P. 1
George+Lazarescu+-+Dictionar+de+mitologie

George+Lazarescu+-+Dictionar+de+mitologie

|Views: 60|Likes:
Published by Andreea Foanene

More info:

Published by: Andreea Foanene on Jan 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

GEORGE LĂZĂRESCU

DICŢIONAR DE MITOLOGIE
CASA EDITORIALA ODEON BUCUREŞTI, 1992
Coperta de: Sl^A SANDU Redactare si coordonare lexicografica: z. . pAJVDB S

GUVINT ÎNAINTE
ISBN 973-9008-28-3

Universul cunoştinţelor despre existenţa, apariţia si finalitatea noastră pe acest pămînt este infnit. Aceasta, cu atît mai mult, cu cît fantezia noastră, a tuturor, nu are, în timp şi spaţiu, nici o limită. Tot astfel, tezaurul creaţiilor geniului uman este extrem de bogat; el cuprinde opere de o reală valoare, ori-cînd şi oriunde ar fi apărut şi ar fi fost folosite. Poezia sau .proza, ca si artele, au dat primele semne de existenţă a unei rninţi mâi mult sau mai puţin inventive, mai mult sau mai puţin consistente; producţiile tuturor popoarelor sînt nenumărate şi de o rară bogăţie spirituală, începînd chiar cu acelea ale celor mai primitive. Folclorul, această sursă inepuizabilă de probe concrete ale prezenţei noastre variate, interesante şi frumoase în lume, este o mină de aur. Miturile, în special, formează o parte din ceea ce fantezia pură a oamenilor a conceput si cuprind sîmburii unor adevăruri istorice de' care trebuie să ţinem neapărat seama. Ele constituie istoria poetizată, idealizată, redarea acesteia sub forma unor povestiri care încîntă curiozitatea noastră, mereu însetată, chiar atunci cînd sînt crude sau groteşti. Sublimul altora iese deci cu atît mai uşor în evidenţă si este gustat şi apreciat ca atar-e. Eroii tuturor aparţin unei lumi imaginare, dar sînt creaţii verosimile, legate de viaţa de toate zilele, de faptele si de aspiraţiile, ca şi de eroismul sau de injusteţea unor acţiuni ale noastre. Cele mai multe, dacă nu chiar toate, conţin în sine o morală, a cărei durabilitate ne este confirmată mereu, 5 Culegerea miturilor cuprinse în acest volum este limitată la numărul de pagini destinat ei; au fost alese aici, în consecinţă, cele mai reprezentative, care, pe măsură ce sînt mai „lumeşti^, sînt mai aproape de existenţa unui popor sau a altuia. Selecţia a ţinut seama numai de criteriul umanităţii în mituri, de acela al învăţămintelor ce pot fi trase şi de aceîa al unei echitabile prezenţe a ficăreia din sferele de imaginaţie sau de civilizaţie în parte: greco-romană, slavă, nordică, latino-americană, extrem orientală sau asiatică. Desigur că sînt predominante miturile create de popoarele din aria mediteraneană şi întf-o măsură de cele din aria slavă, care ne sînt, prin condiţiile geografice, mai apropiate nouă. Nu au fost incluse în această culegere personajele ce aparţin unui alt domeniu de imaginaţie. Am socotit mai indicate deci pe cele alese aici; ele compun un panteon indispensabil pregătirii umaniste a oricăruia dintre noi; indicarea operelor în care acestea sînt protagoniste şi care ile-au făcut 'cunoscute opiniei publice de-a lungul secolelor constituie o completare care poate fi în jpiod egal binevenită. Totalitatea miturilor din acest volum ne oferă, în jfîrşit, un patrimoniu poetic, artistic şi moral, ,de o nepreţuită valoare, fără de care umanismul nu se poate concepe, chiar dacă ele constituie numai unul din aspectele acestuia. Personajele mitologiei româneşti sînt reprezentate în bună parte şi ne fac cinste, datorită sensului lor profund omenesc; ele conţin pildele cele mai variate de virtute aleasă, de abnegaţie, de spirit ascuţit şi multă sete de frumos şi bunătate, aşa cum bine ne sînt cunoscute din multitudinea de producţii populare, basme, povestiri, zicale etc. cu care ne-am nutrit de cînd ne aflăm pe aceste meleaguri. Menţionăm că, pentru o rnai directă luare de contact cu personajele mitologice

prezentate, am folosit transcrierea fonetică a limbii române.

A

W
ABAN (l) Fiul lui Hippotoon*. A fost prefăcut în şopîrlă, pentru că a surprins-o pe Cibele* potolindu-şi setea cu prea multă lăcomie. (2) Tovarăş al lui Enea*, după fuga acestuia din Troia*, spre Italia. (3) Fiul lui Linceu* (1) si al Hipermnestrei*, tatăl lui Pretos şi Acrisiu*, bunicul lui Perseu*; întemeietor al oraşului Aba, în Focida (Grecia). (4) Rege al Argeşului* (5), posesor al unui scut renumit pe care şi 1-a.însuşit Enea*. Virgiliu, Kncida, I, 121 ABANTI Locuitori mitici ai insulei muntoase Eubeea, din Marea Egee. Au luat parte la războiul împotriva Troici*, sub comanda lui Elpenor*. &BARIS Poet scit, care a cîntat în versuri călătoria lui Apollo* la hiperboreeni*. Drept răsplată, zeul 1-a făcut preotul său, i-a insuflat darul profeţiei şi i-a dăruit o săgeată, cu care putea zbura în cer. ABATEE Serbări organizate în Grecia în cinstea lui Dio-nysos*; se manifestau în tăcere. ABDERA Sora lui Diomede* (2), întemeietoarea oraşului cu acelaşi nume, din Tracia. (După alţii, oraşul a fost întemeiat de Heracles*, în memoria tînărului său prieten, Abeder.) Din cauza unei invazii de şoareci ' si broaşte, locuitorii 1-au părăsit, refugiindu-se în Macedonia.

7 ABE Oraş în Focida (Grecia), unde se află un oracol* al lui Apollo*. Zeul a primi astfel şi epitetul de Abeul. ABEONA Divinitate romană, protectoare a celor ce porneau la drum. ABIA (1) Doica lui Ilo*, fiul lui Troos*, venerată în-tr-un templu din Messenia. (2) După Homer, în Iliada, este unul din cele şapte • oraşe oferite de Agamemhon" Iui Ahile*- în schimbul sclavei Briseis*, pentru a-i potoli furia pricinuită de răpirea acesteia. ABIAN1 sau ABIENI Popoi Jegendar din Sciţia, care locuia de-a lungul rîului Abios. îşi împărţeau viaţa cu ga-lactofagii, care se hrăneau exclusiv cu lapte de iapă, spre deosebire de vecinii lor, antropofagii, care preferau carne de om. După Homer, abianii iubeau dreptatea şi erau pătrunşi de un profund spirit justiţiar. ABIDA Divinitate calmucă. Prin respiraţia ei, purifica spiritul morţilor si îl transporta întrun loc de odihnă veşnică. ABIDO (1) Oraş în Asia Mică, în apropierea strîmtorii Dardanele, patrie a lui Leandru (-» HeiVr). (2) Oraş în Egiptul de Sus, centru a1 cultului lui Osiris*. ABIENI ~> ABIANI ABILA Munte în Africa, situat în faţa muntelui Calpe*, din Spania; împreună formează strîmtoarea Gibraltaru-lui; în antichitate, aici erau localizate vestitele. Coloane ale lui Hercule*. AB1LL1OS Piui lui Romulus* şi al Ersiliei* în mitologia romană. ABORIGENI (1) (lat. primii locuitori ai unei regiuni, autohtoni) în mitologia romană, locuitorii vechii provincii Latitim*, care, mai tîr/du, contopindu-se cu troianii lui Enea*, s-au numit latini, după regele Latinus*. (2) In mitologia romană, popoare pe care Saturn* le-ar fi adus din Africa, în Italia. ABSIRT Fiul lui Eete*. Omorit şi tăiat în , bucăţi de Medeea*, sora lui mai mare, membrele i-au fost aruncate în calea tatălui lor, spre a-1 împiedeca să o mai urmărească, după ce, împreună cu lason*, îi furase lîna de aur*. Acesta s-a oprit, într-adevăr, să adune resturile propriului fiu şi le-a îngropat, după legendă, la Tbmis (Constanţa de azi). t ABUNDENŢA Divinitate alegorică în mitologia romană, personificată de o femeie tînără si frumoasă. Purta cu sine cornul abundenţei*, plin cu toate bunătăţile. A fost identificată cu zeiţa romană Fortuna* şi cu Amalteea* (1), din mitologia greacă. ABUTTO Divinitate în mitologia japoneză, care vindeca bolile şi îi ajuta pe marinari în

expediţiile lor. AC AC Fiul lui Licaon* (2) si soţul doicei Iui Mercur*. IACA CA LIS (1) Plică lui Minos*, primul rege al Cretei. (2) Una din soţiile lui Minos*, care i-a dat un fiu, pe Oaş. ,» 3.CADEMOS Erou atenian, care le'-a arătat Dioscurilor* locul unde Elena*, sora lor, a fost ascunsă de Teseu*. Numele lui a fost dat gimnaziului care a căpătat, pe vremea lui Platon, denumirea de Academie. ACAD1NA Izvor legendar lîngă Catania (Sicilia), consacrat fiilor gemeni ai lui lupiter*, Palicii*. Avea însuşirea de a da pe faţă, făcînd să plutească la suprafaţa apei sau să se afunde, tablele pe care era înscris adevărul sau, falsitatea umii jurămînt. AC ALE Nepotul lui Dedal*. A inventat compasul şi fierăstrăul. Invidios, Dedal 1-a aruncat din vîrful unui turn, dar zeiţa Atena*, protectoare a artelor, 1-a salvat din cădere, trănsformîndu-1, în timp ce era în aer, într-o potîrniche. AC AMANT (1) Fiul lui Teseu* şi aLFedrei*. A luat parte la asediul Troiei* si a fost trimis, împreună cu Diomede* (1), să o ceară troienilor pe Elena*, răpită de la greci, de către Paris*. A fost unul dintre grecii care s-au introdus în calul de lemn si a contribuit astfel la cucerirea Troiei. In timpul incendiului care a avut loc în cetate, el a reuşit să salveze de la moarte pe soţia sa, Laodice* (2), fiica lui Priam* si pe fiul său. (2) Erou troian, fiul lui Ante-nor*, ucis de un oarecare Merion. Virgiliu, Eneida, II, 262 AC ANTA Nimfă* din mitologia romană, care 1-a adorat pe zeul Apollo* şi a fost transformată de acesta în planta numită acant. ACARNAN1A (1) Regiune în Epir (Grecia) fondată, după legendă, de Acarnan, unu,l dintre epigoni*. (2) Regiune din Egiptul antic, unde exista un templu consacrat lui lupiter*. 10 ĂCAST Rege al oraşului lolco, în Tesalia (Grecia), primul fiu al lui Pelia*, rege al acestei regiuni şi participant la expediţia argonauţilor*. •AC AŢE Erou grec, prietenul cel mai credincios al lui Enea*, pe care 1-a însoţit în rătăcirile sale pe mane, după căderea Troiei*. Se spune că, inspirat de o profeţie, ar •fi fost cel care a pronunţat cuvîntul Italia cînd au ancorat la ţărmul acesteia.
l' •••.'' -.; -. ."; -ţ.....

Virgiliu, Eneida, I, 188, 312; VI 34, 158

ACCA LARENTIA sau LAVRENTIA Veche divinitate -romană a pămîntului, protectoare a seminţelor şi rămăşiţelor strămoşilor. Â fost soţia păstorului Faustulus* şi doica lui Romulus* şi Remus*. Serbările dedicate ei de către romani erau organizate în fiecare an în ziua de 23 decembrie. ACCA LAURENTIA '-+ ACCA hARENTIA ACE Fiica lui Mănos* regele Cretei, şi mama lui Milet*, regele Cariei. ACESIOS Unul din zeii protectori ai medicinei în mitologia greacă. Avea un. templu în Olimpia*. Se presupune că ar fi fost şi un epitet al lui Apollo*, el însuşi avînd puteri tămăduitoare. ACESO Fiică a lui Esculap* în mitologia romană, la rîn-dul ei o cunoscătoare r leacurilor şi tratamentelor medicale. ACESTE Regele Siciliei, fiul zeului-fluviu Crimisos şi al Egeste* în mitologia greacă. 1-a oferit ospitalitate şi daruri lui Enea* si 1-a ajutat să-1 înrnormînteze pe Anfc'hise*, tatăl său, pe muntele Erix. în amintirea mamei sale, a întemeiat oraşul Egesta. Virgiliu, Eneida, l, 550; V, 36, 61, 73 ACONTEU Vînător în mitologia greaca, preschimbat în piatră de privirea Medusei*, în timp ce asista la nunta lui Perseu*. ACETE Marinar din Tir care, a salvat un copil de la sălbăticiile unor alţi marinari. Copilul, fiind în realitate Dionysps*, i-a prefăcut, mai tîrziu, pe netrebnici în J"1 fini, iar pe

Acis şi Galateea. Era reprezentat cu o spadă de foc.Acete 1-a făcut preot al său. fiindcă avea darul de a tămădui durerile. întrun cerb. Polidect*. pe. neputînd să o ia de soţie. Tot atunci au apărut şi Propileele. iar cîinii săi. produs al geniului grec prin excelenţă. Surprinzînd-o pe Artemis* goală. care a făcut din el un vînător dibaci. din regiimea Arca-diei*.şi dîndu-i astfel un fiu. 12 ACRATOFOR Nume al zOalui Dionysos*. Frangois Perrier. ACLIDE (1) Zeiţa întunericului în mitologia greacă. G. i-a salvat însă pe amîndoi. Invaziile şi războaiele (inclusiv al doilea război mondial) au distrus în mare parte aceste comori ale artei universale. Ovidiu.. Eneida. Mai întîi loc de'adăpost al ' pulaţiei în caz de război şi sediu al autorităţii supreme. Pe vremea lui Licurg (secolul IV î. Din ea ar. Danae*. Mai tîrziu. Metamorfoze. Pleter Brijeghel. de o rară frumuseţe. provenit de la vasul în care grecii" puneau vinul la masă. M centru monumental si spiritual al oraşului. din Beo-ţia. •uimită prin măreţia ei artistică este Acropola oraşului :?na. IV. în insula Na din Marea Egee.fi apăru* •apoi toţi zeii. în eare aceasta se scălda împreună cu graţiile*. Ovidiu. nu 1-a mai putut respinge în nici im fel. I.pă-mîntul roditor. al vîntului. partea cea mai înaltă si fortificată a vechilor oraşe greceşti. într-un turn de bronz. din gelozie.'loja cariatidelor* e te. Ovidiu. curge la poalele Etnei* (2). anterioară. III. (2) Divinitate greacă arhaică. Metamorfoze. din Marea Egee. Ovidiu. Cea mai. din cauza diferenţei sociale dintre ei. după unele versiuni. provenit de la izvorul cu acelaşi nume. în timpul unor întreceri sportive.simbol al fulgerului. din eroare $i fără să ştie cine e. aceasta 1-a prescrrynbat. ACTEON Fiul lui Aristeu* si al Autonoei* în mitologia greacă. de Polifem*. fiica unui' atenian bogat. dar Zeus*. 1-au sfîşiat. fiindcă a îndrăznit să se întreacă cu zeiţa în meşteşugul vînatului. nerecunoscîndu-1. ado-rînd-o ca pe un simbol al zeului Marte*. el era venerat mai ales în Figalia. Asirienii 1-au venerat mai mult ca zeu al dezlănţuirii uraganelor si a altor calamităţi asupra pă- . . Acis şi Gala-teea. după ce 1-a rostit. a fost ridicată în timpul 13 lui Pericle (între 447 si 432 î. 193 şi urm.. pe cînd se scălda împreună cu nimfele* ei. a sedus-o. Domenico Veneziano. căruia oracolul* i-a prezis că va fi ucis de un nepot.de altă >parte. strecurîndu-se la ea sub forma unei ploi de aur. ACONIT Plantă otrăvitoare. fiul lui Faun* şi al unei nimfe*. ploii •şi fulgerului în mitologia babiloneană. Partcnonul*. 613 ACROPOLA în genere. Andreea Schiavone. Dar Galateea 1-a transformat în rîul cu acelaşi nume. Un rege al insulelor Ciclade*. . ACIDALIA Unul din numele Afroditei* în mitologia greacă.. după numeroase aventuri.Chr. Iubit de Galatea*.Chr. A fost socotit. ACIS Tînăr păstor sicilian în mitologia greacă. . îndrăgostit de Cedippe. Acrisiu a închis-o pe fiica sa. Tiziano. pictură ADAD Zeu al fenomenelor atmosferice. Metamorfoze. ACONŢIU Tînăr sărac din insula Ceos. TiepoJo. G9G del-Naxos*. CI aude Lorrain. III. care... Cu acest nume. Prima con-uciie somptuoasă. fiindcă ploile fao. activitatea constructivă a fost dedicată teatrului. p'înă şi haosului*. După altă versiune. Pentru a evita împlinirea profeţiei.). 720 ACINAX Spadă pe care sciţii o înfigeau în pămînt. apărută din balele Cerberului*.. cu copilul. si un zeu binefăcător. drept pedeapsă. XIII. s-a folosit de viclenia unui jură-mînt pe care Cedippe. cu . care formau intrarea pe Acropole. B. pe Perseu*. cu un templu dedicat Atenei Victorioase (Nike*). a fost strivit de o stîncă prăbuşită asupra lui. Virgiliu. îndrăgostit de "frumuseţea ei. 750 şi urm. tatăl a părăsit-o pradă apelor mării. Metamorfoze. Perseu 1-a omorît totuşi. pictură. el a fost pedepsit astfel. cînd Heracles* 1-a scos din Infern. crescut si educat de centaurul* Chiron. ACRISIU Rege al Argeşului* (5) în mitologia greacă. Mînios.). Erehteionul*.

Soţia lui. dacă cineva se va oferi să-i ia locul. si pe care se odihneşte Vişnu*. Euristeu ia poruncit lui Heracles* să lupte pu aiTti. respectiv. ADRAST (l) Rege al Argeşului* (5). Adonis dedică si această a treia parte Afroditei. Zeus* a hotărît ca Adonis să stea o treime din an cu Afrodita. Adonis. operă lirică. După alte versiune. Adorat de Afrodita*. protectoare a călătorilor ce se întorceau la casele lor. războiul 16 împotriva Tebei. Thorvaldsen. Era reprezentată sub forma unui păun. îşi tăiau părul. în timpul lor. celebrate în onoarea lui Adonis* (1). printre cei vii.upă o altă versiune. Hippomedon*. 519. /reşcă la Pompei şi în Doi . G. dar Persefona*. sculptură A. din apropierea vulcanului Et'na* (2). pictură.c-Le* şi să-i smulgă reginei lor. . • ADONIS (1) Tînăr de o rară frumuseţe în mitologia rrracă. 14 ADITYA Numele colectiv al celor şapte zei care conduc ordinea universului în mitologia vedică. Ti-zian. Admet i-a încredinţat paza turmelor sale şi i-a dat adăpost. Ru-beris ele. A participat la războiul împotriva Troiei* şi la expediţia argonauţilor*. Afrodita se învoi. cu Polinice* si Tideu*. ADISESHA în. frescă pompeiană Ia Muzeul din Napoli ADMETA (1) Fiica lui Euristeu.de cîini.K şi Adonis.-î. poem. redîndu-1 Alcestei. Aceasta a fost una din cele douăsprezece munci ale lui Heracles. Paolo Vcronese. mişcată de gestul ei.crifi'ciu.. Plecarea lui Adonis la vînătoare. Heracles* este cel care 1-a readus din Infern. Metamorfoze. Amor-şi Psiclie. Cînd Apollo* a fost izgonit clin Olimp* (1) de Zetis*. Cei mai importanţi sînt Varuna şi Mitra* ADMET Fiul lui Fe'es în mitologia greacă. o a doua treime cu Persefona şi 6 a treia să fie liber. iar celelalte şase.izoan. care s-au înfăţişat la curtea lui ascunşi sub o piele de leu şi. aceasta i avut durerea de a-i vedea ucis de im mistreţ. pe moire* să-'l scape de moarte. 2eiţa 1-a preschimbat atunci pe Adonis intr-o anemonă. . 1-a ajutat în nenumărate situaţii. Mirra*. Ovidiu. Venu. născut din iubirea-incestuoasă între Cinir*.s. cu condiţia de a-1 păstra la ea o jumătate de an. ADON Divinitate feniciană. Luca Giordano. ADEONA Divinitate "romană. cii numele Adonis* (2). nu şi-a respectat ifăgăduiala. Tideu..DRAM Zeu venerat îr Jicilia. Partenipeu* si Amfiaraif". de aceea templul său era plin . (2) Nimfă* oceanică. Edip*. a acceptat acest sa^ . căreia i se jertfeau copii. Ado. A convins. 1-a lăsat în viaţă. femeile se îmbrăcau în doliu. poem. aruncîndu~i în foc. printre altele. ADRAMMELECH Divinitate rsiriană. uzurpat de Eteocle*. personificare a morţii si renaşterii ciclice u vegetaţiei.mînturilor şi caselor duşmanilor lor. regele ('iprului. drept pentru care zeul. regele Tesa-• liei. Paris Bordone. aşa cum îi prezisese un oracol* că va avea ca gineri aceste animale. Pentru a-1 ajuta pe Polinice să recapete tronul tatălui său. in oraşul cu acelaşi nume. D.« mitologia' vedică şarpele primordial care simbolizează timpul. Şi-a căsătorit fiicele. mai tîrziu. de mistreţ. dar Persei'ona* s-a înduioşat de disperarea Afroditei şi i 1-a redat. din care a -scăpat numai el. De Vries. X. Alcesta*. B. aţîţat 15 împotriva lui ele gelozia lui Ares*. Canova.-conducătorul epigonilor* în războiul «contra" Tebei* (2). Animalul consacrat lui era câinele. Adrast porni împreună cu acesta. Aurea. dar o dată împlinită [jumătatea anului. Atunci. si fiica sa. împrumutată de mitologia greacă. Jeatl de la Fontaine. (2) Zeul soarelui la asirieni şi fenicieni. • ADONII Serbări rituale funebre. Claudi Monteverdi. rege al Micenei. Admet şi Alcesta. Ca-paneu*. (2) Un alt Adrast a fost ucis de Telemac*. Zeus a hotărît ca Adonis să trăiască şase luni ale anului în lumea umbrelor. centura. De Rossi. mimau disperarea plîngînd şi gemînd. pe Argia* şi Deipile*. Hippolita*. Pentru a-i satisface o dorinţă. Venus şi Adonis. Marino.

din cauza perfidiei lui.din Creta. adorată în insula Egina.tească de Paris*. a iubirii. XX. Zeus*.ir de mitologjş 17 mare de soţul ei. Af rodită în Aulis.. pe Atis*. Correggio. Era originară din Creta. San. cînd acesta s-a întrupat în om. cu care a avut un fiu. Cei şapte împotriva Tebei ADRASTEA (1) Numele' zeiţei romane Nemesis*. 1-a îngrijit pe Zeus* copil. Ilomor. a preschimbat-o în privi-jhetoare. o mare putere asupra sentimentelor şi simţurilor muritorilor şi nemuritorilor: a făcut ca Elena* să se îndragos-. pe Anchise*. RuDens. George Moore. A fost aruncată în 'K |i"M. utilizînd un coridor secret de acces în incintă. A iubit. originară. Iliada. regele Tebei* (2). a/ros.faţă de cumnatul-ei. român. s-a născut din spuma mării (gr. care a avut un fiu unic. dar a ucis. obiceiuri vechi. Aedona a încercat să ucidă un copil al acesteia. tatăl lui Idas* şi al lui Lin-ceu* (2). • în mitologia greacă. Pământul însă 1-a pedepsit pentru crima sa. roman. este fiica lui Zeus* şi a Dianei*. în care aveau acces numai preoţii oficianţi. Metamorfoze. printre alţii. alte sculpturi ale lui ^idias şi . după ce Rhea* 1-a ascuns. (2) Una dintre cele mai itinoscute harpii*. pe Enea*. AEX Una dintre doicile lui Zeus* în mitologia greacă. Sînt vestite: Venus Capitolina. rege al cetăţii Micene*. considera sacri porumbeii şi mirtul. dictate de un preot superior sau o preoteasă. a voluptăţii şi a fecundităţii în mitologia greacă. ADYTUM Cameră tainică în templul gec. Tieste*. ascuns în adytum. sculptură. Cu. Trofoniu*. a trezit patimi în Fedra* şi în Medeea*.nor anumite substanţe excitante. Odiseea. a construit templul din Delfos* dedicat lui Apollo* si o clădire în care să se păstreze tezaurul regelui Beoţiei.etc. AFRODISII Serbări celebrate în insula Cipru şi la Pufos* (2). Afareu este amintit printre eroii vechiului Peloponez. Aici se afla pădurea în care se păstra lîna de aur*. După Homer. 51» IK/. Geloasă pe numărul mare de copii ai Niobei*. din greşeală.tatăl lui Endimion*. pe propriul ei ipil. de la Luvru. Corint si în Argos* (5). ' II uliu. împreună cu sora (Melissa*) si tatăl ei (Melisseu*)... Venus Un Milo. reşedinţa regelui Kcte*. 312 şi'urm. din Roma.. de frică să nu-1 denunţe şi pe el. AFEA Zeiţa în mitologia greacă.. ajutorul u. tineri care au îndrăznit să se împotrivească Dioseurilor*. soţu] tinerei Calice* si. de Adrast* (1). care îi făcea să capete virtuţi profetice. La romani. Ipmer. AFAREU Regele Messenei. dar. aflat în spatele absidei (altarului) sa ir sub statuia divinităţii respective. XIX. cuprins de milă. înghiţindu-1 de viu. Af rodită din Cnidos. a fost cunoscută cu numele de Ve1US*. unde îi era dedicat un templu vestit. Mai tîrziu. Af rodită. spuma mării). Praxiteles. Adorată . devenind părinte al oamenilor liberi. ei intrau într-o stare de delir. cu numele de Anadiomene* („ieşită din mare") şi protectoare a marinarilor si a porturilor.dro Botticelli. pictură IGADIST -> AGDISTI 1AMEDE Arhitect grec vestit. în cinstea zeiţei Af rodită*. Rafael. 40. numele ei a fost dat unei constelaţii. (2) Numele sub care era adorată Cibele* în templul care îi fusese consacrat în Grecia. împreună cu fratele lui. AFI Numele zeului Heimdr-ill* din mitologia scandinavă. Cînd Aga-mede a fost surprins de rege. şi mama Iu! Mi-nelau* şi a lui Agamemnon*. Trofoniu i-a tăiat capul. 710 \ l i-'l:()PE Soţia lui Atreu*. Tot ei au jefuit însă treptat aceste comori. AF RODIT A Zeiţa frumuseţii. Pierre Louis.//1 (1) Una dintre amazoane*. AETLIO Fiul lui Eol*. XIII. Nimfă* în mitologia greacă ce.Scopas. AEDONA Soţia lui Zeto*. pen'ţru a doua oară. Tot ea mai este si zeiţa mării. fiindcă a nutrit o dragoste neîngăduită . cumnata sa. AEA Insulă din regiunea Colhidei*. Eschil. conform etimologiei numelui. Cultul său a fost răspîndit mai ales în Cipru. (3). Citera. să nu-1 înghită Cronos*.

Cînd s-a iscat războiul împotriva Troiei*. Sacrificiul Ifigeniei. AGATODEMON (1) Epitet dat de greci unui zeu egiptean. Ea a avut AGAMEMNON Fiul lui Atreu*. frescă pompeiană. De Vicente Garcia la Huerta. Iţii fiind Egist* si Clitemnestra. Cînd Atreu a fost ucis'de Tieste*. Agamemnon. preoteasă a lui Apollo*. AGELAOS Unul din pretendenţii Penelopei* (proci*). pentru a-si răzbuna părintele. tragedie 21 'AGIEUh Epitet al zeului Apollo*. Ageailas. Agamemnon a devenit şeful suprem al armatelor greceşti. Arcadiei*. tragedie. 13G. Eneida. Oreste recucerit de Ifigenia. în insula Cipru. Şi-a ucis propriul fiu. pentru sclava Briseis*. tragedie. Mai tîrziu. divină. Oreste. în vîrful căruia se înălţa templul ei cel mai vechi. Eumenidele. cu fratele lui. ca wvatpr al situaţiilor critice. insula Citera*. Electra. După cucerirea Troiei. i-a prezis că va îi omorît. cu numele de Astharte* şi Militta*. tragedia. Nepomucene Leniercier. (3) Una dintre amazoane*. Odiseea. fiul regelui acestei cetăţi. Homar. socotindu-1 un fel de „înger păzitor". Numele ei înseamnă . a cărei apă avea darul de a-i inspira pe postiAGAPENOR Rege al. iar Menelau. care izvora din muntele Helicon*. care nu rîde) Poreclă dată lui Pluto*.xdin Beotia. i-a ucis pe amîndoi. deoarece împreună cu Hermes* conducea pe oameni şi popoarele din împărăţia umbrelor infernale. Vittorio Alfieri. în timpul unei serbări dionisiace. I. a fost zeiţa curajului d a avîntului nelimitat.mai întîi în Siria şi Caldeea.strălucire". A luat parte la războiul împotriva Troiei*. unde a ridicat un templu zeiţei Afrpdita*. Aici el a luat-o în-căsătorie pe. Voltaire. (2) Epitet atribuit muzelor*. Agamemnon. 321—339. 131. soţia lui Ulise*. Eschil. Ahile*. Fierre Corneille. ta romani. 338 AGENOREA Zeiţa muncii şi a industriei la greci. tragedie. Virgiliu. pe Elena*. Agenor 1-a trimis pe Cadmos şi pe ceilalţi fii. ca loc de preferinţă. (2) Hermafrodit* de origine. Menelau*. AGENOR Fiul lui Poseidon* şi al Libiei* şi rege al fenicienilor în mitologia greacă. pe Penteu*. 212. pe urmele surorii lor. (2) Una dintre nereide*. 241. frescă pompei ană AGAN1CE Vrăjitoare din mitologia greacă. renumită în Tesalia. AGANIPPE Nimfă*. AGES1LAOS Un alt nume al lui Hades*. fiicele regelui Spartei. Cassandrâ*. drept pedeapsă că acesta s-a împotrivit introducerii cultului său în Beotia. tragedie. ucigaşii.ău de protector al drumurilor si drumeţilor. Tindar*. Hpmer. Agamemnon. provenit de l'a muntele Agdos. Oreste si Ijigenia în Taurida. în funcţia de comandant al grecilor din Arcadia. situată în Marea Egee. în timpul asediului Troiei. ceea ce' sa şi înţîmplat de îndată ce a ajuns la Micene. Era protectoarea unei fîn-tîni consacrate lui Apollo* şi muzelor*. Agamemnon. (2) Unul dm numele lui PionysQs*. Darius Milhaud.. părinte al lui Cadmos* şi al Europei*. din cauza răpirii Elenei de către Paris*. Fenix* si Cilice*. şi-a ales în Grecia. Oreste*. 327 AGELAST (lat. Cartagina* a fost numită -şi Cetatea lui Age-nor. 247. Inspiratoare ale harului poetic. interzicîndu-le să revină acasă fără ea. fiica rîului Permes. .. s. Iliada. Oe/oreZe. Agamemnon a fugit în Sparta. a întemeiat. AGLAIA Una dintre cele trei graţii* în mitologia romay na. la revenirea în patrie. Sofocle. Cînd Europa a fost răpită de Zeus* prefăcut în taur. XXII. tragedii. tragedie. AGANlPEE (1) Serbări organizate în cinstea muzelor*. rege al cetăţii Micene*. el a intrat în conflict cu. Clitemnestra*. un alt erou grec. provenit de la atributul. fiindcă Didona* descindea din acest rege. AGAVE (1) Fiica lui Cadmos* şi a Harmoniei*. XX. oraşul Paf os* (2). cuprinsă de o criză de nebunie inspirată de Zeus*. James Thomson. tragedie. melodramă. Euripide. Seneca. AGDISTI sau AGADIS1 ' (1) Nurne al zeiţei Cibele*.

AH AR Divinitate cu ' înfăţişare omenească în mitologia vedică.A fost soţia lui Hefaistos*. Sofocle. lui Homer (secolele XI—X î. dar semizeul 1-a învins. AHELOU Zeul rîului cu acelaşi nume -din Helada. a fost părăsit în insula lui Polifem* şi salvat de Enea*. ocroteşte casa si înlătură toate efectele magici duşmănoase. invocînd ploaia. interzicîndu-le să o deschidă. ca inspiratoare a oratorilor în timpul adunărilor populare şi dătătoare de înţelepciune. tuturor creaturilor însufleţite. a unui şarpe cu cap de om sau a unui taur cu cap de om şi barbă lungă. fiul lui Oceanus* si al zeiţei Thetis* (1).al său. Eneida. pe pămînt. I şi urm. care creştea de-a lungul Aheronului* (1). Cînd. „purificatorul". . AHEMENIDE Tovarăş de luptă al lui Ulise*.4. apoi i-a smuls un corn şi 1-a constrîns. în templul care i s-a înălţat. legate de pămînt. i s-a consacrat o pădurice. Metamorfoze. După o altă versiune. Metamorfoze.. AflELAU Fiu al eroului troian Antenor*. tuturor celor ce aveau de luat o hotărîre. 158 ţi urm. Este numit şi Pavaca. un jurământ de credinţă patriei. invocaţi de cei ce doreau sa întreprindă o acţiune de mare importanţa. . din propria-i substanţă. ascundă în rîul Toante. numită Alcippe. curioase.. (2) Izvor sacru de pe muntele Liceu. anulează păcatele şi este invocat mult pentru aceasta. Şi-a disputat-o cu Heracles* pe Deianira*. 61. Ahelou este reprezentat sub forma unui bătrîn cu coarne. pe aceea de taur.). AGONALII Serbări romane instituite în cinstea zeului lanus*. De la zeul M'^rte*. ca şi fulgerul si trăsnetul. III. Prezenţa lui este oriunde. îERON (1) Fiul Soarelui şi al Terrei în mitologia .care. pentru a şi-1 recăpăta pe . AHEMOM sau AHMON Divinitate feniciană. în perioade secetoase. AGNOS (l) Una din nimfele* care 1-au hrănit pe lupi-ter*.de regele Numa Pompiliu*. AGLAURA Fiica lui Cecrop* si preoteasa zeiţei Atena*. AGONI Zei romani. purificator. AGR1A Fiică a lui Edip*. umplut ou fructe şi flori. AGNIS Divinitatea» arhaică a focului în mitologia vedică. Aglaura ' si Erse au deschis Cutia. chiar dacă el a luat mai multe înfăţişări. a avut o fiică. Aglaura. după alţii. 739 şi urm. care 1-a luat cu sine pînă în Italia. după credinţa respectivă. Ovidiu. XIV. numit de atunci Ahelou. După legendă. La Atena. A avut două surori: pe Erse si Pandrosos. pe care se celebrau micile serbări Elcnsine. chiar şi în corpul omenesc. VIII. 547 şi urm. în timpul unui război interminabil. II. Qvidiu. şi Edip la Colonos [GR1OPE Un alt nume al Eurîdicei*. pentru a salva oraşul. ori de cîte ori plecau în luptă. Soarele este marele foc al cerului. Edip rege. în mitologia greacă.. Oyidiw. printre care.Chr. un preot al lui lupiter* arunca o ramură de stejar. Creon*. IX.it ahei. AGRA Colină din preajma rîuluv Issos. Metamorfoze. strămoş al lui U r anus* şi Ti'deu*. 23 AîîAÎA Denumire cil dâre era eurioscută Grecia în vremurile. Virgiliu. \GROST1NE Epitet folosit pentru nimfe*. sub toate formele lui. s-a aruncat din înălţimea Acropolei*.consacrat zeilor din înfefh. Cornul abundenţei se referă la fertilitatea felului din preajma rîului Ahelou. zeiţa Atena le-a încredinţat fiicelor lui Cecrop o cutie. tinerii atenieni rosteau. ÂHEROE Copac — pîop . a dat viaţă. AGRAULA Soţia lui Cecrop* şi mamă a Agkiurc-i*. în. si-au pierdut minţile şi s-au aruncat de pe Acropole. AGO RAI A Numele zeiţei Atena*. în cinstea revenirii primăverii. ca fiinţe iigreste.să se. la 11 ianuarie sau 21 mai şi 31 decembrie. După alte versiuni. Cornul a fost luat de naiade* şi. şi a rămas în mitologie cu numele de cornul abundenţei*. în ziua de 9 ianuarie. 22.. pentru că un oracol* a prezis că numai printr-un astfel de sacrificiu oraşul va fi salvat.. Ahelou însuşi i-a dat lui Heracles cornul Amalteei*. o dată cu întoarcerea Persefonci* din Infern. De aici. locuitorii s-au num. ucisă la porunca uzurpatorului tronului acestuia.

s-a sinucis cu propria-i spadă. . Ahile si Aiax. fiica lui Priam* şi a Hecubei* şi. AHMEON (1) Erou grec c. un alt fiu al lui Priam. tragedie. l '. Pindar. v AHERUSII Nume generic dat mlaştinilor. a făcut ca această parte a piciorului să rămînă • neudată. 1-a făcut să reintre în luptă si să-1 ucidă pe acesta. (2) Unul dintre cei mai vechi zei ai fenicienilor. a fost pedepsit de zei si a pierit într-un naufragiu. Etiopida. l. Homer. Luigi Cherubini. pentru a-şi răzbuna. -> EEA . prin luptă.. poem epic. VI. 1-a ucis cu o săgeată. Pietro Metastasio. zeul binelui. AHMON -> APIEMON AHRIMAN sau ANGRA-MAINYU Divinitate supremă în mitologia persană. dar i-a fost luată. tragedii. fiul lui-Xuto: şi al Creusei. prin care se credea că 'se pătrunde în Infern. Hecuba şi Ifigenia în Aulida. Statius. pcn-i că a potolit setea titanilor* cînd aceştia s-au răzvră-împotriva lui Zeus*. a fost încredinţat centaurului* Chiron*.. care a comis aceeaşi faptă. poem.Seacă. 121 şi urm. XVIII. Personificare simbolică a luptei veşnice. B. 1-a scufundat în rîul Styx*. peşterilor şi lacurilor din Italia. l'i i îl regelui cetăţii. Jean Galbert da Campistron. Despărţirea lui Ahile de . 26 MURA MAZDA -> ORMUZD. 107 AHERUSA Peşteră pe ţărmul Mării Negre. Domenico Cimarosa. pe muzică de Lully si Collasse. la moartea lui Ahile*. Francois Gerard J. prin care se credea că se ajunge în regiunile infernale. unde îşi căutase adăpost.ttroclu*. H. unde s-a dovedit a l'i unul din principalii eroi: avea o armură de nepătruns. Iliada. frescă pompeiană. Giulio Romano. a sacrificat-o pe Polixenia şi a ridicat un templu. ambii introduşi de Za-rathustra* în mitologia orientală. ~ef pentru că şi-a ucis fiul. fiul lui Oileu*. relief la Luv. în care Ahile* a fost adorat ca zeu. cînd a Vrut să o ia de soţie. preschimbat în rîu şi rostogolit în Infern. care 1-a atins tocmai în călcâi. Eugene Delacroix. la cererea zeilor. tîrîndu-1 în urma carului său de luptă. (2) Un alt Aheron a fost tatăl eriniilor*. După o altă versiune.. De copil. Dominique Ingres. după trei mii de ani. frescă în Muzeul etrusc al Vaticanului.potriva Troiei*. fiica lui Erehteu. Distrugerea Troici. Ahile si Poli~ xehia. fiul său.Briseis. 231 şi urm. în veşnic contrast cu Ahura Mazda*. Regnault. AHILE Rege al Tesaliei (Grecia). Cînd Troia a căzut în mîinile grecilor. libret de operă. Omorîrea prietenului cel mai apropiat.. Hector*. operă. Legrentzi.ru. tragedie. şi patrii cai nemuritori. AHEU Strămoşul cel mai îndepărtat al aheilor. fratele — pe Hector —. Simbolizează eroismul total. simbol al răului. dar. ilr trei ori în jurul cetăţii.. von Kleist. A refuzat insă să mai lupte. 22 şi urm. . Paris*. Ahileide. Aceasta. Publius Papinius. Ahile în Scir. pictură. Fran-gois Rude etc. Aiax a răpit-o pe Cassandra* chiar din sanctuarul Atenei*. Virgiliu. bronz. Ulise* 1-a luat cu sine la luptele împotriva TroieP. Pentesilea. sculptură AHILEA Insulă legendară din Marea Neagră. pentru aşi face fiul invulnerabil. melodramă. ca si Oreste*. Aiax a pretins-o pe soţia acestuia. UAX Unul dintre principalii croi greci din războiul îm-. Eneida.. balet pantomimă. Grecia si Egipt. de Ulise*. S-a îndrăgostit apoi de Poli25 xeriia*. fiul lui Peleu* si al zeiţei Thetis* (2). France&ca Pritnaticcip etc. melodramă. Goe-ţhe. • Ahile la ^Scyros. Giovanni Paisiello. a fost torturat de eonii*. Ahile in Scir. [IA. cu victoria lui Ahura Mazda. Făurită de Hefaistos*.De indignare. între geniul luminii si acel al întunericului. Ahileide. Arctin' din Milet. Pe monnîntul pe care grecii i 1-âu ridicat pe promontoriul Sigeu*. . ţinîndu-1 de călcîi. poeme: Euripide. Ahileide. Ahile la asaltul Troiei.. cînd sclava Briseis* i-a fost răpită de Agamemnon*. Pirrus*. părinte al cerului şi al pămîntului.. de către unul din apărătorii Troici. opera. Rubens. Războiul dintre cei doi zei s-a încheiat. care i-a dat o educaţie demnă de un semizeu. 318 şi urm. în drum spre patrie.

că a încercat să o răpească din împărăţia lui Pluto* pe Persefona*. VI. a coborît în Infern şi. Tullus Osti-lius. vigoare. Alcesta. în timpul unei furtuni pe mare. a omis să aducă o jertfă zeiţei Artemis* care. soţul Ippo-menei. 22 30 ALBLON Fiul lui Neptun*. Homer. Este oraşul-mamă al Romei de mai tîrziu. Gluck. fiul lui Enea*. provenit de la Alceu*. Euripide. tragedie. tragedie. Acesta.. A fost omorît dintr-o eroare de fratele său'. zeul vînturilor. Iliada. renumit pentru. de la cuvîn-tul grec alke: forţă. a găsit o scroafă albă. soţia regelui Adine t*. jar după alţii. înduioşat de sacrificiul ei. tatăl lui Amfitrion* şi. tragedie. deşi Hades* s-a arătat potrivnic. AITA Divinitate etruscă a Infernului. Aiax. Soţia lui Ce i ce*. suferinţa a pre-schimbat-o într-un sticlete. tragedie. Eneida. sclave. 271. drept pedeapsă că lăsase fără simbrie pe una din.Virgiliu. a luat-o totuşi de acolo şi a redat-o soţului ei. Lully. ALCIMENE (1) Unul din fii lui lason* şi al Medeei*. al treilea rege al Romei.cultul /c/iţei Atena*. melodramă. A fost constrînsă de Artemis* săşi părăsească soţul împreună cu copiii.ASTOR (i) Unul-din cei patru c-ai ai lui Hades*. sculptură. I. popor din Epir. operă lirică 'ALCEU Fiul lui Perseu* şi al Andromedei*.ida. bunic lui Heracles*. la plecare. să1 împiedice pe Heracles* să „ traverseze Rinul (după alţii Ronul).să piară sub o ploaie . Odiseea. popor care locuia în insula Corfu. (2) Erou grec care şi-a dat propria fiică de soţie zeului Heracles*. si părinte al Nausicăi* şi al lui Laodamant* (2). I. Alcesta. omorît de mama lui. cu care forma o pereche ideală. J. poem dramatic AIDONE (1) Rege al molosilor. care 1-a întemniţat pe Teşea* pentru. întemeiat pe locul unde Ascaniu*. Alcione şi-a luat •!e de durere. AIUS LOCUTIUS Profet misterios. XI.. \I. ALCINOU Rege al feacilor. neputînd suprtivieţxu soţului. vestit pentru bunăstarea supuşilor săi. VIII. Heracles*. despre care se spune că într-o noapte i-ar fi avertizat pe locuitorii Romei de apropiata invazie a galilor. Ab urbe condita. l ALBUNEEA Sibila* căreia îi era consacrat un templu în pădurea Tiburului. (2) i icniu* răzbunător în mitologia greacă.Chr. Benito Perez Gâldos. cu ocazia căsătoriei. Au fost transformaţi apoi amîndoi în păsări de mare. XV. Alcesta.. Bellerofon*. drept răzbunare că a fost abandonată în favoarea Creusei* (1). I. Alcextn. tragedie. Sofocle. Acelaşi rege i-a /(azduit pe argonauţi* în'drumul lor spre casă. Ugo Foscolo. L-a primit cu mare prietenie pe Ulise* şi. Zeus* i-a pedepsit pe amîndoi. Virgiliu. M. XIII AÎC1ONE (1) Plică lui Eol*. Hugo von Hofmannsthal. S-a sacrificat atunci Alcesta. din mare iubire faţă de soţul ei. în timpul somnului. tragedie. în mitologia greacă. Titus-Livius. pe tatăl sau pe soţia acestuia. (2) Fiică a lui Pandareu* si soţie a lui Zeto*. Vittorio Alfieri. Apollo* a convins-o pe zeiţă să accepte în locul lui Admet pe mama. dar a fost preschimbat x3e acesta • într-un delfin. 1-a distrus către anul 650 î.de pietre. Cînd Ceice a murit. mimată. VII. ALCIDE Nume al lui Heracles*. Era numită şi sibila tiburtină. (2) Una din doicile lui Zeus*. IX. W. cu . 28 ALCIMEDON (1) Marinar care a încercat să-1 răpească pe Bachus*. ALCESTA Fiica lui Pelia* şi a Anaxibiei*. Canova. făcîndu-i.ALCOMENA Oraş în Beoţla. Aiax. Alcesta. în Itaca. identificată cu Hades* din mitologia greacă. strămoşul din partea mamei. de lingă Tivoli. i-a dat o corabie '•are să-1 ducă pînă în patrie. 1-a obligat să-şi ia zilele. B. Andre Gide. A avut un templu la Roma. Şi-a sufocat copilul fără să-şi dea seama. fiica regelui Corintului. 41'. curaj. Alcesta. Knc.' C. 415 şi urm. 27 ALBA LONGA Oraş din Latîum*. Iloiner. deci. Aiax. ALCIN'OE (1) Fiica lui Polib* (1) şi soţia lui Amfiloh*. (2) • Fiul lui Glaucos* (3) şi al Eurimediei. uriaş care împreună cu Bergion a vrut. Aiax. şi să-1 urmeze pe Xantos.

Alfesibea*. învins de acesta. 3J ALFES1BEA Prima soţie a lui Alcmeon*. unde a fost surprins de zeiţa Minerva* şi azvîrlit pe Pămînt..ENA Fiica lui Electrion*. rege al cetăţii Orcho-menos.('IONEU Unul din titanii* răzvrătiţi împotriva lui i îs*. Metamorfoze. Aceasta. Ovidiu. acesta a preschimbat-o în liliac de noapte. Ovidiu. Acesteia. A fost şi. tragedie. după care a înnebunit. el a ajuns la regele Ahelou* şi a luat-o de. După căderea Troiei*. Bncida. Caliroe a obţinut de la Zeus* permisiunea ca fiii ei. după părăsirea Troiei* cucerite de greci. înfuriat. deşi se bucura de atributul de a fi nemuritor. (2) Unul din însoţitorii lui Enea* în drumul spre Italia. Metamorfoze. 411 ALETE (1) Fiul lui Egist*. soţia lui Radamant*. fiindcă a vrut săi uzurpe acestuia tronul din Micene*. căreia i-a dat în aer acelaşi colier şi peplu.fiica acestuia. XI. ALEXIAR Fiul lui Heracles* şi al zeiţei tinereţii şi frumuseţii. trăsăturile soţului. tragedie. Mai tîrziu. sub pretextul că le va oferi templului lui Apollo*. soţia legitimă a lui Agamemnon. Virgiliu. Astfel a fost ucisă întreaga familie a lui Tegeu. iubită de zeul Poseidon*. fiica lui Ares şi a Aglaurei*. care i-a' dat de soţie pe fiica lui. la serbările date în cinstea zeului. soţul Afroditei. poeme Al. 1-a preschimbat pe neglijentul paznic într-un cocoş (Gallo) osîndin-dii-1 să vestească pe veci răsăritul soarelui. 41-0 şi urm. muntele este acela la poalele căruia Per-sefona* culegea flori. iar «Alcmeon a ucis-o pentru această faptă nesăbuită.ucis de Ares*. pentru că a contestat originea divină a lui Dio-nysos* si a refuzat să participe. | (2) Una dintre nereide*. fiindcă a complotat împotriva Clitemnestrei*. Aflîndu-se adevărul. de t. Din unirea 'cu Zeus*. Ebe*. cînd' a fost răpită de Pluto*. care. IX.numele «Ic alcioni. a fugit în Italia. Aici însă a fost ucis de Heracles*. fiul lui Agamemnon*. (2) Una din pleiade*. din Delfos*. Plaut. A fost preschimbat în munte. pentru a nu participa la războiul împotriva Tebei* (2). fraţii primei soţii ]-au ucis. X. aflaţi la o vîrstă fragedă. . Eurj-pide. Pus de pază în timpul întîlnirilor zeului cu Afrodita*. şi a Aglaurei*. Eschil. iividiu. şi mama lui Euristeu. Soţul ei a murit în război. Gabriele * ' - D'Annunzio. IV ALCM. Eraclizii. ALETRION Confident şi favorit al lui Ares*. să devină maturi şi să-si răzbune părintele. dorind să obţină de la Polinice* un colier în schimbul dezvăluirii locului unde era ascuns soţul ei. (2) Vizitiul lui Agamemnon*. a ajuns pînă la Tegeu. îndrăgostit de ea i s-a înfăţişat sub. Ares. Amfiarau. Metamorfoze. 1-a născut pe Heracles*. . Caliroe* (1). ALCITOE (1) Fiica lui Mineu. soţia lui Amfitrion*.soţie pe. 29 adăpost pe Lună. şi-a căutat. ' * Sofocle. în rătăcirea lui. după o versiune. fiindcă a încercat sa o răpească pe Alcippe*. împreună cu'fiicele ei. unde a întemeiat oraşul Faleria" (azi Civitâ •Castellana). 281 şi urm. Frescă în Muzeul etrusc al Valicanului i ALCIOPE -> ALCIPPE ALCIPPE sau ALCIOPE Fiica lui Ares*. A fost . comedie. Alcmeon i-a oferţt colieru} smuls mamei lui. Amphitruo. 1-a trădat şi şi-a însuşit colierul. într-o dimineaţă nu s-a trezit la timp si cei doi au fost surprinşi de Ilefaistos*. A fost ucis de Oreste*. Ampliiţruo. ALIRROŢIU Fiu al lui Poseidon*. ALESO (1) Unul din fiii lui Agamemnon* şi ai sclavei Briseis*. ALCMEON Fiul lui Amfiarau* si al Erifilei*. tragedie. Amphitruo. Ui'i/'we. luat de la Alfesibea*. regele Tirintului. părăsita acesta pentru Caliroe* (1).

'' ALMA MATER Epitet dat de romani Terrei şi zeiţei l Ceres*. 253. fiii lui Poseidon* (sau.ALFEU Fiu al lui Oceanus* şi al zeiţei Thetis* (1). ALIMEDE Una dintre nereide*.mai importanţi zei nordici. I-a ajutat pe Ulise şi pe Telemac* în lupta împotriva pretendenţilor Penelopei* (proci*).-uriaşi care voiau să cucerească Olimpul* (1). Zeii 1-au transformat şi'pe Nixus într-un vultur. ALILLAT Divinitate din mitologia arabă. Alfeu. de la care a avut un fiu. ALORVN1 (1) Genii* sau spirite în mitologia germană. V. lliada. penaţilor* denumite în mitologia germana femeile Alorune erau . 68. si-a trădat totodată şi patria. " ALITERX Profet din Itaca.ană. Artemis* 1-a preschimbat într-un rîu. 33 ALISSÎTOE Nimfă* iubită de Priam*. lîngă Siracusa. .). care exercitau arta profeţiei. duşmanul propriului ei tată. fiica 'lui Nereu* şi a nimfei oceanice Doris*. ALFHEIM (1) Oraş în cer în mitologia nordică. ai lui Alpu*). Odiseea.. adică cele bune. pentru a se apropia de Aretusa. (2) Palatul unuia din cei. II. J 1 -' ---* şi manilor* romani.i-a ucis cu săgeţile lui. rege al Megarei. ALII Serbări celebrate în insula Rhodos si apoi la Atena. (2) corespimzînd 'larilor*. motiv pentru care Cercione a pe-depsit-o. ei au avut meritul de a consacra muzelor* muntele Helicon*. lingă Eleusis*.. vînător care a îndrăgit-o pe nimfa* Aretusa* şi a fost respins de Aceasta. ALIA Una dintre nereide*. Din-tr-o iubire nesăbuită pentru Slinos*. XVII. După Homer. Dicţionar de mitologie zeiţei 33 ALOIZ1 'Nume generic pentru Otp* şi Efialte*. pentru a-şi uni propriile ape cu acelea ale Aretusei. Zeii au schimbat-o într-un izvor. îngropînd-o de vie. ne hrăneşte". fiica lui Nixus. 385. Odiseea. si-a găsit totuşi loc de scurgere pe sub pămînt. A avut de la Poseidon* un fiu. Homer. Apollo*. în care locuiau geniile* luminoase. XXIV. pe Hippotoon*. 308 ALOPE Fiica lui Cercione*. iar pe Aretusa întrun i'zrvor. patria lui Ulise*. în Infern. cărora preoţii puteau face o profeţie (porumbei. după alte versiuni. ei stau legaţi cu şerpi de o co-lo. şi sînt torturaţi să audă necontenit ţipătul unei bufniţe. rîndu-nele etc. 451 ALITES Nume dat ele romani păsărilor din zborul . venerată totodată ca zeiţă a frumuseţii şi mamă a zeilor. regele cetăţii Troia*. ALICE Nimfă* marină (oceanidă*). ALLODOLA Pasăre — ciocîrlie — în care a fost preschimbată Scilla* (2). ALLIROE Una din concubinele lui Neptun* zeul roman al mării. simbolizînd soarele. pe Esac. Erau celebrate la Atena si Eleusis*. Homcr. . ţ 1 ALMOPE Unul din uriaşii care s-au răzvrătit împotriva lui Zeus*. Freyr*. jnsemnînd „cu aripi la picioare". ALIPES Epitet al lui Mercur*. care-i aşteaptă acolo pe cei drepţi. avînd semnificaţia „mamă care. care se aflau în Sicilia. \lA')E Serbări date în cinstea lui Dionysos* si Pemetra*. XI. în cinstea lui Apollo*. spate în spate. lăsînd-o să fie ocupată do duşman.

Hippolita*. AMARINTIA Epitet al zeiţei Diana*. cunoscut pentru cultul dedicat Afroditei*. AMAŢERÂSU Zeiţa soarelui în mitologia japoneză. XII. înaintea lui Ma-ho-med. adorată ca divinitate de seamă. 593 şi urm. rupt din joacă. de asemenea. Trăia. care a pus stăpînlre pe centura reginei lor. AMALTEEA (1) Capră care 1-a alăptat în Creta pe Zeus* copil si al cărei corn. Simbol al vieţii vegetale. zeiţa i-a preschimbat pe toţi locuitorii în tauri. personificată într-o pasăre. 86 îi se ardea sînuî drept. Jliada.u şi mureau o dată cu copacii în care se năşteau şi care erau. a aruncat apă în jar şi în aceeaşi clipă Meleagru şi-a dat ultima suflare. cînd Meleagru şi-a ucis unchii în urma unei neînţelegeri. a celebrat-o în aşa măsură. (3) Oraş în insula Cipru. (2) Numele sibilei* cumane care a oferit spre vînzare lui Tarquinius Superbus cărţile sibiline. 34 ALTEŢE Tatăl frumoasei Laotoe*. VII. Kneida. Mai tîrziu. din pielea ei. pînă în Sicilia şi au luat parte la războiul Troiei* împotriva grecilor. Au apărut în Capadochia (Asia Mică) şi s-au stabilit pe ţărmurile. mazos. sora Ledei* si 'mama lui Meleagru*. 51 * lui Priam*. > pentru a o răzbuna pe regina lor. meşteşugul ţesutului etc. si mama Laviniei*. în care era venerată. 86. Văzînd că Turnus a pierdut această luptă. ALSEIDE Nimfe* ale pădurilor. în lupta împotriva lui Enea*. Indignată că aici i se jertfeau şi oameni. XXII. de la numele satului din insula Eubeea. ucisă de Ahile*. pe care se bazează originea lumii. încît numele ei a fost dat şi Romei. drys. 56. a fost umplut cu toate bunătăţile dorite de nimfele* care 1-au crescut pe Zeus. personificare a ploii. AMAZOANE Femei războinice în mitologia greacă.nepoţi ai soarelui»". XXI. moirele* i-au prezis că acesta va muri o dată cu stingerea focului din vatră. care-i speriau uneori pe călători. Pentesilea*. s-a sinucis. regele Latiumului*. ALUZZA Idol venerat de vechii arabi. pentru ca sa poată foţgisi mai bine lancea şi arcul (gr. In cele din urmă au fost învinse de Heracles*. AL-ZOHARAH Nume dat de arabi stelei Venus. La naşterea fiului -ei. Ea 1-a susţinut pe Turnus*. pictură AMAN sau OMAN Divinitate venerată de vechii perşi şi identificată cu soarele. Altea s-a sinucis şi ea. Altea. şi care rămîneau la ele. sînt nucleul central al mitologiei japoneze. de unde se culegeau ramurile de măslin ce încununau frunţile învingătorilor la jocurile olimpice. ALTIS Pădure care împrejmuia templul lui Zeus* din Olimpia*. stejari (gr. Templul dedicat acestei zeiţe este cel mai vechi din Japonia. rîului Terrno-dont. AMATA Soţia lui Latihus*. Nu admiteau printre ele prezenţa unui bărbat. deci descendenţi ai acestei divinităţi. Mitul acesteia şi acela al zeului Susanovo*. orezului. împăraţii acestei ţări se numesc şi astăzi . AMATUNTA Oraş în Cipru. in Bucolice. AMADOCO Erou hiperborean*. De disperare. sîti).ALOU Uriaş. Virgiliu. de aceea Altea întreţinea cu grijă focul aprins. logodnicul fiicei ei. mai tîrziu. 343. Capra Amalteea alăptînd pe Zeus.. Au ajuns. stejar). cuprinsă de furie. fiul Geei* şi tatăl aloizilor*. Zeus şi-a făurit scutul. de obicei. ALTEA Soţia lui Eneu*. / • Poussin. regele Calidoniei* (Grecia). 35 •AMAR1LLÎS Nimfă* sau păstoriţa pe Care Virgiliu. Fiicelor lor. avute din unirea cu gargarii*. fiice ale lui Ares* şi ale Afroditei*. AMADRIADE Nimfe* ale pădurilor. fiice ale lui Ne-reu* si Doris*. în care Venus* avea unul din templele Sale. Amaterasu i-a învăţat pe oameni cultivarea . împotriva lor a luptat si . una din soţiile Homer. a cărui umbră a pus pe fugă pe galii care au îndrăznit să atace sanctuarul de la Delfos* al lui Apollo*.

Homer mai vorbeşte şi de invadarea Liciei de : către amazoane şi înfrîngerea lor de către Bellerofon*. Amfitrion. AMBROZIE Hrana zeilor în mitologia greacă. in bptezarea nou-născutului după cinci zile de la naş-cere şi prezentarea lui înaintea altarului şi a focului aprins cu această ocazie. iar unul din popoarele Aticei i-a dedicat un oracol*. Amenti înseamnă apus. îndurerată şi disperată de soarta fiului ei. Hugo von KJeist. AMFÎDEMONŢ A oferit ospitalitate atrizilor* cînd s-au dus în Itaca pentru a încerca să-1 convingă pe Ulise* să participe la expediţia împotriva Troiei*. care. mişca din loc obiectele şi ar fi ridicat chiar zidurile Troiei*. rege al Tebei* (2). primită în dar de la Hermes* sau — după altă versiune — de la Apo. pe o amforă din Brilish Museum. după această convieţuire. Tot astfel se1 numea şi un unguent cu care îşi parfumau capul. AMFIDROMIE Ceremonie rituală la greci. care consta. frate geamăn al lui Zeto*. Halirvatat (sănătatea obţinută din satisfacerea tuturor dorinţelor). VI. ca participant la expediţia împo-. dramă. Preoţii se numeau arvali*. Moliere. . mamă a înţelepciunii si a inspiraţiei). căsătorit cu Alcmena*. 38. A participat la vînătoarea mistreţului în Calidonia* . 'Rubens. în Muzeul clin Bruxelles. pentru vina de a-şi fi trădat soţul. Alcmeon*. întîi în cinstea lui Marte*. Luis tle Camoefls. AMFITRION Fiul lui Alceu* şi nepot al lui Perseu*. triva Tebei* . nemaiputînd suporta despărţirea de el. pictură pe un vas antic. în timpul unuia din multele războaie în care a luptat. Tebaida. adică acolo unde soarele dispare. Ameretat (nemurirea). în schimbul unui colier si al unui peplu. Jacob Jer-daens. comandantul suprem al argonauţilor*. Cu ambrozie se hrăneau si caii zeilor. Morţii 1-ar însoţi într-o barcă pînă în lumea «mbrelor. apoi în cinstea zeiţei Ceres*. si-a ucis propria mamă. Giulio Romano.• Teseu*. poem epic AMFIDAMANT Fiul lui Busiris* aare obişnuia să-i sacrifice zeilor pe străinii ce-i cădeau în rnînă. pictură AMBARVALII Serbări cîmpeneşti ale vegetaţiei la ro-• mani. care le dădea nemurirea şi tinereţe veşnică. o dată ajuns. şi la expediţia argonauţilor*. ghicitor renumit în antichitate. Puliclet şi Cresilas. AMENT1 Regatul morţilor în mitologia egipteană. Fernand Perez de Olivia şi Juan. comedie. în înţelegere cu fratele său. După moarte. Heracle. unde acesta. s~a sinucis.(2). Zeus* s-a servit de înfăţişarea lui pentru a o seduce pe Alcmena. împlîntîndu-şi un pumnal în piept.de Timon. A luat parte la expediţia împotriva Tebei* (2) şi' la războiul Troiei* şi a fost ucis de Mops*. A fost unul din proci*. a fost trecut în rîndul zeilor. cu sunetele căreia îmblînzea fiarele pădurii. Amphitrion. AMFION Fiul lui Zeus* şi al Antiopei* (2). şi urm.eda. Eschil. sculp-: tură. Kshathra (puterea zeului asupra oamenilor). \ragedie. Avea o liră măiastră. Se credea că este luată dirt grădinile hesperide-lor*. în timpul unei neînţelegeri. comedii. ascultat tot atît cît cel din Delfos*. Amfitrion. 'AM FI ARAU "Fiul lui Apollo*-şi al Hîpermnestrei*. AMFILOJJ Fiul lui Amfiarau* şi al Erifilei*. care stăteau în jurul tronului lui Ahura Mazda*: Asha (justiţia desăvirsită). AMESHASPENTA în mitologia persană. împreună cu caii săi. Fidins. comedie. în ultima zi a încercării acestora de a o cuceri pe soţia lui Ulise* a fost ucis de Telemac*. lliada. care aveau loc la sfîrsitul l u n S mai. Homer.. grupul celor şase genii* sau sfinţi nemuritori. A'rmaiti* (umilinţa. nu mai are nici o putere. Ahile împotriva pcntexileei. comedie.Ho*. Vohu Mana (gîndul cel bun). Plaut. In absenţa acestuia. Cei şapte împotriva Tebei.. şi a murit înghiţit de pămînt. Ei organizau procesiunea de-a lungul cîmpurilor si implorau zeii să le dea recolte bogate. Statium. '. 186. AMFINOMEA Mama lui lason*. Şi-a prevăzut sfîrşitul. după cum nectarul era băutura lor.n în lupta cu amazoanele. A fost ucis de Heracles* şi oferit jertfă zeilor. a dat naştere lui Heracles*.

AN ASCI Fiu pe care Castor* 1-a avut din iubirea cu Febe* (4). Drept pedeapsă pentru că 1-a respins pe păstorul Ofi care s-a sinucis din dragoste pentru ea. patrona apele. şezînd întro tras uri că sub formă de scoică.şi a . (2) Unul din centauri*. Este reprezentată în multe imagini.. în-tr-adevăr. care se referă laşterea ei din spuma mării. Urmărită de Apollo*. purtată pe malurile mării de Delfini şi însoţită de tritoni şi nereide. ÂMON Divinitatea supremă în mitologia egipteană. căsătorită cu Diomede* (i). nimfele* marine. Tibrului. Amfitrion. Oracolul* ei se afla în oaza Sivuah din desertul Libiei. si multe fiice. Păstor din preajma lui Narcis*.lui__Dpris*. AN AP Zeul rîului cu acelaşi nume din Sicili'a. pământul roditor şi agricultura. fiu al zeului Poseidon* şi al unei nimfe*.cele şapte fiice ale Niobei*. pictură la I. In onoarea Dioscuri-*. I se atribuia capacitatea de a reaprinde focurile stinse si invers. adorată mai întâi în Teba* (2). AM1CLE Oraş în Campania (Italia). în Grecia. Din iubirea cu Poseidon* 1-a născut pe Naupliu* (1). Afrodita* . (3) Tovarăş a! lui Enea*. s-a refugiat într~un templu al zeiţei Artemis* pentru a scăpa de dragostea lui şi aici zeiţa a făcut-o invizibilă. fiindcă i-a interzis să calce pe pământurile sale. ucis de lapiţi*. Amfitrion 38. AMICLA Una din . operă AM FIT RIT E Nereidă*. eîncl ea a devenit totuşi mamă.greacă. rege al oraşului Alba Longa*. Acesta a fost motivul pentru confruntarea între Dioscuri* şi fiii lui Afareu*. AMFR1S1O Rîu în Tesalia pe malurile dăruia Apello*. Mai tîrziu. A fost soţia lui Poseidon*. AMULIU Frate al lui Numitor*. fiica lui Nereu* . ANAXARETE Nimfă* diri Cipru sau — după altă versiune — din Salamina. ucis de propria-i soţie. de teamă de a le rosti numele. salvaţi de la moarte. a fost identificată cu Zeus* şi personificată cu cap de berbec şi corp ome40 nesc. a fost asimilată cu zeui solar Amon Ra. 39 AMHARIA -Zeiţa a dreptăţii si a răzbunării în mitologia etruscă. (2) Fiu al lui Egist*. de la care a avut un fiu. şi astfel oraşul a fost cucerit cu uşurinţă. AMICOS (1) Rege al Bitiniei (Asia Mică). cărora li se jertfeau miei albi. dar Pollux* 1-a ucis cu un singur pumn. Melia*. fiul zeiţei Venus* şi al lui lupiter*. cu care a avut un fiu. melodrame. nimeni nu a vestit debarcarea lor. Alexandru cel Mare a fost primit de preoţi şi adorat ca fiu al lui Amon.' Henry Purcel! şi Gasparini. AMIMONA Una dintre danaide*. pe lacint*. ANAPANOMENA Izvor Ungă sanctuarul din pădurea Dodona*. Mai tîrziu. simbolul forţei naturale a mării.Jean Giraudoux. fiica lui Leuci p*. popor din Epir. pe satirul* Marsyas*. Afrodita Anadiomene. Andre Erriest Gretry. pe . !2) Promontoriu vestit în insula Samos. cu care îi rănea pe cei ce voia să-i facă să se îndrăgostească. 1-a jupuit de viu. comedie. le-gîndu-1 de un pin. ai cărui locuitori nu pronunţau numele dorilor fiindcă lea fost prezis că aceştia îi vor nimici într~o zi. AMOR sau CUPIDON Zeul iubirii în mitologia romană. A fost un boxer neîntrecut. fevor de către Pluto*. Torquato Tasso. INADIOMENE Epitet al Afroditei*. o danaidă*. care s-. Cînd dorii au venit. L-a detronat pe Numitor şi i-a omorît fiii. Purta un arc şi o tolbă cu săgeţi. iar pe Rea Silvia* a constrîns-o să se facă vestală*. AN AS ABIA Nimfă* în mitologia . UtfACEE Serbări în Grecia antică. atunci cînd'i-a călcat pământul. a păscut turmele lui Admet*. dramă pastorală AMINTORE (1) Rege al dolopilor. cu care este identifica-' : ta. \MPEL (1) Fiul unui satir* şi preot al lui Dionysos*. egende ale Greciei antice.NAHITA Divinitate persană simbolizînd fertilitatea şi vegetaţia. preschimbată în. care 1-a învins jintr-o întrecere poetico-muzicală. 1-au ucis. 'AMÎNTA. Tot aici.it din dragoste „cu nimfa* Ciane*. legat de multe. cei doi fraţi. Triton*.a un. spune o legendă. n'ăscîndu-i pe Romulus* şi Re-' mus*. A fost ucis de Heracles*. în noaptea nunţii. cînd a fost izgonit din Olimp* (1). Acolo. ^pelle. Amuliu i-a aruncat în apele.

devenindu-i. După căderea Troiei. Andrpmaca captivă. Poseidon* a făcut ca un monstru marin să pustiască regatul tatălui ci. 698 şi urm. un alt fiu al lui Priam*. înţelepte şi ataşate total familiei. Eliberarea Andromedei.. Jean • Racine. XII. A fost iubit de Afrodita*. II. . după o versiune. Rubens. pe Unea*. operă pe textul lui Jean Racine • ANDROMEDA Fiică a lui Cefeu* (2). a fost ucis de un grup de rivali invidioşi. Deoarece a 'avut îndrăzneala să declare că întrece în frumuseţe nereidele*. mai ales în Pana-Icitee*. Mi-chelangelo. regele Cretei. melodrame ANDROS Divinitate marină în mitologia slavă. ANDROCLE Unul din fiii lui Eol*. 187. pentru a-1 răzbuna. în timp ce îşi aştepta sfîrşitul. Egeu*. n u. iar după moartea acestuia. Eneida. Rafael etc. Cînd vinul a fost gata şi el se pregătea să-1 încerce. Virgiliu. Andromeda — Perseu. a devenit soţia lui Elenos*. muntele Erix im mormînt măreţ. regele vînturilor. ANDROCLEA Una din fiicele regelui teban Antipen. 721 . a fost luată sclavă de Neoptolem*. AND AŢE Zeiţa victoriei* la vechii locuitori ai Galici şi Britaniei. frescă în Casa Dioscurilor din Pompei. 297 şi urm. tragedie. Eu-ripide. numai dacă ar fi expus-o pe Andromeda furiilor lui..Troici*. cînd Troia a fost incendiată. Giacobbi. Perseu. legată de o stîncă.s-a jertfit pentru s'alvarea oraşului de sub ameninţarea lui Heracles*. soţia lui Belo*. ducîndu-1 pe umeri pînă la corăbii. un mausoleu magnific primului ei soţ. dar a fost ucis el de acesta.fidele. I-a ridicat. Hector. Benvenuto Cellini. în Epir. al lui Poseidon*. toate jocurile.. ANAXIBIA Soţia lui Strofiu*. prevestitoare de . VI. Un prezicător i-a spus că nu va apuca să. corespun-zînd zeului roman Neptun*. 087. Acesta. 635. ANAX1TEA Danaidă* iubită de Zeus* şi mama lui Olen*. Metamorfoze.şi urm. Andromaca. 437 si urm. Tatăl '. 371 şi urm. IV. l şi urm. regele Etiopiei. regele. ANDROGEU Fiul lui Minos*. A plecat să ucidă animalul. Andromaca. prietenul lui Oreste*. Teseu* a reuşit să-i scape pe atenieni de acest în-ilor tribut. (2) Un alt Anceu a fost unul din argonauţi*. după aceea soţ. care pregătea pentru zeii din Walhalla* porcul mistreţ Sahrimuir. lîngă Trapani. si a Casiopeei*. via. ANAXOS Soţia lui Electrion*. şi al reginei l 'asifae*.. Ovidiu. VI. bea vinul produs de propria-i viţă de vie. III.sora lui Agamemnon* 'si mamă a lui Pilade*. II. Ovidiu. drept hrană pentru Mino-Iliur*. 670 şi urm. 1-a salvat. pictură. Saint Sae'ns.fost împinşi la acest aci.ni.. V. ANCHIRROE Fiica Nilului.. ANCEU (1) Fiu. 20 ' ANDROMACA Soţia lui Hector*. Ubaldo Gandolfi. A participat la vînătoarea mistreţului din Cali'donia*. mama lui Egipt şi a lui Danaos*. Claudio Monteverdi.. Ennius. Enea şi Aceste* i-au înălţat pe . Virgiliu. un război împotriva ilriiienilor pe care i-a învins şi le-a pretins. a fost salvată de Perseu*. aşa cum îi ceruse un oracol*. de la care a avut un fiu. regele Focidei. ANGERBODA Divinitate feminină uriaşă în mitologia nordică. A domnit în Sicilia Orientală. care . Victorios în. Di Feo. Kneidct. VIII. în care erau jertfiţi prizonierii de război. XIV. l'reseă la Pompei. ANCHISE Membru al familiei lui Priam*. regele Micenei*. care ar fi . în fiecare ui. ANDHRIMUR Bucătar în mitologia germană. şapte tineri şi şapte tinere. mama Alemenei*. i s-a spus că im porc mistreţ îi devastează. tragedii. melodrame. tragedie. Metamorfoze. Andromaca şi Troienele. Bătrînul a murit apoi ~n Sicilia. şi mama lui Astianax*.. . care 1-a ucis pe monstru şi a luat-o cu sine. Sacohini. Giovanni Paisiello.a transformat-o în piatră. Locuitorii ar fi putut să scape de acest monstru. a pornit. Eneida. Este simbolul soţiei . 456. G. Iliada. unul din apărătorii Troiei*. Locuitorii din comitatul Eşsex i-au dedicat o 3ădure. Andre Ernest Gretry. sculptură (relief în soclu). Homer. de regele Atenei.

ANHUR Zeu egiptean. Numele său înseamnă „călăuza soarelui". pentru hrana lor zilnică. 1-a denunţat soţului ei. Virgiliy. înecîndu-se In rîul Numicius* şi fiind transformată în nimfă*. personificare a recoltei anuale. dar Dionysos*. a fost salvat de Enea* şi a ajuns cu acesta în Italia. Lavinia*. numită o'dinioară Antenorea. a stîrnit gelozia soţiei acestuia. alta. simbol al forţei cosmogonice a / . AN'fEA Soţia . ANIGRO Rîu în Tesalia (Grecia). 148. propriul frate. care împreună cu Kishar a'dat naştere lui Anu*f Anshar reprezintă cerul. AN NONA. Conducea adunările în care trebuia să se respecte o absolută discreţie. • AN S H AR Zeul primordial în mitologia asiro-caldeeană. Antenorizii. înroşind şi tulburindu-i apele. în vin. pe care. Avertizată în somn de Didona. 'urzind o seamă de intrigi împotriva lui. cel mai important preot al lui Apollo*. III. după ce şi-a ucis. A fost fiul şi preotul Ini Apollo*. Eneida. Fiicele sale aveau darul de a preface tot ce atingeau. ANTAMTAPPES Infernul într-o legendă orientală. după care şi-a pus capăt zilelor. ANIKETOS Fiul lui Heracles* şi al zeiţei tineret n i ce. Ic la care ele primiseră acost dar. într-o vînătoare. Aga-memnon* a încercat să le ia cu el 3a Troia*. Soţia . în care centaurii* răniţi de Heracles* la nunta cu Plippodamia* şi-au spălat rănile. Itelhe'im. a urmat-o în Italia. Este reprezentată stînd pe o frunză de lotus. III. ' perANKA Un fel de pasăre fenix* (1) în mitologia persană. AN N A PIJRNA Zeiţa vedică a bogăţiei şi a libertăţii. 347. 622. Ebe*. reprezentată cu un deget pe buze.lui Loke* şi mamă a trei monştri. 80 44 45 AN1RAN Geniul* tutelar al nunţilor în mitologia sană. pînă atunci renumite pentru limpezimea lor. Virgiliu. A pledat pentru trimiterea Elenei* înapoi grecilor. vechi locuitori din jurul lacului Fucino. în griu. rege al Argeşului* (5).ANTENOR Rege trac. Iliada.lui Procul. unul din sfătuitorii cei mai înţelepţi ai lui Priarn*. 46 . 203. VII. stăpîna regatului morţii. Virgiliu. VII. dintre care cel mai important a fost lupul Fenrir*. 2G2. în ulei si a treia. cu o lingură mare în mînă. a fugit noaptea din palat. Unele versiuni o identifică cu sora Didonei*. în timpul incendiului Troiei. a întemeiat Padova. ANGERONA Zeiţă a tăcerii în mitologia romană. tragedie. AN M A PE REN N A Divinitate în mitologia romană.. una. Eneida. î. care 1-a primit cu bunăvoinţă •>o Enea* în drumul său spre Italia. 242 . ANGITIA Zeiţă venerată de marsi. dar nu i s-a dat ascultare. ANNIO Regele insulei Delos*. Aici. care a plănuit să o omoare. Sofocle. iar Kishar. Metamorfoze. Cele patru fiice ale sale au fost răpite de Agamemnon*. le-a transformat în porumbei! Ovidiu. Era invocată de săraci în fiecare dimineaţă. Bine primită de Enea*.nenorociri. căreia îi erau dedicate serbările din martie ţinute pentru a întîmpina primăvară curn se cuvine. pentru purtare necuviincioasă. Zeiţa romană a abundenţei. cu plante spinoase şi cîini sălbatici. 759 ANGRA MAINYU -> AHRIMAN ANGUS Zeiţă a iubirii în mitologia celtică. reprezentat printr-o pădure întunecoasei. XIII. soarelui. pămîntul. :u yes- ANIOS Rege al Dclosului*. regele Troiei*. după ce a murit. Antea. ceilalţi doi au fost şarpele Midgard* şi Hei*. viespi şi muşte. din greşeală. Avea cap de om. faţă de e'a. la care s-a refugiat Bellerofon*. I se atribuia darul de a îm-blînzi şerpii şi cunoaşterea ierburilor medicinale.. Homer. Eneida. (Italia).

Creon*. dar a fost salvată de soţul ei. din cauza lipsei lui îndelungate. Alnmanni. 773. 183. de a-i ridica un templu construit numai din capete omeneşti. Antiyona mm despre milă. Jean Anouilh. X. cel mai buh prieten al lui Ahile*. de la care eroul grec. Edip la CcloiiOK şi Antic/oua. a maltratat-o. Odiseea. Oorreggio. în luna februarie. vigoarea primind-o de la mama sa. 48 El a fost cel care i-a comunicat lui Ahile moartea lui Patroclu. A fost făcută prizonieră de Heracies*.de. Lico*. Antigona. frate al lui Eros*. AN T EU Uriaş faimos. Spre deosebire de acesta. Asemenea ceremonii se ţineau şi în Argos* (5). celebrate la începutul xrimăverii. IV. timp de trei zile. de la care a avut doi fii. Sofocle.. Cei doi fii ai ei au eliberat-o şi au răzbu-nat-o. după cum povesteşte el însuşi regelui Alcinou*. XVII. Odiseea. 199 . 423. Rege al le. antropofag. Anteros şi Eros sînt reprezentaţi ca doi copii cu aripi. demnă. Jean Cocleau. Cu ea a murit şi Emon*. pînă cînd acesta cade pradă furiilor*. pictură ANT1CLEA Mama lui Ullse*. 'Iliada. Mendelsohn Bartoldi. a aflat că murise de.nou. erou' în războiul împotriva TroieP. pe Amfion* şi pe Zeto*. Repudiată mai tîrziu. ANTESFORII Serbări ale florilor. rididndu-1 în -brale. IV. Antigona. XXII. în cinstea Horei*. Ovidiu. regele Troiei. Dar. Ulise*. Pindar. Pitica. la reîntoarcerea sa în Itaca. în timp ce lupta pentru a-şi salva părintele. care o iubea. 660. Ra-cine. 1-a sufocat. împăratul i-a construit un templu şi mai multe oraşe (Antinopolis. Euripi. în-tîmpinînd-Q în Infern. Pînă la uciderea 47 sa cî e către Heracies.. 541. care a ucis mulţi dintre tovarăşii de drum ai lui. Kdip rege. fiul lui Poseidon* şi al Ge. personifica un sentiment opus iubirii pure. Eschil. Arlhur Honneger etc. Era de neînvins in orice luptă. 4 ANTESTER1I Serbări celebrate la Atena. rege şi părinte al tuturor zeilor Îi mitologia asiro-caldeeană* I s-a ridicat un templu în „ssur. 85 ANTIFATE. tragedie. disputîndu-şi o ramură de palmier. fratele lui Priam*. fidel unui jură-mînt făcut tatăllui lui. în Sicilia. Tatăl său a vrut s-o ucidă. XXIII. Reîntoarsă la Teba* (2). pictură INU Stăpînul cerului. tragedie.strigonilor. 106. A fost ucis de Memnon*. După moarte. soră a Isme-nei*. Metamorfoze. A fost ucis însă de Heraeles* care. VI ĂNTIN'OU (1) Unul dintre pretendenţii Penelopei* (proci*). Thebaida. Homer. (2) Fiica regelui teban Nicteu. în Egipt). în onoarea zeiţei Ceres* şi a fiicei acesteia. (2) Tînăr din Bitinia. Homer. Cei şapte împotriva Tebei. Antiope /surprinsă de lupiter.ei*. tragedie. fiul lui Creon. Saint-Sacns. Jean Antoine Watteau. Antigonn. popor sălbatic. muzică ANTILOH Fiul lui Nestor*. a asistat la uzurparea tronului tatălui ei de către propriul unchi. ştiind acest lucru. Luifii. a rămas la curte unde. A fost adorat în tot cuprinsul Imperiului Roman. în Atica. 114. apoi a fost condamnată a fi îngropată de vie de uzurpator. întemeiat în 130—131. Jean Rotrou. Dirce*. care o iubea. tragedie. care i-a cedato lui Teseu*. Antonio d el Pollaiolo. 187. pentru că se îngrijise de cenuşa fraţilor ei. 8 ANTIOPE (1) Regina amazoanelor*. Homer. ANTIGONA Fiica lui Edip* şi a locastei*. IX.I'ANTEROS Fiul lui Marte* şi al zeiţei Venus*. oniorîşe la rîridul lui pe toţi călătorii care trecuseră prin deşertul Libiei. îşi ia singură viaţa. Vitlorio Alfieri. Horner. Odiseea. deasupra pămîntului. atîta timp cît atingea pămîntul. favorit al împăratului Hadrian. tragedie. A fost un exemplu de dragoste filială şi fraternă. 409. IX. după Patroclu*. Antigona. tragedii. Persefona*. Homer. Antiope adormită. ucis de ¥lise*. a lui Eteocle* şi a lui Polinice*. identic celui dedicat zeului . După orbirea tatălui ei. Jldebrando Pizzt'tti. durere. Odiseea. în timpul cărora entuziasmul mulţimii dezlănţuite nu avea limite şi se bea vin . 556. a doua soţie a acestuia. Antigona îl însoţeşte în exil. ademenită de Zeus* transformat în satir*. în cinstea lui Dionysos*. şi la uciderea celor doi fraţi. Stravinsky.

» APOLLINARH Jocuri în cinstea lui Apollo* celebrate la R0ma. I. era dferit zeilor. Apollo deî Belvedere în Muzeul Vaticanului. 704. Iniţial simbol'al fecundităţii. după numele izvorului şi al muntelui Aonio (Helicon*). Bernini etc.S Una din cele mai vechi divinităţi ale mitologiei egiptene. al cîntecului. încarnarea răutăţii în mitologia egipteană. şi cel care însoţea sufletele morţilor la Ju-Secata de Apoi. APAM NAPAT Divinitate arhaică din mitologia iraniană. Grecii şi romanii 1-au asimilat lui Cerber*. poeţi. Virgiliu. Printre aceştia. sculptură. APORRETA Nume generic al misterelor religioase. consacrat lor.Adad*.' Ies. dobîndind totodată si noi centre cui tu ale. născut la Delos*. Virgiliu. prin asocierea cu alţi zei.. Eneida. In Italia. a fost adorat după bătălia de la Acţiuni.Clar. sub înfăţişarea unei 'femei purtând pe cap o cunună împletită din pene roşii de papagal. AONJS Fiul lui Poseidon*. zeul apei. al catastrofelor din natură şi al desertului ameninţător al Egiptului. VIII. Zeu al luminii şi al soarelui .ii le celebrau făeînd sacrificiile nu pe altar. 50 51 APOTEOZĂ Ceremonie prin care erau divinizaţi toţi cei ce aduceau servicii însemnate patriei sau omenirii. Numele său înseamnă chiar „fiul apei". figurează o bună parte din împăraţii romani. închipuit sub înfăţişarea unui taur. Diego Rodriguez Velasquez. şi Aonia. încât se credea a fi una din intrările în Infern. AONIDE Epitet dat muzelor*. Homer. care trebuia să fie tăinuite cu rigurozitate. Paolo Ve-ronese. Părul lor. lliada. înaintea lui Osiris. APOB. Au fost instituite în perioada celui de al doilea război punic (219—201 î. iar Apollo era aclamat ca zeu al victoriei. timp de cinci zile. atribxitele lui s-au înmulţit cu timpul. ci pe podeaua templului sau direct pe pământ. Era reprezentat cu cap <• cîine sau de şacal. adorat în Beoţia. în Circo Massimo. în care împăratul August se spune că a fost victorios. de seamă di-'Inităţi în mitologia egipteană.QMIÎ Serbări pe care grec.). la poalele muntelui Cint. din Beoţia. La greci era considerat zeul binelui şi al frumuseţii. Andrea Manteg. VIII. compozitori. pictură l APOPI Zeu din împărăţia întunericului. Pentru condamnarea "• Dicţionar de mitologi» . \NUBI Fiul lui Osiris*. L.(Febos*). Perugino. ideal al frumuseţii 'masculine. deoarece fusese sub protecţia lui. maestru al muzelor*. greutatea inimii celui defunct avea un mare rol. el fiind cel care intra în libertate En morminte. AORN Lac renumit în Epir (Grecia). aducător de fericire. cu furtunile lui de nisip. . una din cele mai. Aveau loc în octombrie si corespundeau cu intrarea şi înscrierea: copiilor între membrii societăţii. Fidias şi Praxite. în t prima parte a lunii iulie. din care emanau gaze atît de mirositoare. care se numea. al muzicii si al poaziei. 698 ANUKET Zeiţa apei în mitologia egipteană. Simbol al patimilor potrivnice omului. tăiat cu această ocazie. la Roma.na. zeu al medicinii şi părinte al lui Esculap*.Apollo. Eneida. Adorată în Nubia şi în Tebaida Meridională. API. cel ce-i face pe oameni să respecte legea. I s-a ridicat un sanctuar pe colina Palatinului*. i APATURII Serbări dedicate de greci lui Zeus* si Atenei*. Rafael. APOLLO Fiul lui Zeus* şi al Latonei*. G. Durer.40 sau iertarea păcatelor.

. aflată undeva la apusul soarelui. Iubirea dintre Marte şi V emis. era totuşi' vulnerabil. Laerte*. 1-a lovit grav. pe care i-ar fi avut de la vestala* Rea Silvia*. Luîn-du-se la întrecere cu Atena*. care o învăţase această artă. ARDAh Fiu al lui Vulcan* în mitologia romană. APPIA Nimfă* romană. Arcadia. ' ARES Zeul războiului în mitologia greacă. la-oelţi. Apotheosis. A fost îndrăgit de Afrodita*. şi înfruntîndo cu un orgoliu nestăpînit. în mitologia brahmanîcă. XIV. Metamorfoze. 8 P ' Descendentul lui Herades* şi întemeietor al Si.. Ovidiu. dar a fost oprit de Zeus. adoraţi mai ales de egipteni.. Arahne. roman pastoral APjS'ARAS. pictură. asupra cărora domnea Turnus*. aceasta. . ARADBA Zeu al războiului în mitologia mongolilor. frescă la Pompei. de la care a avut un fiu. martie. care 1-a schimbat şi pe el într-un urs. era zeul agriculturii si astfel romanii i-au dedicat prima lună a primăverii. neştiind de această metamorfoză. Arcadia. protejat de Minerva*.ARCESIU Părinte al lui. Fiul lui Zeus* şi al Herei*. de sabini si de gali. . ARDUINA (1) Divinitate personificînd pădurea ardeni-l'or. ARDEA (l) Fiu al lui Ulise* şi al'Circei*. Arcadia. umilită. protectoare a vînătorilor. ARCADIA Provincie în Peloponez (Grecia). Goethe. Acolo trăiau divinităţile infernale Ereskigal* şi Nergal. indignată. Sînt cunoscute cuvintele asociate picturii Păstorii din Arcadia de Nicolas Poussin. să facă pîîne l si să toarcă lina.Et în Arcadia ego" (Şi eu am fost în Arcadia) —• simbol al nostalgiei după o fericire pierdută. acvnforte ARCAŞ Fiul lui Zeus* şi al nimfei* Calisto*. fiu al zeului Eol* şi al Aurorei*. de o rară îndemânare. Şir Philip Sidney. VI. sonată. Ares Ludovisi în Muzeul Termidor din Roma. pămînt a cărui rară frumuseţe naturală a inspirat numeroase legende.Aurelius Prudentius Clemente. să-şi vadă veşnic pînza sfî-siată. Pieră* a transformat-o într-o ursoaică. întemeietor al oraşului cu acelaşi nume din Latium*. Prietene nedespărţite îi erau Discordia*. pe Eros*. (2) Vechi oraş al rutulilor*. Apoteoza lui Lully APOTROPENI Nume dat zeilor care îndepărtau "de oameni bolile si nenorocirile. Ares . Era închipuit ca un om bătrîn cu părul alb si cu coadă de balaur. (2) Nume atribuit. era pregătit să o ucidă. Francois Couperin. Groaza si Uciderea si iubea războiul cu voluptate. II.' Nimfe* ale apelor în mitologia vedică. 182 ARCHELAU Unul din cei cincizeci de fii ai lui F<rfnt căsătorit cu danaida* Anaxibia. Deşi nemuritor. La început. l şi urm. dar zeiţa a transformat-o într-un păianjen. roman pastoral. Mitologia romană îi atribuie paternitatea lui Romulus* şi Remus*. Dio-mede*. ARALLU împărăţia morţilor la : asiro-caldeeni. Francois Couperin.. al căror cult a fost importat în Italia din Asia Mică în sec. poem didactic. i-a sfîşiat pînza si a lovit-o cu propria ei suveică. Dia-nei*. baiadere. la vînătoare. AQUILON Vînt rece si furtunos din nord-est. într-o zi. Fiul ei. ţinînd în mînă o tavă cu măsline. de unde a fost liberat de Hera'cles*. dansatoare cereşti. Metamorfoze. Velasquez. Apoteoza lui Corelli. punîndu-i pe amîndoi printre ceilalţi aştri: Ursa Mare şi Ursa Mică. Spaima. Jacopo Sannazzaro. Odiseea. oferite ^drept răsplată războinicilor morţi în lupte. rege al Itacăi*. Apoteoza artistului. în Italia. în mitologia romană. Homer. Stefano della Bella. s-a spînzurat. III. 52 ARCIGAL Preot al misterelor lui Atis* şi Cibele*. Ovidiu. acest zeu i-a învăţat pe oameni să semene griul. ARAHNE Tînără ţesătoare din Colofon (Lidia. Lope de Vega. în mitologia greacă. După altă versiune. 466 . Asia Mică). condamnat. roman pastoral. Paolo Veronese. iar giganţii* 1-au înlănţuit pe un munte.

i-ar fi povestit zeiţei Ceres* cum i-a fost răpită fiica de către Pluto*. ARGONAUŢ-I Cei cincizeci de eroi greci care. fiul lui 56 ARIADNA Fiica regelui Mi n os* al Cretei. ca . ARGIVA Epitet al zeiţei Hera*.Chr. Argus păun. bătînd dinspre vest. (2) Unul din fiii lui Nestor*. împreună cu sora lui. ARGEA Serbare dată la Roma. Afrodita* a preschimbat-o 55 pe ea într-un izvor si pe el într-un rîu. pentru a o îndepărta de zeul fluvial Alfeu*.. Peleu*. Odiseea. pictură ARGOS (1) Zeu grec. 141 şi urm. Piero di Oosimo. aşa cum se cuvine. care se afla în Sicilia. dar au fost condamnate amîndouă la moarte. Printre ei erau Heracles*. Donato Creţi. pus de acesta să o păzească pe Isis* în prezenţa a o sută de paznici.ne din trestie. 66 şi urm. ARGESTE sau EURO Personificare a unui vînt vijelios în mitologia romană. care 1-a adormit pe Argos si astfel a reuşit să ajungă la Io. Cînd acesta a murit. Castor*. fiică şi a Herei* şi. Alcinou*. un vas . rămăşiţele pă-mîntesti. Odiseea. ştiind-o iubită de Zeus*. vestalele* aruncau în Tibru manechir. ARGE (1) Unul din '-ciclopi*. (4) Cîiriele lui Ulise*. au participat la expediţia pentru cucerirea-lînii de aur*. ARGIA Soţia lui Polinice* în mitologia greacă. la Luvru. sora Fedrei* . monstru cu o sută de ochi pe care Hera* 1-a însărcinat s-o vegheze pe nimfa* Io*.pe care argonauţii sînt zugrăviţi în timp ce se pregătesc să plece spre Colhida. frate al lui Osiris*. a preschimbat-o într-un izvor. Te-seu*. Argonanticele. după ce 1-a ucis pe Ar-gos* (2).Borghese. Apo'llonios din Rodos. care a folosit cel dintîi versul iambic şi a fost. ca protectoare a Argo-sului* (5). După altă versiune. în fiecare an. . -la Roma. Alcmeon* şi al profetesei Mantos* (1). (5) Capitala regiunii cu acelaşi nume din Grecia. Rubens. Caius Valerius Flaccus.şi pe drahmele din anul 510 î. (2) Una din multele fiice ale lui Zeus*. care. poem epic. Fresce cu Argos la Pompei şi în Casa Liviei de pe Palatin. Selen.un rîu în care cei ce se scăldau nu-si mai aminteau niciodată de persoanele dragi. sculptură A RET E Soţia regelui feacilor*. care 1-a iubit cu pasiune [pe păstorul Selen*.. Antigona*.rmas oţcră Herei capul lui Argos. care şi-a jertfit viaţa pentru a-şi salva părintele. ARGIRA Nimfă* din Tesalia. pictură ARHILOH (i) Poet şi războinic grec. sculpturi. 54. Acesta însă se folosi de Hermes*. soră a lui Vulcan*. Este reprezentată des pe monedele vechi ale Siraeusei. Hera 1-a prefăcut atunci pe Argos într-un păun. care trebuia să-i spună tot ce face zeiţa. simboluri ale vechilor sacrificii omeneşti. a vrut sâ-i înmormînteze. (3) Corabia care i-a transportat pe argonauţi* în. cu cincizeci de ani înainte de războiul Troiei*. Homer. Canava. Bfomer. şi mama Nausicăi*. ca atare. acesta s-a stins ca o umbră. Acesta a ajuns-o însă pe căi subterane şi si-a unit apele cu ale ei. a uitat de Argirâ si a devenit. 414 54 ARETUSA Fiica lui Nereu* şi a nimfei* Doris* în mitologia greacă. înfruntând hotărîrea regelui Creon*. cu timpul. poem epic. VII. ARGIFON Epitet al lui Mercur*. Legenda spune că Aretusa. la 15 mai. care îşi are originea în zeul egiptean Argos. 233 şi urm. Thorvaldsen. monstrul cu o sută de ochi. ARETO Unul din fiii lui Nestor*. însoţită de delfini. la Orvieto. Simţind că moartea ei este aproape. pe care 1-a împodobit cu o sută de culori pentru a-i răsplăti credinţa. renumită ca fiind locul de origine al atrizilor*. după o versiune. Era nedespărţită de Diana*. III. expediţia pentru cucerirea lînii de aur*. Argonauticele. Simboliza virtutea. Zeii. Pollux*.. Hc. (2) în mitologia greacă. conduşi de lason*. Cu această ocazie. înduioşaţi. au preschimbat-o într-un izvor.

înaintea lui Orfeu*. Ottavio Rinuccini.. ca Euridice* să devină soţia sa. Ovidiu. năr în armata romană. fiul lui Apollo*. în favoarea regelui Mi-' al Cretei. întors în Germania însă. monstrul cu o sută ochi ucis de Hermes*. ARISTEU Fiul lui Apollo* şi al nimfei* Cirene* în mitologia greacă. Arminiu. lîngă Bpidaur*. căruia i-a devenit soţie. regele Troiei*. Aristett a fost iertat de zei şi trecut în rîndul semizeilor.. după ' un timp. a fost muşcată de un şarpe şi a dispărut dintre cei vii. r . alăptînd un copil. Cei ce participau erau. ?. Cînd lîna a fost cucerită de lason*. comandantul argonauţilor*. A fugit apoi cu Teseu care. nu departe. pe Cîmpul lui Marte. Mama sa era Pasifae*. Cînd Teseu* a fost condamnat să fie devorat de Minotaur. a avut cruzimea de a extermina în pădurile Teutoburg întreaga armată romană a lui Varus.Sciţia. Naxos. sculptură. a .ii iute ca fulgerul. căutător de aur în -apele rîului Arimaspiro.. aflate în umilinţei. Oamenii aveau un singur ni. renumit cîntăreţ din eiteră şi poet. în mitologia greacă.în dar oraşului Atena. a părăsit-o pe o stîncă din insula Naxos*. azi în Muzeul Vaticanului. rege al Corintului. azi la Florenţa. •f. precum ciclopii*. după | uciderea monstrului. ea i-a dat j un ghem cu aţă care i-a servit să iasă din labirint*. Vasul Francois. Ea şi-ar fi trădat patria. Ariadna adormită. AR1ON (l) Fiu al lui Poseidon*. operă. într-un nimb de lumină. operă lirică ARIETE Berbecul cu lîna de aur* din mitologia' greacă. Tho-rnas Corne U le. Aici a găsit-o Bachus*. . rege al unui popor de războinici. IRIMASPI Popor legendar din . Dispărîndu-i una din capre>. Ariadna ta . I-â învăţat pe oameni păstoritul şi albină-ritul. după ce a adus jertfe manilor*.. pentru a se implora zeilor victoria în războaie şi protecţie în timp de pace. în ziua de 19 octombrie.îsnit din pămînt şi a fost oferit. Frescă în Casa Poetului din Pqmpei. Ariete a fost trecut printre aştri. A servit de tîARNA Curtezană din insula Siton. însă. înarmaţi. care-1 reprezintă pe Teseu pârăsind-o pe Ariadna. Angelika Kauffmann. ARMINIU Fiul lui Segimer. VIII. 168 şi urm. ARISTENE Păstor de capre de pe muntele Tiţid'n. la o mişcare de trident a lui Poseidon*. Meşteşugul 1-a învăţat de la zeiţa Pal-las* (1). drept pentru care compatrioţii lui 1-au declarat zeu. pe care 1-a luat în stăpînire Frixus* şi a pus să fie păzit de un monstru în pădurea lui Ares*. A intrat apoi în rîndul stelelor. corabia cu care Paris* a răpit-o pe frumoasa Elena*. tragedie. A fost discipolul centaurului* Chiron*. de ARMAITI Unul din geniile* ameshaspenta* preajma lui Ahura Mazda*. 570 î. Din partea lui a primit o cunună de aur. Cu timpul. şi apoi a lui Teucru* (1). ARISTOL Tatăl lui Argos* (2). muzica de Claudio Monteverdi. Ariadna. Aceasta. care aveau loc în fiecare an la Roma. cheruscii. fapt ce a dezlănţuit furia zeilor.r» iirtt-. "J2) Cal care. Personificare a izvor de înţelepciune 'şi inspiraţie. . de origine germanică. cinstit de Periandru. Copilul era Esculap*. ARMILUSTRII Ceremonii solemne de ispăşire şi purificare. şi al nimfei* Coro-nida*. fugind din calea lui. A sperat.Chr.. el a găsit-o. încît zeii au preschimbat-o într-o buf-liţă. Richard Strauss.l«~~. lucrată de Hefaistos*. 'Ariadna la Naxos. care era atît de lacomă de bogăţii. printre altele.57 ARIPA SATANEI -> AVESTIŢA ARISBEA Prima soţie a lui Priam*. Metamorfoze. pictură în Pinacoteca din Viena ARMONIDE "Renumit meşter troian care a construit.şi a Minotaurului*. ca cea dinţii constelaţie din zodiac.

implorînd :erea. Lîngă el era o cucuvea. ASCÂLAFOS (1) Fiul lui Aheron* (2) şi al Nopţii* în mitologia greacă. era una dintre cele şapte Minuni ale lumii*.a fost . încît i-a ucis soţul. regele Ciprului. Fiică a lui Zeus* şi a lui Leto*. J. (3) Cea mai frumoasă iară din Argos* (5).şapte fete si şapte băieţi. de care propriul părinte. sculptură ARTEMISIA Soţia lui Mausol. aşa cum Apollo* este zeul luminii solare. înălţat un templu zeiţei Artemis*. pentru victoria repurtată aici împotriva lui Xerxes.mireasa regelui acestora. la rîndul lui. în apropierea Bornei. A fost socotită soţia model a antichităţii. pe fete le-a ucis. Era -înfă-ca un copil avînd într-o mină un corn al abunden-*. ceea ce 1-a făcut să profite de propria fiică. Correggio Rubens. a ucis-o pe tînăra Camilla*. Roma-au personificat tăcerea într-o zeiţă pe care au nu-mit-o Muta sau Tacita. unul dintre . examinînd cu atenţie măruntaiele animalelor sacrificate zeilor. indignată. imprimat pe o piatră. respins. frescă la Pompei. regele perşilor. Mîniată de orgoliul Niobei*. a ogoarelor. care se lăuda că avea cei mai frumoşi copii -±. pictură. Climen. Ei recitau un cîntec religios de mare frumuseţe. Templul din Efes. ARUNTIX Tînăr grec. (2) Amazoană*. (2) Numele doicii lui Oreste*. pe care 1-au devorat apoi proprii lui cîini. La moartea acestuia. (2) Fiul lui Ares*. Demetra*. care. Trezind curiozitatea vînătorului 'Acteon* care a surprins-o în timp ce se scălda împreună cu alte nimfe*. mama Persefonei. Houdon. ARUSPICI Preoţi si ghicitori etrusci. rege al Tracici. simbol al nopţii. a preschimbat-o într-o stâncă. care pretindeau că au darul de a prevedea rezultatul. ARTEMISIU Promontoriu în insula Eubeea. 1-a schimbat pe Ascalafos într-o bufniţă. înfuriată.iPALIX (1) Fiica lui Arpalix. ARVALI Colegiu format din 12 preoţi romani. fiul lui Agamemnon*. descoperit în anul 1773. nu a mişcat-o pe Arsinoe. Pi-ritou*. Franţois Boucher. Medulina. un templu la Halicarnas. Diana însoţită de Acteon. Alexandre Falguie're. a fost • pedepsit de acesta să bea o cantitate enormă de vin. Zeiţa Afrodita*. pentru monumentalitatea lui. o războinică volscă. Cari -Milles. oare supravegheau cultul zeiţei Ceres*. ARREFORII Serbări care se celebrau în Grecia în cinstea zeiţei Pallas* (1). ARTENIA Numele sibilei* delfica. după care Apollo. ea a ridicat. dedicat ei. Artemis. care. Jean Goujon. ZQUS a înzestrat-o cu un arc si săgeţi si a făcut-o regina pădurilor. sculptură la Luvru. în memoria lui. ARTEMIS Zeiţa luminii lunare în mitologia greacă. ca şi Alcesta*. Ca divinitate terestră. Fraţii Arvali. Moartea lui 59. iar degetul cel mare al celeilalte pe buze. a îndrăgostit întratît. sa sinucis. ASBOL Unul din centaurii* care s-au luptat cu lapiţii*. oare a rămas pînă la urmă indiferentă. rele al Cariei (Asia Mică). fiindcă au vrut să răpească . ARSINOE (1) Fiica lui Nicocreon. este si zeiţa castităţii şi a fidelităţii conjugale. A. s-a numărat printre cele şapte Minuni ale lumii*. ARURU Divinitate feminină în mitologia caldeo-asiria-nă. A denunţat-o pe Perşe'fona* lui' Zeus* ca ar fi gustat dintr-o rodie. numită de unii chiar şi Dafnis. 60 ARUNTE Războinic etrusc.al zeiţei Isis* în itologia egipteană. al războaielor. care 1-a ucis. i-a ucis pe băieţi. Jean Baptiste Corot. protectoare a agriculturii şi . Aveau o pădure sacră. A în-drăgit-o Arceofan care. unde fusese dusa de Pluto*j si acest lucru a făcut ca şederea ei printre fiinţele infernale să se prelungească. în Infern. neîntreită la vînătoare. 1-a preschimbat într-un cerb. L-a ajutat pe Marduk* în crearea neamului omenesc. dispreţuindu-1 pe Bachus*. . cu o săgeată. venerat ca zeu al tăcerii. unde. bun sau rău. Artemis este zeiţa vînătorii si a săgeţilor care nu greşesc ţinta. IPOCRATE Fiu al zeului Osiris* şi .

. Legenda spune că ar fi vindecat bolnavii şi prin muzică. 710 ASCLEPIOS Zeul sănătăţii şi al medlcinei în mitologia greacă. fiind socotite drept idoli. peste un burduf plin cu vin. şi al oamenilor. Iliada. concurenţii se mînjeau cu drojdie de . A fost preschimbat într-un rîu de către Zeus*. şi asclepiazii. fiul lui Apollo* si al nimfei* Coronida*. (2) Numele poetului antic grec Hesiod. zeiţa sănătăţii. ASOPO (1) Regină al cărei ţinut a fost devastat de zeiţa Hera* printr-o ciumă. In urma lui a rămas Igea*. 644. Metamorfoze. din răzbunare pentru dragostea pe care Zeus* a nutrit-o pentru fiica ei. 534 şi urm. Prometeu* si Epimeteu*. Egina*.se afla tronul si din care vedea tot ce se întîmplâ în lume. unde oferea eroilor din război un banchet veşnic. pe care 1-a făcut capitala regatului moştenit. II. folosind plantele pădurii. 518. Bachus. Eneida. A fast dus de părintele lui pînă în Italia. pe. ASIIUR sau ASSUR Zeul suprem al asirienilor. înaintaşii medicilor de azi. A fost ucis de Zeus* cu un fulger. Acolo 62 f erau trei palate: Gladsheim*. ASSARAH Fiul lui Troos*. ASHIPU Preoţi prevestitori în mitologia caldeenilor. A fost socotit creator al universului. căruia muzele* i-au dat cimpoiul cu care îşi însoţea cîntecele. Sînt pomenite în Biblie cu recomandarea dată vechilor evrei de a le distruge. născut în Ascrea (Beoţia). A preferat să moară decît să fie soţia lui Tartar. o reprezentau. Luptau împotriva duhurilor rele. Era îndrăgostit de frumoasa Elena* şi. A ajuns înde-mînatic şi în chirurgie. pentru faptul că 1-a urmărit cîtid i-a răpit fiica. a făcut din pielea lui un burduf pe care 1-a umplut cu vin si nu s-a mai despărţit de el nicio-. ASHERE Figuri simbolice la fenicieni şi cananeeni. •AJŞCANIU sau 1ULIU Fiul lui Enea* şi al Creusei* (2) în mitologia romană. în care Odin conducea adunarea zeilor. care comunica ou pămîntul prin puntea curcubeului. si Walhalla*. iubită şi de el. ASGARD împărăţia lui Odin* în mitologia germană. 61 ASCALII Serbări celebrate în cinstea lui Bachus*. regele Miletului. • ASIA Fiica Oceanului* şi a zeiţei Thetis* (1). .pe Asco. soţia lui la-pet* şi mama uriaşilor Atlas*. sculptate în lemn sfînt. 267. Cel mai vestit a fost cel din Epidaur*. unde . după ce 1-a jupuit .participanţii la războiul împotriva Troiei*. care s-a născut. I. Ovidiu. I s-au înălţat numeroase temple. pe zeiţa Astarte*. după numele "templului dedicat ei la Aspuren (Asia Mică). dar Mercur* 1-a salvat de la moarte. dată. frate cu Asia*.. de obicei. lîngă Pergam. (2) Fiu al lui Oceanus* şi al zeiţei Thetis* (1). divinitate supremă. provenit de la muntele Ascra. care constau dintr-un concurs de sărituri într-un picior. a luptat şi a murit sub zidurile Troiei. rege al Troiei*. numit si „Cel binevoitor". XIII. Virgiliu. groteşti. V. La Roma şi la Laţiu. A fost învăţat de centaurul* Chiron* să foloseascăi arta vindecării oamenilor. "Walaskialf. bunic al lui Anchise*. fiindcă acesta nu îngăduia unui muritor atîta har. 63 ASSABIN Soarele la arabi. unde a întemeiat oraşul Alba Longa*. ASPORENA Epitet al zeiţei Geea*. prin mijlocirea descîn-tecelor. ASCREU (1) Epitet al Ini Zeus*. pentru a o cuceri. Homer.vin sau îşi acopereau chipul cu măşti comice. ASCO Uriaş care 1-a aruncat într-un rîu pe Bachus*. 649. ASPALIDE Fiica lui Argos* (2).

După o veche tradiţie. ASURA în mitologia vedică. Aceasta ar fi vrut să-i ucidă.lui Abile*. Troianele. Eneida. în momentul cînd acesta a pus stăpînire pe tronul tatălui său. s-a prăbuşit în mare. a voluptăţii. pe toţi cei aflaţi în primejdie. Balcazar. a crescut ca pe fiii săi pe copiii avuţi de Europa de la Zeus*. In drum. în ultimul pătrar al lunii. tragedie. Abraham Janssens. regele Arcadiei*. După o legendă. zeiţa iubirii. Ovidiu. Atamant. Nedorind să se supună dorinţelor lui Zeus*. si apoi preschimbat în astru. 560 şi 686. acolo a fost alăptată de 1 ursoaică şi a dobîndit o mare îndemînare pentru vînă-ţarei A participat la vînarea porcului mistreţ din Cali-onia* si a rănit animalul de mo'arte. corespunzători Dioscurilor* la greci. Euripide. pe Frixus* şi Elle*.. de la care a avut doi copii. căsătorit cu Europa?. numele colectiv al tuturor divinităţilor. prin strangulare. pictură ATAMANT Rege al Tebei* (2). s-a aruncat în mare în locul unde mai apoi a apărut insula Ortigia sau Asteria. ATALANTA (1) Fiica lui lason*. cuprinsă de ameţeală. Seneca. regele ţinutului Scir. în mitologia asiriană. de nord. de copilă. entru că el şi-a dorit un băiat. Virgiliu. Troadeîe. care de atunci. II. tragedie. iar el s-a preschimbat într-un rîu. de teamă că va reconstrui cetatea după incendiu. a omorit-o împreună cu copiii ei. frescă la Pompei în Casa lui Meleagru. ASTHARTE Divinitate feniciană a fecundităţii. X. la rîndul ei. Andromaca. pe vîrful unui munte. Ashur*. regele Tirului. sub ochii îngroziţi ai mamei lui. Jean Ra-cine. Afroditei* şi Dianei*. în arta siriană. adorat oa divinitate supremă în 'mitologia persană. fiindcă în timpul competiţiei. După ce şi-a ucis soţul. a fost aruncat de pe zidurile Troiei* de Neoptolem* fiul 64 ASTREU Titan*. Guido Reni. Euro*. (2) Fiica lui Scheneu. soţia lui ASTARBEA Soţia lui Pigmalion* (2). Homer. şi Noto. tragedie. a fost părăsită. ATAR Focul. Erau socotiţi titani*. protectoarea lui Hippomeneu. ASTERIA Sora Latonei*. de est. Metamorfoze. Marinarii îi venerau ca pe protectorii lor. primind în dar caii si pielea lui. Zefirul*. Elle. de părintele ei. 466 şi urm. împreună cu fiii lui. ASSURIT Războinică. pe Nefele*. în apele acestui rîu s-ar aprinde o flăcăruie. a primăverii. soţul lui Eos*. de vest. neputînd rezista tentaţiei. Aveau darul de a vindeca toate bolile şi de a-i ajuta. lovit de trăsnetul lui Zeus*. Era reprezentată cu o semilună deasupra capului sau. din partea lui Meleagru*. Cu timpul a indicat numai divinităţile răufăcătoare. de sud. AS SUR -> ASHUR ASTREI Fiii lui Astreu* şi ai Eribeei. . a st învinsă de Hippomeneu* într-o alergare în care se edea neîntrecută. A fost părintele celor patru vînturi: Boreas*. al cărui nume însemna „stăpîn al cetăţii". I Hâda. Corespundea zeiţei egiptene Isis*. Era. descoperind uneltirile lui Ino. După ce şi-a părăsit soţia. 404. cu două coarne de berbec. care i-a de-enit soţ. s-a numit Ellespont. fiica regelui fenicienilor. zeiţei babiloniene Isthar. A'l'ARGATIS Numele grecesc al zeiţei feniciene Astarte*. de asemenea. Hippo5 — Dicţionar de mitologie 65 meneu şi Atalanta au fost apoi schimbaţi de zei într-un leu si o leoaică. VI. a cules merele de aur semănate în idrum de Afrodită*. ĂST I AN AX Fiul lui Hector* şi al Andromacăi*. a fost ucisă. de fiul vitreg. 457. în număr de douăzeci. ASTERIU Rege al Cretei. » ASVINI Zei binefăcători în mitologia vedică. dar ei au aflat şi au fugit spre Colhida* pe berbecul cu lîna de aur*. s-a căsătorit cu Ino*.

Civilizaţia continentului se presupunea a fi fost foarte avansată. prin ea s-au instruit popoarele din Africa septentrională şi Italia. Oreste. El nu şi-a ţinut jură-mîntul si a fost transformat de zeiţă într-un pin din care curgea sînge ce devenea apoi flori violete. Atlantida. ATENA Zeiţa înţelepciunii în mitologia greacă. protectoare a artelor şi a păcii. 66 prin excelenţă. ATROPOS Una din_ cele trei moire* în mitologia greacă. la un ospăţ. în Atena. I se atribuia o bună cunoaştere a astrologiei. iubit de zeiţa Cibele*. Statuile Atena Partenos. să-1 ucidă pe Atreu şi să-i ocupe tronul. Vechi rege al Mauriteniei. Odiseea. în faţa acestui spectacol. din carnea fiilor lui. să cultive ogorul. după legendă. 1-a făcut să mănînee. zeiţă a nenorocirilor şi a răzbunării. A fost tatăl Maiei* (1). dar Au-. A fost războinică şi. vacă născută din picăturile gheţarului primordial. a Atenei. interesat să intre în tainele acesteia. ca şi a tuturor meşteşugurilor. XIX. Ovi. părinte al lui Agamemnon* si al lui Menelau*. Atis si Camilla. IX. Zeii nu au avut nici o cruţare faţă de neamul atrizilor* pentru cruzimea lor. Agamemnon. Partenonul*. se hrănea uriaşul zeu Ymer. posesor al grădinilor hesperidelor* si pietrificat de Per-prin vraja capului Medusei*. sculptură de Miron. în oceanul cu acelaşi nume. schimbînd cursul nurilor Alfe'u* şi Peneu pentru a spăla murdăria din grajduri. studiu de erudiţie. din cauza nesupunerii locuitorilor lui. a făcut să se nască Buri. Philip Gustav Creutz. care şi-au însuşit spiritualitatea. Ei îi erau dedicate serbările numite Panatenee*. ieşită. tragedii ATRIZI Urmaşii lui Atreu*. Seneca. după unele ipoteze din antichitate. fiul lui Zeus* şi al nimfei* Climene* (1) sau — după alţii — al lui lapet* si al Asiei*. Se numea şi Pallas*. roman 'ATLAS (1) Titan*. Ou Laptele ei.. fratele lui. Homar. Mai tîrziu. situat 67 în Africa de Nord. în oraşul care îi purta numele. Atena Velletri. Se spune că Heracles*. care se complăcea să provoace un rău. zeilor. poem pastoral ATLANTIDA Continent legendar ce se află. 504 şi urm. Metamorfoze. izvor nesfârşit.diu. si în care erau instruiţi tinerii. sculpturi romane ATENEU Loc consacrat zeiţei Atena*. ca protectoare. întemeietorul dinastiei cu acelaşi nume din Argos* (5).. şi-a îndeplinit învoiala. i-a sedus isoţia. 91 şi urm. Existenţa si mai ales localizarea Atlantide! este o problemă care preocupă şi astăzi cercetătorii din întreaga lume. gata îmbrăcată în armură. după legendă. Muzeul Naţional din Napoli. L-a îndrăgit pe Ulise* pentru iscusinţa lui. pentru că s-a răzvrătit împotriva lui Zeus*. Homer. Ea i-a învăţat pe oameni să înjuge boii. Atlantida.. pe Aerope*. care i-a încredinţat jertfele dedicate ei de către muritori. AUDUMBLA în mitologia nordică. IV. Hesiiod. Tiese 1-a îndemnat pe propriul lui fiu. tehnica şi înţelepciunea ei. pînă si solarele s-a oprit din mersul lui pe cer. XI. Euripide. scufundat. moitivînd că munca lui a fost o datorie şi nu . Tieste. Atena Farnese. Clitia.. Agamemnon. în acelaşi timp. Tieste*. „gias i-a refuzat plata. Eschil. al pleiadelor* şi al heisperidelor* (2). Lingînd blocurile de gheaţă. Edip. Atena Promachos şi Atena Lemnia de pe Acropole.AŢE Personificare a fatalităţii în mitologia greacă. care prin înălţimea lui pare a susţine bolta cerească. Atlas cu globul pe umeri. ATIS Păstor de o rară frumuseţe. Atena şi Marsyas. iar el. A fost zeiţa fecioară (Partem'os). Atena Al-bani. să călătorească pe mări.. din răzbunare. Agamemnon şi Menelau. în felul acesta au fost izgoniţi si fiii lui. Olao Rudbeck. a ţinut pe umerii săi Pământul pe tot timpul iniţierii. din capul lui-Zeus*. 632 şi urm. A fost condamnat să susţină pe umeri Pămîntul. Pierre Benoit. sculptură. Egist*. Teogonia. Iliada. la apus de Coloanele lui Hercule*. ATREU Fiu al lui Pelope* şi al Hippodamiei* (2). şi anume cea care taie firul vieţii. tragedie. să ţeasă şi să coase. căreia i s-a ridicat un templu magnific. într-un munte. cu condiţia de a rămîne cast. tatăl lui Odin* şi alţi zei. Platon. tulburînd minţile oamenilor.

IŞigenia în Aulida. preluată după zeiţa greacă Eos*. . BAALTI Zeiţă a fenicienilor. al lui Her-eule* si al Rheei*. fiindcă nutrea o dragoste deosebită pentru fiica lui. în oare se adunau corăbiile grecilor în drum spre Troia*. care a trecu't însă cu vederea nelegiuirile lui. amintit de Dimitrie Cantemir în Descripţia Moldaviae. Euripide. A fost adorat şi de vechii evrei idolatri. AZRAELE Imaginea îngerului morţii în mitologia turcă. fiul lui Ahile. s-a gîndit să o sacrifice pe Ifige-nia*. AUTOLICOS Fiul lui. Alfieri. babilonieni. Agamemnon.un tîrg. Anticlea*. Eroul 68 \AUTOMEDONT Vizitiu al lui Ahile* şi apoi al lui Pir-rus*. BABA DOCHIA -> DOCHIA BABA NOVAC Personaj din folclorul românesc. toate acţiunile muritorilor şi ale căpeteniilor lor. din . de către fenicieni. AUSTRU Vînt fierbinte. tragedii AURORA Zeiţa dimineţii şi a luminii de zi în mitologia romană. care 1-a susţinut pe Enea* în războiul împotriva rutulli'lor* şi a dat numele uneia din cele şapte coline ale Romei. Orc. Infernul sau lumea celor . Eschil. conţinînd principalele elemente ale mitologiei si religiei persane. pentru a fi sigur de reuşita victoriei asupra Troiei. reţinută ca soră a zeiţei Astarte* şi soţie a zeului care avea toate însuşirile zeului Saturn*. în mitologia vedică.de jos. a lui Vişnu*. (2) Una din cele şapte caline ale Romei. după o legendă italică. 69AUTONOE Fiica lui Cadmos* lui Acteon*. AULIS Port renumit în Belgia. pasăre). pe care Cacus* a fost ulcis de Hercule* şi unde Re-mus*. AUGIAS Rege al Elidei.'. în limba sanscrită. Homer. demascat de Sisif*.Carracci. Heracles* ca acesta să-i cureţe staulele în schimbul unei zecimi din această avere. 145. soţia lui Aristeu*. Agamemnon*. regele Argeşului* (5). pe vremea lui Mihai Viteazul. înconjurată cu stînci abrupte. prezent şi în istoria poporului român. al cărei zeu suprem era Zoroastru*. Este citat şi de B. Era fiul lui Eol* şi al Aurorei*. XVII. în timpul întrecerii sale cu Romulus*. AVEMTIN (1) Fiu. BAAL-SEMEN Epitet atribuit soarelui. Mercur* (sau al lui Hermes*) şi al zeiţei Chiona*. a văzut cele şapte păsări (lat. în Campania (Italia). BAAL-FEGOR Divinitate adorată < de moabiţi si cunoscută de greci şi romani. în fiinţă umană. după o veche legendă. BAAL Cea mai importantă divinitate orientală. si a Harmoniei*. . AVESTA Cartea sfîntă a vechilor perşi. Este identificată cu Artemis* şi cu Afrodita* din mitologia greacă. Aurora. menţionate în legenda întemeierii oraşului etern. aici începea. tâlhar renumit în mitologia greco-rorna-' na. fenicieni şi sidonieni. AVESTIŢA sau ARIPA 'SATANEI Personaj malefic în mitologia românească. care incendia cetăţile si vasele de pe mare. cele mai vechi timpuri. erou al baladelor populare. AVERN (I) împărăţia lui Pluto* în mitologia romană. coborîrea pe pămînt şi întruparea unui zeu. avis. — sau profetizau —. Hasdeu în Magnum Etymologicum Romaniae. P. cu numele de Priap*. posesor a numeroase turme de vite.s--tia. la cal-deeni. Iliada. pictură AUSONIU Fiu al lui Ulise* şi al nimfei* Calipso* în mitologia greacă. (2) Mlaştină lîngă Guma. 429 si urm. care hotărau. XVI. S->a învoit cu. mama B AVATAR „Coborîre". AUGURI Preoţi în tradiţia romană. Aici.

culegere de ditirambi. Bacanalele. pictură 3AGOE Nimfă* care i-a învăţat pe etrusci prevestirea cu ajutorul fulgerului. corespunzînd lui Apollo*. Tiziano. zeu al luminii şi al purităţii. Dionisiacele lui Nonno din Pano-poli. Erilţ Jolian Stagneulis. sub formă de . tragedie. V î. dramă.BATTE Zeiţă a desfrînării în mitologia greacă. Mcnade. pentru a constitui un loc izolat. baza pătrată măsura 95 m. organizate de romani. (XVI. 9. răzbunător şi distrugător. I). părintele istoriei. Preoţii ei erau • numiţi batti. la Atena. Bachus în braţele lui Silenus.sibilei* din Eritreea.. BALI Divinitate a întunericului în mitologia vedică.BABEL Turn din Babilonia (Asia Mică). sculptură. tragedie. ridicat încă din perioada neolitică (turnul existia încă din mileniul al pl-lea î. Euripide. în mito-. Joachim. Francesco Primaticcio. Este o întruchipare 72 73 a răul'ui.. închipuit. Tiziano.astfel de turn în timpuri imemoriale. neputincioşi de a-si duce opera la capăt. BABIA Zeiţă a tinereţii. limbile celor ce-1 construiau s-. picturi. Van Dyck.Chr. de Diodor (80—20 î. Annibale Carracci. BALDER Al doilea fiu al zeului Odin* în mitologia germană. dar cu solzi mari şi cap de cal. II. Bachus purtat de Hermes. zi şi noapte.. statuie elenistică. adorată în Siria şi mai ales la Damasc. Michelan-gelo. Nicolas Poussin etc. pe care tradiţia îl consideră a fi fost întemeiat de Baios.Chr. nesupus supremaţiei divine.al lui Zeus* şi al zeiţei Semele*. Bacanalele. Rubens. patron al culesului viilor. A fost descris de Herodot (sec. în cinstea lui Bachus*. BALARAMA în mitologia vedică. sculptură de Scopas. personificare a soarelui. După mărturia unor tăbliţe din secolul al III-lea î. Luigi Cherubini. de proporţii uriaşe. Rubens. iar înălţimea. de care este legat Crepusculul zeilor* sau sfîrsitul lumii si al nelegiuirilor umane. Bacantele..Chr. tragedie. Erau îmbrăcate sumar şi trăiau într-o continuă euforie. picioare si mai multe capete sau. frenetice. de Strabon (sec. De multe ori apare şi ca personificare a cruzimii omeneşti.). Bacantele. Guido Reni. Girolamo Bruffakli. şi reluate în epoca Imperiului. După unele versiuni. al vinului. Maurice Ravel etc. BALIO Unul diri cei doi cai ai lui Ahile*.. în partea de jos a rîurilor Tigru şi Eufrat. avînd un oul t la Armunt. zeul luminii şi al binelui. după legendă. celebrată prin jocuri lascive. Corespunde. tatăl lui Ahile *. întruchipată întrrun taur consacrat soarelui. din Zefir* şi Podarge*.şarpe cu aripi. I. însoţitorii lor în timpul serbărilor erau satirii*. Giovanni Pindemonte. oamenii au fost siliţi să se împrăştie în to<aite părţile. Patenier. lenţionată de Tacit. BACHUS Zeul roman corespunzător lui Dionysos*. şi oferiţi de Poseidon* lui Peleu*. dorind să-şi menţină unitatea si supremaţia politică în Babilon. Prezent în majoritatea basmelor româneşti. fiu .au. (2) Divinitate egipteană.Chr. Euripide. Nicolas Poussin etc. muzică BACANTE Femei care îl adorau pe zeul Bachus* si întreţineau bacanalele*. fiind dedicate acestui zeu. a construit în realitate un. azi la Luvru. unul din tovarăşii de drum ai lui Ulise*. în opoziţie cu Visnu*.Chr. BALAUR Animal fantastic. Frenezia lor nu cunoştea limite. logia românească. amestecat în aşa fel îneît.). Este vorba de un fapt în care există un sîmbure de adevăr: un grup de' patrioţi. pictură BACH NEGO Divinitate babiloniană. Richard Wagner. cea 90 m. Au fost interzise de senatul roman în 186 î. 5). una din multiplele încarnări ale zeului Vişnu*. Jacob Jordaens. în Istoria universală. Brueghel cel Bătrîn. BACANALE Serbări nocturne. tot sub forrnă de şarpe. Nicolas Poussin. BAIA Oraş vestit din Campania (Italia). Rubens. Bacantele. -4 XÂNTOS . . cu atribute asemănătoare lui Bachus*.). Praxiteles. în Geografia. pictură BACI (1) Ghicitor din Beoţia. născuţi. al freneziei.. 3ADUHENNA Divinitate feminină în mitologia germană.

la sine pentru a-i primi în interiorul lor. fiu al lui Glaucos* (3). epitet atribuit de către filipi-nezi divinităţii lor principale. Baucis a fost preschimbată într-un tei. dovedită după aceea. Fiilonoe* (2). a trecut prin mai multe peripeţii din care a ieşit totdeauna învingător. Metamorfoze. 75 BELEN Personificare a soarelui în mitologia celţilpr din Gallia. XIX/400 i BARZI Preoţi ai celţilor. BENDIS Zeiţa tracă a lunii. Pollux* 1-a ucis pe Ami-cos* (1). lobat. ca şi al elementelor atmosferice. BELIZANA Divinitate galică. al Cirenei*. Demonul suprem în scrierile sfinte. Serbările în cinstea ei erau adevărate orgii. 729 BELOMANŢIE Prevestire prin intermediul zborului săgeţilor. stăpînul întregului pămînt si al oamenilor. Printre altele. dar Zeus a făcut ca Pegas să fie înţepat de o insectă şi. fără voie). Proteja plantele. BEBRICI Popor legendar din . divinitatea care îl însoţea pe Bel*. a ucis Himera*. BENSNITEA Zeiţa japoneză a bogăţiei şi procreaţiei. VII.din imprudenţă (gr. (3) Numele latin al zeului semit Baal*. (2) 'Păstor al lui Neleu*. 149. după o versiune. practicată de popoarele orientale în antichitate. a trezit furia lui Zeus*: pe calul Pegas a vrut să ajungă pînă în cer. BELATUCADRO Divinitate arhaică în . . care-i atrăgea pe străini si îi ucidea. întemeietor. . Identificat eu. identificată cu Artemis* la Atena. Catul.Bitinia (Asia Mică). fiindcă nu si-a ţinut fă-găduiaila de a păstra această taină. în număr de trei sau de . supra-lumit şi Zeul alb. Ovidiu. similară zeiţei Minerva* din mitologia romană. BELIT în mitologia caldeo-asiriană. iar Filemon.sat din Frigia (Asia Mică). regele lor. 688 şi urm.bunăvoinţă. Au găzduit pe ZeuB* şi pe . II. (2) Regele Sidonului şi părinte al Didonei*. fii: pe Egipt şi pe Danaos*. regele Liciei. rege a'l Corintului. şi astfel i-a salvat si pe argonauţi* de la o' moarte sigură. Virgiliu. BELBUC Geniul binelui în mitologia vandalilor. fo-losindu-se de calul Pegas*. si aii Eurimedei. BAUCIS Soţia lui Filemon*. veşmînt lung purtat de Bachus* si de bacantele din Lidia (Asia Mică şi Tracia). I. BASTET Zeiţa cu cap de pisică în mitologia egipteană. templu. Bellerofon să fie aruncat în abis. tatăl îui Pig-malion* (2) şi al Elisei*. BASSARIDE Epitet atribuit prin analogie bacantelor*. B AVANI Soţia lui Siva* în mitologia vedică. La bătrîneţe. BELLEROS Fiul lui Glaucos* (3) şi fratele lui Bellerofon*. Dorind însă mai mult. pentru că si-a ucis propriul frate. într-un stejar. de la bassara. similară zeiţei italice Venus*.Marea Britanie. fratele geamăn al lui Agenor*. iar pe ei. -> DRUIZI BASILEA Fiică a lui Uranus* si a Titeei. amîndoi. iar la sfîrsit se întorceau sub bătrînii stejari a căror scoarţă se deschidea de. dăruit de zeiţa Atena*. Pentru onestitatea lui. a fost transformat de Hermes* în piatră. cei doi le-au . BAT ALA „Zeul creator".Hermes*. BEL (1) în mitologia caldeo-asiriană. mîna fiicei sale. Baal*. belleros. soră a titanilor*. Drept mulţumire. BEREGHINIE Nimfe* ale apelor si munţilor în mitologia slavilor. A avut de la Anchirroe* doi . XVI. martor la furtul de vite săvîrşit de Apollo*.. povestitori de mituri si tradiţii. cu. în preoţii (sau paznicii) acestuia.transformat casa într-un. BELLEROFON Erou din Corint. Eneida. 74 BATTO (1) Fiu al lui Polinestor*. 621. după toate aceste victorii. i-a oferit. 76 BELZEBUT Una din principalele divinităţi siriene. vietăţile si cunoştea arta tămăduirii. îi însoţeau pe soldaţi în războaie. (2) Rege al Feniciei.Homer. IZiada. locuitori ai unui . Se numeşte astfel. poeţi sacri si profani. BELO (1) Fiu al lui Poseidon* şi al Libiei*.

BIFRONS Epitet al lui lanus*. împreună cu Bor*. BIRMA Nume dat de vechii indieni primului înger creat de zei. i-au făcut să se trezească în cer. BIBLIS Fiică a lui Milet* si a nimfei* Cian*. răspândit sub formă de statuete şi amulete. în urma unui jurămînt. considerate purtătoare de noroc. regele Egiptului. zeiţei Venus*. au admise numai femeile. Caunus.antichitatea greacă. a dat naştere primilor zei. aducător de nenorociri şi dureri... în egală măsură. 31 BIV IA Divinitate romană. comedie erotica. Ovidiu. aflarea intenţiilor zeilor. cînd caii au refuzat să mai meargă. BIRSA Oraş în vechea Cartagină. care. încît s-a prefăcut într-un izvor. adormindu-i. 3IANOR Fiul lui Hercule* în mitologia romană. ~)NA DEA Zeiţa fertilităţii şi a castităţii la romani. poem în versuri. prin care. astronomul Conon a spus că a fost transfor-m'at într-o constelaţie şi împrăştiat în toate cele patru vînturi. C'•'. Herodot. BOD Divinitate invocată de femeile indiene împotriva stsrilităţii. Cidippe.. Pierre Corneille. :. BITON şi CLEOBE Fraţi al căror nume a rămas vestit în ..de selecţia' mâncărilor. byrsa). Asga'rd* comunica cu pământul. Ei au tras carul cu care mama lor... ajunsă în Africa. I. . în cinstea lor au fost ridicate două statui. în timpul cărora participanţii alergau şi strigau cît puteau. de o rară frumuseţe. ~)MBO Vechi idol în mitologia populaţiilor din Congo. Berenice. 77 BIBESIA şi EDESIA Zeiţe romane care protejau ban7 chetele. . BIGOIDIS Nimfă* etruscă. ă :doirâ. consi-ierat întemeietor al oraşului Mantova. în care Didona*. datorat virtuţii de a cunoaşte. preoteasă a Herei*. Locuitorii Argeşului* (5) au implorat zeii <să-i răsplătească. BERENICE Soţia lui Ptolemeu. . Metamorfoze. 79.'ca pe o punte. B/L/ Vrăjitori ai unui trib sălbatic din Africa: tribul Quvias. BOLDROMII Serbări celebrate la Atena. BONDIS Zeiţa vînătorii la traci. trebuia să ajungă la templul zeiţei. pusă de strajă la încrucişarea a două drumuri. 450 şi urm..piele de bou (gr. prima se îngrijea de Vinuri.'. a plîns atîta. Pletele Berenicei. în Delfos*. zeiţă de proporţii uriaşe. BIFR&ST In mitologia nordică. a obţinut de la regele Iarba o suprafaţă de pămînt cît acoperea o . tragedie BES Zeu egiptean monstruos şi grotesc. expertă în arta interpretării fenomenului trăsnetelor si. Callimâh. BILE Una din principalele divinităţi ale celţilor din Irlanda. ea si-a oferit părul. protector al omenirii. iar aceştia. 3ESTA In mitologia nordică. trecutul si viitorul.". pe care îl iubea foarte mult. Be-renice. Tit şi Berenice. avînd două ipostaze. Bielbog (Zeul alb) sau Bilbog (Zeul binefăcător).. Cînd acesta a dispărut din templul zeiţei. 3HAIRAVI în mitologia vedică. prin aceasta.să taie pielea în atâtea bucăţi. unul din numele lui Devi sau Parvati. pe care au construit apoi Birsa. Jean Racine. Nereuşind să înduplece inima propriului său frate. tragedie. soţia lui Siva*. BOG Zeu arhaic în mitologia slavă. pentru a evoca victoria lui Teseu* asupra amazoanelor*. La îrbările date în cinstea ei la începutul lunii decembrie. curcubeul. ca exemplu de dragoste filială. Ugo Foscolo. 78 Didona a reuşit prin isteţimea fenicienilor săi .nouă.. şi Oernobog (Zeul negru) sau Zle-bog (Zeul blestemat). încît să poată cuprinde o porţiune de teren imensă. . IX.

care-1 ajutau pe Vulcan* să fabrice fulgerele si tunetele pentru lupiter*.. „zeul rugăciunii". pictură pe vas. primii zei nordici. 184 şi urm. BOREAS Vîntul de miazănoapte în mitologia greacă. fiu al zeiţei Geea* şi al zeului Ura-nus*. fiindcă a ameninţat că se ya retrage din luptă. BROMIS Epitet al lui Bachus* datorat zgomotelor ieşite din comun din timpul procesiunilor dedicate lui. zeiţa uriaşă Besta* a dat naştere lui Odin*. BORVO -> BORMO tea teogonicâ. 6 — Dicţionar de mitologie 81 BRIGIT Zeiţa poeziei şi a înţelepciunii în mitologia cel-ţilor din Irlanda. plutind pe o frunză ' de lotus. fiică a lui Osiris* şi Isis*. altă dată. adesea împreună cu soţia lui. BRAHMANISM . Simboliza dezlănţuirea forţelor naturii. toate înarmate cu lănci şi scuturi. . formulă după care s-a creat lumea. BRAHMA întruchiparea supremă. Siva* şi Vişnu*. Zeus 1-a trăsnit. în cearta dezlănţuită între Agamemnon* şi Ahile. BRIHASPATI în mitologia verdică. BRONTE Unul din cei trei ciclopi*. Ovidiu. Cînd. din gurile cărora se revărsau torente de flăcări si fum. Ahile şi Briseis.BOOPIDIS Epitet al zeiţei Hera*.„cu. datorat ochilor săi albaştri şi mari. 3UBASTIS Zeiţă egipteană. după . Era personificarea tunetului. Bria-reu i-a ajutat pe zei. c există trei divinităţi principale: Brahma*. frescă la Pompei. Wi'le şi We. BRISEIS înainte de a fi sclava iubită de Ahile*. trinita80 BRIAREU Uriaş. la sfîrşitul lunii noiembrie. Tinere fete. evocând acest animal din care ar fi apărut Artemis însăşi. care au constituit prima din cele patru caste indiene. i-a sprijinit pe titani în intenţia lor de a cuceri Olimpul. protectoare a ştiinţei si a armoniei. în Casa Poe-£Ului tragic. a recăpătat-o. cu aripi şi chipul ascuns de o mantie bogată. Din unirea cu Bor. creatorul universului şi una din cele trei divinităţi din Trimurti*. BOR sau BURI în mitologia scandinavă. în timp ce culegea flori. în cinstea zeiţei. pentru Briseis. Era venerată în oraşul Bubastis. VI. lliada. BOREAZI Fiii înaripaţi ai viratului Boreas* şi ai Oritiei*: Calai* şi Zete*. Acolo se ţineau. jucau „dansul ursoaicei". din cinci în cinci ani. care BRANCHOS întemeietor al templului lui Apollo* la Di-dimos (Asia Mică).. din preajma Nilului. Ahile a. care i-a dat darul profeţiei. serbările numite Brauronii. adică al Pămîntului si al Cerului. BRAGA Zeul cîntecelor. indiană. ca ai bovinelor. Când titanii* sau revoltat împotriva zeilor din Olimp* (1). BRAHMANI Preoţii zeului Brahma*. în cinstea lui Bachus*. corespunzînd zeiţei Artemis* din mitologia greacă. în Muzeul din Lecce (Italia). BRUMALII Serbări organizate la Roma.scandinavă. în care Ifigenia* a transferat din Taurida o statuie a zeiţei Artemis*. Saraswati. pentru groaza care a cu-. băieţandru iubit de zeu. a fost soţia lui Mines*. prins-o în clipa cînd a fost răpită de Pluto*. divinitate născută de vaca Audumbla*. dar. BRIMO Epitet dat Proserpinei*. 675 si urm. BORMO sau BORVO Divinitate protectoare a izvoarelor termale în mitologia celţilor. BRANHID Epitet al lui Apollo*. de la numele Branchos*. pentru a se apăra de Zeuis* si cu cincizeci de capete. care au participat la expediţia argonauţilor*. I. rege al Ciliciei. BRAURONA Nume al unui oraş din Atica (Grecia). al muzicii şi al poeziei la scandinavi. în veşmînt de culoare galbenă.Doctrină religioasă indiană. aruncând asupra titanilor blocuri mari de piatră. BRAGEO Zeul elocinţei în mitologia . Homer. reprezentat cu o sută de braţe.trebuit să renunţe la ea. Era reprezentat cu patru capete. Metamorfoze. Poeţii îl reprezentau ca pe un tînăr cu coturni. ucis de Hermes*.

CABEREA Una din fiicele lui Proteu*. •«p BUONH Serbări organizate la Atena în cinstea lui Zeus*. inspirat din Ahri-man*. a întunericului si a haosului. 3UCENTAUR Animal mitologic monstruos. asociat aceluia al cureţilor*. BUTO Zeiţă egipteană. (. o atenţie specială.3UBONA Zeiţa protectoare a vitelor si a creşterii lor î litologia romană. care. ridicînd-o în Olimp* (1). filozof. fiul lui Enea*. dar mai ales în Samotracia şi Imbros. ultima încarnare a zeului Vişnu*. în care nici un profan nu putea intra. La Roma. A avut la De-los* un oracol* care interpreta visele. Avea o pădure sacră în Beoţia. CAABA Templu în Mecca. fondator al budhis-mului. 82 3UCEFAL Calul lui Alexandru cel Mare. monstru uriaş care îi ucidea pe toţi străinii veniţi pe meleagurile lui. vestit pentru cultul lui Adon*. CABIRI Zei adoraţi în Fenicia si în alte insule din arhipelagul grec. BRITOMARS Divinitate din insula Creta. Cînd Hercule* a trecut prin regiunea . considerat zeul1 suprem al indienilor. Vrînd să o smulgă din mâinile lui Âpollo* pe propria sa soră. BYBLOS Oraş în Fenicia.2) Scutier al lui Anchise* şi apoi protector si tovarăş de lupte al lui Ascaniu*. Acesta a răzbunat-o. în memoria lui a fost întemeiat şi un oraş: Bucefala. fără a trezi răzbunarea albinelor. în timpul cărora se sacrifica un bou. făcîndu-1 să-si piardă minţile şi să se arunce într-o fîntînă. BRIZO Zeiţa viselor în mitologia greacă. BUTROTOS Oraş în Epir. preoţi ai zeiţei Cibele*. Acesta 1-a ucis însă cu o săgeată. A fost ucis la rîndul lui de Heracles*. m BRISEU Preot al lui lupiter* şi tatăl sclavei Briseis*. s-a aruncat în mare de unde a salvat-o Diana*. A fost adorat mai întîi în Indus-tan. şi-au pierdut minţile şi s-au aruncat în mare. a răpit trei bacante*. 83 BUITI Demon în mitologia persană. L-a ispitit în nenumărate situaţii pe Zarathustra*. Me-lia*.nereuşind. Soldaţii regelui persan Xerxes. Urmărită de Neptun*. în care Enea* s-a întîlnit cu Andromaca*. dînd răspunsuri referitoare îndeosebi la navigaţie şi pescuit. în timpul unor serbări dedicate lui BachUs*. în Egipt. locuia într-o peşteră de pe Aven ţin* (2). soţia fidelă a eroului troian Hector*. identificaţi adesea cu Dioscurii* şi cu co-ribanţii* sau cu penaţii* romani. şi . personificare a nopţii. iu-. cultul lor a fost adus de Enea*. Legenda îi atribuie şi răpirea hesperidelor*. căruia i 's-a acordat. După o altă versiune. cu' grumaz l corp de bou şi cap de om. arabii din întregul Orient. fiul lui Vulcan*. dintre care a păstrat-o numai pe Coronida*. pe Erix*. CABIRI A Epitet al zeiţei Demetra*. în fiecare an. căşti şi discreţi. a dat foc unei păduri care aparţinea zeului. Zeus a salvat-o si apoi a trecut-o printre diyinităţi. iubit de Afrodita*. care au vrut să pătrundă cu forţa. fiind urmărită de Minotaur*. bită de Ahile*. reprezentată ca o fecioară de o rară candoare. CAAN Fiul lui Oceanus* si al zeiţei Thetis* (1). C BURI -> BOR BUS IRIS Fiul lui Poseidon* şi al nimfei* Libia*. Brişeu a avut cel dintâi meritul de a scoate mierea din stupi. BUDIIA în mitologia vedică. la moarte. (3) Rege al Siciliei. care i-a dat un fiu."Cultul lor s-a răspîndit în toată Grecia. fiică a lui Zeus*. C ACU S Uriaş. BUTE (1) Unul din fiii vîntului Boreas*. în care se adunau. iar ritualul se desfăşura în mistere sau cabirii: iniţiaţii trebuia să fie cumpătaţi.

cel care a ucis porcul mistreţ însă a fost Meleagru. Meleagru a chemat atunci' pe cei mai vestiţi eroi greci. s-a retras la Colofon. Cînd aceasta a fost răpită de Zeus*. rege fenician si fratele Europei*. CALDEI Preoţi babilonieni. Hercule. îi erau jertfite victime omeneşti. pentru a nu li se putea da de urmă. de asemenea. CĂLI Zeiţă a timpului în mitologia vedică. Ifigenia*. Eneida.şi-a redobîndit boii. Pînă la urmă.şi astronomi. Caeus a profitat de faptul că acesta doarme si i-a furat mai mulţi boi pe care i-a dus în peşteră. si să ia de soţie pe Harmonia*. J. operă lirică CADUCEU Nuia oferită de Apollo* lui Hermes*. Virgiliu. în ajutorul lui au venit Teseu*. CAIETA Doica ilui Enea*.. Cad-mos a'adus în Grecia alfabetul fenician si cultul divinităţilor .Baccio Bandinelli. într-adevăr. zeu si creatorul luminii. Lully. că vînturile mării . tîrîndu-i de coadă. Teba* (2).. deşi acesta 1-a împroşcat cu foc şi fum. cei dinainte au început să mugească.. vrăjitor în stare de a se preface în price animal. voia să-1 răzbune pe propriul fiu. Au participat la expediţia argonauţilor* si au izgonit din Tracia harpiile*. Ovidiu. stabilite acolo. de la zei. Era reprezentată ca . comandantul grecilor. în amintirea căreia acesta a întemeiat oraşul Gaeta. în ju-•rul ei erau înlănţuiţi doi şerpi.85 lui cu turmele luate de la Gerion*. Metamorfoze. astrologi. El amintea romanilor coşul în care aceasta culegea flori atunci cînd a fost răpită de Pluto*. CAHIMUNA Divinitate a calmucilor. Caduceul era un simbol al păcii şi al comerţului. acestea erau induse în eroare de focuri aprinse anume de regele Nau-pliu* (2).ei. cu restul de boi. şi Cacus. Tot lui i se atribuie invenţia topirii metalelor şi 'Cultivarea pămîntului. cum spune legenda.divinităţi şi. fiica lui Ares* si a Afroditei*. regele Calidoniei.îi vor fi favorabile. prin distrugerea lor. pe oameni ca trăind sub influenţa unei planete. 295. Eneida. 87 CALCII Serbări celebrate la Atena pentru a evoca invenţia meşteşugului aramei. despre care se credea că vin. pictură CADMOS Fiul lui Agenor*. unde s-a stins de durerea înfrîn-gerii. dar în drum a fost împiedicat de Zeus. împreună cu aceasta. I. Ei socoteau aştrii ca personificare a unor .. Metamorfoze. CALIBE Preoteasă a zeiţei romane lunona* CALICE Mama frumosului tînăr grec Endimon*. CAFAREU Promontoriu. 231. adorate în Egipt si în Fenicia. care supraveghea turmele acestora. aceasta a" trimis un porc mistreţ să pustiaseâ regiunea' şi să-i extermine pe locuitori. Mops*. II. Calchas. care de data aceasta â fost depăşit în profeţie de rivalul său. a trebuit să construiască un oraş. l şi urm. cu care era contopit înainte. CALIOPE Una din cele nouă muze*. CALAI şi ZETE Fiii vîntului Boreas* şi ai Oritei* (1). în timpul nopţii. în care Meleagru* a' ucis vestitul porc mistreţ. a prezis că războiul împotriva Troiei* va . Dar cînd Hercule a trecut prin faţa peşterii. si astfel . Virgiliu. care a primit drept recompensă pielea lui. în vecinătatea căruia au naufragiat multe nave ale grecilor după războiul împotriva Troiei*. tot 86 el a separat omul de şarpe. Aici a fost şi îpmor-mîntată. A intrat si 1-a ucis pe vinovat. numai după ce va jertfi zeiţei Arte-mis* pe propria-i fiică. 69 şi urm. profeţi. Patrona poezia epică si elocinţa. 122 şi urm. CAILARO Veche divinitate a galilor şi germanilor. Cadmos a pornit în căutarea . CALCHAS Preot al lui Apollo* şi prevestitor venerat peritru adeverirea profeţilor lui. iPalamed*. 205. XI. Cadmos şi Har-monia.dura zece ani. VIII. i-a prezis. care. 300. în Eubeea. Ea impunea lui Hermes misiunea de a aduce pacea între :oameni şi bunele relaţii comerciale. lui Agamemnon*. CAGAA La boşimanii din Africa. Pe-leu* şi Atlas*. oînd Ene'u*. în Aulis. Ovidiu. identificată cu Budha*. prin diferite stratageme: printre altele. B. ucis de greci. VIII. 260 şi urm. a fost transformat într-un şarpe. . III. din Latium. Telamon*. a neglijat să ofere zeiţei Artemis* o jertfă. IHada. Homer. CALIDONIA Pădure sau — după alţii — localitate în Etolia (Grecia). Cînd Troia a fost cucerită prin viclenia Ilui Ullse*. CALATHUS Coşul de nuiele de pe capul Proserpinei*.

de o rară frumuseţe. VII. reprezentată cu chip de femeie mînioasa. cîte un coş bonţinînd obiecte sacre. CANTEVEN Zeu care supraveghea iubirea în mitologia vedică. s-a înălţat.a~ binelui şi.pe fiul'ei. Troienii fuseseră avertizaţi atît de Cassandra*. II. din suita zeiţei Artemis*.de lauri pe cap si o tăbliţă pe care se pregătea să scrie. a silit-o să se sinucidă. (2) Fiica lui Scamandru şi soţia lui Troos*. căreia. operă a sculptorilor Agesandru. CANEFORE Fecioare ateniene care purtau pe cap. Caliope. C AM P E Monstru în mitologia greacă. Metamorfoze. Iţatăl său. aceea a remuşcării. 803. ucis de Ixora şi apoi readus la viaţă de Param-casceri. iubită de Po-seidon*. Orfeu* a fost fiul ei. • "•••' l • — •:/: —^ * >> j.-. i-a prefăcut. . prin trădare. ea însăşi războinică. VII. de Arunte*.: Ilo*. CAMA Divinitate vedică care încuraja iubirea şi căsătoriile. 90 CANG-Y Divinitate chineză.. drept pedeasă. După unele versiuni. CALPE Una din cele două stînci care formau Coloanele lui Hercule*.judecata s upremă "-asiipr. oraşul cu acelaşi nume. fiica lui Oceanus* si a zeiţei Thetis* (1). în urşi. soţia'lui Zeus. 224 şi . cît şi de preotul -Laocoon*. Homer. statuia lui Leocoon şi a fiilor lui. Ganimede* şi Assarah*. azi în Muzeul Vaticanului. Au fost identificate mai tîrziu cu muzele*. cu semnificaţia de „curier al zeilor". Rubens. Nicolas Poussin. deşi Calipso i-a oferit nemurirea. în Egipt. Macareu* (1). liera*. . a obţinut de la zei ca cei doi fii ai săi.. Metabo. la rîndul ei. Artemis. dar nu au putut crede că dintr-un simplu cal de lemn ar putea să le vină sfîrşitul. în interiorul căruia a ascuns luptători greci şi 1-a oferit în dar troienilor. 89 CALUMNIA Divinitatea alegorică romană. să treacă de la vîrsta copilăriei la aceea a bărbăţiei. XI. 498 şi urm. CAMMENE Femei romane înzestrate cu darul profeţiei. dedicate cultului zeiţei Atena*.. pe Calisto si . pe mamă si fiu. unde 1-a găzduit pe Ulise* 88 la întoarcerea lui spre patrie. pictură. mort din cauza muşcăturii unui şarpe. Calipso cea frumoasă. Nil si binefacerile aduse de acesta Egiptului.3 CANOPO (1) Cârmaci al lui' Menelau*. ->• ABILA CALUL TROIAN După ce grecii au încercat timp de zece ani . lîngă Poarta Capena. Dar Zeus i-a transformat. Virgiliu. Frescă din Pompei." a i răul ui. pictură CALIPSO Nimfă*. CAMILUS Epitet etrusc al lui Mercur*. Polidor şi Atanodor. Era regină a insulei Ogigia* (1). în constelaţia Ursa Mare şi Ursa Mică. grecii au ieşit din cal şi au cucerit oraşul cu uşurinţă..în timpul procesiunilor. Ovidiu. A susţinut pe Turnus* în lupta împotriva lui Enea* si a fost ucisă. Cînd i-a fost ucis soţul de fraţii primei lui soţii.. Arcaş*. Ulise* a născocit un cal de lemn uriaş. Cu Zeus* a avut un f iu. Acarnan si Amfo-ter. Odiseea. 'CALţSTO Nimfă*. Cu toate insistenţele ei. Pe locul unde â murit.. 409 şi urm. CAMILLA Fiică a unui comandant al volscilor. (2) Zeu care supraveghea cursul fluviului. . CALIROE (1) Soţia lui Alcmeon* si fiica regelui Ahe-lou*. 432. CANACE Fiică a lui Eol* şi a Enaretei*.să cucerească Troia*. Ulise a părăsit-o curînd. indignată pentru fapta nimfei. păstrată în Muzeul din Napoli. cu o torţă în mînă şi însoţită de o altă alegorie.1 în timp ce se întorcea de lă: Troia*. i-a săgetat pe amîndoi.o tînără cu o cunună . Eneida. la Roma erau adorate într-o pădure sacră. unde a devenit preot al lui Apollo*. cînd si-a dait seama că nutreşte sentimente nesăbuite faţă de propriul ei frate.i se atribuia. Macareu a fugit la Delfos*. care-i păzea pe ciclopi* în Infern.urm.. în timpul nopţii. şi astfel să poată răzbuna uciderea tatălui lor. de la care a avut trei fii.

CARDEA sau CARNA Zeiţă romană a ţîţînelor porţilor şi uşilor.care se afla! pădurea D6-dona*. XII. 92 CARII Serbări în onoarea zeiţei Artemis*. statui si clădiri civile. JC. azi se află Muzeul Capitolin. Aglaia* (Strălucitoarea) şi Talia* (2) (Prosperitatea). pentru care a nutrit o afecţiune exemplară.lui. cu două înălţimi: Capitoliul şi Arx. cu stejari ale căror frunze erau purtătoare de profeţii. în timp ce acesta lupta împotriva hidrei din Lerna*. aveau loc între 11 şi 15 ianuarie şi la ele luau parte numai femeile. Carmentalia. descoperit în timpul unor săpături la baza templului său. dedicat de asemenea lunonei* şi Minervei* cu care alcătuia Triada Capitolină. ciudăţenii cu trup de om şi cap de dine1. biserica Sf. pentru a-i pedepsi îndrăzneala. provenit de la Carii*. împotriva lui Heracles*. ^ARMENTA Zeiţă romană. fiică a lui Poseidon* şi â Geei* în mitologia greacă. ca sa moara o dată cu el. se afla templul lunonei. frate al Vestitului prevestitor troian Elenos*. Zeus* 1a ridicat printre cele douăsprezece semne ale zodiacului. în cinstea zeiţei Concordia*. Măria în Ara Coeli. 428 CARICLEA Fiică a lui Apollo* şi soţie a centaurului* Chiron*. CARIBDA Monstru marin.CAON Fiu . Virgiliu. fiice ale lui Zeus*. . barcagiu al Infer-lului.' 91 CAP1TOL1U Munte din centrul Romei. ca şi Enea*. CĂPCĂUN Monstru fabulos în basmele româneşti. Pe cea dintîi. care de teama uriaşului Ti-ifon* s-a prefăcut în ţap. cu întreceri muzicale şi poetice.şi ale Herei*: Eufrosina* (Bucuria). Ulise*. toate trăind în preajma zeiţei Afrodita*. „ . Pe prima. ?ARON Fiul lui Ereb* (1) şi al Nopţii*.Zeus* 1-a trăsnit. cu i două capete şi două. Serbările dedicate ei.. fiu al lui Ipponeu. Homer. guri. (2) Rac trimis de Hera*. CAONIA 'Regiune în Grecia în. celebrate de femei în timpul culegerilor nucilor. se mai găseau aiei temple mai mici.' 145. De trei ori pe zi înghiţea şi apoi scuipa corăbiile aflate în trecere prin faţa ei. fiul lui Zeus* şi al Europei*. în afara celor două temple. s-a ars de vie. monstru nu mai puţin fioros. CARITII Nume dat de greci celor trei graţii*. Cînd a luat parte la asediul Tebei*-. C A RIŞTI I Sărbători familiale celebrate la Roma. Se spune că ar fi întemeiat Macedonia. CARITESH Serbări celebrate în Spania. apare şi sub forma unei. care primea sufletele morţi'lor de la Hermes* şi cu barca lui le trecea pe celălalt mal al Stixului*. răzbunătoare. |C'AP'AN'EU Uriaş. CAPIS (1) Părinte al lui Anchise* si bunic al. în cinstea cari-tiilor*. De partea cealaltă a mării se afla Scilla*. 101. (2)" împreună cu ceilalţi şase (-> Cei şapte împotriva Tebei). menţionat şi: : în romanul popular Alexandria. :ARNA -* CARDEA 1ARNEIOS Poet şi muzician îndrăgit de zeul Apollo*. de la care a rămas numele oraşului Capua. C AR AN OS Unul din ultimii descendenţi ai lui Heracles*. Oaron putea să-şi înde-alinească această sarcină numai dacă . Eneiăa. Capitoliul s-ar numi astfel de la capul zeului lupiter. primind din partea lor o monedă (obol). CAPRICORN (l) Zeul Pan*. Odiseea. CARIATIDA Epitet al zeiţei Artemis*.al lui Priam* şi al Hecubei*.. a trecut cu mare greutate prin strîmtoarea formată de cei doi munţi. serbări care se celebrau în cinstea ei în Laconia. 235. protectoare a casei şi familiei. în ziua de 22 februarie. Soţia lui. Templul ei era situat la Soma în vecinătatea Porţii Carmentale. se afla templul lui lu-piter* (Capitolinul). iar pe cealaltă. pe cea de a doua. Enea*: (2) Tovarăş al lui Enea*.

Acolo i-a prezis lui Agamemnon că va fi ucis de Cliternnestra*.'nea-. Altaimene. Cîteodată..Tiburt* în mitologia romană. îmbrăcat în zdrenţe. Homer. poem. Virgiliu. nu a fost crezută de nimeni.greci.•'. care a fost părintele lui Agamemnon* si al lui Menelau*. Avea sase feţe si un mare număr de braţe înarmate în tot felul. spune legenda. 521 şi urm.Cef eu* (2).de Apoi a iui Michelangelo ' . A ajuns apoi sclava lui Agamemnon*. Prometeu înlănţuit. A avut trei fiice: una din ele. din Potnpei CASSIFONA Fiica lui Ulise* şi a vrăjitoarei Cjrce*. 93 . :. Prometeu descătuşat.: ..: De aiceea. în Tarquinia (Italia). de a'4 ucide 'într-adevări pe Agamemnon. curgea printre stînei de aur masiv. la poalele Parnasului*.cel mort era incinerat sau înhumat după toate regulile tradiţiei altfel. III.. care păstrează de atunci numele ei. tul Monstrului. care o va lua apoi de soţie. şi barca infernală. fiica zeului Vişnu*. VIII.. XI.Era înfăţişat ca' un Vbătrîn . CASTOR -> DIOSCURI CATEQUIL Zeul trăsnetului în mitologia peruviană şi precolumbiană. Infernul. regele Cretei. Dante. perle si rubine. cu vîrfuri care atingeau cerul. înainte. Oassiopea a sfidat graţia nereidelor*.frumuseţea neobişnuită. 421 şi urm. :: \. propria lui soţie. XI. comandantul grecilor.. Odiseea. Apa acestui rîu sacru servea pentru purificare în templul de la Delfos* si îi inspira pe poeţi. Bschil. frescă în mormîn-. 299. de care Carteu a fost ucis din greşeală. Gauthier de la Galprenede. regele Etiopiei.. Aceasta' însă.în Judecata. dramă. 95 Vijelios dinspre nord-vest.afeeţiu-. într-o zi. CAUTSER Fluviu închipuit de mahomedani în Paradisul lui Mahomed. VI. Prometeu. pentru îndrăznea-a de a fi luat din focul zeilor o scînteie pentru semenii ui. şi mamă a Ândromedei*. trebuia să . a fiicei ei. Eneida. . C ĂST ALIA Nimfă* greacă iubită de Apollo*. şi a fost dusă în' Grecia. 318 şi urm. dar Aiax* a făcut-o prizoniera sa. Iliada. Virgiliu Eneida. CATREU Fiul lui Minos*. a devenit soţia lui Atreu*. precum şi un fiu. a căutat adăpost în templul Atenei*.aibă toiuşi cu sine o ramura 'de 'aur' destinată zeiţei' Per-sefona*. Skelley. 366. -M'îndră de . -cind Cassandra a prevestit cucerirea Troiei* prin introducerea calului de • lemn de către . II. tragedie. nici de data asta nu a fost -crezută. şi. CARTICEIA Divinitate vedică. 246.'Era vizitiul 'lui Hector* si a fost ucis de PatroClu*. Aerope*.. CARPOS (!•) Una din ore*.. ^AUCAZ Lanţ de munţi considerat în mitologia greacă i fi hotarul Pămîntului. Mai înseamnă momentul de coacere a fructelor. Deoarece ea i~a respins. a uci'S-o pe Cassandra şi pe cei doi fii pe care îi avea de la Agamemnon. Prometeu* a fost Înlănţuit pe o stînc'ă din aceşti munţi. Caron. Călărea un păun.. în timpul cuceririi cetăţii. muritorii.uri nisip parfumat '"cu esejiţe aromate. Apollo* i-a dat darul profeţiei. Iliada. pentru a fi primit de el. care.. Cassandra. XIII. Era zeul tuturor fructelor în mitologia greacă. purtînd un vas din care vărsa apă pe pămînt. ambra lui rătăcea veşnic pe ţărmul Stixului. pentru a scăpa de urmărirea acestuia. . CASSANDRA Fiică a lui' Priam* si a Hecubei*.. XVI. si avea . ro-m'an. aşa cum prevăzuse un oracol*.'szeul a hotărîţ ca nimeni să nu dea-i crezare profeţiilor ei. Homer. iar acestea 94 au obţinut de la Poseidon* ca Andromeda să fie legată de o stîncă şi expusă cruzimii unui monstru marin de care avea să o elibereze Perseu*. "aron îşi permitea să treacă în lumea veşnică şi cîte un srsonaj viu. 404.cu barbă. (2) Fiul Zefirului* şi ăl lui Ciori*.CASSIOPEÂ Soţia lui . CE'BRION 'Fiul lui Priam* şi al unei sclave în mitologia greacă. )in porunca lui Zeus*. 727 şi urm . A luat parte la întemeierea oraşului Tiburt. s-a aruncat în apele rîului Delfi. j . • . Tot el 1-a convins pe Zeus* să o aşeze pe Cassiopea în constelaţia Calea Laptelui. Goethe. frescă în Casa lui Menandru. « CAT1L Fratele zeului .

(2) Fiul lui Belo* si soţul Câssiopeei*. de Edip*. Acestea.. înduioşat. preschimbată în diamant. Eteocle*.rîului cu. Lupta centaurilor cu lapiţii. In . a . poem. Era fi'u'l lui Uranus* şi al Geei*. 210 şi urm. pentru a-şi recăpăta soţia. Era tatăl lui Narcis*. om şi jumătate dragon. 96 CELENA (1) Una din harpii* (după nume. voinţa pe zeiţa Demetra* care. Enea* 1-a ameţit cu o plăcintă preparată din -miere şi făină fermecată. Ariadnei* în mitologia CERBER Cline cu trei capete. Amfiarau*. pentru a-si recăpăta tronul lăsat lui. unite într-o singură creatură. Georges de Guerin. » CENTAURI Popor legendar din Tesalia. mitologia greacă. trup de cal şi bust de om. metopă de' Fidias.o-ţia. Eschil. Prin. (Lupta este cunoscută cu numele de centaurornahie. după legendă. altă dată. Tideu*. şi . Parte-nopeu*.. Lui i se datorează înălţarea unui templu la Eleusis. 1-a însoţit la vînătoare. iar Zeus*. înainte de jertfă. S-a revoltat împotriva lui Zeus* împreună cu alţi uriaşi. Centaurul. întemeiat Atena. Au fost învinşi însă de lapiţi. jumătate. întemeietorul cetăţii Preneste (Palestrina de azi). CEOS Unul din uriaşii trăsniţi de Zeus*. de la care a avut-o pe Andromeda*. Centaurul Borghese. epigonii*. după legendă.acest rîu se scăldau nimfele*. Vulcan*. A fost preschimbat. Au murit toţi. şi izgoniţi pentru totdeauna din Tesalia. Gabriele D'Annunzio. din Egipt. în templul lui Hefaistos din Atena şi în templul lui Zeus din Olimpia (sculptor Alcamene). A găzduit-o cu toată bună-. dar el a ucis-q din greşeală. în afară de Adrast. ]a Luvru. dincolo de Stix*.) Au mai fost învinşi. care 1-a făcut'invincibil. jumătate animale. fiul zeiţei Geea*. „cea întunecată. CELEU Rege din Eleusis*. Locul lui era acolo unde Caron* depunea sufletele celor morţi. CEFIS Zeul. este un episod memorabil în mitologia greacă. ei au pus atunci stăpînire pe tînăra soţie si pe ceilalţi invitaţi şi au provocat astfel unele înfruntări pe viaţă şi pe moarte. ciocnirea ICEICE Fiul Luceafărului* şi soţul Alcioner (1). fiindcă a susţinut că Zeus* este muritor. şi sălbăticia instinctivă a lor.'s-a sinucis. Venit. Cei şapte împotriva Tebci. pe Euridiee*. în Partenon. I se jertfeau femei vii. Hippomedon* si Polinice. regele lapiţilor*.'Iubit de Atena*. cînd a coborît în Infern. A fost. mimau scene din viaţa agricolă. fiul lui. ajutaţi de Teseu*. A fost adormit de Orfeu*. drept mulţumire. victoria repurtată de lapiţi' împotriva acestor monştri. în Focida şi în Be. Centaurii întruchipează forţa umană si animală. regele Tebei* (2). Picturi de Pietro da Cosimo şi Guido Reni CEFEUr(l) Unul din argonauţi*. (3) Rege al Arcadiei*. Cei doi centauri din Vila Adriana din Ti voii. jumătate oameni. 1-a transformat într-un astru. CELME Femeie din Tesalia. CERAMO Fiul lui Dionysos* şi al. împreună cu aceasta. Procri*. acelaşi nume. paznic al Infernului în mitologia greacă. îm-ootriva propriului frate. CECULUS Erou roman. basorelief de Michelangelo CENTEOTL Zeiţă a porumbului şi protectoare a agriculturii în mitologia mexicană precolumbiană. poem. (2) Una din pleiade*. Metamorfoze.CECROP Primul rege al Atenei şi cel care a construit Acropola*. XII. CEFALOS Fiul lui Hermes* îri. . aşa cum a fost închipuit de geniul grec pe frontonul occidental a'l Theseionului din Atena. punîndu-i în pâr un fir din părul Medusei*. numită si Cecropia. Expediţia era formată din: Adrast. regele Argosului* (5). Capaneu*. tragedie — Dicţionar do mitologie 97 între eroismul mid. de Heracles*. Ovidiu.. grecii exprimă şi de data aceasta triumful inteligenţei si al curajului uman asupra forţei brute. 1-a învăţat agricultura. înfricoşătoare"). în pescăruş (alcion). EJe disperare. Centaurul. . vînător pasionat: Soţia sa.s-a terminat cu victoria acestora. Expediţia împotriva Tebei a fost reluată de fiii lor. CEI ŞAPTE ÎMPOTRIVA TEBEI Expediţie pornită de Polinice* împreună cu Adrast*. Lupta centaurilor cu lapiţii. Comportarea lor la nunta lui Piritou*. iar Heracles* 1-a Jmblînzit si 1-a adus pe .

La rindul lui. a luat în rîs castitatea zeiţei Artemis* care.mitologia greacă.:Mai tîrziu. zeiţă a pămîntului.masculine. CHIONA Frumoasa fiică a lui Dedal" în mitologia greacă.Chr. Mult prea trufaşă pentru propriile calităţi. fiu . obliga pe toţi străinii să se bată cu el. CHONSU Zeu lunar. A fost învins de Teseu*. III 98 CERCIONE . simbol'al energiei . pentru că numai ea a refuzat să participe la nunta zeiţei cu Zeus*. în 393 î. 1HELIDONII Serbări în insula Rhodos. al lui Ahile*. animal cu viaţă neobişnuit de lungă. înarmat cu un ciocan.1—54. împreună cu Foco*. a fost educatorul Dioscurilor*. Infernul. după q recoltă dezastruoasă. a zeiţei Geea*. CERCOPI Popor legendar de spiriduşi comici si diformi. i s-a ridicat un templu la Roma.. VI.Grecia antică. care îşi permiteau totul.din Grecia. . c. Se pare că tot Heracles 1-a redat Infernului. Dante. Giuseppe Măria Crespi. preschimbată în broască ţestoaîsă de zeiţa Hera*. întrupare a filozofului antic Lao Tzi. A fost un mare înţelept şi expert în ale medicinei. venerată sub înfăţişarea unui ţap. construit după stilul grec. cultul ei era celebrat numai de femei. personificare a cascadei şi a Nilului însuşi. a transplantat cultul Demetrei de la Eleusis* la Roma. Cerber simboliza paza morţilor şi a mormintelor împotriva fiarelor sălbatice. i-a despicat limba. reprezentînd longevitatea vieţii. Virgiliu. a dat unei insule din arhipelagul grec. care erau preferaţi de Ceres. transformîn-du-1 în constelaţia Săgetător«ul. CHEMIS Divinitate egipteană. Paolo Veronese. CEREALII Serbări cîmpeneşti romane. între 12 şi 19 aprilie. Ere reprezentată ţinînd într-o mînă o coaisă şi în cealaltă un mănunchi de spice '•de grîu şi maci. Locuia lîngă Eleusis* si îi. după altă versiune. Zeus* i-a închis undeva lîngă Efes. ClIARUN Divinitate etruscă.Fiica lui Pontos* şi. Centaurul a suferit mult. Heracles 1-a rănit de moarte. pictură CETE . CHILOM Unul din cei mai vestiţi atleţi din. <cu cap de berbec. Participanţii erau îmbrăcaţi în alb. cu cap de soim. I se organizau serbări numite Cerealii*. al lui Hefaistos*. apoi identificată cu Demetra* greacă. încît smulgea copacii cei mai groşi şi-i frîngea. cu o săgeată . iubită de mai mulţi zei. a predat această artă lui Aselepios* si astronomia. mai întîi venerată ca Tellure. în mitologia egipteană. aşa cum se prevedea şi în mitologia egipteană. în cinstea zeiţei Ccres*. lui Heracles*. Enaida. numele CHIRON Centaur*. organizate pri-lăvara. 99 CHELONEA Nimfă* în mitologia greacă.pămînt. împăratul Claudius. A fost soţia lui Apoilîo* si apoi a lui Mercur*.. aduse . 1-a ridicat pe firmament.'* personificată într-un monstru înaripat. fiică a lui Oceanus*. în 4. Puterea lui era atît de mare. har pe care îl avea de la Apollo*. i-a schimbat în maimuţe şi chiar în măgari. A fost socotit semizeu. pînă cînd Zeus* înduioşat.al lui Cronos* şi al nimfei* Fi-lira* în.. iar apoi i-a eliberat. cu ocazia sosirii rîndunelelor. Templul ei se afla lîngă Circus Maximus. Socotea drept sacră broasca ţestoasă. Cerea. pictură CHNUMU Zeu în mitologia egipteană. CERES Zeiţa agriculturii în mitologia romană. personifica primejdiile şi groaza mării. 100 . cu o săgeată. VII. involuntar.otrăvită cu sîngele hidrei din Lerna*. legîndu-i laolaltă. în cartierul plebeilor.Fiul lui Poseidon* sau. încîntat de năzdrăvăniile lor. CHIOS Nimfă*. lason* si Teseu*. CHO Divinitate chineză.

zeul dreptăţii. care nu a încetat decît în clipa cînd Agamemnon a eliberat-o pe Chryseis. serbări populare de primăvară. Aceasta a preschimbat-o într-un izvor. Poseidon*. a plîns atît de mult la moartea prietenului său Feton*. dramă satirică. I. care 1-a atacat pe Ulise* în timpul reîntoarcerii lui în patrie. pe Europa*. Homer. 1-au schimbat într-o lebădă. cultul ei era însoţit de jocuri frenetice. preot al lui Apollo*. unde s-a născut. pe Briseis* sclava lui Ahile*. omorîndu-i mai mulţi tovarăşi de drum. pe care a salvat-o de un monstru marin. soţie a lui Cronos* si mamă a lui Zeus*. mele lui. CILLENE Munte în Peloponez. împăratul Claudius a instituit mai tîrziu. CILLENIO Epitet atribuit lui Hermes*. lăudîndu-se 'că sînt mai frumoase decît Hera*.KAN Personificare a Soarelui de iarnă în mitologia preeolumbiană. Cincizeci de fiice ale lui au fost transformate. într-o nimfă*.CHRYSEIS Fiica lui Chryses.). fiică a lui Uranus* si a zeiţei Geea*. Celebrat în insula Creta de preoţi nu101 miţi ooribanţi*. fratele lui Cadmos* şi al lui Fenice*. transformate în insule stîncoase. El a cerut. pentru a făuri fulgerele şi trăsnetele de care se folosea Zeus*. vă-zîndu-le urîţenia. în mitologia greacă. în cinstea ei. CICLOPI Uriaşi cu un singur ochi. rege al. la întoarcerea lui spre patrie. deoarece nu au adus sacrificii zeului mării. a încercat să se opună. Teocrit. încît zeii. Unul din ciclopi a fost ucis de Ulise*. Ovidiu. în Italia.'Metamorfoze. ligurilor. unde se spune că . care trăiau ca păstori şi-1 aj'utau pe Hefaistos* în atelierul lui de pe muntele Etna* (2). pentru a-1 ajuta în lupta lui împotriva titanilor*. . trăsnit de Zeus*. Homer. axi fost preschimbate de aceasta în treptele pe care cei credincioşi se urcau pînă la templul ei. de Zeus* în tot atîţia pescăruşi (alcioni). în mijlocul frunţii. răpită de Zeus*. în schimb. cultul a fost introdus în perioada celui de al doilea război punic (250 î.colina Palatin*. Trăia. la hotarul dintre Ahaia* si Arcadia*. Ti-motei din. de unde au fost scoşi de Zeus. Euripide. . 143 CHURA. CIN IR sau CIN1RA Rege al Ciprului şi părinte al lui Adonis* (1). după numele muntelui Cillene*. cultul său a fost răspândit în toată -Elada şi apoi identificat cu al Rheei*. CIMODOCEA Una din corăbiile lui Enea*. Milet. printre oameni şi le judeca faptele. Uranus* şi Geea*. în Roma i s-a construit un templu pe. motiv pentru care în tabăra grecilor . ucis de Herades*. Odiseea. (2) Fiul lui Ares*. Aga-memnon* a luat-o sclavă. care. CICLADE Nimfe* din Marea Egee. Trimis de tatăl lui să-si caute sora. 102 CILICE Fiul lui Agenor". CIANE Nimfă* din Siracuza şi însoţitoare a Proserpinei*. Magna Mater. ucis în timpul nunţii lui Piritou*. : CINARĂ Femeie din Tesa'lia ale cărei fiice. naştere lui Hermes*. Iliada.s-a creat un conflict ce le putea fi fatal acestora. Din Asia Mică. a rămas într-o regiune care a luat nu-. ceea ce 1-a hotărît pe Apollo să răspândească o epidemjie de ciumă în tabăra grecească din apropierea Troiei*. Ciclopul. preschimbată de zeiţa Cibele*. Ciclop CICNOS (l) Fiul lui Stenelos*. din mitologia romană. nevăzut. i CILLARO Centaur*. CICKEU Fiu al lui Poseidon* şi protector al Salaminei.Chr. cu caracter general. II. în momentul cînd aceasta a fost răpită de Pluto*. 111. i-au aruncat în Tartar*. Personificare a Terrei. venerată ca zeiţa cea mai ţ de seamă. Se spune că părinţii lor. CICONI Popor din Tracia. CI B ELE Divinitate frigiană.Maia* (1) i-a dat. 367 şi urm. înduioşaţi.

Frescă în Casa familiei Vettius din Pompei.bunăvoinţă pe argonauţi* în timpul expediţiei lor. neputîndu-i supravieţui. Electra. în mitologia greacă. Niobe* şi Edip*. I. Agamemnon. sau —• după alţii •— a lui Zeus* şi a Ledei*. CLIO Una din. acesta. I. VII.fiul lui Tieste*. răzbu-nînd astfel moartea tatălui său. Clita*. CLEOBE -£ BITON şi CLEOBE '"CLIMENE (1) Nimfă*. în cîmpiile Andaluziei de azi. VII. Metamorfoze. din disperare. reprezentată ca o tînără femeie care poartă • într-o mînă o trîmbiţă. 86 şi urm. unii. Odiseea. a preschimbat-o într-o . A avut de la Helios* pe Feton* şi trei fiice: Lampesia. pentru a o răsplăti. Cînd el a părăsit-o. CIZICO Rege al dolionilor. Aici se celebra cultul zeului şi îşi au originea legendele legate de Acteon*. în înţelegere cu ea. (2) Nepoata lui Minos*.. 10. în insula Creta. Odiseea. Virgtliu. X.a înălţat un templu. rl CÎMPIILE ELIZEE Regiune paradisiacă. După. Vrînd săşi ia zilele de disperare. tragedii CLIŢIA Nimfă* a mării în mitologia greacă. regele Spartei. CLITEMNESTRA Fiica lui Tindar*. după alţii. Este rnuza istoriei. fiica lui Helios* şi a Per-seidei. iar soţia lui. 135 şi urm. Oreste* i-a . cele nouă muze* ale mitologiei greceşti. Eneida. spune legenda. Agarnernnon*. ea s-a strangulat. zeiţa . în luptele dezlănţuite. de la care 1-a avut pe Diomede* (2). Oreatia. Homer. Virgiliu Eneida. Sofocle. şi-a luat zilele. după alţii a Soarelui şi a Lunii sau . 1-a reţinut pe Ulise* în insula ei. fiică a lui Zeus* şi a Mnemosinei*. au fost trataţi drept duşmani. Cei mai mulţi. Folosind o iarbă care i-a fost dată de Hermes*.stea. timp de un . iar în cealaltă un sul de pergament. A fost iubită de Soare. -CLITA Fiica lui Merope* şi soţia lui Cizico* în mitologia greacă. Ovidiu. Circe. despre care se spune că a fost una din doicile lui Zeus*. 288. consacrat muzelor* şi lui Dionysos*. unde (s-a născut. A mai avut un fiu. şi mama lui Palamed* regele Eubeei. Eschil. Nemaifiind însă' recunoscuţi.Bottlcelli. argonauţii au fost constrînşi de o furtună să se întoarcă din drum si să revină în ţinutul acestui rege. în timpul ab105 senţei soţului ei.a Zilei si a Nopţii*. Euripide.an. Virgiliu. a existat pe Lună. Cizico si-a găsit moartea. a .3 CIPARIS Tînăr grec oare a ucis din greşeală un cerb primit în dar de la Apollo*. pictură. 1-a ucis pe Agamemnon la întoarcerea lui în Grecia*. după pleca104 rea lor de aici. Jean Antoine Watteau. pe ţărmul căreia zeiţa Afrodita* şi-a făcut apariţia din spuma mării.C1NIRA -> CINIR CINOSURA Nimfă* de pe muntele I'da*. Homer. 257. eroii şi oamenii virtuoşi greci şi romani. după războiul Troiei*.CITERA Insulă din Marea Mediterană. Cînd acesta a murit.memoriei. zeul 1-a preschimbat într-un chiparos. 257 CITERON Munte din apropierea Tebei* (2). de durere. în insulele Fortunate (azi Canare) sau în Islanda. Fetusa şi Lampedusa*. dincolo de Coloanele lui Hercule*. pe Aris-teu*. X. . pictură. la Luvru C IŢE RE A Epitet al Afroditei*. Aici i s-. 288. a acceptat iubirea lui Egist*. Vittorio Alfieri. de la numele insulei Citera*. Odiseea. îmbarcarea spre Citară. Eneida. Oreste. în care ajungeau după moarte. . împreună cu însoţitorii lui prefăcuţi în porci.. Homer.ucis apoi pe amîndoi. care i-au primit cu. fiica lui Oeeanus* si a zeiţei The-tis* (1). Din lacrimile nimfelor* care au plîns-o. Dessi. trilogie tragică. s-a fonmat un izvor. regele Cretei. CIRCE Vrăjitoare din Oo'lhida*. Oreste. care. pictură CIRENE Nimfă* din Trăda iubită de Hermes*. al cărui 'tată a fost Apollo*. Homer şi Hesiod le fixează în centrul Pămîritului. VIII.

Praxiteles a sculptat* statuia zeiţei. ..'LORI Nimfă*. personificare a lacului Titicaca şi soră a zeului acvatic Viracocha*. Templul i-a fost ridicat în Forul roman. Metamorfoze. COC AL Rege al Siciliei. CORE Nume dat Persefonei*. se păstra lîna1 de aur*. Ba lua hotărîri asupra vieţii oamenilor. CONCORDIA Zeiţa romană a bunei înţelegeri. din care a apărut viaţa. Templul lui era pe colina Aventinului* (2). şi pentru cucerirea căreia lason* a format expediţia argonauţilor*. CONSIVA sau CONSIVIA Protectoare a ogoarelor în mitologia romană.şapte stele.mitologia greacă. COLO ANELE. primordial.o coroană cu . C UT OS Fiul unui rege al Acaliei. mai ales în timpul! Misterelor din Eleusis*. Ovidiu. • ale cărui ape erau formate din lacrimile celor condamnaţi. ţinute în onoarea larilor*. A fost sediul reuniunilor senatului roman. de Camillus. Flegeton* si Late*.Chr. COMOS Zeul ospeţelor şi al tuturor manifestărilor indecente în mitologia greacă. însemnînd „Purificatoarea". soră a Păcii*. Regiune aflată la . în care Afrodita* avea unul din templele sale. se afla în apropiere. Celelalte rîuri erau: Stix*. numite Consualii. sufoemdu-l. iar în cealaltă. un coş cu fructe. (2) Fiica lui Amfion* şi a Niobei*. 1-a găzduit pe Dedal* după fuga sa din Creta. era reprezentată ca o femeie avînd pe cap . A fost mai apoi asimilată zeiţei Rhea*. acelaşi rege 1-a ucis pe Dedal. Aheron* (1). apoi zeiţa florilor. păzită de un monstru. rătăceau cei care nu avuseseră parte de înhumare sau incinerare.vrut să se lase să moară de foame. în care a fost închis Minotaurul*. blond-aurie. Pe malurile lui. COMPITALI1 Serbări romane. întruchipată într-un şarpe cu cap de soim. pentru a-J împiedica să dezvăluie taina labirintului*. la greci. încununaţi cu flori de cîmp. în august şi decembrie. a armoniei în familie şi în societate. pur-tînd în gură oull. în . în care. spune legenda. la încrucişarea drumurilor. care aducea ofrande pentru jertfe.răsărit de Marea Neagră (azi Georgia). participant la expediţia argonauţilor*. dar Zeus*. COLHIDA. în 367 î. a preschim-bat-o în floarea-soarelui. soţia lui Zefir*. provenit dintr-o divinitate italică arhaică. datorat coamei bogate. protectoare a. cuprins de milă. Divinitate feminină la peruani.agriculturii. Acestui zeu i se atribuie sfatul dat lui Romulus* de a răpi sabinele*. După o altă versiune. care supraveghea resturile menajere. Faimosul labirint* construit de Dedal*. purtînd o torţă aprinsă sau avînd într-o mînă o cupă de aur. acest templu. fiica lui lupiter* si a lui Temis*. LUI HERCULE -> ABILA CALPE 107 COMEO Epitet al lui Apollo*. Fiicele lui Cocal 1-au ucis pe Minos*. {. CONSIVIA -> CONSIVA CONSO Zeul prudenţei si al prevederii în mitologia romană. CNOSSOS Reşedinţa lui MinosVîn Creta. pentru. IV. celebrată în timpul Saturnaliilor*. l OG CN1DOS Oraş în Caria. Era reprezentat ca un tînăr cu aripi. personifinare a strălucirii soarelui. care-1 urmărea pe Dedal pretutindeni. COEFORA Femeie. COPREOS Fiul lui Pelope" şi sclav al lui Euristeu* în mitologia greacă. 206 şi urm. COCIT Unul din rîurile din Infern în mitologia greacă. CNEF Personificarea zeităţii supreme în mitologia egipteană. aveau loc alergări de cai şi de măgari. Ea si fratele ei au fost singurii supravieţuitori ai masacrului comis de Apollo* şi Artemis'* în familia mamei ]or. CLOTOS Una din cele trei moire* în mitologia greacă. CLOACINA (1) Zeiţă în mitologia romană. La serbările date în cinstea lui. (2) Epitet al zeiţei Venus*.

în epoca în care s-a dezlănţuit potopul lui Deucalion*. a venit în ajutorul regelui ' Priam*. fiu al lui Meneceu* şi frate al locastei*. consacrată zeului Pan* şi nimfelor*. au devenit negre. fii avuţi de la Rhea*. 341. (2) Fiica lui Priam*. al cărui cult. în care va domni înţelegerea şi fericirea. orb.108 wCORACI Preoţi ai zeului Mitra* în mitologia persană. Anouilh. 'CORITOS Fiu al lui Paris* şi al nimfei* Enona*. După alţii. Edip rege. regele Tebei* (2). fiica acestuia. încît aceştia au ajuns să se ucidă unull pe altul. al nelegiurilor omeneşti. care 1-ar fi devorat. . 424 . lîngă Delfos*. sfîrşituil lumii şi. Edip a pornit. Medeea însă s-a răzbunat. operă lirică CREUSA (1) Fiica lui Creon*. Şarpele fusese ucis mai înainte de zeu. iar pielea lui a devenit sacră. O dată cu ea şi-a luat viaţa şi fiul lui Creon. în urma sa. regele Troiei*. a făcut să fie arsă de vie. care a vrut să-şi. Amurgul zeilor. Virgiliu. COTTITO sau COTYS Zeiţă de origine tracă. Atunci.. care practicau. fiu al lui Zeus* şi al Electrei*. cultul acesteia. oferind Creu-sei un veşmînt care. II. Ovidiu. şi soţia lui Enea*. COTYS -> COTTITO CRANAOS Succesor al lui Cecrop* la tronul Aricei. II. Antigona 110 CREPUSCULUL ZEILOR Ziua cea din urmă în mitologia scandinavă. personificare a soarelui şi a focului. ce ajungeau pînă la mutilări. aceasta i-a apărut lui Enea în chip 'de umbră şi 1-a sfătuit să-şi continue drumul . de îndată ce 1-a îmbrăcat. zeii vor fi decimaţi de monştrii care vor aipărea din toate ungherele pămîntului spune legenda. CORNUL ABUNDENŢEI AMALTEA. Antigona. însoţit de credincioasa sa fiică. deci. lason şi-a părăsit soţia pentru^ Creusa. Creon a pus stăpânire pe tronul Tebei. şi urm. foloseau instrumente zgomotoase. Eteocle* . Antigona*. Edip la Cdlonos. drept pedeapsă. în Creta. CORTINA Pielea sarpe'lui Piton. preoteasă a lui Apollo*. adus în Atena în sec. ca pe ceilalţi. după legea pămîntu'lui. ca să nu fie auzite de Cronos*. dispărută în timpul incendiului Troiei. CORICIA Peşteră în Focida. Acestea au servit" la început pentru a acoperi ţipetele micului Zeus*. prin dansuri frenetice şi violente. V. în timpul asediului Troiei* de către greci. AHELOU. după o altă versiune. i-a învrăjbit atîta. Eneida. iar pe cei doi fii ai lui Edip. mama si apoi soţia lui Edip*. prinţ al lapiţilor*. din clipa aceea. acoperea trepiedul pe care şedea în timpul rostirii hotărîrii oracolului*. cînd la-son* si Medeea* se aflau rîn Corint. în lume. Mai tîrziu. tragedii. Creon a fost ucis pentru nelegiuirile lui faţă de Teseu*. adorată de Apollo* şi ucisă de acesta pentru necredinţă. întemeietor al oraşului Cortona. Aflînd de monstruosul incest. Edip rege. după o altă versiune. Emon*.şi Polinice*. ABUNDENŢA. Richard Wagner. va apărea o lume nouă. CORONIDA Fiica lui Flegias*. a fost condamnată la moarte. nu înainte 109 însă de a-i fi dat un fiu. Metamorfoze. Jean Cocteau. Antigona. 542. CREON Rege al Tebei* (2). Corbii care au trădat-o pe Coronida lui Apollo şi care la început aveau penele albe. Migdon*. aşa cvjfn sînt şi astăzi. După cîtăva vreme de la această catastrofă universală. COREB Fiu al regelui Frigiei.îngroape fraţii. stimulat de iubirea pentru Cassandra*.. cu care Pitia*. fiica unui rege al Tesaliei. avea un caracter licenţios. CORIBANŢI Preoţi ai zeiţei Cibele*. muzica de Stravinski. pe Esculap*. Sofocle. în acelaşi timp.

CROTON Fiul lui Pari* şi. G. identificată cu Apollo* al grecilor. sculptură DABAIDA Divinitate în America Meridională. s-au revoltat împotriva lui. tatăl Criseidei*. lliada. a Electrei* şi Ifigeniei*. Bernini. Dicţionar de milolocjic D nio Pollaiuolo.. al nimfei* Eufemia. ieşit din trupul acesteia atunci cînd a ucis-o Perseu*. pentru a nu fi devorat de Cronos*. de aceea i-a şi luat apărarea mamei lor în timpul conflictelor familiale. i-a ucis. CUBA Zeiţă romană care. au acoperit ţipetele lui Zeus* abia născut.spre Italia. o piatră. Apollo* a abătut atunci o epidemie de ciumă asupra taberei grecilor. Crîseu* (1). CUPI'DON -± AMOR CUREŢI Nume dat de titani* preoţilor Cibelei*. pictură. Franţois Gerard etc. (3) Fiică a lui Oceanus* şi a Terrei. Andrea del Sarto. CRISEIDE Fiica lui. în lupta dintre Zeus vşi titani a învins cel dintîi si titanii au sfîr-şi't în fundul Infernului. III. . Firea ei era 111 opusă aceleia a Electrei. soţia lui Perseu*. în mitologia cretană ei au fost demoni*. A fost metamorfozat de muze* — pe care Eufemia le-a hrănit cu laptele ei — în constelaţia Săgetătorul. DAFNIS. Dezlănţuia furtuni. veghea asupra somnului copiilor. cu sunetele instrumentelor lor gălăgioase. CRONOS Cel mai tînăr dintre titani*. L. C'UVERA Zeul care-i proteja pe bogătaşi şi bogăţiile lor în mitologia vedică: CUYCHA. 1-a făcut pe Cronos să vomite toţi copiii devoraţi. (2) Fiul lui Hermes" şi al unei naiade*. DACTILI Demoni* originari din muntele Ida* si stabiliţi în insula Creta. Aceştia au fost titanii. (l) Păstor din Sicfflia. fulgere şi tunete. vă-zîndu-se în libertate. abia născuţi. în timptil războiului împotriva Troiei*. după care Criseide1 a fost restituită tatălui. Andrea Schiavone. Pentru a nu fi cîndva detronat la rîndul lui de proprii copii. După o altă legendă. A fo'st salvat numai Zeus*. (2) Prima soţie a lui Dardanos*. apoi a trecut prin diferite peripeţii care 1-au ridicat. îndrăgostit de nimfa* Chloe. pentru eroismul şi îndemînarea lui. 143 CRÎSEU (1) Preot al lui Apollo*. povestea lor de iubire a inspirat mulţi creatori. Erau socotiţi a fi primii meşteşugari ai metalelor. ICRISOTEMIS Fiica lui Agamemnon* şi a Olitemnestrei*. Giorgione. CRODO Divinitate la vechii saxoni. Homer. făcută sclavă de Agamemnon*. soră a lui Oreste*. Focul era supravegheat de un colegiu de fecioare. iar Agamemnon şi-a însuşit -o pe Briseis*. Părintele ei a vrut să-şi recapete 'fiica. Divinitate peruană care personifica soarele. Ugolini di Nerio. lui Cronos dîndu-i-se. focul si curcubeul. I. A rămas orb în clipa cînd s-a dovedit infidel nimfei . bine ascunsă în scutece. CRIŞNA Divinitate vedică. socotit fiu al lui Mercur*. identificată cu Cibele* şi Saturn* CRONII Serbări celebrate 'la Atena. printre zei. în împrejurimi (în Campania de azi) se afla peştera sibilei* cumane. care. CRISAORE Fiu al Medusei*. fiu al lui Uranus* si al Geei*. El si-a detronat tatăl cu ajutorul mamei şi a luat-o de soţie pe Rhea*. Cînd Zeus a devenit matur. I se atribuie invenţi'a poeziei bucolice. autoare a nouă cărţi consultate de romani în momentele grele. 112 CU M A Oraş socotit a fi fost colonie greacă în Italia. CUNINA Zeiţă romană care veghea leagănele -copiilor. De mic a 'trăit printre păstori. Faptele lui sînt povestite în epopeea sanscrită Mahabharata. dar Agamemnon 1-a refuzat. care. fiindcă aşa hotărîseră zeii. Andrea Appiani. în onoarea lui Cro-nos*. devorîndu-i unul după altul. Frate al calului Pegas*.

melodramă. Danaidele. DAMISOS Cel mai iute dintre giganţi*. 452. Ovidiu. Era reprezentată cu o coadă de peşte. Chiron* 1-a dezgropat şi i-a luat gleznele. Neavînd altă armă. In felul acesta. Danaos fugi cu fetele sale în . Longos. zeiţa poeziei şi a înţelepciunii. discipolul său. DAM ĂST ~» PROCUST DAMASTOR Unul din giganţii* rebeli în faţa autorităţii Hui Zeus*. DAGON Divinitate venerată de filisteni. De cele cincizeci de fiice ale sale s-au îndrăgostit cei cincizeci de fii ai lui Egipt. Pentru a evita împlinirea unei profeţii. purta flacăra sacră. fiu al Nopţii* şi al picăturilor de rouă. punîndu-le la picioarele lui Ahile*. Tintoretto. Zeus însă s-a transformat într-o ploaie de aur şi a pătruns în turn nestînjenit. adevărat furnicar de alte divinităţi mai puţin importante. DANACEE Monedă pusă de greci în gura. propriul său frate. B. era urmărită de acesta. în timp ce. Lucian. prin mijlocirea frunzelor şi a ramurilor de lauri sau de dafin. Correggio. DAIBOTH Idol feminin în mitologia japoneză. mai tîrziu. Tiziano. Fiul ei a fost Perseu*. pe Atlas* (1). şi Chloe. Dafnif. După o versiune. pietrificat de zeiţa Atena*. după care •• Danae trebuia să se supună lui Zeus*. Gabriele D'An-nunzio. poem. Dafnis şi Chloe. morţilor pentru a o avea în clipa cînd Caron* îi primea în barca lui. personificarea răului. pentru a-i transporta pe apa Stixului*. 114 115 DAIMONI -> DEMONI DAIRO Autoritatea religioasă supremă la japonezi. DAMIA (1) Zeiţă a vegetaţiei în mitologia greacă. DADEE Serbări celebrate la Atenş. zeiţa iubirii. protectoarea meşteşugarilor. După unii. (2) Preoteasă a Cibelei*. sub privirea înmărmurită a lui Apollo. în Siria. frescă la Pompei în Casa familiei Vettius. simbol al eternităţii cultului zeiţei Cibele*. Nimfă* iubită de Apollo*. o dată. poem. Avea două fiice: pe Angus*. Antonio Salieri. şi pe Brigit*. Acrisiu a închis-o într-un turn. DAJOWE Solemnitate religioasă japoneză. Statiu. erau încununate frunţile poeţilor. în timpul Misterelor de la Eleusis*. I. Danae împreună cu 116 copilul a fost aruncată de Acrisiu în mare şi salvată prin graţia zeilor. DANAE Fiica lui Acrisiu*. DAFNE. înconjurat de nimburi de aur. DAEVI Genii* rele sau zei războinici în mitologia persană. s-a prefăcut în laur. rege al Libiei. Făceau parte din suita lui Ahriman*. în care împăratul (mikado) oferă zeilor orezul nou cules. DAG Zeul luminii în mitologia nordică. proteja agricultura. muzică de Jakopo Peri. Cu frunzele ei. Rembrandt. DAIKOKA Divinitate japoneză. regele Libiei. aruncă împotriva acestuia un alt gigant. Anto- DAGDA Zeu binevoitor al celţilor din Islanda. a implorat ajutorul altor zei şi' în aceeaşi clipă. eroul de la Troia* a devenit cel mai iute alergător. Marino. DADUCOS Preotul suprem care. Metamorfoze. în Infern. pictură DANAIpE Cele cincizeci de fiice ale lui Danaos*.îndrăgite mai înainte. Euri-dicei*. şi a. Maurice Ravel. G. Van Dyck. Fresce în Casa familiei Vettius şi în Casa Reginei Margareta din Pompei. tragedie lirică DANAOS Fiul lui Belo* (1). corespunzătoare Persefonei*. Ottavio Rinuccini. regele Argeşului* (5). fiu al cerului. poem coregrafic DAFNOMANŢIE Profeţie practicată în Grecia. în timpul cărora torţele se ţineau aprinse timp de trei zile.

inventator si sculptor. amă-gind-o că ea. /irgiliu. regiunea parcursă de soare în timpul nopţii. 1-a preferat de soţ pe al doilea. a fost ucis de VIenelau*. Eneida. Ovidiu. care i-au ajutat săşi ia zborul din Creta. 134 al . ea i-a dat lui Heracles acest talisman. întemeietorul oraşului )ardania. 616 DAZBOGU Zeul soarelui şi personificarea acestuia în mitologia slavă. 3ARDANI Un alt nurne al troienilor. înainte de a muri. Frescă la Pompei. si al Hecubei*. Avînd de ales între Ahelou* şi Heracles*. Icar*. identificat cu Apollo* din mitologia greacă. Troia* de mai tîrziu. născut în Etruria (Italia). "Metamorfoze. DEIFOB Fiul lui Priam*. Priam*. care 1-a călăuzit pe Enea* în Infern. de ea şi centaurul* Nexus*. A avut de la Ahile* pe Neoptolem* care. pe care Heracles 1-a ucis însă. Nexus a lăsat Deianirei un talisman cu sîngele lui otrăvit. pictură. 117 DAUNUS Părintele lui Turnus*. a luat-o în căsătorie pe Elena*. DEIANIRA Fiica lui Eneu*. sculptură DEET în . la sciţi. irgiliu. în conflictul dintre greci şi troieni. rivalul lui Erîea. 1-a ucis şi s-a refugiat în Creta. printre altele. VIII. Icar însă s-a apropiat prea mult de soare. Pentru a se răzbuna. folosindu-1. Sofocle. primul soţ al Elenei. Deianira şi-a luat zilele. ar cînd Troia a căzut în mîna grecilor. iar eroul. upă moartea lui Paris*. Aici a construit labirintul*. şi construirea templului lui Apollo* din Cumae. Brili. IX. 1EION Fiu al lui Eol* şi soţ al Aurorei*. 1-ar putea readuce pe acesta pe drumul cel bun. Ţinutul se numea Troada şi ra stăpînit într-un timp de Enea*.. (2) în Iliada. 36 DEILEON Tovarăş al lui Heracles* în expediţia argonauţilor*. apare preot al lui Hefaistos*. de la Dardanos*. Brueghel. DARDANOS Fiul lui Zeus* si al Electrei*. X. în Casa lui Menandru şi în Casa familiei Vettius. S-a îndrăgostit. cu o astfel de ocazie. în apropierea Sardiniei. De disperare. în care Mi-nos 1-a închis pe Minotaur*. Dintre aceştia s-a salvat numai Linceu*. strămoş al tro-snilor. despre care se spune că ar fi apărut din sînul lui Brahma*. VI. Guido Reni şi Gaetano Cando'lfi. Euripide şi Aristofan. Metamorfoze. In acelaşi timp avu proasta inspiraţie să-si pună fetele să-si ucidă soţii. mai tîrziu. Acesta. regele Troiei*. temîndu-se de răzbunarea lui Minos.. 1EIPILE Fiica lui Adrast* (1) si soţia lui Tideu*. Ovidiu. a murit în dureri îngrozitoare. literatură. 98. 118 O dată. iul lui Zeus* şi al Electrei*.mitologia egipteană.RETE (1) Renumit boxer în Troia*. a preferat să-1 omoare. Eneida. în momentele de infidelitate din partea soţului. Gabriele D'Annunzio. aripile s-au topit şi s-a prăbuşit în mare. „Invidios pe nepotul său. . Dedal a ajuns pînă în Sicilia. Lui Dedal i se atribuie. unde a fost primit de regele Cocal*. VIII.Argos (5). DEIFOBE Numele sibilei* cumane (sau din Cuma*). îl va ucide pe regele Troiei*. la regele Minos*. Tăios*. • » DEDAL Arhitect atenian. unde ajunse un rege iubit de populaţia acestei regiuni pentru prosperitatea'obţinută acolo. Bănuit apoi de a fi corftri-buit la fuga lui Teseu* care a venit să ucidă monstrul — el fiind acela care a dat Ariadnei* firul care 1-a scos pe Teseu din labirint — şi-a făurit pentru el şi pentru fiul lui. care nu 1-a iertat. (3)Credincios tovarăş de lupte lui Hector*i. DARMA Zeu vedic cu înfăţişarea unui bou. aripi din ceară. pictură DEIDAMIA Fiica lui Licomede* (1). Antonio Canova. Eneida-. DANUBIU Divinitate a fluviului cu acelaşi nume. 183 şi urm. Virgiliu. umbrelor.

Demetra din Cnidos. Templul său cel mai important era la Eleusis*. Era închipuit ca un bătrîn venerabil. unde se afla templul şi oracolul* lui Apollo*. fiica ghicitorului Tiresias* si preoteasă a lui Apollo* la Del'fos*. care i-a fost răpită de Pluto* şi dusă în Infern. Odiseea. la British Museum din Londra. Aici îşi. DEMOPTOLEMOS Unul din principalii pretendenţi la mîna Penelopei* (proci*). unde s-au născut DELUENTINO Zeu invocat ae teja de duşmani. ucis de Ulise*. Demetra a fost identificată cu zeiţa Ceres* la romani. a fost reprezentată cu'coadă de peşte. autoarea războiului între greci şi troieni. |v DENDROFORH Serbări orgiastice în onoarea lui Diony-p sos* şi a Cibelei*. prietenă a poporului) Epitet al sibilei* cumane (sau din Cuma*). Pe faţada templului erau scrise cuvintele: „Cunoaste-te pe tine însuţi". 121 DERCETÎS Mama Semiramidei. revenită îri patrie. 62 şi urm. i-a dat lui Zeus* pe Persefona*. mama lui Demofon.. dendron). l p DEN T RIT E Epitet atribuit Elenei*. La romani. De la Zeus.~)ELFICA (1) Sibilă*. corespundeau geniilor*. Socrate însuşi socotea că posedă un astfel de demon. preotese ale soarelui. Homer. a fost ucisă din răzbunare de fiii uneia din văduve. Şi-a părăsit fiica şi s-a aruncat într-un lac. la incaşii din Peru. |! răpită de Paris*. cu o torţă în dreapta şi un mănunchi de spice în stînga. frescă din Pompei 120 DEMODOIi Cîntăreţ orb la curtea lui Alcinou*. unde a fost prefăcută într-o . Dar în acest fel. La romani. era. unele bune altele rele. de asemenea. DEMOFILA (gr. DELII Serbări instituite de Teseu* în cinstea lui Apollo*. ţinînd în mînă o urnă cu ursitele tuturor . DEMOS Unul din caii lui Marte*. zeiţa vieţii sociale armonioase şi a fertilităţii. După căderea Troiei*. Venerată ca zeiţă a Siriei şi Feniciei. 44. a rămas surprinsă de acest tratament si a împie-dicat-o pe zeiţă să se mai ocupe de fiul ei. regina Palissa. în cinstea lui Apollo Delficul (-> Delfica (2)). întemeietoarea legendară a Babilonului. DESTIN Cel mai puternic dintre toţi zeii. născut în insula Delos*. DELLO Fecioare. regele cetăţii Eleusis*. prin spînzurare de un copac (gr. el a pierdut nemurirea. fiul Nopţii* şi al . Este reprezentată — pe o frescă din Pompei — ca o femeie încununată cu spice de grîu. omani pentru a-i proDEMETRA Zeiţa agriculturii şi a recoltelor în mitologia greacă. (2) Delficul era numit si \pollo*. A fost hrănit de Demetra* numai cu ambrozie* si pus în fiecare noapte să se purifice. Fiica lui Cronos* şi a Rheei*. care s-ar li născut în insula Delos*. DEMONI sau DAIMONI Fiinţe intermediare între zei şi oameni.sirenă. soţia lui Menelau*. ~)ELF1NEE Serbări celebrate la Atena. DELIA Unul din epitetele zeiţei Artemis*. geniile erau în acelaşi timp spiritele morţilor sau umbrele acestora. regele feaciilor*. 471 şi urm. unde se celebrau vestitele Mistere din Eleusis*. datorită templului de aici închinat lui. sprijinit cu picioarele pe pământ. DEMOFON Fiu al lui Celeu*.haosului*. 119 DELFOS Oraş în Focida (Grecia). un fel de glas al conştiinţei. rostea Pitia* profeţiile. DELOS Insulă în arhipelagul Ciclări* Apollo* şi Artemis*. VIII. ea a obţinut mai apoi ca Persefona să stea cu ea nouă luni şi trei luni cu Pluto. Meta-nira*.

spune legenda. Diana surprinsă de. pe cel vinovaţi de . Aici a întemeiat Cartagina. soţia lui şi oasele mamei lor. operă . sculptură la Luvru. DIONA Fiică a lui Uranus* si a Geei* în mitologia greacă. Christopher Marlowe. împreună cu 'Ulise* a transportat apoi statuia sacră a Atenei (Paladiu*) în Argos* (5). DINO Una din cele trei graie* în mitologia greacă. II. DEUCALION Fiul lui Prometeu* şi soţul Pirrei*. muzică. care ar fi vrut s-o ia de soţie. Homer. yirgiliu. Moartea Didonei. Sirieu*. Iliada. Este reprezentată ca o tînărâ îmbrăcată sumar. Tragedia Didonei. Domenico Scarlatti.. Dido şi Enea. în Italia de sud. pregătindu-i aceeaşi. în cinstea lui Hera-cles*. înţelegând că e vorba de oasele Marnei Terra. Gaspar Gil Polo. Ea denunţa tatălui ei.Cristobal' de Virues. Didona pe rug. A luat parte la războiul Troiei*. lîrîgă Roma. Un templu al ei se afla în Aricia. fiindcă voia să scape de ameninţările regelui : Iarba*. DIONEA Alt nume a)l zeiţei Afrodita*. Annibale Carracci. Eneida.'lirică. a naşterii copiiior. s-a sinucis fiindcă a fost părăsită de Enea*. Acteon. a fost ucis de Pigma-lion* (2). Hector Berlioz. (2) Fiul lui Hermes* şi rege al Traciei. pictură 123 DIMA Rege al Traciei şi părinte al Hecubei*. Mai tîrziu însă. şi un altul pe Aventin* (2). Didona. personificînd lima.muritorilor şi nemuritorilor. DEVA Numele tuturor zeilor în mitologia vedică. După noua zile şi nouă nopţi. una din soţiile lui Zeus*. Etienne Jodelle. După o legendă. după ce soţul ei. Her-cule* 1-a pedepsit. roman pastoral. Ovidiu.. Din ele au ieşit tot atâţia barba!! cît si femei. Hardy Sacrificiul Didonei. Zeus*. Eneida. Didona părăsită. Elisa-Dido. Virgiliu. 164. roman pastoral. XXVI DIOMELE Serbări vesele la Atena. Aflînd că Zeus* vrea să dezlănţuie un potop şi să distrugă omenirea. a recoltei şi roadelor pă-mîntului. surori ale gorgonelor*. 850 şi urm. 471. după o altă legendă. moarte. pentru care' încercase o mare iubire. tragedie. Era protectoarea vînă-torii si a sclavilor şi patroană a alianţelor dintre oraşele latine. Făcea ca străinii pripăşiţi prin ţara lui să fie devoraţi de cai. Moartea Didonei. el. VGuercino. I. în mitologia vedică. DIA Zeiţă romană. de care serveau alternativ. Rubens. Ele aveau un singur oohi şi un singur dinte. c. DEVERONA Divinitate latină. . Pietro Metastasio. Ubaldo Gandolfi. Di~ dona şi troienii în Cartagina. sub formă de şerpi. Corespundea zeiţei Artemis* în mitologia greacă.urner. l. printre care Brindisi si Benvento. X. DIDONA sau ELISA Prinţesă feniciană ajunsă în nordul Africii. 313 şi urm. DICE --> DICA DEV Duhuri care trăiau printre ruine. a consultat un oracol* care 1-a sfătuit să se arunce în mare. Joseph T. Ş. încît Pămîntul s-a populat fn continuare. Diana şi Endimione. Diana. Diana şi clinele. Sacrificiul Didonei. Didona construieşte Cartagina. el s-a oprit pe muntele Parnas*. Diomede 1-a însoţit pe Ulise pînă la Coloanele lui Hercuile* şi împreună cu el şi-a găsit moartea acolo. pictură / DIAVOL -» DRAC DICA sau DICE Personificare a justiţiei în mitologia greacă. DI AN A Zeiţă italică. Metamorfoze. Jorge de Montemayor. Cultul ei era oficiat de preoţii arvali*. După versiunea lui Dante. protectoare a curăţeniei căminului. Diana îndrăgostită. 97. melodramă. Diana. IV. unde a întemeiat mai multe cetăţi.fapte necinstite. Al. provenit de -la numele mamei ei. ca este mama Afroditei*. cu o tolbă cu săgeţi pe umăr si însoţită de o căprioară. şi-a luat zilele. i-a rănit chiar pe Ares* şi Afrodită*. DIOMEDE (1) Fiu al lui Tideu*. soţia lui Priam*. Jean Goujon. 28. Paolo Veronese. Cînd apele s-au retras cu/totul. Di-na părăsită. Claude Lorrain. De aici a plecat mai departe. identificată cu Ceres*. Diona*. Dante. şi-a făcut o corabie pe 'care a reuşit să se salveze de la moarte. Reynolds. Cu ajutorul Atenei*. V. Henry Purceii. Infernul. 330 si urm. ei au aruncat în urmă pietre.

A fost inspirator al artei dramatice. sculptură. în braţele lui Sileii. avînd într-o mînă o spadă şi în cealaltă o viperă. de inspiraţie creatoare. Era sărbătorit pretutindeni. Jocurile olimpice erau organizate sub egida lor. sculptură din sec. din Pompei. A fost reprezentat în multe chipuri. Castor a fost ucis.erau cuprinşi de nebunie sau mureau.DIONISII Serbări în cinstea lui Dîonysos* ţinute la Atena. si ale lui Apollo*. Dionysos în chip de efeb. Patimile lui Dionysos. Nicteu. care se pretau în totul la faptele stăpînului lor. Tizian. a vrajbei şi a violenţelor. Era venerat în aceeaşi măsură cu Afrodita*. însoţite de strigăte si jocuri orgiastice. în Misterele din Eleusis*. Statuile Dioscurilor din faţa Palatului Quirinale din Roma. împreună cu Apollo. viaţa artiştilor şi ospeţele. la romani era chiar numit Liber*. îl însoţea întotdeauna pe Marte*. Erau reprezentaţi ca doi tineri atleţi. DITTI Pescarul care i-a scos din apele mării. Semelei*. înveselea munca cîmpului. III î. Ca si Apollo*. DIRAE -> ERINII DlRCE Soţia lui Lico*. îmbrăcate în piei de animal. Van Dyck.. Menadele' sau bacantele* îi ofereau serbări. onoarea Dioscurilor*. legînd-o pe Dirce de coarnele unui taur înfuriat. Frescă în Casa Vettius din Pompei. zeul vinului si al euforiei în mitologia greacă. Cel dintîi era îndemînatic în a îmblînzi caii şi a-i su|pune voinţei lui. Acestea ar fi o 'primă formă a carnavalului din timpurile moderne. azi la Muzeul Naţional din Napoli DIOSCURII Serbări celebrate în Grecia în. DITE Un alt nume al lui Pluto* (2) şi al Infernului însuşi în mitologia romană.. au răzbunat-o. în lupta împotriva fiilor lui Afareu. 126 . un neîntrecut luptător cu pumnii. pe ţărmul unei insule din Ciclade*. a cerut lui Zeus să împartă nemurirea cu el. dar mai ales în Atica şi la Atena. sculptură la Muzeul Naţional din NajSoli DISĂRI Divinitate arabă. pictură DIOSCURI Castor'şi Pollux. corespunzător lui Ba-chus* în cea romană. sculpturi din Templul din Locri. frescă în Vil] a Misterelor. Acesta i-a ascultat rugămintea si a hotărît să rămînă o zi în Olimp* si o alta în Infern. Proteja si agricultura şi. sculptură. ca şi Bachus. al ditirambului. ca atare. Taurul Farnese. Mi-chelangelo. dincolo de orice sentiment. Tot ei le-au răpit şi pe fiicele lui . Era însoţit de satiri* şi de sileni* (1). Aceleaşi serbări erau dedicate. la Roma. basorelief la Herculanum. Amfion* şi Zeto*. Insufla arta profeţiei celor ce î se dedicau trup şi suflet. pe Danac* şi pe fiul ei. Era reprezentată ca o femeie cu capul plin de şerpi. era invocat de poeţi şi de artişti. Era motiv de bucurie şi de entuziasm nelimitat. Au protejat pe marinari si si-au arătat bunăvoinţa faţă de toţi muritorii. iar Pollux. sprijiniţi unul de altul. Perseiv". Rubens. 124 DIONYSOS Fiu ai lui Zeus* şi al. Exemplu ideal de iubire fra125 ternă. fiica regelui Tebei*(2). ca zeu al euforiei. lui Ba-chus*. zeiţa iubirii. Praxite'les. avînd atributele lui Dionysos*.Chr. al comediei şi al dansului. pentru a nu rămîne singur. Idas* şi Lin-ceu* (2). era venerat împreună cu Deme-tra*. La Delfos*. Au participat la expediţia argonauţilor*. i:Nicolas Poussin etc. celălalt era. Aceleaşi serbări se celebrau si la Roma. Descoperitor al vinului. unde Dioseurii ar fi luat parte la nişte bătălii. era venerat ca liberator. Dionysos copil. fiii lui Zeus* 'Şi ai Ledei*. Jacob Jordaens. al dramei. Dionyso* purtat în braţe de Hermex. Cei ce nu-i primeau darurile — produse agricole —. frenetice pe muntele Par-nas*. Leuicip*. la vînă-toar'ea porcului mistreţ din Calidonia* si au luptat împotriva fiilor lui Afareu*. Fiii ei erau spaima si groaza. DISCORDIA Zeiţa romană a neînţelegerii. A persecutat-o pe Antiope* (2). Fiii acesteia. ca zeu al soarelui. toamna. în Grecia. mai precis în Corciră şi Sparta. tot el a inventat si plugul. azi la Luvru. ca şi de înţelegere la bine şi la rău..

este preschimbată de zeul Zamolxe* într-o stîncă. socotit fiu al lui Apollo* al lui Poseidon*. DOORGA Soţia zeului Siva* în mitologia vedică. EBAL Rege al Spartei. Cei ce mureau. cu eventuală derivaţie din limba latină (draco). numită Drăgaicu. . DORJE Trăsnete produse de preoţii tibetani pentru a alunga demonii*. DRUIZI Preoţi şi profeţi ai celţilor din Galia si Britania. După moarte. după mişcarea frunzelor stejarului care îi era sacru. pe care îl ofereau credincioşilor în prima zi a anului. Gheorghe Asachi. după unele versiuni. O altă versiune spune că Eac a luat parte la construirea Troiei împreună cu Apollo* şi cu Poseidon*.DWYN (1) în mitologia celţilor din Britania. DORIS Soţia lui Nereu* si mamă a nereidelor*. după concepţia lor. . Bucegi etc. şi-ar avea originea în mitologia tracă şi ar fi identificată cu zeiţa Niobe*. Planta sacră le era vîscul. -#• BARZI.şi al lui Peleu*. Cînd ţara lui a fost pustiită de o ciumă. jertfeau chiar şi vieţi omeneşti.Duhuri rele la celţi. (2) în mitologia vedică. La 24 iunie se ţine o sărbătoare populară consacrată coacerii grînelor. întemeietor al dinastiei eacizilor. Eac a fost judecător în Infern împreună cu Minos* şi cu Radamant*. personificarea cerului luminos. fiicele lui Nereu* şi ale lui Doris*. Dochia. unde preoţii şi preotesele lui Zeus* interpretau voinţa zeului. . ascultînd rugămintea acestuia. bunic al Dioscu-rilor* si al Elenei*. fiica lui Zeus* şi a Herei*. E DSISOO Divinitate lungi. DRÂGAICE în mitologia românească zîne* rele. care îi schimonosesc pe oameni. zeiţa dragostei. la rîndul ei. DODONA Pădure în Caonia* (Grecia). Anfise. Ele mureau o dată c% planta în care îşi duceau viaţa. Zeus*. japoneză protectoare a călătoriilor DUSSI . EACEE Serbări religioase şi publice la Egina (Grecia) în cinstea lui Eac*. (2) Divinitate supremă în mitologia asiro-babiloniană. DRIOPE Nimfă* în mitologia greacă. a rupt un lotus în care prinsese viaţă nimfa Lothis. 127 DRIADE Nimfe* ale pădurilor în mitologia greacă.DOCHIA sau BABA DOCHIA Personaj legendar din mitologia poporului român. EAGRU Soţ al Caliopei* si tatăl lui Orfeu*. protejată de Dionysos*. tatăl lui Telamon*. DORO Strămoş al dorilor. A fost . medicină şi jurisprudenţă. Are aspect omenesc. alături de grecii conduşi de Ahile*. tatăl lui Tindar*. în cultul lor. pe Ceahlău. în lotus. pe care 1-a iniţiat în misterele lui Bachus* si în arta poeziei. EA (1) Nimfă* care a fost prefăcută într-oi insulă pentru ca 1-a respins pe zeul fluvial Fasi. a compus o baladă în care Dochia este fiica regelui Decebal. cores-purizînd zeiţei Atena* a grecilor. care s-au numit apoi mirmidoni* si au participat la războiul împotriva Troiei*. a schimbat toate furnicile în oameni. Răspândirea acestui cult a fost interzisă la Roma de împăratul Claudiu. urît şi rău prin excelenţă. experţi în astronomie. ajungeau în insula vitejilor si a celor plini de virtuţi. unde domnea o primăvară veşnică. făcînd o analogie cu numele de Dacia. urmărită de împăratul Traian. sau DRAC Personaj malefic din folclorul şi literatura cultă românească. viind să culeagă o floare pentru fiul ei.EBE Zeiţa tinereţii veşnice în mitologia greacă. uneori asemănător Faunului*. de gen masculin. îi poartă numele mai multe stînci antropomorfe din ţară: în Rarău. Intr-o zi. E AC Fiu al lui Zeus* şi al Eginei*. '. nemiloase. A fost preschimbată. iubită de Apollo*. care apăreau în timpul coşmarurilor.

paharnica zeilor în Olimp* (1) 9 — Dicţionar de initolocjie 129 înaintea lui Ganimede*. dar nu-i putea răspunde acestuia decît astfel. Cînd Hera şi-a dat seama. Cînd Heracles* a fost adus printre zei. regele Corintului. care proteja educaţia copiilor. Modest •Musorski. Euripide. poem. a rătăcit prin munţi . pentru obţinerea lînii de aur*.fi ucis de propriul lui fiu.. A avut doi fii: Eteocle* si Polinice*. Forban (2). a luat parte la expediţia argonauţilor*. i-a fost dată ca soţie. Edipodia. Auggero Leoncavallo. pînă cînd din ea nu a mai rămas decît. Hugo von Hofmannsthal. dorind să-şi cunoască originea Edip s-a adresat oracolului de l'a Delfos*. Edig rege şi Phoenissae. al cărei rege era acum. a fost primit cu înţelegere de regele Teseu* şi a •'murit la Colonos. Ingres. Seneca cel Tînăr. Edip. ECHION (1) Numele unuia din giganţi*. Voltaire. căreia îi plăcea să vorbească ifără.EDUCA Divinitate romană. pictură . Geniu al binelui. si cond'us la Polib*.părăsit Teba. neînţelegînd-o. cu această ocazie. Pierre Corneille. cînd regiunea a fost devastată de o ciumă. A fost folosită pentru aceasta de Zeus* ca să o întreţină pe Hera*. că cel vinovat era el. încetare. în apropierea Atenei. leul din Nemesis. a pedepsit-o. în acelaşi timp. Cinotone. şi două fete: Antigona* . pentru a-1 duce pe muntele Citeron* si a-1 ucide. Ovidiu. XI. Tebaida. Edip. ECAMEDE Sclava lui Nestor*. Statius. De disperare şi-a scos ochii. Salvat însă de alt păstor. îl îndrăgise pe Narcis*. 1-a încredinţat pe Edip unui păstor. (2) Regiunea în care se afla berbecul cu lîna de aur* — după unii Colhida* (Georgia de azi). a fost îndrăgită de Pan*. tragedie. (2) Fiul lui Her-mes*. A dat naştere unor monştri ca Cerber*. edip.n~ zurat. Disperată. unul din înţelepţii greci care au participat la asediul Troiei*. în timpul aventurilor lui galante. -Metamorfoze. dar nu a putut uita iubirea pentru Narcis şi s-a stins de durere. •\ndre Gide şi Jean Cocteau. Zeii au presehimbat-o într-o stâncă. A. Sofocle. cu picioarele umflate). un Sfinx* pustia regiunea Tebei. . Voind să evite împlinirea unui oracol* care i-a prevestit că va. ECO Nimfă* din Beoţia. Sfinxul*. în drum spre . 349 şi urm. 131 EEA sau AIA (1) Insulă în care trăia vrăjitoarea Circe*. după moartea lui Laios. jumătate şarpe în mitologia greacă. Narcis. Edip. cumnatul său. Ildebrando Pizzetti. victorios împotriva îngerilor răzvrătiţi. Aj ^ns la Atena. A fost ucisă. Cei şapte contra Tebei. 624 ECHIDNA Creatură jumătate femeie. Fenicienele. Edip a . Edip. Himera*. III. la înapoiere. George Enescu. Eschil. Cel ce dezlega enigma Sfinxului devenea regele Tebei ^i lua în căsătorie pe locasta. iar locasta s-a pv. Edip rege. Edip. r. Creon*. Edip yi -Sfinxul. Homer. ecoul. Henry Purcel!. Mai târziu. fiind respinsă de Narcis. tragedie. în urma unei neînţelegeri cu un străin. Laios. Edip la Colonos. Edip.Tebei şi a luat de soţie pe locasta. Teba* (2).. a respins-o. Acesta nu era altul decît tatăl lui. Laios. Edip a aflat. Iliada. după ce i-a zdrobit picioarele (gr. f 130 EDESIA -> BIBESIA si EDESIA EDIP Fiul lui Laios* şi al locastei*. . însoţit de Antigona. după o altă legendă.' un oracol a atribuit această calamitate faptului că asasinul lui Laios nu a fost încă pedepsit. în realitate propria lui mamă. de Argos* (2). Mendelssohn Bartholdi. Igpr Stravinski. Edip a intuit răspunsul la ghicitoarea Sfinxului şi astfel a ocupat tronul . făcînd-o să nu mai poată rosti decît ultimele silabe ale întrebărilor care îi erau adresate.şi păduri. Pictură de Allori-Bronzino EBLIS Divinitate mitologică persană. 1-a ucis. muzică.şi Ismena*. tragedie. în sfîrşit. care îi prezise că îşi va ucide tatăl şi se va căsători cu propria lui mamă. cel cu o sută de ochi. Dell'Anguillara.

EGE Oraş în Cilicia. ucis de Ahile* împreună cu cei şapte fii ai lui. după ce a ucis monstrul şi a vrut să revină în Atica. Egialeu s-a alăturat celor care au pornit o a doua expediţie. pentru a fi jertfiţi Minotaurului*. care i-a ucis pe amândoi. Era confecţionată din pielea caprei Amalteea* (1). simbol al bogăţiei. Sofocle. ELECTRION Fiul lui Perseu* si al Andromedei*. EGEU Tatăl lui Teseu*. Agamemnon EIRA Zeiţă a medicinii la vechii danezi. adorată de Zeus*. iar Adrast. au fost osîndiţi să stea amîndoi în Infern. la Atena. Oto*. Agamemnon. Teseu. EIRENE Zeiţa păcii* în mitologia greacă. celălalt nepot al lui Atreu. eroul grec afirmat în războiul împotriva Troei*. în timpul absenţei lui. iar pentru isprăvile lor. EFIALTE Unul din titanii* în mitologia greacă. regele Cretei. Viittorio Alfieri. unde primea pe toţi cei de rea credinţă. spate în spate. i-a lăsat în grijă tronul. unde era răspîndit cultul lui Asele-pios*.EETE Regele Colhidei*. 132 133 EGIST Fiu al lui Tieste*. Se-neca. în înţelegere cu ea. lîngă Aricia. legaţi de o coloană. El însă nu a supravieţuit. numită a epigonilor*. care a participat la revolta împotriva lui Zeus*. Edip. singurul supravieţuitor din-trei cei şapte eroi care au pornit în expediţia împotriva Tebei* (2). pentru a o întîlni. Eneida. Virgiliu. care. cu capul Gorgonei* în mijloc. s-a înconjurat de o aureolă de foc. în loc să ridice pînzele albe ale corăbiilor lui. după numele unui templu care îi era consacrat. Atreu*. înecată în marea care îi poartă a. VII. Troadele. ELA sau HEL Personificarea morţii în mitologia nordică. în Latium*. acelaşi Agamemnon. aşa cum fusese învoit cu tatăl său pentru a anunţa de departe victoria. fiul lui Minos*. tatăl Andromacăi*. EGIGE Numele uneia din cele şapte fete ale Niobei* şi ale lui Amfion*. şi a pus stăpînire pe Micene*. a fost preschimbată întrun izvor. EETION Rege al Ciliciei. rîvnită mai apoi de argonauţi*. EGIALEA Soţia lui Diomede*. Oreste*. mai apoi. când a plecat la războiul împotriva Troiei*. EGEMONA Epitet atribuit în Arcadia* zeiţei Artemis* („conducătoarea"). platoşa lui Zeus*. Pietro Metastasio. Euripide.. Crezînd că Teseu a căzut pradă Minotaurului. din greşeală. 763. cu caracter orgiastic. Era stăpâna Infernului (Nifelheim*). L-a găzduit pe Frixus*. După moarte. şi de aceea a trebuit să trimită în Creta şapte tineri si şapte tinere. EFESII Serbări nocturne. Tieste. Pax la romani. EGERIA Nimfă* romană de o rară frumuseţe. A fost soţia şi sfătuitoarea regelui Nurna Pompiliu*. Agamemnon a fost apoi răzbunat de fiul său. Este reprezentată ca o femeie ţinînd într-o mînă o ramură de măslin si în alta pe Pluto* copil. consacrate cultului zeiţei Artemis*. L-a ucis pe Androgeu*. VI. Electra. apoi armura Atenei*. Egist a uneltit cu soţia acestuia.zi numele: Marea Egee. din disperare. fiinţă infernală. L-a ucis pe fratele acestuia. rege al Mieenei* si tatăl Alcmenei*. melodramă EGESTA Personificare a sărăciei în mitologia Vergiliu. 1-a ucis. EGIALEU Fiu] lui Adrast* (1). EGINA Fiica lui Asopo*. ucisă împreună cu surorile ei de săgeţile zeiţei Artemis*. si constrînsi să audă neîncetat ţipetele unei cucuvele. adorată 'ca zeiţă protectoare a naşterilor. le-a ridicat. Clitemnestra*. care i-a dăruit berbecul cu lîna de aur*. EGIDA La început. pentru a-şi răzbuna părinţii. EGEA Regină a amazoanelor*. şi-a luat zilele. a fost trăsnit de Apollo*. . iar la întoarcere. împreună cu fratele lui. 276 greacă. Eschil. pe -cele negre. Eneida. A fost izgonit însă de Agamemnon*. dar. acesta s-a aruncat în mare.

Roşmann.. Elena a revenit în Sparta. după moartea lui Menelau. Illada şi Odiseea. a fost izgonită de fiii acestuia si a murit la Rhodos. Elpenor. B. . tragedie. VII. Gustave Moreau. ea a fost mai întâi soţia lui . G. Coejorele. spînzurată de fiii unuia din eroii morţi la Troia. uzurpatorul tatălui lui Edip* la tronul Tebei* (2). Agamemnon şi Oreste. Marlowe. Homer. tragedie. transformat de vrăjitoarea Circe* în porc. Antonio Canova. Elena şi Troienele. Recăpătînd trup omenesc. ELISA Numele originar al Didonei*.. tragedie. Gerolamo di Cremona.'Troie. în lipsa acestuia însă. Au 134 135 fost instituite de Orfeu*. ELLE N Fiul lui Deucalion* si al Pirrei*. Ino*. ELEUTERIA Zeiţa libertăţii în mitologia greacă. Otto Brues. Richard Strauss pe textul lui Hofmannstahl. Guido Reni. (2) Fiică a lui Oceanus* şi a lui Thetis (1)*. După moartea lui. ca replică a misterelor egiptene în cinstea 2eiţei Isis*. Homer. X. adorată sub forma unei pietre conice. 295.polo.Din jale s-a întrupat Electra. Eteocle* si Polinice*.ELEUSIS Localitate în Atica (Grecia). 364. ELEU Divinitate abstractă în mitologia greacă. tragedie. Christopher. ELLE Fiica Iui Atamant* şi a Nefelei*. Francois Joseph Gossec. Giulio Romano. Leconte de Lisle. a căzut de pe acoperişul palatului vrăjitoarei şi -a murit. sora Dioscurilor* şi a Clitemnestrei*. 75 şi urm. care o iubea peste măsură.ELENA Fiica lui Zeus* si a Ledei* în mitologia greacă. ELPA Fiica ciclopului* Polifem*. să-şi răzbune părintele. Războiul Troiei nu va avea loc. de teama celei de a doua soţii a tatălui lor. mama harpiilor*. Le-a prezis grecilor victoria asupra Troiei. Elle însă a căzut în mare. după legile strămoşilor. Electra. Jacques Offenbach. Andre Gretry. sora lui Oreste* si a •Ifigeniei*. Ugo von' Hofmannsthal. Frixus a sacrificat berbecul lui Zeus* si i-a dăruit lîna de aur regelui Eete"'. Elena. A trebuit să fugă împreună cu fra'tele ei. Nefele i-a ajutat să ajungă în Colhida*. Richard Strauss. operă. Euripide. Drumul dintre Atena şi Eleusis — pe o distanţă de 22 de/km — era numit via sacra (drumul sfînt). Aici 1-a găzduit pe Enea* în drumul său spre Italia. sculptură ELAGABAL Divinitate solară în vechea Sirie.corespunzând zeiţei romane Libertas*. s-a . Jean Giraudoux. Eugen O'Neill. 552 şi urm. răpită de Ulise*. care de atunci s-a numit Ellespont. Eleuteria era. Eneida. III. Gabriele D'Annunzio. dar. ELECTRA sau LAODICE (3) Fiica lui Agamemnon* si a Clitemnestrei* în mitologia greacă. graţie berbecului cu lîna de aur* — ofrandă primită din partea lui Hermes* —.Menelau*. Van Marees. care i-a dus pînă la destinaţie. în care se organizau serbările în cinstea Demetrei* şi a Persefonei*.. unde s-a stabilit. Helena. pictură. . La aceste solemnităţi nu luau parte decît cei iniţiaţi. ucigând pe uzurpatorul şi ucigaşul Egist* şi pe Clitem-nestra. tragedii. Andrea Schiavone. Homer. fragment dramatic ELURO Divinitate egipteană cu trup de om si cap de pisică. 334 şi urm. operetă. . după ce 1-a orbit de unicul ochi. de asemenea. dramă. întemeietoarea legendară şi prima regină a Cartaginei. Virgiliu. Electra. Domenico Veneziano. si a o relua pe Elena. muzică ELENOS Unul din fiii lui Priam* şi ai Hecubei*. De o rară frumuseţe. Euripide. strămoşul cel mai îndepărtat al elenilor. Grecii au pornit atunci război împotriva Troiei* pentru a-1 pedepsi pe Paris. Iliada. 650. în zbor. 136 EMON Fiul lui Creon*. a fost răpită de Paris*. ELPEţJOR Tovarăş al lui Enea*. Istoria doctorului Faust. Eneida. VI. Odiseea. tragedii. Electra. Frixus*. Prosper Jolyot de Crebillon. personificare a milei. După cucerirea Troiei de către greci. Oglinda Elenei. unul din numele lui Bachus*: „eliberatorul". Giovani Pascoli. Ugo von Hofmann-stahl. Emon. fiul regelui acestei cetăţi. Cînd Antigona* a fost condamnată la moarte de Creon pentru că a îndeplinit ritualul funerar pentru fraţii ei. Vittorio Alfieri. văduva lui Hector*. tragedie. Frumoasa Elena. „salvatorul". Goethe. după textul lui Hoffmannsthal. Sofocle. Tragedia Elenei. Eschil. L-a ajutat pe Oreste . Tip-. regele Spartei. Virgiliu. o nouă . sub protecţia zeiţei Afrodita*. Ca-riani. I. şi1 a întemeiat în Epir. Neoptolem* a luat-o de soţie pe Andromaca*.

Pelope a luat-o de soţie pe Hippodamia. pe care •le stăpînea în peşterile Insulelor Eoliene. Pietro Berrettini da Cortona. la care i-a avut pe Peleu* şi Telamon*. a ajuns în La-tium*. / fătti di Enea. timp în 'care Selena îl putea vizita ori de cîte ori dorea. Virgiliu. mama vînturilor. Citna da Conegliano. Eneida. a fost ucis de nepoţi. După incendierea Troici*. a pornit.. Perrier. Niocolo Jommelli (după lin text de Pietro Melastasio).. iar mai apoi Zeus. '"' muzică. Enona a refuzat. la o întrecere de care. a plîns atîta.. Aurora. VI. la porunca zeilor. în Stanze del Valicano. Giuliu Romano. Dia Callecerada. Enea şi Anchise. să fie din ceară. Federico Barrocci. poem narativ. şi Salmoneu*. vin). Enatros şi Memnon*. regele rutu-lilor*. fiica «lui Hiperion*. Ea însăşi era o asemenea fantomă. Tintoretto.. Nimfa. Virgiliu. a cerut să i se aducă soţia care ar fi avut darul de a-i salva viaţa. Annibale Carracci. După aceea. poem. ENIPEU Păstor din Tesalia care. într-un codice al Eneidei din sec. Endimion dormind. soţia lui Eol*. mama lui Alcione*. Părăsită apoi. Piero di Cortona. Zeiţa Se-lena*. Al. . Eneida. Orlando Furioso. Si-sif*. După o oprire în Cartagina. poem. Ariosto. cetatea Didonei*. spre Italia. printr-o viclenie. Incendiul Troiei. luliu a întemeiat oraşul Alba Longa*.-EOS Personificarea Aurorei* în mitolpgia greacă. Enea. la Galeria Boţghese din Roma. la Galeria Borghese din Roma. EMPUSA Zeiţă înfricoşătoare în mitologia greacă. Pelope*. Paris. Francesco Mola.Nimfă*. Van Dyck. care trimitea pe lume f antonie nocturne pentru a-i speria pe oameni. rănit în timpul asediului Troiei*. după ce 1-a învins pe Turnus*. Disperată din cauza uciderii celor doi fii ai ei. Reinhard Keise. povestire romantică. din apropierea Siciliei. A introdus viticultura în Etolia (gr. Guidi. sculptură ENEU sau ENO Rege al Calidoniei*. s-a aruncat pe rugul de incinerare al acestuia. -. Rafael. Canace*. împreună cu tatăl şi cu fiul său. luliu*. Sibila şi Cărora. Vellani. Intîlnire cu Venus. EOL 'Regele vînturilor în mitologia romană. i-a acordat o tinereţe veşnică şi un. Trăsnit de Zeus*. somn adînc. fiica lui Latinus* şi a Amatei*. la Luvru. 52. ENIO Zeiţa războiului în mitologia greacă. Muzeul del Bardo. ' folosită în acest fel de Hecate*. poem în dialect normand. a luat-o de soţie pe Lavinia*. Enea luptă împotriva harpiilor. 'Virgiliu. a cerut să fie preschimbat într-un rîu. A fost prima soţie a lui Paris*. al doilea soţ al H'ippodamiei*. Gerusale mme Liberata. la Biblioteca Vaticanului. reprezentînd pe Enea cu Anchise şi Ascaniu. fermecată de apele lui limpezi. După o altă versiune. 'a murit de durere. John Lyly. eno's.. înduplecat de rugăminţile ei. devenind astfel mamă a doi copii: Pelia* şi Neleu. Benvenuto Tisi Garofalo. a intrat să se scalde. Guido Reni. III. la Luvru. s-a prăvălit pînă în fundul vul-Icanu'lui Etna* (2). de unde arunca foc şi flăcări. Eneida. 578 . pictură . Mai tîrziu. Roman d'Eneas. G. După moartea lui Enea. Guercino. I. Aici. dramă. Incendia . pentru a se face iubit de nimfa* Tiro. nncît lacrimile i-au fost schimbate în rouă. A fost surprins de Zeus* în apropierea Herei* şi cpndamnat să doarmă timp de treizeci de ani. dar. 2 şi urm. iar Diomede* 1-a înmormîntat în Argeş* (5). Tasso. L.^ Tor-quato. ENDIMION Păstor de o rară frumuseţe în mitologia greacă. sculptură 137 ENEA Fiul Afroditei* si al lui Anchise* şi soţul Creusei* (2). Bernini. Guido da Pisa. Homer. Bernasconi. îndrăgostită de el. după ce a aflat de moartea lui Paris. Odiseea. Cartagina. soţ al Alteei* şi părinte al lui Meleagru* şi al Deianirei*. Enea în faţa mormîntului lui Polidor. ele s-au topit şi astfel Enomaos a pierdut cursa şi a murit. venea să-1 vadă în fiecare noapte. ENARETE .di Borgo. Antonio Canova. Endimloh. în Peloponez. relief pe altarul' Gens Augusta din. care a adus-o de pe muntele Ida*. ENDEIDE Fiica centaurului* Chiron* şi soţia lui Eac* de f. pictură. ENCELADOS Cel mai puternic si mâi îndîrjit dintre gi-• ganţi*.sinucis lîngă corpul ei. X. ENONA Nimfă* din Frigia. a făcut ca roţile carului pe care alerga Enomaos. John Keats. iar urmaşii lui au format dinastia lulia.

Eralo. A fost distrus de Xerxes. au format o altă expediţie de revanşă. reprezentată cu o liră în mînă. EPONA Zeiţă protectoare a cailor la gali şi la romani. în Epidaur există încă ruinele unui magnific teatru. fiul ei. Li se jertfeau oi negre. si Egle. EREUTEION Unul din templele de pe Acropole*. Virgiliu. Templul era loc de pelerinaj şi de vindecare a bolilor. pictură la Luvru EREB (1) Fiul haosului* si -al întunericului. (2) Fiica lui Icar*. şi reconstruit pe timpul Iul Pericle. I s-a prezis că în ziua cînd fiica lui se va căsători. Supravegheau'însă ordinea materială şi morală a vieţii oamenilor. inundaţii. şi au fost venerate pen- . el'va muri. :EPIDAUR Oraş în Argos* (5). ERIDAN (1) Fiul lui Oceanus* şi al lui Thetis* (1). din care au ieşit toate relele. ERESKIGAL Regina morţilor în mitologia calderi-asi-riană. Fiicele ei au. identificat cu Bel* (1) al semiţilor. A fost preschimbată apoi în constelaţia Fecioara. Cînd a aflat de moartea tatălui ei. La greci erau cunoscute cu numele de eumenide şi erau numai binevoitoare. soţul Pandorei*. li făceau pe cei nelegiuiţi şi pe ucigaşi să-şi piardă minţile. Tisifona şi Megera. zeiţa sănătăţii. Le Sueur. ERINH sau FURII Zeiţele răzbunării. soţul Nopţii*. EPIONA Soţia lui Asclepios*.264 ENLIL La babilonieni. pe care Heracles* a înfruntat porcul mistreţ. 140 ERESIDE Nimfe* care o serveau pe zeiţa Hera* în baie. ENO -* ENEU ENOMAOS Fiul lui Ares* si tatăl Hippodamiei* (2). I. Alcmeon*. (2) Nume al Infernului. a fost schimbat într-un rîu si aruncat în. Metamorfoze. De la Pandora a avut-o pe Pirra*. Egialeu*. a des-ităinuit refugiul în care se ascunsese soţul ei ca să nu participe la războiul împotriva Tebei* (2). ciumă. secetă şi foamete. berbeci si turturele. ERIGONA (1) Fiica lui Egist* şi a Clitemnestrei*. Numele ei înseamnă .EPEOS Făuritorul calului troian introdus de greci în cetatea lui Priam* în urma trădării grecului Sinon*. unde supraveghea sufletele celor morţi. şi-a pierdut viaţa doar fiul lui Adrast. ERIFILE Fiica lui Adrast* (1) si soţia lui Amfiarau*. 350 şi urm. zeu al pămîntului şi al atmosferei. Ovidiu. Fe-ton*. dedicat lui Poseidon*. Trăia sub pămînt. zeiţa eternei tinereţi. fiicele Aheronu-lui* şi ale Nopţii"' sau •— după o altă versiune — ale lui Pluto* şi Pro'serpinei*. Era venerată în ţările aflate de-a lungul Dunării. ERATO Muza* poeziei lirice şi a mimei în mitologia greacă. Polimnia şi Melpomene..în Peloponez.fost Igea*. L-a adorat pe Oreste* şi a avut de la el pe Pentil*. Au avut un templu în Atena. a ucis-o. în afară de Adrast*. II . Capul lor era plin de şerpi încolăciţi. regele Argosului* (5). regele perşilor. (2) Numele stelei în care Apollo* 1-a schimbat pe fiul lui. Aici. pe colina Areopagului. s-a spînzu-rat de un copac. epidemii. Răzvrătindu-se împotriva lui Zeus*. erau trei: Aletto. . Infern.cea care vindecă". Noua expediţie a reuşit. ale unui stadion şi ale unui 'impunător local de scoală. Pentru această trădare. Pentru a avea colierul Harmoniei*. pentru a-i răzbuna părinţii ucişi toţi. EPIMETEU Fiu al titanului* lapet* si al Asiei*. Eneida. După Virgiliu. 138 139 EPIGONI Fiii--eroilor care au luptat împotriva Tebei* (2). El este cel care a deschis cutia Pandorei. ERIMANT Munte din Arcadia*. zeul era ['•'venerat sub forma unui şarpe. în care se afla un renumit templu al lui AsClepios*. Dezlănţuiau războaie.

folosit de Perseu*. Tiepolo. insuflîn-du-le iubirea. Zeii 1-au oferit oamenilor în dar ca pe o forţă care inspiră pe poeţi şi pe artişti. Alegerea aceasta a provocat. în care se aflau turmele lui Gerion*. A căpătat între timp şi un caracter funerar. 829 şi urm. a fost făcut stană de piatră cu capul' Medusei*. zeiţă greacă a discordiei. operă lirică. 194 şi urm. mozaicuri. Este reprezentat ca un copil sau ca un tînăr ţinînd un deget în gură. poem epic. Ovidiu. înarmat cu un arc şi tolbă. Fidias şi Scopaş. preferînd-o Atenei* şi Herei*. războiul Troiei*. Eneida. a aruncat 141 invitaţilor un mar de aur pe care era scris: „celei mai frumoase".la Tespine şi Parios. statuie la Megara. poem. Era simbolul statului. Lisipp. l Ovidiu.. ESCULAP Zeul medianei în mitologia romană. în alte reprezentări apare ca un copil care torturează un fluture. pictură la Viena . ERITEA Insulă legendară. Obliga pe călătorii străini să-şi încerce puterile cu el.lui Peleu* cu Thetis* (2) . a fost ucis de Heracles*. protectoarea casei. fiica lui Cronos* şi a Geei*. Ovidiu. Metamorfoze. XIV. soţ al nimfei* Psyche*. Romanii le mai numeau şi dîrae. Reprezentare pe Vasul Franţois din Florenţa. cu aripi. Virgiliu. ESHMUN Divinitate feniciană. . Romanii o numeau Discordia*. care a prezis greoilor că vor cuceri si vor distruge Troia*. statuie. la Luvru. lui. Pe cei învinşi. în timpul luptelor. personificată în Steaua Polară. Guercino.Insem-1 ncle lui erau o nuia şi un şarpe.. şi Tatius.figurînd ca un copil ţinînd o flacără cu vîrful în jos. După o altă versiune. 195 şi urm. flacăra s-a împărţit în două. dar Polinice a chemat un_ grup de eroi pentru a lupta împotriva lui (-> Cei şapte împotriva Tebei). rege al Sici-liei. I -se ofereau primele roade ale pămîntului. Jerjy Zulanski. locul de naştere al sibilei* cu acelaşi nume. Tatius. simbol al sufletului. XI. Robert Herrick. Diana -cu mai mulţi amoraşi. iar când cadavrele au fost puse pe rug. 412 şi urm. uneori în rolul fluturelui apare o tînără cu 142 aripi de fluture. fratele lui Polinice* şi al Antigonei*. Fiindcă nu a fost invitată la nunta . deoarece şi-a permis să doboare pîţiva copaci din pădurea consacrată zeiţei Demetra*. precum şi viţei. pictură la Luvru j. Eros şi Psyche. Jacopo Peri.Epidaur*. Praxiteles. îi omora.tru afinitatea lor cu lumea morţilor. La romani se numea Vesta*. basorelief pe un sarcofag roman. Scop. la British Museum din Londra IERSILIA Fiica regelui sabinelor. La rîndul. Era venerat la. picturi pompeiene. ERIS Fiica Nopţii*. EROS Zeul iubirii în mitologia greacă. Ersilia separă pe Romulu:. unde avea un templu renumit. A fost constrâns să se autodevoreze. Moartea lui Eteocle şi Polinice. dramă. G.. dar a fost salvată de Heracles*. împreună cu preotesele ei. Basinio Basini. V. printre altele. regele Troiei*. plafonul Capelei Sixtine din Muzeul Vaticanului / ERIX Fiul Afroditei* şi al lui Bute* (3). statui. ERISITTON Fiul unui rege din Tesalia. fiul Afroditei* şi al lui Ares*. Banchetul şi Fedru. Trebuia să t fie jertfită monstrului trimis de zeul Poseidon* ca să Bpustiască regiunea. Eros şi Endimion. sculptură. Michelangelo. 392. ESTIA Zeiţa vetrei familiale în mitologia greacă. însoţind mormintele şi sarcofagele. V. plină cu săgeţi ce le lansa către zei si oameni. Metamorfoze. pe un vas din Midia. lăsat de Edip. cei doi fraţi au murit în aceeaşi înfruntare. nestins focul sacru. B. A fost divinizată o dată cu el. 143 ETEOCLE Fiul lui Edip* si al locastei*. sentimentele delicate. Paris* 1-a oferit" Af rodi tei*. pentru a sugera discreţia. L-a izgonit pe Polinice de la tronul 'Tebei*' (2). Hesperide. care i-a îngropat trupul sub templul zeiţei Afrodita*. Platon. în stare să vindece orice boală. pe care le-a luat cu sine Heracles*. şi soţia lui Ro-mulus*. A fost asimilată zeului grec Asclepios*. ESIONA Fiica lui Laomedon*. Metamorfoze. ER1TREA Oraş din lonia. Ea trebuia să păstreze. motiv de bucurie a vieţii.

iar lEurition a fost ucis mai tîrziu de Heracles* sau. EURIDICE Soţia lui Orfeu*. îndurerat. Nicolas Poussin. 507 si urm. XVIII. 199. 353 şi urm. XV. Eupit a încercat să ridice poporul Itacăi împotriva eroului. Odiseea. regele lapiţilor*. de origine tracă. Orfeu. povestire dramatică. protectoare/ a navigatorilor. operă lirică. 429 şi urm. 52. 294. Georgice. aceea a epigonilor*. XIX. pictură 10 — Dicţionar de mitologie 145 EURILOH Tovarăş de peripeţii ăl lui Ulise*. Metamorfoze. Aces>ta a fost motivul unei îndîrjite lupte între centauri si lapiţi. (2) Prieten exemplar al lui Nexus*. Acolo fabrica trăsnetele pentru Zeus*. s-a întors şi Euridice a dispărut pentru totdeauna. dar a obţinut aceasta cu condiţia ca. i-a înduioşat pe Hades* şi pe Persef ona* să i-o redea. XVIII. 514. ucisă de muşcătura unui şarpe. 469 şi urm. (2) Vulcan în care. Orfeu. Au învins aceştia din urmă. 37-1 şi urm. zeul Vulcan* îşi avea atelierul. VI. mama graţiilor*. 496 EURIMEDON (1) Regele titanilor* răzvrătiţi împotriva lui Zeus*.. Odiseea. aşa cum i-a prezis Medeea*. 179. EURINOME (1) Fiica lui Oceanus* sau a iui Zeus*. VIII. Euridice. trăsnit de Zeus*. I. Euridice. Virgiliu. travestit în cerşetor. . Neputîndu-i supravieţui acestuia. Eneida. Orfeu şi Mercur. Odiseea. 1-a recunoscut după o rană veche la picior. EUPLEA Epitet al zeiţei Venus*. EURIALOS (1) Unul din membrii celei de a doua expediţii împotriva Tebei* (2). cu lira. 326. împreună cu acesta. a coborît în Infern şi. după legendă. sculptură în Muzeul Naţional din Napoli. Homer. A fost ucis de Erecteu în războiul împotriva ate-nienilor. L-a ajutat apoi pe erou să izgonească pe peţitorii Penelopei (proci*). X. EVADNE Soţia titanului* Capaneu*. dar' a fost ucis de Laerte*.. (3) Mama lui Adrast* (2). împreună . iar el să nu o privească nici o singură clipă. Homer. cîrmaciul argonauţilor*. Odiseea. ea să meargă în urma lui. de la ea a rămas numele vulcanului Etna. care la reîntoarcerea aces-. 349 şi urm. Homer. Homer. fiica lui Uranus* şi a Geei*. s-a stabilit în Latium* şi 1-a susţinut pe Enea* împotriva lui Turnus*. Cînd acesta a fost ucis de Ulise* pentru că era cel mai îndîrjit dintre pretendenţii Penelopei* (proci*). Răpită de Dioscuri*. pînă ce vor ajunge pe pămînt. de Teseu*. ea a devenit sclava Elenei*. 447 EURIMAH Unul din pretendenţii soţia lui Ulise*. Ovidiu. X. După cucerirea Troiei* de către greci. Demofon*. 431 EURICLEA Doica lui Ulise*. 334. 102.cu care a şi murit luptînd împotriva rutulilor*. Virgiliu. Honaer. în Itaca. EUMOLP Considerat fiul lui Poseidon* şi al Chionei*. Virgiliu. Penelopei* (proci*). Jacopo Peri. la Teba* (2). A avut un templu lingă Napoli. Eneida. EUFROSINA Una din cele trei graţii*. 205 şi urm. EURITION Centaur* care a încercat să o răpească pe 'Hippodamia* (1) în timpul nunţii ei cu Piritou*. Euridice. s~a aruncat pe acelaşi rug.Virgiliu. EU RIALE Una din cele trei gorgone*.soţia lui Ulise*.tuia de la Troia*. EVANDRU Fiul lui Hermes:':. Ottavio Rinuccini. după alţii. (2) Sclava Penelopei*. . a evitat puterea vrăjii zeiţei Circe*. EUMENIDE -> ERINH EUMEU Păzitorul porcilor lui Ulise*. V. EUPIT Tatăl lui Antinou* (1). ETRA Mama lui Teseu*.. A ajuns stăpînu'l Libiei. Cel care a introdus la Eleusis* misterele dedicate zeiţei Demetra* si care 1-a învăţat pe Heracles* 144 muzica. care i-a transformat pe unii din însoţitorii eroului în porci. EUFEM' Fiul lui Poseidon* şi al Europei*. a fost eliberată de nepotul ei.ETNA (1) Nimfă*. Eneida. (2) Vizitiul lui Agamemnon*. Odiseea. nerăbdător de a revedea chipul soţiei iubite. XXIV.

VIII. 39 şi urm. a fost eliberată din ghearele unui monstru înaripat de tînărul Elatos. 146 F ?ĂT-FRUMOS Personaj din basmele româneşti. După-amiaza unui faun. II. Nu întîmplător unii văd în acest păstor pe însuşi •' Faun*. A avut un cult pe Aven-' ţin* (2). Este prototipul tînărului frumos şi bun. 288 şi'urm. sora lui Cadmos* în mitologia greacă. mesageră a lui lupiter*. EYRA In mitologia scandinavă. dar reuşea să profetizeze multor muritori destinul. alb. . Virgiliu. 641 şi urm. FATUM Hotărîrea zeilor privitoare la viitorul oamenilor. F E ACI Popor care a trăit in Feacia (Corfu de azi). Sebastiano Ricci. Personificat. 148 FAUSTULUS Păstor roman. Se întreţineau cu ţăranii şi cu nimfele*. şi a dus-o în insula Creta. XII. Nausica*. Homer.. protectoare a sănătăţii oamenilor. picturi EUTERPE Muza* poeziei lirice şi a muzicii în mitologia greacă. Ovidiu. 7 AUN Divinitate romană a cîmpurilor si a pădurilor. Faunul Barberini din Munchen. V. FAUNA -> F ATU A FAUNALII Serbări date de ţăranii si păstorii romani în cinstea lui Faun*. protector al somnului si al viselor. Metamorfoze. XI. a fost răpită de Zeus* care a luat înfăţişarea unui taur. era fiica acestui rege. Acea Larentia*. Regele lor era AJcinou*. Fatum era superior chiar şi lui Zeus*. Claude Debussy. dar. înainte de a o lua de soţie.. care 1-a găzduit pe Ulise* în drum spre patrie. Virgiliu. al cărui iestin este legat de cel al Ilenei Cosînzene*.Lely etc. ale cărui ape s-au contopit cu acelea ale tatălui ei. frate al Morfeu*. După moartea acestuia a rămas izolată. poem simfonic după un poem de Stephane Mallarme 'F AM A în mitologia romană. Ovidiu. 47. coadă si coarne mici. Faun şi bacanta. VII. într-o zi. Eneida. iar după altă versiune. care i-a găsit pe Romulus* şi Remus* şi i-a dat soţiei sale. căruia i se dedicau procesiuni funebre. lui F ATU A sau FAUNA Soţia lui Fatum*.generozitatea şi omenia lui.. VII. 81 şi urm.. Ambii erau închipuiţi ca fiind jumătate oameni jumătate animale: Dicioare de ţap. FANTASOS Fiul Somnului şi al Nopţii*. cel mai îndrăgit de popor pentru frumuseţea. acesta a murit pe neaşteptate. EV ANTE Fiu pe care Dionysos* 1-a avut de la Ariadna*. 173 si urm. Ovidiu.'EURO -> ARGESTE EVANEMOS Epitet al lui Zeus* ca protector al corăbie-rilor si al înaintării lor pe mare. bărbăţia. Metamorfoze. fiica rîului Liris. Faloe a rămas atît de nefericită. VI. Legenda mai spune -— ca şi experienţa — că Fatum poate fi învins numai de oamenii cu voinţa fermă. zeu al morţii. aflîndu-se pe ţărmul mării împreună cu alte tinere. . Virgiliu. 833 şi urm. basorelief la Hercula-bium: Faun dansînd. Metamorfoze.. însuşiri proprii poporului român însuşi. După o legendă. 201 şi urm. Eneida. Eneida. Faun era nepotul lui Saturn* şi părintele lui Latinus*. zeiţă benefică. cu care Ulise a avut o idilă trecătoare. FALONE Nimfă* în mitologia greacă. EZAGUhlS în mitologia lituaniană. bronz în Casa Faunului din Pompei. personificare a glasului si a opiniei generale. . identificat cu zeu Pan* din mitologia greacă. încît Zeus* s-a îndurat de ea şi a preschimbat-o într-un izvor. IV. Paolo Veronese. EVOE! Strigăt de exaltare în timpul procesiunilor dedicate lui Dionysos* sau lui Bachus*. Petei. Răpirea Europei. să-i cres-că. EUROPA Fiica regelui fenician Agenor* şi a Telefassei*. Acolo a dat' naştere lui Minos* şi lui Radamant*. Odiseea.

a inventat hexametrul si a rostit profeţiile sale în acest metru poetic. FEBE (1) Nume al Dianei* ca divinitate lunară. II. 211 şi urm. Rubens' etc. proteja. tragedii. aceasta 1-a ucis. au găzduit o dată pe Zeus* şi pe Hermes* cînd aceştia călătoreau prin lume. Muşcat de un şarpe. a luptat alături de greci împotriva troienilor. Fiul lui Helios* şi al Climenei* (1). Fedra si-a luat zilele. 223. Metamorfoze. Ildebrando Pizzetti. s-a spîn-zurat. au fost preschimbaţi într-un stejar şi un tei. fiica lui Oceanus*. La sfârşitul vieţii. în afara colibei lor care între timp devenise un templu. 439 şi urm. Arthur Honneger etc. Jules Massenet. soţul ei. Ovidiu. Michelangelo. Fileu a obţinut de la erou regatul tatălui său. Euridice. FE'NRIR în mitologia nordică. că nu ar fi fost cuviincios faţă de ea. simbol al soarelui. Ea ar fi deţinut oracolul* din Delfos* înainte de Apollo*. model de căsnicie şi de iubire constantă. după o versiune. Gluck. prin viclenie. poem. FILOCTET Fiul lui Pean* în mitologia greacă. Ar fi fost prima pitie*. FILEU Fiul regelui Augias*. să conducă. FILGIA Divinitate care. dar a fost preschimbată de zei într-un migdal. Rafael. tragedie. XXIV. acest fiu neascultător a fost trăsnit de Zeus*. Cifrele erau legate de astrologie. după cum Febos* este o divinitate solară. l şi urm. Tinto-retto. FILIRA Nimfă*. naşterile. Fedra şi Hippo-lit. FENIX (1) Pasăre egipteană legendară cu înfăţişare de păun sau de acvilă. strălucitorul). pictură FETUSA -> LAMPETUSA FILEMON împreună cu soţia lui. Demofon*. nu se hotărăşte să o ia în Căsătorie. (2) Fiica Ledei* şi 149 soră a Elenei*. Căldura Soarelui i-a înnegrit totuşi pe etiopieni. . A cîntat pretendenţilor Penelopei* (proci*) în absenţa soţului ei. C. Ovidiu. (3) Fiica lui Uranus* şi a Geei*. După moartea acestuia însă. lup uriaş. 611 şi urm. Nu a fost însă în stare să strunească cei patru cai şi ameninţa să aprindă lumea. FEDRA Fiica lui Minos* şi a reginei Pasifae*.La fiecare 500 sau 1461 de ani. 690 şi urm. a zăcut zece ani. IX. . Algernon Charles Swinburne. A avut de la Cronos* pe centaurul* Chiron*. Iliada. după ce Asclepios* i-a vindecat rana. A obţinut. timp de o . ei au răspuns că vor să rămînă paz-1 nici ai templului şi să moară împreună. Robert Garnier. după care a fost preschimbată în tei. după care a foist izgonit de rege.. (4) Fiica lui' Leucip*. după ce Zeus şi Hermes au făcut să dispară toate casele din jur.zi. Denun-ţîndu-1 pe Hippolît* lui Teseu*. în sfârşit. (2) Prieten şi educator al lui Ahile*. Fedra. care. Metamorfoze. Fedra. fiindcă s-a aflat că a fost constrîns să-i distreze pe pretendenţi. Roasă de remuş-cări. muzică 'FEMIU Cîntăreţ la curtea lui Ulise*. Cînd Heracles* a întreprins expediţia de pedepsire a lui Augias. W. » FETON (gr. împreună cu alte două. Brueghel.. . Metamorfoze. (gr. Homer. VII. Idas* si Linceu* (2). A fost motivul luptei între Dioscuri* şi descendenţii lui Afareu*. Fileu i-a dat tot concursul. tragedie. în timpul asediului Troiei* el a comandat pe mirmidoni*. carul soarelui. Acolo. IX. fiică a lui Apollo*. oameni simpli si săraci. Disperată că logodnicul ei. Gabriele D'Annunzio. Baucis*. phaiton. phoibos. FEBOS Unul din numele zeului Apollo* strălucitor). 150 15] FILLIS Fiica regelui Traciei.. doi bătrîni. Fedra. în mitologia nordică. Jean Racine. Giovanni Paisiello. pînă cînd Ulise* şi Neopto-lem* 1-au luat cu ei din insula Lemnos şi 1-au dus la Troia*. Ovidiu. Cînd Ulise a revenit în patrie. murea ansă de vie în propriul cuib şi apoi renăştea din cenuşă. Seneca. Hamin-vgia şi Spadisa. Fiind întrebaţi ce doresc ca răsplată. tragedie. 168.556 şi urm. aprobarea tatălui său. FEMONEA Prof etesă. el a fost scutit de pedeapsă. Fedra.

Metamorfoze. La Harpe. Zefirul* a facut-o să dea naştere primăverii. XIII..El a fost cel care 1-a ucis cu o săgeată pe Paris*. 402. zeiţa fecundităţii şi a iubirii. numit astfel pentru. Teseu*. adică de la firul de lînă cu care Numa îşi lega părul. în mitologia germană. oare vegheau respectarea cultului zeilor lupiter*. este de cele mai multe ori un personaj binevoitor. nu izbutea niciodată să-şi potolească foamea. 551 FLEGIAS Fiul lui Ares* şi al Criseidei* si tatăl Coronidei*. sculptură FLORALII Serbări romane. Filomela însă a scris cele întîmplate. 721 şi urm.găzduit eu bunăvoinţă pe Heracles*. chemat de locuitorii insulei Rhodos să-i salveze de şerpii care făceau acolo ravagii. Eneida. pe Esculap*. II. Per-sefona*. WjLEGETON în mitologia greacă. 315 şi urm. corespunde zeiţei romane Venus*.. Fineu s-a opus ca ea să-i fie dată de soţie lui Perseu. Flegias s-a răzbunat. Marte* si Quirinus*. genii* protectoare ale oamenilor împotriva demonilor*. îndrăgită de Apollo*. A părăsit Corintul pentru a merge în Focida. (2) Soţia lui Belle-rofon*. Sofocle şi Euripide. Micolas Poussin. Botticelli. Statuie în Termele lui Caracalla din Roma. III. FONG-HOANG Geniu* sculptat pe armele vechilor împăraţi chinezi. Filoctet. rîu de foc în Infern. Ovidiu. Jean Baptiste Carpeaux etc. Cumnatul ei. VI. Soţia zeului Odin*. căreia i-a dat numele său. oricât mînca. unde a trebuit să stea sub o stîncă. iKada. fiul lui Ission*. 8 şi urm. FOLO Cenrtaur*. însă nu le-a putut face nici un rău. legat de un copac. abia născut. FLĂMlNZILA. Ovidiu» Metamorfoze. l Virgiliu. FILOMENA -> FILOMELA FILONOE (1) Fiica lui Tindar* si a Ledei*. Tiziano. Metamorfoze. protector al porţilor şi al uşilor. dar Teseu a prins de veste la timp. pe Filomela într-o privighetoare şi pe Progne într-o rîndu-nică. Cînd aceasta a fost salvată din ghearele monstrului marin de către Perseu*. împreună. Cînd aceasta a avut de la zeu un fiu. Numele „flamini" ar veni de la abrevierea cuvîntului filamen. . cele două surori au vrut să se răzbune. Cei mai importanţi erau primii. Se celebrau la sfîrsitul lunii aprilie. A fost însă săgetat si azvîrlit în Infern. 265. L-a . Virgiliu. regele Atenei. cel mai blînd dintre toţi zeii. Eroul însă 1-a pietrificat cu capul Medusei*. pictură. Jean F. Jean Massys. generos. cu toată tinereţea şi mireasma florilor. Progne. Proteja pămîntul si tot ceea ce. FORBĂN (1) Erou din Tesalia. tragedie FILOMELA . Eneida. gata să se prăbuşească de la o clipă la alta. V. pentru a nu putea destăinui nimănui purtarea lui necuviincioasă faţă de ea. dedicate zeiţei Flora*. VI. FOMILĂ -> FLAMÎNZILĂ FRAVASHI La perşi. care a făcut-o nemuritoare.. la început trei. Virgiliu.sau FILOMENA Fiica lui Panndion. i-a tăiat limba. cînd aceasta^a străbătut pămîntul în căutarea fiicei sale. incendiind templul zeului din Delfos*. Eschil. producea el. FOMILĂ sau FOAMETEA PAMINTU-LUI Erou cu puteri supranaturale din basmele româneşti. 618 şi urm. F IN EU Soţ făgăduit Andromedei*. 153 FOAMETEA PĂMÎNTULUI -> FLAMÎNZILĂ FOCO Fiul lui Poseidon* în mitologia greacă. că. Ovidiu. VI. Cobora pe cîmpul de luptă din carul său. cum nu au făcut ceilalţi centauri. Homer. 424 şi urm. FREYA La nordici. apoi 15. FLORA Zeiţa romană a florilor şi a grădinilor. frate al zeiţei Freya*. protejată de Artemis*. (2) Păstor din Corint care 1-a descoperit pe Edip*. Eneida. FORCULUS Zeu roman. cosind totul pe un peplu pe care 1-a dat surorii' ei. 718. pentru a culege sufletele eroilor muribunzi. 152 FIT AL Semizeu care i-a oferit găzduire Demetrei*. FLAMINI Preoţi romani instituiţi de regele Numa Pom-piliu*. fiindcă zeii 1-au prefăcut pe el într-o bufniţă. FREYR La nordici.

FUFLUNS Divinitate etruscă. Era sărbătorită la 25 iulie. al destinului. 155 G beau din el o anumită exaltare. în alte efigii. ţinînd în mână cornul abundenţei*. Teocrit. zeu al inteligenţei. Metamorfoze. corespunzătoare lui Ba-chus* de mai tîrziu. FRIXUS Fiul lui Atamant* şi al Nefelei*. Pe această cale. slujită de o suită de preoţi. este creatorul universului. pe care însă 1-a respins pentru păstorul Acis*.acestui ţinut. sculptură romană după un original grec. O reprezentare a acesteia în marmură se află în muzeul arheologic din Constanţa. O femeie bogat în-veşrnîntată. GALATEA Nimfă* „albă ca laptele" în mitologia greacă. le rămîneau mamelor. Correggio. '. GALINŢIA Sclavă a Alcmenei* în mitologia greacă.. Răpirea lui Ga-nimede. Salvat de mama cea bună din mîinile mamei vitrege. O versiune spune că a fost răpit dintre muritori de Zeus* însuşi. fur. picături răspîndite în cer.. . Metamorfoze. "din picăturile căzute din sînul lunonei* cînd îl alăpta pe pruncul Heracles*. Rafael. După o legendă. Hera s-a răzbunat şi a preschimbat-o într-o nevăstuică. roata şi sfera. Avea drept atribute: cîrma. Fetele care se năşteau. Răpirea lui Ganimede. Rembrandt. hoţ. Ovidiu. GALLO -> ALETRION GANESA în mitologia vedică. al castităţii.FORONEU Rege al Peloponezului. X. a ajuns în Colhida*. sceptrul. Calea Laptelui) Formată. după legendă. iar băieţii. Cînd Hera* a vrut să o împiedice pe Alcmena să dea naştere unui fiu avut cu Zeus*. numiţi furinali. 155. Ovidiu. cel transformat într-un rîu a fost Acis. Aceştia întâlneau amazoanele* în fiecare an. . pictură GARGARI Popor legendar din Caucaz. metamorfozat. Ino*. I-a învăţat pe oameni să se servească de foc. i Homer. care a introdus în regiunea lui cultul Herei*. Idile. La romani. tîlhar) Zeiţa tutelară a furturilor si a hoţilor în mitologia romană. Sandro Botticelli. Iliada. fiica lui Eete*. Galatea. După o altă versiune. Francesco Albani. apare cu aripi si cu ochii acoperiţi. V. Ovidiu. Dresda. roman pastoral. Galinţia a înşelat-o. Ganirnede îmbrăţişînd vulturul. a fost dus în pădurea *sacră a lui Ares*. pictură GALAXIA (gr. Ovidiu. taţilor. GANGA-GRAMMA Divinitate vedică feminină ai cărei credincioşi se lăsau călcaţi de roţile carului ei. Triumful Galateei. G. Metamorfoze. Plecînd în căutarea lînii de aur*. al înţelepciunii. fiul zeului Siva* si al lui Parvati. Annibale Carracci. FTA Divinitate egipteană. eroii puteau ajunge printre zei. spunîndu-i că Alcmena nu mai poate fi oprită. CAMELII Serbări celebrate la Atena în cinstea zeiţei Hera* ca protectoare a căsătoriilor. mesager al oamenilor pentru dorinţele lor adresate zeilor. unde a luat-o în căsătorie pe Calciopi. 266. format numai din bărbaţi. aceşti preoţi se numeau ooribanţi*. 306 şi urm. Cervantes. Tristia şi Epistulae ex Ponte 154 FRIGGA Ultima soţie a lui Odin* în mitologia nordică. B. Tiepolo etc. tînăr de o frumuseţe fermecătoare. A fost luat de zei în Olimp* (1) şi acolo a devenit paharnicul lor. timp de două luni. Era socotită mama neamului omenesc. IX.FURII -* ERINIL FURINA (lat. regele . Este reprezentat cu un cap enorm de elefant şi cu patru braţe. schimbîndu-1 pe Acis într-o stîncă şi pe Galateea într-un rîu. corespunzînd zeului grec He-faistos* sau zeului roman Vulcan*. FORTUNA Zeiţă din mitologia romană si veche divinitate italică. în vultur. GANIMEDE Fiul lui Troos* în mitologia greacă. A fc*t iubită de ciclopul* Polifem*. Polifem s-a răzbunat.

erupţiilor vulcanice. 159 GLADSHEIM Unul' din palatele cereşti ale lui Odin* în mitologia scandinavă. Au pus muntele Ossa peste muntele Pelion* ca să ajungă la cer. • Ovidiu. în mitologia nordică. GIGANŢII Uriaşi. XIII. mamă a tuturor celor însufleţiţi. A fost identificată cu De-metra* sau Cibele*.pămîntului în mitologia greacă. personificare masculină a pămîntului. l GALLI Preoţi frigieni ai zeiţei Cibele*. Diana*. luat turmele cu el. Metamorfoze. GERION' Moris-tru cu trei capete şi cu şase aripi în mitologia greacă. Personifica fulgerul. buni saii răi. identică celei biblice. fiul lui Sisif* şi al Meropei*.Epitet al zeiţei Venus*. 898 şi urm. GINNOPEDIA Serbare celebrată la Sparta în cinstea lui Apollo*. . pe care le hrănea cu carne de om. după tradiţie. (3) Rege al Corintului. Apăreau ca nişte copii goi. personificare a protectorilor divini. fără să bănuiască că acesta îi va lua tronul. în mitologia greacă. după moarte în sînul ei.GEB Divinitate egipteană. lupiter*.. GNA Divinitate celtică. GIMI sau GIMIN Genii. I. ca mamă a tuturor fiinfelor umane. GENESII Serbări la Atena. Metamorfoze. GENITRICE. pentru a-i doborî de acolo pe zei. mesageră a zeiţei Frigga*. Numele venea de la Gallus. Heracles* 1-a ucis şi a. 156 157 GEEA Personificare a . Heracles* i-a exterminat pe toţi şi i-a închis în vulcani. Stenelos*. Atributele ei erau: şarpele. care avea ochii verde-marin. • tatăl 1 lui Bellerofon*. GLAUCOP1DE Unul din epitetele zeiţei Atena*. numele râului din Frigia care oferea celor ce GEBELEIZIS Zeu al geto-daeilor. GELONE Fiu al lui Heracles* şi al nimfei* Gelania. mările şi munţii. unde. GLAUCOS (1) Pescar din Beoţia. L-a primit la el pe Danaos* cu cele cincizeci de fiice ale lui. lupiter*. -cornul abundenţei*. GILGAMESH Personaj din mitologia babiloniană. piară. fiu al lui Poseidon* . popor din Sciţia. în cinstea morţilor. Romanii o numeau Ceres*. cel ce i-a distrus a fost Zeus*. florile si fructele. de care este asociată legenda potopului universal. duhuri sau spirite bune şi rele. Giganţii sînt personificări ale cataclismelor. identificat cu Zamol-xis*. 151 şi urm. fiii zeiţei Geea* în mitologia greacă. Poseda mari turme de 158 vite. pe ţărmul Tibrului. GENII La romani. ar fi fost părăsiţi Romulus* şi Re'mus*. strămoş al gelonilor. cu aripi. a apărut din haos* şi a conceput cerul. Ovidiu. Fiecare muritor avea cîte un geniu propriu. GIMIN -> GIMI GINANGOPAR Numele pămîntului în perioada glacială. Copiii jucau goi în jurul statuii zeului. spune legenda. ApoMo* sau cu Bachws*. După o altă versiune.şi al nimfei* Neide. Grecii îi numeau daimoni*. GELANOR 'Fiul regelui Argeşului* (5). (2) Fiul lui Minos* şi al lui Pasifae*. duhuri în mitologia mahomedană. GERMALO Veche localitate lîngă Roma. a dat naştere întregii vieţi şi totul se întoarce. cea mai veche divinitate.GENETLIACI Denumire generică dată tuturor zeilor favorabili naşterilor: lunona*. GENETA sau MANA GENETA Zeiţă romană care supraveghea naşterile şi tot ceea ce trebuia să. ale tuturor forţelor geologice în dezlănţuire.

. morţii trebuia să plătească un obol barcagiului Caron*. Divinitate binefăcătoare. îrj mitologia slavă. • GULA în mitologia asiriană. printre care pe Auto-noe*. Lucian din Samosata. de statură mică. 722 şi urm. animale sacre. regele Tebei* (2). vampiri. Din haos au apărut Geea* (Pămîntul) Tartarul* 162 HARMONIA Fiica lui Ares* şi a zeiţei Afrodita* în mitologia greacă. Eneida. Persefona*. — Dicţionar de mitologie 161 H (Infernul) şi Eros* (Iubirea). deoarece avea pe scut imprimat chipul Medusei*. de materie. Benvenuto Cellini. Pentru a putea intra aici. GONIADE Nimfe* care locuiau între Beoţia şi Atica şi care protejau puritatea apelor. Perseu. Pilon Antonio Canova. Medusa mai ales avea darul de a pietrifica cu privirea ei. GORGOFONE Fiica Andromedei* şi a lui Perseu*. Poemul graţiilor. Broaştele. el era stăpînul tuturor bogăţiilor subsolului. Platon. după ce el le-a făgăduit că le va restitui ochiul şi dintele. Din sîngele ei a ţîsnit Pegas*. Numai ele cunoşteau drumul care ducea la gorgone. HAOS în concepţia vechilor greci despre lume. un alt nume al soarelui. Germain. ^pictură la Pinacoteca din Viena GORGONIA Epitet al zeiţei Pallas* (1). împreună cu soţia lui. de a proteja câmpurile şi animalele. A fost soţia lui Cadmos*. Era stăpînul Infernului în mitologia greacă. îi erau sacri narcisa şi chiparosul. Avernul*. Ugo Foscolo. Ele au fost cele care i-au arătat lui Perseu* drumul spre gorgone. ce ar locui în adîncurile părnîntului şi ar păzi comorile în mitologia nordică. GOETO-SIRO Steaua Norocoasă la sciţi. Ovidiu. Fedon HANUMAN Jn mitologia vedică. Sandro Botticelli. Virgiliu. Rubens. Eufrosina* (Bucuria) şi Talia* (Prosperitatea). HAOMA La perşi. spaţiu nesfîrşit. O altă versiune vede haosul nu ca un spaţiu gol.. de la care a avut mai multe fiice. GULE Fiinţe misterioase. cu cap si aripi de vultur şi trup de leu. Personificau bătrîneţea. Euriale* si 160 Steno*. HAP Boul divin în mitologia egipteană. în plus. Aveau toate ian singur ochi şi un singur dinte. GORGONE Trei monştri feminini în mitologia greacă. IV. consacrate zeului Apollo*. Dialogurile morţilor. Cele trei graţii. GRAIE Surori ale gorgonelor* în mitologia greacă. zeiţă. Primăvara. erou-maimuţă care 1-a ajutat pe Rama* să-1 învingă pe Ravana*. GRIFONI Animale legendare. scuiptur'ă GRIDUR Zeul tăcerii în mitologia nordică. soţia lui Ninib. Sub acest nume se înţelege si împărăţia subterană a morţilor. Aristofan. Sînt reprezentate în grup. Francois Boucher. Bertel Thorcaldsen. sora lui Alceu* în mitologia greacă. Metamorfoze. Apuleius. statuie în bronz. frate al lui Zeus* si Poseidon*. Medusa. Iliada şi Odiseea. care au dat întregii creaţii formă şi structură. ci ca o grămadă uriaşă. Ino*.GNOMI Fiinţe fantastice. HADAD Zeul trăsnetului si al furtunii la sirieni. calul înaripat. întunecat. HADES Fiul lui Cronos* şi al zeiţei Rhea*. Numai umbra celui ce era îngropat sau incinerat putea intra în împărăţia lui Hades. pe Dionysos si pe Afrodita. . pictură. GRAŢII Fiicele lui Zeus* şi ale nimfei* Eurinome (1) sau ale lui Dionysos* şi Afroditei* în mitologia romană. Erau trei: Aglaia* (Strălucirea). însoţeau pretutindeni muzele*. Rubens. care ar fi existat înaintea tuturor lucrurilor si difci care s-a născut totul. pe care le foloseau pe rînd. pe Apollo*. Perseu* a reuşit să-i taie capul si să împietrească cu el duşmani.Homer. Ra-fael. Metamorfozele. Era socdtită personificarea căldurii (binefăcătoare şi ucigătoare). care aveau capul plin de şerpi: Medusa*. substanţă avînd calitatea de a prelungi viaţa oamenilor.

în alte reprezentări. Iliada. printre alte daruri. miere si chiar oameni. HECATOMBĂ (gr. Avea trei capete — unul de om. un fel de Cîmpii Elizee* din mitologia romană. Au fost exterminate de Heracles*. într-adevăr.. tridentul pentru Poseidon*. pictură HEIMDALEi Zeul luminii la nordici.. Tintoretto şi Velasquez. acesta 1-a ucis. a fost izgonită din Teba împreună cu soţul ei. Homer. 23 şi urm. a fost sclava lui Ulise*. fiice ale lui Poseidon* şi ale Oeei*. nu si-a putut stăpîni urletele de durere. un colier aducător de nenorociri. G. Hecuba. Lancelot Blondeel.» HECUBA Soţia lui Priam*.. 370 şi urm. mama lui Hector*. pe care Zeus* i-a oferit-o pentru a-şi ispăşi faţă de el vina că-1 lăsase şchiop' cu mult înainte. A fost soţul Afro-ditei*. c. Apărea oamenilor sub formă de spectru. 163 HECATE Divinitate a umbrelor nopţii în mitologia greacă. Dante. 430 şi urm. XXIV. Eneida. dar fiindcă 1-a ucis pe Patroclu*. VI. HECHEMON Unul din fiii lui Priam* şi al Hecubei* ucis de Diomede* în timpul războiului împotriva Troici*. regele Troiei*. soţ al Andromacăi* si tatăl lui Astianax*. în credinţa vechilor gali. amândoi au fost transformaţi în şerpi şi duşi de Zeus* în Cîmpiile Elisee*. ucenicii lui. jertfire a o sută de boi) Sacrificiu de. tragedie. Infernul. Iliada. HATH-IUNIS Insula vitejilor si a înţelepţilor. Nu după mult timp. 762 şi urm.Seinele* şi Agave* (1). Troienele. de la Florenţa. Hector. cîntînd imnuri sacre. după 'legea strămoşilor. Ludovico Dolce. A fost preschimbată într-o căţea. disperată. fiu al lui Zeus* şi al Herei* în mitologia greacă. în mitologia vedică. Era reprezentată în chip de vacă. unde îşi aveau sediul cabirii*.Chr. frescă în Pompei. A fost cel mai viteaz apărător al Troiei*. reprezintă în faţa porţilor Troiei la Troia. şi a ajuns în Iliria. După căderea Troiei. Aici. hekatombe.. tragedie. pînă cînd Priam â reuşit să înduplece pe eroul grec să-i restituie trupul pentru a-1 incinera. magia şi orice intenţii răuvoitoare. VI. Drolling. a Cassandrei* şi a Creusei* (2). VI.. XVIII.într-o luptă crîncenă. cel mai bun prieten al lui Ahile*. Proteja vrăjitoria. în insula Lemnos. cu ochii de jeratic.. scutul pentru Heracles*. Malipiero. 394 şi urm. apărea ca o femeie cu capul înconjurat de şerpi. XIII HATÂR Preotul care săvîrşea jertfa. în mitologia egipteană. de trei ori. cu chip de femeie şi trup de pasăre răpitoare. HECTOR Primul fiu al lui Priam* si al Hecubei*. platoşa pentru Ahile*. Euripide. 725 şi urm. la rîndul lui. ucis de Ahile în faţa zidurilor Troiei HEFAISTOS Zeul grec al focului şi al metalelor. a lui Paris*. Virgiliu. distrugătoare. Hecuba. După o . unde prelucrarea metalelor era foarte preţuită. Perez de Oliva. sora lui Fta*. Homer. a ordinei morale şi sociale. în jurul zidurilor Troiei. tragedie. HECATESII Serbări organizate la Atena în cinstea zeiţei Hecate*. cu Proserpina* sau cu Diana*. îl. Homer. Hecuba tristă.. XXIV. identificată cu Luna*. La nuntă a primit. muzică. HARPII Monştri în mitologia greacă. în Casa del Larario. Bramer. pictură. A făurit arme pentru cei mai mari dintre eroii legendari greci: sceptrul pentru Zeus. 251 şi urm. cu aripi mari şi gheare ascuţite. Vasul Fran-gois (570 î. frescă la Pompei înfăţişînd pe Hecuba privind cortegiul care îi aduce cadavrul fiului ei.). Cerul însuşi de altfel era închipuit ca o vacă uriaşă.. A fost una din zeiţele iubirii. Louis Boulanger. veghează continuu asupra muritorilor şi zeilor. Iliada. Troiadele. altul de cal si altul de câine. îi era dedicat un cult special la Atena.. Atelierele lui erau în inima vulcanilor şi mai ales sub Etna* (2) şi sub muntele Mosychos. cu picioarele înfipte în cele patru colţuri ale pămîntului. dar mai ales a bunei înţelegeri între oameni. mare solemnitate şi cu multe victime. Euripide. XXII. după care 1-a tîrît în urma carului lui. Seneca. cu Artemis*. HATHOR Zeiţa iubirii. Hecuba. în timpul unei neînţelegeri cu Hera. 193 şi urm. îi era sacru eîinele şi i se jertfeau miei negri.

prin devierea cursului nurilor Peneu şi Alfeu*. în Grecia. Amfitrion 1-a făcut apoi păstor. abia născut. Naşterea lui Heracies a trezit răzbunarea Herei*. Creon*. Heracies lea curăţat într-o singură zi. Conducea în fiecare zi. regele Eîidei. pe care nimeni nu-1 putea traversa. Ru-teens. un car de foc construit de Hefaisţos*. mai ales. pentru forţa şi iscusinţa lui. de-a lungul bolţii cereşti. In Italia. să îndeplinească douăsprezece munci: l Uciderea. Era reprezentată ca prototipul unei frumuseţi feminine robuste. Nicolas Poussin. Heracies 1-a strangulat si din blana lui si-a făcut un veşmânt care 1-a făcut invulnerabil. Cultul lui oriental a fost răspîndit repede în Grecia. Sparta. Hippolita*. Policlet i-a executat o statuie celebră în aur şi fildeş (415 Î. Fiul lui Zeus* şi al Alemenei*. plecat în-tr-o expediţie pe un timp îndelungat. Tintoretto etc. Simbolul omului în luptă cu forţele răufăcătoare ale naturii. sanctuarul din templul de la Paestum. fiindcă nici o săgeată nu-1 putea ucide. Corint si Samos. un binefăcător al omenirii. Jacob Jordanes. protectoare a căsătoriei şi a maternităţii. dar a fost venerat mai rnult în insula Rhodos. HELIOS Zeul soarelui în mitologia greacă. In continuare. care 1-a făcut pe micul Heracies. uitate acolo de 30 de ani. Cultul ei a fost venerat mai ales în Argos* (5). După ce i-a ucis pe paznici. la rîndul ei. ca si a pămîntului. pentru regele Eu-risteu a trebuit. o soţie credincioasă şi. foarte atentă la comportările soţului ei în afara căsătoriei. 6 Curăţirea staulelor lui Augias*. care se hrăneau cu carne de om. La Micene. la Roma. regina zeilor. regele Tebef* (2). Este. A fost. HERA Fiica lui Cronos* şi a Rheei*. să se lupte cu doi şerpi. 9 Răpirea centurii reginei amazoanelor*. în această centură sta toată puterea reginei. în toată Grecia. Era personificarea feminină a cerului. care avea aceleaşi atribute. care se hrăneau cu carne de om. Pentru a o cuceri pe Alcmena. iar romanii 1-au identificat cu Apollo*. i-a dat în căsătorie pe propria fiică. statuie antică. 10 Răpirea boilor lui Gerion*. dusă în Tracia. situat în apropierea Parnasului*. 5 Omorîrea păsărilor monstruoase de pe lacul Stinfal. corbul şi şoimul. 2 Uciderea hidrei din Lerna*. îi erau sacri păunul şi cucul (în această formă i s-a prezentat prima oară Zeus).leului ' care-i înspăimînta pe locuitorii din Nemeea*. a fost introdus de sabini. Megara. una din reşedinţele lui Apollo*. liui Helios îi ei*au sacre cocoşul şi acvila. 11 Răpirea merelor de aur din grădina hesperidelor*.. protectoare a ogoarelor. 3 Prinderea porcului mistreţ de pe muntele Erimant. totodată. soţia lui Zeus*. A fost venerat pentru acestea si pentru alte acte de bravură. care devasta ţara lui Minos*. soţia lui Zeus. 1-a orbit pe regele Polinestor* care i-a ucis fiul din lăcomie pentru bogăţiile aduse cu el de HEL -> ELA HELHEIM împărăţia zeiţei Hei* în mitologia nordică. pictură HERAC&ES Unul din eroii cei mai populari din mitologia greacă. pentru a se supune oracolului din Delfos*. înconjurat de rîul Gioll. 4 Prinderea căprioarei din Cerinea. Zeus a luat înfăţişarea soţului acesteia. Neînţelegerile dintre ei au fost simţite de muritori prin fenomene atmosferice dezlănţuite. . Amfitrion*.altă versiune.de bronz. 164 165 HELICON Munte în Beoţia 'consacrat muzelor*. Heracies le-a făcut pe acestea să-1 ucidă pe Diomede. lunona Barberini. care cuprindeau o turmă de 3000 de capete. Infernul. 7 Prinderea taurului din Creta. A devenit simbolul valorii morale.). B îmblînzirea iepelor lui Diomede*. care distrugea ogoarele. 12 îmblînzirea Cerberului* din Infern. care avea coarne de aur şi copite . tras de patru cai nărăvaşi. din Arcadia*. pînă la vîrsta maturităţii.Chr.

fiul lui Agamemnoii*. Hercule ucide şerpii. chiar protectorul hoţilor. Pă. pictură 166 167 v HERCVLE Zeul care în mitologia romană corespunde lui V Heracles* din mitologia greacă. Metamorfoze. a trecut înot.ERMES Fiul lui Zeus* şi al Maiei* (1). Ovidiu. Nunta lui Hercule cu Ebe. HERO Tînără preoteasă a zeiţei Afrodita* din Şest. Rubens. Făgăduită mai întîi de soţie lui Or este*. Jean de Rotrou. poeme. Trachinie. unde şi-a găsit moartea. al cîmpurilor şi vegetaţiei. numeroase temple. Zeu al războiului. Hermes cu Dionysos. Piero della Francesca. Hermes Capitolinul. pe malurile Ellespontwlui (Bosforul de azi). 172. mujlte nopţi. pictură la Dresda. (2) Una din hesperide*. născut în Arcadia*. Nimfa* Salmacida 1-a iubit într-atît. în Galeria Borghese. Policlet din Atena. Hercule Righetti. VIII. pictură HERMIONA Fiica lui Menelau* şi a Elenei* în mitologia greacă. A fost reprezentat mai întîi ca om puternic şi cu barbă. Hercule ucide Hidra din Lerna. O dată însă. sculptură H. statuie în Muzeul Naţional din Napoli. A fost mesagerul zeilor mitologiei greceşti. 102. Girolamo Paratiosco. Amphitruo. avînd afinităţi cu zeiţa Ci-bele* sau cu Ceres*. Pindar şi So-focle. Hercule' furios. Hermes. Marino. Muncile lui Hercule. sările şi Broaştele. Ode. fiicele lui Atlas* (1). Teogonia. de disperare. frescă la Pompei în Casa familiei Vettius HERTHA Divinitate saxonă.Boariu din Roma. Hero. inventator al lucrurilor folositoare şi plăcute: lira. muzică. bronz la Napoli. în număr de trei: Egle. 'Este Luceafărul care apare seara cel dintîi si dimineaţa dispare cel din urmă. comedie. Hermes şi Argos. Ab urbe condita. Pierre Denne Baron. Praxiteles. Clerrjient Marot. Rubens. s-a aruncat si ea în m'are. Apoteoza lui Hercule. Hercule în grădinile hesperidelor. de asemenea. Busser. Virgiliu. poem simfonic. 3 HERMAFRODIT Fiul lui Hermes* şi al Afroditei* în mitologia greacă. apoi ca un tînăr imberb. Heraclizii şi Hercules.. Fiindcă i-a plăcut să privească scara stelele a fost luat în cer şi transformat întf-o stea. StesicorUs. melodramă pe text de G. sportul. Plautus. Antonio Vivaldi. situat de partea cealaltă a strîmtorii.Homer. Aretusa şi Hesperia* (2). Roma. 271. HESPEROS Ful lui Zeus*. Leandru. B. 288 şi urm. părinte al tuturor zeilor. HESPER1DE Nimfe* în mitologia greacă. Guido Reni. HESPERIA (1) Nume comun dat de greci Italiei si Spaniei. Eneida. în grădina lor darul de nuntă al Geei* oferit Herei*. 169 168 HIDRA DIN LERNA Balaurul cu şapte capete care devasta regiunea Lerna* din Argos* . Museos (sec. sculptură la Roma. încît i-a implorat pe zei să le contopească trupurile şi să facă din ele unul singur. hesperos. Hesiod. Hercule. 23. Leandru nu a mai putut vedea-luniina si s-a îne'cat.Chr. una din cele mai importante divinităţi. Aristofan. care se aflau la vest (gr. braţul de mare care-i despărţea. frescă în Pompei. cu aceleaşi atribute. Vittorio Alfieri. în me-topa templului lui Zeus din Olimpia. Hermafrodit. Enrique de Villena. în cuprinsul Italiei a avut. măsurile şi greutăţile. Metamorfoze. P. flautul. Hermes fură boii lui Apollo. Claude Lorrain. Titus Livius. zeul comerţului si al tuturor acţiunilor îndrăzneţe. IHESUS La celţi. Saint Saens. Seneca. seară). De ea s-a îndrăgostit Leandru din Abido* (1). Hercule luptînd cu centaurii. în acelaşi muzeu din Napoli. Hercule şi Hippolita. Arturo Beccadelli. Friedrich Haendel. Cel mai vechi cult al lui a fost venerat pe Ara Maxima. Iliada. în Forul . Tinereţea lui Hercule. HERMODH Fiul lui Odin* şi mesager al zeilor în mitologia nordică. Hercule cu bîta. în casa Familiei Vettis din Pompei. Saverio Mercadante. Ovidiu. din cauza unei furtuni. în Muzeul Pio Clementino din Vatican. vestitele mere de aur. IV. Nicola Antonio Porpora. păzite de un balaur. Hero şi Leandru. Claudio Monteverdi. Hercule murind. Pentru a o vedea. Georg .). Hercule Farnese. Ele păstrau. Euripide. Le Brun. a fost dată însă lui Neoptolem*. H. Alcesta. Hermafroditul. Hercule în stare de ebrietate. fiul lui Ahile*. Thomas Hood si Franz Grillpar?er. condus dje o lampă ţinută de departe de Hero. poem. Alfredo Catalani. epigrame. IV î. Hermafrodit.

In sîngele lui otrăvitor eroul şi-a muiat vîr-ful săgeţilor. după o versiune.). Fetiră*. regina amazoanelor*. Avea trei capete: unul de leu. Rubens. Era i'. La rugămintea lui Teseu. de locuitorii Argosului* (5). HIMERA! Animal monstruos. într-o întrecere.nereide*. Heracles a ob'ligat-o pe Hippolita să-1 ia de soţ pe Teseu*. simbolizînd „cunoaşterea" şi . ' 170 H. după altă legendă. Cu aceeaşi oca-' ide. versiuni. pictură HiPPOLIT Fiul lui Teseu* şi al Hippolitei*. sau M EL AM ION Fiul lui Megaros*.1PPQCAMPI Caii marini ai carului lui Poseidon* în mitologia greacă.. acest popor ar fi locuit în ţinuturile Traciei. Bellerofon*. a fos't hrănit de o iapă. HIPERION Unul clin cei 12 titani*. pe care a luat-o apoi de soţie. bronz etrusc (sec. Un monstru marin a speriat caii. Virgiliu. singura din cele 5O de fiice kle acestuia care nu şia ucis soţul. Lupta centaurilor cu lapiţii. (2) Mama lui Atreu*. • HUGIN şi MUN1N Cei doi corbi din mitologi^ nordică. ca si pacea. Acolo soarele era veşnic. iar durerea nu era cunoscută. Atlanta*. înfruntarea îndîrjită care a avut loc între centauri şi la-piţi s-a sfîrşit. Simbolizează vulcanul din regiunea Liciei. avea cap de leu. respingând iubirea Afroditei*. aşa cum fusese constrînsă de tatăl ei.. 171 HIPPOMEDON Unul din cei şapte participanţi la expediţia împotriva Tebei* (2). pictură HILDUR Valkirie* în mitologia nordică. părinte al lui Helios*. si al SeiejreiT. pînă cînd a fost găsit de nişte păstori.Chr. unul de capră şi altul de şarpe. s-a sinucis. A fost salvată de furia acestuia. a învins-0 pe fiica regelui Arcadiei*. în regiunea cea 'rnai îndepărtată din nord. a răpus-o. Fedra. VI. cuprinsă de remuscări. pustiită de mai multe ori. Din fiecare din cele trei capete vărsa foc . fiii lui Uranus* şi ai Geei*. l HIPPOCRENE Izvor. fiică a lui Tifon* şi Echid-nei*. Mai târziu. jiivinitate solară. protejat de Apollo* si de muze*. Himera din Arezzo. HIPPODAMIA (1) Soţia lui Piritou*.şi flăcări. După o altă versiune. pretextînd că Hippolit a avut faţă de ea purtări necuviincioase.| Sau. HIMENEU Zeul căsătoriei în mitologia greco-romană. basorelief. şi i-a redat tronul lui Tindar. De la Apollo* a primit în dar o centură care i-a fost luată de Heracles* cînd le-a cucerit pe amazoane. A fost readus la viaţă de Asclepios* şi lă-!. zeii 1-au pedepsit. Eneida. HIPPOCOQN Fratele lui Tindar*.'sat liber într-o pădure de lîngă Roma. pe care centaurii* au vrut să o răpească chiar în ziua nunţii. HIPPOLITA Fiica lui Ares*. Profanînd însă templul zeiţei Cipele*. Michelangelo. V î. fiul lui Dionysos* si al Afroditei*. care i-a fost dat de Atena*. fa şi pe fiii lui. 179. A respins-u pe mama lui vitregă. expus în Muzeul de Arheologie din Florenţa HIPERBOREENI Popor legendar care locuia. Zeul lor preferat era Apollo*. regele lapiţilor*. zeiţa 1-a preschimbat într-un izvor. VI.de pe muntele Helicon*. ca si cei conduşi de Triton* şi .tiON Fiul lui Poseidon* şi al Alopei*. După ce a devastat ţinutul Liciei (Asia Mică) de mai multe ori. după una dintre. i HIPERtilNESTRA Fiica lui Danaos*. Antonio Pollaiuolo.acestuia care 1a răsturnat şi 1-au omorît. Părăsit de mic. pe calul înaripat Pegas*. lliada. cu învingerea şi uciderea centaurilor. Avea darul t de a oferi motive de inspiraţie celor ce beau dijn el.(5) şi care a fost ucis de Heracles*. apărut sub î Jovitura de copită a calului înaripat Pegas*. care 1-a pîrît tatălui său. au fost prefăcuţi de acesta într-o pereche de urşi.1 pe Linceu* (1). Eos*. corp de capră şi coadă de şarpe. Tiest* si Aleatori. 576. Homer. pe care 1-a izgonit din Sparta şi a pus stăpîriire pe tronul lui: Heracles*] 1-a ucis. HIPPOT. Răpirea Hippodamiei.

La adormit jpe Zeus* cînd Hera* a vrut să-1 ucidă pe Heracle*. lAMBE Fiica lui Pan* si a nimfei* Eco*.„memoria". şi celorlalţi zei din Olimp*t ÎAPIGE Fiul lui Dedal*. 402. de Pluto*. Tiepolo. protectoare a casei la germani. I ANUS Veche divinitate romanică protectoare a uşilor' şi ferestrelor. După moartea lui Osiris. B. iul Nopţii*. A fost socotit chiar zeu al zeilor. erau deschise în timp de război şi închise în timp de pace. Era reprezentat cu două feţe: una fiind simbol al lunii. IAIE Nimfă din cortegiul Dianei* în mitologia romană. A iubit-o pe Di-dona*. cealaltă. medicul lui Enea*. Din sîngele lui.HOLDA sau HOLLE Zeiţă binevoitoare. de la strigătul de euforie iakos! sau de la imnul de bucurie cîntat în cinstea lui. ianuarie. se întorci seara şi povestesc zeului Odin* tot ce se . dar ea 1-a respins din cauza cruzimii lui. Zeus 1-a aruncat în mare. Drept răsplată. poate. au inventat flautul. fiică a Etrei*. A fost. IACCO Unul din numele lui Dionysos*. Ea a încurajat-o. tatăl lui Atlas*. Statuia lui era de o strălucire prbitoare. reprezentate de idoli şi fetişuri aflate în toate casele. HUACARIMACHI în Peru precolumbian. Persefona*. . care au murit | de durere cînd ea a fost devorată de un. 72 JA Nimfă*. A fost aruncat de Zeus* în Infern. . leu. binevoitor şi drept. XII. după moartea surorii lor. IAGNIDE Tatăl satirului* Marsyas*. Porţile templului său. si mai ales în viaţa familială. IACINT Tînăr frumos. Prometeu* -şi Epimeteu* în mitologia greacă. El provoca bolile si catastrofele. ca şi tatăl său. Horus a ieşit la lumină şi a devenit noul zeu solar. . a fost aleasă preoteasă a zeiţei. tată si fiu. Isis* 1-a hrănit pe ascuns.Moartea lui lacint. în cinstea lui se celebrau ago-naliile*. pictură la Lugano IADE Nimfe* ale pădurilor. preoţi-ma'gi. apelor şi mlaştinilor. J. în total şapte. ca si numele primei luni a anului. simbol al soarelui. IASO Una din fiicele lui Asclepios* şi ale Epionei* în mitologia greacă. care a murit devorată de un leu. el fiind zeul tuturor începuturilor. după versiunea lui Virgi-liu. HUITZILOPOCHTLI Unul din zeii războinici jidorat de azteci ca protector al imperiului lor. personificare a bolilor şi tămăduitoare a acestora.întâmplă pe părrjiînt. După nume: „cei ce fac să vorbească zeii". reprezentînd pe Enea rănit JARBA Rege legendar al Mauritaniei. La o întrecere. care. în Forul roman. A avut şapte surori. Virgiliu. Zeus* le-a prefăcut pe toate în stele. dar a fost salvat de mama lui. spirite şi genii*. HOLLE -j* HOLDA HORUS Fiul lui Osiris* în mitologia'egipteană. Apollo 1-a ucis din greşeală cu discul. prin firea ei veselă pe Demetra* atunci cînd acesteia i-a fost răpită fiica. zeul a făcut zambila. surori ale nimfei Ia*. regina Cartaginei. HUACAS La peruvieni. frate geamăn al lui Tanatos*. O. Eneida. De la el a rămas numele Gianicolo din Roma. îndrăgit de Apollo*. A fost identificat cu soarele însuşi. amîndoi. BOLI Zeu al morţii şi al desfrînării la popoarele nordice. cînd a vrut să i se împotrivească lui. ÎAPET Titan*. Fiindcă au avut însă curajul de a se lua la întrecere cu Apollo*. Cînd ş-a trezit. HYP'NOS Zeul somnului în mitologia greacă. 391.' Era implorat în orice ocazie. IAMA Zeul morţii şi judecător în Infern în mitologia vedică. j după ce zboară în timpul zilei deasupra lumii. Celelalte s-au stins de durere. provenit. iade*. în Delta Nilului. frescă pompeiană în Casa lui Siri-cus. Marsyas a fost legat de un copac şi jupuit de viu.

într-adevăr. zeii rărnîneau veşnic tineri.ege al Cretei. Jean-Jacques Rousseau. ea 1-a preferat pe Idas. care îi plăcea lui Apollo*. clar acesta i le-ar fi cedat numai cu condiţia de a-i aduce din Colhida* berbecul cu lîna de aur*. spre deosebire de Zîne*. sculptură antică. după credinţa populară. 1-au ucis. într-o luptă cu Dioscurii*. s-a apropiat prea mult de soare. fiul lui Deucalion* nepot al lui Mînos*. VIII. aripile s-au topit si el s-a prăbuşit în mare. Cînd au vrut să scape de persecuţia acestuia si-au făcut aripi din pene si ceară.IDUN IELE sau ŞOIMANE Personaje feminine fantastice în basmele populare româneşti îmbrăcate în alb. Căderea lui Icar. deseori amintite în legătură cu Alexandru Macedon. împărat intrat în 12 — Dicţionar de mitolociie 177 i legendele poporului român. Dar Medeea s-a răzbunat si a ucis-o pe Creusa şi pe fiii ei într-un chip înfiorător. basorelief. Hrănindu-se cu fructele oferite de ea. Zeiţa Isis* era reprezentată cu capul acestei păsări.nordică. din Pompei. tot zeii au dezlănţuit în Creta o molimă îngrozitoare. A răpit o tî-nără. în Bi-tinia. rege în lolco. Icar. cu preţul vieţii. işa cum prevăzuse el însuşi. -Pusă de Zeus* să aleagă între ei doi. Dedal care pregăteşte aripile. frescă pompei. erou argonaut. peste mare. Piero di Cosimo. Giacomo Leopardi. care îl aştepta nerăbdător. locuitorii. A fost' instruit de centaurul* Chirpn*. îndrăzneşte să sfideze forţele necunoscute ale naturii si ale universului. Judecata lui Paris* a avut loc pe acest munte. 1CAR Fiul lui Dedal*. Kneida. Dar nu a rămas aici. sculptură 1DAS Fiul lui Afareu* în mitologia greacă. mamă a lui Teucru* (1).fost în cele din urmă ucis de Zeus fiindcă. 183 şi urm. surprins de furtună. în zbor. După o altă versiune. Frescă în Casa Amoraşilor de aur.lASON Fiul lui Espn. i-a pretins lui Pelia drepturile lui. La întoarcere spre patrie. la sfîrsitul expediţiei argonauţilor* a fost ucis într-o luptă cu Dioscurii. Francesco Caletti-Bruni. melodramă IBIS Pasăre legendară socotită sacră de egipteni. s-a reîntors în patrie. pe Marpesisa. neascultînd de sfatul tatălui său. în Villa Albani din Roma. lason. (2) Unul din numele zeiţei Cibele*. IDEA (1) Nimfă*. în fruntea argonauţi-.. în văzduh. Ovidiu. a făgăduit zeilor că le va jertfi prima fiinţă întîlnită dacă va scăpa cu viaţă. unde a părăsit-o pe Medeea şi a luat-o de soţie pe Creusa* (1). Gabriele D'Annunzio. Pelia*. Aceasta a fost propriul lui fiu. A participat eroic la războiul împotriva Troiei*. VII. pentru a ajunge cît mai departe. ÂDMON Prevestitor care a participat la expediţia argonauţilor*. Acesta a . Pentru această cumplită faptă. III. 1DUN sau IDUhfA Personificarea poeziei în mitologia. Amîndoi au fost închişi de regele' Minos* în labirintul* construit pentru Minotaur*. Paris a acordat mărul de aur Afroditei*. Metamorfoze. Antonio Canova. Brueghel. IDA Munte din £îpropierea Troiei*. Este simbolul răzvrătirii omului care. în posesia lînii de aur şi. 47 şi urm 176 1DUNA H. Homer. din cauza căreia. detronat de propriul lui frate. la marginea apelor si prin văi şi ademenesc oamenii prin frumuseţea lor. Idomeneu nu 1-a cruţat. IDOMENEU E.. . Carlo Sara-ceni. 174 175 La maturitate. Virgiliu. Locuiesc. primul rege al Troiei*. socotind-o mai frumoasă decît Hera* si Atena*. Andrea Sacchi. clupă muntele pe care îi era ridicat un templu. prin păduri. dar care a murit înainte de a ajunge la ţintă. a luat viaţa lui Castor*. ajutat de Medeea*. stiindu-î vinovat pe Idomeneu. Tot aici se ridica un templu al zeiţei Cibele* şi a fost locul naşterii lui Zeus*.ană în Casa lui Menandru. 400 şi urm. fiindcă salva acest popor de reptile după retragerea'apelor Nilului. Iliada. ci şi-a continuat drumul în Corint. pictură. în genere provoacă nenorociri. lor* lason a ajuns.

ca şi ceilalţi. însoţit de bunul luj prieten. protectoare a sănătăţii. ca şi întemeierea Romei. a fost răpit de naiade*. Leonardo Vinci. Ippolito Pindemonte. Oprindu-se însă pe o insulă pentru a-şi potoli setea.mare a lui Priam* şi a Hecubei*. Jean de Rotrou.IEROFILA Una dintre sibile*. pictură la Muzeul din Darrristadt. Jean Blanchard. Ifigenia*. Ricci. Dorind să se îndrepte din portul Aulida spre Troia*. ucis. D. în Casa Chitaristului. mama satirilor*. ILEANA COSÎNZEANA Cea mai frumoasă şi pură reprezentare feminină din mitologia românească. care a participat la vîna-rea porcului mistreţ din Calidonia*. poezii dramatice. făcînd-o preoteasă a cultului ei.i-a apărut acesteia sub 178 ILEIRA -* ILAIRA 179 ILEOS (1) Centaur*. Iliada. Nicola Porpora. Niccolo Piccinni. (2) Erou care a luat parte la vînarep porcului 'mistreţ din Calidonia* şi a murit în timpul vînătorii. Bencovici. In unele basme. crudul rege al Traciei. Jean Moreas. ILARII Serbări organizate la Roma în cinstea zeiţei Ci-bele*. ducînd-o în Taurida. ocrotitoare a celor slabi. A prezis Hecubei* nenorocirea provocată de răpirea Elenei* de către Paris*. acesta 1-a ucis si a pus stăpînire pe ele. Jean Racine. Agamemnon a fost oprit pe mare de o furtună dezlănţuită de zeiţa Artemis*. (2) Sora Ptoelopei*. Mai tîrziu. au venit să vadă templul. muzică. frescă în Casa Poetului tragic din Pompei. acolo a fost ucis do Meleagru*. Rubens. în Casa lui Marcus Olconius şi în 'Casa lui Pinarius Cerealis. Anselm' Feuerbach. din acea regiune. apare si ca femeie războinică. pictură. a fost răpită de Dioscuri*. pentru a o consola de plecarea lui Te-lemac* în căutarea tatălui lui. Pilade*. care a participat la lupta împotriva lapiţilor* şi a fost ucis de Heracles*. tragedii. Cînd un frate al Ilionei a venit la Polinestor cu co'morile Troiei* pentru a le pune la adăpost de greci. fiul ei. Pittoni. Homer. dacă Agamemnon nu i-ar fi făgăduit că-i jertfeşte pe propria lui fiică.Cruz. Febe* (4). Tiepolo în Vila Valmarana din Vicenza înfăţişarea Iftimiei. A fost soţia lui Polinestor*. 1FTIMA (1) Nimfă* iubită de Mercur*. Romanii au adorat-o cu numele de Salus* si de Valetudo. tipul frumuseţii idealizate. care ar fi distrus întreaga flotă greacă. 145. IX. Filippo Agricola. G. Euripide. identică zeiţei Venus*. zeiţa a înlocuit-o pe Ifigenia cu o căprioară şi a luat-o cu sine 'pe tînăra fată. Destinul ei este legat de acela al lui Făt-Frumos*. preoteasă a lui Apollo* în mitologia greacă. ea devenind soţia lui Castor*. Zeiţa Atena*. ILION -> TROIA IL1ONA sau ILIONE Fiica cea mai . Heracles i-a părăsit pe argonauţi si a rămas pe insulă să-1 caute. Oreste*. frescele lui G. ca şi în cinstea unor fericite evenimente familiale. Domenico Scarlatti. crăiasă a tuturor zînelor*. Goethe. IFICLU Argonaut* din Tesalla. Frescă în Casa Efebului clin Pomoei IL AI R A sau I LEI R A Fiica lui Leucip*. C. Ulise*. împreună cu sora ei. Antonio Caldara. Tînăr de o rară frumuseţe. IFIGENIA Fiica lui Agamemnon* si a Clitemnestrei* în mitologia greacă. Hauptmann. pictură la Luvru. Orlandini. care 1-a însoţit pe Hera-cles* in expediţia argonauţilor*. pictură ÎL A. de . Hans Rottenhammer. şi deci distrugerea Troiei*. Luigi Cherubini. Ifigenia in Aulida şi Ifiyenia în Taurida. cînd fratele ei. IGEA Una din fiicele lui Asclepios*. Gluck. W. G. J. ILIONE -H» ILION A iLiuNEU Unul din cei şapte fii ai lui Amfion* şi ai Nio-bei*. de la. Ifigenia i-a însoţit în Grecia. în clipa să-vîrsirii sacrificiului. IFUR Numele Infernului la vechii gali.

IO Fiica lui Inacos* (1). a obţine lîna de aur*. în toate formele ei. în Roma. fiice ale iui Zeus* şi Temis*. dar si al timpului frumos. Metamorfoze. prietenul mai tînăr al lui Zeus. Paladiul*. După care. ca protectoare" a maternităţii. O altă versiune. au fu'rat-o. s-a aruncat în mare. Hermes*. cultul ei a fost răspîndit mai ales în timpul Imperiului. ea s-a oprit în Egipt. IOLCO -> IOLEO IOLEO sau IOLCO Oraş din Tesalia (Grecia). s-a spînzurat. cu Demetra*. pictură 181 IOCASTA Soţia lui Laios* şi mania lui Edip* în mitologia greacă. aflînd că soarta cetăţii depinde de aceas-. crescut. Io a avut de la el un fiu. IORMUNGANDUR Şarpe care înconjoară pămîntul în mitologia nordică. ILO Fiul lui Troos*. bogăţie).unde Zeus i-a redat înfăţişarea dinainte. 1-a sfătuit pe soţ să-si jertfească pe cei doi copii avuţi cu Nefeîe*. A fost reprezentată ca o vacă sau ca o copilă cu coarne pe cap. soţia lui Atamant*. împreună cu ei. pentru că a fost pedepsită de Hera* care a vrut să se răzbune pe Zeus* din cauza aventurii lui cu Se-mele*. sub formă de mistere (Misterele isiace). 394 şi urm. Frescă în Casa Liviei de pe Palatin. cu un caduceu*. Era mamă a tuturor şi a naturii. 1-a rugat să i-o ofere în dar. Correggio. 180 IMMET Munte din Atica (Grecia). în opere. A fost întemeietorul cetăţii Troia*. una din ore*. care a devenit mamă lui Dionysos*. INACOS (1) Fiul lui Oceanus* şi al zeiţei Thetis* (1). Pentru a o ascunde de soţia sa. Troia a fost cucerită uşor. Frixos* si Elle*. Eschil. cu cornul abundenţei* şi cu o statuie a. 1-a ucis pe Argos. ILITIA (1) Fiica lui lupiter* şi a lunonei*. Hera*. adorată de Zeus*. După o versiune. pentru. dar Poseidon* a adoptat-o si a făcut-o una din zeiţele mării. ILLAPA Zeu al fulgerelor şi al furtunilor la vechii pe-ruvieni. duşman al zeuJLui Thor*. tovarăş al lui Heracles* în lupta acestuia împotriva hidrei din Lerna*.dată dobândită. afirmă că ea însăşi şi-ar fi ucis copiii. însă o . ta. eirene. pace). Zeus a presehimbat-o într-o juncană. îngrozită de fapta comisă. de Ino. aflînd. INDRA Divinitate vedică supremă. pe Epaf. monstrul cu o sută de ochi. Ulise* şi Diomede*. A fost şi ea . soţia lui Osiris* şi mama lui Horus*. cu Afrodita*. Hera. ION Fiul lui Apollo* şi al Creusei. însă Hera a făcut ca Io să fie înţepată de un tăun şi să alerge prin lume. La Roma. în copilărie. zeu care îl însoţea continuu pe Eros*. Cuprinsă însă de rernuşcări. care se numea la început Ilion. I REN E Zeiţa păcii (gr. 1-a pus pe Argos (2). ISIS Divinitate a fecundităţii în mitologia egipteană. Mai tîrziu. pluto. protectoare a moaşelor si a nou-născuţilor. vestit pentru calitatea mierei şi pentru cultul lui Zeus. . al belşugului şi al luminii. Sofocle şi Euripide. Ino si-a pierdut minţile. de unde "lason* a pornit expediţia argonauţilor*. soră a Antigo-nei* în mitologia greacă. IN O Fiica lui Cadmos*. lui Pluto* copil (gr. în timpul asediului Troiei. IMEROS Personificare a iubirii la greci. Zeus i-a dăruit atunci statuia de lemn a zeiţei Atena*. cu Selena* şi cu Io*. (2) Fiul lui Foroneu*. A întemeiat oraşul Argos* (5) şi dinastia argolizilor. Ovidiu. Era reprezentată ca o femeie tînără.săgeţile lui Apollo*. ISMENA Fiica lui Edip* şi a locastei*. Io şi lupiter. iar fiul ei şi-a scos ochii. forma trinitatea sacră supremă. IX. a construit rugul care urma să-1 incinereze pe Heracles. primul rege al Argeşului* (5). care trebuia să ocrotească cetatea. IOLAO Fiul lui Ificlu*. Printr-o întîmplare nefericită. să o păzească. a devenit soţia propriului ei fiu fără a şti acest lucru. Grecii au identificat-o cu Hera*. stăpînul vînturilor si al tuturor cataclismelor naturale. unul dintre regii Atenei si strămoşul ionilor. (2) Epitet al Dianei*..

IULIU -+ ASCANIU 183 IU NONA Divinitate romană. care se identificau sau chiar confundau cu orice femeie. IUPÎTER Zeul suprem al romanilor. tatăl lui Laios* şi rege al Tebei* (2). pentru că i-a în-mormîn'tât. 351 ITALUS Fiul Penelopei* si al lui Telegon*. Odiseea. similară Herei* la greci. III. aur sau avînd în'mînă o nuia ori. pe fiecare femeie în parte.. unde i-a stăpînit pe enotri sau pe sicilieni. ale" mărilor. Proteja. fiindcă Paris*. I. 229.condamnată la moarte de Creon*. a preferat-o pe Afrodita. frate al lui Neptun* şi Pluto*. avînd un. pictură IUNONES Zîne sau îngeri păzitori în mitologia romană. i~a susţinut pe greci.'cu multe coridoare. pe fraţii lor. iar atribut. O statuetă veghea tot timpul acest crez. Ebe*. Ei i s-a dedicat luna iunie. templu pe colina Arx. \. invitat de Zeus* la masa zeilor. o dată cu sora ei. ale fenomenelor atmosferice ale Soarelui şi Lunei. a fost aruncat în Infern şi leI gat de o roată înroşită în foc. 96 şi urm. Poli-nice* şi Eteocle*. pentru a o proteja toată viaţa. la care s-au prezentat Atena*. a încercat să o cucerească chiar pe Hera*. la un concurs de frumuseţe. la Roma.. soţia . fiul regelui Troici*. IZANAGI şi IZANAMI Pereche de divinităţi japoneze creatoare ale insulelor japoneze. ca punte între cer si pămînt în mitologia greacă. IUVENTAS Zeiţa tinereţii în mitologia romană.• lui Zeus. 469 IUTURNALII Serbări ţinute la 11 ianuarie. regină a tuturor zeilor romani. Drept pedeapsă. Templul lui cel mai important a fost construit pe Capitoliu*. în cinstea lut urnei*. Soţia lui a fost lunona*. fulgerul. i <> 182 IUGATINUS Divinitate abstractă în mitologia romană. închipuită ca o tînără cu aripi de. Templul său se afla în Câmpul lui Marte din Roma. Ovidiu. 141. A fost venerată pe Capitoliu* (lunona Capitolina). Mesageră a zeilor. care a fost iubită de lupi'ter* si apoi preschimbată într-un izvor. deci. Frescă pompeiană în Muzeul din Napoli. Mesager i-a fost vulturul. regele rutulilor*. Homer. protectoare a maternităţii şi a căsătoriei. Proteja legile şi statul roman şi îşi demonstra puterea prin miracole si acte de bravură supreme. IUVENALIA Serbare instituită de Nero la Roma. IRIS Personificare a curcubeului. de altfel. Virgiliu. . IV ilTACA Insulă pe coasta orientală a Greciei. A fost soţia lui lupi-ter* si. Aceştia au luat de Ia el numele de itali. La l 'martie. 103 şi urm. care făcea ca jugul căsătoriei să fie uşor. ISSION Rege al lapiţilor*.. 184 I L LABDACOS Strămoş al lui Edip*. LABIRINT Construcţie în aer liber. Paolo Veronese. L-a susţinut pe fratele ei în timpul înfruntărilor acestuia cu Enea*.un vas. după legile strămoşeşti. Afrodită* si lunona.:•. unde era venerat împreună cu lunona şi Minerva*. IZANAMI -> IZANAGI IUTURNA (1) Sora lui Turnus*. în cinstea zeiţei tinereţii. fiu al lui Saturn* şi al Rheei*. ale zeilor.purifica. primea jertfe de miei si alte animale. patria lui Ulise. îi corespunde Zeus* în mitologia greacă.. venit din Arcadia* din Sicîlia. Eneida. concepute astfel încît cel ce intră să nu . Metamorfoze. (2) Rîu în care obişnuia să se scalde lunona* pentru a se . 186. . în lupta din-' tre greci si troieni. XII.

Laocoon. a abundenţei. care îi proteja pe greci. Laocoon. cînd soţul ei. Iliada. regele Troiei*. rege al Tebei* (2). a murit în timp ce fugea din Troia. tatăl nimfelor* Dafne*. LAIOS Fiul lui Labdacos*. a avut de la Priam*. a luat-o de soţie pe locas'ta*. De Laocoontis statua quae in Vaticano spectatur. cu capitala Sparta. Dar Hera*. (3) Fiica lui Agamemnon*. divinitate feminină. Eneida. existent mai înainte în Egipt. Virgiliu. A fost ucisă de Artemis*. XXI. Homer. LAMPADEFORH Serbări compuse din procesiuni cu torţele aprinse şi. Ovidiu. şi pe fiii lui. Laocoon. XI. în nebunia ei. Lamia a înnebunit şi.mai poată ieşi. pe Minotaur*. 236 şi urm. Sofocle. Heracles l-a: ucis însă şi pe el. a murit si ea. după alţii. constrîns de regele Minos* al Cretei. care şi-a sechestrat aici fiul. I-a înfruntat pe epigoni*. Homer.. (2) Fiul lui Alcinou* şi fratele Nâusicăi*. L-a aşteptat pe fiul său pînă cînd acesta s-a întors de la Troia*. pe Licaon* (2). LAODICE (1) Nimfă*. mama Niobei*. (2) Balaur care păzea merele1 de aur din grădina hesperidelor*. 649. (2) Fiica lui Priam*.. 186 LAMIA Tînără iubită de Zeus*. de la care a avut un fiu. LAOTOE Fiica lui Alteţe*. (2) Fiica lui Aca'st*. El ar fi introdus în Grecia cultul graţiilor*. după care. Polidor şi Atendor. LACEDEMONIA Regiune în Grecia. împreună. Dedal s-ar fi inspirat din planul unui alt labirint. a prosperităţii şi a destinului favorabil. au pedepsit pe pretendenţii Penelopei* (proci*). soţia acestuia. Metamorfoze. care iau atacat cetatea. personificare a focului. 194 şi urm. LACEDEMON Unul din fiii lui Zeus*. 85 LAODAMANT (1) Fiul lui Eteocle*. sculptură. LACINIO Tîlhar ucis de Heracle*. LACHESIS Una din moire* în mitologia greacă. Zeiţa Atena*. JXI. pe care a refuzat apoi să-i răsplătească. LAOCOON Preot troian care 1-a sfătuit pe Priam*. a trimis însă j împotriva preotului doi şerpi mari ca să-1 ucidă împreună cu cei doi copii ai lui. G. Oracolul* i-a prezis df fiul lui îl va ucide şi o va lua de soţie pe propria mamă. Protesilaos*. i-a ucis pe toţi. în cele din urmă a fost prefăcută în căţea. Se ţineau în cinstea lui Hefaistos* şi durau opt zile. regele Troiei*. LAKSHMI în mitologia vedică. XX. Un alt labirint se . LAMPETIA -> hAMPETUSA \ LAMPETUSA.alergări de cai. Poseidon a trimis atunci un monstru marin ca să . devora orice copil.. eseu. Oracolul s-a adeverit: Edip* 1-a ucis pe Laios şi. LABITI Divinitate a sciţilor. A murit de durere cînd un fiu i-a fost muşcat de şarpe. avut de la Tai-gete*. iubită de Zeus*. în Muzeul Vaticanului asemenea Laomedon nu î-a arătat nici o generozitate. Lessing. LAERTE Tatăl lui Ulise*. IKada. unul din înţelepţii Troiei. LADON (1) Zeu fluvial din Arcadia*. •LAODAMIA (1) Fiica lui Bellerofon*. cînd a trecut prin Italia cu boii lui Gerion*. LAOMEDON Fiul lui Ilo*. poem. căruia i-a dat mai mulţi fii. LAODOC Mul lui Antenor*. tragedie. LAMPETIA si FETUSA Fiicele lui He-lios* în mitologia greacă. erou grec. Tebei* (2). Arhitectul a fost Dedal*. pe Sarpedon* (2). dar a murit ucis de Alcmeon*. V. Ea ţinea fusul pe care înfăşură firul vieţii fiecărui om în parte. Agesandru.află în Lemnos. Siringa* şi Talpusa. un fiu. 442. fiul lui Zeus* si al nimfei* Taigete*. a construit Troia* cu ajutorul lui Apollo* şi Poseidon*'. pe care alţii o numeau Electra*. a fost ucis de Hector*. regele Troiei*. numită astfel de la Lacedemon*. simţind în acesta un pericol. regele. care. zeiţă a frumuseţii. din cauza orgoliului ei nesăbuit. Jacopo Sodaletto. să nu admită introducerea în cetate a calu187 lui de lemn al grecilor. corespunzătoare Afroditei*. 640. E. tot fără să ştie.

dispreţuind-o pe Afrodită*. . 45. unde Zeus* era onorat în mod special. înaintea Herei*. pe Silviu*. pe care centaurii au vrut să i-o răpească. Elena* şi Clitemnes-tra* au fost de asemenea fiicele ei. după părăsirea Troiei*. în aceeaşi mlaştină. s-a prefăcut într-o lebădă. pe Esiona*. 96 LATIUM Regiune din Italia. Virgiliu. A devenit soţia lui Enea*. "basorelief LARARIUM Spaţiu rezervat în casele romanilor altarelor consacrate larilor*. .nunţii după sfatul tatălui lor. al. Leda i-a născut pe Castor* şi Pollux*. I-a fost consacrată o pădure pe Via Salaria. 210 şi urm. cu Hippodamia* (1). ca şi ale cîmpurilor. LARISSA Oraş în Tesalia. însă. Cei ce beau din el uitau tot trecutul. protector al fertilităţii naturii. azi la Florenţa. ca zeu care eliberează pe oameni de orice griji. A fost identificat mai tîrziu cu Bachus*. XII. al viţei de vie. căruia de 188 Popor războinic din Tesalia. LIBER Zeu italic arhaic. monstruos. 714 LETO -+ LATONA LEUCIP Tatăl Ilairei* şi al Febei* (4). frescă din Pompei în Muzeul din Napoli: Piritou primind pe centauri. s-a stabilit Enea* si troienii lui. Lupta centaurilor cu lapilii (Centauromachia).. Timoteu. frescă în Casa familiei Vettius şi Casa Reginei Margareta în Pompei. cunoscute în mitologia greacă sub numele comun de Leucipide. grup sculptat în sec. a fost soţul Amatei* de la care a avut o fiică. 69. vinului. LERNA Mlaştină în Argos* (5). In care. ucigîndu-i. Acesta 1-a înfruntat pe Enea dar a fost învins de el. dar Laomedon s-a oferit să-şi jertfească fiica. se organizau în Italia la 17 martie. LARI Genii* sau duhuri protectoare ale casei şi familiei. Michelangelo. Virgiliu.. Vieira. . Au fost învinşi si puşi pe fugă. reproducerea luptelor pe Vasul Frangois. Eneida. Piritou*. VIII. Jacopo Pontormo. expunînd-o monstrului. Metamorfoze. Odiseea. de la care el a avut pe Apollo* si pe Diana*. sculptură. Virgiliu„EneicJa. cele patruzeci si nouă de Danaide* au aruncat capetele soţilor lor ucişi în noaptea. pictură LEMNIADE Femei din insula Lemnos care. 52.. Da. IV î. Soţii lor le-au abandonat. VI. 194. LAVERNA Zeiţă romană protectoare a hoţilor şi tîlha-rilor. VII. pe Lavinia*. a fost salvată de Heracles*. In ultima clipă. 937 LED A Fiica lui Testios* si soţia lui Tindar*^ regele Spartei. Sodoma. Ovidiu. după legendă.' atacat de centauri* cu ocazia nunţii regelui lor. în Casa familiei Vettius din Pompei. La greci.Chr. Aveau un templu în. au fost pedepsite de aceasta să emane un 190 miros pestilenţial.-fiu. şarpe. aflată în preajma Persefonei* cînd aceasta a fost răpită de Pluto*. 306 LEUCIPE Nimfă* în mitologia greacă. divinitate protectoare în toate casele romanilor. regele rutulilor*. Michelangelo. ucis de Hereule*. Lavinia a avut de la Enea un. Sanctuar. Homer. 189 LATINUS Fiul lui Faun* şi al nimfei* Marica*. Bartolomeu Ammannati. Leonardo da Vinci. Serbările în cinstea lui. Li se jertfea un porc în timpul ceremoniilor publice. XII.distrugă cetatea.. iar ele s-au răzbunat. era cunoscută cu numele de Leto. VI. Ovidiu. deoarece se presupune că aici s-ar fi născut. al culesului viilor. 763. LAVINIA Fiica lui Latinus* şi a Amatei*. Corregio. Falconet. LARUNDA Presupusă mamă a larilor*. Aveau altare în toate casele romanilor. Se* identificau chiar cu sufletele celor defuncţi. Eneida LATONA Soţia lui Zeus*. Paolo Veronese. Liberalii. Virgiliu. în care trăia hidra*. mijlocul Cîmpului lui Marte. deşi îi fusese hărăzită lui Turnus*. Pentru a fi aproape de Zeus*. gemenii cunoscuţi şi cu numele de Dioscuri*. Metamorfoze.XXI. la Florenţa.___•* LETE Rîu în Infern în mitologia greacă. Eneida. 297.

ajuns. care a fost hrănit pe muntele Liceu. care au torturat-o. în vesminte de femeie. 'LICURG Rege al Tracici. care a apărut o dată în Argos* (5) sub înfăţişarea unui lup.de Hercule*. în timpul războiului Troiei*. salvat de aceasta atunci cînd surorile ei (Danaide*) şi-au ucis soţii. 163 şi'urm. pictură de Romeo Batoni în Muzeul Uffizi. LI N COS Regele sciţilor. Cînd Hercule a început să simtă arsurile provocate de otravă. (2) Nume dat lui Pan*. pentru a-1 cruţa de războiul împotriva Troiei*. soră a lui Liber*. ţine în mîini un plug frînt. Era fiica lui Nereu* şi a lui Doris*. legînd-o de coarnele unui taur înfuriat. Frixus a oferit acest animal. ucis. A fost iubită de Poseidon* şi a dat naştere lui Agenor*. care a avut ambiţia de a-1 pune la încercare pe Zeus*. (2) Argonaut* care poseda o privire pătrunzătoare. care voia să-şi căsătorească fiii cu fetele propriului lui frate. 192 L1CO Rege al Tebei* . aflînd că Lico păstrează la curtea sa pe prima soţie. r> ARGONAUŢI LINCEU (1) Soţul Hipermnestrei*. iubită de Apollo*. LICA Sclav care i-a adus lui Hercule*. A luptat împreună cu fratele lui. în 13 — Dicţionar de mitologia 193 noaptea căsătoriei. împotriva Dioscurilor*. După o altă versiune. regele Egiptului. pe scurtă durată. apoi a statului. Era identificată şi cu Ariadna*. 35 şi urm. din Florenţa L1CON Fiul lui Hlppocoon*. Egipt. Homer. A fost însă descoperit de Ulise* şi luat la război. altul pe Aventin* (2). lui Zeus* şi a atîrnat lîna berbecului de un copac în pădurea în care era venerat Ares*. prizonierul lui Ahile*. avînd în rnînă un sceptru si în cealaltă o beretă frigiană. regele Scirului. 22 Li N A DE AUR Lîna berbecului care i-a adus pe Fri-xus* şi pe Elle* în Colhida*. la alegere: ad libitum. 1-a ucis pe Lica fără milă. Metaforfoze. care a vrut să împiedice introducerea cultului lui Dionysos* în ţinutul lui. Ovidiu. Metamorfoze. a libertăţii în mitologia romană. Ovidiu. încît putea să vadă prin ziduri. unde s-a 'prefăcut în stîncă. Amfion* şi Zete*. corespunzătoare Proser-pinei*. Ei 1-aii ucis şi pe Lico. mai întîi personale. LICOMEDE (1) Rege al dolopilor. două temple: unul în Forul roman. «i LICAON (1) Rege al • Arcadiei*. Idas*. a maltratat-o pînă a ucis-o. IX. LICOR1S Nimfă* a mării. a fost ucis de Ahile însuşi. fiica acestuia. Unul din numele lui Zeus*.(2). în alte reproduceri. LICEE Serbări date în Grecia în cinstea lui Zeus*. i-a avut pe. care 1-a vîndut ca sclav. Zeus si-a dat seama la timp şi a pedepsit pe 'Lieaon.LIBERA Zeiţă italică arhaică. mantia îmbibată în . lup). XXI. drept jertfă. Avea la Roma.. aruncîndu-1 în mare. Iliada. LICEU (1) (gr. Metamorfoze. IV. Aceasta din urmă. din partea Deia-nirei*.sîngele otrăvit al lui Nexos*. (2) Fiul lui Priam*. a vrut să ucidă pe Triptolemeu de la care a învăţat meşteşugul . licos. la curtea căruia a fo-c găzduit un timp Ahile*.omede. a fost supusă la chinuri de fiii Antiopei. Avea puterea de a lua viaţa oamenilor oricînd.Neoptolem*. soţia. a lui Dionysos*. la porunca tatălui lor. cînd a încercat să fugă. LIBITINIA Zeiţa romană a funeraliilor. Danaos* pentru a nu ceda fratelui lui. La rîndul ei. în Arcadia*. LIBIA Fiica lui Epaf. De la el. 211 şi urm. si lui Belo*. LIBERT AS Personificare. Deida-mia*. Fiicele lui Llc. (2) Rege al Scirului (insulă în Grecia)^ la curtea căruia Thetis* (2) 1-a ascuns pe Ahile*. identificată cu 191 Eleuteria* grecilor. Era reprezentată ca o femeie hotărîtă. regele fenicienilor. a fost orbit şi apoi ucis de zeul însuşi Ovidiu. dîndu-i pe propriul fiu să-1 devoreze. prefăcîndu-1 într-un lup. căsătorit la început cu An-tiope* (2). apoi cu Dirce*.

o părere critică. După alţii. a comandat. tot atît de crudă. un r. So194 ţia lui era Angerboda*. a fost ucis de Apollo*. M. un medic desăvîrşit. în cinstea zeului Faun*. 193 şi urm. binevoitoare. provoca tunete şi cutremure. LUA Zeiţă romană. Demetra* 1-a preschimbat în-tr-un linx. Gabriele D'Annunzio. legat de steaua cu' acelaşi nume. ocrotitoare a fructelor. împreuna cu fratele său. A fost. Narcis şia îndrăgit propriul lui chip.pe. de Telemac*. LIRIOPE Mama lui Narcis*. la 15 februarie. şarpele Midgard* şi zeiţa morţii. Tilus Livius. corespunzător demonului* sau diavolului din alte mitologii. Privindu-se în ea. Ai arie condilft. pur şi simplu. LOKJB-Zeul tuturor nenorocirilor. profetul din Teba* (2). LUCEAFĂRUL Personaj fantastic. s-a refugiat în insula Lesbos.. în cinstea lor erau organizate serbări numite Parentalii sau Feralii. în oarecare măsură. romani. la Roma. un grup de tesalieni. la romani. Apoi zeul a praschimbat-o într-o stea. lui. 'LUPERCUS Veclie divinitate italică protectoare a turmelor. pentru a-şi atribui lui această cinste.Maia* (1). Pan* sau Lu-percus* (lat. LOTUS Nimfă* care. Orfeu*. la întoarcerea lui Ulîse* în patrie. Ele continuau să exercite o influenţă asupra celor rămaşi în viaţă. îi corespunde. care nu i-a putut îngădui superioritatea în arta lirei. Astarte* la greci.ug aprins.. Luceajiîriiî. 2 2 LUNA Divinitate comună majorităţii popoarelor din antichitate: Isis* la egipteni. fiindcă si-a exprimat. MĂCAR Unul din fiii soarelui şi ai nimfei* Rodi. 732. poem.. ca si tatăl. considerate spirite sau duhuri bune. Cînd Loke era furios. întîlnit şi în basmele şi poemele culte româneşti. V. LINOS Dascăl al lui Heracles* în arta muzicii. presupus a fi fost inventat de Hermes*. IV. La războiul împotriva Troiei*. un alt personaj din mitologia românească. Apollo* sau Amfion*. MANA GENETA --> GENETA MANI Sufletele morţilor sau umbrele lor..a fost educat de o discipolă a ei. XI. XL. identificată cu Faun*'. apărător al turmelor de oi. Erninescu. la nordici.agriculturii. poem MAIESTA (1) Zeiţă italică. mai ales cele cu caracter romantic. socotite divinităţi. 195 •M Hermes*. Ovidiu. care respinge lupul).. Erau. care. A fost ucis de propriul lui discipol cu propria-i liră. atît cît să ajungă chiar şi pînă la capătul lumii. a fost preschimbată de acesta întro floare cu acelaşi nume. lupercus. Metamorfoze. lliadci. înaintea Afroditei*. Bachus* . LIRA Instrument muzical foarte răspîndit în antichitate. care posedă însuşirea de "a se putea lungi în voie. Cînd cetatea a fost cucerită de egipteni. LUPERCAL1I Serbări organizate în antichitate.1 MAAT Zeiţa adevărului şi a justiţiei în mitologia egipteană. Ea a fost socotită sacră de egipteni. (2) A fost soţia lui Hefaistos*. II. Diana* la . MANTOS (1) Fiica lui Tiresias*. identificată cu . LISIA Una din cele mai vestite sirene*. LUNGILA Personaj din basmele româneşti. Serbările erau şi o ocazie de purificare şi de osanale aduse fertilităţii şi prosperităţii. ea . LIOCRIT Unul : din pretendenţii Penelopei* (proci*) ucis. Ela*. nimfă* preschimbată îritr-o apă. Lăţii u. MĂ Divinitate a vechii Li di i. 506 şi urm. educat de centaurul* Chi-ron*. în general. iar fiii: lupul Fehrir*.. 650 şi urm. Ilomer. corespunzătoare zeiţei Rea Silvia* a romanilor sau o Magna M'ater. după ce.. a luat parte la omorîrea unuia din propriii lui fraţi. Maia. căreia i se ofereau armele duşmanilor. deoarece 1-a respins pe Mercur*. MAC AON Fiul lui Asclepios*. (2) 'Divinitate italică arhaică.

Medeea. Corneille. X.. împreună cu Indra*.. Medeea meditează uciderea copiilor ei. Kneida. (2) Zeu etrusc. MAÎA (1) Pleiadă* în mitologia greacă. C) lastră de la Mantinela: Apollo şi Marsyas. După moartea tatălui lui. la 11'iunie. să-1 otrăvească. 'MAGI Preoţi persani cu puteri politice. Virgiliu. 2 MARŞ GRADIVUS Zeu ocrotitor al ogoarelor la geţi. Seneca. trecînd peste legile îngăduite. VII. la romani. MĂRUŢI în mitologia vedică. Darius Milhaud.' Apollo 1-a jupuit de viu. Medeea s-a răzbunat însă. sarcofag roman cu tragedia Medeei.deea. Medeea. tovarăşii de călătorie ai lui Ulise*. De atunci el a înţeles graiul tuturor animalelor. căruia i-a dat pe 196 MARDUK Divinitate babiloniană. dramă. pe al cărui fiu a încercat. după victoria repurtată asupra monstrului Tiamat*. XIV. Pitica. Canace*. MELAMION -* HIPPOMENE MATUTA sau MATER MATUTA La început Aurora* însăşi în mitologia romană. în întrecerea cu Apollo.. a mărilor şi porturilor. Medeea. Paradisul. tragedie. soţia zeului Faun* • şi mama regelui Latinus*. XXVIII 37." Corrado Alvaro. a făurit flautul si 1-a înfruntat pe Apollo* în cîntatul din acest instrument. După o altă legendă. Serbările. VI. Langetti. frescă pompeiană. întemeietor al oraşului Mantova. Argonautele. copia unei opere a lui Miron (sec. Eugene Delaoroix. care.ea. el a fost învins de zeu. capabili. XV.Chr. 38 şi urm. A devenit apoi simbol al Forului roman si. de profeţii şi vindecări de boli. Mc. a ocupat tronul Spartei şi a izgonit-o pe Elena*. Metamorfoze. care a primit darul prevestirii de la nişte şerpi. VII. Kuripide. Dante. Gustavc Charpentier. 159 . Ansolm . IV. pe o amforă din Italia meridională. Ovicîiu. G. oferind Creusei un Veşmînt otrăvit care a ucis-6 şi i-a ucis si pe proprii fii avuţi cu lason. 199 MANTURNA Divinitate romană protectoare a soţiilor si a familiilor. 47. văzîndu-si chipul deformat. numite Matralii. 100 şi urm. totuşi. 19—21. muzică'. strămoşul poporului roman. faimos profet. film M ARTE La început. (2) Unul din.a fost dusă la Delfos*. Homer. B.. VI î. . Ab urbe condita. Ovidiu. Era socotit tatăl. a dus continuu lupta împotriva monstrului primordial Vritra*. Metamorfoze. Luigi Cherubini. pictură în Pinacoteca din Dresda Creusa* (1) şi a părăsit-o. I se ofereau. MEGAROS Tatăl lui Hippomene*. Titus Livius.). Acolo a dat naştere lui Mops*. Pindar. mama lui vitregă. zeu al vegetaţiei. unii. ' MELAMPOS Profet grec. serbări militare pe Câmpul lui Marte din Roma. el şi-a însuşit flautul. pictură. c: I. Kneida. războinic.. A fugit apoi la Atena. aveau loc la Roma. 1-a părăsi't mîniată. clin sec. 197 MARSYAS Satir* sau păstor din Frigia'(Asia Mică) care după o versiune. Odiseea. pentru a servi oracolul* lui Apollo*. Metamorfoze. care s-a îndrăgostit de sora sa.. de asemenea. Pier Paolo Pa-solini. * MAR/CA Nimfă* italică. fiica lui Atlas* (1) si a Pleionei*.Feuerbach 'etc. în consecinţă. Valerius Flaccus. pe un car tras de balauri unde 1-a luat de soţ pe Egeu*. Pentru a-i pedepsi cutezanţa. IV î. Lunga noapte a Medeei. MATER MATUTA -> MATUTA MEDUSA -> GORGONE MEGAPENTE Fiu] lui Menelau*. în clipa cînd zeiţa Atena* — ori de cîte ori cînta din flaut —. protectoare a naşterilor. A fost iubită de Zeus*. fraţilor Romulus* si Remus* şi. deci. divinitate a vînturilor si a uraganelor. Şi-a jertfit viaţa pentru victoria Tebei* (2). Filippo Pacini. o statuetă clin bronz la British Museum. l si urm.Chr. în această calitate. Virgiliu.. legată de facerea lumii. Medc. Ovidiu. al libertăţii. apoi apărător al pămîntului patriei 'şi la nevoie. venerat pe colina CapitoliUlui*. MACAREU (1) Fiul lui Eol*.

.MEDEEA Fiica lui Bete*. ucigîndu-1. Metamorfoze. Fiica lui Zeus* şi a Mnemosinei*. regele Tebei* (2). El este cel care a pornit războiul împotriva Troiei*. Scopas. scotea dimineaţa un sunet asemănător celui de vioară. făcîndu-1 nemuritor. Ovidiu. din secolul XV î. IV î. melissa. MELICERT Fiul lui Ino* şi al lui Atamant*. în timpul luptelor. MENETIU (1) Titan* în mitologia greacă. Rubens. lîngă Teba* (3) există şi acum Coloanele lui Memnon.. 576 şi urm. (2) Păstor de capre care 1-a înfruntat pe Ulise*. Meleagru a . a primit capul si pielea acestuia. drept răsplată. Jacob Jordaens. MENADE în mitologia romană. A luptat la Treia* şi a fost ucis de Ahile*.murit. A oferit trofeele Atalantei* (1). Iliada.r>22 MELISSA Nimfă*. Meleagru. se pretau la manifestări euforice sălbatice. în Egipt. care s-a hrănit. (2) Unul din epitetele lui Zeus*. MEMNON Fiul lui Titon* şi al lui Eos*. care a fost interpretat drept salutul lui Memnon adresat mamei sale. IU. L-a hrănit pe Zeus* cu lapte de capră şi. care a luat parte la revolta împotriva lui Zeus* si a fost trăsnit de acesta. frescă pompeiană. albină). fiii lui Eclip*. a fost răpită de Paris*. ucis de propria lui mamă. a învăţat poporul cretan cum să obţină mierea de albine (gr. De pe rugul pe care a fost incinerat. aşa cum au prevestit moirele*. pentru a se stabili în Corint. Este reprezentată cu o mască tragică într-o mînă si încălţată cu coturni. * * MELIA Fiica lui Oceanus* şi mama nimfelor* oceanice. fiică a recelui Cretei. înzestrată cu o memorie prodigioasă. care nu contenea să-1 plîngă. el este cel care a. cu miere de albine. nimfa* care 1-a hrănit pe' Zeus* copil. care a participat la cucerirea Troiei* şi a fost ucis în lupte. în Muzeul Naţional din Atena MENECEU Tată al lui Creon*. Nicolas Poussin. MELKART -> MELEKKART '* 200 MENELAU Fiul lui Atreu* şi fratele lui Agurnemnon* în mitologia greacă. în tinereţe.Chr. 198 199 MELEAGRU Erou care a participat la vînătoarea porcului mistreţ din Calidonia*. în Muzeul Vaticanului. regele Colhiclei*. împreună cu acesta a părăsit apoi Colhida. Acesta s-a răzbunat pe el. După alţii. Ovidiu. S-a aruncat în mare o dată cu mama lui. aici lason a indrăgit-o pe MELANTIUS (1) Fiul lui Doliu. inspirator al alfabetului. păstor al lui Ulise*. Dotată cu putere magică 1-a ajutat pe lason* să pună stăpînire pe îîna de aur*. una din coloanele rămase în picioare.. pictură MELEKKART sau MELKART Zeul cetăţii Tyr. MENESTEU Regele Atenei. MELPOMENE Muza* tragediei. de fapt ale faraonului Amenhotep III. a muzicii si a cîntului în mitologia greacă. 201 MENEŞTE Nimfă* în mitologia greacă. Zeus* 1-a trecut printre zei. primiţi ca oaspeţi de Poseidon*. fiul regelui Troiei. •MELISSEU (1) Tatăl Melissei*. Elena*. ucis în timpul luptelor dintre Eteoc'le* şi Polinice*. Melisseu* (1). sculptură romană. Menadă adormită. la Sparta. în timpul desfăşurării cultului acestui zeu. s-au ridicat în zbor numeroase păsări care s-au luat la harţă între ele. . construite pentru mausoleul acestuia. a fost protejat de Atena*.Chr. Metamorfoze. fiindcă soţia lui. care a rănit mistreţul de moarte. aşa cum i-a fost prezis de Tiresias*. sculptură din sec. personificare a geniului fenician. IX. ucis animalul şi. femei din cortegiul lui Dionysos* care. Al-tea*. (2) Tatăl lui Patroclu*. al virtuţilor nautice şi comerciale. cuprinşi de nebunie. După învingerea troienilor. IV. Homer. înaintea lui. MELIBEA (1) Fiica lui Oceanus* si mama lui Licaon* (2) Una din fiicele Niobci* cruţată de Artemis*. s-a întors cu Elena în patrie. şi acolo amîndoi au f ost. în antichitate. Menecou si-a sacrificat viaţa pentru a salva Teba din mîinile celor şapte (Cei şapte împotriva Tebei*).

care 1-a declarat zeu după moarte. liomer. (3) Fiica lui Atlas* (1) şi soţia lui Sisif* (2). mai tîrziu . născut în Meonia. cu ajutorul mamei. în Via clei P Abbondanza. din Lidia antică. să sară de pe acoperiş. Mercur oferă mărul lui Pari. azi în Luvru. spune legenda.. zeiţa. (4) Soţia lui Polib* (1). însoţitoare si prietenă a zeiţei Artemis*. în 'locul unde a căzut. Serbările în cinstea lui aveau loc la 15 mai. MESTRA Fiica unui prinţ al Tesaliei care. a ţîşnit din pămînt un izvor. V î.vfififl. bronz grec. (2) Rege al unui ţinut din preajma Mării Negre. sub care era venerat în Meonia. în Muzeul Naţional clin Napoli. pe' Telemac*. începînd din anul 495 î. a MEU A Fiica lui Proteu*. a intelectului si a prudenţei.MENIPPE Fiica lui Orion* în mitologia greacă. a preschimbat-o în planta cu acelaşi nume. A găzduit-o pe Demetra* ' cînd aceasta îşi căuta fiica. MERCUR Zeu roman al comerţului (lat. Metioche. 202 203 a fost constrîns de Radu vodă. după terminarea falnicei construcţii. pe uzurpator. cînd a plecat la Troia*. basorelief din insula Thasos. Perugino. cu ajutorul unor aripi de lemn. • cumpătare) Fiica lui Ocea-nus* şi a zeiţei Thetis* (1). patetic. demonstrează participarea creatorului acestei opere de artă. Frescă la Pompei. care. A întemeiat oraşul Meţapont. pe Persefona*. IVţerope. în Circus Maximus. tragedii MESSAPOS (1) Fiul lui Neptun*. Vittorio Alfieri. părinţii adoptivi ai lui Edip*. opera trăieşte astfel prin propria noastră viaţă. Cambir. Demofon*.. Fiul ei. mai tîrziu. fiindcă Poseidon* îi îngăduia acestuia să o revîndă de fiecare dată. METANIRA Soţia lui Celeu*.?. fiindcă nu putea trăi fără soţia lui. METIS (gr. Ei i-a dat pe propriul său fiu. (2) Nume al lui Dionysos*. Joshua Reynolds. (2) Erou care a luptat alături do Turnus* împotriva lui Enea*. Acesta. pictură MEROPE (l) Rege al ţinutului Cos. iar el. prin sacrificarea fiinţei iubite. Pcrsefona* din invidie. a ucis-o. 1-a ucis. strălucea mai puţin. Au fost prefăcute amândouă în stele. la creaţia lui. trăire si sensibilitate. marfă). dramă METALOS Fiul lui Sisif* (1) şi nepot al lui Eol*. Totuşi ea s-a mai întors la părintele ei. Un mit străin de orice religie.cu Hermes* al grecilor. 267 şi urm. din invidie. 1-a lăsat să-i supravegheze casa şi să-i educe fiul. pe ai cărui fii i-a ucis Diomede* în timpul războiului împotriva Troiei*. împreună cu sora ei. Creţi Donato. presupus arhitect al Mînăstirii Argeş şi sacrificat. A avut un templu la Roma. după" ce acesta a fost ucis de Polifem* a devenit soţia ciclopului*.Chr. Fiind preschimbată în stea. Mercur. Mercur. identificat. la rîndul lui. de la numele lui Hornor. (5) Soţia lui Cresfont. G>vbireHe d'Annunzio. MENTA Nimfă* adorată de Hades*. '225 şi urm. Atena* însăşi i s-a prezentat de cîteva ori lui Telemac sub înfăţişarea bunului Mentor. j Lucian Blagu. MENS Divinitate abstractă în mitologia romană. Legenda mî-năstirii Argeş sau Legenda Meşterului Mqnole este un.Chr. nierx. acesta este simbolul legendei. adorată ca zeiţa a sufletului. MENTOR Fiul lui Alcim din Itaca* si prietenul lui Ulise*. MEŞTERUL MANOLE Personaj din legendele şi baladele româneşti. răpită de Pluto*. inteligenţă. Cînd Zeus* i-a arătat prea multă atenţie. Mercur. Odi. împreună cu soţia lui. Voltaire. s-a jertfit pentru a salva Beoţia de ravagiile unei epidemii de ciumă. L-a . l F. MEONIJ (l) Un alt nume al muzelor*. pentru veşnicia mînăsti-rii şi a frumuseţii ei. Soţia lui a fost -zidită între zidurile rnînă'stirii. Meşterul Manole.a din cele mai sugestive din folclorul românesc şi balcanic. sec. Hefa* 1-a preschimbat înţr-o stea. metis. total. fiindcă a fost căsătorită cu un muritor. Andrea Mafiei. persecutat de o foame nepotolită şi-a vîndut propria fiică. Mercur în repaos.

A fost luată de soţie de Zeus* înaintea lunonei*. Metamorfoze'. fiindcă simţea nevoia să o spună cuiva. ale cărui ape de atunci au rămas strălucitoare. la lituanieni. a morţilor. celelalte' două lumi erau: Asgard*. MINERVA Zeiţa romană a artelor şi a meseriilor. personificat într-un şarpe. făcind ca urechile lui să fie ca acelea ale unui măgar. împreună cu fraţii lui. MINIT Unul din cei şapte fii ai Niobei* ucis. şi a strigat-o acolo secretul. sculptură antică la Luvru. Pe pămîntul acela au crescut nişte trestii. a ştiinţelor şi a tuturor meşteşugurilor. avî-nd aceleaşi' atribute. de Apo'llo*. XI. un timp. care a devenit sclava lui Ahile*. Midas a asistat la o întrecere de virtute muzicală între Apollo* şi Pan* şi 1-a protejat pe 'acesta din iirmă. Ele nu au acordat cuvenita importanţă cultului lui Dionysos* 'si acestea le-a făcut să-şi piardă minţile si să rătăcească în toată lumea. după legendă. corespunzătoare zeiţei Artemis* la •greci şi Dianei* la romani. în acelaşi timp reprezenta lumea oamenilor. Dionysos a făcut pe Leucipe să-şi ucidă fiul. MIDAS Rege al Frigiei care 1-a găzduit pe Silen* (1). Dar el şi le-a ascuns într-o beretă frigiană şi 1-a rugat pe bărbierul lui. cu ea. rătăcit pe meleagurile lui. 90. 146 şi urm. Ovidiu. Tot el le-a preschimbat în păsări pe toate trei: într-un liliac. Sărbătorită la 19 martie. cu Atena* a grecilor. Asimilată. în ele erau firele de aur de pe Midas însuşi. care. lumea zeilor. Acesta a făcut totuşi o gaură în pămînt. Minerva. Mîniind pe Poseidon* 206 . si Helheim*. mamă a zeiţei Kaunis. cu numele de As-tarte*. protectoare a medicilor. A trebuit însă să se scalde în rîul Pattolos. a devenit apoi independentă si astfel i s-a acordat importanţă majoră. pictură la Luvru MINES Rege al Ciliciei si soţ al frumoasei Briseis*. care. Atena*. ca şi Atena. fondator al oraşului cu acelaşi taume din Caria (Grecia). pe Androgcu* şi Ariadna*. să nu o destăinuie nimănui. înarmată cu coif si cu lance. Zeul 1-a' pedepsit atunci. MINEIDE Cele trei fiice ale lui Mineu. MILDA Zeiţă a frumuseţii. pe care fenicienii o adorau ca pe Dea Mater. a cerut zeului să-şi retragă răsplata. A fost întemeiat. spuneau tuturor această taină. în bătaia vîntului. A avut de soţie pe Pasifae* şi. MICENE Oraş în ţinutul Argos (5). MILITTA Zeiţă asiriană. tovarăş de petreceri al lui Dionysos*. MIDGARD Fiul lui Loke*. Leuconoe şi A'lci-toe* (1). Midas i-a cerut ca tot ce atinge să devină aur. regele ţinutului Orchomeno's (din Arcadia*): Leucipe. împreună cu lunon'a* şi lupiter* a constituit triada capitolină. După o altă versiune. este fiul lui Apollo* şi al Dianei* şi soţul nimfei* Cianea. Din capul lui a ieşit atunci zeiţa înţelepciunii. dar fiindcă un oracol* i-a prezis acesteia că fiul lor îl va detrona. pînă cînd Hera* le-a preschimbat în lilieci. disperat.determinat pe Cronos* să-i libereze pe copii-i înghiţiţi de el. a tragerii cu acul. dar văzînd că şi hrana se transforma în aur. a fost reprezentată puriînd pe cap un coif si în mînă un scut cu chipul Medeei* în 'mijloc sau o lance. După o legendă. de Perseu* şi numit astfel după numele minerului spadei (gr. Drept răsplată. singurul care îi ştia taina. A avut la Roma un templu pe Aventin* (2) si un altul în Forul lui Nerva. MILET Erou legendar. Gerard David. prin echitatea lui în legislaţie. mikee) care i-a căzut lui Perseu din mînă pe cînd căuta un loc pentru ridicarea oraşului. Lupta dintre Marti' y i Mincrvci. personificare a iubirii. mamă a universului. MINOS Rege legendar al Cretei. într-o cucuvea şi într-o bufnită. A devenit apoi reşedinţa atrizilor*. 204 205 M1LTA Zeiţă asiriană. «' MIGDON Regele l'rigienilor care. în mitologia nordică. a devenit judecător în Infern. Mai tîrziu. el a simţit dureri în cap şi 1-a chemat pe Hades* să i-1 crape. a luptat împreună cu ' Priam* împotriva amazoanelor*. Zeus a înghiţit-o de vie. fiul lui Zeus* ' şi al Europei*. zeul i-a cerut sa-şi spună dorinţa. grecii au preluat-o cu numele de Afrodita*.

Capul-Miseno.1) Piramida lui Keops. de Hermes. Teseu*. legate de cele şase luni ale anului. MITRA Zeu al luminii şi faptelor bune în mitologia vedică. împărţeau oamenilor dreptatea.Chr. 171. după moarte. în Egipt. Virgiliu. extinsă între 1600 si J400 Î. a preschimbat furnicile în fiinţe umane.. tragedie MIRTIL Vizitiul lui Enomaos*.ida. Minos i-a atacat şi i-a învins. căreia i-a dat naştere într-un desert unde s-a ascuns de ochii tuturor. MIRMIDONI Popor din Tesalia. 1-a urmărit pînă aici. Icar*. Cînd Androgeu a fost ucis de atenicni. la rîndul lui. şapte tinere şi şapte tineri. fără ca el însuşi să ştie. în cele mai multe imagini. Şi-a trădat stăpînul. Mirra. Artemisia*.Constelaţia Vizitiului.. MINUNI ALE LUMII Capodopere ale arhitecturii şi sculpturii antichităţii. A fost transformat. pentru a scăpa de Mirtil. Minotaurul*. . făcînd-o pe Pasifae să dea naştere unui monstru. o mantie fluturîndă şi o beretă frigiană. La aceste . după numele lui. Danie.fiindcă nu i-a jertfit un taur alb.?) Statuia lui Zeus* din Olimpia* (în Peloponez). acesta 1-a aruncat în măre. 288. 4-32. îndrăgostită de un taur. A fost adorat şi de romani. trimis de Poseidon* în Creta. în Halicarnas. care i-a amintit de datorie. Templul din Eleusis a fost distrus de Ala-ric. Minos. şi să ajungă singur în Sicilia. acesta s-a răzbunat. constru-indu-şi aripi din ceară. Sculptură în Muzeul Vaticanului MNPjMOSINA Zeiţa memoriei. (5) 207 Colosul din Rhodos. care i-a fost oferit chiar de zeu. MIRRA Fiică a lui Cinir*.a. regele vizigoţilor. dar şi-a găsit moartea. obligîndu-i apoi să dea la fiecare nouă ani.' asista la tunsul oilor şi la cultivarea inului. şi chiar străinii. fiul al reginei Parsifae*. MINS înţelepţi în mitologia celtică. MISEN Trîmbiţaş în flota lui Enea*. Deoarece s-a arătat trufaş faţă de Triton*. Cocal*. ŢII MINOTAUR Monstru cu trup de om şi grumaz si cap de taur. in golful Napoli. (4) Farul din Alexandria. Pelope nu şi-a respectat însă înţelegerea si. A fost preschimbată apoi de zei într-un mirt. Ovidiu. identificat cu soarele. MI NU Zeu protector al fertilităţii în mitologia egipteană. MNESTEU Tovarăş de călătorie al lui Enea*. din Italia. în. Minos. indignat. în Infern a devenit judecătorul tuturor damnaţilor. la regele acestei regiuni. 298 şi urm. soţia lui Minos*. care nu voia să-1 piardă. fiu al lui Hermes*. De obicei. într~o constelaţie. în mitologia greacă. un copil. IV. fiica lui Uranus*.ida. în 395 î. în care era închis cu fiul lui. . apoi si alţii. ucide un taur. care i-au ridicat numeroase temple. după plecarea lui de la Troia*. (. reprezentat ca un tînăr care poartă o tunică scurtă.. (7) Mormîntul lui Mausol (rege al Cariei — Anatolia occidentală) —. loc ce îi poartă numele şi astăzi. Era . opera lui Fidias. Kne. rege al ţ Ciprului. Knc. c. Cele nouă muze* au fost fiicele ei. pe care le avea de la Zeus*. 1-a aruncat în mare. din Babilon. Minotaurului. pe Adonis* (1). a ucis apoi monstrul şi i-a scăpat pe atenieni de tribut. Internul. (2) Grădinile suspendate ale Semiramidei. luni în Infern: moarte şi înviere. Şi-a iubit tatăk peste măsură. număr de şapte: (. ajutat de Ariadn. să fugă din labirintul. (6) Templul zeiţei Artemis* din Efes.mistere asistau iniţial numai cei iniţiaţi. Dedal a reuşit.€iind ucis chiar de rege însuşi. asupra căruia domnea Ahile*. Şi-a exercitat puterea în zona Nilului. şi celelalte şase luni lipsite de binefacerile naturii. împreună cu zeii.Chr. IX. la rugămintea lui Eac*. VI. propice vieţii şi fertilităţii. cu care se întîlnoau la stejarul sacru Idrasil. încît a avut. dedicat acestuia de soţia sa. zeiţa protectoare a femeilor în muncile lor de toate zilele. Virgiliu. civilizaţie numită minoică. Creta a cunoscut prin Minos o adevărată civilizaţie. Zeus*. X. 781 MOCOŞI în mitologia slavilor. Vittorio Alfieri. a închis acest monstru cu trup de om şi cap de taur în labirintul* pe care i 1-a construit arhitectul Dedal*. corupt de Pelope* care i-a făgăduit jumătate din regatul lui Enomaus. După ce o ciumă cruntă a pustiit insula. Metamorfoze.

din Beoţia.C'hr. Talia* (1) (muza comediei). în vis lua formă omenească. 635 şi urm. MUMBO-IUMBO Idol în mitologia populaţiilor din Guineea. • Se născuseră în Tracia. închipuită sub forma unei fiinţe . ca şi drama fiicei. răpită de Hades*. Ab urbe condlta.). basorelieful lui Archelau din Peieria (124 î. pentru recăpătarea fiicei ei. iar a treia avea fus si foarfece. în cinstea zeiţei Demetra* si a fiicei ei. Euterpe* (muza muzicii şi a poeziei). cu o coroană de mac pe cap şi cornul abundenţei* în mînă. Erau trei: Lachesis*. 3IG MORFEU Fiu al Somnului şi al Nopţii*. care personifică amurgul serii. si Parnasul*. Urania* (1) (muza astronomiei). care-i cunosc bine intenţiile răufăcătoare. în alte imagini. După alţii. Clotos* şi Atropos*. a doua ţinea în mînă o nuia pe care o mişca pe suprafaţa unui mapamond. Avea aripi de fluture . VIII. Apollo. Ovidiu.). MUSAGET Epitet al lui Apollo*. Numele lui era. în basme. 33.pe jumătate om. XI. pentru că era mult. om uriaş. din Colofon • (Asia Mică). IV î. Anton Rapfae! Mengs. cartaginezii jertfeau copii. răutăcioasă. MUMA PĂDURII Personaj feminin în mitologia românească. fiice ale lui Zeus* şi ale Geei*. Metamorfoze. Avea un templu ia Roma între colina Aventinului* (2) şi aceea a Palatinului. Erato* (muza poeziei erotice).Chr. cu care atingea pleoapele 'muritorilor. Rafael. MOMOS Personificarea ironiei. arătare respingătoare. împreună eu Am-filoh* a întemeiat oracolul* lui Apollo*. constrînse să trăiască şase luni pe pămînt şi sase 208 MOIRE Zeiţele destinului în mitologia greacă. A murit muscat de un şarpe. MOPS Fiul lui Mantos*. a luării în rîs şi a sarcasmului în mitologia greco-romană. prin înfăţişarea ei hidoasă.MISTERELE DIN ELEUSIS Ceremonii rituale celebrate la Eleusis*. Erau închipuite bătrîne şi murdare. apărea sub forma unui bătrîn cu aripi. Locul lor de preferinţă era muntele Helicon*. 'Deseori apare în tovărăşia fraţilor lui: Miezilă si Zorilă. Polimnia* (muza poeziei lirice şi a elocinţei). 9 Basoreliefurile din Mantineea. Melpomene* (muza tragediei). Apollo cu muzele. care proteja castitatea femeilor. de aici si numele de Pieride. In braţele 14 — Dicţionar de mitologie 209 lui de bronz. Ovidiu. Metamorfoze. MOLOS Fiul lui Neoptolem* si al Andromacăi*. 5 MURGILÂ Personaj din poveştile populare româneşti. folosit de evrei pentru a desemna pe zeul fenician Melekkart*. înfricoşătoare. cît o claie de fîn. Semnifică forţele negative ale naturii. îi sperie pe copii. după ce mai în'tîi înroşeau statuia acestuia.şi în mină frunze de mac. Cea dintîi torcea firul vieţii. Per-sefona*. prea ireverenţios faţă de ceilalţi zei. ca însoţitor permanent sau conducător al muzelor*. patroană a trîndăviei. MUZE Fiice ale lui Zeus* şi ale Mnemosinei*. Parnasul. întruchipată într-o bătrînă schimonosită. Giulio Romano. MOLOCK Divinitate orientală. Tilus Livius. Se invocau suferinţele şi energia mamei. Caliope* (muza poeziei epice şi a elocinţei). Muzele. eu. Are felurite înfăţişări: bou care "'duce luna: fiinţă silvestră cu aspect înfricoşător. care se putea uşor preface în orice. în Pieria. Romanii le numeau parce*. Erau nouă: Clio* (muza istoriei). A fost profetul argonauţilor* şi a participat la vînătoarea porcului mistreţ din Cali-donia*. în stilul lui Pruxiteles (sec. 210 MUNIN --> HUGIN MURCIA Zeiţă romană^arhaică. Terpsi-chore (muza dansului). zeul viselor în mitologia greacă. Acest zeu curios a fost izgonit un timp din Olimp* (1). de asemenea. I. pictură . jumătate viţel.

56 şi urm. fiul lui Hermes*. operă lirică NEBO Zeul elocinţei si al scrisului la asiro-caldeeni. cînd acesta a naufragiat pe ţărmurile Feaciei.l N zilele. 339 si urm. Homer. Odiseea. Naiade-. protectoare a războiului şi a oricărui fel de lupte. şi apoi de soţie. Massimo D'Azeglio. (2) Nimfă* care 1-a iubit pe păstorul Dafnis* (1).tîrziu.). Casa lui Rufus. Ea 1-a condus pe Ulise la palatul tatălui său. el s-a răzbunat. Chinuit de o astfel de iubire. a fost ucis de greci în războiul Troiei*. A fost păcălită de el şi i-a luat vederea. NA. Ovidiu. G. pictură NAUSINOU Fiul lui Ulise* şi al nimfei* Calipso* sau al lui Ulise si al Circei*. cele ce înoată). a fost zeiţa norilor. De obicei îl însoţeau pe Pan*. Li se atribuia darul profeţiei si acelea al generozităţii. sculptură NAIADE Nimfe* ale rîurilor şi izvoarelor. Odiseea. regele feacilor*. mama lui Frixus* şi a Ellei*. NARCIS Fiul zeului Cefis* şi al nimfei* Liriope*.. Homer. NAUSITOU Fiul lui Poseidon* şi al Peribeei*. a zeului. a apărut o floare: narcisa. Ariadna la Naxos. s-a stins de la sine. Tot el a trimis mamei lui Ulise*. Pe tăbliţele lui. Fr'ancois Lemoyne. fă-cîndu-le astfel să se rătăcească şi să naufragieze. reflectată în oglinda 'unei ape. VI. asimilată de greci cu Mercur*. Casa lui. 290 şi urm. sculptură antică. NEFELE Nimfă* în mitologia greacă. Zeii 1-au pedepsit. NEITH Divinitate egipteană. din golful Ar-. pe Dipnysos* si pe Artemis* etc. Nicolas Poussin. naides. VII. iar ea si-a luat 212 N A RED A Divinitate vedică. După unii.. (2) Rege al Eubeei. Richard Stauss. 457 şi urm. NANNAR Zeu lunar-în mitologia babiloniană. Ovidiu. 689 . Goethe. Tiburtinus. A fost adorat de nimfa Eco*. poeme. asimilată zeiţei Diana* din mitologia romană.. care a luat-o în cortegiul lui. vestea că fiul ei a pierit în luptă. unde îşi aveau şi sălaşul (gr. pe care a respins-o. atunci.marin Glaucos* (1). văilor. Sofocle. VII î. regele feacilor*. pe care i-a apărat cu îndîrjire împotriva mamei lor vitrege. avea scrisă soarta tuturor oamenilor. NAUPLIU (1) Fiul lui Poseidon* şi al Amimonei*. Casa Reginei Margareta. care aduna toate bolile şi apoi le împrăştia pe pămînt. NANEA Divinitate persană. Francesco Franciabigio etc. NAMTAR Divinitate infernală în mitologia babiloniană.a reginei Arete*. a fost mesagera zeilor. II. 2 şi urm. Palamed*. sub numele de Sin*. Aleman (soc.USICA Fiica lui Alcinou*. III. la Luvru N AIDE (l) Mama centaurului* Chiron* sau după alţii. gosului (5). După ce fiul lui.C'hr. ale livezilor. Anticlea*. odinioară posesori ai ştiinţelor exacte: fizica şi astrologia etc. şi.. în mitologia greacă. mai . pictură.. Minne. aprinzînd focuri pe stîncile din insula pe lîngă care au trecut corăbiile grecilor la întoarcerea lor spre casă. pictură în pinacoteca Acropolei. 17 şi urm. Grecii au asimilat-o cu Atena*. ca şi acesta. iar în apa în care a căzut.NAXOS Insulă unde Teseu* a părăsit-o pe Ariadna*. Metamorfoze. fost 213 .. NAPEE Nimfe* ale luminişurilor din păduri.. VIII. VII. A mai fost venerat ca zeul sau patronul preoţilor. a descoperit-o Bachus*. frescă în Pompei: Casa Poetului tragic. adorat în oraşul Ur. stabilit în insula Scheria. iubitoare de singurătate. să se îndrăgostească de propria imagine. Ino*. între ea şi Ulise* s-a înfiripat o idilă. întemeietor al oraşului si portului Naupliu. Metamorfoze. tot aici.

numele poeziilor sau al cînteeelor rostite la înmormântări sau chiar numele bocitoarelor. fiice ale lui Ne-reu*. 293 si urm. şi-a găsit moartea. Victoria. Aciuat parte la vînătoarea porcului mistreţ în Calidonia* şi la expediţia argonauţilor*. De aici. din. NIKE (gr. şi a aruncat pe Astianax*. in214 NESTOR'Fiul lui Neleu şi al lui Ciori* (2). P. 98 . fiind unul din eroii greci ascunşi in calul de lemn. III. la Muzeul clin Brescia. operă romană din secolul I NIMFE Fiice ale lui Zeus*. rnotiv pentru care 1-a ucis. Naţional din Napoli. iar după alţii. victorie) Personificarea victoriei. IV. După He-siod. după legendă. în Walhalla*. sculptură NICOMAH Fiul lui Macaon*. Paolo Veronese. în mitologia nordică. fiul Andromacăi*. umaniza. ca un bărbat viguros. JVe. 370 şi urm. Atît romanii cît şi grecii şi-au închipuit-o ca pe o tînără purtînd aripi larg deschise. la Luvru. frescă în Muzeul. Acesta.v o răpeşte pe Deianira. Serbările închinate lui. 489. rţaştere unor. Heracles* etc. mozaicuri. personificări feminine ale acestof elemente. iar la 215 sfîrsitul vieţii. la războiul Troiei*. pedepsirii duşmanilor în NENIA Zeiţă care veghea pe cei morţi în mitologia romană. avea un templu lângă Circul Flaminius în Cîmpul lui Marte. pictură. 328 şi urm. era sora lui Zelos (Ambiţia). apteros). pictură NEREU Zeu al mării si tatăl nereidelor* în mitologia greacă. Ovidiu. cu înţelepciunea sa.. cînd a luat-o de soţie pe Deianira. în care Argos (2) „a pă-zit-o pe Io* şi în care Hercule* a ucis leul. NEXUS Centaurul* care i-a dat Deianirei* un . şi ale lui Doris*. erau celebrate. moarte naturală.. prezente în imaginaţia oamenilor. NEOPTOLEM sau PIRRUS. NEMEŞI S Zeiţa.şi urm.. A avut un cuvînt în războiul împotriva Troiei*. omer. tîrziu de Oreste*. Aici ajungeau sufletele celor ce mureau de. lliada.lismanul otrăvit dat Deianirei si şi-a' atins scopul. Ncptun. NIFELHEIM Lumea de dincolo. în fresce şi în sarcofagele romane. pictură NEREIDE Cele 50 de nimfe* ale mării. Tibaldi etc. Louis Sylvestre.. îşi avea regatul în Marea Egee si îi ajuta pe marinari în toate acţiunile lor.. . îi. fîntîni etc. monumente funerare. II. reprezentată fără aripi (gr.talisman cu intenţia de a-1 ucide pe Heracles*. Era reprezentat ca şi Poseidon. La Roma. Sofocle. A fost ucis mai. care populau apele.. de pe ziduri. cu care ei populau natura pentru 216 a o. IX. Jean Jouvenet. eroi ca Ahile*. de partea grecilor. regele Froiei. frescă pompeiană NEPTUN Zeul roman al mării şi al apelor (corespunzător zeului Poseidon* în mitologia greacă). Tot el i-a indicat lui He-r'acles* drumul spre grădinile hesperidelor*. III. Nike din Samotrace. Imaginea lor este frecventă în arta antică. existenţa lor fiind totdeauna l agată de aceea a marilor zei. Reprezentau forţele elementare ale naturii. Thetifs. Odiseea.NEMEEA Vale din Argos* (5). protejau pe marinari si le făceau călătoria plăcută. pădurile şi cîmpiile. în schimb. îl însoţeau pe Poseidon* si pe Amfitrite*. La greci a fost mult mai popular. tămăduitor al multor boli. ţinînd în mînă un trident.. Bneida. Virgiliu. fiindcă a prădat templul lui \pollo* din Delfos*. dreptăţii si mitologia greacă. Au dat. la 21 iulie. Neoptolem ucis de Oreste. înainte de a muri însă. trodus de greci în cetate. A fost venerat ca un zeu. II. La Atena a fost identificată cu zeiţa Atena* însăşi. trei în trei ani. Nexus a vrut să se răzbune cu ta-. Tot aici se celebrau Jocurile nemeene în cinstea lui Zeus*. Fiul lui Ahile* si al Deida-miei*. 343 şi urm. Kratos (Forţa) şi Bia (Violenţa). 157 şi Urm. rege al regiunii Pilos (Peloponez). a celor morţi. L-a ucis pe Priam*. Metamorfoze. Cea mai frumoasă dintre nereide. a avut surpriza de a o vedea iubită si de Nexus.ru. Giambologna. Neptunalii. Euripide. ajungeau sufletele eroilor căzuţi în lupte.

din Florenţa. Ovidiu. NOAPTEA Personificare în . Itaca*. 198 ODIN. cu o lance în mînă şi cu doi corbi pe umeri. se spune.'ilî . POMPIL1U Al doilea rege al Romei. întemeietor al oraşului Mantova. rnai ales cînd focul este folosit pentru jertfe. O OCEANIDE Nimfe* ale mărilor. Me-tamorjoze. la Uffizi.si a nimfei* Hari-clea. După legendă. Hera a pedepsit această aroganţă. De durere. într-o singură zi. mitologia greacă. minarea războiului împotriva Troiei*. al magiei şi al in• ' ' 219 spiraţiei poetice. fiicele lor erau oceanidele*. considerată soţia lui Ereb* "(1). OCHILĂ Erou din basmele româneşti. şi reprezintă o femeie aşezată pe un tron. mîri'drindu-se cu cei şapte fii şi cele şapte fiice ale ei. Eneida. Stînca. Hera avea numai doi: pe Apollo* şi pe Artemis*. Niobe a devenit stană de piatră. Ab urbe condiţa. ar exista si astăzi. NORET sau NORVET Personificare a. Kneida. Virgiliu. IV î. apar Soarele. fără voîa ei. a fost sfătuit în toate reformele lui de nimfa* Egeria*. avînd aceleaşi atribute.. Personificare a oceanului sau a marelui rîu care înconjoară lumea şi din care. Zeu al războiului. VI. OFIODAMA Numele zeului mării în mitologia japoneză. în 24 de cînturi. 721 NODON Divinitate celtică. Eschil.C'hr. Titus Livius. regele Tebei* (2). Virgiliu. OFELTIOS Unul din comandanţii greci în războiul împotriva Troici*. inferioară divinităţii Hathor*. NORVET -•> NORET NUMA.i urm. creatorul lumii. Personifică focul ca mesager al oamenilor către zei. Este reprezentat pe un cal cu opt -picioare.NIOBE Fiica lui Tantal* (1) şi soţia lui Amfion*. operă a lui Ho-mer. X. (2) Unul din fiii lui • He-ratl. pe care a murit Hercule*. imagine pe un vas al argonauţilor. (2^ Una din fiicele Niobei*. 217 NUMIC1US Rîu în care a dispărut în mod misterios Enea*. OEGHIR Zeul oceanului în mitologia nordică. OETA Munte în Tesalia.cerului la egipteni. ODITE (l) Centaur* ucis în timpul luptelor dintre centauri şi lapiţi* de către Mops*. pe muntele Sipil. în Asia Mică. cu zeul grec Marte*. S-a socotit suficient deinspirată pentru a fi prevestitoare. V. sculptură antică. Soţia lui era Thetis* (1). XXIV. avînd capacitatea . A arătat o trufie necugetată faţă de zeiţa Hera*. VI. Sofocle". sec.Chr. Trupul lui a fost incinerat pe acest munte. NUMITOR Regele oraşului Alba Longa*. pentru cutezanţă.. Freund ODISEEA Poem grec. Sculptură de -A. L-a ajutat pe Enea* împotriva ri. 768 NUSKU Divinitate a focului în''mitologia asiro-caldeea-nă. personificare a soarelui şi a timpului. lîngă Mag-nesia. fiicele lui Oceanus* şi ale lui Thetis* (1).ai Deianirei*.iliiJilor*.). a fost ucis de Hector*. lliada. Eneida. 3. OCEANUS Fiul lui Uranus* si al Geei*. Metamorfoze. WOTAN sau WODON Zeul cel mai iinporl-ant din mitologia scandinavă. \vnerat împreună cu Daikoka*. care expune peripeţiile lui Ulise* (Odiseu) după terminarea războiului troian şi întoarcerea lui in patrie. OCNO Fiul Tibrului şi al zeiţei Manto. A fost ajutat să-şi reia domnia de cei doi nepoţi.es* şi . iar Apollo*.. de la Luvre (435 î. tatăl vestalei Rhea Silvia*. Remus* şi Romulus*.. în fiecare zi. El primeşte în Walhalla* pe toţi eroii morţi în lupte. a luat parte la expediţia lui Heracles* împotriva lui . OCIROE Fiica centaurului* Chiron*. Homer. OICLEU Tatăl lui Amfiaraif. a proschim-bat-o într-o iapă. Virgiliu. 611 si urm. ucis de Deianira*. l.• II. Luna* şi stelele. E. Ovidiu. (î.de a vedea pînă în fundul mării sau în înaltul cerului. punîndu-i pe Apollo şi pe Artemis să-i ucidă pe toţi copiii.

OMAN -> AMAN OG1GE Fiul lui Poseidon*. 749 ţi urm. Klianus Claudius. Titus Livius. în care o divinitate îşi făcea cunoscută hotărîrea. se afla lăcaşul lui Zeus*. arunca duhurile inferioare. foarte frumos. 4 OP/ -». a fost identificat cu Infernul lui Pluto*: regiune subterană. Heracles a 'avut de la regină. si o statuie uriaşă a acestuia. ORESTE Fiul lui Agamemnon* şi al Glitemnestrei*. Cînd tatăl lui a fost ucis de Clitemnestra. vasul l'Yaneois clin Muzeul Arheologic din Florenţa. Aici 1-a cunoscut pe Pilade*. propria-i soţie. . ale naturii. ONOCENTAURl Monştri jumătate oameni. arcaş neîntrecut. autor al imnurilor dedicate acestui zeu în timpul serbărilor de la Delfos*. Sub numele de oracol. după (mitologia locală. Virgiliu. ORBONA Zeiţă romană. Guido Reni ele. în solsti-ţiu de vară. Printre cele mai importante: oracolul din Dodona*. pentru că 1-a ucis pe Uit. Ab urbe condita. ORE Nimfe*. regele Troiei*. Oreste. a fost dus de sora lui mai mare. inventator al acestui instrument. XI. Aici a fost reţinut Ulise* mai multă vreme. OPE OPOS ~> OPE 222 ORACOLE Sanctuare. cît si hotărîrea acesteia. în drum spre patrie. Zeul Bel* a împărţit-o în două: una a format cerul şi cealaltă. K acida. A luat parte -la expediţia argonauţilor*. OLIMP (1) Munte din Tesalia (2918 m). era înfăţişat ca un geniu* sau demon* cu aripile negre . OLEN Poet si preot al lui Apollo*. operă a lui Fidias. rege legendar al Beoţiei. OMORCA La caldeeni. pentru a se răzbuna pe acesta. pămîntui. A fost tatăl lui Aiax* şi Medon. si de iubitul acesteia. OG/G//1 (1) Insula nimfei* Calipso*. A fost soţul Hermionei*. printre care templul lui Zeus*. lîngă acela al lui Saturn*.. pe care mai apoi i-a răpit-o Pirrus*. fie prin intermediari: preoţi. ONFAL Era numit astfel templul lui Apollo* din Del-fos* (gr. Regina 1-a silit să poarte vesminte de femeie. Electra*. XXXIX.şi înarmat cu o coasă. al lui Asclepios*. prieten al lui Apollo'"" într-un acces de furie. reprezentat ca un tînăr seducător. Egist*. temple sau altare. în timp ce aceştia s-uu războit cu olim-pienii. V. Mai tîrziu. se înţelegea atît locul în care se făcea legătura cu. în care aveau loc la fiecare patru ani. divinitatea invocată. OLIMPIA Oraş în Peloponez. în văile rî uri lor Alfeu* şi Cladeu. întocmai ca Zeus* din mitologia greacă. care i-a devenit prieten nedespărţit. ORCO Zeu roman arhaic care personifica moartea. mitologia vedică. zeiţe ale ordinai. una din minunile lumii*. al lui Zeus*. copil încă. Oreste a . Au fost identificate cu graţiile*' şi împodobite cu flori şi fructe. după terO-MEI Zeul focului în mitologia chineză. Tot aici trăiau şi ceilalţi zei. Jocurile olimpice. în Focida. femeie-divinitate care a stăpîrîit monştrii haosului*. în acest templu se afla o piatră în formă de ou.un fiu. 22. (2) Cîntăreţ din flaut. Jliadei. fie direct. Oreste. buricul pămîntului). al lui Apollo* si cel din Epidaur*. profeţi. Regiunea era plină de temple. 220 221 ONDERAH întunericul infernal în. pe care. ONFALE Regină a Lidiei. Strofiu*. celui care întreba. OILEU Regele Locridei. anotimpurilor şi ploilor. înainte de potopul din vremea lui Deucalion*. a cărui soţie era. Templul ei se afla în Forul roman. venerată ca centru al pămîntului. identificată apoi de romani cu zeiţa Ce-rcs*..2) Nimfă din suita Dianei*. fiice ale lui Zeus* şi ale zeiţei Temis*. cel din Delfos*. Aici zeul Siva*.Laomedon*. (. picturi do HotticelJi. 532. A fost mai marele titanilor"'. A fost instruit de Pan* sau le Marsyas*. OPOS sau OPI (1) Divinitate sabină protectoare a nou-născuţilor. căreia Heracles* i-a fost sclav timp de trei ani. Un alt sanctuar se afla pe Capitoliu*. pe Agesilati* (2). lăcaş al celor care părăseau viaţa lumească. la unchiul lui.OPE. jumătatâ măgari în mitologia greacă. iar vîrful lui se pierde în nori. 'Istoria animalelor ONUAVA Divinitate galică cu atribute asemănătoare acelora ale zeiţei Venus*. Este aproape imposibil de escaladat. 1-a denunţat poporului din Delfos* că a prădat templul lui Apollo*. invocată de familiile care nu aveau _ copii. Homer.

care simboliza soarele. devenită de atunci leagănul poeziei. Giovanni Bellini. OTO Fiul lui Alou şi frate al lui Efiulte*. în clipa cînd şi-a întors privirea spre ea. care a fost continuu pe urmele pleiadelor* pînă cînd Zeus* 1-a preschimbat într-o constelaţie. furioase că Orfeu nu le acorda nici o atenţie. Mitul lui Orfeu simbolizează poezia desăvîrşită care transformă natura în cultură. răpită de Borcas* şi i-a dat acestuia doi fii. simbolizînd binele în toate formele lui. Euridice a dispărut pentru totdeauna. titani* care s-au răzvrătit împotriva lui Zeus*. care a avut de la Arc's* două fiice: Pentesilea* si. Angra-Mainyu*. Krenk. fresce în Casa lui Olconiu Rufus. Giuseppe Parini. Soţia lui a fost Isis*. Euripide. Ore. Vol- 223 taire. soţia lui. . Eugene Delacroix. Muştele. Nerăbdarea i-a fost însă mai puternică. Era reprezentat ca o mumie. de asemenea. fiu al lui Osiris* si Iris*. Gluck. Coeforcle şi Eumenidc. W. una din credinţele doctrinei. Ifigcnia. Electra. fapt pentru care Diana*. Metamorfoze. Angelo Poliziano. protector al ordinii si al justiţiei. poezia devine astfel un mijloc civilizator. erou civilizator. conţineau întreagă această concepţie. stăpmul înţelept. Joseph Haydn. Gluck. fiu al zeului pămîntului. Muxcarada. Durerea lui Orfeu.. . şi al Dio-g'enici. Electra. şi al zeiţei cerului. Jacques Offen-bach.URA MAZDA Divinitate supremă în . C. ''Metamorfoza. pe Clitemnestra. OSIRIS Zeu egiptean al vegetaţiei şi al Nilului. 683 ORMUZD sau AH. numai de către iniţiaţi. Jeah-Paul Sartre.direcţiile. Jean Cocleau ţi Marcel Canns. OUTREEA. Brueghel.. justiţia însăşi. castitatea şi renaşterea în. 1-a ucis prin muşcătura unui scorpion. Rubens. a fost muscată de un şarpe. Sofo-cle. W. care i-a redat-o pe Euridice. din Pompei ORFEU Fiul muzei* Caliope* şi al lui Eagru*. Richard Strauss. pe muntele Rhodope. Regină a amazoanelor"-'. Georgicelc.' îmblînzea animalele şi natura dezlănţuită. muzică. pictură. Ovidiu. A fost. XI. Orestiada (Agamemnon. Vittorio Alfieri. Lope de Vega. Zeus* 1-a preschimbat şi pe el într-o constelaţie* Scorpion. Casa Centaurului. el va învinge pentru totdeauna pe zeul răului. Cînd Euridice*. 'O ROS Zeu egiptean.murit ucis de şarpele pe care îl -ţinea la sîn după ce şi-a ucis mama. Casa lui Pinariu Ceriale etc. avînd în mînă un bici sau un toiag.mitologia persană. Reîncarnarea era. Geb*. Hugo von Hoffmannsthal. Tinto-reto. regele Tra-ciei. Goethe. Ovidiu. cu condiţia să nu se întoarcă s-o privească.. Ijigenia in.. 15 — Dicţionar de mitologie 225 l . Jean Corot.le). Imnurile orfice. Nut. (2) Nereidă* care conducea vîntu-rile în toate . toate sensurile. Klectra. cîntăreţ din liră. VI. el a coborît în Infern şi a înduioşat cu cîn-tecul lui pe însăşi Persefona*. rege al Atenei. Zadarnică a fost după aceea orice încercare de a o redobîndi din împărăţia morţii. Virgiliu. înţelese. primită în dar de la Apollo*. E. suprema puritate.HippoliUr. Calderon de la Barca. Vincenzo Monti.ste. se pare. propovăduia puritatea. Divinul Orfeu. pe Calai* si pe Zete*. Cîn-tecul lui fermeca oamenii. 224 ORION Uriaş din Beoţia. ORITIA (1) Fiica lui Erehteu. din ură.Taurida.euforic. Claudio Monte-• verdi. . muzică. Oresle. Lecuia toate bolile. vital. Franz Liszt. Ifigenia în Taurida. Dossi Dosso. ar fi ajuns pînă în insula Lesbos. C. a fost sfîşiat de menade*. A fost un simbol luminos al ['omenirii.Povestea lui Orfeu.manifestată în timpul ritualului legat de misterele ce purtau numele poetului. A iubit-o'pe Aurora*. Capul şi lira aruncate în mare. După alţii. spune legenda. Klectra. Oreste. a fost unul din binevoitorii omenirii. Soţul cel mai sever. Gabriele D'Annunzio. Kschil. Cîndva. Revenit singur pe pămînt. pînă' ajunge pe pămînt. film ORFISM Cult dedicat poetului Orfeu*.

tu ai murit înaintea mea". patroana păstorilor şi a turmelor.zată Roma. De la ea a venit şi numele Palatinului*. 226 227 . în timp ce se construia oraşul Troia*. ş Vondel. teatru al principalelor scene ale legendei despre Romulus* şi întemeierea Romei.S1 (1) Fiul lui Pigmalion* (J) si al statuii însufleţite de el. PAULII sau PARIL1I Serbări pastorale romane. sau trandafiri. soţia lui lupiter. Aici si-au avut reşedinţa împăraţii August. fiică a lui Zeus* şi a zeiţei. din clipa cînd a fost primit de zeii mării. Tiberiu. Cu această ocazie se aprindeau focuri de paie. şahului si zarurilor. de la nu-rne'le golfului Pagaseos. Dar a fost mult mai venerată la Roma. şi peste care păstorii săreau de mai multe ori. au furat statuia şi au luat-o cu ei. Afrodlta*. Reprezentată ca o femeie frumoasă şi tînără. însufleţitorul lumii. care la început nu a vrut să participe la războiul împotriva Troiei*. PALAMED Fiul lui Naupliu* (2) si al Climenei* (2). (2) Oraş din Cipru. în vecinătatea vulcanului Etna* (2).. «al numerelor. vestalele* îi jertfeau un viţel lui Marte*. data întemeierii Romei. dat-o în grija vestalelor* din Roma. creator al unei noi umanităţi. XIII. floarea sacră. Fiind lipsită de Paladiu. de teama lunonei*. după nimicirea tuturor monştrilor. în limba indiană. din Tesalia. aflînd de acest lucru. Un oracol*. prin graţia zeiţei.. fiindcă Talia. al măsurilor şi greutăţilor. vestii pentru un templu al Afroditei*. laţiei Oraşului Etern. . deşi nevinovat. a . pe vremea regelui Ilo*. care au format nucleul popu-. spice si ramuri de măslin. Palicii erau protectorii sclavi-Jor persecutaţi de stăpînii lor. a rostit cuvintele: „Adevăr. dramă PALATIN Una din cele şapte coline pe care este ase-.. au apărut la lumina. Troia a fost citeerită cu uşurinţă. al bogăţiei. Nero. de unde au pornit expediţia spre Colhida*. P ADM A Lotusul. altele că Enea* a salvat-o din mîinile grecilor şi. | Virgil. după ce i-a născut. cu acest prilej. vor fi cruţaţi de orice nenorocire. Metamorfoze. spune o legendă. se ţineau în ziua de 21 aprilie. PALE Zeiţă italică. Temis*. al monedelor. PALEMON Numele lui Melicert*. în locul acela. . PAGASEA Alt nume al corăbiei argonauţilor*. pe altar. înconjurate de turme. le-a prezis troienilor că atîta timp cit statuia va rămîne între zidurile Troiei. colină în Roma. 7. acesta s-a răzbunat şi i-a înscenat o trădare. si s-a aşezat singură' în' templu. Descoperind şi denunţînd falsa nebunie a lui Ulise*. unde avea un templu pe Via Sacra. au furat statuia si au luat-o cu ei. Troia a fost cucerită cu uşurinţă. Palamed sau nevinovăţia ucisă. Aici era verificată şi autenticitatea jurămintelor... Ulise* şi Diomede*. i-a ascuns sub păm'înt.iu. II. în timpul războiului. Jf-'/iFO. considerat inventatorul alfabetului.„^uw ţi ai nimfei* Talia*» IN urnei e lor înseamnă „născuţi de două ori". a fost condamnat la moarte. Sep-.timiu Sever. şi îşi luau numele de la numele zeiţei Pale*. ţinea într-o mînă statueta zeului Pluto*. a turmelor şi a fertilităţii. Caligula. înainte de a muri. de unde. pentru a doua oară. A căzut din cer. 56 şi urm. -^ ARGOS (3) PALADIU Statuie în lemn a zeiţei Atena*. PACHACAMAS Divinitate supremă în mitologia pe-ruană. Kneida. au apărut două izvoare termale.82. protectoare a păstorilor. aflînd de acest lucru. locuită la început de păstori. cin'd a ajuns în Italia. Unele versiuni spun că Diomede*. Palamed. Ovidiu. simbolul soarelui. Unele versiuni spun că Diomede ar fi luat-o cu el. Fiind lipsită de Paladiu. Palicii aveau un sanctuar la Palica. La Roma.p PACEA divinitate1 în mitologia greacă.

PALINURUS Cîrmaciul lui Enea* în drumul acesfuia către Italia. Cuprins de somn, a căzut, cu cîrma, în- mare şi după trei zile, cînd, sfîrşit de puteri, a ajuns pe ţărmul Lucaniei, a fost ucis de Hicani, Există şi astăzi promontoriul Palinuro.
Virgiliu, Kneida, III; V, 858, VI, 381

•PALLANT (l) Fiul lui Evandru*, tovarăş de arme al lui Enea*, împotriva rutulilor*; a fost ucis de regele lor, Turnus*. (2) întemeietorul unui oraş de pe Palatin*, din care s-a format oraşul Roma. (3), Regele Trezenei, detronat si ucis de Teseu* împreună cu toţi copiii lui; cu excepţia fiicei Aricia, soţia lui Hippolit*. Virgiliu, Kneida, VIII, 54 PALLAS (1) Numele zeiţei Atena*, însemnînd, în mitologia greacă, „aceea care aruncă suliţa". (2) Fiul lui Pan-2,28
dion şi'fratele lui Egeu*. (3) Fiul lui Licaon* (1) si bunicul lui Evandru*. Unul din giganţi*. ••'• Virgiliu, Kneida, VIII; 121, 466, 537, X, 487

PAN Fiul lui Zeus* şi al Penelopei* ,sau, după alţii, al lui Hermes* şi al nimfei* Calisto* în mitologia greacă, zeu al grădinilor si al ogoarelor, prezenţă nelipsită printre păstori şi ţărani, făptură jumătate om, jumătate ţap. Apariţia lui provoca spaimă si nedumerire, panică. Speria nimfele şi se complăcea să le vadă fugind de el. Siringa*, de exemplu, înfricoşată, o dată cu. apariţia lui, s-a aruncat înt-r-un rîu, şi Ladon* (1), implorat de ea, a pres'chimbat-o într-o trestie. Pan, auzind un sunet, al trestiei, în bătaia vîntului, a fost sigur că asculta plînsul nimfei. A tăiat atunci trestia în mai multe bucăţi, le-a pus una lingă alta şi a format astfel naiul, cu care a cîntat de atunci toată disperarea nimfei şi a lui. Acelaşi izeu a avut de la nimfia Eco* un fiu. Era nelipsit din cortegiul lui Dionysos*. La romani se numea Faun* â^u Silvanus*. Cultul lui era venerat în Arcadia*, pe muntele Lico. După o versiune, Pan simbolizează forţa vitală care însufleţeşte totul în natură.
Oyidiu, Metamorfoze, XI, 153, XIV, .515; Pan, statuie'în Muzeul din Napoli; Pan, bronz din Arcadia, sec. V î.Chr.; Luca Signo-relli, 7.t>ul Pan; Nicolas Pousşin, l'an urmărind Siringa, pictură

PAN ACEEA Fiica Iui Eseulap*, deţinătoare a tuturor cunoştinţelor tatălui ei pentru vindecarea tuturor bolilor, PANATENEE Serbări fastuoase organizate la trei ani după Olimpiade (-> Olimpia) în cinstea zeiţei Atena*; în timpul procesiunilor era purtată în triumf statuia zeiţei, atribuită lui Fidias, şi apoi păstrată în Partenon*, sanctuarul de pe Acropolă*. Zeiţei îi era oferit un peplu de proporţii uriaşe, lucrat de femeile Atenei cu această ocazie. 229 P AND AR Fiul lui Licaon* (2), arcaş vestit în războiul Troiei*. Aliat al troienilor, a rănit cu săgeata pe Menelau*, unu'l din comandanţii greci de seamă, şi a întrerupt astfel armistiţiul între cele două tabere duşmane.
Homer, Iliada, II, 827; IV, 88; Virgiliu, Km'lda, V, 496

PANDAREU Fiul lui Merope* în mitologia greacă. A fost prietenul lui Tantat* şi a furat pentru acesta un cîine de aur (sau de bronz) dintr-un templu al lui Zeus*, din Creta. Fugind în Sicilia, a murit pe neaşteptate împreună cu soţia şi tfei fete. PANDORA Prima femeie în mitologia greacă. A fost creată de Hefaistos*, la porunca lui Zeus*, care a vrut să-î pedepsească, prin apariţia ei, pe oameni, pentru focul pe care Prometeu* 1-a furat din Olimp* (1). Ea trebuia să fie atît de frumoasă, inert să-i scoată din minţi pe imiriitorj. şi să provoace cele mai mari nenorociri. A. fost înzestrată, pentru aceasta, cu toate darurile pentru a cuceri pe oricine (gr. pandora, toate darurile). Tot atunci, a primit de la zei un vas plin cu toate relele, pe care trebuia să-1 ţină închis. Curioasă, 1-a deschis si din el s-au răspîndit pe pămînt tot' felul de catastrofe, epidemii si nenorociri. Cinci a vrut să-1 închidă, nu mai rămăsese în. el decît speranţa.
Rubens, V ax > îl Pandorei, pictură

PANOPEU Fiul focului, prieten al lui Amfitrion* şi părinte al lui Epeos*.
Homer, Iliada, XXIII, 665

PARCE Zeiţe ale naşterii şi destinului în mitologia romană. Corespund moirelor* din mitologia greacă.
Goya, Giuseppe Măria C'respi, Rubens clc., pictură
230

PARÎLII -> PAULII 'PARIS Fiul lui Priam* şi al Hecubei*. Aflînd de la un,, oracol* că fiul lor va aduce o mare primejdiei Troiei*, părinţii 1-au lăsat în părăsire pe muntele Ida*. Cînd, mai tîrziu, la nunta lui Peleu* cu Thetis* (2) cineva a trebuit să ofere mărul de aur celei mai frumoase dintre Hera*, Afrodita* si Atena*, Paris, invitat la ospăţ, a oferit mărul Afroditei. Celelalte zeiţe, indignate au. hotărît să se răzbune pe Troia. Cînd el a răpit-o într-adevăr pe Elena*, soţia lui Menelau*, regele Spartei, a provocat războiul dintre greci si troieni, care s-a sfîrşit cu distrugerea Troiei. Paris a reuşit săjl ucidă pe Ahile*, lovindu1 în singutj.il loc vulnerabil, în călcîi, si la rîndul lui a fost ucis de Filoctet*.
Homer, Iliada, III, 10 şi urm., 424 şi urm., XXII, 359,, Virgiliu, Kneida, I, 27 .şi urm., IV, 215; Judecata lui Paris, Răpirea Elenei-şi Moartea lui Aht I c, în Casa lui Qlconiu Rufus din Pompei; Rubens etc.,, pictură '••'c-

PARJANJA Zeul furtunilor şi al ploilor în mitologia vedică. Caii acestuia au cutreierat pămîntul, răspîndind mari cantităţi de apă pe tot întinsul lui. P ARM AS Munte în Focida (Grecia), înalt de 2 459 m. Era sacru lui Apollo*, Dionysos* şi muzelor*. Pe înălţimile lui, spune legenda, s-a oprit corabia lui Deucalion*, după potop.
Rafael, Parnasul, pictură

PART AON Regele Calidoniei*, fiul lui Agenor* şi tatăl lui Eneu*. PARTENIA Epitet al zeiţei Atena*, fecioara, protectoarea tinerelor fete din Atena. 231 PARTENIPEU Fiul lui-Meleagru* şi al Atalantei* (1). A fost unul din cei .şapte care a participat la expediţia împotriva Tebei* (2). Fiul lui, Promac, avut de la nimfa* Cli-mene* (2), i-a răzbunat moartea în a doua expediţie, ini-' ţiată de epigoni*. PARTENON Templul aflat pe Acropola* din Atena, dedicat zeiţei Atena*, numită din acest motiv, Atena Par-tenios, de către Pericle. Aici se afla o statuie a zeiţei, în aur si fildeş, executată de Fidias. Templul avea 92 de metope, 160 de metri de decoraţii şi-două trabeatii acoperite cu sculpturi, executate de cei mai mari artişti ai epocii lui Pericle, printre alţii arhitectul Ictin şi sculptorul Fidias. PARTENOPE Sirenă care a încercat să-1 atragă în mrejele ei pe Ulise* sau, după alţii, pe Heracles*. Respinsă, s-a aruncat în mare, iar lingă locul unde a dispărut, s-a construit oraşul Napoli. PASIFAE Fiica lui Helios* şi. a Perseidei, soţia lui Minos*, regele Cretei, şi mamă a lui Deucalion*, a Ariad-nei*, a lui Androgeu* şi a Fedrei*. Deoarece Minos nu a respectat un jurămînt făcut de Poseidon*, acesta s-a răzbunat, inspirînd în Pasifae o dragoste nelegiuită pentru un taur dezlănţuit, ce devasta ţara lui Minos. S-a născut astfel Minotaurul*, fiinţă jumătate om, jumătate taur, care a .fost ucis de Teseu*, cu ajutorul Ariadnei.
Fresce la Pompei, în Casa Vînătorii .şi- a Familiei Vetlius; Pasifae şi taurul, frescă în Muzeul Vaticanului

PATECI Idoli pe care corăbierii fenicieni îi puneau la prora navelor lor. La egipteni, erau divinităţi minore, personificate sub forma unor pitici. PATROCLU Prieten nedespărţit al lui Ahile* în timpul 232 războiului Troiei*. A fost ucis de Hector*, unul din comandanţii Troiei, ceea ce 1-a făcut pe Ahile să se raz- ' bune şi să ucidă în cele din urmă pe Hector într-o luptă memorabilă.
Homer, Iliada, I, 307 şi urm., XI, 765 şi urm.; fresce Ia Pompei în Casa Amoraşilor de aur; Grupul lui Pasqnino, la Roma, sec. III î.Chr.

PĂCALĂ Erou din snoavele româneşti, cunoscut si sub numele de Pepelea, isteţ prin excelenţă, dibaci în orice împrejurare, chiar dacă -aparent este neghiob şi fără minte; în basme este şugubăţ, spiritual şi binevoitor.. PASĂRILĂ-HĂIS-LUNGILĂ sau PĂSĂRILĂ-LĂŢI-LUN-GILĂ Personaj fantastic din basmele româneşti, îndemi: natec, avînd facultatea de a vedea orice, de la distanţe inimaginabile, si de a ţiniti cu mare precizie („prinde păsările din zbor şi le mănîncă"). PĂSARILĂ-LĂŢI-LVNGILĂ -> PASĂRILĂ-HĂIS-LUNGILĂ PEAN Unul din argonauţi*, priclon al lui Heracles* si părinte al lui Filoctet*. El este- cel

care u aprins focul pe care a vrut să moară Heraclcv::, nemaiputînd suporta durerile pricinuite de veşmîntul otrăvit al lui Ncxus*.' PEGAS Cal înaripat în mitologia greacă, născut.din sîn-gele Medusei*, cînd aceasta a fost decapitată de Pc-'cu*. Şi-a luat apoi zborul spre Olimp* (1), fiindcă Zeus* ora părintele lui. Bl i-a adus lui Zeus, în continuare, trăsnetele şi fulgerele. A fost apoi calul lui Perseu, care, cu ajutorul lui, a eliberat-o pe Andromeda*, si al lui Bellerofon*, care a ucis Hirnera*. Cînd Bel'lcrofon a vrut să ajungă călare pe Pegas în Olimp, calul 1-a făcut să se prăbuşească po pămînt. Zeus 1-a trecut pe Pegas printre constelaţii.
Ovicliu, Metamorfoze, IV. 786; V. 256 .şi urm.; scenă'pe o melopă a templului din Selinun'. (sec. VI.< î.Chr., cu Medusa decapitată de Perseu); Rubens, Pcrxau eliberează p<; Andromeda; G. B. Tie-polo, Perseu, pictură

233 PELASGO (1) Primul rege al celui mai vechi popor din Grecia, pelasgii. (2) Fiul lui Tropas, regele Argeşului* (5). PELETRONIU Rege al lapiţilor* care, după o versiune, a inventat frîul şi şaua pentru cai. PELEU Fiul lui Eac*, tatăl lui Ahile*, avut de la nereida* Thetis* (2). A luat parte la expediţia argonauţilor* si la vînătoarea porcului mistreţ din. Ca'lidonia*. La nunta lui cu Thetis, Discordia* a oferit mărul pentru a fi dat, celei mai frumoase dintre Hera*, Afrodită* si Atena*. A fost detronat de Creste*. După moarte, şi-a urmat soţia în apele mării, iar duipă o altă versiune, a ajuns în Infern, pentru a sta alături de Ahile şi de Eac.
Ovidiu, Metamorfoze, XI, 217 şi urm.; Călătoria lui Peleu cu Thetis, pe Vasul Francois, din 555 î.C'hr., azi la Florenţa; Peleu .ş?' Thetis, pe o amforă cu figuri roşii, din sec. IV î.Chr., la British Museum din Londra

PELIA Fiul lui Poseidorr şi al lui Tir*, rege al Tesaliei. A promis regatul său lui lason* dacă îi va aduce lîna de aur* din Colhida*. A primit-io, dar nu şi-a ţinut făgă-duiala, şi a fost ucis de Medeea*, soţia 'lui lason.
Ovidiu, Metamorfoze, VII, 297 şi urm.; Euripide, Pleiadele, tragedie

PELION Munte în Tesalia (1548 m). Titanii*, în intenţia lor de a ajunge pînă la cer, pentru a-1 detrona pe Zeus*, au pus Pelion.nl peiste Qsea şi peste Olimp* (1). Pe acest munte, locuia Chiron* şi alţi centauri*. Lancea pe care Chiron i-a oferit-o lui Ahile* era făurită dintr-un frasin de pe acel munte. PELOPE Fiul lui Tantal*, soţ al Hippodarniei* (2), părinte al lui Atreu*, Tieste* şi Alcatou. Pentru a ajunge la graţia zeilor, Tantal le-a oferit acestora, la un ospăţ, trupul
234

propriului, său fiu, Pelope, tăiat în .bucăţi. Zeii, dîndu-si seama, 1-au respins, cu excepţia Demetrei* care, fiind distrată, i-a devorat copilului un umăr. Cînd zeii 1-au readus la viaţă pe Pelope, i s-a completat trupul cu un umăr de fildeş. A domnit apoi asupra Eladei, luînd cu 'forţa în căsătorie pe Hippodamia (2). El a înfiinţat, după o versiune, Jocurile olimpice (—> Olimpia). -Pelope, pe o amforă din Arezzo, din 415 î.Chr. PENAŢI Zei protectori ai casei în mitologia romană. Au fost aduşi de Enca* de la Troia* şi depuşi în templul Vestei* din Forul roman. PENELOPE Fiica lui Icar* şi a naiadei* Peribea* (2). Fiind soţia lui Ulise*, 1-a aşteptat pe acesta, in Itaca*, pe tot timpul cît a durat războiul troian, zece ani, si apoi alţi 'zece, pînă la reîntoarcerea Jui în patrie, în toată această perioadă, a fost înconjurat de numeroşi pretendenţi (proci*), care aşteptau, fiecare în parte, să fie ales de ea. I-a amăgit însă, spunîndu-le că va fi dispusă să | facă acest lucru cînd va,termina de ţesut o pînză pentru socrul ei, Laerte*. Din fericire, slratagema'a durat pînă la sosirea lui Ulise, care i-a ucis pe toţi. A fost simbolul soţiei credincioase.
Homer, Odiseea, I, 70, X, 106 si urm.; Virgiliu, Eneida, III, tilnirea între Ulise şi Penelope, frescă la Pompei; Domenico Ci-marosa, Niccoio Puccini, Gabriel Faure, muzică

PENTESILEA Fiica lui Ares*, regina amazoanelor*. A venit în ajutorul troienilor după moartea lui Hector* şi a fost ucisă de Ahile*. Cucerit apoi de frumuseţea ei, i-a pregătilt funeralii demne de o regină.
O cupă grecească din secolul V î.Chr., azi în Muzeul clin jyr.un.chen

PENTEU Fiul lui Echion* (2) şi al lui Agave* (1), rege al Tebei* (2). S-a împotrivit cultului lui Dionysos* şi a fost • 235

sorţii1 care îi amăgeşte pe oameni în toate felurile. PERSEFONA Fiica lui Zeus* şi a Demetrei*. vara şi toamna). Devenit un stat puternic. ucidea pe toţi călătorii veniţi în Epidaur* şi a fost. folosind pergamentul în locul papirusului egiptean.. i-a poruncit lui Perseu Să-i aducă •capul Medusei*.. Răpirea I'ro. 556 şi urm.. PEREPLUT în mitologia slavilor. în timp ce acestea erau sub influenta zeului.e. (3) Fiica lui Alcatou si mama lui Aiax*. Metamorfoze.de volume din Biblioteca Pergamului. cînd acesta a fost părăsit de părinţii lui. datorită bogăţiilor solului şi subsolului. care 1-a adoptat pe Edip*. PERKUN Zeul tunetului si al trăsnetului în mitologia | slavă. Avea •puterea să ia orice înfăţişare. PEON Medic al zeilor în mitologia greacă. pînă a aflat de la Zeus că "se găseşte în puterea lui Hades. Biblioteca de aici a rivalizat cu Biblioteca din Alexandria. ucis de Teseu*. îi. A participat la expediţia . în Case familiei Vettius PENTIL Fiul lui Oreste* şi al Erigonei* (1). cîte şase luni cu fiecare).i.. frescă la Pompei.Chr. 511 şi urm. * . PERIBEA (1) Soţia lui Polib* (1). în Muzeul Naţional. după tradiţie. din Tarunlo. soţia lui Icar* şi mama Penelopei*.. Judeca si condamna tîlharii ca şi pe cei vinovaţi de fapte rele. G. Cu ajutorul unei plante proprii i-a vindecat pe Pluto* si pe Marte*. a -căutat-o pe tot cuprinsul pămîntului. XII. Persefona a fost răpită de Hades* si dusă în Infern. O. V. i-a dăruit peste 200 000 . de Pergam. Ber-nini. Pluto. i-a părăsit pe amîndoi în voia apelor mării. pentru a compensa pe Cleopatra pentru pierderea bibliotecii alexandrine. sculptură în piatră. / PER1CLIMEN Fiul lui Nereu* în mitologia greacă. al PERGAM Vechi oraş în Asia Mică. Persefona răpită de. Ovidiu. care a executat pentru tiranul Falaris statuia în bronz a unui taur în care acesta arunca oamenii vii. era venerată sub numele de Proserpina*.în care spiritualitatea şi înţelepciunea constituiau o adevărată culme a geniului uman. Curtea regilor Pergamului a fost vestită prin fastul ei şi comparabilă cu aceea a Medicilor.. scoasă din minţi. zeul întlmplării. sfîrşind prin a deveni provincie romană. . Ovid'iu.u.. în lipsa mamei ei. Antoniu. Metamorfoze. tatăl Danaei. sculptor din Agrigent. a stabilit schimburi economice cu numeroase state vecine. Pentru aceasta.argonauţilor* şi . timp de alte nouă luni (primăvara.de trei luni (sau sase) şi renaşterea ei. fondat. Metamorfoza. 341 şi urm. sculptură 237 PERSEU Fiul lui Zeus* şi aLDanaei*. au fost găzduiţi de regele Polidect*. |. Artele figurative demonstrează o civilizaţie superioară. Vîrful colinei pe care era aşezat oraşul era dominat de o acropolă cu un uriaş altar dedicat lui Zeus* şi Atenei*. V. în anul 47 Î. nepotul lui Ahile*. Cînd Acrisiu*. din Florenţa.vidiu. la rîndul lui. La romani. -. PER1LAU Fiul lui Icar*. Mitul simbolizează moartea naturii timp. într-o zi. Demetra. A întemeiat dinastia pentilizilor din Lesbos. a aflat că fiica lui a avut un fiu.. L. fiu al lui Hefaistos*. una din . care a •vrut să o ia de soţie pe Danae si să-1 suprime pe Per-s. (2) Na236 iadă*.wrjune. Tot prin Zeus a obţinut ca fiica ei să stea trei luni cu Hades şi nouă luni cu ea (după alţii. făcînd ca în bronzul înroşit să moară cel dintîi chiar autorul statuii. S-a dezvoltat mult în epoca elenistică şi a difuzat cultura romană în Orient. PERIFETE Gigant*.sfîşiat de propria lui mamă si de alte bacante*. Purtaţi de valuri în insula Serifo. contribuind astfel la contopirea civilizaţiei greceşti cu cea romană.a fost ucis de Heracleş* care 1-a luat •drept vultur.

171. revenind la locul întîlnirii. Ulise*. XIV. Galateea. Dar s-a prăbuşit din înaltul turnului.. Aniello Falcone. s-a urcat în vârful unui turn şi a încercat să zboare si el. prototip al frumuseţii 238 feminine. cînd acesta a vrut să o răpească pe Elena*. Perseu eliberează pe Andromeda. Piero di Cosimo. pictură PILADE Fiul lui S. Kneida. cu botul sîngerînd. Ovicliu. A devenit prieten credincios al lui 239 Teseu* şi acesta 1-a ajutat cînd Piritou a fost atacat de centauri*. pe care 'nu o putea lua de soţie. Cu ea. îndrăgostit de Tisbe.. în Argos* (5). Virgiliu. avînd aripi. Tintoretto. PIRENEU Rege al Traciei. X. fiul lui. literatură. L-a ucis pe soţul acesteia. Dar ele.sinucis. P1GMALION (1) Rege al Ciprului şi sculptor. Leul. Rubens. lăsînd să-i cadă un văl. Saturn* si. Benve-nuto Cel'lini. Surprinzîndu-le pe gorgone dormind (altfel ar fi fost pietrificat de privirea lor). (2) Rege al Tyrului. 350 şi urm. Acolo a întemeiat oraşul Micene* si a fost venerat ca erou şi semizeu...sînge şi pe văl. Pompei. 1-a găsit pe Piram rnort şi s-a sinucis la rîndul ei. Prieten credincios şi nedespărţit al lui Oreste*. Dar Hades* i-a răstignit pe. Pegas*.-Jăcques Roussoau. fiul lui. Nu după mult însă. PIRITOU Regele lapiţilor*. Teseu a fost-eliberat de Heraeles*. Metamorfoze. Perseu. Virgiliu. fratele Didonei*. IV. pe Hiippoda-mia* (1). sculptură. Casa . Giulio Romano. pentru a o scăpa pe Persefona*. într-o zi. pictură PIRENE Izvor al . Avea înfăţişare umană şi era adorat şi ca protector al războiului şi al semănăturilor. Perseu şi Pegas. Dar Afrodită* 1-a făcut să se îndrăgostească de o statuie din fildeş. 1-a ucis pe Pdlidect cu capul Medusei. Piritou ucide centaurul Euritots. Eroul a ajuns la ea cu ajutorul lui Hermes* şi al Atenei*. un coif care îl făcea nevăzut şi un scut cu oglindă. pe Pafos*. speriindu-se. . au zburat. Mama lui Ellen*. Tot împreună au coborit în Infern. ii-escă la Muzeul Naţional din Napoli PIRRA Fiica lui Epimeteu* si soţia lui Deucalion*. a avut un fiu. Pireneu. graţie coifului. l şi urm. i-a tăiat capul Medusei si s-a ascuns de celelalte. 243 şi urm. Perseu şi Andromeda. să se întîlnească într-un loc neştiut de nimeni. lui Per-seu.trofiu*. în drum spre Polidedt. \letamorfoze. A luat-o de soţie pe sora acestuia. Ovidiu.muzelor* pe Acropola* din Corint. executată . Af rodită a dat atunci viaţă statuii şi Pigmalion a luat-o de soţie. Copacul consacrat era stejarul. a crezut că Tisbe nu mai.' Hotărînd împreună. Bel-lerofon* a îmblînzit aici calul înaripat. aceasta 1-a prefăcut într-o ciocănitoare. La rîndul lui. Metamorfoze. tatăl lui Faun*. PIRRUS -> NEOPTOLEM PISISTRATOS Fiul mai mic al lui Nestor*.. Siheu*. Tisbe a ajuns cea dinţii. Fragois Boucher. Ovicliu. este în viaţă şi s-a .. 320 si urm. fiindcă părinţii ei se opuneau. VII. V.. a fugit. Metamorfoze. cu forţa. 605 şi urm. Ovicliu. Electra*.. fresce. Casa preotului Amandus. pictură • PERUN Zeul fulgerului si al trăsnetului şi zeul suprem în mitologia slavă.gorgorie*. l'jtieida. Deoarece a respins-o pe Circe*. 'în . i-a apărut înainte un leu de care. S-a arătat ostil tuturor femeilor şi a hotărît să rămînă celibatar. Metamorfoze. pentru a le urmări. Frescă la Pompei în Casa lui Olconiu Rufus şi în Casa lui Si-ricus P1RAM Tînăr din Babilon. Tiepolo. pe o stîncă. Ovidiu. IV. Cînd Piram a descoperit vălul pătat de sînge. 1-a ajutat pe Teseu. L-a însoţit pe Telemac*. 302 şi urm. întors acasă.chiar de el. 347. Nunta. I. după care a luat-o cu sine pe mama sa. 189. a lăsat urme de .amîndoi. A profitat de prezenţa muzelor* în palatul său şi a vrut să le reţină mai mult. care i-a u dat sandale cu aripi. George Bernard Shaw. Metamorfoze.. Tisbe. J. Ovidiu. 55 şi urm. VIII. I.familiei Vettius. P7CO Zeu al pămîntului în mitologia romană. fiul lui Zeus* şi al Diei* în mitologia romană. care voiau să-i răpească soţia. a eliberat-o pe Andromeda* si a luat-o de soţie.

Homer. A fost zeul Infernului. iubită de Zefir*. Unul din ei a prefăcut-o într-un pin. POL/DECT Rege al insulei Serifo.întîmplare. Ovidiu.i la Berlin PLEIADE Cele şapte fiice ale lui Atlas* (1) şi ale Pleio-nei*: Alcione* (2). L-a primit la curtea sa . 732. după ce a fost părăsit de Laios*. 150 POLIB (1) Rege al Corintului. Ene-ida. regele Traciei. Zeus* le-a preschimbat în stele şi le-a ridicat printre constelaţii. unul din epigoni*. (2) în mitologia romană. II. frate al lui lupiter* şi Nep-tun*. III. şi-a trimis fiul la Polinestor*. 530 şi urm. A fost unul din eroii troieni. fiul lui Poseidon* si al Toosei* i-a atras pe tovarăşii lui Ulise* într-o peşteră şi a devorat sase din ei. Sterope. iv/. Aşezată pe un trepied acoperit cu pielea şarpelui Pito. Ulise. Annibale Carracci. Era reprezentat ca un copil. (2) Rege al Tebei* (3). care 1-a găzduit mai mult timp pe Menelau*. fiul lui Ia-son* şi al zeiţei Demetra*. 45. din Ciclade*. Acesta însă. Ciclopul a cerut însă ajutor lui Poseidon şi astfel.. rostind unele formule considerate a fi dictate de zeu si socotite drept profeţii. X. ••• 16 — Dicjiona de mitologie 241 POLI BOT Uriaş* care s-a răzvrătit împotriva lui Zeus*. voind să o ia de soţie pe Danae. A avut de la Atlas* pe cele şapte pleiade*. 106 şi urm. Iliada. pictură t 242 . XII. Odîw. ţinînd în mînă cornul abundenţei*. POLIFEM Ciclop*. ucis de Apollo. dotat cu o putere neobişnuită.şi 1-a adoptat pe Edip*. după ce a ucis M-edusa*. XVI. corespunzător lui Hades*. Avea o putere remarcabilă. de care au fost îndrăgostiţi Boreas* şi Pan*. A avut de la Atlas* pe cele şapte pleiade*. Merope* (3). (2) Atlet din Tesalia. Ulise a fost urmărit de mai multe furtuni. POLIDOR (1) Fiul lui Cadmos* si al Harmoniei*.Ohr. Imaginea Piliei pe o cupă. 618 şi urm. Eheida. 1-a împietrit cu capul ei. 1-a supus la încercări grele pe Perseu.). PLEISTOROS Zeul trac al războiului. printr-o stratagemă. preferîndu-1 pe Acis*. După ce a găzduit-o pe Danae* si pe fiul ei. Metamorfoze. Perseu*. Era înţelept si poseda si darul prevestirilor. prada unei stări de exaltare puternică. (3) Bunicul lui Adrast* (l). Ovidiu. XI. III. PITI Nimfă* în mitologia greacă. Cînd acesta a socotit că Trăia* va cădea în mîinile grecilor. A fost pedepsit de Poseidon*. Maia* (1). pentru a le salva de insistenţele lui Orion*.. I. XIII. şi-ia reluat drumul pe mare. si o statură gigantică. 36 şi urm. pe care a pus stăpînire Ahile*. dar acesta 1-a ucis pe Polidor pentru a-i lua uriaşa comoară pe care Priam o încredinţase fiului.. ea se lăsa' în. Homer. 240 Celena* (2) şi Taigete*. 833 ' PODALISO -> PODAL1R1U PODARGE Harpie*. Tibakli. Homer. părinte al lui Labdaoos*. V î. 70. Pellegrin. PITIA Preoteasă în templul lui Apollo* din Delfos*. Metamorfoze. 1-a orbit şi. fiu al lui Saturn* şi al Rheor. îndrăgostit de Gala-teea* aceasta 1-a respins. 293 PLEIONE Fiica lui Oceanus* şi a zeiţei Thetis* (1) in mitologia greacă. la Sparta. (3) Fiul lui Hippomedon*. III. împreună cu cei rămaşi în viaţă.a.călătoria lui de la Pilo. după terminarea războiului troian. (2) Cel mai tînăr fiu al lui Priam* şi al Hecubei*. Virgiliu. 765. XIII. Homer. Iliada. Era orb şi îşi împrăştia comorile la . care 1-a preschimbat în-tr-o stîncă. PLUTO (l) Zeul bogăţiilor în mitologia greacă. 400 şi urm. Virgiliu. Metamorfoze. Elecira. pentru a scăpa de el pentru totdeauna. operă a pictorului Coclros (sec. POLID AMANT (l) Prieten şi-sfătuitor al lui Hector*. Ovidiu. a dat naştere cailor Xantos* şi Balio*. la Roma în Cas'a Liviei. fresce la Pompe' în Casa preotului Amandus. Odiseea. PLEIONE* Fiica lui Oceanus* si a zeiţei Thetis* (1) în mitologia greacă.

Elenos*. POLINESTOR Rege al Traciei.lui. POLIPEMON -+ PROCUST POLIPOETE Fiul lui Piritou* şi al Hippodamiei* (1). Hector. Homer.pe mare. Printre fiii lui erau: Hector*. Troadele POLLUX -> DIOSCURI POMONA Zeiţa fructelor si a grădinilor în mitologia romană. a fost comandantul tesalienilor în războiul Troiei*. căruia Priam* i 1-a încredinţat pe fiul său. Homer. Tatăl '1111 era Cronos* şi mama. apoi. pe Glaucos* (2). locuia într-im palat pe fundul mării si. XIII. Troienele şi Ovidiu. 623. Ovidiu. dacă Paris* nu i-ar fi ucis pe fratele ei. şi care era chiar fiul lui Creon. A fost identificat chiar cu Asclepios*. ajuns stăpîn al Tebei. îi erau socotiţi sacri delfinul şi pinul (fiindcă din lemn de pin erau construite corăbiile). Rhea*.x Ponto POREV1TH Divinitate slavă adorată în zona Mării Baltice. dar a fost răzbunat de Hecuba*. în cinstea lui se organizau Jocurile istmice. era reprezentat. ca şi erupţiile vulcanilor. în istmul Corintului. vase. sora lor. Fiul lui Ahile. lliada. POLINICE Fiul lui Edip* şi al locastei. 244 PORTUNUS Divinitate romană arhaică. Eteocle a pus "âţăpînire singur pe tronul tatălui lui! Polinice s-a refugiat la regele Adrast* (1). cu care urma să se căsătorească. Euripide.. care murise sufocat într-un butoi cu miere. II. ca şi a depozitelor de cereale. protectoare a cheiurilor si porturilor. Argia*. Polixenia nu a putut supravieţui morţii lui Ahile şi şi-a luat singură zilele. împreună cu soţia lui. XIV. Deifob*. iar printre fiice: Cassandra*. Paris*. L-a readus la viaţă. corespun-zîndu-j zeului roman Noptun*. (2) Tovarăş al lui Ulise. a jertfito pe Polixenia pe mormîntul tatălui . Neop-tolem*.a interzis înmormîn-tarea trupurilor lor după datină şi a condamnat-o la moarte pe Antigona*. După o altă versiune. lliada. Rubens.'II. 452 şi urm. PRIAM Ultimul rege al Troiei*. 224 POLIXENIA Fiica lui Priam* şi a Hecubei*. 791 şi urm. pescarii şi pe cei ce doreau să cunoască marea. Hecuba. . înfruntîndu-se. de acolo. Dar. 243 POL1T Fiul lui Priam* si al Hecubei*. A avut ca soţie. IHada. După plecarea lui Edip din Teba* (2). mozaicuri. X. mai întîi pe Arisbea*. Era reprezentată cu sase capete şi purtînd felurite arrne. pe Polidor şi şi-a însuşit co-'-morile. în timpul luptelor. dusă pe gînduri.POMMNIA Muză* a poeziei lirice si a elocinţei. protectoare a războaielor. închipuită ca o matroană cu capul încununat de perle.. Odiseea. POSEIDON Zeul mării în mitologia greacă.. A construit Troia*. fresce la Pompei POTAMEIDE Nimfe* ale mărilor. sub aceea a unui tînăr care i-a plăcut si cu care a acceptat să se căsătorească. XIII. Navigatorii greci dădeau acest nume şi Mării Negre. cu bune intenţii. cei doi fraţi s-au înţeles să domnească pe rînd. Polit*.. Amfitrita*. Pomona şi Ceres. a luat-o de soţie. în Forul Boariu. s-a hotărît să-1 accepte pe Vertumnus*. unchiul lor. s-au ucis unul pe altul. pe a cărui fiică. Ocrotea marinarii destoinici. stăpînea mările şi oceanele cu tridentul. fiul lui Laomedon*. zicîndu-i Pontul E ixin. A fost iubită de Ahile*. Homer. chiar în tabăra grecilor. după ce a cucerit-o. 740 POLIS Prevestitor vestit si medic din Grecia. împreună cu Apollo*. Creon*. după un an. A fost uois de Pir-rus*. Emon*. coroană si trident în mînă. s-a_ dus el însuşi la tabăra greacă. frate al lui Eteo-cle*. Provoca cutremurele. VII. Creusa*. Polinestor 1-a ucis. 533 şi urm. A avut un templu pe via Ostiense din Roma. Serbările dedicate lui se numeau Porturialii şi se organizau la 17 august. A format apoi expediţia celor şapte împotriva Tebei*. Polixenia*. Cînd fiul cel mai drag. Metamorfoze. Polidor* şi o parte din comorile Troiei*. ca un bărbait atletic cu barbă. Ovidiu. dorind să-1 . pictură PONTOS Personificare a elementului marin în mitologia greacă. apoi pe HecutJa*. Cu ea a murit şi tînărul care o iubea. pentru a-si pedepsi fratele. Homer. în ajunul căderii Troiei*. a fost ucis de Ahile*. După ce i-a respins pe toţi admiratorii săi. Trixtia şi Epixtulae e. transportate pe Tibru şi.: furtunile de pe mare. Avea un templu la Ostia (portul Romei) si pe Tibru. care i s-a prezentat mai întîi sub înfăţişarea unei bătrîne. pentru că i-a nesocotit porunca. Seneca. printre alţii. pentru a-1 îndupleca pe erou să-i elibereze trupul. 848 si urm. Metamorfoze.

si bunăstarea. a răpit din cer 246 . teracote. Urmîndu-si. Metamorfoze. Metamorfoze. 3. care se refăcea în timpul nopţii. Frumuseţea ei a 'trezit invidia Afroditei*. A fost ucis în timpul incendiului Troiei. Cînd Zeus* a vrut să distrugă omenirea prin apă. Goethe. Virgiliu. pe cei scurţi îi punea pe un pat lung si. A fost ucis de Teseu*. o PSYCHE Personificare a sufletului uman la greci. încâlcind legămîn-. pictură veche pe o farfurie. „cel prevăzător". DAMAST sau POLIPEMON Tîlhar grec. Nicolas Adam. după nume.. rniere şi struguri. La întoarcere. basoreliefuri. deci de geniu] activ. zeul fertilităţii. Homer. 501 şi urm. Titus Livius. care luptă împotriva opresiunii şi prejude-i căţilor de orice fel. care a răspîndit din cutia ei toate nenorocirile. ca zeu rustic. Menelau* a reuşit să afle de la el că va ajunge cu. iar Cefalos. Prometeu reprezintă astfel forţa inteligenţei care 1-a eliberat pe om de ignoranţă si sclavie. o corabie şi să înfrunte astfel potopul. în fiecare zi un vultur îl devora ficatul.sculpturn-relief pe frontonul Parteonului clin Atena. I. Prometeu a creat primul* om din humă si. A fost primul grec ucis de troieni în războiul împotriva Troiei*. 245 'PR1AP Fiul lui Dionisos* si al Afroditei*. Kftimiu. 384'şi urm. din Pompei. îi lungea pînă ajungeau la lungimea patului. să construiască. Cînd si-a văzut victima. După 30 de . bine în patrie. tatăl lui Amuliu* şi al lui Numitor*. fratele lui Atlas* (1) şi al lui Epimeteu*. Trăia în vecinătatea localităţii Eleusis*. fiul lui Poseidon* sau al lui Oceanus* si Thetis* (1). de Pirrus*.ncputîndu-i supravieţui s-a sinucis. un relief în Casa del Larario. Dar pentru a-i pedepsi pe oamenii cărora Prometeu le-a făcut acest bine. VI.înmormînteze după datina strămoşilor. Moartea lui Procri. focul fiind folosit de toţi fără excepţie. Kne. el interzicîndu-i să-i vadă chipul. . după ce 1-a chinuit si pe el cu o asemenea tortură. împreună cu Atena*. B. PROCA Regele oraşului Alba Longa*. sînt inseparabile de măreţia acestuia. Prometeu descătuşat. Dar curiozitatea tinerei Psyche a fost mai presus de orice voinţă si astfel. II. Itaca*. A avut darul de a lua orice înfăţişare. IV. P. ca şi impunerea geniului si a semnificaţiei lui sociale. s-a sinucis la rîndul lui. care 1-a trimis pe Eros* cu misiunea de a o face să se îndrăgostească de un om urît.ida. 9 PROCI Pretendenţii Penelopei* în timpul absenţei lui Ulise* din. 68 PROTEU Divinitate marină de origine greacă. Zeus* 1-a trimis pe Heracles* să omoare vulturul si 1-a eliberat pn Prometeu. Ocjzsccn. soţul la o vînătoare. 143. V. . iar pe Prometeu 1-a înlănţuit cu muntele Caucaz timp de 30 de ani. Ovidiu. Laodamia* (2). Platon. Priam şi Eleni. 247 PROŢOGENIA Fiica lui Deucalion* şi a Pirrei*. a ucis-o cu o săgeată. pictură PROSPERPINA *-+ PERSEFONA PROTESILAOS Fiul lui Ificlu* din Tesalia. A fost adorat în mod egal în Grecia si în Italia. dinamic. Eneida. Promcthc-ux. Piero di Cosimo. Deu-calion*. dramă. Soţia lui. Kschil. încit . condiţie a fericirii lor. pe cei înalţi îi tăia. 450 si urm. Suferinţele îndurate de Prometeu. al dmpurilor si al pădurilor în mitologia greacă. Zeus* a trimis-o pe pămînt pe Pandona*. nu spunea cele ştiute.). XXIV. După o altă versiune. XII.ani. VII. nu se întîlneau decît noaptea. decît dacă era forţat. temerar. S-a îndrăgostit însă chiar el de ea şi. Pe călătorii care treceau pe meleagurile lui îi tortura întinzîndu-i pe un pat de dimensiuni contrare lungimii lor. PROCRI Fiica lui Erehteion.. Tiziun. ales înadins. Prometeu. conform înţelegerii dintre ei. Bun prevestitor. 767. Shelley. protagonist pe sarcofage. I focul şi 1-a oferit" oamenilor şi o dată cu el. soţia lui Cefalos*. sculptură la Luvru. pe care 1-a luat în Olimp* (l. luînd-o drept un animal sălbatic. 438 PROMETEU Fiul lui lapet* şi al unei Asiei* în mitologia greacă. acesta i-a ucis pe toţi. Homer. sa ascuns în pădure. lliada. pentru a fi scurţi cît pa'tuj. într-o noapte. Ovidiu. pictură PROCUST. Hesicul. Virgiliu. Prometeu 1-a sfătuit pe fiul lui. 1-a iubit atît de mult. Prometeu înlănţuit. I se ofereau ofrande de grîu. Ab urbe condita. în Muzeul Naţional din Tarquinia. aşa cum prevăzuse un oracol* celui care va coborî primul de pe corabie pe pămînt. Protagoran. rege al Atenei.

Cesar Frank. Coccaccio. 292 R erou binefăcător. Avea un templu uriaş. trăgea cu arcul. Moliere în colaborare ou Philippe Quinault si Pierre Corneille. dacă nu există martori. în genunchi. RAMA A şaptea încarnare a lui Visfiu* în mitologia vedică. fiu al lui Proteu*. rege al Egiptului.sina din Romn. Eneida. cu patru braţe lungi si un pîntec enorm! QUETZACOATL Una din cele mai de seamă divinităţi din mitologia mexicană. fresca lui Rafael în Palatul Farne. Alessandro Scarlatti. zeu al fenomenelor cereşti în mitologia babiloniană. muzică. QUIRINUS Divinitate italică arhaică (laţ. se spune că ar fi coborît viu în Infern şi ar fi jucat zaruri cu zeiţa Demetra*. februarie. 566. B.seamă. Ge. a aprins un opaiţ. Marino. Platon. Ippo-lito Pindemonte. închipuit ca un 250 RAMMAN „Cel care trăsneşte".acea clipă Eros a si dispărut. Era socotit ca fiind cel mai puternic dintre toţi zeii. VI. care sâvîrşeste acte de bravură pentru a-şi elibera soţia. a adunat pe oameni în oraşe. Izgonit din Creta de fratele lui. Benedetto Marcello. care a devenit si el un faimos prevestitor. soţul prevestitoarei Mantos* (1) de la care 1-a avut pe ţ/tops*. QUAN-WON Zeul protector al apelor şi peştilor în mitologia japoneză. Giulio Romano îa Palatul Ceaiului clin Mantova. Corrt'ggio. venerat la Eliopolis (Cetatea Soarelui). Ovidiu. la 17. Giovanni Pr'uti. Jean de la Fontaine. înduplecaţi. . . cu un disc solar deasupra capului. s-a stabilit in Beoţia şi a luat-o de soţie pe Alcmena*. RAVANA Zeu clin mitologia vedică sau rege legendar cu zece capete şi douăzeci de braţe. I. RA sau RE Personificarea soarelui în mitologia egipteană. alta pentru noapte. 436 RADI Soţia zeului iubirii în mitologia vedică. sau cu picioarele într-o corabie sau pe o barcă pe care putea trece de la o extremă la alta a orizontului. QUIRINALII Serbări celebrate la Roma. G. care trebuia să se supună unor legi stabilite în comun si peste care nu se poate trece. roman. o tragedie balet pentru muzica lui Lully. A fost un rege drept şi a pus în aplicare legea talionului: ochi pentru ochi. Avea două bărci. A dispărut de'pe pămînt în timpul unei mari furtuni. Identificată cu Romulus* si cu Marte*. din mîinile duşmanului său. cu capul de elefant.ne. IX. închipuită ca o zeiţă care. sculptură QUANTE CONGO Veche divinitate chineză. pentru prima dată. Diipă moarte. Antonio Canova. o tragedie atribuită lui Thomas Corneille. două fiinţe. RAMPSANITOS în mitologia greacă. Angelo Firenzuola. Psyche ţinînd în braţe pe Amor. a fost judecător în Infern. Virgiliu. Zeu indian. A învăţat pe indigeni meşteşugul cioplirii pietrelor şi al prelucrării metalelor. quiris. protagonistul epopeei Ramayana. Muzeul Naţional din Napoli. cîştigînd partida. Miuco. care. dinte pentru dinte. ca si legea încrederii în jurămîntul acuzatului. al înţelegerii si neînţelegerii între doi tineri. M! Boiardo. Metamorfoze. suliţă). rege al cetăţii Cnosos. QUENEVADI. pe muzică de Lully. i-â'u îngăduit să-'l revadă şi să fie primită printre nemuritori.tul. Simposion şi Fedru. ca şi lumea celtică. A fost cunoscut si în vechea Indie prin povestea lui Urvaci şi Pururava. Eneidn. Psyche 1-a căutat în lung si în lat pmă cînd zeii. Virgiliu. Giovanni Piscoli. în cinstea lui Romulus*. la a cărui lumină a zărit prea-frumosul chip al tînărului. una pentru zi. Sita*. Ravana*. * RACI1IO Regele Cretei. Cu fulgerele si trăsnetele acest zeu războinic nimicea duşmanii babilonienilor. Francesco Salviati Creuze. Minos*. RADAMANT Fiul lui Zeus* si al Europei*. Era reprezentat ca un om cu capul de şoim. Mitul Amor (Eros) si Psyche este un simbol al vieţii intime. M.aloyia zeilor de. lîngă cel iubit. în . în care~~putea parcurge tot cuprinsul bolţii cereşti.

în mînă şi cu un scut alături. Mîniat.'Diomede* (1) şi Ulisc* 1-au ucis şi i-au furat caii pe care de asemenea i-au pmorît. RE RA • REA SILVIA Fiica lui Numitor*. si trei fiice: Lampetia. Amuliu a aruncat-o în Tibru. Templul lui era înălţat pe colina Quirinal. După un oracol*.' la nunta lui Piritou*. cu acelaşi nume. Romulus a domnit 37 de ani. după care a construit oraşul Roma. Pentru popularea noului oraş. l. Mai tîr-ziu. una din soţiile lui Odin*. gemenii au fost găsiţi si salvaţi de un sclav care i-a lăsat pe malul apei. A avut îndrăzneala să se creadă frumoasă ca Hera*. Dar Marte* a făcut-o să dea naştere lui RomuluK* şi Remus*. RINDA în mitologia scandinavă. Titus Livius. Regina Mater. apărută din apele mării. Amuliu*. dintr-o localitate apropiată.au căutat apoi un loc pentru construirea unui nou oraş. si crescuţi de aceştia. REMULUS Rutul*. mamă lui Zeus*. RHEA Fiica lui Uranus* şi a Geei*. Lăsîndu-se în voia prezicerilor. Hades*. RODJENICE sau SUDJENICE Divinităţi în mitologia slavă. spune legenda. Nemulţumit de această convenţie ce îl punea în inferioritate. A fost pedepsită şi preschimbată într-un munte. iar Rqrnulus 12. care i-a ajutat pe troieni în războiul împotriva grecilor. a constrîns-o să rămînă fecioară şi să devină vestală*. ROMA Personificare a oraşului Roma. ajutat de urşi şi de maimuţe. Acea Larentiu*. Amuliu. Ab urbe condita. Aşadar. regele rutulilor. bunicul lor.îndrăgostit de Sita*. ROMULUS şi REMUS Fii lui Mart. din Tracia. cu o lance.Chr. pentru ca fiii ei să nu pună stăpînire pe tron. adevăratul stăpîn al oraşului Alba Longa*. în Creta a fost identificată cu Cibele*. căruia i-a dat un fiţi. soţia lui Zeus*. Furios. 1-au ucis pe'. au privit într~o zi un stol de vulturi care le-a trecut pe deasupra capetelor. si venerată ca atare. RODE Fiica lui Poseidon* şi a Amfitritei* în mitologia greacă. Romulus 1-a ucis. a fost luat în cer de . Copiii ei lăsaţi pradă apelor Tibrului au fost găsiţi de păstorul Faustulus* şi de soţia acestuia. Lampetusu* si Fetusa.. 3 251 REMBKA Divinitate vedică cu atribute asemănătoare zeiţei Venus*. Aruncaţi în apele Tibrului de Amuliu*. dar a fost ucis de Rama. aşezată pe un 'tron. A fost ucis de Teseu*. Era Mama cea Mare. împreună. venerată ca zeiţă/ Era reprezentată ca o femeie purtînd pe cap un coif cu aripi sau. Remus a yăzut numai 6. A fost soţia lui Ilelios*. unde a devenit soţia zeului cu acelaşi nume. Chipul ei se află pe numeroase monede vechi şi pe basoreliefuri. A fost ucis de Ascaniu*. RIZEU Centaur*. asemenea parcelor* romane. căsătorit cu o soră a lui Turnus*. a dus o luptă năprasnică pentru a ţine de partea sa pe Sita. el trebuia să aleagă locul potrivit. scoaterea acestor cai din luptă a adus nimicirea Troiei*. iar după moarte a fost venerat ca zeu cu numele de Quirinus*. cultul ei s-a răspîndit şi la Roma. pe care de asemenea nu a respec-tat-o. undo centaurii i-3|U atacat pe lapiţi*. Acea Larentia* şi crescuţi de ei. REMUS -> ROMULUS RESO Rege al Traciei. unde au fost alăptaţi de o lupoaică. regele oraşului Alba Longa*. Unchiul ei. în 21 aprilie 753 Î. aceea a brazdelor. 252 RODOPE Nimfă* în mitologia'greacă. romanii au răpit sabinele*.e* şi ai vestalei Rea Silvia*. si au redat tronul lui Numitor*. fiul lui Ission* si al Nefelei*. RAVNEGUD Un alt nume al zeului Odin* în mitologia nordică „zeul corbilor" şi era înfăţişat ţinînd pe umeri doi corbi. au fost descoperiţi de păstorul Faustulus* şi de soţia lui. pe Feton*. fiul lui Enea*. Cjnd au ajuns la o vîrstă matură. A fost soţia 'lui Cro-nos* şi. Poseidon* şi a altor zeităţi. După o versiune. Remus a propus o altă întrecere. soţia lui Rama*.

Ab urbe conditd. Rubens şi Pietro Berretti da Cortona etc. SĂLII Colegiu de preoţi romani. din Perugia. în Muzeul Capitolin al Romei. invocată de ţăranii romani în timpul secerişului. medic si protector împotriva tuturor nenorocirilor. şi urm. 7H1. fresce în Casa lui Polibiu din Pompei. Praxiteles. 585 şi urm. venerat de locuitorii Liciei. V. sau zîne ale apelor. Homer. <Lupoaica din Cupitoliu.. SALAMBO Divinitate babiloniană. I. 3>12 şi urm.. pentru a si le face soţii şi astfel să populeze noul oraş. RUMINA Zeiţă romană. SABINE:. pe cit de seducătoare. XIV. Templul i-a fost consacrat în 302 î.. pe Quirinal. luptînd pentru apărarea Troiei*. pictură s RUDA Divinitate în mitologia arabă. Ca. protectoare a femeilor care alăptează. zeul suprem. Krwida. ca părinte al oamenilor şi al zeilor. protectoare a grînc'lor..Chr. lui Dionysos*. VI. Rutulii au fost învinşi de Enea.va Faunului. şi grupul de pe colina Quirinal. operă etruscă clin secolul V 253 î. corespunzătoare zeiţei Igea* a grecilor. SALACIA Zeiţă romană a mării. (2) Fiul lui Zeus* şi al Laodamiei* (1). Virgiliu. Dar Zeus i-a pedepsit cutezanţa si 1-a trăsnit.al neamului lor. Pictură de Guercino SÂM. 471 si urm. a fost ucis de Patroclu*. arcaş neîntrecut. VI..Mar te..de pe colina Palatin*. SATIRI Divinităţi ale pădurilor si cîmpiilor în mitologia greacă.Chr. s-a crezut asemenea lui Zeus*.OTRACIA Insulă din. care s-ar fi născut în insula' Samos. A devenit rege al licienilor. la Roma. după ce a fost izgorjit . renumită pentru cultul cabiri'lor*. (2) Sibilă*. Eneida. jumătate oameni. jumătate animale. azi la Luvru SATARUPA Mama primului om şi primei femei în mitologia vedică. Din orgoliu.din Creta de fratele lui. lliada. cu aceleaşi atribute ca ale zeului grec Hermes*. SAM1A (1) Epitet al zeiţei lunona*. :t cu Dio-nysos*.. frescă din Pompei. Sat or hominum et deorum era supranumit lupitcr*. . fînftna fraţilor Pisani. dedicaţi cultului lui Quirinus*. în mitologia slavă. pe atît de primejdiose. a fost îngropat sub Forul roman. VIII. căutînd chiar să imite trăsnetele si fulgerele lui. în Muzeul Naţional din Napoli SATOR Divinitate abstractă în mitologia romană. avea o înfăţişare înfricoşătoare si ca armă.izgoni din Italia. asimilată zeiţei As-tarte* a fenicienilor. cu pi256 cioare de ţap. A murit. S AN DES în mitologia hitiţilor din Siria. SANDON Erou solar. Afroditei* a grecilor sau zeiţei Venus* a romanilor. 666 ţi urm. personificare a planetei Venus. soţia lui Neptun*. 4 si urm. Femeile pe care oamenii lui Romulus* le-au răpit dintr-o localitate vecină. SAKUN Divinitate feniciană. Satirul.. RUDRA Zeul munţilor si al grădinilor în mitologia vedică. 6. Satirul' Bar-berini. Minos*. numită astfel de la o carte de profeţii apărută în insula Samos. Ab urbe condita. coarne şi coadă. 778.. sculptură. identific.Chr. Ovidiu.de Turnus* a luptat împotriva lui Enea*. Nimfele* erau adesea prada lor. femei frumoase. 9. l. si jertfe. Metamorfoze. Ia Miinchen. comandat . ca întemeietor . 275. iar după alta. RUNCINA Zeiţă romană. SALUS Zeiţă rom'ană a sănătăţii. Roma. V î. RUSALCE Nimfe*. SARPEDON (1) Fiul lui Zeus* şi al Europei*. Numele ei însemna „tulburătoarea". I. pentru a-1 . Erau nelipsiţi din ţor-tegiul . XVI. dedicaţi cultului lui Marte*. vas atic din sec.. SÂBAZlOS Zeu din mitologia getică. Titus Livius. Erau împărţiţi în grupul . A pre255 tins să i se aducă pîn'ă. RUTULI Popor din Lâtium*-. Imaginea lupoaicei apare pe monede din anul 300 Î. trăsnetul.Chr. SALMONEU Fiul lui Eol* şi al nimfei* Enarete* frate al lui Sisif*.arhipelagul grec. 772 şi urm. Virgiliu. din mitologia greacă. Titus' Livius.

Era identificată cu soarele. A fost preschimbat de Afrodi ta* într-un rîu. în care erau contopiţi zeii Osiris* si Apis*. A fost venerată mai mult' de romani. Cînd Ulisc* a trecut pe acolo. Virgiliu. Tre-|buia să aibă picioarele „nespălate" şi să doarmă pe pă-mîntul gol. Zeii « au prefăcut-o într-o pasăre. SCILhA (1) Fiica lui Forcus în mitologia greacă. SERAPIDE Divinitate egipteană din epoca greco-roma-nă. 171 ţi urm. SEIA Zeiţă romană. Navigatorii care se aventurau să. murind. Danie. frescă în Casa lui Castor si Pollux din Pompei. Metamorfoze. Erau dedicate zeului Saturn* şi socotite . cînd nimfa. Serapide era venerat şi în Roma şi Grecia. a fost asimilat lui Cronos* al grecilor. 319. îl însoţea în permanenţă pe Dionysos*. care şi-a trădat tatăl din dragoste pentru Minos*. A fost. după care îi arunca în mare'. din basmele româneşti. identificată cu Artemis*.TULUI Erou cu : puteri neobişnuite. la lanus*. rămî-Inînd totuşi mereu însetat. s-a refugiat în Italia. ea şi-a luat singură zilele. lunona* etc. care-i silea pe străini să-i . detronat de lupiter*. care era fiica lui Saturn*. SETEA PĂMÎNTULUI -V SET1LĂ SETILĂ. Semele a avut un fiu. c. SETOSUL sau SETEA PĂMlN. cu atribute similare. care îl înlocuia în unele fapte de arme. Hera* invi-îdioasă. I-a învăţat pe oameni cultura pămîn'tului şi a viţei de viei. Virgiliu. treacă printre Scilla si. VII. J 7 ™ Dicţionar de iţiil 257 SCHIRO Răufăcător. deoarece Scilla îl iubea pe Glaucos* pe care îl iubea si ea. Perscfona* şi Hecate*. Rubens. Socotit l şi ca o fuziune între Zeus* şi Hades*. Eneida. (2) Epitet dat lu-nonei*. Era cunoscut si în folclorul tracilor. care proteja seminţele neîncolţitc. Acesta a respins-o însă si a vrut chiar să o ucidă. (2) Fiica lui Nixus.. SELENA Personificare a lunii în mitologia greacă. SELEN (1) Satir* iubit de nimfa* Argira*. ] SEMELE Fiica lui Cadmos* şi a Hiarmoniei*. Ovidiu. După altă versiune. venerat ca binefăcător al omenirii. Dar Selen a uitat-o pe Argira şi la fel cei ce beau din apele lui uită orice sentiment. al Caribdei*. aruncîndu-se în mare. IX. Encida. \. părintele lui Zeus*. Mai tîrziu li s-iau unit apele şi deci şi viaţa. SEREST Tovarăş al lui Enea*. vestit pentru capacitatea de a bea cantităţi nesfîrsite de apă. regele Me-garei. din Megara (Grecia). după unii scriitori din antichitate. I. care inspira bună dispoziţie şi dorinţă de viaţă. Perugino. 611 şi urm. pe Dionysos*. în timpul cărora sclavii puteau fi egali cu stă-pînii lor. A fost ucis de Heracle*. Eneida.evocatoare a unei vîrste de aur. Teseu* i-a pregătit aceeaşi moarte. i-au pierit toţi tovarăşii de drum. VIII şi urm. (2) Una din pleiade*. pictură SELLI Preoţi ai oracolului* lui Zeus* din Dodona*. . Scilla s-a îngrozit atîit de mult de noua ei înfăţişare. Acesta într-adevăr i-a apărut înconjurat de tunete si fulgere. şi-a găsit moartea el însuşi în aceste ape. SATURNIA (1) Numele Italiei. preschimbată de Circe* într-un monstru. |!Virgiliu. Era fiica lui Hiperion* si sora lui Hclios* şi a lui Eos*. a îndemnat-o pe Semele să-i ceară lui Zeus să i se arate în toată strălucirea. în faţa lui era un altul asemănător. a fost prefăcută într-un izvor. SAVITAR Divinitate vedică. De la fcZeus*. iar Semele a murit mistuită de focul divin. XXVI.SATURN Personificare a prosperităţii în mitologia romană. III. pentru faptul că Saturn*.. încît s-a aruncat în mare şi în locul acela a apărut un munte tot atît 'de înfricoşător. unde i se atribuiau virtuţile salutare ale lui Asclepios*. La Roma a avut un templu în preajma Capitoliului*. Caribda reuşeau cu greu să scape cu viaţă.SET Divinitate egipteană. pictură SATURN ALE Serbări romane ce debutau în ziua de 17 decembrie. simbolizînd pustiul acoperit Ide nisip al Egiptului de Jos. Ceres*. Iubirea Selenei pentru Endimion.spele picioarele. 424 si urm. Infernul. SAUR Tîlhar care devasta un ţinut din Elida (Grecia).

Rubens. Nicolas Pbussin etc. care a făcut numeroase prevestiri asupra Troiei* şi sibilă cumană din Italia (*Deifobe). sprijinit în toiag. înzestrat cu puteri excepţionale. împreună cu satirii*. la prînz în două şi seara în trei". dar acesta 1-a ucis. SILEN (1) Divinitate masculină în mitologia greacă. 258. I. extins în antichitate pe o mare porţiune de 'pămînt. Cupă din sec. dar în locul lui a intrat în peşteră Euriblat şi 1-a ucis pe monstru. frescă în Muzeul Vaticanului. Van Dyck. Altele mai erau: sibilă delfică. plafonul Capelei Sixtine. fiul lui Poseidon*. Este cunoscută mai ales sibilă din Eritrea. Spagnoletto. iar Edip a ajuns regele Tebei. pe care se ridica rhormîntul lîu Ahile*. A fost ucis de Pigmalion* (2). la Muzeul Capitol in.Chr. cu ale cărui frunze îi plăcea să se împodobească. la Berlin. reprezentat ca un disc strălucitor. Cel ce o rezolva. viitoarea regină a Cartaginei. uneori înaripat. Silen muzicant. 83. SFINXUL Monstru legendar în mitologia greacă. Michelangelo. Mai intîi a fost o singură sibilă. în Vila Misterelor din Pompei. SIBARIS (1) Monstru oare trăia într-o peşteră pe muntele Parnas*.. pe o cupă antică din sec. 343 şi urm. SIHEU Regele Tyrului. A fost trimis de Ilera* să răzbune moartea lui Cusip si să-i pedepsească pe supuşii tebani ai lui Laios*. statuie la Luvru. Silen ţinut în braţe de Dionysos. IV î. apoi îi omora. Silen beat. Geniile masculine se numeau . 260 SIBILE Proteste ale zeului Apollo*. din Muzeul Vaticanului SHAMASII în mitologia babiloniană. soţul Didonei*.. tiburtină. îi ucidea pe toţi cei ce nti ştiau să răspundă la următoarea întrebare: „Care este fiinţa care dimineaţa merge în patru picioare. în operele de artă apărea ca un bătrîn voluminos. care a prevestit viitorul glorios al lui Enea*. la maturitate în două şi la bătrîneţe în trei. care a preschimbat-o într-un smochin.258 259 SETOSUL -4 SETILA SFA. Silen. persană. După o versiune. judecător al oamenilor. cu un pîntec exagerat. VI. sare în ajutorul voinicilor şi al lui Făt-Frumos* în luptele lor cu întruchipările răului. Era fiu al lunii* şi personificare a soarelui. Era iubit de păstori. abia ţinîndu-se pe un măgar caraghios. Silen 'vesel. 10. fiindcă umbla continuu în stare de beţie. helespontică. V î. 'ucis de Turniis*..RMA-PIATRĂ Erou din basmele româneşti. " Virgiliu. inspirate de zeul însuşi în profeţiile lor. alteori în formă umană pe carul soarelui. A" vrut să-1 oblige să facă acelaşi lucru si pe Heracles*. călare pe un măgar. Eneida. străini să-i lucreze via. Silen. 261 la Luvru. întocmai ca Osiris*. Napoli. Silen care fugăreşte o menadă. care a vrut să pună stăpînire pe bogăţiile lui uriaşe. frescă pompeiană.. Mărio Giuseppe Crespi. (2) Numele unui tovarăş de lupte al lui Enea*. Făcea parte din suita lui Dionysos*. îi silea pe călătorii. 77. (2) Rege al Au-lidei. Bruxelles. la Napoli. pictură SILFIDE Genii* feminine ale aerului în mitologia arabă. Sfinxul s-a aruncat apoi do pe s. de Ribera Spagnoletto. pictură. picturi de Andrea del Castagno Guercino SICA Nimfă* iubită de Bachus*. Sarcofag din Muzeul Naţional din Napoli. cu corp de leu si cap de femeie. fiul lui Hermes* sau al lui Pan*. Bogăţia şi prosperitatea lui au făcut ca moravurile locuitorilor să decadă într-atît. Virgiliu. pictură. avea 300 000 de locuitori. apoi zece sau douăsprezece. care îl şi batjocoreau însă.Chr. încît să ducă la distrugerea oraşului. la egipteni. bronz. libică. s-ar fi ocupat de educaţia lui Dionysos. Edip* singur a ştiut să dea răspunsul cel bun: omul este cel care merge în copilărie în patru picioare. SIGEU Promontoriu din Marea Egee. Silen beat. J. statuie din epoca imperială. Eneida. Un oracol* a hotărît să-i fie jertfit Alcio-neu*.tîncă. (3) Oraş din Magna Grecia (Calabria de azi). putea deveni regele Tebei* (2).

Purgatoriul. A fost urmărită de zeul Pan*. Ovidiu. După Homer. asemănător naiului. conservator. la tronul cetăţii Alba Longa*. după o altă versiune. Sisif fugărit. Pian a tăiat trestia şi a făcut din bucăţile ei. SIVA Zeu vedic. îndrăgostit de ea. 17 şi urm. ca apoi să-i ucidă. de obicei citera. I. apăreau astfel pe vase. SIN Zeul lunii* în mitologia babiloniană. Eneida. 158—200. VI. A fost urmaşul lui Ascaniu*. relief într-o statuie de centaur. SINON Spion grec. Era în stare de nelegiuirile cele mai feroce. (2) Fiul lui Perseu* si al Andromedei*. XIX. altele erau nimfe care trăiau libere în matură.l turmelor. Euripide. Erau închipuiţi cu aripi şi obişnuiau să-i viziteze pe cei ce dorm. 763 SIM Zeu domestic. Era identificat cu Faun*. aşa cum Brahma era creator. Metamorfoze. primul fiu al lui Enea. ale lui Oceanus* şi ale Amfitriei*. pictură SITA Zeiţă din mitologia vedică ocrotitoare a agriculturii şi a tuturor roadelor pămîntului. Dante. (3) Fiul lui Androgeu* şi frate al lui Alceu*. SINIS Tîlhar diri Corint în mitologia greacă. făcînd astfel ca victimele să fie despicate de vii.silfi.sirenele au trăit în cîteva din insulele Golfului frapoli. 593—600. blocul se prăvălea Si cazna trebuia reluată. Ulise s-a legat de catargul corăbiei. I se oferea lapte şi miere si primele roade ale naturii. Polignot din Dslfos. 152. rege al Micenei. chipul cu trăsături ideale. iar Vişnu.1 braţele goale. iar picioarele sfîrşeau în coadă de peşte. î. Metamorfoze. şi a găsit salvare în apele rîului care a preschimbat-o într-o trestie. Lucreţiu. fiica zeului rîului Ladon* (. Purgatoriul c.n-cît era un pericol pentru oricine îl cunoştea. între Sorrento şi Capri. . au fost prezentate cu trup de pasăre cu coadă şi aripi mari şi cu bustul feminin. II. Odiseea. SIRINGA sau SYRINK Nimfă* din Arcadia*. SILVAN Zeul pădurilor în mitologia romană. . Shamash*. sarcofage. din Roma S1. Proteja vegetaţia şi înmulţirea oamenilor şi animalelor. protector a. atrăgătoare. Virgiliu. lliada. . Hol raţiu. o dată ajuns acolo. Odiseea. reprezentat ca un bătrîn cu o cunună de spice pe cap. A abuzat de încrederea troienilor şi i-a sfătuit să lase în cetate calul de lemn. cu cîntecul lirei. După unele versiuni. A fost interpretat si -ca divinitate a mării în luptă veşnică împotriva stâncilor sau ca ipostază a nesfârşitului efort al voinţei umane către mai bine. XII. zeul soarelui. V. în Muzeul Capitoliului. erau femei care îi ispitiseră cu cîntecul lor îmbietor pe corăbierii lui Ulise* în apele mării. c. divinitate a vetrei în mitologia slavă. dar care nu au putut-o smulge din braţele lui Pluto* şi au fost preschimbate de Demetra* în păsări cu cap de femeie. SÎNZIENE ~> DRĂGAICE SIRENE Fiice. li lega pe străini între doi copaci. patron al familiei. Sisif.1). pe care H apleca unul spre celălalt şi apoi îi lăsa să se îndrepte. dramă satirică. .SIF (1) Fiul lui Eol* şi al nimfei* Enarete*. SILVIU Fiul lui Enea* şi al Laviniei*. VI. Argonauţii* au fost salvaţi de Orfeu* care le-a cucerit. Dante. XI. » Virgiliu. închipuit cu şase capete şi călărind un păun. a fost pedepsit sa ridice un bloc de piatra pînă în vîrfuil unei coline. care i-a aplicat aceeaşi tortură. la rîndul lui. ca să poată rezista chemărilor lor. în literatura europeană s-a ajuns la semnificaţia de femeie frumoasă. era fiul lui. frescă' la Pompei în Vila Misterelor. puse una lîngă alta. rege al Corintului. Erau înzestrate cu trup şi oap de femeie. darul şiret al grecilor. 39 şi urm. 698. Eneida. un instrument muzical. XXII. în arta arhaică. Ajuns în 262 S63 Infern. Homer. care împreună cu Brahma* şi Vişnu* alcătuia trinitatea divină.). Ovidiu. cîntînd dintr-un instrument. erau nimfe care trebuia să o răpească pe Proser-pina*. ale nimfei* Forci şi ale lui Ahelou* sau. fiul lui Poseidon*. După Ovidiu (Metamorfoze. Homer. mozaicuri. A fost ucis de Teseu*.. SKANDA Zeu războinic în mitologia vedică. Era socotit ca zeu reproducător. Eschil. 551 şi urm.

tatăl lui Adrast* (1). deveneau. T SUSANOVO Personificare a ploii. TAGETE Fiul lui Genius şi nepot al lui Zeus*. în mitologia slavă-. După o legendă. . SPIRIDUŞ Drăcusor poznaş. Este fiul lui Svarog*. u ieşit din pămlnt în preajma Tarquinei şi i-a învăţat pe etrusci arta prevestirii. •Virgiliu. a cărui voce era foarte puternică. putând ajisnge la dimensiuni neobişnuite: e dibaci în îndoitul lemnelor. Era întruchipat ca un om cu patru capete. T AL AS S Zeul protector al tinerilor căsătoriţi la romani. STIX Rîu din Infern. cu picioarele pline de sînge. înzestrat cu puteri supraomeneşti.ivă. întrupat în fulgere şi trăsnete sau în foc. identificat cu Hefaistos* din mitologia greacă. în superstiţii. la romani. tatăl lui Pilade*. corespunzător lui Himeneu* de . în care domneşte zeul atotputernic Perun*. personaj diabolic. După o altă versiune. 264 STROFIU Rege din Focida. XII. 439. reprezintă divinităţile supreme ale mitologiei japoneze. muritori. Ovidiut Metamorfoze. STRÎMBĂ-LEMNE Erou din basmele româneşti. întemeietorul oraşului Tafos. TALAO Regele Argeşului* (5). după care a dispărut.STENO Una din cele trei gorgone*. unul din epigoni* în expediţia împotriva Tebei* (2). SOKAR Zeul morţilor în mitologia egipteană. II. SLEIPNER Calul de luptă al zeului Odin* din mitologia germană. în timpul căruia erau jertfiţi un porc.vremii urîte la slavi. ar fi însuşi zeul Perun. împreună cu Amate-rasu*. Uneori se întâmplă să aibă şi o atitudine binevoitoare şi salvatoare. şi cumnat al lui Agamemnon*. SVETOID Zeul războiului î« mitologia slavă. fiinţă fabuloasă. conducând un car tras de şapte cai. 261. dacă nu le respectau. ' ' : •"'•••'' STENTOR Erou grec din războiul împotriva Troiei*. o oaie şi un taur. în basmele româneşti. SŢUMELOS Fiul lui Capaneu* şi al Evadnei*. STATU-PALMA-BARBA-COT Pitic. 265 SURYA Zeu solar binefăcător în mitologia vedică. Era'singura muritoare dintre ele. Virgiliu. pentru a putea fi ascunsă "de Zeus*. cu scopul purificării celor ce luau parte la acest ritual. slugă a unui drac*. SVAROG Cerul. SVANTOVID Personificare a soarelui la popoarele slave din nord. pentru a fi util unuia sau altuia din eroii basmelor. SUDJENITE -V RODJEMITE SUOVETAURILIA Sacrificiu. în faţa căruia zeii greoi făceau jurăminte pe care. A murit într-o întrecere cu Hermes*. pe insula -cu acelaşi nume. personifică sufletele morţilor care îşi părăsesc noaptea mormintele pentru a se întoarce între vii şi a le provoca neajunsuri. putea lua înfăţişarea oricărei vietăţi. care a prefă-cut-o într-o căprioară. VI. TAFIOS Fiul lui Poseidon* si al Ippotoei în mitologia greacă. 322 STRIBOG Zeu al vîntului si al. zeu cil războiului. SYRINX -> SIRINGA TAIGETE Una din pleiade* în mitologia greacă. 154. răutăcioasă din basmele româneşti. ^ SVAROŞIC Zeu al soarelui şi al focului în mitologia sl. STRIGOI Personificări ale duhurilor rele. fiica lui Atlas* (1). răufăcătoare. în poveştile româneşti. Kiieida. Eneida. frecventă în preajma Artemisei*.

fiica aerului si a luminii. care s-a socotit superior muzelor* în această artă. ucis de Atreu*. Cînd mireasa intra într-o casă nouă. cu tocul înalt. (2) Uriaş din bronz oferit de Hefaistos* lui Minos*. Iliada. care. părinte al lui Pelope* şi al Niobei*.urm. 240. (3) -> Tealia. • T AON numele unuia din uriaşii (titani*) care s-au răzvrătit împotriva lui Zeus*. cu care dă viaţă naturii. în Palatul Furnestina. la care nu putea ajunge. Metamarfozf.la greci. TALOS (1) Nepot şi discipol al lui Dedal*. A intrat în dizgraţia . din Roma TAMIR Cîntăreţ grec din Tracia. T ANTAL (1) Fiul lui Zejus*. cufundat într-o apă limpede. Homer. cu o torţă stinsă sau răsturnată. mai tîrziu Tarquinia. puf-tat de actorii tragici. Virgiliu. care figurează în versiuni variate: şi-a însuşit o parte din ambrozia* sau din •. preluată de la fenicieni. 153. y. frate al somnului (Hypnos*). Eneida. a dat numele său oraşului Tanagra. După Hesiod. fiu al zeiţei Apsu. pe frumosul Ga'. îl invoca pe Talass. adică al apei. ca să-i supravegheze Creta. TANATOS Personificarea morţii în mitologia greacă. A venit din Peloponez în Jtalia de sud si aici a întemeiat oraşul Taranto. cînd argonauţii* s-au oprit în Creta. care o numeau As-tarte*. IV. si Tarpeia aruncată din vîrful unei stînci căreia i-a . A întemeiat oraşul Tarchonium. Zeu crud. Ovidiu. (2) Una din cele trei graţii*. TARCON Erou etrusc. 746 TANIT Zeiţă a iubirii.'. 192 şi urm.•nectarul zeilor si ar fi distribuit din ele semenilor lui. Dedal 1-a ucis din invidie. lupiter tonans. (2) Fiul lui Tieste*. spre deosebire de coturn. Tantal. 320 şi. Aceştia si-au dat :seama la timp de monstruozitatea faptei şi după ce au readus la viaţă pe copil. I. a destăinuit lunonei* aventurile lui Zeus*. a voluptăţii si a primăverii la cartaginezi. regele rutuliilor*.. TANAGRA Fiica lui EoP. X. apărătorul cetăţii capitoline. 1-au condamnat pe Tantal la o sete şi o foame veşnică.•zeilor.nimede*.. ai cărei 14 fii şi fiice au fost săgetaţi de Apollo* si Artemis*. Peruzzi. a satirei si a poeziei comice în mitologia greacă. trupul propriului copil. a arătat acestuia drumul care ducea la 269 Capitoliu*. de care nu se putea atinge. I s-a ridicat un templu în Sparta. Cînd întîlnea străini. era reprezentată cu o mască comică în mînă şi un pantof cu 267 tocul scurt. 727. se înroşea şi-i îmbrăţişa. B. Era reprezentată cu un porumbel într-o mînă şi pe cap cu o semilună. printr-o vrăjitorie. Corăbierii îi ofereau jertfe înainte de a pleca în călătoriile lor. TAMMUZ Zeul vegetaţiei la babilonieni. VI. 268 TARPEIA Fiica lui Spurius Tarpeius. Este reprezentat că un. Mîniate. pictură. şi pus sub un copac cu fructe gustoase. rege al Prigieî sau al Liclieî. XI. din Beoţia. pentru a intra în graţiile unui războinic cel t sau sabin. geniu* înaripat si tăcut. pentru mai multe motive. i se atribuia invenţia strungului si a fierăstrăului. Pedeapsa divină a atins-o si pe Niobe. A fost scos din minţi de Medeea*. TALIA (1) Muza comediei. Pelope. acestea i-au scos ochii şi i-au luat glasul. omorindu-i astfel în îmbrăţişarea lui de foc. Monstrul s-a aruncat într-o prăpastie. TARANIS Zeul tunetului si al fulgerului la celţi. la un ospăţ. 290. i se sacrificau chiar şi oameni. Fapta cea mai cumplită a fost aceea de a oferi zeilor. 1-a răpit dintre zei pe paharnicul lor.'ALASŞA Personificare -a mării la greci. Trădarea a fost descoperită. TARAS Fiul lui Poseidon*. care 1-a ajutat pe Enea* împotriva lui Turnus*.1-. TALTIBIU Sol'al regelui Agamcrnnon* în timpul asediului Troiei*..

Ennius TEIjEFASSA Soţia lui Agenor* şi mama lui Cadmos* si a Europei*. din Arcadia*. la moarte. Atena sau. A fost preoteasa Minervei* la Troia*. lliada. o dată intrat în Capitoliu. a luat parte la expediţia argonauţilor*. în mitologia greacă. i se jertfeau copii. îşi ispăşeau pedeapsa' ciclopii*. i-a lăsat tronul lui Telefos.pornit de Polinice* împotriva fratelui său. Fenelon. fiind cucerită de strălucirea brăţărilor purtate de sabini pe braţul stîng. la vînă-toarea mistreţului din Calidonia* si ia lupta lui Heracles* împotriva lui Laomedon*.. După unele versiuni. Oraş cu o sută de porţi. I. Pinturicchio. aflată sub mare. VIII. TEBA (1) Fiica lui lupiter* si a lodamiei. Homer. Odiseea. Sisif* (1). în absenţa lui Ulise din Itaca*. literatură TELEGON Fiul lui Ulise* şi al vrăjitoarei . Tartarul este păzit de Cerber*. TARTAR Cea mai adîncă si mai înfiorătoare zonă a Infernului. fiul lui Pon-tos* şi al Geeî*. Esiona* a luat-o de soţie. aşa cum fusese prezis ele un. deci a scuturilor lor. Londra. O altă legendă spune că ea. şi războiul epigonilor*. pe Italus*. 1-a ucis. veche regiune din Asia Mică. i-a fost sprijin mamei sale. intenţionînd ca inamicul. Sofocle. sediul mai multor culturi religioase. A fost iubită de Zeus* şi a dat naştere zeilor palici*. 283 şi urm. TASCALAJULEA sau TESCÂTLIPUTRA Veche divinitate mexicană care împărţea pedepsele celor vinovaţi. TELEFOS Fiul lui Heracles* şi al principesei Auge. A fost.. Euţipide. IV. Zcus* i-a închis pe titanii* care s-au răzvrătit împotriva lui. 768 şi urm. la reîntoarcerea lui în Itaca. 270 T E AN A Fiica lui Cisseu si soţie a lui Anterior*. care a luat înfăţişarea lui Mentor*. şi împreună au izgonit pe pretendenţii Penelopei (proci*). '• Eschil. a fost aruncat. oracol*1. Eschil. nimfă* din Si-cilia.. Eteocle*. Cilicia. războiul Celor şapte împotriva Tebei*. (4) Oraş în.rînd filiale. unde a întemeiat oraşele Tusculanum si Preneste. Homer. mai binevoitoare'. O altă versiune. Supraveghea puntea pe care sufletele celor morţi ajungeau in lumea de dincolo. le-ar fi deschis calea spre Capitoliu. Aici. danaidele*. TEA Fiica lui Uranus* si al Geei*. întoarcerea lui Ulise. A luat-o apoi de soţie pe Penelopa*. adică al pămîntului şi al mării. I se atribuie virtuţi morale deosebite. . Aventurile lui Telemac. pictură . s-a dus în Itacă*. .. A dat naştere lui Helios*. fiind sufocată de greutatea cantităţii brăţărilor si a scuturilor. Sofocle. Selenei* şi lui Eos*. Rege al Sala-minei. (2) Oraş în Beoţia construit de Cadmos* şi de Amfion* în sunetele lirei. Tarpeia şi-a ară-• tât admiraţia pentru strălucirea metalelor de pe braţul stîng al invadatorilor. regele Troiei*. L-a căutat pe tatăl său. împreună cu mama sa. pe a cărui fiică. în primul. TE AU A sau TALIA (3) Fiica lui Vulcan*. într-o luptă. să fie prins cu uşurinţă.şi urm. sau cu Nausica*. (3) Capitală a Tebaidei din Egipt.dăruite în schimbul trădării. 1-a regăsit. regele Eginei. dar a fost pedepsită chiar de aceştia. Telemac s-a căsătorit apoi cu Circe* sau cu fiica acesteia. TELEMAC Fiul lui Ulise* şi al Penelopei*. Tot aici. 113 . în apele mării. ajunşi pe ţărmul insulei Misia.Circe*. ajutat de Atena*. Livius Andro-nicus. evenimente: tragedia dinastiei lui Edip*. TAUMANT Zeu marin. TATUSIO Divinitate adorată în Paraguay. teatrul mai multor. Tantal* (1) şi alţii. Telefos a fost rănit de Ahile* şi vindecat apoi cu rugina de pe aceeaşi spadă care 1-a rănit. în timpul războiului Troiei*. patria lui Ulise. işi acolo.. Dorind să-şi cunoască părintele. Antistene.despre Telemac. 660 ţi urm. Şi-a sfîrşit zilele în Italia. TELAMON Fiul lui Eac*. de fapt. presupune că. regele Teutra a luato pe Auge de soţie şi.dat apoi numele său. de la 271 oare a avut un fiu.

grecilor. 265. (2) Cea mai .lui Zeus*. TEN EDO Insula din faţa Troiei*. tatăl • Leucipei* si al prevestitorului Calchas*. Era asemuit cu Mercur*. basorelief în templul lui Apollo. de origină solară. au participat toate divinităţile.şi la germani. în perioada clasică. Dar Ino. THETIS (1) Fiica lui Uranus* şi a Geei* în mitologia greacă. soţia lui Tindar*. Theseionul. este eroul tipic atenian căruia i se atribuie unificarea Aticei. A avut un templu la Delfos*. TEUCRU . iar marea de atunci s-a numit Egee. Procust*. au fost trimişi de Minerva* cei doi şerpi care 1-au ucis pe Laocoon*. dar şi distrugătorul ei. Plutarh. prinzînd de veste. printre care pe Perifete*. Homer. Legenda p reprezintă stînd pe treptele tronului lui Zeus* şi inspi-rîndu-1 în. primul rege al Troiei*. copiii ei cu ai Temistei. prima soţie a. Nicolas Pousin. crezîndu-1 mort de durere s-a aruncat în mare. în mînă avea cornul abundenţei* şi o balanţă.. dar auzind că fiul ei va depăşi în eroism si virtute pe propriul lui. în timpul nopţii. Cînd Atamant a vrut să se căsătorească cu Ino*. la fiecare nouă ani. Teseu a participat la vânătoarea mistreţului din Calidoniâ*. Boccaccio. căruia i-a dat de soţie pe propria-i fiică. Teseide. Din căsătoria lor s-au născut orele* si moirele*. însoţit apoi de prietenul lui. TEMIS Zeiţa greacă a justiţiei. după povestirea lui Enea* făcută Didonei*. Iliada. Fedra*. ca zeu al iscusinţei. a tri- . Cultul provenea de la egipteni. în-cît ea şi-a ucis propriii copii. Sinis*. a treia soţie a lui Atamant*. părinte. A vrut s-o răpească pe Persefona* din Infern. şi pe fiii lui. dar acesta 1-a ucis prin trădare. sec. TEUR sau TEUTATE Fiinţa supremă la celţi . Metamorfoze. scutind oraşul Atena de jertfa celor şapte fete si şapte băieţi. Piri'tou*. A găsit apoi adăpost la Licomede* (1). Temist a plănuit să-i ucidă acesteia fiii. a uitat să ridice pînzele albe ale corăbiei. amfora lui Eutimide din acelaşi secol. în mitologia mexicană. a fost ucis în timpul asediului Troiei*. V î.Chr. De la o altă soţie. si le-a ridicat pe cele negre.frumoasă dintre nereide*. Arisbea*. La 16 ani. Grecii i-au ridicat în Atena un templu. la care se numea Thot*. revenind la Atena pe mare. (2) Fiul lui Telamon* si al Esionei*. după legendă. la cucerirea lînii de aur*. nefiind invitată. Zeus* ar fi luat-o în căsătorie. I. ajutat de Ariadna*. La nunta lui Peleu cu Thetis. Fiul lor a fost Ahile* care şi-a depăşit. unde a fost venerat oa un zeu. pentru a-i vesti tatălui său victoria. 266 şi urm. la expediţia împotriva amazoanelor*. Tatăl lui. Succesorul lui a fost Dardanos*. 300 şi urm. împotriva centaurilor*. 1-a avut pe Acamant* (1). La . Personalitatea lui Teseu . i 1-a dat de soţ pe Peleu*. a ucis Minotaurul*. în afară de Discordia* care. fiul lui Asclepios* şi frate al Igeei*. TEUTATE -> TEUR TEUTH -. războiul împotriva lui Laomedon*. Iliada. 321 TEMIST Fiica lui Tpseu. Ovidiu. dar a fost surprins de Hades* şi salvat din mîinile lui de Heracles*. 272 TERSILOH Fiul lui Antenor*. creatorul lumii.TELESFOR Zeu grec al medicinii. fresce în Casa Poetului tragic. a schimbat. unde Egeu era prizonierul vrăjitoarei Medeea* a înlăturat pe cei 50 de fii ai lui Pallante (3). regina amazoanelor.ar fi.> THOT TEZOATLIPOCA Personificarea soarelui din timpul iernii. de unde. ]8 — Dicţionar de mitologie 273 TESTOR Preot şi prevestitor. Schiro*-.. sora titanilor* si soţia lui Oceanus*. VIII. Cercione*. A fost cel mai vestit arcaş al. pictură TESTIOS Rege al Tesaliei. drept recompensă pentru ajutorul dat în. Homer. într-adevăr tatăl. Fiica lui Uranus* şi a Geei*. (1) Fiul zeului fluvial Scamandru şi al nimfei* Idea* (l. zeu ad tuturor binefacerilor.a ucis mai m'ullţi monştri uriaşi. A avut un fiu de la Hippdlita*. la Atena pe frontonul Theseionului şi pe frontonul oriental al Templului lui Zeus din Olimpia.'sora Ariadnei*. în drum spre Atena. La Atena.romani era cunoscută cu numele de Justiţia. în aceea a Vînătorii şi în a Centaurului.-).. ' TESCATILPURTA -i ?AS&ALAJULEA TESEU Fiul lui Egeu* şi al Etrei*. tatăl Ledei*. care năzuiau la tronul lui Egeu şi apoi. I. hotărîrile lui drepte.

al Clitemnestrei* 'si al Elenei*. arbitru al războiului. T/A Fiica lui Castalia. la expediţia celor şapte împotriva Tebei*. 235 T1RESIAS Prevestitor vestit din Teba* (2). printre care Cerberul* şi Himera*. Paris* a oferit mărul Afroditei si şi-a atras astfel mînia celorlalte. A păstrat şi după moarte darul profeţiei si. pictură. soţul Elenei. fapt ce a 274 275 determinat-o pe zeiţa Atena* protectoarea sa. cu un picior în aer si cu celălalt pe o roată în mere sau ţinîndu-1 în braţe pe Pluto*. Virgiliu. Adrast* (1). .. 36. Homer. purtată în permanenţă de Bachus* şi de bacante* mitologia romană. prezente: Afrodită*. A fost binevoitor lui Enea* cînd acesta a venit de la Troia* în Latium*. care a restabilit ordinea în univers. TIBRU Zeul rîului cu acelaşi nume. A întemeiat în Italia oraşul Tibur (azi Tivoli). Fiindcă fiii lui au fost luaţi în cer şi făcuţi zei. aflat în' Infern. IV. a lăsat tronul lui Menelau*. Hera* şi Atena*. Ceos*. soţul Ledei* şi. X. A venit în Italia cu o colonie de lidieni. cît si pe troienii lui. TIFON Monstru uriaş. care trebuia oferit în dar celei mai frumoase dintre cele trei zeiţe. fiul lui Tartar* şi al 'Geei* în mitologia greacă. Crio. unde s-a dovedit pe cît de viteaz. împreună cu Echidna* a zămislit alţi monştrii. 267 şi urm. II. la Luvru THOR Primul fiu al lui Odin* şi al Freyei*. în teritoriul situat între Arno şi Tibru: Regiunea s-a numit Tirrenia. De la Poseidon* 1-a avut pe Pelia*. 1-a trăsnit pe Tifon şi 1-a prăbuşit în fundul vulcanului Etna* (2). identificată de romani cu Fortuna*. ginerele său. tatăl Dioscurilor*. A luat-o în căsătorie pe Deipile*. IX. Eneida.dat sfaturi preţioase lui Ulise*. TINDAR Regele Spartei. avea o sută de capete de balaur. Homer. i-a. lui Peleu cu Thetis. Iliada: Dante. care s-au răzbunat atât pe el. în cinstea lui erau organizate Tibernaliile. pe atît de crud. 492 şi urm. A fost învins şi ţinut în frîu de Marduk*. A fost singurul uriaş care a pus stăpî-nire pe Zeus* în lupta uriaşilor împotriva acestuia. 302 TIAMAT Zeu al haosului* primordial în mitologia babiloniană.mis oaspeţilor un măr. Hera*. Odiseea. TIESTE Tatăl lui Tantal* (2) şi fratele lui Atreu* în mitologia greacă.. THOT sau TEUTH Zeu egiptean. Homer. IV. După ce Zeus a fost eliberat de Heraclcs*. 32 şi urm. transformîndu-1 într-un muritor' de rînd. după o versiune mai puţin difuzată. unde avea un altar în templul lui Hercu'le*. TIR Fiica 'lui Salmoneu*. mărul Discordiei. zeiţa destinului ei a bunei stări. 'la 17 august. 86 TIBURT Primul fiu al lui Amfiarau*. sâ-i ia nemurirea. 'protector al culturii si ştiinţei. iar Zeus i-a dat harul prevestirilor.Identificat de greci cu Hermes*. In locul degetelor. VIII. c. Purgatoriul. iar mai apoi Etruria (azi Toscana). şase băieţi (Oceanus*. Intervenind într-o neînţelegere dintre Zeus* şi soţia lui. TIRREN Fiul lui Atis*. > TIHE Fiica lui Oceanus* şi al zeiţei Thetis* (1). XII. TIRS Nuia înlănţuită de ramuri şi frunze de iederă şi de viţă de vie. 120. zeu al vînturilor* si al furtunilor la scandinavi. Piero di Cosimo. Virgiliu. Geei*. cu cornul abundenţei* într-o mînă. Nunta. iar din coapSe îi ieşeau şerpi. XI.. Orgiile în cinstea lui Dionysos au fost create de ea. TITANI Cei 12 fii ai lui Uranus* şi ai. Odiseea. Era reprezentată ca o femeie fără veşminte. TIDEU Fiul lui Eneu* şi tatăl lui Diomede* (1). El a fost 276 cel care i-a revelat lui Edip* adevărul asupra nelegiuirii comise. aceasta 1-a orbit. Eneida. a participat cu socrul lui. preot al lui Dionysos*.

a fost ucis de Sarpedon* (2). din epoca miceniană (sec. 926 TURUS Numele zeului Mercur* în mitologia etruscă. în timpul ră2boiului împotriva Troiei*. Eos 1-a avut pe Memnon*. I. L. TRITON Zeul mării în mitologia greacă.. TUCHULCH Demon* în mitologia etruscă. au fost învinşi de Zeus* si aruncaţi în Tartar*. A dat numele său Traciei. De la el. Lacrimile mamei s-au transformat în picături de rouă. Nouă sînlt straturile care dovedesc existenţa. Odiseea. picturii 278 TURNUS Regele rutulilor*. Virgiliu. XIV—XII î. T ROI A sau ILION Cetate antică în nord-vestul Asiei Mici. 333. TROILUS Fiul lui Priam*. VI. 728. a obţinut pentru el. fiul lui Poseidon* şi al Amfiţritei*. pentru a-şi adapă caii. lapet* si Cronos*) şi şase fete (Rhea*. 641. A fost adusă la lumină de H. Rubens. cu trîmbiţe formate din scoici. TUSCUS Fiul lui Tirren* şi nepotul lui Hercule* A domnit în Tirrenia. VII. Făcea parte din suita lui Poseidon*. sculptură la Roma. Căderea titanilor. TLAZOLTEOTL Zeiţă a iubirii senzuale în mitologia popoarelor mexicane. Metamorfoze. darul nemuririi. Ovicliu. 595. Homer. A fost ucis de Ahile*. cind a ieşit în afara zidurilor. I. 230 şi'urm.Bruxelles TITIU Uriaş aţâţat. Fr. pe înălţimea His-sarlîk. Schliemann si W. unul din strămoşii troienilor. De la Poseidon*. Iliada. Titon a îrnbătrînit şi soţia 1-a preschimbat într-un greier.Chr. TUTILINA Divinitate romană care veghea păstrarea în ^3 stare a cerealelor şi a celorlalte produse ale pa-' . 56. Dorpfeld în 1868. pictură. Eos*. Ovidiu. după ce şi-a ucis unchiul. Giganţii* sau uriaşii erau fiii lor. la. IV. Triton. într-o peşteră unde dicta un oracol* celor ce se cufundau în somn. devenit rege la Rhodos. TRACE Fiica lui Ares*. de la zei. înaintea lui Enea*. a tot atîtea cetăţi construite în diverse epoci. TLEPTOLEM Fiul lui Heracles*. simbolizează furia forţelor instinctive. TURMS Zeu în mitologia etruscă. IX. V. 659 TOOSA Fiica lui Foco şi a lui Cete*. unde doi vulturi îi mîncau ficatul care se refăcea mereu. yirgiliu. dar a neglijat să-1 ceară şi pe acela al tinereţii veşnice. Virgiliu. Liciniu. în lupta lor împotriva zeilor. brutale. 474 TROOS Fiul lui Eritoniu. regele Troiei*. Triton. XX. Homer. i se jertfeau copii. 205. mai tîrziu asimilat lui Mercur*. Kneida. 457 TITON Fiul lui Laomedon* şi frate al lui Priam*. cunoscută sub numele de titanomahie. 324. care-şi ducea existenţa în Beoţia. G. TLALOCH -> TbALOOS TROFOMlU (1) Divinitate infernală in mitologia grâacâ. In timp de secetă. Siva* şi Visnu*. VII.). XII. Temis*. jumătate peşte. TLALOOS sau TLALOCH Zeul ploilor si al fertilităţii în mitologia popoarelor mexicane. Prima ar începe în 3000 î. (2) Fratele lui Agamede*. lîngă Pontul Euxin. Mnemo-Sina*. Homer. Eneida. în timp ce apăra eroic pe troieni. 576. împreună cu care a construit templul lui Apollo* din Delfos*. Thetis* (1). Soţia lui. 1-a avut pe ciclopul* Polifem*. XII. Bernini. împotriva ordinei şi a justiţiei. Febe* (3). V. Troia cîntată de Homer formează stratul al şaptelea.Hiperion*. Distrugerea ei a avut loc. Lupta lor. Metamorfoze. XI. Iliada. Eneidu.Chr. Astfei. după părerea arheologilor. A fost ucis de săgeţile lui Apol'lo* şi Artemis* şi aruncat în Infern. şi Tea*). Trăia în apele mărilor şi potolea apele agitate. care însoţea sufletele celor sosiţi în Infern. de Hera* împotriva zeiţei Latona*. care a fost 277 ucis de Ahile*. Boucher. TRIMURT1 Trinitatea vedică divină: Brahma*. în sec. 815. jumătate om.

Ultimul drurfi. opus aceluia de Pande-mia. povestite de Homer în Odiseea*. III. USHAS Aurora*. a fost văzut. a fost a lui Ulise. introdus cu un grup de oşteni greci în Troia. a trecut prin numeroase peripeţii. Le Sueur. Soarele. După război. •iVALCONDRA Paradisul zeului Visnu* în mitologia vedică. pe Isis* si. Ulise. VALKIRH Zeiţe fermecătoare în mitologia germană. o urma îndeaproape. pictură. semănînd sare printre brazde si arînd cu un plug la care înjugase un bou si un măgar. dar a fost deposedat de tron de titani şi de Cronos*. la Luvru URANUS Divinitatea cea mai veche din mitologia greacă. reprezentată cu un glob în mîna stingă si un compas în dreapta. A fost regele insulei Itaca*. URASH Zeul plantaţiilor. Uli-se şi '"• Circe etc. în timpul nopţii.un fiu de la acesta. care se ascunsese printre femeile din Sci. Iubită de Dionysos*. De la Circe*. Eneida. 26. pe faraoni. soţul Geei*. într-adevâr. Odiseea. care era foarte îndrăgostit de ea. i-a aruncat în Infern pe ciclopi. i-a pus înaintea plugului pe propriul fiu. aşa cum prevăzuse un oracol*.. Cînd a ajuns în Itaca. James Joyce. Palamed*. înainte de a muri. Cînd Agamemnon* şi Menelau* au hotărît să pornească războiul împotriva •Troiei*. Pellegrino Tibq. La rîndul lui a fost ucis apoi de fiul avut cu Circe. care va provoca un cataclism. ambii eroi şi-au arătat calităţile cu totul excepţionale. c. diw tetralogia Inelul ' Niebolungilor V AM Rîul învolburat al viciilor în mitologia scandinavă.r. Infernul. >al treilea fiu al lui Siva*..• . i-a ucis pe toţi pretendenţii' (proci*) soţiei lui. pe Telegon*. Kpistola I. (3) Epitet al Afroditei*. operă lirică. Ideea calului de lemn. sînt în număr de trei sau şapte. :figurînd ca simbol atotputernic deasupra capetelor acestora în mitologia Egiptului. privind cerul. îi duceau în Walhalla*. . o dată ajuns sub zidurile Troiei. Aflînd că va fi detronat de propriii fii. Virgiliu. Horaţiu. ?eu din mitologia nordică.. U LISE Fiul lui Laerte* şi al Anticleei*. Homer.' atunci cînd va crede necesar. în cei zece ani cît a durat asediul Troiei. identice parcelor* din mitologia romană. Ulise. simţind înşelăciunea. . a mai avut un fiu. Dante. Cicero. i-a prezis lui Cronos aceeaşi soartă. a avut . l.ldi. tatăl lui Telemac*.u Marte*. (2) Una din fiicele lui Oceanus* şi The-tis* (1). Walkiria.copiilor încă de la naştere. Iliada. URSITOARE Fiinţe legendare din basmele româneşti. . . Ulise 1-a văzut la timp. Gabriele D'Annunzio. La rîn-dul lui. Telemac. Ulise. A fost părintele titanilor* si al ciclopilor*. Telegon.un vas grec. "17—22. XXVI. Ele hotărăsc destinul. a lăsat deoparte nebunia şi s-a demascat. avînd atributele lui -t' UJUM-SIN Semizeu în mitologia chineză. care lîl ajutau pe războinici. tinere şi frumoase sau urîte si bă-trîne. al irigaţiilor şi al roadelor pă-mînitului la babilonieni. care avea atributele lui Hercule*. soţul Penelopei* şi . V VAIREVERT în mitologia vedică. care o caracteriza ca zeiţă a iubirii materiale. Giovanni Pascoli. .. simulînd nebunia. a descoperit înşelăciunea lui Ahile*.a refuzat să participe. pictură pe.De officiis. ^Richard Wagner. în mitologia'vedică. în drum spre Itaca. UREUS Şarpele care îl însoţea pe zeul soarelui. pictură ' 231 U RĂNI A (1) Muza* astronomiei în mitologia greacă. iar pe cei ce mureau eroic. vulgare.

Ovidiu. statuie din sec. dar mai ales. V. . Locuiau în Atrium Vestae din vecinătatea templului Vestei din Forul roman. la Roma. \ VILE . Venus ţi Marlc. Sub influenţa grecilor. sub forma unui copil. protectoare a vetrei. cînd va deveni om. pictură.. reprezentat ca un tînăr frumos. Antonio Canova. La Roma avea două temple. identificată cu zeiţa Nike* a grecilor. VÎRCOLAC Animal fantastic în mitologia românească. II.. X. în Roma.Chr. 334 VESTALE Preoţesc ale cultului Vestei*. Bronzino. III î. VILA Divinitate a pădurilor. pînă într-atît. Au oerut-o de soţie Neptun* si Apollo*. VJŞNU Divinitate vedică.. USHIL Zeul soarelui în mitologia etruscă.o stimă specială. vestalele păzeau şi Paladiul* si penaţii* aduşi de Enea* de la Troia*. Era mult mai venerată de romani. VIS Zeiţa care 1-a ajutat pe lupitcr* în lupta împotriva titanilor*. aici. pictură pompeiană. în număr de treizeci. diavol*. A zecea încă nu a apărut. XIV. Guercino.Chr. 76. stăpîn al regatului morţilor. în întregime. B. VERTUMNUS Zeu tutelar al grădinilor şi al fructelor în mitologia romană. soţia lui lanus*. sac. cea de â noua încarnare se numeşte Budha*. Puritatea i-a fost personificată printr-un foc veşnic. templul din Forul roman a fost construit în sec. VIII. B. invocat pentru jurăminte. zeiţe ale apelor în mitologia slavilor. (2) Nimfă romană. VI î. de ssţia lui Septirniu Sever.ida.ru. vestalele*. a frumuseţii. Voios. Virgiliu. G. Metamorfoze. . î$i ' anunţa' sosirea venind într-un car zgomotos. Sandro Botticelli. 285 . JVICTORIA Personificare romană a victoriei. Erau la început patru.VARA Divinitate nordică. Avea un templu pe Palatin*.Se bucurau de. la Luv. ea se va desăvîrşi la sfîrşitul lumii. X. a apelor si izvoarelor la '••slavi. Atributul lui era cornul abundenţei*. în mod special. fiica lui Saturn* şi a Rheei*. va începe o eră a nevinovăţiei. încît cînd întîlneau un condamnat la moarte. Ene. VENUS Zeiţa. O dată ou această nouă încarnare. acesta era graţiat. se rugau pentru bunăstarea poporului şi a statului. Vapoi şase tinere fete din familii patriciene. A. creator al soarelui şi oamenilor la peruvienii precolumbicni. protectoare a grădinilor şi a viţei de vie ete.cultului ei. a devenit zeiţa iubirii si a fost identificată cu Afrodita*. italică a vegetaţiei. apoi a statului roman. Fr. cu cunună de spice pe cap. I. pictură la Luvru VESTA Divinitate romană. cu atribute asemănătoare lui Hercule* adorai mai ales în Armonia. VENILIA (1) Mama lui Turnus*. simboliza soarele şi apărea credincioşilor sub nouă înfăţişări. Virgiliu. un fel de om-lup. VIRACOCHA Zeul apelor. veghea jurămintele îndrăgostiţilor şi alle soţilor si pedepsea cu severitate pe cei ce nu ': le respectau. a aurorei si a justiţiei. dar ea i-a respins. sculptură VERTHRAGNA Zeu din mitologia persană. Era fiica Stigei şi a lui Pallant* (1). Eneida. supravegheat de preotesele. a primăverii. protectoare ale focului sacru din templul zeiţei. Avea un templu pe colina Palatinului*. Venus din Cnidos. zeu al recoltei. VATA sau VAYN Zeul vîntu'lui în mitologia vedică.care prin muşcăturile lui provoacă întunecimile de pe Lună si ele pe Soare.Sirene*. l a Luvru. Timp de 30 de ani.. Faris Bordone. regele rutulilor*. alese chiar de marele preot. După 283 alţii. Giorgione. 282 VAYN -> VATA VELES sau VOLOS Zeu al animalelor domestice în mitologia slavă. Venus din Milo.

Acesta clin urmă ar fi fost fiul lui Apollo*. soţ al zeiţei Venus*. Sburătorul. A creat zoroastrismul. 19 — Dicţionar de mitologie Z uşor înfăţişarea unui bărbat. Lucian Blaga. protectoare ale sufletelor copiilor In mitologia japoneză. fiul lui lupiter* şi al lunonei*. După o Versiune. La greci era Hefaistos*. Vulcan şi Thetis.NI Genii* binefăcătoare. —> BALIO XIQUA. strămoş al ionilor. pictură ZAMOLXE sau ZALMOXE Zeu geto-dac. 372.VOIOS -> VELES VRITRA Şarpe uriaş în mitologia vedică. 424.Chr. VIII. basorelief antic în Muzeul Conservatorilor. Virgiliu. era mesagerul primăverii. Vincenzo del Rossi. unde ajungeau toţi eroii căzuţi în lupte. de la care a avut doi fii. Este întemeietorul religiei geto-dacilor. personaj legendar. dramă ZARATHUSTRA sau ZOROASTRU în vechea limbă persană. Eneida. a unei femei. Regatul Florei. 439. frescă la Pompei. pe meleagurile Daciei.. XUTO Fiul lui Ellon* şi'al nimfei* Orseis. si pe Ion*. Indra*. 416. poem ZALMOXE -> ZAMOLXE ZEFIR Personificare a vîntului de est în mitologia greacă. a unui şarpe de foc sau a unei stele. WODON -» ODIN . aceştia îl mai pLumeâu „binefăcătorul" (Favonius*). Zamolxe. care i-a şi propovăduit . ucis de zeul furtunii. Cultul lui este identic aceluia al misterelor dionisiace sau orfice. w VULCAN Zeu roman al focului şi al metalelor. Zc. din Roma WALHALLA Paradisul în mitologia germană. cu trăsnetul. prin care lunona* 1-a vestit pe erou că îi este aproape sfîrşitul. Predicator care a reformat vechea religie iraniană. E un simbol al norilor şi al ploilor. fiica regelui Erehteu.jir şi Flora. la Luvru: Poussin. regatul lui Odin*. care ar fi trăit. în 513 î. la X. Coypel. A. pe vremea expediţiei lui Darius al perşilor. • si-a iniţiat activitatea profetică cu 258 de ani înainte de Alexandru cel Mare si s-ar fi născut în Atropatene (Azerbaidjanul de azi). Pentru romani. A fost identificat mai tîrziu cu Gebcleizis*. a luat-o de soţie pe Creusa. Y YATI Zeul soarelui şi strămoşul incaşilor în mitologia peruviană. asemenea lui Mercur*. Vulcan. în Atica. bronz.uvru. Trăia în fundul vulcanului Etna* (2). strămoş al aheilor. Ion Eliade-Rădulescu. WOTAN -> ODIN x XANTOS Unul din caii lui Ahile*. după mărturia istoricului Herodot si a lui Strabon.. pe Aheu*. YSUM Zeu care conducea sufletele în Infern în mitologia japoneză. unde îşi avea si atelierul în care a făurit armele de luptă pentru Enea*. „cel căruia cămilele îi sînt bătrîne". din Florenţa.

Zeul suprem. ZMEU Fiinţă legendară în basmele româneşti.r şi Seinele. Ilera*. La romani era cunoscut sub numele de lupiter*. opera lui Fidias. Antiope* (2).si al oamenilor. celelalte. asuprită de Dirce*. firmamentul luminos. Statuia lui Zeus din Olimpia (în Peloponez). Artemi-sia.3 BBBBBBBBBBBBBBBIBBBIBBBBBBBBBK • _!". ZÎNĂ Personaj fantastic feminin.învăţătura prin imnurile Avuta şi Gaţha. este Ormuzd*. venea pe pămînt. Proteja întreaga natură. Mormîntul lui Mausol (rege al Cariei — Anatolia occidentală). Personifică. Acţionează numai noaptea şi poate lua ZETE -*• CALAI ZETO Fratele geamăn al lui Amfion* în mitologia greacă.9008 . ceea ce îl face de temut. apoi la Olimpia* şi în Creta.zîne bune. ZIBOG. HHMHHHHHMIH Lei 308 2TL ISBN 973 . mama lui Ereh teu si a Filomelei*.. în Te-. în Halicarnas. din mitologia si basmele româneşti. Numele lui însemna „cel plin de raze". 146 C-da. Era reprezentat ca un om viguros. varsă foc pe giiră. poate apărea şi în formă de şarpe cu aripi sau ca o flacără. împreună au răzbunat-o pe mama lor. De obicei. pe care le şi răpeşte. nr. singura care salvează sufletul omului. lupitc. Redactor: DINU TEODOR CONSTANTINESCU Tehnoredactor: MĂRIA BOCANEALA Tiparul executat la: Imprimeria „ARDEALUL" Cluj B-dul 22 Decembrie nr. şi anume doctrina binelui sub orice formă. cu atribute fantastice. Statuia sculptată de Fidias pentru templul din Olimp îl reprezintă aşezat. lupiter şi Thetis.lia. urîte. adoră fetele frumoase. 37 ROMÂNIA B. ZEUS Zeul suprem în mitologia greacă. Grădinile suspendate ale Semirami-dei din Babilon.28 . dedicat acestuia de sofia sa. viaţa socială si bunăstarea oamenilor. „strălucitorul" si personifica cerul.sa. ' ' ZBURĂTOR în basmele româneşti. Este învins mai totdeauna de Făt-Frumos*. deşi îndrăgea muntele Ida*. care nu de puţine ori se răzbuna pe acestea. ZISELBOG Personificare a lunii* în mitologia slavă. 290 291 ZEUSIPPE Nimfă* iubită de Poseidon*. de obicei. una în pămînt. cu barbă. bun sau rău —. iar pe cap are o piatră nestemată care luminează ca soarele. ^^^^^ ^^^^^^ MINUNI ALE LUMII: Capodopere ale arhitecturii ţi sculpturii antichităţii: Piramida lui Keops. ceea ce trezea nemulţumirea soţiei lui. umblă cu o falcă în cer şi . stăpîn al universului. aceasta este una din cele şapte Minuni ale lumii*. Colosul din Rhodos. şi muntele Liceu din Arcadia*. după Zaralhustra. de obicei. în Egipt. pictură. părinte ai tuturor zeilor. zîne rele —• primele frumoase. tînăr înalt si subţire. Templul zeiţei Artemis din Efes. asemenea balaurului*. din Frigia.fcLfifl!W^^W»W^^^W Total 310 . apare şi ca fiinţă a văzduhului. Gaetano Gandolfi. Ingres. Sediul lui era în Olimp* (1). în desele lui capricii. Era venerat mai ales în Dodona*. fiinţa iubită oare nu poate fi niciodată ajunsă. Zeul protector al vieţii în mitologia slavă. unde îşi alegea dintre muritoare pe cele mai frumoase. Farul din Alexandria.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->