L

E S V O O R B E R E I D I N G

Academiejaar: 2009-2010 Departement Lerarenopleiding Campus Ledeganck K.L. Ledeganckstraat 8 9000 Gent Tel. 09 243 93 50 Fax 09 220 50 68 Datum: 19/03/2010 Lesuur: 5 Volgnr. v.d. Les: 7

Naam student: Derycke Ruben Afdeling: 2 BOSO School: Middenschool Louis Tant Leerplan: GO! Leerplan aardrijkskunde 98082 Leervak: Aardrijkskunde Lesdoelstellingen: De lln kunnen het afzettingsbodem uitleggen

Pedagoog: P. Steenhout / C. Van Steenkiste Vakleraar: Mevr. P. Van Schandevyl Naam mentor: Mevr. T. Supeene Klas: 1ATE Aantal lln.:14

De lln kunnen de drie soorten afzettingsbodems uitleggen De lln kunnen het begrip verweringsbodem uitleggen De lln kunnen de verschillende oorzaken van verwering opsommen De lln kunnen de eigenschappen van verweringsbodems opsommen De lln kunnen beide bodemsoorten lokaliseren in België Onderwerp(en): Afzettingsbodems en verweringsbodems Beginsituatie: De lln kennen de begrippen bodem en ondergrond De lln kennen de begrippen losse en vaste gesteenten De lln kunnen enkele voorbeelden van beide opnoemen

Lesonderwerp: Losse en vaste gesteenten
TIMING MEDIA

Blz. 2

LESGANG EN DIDACTISCHE WERKVORMEN ACTIVITEITEN LEERKRACHT ACTIVITEITEN LEERLINGEN

Lesfasedoelstelling

LEERINHOUDEN

T

M

DE LLN KUNNEN BODEM EN
ONDERGROND KUNNEN ONDERSCHEIDEN OP EEN AFBEELDING

Lesfase 1: Instap (herhaling)
LK heeft laserpen bij zich OLG LK projecteert afbeelding van bodem. “Wat zie je hier?” “Uit welke twee delen bestaat de grond hier? Bekijken Luisteren & antwoorden

Lesfase 2: Afzettingsbodems
OLG + DOCEREN LK projecteert afbeelding van bodem. “Wat zie je hier?” “Wat is er zo speciaal aan deze bodem?” We zien dat de bodem in laagjes is verdeeld. “Hoe zouden die laagjes daar komen? (indien lln geen idee hebben, toont LK ppt met alluviale bodem) Afzettingsbodems bestaan uit gesteenten die door rivier, zee of wind zijn afgezet “Wat zie je hier?” “Is dit nog altijd een rivier?” “Wat heeft de rivier afgezet?” “Zulke bodems in laagjes noemen we afzettingsbodems”

DE LLN KUNNEN EEN AFZETTINGSBODEM
OP EEN AFBEELDING BENOEMEN

Afzettingsbodems zijn gelaagde bodems

Antwoorden Waarnemen

DE LLN KUNNEN HET MECHANISME VAN
AFZETTINGSBODEMS UITLEGGEN

Antwoorden

Lesonderwerp: Losse en vaste gesteenten
TIMING MEDIA

Blz. 3

LESGANG EN DIDACTISCHE WERKVORMEN ACTIVITEITEN LEERKRACHT
De rivier neemt gesteente mee, en zet het terug af. Zo wordt een afzettingsgesteente gevormd. “Er is nog een fenomeen dat een afzettingsbodem kan veroorzaken. Vooral aan onze Belgische kust is dat soms zichtbaar ( wind)” Afzettingbodems kunnen door drie dingen worden afgezet:…..? (rivier, zee en wind) Antwoorden

Lesfasedoelstelling

LEERINHOUDEN

T

M

ACTIVITEITEN LEERLINGEN

“ “ “

DE LLN KUNNEN DE EIGENSCHAPPEN VAN
AFZETTINGSBODEMS OMSCHRIJVEN

Afzettingsbodems zijn oorspronkelijk losse gesteenten In sommige afzettingsgesteenten treft men resten van gestorven planten en dieren: fossielen

Welke soorten gesteente worden dan afgezet? Lossen of vaste gesteenten? “In sommige afzettingsgesteenten tref je dit aan. Wat is dit?” (LK toont ppt met fossiel)

(LOS GESTEENTE, FOSSIELEN, LAAGJES)

DE LLN KUNNEN DE DRIE SOORTEN
AFZETTINGSBODEMS OPSOMMEN

DE LLN KUNNEN DE DRIE SOORTEN
AFZETTINGSBODEMS AANDUIDEN OP EEN AFBEELDING

In sommige afzettingsgesteenten vind je resten “ van dieren of planten terug: fossielen. “ LK toont ppt met geplooide, horizontale en gebroken afzettingsbodem. Er zijn drie soorten afzettingsbodems: geplooide, horizontale en gebroken afzettingsbodems Losse gesteenten kunnen vaste gesteenten worden: Zandzandsteen Kleileisteen (schalie) Bij iedere ppt: “hoe liggen de laagjes hier?” LK laat dan lln raden hoe deze bodem wordt genoemd; (geplooid, horizontaal, gebroken) LK vult met lln wb p61 in “

DE LLN KUNNEN AFZETTINGSBODEMS IN BELGIË MBV EEN ATLAS LOKALISEREN

LK maakt klassikaal oefening op p 61 onderaan, met atlas kaart 11-12

Lesonderwerp: Losse en vaste gesteenten
TIMING MEDIA

Blz. 4

LESGANG EN DIDACTISCHE WERKVORMEN ACTIVITEITEN LEERKRACHT ACTIVITEITEN LEERLINGEN

Lesfasedoelstelling

LEERINHOUDEN

T

M

Lesfase 3: Verweringsbodems
LK heeft laserpen bij zich OLG + DOCEREN “Nu kan een bodem nog anders gevormd worden; LK toont ppt. DE LLN KUNNEN VERSCHILLENDE
SOORTEN VERWERINGSBODEMS AANDUIDEN OP EEN AFBEELDING

Antwoorden

Wordt hier materiaal afgezet? Wat gebeurt er dan wel?” “Wat zorgt er hiervoor dat het gesteente afbrokkelt?” ( water) Vaste gesteenten kunnen door de weerselementen (temperatuur, wind en water) afbrokkelen, en ook door plantengroei Analoog: Ppt met winderosie Ppt met planterosie Ppt met temperatuurerosie (gebroken fles en steen) “Deze bodems noemen we verweringsbodems; dit zijn vaste gesteenten die afbrokkelen door de weerselementen.” LK vult wb p. 62 in Lk maakt ook oefeing 134, om zo tot de eigenschappen van een verweringsbodem te komen: -dun -stenig -weinig geschikt voor landbouw

Waarnemen Antwoorden Besluiten

DE LLN KUNNEN HET
BEGRIPVERWERINGSBODEM OMSCHRIJVEN

DE

LLN KUNNEN DE EIGENSCHAPPEN

VAN VERWERINGSBODEMS OPSOMMEN

Verweringsbodems zijn dun, stenig en ongeschikt voor landbouw

Antwoorden

DE LLN KUNNEN VERWERINGSBODEMS IN BELGIË MBV EEN ATLAS LOKALISEREN

Lesonderwerp: Losse en vaste gesteenten
TIMING MEDIA

Blz. 5

LESGANG EN DIDACTISCHE WERKVORMEN ACTIVITEITEN LEERKRACHT
Lk maakt klassikaal de atlasoefening onderaan

Lesfasedoelstelling

LEERINHOUDEN

T

M

ACTIVITEITEN LEERLINGEN

BORDSCHIKKING
BODEM

AFZETTINGSBODEM

VERWERINGSBODEM

LAAGJES GEPLOOID
HORIZONTAAL GEBROKEN

AFBROKKELING
TEMPERATUUR WATER WIND PLANTENGROEI

BELGIË: TEN NOORDEN V. SAMBER EN MAAS

BELGIË: TEN ZUIDEN VAN SAMBER EN MAAS

MEDIA & BRONNEN

Lesonderwerp: Losse en vaste gesteenten Meridiaan 1 Terranova 1 Wikipedia.nl Google images

Blz. 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful