L

E S V O O R B E R E I D I N G

Academiejaar: 2009-2010 Departement Lerarenopleiding Campus Ledeganck K.L. Ledeganckstraat 8 9000 Gent Tel. 09 243 93 50 Fax 09 220 50 68 Datum: 26/10 Lesuur: 1 Volgnr. v.d. Les: 1

Naam student: Derycke Ruben Afdeling: School: Atheneum Pottelberg Leerplan: GO! 98082 Leervak: Aardrijkskunde Lesdoelstellingen:

Pedagoog: Sylvie Vandaele / Petra Steenhout Vakleraar: Mevr. P. Van Schandevyl Naam mentor: Dhr. Didier Pollet Klas: II 3a LO Aantal lln.:11

De lln kunnen een filmfragment analyseren. (mbv vragenlijst) De lln kunnen het noordoosten van de VS situeren in de atlas De lln kunnen de vier vestigingsfactoren voor industrie in het NO vd VS opsommen.

Onderwerp(en): Autoproductie in het noordoosten van de VS Beginsituatie: De lln kunnen het begrip 'industrie' verwoorden De lln kunnen de zes voornaamste vestigingsfactoren voor industrie opsommen

Lesonderwerp: Autoproductie in het NO vd VS
TIMING

Blz. 2
/opt/scribd/conversion/tmp/scratch6677/50003543.doc

Lesfasedoelstelling DE LLN KUNNEN EEN
VRAGENLIJST)

LEERINHOUDEN
5m

MEDIA

LESGANG EN DIDACTISCHE WERKVORMEN ACTIVITEITEN LEERKRACHT ACTIVITEITEN LEERLINGEN
BEKIJKEN FILMFRAGMENT Kijken, invullen

T
GM staat voor General Motors, de FILMFRAGMENT ANALYSEREN (MBV grootste autoproducent in de VS

M
Beam er invulblad

DE LLN KUNNEN GEVRAAGDE INFO
UIT EEN FILMFRAGMENT HALEN EN Na de oliecrisis kwam GM zwaar in de

problemen, door o.a. felle concurrentie uit Japan. GM slaagde er niet in te hervormen, en ging failliet in 2008 15m OVERLOPEN ANTWOORDEN Het terugschroeven van productie en hervormen van GM staat tegenover het ontslaan van duizenden werknemers. Het noordoosten van de VS is zeer 5m verstedelijkt. De grootste steden zijn Boston, New York, Philadelphia en Detroit. (Chicago?) Verbeteren, bijsturen antwoorden

DE LLN KUNNEN HET
NOORDOOSTEN VAN DE VS SITUEREN MBV EEN ATLAS

Atlas OLG Opzoeken “Neem je atlas en zoek een kaart van Antwoorden de VS op. Situeer het noordoosten. Welke grote steden vind je daar? Wat kan je zeggen over de verstedelijkingsgraad?” Zoek een kaart ivm de industrie in de regio. Wat leid je er uit af? Is er veel/weinig industrie? INDIVIDUELE TAAK

De regio is ook sterk geïndustrialiseerd.

DE LLN KUNNEN GERICHT
INFORMATIE OPZOEKEN IN EEN ATLAS.

10m

Wie kan mij nog eens de 6 vestigingsfactoren voor industrie opsommen die je vorige les hebt gezien? (LK schrijft ze op het bord)

Lesonderwerp: Autoproductie in het NO vd VS

Blz. 3

TIMING

LESFASEDOELSTELLING

LEERINHOUDEN
De voornaamste verstigingsfactoren zijn een uitgebreid verkeers-en transportnetwerk, een enorme afzetmarkt, aanwezigheid van arbeidskrachten en kapitaal.

MEDIA

LESGANG EN DIDACTISCHE WERKVORMEN ACTIVITEITEN LEERKRACHT
Nu is het de bedoeling dat je individueel de aanwezigheid van iedere vestigingsfactor nagaat. Je schrijft dit op een kladblad en houdt dat bij. Het kan zijn dat je voor sommige geen passende info vind in je atlas. Dat is niet erg, niet alles staat in een atlas. Als je vragen hebt steek je gewoon je vinger op

T

M

ACTIVITEITEN LEERLINGEN

Typische landschapselementen voor 15m het industrielandschap in het NO vd VAN EEN INDUSTRIELANDSCHAP OP VS zijn grote fabrieksgebouwen EEN FOTO AANDUIDEN uitgestrektheid

DE LLN KUNNEN DE ELEMENTEN

CurusOVERLOPEN CURSUS (+/- synthese) INVULLEN CURSUS LEZEN ONTBREKENDE THEORIE Lezen, antwoorden en invullen TERRANOVA LK duidt lln aan die een stukje uit de cursus/Terranova voorleest. De LK onderbreekt om vragen in de cursus in te vullen. Je ziet daar een foto. Welke elementen doen je besluiten dat het om een industrielandschap gaat? (van GM)

DE LLN KUNNEN DE BEGRIPPEN
VERWERKENDE INDUSTRIE EN BASISINDUSTRIE UITLEGGEN.

De GM is een verwerkende industrie. Om een auto te produceren heb je 1500 afzonderlijke stukken nodig (bvb koperdraad, glas, rubber,...) .Het zet halffabricaten dus om in afgewerkte producten. Een basisindustrie 'produceert' grondstoffen of halffabricaten. GM is een assemblage-industrie. Het werkt met toeleveranciers die

“Is GM een basisindustrie of een verwerkende industrie?” “Verklaar” “Over welke vier aantrekkingsfactoren Opzoeken en invullen beschikt deze regio?”

Lesonderwerp: Autoproductie in het NO vd VS
TIMING

Blz. 4

LESFASEDOELSTELLING

LEERINHOUDEN
produceren, GM 'zet het in elkaar' productie → assemblage

MEDIA

LESGANG EN DIDACTISCHE WERKVORMEN ACTIVITEITEN LEERKRACHT ACTIVITEITEN LEERLINGEN

T

M
Atlas

DE LLN KUNNEN HET BEGRIP
MULTINATIONALE ONDERNEMING UITLEGGEN.

Een multinationale onderneming is een onderneming met vestigingen in verschillende landen.

“Is de GM een productie-industrie of een assemblage-industrie?” “Maak de volgende oefening. Door gebruik te maken van de kaart kun je uitleggen wat een multinationale onderneming is. Wie probeert?”

OPDRACHT 7: Multinationale onderneming OPDRACHT 8-9: Herkomst onderdelen.

DE LLN KUNNEN GERICHT
INFORMATIE OPZOEKEN IN EEN ATLAS.

ATLASOEFENING in cursus: Opzoeken productieland van de autoonderdelen voor GM.

Lesonderwerp: Autoproductie in het NO vd VS

Blz. 5

BORDSCHIKKING
AUTOPRODUCTIE IN NO AMERIKA GM (GENERAL MOTORS) NO AMERIKA: BOSTON, PHILADELPHIA, NEW YORK, DETROIT. 6 VESTIGINSFACTOREN
OPEN RUIMTE VERKEERSWEGEN EN TRANSPORTMIDDELEN GRONDSTOFFEN EN ENERGIEBRONNEN ARBEIDSKRACHTEN KAPITAAL AFZETMARKT

AANWEZIG? X X X X

INDUSTRIELANDSCHAP GM = ASSEMBLAGE
PRODUCTIE

→ ASSEMBLAGE

Lesonderwerp: Autoproductie in het NO vd VS

Blz. 6

MEDIA & BRONNEN
CNBC “BETTER TIMES & BRIGHTER DAYS”, .AVI-RIP YOUTUBE.COM ONDERTITELS: RUBEN DERYCKE TERRANOVA 2 CURSUS DIDIER POLLET

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful