You are on page 1of 12

BAPHAUHH HA TEMY XOTbI

VARIATIONS ON A JOTA THEME51

Moderato V

),;

\'lI~- ~---~----- - ---- -------------

t:x------------------, 1 :

·~n' t W~~j' ~

.;,' I

~ - - - ~ ~. .' I

l??!!'fl!lf = f tbhh1t 5 I I

i I II IlI--------1 V @ III

, tttlUI#! _I! = ~ _ I~ _~ _ u~ = I~ ~ = = ~! = I

12 UUU UUU UU U

~!: = = = _ ~ I~ _ ~ = a _ It :cg:Jd = 13 = -= = ~ " I

UUU UUU UUUUUU

I!f f

'pfjJjOfilfil,AI!§t" (f

12157

S2

~ ~~ ~ ~

'"~01 wrr·~ IW em -f#L It f 1]

! m ~ m t' ,

mezzo voce(enonronoca) m ! m i

t l~t~cmrJjJ I@

Vivo 01<H80]

Ii----------- --

® ----------------

tell, ten, I

11 " ) -~ - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

.:ii:~ '~ ~<!.l t:.{jj) ~ ® • ,.--....~ ~ ~ I '11 ll. (t ~~ e:.

i' x~ ~ x: fv'«t S @ I~@ IE lij~ l~~ I1r i~r 'r 1::Il II

_________________________ J

'I'i' CP .. Ht.JKoJtet'bI JleBo-ai PYKOH RCU-OJlHSllOrCH CJleAYIOrn.HJl'! 06pa30M; l-~ llaJle1( caerxa M3CaeTC:R: HYlKtmii C.TP,),-Hbt H3 YKaJaHHOM ~'laJJ.y, a 2-~ rI3J1eu 143BJltl\aeT 3BYK Ut"lnKCM aaepx H B CTDPOHY R IianpaB.rIeHIU1 KHCTlt.

- -

- -

r~~~~~~

£1 ~ J'1 J J J 1 d 11-;!J r 1) ~ i~oJ J "J

!)lft =~ I

Hap. 28

61

HMHTau.R.H MaJloro fiapafiaaa, PUTMMIJ.eCJI:.14ii PHCYUO)( - npOH380JlbHblii.

-

-

-i simile

r.d ~ ~

@ -

T T t t IT

T') t T

P J!

T t p

~ T

p

P

~ ~ ¥ j ::J ,~ 1--1

T I T i ; rT ~1 i T I T t

T t

T . ~

T T f f T t TT

lhlHi3uuit Ma~10ro O:apaliaHa. PHT"H1feCKM-A pHt~HOk - "rOH3;80JU.Hblit nOCTeneHHO OCJla6J1RTb 3Sj'IJHOCTb.I

Bap.29

-

-M.ilno izct.lli-erda sola (Me.'JoAHtO Iicn-O.llHHTb TOoJll.KO .DeBOR PYlioii).

XVI XII XIX XVI XVI XIX XIX XVI

¢.~.-- -- --- ---- -- - - - - -- - - ----------- - - - ----------- - --- --

® XII XIX XVI XVI XIX

"IX xrx vI" .... 11·' 11. ---------

.;WTIi@~i~j~~--- -~t---lIi ~ :11

_ ~:~ ~~l X!~ xp ~1.?' f'..I! __ ~~ ~~I _:

12157

I i I r I~ * t ? l t~

*) H-cnO.nHeHM-t aKHOpAOB C 8.0JlHHCTOH CTpeJlKoii AOCTftraeTCA OblCT])-Wfll Iil~Jlel.felfHeM IJ:XO,lUIIIlHX B HIOt: ~e-Tl",pe~ tfOT C 1l0MOlJ.(Lto

HCNYCCTOtHHblX o$JTalKOJleTo8. 121:57

**) Tamb. - TaMoypl-tH.