You are on page 1of 24

ΠPIN

ΣΑΒΒΑΤΟ Eφημερίδα
9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
της ανεξάρτητης
ETOΣ 21O • AP. ΦΥΛΛΟΥ 1017
n2 Aριστεράς

Σ. ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΝΑΡ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Το ΠΑΣΟΚικό


Αυτοί Άρνηση του χρέους, «Τείχος
και εμείς κάτω η κυβέρνηση του Αίσχους»
σελ. 17 σελ. 16 σελ. 12-13

Nα φύγουν οι «κοπρίτες»
κυβέρνησης, EE και ΔNT
Π
ΣΧOΛΙO ροκαλεί η κυβέρνηση το λαό και τους εργαζόμενους με το νέο αύξησης των εισιτηρίων που έχει ξεκινήσει. Tαυτόχρονα, σε μείζον πο-
κυνικό παραλήρημα του αντιπροέδρου της, Θ. Πάγκαλου, ο λιτικό ζήτημα μετατρέπεται η πάλη του κινήματος κατά των διοδίων, που
Ηγέτης - τέρας οποίος χαρακτήρισε ξεδιάντροπα «κοπρίτες» τους εργαζόμε- σήμερα σηκώνει τις μπάρες πανελλαδικά.
νους στο δημόσιο τομέα, επενδύοντας στον αντιδραστικό κοινωνικό αυ- H κυβέρνηση, οι εργοδότες, η τρόικα, καταφεύγουν στο μόνο δρόμο
του Ισραήλ τοματισμό. Tην ίδια στιγμή όμως, γενικεύεται το κύμα μείωσης των μι- που τους μένει, την τρομοκρατία. Ωστόσο, είναι φανερό ότι ούτε αυτή θα

Τ ο πιο απεχθές πολιτικό ακρο- σθών και στον ιδιωτικό τομέα με τις επιχειρησιακές συμβάσεις που κα- καταναγκάσει τις αντιστάσεις σε υποχώρηση. Πολύ χαρακτηριστικό εί-
δεξιό κάθαρμα του Ισραήλ, ταργούν ακόμη και τις κλαδικές συμβάσεις των εξαθλιωμένων μισθών. ναι το παράδειγμα της αψήφισης της πολύμορφης καταστολής από τους
αυτόν που προσωποποιεί Αποφασίστηκε νέα αύξηση των ει- κατοίκους της Kερατέας.
περισσότερο από κάθε άλλον ηγέτη σιτηρίων στα μέσα μαζικής μετα- Oι αγώνες μπαίνουν σε νέα φά-

Φουντώνει η ανυπακοή,
το αιμοσταγές κράτος που μισεί όλη
η προοδευτική ανθρωπότητα, μας φοράς και στα διόδια. Παράλληλα, ση. Kάθε επιμέρους αίτημα, κάθε
κουβαλάει την Τετάρτη στην Αθήνα εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίοι επιμέρους αγώνας, πρέπει να γενι-
ο Γιώργος Παπανδρέου προφανώς

ανεξάρτητος αγώνας
θα βάλουν «λουκέτο» με την πολιτι- κευθεί πολιτικά για τη μετατροπή
κατ’ εντολή των Αμερικανών, αλλά
και από δική του πεποίθηση! Πρό- κή ανοίγματος των «κλειστών επαγ- της οργής σε μαζική ανυπακοή και
κειται για το «νούμερο δύο» της ισ- γελμάτων» στο μεγάλο κεφάλαιο. H της ανυπακοής σε πολιτικό αγώνα
ραηλινής κυβέρνησης, τον αντιπρό-
εδρο και υπουργό Εξωτερικών, Αβι-
γκντόρ Λίμπερμαν. Πρόκειται για τέ-
τοιο φασιστικό απόβρασμα που κά-
ίδια η κυβέρνηση και η τρόικα λοι-
πόν, με την πολιτική τους καταρρί-
πτουν κάθε διαχωρισμό των εργα-
για την ανατροπή για μια αντικαπιταλιστική ανατρο-
πή της επίθεσης. Oι εργατικές και
λαϊκές ανάγκες έρχονται σε ευθεία
νει τον σφαγέα Νιτανιάχου να μοιά- ζομένων και του λαού! σύγκρουση με την κυβέρνηση και
ζει με... τέρας μετριοπάθειας! Ωστόσο, εάν κάτι σηματοδοτεί την αρχή της νέας χρονιάς, είναι τα σα- την τρόικα, με τα μνημόνιά τους και την αντιδραστική πολιτική του κε-
Ο Λίμπερμαν έχει π.χ. προτείνει ότι
πρέπει να πνίξουν όλους τους Πα- φή σημάδια για ένα γενικευμένο κλίμα ανυπακοής που υπερβαίνει πλέ- φαλαίου και της EE. Aυτοί είναι οι κοπρίτες και πρέπει να ανατρα-
λαιστίνιους στη Νεκρά Θάλασσα ον έμπρακτα τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία και την αδράνεια. Oι ερ- πούν. Σε αυτό το δρόμο καλεί η ANTAPΣYA και η αντικαπιταλιστι-
και ότι πρέπει να εκτελούνται όλοι γαζόμενοι στις δημόσιες μεταφορές στην Aθήνα είναι αποφασισμένοι να κή κομμουνιστική Aριστερά, με κύριο στόχο το βαθύτερο συντονισμό
οι αραβικής καταγωγής βουλευτές συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις με πολύμορφο απεργιακό αγώνα διαρκεί- των αγώνων, τη δημιουργία ανεξάρτητων εργατικών και λαϊκών ορ-
της ισραηλινής Βουλής που συνα-
ντιούνται με ηγέτες της Χαμάς! ας, κατά του νόμου για το ξεπούλημα. Συνδέονται με το κίνημα κατά της γάνων με ανατρεπτική κοινή δράση όλης της Aριστεράς. σελ. 2, 3
Ο Παπανδρέου φέρνει επίτηδες
εδώ ένα φασιστικό τέρας σαν τον
Λίμπερμαν και όχι κάποιον άλλον
πιο «ευπαρουσίαστο» ισραηλινό
υπουργό. Αξιοποιώντας τα περί συ-
νεργασίας της Ελλάδας και της Κύ-
πρου με το Ισραήλ στον τομέα του
φυσικού αερίου, την οποία υποστη-
ΘEMA 40% πάνω το εισιτήριο! ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ρίζει και όλο το δεξιοπασοκικό πα- Επόμενη στάση «αυξήσεις»
τριωτικό ή εθνικιστικό μέτωπο, ο για εκατομμύρια επιβάτες
Παπανδρέου θέλει να τσακίσει ιδε- της Αττικής που
ολογικά και πολιτικά τα φιλοαραβι- θα πληρώνουν πλέον
κά αισθήματα του ελληνικού λαού 1,40 ευρώ το ενιαίο
και να προσανατολίσει τους Έλλη- εισιτήριο. Επιπλέον,
νες στην υπηρεσία του κράτους - η διάλυση
τρομοκράτη του Ισραήλ. του σιδηροδρομικού
Σε επίπεδο πολιτικών δυνάμεων αυ- δικτύου με νέες
τό είναι πιο πιθανό παρά ποτέ, κα- εξωφρενικές αυξήσεις
θώς τώρα πια μόνο η Αριστερά αντι-
στέκεται στη φιλοϊσραηλινή στρο-
στα εισιτήρια
φή του ελληνικού κατεστημένου. και οι παράλληλες
Στο επίπεδο του λαού όμως, τα βα- ανατιμήσεις στα κόμιστρα
θιά αντιισραηλινά και φιλοαραβι- των ΚΤΕΛ, συνθέτουν ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΣΑΚΝΗΣ
κά αισθήματα των Ελλήνων δεν αλ- ένα εφιαλτικό τοπίο
λάζουν. Ο Παπανδρέου μπορεί να
προσπαθεί να μας κάνει δούλους
στις συγκοινωνίες.
Συνειδητή
και του Ισραήλ, αφού ήδη υποδού-
λωσε τη χώρα μας στην ΕΕ και στο Του Γιώργου Λαουτάρη
παρουσία
ΔΝΤ των ΗΠΑ, αλλά θα αποτύχει. σελ. 6-7 σελ. 15
 / ΠPIN Π OΛITIKH KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Kύμα μείωσης μισθών και ημερομισθίων!


H υπογραφή επιχειρησια- νίσει κέρδη και στον ισο- χείρημα ότι ο νόμος σκοπό είχε την προ- σχολούν πανελλαδικά χιλιάδες εργαζόμε-

ΠPIN
κής σύμβασης μεταξύ της λογισμό του 2010, εν μέ- στασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. νους. Eίναι φανερό ότι έρχεται μεγάλο κύ-
διοίκησης της NEOΓAΛ σω της μεγαλύτερης κρί- Xαρακτηριστικό παράδειγμα η επιχείρη- μα αντίστοιχων μειώσεων.
και του σωματείου που σης. Kαταρρίπτεται έτσι, ση Hellenic Catering, στη Θεσσαλονίκη, H υπεράσπιση της εργατικής τάξης από
ελέγχεται από ΠAΣKE και το επιχείρημα της κυβέρ- θυγατρική της Vivartia του Α. Bγενόπου- την οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση
ΔAKE, για μείωση του μι- νησης και της συνδικαλι- λου, με 300 εργαζόμενους, η οποία επέ- και η ανατροπή της επίθεσης εναπόκει-
σθού κατά 9%, τη στιγμή στικής γραφειοκρατίας, βαλε μείωση των ωρών εργασίας από τις ται στη δράση και συσπείρωση των αγω-
που η επιχείρηση έχει κέρδη, αποδεικνύει ότι ο αντίστοιχος νόμος σκοπό είχε την οχτώ στις εφτά, με μείωση του μεροκάμα- νιστικών ταξικών δυνάμεων του εργατικού
τόσο την υποκρισία της κυβέρνησης, όσο αποτροπή κλεισίματος ζημιογόνων επι- του κατά εννιά ευρώ, δηλαδή μείωση του κινήματος και στην κοινή δράση των δυ-
και του υποταγμένου συνδικαλισμού. H χειρήσεων. H συγκεκριμένη επιχείρηση, μηνιαίου μισθού κατά 180 ευρώ! νάμεων της Aριστεράς που συμμετέχουν
NEOΓAΛ είναι μια γαλακτοβιομηχανία στη απλά χρησιμοποίησε τον εκβιασμό «μειώ- Kαι δεν είναι μόνον αυτό. Σε τηλεοπτι- σε αυτό. H εργοδοτική οικονομική τρομο-
Δράμα που απασχολεί 100 εργαζόμενους σεις μισθών ή απολύσεις» στο όνομα του κό κανάλι, προχθές, μεταδόθηκε η είδη- κρατία και η υποταγή της συνδικαλιστικής
και η οποία εμφάνισε κέρδη δυο εκατομ- ανταγωνισμού, λογική που έχουν ενσω- ση ότι ετοιμάζονται επιχειρησιακές συμ- γραφειοκρατίας μπορεί να σπάσει. Όπως
μυρίων ευρώ το 2009, ενώ, σύμφωνα με ματώσει εδώ και καιρό οι ΠAΣKE, ΔAKE βάσεις μείωσης των μισθών σε μεγάλες μπορεί να σπάσει και η κυβερνητική εισο-
το διευθύνοντα σύμβουλό της, θα εμφα- και ΓΣEE. Aλλά καταρρίπτεται και το επι- αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες απα- δηματική πολιτική.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ n ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΑΦΡΟΣ

Όρος επιβίωσης για το λαό


η ανατροπή της κυβέρνησης
Αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα πάλης, νικηφόρος αγώνας διαρκείας

Δ
ύσκολα έβγαιναν φέ- πών υπαλλήλων του κεφαλαίου (που λει σε αυτό η Αριστερά, πρωταγωνι- στερά των λοιπών πασοκικών δυνά- πτική κοινή της δράση, στην ανάπτυ-
τος οι ευχές για τη νέα έχουν ίδια αξία με το «λεφτά υπάρ- στικά η αντικαπιταλιστική Αριστερά. μεων. Η συνάντηση με τη ΝΔ είναι ξη ενός ενωτικού μαχητικού κινήμα-
χρονιά. Πώς να πεις χουν» και το «δεν θα πάρουμε άλλα Η επιβλητική απεργιακή κινητοποί- ανώτερης ποιότητας, αλλά η κοινή τος εργαζομένων, ανέργων και νέων
«καλή χρονιά» όταν μέτρα») προετοιμάζεται η λεγόμε- ηση της 15ης Δεκέμβρη, ο αποφασι- υποστήριξη του παραπλανητικού και για νικηφόρο ανένδοτο αγώνα διαρ-
όλα δείχνουν, ότι εάν νη αναδιάρθρωση ή επιμήκυνση του στικός αγώνας των εργαζομένων στα αντιλαϊκού στην ουσία του αιτήματος κείας. Αποφασιστική θα είναι η συμ-
συνεχιστεί η ίδια πολιτική, το 2011 χρέους, δηλαδή η επιβολή καθεστώ- Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, η ολο- για ευρωομόλογο δείχνει ένα δρόμο. βολή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
θα είναι πολύ πιο μαύρο από το κα- τος οικονομικής αφαίμαξης και κοι- ένα αυξανόμενη τάση διαφοροποί- Στα συνδικάτα γίνεται προσπάθεια Η πρόταση για νέα απεργιακή κι-
τάμαυρο 2010; Όλο και περισσότε- νωνικού στραγγαλισμού των εργαζο- ησης και ρήξης με ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ, οι αντιδράσεις να μείνουν εντός των νητοποίηση στα τέλη Γενάρη - αρχές
ροι συνειδητοποιούν ότι αυτή η κυ- μένων για 10 - 20 χρόνια. ο ασίγαστος πόλεμος στην Κερατέα, πλαισίων της ΠΑΣΚΕ, η οποία υπο- Φλεβάρη (που έχει καταθέσει το ΠΑ-
βέρνηση, αυτή η πολιτική, πρέπει να Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι η ανταρσία δεκάδων χιλιάδων οδη- χρεώνεται συχνά σε διαφοροποίηση ΜΕ και ταξικά πρωτοβάθμια σωμα-
πέσουν το συντομότερο δυνατό, έτσι ότι η κυβέρνηση, το αστικό πολιτικό από την κυβέρνηση. τεία) μπορεί να πιάσει το αγωνιστι-
ώστε να ξηλωθεί όλη η αντεργατική σύστημα, χάνει με ταχύτητα τα κοινω- Μια Αριστερά που μένει συνδεδε- κό νήμα, να ενισχύσει την τάση απε-
επιδρομή, πριν εξουθενώσει την ερ- νικά του στηρίγματα. Μετά τους δη- μένη με την «ευρωπαϊκή προοπτική γκλωβισμού από τη συνδικαλιστι-
γατική τάξη και το λαό, για να ανοί- μοσίους υπαλλήλους (στους οποίους Κρίκος για την εργατική της χώρας» (με τις αλυσίδες της ΕΕ - κή γραφειοκρατία, να γίνει μια πε-
ξει ο δρόμος για τη συνολική αντικα- η επιρροή ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ πέφτει ΟΝΕ δηλαδή), που επιδιώκει να γίνει τυχημένη μάχη στον παρατεταμένο
πιταλιστική ανατροπή, που αναδει- ραγδαία, όπως δείχνουν οι εκλογές αντεπίθεση ο αγώνας το παλιό «καλό ΠΑΣΟΚ» για να κα- κοινωνικό πόλεμο, εάν οργανωθεί
κνύεται ολοένα και πιο αναγκαία. στις ΕΛΜΕ), οι εργαζόμενοι στον λύψει το κενό που αφήνουν οι κοπρί- με συνελεύσεις μέσα στους χώρους
Πώς μπαίνουμε στο 2011; Καταρ- ιδιωτικό τομέα έρχονται αντιμέτω- στις συγκοινωνίες τες του ΓΑΠ ή που υποτιμά και τελι- δουλειάς.
χήν, η μεσοπρόθεσμη αδυναμία της ποι με μια κρεατομηχανή, θεσμοθε- κά αρνείται να συμβάλει σε ένα κίνη- Κρίκος για το ξεδίπλωμα της ερ-
άθλιας κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου τημένη με τους νόμους του ΠΑΣΟΚ, μα ανατροπής της επίθεσης του κεφα- γατικής αντεπίθεσης μπορεί να γίνει
να περάσει τα αλλεπάλληλα «πακέ- όπου μισθοί, συντάξεις, θέσεις εργα- γών στα διόδια των εργολάβων είναι λαίου (στο όνομα μιας λαϊκής εξουσί- ο αγώνας στις συγκοινωνίες της Αθή-
τα» του Μνημονίου (1, 2, 3…) γίνεται σίας, όροι εργασίας αλέθονται χωρίς δείγματα ενός πνεύματος ανυπακοής, ας χωρίς επανάσταση), δεν μπορεί – νας, που αφορά εκατομμύρια ανθρώ-
ολοένα και πιο εμφανής σε ευρύτε- ενδοιασμό προς όφελος του καπιτα- που μπορεί να γίνει πολιτικό κίνημα παρά τους αγώνες της– να παίξει ρό- πους. Ειδικά, η απόφαση της κυβέρ-
ρους αστικούς κύκλους. Περισσότε- λιστικού κέρδους. Το γεγονός ότι η ανατροπής της επίθεσης και της κυ- λο ανατρεπτικό. Είναι χαρακτηριστι- νησης να αυξήσει τρομερά τα εισιτή-
ρο όταν η κρίση χρέους χτυπά συνο- πρώτη επιχειρησιακή σύμβαση υπο- βέρνησης. κό απ’ αυτή την άποψη το άδειασμα ρια, δίνει τη δυνατότητα να διαμορ-
λικά την ευρωζώνη, ενώ μια μακρό- γράφηκε στην κερδοφόρα ΝΕΟΓΑΛ Οι «επάνω» πιάνουν τον αναβρα- του ΣΥΝ, που τρέχει να εξηγήσει γι- φωθεί ένα μέτωπο αλληλεγγύης και
χρονη ύφεση (αποτέλεσμα της καπι- της Δράμας τα λέει όλα. Η επίθεση σμό των «κάτω». Προς το παρόν στη- ατί η δική του φιλοΕΕ θέση για το ευ- νίκης στον αγώνα των εργαζομένων.
ταλιστικής κρίσης, που δεν ξεπερά- της κυβέρνησης στα δήθεν «κλειστά ρίζουν τον «άνθρωπό τους» Γ. Πα- ρωομόλογο δεν είναι ίδια με εκείνη Αύριο γίνονται οι συνελεύσεις των
στηκε) εγκαθίσταται στον ευρωπαϊ- επαγγέλματα» τοποθετεί απέναντί πανδρέου για να κάνει τη βρόμικη των ΠΑΣΟΚ - ΝΔ. σωματείων στα ΜΜΜ, όπου κατε-
κό Νότο και ειδικά στην Ελλάδα. Η της παραδοσιακά μικροαστικά στρώ- δουλειά. Αναζητούν όμως και εναλ- Η Αριστερά πρέπει να βαθύνει βαίνουν προτάσεις για αποφασιστι-
πολιτική που επέβαλλε η «χούντα» ματα, που σε μεγάλο βαθμό στήριζαν λακτικές απαντήσεις, με κύριο σχέ- πολιτικά και αγωνιστικά τη διαφορο- κό αγώνα. Η απάντηση της κυβέρνη-
κυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ δεν αποδει- ΠΑΣΟΚ ή ΝΔ. Όσο για τη νεολαία διο τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης ποίησή της από τη βαρβαρότητα κυ- σης θα είναι ο κοινωνικός αυτοματι-
κνύεται μόνο σφαγιαστική για τα ερ- της οργής και της απόγνωσης, μπορεί πολιτικής συναίνεσης. Ήδη το νεο- βέρνησης - τρόικας, να συμβάλει στην σμός και η καταστολή (επιστράτευ-
γατικά δικαιώματα, αλλά και πλήρως να γίνει γενιά της ανατροπής. αντιδραστικό ΠΑΣΟΚ αγκαλιάζει το ανάδειξη ενός μαζικού αντικαπιταλι- ση). Το εργατικό κίνημα δεν μπορεί
αναποτελεσματική, καθώς οδηγεί τη Όλη αυτή η πλατιά ζώνη δυσαρέ- ΛΑΟΣ (δηλώσεις Πάγκαλου, τείχος στικού προγράμματος πάλης για την να αφήσει να περάσουν τέτοιες πρα-
χώρα ακριβώς εκεί που δήθεν ήθε- σκειας, αντίστασης και μικρής ακό- του αίσχους στον Έβρο), ρίχνει γέ- απόκρουση της επίθεσης, για να πλη- κτικές.
λε να αποφύγει: στη χρεοκοπία, κατ’ μα ελπίδας για την ανατροπή, κάνει φυρες για μια νέα συμμαχία των «δη- ρώσει την κρίση το κεφάλαιο (οικο- Το 2011 θα σφραγιστεί από αγώ-
αρχήν των οικογενειών των εργαζο- ολοένα και πιο αισθητή την παρου- μοκρατικών δυνάμεων» με τη Δημο- νομικά και πολιτικά), να σπάσει κά- νες πρωτοφανούς έντασης και δυνα-
μένων. Έτσι και παρά τις διαψεύ- σία της. Μπορεί να γίνει ο καταλύ- κρατική Συμμαχία της Ντόρας Μη- θε προσπάθεια συναίνεσης και κατα- μικής. Η νίκη θα είναι δύσκολη, αλλά
σεις του Γ. Παπανδρέου και των λοι- της όλων των εξελίξεων, εάν συμβά- τσοτάκη και τη Δημοκρατική Αρι- στολής, συμβάλλοντας με την ανατρε- θα είναι δική μας.

Νέα λιτότητα ενόψει Όργιο καταστολής στην Κερατέα Εξεγέρσεις σε Αλγερία, Τυνησία
ΠPIN
Ιδιοκτησία: «Eκδόσεις-Μελέτες-Έρευνες»
σελ. 10-11 σελ. 19 σελ. 23

Aστική Mη Kερδοσκοπική Eταιρεία, Kωδικός 2806


Χαρ. Τρικούπη 76, 106 80 Αθήνα, Tηλ.: 210-82.27.949, Fax: 210-82.27.947 Νέο γύρο λιτότητας εφαρμόζει Μέχρι και τζάμια αυτοκινήτων Ταυτόχρονη κοινωνική έκρηξη
E-mail:prin@otenet.gr http://www.prin.gr η κυβέρνηση από 1η Ιανουαρίου, των κατοίκων που αγωνίζονται στις δύο χώρες της Βόρειας
Tραπεζικός Λογαριασμός Συνδρομών και Eνισχύσεων:
118/784133-73 EΘNIKH TPAΠEZA EΛΛAΔAΣ με αύξηση του ΦΠΑ έσπασαν αστυνομικοί Αφρικής. Αφορμή η εκτίναξη τιμών
IBAN: GR 801101180000011878413373 σε εκατοντάδες είδη πλατιάς στην Κερατέα. Αυτοί όμως, στα είδη πρώτης ανάγκης, λόγω
ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Δεσύλλας ΔIEYΘYNTHΣ: Γιώργος Δελαστίκ λαϊκής κατανάλωσης, επιμένουν με αποφασιστικότητα της παγκόσμιας κερδοσκοπίας.
Eκτύπωση XEΛIOΣ ΠPEΣ ABEE
από 11% σε 13%. και μαχητικότητα τον αγώνα τους. Αιτία η βαθιά κοινωνική ανισότητα.
KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Π OΛITIKH ΠPIN / 

ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ η κυβέρνηση με τη «διαφάνεια» ΓIΩPΓOΣ ΔEΛAΣTIK


στα οικονομικά των κομμάτων. Εκτός από
την πρόκληση ότι τσεπώνουν 75 εκατ. ευρώ

Λαός ...«κοπριτών» και «ζώων»!


από τον προϋπολογισμό, τα κόμματα εξου-
σίας έχουν προεισπράξει τις επιχορηγήσεις
τους με τη μορφή δανείων ως το 2018! Ναι

Ω
μεν θα είναι δικαστικοί αυτοί που θα συμμε-
τέχουν στις επιτροπές ελέγχου και μπορεί τα
στοιχεία να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, γε- μός, χυδαίος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη- οι Γάλλοι τον απρόσκλητο Γιωργάκη και ήταν εκνευρι-
γονός παραμένει όμως ότι το μαύρο πολιτι- σης Θόδωρος Πάγκαλος δεν αισθάνεται κα- σμένοι μαζί του, καθώς οι ίδιοι είναι αντίθετοι με την
κό χρήμα και ο προκλητικός πλουτισμός ορι- μιά αναστολή να πει κατάμουτρα στον ελλη- έκδοση ευρωομολόγου –τουλάχιστον στη φάση αυτή–
σμένων πολιτικών, όπως έχει αποδειχτεί στην νικό λαό τι πραγματικά σκέπτεται γι’ αυτόν η αφενός γιατί έτσι θα χάσουν λεφτά οι γαλλικές τράπε-
πράξη, δεν αποτυπώνεται επουδενί στα λο- κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, βοηθώντας έτσι να ζες που δανείζουν ευρωπαϊκά κράτη και αφετέρου γι-
γιστικά βιβλία που θα έχουν μπροστά τους συνειδητοποιήσουμε ακόμη καλύτερα το βάθος της κυ- ατί η ίδια η Γαλλία θα δανείζεται με ακριβότερο επιτό-
οι επιτροπές. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να βερνητικής πολιτικής απέναντι στα λαϊκά στρώματα, κιο από όσο σήμερα.
σταματήσει την απαράδεκτη αυτή κατάστα- αλλά και τις προοπτικές της πολιτικής αυτής. Όταν ο Κάπου ...μισή(!) ώρα κράτησε το δήθεν γεύμα του
ση, θέλει να βάλει χέρι στα οικονομικά των Θ. Πάγκαλος δηλώνει απερίφραστα ότι η κυβέρνηση Γιωργάκη με τον γάλλο πρωθυπουργό Φιγιόν – ούτε
υπόλοιπων κομμάτων και «στοχοποιεί» μά- θεωρεί τους δημόσιους υπάλληλους που η ίδια και οι κολατσιό να ήταν! Πάλι καλά πάντως που δεν τον πέ-
λιστα την Αριστερά και τα μικρότερα κόμ- προκάτοχές της διόρισαν ως... «κοπρίτες», είναι να ελ- ταξαν στο... Σηκουάνα να πιάσει το σταυρό, μέρα που
ματα, στέλνοντας ελεγκτές για να εξακριβώ- πίσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι ότι το ΠΑΣΟΚ θα δείξει ήταν! Γι’ αυτό τους παράτησε τους Γάλλους ο Παπαν-
σουν ποιος έδωσε και τι ποσό. ποτέ έλεος απέναντί τους; δρέου και πήγε στο Ερζερούμ, στα βάθη της Ανατολί-
«Όταν στο Δημόσιο βάζεις τον κοπρίτη επειδή σε ας, όπου ο Ερντογάν είχε καλέσει σε υπηρεσιακή σύ-
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ σούπερ μάρκετ θα σαρώσουν ψηφίζει η οικογένειά του και παίρνεις πολλούς σταυ- σκεψη όλους τους τούρκους πρεσβευτές και τον... Γι-
την εκπαίδευση, μετά την τροπολογία που ρούς, ε, τότε ο κοπρίτης θα μείνει κοπρίτης σε όλη ωργάκη! Του γέμισε κι ένα γήπεδο με δέκα χιλιάδες
κατέθεσε η υπουργός Παιδείας σε άσχετο του τη ζωή, δεν πρόκειται να βελτιωθεί» είναι το «δόγ- Τούρκους ο Ερντογάν που επευφημούσαν τον Γιωργά-
νομοσχέδιο. Η τροπολογία που συνιστά άλλη μα Πάγκαλου», όπως το εξέφρασε σε συνέντευξή του κη για την πολιτική του, ενώ αν τολμήσει να εμφανιστεί
μια οδηγία που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλ- στο Βήμα. Πρέπει να είναι κανείς πολιτικά αφελής για ο πρωθυπουργός σε ελληνικό γήπεδο, το τι θα ακού-
λει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, αίρει να νομίζει ότι υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης των σει και το τι άγριο κράξιμο θα φάει, δεν περιγράφε-
όσους περιορισμούς ίσχυαν στην ίδρυση και δημοσίων υπαλλήλων με μια κυβέρνηση Παπανδρέ- ται. Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ στα
τη λειτουργία των φροντιστηρίων. Καταρ- ου που εμφορείται από τέτοιες από- ΜΜΕ εμφάνισε τον Γ. Παπανδρέου
γείται πλέον ο ποσοτικός περιορισμός που ψεις. Άλλωστε... «ζώα» κατά τον Πά- περίπου ως.... «πολιτικό Μεγαλέξαν-
ίσχυε για τον αριθμό των αδειών φροντιστη- γκαλο είναι και όσοι ασκούν αντιπο- δρο» που «τα είπε κατάμουτρα» στους
ρίου που μπορούσε κάποιος να κατέχει, ρύθ- λίτευση στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Τούρκους! Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι
μιση που θα πλήξει τους μικρούς του χώρου, Ιδίως, όπως είπε στους δημοσιογρά- είπαν Ερντογάν και Παπανδρέου τις
ανοίγοντας το δρόμο στις μεγάλες ιδιωτικές φους ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δύο περίπου ώρες που διήρκεσε η
αλυσίδες που θα ανοίξουν με «φραντσάιζ» Παπανδρέου, κάποιοι... «φοιτητές του κατ’ ιδίαν συνάντησή τους. Σε λίγο θα
υποκαταστήματα εκπαίδευσης. Επιπλέον, αί- κώλου» που πήραν αποσπάσματα από μάθουμε αυτά που θα θελήσει να δι-
ρεται η προϋπόθεση να είναι κανείς καθη- διάλεξη που έδωσε ο Θ. Πάγκαλος πέ- οχετεύσει η τουρκική πλευρά. Είτε το
γητής για να ανοίξει φροντιστήριο, γεγονός ρυσι στην Οξφόρδη. Τα αποσπάσματα πουν πάντως είτε όχι, αποκλείεται να
που θα επιτρέψει σε κάθε επιχειρηματία να αυτά «κάποια ζώα στον Ελεύθερο Τύπο μη συζήτησαν το θέμα της αποκλει-
δοκιμάσει τις επενδύσεις του στο χώρο της τα αναπαρήγαγαν», με αποτέλεσμα αυ- στικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) της
εκπαίδευσης. τός ο... Κηφισός της Σκέψης, ο Πάγκα- Κύπρου και τη σχετική συμφωνία με
λος, να ...απορεί πιο πολύ «με τα ζώα το Ισραήλ. Η ύπαρξη σοβαρού κοιτά-
ΕΝ ΨΥΧΡΩ εκτέλεσαν τα τέρατα του ισραηλινού που τα διάβασαν»! Όλη η χυδαιότητα σματος φυσικού αερίου στα όρια των
στρατού έναν ανυποψίαστο 65χρονο Παλαι- του ΠΑΣΟΚ της εξουσίας χωρίς υποκρισία και φτια- ΑΟΖ Ισραήλ - Λιβάνου - Κύπρου προκαλεί ήδη τη σύ-
στίνιο την ώρα που κοιμόταν στο σπίτι του σιδώματα. μπηξη αραβοτουρκικού μετώπου εναντίον Ισραήλ και
στη Χεβρώνα την Παρασκευή. Σε μια επι- «Κοπρίτες» και «ζώα» θεωρούν τον λαό ο πρωθυ- Κύπρου, με τον Λίβανο να καταγγέλλει την ισραηλινο-
χείρηση εξόντωσης μελών της Χαμάς, οι φο- πουργός και οι υπουργοί του αφού ακόμη δεν τους κυπριακή συμφωνία και το Τελ Αβίβ να απαντά ότι θα
νιάδες - κομάντο έσπασαν τη λάθος πόρτα, έχει πάρει με τις πέτρες και δεν τους έχει ανατρέψει διαφυλάξει ακόμη και με νέο πόλεμο αυτά που θεω-
μπούκαραν στο λάθος σπίτι και «καθάρισαν» και τόσο βαθιά είναι η περιφρόνηση που αισθάνονται ρεί δικαιώματά του στην εκμετάλλευση του φυσικού
το λάθος άνθρωπο με σφαίρες στο κεφάλι και προς τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα είτε αερίου.
το στήθος. Οι αιμοδιψείς δολοφόνοι του Ισ- το λένε ανοιχτά, όπως ο Πάγκαλος, είτε το κρύβουν. Γι’ αυτό σπεύδουν στη Μ. Ανατολή και στο Ισραήλ η
ραήλ είπαν πως «πρόκειται περί λάθους» και Αυτό δεν αλλάζει τα συναισθήματα περιφρόνησης που Μέρκελ και ο Σαρκοζί. Για να προλάβουν όσο μπορούν
νομίζουν ότι ξεμπέρδεψαν. Έτσι κι αλλιώς, νιώθουν προς τον ελληνικό λαό. Απλώς το κάθε μέλος ένα νέο πόλεμο και βεβαίως πάνω απ’ όλα για να προ-
οι δολοφονίες είναι επίσημη πολιτική του ρα- της κυβέρνησης το εκφράζει με το δικό του τρόπο. Ο ωθήσουν τα συμφέροντα των γερμανικών και γαλλικών
τσιστικού και πολεμοχαρούς εβραϊκού κρά- Θ. Πάγκαλος, με το ήθος και το στόμα «πολιτικού βό- αντιστοίχως ενεργειακών εταιρειών, ώστε να συμμε-
τους, όπως δείχνει άλλωστε το συνεχιζόμε- θρου», ξερνάει βρισιές. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου ρί- τάσχουν στην εκμετάλλευση των ισραηλινών κοιτα-
νο φονικό εμπάργκο που εξοντώνει χιλιάδες χνει ζεϊμπεκιές στην υγεία των κορόιδων και κάνει τα- σμάτων φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρ-
Παλαιστίνιους σε βάθος χρόνου. Εκεί επιχαί- ξιδάκια. Βόλτα στο Παρίσι ήθελε να πάει, έστησε το πα- τη αναμένεται στην Αθήνα το φασιστικό κάθαρμα Αβι-
ρουν για τα μαρτύρια ενός ολόκληρου λαού. ραμύθι ότι δήθεν πήγε να μιλήσει για το ευρωομόλο- γκντόρ Λίμπερμαν, αντιπρόεδρος και υπουργός Εξω-
Η υποκρισία του «ζήτησα συγγνώμη και εξι- γο – για το οποίο ειρήσθω εν παρόδω πέρυσι όλοι οι τερικών του Ισραήλ, προκειμένου να συναντηθεί με τον
λεώθηκα» δεν θα σώσει τους δολοφόνους. υπουργοί και τα φερέφωνα του ΠΑΣΟΚ έλεγαν ότι είναι Γ. Παπανδρέου. Κάτι πολύ σοβαρό τρέχει και η Ελλάδα
αδύνατη η έκδοσή του! Δεν ήξεραν τι να τον κάνουν απειλείται να βρεθεί έμμεσα μπλεγμένη σε αυτό.

n ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΗ ΤΣΑΚΝΗ

Το Πριν γλεντάει στην «Αρχιτεκτονική»


H Παρασκευή της 21/1 ανήκει στο Πριν. Κανονίστε από
τώρα το πρόγραμμά σας, επικοινωνήστε με την πα-
ρέα σας και – το σημαντικότερο – εξασφαλίστε προσκλή-
να μην πληρώνουν ούτε κι αυτές εφημερίδες, ραδιοσταθ-
μούς και τηλεοράσεις, και η έλλειψη ρευστού από την αγο-
ρά που οδήγησε τους προμηθευτές μας να διακόψουν την
σεις για το γλέντι του Πριν. Η γιορτή μας φέτος θα γίνει πίστωση, προκάλεσαν μια ασυνήθιστη και οξεία πίεση στα
στο μπαρ Αρχιτεκτονική στο Γκάζι (Πειραιώς 116) με τον οικονομικά της εφημερίδας. Το γλέντι θα βοηθήσει ώστε
Διονύση Τσακνή. Μαζί του εμφανίζονται ο dj ράππερ Μc να ανακουφιστεί αυτή η πίεση κατά ένα μέρος.
Yinka και η Κασσιανή Λειψάκη. Στο γλέντι θα υπάρχει και λαχειοφόρο αγορά, με τη βοήθεια
Το γλέντι του Πριν έχει ως στόχο αρχικά να βρεθούμε προσφορών από εκδοτικούς οίκους και φίλων του Πριν, έτσι
μαζί οι φίλοι και οι συνεργάτες του Πριν, να συζητήσουμε, ώστε να ενισχυθεί η εφημερίδα και με έναν ακόμη τρόπο.
να ανταλλάξουμε απόψεις. Παράλληλα όμως, ένας βασι- Μόνιμη λύση ωστόσο στο πρόβλημα χρηματοδότησης
κός λόγος για τον οποίο οργανώσαμε τη φετινή γιορτή, και της εφημερίδας αποτελεί η δημιουργία ενός δικτύου μο-
μάλιστα τόσο νωρίς, αφορούσε τη σημασία που έχει για τα νίμων ενισχυτών του Πριν που θα δίνουν κάθε εξάμηνο,
οικονομικά της εφημερίδας. Όπως έχουμε γράψει και σε δύο φορές το χρόνο δηλαδή, από 100 ευρώ. Το ποσό αυ-
πρόσφατα τεύχη, το Πριν λόγω της ευρύτερης οικονομικής τό μπορούν να το καταθέτουν στον τραπεζικό λογαριασμό
κρίσης αντιμετωπίζει πολύ έντονα προβλήματα επιβίωσης. που αναγράφεται στην «ταυτότητα» της εφημερίδας κάτω
Ειδικότερα, η διακοπή της κρατικής διαφήμισης, η στάση αριστερά στη σελίδα 2 ή να το δίνουν στους συνεργάτες
πληρωμών του δημοσίου προς τους προμηθευτές τους και της εφημερίδας.
δη τις διαφημιστικές που τους άναψε το πράσινο φως για Αναμένουμε λοιπόν!
 / ΠPIN Π ΟΛΙΤΙΚΗ KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΣE KΛOYBIA ΝEA ΔHMOKPATIA n ΔHMHTPHΣ TZIANTZHΣ


H NEA
TPOMOΔIKH «Πλάτη» στα αντιλαϊκά μέτρα
n AΠEIΛEI H «ΣYNΩMΟΣIA» Ο ηγετικός ανασχηματισμός ...άργησε μια μέρα

Σ
Mε προκήρυξη - απειλή κατά των
δικαστών, η οργάνωση «Συνω- ε πρωτοφανή αμηχανία, στήσει ακόμα και τον Π. Παναγι- μεγάλες ανατροπές στην οικονο- λή. Ο Α. Σπηλιωτόπουλος επιθυμεί
μοσία των Πυρήνων της Φωτιάς» βρίσκεται η Νέα Δη- ωτόπουλο από τη θέση του εκπρο- μική πολιτική της Ελλάδας είναι ένα ρόλο πιο διακριτό από τη ση-
ανέλαβε την ευθύνη για την έκρη- μοκρατία η οποία βλέ- σώπου του κόμματος. Μια τέτοια αναπόφευκτες και σεισμικού χα- μερινή ηγεσία της ΝΔ, που δεν θα
ξη που είχε σημειωθεί έξω από πει την κυβέρνηση να μεγάλη επικοινωνιακή αλλαγή ρακτήρα», έγραψε ο Α. Σαμαράς, του αποκλείει και τη δυνατότητα
το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθη-
εφαρμόζει μέρος του ωστόσο σε χρονιά εκλογών απο- που παρατήρησε ότι «η σημερινή συσπείρωσης της εσωκομματικής
νών, στις 30 Δεκεμβρίου. Με την
προκήρυξη αυτή, που δημοσιο-
«γαλάζιου» μείγματος μνημονια- τελεί παραδοχή αποτυχίας. Ακό- Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά σε αντιπολίτευσης μέσα στο κόμμα.
ποιήθηκε στις 5 Ιανουαρίου, εκ- κής πολιτικής, (σαρωτικές Η ηγετική ομάδα της Νέας
φράζεται η συμπαράσταση προς ιδιωτικοποιήσεις, συμψηφι- Δημοκρατίας επιδεικνύει δη-
τα τρία προφυλακισμένα μέλη της σμός ΦΠΑ, μείωση φορολο- μοσκοπήσεις που δείχνουν τη
οργάνωσης (Γ. Τσάκαλο, Π. Αργυ- γίας επιχειρήσεων, οφειλές ραγδαία πτώση του ΠΑΣΟΚ
ρό και Χ. Χατζημιχελάκη), που θα κ.λπ.) ενώ δέχεται και πλα- μετά τις δημοτικές και δηλώ-
δικαστούν στις 17 Ιανουαρίου, σε γιοκόπηση από ακόμα πιο νει ιδιαίτερα αισιόδοξη για
συνθήκες «πολιτικού στρατοδικεί- δεξιές θέσεις από το κόμ- «το ρεύμα νίκης» που θα δι-
ου», όπως αναφέρεται. Κυρίως μα της Ντόρας Μπακογιάν- αμορφωθεί τις επόμενες βδο-
όμως διατυπώνονται απειλές κατά νη. Χαρακτηριστικό είναι μάδες, χωρίς ωστόσο η Νέα
των δικαστών, οι οποίοι, σύμφωνα πως η αναμενόμενη επίσημη Δημοκρατία να έχει αποδεί-
με την προκήρυξη, θα πρέπει «να προσχώρηση στη Δημοκρα- ξει ότι μπορεί να καρπωθεί
φορούν κουκούλες» και να μη φα- τική Συμμαχία του βουλευτή τη φθορά του ΠΑΣΟΚ.
νερώνονται τα ονόματά τους. Ηρακλείου Λευτέρη Αυγε- Από τα πρώτα δείγματα
Η οργάνωση υπογράφει ως νάκου, συνοδεύτηκε με βο- γραφής του νέου έτους γίνε-
«Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς λές κατά του Α. Σαμαρά και ται σαφές ότι η Νέα Δημο-
- Κομάντο Horst Fandazzini».
του πολιτικού του φίλου Φα- κρατία απομακρύνεται από
Στο ίδιο κείμενο –στο οποίο
δεν συναντάμε καμία αναφορά
ήλου Κρανιδιώτη. το «αντιμνημονιακό μέτω-
σε υπαρκτούς ή επιθυμητούς λαϊ- Ο Αντώνης Σαμαράς αρ- πο» χωρίς να το εγκαταλεί-
κούς αγώνες ή κάποια κριτική στα χικώς είχε αναγγείλει ανα- πει εντελώς και στρέφει την
μέτρα του Μνημονίου και της κυ- σχηματισμό της ηγετικής προσοχή της στα ζητήματα
βέρνησης- οι «Πυρήνες» υπερα- ομάδας της ΝΔ αμέσως μετά της λεγόμενης «καθημερινό-
σπίζονται την αρχή της αυτοδικί- τις δημοτικές εκλογές. Mετά τητας» όπως η άμεση λήψη
ας, η οποία πρέπει να εφαρμόζε- το στραπάτσο όλων των προ- μέτρων για την πάταξη της
ται όχι μόνο κατά των δικαστών σωπικών του επιλογών στις αισχροκέρδειας που προκα-
και των αστυνομικών, αλλά απο- περιφερειακές εκλογές τις μετέ- μα, όπως έγραψαν Τα Νέα, ο πρό- τέτοιες ανατροπές» και το μόνο λεί η άυξηση του ΦΠΑ στα βασικά
τελεί τη «λύση» για «βιαστές, παι- θεσε για μετά τον προϋπολογισμό εδρος της ΝΔ δέχεται εισηγήσεις ζητούμενο είναι να πραγματοποιη- αγαθά και στην διαρκώς αυξανό-
δόφιλους, νταβατζήδες, φασίστες και τώρα τις αναβάλλει συνεχώς. να τοποθετήσει στη θέση του κοι- θούν με το λιγότερο δυνατό ρίσκο μενη εγκληματικότητα.
και ρουφιάνους». Οι απειλές των Την ίδια ώρα έχει ανάψει ξανά η νοβουλευτικού εκπροσώπου τον για την κοινωνική συνοχή. Για την Μια μέρα μετά την έκκληση
«Πυρήνων» στην πραγματικότητα συζήτηση για τις εκλογικές λίστες Κυριάκο Μητροτάκη ώστε να εί- προώθηση της νεας του στρατηγι- της Ντόρας Μπακογιάννη για συ-
διευκολύνουν τα ευρύτερα σχέδια καθώς στη Ρηγίλλης θεωρούν πολύ ναι ο αδερφός που θα απαντά στη κής, ο Α. Σαμαράς σχεδιάζει να ναίνεση στην εθνική πολιτική ο
καταστολής και το όργιο αστυνο- πιθανό ο Γ. Παπανδρέου να «αιφ- Ντόρα Μπακογιάννη στη Βουλή απομακρύνει στελέχη που τον στή- Α. Σαμαράς δήλωσε ότι στηρίζει
μοκρατίας τόσο στην επικείμενη
νιδιάσει» με κάλπες πριν το κα- στις κατηγορίες περί ανευθυνότη- ριξαν και έχουν ταυτιστεί με τη λε- εμπράκτως τις προσπάθειες του
δίκη όσο και γενικότερα: «Σύγχρο-
νοι ιεροεξεταστές - δικαστές, δε-
λοκαίρι και ήδη συνεργάτες του τας! Η Νέα Δημοκρατία αφού απέ- γόμενη «λαϊκή δεξιά» και προωθεί Α. Παπανδρέου στο ζήτημα της
σμευόμαστε δημόσια πως για κά- Αντώνη Σαμαρά μιλούν για «επι- δειξε ότι μπορεί να λέει «όχι» προ- σε ηγετικές θέσεις τη λεγόμενη νε- υιοθέτησης του ευρωομολόγου ως
θε χρόνο φυλακής που θα ακού- χείρηση απόδρασης του ΠΑΣΟΚ σπαθεί να αποδείξει ότι δεν φοβά- οφιλελεύθερη ομάδα της Νέας Δη- μέσον στήριξης της δημοσιονομι-
νε τα αδέρφια μας, θα τοποθετού- από την εξουσία». ται τα μεγάλα «ναι». Στην πρότα- μοκρατίας που δεν ακολούθησε τη κής ισορροπίας στους πιο αδύνα-
με από ένα κιλό εκρηκτικής ύλης Χαρακτηριστικό της ρευστής ση αυτή συμπυκνώνεται η νέα τα- Ντόρα Μπακογιάννη στη νέα της μους κρίκους της ευρωζώνης. Με
στις αυλές των σπιτιών σας, στα κατάστασης που επικρατεί στη Ρη- κτική της Ρηγίλλης που θεωρεί ότι περιπέτεια. Ο Α. Σαμαράς φέρε- επιστολή του προς τον Πρόεδρο
αυτοκίνητά σας, στα γραφεία σας, γίλλης είναι πως η αποδοχή ή όχι ο καλύτερος τρόπος για να «εξαρ- ται να πρότεινε στον Α. Σπηλιω- της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μ.
ενώ δεν αποκλείουμε και τις προ- των προτάσεων του Α. Σαμαρά για γυρώσει» τις αντιμνημονιακές της τόπουλο τη θέση του εκπροσώπου Μπαρόζο, ο Α. Σαμαράς τονίζει
σωπικές συναντήσεις τετ α τετ μα- αλλαγές στα όργανα της ΝΔ γίνε- δάφνες είναι να προχωρήσει σε του κόμματος, αλλά ο τελευταίος ότι η έκδοση του ευρω-ομολόγου
ται με τη μέθοδο των επιλεκτικών επίδειξη «υπευθυνότητας» και συ- την απέρριψε καθώς διαμηνύει ότι είναι η μόνη διέξοδος από την κρί-
διαρροών στα ΜΜΕ! Ο Α. Σαμα- ναίνεσης απέναντι στις στρατηγι- την έχει κάνει τη θητεία του σε αυ- ση χρέους της ΕΕ και θα πρέπει να
ράς δέχεται πιέσεις να αντικατα- κές επιλογές του κεφαλαίου. «Οι τό το πόστο επί ημερών Καραμαν- γίνει άμεσα.

ΣΥΝAΣΠIΣMOΣ

Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός AΠOΦAΣH ΓPAMMATEIAΣ κίνημα και ιδιαίτερα με το ΠΑΜΕ
«ενιαίου εργατικού μετώπου», βα- παρά τη σημερινή γραμμή της ηγε-

ζί σας, εφαρμόζοντας τη στρατη-


σικά εντός αλλά και με διαφορο-
ποίησεις από τη σημερινή ηγεσία Κριτική αλλά εντός ΓΣΕΕ σίας του». Τη γραμμή της ενότητας
όλων των δυνάμεων της Aριστεράς
γική του αιφνιδιαστικού πλησιά- της ΓΣΕΕ, υπογραμμίζει στην από- σε ένα «μίνιμουμ σχέδιο» ενεργο-
σματος». φασή της η Πολιτική Γραμματεία Mε ταλαντεύσεις η αποχώρηση ποίησης των κοινωνικών αντιστά-
Ήδη, σύμφωνα με δημοσιεύμα- του ΣΥΝ, η οποία συνεδρίασε την σεων (που θα ξεκινά από τα αρι-
τα στον Tύπο, τα υπουργεία Προ- περασμένη Τετάρτη. Στο κείμενο, πολιτικές. Η ανακοίνωση χαρακτη- εδρεία». Όπως υπογραμμίζεται στερά του ΠΑΣΟΚ και θα κατα-
στασίας του Πολίτη και Δικαιοσύ- παρά τα θετικά βήματα σε σχέση ρίζει «κίνηση με βαρύνουσα πολι- ακόμα, «η ταυτόχρονη κατάθεση λήγει στην «αριστερά της Αριστε-
νης βρίσκονται σε ανοιχτή γραμ- με παλιότερες αποφάσεις, γίνεται τική σημασία» την καθυστερημένη πρότασης από την Παρέμβαση για ράς»), ώστε να ανοίξει ο δρόμος
μή επικοινωνίας για την προστα- φανερό ότι η απόφαση αποτελεί αποχώρηση της Αυτόνομης Παρέμ- διεξαγωγή εκτάκτου συνεδρίου της για τις εναλλακτικές λύσεις έθεσε
σία των δικαστών που θα αναλά- προϊόν συμβιβασμού των δύο κύρι- βασης από το προεδρείο της ΓΣΕΕ. ΓΣΕΕ, με αντιπροσώπους εκλεγμέ- σε άρθρο του στο Έθνος και ο πρό-
βουν τη δίκη (24ωρη επιτήρηση ων τάσεων του ΣΥΝ. Ως προϋπό- Όπως τονίζεται ωστόσο, αυτό δεν νους εκ νέου από τη βάση, για την εδρος του ΣΥΝ, Αλέξης Τσίπρας.
των κατοικιών τους, αστυνομική
θεση για την οικοδόμηση αυτού του σηματοδοτεί και αλλαγή της πάγι- οργανωτική ενοποίησή της με την Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις για
συνοδεία από και προς το δικα-
στήριο). Αναφέρεται επίσης ότι
«ενιαίου μετώπου» μπαίνει ο καλύ- ας θέσης του ΣΥΝ για συμμετοχή ΑΔΕΔΥ και την αλλαγή του προ- το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν
πιθανόν η δίκη να διεξαχθεί στην τερος συντονισμός των συνδικαλι- στη διοίκηση της Συνομοσπονδί- σανατολισμού της σε ταξική κατεύ- ότι η σημερινή κατάσταση «αδρα-
ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του στικών κινήσεων που έχουν αναφο- ας (μαζί με την ΠΑΣΚΕ): «Η απο- θυνση μπορεί, κάτω από προϋποθέ- νοποίησης» θα συνεχιστεί μέχρι τις
Κορυδαλλού, όπως είχε συμβεί με ρά στις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και χώρηση μας από το προεδρείο δεν σεις, να δώσει μία πολιτική ανάσα επόμενες εκλογές. Σε συνέντευξή
τη δίκη της «17Ν». Καθώς ένα με- ταυτόχρονα οι ενωτικές πρωτοβου- σημαίνει ότι αποσυρόμαστε από το και μία θετική διέξοδο στη σημερι- του στην Εποχή, ο επικεφαλής της
γάλο μέρος της προκήρυξης είναι λίες με όλες τις άλλες αριστερές οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνη- νή κρίση της ΓΣΕΕ και του συνδι- ΚΕΔΑ, Γ. Θεωνάς, χαρακτήρισε το
κάλεσμα προς τους κρατούμε- αγωνιστικές δυνάμεις που κάνουν μα, τις ευθύνες που μας αναλογούν καλιστικού κινήματος». Στην από- «Μέτωπο Α-Α» ως μια επιμέρους
νους των φυλακών για εξέγερση, ταξικό συνδικαλισμό, καθώς και με βάση την επιρροή μας που προ- φαση επισημαίνεται και η «επιμο- συνεργασία κάποιων συνιστωσών
αναμένεται να ληφθούν πρόσθετα με όσες δυνάμεις απεγκλωβίζονται κύπτει από τις εκλογικές διαδικα- νή στις πρωτοβουλίες ενότητας και που θέλουν απλά μια πιο αριστερή
μέτρα ασφαλείας στα σωφρονιστι- από τον κυβερνητικό συνδικαλισμό σίες του και τη θέση μας για αντι- κοινής δράσης με άλλες δυνάμεις πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και το θέμα
κά ιδρύματα της χώρας. ενάντια στις τωρινές αντεργατικές προσωπευτικά αναλογικά προ- της Aριστεράς στο συνδικαλιστικό είναι η λειτουργία εντός του.
KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Π ΟΛΙΤΙΚΗ ΠPIN / 

n ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΥ
11 χρόνια χωρίς

Μ
το Γιώργο Γράψα
Σ τις 12 Γενάρη του 2000, 11 χρό-
νια πριν, έφυγε από κοντά μας,
ε εκτιμήσεις του τύπου
«τους τα ‘πε κατάμου-
τρα» εμφανίστηκαν τα
φιλοκυβερνητικά τηλε-
Όταν μιλούν πολύ πρόωρα, στα 47 του χρόνια ο
ασυμβίβαστος αγωνιστής της Αρι-
στεράς και του κομμουνιστικού κι-
νήματος, Γιώργος Γράψας, ιδρυτικό
οπτικά μέσα ενημέρω- στέλεχος του ΝΑΡ, γραμματέας της
σης για την ομιλία του Γ. Παπανδρέου στη
διάσκεψη των τούρκων διπλωματών, στην
πόλη Ερζερούμ, προχθές Παρασκευή, πα-
ρουσία του τούρκου πρωθυπουργού και
για ειρήνη, ΚΝΕ και σημαία της ανταρσίας του
1989 απέναντι στην επιλογή του ΚΚΕ
να συμβιβαστεί με την αστική εξου-
σία. Ο Γιώργος Γράψας γεννήθηκε

τι ετοιμάζουν;
του υπουργού Εξωτερικών. Αφορμή για το 1953 στο χωριό Εξάνθεια της Λευ-
αυτές τις σχεδόν διθυραμβικές ιαχές, που κάδας, Από τα μαθητικά του χρόνια
επιχειρούν να αποκαταστήσουν μερικώς εντάχθηκε στο αντιδικτατορικό κίνη-
το παρατσούκλι «ενδοτικός» για τον έλλη- μα. Ήταν χαρακτηριστική περίπτω-
να πρωθυπουργό, αποτέλεσαν οι αιχμές σκεψη. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η συνάντη- τοιο βαθμό, ώστε να μιλά ο πρωθυπουργός ση στελέχους που προέρχονταν από
της ομιλίας του, με τις οποίες προχώρη- ση κορυφής, κεκλεισμένων των θυρών, χω- στους πρέσβεις της Tουρκίας, ενώ τουρκι- τον εργατικό χώρο, συνδυάζοντας
σε σε ασυνήθιστες, πράγματι, βολές κατά ρίς καν την παρουσία των υπουργών Εξω- κά μαχητικά να πετούν πάνω από κατοικη- την ταξική προέλευση, θέση και αντί-
των παραβιάσεων τουρκικών μαχητικών τερικών (που συναντήθηκαν χωριστά, λίγο μένες περιοχές. Τι γυρεύει, όμως, μια συ- ληψη με την κριτική σκέψη, την ευ-
στο Αιγαίο, του «κάζους μπέλι» της Τουρ- πριν), αποτελεί το κύριο γεγονός. Τίποτε σχέτιση αυτού του θέματος με το Ισραήλ; ρύτητα πνεύματος και τη διαρκή αμ-
κίας και της εισβολής και κατοχής τμήμα- ουσιαστικό δεν ξέφυγε, πέρα από μια συ- Σχετίζεται άμεσα με τη συμφωνία για την φισβήτηση. Η διορατική, αποφασι-
τος της Κύπρου. ζήτηση περί μέτρων κατά της λαθρομετα- οριοθέτηση της ΑΟΖ που υπέγραψαν η Κυ-
Ταυτόχρονα, τα πράσινα παπαγαλάκια νάστευσης. Ίσως και αυτή η γελοία πλην πριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ στις 20
των μίντια, εμφάνιζαν σχεδόν πανικόβλη- επικίνδυνη ιστορία περί «φράχτη» στον Δεκέμβρη.
Έβρο, την οποία αποδέχτηκε χω- Στην περιοχή που εφάπτονται η κυπρι-
ρίς καν ένα παράπονο η Άγκυρα, ακή και ισραηλινή ΑΟΖ, έχει εντοπισθεί
να αποτελεί ακόμη έναν αντιπερι- ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυ-
σπασμό. σικού αερίου των τελευταίων ετών, με πι-
Σύσσωμη η αντιπολίτευση – θανά ανακτήσιμα αποθέματα 450 δισεκα-
εκτός ΛΑΟΣ– κατήγγειλε την κυ- τομμυρίων κυβικών μέτρων. Τα δικαιώμα-
βέρνηση για «μυστική διπλωματία», τα γεωτρήσεων και εκμετάλλευσης της Κύ-
ενώ σωστά το KKE και λιγότερο μα- πρου έχουν παραχωρηθεί στην εβραϊκών
χητικά ο ΣYN θέτουν το ζήτημα της συμφερόντων αμερικανική εταιρεία Noble
συνεκμετάλλευσης του Aιγαίου. Energy. Τα κοιτάσματα αυτά, εφόσον αρ- στική και ανιδιοτελής στάση και δρά-
Αντίθετα, το ΛΑΟΣ εξέδωσε μια χίσει η εκμετάλλευσή τους, αλλάζουν τον ση του μέσα στην πιο δύσκολη επο-
γελοία ανακοίνωση όπου δεν ανα- ενεργειακό χάρτη της Μέσης Ανατολής και χή σημάδεψε τις νέες γενιές της ερ-
φέρεται καμία, μα απολύτως καμία πυροδοτούν τη ρήξη στις σχέσεις Τουρκί- γατικής τάξης και την αρχή μιας ση-
εκτίμηση, επιβεβαιώνοντας το ρόλο ας - Ισραήλ. μαντικής αλλαγής μέσα στο εργατικό
του ψάλτη εκ δεξιών της κυβέρνη- Γενικότερα, όμως, το ζήτημα πυροδο- και κομμουνιστικό κίνημα. O Γιώργος
σης, ακόμα και στα «εθνικά». τεί μια σειρά σημαντικών ανακατατάξεων, Γράψας έφυγε, αλλά η σκέψη και η
Ωστόσο, ο πρόεδρός του, με που εμπλέκουν την Ελλάδα, την Τουρκία, δράση του βρίσκεται μέσα στους ση-
μια αποστροφή σε συνέντευξη που την Κύπρο, το Λίβανο, τη Συρία, την Αίγυ- μερινούς αγώνες για τις επαναστά-
έδωσε στον Γ. Αυτιά του Άλτερ, πτο, ακόμη και την Ιταλία και την Αλβανία! σεις και τον κομμουνισμό του 21ου
τη την πανίσχυρη και παμπόνηρη τουρκική πριν την επίσκεψη Παπανδρέου, έθεσε Έτσι, τα ωραία λόγια για Αιγαίο και αιώνα και για την αντικαπιταλιστική
διπλωματική αρμάδα. Δεν τους προξένησε ένα καίριο ζήτημα, που κανείς άλλος, μέ- Μεσόγειο «θάλασσα ειρήνης» αρχίζουν ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης
άραγε, καμία εντύπωση πως ο Ερντογάν, χρι τώρα, δεν έθιξε με τέτοια σαφήνεια. Εί- να αποκτούν ένα διαφορετικό νόημα. Το του κεφαλαίου, της τρόικας και της
που δεν φημίζεται για την τήρηση του δι- πε ο Γ. Καρατζαφέρης: «Στην κομβική αυ- νόημα που απηχεί η παρακάτω δήλωση κυβέρνησης.
πλωματικού πρωτοκόλλου, άκουσε ατάρα- τή στιγμή, εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμ- του τούρκου αρχηγού ΓΕΝ, Μετίν Ατάτς,
χος την ομιλία του Γ. Παπανδρέου; φέροντα η συμφωνία με το Ισραήλ για την ο οποίος πριν δυο χρόνια, στις 19 Οκτω-
Προφανώς, τουλάχιστον μια πρόγευση
θα είχε πάρει από την πρωτοφανή σε χρό-
ΑΟΖ. Πρέπει να δράσουμε άμεσα και απο-
φασιστικά για να εκμεταλλευτούμε την κό-
βρίου 2008, είχε δηλώσει για το ίδιο θέμα:
«Εκτιμώ ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα κα- Επιστολή πρώην
νο, τετ α τετ συνάντηση που είχε με τον ντρα και την αντιπαλότητα μεταξύ Τουρκί- ταστεί εστία προστριβών και συγκρούσεων
έλληνα πρωθυπουργό, λίγο πριν την ομι-
λία του δεύτερου στη διάσκεψη. Μια συ-
ας - Ισραήλ».
Το θέμα της Αποκλειστικής Ζώνης Εκ-
λόγω της πετρελαϊκής σπουδαιότητας που
θα αποκτήσει προσεχώς. Η Τουρκία πρέ-
μελών ΣΥΡΙΖΑ
νάντηση, της οποίας η προφανέστατα τε-
ράστια σημασία της υποβαθμίστηκε από τα
μέσα ενημέρωσης, μπροστά στις εντυπώ-
μετάλλευσης αποκτά τεράστια σημασία και
η λύση του καθοδηγείται από τη γραμμή
συνεκμετάλλευσης του Aιγαίου, κάτω από
πει να επαγρυπνεί και να αντιδράσει»...
Υπάρχει περίπτωση αυτό το μέγα θέμα
πολέμου και ειρήνης να μη συζητήθηκε με-
Τ ην αποστασιοποίηση τους από
τον ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ και την συνυ-
πογραφή της παρέμβασης των 81
σεις από τις αιχμές Παπανδρέου στη διά- αμερικανονατοϊκή ηγεμονία με μεγάλους ταξύ Ερντογάν - Παπανδρέου; ανέντακτων συντρόφων-συντρο-
κινδύνους ανάφλεξης σε βάρος των δυο φισσών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που πα-
λαών. H κυβέρνηση έχει αποδεχτεί αυτή ρουσιάστηκε στην εκδήλωση στο
τη γραμμή ως στρατηγική επιλογή. Σε τέ- Σινέ-Κεραμεικός, εκφράζουν με
κοινή επιστολή τους οι Γιώργος
Ασημακόπουλο, Αργύρης Γκαντός,
Φρέντι Μάδι, Γιώργος Μουρατίδης,
Κώστας Oρφανίδης και Παπαχρυ-
σοστομίδης Λάζαρος από τη Νάου-
n MENIΔI σα. Όπως τονίζεται στην επιστολή
πρόκειται για μια πρόταση που ου-
σιαστικά συμπυκνώνεται στο τρί-
Aστυνομικός της ΔIAΣ σκότωσε επτάχρονο κοριτσάκι πτυχο πλατύ αντιμνημονιακό κί-
νημα, ενότητα της Αριστεράς, δη-
μιουργία νέου δημοκρατικού αντι-
Tο αίτημα για κατάργηση της κά ελεύθερος. O ίδι- σύντομο χρονικό δι- δείλια δάκρυα της EΛAΣ και του καπιταλιστικού φορέα, με βλέμμα
ομάδας ΔIAΣ και όλων των ει- ος ισχυρίζεται ότι δεν άστημα ύπαρξης της προϊσταμένου της, Xρ. Παπουτσή, στο μέλλον.
δικών τμημάτων καταστολής της ήταν σε ώρα υπηρεσί- ειδικής ομάδας στα ούτε τις δικαιολογίες αστυνομικών Στην επιστολή τονίζεται ότι πρό-
EΛAΣ επανέρχεται με ένταση ας και ότι τηλεφώνησε Xανιά, ενώ είναι συνδικαλιστών περί «μεμονωμέ- κειται για μια «πρόταση που συμμε-
ρίζονται χιλιάδες αγωνιστές, όπου
στο προσκήνιο, μετά το θάνατο στο EKAB, ενώ αυτό- γνωστό το δολοφονι- νων περιστατικών».
και αν βρίσκονται σήμερα κομματι-
της επτάχρονης Pομά, Έρικας, στο πτες μάρτυρες δηλώ- κό τους μένος κατά Tαυτόχρονα, είναι γνωστό και κά, οπότε το ίδιο απευθύνεται και
Mενίδι, που ενώ πήγαινε για κά- νουν ότι παρέσυρε το διαδηλωτών, όπως το ρατσιστικό μίσος που επιδει- σε κάθε ηγεσία της Αριστεράς». Οι
λαντα, παρασύρθηκε το πρωί της κοριτσάκι για 150 μέ- κατά της Aγγ. Kου- κνύει η EΛAΣ κατά των Pομά, με υπογράφοντες επισημαίνουν ότι
περασμένης Tετάρτης από αστυ- τρα και ότι το άφησε τσουμπού, στελέχους δεκάδες καταγγελίες αυθαιρεσιών «η εμπειρία μας έκανε επιφυλακτι-
νομικό της ΔIAΣ, στο Mενίδι. O αβοήθητο. του EEK, αλλά και σε βάρος τους, ακόμη και με βά- κούς και ξέρουμε ότι η αλαζονία,
θάνατος της μικρής προκάλεσε τη Tην Παρασκευή εκατοντάδων άλλων, ναυσες επιδρομές στους καταυλι- ο καιροσκοπισμός, η αντιδημοκρα-
δικαιολογημένη έκρηξη των Pο- πραγματοποιήθηκε στο κέντρο ειδικά στις μεγάλες διαδηλώσεις σμούς τους. τικότητα που οδήγησαν σε απρα-
μά της περιοχής, οι οποίοι αμέσως του Mενιδιού συγκέντρωση και της 5ης Mάη και 15ης Δεκέμβρη Nα τιμωρηθεί παραδειγματι- ξία τον ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστι-
πραγματοποίησαν συγκέντρωση πορεία 300 και περισσότερων κα- του περασμένου έτους. Eπίσης, κά ο ένοχος και όχι να παραπεμ- κά στη διάλυση του δεν είναι μονο-
και κατέλαβαν για κάποιες ώρες τοίκων, από επιτροπή, στην οποία καθόλου τυχαίο δεν είναι το γεγο- φθεί στις «συνήθεις EΔE», να δι- πώλειά του: είναι διάχυτες “ασθέ-
νειες” της Αριστεράς και έρχονται
τον παρακείμενο σιδηροδρομικό συμμετείχε και η ANTAPΣYA. νός ότι η δολοφονία του 15χρονου αλυθούν τα ειδικά σώματα κατα- από το παρελθόν της. Ωστόσο η
σταθμό. Mονάδα των MAT επι- Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε Aλέξη, έγινε από «ειδικό φρου- στολής της EΛAΣ και να απαγο- σκληρή πραγματικότητα μας κάνει
χείρησε να τους διαλύσει με χρή- ένα ατυχές περιστατικό ο θάνατος ρό», ενώ το κλίμα βίας και αντιλα- ρευθεί η χρήση όπλων κάθε μορ- αναγκαστικά αισιόδοξους! Αλλιώς
ση χημικών, ενώ η οργή μεγάλω- της επτάχρονης Έρικας. Aντίστοι- ϊκού μίσους διαχέεται σε ολόκλη- φής κατά του λαού, είναι τα βασι- τα προβλήματα, ο λαός, η ιστορία
σε την επομένη, όταν έγινε γνω- χο θανατηφόρο «ατύχημα» προκά- ρο το σώμα της EΛAΣ. Όλα αυτά κά αιτήματα που απορρέουν από θα βρουν το δρόμο τους, έτσι και
στό πως ο δράστης αφέθηκε τελι- λεσαν αστυνομικοί της ΔIAΣ στο δεν δικαιολογούν ούτε τα κροκο- το θάνατο της Έρικας. αλλιώς και θα ξεπεράσουν».
 / ΠPIN E IKONOKΛAΣTEΣ KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΘEMA
n ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ

Νέες πρωτοφανείς αυξήσεις κατά 40% εκτινάσσουν το κόστος των αστικών μετακινήσεων, σύμφωνα με σύμφωνα με τις
Μπαράζ αυξήσεων σε όλα τελευταίες ανακοινώσεις του υπουργείου Υποδομών. Ακριβότερα εισιτήρια με λιγότερα δρομολόγια και γραμμές, είναι
τα μέσα μεταφοράς η συνταγή δήθεν εξυγίανσης που επιβάλλει το Μνημόνιο και εφαρμόζει η κυβέρνηση, φέρνοντας ξανά τα βάρη στους
φτωχότερους και κυρίως, στους εργαζόμενους. Είδος πολυτελείας από λαϊκό μέσο το τρένο και το λεωφορείο.
n ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ
«Χαράματα με το πρώτο λεωφορείο, φεύγω
για τη δουλειά, δύο φιλιά και πες μου αντίο»,
έλεγε το παλιό τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.
Πολλά έχουν αλλάξει από τη δεκαετία του ’70,
η θέση των εργαζομένων έχει βελτιωθεί, αλλά
δύσκολα πια ξεκινά κάποιος για τη δουλειά
με την ίδια αισιοδοξία. Κυρίως όταν η δαπάνη
για το εισιτήριο του λεωφορείου που πάει
στη δουλειά αφαιρεί σημαντικό κομμάτι του
μισθού.
Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια
το κόστος των εισιτηρίων για τις αστικές
συγκοινωνίες διογκωνόταν, όμως τώρα
οι αυξήσεις θα κάνουν το λεωφορείο και
το Mετρό είδος πολυτελείας. Το σχέδιο
της κυβέρνησης για την αναμόρφωση του
ΟΑΣΑ μπορεί να συνοψιστεί σε μία φράση:
aκριβότερα εισιτήρια, λιγότερα δρομολόγια.
Επικαλούμενη τα χρέη των συγκοινωνιακών
φορέων, η ηγεσία του υπουργείου
Υποδομών επιχειρεί να πραγματοποιήσει
μια σαρωτική τομή στις αστικές μεταφορές.
Στην πραγματικότητα, ο «εξορθολογισμός»
του ΟΑΣΑ δεν είναι τίποτα περισσότερο
από δραστική περικοπή δαπανών, με στόχο
να κοπούν στο μισό οι αναγκαίες για τη
λειτουργία των συγκοινωνιών κρατικές
επιδοτήσεις, όπως άλλωστε επιτάσσει το
Μνημόνιο.
Και σε αυτή την κυβερνητική επιλογή είναι
οι φτωχότεροι που πλήττονται περισσότερο.
Οι μαθητές, οι φοιτητές, οι ηλικιωμένοι, οι
συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, οι εργάτες και
οι μετανάστες, όσοι δεν διαθέτουν δικό
ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
τους μέσο μεταφοράς, όσοι έχουν αλλά δεν
μπορούν, λόγω του αυξημένου κόστους, να
το μεταχειρίζονται καθημερινά, η μεγάλη
πλειοψηφία δηλαδή των εκατομμυρίων
επιβατών που μετακινούνται καθημερινά
με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα κληθούν
υποχρεωτικά να καταβάλουν βαρύ τίμημα
και να καλύψουν «τρύπες» και επιλογές
άλλων. Όπως και με κάθε άλλο έμμεσο
φόρο, έτσι και το κόστος των συγκοινωνιών

Α
βαραίνει εξίσου όλα τα εισοδήματα. Όμως κριβό μου λεωφορείο θα μονο- Η μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών από τη γενική άνοδο στους μισθούς και το
στα χαμηλότερα οι διαφορές είναι πιο λογούν οι επιβάτες. Το υπουρ- για τον Ιανουάριο άρχισε να πωλείται στο βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων; Στην
ορατές και επώδυνες, δεδομένων φυσικά των γείο Υποδομών, Μεταφορών και κέντρο της Αθήνας την παραμονή της Πρω- πραγματικότητα ισχύουν τα αντίθετα.
οικονομικών συνθηκών που επικρατούν τους Δικτύων διαρρέει μόνο σενάρια τοχρονιάς. Μέχρι χτες Σάββατο, η ετήσια Μεγαλύτερη κοροϊδία πάντως αποτελεί
τελευταίους μήνες στη χώρα μας. για τις τιμές των εισιτηρίων στις κάρτα για το 2011 δεν είχε ακόμη εκδοθεί, το διπλό καθεστώς των εισιτηρίων. Τα υπο-
Ύστερα από την ανακοίνωση των αυξήσεων, συγκοινωνίες της Αττικής, ώστε να μετρή- εν αναμονή των νέων τιμολογίων. Στελέχη τιθέμενα «φτηνά» εισιτήρια των 1,20 ευρώ
είναι καθαρό ότι η κυβερνητική πολιτική σει τις αντιδράσεις. Όπως ανακοίνωσε το του ΟΑΣΑ είπαν στο Πριν ότι αναμένεται θα είναι πρακτικά άχρηστα. Ήδη έχει τε-
στις μεταφορές είναι αποκλειστικά Σάββατο ο υφυπουργός Υποδομών Σπύρος να εκδοθεί τον Φεβρουάριο! θεί από τον ΟΑΣΑ σε εφαρμογή μεγάλο
φοροεισπρακτική. Φύλλο συκής Βούγιας, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή, κα- Η ανηφόρα για τα εισιτήρια έχει ξεκι- πρόγραμμα περικοπής δρομολογίων και
αποδείχτηκαν τα «πράσινα» τέλη για τα θιερώνονται δύο τύποι εισιτηρίων στη θέση νήσει εδώ και καιρό. Την Πρωτομαγιά του γραμμών, με στόχο «τη σύνδεση με τους
ΙΧ, που είχαν μεταξύ άλλων στόχο να του σημερινού ενιαίου. Το ένα θα χρησι- 2008 καθιερώθηκε για πρώτη φορά το ενι- σταθμούς των μέσων σταθερής τροχιάς και
περιορίσουν τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων μοποιείται για μία μόνο απλή διαδρομή με αίο εισιτήριο για όλα τα μέσα με χρονική ταυτόχρονη περικοπή του τμήματος της δι-
στην πρωτεύουσα και να προωθήσουν όλα τα μέσα, πλην του Μετρό, και θα κο- διάρκεια μιάμιση ώρας, το οποίο τότε ξε- αδρομής τους που διέρχεται από το κέντρο
τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Σε αυτή στίζει 1,20 ευρώ. Το δεύτερο εισιτήριο θα σήκωσε θύελλα αντιδράσεων γιατί ανερχό- της Αθήνας», όπως αναφέρεται σε σχετι-
την πολιτική, το μόνο κίνητρο είναι η έχει χρονική διάρκεια 90 λεπτά της ώρας ταν στο ποσό των 80 λεπτών και κατάργησε κή ανακοίνωση της 30ής Δεκεμβρίου. Στο
είσπραξη φόρων και η περικοπή όλο και όπως και σήμερα, και θα ισχύει για δια- τα φτηνότερα χωριστά εισιτήρια που ίσχυ- πλαίσιο αυτό η γραμμή 237 για παράδειγ-
περισσότερων κοινωνικών δαπανών. δρομές με όλα τα μέσα. Το εισιτή- μα που ξεκινούσε από την Άνω Ηλι-
Αν κανείς συνθέσει το παζλ των ριο αυτό που θα αντικαταστήσει το ούπολη με τέρμα την οδό Ακαδημί-
ανατιμήσεων στις μετακινήσεις, το σημερινό ενιαίο θα κοστίζει 1,40 ευ- 4 40% αύξηση στο εισιτήριο, 30% αύξηση ας, τώρα θα σταματά στη Δάφνη,
συμπέρασμα είναι πολύ ανησυχητικό: ρώ, με άλλα λόγια επιβάλλεται αύ- στις κάρτες ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών υποχρεώνοντας τους επιβάτες να
Αυξήσεις στους ειδικούς φόρους ξηση 40% σε σχέση με τις σημερι- το Σάββατο το πρωί συνεχίσουν με το μετρό τη διαδρο-
κατανάλωσης στα καύσιμα, με αποτέλεσμα νές τιμές! μή τους. Το σχέδιο αποσυμφόρησης
η βενζίνη να έχει μέση τιμή πλέον 1,60 Το «παιχνίδι» των διαρροών δεν του κέντρου της Αθήνας είναι φυσι-
ευρώ ανά λίτρο. Αυξήσεις στην τιμή των ήταν καθόλου αθώο. Σκοπός ήταν να δο- αν για κάθε μέσο. Λίγους μήνες μετά, τον κά ορθολογικό και απαραίτητο, όμως στη
διοδίων και επιβολή νέων σταθμών στις κιμαστεί η κοινή γνώμη για ακραία σενά- Ιανουάριο του 2009, ακολούθησε νέα αύ- συγκεκριμένη περίπτωση είναι βασικά ει-
εθνικές οδούς. Ανατιμήσεις στα εισιτήρια ρια, έτσι ώστε να υποδεχτεί με ανακούφι- ξηση 25% που έφτασε την τιμή του ενιαίου σπρακτικό. Οι κάτοικοι της Άνω Ηλιούπο-
των ΚΤΕΛ όλης της Ελλάδας. Κατάργηση ση τις λιγότερο σκληρές ρυθμίσεις. Στο τέ- εισιτηρίου στο σημερινό επίπεδο του 1 ευ- λης που προμηθεύονταν μια μηνιαία κάρ-
της σιδηροδρομικής σύνδεσης σε δεκάδες λος επαληθεύτηκαν τα χειρότερα, και ας ρώ. Αν λοιπόν ισχύει η τιμή 1,40 ευρώ, τό- τα των 15 ευρώ για χρήση μόνο στα λεωφο-
πόλεις και εκτίναξη του κόστους των τόνισε ο υφυπουργός στη συνέντευξή του τε θα μιλάμε για αύξηση 75% μέσα σε δυ- ρεία της ΕΘΕΛ, από 1ης Ιανουαρίου υπο-
εισιτηρίων στις πιο δημοφιλείς γραμμές ότι «έγινε προσπάθεια οι αυξήσεις να είναι όμιση χρόνια. Πώς άραγε μπορεί να δικαι- χρεώθηκαν να την αντικαταστήσουν με την
του ΟΣΕ. Νέες αυξήσεις στα εισιτήρια και όσο το δυνατόν πιο ήπιες». Το μπάχαλο με ολογηθεί αυτή η τερατώδης αύξηση; Από κάρτα των 35 ευρώ. Τώρα που οι κάρτες
τις κάρτες των αστικών συγκοινωνιών της τις αυξήσεις που δεν ανακοινώνονταν δη- την άνοδο της ποιότητας στις μετακινήσεις έφτασαν τα 45 ευρώ, το τίμημα είναι ακό-
Αττικής, με συρρίκνωση των δρομολογίων. μιούργησε όμως σοβαρές δυσλειτουργίες. και την πύκνωση των δρομολογίων ή μήπως μη πιο τσουχτερό. Το ίδιο ακριβώς συνέ-
KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 E IKONOKΛAΣTEΣ ΠPIN / 

ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

Χρέη του Δημοσίου


βη με τις γραμμές 106 της Αγίας Βαρβά- λογίζει ότι στερούν από τα ταμεία του ΟΑ- ση στο γενικευμένο φαινόμενο ανταλλαγής δημιούργησαν το έλλειμμα
ρας, 126 του Παλιού Φαλήρου, 206 της Αγί- ΣΑ 30 εκατ. ευρώ το χρόνο. Ξεχνούν όμως μεταξύ επιβατών χρησιμοποιημένων εισι-
ας Μαρίνας που σταματούν πια στη Δάφ- κάτι: Οι αλλοδαποί φτωχοδιάβολοι, οι κα- τηρίων. Οι «Ρομπέν των εισιτηρίων», που n ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
νη. Και οι γραμμές 601 και 603 που εξυ- τεξοχήν παραβάτες, επιβιβάζονται στα λε- αφήνουν πάνω στα ακυρωτικά μηχανήμα-
πηρετούσαν τις περιοχές Ψυχικό και Φι- ωφορεία και τα τρόλεϊ για λίγες μόνο στά- τα του μετρό εισιτήρια εν ισχύ για να τα Τα υψηλά ελλείμματα είναι αυτά που σύμ-
φωνα με την κυβέρνηση επιβάλλουν τις αλ-
λοθέη, από τον Απρίλιο καταργήθηκαν για σεις, χωρίς φυσικά να «χτυπούν» εισιτήριο. χρησιμοποιήσει ο επόμενος επιβάτης, δεν
λαγές. Πρόκειται όμως για ψέμα. Σε συνέ-
να δρομολογούνται οι επιβάτες στο σταθ- Όλοι αυτοί, αν υποχρεωθούν να χρησιμο- έχουν πτοηθεί καθόλου από τις τυπωμένες
ντευξή του ο υπουργός Υποδομών, Μετα-
μό μετρό της Πανόρμου. Άρα η πολιτική ποιούν το ηλεκτρονικό εισιτήριο, απλώς νομικές προειδοποιήσεις και φαίνεται ότι φορών κι Δικτύων, Δημήτρης Ρέππας, εί-
του ΟΑΣΑ σπρώχνει προς τα λόγω γενικευμένης ακρίβειας χε τονίσει στο τέλος Δεκεμβρίου: «Πρέπει
ακριβά εισιτήρια, την ίδια στιγ- και κρίσης επεκτείνουν τη δρά- να πάμε σε έναν εξορθολογισμό ο οποίος
μή που το «φτηνό» είναι πολύ ση τους. βοηθάει, ώστε στο τέλος του 2011 οι Ορ-
ακριβό για τις αποστάσεις που Η επέλαση της ακρίβειας γανισμοί αυτοί, οι οποίοι θα συνεχίζουν να
θα καλύπτει. στις μεταφορές δεν είναι αθη- επιδοτούνται σε ένα λογικό ποσοστό όπως
Στα σχέδια του υπουργεί- ναϊκό «προνόμιο». Σε όλη την συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύ-
ου όμως βρίσκεται και μια ρύθ- Ελλάδα σαρώνουν οι αυξήσεις ουσες, δεν θα παρουσιάζουν ελλείμματα
μιση που θα φέρει πρόσθετες των αστικών και υπεραστικών σε αυτά τα μεγέθη όπως τα τελευταία χρό-
κρυφές ανατιμήσεις. Μελετά- συγκοινωνιών, με την έγκρι- νια».
ται ο χωρισμός του Λεκανο- ση πάντα της κυβέρνησης και Σε άλλη του συνέντευξη, προσδιόρισε το
πεδίου σε ζώνες ώστε οι τιμές του αρμόδιου υπουργείου. Στη ποσοστό της επιδότησης στο 40%. «Το κρά-
να ποικίλλουν ανάλογα με τον Θεσσαλονίκη το βασικό εισιτή- τος δεν είναι υποχρεωμένο εκ των υστέρων
προορισμό. Σήμερα τέτοια ζώ- ριο για μια απλή διαδρομή από να καλύπτει τα ελλείμματα, τα οποία μπο-
νη υπάρχει μόνο για τις περιο- τα 60 λεπτά «σκαρφάλωσε» ήδη ρεί να έχουν δυσθεώρητο ύψος», είπε. Τό-
χές μετά τη Βάρκιζα και μέχρι στο 0,80 ευρώ (αύξηση 33%). τε, πρέπει να ρωτήσουμε: Αν δεν τα καλύ-
τη Σαρωνίδα, όπου το εισιτήριο Ανάλογες αυξήσεις έγιναν και ψει το κράτος, ποιος θα τα πληρώσει; Με
κοστίζει 1,20 ευρώ και αφορά στους υπόλοιπους τύπους εισι- το εισιτήριό τους οι εργαζόμενοι;
αποστάσεις άνω των 30 χιλιομέ- τηρίων και καρτών. Όλα αυ- Η ρητορική των ελλειμμάτων αποκρύβει
τρων από το κέντρο. Αν τεθούν τά μολονότι ο ΟΑΣΘ είναι μια συνειδητά την αιτία δημιουργίας τους. Και
αυτή δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι το
τελικά νέες ζώνες, με την πρώτη ιδιαίτερα κερδοφόρα ιδιωτική
Δημόσιο δεν απέδιδε όσα όφειλε στους συ-
να καλύπτει μόνο το κέντρο της επιχείρηση που λαμβάνει γεν-
γκοινωνιακούς φορείς.
Αθήνας, τότε εκατομμύρια επι- ναία επιχορήγηση από το κρά- Με τη γλώσσα των αριθμών, από το 2001
βάτες θα υποστούν ακόμη πιο τος. Επιλογή των μετόχων και ως το 2009 η επιχορήγηση του ΟΑΣΑ ανήλ-
τσουχτερές τιμές. της κυβέρνησης ήταν η μείωση θε σε 1,384 δισ. ευρώ, τη στιγμή που από
Όπως είναι ήδη φανερό, της κρατικής επιχορήγησης να το νόμο έπρεπε να είναι 4,073 δισ. Η διό-
όλες οι πρωτοβουλίες της κυ- μην επηρεάσει την κερδοφορία λου ευκαταφρόνητη διαφορά των δύο πο-
βέρνησης κατατείνουν σε ένα αλλά να μετακυλισθεί τις τσέ- σών καλυπτόταν από τις διοικήσεις με κα-
στόχο: Την απομύζηση περισσότερων χρη- δεν θα μπαίνουν στα μέσα αυτά και θα πες των Θεσσαλονικέων. ταφυγή στο δανεισμό από τις τράπεζες.
μάτων από τους εργαζόμενους χρήστες των περπατούν αντί να δίνουν πάνω από ένα Στη Λάρισα, στο Βόλο, στα Χανιά και Πέρα όμως από την επιχορήγηση του ει-
μέσων μαζικής μεταφοράς. Εκεί άλλωστε ευρώ. Επιπλέον, η εισαγωγή της ηλεκτρο- τα Γιάννενα σημειώθηκαν την 1η του νέ- σιτηρίου, που κατοχυρώνει νόμος του ίδι-
αποσκοπεί και το άλλο μέτρο που έχει ανα- νικής κάρτας απειλεί την κάρτα απεριορί- ου έτους όμοιες αυξήσεις 22% στη βασι- ου του κράτους, το Δημόσιο χρωστά και
κοινωθεί από την ηγεσία του υπουργείου στων διαδρομών, όπως την ξέρουμε σήμε- κή κατηγορία του εισιτηρίου των τοπικών άλλα ποσά. Π.χ. το υπουργείο Παιδείας
Υποδομών για την εισαγωγή ηλεκτρονι- ρα. Κι αυτό επειδή μπορεί οι διαδρομές να ΚΤΕΛ, του οποίου η τιμή από 0,90 ευρώ οφείλει να επιδοτεί τα μειωμένα εισιτήρια
κού εισιτηρίου. Όπως δήλωσε πρόσφατα κοστίζουν φτηνότερα αν «φορτώσεις» στην έφτασε στο 1,10. Όπως είναι ευνόητο, οι των μαθητών και των φοιτητών. Δεν το κά-
ο γενικός γραμματέας του υπουργείου σε κάρτα για ένα μήνα, όμως κατά πάσα πιθα- αυξήσεις αυτές χτυπούν κυρίως τους ηλικι- νει όμως, έχοντας αφήσει ένα «φέσι» 300
συνέντευξή του, με αυτό το μέσο θα πατα- νότητα θα χαθεί η δυνατότητα για διαδρο- ωμένους, τους μετανάστες, αλλά και τους εκατ. ευρώ.
χθεί η λαθρεπιβίβαση και τα πλαστά εισι- μές χωρίς περιορισμό. Το ηλεκτρονικό ει- φοιτητές των πόλεων αυτών που δεν δια- Όσοι προκάλεσαν τη σημερινή κατάστα-
τήρια, φαινόμενα που το υπουργείο υπο- σιτήριο αποτελεί ενδεχομένως και απάντη- θέτουν εναλλακτικό μέσο. ση, δηλαδή η πολιτική ηγεσία των υπουρ-
γείων, αντί να απολογηθούν, μπαίνουν στη
θέση του κατήγορου. Και βρίσκουν το πιο
ευάλωτο κομμάτι για να επιρρίψουν τις ευ-
θύνες, που δεν είναι άλλο από τους εργα-
ζόμενους στις συγκοινωνίες. Σύμφωνα με
τα λογιστικά στοιχεία, ο μισθός των οδηγών
της ΕΘΕΛ δεν ξεπερνά στα 35 χρόνια προ-
ϋπηρεσίας τα 1.600 ευρώ μεικτά.
Όμως πάγια τακτική των διοικήσεων εί-

Στην εποχή Τρικούπη το τρένο! ναι να κρατούν τις υπηρεσίες υποστελε-


χωμένες, με αποτέλεσμα να εργάζονται
οι οδηγοί κατά κανόνα υπερωριακά και τα
Σαββατοκύριακα. Η εργατική νομοθεσία
n ΧΩΡΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ προβλέπει συγκεκριμένες αποζημιώσεις
γι’ αυτές τις παραπανίσιες ώρες δουλειάς

Π
και είναι αυτές που «φουσκώνουν» τους μι-
ουθενά δεν αποδεικνύονται μολόγιο την ημέρα με διπλασιασμό της τιμής 15,40, αύξηση 70%. Και σαν να μην έφταναν σθούς.
καλύτερα οι αντιλαϊκές δια- του εισιτηρίου και ένα μόνο για την Αθήνα, όλα τα παραπάνω, η ΤΡΕΝΟΣΕ ανακοίνω- Πρώτα δηλαδή βάζουν τους εργαζόμε-
θέσεις της κυβέρνησης από το απόγευμα μάλιστα, με τριπλάσια τιμή σε σε ότι το γρήγορο τρένο της γραμμής Θεσ- νους να δουλεύουν νυχθημερόν και τις Κυ-
τις επιλογές της για το σιδη- σχέση με σήμερα! Οι ρυθμίσεις αυτές θα μει- σαλονίκης, το «ιντερσίτι εξπρές» πλέον θα ριακές και μετά διαμαρτύρονται ότι το πο-
ρόδρομο, το κατεξοχήν φτη- ώσουν όπως είναι φυσικό δραματικά την επι- κάνει 20 παραπάνω λεπτά για τη διαδρομή σό που παίρνουν τους φαίνεται μεγάλο!
νό και λαϊκό μέσο μετακίνησης. Στην ουσία βατική κίνηση καθώς στρέφουν τους επιβά- του, επειδή προγραμματίζεται να κάνει δύο Όπως γίνεται φανερό από τις αλλαγές,
η Πελοπόννησος και η Δυτική Μακεδονία τες σε ανταγωνιστικά μέσα. Έτσι δεν θα αρ- επιπλέον στάσεις. με το νέο καθεστώς το συγκοινωνιακό έργο
μένουν πια χωρίς τρένο και η σιδηροδρομι- γήσει η στιγμή που οι υπεύθυνοι του υπουρ- Ανάλογη πορεία φθοράς και παρακμής θα είναι σημαντικό μικρότερο. Οι καταργή-
κή σύνδεση με τις γειτονικές χώρες από τη γείου Υποδομών θα απαιτήσουν να διακο- μαστίζει και τον Προαστιακό Σιδηρόδρο- σεις δρομολογίων, οι συγχωνεύσεις γραμ-
Θεσσαλονίκη διακόπτεται. Στις δε εναπο- πούν εντελώς οι συγκεκριμένες γραμμές, με μο. Πριν φτάσουν οι αυξήσεις στα εισιτή- μών και η διοχέτευση των επιβατών κατά
κύριο λόγο στο Μετρό, είναι πολύ πιθανό
μείνασες γραμμές, οι αυξήσεις φτάνουν το την πρόφαση ότι οι συρμοί είναι άδειοι! ρια, μειώνονται τα δρομολόγια! Στη γραμμή
να αφήσουν χωρίς αντικείμενο πολλούς
70%! Από τους 52 νομούς της χώρας, μόλις Οι υπεύθυνοι του ΟΣΕ δεν κρύβουν ότι του αεροδρομίου μειώθηκαν τα δρομολόγια
οδηγούς λεωφορείων και τρόλεϊ.
οι 16 θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση με με τις εξωφρενικές ανατιμήσεις στα εισιτή- από 4 την ώρα σε 3. Δηλαδή προχώρησαν σε Εδώ βρίσκεται και η παγίδα που στήνε-
τρένο... ρια έχουν σκοπό να εξισωθεί η τιμή του τρέ- 25% μείωση δρομολογίων, όταν προγραμμα- ται στους εργαζόμενους. Ο νόμος για τις
Τα δρομολόγια Αθήνας - Αλεξανδρού- νου με αυτή των ΚΤΕΛ. Ομολογούν δηλα- τίζουν 30% αύξηση των εισιτηρίων. Την ίδια μετατάξεις των υπαλλήλων του Δημοσίου
πολης, Θεσσαλονίκης - Φλώρινας, Λάρι- δή ότι προτίθενται να καταργήσουν εθελο- στιγμή, όλο και περισσότερο εμφανίζεται το και των ΔΕΚΟ είναι πλέον όπλο στις διοι-
σας - Καλαμπάκας, Πάτρας - Καλαμάτας, ντικά το συγκριτικό πλεονέκτημα του σιδη- φαινόμενο σε κεντρικούς σταθμούς του Προ- κήσεις απέναντι στους εργαζόμενους που
Καλαμάτας - Μεσσήνης, Κορίνθου - Τρίπο- ροδρόμου έναντι του βασικού τυ ανταγω- αστιακού, όπως στη Δουκίσσης Πλακεντίας, αντιδρούν στα μέτρα. Δεν είναι μακριά η
λης σταματούν. Στην Πελοπόννησο θα εκτε- νιστή. Πώς άραγε θα συνεχίσει να υπάρ- να τίθενται εκτός λειτουργίας οι κυλιόμενες στιγμή που ένας οδηγός του 237, το οποίο
λούνται μόνο τα δρομολόγια Πάτρα - Ρίο και χει τρένο στη χώρα μας υπό αυτές τις συν- σκάλες και οι ανελκυστήρες για οικονομία καταργήθηκε, μπορεί να κληθεί να υπηρε-
Ολυμπία - Κατάκωλο. Όπου δεν κόβονται θήκες; Το δρομολόγιο - φιλέτο του ιντερσί- στο ρεύμα! Η αντικοινωνική και σκληρή αυ- τήσει ως τραυματιοφορέας στους Σούλι!
οι γραμμές, περιορίζοντα δραματικά τα δρο- τι από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη κόστι- τή απόφαση κάνει απαγορευτική την πρό- Οι εκβιασμοί τέτοιου είδους έχουν στόχο
μολόγια. Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι των ζε 36,30 ευρώ και τώρα πάει στα 55,20 ευ- σβαση σε ηλικιωμένους και ανθρώπους με να τερματιστεί η πολύ σημαντική μάχη που
Τρικάλων, στη Δυτική Θεσσαλία πλέον θα ρώ, αυξηση 53%. Η διαδρομή Θεσσαλονί- δυσκολία στην κίνηση, την ίδια στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη και απειλεί να ανατρέ-
υπάρχει για τη Θεσσαλονίκη ένα μόνο δρο- κη - Καλαμπάκα από 8,90 ευρώ ανεβαίνει τα ρίχνει κατακόρυφα το κύρος του μέσου. ψει του κυβερνητικούς σχεδιασμούς.
 / ΠPIN ΠPIN HΔON KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

AΠO Αθέτηση πληρωμών για να σωθεί ο τόπος


σπόντα Με την αυγή του καινούργιου χρό-
n ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΣΙΑΣ

σε κρίση δημόσιου χρέους που ξεκίνη- ζονται και άλλες λύσεις όπως η επιμή-
••• «Τούβλα» τελείως είναι οι νου η κυβέρνηση εξαπέλυσε μια νέα σε με το ελληνικό. Σύμφωνα με τον Κ. κυνση αποπληρωμής του χρέους με ταυ-
προπαγανδιστές του ΠΑΣΟΚ άνευ προηγουμένου επίθεση. Αυτή τη Λαπαβίτσα, τη συσσώρευση του χρέους τόχρονη αναδιάρθρωση και ενδεχομέ-
• «Ζώα» όπως θα έλεγε ο γλυκομίλητος φορά στο στοχαστρό της μπήκαν και προκάλεσε η κρατική παρέμβαση για νως με ένα ελαφρό κούρεμα για τους
Θόδωρος Πάγκαλος • Πανηγυρίζουν επιστημονικές ομάδες όπως δικηγό- να σωθούν οι τράπεζες που κινδύνευαν δανειστές.
και διαφημίζουν το «κομπλιμέντο» του ροι, μηχανικοί, φαρμακοποιοί, συμβο- εξαιτίας της κρίσης. Το γεγονός αυτό εί- Οι λύσεις αυτές καθοδηγούμενες από
γάλλου υπουργού Βιομηχανίας για τον λαιογράφοι. Μέσα στους πρώτους μή- χε ως αποτέλεσμα η χρηματοπιστωτική τους πιστωτές θα ήταν υπέρ των δανει-
Γιώργο Παπανδρέου • «Διάδοχο της νες του 2011 θέλει να επιτύχει το άνοιγ- κρίση και η ύφεση να διαταράξουν τις στών και ειδικά των τραπεζών και όχι
Άνγκελα Μέρκελ και του Τόνι Μπλερ» μα των λεγόμενων κλειστών επαγγελμά- δημοσιονομικές ισορροπίες στις ώριμες των εργαζομένων. Προσωπικά πιστεύω
τον αποκάλεσε. των, να μειώσει τον αριθμό των εργαζο- καπιταλιστικές χώρες και ιδιαίτερα στις ότι από τη σκοπιά των εργαζομένων και
••• Ούτε που κατάλαβαν πόσο μένων στις ΔΕΚΟ και στο Δημόσιο, χω- χώρες της περιφέρειας της ευρωζώνης. της κοινωνίας η αθέτηση πληρωμών με
δηλητηριώδης ήταν η υποτιθέμενη ρίς να την ενδιαφέρουν τα προβλήματα Καθώς κλιμακώνονταν τα ελλείμματα, πρωτοβουλία του οφειλέτη και η έξο-
φιλοφρόνηση • Η καγκελάριος που θα προκύψουν στη λειτουργία ευαί- το βάρος του σωρευμένου χρέους γινό- δος από την ευρωζώνη αποτελεί μια ρι-
της Γερμανίας είναι το πιο μισητό σθητων τομέων του κράτους όπως είναι ταν εξαιρετικά επώδυνο κυρίως για την ζοσπαστική επιλογή, η οποία υπό προϋ-
πρόσωπο στην Ευρώπη • Χώρια που η παιδεία και η υγεία, να προβεί σε νέ- Ελλάδα. Η επακόλουθη κρίση δημοσί- ποθέσεις μπορεί να βγάλει την οικονο-
είναι και δεξιά • Οπότε το να λες στον ες περικοπές στους μισθούς και στις συ- ου χρέους έθεσε ξανά τις τράπεζες κά- μία από την κρίση και να της δώσει την
πρόεδρο της Σοσιαλιστικής –τρομάρα ντάξεις στο δημόσιο τομέα και τω από έντονη πίεση, ειδικά στην Ευρώ- κατάλληλη αναπτυξιακή ώθηση.
του!– Διεθνούς ότι είναι «διάδοχος» να επιτύχει τη μείωση των πη. Το πακέτο στήριξης το οποίο μετά Για την επιτυχία της επιλογής αυτής
της πιο μισητής δεξιάς πολιτικού της μισθών και στον ιδιωτι- από πολλή αναβλητικότητα και εσωτε- απαιτείται να υπάρχει στην εξουσία μια
Ευρώπης και αυτός να το εκλαμβάνει κό τομέα με την υπο- ρικές διαμάχες ανακοίνωσε η Ευρωπα- πραγματικά προοδευτική κυβέρνηση, η
ως έπαινο... • Σημαίνει ότι είναι γραφή επιχειρησια- ϊκή Ένωση για την Ελλάδα ύψους 110 οποία ταυτόχρονα με την αθέτηση πλη-
πολιτικός βλαξ με πατέντα! • Εκτός
αν κοροϊδεύει αυτός τους πάντες ότι ΔIA- κών συμβάσεων.
Η δυστυχία
δισ. ευρώ με τη συνεργασία του ΔΝΤ
προφανώς δεν απέβλεπε στη διάσωση
ρωμών θα προχωρήσει σε βαθιές κοινω-
νικές αλλαγές και θα κινήσει άμεσα τις

λογος
είναι δήθεν σοσιαλιστής, ενώ γράφει που έρχεται το της χώρας αλλά των τραπεζών και κυ- απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου του
τον «σοσιαλισμό» στα παλιά του τα 2011 δεν κρύ- ρίως των γερμανικών και γαλλικών που χρέους, γεγονός που θα επιτρέψει στην
παπούτσια • Οπότε δικαίως χαίρεται βεται ούτε από αντιμετώπιζαν προβλήματα χρηματοδό- κοινωνία να γνωρίζει τι οφείλεται και
και πολιτικοί βλάκες είναι όλοι οι την κυβέρνηση τησης. Το αντίτιμο του πακέτου υπήρ- σε ποιον. Από τις διαδικασίες ελέγχου
υπόλοιποι! η οποία δια στό- ξε η επιβολή σκληρής λιτότητας με απο- θα φανεί επίσης εάν κάποιο μέρος του
••• Όσο για τον Τόνι Μπλερ, ματος του πρωθυ- τέλεσμα το κόστος διάσωσης του ευρώ χρέους είναι απεχθές η παράνομο, επι-
αυτόν τον έδιωξαν κλωτσηδόν οι πουργού και του και των τραπεζών να το πληρώνει η κοι- τρέποντας στον οφειλέτη να αρνηθεί την
Εργατικοί • Πούλησε όλα τους τα υπουργού Οικονομι- νωνία. καταβολή του απερίφραστα.
ιδανικά • «Σκυλίτσα του Μπους» κών κατά τη διάρκεια Τα μέτρα που πήρε και εξακολουθεί Εξυπακούεται ότι η σημερινή κυβέρ-
τον ανέβαζαν, «σκυλίτσα του Μπους» της συζήτησης στη Βουλή να παίρνει η ελληνική κυβέρνηση σε συ- νηση των μεταλλαγμένων σοσιαλιστών
τον κατέβαζαν • Το υπόδειγμα της για τον προϋπολογισμό παρα- νεργασία με την τρόικα υπήρξαν ιδιαι- είναι αδύνατον να προβεί σε μια τέ-
αμερικανοδουλείας • Αποδείχτηκε δε δέχτηκαν ότι το 2011 θα είναι μια δύ- τέρως σκληρά. Η Ελλάδα έγινε το πει- τοια ριζοσπαστική επιλογή. Η σωτηρία
το μεγαλύτερο λαμόγιο της υφηλίου, σκολη χρονιά. Παρ’ όλα αυτά εξακο- ραματόζωο για την επιβολή πολιτικών της πατρίδας απαιτεί η μερίδα εκείνη
μόλις τον έδιωξαν από πρωθυπουργό λουθούν να εφαρμόζουν την ίδια πολιτι- στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης αντί- των οπαδών και φίλων του ΠΑΣΟΚ οι
• Άρχισε να δίνει διαλέξεις με αμοιβή κή δέσμιοι του Μνημονίου και των υπο- ληψης που είναι παγιωμένη εντός της οποίοι διαφωνούν με τις νεοφιλελεύθε-
...ένα ως πέντε ή και δέκα εκατομμύρια δείξεων και εντολών της τρόϊκας. ΕΕ. Η λιτότητα όμως όπως αναφέρει ρες πολιτικές της Κυβέρνησης να απε-
δολάρια για την κάθε μία! • Όλοι Αλλά πως φθάσαμε στο Μνημόνιο και ο Κ. Λαπαβίτσας στο βιβλίο του εί- γκλωβισθούν από το σημερινό ΠΑΣΟΚ,
κατάλαβαν ότι οι διαλέξεις ήταν και την υπογραφή εκ μέρους του υπουρ- ναι πολιτική υψηλού κινδύνου και μπο- το οποίο έχει κυριολεκτικά αλωθεί από
πρόσχημα • Απλώς έπεφταν οι μίζες γού Οικονομικών της επαίσχυντης δα- ρεί να επιδεινώσει το πρόβλημα της τους οπαδούς της Σχολής του Σικάγου
για όσες εκδουλεύσεις είχε κάνει όταν νειακής σύμβασης, η οποία όπως παρα- υπερχρέωσης. και να αποτελέσουν τη μαγιά μαζί με
ήταν πρωθυπουργός δέχθηκε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Πράγματι στη χώρα μας ακόμα και άλλες αντικαπιταλιστικές και αντιιμπε-
• Ζάπλουτο έγινε το λαμόγιο • Λέτε καταλύει μέρος της εθνικής κυριαρχί- επίσημες προβλέψεις αναμένουν αύξη- ριαλιστικές δυνάμεις ενός νέου πολιτι-
να ενοχλεί αυτό τον Γιωργάκη; ας της χώρας; ση του χρέους. Το γεγονός αυτό καθι- κού φορέα που με αξιώσεις θα διεκδι-
••• Αμφιβάλλουμε πολύ, αλλά δεν Κύρια αιτία υπήρξε η συσσώρευση στά πολύ πιθανή την αποτυχία των πο- κήσει, όχι την καταγραφή του στο πολι-
ξέρουμε • Αυτό που ξέρουμε είναι χρέους από τις χώρες της περιφέρει- λιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται. τικό χάρτη της χώρας, αλλά την εξου-
ότι ο Γ. Παπανδρέου ετοιμάζει νέες ας, η οποία οδήγησε στα τέλη του 2009 Ήδη με πρωτοβουλία του ΔΝΤ εξετά- σία.
περικοπές μισθών και νέους φόρους
για τον κοσμάκη • Το μαρτύρησε
έμμεσα η... Μάρθα Βούρτση της
κυβέρνησης • Ο Α. Λοβέρδος, ντε, που
τρέχει το δάκρυ κορόμηλο σε κάθε
τηλεοπτική του εμφάνιση! • «Αν δεν
αποδώσουν τα μέτρα του κυβερνητικού
προγράμματος» είπε στο Real FM...
«Τότε θα υποκατασταθούν με άλλες
ΠIΣΩ από τις ους κανόνες έτσι ώστε να τηρηθεί η υπο-
χρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για ολοκλήρωση της μετάβασης στην ψη-
φιακή τηλεόραση ως το 2011.
να προχωρήσει στο καθεστώς της μίας
σύμβασης με την οποία ο εργαζόμενος θα
εργάζεται σε όλα τα Μέσα ενός ομίλου,
χωρίς να έχει δικαίωμα να παρέχει υπηρε-

κάμερες
οριζόντιες και άδικες πολιτικές» σίες και αλλού, αν δεν λάβει άδεια.
• Θα πάρουν τα κεφάλια του Εδώ υπάρχουν δύο σοβαρά ζητήμα-
κοσμάκη, δηλαδή. τα. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν έχουν Ακόμη σχεδιάζει να επιδοτήσει τις
••• Υπάρχουν πολιτικοί δούλοι με άδειες, αλλά εκπέμπουν με παρατάσεις θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις ΜΜΕ,
αξιοπρέπεια; • Ρητορικό το ερώτημα του καθεστώτος λειτουργίας τους, φόρ- με τον όρο πως δεν θα γίνουν άλλες απο-
• Αφορμή η φραστική επίθεση από μουλα, που πρόσφατα η Ολομέλεια του λύσεις, όπως επίσης και να διαθέσει χρή-
τηλεοράσεως του ρουμάνου προέδρου Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντι- ματα, σε όσες έντυπες εφημερίδες, μετα-
Τραϊάν Μπασέσκου εναντίον της συνταγματική. Ταυτόχρονα, υπάρχει μό- κινηθούν στο ίντερνετ και μετεξελιχθούν
Μέρκελ και του Σαρκοζί • Ο νο μια εταιρεία πάροχος ψηφιακής τηλε- σε ηλεκτρονικές. Ταυτόχρονα, η κυβέρ-
Μπασέσκου, δούλος της ΕΕ και του Διαπλοκή με άλλο τρόπο για τους ιδι- όρασης η οποία ενώ διαφημίζεται δωρε- νηση δέχεται πιέσεις για την κατάργηση
ΔΝΤ, έχει λιώσει στην πείνα τους οκτήτες των ΜΜΕ, χειρότερο καθεστώς άν ως κοινωνικό μήνυμα, εισπράττει τέλη, της υποχρεωτικής δημοσίευσης ισολογι-
Ρουμάνους • Αγανάκτησε όμως εργασίας για τους εργαζόμενους στα Μέ- τόσο από τους πολίτες που θέλουν να ενη- σμών από το ΣΕΒ και συγκεκριμένους
επειδή Γερμανία και Γαλλία δεν σα. Η κυβέρνηση προχωράει εντός του μή- μερωθούν, όσο και από τους σταθμούς εκδότες αλλά, ως τώρα, αφήνει να εννο-
άφησαν τη Ρουμανία να μπει στο να στην κατάθεση στο υπουργικό συμβού- που φιλοξενεί στην πλατφόρμα τους! Συ- ηθεί πως θα επιτρέψει την παράλληλη
Σένγκεν • Χαρακτήρισε «ρατσιστική» λιο ενός πολυνομοσχεδίου, με δύο βασι- μπτωματικά σε αυτή συμμετέχουν όλοι οι δημοσίευση σε ίντερνετ και εφημερίδες
και «προσβλητική» τη στάση τους κούς άξονες. Την επιχείρηση μετάβασης σταθμοί εθνικής εμβέλειας. με τη θέσπιση κάποιων, πιο αυστηρών
• «Δεν μπορούμε να το ανεχθούμε των σταθμών στην επίγεια ψηφιακή τηλε- κανόνων. Για τους δημοσιογράφους η
αυτό και να καθόμαστε σαν όραση –πεδίο στο οποίο τα κανάλια των Στο δεύτερο πεδίο νομικής παρέμβα- μόνη παροχή που δίνει είναι η συνέχεια
σκουλήκια, όπως προτείνουν ορισμένοι ιδιοκτητών εξαιτίας του νομικού καθεστώ- σης, η κυβέρνηση δεν έχει ξεκαθαρίσει τα της ασφάλισης στα ταμεία για τους απο-
επειδή είναι οι ισχυρές δυνάμεις της τος της ΝΔ έχουν ένα τρομερό πλεονέκτη- χαρτιά της. Όμως φαίνεται πως οδεύει σε λυμένους, ενώ συζητάει για την καθιέρω-
Ευρώπης» είπε • «Σκουλήκι» με μα– και τη ρύθμιση επιμέρους, αλλά σοβα- μια απαγόρευση της παράλληλης εργασί- ση του αγγελιοσήμου και στο ίντερνετ,
αξιοπρέπεια ο Μπασέσκου; • Μπα, ρών ζητημάτων για τους όρους εργασίας ας στα ΜΜΕ, αίτημα που έχει η ΕΙΗΕΑ διάταξη που υπήρχε σε νομοσχέδιο του
μόνο στο Σένγκεν! στα Μέσα. Στο πρώτο σκέλος, η κυβέρνη- και ήδη έχει αρχίσει αθόρυθα να υλοποιεί υπουργείου Εργασίας και εξαφανίστηκε
ση δηλώνει πως θέλει να επιβάλει κάποι- στην ΕΡΤ. Ταυτόχρονα θεωρεί πως πρέπει πριν την ψήφισή του.
KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΠPIN HΔON ΠPIN / 

σχόλια
Οι κοπρίτες του Θ. Πάγκαλου
Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλά-
νε για σχοινί, λέει μια λαϊκή παροιμία.
Λίγη ώρα αφού το γνωστό ντόπερμαν
της κυβέρνησης, ο Θ. Πάγκαλος, μιλού-
στο ημι
πάντα) αλλά πολλαπλά αποκαλυπτική θα
ΦΩΣ και των εκπαιδευτικών, στην ενοχοποίηση νε ύστερα από εισπνοή αερίου, που πέτα-
σε για τους κοπρίτες του Δημοσίου, εκ- μείνει η περίεργη διάρρηξη που έγινε πα- της ιδέας της αριστείας και στο κυρίαρχο ξαν οι ισραηλινές δυνάμεις στη διάρκεια
παιδευτικοί έβγαλαν σε σάιτ και μπλο- ραμονή Πρωτοχρονιάς (δηλαδή λίγο πριν πνεύμα του εξισωτισμού προς τα κάτω»! ειρηνικής διαδήλωσης στη Δυτική Όχθη.
γκς το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνη- αλλάξει ο χρόνος και η διοίκηση του δή- Ακόμα και στη συγχώνευση του Οργανι- Η Παλαιστινιακή Αρχή μίλησε για «ισ-
σης, με το οποίο ο σημερινός αντιπρόε- μου Αθηναίων) στη Διεύθυνση Προμη- σμού Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕ- ραηλινό έγκλημα πολέμου». Η γυναίκα
δρος διόριζε στο Δημόσιο την κόρη του θειών του δήμου. Το γεγονός ότι η Διεύ- ΔΒ) με το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστι- μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ραμά-
και μερικούς ακόμα πολιτικούς του φί- θυνση ήταν τελείως αφύλακτη, καθώς και τούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙ- λα «με σοβαρά αναπνευστικά προβλή-
λους, με κρίσιμο προσόν το ότι είχε εξα- το ότι οι «καλικάτζαροι» αφαίρεσαν με- ΤΥ), που ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτι- ματα λόγω του αερίου που είχε εισπνεύ-
ντλητική απασχόληση δύο ετών στο… ρικούς αρχαίους υπολογιστές (οι οποί- κοποίηση ή την κατάργηση του σχολικού σει. Το είδος του αερίου δεν έχει ακό-
πολιτικό του γραφείο! Το ΦΕΚ, με ημε- οι όμως περιείχαν κρίσιμα στοιχεία για βιβλίου, η ΔΗ.ΑΡΙ. βλέπει (θετική) σύν- μα εντοπιστεί», δήλωσε παλαιστίνιος γι-
ρομηνία 26 Μαρτίου 2004, έχει γίνει συμβάσεις που έχει υπογρά-
ένα από τα… μπεστ σέλερ του διαδικτύ- ψει ο δήμος) αφήνοντας πολ-
ΤΟΥ K. MHTPOΠOYΛOY AΠO TA NEA
ου (αφού τα επίσημα ΜΜΕ αποφεύγουν λά άλλα πιο αξιόλογα πράγμα-
παρόμοιες ειδήσεις), όπου χιλιάδες εκ- τα, δείχνει ότι το κίνητρό τους
παιδευτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι και ερ- δεν ήταν άμεσα οικονομικό, αλ-
γαζόμενοι βλέπουν την κτηνώδη υποκρι- λά έμμεσα. Πιο συγκεκριμένα
σία του Θ. Πάγκαλου και το πως το γα- μάλλον ήθελαν να εξαφανίσουν
λαζοπράσινο σύστημα βολεύει τα δικά στοιχεία για ασύμφορες για το
του παιδιά… δήμο συμβάσεις… Τα τρωκτι-
Kατόπιν τούτων μόνο ικανοποίηση κά του δημόσιου πλούτου συνε-
προκαλεί το χοντρό γιουχάισμα που δέ- χίζουν το πάρτι τους, την ώρα
χθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που η κυβέρνηση χτυπάει τους
όταν επισκέφθηκε ταβέρνα στη γειτονιά μισθωτούς.
του. Tο βρίσιμο που άκουσε από όλους
τους πελάτες ήταν τόσο έντονο που ση- «Ναι» ΔΗ.ΑΡΙ. σε
κώθηκε και έφυγε αμέσως.
αξιολόγηση
Πέντε ευρώ τα εξέταστρα Με ένα «ναι» στις κυβερνητι-
κές εξαγγελίες ξεκινά συνήθως
Προχωράει η διαδικασία εμπορευμα- η Δημοκρατική Αριστερά, για
τοποίησης της Υγείας. Ήδη ο υπουργός να ασχοληθεί στη συνέχεια με
ξεπουλήματος της Υγείας Α. Λοβέρδος τις «λεπτομέρειες» των κυβερ-
αύξησε το ποσό που απαιτείται για εξέ- νητικών μέτρων (ο διάολος κρύ-
ταστρα από τρία σε πέντε ευρώ (αύξη- βεται στις λεπτομέρειες). Δια-
ση 65%). Έτσι από 1/1/2011 όσοι προ- μορφώνει έτσι ένα κεκτημένο
σέρχονται για εξέταση στα τακτικά πρω- συναίνεσης, που συμπληρώνε-
ινά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων ται με λελογισμένες δόσεις κρι-
του ΕΣΥ και στα Κέντρα Υγείας θα κα- τικής και επιδιόρθωσης. Έτσι
ταβάλλουν αμοιβή πέντε ευρώ για κάθε για παράδειγμα ο Τομέας Παι-
εξέταση. Δεν είναι λίγα τα πέντε ευρώ δείας του ΔΗ.ΑΡΙ. θεωρεί ότι
για οικογένειες που μετρούν κάθε τους «οι κυβερνητικές εξαγγελίες για την ανα- δεση του έντυπου βιβλίου με το ηλεκτρο- ατρός. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συνε-
κίνηση. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι βάθμιση των πειραματικών σχολείων και νικό… χίζει, παρά τις εξαγγελίες της για κατάρ-
έχει ανοίξει πλέον ο δρόμος για παραπέ- τις συγχωνεύσεις επιτελικών οργανισμών γηση των «δακρυγόνων», να ραντίζει με
ρα αυξήσεις, σύμφωνα με όσα απαιτεί η της εκπαίδευσης κινούνται στη σωστή κα- Τα χημικά σκοτώνουν τόνους επικίνδυνων χημικών τις διαδηλώ-
τρόικα… τεύθυνση». Θαυμάστε επιχειρηματολογία, σεις. Μάλιστα, μεγάλες παρτίδες ασφυξι-
που θα μπορούσε να αντιγράψει και ένας Τα χημικά όπλα, που χρησιμοποιεί και ογόνων και άλλων αερίων έρχονται από
Τρωκτικά δήμου Αθηναίων νεοφιλελεύθερος: «Μπορεί να λειτουργή-
σει ως ισχυρό αντιπαράδειγμα στην απου-
η Ελληνική Αστυνομία, σκοτώνουν! Αυ-
τό αποδείχθηκε περίτρανα στην Παλαι-
το Ισραήλ. Σημείωση: Η διαδήλωση στο
χωριό Μπελίν ήταν ενάντια στο φράκτη
Αδιευκρίνιστη ακόμη (και μάλλον για σία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στίνη, όπου 36χρονη Παλαιστίνια πέθα- που έχει υψώσει το Ισραήλ.

ΘANAΣHΣ ΣKAMNAKHΣ

«Αίσιον και ευτυχές»!...


TEΛEYTAIA
Καλωσορίσατε στο 2011-01- (προσχεδιασμένης) παρά- σουμε εναλλακτικές πολιτικές που θα αντικα- γνωση, μπορεί να λέει, πως με τον ίδιο τρό-
06, στη χρονιά της κόλασης. λυσης. ταστήσουν τις υπάρχουσες, να τις διατηρού- πο πρέπει να φέρουμε στην επιφάνεια άλ-
Ας ευχηθούμε εν τάχει, γνω- Στο βιβλίο της Το δόγ- με ζωντανές και διαθέσιμες, έως ότου το πο- λες ιδέες, «να τις διατηρούμε ζωντανές και

λέξη
ρίζοντας πως μια ευχή είναι μα του σοκ (εκδ. Λιβάνη) η λιτικά αδύνατον καταστεί πολιτικά αναπό- διαθέσιμες, έως ότου το πολιτικά αδύνατο
η μόνη που μπορεί να έχει Ναόμι Κλάιν αποκαλύπτει φευκτο». Και πιο κάτω: «Μια καινούργια κυ- καταστεί πολιτικά αναπόφευκτο». Χάσα-
αντίκρισμα: καλοί αγώνες ενδιαφέροντα στοιχεία για βέρνηση έχει στη διάθεσή της έξι με εννέα μή- με χρόνο στις περιδιαβάσεις. Μας αφόπλι-
και καλές ανατροπές. Τα τη στρατηγική του ολοκλη- νες για να επιβάλει μείζονες αλλαγές. Αν δεν σε η αμφιβολία και αλαζονεία (ταυτόχρονα).
λοιπά, επαναλαμβανόμενες ρωτικού καπιταλισμού. αδράξει την ευκαιρία για να δράσει αποφασι- Όταν ήρθε η κρίση δεν ήταν οι δικές μας ιδέ-
λέξεις της συνήθειας, τέτοι- Για παράδειγμα, πα- στικά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ες διαθέσιμες. Τώρα όμως, έστω και με κα-
ες εποχές ακούγονται κά- ραθέτει ένα απόσπασμα δεν θα της προσφερθεί παρόμοια ευκαιρία». θυστέρηση, οφείλουμε να κερδίσουμε το χα-
πως σαν ειρωνεία. Να λες «αίσιον και ευτυ- από βιβλίο του Μίλτον Φρίντμαν, του μεγά- Ωστόσο μερικά πράγματα, αν όχι όλα, μένο χρόνο.
χές το νέον έτος» σε έναν μόλις απολυθέντα, λου γκουρού του νεοφιλελευθερισμού: «Μόνο προσφέρονται για διπλή ανάγνωση. Η μια
πως φαίνεται; Ή «καλή χρονιά» σε εκείνους μια κρίση –είτε είναι είτε απλώς εκλαμβάνε- όψη, στις απόψεις Φρίντμαν, είναι πως μας Σημείωση - επανόρθωση: Στο προηγούμε-
που ζουν με την απειλή της απόλυσης και με ται ως πραγματική– οδηγεί σε πραγματικές την είχαν στημένη. Η κρίση ήταν η ευκαιρία νο σημείωμα ο γνωστός δαίμων απέρριψε ένα
τη βεβαιότητα, στην καλύτερη περίπτωση, της αλλαγές. Όταν ξεσπάει μια κρίση, οι δράσεις που περίμεναν από καιρό για να σαρώσουν ολόκληρο τετράστιχο κι έτσι το τελικό σχόλιο
περικοπής των αποδοχών τους; που αναπτύσσονται εξαρτώνται από τις πε- τα πάντα με τις μικρότερες δυνατές αντιστά- έμενε μετέωρο. Το τετράστιχο είναι: «Λύκε,
Δύσκολη φάση, από πολλές πλευρές σε ριρρέουσες ιδέες. Πιστεύω ότι αυτή πρέπει να σεις. Και δείχνει από που παίρνουν ιδέες οι λύκε/ δεν πιστεύω ό,τι και να λες/ ξαίρω ότι
ένα τοπίο που παρουσιάζει τα σημάδια μιας είναι η βασική λειτουργία μας: Να αναπτύσ- «σοσιαλιστές» της κυβέρνησης. Η άλλη ανά- είσαι μόνος/ και τα βράδια κλαίς…».
10 / ΠPIN A ΠOΨEIΣ KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
Εθνικιστική
«βράβευση» Με νέα λιτότητα ξορκίζουν
n ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ
Ένα ακόμη ατόπημα για την Ακαδημία
Αθηνών, αποτελεί η βράβευση της δασκάλας
τη βέβαιη αναδιάρθρωση
Χαράς Νικοπούλου για την «εθνοπρεπή στά-
ση της», όπως χαρακτηρίζεται από την από- n ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ
φαση, κατά την υπηρεσία της στο Μεγάλο Δέ-

Τ
ρειο Έβρου στη Θράκη. Στην πραγματικότη-
τα αποτελεί βράβευση στον άκρατο εθνικισμό η διαβεβαίωσή του στους «ιδιώ- ναι σύμπτωμα ή αιτία της κρίσης και άλ- το 2011 ήταν το καλωσόρισμα στο νέο χρό-
και στην ακροδεξιά συνωμοσιολογία. Η Χα- τες επενδυτές», το κεφάλαιο δη- λα τέτοια) ανατρέποντας υποτίθεται τους νο από τη μεριά της κυβέρνησης. Επίσης η
ρά Νικοπούλου βρέθηκε στο Μεγάλο Δέρειο λαδή και μάλιστα τα πιο παρασι- δογματικούς ισχυρισμούς των αγορών για απόφαση της κυβέρνησης, με το νέο φο-
μετά από δική της αίτηση μετάθεσης από τη τικά τμήματά του, ότι δεν κινδυ- την ενοχοποίηση των περιφερειακών χω- ρολογικό νόμο, να μετατρέψει σε αυτόφω-
Θεσσαλονίκη και καταστρατηγώντας τα ανα- νεύουν οι επενδύσεις τους από ρών, αυτός στην πραγματικότητα είχε στο ρο αδίκημα τη μη καταβολή του ΦΠΑ με
λυτικά προγράμματα που διέπουν τα μειονο- μια ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του δημό- μυαλό του να πάει να κολακέψει τους συ- αποτέλεσμα ακόμη και για ένα χρέος 5 ή
τικά σχολεία επιδόθηκε στο «εθνικό» έργο σιου χρέους έδωσε από το Παρίσι ο Γι- ναδέλφους του απατεώνες των ομολογι- 10 ευρώ ένας ελευθεροεπαγγελματίας ή
της. Ενδεικτικές οι δηλώσεις μετά τη βράβευ- ωργάκης όπου έφθασε για τουρισμό και ακών αγορών και να τους κλείσει το μά- έμπορος να οδηγείται στη φυλακή. Η αύ-
σή της: «Η Ακαδημία στο πρόσωπό µου παρα- ψώνια κυρίως, μετά από μια σύντομη πα- τι ότι τα χρήματά τους δεν κινδυνεύουν! ξηση των συντελεστών του ΦΠΑ και η αυ-
σημοφορεί τη φιλοπατρία και τη διαμόρφωση ραμονή του στην Αθήνα και πριν μεταβεί Επίσης, να τους ορκιστεί πως θα κάνει στηροποίηση του πλαισίου είσπραξης του
κυρίως της εθνικής συνείδησης στους μαθητές στην Τουρκία για να εξασκήσει το προ- ότι περνάει από το χέρι του για να τα δι- συνιστούν πρόκληση, καθώς οι καθυστερή-
μου. Το μετάλλιο ανδρείας αποτελεί για μέ- σφιλές του άθλημα της μυστικής διπλω- ασφαλίσει, επιβάλλοντας δηλαδή την πιο σεις στις πληρωμές ακόμη και από τη με-
να ηθική δέσμευση να συνεχίσω με μεγαλύτε- ματίας. άγρια λιτότητα στους εργαζόμενους. ριά του Δημοσίου οδηγούν πολλούς επαγ-
ρη πίστη τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίω- Η ανταπόκριση από τη γαλλική πρω- γελματίες να προπληρώνουν από την τσέ-
ση του έθνους». τεύουσα που δημοσιεύεται στο σημερι- πη τους τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα τι-
Επανειλημμένα η δασκάλα δήλωσε πως δι- νό φύλλο της Wall Street Journal δεν αφή- μολόγια που εκδίδουν, χωρίς κατ’ ανάγκη
δάσκει ελληνική παιδεία και πολιτισμό στους νει κανένα περιθώριο παρερμηνείας για να τον εισπράττουν κιόλας. Το σημαντικό-
Έλληνες Πομάκους της Θράκης, πως μόνο με το ποιους σπεύδει να καθησυχάσει ο Γ. τερο όμως είναι ότι όλη η συζήτηση επικε-
την ισχυροποίηση του έθνους και την γνώση Παπανδρέου και την εύνοια τίνων επιζη- Εγγυήσεις ντρώνεται στην πειθαρχία που συνοδεύει
της ιστορίας του θα αντιμετωπιστούν οι κίνδυ- τά τρέχοντας από πρωτεύουσα σε πρω- την είσπραξη και απόδοση των πιο αντιλα-
νοι των Αλβανών με το Τσαμικό, των Σκοπια- τεύουσα. «Ο πρωθυπουργός της Ελλά- στους τοκογλύφους δίνει ϊκών φόρων, των έμμεσων, όταν η θεσμο-
νών με το Μακεδονικό και φυσικά ο τουρκι- δας επεδίωξε να μετριάσει τις ανησυχί- θετημένη, με το νόμο δηλαδή, φορολογι-
κός κίνδυνος. Κατήγγειλε τον «εκτουρκισμό» ες των επενδυτών για το χρέος, λέγοντας ο Γιωργάκης ταξιδεύοντας κή ασυλία του κεφαλαίου, μέσω της μείω-
των κατοίκων του Μεγάλου Δέρειου από το την Πέμπτη ότι η χώρα δεν είναι σε συ- σης των άμεσων φόρων που βαρύνουν τις
Τουρκικό Προξενείο και τους «πράκτορες νομιλίες για αναδιάρθρωση του κυβερ- από πρωτεύουσα ανώνυμες εταιρείες γνωρίζει νέα ιστορικά
του». Διαπόμπευσε την κα- νητικού χρέους που κρατείται από ιδιώ- ύψη. Σε αυτό το πλαίσιο τα λαμόγια του
θαρίστρια και τον σύζυγο τες ομολογιούχους και ότι θα επιστρέψει σε πρωτεύουσα ΠΑΣΟΚ δίνουν το πράσινο φως για να κυ-
της, αμφότερους μειονο- στις αγορές ομολόγων αυτό το χρόνο, αν νηγάει ο ένας τον άλλον με τις αποδείξεις,
τικούς, σε τηλεοπτικές εκ- το επιτρέψουν οι συνθήκες. Σε συνέντευ- ψάχνοντας στην πραγματικότητα ψύλλους
πομπές για ένα επεισόδιο ξη, ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέ- στα άχυρα γιατί τίποτε οικονομικά σημα-
που ισχυρίστηκε πως έγινε ου, είπε ότι το πρόγραμμα αυστηρών δη- ντικό δεν αντιπροσωπεύει πλέον ο ΦΠΑ
και για το οποίο δεν υπήρ- μοσιονομικών μεταρρυθμίσεων και λιτό- Ακόμη και τότε όμως ψέματα έλεγε σε σε μια αγορά που πνέει τα λοίσθια, ενώ
ξαν μάρτυρες. Και φυσικά τητας της Ελλάδας –όπως ζητήθηκε από ό,τι αφορά τη δυνατότητα που έχει η λιτό- από την άλλη το κεφάλαιο ψάχνει ποιος
αυτό το έργο τη μετέτρεψε τους διεθνείς δανειστές της– θα διασφα- τητα να αναστρέψει την τροπή των πραγ- είναι προσφορότερος τρόπος για να βγά-
σε περσόνα της ακροδεξι- λίσει ότι η Αθήνα μπορεί να αποπληρώ- μάτων και όχι φυσικά σε ό,τι αφορά στην λει τα λεφτά του έξω! Η αιματηρή λιτότη-
άς. Χαρακτηριστικά βίντεο σει τους ιδιώτες πιστωτές της». πρόθεσή του να ξεζουμίσει τον κόσμο, τα που είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει
με παραληρηματικές ομιλί- Η κάλυψη της αμερικανικής υπερσυ- εφαρμόζοντας το ένα πακέτο αντιλαϊκών η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συμπληρώνεται
ες της αλλά και «σχολικές Το έργο ντηρητικής εφημερίδας αποκαλύπτει αρ- μέτρων μετά το άλλο. Τελευταίο κρούσμα από το λεγόμενο άνοιγμα των κλειστών
γιορτές» που προβάλλουν χικά πόσο μεγάλος και επικίνδυνος πο- η αύξηση του ΦΠΑ κατά δύο μονάδες (από επαγγελμάτων που θα μειώσει το εισόδη-
το πατριωτικό της κυκλοφο- της δασκάλας λιτικός απατεώνας είναι ο... Γιωργά- 11% σε 13%) σε εκατοντάδες είδη πλατιάς μα δεκάδων χιλιάδων ελεύθερων επαγγελ-
ρούν στο διαδίκτυο. κης Τσολάκογλου, ένας καθ’ επανάληψη λαϊκής κατανάλωσης η οποία ισχύει από ματιών, τη μείωση των συντάξεων που ανα-
Οι καταγγελίες για την που ψεύτης και λαοπλάνος που άλλα λέει στον 1η Ιανουαρίου 2011: τρόφιμα, σερβιριζό- μένεται να ξεκινήσει με τη δημοσιοποίη-
ανεξέλεγκτη δράση του βραβεύθηκε έναν και άλλα λέει στον άλλο. Γιατί, ενώ μενα είδη σε καταστήματα μαζικής εστία- ση των αναλογιστικών μελετών για τα τα-
τουρκικού Προξενείου πι- στην Ελλάδα τα ρεπορτάζ του Τύπου πε- σης, λογαριασμοί ρεύματος, ύδρευσης και μεία κύριας ασφάλισης στις 31 Ιανουαρί-
θανόν και να ευσταθούν εί- τη μετέτρεψε ριστρέφονταν γύρω από τρεις μύθους που αερίου, κόμιστρα ταξί, εισιτήρια μεταφο- ου και επίσης, κορωνίδα όλων, ένα πακέ-
ναι όμως μισές αν κάποι- κατέρριπτε με την ομιλία του ο Γιωργάκης ρικών μέσων κ.α. Η υφαρπαγή 550 εκατ. το εισπρακτικών μέτρων ύψους 14 δισ. ευ-
ος δεν στηλιτεύσει τη δρά- σε περσόνα (κι αφορούσαν το αν το δημόσιο χρέος εί- ευρώ από τις τσέπες των εργαζομένων όλο ρώ που θα επιτρέψει την είσπραξη της επό-
ση της ΚΥΠ και του υπουρ-
γείου Εξωτερικών. Η αφο-
της ακροδεξιάς
μοιωτική λογική της εκπαί-
δευσης για τις μειονοτικές ομάδες είναι η άλ-
λη όψη της λογικής που αναγνωρίζει μια και «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
συμπαγή μειονοτική ομάδα (όπως είναι το ση-
μερινό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλ- Την περασμένη Κυριακή, 2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ κή πολιτική τους μέσα και από
μανοπαίδων). Και φυσικά η περίπτωση της Ιανουαρίου 2011, έγινε η πρώ- το «τοπικό κράτος», έστησαν
δασκάλας δεν αποτελεί την εξαίρεση σε μια τη συνεδρίαση των Περιφερει- με τον «Καλλικράτη» –εκτός
συμφιλιωμένη κοινωνία αλλά τον κανόνα. Εί-
ναι συνέχεια των «αγανακτισμένων πολιτών»
ακών και Δημοτικών Συμβουλί-
ων, για τη συγκρότησή τους σε Εκλογές οργάνων των άλλων– μια φάμπρικα συ-
ναινετικής εκλογής των οργά-
απέναντι στους Ρομά, της παρέλασης της Χρυ- σώμα, με την εκλογή των Προ- νων στους δήμους και τις περι-
σής Αυγής λίγες ημέρες πριν στην Κομοτηνή,
του ανθρωποκυνηγητού σε εκπαιδευτικούς
εδρείων (Πρόεδρος, Αντιπρόε-
δρος, Γραμματέας) και των Οι-
και βίαιης συναίνεσης φέρειες. Επέβαλαν νομοθετι-
κά και διοικητικά τη βίαιη και
που σεβάστηκαν τις τοπικές πολιτισμικές ταυ- κονομικών Επιτροπών, με βά- χρεωτικά να προτείνει και να ζονος και ελάσσονος μαζί). υποχρεωτική συναίνεση των
τότητες, της εγκατάστασης των στρατοπέδων ση τον «Καλλικράτη» (Νόμος εκλέξει τον Πρόεδρο, ο συνδυ- Στις Οικονομικές Επιτρο- μεγάλων παρατάξεων του αστι-
κράτησης προσφύγων. 3852/2010). ασμός της μείζονος μειοψηφί- πές των Δήμων (άρθρο 74) και κού δικομματισμού (ΠΑΣΟΚ
Οι μαθητές της Χαράς Νικοπούλου έξι ΄Ολοι οι εκλεγμένοι Περι- ας (π.χ. ΝΔ) τον Αντιπρόεδρο των Περιφερειών (άρθρο 175) και ΝΔ). Κοντά σ’ αυτό έστη-
ετών πάνε στο σχολείο για να ακούσουν τα φερειακοί και Δημοτικοί Σύμ- και οι συνδυασμοί της ελλάσο- έπρεπε υποχρεωτικά να προ- σαν και την «απόχη» ή το «δό-
μαθήματα σε δυο ξένες γλώσσες τα Ελληνικά βουλοι που κλήθηκαν να εκλέ- νος μειοψηφίας, στο σύνολό ταθούν και να εκλεγούν συ- κανο» μιας συμπληρωματικής
και τα Τουρκικά, κι αν μεγαλώσουν λίγο πρέ- ξουν τα όργανα, βρέθηκαν τους, τον Γραμματέα. γκεκριμένος αριθμός μελών συναίνεσης για τις μικρότερες
πει να μάθουν Αγγλικά και Γαλλικά. Βλέπετε μπροστά σε μια προκατασκευ- Στα Περιφερειακά Συμβού- τους (τακτικά και αναπληρω- παρατάξεις, ειδικά της Αριστε-
δεν χωράει στα εθνικά μας σχέδια, στη μόρ- ασμένη από τον «Καλλικράτη» λια (άρθρο 165), ο Πρόεδρος ματικά), χωριστά από την πλει- ράς, η οποία για να πάρει κά-
φωση ή την ταυτότητα μας το αυτονόητο: Τα παρωδία εκλογών, που έπρε- έπρεπε υποχρεωτικά να προτα- οψηφία και χωριστά από το σύ- ποιο «κόκαλο» από τα Προε-
μικρά Πομακόπουλα, στο χωριό τους να μπο- πε να επικυρώσουν με την ψή- θεί και να εκλεγεί από την πα- νολο των παρατάξεων της μει- δρεία και τις Επιτροπές, πρέ-
ρούν να μάθουν μαθηματικά, γεωγραφία στη φο τους. ράταξη της πλειοψηφίας, ενώ ο οψηφίας (π.χ. 2 μέλη στα 7, 3 πει να μπει υποχρεωτικά στο
δική τους γλώσσα τα Πομακικά και γιατί όχι Στα Δημοτικά Συμβούλια Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέ- μέλη στα 9 κ.λπ.). φθοροποιό παιχνίδι της συναί-
να ακούσουν και για τη δική τους ιστορία που (άρθρο 64 του Νόμου 3852/10) ας υποχρεωτικά από το σύνολο Η κυβέρνηση του ΠΑ- νεσης και της συν-διαχείρισης
βρίσκεται πολύ μακριά από τον ηρωικό Μεγα- ο συνδυασμός της πλειοψηφί- των Συμβούλων όλων των πα- ΣΟΚ και ο Γ. Ραγκούσης, για του «Καλλικράτη».
λέξανδρο ή το έργο των Φιλικών. ας (π.χ. ΠΑΣΟΚ) έπρεπε υπο- ρατάξεων της μειοψηφίας (μεί- να προωθήσουν την αντιλαϊ- Ας δούμε, για παράδειγ-
KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 A ΠOΨEIΣ ΠPIN / 11

ΔΙΟΔΙΑ
νου που εκπροσωπεί το Βερολίνο για τα
συμφέροντα των εργαζομένων στις περι- Στοπ στην «εθνική
φερειακές χώρες της ευρωζώνης και την
ίδια την υπόστασή τους.
Μάρτυρας, ο δρόμος προς τον γκρε-
των εργολάβων»!
μό. Ο Γιωργάκης και οι συν αυτώ (όπως ο n ΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνστα-
ντίνου που διαβεβαίωνε αρχές της εβδο- Ναι, η αντίσταση στα κέρδη των «εθνικών
μάδας το ειδησεογραφικό πρακτορείο εργολάβων» και πασών των… κατασκευα-
Ρόιτερς πως η μόνη συζήτηση για αναδι- στών κερδίζει έδαφος ως ιδέα. Ναι, η μεγά-
άρθρωση αφορά στο δάνειο της τρόικας λη προοπτική είναι η ήττα όλων αυτών των
των 110 δισ.) αποκρύπτουν ότι με το σχέ- αδηφάγων τρωκτικών που λυμαίνονται δεκα-
διο ελεγχόμενης χρεοκοπίας που προω- ετίες τώρα το δημόσιο χρήμα για να ξεπλέ-
θεί το Βερολίνο με τη συμμετοχή των ιδι- νουν τις κομπίνες τους και συνακόλουθα η ήτ-
ωτών η αναδιάρθρωση του χρέους θα εί- τα της πολιτικής του Μνημονίου και της κυ-
ναι αναπόφευκτη. Τα αντίστοιχα σχέδια βέρνησης των έντρομων υπαλλήλων του πα-
θα επιταχυνθούν. Οι σχετικές ρυθμίσεις γκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
δε (για το χρόνο αποπληρωμής, τυχόν πε- Το κίνημα «Στοπ στα διόδια» διοργανώνει
ρίοδο χάριτος, το επιτόκιο κ.ά.) θα αφο- σήμερα πανελλαδική διαμαρτυρία εναντί-
ρούν το πώς θα καταστεί εξυπηρετήσιμο ον των διοδίων. Συγκεντρώσεις θα πραγμα-
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του δη- τοποιηθούν σε όλους τους σταθμούς διοδίων
μόσιου χρέους. Στην πράξη δηλαδή θα δι- όπου θα ανοίξουν τις μπάρες για ελεύθερη δι-
ασφαλίζουν την αποπληρωμή του προς το έλευση στις 3. 00 μ.μ. σήμερα Κυριακή. Είναι
μέγιστο δυνατό συμφέρον όσων έχουν το- μια προσπάθεια η οποία και λόγω των έντο-
ποθετήσει τα κεφάλαιά τους στα ελληνι- νων οικονομικών αδιεξόδων μεγάλων μερί-
κά ομόλογα. Θα είναι ένα σχέδιο αναδι- δων του ελληνικού λαού βρίσκει μαζική αντα-
άρθρωσης κομμένο και ραμμένο στα μέ- πόκριση και θα εξακολουθήσει να τη βρίσκει
τρα των πιστωτών, με πιο πιθανούς χαμέ- και ασφαλώς αξίζει της προσοχής και της συ-
νους τα ασφαλιστικά ταμεία. μπαράστασης μας.
Στον αντίποδα των αστικών σχεδια- Το συνεχώς ογκούμενο κίνημα «Στοπ στα
μενης δόσης του δανείου. Ακόμη κι αυτά της ελληνικής οικονομίας από τους οί- σμών, που έχουν ακόμη ανοιχτό το επα- διόδια», έχει ενοχλήσει σφόδρα τους εργολά-
όμως τα μέτρα ενδέχεται, σύμφωνα με δη- κους Standard & Poor’s και Fitch (παρό- κριβές περιεχόμενο της λύσης, βρίσκε- βους οι οποίοι είχαν την εντύπωση ότι οι πα-
λώσεις του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Λο- τι ο ρόλος τους κάθε άλλο παρά με του ται το αίτημα για παύση πληρωμών ακό- χιές αγελάδες των συμβάσεων παραχώρησης
βέρδου, την Παρασκευή στο ραδιοστθμό παθητικού παλμογράφου μπορεί να πα- μη και παραγραφή του δημόσιου χρέους, και εκμετάλλευσης των εθνικών οδών, θα εί-
Ρέαλ, να αποδειχθούν ανεπαρκή και στο ρομοιαστεί), η οποία θα δώσει νέα ανο- προϋπόθεση για να ασκηθεί οποιαδήποτε ναι πάντα ήσυχες και αμίλητες για να μπο-
τέλος Φεβρουαρίου η κυβέρνηση να επι- δική ώθηση στα επιτόκια των κρατικών αναδιανεμητική πολιτική. Το αίτημα αυ- ρούν να τις αρμέγουν βάσει των συμφωνιών
βάλλει «άλλες πολιτικές, οριζόντιες και ομολόγων που ήδη «πετούν» στις 970 μο- τό θα προωθηθεί στο πλαίσιο και ως απο- του 2007 αλλά και παλαιοτέρων. Λογάριαζαν
άδικες», θωρώντας προφανώς ότι τα μέχρι νάδες βάσης, καταγράφοντας ρεκόρ! τέλεσμα της ταξικής πάλης, σε σύγκρου- όμως χωρίς τον ξενοδόχο και πλέον η μείω-
σήμερα μέτρα ήταν δίκαια!!! Πού πήγαν αλήθεια οι πρωθυπουργι- ση με τις επιδιώξεις της ντόπιας και ξέ- ση στις διελεύσεις από τις
Η αντίφαση όμως είναι ότι όλα αυτά τα κές διαβεβαιώσεις ότι η προσφυγή στον νης αστικής τάξης και της ΕΕ που συλλο- μπάρες είναι της τάξης του
μέτρα παρότι ισοδυναμούν με μια ιστορι- μηχανισμό ΔΝΤ - ΕΕ θα εκτόνωνε τις γικά προστατεύουν τα συμφέροντα κερ- 15% - 20%, χωρίς ωστόσο
κών διαστάσεων οπισθοδρόμηση για τους κερδοσκοπικές πιέσεις και θα λειτουρ- δοσκόπων και αεριτζήδων τοκογλύφων, να υπάρχουν επίσημα στοι-
εργαζόμενους, παρότι θα οδηγήσουν την γούσε καθησυχαστικά για τις αγορές; Ξε- όπως έδειξε η εμπειρία των τελευταίων χεία. Η αγανάκτηση των
ανεργία και τα λουκέτα σε θεόρατα ύψη χάστηκαν και έδωσαν τη θέση τους στον μηνών με το Μνημόνιο. Πρόσφορο μέσο, οδηγών έχει οδηγήσει στη
και θα προκαλέσουν αλλεπάλληλα κύμα- ανένδοτο αγώνα που δίνει ο Γιωργά- με βάση την πλούσια και αντιφατική διε- μαζικοποίηση ενός φαινο-
τα πάμφτωχων, άστεγων και εξαθλιωμέ- κης, μαζί με τον Σαμαρά και τον Τσίπρα θνή εμπειρία (που είναι όμως ελάχιστα μένου το οποίο από συμ-
νων (που ήταν άνθρωποι οι οποίοι μέχρι (να και ένας στόχος που όλους μας ενώ- γνωστή στον Βορρά λόγω του ότι το πρό- βολική πράξη αντίστασης
και το 2009 τα έφερναν βόλτα), παρό- νει…) για την έκδοση ευρω-ομολόγου και βλημα του χρέους αποτελούσε «προνό- παίρνει χαρακτήρα πολιτι-
λα αυτά δεν θα αποτρέψουν την αναδι- την άσκηση πιέσεων προς το γερμανικό μιο» των αναπτυσσόμενων καπιταλιστι- κής μάχης, καθώς οι εθνι-
άρθρωση του δημόσιου χρέους όπως ήδη ιμπεριαλισμό να κατανοήσει επιτέλους τα κά χωρών μέχρι πρόσφατα) αποτελούν κοί και μη εργολάβοι θο-
την προωθεί το κεφάλαιο. «πραγματικά» του συμφέροντα που είναι οι Επιτροπές Λογιστικού Ελέγχου που Το κίνημα «Στοπ ρυβημένοι πιέζουν είτε εγ-
Η κατακρήμνιση των μετοχών του χρη- υπέρ της ΕΕ. Έχει «ιερό χρέος» επομέ- θα φέρουν σε πέρας το δημοκρατικό αί- γράφως είτε προφορικώς
ματιστηρίου στις 1.374 μονάδες, όσο κι αν νως η Α. Μέρκελ και το Βερολίνο, σύμ- τημα ανοίγματος των βιβλίων του χρέους, στα διόδια» την κυβέρνηση για απόδο-
έχει πάψει προ πολλού το χρηματιστήριο φωνα ακόμη και με την αριστερή εκδοχή που μπορεί να συγκινήσει και να κινητο-
να αποτελεί αξιόπιστο δείκτη της πορεί- του φιλο-ευρωπαϊσμού, να στηρίξουν το ποιήσει ευρύτερες πολιτικές και κοινω- ανοίγει σήμερα ση διαφυγόντων κερδών.
Εκβιάζουν για νομοθετικές
ας της οικονομίας, και περισσότερο το ευρω-ομόλογο και την συνοχή της ΕΕ… νικές δυνάμεις. Το πόσο μακριά θα φτά- στις 3 μ.μ. όλες ρυθμίσεις άμεσης απόδο-
«άδειασμα» των εκτεθειμένων στο εξω- Πρόκειται για ένα πλαίσιο που αποκρύ- σει το έργο αυτής της επιτροπής, που θα σης των διοδίων ακόμη και
τερικό τραπεζικών μετοχών αποτελούν πτει (ακόμη και τώρα!) τον ανταγωνιστι- αποτελέσει πεδίο αντιπαράθεσης, θα εί- τις μπάρες μέσω των τραπεζών ενώ οι
προάγγελο των δονήσεων που έρχονται. κό χαρακτήρα των σχέσεων στο εσωτε- ναι αποτέλεσμα των ίδιων των λαϊκών κατασκευαστές απειλούν
Το ίδιο και η αναμενόμενη υποβάθμιση ρικό της ΕΕ και το μέγεθος του κινδύ- αγώνων… για ελεύθερη ότι δεν θα προχωρήσουν σε
διέλευση! νέες χρηματοδοτήσεις.
Η κυβέρνηση δείχνει
να έχει επιλέξει την υποταγή στα κελεύσμα-
τα των «διοδιούχων» χαρατσο-εισπρακτόρων.
Μελετά έτσι την κατάθεση νομοθετικής ρύθμι-
σης σε επικείμενο νομοσχέδιο του υπουργείου
μα, τι έγινε στο Περιφερειακό λη από το ΠΑΣΟΚ (όλοι με 43 ενώ με βάση τον «Καλλικρά- λο και άρθρο 180 για τον Πε- Υποδομών με το οποίο τα έσοδα από τα διό-
Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ψήφους), 2 μέλη από τη ΝΔ (με τη» (άρθρο 64) έπρεπε να τον ριφερειακό Σύμβουλο). Δί- δια θα απαιτούνται ως δημόσια και θα επιβά-
που έχει 51 μέλη (31 ΠΑΣΟΚ, 40 και 37 ψήφους) και ένα (1) προτείνει και εκλέξει η μείζο- νει όμως το δικαίωμα στην πα- λονται πρόστιμα στους «παραβάτες» και μά-
12 ΝΔ, 3 η Λαϊκή Συσπείρω- μέλος από το ΚΚΕ (με 39 ψή- να μειοψηφία (ΝΔ). ΄Ετσι, τώ- ράταξή του να τον διαγράψει λιστα πολλαπλάσια των αντιτίμων, τα οποία
ση - ΚΚΕ και από ένα για Οι- φους), παρόλο που το ΚΚΕ εί- ρα, ο Ελεγκτής Νομιμότητας από μέλος της (άρθρα 66 και θα εισπράττονται από τις εφορίες. Ενδεχόμε-
κολόγους, ΔΗ.ΑΡΙ., ΣΥΡΙΖΑ, χε προκαταβολικά δηλώσει ότι της κρατικής Υπερ-Περιφέ- 168 αντίστοιχα)! ΄Ετσι, η πα- νο που άφησε ανοιχτό ο αρμόδιος υφυπουρ-
ΛΑΟΣ και Αριστερή Παρέμ- δεν τους ψηφίζει για τις θέσεις ρειας Πελοποννήσου - Δυτικής ράταξη «Τώρα για την Πάτρα» γός Γ. Μαγκριώτης. Από την άλλη οι εργολά-
βαση). Στην εκλογή του Προ- του Προεδρείου. Στην Οικο- Ελλάδας - Ιονίων Νήσων μπο- του Δήμαρχου Γ. Δημαρά (ΠΑ- βοι απειλούν με προσφυγές και σε διοικητικά
εδρείου, οι παρατάξεις του νομική Επιτροπή πήραν ακό- ρεί να ακυρώσει την εκλογή ΣΟΚ), με ανακοίνωσή της στις δικαστήρια όπου πιστεύουν ότι θα τύχουν ευ-
ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, από κοι- μη 6 ψήφους η υποψήφια του και να επιβάλει την επανάλη- 5/1/11 τονίζει ότι θα διαγράψει νοϊκότερης αντιμετώπισης και παράλληλα πι-
νού και με συμφωνία εξέλεξαν ΛΑΟΣ, 5 ψήφους ο υποψήφι- ψη της ψηφοφορίας, για να πά- «με βάση και το ισχύον πλαίσιο έζουν για άρση των επιφυλάξεων της Αρχής
Πρόεδρο από το ΠΑΣΟΚ (με ος της ΔΗΜΑΡ, ενώ υπήρχαν ρει το Γραμματέα η ΝΔ! Πλή- του Καλλικράτη» τον Διαμερι- Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-
43 ψήφους, 6 λευκά, 1 άκυρο, 1 άκυρο και 1 αποχή (Αριστε- ρης απογείωση της δημοκρατι- σματικό της Σύμβουλο κ. Νίκο κτήρα για χρήση καμερών και φωτογραφιών,
1 αποχή), Αντιπρόεδρο από τη ρή Παρέμβαση). κής διαδικασίας! Αδαμόπουλο, διότι «απειθάρ- οι οποίες θα προσκομίζονται ως αποδεικτικά
ΝΔ (με 39 ψήφους, 10 λευκά, 1 Τι γίνεται, όμως, στην περί- Ο «Καλλικράτης», όμως, χησε» στην εκλογή του Προε- στοιχεία. Επί του παρόντος βεβαίως το υπαρ-
άκυρο, 1 αποχή) και Γραμμα- πτωση που δεν τηρείται επα- φροντίζει και για την εσωκομ- δρείου της Δημοτικής Κοινότη- κτό και χειροπιαστό από πλευράς εταιρειών
τέα –με πρόταση μάλιστα της κριβώς η συναίνεση; Στο Δή- ματική ενότητα, για την παρα- τας Βραχνέικων! είναι ότι κάποιες από αυτές προχώρησαν σε
ΝΔ, ύστερα από «διαβούλευ- μο Πύργου οι παρατάξεις της ταξιακή πειθαρχία, με διαγρα- ΄Ολα όσα προαναφέρθηκαν, τέταρτη αύξηση τιμών μέσα σε λιγότερο από
ση», όπως ανακοινώθηκε– τον ελάσσονος μειοψηφίας (Λαϊ- φές των απείθαρχων Συμβού- αποκαλύπτουν το αποκρουστι- μισό χρόνο και συνεχίζουν ακάθεκτες με δρό-
Οικολόγο Κ. Παπακωνσταντί- κή Συσπείρωση και Ανταρσία) λων! Υποτίθεται ότι εξασφα- κό αντιδημοκρατικό περιεχόμε- μους καρμανιόλες και εργοτάξια…
νου (με 34 ψήφους, 9 λευκά, 7 αρνήθηκαν να θέσουν υποψη- λίζει το απεριόριστο δικαί- νο του «Καλλικράτη» και συνη- Ωστόσο, το κίνημα κατά των διοδίων δεν
άκυρα, 1 αποχή). Στην Οικο- φιότητα για τον Γραμματέα. ωμα της γνώμης και της ψή- γορούν στο δυνάμωμα της μαζι- φαίνεται να τρομοκρατείται ενώ υπάρχει και
νομική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ και ΄Υστερα απ’ αυτό, τον εξέλε- φου κατά συνείδηση (άρθρο κής λαϊκής πάλης για την ανα- η προοπτική να φουντώσει και να πολιτικο-
ΝΔ από κοινού, εξέλεξαν 5 μέ- ξε η πλειοψηφία (ΠΑΣΟΚ), 66 για τον Δημοτικό Σύμβου- τροπή του. ποιηθεί.
12 / ΠPIN H A ΛΛH O ΨH KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Φράκτης του αίσχους σ


Ε πανέρχεται έντονα
και δραματικά
στο προσκήνιο η
δημόσια συζήτηση
για το ζήτημα των
μεταναστών με αφορμή
την πρωτοβουλία
της κυβέρνησης
για κατασκευή ενός φράκτη μήκους 12,5
χιλιομέτρων και τοποθέτηση καμερών στον
Έβρο. Πιο συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο
υπουργός «Προστασίας του Πολίτη», Χρήστος
Παπουτσής, η κυβέρνηση προτίθεται να
κατασκευάσει φράκτη στα σημεία από όπου
περνούν οι «λαθρομετανάστες» στον Έβρο με
σκοπό να μειώσει την εισροή των τελευταίων
στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο Χ. Παπουτσής
ξεκαθάρισε πως: «Στην χώρα θα μείνουν μόνο
όσοι μετανάστες έχουν το δικαίωμα διεθνούς
προστασίας ή δικαίωμα ασύλου. Κανείς
άλλος». Το θέμα δεν ανοίγει καθόλου τυχαία
αυτή τη περίοδο. Σε ολόκληρη την Ευρώπη
ξεδιπλώνεται αντιμεταναστευτική πολιτική, n ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ από χώρες των Βαλκανίων, οικονομικούς Καθόλου τυχαίο επίσης το γεγονός πως

Δ
ενώ ήδη σε χώρες της Νότιας και Κεντρικής μετανάστες από την Ασία και Αφγανούς, με αυτή την κίνηση πλήττεται ακόμη πε-
Ευρώπης έχουν ξεκινήσει οι «εκκαθαρίσεις». εν θα μπορούσε αυτή η είδηση Ιρακινούς και άλλους πρόσφυγες. ρισσότερο η στρατηγική αίτησης πολιτικού
Τείχη όμως δε χτίζονται μόνο στον Έβρο να περάσει στα ψιλά. Η Ελλάδα, Οι σκληρές προσπάθειες θωράκισης ασύλου. Αφενός γιατί για να αιτηθεί κά-
αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, στα το ανατολικό σύνορο ολόκληρης που έχει επιλέξει η κυβέρνηση είναι άμε- ποιος άσυλο πρέπει να φτάσει στη χώρα
Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. της ΕΕ χτίζει ένα φράχτη, δημι- ση συνέχεια της συνολικής αντιδραστικής υποδοχής, αφετέρου γιατί έχει ήδη προ-
Με ραμμένα στόματα συνεχίζουν την ουργώντας «υγειονομικές» ζώ- στροφής του ΠΑΣΟΚ και ολόκληρου του βεί σε θεσμική αποδυνάμωση των αιτού-
απεργία πείνας, που ξεκίνησαν την Τετάρτη νες ώστε να «αυτοπροστατευθεί» από τη αστικού μπλοκ. Αντιδραστική στροφή που ντων άσυλο, αντιμετωπίζοντάς τους ως οι-
29 Δεκεμβρίου, οι έξι πολιτικοί πρόσφυγες μαζική εισροή μεταναστών. Πόσο ειρω- διαπερνά όλα τα επίπεδα της ασκούμενης κονομικούς μετανάστες που εκμεταλλεύο-
από το Αφγανιστάν, με μοναδικό αίτημα τη νικό, η Ένωση της απόλυτης ελευθερί- πολιτικής. Δεν είναι τυχαίο πως για ακό- νται το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας στη
χορήγηση πολιτικού ασύλου στους ίδιους ας κίνησης κεφαλαίων, προϊόντων, ακό- μη μια φορά σύμμαχο σε αυτή τη προσπά- χώρα υποδοχής. Το αποτέλεσμα είναι να
και στις οικογένειές τους. Οι έξι Αφγανοί μη και εργατικού δυναμικού να χρειάζε- θεια βρήκαν στο ακροδεξιό ΛΑΟΣ και υιοθετούνται πρακτικές που άπτονται πε-
έχουν κατασκηνώσει στα Προπύλαια ται τη λογική του φρουρίου για να φυλά- τον ανεξέλεγκτο πλέον αντιπρόεδρο Θ. ρισσότερο στην τάση περιορισμού της με-
του Πανεπιστημίου από τις αρχές του ξει τη «δημοκρατία» της, η οποία φυσικά Πάγκαλο, ο οποίος έχει ρόλο εντεταλμέ- τανάστευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένω-
Νοεμβρίου, μαζί με ομοεθνείς τους που τους δεν περιλαμβάνει ισότητα, ανοχή και αλ- νου προβοκάτορα. Όσο και αν προσπα- ση, παρά στην αναγνώριση της ανάγκης
συμπαραστέκονται. Όπως αναφέρουν σε ληλεγγύη. Η συντριπτική πλειοψηφία των θεί η κυβέρνηση να διασκεδάσει τις εντυ- προστασίας των προσφύγων.
γραπτή ανακοίνωσή τους, σύμφωνα με το χωρών - μελών της ΕΕ συμμετείχε ενεργά πώσεις με τα «μισά» νομοσχέδια για την Σε καμία περίπτωση όμως το συνολι-
διεθνές δίκαιο δικαιούνται να τους χορηγηθεί στις πολεμικές επιχειρήσεις των Βαλκανί- ιθαγένεια. Στο όνομα της αντιμετώπισης κό ζήτημα απώθησης μεταναστών - απα-
πολιτικό άσυλο λόγω του ότι η χώρα τους ων και της Ανατολής, οι οποίες γέννησαν της κρίσης άλλωστε ήδη έχει απαξιώσει ξίωσης προσφύγων δεν αποτελεί ελλη-
βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Σύμφωνα με τη σειρά τους ένα μαζικό κύμα βίαιης κέντρα ή πρωτοβουλίες που προσέφεραν νική ιδιαιτερότητα. Ο Ευρωστρατός, η
με την Επιτροπή Αγώνα των Αφγανών, μετανάστευσης, ενώ παράλληλα στήριξαν δομές ένταξης των ανθρώπων που έρχο- FRONTEX, η Συνθήκη του Δουβλίνου
στις αρχές του Δεκεμβρίου είχαν στείλει επενδυτικές προσπάθειες που έφεραν δε- νταν στην Ελλάδα πριμοδοτώντας την κα- συνιστούν μια κεντρικά σχεδιασμένη πο-
επίσημα το αίτημά τους στο υπουργείο κάδες πιο φτηνά εργατικά χέρια στις χώ- τασταλτική λογική, τη στρατιωτικοποίηση λιτική. Ήδη η Άγκελα Μέρκελ δηλώνει
Προστασίας του Πολίτη και ακόμα δεν έχει ρες υποδοχής. Ενδεικτικά στην Ελλάδα η των συνόρων και την σκληρή εφαρμογή την πρόθεση της να απομακρύνει μεγά-
υπάρξει ανταπόκριση. Κατήγγειλαν δε, πλειονότητα των μεταναστών προέρχεται των διαδικασιών «επαναπροώθησης». λους πληθυσμούς προσωρινώς διαμενό-
ότι τα ξημερώματα της 21ης Δεκεμβρίου,
και ενώ αντιπροσωπεία τους είχε μεταβεί
στο υπουργείο, προκειμένου να λάβουν
επίσημη απάντηση σχετικά με το αίτημά
τους, εκδιώχθηκαν βίαια από αστυνομικές
δυνάμεις, οι οποίες χτύπησαν τους ίδιους,
Τείχη παντού: Από τις ΗΠΑ
τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, ενώ n ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙΤΙΔΗ Η πύρινη κριτική του Μάικ Ντέιβις

Σ
κάποιοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν μπορεί να στρέφεται κατά του τείχους
στον Ευαγγελισμό. Σε νοσοκομείο ε μια εποχή κατά την οποία συ- στα σύνορα ΗΠΑ και Μεξικού, όμως τα
διακομίστηκε και ένας απεργός πείνας που νεχώς εξαλείφονται τα τείχη λόγια του ταιριάζουν σε κάθε αντίστοι-
κατέρρευσε πριν λίγες ημέρες. και τα σύνορα για τους εργάτες χη κατασκευή – από την Ισπανία ως το
Τα δυο αυτά περιστατικά αναδεικνύουν –και για τη λειτουργία του κα- Τουρκμενιστάν, κι από το Ισραήλ μέχρι
τη σημασία που προσλαμβάνει το ζήτημα πιταλισμού– οι μεγάλες επιχει- τη Μποτσουάνα.
της αντιμετώπισης της μετανάστευσης για ρήσεις, οι πολιτικοί όλων των κομμάτων Διότι, η ιδέα της ανέγερσης τειχών
την αστική τάξη ολόκληρης της Ευρώπης και οι οργανώσεις περιστολής των δικαι- για την παρεμπόδισης της μετακίνη-
και παράλληλα τη βαθύτατη αντίφαση που ωμάτων εργάζονται με αγαστή σύμπνοια σης ανθρώπων χωρίς χαρτιά δεν ανήκει
χαρακτηρίζει τις μέχρι τώρα ασκούμενες για να κατασκευάσουν ένα νέο “Τείχος αποκλειστικά στο δυτικό κόσμο. Σε κά-
πολιτικές. Από τη μία η ανοικτή πολιτική του Βερολίνου” στις πλάτες των ίδιων θε κράτος που εφαρμόζεται, προπαγαν-
ασύλου στο όνομα της σύνθετης «εξωτερικής των ανθρώπων που τους ταΐζουν, τους δίζεται ως «τελευταία γραμμή άμυνας»
πολιτικής» και από την άλλη πλευρά η ντύνουν και χτίζουν τη σκεπή πάνω απ’ για το λαό, την οικονομία και τον πολιτι-
κατασταλτική αντιμετώπιση των χιλιάδων τα κεφάλια τους. Όπως όλα τα ιμπερι- σμό. Και, σε πολλά απ’ αυτά ισοδυναμεί
μεταναστών που δημιούργησε η ληστρική αλιστικά τείχη –που βασίζονται στη βία, με ένταλμα θανάτου για τους ανθρώπους
καπιταλιστική διεθνοποίηση και οι το ρατσισμό, την εκτυφλωτική άγνοια και που, περνώντας τα τείχη, επιδιώκουν μία
πρόσφατες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. την αίσθηση ανωτερότητας– και αυτό χτί- καλύτερη ζωή.
Με αυτή την έννοια οι σημερινές κινήσεις ζεται σε σαθρές βάσεις. Όμως η ώθηση Η τραγική αποτυχία των τειχών απο-
της κυβέρνησης συνιστούν «εικόνες από το που θα προκαλέσει την πτώση του θα δο- δεικνύεται απ’ την αμερικανική περίπτω-
μέλλον» των λαών της Ευρώπης... θεί από τα ίδια μαυριδερά, γεμάτα κά- ση. Το τείχος στα σύνορα των ΗΠΑ με το
λους χέρια που παρείχαν τον πλούτο για Μεξικό έφτανε τα 554 χλμ. τον Αύγουστο
να χτιστεί». του 2008 και από τότε επεκτείνεται δι-
KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 H A ΛΛH O ΨH ΠPIN / 13

στον Έβρο
ντων στη Γερμανία, ενώ ο Νικολά Σαρ- της διεθνούς οργάνωσης Βόλφγκανγκ
κοζί ήδη προσπαθεί να διώξει Ρομά σε Γκρεντς. Με τον τρόπο αυτόν η ΕΕ οχυ-
χώρες των Βαλκανίων ή σε γειτονικές της ρώνεται ως νησίδα των πλουσίων έναντι
Γαλλίας. Η λογική του «κρατάμε τόσους ανθρώπων που διώκονται στις πατρίδες
μετανάστες, όσους αντέχει η οικονομία», τους ή δραπετεύουν από τη φτώχεια, προ-
ιδιαίτερα στο όνομα της κρίσης αποτελεί σθέτει στη συνέντευξή του ο Β. Γκρεντς.
τον πυρήνα όλων των κινήσεων αυτών. Το στέλεχος της Διεθνούς Αμνηστίας δι-
Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει ανάγκη δι- ευκρινίζει ότι η ΕΕ δεν επιτρέπεται να
εθνοποίησης της πάλης ενάντια σε αυτά τα εγκαταλείψει χώρες, που είναι αντιμέ-
μέτρα από τη σκοπιά μιας αντικαπιταλιστι- τωπες με τα κύματα των προσφύγων. Θα
κής, διεθνιστικής και εργατικής σκοπιάς. Η πρέπει να ακολουθηθεί και στην Ευρώ-
Κομισιόν αντιλήφθηκε γρήγορα αυτόν τον πη το γερμανικό μοντέλο, σύμφωνα με το
«κίνδυνο» διατυπώνοντας επιφυλάξεις για οποίο οι πρόσφυγες που αιτούνται άσυλο
την κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης. Το κατανέμονται σε διάφορες περιοχές της
σχόλιο της εκπροσώπου της αρμόδιας ευ- χώρας με ειδική ποσόστωση. Με τον τρό-
ρωπαίας επιτρόπου για θέματα εσωτερι- πο αυτό θα κατανέμονται οι πρόσφυγες
κών υποθέσεων, Σεσίλια Μάλστρομ, για στις διάφορες χώρες - μέλη της ΕΕ, υπο-
το συγκεκριμένο μέτρο όταν ρωτήθηκε τη στηρίζει ο Βόλφγκανγκ Γκρεντς. «Η Ελ-
Δευτέρα από δημοσιογράφους στις Βρυ- λάδα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί
ξέλλες είναι ξεκάθαρο όσον αφορά στη στα κύματα των προσφύγων που δέχεται.
στάση που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Η Περίπου 300 χιλιάδες άνθρωποι διαμέ-
κατασκευή φρακτών και τοίχων έχει απο- νουν παράνομα σήμερα στη χώρα, που
δειχθεί κατά το παρελθόν βραχυπρόθεσμο ως γνωστόν πλήττεται από την οικονομι-
μέτρο, το οποίο δεν συμβάλλει στη συνολι- κή κρίση. Παρόμοια είναι η κατάσταση
κή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ρευ- και στην Ισπανία. Αντιδρώντας η Ευρώ-
μάτων» δήλωσε ο Μικέλε Τσερκόνε. πη προσπαθεί να κλείσει τα περάσματα. προϋποθέσεις, ώστε να σπάσει ο φαύλος άνοιγμα των συνδικάτων στους μετανά- Tην ακροδεξιά
Ο Χρήστος Παπουτσής έσπευσε να Η Γαλλία ακολουθεί πολιτική απέλασης κύκλος παρανομία - εξαθλίωση - παρα- στες, νόμιμους και «παράνομους», όπως ατζέντα
Kαρατζαφέρη
εκδώσει ανακοίνωση διευκρινίζοντας των Ρομά, η Ιταλία και η Ισπανία ενισχύ- νομία μπορεί στην πράξη να απαντηθεί και σε όλο τον κόσμο της ελαστικής ερ-
για «κόκκινη
πως η πρωτοβουλία στον Έβρο εντάσ- ουν τους ελέγχους, ενώ η Ελλάδα σχεδι- το ζήτημα. Πρέπει επίσης να μπουν στο γασίας. Και φυσικά πρέπει να καταργη- κάρτα» στους
σεται σε μια δέσμη μέτρων που ψηφίζο- άζει την κατασκευή συνοριακού φράχτη. μαζικό κίνημα τα αιτήματα για μια σειρά θεί η FRONTEX, το απαράδεκτο Σύμ- μετανάστες,
νται τις επόμενες ημέρες και περιλαμ- Όλα αυτά δεν συνιστούν δοκιμασμένα άμεσες ελλείψεις, όπως το να απλοποιη- φωνο Μετανάστευσης της ΕΕ, ο Κανονι- υιοθέτησε
βάνουν τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης μέτρα. Με τον τρόπο αυτόν δεν μπορεί θεί και να διευρυνθεί χρονικά η απόκτη- σμός Δουβλίνο ΙΙ και η Συνθήκη Σένγκεν. ο Xρήστος
αρχής ταχείας εξέτασης των αιτημάτων να αναχαιτισθεί το κύμα των προσφύγων. ση άδειας παραμονής και εργασίας στην Να δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα και δι- Παπουτσής,
ασύλου και μιας αυτοτελούς υπηρεσίας Ο κόσμος θα πρέπει επιτέλους να φροντί- Ελλάδα, χωρίς τα απαράδεκτα χαρά- καίωμα μετακίνησης στην ΕΕ σε όσους εμπνευστής
για τη λειτουργία κέντρων πρώτης υπο- σει έτσι ώστε να εξαφανιστούν οι οικονο- τσια που βαρύνουν τους μετανάστες. Να μετανάστες το επιθυμούν. του φράκτη
δοχής και κέντρων κράτησης παράνομων μικές ανισορροπίες. Ο κόσμος θα πρέπει ισχύσουν σοβαρά το δικαίωμα ιθαγένει- Μια πρώτη κίνηση απάντησης είναι στον Έβρο
μεταναστών, ενώ αναθεωρείται το νομι- να γίνει πιο ανθρώπινος και όχι να χτίζει ας και διεύρυνση των πολιτικών του δι- και η διαδήλωση που διοργανώνει η κίνη-
κό πλαίσιο για την οργάνωση εθελοντι- φράχτες», καταλήγει σχόλιο γερμανικής καιωμάτων και όχι μέσα από τα ημίμετρα ση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και
κού επαναπατρισμού μεταναστών και την εφημερίδας. της κυβέρνησης. Να δίνεται άμεσα άσυ- τη Φασιστική Απειλή (μαζί με συνδικάτα
υποχρεωτική απέλαση εκείνων που δεν Ιδιαίτερη σημασία έχει η πολιτική λο και στέγη στους πολιτικούς πρόσφυ- και μεταναστευτικές οργανώσεις) στις 15
δικαιούνται διεθνούς προστασίας. απάντηση που πρέπει να δώσουν οι ερ- γες. Και παράλληλα να απαιτηθεί η αφαί- Γενάρη, με συγκέντρωση στα Προπύλαια
Σοβαρές αντιδράσεις διατυπώθηκαν γαζόμενοι και φυσικά η Αριστερά πάνω ρεση από την αστυνομία της αρμοδιότη- (2 μ.μ.) και πορεία στον Άγιο Παντελε-
από τη Διεθνή Αμνηστία και άλλες ορ- στο ζήτημα. Δεν μπορεί και πάλι να ανα- τας εξέτασης των αιτημάτων ασύλου. Ευ- ήμονα, όπου θα γίνει συναυλία (4 μ.μ.).
γανώσεις. «Εάν η ΕΕ επιτρέψει την οι- παραχθεί η συστημική εκδοχή περί ενί- ρύτερα να καταργηθούν οι κατασταλτικοί Σε κάθε περίπτωση η Αριστερά, κατ’ αρ-
κοδόμηση του εν λόγω φράχτη, τότε πα- σχυσης της μεταναστευτικής πολιτικής, μηχανισμοί συνοριακού ελέγχου. Οι με- χήν η αντικαπιταλιστική, δεν πρέπει να
ραβιάζει και η ίδια τις θεμελιώδεις αρ- του ελέγχου και των δομών που για χρό- τανάστες είναι κομμάτι της εργατικής τά- εγκλωβιστεί σε μια λογική «πολέμου των
χές της για την υπεράσπιση των ανθρωπί- νια αναπαράγεται. Αντίθετα μόνο με τη ξης, οφείλουν να έχουν ίσα δικαιώματα δύο άκρων» με τους φασίστες, αλλά να
νων δικαιωμάτων», υπογραμμίζει σε συ- συντριπτική καταδίκη των ασκούμενων στην ασφάλιση και τη δουλειά, σταθερό δώσει όλες της τις δυνάμεις για την ανα-
νέντευξή του προς τη γερμανική εφημερί- πολιτικών, ζητώντας άμεση νομιμοποίη- και μόνιμο εισόδημα και ελεύθερη συν- τροπή του συνολικού πλαισίου που κατα-
δα Φρανκφούρτερ Ρουντσάο το στέλεχος ση όλων των μεταναστών χωρίς όρους και δικαλιστική δράση. Γι’ αυτό απαιτείται πιέζει μετανάστες και ντόπιους.

και την Ισπανία, μέχρι την Παλαιστίνη και την Κύπρο


αρκώς. Έρευνα του πανεπιστημίου Πρίνστον Ήπειρο δεν έχουν γίνει γνωστές. Όμως η ντα τραυματισμούς. Τον επόμενο μήνα, νέα Η ανάγκη για Ασφάλεια, η καραμέλα πα-
έδειξε ότι βασική του επίπτωση ήταν η διο- ηγεσία της ΕΕ έχει έμπρακτα δείξει την υπο- επίθεση σημειώθηκε στη Μελίγια, όπου 700 ντός είδους αυταρχικών καθεστώτων, χτί-
χέτευση της ροής των μεταναστών μέσα απ’ στήριξή της στην κατασκευή τειχών, παρέχο- μετανάστες κατάφεραν να περάσουν το φρά- ζει τείχη παντού – βάζοντας νέους φραγμούς
την έρημο και τα βουνά της μεθορίου, γεγο- ντας στην Ισπανία τα κονδύλια για την ανέ- χτη, ενώ 6 έχασαν τη ζωή τους από ισπανι- στην ειρήνη.
νός που αύξησε κατακόρυφα τους θανάτους. γερσή τους στους θυλάκους της Θέουτα και κά και μαροκινά πυρά. Η κυβέρνηση Θαπα- Το Τείχος του Αίσχους στη Δυτική Όχθη
Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των τη Μελίγια που βρίσκονται στις ακτές της τέρο αποφάσισε την ενίσχυση των φραχτών. έχει αντικαταστήσει (οριστικά;) τις προσπά-
νεκρών μεταναστών στα σύνορα έχει διπλα- Αφρικής. Και από τότε, οι μετανάστες συνεχίζουν να θειες διπλωματικής επίλυσης του Παλαιστι-
σιαστεί από το 1995, φτάνοντας τους 417 για Το 1997, πάνω από 16.000 μετανάστες απ’ πεθαίνουν, χωρίς επίσημα στοιχεία για τον νιακού. Το τείχος που διαχωρίζει σουνίτες
το 2009 – χωρίς να υπολογίζονται τα πτώμα- την υποσαχάρια και τη βόρεια Αφρική τέθη- αριθμό τους. και σιίτες στη Βαγδάτη σηματοδοτεί γλαφυ-
τα που απλώς δεν βρέθηκαν ποτέ. καν υπό κράτηση σ’ αυτά τα ισπανικά εδά- Η έλλειψη στοιχείων για την κατασκευή, ρά την κατοχή στην περιοχή.
Οι επικριτές του φράχτη κάνουν λόγο τό- φη, στην προσπάθειά τους να περάσουν στην το μήκος και τις επιπτώσεις των τειχών είναι Τα «τείχη της ειρήνης» στο Μπέλφαστ
σο για το τεράστιο οικονομικό του κόστος Ευρώπη. ακόμη εντονότερη σε πιο απομονωμένες πε- αποτελούν μια ακόμα αντίφαση στη νεο-
όσο και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις Μία χρονιά μετά, ο φράχτης ήταν γεγονός ριοχές, όπως τα σύνορα Τουρκμενιστάν και γλώσσα της οργουελιανής μας εποχής.
του. Ωστόσο, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ο στα έξι μίλια των συνόρων τους με το Μα- Ουζμπεκιστάν (όπου το 2001 ανακοινώθηκε Ακόμη πιο σκανδαλώδες το τείχος που
«διαρκής πόλεμος» της κυβέρνησης Μπους ρόκο. Οι περιοχές έμοιαζαν πλέον με φυλα- η κατασκευή φράχτη 1.700 χλμ.) ή τα σύνορα χωρίζει την ελεύθερη Κύπρο από τα κατεχό-
απέναντι σε κάθε αόρατο και εσωτερικό κές. Όμως οι μετανάστες ήθελαν να μπουν Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Ομάν. μενα εδάφη, φέρνοντας στην επιφάνεια την
εχθρό πρόσθεσε επιχειρήματα στη φαρέτρα και να ζητήσουν άσυλο σ’ αυτές, καθώς δεν Εκεί, όπως και στα σύνορα Ταϊλάνδης/ Μα- υποκρισία και τη διγλωσσία της ΕΕ.
όσων προπαγανδίζουν την περαιτέρω ενίσχυ- είχαν τα χρήματα να περάσουν μέσω θαλάσ- λαισίας, Σαουδικής Αραβίας/ Υεμένης ή Ιν- Είκοσι ένα χρόνια μετά την πτώση του
ση των συνόρων. Αποτέλεσμα; Δημοσκόπηση σης στην Ισπανία. δίας/Πακιστάν, η αντιμετώπιση της παράνο- Τείχους, τα τείχη όχι μόνο βρίσκονται ακόμη
του Ιουλίου του 2010 έδειξε ότι οι Αμερικα- Το Σεπτέμβριο του 2005, εκατοντάδες μης μετανάστευσης προβάλλεται ως δικαι- εδώ, αλλά επεκτείνονται. Σε κοινωνίες που
νοί τάσσονται υπέρ του φράχτη στα σύνορα εξαθλιωμένοι μετανάστες επιτέθηκαν ταυτό- ολογία για την ανέγερση του τείχους μαζί έχουν ξεχάσει ότι είναι υπεύθυνες όχι μόνο
με το Μεξικό σε ποσοστό 68%. χρονα στο συνοριακό φράχτη της Θέουτα, με με την ανάγκη για ανάσχεση τρομοκρατών, γι’ αυτά που κάνουν, αλλά και γι’ αυτά που
Αντίστοιχες δημοσκοπήσεις στη Γηραιά αποτέλεσμα 18 θανάτους και πάνω από πενή- εμπόρων όπλων και ναρκωτικών. ανέχονται.
14 / ΠPIN E ΠIKAIPOTHTA KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

KOINΩNIA
EIΔHΣEIΣ
AKPOBAΣIEΣ n ΓIANNHΣ ΔEPMENTZOΓΛOY

20 χρόνια από το φόνο


του Ν. Τεμπονέρα
Φ έτος συμπληρώνονται 20 χρό-
νια από την 9η Γενάρη 1991,
ημέρα δολοφονίας του κομμου-
νιστή καθηγητή Νίκου Τεμπονέ-
ρα, από τραμπούκους της ΟΝΝΕΔ
στην Πάτρα. Μέλος του ΕΑΜ (Ερ-
γατικό Αντιιμπεριαλιστικό Μέτω-
πο), μαθηματικός, 38 ετών, αγωνι-
στής εκπαιδευτικός. Επρόκειτο για
πολιτική δολοφονία μέσα στη φλό-
γα της εξέγερσης και του κινήμα-
τος του 1990-’91, με τις μαζικές κα-
Αποχαιρετισμός στη Μαρία Παπαϊωάννου EIΔHΣEIΣ Λουκέτο
ταλήψεις και τα συγκλονιστικά συλ-
λαλητήρια. Το Γενάρη του 1991 ο
Νίκος Τεμπονέρας, υπερασπίζο- Έφυγε από τη ζωή την Τε- 21 της ήταν η αχώριστη σύ- ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ➨ Σημαντική επιτυχία σημείωσε ο στο Δίφωνο
τάρτη 5/1 η συντρόφισσα μας ντροφος του Πάρη Λιντζέρη ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ συνδυασμός της Εργατικής Ενό- Τρεις μέρες μετά την Πρω-
Μαρία Παπαϊωάννου σε ηλι- και λίγα χρόνια μετά η μητέ- τητας στο Συνδικάτο Μετάλλου τοχρονιά, οι εργαζόμε-
κία 45 μόλις χρόνων. Η Μα- ρα του αγαπημένου τους γιου Πειραιά, παρ’ όλα τα εμπόδια νοι στο Δίφωνο έλαβαν τη-
ρία, μοιράστηκε με χιλιάδες Ακύλα. Αλλά «ανήκε» απλό- που ύψωσε η απερχόμενη πλει- λέφωνο απ’ την εργοδο-
οψηφία της διοίκησης (ΠΑΜΕ):
άλλους νέους ανθρώπους χερα και σε όλους εμάς που σία, όχι για τα χρόνια πολ-
παράταση εκλογών εννιά ημέρες
τις προσπάθειες, τις αγω- την αγαπήσαμε και περπατή- λά, αλλά για να τους ανα-
για να έρθει το ποθητό αποτέ-
νίες, τις απογοητεύσεις και σαμε μαζί. Μας συντρόφεψε λεσμα, συνδρομή 27 ευρώ από κοινωθεί η απόλυση τους.
τις ελπίδες για την αλλαγή το όμορφο χαμόγελό της, τα άνεργους μεταλλεργάτες κ.λπ. Η εταιρεία Best End ήδη
του κόσμου, για μια κοινω- ζεστά της μεγάλα μάτια, η αι- Με μείωση 1.000 ψηφισάντων, ανακοίνωσε το κλείσιμο
ντας τους μαθητές του, την παι- νία χωρίς εκμετάλλευση αν- σιοδοξία της, η αγάπη για τον το αποτέλεσμα ήταν: ΑΕΜ (ΠΑ- του ιστορικού μουσικού
δεία και τις δημοκρατικές ελευθε- θρώπου από άνθρωπο. Βάδι- κόσμο και τον αγώνα. Σήμε- ΜΕ) 1.032 ψήφοι (12 έδρες), Ερ- περιοδικού Δίφωνο. Μάλι-
ρίες, όρθωσε το ανάστημά του απέ- σε τον δρόμο της συλλογικής ρα στεκόμαστε αλληλέγγυοι γατική Ενότητα 778 (9), ΠΑΣΚΕ στα οι συντάκτες του Διφώ-
ναντι στον κρατικό αυταρχισμό και οργανωμένης προσπάθειας στον Πάρη και τον Ακύλα, 52 (0). νου παραμένουμε απλήρω-
τη βάρβαρη πολιτική κυβέρνησης μέσα από την ΚΝΕ από τα στον τελευταίο αποχαιρετι- τοι εδώ και μήνες. Για αυ-
και κεφαλαίου. «Σηματοδότησε ένα πρώτα φοιτητικά της χρόνια σμό. Στην μνήμη της, φίλοι, τήν την εξέλιξη, οι εργαζό-
κίνημα και μια ολόκληρη γενιά αγω-
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ➨ Αντιπροσωπεία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στα ΤΕΙ και αργότερα στην σύντροφοι και συντρόφισ- ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ αποτελούμενη από τους Α. Χά- μενοι θεωρούν ως μονα-
νιστών», τονίζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην ΑΣΟΕΕ. Στη συνέχεια πα- σες από την Σπουδάζουσα δικό υπεύθυνο, τις επιλο-
ανακοίνωσή της. γιο, Μ. Ρίζο, Α. Δραγανίγο και
«Ο Νίκος Τεμπονέρας ζει και
ρακολούθησε την προσπά- της ΚΝΕ της δεκαετίας του Β. Τουμπέλη πραγματοποίησε γές των ιδιοκτητών. Διεκ-
θα ζει στους αγώνες μας» τονί- θεια του ΝΑΡ και της επανα- '80, προσφέρουν στα μνήμη περιοδεία στο Γηροκομείο Αθη- δικούν τη συνέχιση της έκ-
ζουν ΝΑΡ - νΚΑ. «Θα εκδικείται στατικής Αριστεράς. Από τα της 1.000 ευρώ στο ΝΑΡ. νών, εκφράζοντας τη συμπαρά- δοσής του. Απαιτούν την
σε κάθε μάχη ενάντια στην αντερ- στασή της στις κινητοποιήσεις άμεση και πλήρη καταβο-
γατική-αντιλαϊκή πολιτική, σε κάθε Οικονομική ενίσχυση των εργαζόμενων για την εξα- λή των δεδουλευμένων,
προσπάθεια για την ανατροπή των σφάλιση των δεδουλευμένων καθώς και την απορρόφη-
Η Ε. Μ. από την Αγγλία προ- δίκαια του λαού μας εύχομαι
νόμων και της κοινωνίας του κέρ- τους. ση των μισθωτών συναδέλ-
δους και της αγοράς. Είναι παρών σέφερε στο ΝΑΡ το ποσό των χρόνια πολλά. Επίσης εύ-
1.000 ευρώ. Επίσης από την χομαι την επιτυχία έκβασης φων τους σε άλλες θέσεις
στις νέες γενιές. Βαδίζει μαζί μας ΣΥΣΚΕΨΗ του ομίλου. Δηλώνουν δε
σε κάθε πορεία, απεργία, συνέλευ- Αγγλία, η Χ. Κ. το ποσό των του αγώνα για μια κοινωνία ➨ Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Εργα-
300 ευρώ. O φίλος του Πριν, απαλλαγμένη ααπό την εκμε- ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ τών Ν/Ε Ζώνης Περάματος κα- την πρόθεση τους, εάν η
ση, κατάληψη. Με Πέτρουλα - Λα-
μπράκη μας οδηγεί. Σήμερα εμπνέ- Αλέκος Συλόγλου από τη τάλλευση ανθρώπου από άν- ΣΤΟ ΕΚΠ λεί σωματεία, εργατικές συλλο- έκδοση του περιοδικού δεν
ει τους αγώνες ενάντια στην πολι- Νίκαια ενίσχυσε την εφημε- θρωπο». Τον ευχαριστούμε! γικότητες, κοινωνικές και πολι- είναι εφικτή υπό το τωρινό
τική κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαί- ρίδα με 50 ευρώ και το ηθκό Ο εκπαιδευτικός Δ.Ν. από τη τιστικές πρωτοβουλίες, κινήσεις ιδιοκτησιακό καθεστώς,
ου», συνεχίζει. μας με την ακόλουθη κάρτα: Θεσσαλονίκη προσφέρει για πόλης, σε συνάντηση τη Δευτέρα να αγωνιστούν οι ίδιοι, με
Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου θα 10/1, 7.00 μ.μ., στο Εργατικό Κέ- κάθε μέσο για τη συνέχεια
«Στους δημοσιογράφους και την ενίσχυση του Πριν 50 ευ-
πραγματοποιηθεί διαδήλωση και ντρο Πειραιά, για να συζητηθεί ύπαρξης του. Τέλος καλούν
αγωνιστική εκδήλωση στην Πάτρα,
σε όλους τους άλλους συντρό- ρώ. Επίσης η Ντίνα Μουρά-
η συνέχιση των δράσεων για την την ΕΣΠΗΤ και τα υπόλοι-
στις 6 μ.μ. έξω από το Σχολικό Συ- φους της εφημερίδας μας τογλου προσφέρει στο Πριν ανεργία.
Πριν που αγωνίζονται για τα 50 ευρώ.  πα σωματεία στο χώρο του
γκρότημα «Ν.Τεμπονέρα». Το ΝΑΡ Τύπου να καταδικάσουν το
και η ν.ΚΑ Πάτρας καλούν σε μαζι- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ➨ Η Διακλαδική Πρωτοβουλία Ερ- γεγονός. Ήδη διακινείται
κή συμμετοχή στις κινητοποιήσεις -
εκδηλώσεις.
Έντεκα χρόνια χωρίς τον Άρη Παπάνθιμο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗΣ γαζομένων Ανέργων στα ΜΜΕ κείμενο υπογραφών καλ-
Έντεκα χρόνια συμπληρώ- Δημοσιογραφούσε στο Ρι- καλεί την Παρασκευή 14 του Γε- λιτεχνών / διανοουμένων
νονται σήμερα από τον πρό- ζοσπάστη, ενώ εξέδιδε και νάρη 2011, στις 6.30 μ.μ., στον 3ο που εκφράζουν την αντί-
Ημερίδα για τους ωρο χαμό του αγωνιστή δη-
μοσιογράφου Άρη Παπάν-
την εφημερίδα Ομόνοια. Η
σκέψη μας είναι με τους δι-
όροφο της ΕΣΗΕΑ, σε μια ανοι-
χτή και ευρεία συζήτηση αλλά
θεση τους στο κλείσιμο του
ιστορικού περιοδικού. Ενώ
δημόσιους χώρους θιμου. Ο μαχητής της πένας
και της δράσης έφυγε νω-
κούς του ανθρώπους, στους
οποίους ο χαμός του άφησε
κυρίως καταγραφή των τρόπων
δράσης του κλάδου σε όλον το
οι εργαζόμενοι έχουν στή-
σει και blog (www.e-difono.
Ε νδιαφέρουσα η πρωτοβου-
λία που ανέλαβε το Νέο Κίνη-
μα Αρχιτεκτόνων, προκειμένου να
ρίς, μόλις στα 43 του χρόνια. ένα μεγάλο κενό. χώρο του Τύπου. blogspot.com).

συζητηθεί η Κρίση στο Κοινωνικό


Αγαθό του Δημόσιου Χώρου. Αυ-
τό είναι το θέμα της ημερίδας που TO TEΛOΣ THΣ AΓOPAΣ
διοργανώνει το προσεχές Σάββα- MAPIANNA TZIANTZH
το (15/1, 10 π.μ.) στη Νομική Αθη-
νών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
δύο ενότητες των επτά εισηγήσε-
Σ τα χρόνια της δικτατορίας, οι
Έλληνες έβρισκαν παρηγο-
τεθεί, αυτόν του προκλητικού και
κυνικού παχύδερμου, που συγκε-
ων. Στην πρώτη θα παρουσιαστούν
εισηγήσεις από αρχιτέκτονες, στις
ριά στα ανέκδοτα για τον Παττα-
κό. Στα χρόνια του Μνημονίου, οι
προκλητικές έως κυνικές ατάκες
Ελλάς Ελλήνων Κοπριτών ντρώνει πάνω του όλα τα βέλη,
ώστε να περνά (σχετικά) απαρα-
τήρητη η καρατόμηση του κοινωνι-
οποίες θα επιχειρηθεί να φωτι- του Θόδωρου Πάγκαλου μας δί- νους» τους πολίτες (για την ακρί- παπούτσια. κού κράτους, η κατάργηση και των
στούν πτυχές του δημόσιου χώ-
ρου (κοινωνική διάσταση, κινητι-
νουν την ευκαιρία να ξεγελάσου- βεια, «πιο διεφθαρμένους» από Λαμπάδα πρέπει να ανάψουν πιο στοιχειωδών δικαιωμάτων των
κότητα, χώρος επενδύσεων κ.λπ.). με την οργή μας. Αντί για «είδες τι τους πολιτικούς), «κοπρίτες» τους στον αντιπρόεδρο της κυβέρνη- εργαζομένων.
Στο δεύτερο μέρος (2 μ.μ.) το λό- έκαναν;» (η κυβέρνηση και η τρό- δημόσιους υπαλλήλους και, το τε- σης οι επιθεωρησιογράφοι και Ο Θ. Πάγκαλος κάνει με χυ-
γο θα έχουν μέλη επιτροπών πο- ικα), ξεσπάμε, εκτονωνόμαστε με λευταίο κερασάκι στην τούρτα, οι σατιρικές εκπομπές αφού τους δαίο τρόπο ό,τι κάνουν με πιο
λιτών από «θερμά» μέτωπα του κι- το «έμαθες τι είπε (πάλι) ο Πάγκα- «ζώα» τους δημοσιογράφους του προσφέρει άφθονο υλικό για γέ- εκλεπτυσμένο ύφος αρκετοί πολι-
νήματος για τους ελεύθερους χώ- λος;». Ελεύθερου Τύπου και «ζώα» τους λια και για κλάματα. Τα γλωσσικά τικοί δημοσιογράφοι: Μας εκπαι-
ρους των τελευταίων ετών (Ελαιώ- «Κουραμπιέδες», είχε χαρα- αναγνώστες του. Ο «Κύριος Μαζί ολισθήματα του Γιώργου Παπαν- δεύει να περιφρονούμε τους δι-
νας, Ζωγράφου, Ελληνικό, Γαλαξί- κτηρίσει ο... Μεγάλος Τραγουδι- τα Φάγαμε» δεν απασχολεί το πα- δρέου μένουν στο μιντιακό απυ- πλανούς μας, όχι τους από πάνω,
ας κ.λπ.). Σύμφωνα με το πρόγραμ- στής τους διανοούμενους που δι- νελλήνιο με τις πολιτικές του θέ- ρόβλητο, καθώς τα περισσότερα και εκλαϊκεύει το δόγμα της συνε-
μα η τελευταία εισήγηση της ημε-
ρίδας θα αφορά το Tabacalera, το
αμαρτύρονταν για την παράδοση σεις, αλλά με τις ύβρεις του ή με ΜΜΕ προστατεύουν το κύρος του, νοχής και της συνευθύνης. Αφού
Πολιτιστικό Κέντρο Αυτοδιαχείρι- του Οτσαλάν στους διώκτες του. το σώβρακό του στο «Ράδιο Αρβύ- όμως οι ατάκες του Θ. Παγκάλου είμαστε λαός για κλάματα, έχουμε
σης της Μαδρίτης. Με το πέρας «Άπλυτους», κακοντυμένους και λα» και εκφράζει το νέο πρόσωπο έχουν γίνει το εθνικό μας ψωμο- την κυβέρνηση που αξίζει σε μια
των εισηγήσεων (4.30 μ.μ.) θα δο- αξύριστους τους καθηγητές της του ΠΑΣΟΚ με τον πιο λαϊκίστικο τύρι. Μέχρι που τείνει κανείς να Ελλάδα Ελλήνων Κοπριτών Καθο-
θεί χρόνο για παρεμβάσεις από το μέσης εκπαίδευσης. «Φασιστι- και ωμό τρόπο: Ελληνίδες κι Έλ- πιστέψει ότι ο Θ. Πάγκαλος υπο- λικώς Διεφθαρμένων (και όχι Δια-
κοινό και συζήτηση. κό κόμμα» το ΚΚΕ, «διεφθαρμέ- ληνες σας γράφω στα παλιά μου τα δύεται ένα ρόλο που του έχει ανα- μαρτυρομένων).
KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Σ YNENTEYΞH ΠPIN / 15

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΣΑΚΝΗΣ
Την επόμενη Παρασκευή 21 Ιανουαρίου ο Διονύσης Τσακνής υποδέχεται τους φίλους του Πριν στην «Αρχιτεκτονική»
(Ελασιδών: Πειραιώς 116), όπου θα γίνει η ετήσια γιορτή του Πριν. Μιλήσαμε μαζί του με αφορμή αυτή την επικείμενη
συνάντηση για τον Σκαρίμπα, που τον χαρακτηρίζει «κομμάτι της Αριστεράς», την Αριστερά, τη δισκογραφία.

ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ


«Να είμαστε χρήσιμοι και δίπλα στην κοινωνία» Η ΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΡΙ
n ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΡΑΝΤΖΗ Οι εχθροί μου
τα... παράσημά μου
– Έγραψες ένα τραγούδι που χα- δεν με αφορά τόσο πολύ μετά – Εσύ πότε τοποθετείς την υποχώρηση της
ρακτήρισε όλη την προηγούμενη από τόσα χρόνια. Θέλω να κάνω εγχώριας μουσικής παραγωγής;
περίοδο, το «Γυρίζω τις πλάτες δουλειές πια, ολοκληρωμένες. – Αρχίζει να υποχωρεί από τα μέσα της δε-
μου στο μέλλον». Η ερώτηση Είναι γνωστή η ενασχόλησή μου καετίας του ’90. Σε μια εποχή επίπλαστης
είναι τώρα πώς σου φαίνεται το με το θέατρο. ευδαιμονίας. Εκεί οι μεγάλες δισκογραφι-
τραγούδι και το μέλλον. – Η οποία, να θυμίσουμε, ξεκινά κές προχωρούν σε μαζικές παραγωγές που
– Δυστυχώς το τραγούδι αυτό με τη μουσική για το Αλή Ρέτζο, καλύπτουν τις ανάγκες των νεόπλουτων για
είναι επίκαιρο. Μάλλον ξεπε- στο ανέβασμά του από το Θεσσα- τα πρώτα τραπέζια πίστα, για τα πούρα,
ράστηκε από αυτό το μέλλον λικό Θέατρο. για την ευδαιμονία του χρηματιστηρίου. Τα
που μας ετοίμασαν. Ήταν πιο – Το 1984, ήταν ναι, η πρώτη κέρδη είναι εύκολα και γρήγορα, και βο-
επώδυνο απ’ ό,τι ενδεχομένως μου δουλειά η οποία βραβεύ- ηθάν στη διαπραγμάτευση. Στον τελευταίο
το περίμενα. Όσο προφητικός τηκε μάλιστα. Και σήμερα πά- καβγά που είχα με τον εκπρόσωπο της εται-
κι αν θες να είσαι μέσα απ’ τους λι είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ρείας από την οποία τελικά έφυγα είχα την
στίχους των τραγουδιών σου, νιώθω ότι κάνω κάτι χρήσιμο εξής ομολογία: «Το ξέρω ότι ο δίσκος σου
είναι η ζωή και όχι η τέχνη που με τη μουσική για το έργο του αυτός θα πουλάει και μετά από δέκα χρό-
σε ξεπερνάει. Βέβαια αυτή η Μπ. Μπρεχτ που ανεβάζει ο νια, εγώ όμως δεν θα ’μαι στην εταιρεία».
συγκυρία ανοίγει δρόμους για Κώστας Καζάκος στο Κρατικό Η ανάγκη για γρήγορο κέρδος υπαγόρευε
επανατοποθετήσεις, για σκέ- Θέατρο Βορείου Ελλάδος Ο άλλου είδους παραγωγές, ώστε να δουν τα
ψη ξανά, για επανεξέταση του αφέντης Πούντιλα και ο δούλος νούμερα οι ξένοι και να πουν «Είναι κα-
ρόλου όλων μας όλα αυτά τα του ο Μάττι. Δεν θα έμπαινα λός μάνατζερ, του ανανεώνουμε το συμβό-
χρόνια, για την ανάληψη των ευ- σε μια λογική να μιλήσω για λαιο». Τα γκόλντεν μπόις δεν υπήρχαν μό-
θυνών μας όσο κι αν αυτές μας στρατευμένη τέχνη. Αυτό που νο στα χρηματιστήρια και δεν είμαι και τό-
πονάνε. Και πρέπει να δούμε με εξιτάρει είναι το να κάνω σο …αγαπητός από αυτούς.
ότι ή βαδίζουμε μαζί ή χανόμα- πλέον δουλειές, δεν θα κου- – Όπως λέγεται, είναι σημαντικό να διαλέ-
στε. Αυτό νιώθω. Γι’ αυτό και η ραστώ να το λέω, που να είναι γεις τους εχθρούς σου.
παρουσία μου στις πρωτοβουλί- χρήσιμες. – Το έχω πει, είναι οι εχθροί μου παράση-
ες του Αριστερού Βήματος είναι – Η δισκογραφία από τι πέθανε; μά μου, τα φοράω όταν κατεβαίνω στις δι-
πιο συνειδητή από ποτέ. Από το διαδίκτυο, ή την κακή αδηλώσεις.
– Το πρόβλημα της Αριστεράς ποιότητα των κυκλοφοριών; – Σε εκείνο το τραγούδι για την εξουσία, λες
είναι, πιστεύεις, πρόβλημα συλ- – Η δισκογραφία αυτοκτόνησε. πως αλλάζει πολλά γυναικεία ονόματα.
λογικότητας; Φρόντισε η ίδια να απαξιώσει – Ελευθερία, Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Ισό-
– Το να εκδώσουμε πιστοποιη- τα προϊόντα της. Φρόντισε η τητα, όταν τα βρίσκει σκούρα διαρκώς αλ-
τικά θανάτου κομμάτων δεν μου ίδια να αποξενώσει τον κόσμο λάζει πρόσωπα προσπαθώντας να ξεγελά-
ταιριάζει. Όλα τα κομμάτια που από τα προϊόντα της. Το 2003 σει, αλλά η ουσία της παραμένει ίδια. Και
απαρτίζουν μια κοινωνία υφί- κατήγγειλα το συμβόλαιό μου όλα αυτά τα θηλυκά προετοιμάζουν τον πό-
στανται τις συνέπειες της κρί- και προχώρησα σε μια ανεξάρ- λεμο, που είναι γένους αρσενικού. «Θερί-
σης. Και η Αριστερά βρίσκεται 4 Η δισκογραφία αυτοκτόνησε απαξιώνοντας τητη παραγωγή ορίζοντας ανώ- ζει πτώματα μόνο», όπως λέω σε μια άλλη
σε μια κρίση. Η οποία θα ’θελα η ίδια τα προϊόντα της τατη τιμή πώλησης του δίσκου τα αποστροφή.
να είναι το κρίσιμο σημείο υπέρ- 12 ευρώ. Και έφτασα στις πύλες – Τι απαιτήσεις πρέπει να έχουμε από έναν
βασης. Διότι η Αριστερά δεν ευ- των δικαστηρίων με μια απαί- αριστερό καλλιτέχνη ή διανοούμενο; Να μι-
θύνεται γι’ αυτό που συμβαίνει όσο και αν Νεφέλη μετά από τη φιλική υπόδειξη του τηση από την πλευρά της δισκογραφικής λήσουμε για συνέπεια; Έπειτα είναι και αυ-
της πετάνε πέτρες από παντού. Όσο και αν Χατζόπουλου από τον Κάκτο, γιατί μετά εταιρείας που ως τότε εξέδιδε τις δουλειές τό το απόλυτο, το άπιαστο παράδειγμα της
κάποιοι επιμένουν να μεμψιμοιρούν, έλεος, από σαράντα χρόνια βγήκε ξανά ο Σκαρί- μου ύψους 300.000 ευρώ. Δεν προχώρησαν Μαρίας Δημητριάδη, που έφυγε σαν σήμερα
η Αριστερά δεν είναι αυτή που οδήγησε τα μπας με την έννοια ότι ξαναβγαίνει ο πο- τελικά, πάρθηκαν πίσω οι αγωγές εκ μέ- (σ.σ. 7 Γενάρη).
πράγματα εδώ. Από 'κει και πέρα οι όποι- λιτισμός μας, ο πολιτισμός της Αριστεράς. ρους τους γιατί μπορεί να άνοιγε ο ασκός – Δεν είναι εύκολο να είσαι Δημητριάδη,
ες ευθύνες εντοπίζονται σε αυτήν έχουν Ο Σκαρίμπας είναι κομμάτι της Αριστεράς, του Αιόλου. Έκτοτε συνεργάζομαι με δι- αλλά δεν είναι καλύτερο ο μπούσουλάς σου
να κάνουν με τον τρόπο που πρέπει πλέον αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Ήταν σκογραφικές εταιρείες μόνο με τους όρους να είναι μια τέτοια συμπεριφορά; Μπορεί
να αντιδράσει. Και η αντίδραση δεν είναι αυτός που τέλειωνε τις συνεντεύξεις που μου. Δεν έχω τα χρήματα να πληρώνω τις να μην τα καταφέρνεις πάντα, αλλά δεν εί-
μόνο άρνηση, είναι και θέση. Θέση που θα έδινε λέγοντας «Έξω οι Αμερικάνοι, ζή- παραγωγές μου, αλλά δεν θα δεχτώ ποτέ ναι καλό το παράδειγμά της να υπάρχει στο
εμπνεύσει. Θέση που δεν θα αποκλείει δι- τω το ΚΚΕ». Και εμείς στην παρούσα φά- να παίξω στο παιχνίδι που θέλουν. Όταν πίσω μέρος του μυαλού σου; Από την άλ-
αφορετικές απόψεις. Θέση που πρέπει να ση πρέπει να κάνουμε χρήσιμες δουλειές. πρότεινα στη δισκογραφική μου την έκδοση λη μεριά, η συνέπεια. Δεν αρκεί, πιστεύω,
συγκινήσει. Γιατί ο κόσμος –είμαι πεπει- Όταν κάνεις μια αντικειμενικά χρήσιμη για των ποιημάτων του Σκαρίμπα και μου την να είσαι συνεπής στο έργο που κάνεις. Δεν
σμένος γι’ αυτό– όσες ελπίδες μπορεί να την κοινωνία δουλειά δεν μπορεί να απέχει αρνήθηκε είπα χαίρω πολύ, γεια σας, θα μπορεί η κοινωνία να τραβάει τα πάνδεινα
έχει εκεί τις εναποθέτει. Η ευθύνη είναι από ένα αισθητικό αποτέλεσμα. Πιστεύω βρω άλλον εκδότη. και κάποιος να ενδιαφέρεται μόνο για την
πάρα πολύ μεγάλη. ότι σήμερα ο κόσμος έχει ανάγκη από την – Δώσε μας ένα παράδειγμα, τι όρους μπορεί τεχνική αρτιότητα των πραγμάτων, να μην
– Θέλεις να μας πεις για την τελευταία σου τέχνη, να είναι δίπλα του, να του θυμίζει να επιβάλει μια δισκογραφική σε έναν νέο ενδιαφέρεται να συναντηθεί με την αγωνία
δουλειά πάνω στον Σκαρίμπα; πράγματα, να βγάζει από μέσα του πράγ- καλλιτέχνη; του κόσμου. Ο καθένας θέλει με τη δουλειά
– Κατ' αρχήν αγαπούσα πάντα το συγγρα- ματα. Και είμαι χαρούμενος γιατί μια σειρά – Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Υπάρχουν του να ξεχωρίσει. Αυτό είναι θεμιτό, όμως
φέα, τον αιρετικό ιστορικό, τον υπερβατι- άνθρωποι συγκινήθηκαν και συμμετείχαν συμβόλαια με όρους που σε δένουν χειρο- δεν σημαίνει ότι είναι κάτι ξέχωρο από τον
κό ποιητή. Πάντα φλερτάριζα με την ιδέα ενεργά σε αυτή τη δουλειά. Από τις εκδό- πόδαρα. Είναι τόσο δεσμευτικά, δουλο- κόσμο. Παίζω με τις λέξεις, εννοώ δεν μπο-
ότι κάποια στιγμή θα ασχοληθώ με το έργο σεις Νεφέλη και την Κατερίνα Κωστίου που κτητικά θα έλεγα, ώστε να απορρίπτονται ρεί να θέλει να ξεχωρίσει μακριά από τον
του. Περνώντας τα χρόνια και διαπιστώνο- επιμελήθηκε την έκδοση του βιβλίου, μέχρι ακόμα και από αυτά τα αστικά δικαστήρια κόσμο. Με ενδιαφέρουν οι καλλιτέχνες
ντας έλλειψη των έργων του Σκαρίμπα στις τον Αλέκο Φασιανό που φιλοτέχνησε το ει- ως καταχρηστικά. Λυπάμαι τα νέα παιδιά που είναι παρόντες στα πράγματα και δί-
προθήκες των βιβλιοπωλείων, «απείλησα» καστικό του εξωφύλλου, τον οποίο δεν έχω που από την επιθυμία τους να κάνουν μια πλα στην κοινωνία. Είναι ενδιαφέροντες οι
κάποιους εκδότες ότι αν δεν προχωρήσουν λόγια για να ευχαριστήσω. δισκογραφική δουλειά αναγκάζονται να καιροί όσο και αν είναι δύσκολοι, πέρα από
σε μια συγκεντρωτική έκδοση του ποιητι- Και, για να το φέρω το πράγμα σ’ εμένα, υπογράψουν με κλειστά μάτια. Τραγου- τους δρόμους που ανοίγονται, στα κινήμα-
κού έργου του Σκαρίμπα, θα το κάνω μόνος δεν ξέρω πλέον αν με ενδιαφέρει να κάνω δούσε κάποτε ο Νικόλας ο Παπάζογλου τα, και για έναν επιπλέον λόγο: Διότι ξεκα-
μου. Είμαι περήφανος για αυτή τη δουλειά τραγούδια. Χωρίς να το υποτιμάω… Αλλά «Κυρ-διευθυντά των δίσκων / κάν’ το δίσκο θαρίζει η ήρα απ’ το στάρι. Και όποιος κα-
που κυκλοφόρησε τελικά από τις εκδόσεις το να κάνω έτσι μερικά σκόρπια τραγούδια, ν’ ακουστεί». Ήταν εντελώς προφητικό. ταλαβαίνει, καταλαβαίνει.
16 / ΠPIN Π ΟΛΙΤΙΚΗ KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μεγάλο ζητούμενο η συγκέντρωση όλων των ρυακιών διαμαρτυρίας σ’ ένα μεγάλο εξεγερσιακό ποτάμι, που θα πνίξει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ τη σημερινή κυβέρνηση των υπηρετών του κεφαλαίου και θ’ αναβαθμίσει την παρουσία του μαζικού κινήματος.
Για να ανοίξει η δυνατότητα μιας συνολικότερης ανατροπής της καπιταλιστικής επίθεσης και ανίχνευσης του δρόμου
προς την αντικαπιταλιστική επανάσταση και τον κομμουνισμό του 21ου αιώνα.

Άρνηση - διαγραφή του χρέους


n ΤΑΣΟΣ ΚΑΤΙΝΤΣΑΡΟΣ

ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΕ - ΔΝΤ
Οξύνεται η καπιταλιστική
κρίση, σε περιδίνηση
η ευρωζώνη
Τ ο μέσο για την επίτευξη του όλο το λαό, ανακούφιση του εργατικού - νων» και αναλύσεων. Οπωσδήποτε θα είναι
στόχου της ανατροπής της λαϊκού εισοδήματος με ουσιαστικές αυξή- χρήσιμη επίσης μια καμπάνια για να ανοί-
κυβέρνησης μαζί με την τρόι- σεις σε μισθούς και συντάξεις κ.λπ.) έχει ξουν τα βιβλία του χρέους. Οτιδήποτε κινεί-
κα (ΕΕ και ΔΝΤ) δεν μπορεί παίξει καταλυτικό ρόλο στους κοινωνικούς ται προς το σκοπό της αποκάλυψης της αντι-
να είναι άλλο από ένα μαζικό χώρους και έχει σφραγίσει τη συζήτηση για δραστικής - ληστρικής φύσης του χρέους,
πολιτικό κίνημα της εργατικής τάξης και των την αναζήτηση κοινής ανατρεπτικής δράσης όπως π.χ. η δημιουργία επιτροπής λογιστικού
πλατιών λαϊκών στρωμάτων που καταβαρα- της κοινωνικής και πολιτικής Αριστεράς.
θρώνονται απ’ αυτή την πολιτική. Μόνο έτσι
ελέγχου, είναι θετικό κατ’ αρχήν. Εμείς φυσι-
Έτσι στηρίξαμε και στηρίζουμε όσες κά δεν έχουμε καμιά αυταπάτη ότι υπάρχουν
μπορούν ν’ αλλάξουν φορά οι εξελίξεις και πρωτοβουλίες βαδίζουν σε ίδιες ή παρό- δυνάμεις στην κυβέρνηση ή στους διαχειρι-
ο λαϊκός παράγοντας να γίνει ο καθοριστι- μοιες κατευθύνσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι το στές του συστήματος συνολικά που μπορούν
Ραγδαίο ρυθμό λαμβάνουν οι εξελίξεις κός ρυθμιστής τους. Σ’ αυτή την πορεία, οι κύριο είναι η ανάπτυξη ενός πρωτότυπου να ανεχτούν καν μια τέτοια διαδικασία. Όχι
πλέον στο πεδίο της οικονομίας, γενικές απεργίες και ιδιαίτερα οι κινητοποι- και πρωτόγνωρου μαζικού πολιτικού κινή- μόνο τα βιβλία δεν πρόκειται ν’ ανοίξουν για
φορτίζοντας επικίνδυνα το ήδη τεταμένο ήσεις της 5ης του Μάη και της 15ης του Δε- ματος που θα επιφέρει ρωγμές και πλήγμα- να γίνει έστω και υποτυπώδης λογιστικός
πολιτικό κλίμα. Όπως μαρτυρούν όλα κέμβρη του 2010 αποτέλεσαν σταθμούς, ξα- τα με στόχο να ανατρέψει την κυρίαρχη πο- έλεγχος (κάτι τέτοιο θα αποκάλυπτε αμέσως
τα στοιχεία, αλλά και οι αγωνιώδεις ναδίνοντας την ελπίδα στον κόσμο της εργα- λιτική κυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ. Το ίδιο θα το ληστρικό χαρακτήρα όλων των συμβάσε-
προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης σίας, ότι αυτή η επίθεση είναι ων, όλων των μεγάλων έργων
στo πλαίσιo της ΕΕ, το πρόβλημα του δυνατόν να αποκρουστεί και και θα συνεπαγόταν το σκάν-
δημόσιου χρέους της χώρας διογκώνεται να ανατραπεί. δαλο των σκανδάλων των τε-
με ανεξέλεγκτο τρόπο. Oποιαδήποτε Δυνατότητες διαφαίνο- λευταίων χρόνων), αλλά πε-
προσπάθεια για την εξυπηρέτησή του νται σ’ όλα τα μέτωπα, απ’ ρισσότερο καμιά υπηρεσία
καθίσταται έτσι όχι απλώς ανέφικτη, το συντονισμό των πρωτο- δεν θα διευκολύνει με κανέ-
μα αποκτά πλέον καταστροφικές βάθμιων σωματείων ως την ναν τρόπο οποιονδήποτε θε-
συνέπειες για τους εργαζόμενους, εξαιρετικά σπουδαία απερ- λήσει να ερευνήσει προς αυ-
τους συνταξιούχους και τη νεολαία. γία στις συγκοινωνίες, απ’ τή την κατεύθυνση…
Η καπιταλιστική κρίση οδηγεί με την εξέγερση των κατοίκων Τώρα όμως που «το δά-
μαθηματική βεβαιότητα την Ελλάδα στη της Κερατέας ως τις κινητο- χτυλο τίθεται επί τον τύπον
χρεοκοπία (το ίδιο και την Ιρλανδία), ποιήσεις για τις απολύσεις των ήλων» και οι περικοπές,
με άμεσες συνέπειες - ντόμινο στην στο χώρο του Τύπου και των οι απολύσεις και τα κλεισίμα-
Πορτογαλία και την Ισπανία, κάνοντας ΜΜΕ και τα αποτελέσματα τα αποκτούν δραματική επι-
έτσι την ευρωζώνη να στροβιλίζεται σε των περιφερειακών και δη- καιρότητα, θεωρούμε πως θα
μια φοβερή περιδίνηση με άγνωστες μοτικών εκλογών. Μεγάλο μπορούσε να ξεκινήσει μια
συνέπειες… ζητούμενο η συγκέντρωση προσπάθεια, ιδιαίτερα σε ερ-
Απ’ την έναρξη του φαινομένου της όλων των ρυακιών διαμαρ- γασιακούς χώρους που θίγο-
διόγκωσης και κρίσης του ελληνικού τυρίας σ’ ένα μεγάλο εξεγερ- νται άμεσα αλλά και συνολι-
χρέους, το ΝΑΡ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, σιακό ποτάμι, που θα πνίξει κά πολιτικά, για εργατικό -
ευρύτερες αντικαπιταλιστικές και στο διάβα του πρώτα και κύ- λαϊκό έλεγχο του χρέους. Γι-
αριστερές δυνάμεις τοποθέτησαν στην ρια τη σημερινή κυβέρνηση ατί μόνο αν υπάρξει ένα πο-
καρδιά της αντιμετώπισής του το των υπηρετών του κεφαλαί- 4 Η στόχευση για ν’ ανοίξουν τα βιβλία του χρέους μόνο λιτικό εργατικό και νεολαιί-
σύνθημα της άρνησης του χρέους (παύση ου και θ’ αναβαθμίσει την στικο κίνημα, που θα πιέζει
πληρωμών - διαγραφή του χρέους) ως συνδεόμενη με την άρνηση του χρέους μπορεί να έχει
παρουσία του μαζικού κινή- για ν’ αποκαλυφθούν όλα τα
κομβικό ζήτημα για την ανατροπή της ματος στο κοινωνικό και πο- αποτελέσματα στη λαϊκή συνείδηση στοιχεία που συνθέτουν την
επίθεσης του κεφαλαίου στα εργατικά λιτικό γίγνεσθαι. Μόνο έτσι επονείδιστη πραγματικότητα
- λαϊκά δικαιώματα και κατακτήσεις. μπορεί εξάλλου και να εγγραφεί και η δυ- συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα που ανα- του ληστρικού δημόσιου χρέους της χώρας,
Σημαντικά συνέβαλαν σ’ αυτό το νατότητα για μια συνολικότερη ανατροπή πτύσσονται νέες δυνατότητες και ευκαιρί- μπορούν να ανατραπούν οι προσπάθειες που
μέτωπο πρωτοβουλίες όπως αυτή των της καπιταλιστικής επίθεσης και η ανίχνευ- ες για αναβάθμιση αυτών των κινηματικών απορρέουν από το Μνημόνιο, την τρόικα και
«οικονομολόγων -πανεπιστημιακών», που ση ενός επαναστατικού δρόμου προς την διαδικασιών και η ανατρεπτική κοινή δρά- την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
με επιστημονική επάρκεια κατέδειξαν αντικαπιταλιστική επανάσταση και το σο- ση γίνεται κατεπείγουσα αναγκαιότητα για Επίσης, δεν τρέφουμε καμιά αυταπάτη
και τον τοκογλυφικό χαρακτήρα του (έχει σιαλισμό / κομμουνισμό του 21ου αιώνα… να τονωθεί η αυτοπεποίθηση των εργαζομέ- όσον αφορά στα ζητήματα τυχόν «επαναδι-
πληρωθεί δυο και τρεις φορές…) και τις Ναι, λοιπόν, «οργή λαού, εξέγερση πα- νων και να δημιουργηθεί μια μαζική νικη- απραγμάτευσης», «ευρωομολόγων», «κοι-
αντιδραστικές συνέπειές του για την ύφεση ντού, να διώξουμε κυβέρνηση, ΕΕ και ΔΝΤ», φόρα ψυχολογία στους αγώνες. νοβουλευτικής επιτροπής ελέγχου» και δε
και κρίση της ελληνικής οικονομίας. αυτός είναι ο πολιτικός στόχος που μπορεί Όσον αφορά στο πρόβλημα του δημό- συμμαζεύεται… Όλ’ αυτά αποτελούν κα-
Άμεσα συνδεόμενο με το πρόβλημα του να συνενώσει τη μάχη της επιβίωσης με τον σιου χρέους της χώρας, η σκοπιά της αντι- λυμμένες απόπειρες διατήρησης της υφι-
χρέους και την καπιταλιστική κρίση αγώνα για μια ριζική αλλαγή των συσχετι- καπιταλιστικής Αριστεράς είναι διάφανη στάμενης κατάστασης και συνεπάγονται
είναι και το κοινωνικό και το πολιτικό σμών και τον κλονισμό της αστικής κυριαρχί- και πασιφανής: Αρνούμαστε με όλους τους νέα δεινά για την κοινωνική πλειοψηφία
ζήτημα στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση του ας. Και αυτό τον αγώνα οι δυνάμεις της αντι- τρόπους την «ανάγκη πληρωμής του χρέ- της χώρας. Η στόχευση για ν’ ανοίξουν τα
Γ. Παπανδρέου, με το Μνημόνιο, την καπιταλιστικής Αριστεράς, με μαχόμενη αυ- ους», καλούμε σε στάση πληρωμών - δια- βιβλία του χρέους μόνο συνδεόμενη με την
τρόικα, το «μηχανισμό στήριξης» της ΕΕ τοκριτική και έχοντας συνείδηση των αδυνα- γραφή του χρέους, γνωρίζοντας με απόλυ- άρνηση του χρέους μπορεί να έχει απο-
και το ΔΝΤ, εξυπηρετώντας αποκλειστικά μιών και ανεπαρκειών τους, προσπαθούν να τη βεβαιότητα ότι το χρέος είναι τοκογλυ- τελέσματα στη λαϊκή συνείδηση, που ήδη
τα συμφέροντα του ντόπιου και ξένου τον κάνουν καθημερινό ζήτημα. φικό και ληστρικό, πληρωμένο ήδη με χί- έχει αφομοιώσει σε μεγάλο βαθμό το πό-
κεφαλαίου, ξεχαρβαλώνει μία μία όλες τις Απ’ αυτή την άποψη και για την εξυ- λιους δυο τρόπους απ’ τον ελληνικό λαό. σο εγκληματική για τα λαϊκά συμφέροντα
κοινωνικές κατακτήσεις των εργαζομένων πηρέτηση αυτού του σκοπού, η «ατζέντα Χρησιμοποιείται απ’ την άρχουσα τάξη, είναι η κυβερνητική πολιτική.
και της νεολαίας στην εργασία, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ» (στάση πληρωμών - διαγρα- την ΕΕ και το διεθνή ιμπεριαλισμό για να Άλλωστε, τα σημαντικά είναι μπροστά
παιδεία, την υγεία, τη διαβίωση συνολικά φή του χρέους, έξοδος από ΟΝΕ και ευ- πέσουν τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης μας. Η γνώμη μας είναι ότι το λαϊκό κίνημα
του πληθυσμού, επιφέροντας κυριολεκτικά ρώ-αντικαπιταλιστική αποδέσμευση από στις πλάτες των εργαζομένων και των λαϊ- μπορεί να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς
κατακρήμνιση του βιοτικού επιπέδου. ΕΕ, εθνικοποίηση τραπεζικού συστήμα- κών στρωμάτων, προκειμένου να μεγιστο- τα μπρος γκρεμίζοντας κατ’ αρχήν αυτή τη
Απ’ αυτό απορρέει και η ανάγκη για την τος και επιχειρήσεων στρατηγικής σημα- ποιήσουν την κερδοφορία του χρηματιστι- λαομίσητη κυβέρνηση. Πολλά και πολλοί
άμεση ανατροπή αυτής της εγκληματικής σίας χωρίς αποζημίωση και με εργατικό - κού κεφαλαίου. μπορούν να συμβάλουν σ’ αυτή την κατεύ-
κυβέρνησης, για να φύγουν όλοι μαζί λαϊκό έλεγχο, σταμάτημα των ιδιωτικοποι- Για μας, αυτά είναι δεδομένα και σε με- θυνση, αρκεί να διαβλέπουν τη δυνατότητα
(κυβέρνηση - τρόικα - ΕΕ - ΔΝΤ) και ν’ ήσεων και των απολύσεων, δημόσια δωρε- γάλο βαθμό έχουν ήδη αποδειχθεί από τις ο λαϊκός παράγοντας να γίνει η καθοριστι-
ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη πορεία. άν υγεία - παιδεία - κοινωνική πρόνοια για επισημάνσεις όλων των «έγκυρων επιστημό- κή παράμετρος των εξελίξεων.
KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Α ΠΟΨΕΙΣ ΠPIN / 17

Mια νέα, μικρή και ελπιδοφόρα αρχή


«ΔEXOMAΣTE MIA ΛHΣTPIKH KAI EΦ’ OΛHΣ THΣ YΛHΣ EΠIΘEΣH»
n ΣOΦIA ΣAKOPAΦA, ανεξάρτητη βουλευτής

Η φιλοξενία που μου προσφέρει νοιας. Η πατρίδα Μας, το σπίτι Μας, Εμείς, ο «άγνωστος Χ» σκέφτομαι μακρινά γεγονότα, εγώ θα Δεν μπορείς να κοιτάς τι γεννάει
σήμερα το Πριν είναι κατ’ αρχήν ση- ο μισθός Μας, οι καταθέσεις Μας, μπορώ να συνεχίζω την κανονικότητά τα αντάρτικα πόλεων γιατί είναι πρά-
μαντική. Παράλληλα, στο μυαλό μου όλο αυτό το καπιταλιστικό οικοδόμη- Αφήνω το χώρο του «αυτοί» και μου. Με πολύ απλά λόγια λοιπόν και κτορες.
έχει μία πολυεπίπεδη σημασία. Πυρή- μα της ζωής Μας, που ενώ το γκρεμί- περνώ στο χώρο του εμείς. Του «εμείς» με μια διασταλτική ερμηνεία των πα- Δεν μπορείς να μην είσαι χριστια-
νας της σκέψης μου είναι το γεγονός ζουν, μας έχουν πείσει ότι πρόκειται που προς το παρόν σε αυτή την εξίσω- ραπάνω είμαστε έτοιμοι να θυσιάσου- νός γιατί η θρησκεία είναι μία.
ότι μπορεί να έχουμε μια διαφορετική περί κατάρρευσης. Μια κατάρρευση ση, είμαστε ο «άγνωστος Χ». Επειδή, με τη βολή μας;
αντίληψη ή κοσμοθεωρία για το πώς για την οποία εμείς φταίμε, οι γονείς όπως πολύ ορθά διάβασα στο Πριν, εί- Όπου βολή, για μένα είναι η με
θα ανατραπεί αυτό το σύστημα, αλλά μας και τα παιδιά μας. Ένα προπα- μαστε σε εποχές όπου καταργούνται οι πολλές αναταράξεις αλλά πάντως όχι Ανυπεράσπιστη κοινωνία
ταυτόχρονα καταλήγουμε σε μια κοινή
διαπίστωση, αυτή που έκανε και ο Θ. Αυτά τα θρησκευτικού τύπου χα-
Αγγελόπουλος, ότι τελικά αυτός ο κό- ρακώματα εμείς οι ίδιοι τα ορθώσα-
σμος είναι πολύ κακός για να είναι ορι- με, κι εγώ μαζί πολλές φορές. Χαρα-
στικός. Με την έννοια αυτή το σημερι- κώματα μεταξύ μας, χαρακώματα με
νό βήμα, είναι βήμα μιας κοινής διαπί- την κοινωνία. Απέναντι στον πιο έξυ-
στωσης, αλλά και η απαρχή μιας ζύμω- πνο και ώριμο καπιταλισμό, εμείς
σης τόσο σε ιδεολογικό, όσο και σε πο- αφήσαμε ανυπεράσπιστη την κοινω-
λιτικό επίπεδο. νία και βάλαμε στο εδώλιο τον άλλο
Με απλά λόγια όπως ο κόσμος το μας εαυτό. Έχουμε όλοι την ιστορική
αντιλαμβάνεται, σήμερα ξεκινάμε από ευθύνη για «Μεγάλα λόγια που φωνά-
αυτά που μας ενώνουν, αλλά και συζη- ξαμε στους δρόμους, μικρές αλήθειες
τάμε για αυτά που –όχι μας χωρίζουν– που αποσιωπήσαμε στον εαυτό μας –
αλλά, μας προβληματίζουν, μας φορτί- χιλιάδες ήττες μέσα μας».
ζουν, μας κινητοποιούν, μας ερεθίζουν Χιλιάδες ήττες και έξω…
στη βάση της θέσης, της αντίθεσης, αλ- Και τώρα τι; Συνεχίζει ο ποιητής
λά και της σύνθεσης. «Όλα όσα αρνηθήκαμε αυτό είναι το
Το δεύτερο που θα ήθελα ευθύς πεπρωμένο μας».
εξαρχής να εξομολογηθώ είναι ότι εί- Ελάχιστοι απέναντι στη συγκυρία,
μαι τακτική αναγνώστρια της εφημε- απογυμνωμένοι απέναντι στην κοινω-
ρίδας, γνωρίζω πολύ καλά τη συγκρό- νία, ας ορίσουμε στην πιο κρίσιμη στιγ-
τηση των αναγνωστών, με την έννοια μή το πεπρωμένο μας. Δεν είμαι σε θέ-
αυτή θα προσπαθήσω να προχωρήσω ση σήμερα να μιλήσω για το όλον, για-
ένα βήμα παραπέρα από την τοποθέτη- τί πραγματικά δεν το γνωρίζω, δηλώ-
σή μου γύρω από το εάν το Μνημόνιο νω με απόλυτη τιμιότητα την ανεπάρ-
ήταν μονόδρομος. Σαφώς το Μνημόνιο κειά μου, αλλά ταυτόχρονα δηλώνω
δεν ήταν μονόδρομος. Και με απόλυτη και με απόλυτη τιμιότητα ότι όποια ση-
βεβαιότητα τονίζω ότι αυτά που ζούμε μαία κι αν σηκωθεί δεν πρέπει να βγει
σήμερα δεν είναι απλώς οι συνέπειες τορικό αμάρτημα. Για τη δομική κρί- αθώοι, όπου η άγνοια δεν είναι εξήγη- επικίνδυνη ζωή μου, για τα κόμματα εί- από το μπαούλο και να την ξανασιδε-
μιας κυβερνητικής επιλογής, αλλά το ση του συστήματος δεν ευθύνεται το ση και η αδράνεια δεν είναι δικαιολο- ναι ο μικρός και αδιασάλευτος χώρος ρώσουμε.
ζητούμενο μιας πολιτικής, ενός στρα- σύστημα, αλλά εμείς. Εμείς εξαντλή- γία, μάλλον πρέπει ο «άγνωστος Χ» να εξουσίας που καταλαμβάνουν, για τις Ψάχνουμε για αυτή τη νέα αρχή, τη
τηγικού σχεδιασμού. Επίσης τονίζω ότι σαμε αλόγιστα τα κοινωνικά αποθέ- συστηθεί κατ’ αρχήν με τον εαυτό αλλά νεολαίες η χωροταξική επάρκεια στα μικρή αλλά την ελπιδοφόρα. Την ανα-
αυτή η πολιτική σμιλεύτηκε περίτεχνα ματα, εμείς αποσταθεροποιήσαμε την και με την κοινωνία. πανεπιστήμια που εάν τύχει και διασα- σφαλή αρχή, αλλά με τη γνώση ότι η
μέσα από ισχυρούς μηχανισμούς προ- ομαλότητα και με δικές μας ενέργει- Σε ό,τι αφορά λοιπόν εμάς τους ίδι- λευθεί τότε ο εχθρός δεν είναι το σύ- αμφιβολία είναι καλύτερη από τη γκρε-
παγάνδας. Η «χρεωκοπία» της χώρας ες φτάσαμε στη σημερινή κατάστα- ους. Είναι πλούτος, κατά την άποψή στημα, αλλά οι «Εκοφίτες της ΑΝΤΑΡ- μισμένη βεβαιότητα.
(ως άλλη σύγχρονη αρκούδα), «οι κο- ση έκτακτης ανάγκης. Όπου ενέργει- μου, μέσα από αυτό το βήμα να ξανα- ΣΥΑ». Τη δύσκολη αρχή, αλλά με τη
πρίτες» του Πάγκαλου είναι η δημόσια ες, βλέπε κοινωνικά κεκτημένα και δι- διαβάσουμε όλοι αυτό που είπε ο Ζί- Είμαστε; Είναι τώρα η ώρα να το γνώση ότι η ευκολία ανήκει στην
έκφραση ενός συμπαγούς ιδεολογικού καιώματα, βλέπε Μάη του ‘36, βλέπε ζεκ στη διάλεξή του στο Πολυτεχνείο. απαντήσει ο καθένας μας στον εαυτό άρνηση και όχι στην κατάφαση.
μηχανισμού. Ενός μηχανισμού που βα- ιστορικές στιγμές και κατακτήσεις του Το παραθέτω αυτούσιο. «Λέγεται ότι του και μετά να συστηθούμε με ειλικρί- Μια αρχή υπήρξε η πρόταση για
σίζεται στο φόβο και τη συνενοχή. κινήματος. στην Κίνα αν πραγματικά μισούν κά- νεια και με την κοινωνία. την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου.
Ο καπιταλισμός στο ιστορικό του ποιον η κατάρα που εκτοξεύουν είναι Και σε αυτή τη σχέση να εξομολο- Μια αρχή εντελώς τακτικού χαρα-
αδιέξοδο στοχοποιεί το συνήθη ύπο- “είθε να ζήσεις σε ενδιαφέροντες και- γηθούμε τη δική μας αμαρτία. Εμείς κτήρα. Μια αρχή που ακουμπάει πά-
Συνενοχή μαζί πτο, που δε συχνάζει πια στην πλατεία ρούς”». Στην ανθρώπινη ιστορία ενδι- ορθώσαμε τείχη ολόκληρα με αδιανό- νω στους θεσμούς, πάνω σε αστικά
με «σοκ και δέος» Εξαρχείων, αλλά είναι αυτός ο μακρι- αφέροντες καιροί είναι εποχές ανατα- ητα «ΔΕΝ». αιτούμενα όπως η διαφάνεια και η
νός «αδαής» πρόγονος του 1821 που ραχών, πολέμων, σύγκρουσης για την Δεν μπορείς να συμμετάσχεις σε πληροφορία. Μια αρχή συστημική,
Είναι λύτρωση για όλο το πολιτικό έκανε την Επανάσταση, για να βολευ- εξουσία, με βαριές συνέπειες για εκα- πορεία που καλεί το ΝΑΡ γιατί ανα- που έχει όμως τη δύναμη να κατα-
κατεστημένο το εμφυλιοπολεμικό κλί- τεί με ρουσφέτια. Άρα χέρι - χέρι με τομμύρια αθώους. Σήμερα είναι φανε- γκαστικά θα καταλήξεις μηχανισμός σπαράξει την «ιερή αγελάδα». Μια
μα που παράγει ο κοινωνικός αυτομα- το φόβο και τη συνενοχή, έρχεται και ρό ότι πλησιάζουμε μια νέα εποχή για του συστήματος. αρχή από λίγους που έχει όμως τη
τισμός, που αναπτύσσεται στη βάση της η αποκαθήλωση της ιστορίας των αντι- την οποία αρμόζει η περιγραφή ενδι- Δεν μπορείς να διαδηλώσεις έξω δύναμη να γίνει ταυτόχρονα και κοι-
πυραμίδας, ενώ αφήνει τη νοσηρή και στάσεων. αφέροντες καιροί… Τι σημαίνει αυ- από την ισραηλινή πρεσβεία με το ΣΥ- νωνικό αιτούμενο.
ένοχη κορυφή ανέγγιχτη. Είναι καθαρ- Λαός φοβισμένος, λαός ένοχος, λα- τό για την Αριστερά της εποχής μας; ΡΙΖΑ γιατί αναγκαστικά θα γίνεις ρε- Για να ξαναβρούμε την ανάσα μας
τήριο που ξεπλένει τις αμαρτίες ενός ός με βεβηλωμένη ιστορία. Στην ψυχαναλυτική θεραπεία οφεί- φορμιστής. εκεί όπου ανασαίνει η κοινωνία. Για
ολόκληρου συστήματος, γιατί δεν δί- Εάν προσθέσει κανείς αυτό το μείγ- λει κανείς να αποσαφηνίσει τι πραγ- Δεν μπορείς να συνομιλείς με τον να απογυμνώσουμε με τη σειρά μας
νει απλώς άφεση, αλλά τις εναποθέ- μα, σε αυτό που ήδη το σύστημα έχει ματικά επιθυμεί. Θέλω πράγματι αυ- ΠΑΣΟΚο εργάτη γιατί η αλήθεια εί- τα πολιτικά ιερατεία και τα οικονο-
τει στις πλάτες του «τεμπέλη» δάσκα- επιτύχει, την αλλοτρίωση με τη μαρ- τό που νομίζω ότι θέλω… Έτσι λοιπόν ναι μία και αυτός δεν έχει μεράδι κα- μικά διευθυντήρια, που για να γίνουν
λου, του «υψηλόμισθου» οδηγού της ξιστική έννοια στην παραγωγή, τη με- έρχεται σήμερα για τους αριστερούς η μίας αλήθειας. οι αιμοδότες πυλώνες του συστήμα-
ΕΘΕΛ, του «αγράμματου» αγρότη, τατροπή της παιδείας σε αγοραίo ερ- στιγμή της αλήθειας. Ο Όργουελ περι- Δεν μπορείς να κλείσεις τα διόδια τος αφαίμαξαν, βίασαν και καταχρά-
του « διεφθαρμένου» λαού. Το δόγμα γαλείο, την ιδιωτικοποίηση του έρωτα έγραψε θαυμάσια αυτή τη στάση όταν γιατί το πρωτοσκέφτηκε η ΚΟΕ. στηκαν τους λαούς. Μια αρχή, που
της συνενοχής από τη μία, αλλά και το και της φιλίας, μέσω των κωδικοποιη- έγραφε ότι «κάθε επαναστατική γνώ- Δεν μπορείς να ανέβεις στο καρά- ακουμπάει και ζεσταίνεται από μια
δόγμα του «σοκ και δέος» από την άλ- μένων προδιαγραφών του Facebook, μη οφείλει μέρος της δύναμης της στην βι για τη Γάζα, γιατί η πυξίδα του είναι άλλη Αρχή: «Η συνείδηση της εργατι-
λη. Δηλαδή μια ληστρική και εφ’ όλης τότε έχουμε μια τέλεια εξίσωση. ανομολόγητη πεποίθηση ότι τίποτα δεν πολύχρωμη. κής τάξης δεν μπορεί να γίνει αληθι-
της ύλης επίθεση χωρίς ανάσα, σε συν- Η Διατήρηση του συστήματος συ- αλλάζει». Κι αν εκδηλωθεί πραγματική Δεν μπορείς να είσαι με τον Τρό- νά πολιτική συνείδηση, εάν οι εργά-
θήκες απόλυτου φόβου και μεταφυσι- νεπάγεται με λαό - στρατό. Το παλιό επανάσταση αυτό πρέπει να συμβεί σε τσκι, γιατί ο Στάλιν… τες δεν μάθουν να απαντούν σε όλες
κής ενοχής. δόγμα «Στρατηγέ μου ιδού ο στρατός απόσταση ασφαλείας. Στην Κούβα, τη Δεν μπορείς να επικαλείσαι τη Λού- χωρίς εξαίρεση τις περιπτώσεις αυ-
Δανείζομαι από το Ζιζέκ την τοπο- σας». Εξόχως έξυπνο. Και προς το πα- Νικαράγουα, τη Βενεζουέλα, έτσι ώστε ξεμπουργκ γιατί ξέφυγε στον αναρχο- θαιρεσίας και καταπίεσης, βίας και
θέτηση περί ιδιωτικοποίησης της διά- ρόν δείχνει να λειτουργεί. ενώ η καρδιά μου θα ζεσταίνεται όσο συνδικαλισμό. κατάχρησης» (Β. Ι. Λένιν).
18 / ΠPIN K OINΩΝΙΑ KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΝΕΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ


ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
n ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ Δ. ΠΑΤΕΛΗ
Καθόλου τυχαία δεν είναι η πειθαρ-
χική δίωξη εναντίον του επίκουρου
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΦΗΝΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
καθηγητή, Δημήτρη Πατέλη. Μέ-
χρι στιγμής παραμένει άγνωστο γι-
Παρέμβαση Άγγ. Χάγιου για τα σκουπίδια, Π. Κωνσταντίνου για συμβασιούχους
ατί ακριβώς κατηγορείται ο Δ. Πα-
τέλης. Κατά παράβαση της διοικητι-
κής πρακτικής και δεοντολογίας, τα
σχετικά έγγραφα έχουν εξαφανιστεί n ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
από το πρωτόκολλο του Ιδρύματος,

Α
ενώ ο μέχρι πρότινος πρύτανης του
νοιξε και τυπικά την περασμένη Δευτέ- κυβέρνησης - ΕΕ- ΔΝΤ, του Mνημονίου και του τροπής της σημερινής καπιταλιστικής συγκρότη-
ρα η αυλαία του αντιδραστικού θεσμού “Καλλικράτη”, για την κατάργηση του ληστρικού σης και των αντιλαϊκών πολιτικών των κυβερνή-
του «Καλλικράτη», με τις πρώτες συνε- χρέους και την έξοδο από την ευρωζώνη και την σεων και της ΕΕ». Η τοποθέτηση στο περιφερει-
δριάσεις δημοτικών και περιφερειακών ΕΕ» και μεταξύ άλλων κατέληξε πως «η Αντικα- ακό συμβούλιο του Α. Χάγιου, αλλά και ολοκλη-
συμβουλίων που αναδείχθηκαν μετά πιταλιστική Ανατροπή στηρίζει τις διεκδικήσεις ρωμένη η πρόταση για το ζήτημα των σκουπιδι-
την πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση της 7ης Νο- του μαχόμενου λαϊκού κινήματος, με κινητοποιή- ών έχουν αναρτηθεί στην ανανεωμένη ιστοσελί-
εμβρίου. Για πρώτη φορά, η παρουσία της αντι- σεις διαρκείας, μέσω λαϊκών επιτροπών δράσης δα της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αττι-
καπιταλιστικής Αριστεράς σε αυτά, ήταν υπολο- και δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών σε γει- κή (http://anticapitalist-attiki.blogspot.com/).
γίσιμη και μαχητική, έπειτα την εκλογή 7 περιφε- τονιές, δήμους και περιφέρεια». Μαχητική ήταν και η στάση του εκπροσώπου
ρειακών και δεκάδων δημοτικών συμβούλων σε Δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά και σε τρέ- του συνδυασμού Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
όλη την Ελλάδα. χοντα θέματα που αφορούν στην τοπική αυτοδι- νας, Π. Κωνσταντίνου, στην συνεδρίαση του δη-
Έτσι, από την πρώτη μέρα, οι εκλεγμένοι εκ- οίκηση. Τάχθηκε κατά των ιδιωτικοποιήσεων των μοτικού συμβουλίου. Στην δήλωσή του καταγγέλ-
Πολυτεχνείου Kρήτης Ι. Γρυσπολά- πρόσωποι φρόντισαν με την παρουσία τους στα κοινωνικών υποδομών, της δημόσιας περιουσίας λει «την συναίνεση ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΛΑΟΣ στα
κης αρνήθηκε να δώσει στον Δ. Πα-
τέλη αντίγραφο παραπεμπτηρίου - συμβούλια να χαλάσουν το πανηγυρικό κλίμα συ- και της διαχείρισης των απορριμμάτων, μέσω αντεργατικά μέτρα των απολύσεων των συμβα-
κατηγορητηρίου. Από τις ερωτήσεις ναίνεσης που θέλησαν να στήσουν από κοινού το κλεισίματος σχολείων και νοσοκομείων που επι- σιούχων στον Δήμο και όλα τα άδικα μέτρα με τη
που του απηύθυνε η Εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, η ΝΔ και το ΛΑΟΣ, σε μια προσπάθεια χειρείται μέσω της εφαρμογής του «Καλλικράτη». μείωση μισθών, συντάξεων, αύξηση της ανεργίας
Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλί- να πείσουν πως ο «Καλλικράτης» έρχεται να εκ- Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ των εργατικών αγώ- και των τιμών των βασικών αγαθών που εκφρά-
ου κατά την κατάθεσή του, εικάζε- συγχρονίσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Από τη νων στους ΟΤΑ, θέτοντας το ζήτημα νομιμοποίη- στηκε με το πιο απροκάλυπτο τρόπο στη κατανομή
ται ότι ο καθηγητής παραπέμπεται στάση και τις τοποθετήσεις τους μέσα στα συμ- σης όλων των συμβασιούχων. θέσεων που επιβάλλει ο “Καλλικράτης”». Παράλ-
με τις εξής τουλάχιστον κατηγορίες:
Πρώτον, επειδή επί δύο έτη υποστή- βούλια, ανέδειξαν για ακόμη μια φορά το γεγο- Τέλος, δήλωσε την αμέριστη στήριξη του συν- ληλα, όταν τέθηκε από την πλευρά της Ανταρσίας
ριζε ότι ο Ι. Γρυσπολάκης ανεδείχθη νός πως στην πραγματικότητα πρόκειται για μια δυασμού στις κινητοποιήσεις των κατοίκων της στις γειτονιές της Αθήνας, το ζήτημα των συμβα-
και ασκούσε τη διοίκηση με «εκλο- αντιδραστική τομή, που έρχεται να προστεθεί σε Κερατέας για την αποτροπή της δημιουργίας ΧΥ- σιούχων, η νέα δημοτική αρχή, δια του δημάρχου
γικό» πραξικόπημα. Δεύτερον, επει- μια σειρά από προηγούμενες αναδιαρθρώσεις ΤΑ στην περιοχή, και σε πρόσθετη δήλωσή του, Γ. Καμίνη, ευθυγραμμίστηκε πλήρως με τις υπο-
δή ανέφερε σε συνέλευση ότι έφερε («Καποδίστριας») και επιχειρεί να ολοκληρώ- παρουσίασε μια συνολική πολιτική θέση για ζήτη- δείξεις της κυβέρνησης, μην αποκλείοντας ακό-
τα ΜΑΤ τον Ιούνιο του 2006 εναντίον σει την πλήρη προσαρμογή της τοπικής αυτοδι- μα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Όπως χα- μη και το ενδεχόμενο ποινικοποίησης των αγώ-
των φοιτητών στο κτίριο Παπαδόπε-
τρου. Τρίτον, συμμετείχε και μίλησε
οίκησης στις σύγχρονες ανάγκες του ολοκληρω- ρακτηριστικά τονίζεται σε αυτήν: «Η εσπευσμένη νων των εργαζομένων του Δήμου.
σε κινητοποιήσεις και κατειλημμέ- τικού καπιταλισμού και σε βάρος πάντα των ερ- και στην ουσία πραξικοπηματική απόπειρα προ- Τέλος, δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολία-
νους χώρους του Ιδρύματος. Τέταρ- γαζομένων. ώθησης Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ ΕΣ- στο το γεγονός, πως εκλέχθηκε με τις ψήφους του
τον, απεκάλεσε «στημένο» το εκλε- Χαρακτηριστικά, στην περιφέρεια Αττικής, ο ΔΚΝΑ και Περιφέρειας Αττικής, καθώς και η πα- συνδυασμού του Γ. Καμίνη στη θέση του Γενικού
κτορικό σώμα που δεν ανέδειξε τον εκλεγμένος εκπρόσωπος της Αντικαπιταλιστικής ράνομη εισβολή και βάρβαρη κατοχή της Κερα- Γραμματέα, ο εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, ενώ δεν
Δ. Πατέλη στη βαθμίδα του Αναπλη- Ανατροπής στην Αττική, Α. Χάγιος, καταψήφισε τέας από τις δυνάμεις των ΜΑΤ με κυβερνητική δίστασαν να εκλέξουν και αναπληρωματικό μέ-
ρωτή Καθηγητή και τέλος ότι δήθεν
υπονομεύει μέχρι και το κύρος του
τη διαδικασία εκλογής Προεδρείου και Οικονο- εντολή, έχουν αναδείξει την ουσία της αντιπαρά- λος στην Επιτροπή για την ποιότητα ζωής τον εκ-
Αρχιεπισκόπου Κρήτης! μικής Επιτροπής, καταγγέλλοντας την αντιδημο- θεσης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμά- πρόσωπο της Χρυσής Αυγής, Ν. Μιχαλολιάκο.
Σύμφωνα με συνομιλία του Πριν με κρατική συγκρότηση και λειτουργία των θεσμών των: Η κυβέρνηση και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί Από ότι φαίνεται, η νέα δημοτική αρχή ενστερ-
τον Δ. Πατέλη, η πρώτη κατηγο- του «Καλλικράτη». Στη δίλεπτη μόλις τοποθέτη- όμιλοι επείγονται να στήσουν ένα νέο πεδίο κερ- νίζεται και με το παραπάνω τις απόψεις και τις
ρία, αφορούσε την από 27/8/08 γνω- ση, που του επιτράπηκε να κάνει, τόνισε μετα- δοφορίας. Αδιαφορώντας για την ποιότητα ζωής πρακτικές του υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ, Χρ. Παπου-
στή στο πανελλήνιο και αμφιλεγό- ξύ άλλων πως: «Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή των πολιτών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. τσή, περί μεταναστευτικής πολιτικής. Ολόκλη-
μενη εκλογική διαδικασία ανάδει- στην Αττική θα αγωνιστεί στο πλευρό του λαϊκού Το πρόβλημα είναι κατ’ εξοχήν πολιτικό, με σα- ρη η τοποθέτηση του Π. Κωνσταντίνου, βρίσκε-
ξης του συνδυασμού του Ι. Γρυσπο-
λάκη στην πρυτανική αρχή (διαδι- κινήματος για να μη φορτωθούν τα βάρη της κα- φή κοινωνική ταξική διάσταση. Η ουσιαστική λύ- ται στην ιστοσελίδα της Ανταρσίας στις γειτονί-
κασία που χαρακτηρίσθηκε από κα- πιταλιστικής κρίσης στις πλάτες του εργαζόμενου ση προοπτικής για τα αστικά στερεά απόβλητα, ες της Αθήνας. (http://antarsiageitoniesathinas.
ταστροφή 2 καλπών, περιφρούρη- λαού, για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής μπορεί να αναζητηθεί μόνο σε μια πορεία ανα- blogspot.com/).
ση των άλλων 2 από εξωπανεπιστη-
μιακούς, κ.ο.κ.). Το Συμβουλίο της
Επικρατείας αποφάσισε περί της μη
σύννομης διαδικασίας, από την εν
μέρει επανάληψη της οποίας στις
16/11/2010 ανεδείχθη άλλη πρυτανι- ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ n ΔΙΚΤΥO ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚOΣ
κή αρχή στο Ίδρυμα. Η δεύτερη κα-
τηγορία, περί εμπλοκής των ΜΑΤ,
έχει φωτιστεί πλήρως από τον τοπι-
κό και αθηναϊκό Tύπο. Η τρίτη κα-
τηγορία συνιστά κατάφωρη παραβί-
αση της ελευθερίας του λόγου, κα-
θώς κανείς δεν ορίζει το πού, σε
Διαφθορά στην Αλεξανδρούπολη
ποιό κοινό και με τι θέμα δικαιούται Για δεύτερη φορά η Επιτροπή Αλληλεγγύ- ρεάν, για να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές και η διαφθορά. Στελέχη και φαντάροι που
να ομιλεί ο πανεπιστημιακός δάσκα- ης Στρατευμένων έλαβε επιστολή καταγγελί- στα νησιά! τόλμησαν να καταγγείλουν τα κακώς κείμε-
λος. Η τέταρτη κατηγορία, αφορά τη ας από τους φαντάρους που υπηρετούν στο Θύματα αυτού του συστήματος έπεσαν και να και να συγκρουστούν με το διοικητή της
μη αυτοεξαίρεση του Ι. Γρυσπολάκη στρατόπεδο 12 ΤΥΠ Αλεξανδρούπολης. οι φαντάροι στο 12 ΤΥΠ Αλεξανδρούπολης. μονάδας, αναρωτιούνται για ποιο λόγο ο
από το εκλεκτορικό σώμα, ως όφει- Σε αυτή περιγράφεται μια γνωστή κατά- Σε μια μικρή μονάδα, που όλα είναι γνωστά Μέραρχος κάλυψε τον παρανομούντα διοι-
λε κατά τον Δ. Πατέλη να πράξει δε-
δομένων των αντιπαραθετικών σχέ- σταση, ιδιαίτερα στις μονάδες της σε όλους, μετά από καταγγελίες έγινε ΕΔΕ κητή, αλλά κυρίως απαιτούν από τον αρχη-
σεων με τον κρινόμενο, ώστε να δι- παραμεθορίου: διοικητές και αξι- στην οποία κατέθεσαν δεκάδες. Όμως η ΕΔΕ γό ΓΕΣ Φραγκούλη Φράγκο και τους υπουρ-
ασφαλίσει την ανεπηρέαστη κρίση ωματικοί εκμεταλλεύονται τη θέ- αντί να τιμωρήσει τον καταγγελλόμενο διοι- γούς Εθνικής Άμυνας Βενιζέλο και Μπεγλί-
του οργάνου, στο οποίο η απόφα- ση τους στις μονάδες και εκβιάζουν κητή, συγκάλυψε και κουκούλωσε τα πράγμα- τη, να παρέμβουν άμεσα.
ση για τη μη εξέλιξη ελήφθη με μία τους φαντάρους, ιδιαίτερα τους ντό- τα, όπως κάθε παρόμοια διαδικασία. Ας θέσουμε το απλό ερώτημα: Πώς εί-
ψήφο διαφορά. Η πέμπτη κατηγο- πιους, για να τους προσφέρουν δι- Ο διοικητής θεωρώντας ότι κανείς δε μπο- ναι δυνατόν το ΓΕΣ να επιτρέπει να συνεχί-
ρία αφορά νύξη σε κείμενο περί της
βράβευσης του τ. Μητροπολίτη Χα- άφορα υλικά αγαθά και υπηρεσίες ρεί να του σταθεί εμπόδιο στο καθεστώς αυ- σει την εκτέλεση καθηκόντων διοίκησης σε
νίων από το Ίδρυμα... ώστε να τους βάλουν σε καλές θέ- θαιρεσίας που έχει επιβάλλει στη μονάδα, έναν αξιωματικό που καταγγέλλεται από την
Είναι σαφές ότι η δίωξη του Δ. Πα- σεις, να τους απαλλάξουν από άσχη- επιδιώκει τώρα να πάρει τη ρεβάνς, απειλώ- πλειοψηφία των υφισταμένων του; Δεν κα-
τέλη εντάσσεται στο πλαίσιο στοχο- μες υπηρεσίες και να τους παρέχουν εξόδους ντας τους υφισταμένους του, οι οποίοι αισθά- ταλαβαίνουν ότι δε μπορούν να κλείνουν τα
ποίησης των αντιφρονούντων και και τιμητικές άδειες. νονται απροστάτευτοι από τη στρατιωτική και μάτια; Μπορεί αδίστακτα να κουκουλώνουν
αυταρχικού τύπου πειθαρχικής κα- Τα οφέλη που εξασφαλίζουν οι διοικητές πολιτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. τα πράγματα για να μη θιγεί το γόητρο του
ταστολής εντός του πανεπιστημίου –
επιχείρηση, που οι κυβερνήσεις
από τη λειτουργία του διεφθαρμένου αυτού Πολλοί είναι εκείνοι που φοβούνται για στρατού, αλλά είναι σε όλους κατανοητό ότι
ΠΑΣΟΚ - ΝΔ οραματίζονται και επι- πελατειακού συστήματος είναι από τρόφι- το μέλλον τους καθώς διαπιστώνεται ότι στον η καθημερινότητα της μονάδας θυμίζει βρα-
διώκουν με τη συνεργασία «προθύ- μα μέχρι τραπεζώματα των ίδιων και των οι- ελληνικό στρατό όχι μόνο δεν υπάρχει δικαι- δυφλεγή βόμβα.
μων» εκπροσώπων του καθηγητικού κογενειών τους σε ακριβά εστιατόρια, ακό- οσύνη και δε μπορείς να βρεις το δίκιο σου, Τηλ. Επικ. 6932 955437
κατεστημένου. μη και την παροχή δωματίων, εννοείτε δω- αλλά ουσιαστικά επιβραβεύεται η ρεμούλα diktiospartakos.blogspot.com
KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 K OINΩΝΙΑ ΠPIN / 19

ΚΕΡΑΤΕΑ n ΝΑΤΑΣΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ Στο σκαμνί αστυνομικοί


από ΔΙΑΣ και ΔΕΛΤΑ
Αστυνομικοί σπάνε τζάμια αυτοκινήτων! Μ ήνυση κατέθεσε το μπλογκ
Δικαίωμα και ο Γιώργος Μ.,
ο οποίος αποσπάστηκε βίαια από
Ρεζίλι ο υπουργός Προστασίας Εργολάβων Χρ. Παπουτσής, οργή κατοίκων εναντίον του ΠΑΣΟΚ το μπλοκ και συνελήφθη αναίτια
στην πορεία της 15/12, εναντί-

Σ
ον αστυνομικών της ομάδας ΔΙ-
υνεχίζεται με αμείωτη οι κάτοικοι, η κίνηση στο μπλό κο σίας των Εργολάβων ξεπέρασαν κά- 300 άτομα κατευθύνθηκαν στο τμή- ΑΣ και ΔΕΛΤΑ. Σύμφωνα με όσα
ένταση η μάχη στην Κερα- της Κερατέας έχει αυξηθεί. Με εκα- θε όριο. Αφού χτύπησαν απρόκλητα μα Τροχαίας, αποκλείοντας το και καταγγέλλει το Δικαίωμα, σε συ-
τέα, με τους κατοίκους αρ- τοντάδες κόσμου να το κρατούν όλη τους συγκεντρωμένους έκαναν εκτε- ζητώντας να επιστραφούν οι πινα- νέντευξη Τύπου που παραχώρη-
νούμενους να κάνουν έστω την ημέρα. «Η οργή μας έχει ξεχει- ταμένη χρήση χημικών, για να διώ- κίδες τους. Οι αστυνομικοί που ήταν σε την Τρίτη, στην απεργιακή πο-
και ένα βήμα πίσω. Πριν λίσει. Δεν μπορεί τα δικαστήρια να ξουν τον κόσμο από το μπλόκο. Σύμ- μέσα αρνήθηκαν να τις δώσουν πί- ρεία της 15/12 μηχανές από τις
δύο μέρες, την Παρασκευή, επρό- μας δικαιώνουν και παρ’ όλα αυτά φωνα δε με αυτόπτες μάρτυρες βαθ- σω, επιστρατεύοντας διάφορες προ- ομάδες ΔΙΑΣ και ΔΕΛΤΑ άρχιζαν
να προσεγγίζουν απειλητικά το
κειτο να εκδικαστεί η έφεση που κα- να έχει στρατοπεδεύσει στην περιο- μοφόρος έφτασε να απειλεί ηλικιω- φάσεις. Και τότε οι κάτοικοι άνοι- μπλοκ, στη συμβολή των οδών
τέθεσε άρον άρον το Δημόσιο ξαν το περιπολικό και τις πή- 3ης Σεπτεμβρίου και Τρικόρφων.
κατά της απόφασης της 29ης ραν μόνοι τους! Στη συνέχεια Ο συντονιστής της κίνησης, Γ.
Δεκεμβρίου 2010 του Ειρηνο- κατευθύνθηκαν με πορεία στο Παπαϊωάννου, ζήτησε από τον
δικείου Λαυρίου, που δικαίω- αστυνομικό Τμήμα, το οποίο επικεφαλής των αστυνομικών
νε τους κατοίκους αναστέλλο- δεν μπόρεσε να γίνει ο κυμα- να αφήσουν το μπλοκ να περά-
ντας τις εργασίες κατασκευής τοθραύστης της οργής τους… σει και να μη το διεμβολίσουν,
ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο. Τε- Μεγάλη συγκέντρωση κατοί- για να λάβει την απάντηση ότι εί-
λικά η δίκη αναβλήθηκε για τις κων στο μπλόκο έγινε και την χαν εντολή να προχωρήσουν και
να διασπάσουν το μπλοκ. Μπρο-
2 Φεβρουαρίου. Γεγονός που ημέρα των φώτων. Oι κατοίκοι
στά σε αυτή την επικίνδυνη κα-
σημαίνει με τον πιο ξεκάθαρο έκαναν τον αγιασμό μπροστά τάσταση το μπλοκ προσπάθησε
τρόπο ότι η παρουσία των 700 από τα ΜΑΤ. να απεμπλακεί και το κύριο σώ-
και πλέον αστυνομικών δυνά- Περίπου ένα μήνας έχει μα του έστριψε στην 3η Σεπτεμ-
μεων στην περιοχή, αλλά και περάσει από την 11 του Δε- βρίου και Ιουλιανού.
η παραμονή των μηχανημά- κέμβρη, οπότε η κυβέρνηση Αμέσως μετά, χωρίς να υπάρ-
των του εργολάβου μέσα στο του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να ξει πρόκληση, 10 αστυνομικές
Οβριόκαστρο είναι τελείως εφαρμόσει κατάσταση πολιορ- μοτοσικλέτες έπεσαν με ταχύτη-
παράνομη. κίας στην Κερατέα. Οι διμοι- τα πάνω στο μπλοκ, ρίχνοντας
Έξω από το δικαστήριο εί- ρίες των ΜΑΤ – άλλοτε ακού- στο έδαφος διαδηλωτές και δια-
λύοντας το. Μάλιστα ένας εκ των
χαν συγκεντρωθεί από νωρίς νητες καταλαμβάνοντας τη λε- διαδηλωτών ο Γιώργος Μ., αφού
το πρωί αρκετοί κάτοικοι μετά από χή ένας ολόκληρος στρατός κατοχής» μένους ότι θα βγάλει το 45άρι του, ωφόρο Λαυρίου και άλλοτε ιδιαίτε- έπεσε κάτω, συνελήφθη. Για να
κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτρο- επισημαίνει η Παγώνα Στόμη κάτοι- για να πάρει την απάντηση που του ρα κινητικές κυνηγώντας τους κατοί- δικαιολογηθεί η απρόκλητη επί-
πής Αγώνα κατά του ΧΥΤΑ. Η ανα- κος και μέλος της Συντονιστικής Επι- αντιστοιχούσε. Έπειτα, αφού απώ- κους, αποτελούν την καθημερινότη- θεση και η αυθαίρετη σύλληψη, οι
βολή της έφεσης του Δημοσίου ση- τροπής Αγώνα κατά του ΧΥΤΑ. Ακρι- θησαν κακήν κακώς τους κατοίκους, τα όσων ζουν στην Κερατέα. Όσο αστυνομικοί Β. Μπάστα και Ι. Πα-
μαίνει ότι οι εργασίες δεν μπορούν βώς αυτή η κατάφωρη αδικία και ο οι οποίοι έτρεχαν πεζοί για να προ- όμως οι μέρες περνούν οι κάτοι- σιώτη, που τη διενήργησαν, έστη-
να ξεκινήσουν, όπως αποφάνθηκε παραλογισμός της... κυβέρνησης κα- φυλαχθούν από τη μανία τους, προέ- κοι όχι μόνο δεν συνηθίζουν την πα- σαν ένα ψευδές κατηγορητήριο.
το Ειρηνοδικείο Λαυρίου (29/12), ταστολής του ΠΑΣΟΚ είναι που πει- βησαν σε βανδαλισμούς των αυτοκι- ρουσία των… εισβολέων αλλά αντί- Υποστήριξαν ότι «400 άτομα με
μέχρι: Να συντελεσθεί η αναγκαστι- σμώνουν ακόμη περισσότερο τους κα- νήτων τους. Φωτογραφικό υλικό απο- θετα συγκρούονται όλο και πιο μα- καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου τους επιτίθονταν με
κή απαλλοτρίωση της εκτάσεως για τοίκους της Κερατέας και για αυτό πα- δεικνύει ότι οι δυνάμεις των ΜΑΤ ξέ- χητικά, μαζικοποιούν το μπλόκο και
ξύλα», με αποτέλεσμα τον τραυ-
την εκτέλεση της Α΄ φάσης του ΧΥ- ραμένουν ανυποχώρητοι. σπασαν πάνω στα αμάξια, σπάζοντας στέλνουν σε όλη την Ελλάδα μήνυμα ματισμό των εν λόγω αστυνομι-
ΤΑ Κερατέας. Να εκπονηθούν οι με- Από την Κυριακή 2/1 το κλίμα έχει καθρέφτες, τζάμια κ.λπ. Και σαν να αντίστασης. «Ο κόσμος της Κερατέ- κών και την «πρόκληση φθορών
λέτες που προβλέπονται από την ερ- ενταθεί στο μπλόκο. Με τη συμμετο- μην έφτανε αυτό στη συνέχεια πέρα- ας θα αντέξει» υποστηρίζει η Παγώ- στις αστυνομικές μοτοσικλέτες».
γολαβική σύμβαση. Να αποφανθούν χή εκατοντάδων ατόμων, μεταξύ των σε και η τροχαία, η οποία πήρε τις πι- να, «δεν είναι μόνο ο αγώνας ενά- Ενώ επεσήμαναν ότι είχαν πάρει
οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσί- οποίων και ολόκληρες οικογένειες με νακίδες τους... ντια στα ΧΥΤΑ. Πλέον καταλαβαί- «εντολή να διασπάσουν την πο-
ες περί της μη υπάρξεως αρχαιολο- τα ανήλικα παιδιά τους, πραγματοποι- Οι δυνάμεις καταστολής, κατόπιν νουμε πολύ καλά ότι ο αγώνας μας ρεία και να αποτρέψουν την κα-
γικών ευρημάτων στο χώρο αυτό. Να ήθηκε πορεία προς τα ΜΑΤ, που σε εντολών του πολιτικού προϊστάμενου έχει και συμβολικό χαρακτήρα. Αν η τάληψη της ΓΣΕΕ»!
εκδοθούν οι σχετικές πολεοδομικές αυτή τη φάση βρίσκονταν σε απόστα- τους Χρ. Παπουτσή, κάνουν τα πά- κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ τα πάρει πίσω,
άδειες για την εκτέλεση των εργασι-
ών της εργολαβίας.
ση 500 μέτρων. Οι κατασταλτικές δυ-
νάμεις για άλλη μια φορά ήταν προ-
ντα προκειμένου να κάμψουν το ηθι-
κών των κατοίκων. Όμως πετυχαί-
θα σταλεί μήνυμα αντίστασης σε όλη
την Ελλάδα, πως οι αγώνες μπορούν Mήνυση
Μετά τις 29/12, οπότε και δικα-
στικά δικαιώθηκαν σε πρώτη φάση
κλητικές. Όμως το βράδυ της 5/1 οι…
πραίτορες του υπουργείου Προστα-
νουν τα αντίθετα αποτελέσματα: Με-
τά την αστυνομική επίθεση περίπου
να νικούν. Κι αυτό είναι που φοβού-
νται περισσότερο και οι από πάνω». συλληφθέντα
T ο φωτογραφικό υλικό, που
διαθέτει το Δικαίωμα αποδει-
κνύει περίτρανα ότι ο Γιώργος

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ ΕΡΓΑΤΗ n ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΕ Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ - A. ΛΟΒΕΡΔΟ

Υπουργείο μαύρης και αδήλωτης Eργασίας


Π
λειάδα σωματείων και ρα μισθώνουν εργολάβους για τον κα- η εταιρεία που είχε αναλάβει την σταματά εδώ: Δεν ενδιαφερθή- Μ. (αλλά ούτε και κανένας άλλος
από το μπλοκ) δεν φορούσε κου-
συνδικαλιστών ανταπο- θαρισμό δημόσιων οργανισμών. Μά- καθαριότητα του υπουργείου Ερ- καν ούτε για τη μεταφορά της σο- κούλα και χειρουργική μάσκα,
κρίθηκαν την προηγού- λιστα αποφασίστηκε να προταθεί στο γασίας καταπατούσε συστηματικά ρού, ούτε για τα έξοδα κηδείας, ού- ούτε είχε κοντάρι, όπως αναφέ-
μενη Τετάρτη στο κάλε- Συντονισμό Πρωτοβάθμιων Σωματεί- κάθε έννοια εργασιακού δικαιώμα- τε ένα συλλυπητήριο τηλεγράφημα. ρουν οι ψευδείς καταθέσεις των
σμα της ΠΕΚΟΠ, μετά ων η πραγματοποίηση συλλαλητηρίου τος. Όπως καταγγέλλει η ΠΕΚΟΠ Ούτε σκοπεύουν να αναλάβουν τις αστυνομικών. Παρ’ όλα αυτά του
το εργατικό «ατύχημα» και το θάνα- στις 25/01 για την καταδίκη του θανά- στο χώρο δεν υπήρχε πίνακας προ- ευθύνες τους σαν παράλληλοι εργο- απαγγέλθηκαν κατηγορίες με τον
το του Αζίζ Εμάντ. Ο αιγύπτιος ερ- του του Αζίζ Εμάντ και των εργατικών σωπικού ούτε ήξεραν ποιοι εργάζο- δότες για να πληρώσουν αποζημίω- κουκουλονόμο, ενώ τέθηκαν και
γάτης έχασε την ζωή του πέφτοντας ατυχημάτων, απαιτώντας την κατάργη- νταν στο κτίριο. Είχαν δώσει μαγνη- ση! Αδιαφάνεια, ωμές παραβιάσεις περιοριστικοί όροι.
από τον τρίτο όροφο, ενώ καθάριζε ση εδώ και τώρα του σύγχρονου δου- τικές κάρτες στους εργολάβους για της εργατικής νομοθεσίας, μαύρη Στη μήνυση εναντίον των αστυ-
τα τζάμια του κτηρίου της Γενικής λεμπορίου. να μπαίνουν στο υπουργείο όποτε εργασία, απλήρωτοι εργαζόμενοι νομικών Β. Μπάστα και Ι. Πασι-
Γραμματείας του υπουργείου Ερ- Τεράστιες ευθύνες για το θάνα- ήθελαν. Δούλευαν σε όλο το κτίριο που δουλεύουν μέσα στο υπουργείο ώτη, ο συλληφθής τους κατηγο-
γασίας Διαχείρισης Κοινοτικών & το του Αζίζ Εμάντ εν ώρα εργασίας χωρίς καμιά επίβλεψη. Και το κυρι- χωρίς καμία εργασιακή σχέση είναι ρεί για τα αδικήματα της παρά-
νομης βίας, απόπειρας απρόκλη-
άλλων Πόρων. Στη σύσκεψη έγινε και μάλιστα Κυριακή (19/12/2010) ότερο δεν έπαιρναν κανένα μέτρο λίγα από όσα αποκαλύφθηκαν από
της σωματικής βλάβης, παράβα-
πλατειά συζήτηση για το δουλεμπό- έχουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι ασφάλειας, ούτε υπάρχει υπεύθυνος τις αμήχανες απαντήσεις του υπεύ- ση καθήκοντος, ψευδής καταμή-
ριο που έχουν στήσει οι εταιρείες του υπουργείου Εργασίας, Λ. Κα- για να ελέγχει τους εργολάβους. Κι θυνου της κυβέρνησης, κατά τη συ- νυσης, ψευδορκίας, ψευδής βε-
καθαρισμού, οι οποίες καταπατούν τσέλη και ο (τέως υπουργός) Α. Λο- όλα αυτά μέσα στο υπουργείο που νάντηση του με μέλη της ΠΕΚΟΠ βαίωση, συκοφαντική δυσφήμιση
κάθε έννοια εργατικού δικαιώματος, βέρδος. Είναι ενδεικτικό για το κα- υποτίθεται ότι διασφαλίζει τα δικαι- και άλλων συνδικαλιστών την Τε- και κατάχρηση εξουσίας, σύμφω-
με τις ευλογίες μάλιστα των κυβερνή- θεστώς ασυδοσίας που επικρατεί ώματα των εργαζομένων… τάρτη 29/12, στη διάρκεια διαμαρ- να με τον συνήγορο του, Κ. Πα-
σεων ΠΑΣΟΚ - ΝΔ, που χρόνια τώ- στους εργολάβους καθαρισμού, ότι Μάλιστα η αναλγησία τους δεν τυρίας στο υπουργείο . παδάκη.
20 / ΠPIN O IKOΛOΓIA KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

n ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ

Α υξάνονται διεθνώς
οι

νετικά
καλλιεργούμε-
νες εκτάσεις με γε-
τροποποι-
ημένες (γ.τ.) - με-
ταλλαγμένες ποικιλίες σόγιας. Σύμ-
φωνα με το International Service
for the Acquisition of Agri-Biotech
Applications (ISAAA), το 2009 πα-
ρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των
εκτάσεων αυτών, συγκριτικά με τις
Οι μεταλλαγμένες καλλιέργειες
επεκτείνονται, οι φυσικές
ποικιλίες εξαφανίζονται
αντίστοιχες του 2008. Το 2009, οκτώ
ΤΑΦΟΣ Η ΕΓΝΑΤΙΑ οδός για στα δέκα εκτάρια σόγιας παγκοσμίως, των απαιτήσεων που έγειραν στο θέ- ας (SBM), από τις μονάδες πουλε-
σπάνια είδη. Την περίοδο των φιλοξενούσαν μεταλλαγμένες ποικιλί- μα αυτό, στις κυβερνήσεις της… «πί- ρικών, επιβαρύνει σημαντικά το τε-
εορτών σημειώθηκαν δύο ακό- ες. Καθοριστική συμβολή στην τάση σω αυλής τους.» (βλ. Λατ. Αμερική) λικό προϊόν (κρέας, αυγά), γεγονός
επέκτασης των γ.τ. καλλιεργειών σόγι-
μα τροχαία δυστυχήματα με θύ-
ματα ένα αρκουδάκι (Βογατσι-
κό, 25/12) και μία νεαρή λύκαι-
ας, έχει η Βραζιλία, η οποία κατατάσ-
σεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως
Η επέκταση της μεταλλαγμένης
σόγιας, παρατηρείται ταυτόχρονα με
μη επιθυμητό και αναμενόμενο από
τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τον Νέο πλήγμα
να (Κλειδί Αμυνταίου, 26/12), η
οποία αποτέλεσε το όγδοο θύ-
στην καλλιέργεια μεταλλαγμένων ποι-
κιλιών, διαφόρων ειδών (βλ. σχετ. πί-
τη συρρίκνωση της καλλιέργειας φυ-
σικών (μη μεταλλαγμένων) ποικιλιών
σόγιας, γεγονός το οποίο προσθέτει
ίδιο, ένας τόνος μη γ.τ. γευμάτων σό-
γιας, είναι κατά 60 λίρες (περίπου 70
ευρώ) ακριβότερος, από την ίδια πο-
για την …ποιοτική
μα του είδους, σε ανάλογα πε-
ριστατικά εντός του 2010. Ευ-
τυχώς δεν υπήρξαν ανθρώπι-
νακα). Το 2009, οι εκτάσεις που καλ- ένα ακόμα επιχείρημα, κατά της πο-
λιτικής «συνύπαρ-
σότητα γ.τ. γευμάτων. Σύμφωνα με
τον Τζον Κάμπελ, της Glenrath Farms γεωργία της ΕΕ
Πρωτοπόροι στην καλλιέργεια μεταλλαγμένων ξης» μεταλλαγμένων (μία από τις μεγαλύτερες χονδρεμπο-
νες απώλειες στα συγκεκριμέ- και φυσικών Διοξινούχες ζωοτροφές φαί-
α/α ποικιλι- ρικές επιχειρήσεις αυγών που διακι-
να συμβάντα. Η περιβαλλοντι- α/α Χώρα
Έκταση (106
Μεταλλαγμένες Καλλιέργειες ών. Οι φυσικές ποικι- νεί ημερησίως περί τα 1,4 εκ. αυγά), νεται ότι χρησιμοποιήθηκαν σε
κή οργάνωση Αρκτούρος, με εκτ.) κτηνοτροφικές μονάδες της Κά-
λίες σόγιας,
1
οι οποί- η μη χρήση γ.τ. σόγιας στα σιτηρέ-
ανακοινώσεις που εξέδωσε επι- 1 ΗΠΑ 64,0
Σόγια, Καλαμπόκι, Βαμβάκι, ες ευδοκιμούν στην σια των πουλερικών επιβαρύνει κα- τω Σαξονίας στη Γερμανία. Δι-
σημαίνει τις ευθύνες της πολι- Ελαιοκράμβη, Κολοκύθι, Παπαια, Κίνα, τη Βραζιλία,
2 αλ- τά δύο πένες το κόστος παραγω- οξίνη σε επίπεδα διπλάσια των
τείας, αλλά και της κατασκευά- 2 Βραζιλία 21,4 Σόγια, Καλαμπόκι, Βαμβάκι, λά και τις3ΗΠΑ, απο- γής της 12άδας των αυγών. Το «πρό- επιτρεπόμενων καταγράφηκαν
στριας εταιρείας, που δεν έχει 3 Αργεντινή 21,3 Σόγια, Καλαμπόκι, Βαμβάκι, τελούν πηγές
4 πολύ- βλημα» επικεντρώνεται στις μονά- σε δύο αγροκτήματα του Γερ-
μεριμνήσει προκειμένου να 4 Ινδία 8,4 Βαμβάκι, τιμων πρωτεϊνών, οι δες πουλερικών, γιατί μόνο σε αυ-
ολοκληρωθούν τα τεχνικά έρ-
5 μανικού κρατιδίου, τα οποία
5 Καναδάς 8,2 Ελαιοκράμβη, καλαμπόκι, σόγια οποίες χρησιμοποι-
6 τά απαιτούνται, μη γ.τ. γεύματα σό- είχαν προμηθευτεί διοξινούχο
γα που έχει υποδείξει η οργά- 6 Κίνα 3,7 Λεύκα, Τομάτα, Παπαια, Βαμβάκι ούνται από τη βιομη- γιας, η οποία όπως είναι το μοναδικό
νωση, προκειμένου να εξασφα- 7
χανία τροφίμων. συστατικό στα σιτηρέσια των πουλε-
λίπος, για την παρασκευή ζωο-
7 Παραγουάη 2,2 Σόγια
λιστεί η ομαλή κίνηση των ζώων 8
Στελέχη της αγρο- ρικών, το οποίο επιβάλλεται να είναι τροφών, με αποτέλεσμα τη μό-
8 Νότια Αφρική 2,1 Σόγια, Καλαμπόκι, Βαμβάκι, 9
στην ευρύτερη περιοχή της Δ. διατροφικής πολυε- φυσικό, αφού τα υπόλοιπα π.χ. καλα- λυνση αγνώστου αριθμού ζώων
9 Ουρουγουάη 0,8 Σόγια, Καλαμπόκι 10
Μακεδονίας, όπου φυσικά πε- θνικής Scoular, απο- μπόκι, είναι μεταλλαγμένο. και τη μέχρι σήμερα θανάτωση
ράσματα των συγκεκριμένων 10 Βολιβία 0,8 Σόγια 11 διανομέα
κλειστικού Εκτός όμως από την οικονομι- οκτώ χιλιάδων πουλερικών.
ειδών διασταυρώνονται με τον 11 Φιλιππίνες 0,5 Καλαμπόκι
στις ΗΠΑ12 και τον Κα- κή επιβάρυνση, στο τελικό προϊόν, Το θέμα είναι γνωστό από
αυτοκινητόδρομο. Όσο αφο- Πηγή: Clive James, 2009
ναδά, πρωτείνης
13 μη από τη χρήση φυσικών συστατικών, τον προηγούμενο μήνα, αλλά τα
ρά στις αρκούδες η οργάνωση μεταλλαγμένης σόγι- στις ζωοτροφές ή στις βιομηχανίες αποτελέσματα των εξετάσεων
επισημαίνει, επίσης ότι η μετα- λιεργήθηκαν με RoundUp Ready (ποι- ας, η οποία απομονώνεται14από την Κι- τροφίμων, τα φυσικά συστατικά γί-
κίνηση των ζώων αυτή την επο- 15
«έδειξαν» πρόβλημα μεγάλης
κιλία γ.τ. σόγιας), ήταν αυξημένες κα- νέζικη Sinoglory, διαπιστώνουν περι- νονται ολοένα και πιο δυσεύρετα. Ο
χή αποτελεί αποτέλεσμα των δι- έκτασης, μόλις την προηγούμε-
τά 2 εκατ. εκτάρια, συγκριτικά με τις ορισμό των φυσικών ποικιλιών σόγι- Τόνι Μπελ, πρόεδρος της εκτελεστι-
αταραχών «στη διαδικασία εισό- αντίστοιχες που καλλιεργήθηκαν το ας, ιδιαίτερα στο εσωτερικό των ΗΠΑ. κής επιτροπής, στη Συνομοσπονδίας νη εβδομάδα. Η ολιγωρία των
δου στη φάση χειμέριου ύπνου 2008, ξεπερνώντας έτσι, οι καλλιέρ- Επίσης το κόστος της απομόνωσης Γεωργικών Βιομηχανιών τη Μ. Βρετα- αρμόδιων γερμανικών αρχών,
λόγω των ασυνήθιστων για την γειες μεταλλαγμένης σόγιας, τα δε- της πρωτεϊνης, από φυσική ποικιλία νία, τονίζει ότι οι πηγές φυσικής σό- προκειμένου να μην πληγεί η…
εποχή διακυμάνσεων της θερ- καέξι εκατομμύρια εκτάρια. σόγιας, αλλά και της πιστοποίησης γιας, από τη Βραζιλία, αδυνατούν αρ- ομαλή λειτουργία της αγοράς,
μοκρασίας.» Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται σε αυτής, επιβαρύνει σημαντικά την τι- κετές φορές να καλύψουν τις αυξη- αλλά και η αξιοπιστία των γερ-
ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡ- όλα και μήκη και πλάτη της Αμερικάνι- μή του τελικού προϊόντος. μένες ανάγκες της Γεωργικής Βιομη- μανικών κτηνοτροφικών μονά-
ΝΗΘΑ έκαναν την εμφάνισή κης Ηπείρου. Σχετίζεται με τη διείσδυ- Με αφορμή τον προβληματισμό χανίας. δων, με την… πλούσια συλλογή
τους την προηγούμενη εβδο- ση των πολυεθνικών βιοτεχνολογίας που εκφράζεται από τη βρετανική Επικαλούμενοι την επιβάρυν- πιστοποιητικών ποιότητας, είχε
μάδα, σε περιοχή που είχε που εδρεύουν στις ΗΠΑ και προφα- κυβέρνηση σχετικά με τη βιωσιμότη- ση του κόστους, αλλά και τον πε- ως αποτέλεσμα πάνω από εκα-
εξαιρέθηκε από την αναδά- νώς επωφελούνται από τον ηγεμονι- τα της ευρωπαϊκή πολιτικής στο θέμα ριορισμό των πηγών φυσικής σό-
κό ρόλο της υπερδύναμης σε όλη την των γ.τ. οργανισμών (πρόσφατη σχε- γιας, οι εμπλεκόμενοι επιχειρημα-
τό χιλιάδες μολυσμένα αυγά
σωση, μετά την καταστροφι- να καταλήξουν στα ράφια των
κή πυρκαγιά του 2007. Τα έρ- αμερικάνικη ήπειρο. Αν, όπως απο- τική έκθεση), οι βρετανικές βιομηχα- τίες στην εκτροφή πουλερικών και
κάλυψε την προηγούμενη εβδομάδα, νίες τροφίμων, σύμφωνα με ανακοι- την παραγωγή τροφίμων από αυτά, μαγαζιών (πόσα άραγε σε αν-
γα είχαν σταματήσει μετά από
προσωρινή διαταγή αναστο- το Wikileaks, οι πιέσεις των διπλωμα- νώσεις του συλλογικού τους φορέα, προωθούν στη Μ. Βρετανία, την άρ- θρώπινους οργανισμούς;), μέ-
λής που είχε εκδοθεί τον περα- τών των ΗΠΑ, προς τις ευρωπαϊκές επισημαίνουν ότι το κόστος για την ση των όποιων περιορισμών υπάρ- ρος μόνο από τα οποία έχουν
σμένο Αύγουστο, ύστερα από χώρες, ήταν έντονες για την αποδοχή προμήθεια μη γενετικά τροποποιημέ- χουν μέχρι σήμερα στη χρήση με- επιστραφεί για καταστροφή.
προσφυγή του Συλλόγου Εθε- των γ.τ. καλλιεργειών, εύκολα μπορεί νων συστατικών, είναι αυξημένο κατά ταλλαγμένης σόγιας, στις μονάδες Η διοξίνη εισήχθη στο σιτη-
λοντών Δασοπυροπροστασί- καταλάβει την έκταση και την ένταση 10 - 20% συγκριτικά με το κόστος για πουλερικών. ρέσιο πουλερικών και χοίρων,
ας Αττικής. Το Διοικητικό Εφε- την προμήθεια των αντίστοιχων γενε- σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες
τείο με πρόσφατη απόφασή τικά τροποποιημένων συστατικών.
πληροφορίες, από oλλανδό
του (426/2010), ακύρωσε τη δι- Από την Εθνική Ένωση Καλλιερ-
γητών, ο Ρόμπερτ Νιούμπερι (σύμ- προμηθευτή λίπους, το οποίο
αταγή αναστολής, ανάβοντας αποτελεί παραπροϊόν επεξερ-
«πράσινο φως» για τα έργα κα- βουλος για τα πουλερικά), τονίζει ότι
τασκευής εγκατάστασης βιολο- η προμήθεια μη γ.τ. γευμάτων σόγι- γασίας ελαίων (σογιέλαιο, φοι-
γικού καθαρισμού, του Καζίνο, νικέλαιο κ.ά.) σε εργοστάσιο
σε έκταση 62,5 στρ. Μετά από βιοκαυσίμων. Την εβδομάδα
αυτή την εξέλιξη το δασαρχείο που πέρασε, το αρμόδιο υπουρ-
Πάρνηθας δηλώνει αναρμόδιο, γείο Γεωργίας, του γερμανι-
μιας και τα έργα γίνονται σε μη
αναδασωτέα έκταση, ενώ η μό-
νη ελπίδα να ακυρωθούν ορι-
Το περιβάλλον πρώτο θύμα του… φαστ τρακ κού κρατιδίου, ανακοίνωσε το
κλείσιμο χιλίων αγροκτημάτων
- εκτροφείων πουλερικών και
στικά τα έργα, είναι η εκδίκαση Μόλις μία εβδομάδα (16-23/12) έμεινε στη Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν (27/12), χοίρων, για προληπτικούς λό-
της αίτησης οριστικής ακύρω- δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την κάνουν λόγω για φωτογραφική υποβάθμιση με γους και μέχρι την έκδοση των
σης αυτών, η οποία ακόμα δεν «Απλοποίηση της Αδειοδότησης Τεχνικών απλές υπουργικές αποφάσεις, ισχυουσών απα-
έχει προσδιοριστεί. αποτελεσμάτων των ερευνών
Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιη- γορευτικών διατάξεων, εφόσον κάποιο έργο, που διεξάγονται σε όλη την
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ… 2010. Τις τικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρ- δημόσιο ή ιδιωτικό, θεωρηθεί ότι θα έχει «ιδι- αλυσίδα παραγωγής των κτη-
295.000 έφτασαν οι νεκροί από κων και Λοιπές Διατάξεις», του υπουργείο Πε- αίτερη συμβολή στην ανάπτυξη της Εθνικής Οι- νοτροφικών μονάδων της Κάτω
φυσικές καταστροφές (950 συ- ριφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη- κονομίας». Επίσης εκτιμούν ότι με τη συγκεκρι- Σαξονίας.
νολικά) την προηγούμενη χρο- τας (ΥΠΑΑ). Με αφορμή αυτό, όπως και άλ- μένη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης
νιά, σύμφωνα με τον ασφαλι-
λα νομοθετήματα της κυβέρνησης (βλ. νόμος αποδυναμώνονται οι ρυθμίσεις που προβλέ- Η οικολογική σελίδα του Πριν
στικό όμιλο Munich Re. Ο ετή-
3894/10, περί …φαστ τρακ), έντεκα περιβαλλο- πουν αυξημένη περιβαλλοντική και πολεοδομι- απέκτησε τη δικής της ηλε-
σιος μέσος όρος (μ.ο.) των
ντικές οργανώσεις (Γκρινπις, Αρκτούρος, Ορνι- κή προστασία, και περιορισμούς σε υφιστάμενες κτρονική διεύθυνση για την
θυμάτων για την προηγούμε-
θολογική, Αρχέλων, WWF Ελλάς κ.ά.) εκφράζουν «τη μεγάλη οχλούσες εγκαταστάσεις και καταργείται η υποχρέωση εκπό- αποστολή άρθρων, ανακοινώ-
νη 30ετία, ήταν 66.000, ενώ
ανησυχία τους για τη γενικευμένη και δίχως συντονισμό “επί- νησης μελέτης επικίνδυνων αποβλήτων για συγκεκριμένη κα- σεων και καταγγελιών οικολο-
ο αριθμός των φυσικών κα- γικού ενδιαφέροντος: ecology.
ταστροφών έφτασε (ετήσιος θεση” στο θεσμικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης τηγορία επιχειρήσεων, οι οποίες όμως δύναται να παραγά- prin@gmail.com
μ.ο.) τις 615. από διάφορα υπουργεία». γουν τέτοια απόβλητα.
KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 K INHΣH I ΔEΩN ΠPIN / 21

Όσο κι αν ακούγεται παράδοξο μπροστά στη σημερινή γενική αντιδραστική στροφή, ο κλασικός φιλελευθερισμός στήριξε
αρχές και ιδέες που, ειδικά σήμερα, μπορούν να θεωρηθούν εξαιρετικά προωθημένες και ριζοσπαστικές.
Προς επιβεβαίωση, η περίπτωση του άγγλου πολιτικού φιλοσόφου Τόμας Χομπς.

Τόμας Χομπς: Το ζήτημα του ριζοσπαστισμού ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ


ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
στην κλασική φιλελεύθερη παράδοση Παρούσα η ταξική σύγκρουση
Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία δεν μπορεί

Σ
επ’ ουδενί λόγο να είναι ασύδοτο και
n ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ανεξέλεγκτο, αλλά πάντοτε περιορισμένο
βάσει των αναγκών των ατόμων ως μέλη
μιας πολιτικής κοινότητας και μάλιστα
ε μία εποχή λυσσαλέας επίθε- τών της υπαίθρου. Κατά τον άγγλο, μαρξι- κατεστημένα πανεπιστήμια, τα όργανα δη- στην κατεύθυνση προς την εξάλειψη των
σης των πολιτικών και κοινω- στή ιστορικό Κρίστοφερ Χιλλ (Christopher λαδή που κατ’ εξοχήν στήριξαν την άνοδο ακραίων ανισοτήτων που μοιραία οδηγούν
νικών ελίτ στο εργατικό και εν Hill, 1921-2003) μάλιστα, ο T. Χομπς υπήρ- και εδραίωση της αστικής τάξης κατά τον σε κοινωνικές συγκρούσεις και αναταραχές.
γένει λαϊκό κίνημα, η θετική ξε από τους λίγους της εποχής του που διέ- 17ο αιώνα. «Για τη συντήρηση της πολιτικής κοινότητας
αποτίμηση ενός σοσιαλιστικού γνωσε με τρόπο εμφατικό ότι πίσω από τη Σε πολιτικό επίπεδο, το άτομο είναι αυ- δεν επαρκεί το να έχει καθένας ιδιοκτησία
αιτήματος, που συμπυκνώνεται πρωτίστως σύγκρουση των ποικίλων κοινωνικών δυνά- τό που νομιμοποιεί τους όρους οργάνωσης τεμαχίου γης (…)», παρατηρεί ο φιλόσοφος,
στο ζήτημα του πώς παράγεται κοινωνικά μεων δεν υπήρχε το επιχείρημα της κατάλη- της κοινωνίας μέσα στην οποία επιλέγει να «(αντίθετα) είναι αναγκαίο να διανέμουν
ο πλούτος και με ποιο τρόπο κατόπιν δια- ψης της εξουσίας ή της θρησκευτικής ελευ- ζήσει και να αναπτυχθεί. Ο T. Χομπς έρχε- οι άνθρωποι ό,τι τους περισσεύει και να
νέμεται, κρίνεται σαφέστατα αναγκαία και θερίας και ανεκτικότητας, αλλά το αίτημα ται αντιμέτωπος με την έως τότε κυρίαρχη μεταβιβάζουν αμοιβαία την ιδιοκτησία
επιτακτικά ζωτική. Με άλλα λόγια, οι συγ- για θεμελίωση και νομιμοποίηση του, κεφα- παράδοση που ήθελε τις πολιτικές κοινω- τους».4 Και σ’ αυτή τη διαδικασία κεντρικής
γραφείς και τα κείμενα πολιτικού στοχα- λαιοκρατικού τύπου, δικαιώματος στην ατο- νίες να νομιμοποιούνται στη βάση της βού- σημασίας είναι η λειτουργία της εκάστοτε
σμού που, υπό μία ευρύτερη έννοια, εντάσ- μική ιδιοκτησία.1 λησης ενός ηγεμόνα και τα επιμέρους άτο- πολιτικής εξουσίας, σαν εκφραστής της
σονται στο πλαίσιο της σοσιαλι- μα / υπήκοοι απλώς να συναινούν βούλησης της πολιτικής κοινότητας.
στικής παράδοσης μοιραία ανα- σε αυτή την αρχή. Η νομιμοποί- Το φλέγον ερώτημα που στο σημείο αυτό
νεώνουν την επικαιρότητά τους, ηση πάλι της εκάστοτε πολιτικής οφείλουμε να θέσουμε είναι τι νόημα ή τι
συστηματοποιώντας την ταξική εξουσίας δεν προκύπτει από κά- περιεχόμενο έχει η έννοια της συλλογικότητας
πάλη και εντατικοποιώντας τη δι- ποια κυρίαρχη μερίδα εντός της (αναφερθήκαμε πολλές φορές σ’ αυτήν στις
αδικασία άμεσης ρήξης και κοι- πολιτικής κοινωνίας, αλλά από προηγούμενες παραγράφους) στη φιλοσοφία
νωνικής ανατροπής, στην οποία το σύνολο των πολιτών. Αυτό ση- του T. Χομπς. Η πολιτική κοινωνία που
οφείλουμε να στοχεύουμε. μαίνει ότι, όσο και αν κάποιοι με- περιγράφει ο T. Χομπς δεν είναι μια αταξική
Εκείνο όμως που προκαλεί λετητές επιθυμούν να συνδέσουν κοινωνία, όπως πολλοί θα περίμεναν ή
ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση εί- τον T. Χομπς με την αστική τάξη αντιλαμβάνονται. Η περίφημη συγκρουσιακή
ναι το πώς οι σύγχρονες, κεφα- της εποχή του, το επιχείρημα περί κατάσταση που περιγράφει ο φιλόσοφος με
λαιοκρατικές πολιτικές φτάνουν νομιμοποίησης της εξουσίας συν- το homo hominis lupus (ο άνθρωπος για τον
άνθρωπο είναι λύκος) δεν χάνεται σε κάποιο
στο σημείο να απαξιώνουν ό,τι δέεται θεωρητικά με το απόλυτο
απροσδιόριστο χρονικά παρελθόν, αλλά
μέχρι σήμερα αποτελούσε τον σύνολο των πολιτών, των οποίων
είναι διαρκώς παρούσα στη ζωή και εξέλιξη
πυρήνα της αστικής κοινωνίας, τα συμφέροντα οφείλει η πολιτι-
των πολιτικών κοινωνιών. Ο T. Χομπς στο
όπως αυτή αναπτύχθηκε σταδια- κή εξουσία να ικανοποιεί και να σχήμα της περίφημης φυσικής κατάστασης
κά τα τελευταία διακόσια περί- προασπίζει. ενσωματώνει το πρότυπο της ταξικής
που χρόνια και νομιμοποιήθηκε Η ριζοσπαστικότητα του T. σύγκρουσης και πάλης, όπως αυτές λαμβάνουν
ιδεολογικά στα κείμενα του κλα- Χομπς αναδεικνύεται σαφέστα- χώρα στην εποχή του, ενώ και η πολιτική
σικού φιλελευθερισμού. Κάτι τέ- τα και με τον τρόπο που ενσωμα- εξουσία που περιγράφει οφείλουμε να την
τοιο εξηγείται ικανοποιητικά μό- τώνει στην πολιτική θεωρία του εκλάβουμε ως ξεκάθαρα ταξική εξουσία
νο αν φτάσουμε στις απαρχές της το ζήτημα της οικονομίας. Στο κέ- που μπορεί να υπερασπίζεται κάθε φορά το
κλασικής, φιλελεύθερης παράδο- ντρο της χομπσιανής πολιτικής οι- αίτημα των περισσότερων και αδύναμων για
σης και μελετώντας τις αρχές που κονομίας βρίσκεται η ανάγκη δια- μερίδιο στην ευημερία, εις βάρος των, έτσι κι
αυτή στήριξε. τήρησης των ατόμων, όχι ως εξα- αλλιώς φυσικά ισχυρών, εκείνων δηλαδή που
Σ’ αυτό το πλαίσιο, οφείλου- τομικευμένες μονάδες, αλλά συλ- μπορούν να υπερασπιστούν τα συμφέροντά
με να επισημάνουμε ότι ο κλασι- λογικά στο πλαίσιο ζωής και λει- τους, χωρίς να θέτουν ως προϋπόθεση τη
κός φιλελευθερισμός στήριξε αρ- τουργίας της πολιτικής κοινότη- συνένωσή τους σε πολιτικό σώμα.
χές και ιδέες που, ειδικά σήμερα, τας μέσα στην οποία τα εν λόγω Συμπερασματικά μπορούμε να υποστηρίξουμε
μπορούν να θεωρηθούν εξαιρετι- άτομα ανήκουν. Το ζήτημα αυτό ότι ο T. Χομπς και γενικά ο φιλελευθερισμός,
κά προωθημένες και ριζοσπαστι- ο φιλόσοφος το αναπτύσσει στο στις απαρχές του τουλάχιστον, υπήρξαν
κές. Η εν λόγω διατύπωση επαλη- κεφάλαιο 24 του Λεβιάθαν με τίτ- κάτι πιο ευρύ από αυτό που σήμερα έχουμε
θεύεται εύστοχα στην περίπτωση 4 Ο T. Χομπς ενσωμάτωσε στο επιχείρημά του λο: «Περί της διατροφής και της καταλήξει να πιστεύουμε. Στη φιλοσοφία του
του άγγλου πολιτικού φιλοσόφου την κίνηση των λαϊκών και μικροαστικών μαζών φυσικής αναπαραγωγής μιας πο- μπορούμε να βρούμε όλα εκείνα τα στοιχεία
Τόμας Χομπς (Thomas Hobbes, λιτικής κοινότητας», παρατηρώ- που όχι μόνο κινούνται στην κατεύθυνση της
1588-1679). Δεν είναι τυχαίο άλ- ντας ότι: «H διατροφή μιας πολι- χειραφέτησης των ευρέων λαϊκών μαζών,
λωστε ότι η αστική τάξη της επο- τικής κοινότητας συνίσταται στην αλλά επιπλέον ενισχύουν ένα συνεπές ταξικό
χής του δεν τον ανακήρυξε, ούτε τον ανα- Η φιλοσοφία του T. Xομπς –τόσο σε επί- αφθονία και στη διανομή των απαραίτητων πρόγραμμα που δίνει έμφαση στα συμφέροντα
γνώρισε ως ιδεολογικό εκπρόσωπό της, πεδο φυσικής επιστήμης όσο και σε επίπε- για τη ζωή υλικών, στην παρασκευή ή προ- των πολλών και πλέον αδύνατων. Τελικά, η
όπως δηλαδή συνέβη με το λίγο κατοπινό- δο πολιτικής θεωρίας και κοινωνικής κρι- ετοιμασία τους και, τέλος, στη διοχέτευσή εξουσία στον T. Χομπς δεν είναι η εξουσία
τερο Τζον Λοκ (John Locke, 1632-1704). τικής– ενσωμάτωνε τα πλέον προωθημένα τους μέσω κατάλληλων αγωγών στη δημό- του ισχυρότερου, αλλά της συλλογικής ισχύος
Ο T. Χομπς υπήρξε συνεπής κριτικός της στοιχεία της εποχής της. Ο άνθρωπος για σια κατανάλωση».2 που μπορούν να παρατάξουν οι πολλοί
αστικής τάξης και κοινωνίας των μέσων του τον T. Χομπς, όπως και ολόκληρη η φύση, Με τον ίδιο χαρακτηριστικό και αποκα- και αλληλέγγυοι απέναντι στους λίγους,
17ου αιώνα. δεν είναι τίποτε άλλο παρά ύλη σε διαρκή λυπτικό τρόπο αναφέρεται και στο ζήτημα ισχυρούς, αλλά ευτυχώς μεμονωμένους και
Πού έγκειται όμως η πρωτοτυπία και η κίνηση. Η φύση επενεργεί στον άνθρωπο της ατομικής ιδιοκτησίας και της νομιμοποί- κατακερματισμένους, λόγω ακριβώς των
ριζοσπαστικότητα του T. Χομπς έναντι άλ- αιτιακά, ενώ η κατανόηση της σχέσης αι- ησής της, όχι στη βάση της επιμέρους βού- εγωιστικών τους συμφερόντων.
λων, κατοπινών φιλελεύθερων στοχαστών; τίας - αιτιατού μπορεί να αποκαλύψει τον λησης του καθενός ατόμου ξεχωριστά, αλλά
Μια γρήγορη απάντηση θα ήταν στο ότι γό- κόσμο και τη λειτουργία του. Η αιτιακή συ- στη βάση μιας συλλογικής βούλησης που δι- 1. Hill, Christopher. The English Revolution:
νιμα και ουσιαστικά ενσωμάτωσε στο επι- νάφεια επιτρέπει ακόμη στον άνθρωπο να ατηρεί ζωντανή την εκάστοτε πολιτική κοι- 1640, Lawrence & Wishart, London 1979,
χείρημά του περί εξουσίας και πολιτικής επεμβαίνει στην αλληλουχία των γεγονότων νωνία. Παρατηρεί ως προς αυτό ο φιλόσο- σ. 12.
κοινωνίας ένα στοιχείο ευρύτερο του αστι- και των φαινομένων, στρέφοντάς τα προς φος: «από την διανομή των υλικών διατρο- 2. Χομπς. Τόμας. Λεβιάθαν: Ή Ύλη, Μορφή
κού, ένα στοιχείο που περιελάμβανε τις πο- τα εκεί που θεωρεί καλύτερα για τον ίδιο φής πηγάζει η εγκαθίδρυση του δικού μου, και Εξουσία μιας Εκκλησιαστικής και Λα-
λυπληθείς μάζες των μικροαστών και, γιατί και τις πολιτικές του κοινωνίες. Επιπλέον, του δικού σου και του δικού του· με μια λέ- ϊκής Πολιτικής Κοινότητας, Γνώση, Αθήνα
όχι, των χειρωνακτών εργατών των βιομη- το χομπσιανό πρότυπο ανθρώπου και πολί- ξη της ιδιοκτησίας. Σε όλα τα είδη πολιτι- 1989, σ. 309.
χανικά αναπτυσσόμενων αστικών κέντρων, τη απορρίπτει τις πάσης φύσεως αυθεντί- κής κοινότητας αυτή ανήκει στην κυρίαρ- 3. Όπ.π., σ. 310.
αλλά και των ακτημόνων μικροκαλλιεργη- ες, και κυρίως τον ανώτερο κλήρο και τα χη εξουσία».3 4. Όπ.π., σ. 313.
22 / ΠPIN I ΣΤΟΡΙΑ KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΜΙΑ «ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ» ΑΝΑΔΡΟΜΗ Από τις πωλήσεις εργατών γης στη Βραζιλία στις σημερινές «υπενοικιάσεις εργαζομένων» στην Ευρώπη.
ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΠΙΣΩ Από το χακί δικτάτορα Γιώργο στο μεταμοντέρνο ολοκληρωτισμό του Τζόρτζ. Από το ECU στη... ζώνη καράτε του ευρώ.
Ειδήσεις Γεναριάτικες (του '71, '81, '91) μας προκαλούν να σκεφθούμε...

Τέτοιες ημέρες, πριν από 40, 30 και 20 χρόνια...

Σ
n ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ

αράντα χρόνια πίσω, Ιανουάρι- Ποιος χρειάζεται τα άγρια κρωξίματα από τριάντα χρόνια να θεσπίστηκε το «Εκι-
ος 1971. Είδηση πρώτη, από τη ενός Φοίνικα (του πουλιού - συμβόλου της ού», αλλά το «Άι-κιού» ακόμη δεν βρέθηκε
Βραζιλία: Σε πλειστηριασμούς χούντας), εφόσον τη... δουλειά την κάνουν τρόπος να παράγεται στο περιβάλλον και να
ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙ ΔΕΝ πωλούνται άνεργοι εργάτες κάθε βράδυ τα υψηλόμισθα, κουστουμαρι- δωρίζεται στους έχοντες ανάγκη...
γης. Οι τιμές; Γύρω στα 20 δο- σμένα τηλεοπτικά «παπαγαλάκια»; Μήπως Στην Ελλάδα, την 3η Ιανουαρίου '81
ΘΑ...ΦΑΝΤΑΖΟΝΤΑΝ λάρια «το κεφάλι». Οι εργάτες
αυτοί προέρχονται από τις βόρει-
για πρώτη φορά δεν λειτουργούν
Σάββατο οι δημόσιες υπηρεσίες,
ες επαρχίες της χώρας, τις οποίες οι ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα
Η Μέριλιν του ’61, πλήττει ξηρασία. Δημοσίου Δικαίου: Eφαρμόζεται
Αλήθεια, φανταζόταν τότε κα- το πενθήμερο στο Δημόσιο. Αλή-
τα Σπάτα του ’71... νείς ότι κάποτε, στον 21ο αιώνα, θεια, την εποχή εκείνη πόσοι άν-
θα λειτουργούσε στην ανεπτυγμέ- θρωποι θα μπορούσαν να φαντα-
Πρώτες ημέρες νέου έτους. Περίοδος ευχών
νη Δυτική Ευρώπη ο θεσμός της στούν το –περί εργασιακού χρό-
και –εν μέρει– αναδρομών. Κάνοντάς τες,
συχνά «βυθίζεσαι» σε γεγονότα περασμένων «υπενοικίασης εργαζομένων», ως νου– γενικό κράμα κυνισμού και
εποχών. Πολλά από αυτά σε ωθούν να αντίδοτο –υποτίθεται– στην επεν- παραλογισμού, που θα κυκλοφο-
εκστομίσεις ένα «για φαντάσου» και δυτική «ξηρασία»; Κάποιος θα ρούσε στις ημέρες μας, με προμε-
να φανταστείς κάτι άλλο: Aν ο κόσμος πει: «Άλλο πώληση κι άλλο ενοι- τωπίδα τη λέξη «ευελιξία»; Ολο-
τότε θα φανταζόταν μερικά από όσα θα κίαση – άλλο ατόφια δουλεία κι ένα και περισσότεροι εργαζόμε-
επακολουθούσαν! Η δειγματοληπτική άλλο συρρίκνωση, ακόμη και δρα- νοι καλούνται να αντιμετωπίσουν
σταχυολόγηση που ακολουθεί είναι στική, εργασιακών δικαιωμάτων». το δίδυμο «σποραδική απασχόλη-
«στρογγυλή». Καταγράφει συμβάντα Αν διασώζεται έτσι η «τιμή» της... ση - σποραδική πληρωμή», λόγω
Ιανουαρίου, ολόκληρες δεκαετίες πίσω πολιτισμένης, «κοινωνικής Ευρώ- της κρίσης που παραλύει την κα-
(1961, 1971, 1981, 1991). Μικρό το δείγμα, πης», ποιοί παραλληλισμοί θα γεν- τανάλωση, μειώνει τζίρους, κ.λπ.
αλλά αρκετό για να σε κάνει να κουνήσεις νήσουν τις επόμενες καταθλιπτι- Όμως, ω, του θαύματος, στο όνο-
το κεφάλι σου... Η επιλογή των ειδήσεων κές «παρηγοριές»; Συγκρίσεις με μα της ίδιας κρίσης (επίσης ολοέ-
έγινε με τη βοήθεια του Διαδικτύου και τις ρωμαϊκές γαλέρες, μήπως; να και περισσότεροι) εργαζόμενοι
του Ιστορικού λευκώματος της εφημερίδας Παραμονή στον Ιανουάριο του καλούνται να δουλέψουν σε ημέ-
Καθημερινή. '71 και στην αμερικανική ήπειρο: ρες αργίας και να κάνουν απλή-
Εν αρχή η... κοσμική ζωή. Πενήντα χρόνια οι Τάιμς της Ν. Υόρκης αποκα- ρωτες υπερωρίες. Α, προφανώς
πίσω, Ιανουάριος του 1961: Εκδίδεται στο λύπτουν ότι οι μυστικές στρατιω- για να προλάβουν τα... μελλοντι-
Μεξικό το διαζύγιο της Μέριλιν Μονρόε και τικές υπηρεσίες των ΗΠΑ φακέ- κά «κύματα ζήτησης».
του Άρθουρ Μίλερ. Πού να φαντάζονταν οι λωσαν ηλεκτρονικά 18.000 αμερι- Είκοσι χρόνια πίσω, Ιανουάρι-
ξενέρωτοι «εγκέφαλοι» του αμερικανικού life κανούς πολίτες, από το καλοκαίρι ος 1991: δολοφονία Νίκου Τεμπο-
style και της συνακόλουθης βιομηχανίας του του '67 έως το φθινόπωρο του '69. νέρα, παραίτηση του υπουργού
κουτσομπολιού, ότι τα ΜΜΕ στην Ελλάδα Πού να ήξεραν όσοι Αμερικανοί Παιδείας της κυβέρνησης Μητσο-
του 2010 θα αφιέρωναν περισσότερο χρόνο ένιωσαν τότε έκπληξη (;) και ορ- τάκη, Β. Κοντογιαννόπουλου. Κα-
για το χωρισμό Μενεγάκη - Λάτσιου! Πώς; γή πως έπειτα από μερικές δεκα- τά τις πυρακτωμένες εκείνες ημέ-
Αμφιβάλλετε για αυτό το «περισσότερο»; ετίες κάτι τέτοια «κεκτημένα» θα ρες, άραγε πόσοι περίμεναν πως ο
Καλά, υπολογίστε όλα τα «πρωινάδικα» φάνταζαν «ψωμοτύρι»... Τον Νο- Β. Κοντογιαννόπουλος μερικά χρό-
και «μεσημβρινάδικα» της ελληνικής TV έμβριο του 2010 «βγήκαν στη φό- νια αργότερα θα γινόταν δεκτός με
και αναλογιστείτε πόσες φορές το καθένα ρα» παρακολουθήσεις Νορβη- ανοιχτές αγκάλες στο ΠΑΣΟΚ του
γών, Δανών και Σουηδών πολιτών
4 Ωραία, ο χρόνος κινείται προς τα εμπρός, Κ. Σημίτη, καθώς και ότι θα ακο-
επανερχόταν στο... ύψιστο αυτό θέμα,
σχολιάζοντας την παρουσίαση του άλλου. –καθώς και φακελώματα διαδη- αλλά διάβολε είναι ... εντελώς εξακριβωμένο λουθούσαν οι Μάνος - Ανδριανό-
Η E. Μενεγάκη «έφαγε λάχανο» τη M. λωτών– εκ μέρους των πρεσβειών ότι πάμε κι εμείς μαζί του; πουλος, στο ΠΑΣΟΚ του Τζορτζ;
Μέριλιν, αντιπροσωπεύοντας τη μεγαλύτερη των ΗΠΑ στις αντίστοιχες χώρες, Ιανουάριος 1991: η κυβέρνη-
...κοσμική ελληνική νίκη σε βάρος των ΗΠΑ, αλλά με την έλευση του 2011 όλα ση Μητσοτάκη ανακοινώνει την
από τότε που ο Aρ. Ωνάσης «έριξε» τη χήρα αυτά είχαν σχεδόν ξεχαστεί. τα ίδια «παπαγαλάκια» δεν θα αποφανθούν, κατακύρωση της σύμβασης για το μετρό της
του Tζ. Κένεντι. Όχι, παίζουμε... Ιανουάριος '71, Αθήνα: μιλώντας στη πάλι, ότι η «δημοκρατία» θα κινδυνεύσει την Αθήνας, γνωστοποιώντας το κόστος του έρ-
Σαράντα χρόνια πίσω, Ιανουάριος Συμβουλευτική Επιτροπή του, ο δικτάτορας επόμενη φορά που κάποιοι απλήρωτοι εργα- γου- 250 δισ. δρχ. Ε, καλά, δεν θα εξέπλη-
1971, Ελλάδα: Με έκθεσή τους προς το Γ. Παπαδόπουλος τονίζει ότι μόνο εάν επι- ζόμενοι θα αναρτήσουν πανό στην Ακρόπο- ξε και πολλούς η μετέπειτα ...ανηφόρα: Tον
υπουργείο Συντονισμού της ελληνικής τευχθούν οι σκοποί της «Επαναστάσεως» θα λη; Μήπως δεν θα επαινέσουν τούτο το σύγ- Δεκέμβριο του 1999 ο προϋπολογισμός είχε
χούντας, οι αμερικανικές αεροπορικές εφαρμοστεί το Σύνταγμα. Κοίτα κάτι πράγ- χρονο ολοκληρωτισμό, «θαυμάζοντας» τη φθάσει αισίως τα 530 δισ. δρχ. Δεν βαριέ-
εταιρείες Μπερντς εντ Ρόου και Εργουέις ματα... Οι παλαιομοδίτικες, χακί δικτατορίες συμμορία του Τζορτζ που «παραβλέπει το στε... «Μίζερο» χαρακτήριζαν τα «εξαπτέρυ-
Εντζινίαραιν προτείνουν τη δημιουργία έδιναν κάποιες ...εξηγήσεις, όταν κατακρε- πολιτικό κόστος»; γα» του Κ. Σημίτη οποιονδήποτε νοιαζόταν
αεροδρομίου στα Σπάτα και την κατάργηση ουργούσαν συνταγματικά κατοχυρωμένες Τριάντα χρόνια πίσω, Ιανουάριος 1981. για κάτι τέτοια όταν, τον Ιανουάριο του 2000,
του αερολιμένα στο Ελληνικό. Για το αστικοδημοκρατικές αρχές! Οι ανόητες... Από την Πρωτοχρονιά η Ελλάδα είναι κι άρχισε να λειτουργεί το μετρό. Προβαλλό-
κατοπινό συμπέρασμα θα χρειαστεί να Η διαδρομή από το συνταγματάρχη Γι- επισήμως 10ο μέλος της ΕΟΚ. Ταυτοχρό- μενο –παρακαλώ– ως... προεόρτια προσφο-
διασκευάσουμε το –επίσης κατοπινό– ώργο στο σύγχρονο «εθνοσωτήρα» Τζορτζ νως εγκαινιάζεται το Ευρωπαϊκό Νομισμα- ρά των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004! Τέ-
απόφθεγμα του άγγλου ποδοσφαιριστή είναι πλήρης μεταμοντέρνων διδαχών. Γι- τικό Ταμείο και εισάγεται το ECU, η ευρω- λος Δεκεμβρίου 2010, τα εγκαίνια του σταθ-
Γκάρι Λίνεκερ: «Στο ποδόσφαιρο παίζουν 22 ατί να κάνεις παρωδίες δημοψηφισμάτων παϊκή νομισματική μονάδα. Η ξύλινη καθε- μού της Αγίας Παρασκευής δεν ήταν τόσο
άνθρωποι και στο τέλος νικούν οι Γερμανοί». ή να καταργείς τις εκλογές, εάν μπορείς να στωτική γλώσσα της εποχής υπόσχεται γενι- λαμπρά. Φρόντισαν για αυτό οι άνεργοι,
Ενίοτε κάτι ανάλογο συμβαίνει και στις τις κερδίζεις και κατόπιν να εφαρμόζεις εφ’ κή «ευημερία» και «κοινό, λαμπρό μέλλον εκείνοι των οποίων οι συμβάσεις δεν ανα-
μπίζνες. Εν προκειμένω νίκησε η γερμανική όλης της ύλης –σαν να μην... τρέχει τίποτε– των ευρωπαϊκών λαών». νεώθηκαν. Την ίδια στιγμή, ακόμη και ιθύ-
ομάδα της Χόχτιφ. Με σύμβαση ...τεφαρίκι τα εκ διαμέτρου αντίθετα από εκείνα που Σήμερα η ζώνη του ευρώ θυμίζει μάχη νοντες της ΑΜΕΛ (Αττικό Μετρό Εταιρία
- αντάξια ενός ρωμαλέου, οικονομικού Δ’ έλαβες λαϊκή εντολή να υλοποιήσεις; Δεν για ...ζώνη καράτε. Το βιοτικό επίπεδο των Λειτουργίας) παραδέχονταν ότι η λειτουρ-
Ράιχ. Με το 2011 να μας «καλημερίζει» στον χρειάζεται καν να απαντάς στους κορυφαί- κοινωνιών της Γηραιάς Ηπείρου συμπιέζε- γία του Mετρό έχει φθάσει στο «αμήν», εξ
απόηχο μιας είδησης: Mέσα στο γενικό «πάρε ους νομικούς που καταμετρούν αντισυνταγ- ται ανηλεώς. Όσοι εγχώριοι ιθαγενείς είχαν αιτίας ...έλλειψης προσωπικού.
κόσμε - ξεπουλάμε», επεκτείνεται και η ματικές χοντράδες στην επιβολή του Μνημο- πιστέψει το ραγιάδικο παραμύθι του πρώι- Κάπου εδώ κλείνει η αναδρομή. Ωραία, ο
σύμβαση παραχώρησης του Ελ. Βενιζέλος με νίου. Γιατί να το κάνεις, όταν ξέρεις ότι η με- μου 2010, περί ειδικής ελληνικής παθογέ- χρόνος κινείται προς τα εμπρός, αλλά –δια-
τη Χόχτιφ. γάλη πλειονότητα των ΜΜΕ θα «θάψει» τις νειας σε ένα ακμαίο ευρωπαϊκό μαντρί, ας βολε– είναι ...εντελώς εξακριβωμένο ότι πά-
Η συνέχεια, παραπλεύρως. γνωματεύσεις τους; κάνουν την αυτοκριτική τους: Mπορεί πριν με κι εμείς μαζί του;
KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Δ IEΘNH ΠPIN / 23

Τρίζουν τα θεμέλια των καθεστώτων Αλγερίας και Τυνησίας μετά τις βίαιες εξεγέρσεις που ξέσπασαν πριν λίγες μέρες.
Αιτία τους ήταν το κοινωνικό ζήτημα που λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανόδου των τιμών των τροφίμων πήρε
εκρηκτικές διαστάσεις, παρά το καθεστώς σιωπής που επέβαλαν οι δύο κυβερνήσεις.
Wikileaks: Σενάρια
τρόμου από το Ισραήλ
Κοινωνικός πόλεμος σε Αλγερία, Τυνησία n ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Νέες αποκαλύψεις για τις μυστικές συζητή-

Δ
σεις που διεξάγονται σε διάφορα επίπεδα με-
n ΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ έφερε αυτή την εβδομάδα
στο φως η ιστοσελίδα Wikileaks. Σύμφωνα με
δηλώσεις του αρχηγού του ισραηλινού γενικού
επιτελείου ενόπλων δυνάμεων Γκάμπι Ασκενά-
υο βραδυφλεγείς βόμβες με νεπιστημίου. Τέσσερα στα δέκα εκατομμύ- νομιμότητα ολόκληρου του πολιτικού συ- ζι σε αντιπροσωπεία του Αμερικάνικου Κογκρέ-
εντελώς διαφορετική εκρη- ρια κατοίκων έχουν πρόσβαση στο ίντερ- στήματος, στους δρόμους της Αλγερίας κα- σου με επικεφαλή τον δημοκρατικό Άικ Σκέλ-
κτική ύλη αλλά με κοινό πυ- νετ ενώ 1,8 εκατομμύριο Τυνήσιοι έχουν τέβηκαν οι φτωχότεροι των φτωχών. Μια τον το Ισραήλ προετοιμάζεται εδώ και τουλά-
ροκροτητή την οικονομική τη δική τους σελίδα στο Facebook. Η οι- σειρά αλυσιδωτών ανατιμήσεων σε βασικά χιστον ένα χρόνο για ευρείας κλίμακας πόλεμο
κρίση εξερράγησαν τις τε- κονομική κρίση όμως, με τη συνακόλουθη είδη διατροφής ήταν αρκετή για να μετα- στη Μέση Ανατολή, κατά πάσα πιθανότητα ενα-
λευταίες ημέρες στην Τυνησία και την Αλ- μείωση του τουρισμού και κάθε ροής κε- τρέψει το κέντρο αρκετών πόλεων σε πε- ντίον της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.
«Προετοιμάζω τον ισραηλινό στρατό για ένα πό-
γερία. Οι εκτεταμένες συγκρούσεις νεα- φαλαίων από την Ευρώπη, έφερε στο φως δίο μάχης. Μέσα σε λίγες ημέρες ένα κιλό λεμο μεγάλης κλίμακας διότι είναι πιο εύκολο
ρών με την αστυνο- ζάχαρης πήγε από τα να τον περιορίσω (αν χρειαστεί) σε μία μικρή
μία και οι πυρπολή- 70 δηνάρια στα 150, επιχείρηση παρά να κάνω το αντίθετο» δήλω-
σεις κυβερνητικών ενώ σε άλλα βασι- σε στις 16 Νοεμβρίου 2009 ο Ασκενάζι, σύμ-
κτιρίων και καταστη- κά ήδη η τιμή σχεδόν φωνα με τηλεγράφημα της αμερικάνικης πρε-
μάτων ξένων εταιρει- τριπλασιάστηκε. σβείας στο Τελ Αβίβ. Ταυτόχρονα απευθυνό-
μενος στην αμερικάνικη αντιπροσωπεία τόνι-
ών έμοιαζαν να βγαί- Προκειμένου να σε την πυραυλική απειλή εναντίον του Ισραήλ,
νουν από το ίδιο κα- προλάβει τα χειρό- πηγή της οποίας ήταν τόσο το Ιράν, που διέθε-
λούπι της εξέγερ- τερα η κυβέρνηση τε 300 πύραυλους Σαχάμπ που θα μπορούσαν
σης των κολασμένων. της Τυνησίας διέτα- να πλήξουν το Ισραήλ αφήνοντας του ελάχιστο
Στην πραγματικότη- ξε την αστυνομία να χρόνο αντίδρασης σε περίπτωση επίθεσης όσο
τα εκτυλίχτηκαν δυο περιφρουρεί τα τζα- και η Χεζμπολάχ. «Η πυραυλική απειλή εναντί-
ον του Ισραήλ είναι σοβαρότερη από ποτέ. Γι’
διαφορετικά δράμα- μιά και τα γήπεδα αυτό και το Ισραήλ δίνει τόσο μεγάλη σημασία
τα που όμως απει- της χώρας – τα μόνα στην αντιπυραυλική άμυνα». Σύμφωνα με το τη-
λούν από κοινού τη σημεία δηλαδή στα λεγράφημα η Χεζμπολάχ
σταθερότητα των κα- οποία επιτρέπεται έχει στην κατοχή της πε-
θεστώτων στη βόρεια η νόμιμη συνάθροι- ρισσότερους από 40.000
Αφρική. ση πολιτών με βάση πυραύλους, ενώ αρκετοί
από αυτούς θεωρείται
Αρκεί να εξετά- το στρατιωτικό νόμο ότι έχουν ακτίνα δράσης
σει κάποιος προσε- του 1992, που ισχύει που φθάνει μέχρι βαθιά
κτικότερα τις αφορ- μέχρι σήμερα. στα ισραηλινά εδάφη. Εν
μές των δυο κοινω- Υπό αυτή την έν- τω μεταξύ αξιωματούχοι
νικών εκρήξεων για νοια η Αλγερία απο- των ΗΠΑ φέρεται να ανε-
να εντοπίσει τις ποι- τελεί πολύ χαρακτη- βάζουν το οπλοστάσιο της οργάνωσης στους
50.000 πυραύλους.
οτικές τους διαφο- ριστικότερο παρά- Παρ’ όλα αυτά ο ισραηλινός αξιωματούχος θε-
ρές. Στην Τυνησία δειγμα των κοινωνι- ωρούσε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος προερχό-
όλα ξεκίνησαν όταν ο Μουχαμάντ Μπου- ένα βαθύ πολιτικό και κοινωνικό ρήγμα. κών εκρήξεων που αναμένεται να σημει- ταν από την παλαιστινιακή Χαμάς. «Η Χαμάς
αζίζι, ένας 26χρονος απόφοιτος πληροφο- Από την ανεξαρτησία της μέχρι σήμε- ωθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει τη δυνατότητα να βομβαρδίσει το Τελ
ρικής, απελπισμένος από την ανεργία που ρα η χώρα κυβερνήθηκε από δυο μόνο στις φτωχότερες περιοχές ολόκληρου του Αβίβ, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του
μαστίζει σχεδόν το 30% των νέων της χώ- προέδρους που οικοδόμησαν ένα δυσώ- πλανήτη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ οι τιμές ισραηλινού πληθυσμού», φέρεται να δήλωσε ο
Ασκενάζι, τονίζοντας ότι το Ισραήλ βρισκόταν
ρας θέλησε να στήσει ένα πάγκο μικροπω- δες σύστημα διαφθοράς και οικογενειο- των τροφίμων ξεπέρασαν το Δεκέμβριο σε «πορεία σύγκρουσης» με την παλαιστινιακή
λητή. Όταν η αστυνομία διάλυσε τον πα- κρατίας, το οποίο επιβίωνε χάρη σε ένα ακόμη και τα επίπεδα του 2008 – όταν ένα οργάνωση. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η χώρα του
ράνομο πάγκο και εξευτέλισε τον Μπου- ιδιότυπο κοινωνικό συμβόλαιο παροχών. κύμα κερδοσκοπίας προκάλεσε αλυσιδω- δεν θα δεχόταν «πλέον τον παραμικρό περιορι-
αζίζι αυτός αποφάσισε να αυτοπυρπολη- Όταν όμως ο πρόεδρος Μπεν Αλί θέλη- τές ανατιμήσεις και πολύνεκρες κοινωνι- σμό στις στρατηγικές ενέργειες σε κατοικημέ-
θεί. Η ιστορία έκανε σε λίγες ώρες το γύ- κές εκρήξεις. Και αυτή τη φορά η εκτίνα- νες ζώνες», υποστηρίζοντας, όπως είναι αναμε-
ρο της Τυνησίας, προκαλώντας αυθόρμη- ξη των τιμών δεν οφείλεται, όπως υποστη- νόμενο, ότι ο ισραηλινός στρατός δεν έχει πλή-
ξει ποτέ σκοπίμως πολιτικούς στόχους.
τες εκρήξεις πολιτών που συγκρούονταν με ρίζουν ορισμένοι, στην αυξημένη ζήτηση Η υποκρισία του ισραηλινού αξιωματούχου πε-
την αστυνομία. Λίγο αργότερα ένας άλλος αλλά σε εξελιγμένες μορφές κερδοσκοπί- ρισσεύει όταν κανείς αναλογιστεί ότι οι δηλώ-
νεαρός έβαζε τέλος στη ζωή του ενώ κα- Η εξέγερση της Τυνησίας, ας που δεν αφορούν πλέον μόνο τα τρόφι- σεις αυτές έγιναν ένα χρόνο μετά την ισραη-
τά τη διάρκεια της κηδείας του Μπουαζί- μα αλλά την αγορά καλλιεργήσιμων εκτά- λινή εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας που στοί-
ζι μια γυναίκα απειλούσε να αυτοκτονήσει που σε σχέση σεων. Χρηματοπιστωτικοί κολοσσοί της χισε τη ζωή σε 1.400 παλαιστίνιους άμαχους
στην πλειοψηφία, και σε 13 Ισραηλινούς εκ των
μαζί με τα τρία παιδιά της. Καθώς οι αρχές Γουόλ Στριτ αλλά και της Ευρώπης επεν-
απάντησαν με απίστευτη βαρβαρότητα και με τα δεδομένα δύουν δισεκατομμύρια σε εκτάσεις γης,
οποίων οι 10 στρατιώτες. Αντίστοιχα ο πόλεμος
του 2006, με την εισβολή του Ισραήλ στο Λίβα-
ολοκληρωτική φίμωση του Τύπου, η εξέ- αδιαφορώντας για τις συνέπειες στην πα-
γερση φούντωνε στις μεγαλύτερες πόλεις της Β. Αφρικής, αποτελεί ραγόμενη ποσότητα τροφίμων. Μόνο τους
νο, εναντίον της Χεζμπολάχ είχε ως αποτέλε-
σμα το θάνατο 1.600 Λιβανέζων, επίσης πολι-
της χώρας. Τα μεσαία στρώματα βρέθηκαν τελευταίους μήνες πιστεύεται ότι σε όλο τών στην πλειοψηφία, και 160 Ισραηλινών, κυ-
πολύ σύντομα στο πλευρό των άνεργων νέ- εύπορη χώρα, παραπέμπει τον κόσμο έχουν αγοραστεί εκτάσεις που ρίως στρατιωτών.
Οι τελευταίες αποκαλύψεις έρχονται να συ-
ων. Περίπου οκτώ χιλιάδες δικηγόροι προ-
χώρησαν σε απεργίες και συγκεντρώσεις στον Μάη του ’68 αντιστοιχούν στο διπλάσιο των καλλιερ-
γήσιμων εκτάσεων της Γαλλίας. Η κερδο-
μπληρώσουν προηγούμενες του Wikileaks σύμ-
φωνα με τις οποίες ο υπουργός Άμυνας του Ισ-
διαμαρτυρίας ενάντια στην αστυνομική σκοπία, σε συνδυασμό με τις καταστρο- ραήλ, Εχούντ Μπάρακ, ανέφερε σε γάλλους δι-
βαρβαρότητα, ενώ σύντομα συνδικαλιστι- φές καλλιεργειών από τα ακραία καιρι- πλωμάτες ότι είχε «μυστική συμφωνία» με την
κές ενώσεις άρχισαν να κατεβάζουν χιλι- κά φαινόμενα που προκαλεί το φαινό- αμερικάνικη κυβέρνηση για τη «φυσική εξάπλω-
άδες ανθρώπους στους δρόμους. σε να προσδέσει την οικονομία της χώρας μενο του θερμοκηπίου αλλά και τη χρή- ση» των οικισμών των εποίκων στη Δυτική Όχθη
και ταυτόχρονα να συμπληρώσουν με λεπτομέ-
Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση υπο- στο νεοφιλελεύθερο άρμα της Δύσης, προ- ση καλλιεργειών για βιοκαύσιμα, προκα- ρειες το παζλ του πολιτικού παιχνιδιού εις βά-
σχέθηκε άμεσα τη χορήγηση 4,5 δισεκα- χωρώντας σε ιδιωτικοποιήσεις και διακό- λεί πρωτοφανείς στρεβλώσεις στην αγορά ρος των λαών της περιοχής.
τομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία πτοντας τη στήριξη σε τιμές προϊόντων, η τροφίμων. Ακόμη και η Μέριλ Λίντς εκτι- Το κράτος του Ισραήλ, με ισχυρούς συμμάχους
θέσεων εργασίας δεν μπορούσε πλέον να «Ελβετία της Βόρειας Αφρικής» έδειξε τα μούσε πρόσφατα ότι τα τρόφιμα πωλού- καταλύει σε κάθε επίπεδο, ακόμα και σε αυτό
ελέγξει τη μεγαλύτερη κινητοποίηση που σαθρά θεμέλιά της. Σύντομα αποδείχθη- νται σήμερα στην παγκόσμια αγορά κα- της μυστικής διπλωματίας κάθε έννοια δικαιο-
γνώριζε η χώρα στα 55 χρόνια της ανεξαρ- κε ότι τα 20 χρόνια εκρηκτικής τουριστι- τά 50% ακριβότερα από τις τιμές που θα σύνης και η παγκόσμια κοινότητα κλείνει επι-
δεικτικά τα μάτια. Ακόμα και μετά το σάλο των
τησίας της από τη γαλλική αποικιοκρατία. κής ανάπτυξης είχαν δημιουργήσει θύλα- δημιουργούσε ο μηχανισμός προσφοράς αποκαλύψεων του Wikileaks το ζήτημα επικε-
Αν επιχειρούσαμε μια εξαιρετικά πα- κες ευημερίας αλλά και τεράστιες εισοδη- και ζήτησης. Οι αυξήσεις αυτές αναμένε- ντρώνεται εσκεμμένα στην ιστοσελίδα και τον
ρακινδυνευμένη σύγκριση θα λέγαμε η ματικές ανισότητες. Το βασικό προϊόν που ται να προκαλέσουν σύντομα εξεγέρσεις ιδρυτή και όχι στα γεγονότα που αυτή φέρνει
εξέγερση της Τυνησίας δεν παραπέμπει παρήγαγε ο πρόεδρος, δηλαδή η τάξη και όπως αυτή που σημειώθηκε πριν από με- στο φως. Κι ενώ η απορία του πόσα ακόμα έχει
στις εκρήξεις των κολασμένων του Παρισι- η ασφάλεια, δεν μπορούσε πλέον να δια- ρικούς μήνες στη Μοζαμβίκη με τουλάχι- στην κατοχή της η Wikileaks και αν θα τα μά-
ού αλλά σε ένα μικρό Μάη του ‘68. Για τα τηρηθεί. στον 13 νεκρούς. Όταν η κυβέρνηση ανα- θουμε όλα ποτέ συνεχίζει να πλανάται, στη ζωή
έξω από το διαδίκτυο και τα διπλωματικά γρα-
δεδομένα τη Βόρειας Αφρικής η Τυνησία Ενώ όμως στην Τυνησία ήταν οι άνερ- κοίνωσε αύξηση της τιμής του ψωμιού κα- φεία στρατοί ετοιμάζονται για να επιβάλουν το
αποτελεί μια σχετικά εύπορη χώρα. Ένας γοι πτυχιούχοι και τα μεσαία στρώματα τά 30% ο κόσμος βγήκε στους δρόμους. δίκαιο του ισχυρού για άλλη μια φορά στη Μέ-
στους δυο ανέργους είναι απόφοιτος πα- που ζήτησαν το λόγο, αμφισβητώντας τη Και αυτή ήταν μόνο η αρχή. ση Ανατολή.
24 / ΠPIN ΔIEΘNH KYPIAKH 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΠEPI στενούς δεσμούς με την τοπική μαφία.


Θεωρούνται μάλιστα οι άνθρωποι
που αποτέλεσαν το συνδετικό κρίκο

σκόπιο μεταξύ της οικογένειας Κένεντι και


του οργανωμένου εγκλήματος, που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πολι-
τική τους σταδιοδρομία.Την ίδια ώρα
οι Ρεπουμπλικάνοι, ύστερα από τη
σαρωτική νίκη τους στις ενδιάμεσες
Κρατο-γέννηση στην Αφρική εκλογές, τοποθέτησαν στη θέση του
προέδρου της Βουλής των αντιπρο-
Κολοσσιαίες επιπτώσεις για σώπων τον Τζον Μπένερ. Πρόκειται
το χάρτη της Αφρικής αλλά και τα για τον άνθρωπο που στο παρελθόν
ενεργειακά συμφέροντα χωρών μέ- μοίραζε στους γερουσιαστές τα χρή-
χρι και την Ιαπωνία αναμένεται να ματα του λόμπι της αμερικανικής κα-
έχει το σημερινό δημοψήφισμα στο πνοβιομηχανίας ενώ διατηρεί ακόμη
Σουδάν για την απόσχιση του νό- και σήμερα στενότατους δεσμούς με
τιου τμήματος της χώρας. Τα περί- εταιρείες όπως η Goldman Sachs, η
που τέσσερα εκατομμύρια ψηφοφό- Google, η Citigroup, η UPS κ.ά.
ροι του Νότου αναμένεται να απο-
φασίσουν ότι η περιοχή τους, που
ξεπερνά σε μέγεθος τη Γαλλία θα Οι ΗΠΑ φεύγουν,
εγκαταλείψει την εξουσία του Χαρ- ο Σαντρ έρχεται
τούμ. Η απόφαση θα επηρεάσει με- Ως προσπάθεια εκτόνωσης των πιέσεων που δέχτη- αξιωματούχων της ΕΕ βρίσκονται πρόσφατες απο-
ταξύ άλλων των ενεργειακό χάρτη κε η κυβέρνηση της Ουγγαρίας για τον Τυπο-κτόνο φάσεις του δεξιού πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν Χιλιάδες ιρακινοί συγκεντρώ-
της Αφρικής καθώς το Νότιο Σου- νόμο θεωρήθηκαν ορισμένες διορθωτικές κινήσεις για αύξηση της φορολογίας των τραπεζών και μείωση θηκαν στην πόλη της Νατζάφ για
δάν εκτός από τις πλέον εύφορες που ανακοίνωσε η Βουδαπέστη, κατόπιν πιέσεων των φόρων που βαρύνουν τα λαϊκά στρώματα. Έτσι να ακούσουν τον θρησκευτικό ηγέ-
εκτάσεις διατηρεί και το 80% των των Βρυξελλών. Στη ρίζα πάντως της ενόχλησης των εξηγείται το ενδιαφέρον της ΕΕ για τις ελευθερίες... τη των Σιιτών Μουκτάντ αλ Σαντρ ο
πετρελαϊκών κοιτασμάτων. Η Κίνα οποίος επέστρεψε στο Ιράκ ύστερα
που έχει επενδύσει δισεκατομμύρια ερικανικού ενεργειακού πολέμου τιώτες έπαιρναν φακελάκια από τους νε είτε από λευχαιμία ή …μαχαιρώ- από τέσσερα χρόνια. Ο Σαντρ χα-
στην ευρύτερη περιοχή παρακολου- που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια προμηθευτές ειδών πρώτης ανάγκης θηκε από Παλαιστίνιους !!! ρακτήρισε τις ΗΠΑ και τη Βρετανία
θεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξε- στην Αφρική. προκειμένου να μην τους κρατούν κοινούς εχθρούς του Ιράκ και κάλε-
λίξεις καθώς δυτικοί κύκλοι (συμπε- για ώρες σε ατελείωτες ουρές. Είναι σε τους υποστηρικτές του να αντι-
ριλαμβανομένου ενός ιαπωνικού χαρακτηριστικό ότι ακόμη και αμερι- Τα λόμπι στο Λευκό Οίκο σταθούν με κάθε μέσο στη στρατι-
κονσόρτσιουμ) προωθούν το σενά- Κλέφτες Ισραηλινοί κανικές εταιρείες κατέθεταν καταγ- ωτική κατοχή. Οι δυνάμεις του Σά-
ριο δημιουργίας ενός αγωγού που γελίες σε αμερικανούς διπλωμάτες Με ανθρώπους των λόμπι και της ντρ που είχαν παίξει καθοριστικό
θα μεταφέρει το πετρέλαιο προς το Να διατηρούν την οικονομία και για την πρωτοφανή διαφθορά του ισ- αμερικανικής χρηματιστηριακής ελίτ ρόλο στα πρώτα χρόνια της ιρακινής
Νότο και συγκεκριμένα προς Λιμά- τον πληθυσμό της Γάζας στα όρια ραηλινού κράτους. Επιπλέον ...υπε- ανανεώνουν το δυναμικό του Ρεπου- αντίστασης διέκοψαν τις δραστηρι-
νια της Κένυας. Η κατάσταση περι- της κατάρρευσης ήταν ο επίσημος ρωριακά δούλεψαν αυτή την εβδο- μπλικάνοι και Δημοκρατικοί στις ότητές τους τον Αύγουστο του 2008.
πλέκεται καθώς σημαντικό τμήμα στόχος της ισραηλινής πολιτικής μάδα τα τμήματα προπαγάνδας του ΗΠΑ. Ο Μπαράκ Ομπάμα παρουσί- Ήδη από το 2006 ο θρησκευτικός
των πετρελαϊκών κοιτασμάτων βρί- όπως προκύπτει από τηλεγραφήμα- ισραηλινού στρατού επιχειρώντας να ασε ως νέο προσωπάρχη του Λευκού ηγέτης των σιιτών του Ιράκ πιστεύε-
σκεται στην περιοχή όπου αναμένε- τα αμερικανικών πρεσβειών που δι- συγκαλύψουν τα αίτια θανάτου μιας Οίκου τον Ουίλιαμ Ντέιλι της αμερι- ται ότι βρισκόταν στην ιρανική πόλη
ται να δημιουργηθεί η νέα συνορι- έρρευσαν αυτή την εβδομάδα μέσω παλαιστίνιας γυναίκας που πέθανε κανικής τράπεζας JP Morgan Chase του Κομ. Ο Σαντρ φέρεται να έπαι-
ακή γραμμή των δυο νέων κρατών. του WikiLeaks. Παράλληλα ήρθε στο από ασφυξιογόνα αέρια. Μιλώντας και υπουργό Εμπορίου επί προεδρί- ξε καθοριστικό αλλά υπόγειο ρόλο
Ο κίνδυνος να μετατραπεί ο αιμα- φως όργιο χρηματισμού ισραηλινών σε επιλεγμένους δημοσιογράφους ας του Μπιλ Κλίντον. Ο Ντέιλι προ- στο σχηματισμό της νέας κυβέρνη-
τηρός εμφύλιος σε διακρατική σύ- αξιωματούχων που έπαιρναν ποσο- και bloggers εκπρόσωποι του ισρα- έρχεται από τη γνωστή οικογένεια δη- σης του Μαλίκι, στην οποία οι υπο-
γκρουση είναι πλέον μεγάλος – πά- στά από εταιρείες για να ανοίγουν τα ηλινού στρατού άφηναν να διαρρεύ- μάρχων του Σικάγο που λυμαίνονταν στηρικτές του ελέγχουν πλέον οκτώ
ντα στη σκιά του διαρκή σινοαμα- σύνορα. Ακόμη και ισραηλινοί στρα- σει ότι η Τζαγουαχέρ Ραχμάν πέθα- την πόλη για δεκαετίες διατηρώντας υπουργεία.

Ο
EKTOΣ OPIΩN n ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΥΛΟΣ

ι τελευταίοι 12.150 κληρω-


τοί γερμανοί στρατιώτες πέ-
ρασαν τις πύλες των γερμα-
νικών στρατοπέδων την πε-
ρασμένη Δευτέρα, καθώς σε
O γερμανικός στρατός ετοιμάζεται
για τον νέο παγκόσμιο ρόλο του Δ’ Ράιχ
έξι μήνες καταργείται η υποχρεωτική θητεία
και η Μπούντεσβεερ θα στελεχώνεται πλέ-
ον αποκλειστικά από επαγγελματίες οπλίτες.
Από τον προσεχή Ιούλιο, ο γερμανικός στρα-
τός θα είναι πλέον μισθοφορικός. Πρόκει-
ται για τη μεγαλύτερη αλλαγή στην 50χρονη τερικό» δήλωσε ο «εμπνευστής» του σχεδίου, κή Γερμανια το 1957 και επί δεκαετίες εθεω- ότι ουδείς θέλει τις γερμανικές μπότες σε ξέ-
ιστορία του γερμανικού στρατού . «Είναι τα γερμανός υπουργός Άμυνας Κάρλ Θίοντορ ρείτο ουσιώδης για τη γερμανική δημοκρατία, νο έδαφος» είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής
τέλος μιας εποχής» έγραψε χαρακτηριστικά Γκούτενμπεργκ, ο οποίος για να κατευνάσει γιατί βοηθούσε στην ένταξη του στρατού μέσα της επιτροπής Άμυνας στη γερμανική Bουλή,
τις όποιες αντιδράσεις διαβε- στην κοινωνία, εμποδίζοντας τις ένοπλες δυνά- Χέλμουτ Κένιγσχάους. «Η γερμανική παρουσία
βαιώνει επίσης ότι με το μέτρο μεις να γίνουν μια ελιτίστικη δύναμη, όπως στη στο Αφγανιστάν ήταν η πρώτη ένδειξη για το
αυτό θα εξοικονομήσει το γερ- ναζιστική εποχή». πώς η Μπούντεσβεερ θα αποτινάξει τους πε-
μανικό Δημόσιο κάπου 8,3 δισ. Το Βερολίνο σχεδιάζει τώρα να μετατρέ- ριορισμούς που είχαν επιβληθεί στη Γερμανία
ευρώ. Σήμερα στην υπερεθνι- ψει τις ένοπλες δυνάμεις του σε μισθοφορικό μετά το τέλος του ναζιστικού καθεστώτος το
κή Ευρώπη ,η ανάγκη ύπαρξης στρατό, έτοιμο να αναλάβει δράση για τη δια- 1945. Και το τέλος της υποχρεωτικής θητείας
εθνικών στρατών για τη διαφύ- σφάλιση όχι μόνο με πολιτικές και οικονομικές είναι το δεύτερο σημάδι» σημειώνει το BBC.
λαξη των συνόρων εκλείπει και πιέσεις τα συμφέροντά του νέου Γερμανικού O νέος ρόλος της Μπούντεσβεερ εγκαινιά-
στη θέση τους οι μεγάλες δυνά- Ράιχ, αλλά και με πολέμους όταν κρίνει ότι αυ- στηκε βέβαια στη δεκαετία του ’90, όταν η Γερ-
μεις προκρίνουν την ίδρυση μι- τό απαιτείται. Έχοντας κάνει τεράστια βήματα μανία ενεπλάκη στρατιωτικά στα Βαλκάνια, στο
σθοφορικών σωμάτων για την στην κατεύθυνση της γερμανοποίησης της Ευ- πλαίσιο της επιχείρησης του ΝΑΤΟ για τη διά-
προάσπιση των συμφερόντων ρώπης, επικρατώντας οικονομικά και πολιτικά λυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας. «Στο Αφγανι-
τους, όπου γης. «Ο γερμανικός μέσω της ΕΕ σε όλη τη Γηραιά Ηπειρο, οι Γερ- στάν όμως περάσαμε το Ρουβίκωνα και η συμ-
στρατός ετοιμάζεται πλέον για μανοί ετοιμάζονται πλέον και για άλλες …πολι- μετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις ήταν μια ση-
το νέο παγκόσμιο ρόλο του» τείες. Η εφημερίδα Τάγκεστσάιτουνγκ το περι- μαντική ψυχολογική στιγμή» λέει ο δρ. Κόνστανς
σχολίαζε το βρετανικό BBC. γράφει σαφέστατα: Στέλτζεμίλερ, ειδικός σε θέματα άμυνας.
«Ήδη, στην περιοχή Λιούνε- «Στη μεταπολεμική Γερμανία, η υποχρεωτι- Όπως εκτιμά άλλωστε σε έκθεσή του το
μπουγκ, στη βόρεια Γερμανία, κή θητεία συμβόλιζε ότι η Μπούντεσβεερ ήταν γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων
η Φρανκφούρτερ Αλγκεμάινε Τσάιτουνγκ. έχει κτιστεί ένα …αφγανικό χωριό, όπου οι νε- κάτι τελειως διαφορετικο από την προπολεμι- Ασφαλείας «στην εποχή της επαγγελματικής δι-
«Ο νέος γερμανικός στρατός θα είναι μικρό- αροί γερμανοί στρατιώτες προετοιμάζονται κή Ράιχσβεερ – ότι δεν ήταν ένα κράτος μέσα αχείρισης των κρίσεων και των ισχυρών επεμ-
τερος, πιο αποτελεσματικός και θα πρέπει να για αυτό το ρόλο». Μετά το τελος του Δεύτε- στο κράτος, αλλά ένας στρατός των πολιτών. βάσεων, η υποχρεωτική θητεία είναι απλά ξε-
προσανατολιστεί στην ανάπτυξή του στο εξω- ρου Παγκόσμιου πολέμου, η ιδέα ήταν ότι ένας Αυτό ήταν ίδιον της μεταπολεμικής Γερμανίας περασμένη».
στρατευμένος λαός δεν θα μπορούσε να υπο- όπως ακριβώς και το γερμανικό μάρκο». Τώ-
κύψει εύκολα σε έναν άλλο δικτάτορα. Το σύν- ρα η Γερμανία χρειάζεται το ευρώ για την ευ-
θημα ήταν: «Όχι πλέον γερμανικές μπότες σε ρωπαική της οικονομική ηγεμονία και το νέο
ξένο έδαφος». Αλλά στον 21ο αιώνα, το Δ’ Ρά- μισθοφορικό στρατό για τις παγκόσμιες βλέ-
ιχ κάνει ένα βήμα παραπέρα. «Η υποχρεωτική ψεις της…
θητεία» γράφει το Σπίγκελ – ξεκίνησε στη Δυτι- «Δεν μπορούμε να λέμε πλέον, όπως παλιά,