NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Cursul de faţă se adresează studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe, profilul Administraţie publică. El nu are menirea de a forma specialişti în Sociologia colectivităţilor umane, ci de a le crea o deschidere spre realităţi social-umane, alături de pregătirea lor în specialitate. Cursul încearcă să ofere o imagine a variatelor abordări teoretice şi terminologice din sociologie, dovedind că aceasta a făcut paşi importanţi spre elaborarea unor paradigme cuprinzătoare, dar este departe de a îmbrăţişa o soluţie unică. Totodată, prin intermediul seminariilor, elaborăm indicaţii metodologice de bază pentru cunoaşterea mutaţiilor la nivelul grupurilor mici, pregătindu-i pe studenţi pentru dezvoltarea capacităţilor empatice de influenţare a colectivului.

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful