KREATIVITI

1. 2. 3. 4.

Apa yang kamu fahami tentang kreativiti? Adakah kreativti penting untuk guru? Apakah elemen-elemen kreativiti yang perlu ada pada seorang guru? Di dalam kelas bayangkan kita sebagai guru lukisan tahun 5 ada 30 orang murid, 6 orang murid tidak boleh dan tidak mahu melukis dengan baik, apa sebabnya?

1. Kreativiti adalah di mana seseorang dapat membina, menghasilkan sesuatu yang baru, asli dan berbeza. Sesuatu yang di hasilkan tersebut adalah sesuatu yang tidak pernah di hasilkan sebelumnya. Menurut Bates (2000) [...] the student or work is different from what we consider to be average or normal . Creative people and work produced by them possess qualities that are special . Berlainan pula pendapat Macfee yang dipetik oleh Nasir(2003) , mengatakan keupayaan mencipta perlambangan dan idea yang baru, bagi mengemas kini perlambangan yang sedia ada. Aktiviti menyusun dan mengeolah semula organisasi yang sedia ada dan mantap, kepada sesuatu organisasi yang baru dianggap suatu kreativiti. 2. Kreativiti sangat penting untuk guru kerana untuk melahirkan seorang individu yang mempunyai pemikiran yang kreatif dan berfikiran terbuka Nasir(2003). Begitu juga di dalam tujuan pendidikan lukisan dan rekabentuk ada mengatakan menyemai dan mengasuh keboleh an berfikir secara kreatif, imaginative dan inovatif, ini menunjukkan betapa pentingnya kreativiti tersebut. Selain itu akan dapat memberikan murid aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan dan merangsang pemikiran mereka.

Pelaja r memerlukan dorongan untuk menanamkan sifat yakin terhadap diri sendiri dalam menghasilkan lukisan. Oleh itu. . Di dalam pelajaran lukisan. mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman. setiap murid tentu ada perkara yang boleh mempengaruhi mereka dalam menghasilkan atau mempelajari seni lukis. se ntiasa ada idea-idea yang baru dan asli dan sensitif terhadapa alam sekitar. role model yang baik dalam seni berkemungkinan akan menpunyai kemahiran dan pengalaman seni yang terhad. 2001). berani untuk mencuba sesuatu di luar kemampuan diri. emosi murid itu sendiri seperti contoh murid tersebut mengalami keadaan trauma atau perkara -perkara yang memberikan kesan yang mendalam terhadap diri mereka seperti kebakaran rumah. Ketiga. murid tidak akan menghasilkan karya seni yang baik (koster. aktiviti-aktiviti seni. latarbelakang seni yang terhad. Setiap individu mempunyai perbezaan dalam pembelajaran dan cara mereka menerima pembelajaran. rakan sebaya dan keluarga. Dorongan yang negatif akan memberikan implikasi yang tidak baik terhadap pelajar. kurang motivasi dari guru. Elemen-elemen kreativiti yang perlu ada pada seorang guru ialah berfikiran terbuka. Ini adalah kerana pertama. penderaan. Ini adalah cara yang selamat bagi mereka.3. 4. kemalangan dan sebagainya akan menggunakan bahan bahan seni untuk melepaskan emosi mereka. guru itu sendiri yang tidak mempunyai pengetahuan tentang pengajaran seni lukis. maksudnya murid yang kurang dedahan kepada gambar -gambar. Keempat. Kedua.

Berbeza dengan rakannya itu. ABSTRAK Matlamat utama kajian ialah untuk membandingkan kreativiti guru Pendidikan Seni Terlatih dan guru Pendidikan Seni Tidak Terlatih yang mengajar di sekolah-sekolah menengah. Pengkaji mencadangkan agar kursus dan latihan yang diberikan kepada para guru Pendidikan Seni pada masa depan lebih mengutamakan aspek kreativiti. Ini bererti guru Pendidikan Seni terlatih ini lebih berupaya memahami. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kumpulan guru Pendidikan Seni adalah lebih kreatif secara signifikan berbanding kumpulan guru Pendidikan Seni tidak terlatih dari segi kelancaran dan penghuraian. Di sekola h beliau ada lagi seorang guru Pendidikan S enilukis yang mengajar bersama dengan beliau. beliau tidak banyak menghadapi masalah sedemikian. Farhan adalah seorang guru pendidikan senilukis yang mengajar Senilukis dan Rekabentuk SPN 21 di salah sebuah sekolah di daerah Tutong. 1.Nor.upm. Walaupun cikgu Farhan telah menamatkan kursus ijazahnya dalam bidang pengkhususan Pendidikan S enilukis beberapa tahun yang lalu dan sepatutnya boleh mengajar dengan baik n amun beliau sering menghadapi masalah susah mengaplikasikan apa yang dipelajarinya semasa kuliah dulu ke dalam pengajarannya di sekolah.http://psasir. Sharifah Md. Kajian ini merupakan kajian deskriptif yang menggunakan alat Ujian Pemikiran Kreatif Figural Torrance untuk memperoleh indeks kreativiti guru. walaupun beliau hanya diarahkan mengajar PS sahaja namun beliau sukar untuk menarik perhatian murid-murid untuk menyukainya mengajar. membaca dan menghuraikan ideaidea kreatif yang dihasilkan pelajar. Beliau juga baru tiga tahun mengajar di sekolah itu dan mengajar bukan saja PS tetapi subjek lain tetapi murid-murid suka beliau mengajar. Mengapakah cikgu Farhan sukar untuk menarik perhatian murid -murid untuk menyukainya mengajar? . Dibandingkan dengan Farhan.pdf Laman web ini adalah mengenai kajian yang dilakukan di Malaysia tentang kreativiti oleh Chua Yan Plaw.edu.Mohd dan Wan Zah Wan Ali pada tahun 2003. Selangor. Subjek kajian terdiri daripada seramai 34 guru Pendidikan Seni terlatih dan 45 guru Pendidikan Seni tidak terlatih dari 22 sekolah menengah daerah Rulu Langat. Naim B. Di bawah ini saya masukkan abstraknya.my/3412/1/Kreativiti_Guru_Pendidikan_Seni. yang bertajuk kreativiti guru pendidikan seni. Mengapakah cikgu Farhan menghadapi masalah dalam pengajaran Pendidikan Senilukis? 2.

Harapan terhadap murid terlalu tinggi. 9. 3. 4.3. http://www. Farhan baru beberapa tahun menamatkan kursus.html . Kurang penilaian terhadap diri sendiri. 2. Cikgu Farhan ini mungkin diarahkan untuk mengajar rendah bawah dan beliau tidak meminati dan tidak pandai mengawal kanak -kanak. murid dan pengajarannya. 6. Bagaimanakah untuk meningkatkan pengajaran Cikgu Farhan dari dua masalah yang diberikan? 1. Di sini saya ingin mengongsikan kepada pembaca beberapa laman-laman web yang saya perolehi dan ia sangat berguna untuk guru dalam pengajaran dan pembelajaran seni lukis yang menggunakan komputer. perbezaan jantina boleh memberikan perbezaan dalam pengajaran. cikgu F arhan tidak tahu bahasa pelajar iaitu bahasa daerah. Komunikasi antara pelajar tidak sampai. Berkemungkinan cikgu Farhan guru lelaki dan rakannya guru perempuan. Kurang kemahiran mengajar kaedah atau teknik dan hanya tahu tentang teori pengajaran. 8. 7.org/artgames/index2. Pengajaran beliau tidak bersesuaian dengan tahap pelajar yang di ajar. ini membuatkan dia kurang pengalaman dalam suasana pengajaran. Kursus yang dipelajari berkemungkinan adalah untuk peringkat menengah tetapi Farhan telah di antar ke sekolah rendah. Cikgu Farhan kurang kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran murid.albrightknox. 5. 10.

com/ .com/groups/iad/links/artgames.princetonol.html http://sketch.odopod.http://www.

. Video yang diperlihatkan adalah berkaitan dengan teknik-teknik mudah membuat art dalam 1 minit. Di dalamnya ada bermacam-macam teknik yang belum pernah saya lihat dan pelajari.gov/kids/zone/zone.nga.http://www.htm http://vimeo. Dari sini saya mendapat ilham untuk membuat lukisan saya.com/8803897 Laman web diatas adalah laman video yang saya perolehi dan telah menjadi kegemaran saya.

Perkembangan estetika ini juga merupakan salah satu dari objektif kurikulum pendidikan seni lukis dan rekabentuk iaitu mendedahkan pelbagai pengalaman estetika yang dapat diadaptasikan kepada pelbagai guna kemahiran hidup.ac. Apakah yang membuatkan sesuatu objek itu seni? 2. CERITA TENTANG PERKEMBANGAN ESTETIKA Apakah yang dimasksudkan dengan estetika? Estetika ini bagi saya ianya berkaitan dengan keindahan. kecantikan. peribadi. menyenangkan dan berharga.uk/5913/1/Pavlou2007Pupils%27282. baju.ioe. Bilik darjah adalah merupakan . Kajian ini dibuat oleh Victoria Pavlou dan Maria Kambouri pada tahun 2007. Kanak-kanak menggunakan deria dan tubuh mereka untuk mengetahui keindahan ini. meneroka media dan teknik dan menghasilkan idea untuk aktiviti studio. Estetika ini bertanyakan soalan seperti:1. Ini adalah untuk mereka menghargai benda benda yang cantik seperti dalam memilih kereta.http://eprints. Perkembangan estetika ini adalah penting kepada kanak -kanak kerana ia adalah untuk pelajar menghargai sesuatu keindahan dan jua supaya mereka mempunyai kesedaran estetik. pada bangunan dan sebagainya.pdf laman web diatas adalah satu kajian yang telah saya baca. Apakah yang membuatkan sesuatu seni itu berbeza dari objek yang bukan berupa seni? 3. pada objek disekeliling. Mengapakah sesuatu hasil seni itu mempunyai nilai -nilai budaya. Keindahan ada di mana-mana. ia bukanlah bermaksud menghargai seni te tapi adalah apabila pelajar mempelajari menggunakan alat. Begitu juga dengan apresiasi. di rumah. perabut rumah dan sebagainya apabila dewasa. Kajian mereka ini adalah mengenai sikap pelajar terhadap pengajaran seni lukis di sekolah rendah. di sekolah. kewangan dan lain -lain? Tindakbalas estetika atau menghargai sesuatu seni tidak semestinya estetik.

masjid-masjid dan sebagainya. Bilik darjah perlulah bersih. bentuk atau warna. Menurutnya lagi kepentingan mempelajari estetik ini adalah: - . fabrik. arca-arca menambahkan sentuhan estetika kepada bilik darjah. gelap. Ruang pameran di sudut sudut bilik darjah yang membolehkan murid -murid meneroka. 3. mendengar. kerusi. kotor. alat-alat antik. batu. Lawatan seni ke muzium-muzium. daun dan sebagainya. masjid-masjid dan lain-lain. galeri-galeri seni. Menyediakan atau memperlihatkan berbagai style atau contoh -contoh lukisan. Diluar bilik darjah juga mempberikan banyak keindahan kepada kanak -kanak seperti muzium-muzium. cetakan atau hasil seni. Keindahan tiadk hanya terhad pada persekitaran di dalam bilik darjah. galeri seni. pasu-pasu. tidak berselerak. Menjemput pelukis-pelukis tempatan. Pameran estetik termasuk koleksi poskad. kanak-kanak perlu dirangsang dengan aktiviti yang dirancang rapi dan tersusun supaya tindak balas semula jadi estetik yang dimiliki oleh kanak -kanak selari dengan peningkatan umur mereka .tempat yang paling hampir untuk memperkembangak an estetika mereka dan dari sini mereka akan menghargai dan mempunyai pengalaman yang indah. tumbuh-tumbuhan. menghidu dan merasa. Ini adalah untuk membolehkan murid bertindak balas dan membuat penilaian sesuatu hasil seni yang dibuat atau yang dilihat oleh mereka. 2. benda -benda yang mempunyai pelbagai jalinan. kraf tangan. bendabenda yang berbagai saiz. Bunga-bungan. melihat adalah untuk meningkatkan deria mereka dan membina appresiasi estetik. menyentuh. contoh-contoh benda alam semula jadi seperti siput. Manakala mengikut koster (2001). Antara aktiviti untuk mendedahkan pelbagai pengalaman estetika adalah: 1. Ini dalah kerana untuk menarik deria kanak kanak. bantal. tidak suram. tukang tangan atau ibu bapa yang mempunyai kemahiran melukis. buku-buku seni. ceria. dan sebagainya. warna warni. Sebagai seorang guru seni adalah penting untuk mendedahkan pelbagai pengalaman estetika kepada murid -murid. sukarelawan. pameran-pameran. Membolehkan mereka melihat.

Meningkatkan kefahaman terhadap imej dan bahasa visual. KURIKULUM SPN 21 Kurikulum SPN 21 ini adalah lebih responsif kepada perubahan-perubahan yang berlaku dalam dunia global dan ekonomi. Kesemua ini membantu murid menggerakkan daya pemikiran mereka. Menghidupkan suasana aktif pembelajaran iaitu menggalakkan interaksi di antara murid dan guru. Di samping itu. Menumpukan pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan pelajar secara individu. 3. 2. membolehkan guru menyampaikan pengajaran dan pembelajaran seni lukis dengan mudah. . Dari tajuk-tajuk yang belatar belakangkan kehidupan murid akan menjadi kenderaan untuk membina pemaha man kepada pengetahuan asas seni. Ini adalah untuk membantu murid mempelajari gaya bahasa tampak dan memperkayakan mereka dengan istilah -istilah baru. menganalisa dan menilai karya.1. 4. menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan. Selain itu menyediakan ruang yang optima untuk pelajar men capai kemajuan dan memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. SUKATAN PELAJARAN LUKISAN DAN REKABENTUK Tajuk-tajuk aktiviti yang disediakan ad alah berkaitan dengan latar belakang kehidupan murid-murid dan persekitarannya. Meningkatkan keupayaan berfikir. Di sini pelajar akan dapat membuat perbandingan. perbezaan. Menyemai kefahaman terhadap sesuatu karya seni. Ini akan menjadikan pengaja ran dan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan. Murid akan dapat memahami bahawa karya yang dihasilkan mempunyai makna yang berbeza.

Bilik darjah dan cara pengajaran guru itu sendiri adalah merupakan kunci utama untuk mem berikan murid pengalaman estetika. membuat pembaharuan atau mencipta sesuatu yang baru. menyelesaikan sesuatu masalah secara kreatif dan inovatif. menyemai dan mengasuh kebolehan berfikir secara kreatif. imaginatif dan inovatif adalah merangkumi penghasilan sesuatu idea yang baru. . Melalui P&P Lukisan dan Rekabentuk ini adalah untuk menjadikan pelajar berfikiran kreatif. menghasilkan karya seni yang kreatif. imaginatif dan inovatif. Pengertian kr eativiti. Matlamat kedua ialah mendedahkan pelbagai pengalaman estetika yang dapat diadaptasikan kepada pelbagai guna kemahiran hidup. murid -murid akan didedahkan banyak pengalaman estetika dan dari pengalaman ini akan dapat digunakan oleh murid di luar bilik darjah. Dalam seni perkataan kreatif sering digunakan dan ia tidak dapat dipisahkan. Pengalaman estetika ada saya terangkan di dalam cerita tentang perkembangan estetika.MATLAMAT PENDIDIKAN LUKISAN DAN REKABENTUK Antara matlamat yang ingin saya bincangkan disini ialah pertama. M elalui matapelajaran lukisan ini. Di sini bukan sahaja murid yang perlu kreatif bahkan guru terlebih dahulu perlu juga kreatif bagi membolehkan murid kreatif dan suasana P&P tidak membosankan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful