Studenţii Facultăţii de Ştiinţe politice (Învăţământ la Distanţă), vor elabora, în vederea examinării în sesiunea ianuarie 2011la disciplina „Protecţia

drepturilor şi libertăţilor fundamentale”, un referat de 15/20 de pagini, format A4, corp de literă 12, Times New Roman, în care vor trata un subiect subsumabil uneia din următoarele teme:
5. Fundamentarea filosofică şi juridică a drepturilor omului; 6. Mecanisme interne şi internaţionale de protecţie a

drepturilor omului;
7. Drepturi civile şi politice; 8. Drepturi social-economice şi culturale; 9. Libertatea individuală.

Bibliografie orientativă

- I. Muraru şi E. S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, C. H. Beck, Bucureşti, Vol. I, 2008, pp. 135-191; - Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998, vol. I; - Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, C. H. Beck, Bucureşti, 2007, pp. 518-622; - Ion Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale, C. H. Beck, Bucureşti, 2006, pp. 295-326; - B. Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008., pp. 119-173; - Genoveva Vrabie şi Marius Balan, Organizarea politico-etatică a României, Iaşi, Institutul European, 2004, pp. 335-364;

2009. 2006.E. Drept european şi internaţional al drepturilor omului. Marius Balan Iaşi. 2007. în cauzele pronunţate împotriva României. Tratat de drept european al drepturilor omului. Editura Polirom.O.D. 17 noiembrie 2010 . Hotărârile C.. Editura Hamangiu.B. Editura Hamangiu. .Jean François Renucci. .Frédéric Sudre. Lect. dr. Selejan-Guţan.