You are on page 1of 4

Guideline: genombrottet närmar sig med 

stormsteg.
2007-05-08

Innledning

År 2007 är året då Guideline ska nå sitt kommersiella genombrott på


världsmarknaden. Under våren har en del hänt i bolaget och positiva nyheter har
kommit från ledning om att genombrottet kan vara på väg.

Guideline bedriver borrverksamhet med helt ny teknik inom så kallad styrd


borrning. Marknaden för styrd borrning uppskattas för 2007 till ca 52 miljarder.
Utöver detta finns även möjligheter för borrning för gruvor och tunnlar mm. I takt
med att bristen på mineraler och olja kommer att öka framöver kommer även
marknaden för precisionsborrning att öka. Guidelines metod bygger på ett
egetutvecklat IT-system där basen är en egen programvara för insamling och
analys av mätdata samt beräkning av borrspetsens position.

En värdering av Guideline idag kan mycket väl jämföras med och värderas till ett
sätt som dagens eller för den sakens skull morgondagens bioteknikbolag värderas
till. Metoden för Guideline är patentskyddad och världsunik och kan bli banbrytande
för hela marknaden om den lyckas, i likhet med ett nytt läkemedel.

Det finns även en jämförelse med forskningsbolagen inom bioteknik som ingår
samarbetsavtal med större läkemedel och erhåller milstolpersättningar från dessa. I
GODT’s fall finns idag stora samarbetspartners med aktörer inom styrd
oljeborrning. Fördelen för Guideline idag är att det inte finns avtal med en enda
partner, utan Guideline står idag fritt att förhandla med fler aktörer. Som ett
ytterligare liten jämförelse med ett bioteknikbolag kan tilläggas att GODT idag är i
slutskede på en fas III forskning och på väg in i kommersialiseringen. Det är vid
detta skede kontrakt skall tecknas med större aktörer på marknaden för att ”få ut”
sin produkt på marknaden.

Patent för tekniken finns idag i EU och USA, inlämnad för Canada och Japan. Det
finns idag ej heller några kända andra aktörer som arbetar eller forskar på samma
teknik.
Teknikvärde (uppköp).

Innan vi tittar på omsättning och möjligheter för utlicensiering av tekniken kan det
vara värt att titta lite närmare på teknikvärdet för Guideline, alltså vad marknaden
kan vara villiga att betala för patentet helt enkelt. Om nu metoden fungerar och är
banbrytande finns det möjligheter för borrbolagen att spara in upp till 30% av
kostnaden för ett borrhåll inom oljeservice i kostnadsintervallet 1,5 – 2 miljoner
SEK/styck. Enbart i Nordamerika företas ca 1500 hål/år och är snabbt växande.
Det finns idag 3 större aktörer på marknaden i Nordamerika som i princip delar
marknaden mellan sig (Baker Hughes, Schlumberger och Halliburton).

Under dom senaste åren har dessa bolag köpt upp mindre bolag med unika
tekniker och innovationer. Utan att jämföra något med GODT och vad dom har
jämfört med tidigare uppköpta bolag kan man dock konstatera att dom stora har
varit villiga att betala rätt mycket för ny teknik.

Några exempel:

År Uppköpande bolag Uppköpt av Köpeskilling


2006 Nova Techn. Baker Hughes Ca 500 M SEK
2001 Magic Earth Halliburton Ca 700M SEK
2001 PGS Data Man Halliburton Ca 1200M SEK
1996 Landmark Gra. Halliburton Ca3900M SEK

Som jämförelse värderas Guideline idag till ca 70 M SEK (vid en kurs kring
4,7)

Ett lite räkneexempel för att kunna sätta upp ett teknologivärde på Guideline kan bli
följande:

1000 hål/år * 2M = 2 000 000 000,- * kostnadsbesparing på 20% = 400 miljoner


SEK. Detta är ett tänkbart scenario, men enbart ett räkneexempel på vad värdet
kan vara.

Detta kan även ses som det mest troliga alternativ för GODT. Någon större
aktör köper hela tekniken (bolaget). Från dagens kurser finns det ett klart
högre värde i tekniken än vad aktiekursen idag ligger på.
Utlicensiering/arbeten i egen regi.

Om nu Guideline inte skulle bli uppköpt utan välja att licensiera ur tekniken och
bedriva egen verksamhet finns teknikvärdet kvar i bolaget, men då skall man på
egna ben och med egen personal både kunna sälja ut tekniken samt även bedriva
projekt med eget personal.

Om tekniken lyckas och skapar en ny standard och försäljningen går bra finns
möjligheter för att licensiera ut den till fler aktörer och inom fler segment, typ gruvor,
tunnlar mm. Här kan vi förväntas oss höga bruttomarginaler kring 75-80% vid
utlicensiering och marginaler kring 50% vid egna uppdrag. Vid en förväntad intäkt
av ca 7-8% av en kostnadsbesparing på 20% av borrhålet och ett genomslag för
tekniken under 2. halvåret 2007. Under 2008, 2009 kommer även andra områden
in och använder tekniken.
För 2007 ca 300 hål, för 2008 ca 800 hål, för 2009 ca 1500 hål.

Ett tänkbart scenario kan bli:

Omsättning 2007 2008 2009


Oljeservice 42M 128 M 240M
Övrigt 0 10 M 50M
segment
Totalt 42M 138M 290M

Ovanstående scenarier är mer tänkbara alternativ än tidigare lämnade


spekulationer. Räknar dock inte med att Guideline behöver tillförskaffa sig mer
kapital inför den stundande kommersialiseringen.

Höga marginaler kring 10-15% allerede år 2008 bör kunna räknas in i ovanstående
siffror:

Följande nyckeltal och målkurser lämnas:

2007 2008 2009


Vinst 3M 14M 44M
Vinst/aktie 0,18 0,85 2,69
p/e 26 5,5 1,7
Målkurs 8 15 30

Utöver detta finns även teknologivärdet kvar i bolaget.


Sammanfattning

Guideline har i sitt senaste VD-brev meddelat marknaden att en


kommersialisering är nära förestående och att tester i Nordamerika har rönt
stor uppmärksamhet bland större aktörer. Även tester i berg i Sverige visar
positiva resultat.

Som ett led i dessa rykten har kursen gått upp från intervallet 3 – 3,5 till idag
att ligga runt 4,5 – 5 kronor. Även om kursen har gått upp så är Guideline
värd en chans ennu. Om tekniken lyckas fullt ut är chansen stor att klart
högre nivåer kommer att synas i aktiekursen inom det närmaste.

Rate