P. 1
lingvistica generala anul 1

lingvistica generala anul 1

|Views: 383|Likes:
Published by Dobre Ionut

More info:

Published by: Dobre Ionut on Jan 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2014

pdf

text

original

LIMBA SI LITERATURA ROMANA Lingvistica generala 1 TRUE/FALSE 1) In opinia lui F.

de Saussure vorbirea reprezinta aspectul social al limbajului.F 2) Axa raporturilor asociative (paradigmatice) este numita de R.Jakobson “axa a selectiei”.A 3) Semnificatul se refera la imaginea acustica, corespunzatoare complexului sonor din momentul emiterii mesajului.F 4) În sfera de interes a lingvisticii F. de Saussure a inclus numai elementele de lingvistica interna.A 5) Perspectiva sincronica si cea diacronica de studiere a limbii se opun categoric în viziunea lui Saussure.A 6) Limba este interpretata de Saussure ca un sistem de semne.A 7) Functiile limbii se manifesta izolat unele fata de altele.F 8) Exista totdeauna o legatura naturala între secventa de sunete ce denumeste un obiect si obiectul respectiv.F 9) Faptul ca acelasi obiect poarta nume diferite în limbi diferite constituie un argument în favoarea arbitrarului semnului lingvistic.A 10) Semnificantul nu este imutabil în raport cu vointa individului.F 11) Semnul lingvistic face posibil saltul de la cunoasterea senzoriala la cea rationala.A 12) Bilingvismul colectiv poate schimba fizionomia limbii materne.A 13) Durata contactului lingvistic între doua comunitati nu influenteaza dimensiunile si natura interferentelor interlingvistice.F 14) Adstratul reprezinta rezultatul unui contact regulat si constant între limbi învecinate geografic.A 15) Fonemul reprezinta o clasa de sunete echivalente functional.A 16) Fonologia este ramura lingvisticii care studiaza producerea, transmiterea si receptarea sunetelor vorbirii.F 17) Morfemele sunt unitati minimale de expresie, fara sens.F 18) Sufixul - is din cuvântul alunis este un morfem independent.F 19) Morfemul zero nu poarta nicio informatie gramaticala.F 20) Notiunea de baza a gramaticii moderne este cuvântul.F 21) Alofonele nu depind de particularitatile de rostire ale fiecarui vorbitor.A 22) Infixele sunt afixe introduse în radacina unui cuvânt.A 23) Interfixul ocupa, totdeauna, într-un cuvânt, pozitia întâi.A 24) Supletivismul poate avea rol de morfem gramatical.A 25) Reduplicarea consta în modificarea radacinii cuvintelor cu ajutorul alternantelor fonetice.A 26) Alternantele vocalice si consonantice diferentiaza suplimentar, în limba româna, unele

iconuri si simboluri.A 46) Un cuvant nu poate avea niciodata mai mult decat o singura desinenta.de Saussure.A 27) Functia conativa este denumita si cognitiva sau denominativa.F 47) Reduplicarea consta in modificarea sunetelor din radacina pentru a marca formele gramaticale.F 30) Lingvistica interna studiaza relatiile dintre limba si alte fenomene ce tin sau nu de sfera culturii si civilizatiei.F 36) Studiul comparativ-sincronic presupune studierea limbilor in aceeasi perioada a evolutiei lor. din punct de vedere acustic si fiziologic.F 40) Prin „etimologie populara” unele cuvinte sunt incadrate in familii lexicale din care.A 51) Valoarea semantica a unui cuvant nu poate varia in functie de domeniul in care acesta este .forme gramaticale. neaparat inrudite. ca foneme. aspectul social al limbajului.A 50) Prin analiza in consituenti imediati propozitia se descompune in „grup nominal” si „grup verbal”.F 35) Sensul unui cuvânt se poate descompune si analiza în unitati semantice elementare.A 34) Cuvintele care pot fi grupate pe baza unor seme comune alcatuiesc o familie lexicala. ca sunete-tip.A 39) Numarul fonemelor dintr-o limba este infinit. nu fac parte.A 29) Diacronia desemneaza o “stare a limbii”. numite foneme.A 37) Cu ajutorul metodei comparativ-sincronice pot fi studiate simultan doua sau mai multe limbi.A 44) Rostirea unui sunet este influentata de sunetele din vecinatate si de pozitia lui in cadrul cuvantului.F 31) Charles Sanders Peirce clasifica semnele în indici.A 41) Fonetica studiaza sunetele din punct de vedere functional.F 33) Metafora este o comparatie subînteleasa.F 38) Articularea unui sunet implica particularitati proprii de pronuntie.F 48) Cuvintele care se pot substitui unele cu altele in mai multe propozitii diferite sunt grupate in clase distributionale.A 43) Numarul sunetelor dintr-o limba este infinit.A 42) Fonologia studiaza sunetele concrete.F 28) Limba reprezinta. în opinia lui F.A 45) Contactul dintre limbi nu poate fi rezultatul unor fenomene extralingvistice. de fapt.A 49) Distributia reprezinta totalitatea contextelor in care apare o unitate lingvistica.A 32) Sinonimia se limiteaza la nivelul lexicului.

A 56) Influenta slava asupra limbii romane este considerabila. cu semnificatul.A 53) Sensul denotativ al cuvintelor are valoare subiectiva.A 61) Analiza semicã prezintã sensurile lexicale ca niste fascicule de seme.A 70) Unitãtile semnificatului sunt fonemele.A 67) Toate afixele sunt morfeme dependente. .F 54) Manifestarea concreta a competentei lingvistice poarta numele de performanta lingvistica.A 69) Morfemul zero caracterizeazã termenii nemarcati ai opozitiilor gramaticale. pe teren. prin corespondentã. iar semnificatul – latura idealã.F 65) Fonetica cerceteazã fonemele unei limbi.A 55) Elementele de substrat dintr-o limba sunt relativ usor de identificat. subordonându-i o serie de fapte cercetate.A 73) Cuvântul deznodasem e format din patru morfeme..F 66) Anchetele dialectale pot fi realizate atât direct.F 74) Gramatica generativã acordã sintaxei o importantã deosebitã.. în raport cu cei marcati.A 60) Un enunt e descris din perspectiva analizei în constituenti imediati drept o secventã alcãtuitã dintr-un grup nominal si un grup verbal..A 75) Conceptul de sens coincide.. 1 tipologica . de regulã.în opinia lui Ferdinand de Saussure . cât si indirect.A 57) Inlocuirea unui element lingvistic cu altul din acelasi plan poarta numele de comutare. în mare parte.A 68) Fonologia e o foneticã functionalã.folosit.1 3 vorbirea 2) Prima metoda proprie de cercetare a limbilor a fost metoda.A 62) Elementele de superstrat sunt rezultate ale unui contact lingvistic indirect.A 71) Saussure a avut în vedere – când caracteriza semnul ca liniar – mai ales semnificatul.F 64) Numãrul de foneme dintr-o limbã este egal cu numãrul de sunete din limba respectivã.F 72) Semnificantul e considerat latura materialã a semnului lingvistic. 1 limba 2 limbajul R.. de morfologie.A 63) Fonemele pot distinge semnificatii lexicale sau gramaticale.A MULTIPLE CHOICE 1) Obiectul de studiu al lingvisticii îl reprezinta .F 52) Elementele fonologice pot fi descrise in termeni fiziologici sau acustici.A 59) Analiza în constituenti imediati porneste de la enunt si are drept constituenti ultimi fonemele.A 58) Învãtarea unei limbi strãine în scoalã reprezintã un caz particular al contactului lingvistic.

1 3 sunt nemotivate 11) Cuvântul elev (din francezul élever “a creste”.. despre starea afectiva a emitatorului sunt transmise prin intermediul functiei..Jakobson.2 3 contrastiva 3) Orientarea catre contactul lingvistic caracterizeaza functia.. intonatia. la R. 1 referentiala 2 fatica R... 1 poetice 2 conative R..1 3 are motivare relativa 12) Forma a inoportuna reprezinta un exemplu de.. nemotivate 10) Cuvintele derivate...3 3 context 6) Interjectiile.. 1 ludice 2 emotive R.3 3 conativa 6 8) Informatii despre atitudinea fata de mesaj. îi corespunde.Bühler.. 1 profilactice 2 referentiale R. a limbii.3 3 fatica 4) Vocativul si imperativul sunt mijloace specifice functiei . tempo-ul vorbirii sunt marci ale functie i...2 comparativ-istorica R..2 3 metalingvistice 5) Functia referentiala este orientata catre. 1 au motivare absoluta 2 au motivare relativa R. delimitate de K..3 3 etimologie populara 13) Utilizarea termenului fortuit ca sinonim al lui fortat este.. a limbii. 1 au motivare relativa 2 au motivare absoluta R... “a educa”) în limba româna: 1 si-a pierdut motivarea 2 este remotivat R. functia.1 3 sunt.3 3 emotive 9) Onomatopeele.. totdeauna... cuvintele cu simbolism fonetic. 1 referentiala 2 magica R. a limbii..2 3 metalingvistice 7) Functiei apelative.. . interjectiile... 1 pierdere a motivarii 2 termen cu motivare absoluta R. 1 mesaj 2 destinatar R.

....2 3 slav 17) Limba catalana face parte din familia limbilor .. 1 patru 2 cinci R.1 corecta 2 un exemplu de etimologie populara R. 1 a patra 2 a treia R.2 3 liber 23) Unitatea lexicala minimala poarta numele de:. 1 germanice 2 romanice R.3 3 sase 22) Morfemul fat.din cuvântul supraaglomerat este un morfem. 1 latin 2 germanic R... 1 lexical 2 gramatical R.3 3 suprastratului 7 16) În limba franceza exista un suprastrat...din versul “Din codru rumpi o ramurea” este un ....1 3 a doua 20) Fonemul -m..limbii române. ... 1 fonem 2 morfem R. 1 stratul 2 substratul R.. 1 substratului 2 adstratului R...2 3 baltice 18) Morfemul supra..2 3 un exemplu de hiponimie 14) Elementele autohtone traco-dace formeaza.morfeme....3 3 infix 21) Forma verbala înnodaserati contine... 1 legat 2 semilegat R..... 1 sufix 2 prefix R..2 3 suprastratul 15) Elementele slave existente în limba româna apartin .din cuvântul fata este........3 3 lexem 8 24) Semnul lingvistic este ...3 3 lexico-gramatical 19) Morfemul –m din cuvântul desenaram ocupa pozitia.

1 mijloc de comunicare între nevazatori 2 ansamblu de semne ale unei limbi naturale R.. 1 axa conjunctiilor 2 axa asociativa R.. 9 32) Axa sintagmatica mai este numita si axa raporturilor de tip .. sau....... sau..2 3 mesaj între doi interlocutori 27) Emitator în actul de comunicare este..3 3 articulat 26) Codul lingvistic este. dar. 1 imaginea acustica a semnului lingvistic .... 1 axa asociativa 2 axa disjunctiva R. R...2 3 adversativ 25) Limba este mijlocul. 2 sau . si..dar . si.1 3 substanta semnului lingvistic 35) Semnificatul semnului lingvistic se refera la ... 1 persoana careia i se comunica 2 persoana care ia parte la comunicarea între alte doua persoane R. 33) Axa paradigmatica este numita de F.....3 3 persoana care comunica 28) Sincronia este .... 1 imaginea acustica a semnului lingvistic 2 continutul semnului lingvistic R....1 3 perspectiva paradigmatica asupra limbii 29) Diacronia este. 2 sau .. 1 si ..3 3 axa combinatiilor 31) Axa paradigmatica mai este numita si axa raporturilor de tip ....... 1 artificial 2 accidental R..dar .Jakobson . de Saussure..1 artificial 2 arbitrar R..1 3 perspectiva istorica asupra limbii 30) Axa sintagmatica este numita de catre R. R... dar. 1 perspectiva statica asupra limbii 2 perspectiva istorica asupra limbii R.... 1 perspectiva statica asupra limbii 2 perspectiva comparata asupra limbii R..2 3 ......de comunicare între oameni...2 3 axa combinatiilor 34) Semnificantul semnului lingvistic se refera la .. 1 si .1 3 ...

.1 3 André Martinet 10 39) Cuvintele port (substantiv si verb).. grecesti. cireasa sunt. întruna si într-una. cât si dialectul 2 capacitatea vorbitorului de a folosi doua sisteme lingvistice R. mer “mare “ si mère “mama” / engl. 1 paronime 2 omonime lexicale R. gutuie. slave.. fr. care a devenit în limba româna leguma.1 3 înnobilare a sensului 37) Valoarea suplimentara afectiva (emotiva).. caisa. gotice etc. para.. lin (substantiv si adjectiv) sunt omonime. red “trestie” si read “ a citi” sunt. 1 largire a sensului 2 restrângere a sensului R.1 3 gramaticale 40) Cuvintele rom. 1 omofone 2 omografe R..1 3 hiponime 41) Cuvintele eruptie – iruptie sunt.. 1 Jost Trier 2 Ferdinand de Saussure R..2 3 relatia semnului lingvistic 36) Substantivul latinesc legumen “pastaie”....1 3 omofone 42) Cuvintele portocala.2 3 capacitatea unui individ de a se folosi de doua sisteme de scriere (cu litere latine...3 3 co-hiponime 43) Diglosia reprezinta … 1 capacitatea vorbitorului de a folosi atât limba standard...2 continutul semnului lingvistic R. sugestiva a unui termen reprezinta sensul.. 1 lexico-gramaticale 2 lexicale R.1 3 referential 38) Bazele teoriei câmpurilor semantice au fost formulate de catre... 1 paronime 2 omonime R. al acestuia: 1 conotativ 2 denotativ R. sare (substantiv si verb).) 44) Interferenta lingvistica se datoreaza… 1 bilingvismului . reprezinta un exemplu de...

1 3 doua 48) Transmiterea inovatiei lingvistice se face.dialecte.1 3 fonologice 53) Interferenta DR – DR ( DR = dialect romanic) conduce la achizitii… 1 fonologice 2 semantice R. conform teoriei “valurilor” (Wellentheorie) … 1 între limbi învecinate 2 între limbi înrudite R. DNR = dialect neromanic) conduce la achizitii… .2 dominatiei monolingvismului R.1 3 de structura 54) Interferenta DR – DNR ( DR = dialect romanic.1 3 fonologice 52) Interferenta SNR – DR (SNR = limba standard neromanica.SR ( SNR = limba standard neromanica. DR = dialect romanic) conduce la achizitii… 1 lexicale 2 de structura R.1 3 fonologice 51) Interferenta SNR.. conform teoriei “filiatiei”… 1 între limbi înrudite 2 între limbi neînrudite R. 1 patru 2 trei R..1 3 codului 46) Convergenta este denumirea… 1 evolutiei interne a limbii 2 evolutiei fonologiei unei limbi R.1 3 între limbi neînrudite 50) Interferenta SR – SR ( SR = limba standard romanica) conduce la achizitii… 1 lexicale 2 de structura R.1 3 între limbi din aceeasi zona lingvistica 49) Transmiterea inovatiei lingvistice se face.. SR = limba standard romanica ) conduce la achizitii… 1 lexicale 2 de structura R.1 3 evolutiei limbii determinata de factori sociali 11 47) Limba româna are .1 3 standardizarii limbii regionale 45) Interferenta lingvistica este realizeaza prin intermediul… 1 mesajului 2 normei R.

a limbii..1 3 referentiale 64) În opinia lui André Martinet principala functie a limbii este cea.1 3 semantice 12 55) Interferenta SR – DNR ( RS = limba standard romanica. morfeme.1 3 mesaj 13 63) Protejarea integritatii informatiei transmise prin mesaj se utilizeaza prin intermediul functiei.2 3 patra 60) Prefixulul ne.. DRN = dialect neromanic) conduce la achizitii… 1 lexicale 2 de structura R.din cuvântul nerecunoscator se afla pe pozitia … 1 a doua 2 întâi R. .. 1 suprasegmental 2 segmental R..1 3 metalingvistice 62) Functia fatica este orientata spre… 1 contact 2 cod R... 1 profilactice 2 ludice R.1 3 fonologice 57) Intonatia este un morfem ... pozitie.. DR = dialect romanic) conduce la achizitii… 1 lexicale 2 de structura R. 1 doua 2 treia R.1 3 a treia 61) Formele pronominale cu valoare de dativ etic sunt marci ale functiei… 1 emotive 2 fatice R..1 3 de alta natura 58) Cuvântul împachetare este alcatuit din .1 3 fonologice 56) Interferenta SNR – DR (SNR = limba standard neromanica. 1 patru 2 trei R.1 fonologice si lexicale 2 de structura R.2 3 doua 59) Morfemul -se din forma verbala recitise ocupa cea de a.

.1 3 sunt cuvinte cu etimologie populara 14 71) Înlocuirea termenului janta cu substantivul geanta în expresiile a ramâne pe janta. 1 un exemplu de etimologie populara si atractie paronimica 2 corecta R.Jakobson 68) Prin intermediul fonemelor si al morfemelor se realizeaza functia semnului lingvistic de. 1 E..1 3 referentiale 73) Afirmatia “hiperbola reprezinta o exagerare prin marirea obiectului” este… 1 partial adevarata 2 falsa R. 1 E.Coseriu 2 A...1 3 de suport a gândirii 65) Calambururile sunt o expresie a functiei.ale cuvintelor sunt numite si afective sau expresive. a troncani.. utilizata. lungirea unei consoane: .1 3 pierdere a motivarii 70) Verbele a bâzâi.. care evoca partial fenomenele denumite… 1 au motivare absoluta 2 sunt nemotivate R. Meillet R..1 3 R. 1 etimologie populara 2 motivare absoluta R. Coseriu 2 A. 1 ludice 2 profilactice R..1 de comunicare 2 estetica R. în locul formei corecte acolada.3 3 adevarata 74) ... a fi pe janta este . uneori..reprezinta dublarea.... 1 conotative 2 denotative R..Martinet R.1 3 cunoastere a realitatii 69) Forma arcolada. a limbii. 1 diferentiere în cadrul sistemului 2 transmitere a informatiei R.1 3 Ferdinand de Saussure 67) Distinctia sistem – norma – vorbire este propusa de.1 3 un exemplu de motivare relativa a cuvintelor 72) Sensurile.1 3 metalingvistice 66) Afirmatia “limba functioneaza sincronic si se constituie diacronic” îi apartine lui.. reprezinta un exemplu de.

.. Bopp 3 J.Alecsandri “Apoi cofita întreaga-o beau” întâlnim o .istorica 3 substitutiei 2 geografiei lingvistice R. Weigand 2 F... 1 metonimie 2 sinecdoca R. Wenker 3 G..este figura de stil prin care întregul denumeste partea.. 1 Fr.1 3 Hiperbola 76) Afirmatia lui V. Gilliéron 2 F.. pe baza unei anchete indirecte.Alecsandri “Românul e nascut poet” reprezinta un exemplu de.... de Saussure R. Meillet R.1 84) Cuvantul prescolar ...... Gilliéron 2 A. Martinet 3 J. 1 are motivare absoluta 3 este nemotivat 2 are motivare relativa R.2 85) 8) Verbul a bocani ..1 Geminarea 2 Supletivismul R. 1 Substratul 3 Superstratul 2 Adstratul R.. 1 A. ii este datorata lui. nu participa la formarea unei limbi. 1 Sinecdoca 2 Metonimia R. 1 au motivare externa 3 sunt exemple de etimologie populara 2 au motivare interna R.2 82) Prima incercare de elaborare a unui atlas lingvistic. 1 sinecdoca 2 metonomie R.1 3 Flexiunea interna 75) ...3 3 metafora 77) În versul lui V.1 81) . 1 are motivare absoluta 3 este un exemplu de etimologie populara ...1 3 alegorie 78) Termenul contact lingvistic a fost propus initial de..3 80) Elementele de substrat sunt evidentiate prin metoda.. 1 G. genul – specia.. de Saussure R..1 15 79) Intemeietor al „geografiei lingvistice” este considerat. 1 comparativ .1 83) Cuvintele care prin unele sunete componente sugereaza intelesul .

. 1 pozitia I 3 pozitia a II-a 2 pozitia zero R. totdeauna. Martinet 2 B.1 87) Substantivul rochita-randunicii.1 16 86) Conceptul de substrat a fost propus de.2 94) Dupa natura continutului...1 88) Cuvintele a caror forma poate fi explicata prin alte semne.1 95) Sufixul -m din forma verbala desenaram ocupa pozitia.. .1 .. fata de morfemul independent.... 1 a doua 3 a patra 2 a treia R..1 90) Cuvântul garderoba in limba romana...2 are motivare relativa R.I.3 92) Radacina formei verbale inchiriau este. .din cuvantul reimpadurire ocupa.3 89) Semnificantul are caracter.3 96) Interfixele ocupa..1 93) Desinenta formei verbale lucrati este.... Hasdeu R. 1 prima pozitie 3 a doua pozitie 2 pozitia zero R... morfemul prea.3 inchiri2 chiria R. 1 G.. 1 si-a pierdut motivarea 3 are motivare absoluta 2 este remotivat R.1 91) Prefixul re. 1 lexico-gramatical 3 gramatical 2 lexical R.. Ascoli 3 A. 1 este un exemplu de etimologie populara 3 are motivare absoluta 2 are motivare relativa R..P. 1 zero 3 -i 2 –ti R. 1 chiri.. 1 unidimensional 3 tridimensional 2 bidimensional R. 1 au motivare absoluta 3 au motivare relativa 2 sunt remotivate R.din cuvantul preaplin este..

. 1 conative 2 metalingvistice R.1 98) Termenul stiintific pentru notiunea „nume de popor” este … 1 glotonim 3 antonim 2 etnonim R. al semnului lingvistic...... 1 B. Harris R.........3 3 fatice 101) Termenul propus de N.... Wenker 2 G. ... se verificã....1 3 geminare 105) Functia . se mentine comunicarea.. Chomsky pentru a desemna folosirea efectivã a limbii în situatii concrete este cel de . 1 competentã 2 performantã R.2 18 100) Prin intermediul functiei . . 1 poeticã 2 magicã R.1 3 etimologii populare 104) Formele verbale dãdui.......3 3 constituenti imediati 102) Geografia lingvisticã e o metodã de cercetare specificã .... 1 liniar 2 arbitrar 3 imuabil R.97) Prima realizare a unui atlas lingvistic romanesc se datoreaza lui.. 1 reduplicare 2 supletivism R...2 3 conativã 106) Prin functia .... 1 semne lingvistice cu motivare relativã 2 semne lingvistice cu motivare absolutã R.....1 .. asigurã mentinerea contactului între emitãtor si receptor.. 1 emotivã 2 faticã R. ..3 3 sintaxei 103) Substantivele gurã-spartã. stãtui sunt exemple de . se stabileste..2 99) Faptul cã aceleasi obiecte poartã nume diferite în limbi diferite constituie o dovadã a caracterului .. 1 dialectologiei 2 semanticii R.. Chomsky 2 Z..1 3 emotivã 107) Bazele gramaticii generative au fost puse de . .P.. se exprimã atitudinea vorbitorului fatã de continutul mesajului.... Weigand R... dreptunghi sunt exemple de . Hasdeu 3 G.. 1 N. .

Fillmore 19 108) Functia .. .. .. ... Bühler delimita trei functii ale limbii: expresivã. ..1 3 emotive 115) Unitatea lingvisticã minimalã dotatã cu sens poartã numele de ....2 3 patru 111) Functia metalingvisticã este centratã pe . 1 fonem 2 morfem R.. ...... 1 alofone ........ utilizate ca unitãti minimale în vorbire. 1 morfeme 2 lexeme R...1 3 foneme 113) K... ....3 3 apelativã 114) Mesajele lingvistice pot determina emotii artistice datoritã functiei ......2 3 ludicã 109) Infixul e un afix reprezentat. 1 -g 2 merg R...3 3 zero 117) Sensul unui cuvânt se poate analiza în unitãti semantice elementare.3 3 cod 112) Unitãtile de expresie nonechivalente.. si reprezentativã. 1 emotivã 2 poeticã R.2 3 morfeme 118) Variantele morfemelor poartã numele de . e functia predominantã a artei verbale.... 1 contact 2 mesaj R.. 1 poeticã 2 metalingvisticã R.. poartã numele de .. 1 douã 2 trei R... a limbii. .2 3 lexem 20 116) In forma verbalã merg desinenta este .. . morfeme..1 3 constrictivã 110) Cuvântul garoafelor e format din . 1 poetice 2 profilactice R........ 1 foneme 2 seme R.. de o consoanã ..3 Ch.... 1 nazalã 2 lichidã R. de obicei..J. numite ..

.2 3 paronimie 120) E..P.. Gilliéron R..din cuvântul colturos este un .2 3 infix 122) Pãrinte al semanticii lingvistice este considerat ... .. Gilliéron 2 André Martinet R..SPER SA VA AJUTE. Bopp 2 J....... Rousselot 125) Atlasul lingvistic al Frantei (1902 – 1910) a fost realizat de ..1 3 A.1 3 A.. 1 Fr.. Haugen a sugerat ipoteza cã interferenta de naturã .. 1 forma 2 sensul R.2 alomorfe R... .. 1 Michel Bréal 2 Ferdinand de Saussure R. cuvintelor.ZAARA ...2 3 structura fonologicã a 21 124) Întemeietor al foneticii experimentale (instrumentale) este .......VA PUP.3 3 J.. . este cea care antreneazã toate celelalte categorii de interferente lingvistice... 1 J..2 3 alolexeme 119) Capacitatea majoritãtii cuvintelor de a avea mai multe sensuri poartã numele de... Meillet ASTA E GRILA DE LA LINGVISTICA GENERALA CARE AM AVUT-O NOI ANUL TRECUT CU TOT CU REZOLVARI. 1 omonimie 2 polisemie R..... Meillet 123) Obiectul de studiu al semanticii este ... ..3 3 lexicalã 121) Segmentul -ur. 1 foneticã 2 morfologicã R.. 1 sufix 2 interfix R. ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->