DAFTAR KODE UASBN SD/MI NEGERI SWASTA SE DKI JAKARTA

KODE
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

NAMA SEKOLAH
PROVINSI

KOTA

SEKOLAH

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
396
397
400
402
403
404
405
406
408
409

SDN BENDUNGAN HILIR 01 PAGI
SDN BENDUNGAN HILIR 02 PETANG
SDN BENDUNGAN HILIR 03 PAGI
SDN BENDUNGAN HILIR 05 PAGI
SDN BENDUNGAN HILIR 06 PETANG
SDN BENDUNGAN HILIR 07 PAGI
SDN BENDUNGAN HILIR 09 PAGI
SDN BENDUNGAN HILIR 11 PAGI
SDN BENDUNGAN HILIR 12 PAGI
SDN KAMPUNG BALI 01 PAGI
SDN KAMPUNG BALI 02 PETANG
SDN KAMPUNG BALI 03 PAGI
SDN KAMPUNG BALI 07 PAGI
SDN KARET TENGSIN 01 PAGI
SDN KARET TENGSIN 09 PAGI
SDN KARET TENGSIN 13 PAGI
SDN KARET TENGSIN 14 PETANG
SDN KARET TENGSIN 15 PAGI
SDN KARET TENGSIN 16 PAGI
SDN KARET TENGSIN 21 PAGI
SDN KEBON KACANG 01 PAGI
SDN KEBON KACANG 02 PETANG
SDN KEBON KACANG 03 PAGI
SDN KEBON KACANG 05 PAGI
SDN KEBON MELATI 01 PAGI
SDN KEBON MELATI 02 PAGI
SDN KEBON MELATI 03 PAGI
SDN PETAMBURAN 01 PAGI
SDN PETAMBURAN 02 PETANG
SDN PETAMBURAN 03 PAGI
SDN PETAMBURAN 04 PETANG
SDN PETAMBURAN 05 PAGI
SDN PETAMBURAN 06 PAGI
SDN PETAMBURAN 07 PAGI
SDN PETAMBURAN 08 PAGI
SDS ADVENT IV BENHIL
SDS AL-ABRAR
SDS HATI SUCI
SDS KWITANG I PSKD
SDS SAID NA'UM
SDS MUHAMADIYAH 56
SDS NASIONAL I PG
SDS NIRWANA
SDS KHAIRUL USWAH
SDS KRISTEN BETHEL
SDS STRADA PEJOMPONGAN
SDS NURANI INSANI

ALAMAT
JL. DANAU TOBA BENDUNGAN HILIR
JL. DANAU TOBA
JL. DANAU TOBA
JL. DANAU LIMBOTO NO. 9
JL. DANAU LIMBOTO NO.10
JL. DANAU LIMBOTO
JL. DANAU TONDANO BENDUNGAN HILIR
JL. TAMAN BENDUNGAN JATILUHUR NO.17
JL. TAMAN BENDUNGAN JATILUHUR
JL. JATI BARU RAYA NO 10
JL. JATI BARU NO.10 TANAH ABANG
JL. HATI SUCI NO.7
JL. KAMPUNG BALI 25/13
JL. KARET PASAR BARU TIMUR III NO.16
JL. KARET PASAR BARU BARAT VII
JL. KARET PASAR BARU BARAT I RT 001/06 NO. 16
JL. KARET PASAR BARU BARAT I NO.16
JL. PASAR BARU BAR. IV
JL. KARET PASAR BARU BARAT IV/7
JL. MESJID I
JL. KEBON KACANG RAYA NO 48
JL. KEBON KACANG RAYA NO. 48
JL. KEBON KACANG RAYA NO.48
JL. KEBON KACANG XI
JL. SAEBNI NO. 12
JL. SABENI NO. 12
JL. SABENI NO 12
JL. PETAMBURAN IV
JL. PETAMBURAN IV
JL. PETAMBURAN IV
JL. PETAMBURAN NO.4
JL. PETAMBURAN II
JL. PETAMBURAN II NO. 34
JL. PETAMBURAN II, NO.33
JL. PETAMBURAN II NO. 33
JL. BENDUNGAN JATILUHUR 62
JL. BENDUNGAN HILIR JAYA
JL. HATI SUCI NO.2 KAMPUNG BALI TANAH ABANG
JL. TAMAN KEBUN SIRIH III NO.46A
JL. KH. MAS MANSYUR NO. 25
JL. KH MAS MANSYUR 65
JL. MARTAPURA UJUNG NO. 1A
JL. JATI BUNDER VII
JL. PETAMBURAN II / 43
JL. K. S. TUBUN 253
JL. PETAMBURAN V TANAH ABANG
JL. PETAMBURAN III N0. 4

KOTA ADMINISTRASI

KODE
POS

NO. TELP.

JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT

10210
10210
10210
10210
10210
10210
10210
10210
10210
10250
10250
10250
10250
10220
10220
10220
10220
10220
10220
10220
10240
10240
10240
10240
10230
10230
10230
10260
10260
10260
10260
10260
10260
10260
10260
10210
10210
10250
10250
11420
10230
10230
10230
10260
10260
10260
10260

5720347
5720346
5720346
5731168
57950914
57093609
5719844
5709482
5720873
3155345
3917880
3927013
3102416
----5749030
5749030
5743711
57993109
91263383
31903625
--31903624
--3910739
3162257
3909924
53679743
--53671585
----53650474
----57494874
5708642
31900803
3143249
3141390
33331179
--3928259
53679889
53676890
53650618
70360004
Hal : 1

KODE
NO
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

NAMA SEKOLAH
PROVINSI

KOTA

SEKOLAH

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

SDN CIKINI 01 PG
SDN CIKINI 02 PG
SDN CIKINI 03 PG
SDN CIKINI 04 PG
SDN GONDANGDIA 01 PG
SDN GONDANGDIA 03 PG
SDN GONDANGDIA 04 PT
SDN GONDANGDIA 05 PG
SDN KEBON SIRIH 01 PG
SDN KEBON SIRIH 03 PT
SDN KEBON SIRIH 04 PG
SDN KEBON SIRIH 08 PG
SDN MENTENG 01 PG
SDN MENTENG 02 PG
SDN MENTENG 03 PG
SDN PEGANGSAAN 01 PG
SDN PEGANGSAAN 02 PT
SDS PERGURUAN CIKINI
SDS PERGURUAN ADVENT MENTENG
SDS PSKD MANDIRI
SDS SANTO BELLARMINUS
SDS SANTA THERESIA
SDS ISLAM AL BADAR
SDS KEPODANG
SDS LEMBAGA PUTRA KITA
SDS SANTO IGNATIUS
SDS AMIR HAMZAH
SDS MIRANTI
SDS TAMANSISWA
SDS TRISULA PERWARI 2
SDN BUNGUR 01 PG
SDN BUNGUR 02 PT
SDN BUNGUR 03 PG
SDN BUNGUR 04 PT
SDN KENARI 01 PG
SDN KENARI 02 PT
SDN KENARI 03 PG
SDN KENARI 04 PT
SDN KENARI 05 PG
SDN KENARI 06 PT
SDN KENARI 07 PG
SDN KENARI 08 PG
SDN KENARI 09 PG
SDN KENARI 10 PG
SDN KENARI 11 PG
SDN KENARI 12 PG
SDN KRAMAT 01 PG
SDN KRAMAT 02 PT
SDN KRAMAT 03 PG
SDN KRAMAT 04 PT

ALAMAT
JL. CIDURIAN NO. 2 A
JL. CIDURIAN NO. 2 A
JL. CIDURIAN NO. 2 A
JL. CIDURIAN NO. 2 A
JL. HOS C. AMINOTO NO.66
JL. PROBOLINGGO NO. 20
JL. PROBOLINGGO NO. 20
JL. PROBOLINGGO NO. 20
JL. KEBON SIRIH NO. 29
JL. KEBON SIRIH NO. 29
JL. H. AGUS SALIM NO. 57
JL. H. AGUS SALIM NO. 57
JL. BASUKI NO. 4
JL. TEGAL NO. 10
JL. CILACAP NO. 5
JL. AMPIUN NO. 1 A
JL. AMPIUN NO. 1 A
JL. CIKINI RAYA NO. 74-76
JL. SAWO NO. 27
JL. SAM RATULANGI NO. 5
JL. LOMBOK NO. 58
JL. H. AGUS SALIM NO. 75
JL. MENTENG SUKABUMI IV/ 75
JL. TMN SUNDA KELAPA NO.16 A
JL. SUKABUMI III/ 2
JL. LATUHARHARY, SH. NO. 14
JL. MATRAMAN TIMUR NO.34A RT 02/04
JL. TAMAN AMIR HAMZAH NO. 24
JL. MATRAMAN DALAM II/13
JL. PEGANGSAAN TENGAH NO.2
JL. ANGSANA NO. 4
JL. ANGSANA NO. 4
JL. ANGSANA NO. 4
JL. ANGSANA NO. 4
JL. KRAMAT IV NO. 25
JL. KRAMAT IV NO. 25
JL. KRAMAT IV NO. 25
JL. KRAMAT IV NO. 25
JL. KRAMAT IV NO. 25
JL. KRAMAT IV NO. 25
JL. SALEMBA RAYA NO. 18
JL. SALEMBA RAYA NO. 18
JL. SALEMBA RAYA NO. 18
JL. SALEMBA RAYA NO. 18
JL. SALEMBA RAYA NO. 18
JL. SALEMBA RAYA NO. 18
JL. KALIBARU NO. 34
JL. KALIBARU NO. 34
JL. KALIBARU NO. 34
JL. KALIBARU NO. 34

KOTA ADMINISTRASI

KODE
POS

NO. TELP.

JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT

10330
10330
10330
10330
10350
10350
10350
10350
10340
10340
10340
10340
10310
10310
10310
10320
10320
10330
10350
10310
10350
10350
10310
10310
10310
10310
10320
10320
10320
10320
10460
10460
10460
10460
10430
10430
10430
10430
10430
10430
10430
10430
10430
10430
10430
10430
10450
10450
10450
10450

2306143
3914131
3926683
31908358
3106264
3157588
3921990
3926426
98105838
--3921307
3916474
31926228
31927136
3147961
31904502
3908327
3146374
31922706
3924384
31935157
3845794
3152183
31935135
3901942
3915488
3103985
31900847
3904175
31930633
4223710
42878365
42878423
4220133
3923449
3101576
3929247
31907230
3914637
3103764
3142022
31931955
31936983
3142153
3142443
31931050
31930263
3153804
3924870
3153762
Hal : 2

KODE
NO
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

NAMA SEKOLAH
PROVINSI

KOTA

SEKOLAH

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051

SDN KRAMAT 05 PG
SDN KRAMAT 06 PG
SDN KRAMAT 07 PT
SDN KRAMAT 08 PG
SDN KRAMAT 09 PT
SDN KWITANG 01 PG
SDN KWITANG 02 PT
SDN PASEBAN 01 PG
SDN PASEBAN 02 PG
SDN PASEBAN 03 PG
SDN PASEBAN 05 PG
SDN PASEBAN 06 PG
SDN PASEBAN 07 PG
SDN PASEBAN 09 PG
SDN PASEBAN 10 PT
SDN PASEBAN 11 PG
SDN PASEBAN 15 PG
SDN PASEBAN 17 PG
SDN PASEBAN 18 PG
SDN PASEBAN 19 PG
SDN SENEN 03 PG
SDS JAMIAT KHAIR
SDS ISLAM TERPADU MERANTI
SDS NAZARETH KUDUS
SDS KWITANG II PSKD
SDS RUMAH KITA
SDS SANTO YOSEPH
SDS ADVENT I KRAMAT
SDS MUHAMMADIYAH II
SDS MUSLIMIN
SDS SANTO FRANSISKUS I
SDS PERG. ADVENT SALEMBA
SDS TRISULA I
SDS PSKD IV
SDN GALUR 01 PG
SDN GALUR 02 PT
SDN GALUR 03 PG
SDN GALUR 04 PT
SDN JOHAR BARU 01 PG
SDN JOHAR BARU 03 PG
SDN JOHAR BARU 04 PT
SDN JOHAR BARU 05 PG
SDN JOHAR BARU 07 PG
SDN JOHAR BARU 09 PG
SDN JOHAR BARU 10 PG
SDN JOHAR BARU 11 PG
SDN JOHAR BARU 13 PG
SDN JOHAR BARU 14 PT
SDN JOHAR BARU 15 PG
SDN JOHAR BARU 16 PT

ALAMAT
JL. KEMBANG SEPATU NO. 1
JL. KRAMAT SENTIONG NO. 48
JL. KRAMAT SENTIONG NO. 48
JL. KRAMAT SENTIONG NO. 3
JL. KRAMAT SENTIONG NO. 3
JL. KRAMAT III
JL. KRAMAT III
JL. KRAMAT SAWAH VI
JL. KRAMAT SAWAH VI
JL. KRAMAT SAWAH VI
JL. KRAMAT SAWAH VI
JL. KRAMAT SAWAH VI
JL. SALEMBA TENGAH NO.276 C
JL. SALEMBA TENGAH I/ 21
JL. SALEMBA TENGAH I/ 21
JL. SALEMBA TENGAH I/ 21
JL. H. MURTHADO VIII
JL. H. MURTHADO VIII
JL. H. MURTHADO VIII
JL. H. MURTHADO VIII
JL. ABDURRAHMAN SALEH I/ 8
JL. KALI BARU TIM. V/104
JL. KALIBARU TIM. V/15
JL. KALIBARU TIM. VI
JL. KRAMAT 4/49
JL. KENARI II NO. 48
JL. KRAMAT RAYA NO. 134
JL. KRAMAT PULO NO. 16
JL. KRAMAT RAYA NO. 49
JL. KRAMAT RAYA NO. 11
JL. KRAMAT RAYA NO. 67
JL. SALEMBA RAYA NO. 47
JL. SALEMBA TENGAH NO. 9
JL. PRAPATAN NO. 26
JL. KAMPUNG RAWA TENGAH
JL. KAMPUNG RAWA TENGAH
JL. KAMPUNG RAWA TENGAH
JL. KAMPUNG RAWA TENGAH
JL. PERCETAKAN NEGARA IV
JL. KRAMAT JAYA BARU BLOK H IV
JL. KRAMAT JAYA BARU
JL. KRAMAT JAYA BARU BLOK H4
JL. PERCETAKAN NEGARA II
JL. MARDANI RAYA
JL. MARDANI RAYA
JL. PERCETAKAN NEGARA II A
JL. KRAMAT JAYA
JL. KRAMAT JAYA
JL. KRAMAT JAYA
JL. KRAMAT JAYA

KOTA ADMINISTRASI

KODE
POS

NO. TELP.

JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT
JAKARTA PUSAT

10450
10450
10450
10450
10450
10420
10420
10440
10440
10440
10440
10440
10440
10440
10440
10440
10440
10440
10440
10440
10410
10460
10460
10460
10430
10430
10430
10450
10450
10450
10450
10440
10440
10410
10560
10560
10550
10530
10560
10560
10560
10560
10560
10560
10560
10560
10560
10560
10560
10560

3152647
31906283
3901690
3902147
3929043
--68707194
31927584
3920576
3108118
3911786
3925249
3928318
31900456
3159721
3922360
31903470
31907924
3906270
3907182
34831348
--42876532
4248204
3155811
3915441
4226920
3155371
3909948
3106848
3909254
3150116
3908692
3812675
42879326
4223489
42882846
4223591
4213841
4246949
4250733
4222202
70645923
42874195
--42886164
4267863
4255091
42801615
42874809
Hal : 3

TANAH TINGGI II/ 8 JL. IV/ 2 JL. II JL. II JL. 005/01 JL. 44 JL. TANAH TINGGI II/ 8 JL. TANAH TINGGI I GG. PANGKALAN ASEM JL. CEMPAKA PUTIH BARAT II/ G JL. 25 JL. 5 JL. PERCETAKAN NEGARA II JL. 20 RT. KRAMAT JAYA BARU BLOK H JL. CEMPAKA III NO. JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT 10560 10560 10560 10560 10560 10560 10560 10560 10550 10550 10540 10540 10540 10540 10540 10540 10540 10540 10540 10560 10530 10530 10560 10560 10550 10540 10540 10520 10520 10520 10520 10520 10520 10520 10520 10520 10520 10520 10520 10520 10520 10520 10520 10520 10510 10510 10510 10510 10570 10570 4268673 4264774 42875302 42800541 4223595 4266960 42886189 4225606 42886477 4223229 4210772 4260147 4269232 4266768 42801982 70737668 4260427 4209462 4222787 4222681 --4242048 4265877 4261663 4243011 4267913 4207862 4227073 4252793 4264107 4211441 42882185 4204429 42803933 4214292 42880352 42884357 4261148 4209675 42878634 42880861 42875570 42878304 42680861 4266276 4266276 4205276 4220223 42878301 4203037 Hal : 4 . INTAN NO. KRAMAT JAYA JL. PERCETAKAN NEGARA RAYA NO. PERCETAKAN NEGARA IV/4 JL. KRAMAT PULO GUNDUL III JL. GALUR JAYA NO. 16 JL. BALADEWA F16 JL. RAWASARI BARAT I JL. KRAMAT JAYA BARU BLOK H JL. KRAMAT JAYA BARU BLOK H JL. TANAH TINGGI I GG. CEMPAKA PUTIH BARAT II/ G JL. II JL. 16 JL. TANAH TINGGI I GG. PERCETAKAN NEGARA I NO. II JL. TANAH TINGGI II/ 8 JL. PANGKALAN ASEM JL. RAWA SELATAN III JL. MARDANI RAYA NO 12 A JL. TANAH TINGGI II/ 8 JL. RAWA SELATAN VII NO. PERCETAKAN NEGARA XIA/24 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. KRAMAT JAYA JL.KODE NO 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 SDN JOHAR BARU 17 PG SDN JOHAR BARU 18 PT SDN JOHAR BARU 19 PG SDN JOHAR BARU 21 PG SDN JOHAR BARU 23 PG SDN JOHAR BARU 25 PG SDN JOHAR BARU 29 PG SDN JOHAR BARU 31 PG SDN KAMPUNG RAWA 01 PG SDN KAMPUNG RAWA 02 PT SDN TANAH TINGGI 01 PG SDN TANAH TINGGI 02 PT SDN TANAH TINGGI 03 PG SDN TANAH TINGGI 04 PT SDN TANAH TINGGI 05 PG SDN TANAH TINGGI 06 PT SDN TANAH TINGGI 07 PG SDN TANAH TINGGI 09 PG SDN TANAH TINGGI 10 PT SDN TANAH TINGGI 11 PG SDS DARUL FALAH SDS P U I SDS CAHAYA ISLAM SDS UMUM SDS JOSUA SCHOOL SDS AL-ITTIHADIYAH SDS PASKALIS I SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 01 PG SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 03 PG SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 04 PG SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 05 PG SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 07 PG SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 09 PG SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 11 PG SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 13 PG SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 15 PG SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 16 PG SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 17 PG SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 18 PG SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 19 PG SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 20 PG SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 21 PT SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 24 PT SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 26 PT SDN CEMPAKA PUTIH TIMUR 01 PG SDN CEMPAKA PUTIH TIMUR 02 PT SDN CEMPAKA PUTIH TIMUR 03 PG SDN CEMPAKA PUTIH TIMUR 05 PG SDN RAWASARI 01 PG SDN RAWASARI 02 PG ALAMAT JL. CEMPAKA PUTIH BARAT XIX JL. RAWASARI BARAT I JL. RAWA SELATAN III JL. TELP. CEMPAKA PUTIH BARAT XIX JL. TANAH TINGGI II/ 8 JL. CEMPAKA PUTIH BARAT XIV JL. KRAMAT PULO GUNDUL JL. RAWASARI TIM. TANAH TINGGI IV GG. V JL. CEMPAKA PUTIH BARAT II/ G JL. PERCETAKAN NEGARA RAYA JL. KRAMAT JAYA JL. PANGKALAN ASEM GG. PANGKALAN ASEM NO. 14 JL. 14 JL. PANGKALAN ASEM NO. CEMPAKA PUTIH BARAT XIX JL. CEMPAKA PUTIH BARAT XIV JL. RAWASARI TIM. KRAMAT JAYA BARU BLOK H JL. CEMPAKA PUTIH BARAT XIV JL. IV/ 2 JL.

PRAMUKA SARI III NO. KEPU DALAM GG. DAKOTA IV JL. MURDAI NO. 3 KOMPLEK LISTRIK JL.PUT. RAWASARI BAR. KEMAYORAN GEMPOL GALENDRA JL. DAKOTA V JL.KODE NO 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 024 025 026 028 029 030 031 032 033 034 035 221 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 SDN RAWASARI 03 PG SDN RAWASARI 05 PG SDN RAWASARI 07 PG SDS MELANIA III SDS RATIH SDS AT-TAUFIQ SDS CEMPAKA RIA SDS CEMPAKA WANGI SDS ISLAM RAWASARI SDS RUMPUN CEMPAKA SDS NASIONAL ANGLO (BETHANI I) SDIT AL-MUBARAK SDN CEMPAKA BARU 01 PG. X JL. X JL. KETAPANG BARU II JL. 14 JL. SUMUR BATU RAYA JL. I JL. TEMBAGA DALAM II JL. RAWASARI SELATAN NO. PUT. DAKOTA II KB. TENGAH 12 JL. KEMAYORAN GEMPOL JL. DAKOTA V JL. KETAPANG BARU II JL. TENGAH 27 NO. PRAMUKASARI IV JL. 57 JL. JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT 10570 10570 10570 10520 10520 10510 10510 10510 10510 10510 10570 10570 10640 10640 10640 10640 10640 10640 10640 10640 10640 10640 10640 10610 10610 10640 10640 10640 10640 10630 10630 10630 10630 10630 10630 10630 10630 10630 10630 10630 10630 10630 10630 10650 10630 10620 10620 10620 10620 10620 4226388 42881202 4204266 4210585 4204588 4241150 4227795 4208383 4207001 4268038 4208702 4269246 4227914 42872463 4258619 4622281 42886304 42877022 42883049 42804304 42876860 4268390 4209573 4258641 4258641 4228074 42875197 4211589 42873033 70311156 4226307 42875189 4220848 4212479 42874130 42885789 4260166 42881579 98272081 42800215 4263718 4229208 4223252 4223332 4228592 4211026 4211026 4268109 4262241 42803048 Hal : 5 . SDN CEMPAKA BARU 02 PG SDN CEMPAKA BARU 03 PG SDN CEMPAKA BARU 05 PG SDN CEMPAKA BARU 06 PT SDN CEMPAKA BARU 07 PG SDN CEMPAKA BARU 09 PG SDN CEMPAKA BARU 11 PG SDN CEMPAKA BARU 12 PG SDN CEMPAKA BARU 13 PG SDN CEMPAKA BARU 14 PG SDN GUNUNG SAHARI SELATAN 01 PG SDN GUNUNG SAHARI SELATAN 02 PT SDN HARAPAN MULIA 01 PG SDN HARAPAN MULIA 02 PT SDN HARAPAN MULIA 03 PG SDN HARAPAN MULIA 04 PT SDN KEBON KOSONG 01 PG SDN KEBON KOSONG 02 PG SDN KEBON KOSONG 03 PG SDN KEBON KOSONG 04 PG SDN KEBON KOSONG 05 PG SDN KEBON KOSONG 07 PG SDN KEBON KOSONG 09 PG SDN KEBON KOSONG 10 PG SDN KEBON KOSONG 11 PG SDN KEBON KOSONG 13 PG SDN KEBON KOSONG 14 PG SDN KEBON KOSONG 15 PG SDN KEBON KOSONG 16 PG SDN KEBON KOSONG 17 PG SDN KEBON KOSONG 18 PG SDN KEBON KOSONG 19 PG SDN KEMAYORAN 01 PG SDN KEMAYORAN 02 PT SDN KEMAYORAN 03 PG SDN KEMAYORAN 07 PG SDN KEMAYORAN 08 PT ALAMAT JL. GUNUNG SAHARI IV NO. CEMP. 37 JL. KEPU DALAM GG. 28 JL. KEPU DALAM GG. X JL. TEMBAGA DALAM II JL. REMAJA II JL. CEMPAKA PUTIH TIMUR VI JL. X JL. SUMUR BATU RAYA JL. KOSONG JL. KEPU DALAM GG. CEMP. SUMUR BATU RAYA JL. REMAJA II NO. KEMAYORAN GEMPOL JL. KETAPANG BARU III JL. X KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. KETAPANG BARU III JL. KEPU DALAM GG. RAWASARI TIM. VII JL. CEMPAKA BARU VII/ 45 JL. KETAPANG BARU III JL. GUNUNG SAHARI IV NO. 1 JL. 30 JL. KEMAYORAN GEMPOL GALENDRA JL. PERCETAKAN NEGARA XIA/24 JL. F. CEMPAKA BARU VII/ 45 JL. REMAJA II JL. TELP. 10 X JL. CEMPAKA WANGI I JL.2 JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 14 JL. CEMPAKA WANGI I JL. DAKOTA II JL. REMAJA II JL. PRAMUKASARI I JL. HARAPAN JAYA NO. KETAPANG BARU II JL. KEMAYORAN GEMPOL GALENDRA JL.

KP. BENDUNGAN JAGO JL. KEMAYORAN TENGAH JL. SUMUR BATU UTARA JL. KEMAYORAN TENGAH JL. NILAM RAYA JL. BENDUNGAN JAGO JL. NILAM RAYA JL. SERDANG BARU XIII/48 JL. LAPANGAN PORS JL. IRIAN II SERDANG JL. SUMUR BATU UTARA JL. KP. GN. GUNUNG SAHARI 91 JL. 7 JL.KODE NO 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 SDN KEMAYORAN 09 PG SDN KEMAYORAN 10 PT SDN KEMAYORAN 11 PG SDN KEMAYORAN 12 PT SDN KEMAYORAN 13 PG SDN KEMAYORAN 14 PT SDN KEMAYORAN 15 PG SDN KEMAYORAN 16 PT SDN KEMAYORAN 17 PG SDN SERDANG 01 PG SDN SERDANG 03 PG SDN SERDANG 04 PT SDN SERDANG 05 PG SDN SERDANG 06 PT SDN SERDANG 07 PG SDN SERDANG 09 PG SDN SERDANG 11 PG SDN SERDANG 12 PT SDN SERDANG 13 PG SDN SUMUR BATU 01 PG SDN SUMUR BATU 03 PG SDN SUMUR BATU 04 PG SDN SUMUR BATU 06 PG SDN SUMUR BATU 07 PT SDN SUMUR BATU 08 PG SDN SUMUR BATU 10 PG SDN SUMUR BATU 12 PG SDN SUMUR BATU 14 PG SDN SUMUR BATU 15 PT SDN UTAN PANJANG 01 PG SDN UTAN PANJANG 02 PT SDN UTAN PANJANG 03 PG SDN UTAN PANJANG 04 PT SDS AL JIHAD SDS AL-MARHAMAH SDS BUDI MULIA SDS KANAAN SDS KRISTEN III SDS MUHAMMADIYAH I SDS SAINT JOHN SDS TAMAN SISWA SDS VAN LITH I SDS AL AZHAR SDS AL ISLAMIYAH SDS AS SALAM SDS HARAPAN SDS KENCANA SDS SRIKANDI SDS SUKA MULIA SDS KEBON KOSONG PAGI ALAMAT JL. KEMAYORAN TENGAH JL. BENDUNGAN JAGO JL. CEMPAKA WANGI III JL. SUKA MULIA VII JL. GN. BUNGUR BESAR 84 JL. SUMUR BATU UTARA JL. RAYA SUMUR BATU JL. BENDUNGAN JAGO JL. KEPU DALAM GG. WAJA III JL. KEPU DALAM GG. SUMUR BATU UTARA JL. SAHARI 90A JL. LAPANGAN PORS JL. KEMAYORAN TENGAH JL. TELP. SUKA MULIA VII JL. KRAN RAYA NO. SUMUR BATU UTARA JL. CEMPAKA SARI DEPAN JL. SIAGA JL. KEMAYORAN TENGAH JL. GARUDA 25 JL. IRIAN II SERDANG JL. GARUDA NO 33 JL. EKA V SERDANG JL. KP. X JL. KP. ANGKASA DALAM II/52 JL. KEPU DALAM GG. IRIAN II SERDANG JL. SAHARI 88 JL. KEMAYORAN TENGAH JL. LAPANGAN PORS JL. JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT 10620 10610 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10650 10650 10650 10650 10650 10630 10650 10650 10650 10650 10640 10650 10640 10640 10640 10640 10640 10640 10640 10640 10680 10650 10650 10650 10640 10610 10610 10610 10610 10610 10610 10610 10610 --10640 10640 10640 10640 10640 10640 10630 4252928 42879268 4259612 4262574 4257850 4261927 --4267741 42803048 4225484 42881015 42881015 4228526 4222957 4254488 42882840 4255243 4227768 4249401 42800074 4251219 42801219 42886516 4254195 42885809 4266939 4224941 4224835 4223212 42885506 4803050 42885491 42885491 91641249 4265786 42877725 4243769 4214824 4242831 4213646 4224337 4205122 4224794 4269536 4220134 4252611 4264851 4248268 4249101 42871629 Hal : 6 . IRIAN II SERDANG JL. EKA V SERDANG JL. LETJEN SUPRAPTO GG. NILAM RAYA JL. KEBON KOSONG VII KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. X JL. SUMUR BATU UTARA JL. CEMPAKA SARI I JL. X JL. CEMPAKA SARI V/16 JL.

GUNUNG SAHARI XI BLOK A/12C JL. TABING BLOK B 16 NO. MELAWAN DALAM NO.1 JL. GUNUNG SAHARI VI/ 39 JL. PINTU BESI I/ 42 JL. PINTU BESI I/ 42 JL. E. RAJAWALI SELATAN V/ 3 JL. B 3 KARANG ANYAR PASAR JL. E. 3 JL. KELINCI RAYA NO. I/4-5 KARANG ANYAR JL.135 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. RAJAWALI SELATAN I/ 30 JL. KALIBARU TIMUR JL. MANGGA BESAR RAYA NO.34 . 28 JL. GUNUNG SAHARI VIII/ 6 JL. KARANG ANYAR IX / 17 JL.1 JL. KREKOT BUNDER III/ 1 JL.1 JL. INDUSTRI VIII/ 8 JL. MELAWAN DALAM NO. KARANG AYAR UTARA NO 4 JL.2 NO. KARANG ANYAR IX / 17 JL. RUAS BLOK D. KELINCI RAYA NO. JL. RAJAWALI SEL VI/ 18 JL. TUNAS BANGSA SDS USAHA KEMAJUAN SDS MAHATMA GANDHI (KMY) SDS KRISTEN NAZARENE SDS SETIA BHAKTI SDS SANTO YOSEPH SDS BUDI MULIA ALAMAT JL. DWI WARNA RAYA NO. UTAN PANJANG III JL. 1 JL. JL. LISTRIK JL. GOTONG ROYONG GG.3 JL. ANGGREK JL. B 3 KARANG ANYAR PASAR JL. GUNUNG SAHARI XI DALAM JL. KREKOT BUNDER III/ 1 JL. PINTU BESI I/ 42 JL. 28 JL. KEMAYORAN GEMPOL JL. A GG. MASJID JL. JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT 10630 10630 10620 10650 10650 10640 10650 10650 10650 10650 10720 10740 10740 10740 10740 10740 10740 10740 10740 10750 10750 10730 10730 10730 10730 10710 10710 10710 10710 10710 10710 10710 10710 10710 10710 10710 10720 10720 10720 10720 10720 10720 10720 10720 10720 10720 10740 10740 10750 10730 --6542654 4212457 4211740 --4204914 4267404 4259687 4262660 4227860 6454937 6285181 --6003848 62200252 62202441 62202316 6261007 62200913 6267210 6267210 6267474 6267474 6256983 6014818 3511768 --3500449 68799004 99916229 3450406 3450681 --3502354 3510765 3515692 64712542 6251807 6266941 6120646 6288945 65866774 6414962 6253551 6288013 6542241 6282250 6018581 6391990 6494255 Hal : 7 . MANGGA BESAR XIII A JL. B 3 KARANG ANYAR PASAR JL.KODE NO 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 309 310 311 312 313 314 315 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 SDS MUHAMMADIYAH 50 SDS UNIVERSAL SDS SANDIKA SDS BINTANG TIMUR SDS KARMEL SDS SANTO MIKAEL SDS KARTINI SDS AL MUDDATSIRIYAH SDS MUHAMMADIYAH 49 SDS NURANI SDN GUNUNG SAHARI UTARA 01 PG SDN KARANG ANYAR 01 PG SDN KARANG ANYAR 02 PT SDN KARANG ANYAR 03 PG SDN KARANG ANYAR 04 PT SDN KARANG ANYAR 05 PG SDN KARANG ANYAR 06 PT SDN KARANG ANYAR 07 PG SDN KARANG ANYAR 08 PG SDN KARTINI 01 PG SDN KARTINI 02 PT SDN MANGGA DUA SELATAN 01 PG SDN MANGGA DUA SELATAN 02 PT SDN MANGGA DUA SELATAN 03 PG SDN MANGGA DUA SELATAN 05 PG SDN PASAR BARU 01 PG SDN PASAR BARU 02 PT SDN PASAR BARU 03 PG SDN PASAR BARU 04 PT SDN PASAR BARU 05 PG SDN PASAR BARU 07 PG SDN PASAR BARU 09 PG SDN PASAR BARU 10 PT SDN PASAR BARU 11 PG SDN PASAR BARU 12 PT SDN PASAR BARU 13 PG SDS AT-TAQWA SDS KRISTEN BAPTIS SDS KRISTEN HALLELUYAH SDS MUHAMMADIYAH 21 SDS PEMBANGUN MASYARAKAT SDS PERWARA SDS TRIWIBAWA SDS K. 6 N0 . H. RAYA KOMP. PINTU BESI I/ 42 JL. F. TELP. I JL. UNG DALAM GG. KARANG ANYAR IX / 17 JL. KEPU DALAM GG. INDUSTRI I NO. PINTU BESI I/ 42 JL. RANJAU 13 SUMUR BATU JL. GOTONG ROYONG GG.2 JL. TARUNA GG. KREKOT BUNDER III/ 1 JL.1 . TARUNA IX NO. B 3 KARANG ANYAR PASAR JL.1 JL. WISMA ANGKASA I BLOK B 16 KAV.35 JL. MELAWAN DALAM NO. B 3 KARANG ANYAR PASAR JL. PINTU BESI I/ 42 JL.

PETOJO BAR. SANGIHE NO. SAMANHUDI NO. PETOJO BAR.KODE NO 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 350 351 352 353 354 355 356 357 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 SDS HARAPAN SDS MANGGA BESAR 13 SDS KRISTEN ANUGERAH SDS KRISTEN I BPK PENABUR SDS KRISTEN KANAAN SDS KRISTEN KARUNIA SDS MAHATMA GANDHI (PS. 29 JL. 26 JL. PETOJO ENCEK XIV JL. 29 JL. SETIAKAWAN III/ 25 JL. CIMALAYA NO. 45 JL. 45 JL. PETOJO MELINTANG NO. 1 JL. CIMALAYA NO. 26 JL. GEREJA AYAM NO. 1 JL. 2 PASAR BARU JL. POS NO. JUANDA NO. CIMALAYA NO. SETIAKAWAN III/ 25 JL. SETIAKAWAN III/ 25 JL. SETIAKAWAN III/ 42 JL. SUBUR RAYA JL. HASYIM ASYHARI KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. PETOJO BAR. IR. BATUTULIS XIII/ 16 JL. CIMALAYA NO. KH.12 JL. 1 JL. PABRIK KULIT NO. BATANGHARI42 JL. 71 JL. 2 JL. 1 JL. SAMANHUDI NO. BATU TULIS RAYA XIII JL. TELP. PETOJO BAR. H. NO. Z. ARIFDIN NO. 29 JL. SETIAKAWAN III/ 25 JL. 2 JL. SETIAKAWAN III/ 25 JL. CIMALAYA NO. 45 JL. Z. K. BATU TULIS RAYA XIII JL.1 JL. SETIAKAWAN III/ 25 JL. LEMATANG NO. KARTINI RAYA NO. 1 JL. NO. PINTU AIR II/ 4 JL. CIMALAYA NO. NO. PETOJO SELATAN I/ 27 JL. SANGIHE NO. BATUTULIS X/ 12 JL.11 JL. ARIFDIN NO. 23 JL. BARU) SDS SANTA URSULA SDN CIDENG 02 PG SDN CIDENG 04 PG SDN CIDENG 06 PT SDN CIDENG 07 PG SDN CIDENG 08 PG SDN CIDENG 09 PG SDN CIDENG 10 PG SDN CIDENG 11 PT SDN CIDENG 13 PG SDN CIDENG 14 PT SDN DURI PULO 01 PG SDN DURI PULO 02 PG SDN DURI PULO 03 PG SDN DURI PULO 04 PG SDN DURI PULO 05 PG SDN DURI PULO 06 PT SDN DURI PULO 07 PG SDN DURI PULO 08 PG SDN DURI PULO 09 PG SDN DURI PULO 10 PG SDN GAMBIR 01 PG SDN KEBON KELAPA 01 PG SDN KEBON KELAPA 02 PG SDN PETOJO SELATAN 01 PG SDN PETOJO SELATAN 02 PG SDN PETOJO SELATAN 05 PG SDN PETOJO SELATAN 06 PG SDN PETOJO UTARA 01 PG SDN PETOJO UTARA 03 PG SDN PETOJO UTARA 04 PT SDN PETOJO UTARA 05 PG SDN PETOJO UTARA 09 PG SDN PETOJO UTARA 13 PG SDS BATANGHARI SDS DARUSSALAM SDS DIAN FITRI SDS SANTO PAULUS SDS BETHANIE SDS KASIH BUNDA DEWI SDS MERPATI SDS SANTA MARIA SDS AL-IRSYAD ( PAAP ) ALAMAT JL. SETIA KAWAN IV/ 33 JL. MEDAN MERDEKA TIMUR JL. KH.10 . CIMALAYA NO.H. BATANG HARI 23A JL. MANGGA BESAR XIII NO. JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT 10730 10730 10710 10710 10710 10710 10710 10710 10150 10150 10150 10150 10150 10150 10150 10150 10150 10150 10140 10140 10140 10140 10140 10140 10140 10140 10140 10140 10110 10120 10120 10160 10160 10160 10160 10130 10130 10130 10130 10130 10130 10150 10150 10140 10140 10120 10120 10120 10120 10130 6597812 62203667 3457635 38434420 3456023 3442553 3456215 3846287 3520748 3814099 --63852778 63852778 --3446085 --34831741 --63869033 6337386 63854624 63869017 63869015 63869016 63867937 6324423 63867886 63869016 3847124 3846399 3846899 3515699 3440599 3504273 3449099 6328917 63851663 --70640367 6337117 63869033 3455348 3861766 63856835 63861345 3510476 3804861 --3523069 63852155 Hal : 8 . SETIAKAWAN III/ 25 JL.10 JL. H. 1 JL. PASAR BARU SELATAN NO. TANAH ABANG V/ 29 JL. NO. 71 JL. 45 JL. 20 JL. SURYOPRANOTO NO. 1 JL. TANAH ABANG V/ 29 JL.

CEMPAKA PUTIH TIMUR 17 JL. 160 JL. SMP 122 JL. D TELUK GONG RT. PRAMUKA SARI III NO 13 JL. SMP 122 JL. 007/012 JL. LUAR BATANG V RT. KRAMAT KWITANG 2A NO.KODE NO 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 274 275 276 277 278 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 215 251 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 SDS BUNDA MULIA SDS KETAPANG I SDS KRISTEN II BPK PENABUR SDS TARSISIUS I SDS KRISTEN TRIANA MIN 2 JOHAR BARU MI HAYATUL ISLAM JB MI AL ITTIHADIYAH MI DINIYAH ISLAMIYAH MI NURUL BARKAH MI NURUL AMAL MI JAMIAT KHEIR PUTRA MI JAMIAT KHEIR PUTRI MI NURUL FALAH MI HAYATUL ISLAM TA MI AL ITTIHAD MI AL FALAAH MI AL MA'MURIYAH MI TSAQOFAH ISLAMIYAH MI KARISMA MI AL FALAH SN MI ISTIQLAL SDS PERMAI PLUS SDS SACRED HEART AUSTRALIAN SCHOOL SDN KAMAL MUARA 01 PG SDN KAMAL MUARA 02 PG SDN KAPUK MUARA 01 PG SDN KAPUK MUARA 02 PT SDN KAPUK MUARA 03 PG SDN KAPUK MUARA 04 PT SDN KAPUK MUARA 05 PG SDN KAPUK MUARA 06 PT SDN KAPUK MUARA 07 PG SDN KAPUK MUARA 08 PT SDN PEJAGALAN 01 PG SDN PEJAGALAN 02 PT SDN PEJAGALAN 03 PG SDN PEJAGALAN 04 PT SDN PEJAGALAN 05 PG SDN PEJAGALAN 06 PT SDN PEJAGALAN 07 PG SDN PEJAGALAN 08 PT SDN PEJAGALAN 09 PG SDN PEJAGALAN 10 PT SDN PEJAGALAN 11 PG SDN PEJAGALAN 12 PT SDN PENJARINGAN 01 PG SDN PENJARINGAN 02 PT SDN PENJARINGAN 03 PG SDN PENJARINGAN 04 PG ALAMAT JL. ZAINUL ARIFIN NO. SMP 122 JL. TELUK GONG RT. 010/04 NO. 12/10 JL. 012/010 JL. 160 JL.015/08 JL. 35 JL. 007/012 JL.17 JL. 010/04 NO. KAMAL RAYA PANTAI NO. CENANG 1 TELUK GONG RT. SANGAJI JL. TANAH TINGGI IV GG. RAYA TELUK GONG NO. 5 JL. 23 JL. MUARA RT. H. 46 JL. SMP 122 JL. D. 22-23 JL. TELUK GONG RT. PLUIT RAYA SELATAN 105 JL.12/10 JL. CENANG 1 TELUK GONG RT. 10 JL.HASYIM ASYHARI NO. LUAR BATANG V RT.1 TAMAN GRISENDA BLOK D4 NO.54 JL. KAMAL PANTAI NO. JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA PUSAT JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA 10130 10130 10130 10130 10130 10560 10540 10540 10510 10570 10104 10240 10240 10230 10260 10230 10210 10330 10310 10320 10420 10710 14450 14460 14470 14470 14460 14460 14460 14460 14460 14460 14460 14460 14450 14450 14450 14450 14450 14450 14450 14450 14450 14450 14450 14450 14440 14440 14440 14440 6329005 6322588 63850349 6312075 6312321 4227836 4224266 2305972 4224158 4219086 6306312 3141095 3150172 6160537 53672602 3190007 5739972 31923640 31904989 3915613 3917524 3500711 66117515 5883840 70887246 5555570 70709701 98188045 54376197 54370770 54377982 --54378116 54377961 6670655 6670655 66697374 66697374 6670760 98157298 ----6626073 6626073 ----66600059 66600059 6629476 91302021 Hal : 9 . D RT.9 JL. TELUK GONG JL. M. PULO GUNDUL NO K 63 JL.H. KEBON KACANG 41/19 JL. 12/10 JL. TAMAN WIJAYA KUSUMA JL. RADEN SALEH RAYA NO. RAYA TELUK GONG NO. TELP.015/08 JL. 007/012 JL. PEMBANGUNAN I/ 23 JL. 015/13 JL. 23 JL. SMP 122 JL. CENANG 1 TELUK GONG RT. 5 JL. 015/03 JL. KH. KH. CENANG 1 TELUK GONG RT.JOHAR BARU UTARA 1/50 JL.30 JL. PETAMBURAN VI/4A JL. AWALUDDIN I NO. TELUK GONG RT. SMP 122 JL. PLUIT KARANG BARAT BLOK O VI NO. KH MAS MANSYUR NO. TELUK GONG RT. 1 JL. SETIA KAWAN UJUNG NO. K. 5 JL. A. D. RAYA PLUIT SELATAN 105 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. K. MASJID I/12 PEJOMPONGAN JL. MUARA RT. 007/012 JL. JATI BUNDER VII/5 JL.HASYIM ASYHARI NO. SURABAYA TIMUR UJUNG 145 JL. K.9 JL. MATRAMAN MASJID NO.

3 PLUIT KARANG SARI VI BLOK 07 JL. KAMPUNG MUKA NO. JEMBATAN DUA BLOK II/29 JL.24-29 KOMP. BANDENGAN UTARA NO.1 JL. TELUK GONG JL. A1 NO. LAYAR PERMAI 6 BLOK SD-2 BKT. 36 JLN. 420 RT. MUARA KARANG B IX SELATAN 129-131 JL. NO 26 TELUK GONG JL. JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA 14440 14440 14440 14440 14440 14440 14440 14440 14450 14450 14450 14450 14450 14460 14450 14460 14450 14450 14450 14450 14450 14450 14450 14450 14450 14450 14450 14440 14440 14440 14440 14450 14440 14450 14440 14450 14450 14470 14440 14460 14470 14450 14440 14450 14440 14440 14430 14410 14430 14430 66605941 6601525 66691672 6631323 66600703 98496879 66691672 --6622145 6684437 6684437 66601385 66601385 5414531 5451911 5884351 6696420 6695304 6696437 6680530 6695869 6693111 6620212 92297368 --6600920 6694736 93039663 6603469 6693514 93885465 6620923 6603416 6697747 6613575 32823803 6617515 55965755 6605170 5880045 5883835 6624222 66693759 6694743 30031300 66607758 6930036 --6926285 6930457 Hal : 10 . PLUIT SELATAN I/1 JL. LELE BLOK A1. VILLA KAPUK MAS BLOK H4 NO. 40D JL.6 JL. PARANG TRITIS VI/2 JL.005/04 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. TAMAN PLUIT PERMAI BARAT NO 1 JL.1 JL. UTARA T/91 JL.1 JL. BANDENGAN UTARA NO. BANDENGAN UTARA NO. KOMP. NELAYAN MUARA ANGKE RT. ARWANA NO 16 JEMBATAN DUA JL. WALET ELOK 8 BLOK R8 NO. KOMP. 80 JL.KODE NO 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 325 326 430 431 432 433 434 435 436 221 222 223 224 SDN PENJARINGAN 05 PT SDN PENJARINGAN 06 PG SDN PENJARINGAN 07 PG SDN PENJARINGAN 08 PG SDN PENJARINGAN 09 PT SDN PENJARINGAN 10 PG SDN PENJARINGAN 11 PT SDN PENJARINGAN 12 PT SDN PLUIT 01 PG SDN PLUIT 03 PG SDN PLUIT 04 PT SDN PLUIT 05 PG SDN PLUIT 06 PT SDS BUNGA HATI BANGSA SDS CANDRA KUSUMA SDS PELANGI KASIH SDS BUDI AGUNG SDS DARMA SATRIA SDS DHARMA SUCI SDS KRISTEN HARAPAN ZAMAN SDS KRISTEN NAZARET SDS KRISTEN YUSUF SDS METHODIST SDS PERMATA INDAH SDS PUSAKA ABADI SDS STELLA MARIS SDS TRIDARMA BUDHIDAYA SDS PLUIT RAYA SDS KRISTEN GENEZARET SDS WIJAYA KUSUMA SDS NUSANTARA SDS BUKIT MULIA SDS CAHAYA KUDUS SDS KATOLIK DIAKONIA SDS KRISTEN IPEKA PLUIT SDS KRISTEN X BPK PENABUR SDS PERMAI SDS SAINT NICHOLAS SDS TARAKANITA IV SDS BINA BANGSA SDS SINGAPORE SCHOOL SDS WESTIN SDS BINTANG PANCASILA SDS GRACE SDS BINA TUNAS BANGSA SDS DIAN HARAPAN SDN ANCOL 01 PAGI SDN ANCOL 02 PETANG SDN ANCOL 03 PAGI SDN ANCOL 04 PETANG ALAMAT JL. RAYA PLUIT SELATAN NO.1 JL.62-63 MUARA BARU RT. JEMBATAN TIGA NO. TELP. PARANG TRITIS VI/2 JL. BANDENGAN UTARA NO.1-5 JL. 80 JL. PLUIT TIMUR BLOK MM JL. BANDENGAN UTARA NO. BANDENGAN UTARA NO. 80 JL. PANTAI INDAH KAPUK TELUK GONG JL. BANDENGAN UTARA NO.5-7 JL. PUIT KARANG BLOK O_VI NO. RAYA PLUIT SELATAN 105 JL. 001/01 JL. NELAYAN MUARA ANGKE RT. TAMAN GRISENDA BLOK A1/ 28 JL. KAMPUNG MUKA NO. 80 JL. 001/01 JL. V. 80 JL. TELUK GONG RAYA NO. MANDARA INDAH N0. MUARA BARU RAYA NO. PLUIT UTARA RAYA NO. RAWA BEBEK NO. 49 PLUIT TIMUR BLOK B UTARA NO. PLUIT MAS BLOK F NO.3-12 JL. 019/017 BANDENGAN SELATAN KOMPLEK RUKO JL.1 JL. 80 JL.PANTAI INDAH KAPUK BLOK S NO. TERUSAN BANDENGAN. BANDENGAN UTARA NO. GOLF MEDITERANIA JL. NELAYAN MUARA ANGKE RT. KOMP. NELAYAN MUARA ANGKE RT. KOMP. 80 JL. VILA KAPUK INDAH BLOK G NO.4. KAMPUNG GUSTI BLOK A1 TPI II JL. 1 JL. 5 JL. 419 RT 005/04 JL. TERUSAN BANDENGAN UTARA 95 BLOK F NO. 105 JL. BIDARA RAYA NO. 001/01 JL. TELUK INDAH BLOK G NO. 001/01 JL.

PADEMANGAN VI RT. 53 JL.003/07 NO.2 JL.52 JL. 22 NO. PADEMANGAN VI GG.015/01 JL.25 RT. GUNUNG SAHARI RAYA 13 BLOK C 7 JL. GADANG NO. PADEMANGAN II GG. 009/010 JL. GADANG NO. 7 NO. BUDI MULIA RT. HIDUP BARU I/101 JL.21 NO. PADEMANGAN VI RT. BUDI MULIA RT. 60 JL. GADANG NO.34 RT. HIDUP BARU I/101 JL. JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA 14420 14420 14420 14420 14420 14420 14420 14420 14420 14420 14420 14420 14420 14410 14410 14410 14410 14410 14410 14410 14410 14410 14410 14430 14430 14420 14420 14420 14420 14420 14410 14410 14410 14410 14410 14320 14320 14320 14320 14320 14320 14320 14320 14320 14340 14304 14340 14330 14330 14330 ----6458105 6455031 64715207 6455673 --64703161 64710520 6412886 6455064 99777509 --6450582 64714684 6453974 6453974 6453958 64714463 6453958 --6456552 64714878 6909008 6909908 64714183 6450218 6415369 6406636 6459464 64714917 6412761 6405553 6450576 6452526 4369356 4368865 4368868 4368870 43800536 4306678 43908382 4368872 --6511206 65835674 43901930 --43931487 43934652 Hal : 11 .SWASEMBADA BARAT II NO.011/15 JL. AMPERA VII JL.004/10 JL. 260 JL. KEBON BAWANG XIII JL. WARAKAS I GG. WASPADA RAYA I/30 JL. PADEMANGAN UJUNG BLOK D JL.015/01 JL. TELP. AMPERA VII JL. SATRIA 1 NO. 18 JL. 34 JL. PADEMANGAN TIMUR VI RT.78 RT. 009/010 JL. 12 C JL. 34 JL.78 RT. BUDI MULIA RT. LODAN DALAM II RT.009/04 JL. KEBON BAWANG XIII JL. HIDUP BARU I/101 JL. PADEMANGAN TIMUR VI NO. 004/010 JL. KEBON BAWANG XIII JL. BUDI MULIA RT. PADEMANGAN II GG. 22 NO. PADEMANGAN IV GG.009/08 NO.KODE NO 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 252 253 254 255 256 257 258 259 260 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 340 341 342 SDN PADEMANGAN BARAT 01 PAGI SDN PADEMANGAN BARAT 02 PETANG SDN PADEMANGAN BARAT 03 PAGI SDN PADEMANGAN BARAT 04 PETANG SDN PADEMANGAN BARAT 05 PAGI SDN PADEMANGAN BARAT 07 PAGI SDN PADEMANGAN BARAT 08 PETANG SDN PADEMANGAN BARAT 09 PAGI SDN PADEMANGAN BARAT 10 PETANG SDN PADEMANGAN BARAT 11 PAGI SDN PADEMANGAN BARAT 12 PAGI SDN PADEMANGAN BARAT 13 PETANG SDN PADEMANGAN BARAT 14 PETANG SDN PADEMANGAN TIMUR 01 PAGI SDN PADEMANGAN TIMUR 02 PETANG SDN PADEMANGAN TIMUR 03 PAGI SDN PADEMANGAN TIMUR 04 PETANG SDN PADEMANGAN TIMUR 05 PAGI SDN PADEMANGAN TIMUR 06 PAGI SDN PADEMANGAN TIMUR 07 PETANG SDN PADEMANGAN TIMUR 08 PETANG SDN PADEMANGAN TIMUR 09 PAGI SDN PADEMANGAN TIMUR 10 PETANG SDS FATAHILLAH SDS GANDHI SDS FAJAR INDAH SDS NURUL ITTIHAD SDS NURUL YAQIN SDS SEJAHTERA SDS SINAR PENGHARAPAN UTAMA SDS DHARMA KHALSA SDS K HARAPAN MULIA SDS KARYA PENEBUS SDS SANTA CICILIA SDS SANTO LUKAS I SDN KEBON BAWANG 01 PG SDN KEBON BAWANG 02 PT SDN KEBON BAWANG 03 PG SDN KEBON BAWANG 04 PT SDN KEBON BAWANG 05 PG SDN KEBON BAWANG 06 PG SDN KEBON BAWANG 07 PG SDN KEBON BAWANG 08 PT SDN KEBON BAWANG 09 PT SDN PAPANGGO 01 PG SDN PAPANGGO 02 PT SDN PAPANGGO 03 PG SDN SUNGAI BAMBU 01 PG SDN SUNGAI BAMBU 02 PT SDN SUNGAI BAMBU 03 PG ALAMAT JL.SWASEMBADA BARAT II NO. HIDUP BARU I/101 JL.004/10 JL.011/15 JL. PADEMANGAN II GG. AMPERA III RT.009/04 JL.17 JL.34 RT. 79 JL.004/10 JL. 53 JL. PADEMANGAN VI GG.1 JL.2 JL.008/08 JL. KEBON BAWANG XIII JL. PAPANGGO III NO. BUDI MULYA RT.52 JL.KEBON BAWANG XIII JL. PADEMANGAN TIMUR VI NO.12/21 JL. PADEMANGAN II GG. PADEMANGAN VI GG.015/01 JL. 23 JL. SWASEMBADA BARAT II NO. PADEMANGAN VII RT. AMPERA BESAR NO. PAPANGGO III NO. PANGANDARAN I BLOK B 4 JL. AMPERA III RT.34 RT.52 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. HIDUP BARU NO.004/010 NO.2 JL. KEBON BAWAN XIII JL.015/01 JL.

20 JL.15 JL. DANAU AGUNG III JL. II UJUNG JL. 31 JL. KP. II JL. WARAKAS I GG. EDAM Y SUDARSO EDAM II NO. SWASEMBADA TIMUR XI/ 38 JL. 2 JL. SUNTER JAYA VI NO.19-20 SUNTER AGUNG JL. SUNTER PERMAI RAYA JL.1 TG.0012/014 JL.KODE NO 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 393 394 SDN SUNGAI BAMBU 04 PT SDN SUNGAI BAMBU 05 PG SDN SUNGAI BAMBU 06 PT SDN SUNTER AGUNG 01 PG SDN SUNTER AGUNG 02 PT SDN SUNTER AGUNG 03 PG SDN SUNTER AGUNG 04 PT SDN SUNTER AGUNG 05 PG SDN SUNTER AGUNG 06 PT SDN SUNTER AGUNG 07 PG SDN SUNTER AGUNG 08 PT SDN SUNTER AGUNG 09 PG SDN SUNTER AGUNG 10 PT SDN SUNTER AGUNG 11 PG SDN SUNTER AGUNG 12 PG SDN SUNTER AGUNG 13 PG SDN SUNTER JAYA 01 PG SDN SUNTER JAYA 02 PT SDN SUNTER JAYA 03 PG SDN SUNTER JAYA 04 PT SDN SUNTER JAYA 05 PG SDN SUNTER JAYA 06 PT SDN SUNTER JAYA 07 PG SDN SUNTER JAYA 08 PT SDN SUNTER JAYA 09 PG SDN SUNTER JAYA 10 PG SDN TANJUNG PRIOK 01 PG SDN TANJUNG PRIOK 02 PG SDN TANJUNG PRIOK 03 PT SDN TANJUNG PRIOK 04 PG SDN TANJUNG PRIOK 05 PG SDN TANJUNG PRIOK 06 PT SDN WARAKAS 01 PG SDN WARAKAS 02 PT SDN WARAKAS 03 PG SDN WARAKAS 04 PT SDN WARAKAS 05 PG SDN WARAKAS 06 PT SDN WARAKAS 07 PG SDN WARAKAS 08 PT SDS BETHEL SDS KARTIKA XI-7 SDS NURUL IMAN SDS YAPPENDA SDS ARRUHANIYAH II SDS BANGUN SDS PADINDI SDS TUNAS BANGSA SDS YASPI SDS BARUNAWATI III ALAMAT JL. SUNGAI BAMBU /34 JL.ANCOL KOMP. SUNTER JAYA IV A JL. DANAU INDAH NO. ANCOL SELATAN NO. SUNTER JAYA IV A JL.PRIOK JL.1 JL. AGUNG JAYA NO.1 RT. VII NO. PAPANGGO LL/ D NO. BISMA IV BLOK B N0 8 JL. WARAKAS GG.20 NO. 20 JL. MANGGIS NO. SWASEMBADA TIMUR VI NO. EDAM YOS SUDARSO JL. 70 JL. II UJUNG JL. PARADISE 10 BLOK F. AGUNG JAYA NO. BAHARI GG. RE. 13 JL. WARAKAS I GG.1 JL.52 JL. SUNGAI BAMBU III/34 JL. MARTADINATA JL. 31 JL. LAGOA KANAL JL. 20 JL. WARAKAS I GG. SUNTER JAYA IV A JL. 15 JL. KP. ANCOL SELATAN NO. WARAKAS I GG. JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA 14220 --14330 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14250 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14310 14310 14310 14310 14310 14310 14340 14230 14340 14340 14340 14340 14340 14340 14320 14320 14320 --14340 14340 14340 --14340 14330 43935719 43906476 70975045 652057 6520663 70736903 6510173 6510167 6510086 65302454 65837535 65837079 65837173 --6450795 65305474 65307170 65307185 65308620 6522843 6515572 6520043 6518377 6518377 65303034 6509074 4369252 4372276 4353661 70216504 43905247 4368864 4353465 4301014 4370655 4357748 4308940 43907344 437206 43913088 4308393 70282117 43908742 4356206 --4352127 98254241 65300982 6517426 43900288 Hal : 12 . AGUNG UTARA NO.SGP JL. GADANG II NO. WARAKAS I GG. 39 JL. DANAU INDAH NO. AGUNG UTARA NO.104 JL. SUNTER JAYA IV A JL. VII NO. SUNTER JAYA VII NO. WARAKAS I GG. RE. WARAKAS GG. 59 JL. LANJI NO. 20 NO. 20 JL. 15 BLOK D JL. DANAU AGUNG III JL.104 JL.13 JL. SUNTER JAYA IV A JL. SUNTER JAYA IV A JL.NUSANTARA KOMPLEK SEKNEG JL. BAHARI GG. PAPANGO LLL/ A NO. TELP. LAGOA KANAL / KOMPLEK ABRI JL. SUNTER PERMAI RAYA NO 21 JL. 13 JL. MARTADINATA JL.GADANG NO.RS.1 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. II JL.

PRIOK JL.3 JL. 77 ( EX JL. DANAU ASRI TIMUR BLOK C3 NO.LAGOA TERUSAN GANG IV DI RT.15 JL.2-4 JL.1 JL. 141 JL. MUARA BAHARI 06/ 01 JL. TELP. GEMBIRA II NO. SDS LENTERA KASIH SDS SANTA ANNA 21 SDS SANTA CAROLINE SDS Tunas Karya 19 SDS AL HUSNAH SDS DARUL FALAH SDS DAYA PUTRA SDS KEDANG UYELEWUNG SDS MIFTAHUL ULUM SDS MUHAMADIYAH 17 SDS SINAR SOLOR SDS AS-SYAFIQ SDS COKROAMINOTO SDS DINIYAH ISLAMIYAH SDS MEKAR TANJUNG SDS MUTIARA II SDS NUR HIDAYAH SDS TAMAN HARAPAN SDS MAS INTAN SDN LAGOA 01 PAGI SDN LAGOA 02 PAGI SDN LAGOA 03 PETANG SDN LAGOA 04 PETANG SDN LAGOA 05 PAGI SDN LAGOA 06 PETANG SDN LAGOA 07 PAGI SDN LAGOA 08 PETANG SDN LAGOA 09 PAGI SDN LAGOA 10 PETANG SDN LAGOA 11 PAGI SDN LAGOA 12 PAGI SDN RAWABADAK SELATAN 01 PAGI SDN RAWABADAK SELATAN 02 PETANG SDN RAWABADAK SELATAN 03 PAGI SDN RAWABADAK SELATAN 05 PAGI ALAMAT JL.DKI BLOK H/1 JL. 24 JL. 81 JL.2 JL. 10 JL. 28 JL.MENTENG NO. AGUNG TENGAH 7 NO. DANAU AGUNG NO. BAHARI LL NO. WARAKAS I NO. 35 JL.KODE NO 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 501 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 SDS EIRENE SDS HANG TUAH I SDS NURUL FALAH SDS REMAJA SDS STRADA SANTO PAULUS SDS STRADA SANTO PETRUS SDS TAMAN PUSAKA SDS AL-AMANAH SDS AYAH BUNDA SDS CICILIA III 4 SDS DHARMA BUDHI BHAKTI SDS JUBILEE SDS KRISTEN IPEKA SUNTER SDS SANTO LUKAS III SDS SANTO PAULUS S. GANGGENG NO.MENTENG NO. 55-57 KOMP.1 KOMPLEK PELINDO II JL.KEMUDI NO. AGUNG PERMAI NO. GORONTALO III NO. 2 NO.D1 GG.BAMBU JL.1 JL. 2 NO.ENGGANO NO.2-4 JL. 105 JL. RE. 46 JL.PRAMUKA NO. 81 SUNGAI BAMBU JL. 15 JL. V/ B NO. 1 BLOK 1-6 JL. 3-4 JL.LAGOA TERUSAN GANG IV DI RT.BAHARI III A9/ NO.KEMUDI NO.MUARA BAHARI GG BAK AIR II/29 JL.10 S.2-4 JL.1 JL. GADANG NO. GADANG NO.KEMUDI NO.1 JL.1 KOMPLEK PELINDO II JL. SUNTER KIRANA III JL. SUNGAI BAMBU I NO.102/104 JL.017 /03 JL.15 JL. SUNTER MAS BARAT NO. WARAKAS LV GG.MARTADINATA GG.BAK AIR MUARA BAHARI JL.2-4 JL. WARAKAS V GG. 68 JL. 17 JL. ANCOL SELATAN II NO. A. 13 SUNTER AGUNG PODOMORO JL. WARAKAS V GG. 10/12 JL.017 /03 JL.MENTENG NO.IV LAGOA TERUSAN JL. JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA 14330 14330 14330 14330 14330 14330 14330 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14350 14310 14310 14310 14310 14310 14310 14310 14340 14340 14340 14340 14340 14320 14340 14340 14270 14270 14270 14270 14270 14270 14270 14270 14270 14270 14270 14270 14230 14230 14230 14230 43930518 4371028 435285 4370559 4373175 4373174 4309418 6506633 65832473 6450748 6404405 65300300 6459584 6507574 6459107 65301621 6501472 6503962 65830289 43932157 --4359882 4304635 43932050 4305749 43903089 4354308 4306479 4357706 4357288 4352783 43904947 4357611 4306479 43800705 4370280 --4370280 ----4374756 --43931826 4307542 98143460 98252645 4303311 4303311 4303349 4372643 Hal : 13 . GADANG NO. 79 SUNTER JAYA JL.MENTENG NO.MENTENG NO.ALUR LAUT GANG PATIMURA KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. 18 NO.MENTENG NO. BAHARIGG V NO.165 TG. WARAKAS II NO. SUNTER JAYA 1 NO. BENTENGAN LX NO.LAGOA TERUSAN GANG IV D1 RT 017/03 JL. ANCOL SELATAN II NO.56 KP. MUARA BAHARI RT. WARAKAS L GG. WARAKAS VIII NO.1 KOMPLEK PELINDO II JL.PRAMUKA NO.2-4 JL.2-4 JL. BAHARI LL NO. BUDI JAYA I-3 JL.

MANGGA UJUNG NO.L RT 01/5 NO.33 JL.VIII KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO.3 JL.RAWABINANGUN III NO.8 JL. GG.RAWABADAK BARAT NO.3 JL.KODE NO 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 SDN RAWABADAK SELATAN 06 PETANG SDN RAWABADAK SELATAN 07 PAGI SDN RAWABADAK SELATAN 08 PETANG SDN RAWABADAK SELATAN 09 PAGI SDN RAWABADAK SELATAN 10 PETANG SDN RAWABADAK SELATAN 11 PAGI SDN RAWABADAK SELATAN 12 PETANG SDN RAWABADAK UTARA 01 PAGI SDN RAWABADAK UTARA 02 PAGI SDN RAWABADAK UTARA 03 PAGI SDN RAWABADAK UTARA 04 PETANG SDN RAWABADAK UTARA 05 PAGI SDN RAWABADAK UTARA 06 PETANG SDN RAWABADAK UTARA 07 PAGI SDN RAWABADAK UTARA 08 PETANG SDN RAWABADAK UTARA 09 PAGI SDN RAWABADAK UTARA 10 PETANG SDN RAWABADAK UTARA 11 PAGI SDN RAWABADAK UTARA 12 PETANG SDN RAWABADAK UTARA 13 PAGI SDN RAWABADAK UTARA 15 PAGI SDN RAWABADAK UTARA 16 PETANG SDN RAWABADAK UTARA 17 PAGI SDN RAWABADAK UTARA 19 PAGI SDN RAWABADAK UTARA 20 PETANG SDN RAWABADAK UTARA 21 PAGI SDN RAWABADAK UTARA 22 PETANG SDN RAWABADAK UTARA 23 PAGI SDN RAWABADAK UTARA 24 PETANG SDN TUGU SELATAN 01 PAGI SDN TUGU SELATAN 02 PETANG SDN TUGU SELATAN 03 PAGI SDN TUGU SELATAN 04 PETANG SDN TUGU UTARA 01 PAGI SDN TUGU UTARA 02 PETANG SDN TUGU UTARA 03 PAGI SDN TUGU UTARA 04 PETANG SDN TUGU UTARA 05 PAGI SDN TUGU UTARA 06 PETANG SDN TUGU UTARA 07 PAGI SDN TUGU UTARA 08 PETANG SDN TUGU UTARA 09 PAGI SDN TUGU UTARA 10 PETANG SDN TUGU UTARA 11 PAGI SDN TUGU UTARA 12 PETANG SDN TUGU UTARA 13 PAGI SDN TUGU UTARA 14 PAGI SDN TUGU UTARA 15 PAGI SDN TUGU UTARA 16 PETANG SDN TUGU UTARA 17 PAGI ALAMAT JL.51 JL.35 JL.TURI NO.ALUR LAUT GANG PATIMURA NO.36 JL. NO.17A JL.KOMPLEK UKA JL.RAWABINANGUN V.2-3 JL.VIII UJUNG BLOK R JL. BENDUNGAN MELAYU JL.RAWA BINANGUN V.37 JL.SUNTER II NO.35 JL.BALAI RAKYAT NO.GG. L NO.35 JL.RAWABADAK BARAT NO.36 JL.L.MUNDARI NO. H.17 JL. RAWABADAK BARAT NO. MANGGA UJUNG NO.F.17 JL.KOMPLEK UKA JL.KRAMAT JAYA BLOK R/VIII NO.F. F.2-3 JL.RAWABADAK BARAT NO.L.DARPI NO.36 PLUMPANG SEMPER JL.TURI NO.17A JL.35 JL.BALAI RAKYAT NO. H.BALAI RAKYAT NO.BALAI RAKYAT NO.RAWABINANGUN III NO.45 JL.RAWABADAK BARAT NO.17A JL.37 JL.36 JL.51 JL.RAWABADAK BARAT NO.17 JL.GG.2 JL.3 JL. NO.37 JL. KOMPLEK UKA NO.F.ALUR LAUT NO.KRAMAT JAYA BLOK R GG.RAWABADAK BARAT NO.37 JL.MANGGA UJUNG NO.DARPI NO.KRAMAT JAYA GG.001/05 NO. TURI NO.MANGGA UJUNG NO.37 JL. KOMPLEK UKA JL.27 JL. RT.F GANG. NO.51 JL.SUNTER II NO.L. BENDUNGAN MELAYU JL.36 JL.MUNDARI NO.RAWABINANGUN III NO.35 JL.36 JL.17A JL.33 JL.37 JL.2 JL. GG.2-3 JL. TELP.TURI NO. MUNDARI NO.ALUR LAUT NO.51 JL.17 JL. JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14230 14260 14260 14260 14260 14260 14260 14260 14260 14260 14260 14260 14260 14260 14260 14260 14260 14260 14260 14260 14260 14260 --4359702 98563938 4308550 43922239 4357702 --437105 43931250 43905286 43905286 43932952 43743752 91271655 --4374358 4374358 70973006 --70901413 ----98273391 43903575 93714943 91274212 --43924769 --4351731 4351731 43938305 4393802 4308846 --43911738 43800152 43906709 43906709 4307748 4307748 43934826 4307865 --43901585 4403973 70308905 4356053 4356053 4409518 Hal : 14 . NO.RAWABINANGUN III NO.43 JL.MUNDARI NO.

KOMPLEK PT HII RT 0006/06 KELAPA GADING JAKARTA UTARA JL.MAJA NO.BHAYANGKARA NO.DELI GG.MUNDU LUAR NO.2 JAKARTA UTARA JL.KODE NO 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 216 217 218 219 324 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 SDN TUGU UTARA 19 PAGI SDN TUGU UTARA 20 PETANG SDN TUGU UTARA 21 PAGI SDN TUGU UTARA 22 PAGI SDN TUGU UTARA 23 PAGI SDS AR-RUHANIYAH SDS BINA PUSAKA SDS PERSIS SDS STRADA SANTO FRANSISKUS XAVERIUS SDS SURAYA SDS YAPIS SDS AL-IKHLAS SDS AL-KHAIRIYAH PETANG SDS LAGOA YPUL SDS MUHAMADIYAH 22 SDS TUNAS KELUARGA MULIA SDS YAPENSORI SDS WENING SDS ADVENT ANGGREK SDS AISYIYAH SDS BARUNAWATI IV SDS TABITA SDS BARUNAWATI I SDS STRADA SANTO IGNATIUS SDS UNWANUS SAADAH SDS USWATUN HASANAH PAGI SDS NURUL FARHAH SDN KELAPA GADING BARAT 01 PAGI SDN KELAPA GADING BARAT 02 PETANG SDN KELAPA GADING TIMUR 01 PAGI SDN KELAPA GADING TIMUR 02 PETANG SDN KELAPA GADING TIMUR 03 PAGI SDN KELAPA GADING TIMUR 04 PAGI SDN KELAPA GADING TIMUR 05 PETANG SDN KELAPA GADING TIMUR 06 PETANG SDN PEGANGSAAN DUA 01 PAGI SDN PEGANGSAAN DUA 02 PETANG SDN PEGANGSAAN DUA 03 PAGI SDN PEGANGSAAN DUA 04 PETANG SDN PEGANGSAAN DUA 05 PAGI SDN PEGANGSAAN DUA 06 PAGI SDN PEGANGSAAN DUA 07 PAGI SDN PEGANGSAAN DUA 08 PAGI SDN PEGANGSAAN DUA 09 PETANG SDS BAHARIWAN 45 SDS KRISTEN 6 BPK PENABUR JAKARTA SDS HANG TUAH VI SDS JEMBATAN BARU SDS MAHATMA GADING SDS MONTESSORI GADING PERMATA SCHOOL ALAMAT KOTA ADMINISTRASI JL.20 JAKARTA UTARA JL.KRAMAT JAYA JAKARTA UTARA JL.166 JAKARTA UTARA JL.SINAR GG.VIII JAKARTA UTARA JL. KRAMAT JAYA KOMPLEK DEPERLA JAKARTA UTARA JL.MESJID RT. VILLA GADING BLOK D JAKARTA UTARA JL.KOJA JAKARTA UTARA JL. ACORDION PEGANNGSAAN DUA KELAPA GADING JAKARTA UTARA JL. KOMPI UDIN RT 003/07 PEGANGSAAN DUA JAKARTA UTARA JL. KEPU NO.KRAMAT JAYA I-B JAKARTA UTARA JL.1 JAKARTA UTARA JL.KRAMAT JAYA BLOK R GANG. KOMPLEK PT HII KELAPA GADING TIMUR JAKARTA UTARA JL.2 KELURAHAN LAGOA KEC. KULINTANG RT 07/07 JAKARTA UTARA JL. KOMPLEK PT. 14260 14260 14260 14260 14260 14220 14220 14220 14220 14220 14220 14270 14270 14270 14270 14270 14270 14230 14230 14230 14230 14230 14260 14260 14260 14260 14260 14240 14240 14240 14240 14240 14240 14250 14240 14250 14250 14250 14250 14250 14250 14250 14250 14250 14240 14240 14240 14240 14240 14240 --4415833 --4408849 4415615 43900036 4351886 43906437 4372724 4373213 4308022 43931772 4369813 4308134 4369142 43909238 98567597 4373531 4352157 98524825 4305521 43933311 44836809 4350509 43000879 4356019 9257358 45841162 70643212 4529092 4529092 4525838 4517505 70305805 45857066 4615682 70276563 4615689 70337006 4522432 4535854 4529337 4534138 70896543 45850054 4528254 45850291 4525072 45843591 45845747 Hal : 15 .YOS SUDARSO LORONG 100 JAKARTA UTARA JL.YOS SUDARSO LORONG 100 JAKARTA UTARA JL. TEMIANG I KOMP. TNI AL KELAPA GADING BARAT JAKARTA UTARA JL. BOULEVARD BGR. PUSKESMAS RT 006/006 JAKARTA UTARA JL. KOMPLEK PT HII KELAPA GADING TIMUR JAKARTA UTARA JL.53 A JAKARTA UTARA JL.47 JAKARTA UTARA JL. PEGANGSAAN DUA JAKARTA UTARA JL.PLUMPANG SEMPER JAKARTA UTARA JL. P. TABAH RAYA KOMP.VIII JAKARTA UTARA JL. PUSKESMAS RT 006/006 JAKARTA UTARA JL. 21 RT001/01 PEGANGSAAN DUA JAKARTA UTARA JL.YOS.I NO. KEPU NO. KEPU NO 21 RT 001/01 JAKARTA UTARA JL.20 JAKARTA UTARA JL. TNI AL KELAPA GADING BARAT JAKARTA UTARA JL. KEPU NO.12 JAKARTA UTARA JL.SEROJA NO. KOMPI UDIN RT 003/07 JAKARTA UTARA JL.1 JAKARTA UTARA JL.ANJUNGAN 14 JAKARTA UTARA JL.JAMPEA LORONG 22 NO. V JAKARTA UTARA JL.IV D. KUMALA ARTHA GADING BLOK D NO. HIBRIDA RAYA BLOK Q A .KRAMAT JAYA GG.MINDI NO. P.007/03 NO.ANGGREK NO. 45 RT 011/03 KOMP.DELI NO.17 JAKARTA UTARA JL.MAWAR LUAR NO.38 JAKARTA UTARA JL.RAYA LOGISTIK NO. 21 RT 001 / 001. HII KELAPA GADING JAKARTA UTARA JL.III BLOK R JAKARTA UTARA JL.KRAMAT JAYA KOMPLEK DEPERLA JAKARTA UTARA JL. KOMPI UDIN RT 003/07 JAKARTA UTARA JL.26 LAGOA JAKARTA UTARA JL.BANDAR II NO. TNI AL JAKARTA UTARA JL. KOMP. TELP.3. KELAPA GADING JAKARTA UTARA JL.17 JAKARTA UTARA JL. 21 RT 01/01 PEGANGSAAN DUA JAKARTA UTARA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN RT 5/5 KELAPA GADING JAKARTA UTARA JL.KRAMAT JAYA BLOK R GANG.10 KELAPA GADING JAKARTA UTARA KODE POS NO. TEMIANG I NO. 28 NO. INSPEKSI KALI SUNTER KELAPA GADING JAKARTA UTARA JL.SUDARSO LORONG 100 JAKARTA UTARA JL.

6 JL.09/02 JL. 006/006 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. ROROTAN IX /1 RT. KALIBARU TIMUR IV RT010/13 JL. BIRU LAUT TIMUR NO. GADING PUTIH RAYA P2 NO. JL. TANAH MERDEKA NO. KALIBARU TIMUR VII JL. 23 JL. ROROTAN IV RT.5 JL.09/02 JL. 60 JL. ROROTAN XI RT.2A RT. SUNGAI LANDAK NO. 003/ 06 JL. BOULEVARD BARAT RAYA I KOMP. SUNGAI LANDAK NO. GADING PUTIH IV JL. KALIBARU VII JL. 003/ 06 JL. 37 JL.KODE NO 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 372 392 996 997 998 999 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 SDS LIDIA SDS TUNAS GADING SDS TUNAS KARYA I SDS ISLAM AL-AZHAR KELAPA GADING SDS AL HUDA SDS DON BOSCO I SDS KASIH ANANDA I SDS MAWAR SARON SDS SANTO YAKOBUS SDS TUNAS KARYA II SDS TUNAS KARYA III SDS RAISING STARS INTITUTE SDS SANTA CAROLINA SDS HIGH/SCOPE INDONESIA SDS SINGAPORE SCHOOL KELAPA GADING SDS ALETHEIA SDS UNIVERSAL SDN CILINCING 01 PG SDN CILINCING 02 PG SDN CILINCING 03 PG SDN CILINCING 04 PT SDN CILINCING 05 PG SDN CILINCING 06 PG SDN CILINCING 07 PG SDN CILINCING 08 PG SDN CILINCING 09 PG SDN CILINCING 10 PG SDN CILINCING 11 PT SDN CILINCING 12 PT SDN KALIBARU 01 PG SDN KALIBARU 02 PG SDN KALIBARU 03 PG SDN KALIBARU 04 PT SDN KALIBARU 05 PG SDN KALIBARI 06 PT SDN KALIBARU 07 PG SDN KALIBARU 08 PT SDN KALIBARU 09 PG SDN KALIBARU 10 PG SDN MARUNDA 01 PG SDN MARUNDA 02 PG SDN MARUNDA 03 PG SDN MARUNDA 04 PT SDN ROROTAN 01 PG SDN ROROTAN 02 PG SDN ROROTAN 03 PG SDN ROROTAN 04 PG SDN ROROTAN 05 PG SDN ROROTAN 06 PT SDN ROROTAN 07 PG ALAMAT JL. GADING INDAH III KELAPA GADING PERMAI JL. BARU GG II NO. SUNGAI LANDAK NO. BHAKTI IX RT. MARUNDA BARU 14 RT. 005/ 06 JL. 36 JL. BHAKTI RT.01/01 JL. BARU GG. KELAPA HIBRIDA VII KELAPA GADING RUKO CENTRA ARTHA NIAGA BLOK A6A NO. PEGANGSAAN DUA KM. TANAH MERDEKA NO. 03 JL. BHAKTI RT. 2 KELAPA GADING JL. JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA 14250 14240 14250 14250 14250 14250 14250 14250 14250 14240 14250 14240 14250 14240 14250 14250 14240 14120 14120 14120 14120 14120 14120 14120 14120 14120 14120 14120 14120 14110 14110 14110 14110 14110 14110 14110 14110 14110 14110 14150 14150 14150 14150 14140 14140 14140 14140 10140 14140 14140 4515172 4520726 4526563 4532440 45840728 4528507 4603005 45843455 46826448 4503194 4500690 45874006 4531969 45860927 4608888 4517505 4258121 44837121 44837114 44836916 44836915 --44836928 --44835293 44832867 44834475 44836934 44836927 4416976 4416940 4403992 4403992 44833627 44940681 4414153 4414201 44836449 44836475 44853630 98182127 44850881 44850881 44853357 44853706 44853274 --44851933 44852403 44851804 Hal : 16 . 36 JL. RAYA PEGANGSAAN DUA NO. KALI BARU TIMUR III F NO. 60 JL. GADING INKOPAL JL. TANAH MERDEKA NO. BOULEVARD RAYA WE 2 NO.012/04 JL. MARUNDA PULO RT. 03/ 06 JL. TANAH MERDEKA NO. 003/ 06 JL. KELAPA HBREDA TIMUR JL. MUSIK RAYA ELOK II JL. 3. CASABLANCA IX BUKIT GADING MEDITERANIA JL. MARUNDA BARU 16 RT. 001/ 06 JL. ROROTAN IX /1 RT. TELP.012/04 JL. 83 JL. RAYA BOULEVARD TIMUR KELAPA GADING JL. II JL. MARUNDA BARU 14 RT. KALI BARU TIMUR III F NO. JL. 60 JL. 60 JL.11/02 JL. RAYA PEGANGSAAN DUA NO. BHAKTI IX RT. 17 JL. 005/ 06 JL. 03 JL.09/02 JL. ROROTAN XI RT. ROROTAN XI RT. BULAK CABE JL. BULEVAR GADING TIMUR JL. 1 DAN 2 JL. KALIBARU TIMUR IV RT010/13 JL.012/04 JL. PEDONGKELAN RT. 03/ 06 JL. PEGANGSAANDUA NO. ROROTAN IX /1 RT. SUNGAI LANDAK NO.

1 JL. DEWA KEMBAR KOMP.08/06 JL. NO. RAYA TUGU SEMPER NO. KELAPA DUA NO. ROROTAN XII JL. PEMADAM KEBAKARAN JL. 005/ 04 JL.15/03 JL. 20 JL. KEBANTENAN V RT. 005/ 04 JL. KL. BARU JL. KOMPI JENGGOT RT.15/03 JL.02/04 JL. 11 CILINCING JL. 59 JL. BARU JL. F KEBON BARU RT. 12/ 06 JL. KAPUAS RAYA RT. KEBANTENAN IV/ 19 JL. F. F. 12/ 06 JL. RAYA ROROTAN NO. KEBANTENAN IV/ 19 JL. 1 KB BARU JL. 005/06 JL. TNI AL KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. TIPAR CAKUNG RT. TIPAR CAKUNG RT. 005/06 JL. 006/ 01 JL. PEPAYA V NO. KEBANTENAN IV/19 RT. CILINCING LAMA NO. 1 JL. BEO RT. BARU GG. DEWA KEMBAR KOMP. BLOK X GG. JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA 14130 14130 14130 14130 14130 14130 14130 14130 14130 14130 14130 14130 14130 14130 14130 14130 14130 14130 14130 14130 14130 14140 14140 10140 14140 10140 14140 14120 14120 14120 14110 14110 14110 14110 14110 14110 14150 14150 14140 14140 14130 14130 14130 14130 14130 14130 14130 14130 14130 14130 4406363 --4401514 44832015 4408431 4403363 4400118 4414504 4401613 44837319 4400289 4412766 44835322 4412533 4415946 4416353 44835586 44832272 --44832810 4409471 44834719 4413512 4407878 44830723 4412647 44830257 44833678 4414543 70931388 44833953 4406773 98527238 --92926209 4412759 32057637 70992854 44851042 98567574 4403807 4404778 4417569 4401550 4407177 4416136 44119121 4415756 4403864 4403864 Hal : 17 . RAYA TUGU SEMPER KOMP. SIREM JL.15/03 JL. SUNGAI TIRAM RT 09/02 JL. KEBANTENAN V RT. DUKU TIMUR NO. 1 JL. RAYA TUGU SEMPER JL. 006/ 01 JL. TIPAR TIMUR JL. 7 JL. KAPUAS RAYA RT. TELP. F KEBON BARU RT. KHATULISTIWA DEWA RUCI JL. 008/10 JL. 1 KB BARU JL.08/04 JL. 008/10 JL. KALIBARU TIMUR RT. NO. KAPUAS RAYA RT. KAPUAS RAYA RT. 20 JL.3 JL. 006/ 01 JL. KEBERSIHAN JL. IV/ 25 JL. PEL.08/06 JL. BEO RT. CITANDUY VILLA GADING JL. RAYA TUGU SEMPER NO. PEPAYA V NO. TNI AL JL. S. PEMADAM KEBAKARAN JL. KALIBARU TIMUR RT.KODE NO 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 SDN SEMPER BARAT 01 PG SDN SEMPER BARAT 02 PT SDN SEMPER BARAT 03 PG SDN SEMPER BARAT 04 PT SDN SEMPER BARAT 05 PG SDN SEMPER BARAT 06 PT SDN SEMPER BARAT 07 SDN SEMPER BARAT 08 PT SDN SEMPER BARAT 09 SDN SEMPER BARAT 10 PT SDN SEMPER BARAT 11 PG SDN SEMPER BARAT 12 PT SDN SEMPER BARAT 13 PG SDN SEMPER BARAT 14 PG SDN SEMPER BARAT 15 PG SDN SEMPER TIMUR 01 PG SDN SEMPER TIMUR 02 PT SDN SEMPER TIMUR 03 PG SDN SEMPER TIMUR 04 PT SDN SEMPER TIMUR 05 PG SDN SEMPER TIMUR 07 PG SDN SUKAPURA 01 PG SDN SUKAPURA 02 PG SDN SUKAPURA 03 PT SDN SUKAPURA 04 PG SDN SUKAPURA 05 PG SDN SUKAPURA 06 PT SDS DAMAI SDS MAHA PRAJNA SDS NURUL IKHLAS SDS AL ISLAMIYAH SDS BABURIDHO SDS DARUSSALAM SDS DEWI SARTIKA SDS MUHAMMADIYAH 18 SDS PANTAI INDAH SDS AL IKHWAN SDS FADHILAH SDS KEMALA BAYANGKARI 1 SDS AL WATHONIYAH 43 SDS ADVENT IX SDS DUA HARAPAN SDS HANGTUAH V SDS JAWAMIUL ULUM SDS KEBON BARU I SDS STRADA TKM II SDS TUGU BHAKTI SDS YASPI SDS NURUL FALAH I SDS NURUL FALAH II ALAMAT JL. KRAMAT RAYA C-15 JL. 006/ 01 JL. KEBANTENAN IV/ 19 JL. KOMPI JENGGOT RT. KALIBARU RT. KALIBARU TIMUR RT.

007/013 JL.10 JL.26 RT. KHATULISTIWA NO 6 JL. KAPUK MUARA NO. PLUIT DALAM RT. 37 JL. MUNCANG BLOK K NO.005/013 JL. 06/06 MARUNDA JL.64 RT. SINAR BUDI NO.006/07 JL. KAMPUNG GUSTI GG. KOMP. MAWAR IV NO. KAMAL MUARA NO. MARUNDA III NO.09/02 JL. MASJID NO. CEMARA NO. BAKTI IX JL.002/013 JL.27 RT. SUNGAI BARITO 46 JL.26 JL. 17 JL.16 JL.MARTADINATA NO. RAWA BEBEK II RT.006/015 JL.15 RT.010/08 NO.PELITA V NO.021/011 JL. BENDUNGAN MELAYU RT.007/01 JL. BUDI MULIA UTARA I NO.008/06 KP. MUARA I KP.91 JL.24 JL.19 RT.004/03 NO.018/17 JL.131 RT.010/01 JL.9 RT. 1 RT 008/0 JL.MUARA ANGKE NO.21 RT.15 RT. BARU ANCOL SELATAN II NO.125 RT. KOMP. SAWAH JL. TIPAR CAKUNG SUKAPURA JL.012/06 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. JEMBATAN GAMBANG I RT. PHPT. KAMPUNG SAWAH JL.7 RT. BPP JL. RE.1 RT. MUARA BAHARI GG.2/8 TUGU UTARA JL.010/04 JL.005/014 JL KRAMAT JAYA KOMP UKA RT. MINDI NO.003/01 NO. MARUNDA BARU RT.004/01 JL.4 JL. EKS GAYA MOTOR JL.6 RT.20 RT. MUARA BARU RT. JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA JAKARTA UTARA 14130 14130 14130 14120 14130 14140 14140 14140 14130 14110 14150 --14150 14440 14470 14440 14450 14450 14445 14440 14450 14440 14440 14460 14440 14440 14440 14440 14440 14440 14420 14420 14350 14330 14310 14340 14310 14320 14350 14310 14340 14310 14350 14350 14230 14270 14270 14270 14260 14260 4410646 4417506 4416946 --4407092 4408347 4418642 44830057 44833909 98137054 98404673 44851184 --92419850 91302931 6623113 66601209 --6611386 6629341 6627968 6684510 94552035 5458167 6624241 6625467 6620224 6623055 5882064 6692881 64710005 98292909 65305084 --43906655 43938952 4301552 43913631 6501074 43932261 08128277 43906655 65305645 6405052 4368837 92786524 4369813 4302842 43906634 71017383 Hal : 18 . JATI V NO. EDAM II NO.06/01 JL. LUAR BATANG IX RT.32 JL.008/03 JL.KEBON PALAH RT.003/014 JL.9 JL. BUDI MULIA RT. LUAR BATANG III NO. KAPUK MUARA NO.2 RT. ANCOL SELATAN II NO. TIPAR CAKUNG SUKAPURA JL. KEBON BAWANG IX NO. TELP.29 JL.125 JL.012/012 NO.19 RT.01/06 JL. TERATAI/RS ANCOL NO.21 NO.003/01 JL. MUARA BARU UJUNG NO.32 RT.KODE NO 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 085 086 087 088 089 090 091 092 339 993 994 995 395 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 SDS GAYA REMAJA SDS KAMPUNG SAWAH SDS KASIH IMMANUEL SDS NURUL HUDA SDS STRADA TKM I SDS AL IRSADIYAH SDS BAITURAHMAN SDS MAMBAUL HIKMAH SDI DARUS SYIFA SDS YUDHA PATRIA SDS UMMUL KHOIR SDS BAMBU KUNING MIN PLUMPANG KJ MARUNDA MI NURUL HUDAA MI NURUL ISLAM I MI NURUL ISLAM II MI NURUL FALAH MI TARBIYATUL FALAH MI NURUL BAHRI MI RAUDHATUL MUBTADIIN MI AL MUHAJIRIN MI AL IFADAH MI JAMI'ATUL KHAIR MI AL MUTTAQIN MI AL FALAH MI DARUL GHUFRAN MI RIYADLUS SHIBYAN MI RAUDLATUL ISLAMIYAH MI AL KHAERIYAH MI NURUL IKHLAS MI RAUDLATUL JANNATINNAIM MI BUDI MULIA MI ILHAM II MI AL IHSANIYAH MI NURUL IKHWAN MI AL IHSAN MI AL MUAWANAH MI MIFTAHUL HUDA MI AL ISLAMIYAH MI AL ALIMIYAH MI AL JIHAD MI AL AMIN MI NURUL HUDA MI AL MUTTAQIEN MIN V PLUMPANG RAWA BADAK MI ILHAM I MI AL KHAIRIYAH PG MI AL IKHWAN MI AL HIDAYAH MI ASH SHIDDIQIYAH ALAMAT KOMP.KANTONG NO.012 JL.010/012 JL. PAPANGGO I RT.018/07 JL. 18 JL. WARAKAS GG. BARU RT 012/15 NO. MUARA BAHARI RW. BAMBU KUNING RT 002/02 JL.013/08 LAGOA KOJA JL. TANAH PASIR NO. GEDUNG PANJANG PASAR ROYAL NO.1 RT. TELUK GONG BLOK A.

33 KEMBANGAN UTARA JAKARTA BARAT JLN KAMPUNG BARU RT005/003 JAKARTA BARAT KODE POS NO.1 RT.RAYA KEMBANGAN SELATAN RT.KOMP. TELUK SAMANGKA NO. AMD RT011/06 JAKARTA BARAT JL.31 RT.001/10 JAKARTA UTARA JL. KALIBARU BARAT IV GG.006/04 JAKARTA UTARA JL. ROROTAN II NO.PELABUHAN NO.3 RT. MALAKA BULAK NO.006/05 NO. 002/08 JOGLO KEMBANGAN JAKARTA BARAT JL. RAYA JOGLO RT.54 JAKARTA UTARA JL. RAYA KEMBANGAN RT.1 RT. KOMP. KOMP. KALIBARU BARAT VI RT.48 JAKARTA UTARA JL.48 RT. 006/03 JAKARTA BARAT JLN.03 KEMBANGAN UTARAJAKARTA BARAT JL. TIPAR CAKUNG NO. PEGANGSAAN DUA KM 4 RT 03/03 JAKARTA UTARA JL. KALIBARU / PELELANGAN KALI BARU JAKARTA UTARA JL.004/008 JAKARTA UTARA JL.007/06 JAKARTA UTARA JL.006/06 JOGLO JAKARTA BARAT JL.25 JAKARTA UTARA JL. MUALIM RASYID KP. RAYA KEMBANGAN RT. KEBANTENAN I RT.012/05 NO. KEMBANGAN JAKARTA BARAT JL. KAMP BARU RT 005/03 NO. 002 / 08 JAKARTA BARAT JL. KALIBARU BARAT VII RT.2 JAKARTA UTARA JL. RAYA MERUYA UTARA RT 04 RW 01 JAKARTA BARAT JL. TIPAR TIMUR NO. RAYA KEMBANGAN RT.01/02 NO.001/08 JAKARTA UTARA JL. RAYA KEMBANGAN UTARA RT.26 RT. KALIBARU TIMUR VII RT. RAYA KEMBANGAN RT.006/03 KEMBANGAN SELATAN JAKARTA BARAT JLN.005/01 JAKARTA UTARA JL. SUNGAI KENDAL RT.KOMP. DKI JOGLO RT.12 JAKARTA UTARA JL.020/012 JAKARTA UTARA JL.1 SUKAPURA JAKARTA UTARA JL. ROROTAN RT.07/04 JAKARTA UTARA JL.005/01 JAKARTA BARAT JL.006/07 JAKARTA UTARA JL.009/04 JAKARTA UTARA JL.013/02 JAKARTA BARAT JL.11/06 JOGLO JAKARTA BARAT JL.002/12 JAKARTA UTARA JL.83 . KOMPLEK DKI RT. JAKARTA BARAT JL. 14260 14270 ----14140 14130 14140 --14140 14110 14140 14110 14130 14120 14140 14140 14110 14110 14110 14140 14150 14110 14110 14110 14120 14140 14120 11640 11640 11640 11640 11640 11640 11640 11640 11640 11640 11640 11610 11610 11610 11610 11610 11610 11610 11610 11610 11620 11610 11610 4357783 4353055 4303936 44836430 4414047 44940404 44851556 93819104 44850333 4412658 98344750 4407031 4404778 4414405 44830324 44850938 44833807 98221024 68709536 4415206 92931047 98284400 4406531 4416859 70384020 --4414405 5864445 58905705 5865119 5864575 5866651 5871348 68469220 5867571 --5865441 5869057 70646318 98234085 5817707 5825655 --91268058 5815010 ----58906470 70608807 58356638 Hal : 19 .006/01 JAKARTA UTARA JL. BARU GANG II DLM NO. MALAKA IV HB RT. DKI RT.MANGGA NO.II BLOK I NO. KALIBARU BARAT IV NO. RAYA KEMBANGAN UTARA RT. MARUNDA MAKMUR RT. RAYA ROROTAN I RT.001/05 JAKARTA UTARA JL.12/15 NO.001/01 JAKARTA UTARA JL. KOMPLEK DKI JOGLO RT 002/08 JAKARTA BARAT KOMP.50 JAKARTA UTARA JL. RAYA KEMBANGAN RT 05/01 KEC. TELP. KALIBARU BARAT VIII RT. LAPANGAN MERAH RT. CEMARA GG.011/02 JAKARTA UTARA JL.PEMADAM RT. 83 JAKARTA BARAT JL. DKI JOGLO RT 002/08 JAKARTA BARAT JL.008/07 JAKARTA UTARA JL. 002 / 08 JAKARTA BARAT JL.12 RT. KEMBANGAN BARU RT005/03 JAKARTA BARAT JL.34 RT. MANGGA LONTAR II NO. DKI RT.001/02 NO. KALIBARU IV NO. KALIBARU TIMUR VII NO. AMD RT.17 JAKARTA UTARA JL.KODE NO 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 MI RAUDLATUL MUTTAQIN MI AR RAUDHAH MI AR RASYIDIYAH MI NUR AT TAQWA MI NURUL AKHYAR MI AT TAUFIQ MI AL WATHONIYAH 1 MI AL WATHONIYAH 14 MI AL WATHONIYAH 43 MI AL MUBASYIRIN MI AR RUHANIYAH MI AL HUSNA MI AL MUZAYYANAH MI AL BARKAH MI AL A'RAF MI AL HIKMAH MI TARBIYATUL ISLAMIYAH MI ASH SHIDDIQIN MI AL ITTIHADIYAH MI AR RIDHA MI NUR EL KASYSYAF MI AL MA'ARIF MI NURHIDAYAH MI MIFTAHUL HIKMAH MI MIFTAHUL JANNAH MI IMADUN NAJAH MI AL JIHAD SDN JOGLO 01 PG SDN JOGLO 02 PT SDN JOGLO 03 PG SDN JOGLO 04 PT SDN JOGLO 05 PG SDN JOGLO 06 PG SDN JOGLO 07 PT SDN JOGLO 08 PG SDN JOGLO 09 PG SDN JOGLO 10 PG SDN JOGLO 11 PG SDN KEMBANGAN SELATAN 01 PG SDN KEMBANGAN SELATAN 02 PG SDN KEMBANGAN SELATAN 03 PG SDN KEMBANGAN SELATAN 04 PT SDN KEMBANGAN UTARA 01 PG SDN KEMBANGAN UTARA 02 PT SDN KEMBANGAN UTARA 03 PG SDN KEMBANGAN UTARA 04 PG SDN KEMBANGAN UTARA 05 PG SDN KEMBANGAN UTARA 06 PG SDN KEMBANGAN UTARA 07 PT SDN KEMBANGAN UTARA 08 PT ALAMAT KOTA ADMINISTRASI JL. TIPAR CAKUNG NO.007/07 JAKARTA UTARA JL. 001 / 03 KEMBANGAN UTARA JAKARTA BARAT JL.001 RW.KAMBOJA NO.103 RT.12-14 RT. 006 / 03 JAKARTA BARAT JL. 002/08 JAKARTA BARAT JLN.

MERUYA SELATAN RT. RAYA MERUYA UTARA JAKARTA BARAT MERUYA SELATAN JAKARTA BARAT JL. 003 NO. SANGGRAHAN RT.004/03.SAABA RT002/02 MERUYA SELATAN JAKARTA BARAT JL. TELP. H. SAABA RT 008/03 JAKARTA BARAT JL. H. 45 KEMBANGAN JAKARTA BARAT JL.008/03 JAKARTA BARAT JL. H.9A JAKARTA BARAT JL. 001 JAKARTA BARAT JLN.06 KEMBANGAN JAKARTA BARAT KP. ARIES UTAMA BLOK F. RAYA SRENGSENG NO. SRENGSENG RAYA NO. SAABA RT.003 JAKARTA BARAT JL. 15 JAKARTA BARAT TAMAN ARIES BLOK E9/1 JAKARTA BARAT JL. SRENGSENG RAYA NO. 006/09 JAKARTA BARAT JL. TAMAN ARIES BLOK F/12 JAKARTA BARAT JL. KEMBANGAN JAKARTA BARAT JL. MASJID AL-IHSAN KAV. MERUYA UTARA RAYA NO. 001 JAKARTA BARAT TAMAN KOTA BLOK E 5 KEMBANGAN JAKARTA BARAT TAMAN KEBON JERUK G VII. MJAKARTA BARAT JLN.71. 056 JAKARTA BARAT JL.H. KEMBANGAN JAKARTA BARAT KODE POS NO. SRENGSENG RAYA RT04/03 JAKARTA BARAT JL. KEMBANGAN KEL. RAYA KEMBANGAN BARU NO.JOMAS RT. PQT BLOK A SRENGSENG JAKARTA BARAT JL. RAYA BASMOL RT.SANGGRAHAN RT.SRENGSENG JAKARTA BARAT JL.SRENGSENG RAYA RT.KEMBANGAN UTARA JAKARTA BARAT JLN.DKI BLOK BZ JAKARTA BARAT JL. 56 JAKARTA BARAT JL.KODE NO 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 780 781 782 783 784 785 786 787 SDN KEMBANGAN UTARA 09 PG SDN KEMBANGAN UTARA 10 PG SDN KEMBANGAN UTARA 11 PT SDN KEMBANGAN UTARA 12 PT SDN MERUYA SELATAN 01 PG SDN MERUYA SELATAN 02 PT SDN MERUYA SELATAN 03 PG SDN MERUYA SELATAN 04 PG SDN MERUYA SELATAN 05 PT SDN MERUYA SELATAN 06 PG SDN MERUYA SELATAN 08 PT SDN SRENGSENG 01 PG SDN SRENGSENG 02 PT SDN SRENGSENG 03 PG SDN SRENGSENG 04 PG SDN SRENGSENG 05 PG SDN SRENGSENG 06 PG SDN SRENGSENG 07 PT SDN SRENGSENG 08 PT SDN MERUYA UTARA 01 PG SDN MERUYA UTARA 02 PG SDN MERUYA UTARA 03 PG SDN MERUYA UTARA 04 PT SDN MERUYA UTARA 05 PG SDN MERUYA UTARA 06 PT SDN MERUYA UTARA 07 PG SDN MERUYA UTARA 08 PG SDN MERUYA UTARA 09 PG SDN MERUYA UTARA 10 PG SDN MERUYA UTARA 11 PT SDN MERUYA UTARA 12 PG SDN MERUYA UTARA 13 PG SDN MERUYA UTARA 15 PT SDS IPEKA PURI SDS NOTRE DAME SDS MAKARIOS SDS KASIH BUNDA SDS BUKIT SION SDIT MIFTAHUL FALLAH SDS ABDI SISWA SDS AL-IHSAN SDS SAMARIA KUDUS SDS CENTRAL SD SINGAPORE SCHOOL SDS HIGH/SCOOPE INDONESIA SDS PETRA ALPHA SDS AL-AZHAR 8 KEMBANGAN SDS BINA INSAN MANDIRI SDIT A BA TA SD TUNAS MUDA ALAMAT KOTA ADMINISTRASI JL. JUHRI RT 03/02 MERUYA SELATAN JAKARTA BARAT JL. PURI INDAH JAKARTA BARAT JLN MERUYA ILIR NO.004/RW. H. RAYA MERUYA UTARA NO. SRENGSENG RAYA NO.56 JAKARTA BARAT JL. MERUYA SELATAN JAKARTA BARAT JL SRENGSENG RAYA RT. RAYA MERUYA UTARA RT 04 RW 01 JAKARTA BARAT JL.SAABA KOMPLEK UNILEVER MERUYA SELATAN JAKARTA BARAT JALAN MERUYA ILIR KOMP. KEMBANGAN JAKARTA BARAT JALAN SWADARMA RAYA RT. LANGANAN JABEG RT 02 RW 01 JAKARTA BARAT JL. BASMOL RAYA RT.004/03 JAKARTA BARAT JL. HJ. 12 JAKARTA BARAT JLN. SENGGRAHAN RT 009/05 MERUYA UTARA JAKARTA BARAT JLN. 002/02.89 MERUYA UTARA JAKARTA BARAT JAKARTA 1 BARAT TAMAN ALFA INDAH A9 JAKARTA BARAT TAMAN ALFA INDAH BLOK A-11 JAKARTA BARAT JL. SRENGSENG RAYA RT. SAABA RT.01 KECAMATAN KEMBANGAN JAKARTA BARAT JL.MERUYA UTARA RT. MERUYA SELATAN RT 004 / 04 JAKARTA BARAT JL. ARIES UTAMA BLOK F12 KEC.004/RW.H.02/05 NO. SRENGSENG. 009 / 06 KEL.002/04 JAKARTA BARAT JL. 006/09 JAKARTA BARAT JL. KEMBANGAN JAKARTA BARAT JL. BASMOL RT. RAYA BASMOL RT.10/05 KOMPLEK SMA 112 JAKARTA BARAT JL.002/05 MERUYA UTARA KEMBANGAN JAKARTA BARAT JLN. 005 / 09 JAKARTA BARAT JL.09 RW. 007 RW. PURI INDAH BLOK I NO. 17 JAKARTA BARAT KEMBANGAN RAYA BLOK JJ. PERUMAHAN TAMAN KEBON JERUK RT. JUHRI RT 003/02 KEC. PURI KEMBANG BARAT RAYA BLOK M PURI INDAH KEM JAKARTA BARAT JLN. 11610 11610 11610 11610 11650 11650 11650 11650 11650 11610 11650 11630 11630 11630 11630 11530 11630 11630 11630 11620 11620 11620 11620 11620 11620 11620 11620 11620 11620 11620 11620 11620 11620 11610 11610 11610 11610 11630 11630 11620 11620 11620 11610 11620 11640 11640 11650 11630 11630 11620 98243116 70615132 70315454 98973341 5868269 5868269 5846156 70606350 70609720 --70616650 70905920 --70709703 --58904116 5867477 ----5860255 5853148 5870228 5870228 5856060 58906470 58904827 5864615 5863978 5868238 70609142 5873756 5856414 70916463 5809003 5805334 5826867 5810062 58904177 98525934 5859158 70618805 5850208 5806699 586-7570 5841059 5841944 5864426 5847045 5865952 5870329 Hal : 20 . JOMAS RT.04/04 KEC.

RATU ALAMANDA RT.41 JL. KEDOYA RT. VILLA TOMANG MAS RT. C RT. RAYA KEBON JERUK NO. C RT.01/02 JL. RAYA DURI KEPA RT. RAYA KEBON JERUK NO.RAYA KEDOYA PILAR RT.06/04 JL. RAYA KELAPA DUA RT. 002/06 JL. PERMATA BUANA JL. INPRES RT.08/03 JL.01/02 JL. MANGGA XIV RT.01/02 JL. 004/ 05 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO.01/09 JL.10/03 JL. 13/ 01 NO. RAYA KEDOYA PILAR RT. KEDOYA PESING RT. 005/ 03 JL. KEBON JERUK RT. 012/ 06 SMU 57 JL.012/06 JL.02/08 JL. SALMAN RT. GREEN VILLE RT. RATU ALAMANDA RT. KEBON JERUK RT. MANGGA RAYA RT. 41 JL. 45 JL. 13/ 01 NO. ANGGREK RT. SALMAN RT. KEMIRI RT 02/012 JL. 010/ 08 JL.02/03 JL.02/01 JL. 003/ 03 JL. ANGGREK RT. RAYA KEDOYA PILAR RT.02/01 KOMP. KAMPUNG RAWA II RT. RAYA KEBON JERUK NO. RAYA KEDOYA RT. PILAR BARU RT.02/013 JL. RAYA KEDOYA RT.02/01 JL.41 JL. KEDOYA RAYA RT. KAMPUNG RAWA II RT 010 /03 JL. RAYA DURI KEPA RT.06/02 JL. 002/ 012 JL. JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT 11620 11620 11610 11510 11510 11510 11510 11510 11510 11510 11510 11510 11510 11510 11510 11510 11510 11510 11530 11530 11530 11530 11530 11530 11530 11530 11530 11530 11530 11530 11530 11530 11530 11530 11530 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11550 11550 11550 5867643 58902899 --5657232 56944231 5606246 99918398 --56961406 5653923 56964736 68282427 ----5633413 5634978 5642759 56940683 5323424 53679048 --53674393 53671193 5362424 --5323423 5344994 53672313 5323726 5348749 32071313 5363967 5634068 5304063 5356444 --58302814 5817302 5812260 5809901 5826644 5812237 70614104 5826364 58301834 56963562 5662488 5328034 5333141 5358048 Hal : 21 . RAYA KEBON JERUK NO. 010/ 08 JL. MANGGA RAYA RT. GREEN VILLE RT. RAYA KEDOYA UTARA RT.01/02 JL. KEMIRI RT. RAYA DURI KEPA RT.008/03 JL. VILLA TOMANG MAS RT. KEDOYA PESING KONENG RT. 45 JL. RAYA KEDOYA UTARA RT.02/03 JL. SERUNI RT 004 / 06 KOMPLEK KODAM JAYA V JL.06/04 JL.KODE NO 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 788 789 790 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 SD PATMOS SD GLOBAL NUSANTARA SCHOOL SD SPRING FIELD SDN DURI KEPA 01 PG SDN DURI KEPA 03 PG SDN DURI KEPA 04 PT SDN DURI KEPA 05 PG SDN DURI KEPA 06 PG SDN DURI KEPA 07 PG SDN DURI KEPA 08 PG SDN DURI KEPA 09 PT SDN DURI KEPA 10 PG SDN DURI KEPA 11 PG SDN DURI KEPA 12 PG SDN DURI KEPA 13 PG SDN DURI KEPA 14 PG SDN DURI KEPA 16 PG SDN DURI KEPA 17 PG SDN KEBON JERUK 01 PG SDN KEBON JERUK 02 PG SDN KEBON JERUK 03 PT SDN KEBON JERUK 04 PG SDN KEBON JERUK 05 PG SDN KEBON JERUK 06 PAGI SDN KEBON JERUK 07 PG SDN KEBON JERUK 08 PG SDN KEBON JERUK 09 PT SDN KEBON JERUK 10 PG SDN KEBON JERUK 11 PG SDN KEBON JERUK 12 PG SDN KEBON JERUK 13 PT SDN KEBON JERUK 15 PG SDN KEBON JERUK 16 PG SDN KEBON JERUK 17 PG SDN KEBON JERUK 18 PG SDN KEDOYA SELATAN 01 PG SDN KEDOYA SELATAN 02 PETANG SDN KEDOYA SELATAN 03 PG SDN KEDOYA SELATAN 04 PG SDN KEDOYA UTARA 01 PG SDN KEDOYA UTARA 02 PT SDN KEDOYA UTARA 03 PG SDN KEDOYA UTARA 04 PG SDN KEDOYA UTARA 05 PG SDN KEDOYA UTARA 07 PT SDN KEDOYA UTARA 09 PG SDN KEDOYA UTARA 10 PG SDN KELAPA DUA 01 PG SDN KELAPA DUA 02 PG SDN KELAPA DUA 03 PG ALAMAT TAMAN MERUYA ILIR BLOK E7 TAMAN MERUYA BLOK L PULAU SEBARU BLOK L4 NO. RAYA DURI KEPA RT.02/08 JL.02/013 JL. 41 JL. MANGGA XIV RT.01/09 KOMP. RAYA KELAPA DUA RT. 003/13 JL. TELP.08/03 JL. 002/03 JL. 001 TMN. 003/ 03 JL. VILLA TOMANG MAS RT.11/7 JL. 007/ 07 JL.11/7 JL. 007/ 07 JL.

002/08 JAKARTA BARAT JL. 34 JAKARTA BARAT JL. 35 JAKARTA BARAT JL. SURYA MANDALA III BLOK N2-11 JAKARTA BARAT JL. 1 JAKARTA BARAT JL. POS PENGUMBEN RT. POS PENGUMBEN RT.002/08 JAKARTA BARAT JL. GREEN VILLE BLOK Q NO.KEBON JERUK JAKARTA BARAT JL.07/05 JAKARTA BARAT JL. SEMANGKA II NO. 18 JAKARTA BARAT JL. DAAN MOGOT GG. TURI NO.009/03 JAKARTA BARAT JL. DURI MAS RAYA NO. ADHI KARYA RT. MACAN NO. 46 JAKARTA BARAT JL. KAMPUNG BARU RT. 23 JAKARTA BARAT JL. BUDI KAV.KODE NO 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 660 661 062 662 589 590 591 SDN KELAPA DUA 04 PG SDN KELAPA DUA 05 PG SDN KELAPA DUA 06 PG SDN SUKABUMI SELATAN 01 PG SDN SUKABUMI SELATAN 02 PT SDN SUKABUMI SELATAN 03 PG SDN SUKABUMI SELATAN 04 PT SDN SUKABUMI SELATAN 05 PG SDN SUKABUMI SELATAN 06 PG SDN SUKABUMI SELATAN 07 PG SDN SUKABUMI SELATAN 08 PG SDN SUKABUMI UTARA 01 PG SDN SUKABUMI UTARA 02 PT SDN SUKABUMI UTARA 03 PT SDN SUKABUMI UTARA 04 PG SDN SUKABUMI UTARA 05 PG SDN SUKABUMI UTARA 06 PG SDN SUKABUMI UTARA 07 PAGI SDN SUKABUMI UTARA 08 PG SDN SUKABUMI UTARA 09 PG SDN SUKABUMI UTARA 10 PG SDS KEMURNIAN II SDS KRISTEN IPEKA TOMANG SDS PELITA II SDS RASA SAYANG SDS WIDURI JAYA SDS MKGR SDS SANG TIMUR SDS TARSISIUS II SDS AL KAMAL SDS RAIHANUL JANNAH SDS TUNAS MUDA SDS ICHTUS SDS KALAM KUDUS SDS KRISTEN KETAPANG II SDS KRISTEN PENABUR XI SDS POVIDENTIA SDS SANTO ANDREAS SDS AL-FALAH 01 PT SDS AL-FALAH 02 PG SDS ISLAM TERPADU YASIRU SDS KRISTEN LEMUEL II SDS AL-HASANAH SDS AL FALAH I PG SDS BINA BANGSA SDS NASIONAL HIGH JUNIOR SENIOR SCHOOL SDS DARUL ATHFAL SDN JATI PULO 01 PG SDN JATI PULO 03 PG SDN JATI PULO 04 PT ALAMAT KOTA ADMINISTRASI JL.01/06 JAKARTA BARAT JL.007/05 JAKARTA BARAT JL. LADA RT. PANJANG SUKABUMI RT. GREEN VILLE BLOK SD JAKARTA BARAT JL. 2 JAKARTA BARAT JL. SALAM III RT. DAUD RT. TELP. ANGGREK CAKRA NO. 11550 11550 11550 11560 11560 11560 11560 11560 11560 11560 11560 11540 11540 11540 --11540 11540 11540 --11540 11540 11510 11510 11510 11510 11510 11530 11530 11530 --11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11520 11560 11560 11560 11560 11540 --11480 11550 11530 11430 11430 11430 5357977 5362711 53678479 5362272 53677587 5333315 5305327 5332611 53580038 5364340 53675847 5327541 5344250 ----53678988 5303959 53652773 --5301070 5328707 5605556 5672768 5661707 5643280 5605159 5326271 --5302502 --5815247 --5812228 --5816007 5802518 5652477 5804058 5493185 --5362812 5302668 5356755 --5348378 5356260 5307414 5633077 5633768 5633768 Hal : 22 . KARMEL RAYA NO. SURYA BAHAGIA II SUNRISE GARDEN JAKARTA BARAT JL.50 JAKARTA BARAT JL. 15 JAKARTA BARAT JL. RAYA POS PENGUMBEN NO.87 JAKARTA BARAT JL. HARUN RAYA NO. 004/ 06 JAKARTA BARAT JL. 001/ 03 JAKARTA BARAT JL. BATUSARI RAYA NO. YUSUF RT. GREEN GARDEN BLOK J 5/1 JAKARTA BARAT JL. PANJANG SUKABUMI RT. DAUD RT. 006/09 JAKARTA BARAT JL. 005/011 NO.30 JAKARTA BARAT JL. SUKABUMI SELATAN RT 011/05 JAKARTA BARAT JL. 34 JAKARTA BARAT KODE POS NO. KPBD RT 09/01 NO. INPRES RT. 004/ 08 JAKARTA BARAT JL.02/05 NO. 1 JAKARTA BARAT JL.49 RT. KEDOYA ANGSANA RAYA D8/2 JAKARTA BARAT JL. 32 JAKARTA BARAT JL. POS PENGUMBEN RT. SEMANGKA II NO. 2 JAKARTA BARAT JL.009/03 JAKARTA BARAT JL.SALAM RAYA RT. 005/ 011 NO.07/05 JAKARTA BARAT JL. 001/ 11 JAKARTA BARAT JL.07/05 JAKARTA BARAT JL. POS PENGUMBEN NO. 1 JAKARTA BARAT JL. DAUD I NO. ADAM RT. TAMAN RATU BLOK F NO.209 JAKARTA BARAT KOMP.12 JAKARTA BARAT JL. SULAIMAN RT. 24 RT. 006/ 08 JAKARTA BARAT JL. 006/ 08 JAKARTA BARAT JL SALAM III RT 004 / 06 JAKARTA BARAT JL.08/07 JAKARTA BARAT KOMP. 1 JAKARTA BARAT JL. PANJANG SUKABUMI RT. KEDOYA SELATAN NO. GREEN GARDEN BLOK B NO. KAMPUNG BARU RT.35 JAKARTA BARAT JL. PAHLAWAN III NO. ADAM RT. 004/ 05 JAKARTA BARAT JL.PANJANG ARTERI KELAPA 2 NO 49D. RAYA SUKABUMISELATAN RT.003/01 SUKABUMI UTARA KEBON JERUK JAKARTA BARAT JL.RAYA KEBON JERUK NO. KEDOYA RAYA NO.13 JAKARTA BARAT JL.1 JAKARTA BARAT PERUM GREEN GARDEN BLOK M 1 JAKARTA BARAT JL.

2 JL.S.S. PALMERAH UTARA NO. 40 JL. K.S. K. 80 JL. 153 JL. TUBUN I NO. ANGGREK GARUDA BLOK E JL.12/03 JL. TUBUN I NO. 14 JL.08/08 KOMP. ANGGREK ROSLIANA VII JL. K. RAWA PANDAN NO.06/14 JL. ANGGREK ROSLIANA VII JL. RAWA BELONG II/E JL. KEMANGGISAN PULO RT. TUBUN I NO. 16 RT.06/14 NO. 006/ 02 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO.08/08 JL. RAWA BELONG II/E NO. K. ANGGREK ROSLIANA VII JL. TUBUN III NO. 14 JL. ANGGREK GARUDA BLOK E JL. K. G. PANDAN NO. PLN I RT. 80 JL. 40 JL. RAWA BELONG II/E JL. 17 JL. ANGGREK GARUDA BLOK E JL. PALMERAH BARAT RT. 2 JL. ANGGREK GARUDA BLOK E JL. G. TUBUN I NO. K. 002/ 09 JL. ANGGREK GARUDA NO. PALMERAH UTARA NO. PALMERAH UTARA NO. 002/ 09 KOMP. 002/ 09 JL. 80 JL. PJKA PNDK BANDUNG KOMP. SANDANG RT.56 JL. 006/ 02 JL. RAWA BELONG II/E JL. K. PALMERAH BARAT II RT. KEMANGGISAN DLM RT.S. 004/ 01 JL. TUBUN III NO. 40 JL.S. PALMERAH BARAT RT.S. 004/ 01 JL. TELP.S. 14 JL.05/015 JL. K. 14 JL. TUBUN I NO.015/05 KOMP. PALMERAH BARAT VI JL. SEROJA NO. 14 JL. 004/ 01 JL. KEMANGGISAN ILIR II/9 JL.KODE NO 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 622 623 624 625 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 642 643 644 SDN JATI PULO 05 PG SDN JATI PULO 06 PG SDN JATI PULO 07 PG SDN JATI PULO 08 PG SDN JATI PULO 09 PT SDN KEMANGGISAN 01 PG SDN KEMANGGISAN 02 PT SDN KEMANGGISAN 03 PG SDN KEMANGGISAN 05 PG SDN KEMANGGISAN 06 PG SDN KEMANGGISAN 08 PG SDN KEMANGGISAN 10 PG SDN KEMANGGISAN 12 PG SDN KEMANGGISAN 13 PG SDN KEMANGGISAN 14 PG SDN KEMANGGISAN 15 PG SDN KEMANGGISAN 17 PG SDN KEMANGGISAN 18 PT SDN KEMANGGISAN 19 PG SDN KOTA BAMBU 01 PG SDN KOTA BAMBU 02 PT SDN KOTA BAMBU 03 PG SDN KOTA BAMBU 04 PT SDN KOTA BAMBU 05 PG SDN KOTA BAMBU 06 PT SDN KOTA BAMBU 07 PG SDN KOTA BAMBU 08 PT SDN PALMERAH 01 PG SDN PALMERAH 03 PG SDN PALMERAH 05 PG SDN PALMERAH 07 PG SDN PALMERAH 09 PG SDN PALMERAH 11 PG SDN PALMERAH 13 PG SDN PALMERAH 14 PG SDN PALMERAH 15 PG SDN PALMERAH 17 PG SDN PALMERAH 19 PG SDN PALMERAH 20 PG SDN PALMERAH 21 PG SDN PALMERAH 22 PG SDN PALMERAH 23 PG SDN PALMERAH 24 PG SDN PALMERAH 25 PG SDN PALMERAH 26 PT SDN SLIPI 01 PG SDN SLIPI 03 PG SDN SLIPI 05 PG SDN SLIPI 07 PG SDN SLIPI 09 PG ALAMAT JL. II RT. 15 JL. TERATAI RT.12/03 JL. SANDANG RT. TUBUN I NO. PALMERAH BARAT II RT. JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT 11430 11430 11430 11430 11430 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11420 11420 11420 11420 11420 11420 11420 11420 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11410 11410 11410 11410 11410 ----70709807 56940088 --53677492 --5360881 5362331 5358551 --5357588 --------5349905 --53673509 5634427 56959174 56958243 --56958289 --98183312 --53675803 5362532 5326118 5309026 70604809 5350273 53672877 5358529 5322037 5307714 5329888 5363575 --5364356 --5362834 5360539 --53677891 5363773 70608906 5356980 5362262 Hal : 23 . ANGGREK GARUDA BLOK E JL. KEMANGGISAN ILIR II/9 JL.S. RAWA BELONG II/ E JL. PLN I RT. TUBUN III NO. PLN I RT. PJKA PNDK BANDUNG JL.80 JL. SEROJA NO. K. PALMERAH UTARA NO. II RT. 16 RT.S.

DR. KS. K. TUBUN I RT. JELAMBAR SELATAN XVI JL. TANJUNG DUREN TIMUR V/26 JL. 20 JL. 1 JL.KODE NO 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 645 646 647 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 792 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 SDN SLIPI 11 PG SDN SLIPI 12 PG SDN SLIPI 15 PG SDN SLIPI 18 PG SDS NURUL HUDA SDS BHAKTI SDS MUHAMMADIYAH 48 SDS HARAPAN SDS KARTINI SDS UCHWATUL ISLAMIYAH SDS REGINA PACIS SDS TUNAS MUDA IKKT SDS BARUNAWATI II SDS LEMUEL I SDS TRINITY INTERNATIONAL SCHOOL SDN GROGOL 01 PG SDN GROGOL 03 PG SDN GROGOL 05 PG SDN GROGOL 07 PG SDN GROGOL 09 PG SDN GROGOL 11 PG SDN JELAMBAR 01 PG SDN JELAMBAR 03 PG SDN JELAMBAR 04 PG SDN JELAMBAR 06 PG SDN JELAMBAR 07 PT SDN JELAMBAR 08 PG SDN JELAMBAR 10 PG SDN JELAMBAR BARU 01 PG SDN JELAMBAR BARU 02 PT SDN JELAMBAR BARU 03 PG SDN JELAMBAR BARU 04 PT SDN JELAMBAR BARU 05 PG SDN JELAMBAR BARU 06 PT SDN JELAMBAR BARU 07 PG SDN JELAMBAR BARU 08 PT SDN JELAMBAR BARU 09 PG SDN TANJUNG DUREN SELATAN 01 PG SDN TANJUNG DUREN SELATAN 03 PG SDN TANJUNG DUREN SELATAN 05 PG SDN TANJUNG DUREN SELATAN 07 PG SDN TANJUNG DUREN UTARA 01 PG SDN TANJUNG DUREN UTARA 02 PG SDN TANJUNG DUREN UTARA 04 PG SDN TANJUNG DUREN UTARA 06 PG SDN TANJUNG DUREN UTARA 07 PT SDN TOMANG 01 PG SDN TOMANG 03 PG SDN TOMANG 05 PG SDN TOMANG 07 PG ALAMAT JL. SEMERU RAYA NO. JELAMBAR BARAT II E JL. HADIAH NO. PULO MACAN V 17A KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. JELAMBAR SELATAN XVI JL. 20 JL. 001/ 03 JL. 1 JL. 29 JL. DR.S. 1 JL. MANDALA UTARA RAYA NO. 3 JL. TANJUNG DUREN UTARA III/ 3 JL. GELONG BARU RT. 11-13 JL. TOMANG RAYA NO. HADIAH NO. TANJUNG DUREN TIMUR V/26 JL. RAWA BAHAGIA I/ 30 JL. SUKAJAYA I RT. 009/04 JL. TUBUN III DALAM RT. DR. BHAKTI IV NO. EMPANG BAHAGIA X JL. SUKAJAYA I RT. TUBUN I/3 JL. TANJUNG DUREN RAYA NO.16 RT. EMPANG BAHAGIA RAYA 25 C JL. SEMERU RAYA NO. TANJUNG DUREN DALAM IV JL. TANJUNG DUREN RAYA NO.S. 1 JL. SEMERU RAYA GG. J JL. JELAMBAR BARAT II E JL. K. GELONG BARU NO.S.010/04 K JL. PALMERAH UTARA I KOMP. JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT 11410 11410 11410 11410 11430 11480 11480 11420 11420 11420 11480 11480 11410 11410 11430 11450 11450 11450 11450 11450 11450 11460 11460 11460 11460 11460 11460 11460 11460 11460 11460 11460 11460 11460 11460 11460 11460 11470 11470 11470 11470 11470 11470 11470 11470 11470 11440 11440 11440 --- --5304661 98134578 53673044 5650626 5492058 53678113 5635787 ----5481888 5301535 5303083 5480533 5667273 5607924 56964572 56942550 56942533 56965918 56962638 56943339 5664659 5664659 56966313 56966313 5635505 56962730 56961124 98496550 70607530 56965129 56962353 70764145 5647660 70640621 56961454 56958934 70971752 56969820 56969846 5638503 5640403 56967436 5689102 56965119 56960015 56960149 5680149 --Hal : 24 . KAVLING POLRI BLOK Z JL. HANKAM SLIPI JL. DR. 008/ 01 JL. 2 A JL. JELAMBAR SELATAN XVI JL. SUKAJAYA I RT.74 JL. K. TANJUNG DUREN UTARA III/ E JL. KS. K. 008/ 01 JL. TANJUNG DUREN DALAM IV JL. TELP. TUBUN I NO. TUBUN II/ III JL. SEMERU RAYA GG J JL.S.S.2/2 JL. JELAMBAR SELATAN XVI JL. Z SLIPI DALAM JL. TUBUN III DALAM JL. 11-13 JL. K. TUBUN NO. KAVLING POLRI BLOK Z JL. 008/ 01 JL.12A JL. TANJUNG DUREN UTARA III/ E JL. SEMERU RAYA NO. Z SLIPI DALAM JL. EMPANG BAHAGIA X JL. DR. ANGGREK ROSLIANA RAYA BLOK F-4 JL. NURUL HUDA NO.

KOMP. POLRI A III NO.114-117 JL.7 JL. POLRI A XIX JL. TANJUNG DUREN RAYA JL. SUSILO I NO. KARYA I RT. KAV. RAWA KEPA VII JL. TMN DUTA MAS BLOK B VI/1 JL. GELONG BARU TOMANG JL. 7 JL. TANJUNG DUREN SELATAN NO. 010/ 03 JL. JELAMBAR MADYA RAYA 434 JL. PERDANA RAYA NO. PULO MACAN V 17A JL. TAWAKAL RAYA JL. WIJAYA V E 1/ 1 JL. ANGKE INDAH GG. V NO. KARYA I RT. JELAMBAR BARU III NO. 010/ 03 JL. RAHAYU NO. V NO. MANDALA UTARA JAYA JL. BANK BNI 46 PESING JL. 1 JL. SENI BUDAYA VI NO. MANDALA SELATAN V/ 17 JL.8 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. MUARDI II NO. 4 JL. V NO. JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT 11440 11440 11440 11440 11460 11460 11460 11460 11460 11460 11460 11460 11450 11450 11450 11450 11460 --11460 11460 11460 11460 11460 11460 11460 11460 --11470 11470 11470 11470 11470 11440 11440 11440 --11460 11460 --11460 11460 11460 11460 11460 11330 11330 11330 11330 11330 11330 5638806 56961002 5604947 5608260 56964459 5649479 5607861 638125 56943220 56943220 5600918 5600918 5683022 5674878 5684904 5605131 5664313 --5686308 5662155 5659827 5637185 5676717 5675235 5638992 5648579 --5683422 5685647 5688263 5684403 56962439 5608713 5647364 5604413 --5645124 5648889 --5605122 5601577 5658745 5680445 56940779 63862863 63861429 6308054 --63860833 6315881 Hal : 25 . RAWA KEPA VII JL. RAHAYU NO. KARYA I RT.8 JL. 7 JL. DR. ANGKE INDAH GG. 1 A JL. RAYA MERPATI RAYA NO. TELP. DR. KAV. GELONG BARU UTARA II/ 36 JL. SETIA JAYA RAYA NO.KODE NO 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 071 063 064 065 066 067 068 069 070 122 072 073 074 075 076 077 078 124 131 132 133 134 135 136 SDN TOMANG 08 PG SDN TOMANG 09 PG SDN TOMANG 11 PG SDN TOMANG 14 PG SDN WIJAYA KUSUMA 01 PG SDN WIJAYA KUSUMA 02 PG SDN WIJAYA KUSUMA 03 PG SDN WIJAYA KUSUMA 04 PT SDN WIJAYA KUSUMA 05 PG SDN WIJAYA KUSUMA 06 PT SDN WIJAYA KUSUMA 07 PG SDN WIJAYA KUSUMA 08 PT SDS BAPTIS ELIM SDS MUHAMMADIYAH 10 SDS SUMBANGSIH PG SDS TANJUNG SDS BETTANIA SDS BHARA TRIKORA SDS BUNDA HATI KUDUS SDS HATI KUDUS SDS ST KRISTOFORUS I SDS SURYA PEMANDU SDS AMITAYUS SDS GALATIA I SDS PANCARAN BERKAT SDS TAMAN HARAPAN INDAH SDS SANTA MONICA SDS TUNAS DELIMA SDS AL-ISRA SDS AL-UMMAH SDS HARAPAN KASIH SDS TELADAN AL-CHASANAH SDS ISLAM PERTI SDS MUHAMMADIYAH 27 SDS SAMARIA SDS TAWAKAL SDS ALMASIH SDS BANK DAGANG NEGARA SDS DUTA URSULA SDS GALATIA II SDS IMMANUEL SDS PELITA KUDUS SDS TUNAS HARAPAN SDS MUTIARA BANGSA SDN ANGKE 01 PG SDN ANGKE 02 PG SDN ANGKE 03 PG SDN ANGKE 04 PT SDN ANGKE 05 PG SDN ANGKE 06 PG ALAMAT JL. INDRALOKA RAYA NO. DR. 7 JL. BANK BNI 46 PESING JL. 010/ 03 JL. KOMP. 1 JL. DUKUH II GG V JL.8 JL. ANGKE INDAH GG. 25 JL. JELAMBAR UTAMA NO. 13 JL. 100 JL. 7 JL. V NO. 5B JL. PERDANA RAYA NO. ANGKE INDAH GG. WIJAYA TAMAN DUTA MAS JL. 010/ 03 JL.8 JL. AL-AMANAH RAYA A NO. 3 JL. DR. 63 JL. KARYA I RT. TANJUNG DUREN BARAT V NO. DELIMA V NO.8 JL. TNI B F/ 1 JL. KOMP. NURDIN IV NO.1 JL. 22 JL.145 JL.1 JL. ANGKE INDAH GG. SENI BUDAYA RAYA NO. PERDANA RAYA NO. SUSILO I JL. V NO. 388 JL. TANJUNG DUREN BARAT III NO. 33A JL. ANGKE INDAH GG.

SAWAH LIO RAYA GG. PADA MULYA III NO.44 JL. SAMARASA I DALAM NO.SAWAH LIO RAYA GG. P. DURI UTARA I NO.26 JL. 31 JL.II JL.4 JL. JEMBATAN BESI II NO. TELP. TUBAGUS ANGKE NO.II JL. LAKSA III NO. 66 JL. 10 JL. DURI UTARA III NO. KRENDANG KEBON N.25 JL.31 JL. ANGKE JAYA NO.35 JL. JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT 11270 11270 11270 11270 11270 11270 11320 11320 11320 11320 11250 11250 11250 11250 11310 11310 11240 11240 11240 11240 11240 11240 11220 11220 11220 11210 11210 11210 11210 11330 11330 11330 11330 11330 11330 11270 11270 11270 11270 11270 55671 11320 --11250 11250 11250 11250 11310 11310 11310 6492668 70332006 6329087 70246204 63861153 70216206 6308662 63869251 63470 63859969 63854684 63868932 6305118 63869419 63867078 63863731 6905381 --6916585 --6900588 6900588 6907726 --6307726 6302908 63869151 ----6328481 6300966 6302294 6344043 6309389 6309389 6326528 6302589 6313205 6312754 6319546 63867858 6301406 6241749 6341402 6392203 --6337440 6349825 6312725 6319668 Hal : 26 . 1 JL. MESJID PEKOJAN NO 161 JL. PERNIAGAAN NO. 43 JL.II JL.33 JL. H. 1 JL.31 JL. SAWAH LIO II NO. 1 JL. DURI UTARA I NO. 1 JL. PEKAPURAN RAYA NO. ABD. 67 JL. JEMBATAN BESI IX NO.SAWAH LIO RAYA GG. MESJID PEKOJAN NO 161 JL. KALI ANYAR RAYA NO.SAWAH LIO RAYA GG.31 JL. PERNIAGAAN NO. 60 A JL. 17 B JL. JEMBATAN BESI II NO. KALI ANYAR IV GG. DURI UTARA I NO. KALI ANYAR V/ NO. 23 .31 JL. MESJID PEKOJAN NO 161 JL. JEMBATAN BESI II NO.50 JL.KODE NO 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 184 185 186 187 SDN DURI UTARA 01 PG SDN DURI UTARA 02 PT SDN DURI UTARA 03 PG SDN DURI UTARA 04 PT SDN DURI UTARA 05 PG SDN DURI UTARA 06 PT SDN JEMBATAN BESI 01 P SDN JEMBATAN BESI 02 P SDN JEMBATAN BESI 03 P SDN JEMBATAN BESI 04 P SDN JEMBATAN LIMA 01 P SDN JEMBATAN LIMA 02 P SDN JEMBATAN LIMA 03 PG SDN JEMBATAN LIMA 04 PT SDN KALI ANYAR 01 PG SDN KALI ANYAR 02 PT SDN PEKOJAN 01 PG SDN PEKOJAN 02 PT SDN PEKOJAN 03 PG SDN PEKOJAN 04 PT SDN PEKOJAN 05 PG SDN PEKOJAN 06 PT SDN TAMBORA 01 PG SDN TAMBORA 02 PT SDN TAMBORA 03 PG SDN TANAH SEREAL 01 PG SDN TANAH SEREAL 02 PT SDN TANAH SEREAL 03 PG SDN TANAH SEREAL 04 PT SDS BUKIT SINAI SDS DHAMMASAVANA SDS HARVARD SDS SARI PUTRA SDS TELADAN YKPI PG SDS TELADAN YKPI PT SDS BUDAYA SDS BUDI JAYA SDS GARUDA SDS WIDURI INDAH I SDS PELITA SDS BUDI SDS CHANDRA NAYA SDS GAMALIEL SDS CANDRA JAYA SDS KEMULIAAN BUNDA SDS LAKSA BHAKTI SDS TUNAS PEMBANGUNAN SDS BUDI BAHASA SDS ISLAM BAHAGIA SDS KALI BARU ALAMAT JL. KP. 1 JL. 1 JL. MESJID PEKOJAN NO 161 JL. TANAH SEREAL XIII NO. JEMBATAN BESI IX NO. TERATE RAYA NO. 1 JL. JEMBATAN BESI IX NO. DURI UTARA I NO.25 JL. SAWAH LIO 4 NO. DURI UTARA I NO. JEMBATAN BESI IX NO.18 JL. I / 1 JL. KALI ANYAR IV GG. HALIM N JL. PADA MULYA VI NO. MESJID PEKOJAN NO 161 JL. POS DURI RAYA NO. 66 JL. 35 RT JL. KALI ANYAR IV/ 1 JL. I / 1 JL. PERNIAGAAN NO. MESJID PEKOJAN NO 161 JL. PEKAPURAN RAYA NO. 31 JL.45 JL. TSS GG. TANAH SEREAL XIII NO. ANGKE JAYA NO. DURI UTARA I NO. 10 JL.2 JL. DURI UTARA I NO. 31 JL.18 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. 8 B JL.II JL.

9 JL.KODE NO 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 190 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 SDS JOY SDS YASUHI SDS AL-HURRIYAH SDS BUDI PEKERTI SDS ISLAM TAMBORA SDS ELOI SDS BHINEKA TUNGGAL IKA SDS MUHAMMADIYAH 26 SDS MURTINI SDS SYALOM SDS DAMAI SDS TAMAN ISLAM SDS WIDURI INDAH II SDS SA'ADATUDDARAIN SDS SINAR DHARMA SDN KEAGUNGAN 01 PG SDN KEAGUNGAN 02 PT SDN KEAGUNGAN 03 PG SDN KEAGUNGAN 04 PT SDN KEAGUNGAN 05 PG SDN KEAGUNGAN 06 PT SDN KRUKUT 01 PG SDN KRUKUT 03 PG SDN KRUKUT 04 PT SDN MANGGA BESAR 01 PG SDN MANGGA BESAR 03 PG SDN MANGGA BESAR 05 PG SDN MANGGA BESAR 07 PG SDN MANGGA BESAR 10 PG SDN MANGGA BESAR 11 PG SDN MANGGA BESAR 15 PG SDN MAPHAR 01 PG SDN MAPHAR 02 PG SDN PINANGSIA 01 PG SDN PINANGSIA 02 PG SDN PINANGSIA 03 PG SDN PINANGSIA 05 PG SDN PINANGSIA 06 PG SDN TAMAN SARI 01 PG SDN TAMAN SARI 03 PG SDN TAMAN SARI 05 PG SDN TAMAN SARI 06 PT SDN TAMAN SARI 07 PG SDN TAMAN SARI 08 PG SDN TAMAN SARI 09 PG SDS BALA KESELAMATAN SDS CAHAYA MULIA SDS KALAM KUDUS SDS KARTINI SDS RAHMANI ALAMAT JL. 17 A JL. SEKOLAH TANGKI NO.120 JL.M. MOH. TAMAN SARI X NO. TANAH SEREAL X / 8 JL. 2 LM JL. 20 JL. NO.06 JL.222 A JL. 17 A JL. TAMAN SARI X NO. 88 JL. MANGGA BSR RAYA NO. TAMAN SARI X NO. 5 JL. KERAJINAN NO. TANAH SEREAL XVII NO. JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT 11240 11240 11230 11220 11220 11210 11210 11210 11210 11210 11270 11270 11270 11270 11260 11130 11130 11130 11130 11130 11130 11140 11140 11140 11180 11180 11180 11180 11180 11180 11180 11160 11160 11110 11110 11110 11110 11110 11150 11150 11150 11150 11150 11150 11150 11170 11170 11170 11170 11170 6914387 6928576 6906064 6243843 6328948 6497822 6310070 --6399011 6494229 63855240 --6318076 6313813 6394636 6316333 6316333 6327607 6327607 63855582 63855582 63867134 6349987 63868116 6595062 6287108 6247660 6288026 6283654 6262335 6590835 6243302 68051244 6268410 6247972 6918257 6919432 6264809 6250613 62201871 62201872 6261947 6492604 6267041 --6292533 --6295381 6282680 6254126 Hal : 27 . JEMBATAN HITAM NO. 5 JL. PINANGSIA I NO. JEMBATAN BATU NO. MANSYUR NO. JAMBLANG RAYA NO. TAMAN SARI X NO. K. SEKOLAH TANGKI NO. TAGKI LIO TIMUR NO. 141 JL. 44 JL.77 JL. 141 JL. KERAJINAN NO.11 JL. BLUSTRU NO. ZAINAL ARIFIN NO. K. 44 JL. RAYA MANGGA BSR NO. 5 JL. PINANGSIA I NO. 5 JL. MANGGA BESAR XI/10 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. 44 JL. 4 JL. TAMBORA MESJID NO. DURI SELATAN I NO. TAMBORA IV NO. ZAINAL ARIFIN NO. 16 JL. 20 JL. 4 JL. 4 JL. DURI SELATAN V/ 29 JL. 20 JL. JEMBATAN BATU NO. GEDONG NO. KEBUN JERUK VII NO. K. 44 JL. 11 JL.H. 44 JL. GEDONG PANJANG II NO 17 JL.H.H. JEMBATAN BATU NO. KERAJINAN NO.H. ZAINAL ARIFIN NO. KEBUN JERUK VII NO.11 JL. KERAJINAN NO. 44 JL. TELP. DURI SELATAN III GG.2JL. KERAJINAN NO. 49 JL. MANGGA BESAR IX NO. TANAH SEREAL VII NO. 141 JL. 17 A JL. TIANG BENDERA II NO. 74 JL. MANGGA BSR VI SEL.MURN JL. MANSYUR NO. BLUSTRU NO.39 JL. 48-49 JL. MANGGA BSR VI SEL. SEKOLAH TANGKI NO.4 JL. TANAH SAREAL II NO. 49 JL. 141 JL.H. 17 A JL. 17 A JL. TAMAN SARI X NO. K. NO. KERAJINAN NO.17 A JL. 66 JL. SEKOLAH TANGKI NO. K.

UTAMA RAYA NO. FAJAR BARU SELATAN RT.002/10 JL. FAJAR BARU UTARA RT. KEAMANAN VIII NO. BANGUN NUSA RAYA RT.03/05 JL. FLAMBOYAN RT.006/08 JL. 35-37 JL. UTAMA RAYA NO. 75 C-G JL. TELP. 41 JL. 1 JL. JAYA 25 RT. ANGSANA RAYA RT.012/05 JL. TAMANSARI RAYA NO. JAYA VIII JL.NO. MANGGA BSR RAYA NO. 41 JL. BAMBU LARANGAN RT. UTAMA RAYA NO. P. 001/ 09 JL. KESEDERHANAAN DLM NO. 276 JL.47 JL.012/05 JL. FAJAR BARU UTARA JL.12/05 JL. BAMBU LARANGAN RT. 12 JL. FAJAR BARU UTARA JL. 209 JL. UTAMA RAYA NO.84 JL. FAJAR BARU UTARA RT. MANGGA BESAR VIII NO.07/12 JL.011/013 JL. 12 JL. UTAMA RAYA NO.04/04 JL. FAJAR BARU SELATAN RT. FAJAR BARU UTARA JL. CENDERAWASIH X NO. 41 JL. 41 JL.011/013 JL . BANGUN NUSA RAYA RT.43 JL. UTAMA RAYA NO. JAYA VIII RT.66 JL. 14 JL. 41 JL. UTAMA RAYA NO. MADU NO. BANGUN NUSA III JL. MANGGA BSR VI SEL. FLAMBOYAN RT. JAYAKARTA NO. KAMAL RAYA NO. TALIB I NO. DAAN MOGOT KM. BANGUN NUSA III JL. 41 JL. ANGSANA RAYA RT.006/08.07/12 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. PINANGSIA I NO.011/013 JL . KEMENANGAN III NO. RAWA KERAMAT RT. 002/10 JL.012/05 JL. JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT 11170 11000 11120 11120 11130 11130 11140 11180 11110 11110 11150 11150 11150 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11731 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 11730 6398849 6494953 6335236 6497903 --91268419 6396706 6290745 6598618 6266182 6283289 6498146 6265793 54396697 --6197273 ----54370876 54370891 54370891 54370954 54376004 --54367615 --55950987 55950987 55956819 5556979 --5446260 54380811 54380738 --5417942 5412982 54382207 54390985 54374026 ------5449779 --5451592 54380289 98268060 93821522 54377189 Hal : 28 . 001/ 09 JL. BANGUN NUSA RAYA RT. RAYA CENDERAWASIH I C JL. FAJAR BARU SELATAN RT. 47 JL.7 JL. 7 JL. NO. 41 JL. FAJAR BARU SELATAN RT. DAAN MOGOT KM. KEMURNIAN V NO.03/05 JL. 1 JL. KERAJINAN KEBON SAYUR III JL.KODE NO 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 115 116 117 118 119 120 121 123 125 126 127 129 130 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 SDS SANTO LEO SDS EMANUIL SDS KEMURNIAN SDS RICCI SDS AL-MUTTAQIN SDS MUHAMMADIYAH 25 SDS TRI RATNA SDS SENTOSA SDS FAJAR SION SDS SUCI HATI SDS CAHAYA BUNDA SDS MELANIA I SDS WIDURI INDAH III SDN CENGKARENG BARAT 01 PG SDN CENGKARENG BARAT 02 PT SDN CENGKARENG BARAT 03 PG SDN CENGKARENG BARAT 04 PT SDN CENGKARENG BARAT 05 PG SDN CENGKARENG BARAT 06 PT SDN CENGKARENG BARAT 07 PG SDN CENGKARENG BARAT 08 PT SDN CENGKARENG BARAT 09 PG SDN CENGKARENG BARAT 10 PG SDN CENGKARENG BARAT 11 PG SDN CENGKARENG BARAT 12 PG SDN CENGKARENG BARAT 13 PG SDN CENGKARENG BARAT 14 PG SDN CENGKARENG BARAT 15 PG SDN CENGKARENG BARAT 16 PG SDN CENGKARENG BARAT 17 PT SDN CENGKARENG BARAT 18 PG SDN CENGKARENG BARAT 19 PG SDN CENGKARENG BARAT 20 PT SDN CENGKARENG TIMUR 01 PG SDN CENGKARENG TIMUR 02 PT SDN CENGKARENG TIMUR 03 PG SDN CENGKARENG TIMUR 04 PT SDN CENGKARENG TIMUR 05 PG SDN CENGKARENG TIMUR 06 PG SDN CENGKARENG TIMUR 07 PG SDN CENGKARENG TIMUR 09 PG SDN CENGKARENG TIMUR 10 PG SDN CENGKARENG TIMUR 11 PT SDN CENGKARENG TIMUR 12 PG SDN CENGKARENG TIMUR 13 PT SDN CENGKARENG TIMUR 14 PG SDN CENGKARENG TIMUR 15 PG SDN CENGKARENG TIMUR 16 PT SDN CENGKARENG TIMUR 17 PG SDN CENGKARENG TIMUR 18 PG ALAMAT JL. 14 JL. KAMAL RAYA NO. 5 JL.

001/ 03 JL. BOJONG RAYA RT. ABD. DEP. KAPUK RAYA I JL. DEP.01/06 KAPUK JL. ABD. 10/11 JL.11/03 JL. DURI KOSAMBI NO. TAWANG MANGU KOMP.KODE NO 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 SDN CENGKARENG TIMUR 19 PT SDN CENGKARENG TIMUR 20 PT SDN CENGKARENG TIMUR 21 PG SDN CENGKARENG TIMUR 22 PT SDN DURI KOSAMBI 01 PG SDN DURI KOSAMBI 02 PG SDN DURI KOSAMBI 03 PT SDN DURI KOSAMBI 04 PG SDN DURI KOSAMBI 05 PT SDN DURI KOSAMBI 06 PG SDN DURI KOSAMBI 07 PG SDN DURI KOSAMBI 08 PG SDN DURI KOSAMBI 09 PG SDN DURI KOSAMBI 10 PG SDN DURI KOSAMBI 11 PT SDN KAPUK 01 PG SDN KAPUK 02 PG SDN KAPUK 03 PG SDN KAPUK 04 PT SDN KAPUK 05 PG SDN KAPUK 06 PG SDN KAPUK 07 PT SDN KAPUK 08 PT SDN KAPUK 09 PG SDN KAPUK 10 PT SDN KAPUK 11 PG SDN KAPUK 12 PT SDN KAPUK 13 PT SDN KAPUK 14 PG SDN KAPUK 15 PG SDN KAPUK 16 PG SDN KEDAUNG KALI ANGKE 01 PG SDN KEDAUNG KALI ANGKE 03 PG SDN KEDAUNG KALI ANGKE 04 PT SDN KEDAUNG KALI ANGKE 05 PG SDN KEDAUNG KALI ANGKE 06 PG SDN KEDAUNG KALI ANGKE 07 PT SDN KEDAUNG KALI ANGKE 08 PG SDN KEDAUNG KALI ANGKE 09 PT SDN KEDAUNG KALI ANGKE 10 PG SDN KEDAUNG KALI ANGKE 11 PG SDN KEDAUNG KALI ANGKE 12 PG SDN KEDAUNG KALI ANGKE 13 PG SDN KEDAUNG KALI ANGKE 14 PG SDN KEDAUNG KALI ANGKE 15 PG SDN KEDAUNG KALI ANGKE 16 PT SDN RAWA BUAYA 01 PG SDN RAWA BUAYA 02 PG SDN RAWA BUAYA 03 PG SDN RAWA BUAYA 04 PT ALAMAT JL.001/06 JL. TENIS RAYA RT. UKIR KAPUK RT. BOJONG RAYA KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. ZAMRUD RT. KAPUK AMD RT.07/12 NO. DEP. 90 JL.11/03 JL. AGAMA KALIMATI KOMP. 003/ 04 JL. RANDU RAYA JL. 006/ 08 JL. 48A JL. FAJAR BARU UTARA RT. TAWANG MANGU JL. RAYA KRESEK 14 NO. KAPUK RAYA RT. AL-BARKAH RT. 1 JL. CENGKARENG INDAH JL. KAPUK RAYA NO. AGAMA KALIMATI JL. BANGUN NUSA RAYA RT. MAWAR JL. RAYA DURI KOSAMBI JL. KAPUK RAYA GG. D KOSAMBI INTERKOTA INDAH JL. 012/ 007 JL. HAMID RT.01/06 JL. 51 JL. JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT 11730 11730 11730 11730 11750 11750 11750 11750 11750 11750 11750 11750 11750 11750 11750 --11720 11720 11720 11720 11720 11720 11720 11720 11720 11720 11720 11720 11720 11730 11720 11710 11710 11710 11710 11730 11710 11710 11710 11710 11710 11710 11710 11710 11710 11710 11750 11740 11740 11750 54377139 54380811 55950977 54380285 --54399172 --70321949 --54393525 ----5448776 --------------------54366683 5447635 54365817 54394143 54365816 ------5418809 98280088 --70649238 70970107 --54376876 98522660 --32167849 98224846 91264859 91264859 54392436 54376876 58357385 ----58357384 Hal : 29 . KH. TELP. 012/ 007 JL. TAWANG MANGU RT. DEP. KH. 010/11 JL. UKIR II PEDONGKELAN KAPUK JL. 41 JL. ANGSANA RAYA RT. OUTER RING ROAD KAYU BESAR CENGKARENG JL. TENIS RAYA JL. TAWANG MANGU NO. KAPUK RAYA NO. 11/14 JL. KAPUK AMD RT. ZAMRUD RT. AGAMA KALIMATI KOMP. AL-BARKAH RT. 001/ 03 JL. KOMP. AGAMA KALIMATI JL. HAMID RT.03/03 JL.46 JL. CENGKARENG INDAH JL. TAWANG MANGU RT. PESING POGLAR KOMP.03/03 JL. PESING POGLAR KOMP. TAWANG MANGU RT. UKIR II JL. AGAMA KALIMATI JL. 007/01 JL. DURI KOSAMBI JL. UKIR RT. RAYA KRESEK 14 NO. 51 JL. RAYA KAPUK NO. RAYA DURI KOSAMBI JL. DEP. KOMP. 48 JL.011/013 JL. RAYA DURI KOSAMBI JL.

2 JAKARTA BARAT JL.001/06 KAPUK JAKARTA BARAT JL. 7 B JAKARTA BARAT KODE POS NO. PALEM LESTARI JAKARTA BARAT JL. IMIGRASI NO. 60 JAKARTA BARAT JL.CENGKARENG TIMURJAKARTA BARAT --JAKARTA BARAT PERMAHAN KOSAMBI BARU JAKARTA BARAT KOMPLK PERUMAHAN PALEM LESTARI JAKARTA BARAT JL. CEMPAKA RAYA JAKARTA BARAT JL. 46 JAKARTA BARAT JL.98 JAKARTA BARAT JL. 151 JAKARTA BARAT JL. PETA SELATAN RT. PETA BAR. PETA SELATAN RT. PETA SELATAN RT. PETA SELATAN RT.BELIMBING RAYA NO:21 JAKARTA BARAT JL. CENGKARENG INDAH AC 28-29 JAKARTA BARAT JL.12/07 JAKARTA BARAT JL. 2 JAKARTA BARAT JL. CENDERAWASIH VI RT. TANIWAN JAKARTA BARAT JL. PEDONGKELAN NO.1 JAKARTA BARAT JL. KAPUK GG. BOJONG RAYA RT.07/01 JAKARTA BARAT JL. PONDOK RANDU NO.06/07 KEL.008/03 NO.64 JAKARTA BARAT JL. 46 JAKARTA BARAT JL. KOSAMBI SELATAN RAYA I JAKARTA BARAT JL.KODE NO 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 663 791 128 621 332 333 334 335 336 337 338 SDN RAWA BUAYA 05 PT SDN RAWA BUAYA 07 PG SDN RAWA BUAYA 08 PG SDN RAWA BUAYA 09 PG SDN RAWA BUAYA 10 PT SDS ANGKOLA JAYA SDS KERTAPAWITAN SDS KRISTEN CENDERAWASIH SDS KRISTEN KASIH KARUNIA SDS SOSROKARTONO SDS HARAPAN JAYA SDS KASIH SETIA SDS STRADA BINA MULIA I SDS ANGELA SDS IMPIAN BUNDA SDS KALAM KUDUS III SDS KRISTEN TIARA KASIH SDS SANTO LEO II SDS ISLAM AL-HURIYYAH SDS AL-MUKHLISIN SDS ANUGERAH SDS AULIA SDS BAPTIS CENGKARENG INDAH SDS BINTANG KEJORA SDS ESTI BAKTI SDS KEMULIAAN SDS MERDEKASARI SDS PELITA ABADI SDS SERAPHINE BAKTI UTAMA SDS WAWASAN NUSANTARA SDS KARTINI SDS AL-MUKHLISIN SDS CARINA SAYANG SDS GARUDA CANDRA BUANA II SDS LAMAHOLOT SDS RAHMANI II SDS TRINITAS SDS VIANNEY SDS HARAPAN LESTARI SDS CINTA KASIH TZU CHI SDS LIA STEPHANIE SDS NARADA SDS SHINE NICHOLAS SDN KALIDERES 01 PG SDN KALIDERES 02 PT SDN KALIDERES 03 PG SDN KALIDERES 04 PT SDN KALIDERES 05 PG SDN KALIDERES 06 PG SDN KALIDERES 07 PG ALAMAT KOTA ADMINISTRASI JL. FAJAR BARU SELATAN NO. KOMP.07/01 NO. TAMAN SEMANAN INDAH JAKARTA BARAT JL.07/01 NO. CENGKARENG INDAH JAKARTA BARAT JL. 001/ 03 JAKARTA BARAT JL. 11740 11740 11750 11740 11740 11730 11730 11730 11730 --11730 11730 11730 --11750 11750 11750 11750 11720 11740 11720 11720 11720 11720 11720 11720 11720 11720 11720 11720 11720 11720 11740 11740 11750 11750 11740 11750 11740 11730 11730 11750 11730 11840 11840 11840 11840 11840 11840 11840 --58357416 --58300793 58357417 5550748 6198064 6191116 55956640 --5401962 5418357 6196268 58356813 5410742 5411640 54396258 54371165 54394101 5818367 6192070 98216003 5450855 54366686 5458406 54392652 70617333 5416831 5406965 5459174 6192161 98202043 5816515 5822890 ----5807742 6192161 5817765 70607254 55962401 ----5540085 5540086 5454585 54377650 5458889 5459577 5441986 Hal : 30 . PERUMAHAN INTERKOTA INDAH JAKARTA BARAT JL. 07/02 JAKARTA BARAT JL. KEBON JAHE NO. KOMP. 002/ 04 JAKARTA BARAT JL. TELP. 1 JAKARTA BARAT JL. 29 JAKARTA BARAT JL. 004/ 07 KEL. 8 JAKARTA BARAT JL. PETA BARAT RT. FAJAR BARU SELATAN NO.07/01 NO. BELIMBING BOJONG INDAH JAKARTA BARAT KOMP. PASAR ALAM NO. 002/ 04 JAKARTA BARAT JL. KAPUK RAYA RT. ANGSOKA HIJAU II BLOK D4 JAKARTA BARAT JL. MELATI RAYA NO. 65 JAKARTA BARAT JL. MANUNGGAL KALIPASIR JAKARTA BARAT JL.KAMAL RAYA OUTER RING ROAD. PERUMAHAN TM. KAPUK RAYA GG. JAGUNG RAYA BOJONG INDAH JAKARTA BARAT JL. DURIAN V NO. PAKIS RAYA BOJONG INDAH JAKARTA BARAT JL.62 JAKARTA BARAT JL. SETIA C2 NO. FLAMBOYAN UTAMA III BLOK C-9 NO JAKARTA BARAT JL. 29 JAKARTA BARAT JL. RAWALELE RT. SINAR RT. CENDERAWASIH RAYA NO. KALIDERES JAKARTA BARAT JL. UKIR RT. KAPUK PULO INDAH NO. CENGKARENG INDAH JAKARTA BARAT JL. KALIDERES JAKARTA BARAT JL. CARINA SAYANG JAKARTA BARAT JL. AL-BARKAH RT. 351 JAKARTA BARAT JL. CEMPAKA RAYA NO. PULAU HARAPAN INDAH JAKARTA BARAT JL. PETA SELATAN NO. BOJONG RAYA RT. MANGGIS BOJONG INDAH JAKARTA BARAT JL. 49 JAKARTA BARAT JL. KOMP.

47 KEL. 01/05 JL. 001/ 07 KEL. SEMANAN NO. PEGADUNGAN JL. 001/ 03 KEL. PEGADUNGA JL. DAAN MOGOT KM. PEGADUNGAN JL. PETA UTA III NO. TEGAL ALUR JL. PEGADUNGAN JL. IRIGASI RT. 001/ 03 JL. PEGADUNGAN JL. KALIDERES JL.009/01 KEL. 008/ 01 KEL. KEBON DUA RATUS RT. PETA BARAT RT. SEMANAN JL. GAGAK RT. KAMAL JL. KEBON DUA RATUS RT. KALIDERES JL. 55 KEL. PEREPEDAN RT. KALIDERES JL. PETA UTARA NO. TEGAL ALUR KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. PETA UTARA RT. TEGAL ALUR JL. 03/06 KEL. IRIGASI RT. PETA BARAT NO. KAMAL JL. PETA BARAT RT. 20 DESEMBER RT. JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT 11840 11840 11840 11840 11840 11840 11810 11810 11810 11810 11810 11810 11810 11810 11810 11810 11830 11830 11830 11830 11830 11830 11830 11830 11830 11830 11830 11830 11830 11830 11830 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11850 11820 11820 11820 11820 11820 54367770 5437483 5418687 54395391 5459577 54380803 55954691 55954501 55958516 5552896 55961054 9182132 5556616 55954691 68742915 71566045 5419041 --54397716 --5547636 5448849 54398394 68254862 54394985 5406378 54375307 5419205 5549923 5408120 5449745 5437280 68254141 5548952 54397493 5457732 54390305 68254142 9187002 5446507 91271052 5458562 5447256 70609236 9233568 55951163 55954392 55963088 70613304 55954393 Hal : 31 . 54 RT. BELAKANG RT. SEMANAN JL.04/08 JL. KP. BAKTI PRAMUKA RAWABEBEK RT.05/03 KEL. 10 KEL. GAGA RT. PREPEDAN RT.03/11 KEL. UTAN JATI RT. SEMANAN JL. SEMANAN RAYA RT. 004/07 KEL. 008/ 01 JL.05/03 JL. 47 KEL. 03/06 KEL. RAYA KAMAL NO. RAYA SEMANAN RT. 004/07 KEL. SEMANAN RAYA RT. UTAN JATI RT. SEMANAN JL. KAMAL JL. 006/ 07 JL. RAYA SEMANAN RT. PEGADUNGAN JL.05/03 JL. 001/ 03 JL. SEMANAN JL.47 KEL. TEGAL ALUR JL. PETA SELATAN RT. MIRINDA PTB RT. KAMPUNG BELAKANG RT. PETA BARAT NO. 03/06 KEL. KMP. 006/07 KEL. BELAKANG RT. 004/ 011 KEL. 01/05 JL. KAMP. 004/ 011 JL. SEMANAN RAYA RT. 001/ 03 KEL. IRIGASI RAWA LELE RT. DAAN MOGOT KM. PEGADUNGAN JL. 009/01 KEL. PEGADUNGAN JL. 29 JL. 3 KEL. PETA SELATAN NO. KP.10/01 NO. IRIGASI RAWA LELE RT. TELP. KEBON DUA RATUS RT.08/01 JL. KUMBANG RAYA NO. SEMANAN RAYA RT. 001/ 03 KEL. 7 KEL.KODE NO 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 SDN KALIDERES 08 PG SDN KALIDERES 09 PG SDN KALIDERES 10 PG SDN KALIDERES 12 PG SDN KALIDERES 13 PT SDN KALIDERES 14 PT SDN KAMAL 01 PG SDN KAMAL 02 PG SDN KAMAL 03 PG SDN KAMAL 04 PG SDN KAMAL 05 PG SDN KAMAL 06 PG SDN KAMAL 07 PG SDN KAMAL 08 PT SDN KAMAL 09 PG SDN KAMAL 10 PT SDN PEGADUNGAN 01 PG SDN PEGADUNGAN 02 PG SDN PEGADUNGAN 03 PG SDN PEGADUNGAN 04 PG SDN PEGADUNGAN 05 PG SDN PEGADUNGAN 06 PG SDN PEGADUNGAN 07 PG SDN PEGADUNGAN 08 PT SDN PEGADUNGAN 09 PG SDN PEGADUNGAN 10 PT SDN PEGADUNGAN 11 PG SDN PEGADUNGAN 12 PG SDN PEGADUNGAN 13 PG SDN PEGADUNGAN 14 PG SDN PEGADUNGAN 15 PT SDN SEMANAN 01 PG SDN SEMANAN 02 PT SDN SEMANAN 03 PG SDN SEMANAN 04 PG SDN SEMANAN 05 PG SDN SEMANAN 06 PG SDN SEMANAN 07 PT SDN SEMANAN 08 PG SDN SEMANAN 09 PG SDN SEMANAN 10 PT SDN SEMANAN 11 PT SDN SEMANAN 12 PG SDN SEMANAN 13 PT SDN SEMANAN 14 PT SDN TEGAL ALUR 01 PG SDN TEGAL ALUR 02 PG SDN TEGAL ALUR 03 PG SDN TEGAL ALUR 04 PG SDN TEGAL ALUR 05 PG ALAMAT JL. 006/ 07 KEL. 005/07 KEL. 006/ 07 KEL. KAMAL JL. MENCENG RAYA RT. GAGAK RT. SEMANAN JL. RAYA SEMANAN RT. KALIDERES JL. KAMAL JL.6 KEL. MENCENG RAYA RT. KALIDERES JL. KAMP. MENCENG RAYA RT. PEGADUNGAN JL. RAYA SEMANAN RT. RAYA SEMANAN RT. KAMAL JL. GAGA RT. PEGADUNGAN JL. 001/ 03 KEL. 15. SEMANAN JL. 004/07 JL.08/01 JL. 004/ 08 KEL. 20 DESEMBER RT. PETA UTARA NO.011/03 NO:58 JL.03/11 KEL. SEMANAN JL. KMP.03/11 KEL. 15.6 KEL. TEGAL ALUR JL. 14 KEL. RAWA BEBEK RT. 004/07 KEL. KALIDERES JL. 006/ 07 KEL.

PEGADUNGAN JL. 001/03 KEL. KAMAL MUARA IX RT. TAMAN SURYA III KEL. KAMAL RAYA NO. JONGGOL DAAN MOGOT KALIDERES JL. 001/ 02 KEL. KAYU BESAR RT. BAKTI MULYA KELURAHAN TEGAL ALUR JL. TANJUNG PURA III RT.01/02 KEL. MIRINDA RT. CITRA GARDEN II BLOK N-3 KEL. TEGAL ALUR JL. 001/ 012 JL.TANRE JL. 06/012 JL. PELOPOR RAYA RT. DAAN MOGOT KM. TEGAL ALUR JL. BAMBU LARANGAN NO. LINGKUNGAN III RT. KEC.08/05 JL. 42 JL.01/03 KEL. PERUM CITRA GARDEN BLOK A 0 JL. TEGAL ALUR JL. DAAN MOGOT NO. SUMUR BOR RT. PELOPOR RAYA RT. TEGAL ALUR JL. PERMATA RAYA NO.14 RT.07/11 KEL TEGAL ALUR JL. TEGAL ALUR JL. 19 JL.01/03 KEL. JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT 11820 11820 11820 11820 11820 11820 11820 11820 11820 11820 11820 11820 11820 11820 11820 11820 11840 11840 11840 11840 11840 11830 11830 11850 11840 11840 18810 18810 11810 11830 11830 11810 11830 11830 11830 11830 11830 11830 11830 11850 11820 11820 11850 11820 11820 11820 11850 11840 11820 11850 5550501 --70610296 70618737 55952611 --55963088 70610296 55952611 55953359 54376077 --99840466 55952103 55953460 5550501 5418104 5450127 5401838 6194790 5440278 70931225 54394585 5415351 54375664 5523441 5552342 --5561438 54312811 54390004 55961469 95819445 5404554 6194528 5442554 5418880 5415501 5459901 5445151 5557407 5553389 54374084 5557655 5550795 5557302 5418978 54351926 5556476 5414731 Hal : 32 .KAMAL JL.007/11 KEL TEGAL ALUR JL. PEGADUNGAN JL. 57 KEL. SEMANAN KALIDERES JL. PRIMA NO. 4 KEL SEMANAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. 62 JL. 008/12 KEL. TELP. PREPEDAN NO.KALIDERES JL. 005/04 KEL. PEGADUNGAN JL. TEGAL ALUR JL. I JL.PETA BARAT RAWALELE RT.55 RT. KEBON DUA RATUS RT. RAYA KAMAL NO. PERM CITRA II BLOK P6/1 KEL. KOMP. TEGAL ALUR JL. KAMAL RAYA NO. TEGAL ALUR CIPONDOH RT 09/08 KEL. RAYA RT. 06/05 KEL. PEGADUNGAN JL. PERUM CITRA III BLOK C-12 KEL. KAYU BESAR RT.1 KEL. LINGKUNGAN III RT.04/08 JL. KAYU BESAR RT. PERUM CITRA II BLOK A/3 KEL. SEMANAN KELURAHAN SEMANAN KALIDERES JL. WINDU GOTAMA NO. 12 KEL.CITRA II EXT BLOK BE-IB NO.003/07 KEL. BUKIT PERMAI BLOK F5 CITRA JL.1 JL. 18 RT. TEGAL ALUR JL. CITRA GARDEN I BLOK B I NO. 004/ 07 JL. PRIMA BLOK L 2 NO. TEGAL ALUR JL. PELOPOR RAYA RT. PELOPOR RAYA RT.KODE NO 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 999 431 432 433 998 997 996 995 SDN TEGAL ALUR 06 PG SDN TEGAL ALUR 07 PG SDN TEGAL ALUR 08 PG SDN TEGAL ALUR 09 PG SDN TEGAL ALUR 10 PG SDN TEGAL ALUR 11 PG SDN TEGAL ALUR 12 PT SDN TEGAL ALUR 13 PT SDN TEGAL ALUR 14 PT SDN TEGAL ALUR 15 PG SDN TEGAL ALUR 16 PT SDN TEGAL ALUR 17 PG SDN TEGAL ALUR 18 PG SDN TEGAL ALUR 19 PT SDN TEGAL ALUR 20 PT SDN TEGAL ALUR 21 PT SDS BINA KUSUMA SDS KARTIKA X-5 SDS MUSLIMAT SDS SAN MARINO SDS SANTO PAULUS II SDS CITRA KASIH SDS ISLAM NURUL JANNA SDS DURI INDAH SDS DIAN HARAPAN SDS ISTIMEWA SDS ASIH MULIA SDS MENTARI SDS PADINDI SDS DIAN KASIH SDS KEMURNIAN 3 SDS EL-SHADDAI SDS FAJRUL ISLAM SDS GALATIA 3 SDS KANAAN GLOBAL SCHOOL SDS SANTO KRISTOFORUS II SDS TUNAS BANGSA SDS DJUWITA SDS KAIROS GRACIA SDS AS SHOMADIYAH SDS AL-QOMAR SDS BINA PUTRA SDS MIFTAHUL MU'IN SDS PUTRA NUSA I SDS YADIKA I SDS PERMATA SDS BINA INSAN KAMIL SDS ANANDA AL-ISLAMIC SDS PELITA ANUGRAH SDS TARUNA BANGSA ALAMAT JL. KAPUK KML. 28 C . 03/06 KEL. TEGAL ALUR JL. PEGADUNGAN PERUM PURI GARDENIA BLOK A1 NO. PREPEDAN DALAM RT 012 RW 09 NO. 007 / 11 KEL. PURI GARDENA UTAMA JL. 17 JL.07/11 KEL TEGAL ALUR JL.009/11 TEGAL ALUR. KAYU BESAR RT. DAAN MOGOT KM. LINGKUNGAN III RT. PEGADUNGAN JL.04/08 KEL. CITRA GARDEN BLOK B I NO. PEGA JL. KAMAL JL. KA JL.1 RT. 005/10 KEL. KEBERSIHAN RT.38 JL. PERUMSAHAN CITRA GARDEN 5 BLOK D6 JL. PETA SELATAN II NO.06 KEL. PEGADUNGAN JL.12-14 JL. TEGAL ALUR KALIDERE JL. 008/ 012 KEL.

36 JAKARTA BARAT JL.BETET DALAM RT 005/02 NO.JEMBATAN BESI NO.KH.003/01 NO.014 RW.KRENDANG BARAT I/56 JAKARTA BARAT JL.MANGGIS NO.RAYA KEMBANGAN SELATAN RT. TELP.03/04 MERUYA UTARA JAKARTA BARAT JL.10 RT 003/08 JAKARTA BARAT JL.13 JAKARTA BARAT JL.JEMBATAN BESI II RT 002/04 JAKARTA BARAT JL.PADA MULYA RT 009/09 NO.12 PEKOJAN JAKARTA BARAT JL.SAWAH LIO II/27 JEMBATAN LIMA JAKARTA BARAT JL.KODE NO 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 684 685 686 687 688 689 690 691 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 MI NURUL IMAN II MI TARBIYAH ISLAMIYAH MI AL MUBARAK MI AL MUJAHIDIN MI HIDAYATUL ISTIQOMAH MI RAUDHATUL MUTA'ALIMIN MI TARBIYATUS SAADAH MI AL HASIMIYAH MI AL HUSNA MI AL HIDAYAH MI TARBIYATUL AULAD MI RAUDHATUL JANNAH MI AL AMANAH MI PEMBANGUNAN YAPIRI MI MIFTAHUL HUDA K MI AL ITTIHAD MI NURUL WIHDAH B MI RAUDLATUL ISLAMIYAH MI CHAIRIYAH MANSYURIAH MI TUNAS KARYA MI MASYIRATUL ISLAMIYAH MI LKPMDK MI AL KHAERIYAH MI MIFTAHUL HUDA A MI MANBAUL KHAIRAT I MI NURUL ANWAR MI NUR FAUZIAH MI ASROR MI AMK MI AL MUSYAWARAH MIN CENGKARENG MI AL KHAIRIYAH MI TARBIYATUL ATHFAL MI THARIKUL KHAIR MI DA'WATUL ISLAMIYAH MI NURUL HUDA MI AL HASANIYAH MI SHIRATUL RAHMAN MI AL ASAAS MI ASSAASUDDUNIYAH MI USWATUN HASANAH KAPUK MI AD DA'WAH I MI NURUL MU'MIN MI ZAHROTUL ATHFAL MI AN NUR MI AL FURQON MI BAHRUL ULUM MI AL MUNAWWAROH I MI USWATUN HASANAH MI AD DA'WAH II ALAMAT KOTA ADMINISTRASI JL KAPUK RAWA GABUS RT 011/007 KAPUK JAKARTA BARAT JL.01 NO.13 TAMBORA JAKARTA BARAT JL.MADU RT 005/03 NO.10 KALIANYAR JAKARTA BARAT JL.BASMOL RT 015/06 KEMBANGAN UTARA JAKARTA BARAT JL.KH.28 RT.11 RT.3 RT 10/02 JAKARTA BARAT JL.KP.02 JOGLO JAKARTA BARAT JL.21 KEMBANGAN UTARA JAKARTA BARAT JL.RAYA JOGLO NO.109 JAKARTA BARAT JL.KH.AJA NO.HASYIM RT 005/01 KEMBANGAN UTARA JAKARTA BARAT JL.005/01 KEMBANGAN JAKARTA BARAT JL.MASJID 3 RT 002/07 JAKARTA BARAT JL.05 RW.KARTIKA NO.SAWAH LIO V KIARA VI/8 JAKARTA BARAT JL.KALIANYAR X GG.JERUK MANIS KAV DKI BLOK VI MERUYA UTARA JAKARTA BARAT JL.007/08 KEMBANGAN JAKARTA BARAT JL.SUTENG RAYA NO.PEKOJAN III NO.AL MUBARAK II NO.KALIANYAR III NO.RAYA BUGIS KEMBANGAN N0.19 JAKARTA BARAT JL.003/05 SRENGSENG KEMBANGAN JAKARTA BARAT JOGLO RT.TAMANSARI IB JAKARTA BARAT JL.27 JAKARTA BARAT JL.28 RT.TUBAGUS ANGKE GG.P.RAYA SRENGSENG NO.KREDANG SELATAN I/1 JAKARTA BARAT JL.5A RT.14 JAKARTA BARAT JL FAJAR BARU UTARA RT 009/05 CENGKARENG TIMUR JAKARTA BARAT KP DURI RT 005/04 DURI KOSAMBI JAKARTA BARAT JL KAYU BESAR RT 11/11 NO 168 CENGKARENG JAKARTA BARAT KP DURI RT 003/04 DURI KOSAMBI JAKARTA BARAT PEDONGKELAN BELAKANG RT 10/13 KAPUK JAKARTA BARAT JL KAPUK KEBON JAHE RT 21/12 JAKARTA BARAT JL MELATI INDAH III/02 RT 001/014 KAPUK JAKARTA BARAT JL DAEMA WANITA IV NO 25 RT 10/01 JAKARTA BARAT JL PEDONGKELAN PS TIMBUL RT 013/16 KAPUK JAKARTA BARAT JL H NIMIN IV RT 004/03 RAWA BUAYA CENGKARENG JAKARTA BARAT KAPUK BUDI BAKTI RT 020/012 NO 61 KAPUK JAKARTA BARAT JL MADRASAH TANAH KOJA RT 07/02 DURI KOSAMBI JAKARTA BARAT JL KRISTAL UJUNG RT 016/07 KALIANGKE JAKARTA BARAT JL KH ABDUL WAHAB RT 04/06 DURI KOSAMBI JAKARTA BARAT JL KAPUK RAYA GG SUBUR RT 15/05 JAKARTA BARAT JL FAJAR BARU UTARA NO 25 RT 005/008 CENGKR TIMUR JAKARTA BARAT JL DURI KOSAMBIRT 08/ 14 CENGKARENG JAKARTA BARAT JL KAPUK RAYA RT 002/011 NO 71 JAKARTA BARAT JL CENDRAWASIH 2 NO 1 CENGKARENG BARAT JAKARTA BARAT JL MASJID ASSYAIRONIA RT 08/07 DURI KOSAMBI JAKARTA BARAT KODE POS NO.2 TANAH SEREAL JAKARTA BARAT JL.JEMBAAN BESI II NO.26A KEMBANGAN JAKARTA BARAT JL.HASYIM RT. 11720 11630 11460 11640 11610 11610 11610 11610 11620 11610 11610 16330 11640 11620 11310 11310 11210 11240 11250 11250 11320 11321 11330 11330 11260 11220 11180 11320 11260 11180 11730 11750 11730 11750 11720 11720 11720 11740 11720 11740 11720 11750 11710 11750 11720 11730 11750 11720 11730 11750 98160946 5856405 5854501 5862708 5822898 5853427 5820187 98176038 5864677 9180172 5816122 5849903 5869059 5863513 6301141 7333842 63851438 6930858 6308588 6342414 --62855977 6302276 6308151 6497883 63862583 6255237 6300250 6329786 6264681 70619688 5439448 5557563 70775164 98157460 98138073 9108079 5419479 98200490 71086410 9172037 5459328 54381046 54390497 5441468 5451534 70611830 5413826 5457149 54392131 Hal : 33 .

KH.47 PEGADUNGAN JAKARTA BARAT JL.BELAKANG NO.20 RT 003/02 JAKARTA BARAT JL.26 RT 014/0 KEDOYA SELATAN JAKARTA BARAT JL.KEBON KELAPA RT 004/02 KAMAL JAKARTA BARAT JL.KP. TELP.DURI RAYA TOL NO.22 JAKARTA BARAT JL.RAYA KEBAYORAN LAMA JAKARTA BARAT JL.RAYA KEBAYORAN LAMA NO.2 JAKARTA BARAT JL.BENDA NO. 11720 11730 11720 11720 11740 11750 11460 11470 11480 11480 11420 11480 11480 11480 11410 11480 11420 11510 11520 11510 11530 11520 11520 11540 11520 11560 11560 11530 11540 11530 11530 11520 11560 11510 11520 11810 11830 11810 11810 11810 11850 11830 11850 11850 11810 11810 11810 11810 11830 11830 98564516 5556082 --98111656 5821087 5456834 5441744 5600930 5364791 5326717 5680724 5362635 5323432 5320153 5309841 5349367 5644868 5674776 5821416 5608873 53651238 5814620 93384920 70609092 5604757 5350578 5320351 98852551 5320074 5360987 70122065 5652623 5331104 71026227 68536167 55951885 70753360 555875 5558586 55959184 5402093 5401881 5418321 5448414 71331277 98107024 91055987 99749921 5440059 5419219 Hal : 34 .KODE NO 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 765 766 MI AL MUNAWWAROH II MI MIFTAHUL HUDA MI ATTAUBAH MI NURUL IMAN I MI AL MASHRIYYAH MI AL YAUMA MI AR RIDHO MI ASSA'ADATUL ABADIYAH MI TPI DARUL ULUM MI DARUL FALAH MI AL ALAWIYAH MI NURUL HUDA MI JAMI'ATUL HUDA MI RAUDHATUL JANNAH MI AL UKHUWAH MI AL HIKMAH MI AL IHSAN MI AL MUKHLIS MI AL HAMIDIYAH MI TANWIRUL QULUB MI AR RAUDHAH MI AL KHAIRIYAH MI TARBIYATUL ATHFAL MI AL FAKHRIYYAH MI AL ITTIHADIYAH MI AL ISLAMIYAH 02 PT MI AL ISLAMIYAH 1 PG MI RAUDLATUT THOLIBIN MI DARUL MUQININ MI AL ISHLAH MI NAHJUL HUDA MI NURUL HIKMAH MI ASH SHOLIHIN MI ASSANUSIAH MI DARUSSAMAN MIN KAMAL MIN PEGADUNGAN MI AMANATUL MUSLIMIN MI SULLAMUN NAJAH MI AR RAHMAN MI NURUL HASANAH MI MANBAUL KHAIRAT MI NURUL YAQIN MI ZAHROTUL UMMAH MI NAJMUL KHOIR MI MIFTAHUS SALAAM MI AL ABASIYAH MI AL GAOTSIYAH MI MIFTAHUS SA'ADAH MI AS SALAFIAH ALAMAT KOTA ADMINISTRASI JL KAPUK RAYA PASAR DARURAT RT 004/012 NO 64 JAKARTA BARAT JL PULO HARAPAN INDAH RT 011/10 JAKARTA BARAT KAPUK RT 09/12 KAPUK JAKARTA BARAT KAPUK KEBON JAHE RT 12/03 NO 250 CENGKARENG JAKARTA BARAT JL BOJONG RAYA RT 11/4 NO 1 RAWA BUAYA CENGKARENG JAKARTA BARAT JL MASJID AL ISTIQOMAH RT 02/01 CENGKARENG JAKARTA BARAT JL.63 JAKARTA BARAT JL.KAMAL RAYA NO. TOHIR RT 001/07 NO. RT 008/01 NO.KH.RAIS PONCOL RT 006/08 JAKARTA BARAT JL.KEBON JERUK JAKARTA BARAT JL.MADRASAH I RT 001/04 NO.MUSYAWARAH RT 002/13 KEBON JERUK JAKARTA BARAT JL.74 DURI KEPA JAKARTA BARAT JL.TAMAN KEDOYA BARU JAKARTA BARAT JL.PALAPA I NO.MADRASAH RT 003/04 PEGADUNGAN JAKARTA BARAT JL.DURI SEMANAN RT 02/01 SEMANAN JAKARTA BARAT JL.SEMANAN RAYA RT 004/02 JAKARTA BARAT JL.KEDOYA RAYA PESING KONENG JAKARTA BARAT JL. 6 JAKARTA BARAT JL.KP.RAYA KEDOYA SELATAN RT 008/02 JAKARTA BARAT JL.SMU 57 JAKARTA BARAT JL.PREPEDAN RT 10/07 KAMAL JAKARTA BARAT JL.BELAKANG RT 007/03 KAMAL JAKARTA BARAT JL.GAGA RAWA KOMPENI RT 003/04 KAMAL JAKARTA BARAT JL.80 RT 004/05 JAKARTA BARAT JL.KP.1 DURI KEPA JAKARTA BARAT JL. JL CABANG IV/42 RT 012/05 SLIPI JAKARTA BARAT JL SWADAYA NO 32 RT 009/011 PALMERAH JAKARTA BARAT JL APUS II NO 35 KOTA BAMBU SELATAN JAKARTA BARAT JL.HH.PETA UTARA RT 004/06 PEGADUNGAN JAKARTA BARAT JL. 242 JAKARTA BARAT JL. ASIA BARU KEPADURI NO.KEPA TIMUR RAYA NO.26-27 JAKARTA BARAT JL.20 DESEMBER RT 006/03 PEGADUNGAN JAKARTA BARAT KODE POS NO.SMU 57 NO.MOH.KEDOYA UTARA GG. MADYA UTARA RT 010/008 JAKARTA BARAT JL TANJUNG DUREN DALAM IV/25 JAKARTA BARAT KEMANGGISAN BATUSARI NO 4 A JAKARTA BARAT JL SULAIMAN GG AMAL I RT 006/04 JAKARTA BARAT JL KAMBOJA UJUNG NO 20 RT 009/05 JAKARTA BARAT JL PALMERAH BARAT V NO 6 RT 014/09 JAKARTA BARAT JL KH MU'DHAM NO 52 KEMANGGISAN PALMERAH JAKARTA BARAT JL PALMERAH UTARA II RT 002/05 NO 10 PALMERAH JAKARTA BARAT SLIPI.SEMANAN RAYA RT 001/07 SEMANAN JAKARTA BARAT JL.BAMBU LARANGAN NO.7 KAMAL JAKARTA BARAT JL. 40 SUKABUMI UTARA JAKARTA BARAT JL.FALMBOYAN NO. NUH RT 003/10 NO.06 JAKARTA BARAT JL.

JAGAKARSA I RT.PETA BARAT RT 002/13 NO.PULO KAMAL JL.WALUNGAN POCNOL KP. 005/04 JL. RAYA DEPOK GANG SUBUR KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. 001/ 02 JL.KODE NO 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 793 795 796 797 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 MI DA'IL KHAIRAAT MI SAFINATUL HUSNA MI TAMMAS MI AL FALAH MI RAUDHATUL ULUM MI TAHDZIBUN NUFUS MI ATH-THOYYIBIYYAH MI AS SAUDIYAH MI NURUL IMAN MI AL MU'MIN MI AL ISLAMIYAH MI RAUDHATUSSHOLIHIN MI NURUL ISLAM 1 MI AT TAQWA MI AL JAIRY MI NURUL MUSTOPA SDN CIGANJUR 01 PG SDN CIGANJUR 02 PG SDN CIGANJUR 03 PT SDN CIGANJUR 04 PG SDN CIGANJUR 05 PG SDN CIGANJUR 06 PT SDN CIPEDAK 01 PG SDN CIPEDAK 02 PT SDN CIPEDAK 03 PG SDN CIPEDAK 04 PG SDN CIPEDAK 05 PG SDN CIPEDAK 06 PG SDN JAGAKARSA 01 PG SDN JAGAKARSA 02 PG SDN JAGAKARSA 03 PG SDN JAGAKARSA 04 PG SDN JAGAKARSA 05 PG SDN JAGAKARSA 06 PG SDN JAGAKARSA 07 PG SDN JAGAKARSA 08 PG SDN JAGAKARSA 09 PG SDN JAGAKARSA 10 PG SDN JAGAKARSA 11 PG SDN JAGAKARSA 12 PG SDN JAGAKARSA 13 PG SDN JAGAKARSA 14 PG SDN LENTENG AGUNG 01 PG SDN LENTENG AGUNG 02 PT SDN LENTENG AGUNG 03 PG SDN LENTENG AGUNG 04 PT SDN LENTENG AGUNG 05 PG SDN LENTENG AGUNG 06 PG SDN LENTENG AGUNG 07 PG SDN LENTENG AGUNG 08 PT ALAMAT JL. SIRSAK RT. JAGAKARSA I RT. KELAPA TIGA RT.KEBERSIHAN RT 008/10 NO. RAYA DEPOK GANG SUBUR JL.17 TEGAL ALUR JL. KHAHFI I JL. R. LONTAR RT.BAMBU LARANGAN RT 008/09 PEGADUNGAN JL. SWADAYA RT.LANGGAR I RT 002/07 JL. 004/ 03 NO. 001/03 JL. 001/ 02 JL. KEDONDONG RT. 007/ 05 JL. MOH.KOMP. WARUNG SILA RT 005/04 JL. 006/ 02 JL.H. 002/ 07 JL. KHAHFI I 004/02 JL. MONTONG JL.110B JL. KHAHFI I 004/02 JL. M. 001/ 02 JL. MONTONG JL. LONTAR RT. KEBAGUSAN WATES JL. 37 JL. R.45 TEGAL ALUR KALIDERES JL.MOH. AGUNG RAYA II JL.PETA BARAT NO. SWADAYA RT.RAYA PREPEDAN RT 03/09 JL.M. LONTAR RT.TORAM RT 007/05 TEGAL ALUR JL. LONTAR RT. M. KHAHFI I JL. H. TIMBUL RT.M. 004/ 03 JL. SIRSAK RT. KEBAGUSAN WATES JL.KOJAN JL.002/03 JL. 006/ 02 JL. KELAPA TIGA RT. 002/ 07 JL. SIRSAK GG.1 SEMANAN JL. WARUNG SILAH RT.3 KALIDERES JL PTB ANGKE NO 1 JL.KAPUK KAMAL KAYU BESAR RT 007/08 TEGAL ALUR JL. 008/ 07 JL. 001/03 JL. ANGGREK JL. TELP.46 KALIDERES JL. JOE KELAPA TIGA RT.MOH. MOH.GAGA INDAH RT 007/09 NO.TANGKI GG. H.18 WARUNG GINTUNG KP. 007/ 05 JL. 004/ 03 JL. ANGGREK JL. 004/ 03 JL. R. TIMBUL RT.PETA SELATAN RT 009/01 NO. SIRSAK GG. JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA BARAT JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN 11830 11830 11840 11840 11850 11820 11820 11821 11821 11820 11810 11840 11460 11170 11740 11810 12630 12630 12630 12630 12630 12630 12630 12630 12630 12630 12630 12630 12620 12620 12620 12620 12620 12620 12620 12620 12620 12620 12620 12620 12620 12620 12610 12610 12610 12610 12610 12610 12610 12610 5414779 5449772 5440401 54376945 5447401 5552280 5560604 5556736 5557634 55951218 55951532 5416377 5606733 6267724 98263781 99512422 78880219 78882312 78892617 78892086 7874930 78892880 7862918 7862918 7872835 7863411 7862919 78884367 7873413 7875560 78884004 78890079 7873518 7864263 7870636 78893647 7873415 7871349 7869102 78883826 78834603 78887230 7874939 7874803 7875711 7871278 78880321 7873239 7864025 70734699 Hal : 35 . DAMAI I RT. DAMAI I RT. 002/ 05 JL.1 RAWA BUAYA JL.LINGKUNGAN III RT 002/03 KALIDERES JL.DAAN MOGOT KM. AGUNG RAYA II JL.DJAIRY NO.KAMAL RAYA NO. R.

KAHFI II RT. 001/05 JL. ANDA NO. 002/ 02 JL. MELATI JL. JAHA 30 B RT. SRENGSENG SAWAH NO.84 JL.ACHFAS DWI MATRA SDN CILANDAK TIMUR 01 PG ALAMAT JL.01/01 CILANDAK TIMUR PSM JL. MOH. H. 05/07 JL. DESA PUTERA JL. NAGKA RT. KAHFI II RT.49 JAGAKARSA JL. 001/05 JL. 001/ 06 JL. WASPADA II RT. SRENGSENG SAWAH NO. SIDI RT. ASELIH RT. JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN 12610 12610 12610 12610 12640 12640 12640 12640 12640 12640 12640 12640 12640 12640 12640 12640 12640 12640 12640 12640 12530 12530 12530 12530 12530 12530 12530 12530 12630 12630 12620 12610 12640 12640 12640 12530 12530 12530 12530 12530 12630 12610 12630 12620 12620 12630 12530 12620 12560 12560 7874759 7827224 7871734 7871734 78880441 78880441 78887873 7872241 7870913 7867718 7869107 7874239 78880441 7872264 78880342 7869107 78886035 98212899 78893968 78886937 70995008 78843582 7818385 7820156 78832331 78832330 78835705 7802474 7271869 7271233 78886991 78841552 7871908 7870009 7864627 7813053 --7822804 7820315 78830446 78888206 78840209 7272164 7820088 7873361 78881659 78834862 78885945 7803892 7819171 Hal : 36 . M. 007/ 03 JL. SRENGSENG SAWAH RT. SRENGSENG SAWAH RT. SIBI RT.14/05 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. 16 JL.AGUNG AGANG KANCIL NO. MOH. GARDU SRENGSENG SAWAH JL. NANGKA RT. NANGKA RT. 014/05 JL. NANGKA JL. JOE RT. KAHFI II RT. 002/05 JL. SEROJA KOMP. RANCO INDAH RT. KECAPI NO. 60 JL.54 JL. 10 JL. MOH. 05/07 JL. RANCO INDAH RT.007/09 JL. 014/05 JL. 10 JL. 47 JL. NANGKA TANJUNG BARAT JL. TIMBUL NO. ZIKON 13 JL. RAYA CILANDAK KKO RT.08/07 NO. SRENGSENG SAWAH NO. 002/ 02 JL.7 X JL. BINA WARGA RT. RAYA TANJUNG BARAT NO. 001/ 06 JL. LT.38 JL. 001/ 01 JL. RANCO INDAH RT. JAGAKARSA RAYA NO. 001/05 JL. TANJUNG BARAT GANG 100 JL.KODE NO 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 658 659 660 661 662 663 664 665 666 821 211 366 SDN LENTENG AGUNG 09 PG SDN LENTENG AGUNG 10 PG SDN LENTENG AGUNG 11 PG SDN LENTENG AGUNG 12 PT SDN SRENGSENG SAWAH 01 PG SDN SRENGSENG SAWAH 02 PT SDN SRENGSENG SAWAH 03 PG SDN SRENGSENG SAWAH 04 PG SDN SRENGSENG SAWAH 05 PT SDN SRENGSENG SAWAH 06 PG SDN SRENGSENG SAWAH 07 PG SDN SRENGSENG SAWAH 08 PG SDN SRENGSENG SAWAH 10 PT SDN SRENGSENG SAWAH 11 PG SDN SRENGSENG SAWAH 12 PG SDN SRENGSENG SAWAH 13 PT SDN SRENGSENG SAWAH 14 PG SDN SRENGSENG SAWAH 15 PG SDN SRENGSENG SAWAH 16 PG SDN SRENGSENG SAWAH 17 PG SDN TANJUNG BARAT 01 PG SDN TANJUNG BARAT 03 PG SDN TANJUNG BARAT 04 PG SDN TANJUNG BARAT 05 PG SDN TANJUNG BARAT 07 PG SDN TANJUNG BARAT 08 PG SDN TANJUNG BARAT 09 PG SDN TANJUNG BARAT 10 PG SDS AL BAYYINAH SDS ISLAM AN-NURIYAH SDS AL AZHAR SDS TEL SAADATUDDARAIN SDS AL HIDAYAH SDS DESA PUTERA SDS KARTIKA VIII-5 SDS AL-FAKHIRIYAH SDS LATIHAN SPG III SDS TAMAN QURANIYAH SDS AVICENA SDS AL-I'TISHOM SDS AL-ISLAM SDS AL-BIRUNI SDS CITRA ALAM SDS CITA BUANA SDI AL-AZHAR SUHADA SD SEKOLAH ALAM SDS ADVENT REMIDI SDS SMART SCHOOL SDI AL . MOH. JOE RT.37 JL. DAMAI II NO. PASO NO. KAHFI II RT. SWADAYA II RT.34 JL. 05/07 JL. REMIDI JL. 10 JL. SRENGSENG SAWAH RT. TELP. 001/ 01 JL. 008/ 02 JL. R. 007/ 05 JL. WASPADA II RT. GARDU SRENGSENG SAWAH JL. 001/ 05 JL. RAYA PASAR MINGGU JL.1 JL. SWADAYA II RT. H. 003/ 04 JL.011/01 JL. SRENGSENG SAWAH NO. SRENGSENG SAWAH RT. MOH. 001/ 02 JL. JAGAKARSA RAYA NO. KHAHFI II JL.

KEBAGUSAN IV RT. KEMUNING IV RT 014/06 PEJATEN TIMUR JL. 002/ 04 PEJATEN BARAT JL. 40 PASARMINGGU JL KEBAGUSAN RAYA RT 04/07 PSM JL.06/09 RAWABAMBU PSM JL.3 RT.40 PASARMINGGU JL. GUNUK I NO 50 PEJATEN TIMUR JL.MUJAER I RT.03/06 KEBAGUSAN JL.007/03 JL.16/06 PEJATEN TIMUR JL.16/06 PEJATEN TIMUR JL. SIAGA DHARMA VIII/19 PEJATEN TIMUR JL. JL. BACANG RT. RAWA BAMBU I RT.16 JL.07/01 PEJATEN TIMUR JL.POLTANGAN IV RT. KEMUNING DALAM I. KEMUNING IV RT. KEMUNING DALAM IRT 05/06 PEJ. TELP. 006/ 01 JL. BACANG RT. 11/04 PASARMINGGU JL. JERUK PURUT RT.05/010 PEJATEN TIMUR JL. RAWA BAMBU I. KEBAGUSAN II RT. RT 08 / 06 JL. 006/ 01 JL. 16 JL BUNCIT RAYA NO. 006/ 01 JATIPADANG PSM JL. RT 005 / 06 PEJ TIMUR JL. RAYA RAGUNAN NO. MEMED RAYA NO. POLTANGAN IV RT. KKO CILANDAK JL.007/03 JL.15 JL. PEJATEN RAYA RT 006/05 JL. AYUB GG.RT 006/09 RAWA BAMBUNO.5 JL. RAMBUTAN VII/ 12 RT. KKO CILANDAK JL. H. MESJID BARU RT.08/06 PASARMINGGU JL. MUJAIR I PASARMINGU JL. PAGUJATEN RAYA PEJATEN TIMUR JL. JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN 12560 12560 12560 12560 12560 12560 12540 12540 12540 12540 12540 12520 12520 12520 12520 12520 12520 12520 12520 12520 12520 12520 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 12510 78838237 7816470 78843743 78842262 7811630 78838809 78832351 7803154 78842076 7813934 7802949 7802334 7816003 7815868 7819371 78847503 7821370 7819618 78830962 78830124 7802856 78833164 79182027 79181974 7946923 7902080 7946003 7984188 7983032 7901890 7982460 79197668 7997268 7816834 78837239 7827248 7817474 7810766 78844481 7949643 70223528 79198669 79198669 79195111 79195111 7989733 7972845 7948460 7947593 7949057 Hal : 37 . AMIL RT.05/10 PEJATEN TIMUR JL. PAGUJATEN RT. RAMBUTAN NO.TIMUR KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO.014/05 CIL. JERUK PURUT RT. RAYA CONDET PEJATEN NO.14/06 PEJATEN TIMUR PSM JL.007/03 CILANDAK TIMUR JL. PALAPA RAYA NO 04 PASARMINGGU JL. RAYA CONDET PEJATEN NO. PAGUJATEN RAYA RT.F PEJATEN BARAT JL.003/06 PEJATEN BARAT PSM JL. JERUK PURUT RT.60 PASARMINGGU JL.016/06 PEJATEN TIMUR PSM. BAUNG GG IKHTIAR NO 31 KEBAGUSAN JL. POLTANGAN IV JL. JL. MUJAIR I. RAMBUTAN NO 22 PEJATEN BARAT PSM JL. AMIL RT. KEBAGUSAN RAYA RT 004/03 RAGUNAN PSM.GUNUK I NO. MASJID AL FAJRI PEJATEN BARAT JL. BACANG RT. 002/ 04 PEJATEN BARAT JL.PAGUJATEN RT.TIMUR PSM JL. POLTANGAN IV JL.RAYA RAGUNAN NO.KODE NO 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 SDN CILANDAK TIMUR 02 PT SDN CILANDAK TIMUR 03 PG SDN CILANDAK TIMUR 04 PT SDN CILANDAK TIMUR 05 PG SDN CILANDAK TIMUR 07 PG SDN CILANDAK TIMUR 08 PG SDN JATI PADANG 01 PG SDN JATI PADANG 03 PG SDN JATI PADANG 04 PT SDN JATI PADANG 05 PG SDN JATI PADANG 06 PG SDN KEBAGUSAN 01 PG SDN KEBAGUSAN 02 PG SDN KEBAGUSAN 03 PG SDN KEBAGUSAN 04 PG SDN KEBAGUSAN 05 PT SDN PASAR MINGGU 01 PG SDN PASAR MINGGU 02 PG SDN PASAR MINGGU 03 PG SDN PASAR MINGGU 04 PG SDN PASAR MINGGU 05 PG SDN PASAR MINGGU 06 PT SDN PEJATEN BARAT 01 PG SDN PEJATEN BARAT 02 PT SDN PEJATEN BARAT 03 PG SDN PEJATEN BARAT 05 PG SDN PEJATEN BARAT 06 PG SDN PEJATEN BARAT 07 PG SDN PEJATEN BARAT 08 PG SDN PEJATEN BARAT 09 PG SDN PEJATEN BARAT 10 PG SDN PEJATEN BARAT 11 PG SDN PEJATEN BARAT 12 PG SDN PEJATEN TIMUR 01 PG SDN PEJATEN TIMUR 02 PT SDN PEJATEN TIMUR 03 PG SDN PEJATEN TIMUR 04 PT SDN PEJATEN TIMUR 05 PG SDN PEJATEN TIMUR 06 PT SDN PEJATEN TIMUR 07 PG SDN PEJATEN TIMUR 09 PG SDN PEJATEN TIMUR 11 PG SDN PEJATEN TIMUR 12 PT SDN PEJATEN TIMUR 13 PG SDN PEJATEN TIMUR 14 PT SDN PEJATEN TIMUR 15 PG SDN PEJATEN TIMUR 17 PG SDN PEJATEN TIMUR 18 PG SDN PEJATEN TIMUR 20 PG SDN PEJATEN TIMUR 21 PT ALAMAT JL.20 PEJATEN BARAT JL. MESJID BARU RT007/01 JL.

RUKUN UJUNG RT 05/05 PEJATEN TIMUR JL. 011/ 04 JL.AMPERA JL. ANGGUR II KOMPLEK BRI JL. P.KARANG POLA VII NO. BUNGA MAWAR JL. CARINGIN TIMUR NO. 63 RAWABAMBU PSM JL. 40 JL. MAWAR JL. CARINGIN TIMUR NO.TAMAN MARGASATWA RT.JABIR RT.WARU RT.13/03 KEBAGUSAN PSM JL. BAUNG IV KEBAGUSAN PSM JL.FAJRI PEJATEN BARAT PSM JL.CILANDAK KKO NO. TMN WIJAYA KUSUMA V JL.15 RT/06/09 RAGUNAN PASARMINGGU JL. 72 JL.KEBAGUSAN RY. TANJUNG KOMPLEK MPR JL.BATU MERAH NO.001/07 RAGUNAN PSM JL. RT 02 / 01 JL.005/07 RAGUNAN JL. BNI 46 NO. RT. HARSONO RM RT. INTAN UJUNG RT. AMPERA RT. WARUNG JATI BARAT RAGUNAN PASARMINGGU JL. SYARIDIN NO. AUP KOMPLEK BI PASARMINGGU JL. BDN I NO. ASEM II JL.RAYA RAGUNAN NO.18 PASARMINGGU JL. ANTASARI NO.AL PASARMINGGU JL.TELUK MANDAR 70 KOM. ANTASARI NO. 56 A JL.34 PASARMINGGU KOMPLEK POLRI RAGUNAN JL.005/07 RAGUNAN JL JABIR RT. 002/ 02 NO.MASJID AL .24 JATIPADANG PSM JL. 56 A JL. 19 JL. WARUNG JATI BARAT RT 002/011 JL. TMN WIJAYA KUSUMA III JL. TMN WIJAYA KUSUMA III JL.70 CILANDAK TIMUR JL. P. ASEM II JL. 35 JL.001/01 RAGUNAN JL. BDN I NO. TELP. ANGGUR II KOMPLEK BRI KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. RAYA PASAR MINGGU JL. JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN 12510 12550 12550 12550 12550 12550 12550 12550 12550 12550 12550 12550 12550 12560 12560 12560 12540 12520 12520 12520 12520 12520 12520 12510 12510 12540 12550 12510 12430 12430 12430 12430 12430 12430 12430 12430 12430 12430 12430 12430 12430 12430 12430 12410 12410 12410 12410 12410 12410 12410 7948791 7890518 78835424 78835424 70936662 78842539 78830426 78830312 78830535 78830312 78831314 7827468 78834026 78833901 78833901 78835785 7802950 7816331 7813033 78839503 7815802 7817787 7803379 7971208 7945559 7802739 78830193 7980523 7664712 7696926 7656029 7663204 7658477 7666718 7655683 98498389 75910507 7665326 75913643 75816901 75818235 75903648 75818550 7664332 75907636 75816858 7697679 75816931 91267848 7692114 Hal : 38 .KODE NO 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 815 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 SDN PEJATEN TIMUR 22 PG SDN RAGUNAN 01 PG SDN RAGUNAN 03 PG SDN RAGUNAN 04 PT SDN RAGUNAN 05 PG SDN RAGUNAN 07 PG SDN RAGUNAN 08 PG SDN RAGUNAN 09 PG SDN RAGUNAN 10 PG SDN RAGUNAN 11 PT SDN RAGUNAN 12 PG SDN RAGUNAN 13 PG SDN RAGUNAN 14 PG SDS AL HIDAYAH I SDS AL HIDAYAH II SDS BOROBUDUR SDS PELITA SDS AL MASNUNIAH SDS AL IHSAN SDS AL AZHAR II SDS BHAKTI TUGAS SDS HANG TUAH III SDS YASPORBI III SDS AN NIZOMIAH SDS PERTIWI BANGDES SDS STRADA WIYATASANA SDS KEMALA BHAYANGKARI 3 SDS INSAN MANDIRI SDN CILANDAK BARAT 01 PG SDN CILANDAK BARAT 03 PG SDN CILANDAK BARAT 04 PG SDN CILANDAK BARAT 06 PG SDN CILANDAK BARAT 07 PG SDN CILANDAK BARAT 08 PG SDN CILANDAK BARAT 09 PG SDN CILANDAK BARAT 11 PT SDN CILANDAK BARAT 12 PG SDN CILANDAK BARAT 13 PG SDN CILANDAK BARAT 14 PG SDN CILANDAK BARAT 15 PG SDN CILANDAK BARAT 16 PG SDN CILANDAK BARAT 17 PG SDN CILANDAK BARAT 19 PG SDN CIPETE SELATAN 01 PG SDN CIPETE SELATAN 02 PT SDN CIPETE SELATAN 03 PG SDN CIPETE SELATAN 04 PG SDN CIPETE SELATAN 05 PG SDN CIPETE SELATAN 07 PT SDN CIPETE SELATAN 08 PT ALAMAT JL. HARSONO RM RAGUNAN JL. WARUNG JATI BARAT JL. RAYA CILANDAK KKO JL. ANGGUR II KOMPLEK BRI JL.71 PEJATEN TIMUR JL. CILANDAK KKO NO 70 CILANDAK TIMUR JL. TANJUNG KOMPLEK MPR JL. WARUNG JATI.007/04 RAGUNAN PSM JL. MUJAIR I NO. TMN WIJAYA KUSUMA V JL. RAYA PEJATEN NO. 72 JL. HARSONO RM JL. 39 JL.

11 KOMP. S. DUTA INDAH. 45 JL .BINTARO PERMAI III. JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN 12420 12450 12420 12420 12440 12440 12440 12440 12440 12440 12440 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12430 12310 12430 12430 12430 12410 12410 12410 12420 12420 12140 12440 12440 12450 12450 12450 --12430 12440 12440 12310 12330 12330 7650010 98111815 75911413 7667178 7691832 7662367 7698247 7695039 7697746 7691942 7693104 7663007 7666412 7656630 7668635 7506313 7664339 7654534 7665850 7690912 7667613 7511195 7693434 7663460 7667369 7693232 7658590 75917888 7660717 7506152 7661634 7655990 7694127 7664506 7669378 75913466 7513693 75817420 7696903 7695291 75911774 7695542 7669632 --75908820 7699289 75905850 7654382 7364713 73887585 Hal : 39 . S. 21 JL. ANDARA RT. PONDOK INDAH JL. 45 JL. 37 JL. MARGASATWA NO. GUNUNG BALONG JL. AL-BARKAH JL.AL JL. 8 JL. 12 JL. TB. PESANGGRAHAN J. GUNUNG BALONG RT. PUSKESMAS RT. 010/03 JL. R. SALEH NO. 004/03 NO. BANGO II JL. MADRASAH NO. H. R. PUSKESMAS JL. 37 JL.S.S. H. PERTANIAN III NO. R. KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. 1 KOMP. 13 A JL. 49 JL. NAWI RAYA NO. ANDARA I JL. 3 JL. BINTARO. TELADAN NO. PONDOK INDAH JL. FATMAWATI JL. 59 JL. SIMATUPANG JL.KODE NO 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 225 226 227 816 818 819 820 826 100 101 SDN GANDARIA SELATAN 01 PG SDN GANDARIA SELATAN 02 PT SDN GANDARIA SELATAN 03 PG SDN GANDARIA SELATAN 04 PG SDN LEBAK BULUS 01 PG SDN LEBAK BULUS 02 PG SDN LEBAK BULUS 03 PG SDN LEBAK BULUS 04 PG SDN LEBAK BULUS 05 PG SDN LEBAK BULUS 06 PG SDN LEBAK BULUS 07 PG SDN PONDOK LABU 01 PG SDN PONDOK LABU 02 PG SDN PONDOK LABU 03 PG SDN PONDOK LABU 04 PG SDN PONDOK LABU 05 PG SDN PONDOK LABU 06 PG SDN PONDOK LABU 07 PG SDN PONDOK LABU 08 PT SDN PONDOK LABU 09 PG SDN PONDOK LABU 10 PG SDN PONDOK LABU 11 PG SDN PONDOK LABU 12 PG SDN PONDOK LABU 13 PG SDN PONDOK LABU 14 PG SDN PONDOK LABU 15 PG SDN PONDOK LABU 16 PG SDS HIGH / SCOPE INDONESIA SDS MELATI DON BOSCO SDS DWI MATRA SDIT AL-HIKMAH SDS ISLAM ASSAADAH SDI DARUL MA'ARIF SDI ISLAM AL IKHLAS SDS YAPENKA SDS MANARATUL ISLAM SDS PANGUDI LUHUR SDS TADIKA PURI SDI AL AZKAR SDI AL BARKAH SDI AL HASANIAH SDS AL-IZHAR SDS CHARITAS ST STEPHANUS SDS CIKAL SDS ICHTHUS SDI AZHARI ISLAMIC SCHOOL SDS PURBA ADHIKA SDS PONDOK INDAH GLOBAL SCHOOL SDN BINTARO 01 PAGI SDN BINTARO 02 PAGI ALAMAT JL. 45 JL. NAWI NO. KARANG TENGAH RAYA I NO. 3 JL. PERTANIAN RAYA NO. H. 58 JL. SALEH NO. FATMAWATI NO. H. 30A JL. BINTARO PERMAI III. H. 37 JL. TIMAH JL. H. 1 JL. SWAKARYA C. 3 JL. SWAKARYA BAWAH JL. PERTANIAN RAYA NO. 5 JL. SALEH NO. 9 JL.AL JL. TELP. FATMAWATI KAV. TELADAN NO. 37 JL. 05 JL. GUNUNG BALONG JL. 002/ 03 JL. TB. MARGA SATWA RT. KARANG TENGAH RAYA 30 A JL. R. SALEH NO. H. BANGO IV JL. AMBALUN NO. SIMATUPANG NO. SWAKARYA BAWAH JL. MPR III NO. PONDOK LABU I/ A JL. CIPETE III NO. AMBALUN NO. CIPETE III NO. BATONG I-IA CILANDAK BARAT JL. PURI MUTIARA JL. DUTA INDAH. FATMAWATI JL. 1 KOMP. KARANG TENGAH RAYA JL. 007/04 JL. MADRASAH NO. 31 JL. MADRASAH NO.

KAMPUNG BARU V ULUJAMI PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.15 PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.PRINTIS NO.H.24 PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.RAWA PAPAN JAKARTA SELATAN JL.BUANG ULUJAMI PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.PALEM RAYA PETUKANGAN UTARA JAKARTA SELATAN JL.JAILANI I PETUKANGAN UTARA JAKARTA SELATAN JL.24 PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.BUANG ULUJAMI PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN J.SUADARMA RAYA KOMP.MKJ III BINTARO PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL. RAYA KODAM JAYA BINTARO PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.RAYA KODAM JAYA BINTAR PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.MASJID DARUL FALAH PETUKANGAN UTARA JAKARTA SELATAN JL.CENEK KODAM BINTARO NO. PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.MASJID DARUL FALAH PETUKANGAN UTARA JAKARTA SELATAN JL.KODE NO 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 SDN BINTARO 03 PAGI SDN BINTARO 04 PAGI SDN BINTARO 05 PAGI SDN BINTARO 06 PETANG SDN BINTARO 08 PAGI SDN BINTARO 09 PAGI SDN BINTARO 10 PETANG SDN BINTARO 11 PAGI SDN BINTARO 12 PAGI SDN BINTARO 13 PAGI SDN BINTARO 14 PAGI SDN BINTARO 15 PAGI SDN PESANGGRAHAN 01 PAGI SDN PESANGGRAHAN 02 PAGI SDN PESANGGRAHAN 03 PAGI SDN PESANGGRAHAN 04 PAGI SDN PESANGGRAHAN 05 PAGI SDN PESANGGRAHAN 06 PETANG SDN PESANGGRAHAN 07 PETANG SDN PESANGGRAHAN 08 PETANG SDN PESANGGRAHAN 09 PAGI SDN PESANGGRAHAN 10 PAGI SDN PETUKANGAN SELATAN 01 PAGI SDN PETUKANGAN SELATAN 02 PAGI SDN PETUKANGAN SELATAN 03 PAGI SDN PETUKANGAN SELATAN 04 PETANG SDN PETUKANGAN SELATAN 05 PAGI SDN PETUKANGAN SELATAN 06 PETANG SDN PETUKANGAN SELATAN 07 PETANG SDN PETUKANGAN SELATAN 08 PETANG SDN PETUKANGAN UTARA 01 PAGI SDN PETUKANGAN UTARA 02 PAGI SDN PETUKANGAN UTARA 03 PETANG SDN PETUKANGAN UTARA 04 PETANG SDN PETUKANGAN UTARA 05 PAGI SDN PETUKANGAN UTARA 06 PAGI SDN PETUKANGAN UTARA 07 PAGI SDN PETUKANGAN UTARA 08 PAGI SDN PETUKANGAN UTARA 09 PAGI SDN PETUKANGAN UTARA 10 PAGI SDN ULUJAMI 01 PAGI SDN ULUJAMI 02 PAGI SDN ULUJAMI 03 PETANG SDN ULUJAMI 04 PAGI SDN ULUJAMI 05 PAGI SDN ULUJAMI 06 PAGI SDN ULUJAMI 07 PAGI SDS NIAGA EKASARI SDI YPI CEMPAKA PUTIH SDS KARTIKA X-2 ALAMAT KOTA ADMINISTRASI JL.KEMAJUAN NO.DEPPEN JAKARTA SELATAN JL.GAIM PETUKANGAN UTARA JAKARTA SELATAN JL.MAWAR III DALAM BINTARO PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.SANGRILA INDAH II JAKARTA SELATAN JL. 12330 12330 12330 12330 12330 12330 12330 12330 12330 12330 12330 12330 12320 12320 12320 12320 12320 12320 12320 12320 12320 12320 12270 12270 12270 12270 12270 12270 12270 12270 12260 12260 12260 12260 12260 12260 12260 12260 12260 12260 12250 12250 12250 12250 12250 12250 12250 12330 12330 12320 7370490 7376262 73884367 7364713 7373184 7379638 73887585 73885888 7379411 7362771 7378069 7362655 7357981 7351329 7374303 7374536 7377331 --70933565 73692606 73880978 7375568 7374949 7351063 73691574 73889627 7362414 73880460 73884033 73691844 5856459 5859374 5859374 70122068 5858841 5864788 5833420 7371220 5864475 7359827 73884546 5860054 98400114 5865636 7378311 5861252 5861158 7361373 7343971 7362900 Hal : 40 .H.47 PETUKANGAN SELATAN JAKARTA SELATAN JL.SANGRILA INDAH II JAKARTA SELATAN JL.BNI 46 ULUJAMI JAKARTA SELATAN JL.GARIE NO.PALEM RAYA PETUKANGAN UTARA JAKARTA SELATAN JL.BINTARO PERMAI III.47 PETUKANGAN SELATAN JAKARTA SELATAN JL.H.PENERANGAN V KOMP.JAILANI I PETUKANGAN UTARA JAKARTA SELATAN JL.H.BINTARO KEC.SANGRILA INDAH II JAKARTA SELATAN JL.KESEHATAN VI BINTARO PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.MASJID DARUL FALAH PETUKANGAN UTARA JAKARTA SELATAN JL.35 PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.GARIE NO.SANGRILA INDAH II PETUKANGAN SELATAN JAKARTA SELATAN JL.KEMAJUAN NO.PERDAGANGAN DALAM NO.ROHIMIN ULUJAMI PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.H.MAWAR DALAM III BINTARO PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.23 BINTARO JAKARTA SELATAN JL.RAYA KODAM JAYA BINTARO PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.BNI 46 ULUJAMI JAKARTA SELATAN JL.PONDOK INDAH NO.MKL III KEL.BINTARO PERMAI III JAKARTA SELATAN JL.SUADARMA RAYA KOP.KEMAJUAN NO.KOMP IKPN BINTARO JAKARTA SELATAN JL.H.PONDOK INADAH NO. TELP.ROHIMIN ULUJAMIPESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.47 PETUKANGAN SELATAN JAKARTA SELATAN JL.RAWAPAPAN RT014/06 KEL.35 PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL. BINTARO.1 BINTARO PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.KESEHATAN VI BINTARO PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.BINTARO PERMAI III BINTARO PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.MUKTAR RAYA PETUKANGAN UTARA JAKARTA SELATAN JL.H.MASJID DARUL FALAH PETUKANGAN UTARA JAKARTA SELATAN JL.H.BINTARO PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.RAYA KODAM JAYA BINTARAO PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN JL.ANGGREK NO.KEMAJUAN NO.1 PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN KODE POS NO.47 PETUKANGAN SELATAN JAKARTA SELATAN JL.

99B JL. KUBUR ISLAM RT012/01 GROGOL SELATAN JL. MASJID CIDODOL RT.CIPULIR VI RT.ULUJAMI RAYA NO. TELP. KUBUR ISLAM RT012/01 GROGOL SELATAN JL. 56 JL. MASJID AN-NUR III RT013/01 GROGOL SELATAN JL.27 PETUKANGAN SELATAN JL.CILEDUG RAYA NO.12 JL. RAYA KEBAYORAN LAMA JL. RAYA KEBAYORAN LAMA JL.H. 49 JL.48 PETUKANGAN SELATAN JL. KEMANDORAN I.CILEDUG RAYA NO. GROGOL UTARA JL.MUKTAR RAYA PETUKANGAN UTARA JL.05/11 KEL.GROGOL UTARA JL. JL. KOMP HANKAM CIDODOL JL.KODE NO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 152 153 155 156 157 158 159 160 657 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 SDS KARTIKA X-4 SDS STRADA BHAKTI UTAMA SDS AL HIKMAH SDI MUAWANAH SDI ANNAJAH SDI DARUL MUTTAQIEN SDI TANWIRUL IMAN SDI DARUNNAJAH ULUJAMI SDI PLUS DARUL MUSTHOFA SDN CIPULIR 01 PG SDN CIPULIR 02 PT SDN CIPULIR 03 PG SDN CIPULIR 04 PT SDN CIPULIR 05 PG SDN CIPULIR 06 PT SDN CIPULIR 07 PG SDN CIPULIR 08 PT SDN CIPULIR 09 PG SDN CIPULIR 10 PT SDN CIPULIR 11 PG SDN GROGOL SELATAN 01 PAGI SDN GROGOL SELATAN 02 PETANG SDN GROGOL SELATAN 03 PAGI SDN GROGOL SELATAN 04 PETANG SDN GROGOL SELATAN 05 PAGI SDN GROGOL SELATAN 06 PETANG SDN GROGOL SELATAN 07 PAGI SDN GROGOL SELATAN 08 PAGI SDN GROGOL SELATAN 09 PAGI SDN GROGOL SELATAN 10 PAGI SDN GROGOL SELATAN 11 PETANG SDN GROGOL SELATAN 12 PETANG SDN GROGOL SELATAN 13 PAGI SDN GROGOL SELATAN 14 PAGI SDN GROGOL SELATAN 15 PETANG SDN GROGOL SELATAN 16 PETANG SDN GROGOL SELATAN 17 PAGI SDN GROGOL SELATAN 18 PAGI SDN GROGOL UTARA 01 PG SDN GROGOL UTARA 02 PETANG SDN GROGOL UTARA 03 PAGI SDN GROGOL UTARA 04 PETANG SDN GROGOL UTARA 05 PAGI SDN GROGOL UTARA 07 PAGI SDN GROGOL UTARA 09 PAGI SDN GROGOL UTARA 10 PAGI SDN GROGOL UTARA 11 PETANG SDN GROGOL UTARA 12 PAGI SDN GROGOL UTARA 13 PG SDN GROGOL UTARA 14 PETANG ALAMAT JL. KEMANDORAN I GROGOL UTARA KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO.BROMO PESANGGRAHAN JL.1 PESANGGRAHAN JL.126 PETUKANGAN UTARA JL. KEBAYORAN LAMA POS PENGUMBEN JL.72 PETUKANGAN SELATAN JL.KEBON MANGGA I RT. MASJID AN-NUR III RT003/01 GROGOL SELATAN JL. 1 KEBAYORAN LAMA.86 PESANGGRAHAN JL. KEBAYORAN LAMA POS PENGUMBEN JL KEMANDORAN VIII RT. 56 JL.MUSA NO.09/08 NO.PANJANG CIDODOL NO.12/O3 KEBAYORAN LAMA JL. PATAL SENAYAN NO. 56 JL.H. RAYA KEBAYORAN LAMA JL. 56 JL.PRAJURIT NO.MASJID NUR 33 GROGOL UTARA KEB-LAMA JL. JL. GROGOL UTARA JL.12/03 KEBAYORAN LAMA JL.PANJANG CIDODOL NO.CIPULIR VI RT. PANJANG CIDODOL NO.09/08 NO. KUBUR ISLAM RT012/01 GROGOL SELATAN JL. 49 JL KEBAYORAN LAMA POS PENGUMBEN JL. 99B JL. RAYA KEBAYORAN LAMA JL.SABAR I NO.12 JL.PATAL SENAYAN NO. MASJID CIDODOL RT.KEMAJUAN NO.H.99B JL. KUBUR ISLAM RT012/01 GROGOL SELATAN JL.CILEDUG RAYA NO. PATAL SENAYAN NO.KEBON MANGGA I RT.CILEDUG RAYA NO. KEMANDORAN I. JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN 12320 12320 12270 12270 12270 12260 12260 12250 12270 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12230 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12210 12110 12210 12210 12210 12210 12210 12210 12210 12210 12210 12210 7371327 7351156 73883707 73690970 73886134 5868179 5868216 7376346 73090975 72789986 7243751 7268195 72801480 7269929 7269929 7397749 7397749 7233821 7224175 7232520 7210035 7394968 7254754 --72798657 7263035 72798656 72798672 7248214 7267227 7265643 72798672 72795642 72795642 7267227 7248214 7232730 72793746 57992831 57992831 5360724 53652916 53651885 5322590 5362217 5362753 5362217 5363630 5361930 5362217 Hal : 41 .010 RW. PANJANG CIDODOL NO.010 RW.SAMUDRA I CIPULIR. 1 KEBAYORAN LAMA.CILEDUG RAYA PETUKANGAN SELATAN JL.CIPULIR I KEBAYORAN LAMA JL.99B JL.KEMANDORAN I GROGOL UTARA JL.CIPULIR I KEBAYORAN LAMA JL. JL.49 JL. KOMP HANKAM CIDODOL JL.GAIN NO.

ISMAIL RT.011 JAKARTA SELATAN JLN. MASJID AN-NUR GROGOL UTARA KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN JL. KUSIR JAKARTA SELATAN JL BUNGUR II KP DUKUH JAKARTA SELATAN JL BUNGUR UJUNG RT. JUM'AT KOMP.002 JAKARTA SELATAN JL PRAJA DALAM G RT. JUM'AT KOMP. RAYA PSR. CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN JL. 012/ 05 JAKARTA SELATAN JL.PANJANG CIDODOL JAKARTA SELATAN JL. KOMP BINA MARGA T.23 JAKARTA SELATAN JL. CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN JL. TOPEKONG NO. KUSIR JAKARTA SELATAN JL. 28 JAKARTA SELATAN JL. PU JAKARTA SELATAN JL.012 RW. MOH. ISMAIL RT. KEMANDORAN 1 NO.004 RW. KEMANDORAN I NO 65 JAKARTA SELATAN JL. 012/ 05 JAKARTA SELATAN JL. CIPUTAT RAYA GANG SD III JAKARTA SELATAN JL. ISMAIL RT.KEMANDORAN II NO.K. JUM'AT KOMP. RAYA PSR. 005/10 JAKARTA SELATAN JL.005 JAKARTA SELATAN JL DARMA PUTRA RAYA JAKARTA SELATAN JL DARMA PUTRA RAYA KOMPLEK KOSTRAD JAKARTA SELATAN JLN. SUBUR RT.14 GROGOL SELATAN JAKARTA SELATAN JL.ASPOLRI KEBAYORAN LAMA UTARA KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN JLN.41 GROGOL UTARA JAKARTA SELATAN JL.DELMAN ASRI IX KEB. KEMANDORAN 1 JAKARTA SELATAN KODE POS NO.LAMA JAKARTA SELATAN JLN.CIPUTAT RAYA KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN JLN. CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN JL.15 RT. KEBAYORAN LAMA POS PENGUMBEN JAKARTA SELATAN JL.006 RW.LAUT BANDA KOMPLEK SESKOAL CIPULIR JAKARTA SELATAN JL.CIPUTAT RAYA KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN JLN.CIPUTAT RAYA KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN JLN. SIMPRUG GOLF III/38 JAKARTA SELATAN JL. 005/10 JAKARTA SELATAN JL. 005/10 JAKARTA SELATAN JL. PU JAKARTA SELATAN JL.PENINGGARAN BARAT 3 JAKARTA SELATAN JL. MOH. SUBUR RT.DELMAN ASRI PENINGGARAN KEBAYORAN LAMA UTARA JAKARTA SELATAN JLN. MOH. PU JAKARTA SELATAN JL. KOMP BINA MARGA T.10 TANAH KUSIR JAKARTA SELATAN JL. KEMANDORAN I NO.SELMAN ASRI IX NO.DELMAN ASRI XI KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN JL. CIPUTAT RAYA GANG SD III PONDOK PINANG JAKARTA SELATAN JL. 12210 12210 12210 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12310 12310 12310 12310 12310 12310 12310 12310 12310 12310 12310 12310 12230 12230 12220 12220 12220 12210 12210 12210 12210 5363630 5331959 5359288 7238775 7294356 7236677 7247948 7399820 7238825 7238825 7239908 7238679 7290549 7392433 7233517 72792462 72795009 7397530 7247126 72792177 292732 7293660 7292309 7290485 7239610 72895575 7239632 7293938 7294753 7650640 75915263 7650642 75905253 7665053 7657053 7509972 7669255 7651270 7663815 98129458 7653058 7255775 72732825 7250203 7398917 7229379 5329556 4590178 5493322 98282413 Hal : 42 . TELP.LAMA UTARA KEB. CIPUTAT RAYA KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN JL. SEHA II/14 JAKARTA SELATAN JL. RAYA PSR. CIPUTAT RAYA KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN JL DARMA PUTRA RAYA NO.23 JAKARTA SELATAN JL DARMA PUTRA RAYA NO.KODE NO 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 SDN GROGOL UTARA 15 PETANG SDN GROGOL UTARA 16 PAGI SDN GROGOL UTARA 17 PG SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 01 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 02 PETANG SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 03 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 05 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 07 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 09 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 10 PETANG SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 11 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 12 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 13 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 14 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 16 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 17 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 19 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA SELATAN 20 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA UTARA 01 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA UTARA 02 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA UTARA 03 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA UTARA 05 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA UTARA 06 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA UTARA 07 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA UTARA 09 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA UTARA 10 PETANG SDN KEBAYORAN LAMA UTARA 11 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA UTARA 12 PAGI SDN KEBAYORAN LAMA UTARA 13 PAGI SDN PONDOK PINANG 01 PAGI SDN PONDOK PINANG 02 PETANG SDN PONDOK PINANG 03 PAGI SDN PONDOK PINANG 04 PETANG SDN PONDOK PINANG 05 PAGI SDN PONDOK PINANG 06 PETANG SDN PONDOK PINANG 07 PAGI SDN PONDOK PINANG 08 PG SDN PONDOK PINANG 09 PG SDN PONDOK PINANG 10 PG SDN PONDOK PINANG 11 PT SDN PONDOK PINANG 12 PG SDS HANG TUAH 4 SDS MUHAMMADIYAH 28 SDI AL-FURQON SD SURYA DHARMA SDI TANWIRUL ISLAM SD ISLAM AL-AZHAR 5 KEMANDORAN SDI AL-FALAH III PETANG SD ISLAM AL-IKHLAS SDI TELADAN AL ITTIHAD ALAMAT KOTA ADMINISTRASI JL. CIPUTAT RAYA GANG SD III JAKARTA SELATAN JL. CIPUTAT RAYA KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN JL.KRAMAT ASRAMA POLRI JAKARTA SELATAN JLN. 59 JAKARTA SELATAN JL.BENDI VIII NO. CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN JL.

19 JAKARTA SELATAN JL. BUMI NO. BRAWIJAYA 12 JAKARTA SELATAN JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KAV. KIRAI UJUNG JAKARTA SELATAN JL. GANDARIA TENGAH II JAKARTA SELATAN JL. H. JEMBATAN SELATAN JAKARTA SELATAN JL. RS. 88 JAKARTA SELATAN JL. SAWO III NO. 6-8 JAKARTA SELATAN JL SULTAN ISKANDAR MUDA NO. NAIM III/29 JAKARTA SELATAN JL. H. GOTONG ROYONG II JAKARTA SELATAN JL.19 JAKARTA SELATAN JL.KODE NO 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 093 094 095 096 097 098 099 154 793 998 999 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 SDS BUDI MULIA SDS TARAKANITA 3 SDS AL AZHAR 4 KEBAYORAN LAMA SDS KARTIKA X .6 SDS BAKTI MULYA 400 SDS HARAPAN IBU SDS TIRTAMARTA BPK PENABUR SDS EMERALD JAKARTA SDS KEENKIDS SD BINA NUSANTARA SD LENTERA INTERNASIONAL SDN CIPETE UTARA 01 PG SDN CIPETE UTARA 03 PG SDN CIPETE UTARA 05 PG SDN CIPETE UTARA 07 PG SDN CIPETE UTARA 09 PG SDN CIPETE UTARA 10 PG SDN CIPETE UTARA 11 PG SDN CIPETE UTARA 12 PG SDN CIPETE UTARA 13 PG SDN CIPETE UTARA 14 PG SDN CIPETE UTARA 15 PG SDN CIPETE UTARA 16 PG SDN GANDARIA UTARA 01 PG SDN GANDARIA UTARA 03 PG SDN GANDARIA UTARA 05 PG SDN GANDARIA UTARA 06 PT SDN GANDARIA UTARA 07 PG SDN GANDARIA UTARA 08 PG SDN GANDARIA UTARA 11 PG SDN GANDARIA UTARA 13 PG SDN GUNUNG 01 PG SDN GUNUNG 02 PT SDN GUNUNG 03 PG SDN GUNUNG 04 PT SDN GUNUNG 05 PG SDN GUNUNG 06 PT SDN KRAMAT PELA 01 PG SDN KRAMAT PELA 07 PG SDN KRAMAT PELA 09 PG SDN KRAMAT PELA 10 PT SDN KRAMAT PELA 11 PG SDN KRAMAT PELA 12 PT SDN KRAMAT PELA 13 PG SDN KRAMAT PELA 15 PG SDN PULO 01 PG SDN PULO 03 PG SDN PULO 05 PG SDN PULO 07 PG SDN PULO 09 PG ALAMAT KOTA ADMINISTRASI JL. KENANGA 18/38 PONDOK PINANG KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN JL. KIRAI UJUNG JAKARTA SELATAN JL. FATMAWATI JAKARTA SELATAN JL. K. GANDARIA TENGAH V JAKARTA SELATAN JL. JURAGANAN NO. GANDARIA TENGAH V JAKARTA SELATAN JL. SAWO III NO. MOCH. BUMI NO. BUMI NO. KH. NAIM III/29 JAKARTA SELATAN JL. H. 19 JAKARTA SELATAN JL. CIPUTAT RAYA NO. JEMBATAN SELATAN JAKARTA SELATAN JL. KEMANDORAN 1 JAKARTA SELATAN JL. GANDARIA TENGAH V JAKARTA SELATAN JL. K. SUNGAI SAMBAS II JAKARTA SELATAN JL. RS FATMAWATI JAKARTA SELATAN JL.19 JAKARTA SELATAN JL. BRI RADIO DALAM JAKARTA SELATAN JL. GANDARIA TENGAH V JAKARTA SELATAN JL. GANDARIA TENGAH II JAKARTA SELATAN JL. JEMBATAN SELATAN JAKARTA SELATAN KODE POS NO. BANAN NO. 2 KEBAORAN LAMA JAKARTA SELATAN JL. CENDRAWASIH KODAM JAKARTA SELATAN JL. HANG LEKIR V/53 JAKARTA SELATAN JL. GEDUNG PINANG PONDOK INDAH JAKARTA SELATAN JL. TELP. BRI RADIO DALAM JAKARTA SELATAN JL. MOCH.98 ARTERI PONDOK INDAH JAKARTA SELATAN JL. BUMI NO. NAIM III/ 29 JAKARTA SELATAN JL. 5A JAKARTA SELATAN JL. HIDUP BARU 4 JAKARTA SELATAN JL. KIRAI UJUNG JAKARTA SELATAN JL. KAMBOJA GANDUT JAKARTA SELATAN JL. HIDUP BARU IV JAKARTA SELATAN JL. H. CIPUTAT RAYA NO. GANDARIA TENGAH II JAKARTA SELATAN JL. HANG LEKIR V/53 JAKARTA SELATAN JL. JEMBATAN SELATAN BLOK A JAKARTA SELATAN JL. HIDUP BARU IV JAKARTA SELATAN JL. SEKOLAH KENCANA PONDOK INDAH JAKARTA SELATAN JL. K. MOCH. 88 JAKARTA SELATAN JL. KAMBOJA GANDUT JAKARTA SELATAN JL. 1 JAKARTA SELATAN JL. NAIM III JAKARTA SELATAN JL. KIRAI UJUNG JAKARTA SELATAN JL. 12210 12210 12240 12240 12310 12310 12310 12310 12240 12220 12240 12150 12150 12150 12150 12150 12150 12150 12150 12150 12150 12150 12150 12140 12140 12140 12140 12140 12140 1240 12140 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12130 12130 12130 12130 12130 12130 12130 12130 12160 12160 12160 12160 12160 5483467 5494345 7254879 98222749 7653629 75911228 7656615 7666558 7294170 7243663 7291777 7233507 7236340 72788501 7229902 72798740 7260005 72799013 7234965 7210073 72793914 7258721 7267211 7228487 7236342 72795605 --7231112 --7260786 --7201255 72788620 7202665 7253123 7254031 7221018 7205728 7221904 7228029 72790969 7244704 --7231974 7228235 7228205 7229372 7237458 7269632 72800042 Hal : 43 . 1 JAKARTA SELATAN JL.

118 JL. TENDEAN GG. 5 JL. 35 JL. LANGGAR JL. TENDEAN GG. BANGKA VIII RT. PLN KUNINGAN BARAT --PLN KUNINGAN BARAT JL. LIMAU III BLOK B JL. DAKSA IV JL. PONDOK JAYA VI/ 1 JL. SENOPATI RAYA NO. H. K. JIAN NO. MESJID DARUSSALAM NO. KAMBOJA JL. BANGKA VIII RT. BIRAH III/ 3 BLOK S JL. BANGKA II GG. 3 JL. MONGONSIDI NO. 70 JL. MAMPANG PRAPATAN IV JL. SURYO NO. TEGAL PARANG UTARA III JL. 5 JL. PETE II 390 BLOK A II JL. 07/ 12 JL. BIRAH III/ 3 BLOK S JL. BANGKA VIII RT. KEMANG TIMUR XI JL. PANGLIMA POLIM I BLOK N1 JL.39 JL. PLN KUNINGAN BARAT JL. K. JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN 12180 12180 12180 12180 12110 12110 12150 12150 12150 12140 12140 12120 12130 12130 12130 12130 12160 12180 12110 12110 12160 12160 12170 12170 12730 12730 12730 12730 12730 12730 12710 --12710 12710 12790 12790 12790 12780 12780 12790 12720 12720 12720 12720 12720 12720 12720 12720 12720 12720 7269323 7231103 7394539 7221148 7397895 7231934 7255412 7201350 7243484 --7223362 7244026 7393135 7204683 7246564 71790839 7247570 7203665 7200059 7234581 7396985 7261145 7245324 72792581 7190955 7181742 7199337 7180943 7181806 7193611 5214118 --71033091 5279430 79192616 7948772 7987433 7987433 79194472 79194472 7191185 71790351 7196413 7181024 7197175 7199835 7180482 7181024 7198588 7181858 Hal : 44 . K. KEMANG TIMUR XI JL. XVIII NO. 72 JL. KEMANG TIM. SALIM III/ 7 JL. TENDEAN GG. KEMANG TIMUR XVIII NO. 39 JL.KODE NO 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 293 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 SDN RAWA BARAT 05 PG SDN RAWA BARAT 06 PT SDN RAWA BARAT 07 PG SDN RAWA BARAT 08 PT SDN SELONG 01 PG SDN SELONG 04 PG SDS MENTARI SDS NURUL HIDAYAH SDI AL . 001/08 JL. BIRAH III/ 3 BLOK S JL. KEMANG SELATAN I JL. BANGKA VIII RT. PONDOK KARYA IX NO. 07/ 12 JL. 6 JL. 92 A JL. 07/ 12 JL. KAMBOJA JL. HANG LEKIR III/ 17 JL. BIRAH III/ 3 BLOK S JL. PONDOK JAYA VI/ 1 JL. 72 JL. 6 JL. KEMANG SELATAN I JL. BANGKA IX/ 1 JL. DAMAI V/14 RT.AMJAD SDS ARIYASA SDS MANARATUL ULUM SDS YAYASAN TRIGUNA 1956 SDS KWITANG 6 PSKD SDS MUHAMMADIYAH 5 SDS TARAKANITA I SDS BUDI WALUYO II SDS RAUDHATUL ULUM SDS BAKTI IBU SDS AL-AZHAR 1 PUSAT SDS PANTARA SDS CENDERAWASIH II SDS KRISTEN ORA ET LABORA SDS BHAKTI LUHUR SDS TARAKANITA II SDN BANGKA 01 PG SDN BANGKA 02 PT SDN BANGKA 03 PG SDN BANGKA 05 PG SDN BANGKA 06 PG SDN BANGKA 07 PG SDN KUNINGAN BARAT 01 PG SDN KUNINGAN BARAT 02 PT SDN KUNINGAN BARAT 03 PG SDN KUNINGAN BARAT 05 PG SDN MAMPANG PRAPATAN 01 PG SDN MAMPANG PRAPATAN 02 PG SDN MAMPANG PRAPATAN 03 PG SDN MAMPANG PRAPATAN 04 PT SDN MAMPANG PRAPATAN 05 PG SDN MAMPANG PRAPATAN 06 PT SDN PELA MAMPANG 01 PG SDN PELA MAMPANG 02 PT SDN PELA MAMPANG 03 PG SDN PELA MAMPANG 04 PT SDN PELA MAMPANG 05 PG SDN PELA MAMPANG 06 PT SDN PELA MAMPANG 07 PG SDN PELA MAMPANG 08 PG SDN PELA MAMPANG 09 PG SDN PELA MAMPANG 10 PT ALAMAT JL. BANGKA RAYA JL. H. K. TELP. ISKANDARSYAH II NO. BARITO II NO. W. BANGKA II GG. SISINGAMANGARAJA JL. TENDEAN GG. WIJAYA TIM. H. BULUNGAN NO. 54 JL. KAMBOJA JL. JIAN NO. 9 A JL. 07/ 12 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. KAMBOJA JL. SENOPATI NO. GG.

PENGADEGAN TIMUR I JL. KOMP. BANGKA II NO. KALIBATA TIMUR IV/ E JL. KALIBATA TENGAH JL. K. PANCORAN BARAT VI/ A JL. JL. POMAD JL. KALIBATA TIMUR IV JL. MAMPANG PRAPATAN VIII JL. PANCORAN BARAT VIII/A JL. DHARMA KOMP. K. SD WARUNG BUNCIT JL. KALIBATA UTARA VI / 28 JL. 98 JL. KEMANG RAYA NO. H. 1 JL. CIKOKO BARAT IV JL. PANCORAN TIMUR II/ B JL. GURU ALIP/ PLN JL. JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN 12720 12720 12720 12720 12720 12790 12790 12790 12790 12790 12790 12730 12730 12720 12720 12720 12730 12770 12770 12770 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12740 12740 12740 12740 12740 12740 12740 12740 12740 12740 12780 12770 12770 12780 12780 12780 12780 12770 12770 12770 7193384 7418103 7182077 7192061 71791761 7946516 7981470 7945361 7900418 7945361 7900418 7195383 71793333 7198105 7181022 7196236 7199655 79194650 7945192 79195534 7991932 7943231 7945514 7945514 79197758 79197758 7940077 7983061 7991264 7995344 7946703 7946703 79180362 7984583 79180362 7901190 7900391 7946704 7988864 7942385 7901610 7902570 7942491 7988578 ----7981105 7944577 7997282 79183244 Hal : 45 . MAMPANG PRAPATAN XIII JL. 121 JL. TMT KALIBATA JL. KAPT. KOMP. 7 JL. PANCORAN BARAT IV JL. RAYA PS. BANGKA X DALAM JL. BANGKA VII BAWAH JL. H. PONDOK KARYA II JL. KALIBATA TENGAH JL. 100 JL. PENGADEGAN TIMUR I JL. RAYA PASAR MINGGU KOMPL. CIKOKO RAYA JL. MINGGU NO. 24 JL. GURU ALIP . PANCORAN BARAT VIII JL. BANGKA XI C NO. KAMBOJA NO. MAMPANG PRAPATAN XIII KEMANG RAYA 84 JL.DURENTIGA JL. MAMPANG PRAPATAN VI/36 JL. GARUDA KALIBATA JL. CIKOKO RAYA JL. 121 JL. KEMANG II NO. PANCORAN TIMUR II/ B JL. MAMPANG PRAPATAN JL. TENDEAN GG. DHARMA KOMP. GARUDA JL. TMT KALIBATA JL. SD WARUNG BUNCIT JL. 44 JL. MAMPANG PRAPATAN VIII JL. ISMAIL NO. KALIBATA TIMUR IV JL. ISMAIL NO. POMAD JL. POMAD JL. PONDOK JAYA VI/ 1 JL.KODE NO 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 822 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 511 512 513 514 515 516 517 518 519 SDN PELA MAMPANG 11 PG SDN PELA MAMPANG 12 PG SDN PELA MAMPANG 13 PG SDN PELA MAMPANG 14 PG SDN PELA MAMPANG 15 PT SDN TEGAL PARANG 01 PG SDN TEGAL PARANG 03 PG SDN TEGAL PARANG 05 PG SDN TEGAL PARANG 06 PG SDN TEGAL PARANG 07 PTG SDN TEGAL PARANG 08 PG SDS ISLAM AHDI SDS AL-AZHAR KEMANG SDS AL HIKMAH SDS BHAYANGKARI SDS DELIMA SDS KEMBANG SDN CIKOKO 01 PG SDN CIKOKO 03 PG SDN CIKOKO 04 PG SDN DUREN TIGA 01 PG SDN DUREN TIGA 05 PG SDN DUREN TIGA 07 PG SDN DUREN TIGA 08 PT SDN DUREN TIGA 09 PG SDN DUREN TIGA 10 PT SDN DUREN TIGA 11 PG SDN DUREN TIGA 13 PG SDN DUREN TIGA 14 PG SDN DUREN TIGA 15 PG SDN KALIBATA 01 PG SDN KALIBATA 02 PT SDN KALIBATA 03 PG SDN KALIBATA 04 PG SDN KALIBATA 05 PT SDN KALIBATA 07 PG SDN KALIBATA 08 PG SDN KALIBATA 09 PG SDN KALIBATA 11 PG SDN KALIBATA 12 PG SDN PANCORAN 01 PG SDN PANCORAN 03 PG SDN PANCORAN 05 PG SDN PANCORAN 07 PG SDN PANCORAN 08 PG SDN PANCORAN 09 PG SDN PANCORAN 10 PG SDN PENGADEGAN 01 PG SDN PENGADEGAN 03 PG SDN PENGADEGAN 04 PT ALAMAT JL. BANGKA X DALAM JL. PENGADEGAN TIMUR I KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. TRILOKA MBAU PANC. DHARMA KOMP. TELP.

BUKIT DURI TANJAKAN JL.401 ASEM BARIS KEBON BARU JL. MANGGARAI TEBET JL. MANGGARAI TEBET JL. SWADAYA I KEL.SD JL.MANGGARAI SELATAN II JL. MANGGARI UTARA I/6 JL. NO. NO.SAHARJO/JL.MANGGARAI SELATAN II JL. 61 JL. AL-BARKAH NO. RAWAJATI BARAT II JL. MANGGARAI TEBET JL. KEBON BARU KEC. ZENI AD VII JL. SEMANGKA KALIBATA INDAH JL.MANGGARAI SELATAN II JL.0/09 KEL. JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN 12770 12770 12770 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12750 12760 12740 12840 12840 12840 12840 12840 12840 12840 12840 12840 12840 12840 12830 12830 12830 12830 12830 12830 12830 12830 12830 12830 12830 12850 12850 12850 12850 12850 --12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12860 7983244 7991577 79195189 7197981 79197981 7973503 7972503 7949420 79496618 79198783 7974418 7940710 79199497 83791104 --8316118 83790708 8354674 831675 8316375 83705319 8370519 ----83705358 83783564 8353538 --83704505 83704505 83705162 8356955 83791282 8357357 98014095 8309620 --8310570 8310570 8318428 --8353956 --8353422 ----8302716 8353807 8316769 8319617 Hal : 46 . PENGADEGAN BARAT XIII JL.BUKIT DURI TANJAKAN JL. ASEM BARIS II KEBON BARU TEBET JL. PENGADEGAN BARAT XIII JL.ASEM BARIS II /8 KEBON BARU TEBET JL.BUKIT DURI TANJAKAN GG SD JL.PERUK BUKIT DURI JL.MANGGARAI SELATAN II TEBET JL. MANGGARAI UTARA I/6 JL. DUREN III BANGKA NO. KOMP. MANGGARAI SELATAN II TEBET JL.DR.A KEL.RAMBUTAN KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO.BUKIT DURI TANJAKAN GG. SWADAYA I JL.32 JL.32 BUKIT DURI TEBET JL.PERUK 32 BUKIT DURI JL. SWADAYA I MANGGARAI JL. ASEM BARIS II JL. SWADAYA I RT. KOMP.BUKIT DURI TANJAKAN JL. ZENI AD I JL.KODE NO 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 817 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 SDN PENGADEGAN 05 PG SDN PENGADEGAN 07 PG SDN PENGADEGAN 08 PG SDN RAWAJATI 01 PG SDN RAWAJATI 02 PT SDN RAWAJATI 03 PG SDN RAWAJATI 04 PT SDN RAWAJATI 05 PG SDN RAWAJATI 06 PG SDN RAWAJATI 07 PG SDN RAWAJATI 08 PG SDS SUMBANGSIH PG SDIT DAARUL HASANAH SDN BUKIT DURI 01 PAGI SDN BUKIT DURI 02 PETANG SDN BUKIT DURI 03 PAGI SDN BUKIT DURI 04 PAGI SDN BUKIT DURI 05 PAGI SDN BUKIT DURI 06 PETANG SDN BUKIT DURI 07 PAGI SDN BUKIT DURI 09 PAGI SDN BUKIT DURI 10 PETANG SDN BUKIT DURI 11 PAGI SDN BUKIT DURI 12 PETANG SDN KEBON BARU 01 PAGI SDN KEBON BARU 02 PAGI SDN KEBON BARU 03 PAGI SDN KEBON BARU 04 PETANG SDN KEBON BARU 05 PAGI SDN KEBON BARU 06 PETANG SDN KEBON BARU 07 PAGI SDN KEBON BARU 09 PAGI SDN KEBON BARU 10 PAGI SDN KEBON BARU 11 PAGI SDN KEBON BARU 12 PETANG SDN MANGGARAI 01 PAGI SDN MANGGARAI 02 PETANG SDN MANGGARAI 03 PAGI SDN MANGGARAI 04 PETANG SDN MANGGARAI 05 PAGI SDN MANGGARAI 06 PETANG SDN MANGGARAI 07 PAGI SDN MANGGARAI 08 PETANG SDN MANGGARAI 09 PAGI SDN MANGGARAI 11 PAGI SDN MANGGARAI 13 PAGI SDN MANGGARAI 15 PAGI SDN MANGGARAI 17 PAGI SDN MANGGARAI 19 PAGI SDN MANGGARAI SELATAN 01 PAGI ALAMAT JL.PERUK NO. H. 1 JL. H. GUDANG PELURU BLOK. MANGGARAI UTARA V/6 JL. KOMP. ASEM BARIS II TEBET JL.32 BUKIT DURI JL.KAMPUNG DALAM BARAT VI/3 KEBON BARU TEBET KOMPLEK GUDANG PELURU BLOK. TELP. MANGGARAI SELATAN II KEL.KAMPUNG DALAM VI /3 KEBON BARU JL. F JL.40.ASEM BARIS II NO. TEBET JL. F KEBON BARU JL. ZENI AD VIII JL.BUKIT DURI TANJAKAN JL.09/05 KEBON BARU JL. ZENI AD JL. MANGGARAI UTARA V/6 TEBET JL. KOMP. KOMP.PERUK NO. RAWAJATI BARAT II JL. PENGADEGAN TIMUR I NO. 36 JL. RAWAJATI BARAT II JL. WARUNG JATI TIMUR GG.08 RT. PERUK NO.

TEBET TIMUR DALAM II/G JAKARTA SELATAN JL. SUMBING NO. 30 JAKARTA SELATAN JL.TEBET TIMUR 2 NO.DR.TEBET BARAT X NO. BBD UJUNG) JAKARTA SELATAN JL.SEDERHANA I RT. TELP.RAMBUTAN RT. TEBET DALAM III JAKARTA SELATAN JL.14 JAKARTA SELATAN JL.TEBET DALAM III JAKARTA SELATAN JL.MANGGARAI TEBET JAKARTA SELATAN JL. KEBON BARU JAKARTA SELATAN JL. KAMPUNG MELAYU KECIL I JAKARTA SELATAN JL.4 JAKARTA SELATAN JL. TEBET UTARA III JAKARTA SELATAN JL.SOEPOMO SH JAKARTA SELATAN JL.TEBET TIMUR DALAM X JAKARTA SELATAN JL. 12860 12860 12860 12870 12870 12870 12870 12870 12870 12810 12810 12810 12810 12810 12810 12820 12820 12820 12820 12820 12820 12820 12820 12820 12820 12840 12840 12840 12840 12850 12860 12870 12870 12870 12870 12810 12810 12820 12830 12810 12980 12980 12980 12980 12980 12920 --12920 12920 12920 98210193 8316056 8316056 8351925 70801784 83790404 8354245 8354245 8207440 8316538 8319531 8309155 8309155 8350589 8311937 8351408 8353627 8319982 83704846 8353003 8310703 83704220 8302287 8303909 83791281 8298009 8355157 8311478 8304464 8304487 83790536 8352570 8354862 8311803 8356923 8280611 8309287 8298128 8306356 8312311 8315625 8300858 8300859 83790213 98245884 5261702 --5263338 5268646 5273725 Hal : 47 .RAMLI MENTENG DALAM TEBET JAKARTA SELATAN JL. TEBET BARAT IV RAWA BILAL.TEBET TIMUR II G JAKARTA SELATAN JL. TEBET JAKARTA SELATAN JL.HALIMUN 30 JAKARTA SELATAN JL. 30 JAKARTA SELATAN JL.SAHARJO GG.003/010 JAKARTA SELATAN JL.BBD UJUNG) JAKARTA SELATAN JL.007/06 NO.MANGGIS /JL. HALIMUN NO.H JAKARTA SELATAN JL. KP.SAWO RAYA RT. TEBET TIMUR DALAM II G JAKARTA SELATAN JL. 1 JAKARTA SELATAN KODE POS NO.FLAMBOYAN I (JL. MELAYU KECIL I/38 JAKARTA SELATAN JL. 2 B JAKARTA SELATAN JL. TEBET DALAM IV/1 JAKARTA SELATAN JL. KARET BELAKANG II JAKARTA SELATAN --JAKARTA SELATAN KARET BELAKANG RAYA JAKARTA SELATAN JL.PROF. TEBET TIMUR DALAM IIG JAKARTA SELATAN JL.TEBET BARAT DALAM VI JAKARTA SELATAN JL. TEBET TIMUR DALAM III/I TEBET JAKARTA SELATAN JL.H. KARET BELAKANG RAYA JAKARTA SELATAN JL.29 RT. BUKIT DURI JAKARTA SELATAN JL.TEBET TIMUR RAYA NO. SUMBING NO. TEBET JAKARTA SELATAN JL.H. BI PANCORAN MENTENG DALAM JAKARTA SELATAN JL.TEBET UTARA III JAKARTA SELATAN JL.KODE NO 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 668 997 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 SDN MANGGARAI SELATAN 02 PETANG SDN MANGGARAI SELATAN 03 PAGI SDN MANGGARAI SELATAN 04 PETANG SDN MENTENG DALAM 01 PAGI SDN MENTENG DALAM 02 PAGI SDN MENTENG DALAM 05 PAGI SDN MENTENG DALAM 07 PAGI SDN MENTENG DALAM 08 PETANG SDN MENTENG DALAM 11 PAGI SDN TEBET BARAT 01 PAGI SDN TEBET BARAT 03 PAGI SDN TEBET BARAT 05 PAGI SDN TEBET BARAT 06 PETANG SDN TEBET BARAT 07 PAGI SDN TEBET BARAT 08 PAGI SDN TEBET TIMUR 01 PAGI SDN TEBET TIMUR 03 PAGI SDN TEBET TIMUR 07 PAGI SDN TEBET TIMUR 11 PAGI SDN TEBET TIMUR 13 PAGI SDN TEBET TIMUR 15 PAGI SDN TEBET TIMUR 17 PAGI SDN TEBET TIMUR 18 PAGI SDN TEBET TIMUR 19 PAGI SDN TEBET TIMUR 20 PAGI SDS AL-WAQFIYYAH SDS MUHAMMADIYAH 16 SDS MUHAMMADIYAH 52 SDS PERGURUAN RAKYAT 2 SDN YWKA I MENARA AIR SDS AS-SYAFI'IYAH 01 SDS ASISI SDS INDRIYASANA SDS YASPORBI I SDS YASPORBI II SDS 17 AGUSTUS SDS ADIK IRMA SDS MUHAMMADIYAH 06 PAGI TEBET TIMUR SDS BINA GITA GEMILANG SDS MADINA ISLAMIC SCHOOL SDN GUNTUR 01 PG SDN GUNTUR 03 PG SDN GUNTUR 04 PG SDN GUNTUR 08 PG SDN GUNTUR 09 PG SDN KARET 01 PG SDN KARET 02 PG SDN KARET 04 PG SDN KARET 05 PG SDN KARET 06 PG ALAMAT KOTA ADMINISTRASI JL. TEBET BARAT DALAM VI JAKARTA SELATAN JL. DEPOSITO I KOMP.16/02 NO.03/07 MANGGARAI SELAT JAKARTA SELATAN JL. HALIMUN NO.SEDERHANA I RT. TEBET TIMUR II/1 KEC. DEPOSITO I KOMP.MENTENG DALAM X /CASABLANCA TEBET JAKARTA SELATAN JL.TEBET BARAT DALAM V JAKARTA SELATAN JL. FLAMBOYAN I (JL. 2 B JAKARTA SELATAN JL.SOEPOMO S.MENARA AIR KEL.565 TEBET JAKARTA SELATAN JL.PRIF.016/02 MANGGARAI SELATAN JAKARTA SELATAN JL.33 JAKARTA SELATAN JL.MASJID AL-BARKAH 17 BALI MATRAMAN JAKARTA SELATAN JL.CASABLANCA TEBET JAKARTA SELATAN JL. KARBELA RAYA NO.1 JAKARTA SELATAN JL.RAMLI UTARA NO. BI PANCORAN MENTENG DALAM JAKARTA SELATAN JL.TEBET DALAM IU JAKARTA SELATAN JL.

56 JL. 56 JL. 235 JL. LAMA JL. SAHARJO NO.KHM.58A KEBAYORAN LAMA JL. SAHARJO NO. MINANGKABAU DALAM JL. GENTENG IJO NO. MUGNI GG. SAWAH LUNTO NO. MENTENG WADAS TENGAH JL. SETIABUDI BARAT NO. 1 JL. GATOT SUBROTO JL. CIPUTAT RAYA NO. 37 JL. PASAR RUMPUT JL. 56 JL. H. RASUNA SAID JL. BEK MURAD JL.33 KEBAYORAN LAMA JL. 43 JL. AL MUBAROK I RT 002/010 CIPULIR KEB. SETIABUDI UTARA BLOK D 1 JL. LAMA JL. MURIA NO. SETIABUDI I JL. 121 JL. HALIMUN NO. DUKU KEBAYORAN LAMA SELATAN JL. MENTENG BATA NO. 121 JL. KARET BELAKANG TIMUR V JL. GENTENG IJO NO. SAHARJO NO. MASJID CIDODOL NO. DR. SAHARJO NO. ARTERI PANDOK INDAH NO. 43 JL. 1 JL. 121 JL. H. PONDOK PINANG TIMUR RT. 8 JL. PINANG KEBAOYAN LAMA JL. PROF. 56 JL. DR. MINANGKABAU DALAM JL. TELP. 1 JL. MENTENG GRANIT VII /5 JL.SYAFI'I HADZAMI KEB LAMA UTARA JL. MENTENG PULO UJUNG JL. MENTENG GRANIT VII JL. MINANGKABAU DALAM JL. DR. R.02/03 JL. SAWAH LUNTO NO.KODE NO 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 667 669 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 SDN KARET KUNINGAN 01 PG SDN KARET KUNINGAN 02 PG SDN KARET KUNINGAN 03 PG SDN KARET KUNINGAN 04 PT SDN KUNINGAN TIMUR 01 PG SDN KUNINGAN TIMUR 02 PG SDN MENTENG ATAS 01 PG SDN MENTENG ATAS 02 PG SDN MENTENG ATAS 04 PG SDN MENTENG ATAS 05 PG SDN MENTENG ATAS 06 PG SDN MENTENG ATAS 11 PG SDN MENTENG ATAS 12 PG SDN MENTENG ATAS 13 PT SDN MENTENG ATAS 14 PG SDN MENTENG ATAS 17 PG SDN MENTENG ATAS 18 PT SDN MENTENG ATAS 19 PG SDN MENTENG ATAS 21 PG SDN PASAR MANGGIS 01 PG SDN PASAR MANGGIS 02 PT SDN PASAR MANGGIS 03 PG SDN PASAR MANGGIS 04 PG SDN PASAR MANGGIS 05 PT SDN PASAR MANGGIS 06 PT SDN SETIABUDI 01 PG SDS KRISTEN 9 PENABUR SDS MUBASYSYIRIN SDS PELITA HATI SDIT AL-MUGHNI SDS ISLAM RPI SDS BUDI ASIH SDS DINIYAH AISYIYAH SDS ISLAM EKA BHAKTI SDS MUHAMMADIYAH 44 SDS LABORATORIUM PGSD SDS AR RAHMAN Y MOTIK SDS BUDI WANITA MIN PONDOK PINANG MI MANBAUL HIDAYAH MI AL KARIMIYAH MI MIFTAHUL FALAH MI ANNAHDLATUL ISLAMIYAH MI NURUL FALAH MI AL ASYIROTU SYAFIIYAH MI AL MUBAROKAH MI AL IKHLAS MI AL FAUZAIN MI AL KHAIRIYAH PG MI AL KHAIRIYAH PT ALAMAT JL. MINANGKABAU DALAM JL. SAWAH LUNTO NO. SD JL. JATAYU KP. MINANGKABAU DALAM JL. JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN 12940 12940 12940 12940 12920 12920 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12960 12870 12970 12970 12970 12970 12970 12910 12980 12920 12940 12950 12950 12970 12970 12470 12970 12920 12910 12910 12310 12220 12220 12230 12230 12240 12240 12240 12240 12310 12310 12310 5278687 5278687 5260632 5260632 --5214258 8355336 83703547 8351705 8301950 83790769 83790180 91274874 --8293122 8309316 --83701039 83703382 83192004 83792004 98245419 8351177 ----5276291 8303187 5224116 5255051 52961471 98251046 8305808 8308764 8282220 8290127 5279895 5260844 5271574 7696466 7229972 72795515 7225634 91461527 7234260 7396316 7225374 7290969 75913526 7650252 7650252 Hal : 48 . 121 JL. MURIA NO. MINANGKABAU DALAM JL. RAWA SIMPRUG IB NO. CIPUTAT RAYA PD. KEBON MANGGA RT 011/03NO.1 PONDOK PINANG KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. SETIA BUDI I NO. BEK MURAD NO. H. SATRIO NO. BUKIT TINGGI NO. 5 JL. SD JL. MUGNI GG.8 KEBAYORAN LAMA JL.104B KEBAYORAN LAMA JL. 3 JL. DR. PUPAN 3A PONDOK PINANG KEB. DR.17 JL. SAWAH LUNTO NO. 14 A JL. TANAH KUSIR IV NO.

KODE
NO
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447

NAMA SEKOLAH
PROVINSI

KOTA

SEKOLAH

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

681
682
683
684
685
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
771
772
773
774
775
776
777
778
780
781
782
783
784
785
787
788
789
790

MI NURUS SALAM
MI DAARUL AITAM
MI PEMBANGUNAN UIN
MI AL HIDAYAH
MI AL BARKAH
MIN PETUKANGAN SELATAN
MIN BINTARO
MI AL JIHADIYAH
MI NURUL HUDA
MI MANARUL HUDA
MI NURUL MUTAALIMIN I
MI NURUL MUTAALIMIN II
MI AL HAQ
MI AL MUAWANAH
MI DARUS SALAM
MI ASSA'ADAH
MI NURUL HAKIM
MI AR RIDHO
MI RAUDHATUL MUTA'ALIMIN
MI DARUSSA'ADAH
MI SA'ADATUDDARAIN PG
MI SA'ADATUDDARAIN PT
MI AL KHAIRIYAH PG
MI AL KHAIRIYAH PT
MI TPI ASSU'DAWIYAH
MI GB. RAUDH. SA'ADAH
MI DAARUL ULUM
MI AHDI PG
MI NURUL ISLAM
MI JAMI'ATUL HUDA
MI TP. AL FALAH PG
MI SA'ADATUL MUSLIMIN
MI AL HIKMAH PG
MI NURUL HUDA
MI AT TAQWA PG
MI MIFTAHUL JANNAH
MI TPI BAIT AL RAHMAN
MI FATAHILLAH PG
MI SULTAN HASANUDDIN
MI UNWANUL HUDA
MI AL FURQON
MI AL HIKMAH
MI AL ISLAMIYAH
MI DAARUL ULUM
MI NURUL HIDAYAH
MI AL FALAH PG
MI NURUN NAJAH
MI I'ANATUL FALAH
MI RAUDHATUL AZHAR
MI ANNASY'ATUL HIKMIYYAH

ALAMAT

KOTA ADMINISTRASI

JL. TANAH ARA I/I RT 004/012 PONDOK PINANG
JAKARTA SELATAN
JL. CIPUTAT RAYA NO.13 PONDOK PINANG KEB. LAMA
JAKARTA SELATAN
JL. IBNU TAIMIA IV KOMP. UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA SELATAN
JL. MAWAR II/5 PONDOK PINANG KEB. LAMA
JAKARTA SELATAN
JL.KEMANDORAN 8 RT 007/010 GROGOL UTARA KB. LAMA JAKARTA SELATAN
JL. MADRASAH NO.1 PESANGGRAHAN PETUKANGAN SELATAN
JAKARTA SELATAN
JL. MAWAR I NO.73 BINTARO
JAKARTA SELATAN
JL. MADRASAH RT.01/12 NO. 33 BINTARO PESANGGRAHANJAKARTA SELATAN
JL. ANGGREK RAYA
JAKARTA SELATAN
JL. RAWAPAPAN 12/06
JAKARTA SELATAN
JL. ULUJAMI RAYA GG WARGA
JAKARTA SELATAN
JL. ULUJAMI RAYA GG WARBEN NO.42
JAKARTA SELATAN
JL. MUCHTAR RAYA PETUKANGAN UTARA
JAKARTA SELATAN
JL. MASJID DARUL FALAH GG. H. ILYAS NO. 27 PET-UTA JAKARTA SELATAN
JL. ULUJAMI RAYA NO. 13 PESANGGRAHAN
JAKARTA SELATAN
JL. CILEDUG RAYA RT. 02/03 NO. 20 ULUJAMI
JAKARTA SELATAN
JL. PALEM RAYA RT 002/08 NO.71 PETUKANGAN UTARA JAKARTA SELATAN
JL.H.SOAIB NO. 31 RT.002/03 PETUKANGAN SELATAN
JAKARTA SELATAN
JL. KH.ABDURRAHIM NO.8 KUNINGAN BARAT
JAKARTA SELATAN
JL. PONCOL JAYA NO.41
JAKARTA SELATAN
MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.103
JAKARTA SELATAN
JL. MAMPANG PRAPATAN RAYA 103
JAKARTA SELATAN
JL. MAMPANG PRAPATAN IV NO. 71 MP. PARAPATAN
JAKARTA SELATAN
JL. MAMPANG PRAPATAN IV NO. 71 MP. PRAPATAN
JAKARTA SELATAN
JL. MAMPANG PRAPATAN XIV/88
JAKARTA SELATAN
JL. TEGAL PARANG UTARA I/36 MAMPANG PRAPATAN
JAKARTA SELATAN
JL. PANCORAN BARAT III RT 002/06 NO.60
JAKARTA SELATAN
JL. KEMANG RAYA NO.84 BANGKA MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN
JL. KEMANG UTARA VII A NO.47 MAMPANG PRAPATAN
JAKARTA SELATAN
JL. KEMANG TIMUR NO. 50 MAMPANG PRAPATAN
JAKARTA SELATAN
JL. MAMPANG PRAPATAN I NO.3
JAKARTA SELATAN
JL. KEMANG UTARA NO.36 MAMPANG PRAPATAN
JAKARTA SELATAN
JL. BANGKA II/NO.24 PELA MAMPANG
JAKARTA SELATAN
JL. BANGKA III/3 PELA MAMPANG
JAKARTA SELATAN
JL. BANGKA 3 NO.6 PELA MAMPANG
JAKARTA SELATAN
JL. BANGKA IX NO.5 RT 011/012
JAKARTA SELATAN
JL. DUREN TIGA SELATAN VII RT.004/02
JAKARTA SELATAN
JL. BUNCIT RAYA NO.67
JAKARTA SELATAN
JL. BUNCIT RAYA KALIBATA PULO RT 004/05 NO.1
JAKARTA SELATAN
JL. WARUNG JATI NO.84 KALIBATA PANCORAN
JAKARTA SELATAN
KALIBATA UTARA I RT 002/02 NO.5
JAKARTA SELATAN
JL. KALIBATA TIMUR IV RT.09/01 KALIBATA PANCORAN
JAKARTA SELATAN
JL. PANCORAN BARAT XI A/10 RT.004/03
JAKARTA SELATAN
JL. KEMANG TIMUR RAYA NO.13
JAKARTA SELATAN
JL. PANCORAN BARAT VI PANCORAN
JAKARTA SELATAN
JL. PANCORAN BARAT VII/8 RT.015/01
JAKARTA SELATAN
JL. MT.HARYONO 43 KEL. CIKOKO RT 001/05 PANCORAN JAKARTA SELATAN
JL. CIKOKO BARAT I RT 008/04
JAKARTA SELATAN
JL.PENGADEGAN UTARA NO.21 RT.10/02 CIKOKO,PANCORAN
JAKARTA SELATAN
JL. PENGADEGAN TIMUR I NO. 16
JAKARTA SELATAN

KODE
POS

NO. TELP.

12310
12310
15419
12310
12210
12270
12330
12330
--12330
12110
12250
--12260
--12250
--12270
12710
12710
12790
12790
12790
12790
12790
12790
12780
12730
12730
12730
12790
--12720
12720
12720
--12760
12740
12740
12740
12740
--12780
12730
12780
12790
12770
12770
12770
12770

7660680
7511036
7402172
74700289
53674763
7377429
7371040
7377615
--71331579
7359110
73882339
93751273
5858805
--58902742
5860284
73887076
5214023
5265848
7981944
7944894
7996110
7996110
7946868
79193269
7973803
7190882
7182221
7193473
7941291
7192963
7194412
7181223
71792229
7192774
7946552
7984222
7988749
7970034
7944247
79180699
79192256
7180053
7972118
7975484
7902905
79197581
7984505
7943657
Hal : 49

KODE
NO
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497

NAMA SEKOLAH
PROVINSI

KOTA

SEKOLAH

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

791
792
824
829
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
698
699
700
701
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746

MI AL FALAHIYAH
MI NURUL HUDA
MI UKHUWAH ISLAMIYAH
MIN AL AZHAR ASY SYARIF
MI MANARATUL ISLAM
MI AL BARKAH
MI HIDAYATUT THALIBIN
MI RAUDHATUL ILMIYAH
MI UNWANUL HUDA
MI AL HURRIYAH I
MI AL HURRIYAH II
MI AL ANWAR
MI DARUS SALAM
MI DARUL ULUM
MI MIFTAHUL UMAM
MI NURUL HUDA
MI AL HUSNA
MI AL HIDAYAH PG
MI AL IHSAN
MI ATTAHIRIYAH II
MI HIDAYATUL ISLAMIYAH
MI SIROJUL MUSLIMIN
MI ASSALAM
MI AL BARKAH
MI AL MUKHLISIN
MI DARUS SYAKIRIN
MI AL HIKMAH
MI HIDAYATUL ANAM PG
MI NURUL HIDAYAH PG
MI NURUL HIDAYAH PT
MI NURUL HIDAYAH JP
MI DARUSSA'ADAH
MI FATURRAHMAN
MI YAPIMDA
MI AL HID. SALAFIYAH PG
MI ASASUL ISLAM
MI RAUDLATUL FALAH PG
MI NURUL HUDA RG
MI AL IKHLAS
MI DARUL MUTAQIEN
MI AL MA'MURIYAH
MI HIDAYATUS SA'ADAH
MI NURUL HUDA KB
MIN SRENGSENG SAWAH
MIN GANDARIA
MI AL MA'HAD AL ISLAMI
MI SYAMSUL HUDA
MI RUHUL ULUM
MI NURUSSA'ADAH
MI EL SYIFA

ALAMAT

KOTA ADMINISTRASI

JL. KEBALEN II NO.1 BLOK S RAWA BARAT
JAKARTA SELATAN
JL. WIJAYA TIMUR VI/81.C RT.011/002 KEL PETOGOGAN JAKARTA SELATAN
JL. RAYA KALIBATA NO.36
JAKARTA SELATAN
JL. PUPAN NO. 3 PONDOK PINANG KB. LAMA
JAKARTA SELATAN
JL. MADRASAH NO. 12 GANDARIA SELATAN CILANDAK
JAKARTA SELATAN
JL. H. ALI NO. 37 RT. 04/06 CIPETE SELATAN
JAKARTA SELATAN
JL. CILANDAK TENGAH III/53 CILANDAK BARAT KEC. CIL JAKARTA SELATAN
JL. KH. MUHASYIM IV/7B TEROGONG CILANDAK BARAT
JAKARTA SELATAN
JL. WARUNG JATI TIMUR
JAKARTA SELATAN
JL. TEROGONG III/25 CILANDAK BARAT
JAKARTA SELATAN
JL. TEROGONG III/25 CILANDAK BARAT
JAKARTA SELATAN
JL ZAMRUD RT12/04 CILANDAK
JAKARTA SELATAN
JL. H. IPIN NO. 10 PD. LABU CILANDAK
JAKARTA SELATAN
JL. PONDOK LABU I/24 CILANDAK
JAKARTA SELATAN
JL. H. KAMANG RT.07/10 NO. 25 PD. LABU CILANDAK
JAKARTA SELATAN
JL. KARANG TENGAH RAYA RT04/03 LEBAK BULUS
JAKARTA SELATAN
JL. MADRASAH AL HUSNA NO. 14 LB. BULUS CILANDAK
JAKARTA SELATAN
JL. KANA LESTARI BLOK X LB. BULUS CILANDAK
JAKARTA SELATAN
JL. H. ABU RT.06/07 CIPETE SELATAN CILANDAK
JAKARTA SELATAN
PEJATEN BARAT RT 013/03 PASAR MINGGU
JAKARTA SELATAN
JL. ANGSANA RAYA NO.10 PEJATEN TIMUR PS. MINGGU JAKARTA SELATAN
JL. SWADAYA I NO.2 PEJATEN TIMUR PS. MINGGU
JAKARTA SELATAN
JL. SWADAYA I RT 001/09 PEJATEN TIMUR PS. MINGGU
JAKARTA SELATAN
JL. AUP BARAT I NO.1 PASAR MINGGU RT 002/010
JAKARTA SELATAN
JL. H.UMAIDI RAWA BAMBU II/50 RT 002/007
JAKARTA SELATAN
JL. KEBAGUSAN 3 RT 006/06 PASAR MINGGU
JAKARTA SELATAN
KALIBATA TIMUR IV
JAKARTA SELATAN
JL. JAMBU NO.1 RT005/010 JATI PADANG PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN
JL. PEKAYON I
JAKARTA SELATAN
JL. PEKAYON I
JAKARTA SELATAN
JL. JERUK PURUT NO. 10 CILANDAK TIMUR PS. MINGGU JAKARTA SELATAN
JL. BENDA NO.31A CILANDAK TIMUR PS. MINGGU
JAKARTA SELATAN
JL. PEKAYON I/4 RAGUNAN PASAR MINGGU
JAKARTA SELATAN
JL. SWADAYA I RT.006/010 NO. 97 PS. MINGGU
JAKARTA SELATAN
----JL. SIAGA II PEJATEN BARAT PASAR MINGGU
JAKARTA SELATAN
JL. KEBAGUSAN RAYA NO.18 RT 006/07 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN
--JAKARTA SELATAN
JL. KARANG POLA VII NO.24 JATI PADANG PS. MINGGU
JAKARTA SELATAN
JL. JATI PADANG GG. WAHID RT 008/03
JAKARTA SELATAN
JL. MASJID AL MA'MUR NO.10
JAKARTA SELATAN
JL. RAJAWALI RT. 003/02 PS. MINGGU
JAKARTA SELATAN
JL. KEBAGUSAN IV RT.010/04 NO. 88 PS. MINGGU
JAKARTA SELATAN
JL. RM KAHFI II KEC.JAGAKARSA
JAKARTA SELATAN
JL. GANDARIA V RT.009/02 KEL. JAGAKARSA
JAKARTA SELATAN
JL. WARUNG SILA RT.01/05 CIGANJUR JAGAKARSA
JAKARTA SELATAN
JL. RM KAHFI I NO.2 RT03/06 CIGANJUR
JAKARTA SELATAN
JL. KELAPA HIJAU NO.100 JAGAKARSA
JAKARTA SELATAN
JL. POLTANGAN RAYA NO. 25 TANJUNG BARAT JAGAKARSA
JAKARTA SELATAN
JL. RM KAHFI I RT07/01 CIGANJUR JAGAKARSA
JAKARTA SELATAN

KODE
POS

NO. TELP.

--12170
12750
12310
12420
12410
12430
12430
12470
12430
12430
12430
12450
12450
12450
--12440
12440
12410
12510
12510
12510
--12510
12520
12520
12740
12540
12550
12550
12560
12260
--12510
--12510
12520
--12540
12450
12510
12520
12520
12640
12620
12630
12630
12620
12530
12630

7262108
7252019
79197177
75902870
7667489
7661437
7653281
7511641
7970034
7502994
7502994
7668071
7666759
7667715
7667720
75902482
7664746
7661303
75903567
7980945
7944533
7816245
7816220
78836926
7815805
7813281
7900417
7814544
7823049
7823049
78834503
7881273
--7819578
7196651
7947376
7819250
--7802950
7890154
7984421
7818519
78836348
7871242
7272508
7875577
78887210
7272185
7801659
7270209
Hal : 50

KODE
NO
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547

NAMA SEKOLAH
PROVINSI

KOTA

SEKOLAH

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

747
748
749
750
751
752
753
754
755
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
807
808
809
810
811
812
813
814
823
975
977
590
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803

MI MADARIJUT THALIBIN
MI AL ISLAMIYAH
MI TARBIYATUL ISLAMIYAH
MI SIROJUL BANAT
MI WIJAYA KUSUMA
MI NURUL IMAN
MI DARUS SALAM
MI AL FALAH
MI SIROJUL ATHFAL
MI HIDAYATUL ANAM
MI AT TAUFIQ
MI RPI
MI DAARUL ULUM PG
MI TANWIRUL QULUB
MI RUHUL ISLAM PG
MI AL ITTIHADIYAH
MI AL HUSNA
MI R P D I
MI MTM
MI ASY SYAFIIYAH
MI Y A S D A
MI NURUL MUTTAQIN
MI ASSA'DIYAH
MI IRSYADUL KHAIR
MI NURUL JIHAD PG
MI MIFTAHUL HUDA
MI NURUL ISLAM
MI AT TAHIRIYAH
MI TARBIYATUS SHOLIHIN
MI NURUNNAJAH
MI AL KHAIRIYAH
MI AN NURIYAH MENTENG DALAM
SDS BINTANG PANCASILA
SDN BARU 01 PG
SDN BARU 02 PG
SDN BARU 03 PG
SDN BARU 04 PG
SDN BARU 05 PG
SDN BARU 06 PG
SDN BARU 07 PG
SDN BARU 08 PG
SDN CIJANTUNG 01 PG
SDN CIJANTUNG 02 PG
SDN CIJANTUNG 03 PG
SDN CIJANTUNG 05 PG
SDN CIJANTUNG 06 PG
SDN CIJANTUNG 07 PG
SDN CIJANTUNG 08 PG
SDN CIJANTUNG 09 PT
SDN CIJANTUNG 10 PT

ALAMAT

KOTA ADMINISTRASI

JL. RAYA LENTENG AGUNG RT04/02 NO.34 LENTENG AGUNG
JAKARTA SELATAN
JL. PANCORAN BARAT XI A/10 RT 004/03
JAKARTA SELATAN
JL. RM KAHFI I KP. KANDANG JAGAKARSA RT0106
JAKARTA SELATAN
JL. SILAH NO.16 RT03/04 CIPEDAK CIGANJUR
JAKARTA SELATAN
JL. DEPOK RAYA LENTENG AGUNG RT01/07 JAGAKARSA JAKARTA SELATAN
JL. DEPOK RAYA NO.14 LENTENG AGUNG
JAKARTA SELATAN
JL. M. KAHFI II/28 SRENGSENG SAWAH JAGAKARSA
JAKARTA SELATAN
JL. NANGKA NO.3 TANJUNG BARAT JAGAKARSA
JAKARTA SELATAN
JL. SILAH NO.16 RT03/04 CIPEDAK CIGANJUR
JAKARTA SELATAN
JL. GURU MUGHNI GG. KEMBANG KUNINGAN TIMUR
JAKARTA SELATAN
JL. PERINTIS NO.10 KUNINAN TIMUR SETIA BUDI
JAKARTA SELATAN
JL. HR.RASUNA SAID KAV X2-2 KUNINGAN TIMUR
JAKARTA SELATAN
JL. HR. RASUNA SAID NO. 9 RT.014/04 KEC. SETIABUDI
JAKARTA SELATAN
JL.K.H.ILYAS NO.39 RT.015/07
JAKARTA SELATAN
JL. MENTENG WADASI
JAKARTA SELATAN
MENTENG DALAM RT 03/02 TEBET
JAKARTA SELATAN
JL. RASAMALA III MENTENG DALAM
JAKARTA SELATAN
JL. RASAMALA VII/26 MENTENG DALAM RT 007/013 TEBET JAKARTA SELATAN
JL. TEBET BARAT IV/1
JAKARTA SELATAN
JL. MANGGIS I RT 03/08 NO.10 BALIMATRAMAN
JAKARTA SELATAN
JL. PATRA KUNINGAN XV
JAKARTA SELATAN
JL. ASEM BARIS RAYA NO.5 KB. BARU TEBET
JAKARTA SELATAN
JL. H. NO.39 KB. BARU TEBET
JAKARTA SELATAN
JL. ASEM BARIS VIII NO. 29 RT.003/04 KB TEBET
JAKARTA SELATAN
GANG O RT 07/013 NO 22 KEBON BARU TEBET
JAKARTA SELATAN
JL. TEBET TIMUR DALAM X C/20 TEBET TIMUT TEBET
JAKARTA SELATAN
JL. SWADAYA I RT 11/09 NO.7 MANGGARAI
JAKARTA SELATAN
JL. KH.ABDULLAH SYAFI'I NO.68
JAKARTA SELATAN
JL. TEBET TIMUR DALAM VII TEBET
JAKARTA SELATAN
JL. H. ICANG NO.56A LENTENG AGUNG JAGAKARSA
JAKARTA SELATAN
JL. AGUNG RAYA II GG SWADAYA III RT06/04
JAKARTA SELATAN
JL. PALBATU VI RT 05/11
JAKARTA SELATAN
JL. H. ALI NO.12 KEL. TENGAH KRAMATJATI
JAKARTA TIMUR
JL. R.A. FADILLAH
JAKARTA TIMUR
JL. R.A. FADILLAH
JAKARTA TIMUR
JL. GOTONG ROYONG
JAKARTA TIMUR
JL. GOTONG ROYONG RT07 RW01 KEL BARU
JAKARTA TIMUR
JL. PUSKESMAS
JAKARTA TIMUR
JL. PUSKESMAS
JAKARTA TIMUR
JL. KESATRIAN A. YANI
JAKARTA TIMUR
JL. SAWO
JAKARTA TIMUR
JL. PERTENGAHAN
JAKARTA TIMUR
JL. PERTENGAHAN
JAKARTA TIMUR
JL. R.A. FADILLAH NO.1 KOMP.KOPASSUS
JAKARTA TIMUR
JL. PERTENGAHAN RT.009/07 NO.4
JAKARTA TIMUR
JL. GONGSENG RAYA RT 10/01 CIJANTUNG
JAKARTA TIMUR
JL. GONGSENG RAYA RT 10/01 CIJANTUNG
JAKARTA TIMUR
JL. PERTENGAHAN RT 03/03 PS.REBO
JAKARTA TIMUR
JL. GONGSENG RAYA RT 10/01
JAKARTA TIMUR
JL. GONGSENG RAYA RT 10/01
JAKARTA TIMUR

KODE
POS

NO. TELP.

12610
12780
12620
12630
12610
12610
12640
12530
12630
--12950
12950
12940
12940
12970
12870
12870
12870
12810
12860
12870
12830
12830
12830
12830
12820
12850
12840
12770
12610
12610
12870
13540
13780
13780
13780
13780
13780
13780
13780
13780
13770
13770
13770
13770
13770
13770
13770
13770
13770

7820314
79192256
788857
7272295
70952070
78888536
7271535
7821352
7272295
--5222383
92611920
92996150
5223063
98184675
8312954
8318060
8306333
8301782
83706401
8355865
8302859
8304887
8280563
83787233
8301485
8316840
98568837
79180131
78883257
7875848
8210921
8415371
8402627
87796376
8706843
8706980
8414255
87781650
8415360
8706259
8706373
8416218
8404859
8416232
8704431
8704479
87784004
87704708
8704479
Hal : 51

RAYA BOGOR KM. 001/ 07 JL. 67 JL. KALISARI AS. I CIJANTUNG IV JL. AMPAR JL. RAYA CONDET JL. TIRTASARI NO. SWADAYA RT 008/010 JL. JAHA NO.ASRAMA YONIT 201/JAYA KOMP. 67 JL. TRIKORA NO. KALISARI JL. I CIJANTUNG IV JL. SWADAYA RT 08/10 JL. TELAGA RT 13/09 JL. GANDARIA I KOMP. KAV. PENDIDIKAN JL.ASRAMA YONIT 201/JAYA JL. JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR 13770 13760 13760 13760 13760 13760 13760 13760 13760 13760 13760 13760 13760 13760 13790 13790 13790 13790 13790 13790 13790 13790 13790 13790 13710 13710 13710 13710 13710 13710 13710 13710 13710 13710 13710 13710 13710 13710 13710 13710 13710 13710 13770 13770 13770 13770 13770 13760 13790 13790 8706373 8415931 87781107 8414345 8414323 87799407 87792711 8415282 8414072 8414073 87792445 87792538 87792125 8772688 8727164 8704461 8708588 8728239 8727579 87721453 87700014 87704020 87706251 87700014 8703147 87706413 8702417 87714008 8702037 87720427 8703162 87707008 8706842 8706504 8707544 8702416 8702416 8706842 8702415 8720153 87707387 87708077 8412709 70993666 8400387 8411958 8402622 8410318 87713796 8726330 Hal : 52 . 74 JL. RAYA CIJANTUNG IV AS. 27 JL. RAYA KALISARI JL. TRIKORA NO. TAIMAN BARAT JL. PERTENGAHAN JL. AMPAR JL. 74 JL. RAYA CONDET B. GANDARIA I JL. 8 JL.ASRAMA YONIT 201/JAYA JL. SURILANG NO. RAYA BOGOR KM. GANDARIA I KOMP. RAYA BOGOR JL. 24 JL. 27 JL. RAYA BOGOR KM. 24 JL. RAYA KALISARI JL. ANYELIR CIJANTUNG II JL. KALISARI JL. RAYA KALISARI JL. 8 JL. RAYA BOGOR KM. AMPAR JL. PENDIDIKAN JL. TELP. TRIKORA I NO.KODE NO 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 SDN CIJANTUNG 11 PT SDN GEDONG 01 PG SDN GEDONG 02 PT SDN GEDONG 03 PG SDN GEDONG 04 PG SDN GEDONG 05 PG SDN GEDONG 06 PG SDN GEDONG 07 PG SDN GEDONG 08 PG SDN GEDONG 09 PG SDN GEDONG 10 PG SDN GEDONG 11 PG SDN GEDONG 12 PG SDN GEDONG 13 PT SDN KALISARI 01 PG SDN KALISARI 02 PG SDN KALISARI 03 PG SDN KALISARI 04 PG SDN KALISARI 05 PG SDN KALISARI 06 PT SDN KALISARI 07 PG SDN KALISARI 08 PT SDN KALISARI 09 PT SDN KALISARI 10 PT SDN PEKAYON 01 PG SDN PEKAYON 02 PT SDN PEKAYON 03 PG SDN PEKAYON 04 PT SDN PEKAYON 05 PG SDN PEKAYON 06 PT SDN PEKAYON 07 PG SDN PEKAYON 08 PG SDN PEKAYON 09 PG SDN PEKAYON 10 PG SDN PEKAYON 11 PG SDN PEKAYON 12 PG SDN PEKAYON 13 PT SDN PEKAYON 14 PT SDN PEKAYON 15 PG SDN PEKAYON 16 PG SDN PEKAYON 17 PG SDN PEKAYON 18 PG SDS DHARMA BAKTI SDS PANGUDI RAHAYU SDS PB SUDIRMAN SDS SLAMET RIYADI I SDS SLAMET RIYADI II SDS KARTIKA VIII-1 SDS IT AS SA'ADAH SDS PUTRA INDONESIA ALAMAT JL. 27 JL. KAV. YON. TRIKORA I NO. H. 17 JL. RAYA CONDET B. PENDIDIKAN RT 04/09 JL. SURILANG NO. RAYA BOGOR JL. 24 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. TAIMAN BARAT II JL. RAYA CONDET JL. RAYA KALISARI JL. YON. RAYA BOGOR JL. 27 JL. RAYA CONDET B.ASRAMA YONIT 201/JAYA KOMP. RAYA BOGOR KM. RAYA BOGOR KM. TIPAR RT.

BULAK RINGIN RT. 010/ 03 JL. H. 003/ 01 JL. 49 JL. TANAH MERDEKA RT. SABAR NO. CENTEX RT. KRAMAT RT. ASEM RT. RAYA CIRACAS RT.08/09 JL. ASEM NO.007/03 JL. 25 JL. CENTEX RT. 003/ 01 JL. 003/ 01 JL. CIBUBUR I RT. SABAR NO. MASJID FATHUL GOFUR JL. MASJID FATHUL GOFUR JL. 06/ 03 JL. JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR 13710 13720 13720 13720 13720 13720 13720 13720 13720 13720 13720 13720 13720 13720 13740 13740 13740 13740 13740 13740 13740 13740 13740 13740 13740 13740 13740 13740 13740 13740 13740 13740 13730 13730 13730 13730 13730 13730 13830 13830 13830 13830 13830 13830 13830 13750 13750 13750 13750 13750 8703609 87706686 87706530 8703040 8725514 8734006 70265433 70933607 8734006 87700841 87700833 87717464 87700841 87700833 8716644 8713034 8718745 87707809 70142184 70886829 70986827 98138822 70934909 87707514 8729081 87707514 8704031 8729357 87708831 --70714017 8702250 8715155 8707898 87705110 70642304 8707899 70877914 87794336 8400917 8408127 8416923 98259442 8414727 87781660 87798130 87790842 87794306 8414984 87792086 Hal : 53 . BUNGUR RT. PENGANTEN ALI JL. MAKMUR IV RT. 002/ 012 JL. 003/ 01 JL. 3 JL. BAPING RT. M. 25 JL. MASJID NURUL HIDAYAH JL. CENTEX GG. 002/ 014 JL. 006/ 10 JL. 25 JL. ASEM JL. 012/03 NO. TARUNA JAYA RT. PONCOL GG. 002/ 014 JL. INPRES RT. RAYA KELAPA DUA WETAN JL. RAYA BOGOR KM. KRAMAT JL.10/04 JL. 009/ 02 JL. TARUNA JAYA RT. CIBUBUR I RT. MASJID NURUL HIDAYAH JL. H. RAYA KELAPA DUA WETAN JL. H. 06/ 03 JL. H. PENGANTIN ALI NO. RAYA BOGOR KM. BULAK RINGIN JL. CENTEX GG. BULAK RINGIN RT. CIBUBUR I RT. KRAMAT JL. PONCOL GG. H. CIBUBUR I RT. MAKMUR IV RT. M. 02/04 JL. 27 JL. 10/ 06 JL. CENTEX RT. 012/03 NO. PONCOL GG. BAPING RT. H. HANAFI RT. 010/ 06 JL. RAYA BOGOR KM. PONCOL GG.12/10 JL. CIBUBUR I RT. BULAK RINGIN JL. 004/ 03 JL. 009/ 02 JL. INPRES RT. 25 JL. ASEM NO. RAYA KELAPA DUA WETAN JL. BAPING RT. 40 JL. 007/ 03 JL. H. 003/ 03 JL. 004/ 03 JL. 49 JL. TELP. CENTEX GG. 010/ 06 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. RAYA CIRACAS RT. HANAFI RT. RAYA KELAPA DUA WETAN JL. TANAH MERDEKA RT.KODE NO 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 854 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 SDS YASMIN SDN CIBUBUR 01 PG SDN CIBUBUR 02 PG SDN CIBUBUR 03 PG SDN CIBUBUR 04 PG SDN CIBUBUR 05 PG SDN CIBUBUR 06 PT SDN CIBUBUR 07 PT SDN CIBUBUR 08 PT SDN CIBUBUR 09 PG SDN CIBUBUR 10 PG SDN CIBUBUR 11 PG SDN CIBUBUR 12 PT SDN CIBUBUR 13 PT SDN CIRACAS 01 PG SDN CIRACAS 02 PT SDN CIRACAS 03 PG SDN CIRACAS 04 PG SDN CIRACAS 05 PG SDN CIRACAS 06 PG SDN CIRACAS 07 PG SDN CIRACAS 08 PG SDN CIRACAS 09 PG SDN CIRACAS 10 PG SDN CIRACAS 11 PG SDN CIRACAS 12 PT SDN CIRACAS 13 PG SDN CIRACAS 14 PG SDN CIRACAS 15 PG SDN CIRACAS 16 PT SDN CIRACAS 17 PT SDN CIRACAS 18 PT SDN KELAPA DUA WETAN 01 PG SDN KELAPA DUA WETAN 02 PG SDN KELAPA DUA WETAN 03 PG SDN KELAPA DUA WETAN 04 PG SDN KELAPA DUA WETAN 05 PT SDN KELAPA DUA WETAN 06 PT SDN RAMBUTAN 01 PG SDN RAMBUTAN 02 PG SDN RAMBUTAN 03 PG SDN RAMBUTAN 04 PG SDN RAMBUTAN 05 PG SDN RAMBUTAN 06 PG SDN RAMBUTAN 07 PT SDN SUSUKAN 01 PG SDN SUSUKAN 02 PG SDN SUSUKAN 03 PG SDN SUSUKAN 04 PG SDN SUSUKAN 05 PG ALAMAT JL. 3 JL. 003/ 03 JL.

RW. CILANGKAP JL. LAKSAMANA VIII TMII. PELATNAS PBSI. CIPAYUNG JL. BAMBU PETUNG RT. 20 JL. 20 JL. 26 NO. 001/02. LUBANG BUAYA JL. KRAMAT IV RT. BINONG RT. LUBANG BUAYA JL. TANAH MERDEKA NO. KOMPLEK POLRI NO. BUAYA JL.3 JL. 002/03 LUBANG BUAYA JL. RAYA BOGOR KM. 4 JL.10 JL. 10. CEGER JL. PELATNAS PBSI. 15 JL. PERWIRA TNI AD. TANAH MERDEKA NO. 007/01 JL. 009/ 06 JL. LAKSAMANA VIII TMII. BAMBU APUS JL. MABES TNI. SMU 64 RT. KOMPLEK PERWIRA AD. RAYA MUNJUL CILANGKAP RT. SPG VII RT. SPG 7 LUBANG BUAYA KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. 010/01. 005/02 CEGER JL. RAYA BAMBU APUS RT. CIPAYUNG JL. H. LUBANG BUAYA JL. KOMP. TANAH MERDEKA RT. 005/02. 004/04. 006/09. KRAMAT IV RT. SMP 222 RT. ABDUL RAHMAN NO. KOMPLEK TNI AD. LUBANG BUAYA JL. 010/01. 10. RAYA CIRACAS NO. KOMPLEK TNI AD. MABES TNI CILANGKAP JL.009/05 JL. PANCASILA SAKTI RT. CIPAYUNG JL. BUAYA JL. 005/02. RAYA BAMBU APUS RT. YUSUFIYAH RT. CIPAYUNG JL. MABES TNI. 010/ 06 JL. MASJID NO. 010/01. KELAPA DUA WETAN NO. MAKMUR IV RT.KODE NO 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 771 772 773 774 775 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 999 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 SDN SUSUKAN 06 PG SDN SUSUKAN 07 PG SDN SUSUKAN 08 PG SDN SUSUKAN 09 PG SDN SUSUKAN 10 PG SDN SUSUKAN 13 PT SDS AL AZHAR 20 SDS AMARYLLIS SDS KARTIKA XIII-1 SDS ADVENT CIRACAS SDS BAITURRAHMAN SDS AL-FALAH SDS AL-MA'RUF SDS AL-KAHFI SDS TELADAN SUCI SDS BATU KARANG SDN BAMBU APUS 01 PAGI SDN BAMBU APUS 02 PAGI SDN BAMBU APUS 03 PAGI SDN BAMBU APUS 04 PAGI SDN BAMBU APUS 05 PAGI SDN BAMBU APUS 06 PAGI SDN CEGER 01 PAGI SDN CEGER 02 PAGI SDN CEGER 03 PETANG SDN CEGER 04 PETANG SDN CILANGKAP 01 PAGI SDN CILANGKAP 02 PAGI SDN CILANGKAP 03 PAGI SDN CILANGKAP 04 PAGI SDN CILANGKAP 05 PETANG SDN CIPAYUNG 01 PAGI SDN CIPAYUNG 02 PAGI SDN CIPAYUNG 03 PAGI SDN CIPAYUNG 04 PAGI SDN CIPAYUNG 05 PAGI SDN CIPAYUNG 06 PETANG SDN CIPAYUNG 07 PETANG SDN CIPAYUNG 08 PETANG SDN CIPAYUNG 09 PETANG SDN CIPAYUNG 10 PETANG SDN LUBANG BUAYA 01 PAGI SDN LUBANG BUAYA 02 PETANG SDN LUBANG BUAYA 03 PAGI SDN LUBANG BUAYA 04 PAGI SDN LUBANG BUAYA 05 PAGI SDN LUBANG BUAYA 06 PAGI SDN LUBANG BUAYA 07 PAGI SDN LUBANG BUAYA 08 PAGI SDN LUBANG BUAYA 09 PAGI ALAMAT JL.001/02 BAMBU APUS JL. ABDUL RAHMAN NO. 004/06 LB. YUSUFIYAH RT.BAMBU HIJAU RT. MON. 5 JL. 005/02. BAMBU PETUNG RT. MABES TNI. CIPAYUNG JL. JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR 13750 13750 13750 13750 13750 13750 13720 13720 13720 13740 13740 13730 13730 13830 13750 13740 13890 13890 13830 13890 13890 13890 13820 13820 13820 13820 13870 13870 13870 13870 13870 13840 13840 13840 13840 13840 13840 13840 13840 13840 13840 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 --8413215 8403485 87796242 ----87712666 8719453 87753080 8707775 8718459 8706738 8708162 8410448 87796166 8715115 8449868 8448878 84598828 8485584 8485607 8457361 8451078 8445131 70234950 70788259 8448701 8448558 8441816 8457813 8455369 8450136 84596675 84596618 8451813 8451730 70991147 8451730 84596675 84596306 8458208 8407605 8407605 8407216 8407753 87799269 84995501 84971798 87781563 8772282 Hal : 54 . SMAN 64 RT. 002/03 LUBANG BUAYA JL. BAMBU APUS JL. SMP 222 RT. SUCI RT. CIPAYUNG JL. BAPING RT. YUSUFIYAH NO. 004/04 CIPAYUNG JL. TANAH MERDEKA RT. 015/04 JL. TELP. KEL. 50 RT. CILANGKAP JL. BAMBU HIJAU RT. CILANGKAP JL. 009/ 02 JL. H.009/05 JL. RAYA LAPANGAN TEMBAK JL. KELURAHAN CEGER JL. TEMULAWAK IV KPAD JL. MASJID NO. CIPAYUNG JL. 9 JL. CEGER JL. RT. CIPAYUNG JL. 001/02 LB. 010/03 BAMBU APUS JL. MUHAYANG JL. 010/03 JL. CIPAYUNG JL.

KRAMAT GANCENG RT. BINONG RT.INSPEKSI TARUM BARAT JAKARTA TIMUR JL. 006/02. CAKRAWALA NO. SETU JAKARTA TIMUR JL. 14 JAKARTA TIMUR JL. RANGGON RT. 008/05. DALANG RT.KARTIKA EKA PAKSI KPAD KODAM JAYA JATIWARINGINJAKARTA TIMUR JL. RAYA PONDOK RANGGON RT. 004/06 NO. CIPAYUNG JAKARTA TIMUR JL. ANGKASA RT. LUBANG BUAYA JAKARTA TIMUR JL. RUKUN SETU RT. 006/06 LUBANG BUAYA JAKARTA TIMUR JL.PERDANAKUSUMA JAKARTA TIMUR JL. TRIKORA HALIM PK.BUAYA JAKARTA TIMUR JL. JENGKI RT. 001/02 JAKARTA TIMUR JL. BANTAR JATI. TPU PDK. PONDOK RANGGON JAKARTA TIMUR JL.004/01 L.KARTIKA EKA PAKSI KOMPLEK KODAM JATIWARINGIN JAKARTA TIMUR JL. LUBANG BUAYA JAKARTA TIMUR JL. 10. RUKUN SETU RT. TUGU NO. 002/02 JAKARTA TIMUR JL. 1A.KARTIKA EKA PAKSI KOMPLEK KODAM JATIWARINGIN JAKARTA TIMUR JL. AL BAIDHO I RT. RUKUN RT. SETU JAKARTA TIMUR JL. AS-SYAFI'IYAH NO. BAMBU APUS JAKARTA TIMUR JL. HALIM GOLF JAKARTA TIMUR JL.KARTIKA EKA PAKSI KOMPLEK KODAM JATIWARINGIN JAKARTA TIMUR JL. 37 JAKARTA TIMUR JL.RAYA PONDOK GEDE RT. 59. 04. KEL. LUBANG BUAYA JAKARTA TIMUR JL.INSPEKSI TARUM BARAT JAKARTA TIMUR JL. SWADAYA I NO. TELP.07/09 KEBON PALA JAKARTA TIMUR JL. JAKARTA TIMUR JL. AL-BAIDHO RT. SAPI PERAH RT. 008/05. ELANG THAINESIA KOMPLE4K TNI AU CURUG INDAH JAKARTA TIMUR JL. SPG VII RT. RW. 001/02. 01 JAKARTA TIMUR JL. RAYA PONDOK GEDE RT. KELURAHAN SETU JAKARTA TIMUR JL. 006/09 LUBANG BUAYA JAKARTA TIMUR JL. PONDOK RANGGON JAKARTA TIMUR JL. RAYA PONDOK RANGGON RT. RAYA PONDOK GEDE. RAYA MUNJUL. 009/02 NO. HANKAM NO. 002/02 JAKARTA TIMUR JL. 004/06. 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13810 13850 13850 13860 13860 13860 13860 13870 13860 13860 13880 13880 13880 13880 13820 13870 13840 13840 13840 13810 13810 13870 13840 13890 13880 13620 13620 13620 13620 13620 13620 13620 13620 13620 13620 13620 13620 13610 13610 13650 13650 13650 13650 87792282 98201594 98147684 8406316 8406316 8407216 8407753 98201594 8447062 84593506 8443880 8448744 8448215 8451569 8457813 70333778 84597472 84974341 84974547 84974341 84974547 84594643 8448874 8444422 8456735 8446325 8408655 8410774 8440279 84594514 8458112 84597175 8518305 8574689 8629517 8629906 86600927 8630215 8606966 8607064 8602215 8628977 86606070 8607273 8007115 8007115 8011433 8005625 8016530 80877702 Hal : 55 .KODE NO 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 968 969 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 SDN LUBANG BUAYA 10 PETANG SDN LUBANG BUAYA 11 PAGI SDN LUBANG BUAYA 12 PAGI SDN LUBANG BUAYA 13 PAGI SDN LUBANG BUAYA 14 PETANG SDN LUBANG BUAYA 15 PETANG SDN LUBANG BUAYA 16 PETANG SDN LUBANG BUAYA 17 PETANG SDN MUNJUL 01 PAGI SDN MUNJUL 02 PAGI SDN PONDOK RANGGON 01 PAGI SDN PONDOK RANGGON 02 PAGI SDN PONDOK RANGGON 03 PAGI SDN PONDOK RANGGON 04 PAGI SDN PONDOK RANGGON 05 PAGI SDN PONDOK RANGGON 06 PETANG SDN PONDOK RANGGON 07 PETANG SDN SETU 01 PAGI SDN SETU 02 PAGI SDN SETU 03 PETANG SDN SETU 04 PETANG SDS SANTA ANNA SDI AS-SYAFI'IYAH 03 SDS NUSA MELATI SDS BUDI MURNI SDS TARUNA HARAPAN BANGSA SDS NURUL HUDA SDS SANTO MARKUS II SDS HIDAYATUL ISLAMIYAH SDS ALJANNAH ISLAMIQ FULLDAY SCHOOL SDS CITRA DHARMA SDS TIARA BANGSA-ACS (INT'L) JAKARTA SDN CIPINANG MELAYU 01 PG SDN CIPINANG MELAYU 02 PG SDN CIPINANG MELAYU 03 PG SDN CIPINANG MELAYU 04 PG SDN CIPINANG MELAYU 05 PG SDN CIPINANG MELAYU 06 PG SDN CIPINANG MELAYU 07 PG SDN CIPINANG MELAYU 08 PG SDN CIPINANG MELAYU 09 PG SDN CIPINANG MELAYU 10 PG SDN CIPINANG MELAYU 11 PT SDN CIPINANG MELAYU 12 PT SDN HALIM 01 PG SDN HALIM 02 PT SDN KEBON PALA 01 PG SDN KEBON PALA 02 PG SDN KEBON PALA 03 PG SDN KEBON PALA 04 PT ALAMAT KOTA ADMINISTRASI JL. LUBANG BUAYA JAKARTA TIMUR JL. HALIM GOLF JAKARTA TIMUR JL. AL BAIDHO II RT. 006/02. 01 JAKARTA TIMUR JL. 7 RT. BUDI MURNI NO. 006/07 JAKARTA TIMUR JL. KAMPUS BOROBUDUR JAKARTA TIMUR JL. MONUMEN PANCASILA SAKTI RT.07/09 KEBON PALA JAKARTA TIMUR KODE POS NO. CAKRAWALA NO. 007/01 JAKARTA TIMUR JL. 001/02 LUBANG BUAYJAKARTA TIMUR JL. JENGKI RT. SETU JAKARTA TIMUR JL. ELANG THAINESIA KOMPLEK AURI CURUG INDAH JAKARTA TIMUR JL.INSPEKSI TARUM BARAT JAKARTA TIMUR JL. RAYA MUNJUL CILANGKAP RT. MUNJUL JAKARTA TIMUR JL.TRIKORA III. LUBANG BUAYA JAKARTA TIMUR JL. KEL. 006/02. 005/01. CIPAYUNG JAKARTA TIMUR JL. RUKUN SETU RT. DALANG RT. 006/02. CILANGKAP JAKARTA TIMUR JL. ASRAMA ZENI AD. 001/04 LUBANG BUAYA JAKARTA TIMUR JL. 006/06. MUNJUL JAKARTA TIMUR JL. 6. PONDOK RANGGON JAKARTA TIMUR JL. 003/02 JAKARTA TIMUR JL. JAMBORE NO. RAYA TPU RT. SETU JAKARTA TIMUR JL.

PULO RT. SAMI RT. KERJA BAKTI RT. PERMATA GG. JENGKI RT.RT. PERMATA GG. PINANG RANTI II RT. SD INPRES RT.009/01 JL. CENDRAWASIH KOMPLEK RAJAWALI HALIM PK JL.07/09 KEBON PALA JL.28 JL.014/01 KP. SAMI RT.007/05 JL.14/04 NO. TELP.28 JL. SD INPRES RT. JENGKI RT. PERMATA 19 KEBON PALA JL. 2 KADRON JL. KERJA BAKTI RT.013/02 JL.KODE NO 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 776 856 500 501 502 SDN KEBON PALA 05 PG SDN KEBON PALA 06 PT SDN KEBON PALA 07 PG SDN KEBON PALA 08 PT SDN KEBON PALA 09 PG SDN KEBON PALA 10 PT SDN KEBON PALA 11 PG SDN KEBON PALA 12 PG SDN KEBON PALA 13 PG SDN KEBON PALA 14 PG SDN KEBON PALA 15 PG SDN MAKASAR 01 PG SDN MAKASAR 02 PT SDN MAKASAR 03 PG SDN MAKASAR 04 PT SDN MAKASAR 05 PG SDN MAKASAR 06 PG SDN MAKASAR 07 PG SDN MAKASAR 08 PG SDN MAKASAR 09 PG SDN PINANG RANTI 01 PG SDN PINANG RANTI 02 PG SDN PINANG RANTI 03 PT SDN PINANG RANTI 04 PG SDN PINANG RANTI 05 PG SDN PINANG RANTI 06 PT SDN PINANG RANTI 07 PG SDN PINANG RANTI 08 PG SDN PINANG RANTI 09 PG SDN PINANG RANTI 10 PG SDS AL-HAYATI DINIYAH SDS KARTIKA X-7 SDS YAYASAN BUDI HARAPAN SDS ANGKASA I SDS ANGKASA III SDS ANGKASA IV SDS ANGKASA IX SDS ANGKASA V SDS ANGKASA VII SDS ANGKASA X SDS ANGKASA XII SDS ANDAYANI SDS CILILITAN II SDS PELITA SDS PANCA BHAKTI SDS PILAR BANGSA SDS JAKARTA ISLAMIC SCHOOL SDN BALEKAMBANG 01 PAGI SDN BALEKAMBANG 03 PAGI SDN BATU AMPAR 01 PAGI ALAMAT JL.JATIWARINGIN RAYA NO.007/05 JL. MASJID AL MUNIR MAKASAR RT.014/01 JL. PINANG RANTI II RT.MANUNGGAL I KOMPLEK KODAM KALIMALANG JL. PUSDIK DEPNAKER. KELURAHAN PINANG RANTI RT. 002/ 02 JL. TAMAN MINI PINTU II JL. DEPNAKER RT. MUSTANG NO. 10/ 05 JL. GARDU RT. KELURAHAN PINANG RANTI RT.05/03 JL. 06/02 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. GATOT KACA DIRGANTARA II HALIM PK JL.GATOTKACA DIRGANTARA HALIM PK JL. SD INPRES RT.14/04 NO. POMAD NO. MUNGGANG RT. CIPINANG BALI RT. SD INPRES RT.007/05 JL. MASJID AL MUNIR MAKASAR RT. SAMI RT. SAMI RT.14/02 NO. 003/ 04 JL.8 JLN. TRIKORA JL. PERMATA GG.003/005 JL. PERMATA GG.28 JL.016/02 JL. PINANG RANTI II JL. KERJA BAKTI RT.BALEKAMBANG JK. CAKRAWALA JL. BUDI HARAPAN I JL. 002/ 02 JL.12/02 JL. PINANG RANTI RT. CILILITAN BESAR JL.RT006/05 JL.01/002 KEL.1 KOMPLEK KODAM JATIWARINGIN JL. KERJA BAKTI RT. DWIKORA RAYA HALIM PK JL.003/005 KP.012/02 JL. PULO RT. 002/ 02 JL.30 JL.1 JL.14/04 NO. GATOT KACA DIRGANTARA II JL.007/05 JL. RAYA RAJAWALI KOMPLEK HALIM PERDANAKUSUMA JL. 06/ 05 NO. RAYA BOGOR RT. 003/ 04 JL. MASJID ALMUQOROBBIN.013/02 JL. SD INPRES RT. 002/ 02 JL.003/01 JL. JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR 13650 13650 13650 13650 13650 13650 13650 13650 13650 13650 13650 13570 13570 13570 13570 13570 13570 13570 13570 13570 13560 13560 13560 13560 13560 13560 13560 13560 13560 13560 13620 13620 13620 13610 13610 13610 13610 13610 13610 13610 13610 13650 13650 13650 13570 13620 13620 13350 13350 13520 8006209 8006209 80884929 8013321 98101913 80884237 91269378 80876410 80888756 98565174 70231329 8011648 8006276 8005848 71681503 8087606 8006425 80889871 80882923 8002882 87799373 93252920 87784290 8009995 8003463 87780124 98176893 8007064 8004926 8008401 8814637 8607522 8629409 8019143 8001124 8011045 8011839 8012769 8003488 80884118 8005809 --8003074 70399741 80877226 8606530 86612154 8007910 8002815 8003243 Hal : 56 . DEPNAKER RT. KERJA BAKTI RT. KAYATUN KOMP.ASEM NIRBAYA PINTU II TMII.07/09 KEBON PALA JL.

001/10 JL. H. 008/03 JL. RAYA CONDET GG. JA'ANI NASIR RT. BATU AMPAR III RT. UKIN RT. TELP. DEWI SARTIKA NO. 001/01 JL. 200 JL. DAMAI RT. RAYA PONDOK GEDE RT. DUKUH V RT. H. H. 07/03 NO. 012/02 JL. 009/03 JL. DEWI SARTIKA NO. 200 JL. 64 JL. RANTAI MAS SELATAN BULAK RANTAI JL. BATU AMPAR II RT.006/11 JL. PELITA RT. 009/03 JL.02/04 JL.003/09 JL. SMP NEGERI 126 JL. 40 A JL. 29 JL. 003/02 NO. RAYA PONDOK GEDE RT. 001/09 JL. BATU AMPAR III RT. ALI RT. 01/010 JL. JA'ANI NASIR RT.05/05 JL. 001/01 JL. DUKUH V RT. 001/09 JL. BATU AMPAR III RT. 002/04 JL. TRIKORA IV KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. 200 JL. JA'ANI NASIR RT. 200 JL. 07/03 NO. TRIKORA IV JL. DEWI SARTIKA NO. DUKUH V RT. RAYA INPRES RT.KODE NO 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 SDN BATU AMPAR 02 PAGI SDN BATU AMPAR 03 PAGI SDN BATU AMPAR 04 PETANG SDN BATU AMPAR 05 PAGI SDN BATU AMPAR 06 PAGI SDN BATU AMPAR 07 PAGI SDN BATU AMPAR 08 PAGI SDN BATU AMPAR 09 PAGI SDN BATU AMPAR 10 PAGI SDN BATU AMPAR 11 PAGI SDN BATU AMPAR 12 PAGI SDN BATU AMPAR 13 PAGI SDN CAWANG 01 PAGI SDN CAWANG 02 PETANG SDN CAWANG 03 PAGI SDN CAWANG 04 PAGI SDN CAWANG 05 PAGI SDN CAWANG 06 PETANG SDN CAWANG 07 PAGI SDN CAWANG 08 PAGI SDN CAWANG 09 PAGI SDN CAWANG 10 PAGI SDN CAWANG 11 PAGI SDN CAWANG 12 PAGI SDN CAWANG 13 PAGI SDN CAWANG 14 PAGI SDN CILILITAN 01 PAGI SDN CILILITAN 02 PAGI SDN CILILITAN 03 PAGI SDN CILILITAN 04 PAGI SDN DUKUH 01 PAGI SDN DUKUH 02 PETANG SDN DUKUH 03 PAGI SDN DUKUH 04 PAGI SDN DUKUH 05 PAGI SDN DUKUH 06 PETANG SDN DUKUH 07 PETANG SDN DUKUH 08 PAGI SDN DUKUH 09 PAGI SDN TENGAH 01 PAGI SDN TENGAH 02 PAGI SDN TENGAH 03 PAGI SDN TENGAH 04 PETANG SDN TENGAH 05 PAGI SDN TENGAH 06 PAGI SDN TENGAH 07 PAGI SDN TENGAH 08 PAGI SDN TENGAH 09 PAGI SDN TENGAH 10 PAGI SDN TENGAH 11 PAGI ALAMAT JL. 003/02 NO. CILILITAN JL. SMP NEGERI 126 JAKARTA JL. BATU AMPAR II RT. 60 JL. RAYA CONDET GG. 003/07 JL. 007/011 JL. 60 JL.001/01 JL. MASJID CONDET NO. 009/03 JL. RAYA PONDOK GEDE RT. PENGGILINGAN BARU I KOMPLEK BHP RT. 55 JL. RAYA PONDOK GEDE RT.008/04 NO.05/11 JL. 64 JL. 001/01 JL. RANTAI MAS SELATAN BULAK RANTAI JL. JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR 13520 13520 13520 13520 13520 13520 13520 13520 13520 13520 13520 13520 13630 13630 13630 13630 13630 13630 13630 13630 13630 13630 13630 13630 13630 13630 13520 13520 13520 13520 13550 13550 13550 13550 13550 13550 13550 13550 13550 13540 13540 13540 13540 13540 13540 13540 13540 13540 13540 13540 8014916 8090041 --8004932 8016957 8007207 8415685 8404543 8014806 8011475 8014917 8095094 8017231 80888846 8097431 8012011 8014034 80881777 --8093523 8094642 80872408 --8009173 98173543 8009813 8004605 8001983 8015250 8015379 8006040 --8005837 87791137 8402423 32788377 87797983 8416612 8410421 8411212 8410979 8005655 70957181 8414031 8414209 87780867 87780867 87792750 8404754 8407611 Hal : 57 . JAANI NASIR RT.003/07 JL.008/16 JL. 009/03 JL. DAMAI RT. DEWI SARTIKA NO.ANGGREK NO. 40 A JL. JA'ANI NASIR RT. RAYA INPRES RT.ALI RT.005/11 JL. 200 JL.ANGGREK NO. 007/011 JL. JAANI NASIR RT. SMP NEGERI 126 JL. ALI RT. BATU AMPAR III RT. 001/09 JL. MESJID BENDUNGAN RT. DEWI SARTIKA NO. KUMBANG KEL.MESJID BENDUNGAN RT. CILIWUNG UJUNG RT. TRIKORA IV JL.

MATRAMAN RAYA NO. BAING RT 11/09 NO. DEWI SARTIKA NO. MESJID AL IHSAN JL. MESJID AL IHSAN JL.1 CILILITAN KRAMATJATI JL.IKHLASH SDIT MAMBA'UL . MANDALA V CILILITAN JL. 99 JL. NUSA I RT. 5 JL. SETIA NO. MATRAMAN RAYA NO.7 JL. RS.013/011 JL. 013/011 JL. CIPINANG BESAR SELATAN RT 09/ JL. NUSA I RT. CONDET RAYA NO. BB PASAR HEK RT. DEWI SARTIKA NO. NUSA I RT. JATINEGARA BARAT IV/ 12 JL. PUCUNG NO.009/02 JL.1 JL. SETIA NO. RANTAI MAS BULAK RANTAI JL.200 CAWANG JL. 226 JL. BATU TUMBUH RT. KELAPA GADING III NO. 226 JL. 009/02 JL.KODE NO 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 586 587 588 589 591 592 593 594 124 125 126 128 129 130 131 132 133 134 135 136 SDN KRAMATJATI 01 PAGI SDN KRAMATJATI 02 PAGI SDN KRAMATJATI 03 PAGI SDN KRAMATJATI 04 PETANG SDN KRAMATJATI 05 PAGI SDN KRAMATJATI 06 PAGI SDN KRAMATJATI 07 PAGI SDN KRAMATKATI 08 PETANG SDN KRAMATJATI 09 PAGI SDN KRAMATJATI 10 PETANG SDN KRAMATJATI 11 PAGI SDN KRAMATJATI 12 PAGI SDN KRAMATJATI 13 PAGI SDN KRAMATJATI 15 PETANG SDN KRAMATJATI 16 PAGI SDN KRAMATJATI 18 PAGI SDN KRAMATJATI 19 PAGI SDN KRAMATJATI 20 PAGI SDN KRAMATJATI 24 PAGI SDN KRAMATJATI 25 PAGI SDN KRAMATJATI 26 PETANG SDN KRAMATJATI 27 PAGI SDS ISLAM ALFATHIYAH SD GLOBAL ISLAMIC SCHOOL SDI HUDATUL KHAIRIYAH SDIT AL KHAIRAAT SD ISLAM TELADAN YPKUI SD AL . OLAH RAGA II NO.09/06 JL. H. LANGGAR RT. 25 KEL. 009/06 JL. RS SOEKAMTO JL. RAYA CONDET RT:009/08 NO.008/10 JL. JEMBATAN RT. 10 JL. TANJUNG LENGKONG JL. LANGGAR RT. KERJA BAKTI RT. MATRAMAN RAYA NO.14 BALEKAMBANG KRAMATJATI JL. 177 JL. MESJID AL AMIN RT. 009/02 JL. 10 JL.200 CAWANG JL. BATU TUMBUH RT. DEWI SARTIKA 40 CILILITAN KRAMATJATI JL. 007/09 JL. 09/02 JL. 008/10 JL.38 KRAMATJATI JL. TELP. SENSUS RAYA II JL. JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR 13510 13510 13510 13510 13510 13510 13510 13510 13510 13510 13510 13510 13510 13510 13510 13510 13510 13510 13510 13510 13510 13510 13530 13530 13530 13520 13520 13460 13460 13640 13640 13660 13640 13540 13540 13540 13540 13510 13310 13310 13318 13310 13310 13330 13330 13330 13330 13330 13410 13410 8004295 70982184 8006033 80887236 8004286 80870094 8093544 80883660 8006152 80889851 8012449 8006412 80880647 8016728 70983616 8004549 70732019 70931799 8008073 80883985 8016706 8008070 93825902 80884510 8015041 8013364 8094871 --8096179 8014414 8011566 8017181 8012089 70952026 8009726 8000944 87790789 8090508 85903770 85905543 85905122 85907767 85913961 8575961 85904704 85906091 85906091 85911631 85902342 85911580 Hal : 58 . MESJID AL AMIN RT. 21 RT. NUSA I RT. KERJA BAKTI NO.02/06 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. DEWI SARTIKA NO. SENSUS RAYA II JL. RS SOEKAMTO JL.'ULA SDS KRESNA SD MUHAMMADIYAH 4 SD TUNAS MUDA ISLAM SDIT AL. RANTAI MAS BULAK RANTAI. MESJID AL IHSAN JL.28 JL. DATTO TONGGARA JL. TENGAH JL. 007/09 JL MESJID AL IHSAN JL. MASJID CONDET RT:015/03 BATU AMPAR JL. INPRES RT. MESJID AL MABRUK NO. KRAMATJATI JL. IPN KP. 003/09 JL. 003/03 NO. SOEKAMTO JL. TENGAH. JATINEGARA BARAT IV/ 12 JL.BARIYYAH SDS KARTIKA VIII-2 SDS KARTIKA VIII-3 SDIT BUAH HATI SDS SANTO MARKUS I SDN BALIMESTER 01 PG SDN BALIMESTER 02 PT SDN BALIMESTER 03 PT SDN BALIMESTER 06 PG SDN BALIMESTER 07 PT SDN BIDARACINA 01 PG SDN BIDARACINA 02 PT SDN BIDARACINA 03 PG SDN BIDARACINA 04 PT SDN BIDARACINA 05 PG SDN CIPINANG BESAR SELATAN 01 PG SDN CIPINANG BESAR SELATAN 02 PG ALAMAT JL. BB PASAR HEK RT.12/03 JL.HAYAT SD AL .

PANCAWARGA I GG. BASUKI RAHMAT JL. KP. BULETIN KOMP. 03/ 10 JL. KOMPLEK CIPINANG ELOK III JL. NANAS RT. BEKASI TIMUR IV NO. 4 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. 02/ 06 JL. PERUMPUNG TENGAH JL. RAYA JEND. CIPINANG LATIHAN NO. KOMPLEK CIPINANG INDAH JL. 16 JL. 1 JL. CIPINANG LONTAR INDAH JL. 01/ 05 JL. CIPINANG LATIHAN RT. 6 JL. CIPINANG JAYA UJUNG NO. BEKASI TIMUR IV NO. 03/ 10 JL. 1 JL. PWI JL. CIPINANG JAYA II/ 1 JL. PALA I/ 34 JL. BB I CIPINANG MUARA JL. KP. CIPINANG MUARA III JL. PANCAWARGA I GG. PERUMPUNG TENGAH JL. PANCAWARGA IV JL. CIPINANG MUARA III JL. 11 JL. BB I CIPINANG MUARA JL. JEMBATAN RT. VIII JL. KOMP. CIPINANG MUARA III JL. CIPINANG LATIHAN RT. KOMPLEK CIPINANG ELOK JL. BEKASI TIMUR IV NO. D. BEKASI TIMUR IX NO.38 JL. RAYA CIPINANG MUARA JL. CIPINANG LATIHAN RT. 02/ 06 JL. 4 JL. TPU KB. CIPINANG JAYA II/ 1 JL. 1 JL.KODE NO 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 184 185 186 187 SDN CIPINANG BESAR SELATAN 03 PG SDN CIPINANG BESAR SELATAN 04 PG SDN CIPINANG BESAR SELATAN 05 PG SDN CIPINANG BESAR SELATAN 07 PG SDN CIPINANG BESAR SELATAN 08 PG SDN CIPINANG BESAR SELATAN 12 PG SDN CIPINANG BESAR SELATAN 13 PG SDN CIPINANG BESAR SELATAN 14 PG SDN CIPINANG BESAR SELATAN 15 PG SDN CIPINANG BESAR SELATAN 16 PG SDN CIPINANG BESAR SELATAN 17 PG SDN CIPINANG BESAR SELATAN 18 PG SDN CIPINANG BESAR SELATAN 19 PG SDN CIPINANG BESAR SELATAN 20 PG SDN CIPINANG BESAR UTARA 01 PG SDN CIPINANG BESAR UTARA 02 PT SDN CIPINANG BESAR UTARA 03 PG SDN CIPINANG BESAR UTARA 04 PT SDN CIPINANG BESAR UTARA 05 PG SDN CIPINANG BESAR UTARA 06 PT SDN CIPINANG BESAR UTARA 07 PT SDN CIPINANG BESAR UTARA 08 PG SDN CIPINANG BESAR UTARA 09 PG SDN CIPINANG BESAR UTARA 10 PG SDN CIPINANG BESAR UTARA 11 PG SDN CIPINANG MUARA 01 PG SDN CIPINANG MUARA 02 PG SDN CIPINANG MUARA 03 PT SDN CIPINANG MUARA 04 PG SDN CIPINANG MUARA 05 PG SDN CIPINANG MUARA 06 PG SDN CIPINANG MUARA 07 PG SDN CIPINANG MUARA 08 PG SDN CIPINANG MUARA 09 PT SDN CIPINANG MUARA 12 PG SDN CIPINANG MUARA 13 PG SDN CIPINANG MUARA 14 PG SDN CIPINANG MUARA 15 PG SDN CIPINANG MUARA 16 PG SDN CIPINANG MUARA 17 PG SDN CIPINANG MUARA 18 PG SDN CIPINANG MUARA 19 PG SDN CIPINANG MUARA 20 PG SDN CIPINANG MUARA 21 PG SDN CIPINANG MUARA 22 PT SDN CIPINANG MUARA 23 PT SDN KAMPUNG MELAYU 01 PG SDN KAMPUNG MELAYU 02 PT SDN RAWA BUNGA 01 PG SDN RAWA BUNGA 03 PG ALAMAT JL. JEMBATAN RT. RAYA CIPINANG MUARA JL. CIPINANG ELOK II JL. 16 JL. CIPINANG LATIHAN RT. CIPINANG INDAH JL. PANCAWARGA IV/ GG. GRIYA WARTAWAN PWI JL. KB. PANCAWARGA IV RT. 1 JL. KOMPLEK CIPINANG ELOK JL. KB. CIPINANG LONTAR INDAH NO. CIPINANG LONTAR INDAH JL. CIPINANG INDAH RAYA 51 JL. CIPINANG MUARA III JL. VIII JL. CIPINANG INDAH RAYA 50 JL. 011/0 JL. 007/ 04 JL. 03/ 10 JL. JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR 13410 13410 13410 13410 13410 13410 13410 13410 13410 13410 13410 13410 13410 13410 13410 13410 13410 13410 13410 13410 13410 13410 13410 13410 13410 13420 13420 13420 13420 13420 13420 13420 13420 13420 13420 13420 13420 13420 13420 13420 13420 13420 13420 13420 13420 13420 13320 13320 13350 13350 8518708 98291583 8578216 85907571 85907839 85911607 85911607 70657293 8505928 8578773 85911886 85912170 85906524 8592818 8568775 8576249 8568774 8568776 8571683 85913876 8513453 8513453 8513359 85904538 85904537 8510476 8577239 8577239 8504632 8561710 8574245 85906623 8197166 8574245 8502869 85912225 85908533 70276695 85906802 70951817 8516463 85610089 8515642 8574576 8574034 85905816 85908157 8584146 85906322 85906322 Hal : 59 . TELP. CIPINANG LONTAR INDAH RT. BEKASI TIMUR IX NO. BEKASI TIMUR IV NO. PALA I/ 34 JL. PANCAWARGA IV/ GG. 03/ 10 JL.

JATINEGARA TIMUR IV JL. SENSUS II B NO. 14/ 07 JL. JATINEGARA BAR. JATINEGARA TIMUR IV JL. INSPEKSI SALURAN NO. BHINEKA IV CWNG KAPLING JL. NANAS UTARA II NO. MADRASAH II RT. KEBON PALA TANAH JL. KB. TANJUNG LENGKONG JL. 14/ 07 JL. O. JATINEGARA BAR. PALA I RT. KOMPLEK IKIP JL. 14/ 07 JL. SD INPRES NO. JATINEGARA TIMUR IV JL. BHINEKA IV CWNG KAPLING JL. 14/ 07 JL. OTISTA III JL.21 JL. JATINEGARA TIMUR IV JL. PEDATI DALAM RT. JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR 13350 13350 13350 13350 13350 13350 13340 13340 13340 13340 13340 13340 13132 13340 13340 13310 13310 13310 13310 13330 13330 13330 13330 13330 13330 13410 13441 13410 13410 13410 13410 13320 13320 13320 13320 13320 13340 13340 13340 13340 13440 13440 13440 13440 13440 13400 13440 13400 13440 13440 8568783 8568782 85687874 8568826 8568829 8568850 8576114 8514774 8568856 8568780 85902318 8574676 8568781 8568778 8501386 85707577 70985192 8197105 8503933 85917526 8197970 85917477 8560556 8577735 8510554 8578226 8194733 8506174 8573217 85906207 8584989 4027895 8520552 8504359 85902382 85902382 8193857 8198145 --8197357 8626295 8601553 86600935 8601441 8603986 8628787 8629139 8604890 86610288 8608925 Hal : 60 . TAMAN HIJAU DAUN NO. OTISTA III JL. KB.165 JL. PEDATI DALAM RT. BULUH PERINDU RAYA NO. 76A JL. URIP SUMOHARDJO JL. JERUK TIMUR RT. 76A JL. KOMP. JEND. NO. 3 JL. O. RAYA JATINEGARA TIMUR 89 JL. BEKASI TIMUR IV NO. INSPEKSI SALURAN JL. KELURAHAN I JL. IKIP JL.39 A JL. CIPINANG CEMPEDAK III B JL. JATINEGARA BAR. ISKANDARDINATA II NO. KELURAHAN I JL. JATINEGARA TIMUR IV JL. 177 JL. KAV. TANJUNG LENGKONG NO. ISKANDARDINATA I NO. AGRARIA 002/ 016 JL. NO.07/05 JL.142 B JL. KB. 37 JL. O.KODE NO 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 SDN RAWA BUNGA 11 PG SDN RAWA BUNGA 12 PG SDN RAWA BUNGA 13 PG SDN RAWA BUNGA 14 PG SDN RAWA BUNGA 15 PG SDN RAWA BUNGA 16 PG SDN CIPINANG CEMPEDAK 01 PG SDN CIPINANG CEMPEDAK 02 PG SDN CIPINANG CEMPEDAK 03 PT SDN CIPINANG CEMPEDAK 04 PG SDN CIPINANG CEMPEDAK 05 PG SDN CIPINANG CEMPEDAK 06 PG SDN CIPINANG CEMPEDAK 07 PG SDN CIPINANG CEMPEDAK 08 PT SDN CIPINANG CEMPEDAK 09 PG SDS CAHAYA SAKTI SDS KARTIKA X-1 SDS KRISTEN BERKAT SDS MERDEKA SDS ASSA'ADAH SDS KRISHNA SDS MUHAMMADIYAH II SDS SANTO ANTONIUS I SDS SANTO VINCENTIUS SDS TALMIAH SDS BPS & K PEMBANGUNAN III SDS BUDDHIS SILAPARAMITA SDS PUTRA I SDS DCB PALAD SDS NURUL YAQIN SDS YPBK SDS AL WASHLIYAH SDS BAITUL KHAIR SDS PERGURUAN ADVENT 6 SDS SANTA MARIA FATIMA I SDS SANTA MARIA FATIMA II SDS ASSALAFY SDS ASSALAM JAYA SDS BHAKTI I SDS KRISTEN VIII PENABUR SDN DUREN SAWIT 01 PG SDN DUREN SAWIT 02 PG SDN DUREN SAWIT 03 PG SDN DUREN SAWIT 05 PG SDN DUREN SAWIT 06 PG SDN DUREN SAWIT 07 PG SDN DUREN SAWIT 08 PG SDN DUREN SAWIT 09 PG SDN DUREN SAWIT 10 PG SDN DUREN SAWIT 13 PG ALAMAT JL. RAYA CIPINANG JAYA I A JL. PEDATI DALAM RT. 1 JL. 0012/ 10 JL. CIPINANG JAYA CC JL. BEKASI TIMUR IV DALAM JL. LAPANGAN STATISTIK KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO.02/02 JL. NO.15 JL. MATRAMAN RAYA NO. 01/ 02 JL.24 JL. LINGKAR TIMUR JL. TELP.165 JL. OTISTA III RT. PEDATI DALAM RT. 2 JL.25 JL. JATINEGARA TIMUR IV JL. ISKANDARDINATA NO.11 JL. O. ISKANDARDINATA NO.

NUSA INDAH III JL. PERTANIAN UTARA RT. PERTANIAN RT. MAWAR MERAH VI JL. 07/02 JL. PERTANIAN UTARA RT. PAHLAWAN REVOLUSI JL.15/02 JL. RADEN INTEN II BUARAN JL.007/02 JL. DERMAGA BARU RT. BULUH PERINDU RAYA NO 25 PONDOK BAMBU KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. LINGKAR DUREN SAWIT TIM. GADING RAYA II PONDOK BAMBU JL. MAWAR MERAH VI JL. PERTANIAN JL. DUREN SAWIT BARAT III A JL.05/01 JL. PERTANIAN RT. BUNGA RAMPAI RAYA JL. CIPINANG MUARA II JL. JL. 008/016 JL. NUSA INDAH IV JL. DERMAGA BARU RT. CILUNGUP II RT. BUNGA RAMPAI VII JL. PERTANIAN JL. BULAK TIMUR I/ 9 JL. RAYA BUNGA RAMPAI JL. 49 JL. TELP. PAHLAWAN REVOLUS RT04/03 JL. BUNGA RAMPAI VII JL. BUARAN II NO.04/04 JL. BULAK TIMUR I/ 9 JL. RAYA BUNGA RAMPAI JL.KODE NO 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 SDN DUREN SAWIT 14 PG SDN DUREN SAWIT 15 PG SDN DUREN SAWIT 16 PG SDN DUREN SAWIT 17 PG SDN DUREN SAWIT 18 PG SDN KLENDER 01 PG SDN KLENDER 02 PT SDN KLENDER 03 PG SDN KLENDER 04 PG SDN KLENDER 06 PG SDN KLENDER 07 PG SDN KLENDER 08 PT SDN KLENDER 10 PG SDN KLENDER 12 PG SDN KLENDER 13 PG SDN KLENDER 14 PG SDN KLENDER 15 PG SDN KLENDER 16 PG SDN KLENDER 17 PT SDN KLENDER 19 PT SDN KLENDER 20 PG SDN KLENDER 21 PG SDN KLENDER 22 PG SDN KLENDER 23 PT SDN KLENDER 24 PG SDN KLENDER 25 PT SDN MALAKA JAYA 01 PG SDN MALAKA JAYA 03 PT SDN MALAKA JAYA 04 PG SDN MALAKA JAYA 05 PG SDN MALAKA JAYA 06 PG SDN MALAKA JAYA 07 PG SDN MALAKA JAYA 08 PG SDN MALAKA JAYA 09 PG SDN MALAKA JAYA 10 PG SDN MALAKA JAYA 11 PG SDN MALAKA JAYA 12 PG SDN MALAKA JAYA 13 PT SDN MALAKA JAYA 14 PT SDN MALAKA JAYA 18 PT SDN MALAKA JAYA 19 PG SDN PONDOK BAMBU 01 PG SDN PONDOK BAMBU 02 PG SDN PONDOK BAMBU 03 PG SDN PONDOK BAMBU 04 PG SDN PONDOK BAMBU 05 PT SDN PONDOK BAMBU 06 PG SDN PONDOK BAMBU 07 PG SDN PONDOK BAMBU 08 PG SDN PONDOK BAMBU 10 PG ALAMAT JL. MASJID AL FALLAH JL. 09/10 JL. ORI RAYA NO 1 JL. NUSA INDAH III JL. JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR 13440 13440 13440 13440 13440 13470 13470 13470 13470 13470 13470 13470 13470 13470 13470 13470 13470 13470 13470 13470 13470 13470 13470 13470 13470 13470 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13430 13430 13430 13430 13430 13430 13430 13430 13430 86605146 70993986 8608041 8607705 8607967 86600725 8600725 8606757 8602863 8626076 86612001 862239 8632025 70640844 8605654 8630438 8622123 8605646 70335483 56610148 86603077 86606329 8631936 86614257 86604517 86004517 8623587 86602904 8623119 8622829 86601630 8601560 8621761 8605858 8606687 86605256 8608336 70239329 8608625 86607971 86600905 8604050 8607039 8608074 8606538 8604050 8605430 8620551 86602672 8607482 Hal : 61 . BULU PERINDU RAYA JL. GADING RAYA II JL. PERTANIAN TIMUR RT. BULAK TIMUR I/ 9 JL.08/16 JL. MAWAR MERAH VI JL. DERMAGA BARU RT. RADEN INTEN II BUARAN JL. BULAK TIMUR I/ 9 JL. ORI RAYA JL. DERMAGA BARU RT. MAWAR MERAH VII JL. NUSA INDAH IV JL. PERTANIAN TIMUR RT. NUSA INDAH IV JL.15/02 JL. BUNGA RAMPAI RAYA JL. PAHLAWAN REVOLUSI JL.008/016 JL.08/16 JL. MASJID AL FALLAH JL. DUREN SAWIT BARAT III A JL.

TIPAR KAV PTB DKI JAK. 77 JL. PERUM KARYAWAN DKI JL. TIPAR KAV. DELIMA I A RT. 006/ 04 JL. 1 JL. BINA KARYA JL. JL. DERMAGA NO. 006/ 04 JL. BALAI RAKYAT III NO 13 JL. DELIMA II 38 JL. HANAFI PONDOK BAMBU JL. BALAI RAKYAT III NO 14 JL. MALAKA III JL. 39 JL. JL. 006/ 04 JL. ROBUSTA RAYA BLOK P5 JL. RAWA JAYA RT. TELP. PAHLAWAN REVOLUSI JL. PERUM KARYAWAN DKI JL. 006/ 04 JL. TARUNA PAHLAWAN REVOLUSI JL. PERUMNAS RAYA BUARAN JL. PAHLAWAN REVOLUSI NO. TIPAR KAV DKI JL. TIPAR KAV PTB DKI JAK. BUNGA RAMPAI X JL. AD. RAYA PONDOK KELAPA JAYA GAS KOMP. LAMPIRI RAYA KOMP.KODE NO 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 SDN PONDOK BAMBU 11 PG SDN PONDOK BAMBU 12 PG SDN PONDOK BAMBU 13 PG SDN PONDOK BAMBU 14 PG SDN PONDOK BAMBU 15 PG SDN PONDOK BAMBU 17 PG SDN PONDOK BAMBU 18 PG SDN PONDOK KELAPA 01 PG SDN PONDOK KELAPA 02 PT SDN PONDOK KELAPA 03 PG SDN PONDOK KELAPA 04 PG SDN PONDOK KELAPA 05 PG SDN PONDOK KELAPA 06 PG SDN PONDOK KELAPA 07 PG SDN PONDOK KELAPA 08 PT SDN PONDOK KELAPA 09 PG SDN PONDOK KELAPA 10 PG SDN PONDOK KELAPA 11 PT SDN PONDOK KELAPA 12 PT SDN PONDOK KOPI 01 PG SDN PONDOK KOPI 02 PG SDN PONDOK KOPI 03 PG SDN PONDOK KOPI 04 PG SDN PONDOK KOPI 05 PT SDN PONDOK KOPI 06 PT SDN PONDOK KOPI 07 PG SDN PONDOK KOPI 08 PG SDN MALAKA SARI 01 PG SDN MALAKA SARI 02 PG SDN MALAKA SARI 03 PG SDN MALAKA SARI 04 PG SDN MALAKA SARI 05 PG SDN MALAKA SARI 06 PG SDN MALAKA SARI 09 PT SDN MALAKA SARI 11 PT SDN MALAKA SARI 13 PG SDN MALAKA SARI 14 PG SDN MALAKA SARI 15 PT SDS BUDHAYA II SANTO AGUSTINUS SDIT IBNU SINA SDS STRADA VAN LITH II SDS STRADA DIPAMARGA SDS BPS & K V SDS MUHAMMADIYAH 08 SDS OIKOUMENE SDS AL ABIDIN SDS AL-HUMAID SDS I T ASY SYAKIRIIN SDS KRISTEN 4 BPK PENABUR SDS NURUL IMAN ALAMAT JL. 005/ 03 JL. JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR 13430 13430 13430 13430 13430 13430 13430 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13440 13440 13440 13470 13460 13460 13460 13430 13430 13430 13430 13430 86601957 86601852 86603250 8607984 8615488 86608303 8623919 8650350 8652814 8650752 8647415 8650262 8651227 8650407 86900801 8646064 8650506 8652341 86903714 86905061 8602949 8646311 8601185 8602879 8646311 8657909 8600844 86604176 86612185 8612089 8609556 8601275 86601911 86609001 86600771 8602117 8608931 8602117 8610925 86604439 8625922 8605621 8609461 8621734 70803121 8631380 8606643 86612386 8603871 8613158 Hal : 62 . MALAKA II JL. BETUNG VIII / NO. 004/ 03 JL. MADRASAH II NO 10 JL. RAWA JAYA RT. HAJI NAMAN NO. PERUM KARYAWAN DKI KOMP. TARUNA PAHLAWAN REVOLUSI JL. BINA KARYA RT. TIPAR KAV DKI JL. ROBUSTA RAYA JL. TARUM BARAT CIPINANG INDAH BLOK KK JL. RAWA JAYA RT. MALAKA II RT009/06 JL. BALAI RAKYAT III NO 15 JL. BUNGA RAMPAI X JL. MALAKA III RT 008/06 JL. H. MALAKA III JL. DELIMA I JL. 39 JL. PERUM KARYAWAN DKI JL. 22 KELNDER JL. 47 JL. DELIMA II NO. CIPINANG MUARA II JL. RAWA JAYA RT. DKI KOMP. KESEHATAN NO. DELIMA II NO. DELIMA II NO. 7 PONDOK BAMBU KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. 326 JL. LAUT ARAFURU KAV AL DUREN SAWIT JL. BUNGA RAMPAI III/ 22 PERUMNAS KLENDER JL.

KOMARUDIN RT. 23 JL. 23 RT 18/04 JL. 23 JL.SWADAYA IV RT. RAYA BEKASI KM. KOMARUDIN RT04/03 JL. 23 JL. RAYA BEKASI KM. KAYU TINGGI RT. 012/07 JL. 012/08 JL. 012/08 JL. 001/06 JL. TIPAR CAKUNG RT 07/12 CAKUNG BARAT JL. 001/07 JL. PAHLAWAN REVOLUSI NO. 17 JL. 01/06 CAKUNG JL. 23 CAKUNG BARAT JL. SWAKARSA 1B-40 JL. TIPAR CAKUNG RT. KOMARUDIN RT. 012/08 JL.I NO 9-11 JL. 006/ 01 NO. P. KAYU TINGGI RT. TIPAR CAKUNG RT. TAMBUN RENGAS RT. RAYA BEKASI KM. PAHLAWAN REVOLUSI NO. KEJAKSAAN NO.12 JL.009/12 JL. P. 001/ 06 JL. P. AMAL RT.25 CAKUNG JL.RAYA BEKASI KM. TIPAR CAKUNG RT. PONDOK KOPI RAYA BLOK W. RAYA BEKASI KM. 004/03 JL. TAMBUN RENGAS RT. KELAPA SELATAN RT. 17 JL. 17 KP. TELP. TIPAR CAKUNG RT. 001/07 JL. JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR 13430 13430 13430 13430 13450 13450 13450 13450 13450 13460 13460 13460 13460 13640 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13930 13930 13930 13930 13930 13930 13930 8611442 8617241 8616760 8611746 8648378 8640025 8651211 8651447 8647542 8651199 8619815 86612968 8601663 86603738 98257697 46825654 4618243 68035280 46825653 --46825241 4601946 4615771 46824273 ----46823021 46835742 4606141 46823457 46822327 4618243 46825241 46825449 --4607435 46828048 44851396 98259224 46825449 --71693715 98266496 4617331 4606558 4601603 4601604 70919505 4601604 46832651 Hal : 63 . KAYU TINGGI RT. RAYA BEKASI KM 23 JL. RAYA BEKASI KM 25 JL. 23 JL. DELIMA RAYA NO 10 CURUG PONDOK KELAPA JL. 001/06 JL.SWADAYA IV JL. 004/03 JL. RAYA BEKASI KM. RAYA BEKASI KM. 2 JL. PONDOK KELAPA XII BLOK G. PULOJAHE RT.1 NO 1 JL. 03/ 09 JL. RAYA BEKASI KM. KAYU TINGGI RT. KOMARUDIN RT 004/03 JL RAYA BEKASI KM 23 JL.015/14 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. RAYA CURUG RAYA NO 14 PERMATA TIMUR JL. 02/ 07 JL. 001/06 JL. KAYU TINGGI RT. PONDOK KOPI TIMUR BLOK K.4/10 JL. KAYU TINGGI RT. 201-202 JL.KODE NO 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 585 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 SDS PELITA KASIH SDS PERGURUAN RAKYAT 4 SDS ST MARIA IMACULATA SDS TUNAS CEMERLANG SDS AL-MUSANIFIAH SDS AS SA'ADAH SDIT AL MANAR SDIT AR RIDHO SDS PERMATA KASIH INDONESIA SCHOOL SDS TIARA SCHOOL SDS KRISTEN PAULUS SDS KRISTEN TIRANUS SDS TADIKA PURI SD NURUL ISLAM SDN CAKUNG BARAT 01 PG SDN CAKUNG BARAT 02 PG SDN CAKUNG BARAT 03 PAGI SDN CAKUNG BARAT 04 PAGI SDN CAKUNG BARAT 05 PG SDN CAKUNG BARAT 06 PG SDN CAKUNG BARAT 07 PG SDN CAKUNG BARAT 08 PG SDN CAKUNG BARAT 09 PG SDN CAKUNG BARAT 10 PT SDN CAKUNG BARAT 11 PT SDN CAKUNG BARAT 12 PT SDN CAKUNG BARAT 13 PG SDN CAKUNG BARAT 14 PG SDN CAKUNG BARAT 15 PG SDN CAKUNG BARAT 16 PG SDN CAKUNG BARAT 17 PG SDN CAKUNG BARAT 18 PT SDN CAKUNG BARAT 22 PT SDN CAKUNG TIMUR 01 PG SDN CAKUNG TIMUR 02 PG SDN CAKUNG TIMUR 03 PG SDN CAKUNG TIMUR 04 PAGI SDN CAKUNG TIMUR 05 PG SDN CAKUNG TIMUR 06 PG SDN CAKUNG TIMUR 07 PT SDN CAKUNG TIMUR 08 PT SDN CAKUNG TIMUR 09 PG SDN CAKUNG TIMUR 10 PG SDN JATINEGARA 01 PG SDN JATINEGARA 02 PG SDN JATINEGARA 03 PAGI SDN JATINEGARA 04 PAGI SDN JATINEGARA 05 PG SDN JATINEGARA 06 PAGI SDN JATINEGARA 07 PG ALAMAT JL. P. TIPAR CAKUNG RT.12 JL. KOMP DKI BLOK P-6 JL.007/010 JL RAYA BEKASI KM 17 JL. PD.TIPAR RT. RAYA BEKASI KM. MALAKA I NO 207 JL PONDOK KOPI BLOK Y11 JAKARTA TIMUR JL.02/07 JL. RAYA BEKASI KM.

WIRYODININGRAT JL. PALAD RAWA KUNING RT005/02 JL. BUARAN I RT. KOMARUDIN RT009/05 JL. ANEKA ELOK JL. PIK JL. RAYA BEKASI KM.KRT. PIK JL.DR. RAYA PENGGILINGAN JL. P.PULO GEBANG JL. 17 JL.06/08 JATINEGARA CAKUNG JL. KRT. RAYA PENGGILINGAN KOMP. P. IRIGASI. RAYA PENGGILINGAN KOMP. PENDIDIKAN RT09/05 P. PENDIDIKAN RT09/05 JL. LINGKAR WALIKOTA.01/08 JL. PALAD RAWA KUNING JLN.CAKUNG JL.KRT. RAYA PENGGILINGAN JL.KODE NO 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 SDN JATINEGARA 08 PAGI SDN JATINEGARA 09 PAGI SDN JATINEGARA 10 PG SDN JATINEGARA 11 PETANG SDN JATINEGARA 12 PETANG SDN JATINEGARA 13 PETANG SDN JATINEGARA 14 PETANG SDN JATINEGARA 15 PAGI SDN PENGGILINGAN 01 PG SDN PENGGILINGAN 02 PT SDN PENGGILINGAN 03 PG SDN PENGGILINGAN 04 PT SDN PENGGILINGAN 05 PG SDN PENGGILINGAN 06 PT SDN PENGGILINGAN 07 PG SDN PENGGILINGAN 08 PT SDN PENGGILINGAN 09 PG SDN PULOGEBANG 01 PAGI SDN PULOGEBANG 02 PAGI SDN PULOGEBANG 03 PG SDN PULOGEBANG 04 PG SDN PULO GEBANG 05 PG SDN PULOGEBANG 06 PAGI SDN PULOGEBANG 07 PG SDN PULOGEBANG 08 PG SDN PULOGEBANG 09 PG SDN PULOGEBANG 10 PT SDN PULOGEBANG 11 PAGI SDN PULO GEBANG 12 PETANG SDN PULOGEBANG 13 PG SDN PULOGEBANG 14 PT SDN PULOGEBANG 15 PT SDN PULOGEBANG 16 PT SDN PULOGEBANG 17 PG SDN PULOGEBANG 18 PT SDN PULOGEBANG 19 PT SDN PULOGEBANG 20 PAGI SDN PULOGEBANG 21 PG SDN PULOGEBANG 22 PT SDN PULOGEBANG 23 PT SDN PULO GEBANG 24 PAGI SDN PULOGEBANG 25 PG SDN RAWATERATE 01 PG SDN RAWATERATE 02 PT SDN RAWATERATE 03 PG SDN UJUNG MENTENG 01 PG SDN UJUNG MENTENG 02 PG SDN UJUNG MENTENG 03 PG SDN UJUNG MENTENG 04 PG SDN UJUNG MENTENG 05 PT ALAMAT JL. PALAD RAWA KUNING JL. HASAN RT013/03 JL.2 JL. RAWA KUNING RT 05/02 JL. 06/08 JL. RAYA PULOGEBANG KM-2 CAKUNG JL. 006/08 KEC. UJUNG MENTENG JL.RAJIMAN WIDYODININGRAT JL. PIK JL. H.DR.BUARAN I RT. HASAN JL. KRT. KOMARUDIN JL.SWADAYA PULO JAHE RT 07 RW 10 KP.01/08 JL. RAWA BEBEK RT 02/01 PULO GEBANG JL. RAWA BEBEK RT 02/01 JLN. PENDIDIKAN RT 009/05 JL. WIRYODININGRAT JL. RAWABEBEK RT002/01 JL. JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR 13930 13930 13930 13930 13930 13930 13930 13930 13940 13940 13940 13940 13940 13640 13940 13940 13940 13950 13950 13950 13950 13950 13950 13950 13950 13950 13950 13950 --13950 13950 13950 13950 13950 13950 13950 13950 13950 13950 13950 13950 13950 13920 13920 13920 13960 13960 13960 13960 13960 46833370 4612737 46820804 46825279 91264714 46833851 461 8227 46821923 4801401 4801401 4805633 48700728 4608487 4608487 4610721 4610721 4804616 4803506 4803507 4806585 88957170 88957172 4807670 4808007 4806061 4806850 --4805576 88961653 4803205 4807764 4807670 4808789 4805647 4806585 4807233 4804369 4806054 8856041 4806237 4801966 48700241 4611703 4612492 4615533 4614385 46825092 4606606 4616941 70730852 Hal : 64 .BUARAN I RT. RAYA PULO GEBANG KM 2 JL. TELP. CAKUNG JL. RAWABEBEK RT002/01 JL.RADJIMAN WIDYODININGRAT. BUARAN I RT 006 / 08 JL. RAYA PULOGEBANG KM.2 JL. KOMARUDIN RT 006/05 JLN. RAYA PULOGEBANG KM. IRIGASI UJUNG MENTENG RT.KEC. PULO JAHE RT 012 RW 014 JL. P. RAYA PENGGILINGAN JL. IRIGASI RT 01/08 UJUNG MENTENG CAKUNG KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. IRIGASI UJUNG MENTENG RT. H. PALAD RAWA KUNING RT 08 RW 02 JL. RAYA PENGGILINGAN KOMPLEK PIK CAKUNG JL. IRIGASI UJUNG MENTENG JL. MENTIBU KOMP. RAYA PENGGILINGAN KOMP. PENDIDIKAN RT009/05 JL. KOMARUDIN UJUNG KRAWANG RT0 JLN. KOMARUDIN /GG PENDIDIKAN JL. RAYA PENGGILINGAN JL.

LAYUR SELATAN 19 JAKARTA TIMUR JL. PERHUBUNGAN RAYA JAKARTA TIMUR JL. RAYA BEKASI KM 25 JAKARTA TIMUR JL.RAYA PENGGILINGAN JAKARTA TIMUR JL.10/03 JAKARTA TIMUR JL. 001/07 JAKARTA TIMUR JL. 99 CAKUNG JAKTIM JAKARTA TIMUR JL.BADARUDIN TANAH KOJA JAKARTA TIMUR JL.BADARUDIN TANAH KOJA JAKARTA TIMUR JL. 18 JAKARTA TIMUR JL.01/08 JAKARTA TIMUR JL. BUNYU KOMP. RAYA BEKASI KM.10 RW 0. RAYA PENGGILINGAN RT 001/03 JAKARTA TIMUR JL. JAKARTA TIMUR JL. PERTAMINA JAKARTA TIMUR JL. 18 JAKARTA TIMUR JL. 36 JAKARTA TIMUR JL. TELP. TANAH KOJA II JAKARTA TIMUR JL.58 JAKARTA TIMUR JL SWADAYA JAKARTA TIMUR JL. 3 JAKARTA TIMUR JL. TIPAR CAKUNG JAKARTA TIMUR JL. 18 JAKARTA TIMUR JL. LAYUR SELATAN 19 JAKARTA TIMUR JL. RAYA PENGGILINGAN NO. 009/ 02 JAKARTA TIMUR JL.28 KAYU PUTIH JAKARTA TIMUR JL. PAPAN NO. RAYA PULO GEBANG JAKARTA TIMUR JL. KAYU TINGGI RT. TB. TB. SERUNI BLOK D I NO. 13960 13960 13910 13910 13910 13910 13930 --13930 13940 13940 13940 13940 13940 13950 13950 13920 13950 13960 13960 13960 13960 13240 13240 13240 13240 13220 13220 13220 13220 13220 13220 13220 13220 13250 13250 13250 13250 13250 13250 13250 13250 13250 13250 13250 13250 13210 13210 13210 13210 4606606 46821993 44831013 4601518 --4616189 4614883 --46821243 48703359 4611567 46833040 4809606 46820788 98194569 4605328 4801362 4808048 4611850 46826508 98127859 4609564 4710670 4706523 4707107 4704751 4750430 4898811 47868044 4713643 4707494 4757683 4754810 4751635 4705302 47881688 4705809 47866625 4705652 4757602 47860713 47869510 47869626 4752901 47881964 4759116 4757719 47881562 47869242 4754774 Hal : 65 . PERHUBUNGAN RAYA RT. TANAH KOJA RT. RAYA BEKASI KM.04 JAKARTA TIMUR JL. KUNCI NO. IRIGASI RT001/08 UJUNG MENTENG JAKARTA TIMUR JL. RAYA PULO GEBANG JAKARTA TIMUR JL. PAPAN NO. JATINEGARA KAUM RAYA NO. 007/06 NO.RAYA PENGGILINGAN RT 0. SENTRA PRIMER BARU TIMUR JAKARTA TIMUR JL. 001/07 JAKARTA TIMUR JL. 19 JAKARTA TIMUR JL. RAYA BEKASI TIMUR CIPINANG JAKARTA TIMUR JL. PULOGADUNG JAKARTA TIMUR JL.8A TAMAN MODERN JAKARTA TIMUR PERUM MENTENG METROPOLITAN JAKARTA TIMUR KOMPLEK TAMAN MODERN BLOK R2 / 8-8A UJUNG MENTENG JAKARTA TIMUR JL. 19 JAKARTA TIMUR KODE POS NO.BLOK B. IRIGASI UJUNG MENTENG RT. TANAH KOJA II JAKARTA TIMUR JL. 18 JAKARTA TIMUR JL. 19 JAKARTA TIMUR JL. TAMAN PULO ASEM UTARA JAKARTA TIMUR JL. RAJIMAN W. RAYA BEKASI KM. AL-AKHYAR KAYU TINGGI JAKARTA TIMUR JL. PULO GEBANG PERMAI JAKARTA TIMUR JL. CIPINANG TIMUR III/3 JAKARTA TIMUR JL. RAYA BEKASI KM. 009/ 02 JAKARTA TIMUR JL. TAMAN PULO ASEM UTARA JAKARTA TIMUR JL. JATINEGARA KAUM RT. TANAH KOJA II RT. 18 JAKARTA TIMUR JL. RAYA PENGGILINGAN KP. KRT. RAYA BEKASI KM.KODE NO 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 332 333 334 335 336 404 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 SDN UJUNG MENTENG 06 PT SDN UJUNG MENTENG 07 PT SDS DARUL ROHIM SDS AL AKHYAR SDI AL HILAL SDS AL QUDWAH SDS NURUL ISLAM SDS PERINTIS SDI TELADAN PULOGADUNG PAGI I SDS AL-AZIZ SDS AL MUSHANIFIYAH SDS AL WATHONIYAH 9 SDS KASIH ANANDA II SDS NAHDATUL WATHON SDS BINA SISWA SDS HARAPAN BUNDA SDS ISLAM AL AZHAR SDS NURUL IHSAN SDS KRISTEN CAHAYA BANGSA SDS SANG TIMUR SDS SANTO YOSEPH SDS TUNAS BANGSA SDN CIPINANG 01 PG SDN CIPINANG 03 PG SDN CIPINANG 04 PT SDN CIPINANG 05 PG SDN JATI 01 PG SDN JATI 03 PG SDN JATI 04 PT SDN JATI 05 PG SDN JATI 06 PG SDN JATI 07 PG SDN JATI 08 PG SDN JATI 11 PG SDN JATINEGARA KAUM 01 PG SDN JATINEGARA KAUM 02 PT SDN JATINEGARA KAUM 03 PG SDN JATINEGARA KAUM 04 PT SDN JATINEGARA KAUM 05 PG SDN JATINEGARA KAUM 06 PG SDN JATINEGARA KAUM 07 PG SDN JATINEGARA KAUM 09 PT SDN JATINEGARA KAUM 10 PT SDN JATINEGARA KAUM 11 PG SDN JATINEGARA KAUM 14 PG SDN JATINEGARA KAUM 15 PG SDN KAYU PUTIH 01 PG SDN KAYU PUTIH 03 PG SDN KAYU PUTIH 04 PT SDN KAYU PUTIH 05 PG ALAMAT KOTA ADMINISTRASI JL. KELURAHAN UJUNG MENTENG RT 015/01 NO21 JAKARTA TIMUR JL. CIPINANG TIMUR III/ 3. JEMBATAN RT 007/01 NO 15 JAKARTA TIMUR JL. PAPAN NO. PERHUBUNGAN RAYA RT. KAKAP RAYA NO.

4 JAKARTA TIMUR JL. PISANGAN LAMA DALAM I JAKARTA TIMUR JL. HAJI MUGENI II JAKARTA TIMUR JL. 13210 13210 13230 13230 13230 13230 13230 13230 13230 13230 13230 13230 13230 13230 13230 13230 13260 13260 13260 13260 13260 13260 13260 13260 13260 13260 13220 13220 13220 13220 13220 13220 13220 13220 13220 13220 13220 13240 13240 13240 13240 13240 13240 13220 13220 13220 13220 13220 13210 13210 47863703 4893232 4899803 4755655 4707555 4780079 47863355 47864303 47863667 4702331 47869260 47866128 47869114 4707687 47867552 70753209 4898566 4898566 4704610 47867134 4700450 47860820 4704790 47865809 4705057 47864801 4707244 4897345 47862228 4750906 47882647 4705959 4893111 47867453 4753830 47861136 4753624 4899678 4758543 47863663 47862753 4707703 47861238 4894071 4721231 4891506 4894438 4897080 47860636 47864275 Hal : 66 . HAJI MUGENI II JAKARTA TIMUR JL.KODE NO 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 433 434 435 436 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 SDN KAYU PUTIH 08 PG SDN KAYU PUTIH 09 PG SDN PISANGAN TIMUR 01 PG SDN PISANGAN TIMUR 03 PG SDN PISANGAN TIMUR 05 PG SDN PISANGAN TIMUR 07 PG SDN PISANGAN TIMUR 10 PG SDN PISANGAN TIMUR 11 PG SDN PISANGAN TIMUR 12 PG SDN PISANGAN TIMUR 13 PG SDN PISANGAN TIMUR 14 PG SDN PISANGAN TIMUR 16 PT SDN PISANGAN TIMUR 18 PG SDN PISANGAN TIMUR 19 PG SDN PISANGAN TIMUR 20 PG SDN PISANGAN TIMUR 21 PG SDN PULOGADUNG 01 PG SDN PULOGADUNG 02 PT SDN PULOGADUNG 03 PG SDN PULOGADUNG 04 PT SDN PULOGADUNG 05 PG SDN PULOGADUNG 06 PT SDN PULOGADUNG 07 PG SDN PULOGADUNG 08 PT SDN PULOGADUNG 09 PG SDN PULOGADUNG 10 PT SDN RAWAMANGUN 01 PG SDN RAWAMANGUN 03 PG SDN RAWAMANGUN 04 PT SDN RAWAMANGUN 05 PG SDN RAWAMANGUN 07 PG SDN RAWAMANGUN 08 PT SDN RAWAMANGUN 09 PG SDN RAWAMANGUN 11 PG SDN RAWAMANGUN 13 PG SDN RAWAMANGUN 14 PG SDN RAWAMANGUN 15 PG SDS ASSA`ADAH SDS BUDHAYA I ST AGUSTINUS SDS KEMALA BHAYANGKARI 5 SDS KRIDA PUTRA SDS MUSTIKA SDS SETIA BAKTI SDS PEMBANGUNAN AL HIKMAH SDS AL-WASHLIYAH SDS CEMERLANG SDS YAYASAN PENDIDIKAN GKPI SDS PERMATA HARAPAN SDS ISLAM ANNUR SDS ISLAM AT TAUBAH ALAMAT KOTA ADMINISTRASI JL. HAJI TEN IV JAKARTA TIMUR JL. 5 JAKARTA TIMUR JL. BEKASI TIMUR KM. KAYU PUTIH I JAKARTA TIMUR JL. 10/ 02 JAKARTA TIMUR JL.II JAKARTA TIMUR JL. HAJI TEN JAKARTA TIMUR JL. HAJI TEN JAKARTA TIMUR JL. GADING RAYA I JAKARTA TIMUR JL. PULO MAS BARAT NO. PEMUDA NO. 2 JAKARTA TIMUR JL. PULO MAS BARAT V NO. JATI BARANG V NO. 6 JAKARTA TIMUR JL.003/011 JAKARTA TIMUR JL. 41 JAKARTA TIMUR JL. 6 JAKARTA TIMUR JL. KAYU PUTIH I JAKARTA TIMUR JL. 6 JAKARTA TIMUR JL. 26B JAKARTA TIMUR JL. KAYU PUTIH IV NO. HAJI MUGENI II JAKARTA TIMUR JL. KAYU PUTIH IV NO. A3 CIPINANG TIMUR NO. HAJI MUGENI II JAKARTA TIMUR JL. GADING RAYA I JAKARTA TIMUR JL. 5 JAKARTA TIMUR JL. PEMUDA NO. 15 GG MAWAR NO. KEMUNING II JAKARTA TIMUR JL. 14 JAKARTA TIMUR JL. MADRASAH NO. 14 RT. TAMAN JELITA UTARA JAKARTA TIMUR JL. GADING RAYA I JAKARTA TIMUR JL. BATU SULAEMAN NO. PISANGAN DALAM LAMA I JAKARTA TIMUR JL. KAYU PUTIH I JAKARTA TIMUR JL. 17 JAKARTA TIMUR JL. PISANGAN LAMA DALAM I JAKARTA TIMUR JL. PEMUDA NO. 40 JAKARTA TIMUR JL. HAJI TEN IV JAKARTA TIMUR JL. HAJI MUGENI II JAKARTA TIMUR JL. 3 JAKARTA TIMUR JL. 3 JAKARTA TIMUR JL. GADING RAYA I JAKARTA TIMUR JL. BELANAK VI NO. CIPINANG BARU BUNDER JAKARTA TIMUR JL. V / 2 JAKARTA TIMUR KODE POS NO. 22 JAKARTA TIMUR JL. AL-WASHLIYAH NO. RAWAMANGUN MUKA JAKARTA TIMUR JL.BATU SAPHIR NO. KEMUNING II RT. GURAME NO. PISANGAN DALAM LAMA I JAKARTA TIMUR JL. KEMUNING II RT. POLRI CIPINANG JAKARTA TIMUR JL. KOMP. TAMAN JELITA UTARA NO. CIPINANG KEBEMBEM I/25 JAKARTA TIMUR JL. TELP. 10/ 02 JAKARTA TIMUR JL. GADING RAYA I JAKARTA TIMUR JL.JELITA UTARA NO. SUNAN SEDAYU NO. KEMUNING II JAKARTA TIMUR JL.50 PULOMAS KAYU PUTIH PULOGADUNG JAKARTA TIMUR JL.5 LT. KAYU PUTIH I JAKARTA TIMUR JL.

KEBON MANGGIS I/28 JL.11 KAYU PUTIH JL. KAYUMANIS IV BARU NO. SLAMET RIYADI II/ 7B JL. JENDRAL A. KESATRIAN VIII NO. 1 JL. KAYUMANIS IV BARU NO. KEBON MANGGIS 1/28 JL. PANDAN RAYA JL.006/14 NO. SLAMET RIYADI II/ 7B JL. SLAMET RIYADI II/ 7B JL. SLAMET RIYADI II/7B JL. 28 H JL.1 UTAN KAYU SELATAN JL. JENDRAL A. PANDAN RAYA JL. PISANGAN BARU I RT.20 JL.45 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO.MARMER N0. 20 JL. UNJ JL. YANI NO.20 JL. KAYU PUTIH PULO MAS JL. BALAI PUSTAKA BARAT NO. KRAMAT ASEM RAYA NO.4 JL. PISANGAN BARU TENGAH JL. PISANGAN BARU UTARA JL.36 JL. SUNAN GIRI NO. CIPINANG KEBEMBEM JL. 10/14 JL. JENDRAL A. PISANGAN BARU TENGAH RT. 2 RT.KODE NO 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 485 486 487 488 489 491 492 493 494 495 496 497 498 499 855 857 337 338 339 340 341 342 343 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 364 366 367 368 369 370 371 372 373 SDS DON BOSCO II SDS FRANSISKUS III SDS ISLAM TUGASKU SDS MEKAR SARI SDS MUHAMMADIYAH 41 SDS BAKTI SDS BPSK PEMBANGUNAN SDN IKIP JAKARTA SDS ADVENT VII SDS AL AZHAR 13 RAWAMANGUN SDS MUHAMMADIYAH 24 SDS TARAKANITA V SDS TRISULA PERWARI 3 SDS YWKA II SDS ISLAM AT-TAQWA SDS SEVILLA SDN KAYUMANIS 01 PG SDN KAYUMANIS 02 PT SDN KAYUMANIS 03 PG SDN KAYUMANIS 04 PT SDN KEBON MANGGIS 01 PG SDN KEBON MANGGIS 03 PG SDN KEBON MANGGIS 05 PG SDN KEBON MANGGIS 08 PG SDN KEBON MANGGIS 09 PG SDN KEBON MANGGIS 11 PG SDN KEBON MANGGIS 12 PT SDN KEBON MANGGIS 13 PG SDN KEBON MANGGIS 14 PG SDN PALMERIAM 01 PG SDN PALMERIAM 02 PT SDN PALMERIAM 03 PG SDN PISANGAN BARU 01 PG SDN PISANGAN BARU 02 PG SDN PISANGAN BARU 03 PG SDN PISANGAN BARU 05 PG SDN PISANGAN BARU 07 PG SDN PISANGAN BARU 08 PT SDN PISANGAN BARU 09 PG SDN PISANGAN BARU 10 PT SDN PISANGAN BARU 11 PG SDN PISANGAN BARU 13 PG SDN PISANGAN BARU 15 PG SDN PISANGAN BARU 16 PG SDN UTAN KAYU SELATAN 01 PG SDN UTAN KAYU SELATAN 02 PT SDN UTAN KAYU SELATAN 03 PG SDN UTAN KAYU SELATAN 04 PT SDN UTAN KAYU SELATAN 05 PG SDN UTAN KAYU SELATAN 07 PG ALAMAT JL. 24 JL. KAYUMANIS IV BARU NO. TELP.64 JL. KAYUMANIS 1 LAMA JL. KESATRIAN VIII NO. BALAI PUSTAKA BARU I/38 JL. 1 JL. KRAMAT ASEM RAYA NO. 28 H JL. BANGUNAN BARAT JL.006/014 JL. KEBON KELAPA RAYA JL. SLAMET RIYADI II/ 7B JL. YANI JL. 2 JL. DAKSINAPATI RAYA NO. KAYUMANIS I LAMA JL. PULO MAS BARAT V NO.2 JL. PINANG NO. PISANGAN BARU I JL. KAYUMANIS 1 LAMA JL. PISANGAN BARU I ]L. 30 JL. PEMUDA NO.006/014 JL. RAWAMANGUN MUKA II JL.09/11 JL.20 JL. PULOMAS JAYA NO. PANDAN RAYA NO. JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR 13210 13210 13210 13210 13210 13230 13230 13220 13220 13220 13220 13220 13220 13220 13220 13210 13130 13130 13130 13130 13110 13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150 13140 13140 13140 13110 13110 13110 13110 13110 13110 13110 13110 13110 13110 13110 13110 13120 13120 13120 13120 13120 13120 4714868 47881776 47861130 4714854 4750721 4752275 4712415 4701443 4720135 47866579 4894365 4722391 4713105 4753989 47864568 47882288 85900063 85910032 85902616 8517983 8515130 85912789 85902046 70755508 85909755 8515279 70984029 85912753 85904612 8508140 8571104 8571104 85903533 85907280 85907164 8507404 85906678 85908678 85902984 85913988 8520685 8191916 85913456 85902472 8505395 8520667 85903363 8520501 85908824 85901235 Hal : 67 . 6 JL. PEMUDA KOMP. PISANGAN BARU TENGAH JL. PISANGAN BARU TENGAH RT. YANI JL. PISANGAN LAMA III/ 3 JL. KAYUMANIS IV BARU NO. BATU SULAEMAN NO. PISANGAN BARU TENGAH RT.

18 KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO. A. UTAN KAYU RAYA NO. GALUR SARI VIII JL. BUARAN II RT. PULO NANGKA BARAT II RT. KELAPA JL.11 JL. BOJONG INDAH RT. GALUR SARI TIMUR JL. 129 JL. UTAN KAYU RAYA NO. MATRAMAN RAYA NO. GALUR SARI TIMUR JL. 0010/03 JL. RAWADAS GG. 009/01 NO. 107 JL. MUGENI III RT 0015/04 PISANGAN LAMA I JL. PD. 0010/06 PD. SKIP UJUNG RT. SKIP UJUNG RT. GALUR SARI RT. KELAPA RT. PONDIK KOPI TIMUR NO.55-56 JL. GALUR SARI TIMUR JL. GALUR SARI VIII RT. 003/07 RAWA DOMBA JL. 003/ 013 JL. SIDINI NO. GALUR SARI RT. AHMAD ZAINIE KP.10 DS JL. JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR 13120 13120 13120 13120 13120 13020 13120 13120 13120 13120 13120 13120 13120 13120 13120 13120 13120 13120 13120 13120 13130 13150 13150 13140 13140 13000 13120 13120 13120 13210 13220 13210 13210 13260 13440 13470 13440 13440 13460 13450 13450 13450 13470 13470 13470 13460 13450 13470 13440 13450 8511980 85911745 85901661 8191849 8518948 85904342 71088174 98526737 85907983 85908871 85908871 85913836 85904121 8566705 85906053 8518587 8570283 85902615 85906533 8513992 8583014 8580342 8516526 8502453 8510732 8566747 8500475 8506323 8519940 4750960 4894071 4714645 4786839 4713914 8601880 8616174 8613033 8628587 8606241 8656243 86902762 8652514 8613534 8631257 8623932 8651675 8647695 8621385 32691990 86905474 Hal : 68 . KEHAKIMAN NO. WARINGIN NO. JATI BARANG V NO 40 RT. 006/10 CILUNGUP IND. M II RT.10/ 07 JL. 007/03 NO. 107 JL. 0011/04 JL. 003/ 013 JL. 0015/017 JL. 0012/010 KLD JL. GALUR SARI TIMUR JL. PAHLAWAN REVOLUSI RT. 46 JL. SLAMET RIYADI NO. KELAPA HIJAU RT. KH. I RT. SKIP UJUNG JL. 003/07 TIPAR PD. H. 005/05 NO. 44 JL. 3 JL. KRAMAT ASEM RAYA NO. 008/011 JL. KELAPA JL. RAYA PD. SWADAYA MASJID AL FALAH RT.002/013 KLENDER JL. SUMUR RT. TELP. UTAN KAYU UTARA NO. I GUSTI NGURAH RAI RT. KOMP. 006/03 KEL. JATIBENING II RT. 002/05 NO. DERMAGA NO. 14 JL. PONDOK KELAPA SELATAN RT. 003/07 JL.KODE NO 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 858 859 860 861 862 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 892 SDN UTAN KAYU SELATAN 09 PG SDN UTAN KAYU SELATAN 11 PG SDN UTAN KAYU SELATAN 13 PG SDN UTAN KAYU SELATAN 14 PG SDN UTAN KAYU SELATAN 16 PG SDN UTAN KAYU SELATAN 17 PG SDN UTAN KAYU SELATAN 18 PG SDN UTAN KAYU SELATAN 19 PT SDN UTAN KAYU SELATAN 20 PG SDN UTAN KAYU SELATAN 21 PG SDN UTAN KAYU SELATAN 22 PG SDN UTAN KAYU SELATAN 23 PG SDN UTAN KAYU SELATAN 25 PG SDN UTAN KAYU SELATAN 27 PG SDN UTAN KAYU UTARA 01 PG SDN UTAN KAYU UTARA 03 PG SDN UTAN KAYU UTARA 05 PG SDN UTAN KAYU UTARA 07 PG SDN UTAN KAYU UTARA 08 PG SDN UTAN KAYU UTARA 11 PG SDS MUHAMMADIYAH III SDS KWITANG III PSKD SDS KARTIKA XI-4 SDS ANTONIUS SDS MARSUDIRINI I SDS NURUL HIKMAH SDS MUHAMMADIYAH 23 SDS PERGURUAN RAKYAT III SDS RUKUN ISTRI MI AL KENANIYAH MI AL HIKMAH MI AL KHAIRIYAH MI AL HASANIYAH MI SIROJUL HUDA MIN DUREN SAWIT MI AL FALAH KLENDER MI AL WATHONIYAH 1 MI AL WATHONIYAH 2 MI AL WASHLIYAH MI AL WATHONIYAH 1A MI AL FARIDAH MI ZIYADATUL HUDA MI HASANATUDDARAIN MI AL JAUHARIYAH MI AZ ZAINIYAH MI RAUDHATUL FALAH MI AL HIDAYAH MI AL HAMIDIYAH MI NURUL FALAH MI AL IKHLAS ALAMAT JL. 21-22 JL. 20 JL. 119 JL. 3 JL. H.44 JL. 001/01 NO. KELAPA HIJAU RT. SALEMBA TEGALAN I H/12 JL. KAYU MANIS TIMUR NO. 38 JL. RAMBUTAN NO. 005/016 JL. KAYU PUTIH IV RT. SAWAH BARAT BLOK B 2 UJUNG JL. 002/05 JL. MATRAMAN RAYA NO. GALUR SARI TIMUR NO. 003/07 JL. 007/06 JL. 10/07 JL. 19 JL. PULO NANGKA BARAT I/14 RT009/016 JL. KH. MADRASAH I-II RT. JL. 107 JL. KELAPA JL. JANUR XI RT. DAHLAN NO. KESATRIAN V JL. 45 RT. BALAI RAKYAT NO. 42 RT.

23 RT. 0014/04 JAKARTA TIMUR JL.KODE NO 3398 3399 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 863 864 865 866 867 868 869 870 MI AL WATHONIYAH PUSAT PG MI AL WATHONIYAH PUSAT PT MI AL WATHONIYAH 4 MI AL WATHONIYAH 5 MI AL WATHONIYAH 7 MI AL WATHONIYAH 8 MI AL WATHONIYAH 12 MI AL WATHONIYAH 16 MI HAUDIYAH AL WATHONIYAH 43 MI AL WATHONIYAH 6 MI AS SYARIFIYAH MI AL HIDAYAH MI AT TAQWA MI ISTIQOMAH MI AL LATHIFIYAH MI HIKMATUL HUSNA MI AL AKHYARIYAH MI AS SYAIRIYAH ATTAHIRIYAH MI NURUL FALAH MI NURUL HUDA MI UMDATURRASHIKIEN MI ASSA'ADAH MI JAUHAROTUL HUDA MI TARBIYATUL ATHFAL MI AL WATHONIYAH 10 MI AL ASMANIYAH MI AL ITTIHAD MI AR RAHMAH UK MI AL FALAH UM MI AL HUDA MI ASYIROTUS SYAFIIYAH MI ISLAHUL ANAM MI RABIAH AL ADAWIYAH MI IDZOTUN NASYIIEN MI AMIRUDDIN WAL MUNAWWAROH MI AL WATHONIYAH 51 MI AL WATHONIYAH 11 MI AL WATHONIYAH 13 MI AL WATHONIYAH 17 MI AL WATHONIYAH 19 MI AL WATHONIYAH 44 MI DARUS SYIFA MI DARUL ARQOM MI JAUHAROTUN NAQIYAH MI MU'AWANATUL IKHWAN MI RUHUL ULUM MI AN NURIYAH MI AL IHSAN ATTAHIRIYAH MI DA'WAH ISLAMIYAH MI AN NAHDLATUL ILMIYAH ALAMAT KOTA ADMINISTRASI JL.DR. 003/07 JAKARTA TIMUR JL. 0014/08 NO.K JAKARTA TIMUR JL.SWADAYA PAM RAWA BADUNG RT 001/013 JATINEGARA JAKARTA C TIMUR JL RAYA BEKASI KM 17 RT0011/ 03 JATINEGARA CAKUNG JAKARTA TIMUR JL. 7 CIP. 13930 13930 13930 13930 13930 13930 13930 13920 13930 13930 13930 13920 13920 13920 13930 13940 13930 13940 13910 13910 13910 13910 13910 13910 13940 13940 13850 13950 13960 13950 13940 13950 13960 13950 13910 13950 13010 13910 13950 13950 13940 13950 14310 13340 13350 13340 13340 13410 13340 13330 4613590 4608663 46830477 415520 4617306 4611720 46828022 46834502 46835745 4615883 4619373 4609495 --4612948 4615859 46828474 4615912 70542193 4618024 4602401 44832386 44854757 44854697 46822766 4609972 4805855 94062252 4805632 46829636 4806022 4609762 70754807 4608325 4804827 4609703 4800860 46826379 4606601 4803984 4805029 4803556 98566950 8506236 --8561075 8500125 8578242 8503342 8514703 98260665 Hal : 69 . PEDATI TIMUR DALAM RT.22A JAKARTA TIMUR JL. PENGARENGAN RT. 65 RT. TIPAR CAKUNG KP. CEMPEDAK JAKARTA TIMUR JL. RAYA BEKASI JATINEGARA CAKUNG JAKARTA TIMUR JL. 79D JAKARTA TIMUR JL. 5 OTISTA RAYA JATINEGARA JAKARTA TIMUR KODE POS NO. 004/011 JAKARTA TIMUR JL. RAYA PENGGILINGAN PEDAENGAN JAKARTA TIMUR JL. 006/03 JAKARTA TIMUR JL. 25 JAKARTA TIMUR JL. AYUB NO. KEBON NANAS UTARA 1 NO. I GUSTI NGUARAHRAI BUARAN I CAKUNG JAKARTA TIMUR JL. 012/09 JAKARTA TIMUR JL.4 JAKARTA TIMUR JL. 2 JAKARTA TIMUR JL. RAYA BEKASI JATINEGARA CAKUNG JAKARTA TIMUR KP. RADJIMAN WIDYODININGRAT JATINEGARA CAKUNG JAKARTA TIMUR JL. 008/05 JAKARTA TIMUR JL.06/06 JAKARTA TIMUR J. 003/01 PULOGEBANG JAKARTA TIMUR JL. SAWO KECIK NO. BEKASI RAYA PETUKANGAN RAWATERATE CAKUNG JAKARTA TIMUR JL. CIP. TIPAR CAKUNG JAKARTA TIMUR JL. TELP. P. KANDANG SAPI JAKARTA TIMUR JL. KOMARUDIN I KP. RAYA BEKASI KM. PEDAENGAN UTARA RT. RADJIMAN WIDYODININGRAT PENGARENGAN CAKUNGJAKARTA TIMUR JL. 008/011 JAKARTA TIMUR JL. KAYU TINGGI RT. 008/06 NO. RADJIMAN WIDYODININGRAT RAWATERATE CAKUNG JAKARTA TIMUR JL. TAMBUN RENGAS RT. BEKASI TIMUR 4 JATINEGARA JAKARTA TIMUR JL. MARZUKI VII RT. 001/02 JAKARTA TIMUR JL. 1 PULOGEBANG JAKARTA TIMUR JL.RAYA PENGGILINGAN RT 005/011 PENGGILINGAN CAKUN JAKARTA TIMUR JL. 006/07 JAKARTA TIMUR JL. 007/05 NO. BARU RT.34 RT. PISANGAN JAKARTA TIMUR JL. 011/14 PENGGILINGAN CAKUNG JAKARTA TIMUR JL PENGARENGAN RT 006/06 JATINEGARA CAKUNG JAKARTA TIMUR JL. TAMBUN RENGAS RT. CIPINANG CEMPEDAK JAKARTA TIMUR JL. 7B RT. 0018/04 JAKARTA TIMUR JL. 004/09 JAKARTA TIMUR JL. KEBON NANAS SELATAN RT. BINEKA 3 KEL. MUSTIKA NO. PAHLAWAN KOMARUDDIN JAKARTA TIMUR JL. ABDURRAHAMAN KAYU TINGGI RT. KOMARUDIN U. 011/08 JAKARTA TIMUR JL. RAYA PENGGILINGAN RT. UJUNG MENTENG RT. PULOGEBANG RT. 2B UJUNG MENTENG JAKARTA TIMUR JL. 008/07 NO. RAYA PULOGEBANG RT. P. PULOGEBANG NO. RADJIMAN WIDYODININGRAT RAWATERATE CAKUNG JAKARTA TIMUR KP WARU DOYONG RT0010/08 JATINEGARA CAKUNG JAKARTA TIMUR JL. BALAI RAKYAT GEMPOL KAYU TINGGI NO. SUMUR JATINEGARA CAKUNG JAKARTA TIMUR JL. RAWA BEBEK RT. PULOGEBANG NO. RADJIMAN WD PEDURENAN RT. RAYA PULOGEBANG RT. JAYA CC/DD RT. DAMAI NO. RADJIMAN WIDYODININGRAT PULOJAHE CAKUNG JAKARTA TIMUR JL. 003/04 JAKARTA TIMUR JL. 007/03 PULOGEBANG JAKARTA TIMUR JL.9/4 JAKARTA TIMUR JL.

21 BALEKAMBANG JAKARTA TIMUR JL. 36 LUBANG BUAYA JAKARTA TIMUR JL. 005 / 04 KAB. PANJAITAN KAV. SMA 14 BARAT RT. 003 / 03 KAB. KESADARAN RT.004/RW.ADM.KEP.12 RT.SERIBU PULAU SABIRA RT. TELP. PERTENGAHAN CIJANTUNG JAKARTA TIMUR JL. RAYA KALIBATA RT.SERIBU PULAU PARI RT.007/RW. 001/03 KOMPLEK KOPASSUS JAKARTA TIMUR JL. 002/010 CIBUBUR JAKARTA TIMUR JL. ARUS CAWAG II NO. 003/01 NO. SMP 160 RT.KEP.ADM. KEBUN SAYUR 1 RT. 1A KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR JL.LEMBUR PUSDIKLAT DEPNAKER RT. 009/09 JAKARTA TIMUR JALAN RAYA MABES TNI CILANGKAP NO.KEP. RAYA TENGAH NO. DI.I JAKARTA TIMUR JL. RAYA PKP.ADM.02 KAB.MUNIR RT.HALIM PERDANA KUSUMA NO.SERIBU 13420 13410 13420 13340 13330 13540 13520 13520 13530 13540 13520 13630 13940 13630 13550 13510 13510 13650 13570 13650 13570 13780 13790 13710 13710 13780 13760 13720 13730 13740 13730 13720 13720 13830 13810 13880 13840 13630 13870 14530 14530 14520 14520 14520 14520 14510 14550 14550 14540 14540 8501396 8512842 8196686 8191415 32024865 8415233 70781468 8408444 8015041 8402404 8003550 8014201 8003323 8095795 8403086 8001278 8004007 8016348 8012910 8094888 80878223 8412754 87708769 8705791 8729138 98291415 87792138 87700228 8728368 8702327 8705096 93280970 87755918 8414970 8407052 93874227 8454248 8013816 8448199 68491087 ----70804491 70610547 ----70724344 ----70990103 ALAMAT Hal : 70 .ADM.ADM. 04/07 JAKARTA TIMUR JL.7 CIRACAS JAKARTA TIMUR JL. MASJID AL MABRUK NO. 010/03 BIDARACINA JATINEGARA JAKARTA TIMUR JL.01 KAB. JL.SERIBU PULAU HARAPAN RT. 52 JAKARTA TIMUR JL.KEP. 001/014 CIPINANG MUARA JATINEGARA JAKARTA TIMUR JL. CEGER JAKARTA TIMUR JL.KEP. KELAPA DUA WETAN CIRACAS JAKARTA TIMUR JL.KEP. KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR CIPINANG ASEM RT. BULAKSARI RT 10/09 KALISARI JAKARTA TIMUR JL. MASJID ALMAGHFIROH RT 002/09 PEKAYON JAKARTA TIMUR JL. BULAK DUKU RT. H.04 KAB. SADAR RT. MASJID ALBARIYAH NO.KEP.ADM. 002 / 03 KAB. 002 / 04 KAB. 007/010 KEL.SERIBU PULAU LANCANG RT.010/09 KEBON PALA JAKARTA TIMUR JL. 005 / 03 KAB.KEP. RAYA BOGOR RT.ADM.03 KAB. BATU AMPAR 5 RT.ADM.MOONG NO. TIMOR TIMUR DALAM KEL.KEP. RAYA CIRACAS NO.24 CIBUBUR JAKARTA TIMUR JL. ABDUL RAHMAN BLOK DUKU RT. AL AMIN RT. 11/05 NO. 001/07 CIPINANG MUARA JATINEGARAJAKARTA TIMUR JL. 24 RT.SERIBU PULAU KELAPA RT.001/RW.ADM. H.SERIBU PULAU UNTUNG JAWA RT. MABES TNI CIPAYUNG JAKARTA TIMUR JL. 009/02 JAKARTA TIMUR JL. CIPINANG BESAR SELATAN RT. 0011/04 JAKARTA TIMUR JL. MADRASAH NO. 006 / 02 KAB.SERIBU PULAU KELAPA RT. 02/010 NO.SERIBU PULAU TIDUNG RT. RAYA PONDOK GEDE NO.BARU JAKARTA TIMUR JL. DUKUH 5 NO. RAYA BOGOR PASAR INDUK KM. MANUNGGAL 2/47 KEL.ADM. 06/010 KEL. 002/06 KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR JL. 009/05 NO.MASJID AL.002/RW. 002/06 JAKARTA TIMUR JL. OLAH RAGA 2 JAKARTA TIMUR JL. CIBUBUR CIRACAS JAKARTA TIMUR JL.01 CIPAYUNG JAKARTA TIMUR PULAU PARI RT. 36 RT.9 KEL. 13 JAKARTA TIMUR JL. KELAPA DUA WETAN CIRACAS JAKARTA TIMUR JL. 007/03 JAKARTA TIMUR JL. 22 RT.KODE NO 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 871 872 873 874 875 893 894 895 896 897 898 899 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 970 971 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 MI INWANUL HUDA MI MANSYAATUL ISLAMIYAH MI ZIYADATUL IHSAN MI AL BAHRI MI AL IHSANIYAH MIN KP TENGAH MI AL IHSAN CONDET MI AL AMIN TENGAH MI HUDATUL KHAIRIYAH MI AN NUR MI AL MUJAHIDIN MI AL MANAR MI ASY SYUHADA MI NURUL IMAN MI RAUDHATUL FALAH MI AL AMIN KARPUS MI AL IHSANIYAH MI AN NASYATUL ILMIYAH MI AL MUNIR MI AL FATIMIYAH MI AL IKHLAS MIN CIJANTUNG MIN KALISARI MI SA'ADATUDDARAIN MI MIFTAHUL JANNAH MI AL INAYAH MI DARUSSA'ADAH MIN CIBUBUR MI PKP JAKARTA ISLAMIC SCHOOL MI ASSA'ADIYAH ATTAHIRIYAH MI AR RAHMAH MI AT TARBIYATUDDINIYAH MI AL WAHYU MI AS SALAFIYAH MI YUSUFIYAH MI TSAQOFAH ISLAMIYAH MIN 16 CIPAYUNG MI NURUL HIDAYAH MIT AL HAMID SDN PULAU PARI 01 PG SDN PULAU PARI 02 PG SDN PULAU TIDUNG 01 PG SDN PULAU TIDUNG 02 PG SDN PULAU TIDUNG 03 PG SDN PULAU TIDUNG 04 PG SDN PERCONTOHAN P UNTUNG JAWA 01 PG SDN PULAU HARAPAN 01 PG SDN PULAU HARAPAN 02 PG SDN PULAU KELAPA 01 PG SDN PULAU KELAPA 02 PG KOTA ADMINISTRASI KODE POS NO.RAMBUTAN JAKARTA TIMUR JL. 35 RT. 32.ADM. SATYA RAYA RT.SERIBU PULAU TIDUNG RT.KEP. BATU AMPAR I NO. 37 CAWANG JAKARTA TIMUR JL.GEDONG JAKARTA TIMUR JL. 002 / 03 KAB.003/03 NO.3 JAKARTA TIMUR JL.SERIBU PULAU TIDUNG RT.17/06 MAKASAR JAKARTA TIMUR JL. 2 KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR JL.KEP.

03 JL.KEP.03 PULAU PRAMUKA RT.003/RW.007/RW.05 PULAU PANGGANG 007/RW.KEP. MADRASAH RT.005/03 KODE POS NO.SERIBU 14530 JL. KAB. TELP.ADM.SERIBU 14530 KAB. MADRASAH RT.005/0314520 68032890 70612055 68469312 70298685 KOTA ADMINISTRASI Hal : 71 .KODE NO 3498 3499 3500 3501 NAMA SEKOLAH PROVINSI KOTA SEKOLAH 01 01 01 01 06 06 06 06 012 013 014 015 SDN PULAU PANGGANG 01 PG SDN PULAU PANGGANG 02 PG SDN PULAU PANGGANG 03 PG MIN 17 PULAU TIDUNG ALAMAT PULAU PANGGANG RT.KEP.ADM.SERIBU 14530 KAB.ADM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful