5.4 Perancangan Pelaksanaan Tindakan 5.4.

1 Jadual pelaksanaan Carta Gantt Bulan Tindakan Januari Februari Mac April

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 Berbincang dengan penyelia Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu Refleksi sorotan lieratur Fokus Kajian Soalan Kajian Hantar Draf pertama Berbincang pertama) dengan penyelia (Draf
26 27 4 13 4 13

6 10 10 24 21 21 26

28

21 23 .Bulan Tindakan Januari Februari Mac April M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 Pemurnian Draf pertama Perancangan langkah. Menyediakan instrumen pengumpulan data.langkah tindakan Perancangan cara mengumpul data Perancangan cara menganalisis data Hantar Draf Kedua Pemurnian Draf Kedua dengan bantuan dan komen penyelia Menguji kebolehtadbiran cadangan 13 15 13 25 27 6 6 6 9 9 11 11 11 11 kajian di sekolah yang ditempatkan. Penambahbaikan dibuat bergantung 16 18 kepada kesesuaian tempat kajian.

Bulan Tindakan Januari Februari Mac April M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 Mengumpul data sebagai bukti masalah Analisis data yang telah dikumpul Penambahbaikan kali kedua dibuat 3 11 23 1 25 3 bergantung kepada kesesuaian tempat kajian. Menyediakan proposal akhir Cuti pertengahan Menghantar Proposal untuk dinilai Mengumpul data untuk kajian Analisis data yang telah dikumpul Refleksi terhadap dapatan 3 14 21 21 18 18 15 22 25 25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful