APROBAT

,

S.C. _________________ S.R.L.

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE S I SANATATE ÎN MUNCA pentru TEHNICIAN MECANIC (REPARAT II MOPEDURI)

I.P. - 068.002
Copyright © 2009 Toate drepturile rezervate. Aceasta lucrare nu poate fi reprodusa, transmisa sau utilizata, integral sau partial, în orice forma (grafica, scanata optic, în forma scrisa sau în format electronic, fotocopiata sau tiparita) fara acordul scris al autorilor.
EUROFIN CONSULT SRL - J40/9755/2005 - R17639450

Intr. Vladimir Streinu, nr. 12, Sector 2, Bucuresti, Tel/Fax: 021 252 19 52

• Sarcina de munca : totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si în anumite conditii de mediu. Conform acestor abordari. Instructiunile proprii în domeniul securitatii si sanatatii în munca. la conditiile concrete date. Structura fiecarei instructiuni proprii în domeniul securitatii si sanatatii în munca. prin a caror respectare se urmareste eliminarea comportamentului accidentogen al executantului. dispozitive. masurile de securitate si sa natate în munca. PREVEDERI GENERALE Instructiunile proprii în domeniul securitatii si sana tatii în munca. compus din urmatoarele elemente care interactioneaza : • Executant ul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de munca. Cuprind. sunt concepute astfel încât sa acoper e. materiale etc) care se utilizeaza în procesul muncii. pentru realizarea scopului procesului de munca. a caror sfera de aplicare este limitata la angajatorul care le emite. instalatii. respectiv pentru eliminarea. detaliind si adaptând din acest punct de vedere reglementar ilor legale de securitate si sanatate în munca. sub forma de prevederi. Ele au ca scop diminuarea sau eliminarea pericolelor specifice unei activitati si desfasurarea proceselor de munca în conditii de protectie. în masura maxim posibila la nivelul actual de dezvoltare tehnica si stiintifica . chimice. a erorii umane (actiuni gresite/omisiuni) generatoare de accidente de munca si/sau boli profesionale.I. biologice si psihologice în care unul sau mai multi executanti îsi realizeaza sarcina de munca. unelte etc) si a obiectelor muncii (materii prime. emise de catre angajator aflate sub incidenta reglementarilor legate de securitate si sanatate în munca. are la baza abordarea sistematica a aspectelor de protectie a muncii. • Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (cladiri. masini. sub aspectul securitatii si sanatatii în munca. utilaje. Reglementarea masurilor de protectie a muncii în cadrul instructiunilor proprii în domeniul securitatii si sanatatii în munca se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a protectiei muncii la nivelul fiecarui element al 2 din 9 . • Mediul de munca : ansamblul conditiilor fizice. stabilesc numai masurile de securitate si sanatate în munca necesare pentru anihilarea factorilor de risc proprii executantului. Instructiunile proprii în domeniul securitatii si sana tatii în munca. sunt prevederi cu caracter juridic. procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat. aparate. toate activitatile desfas urate de angajator.

contin într-o forma sintetica.fundamentarea programului de prevenire si protectie în domeniul securitatii si sanatatii în munca.mediul de munca). Prin prevederile sale. reprezinta baza pentru: . Prevederile instructiunilor proprii în domeniul securitatii si sanatatii în munca. . avand un continut precis. instructiunile proprii în domeniul securitatii si sanatatii în munca.controlul realizarii masurilor de protectie a muncii.sarcina de munca . solutiile ce trebuie adoptate în scopul protejarii lucratorului în procesul muncii. corespunzatoare modului de actiune al executantilor. alaturi de celelalte reglementa ri juridice referitoare la sana tatea si securitatea în munca. .autorizarea functionarii unitatilor. . se constituie într-o masura de prevenire a uni factor de risc specific activitatii reglementate. elaborate tinând cont de reglementarile existente în domeniu pentru aceste activitati.activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si tehnologiilor. Fiecare articol din instructiunile proprii în domeniul securitatii si sanatatii în munca . . proprii celor patru componente ale sistemului de munca (executant . precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii factorilor de risc proprii acestor activitati. 3 din 9 au fost . executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca. clar. concreta.sistemului. propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare. în procesul de munca. .cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor. Instructiunile proprii sunt structurate astfel încât sa reprezinte o succesiune logica. aceste instructiuni fiind redactate clar.mijloace de productie . restrictiv si imperativ. Continut Instructiunile proprii în domeniul securitatii si sanatatii în munca pentru TEHNICIAN MECANIC (REPARATII MOPEDURI). directa.instruirea lucratorilor cu privire la securitatea si sa natatea în munca. pe întelesul tuturor. Scop Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici functiilor.

ca urmare a modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national. unde S. __________________ S. în stare buna . încheiat la nasturi. II. Revizuirea instructiunilor Prezentele instructiuni se revizuiesc periodic si se modifica ori de câte ori este necesar. sanatate. cu sarcini nominale potrivit sarcinilor de ridicat. opriti imediat lucrul cu aceste scule. Poarta întotdeauna echipamentul de protectie format din salopeta sau halat ajustat pe corp. a schimbarilor intervenite în tehnologia de lucru si a particularitatilor metodelor de lucru ce urmeaza a fi reglementate din punct de vedere al securitatii muncii. se organizeaza si se desfasoara activitati specifice. fara deformari sau scurgeri de lichid hidraulic. 3. Este strict interzis consumul acestor substante pe durata programului de lucru. 4 din 9 . 4. Nu lucra verificare depas ite. drogurilor sau medicamentelor care pot infuenta activitatea de lucru.Domeniul de aplicare Instructiunile proprii în domeniul securitatii si sanatat ii în munca se aplica la pentru TEHNICIAN MECANIC (REPARAT II MOPEDURI) locurile de munca din cadrul societatii . constatati neindeplinirea acestor obligatii.L.C. 2. vor fi obligatoriu om ologate ISCIR. cu instalatiile de ridicat care au termenele scadente de 5. Daca. Cricurile si instalatiile de ridicat utilizate în activitatile curente ale tehnicianului mecanic. PREVEDERI SPECIFICE Personalul este obligat sa se prezinte la serviciu în perfecta stare de 1. odihnit si sa nu fie sub influenta bauturilor alcoolice. Înainte de începerea lucrului verifica functionarea tuturor instalatiilor. utilajelor si uneltelor de lucru pe care le folosesti si informeaza conducatorul locului de munca despre eventualele nereguli.R.

La demontarea îmbinarilor nituite folositi ochelari de protectie si paravane metalice de protectie împotriva proiectarii de metal sau a aschiilor de metal rezultate în timpul lucrului. 10. Executati depresarea bucselor. 11. Mentine în permanenta pardoseala. 8. 16. 5 din 9 . inelelor de rulmenti si a camas ilor numai cu prese si dispozitive speciale. La demontarea arcurilor foloseste numai clesti sau scule speciale. numai în sectoarele speciale. Nu permite accesul clientilor sau altor persoane în interiorul atelierului mecanic. definite de tipurile de subansambluri separate. Dupa terminarea lucrului. Nu fuma si nu intra cu flacara deschisa în spatiile atelierului mecanic. 15. Efectueaza demontarea mopedurilor în vederea repara rii. Anunta imediat la firma de service defectiunile tehnice de la aparatura electrica.6. Nu lucra la comutatoare. 19. fisuri. Nu demontati partile componente ale instalatiei electrice de pe mopeduri. 17. Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa sau indirecta nu folosi decât utilajele si aparatele aflate în perfecta stare de functionare (fara crapaturi. 7. Pâna la sosirea delegatului autorizat. Pastrati aceste cai în permanenta libere si curate. scoate de sub tensiune toate utilajele si aparatele din atelier. decât dupa decuplarea bateriei de acumulatoare. Acesta este strict interzis. desizolari). 18. prize. 14. contactoare electrice cu mâinile umede sau murdare de grasime. spala sau sterge zilnic 13. 12. aparate sau instalatii. Nu depozita subansamblurile rezultate de la demontarea mopedurilor pe caile de acces. Nu folosi scule decalibrate sau defecte. nu folosi aceasta aparatura. utilaje. utilajele si praful. locul de munca curat. 9.

Porneste si opreste compresorul numai prin actionarea întrerupatorului de pe panoul de comanda. 29. 25. Instructiuni pentru compresorul de aer 27. Proba frânelor se va face numai la standul de încercare al franelor sau în locurile special amenajate în acest scop. Pastreaza întotdeauna o distanta de siguranta . în cuve speciale. Nu porniti motoarele mopedurilor în interiorul atelierului mecanic. Se interzice scoaterea din hala a mopedurilor la care nu s-a efectuat un control al sistemelor de siguranta rutiera (directie. Nu introduceti în atelier mopeduri sau v ehicule încarcate cu materiale combustibile sau inflamabile sau daca prezinta scurgeri de combustibil. Nu scoate stecherul din priza pentru 6 din 9 . Nu folositi carburanti pentru aceste operatii. 26. Cantitatea de carburanti din rezervor trebuie sa fie redusa la strictul necesar deplasarii autonome a vehiculului pe fluxul tehnologic. Nu lucra fara protejarea vederii cu ochelari de protectie. Nu utiliza compresorul decât în locuri bine aerisite. 24.5 m de perete pentru a asigura circulatia corecta a aerului si a evita supraîncalzirea compresorului. fara a depasi 10% din capacitatea rezervorului. între compresor si zona de lucru. împotriva particulelor de praf care ar putea fi ridicate de jetul de aer. de cel putin 4 m. a caror temperatura sa fie cuprinsa între +5 si +40º C. Nu desfundati si nu încercati conductele pentru combustibili. 22. amplasate în locuri corespunzatoare aerisite si ventilate. 23. semnalizare luminoasa). Nu încercati sa desfaceti cu dalta si cu ciocanul piulitele si prezoanele. Nu efectuati încercarea frânelor mopedurilor în mers sau în atelier. Pozitioneaza-l la minim 0.20. 30. frâna. iar busonul sa fie montat. 28. Efectuati spalarea si degresarea pieselor mici numai cu detergenti. 21. lubrifianti si aer prin suflare cu gura.

scoate stecherul din priza si goleste complet rezervorul. datorita posibilitatii de deteriorare al cablului electric. Nu folosi compresorul daca ai mâinile si picioarele umede. adauga ulei pâna la semn. Nu utiliza compresorul cu nici un alt gaz.curele de transmisie . 38. Nu folosi utilajul fara dispozitivele de protectie mecanice montate corespunzator (apa ratoare de curea).compresor) în timpul functionarii. nu atinge piesele în miscare (ansamblul m otor electric . 36. 33. De asemenea. 32. La prelucra rile cu corpuri abrazive evita contactele bruste cu piesa sau solicitarile prin soc.a opri aparatul. 41. care nu trebuie sa prezinte crapa turi sau urme de uzura. Nu transporta compresorul decât daca înainte ai depresurizat rezervorul (recipientul) de aer si foloseste pentru deplasarea compresorului numai mânerul acestuia. manometrul de aer care masoara presiunea din recipient nu este verificat de Biroul Român de Metrologie Legala. Instructiuni pentru polizor 40. prizei si al pericolului de electrocutare. Nu lucra cu compresorul daca presostatul nu este reglat pentru presiunea de lucru. iar recipientul de aer are termenul de verificare depasit. 35. 34. Nu pune obiecte inflamabile sau din nylon sau stofa lânga si/sau pe compresor. 7 din 9 . Apoi verifica nivelul uleiului pentru ungerea pistonului. Înainte de a efectua orice operatie de întretinere. 31. Înainte de a începe lucrul la compresorul de aer controleaza obligatoriu starea furtunului flexibil. pozitioneaza presostatul pe pozitia “Oprire (OFF)”. prin intermediul vizorului si daca este necesar. 37. Nu îndrepta jetul de aer catre alte persoane sau catre tine. Folosirea acestui aparat este strict limitata la comprimarea aerului pentru uz industrial. 39. Nu porni polizorul daca corpul abraziv este în contact cu piesa de prelucrat.

greutati). 7. 45. corpul abraziv va fi echilibrat. 3. (2)Dupa operatia de îndreptare. În timpul lucrului evita uzura neuniforma a pietrei de polizor. 9. Fereste corpurile abrazive de lovituri si trepidatii. Asigurat i-va ca suruburile sunt strânse corespunza tor. Contactul cu piesa se va realiza lent si progresiv.42. 8 din 9 . Nu prelucra cu suprafetele laterale ale corpurilor abrazive atunci când polizorul nu a fost construit pentru astfel de prelucrari sau cand corpul abraziv nu este conceput pentru astfel de prelucrari. 2. 47. 48. 4. (3)Se impune verific area periodica a echilibrarii pe timpul duratei de folosire a corpului abraziv. • Marcati pe banc pozit ia orificiilor 8pentru fixare. 43. 8.PARTI COMPONENTE 1. 12. 11. • Perforati în banc 4 gauri de dimensiuni egale cu cele ale suruburilor pe care le veti utiliza în vederea fixarii. 5. La polizarea anvelopelor sau pieselor din cauciuc nu utiliza corpurile abrazive care au fost folosite în prealabil la prelucrarea metalelor feroase. 44. Întrerupator pornit/oprit Piatra abraziva Aparatoarea pietrei Aparatoare scântei Ecran transparent Suport piesa de prelucrat Surub reglare suport piesa Orificii fixare pe banc Surub montare aparatoare scântei Piulita Piulita Flansa exterioara Flansa interioara MONTAREA POLIZORULUI ( FIG. (1)Operatia de îndreptare a corpurilor abrazive se va face numai cu ajutorul sculelor speciale de îndreptat (corectat). La prelucrarile cu corpuri abrazive nu mari artificial presiunea pe corpul abraziv prin utilizarea de diverse elemente ajutatoare (pârghii. 6. A) Polizorul trebuie fixat întotdeauna pe bancul de lucru. • Potriviti polizorul cu orificiile de fixare 8 în dreptul gaurilor prevazute în banc si fixati masina cu ajutorul suruburilor. 13. 46. 10. procedând imediat la corectarea (diamantarea) sau înlocuirea celei uzate neuniform. DESCRIEREA APARATULUI .

• Strânget i surubul aparatorii 4. pentru a compensa uzura pietrei. iar cea de pe axul din stânga are filetul în partea stânga. înainte de începerea lucrului la fiecare montare pe masina. A SI B) • Îndepartati aparatoarea 3 si desurubati piulita 11 . ATENTIE! Aparatoarea 4 protejeaza ochii si mâinile operatorului de scânteile care sar de pe suprafata piesei prelucrate. Nu folositi niciodata o piatra crapata sau cu orice alt defect. 9 din 9 . • Montati aparatoarea 4pe aparatoarea 3 a pietrei abrazive cu ajutorul surubului 9 (dupa cum indica figura). Poarta întotdeauna echipamentul de protectie format din ochelari de protectie. • Îndepartati flansa 12 si piatra uzata 2. Încearca la rotirea în gol corpurile abrazive. MONTAREA SI REGLAREA APARATORII PENTRU SCÂNTEI (FIG. Însurubat i piulita. • Tr ageti ecranul 5spre fata si strânget i piulita 10 . 51. • Reglati distanta între aparatoarea pentru scântei si piatra abraziva 2 la valoarea minima . Piulit a de pe axul din dreapta are filetul prevazut pe partea dreapta. Nu utilizati unealta fara acest dispozitiv. cu o valoare maxima admisa de 2 mm. 53. Regleaza suportii si vizierele de protectie numai cu corpul abraziv în stare de repaus. Intocmit. A) Aparatoarea pentru scântei trebuie reglata periodic. salopeta sau halat ajustat pe corp. dar nu foarte strâns. pentru evitarea prinderii elementelor de îmbra caminte de corpurile abrazive în miscare ale polizorului. 49. Scoatet i întotdeauna polizorul din priza înainte ATENTIE! de a înlocui piatra.INLOCUIREA PIETREI ABRAZIVE (FIG. • Instalat i piatra noua pe ax si asezat i flansa exterioara 12 pe aceasta cu partea concava spre piatra. încheiat la nasturi. • Asezati la loc aparatoarea si strângeti bine piulita. pentru evitarea electrocutarii accidentale a lucratorului. 52. În timpul lucrului aceasta se poate sparge si poate provoca accidente. 50. apoi curat ati flansele 12 si 13 . În fata polizorului se va amplasa un covor de cauciuc sau un gratar din lemn. Nu lucra la poliz or fa ra montarea suportilor si vizierelor de protectie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful