CURSUL 10 Conţinut: 1.MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A VIITORULUI 2.BOLI ŞI DURERI – LA DOCTOR, LA FARMACIE WAYS OF EXPRESSING FUTURE 1.

Viitorul simplu Se formează astfel: - la afirmativ: I, you, he, she, it, we, you, they + SHALL/ WILL + Verb (inf.) la negativ: I, you, he, she, it, we, you, they + SHALL NOT (SHAN’T) + Verb (inf.) sau I, you, he, she, it, we, you, they + WILL NOT (WON’T) + Verb (inf.) - la interogativ: SHALL / WILL + I, you, he, she, it, we, you, they + Verb (inf.) ? Folosirea lui SHALL la toate persoanele are nuanţa unei obligaţii. Folosirea lui WILL la toate persoanele lasă la voia vorbitorului această obligaţie. Exemplu: I shall (will) come tomorrow. Trebuie să vin mâine. (Eu am hotărât să vin mâine) Observaţie: SHALL şi WILL pot avea şi înţeles modal (vezi Cursul 4) PARTICULARITĂŢI SHALL în întrebări exprimă o ofertă, o propunere, o sugestie; este mai literar iar dacă este folosit la persoana a IIa şi a IIIa are semnificaţia unui ordin sau a unei promisiuni foarte ferme. Exemplu: The work shall be completed by July 31. Lucrul va fi terminat (trebuie) până pe 31 iulie. You shall have a bike for your birthday. Vei primi o bicicletă de ziua ta (îţi promit). Shall I open the window ? Să deschid fereastra ? Shall we meet at the stop ? Ne vedem în staţie ? - WILL – este foarte frecvent folosit în engleza vorbită acum. Este o formă mult mai politicoasă de a exprima o rugăminte sau o invitaţie. Exemplu: Will you open the window ? Eşti amabil să deschizi fereastra ? Will you have a cup of coffe ? Vrei o cafea ? În limba vorbită se folosesc frecvent şi formele contrase (prescurtate) : I shall = I’ll ; You will = You’ll În întrebările directe viitorul simplu exprimă adesea o cerere directă şi se foloseşte WILL pentru politeţe. Se traduce în româneşte cu viitor. Utilizarea viitorului simplu a. – pentru a exprima acţiuni sau stări ce vor avea loc după momentul vorbirii. Ca adverbe de timp se folosesc: - tomorrow, next (week, summer, year) b. – pentru a exprima presupuneri despre acţiuni care se vor întâmpla în viitor. În acest caz se începe cu: I think, I suppose, I guess, I belive (cred că, presupun că ); probably, it’s possible (e posibil să...) -

-

Exemplu:

I suppose he won’t refuse you. Presupun că nu te va refuza. Probably she will be late Probabil că ea va întârzia. (E posibil ca ea să întârzie.) Exemplu general: - Will you come tomorrow evening ? - Yes I will. I’ll come tomorrow evening. - No, I won’t. I won’t come tomorrow evening. - I don’t think so ... Vii mâine seară ? Da . Vin mâine seară (voi veni). Nu. Nu voi veni mâine seară. Nu prea cred ! 2.Exprimarea viitorului prin prezent (vezi Cursul 2) Prezentul simplu se foloseşte în loc de viitor pentru acţiuni oficial programate (vezi avion, tren etc.) Prezentul continuu se foloseşte ca viitor ca aranjamente neoficiale făcute de vorbitor. 3.Viitorul apropiat sau viitorul ,,intenţie’’ În limba engleză se mai numeşte Viitorul Going to – Future Se formează astfel: afirmativ : I, you, he, she, it, we, you, they + TO BE (prezent) + GOING TO + Verb negativ : I, you, he, she, it, we, you, they + TO BE (prezent) + Not + GOING TO + Verb interogativ: TO BE (prezent) + I, you, he, she, it, we, you, they + GOING TO + Verb

-

Observaţie: Verbul TO BE se conjugă la prezent la fiecare persoană la afirmativ, negativ şi interogativ. Se traduce prin: urmează să ... , intenţionez să ... Exemplu: - interogativ: Are you going to sell your flat ? Intenţionezi să-ţi vinzi apartamentul ? - afirmativ: Yes, I’m going to sell my flat. - negativ: No, I’m not going sell my flat. Utilizare a.Pentru a exprima acţiuni ( intenţii) ce se vor întâmpla într-un timp f. scurt după momentul vorbirii. Exemplu: I’m going to sell my car. Intenţionez să-mi vând maşina. b.Pentru a exprima presupuneri despre lucruri ce se vor întâmpla imediat. Exemplu: Look ! It’s cloudy ! Priveşte ! Este înnorat ! If going to rain. Stă să plouă. 4.Viitorul apropiat (cu altă construcţie) I, you, he, she, it, we, you, they + TO BE (prezent) + ABOUT TO + Verb (inf.) going to intenţia about to obligaţia Se foloseşte pentru a exprima acţiunea în viitorul apropiat având nuanţa unei obligaţii sau a unei necesităţi. Exemplu: The train leaves at 2.30 I’m about to leave for the station. Trenul pleacă (va pleca) la 2,30. Urmează (trebuie) să plec la gară. (mă obligă ceva să plec imediat)

You are about to tell her the news. He’s about to say something.

Îi vei spune veştile (urmează să i le spui). El este pe punctul de a spune ceva.

APLICAŢII Traduceţi: 1. I’m going to see my boss tomorrow. Mâine mă întâlnesc (intenţionez să) cu şeful. 2. My parents are going to come and I’m going to show them round some castles. Părinţii mei urmează să vină şi intenţionez să-i duc să vadă câteva castele. 3. Look out ! It’s going to fall ! Atenţie ! Va cădea ! 4. Will you see Mr Marks tomorrow about this ? Vreţi să discutaţi mâine cu dl Marks despre asta ? 5. He will almost certainly be there, especially if it’s fine. Va fi acolo aproape sigur mai ales dacă va fi frumos. 6. I’ll help you, don’t worry. I’ll peel the apples if you like. Te voi ajuta, nu-ţi face griji. Voi curăţa merele, dacă vrei. 7. Hold on ! I’ll come straght away ! Stai ! Vin imediat ! 8. If lions bore you, I won’t take you to the zoo. Dacă leii te plictisesc, nu te duc (te voi duce) la zoo. 5. Prezentul pe post de viitor • Prezentul simplu cu sens de viitor se foloseţte pentru a exprima acţiuni viitoare oficial programate şi anunţate (orare mijloace de transport, conferinţe, spectacole etc.) complementul de timp este obligatoriu. Se traduce prin viitor. Exemplu: The plane takes off at 7.30 a.m. tomorrow. Avionul va decola mâine dimineaţă la 7.30. • Prezentul continuu cu sens de viitor se foloseşte pentru a exprima aranjamente şi planuri pe care le face cineva pentru viitor. Se traduce prin viitor. Exemplu: What are you doing next week-end ? I’m having dinner with my friends. Ce vei face în week-endul următor ? Voi lua masa cu prietenii mei. 6. Viitorul anterior = FUTURE PERFECT Se formează asfel: pentru toate persoanele I, you, he, she, it, we, you, they + SHALL / WILL + HAVE + Verb ( - ed pt.verbe regulate ) (forma a III a pt. verbe nereg) Observaţii: Negativul şi întrebarea se văd pe SHALL şi WILL. Se traduce prin viitor anterior SHALL şi WILL pot fi prescurtate prin ’ LL Utilizare Se foloseşte pentru a exprima acţiuni care vor începe şi se vor termina înaintea unei alte acţiuni din viitor. Exemplu: I’ll have finished my work by 10 o’clock tomorrow. Îmi voi fi terminat treaba până mâine la ora 10. Many animals will have disappeared by the end of the century. Multe animale vor fi dispărute până la sfârşitul secolului. APLICAŢII Traduceţi: 1. My parents are arriving on June 1 and they are leaving on 15. Părinţii mei vor sosi pe 01.06 şi vor pleca pe 15.06. 2. Next year i’m going to China for my holidays. Anul viitor mă voi duce în China în vacanţă. 3. The plane leaves at 8 p.m. tomorrow. Avionul va pleca mâine seară la 8.

4. The President arrives at 10 a.m. tomorrow. She visits the shipyard in the morning and then, she lunches with the mayor. Preşedinta va sosi mâine la 10 dimineaţă. Va vizita şantierul naval dimineaţă, apoi va lua prânzul cu primarul. 5. We are spending a day in Athens. Some friends are meeting us at the airport. It’s all planned. Ne vom petrece o zi la Atena. Nişte prieteni ne vor aştepta la aeroport. Totul este aranjat. 6. Another time we’ll do the journey by air. Altădată voi face drumul cu avionul. 7. You shall make a cup of coffe. Vei face cafea ----- > ordin 8. Shall we have a cup of coffe ? Bei o cafea ? ----- > sugestie 9. Will you have a cup of coffe ? Bei o cafea ? ----- > invitaţie 10. Will you make a cup of coffe ? Bei o cafea ? ----- > rugăminte LA DOCTOR VOCABULAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • first aid box – trusă de prim ajutor public health – ocrotirea sănătăţii to fall (to be taken) ill – a se îmbolnăvi to feel ill – a se simţi rău to have a fit of ... – a avea o criză de ... to undergo an operation – a fi supus la o operaţie to clean (dress ) up a wound – a curăţa (a pansa) o rană to be injured in accident – a fi rănit în accident to enjoy good health – a se bucura de o sănătate de fier to sneeze – a strănuta to faint – a leşina to cough – a tuşi bloodshot – congestionat painful – dureros shivers – frisoane first aid – primul ajutor blood transfusion – transfuzie de sânge medical chart (card) – fişă medicală disease – boală injury – leziune, rană medical certificate – C F M sick (maternity, rest) leave – concediu de boală (maternitate, de odihnă) strecher – targă physician, doctor – doctor, medic surgeon – chirurg VET – veterinary surgeon – veterinar hospital , emergency – spital, urgenţe nurse – asistentă medicală midwife – moaşă health resort – staţiune climaterică spa – staţiune balneo (ape) dumb – mut blind – orb deaf – surd

• • • • • II. -

lame – şchiop squint – eyed – şaşiu humpbacked – cocoşat operating theatre – sală de operaţie sun – stroke – insolaţie

Good morning doctor Gray ! Good morning Mr Brown ! You don’t look well ! You look pale. It looks as if you were going to faint ! I don’t know what’s the matter with me. I’m upset with everything. I feel too tired to move. Every bone in my body seems to ache. My appetite has gone. I’m suffering from sleepessness. And I often have giddy turns. My nose is running ! Come here, please ! Draw near and sit down. Let me feel your pulse ... Yes, the pulse is quick and irregular ! Just as I throught ! Show me your tongue .... It is quite furred ! And the uvula is swollen! What is your oppinion doctor ? I’m dying ... Mr Brown ! You aren’t a child ! Let me check your lungs and to listen to your heart ... Breathe in and out deeply ! O.K ! Is this disease dangerous ? Is it catching ? Mr Brown !! Nothing to worry about ! Keep indoor for a few days. I’ll prescribe you some medicine ... Do not overtire yourself. You’ll soon recover completly ! Am I confined to bed ? I be operated on ? Mr Brown !! I think you have got the flu (influenza) ! A simple flu, don’t worry ! You are tired, you smoke too much ... This is the result of your behavior ! Oh, I feel much relieved, doctor. Thank you ! What is your fee, sir ? No fee for you Mr Brown ! Free of charge ! Pay attention and take care of you ! Thanks a lot, doctor ! Bye ! Bye and cheer up, Mr Brown ! What’s the matter with you pal ?! You look rather seedy (indispus). I have a terrible toothache doctor ! I suffer much, chiefly at night time ! Why don’t you come to me earlier ? I hate detists ! Everybody hate us but you need our help ! I know, knocking and drilling (sfredelitul) one’s teeth is not at all very entertaining but is necessary ! Oh, I’m exaggerating ! You are a painless dentist ! Come here ! Sit down and lean (lasă) your head back ! Sit still please ! Open your mouth ! Oh, it hurts me ! Come on ! The upper (lower) front tooth has a problem, the filling has come out ! You have also a hollow molar in the upper jaw (maxilar) ... I shall clean out the cavity and fill it !... Rinse your mouth with this antiseptic mouth wash !... OK ! I’m ready. Did it hurt ? Oh, no ! You are the master ! So, don’t eat anything for a couple of hours, sir ! In the tooth keeps aching come quickly. I’ll have to kill the nerve. Avoid sitting in a draught (curent). Or you’ll get an abscess ! You can have a soothing drug if necessary ! Thank you doctor ! you ... I know, I’m the master ! Take care of you ! Bye ! Thanks ! Bye ! I’d like to say „see youz soon’’ but I don’t want to ! No problem ! You’re welcome !

LA FARMACIE – PHARMACY / AT THE CHEMIST’S Can I have a prescription made ? Of course, sir ! Give it to me ! Oh, yes ! But it will take you more than an hour to wait until I get it prepared. Do you mind coming later to collect it ? OK ! I’m going to collect it ! So, my prescription is made ? OK, sir ! Do not forget to shake the bottle before using ! Store it in a cool place. Is this stuff reliable ? Of course, sir ! How many spoonfuls am I to take a day ? Shall I take the medicine before or after the meals ? Sir, sir !! This medicine is intended for external use only ! Is a massage lotion ! Oh, that one ! OK ! Thanks !

VOCABULAR • pachet de vată – a package of cotton wool • alcool (spirt) – alcohol, alcoholic extract • alifie, unguent – ointment, vaseline • antinevralgic – antineuralgic • calmant – sedative, pain-killer • fiolă – phial • pilulă (pastilă) – pill, injection • medicament – medicine, drug • pansament – dressing, bandage, gauze (tifon) • picături – drops • plasture – plaster • sirop de tuse – throat syrup • purgativ – purgative, laxative • aspirin, tonic, lotion • prescription – reţetă • sleeping-draught – somnifer • a day & night service – farmacie permanentă

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful