You are on page 1of 2

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA RMT KALI 1

SESI 2009
SK PASIR PANJANG,PEKAN

Tarikh : 7 Januari 2009


Masa ` : 03.00 p.m.
Tempat : Bilik Gerakan SK Pasir Panjang
Kehadiran : 1. En. Mohd Nawawi bin Ahmad
2. En. Khairul Annuar bin Budin - Pengerusi
3. Pn. Zuraidah binti Mamat - Setiausaha
4. Cik Nurshahida binti Mohamad
5. Pn. Saliah binti Mohd Razali
6. Pn. Rosmah binti Mohd Said
7. Pn. Norhayati binti Salim
8. Pn. Nor Rulhuzjasmin binti Mohd Salim

Bil Agenda

01 Ucapan Pengerusi
- Mesyuarat dimulakan dengan membaca Surah Al-
Fatihah
- Pengerusi mengalu-alukan kehadiran jawatankuasa
kerana kehadiran

02 RMT
2.1.Pelaksanaan RMT
-Bermula pada 05 Januari 2009
-Murid yang terlibat seramai 51 orang
-Pemilihan berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan dan berdasarkan borang maklumat murid
- Waktu makan bermula jam 6.30 – 7.25 a.m.

2.2. Borang KP/RMT/A


- Maklumat murid didalam borang perlu dilengkapkan
- Timbang berat murid di awal tahun hendaklah
Direkodkan

Tindakan : Guru Kelas

2.3. Borang KP/RMT/B


- Kehadiran murid hendaklah direkodkan
- Pada akhir bulan hendaklah di rekodkan jumlah
kehadiran murid yang menyertai
- Rekod kehadiran RMT mestilah bersama dengan buku
rekod kehadiran murid bagi memudahkan guru
mencatat kehadiran murid.
Tindakan : Guru Kelas

03 PENYELIAAN RMT
- Guru bertugas mingguan hendaklah mencatat /
membuat laporan harian didalam buku pemantauan.
- Gur bertugas boleh menegur pihak pengusaha makan
jika kualiti makanan yang disediakan tidak
memuaskan.

HAL-HAL LAIN
- Pengerusi meminta guru kelas agar dapat
menyenaraikan nama murid miskin yang belum
menerima bantuan RMT.
- Guru bertugas perlu memastikan makanan yang
dibekalkan segar dan mengandungi khasiat.

UCAPAN PENANGGUHAN
- Ucapan terima kasih kepada guru-guru kerana dapat
hadir dan semoga segala usaha berjalan dengan
lancer dan teratur.

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 04.30 p.m.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

……………………………………………………… ………………………………………………………
(ZURAIDAH BINTI MAMAT) (KHAIRUL ANNUAR BUDIN)
Setiausaha Jawatankuasa RMT, GPK HEM,
SK Pasir Panjang, SK Pasir Panjang,
26600 Pekan 26600 Pekan.