P. 1
Ether 12d

Ether 12d

|Views: 3|Likes:
Published by John Dye

More info:

Published by: John Dye on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2011

pdf

text

original

32 

wǒ 
我 
yě 
也 
jìde 
記得 
nín 
您 
shuō 
說 
guò 
過 

, 
nín 
您 
yǐ 
已 
wéi 
為 
shìrén 
世人 
yùbèi 
預備 
le 
了 
zhùchù 
住處 

, 
shì 
是 
de 
的 

, 
jiù 
就 
shì 
是 
zài 
在 
nín 
您 
fù 
父 
de 
的 

 
jiāli 
家裡 

, 
shǐ 
使 
rén 
人 
néng 
能 
huáiyǒu 
懷有 
gèng 
更 
měi 
美 
hǎo 
好 
de 
的 

 
xīwàng 
希望 

; 
suǒyǐ 
所以 

, 
rén 
人 
bìxū 
必須 
huáiyǒu 
懷有 
xīwàng 
希望 

, 
fǒuzé 
否則 
wúfǎ 
無法 
zài 
在 
nín 
您 
yùbèi 
預備 
de 
的 
dìfang 
地方 
jìchéng 
繼承 
chǎnyè 
產業 

。 

33 
érqiě 
而且 

, 
wǒ 
我 
jìde 
記得 
nín 
您 
shuō 
說 
guò 
過 

, 
nín 
您 

 
ài 
愛 
shìrén 
世人 

, 
shènzhì 
甚至 
wéi 
為 
shìrén 
世人 
shěmìng 
捨命 

, 
hǎoshǐ 
好使 
nín 
您 
qǔhuí 
取回 
shēngmìng 
生命 

, 
wéi 
為 
rénlèi 
人類 
érnǚ 
兒女 
yùbèi 
預備 
dìfang 
地方 

。 

34 
xiànzài 
現在 
wǒ 
我 
zhīdào 
知道 
nín 
您 
duì 
對 
rénlèi 
人類 
érnǚ 
兒女 
de 
的 
zhè zhǒng 
這種 

 
ài 
愛 
jiù 
就 
shì 
是 
rén'ài 
仁愛 

; 
suǒyǐ 
所以 

, 
chúfēi 
除非 
shìrén 
世人 
yǒu 
有 
rén'ài 
仁愛 

, 
fǒuzé 
否則 
tāmen 
他們 
wúfǎ 
無法 
jìchéng 
繼承 
nín 
您 
zài 
在 
nín 
您 
fù 
父 
jiāli 
家裡 
yùbèi 
預備 
de 
的 
dìfang 
地方 

。 

35 
yīncǐ 
因此 

, 
wǒ 
我 
cóng 
從 
nín 
您 
shuōde 
說的 
zhè 
這 
jiàn 
件 
shì 
事 
dézhī 
得知 

, 
wàibāngrén 
外邦人 
ruò 
若 
yīn 
因 
wǒmen 
我們 
de 
的 
ruòdiǎn 
弱點 
ér 
而 
méiyǒu 
沒有 
rén'ài 
仁愛 

, 
nín 
您 
bì 
必 
kǎoyàn 
考驗 
tāmen 
他們 

, 
bìng 
並 
qǔ 
取 
zǒu 
走 
tāmende 
他們的 

 
cáinéng 
才能 

, 
shì 
是 
de 
的 

, 
jiù 
就 
shì 
是 
tāmen 
他們 
yǐ 
已 
dé 
得 
dào 
到 
de 
的 

, 
gěi 
給 
nàxiē 
那些 
huì 
會 
yǒu 
有 
gèng duō 
更多 
de 
的 
rén 
人 

。 

36 
shìqíng 
事情 
shì 
是 
zhèyàng 
這樣 
de 
的 

, 
wǒ 
我 
qíqiú 
祈求 
zhǔ 
主 
cì 
賜 

 
ēndiǎn 
恩典 
gěi 
給 
wàibāngrén 
外邦人 

, 
ràng 
讓 
tāmen 
他們 
yǒu 
有 
rén'ài 
仁愛 

。 

37 
shìqíng 
事情 
shì 
是 
zhèyàng 
這樣 
de 
的 

, 
zhǔ 
主 
duì 
對 
wǒ 
我 
shuō 
說 

: 
rúguǒ 
如果 
tāmen 
他們 
méiyǒu 
沒有 
rén'ài 
仁愛 

, 
duì 
對 
nǐ 
你 
shì 
是 
wúguān jǐnyào 
無關緊要 
de 
的 

, 
nǐ 
你 
yīxiàng 
一向 
zhōngxìn 
忠信 

; 
suǒyǐ 
所以 

, 
nǐ 
你 
de 
的 
yīfu 
衣服 
bì 
必 
bèi 
被 

 
dí 
滌 
jìng 
淨 

。 
yīnwèi 
因為 
nǐ 
你 
yǐ 
已 
kàndào 
看到 
zìjǐ 
自己 
de 
的 

 
ruòdiǎn 
弱點 

, 
nǐ 
你 
bì 
必 
chéngwéi 
成為 
jiānqiáng 
堅強 

, 
zhōng 
終 
bì 
必 
zuò 
坐 
zài 
在 
wǒ 
我 
zài 
在 
fù 
父 
jiāli 
家裡 
yùbèi 
預備 
de 
的 
dìfang 
地方 

。 

38 
wǒ 
我 

, 
mó 
摩 
luó 
羅 
nǎi 
乃 

, 
xiànzài 
現在 
yào 
要 
xiàng 
向 
wàibāngrén 
外邦人 
gàobié 
告別 

, 
shì 
是 
de 
的 

, 
yě 
也 
xiàng 
向 
wǒ 
我 
ài 
愛 
de 
的 
dìxiongmen 
弟兄們 
gàobié 
告別 

, 
děng 
等 
yǐhòu 
以後 
zài 
在 
Jīdū 
基督 
de 
的 

 
shěnpàn 
審判 
bǎozuò 
寶座 
qián 
前 
zàijiàn 
再見 
le 
了 

, 
zài 
在 
nàli 
那裡 
suǒyǒu 
所有 
de 
的 
rén 
人 
bì 
必 
jiāng 
將 
zhīdào 
知道 

, 
wǒ 
我 
de 
的 

 
yīfu 
衣服 
méiyǒu 
沒有 
bèi 
被 
nǐmen 
你們 
de 
的 
xuè 
血 
diànwū 
玷污 

。 

39 
nàshíhòu 
那時候 
nǐmen 
你們 
bì 
必 
zhīdào 
知道 
wǒ 
我 

 
jiàn 
見 
guò 
過 
Yēsū 
耶穌 

, 
tā 
祂 
gēn 
跟 
wǒ 
我 

 
miànduìmiàn 
面對面 
shuō 
說 
guò 
過 
huà 
話 

, 
jiù 
就 
xiàng 
像 
yīgè 
一個 
rén 
人 
yòng 
用 
wǒ 
我 
zìjǐ 
自己 
de 
的 
yǔyán 
語言 
gàosu 
告訴 
lìng yī ge 
另一個 
rén 
人 
nàyàng 
那樣 

, 
yǐ 
以 
xiǎn'éryìjiàn 
顯而易見 
de 
的 
qiānxùn 
謙遜 
tàidu 
態度 
gàosu 
告訴 
wǒ 
我 
zhè xiē 
這些 
shì 
事 

; 

40 
yóuyú 
由於 
wǒ 
我 
xiězuò 
寫作 
shàng 
上 
de 
的 
ruòdiǎn 
弱點 

, 
wǒ 
我 
zhǐ 
只 
xiě 
寫 
le 
了 
yīdiǎndiǎn 
一點點 

。 

41 
xiànzài 
現在 
wǒ 
我 
quàngào 
勸告 
nǐmen 
你們 

 
xúnqiú 
尋求 
xiānzhī 
先知 
hé 
和 
Shǐtú 
使徒 
men 
們 
jìshù 
記述 
de 
的 
zhè 
這 
wèi 
位 
Yēsū 
耶穌 

, 
hǎoshǐ 
好使 
fù 
父 
shén 
神 

, 
hái yǒu 
還有 
zhǔ 
主 
Yēsū Jīdū 
耶穌基督 

, 
yǐjí 
以及 
wéi 
為 
tāmen 
他們 

 
zuòzhèng 
作證 
de 
的 
Shènglíng 
聖靈 
de 
的 
ēndiǎn 
恩典 

, 
yǒngyuǎn 
永遠 
yǔ 
與 
nǐmen 
你們 
tóng 
同 
zài 
在 

。 
āmen 
阿們 

。 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->