You are on page 1of 11

H A T Á RID Ő S T ER M É K E K É S T Ő Z S D É K

A S AXO BANK - NÁL

Piac Kontraktusok 21 tőzsdéről


Kereskedés Online, a platformon keresztül, azonban lehetőség van
Offline kontraktusokkal is kereskedni telefonon
Vétel/Eladási jutalék Függ az egy hónap alatt kereskedésre kerülő kontraktusok
számától Ár: Max. EUR6-USD6. Az ár változhat
Kezdő letét Függ a kontraktustól
Techinkai segítség és befektetési
IGEN
tanácsadás
Élő árak IGEN, a tőzsdék nagy részénél INGYENES
Hírek, analízisek és diagramok IGEN, a programon keresztül /INGYEN
Program költség NINCS

S A X O BA N K O F F ER S F U T U RE S FRO M T H E F OLLOW IN G EXCH A N G ES

ECBOT ECBOT EUREX LIFF E TY O OSAKA SX


GLOBEX GLOBEX MONEP M EF F
CME LIFFE I PE
COMEX MEFF
CSCE
NYMEX
NYCE
SF E S FE

2
SAXO FUTURES

Stop és Stop Limit orderek támogatása


A stop és stop-limit orderek támogatottsága függ a tőzsdétől ahol a termék jegyezve van. A
használható order típusokat láthatja egy felugró ablakban külön, minden kontraktusnál.

Kezdő letét (Initial margin)


A kezdő letét az az összeg amivel rendelkeznie kell a számlán ahhoz, hogy megnyisson egy
pozíciót. A kezdő letétek nagyságáról további információkat talál a honlapunkon: www.
saxobank.com.

Fenntartandó letét (maintenance margin)


Ahhoz, hogy fenntartson egy meglévő pozíciót, kontraktust, rendelkeznie kell a megfelelő
“maintenance margin”-nal ami azt jelenti, hogy a kontraktustól függően, rendelkeznie kell egy
bizonyos mennyiségű háttér összeggel, amivel biztosítja a pozíciót. Amint a számlán lévő összeg
ennek már nem felel meg, értesítve lesz(margin call) a programon keresztül. Ha a szituáció
tovább fennáll, a bank bezárhatja a pozícióit.

A kontraktusok lejárata
A Saxo Bank nem támogatja a termékek fizikai kézbesítését. Fontos, hogy mindig kövesse
figyelemmel a lejárati dátumot(online expiry) a meglévő kontraktuson.
Ha nem zárja le a pozíciót a lejárati dátum előtt, a Saxo Bank be fogja zárni azt az első adandó
alkalommal, az akkori piaci árnál. Az ebből adandó veszteség, nyereség és költség az ügyfelet
terheli. Ha több információra van szüksége a lejárati dátummal kapcsolatban, keressen meg
minket!

3
H í r e k és A n a l í z ise k

A SAXO BANK 3 féle módon biztosít naprakész információkat a befektetőknek.

1. A következőre
kattintva, Tools > Chat,
közvetlenül kapcsolatba
léphet személyes
kapcsolattartójával, account
managerével (kivéve a
DEMO verzióban)

2. A
Research,
menüpont
alatt kereshet
analíziseket,
elemzéseket

3. A News
menüpont alatt
olvashat friss
híreket és láthatja
a fontosabb
pénzügyi
eseményeket.
SAXO FUTURES

K ERE S K ED É S H A T Á RID Ő S T ER M É K E K K EL
A S AXO T R AD E R - E N

1. Először hozzon
létre egy új ablakot a
View>Add View –ra
kattintva

2. Nyissa meg a keresőt,


kattintson ide: Tools >
Instrument Explorer.

3. Írja be a kívánt
termék nevét a ”Look
For” mezőbe (Pl.
Crude Oil)

4. A kereskedéshez
kattintson ide : Futures
> Futures Trade

5
5. A megnyílt ablakban írja
be a termék nevét a Contract
mezőbe. Úgy is beilleszthet
terméket, hogy ha kikeresi az
Instrument Explorerrel, majd az
egérgombot a termék nevén
lenyomva tartva egyszerűen
áthúzhatja a Contract mezőbe.
Írja be a kívánt mennyiséget a
Lots mezőbe.

Itt minden adatot megtalál a


kontraktussal kapcsolatban.
Kattintson a nyilakra, hogy
megnyíljon az ablak.

6
SAXO FUTURES

6. Kattintson a “Sell Market” -re ha eladni


Kattintson a “Buy Market” –re ha venni akar.

7. Amikor a kereskedés
megtörténik, egy
igazolást fog kapni róla

F ON T O S : A m i k o r a z o r d e r t e l j e s ü l é s
elfogadásra kerül az adott tőzsdén,
kapni fog egy új igazolást. A tőzsdei
visszajelzésig az order nyitott order
marad.

8. Amint az order
teljesül, a pozícióját
megnézheti itt: Account
> Summary.

7
A S ZÁMLA

F ON T O S : A pozíciójához
hozzárendelhet ordereket
közvetlenül az Account
Summary –ből.

Close position Ezzel nyithatja meg azt az ablakot, ahol azonnal lezárhatja
a pozícióját.
Place a Take Profit (limit) Itt állíthatja be, hogyha a piac elér egy bizonyos szintet, árat,
order for the position. a rendszer zárja be a pozíciót.
Place a Stop Loss order for Ha a piac a befektető ellen dolgozik, itt állíthatja be, hogyha
the position. a piac elér egy szintet, vagy árat a rendszer bezárja a
pozíciót.
Termékinformáció A Termékinformációra kattintva hozzáférhet hírekhez,
(Instrument Information) analízisekhez és adatokhoz.
megnyitása.
Related order. Az kapcsolódó pozíciók meg vannak jelölve Kattintson az
ikonra, hogy megnézze a kereskedés részleteit, beleértve a
beállított ordereket is.

Trade or Close all positions Új pozíció nyitása, vagy a kiválasztott termékhez tartozó
in the given instrument. összes pozíció bezárása.
View instrument overview Megnézheti a termékhez tartozó összes pozíciót , illetve a
or individual positions for a pozíciókat egyenként is.
particular instrument.

8
SAXO FUTURES

H O G Y A N K ERE S K EDJ Ü N K O R D E R E KK E L ?

9. Ha vételi vagy eladási


ordert szeretne adni
kattintson ide: Futures >
Futures Orders.

Contract: Válassza ki a kontraktust


Buy/sell: Vétel/Eladás
Lots: Válassza ki a mennyiséget
Type: A használni kívánt order típusa (bővebben az orderekről a
köv. oldalon)
Price: Válassza ki az árat amin venni vagy eladni szeretne
Duration: Az order lejárati ideje
(bővebben az orderekről a köv. oldalon)
Cost: Költség
Expire date: A kontraktus lejárati dátuma
Nominal Value: A kontraktus teljes értéke
9
ORDER TÍPUSOK

Market Order Azonnal megveszi vagy eladja a kiválasztott terméket az első elérhető áron.
Limit Order A limit ordert legtöbbször arra használják, hogy egy meghatározott ponton belépjenek a piacra, majd
lezárják a pozíciót egy adott profit szinten. A limit order akkor lép életbe, amikor a befektető által
meghatározott árat eléri a piac, vagyis az előre megadott áron fogja megvenni vagy eladni a terméket,
akkor, mikor eléri a piac a meghatározott az árat. Amikor a limit order teljesül, a rendszer automatikusan
market ordert csinál belőle, ami azt jelenti, hogy azonnal megveszi vagy eladja a terméket az első
elérhető áron (ha a piac nyitva akkor azonnal, ha zárva, akkor amikor először elérhető).
Stop/op Loss Order A Stop/Stop Loss order a legjobb eszköz arra, hogy minimalizáljuk a veszteségeinket.
A Stop ordert akkor használják, mikor venni vagy eladni szeretnénk egy bizonyos, a befektető által
megadott áron (eladni a vételi ár felett, venni a jelenlegi ár alatt) :
Az eladási order a piaci ár alatt kerül elhelyezésre, és akkor teljesül amikor az eladási ár elér egy
megadott szintet.
A vételi stop loss order a piaci ár felett helyezkedik el és akkor teljesül amikor a vételi ár elér egy
megadott szintet.
Mikor a Stop teljesül, az order automatikusan market orderré változik és életbe lép amilyen hamar
lehetséges.
3 oldalú kapcsolódó A három oldalú orderekkel a befektetőnek lehetősége van arra, hogy három különböző ordert
orderek kombináljon egymással. A kapcsolódó orderek közül kettő úgynevezett “szolga orderek” , amik akkor
lépnek életbe mikor az elsődleges order aktivizálódik.
Good Till Cancelled Az order időtartama, ami ebben az esetben akkor ér véget, amikor a befektető manuálisan bezárja,
(GTC) vagy az order teljesíti a megadott feladatot.
Day Order (DO) Az order a nap végéig érvényes. Ha nem teljesül a megadott feltétel, az order automatikusan
törlődik.
O.C.O. Order Egy kapcsolódó order típus, ami két működő orderből áll. Ha az egyik order teljesül a másik
automatikusan törlődik.
«If Done» Order: Két orderből áll. Amikor az elsődleges order eléri a megadott piaci kondíciót és életbe lép, a másodlagos
order automatikusan market orderré változik

10
SAXO FUTURES

N y i t o tt O r d e r e k é s Di a g r a m m

Nyitott pozíció
megtekintéséhez (ami
még nem aktiválódott)
kattintson ide Tools >
Open Orders.

Nyitott Orderek.

Fontos: A diagram menü lehet, hogy nem lessz látható az első


megnyitáskor. Ehhez kattintson a diagramra az egér jobb gombjával,
majd válassza ki : Settings > Toolbar mode > Show

Ha egy
diagramon akar
összehasonlítani
két terméket
A diagram kattintson .
megnyitásához Chart> Add.
kattintson ide Tools Az instrument
> Charts. Ezután explorer fog
egyszerűen válassza megjelenni,
ki a kívánt terméket, ott válassza ki
amit meg szeretne azt a terméket
jeleníteni. Úgy is amelyiket
nyithat diagramot, szeretné
ha az Instrument hozzáadni.
Explorerben jobb
egér klikkel kijelöli
a terméket majd
kiválasztja hogy
“charts”.

11