P. 1
Mormon 9c

Mormon 9c

|Views: 1|Likes:
Published by John Dye

More info:

Published by: John Dye on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2011

pdf

text

original

30 

kàn 
看 

啊 

, 
wǒ 
我 
duì 
對 
nǐmen 
你們 
jiǎnghuà 
講話 

, 
jiù 
就 
xiàng 
像 
sǐrén 
死人 
shuōhuà 
說話 
yībān 
一般 

, 
yīnwèi 
因為 
wǒ 
我 
zhīdào 
知道 
nǐmen 
你們 
huìde 
會得 
dào 
到 
wǒde 
我的 
huà 
話 

。 

31 
bùyào 
不要 
yīnwèi 
因為 
wǒde 
我的 
bù 
不 
wánměi 
完美 
qiǎnzé 
譴責 
wǒ 
我 

, 
bùyào 
不要 
yīn 
因 
wǒ 
我 
fùqīn 
父親 
de 
的 
bù 
不 
wánměi 
完美 
qiǎnzé 
譴責 
tā 
他 

, 
yě 
也 
bùyào 
不要 
qiǎnzé 
譴責 
zài 
在 
tā 
他 
zhī qián 
之前 
xiě 
寫 
jìlù 
紀錄 
de 
的 
rén 
人 

; 
què 
卻 
yào 
要 
gǎnxiè 
感謝 
shén 
神 
xiàng 
向 
nǐmen 
你們 
xiǎnmíng 
顯明 
le 
了 
wǒmen 
我們 
de 
的 
quēdiǎn 
缺點 

, 
hǎo 
好 
ràng 
讓 
nǐmen 
你們 
xué 
學 
dé 
得 
bǐ 
比 
wǒmen 
我們 
cōngmíng 
聰明 

。 

32 
xiànzài 
現在 
kàn 
看 

啊 

, 
wǒmen 
我們 
yǐ 
已 
yòng 
用 
wǒmen 
我們 
chēngwéi 
稱為 
gǎiliáng 
改良 
Āijí 
埃及 
wén 
文 
de 
的 
wénzì 
文字 

, 
jiù 
就 
wǒmen 
我們 
suǒzhī 
所知 

, 
xiěxià 
寫下 
le 
了 
zhè 
這 
bù 
部 
jìlù 
紀錄 

; 
zhè zhǒng 
這種 
wénzì 
文字 
shì 
是 
liúchuán 
流傳 
xiàlai 
下來 
hòu 
後 

, 
yóu wǒ 
由我 
men 
們 
gēnjù 
根據 
wǒmen 
我們 
de 
的 
yǔyán 
語言 
xíguàn 
習慣 
jiāyǐ 
加以 
biàngēng 
變更 
de 
的 

。 

33 
rúguǒ 
如果 
wǒmen 
我們 
de 
的 
yè 
頁 
piàn 
片 
gòu 
夠 
dà 
大 

, 
wǒmen 
我們 
jiù 
就 
yòng 
用 
Xībólái 
希伯來 
wén 
文 
xiě 
寫 
le 
了 

; 
dàn 
但 
Xībólái 
希伯來 
wén 
文 
yě 
也 
jīng 
經 
wǒmen 
我們 
biàngēng 
變更 
le 
了 

; 
rúguǒ 
如果 
wǒmen 
我們 
néng 
能 
yòng 
用 
Xībólái 
希伯來 
wén 
文 
xiě 
寫 

, 
kàn 
看 

啊 

, 
nǐmen 
你們 
zài wǒmen 
在我們 
de 
的 
jìlù 
紀錄 
zhōng 
中 
jiù 
就 
kàn 
看 
bùdào 
不到 
shénme 
什麼 
quēdiǎn 
缺點 
le 
了 

。 

34 
dànshì 
但是 
zhǔ 
主 
zhīdào 
知道 
wǒmen 
我們 
xiě 
寫 
de 
的 
shì 
事 

, 
yě 
也 
zhīdào 
知道 
méiyǒu 
沒有 
biéde 
別的 
mínzú 
民族 
dǒng 
懂 
wǒmen 
我們 
de 
的 
yǔyán 
語言 

; 
bìngqiě 
並且 
yīnwèi 
因為 
méiyǒu 
沒有 
biéde 
別的 
mínzú 
民族 
dǒng 
懂 
wǒmen 
我們 
de 
的 
yǔyán 
語言 

, 
suǒyǐ 
所以 
tā 
祂 
yùbèi 
預備 
le 
了 
fānyì 
翻譯 
zhè 
這 
jìlù 
紀錄 
de 
的 
gōngjù 
工具 

。 

35 
wǒmen 
我們 
bǎ 
把 
zhè xiē 
這些 
shìqíng 
事情 
xiě 
寫 
le 
了 
xiàlai 
下來 

, 
shǐ 
使 
wǒmen 
我們 
de 
的 
yīfu 
衣服 
bùzhì 
不致 
zhānshàng 
沾上 
wǒmen 
我們 
dìxiong 
弟兄 
de 
的 
xuè 
血 

, 
jiùshì 
就是 
nàxiē 
那些 
zài 
在 
bù 
不 
xìnzhōng 
信中 
shuāiluò 
衰落 
de 
的 
dìxiong 
弟兄 

。 

36 
kàn 
看 

啊 

, 
wǒmen 
我們 
xīwàng 
希望 
wǒmen 
我們 
dìxiong 
弟兄 
de 
的 
zhè xiē 
這些 
shì 
事 

, 
shìde 
是的 

, 
jiùshì 
就是 
xīwàng 
希望 
tāmen 
他們 
zài 
再 
rènshi 
認識 
Jīdū 
基督 
zhè 
這 
jiàn 
件 
shì 
事 

, 
shì 
是 
yǔ 
與 
suǒyǒu 
所有 
céng 
曾 
zhù 
住 
zài cǐdì 
在此地 
de 
的 
shèngtú 
聖徒 
de 
的 
dǎogào 
禱告 
yīzhì 
一致 
de 
的 

。 

37 
yuàn 
願 
zhǔ 
主 
Yēsū Jīdū 
耶穌基督 
ēnzhǔn 
恩准 

, 
ràng 
讓 
tāmende 
他們的 
dǎogào 
禱告 
déyǐ 
得以 
ànzhào 
按照 
tāmende 
他們的 
xìnxīn 
信心 
méng 
蒙 
dáfù 
答覆 

; 
yuàn 
願 
fù 
父 
shén 
神 
jìqǐ 
記起 
tā 
祂 
hé 
和 
Yǐsèliè 
以色列 
jiāzú 
家族 
lì 
立 
de 
的 
shèng 
聖 
yuē 
約 

; 
yuàn 
願 
tā 
祂 
jīngyóu 
經由 
tāmen 
他們 
duì 
對 
Yēsū Jīdū 
耶穌基督 
de 
的 
míng 
名 
díxìn 
的信 
xīn 
心 

, 
yǒngyuǎn 
永遠 
zhùfú 
祝福 
tāmen 
他們 

, 
āmen 
阿們 

。 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->