Terapia de cuplu

Terapia de cuplu a cunoscut două modele succesive: mai întâi, terapia comportamentală, fondată pe principiile de învăţare operantă şi învăţare socială prin observarea modelelor, apoi modelul cognitiv. Terapia comportamentatlă de cuplu a fost pusă la punct de către Jacobson şi Margolin (1977) care s-au axat în mod principal pe dezvoltarea competenţelor sociale, a comunicării pozitive şi capacităţilor de rezolvare a problemelor. Terapia cognitivă de cuplu a fost dezvoltată de Beck (1988), apoi Datillio şi Padesky (1990) se folosesc de modelul tratamentului informaţiei şi caută să crească percepţia relaţiilor şi distorsiunilor cognitive, să modifice gândurile negative automate şi schemele cognitive disfuncţionale şi utilizează multe sarcini cognitive. Suprapunerea a două metode este importantă şi majoritatea clinicienilor le combină. Terapia comportamentală de cuplu Modelul ce va fi prezentat va fi cel a lui Bornstein şi Bornstein (1986). El se fondează pe studiul factorilor ce influenţează neînţelegerea şi divorţul.

Factorii sociali şi economici. În mod special creşterea nivelului de viaţă, cultura din jur, care valorizează narcisismul, şi riscurile economice sunt factori bine cunoscuţi pentru divorţ.

Factorii personali. Ei rezultă din aşteptările individuale şi din idealurile romantice. Astfel, Bornstein şi Bornstein (1986) definesc 12 iluzii romantice despre cuplu întâlnite în clinică (tabelul 15-3). Putem rezuma aceste iluzii prin concluzia celebrei melodii „Love Story” : „A iubi înseamnă a nu spune niciodată că suntem dezolaţi”. Tabelul 15-3.- 12 iluzii romantice despre cuplu.
1. 2. 3. 4. 5. 6. Dragoste este eternă. El/Ea îmi va anticipa gândurile şi dorinţele. El/Ea nu se va supăra niciodată pe mine. El/ea va încerca mereu să îmi facă pe plac. Dragostea înseamnă că nu trebuie să fii niciodată supărat pe partener. Dragostea înseamnă a vrea mereu să fim împreună.

 Comunicare negativă: intenţia pozitivă poate fi interpretată negativ. Partenerul/a va fi mereu sincer/ă. El stabileşte punţi între afecte şi comportamente. Voi fi mereu respectat/ă. Relaţia terapeutică pozitivă este la egală distanţă de cei doi membri ai cuplului.  Stereotipul de rol sexual primează: femeia şi bărbatul au nevoi relaţionale diferite. El va utiliza frecvent umorul ca tehnică de decentrare. scopurile şi valorile noastre vor rămâne aceleaşi. înţeles/easă.  Reciprocitatea pozitivă face loc unei reciprocităţi negative. 8. 10.7. • Factorii cognitivi contribuie la anumite postulate frecvente cu privire la viaţa de cuplu.  Trebuie să fim „ghiciţi” de alţii. direct/ă şi deschis/ă.  Partenerul/a nu se poate schimba. • Factorii relaţionali contribuie la transformarea relaţiei pozitive în relaţie negativă prin mecanisme deseori subtile de pedeapsă şi ne-comunicare. intervine deseori. Ar fi teribil dacă el/ea m-ar critica. . ceea ce permite identificarea folosind soluţia propriilor dificultăţi ca model.  Anumite comportamente sunt pedepsite. El trebuie să controleze şi să structureze terapia. ca de exemplu:  Dezacordul este mereu distructiv. Terapeutul trebuie să aibă încredere în el şi să dezvolte o atitudine umană şi înţelegătoare. utilizând un limbaj clar şi fără ambiguităţi. indiferent de ceea ce fac. El este activ.  Anumite comportamente devin neplăcute. 9. Interesele. El trebuie să fie capabil să se autodezvăluie.  Trebuie atinsă perfecţiunea sexuală. m-ar face de ruşine sau m-ar desconsidera.

„Ce aţi simţit?” 2. 1. „Care comportament al partenerului a provocat acest sentiment?” 3. sensibilitate faţă se celălalt - - TEHNICI DE COMUNICARE Jocul de rol este metoda cea mai des utilizată. Specificarea comportamentului se va efectua prin intermediul întrebărilor directe după jocul de rol. „În ce condiţii a avut loc comportamentul partenerului dumneavoastră?” - lectura gândurilor: „Ştiu ce gândeşte”. Scopul este de a specifica comportamentele-problemă şi de a face analiza funcţională şi apoi de a o modifica. . Ne putem folosi de următorul plan: - istoria cuplului istoricul „romanului” cuplului ce iubiţi la el-ea? decadrarea şi recadrarea acuzaţiilor mutuale comportamente şi întăriri schimbarea celuilalt pornind de la propria schimbare a căuta compromisul bazele: respect. comportamente nonverbale. Este mai uşor pentru doi terapeuţi de sexe diferite.PRINCIPII Mai întâi va fi înfăţişată istoria cuplului apoi va fi prezentat modelul de intevenţie. înţelegere.

repetiţie. TERAPIILE DE CUPLU CU CONTRACT Contractele cu cuplul servesc la de-escaladarea situaţiilor agresive din cadrul cuplului. instrucţii. dublare. feed-back. 8. 6. 7. precizând ce comportamente va schimba fiecare în funcţie de schimbările din celălalt. posac Întrerupt Catastrofic Certăreţ Generalizat „Întotdeauna. Vor fi modificate treptat comportamentele prin intermediul jocurilor de rol. 3. 5. vor fi stabilite sarcini comportamentale şi vor fi stabilite contracte. . pozitiv maleabil scurt afirmativ non-defensiv personal („eu”) aprobator voce apreciativă exprimă afecţiune Negative Arţăgos.Comportamente „moleculare” Pozitive 1.- comportamente „moleculare” verbale şi nonverbale. supervizare etc. pozitive sau negative. Apoi este util să utilizăm grila permiţând analiza funcţională a comportamentelor „moleculare” din interacţiune (tabelul 15-4). 9. Tabelul 15-4. 4. sinceritate mai mult măsurată decât brutală Terapeutul va ajuta pacienţii să dezvolte exprimarea sentimentelor care pot fi inhibate de o educaţie rigidă. critică dureroasă 10. modele prezentate de terapeut sau terapeuţi. 2.. Reguli de bază în contractele cu cuplul Contractele descriu ceea ce fiecare trebuie să facă şi în ce situaţii. niciodată” Pe lângă subiect Exigent. În fine. răneşte Insultă Sarcasm.

el trebuie să ofere ocazia pentru fiecare participant să obţină un nivel maxim de întărire şi să-şi diminueze costurile şi pierderile din partea sa de viaţă acoperită de contract. Trebuie să se instaleze o alianţă terapeutică. Se stabileşte o interdicţie temporară a contactelor sexuale care are ca scop diminuarea angoasei anticipatorii cu privire la relaţiile sexuale. lipsită de coerciţie explicită sau subtilă. TERAPIA COMPORTAMENTALĂ DE CUPLU Tehnici specifice: apropierea corporală a cuplului are ca scop învingerea fobiei de corp. - Consultantul este interesat doar să faciliteze procesul de negociere Aranjamentul va specifica ce vreţi unii de la ceilalţi şi ceea ce veţi da în schimb. veţi negocia împreună o înţelegere. în nici un moment. expliciţi şi uşor de înţeles.- Negocierea unui contract trebuie să fie deschisă şi sinceră. - Comportamentele incluse în contract trebuie să facă parte din repertoriul persoanei care este de acord să le efectueze. coerciţie de nici un fel. centrând subiectul pe piele. Pentru ca un contract să fie eficient. - Abordarea nu se interesează de ceea ce cuplul a putut face înainte. Contrats de contingences de renforcement - Contractul are ca plan utilizarea unei înţelegeri în termeni de „aici” şi menţine modalităţile cuplului. - Nu va exista. care sunt apoi reluate la . pentru a proteja o mai bună viaţă viitoare împreună. Făra învinuiri şi fără acuzaţii şi fără reacuzări. - Cuplului trebuie să îi fie clarificate regulile de bază. Caracteristicile contractelor cu cuplurile - Termenii utilizaţi trebuie să fie simpli.

În final. Definirea cu precizie a problemei. 7. El corespunde unei amintiri comune (muzică. Ameliorare. Terapeutul ajută cuplul să parcurgă cele şapte faze ale rezolvării de probleme după ce a identificat problema şi alege momentul şi locul pentru a o rezolva: 1. Acceptarea problemei şi căutarea unei soluţii. Specificarea scopurilor. 6.două niveluri: un nivel la care jocurile sexuale sunt pur negenitale şi un nivel la care sunt genitale. 5. Menţinere şi prevenire: este asigurată de sarcini ale căror scop este de a creşte în intensitate acele comportamente naturale întărite în mediu. se sugerează dezvoltarea autocontrolului şi rezolvarea de probleme fără terapeut. TERAPIA COGNITIVĂ DE CUPLU . renegociere. revizuire. situaţie) care a marcat cristalizarea şi formarea cuplului. în caz favorabil. 3. Se sugerează cuplului să caute plăcerea şi să se abandoneze fără a căuta performanţa. urmată apoi de sarcini pentru acasă. 4. Aplicarea soluţiei şi evaluarea rezultatului. Vizualizarea tuturor soluţiilor posibile (brain storming). 2. Se stabileşte un sistem de „control prin stimuli”: locuri. Alegerea unei soluţii: în general un compromis. Menţinerea cuplului nu este întotdeauna cea mai bună rezolvare a problemei şi în anumite cazuri despărţirea constructivă a cuplului va fi cea mai bună soluţie. Întărirea terapeutică este diminuată treptat. colţ. momente şi persoane asociate cu interacţiunile pozitive ale cuplului: se găseşte acolo simbolul nuclear al cuplului. are loc o terapie mutuală în cadrul cuplului. Se cere cuplului să le rememoreze împreună şi să se apropie treptat fizic. Metoda „simbolul nuclear al cuplului” poate fi utilizată în timpul terapiei. Rezolvarea problemei: această metodă constă în a considera conflictul din cuplu ca o problemă comună ce trebuie rezolvată.

Modelul propus de Dattilio. este important de subliniat că conceptualizarea interacţiunii din cadrul cuplului după modelul cognitiv aduce o clarificare suplimentară la analiza funcţională strict comportamentală. De asemenea. media Experienţe familiale Scheme cognitive: sine. viaţă şi relaţii Scheme cognitive: sine. de dorinţe în relaţie Schema conjugală Schema conjugală Violarea intenţiilor Nevoi nesatisfăcute Distorsiuni cu privire la relaţie Conflict Violarea intenţiilor Nevoi nesatisfăcute Distorsiuni cu privire la relaţie .fratrie.2. arată etapele acestei conceptualizări. Experienţe familiale Părinţi . care este reprodus în figura 15.Se diferenţiază de terapia comportamentală prin accentul pus pe scheme şi rolul modificării lor în procesul terapeutic. de dorinţe în relaţie Dezvoltarea de nevoi. viaţă şi relaţii SCHEMA RELAŢIONA LĂ COMUNĂ Dezvoltarea de nevoi.

Modificarea gândurilor automate. - 3. Avantaje şi dezavantaje ale schemei. Descoperirea distorsiunilor şi schemelor. . Alternative ale schemelor disfuncţionale ale celor doi. Rezolvarea problemei. Testarea schemei prin experienţe comportamentale. 2. Argumente pro şi contra schemei din trecut.Terapia cognitivă se serveşte de următoarele tehnici: 1. Punerea sub semnul întrebării a predicţiilor cu privire la schemă. Modificarea distorsiunilor negative. - Cuplul trebuie să înveţe modelul cognitiv. Comunicare Ascultare - A nu întrerupe A clarifica A reflecta asupra a ceea ce s-a înţeles - A vorbi A vorbi cu atenţie Întrebări deschise A accepta tăcerea A nu interoga în manieră intruzivă A rezuma 4. Cercetarea gândurilor automate. Tehnici de recadrare: repozitivarea în scris a trăsăturilor negative.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful