KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA

KWSP 4 PERCUMA

PERMOHONAN PENAMAAN
(A) MAKLUMAT AHLI NO. AHLI KWSP (Tidak perlu diisi oleh pemegang MyKad) NOMBOR KAD PENGENALAN (BARU)

-

-

NOMBOR KAD PENGENALAN LAMA/SIJIL KELAHIRAN/SIJIL WARGANEGARA/ POLIS/TENTERA NAMA

AGAMA

ISLAM

BUKAN ISLAM

(B) MAKLUMAT PENAMAAN Saya seperti nama dan nombor ahli KWSP yang tercatat di atas, dengan ini menamakan individu seperti disebutkan di bawah untuk menerima simpanan KWSP saya mengikut bahagian atau peratusan yang diserahkan apabila berlaku kematian ke atas diri saya. BIL NAMA PENUH PENAMA (HURUF BESAR MENGIKUT DOKUMEN PENGENALAN DIRI) NO. KAD PENGENALAN/ SIJIL KELAHIRAN/ PASPORT PERTALIAN/ HUBUNGAN PECAHAN/ PERATUSAN DISERAHKAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bilangan orang yang dinamakan (D) PENGESAHAN SAKSI 1. 2.

Saya SETUJU butiran Penama disenaraikan dalam Notis Saya TIDAK SETUJU butiran Penama disenaraikan dalam Notis (C) PENGESAHAN PEMOHON 1. 2. Saya mengaku bahawa maklumat penamaan yang tercatat di dalam borang penamaan ini adalah betul dan benar. Saya mengaku cap ibu jari yang diturunkan di dalam borang ini adalah milik saya.

Saya dengan ini mengesahkan kenyataan yang telah dibuat oleh ahli benar dan cap ibu jarinya telah diturunkan di hadapan saya. Saya mengaku maklumat peribadi saya seperti di bawah adalah betul dan benar.

Tandatangan : Nama Penuh : No. Kad Pengenalan : Alamat :

Tandatangan Ahli Alamat

Kemaskini alamat tersebut di pangkalan data KWSP? Nombor Telefon/ Telefon Bimbit Tarikh
CAP IBU JARI KIRI

YA

TIDAK

CAP IBU JARI KANAN

Tarikh :

UNTUK KEGUNAAN KWSP SAHAJA

Sila hubungi 03 - 8732-6000 untuk(Cop tarikh terima) sebarang pertanyaan berkaitan dengan permohonan ini.

Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan mengenai permohonan ini.

1

Tuliskan pertalian atau hubungan di antara ahli dengan penama seperti anak . Ahli dan Penama tidak layak menjadi saksi di dalam Borang Penamaan (KWSP 4) ahli. mana-mana organisasi atau mana-mana pertubuhan sebagai penama. Penamaan terdahulu akan terbatal jika ahli membuat penamaan baru dengan mengisi Borang Penamaan (KWSP 4). . RUANGAN PENAMA YANG TIDAK DIISI HENDAKLAH DITANDA PALANG (RUJUK CONTOH MENGISI BORANG). Kad Pengenalan/Sijil Kelahiran/Pasport/Sijil Warganegara Tuliskan nombor Kad Pengenalan/Sijil Kelahiran/Pasport/Sijil Warganegara atau lain-lain dokumen pengenalan diri penama. Nama dan Agama. bapa. Borang ini hendaklah dilengkapkan dengan menggunakan PEN DAKWAT HITAM TERANG dan ditulis menggunakan HURUF BESAR. Penamaan akan terbatal jika kesemua orang yang dinamakan meninggal dunia semasa ahli masih hidup. • • Pertalian/Hubungan . Ahli tidak boleh menamakan badan-badan kebajikan.8922-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Pemohon dinasihatkan membaca dengan teliti arahan-arahan di dalam panduan ini sebelum mengisi borang.Tuliskan dengan jelas menggunakan HURUF BESAR nama penuh penama (atau orang yang dinamakan) mengikut kad pengenalan atau dokumen pengenalan diri penama berkenaan. (B) MAKLUMAT PENAMAAN • Nama Penuh Penama . ibu. Bahagian/Peratusan Diserahkan Tuliskan bahagian/peratusan yang ingin diberikan kepada penama atau diagihkan di kalangan penama-penama. Saksi di dalam borang ini mestilah berumur 18 tahun ke atas semasa penamaan dibuat. PASTIKAN angka yang diisikan sama dengan bilangan penama yang dituliskan terdahulu. Dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan bagi pendaftaran penamaan adalah :• Salinan Kad Pengenalan ahli 4. No. • Butiran penamaan tidak disenaraikan di dalam notis/surat? Pilih SETUJU atau TIDAK SETUJU berhubung dengan maklumat & butiran penama yang dikehendaki dalam Notis. 2. 1 Sila hubungi 03 . (A) Berikut adalah panduan borang bagi bahagian-bahagian utama di dalam borang permohonan (KWSP 4) iaitu :MAKLUMAT AHLI Lengkapkan maklumat sebagaimana di dalam kad pengenalan atau lain-lain dokumen pengenalan diri pemohon iaitu :Nombor Ahli KWSP (tidak perlu diisi oleh pemegang MyKad) . Borang Penamaan (KWSP 4) mestilah diterima oleh KWSP semasa ahli masih hidup. • Bilangan Orang Yang Dinamakan Isikan (dalam angka) jumlah bilangan penama yang didaftarkan.KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA PANDUAN MENGISI BORANG KWSP 4 BAGI PERMOHONAN PENDAFTARAN PENAMAAN 1. Ahli-ahli yang telah mencapai umur 18 tahun ke atas sahaja layak membuat penamaan ini.Nombor Kad Pengenalan (baru) . Ahli perlu memahami PANDUAN DAN MAKLUMAT PENTING berhubung Penamaan sebagaimana berikut :• • • • • • • 3. Pemberian atau agihan mesti dinyatakan dalam bentuk peratusan/pecahan yang TIDAK MELEBIHI 100% atau 1.Nombor Kad Pengenalan Lama/Sijil Kelahiran/Sijil Warganegara.

Bagi ahli yang hadir dan menurunkan cap ibu jarinya di hadapan Pegawai Kaunter KWSP. Jalan Sultan. nombor kad pengenalan atau pasport. Bagi ahli yang hadir di kaunter. pengesahan akan dibuat oleh pegawai tersebut. Bagi tujuan mengesahkan salinan dokumen. 6. menuliskan alamat. 9. nama penuh. . cap ibu jari boleh diturunkan di hadapan Pegawai Kaunter KWSP. Selain dari itu.(C) PENGESAHAN PEMOHON Pemohon dikehendaki menurunkan tandatangan. Bagi penghantaran permohonan melalui pos.8922-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Borang permohonan boleh juga dihantar kepada KWSP melalui pos ke alamat :KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA Beg Berkunci No. berikut adalah pihak yang diiktiraf KWSP tujuan pengesahan tersebut :• • • • • • • • • Pegawai KWSP yang terdiri daripada Pegawai Gred 18 dan ke atas Pegawai Kaunter KWSP Majikan Pemohon Penghulu atau Penggawa Jaksa Pendamai Kumpulan Pengurusan/Profesional Kerajaan Ahli Dewan Undangan Negeri Ahli Parlimen Pesuruhjaya Sumpah 2 Sila hubungi 03 . semua salinan dokumen sokongan yang dikehendaki perlu disertakan bersamasama dan disahkan oleh pihak yang diiktiraf KWSP. Salinan Kad Pengenalan/Kad Kuasa Polis atau Tentera/Pasport PERLU dibuat kedua-dua bahagiannya (depan & belakang) di atas sekeping kertas saiz A4 pada muka surat yang sama seperti contoh di bawah :- BETUL SALAH 7. 5. cap ibu jari mestilah diturunkan dengan terang dan jelas dengan menggunakan pad cap jari berwarna hitam di dalam ruangan yang disediakan seperti panduan berikut :Cap Ibu Jari KANAN Cap Ibu Jari KANAN Cap Ibu Jari KANAN Cap Ibu Jari KANAN BETUL SALAH SALAH SALAH (D) PENGESAHAN SAKSI Selepas semua maklumat pemohon lengkap diisi dan pemohon telah menurunkan cap jarinya di ruangan yang disediakan. 46720 PETALING JAYA. Semua salinan dokumen sokongan hendaklah dibuat dalam saiz A4 dan pastikan dokumen yang disertakan bersama-sama dengan borang permohonan diklipkan dan tidak menggunakan dawai kokot (stapler). alamat dan nombor telefon bagi pengesahan maklumat dan cap jari pemohon. 10. Serahan borang di kaunter KWSP hendaklah dengan membawa bersama dokumen sokongan asal berserta salinannya bagi tujuan pengesahan oleh Pegawai KWSP (sekiranya pengesahan salinan dokumen belum dibuat) 8. nombor telefon atau telefon bimbit dan tarikh permohonan serta menurunkan cap ibu jari kanan dan kiri. 220. saksi dikehendaki menurunkan tandatangan. Selangor Darul Ehsan.

Saya SETUJU butiran Penama disenaraikan dalam Notis / 0 3 Saya TIDAK SETUJU butiran Penama disenaraikan dalam Notis (C) PENGESAHAN PEMOHON 1. Saya dengan ini mengesahkan kenyataan yang telah dibuat oleh ahli benar dan cap ibu jarinya telah diturunkan di hadapan saya. Saya mengaku bahawa maklumat penamaan yang tercatat di dalam borang penamaan ini adalah betul dan benar. AHLI KWSP (Tidak perlu diisi oleh pemegang MyKad) X X X X X X X X NOMBOR KAD PENGENALAN (BARU) 6 2 X X X X . Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan mengenai permohonan ini.8732-6000 untuk(Cop tarikh terima) sebarang pertanyaan berkaitan dengan permohonan ini. Saya mengaku cap ibu jari yang diturunkan di dalam borang ini adalah milik saya.KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA KWSP 4 PERCUMA PERMOHONAN PENAMAAN (A) MAKLUMAT AHLI NO. dengan ini menamakan individu seperti disebutkan di bawah untuk menerima simpanan KWSP saya mengikut bahagian atau peratusan yang diserahkan apabila berlaku kematian ke atas diri saya.1 4 A 0 X X X X X X 2 X X X NOMBOR KAD PENGENALAN LAMA/SIJIL KELAHIRAN/SIJIL WARGANEGARA/ POLIS/TENTERA NAMA A I S H A H / B I N T I A R S H A D AGAMA ISLAM BUKAN ISLAM (B) MAKLUMAT PENAMAAN Saya seperti nama dan nombor ahli KWSP yang tercatat di atas. KAD PENGENALAN/ SIJIL KELAHIRAN/ PASPORT PERTALIAN/ HUBUNGAN PECAHAN/ PERATUSAN DISERAHKAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MOHD ASYRAF BIN SAIFUDDIN SAIFUDDIN BIN MUSTAFFA KAMARIAH BINTI MAT PIAH AK 2XXXX 57XXXX-10-XXXX 38XXXX-08-XXXX ANAK SUAMI IBU 50% 30% 20% Bilangan orang yang dinamakan (D) PENGESAHAN SAKSI 1. 2. Saya mengaku maklumat peribadi saya seperti di bawah adalah betul dan benar. 1 . 2. JALAN KT 2/52 TAMAN PERMATA 3XXXX TAIPING PERAK Alamat NO 100. Kad Pengenalan : Alamat : Tandatangan Ahli AZMAN BIN RAZALI 66XXXX-09-XXXX NO 42. BIL NAMA PENUH PENAMA (HURUF BESAR MENGIKUT DOKUMEN PENGENALAN DIRI) NO. KG AIR KUNING 3XXXX PARIT BUNTAR PERAK Kemaskini alamat tersebut di pangkalan data KWSP? Nombor Telefon/ Telefon Bimbit Tarikh YA / TIDAK 013-XXXXXXX CAP IBU JARI KANAN XX/XX/2XXX CAP IBU JARI KIRI Tarikh : XX/XX/2XXX UNTUK KEGUNAAN KWSP SAHAJA Sila hubungi 03 . Tandatangan : Nama Penuh : No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful