You are on page 1of 13

| |   

Dunia Seni Visual Tahun 1 KSSR 2011

Bidang : Menggambar
Aktiviti : Kolaj
Tema : Alam Benda
Tajuk : Kereta impian
Ahli--ahli kumpulan :
Ahli
 `    
 
  
 ` `
  
     
     
S-] S K R TA
] S-
Apakah kereta impian anda?