~ ~ ~ H3" ~ ail ftija'd i'i"tif

- ""

fHtr 1-13 ~ ~ }B til F.JYl:fT l1f1lW" rea Ed Id 3 !

far. WH fRur (frrJdOr fJ:iur) *

it ¢I cil!t OK! aicr nrfcm tit lf1(ff cf' H?ie ?'W J. {Jv (51 rtf? J. -; it ijl-7roRi V: nr§ (57'1% err cf[!t Jrr'irnr di ti -RO.'f'T J! fJH err WH ~ Fit! g Ff1di?T J, fi:m t#/lifwJrr fJFr # ckrf OK! afu J!1fcm'" t!t IP<fI kif dI fm;J ~ ttl ittr WH ~~ I~ qrzs crcr7i ~ dI iJ:icr' #t!r J!

amo 87Jf(j' qrg -J i1oT3" err §OB1i err wp oifJ/!

lJfOfy [krfy &- l.f!Fr ij»f' ti J" (? iiw J-fTfJ 1/ (lJ?in12 ;7 ;J )

w;ftQ ill rnTtf~' Wifu ~ ~ t1cIT3 (~) ~ BTW) (~) T, aTQ Hfr»r ~' -J UQ ~-Hr; "3'%') i5 'aTa- M1 ~ I ~ fa ~dl i ~ W}-F; t' CRrHit H3 ~ &it fci€rfu WHo ~ BeT i5 lS"-tS

::-: .. ::: - -. ::: u (:J

a f=:v: 85'51,<"1 t[1 gfurw ~ fa lfC61 (~) er }f1"9OT tit nWiu fr

fury,r 5-1 r~'H ~' fu;)z ~ i; ~ ute 3' ~ ~ -J I fpR FlPl ~ ii i--RX3T - (~) J-l'cfiff o ~ Hit "J arit -J r

'~ ~, illfur ;:it ~' W1'~ }_J9 cful -J ~ 'ft:rJ;f m J?11::r fuu ~ eo ~ CN afr uo fu fWf fJg til uo, {j~i ~ ~ d]s:

Fffirn ill tft1f1iT f~ tit '~ t!H R3r' ,;:r? fa B ~ ~ ORr am J1TfuB trt 1f1iTi> HtiE ~ -J, fur OT ftfu ~, (iT tit lfR'ffif1?) -J ;~ N fu:r ~ ~t'1 <N ~ lit J FRW -ttl ~'ir Uill1 ~ Rtf ~ tN?)T tf, ffm t1 ffifc'11f' €ffi 3 ~ ORr am tffiru' tft era ~ uf frffic ~ -IT I lfu

qc}f tit ~ ~~d~ ~ tit 'ftfu' ~ -Jl ,

"0fu' a <JdT3' fiT ufu- a tiO ~ AA til tFt! U7i I €Jor ~ ?a~, ffil:fT tP ~ ouT'srel fuR ~ wfuJ ~ fuR icr ~~ rntito

-~,- L. ,._.. ": ~ --f> :- .•

'JTtJ I::fH ~ RJ-ffJTW Off, If?iT (~7(F)-989809

I ~l?R I GD I HTmf:>.oo~1 ~ ~ .~ ~ 3'. Fe(,)cl,al mIT, Bgi ~ WHQ ~ ~ N ~ rret 5H ~. -5' I BTJ-fQ.»fIl.[.~ W futr ~ faTlIfT -cr 1 ~ ~ .~ t!1' qr-ao 31 9(Jl3T i) dl~ EI'<::l ~ iff R3r "J r 1JU}f faf»ro aor ~ ?it aJ}f ~ ~ ~ mIT m, Wr i5 ~ RW<It 8ffi ~ tit H'~a'dl ro, ~ fu -at ~ <fJH faTnro, ~ .~ ~ W mIT m ~ RT ~l £rn3i ~ 'FJ1f ~ tit RHS' iIfT ore1 m# ~ ~ ~ fuT»rn i-DfS" ~ ktr ~ -Jtt I H mn-r ~ »rfaTn.rit 7; ora- W Wi FfCRT·-J ?

iXEfIo lfWJ wima cft>xr zr!T. flY miol'-"

kH ~ it -fffj !}i= ~ rriJll (iW'1Q/9)

U<! ~. ire .~ ?'i HWa- ?5 it ~ a ~~, ~ e1nr }jQM § ~.~ Ho fu»rr fuJW', ffiJ- tW}{ ~ it· faTlIfT I Rwo

~ -FJTORf- fuB ~-rRJ7'i ~ as ~ tit fuur, Rt! fcx ~, !lCJ)-f ~ ()T '~ ~ tit Bfu»rT tft ?3z - tfJjz fuB rfcrrr fu"Dr; ~ ?) Hwa- ~ rea ~tit tR11-f tr3' R3r .f;:rn- C'i17?: ~ tq lOt:" a1 CfS B"ffi:fl criftl €R ~

cnfur ffi fut&" Wi" : - -" -

mfkr Cf'(J[f! cit fiERft· Hg it cw! C{l.fTC11

l.fTV?i iftft fiJom.it z.ifiJ:J' ur:ft st: II (zl1ir 9q;J '1)

~"Je ~ ~ ~. '8'3- ~ ~ futf ;:1 ~ ??El9~-HTOTQ i5 ~-aoo·?TW mrti tTR fi31 m, ftffi ~ Yo--er?) ~ ~-RroRJ ~ ~ fm fu>w Fft! l-RJ fuu ~ tTO ill_flf3T tr ~ ~ ftT ~ 1ft E(! SOT m I fro diB' 33-furnro ~ emit .~ ~ ~ m »B Ffu' ~ J-fl'"a'(TI 3"' f'2H,J)c: m tR fa ~ tT }fTBOT tN er }f"fOT -J i?f3. ~-JilORJ 3' W(faor ~ .fug ~ DI fudT -J ·tm ~ .~ »S

~}Sml -

R ~ ~ ~ }}fTlW fuR W ?t ~ ouT, Rt fu ~ ~

iIfTl.Iit wit n~ ~ nffuB ~ .:

»rTf! nTH llT01j -gfCf)W JjiJ'7:f ci RJ{~r(j rill l[ffi ~Ho7 arrfE~J grj - ar 81 crr;:!? Uhf ff crfer 30fT cdTerT 30T g;iJTg ;v;f;Jrg R'~7 mil w ~ ~ rrfP? .8'('W ·tJftmrr· ~ #fttw EfTlf He7 ?iwa l::fTlfJ l.fTCIT ~ err 7f3ClT Hifow EfT!! l/;i' ~H(Jr fFHtf'tJ if 3"1 17{T?":J 2fCf17{r EfTl! or?"?, 1137 ses« cJ~7 Wff crT iif~ ?JT~E7 Erll/ fdEr ni'nr dOc{ (NT II fiJi 5 f'or»t.7iT ~f/

:= ,,-;;:;' .......

I~~ I ® j WOB~OO~I

fej'f If# #uff' HFf?fJf'~ HlTlf311

orH it;, nf?";f, mr -egO' -?i HHlf311

(lfor r::;J8)

~ ;:it ?l ~ F.re€" futr ~ ~' ~ ~, ~ »S ~ -mt ~ tT iret m -mro :itf ~ reC')d'~ ofBr ft I fuN wfu»ft tr' Wdtf ftk H3" ~ ~ '~ '~'m iffonr' ;:rier' ~ fm:r §= ~ ?l ~ ~ ~ ~ rffit:s' riT' fu ~ ~ ~"~ ~ "5 [ffi}f'~v ffiJ u1 »ref F~3' -Jl 1Rl ere})fTtf l.@-fBHT (~) er e-dRC') ~;;:r tT~ <fu"r -J rn3' ~ "?i ~ '1>fTtf R3r (j I fVr 3' ~ >i® ~ tit tr ~ -J fa 3GB or fJi in rn3 or -Jt ~, ?)T 'ul ~ ~ »B ?)T 01 fuu J-fRft:1t.: ~ ~ ~ URf ~ 00 I rea ~- U1Z -=-urc nRo 1.Rl'lfmr ~v1~~-U7l !

- rea l..fTR ;jf' ~ ~ ~ ftJd'(X'd iIB RWQ tT FHdti6J1d H0er ~UG t# 'LJTFt €ffi 'iil ~ tft t.l'mr fW' us1 ~T HiB1, fi:Kr:ft fa ~ fj= ?5 ~ Hoe mft k "IT ~{ fe3r ~ ~ n8 »flU ~ (fit '~ ~ ~ -ad a ~~- ~ cfu'r illE»r ~ cr:=ftr fuur tT ;;S '~ ~ ~ '~' wfuT i>, fW>T f<N fu lfd}fRo tft! »fTlf

..... ;::' u ._...

tT, >Jf§3" »fTtfa ~ ~ Et lj031 ~ ~ aoo 3'a e:t ~ W R31

-Jet ~ I re-J 31 ffiS u-erf"E'3" ~ fuR w »fEBT 1N fu:R ~ -ariJ

v "

&it ~ m am B<!" c-W '~ ~ # aor t w:rw mit 'lk WI fu'3r w?1

®H tr cbf }fJ13}fT n8 l.lCfH13}1T ~ R1:r HJ-f11..S ~ r:1fT31-IT 3- l.fQ}fT3)-!T tT H1'5 aa<#'§c;' tit:T ~I ft:roT traH aTaT Rtf ER cl Y'~ l?fa't1

.... - 1..;' ....,

3' ~ ~ l'1qr -mfl QQH ~ ~ nS ljcj) ~ ~ ~ WI R31 aret

5? nB ftrH ~ tft ~' "5 Wa- ~ ffifif t! § furw fr?, fu:r TI- fu;ft' ~ ,~ ~, ~ ~' ~ €! fuR m OQH ~ Ho-e: ~ FC(~· (iT W, f1Tfu;;r mIT Hn' ~I fpF{ ?j ~' ~ # c? -'3 Qch:l'Jl (1.JTl1) til H&!r ~ (j-l rea- ~ ~ BrAdd i '3 wqra:o >?fft:1tfl H3 ~'~ B fu Htft Hfo, ~ et Hfu fj WBT ~ ~, hffmr ~ Bfu»r 91 m:ff tfT "FJCW !

C!Jda!~l k;:r thJ_:i@'" '3'~' m 'tt fuatr tQM~! ~ f) ffir qa}f er ~ a~~lfenfT fj »S ()l(7-Nr) H-a ~ ~' ~ T:fOW (J.8T) t!hifTwWh-f -IT ~ ~ aEr '~'I ~ ~ iR?i FR:r tT l-fiOcll tit FN F@1.f ~ ~ ft..rwtr C«P ~ iT ~ ~I 'wat ~ J-8i ~ ~ -futJ trtft ~ rnnP ill Uc'l ;

! ~~ I ® I HTmr~OO~1

ElY &- ~ c@r l.f?T3r1l;J(w faP?rrt5 Ffl-@ fa J.iI3r/1

~?fu HSC( gnu H3"c{ H3"or nest cie7!1

(jog ~33" lJ3"fg =gr?r 83"~ q# oRe?l/

i;rR?) cit fcrfrr -}g cj-fl FT1i -iff??i cit IFcx cj-n//

orfu or810 eo« fo~ =f8flr~ ~3a" B?i ;r iiefl!

- = - (linr :BB9)

fEN '~ ktr qffia-tft ftk 'H'3" nfta lJT<JJ-R! ~' ~ ~ oT Va wE ~ ~ "IT ~ Rtr ~ ?Tffi -am tit' yWCf ~ ~ ft::n:1 m:? ~ ~ faTnfrnfuB- ~ rR ~ aT ~ u1 ~ aret Fit >tB feR'

@ § ~ v ~ ~...,q • -c, .r- ". J »<.

35~'~C-: ","'(")1 H3" Q C1l::11G tll ;:rr ~ '3aT3" I~ H","~a:id ORr Frat R0 ?

ama- ·tft of HaT 'rwliit wa »ka- Rm.e ~ fuB fu!r;.:rT ljFfffi-r?l }f3

~ '~ 'Be' 3' fe(')C('!j ~ ~ futR' U7i : -

~ s ~ s }{CT fP-RT?iT11 f3g Hri it olf f<wwll f'or orFTT~l »frfC! HoTl1 fcif! 300r ea! ;fiEPII (fir q;U Frr~ s a-7crET ljFrrl1 tcj ft?"T ;{€?! n ?W;! yr:rr crotl s frwrtr ~/! fu /Adex1d g feR' ~/I if, uN tiir s lfFTffH'olf W1?J o'H ci' fli~ uerss qy cm70 Ifv cfIr;rr ~ II ?fiJ L/lo fJ-rR? iff' CfRJj' l.fi%T?iT II

(Unr 995£)

dTd" 'aTa- J1lfua" »R"o qcffir ;:IT t" @1_oo' 'F1S't ~ ~ Ll ~ 50 t~'tl §I ft:Fr' Rtr am- »RJtf() FfTf<r8- tIT ~ ~ ~ aBr ~ '~' ft'H wtJ 3(Jr~ tT 3 ~- RifIJ8'('l \7!l Rtftft FTfuH3l t:1Bt1 ~ fiX illuHf3 ~ }~ ~rfi m:rt-oTo~- t=r5 fJir fErJ (iT or' ?03"a'cftr un, (')f @I UiJ 3i l'>!~ R}{ I-~ ~ ~ ~ ~ iWa -a#oo I €or er >?fw tl+ ~T ~-~l:fQT (}c eT s+ ftrQ F('ld'ct'd ill ~ fJl ~T- ~ ft:R »r3 3'~' ~T

- • - <) = ..

)-BToo7;' \)1 n-oo 35 fw>r ~ ~ I 7)T ~ J ~ tr <Ji:T ~ W; )}f3 OT

~ .~ tfT &: l-fi1l ill ~ ()7) I or fu &fH tit l.f;:R"J7) ytB 7)1 }1d':-3'l Lft1T

= - v ' = ' =

ill ad~ \J()I tt:r ~ ~Fmt-q@ "IT tf ~ ~ Wtr ~ ~U7i

tiS ~Ft litaT >'HTl-I<!f rna ~ ~- (J7)1

§?iT tT qfJFr D' fu 7)T }')fFff ftk ~ »B or u1 HF1ffi-f1?) I ~ ~

-v =-

mrro }rS lfCf. 1N lffifRo 1! rJ7) I ~ ~ -Jt ~ ~ »t~ ~J »B

~ 'Cfil-f {J'! »S f~ ~ tit ~ 'VO fa: »n=IT fcrcr 'FPCJi ~ ~ ttR R3r ~ fu nmT ~ n1~ (ajQ UTo) FfBt-~ t> ~ fww·~ ~ ~' F.l1It ?"flO! »ffiT )-~ ("tffiJ-f) ~ ~ ~ fWw ~l

I ~~ I ® I HTatl"::Jooai

qjdEl'el ~ ~ CJS" f€H6'd ~ fuf1:r,-,.fT -&e ~){i <it ;?r ~ fm dT5 »fTl:ftT fGa' fu- fFfcf 1-8 nB ftR lB # -re& tit u() W ffi1:f, ~ ~ u1 >;for u() ~ ~ I)j'tlft t!t ~ uT ~~, fcWfa frWr ~ ~ ~, ~ -~ wfu-a--t!f :GaWO ~ :

riff! }{~ i'# }){l:[c? Frier?l! iF;ff! = crfJwr f17 qFr qifier?11

,., ..... n ....,_ ;"'!o - ....

}Jf rr OJ (ff })f a })f rr'if II

l[rUff '# !j FTftr Jj eu: dT?"TO II (jfJ FP »t1ir -¥it ?H CTcJT 3d6J'gJI

(?TO fa(jI(j@1 H: 8, ;_for l/ut)

fu€t ~ m fJ;g tf<)3T ij ~ (jOO ~ ~ ~ ij Wa~ »B ~- -t"FW tJ7) futffu fuR 5 3i' m fm:lc1- ~ ~

~ TIlfucr \n rea: tffi3T ~ ~ e R3T ~! fER ~ ~ ~~ ;:v8r- % ~ (jJ- r:J"i fu- nW ORr or l:ft tit ~-WCJTB' fuu ~

funfr -J J tiJ J1"T3 fern 3"oT ~ ,-uH1dra ~ ~ <N FfatT J '? -

rnoi ~ ~ ~ ?l ftk lB tft »til 3CGt f€aq3' aBt iW ftm tr tRw m- @nT %-~-~ ffif- fHQ fuoT ~ OOH-~ -@:

.,__ V :::: 'v ~:::::'

fNqOtfRtrtit~~~ ~~%Rm}H~~%

::: ~ , ". - v.....::::: .:

~ ~ w ~ ~ ~ ~ »S ~-ffl ;::r?)3f TI ~ ~

oiffi lB e- ~ '3 ~ ~ ~~! ~ fa nft:r fi:fl:f -}8 tr R ~ yoIC gtf kB" ~ fuUT ~, ~ ~ ljr) 3' fu30r fu»f~ ~ ~ fa: »fR fuRk- ~ qrao1 ~ -fuR rB cl mW ti'<!CX'al ~- ~ ~ ~ 3QT

..... :=. v

~ mif! fRcrT TI ~ ~ ~ fEu ~ ~ "R1-r.r -futj iW FICfeT ~

~ -ffitr- »J# ~ nfTli ~ ~ -m e- ~ ~- O""df ~ Fffir! ua fW:f H3: -5 fflt }B t!t ~ F.[l(fT ))fTCf<!T ;:rT or~ ~ eT ~ ft Ri ~ ~ ffilTCr3" !

- >ifFIF ~ ~ fuIJ ~ fu qJGHB >IfTf€ -l-S ft gt? -LRJHrN eT l-B :J !

-tRIif1:rG ~- (Ffu 5) }fc), ffi:ft TI lIfTl.Iit- file cx I al }ffTl.f ~ tr I Fftr or ~

c& J-RRi tft -J lI80rtit ~ ~ -J! F!1-fT (Time) fuHH'3" TI ~ ft.fu acr ~, fuJ -J- 7itif ~! ~, ~ »B ~ fuB 'ffir, ~ fuagu tit Qftkr -J I RW 'RB' € €ar ~ ftfur 0ill eN J1atf, ~ Ffg- ~ ~ H3T m ~ faT»ro -,zt -}-Rf vi iW ~tJ7)! futit qroo -j fu nft:r Ud" -~ ITal-I ~ d!l:JEl tel -5 ~ ~ ~ feu fR1:T (jOO 'et iffi:rF.r <N fuur- -J fu: H iF> }f ~ fuJr ~, ~ qja81el ~ tit -J!

-------------"--------- -------- --------

LdlGHfu~ I @) I W~::>OO<tr ~ to" H::ffi1f fuu IT fa' l?fTl.fit am- "IT ffift fi::P:r CNO ~ nfi:f tJQ fuR IT qJd sle:1 ~ ~ el ~ IT m: fu qJd 8,<::1 ~ mr if w fem ~-BlB

;:: -.---A: ~~ '-' ~ f. -=+..., - ~

'0 ~. FRJlOT ()(.II ·l;fCJC'TIi' f ~-£1f 7~tll~}Qld! .~ .~ dldSI;:! t"

~ ~ oJ iJ?)1 fuoT ~ 3 dlds'e:l ~ }IfOE[ 3;r-~ -& DR ~

v :::: - -

tR ~ nB ~ ?i ~ Ffu" F£TSO CN?i ~ reu· B tITtS m ~ U?lt 0Kn--Ifu -fait ~ ~ .~ ~ 0tif, ~ ~ OT'illfF3to" FfJ'OT

- -

fu!t ?t t@}f ~ ~. i1C{tT ~ I ~ t" ffiJTOT ffi? fuft }{';ft ofF>

·ntif I J-f';P 3i' ~ ~ fj tR" nn=it ~. % ii Jt:r fHq CN?) ~ (!Ias'Cl:l t? }11G8" 3;R=~~' R ~ ~ ~aale:l »f0FITd" IRrn ytRJ ciBr ~ of fER 3' ~w ~-~ ~ RtJ -Jo ~ ?i<ffl IN JjRCffi 3i fuu IT fu' »fill ST R9" .7) ifl d a lel IT ~ ~ fj, mr wB' <!Iaa1e:1ff ~;:r ~ aa ·iIfr un l.N r'E~ldQld' ffil·~ rea- ~ ~ j:Wj·7ivT ~I fuJrum3WW~? ~3C{ fucr ~ ~-~ Fit nB () fu' qJ a a 1e:1 ~ Ffcit .»RfEf ail ~. ill otif I tRf fuu ~ ~ ~ ~ ~. -J ~ ~ IT, QW{ ~ ~ ~ fre .F1'3 ~, ffift ~fuB-~mr-~~~~~-~a~~ mit »fij1f FifBli;:l1e of fa- ~ ~ 114 fa ~-~ Bai fu,j-J ~ 1fu IlOH ~ ~ i> feaffir () ~ ftK ~ ~ ? fuij- tit fuR ~ wm~~"~Rctm!- ~ •

cJp- wE' HfJ -if? er H":jM?J (liar 'l€ et lPiit)

H-IT fuq <iWi B3 ~ ~I -am·futr FWO ilif afr tffi ~ ~ ~. fa aTit· IT W ~ .;tfta- .~. ~ '3 .~ H ~ tRJHW ~ ~ I FB" i} RWJ cili1 fu' tffi ~ ~ ~ nB Billffl ?-5 i{ l(T ~ 1 rea ~ ~ .?}T ~1 weft;:rat ~ fuor ~n1 fcfB feB ffifurl otit oW 3 ~ ~ rwWw fa' cit arn-'? BTaf 7l ~ ~

-- ...., - ,

'w6" ntif lf3T, RtftG fuR 4tW 7l ftftft ~"

- ~ ~ fuu IT fa # ~ 3ffiroT ffifc')T ~ illrft '3 fuu.~ ~

arRt B'oT ·fuB ~ ~I Rfu -iTt a8 ~I l@" §N * fu:r ~ fa

-v

~ 5'- ;{ 3 ~ ()TB neff ~ 3i fua- ~ ~ ~-~f fuR 3Qf ~ Q-R

~ ~ it "'~H ·nB· ~-~ lfuo '3 mfuG mN 11fT fu\rr~, fuR ~ fuHtT~otit~, mtH~ ~HITtf~ ~ un, ~.~~ w~, fuudWi~m~~»B~·~{J1