\. Ve,<J"O( -yo)l$i Se(,;.uc.l.. PMtl\(_~1 p fb~c. Sc..

(J1b

~t.v'tvl<()'" ~Vp'\IIcl6t..oo.1 l"'..,.5C<" dc..V\ o-v-",I,....) f

u. t~o

_,. ~ ~
Poh. t::o -;::-17 ~ _" 'W[O) it [10(0) -r (oJ"] J ,,0 "
'\ " ,
-fL l(oL'); -\ [lOU) _~(1)1J~ ~ '10i t U"J
'a.J!4 t" I ::1/ (I -:
I ~
"- ,
..io :- r C. ~ o (!oJ - ~- (,)"" ] j z: \'7,0\ t'lf)
\'0.100 t -0. ), =? ( ~ "(0 (";;) I
)
:'\ J :\ ~
--Jo <\() (4) I t ( '!l>l'{) _[ (<\)t ) -= \/;,0-\ t"l,() J
?r.JIA l= <j -:;:-[7 r. ~
i -+ ~ *+ " "
O. 4.( -:: r'\. - f() : l (. o '\ t-10 J
1(11 \ .,.....-----------------
z oj \Loci'" t ~() .... 0: l'-)" VIA
i(.., "b .b
\(l.o/l\5 :. : -::.[7 e =- L <q(b?,
(j< i60
_,. " 0-
I 4f -:: (~ ~ r. -;: ~O\ +-'-0)
\,) - c-------

:: \j (JU1.. 'r 1--0 ....

2.

S"'€. ~ ~o( t i 'c..e~ ~ <;edG.M'j Q~<JUCtit::

L

Ve~( fos ,si x-=="H ~~l t1b I!: ...,I.c.~o.---vI

b.

b ::'0 t -; \

M ~ CO)1 - <t(O) t~~ ~ ~ G. -v\-'I
-
~ 1 (_,>t. - q L I) ~ ~C:, ~ 'i. ( l1\li
H-z)'l - 4l't.) r n .. : L")0 VIA
3(7,)1- - 'I C~) t- 'J'- 1:- of\ ..... 4)< i
o. V - -----... =- 1.-"""_' /5
df. 1..
6. - q:< tD :. (0 vo//(S
\I " ------- ;;;
41:- z, 3. Velc -to"- fOS,<;i ~"" '!:' ~~l ? 'Vb",,, ,",0 c. ~ t. oJ00\...
-to " ~ ':'
to ' l-
a. V' ~ H \ ~ )
~ t~ J A
" +[4-
~. r ~ 1.. i J
t _.. 1. :'\ " ;t
0. r, -::: 3l \) \ t{l)' S ~ 1i t )
" .... " ,'l
-A ) l ))z i t-(~); j 'l..t-i H1J
(3 " ~
"- "
.,. t 1. '- ~ '\
-+ 'if Z '1 \ -a, \2. i tl~)
V = ~ =
L.l.r z
;.0"\ : ~"1..1. \.' ~;l. :: n~') M{!>
, \"', \1...

A "
~ \ -:. "2.. i r 'I.. J
"l t- (4-Ljf) ) :
-..
\7 . (, -
.,. (\)
~)j G~ )} ~
" ( 4 -
- r ~J
"1- r ~ ~ \
1"', ~- ~ \ ::J
)
" II o
..... - 1,3} i .f- O,B')j :"" t-u/r?r J
__..., 4r- :::... - 01 t s r I
>..
V -
- 4t 2 c;. U 1'\ ~lJ\;: ') 60~ sq-e.J' ~ l 'Il O. ":'
tA. 1:-",-0
b . t ~ \
C. t~1.
d . b -=- 1., lCWJ!Jt, ..

¥:( t<- l?-iW) 0 ,~

....

Lv v.,"~\: r:; ~) + (4 - 1~) j <:<>-,c.

-

V-;.

_,.
V ":: 0
<>
__,. (\ '1
VI : 61 t ~ j
- "' ..,
V1 -::.. \ 1. \ t p.)
If} "
"
:. ICi tH) o. \l1\:o
~ .0
\~ , ~~ ::. i,» =L: ~G<'>1 e ;: e =. Z 6, f ~
b. <:..
\1. {J - <{ -el
\ V~ \ ; -_ \(., ") ..... (5 \:-6."'-'\ 9 ~ - S
( . \)11. .... 1-11.1- (t.
4 ~ :. -z" L , ~ f "'1 Is ~UN. ~ " Q (j= S-(./$(D
J. \ V J \ -: t8 r . (1 (0. f ~ '(" Ie "f cL U.!.. \J \:...w.-l ~ -e.r ko<d. ~ (A)Ctk t:-v ~ -e, b I..! .... '\..., \A.1. c.loj\ d t"t- u ~ ,,\1.-1 t'c.. J e,

~CI 'vVl 10 c..r J { ~c.....v CI (.., ~ vti . 9-e~........ VVI ~~ 'BU~ c c«'c., ~ r o...fh: \ ~ ~ ~\L~ lc...-t,

eo 6. ~ S 0.0.4; ',

I(_-{' c-e_~ro ... ""v1.ol;,.;(
a.. t :. ) ..s
~. r : \ r S"
c. t -; 1.7 5
d . f; :. 10 s - ~

0-;00

11..,0

~~

~ IU" SV

t

~ L-~~~--~~-+~~~~~ __

"S.> -rs-

()

r

b.

~~VU(jl-'l ()~·~~\'\C"".l () e- 1_ L.o~ I. 1_.1 •.. \ L \ \

~<..M \ '" i ,e~rI.IJ v-el')"-'O,- c'~ ,11\,05""0.", U(ul c'a.."". /(65f5!"'rt\

t,U\....CJ.to..? b'ld~ 4s .. l D ad-4t",l, 'X:: ') C· -1..,,\-1:. It?b . te .... \-u\::a .. ·,

G.. \.'.>~.<'~l--o"" aUJCI \ ?

~. ~-e ~f() 1-0 .... f ~od.w \:;:> L

<.. . ,)(lio'4 w.o'C~\..-..(v oM ~_, J.l(:~tJ\.. ~ JnJ\c.uf <kv; ~t H u as,,( D

)tvUtl.o :

o. V -:

dX

----

J~

Vr,; ";.. C. Co) - 1..,,"'_ - z.. ~ .... (5

~. V 1. -:: G Cd - 14 ~ - \'1. "'-'\{5

C . V -:. 0 :: '- t- - z. "'I

l- -:.. oq 5

X"\ -:. ") (,,-,\) 1. - 1. "'I (c:.I) \ ) t... -:: - \""l. 1M

Xl> - )(6)'" - 1..."ll(J) 1:~' = 1b Vv1

t. Vf~\-C>i ~osl"}i "elov"l.-, ~a ~I'(~~

r\t) -:. Ct"t td I 2-e..-..~W'\ a.:::

-ti '9-v 1~Q,vJ G{eL-.

lW,/5 \;.:> l""

" ['

((I:-) -;0. XLI:) \ t- 'f(t') ')

U. \:£,-II\. \-u'Co..-v. v~~ ?6';H~ do "" ~aAO"-

1:.. 't,€-v'll:u\z..o,y, '?v ~\ 'J\,;lCv·"\.,"'c...-.'I J.4AA Ic-e c ~ea ~~ fc..t-c.. -'('c.a+q ?w Hlc.f \ JCJ(~ ~~ l~ tu<'.lktU

Jw I I:: >.1,,) 5 <;1AMo\~; J"t''''_~aVl I: = 2. 5

I, V l ' E > 1 j

). \:.~tv\.c.o", ~'€L~~ ~ ",€lct~U(',N'I \MH~'{. ~(JdCl

PCJd.o. (Ct ) I:\A~ >«.N\-\e, J-e~(vvI i('eJ'?\vt.,lI!l'4~ 'f'a".t", (p)?

f . Vv1f''''-'')Ct\?" ~'e c.f'€"~cuYt faJ_'" l ~\ \:::.i2-a\c. S~Q d~tv.1 \c<coc...-(_~c.<t&(I ?ad.c. (J) 7

~rwJ.""_ "(\ t) , ~ ~ t \ J ~ t"'l ~ l' t I J ;

-J. ""'\?,~

O. r l"t ') ~ ~ " + ~ J

"
.....,. " I .
L\ , -: 'i. '\ t 1. J ~7
-"11 f'
rl .1.r \ + \ :'
~ \/ ::: :: <t )
tole-
- :"\ "
.-;. ~ l t )
C. V '- - \ r
J t- '9
f' " " "
J. --+ t~ll)') \ r i)
\; -: \ ~
..... :: \,11<3' ....,.15

o - t~ I:-u~ Velc 1;;0. t6~t:si J«N\ Ve~~ be~~-c.,", \:aJ.c,. <;'oa I- t <"eo"", be; (Go"')

~. \:Afo.vI ~CI\"' ... I.(OIMVDVleM ~t>n ~k>\ J.c..v< V~\;I\-Q\ c'-w \ v,€'--qo fa"1 SQ.'-""'\c" ~~o1 1

\)E'ral(a\<c<L. \.c-ela~ulJ..v\ ~ .J.UN1 \((10,," P JC<A'i b b-l~ u5Gtf ~(lJ~ '}on4 'to 7

1ll.M.Jc..~~

(~lql;-)t Irt1.J~ t CC.t-4.1o t6,re']S

"

~ :: ~1\;"'nJ~ t L~+t] ~

o.

V -::

'P. )\;21:: 't:: \!I

COl ,< 1. l.) ] i t \_ " t L·) J S

-+ ~ -"1.0, 'M /5

\V\ -:. \J c."L tr - r\.Q

~ ( "1"\ ~ \" \ to I. -<!. (L) t 01 \ (1)1.. ""\ ~

r -:. ~ '\ 'r ~l\) T \.1) J \ L I \" J

l(\ :08"L~IU.f1. ::\,),1. 1M

Co. ~€. '0 '" ~£r ~b 'M.<:d:fJl' \rei ~erCl~ Jc.."( I \c."E! a.!a<lIA dl.a ""1 ""'~v"'v\ "::l reo fl\::. I.,.u~~

-.I . ve-

~(>(..·Uc.~o", ~(.lN\ WCl~ltu ~~;yH \?CI~()o ,a,WI"Uf \>erl~l.Jt.

Ci. ~)€\"s~...... ~fU)O tG1A(I">'l I)-ef~ L.·.·u)~ dev.~ClNl \:Clc.:.. -l.o+c.

~. ~(I" ...... , )WO" lo\-ctt YM) d.! t"8W\~l.J\' S~~~ V-tbl,,- J~lAjCvl.,

(\ ) 1JI.;\~')l"HI ~o...... ~-Q( S(6M1O"_""" 6 L ~\3

\\\) V"'-'C- .... o:l\.,Ii\;.v .... , \\..><).} ~"'~3IV"'-\.1

~- \\} S :: V"t t-l.. ott
"l-
SI :: o t \ (0/"-1) . )07. :> )Ob~
~<.. ~ "?. (,Gu) \' 0 -::. '1660 1M
S3 -;:. <'O(_~6)- ~ (<A~) >o~ ""- S60,"""
S :: S \ \ Sl: \: 5) ::: ') 060 ""vI
C\'\ ) )00 t"Z.uu
) -:. X LO -:;, )000 v...,
<- , ,,\ ~-etQ.}M (.< [ ~ $ \C>Q\AA.UJ.,jIw,.... JI~~ ~\.k~tl r~vu c.'VI $ClIA1 rai Vl-\t>\.i\ W \"'e",-\ i

2-Q\CuM <;~~ wo~t.v S' $ , \\t~v~'\.Ql, JM"'~ \:6'\-4\ ~"'~ dt \:-e ... ""l'tvh lA-tQ~I\ Je....')C<Nl

[MICA GLP,'!'. ""~~'\f \AA..cl..\\ Vv..~~~\J\.... \t\.tk.,s""o lu-cw.

Q -::

\

SI "!.O t- ~l1.)l8)1..:: (,,~W1

)<... ~ lG X 11.. \-()~ \")1.. WI

)") ""!.l6(r) - ~ ~L~) ~1.. ~~()\N1

S ':;.S('""~1. th

S-o-1..,)(..""'-1

\\. v,.',\o ~O(',.\Si "uOtIJ Q-eJ.I1,c\.GI dtV\/,Ql-a~ov) ~e.~ey:.V'\ ~s.oWlOQn v. ~ )"{? t.l..t1._ ")(-,

l w 0 "-"",, ~t.< ce ~ t~ ~~,./\ 6LA tt V"S e \rt.J'r St'" tuy" fv~ s; Wo ",f:u )

1:2-

J (t}t.2..r"-l~-))

J.~

~aVl \; ::-)b \!\II (5

'(VI. V l" i b r it:" D

\1 t I::u..,., jU4'o\.c. (4NI~ tela l.. d-i!:::e. <Nt ~ u~ Olet.. \-:>e!A "'1:1

5 u WI rCA \ de""" (( \1\ t ~ 1(') 5

)(.U,vU~ "

VI) -:. 2.., 4. t t.; 0

-:- 2/1lo) r~D -;: 50 ~(5 JV

(, - _ :. 'Zjq ""'/~1.

tI\ - d-t

S :: Vu t. + ~ 0 t 1.

"> -:: ~o l \ 0') t ~ l'1., q ) (I tJ) 1.

\: t V\ kJ \c.u. VI ~lj ~\ 11\ tIb v..o.Vl J~ )W()~ (~ d. r ttJwt.. pu\.. ? 0"1 ~(Cf ~
0.. \,:;--;_ 0 do. 11\ t ~ (
~, t;_o dc..V1 l:::l
c . t_,-(._ ~ vV\ 'c' :- $"
J" \;~"L d~ b::(" <;:.. fVJ't? l) -0l2. Hrb tSo

o. tiro: ~ \~ -")ll)"" tl~Ll)l ~lO)-~lO)2.f\)lO)J-;.tw! \:l. 4,f -: ~ 2." - ~ C 1.y' r\)' l2) ~ -l 0'" - ~lo)1. \-Is" (tl) 1;: 'l1A1

c . Af"; l\,-")lsY' Hr lr-') J -l7..;~~l1.Y-tl~l"--)J~ --Z}rv, J. es > ~ G' -j \b)t t\\l~)J -l~~ -~ Ct.y· tl>l1..)J:= ~7_O""

\"\. Ste~o( \JU"flrVl) l-e..c\Ja,,~ ~O~ \:J1~o"', 'J_",\ Je-~S(.1l11 Velcbr '¥:.ece~a~ yc..",~

t t VI yow 'c. Co '\Il 0 le l. V:: l fA _ ~ I:, ~ ) ~ t)' t) 1 Je .... 0.) (1-'1 c/.._ ~ 1, \ WI Is, ~ ~ ') I c """ [s 'l

~tvv"\ '0::- r ,0 ....., (S1. ( aAQl, f eo>! 1;-( \ Clda(tI L, VerHlc.ol \c~a~$. ?O~CI t -e, 0 \.v<"u'"'J

~l" o.Je.. ~oJ.() b 8 t... 0 So \ .

a. tvVU" ~"""I VE'tk>f" ~OS\s; ~"",{\}Y" <;'~bo:;Q'1 f-u1i\"J5i l.A..U\d;u

~. \--u-.~\J~Q'" ~O'ilSl Dl.JfV .... ' ~Od.c- O;;oof t: -;. "2..5

C. ~a.~o 1c.-e~I\.I)<:JIO'" 1v\.J{,u"'_~ \:::>e~\\;.c, \Ntv",,) b:r\,)GI~ V'-I€'tolu\ X::.O VV\~~

\>fA" ~(j"N10 ~e.th1j·(J Se~e-lCll.... t.:' 0 1

CL

1\ "-

V; l"L,\ ~)(b L'l.) \ r (10 ~ )

S:_ 5" t [v dt

'1,) "-

5 -:- 0 t llit t- - \/J.-t \

-:- ,.

') 1.- -_ -S""/\ \ 1:- 10 ')

1-

\{1.\; ~ til

l-;. ~ -.:.. 1.;2-5

\ S'. ~ e'[ ~~ '" cI o \.,. (l'l/l.

<)":; l; -\- \

-t(J}ll-O) dt bt,~'(\)"" )!:\J'-O.1.r. ro.-fl:-i ~el Ja,lWM WI).'(, ~v t Jt'I.)u f~c..vt o\eL..,

5 ~(;(l(.VvVI Mi.\:;e( ~lUi1 ~ JcU.Cl.V'4 ~~<:WI .t;tI\.bAI7 .... ~(~~e,4v!~\1fl-tlo..:el'>Hel~~

a -: (~ (}4 -;. 6 (_ 4)

0. -: 2.1 VY1 (> 1.

A

t b. SI? ~ va ~ ~b ~0 C)b\ ~ Jt yu\AJ\ Ja (i ~ UCl tU \:;~ e (l::~ v\.\ ~(.4 t Q vJa ~ f-eA v..otu i 11C.~ Cjo~ f )

'({1VI~ ~~ If !;-olc. Vll6t:1o tepi )U( O-"\.~. 1(001 JI v1.Q~ Y. dG.V' 1 t.t..I'\.ACic:\uf Lvc....~t-V

J'-"'yn'co~'" o~e\.... ~e,,>o\Mo<"kv\ \>Ult.uf. ~

'f.-"'-" llS VI1{s) t dcM

"t >: C '\Vo1 (5) b - l,t, Wl/s1) t 2

....".

0. tu~rs~o.,., ~~(ftW\.O().N1 VeJ(.~< ~V)(5i ( -tel' ~l.I,.luf IJ,.JCr'd·v Je....-1.IjW\<1 lNl.e.V\.<"J~v""cvk:.1l..vj

,... '"'

\j0{:..\;"(l' ~ Cl ~\l I) VI \ de.-. ..... j

-,I<

\:" \:. e Vi. tU Iu.. VI V E' 'f ~ r "G"€I c. -e. \) (L'~ V teA' L-v....d c{'"\, v....x:.w;. tV

C. t:-tMtUt:.OVl V ~lc-~( ~-e.rC~fCl-'\-u>1. Q wG.MOItt \.A...le..'c-€:.u

e. '(e(~~a\:-o.,..., V tt;J,c., t -:0 ,5

f· ?er('t~'It C1 ta<!.oo t;;"SS

~~'.
-A " (4 t - 4,~ tl- J )
4, r :: LS t '\ 1-
.... (Bi t ~ ~ - £3(G t J ;
-;.. dr
~. -
V ~ -
,h
'-,I "
'"" eV , _" (g )
C. tl :. - -
c!t- J. Xl:) \0 l;) ~) ~ W1

.... "h~ -\l'1,} -£l\I~l~)1.:: -72.1\

€.. ~ , IS ~ t l4 ~ !jIg l ~) j ) ~ lit f - 15 /4 ) \ V,) ~ ~"-~";r/l: =: ~1/! 7 'NIt;

\1. '(OOf di "cd- ~vClA"u \;-eM~ .:! t Vl7a t-ot-a V' ~-et.<ll)q·1

)( Lb) ~ - l \r(. W1. L.s~) t"1 \- l1.ri "'1{s1..) 1::2 ...-l\) .. "'-1

0. . tl.)~' ~ ~er <;o...-.{ 00 VI Vv\ ~v~ ~c~ f<:l ~ a,;"/ 0: Lt)

10. te ..... \u Ie tlN1 ~€fC €. ~Q ~ Q YI ~a~ Ct t:.., (u 5

c. \Jtj~& ~er("UCltOtt1 awol ~-eV\da.l

)o..wo\1 '.

10 . o l't) ~ -~ (b L 4 ) t '1, z." - '> 1. I 1-. VvJ ( s -...

La. Sur.. \:-t..J \~~ &.CI M\J\er.i \:,et oyv 0 "" 6e~ 'II l-e Lf .. ?C4 tn-VI (.U;...o l ~I 0 IN] (5 Ja"l"-1. e~~a.,(c.,lN( i

YelC~~O~~ 'fU/Aj *f\J\:Ja~ ler~o.clct~ l"mdlJ 5~t!q 6t~U"y\~I,)'l:('JVl VQJu \:..u-t'vc.

~i \)fA..M.XJ\"-' -\ni. \" e", \'-lII£.4.-Vl \:-e L -e ,)(1 t ().;Y\ 'ot II\.ctc. farltU:

0 .. t::.\5 ~ .. b:..q~ c. _ Ie. ~«~

) ~. --1"-

--- _- I ,

._-- ... _- .........

.. . - ,~

[0

)Q.wo. \:J '.
0 p~t;<\ t;:.o S (b t -::. 1. ::::17 a ~ - 1 t +& '"'4 {J"I-
z,
<;(J b -p a. - ) hi! 51..
Vc..J", 1::-":. 1.. t ; -
CI
r:, )/J ~ "l. fl -;:.Q a. '".:. _ .L t. t?
0- fO~C. \: -:. 1- V"r; -;: \j 0 r ) Ll J t

V -;.. Vo - ~ {2 t8 t )" - } (\)1. PtCl) :: \711.("" """Is

\ ~ ~ i

CA.

V l.\ -;: \J.-z_. + r t:

-:.lQ r )'L1.):::1'fl VVJ(S

c. VG, -; v ; r)-t ~ (&1- S ("1) .:cSii't11(s

V (J ":. V ~ - ~ t 2_ t g t- := ") S -- ~ (:2 ') 1. t Ii L'L )

')--{'\;>VClI..., ~(.Ir~\'ce\ V ~-eI'1"t'.{a\t. ~eo-\~4,.", ~L"~~ONl 6 . \€.v1.t.utc._..-, Ve tf.o...-

\[.~tx~O~Q'" ~4.v\ V"~k.l( l(oSi"Sj V ~e< $0011- t

)C(,wQl, '. w\r'i ti t VM Ht:Q\ w\'\J '\y r \II.t I) l o ~t u,~
\;r "::; \Jo + ~oJt
l
A "
V'r; "":: 0 l- ) 1.'; t ~ JI:.-
II ~
V, -_ '1 t \ t ~ )
\ Sc ' 5. t J v. J t

.... .....

-::'1_it) t-(t1.[,

.....

I ~ -e, l 4 H' J i • [ I ~ it l J )

" "

20. 0. ~ ibe' i t- ~ l j . "'"'"I. - .., 01" r.i flte( ,II l' f'" "'0 l ,J. ~ '-<>.1.-..., ~ 1>,,'1.'" k

jc._w C( l, " V t ~ V(,) t J a ~ t-

il t 0 ( C 1 S t [ Io/d ~ r. 5 (d' J J

l 'k, J " [-'to? t'J~
Vt; ~ \ r- '} r I +
)t :c So t JV~ d£
+ ~ r1 J 'I. r L l t t ~ t~ J)
)t '> o r l~ ! " "

:2-\. Se~Vl\\".. SUt .... MUtOl' \:l-ecC)€'l{l1\( VoJO\ ~1Ju ... ~ j:., j...(?.¥I':P'" ~wc~~ato"", 0" -z d\:2.i +ft'j

d ~ lI\~o. 1.1 ti. -;.. \ I 2.. \A.r1 (;. t d. """ ~:: "), s IN\ is )

alol.~')ll.~\Ql- <;'~~eh- \M.o\-61 ~"€Joc\eo ~oJo.. 'ceaAoc.1I\ diu....." ~I 8'\\1£. osa, ~o.J.a. f:-:.o,

t-lJ II.J.J\ '<:.1lM ~ef ~Q..W 00 ~ L}\A ~u,,- \J ex:.~-("" be c.:·~('Otc.1I\ Jc...,." ~<!> 51 Yi 5e. bo-':J'\ 'I f Vv"c.") s. .v...» \c..t-t.-

V't -;-Vuf f CA J t
-; ~ -t1Irrt_2 ':'
Vir:: ")- U + Orq t, \ )
S -;;0 Sb t S V,<- d f
" '"'
'I . rOJG't_;
1 -~ 0 ~ Ud t \ J '1-1-. ~<-~ll()'\'" Y'tIi'~~ll\V"'~ clalww. S\JC<~U VV\€SfVl (€I;-UI(_ 'v-er~w VV1\ltolui ':)vdl.J~ eu),yClM..' dQ.~t dt~1'o. t--a~ o\i'lt ~ SCI. 'IItaQ'II e (c- ~ ~ 1./ r l:: 1- - U, "I. t I J '-IW)lja 11 l: cl t1 (~ s~ bJ ...

J W,;i e AD L(.UoM r C< d! Il.M

o. \4nl.Jv" \c.i'c'f~(!~v! ~ud.Ut JatCt-wt fU~ji UJo.).,~u t \

~, \-H\;u", ~e (f~o.", $V6v\: ~e~GJ'Jl.Jll)",_'j ~~ '.

li) t:.\)

Ui) \:;-' \ <,ttbV1

~(i ) 1e::.1. sr't-C.,j

c. \:.UfC<Mt.o,.\.., '<o.:!-c. ItU b~f\"-e-Jlt-i S.e~llot?

?CWJrJ'-' "

o· cJ...l) -:: J e (1:) f \:; - 0, <\
- -;.
d t
~. tU ;:: r (0) - 0 /\ ~ - \) I d" red (')
b
WI ) (I) - 0,4 -:... 41~ ~oJ (5
":..
(;1.. ":. \ l'l.) - 0/\ -.. ~I" {()o~ (5 S" I::: - D,Lj -e, ()

t- ~ \) 108 )

~ '7. Sf lpuo \.., ~ ev(J~lJbJ "'5 JcAtJ..w\ sua.\:u 'AA 0 \. VI c~ \-o\(_ Ipw ~-v ~c.,..( ~ e.\c:.lv.-i S:Vdv', 9 U-) '70.-_'

~.l\!,:,en'<o..., o\j?l... ElL!;):! ye'-'\.c3 .~t-N'\<jCvvt ~ -::'2.,S"' red!s"" d!..-v\ \_. '" o,i ro..J!J).

Q. \+1 1;-11\0' 'j \0. \.., \:1:"( "f(atc.\I1 C;udvt ?~<j\;Lu""'j s-elv~ai fUIA ".15 i wc.l,( "'" I
\:). \-1-\ t-'- .. , ?~ c -t ~Q, tQNI S;l!J<I~ y~')utu~ <; 1: 'oCU) o-i f" "") s i LvO if..t:ul
C ~rjctfc. Ice c-tPOh.., ~u.Jy\- ~oSH'r ~OJcS~ ...... II"'l clcvv.. kiq'fC! VI ',I o i C r~c' >a.4l_.. 'I~U 7 )(LJ.LO~ '.

a , e l t) -0 C<;" e -- O/~ t-'

/, 2 L'2..

..",. t'c - "

'0,-

:;:--v

~ - 2/\h :;;"0

b- ~OA't: ~

2"'., Se~ ~(J\...., b", (f( 7Q.N<, W~hM 'Nt eM(llt:1 1c€,L~~ Svdv~ 'few_' .J~of\yc.(-o ~ ol-eL. tv lb)" 0 - ~l2. I ~ -eA~("'l CI ';:. '1,60 rod!J ~a"'1 b::. o, f) 00 rod (r'

CI - N itl !-o.ra.M ~QJ 0;; Q..M....1 ('}Q.N'I ?6~t $\ S ud_.u!-- 'vi l'''' ~

\:7. t\H;_~.~ ~e(C.'tya~ <;ud.ut <;~~c,.i fVV'l"051 ~~l

C. \-I:-!h~ Verc-t~WM ~v6t1\- ya,dtl1. t.. ... L.OO 5

d - ~n" V; ~~c-e_~a.\am SuCu~ ra\-et ~('dJI-o Jo\_ot.Nl St'lew._) ~~ 1.--:: o 5QAM ('<0 J ~'Jc:v.,

t:>- 2 S.

e LI.r) ~ fJv t- 1 w C r) J v e (t) -: () t q t -(\s t'

J o: (t)

__ .-----. ::

c.

d. fJ l'l.) ~ ~ (7.-) -ol~lf...)'" "- rib (""oJ e Co) :: "i.lo) - 0/3 LD)) """0

25- ~-e~VQ.\... fO&" >'-eRe.-lc. 2.lj1~CVvl j~i ~jo.(i OT?~ WI ~p(..lt-c.r Je,.A'jc ....

~e(ceqakJv. )<..e.Ut cx.lD:= l\('1.0 (aJ(s1..) - lO/lf:) fo.J()3) t . \2-0c\t.< '\:.wo"Ct d.o.lu-,

\:-ea~Gav> die......, \,,,Jp t~ 0
a. ~\ tv"" \ct'c-e..?cA·G"\II ~vJ.A
\_,. H\' ~V~~ V c tfG- tCUJ-I $\J~_,{)t
ZClSi"~1 f "","0 Ie ){ VV1. U "" fork, . ,

)[JJJ:b~ '.

a. ~ .. {Ic) -;.UJo t )otll:") J-\

wel) -:: 1/ '\ k:: - 0 l t e·

{1 l b) ': 13e, 1"" ) tv Lt-) J ~

e U) ": 0 I f .~ 1 - a I o ~ ~ J.. }

I.r -~ 15

W 1" -;. \ ( '1l1 ) - D, \ l r ) <. -:. L1 (~ r ().a I s

tv L.l'),,-o

t

\ I II t - \), l\::.-;. 0

JClN\ ~ ~htJ..o ~<1"" S Vdu t t e.6o '::Jc..-i f CJ >1.~.5 i w~"\:-u

~ 0q H f \!..Ao\:: S i WI u....... .AA.N1 ~...I YI VI du.L., t< VI $" t..d.u t

2(,.

!)u o ~ lJ \)E''JI d,(.., v-lvlcd

\x~C< ~(.t.t Co ~a ~ t

o ~CA Lc..,......, WI (')'1..- ,VVluYO ~~ ~I VI c!CI\,,_4<.M '(Ct.M:) clt ~~ fov\'" O(e-l.., \;:.-e.v\Je. Sl." I:-el~l,

2. ~ ekb 111 2.M i Q lA.XJ 1 ~9¥ ~ 1M o I CtN1 Gdcda ~ _ __

jlwol.,:

(
V - j 0) t
-
\j . J 6 C \" L c' 0
V ";. "3> ':" l r u:
( ,
):. Jet
( - j ,tt tLi::. d-e
) -
S :-.. t~ reo 21. SUCth) \~J.c,.. ~-U'11"1Ot.. st'~~~ Sva.t-u ~W\I lu('-'~ .dw...-. ~Q"N"O\c"'"fCj 9etubcA ....

t.e.(\;..tw.u.~ wOkh.J c(.....\, dLWI'tew.. Olsl._" a. r: 2 - ~ ~ I k:- Jl<.~ <;'--eb.6", J,(\(,""I

(). Jalc....."'V\ I. ... A (r"2 . 5'H "l" l.. r 1__ I \_~, ,.,.1, J I

v "I) ~..-.:. cr ) S e"", '" dCVI' i Q).AJa l ~~W\.o\.AO t 0N1 j ~ ~~ iJ~ 'I Ii "" "-'AU Vj

'lv V'1 { s . ~(>Aa.) 1J(l,yJ ot. v-.Ct \ \:oeM.de. a.dal!£ ~ _ _ . .

)W-V6\' '.

v ~ VJ t r ~ J Ie
V ~ Vu + J 2. -~ t eli:
\; : v. t 2. I: - i t 1-
Z. V - 4tS lI'V\ (~

o

7.[}, Suc.~1J \;>~,.\.(.o \)~~~{l(Cit_ s.e~c.v·,i\SO"" ~\5 ~ucu~ JaM \,e(.~~aA-{"M.(Q 'verupCul., ~e.r\"'c.dQ..e

2.

\}.XJJCJ-u '7~ ~IWI~ o\e~ V -::: Lt. -l.St 'r ,,;,.,S It d4lcJ,W'o S€.~OVI ~~

V c1a~QW\ 'vvl {s . 5e\ e\...4.l, l1... s:-e...,bJVI ).W j QM.J('J\ ~U~fi,tf4.!11 \ b'€.NI-J", -{ t-u "oe(Q.dJlt

&r vv1 d-CM"\ t~tl'" o.S~I, 'tV"tvW V;J~l;S\ Cu-v~\ ~JI\~CI doAr tn.t\:. o sc \ \

~:; So t ) IJ' d t.

S ':. 5 0 t- 1 'Z f: - \ ( )" e r Yt ,J J t~ c. )0 t L2 ~ DIn:) t--ril,S't

r ~ 8r r: So tl\?-)1.- Olr(lt)~t77ISL('Z)

)\'1.

" A

Zc; - vext-o( fo~ 5 i ~ VO \-1) ~w~o d I ""'10 ~tQVI ote \.,-, r -:: '~·U.-1_ i - (b t 1. t: 'uJj - ( '16'3_ J) i::

t du~ )e.t0", da..V\ r dalUM-. 'iV1"ff-ilr. ?vc'Q,~ ~~ ~ t-"'-t s Oda.to~ __ ..

J(LW~t-;'.

"

1'2")

r. -------- -- - -_----- --_

lO! ~ \j l b 1.. H 1.. 'l. r 2-<:t z

-= ~\r.l vvt{s' ....

~ cJ· ~B-f c ~I(')CI~O"" Y~f1J cU 0 bw> i 0 t-eA-, 5<-J0 W t>e'i\6v, -r (JJA~ VIMlld i bu ')€fot dM i ~a~ aa Vi ~\O 1M c.~, 'td:;t~ u.c;u\ Jt 1i\'1C1 ~1Ie.c. III otel, a ~ 4,; - b "j - 1 W ~ VVt( ~ 1. "

v: \" 0. J I.:
) ~ ~ 1\
r= J l-"
V-:- Cli -0") -'L\J> f.
<i • r-
\J - 4 t l ~ G t ~ - I u~1::tc
~
f1 ') 1\
r--
VI - 8"\ - \1. J ~ ~01 \c
- lb INI is

-

JIj_W ~" '"

x~ JVJt,

K ':_ J tt t- ~ - (, t ') - '( \G t ~ J t

~ ~ A

i.: ') 2.

X -- "2 t \ - ~ t ) - \R t \c

'\ " f\

X\:I_\ -)) -~'r

~1... \)0..-,(.0 \.(1;~;t~ [~ ""'e...· .. (~/le<r_.iiLCIM >VO~ (<'>JA '1-e((VI.~ JqbAcw>\,:.r..", ~a~c. ')<1I~d

(ode. seo!-c...-.., \)-e4'~U~1".IJI" ~-e",,~ \vec.~~ ~V~AJ't 8rb (o.J('j - $vcdu jc.-yc. 'je-;.ttcv..-,

"(e c: ~ yoc6 ?No~ ~\)WC.VI WI-€\I\.""1-.(' loG \.'<() '" 5.\x.t-o '?~( ~ 'co f.¢.... 3u~ t te~ S eA.-d4 '.)Q

O\;..'---Ir .... ..," 'ibJ .... \'e..rv..t..tt·h d.ai,avv. WOJc_~v t")25 - \" eVl-\-u\:.f.>.<'>

~. jo.l'alc. ["0."", t"tto\._." At levv.~I.>\.... Suc.t0 ~()./ tlb€.\ tedo. IJ...u.!W dt.d·j ~ea.Ma.vr dr...(c,

\ \~ h ! \t ~C.~QW\ ~?().;\ ~o~ Soo. r fll C\C! ~ "" -€V\ t i _ SCU' i-SUA" i '(001.0. 'JtU l v1~ .::: tD ( '""""'

0-: 8/0> -\- ct..__(_lCj1.)

0( ~ -0(0'\> (oJ..(5"1...

~. fj

1.

-;. We> ~ ~ \ r:J... t

-:.-GJ) lV:lL) - \ lUtIJ ttS') ll~t.) 1.

e -;: 8 t.. I I rL r 0 J

SOIIQ \: t~~\.l~:: t'. ( :c & 1./ n·(, tpf")

)t,. )t"'e\:.01 \u"""\lt>c. - I.u""" 100. ~€f~ ~~f.tI'v\ y.,ec:~~Otuy) tD~ W1 f)"'M4 do~ Q..f'q \Qd

dcAQ.VV\ (UaJ\.,.,. ~DU \U l~~,A., n CUo'\"" aJ'vJ? \cw I . oJ J, lo.Nl ~.oL \__

-~ ~ 1.: "-CUJ .... ~ "'{y1~Io'l:: '7-e~('Ijc..J

t er ~~ po.n i: 0.\ . \)CLd.<i 'c.-ec..e.yo ~Qfl ~ ~IM /)~ifVl - ~~'!z OJ'" ve'C..\-or \: e c."€ ~o r<l.N)

\JJ t"v'\'1..;~ - ~ U YVl."'(..I 'f e \w\.·t t t -e.(' \ A ..... [) '1

V'-U."-",,,\ VUVlta, t

..

JOw{'~·.

~ec~~o~Q.r.r\ \_OVA~('... - \LJofIII.bC. ,?£il.c,00 a_,(c.,\.,., Qf"v"> ~,-,~e-.~ u60b~ '.

rjl\" 'Sf ~\JCA'Y, QeJOv.u V'\o1...0to( c:\~GI~ ~e.r~~r/I{_ 6~«M ~el~\1~ "7 WI (5 'l'-\e!..c.lv\ 6,fu') .$\lV\.t:lc, i

'( ~ \;el\Ctt;\ ') _ ~~ c.1._... V "\ 1\ \ ({,"C..a VI cI i 'J \J VI. c...t" c......, v V\ t-v 1.1': M €)I\ I' e ~-t.r~ \ ~u~Cvi. ~

'c;~c.i' (>u~ elf u) ..... (0, 1- """l S VIiV\;u1a. H:y 'o-e_Yvl.AJdi ~uo."',", \....a)""uj ~S""") <1\aIQ.~~

t-e~~ \.u,"u,) ~e ~~Io-(!_,~~ _ '-Qtr~~ ""y:Uo.~ '(i"J.r.II_' J.l H....-,"fU""' ~Ue.A..w t--tfs>f'but

dol({ v...._ \. <; -e \t..D V\ )\lcc.""

b" Vea.::: \:e(_-qo~<Yl ~elo~v tel 1..-w.J.1'JJf Qfu5 VH - \;ec.if(J~ ~erCJ.\AN ~~~ kaAll\'"

\la 'r ~ "c."E:' l"(' \tlJ~ " /H0':, t~cti' ~ Q..v18~

\J P't :: ~ ").,_ t 1.. L.

'2 \j \ ~ V'"'1"/ <;

~ r . Se Of C.wI') \.0'c·1 \0 Ie. \ \vee ~abV'l ~e-tt~CvV'I \:e(:~~o.\'Q,.vI L 'IA/\ /{ 5 \N\re,A,--{'~_ b-€J'eM~ '\

\ (u,i\ \:-0. \ C, '€ ~ u ~ ~ -d 'o t. -.'\':) "-ex e. ~ cM'i. r ~ <;. e.d0AlJ W '1 't ra. \<:. \c e ~~ ((Wv"I de.,. ~Wvl

Ct· \?Vct.fCl \(V..l'" \oJc_( - \o.lQ.\ \tu ~-f.~QN\~\ ,\e{\Jo""') ~6~ ';q.\-V 5~~oV\ '7

~. 've.caf'" ~cw\'" ~enl)t;,"'-') \v ~1V ~ JO~4V\A \ S€lcov11

C. \-;er~ ~CDJ\r, \a\g.'\ \~~ \~ ~eS\J~':Jv~7Ct- ~'y~loAt. \:u~~~ t~"" d~,"",

\ S ~ Ie" '" '"\

d. "Vo.\o.rM Q!O\'" vv.cu-'I~ \~i -'o.~\ \~ Qif~WL '{e\o-l:t\ \:er-",Ct&...~ tU~ Wt~~ r~ \ I

e. \)e\o-e.{~CI \;:ec~t~\-4lt\ \cA':--t -\ok-~ tw tic-etc; )VOvi M.w- (Ho\""Vl(,C, ') \:erL-..v.~ o~ (Qt\') dJ_(}.,d\ ~ \.ef' {'e~ 1

O. \::V·J:.. -;. 7_ . \ ::: 'l V'v1
"'. ~(__.--;v-l~ 8 )<. \ -0- 8\1V\
.------- ~~-f?~ 8,1.4 VV\
c. )"1 -:. '.\ -; '\ s:- -
-
t tE'~Co.It- \\J ("S ruo,"" I'v\f<N\{),V\)~ \ e\
e \)( ~\ "- { c('- t 11. -.::. ~b~ ~ (], 'Lq 'w->. /s
- s -e_ 10 \\ ~ 'v-. \I'VU:) '0 I \ ~ V\1lJN\ ~t v ( Ja.;- i '>' S" IA..,.v. v, t-tv..l>.

J (~ . - -/)1 "' ...... ("'- \ l'l.~ YV)

do-< \ \ 6.V\ \.u \ - ito. ltv.J;;,'oi\ w\'~~ose...,\- of ~Wi\\;:-o.,\ Ot!\.O VV\ c1Mi t, 1..,'

\-G' \.. \IV) 1: i 0. I

C\. IvUet'ib \()'M.tl d_l~eI ~u'c.Wt\ If\.w\(,\\ I.)I'\~u\(. 'NI-t",a-w wt- dl Lc. .. tD,; 1

(. V ti 7: Vo'( r ~ ~

\J ::: () t to lo(r)

Iq

~ S' Wl/J

V -:.. J Vt~ t Vo~ -=. )IOb7 VVJ(>

)T. \"t\Jvc.'-'I \)(:1.\:1.) ((.voII.~ dlt.f.""1.i(o,f,+:~ ~u."'J0w\ ';vd....,1:; e\e.vc.~i 'SO~, \:::~t"'(Q,~ I.V\P..,u"",\;>v~

t. ~"",\'o\L S-elovtJ'v- ~u~ "t~ ~(J~ "lo ~ WI dt ~~~wtI t: ~£C.l ~E'~eY<\ ~(V 0N1

~c..V\ \~ M 6\ul:o~ Hb\c. ~£\~f~ - \\\\Ij~\CI."'"

G{ - ~~\~U~ (}j..IJc.~ \.()~U ~~-u,u~

'vJ . ~£:>\CVI' ~c.VI o..fo. '" \-i'(~~ohV') ~\-t; '\'O&:.. ~o.al- \M ~ '1'\1,.11. ...... "',,"- lc't.w\\7()\t..

jCtWtll.,· .

a . X:: \.10 (D~ e . -t.

'-I ~ \/0 S-tv>.6· t - \ ~t""

V J_..., - \.V\

'i -:. 0 S! VI e Vo(P';6 (.. ~

)('1. ----------\Ju"L (p~"\.~

~ 0 ,_y;, )1.

.....:.--------

\}"1.- . )_

o <\

Vo"l:::, \1..(90 y. \ ~ ~bOO

V z: qOVV1/S

o

~ Q, StQ{ t..M.t-_) ~~M V'\ <;'0 t~ bJiIJ'A.e_ ~~ ~ ~\CA S-eJ~_/Vv\ \ '<. \ WV'\ S-e\""1 "IJ)S<1 'oD \c. W'\ ~(,"",,1"t;

,)()Ji(J.'\.L \:.U )(0.1"" \rJI..o.l;;. ,), >I\Il..v """" 4'ii «rc-; - \S~ o...,yc-. \t-l\o;)~i VV\o.\: s: "",-v"", 'tCWl~ 61 CO Vo., i

~O\OI. ~O~" ~~{l_'N\~o(()'V'I \l\~ l

\. X )1V\'l~f<>

\. ~q8) <)tV\"-qs-

~t). <".tYyvt;."\,, ?wt\'t£,~ (OJ.'I.~ 'w\~t..I..wM1 O;UCIJ'c ~!U(';.t>t:."" ~ \Zt!<,\S{\I'\""(11I \,aM. ~~ I;

d{ t-{....rltl) \!_t..M O~ \..o'C)t" 0If\1o.\ l..,c., --t'') 6~'\I'\ y-- -;.... b to J~ '1~\1. \;- - ~ t"_ .

0," ¥--€ ('of ~"tw" Q,W0. \ ~, ~udv ~ -e~Wt.~\

<. . \ev..v, t. ~ru~, 'u:Q.\ 6N 6wa

jUNJ(J\' ",

V -:: 2D<.. ~"b 'Mb

~ d,\-

VOl-- ~ b ~ Is

(" t ~

C{. ~ t-I ""J ~ c.,...., I"A ~ Y\. ""\fJ w"\

I..:. _ ~(l,>'e.'\L ~~f' Sv.v"-.

)(.WJtJ'-:> '.
'1..
»: \1, q\ <;~Y'I 'L ~ ') 11\') '" "'- 1\1V"'\
O. '\ ~ ___.. SlVl'L d, -::. -------
~ - 'L') L. l\lJ)
V'L \'/I~\\\.. S"hrl l 'l_ 1.. I., '7 ( ~ ~ o ::. \ ~, '$ (j r'1
~, X 0 ~~Y'I"Lo<.
-::. ::.
"l \1.) ~\. C;ec(c,Y\1j ?f.:f{\lj.tV\ S-0?a\c.. \vo\u VV\~\rvJ'v..M \:eA~ ~~ ~Y1 S,lJdJJ\ e\.Qvosi 7..1.., ~_Q

J(Mf\ bt~ h.r~Vov\ 1M~tJ: d-1 tc..ffll.<l\r. ~~ JM~ l)-€;'yw'" '1,0 W"I . 'ibOCl.f&~~

JOJ(~ t{l/)wv\-, V'I\~,~ V'V\IJ'N"\ ilAN\~ ~ C-Il C4k'0Ji. ~'\.t... 'tr\~ d.I \-e,,~c.~ t~'JUM

't€ct?c.A.'t<>"I'I yQ,tI.~ S();\V\,." d~CLVI <,.eyw l::i t'adC'J ttAll.J..o...,";)o,'Y\ <;.e.~e.lv""h.yc..

Va 1- ~ ~ Xl
-
')1>"11.0\\
\JO L \ 0 . t,o
-
-
S i "\ 9 S"~
Vl.. - ')00
0 - )_0
.... SIV11..C\"'\,.

(\1_. C; -€;\qv H 1" \u t~s IJG-.n U J0J;f('} 1

~i'\ 1J'f IJ MCf \:1 ( eM t~ Q tuUfV\ ~C!(\(),

10 W1 {:> . 1\ V"\p;\ '1 ~ I)I~ 'N\ Is 1. _

~u,w~~ '.
»: S'",d_
t~ 2 ---------------
~
h '313 . '"::.i'l'\ \1~
1. -:::
-;: ~/~ o

)oAu\_ 'tuy.LAI"- ~t~IJ'fV ~"-~e,\UW'l \"I\~UVV\'o\l\t- tu1\c.~

h 4~\ lMa't.~i WI\} W1 (W'\~ ~I (~ ~\VfV

JOJ~IJ\q '. \Jl
V~?.
G\ . X - 0 ~ \ w'\ 'l. <;;I - :2.. SIV'\ Ol.. CI)S ""-
- --
-~ 5 b.

10 VV)

0. . ~ ~ ~t:l~ 'M0,'c<: I \fVI'IJ ...... {(V.r\, c!_l c.ol(()' \J{)~('.. l tU

~. <;Ij~t f:',\e,v(Hi 'oo\c.., \.Q{u) 6\ \e\M~()!("'1VVI. CI."'Jllff vV\8v\.('_4f()~ pfok_ \tOtt 1:()V\~0.\

\'1 VV\

\J'-
0
o· X -: <; I V"\ '1.-0(
')
Vo'L ~x
t;
~f .f\1-~
9 'I I< '( ()
, ,1. (0
_- .--
Vo --S~ v1 2.l'lI"') 1-
V - I Cj (,
u
\t\ Va l- Si (\ 'l.
:: ------------- d;
1.-1
\~ = \ '16 5,1 (\'t. q r
-
20 x -

~

'I.. 'VQ

\0 . \1. ~

------------

\ o.J t"

L '" ---- 0 I G \1__