РАСПОРЕД ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

смер: Телекомуникације

година: I

Социологија
Математика 1
Енглески језик 3
Енглески језик - почетни 3
Математика 2
Енглески језик 1
Енглески језик - почетни 1
Мерења
Електроника
Електротехника
Економија
Примена рачунара
Енглески језик 2
Енглески језик - почетни 2
Елементи ТК уређаја
Електрична кола
смер: Телекомуникације

година: II

Комутације
Антене
Модулације
Рачунарске мреже 1
Транспортни системи
Web дизајн
Дигиталне телекомуникације
Светловодне телекомуникације
Основи програмирања
Бежичне телекомуникације
Мреже за приступ
Рачунарске мреже 2
Базе података - oracle
Базе података
Базе података - SQL сервер
Архитектура рачунара
Компресије
Телекомуникационе мреже
смер: Телекомуникације

година: III

Интернет пословање
ООП - Java 2
Еколошки менаџмент
ООП - Java 1
IP телефонија
Електромагнетска компатибилност
GPS
Оптичке мреже
Web програмирање - PHP
Мултимедијалне телекомуникације
Практична настава 1
Мобилне телекомуникације
Практична настава 2
Апликативни софтвер
Интернет
Управљање пројектима
Сигурност на Интернету
Администрирање система
Пословне комуникације
Инжењерска математика
Телевизија

план: 2007
датум
14.12. уторак
17.12. петак
18.12. субота
18.12. субота
20.12. понедељак
21.12. уторак
21.12. уторак
22.12. среда
23.12. четвртак
24.12. петак
25.12. субота
26.12. недеља
27.12. понедељак
27.12. понедељак
28.12. уторак
29.12. среда

време
10.00
8.00
12.00
12.00
9.00
9.00
12.00
9.00
12.00
9.00
9.00
9.00
15.00
15.00
9.00
9.00

план: 2007
датум
18.12. субота
18.12. субота
20.12. понедељак
21.12. уторак
22.12. среда
23.12. четвртак
23.12. четвртак
24.12. петак
24.12. петак
25.12. субота
26.12. недеља
26.12. недеља
27.12. понедељак
27.12. понедељак
28.12. уторак
28.12. уторак
29.12. среда
30.12. четвртак

време
9.00
15.00
15.00
12.00
12.00
12.00
15.00
12.00
15.00
15.00
12.00
15.00
9.00
12.00
9.00
18.00
15.00
15.00

план: 2007
датум
18.12. субота
18.12. субота
20.12. понедељак
20.12. понедељак
20.12. понедељак
21.12. уторак
22.12. среда
22.12. среда
23.12. четвртак
23.12. четвртак
24.12. петак
24.12. петак
25.12. субота
25.12. субота
26.12. недеља
27.12. понедељак
27.12. понедељак
28.12. уторак
28.12. уторак
29.12. среда
29.12. среда

време
9.00
12.00
9.00
12.00
18.00
18.00
15.00
18.00
9.00
18.00
9.00
18.00
9.00
12.00
9.00
9.00
18.00
12.00
15.00
12.00
15.00

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful