KUMPULAN 5

PENDIDIKAN JASMANI KEUSAHAWANAN

TAJUK

: 1.Kemahiran Pergerakan

STANDARD KANDUNGAN : 1.1 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan. STANDARD PEMBELAJARAN: 1.1.5 Melakukan pergerakan dalam laluan lurus, berlengkok, dan zig-zag. MASA : 0740 0810 pagi.

EMK

: Keusahawanan - Fleksibiliti

Aktiviti 1 
Memanaskan badan

- Melakukan aktiviti regangan

Aktiviti 2 
Pergerakan dalam laluan lurus

- Murid diminta berjalan lurus di atas tali dengan mendepakan tangan sejauh 10 meter.
A B

( 10 meter ) 
Pergerakan berlengkok

- Murid diminta berlari di atas tali mengikut bentuk yang di tetapkan. 

Pergerakan zig-zag

- Guru meletakkan kon agar dapat membentuk zig-zag 

Murid berlari secara zig-zag dan kembali semula.

Permainan Kecil 
Melepasi halangan yang disediakan

- Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan - Murid akan bermain mengikut wisel - 1 x bunyi wisel murid melakukan aktiviti berjalan - wisel ke 2 Murid berlari ke stesen lari berlengkok 

Wisel ke 3 murid akan berlari ke stesen larian

zig-zag dan kembali ke kumpulan sehinggalah ahli dalam kumpulan telah melakukan semua aktiviti.  Pemenang dikira berdasarkan kepada ahli kumpulan yang pertama menamatkan aktiviti.  Warm-down

Refleksi 
Murid dapat mengenal pasti pergerakan

dalam laluan lurus, berlengkok dan zig-zag.  Murid yakin dan memperlihatkan rasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful