You are on page 1of 2

De HBO Kennisbank is een digitale databank met als doel om

alle HBO scripties die jaarlijks worden geproduceerd online


beschikbaar te maken voor studenten, en docenten en voor
geïnteresseerden uit het werkveld. Fontys Hogescholen en
de Fontys Mediatheeken zijn actief bij de HBO Kennisbank
betrokken.

Binnen Mediatheek Eindhoven TF zijn wij voornemens om de fysieke


collectie scripties op termijn te vervangen voor een digitale collectie
binnen de HBO Kennisbank. Door middel van dit informatiepakket
willen wij alle docenten en afstudeercoördinatoren graag informeren
over de HBO Kennisbank.

Procedure
Om het invoerenhet digitaal beschikbaar stellen
van scripties zo makkelijk mogelijk te maken is
er een speciale procedure ontwikkeld. Deze
procedure is niet veel anders dan de procedure
welke die nu gehanteerd wordt.

Het grootste verschiluitgangspunt is dat


studenten de scriptie digitaal aan moeten
leveren bij de afstudeercoördinator van zijn of
haar opleiding en daarbij een tweetal
toestemmingsformulieren moeten invullen. Vervolgens kan de
mediatheek óf de studierichting de scriptiegegevens in eenaan de
database invoerentoevoegen.

Een schematische uitwerking van de procedure en de beide


formulieren zijn ook in dit informatiepakket te vinden.

VeranderingenVoordelen
Voor de studierichtingen verandert er door de komst van de HBO
kennisbank weinig.De HBO Kennisbank heeft een aantal grote
voordelen ten opzichte van het in de mediatheek aanbieden van
scripties:

o Scripties zijn altijd en overal beschikbaar.


o De HBO scriptiebank beschikt over een uitgebreide
zoekmachine waardoor ook de tekst van een scriptie
doorzoekbaar wordt.
o Digitale scripties kunnen voordat ze ingevoerd worden,
makkelijk op plagiaat gecontroleerd worden.
Uitnodiging
Mediatheek TF zal op korte termijn alle studierichtingen op TF
benaderen om de HBO kennisbank onder de aandacht te brengen.
We hopen natuurlijk dat iedereen meewerkt en op die manier
bijdraagt aan kennisdeling binnen het HBO onderwijs. Dit
informatiepakket biedt al de nodige informatie voor ieder die meer
wil weten over de HBO kennisbank. Bezoek ook de website www.hbo-
kennisbank.nl Graag zouden wij de afstudeercoördinatoren van de
opleidingen die interesse hebben om de scripties van hun opleiding
op te nemen in de HBO Kennisbank willen uitnodigen voor een
oriënterend gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met de
mediatheek contactpersoon van u opleiding.

Bijlage 1: Workflow invoeren scripties


2: Toestemmingsformulier studenten
3: Invoerformulier studenten
4: Folder HBO Kennisbank

Rate