija njega?" I nakon toliko godina plakanja na krevetu, ona jos uvek nije pronasla odgovor.

ZARAf>IVANjE LjU8AVI

Zena 0 kojoj sam pisala nije klijent, niti neko ko je pohadao moj seminar. Ta zena sam ja, a niena prica je prica mog zivota, Ja sam bila devoicica koje je odlucila da mora da zaradi ljubav muskarca, Ja sam bila tineidzerka koja je naucila da mladica preplavi pazniom i naklonoscu, sve dok on ne poveruje da je zaIjubljen u nju. I ja sam bila zena koja je, sve do nedavno, naporno radila na neprestanom davanju muskarcu sa kojim deli zivot, a da se nikada nisam zaustavila da uocim da zauzvrat ne dobijam ono sto rni je potrebno.

Kao i rnnoge druge zene, rnislila sam da moram da cinim nesto da bih navela muskarca da me voli. Postala sam profesionalni davalac. I, nazalost, bila sam tako dobra u tome da sam postigla cilj - tako sam rnnogo pruzala muskarcu da bi on na kraju stvarno poverovao da je zaljubljen u mene, dok je, zapraYO, bio zaljubljen u ono sto je dobijao od mene.

Nije ni cudo sto nikada nisam osetila da me neki muskarae zaista voli. Nije ni cudo sto sam na kraju emotivnih veza osecala da sam opljackana, prevarena, cak i kada sam ja bila ta koja je odlazila iz veze. Moji zivotni rezultati svodili su se na sledece:

• Zavriavala sam u narucju "pogresnih muSkaraca". Bila sam

~ 87

prezauzeta brigom 0 tome koliko me muskarac voli, tako da nisam zastala da se zapitam koliko ja volim njega.

Previse sam razmisliala 0 tome da li muskarac misli da sam ja prava zena za njega, tako da nikad nisam zastala da se upitam da li je on pravi muskarac za mene.

Zbog toga sam bila u vezama sa rnuskarcima koje sam volela, ali koji mi se nisu svidali, ill se nisam slagala sa njima - drugim recima - bila sam sa .pogresnim muskarcima", jer nisam obracala pazniu na to sta zapravo mislim 0 njima.

• Nisam muSkarcima pruiala priliku da otkriju sta stvarno osecaju prema meni. Bila sam toliko uposlena "prodavanjem sebe" rnuskarcu kojeg sam volela, da mu nisam ostavila prostora da me sam pozeli. Odbacena mala devoicica u meni nije verovala da ce muskarac zeleti da ostane uz mene ovakvu kakva jesam, pa je radila kao luda da stvori utisak da mu je dragocena, kako bi osetio da mu je neophodna u zivotu i da ne bi mogao da zivi bez nje.

Kako iene popunjavaju emotivne praznine

Ono sto sam radila, a sto cini veliki broj drugih zena, nazivam "popunjavanje emotivnih praznina" u vezi. Mi imamo svoju viziju dobre emotivne veze, zatim, nalazimo rnuskarca i pociniemo da stvaramo takvu vezu. Bez njegovog ucesca, To je otprilike kao da mu kazemo: .Samo se ti uredno pojavljuj svakog dana, aja cu se pobrinuti za emotivnu stranu veze. Ja cu se postarati za intimnost, drustvene aktivnosti, razgovore i pravac u kome idemo. Sve sto ti treba da uradis je da pristanes da mi budes partner." Opasnost lezi u tome sto cesto zavrsimo u emotivnoj vezi sa samom sobom. Toliko napomo radimo da veza izgleda dobro, da uspemo da obmanemo sebe i poverujemo da je ona zajednicka tvorevina, dok se zapravo radi 0 monodrami sa muskarcem u prvom redu u publici.

Evo kako sve zene popunjavaju emotivne praznine.

88 ~

Mozda cete se prepoznati u nekim stvarima, ill cak u svakoj stavci.

1. Popunjavanje druStvenih praznina i praznina po pitanju zajednickih aktivnosti. Vi ste ta koja razmislja 0 najvecem delu vasih drustvenih aktivnosti, i planirate ih:

Prelistavate novine, pratite nova dogadanja i predstave u gradu i ubedujete partnera da odete da ih zajedno pogledate.

Predlazete partneru kako da provodite vikende. Razmisliate po nedelju ili mesec dana unapred i zakazuiete aktivnosti.

Vi planirate godisnie odmore i posebne svecanosti.

Vi obavljate najveci broj telefonskih razgovora sa prijateljirna i rodbinom (cak i njegovom) i dogovarate posete i okupljanja.

Predlazete nove i interesantne stvari koje biste mogli uraditi - posete novim restoranima i slicno,

Vi inicirate razgovor 0 putovanjima i planirate detalje.

2. Popunjavanje seksualnih praznina. Uglavnom vi inicirate seksualni i flzicki kontakt:

Prvo vi grlite partnera, iii trazite zagrljaj.

Uzimate partnera za ruku u bioskopu, dok setate ili gledateTV.

U naivecem broju slucaieva, vi inicirate poljubac.

U svakoj prostoriji iskljucivo vi prilazite partneru, da biste bili uz njega.

Uglavnom vi inicirate seks, ili se zalite da nedovoljno cesto vodite ljubav. (Napomena: ovo bi mogao biti jedini sluca] u ovoj kategoriji koji muskarac preuzima na sebe).

Vi se pomerate sa svoje strane kreveta na partnerovu, kako biste se scucurili zajedno pre nego sto zaspite.

3. Popunjavanje praznina u hliskosti. Vi inicirate najveci dec bliskosti u vezi:

1Ps 89

Vi podsecate partnera da je proslo dosta vrernena oct kada ste poslednji put proveli romanticno vrerne zajedno.

Vi trazite da razgovarate 0 osecaniima.

Vi pokrecete pitanja medusobnog obavezivanja iIi zajednicke buducnosti,

Vi stvarate prijatnu atmosferu - muziku, svece, speciialne veceri.

Vi ostavljate najveci broj ceduljica, poruka iIi sitnih poklona i pisete najvise pisama.

Obicno prvo vi prilazite partneru kako biste se pomirili nakon svade.

4. Popunjavanje praznina u komunikaciji. Najcesce vi inicirate kornunikaciju u vezi:

Kada ste zajedno, vi pricate vise nego on.

Postavljate partneru vise pitanja 0 njemu nego on vama. Osecate nervozu ukoliko je vaS partner duze cutljiv, i ispi-

tujete situaciju pitajuci ga kako se oseca iIi 0 cernu razmisha, Kada vas partner ne odgovori na nesto sto ste upravo rekli, sugerisete moguce odgovore i ono sto bi trenutno rnogao osecati, vodeci tako obe strane u razgovoru.

Hvatate sebe kako pokusavate da otkrijete sta vas partner oseca iIi naglas nagadate, posto on sam nije voljan da yam kaze.

Sugerisete partneru kako bi trebalo da razgovara sa svojim sefom, zaposlenim radnikom, majkom iIi decom, i govorite rnu sta da kaze.

5. Popunjavanje kreativnih praznina. Vecinom vi doprinosite kreativnosti emotivne veze:

Vi iznosite najveci broj novih ideja iIi koncepta 0 kojima mozete da diskutujete.

Uglavnom vi predlazete kako da izmenite stvari - svoju vezu, navike, iIi izgled sobe.

90 ~

"

Vi upoznajete partnera sa novom rnuzikom, kniigama, nacinom ishrane.

Svi mi povrerneno iniciramo neke od ovih aktivnost. Medutim, ukoliko u vezi to najcesce vi radite, onda nesumnjivo popunjavate praznine.

Kako popunjavanje praznina moze da uniSti vaSu emotivnu vezu .

• U varna raste ogorcenest, Kada na pocetku emotivne veze popunjavate praznine, srecni ste sto .osvaiate" partnerovu ljubay i vas naporan rad se isplacuie. Vremenom, medutim, postajete ogorceni na njega, jer shvatate da samo vi nosite ernotivni teret veze.

Suzan i Dzeri su biIi u bracnoj krizi kada su dosli kod mene. .Osecam daja moram sve da obavim u nasoj vezi", pozalila se Suzan. ,,1 a sve planiram, zovem prijatelje, predlazem da popricamo 0 problemima. U braku smo vee sedam godina i mislim da za sve to vreme Dzeri nikada nije preuzeo stvari u svoje ruke."

Dzeri se iznenadio kada je CUO koliko je besna. .Oduvek sam mislio da ti uzivas da sve to radis", objasnio je. "los dok smo se zabavljali, ti si uvek planirala kako cemo provesti vikende i godisnie odmore. Mislim da sam se navikao na to i zakljuCio da ti volis da vodis racuna 0 svemu."

Radila sam sa Suzan i Dzeriiem i pomogla im da spoznaju semu u koju su upali: Suzan je bila ogorcena sto nije osecala da se neko brine 0 njoj, a Dzeri nije rnogao da razume zasto, iznenada, ona oseca bes zbog stvari koje je oduvek volela da obavlja umesto njega. Ista taktika koju je Suzan koristila da bi navela Dzeriia da je voli, sada je predstavljala problem, posto se ona osetila zarobljeno u ulozi glavnog odgovornog za njihovu emotivnu vezu.

• Ne ostavljate partneru dovoljno prostora da sam popuni prazni-

f& 91

De. Kada po navici popuniavate praznine, ne pruzate priliku partneru da prvi povuce potez. Razocarani ste sto on nedovoljno ucestvuie u svemu, a da pri tom ne shvatate da mu niste pruzili priliku za to!

, MUSKARCI SE DOBRO OSECAJU KADA PREUZMU SlV A-

• RI U SVOJE RUKE ILl PREDUZMU NEKU AKCIJU, TAKO DA, UKOLIKO 1M NE PRUZITE PRILIKU DA TO URADE, POCINJU DA SE OSECAJU NEMUZEVNO I OGORCENO

AjIin i Roj su bili zarobljeni u ovoj dilemi. Ziveli su zajedno tri godine kada su dosli na moj seminar. .Stvamo volim Roja", pocela je AjIin, "ali imamo veliki problem u seksu. Kao da ga uopste ne privlacim. Uglavnom ja iniciram seks, ili mu prilazim radi zagrljaja ili poljupca. Kada vodimo ljubav, osecam se sjajno, ali bih zelela da on bude malo agresivniji sa mnom."

.Jstina je", slozio se Roj. .Jzgleda da nisam narocito nasrtljiv sa AjIin. Kada razmislim 0 tome, kao da mi ona i ne pruza priliku. Stalno mi se nabacuje, govori mi da me zeli, spopada me u kuhinji ili kada dodem kuci s posla. Zapravo i ne pomisliam da joj pridern - jer ne moram. Znam da ce me ona obgrliti, ili pokusati da me zavede, tako da sam se ulenjio po tom pitanju."

Ajlin Roju nije ostavila mogucnost da je pozeli, Onog momenta kada bi osetila bilo kakvu prazninu u njihovoj seksualnoj povezanosti, pozurila bi da je popuni. On se na kraju osetio nedovoljno muzevno, ona nevoljeno, i oboje su bili ozlojedeni.

BaS kao i Roj, i vecina muskaraca ce dvojako reagovati kada je njihova partnerka strucniak u popunjavanju praznina. S jedne strane, osecaju olaksanie sto ne moraju da daju stalan doprinos vezi; s druge strane, potajno osecaiu da im je uskracena prilika da i sami popune praznine.

92 ~

, KADA NEPRESTANO POPUNJAVATE PRAZNINE U SVO-

• J01 EMOTIVNOJ VEZI, ODUZlMATE MUSKARCU PRILIKU DA NESTO VISE NAUCI 0 PRUZANJU UUBA VI I TIME MU USKRACUJETE MOGUCNOST LlCNOG RAZV01A.

• Rizikujete da obmanete sebe vemjuci da imate dobru emotivnu vezu. Ukoliko ste pravi strucniak u popunjavanju praznina, mogli biste stvoriti iluziju predivne emotivne veze, iako ona stvarno ne postoji. Zao mi je sto moram da priznam da sam i sama to uradila nekoliko puta u zivotu. Dopustite da yam ispricam svoju vezu sa muskarcem koga cu nazvati Sendi. Kada sam ga upoznala, znala sam da mu se svidam, i odlucila sam da cemo nas dvoje imati predivnu romansu. Pocela sam da popunjavam praznine u einotivnoj vezi. Planirala sam divne zajednicke izlaske; pisala sam Sendiju prelepe pesme i pisma koja su otkrivala najranjiviji i najintimniji deo mene; pokretala sam duboke filozofske teme za razgovor, iznosila svoja gledista 0 razlicitim stvarima i pricala satima. Saopstavala sam mu svoja najnovija otkrica 0 nasoj vezi i sta sam iz toga naucila. I, razume se, odvlacila ga u krevet sto je cesce mogucel

E sada, da li se Sendi opirao bilo kom mom pokusaju da popunim praznine? Apsolutno ne. BaS naprotiv - obozavao je sve to. To mu je pomoglo da izbegne da se succi sa onim oblastima svog zivota u kojima se osecao nedovoljno dobro, njegovom egu je godilo da ima zenu koja je toliko luda za njim.

I tako smo dospeli u vrlo dinamicnu emotivnu vezu. Pricala sam prijateljima 0 tome i svi su mislili da sjajno zvuci. Ljudi koji su nas vidali zajedno, mislili su da izgledamo vrlo srecno. I kada bih upitala sebe: .Da li je nasa veza dobra?", pomislila bih na uzbudljivo putovanje u Palm Springs sa koga smo se upravo vratili, ili na predivno vodenje ljubavi prosle nedelje, ili na predivne intimne trenutke koje smo doziveli nakon sto je procitao moju novu pesmu. I uveravala bih sebe: .Da, mi imamo sjajnu emotivnu vezu. "

I onda je jednog dana Sendi dosao da mi kaze da me na-

If& 93

pusta. Objasnio mi je da vee izvesno vreme oseca kao da nije prisutan u vezi i da ne zeli da me obmanjuje odugovlaceci je. Dok sam ga slusala, bila sam potpuno sokirana, Kako je to moglo da se desi kada je nasa veza izgledala tako divno? Narednih nekoliko nedelja, sagledavala sam istine 0 sebi koje sam izbegavala da uocirn, i nasla odgovor na svoje pitanje: moja veza sa Sendijem bila je u osnovi "monodrama" u kojoj sam igrala sarno ja, a Sendi je bio posrnatrac u publici. Bila sam prezauzeta popunjavanjem praznina i oblikovanjem veze da bib zastala da ispitam njene sastojke. Spolia je veza izgledala savrseno - putovanja, ljubavne poruke i lepo provedeno vreme. Ali u unutrasnjosti veze je nedostajalo nesto osnovno: Sendijevo ucesce i investiranje emocija.

Da Ii ste vi jedini veslac u Ijubavnoj barci?

Posluzicemo se analogijom kako bi smo ilustrovali popunjavanje praznina u emotivnoj vezi. Zamislite da se sa partnerom nalazite u camcu na jezeru. Vi sedite na prednjem delu camca, a vas partner iza vas. Oboje imate vesla i vi pretpostavljate da oboje veslate, buduci da se camac lepo krece preko jezera. .Kakva divna voinja ", razmisliate u sebi. .Zar ne veslamo sjajno zajedno?"U nekom trenutku, osetite mali zamor i odlucujete da nakratko prestanete da veslate i odmorite se. Iznenada, camac se zaustavlja, i kada se okrenete da pogledate sta se desilo, otkrivate da je vas partner sve vreme sarno sedeo, ili spavao, pustajuci vas da veslate sami. On je bio putnik u camcu. Ill, mozda, nakon sto se okrenete, shvatite da osim vas nema nikoga u camcu - da ste sve vreme bili sami.

!

KADA RADITE NA TOME DA POPUNITE EMOTIVNE PRAZNINE, VAS PARTNER POSTATE PROLAZNIK U EMOTIVNOJ VEZI

Ja sam u zivotu uvek bila prezauzeta veslanjem, tako da cesto nisam ni primetila da me partner ne voli koliko i ja njega, ili da

94 ~

mi ne pruza koliko i ja njemu. Kada napomo radite na tome da postanete dobar davalac, ne zastajete da se upitate da li ista dobijate zauzvrat.

ZaSto zene popunjavaju praznine

Postoje tri razloga zbog kojib zenama prelazi u naviku da u ljubavi daju vise nego sto primaju, popuniavaiuci praznine.

1. Osecate cia morate da zaradite ljubav. Ako osecate da ne zasluzuiete da budete voljeni ukoliko ne uradite nesto da biste to zaradili, naporno cete raditi na tome da popunite praznine u svojim odnosima sa muskarcima. Mozda niste bili dovoljno voljeni kao dete; mozda ste osecali da morate da se dokazete jednom iIi oboma roditeljima, kako biste dobili njihovo odobravanje. Mozda ste, poput mene, kao mala devoieica zakliucili da vas, ukoliko budete umeIi dovoljno dobro da voIite muskarac nikad nece napustiti. Sta god da je razlog, rezultat j~ isti: postali ste ekspert u zaradivanju Ijubavi.

2. Osecate cia ce se emotivna veza raspasti ukoliko ne popunjavate praznine. Ukoliko ste bili sa muskarcima koji su .emotivno lenji", ili ste vidali svoju majku kako popunjava praznine u vezi sa vasim ocem, mozda verujete da ce se vasa veza, ukoliko ne budete popunjavali praznine, okoncati ili da nece biti zadovoijavajuca. III ste, mozda, u vezi u kojoj pristajete na nedovoljno emotivno ucesce i doprinos partnera. Popuniavajuci praznine .nadoknaduiete razliku". Zatim, kad pogledate emotivnu vezu i vidite koliko sjajno deluje, uspevate da ubedite sebe da, ipak, dobijate dovoijno ljubavi.

3. Zene se uiasavaju vakuuma. Da li ste ikada usli u oskudno namesten stan nekog muskarca i osetili potrebu da mu ga uredite? Da li osecate pritisak da zapoenete razgovor kada sedite sa grupom ljudi koji cute jer se ne poznaju medusobno? Da li yam je tesko da pojedine fioke ili plakare ostavite potpuno prazne i osecate potrebu da na svako prazno mesto stavite po

~ 95

nesto? Da Ii osecate da sto na kome su postavljeni samo tanjiri i pribor za jelo izgleda prazno bez cveca ili necega sto bi staja- 10 na sredini?

Ukoliko ste na bilo koje od ovih pitania odgovorili potvrdno, razumecete u cemu je poenta: zene se uiasavaju praznine. Zene vole da ispune stvari, da ih ispovezu, da stvore nesto tamo gde niCeg nije bilo. Verujem da ovo potice od naSeg kreativnog nagona da radamo - decu, intimnost, lepotu, razgovor ili cisto i uredno kupatilo.

U emotivnim vezama, zene privlaci da popunjavaju praznine: da tisinu ispune recima; da udaljenost ispune izlivima pamje; da vreme ispune aktivnostima; da razdvojenost ispune ljubavlju. Ovo je divna osobina, a nasa sposobnost da to radimo talco dobro je pravi dar. Ali kada preteramo, zavrsimo kao jedini veslaCi u ljubavnoj barei.

kako da prestanete da dajete viSe nego sto primate u Ijubavi

Ukoliko ste se, Citajuci ovo poglavlje, pita1i da Ii se sve ovo odnosi i na vasu emotivnu vezu, znajte da postoji jednostavan naein da otkrijete da Ii preterujete u popunjavanju praznina:

Prestanite da veslate!

Tako je, jednostavno prestanite. Prestanite da planirate, da pritrcavate svom partneru u zagrljaj, da inieirate seks, da pokrecete sve intimne razgovore, sve prestanite i posmatrajte sta se desava, Ukoliko primetite da uopste vise nema seksa, da Digde ne izlazite, da sa partnerom niste bIiski, da ne razgovarate 0 vaznim stvarima i ne dobijate bas mnogo pamje, sa sigurnoscu tete mati da ste popuniavali praznine u emotivnoj vezi bez njegovog doprinosa. Ako je tako, vreme je da nesto preduzmete. 1. Napravite spisak kako sve popunjavate praznine. S obzirom da sam "praznino-hoIiear" koji se oporavlja nakon lecenia, svakodnevno citam svoj spisak, da bib se podsetila sta da ne radim u svojoj emotivnoj vezi. Verujte mi, nije lako. Ponekad se nadem

96 ~

I >:

I

pred izuzetno velikim iskuseniem da isplaniram kako cemo moj partner i ja provesti naredna cetiri vikenda, ili da mu na svakih pet minuta kazem koliko ga volim, ili da svaki trenutak tisine ispunim razgovorom. Kada uhvatim sebe da samo sto nisam uradila nesto od stvari sa spiska, ja zastanem, zatvorim oei i pomislim na sve usamljene voznje camcem koje sam prozivela u zivotu i koliko sam puta dobila mnogo marne nego sto sam davala, i primoram sebe da ne uradim nista, Postojanje spiska pomoci ce Yam da postanete svesni ove navike.

2. PruZite priliku partneru cia popuni praznine. Ovo je drugi korak proeesa koji sam upravo opisala, To podrazumeva da sacekate da se suprug pomeri na vasu stranu kreveta, umesto da se automatski pomerate na njegovu; da ocutite pauzu u medusobnom razgovoru i dopustite mu da pokrene sledeeu temu; da ne budete jedini inieijator seksa, vee da i partneru pruzite priliku da vas zavede; da ostavite vikend neisplaniran, a kada vas partner upita sta cete raditi, odgovorite: .Smisli nesto. Iznenadi me." Verujte mi na rec - mozda ce yam trebati sva moguca samokontrola kako biste istrajali u ovome. Ja sam toliko naviknuta na popunjavanje praznina da mi je potrebno da ulozim svestan napor da ne dajem neprekidno.

Kada prestanete da popunjavate praznine, desice se jedna od dve moguce stvari:

• Vas partner ce se prilagoditi situaeiji i poceti da vesla.

• Otkricete istinsko neucestvovanie i nezainteresovanost partnera i primeticete kako se veza naglo pogorsava,

Sigurno je da u prekidu popunjavanja praznina lezi rizik. Mozda cete otkriti da ste bili u vezi sa samom sobom, ili da partner nema Bog zna sta da yam ponudi. Mozda cete cak otkriti da voIite da voIite, ali da yam se partner bas toliko i ne dopada. Ali rizik je isplativ.

~ 97

3. Obezbedite druge kreativno zadovoljavajuce aktivnosti u ziv~ tu, kako emotivna veza ne bi bila vaS jedini venti} za ispuojavanje kreativne energije. Sto ste vise nezavisni kao zena, to cete rnanie ocekivati da vas ispuni emotivna veza. Sledite svoje snove, vodite racuna 0 sebi, i postarajte se da i sebi pruzite koliko i partneru.

4. Porazgovarajte 0 popuojavanju praznina sa muSkarcem sa kojim delite zivot. Znate da deo procesa oporavka nakon leeenja od alkoholizma podrazumeva da osobu sa kojom ste u vezi upoznate sa svojom bolescu i od nje zatrazite podrsku, Isto vazi i za popunjavanje praznina. Recite muskarcu sa kojim ste da imate naviku da dajete previse, Opisite mu svoje omiljene nacine da to radite. Zamolite ga da vam pomogne talco sto ce vas uhvatiti na delu. Zatim mu recite sta zelite da yam pruzi i dogovorite se da podelite emotivni teret veze.

Ovo je vrlo bitan korak u zahtevanju ljubavi koju zaslufujete. U pocetku se mole desiti da muskarac pruza otpor. Zapamtite: mozda se plaSi da ce biti manje voljen, zato se pobrinite da mu sve ovo pazljivo objasnite. Bilo bi korisno da i sam procita ovo poglavlje. Nadajmo se da ce biti spreman da zajedno sa vama poradi na tome da vasa veza postane zdravija i uravnoteienija, a vi cete uveliko biti na putu da jednako dajete i primate ljubav koju zelite.

STA SE DESILO SA KRALJICOM SRCA

U ovladavanje svim aspektima stvaranja veze ispunjene Ijubavlju ulozila sam godine rada, a da uopste nisam bila voljna da se suocim sa svojom siabom tackom - popunjavanjem praznina. Kada sam shvatila koliko sam vremena u zivotu provela daiuc! vise ljubavi nego sto sam dobijala, obecala sam sebi da vise nikada nero tako napomo raditi da bih bila voljena.

Srecna sam sto mogu da kazem da sam sada u vezi sa muskarcem koji me voli koliko i ja njega. Po prvi put u zivotu, voljena sam a pri tom ne moram da zaradujem tu ljubav, niti da

98 ~

glumim da bih je zasluzila, Naravno, jos uvek ponekad uhvatim sebe kako razmisliam da moram da zaradim ljubav i, srecom, moj partner me takode hvata na delu i podseca da prestanem da tako zustro veslam.

Jednom prilikom, na samom pocetku veze, diskutovali smo 0 ljubavi i intimnosti i ja sam nagvazdala 0 tome koliko sam naucila i kako sam napomo radila na sebi. On mi je prisao, uzeo me za ruke i neznim glasom rekao: "Barbara, vise ne moras da juris za ljubavlju." Njegove reci su me duboko dimule i rasplakala sam se - bile su to suze tuge zbog svih onih proslih vremena kada je uplasena devoicica u meni verovala da mora mnogo da se trudi da bi bila voljena; i suze radosti zbog onoga sto sam darovala sebi u momentu kada sam odlucila da prestanem da molim za ljubav, i sto sam konacno privukla coveka koji je posedovao predivnu sposobnost da voli.

Zbog toga cu ovaj deo price 0 odnosima izmedu muskaraca i zena zavrsiti podsetnikom: ViSe ne morale da jurite za ljubavlju!

~ 99

Tajne o muSkarcima

Rasvetljavanje tri najuece misterije o muskarama

Dosli smo do dela .uputstava za upotrebu" koja ste zeljno iscekivali - do rasvetljavanja naivecih misterija 0 muskarcima, Razmotricemo ono sto ja nazivam .Trima najveCim misterijama 0 muskarcima, "

Nakon sto procitate ovo poglavlje, ubedena sam da vas muskarac kojeg volite nece izludivati kao ranije.

Tokom desetogodisnieg rada otkrila sam da postoje tri pitanja koja, pre iIi kasnije, pocnu da muce svaku zenu koja je ikad morala da izlazi na kraj sa muskarcem - pitanja na koja bi zene volele da dobiju odgovor:

1. Zasto muskarci vole da uvek budu u pravu?

2. Zasto muskarci ne vole kada je zena preosetljiva iIi potresena?

3. Zasto izgleda da je muskarcima manje stalo do ljubavi i emotivnih veza nego zenama?

f6\ 103

m~,6tteJl~JII JP>1R?VA

ZASTO MUSKARCI VOLEDA UVEK BUDU U PRAVU

Krenuli ste sa partnerom na zabavu u nepoznatom delu grada. U sldadu sa uputstvima, trebalo je da stignete jos pre pola sata. Vi znate da se vas partner izgubio. Znate da nema pojma kuda ide. Znate da propustate zabavu. Smireno se okrecete prema njemu i predlazete: .Duso, zasto ne bismo stali i upitali nekoga za pravac?" I, na vase veliko lznenadenie, on reaguje besno i ratobomo, kao da ste rekli: .Duso, zasto sebi ne odseces ruke i noge?" Cujete nesto nalik na:

.Prestani da me nerviras, znam sta radim." "SltiSaj - ko ovde vozi: ti iIi ja?"

,,Znam da se ta utica nalazi negde u blizini. Mozda bib je i nasao, kad bi me ostavila na miru."

"U redu, sad mi je dosta, vracamo se kuci."

,,8ta hoces da kales, da nemas poverenja u mene?"

Ukoliko imate srece, mozda cete slucajno naleteti na kuru koju trazite i konacno stici na zabavu. IIi se mozete voziti uokolo satima, jer vas partner odbija da se zaustavi i upita za pravac. IIi - a znam da se mnogima od vas dogodilo bas ovo - bi vas partner stvarno mogao vratiti kuci i otkazati celu stvar, radije nego da prizna da se izgubio! I dok sedite u kolima i posmatrate ovog divnog coveka kojeg volite, koji se iznenada pretvorio u tvrdoglavo, ratobomo cudoviste, razmisljate u sebi: .Da sam se ja izgubila, ne bi mi smetalo da nekoga upitam za pravac. Zasto ne moie dajednostavno prizna daje pogresio?"

Vi i vas mladic ste isplanirali da zajedno provedete subotu vece. Oko sest sati uvece on se javlja telefonom i kaze yam: .Mislio sam da bi bilo lepo da veceramo na nekom neobicnom

104 ~

mestu, pa sam rezervisao mesta u sjajnom Indijskom restoranu u centru grada. Kako ti zvuci?"

Odgovarate: "lao, duso, divno zvuci, ali juce sam sa sefom jela indijsku hranu za rucak, Radije bib jela nesto drugo."

S druge strane telefonske linije nastaje duga, napeta tisina. .Oh" , odgovara vas partner ledenim glasom. .Nisam znao. Slusai, s obzirom da si tako probirljiva, zasto ti ne bi izabrala restoran?"

,,Nisam probirljiva", odgovarate smireno, .samo mi se ne jede indijska hrana. Zasto se toliko uzbuduies oko toga?"

"Ne uzbudujem se", odsecno odgovara, podizuci glas. "Sarno je tebi ponekad tesko udovoljiti."

"Nije meni tesko udovoljitil Samo sam relda da ne zelim da idem u taj restoran. Boze, zvuci kao da sam ti relda da si grozna osoba zato sto si izabrao pogresno mesto. Nije toliko vazno."

,,0, nije toliko vazno. Pa zasto se onda svadamo?", sarkasticno odgovara vas partner.

A vi razmisliate: .Ne mogu da verujem da se tako ponasa.

Zasto ne moie jednostavno da prihvati da mi njegov izbor restorana ne odgovara t predloii neki drugi?"

Da li yam ove price zvuce tuzno poznate?

Znam da to vee i same znate, ali ponovicu:

MuSkarci mrze da pogrese.

Oni mrze da im se We da su pogI'eSili. Mrze da uopste pomisle da su pogreSili.

A najviSe od svega mrze kada zena zna da su pogresili pre nego Sto toga sami postanu svesni.

Evo u cemu je tajna: muskarci osecaiu da im govorite da nesto

~ 105

sa njima nije u redu, ill da ih okrivljujete za gresku, a da vi to uopste Illite rekli.

, MUSKARCI CESTO POGRESNO TUMACE VASE PREDLO-

• GE. SA VEfE I POVRATNE INFORMACIJE KAO NAPAD I KRmKU

Kada zera naivno predlozi svom suprugu da promeni nacin na koji nesto radi, ill mu da informaciju za koju smatra da ce mu biti od pomoci, ill zatrazi za sebe vecu kolicinu necega sto zeli, on ne cuje ono sto na stvarno govori. On cuje: "Ti si los. Pogresio si. Nisi dovoljno dobar."

Sta zene Icaiu, a sta muskarci euju

Mi kaiemo: Oni cuju:

"Sreeo, zafto se ne zaustavii i upitas za pravac?"

"Glup si. Izgubio si se. Ne mogu da ti verujem." .Nisam raspolozena za indijsku hranu. "

.Pogresio si. Izabrao si pogresan restoran.

Izneverio si me."

"Zelim da udvoje provodimo viie kvalitetnijeg

vremena.

"Ti si los. Ne ispunjavas me. Nisam srecna sa tobom."

.Moida ce ief pristati da ti produzi rok za okoncanje tog projekta ako porazgovaras s njim. "

-Ti si gubitnik. Ne mozes da obavis stvari na vreme."

"ZaSto ne pokusaS da to ovako uradis?"

.Pogresno to radii. Nesposoban si da sam smislis kako da to uradis." (U krevetu) .Duso, moies li malo da usporis? Sarno

me zagrli na trenutak. "

.Jt si los ljubavnik. Nemas pojma sta treba da radis."

106 ~

Zar vas ne frustrira kada nesto napomenete voljenom muskarCU, a on odreaguje odbrambenim stavom i besom, kao da ste reldi nesto uzasno? Zbog toga zene misle da u muskom drustvu moraju da "hodaju na prstima" ida .vode racuna sta govore".

ZASTO MUSKARCI OSECAJU DA UVEK MORAJU

DA BUDU U PRAVU

Da bismo i razumeIi ovu misteriju 0 muskarcima potrebno je da se vratimo u rane godine detinjstva kada smo bili male devoicice i decaci. U prvom poglavlju saznali smo da su muskarci ucili da veruju da se od njih ocekuie da ovladaju spoljaSnjim svetom akcije i dostignuca, pre nego unutrasniim svetom misIi i osecania Mali decaci uce da njihova vrednost Iezi u stvarima koje urade i onome sto postignu. Oni sluSaju izjave poput

"OdIicno Tomi. BaS si daleko bacio tu loptu."

"Sine, dok ja budem na putu, ti ees biti muskarac u kuci i zelim da pomognes majci da obavi sve poslove."

,Yee si pokupio svo suvo lisce? Sjajno. Evo ti 50 centi." Cak su i sve tradicionaIne .muske" igre u sebi sadriavale nesto sto treba .uraditi". Slaganje kocaka; modeli za sklapanje automobila i aviona - sve ovo u sebi sadrzi neku vrstu aktivnosti, rada ili merljivost proizvoda. Na osnovu ovoga, mali decaci zakliucuiu: da bth bio dobar, moramto dobro da uradim. Oni odrastu i osecai sopstvene vrednosti zasnivaju na dostignueima i sposobnostima:

MUSKARCI POISTOVECUJU OSECAJ LICNE VREDNOSTI SA POSTIGNUCIMA

!

Zato, kada pomisli da zena dovodi u pitanje niegovu spos~lr nost da sve uradi savrseno, muskarac reaguje odbrambeno. Niene reci tumaci kao da je rekla: "Lose si to uradio. Zato si los decak. "Najcesce, uopste i ne cuje detalje njenog predloga ili komentara. Nakon sto je prvo zakliucio da ona ne misli da je sa-

f& 107

vrseno obavio posao, njegovi emotivni refleksi preuzimaju stvar u ruke i njegovo ponasanie se menja u .odbrambeno". Ona ocekuje uljudan odgovor; on oseca da ga napada i kritikuje. Nije ni cudo sto nam je tesko da se slozimo!

KAKO SAM POSTALA ZAlVORENIK NA

PARKINGU

Kad god pricam 0 misteriji broj 1, setim se istinite price iz sopstvenog Zivota koja savrseno ilustruje dokle je muskarac spreman da ide pre nego sto prizna da nije u pravu. Pre mnogo godina, bila sam u vezi sa muskarcem kome je bilo vrlo tesko da uopste primeti da je pogresio. Jedne veceri imali smo karte za Brodvejsku predstavu u Los Andelesu. Spremili smo se i krenull. Moj partner je parkirao automobil u ogromnoj podzemnoj garaZi iz koje smo se stepenicama popeli u pozoriste i uzivali u predivnoj predstavi. Kada se predstava zavrsila, posla sam za njim u lift koji nas je spustio na nivo na kome smo parkirali kola

U potrazi za njegovim automobilom obisli smo redove i redove parkiranih kola. Proslo je pet minuta. Pa deset. Te veceri imala sam eipele sa visokom potpetieom i stopala su pociniala da me bole. Na parkingu je bilo hladno, a ja sam imala samo lagani dzemper prebacen preko ramena. Onda sam ga upitala: .Duso, da nisi izgubio kola?" Moje naivno pitanje docekano je prgavim izrazom liea koje je govorilo: .Kako se usudujeS da me optuiis da sam se izgubio. Ja sam muskarac, ratnik, veliki istraiivac. Zar nemas poverenja u mene?" Ono sto je moj partner stvarno rekao bilo je: .Ne, nisam izgubio kola. Ne panici. Tu su negde."

,,Ne panicim", odgovorila sam, "ali setamo u krug vee deset minuta, a bole me stopala. Mozda smo na pogresnorn nivou." "Ne, ovo je pravi nivo", insistirao je. .Mogu da se snadem. Uostalom, malo fizicke rekreaeije ce ti dobro doci." (Kunem yam se daje to stvarno rekao!)

108 ~

Jos deset minuta proveli smo trazeci kola tako sto je on odsecno koracao napred, dok sam ja copala za niim, Konacno mi je pukao ftlm. .Slusa]", rekla s~ I'glupo j'! setati beseiljno u krug. Zasto ne potrazis jednog od 'onih cuvsra na motornim kolieima koje smo videli i zamolis ga da te proveze naokolo dok ne nades kola?"

Reagovao je kao da sam mu predlozilada se baci sa litiee u provaliju: "Nije mi potrebna pomoc glupog cuvara, Nisam se izgubio. Kada ti ne bi toliko zvoeala, vee bih 'h odavno nasao, Znas, mnogo si nefleksibilna. Zar ne mozes da se usresredis na

ovaj trenutak?'" .

"Usresredena sam naovaj trenutak", odgovorila sam, "a u ovom trenutku meni je hladno, stopala me uzasno bole i zelim da idem kuci. Zato pronadi prokleta kola!"

Nakon jos 15 minuta uzaludnog traganja, moj partner je vrlo nevoljno pristao da zatrazi ponioec.uvata .Popeo se na zadnji deo motornih koliea poput nekogakoje upravo osuden i prevozi se u zatvor, saliuci mi poglede'PUJl~prezir~ i besa svakih nekoliko sekundi. Cuvar nas je provezao kroz jos nekoliko drugih nivoa pre nego sto smo pronasli kola.mojpartnerje zaisla zaboravio na kom smo ih nivou ostavili, Na povratku kuci, palo mi je na pamet da cu malo opustiti atmosferu ukoliko ga budem zadirkivala kako se izgubio. Umesto da se opusti, jos vise se razbesneo.

.Ne mogu da verujem kaleva si ti priroadona", urlao je.

"Gde ti je smisao za avanturu? Zena velikog srca ne bi imala nista protiv da malo proseta nakon predstave. Pa sta ako nam je trebalo malo viSe vremena da nademo kola?"

.Avantura?", viknula sam. "Ti si se izgubio! Zasto ne mozes bar to da priznas? Ne svaljuj krivieu na mene . .lao mi je, ali ja 45 minuta setnje po garazi u laganoj vecernio] haljini i na visokim potpetieama ne doZivljavam kao dobar provod!"

I dok sam tako sedela masirajuci svoja bolna stopala, nisammogla da verujem da je ovom coveku vise stalo do toga da

~ 109

bude u pravu nego do toga kako se ja osecam, i da Calc ni sada nije mogao da natera sebe da We: .Jzvini, uprskao sam stvar."

!

MUSKARCI SE TESKO IZVINJAV AJU JER NJIMA TO ZNACI DA PRIZNAJU DA SU NESro POGRESNO URADILI I DASU LOSI

Ovaj incident se desio pre mnogo godina. Naravno da bih ja sada, majuci sve ono sto znam 0 muskarcima i greskama koje zene prave, u toj situaciji postupila potpuno drugaCije. Medutim, to iskustvo mi je puno znaeilo. Kad god sam ga podelila sa ljudima na seminaru zene su se smejale prepoznaiuci situaciju, a muSkarci bi pocrveneli i postideli se. I svaki put pomislim da se mozda ipak isplatilo biti zatvorenik na parkingu, s obzirom na lekciju koja je proizasla iz te veceri,

KAKO JE DZENIN POMOGLA SVOM SUPRUGU

DA PRESTANE DA REAGUJE ODBRAMBENO

Dzenin, tridesetsedmogodiSnja stjuardesa, bila je sreeno udata za Aleksa, eetrdesetdvogodisnjeg advokata. "NaS brak je predivan, osim jedne jedine stvari", poverila se. "Oseeam se kao da moram samu sebe da nadgledam kad pricam sa njim. Sve je u redu dok ne pokusam da predlozim nesto ill iznesem drugaciie miSljenje - tada on ill zahladni prema meni, ill eksplodira zbog najmanje sitnice. Sto se tice kritike - na to ni ne pomiSljam. Ne razumem zasto uvek pogresno protumaci ono Sto pokuSavam da mu kazem."

I njoj je, kao i mnogim zenama, bilo tesko da razume ovu zagonetku 0 muSkarcima. Sela sam sa njom i Aleksom i korak po korak ih pro vela kroz seriju zamislienih razgovora.

"Recimo da ste planirali kako da provedete sledeci vikend", obratila sam se Aleksu, "i predlozili ste Dzenin da u nedelju krenete kolima u prirodu. Dzenin, ukoliko ti ne zellS da se provozate u prirodi, sta bi rekla Aleksu?"

Dzenin se zamislila na trenutak i odgovorila: .Rekla bih:

110 ~

'Znas sta duso? Ovo mi je bila vrlo naporna nedelja i mislim da bi mi prijalo da jednostavno provedemo vikend zajedno kOO leu-

ee.U'

.Dobro", nastavila sam. "Aleks, kako se ti osecas kada ti Dzenin ovo saopsti?"

.Osecam napetost", rekao je Aleks. .Osecam kako u meni raste bes, a nisam siguran zbog eega i ne zelim da nastavim razgovor."

,.A sta osecas da ti Dzenin time govori, iako ona to ne iskazuje recima?"

.Pa", odgovorio je Aleks, ,,mislim da se osecam kao da mi We da je to glupa ideja, da je trebalo da znam da nece biti caspolozena za voinju i da nisam bas uspesan u planiranju zajednickog provoda. Osecam se smesno, ali moram da kazem da mi se ani da ce Dzenin misliti da sam glup ill nesposoban, ukoliko bilo sta ne uradim savrseno."

Dzenin je bila sokirana otkricem da se njen vrlo samouveren, fmansijski uspesan suprug oseca kao gubitnik, nevaljali "deeak", kad god mu se ueini da je pogresio. Aleks i Dzenin su pristali da zajedno rade na iskrenom ispoljavanju svojih osecanja. Dzenin je obecala da ce paziti da ne We nesto sto bi Aleks mogao da shvati kao prebacivanje zbog greske; Aleks je obecao da ce proveriti sta je Dzenin htela da kale svaki put kada oseti da mu govori da je "nevaljali deeak", i da ce joj verovati ukoliko ga bude uveravala da nije tako mislila.

Posle tri meseca pozvali su me da mi kazu koliko se dobro osecaju, "Stvarl su mnogo drugaciie", objavila je srecno Dzenin, "Stare navike se i dalje javijaju u nasem medusobnom odnosu, ali smo ih mi u tim trenucima svesni i nakon sto iskreno popricamo 0 svojim osecaniima, pruzimo jedno drugom potrebno razuveravanje. Osecam se opusteniie nego ikad u Aleksovom drustvu i, eak i kada zauzme odbrambeni stav, shvatam zasto se tako ponasa pa to ne dozivliavam licno.

~ 111

ZASTO ZENAMA NE SMETA DA POGRESE

Moida ste Citali ovaj deo poglavija razmisijajuci: .Pa zasto se diie tolika pmsina oko pravgenja gresaka? I ja greJim, ali mi ne smeta savet iii sugestija sa strane. " Ponovo se vracamo na razliku u vaspitavanju devojCica i decaka, Male devoicice su ucile da je njihov posao da poboljSaju stvari - da pomognu tati da mu bude udobnije; da ulepsavaju sebe; da ulepsaju kucu. Zato lena, kada napravi gresku, razmiSlja: "U redu, daj sad da vidim kako bih ovo mogla da popravim? Kako da to pobolftam?" Moiemo se osecati lose zbog toga; mozemo se uznemiriti zbog negativne kritik.e koju smo dobile; ali najeesce cemo raditi na tome da se poOOljSaIno sto je pre moguce,

To je jedan od razloga zbog kojih se zene upuSUUu u aktivnosti koje ih vode lea samopobolisaniu, kao sto su - Citarije ove knjige; odlazak u savetovaliSte; pohadanie seminara. I, naravno, suprotno je takode tacno:

! MUSKARAC CESTO OSECA DA JE CrrANJE NEKE KNJIGE o SAMOPOMOCI III TRAZENJE PROFESIONALNE POMOCI U SA VETOVALISTu ISTO KAO DA PRIZNA DA NESTO NE RADI KAKO TREBA I DA JE ZBOO TOGA LOS

Da Ii ste ikada voljenom muSkarcu predloZili da zaiedno odete kod bracnog savetnika iIi na seminar 0 meduljudskim odnosima, da hi on na sve to odreagovao sarkazmom iIi besom? Sada shvatate da on ne euje samo vaS jednostavan predlog - euje i sugestiju da nesto sa njim nije u redu i da je potrebno da ga neko popravi.

Naravno, ne kazem da muskarci nisu zainteresovani za IiCni rast i razvoj. U proteklih sedam godina broj muSkaraca leoji su pohadali moj seminar "UCinite da ljubav traje" stalno se poveeavao, Sada je broj muskaraca i zena na seminarima ujednacen, Medutim, wino je zapamtiti da je muskarcima mnogo

112 ~

teze da zatraze pomoc iIi da porade na tome da promene sebe, i da onima koji to urade, treba pruziti svu mogucu podrsku.

"ZAR NEMAS POVERENJA U MENElM

Krenuli ste s partnerom na putovanje za vikend. Vreme je za veceru, i vas partner proucava turisticki vodic kako bi saznao nesto viSe 0 restoranima u tom podruciu. Pruzate ruku i kazete: .Duso, daj mi da pogledam tu knjigu." Partner yam upucuie prodoran pogled i We: "ZaSto? Zar misliS claja to ne mogu cia uradim kako treba?"

vaS suprug ima problema na poslu i zabrinuti ste kako podnosi toliki stres. Telefonirate njegovom najboljem prijatelju i molite ga da poprica sa njim i pruzi mu podrsku, Kada vas suprug dozna da ste zamolili prijatelja da intervenise, postaje uzasno besan na vas. "Zar ne verujes da mogu sam da se snadem?", pita.

Nedavno ste primetili da, kad god se sastanete sa priiateljima, jedna vasa zenska poznanica flertuje sa vasim mladicem, Jedne veceri, po povratku sa zurke, zapociniete razgovor sa njim 0 tome, upozoravajuCi ga na namere ove zene i kazete da je poznata po tome sto rastura tude veze. On se uvredi i razbesni: ,Yet, sam upoznat s tim!", kale. "Nije potrebno da me ti upozoravas, Zar ne verujeS da umem cia se zaStitim.?"

Koliko puta yam se desilo da muskarac kojeg volite vaS savet iIi povratnu informaciju pogresno protumaci kao znak da mu ne verujete? Ukoliko ste poput vecine zena, verovatno ste se pocesali po glavi i pomislili: .Kakve veze to sto sam relda ima sa poverenjem?" Evo tajne:

, POSTO MUSKARCI OSECAJU DA UVEK MORAJU DA ZNA-

• JU STA TREBA DA URADE. ONI VAS SA VET ILl POVRATNU INFORMACIJU TUMACE KAO ZNAK DA MISLITE DA NESTO NE ZNAJU I DA, STOGA, NEMATE POVERENJA U NJIH

Nikada necu zaboraviti kako sam prvi put otkrila ovu tajnu 0

~ 113

muskarcima, Bila sam usred velike svade sa partnerom oko necega sto sam smatrala vrlo glupim razlogom. On je pisao neki izvestai i zamoIio me za misljenje. Procitala sam izvestai i napravila neke zabeleske na marginama, misleci da ce mu biti od pomoci. Dok je citao moje beleske, osecala sam kako uznemirenost u njemu raste i kako je zahladneo prema meni. Konacno, upitala sam ga u cemu je problem. On je insistirao da je sve u redu i da ja ocekuiem priznanja za svoje beleske. Ubedivala sam ga da ne treba da me hvali zbog belezaka, i da se vrlo Cudno ponasal NaS razgovor se pretvorio u njegove optuzbe da sam preosetljiva i zahtevna zena, i moje optuzbe da je zatvoren, bezizrazaian muskarac. Nakon nekoliko uzaludno potrosenih sati, istina je konacno izasla na videlo - kada sam mu iznela svoje misljenje kroz beleske, to je doziveo kao da izjavljujem da ne verujem da bi sam mogao .da dobro uradi izvesta]. Iako je sam zatrazio moje mislienie i slagao se sa komentarima, cinienica da sam uocila da posao nije savrseno obavio izazvala je u njemu osecai da nemam poverenja u njega.

Secam se da sam osetila olaksanie sto sam otkrila uzrok problema, a istovremeno sam bila zbunjena sto je u stanju da napravi intelektualni skok od mog: .Predlazem dace, do niegovog prevoda u: .Nemam poverenja u tebe." Kada smo se smiriIi i popricali 0 svemu, pomogao mi je da razumem koliko je muskarcima vazno poverenje i koliko je malo potrebno da pomisle da im ne verujete.

RESENjE ZA MISTERljU BROj 1

1. Izbegavajte da koristite reenik zbog kojeg ce muSkarac oseeati da je pogreSio. Sada kada znate koliko su muskarci osetljivi rl) pitaniu gresaka, pazite da ne pogorsate stvar nacinom na koji se izrazavate. Na primer, ukoliko vas suprug vozi kola, a vi znate da ste zalutali:

114 ~

! NEMOJTE RECl- "UVEK ISTO! TI SI IZGUBUEN SLUCAJ! NIKAD NE ZNAS GDE TREBA DA VOZIS."

RECITE: .. DUSO. OSECALA BIH SE MNOGO BOUE KADA BISMO SE ZAUSTAVILI I UPITALI NEKOG ZA PRAVAC. UNERVOZILA SAM SE ZBOG VOiNJE U KRUG. ZNAM DA SE TRUDIS. ALIOVI BROJEVI ULICA SU TAKO ZBUNJUJUCI."

Ne okrivljujte, ne optufujte, ne vredajte, ne uopstavajte, ne ocenjujte karakter iIi sposobnosti - jednostavno mu recite kako se osecate,

!

NEMOJTE RECl- .. TI SI LOS ZATO STO SI OVO URADIO." RECITE: "OSECAM SE TUZNO/ UPLASENO/POVREDENO/ITD. KADA TO URADIS."

I naravno - pazite da ne mete nesto sto bi muskarac mogao protumaciti kao nedostatak poverenja u njega. Pobrinite se da mu, kada iskazujete mislienie 0 necemu, stavite do znanja da imate poverenja u njega.

Vaino: Ne predlazem yam da obigravate oko muskarca iIi da cak izbegavate da mu mete svoje primedbe i da .ublazavate" situaciju kako ne biste povrediIi njegova osecania, Predlazem da ono sto hocete da mete saopstite sa osecajnoscu, I, naravno, ukoliko vas muskarac zlostavlja iIi povreduje, ne brinite 0 tome kako ce prihvatiti vase mislienie - zauzmite se za sebe.

2. PopriCajte 0 ovim informacijama sa muSkarcem sa kojim delite zivot. Muskarci vole da osete da ih razumete. Zato sedite sa njim i ponovo procitajte ovo poglavlje. Upitajte ga da Ii moze da se poistoveti sa ovim sto sam rekla, i pruzite mu priliku da vam kaze sta on misIi 0 tome. Dajte mu do znanja da mu ne prebacujete da je pogresio, i da zelite da zajedno radite na tome da vaS savet iIi miSljenje 0 nekom pitanju ne doZivi kao kritiku.

3. PruZite svom muSkarcu mnogo priznanja i hvale. Ne mogu da

W6\ 115

dovoljno naglasim koliko je mnogo priznanja i naklonosti potrebno muskarcima - mnogo vise nego sto uopste mozete da zamisIite. vaS muskarac to ne mora zahtevati; cak ce mozda poricati da mu je to potrebno; mozda ce se i ponasati kao da u tome uopste ne uziva, Ne verujte mu!

, POSTO MUSKARCI TOKOM ODRASTANJA STALNO UtE

• DA TREBA DA ZNAJU ODGOVORE NA SVA PITANJA I DA SVE UVEK OBA VE KAKO TREBA, POTREBNO 1M JE MNOGO PODRSKE I HVALE, NE SAMO ZA NJIHOVA DOSTIGNUCA, VEC JEDNOSTA VNO ZBOG ONOGA STO JESU

Jedna od najceseih prituzbi koje cuiem od muskaraca jeste:

"Moja partnerka me ne ceni dovoljno." Vi mozda osecate postovanie prema svom muskarcu; medutim, to moze biti zbog stvari u kojima niemu vase postovanie nije neophodno, stvari koje se podrazumevaju - sto svaki dan odlazi na posao; sto se trudi da nauci da izrazi sebe; sto je povoljno kupio nova kola. Upitajte partnera da Ii od vas dobija dovoljno pohvala za prave stvari .. I zapamtite: ne dozvoIite da vas njegovo samopouzdanie zavara pa da pomisIite da mu podrska i pohvala nisu potrebni. Verujte mi na rec ... potrebni su mu!

116 ~

ZASTO MUSKARCI NE VOLE KADA JE .lENA PREOSETUIV A ILl POTRESENA

Laura je potpuno savladana buntovnickim ponasaniem svoje cerke Alise koja je u pubertetu. Alisa se vee neko vreme druzi sa vrlo losim drustvom, i njeno ponasanie postaje sve gore iz dana u dan. I Laura i njen suprug Li razgovarali su sa Alisom i upozorili je da bi bilo bolje da se upristoji inace ce upasti u veliku nevolju, ali prosle nedelje Li je prekovremeno radio na nekom projektu na poslu, a teret disciplinovanja Alise pao je na Laurina leda. Jutros je Laura imala bucni okrsa] sa svojom cerkom i od tada ima uzasnu glavobolju.

Oko sedam sati uvece Li se vraca sa posla i zatice svoju suprugu kako pere sudove. .Zdravo duso. Kako si provela dan?", obraca se Lauri i na njegovo iznenadenje, ona brizne u plac, .Bilo je grozno", jeca Laura. "Ne mogu to vise da podnesem, Li. Alisa se pretvorila u cudoviste. Tokom prosle nedelje sam svasta pokusala, i izgleda da je potpuno izmakla kontroIi. Uopste ne slusa sta joj govorim. Osecam se potpuno izgublieno. Gde smo pogresili?"

.Hajde, duso, sedi i saberi se. Plakanje nista nece resiti", We Li smirenim, razumnim glasom. .Evo, izduvaj nos, pa da popricamo 0 tome. Siguran sam da mozemo da nademo neko resenie."

"Ali ti ne znas kako je bilo", place Laura. .Pokusala sam da je urazumim i nije uspelo. Nista nece uspeti."

"Smiri se Laura", odgovara Li. .Jdemo korak po korak.

Pre svega, sta je to Alisa tacno uradila sto ti se nije svidelo?"

"Ti ne razumesl", jeca Laura. "Nisi bio tu ove nedelje. Ne znas kako je bilo. Kako mozes da budes tako hladan?"

~ 117

.Hladan? Nisam hladan, vee same pokusavam da budem praktican, Histerija nista nece resiti,"

.Nisam histericna, same placem - znas, izrazavam svoja osecania, radim nesto sto je tebi izuzetno tesko. Uostalom, ne zelim da budes praktican", vice Laura, .samo zelim da me utesisl" Laura istrcava iz kuhinje i, jecajuci, pada na kauc, Oseca se odbaceno, usamljeno i neshvaceno.

Elinor i Adam se upravo vracaiu sa vecere iz restorana i am udu u stan, Elinor We: "Adame, zelim da razgovaram sa tobom 0 necemu."

.Sada?", pita Adam. ,;vee je kasno, duso."

Njen glas pocinje da podrhtava i ona odgovara: .Da, sa-

da."

.Dobro", nestrpljivo odgovara Adam, "sta nije u redu?" .Pa", pocinje Elinor, ,jednostavno mi u poslednje vreme delujes tako odsutno. Znam da si bio preopterecen na poslu, ali nismo vodili ljubav vee nedelju dana i, eto, nedostaies mi." Kada je Elinor zavrsila sa pricom, podigla je pogled prema Adamu, nadaiuci se da ce primetiti neki znak utehe. Adam zuri u nju, migoljeci se na stoIici, bez reci.

.Pa", We Elinor, "sta ti mislis 0 tome?"

"Cuo sam te", odgovara Adam. "Zao mi je sto se tako osecas."

.Zar je to sve sto imas da kazes?", We Elinor optuzuiucim tonom.

,,0, shvatam", Adam ce, "ti irnas na umu odredeni nacin na koji ja treba da odreagujem, i ukoliko to ne uradim tako, ti res se naljutiti na mene?"

"Nije taeno!" odgovara Elinor kroz plac. "Zelim same da te osetim pored sebe."

"Ovde sam", hladno odgovara Adam. .Da Ii si me mozda videla da ustajem i odlazim?"

.Kao da i nisi prisutan", We Elinor, jecajuci. "Sedis tu kao neka bezosecajna masina, a meni je potrebno da me volis."

118 ~

.Slusa!". vice Adam, "ti si ta koja je upropastila vece pokrecuci razgovor 0 problemu kasno uvece. Tako si prokleto osetljiva - uvek preburno reagujes na sve. Da nisi toliko preosetljiva imali bismo malo mira! Necu vise da slusam to sranje!"

Adam izlece iz sobe, ostavljajuCi je samu da place i da se pita kako je uopstezavrsila sa ovim bezosecajnim covekom.

Da Ii ste ikada imali problem i osecali potrebu da yam muskarac pruzi ljubav i utehu da bi, nakon sto mu se obratite za pomoc, dobili pridike i savete?

Da Ii ste ikada pokusali da sa partnerom podelite svoja osecania tuge i straha, a on vas optuzio da ste preosetljivi i zahtevni?

Prisustvovala sam scenama izmedu muskaraca i zena poput gore opisanih i pitala se: .Zasu: muskarci toliko mrze kada Zelia postane preemotivna?" Mnogi strucniaci tvrde da je muskarcu neprijatno da vidi da zena postaje preemotivna zbog njegovih sopstvenih ranjivih osecania. Slazem se da je ovaj opsti zakljucak dec problema. Medutim, smatram da se prava tajna za resavanie ove misterije 0 muskarcima nalazi malo dublje u muskom karakteru, u trima "tajnim" osecaniima sa kojima muskarci zive, a kojih zene nisu svesne.

PRVI RAZLOG ZBOG KOjEG MUSKARCI MRZE DA VIDE DA jE ;lENA PREOSETLjlVA III POTRESENA

, MUSKARCI SU V ASPITANI DA OSECAJU OBA VEZU DA

• POPRAVE SlVARI

Kao sto smo vee dosada videIi iz ove knjige, muskarci su

jos od detinjstva ucili da osecaju odgovomost. .Timi, pazi da ti se sestra ne povredi."

.Kada odrastes, sine, ti ces biti glava porodice." "Sine, tati treba pomoc da prenese pak.ete iz kola."

f6\ 119

Ovi decaci su izrasli u muskarce koji u sebi nose podsvesno uverenje: ukoliko sam pravi muskarac, bicu sposoban i vodicu racuna 0 ieni u svom iivotu.

Da Ii je on, u stvari, bezveznjak iii vaS prine iz bajke?

Kada se obratite muskarcu sa problemom koji vas muci,

on ne euje uvek reci koje izgovarate. On "euje": .Pomozi mi!"

"Spasi me!"

.Popravi to umesto mene!"

Zene zele da ih muskarac:

• Razuveri

• Utesi

• Zagrli

• Saslusa

• Umiri

• Kaze da ce sve biti u redu

Umesto toga dobijaju:

• Savete

• Pitania

• Pridike

• Osudu zato sto su uznemirene

Vi zelite ljubav; on yam daje logiku. Vi zelite da se on- "majeinski" ophodi prema vama, a on se vise ponasa kao otae.

Secam se jednog dogadaja iz vlastitog zivota koji je tipican primer ove zagonetke 0 muskarcima. Imala sam problema sa nekim svojim sluzbenicima u kaneelariji i osecala se frustrirano zbog njihovog odnosa prema poslu. Na kraju radnog dana vratila sam se kuci i cim sam presla prag naletela sam na muskarea sa kojim sam tada bila u braku. .Toliko sam besna da mi se

120 ~

eini da cu pucil", objavila sam i pocela da izbacujem svoju ogorcenost zbog situaeije na poslu. Moj suprug je slusao nekoliko minuta i, dok smo stajali pored stepenista u hodniku, krenuo da mi dvadeset minuta izlaze detaljni poslovni plan koji ce pornoci da se rese moji problemi, naglasavajuei da su moje greske u proslosti doprinele trenutnoj situaeiji. Ja sam postajala sve besnia i na kraju briznula u plac,

"Sta ne valja?" upitao me. .Zar ti se ne svidaju moje ide-

je?"

.Boli me *** za tvoje ideje", odgovorila sam, "dosla sam kuci uznemirena i sve 8to sam zelela bilo je da me uteSi8, a ti mi drZi8 predavanje."

.Pa, zao mi je sto to nisam uradio savrseno i kako si ti zamislila da treba", uzvratio je.

K.o je bio u pravu a ko ne? Nijedno od nas. Ponudivsi savet, on je mislio da mi "pomaZe". Ni na pamet mu nije palo da bih se mnogo bolje osecala da me je malo drzao u krilu, saslusao, rekao da ce sve biti u redu i na trenutak me samo voleo.

Ja sam mislila daje bezosecaian i da ne urne da odgovori na moje potrebe, a zapravo mi je pruzio ono sto je smatrao najdragocenijom stvari u tom trenutku: resenie za moj problem.

Ovo treba da zapamtite:

!

MUSKARCI SU ORUENTISANI NARESENJA

Kada muskarac vidi da ste uznemireni zbog nekog problema, njegov urn istog trenutka ukljucuje automatskog pilota koji razmiSlja: reSenje ... resenje. On mozda ne zna kako da resi problem, ali poenta nije u tome. On ce odugovlaciti postavljajuCi pitanja o problemu, iIi deluiuci povuceno i zamislieno. Vi mislite da se ponasa kao bezosecaini bezveznjak. On misli da se ponasa kao vas prine iz bajke koji dolazi da vas spasi.

f& 121

Ovo objaSnjava zasto se muskarac cesto razbesni kada razgovarate 0 nekom problemu iii pokazete svoju ranjivost Nije on besan na vas - on je besan zato sto:

a) se oseca odgovornim da nade resenie.

b) nema resenie, pa se oseca glupo i misIi da vas je izneverio.

Upravo to se desilo u slucaju problema sa mojim sluzbenicima na poslu. Moj suprug je cuo kako ulazim u kucu i pociniem da se zalim na situaciju u kancelariji, i tog trenutka je pomisIio da od njega trazim pomoc. Poceo je da izbacuje savete i predloge, a sto me je vise savetovao, to sam ja sve vise besnela. Sto sam ja vise besnela, umesto da se osecam bolje zbog njegovog sjajnog saveta, to je on bivao sve besnji na mene.

Bilo nam je potrebno vise sati sadrzajnog razgovora da otkrijemo sta se to u stvari desilo, ali se isplatilo - taj incident pruzio mi je odgovor na ovu zagonetku 0 muskarcima, Kao ni vecina muskaraca, ni moj suprug nije mogao da poveruje da bih bila zadovoljna da me je samo saslusao iii zagrIio. ..H06es da kaies da je trebalo sarno da te zagrlim i kazem da ce sve biti u redu i ti bi prestala da places i da se nerviras?", rekao mi je nakon svega. .. Nisi ocekivala da ja nesto uradim da popravim stvar?"

.Tako je!", odgovorila sam. "Zelela sam samo da znam da si uz mene."

DRUGI RAZLOG ZBOG KOjEG MUSKARCI MRZE DA. ViDE DA jE ;lENA POTRESENA III

PREOSETLjlVA

Evo sta se jos u muskarcu odigrava kada vidi da je zena uznemirena iii preosetljiva. On oseca kao da yam je, na neki nacin, on sam naneo bol i da je stoga los. Cak i kada ste potreseni zbog neceg sto nema nikakve veze s njim, muskarac ce ipak

122 ~

osecati odgovornost za vas bol, i krivicu ukoliko nije u stanju da ih odagna.

, KADA MUSKARAC GLEDA ZENU KAKO PATI. tESTO

• KRM SEBE KAO UZROK TOG BOLA I, ZAUZVRAT, POSTAlE BESAN NA NJU STO SE "ON ZBOG TOGA LOSE OSECA SAM SA SOBOM"

Jedan muskarac sa kojim sam nedavno razgovarala objasnio je to na sledeci nacin: .Kada mi moja supruga pride jer je potresena, tesko mi je da izadem na kraj sa njenim bolom. Ukoliko je zabrinuta zbog necega sto joj je neko drugi uradio, osecam bes sto ju je neko povredio, i bes sto sada i ja osecam njen bol. A ukoliko je potresena zbog necega sto sam ja uradio, besan sam na sebe sto sam je povredio i, na neki cudan nacin, besan sam na nju sto se toliko potresla, jer time pokazuje da mogu da budem veliki bezveznjak."

Da Ii ste se ikad zapitali zasto muskarac svoj bes usmerava na vas kada od njega trazite pomoc zato sto ste uznemireni iii povredeni? Jednim delom je to zato sto je besan na sebe, bi- 10 zato sto nije u stanju da vas spasi, iii zato sto vas je upravo on povredio. Kao sto cemo videti u poglavlju 0 komunikaciji, muskarei cesto svoje frustracije radije ispoljavaju kroz bes nego kroz neke druge emocije, jer se tako ose6aju bezbednije. Prema tome, vas muskarac koji besni zato sto ste preemotivni, pri tom se oseca uplaseno, ponizeno, bespomocno, povredeno, oseca krivicu, iii bilo koje drugo osecanie iz spektra, osim besa.

TREel RAZLOG ZBOG KOjEG MUSKARCI MRZE DA VIDE DA jE ;lENA POTRESENA III

PREOSETLjlVA

Da Ii ste ikada pokusali da sa muskarcem podelite osecanie uznemirenosti, a on pokusao da ubrza taj proces iii vas tera da se smirite i prestanete? Vi sarno zelite da otplacete partiju, a on se ponasa kao da dozivliavate nervni slom.

~ 123

, MUSKARCI CESTO VASU OSECAJNOST POGRESNO TU-

• MACE KAO HISTERlJU. PODRAZUMEV AJU DA STE U MNOGO GOREM STANJU NEGO STO JESTE I PLASE SE DA TOME NEMA KRAJA

Kao sto cemo kasnije videti u knjizi, da bi muskarac pokazao snazna osecania, kao sto su bespomocnost iIi strah, on mora biti u stvarno losem stanju. Zbog toga muskarac koji vidi da ste se zbog necega stvarno potresli, na vas projektuje svoje sopstvene standarde i zakljucuje da mora biti da se vi stvarno raspadatel Muskarci ne razumeju koliko duboka osecania zene mogu imati u jednom trenutku, a da pri tome ne budu potpuno izbacene iz emotivne ravnoteze.

Muskarei takode misle da, kada jednom pocnete da placete, necete prestati. Zbog toga varn govore stvari poput;

"I dokle ces nastaviti da tako places?"

.Ne zelim da dalje razradujemo ovu temu - nemarno dovoljno vremena."

.Opet isto. Verovatno cemo probdeti celu noc."

Varna je mozda potrebno sarno pet minuta njihove usmerene painje pune ljubavi, a oni se ponasaju kao da ocekuiete dvanaestocasovni emotivni maraton.

, MUSKARCI NE RAZUMEJU DA ZENE lMAJU MNOGO VE-

• CU EMOTIVNU PRILAGODUIVOST NEGO ONI

Ovo znaci da mi, zene, u jednom trenutku mozemo da placemo, au sledecem da budemo spremne da vodimo ljubav. U jednom trenutku mozemo biti besne, a vee u sledecem pune oprastania, Muskarcima je mnogo teze da predu iz jednog emotivnog stanja u drugo. Pretpostavljaju da je i sa narna isti sluca] i panice kada vide da smo se zbog necega mnogo potresle.

124 ~

RESENjA ZA MISTERljU BROj 2

1. Kaela esecate uznemirenost, recite muSkarcu sta taeno zelite od njega. Ova sugestija ustedece varn sate i sate rasprave, nesporazuma i frustracije. Ona podrazumeva da, kada osecate uznemirenost iii postanete preemotivni i imate potrebu da porazgovarate, partneru kazete sta tacno zelite od niega, Na primer, mozda ste se upravo posvadali sa kolegom na poslu i dosli kuci sa ogromnom potrebom da iz sebe istresete osecania vezana za taj dogadaj. Recite partneru: .Strasno sarn besna i povredena zbog Dzoan iz kancelarije. Osecam potrebu da me saslusas, zagrlis i utesis, Ne treba mi savet, duso, Zelim sarno da sve to izbacim iz sebe i da osetim da me volis,"

Sada ce vas partner znati kako da varn pruzi to sto varn je potrebno. Nece biti frustriran kada pokusa da varn pomogne, a vi se naljutite na njega; nece se osecati kao gubitnik kada pokusa da resi vas problem, dok vi zelite sarno zagrljaj. Umesto toga, osecace da je postigao uspeh jer varn je pruzio to sto varn je bilo potrebno.

Evo drugog primera: Kasno je uvece i vi iznenada shvatate da vas je partner cele veceri zapostavIjao. Gledate ga kako len i cita na svojoj strani kreveta, i znate da je umoran i da nije raspolozen za dug razgovor. Medutim, isto tako znate i da imate potrebu da izrazite osecania.

Kazete: .Duso, nesto me muci i potrebno mi je da porazgovaramo 0 tome pre nego sto zaspimo. Znarn da si umoran i zapravo zelim da odvojis pet minuta da ti isprieam kako se oseCam i da me zatim zagrlis sarno na kratko da osetimo bliskost. Bilo bi sjajno da popricamo 0 tome, ukoliko si veceras raspolozen, AIm nisi, molim te razmisli 0 svemu sto ti kazem, pa se nadarn da cemo sutra naci malo slobodnog vremena da detaljnije popricamo 0 tome."

Onda vas partner nece osecati da se upusta u desetocasov-

~ 125

ni emotivni maraton i znace kako da yam pomogne da se bolje osecate, cak iako celu stvar te veceri ne rascistite u potpunosti.

, MUSKARCI SE OSECAJU PRIJATNO KADA FUNKCIO~ISU

• U OK.VIRU POSTAVUENIH GRANICA UKOLIKO MUS-

KARCU DATE VREMENSKI ROK U OK.VIRU KOGA CETE IZRAZm ONO STO OSECATE. ON CE OSECATI DA JE BEZBEDNO DA SE OlVORI PREMA V AMA I SASLUSA VAS.

Naravno, desice se da vas partner nece uvek biti u mogucnosti da yam pruzi ono sto yam je potrebno. Mozda je onjednako uznemiren kao i vi. Mozda je ljut na vas i jos uvek ne oseca da je bezbedno da se otvori prema vama i zagrli vas. Ali sto mu bolje objasnite ove principe, to ce on bolje razumeti da zelite da budete voljeni, a ne spaseni.

2. Ne preuvelicavajte stvari kada ste uznemireni - muSkarac ce vas bukvalno shvatiti. Sali se pozalila svom suprugu Haroldu na probleme u svom poslu sa snabdevanjem. Usred njihovog razgovora ona kale: ,,Jednostavno ne znam sta da radim. Osecam se totalno izgubljeno. Kao da ludim. Nije trebalo dase uopste upustam u sve to. Osecam da bi najbolje bilo da sutra svima dam otkaz, prodam sve i na mesec dana otputujem negde potpuno sama."

Dok Harold slusa Sali, sve vise oseca opasnost. Nakon sto Sali zavrsi, oseca se mnogo bolje, a on se oseca uzasno. On misli: "Covece, Sali zvud uiasno. Ona se jednostavno raspada. OCigledno ne moie da podnese sav taj pritisak. Sta da radim? Potreban nam je finansijski priliv od njenog posla. Moida je na Mci nervnog sloma?"

Haroldova reakcija na Salinu pricu bice zasnovana na onome sto misli da je rekla, a ne na onome sto je tUoj stvarno potrebno. On ce poceti da je savetuje da ne odustaje od posla i da razgovara sa njom kao sa ludom osobom. Sali ce biti sve vise ozlojedena, i mislice da je ne voli i ne shvata. Harold ce

126 ~

osecati sve vecu frustraciju, zato sto se trudi da pomogne Sali da resi probleme, a ona odbija sva resenia koja joj nudi. Konacno, on ce puci i izdrati se: "Sta god da uradim, ti nisi zadovoljna!" I Sali ce sedeti i plakati razmisfiaiuci: .Sve sto sam od njega ocekivala je da me zagrli."

, MUSKARCI NE TUMACE RECI NA NACIN NA KOJI TO ZE-

• NE CINE - ONI BUKVALNO SHVATAJU ONO STO KAZETE.

Kada kazete: .Ja ovo vise ne mogu da izdrzim", vaS muskarac veruje da vise ne mozete da izdrzite. Kada mete: "Oseeam kao da me ne volis", on stvarno misli da se tako osecate. Ovo objaSnjava zasto se cesto desava da, kada zena izrazi svoja osecania muskarcu, on zakljuCi da je mnogo vise potresena nego sto u stvari jeste - on bukvalno shvata sve sto je rekla.

Budite precizni kada mu saopstavate svoja osecania, Ukoliko osecate potrebu da jednostavno "istresete" sve iz sebe a da pri tome ne razmiSljate kako ce to zvucati, unapred mu dajte do znanja da ne treba bukvalno da vas shvati. Najbolji naein za ovu vrstu emotivnog prainjenja do kojeg sam dosla jeste "Ljubavno pismo" koje opisujem u svojoj knjizi .Kako voleti neprestano ". Ono predstavlja odlican nacin za oslobadanje emotivne napetosti i uspostavljanje veze sa osecaniima, i za vas i za partnera.

3. Dajte mu do znanja da se ne osecate potpuno bespemocno, k.ako ne bi oseeao obavezu da vas spaSava.

Zapamtite: muskarci osecaju obavezu da popravljaju stvario Stoga, ukoliko mu ne date do znanja da se ne osecate potpuno bespomocno, on ce osecati obavezu da vas spasi i umesto utehe i Ijubavi davace yam savete. Iskoristite vreme koje vam je potrebno da izrazite svoje strahove, brige i ranjivost. Kada zamite, u nekoliko recenica mu objasnite da niste potpuno "izgubljen slucaj". Na primer, nakon sto je ispricala Haroldu svoju

~ 127

poslovnu situaciju, Sali je mogla da kaze: .Duboko u sebi verujem da ce se sve razresiti, Sve sto treba da uradim jeste da popricam sa zaposlenima i promenim neke poslovne procedure kako bi stvari bolje funkcionisale. Zaista nikad ne bih mogla sve da prodam - predugo sam sanjala 0 tome. Ali ponekad me stvari toliko isfrustriraju da osecam kao da cu eksplodirati."

Sada Harold zna da je Sali jednostavno izrazavala svoje frustracije i strahove, da nije potpuno bespomocna i da joj on, umesto da se uspanici i krene da je spasava, moze pruziti ljubay. Mozda stvamo i ne znate kako da resite svoj problem. Mozda ste uplaseni time sa cim se suocavate. Ali, za vaseg partnera ce biti bezbednije da prihvati vasu ranjivost ukoliko veruje da cete i vi ucestvovati u sopstvenom izbavljenju i dane svaljujete say taj teret sarno na njegova pleca.

4. pazite da, kada izraiavate ranjiva oseeanja muskarcu kojeg volite, vaSa skrivena poruka ne bude "spasi me, popravi stvari ornesto mene".

Stjuart mi se pozalio da se njegova devojka Vendi upravo tako ponasa, Obracala se Stjuartu sa svojim problemima, bilo da su vezani za njen licni zivot iIi za niihovu emotivnu vezu, i Stjuart bi pokusao da je utesi, Medutim, svaki put se desavala ista stvar - bez obzira sta bi Stjuart rekao, Vendi je ostajala neutesna, .Mogu da je tesim i razuveravam satima", ogorceno je rekao Stjuart, "i ona pocne da pomalo dolazi sebi da bi zatim, iznenada, ponovo pala u ocajanie, Zbog toga se osecam kao da nista sto kazem iIi ucinim uopste nema znacaia."

U razgovoru sa Vendi, otkrila sam uzrok problema: Vendi je zelela da bude spasena, Ona je zelela da joj Stiuart dokaze da je voli time sto ce na sebe preuzeti odgovornost da popravi njen Zivot. Vendin otac niie bio dovoljno prisutan u njenom zivotu kad je bila mala i sada, kada je odrasla, ona je jos uvek izigravala ,,malu devoicicu", nadajuci se da ce time postici da se neko pobrine za nju, sto nikad nije iskusila.

128 ~

V AZNO: Neki muskarci koji su ranije imali emotivne veze sa zenama koje su zelele da budu izbavljene, mogu da vase prve znake ranjivosti protumace kao signal da se potpuno raspadate. Dajte takvom muskarcu do znanja da niste zrtva i da ne zelite da vas on izbavi, vee da jednostavno zelite da yam pruzi ljubav.

f6\ 129

ZASTO IZGLEDA DA JE MUSKARCIMA MANJE STALO DO DUBA VI I EMOTIVNIH VEZA NEGO ZENAMA?

.Znam da me voli, ali stalno imam utisak da je nasa veza mnogo vainija meni nego nj emu. "

,,Kada uvece dodem kuci, jedva cekam da vidim svog supruga. A kad on dode kuci, uopste ne deluje mnogo uzbudeno sto me vidi. Ja to ne razumem."

.Uvek cinim neke posebne sitnice za svog mladica, kao sto je slanje cestitki iIi planiranje posebnih vecerniih izlazaka. Ako me toliko voli, zasto njemu ne padne na pamet da to isto ucini za mene?"

Mozete li da se poistovetite sa ovim izjavama? Vecina zena moze, jer je vecina zena prosla iskustvo u kome im je izgledalo daje muskarcu manje stalo do ljubavi i emotivne veze nego Iijirna Medutim, nije istina da muskarcima nije stalo do Ijubavl. Ali postoje neke tajne 0 muskarcima i emotivnim vezama koje treba da razumemo:

, MUSKARCI SEBE ODREDUJU PRVENS1VENO NA OSNO-

• VU POSLA I DOSTIGNUCA; ZENE SEBE ODREDUJU PRVENS1VENO NA OSNOVU EMOTIVNE VEZE

U prvom poglavlju razmatrali smo istorijsko poreklo tradicionalnih muskih i zenskih uloga. Videli smo da je dostignuce muskarcu znacilo sve - one je bilo garancija fizickog opstanka. A zene su oduvek pronalazile svoj smisao u odrZavanju emotivnih veza, izmedu supruga i supruge i izmedu roditelja i dece. Stoga, cak iako i vi i vas partner radite puna radno vreme, vase videnje ravnoteze izmedu posla i Ijubavi bice razlicito od

130 ~

videnja vaseg partnera. U studiji iz 1978. godine, koju su sproveli Vagenvurd i BejIi, 75% anketiranih muskaraca je izjavilo da im je u zivotu najvainiji posao, a 75% anketiranih zena je izjavilo da im je najvaznija stvar u zivotu porodica.

Zene su sklone da ovu razliku u prioritetima shvate kao dokaz da one vise vole svog muskarca nego on njih. To ne mora biti slucajl Istina je sledeca:

, MUSKARCU JE TESKO DA SE USREDSREDI NA EMOTIV-

• NU VEZU UKOLIKO NIJE SIGURAN DA JE DOBAR U SVOM POSLU I DA MOZE DA BUDE USPESAN.

Ukoliko se vas muskarac oseca osuieceno na poslu, brine zbog nekog projekta, oseca fmansijski pritisak iIi oseca da je zarobljen na jednom nivou uspesnosti bez mogucnosti da i dalje napreduje, on yam nece biti 100% emotivno dostupan. Svesno iIi ne, dec njegove paznje, mentalne energije i svesti ce neprestano biti usmeren na probleme na poslu. Bice mu tesko da se potpuno opusti ukoliko misli da je neuspesan.

Ne radi se 0 tome da mu nije stalo do vas. Ne znaci da vas ne voli i da mu niste potrebni. Ne znaci cak ni da mu je viSe sta- 10 do posla nego do vas. Stvar je u tome da posao ima veci uticaj na njegov doZivljaj licne vrednosti nego emotivna veza sa vama.

Zenama je tesko da ovo razumeju i prihvate kao realnost.

Nas sistem vrednosti se razlikuje od njihovog; mi sebe ne dozivliavamo kao uspesne osobe ukoliko nas emotivna strana zivota ne ispunjava, bez obzira na sve profesionalne uspehe. Za zenu, vreme provedeno u bliskosti sa muskarcem je nagrada, olakSanje, uzivanie na kraju dana a ne nesto sto ih ometa iIi odvlaci pazniu. I tako, zelimo da nas partner zaboravi na sve poslovne brige i probleme, padne nam u narucie i potrazi utociste u nasoi ljubavi. Na kraju krajeva, to je one sto mi zelimo da ucinimo kada dodemo kuci. Zar nije logicno da i muskarac zeli to isto? Odgovor je: Ne!

~ 131

Nazalost, poistovecivanie posla sa osnovnim izvorom za rast samopostovanja uzrokovalo je da su sve do nedavno muskarci rnnogo vise patili od bolesti koje su direktno vezane za stres nego zene - srcani i mozdani udari, visok krvni pritisak, zavisnost od droga i alkohola. Sve ove bolesti su uzrokovane ili podstaknute mentalnom napetoscu, prekomernirn poslom i nedovoljnirn opustaniem,

RAZLIKA IZMEDU MOZGA ZENE I MOZGA MUSKARCA

Evo drugog razloga zbog kojeg izgleda kao da je muskarcima manje staIo do ljubavi i emotivnih veza nego zenama:

!

MUSKOM MOZGU JE POTREBNO VISE VREMENA DA SE SA RAZMISlJANJA PREBACI NA OSECANJA NEGO ZENSKOM.

Znarn da ste pretpostavljali da postoji razlika izmedu mozga muskaraca i zena, i u pravu ste! Musk! mozak ima podelu funkcija - sto znaci da njegova desna mozdana hernisfera irna vizuelno-prostornu funkciju (sto je vazno zapostizanje fizickih ciljeva, koordinaciju izmedu oka i ruke, itd), dok njegova leva mozdana hernisfera kontrolise verbalne i spoznajne funkcije (kao sto su izraiavanje osecania, razurnevanje apstraktnih problema, itd). Istrazivaci su otkrili da se desna hernisfera mozga kod decaka vise razvija nego leva. Rezultat toga je da decaci irnaju manje razvijene verbalne sposobnosti nego devoicice, a i vecina muskaraca se mnogo losije snalazi na torn podrucju nego zene.

S druge strane, zenski mozak irna u vecoi meri generalizovane funkcije. To znaci da na resavaniu nekog problema zaiedno rade obe mozdane hernisfere. Evo kako to objaSnjava dr Dzejn Bar Stamp u svojoj kniizi "U cemu je razlika?":

Neki misle da su iene, usled ovoga, sposobne da donose od-

132 ~

luke brie nego muskarci i da bolje opaiaju. Uz to, ukoliko je jedna hemisfera mozga kod iene oitecena usled moidanog udara. druga hemisfera, koja duplira sposobnosti ostecene hemisfere, u stanju je da preuzme njene funkeije... Ovo ne vai! za muskarce. Ukoliko muskarac doiivi moidani udar u kome dode do ostecenja 'eve moidane hemisfere, on moie izgubiti sposobnost govora jer se njegova desna moidana hemisfera bavi samo prostornim problemima.

ZASTO MUSKARCI PONEKAD IMAJU "BLOKADU

U GLAVIN

Kakvo znacenie sve ovo irna za nas i nase emotivne veze? Verujem da ovo pojaSnjava zasto je muskarcu rnnogo teze da sa .razmisliania" prede na .osecanie", sa tradicionalnih aktivnosti desne mozdane hernisfere na aktivnosti leve mozdane hernisfereo Njirna je bukvalno potrebno vise vremena da se "PreSaltuju" nego narna. Zato se desava da, kada se iznenada usred intelektualnog razgovora sa partnerom ili diskusije 0 fmansijarna raznezite i pozelite da se mazite, on ,,nije raspolozen". Tesko mu je da tako brzo promeni nacin funkcionisanja.

Da li ste se ikada upitali zasto je vasem partneru potrebno vise vremena da bi se opustio nakon sto dode kuci s posla, nego varna? Ukoliko je vas partner na poslu 8 sati bio usmeren na aktivnosti koje su podrazumevale rad desne mozdane hernisfere, on nece biti u stanju da nakon sto ude u kucu postane ranjiva, osecajna osoba koja svoja osecania pokazuje tako lako kao vi.

Da li ste ikada prirnetiIi da vas partner postaje pailjiviji, pruza yarn vise ljubavi i cesce inicira seks kada zajedno otputujete negde? ObjaSnjenje je isto: kada muskarca odvojite od posla, ne sarno da ga oslobadate pritiska i stresa radnog mesta, vee se i njegov mozak zasluzeno odmara od navike da svakodnevno osam casova funkcionise u analitickorn stilu desne mozdane hernisfere. Usled toga, muskarcu je rnnogo lakse da

~ 133

se emotivno opusti, da varn pruzi paznju i bude dostupan. Ne mora stalno da menja nacin funkcionisanja. Razgovarala sam sa stotinarna zena koje su se zalile da su njihovi muzevi druga licnost kada su udaljeni od posla, i da se prosto uZasavaju povratka sa putovanja, znajuci da ce biti manje emotivno dostupan cim ponovo kroci na radno mesto.

RESENJE ZA MISTERIJU BROJ 3

1. Podelite ova saznanja sa svojim muskarcem. Odvojite vreme da sa voljenim muskarcem porazgovarate 0 ovim konceptima i zatrazite njegovo mi8ljenje 0 onome sto ste procitali. Dajte mu do znanja koliko ste mnogo naucili iz ovog poglavlja. Naravno, ne kazem da sledeci put kada vas suprug ili mladic ne uspe da bude romantican i emotivan, treba da mu kazete: ,,0, dragi, savrseno je u redu sto se ponasas kao bezosecajni gad; znarn da si trenutno .zaglavlien" u desnoj mozdanoi hemisferi!" Ali, pokazite mu da ga razumete.

Zapamtite: muskarci vole da osete da razumete njihov nacin ponasanja, umesto da ih samo osudujete zbog toga. Mozda cete se iznenaditi kada otkrijete da, iako je vas muskarac svestan da spolja deluje kao da je njemu manje stalo do emotivne veze nego varna, on mozda ne razume zasto je tako. Ukoliko muskarac, koji je mozda poceo da sumnja u dubinu svojih osecania prema varna misled: .Zar ne bih ulagao u vezu koliko i ona, da je stvarno volim?", razmisli 0 tajnarna otkrivenim u ovom poglavlju, mozda ce zapravo osetiti veliko olaksanie.

2. Porazgovarajte 0 moguenestima da pomognete partneru da pronade eseca] sopstvene vrednosti ne sarno u poslu, vee i u vaSoj vezi. Verujem da je za postizanje zdravijeg Zivota muskarcima potrebno da svoje prioritete redefinisu sa usko ogranicenog naglaska na frnansijska dostignuca, na emotivna dostignuca, Za muskarca je vrlo vazno da razume neopipljivu vrednost veceri koju provodi pomazuci svom sinn da uradi domaci zadatak, ili

134 ~

predvecernje setnie sa suprugom, ili telefonskog poziva supruzi usred dana kako bi joj rekao ,,Yolim te" i dobio ljubav i podrsku. Popricajte sa partnerom 0 tome. Upitaite ga kako mu mozete pomoci da Iakse uziva u zajednicki provedenim trenucirna bliskosti.

3. Popricajte sa partnerom 0 mogucnostana da mu pomognete da lakse prelazi iz poslomog u emotimi model funkcionisanja. Mozete pomoci svom partneru da bude manje napet i vise ucesnik u vezi tako sto cete popricati s njim 0 tome kako sve moze da pomogne sebi da lakse prede iz radnog okruZenja u ljubavni arnbijent. Evo nekih predloga:

• Popricafte 0 mogucim nacinima opuitania nakon posla: fizicke vezbe; setnia; lezanie i slusanie tihe, umiruiuce muzike; meditiranje; masaza Ieda ili stopala. Gledanje TV dnevnika iIi citanie novina nisu najbolji nacini za opustanie, posto zahtevaju dosta razmisljania.

• Nemojte partner a koji se vraca na kraju radnog dana docekivati barainom vatrom emouvnih problema. Dajte njegovom umu vremena da se umiri, pre nego sto pocnete da ocekuiete da bude raspolozen za osecania.

• Ne zaboravite da ove sugestije primenite i na sebi. Ipak, zaparntite da ce varna, bez obzira sto i vi radite puna radno vreme bi- 10 kod kuce iIi na poslu, biti lakse nego vasem partneru da se opustite i pocnete da se ponasate osecaino.

4. Dogovorite se sa partnerom na koji nacin ce svako od vas doprineti razvoju intimnosti u emotimoj vezi. Mnoge zene grese zato sto se potajno nadaju da ce partner uloziti vreme i energiju za rad na daljem razvoju emotivne veze, sarno da bi se na kraju razocarale kada on to ne ucini, Umesto da sarno zelite da se partner u vecoi meri ukliuci u razvoj emotivne veze, upitajte ga sta on misli 0 sledecim stvarima:

• Kakva je njegova vizija idealne veze koju zeli?

fB. 135

• Koliko vremena i energije je spreman da ulozi urad na vasoi vezi?

• Sta planira da primeni kako biste izgradill jaku vezu - zajednicko citanie kniiga; odlasci u savetovaliste; seminari; redovni razgovori jednom nedeljno?

• Na koji nacin bi zeleo da resava probleme i teskoce u vezi (da odmah razgovarate 0 njima; da sacekate dok deca odu na spavanje; da ih ispisete na papir?)

Razgovor 0 ovim pitanjima nece sarno varna pomoci da budete sigurni da je partneru jednako staIo do veze kao i varna i da zeli da ona bude uspesna, vee ce i njemu pomoci da spozna koliko se dobro oseca kada sa varna razgovara 0 svemu tome. Tune sto ce na sebe preuzeti obavezu da na odredeni nacin funkcionise u okviru veze, vas partner ce steci oseca] .suvlasnistva". Naravno, i vi treba da date odgovore na ista ta pitanja. Posle toga, osecacete se kao tim - dvoje ljudi koji su posveceni radu na stvaranju uspesne veze.

Nadarn se da ste uzbudeni nakon citania ovog poglavljauzbudeni zbog sanse da osetite vise Ijubavi, a manic sukoba sa svojim muskarcem. Predlozi koje sarn yam daIa jednako su uspesni u odnosima sa vasim partnerom, saradnicima na poslu, vasim ocem, bratom ill sinom. Naravno, u vasem umu moglo bi postojati jos misterija 0 muskarcima koje biste voleli da razresite. Preporucuiem varn da do odgovora dodete na isti nacin kao i ja: pitajte muskarce! Bicete iznenadeni koliko mnogo muskarci vole da obiasniavaiu, i ukoliko budete postavljali prava pitanja, saznacete tajne 0 muskarcima zbog kojih cete kao zena imati vise sarnopouzdanja.

Ovaj deo knjige napisaIa sam zato sto je spoznaja ove tri misterije u potpunosti promenila nacin na koji se ja ponasam sa muskarcima. PostaIa sarn saosecaina tarno gde sam nekad bila kriticar, puna strpljenja umesto osudivanja. I sto vise muskarcirna pokazujem da shvatarn kako se osecaju, to su oni spremni-

136 ~

ji da porade na tome da postanu osobe pune ljubavi i sposobni da uzvrate osecania, sto i zele da budu.

f&. 137

Tajne 0 musharcirna i seksu

Koliko stvarno znate 0 muskarcima i seksu? Resite sledeci test kako biste to otkrili. Da li mislite da su sledece izjave istinite?

KVIZ 0 SEKSU ZA ZENE

1. Muskarci vole zene koje su misteriozne u krevetu.

2. Muskarce odbijaju zene koje previse pokazuju da vole seks.

3. Kada se zena smeje ill poigrava u krevetu, muskarac se oseca kao da ga ona procenjuje i neprijatno mu je.

4. Zene higijenskim navikama muskarca i tome koliko on vodi racuna 0 sopstvenom izgledu pridaju mnogo veci znacaj, nego sto te iste navike kod zena znace muskarcima.

5. Ukoliko kazete muskarcu sta zelite u krevetu, on ce osecati da zelite da preuzmete kontrolu nad situacijom, i potajno ce to prezirati.

6. Muskarcu nije narocito vazno da li zelite da yam pruzi oralni seks, sve dok zelite da ga pruzite njemu.

7. Kada muskarac ima erekciju to znaci daje uzbuden i spreman na seks.

8. Glavni razlog zbog kojeg muskarci manje od zena pricaiu tokom seksa jeste taj sto se plase da se otvore i pokazu svoju ranjivost.

9. Muskarac potajno oseca da je zena koja cesto inicira seks

138 ~

isuvise agresivna i da ne pruza priliku partneru da se oseti kao muskarac,

10. Najbolje vreme da sa svojim partnerom popricate 0 vasem seksualnom zivotu jeste u krevetu.

Ukoliko mislite da je ijedna oct ovih izjava tacna. ne znate sve sto bi trebalo da znate 0 muskarcima i seksu. Ukoliko smatrate da su sve iii vecina izjava tacne, budite srecni sto cete procitati sledece poglavlje! Cinienica je da su sve ove izjave netacne a saznacete i zasto dok budemo razmatrali tajne koje bi svaka zena trebalo da zna 0 muskarcima i seksu.

~ 139

MUSKARCI SE CESTO ISKAZUJU SEKSUALNO KADA NE MOGU DA SE ISKAZU EMOTIVNO

Da li yam se ovo ikada desilo: partner yam prilazi s namerom da vodite ljubav, ali yam ne izgleda kao da je bas narocito ispunjen ljubavlju - sta vise, izgleda yam kao da je u grcu i napet. Pokusavate da razgovarate s njim, ali on definitivno nije zainteresovan za bilo sta osim seksa. Osecate da nesto nije u redu i u pravu ste - on ne zeli da vodi ljubav, cak ni da ima seks; on zeli ventil za praznienie intenzivnih emocija koje oseca,

Evo sta se desava: muskarac cesto oseca kako se u njemu nagomilavaju neprijatne emocije. Mozda je u pitanju briga zbog poslovnog projekta na kome radio Mozda je upravo razgovarao sa jednim od roditelja i rastuzio se zbog toga sto ih gleda kako stare. Mozda oseca krivicu sto se ranije bezosecaino poneo prerna vama. Kao sto smo u knjizi vee videli, vecina muskaraca je vaspitana da smatra da nije u redu pokazivati ranjiva osecania poput straha, bola, bespomocnosti, zbunjenosti, razocarenia iii zaljenja. Zato vas partner nece osecati da je bezbedno da verbalno izrazi ova osecania, ill, nece znati kako da to uradi. I odjednom, bice raspolozen za seks.

,

MUSKARCI CESTO KORISTE SVOJU SEKSUALNU ENERGIJU KAO "BEZBEDAN" VENTIL ZA ISPOLJA VANJE POTISNUTE EMOTIVNE ENERGIJE.

Buduci da ste zena, verovatno yam izgleda da ovo nema mnogo smisla, jer vecina zena funkcionise sasvim suprotno. Zenarna je tesko da se osete seksualno ukoliko ne osecaju emotivnu sigurnost. Medutim, vazno je razumeti da muskarci seks koriste skoro isto kao i jezik kojim saopstavaju svoje neizrecene emoci-

140 ~

,

I

i

je. Ponekad je to nekim muskarcima jedini prihvatljivi nacin na koji sebi mogu da dozvole da uopste ista osete.

Ova sema ponasanja kod muskaraca moze dovesti do nekoliko problema:

1. Tokom seksualnog cina, vas partner dozivliava fizicko praznienie, ali ne razresava unutrasniu emotivnu napetost koju oseca.

2. Vi se osecate uvredeno zato sto partner koristi vase tela da bi se oslobodio svojih frustracija.

.'i

KAKO jE GARI KORISTIO SEKS DA 81 IZRAZIO

SVOjE POSlOVNE FRUSTRACljE

Gari, 46-<>godisnji direktor gradevinske firme i njegova zena Fren dosli su da mi se pozale na neslaganje u seksu. .Ponekad se osecam kao da me Gari koristi sarno da bi se seksualno ispraznio", poverila se Fren. .Mogu da osetim da je uznemiren zbog necega, ali on ne zeli da prica 0 tome, vee pocinie da me grubo salece i postaje izrazito seksualno agresivan. Ne osecam cak ni da on u tome uziva, i znam da oboje ostajemo nezadovoljeni."

Zamolila sam Garija da se priseti poslednje situacije kada su on i Fren imali ovu vrstu "seksa radi praznienia" ... tini mi se da je to bilo proslog cetvrtka uvece", odgovorio je.

.Dobro Gari", rekla sam. .Sada zelim da zatvoris oci i ispricas mi bilo sta sto si doziveo u cetvrtak, sto te je uznemiri-

10."

.Pa", poceo je, "tog jutra nabasao sam na svog operativnog menadzera. U poslednje vreme njegovi izvestaji su bill vrlo aljkavi i uzasavao sam se sto ponovo moram da ga opominjem zbog istih glupih gresaka. Zatim sam popodne saznao da nam je druga firma preotela jedan gradevinski posao i to me je stvarno razocaralo, Puna dva meseca sam radio na tome da dobijemo taj ugovor. Sve u svemu, bio je to prilicno grozan dan."

.Dobro", odgovorila sam. .Sada bih zelela da zarnislis se-

~ 141

be kako stoiis sa Fren u spavacoj sobi, kao sto je opisala, i kako pocinies da joj prilazis da biste imali seksualni odnos. Oseti u sebi sve sto si osecao te veceri. Zelim da mi kazes kako si se u tom trenutku osecao."

Gari se zamislio na trenutak, a potom odgovorio: .Umoran, besan, obeshrabren. Mislim da sam se pomalo osecao kao gubitnik, posto nisam uspeo da dobijem onaj posao. Deo mene je zeleo da digne ruke od svega i da se vise nikada ne vrati na posao - znate one: da odem na pusto ostrvo i budem neodgovo-

ran."

.Da II si bio posebno romantican ill uzbuden?" pitala sam

gao

"Sad, kada ste to spomenuli, cini mi se da nisam", priznao je Gari.

.Buduci da zapravo nisi zeleo seks, sta ti je u tom trenutku stvarno bilo potrebno?"

.Mislim da sam zeleo same da osetim bliskost sa Fren, da osetim da me jos uvek voli, da je nisam razocarao, i da je bar neko na mojoj strani."

"A sta bi bilo da je Fren jednostavno sarno legla pored tebe, zagrlila te, rekla ti koliko te mnogo voli i saslusala kako joj opisujes ista ova osecania koja si upravo opisao meni? Kako bi se onda osecao?" upitala sam.

.Osecao bih se sjajno", nezno je odgovorio Gari. .Verovatno mnogo bolje nego sto sam se osecao nakon seksa."

, PONEKAD MUSKARCI KROZ SEKS TRAZE OD ZENE UTE-

• HU I OSECANJE SIGURNOSTI, UMESTO DA TO URADE VERBALNO

Kao sto mozete da vidite, Gari nije stvarno zeleo seks sa svojom suprugom - on je zeleo da oseti da ga voli. Ali niie bio svestan sta mu zaista treba, i nije znao kako da to zatrazi, Kada je Fren cula kako je opisao da se tog cetvrtka uvece osecao, osetila je olaksanie. .Duso, volela bih da sam znala koliko si potre-

142 ~

sen", rekla je dok je prilazila da zagrli Garija. .Znala sam da nesto nije u redu, ali sam mislila da je to u vezi sa tvojim osecanjima prema meni."

Gari i Fren su se slozili da zajedno rade prema mojim sugestijama. Nakon mesec dana, ponovo su dosli da bismo popricali 0 rezultatima. "Nas medusobni odnos je mnogo bolji", pocela je Fren. .Kad god se Gari oseca napeto nakon posla, octvojimo vreme da sarno legnemo zajedno jedno pored drugog i onda ga slusarn dok iz sebe izbacuje sve frustracije i brige. Nekoliko puta se desilo da pocne da me salece, i da osetim da mu u stvari nije do toga. Podsecala bih ga sta smo naucili i on bi zastao, zagrlio me i pokusao da porazgovara 0 svojim osecanjima. To nije uvek bilo lako, ali zapanjujuce je da, nakon sto sa mnom podeli svoja osecania, oseca vecu opustenost, Ja osecam da mi

. je bliskiji i iznenada se oboje uzbudimo, ali usled ljubavi, a ne same seksualno."

.Moram da priznam da vodimo vise ljubav nego raniie", rekao mi je Gari sa osmehom. .Fren je u pravu - nije mi bas uvek lako da se zapitam sta osecam u trenutku kada upadnem u semu automatskog seksa. Ali svaki put kada to uradim, osecam se bolje sto 0 tome razgovaram, a Fren mnogo vise odgovara na to."

RESENJE

1. Porazgovarajte sa partnerom 0 ovoj Semi ponaSanja. Naravno, nemojte voditi ovu raspravu u krevetu, niti kada se pojavi problem. Dajte mu da procita ovaj dec knjige i upitajte ga za misljenje.

, NEMOJTE REel: ,.ZNALA SAM DA SI U NECEMU

• POGRESIO, CIM NISI HTEO DA PRICAS 0 SVOJIM

OSECANJIMA, NEGO SI ZELEO SAMO SEKS."

RECITE: "ZELIM DA NAS SEKSUALNI ZIVOT BUDE lOS BOUI - ZASTO NE BISMO PROBALI DA PRIMENIMO SUGESTUE IZ KNJIGE, PA DA VIDIMO STA CE SE DESITI?"

~ 143

2. Kad god posumnjate da se iza seksuaJnog predloga vaseg partnera kriju potisnute emocije, stvorite bezbedan "teren" da ta osecanja podell sa varna.

Recimo da je vas partner iznenada postao vrlo raspolozen za seks, a vi osecate da zeli samo praznienie na brzinu, dok je u stvari uznemiren zbog neceg drugog.

, NEMOJTE RECI: "NE DODIRUJ ME! ZNAM DA SI UZNEMI-

• REN ZBOG NECEGA 1 DOK MI NE BUDES REKAO STA TE

MUCI, NEMA SEKSA."

RECITE "DUSO, VOLELA BIH DA NA TRENUTAK LEGNES PORED MENE I SAMO ME ZAGRLIS. ZELIM DA OSETIM BLiSKOST SA TOBOM."

Zatim izrazite emocije za koje pretpostavljate da ih mozda ima, ne biste Ii ga pozvali da ih iskaze,

"Mora da ti je ovo bila vrlo naporna nedelja na poslu?" "Zelim da znas da sam ponosna na tebe sto si preuzeo na sebe taj dodatni projekat, iako znarn da ti je tesko palo."

"Mora da ti je bilo vrlo tesko kada si danas razgovarao sa majkom i saznao da tvoj otac gubi sluh."

.Znam koliko si zabrinut zbog dodatnih racuna koje moramo da platimo ovog meseca. Zastrasuiuce je imati sve te dodatne troskove."

Vezbom cete nauciti da stvorite bezbedan prostor, sto ce vasem partneru pomoci da spozna svoja osecania, time sto cete mu pokazati da:

• razumete kako se oseca

• ne osudujete ga kao gubitnika zato sto je ranjiv.

Kao i mnoge zene sa kojima sam radila, i vi cete otkriti da ce yam razumevanje ove tajne 0 muskarcima pomoci da stvorite mnogo ispunjeniji seksualni zivot,

144 ~

, KADA UCINITE DA MUSKARAC OSE<~A DA JE BEZBED-

• NO DA SE OSLOBODI EMOTIVNE NAPETOSTI TAKO STO CE JE VERBALNO IZRAZm, VI UVECAVATE MEDUSOBNU INTIMNOST, I SEKS KOJI SLEDI NAKON TOGA JE MNOGO STRASNIJI

f& 145

MUSKARCT OSECAJU DA IH EMOTNNO ODBACUJETE KADA ODBIJETE NJIHOVU SEKSUALNU INTCIJATIVU

Partner yam prilazi s leda i pocinie da vas Ijubi po vratu i miluje po telu. Znate da pokusava da yam stavi do znanja da je raspolozen za vodenje Ijubavi, ali vi niste. Sta treba da uradite?

• Reagujete iritirano u nadi da ce partner shvatiti poruku.

• Ponasate se ravnodusno i ne uzbudujete se, nadajuci se da ce odustati.

• Kazete mu: .Haide, duso, prestani. Nisam raspolozena za to."

• Nevoljno mu dopustate da vodi Ijubav sa varna i dok lezite u sebi se preslisavate sta vas od obaveza ceka tog dana, ili razmisliate 0 tome koju odecu da odnesete na hemijsko ciscenje.

Tacan odgovor je: "Nista od gore navedenog", a evo i zasto: seks je muskarcima najosnovniji oblik davanja, nacin da ponude sebe i budu prihvaceni, fizicki i emotivno.

,

KADAYAS PARTNER INICIRA SEKS, ON ZAHTEVA MNOGO VISE OD SAMOG SEKSA ON KAZE: "MOLIM TE, PRIHYATI ME; MOLIM TE, UZMI ME."

Mozda je vas partner potpuno nesvestan ovakve motivacije - ali ukoliko ga odlucno odbijete, posmatrajte njegovu reakciju. On

. ne reaguje kao da ste mu upravo saopstili da niste raspolozeni za seks; on se ponasa kao da ste odbacili njega licno. Muskarci sa kojima sam razgovarala vecinom su se zalili da su se potajno osecali ponizeno kada partnerka odbije njihovu inicijativu za seks. Oni ne cuju: .Umoma sam", ili .Nerno] sada". Oni cuju:

146 ~

.Ne volim te; ne zelim teo Ti nisi pozelian, Nisi dovoljno dobar." Vas partner mozda ne ume da izrazi povredenost zbog seksualnog odbijanja, i ukoliko se ovo cesto desava, mogao bi da se sveti tako sto ce se seksualno okrenuti od vas i potraziti seks negde drugde. Ovo je razlog zbog kojeg:

,

MUSKARCI VOLE ZENE KOJE SE NE PLASE DA POKAZU DA VOLE SEKS .

Mnoge zene se jos uvek ustezu da partneru pokazu svoju seksualnost, da pokazu koliko ga zele ili da zatraze seks. Kada se ne plasite da pokazete svoju zelju muskarcu sa kojim delite zivot, za njega je sigurniie da podeli svoju zelju sa varna. Zapamtite: muskarci mrze odbijanje! Uloga nekog ko je uvek seksualni agresor stavlja muskarca u poziciju u kojoj moze biti odbijen. Zato ce yam partner bili zahvalan ukoliko bude znao da ste i vi spremni da preuzmete isti rizik time sto cete preuzeti ulogu seksualnog agresora.

RESENJE

Nemojte u potpunosti seksualno odbiti partnera. Pre nego sto pobesnite, znajte da ne kazem da treba uvek da prihvatite seks kada to zeli vas partner. Predlazem yam da naucite da razumete ranjivost koju muskarac oseca kada yam se ponudi, i da ga, na neki nacin, prihvatite.

, RECITE: "DUSO, SADA SAM NEKAKO UMORNA, ALI BIH

• VOLELA DA TE MALO DRZIM U NARUCJU. ZASTO NE

BISMO LEGLI ZAJEDNO I VIDELI KAKO CEMO SE OSECATI MALO KASNIJE?"

RECITE: "VOLIM TE I ZELELA BIH DA VODIMO UUBAV MALO KASNIJE, JER SAM SADA STRASNO NAPETA ZBOG POSLA I NE BIH BILA U STANJU DA TE VOLIM ONAKO KAKO BTH ZELELA. HAJDE DA SE SAMO MAZIMO JEDNO VREME, A DA ISPLANIRAMO DA BUDEMO ZAJEDNO NAKON STO DECA ZASPU."

f6\ 147

Drugim recima, zapamtite da, kada yam partner pride zbog seksa, on u stvari poseze za ljubavlju. Nemojte jednostavno sarno r~~i:. ~e; p~~te ~u ono sto u stvari i trazi tako sto cete ga zagrliti, iIi mu reci koliko mnogo yam znaci.

,

UKOLIKO NISTE RASPOLOZENI ZA SEKS SA PARTNEROM, RECITE "NE" SEKSU, ALI RECITE "DA" UUBAVI ZA NJEGA.

Vas partner ce se mnogo bolje osecati i, ko zna - nakon sto na ~enutak _podelite medusobna osecania ljubavi, mogli biste otkriti da ste ipak raspolozeni za seks!

148 ~

"ILUZIJA 0 ERFKCIW

Znala sam da ce yam ovaj naslov privuci pazniu. Evo tajne 0 muskarcima koju mnoge zene ne znaju:

, UKOLIKO VAS PARTNER IMA EREKCIJU, TO NE MORA

• DA ZNACI DA ON ZELI SEKS, NIT! DA JE SEKSUALNO UZBUDEN.

Ovaj mit nazivam .Jluzuom 0 erekciji". Posto zene nemaju penise, postoje mnoge stvari 0 tom misterioznom organu koje mi jednostavno ne razumemo. Pretpostavljamo da je muskarac uzbuden i spreman za akciju kad god ima erekciju. Ponekad je to tacno, ali ne uvek. Evo nekih informacija 0 kojima mozete porazmisliti:

Erekcija se javlja usled pojacanog dotoka krvi u penis. Postoji nekoliko neseksualnih uzroka erekcije:

1. Cest je slucaj da se muskarci ujutru bude sa erekcijom. Ne mora da znaci da je muskarac tada seksualno uzbuden - njegova erekcija je fizioloska stvar koja se desava tokom spavanja i posle budenja. Ponekad puna besika moze da stvori pritisak u donjem delu tela muskarca i da izazove erekciju.

2. Trljanje iIi pritisak uske odece na penis, iIi dugo sedenje u zgrcenom polozaiu mogu izazvati erekciju. Penis ima na hiljade osetljivih nervnih zavrsetaka koji usled trljanja iIi pritiska mogu uzrokovati poiacan dotok krvi.

3. Ekstremna stanja napetosti ili stresa mogu uzrokovati erekciju. Kada je muskarac uznemiren iii napet zbog necega, krvni sudovi u njegovom telu skloni su suzavanju, krvni pritisak raste, a to moze uzrokovati erekciju.

~ 149

Kako .Jluziia 0 erekciji" moze izazvati probleme u vasim vezarna sa muskarcima? Mi pogresno tumacimo uzrok partnerove erekcije.

• Pretpostavljamo cia je partner seksuaIno uzbuden i osecamo pritisak da nesto uradirno zbog toga. To moze prouzrokovati ogorcenost i nerazumevanje izmedu vas i partnera. Secam se iskustva sa jednim muskarcem sa kojim sam bila u vezi pre mnogo godina. Skinuo je farmerke u nameri da se istusira, i primetila sam da ima tri-cetvrt erekcije. Prisao je da me zagrli, posto se nismo videli celog dana, i ja sam pretpostavila da time zeli da mi da do znanja da je spreman za seks. Nisam bila raspolozena, ali sam se ipak upustila u seks i zadovoljila gao Nakon svega, rekao mi je: .Bogarni, ovo je bilo pravo iznenadenje."

.Kako to mislis: iznenadenje?", rekla sam. .Mislila sam da si uzbuden."

.Ne, uopste nisam bio uzbuden, ali to se promenilo kada si pocela da me dodiruies."

"Ali, imao si erekciju. Mislila sam da ocekuies da vodim ljubav s tobom", zapanjeno sam rekla.

Moj mladic se nasmejao. "Mora da se salis! Stvarno si to mislila? Vidis, ovo su vrlo uske farmerke i sve vreme su me stezale dok sam se vozio kuci. Nisam ni primetio sve dok mi ti nisi rekla."

• Pretpostavljamo da je nesto drugo uzrok partnerove uzbudenosti i postajemo uznemirene. Vas partner se ujutru budi sa erekcijom. Pociniete da ga ispitujete - koga je sanjao? IIi: vas suprug razgovara sa vasom zaiednickom prijateljicom dok sedite oko bazena. Kada se okrene prema varna, primecujete da ima malu erekciju. Da li ga je ona uzbudila? Da li masta 0 njoj? Usled "iluzije 0 erekciji" mogli biste pogresno zakliuciti da nesto ill neko drugi, a ne vi, uzbuduje vaseg partnera.

150 ~

RESENJE

1. Kada ste u dilemi, pitajte partnera da Ii je uzbuden iii nee Naravno, ponekad erekcija koju vidite nije iluzija vee stvarni pokazatelj uzbudenosti vaseg partnera, verovatno zbog vas ill zbog necega sto ste ucinili. Ukoliko niste sigurni, pitajte partnera. Recimo da ste se probudili ujutru, partner vas je zagrlio i osetili ste da ima erekciju. Niste sigurni da li je to zbog toga sto on zeli da vodite ljubav ill je u pitanju "iluzija erekcije". Imate dva izbora:

'. PRVI IZBOR: PITAJTE GA DA LI JE UZBUDEN III RASPOLOZEN ZA SEKS III NE.

DRUGI IZBOR: ZABORA VITE NA DILEMU 0 NJEGOVOM RASPOLOZENJU I PRETPOSTAVITE DA JESTE RASPOLOZEN. VERUJTE MI - NECE V AM ZAMERITI UKOLIKO NISTE Bill U PRA VU! UKOLIKO NA POCETKU NIJE SlY ARNO BIO UZBUDEN, BICE, VRLO BRZO.

2. Popricajte sa partnerom 0 "i1uziji erekcije". Zapamtite: muskarac sa kojim delite Zivot je mnogo veci strucniak za svoj penis nego ja. Zato ga pitajte sta misli 0 ovoj tajni. Mozda ce se sioziti sa mnom i onda cete imati vrio interesantnu temu za razgovor! Mozda se nece sloziti i mozda ce vam reci da, ukoliko ga ikada vidite sa erek.cijom, pretpostavite da nije iluzija! Ali, obecavam vam da cete tokom samog procesa nesto nauciti.

~ 151

STO tESCE BUDETE IMALI SEKS SA P ARTNEROM. TO CE ON tESCE VODm UUBAV SA V AMA

.Ponekad u toku predigre sa partnerom osetim da mu nije bas do toga. On sve radi kako treba, ali mi se cini da mu to predstavlja napor, i da ne proizilazi iz niegove ljubavi za mene. Cini mi se kao da jedva ceka da zavrsi s tim, kako bismo preslt na 'pravu stvar'."

,,Zelela bih da Bil bude romanticniii u krevetu. Znam da me voli, ali deluje nestrpljivo kada vodimo ljubav. Ja volim dugo vodenje ljubavi sa mnogo maienja i price, a njemu je vise do cistog seksa,"

Postoji razlika izmedu seksa i vodenja ljubavi. Seks podrazumeva flzick! an u kome delite zadovoljstvo sa partnerom. Vodenje ljubavi je emotivni an pruzania ljubavi i obozavania partnera.

Seks mozete imati bez vodenia ljubavi. Mozete cak i voditi ljubav bez seksa. I, naravno, rnozete istovremeno i voditi ljubay i imati seks, sto predstavlja predivnu kombinaciju.

Rezultati mojih razgovora sa stotinama muskaraca i zena su vrlo jasni: zene bi volele da sa partnerima vise vode ljubav, a muskarci bi zeleli vise seksa sa svojim partnerkama.

Zene zele vise:

• Maienja

• Dugih poljubaca

• Spore predigre

• Price 0 osecaniima u krevetu

• Emotivnosti tokom vodenja ljubavi

• Romantike

Muskarci zele vise:

152 ~

• Spontanosti

• Fizicke strasti

• Neobaveznog, pozudnog seksa

Ovako razliCiti seksualni ukusi imaju svoj koren u razlikama izmedu muskaraca i zena koje smo vee imali prilike da upoznamo kroz ovu knjigu: muskarci su vise usmereni na dostizanje cilja; zene su vise usmerene na stvaranje bliskosti i intimnosti. Najvecem broju muskaraca je mnogo lakse da imaju seks nego da vode ljubav.

To ne znaei da zene jednostavno ne vole da imaju seks, niti da muskarci ne vole da vode ljubav. Ali sigumo postoje preferencije.

Evo tajne 0 muskarcima i seksu koju bi trebalo da znate:

, tESTO IZGLEDA DA MUSKARAC NA POLA SRCA POKU-

• SA VA DA vom UUBAV SA VAMA. ZBOO TOGA STO POTAJNO ZELI SAMO DA IMA SEKS. ALI SE PLASI DA TO ZATRAZI OD VAS

RASVffijAVANjE MISTERljE "LENjOG

LjUBAVNIKA"

Ova tajna 0 muskareima i seksu je za mene predstavljala veliko otkrice, i njeno razumevanje dugujem svom sadaSnjem partnecu. Jedne veceri, s poeetka nase emotivne veze, bili smo u krevetu i poceli da vodimo ljubav. Nakon izvesnog vremena, primetila sam da me ono sto moj partner radi ne uzbuduje. Ovo me je zacudilo, posto je nasa veza obicno bila puna strasti. Medutim, iz nekog razloga njegovi dodiri i milovanje nisu imali efekta, i primetila sam da nije potpuno ukljuCen u to kao obie-

no.

Lezala sam tako osecajuci se sve gore, dok na kraju vise nisam mogla da izdrZim. Sela sam i rekla: "Cuj, jesi li ti siguran da zelis da veceras vodimo ljubav?"

~ 153

.Da", odgovorio je. .Stvamo te zelim."

,,Ali cini mi se kao da ne uzivas u tome da me mazis kao obicno. U cemu je problem?"

Moj partner je na trenutak zacutao , a potom, sa naivnim osmehom na lieu rekao: .Pa, da budem iskren, malo sam lenj i umoran, ali sam stvarno napaljen i zeleo bih samo da se tuca-

mo."

"zaSto mi nisi jednostavno rekao?" upitala sam ga iznenadeno.

.Zvucalo mi je sebicno i smatrao sam da bi pomislila da sam bezosecajni skot. Znam koliko su zene besne na muskarce koji zele samo da imaju seks. Zato sam odlucio da pokusam da ti pruzim zadovoljstvo kako se ne bih osecao sebicno. Izgleda da si osetila da mi nije bas do toga Volim te, samo - veceras sam raspolozen za stari, dobri, staromodni seks."

Ovaj razgovor je predstavljao otkrovenje za mene. Pomislila sam na sve one situaeije u kojima sam se ranije nalazila sa muskarcima za koje sam zna1a da su dobri, paZljivi ljubavnici ali su ponekad, iz nekog razloga delovali lenjo, bezosecajno i odsutno. Nikada nisam posumnjala da u stvari zele samo da budu u meni, da me vole seksualno, ali se osecaiu neprijatno i smatraju da bi bilo sebicno zatraziti tako nesto. Na kraju krajeva, vecina svesnih muskaraca 90-tih godina upoznata je sa stereotipnim nacinom vodenja ljubavi pre seksualne revolucije: sebicni muskarac bi proveo dve minute gniececi zenu i naredne dve pumpajuci je, da bi se nakon toga pitao zasto nije svrsila i nije zadovoljna. Nijedan .Jiberalni" muskarac koji dovoljno postuie sebe ne bi zeleo da Iici na tu pozudnu zivotiniu, Umesto toga, muskarci primoravaju sebe da vode ljubav kada su u stvari raspolozeni samo za seks. Zene znaju da nesto nije u redu, all pretpostavljaju da je muskarac jednostavno najgori bezvezniak, ni ne pomisliaiuci da se plasi da zatrazi ono sto zaista zeli.

154 ~

'. POSTOJI IZVESNA SPONTANOST, PREDANOST I STRAST

KOJU MUSKARAC DOZIVUAVA KADA DOZVOLI SEBI DA SA ZENOM SAMO lMA SEKS, CEGA NEMA U SVESNUEM, LAGANOM, POSTUPNOM VODENJU UUBA VI

Muskarci vape za ovim pozudnim predavanjem jednako snazno kao i zene za sigurnoscu i neznoscu vodenia Ijubavi. Mi zene gresimo sto osudujemo svog partnera zato sto zeli sarno seks i pogresno zakliucuiemo da manje oseca za nas nego prethodne noci kada je zeleo romanticniie vodenje ljubavi, Istina je, medutim, da bi muskarci bili bolji Ijubavniei kada vode ljubav sa nama, ukoliko bismo im dozvolile da ne uvek vode ljubav svaki put kada imamo seks.

, VAZNO: NI SLUCAJNO NE KAZEM DA TREBA DA

• DOZVOLITE MUSKARCU DA BUDE BEZOSECAJAN, DA

VAS ZLOSTAVUA ILl DA SE PREMA VAMA PONASA SA NEDOSTATKOM UUBAVI. TAKODE NE KAZEM DA, UKOLIKO VAS PARTNER ZELI SEKS, A VI NE, TREBA DA STlSNETE ZUBE I ISTRPITE STY AR UVEK TREBA DA ZELITE DA RADITE TO STo RADITE, BILO DA VODITE UUBAV ILl IMATE SEKSUALNI ODNOS.

A ukoliko vas partner nikada ne zeli da vodi Ijubav, i samo zeli da ima seks, ovo se ne odnosi na vas.

, UKOLIKO STE SA MUSKARCEM KOJI NIKADA NE ZELI

• DA VODI UUBAV I SAMO ZELI DA IMA SEKS, PREDLA-

ZEM VAM DA ILl OZBIUNO PORAZGOVARATE SA NJIM, POTRAZITE PROFESIONALNU POMOC, ILl DA PONOVO PROCENITE VASU VEZU, JER NE DOBUATE ONO STo ZASLUZUJETE I NE BI TREBALO DA SE POMIRITE SA TIM

KAKO SU KAREN I TIMOTI VRATILI STRAST U SVOJ BRAK

Karen, 36-0godiSnja sekretariea i njen suprug Timoti, 3%go-

f6\ 155

disnji savetnik za kompjutere, dosli su kod mene zaleci se na svoj seksualni zivot, .Jzgleda da smo se zasitili jedno drugog", otpocela je Karen. .Mnogo puta osecam da Timoti pofuruje predigru kako bi sto pre presao na snosaj i to me odbija od niega"

.Trudim se da ugodim Karen", odgovorio je Timoti, "i ne zelim daje pofurujem. Ne znam zasto se ona tako oseca."

Slusajuci ovaj par, posumniala sam da nisu dati sebi dozvolu da ponekad imaju seks, a da pri tome ne moraju da polagano i romanticno vode ljubav. .Timoti", upitala sam, "da li mozes da se setis situacije kada si bio stvarno uzbuden i jedino osecao pozudu za svojom suprugom?"

.Da", odgovorio je Timoti. .Prosle nedelje, kada smo se vratili sa zabave."

.Reci mi sta se dogodilo."

.Pa, usli smo u spavacu sobu i ja sam bio spreman da odmah skocim na Karen. Prisao sam joj i zagrlio je, i ona je zagrlila mene, a zatim smo otisli u kupatilo da se okupamo."

.Da li si joj rekao da zelis seks?"

.Ne bas tim recima", rekao je Timoti. .Nisam zeleo da oseti da vrsim pritisak na nju. Znam koliko zeli da seks bude romantican. Zato sam sacekao dok nije legla u krevet i poceo da vodim ljubav s niom."

"Seeam se te noci", upala je Karen u rec. .Jz nekog razloga u krevetu si delovao bezosecajno, kao da si sve to radio mehanicki da bi me uzbudio."

.Da Ii si se osecao kao da sve to radis mehanicki, Timoti?" upitaIa sam.

"U neku ruku" , odgovorio je Timoti. .Kada sad razmisliam 0 tome, pretpostavljam da nisam bio raspolozen za dugi, lagani proces. Bio sam stvarno napaljen i uzbuden i jedino sto sam zeleo je da za promenu imamo malo seksa iz zabave. Mislim da sam osecao krivicu zbog toga. Karen uvek ocekuie od mene da budem .Gospodin Romanticni" i da je lagano za-

156 ~

vodim, a ja nisam uvek raspolozen za takvu vrstu vodenja ljuba-

vi."

Upitala sam Karen sta ona misIi 0 tome da ponekad sa suprugom jednostavno samo ima seks.

"Pa, nikada nisam stvarno ni razmisliala 0 tome", odgovorila je. "Uvek sam bila za to da od vodenja ljubavi napravim ritual. Cist seks izgleda mi nekako prljavo i plasim se da bi, kada bi Timoti tako radio sa mnom, to znacilo da me ne voli,"

.Timoti", rekla sam. .Reci Karen sta osecas za nju u trenutku kada si raspolozen za cist seks,"

"To je lako." Nasmesio se. .Osecam kako zelim da me jednostavno proguta, da je tako prelepa i topla i divna da ne mogu da docekam da budem u njoj i da je osetim. Volim te, Karen, i kada zelim da sa tobom imam pozudan seks, to je zbog toga sto te volim, a ne zbog toga sto te ne postuiem."

Kao i mnoge zene, i Karen je smatrala da njen partner nije narocito zaljubljen u nju, ill da je samo iskoriscava, ill da mu nije staIo do nje, kada je raspolozen samo za seks. Istina je, u stvari suprotno - Timoti je ponekad osecao tako mnogo ljubavi za Karen da je zbog toga prosto goreo od strasti!

Timoti i Karen su se slozili da naprave eksperiment: Timoti ce reci Karen kada ne bude raspolozen za dugo, zavodljivo vodenje ljubavi, a Karen ce, ukoliko bude raspolozena, pokusati da uziva u divnom cistern seksu sa svojim suprugom. Posto je Timoti uvek sve radio onako kako je to Karen zelela, slozila se da bi bilo posteno da ponekad pokusa da to urade onako kako on zeli.

Kada sam sledeci put videla Timotija i Karen, odmah sam primetila promenu u njihovommedusobnom odnosu. Bill su mnogo neZniji jedno prema drugom i oboje su izg1edali mnogo opusteniie. "Moram da priznam da mi se nije svideo vas predlog da pokusam da se prilagodim Timotijevom seksualnom raspolozeniu", pocela je Karen. .Medutim, na intelektualnom nivou, shvatila sam da sam ja uvek zahtevala da vodimo ljubav

f& 157

kako meni odgovara i da bi trebalo da bar pokusam, Ne mogu da verujem kako je na kraju sve ispalo sjajno. Jedne veceri prosle nedelje, Timoti me je zgrabio i rekao da me zeli. Bila sam stvarno nervozna, ali sam se prosto bacila u seks s njim. I kada sam prestala da se opirem pomisli na to sta u stvari radim, shvatila sam da me uzbuduje. Stvar je u tome da je Tim i dalje obracao painju na moje potrebe, a ja sam se do tada plasila da ce se to izgubiti ukoliko ne budemo polagano vodili ljubav. I, sto je najbolje od svega, sve vreme sam se osecala potpuno voljeno. Bill ste u pravu - kada Tun oseca pozudu za mnom, on je stvarno pun strasti zato sto me voli,"

.Bilo je sjajno", dodao je Tim sa osmehom. .Otkrio sam interesantnu stvar: nekoliko dana kasnije, bio sam mnogo raspolozeniji da polako zavodim Karen i nisam bio ogoreen sto to radimo onako kako ona ien. Sada kada znam da ce ponekad zeleti da ima seks, mnogo sam manje buntovnicki nastrojen kada je vodenje ljubavi u pitaniu."

RESENJE

1. PopriCajte sa partnerom 0 seksu i vodenju ljubavi. Mozda cete otkriti, kao i stotine zena koje sam savetovala, da je vas partner guSio cisto seksualne zelje za vama iz straha da ce vas one odbiti od njega iIi da ce vas uvrediti, iIi da cete njegovu pozudu pogresno protumaciti kao znak da vas ne voli. Pitajte ga da li ikada furl da "obavi posao" zavodenja jer u stvari nije raspolozen za to. Time bi se moglo objasniti one sto ste smatrali za njegovu bezosecainost iIi nedovoljnu strucnost

2. Dajte partneru dozvolu da ponekad od vas zatraii samo seks. Zapitajte se kakvo je vase videnje seksa. Buduci da su mnoge zene vaspitavane da veruju da su devojke koje vole seks "lose", mozda i vi potiskujete sopstvenu pozudnu seksualnost da ne biste sebe etiketirali kao .Josu devojku". Zene cesto pokusavaju

158 ~

da .seks lise seksa" kako bi sebi dopustile da uopste imaju seks. Pokusajte da sa partnerom same imate seks, umesto da od vodenja ljubavi pravite beskrajno dug proces. Mozda ce vas iznenaditi da otkrijete, kao Karen, da vas strast vaseg partnera uzbuduje, kao i cist akt fizickog predavanja sopstvenoj zelji da se sjedinite s njim. Posle toga obavezno popricajte sa partnerom 0 svojim osecaniima, I, naravno, potrudite se da se vaS seksualni zivot ne sastoji sarno iz seksa po zelji vaseg partnera, bez vodenja ljubavi po vasoi zelji.

3. Ukoliko vam se ueini da je partner tokom predigre odsutan mislima, upitajte ga da Ii pokuSava da sto pre otalja predigru jer je u stvari raspoloien za seks. Secate li se moje price 0 tome da mi se jednom prilikom ucinilo da moj partner ne uziva zaista u onome sto radi, kao sto obicno uZiva? Nemojte sarno lezati cutke i u sebi kritikovati partnera zbog nacina na koji vas voli. Upitajte ga sta se desava, Mozda je raspolozen za manje zavodljiv seks, i mozda biste i vi mogli da probate. Mozda je raspolozen za cist seks, a vi niste, i mozda bi najbolje bilo da te veceri zagrlite jedno drugo na trenutak. (Naravno, ovo podrazumeva da tu osobu dobro poznajete i da ste sigurni da je ona obicno vrlo dobar ljubavnik.) Da biste naucili neke divne tehnike za vodenje ljubavi, a ne sarno praktikovanje seksa, procitajte moju knjigu: .Kako voleti neprestano ". ,.

~ 159

MUSKARCI VOLE DA 1M .lENA PRU.lI ORALNI SEKS

Znam sta trenutno mislite: .Pa to nije nikakva tajnal" Tajna ne leZi u tome da znate da muskarci vole oralni seks, vee u tome da spoznate zasto i da sagledate ovaj seksualni em iz diugaeije perspektive. Od svih muskaraca sa kojima sam razgovarala, skoro 100% njib je spomenulo koliko mnogo vole kada zenavoli da im pruzi oralni seks. Problem je u tome sto mnoge zene ne vole da praktikuju oralni seks zbog sijaset razloga - misle da je oralni seks prljav; misle da je to odvratno posto muskarci mokre iz penisa; nervozne su i nesigume sta treba da urade.

Evo drugaeijeg videnja oralnog seksa: penis nije samo najosetljiviji deo muskarcevog tela, vee i najranjiviji. On predstavlja njegovu muskost, njegovo osecanie snage, njegovu Iicnost, To sto ima penis, kod muskarca izaziva potpuno drugaeiie osecanje ranjivosti nego kod zene to sto ima vaginu. Vagina je skrivena; penis je vidljiv. Kada se muskarac uzbudi, to ne moze da vam promakne; kada se rena uzbudi, same ona to moze da primeti.

!

MUSKARCI NE VOLE ORALNI SEKS SAMO ZATO STO 1M PRIJA - ONI GA VOLE I ZATO STO 1M PRUZA OSECANJE DA SU PRlHV ACENI.

Jedna od naivecih gresaka koje zene prave kada zamisle da muskarcu pruzaju oralni seks jeste sto razmisliaiu: Stavicu u usta penis ovog frajera, a to je mesto odakle on piia: Ovo ne deluje baS privlaeno, zar ne? Istina je, pale, da je sustina oralnog voljeI\ia vaseg partnera povezana sa voljenjem i obozavanjem njegovog najranjivijeg dela Naravno da se on tada oseca fantasticno. I viSe od toga, oseca da ga prihvatate.

160 .e}\f

KAKO SAM NAUC:ILA NAjBOLjU PRljATELjlCU

DA ZAVOLI ORALNI SEKS

Dopustite da yam ispricam pricu koju obicno pricam zenama na svojim seminarima, pricu 0 jednoj mojoj prijateljiei koju cu zvati Suo Ovo se desilo pre mnogo, mnogo godina. Su je bila moja najbolja prijateljica sa koledza i bile smo vrlo bliske. Nisam je videla nekoliko meseei i uputila sam se u posetu u grad u kome je zivela. Sedele smo u njenom stanu i razgovarale 0 novinama u nasim zivotima. .Tako sam uzbudena", rekla mije Su, "imam novog mladica u kojeg sam stvarno zaljubljena. Zove se Endi. Veza nam je sjajna, Barbara, ali postoji jedan problem."

"Sta to?", radoznalo sam upitala.

.Pa, neprijatno mi je da priznam, ali mrzim da mu pruzam oralni seks. Nikada to nisam radila. Endi mi stalno govori koliko mnogo to voli, ali meni se gadi i ne znam sta da ra-

dim."

Za trenutak sam razmisliala 0 tome sto je rekla, a zatim je upitala: .Dobro, reei mi, kada stavis Endijev penis u svoja usta, o cemu razmisljas?"

.Razmisliam: 'U mojim ustima je Endijev penis' i odmah osetim mucninu."

.Tako sam i mislila", odgovorila sam. "Su, daj da pokusamo nesto. Reci mi, da li volis Endija?"

,,0, da", odgovorila je Su, .obozavam ga. On je tako sladak i nezan i duhovit i pazljiv, i volim da budem s njim. Ne bib zelela da ga necim povredim."

"U redu, to je dobro. Hajde sada ispruzi ruku sa dlanom okrenutim nagore. Tako je. Zamisli da je Endi visok same 15 em. Zamisli da stoji na tvom dlanu. Kada bi Endi bio te velicine i kada ne bi mogla da normalno vodis ljubav sa njim, kako bi ga volela?"

.Pa", smejala se Su, .nezno bib ga mazila i ljubila i rekla mu koliko mi je dragoeen."

.Ddlicno", rekla sam. "Su, istina je da tvoj Endi ima 'rna-

f& 161

log Endija', koji je 'visok' sarno 15 em (ill tu negde!) To je njegOY penis. On je sustina velikog Endiia kojeg volis. I kada volis taj deo njega, ti ne stavljaS u usta sarno njegov penis - ti volis Malog Endija! Sledeci put kada to budes radila, pokusa] da zamislis da je to jedini nacin na koji mozes da pokazes svoju ljubay za Endija, i iskazi svoju ljubav kroz ono sto budes radila. Endi nece osecati da ti sarno sisas njegov penis - on ce osecati da ga volis i obozavas na isti nacin na koji bi zelela da on voli i obozava tebe tokom ora1nog seksa.

Su se svidela ova ideja, i slozila se da pokusa i da mi javi ishod. Nisarn morala dugo da cekam. Sledeceg jutra telefonirala mi je u hotel. "Barbara, morarn da ti kazem da sarn upravo provela nailepsu noc u svom zivotu u krevetu sa Endijem. Uradila sarn kako si mi predloZila i upalilo je! Svidelo mi se da Endiju pruzam oralni seks i on je bio iznenaden i presrecan. Zahvaljujem ti se, Endi ti se zahvaljuje i 'Mali Endi' ti se zahvaljuje!"

Ovo se desilo pre vise od deset godina, Su je sada srecno udata za drugog rnuskarca s kojim ima cerku. I dalje smo vrlo bliske, iako se retko vidamo jer zivimo u razlicitim delovima zemlie. Ali s vremena na vreme, kada se cuiemo telefonom, smejemo se zbog ove price i ponavljarno: .. Zahvaljujem ti se. Endi ti se zahvaljuje i 'mali End;' ti se zahvaljuje ." Nadam se da je 'Mali Endi' srecan, rna gde bio.

STA MU~KARCI M~ZE U NACINU NA KOJIIM

ZENE PRUZAJU ORALNI SEKS

Evo spiska najeesCih zalbi koje cuiem od muskaraca 0 tome kako im zene pruzaju oralni seks:

1. Zene koje sisaju penis kao da muzu kravu. Svi smo Cull za izraz "sisati doku". Mnoge zene grese sto u stvari misle da muskarci vole da one jako sisaju i zato sisaju kao da pokusavaju da muzu kravu, ill, kao sto je jedan rnuskarac rekao: "kao da pokusava da iz mene isisa zivot." Svaki muskarac ima svoje pre-

162 ~

ferencije, ali vecina njih voli pritiskanje, lizanje i osecai da su opkoljeni vasim ustima.

2. Zene koje zubima grebu muskarcev penis. Jaoj! Mnogo muskaraca mi se zalilo na to. "Recite zenama da obrate pazniu na zube!", molili suo Muskarcev penis je vrlo osetljiv. Vecina muskaraca ne voli da ih grickaju ill zvacu. Vezbaite da svoje usne drzite podalje od zuba i vas muskarac ce biti mnogo srecniji.

3. Zene koje samo stave usta na penis i ignoriSu ostatak tela. "Mrzim kad zena stavi usta na moj penis ali ga pri tome ne dodiruje rukama, niti mazi moje testise ill grudi ill noge." Mnoge zene su izrazile istu zeliu - i one zele da budu voljene svud po telu, a ne da muskarac sarno stavi usta na njih na pet minuta i ignorise ostatak tela. Ne sarno da se vise uzbuduju usled veceg broja senzacija na ostalim delovima tela, vee se osecaju prihvaceniie ako ruke uposlite koliko i usta.

4. Zene koje oralni seks pruiaju u potpunoj mini. Drage moje, znam da po ovom pitanju mozete da saosecate sa muskarcima. Zar varn se nikada nije desilo da varn muskarac pruza oralni seks u potpunoj tisini, a vi pri tome lezite pitajuci se: Svida li mu se? Da li je ukus pnjatan? Muskarci se osecaju neprijatno kada se zena upusti u jedan tako intiman cin kao sto je pruzanje oralnog seksa, a da pri tome ne progovori ni rec, Ocigledno da je vrlo tesko pricati s punim ustima, ali mozete na trenutak zastati da bi rekli partneru koliko varn on prija, koliko ga volite i koliko je divan i muzevan. On ce to umeti da ceni.

5. Zene koje ispljunu spremu. Progutati ili ne - pitanje je sad. Ovo je delikatno pitanje, ali reci cu yam sledece: mnoge muskarce vreda kada, cim svrse, otrcite u kupatilo i ispljunete spremu u lavabo, ill uzurbano prelazite na drugu stranu kreveta

~ 163

fanaticno trazeci papirnate maramice, ili, sto je najgore, odmaknete se kada partner pocne sa ejakulacijom i dopustite da svrsi u prazan prostor. Muskarac tada oseca da je odbacen na vrlo specifiean nacin - kao da rasipate njegovu sustinu i ne zelite da ga prihvatite. Oseca se neprijatno, kao da mislite da je odvratan. To cini da se oseca prljavo i kao da vas je primorao da mu pruzite oralni seks.

Po tradicionalnirn kineskim i indijskim seksualnirn filozofijarna, muskarcevo seme smatra se dragocenim i mocnim eliksirom koji sadrzi visoku koncentraciju zivotne energije. Stoga se seme smatra necim sto ne treba rasipati, vee koristiti na nacin na koji mozete povecati energetski nivo. Primanje rnuskarcevog semena u vase telo, bilo kroz vaginu ili kroz usta, je poklon niegove sopstvene zivotne energije varna. Neke istocniacke filozofije, kao sto je Tantra Joga, cak veruju da muskarcevo seme ima regenerativna i obnavliajuca svojstva, sto ga cini jedinstvenim ,,napitkom" koji obezbeduje zdravlje i dug zivot,

Znam da razmisljate: Ali sperma cesto nema bas najprijatniji ukus. Posto je seme tecnost organizma vaseg partnera, ukus i kvalitet semena odrazavace fizicko zdravlje partnera. Droge, alkohol, stres i dijete urnnogome uticu na ukus i sastav semena. Nije mi poznato nijedno formalno lstrazivanie na ovu temu, ali iz licnog iskustva i iz iskustva parova sa kojima sam radila, znam da promena nacina ishrane moze dovesti do dramaticne promene u ukusu semena. Ukoliko mi ne verujete, mozete to i sami isprobati sa partnerom.

Na primer, neka vas partner pokusa da pije dosta soka od ananasa nekoliko dana, i potom proverite kakav je ukus semena - verujte mi da ce biti vrlo slatko! Takode sam otkrila da, kada muskarac konzumira dosta gorkih pica, kao sto su kafa ili alkohol, seme postaje gorko. Muskarac koji jede dosta proteina ZiYotinjskog porekla (narocito crveno meso), koji u krv ispusta-

164 ~

ju kiselinske nusproizvode, takode ce imati kiselkast ukus seme-

na.

Ukoliko mislite da je ukus sperme vaseg partnera izuzetno los, mozete da sa njim porazgovarate 0 eksperimentalnoj promeni u njegovom nacinu ishrane. Ne samo da cete tako vise uzivati u oralnom seksu, nego ce i on biti rnnogo zdraviji. Ukoliko ne mozete da smislite ukus njegovog semena, a on tvrdi da preterujete sto ne zelite da ga progutate, poslednji argument bice yam da mu date da ga sam proba i kate yam kako mu se svida.

RESENJE

Necu yam reci sta treba da radite kada je u pitanju oralni seks. Licno smatram da nikada ne treba da uradite bilo sta sto je za vas neprihvatljivo. Medutim, nadam se da ste se nakon citanja ovih informacija zamislili nad njima i da cete, mozda, na oralni seks gledati malo drugaciie. Bice prilika kada ce yam prijati da partnera volite na ovaj nacin, i prilika kada Yam to nece prijati. Mozda ce yam biti neprijatno da to radite s nekim s kim ste u vezi tek nekoliko meseci, a mozda ce yam biti rnnogo prihvatljivije ukoliko ste s nekim koga duboko volite i ko yam je posvecen. Predlazern yam da 0 svemu ovome porazgovarate sa partnerom kako biste vise saznali jedno 0 drugom i stvorili vecu medusobnu seksualnu intirnnost. I ne zaboravite da porazgovarate 0 svojim gledistima na to kako on vama pruza oralni seks.

f&. 165

ZASTO MUSKARCI NE VOLE DA PRICAJU DOK VODE UUBA V Da Ii ste ikada pokusali da razgovarate sa muskarcem dok sreduje racune, cita novine iii razgovara telefonom? Prekini da

. . ..... -fe, ..... . "

rru pncas. , zarezao bi, "Ne mogu da se koncentrisem na ovo

sto radim." Zar niste zaprepasceni koliko je njemu tesko da ra~ vise od jedne stvari istovremeno? Na kraju krajeva, vi kao z~n~ znate da mozete da razgovarate telefonom, gledate televiZlJU 1 mazete nokte istovremeno, i da yam to ne predstavlja nikakav problem!

Evo jos jednog pitania za vas: Da Ii ste ikada pokusali da muskarca uvucete u razgovor dok vodite ljubav? Da Ii ste se ikada zapitali zasto se toliko odupire da se izrazi? Odgovor na obe ove misterije leZi u istoj tajni 0 muskarcima:

MUSKARClMA JE MNOGO TEZE DA IZRAZA V AJU SEBE I ISTOVREMENO RADE NESTO DRUGO. NEGO ZENAMA

l!. c~tvrtom poglavlju pominjali smo da je mozak muskarca speciializovan - desna hemisfera se bavi koordinacijom pokreta i vizuelno-prostornim funkcijarna, dok leva hemisfera kontrolise verbalne funkcije. Istrazivania su pokazala da, u trenutku kada ~~skarac pro~eni aktivnost, njegov mozak mora da se prebaci 1Z Jedn~g .nacma funkcionisanja u drugi. Na primer, kada partner v~ liubav sa varna, miluje vas, oseca i gleda on koristi jednu herrusferu svog mozga, a kada zeli da prica sa varna i izrazi svoja ose~.8.Qja, on ~~sti ~gu mozdanu hemisferu. Ova pro~ena nacma_ funkclOru~anJa zahteva odredeni napor, dok kod ze~a obe m~Zdane herrusfere rade zajedno. Za zene je potpuno prirodno da istovremeno pricaju i vode ljubav, iii da sreduju stanJe na tekucem racunu i istovremeno gledaju televiziju.

,

166 ~

Ova razlika u nacinu mozdanog funkcionisanja je jedan od razloga zbog kojih je muskarcima teze da se verbalno izraze tokom seksualnog odnosa. Znarno da je izrazavanje osecania vecini muskaraca vee sarno po sebi vrlo tesko, usled kulturoloskog uslovljavanja sredine. A ukoliko od muskarca zahtevate da ispolji osecania i istovremeno obavi kompleksan zadatak kao sto je vodenje ljubavi, mozda cete se suociti sa problemom.

Ne radi se 0 tome da muskarci ne zele da sa varna podele osecania u krevetu. To jednostavno nije nesto sto vecini njih dolazi prirodno. Vi lezite i izgovarate: ,,0, duso, tako te volim, tako si mi potreban, ovo je tako divno ... volim kada smo ovako bliski", a jedini odgovor koji dobijate jeste stenjanje i ubrzano disanje! Pociniete da osecate da vas partner ne voIi, iii da ne oseca toliku bIiskost kao vi, dok u vecini slucajeva stvari stoje potpuno drugaciie, On se jednostavno sjajno provodi poigravajuci se u okvirima funkcionisanja svoje desne mozdane hemisfereo U sustini, iako mozda zna da mu se obracate, njegov mozak moze biti cak toliko iskljucen da uopste ne cuje sta mu govoriteo

ZASTO MUSKARCE IRITIRA KADA ZENE PRICAJU TOKOM SEKSA

Rekli smo da muskarci osecaju pritisak da uvek sve urade ispravno.

, KADA PRICATE TOKOM VODENJA UUBAVI PARTNER

• OSEC~A OBA VEZU DA V AM ODGOVORI. A TO GA ODVLAClOD DOZIVLJAVANJA CINA VODENJA UUBA VI.

Znarn da yam ovo deluje neverovatno, ali to su mi rekli mnogi muskarci. Leni, dvadesetdevetogodisnji arhitetkta, ovako to objasnjava: .Kada vodim ljubav sa zenom. i kada sarn stvarno uzbuden i izgubljen u dozivljaju, poslednja stvar 0 kojoj razmisljam je prica. Isuvise sarn zaokupljen strascu. Ukoliko cujem da ona puno prica, pociniem da osecam pritisak da uzvra-

f& 167

tim kako se ona ne bi osecala lose, i moram da zastanem da bib razmislio sta da kazem. To me odvlaci od doZivljaja vodenja ljubavi i usredsreduje na razmislianie. Mislim da sam u tim situacijama i suvise obuzet osecaniem ljubavi i bliskosti da bih pricao 0 niima."

Time sto sa vama delim OYU informaciju ne zelim da kazem da ne treba da trazite od partnera da i verbalno izrazi emocije. To sto rete cuti kako Yam partner izjavljuje ljubav doprinece da iskustvo vodenja ljubavi za vas postane sigurnije i strasnije. Medutim, ukoliko je vas partner tih u krevetu, a vi ste Iicno shvatili to sto se on nedovoljno izrazava, razumevanie ove tajne 0 muskarcima moze doprineti da se osecate mnogo bolje kada je vas seksualni zivot u pitanju.

RESENJE

1. Porazgovarajte 0 tome sa partnerom. Pitajte ga sta misli 0 razgovoru tokom seksa. Mozda cete se iznenaditi kada cujete eho Lenijevih misli - da oseca pritisak da odgovori na vasu pricu i da oseca ljubav, ali da mu je problem da 0 tome prica, Iskazite mu svoju potrebu za verbalnom intimnoscu a pokusajte da razumete i sta je niemu potrebno.

2. PriCajte koliko god zelite, ali se nemojte razoearati ukoliko ne dobijete odgovor. Ukoliko uzivate da svoju strast verbalno izrazavate, nemojte je potiskivati samo zato sto to ne radi i vas partner. Medutim, svakako kazite svom partneru da ne treba da oseca obavezu da yam odgovori, i da ne pokusavate da isprovocirate odgovor. To ce omoguciti da se ne oseca neprijatno kada budete verbalizovali svoja osecania,

3. PokuSajte da vodite Ijubav bez reei. Ukoliko sumnjate da ste .Seksualna pricalica", pratite uputstva iz sestog poglavlja za vodenje ljubavi u tisini, Bice to potpuno novo iskustvo za vas!

168 ~

ZASTO IZGLEDA DA SE MUSKARCI NAKON SEKSA POVLACE USEBE

"Nakon sto Dzeri i ja prestanemo da vodimo ljubav, on ~e ~~ek povlaci u sebe. J a zelim da razgovarame i budemo jos blis~Jl, ~ on sarno nepomicno lezi zatvorenih ociju. Znam da me voli, ali

se osecam iskhuceno." _

.Dala sam svom suprugu nadimak .Zabac", zato sto ~a-

kon seksa uvek iskoci iz kreveta. On kaie da je to zbog toga sto mora u toalet, ill mora da popije vodu. ali ja znam da -= z~li da napravi distancu izmedu nas. On se na to samo nasrneje, iako zna da mi to smeta, ali kaze da oseca uznemirenost ako po-

sle seksa ostane da leZi u krevetu."

Sigurna sam da ste imali slicno iskustvO bar jednom u Ziv~~, ako ne i cesce - osecai da se vas partner posle seksa p~vlacl u sebe. Ukoliko ste vodill ljubav sa nekim koga ne poznaiete dovoljno i ko vas ne voli, objaSnjenje za njegovo ponasanie je vrlo jednostavno: zeleo je seks sa varna i nakon sto ga je dobio, spreman je da se povuce. Ali, ukoliko yam se ovo desava sa suprugom ill mladicem, postoji drugo objasnjenje:

, MUSKARCI SE POSLE SEKSA POYLACE U SEBE ZA TO

• STO POKUSAVAJU DA .. POVRATE SAMOKONTROLU" KOJU SU IZGUBILI TOKOM DozIVLJA V ANJA ORGAZMA.

Videli smo koliko im je vazno da ostvare kontrolu kako bi osecali da imaju moe. U "MekGilovom izvestaju 0 muskoj intimnosti", Majkl MekGil prica 0 tome zasto muskarci u odnosu sa zenama ne izrazavaju ljubav otvoreniie:

fs 169

.Razlog zbog kojeg muskarci ne izraiavaju svoju ljubav otvorenije leii u njihovoj iefji da zadrie sopstvenu i steknu moe nad drugima ... Muskarci sebe obavijaju velom misterije ... sada je jasno da misteriju promovisu kako bi ostvarili vlast ... Ovo kontrolisano ponasanje, koje podrazumeva odsustvo intimnosti, za muskarca ima dvostruku svrhu: obezbeduje mu moe koju poistovecuje sa uspehom u iivotu, i stiti ga od tudeg miSljenja koie bi moglo ukazati na njegove nedostatke ."

Dr MekGil nastavlja da objaSnjava kako su moe i slika 0 sebi muskarcu toliko vazni da mu pomisao na razotkrivanje sebe i prepustanie kontrole deluju zastrasuiuce,

Kada muskarac doZivljava seksualno uzbudenie, on sve vise i vise gubi kontrolu, dok je potpuno ne izgubi u trenutku kada doZivljava orgazam. Ovo gubljenje kontrole je u potpunoj suprotnosti njegovom kompletnom .rnuskom programiranju" i stoga ono za niega sa psiholoske tacke gledista istovremeno predstavlja i blazeno i zastrasuiuce iskustvo. Shodno tome, seksualno predavanje za muskarce predstavlja mnogo snazniie iskustvo nego za zene, jer je u suprotnosti sa njegovim uobicajenim nastojanjima da ostvari kontrolu.

Mozda sada shvatate zasto izgleda kao da se mnogi rnuskarci nakon seksa povlace u sebe. Dzim, zubar star cetrdeset jednu godinu, razveden, dao je izuzetan uvid u ovu svoju sklonost, rekavsi:

"VeCinu vremena u svom iivotu moram da bud em autoritativna licnos; osoba koia je glavna i koja drii stvari pod kontro- 10m. Retko kada se odricem te zaitite. Jedna od izuzetnih prilika kada se potpuno prepustam jeste tokom seksa. Ja sam vrlo strastven momak i kada vodim liubav sa ienom prilicno sam bucan, potpuno se predam, i orgazam doiivljavam izuzetno snazno. Medutim, nakon seksa osecam se prosto neprijatno, kao da sam uhvacen u zlocinu prevelikog ispolja-

170 .eAt

vanja emocija i potreba. To je kao da tokom seksa postajem nalik na ienu, predajem se da bih potom osetio potrebu da se saber em, povratim kontrolu, vratim se sebi i muskim kvalitetima ...

RESENJE

1. Pitajte partnera sta misii 0 ovim informacijama. Ukoliko niste uvek zadovoljni ponasaniem partnera nakon seksa, popricajte s njim 0 tome. Moguce je da ni on ne zna zasto oseca zeliu za povlaceniem u sebe, dok mu ne predocite ovaj koncept. Neki muskarci koje poznajem rekli su mi da su osetili olaksanie nakon sto su ga shvatili, i da su se cak pitali da li to sto se povlace u sebe znaci da ne vole svoju zenu.

2. Dogovorite se sta cete raditi posle vodenja ljubavi kako biste oboje bili zadovoljni. Upitajte partnera sta mu je potrebno posle seksa i kazite mu kakve su vase potrebe. Zatim napravite kompromisno resenie. Neki parovi uocili su da je muskarcu potrebno najmanje nekoliko minuta da se .oporavi", ada ce potom vrlo rado razgovarati i pokazati neznost,

f-& 171

MUSKARCE UZBUDUJE VIZUELNA STIMULACIJA

, PITANJE: MUSKARAC ODLUCUJE DA SVOJU SPERMU DE-

• PONUJE U BANKU SPERME. MEDICINSKA SESTRA MU

DAlE POSUDU I ODVODI GA U MALU PROSTORIJU U KO- 10J TREBA DA PROIZVEDE "UZORAK". U PROSTORIJI NALAZI CASOPISE KOJI SADRZE EROTSKE FOTOGRAFIJE I KNJIGU EROTSKE LITERATURE. STA MISLITE. STA CE ODABRA TI DA BI SE UZBUDIO - FOTOGRAFIJE ILl KNJIGU?

Tacan odgovor je: .fotografije". Ne svi, ali vecina muskaraca odabrace erotske fotografije kako bi se sto vise uzbudili za sto krace vreme. To je zato sto:

, VECINA MUSKARACA JE VISE ORiJENTISANA NA VIZU-

• ELNU, DESNU MOZDANU HEMISFERU. OOK SU ZENE VISE ORIJENTISANE KA VERBALNOJ. LEVOJ MOZDANOJ HEMISFERI

Drugim recima, muskarce uzbuduje ono sto vide. Zbog toga mladici za seksualnu stimulaciju biraju pornografske casopise, dok devojke citaiu ljubavne romane. Vazno da ovo razumemo iz vise razloga.

1. vaS spoljaSnji izgled ee imati dramatiean uticaj na stepen seksualne uzbudenosti vaSeg partnera. Znam davam je mrsko da to cuiete, ali je istina. Osnovni izvor seksualnog uzbudenja vaseg partnera bice vas spoliasni! izgled. Ovo objaSnjava zasto su muskarci ponekad obuzeti odredenim delovima zenskog tela, zeninom telesnom tezinom, njenim donjim vesom, itd. U procesu pribavljanja materijala za ovu knjigu anketirala sam mnoge muskarce i bila zapanjena koliko njih je izjavilo da su ih u seksu najvise odbijale sljampave flanelske pidzame, razvuceno

172 ~

pamucno rublje i prevelika kolicina sminke (vidi sesto poglavlje).

2. MuSkarci ce posmatrati druge zene zbog vizuelne stimuiacije, a ne zato 51:0 vas ne vole. Da li yam se ikada desilo da izadete sa partnerom na veceru i otkrijete da, dok vi ne skidate pogled s njega, on posmatra sve zene koje su mu u vidokrugu? Ne mislim da ih guta pogledom, vee da im se nevino divi. Vi smatrate da ne bi posmatrao druge zene, ukoliko bi vas voleo. On smatra da ste nerazumni i posesivni.

Ovo je osetljivo pitanje, ali sto vise radim sa muskarcima, to sve vise razumevanja imam i sve manje reagujem u tim situacijama. Cinienica je da su muskarci osetljiviji na vizuelnu stimulaciju nego zene, bas kao sto su zene osetljivije na verbalnu stimulaciju.

vaS suprug kaze: .Duso, gledaj gde ides - zar ne vidis da nailaze kola?" Vi kazete: "Sreeo, zasto stalno sve moram da ti ponavljam? Zar nisi cuo sta sam ti upravo rekla?" Nijedno oct vas dvoje nije u pravu - vi ste jednostavno razliciti. Problem lezu u tome sto, kada muskarac pogleda drugu zenu, zena pomisli da on istovremeno oseca i emotivnu privlacnost, umesto da shvati da je on jednostavno privucen vizuelno.

, VAZNO: NE KAZEM DA JE U REDU DA MUSKARAC KOJI

• SE NALAZI U OZBILJNOJ EMOTIVNOJ VEZI FLERTUJE ILl

SE NABACUJE DRUGIM ZENAMA. OVA VRST A NEPOSTENOG PONASANJA VRLO JE DESTRUKTIVNA ZA EMOTIVNU VEZU. ZURENJE I GUTANJE OClMA JE CAK VRLO NEPRISTOJNO UKOLIKO SEDITE PORED NJEGA MEDUTIM. ZAPAZANJE I DNLJENJE LEPIM LlCIMA I TELIMA JE POTPUNO PRIRODNO ZA VECINU MUSKARACA, SVE DOK I VAS PRIMECUJU I DIVE VAM SE.

RESENJE

1. Ukoliko zelite da uzbudite muskarca, posvetite svom izgledu

~ 173

painju. Drage moje, suocite se s tim. Muskarac ce uvek biti vizuelno stimuIisan. Mozete se pobuniti protiv te realne cinienice tako sto cete namerno zapostavljati svoj izgled kako bi yam partner "dokazao" da vas voli i kada grozno izgledate,. ili mozete prihvatiti Cinjenicu da ce se partner vise uzbuditi kada mu se bude svidalo kako izgledate. Razmotrite mogucnost da se ponekad obucete i po njegovom ukusu, a ne sarno po svom. Povedite ga u kupovinu i zamolite ga da odabere odecu u kojoj bi voleo da vas vidi, iii seksi donje rublje. Ne morate da postanete niegova lutka koju ce oblaciti, niti da se prilagodavate niegovim seksualnim fantazijama tako sto cete, svaki put kada vodite ljubav, oblaciti svetlo crvene podvezice i tesan grudnjak. Medutim, ukoliko ste do sada zapostavljali svoj izgled, mozda cete pozeleti da eksperimentisete sa razlicitim izborom odece i vidite kakvi su rezultati.

2. Ukoliko imate naviku da vodite ljubav sa ugaSenim svetlom, probajte da ga ostavite upaljeno iii da priguSite svetlost tako Sto eete upali1i sveee. Zapamtite: muskarce u krevetu uzbuduje ono sto vide. Dok vi ocekuiete da od partnera eujete koliko vas voIi, njegove oci setaju vasim telom tragajuci za raskosnim vizuelnim kontaktom. Dajte mu dovoljno svetla da moze da vas vidi!

3. Popricajte sa partnerom 0 njegovom doiivljaju posmatranja drugih zena. Ukoliko vas partner nije bezosecaini gad koji ima naviku da otvoreno zudi za drugim zenama, ukoliko nemate ozbiljnih problema u braku, on najverovatnije uziva da posmatra druge zene a da pri tom nema nameru ni zelju da ucini ista vise. Popricajte 0 tome. Upitajte ga kako se oseca kada posmatra druge zene. Ukoliko ste hrabri, pridruzite mu se u posmatranju drugih zena, Ako primetite da se divi telu neke zene, divite se i vi. .Ima sjajne noge, zar ne?", mozete reci. U pocetku ce mozda biti sokiran, mozda ce se cak i neprijatno osecati zato sto ste ga uhvatili na delu, ali na kraju ce osetiti bliskost sa va-

174 ~

rna i umece da ceni sto ste mu dati slobodu, a sto je naivazniie, nece se osecati kao da ga zbog toga optuzuiete.

Ja sam sa svojim partnerom napravila sporazum koji stvarno sjajno funkcionise za oboje. Rekla sam mu da razumem zasto on, kao muskarac, uziva da posmatra druge zene i da, iako nisam bas odusevljena time, mogu to da prihvatim sve dotle dok i mene bude posmatrao na isti naein. To znaci da, ukoliko pored njega prode zena u letnjoj majici, a pri tom ne nosi grudnjak i on na to obrati paznju, zelim da se tog trenutka priseti koliko mnogo voli moje grudi i da to kale makar samom sebi, ako vee ne i meni glasno. To je kao da hoda ulicom i razmislja: Evo jedne prelepe iene. Zar iene nisu divne? Eta, bas se pared mene nalazi jedna predivna iena i potpuno je moja. Kakav sam ja sreckovic!

Znam da ce yam razumevanje ovih tajni 0 muskarcima i seksu pomoci da sa muskarcem kojeg volite stvorite ispunjeniji seksualni zivot. Ali jos uvek nismo potpuno iscrpli temu seksa. Zato duboko udahnite vazduh i spremite se da procitate poglavlje 0 dvadeset stvari koje muskarce odbijaju u seksu.

f&. 175

Dvadeset stvari koje muskarce najcesce odbijaju u seksu

Evo ih - dvadeset stvari koje muskarce najcesce odbijaju u seksu a za koje bi voleIi da zene znaju. Do ove Iiste dosla sam na osnovu stotina intervjua koje sam vodila sa muskarcima u proteklih pet godina. Stvari na Iisti nisu poredane nekim posebnim redosledorn - lista jednostavno ukljucuje dvadeset najeescih zalbi koje sam cula, Naravno, svaki muskarac ima svojih "omiljenib" dvadeset stvari koje ga odbijaju u seksu. Sigurna sam da ce muskarac sa kojim deIite zivot, ukoliko rnu pokazete ovu Iistu, pronaei na njoj neke stvari sa kojima se slaze, neke sa kojima se ne slaze, a neke stvari koje srnatra vrlo vaznim nece naci na Iisti. Ali mislim da cete otkriti da sam odabrala vrlo vazne stvari koje svaka zena treba da shvati.

Primeticete da neke stvari sa Iiste nernaju nikakve veze sa seksorn. Ovo su stvari koje zene cine, a koje na kraju odbiju muskarca od njih, i stoga su jednako vazne kao i seksualne prituzbe.

176 ~

ZENE KOJE SE PONASAJU KAO DA NE VOLE SEKS

.Zbog nje se osecam kao da sa mnorn nesto nije u redu zato sto volim seks, kao da sam zivotinia, iIi kao da je ona, zato sto se uzdigla iznad te potrebe, na visem stepenu evolucije nego

ja."

.Mrzim kada se rnoja zena ponasa kao da mi cini uslugu time sto vodimo ljubav. Ona to nikada nije rekla, ali ja prosto kao da je eujern da razmislia: 'Pa, dobro, hajde da to obavimo pa da me ostavi na miru narednih nedelju-dve."

.Jednom sam imao devojku koja se plasila da ce, ukoIiko mi bude pokazala koliko voIi seks, biti 'prljava' iIi kurva. Zato se u krevetu uvek dugo opirala i pretvarala kao da samo podnosi seks, zbog cega sam se osecao kao perverznjak."

Ovo su stvarni kornentari muskaraca koji objaSnjavaju prvu stvar koja ih odbija u seksu: zene koje se ponasaju kao da ne vole seks. Ovo podrazurneva zene koje:

• pogrdno govore 0 seksu

• ponasaiu se kao da im je neprijatno kada se razgovara 0

seksu

• cesto pruzaju otpor vodenju ljubavi

• iznose kritike na racun svojih supruga iIi mladica kada izrazavaiu svoju seksualnost

• imaju stav: "daj da to obavimo" iIi se ponasaiu kao da je seks nesto sto treba da .Jstrpe".

ZASTO TO ODBIJA MUSKARCE

Kao sto srno ranije videli, seks predstavlja jednu od retkih prilika u kojima muskarci izrazavaju ranjivost pred zenom. Kada se

~ 177

zena ponasa kao da ne voli seks, muskarac se oseca pogresno, lose, prljavo, neprijatno mu je i oseca krivieu sto ne moze da se obuzda tako dobro kao ona. A u cetvrtom poglavlju procitali ste koliko muskarci mrze kada pogresel Zbog toga se muskarac oseca kao da nije dovoljno dobar - da je "pravi muskarac" bio bi u staniu da je navede da ga pozeli, Mozda zena u stvari voli seks all joj je neprijatno da to pokaze. Bez obzira na uzrok, njen partner ce i dalje osecati da treba da se .zastiti" od njenih oeena tako sto ce se distaneirati od nje.

, MU8KARAC NECE BITI OlVOREN NITI CE POKAZATI RA-

• NJIVOST PRED ZENOM ZA KOJU OSECA DA nOSUDUJE" NJEGA I NJEGOVE ZEUE

ZASTO ZENE TO RADE

Postoji nekoliko razloga zbog kojih se zene pretvaraju da ne vole seks.

1. Mit: muSkarci De poStuju zene koje vole seks. Tokom perioda odrastanja mnoge od nas su slusale: .Nemo] da pokazes muskarcima da ti se to dopada jer te onda nece postovati - i nece se ozeniti tobom." I tako smo naucile da potisnemo sopstvenu seksualnost da se ne bi mislilo da smo upoznate sa seksom, i da ne bismo delovale raspusteno iIi prljavo. Ovaj mit je u potpunoj suprotnosti sa istinom. Najveci broj emotivno zdravih muskaraca zeli partnerku koja uziva u seksu, jer se na taj nacin i oni dobro osecaju kada je njihova sopstvena seksualnost u pitaniu, Zbog toga, ukoliko jos uvek pokusavate da glumite "dobru devoicicu", dopustite sebi da se opustite i budete senzualna zena kaleva u stvarl i jeste.

2. Moida voUte seks ali vas De uzbuduje partner iii naein na koji vodi ljubav sa varna. Nedavno je jedan bracni par dosao kod mene na savetovanje. Muskarac se zalio da njegova zena ne voli seks. Zamolila sam ga da me ostavi nasamo s njom kako bi-

178 ~

smo popricale u cetiri oka. Upitala sam je, kao zena zenu, u cemu je problem. .Jstina je", poverila se, ,ja izbegavam da vodim ljubav sa svojim suprugom, ali ne zato sto ne volim seks. Ja volim seks. Samo ne sa njim!"

Ukoliko se ponasate kao da ne volite seks, upitajte se: .Da li bih viSe uiivala u seksu ukoliko bi mol partner vodio ljubav sa mnom na drugaciji nacin?"

Ukoliko je odgovor potvrdan, porazgovarajte sa partnerom 0 vasem seksualnom zivotu i saopstite mu svoje potrebe i zelje. Mozda bi yam koristilo nekoliko sastanaka sa kvalifikovanim seksualnim terapeutom iIi bracnim savetnikom, koji bi yam pomogao da pocnete da vise razgovarate 0 seksu.

Jos jedan od razloga umanjene seksualne zelie moze biti nakupljena emotivna napetost u vezi. Kao sto je detaljno objasnieno u mojoj knjizi .Kako voleti neprestano ", potisnuti bes, prezir i nepoverenie vremenom ce ubiti strast izmedu vas i partnera. Radite na tome da izlecite emotivne odnose u vezi i vas seksualni zivot ce ponovo proevetati.

3. Moida ne volite seks. Ukoliko sumnjate da je vas problem dublji od gore navedenih, predlazem yam da 0 tome porazgovarate sa seksualnim terapeutom i da sa njim radite na tome da otkrijete zasto blokirate svoju seksualnost. Ovo se naicesce desava zenama koje su kao deea bile seksualno zlostavljane. Potrazite pomoc kako biste mogli slobodno da dozivite sve vidove ispoljavanja ljubavi.

RESENJE

Resenie lezi u tome da muskarcu sa kojim ste u vezi pokazete taj senzualni i seksualni deo sebe. Dozvolite sebi da uzivate u svojoj seksualnosti u krevetu ivan njega, Recite mu koliko ga zelite, pokazite mu da ga zelite i posmatrajte kako njegovo uzbudenje raste!

fs 179

ZENE KOJE NIKAD NE INICIRNU SEKS

.Stvarno mrzim sto moja supruga retko inicira seks, jer me stavlja u situaciju da stalno budem agresor koji preuzima na sebe rizik da bude odbijen."

.Jskreno, imam utisak da me moja devojka kontrolise, time sto nikada prva ne otpocne seks - uvek ceka da ja njoj prvi pridem. Ponekad znam da me zeli, ali i tada nece da napravi prvi korak, i zbog toga se grozno osecam."

Muskarce odbijaju zene koje nikada ne iniciraju seks. Oni to doZivljavaju kao da zene njima upravljaju, da se s njima poigravaju, manipulisu, i to ih dovodi do besa.

ZASTO TO ODBIJA MUSKARCE

Ukoliko retko inicirate seksualnu aktivnost u emotivnoj vezi muskarac oseca da na sebe mora da preuzme kompletan rizik. Jer, prici voljenoj osobi i pokazati joj ielju za vodenjem ljubavi predstavlja emotivni rizik. Mozda ona nije raspolozena; mozda je tog trenutka necete uzbuditi u dovoljnoj meri da pozeli da vodi ljubav. Ukoliko ne inicirate seks dovoljno cesto partner oseca odgovornost za vaS seksualni zivot, 1 zapamtite: muskarci inace na sebe preuzimaju veliku kolicinu odgovornosti u zivotu, Ukoliko pomisle da ne delite sa njima teret preuzimanja seksualnog rizika, deo njih ce se osetiti iznevereno i besno, i to ce ih odbiti od vas.

ZASTO ZENE TO RADE

Zene ne iniciraju seks najcesce iz istih razloga iz kojih se pretvaraju da ga ne vole - misle da ce iniciranje seksa uciniti da iz-

180 ~

gledaju kao da vole seks (i cinill): mozda izbegavamo seks sa partnerom ill seks uopste; mozemo koristiti seks kao nacin da kontrolisemo partnera ukoliko se u nekim drugim aspektima veze osecamo bespomocno. Medutim, bez obzira na razlog, rezultat je isti: muskarci su zbog toga besni i frustrirani.

RESENJE

Isto kao i kod Stvari prve: okrenite se svom muskarcu i dajte mu do znanja da ste raspolozeni za vodenje ljubavi! Naravno, moze se desiti i da on vas ponekad odbije. Medutim, osetice da i vi njega zelite koliko i on vas, a to ga uzbuduje.

f& 181

ZENE KOlE SE PONASAJU KAO DA NE POZNAJU MUSKO TELO

.Svoievremeno sam bio sa zenom koja je moj penis dodirivala kao neku drevnu rukotvorinu, Tako ga je bojaZljivo drzala i dodirivala, kao da nikada ranije nije videia penis, a mao sam da jeste. Nisam Calc mogao da vodim Ijubav s njom koliko me time odbijala od sebe."

.Stvamo me nervira sto se zene uvek zale da im muskarei ne pruzaiu dovoljno predigre vee su skoncentrisani na grudi i vaginu. E, zene rade istu stvar - misle da ce muskarac biti zadovoljan ukoliko ga poIjube i uhvate za penis. Naravno, prija mi kada to rade, ali ne osecam zadovoljstvo i to u meni stvara oseeaj da i nisu stvarno raspolozene da vode ljubav."

I same mate koliko mrzite kada vas muskarac zgrabi za grudi, protrlja yam vaginu nekoliko puta i ocekuie da se uzbudite. Pa, iznenadili biste se da saznate da se i muskarci osecaiu isto - i njih odbija kada predigru ogranicite na ono sto je jedan muskarae nazvao: .zgrabikaru". Osim toga, muskarce stvarno pogodi kada se prema penisu ponasate kao da je napunjeni pistol] koji vas moze povrediti.

ZASTO TO ODBIJA MUSKARCE

• Oni se osecaiu kao seksualni objekat - kao da u njima vidite tvrdi penis koji zelite da iskoristite, a ne nekoga koga volite i do koga yam je stalo.

• Sticu utisak da yam se ne svida njihovo tela iii da ne znate sta ih uzbuduje.

• Kada penis doticete nesigurno iii bezosecajno, oni se osecaju kao da ne volite njihov penis (nemojte se smejati!), a samim tim ni njih. Kao sto smo ranije videle, muskarci se

182 ~

osecaju veoma ranjivo zbog toga 8tO je njihov seksualni organ tako uocliiv

, MUSKARCI SE TOLIKO SNAZNO IDENTIFIKUlU SA SVO-

• . JIM PENISOM DA NACIN NA KOJI SE ODNOSITE PREMA

PENISU TUMACE KAO VASA OSECANlA ZA NJEGA SAMOG.

Jedan muskarac mi je to objasnio ovim recima: .Kada zena dodiruje moj penis kao da je on mala, podIa zivotinia koja ujeda, osecam kao da me vreda na najgori moguci nacin. To me potpuna odbija od nje."

Oni se osecaiu kao da ste u zurbi da ih uzbudite time sto idete pravo na penis, i da zelite da seks .otaljate" sto pre. Zapamtite: muskarci su mace vaspitavani da veruju da zene u stvari ne vole seks. Zato, kada s vase strane osete i najmanji nagovestaj da u seksu ne uzivate u potpunosti, osecaju se odbaceno, neprijatno im je, a poslediea toga je odbojnost prema varna.

ZASTO ZENE TO RADE

1. Strah od penisa: Verujem da je Frojd pogresio - ja sam upomala mnogo vise zena koje imaju .strah od penisa" nego .zavist zbog nedostatka penisa". Vaspitavane smo da se plasimo muskeg seksualnog organa, da smatramo da nas on rnoze povrediti, da mu ne poklanjamo poverenje. Mnoge zene nikada nisu postigle da stvarno upoznaiu penis (ne salim se!), i da se sa njim osecaju ugodno. Uz to, ukoliko ne osecamo da nam partner pruza potpunu ljubav i sigurnost, desava se da svoj bes i ogorcenie usmerimo na njegov polni organ.

2. Ukoliko ne uiivate u vodenju Ijubavi sa svojirn partnerom, mozda i zaista cinite ono cega se muskarci boje - usredsredujete se na to da ga uzbudite 8tO je pre moguce kako biste ga zadovoIjiIi i zavrsili s tim.

~ 183

3. Zenama je eesto neprijatno da pitaju muSkarca kako i gde ieli da ga dodiruju. Ne zelimo da im pokazemo da ne znamo, pa se ponasamo kao da znamo. Jedan muskarac je to ovako opisao:

,

Bio sam sa ienama za koje sam znao da nemaju pojma sta muskatcu priia. Dodirivale su moj penis kao da su to nauciIe u nekom losem pornicu a onda su se cudile zasto nisam srasno uzbuden. Ponekad mi se dni da iene misle da je penis toliko osetliiv da je dovoljno da ga samo pogledaju i on ce se ukrutiti. To je moida tacna kada su u pitanju osamnaestogodiSnjaci, ali ja imam 43 godine i potrebno mi je malo viSe painje.

RESENJE

1. Sprijateljite se sa penisom svog partnera! Po cenu da yam to zazvuei kao odgovor u rubrici: .Draga Saveta", zelim da Yam dam sledeci savet kako da postanete predivna ijubavnica - upoznajte se sa penisom svog muskarca. Pitajte ga koji dodiri, poljupci i mazenie mu najvise prijaju, kao i kako ne voli da ga dodirujete. Na kraju krajeva, vi nemate penis, pa kako biste onda mogli da znate kako da se prema njemu ponasate, ukoliko ne pitate! vaS muskarac ce biti odusevlien sto yam je toliko stalo do njega, a vi rete se osecati sigurnije znaiuci da ga uzbudujete.

2. Vodite ljubav sa celim telom svog partnera, baS kao sto bi ste ieleli da on cini sa vaSim. Zapamtite: to sto je vaS partner dostigao erekciju ne znaci da ste obavili svoj dec posla i da je vreme za snosaj. Naucite da volite i poklanjate pafuju celom niegovom telu. To ce varna pruziti jos vremena da se jace uzbudite, a on ce osecati da volite svaki dec niega,

184 ~

ZENE KOJE ODGOVORNOST ZA SVOJ ORGAZAM PREBACUJU NAMUSKARCA

.Svoievremeno sam se zabavljao sa jednom zenom koja me je izludivala. Stalno sam se osecao kao da polazem 'orgazam-test'. Mogu li da otkrijem kako da je navedem da svrsi? Rekla mi je da nije bas uvek lako dozivliavala orgazam i, prirodno, zeleo sam da je zadovoijim. Medutim, ona je ocekivala da budem vidovit, ill nesto slicno, Nije mi govorila sta zeli da uradim, ni sta joj prija. Pretpostavljam da je mislila da ce, ukoliko uspem da resim zagonetku, to znaciti da sam onaj pravi. Povremeno sam se osecao tako frustrirano dok bih je mazio i ljubio, a ona mi pri tom nicim ne bi davala do znanja da li joj to sto radim odgovara. Ponekad sam je stimulisao i vise od pola sata, bez prestanka - ruka bi mi utrnula, usta presusila, a ona i dalje ne bi reagovala. Na kraju sam prestao da je vidam - iziskivalo je previse truda."

,,Stvarno me ohladi kada me zena okrivi zbog toga sto nije dozivela orgazam. Mogao bih da to prihvatim da nisam paZljiv prema njoj, ali jesam. Ponekad, i nakon duge predigre i dugog odnosa, ona ne svrsi, i zbog toga se osecam kao neko ko ju je izneverio."

. f.

Muskarci zele da zenama pomognu da dozive orgazam. Ono sto ne zele jeste da osecaju krivicu ukoliko zena ne dozivi orgazam. Zene koje ovim opterecuju muskarce, defmitivno ih odbijaju od sebe.

ZASTO TO ODBIJA MUSKARCE

• Muskarci osecaju pritisak 0 kome smo pricali, pritisak da moraju da se pokazu - da ce, ukoliko ne uspeju da vas do-

"

t. 1

f8 185

vedu do orgazma, to znaciti da nisu dovoljno dobri, da su gubitnici.

• Kada od muskarca ne trazite ono sto zelite, on se oseca kao da polaze pred varna test koliko je dobar kao Ijubavnik. Muskarac ovo tumaci kao manipulaciju, potajno oseca prezir i to ga odvraca od zene.

ZASTO ZENE TO RADE

I. Mnogim zenama je jos uvek neprijatno da muskarcu kazu kako da ih uzbudi - to bi znacilo razotkriti Cirijenicu da spadamo medu one "lose" devojke koje vole seks i da zelimo orgazam, vrhunac zadovoljstva koje sebi mozemo dozvoliti.

2. Objasniti muskarcu kako da nas stimulise da bi nas doveo do orgazma znaci priznati da nismo Bogom dane boginje seksa koje mogu da svrse dok trepnes,

, MNOGE ZENE RADUE SAMO FRUSTRIRANO LEZE NEGO

• DA PRIZNAJU DA IMAJU TESKOCA U POSTIZANJU ORGAZMA.

RESENJE

Volite sebe dovoJjno da od muSkarca zatraiite ono 51:0 ielite i 51:0 vam je potrebno. Zaparntite: on niie odgovoran da otkrije kako da vas dovede do orgazma. Ali, on moze postati partner pun ljubavi u procesu vaseg doZivljavanja zadovoljstva. Popricajte s njim 0 tome van spavace sobe. Mozete na smenu jedno drugom pricati sta volite u seksu, a sta ne. Ukoliko ste sposobni da sami sebe dovedete do orgazma masturbacijom, ali imate teskoca dok vas on stimulise, otkrijte mu svoje omiliene tehnike!

Ne brinite - muskarac sa kojim ste nece biti uvreden sto mu nudite sugestije. Naprotiv, to ce ga verovatno jos vise uzbu-

186 ~

diti! Ovaj "verbalni odnos" jednako je vazan, ako ne i vainiji, od vaseg fizickog odnosa.

~ 187

ZENE KOJE SE U KREVETU PONASAJU KAO SEKSUALNI SAOBRACAJCI

,,Andelu sam upoznao na konferenciji 0 trgovini na koju me je poslala moja kompanija. Odrnah smo privukli jedno drugo i vee iste noci zavrsili zajedno u krevetu. Trebalo je eta posumnjam da nesto nije u redu vee kad je pocela eta mi daje uputstva kako eta je svlacim, .Ne, nemoj to jos da skidas, ne furl. Sada mi skini nakit - oprezno - i stavi ga na policu." Od tog trenutka, stvari su krenule nizbrdo. Pretvorila se u cudoviste koje kontrolise svaki moj pokret. Nije prestajala eta mi prica sta eta radim i kako to eta radim ispravno. 'Brie ... sada sporije ... tako je ... sada se pomeri malo ulevo - ne tako, vee ovako.' Osecao sam se kao da sam u krevetu sa instruktorom. Kako to destimulisel"

.Moia devojka je ranije bila u braku iimala je prilicno nezadovoliavaiuci seksualni zivot, Verovatno je njen muz bio bezosecaian i sebican u krevetu, i Lori je bila potpuno nezadovoljena. Problem je u tome sto to sad istresa na meni tako sto mi staIno govori sta tacno da radim kada smo u krevetu. OseCam se kaoda me stalno testira - kada uradim nesto sto joj se ne svida, ona se skoro razbesni, i ispravlja me, sto me sasvim ohIadi. Osecam eta ne veruje eta mogu eta budem dobar ljubavnik i bez njene pomoci,"

.Seksualnog saobracajca" sam detaljno objasnila u okviru 10 seksualnih tipova u svojoj knjizi .Kako voleti neprestano <t. .Seksualni saobracajac" je zena koja mora da kontrolise vodenje ljubavi. Ona daje mnogo uputstava, ispravlja partnera kada pogresi i u sustini zvuei kao policajac koji usmerava saobracai, .Seksualni saobracaiac" ima odredenu viziju toga kako bi seks

188 ~

• trebalo da izgleda i pokusava da uklopi partnera u tu savrsenu sliku,

ZASTO TO ODBIJA MUSKARCE

• Seeate n se koliko je muskarcima mno da osete poverenje? Kada muskarcima u krevetu stalno dajete uputstva oni to doZivljavaju kao eta ne verujete da znaiu sta treba eta urade, i ti, me ih odbijate od sebe!

~ Kada dajete preveliku kolicinu uputstava muSkarac se oseea kontrolisano i manipulisano, kao da pokusavate eta preuzmete glavnu ulogu u vodenju ljubavi. Prestajete da budete zena koju on uti da voli i posta jete neko s kim se bori za prevlast.

ZASTO ZENE TO RADE

1. Nemate poverenja u njegovu veStinu. Mozda ste u proslosti imali neka neprijatna i neispuniuiuca seksuaIna iskustva u kojirna partner nije imao predstavu kako da vas zadovolji. Zbog toga ste mozda postali "Seksualni saobracajac". Mozda ste podsvesno odlucili da cete radije .nacrtati" svaki detalj koji vas uzbuduje, nego da rizikujete jos jedno vece puna razocarania.

2. OseCate se bespomocno u drugim oblastima emotime veze i DeSVesno koristite seksualna uputstva kao naein da privremeno preuzmete kontrolu.

3. NavikIi ste da na poslu vodite glamu reC i seksu prilazite kao projektu koji zelite da uspeSno prlvedete kraju. Intervjuisala sam stotine uspesnih poslovnih zena koje su toliko navikle da u pro, cesu zaradivanja za zivot staIno izdaju naredenja da su, nesvesno, tu naviku prenele i u spavacu sobu.

RESENJE

Popricaite sa partnerom 0 tome sta volite i ne volite u seksu, ali

f& 189

van spavace sobe. Kada dode vreme da vodite Ijubav ukazite poverenje njegovoj sposobnosti da prihvati ono sto ste mu rekli i da bude kreativan. Pruzite mu priliku da upozna vase telo i ~au~ ~.da sa varna vodi Ijubav onako kako varna prija. VIm~~ je 1 dalJ~ bezosecaian prema varna, mozda je vreme da preispttate koliko ste kompatibilni i ustanovite u kojoj meri odgovarate jedno drugom.

190 ~

SEKSUALNI LESEVI - ZENE KOJE SU "MR1VE" U KREVETU

"Znate Ii 8ta mrzim iz dubine duse? Kada zena sa kojom vodim ljubav nepomicno leZi u krevetu ... bez glasa, bez ikakve reakcije, bez icega, Tada imarn utisak da nista sto radim ne deluje na nju, kao da sanjari iIi spa va, iIi prosto sarno ceka da se sve za-

mi. Odbija me kada je zena potpuno pasivna u krevetu."

,Y'oleo bih da moja zena ne bude tako rezervisana u krevetu. Znarn da me voIi, ali kada vodimo ljubav, ponasa se tako prokleto hladno. Kada je upitarn: 'Duso, da Ii ti prija?', ona odgovara: 'V redu je'. Medutim, ako mene pitate, ona izgleda kao da je mrtva, jer sarno leZi nepomicno dok je mazim. Ponekad mi sve to izgleda kao silovanje, i u poslednje vreme vise i nemarn neku veliku zelju da vodimo ljubav."

Seksualni les - zena koja je izuzetno hladna u krevetu, jedna je od glavnih zenskih osobina koja odbija muskarce. Muskarci koje sarn intervjuisala su veoma zustro izrazavali ovu prituzbu. ani ne mogu da podnesu zene koje ne odaju utisak da uzivaju u seksu, a kamoIi zene koje deluju kao da uopste nisu budne!

ZASTO TO ODBIJA MUSKARCE

Jedna od tajni koje smo naucili 0 muskarcima je i to koliko je njima vazno da se osecaiu uspesno.

!

KADA NI FIZICKI NI VERBALNO NE REAGUJETE OOK MUSKARAC vom UUBAV SA VAMA, ON SE OSECA KAO GUBITNIK

Klasicne psiholoske studije ukazuju da su ljudi mnogo uznemireniji kada im se ne poklanja nikakva paznia, nego kada im se

f& 191

claju primedbe. Ukoliko lezite nepomicno u krevetu i ne dajete glasa od sebe, izludecete svakog muskarca i odbiti ga od sebe.

ZASTO ZENE TO RADE

1. Zbog "Ne ielim da izgledam kao kurva" kompleksa, neke iene sebi nesvesno dopuStaju da vode ljubav samo ukoliko ne I» kaiu da u tome uiivaju. Uzdisanje, uvijartie, ubrzano disanje _ sve bi to odalo nienu tajnu - njoj je divno; oseca se fantasticno; ona voli seks!

2. Za neke iene igranje uloge Seksualnog leSa u krevetu predstavlja naein da izraze potisnuti bes i prezir prema partneru. Kao da kazu: "Vidis ... nista ne osecam, Ne mozes ni da me uzbudis, seronio, Nemas nikakvu moe nada mnom." Recnikom psihologije, .ovo ponasanie se definise kao "pasivno-agresivno"; zena je naizgled pasivna i ne cini nista, ali nedostatak njene reakcije u sustini predstavlja agresivan em.

RESENJE

Daj.te se_?i ~ozvolu cia iskazete senzualnost tokom vodenia ljubavi, Vezbajte kako da partneru saopstite:

• koliko yam zadovoljstva pruza to sto radi

• sta biste zeleli da cesce radi

• sta biste vi njemu zeleli da pruzite

• koliko yam se svida i zasto,

~im~ sto ee~e p~eru pokazati koliko uzivate u vodeniu ljuba~, VI u stvari delite sebe s njim i stvarate zajedniStvo, umesto cia Jednos~vno budete dve odvojene jedinke koje pokuSavaju cia uzbude jedna drugu. Medutim, euvajte se preterivanja u prici i upadanja u zamku sedme stvari koja odbija muskarce.

§ JE]]) 1M[ A

SEKSUALNE BRBUMCE - ZENE KOlE PREVISE PRICAJU U KREVETU

"Svojevremeno sam bio sa jednom zenom koja nije zatvarala usta u krevetu. Od trenutka u kome bi zapoceli vodenje ljubavi, ona bi neprestano pricala, dajuci mi, u vidu beskonacnog dijaloga, detaljan opis i najsitnijeg osecaja koji bi imala: '0, Boze, tako volim tvoj vreli jezik u svojim ustima ... tako si ukusan ... oh, duso, volim kada si tako bIizu mene ... Bradavice su mi se ukrutile ... poljubi ih, talco je ... tako mi se svida ... oh, to mi se svida ... oh, tvoje butine su tako snazne ... itd. itd. Osecao sam se kao da prisluskujem sopstveni seksualni zivotl Znam da je time pokusavala da me uzbudi, ali 8tO je vise pricala, sve vise me odbijala od sebe. Nekoliko puta sam tako zaradio glavobolju i prosto nisam mogao da docekam trenutak kada cu led da spayam i konacno imati malo mira i tisine."

.Ponekad se osecam kao cia me supruga u krevetu stavlja u drugi plan. Prica mi koliko me voli, koliko sam joj potreban, kako ne moze da zivi bez mene. Kao audio kaseta koja nema kraja. I ja nju volim, ali osecam kao da ne mogu da dodern do reci. Cak i kad uspem da izrazim one sto osecam, to deluje beznacaino u poredenju sa svim onim 8tO je ona izrekla. Znam da ona misli da u krevetu nisam dovoljno emotivan, ali jednostavno mi ne pruza priliku da to budem!"

Na suprotnom kraju Seksualnog lesa nalazi se drugi ekstrem - Seksualna pricalica - zena koja tokom seksa toliko prica, da to odbija muskarca od nje.

ZASTO TO ODBIJA MUSKARCE

• Odvlaci im painju od prijatnib osecala, Secate li se tajne 0

192 ~ ~ 193

muskarcima koja govori 0 teskocama koje imaju kada treba istovremeno da pricaju i vode ljubav, jer to podrazumeva korisceme obe mozdane hemisfere? Isto pravilo vaz! i za proees slusanja zene koja prica u krevetu. Kada muskarac euje da pricate tokom seksa, njegov urn pocinie da radi na tome da razume sta pricate. 5to vise pricate, to njegov urn napornije radi, sve dotle dok u jednom mom~ntu ne prestane da oseca i potpuno se prepusti razmiSljanju. Cak iako ga ono sto pricate moze donekle uzbudivati, sam cin koneentrisanja na vase reci ce u jednom trenutku odvuci njegovu painju od onoga sto oseca i odbiti ga od vas.

• Kada mnogo prieate u krevetu muSkarac oseea obavezu da

i sam prica.

!

KADA MUSKARCU ISKAZETE SVOJA OSECANJA, ON OSECA OBA VEZU DA V AM ODGOVORI.

Muskarci pretpostavljaju da, kada im nesto kazete, ocekujete odgovor. Ovo cemo mnogo detaljnije razmotriti u sedmom poglavlju. 5to se tice seksa, sto vise budete pricali, to ce muskarac osecati veci pritisak da mora da yam odgovori. A kada muskarae oseca da je pod pritiskom, on se oseca kontroIisano, u njemu se javlja bes i njegovo seksualno uzbudenje nestaje. Pri tom nije bitno da Ii stvarno ocekuiete da i on vama nesto kale iIi ne - on ce osecati da ga provocirate da reaguje.

ZASTO ZENE TO RADE

1. Kada osecaju nenozu iii zbunjenost, zene se pricom oslobadaju napetosti. Ukoliko ste zabrinuti kako ce proteci vodenje lju~avi iIi ne osecate da yam partner pruza dovoljno paznie, iIi gante potisnuta osecania sa kojima se ne suocavate, zateci cete sebe kako se pretvarate u Seksualnu brbljivieu. Prica yam odvraca painju od neprijatnih osecania koja aosite u sebi.

194 ~

2. Veeina zena je sklonija verbalnom izraiavanju od muSkaraca i viSe se identifIkuje sa emotivnim nego sa flZickim. Zbog toga yam se moze desiti da, tokom seksa, kad doZivljavate vrlo intenzivne osecaie u telu, ne znate kako da se opustite i predate uZivanju. Pricanie vas vraca na poznat teren, iako ce doprineti da njegovo uzbudenje nestane.

RESENJE

Ukoliko naslucuiete da ste Seksualna brbljivica, izvedite sledeci eksperiment: kada sledeci put budete vodili Ijubav sa partnerom, pokusajte da slusate sebe. Obratite painju koliko pricate, sta pricate i sta osecate. Ukoliko zapazite da preterujete u prici, veibajte koneentrisanje na telesne oseca]e, disanjem se preptiStajte zadovoljstvu i usredsredite svoju painju na culo dodira, a ne na ono sto zelite da kazete, Pokusajte da osecaje vise osecate a manje opisujete.

Pravi izazov bio bi pokusa] da ponekad vodite ljubav sa partnerom a da pri tom ne izgovorite ni rec, Iznenadicete se koliko je to tesko postici (verujte mi na reel). Naravno, ukoliko ste Seksualni les, zaboravite ovaj sa vet i veibajte da pricate sto vise mozete!

~ 195

ZENE KOJE NE VODE RACUNA 0 SEBI

.Ne podnosim zene koje se kljukaju brzom, nekvalitetnom branom, a zatim kukaju kako su debele i kako im je koza ispucala."

"Znate li sta me odbija? Zene koje imaju neugodan vaginalni miris, a ocekuiu da im pruiim ora1ni seks. Zar ne znaju koliko je taj ukus grozan?"

.Ne ocekuiem da zena izgleda kao model, ali defmitivno me odbijaju zene koje izgledaju zapusteno - odeca kao dzak, kosa bez frizure. To cini da se osecam kao da im nije stalo do mene cak ni tolik 0 da se potrude da izgledaju lepo."

Zao mi je sto to moram da yam saopstim, moje dame, ali muskarce odbija nasa losa briga 0 spoljnom izgledu, isto koliko nas to odbija kod njih. Mozda nam to ne govore; mozda cak i P~riCu. Ali, verujte mi, to se desava, Lista zalbi koju sam prikupila tokom istraZivanja koje sam sprovela je zacuduiuca, Ona obuhvata:

• Neobrijane noge i podrucie ispod pazuha

• Los zadah

.Brkove" Staromodnu odecu Nezdravuishranu

Preterano .obradenu" kosu (previse svetlo ofarbanu; sa prejakim minivalom, itd ... )

Nosenie "sljampave" odece po kuci Neprijatan vagina1ni miris Mlitavost

Losu kozu prekrivenu tonama sminke Neprijatan miris tela

196 ~

• Ostecen lak na noktima koji se delimicno skinuo.

Moram da napomenem da je naicesce ponavljana zalba bila na racun nepriiatnog vaginalnog mirisa.

ZASTO TO ODBIJA MUSKARCE

Kao sto smo vee ranije razmatrali, muskarci su mnogo vise vizuelno orijentisani nego zene. Ono sto vidi moze ga vrlo lako uzbuditi, i isto tako lako ga moze odbiti. Iako mi, kao zene, mnoge od ovih prituzbi takode upucuiemo muskarcima, usled jakih emocija umemo da brzo prevazidemo te osude. Muskarci su skloni da se zadrze na fizickom nivou.

ZASTO ZENE TO RADE

Ne postoje neki duboki psiholoski razlozi zbog kojih neke zene ne vode dovoljno racuna 0 sebi. To moze biti jedan iz mnostva razloga -lenjost; otpor; nedovoljna svesnost 0 sebi; prezauzetost brigom 0 deci; nedostatak zdravstvenog obrazovanja. Osnovna stvar je u sledecem: muskarce jednako (cak i vise) odbija zapusten izgled zene, koliko i zene odbija zapusten muskarac.

RESENJE

1. Upitajte se: "Da sam muskarac, da Ii bib sebi bila privlacna?" Nikada necete biti fizicki savrseni, ali mozete sebe ucini estetski prijatnom za ukus, miris i dodir, jer se seks svodi na to. Napravite spisak stvari koje mozete uraditi da sebe ucinite seksipilnijom - nova frizura; upotreba losiona za suvu kozu posle kupanja, itd.

2. Vi ste rezultat hrane koju unosite u sebe. Ukoliko jedete nekvalitetnu hranu, kvalitet vaseg spoljaSnjeg izgleda bice primeren toj hrani. Usput receno, los zadah iz usta i neprijatan miris tela obicno ukazuju na losu ishranu. Posvetite se novom, zdra-

~ 197

vijem nacinu ishrane. Belie cete izgledati, boIje cete se osecati, bolje cete mirisati i imacete bolii ukus!

3. Telesne veibe ucinice da izgledate i eseeate se seksipilnije. Istrazivania su pokazala da zene koje redovno vezbaju osecaiu veci nivo seksualnosti i da vise uzivaiu u seksu nego zene koje ne vezbaju. Mozda 0 fizickim vezbama nikada niste razmisliali kao 0 afrodizijaku, ali one to jesu! Ukljucite u svoj zivot neki vid fizicke aktivnosti, bilo da je to setnia, odlazak u teretanu, vomje biciklom, iIi cak pIes u ritmu omiljene muzike tokom caSOya samoce u vasem domu.

4. Okusite sopstvene vaginaIne sekrecije. Ne, ovo nije najnoviji perverzni dodatak seksualnoj igri, To je samo prakticna sugestija koju biste mogli prihvatiti u pokusaju da vise naucite 0 sopstvenom telu, Siguma sam da ste svesni cinienice da se miris i ukus vasih vaginalnih sekrecija menja tokom mesecnog ciklusa. Ukoliko ste seksualno aktivni, savetujem yam da svakog dana stavite prst u svoju vaginalnu tecnost i proverite kakvog je ukusa i mirisa. Ukoliko vasa reakcija bude: "Bljak! Ovo je grozno!", imam pitanje za vas:

, KAKO MOZETE OD MUSKARCA OCEKNATI DA STAVI

• USTA NA NESTO CEGA SE VI SAMI GADITE?

Ukoliko se vama ne bude svideo vas miris i ukus, verovatno se nece svideti ni njemu! Umesto da dovedete sebe u situaciju da se neprijatno iznenadite kada muskarac krene s namerom da yam pruzi oralni seks, a zatim naprasno promeni mislienie, bolje bi bilo da unapred budete svesni stania u kome se nalazi vase telo. Ukoliko osetite da vas miris i ukus nisu prijatni u onoj meri u kojoj biste zeleli, imate dye mogucnosti: mozete se isprati rastvorom vode i sirceta (izbegavajte kupovne parfemske sampone za kupanje - prepuni su hemikalija koje iritiraju kozu), iIi

198 ~

mozete partneru staviti do znanja da te veceri niste raspolozeni za oralni seks.

Napomena: ukoliko je neprijatan vaginalni miris hronkm problem, obratite se ginekologu. Moida je u pitanju injekcija koje niste svesni.

1f6\ 199

ZENE KOJE NE VOLE SOPS1VENO TELO I RUZNO GOVORE 0 SEBI

.Postoji jedna stvar koju moja zena radi a koja me stvarno odbija od nje - stalno kuka kako ruzno izgleda. Desava se da se spremimo za vecernii izlazak i da joj ja udelim kompliment, a ona odgovori: 'Ne, ocajno izgledam!' Kada pocnem da je ubedujem da izgleda sjajno, ona pocne da se svada sa mnom: 'Kosa mi je suvise porasla, i ova haljina mi sakriva fIgUIU - cini da izgledarn debelo', i tako dalje, i tako dalje. Kada konacno prestane shvatim da je uspela da me ubedi da izgleda grozno i potpuno me odbila od sebe."

"Ne mogu da podnesem zene koje se stide svog tela. Znate vee: zene koje zahtevaju da svetlo bude ugaseno dok vodite ljubav kako ne bi ste mogli da ih vidite, iIi zene koje skidaju svoju odecu sarno ukoliko vi ne gledate, a potom se brzo sakriju ispod pokrivaca, Stvarno me mnogo odbija da budem sa nekim ko se ne oseca privlacno."

Muikarc! se ponasaju shodno ienskim nagovestajima. Ukoliko neprestano umanjujete svoju vrednost i isticete ono sto ne valja kod vas, pre iIi kasnije ce muskarac poceti da se slaze sa varna

ZASTO TO ODBIJA MUSKARCE

• MuSkarce uzbuduje samouverenost. Ovo potice iz njihovog sopstvenog kondicioniranja tokom detinjstva da jacina = dobro, a slabost = lose. Zato, kada ruzno govorite 0 sebi, nedostatak vase sarnouverenosti odbija muskarce od vas. Sto vise budete isticali svoje fizicke nedostatke, to ce ih muskarac vise primecivati.

200 ~

• Kada se ponaSate kao cia se stidite svog tela ill ste preterano stidljivi, muSkarac misli cia seks smatrate "prljavim". To ga stavlia u ulogu agresora, lose osobe koja se sprema da yarn uradi nesto za sta ocigledno smatrate da je odvratno. Kada se ponasate kao do. je seks prljav, to Cini do. se on oseca prljavo.

ZASTO ZENE TO RADE

1. Naucile smo da ne volimo svoje telo. Stalno smo bombardovane slikarna fizicki .savrsenih" zena - visoki, vitki modeli u svojim ranim dvadesetim godinarna bez i jednog grama viska sala na telu. Mnoge od nas donose sud da nisu dovoljno dobre jer se ne uklapaju u taj stereotip. Pociniemo da se stidimo svojih nesavrsenih tela jer ne izgledaju onako kako mislimo da bi trebalo da izgledaju. Kada se nadete u drustvu muskarca kojeg YOlite, posta jete jos svesniji sebe, i plasite se da ce on, ukoliko vas stvarno paZljivo zagleda, otkriti da niste savrseni!

2. Zene su vaspitavane cia budu skromne i da ne pokazuju svoju senzualnost. Ponovo se vracamo na kompleks: "Ne zelim da izgledarn kao kurva." Mnoge od nas se jos uvek osecaju "prljavo" kada priznaju da vole izgled svog tela, iIi kada razmisljaju 0 tome da se polako skidaju pred muskarcem. Na kraju krajeva, "dobre devoicice" takve stvari ne rade, zar ne?

RESENJE

1. Naucite cia volite svoje telo koje predstavlja izraz vaSe zenstvenosti.

• Napravite spisak od 20 fizickih stvari koje volite na sebi.

• Zavodljivo pozirajte ispred ogledala kada budete sami u kuci, kako biste uvideli koliko ste seksi!

• Pitajte partnera sta voli na vasem telu i verujte onome sto yarn we.

f& 201