Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
teriogenologija domacih sisavaca

teriogenologija domacih sisavaca

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 2,710|Likes:

More info:

Published by: interstellar.condition on Aug 13, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

 
VETERINARSKI FAKULTET SVEU
Č
ILIŠTA U ZAGREBU
KLINIKA ZA PORODNIŠTVO I REPRODUKCIJU
Heinzelova 55, 10 000 Zagreb; Tel: 01 2390 320; 2390 168; Fax: 2390 320E-mail: antun.tomaskovic@vef.hr 
 NASTAVNI PLAN IIZVEDBENI PROGRAMZA
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTI
Č
KI STUDIJ“TERIOGENOLOGIJA DOMA
Ć
IH SISAVACA”
 
Voditelj studija: prof. dr. sc. Antun Tomaškovi
ć
 
Zagreb, 2005.
 
 2
SPECIJALISTI
Č
KI STUDIJ:TERIOGENOLOGIJA DOMA
Ć
IH SISAVACAI.1. UVOD
Poslijediplomski specijalisti
č
ki studij iz podru
č
 ja reprodukcijedoma
ć
ih životinja i do sada je postojao na Veterinarskom fakultetu podnazivom
Teriogenologija doma
ć
ih sisavaca
. Sukladno promjenamavisokoobrazovnog sustava u Europi, Bolonjskoj deklaraciji i Zakonu oznanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a s ciljem uklju
č
ivanja ueuropski krug obrazovanja, odnosno «Europu znanja», Veterinarski fakultet je pokrenuo izradu novog, jedinstvenog poslijediplomskog specijalisti
č
kogstudija unutar kojeg studenti mogu birati razli
č
ite studijske programe. Studij je moderno i interdisciplinarno koncipiran, na na
č
in da može odgovoritisvim zahtjevima polaznika.Svrha ovog poslijediplomskog specijalisti
č
kog studija bila biosposobiti polaznike za samostalan rad iz podru
č
 ja reprodukcije doma
ć
ihsisavaca u skladu sa pravilima struke i na osnovi najnovijih spoznaja.
 
Poslijediplomski studij za specijalizaciju iz teriogenologije školujespecijaliste koji
ć
e biti osposobljeni da primjene znanstvene spoznaje i prakti
č
ne zahvate u suzbijanju neplodnosti doma
ć
ih sisavaca. Kako bi moglisuzbijati jalovost usavršiti
ć
emo veterinare s terenskom praksom iz podru
č
 ja porodništva, biotehnologije rasplo
đ
ivanja, dijagnostike gravidnosti isuzbijanja neplodnosti doma
ć
ih sisavaca. Posebice
ć
e biti važno daupoznaju i savladaju znanje i zahvate iz primjene hormona u terapiji jalovosti. Isto tako polaznici
ć
e ovladati najnovijim dostignu
ć
ima priupravljanju spolnih ciklusa doma
ć
ih sisavaca, te pra
ć
enju i kontroli svihfaza ciklusa pomo
ć
u najmodernijih klini
č
kih, ultrazvu
č
nih i laboratorijskihtehnika.S obzirom da je Veterinarski fakultet jedina institucija tog tipa uHrvatskoj otvorenost studija prema pokretljivosti polaznika unutar zemlje suograni
č
ene, ali uspostava ECTS sustava
ć
e omogu
ć
iti odlaske narenomirane Veterinarske fakultete u susjednim zemljama.
 
 Nismo našli ni jedan studij takvoga na
č
ina organizacije s kojim jenastavnim programom u inozemstvu program studija usporediv u cjelini i po pojedinim predmetima u fakultetima s kojima sura
đ
ujemo u inozemstvu(Vet. fakultet Munchen, Beltsville Institut, Ames, SAD). U njih se takvespecijalizacije vrše pojedina
č
no ili u okviru znanstveno stru
č
nih predavanja jednom ili dva puta godišnje o odre
đ
enoj problematici. U Nizozemskoj seodržavaju takva usavršavanja u okviru sedmodnevnih seminara tako
đ
er oodre
đ
enoj problematici iz podru
č
 ja reprodukcije (Vet. fakultet Utrecht):
 
 3
 
I.2. OP
Ć
I DIO
Naziv studija
:
TERIOGENOLOGIJA DOMA
Ć
IH SISAVACA
Nositelj studija:
VETERINARSKI FAKULTET SVEU
Č
ILIŠTA U ZAGREBUKLINIKA ZA PORODNIŠTVO I REPRODUKCIJU
Voditelj studija
: prof.dr.sc. Antun Tomaškovi
ć
 
Trajanje studija:
Poslijediolomski specijalisti
č
ki studij iz Teriogenologije doma
ć
ihsisavaca traje 2 školske godine ili 4 semestra. Studentu iz poslijediplomskogspecijalisti
č
kog studija u trajanju od dvije godine može se odobriti izrada i obranaspecijalisti
č
kog rada uz posebno odobrenje stru
č
nog vije
ć
a Veterinarskog fakulteta(ovlaštenog za ustrojbu poslijediplomskog znanstvenog studija), u skladu s
č
lankom 49.zakona o visokim u
č
ilištima.
Uvjeti upisa na studij:
 a) završen Veterinarski fakultet prosje
č
nom ocjenom 3,0 b) poznavanje jednog svjetskog jezika
Kompetencije koje polaznik stje
č
e završetkom studija:
Po završenom poslijediplomskom studiju polaznici stje
č
u kvalifikaciju specijaliste koji je teorijski i prakti
č
no osposobljen i kompetentan
 
za rad na reprodukciji doma
ć
ihsisavaca odnosno u suzbijanju neplodnosti doma
ć
ih sisavaca
Stru
č
ni naziv
: Nakon svih položenih ispita iz propisanih predmeta i obranjenogmagistarsko specijalisti
č
kog rada, polaznik stje
č
e akademski stupanjSPECIJALISTA IZ TERIOGENOLOGIJE DOMA
Ć
IH SISAVACA
Ustrojstvo studija:
studij se organizira kao redovni.
 I.3. OPIS PROGRAMAI.3.1.Popis predmeta:a) obvezatni predmeti
1. Odabrana poglavlja iz fiziologije doma
ć
ih sisavaca2. Fiziologija i patologija hranidbe životinja3. Postupci uzgoja doma
ć
ih sisavaca4. Animalna higijena, okoliš i etologija5. Organizacija i ekonomika reprodukcije životinja6. Klini
č
ka patologija mijene tvari u doma
ć
ih sisavaca7. Endokrinologija reprodukcije doma
ć
ih sisavaca8. Mikrobiologija i zarazne bolesti9. Fiziologija razmnožavanja i upravljanje spolnim funkcijama doma
ć
ihsisavaca10. Biotehnologija rasplo
đ
ivanja u doma
ć
ih sisavaca

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
animal93 liked this
jojmenijoj liked this
Mejdi Musliu liked this
Ivan Galić liked this
svet1000 liked this
Van Vicker liked this
Ines Djukelic liked this
grga liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->