KANDUNGAN

:

MUKA SURAT

 

Statistik penagih Dadah ……………………………..….....................................1 - 4 Profil Penagih ………………………………………………..…………………… .5 - 20 • Etnik • Jantina • Umur • Pekerjaan • Tahap Pendidikan • Sebab Mula Mengguna Dadah • Jenis Dadah Yang Digunakan Oleh Penagih • Cara Menggunakan Dadah Pencegahan ………………………………….………….……………………….21 - 30 • Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah • Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Institusi Pengajian Tinggi • Program Pendidikan Pencegahan Dadah Golongan Belia • Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Tempat Kerja • Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Institusi Keluarga Rawatan Dan Pemulihan Di PUPEN ……………………….……......... • Penghuni Di Pusat Serenti • Kemasukan, Pembebasan Di Pusat Serenti • Pengawasan Dalam Komuniti 31 - 36

 

Penguatkuasaan Dan Keselamatan……………………………………………37 - 42 Penutup ………………………………………………………………………………….43

AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Laporan Dadah Disember 2009

_______________________________________________________ 1. STATISTIK PENAGIH DADAH
Laporan ini membentangkan statistik penagihan dadah yang dikesan di seluruh negara bagi tempoh Disember 2009 yang dikumpul dan dikeluarkan oleh Unit Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (BIONADI). Secara umumnya:1.1 Sepanjang bulan Jan-Dis 2009, seramai 15,736 orang penagih telah dikesan dan menunjukkan peningkatan sebanyak 27.40% berbanding tempoh yang sama tahun lalu (12,352 orang). Mereka ini terdiri daripada 7,123 orang (45.27%) penagih baru, yang mana berlakunya peningkatan sebanyak 19.94% berbanding 5,939 orang bagi tempoh yang sama tahun lalu. Manakala penagih berulang pula adalah seramai 8,613 orang (54.73%), mengalami peningkatan sebanyak 34.31% berbanding tahun sebelumnya (6,413 orang). Secara purata, seramai 594 penagih baru dan 718 penagih berulang telah dikesan setiap bulan sepanjang bulan Jan-Dis 2009 (Jadual 1). Jadual 1: Perbandingan Penagih yang Dikesan Bagi Jan-Dis 2009 dan 2008
STATUS KES Penagih Baru* Penagih Berulang** Jumlah JAN-DIS 2009 7,123 8,613 15,736 45.27% 54.73% 100.00% % JAN-DIS 2008 5,939 6,413 12,352 PERBEZAAN 2009/2008 19.94% 34.31% 27.40% PURATA JAN-DIS 2009 SEBULAN SEHARI 594 718 1,311 20 24 44 SEJAM 1 1 2

1.2

1.3

* Penagih yang dikesan kali pertama oleh sistem BIONADI (Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan) ** Penagih yang pernah dikesan sebelum ini oleh sistem BIONADI

Laporan Dadah Disember 2009

1

Laporan Dadah Disember 2009

Carta 1: Taburan Penagih Di Semua Ibu Negeri Bagi Bulan Jan-Dis 2009

Kangar Kota Kinabalu Ipoh Kuching K.Terengganu Johor Bahru Kuantan Alor Setar Seremban Kota Bahru Melaka Shah Alam Georgtown Kuala Lumpur 0

4 9 19 20 45 163 212 220 256 267 327 398 674

Ibu Negeri

1656
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Bil. Penagih

1.4

Carta 1 di atas menerangkan bilangan penagih yang dikesan di semua ibu negeri sepanjang Jan-Dis 2009. Kuala Lumpur mencatatkan bilangan tertinggi penagih dikesan iaitu seramai 1,656 orang. Kemudian diikuti dengan Georgetown (674 orang), Shah Alam (398 orang) serta 327 orang di Melaka.

1.5

Jadual 2 menunjukkan bahawa Pulau Pinang merupakan negeri yang mencatatkan bilangan penagih paling tinggi bagi Jan-Dis 2009 iaitu 2,255 orang (14.33%). Jika dibandingkan dengan tempoh yang sama tahun lepas, berlakunya peningkatan sebanyak 39.03%. Selain itu, Kedah merekodkan 2,016 kes (12.81%) iaitu peningkatan sebanyak (15.27%) berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Kemudian diikuti dengan Kelantan sebanyak 1,902 orang, Selangor (1,864) dan WP Kuala Lumpur (1,635). Negeri Pahang menunjukkan peningkatan paling besar berbanding tahun 2008 iaitu 361 kes tahun 2008 kepada 1,064 kes tahun 2009.

Laporan Dadah Disember 2009

2

Laporan Dadah Disember 2009

Jadual 2: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Negeri Bagi Tempoh Jan-Dis 2009 dan 2008
BIL. NEGERI JAN-DIS 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kedah WP. Kuala Lumpur Kelantan P.Pinang Perak Johor Selangor Terengganu N.Sembilan Melaka Pahang Perlis Sarawak Sabah WP Labuan WP Putrajaya JUMLAH 2,016 1,635 1,902 2,255 1,121 1,633 1,864 481 919 327 1,064 302 76 99 21 21 15,736 12.81% 10.39% 12.09% 14.33% 7.12% 10.38% 11.85% 3.06% 5.84% 2.08% 6.76% 1.92% 0.48% 0.63% 0.13% 0.13% 100.00% % JAN-DIS 2008 1,749 1,828 672 1,622 1,598 1,512 1,176 490 602 367 361 171 51 119 19 15 12,352 PERBEZAAN 2009/2008 (%) 15.27% -10.56% 183.04% 39.03% -29.85% 8.00% 58.50% -1.84% 52.66% -10.90% 194.74% 76.61% 49.02% -16.81% 10.53% 40.00% 27.40%

1.6

Sebanyak 7,123 kes penagih baru dan 8,613 kes penagih berulang telah dikesan sepanjang Jan-Dis 2009. Kes penagih berulang paling tinggi dikesan di Pulau Pinang sebanyak 1,489 kes (17.29%) dan diikuti dengan WP Kuala Lumpur 1,156 kes (13.42%).

Laporan Dadah Disember 2009

3

29% 7.68% 1.14% 5.74%).00% 1.52% 6.20% 0.27% 10.36% 9.36% 0.156 1.Laporan Dadah Disember 2009 Bagi kes penagih baru pula. Kedua-dua negeri iaitu Pulau Pinang dan Kedah merupakan negeri yang paling ramai penagih dikesan (Jadual 3).71% 6.75% 6.95% 0.42% 12.902 2.255 1.84% 11.77% 0.86% 10.08% 0.Pinang Perak Johor N.489 634 787 505 904 217 598 145 117 21 33 7 6 8.864 481 1.123 6.48% 3.38% 0. Kuala Lumpur Kedah Kelantan P.07% 100.72% 13.94% 1.037 957 1. Kedah merekodkan kes paling tinggi iaitu 979 kes (13. Jadual 3: Pengesanan Kes Baru dan Kes Berulang Tertinggi Mengikut Negeri Bagi Bulan Jan-Dis 2009 JUMLAH KES Bil NEGERI BARU JAN-DIS 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 WP.93% 0.00% % JUMLAH KES BERULANG JAN-DIS 2009 1.88% 5.74% 13.11% 17.20% 2.635 2.016 1.54% 2.24% 0.633 919 1.121 1.613 13.736 % JUMLAH Laporan Dadah Disember 2009 4 .81% 13.064 302 327 76 99 21 21 15.21% 100.Sembilan Selangor Terengganu Pahang Perlis Melaka Sarawak Sabah WP Labuan WP Putrajaya JUMLAH 479 979 945 766 487 846 414 960 264 466 157 210 55 66 14 15 7.04% 11.50% 2.

090 150 17 83 12 12.87% -13. Jadual 4: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Etnik Bagi Jan-Dis 2009 JAN-DIS 2009 Melayu Cina India Pribumi Sabah Pribumi Sarawak Lain-lain Warga Asing Jumlah 13.1 Pecahan Mengikut Etnik Etnik Melayu merupakan penagih teramai yang dikesan sepanjang bulan Jan-Dis 2009 iaitu 13.352 PERBEZAAN 2009/2008 43.000 orang).40% ETNIK 1 unjuran penduduk etnik Melayu yang berusia di antara 15-64 tahun(kumpulan umur yang menyalahgunakan dadah sekali dalam hidup.35% 0.09%) bersamaan dengan 0.03% 100.705 orang (87.67% 35.16% daripada jumlah unjuran penduduk etnik Melayu di negara ini yang berusia 15-64 tahun (18.33% -33.36% 0.58% -62.04% 5. PROFIL PENAGIH DADAH Profil penagih yang dikesan dan perbandingan dengan tahun lalu adalah seperti berikut: 2.438 kes tahun lepas kepada 951 kes tahun ini dan bagi etnik India.29% -33.736 87.73% -66. penurunan sebanyak 13.705 951 942 56 23 55 4 15.Laporan Dadah Disember 2009 2. Jika dibandingkan dengan tiga kaum utama di Malaysia.00% % JAN-DIS 2008 9.15% 0.438 1.58% (Jadual 4 dan carta 2). 2009: Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia Laporan Dadah Disember 2009 5 .09% 6.99% 0.67% 27. anggaran United Nations Office On Drugs And Crime). etnik Cina menunjukkan penurunan yang paling besar iaitu 33.87% daripada 1.826.562 1.

Pengesanan ini juga menunjukkan telah berlakunya peningkatan sebanyak 28.458 orang adalah penagih lelaki iaitu sebanyak 0. WP Kuala Lumpur 42 orang dan Johor seramai 34 orang (Jadual 5).01% berbanding dengan tempoh yang sama tahun 2008.600 orang).72%. seramai 15.17% daripada jumlah unjuran penduduk lelaki di negara ini yang berusia 15-64 tahun (29.736 orang penagih yang dikesan dalam tempoh JanDis 2009.Laporan Dadah Disember 2009 Carta 2: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Etnik Bagi Jan-Dis 2009 Cina 6% India 6% Pribumi Sarawak 0% Lain-lain Pribumi 0% Sabah 1% Warga Asing 0% Melayu 87% 2. Manakala penagihan di kalangan wanita juga meningkat sebanyak 0. 2 Ibid Laporan Dadah Disember 2009 6 .157. Bilangan penagih wanita yang tinggi dikesan di tiga buah negeri iaitu Selangor seramai 59 orang.2 Pecahan Mengikut Jantina Daripada 15.

352 PERBEZAAN 2009/2008 28.40% 2.1 Berdasarkan kepada carta 3 di bawah.620.15%).949 orang (77. golongan belia merupakan golongan yang tinggi terdedah dengan risiko penagihan dan ini dapat dibuktikan melalui perangkaan majoriti penagih yang dikesan sepanjang Jan-Dis 2009 adalah belia seramai 11.77% 100.3 Mengikut Umur Ketika Dikesan 2. sebanyak 3.29%) iaitu menyumbang kepada 0. Manakala bagi golongan dewasa.178 orang (20. 3 Ibid Laporan Dadah Disember 2009 7 .3.72% 27.736 98. Belia yang berumur antara 25-29 tahun mencatatkan bilangan penagih teramai iaitu 3.474 orang (22.458 278 15.47%).01% 0.300 orang).076 276 12.07% daripada golongan umur unjuran penduduk Malaysia yang berusia antara 15-64 tahun (317.00% JANTINA % JAN-DIS 2008 12.56%) dan remaja seramai 332 orang (2.23% 1.Laporan Dadah Disember 2009 Jadual 5: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Jantina Bagi Jan-Dis 2009 JAN-DIS 2009 LELAKI PEREMPUAN JUMLAH 15.

45%. Laporan Dadah Disember 2009 8 .445 orang) (Jadual 6 dan 7).020 orang tahun ini.Laporan Dadah Disember 2009 Carta 3: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Umur Bagi Jan-Dis 2009 >50 tahun 906 888 1384 2236 Belia.60% dan 44. Peningkatan paling besar berlaku pada golongan belia yang berumur 19-24 tahun dan 25-29 tahun iaitu sebanyak 46.2 Jika dibandingkan penagih mengikut umur bagi bulan Jan-Dis 2009 dan 2008.19-39 tahun Dewasa . peningkatan tertinggi berlaku pada umur 13-15 tahun. diikuti Kedah seramai 1.29% 3219 3474 3020 285 47 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Remaja. 20. berlakunya peningkatan mendadak bagi golongan belia dan remaja. Penagih Nota: Remaja . 2.3. Bagi penagih remaja yang dikesan.>40 tahun 2.645 orang.15% Dewasa. Penagih belia daripada Kelantan adalah penagih paling tinggi dikesan iaitu sebanyak 1.628 orang serta Selangor (1.27% iaitu kepada 47 orang untuk tahun ini. Peningkatan sebanyak 327.56% 45-49 tahun Umur Ketika Dikesan 40-44 tahun 35-39 tahun 30-34 tahun 25-29 tahun 19-24 tahun 16-18 tahun 13-15 tahun <13 tahun Bil.060 kes tahun lepas kepada 3.13-18 tahun Belia . Peningkatan penagih belia berumur antara 19-24 tahun adalah dari 2. 77.

54% 22.463 1.86% -6.84% 19.020 3.40% *Nota.40% -14.00% 100 % JAN-DIS 2008 0 11 249 2.178 2.949 3.00% 327.45% 38.352 PERBEZAAN 2009/2008 (%) 0.60% 44.44 -8.44 Laporan Dadah Disember 2009 9 .Laporan Dadah Disember 2009 Jadual 6: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Umur Bagi Jan-Dis 2009 UMUR KETIKA DIKESAN < 13 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 19-24 tahun 25-29 tahun 30-34 tahun 35-39 tahun 40-44 tahun 45-49 tahun > 50 tahun Tiada maklumat umur JUMLAH JAN-DIS 2009 0 47 285 3.56 % JAN-DIS 2008 260 8.27% 14.47% 20.736 0.471 PERBEZAAN 2009/2008 (%) 27.82% 14.46% 8.74% 5.043 965 52 12.00% 27.86% 0.474 3.779 1.569 3.Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat Jadual 7: Perbandingan Penagih Mengikut Golongan Bagi Bulan Jan-Dis 2009 dan 2008 GOLONGAN PENAGIH Remaja Belia Dewasa JAN-DIS 2009 332 11.219 2.30% 1.69 39.95% 5.00% 0.15 77.45% 25.384 888 906 277 15.236 1.060 2.405 2.325 1.69% -5.11% 0.29 20.46% 46.

10%) penagih yang dikesan sepanjang Jan-Dis 2009 merupakan mereka yang mempunyai pekerjaan.25%) dan sektor teknikal 766 orang (4.87%). golongan penganggur menduduki rating tertinggi iaitu seramai 529 orang (3. ia menunjukkan bahawa seramai 15.4 Mengikut Pekerjaan Berdasarkan jadual 8 di bawah.68%.02%).36%). Kemudian diikuti dengan sektor perkhidmatan/jualan sebanyak 4.501 orang (54. Sektor buruh am ini mencatatkan peningkatan paling besar iaitu sebanyak 310.123 orang (96.Laporan Dadah Disember 2009 2. Penagih dari sektor buruh am mencatatkan bilangan yang tertinggi bagi penagih yang bekerja iaitu sebanyak 8. Bagi penagih yang tidak bekerja.918 orang (31. Laporan Dadah Disember 2009 10 .

36% 0.24% 27.76% 0.00% 0.00% 4.00% 4.00% 0.352 (%) 310.82% 3.27% 100% 2008 2.070 2.68% 74.45% 0.283 1.231 2.736 54.00% 22.11% 0.39% 0.25% 0.00% 13.Laporan Dadah Disember 2009 Jadual 8: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Pekerjaan Bagi Jan-Dis 2009 dan 2008 JENIS PEKERJAAN JAN-DIS % JAN-DIS PERBEZAAN 2009/2008 2009 Buruh Am Perkhidmatan/Jualan Binaan Pertanian/Perikanan Penganggur Pengangkutan Teknikal Pengeluaran/kilang Angkatan Tentera/Polis Pengurusan Penuntut Hiburan Perkeranian Jumlah 8.00% -12.501 4.00% 0.42% -81.918 758 529 766 17 120 84 43 15.00% -38.45% -18.31% 0.87% 0.53% 0.825 1.09% 0.02% 31.842 775 676 375 98 103 25 49 12.40% Laporan Dadah Disember 2009 11 .

20% 0.32% iaitu dari 307 orang tahun lepas kepada 1.Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat Laporan Dadah Disember 2009 12 .41% 0.78% 1.54%) adalah mereka yang sekurang-kurangnya mempunyai tahap pendidikan tamat tingkatan tiga.034 137 125 14 151 534 12.74% -52.88% 28.71% 397.35% 0.40% 12. Bilangan penagih tertinggi dikesan pada mereka yang mempunyai sijil di peringkat SRP/LCE/PMR iaitu seramai 4.836 4.800 3.5 Tahap Pendidikan Majoriti penagih yang dikesan sepanjang Jan-Dis 2009 menunjukkan bahawa 9.11% 29.357 4.34% 22.152 15.00% 27.90% 4.197 orang (28.352 *Nota.214 4.Laporan Dadah Disember 2009 2.04% 27.736 % JAN-DIS 2008 PERBEZAAN 2009/2008 486.00% 100% 307 2. Jadual 9: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Pendidikan Bagi Jan-Dis 2009 dan 2008 KELULUSAN TERTINGGI Tidak Bersekolah Sekolah Rendah SRP/LCE/PMR SPM/MCE/SPMV STP/HSC/STPM Diploma Ijazah Lain-lain (spt sijil kemahiran) Tiada maklumat persekolahan Jumlah JAN-DIS 2009 1.32% 45.13% 5.88%) dan diikuti dengan sijil SPM/MCE/SPMV sebanyak 4.559 orang (65.66% -9. Terdapat peningkatan terbanyak berbanding tempoh yang sama pada tahun 2008 pada peringkat pendidikan tidak bersekolah sebanyak 486.78%).800 orang tahun ini (Jadual 9 dan carta 4).197 175 60 19 751 1.225 4.15% 0.00% 35.357 orang (29.

152 Sekolah Rendah Kelulusan Tertinggi SRP/LCE/PMR SPM/MCE/SPMV STP/HSC/STPM Diploma Ijazah Lain-lain (spt sijil kemahiran) Tiada maklumat persekolahan 0 500 1.357 4. diikuti dengan pengaruh kawan (56.000 4.500 Bil.000 3.800 3.Laporan Dadah Disember 2009 Carta 4: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Tahap Pendidikan Bagi Jan-Dis 2009 Tidak Bersekolah 1.500 3. diikuti dengan untuk keseronokan (12.33%) serta rangsangan (47.000 1.000 2.27%).197 175 60 19 751 1. Penagih 2.225 4.500 2.20%).6 Sebab Mula Mengguna Dadah Jadual 10 menerangkan bahawa faktor utama penagih yang dikesan terjebak dengan penagihan dadah adalah kerana pengaruh kawan (66.47%) dan perasaan ingin tahu (11.71%).500 4. Laporan Dadah Disember 2009 13 .37%). Peningkatan paling besar bagi tempoh Jan-Dis 2009 dan 2008 berlaku pada faktor lain-lain (285.

Ini diikuti dengan heroin sejumlah 5.00% 6.40% 0.00% 27.7 Mengikut Jenis Dadah Sepanjang Jan-Dis 2009.080 1.32% 0. Jumlah yang dikesan untuk tahun ini sejumlah 84 orang berbanding tahun lepas.39% 285. metamphetamine (syabu) dan amphetamine (Carta 5).68% berbanding tahun lepas.Kiraan % tidak mengambil kira data tiada maklumat 2.27% 12. Laporan Dadah Disember 2009 14 .71% 47.67%.047 orang (32.730 644 567 184 61 48 526 15.47% 11.05% 0. Berdasarkan jadual 11.207 orang (33.73% 1.00% 0.352 *Nota.52% -8. 225 kes. ia menunjukkan bahawa berlakunya peningkatan paling besar pada dadah jenis ganja sebanyak 201.37% 4.40% 66.07%).464 1.298 orang (8.Laporan Dadah Disember 2009 Jadual 10: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Sebab Mula Mengguna Dadah Bagi Jan-Dis 2009 dan 2008 SEBAB MULA MENGGUNA DADAH Pengaruh Kawan Untuk Keseronokan Perasaan Ingin Tahu Tekanan Jiwa Lain-lain Rangsangan Menahan Sakit Secara Tidak Sengaja Tiada maklumat Jumlah JAN-DIS 2009 10. Manakala seramai 1.448 2.20% -19.23% 3.721 703 147 125 76 40 628 12. Penurunan paling besar berlaku pada dadah jenis amphetamine iaitu sebanyak 62.896 1.21% 0.74% 20.09%).25%) dikesan menggunakan dadah amphetamine-type-stimulan (ATS) iaitu dadah sintetik terdiri daripada pil ecstasy.33% -23.00% 100. bilangan dadah yang paling tinggi digunakan oleh penagih adalah dari jenis ganja sebanyak 5.736 % JAN-DIS 2008 PERBEZAAN 2009/2008 56.

386 5.131 3.047 5.000 6.000 4.000 5.207 0 1.000 Morfin Heroin Ganja Bil.Laporan Dadah Disember 2009 Carta 5: Pecahan Penagih Mengikut Jenis Dadah Bagi Jan-Dis 2009 Gam Candu Pil Psikotropik Ubat batuk / kodein Jenis Dadah Pil Ecstasy/MDMA Amphetamine Lain-lain Metamphetamine(syabu) 0 5 39 50 83 84 704 1.000 2. Penagih Laporan Dadah Disember 2009 15 .000 3.

00% 1 -100.47% 0 0.640 70 9 1.53% 7.Laporan Dadah Disember 2009 Jadual 11: Perbandingan Penagih Mengikut Jenis Dadah Bagi Jan-Dis 2009 dan 2008 JENIS DADAH JAN-DIS 2009 OPIAT Heroin Morfin Ubat batuk / kodein Candu 5.00% Lain-lain 704 4.47% -6.00% Jumlah 15.25% -21.207 39 33.07% 21.726 145 201.19% 0.974 3.62% -62.443 225 -30.386 50 5 32.131 84 0.00% 12.10% STIMULAN Pil Ecstasy/MDMA Metamphetamine(syabu) Amphetamine 83 1.57% -44.352 27.09% 0.68% -73.52% 0.32% 0.047 3.40% Laporan Dadah Disember 2009 16 .03% 4.53% 119 1.98% -28.67% INHALAN Gam 0 0.736 100.25% 1.44% % JAN-DIS 2008 PERBEZAAN 2009/2008 MARIJUANA Ganja Pil Psikotropik 5.

jenis dadah yang tinggi digunakan sama seperti etnik Melayu iaitu heroin (45.05% dan Cina 8. Etnik India pula jenis dadah paling tinggi digunakan adalah heroin (48.89%) dan morfin (23. etnik Melayu merupakan penagih tertinggi dikesan untuk tempoh Jan-Dis 2009 bagi semua jenis dadah terutamanya heroin (29. Laporan Dadah Disember 2009 17 . metamphetamine (85.30%.51%). Bagi kaum Cina. ganja (93.71%) dan syabu sebanyak (10.10%) dan methamphetamine (syabu) (7. Selain daripada itu. Melalui perbandingan jenis dadah heroin yang digunakan.03%).54%. penagih Melayu menduduki tangga teratas dengan kes sebanyak 81.8 Mengikut Etnik Dan Jenis Dadah Jadual 12 di bawah menunjukkan bahawa.35%). jenis dadah lain yang paling ramai digunakan oleh kaum Melayu berbanding kaum lain adalah morfin (85.83%).68%) dan amphetamine (89.94%). morfin (26. ganja (23.07%).32%). morfin (21.Laporan Dadah Disember 2009 2. diikuti dengan India 9.41%).29%).

29% 0.00% 1.Laporan Dadah Disember 2009 Jadual 12: Penagih Yang Dikesan Mengikut Etnik dan Jenis Dadah Bagi Jan-Dis 2009 JENIS DADAH ETNIK Heroin %* %** Morfin %* %** Candu %* %** Ganja %* %** Pil Psikotropik %* %** Pil Ecstacy/MDMA %* %** Gam %* %** Metamphetamine (syabu) %* %** Amphetamine %* %** Kodein/Ubat Batuk %* %** Lain-lain %* %** JUMLAH MELAYU 4.00% 0 0.00% 0.00% 0.386 100.00% 0.32% 2 4.14% 1.32% 23.39% 2.00% 55 WARGA ASING 2 0.00% 0.00% 33.00% 32.00% 0.07% 75 89.21% 0 0.00% 0 0.00% 0.05% 48.00% 0.44% 27.00% 0 0.19% 18.00% 0.00% 0.84% 14 16.53% 50 100.00% 0 0.18% 0 0.31% 681 96.22% 66 79.52% 0.50% 23.00% 0.10% 3 60.94% 2.00% 0.00% 0.51% 0.00% 0.34% 30 76.82% 0 0.00% 0.44% 9.844 93.00% 0.44% 21.92% 0.93% 0 0.32% 704 100.00% 969 85.79% 5 0.00% 0.51% 220 6.00% 0 0.17% 11.35% 1 1.63% 4 8.00% 0 0.02% 4.00% 4 JUMLAH 5.892 85.54% 45.00% 103 9.00% 5 0.87% 3 1.57% 0.00% 2 0.00% 0.64% 15 0.19% 84 100.47% 0 0.207 100.00% 0.11% 10.Peratus penagih dadah mengikut jenis dadah dan etnik %**.41% 21.00% 0.00% 7.47% 15.50% 0.07% 3.00% 0 0.30% 65.00% 0.00% 0 0.41% 0.00% 0.35% 2 40.52% 5 100.25% 83 100.00% 0 0.89% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.Peratus penagih dadah mengikut etnik dan jenis dadah Laporan Dadah Disember 2009 18 .00% 0.00% 0.00% 0 0.736 Nota: %* .04% 50.00% 4.95% 39.00% 2 2.09% 0 0.047 100.53% 0 0.00% 0.00% 0 0.15% 8.88% 8 20.705 CINA 431 8.97% 13.55% 42 84.09% 39 100.00% 10 0.00% 27 2.71% 0 0.00% 5 0.04% 50.02% 4.00% 0 0.00% 0.32% 254 7.03% 35.50% 26.00% 1.14% 0.22% 0 0.131 100.00% 0.00% 0.00% 0.21% 225 4.00% 0 0.00% 0.73% 4.74% 0 0.79% 1 0.00% 0.89% 951 INDIA 457 9.42% 18 2.30% 26.56% 4.00% 23 LAINLAIN BANGSA 24 0.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.83% 6 7.20% 4.43% 0 0.00% 0 0.68% 7.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 22 1.87% 1.48% 43.79% 56 SARAWAK 15 0.35% 1 2.42% 942 SABAH 15 0.00% 21.00% 0.00% 1 0.00% 1 2.00% 0.103 81.35% 0 0.48% 0 0.23% 21.00% 0.03% 5.56% 1.00% 113 2.30% 29.00% 0.21% 4 0.27% 0 0.29% 0 0.00% 1 2.00% 12 0.

17% 7. Jadual 13: Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Cara Guna Dadah Bagi Jan-Dis 2009 dan 2008 CARA GUNA DADAH ''Chase" Hisap Telan Suntik Minum Hidu Lain-lain Jumlah JAN-DIS 2009 9. Melalui perbandingan yang dibuat dengan tahun sebelumnya.138 2.46% 4.57% 7.9 Mengikut Cara Guna Dadah Seramai 9. berlaku peningkatan dari segi jumlah cara guna dadah di kalangan penagih. berlaku penurunan cara menelan iaitu sebanyak 489 kes tahun 2008 kepada 229 kes tahun ini (Jadual 13).Laporan Dadah Disember 2009 2.33% 0.00% 27.97% -53.32% 100.40% 58.00% 9.14% 335700.07% 14.735 489 634 70 1 0 12.00% 1.423 1.138 orang (58.203 229 682 75 3. Manakala itu.07%) penagih yang dikesan bagi tempoh Jan-Dis 2009 gemar menggunakan dadah secara ‘chase’ (menghidu asap hasil daripada ramuan dadah yang telah dimasak di atas dapur khas) diikuti dengan cara menghisap (14.00% 0.358 kes tahun ini.02% 26.48% 21.352 Laporan Dadah Disember 2009 19 .34% 0.34%).736 % JAN-DIS 2008 PERBEZAAN 2009/2008 -3. Peningkatan paling tinggi pada cara menghidu iaitu dari 1 kes tahun lepas kepada 3.00%) dan menghidu (21.358 51 15.

00% 0 0.00% 12 16.00% 3 0.32% 0 0.00% 0 0.22% 5 0.00% 7 0.10 Mengikut Cara Guna Dan Jenis Dadah Merujuk kepada carta 14.50% 2.00% 0 0.14% 0 0. 31. Jadual 14: Penagih Yang Dikesan Mengikut Cara Guna dan Jenis Dadah Bagi Jan-Dis 2009 JENIS DADAH Heroin % Morfin % Candu % Ganja % Pil Psikotropik % Pil Ecstacy/MDMA % Metamphetamine % Amphetamine % Gam % Kodein % Lain-lain % Jumlah CHASE 4.00% 142 6.25%.76% 1 1.31% 3 0.78% 425 62.302 98.14% 73 3.33% 10 0.51% 0 0.32% 2 0.Laporan Dadah Disember 2009 2.00% 0 0. Bagi dadah jenis amphetamine.04% 49 2.96% 6 11.31% 0 0.203 CARA GUNA MINUM 0 0. morfin dan metamphetamine mengambil dadah dengan cara chase/chasing the dragon iaitu sebanyak 51.00% 75 SUNTIK 244 35.00% 39 17.00% 0 0.00% 682 TELAN 3 1.71% 3.00% 0 0.88% 6 2.64% cara digunakan dengan menelan.31% 9.861 84.69% 0 0 19 37.00% 3.15% 0 0.51% dan 11.00% 0 0.48% 0 0.33% 2 2.50%.25% 0 0 1 1.62% 61 26.00% 2 0.03% 73 31.028 11.33% 0 0.00% 47 62. sebanyak 26.45% 2.25% 13 0.26% 0 0.67% 0 0.00% 44 19.00% 24 0.00% 0 0.138 HIDU 11 0.30% 0 0.01% 1.29% 0 0. Manakala melalui cara menghisap pula.00% 1 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 8 15.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 9 1. kebanyakan penagih dadah jenis heroin.706 51.31% 3 1.64% 0 0.879 31.358 HISAP 67 3.23% 1.21% 229 LAIN-LAIN 16 31. peratusan tertinggi dari dadah jenis ganja (84.00% 24 0.00% 0 0.48%).00% 51 Laporan Dadah Disember 2009 20 .02% 485 5.96% 0 0.21% 4 0.67% 9 12.00% 1 0.33% 0 0.00% 4 5.

Bilangan ini menunjukkan peningkatan berbanding tahun 2008 dengan hanya 1 program dilaksanakan dan dihadiri 17 orang peserta pada tahun lepas (Jadual 15).2 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Peringkat Sekolah Rendah Sebanyak 14 program telah dilaksanakan sepanjang Disember 2009 di peringkat sekolah rendah.588 orang. Peserta 17 17 Bil. Program 4 4 Kehadiran/ Bil. AADK Bil.450 orang. serta KEM PINTAR dan PINTAR sebanyak 6 dan 4 program (Jadual 16).Laporan Dadah Disember 2009 3. Peserta 180 180 1 3. Sebanyak 4 program dijalankan pada bulan Disember 2009 melibatkan seramai 180 orang peserta. Jadual 15: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Pra Sekolah Bagi Bulan Disember 2009 dan 2008 Disember 2009 Disember 2008 Bil.1 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Pra Sekolah Program pendidikan pencegahan dadah di pra sekolah dilaksanakan melalui Program Pra Sekolah Bebas Dadah (TUNAS). Manakala bilangan program yang dilaksanakan tahun 2008 adalah rendah iaitu 75 program dengan melibatkan program CEGAH sebanyak 65 program dengan dihadiri seramai 13. Program 1 1 Kehadiran/ Bil. Program CEGAH diadakan di 4 buah sekolah rendah dengan melibatkan pelajar seramai 1. Laporan Dadah Disember 2009 21 . Nama Program/Aktiviti Pra Sekolah Bebas Dadah (Program TUNAS) JUMLAH *Sumber: Bahagian Pencegahan. PROGRAM PENCEGAHAN 3.

097 Bil. Program 6 8 14 Kehadiran/ Bil.790 3.Laporan Dadah Disember 2009 Jadual 16: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Bagi Bulan Disember 2009 dan 2008 Disember 2009 Bil.450 1.16% dan 86.447 orang. Tayangan Video/ CEGAH Kem INTEM / Kem PINTAR Kelas Program Intelek Asuhan Rohani (PINTAR) JUMLAH *Sumber: Bahagian Pencegahan.3 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Peringkat Sekolah Menengah Pada bulan Disember 2009. AADK Disember 2008 Bil.240 1 2 3 3. Peserta 13.588 975 534 15.50% (Jadual 17). Program 65 6 4 75 Kehadiran/ Bil. Pameran. sebanyak 6 program pencegahan di peringkat sekolah menengah diadakan di 9 buah sekolah dengan penglibatan pelajar seramai 1. Berlakunya penurunan bagi program CEGAH yang dilaksanakan serta peserta yang hadir berbanding tahun 2008 iaitu sebanyak 92. Nama Program/Aktiviti Ceramah. Peserta 1. Laporan Dadah Disember 2009 22 .

Peserta 67 0 1. Nama Program/Aktiviti Kem Program Intervensi Pelajar (PIP) Sekolah Gemilang Antidadah (SEGAK) Ceramah. Tayangan Video/ CEGAH Program Ko-Kurikulum JUMLAH *Sumber: Bahagian Pencegahan. AADK Disember 2008 Bil.219 0 10. Program 4 0 51 0 55 Kehadiran/ Bil.511 Bil. Peserta 292 0 10.4 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Institusi Pengajian Tinggi Sebanyak 8 program dilaksanakan sepanjang Disember 2009 dengan penyertaan peserta seramai 629 orang di 8 buah institusi pengajian tinggi.Laporan Dadah Disember 2009 Jadual 17: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Menengah Bagi Bulan Disember 2009 dan 2008 Disember 2009 Bil. Laporan Dadah Disember 2009 23 .447 1 2 3 4 3. Program 2 0 4 0 6 Kehadiran/ Bil.380 0 1. Program dan penglibatan peserta sepanjang tempoh tersebut adalah meningkat berbanding tempoh yang sama tahun lepas iaitu sebanyak 3 program dan kehadiran peserta 301 orang (Jadual 18). Pameran.

Golongan belia yang menjadi sasaran utama adalah di kalangan umur antara 19-39 tahun. Laporan Dadah Disember 2009 24 . Pada bulan Disember 2009. Peserta 0 0 629 0 629 Disember 2008 Bil. Bilangan peserta yang hadir tahun 2009 adalah tinggi berbanding Disember 2008 dengan dihadiri 610 orang peserta (Jadual 19).5 Program Pendidikan Kemahiran / Latihan Pencegahan Dadah Di Institusi Program pencegahan di kalangan golongan belia memberi fokus kepada institusi kemahiran/latihan. Pameran. AADK 3. Program 0 0 3 0 3 Kehadiran/ Bil.270 orang. sebanyak 7 program dilaksanakan di 7 buah institusi kemahiran dengan dihadiri peserta seramai 2. Tayangan Video/ CEGAH Lain-lain program JUMLAH *Sumber: Bahagian Pencegahan. Program 0 0 8 0 8 Kehadiran/ Bil. Nama Program/Aktiviti Bil. Peserta 0 0 301 0 301 1 2 3 4 Program Kampus Sejahtera Program Minggu Orientasi dan Konvokesyen Ceramah.Laporan Dadah Disember 2009 Jadual 18: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Institusi Pengajian Tinggi Bagi Disember 2009 dan 2008 Disember 2009 Bil.

Laporan Dadah Disember 2009 25 .Laporan Dadah Disember 2009 Jadual 19: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Institusi Kemahiran/Latihan Bagi Disember 2009 dan 2008 Disember 2009 Bil. Peserta 0 0 510 0 100 0 610 1 2 3 4 5 6 Program Kampus Sejahtera Program Minggu Orientasi dan Konvokesyen Ceramah. Program 0 0 11 0 1 0 12 Kehadiran/ Bil. Tayangan Video/ CEGAH Program Bersama PLKN Lain-lain Program Program Institut Kemahiran Bebas Dadah JUMLAH *Sumber: Bahagian Pencegahan.270 Disember 2008 Bil.6 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Tempat Kerja (Kerajaan) Program pencegahan dadah yang dilaksanakan di tempat kerja (jabatan kerajaaan) pada Disember 2009 telah melibatkan 3. Program 0 2 5 0 0 0 7 Kehadiran/ Bil.950 0 0 0 2. Peserta 0 320 1. Program-program yang dilaksanakan adalah seperti Seminar untuk Jabatan Kerajaan (20 program) dan program CEGAH (26 program). AADK 3.385 orang peserta dan 46 program. Nama Program/Aktiviti Bil. Pameran. Manakala bagi bulan Disember 2008. sebanyak 21 program dilaksanakan melibatkan 2 program utama iaitu Seminar untuk Jabatan Kerajaan (9 program) dan CEGAH (4 program) (Jadual 20).

Program 20 0 26 0 46 Kehadiran/ Bil. Sumber Manusia Ceramah. Peserta 819 0 2.Laporan Dadah Disember 2009 Jadual 20: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Tempat Kerja (Kerajaan) Bagi Disember 2009 dan 2008 Disember 2009 Bil.385 1 2 3 4 3.224 Bil. Pameran.91% (Jadual 21).7 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Tempat Kerja (Swasta) Program pendidikan pencegahan di tempat kerja (swasta) sepanjang Disember 2009 telah dijalankan di 30 agensi melalui 16 program melibatkan peserta seramai 2.951 454 4. Program 9 0 4 8 21 Kehadiran/ Bil. Nama Program/Aktiviti Seminar untuk Jabatan Kerajaan Program Bersama Kem.539 orang. Peserta 755 0 2. Bilangan peserta yang hadir sepanjang Disember 2009 adalah menurun berbanding tahun 2008 sebanyak 90. AADK Disember 2008 Bil. Tayangan Video/ CEGAH Lain-lain program JUMLAH *Sumber: Bahagian Pencegahan.630 0 3. Laporan Dadah Disember 2009 26 .

Laporan Dadah Disember 2009 27 . Program Sektor Perladangan merupakan bilangan program yang paling banyak dilaksanakan iaitu 5 program dan dihadiri peserta seramai 850 orang (Jadual 22).742 27.660 orang peserta.924 Bil. Program 0 0 42 9 0 19 65 135 Kehadiran/ Bil. Nama Program/Aktiviti Program Sektor Perindustrian/ Perkilangan Program Sektor Pembinaan Program di Pusat Hiburan Program Sektor Pengangkutan Program Sektor Keselamatan Program untuk Nelayan Ceramah. Tayangan Video/ CEGAH JUMLAH *Sumber: Bahagian Pencegahan.213 669 0 4. AADK Disember 2008 Bil.300 15. Peserta 0 0 7.914 2. Program 3 0 0 2 3 0 8 16 Kehadiran/ Bil. Peserta 225 0 0 250 150 0 1.539 1 2 3 4 5 6 7 3.Laporan Dadah Disember 2009 Jadual 21: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Tempat Kerja (Swasta) Bagi Bulan Disember 2009 dan 2008 Disember 2009 Bil. Pameran.8 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Tempat Kerja (Agronomi) Sebanyak 8 program dilaksanakan sepanjang Disember 2009 dengan melibatkan 10 agensi/jabatan dan dihadiri 1.

Peserta 0 850 60 0 750 1. AADK 3. Laporan Dadah Disember 2009 28 .Laporan Dadah Disember 2009 Jadual 22: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Tempat Kerja (Agronomi) Bagi Bulan Disember 2009 Disember 2009 Bil.760 orang. Bilangan program yang dilaksanakan menunjukkan peningkatan daripada 89 program tahun 2008 kepada 238 program tahun ini (Jadual 23).9 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Institusi Keluarga Sebanyak 238 program telah dijalankan sepanjang Disember 2009 dan melibatkan peserta seramai 1. Pameran. Program 0 5 1 0 2 8 Kehadiran/ Bil. Nama Program/Aktiviti Bil. Tayangan Video/ CEGAH JUMLAH *Sumber: Bahagian Pencegahan.660 1 2 3 4 5 Program Sektor Perikanan Program Sektor Perladangan Program di Pusat Pertanian Program Sektor Penternakan Ceramah.

760 1 2 3 4 5 Sayangi Keluarga Keluarga Sejahtera Penyayang/LPPKN Lain-lain program CEGAH 238 3. Peserta 80 600 1. Laporan Dadah Disember 2009 29 . Program 40 23 21 5 0 89 Kehadiran/ Bil.080 0 0 1.384 orang tahun ini (Jadual 24).Laporan Dadah Disember 2009 Jadual 23: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Institusi Keluarga Bagi Bulan Disember 2009 dan 2008 Disember 2009 Bil.401 1. Program 2 2 234 0 0 JUMLAH *Sumber: Bahagian Pencegahan.580 0 17. Bilangan program yang dilaksanakan tahun ini menunjukkan peningkatan berbanding tahun 2008 iaitu dari 100 program kepada 284 program tahun 2009. berlakunya peningkatan dari 47. Nama Program/Aktiviti Bil. Peserta 7. Manakala bagi bilangan peserta yang hadir.896 Kehadiran/ Bil. AADK Disember 2008 Bil.931 orang tahun 2008 kepada 82.384 orang.10 Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Institusi Komuniti Sebanyak 284 program pencegahan dadah di institusi komuniti dilaksanakan sepanjang Disember 2009 dengan penglibatan peserta seramai 82.669 6.246 2.

155 1. Nama Program/Aktiviti GEMPADAH Kluster (Gerak Gempur Dadah) KEMBARA MERDEKA Generasi Bebas Dadah/Jelajah Program Hari Peringatan Antidadah Kebangsaan Program Hari Antidadah Antarabangsa (HADA) RADA (Rakan Antidadah) Program MAWADAH Program HIDAYAH Program Bersama PLKN TOT PLKN Lain-lain Program Ceramah.931 9 10 11 Laporan Dadah Disember 2009 30 .995 82. AADK Disember 2008 Bil.942 1 2 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 0 0 16 14 12 0 0 0 213 284 0 0 2. Program 1 Kehadiran/ Bil.420 47.Laporan Dadah Disember 2009 Jadual 24: Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Komuniti Bagi Bulan Disember 2009 dan 2008 Disember 2009 Bil.460 0 0 0 0 10. Tayangan Video/ CEGAH JUMLAH *Sumber: Bahagian Pencegahan. Peserta 1.051 35.800 0 0 0 67.492 2.000 Bil. Program 29 Kehadiran/ Bil.384 0 0 11 0 0 0 0 16 72 100 0 0 1. Peserta 7. Pameran.

Laporan Dadah Disember 2009 4.658 orang. Benta (89 orang). Serendah (67 orang). Benta dan Kampung Selamat (62 orang). Terdapat beberapa PUSPEN yang bilangan penghuni melebihi kapasiti yang telah ditetapkan seperti di Sungai Ruan (104 orang). Sehubungan dengan itu. Besi Serendah Tampoi Muar Tampin Tiang Dua Jelebu* Kapasiti Optima 350 0 100 150 200 350 0 0 350 300 350 300 400 400 120 0 Jumlah Penghuni Disember 2009 396 0 78 174 262 361 0 0 403 337 417 301 407 403 147 0 Laporan Dadah Disember 2009 31 . Terdapat beberapa PUSPEN dibuat penangguhan kemasukan penghuni sementara yang melibatkan PUSPEN Serdang. Mereka ini terdiri daripada 6. Gambang dan Jelebu. Perlop.1 Penghuni di PUSPEN Bilangan penagih yang menerima rawatan/pemulihan di PUSPEN di seluruh negara pada Disember 2009 adalah seramai 6.04%) yang menerima rawatan dan pemulihan di PUSPEN Bachok. Bahagian Rawatan dan Pemulihan telah memaklumkan kepada AADK daerah agar tidak menempatkan penghuni baru di tempat yang berkenaan (Jadual 25).96%) dan 136 orang wanita (2. Batu Kurau. RAWATAN PEMULIHAN DI PUSPEN 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nama Program/Aktiviti Bukit Chabang Serdang* Sungai Petani Karangan Kampung Selamat Bukit Mertajam Batu Kurau* Perlop* Dengkil PERSADA Sg. Jadual 25: Jumlah Penghuni Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di PUSPEN Bagi Bulan Disember 2009 Bil.522 orang lelaki (97. Kelantan. dan Dengkil (53 orang) serta beberapa PUSPEN lain.

75%).628 PERATUS 80.42% 100.43%). PENAGIH 5.54% 8.42%).00% *Sumber: Bahagian Rawatan dan Pemulihan.570 Jumlah Penghuni Disember 2009 319 136 387 328 370 304 0 239 412 127 204 146 6. ia menunjukkan bahawa etnik Melayu merupakan penghuni teramai di PUSPEN seluruh Malaysia iaitu 5.75% 2.338 559 514 189 28 6.85% 0. AADK 4. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Nama Program/Aktiviti Jeli Bachok (Wanita) Besut Karak Raub Sungai Ruan Gambang* Benta Jerantut Kuching Sepang Papar JUMLAH Kapasiti Optima 350 250 350 300 350 200 0 150 350 150 500 250 6.85%) dan lain-lain bangsa (0. AADK Laporan Dadah Disember 2009 32 .54%).Laporan Dadah Disember 2009 Bil. India (7.658 * PUSPEN ditutup sementara untuk proses penaiktarafan infrastruktur Jumlah keseluruhan penghuni termasuk di dalam Detox dan tahanan reman Sumber: Bahagian Rawatan dan Pemulihan.2 Penghuni di PUSPEN Mengikut Etnik Berdasarkan kepada jadual 26 di bawah.43% 7. Sabah/Sarawak (2.338 orang (80. Jadual 26: Pecahan Penagih Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di PUSPEN Mengikut Etnik Pada Disember 2009 ETNIK Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain JUMLAH BIL. Kemudian diikuti dengan kaum Cina (8.

Jadual 27: Pecahan Penagih Remaja Yang Menerima Rawatan/Pemulihan Di PUSPEN Pada Disember 2009 Remaja Besut Sg. Sabah/Sarawak (5 orang) dan lain-lain (3 orang) (Jadual 27). C-Cina.66%) penghuni yang sedang menjalani rawatan dan pemulihan didapati menghidap HIV. Mereka ini adalah remaja lelaki dan perempuan berumur antara 13-18 tahun.3 Penghuni Remaja Di PUSPEN Seramai 210 orang penagih remaja menjalani proses rawatan dan pemulihan di PUSPEN seluruh negara sepanjang Disember 2009. Penghuni berbangsa Melayu merupakan bilangan yang paling ramai iaitu sebanyak 186 orang berbanding etnik lain seperti Cina dan India dengan masing-masing 8 orang.Laporan Dadah Disember 2009 4.83%) daripada penghuni yang menjalani rawatan (Jadual 28). Sebanyak 515 orang (89. Besi Karak Kuching Dengkil Papar Tiang Dua JUMLAH Perempuan (Bachok) JUMLAH M 0 11 0 17 0 0 137 165 15 186 C 0 0 0 5 0 0 2 7 1 8 I 0 0 0 0 0 0 4 4 4 8 S 0 0 0 3 0 0 2 5 0 5 L 0 1 0 0 0 0 2 3 0 3 JUMLAH 0 12 0 25 0 0 147 184 26 210 Lelaki Nota: M-Melayu. AADK 4. L-lai-lain *Sumber: Bahagian Rawatan dan Pemulihan.76%) dan 55 orang (0. I-India.4 Penghuni di PUSPEN Yang Berpenyakit Seramai 574 orang (8. Laporan Dadah Disember 2009 33 . Manakala bagi penyakit kronik dan mental bilangan penghuni yang berpenyakit seramai 183 orang (2.72%) daripadanya adalah bangsa Melayu. S-Sabah/Sarawak.

Sabah/Sarawak (10 orang) dan Lain-lain (1 orang) (Jadual 29).26% 27 14.00% 55 100.73% CINA 13 2.00% JUMLAH 574 100.27% INDIA 41 7.00% 183 100.55% 0 0.70% 1 0.94% 100.00% *Sumber: Bahagian Rawatan dan Pemulihan. Jadual 29: Pecahan Penagih Mengikut Etnik Yang Dimasukkan Ke PUSPEN Pada Disember 2009 Untuk Menerima Rawatan Dan Pemulihan ETNIK Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain JUMLAH BIL. India (5 orang).43% 0.Laporan Dadah Disember 2009 Jadual 28: Pecahan Penagih Yang Menerima Rawatan Dan Pemulihan Di PUSPEN Yang Berpenyakit Pada Disember 2009 ETNIK PENYAKIT MELAYU 515 89.49% 4.42% 8. Mereka terdiri daripada 81 orang kaum Melayu. AADK Laporan Dadah Disember 2009 34 .41% MENTAL 40 72.83% 6 10. PENAGIH 81 9 5 10 1 106 PERATUS 76.09% SABAH/ SARAWAK 1 0.72% 138 75.75% 4 7.14% 10 5. AADK 4.91% LAIN-LAIN 4 0.46% 5 9.17% 7 3.5 Kemasukan Ke PUSPEN Seramai 106 orang penagih telah dimasukkan ke PUSPEN di seluruh negara pada Disember 2009. Cina (9 orang).00% HIV KRONIK *Sumber: Bahagian Rawatan dan Pemulihan.72% 9.

ketiga tertinggi Perak seramai 4.08%) (Jadual 31).00% 15.58%) diikuti Kedah 3.24%).61%).78%).51% 100.141 orang (14.6 Pembebasan Penagih Dadah Dari PUSPEN Sebanyak 196 orang penghuni PUSPEN telah dibebaskan melibatkan 75.00% adalah kaum Melayu (147 orang).933 orang kes pengawasan yang sedang menjalani program rawatan dan pemulihan di dalam komuniti sehingga Disember 2009.57% 0.31%).981 (11. PENAGIH 147 30 11 7 1 196 PERATUS 75. diikuti negeri Pulau Pinang seramai 4.398 orang (12. Cina 30 orang (15.31% 5.61% 3.7 Bilangan Kes Pengawasan Di Dalam Komuniti Sebanyak 35.31%) serta India 11 orang (5.935 orang daripada jumlah keseluruhan adalah kaum lelaki (97. Laporan Dadah Disember 2009 35 . Sabah/Sarawak 2 orang (3. Jadual 30: Pecahan Penagih Mengikut Etnik Yang Dibebaskan Pada Disember 2009 Setelah Menerima Rawatan Dan Pemulihan ETNIK Melayu Cina India Sabah/Sarawak Lain-lain JUMLAH BIL.57%) dan lain-lain bangsa (1 orang) (Jadual 30).Laporan Dadah Disember 2009 4. manakala 998 orang adalah wanita (2. Kes pengawasan yang tertinggi telah dicatatkan di negeri Selangor iaitu seramai 5.22%).00% *Sumber: Bahagian Rawatan dan Pemulihan. 34.162 orang (11. AADK 4.

342 4. AADK Laporan Dadah Disember 2009 36 .690 1.104 1.903 3.141 3. Sembilan Terengganu Melaka Sabah Perlis Sarawak JUMLAH JANTINA Lelaki Wanita 4.087 3.053 1.Laporan Dadah Disember 2009 Jadual 31: Pecahan Bilangan Kes Pengawasan Di Dalam Komuniti Sehingga Disember 2009 AADK NEGERI Pulau Pinang Selangor WPKL Perak Kedah Johor Kelantan Pahang N.759 1.162 3.977 3.398 5.102 4.570 3.935 56 164 169 75 78 126 51 69 30 45 28 60 12 35 998 Bil.444 3.271 4.868 962 614 588 400 34.913 990 674 600 435 35.905 1.935 1.933 *Sumber: Bahagian Rawatan dan Pemulihan.981 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 JUMLAH 4.

swasta dan tempat awam (jalan raya dan pusat hiburan). Jadual 32: Jumlah Pekerja/Pengunjung Yang Diambil Untuk Ujian Urin Bagi Disember 2009 NEGERI PERLIS KEDAH PULAU PINANG PERAK SELANGOR WP KUALA LUMPUR N.204 SWASTA 73 51 41 36 26 2 50 279 JALAN RAYA 204 123 792 157 86 244 585 221 57 2. SEMBILAN MELAKA JOHOR PAHANG TERENGGANU KELANTAN SABAH SARAWAK JUMLAH JBTN KERAJAAN 190 152 44 329 38 23 192 663 125 75 124 226 23 2.469 PUSAT HIBURAN 40 30 1 7 16 12 106 JUMLAH 507 203 167 1. ia menunjukkan bahawa bilangan pekerja/pengunjung yang menjalani ujian urin adalah tinggi pada negeri-negeri seperti Selangor (1. Seramai 2. serta Kedah (507 orang).204 orang dari kalangan pekerja sektor kerajaan serta 2.192 39 180 321 949 125 672 347 276 80 5. PENGUATKUASAAN DAN KESELAMATAN 5. Johor (949 orang). AADK Laporan Dadah Disember 2009 37 . Merujuk kepada jadual 32.1 Ujian Urin Di Tempat Kerja Serta Tempat Awam Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK telah melaksanakan ujian urin di beberapa tempat seperti di jabatan kerajaan. Terengganu (672 orang).Laporan Dadah Disember 2009 5.192 orang).058 *Sumber: Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan.469 orang pengguna jalan raya telah diambil ujian urin bagi tempoh Disember 2009.

Laporan Dadah Disember 2009 5. seramai 7 orang warga tempatan didapati telah mengambil dadah daripada 132 orang yang menjalani ujian urin. Bukit Kayu Hitam.2 Ujian Urin Di Kawasan Sempadan Negara AADK melalui Unit Antidadah Sempadan (UAS) telah menjalankan ujian urin di 4 sempadan utama iaitu Padang Besar. unit ini juga telah melaksanakan ujian urin pada pengunjung warga tempatan di Padang Besar dengan 7 daripada 174 orang yang menjalani ujian urin didapati positif. Manakala di Pengkalan Kubor. Rantau Panjang dan Pengkalan Kubor. AADK Laporan Dadah Disember 2009 38 . Tiada kes positif dikesan di Rantau Panjang samada dari warga tempatan atau warga asing (Jadual 33). Bagi tempoh Disember 2009. Bukit Kayu Hitam merupakan lokasi yang paling ramai pengunjung warga tempatan diambil ujian urin iaitu sebanyak 990 orang dengan 40 kes positif telah dikesan. PENGUNJUNG WARGA ASING 5 6 URIN POSITIF - LOKASI PADANG BESAR BUKIT KAYU HITAM RANTAU PANJANG PENGKALAN KUBOR *Sumber: Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan. Jadual 33: Jumlah Pengunjung Yang Diambil Untuk Ujian Urin Di Kawasan Sempadan Bagi Disember 2009 BIL. PENGUNJUNG TEMPATAN 174 990 36 132 URIN POSITIF 7 40 7 BIL. Selain itu.

operasi bersepadu dengan PBT. Operasi paling banyak dijalankan di Selangor sebanyak 69 operasi. Jenis operasi yang dijalankan adalah operasi jalan raya bersama JPJ. Ini diikuti dengan WP Kuala Lumpur 61 operasi dan Pahang 55 operasi (Jadual 34). PDRM. jawatankuasa penduduk dan NGO seperti PENDAMAI. OPERASI 7 32 25 37 69 61 18 25 31 55 35 27 23 9 454 *Sumber: Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan.Laporan Dadah Disember 2009 5. Sebanyak 454 operasi telah dilaksanakan sepanjang Disember 2009 dengan melibatkan kesemua daerah di negeri-negeri.3 1 Operasi 1 Daerah 1 Minggu Sekali Penguatkuasaan secara bersepadu iaitu satu daerah satu operasi bersepadu satu minggu sekali merupakan salah satu daripada program yang diberi keutamaan untuk tujuan pengurangan kadar jenayah jalanan. SEMBILAN MELAKA JOHOR PAHANG TERENGGANU KELANTAN SABAH SARAWAK JUMLAH BIL. Operasi ini dilaksanakan dengan penglibatan jabatan/agensi seperti RELA. Jadual 34: Jumlah Operasi Yang Dijalankan Sepanjang Program 1 Operasi 1 Daerah 1 Minggu Sekali Bagi Disember 2009 NEGERI PERLIS KEDAH PULAU PINANG PERAK SELANGOR WP KUALA LUMPUR N. operasi dengan jabatan KDN. JPAM. AADK Laporan Dadah Disember 2009 39 . operasi berdasarkan aduan dan maklumat orang ramai dan operasi JEJAK.

4 Tangkapan Pesalah Dadah Pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Kastam Diraja Malaysia (KDRM) telah menangkap seramai 77.593 64. Peningkatan paling besar berlaku di bawah Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan Khas) 1985 iaitu sebanyak 109.191 65.580 4.538 66.500 pesalah sepanjang Jan-Dis 2009 berbanding 1.91% melibatkan 2.Laporan Dadah Disember 2009 5.043 1.99% jika dibandingkan dengan tempoh yang sama tahun 2008.623 2.623 pesalah dadah mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985.91% 18.72% 17. Jadual 35: Perbandingan Jumlah Tangkapan Pesalah Dadah Di Bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 Bagi Jan-Dis 2009 Dan 2008 JENIS KESALAHAN Seksyen 39B Seksyen 39A Lain-lain Seksyen* Jumlah ADB (LLPK).02% 13. 1952 3.234 18.191 orang tahun sebelumnya (Jadual 35). Ini merupakan peningkatan sebanyak 18.123 2.500 77.045 5. 1985 JUMLAH JAN-DIS 2009 ADB.30% 109.540 75.58% 17.870 56.99% JAN-DIS 2008 PERBEZAAN 2009/2008 *Sumber: Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Laporan Dadah Disember 2009 40 .

Manakala. Laporan Dadah Disember 2009 41 . dadah jenis candu masak menunjukkan penurunan rampasan paling besar sebanyak 98. candu mentah. ketiga-tiga agensi penguatkuasa iaitu PDRM.14 kg bagi Jan-Dis 2009 berbanding 13. eramine 5.89 kg tempoh yang sama tahun 2008 (Jadual 37). serbuk ecstasy. pil ecstasy. Terdapat beberapa jenis dadah menunjukkan peningkatan rampasan berbanding dengan tahun 2008 iaitu heroin base. ganja. 4. ketamine dan ketum.99% iaitu 0. heroin no.002 kg tahun lepas.5 Rampasan Dadah Sementara itu.00% iaitu 10 kg tahun ini berbanding 0. KDRM dan Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia telah berjaya merampas pelbagai jenis dadah. Peningkatan rampasan dadah paling tinggi berlaku pada dadah jenis candu mentah (kg) sebanyak 499. syabu.Laporan Dadah Disember 2009 5.900. kokain.

909. 4 (kg) Ganja (kg) Candu Mentah (kg) Candu Masak (kg) Kokain (kg) Syabu (kg) Syabu cecair (liter) Serbuk Ecstasy (kg) Pil Ecstasy (biji) Pil Yaba (biji) Pil Psikotropik (biji) Eramin 5 (biji) Ketamine (kg) Kodein (liter) Ketum (liter) Ketum (kg) JAN-DIS 2009 27.343 306.52 75.583 2.610.99 874.610 1.43% 168.74 5.131.34% -19.92 8.63% -12.85 JAN-DIS 2008 21.60% 93. 3 (kg) Heroin No.66 708.01% 224.14 18.95% 24.85% 499.00% 8.139.30% 193.233 553.6 80.516.79 PERBEZAAN 2009/2008 29.87 5.91% 0.888 2.89 7.384.42 218.584.900.138.61 1.002 13.42 20.99% 161.83% -74.070.Laporan Dadah Disember 2009 *Jadual 37: Perbandingan Rampasan Dadah Bagi Bulan Jan-Dis 2009 dan 2008 JENIS DADAH Heroin Base (kg) Heroin No.797.5 1.06 1.09% 527.952 268.441.587 1.515 107.159.351.13 356.13 17.77 0.778 281.20 269.55% -25. Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia Laporan Dadah Disember 2009 42 .00% -98.79 10 0.502.590 13.35 37.70% *Sumber: Polis Diraja Malaysia.61% -61.14% 93.704.

Selain itu.40% berbanding tahun sebelumnya. Program pencegahan ini penting supaya masyarakat sedar akan bahaya dadah kepada diri dan masa depan setiap individu itu. ianya adalah atas kesedaran masyarakat terhadap bahaya dadah melalui aktiviti ceramah.736 orang penagih telah direkodkan dengan 7. Laporan Dadah Disember 2009 43 . pameran dan tayangan video yang dilaksanakan oleh AADK di setiap peringkat umur dari pra sekolah sehingga kepada golongan dewasa/komuniti. PENUTUP Sepanjang tahun 2009. Program penguatkuasaan dan pencegahan yang dijalankan oleh AADK akan terus berjaya sekiranya masyarakat mengambil bahagian dan melaporkan gejala dadah di tempat masing-masing walaupun ianya dari kalangan saudara mara terdekat agar ia tidak menjadi masalah yang lebih kronik lagi.613 orang penagih berulang.123 orang adalah penagih baru dan 8. sebanyak 15. Jumlah penagih ini adalah tinggi hasil daripada operasi bersepadu yang dilaksanakan oleh AADK setiap minggu di setiap daerah bagi memastikan kes penagihan dadah dapat dibendung di setiap pelosok negara.Laporan Dadah Disember 2009 6. Bilangan ini menunjukkan peningkatan sebanyak 27.

AKTA RACUN 1952 Laporan Dadah Disember 2009 44 .Laporan Dadah Disember 2009 LAMPIRAN UNDANG –UNDANG DADAH DI MALAYSIA BIL UNDANG-UNDANG DADAH AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 TUJUAN AKTA Suatu akta bagi membuat peruntukkan selanjutnya yang lebih baik untuk mengawal pengimportan. Suatu akta bagi membuat peruntukkan– peruntukkan mengenai kesalahan – kesalahan berhubung dengan harta dan mengenai penyitaan dan perlucuthakan harta yang berkaitan dengan aktiviti yang ada hubungan dengan kesalahan – kesalahan dibawah Akta Dadah Berbahaya 1952. pengeluaran. penjualan dan penggunaan candu dan beberapa bahan dan dadah merbahaya tertentu. 1. solusi atau yang asli yang mengandungi bahan–bahan tersebut apa – apa penyediaan atau bahan-bahan yang terkandung didalam Jadual Kedua Akta ini. 2. Seliaan merupakan proses rawatan lanjutan yang menitik beratkan pengawasan keatas penagih–penagih bertujuan memastikan mereka tidak mengulangi tabiat penagihan mereka. 5. Akta Penagih Dadah (Rawatan & Pemulihan) 1983 (Pindaan) 1998 digubal bertujuan untuk memberi rawatan dan pemulihan kepada penagih–penagih dadah. penyediaan. AKTA PENAGIH DADAH (RAWATAN DAN PEMULIHAN) 1983 – (PINDAAN) 1998 3. pengeksportan. Suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai tahanan pencegahan orang – orang yang ada kaitan dengan apa–apa aktiviti yang berhubung dengan atau yang membuat pengedaran dadah berbahaya. “Racun” bermaksud bahan– bahan yang dinamakan dan disenaraikan didalam Senarai Racun dan termasuk apa–apa campuran. Suatu akta untuk mengawal pengimportan. AKTA DADAH BERBAHAYA (LANGKAH – LANGKAH PENCEGAHAN KHAS) 1985 AKTA DADAH BERBAHAYA (PERLUCUTHAKAN HARTA) 1988 4. penjualan dan penggunaan racun. pengilangan. pemilikan. Membuat peruntukkan khas berhubung dengan bidang kuasa Mahkamah terhadap kesalahan–kesalahan yang tertakluk dibawahnya dan perbicaraan Mahkamah.

atau penjara atau biji ganja dari popi tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. 6 Memiliki kurang daripada 5 gm candu Denda tidak lebih mentah atau daun koka atau pokok popi RM20.000/. 39A(2)) Memiliki 2-5 gm heroin atau morfin Memiliki 20-50 gm ganja Memiliki 5-15 gm kokain Memiliki 100-250 gm candu Memiliki 250-750 gm daun koka Memiliki 5-30 gm Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ecstasy (untuk butir terperinci rujuk Sek.Laporan Dadah Disember 2009 RINGKASAN SEKSYEN-SEKSYEN PENTING AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 (PINDAAN 1998) SEKSYEN 39B       KESALAHAN/JENIS DADAH Memiliki 15 gm atau lebih heroin dan/atau morfin Memiliki 1000 gm atau lebih candu masak atau mentah Memiliki 40 gm kokain atau lebih Memiliki 200 gm atau lebih ganja Memiliki 2000 gm daun koka atau lebih Memiliki 50 gm atau lebih Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ecstasy (untuk butir terperinci rujuk Sek. 39A(1)) Menanam atau mengusahakan pokok ganja HUKUMAN Mati Mandatori 39A(2)       Tidak kurang lima tahun penjara atau dipenjara seumur hidup dan tidak kurang 10 sebatan 39A(1)       Tidak kurang 2 tahun penjara tetapi tidak lebih 5 tahun dan sebatan tidak kurang 3 sebatan dan tidak lebih 9 sebatan 6B  Penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang 6 sebatan. Laporan Dadah Disember 2009 45 . 37 (ADB) Memiliki 5-15 gm heroin atau morfin Memiliki 250-1000 gm candu Memiliki 50 – 200 gm ganja Memiliki lebih 15-40 gm kokain Memiliki lebih 750 gm daun koka Memiliki 30-50 gm Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh: syabu atau pil ectasy (untuk butir terperinci rujuk Sek.

00 atau penjara dadah tidak kurang 2 tahun. Bagi pegawai awam penjara.atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Denda tidak lebih RM100. pemilikan alat perkakas menghisap dadah 12(2)    Memiliki kurang 2 gm heroin atau morfin Memiliki lain-lain dadah kurang daripada Sek.atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali.00 atau penjara tidak kurang 2 tahun. Denda tidak lebih RM20.000/. pusat pemulihan.000. 39(A)(1) Pejawat awam yang bertugas di penjara. polis peg. Pemulihan di kenakan sebatan tidal lebih 3 sebatan sebagai tambahan. 10 Penggunaan sesuatu permis. Bahagian Dasar. Perancangan Dan Penyelidikan Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia Disember 2009 Laporan Dadah Disember 2009 46 . 15(b)  Berada di dalam premis tempat hisap Denda tidak lebih RM 5.Laporan Dadah Disember 2009 9 Memiliki kurang 100 gm candu masak Denda tidak lebih RM20. lokap polis atau mana-mana tempat tahanan dan memiliki dadah di tempat tersebut. 15(1)(a)  Memasukkan dadah (dadah-dadah yang dijadualkan) ke dalam badan Denda tidak lebih RM 5.000/.000.atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali.000/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful