Dasar Pendidikan Di Malaysia Bagi setiap negara yang sudah mencapai kemerdekaan, salah satu aspek penting yang

amat dititikberatkan dalam usaha untuk menuju ke arah negara yang maju dan membangun dari aspek politik, ekonomi dan sosial ialah penekanan terhadap perlaksanaan sistem pendidikan negara. Sistem pendidikan yang

dilaksanakan di dalam sesebuah negara, penting bukan sahaja kerana fungsi kebajikan dan sosialisasinya iaitu di mana kanak – kanak dididik untuk menjadi insan yang berjaya dan mengenali budaya serta alam sekeliling, tetapi juga boleh digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan ideologi kebangsaan kepada masyarakat iaitu melalui penerapan tentang kefahaman serta nilai – nilai positif untuk perpaduan kaum di kalangan para pelajar.

Di Malaysia, dasar pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan negara yang mana dasar ini dikenali sebagai ‘Dasar Pendidikan Kebangsaan’. Dasar Pendidikan Kebangsaan mula dilaksanakan di negara ini dalam tahun 1957. Umumnya, terdapat 3 tujuan utama yang terkandung dalam dasar pendidikan kebangsaan ini. Pertama, tujuan dasar pendidikan diadakan adalah untuk mewujudkan satu sistem pelajaran yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Kedua, untuk menghasilkan pelajar yang berdisiplin serta mematuhi dan menghormati kedua ibu bapa mereka di mana prinsip ini sejajar dengan dasar dan polisi pendidikan untuk mengadakan proses pengajaran dan pembelajaran yang cekap dan efisien dengan keperluan untuk mengelakkan perbelanjaan awam yang tidak tersusun. Yang ketiga pula, ianya untuk memastikan agar dasar ini dapat dilaksanakan dengan berkesan khususnya dalam menentukan perkembangan sistem pendidikan

serta menyedari akan kepentingan bersikap toleransi sebagai asas kehidupan dalam masyarakat yang berbilang kaum. serta dapat mengamalkan sikap toleransi dan kerjasama dengan rakan – rakan yang lain. hormat menghormati dan juga bertanggungjawab. pelajar mendapat peluang berinteraksi dengan pelbagai kaum. Peneguhan pembentukan sikap kenegaraan di bawah rancangan KBSR dan KBSM ini boleh dilaksanakan secara tidak langsung melalui aktiviti berkumpulan di mana murid – murid akan dilatih mengamalkan sikap seperti kerjasama. persatuan.2 Penutup . Melalui aktiviti – aktiviti yang dijalankan ini. Bagi memajukan negara. permainan serta unit beruniform. Penerapan nilai – nilai murni ini adalah penting dalam pemupukan individu ke arah mencapai integrasi nasional. bertoleransi. Aktiviti budaya sekolah ini merangkumi aktiviti seperti menyanyikan lagu kebangsaan. Oleh yang demikian. tidak dapat dinafikan aktiviti – aktiviti budaya sekolah yang dijalankan ini dapat menyumbang ke arah pembentukan integrasi nasional melalui pemupukan semangat patriotisme dan kenegaraan dalam kalangan para pelajar sekolah rendah mahu pun di sekolah menengah. memupuk perasaan cinta dan bangga terhadap negara. ianya meliputi aktiviti kelab. Melalui aktiviti kokurikulum KBSR dan KBSM. mengibarkan bendera kebangsaan pada setiap pagi hari persekolahan dan melaksanakan program Minggu Bahasa Melayu peringkat sekolah. lagu sekolah dan lagu patriotik secara bersama dalam perhimpunan sekolah. mendisiplinkan diri. membaca ikrar dalam upacara rasmi seperti hari sukan. Seterusnya. integrasi nasional dalam KBSR dan KBSM dapat dicapai melalui “Aktiviti Budaya Sekolah”. Sikap – sikap seperti ini adalah penting dalam usaha untuk membentuk integrasi nasional di kalangan pelajar yang berbilang kaum. memahami budaya kaum lain. 3.yang progresif dan bahasa kebangsaan dijadikan sebagai bahasa pengantar yang utama.

Falsafah Pendidikan Negara yang mengambil kesemua intipati Rukun Negara jelas menunjukkan matlamat pembentukan perpaduan kebangsaan masih berkekalan. Petaling Jaya: Fajar Bakti Ee Ah Meng ( 1989 ). Sdn. Prof. Subang Jaya : Percetakan Sentosa Sdn. John Arul Philips (2007).Bhd. Zainal Abidin Ahmad & Mazlan Zulkifli (2006). adalah dirasakan amat penting KBSR dan KBSM dijuruskan ke arah membentuk dan mengukuhkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat. Pedagogi Satu Pengenalan. Asas Pendidikan III (Perkembangan & Perlaksanaan Kurikulum). kurikulum KBSR dan KBSM yang terdapat dalam sistem pendidikan di negara ini sememangnya mempunyai motif untuk membentuk integrasi nasional dalam kalangan pelajar walaupun dalam falsafah pendidikan tidak menyatakan secara jelas “ hendak menyatukan kanak – kanak dari semua kaum di dalam negara ini “. Bhd. Petaling Jaya: Fajar Bakti Mok Soon Sang & Lee Shok Mee ( 1986 ).Dr.Kesimpulannya. dasar – dasar negara. Kamarudin Hj. Bhd.Ansary Ahmad. Pengantar Pendidikan TERAS. LANH1303 Pengajian Malaysia . Dr. Kurikulum Baru Sekolah Rendah Tahap1. Malaysia : Heinemann Sdn.Bhd. Pendidikan di Malaysia. Mok Soon Sang (2004). matlamat dan objektifnya serta penegasan terhadap kesedaran kebangsaan dan pemupukan integrasi nasional secara menyeluruh dan bersepadu. Petaling Jaya : Longman Malaysia Sdn. Pedagogi Untuk Bakal Guru.HBEF 1103 Sosiologi dan Falsafah Pendidikan Malaysia . Kuala Lumpur : Meteor Doc.Bhd Mok Soon Sang (1991). Madya Dr. Mansor Fadzil & Dr.Husin & Kamarul Azhar (1994). Ee Ah Meng ( 1987). Subang Jaya : Kumpulan Budiman . sepertimana yang terkandung dalam Penyata Razak ( 1956 ). Kuala Lumpur : Meteor Doc. Sdn. Bagaimanapun. Prof. Untuk mencapai hasrat ini. RUJUKAN Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful