Kesan sosial selepas penjajahan. 1.

0 Pendahuluan Dari segi kebudayaan, social membawa satu pengertian yang luas merangkumi segala hal yang berkaitan dengan masyarakat. Antaranya termasuklah sistem sosial, stuktur sosial, mobility sosial, bentuk kepercayaan, perhubungan antara masyarakat, dan stafikasi sosial. Dalam masyarakat Melayu sebagaimana yang digambarkan oleh sejarah Melayu, aspekaspek sosial itu sangat ketara. Namun begitu, hanya terdapat beberapa aspek yang sangat ketara perubahannya selepas penjajahan oleh Barat, iaitu agama dan kepercayaan, stuktur sosial, bahasa, petempatan serta adat istiadat dan pendidikan. Kesan daripada penjajahan oleh orang-orang Barat iaitu Portugis, Belanda dan Inggeris telah memberikan impak yang besar dalam sistem sosial di Tanah Melayu yang mana perubahan tersebut dapat dilihat dari pelbagai aspek sosial.

2.0 Kesan dari segi agama dan kepercayaan. Kepercayaan dan agama merupakan dua aspek sosial yang agak sukar untuk dipisahkan kerana sebahagian besar daripada kepercayaan termasuk dalam agama. Sebelum kedatangan penjajah di Tanah Melayu masyarakat di Tanah Melayu mengamalkan kepercayaan animism dan ajaran Hindu-Buddha yang menjadi amalan mereka sejak berkurun-kurun itu amat sukar dikikis habis daripada hati dan jiwa mereka. Tetapi pegangan itu berubah selepas kedatangan Islam yang berteraskan kepercayaan kepada Allah. Namun begitu selepas penjajahan inggeris di Tanah Melayu, kepercayaan dan agama penduduknya telah berubah sedikit daripada kepercayaan animisme kepada pengaruh teori sains dan teknologi dan juga pengaruh agama yang dibawa oleh mubaligh-mubaligh kristiean serta dasar penjajah yang menganggap tamadun mereka mestilah diikuti oleh seluruh masyarakat dunia kerana mereka mengatakan bahawa mereka adalah orang yang membawa kesempurnaan dalam hidup masyarakat yang dianggap mundur. Walaupun begitu, kepercayaan tersebut tidaklah ketara dalam masyarakat Melayu kecuali pengaruh agama kristien yang telah berkembang dengan meluas di Tanah Melayu. Kesan daripada galakkan Inggeris yang telah memainkan peranan kemasukan orangorang Cina juga telah melahirkan kepercayaan baru dalam masyarakat Melayu iaitu ajaran

Untuk membuat ‘ilmu hitam’ ia melibatkan ilmu ghaib iaitu melalui jampi dan mantera. Oleh itu wujudlah pemujaan atau penyembahan kepada batu-batu. Ia dikatakran dapat mempengaruhi manusia. dukun atau bomoh diperlukan. ia dijadikan perbandingan untuk menunjukkan keelokan rupa seseorang atau benda. Peranan ahli nujum agak berbeza dengan bomoh yang mana ia lebih kepada membuat ramalan. bomoh dipercayai dapat menghalau hantu-hantu yang dapat merosak atau mengganggu angggota masyarakat. Ajaran ini sedikit turut mempengaruhi sebahagian masyarakat Melayu kerana ajaran ini mengutamakan keamanan dan perdamaian di kalangan penganutnya. Hal ini digambarkan dalam Hikayat Pahang. Sultan Malikul Salleh iaitu raja Pasai menggunakan khidmat ahli nujum untuk memilih seorang daripada puteri-puteri raja Perlak sebagai isterinya. demi keselamatan masyarakat kuasa ghaib atau penunggu sesuatu tempat perlu dipuja dan dijamu denagn hidangan yang enak. melihat atau mengetahui lebih dahulu segala sesuatu yang akan berlaku. Terdapat juga kuasa lain yang dipercayai oleh masyarakat Melayu yang dipanggil jin atau peri. orang yang mempunyai ilmu dapat merasa. Memandangkan kuasa ghaib itu tidak boleh dihubungi oleh orang sembarangan. Antara kepercayaan masyarakat Melayu pada peringkat permulaan adalah berbentuk animisme dan menganggap benda-benda mempunyai semangat dan kuasa ghaib. Oleh itu. Tilikan atau ramalan ahli nujum itu berkaitan dengan ilmu firasat. Sehubungan denganitu. ia berkuasa di air dan dikatakan dapat menahan atau memegang perahu daripada bergerak. Sebagai contohnya orang-orang Melayuhantu air. atau jin yang menjadi penunggu objek tersebut.Conficius. Terdapat juga golongan istana yang menggunakan ahli nujum terutama sebelum kedatangan Islam atau tahap-tahap awal kedatangannya. Pengunaan ‘ilmu hitam’ tidak terbatas dalam masyarakat Melayu tradisional tetapi berterusan dalam masyarakat moden. Selain daripada itu. Menurut Sulastin Sutrisno. jembalang. Pada umumnya makhluk yang dipercayai sebagai peri amat cantik dan tidak dapat dibandingkan kecantikannya dengan manusia biasa. Kuasa ghaib itu mungkin disifatkan sebagai hantu. sungai-sungai. Turut dipercayai oleh oleh masyarakat Melayu ialah ‘Ilmu hitam’. maka pawang. Antaranya berdasarkan nama. hari atau ketika. gunung dan fenomena alam yang lain. pokok-pokok. Melalui firasat juga seseorang itu dapat mengetahui kelemahan atau kekuatan orang lain. Kepercayaan kepada ilmu firasat boleh dikaitkan dengan konsep ‘memilih ketika’ dalam .

Terdapat beberapa dalam stuktur sosial masyarakat yang telah berubah dan terhapus seperti golongan yang paling bawah kedudukannya di dalam hierarki lapisan masyarakat Melayu iaitu golongan hamba. Agama dan kepercayaan merupakan satu bentuk sosial yang sangat penting di dalam sesebuah masyarakat seluruh dunia amnya. Bagi mereka ‘memilih ketika’ itu penting untuk mengelakkan daripada bencana atau sebarang kemalangan. Selain daripada kepercayaan tersebut terdapat pelbagai lagi kepercayaan lain yang ada di dalam masyarakat Melayu. bangsawan atau pembesar. Lapisan yang terdiri daripada golongan raja. Kebolehan yang luar biasa sesetengah tokoh-tokoh agama menyebabkan masyarakat menganggap mereka keramat. 3. Justeru. peranan. Segala ‘set sosial’ termasuk pola tingkah laku. Perubahan dalam hierarki masyarakat Melayu bermula dari lapisan teratas sehingga lapisan yang paling bawah sekali. Sebelun kedatangan penjajah secara rasminya pada tahun 1874. selepas kedatangan penjajah di Tanah Melayu turut membawa kesan perubahan yang ketara.0 Stuktur sosial Dari segi stuktur sosial. Raja dan kerabatnya menduduki tangga teratas dalam kedudukan lapisan masyarakat tersebut .kalangan masyarakat Melayu. mereka memilih ketika yang baik untuk memulakan sesuatu pekerjaan atau rancangan mendirikan rumah. Stuktur social adalah merujuk kepada sifat organisasi masyarakat yang terbina daripada semua kompenan atau ‘set sosial’ di mana setiap kompenan itu berfungsi sehingga membolehkan masyarakat tersebut terus wujud. Selain itu. mengerjakan sawah dan memulakan perjalanan untuk merantau. sistem kemasyarakatan dan kompenan-kompenan lain yang membentuk organisasi itu melibatkan semua golongan masyarakat. Masyarakat Melayu tradisional sebagai sebuah organisasi masyarakat mempunyai stuktur sosialnya yang tersendiri. Umpanya dalam seminggu terdapat hari-hari tertentu yang baik dan buruk atau sial. segala kepercayaan masyarakat tradisional walaupun selepas kedatangan penjajah terdapat kepercayaan yang masih diamalkan sehingga hari ini. Demikian juga dengan bulan-bulan tertentu dalam masa setahun. masyarakat Melayu turut mempaercayai petunjuk daripada tanda-tanda yang luar biasa atau mimpi. Sehubungan dengan itu. rakyat biasa dan hamba adalah jelas.

Temenggung pula bertanggungjawab dalam melaksanakan hukuman terhadap rakyat yang melakukan kesalahan dalam masyarakat atau melanggar perintah Raja. Laksamana. Bendahara telah ditukar kepada menteri kewangan. selepas penjajahan di Tanah Melayu peranan Raja sebagai kuasa mutlak telah dikurangkan. Sultan dan kelurganya mempunyai kedudukan yang lebih mulia daripada golongan yang lain. Bendahara bertanggungjawab dalam hal-hal kewangan dan mengurus perbelanjaan apabila berlakunya peperangan di dalam kawasan jajahan takluk masing-masing. Namun begitu. golongan bangsawan terdiri daripada Bendahara. Penghulu Bendahari. Syahbandar dan pembesarpembesar lain serta keluarga mereka. Raja berperanan secara mutlak dalam pemerintahan dan pentadbiran. Temenggung. Segala yang dititahkan oleh Raja tidak boleh dipertikaikan dan dibantah oleh rakyat. . Ia dibantu oleh golongan lapisan kedua iaitu golongan bangsawan. Raja amat disegani oleh rakyat dan dianggap sebagai dewa yang perlu ditaati dan jika melanggar titah Raja. Hukuman yang dijalankan selalunya dengan hukuman bunuh iaitu hukuman pancung. Raja juga memegang nyawa rakyatnya kerana segala keputusan bergantung kepada Raja dan kuasa mengampun hanya dipegang oleh Raja. Golongan ini sangat memainkan peranan penting dalam membantu Raja memerintah. Di Melaka dengan mengambil contohdalam masa pemerintahan Sultan Muhammad Syah.dengan autoriti dan kuasa mutlak. Mereka ini juga bertanggungjawab dalam hal pemungutan cukai-cukai yang dikenakan pada setiap penduduk yang dalam jajahan mereka. Golongan kedua pula yang menduduki lapisan hierarki dalam organisasi sosial masyarakat Melayu ialah golongan bangsawan. masyarakat percaya akan mendapat balasan yang dipanggil tulah atau ‘daulat’ Raja. kesan daripada penjajahan. mengurus dan mentadbir sesebuah masyarakat. Namun begitu. Selain itu. maka institusi ini telah berubah terutama dari segi gelaran untuk setiap jawatan yang dipegang. Walau bagaimanapun kedudukan Raja dalam hierarki organisasi sosial masyarakat Melayu masih di tempat yang teratas tetapi hanya sebagai lambang perpaduan masyarakat yang berbilang kaum di Negara Malaysia bagi menjamin kedaulatan dan keamanan Negara serat memperkenankan undang-undang yang digubal oleh Parlimen. Sebagai contohnya. Penghulu Bendahari pula memainkan peranan yang lebih tinggi daripada Bendahari. Laksamana memainkan peranan bagi menjaga keselamatan dan keamanan serta melaporkan kekacauan atau huru-hara yang berlaku di dalam jajahan takluk tersebut.

Selepas kedatangan penjajah di Tanah Melayu. kekayaan dan keturunan antara individu dan kelompok. Walaupun begitu. jika terdapat rakyat yang tidak mematuhi peraturan ini maka ia boleh didakwa dan disaman dalam mahkamah sivil.Menyentuh tentang golongan rakyat biasa yang dikenali juga dengan orang Merdeka. Namun. Namun begitu. rakyat terikat dengan undang-undang perihal memiliki tanah dan membuka tanah baru. buruh biasa dan tukang-tukang mahir seperti membuat ukiran dan senjata. Golongan hamba dalam lapisan masyarakat menduduki tempat yang paling bawah. walaupun dalam golongan yang sama menghasilkan kelas-kelas tertentu. Seseorang tuan atau Tengku dikatakan mempunyai status yang tinggi jika memiliki ramai . Tetapi selepas penjajahan. Perbezaan fungsi. Lebih penting daripada itu. Rakyat tersebut juga perlu membayar pendahuluan pada peringkat awal ketika memohon kebenaran serta membayar cukai tanah selepasnya. Oleh itu. Satu lagi ‘set sosial’ yang terdapat dalam masyarakat Melayu ialah golongan hamba. mereka juga menjadi salah satu factor ketinggian status orang yang memilikinya. masyarakat tradisional tetap terikat dalam hal-hal tertentu seperti dikerah oleh Raja atau pembesar sama ada untuk berperang atau menjalankan kerja Raja. Kumpulan ini sering diletakkan dalam kelas menengah. Mereka yang kaya terutama saudagar-saudagar dan golongan pedagang lain serta tokoh-tokoh agama selalunya mempunyai status sosial yang tinggi. Golongan rakyat dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan yang dilihat dari segi fungsi dan pekerjaan masing-masing iaitu peniaga dan pedagang. Kaum petani juga tidak dilarang atau dihalang membuka tanah baru untuk pertanian. setiap rakyat yang ingin memiliki tanah mestilah memohon kebenaran dan pihak kerajaan akan memberikan geran tanah. Golongan ini tidak bebas dalam semua aspek kehidupan dan mereka juga tidak boleh bertindak sesuka mengikut kemahuan sendiri kerana mereka dikawal oleh perintah dan peraturan yang ditetapkan tuan mereka. Mereka tidak perlu meminta kebenaran daripada pembesar tempatan sekiranya ingin mendirikan rumahtangga atau pergi ke manamana. Sebagai golongan Merdeka mereka bebas mengendalikan apa sahaja bentuk aktiviti dalam kehidupa harian mereka tanpa banyak gangguan daripada pihak pembesar atau pihak Raja. golongan ini memainkan peranan yang banyak dalam menyumbang tenaga untuk menambah harta dan mengawal tuannya. dalam hal kenduri kendara mereka dianggapkan sentiasa memberitahu atau menjemput pembesar yang menjadi ketua kawasan masing-masing.

kedatangan penjajah ke Tanah Melayu turut membawa kepada memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Negara. Namun begitu. 4. Istilah-istilah dalam bahasa Inggeris banyak dipinjamkan ke dalam bahasa melayu. Sebagai contohnya. Pada tahun 1959. selamat. Sebagai contohnya. syahadah. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). bahasa Melayu juga turut dipengaruhi oleh oleh bahasa Arab walaupun Bangsa Arab bukan penjajah tetapi melalui perdagangan dan dakwah. DBP bolehlah . kongres Melayu yang pertama diadakan untuk membincangkan hal yang berkenaan dengan bahasa dan sastera. Ini bukan sahaja bermaksud hasrat untuk mencapai kemerdekaan tetapi juga kemerdekaan yang membawa identity baru dengan bahasa kebangsaan sendiri. Pada tahun 1952.hamba dan hamba-hamba itu sudah lama tinggal bersamanya. semangat nasionalisme muncul di seluruh dunia. stuktur dan sebagainya. Sebuah agensi perancangan bahasa di bawah naungan Kementerian Pendidikan. penggunaan bahasa Arab seperti perkataan assalamualaikum. agensi ini menjadi badan yang berdikari iaitu. Walau bagaimanapun intitusi perhambaan mulai runtuh apabila berlakunya campur tangan di Tanah Melayu bermula pada 1874. telefon. televisyen. konvokesyen. terjemahan dan sebagainya. penggunaan bahasa inggeris seperti dominan. Balai Pustaka diamanahkan dengan tanggungjawab membina dan mengembangkan bahasa Melayu. telah membawa kesan perubahan yang besar dalam bahasa dan pertuturan masyarakat Melayu yang mana telah berlaku percampuran bahasa. Selain daripada itu. faedah. hijrah.0 Bahasa Selepas kedatangan penjajah di Tanah Melayu pada tahun 1874. Apabila tamatnya Perang Dunia Kedua. Bukan itu sahaja tetapi bahasa-bahasa penjajah Barat lain yang pernah menjajah Tanah Melayu turut dapat dilihat dari beberapa istilah yang telah dipinjam ke dalam bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Portugis seperti jendela dan garpu. Selepas Tanah Melayu mendapat kemerdekaan pada tahun 1957 golongan hamba telah dihapuskan sepenuhnya.

Dengan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan.dianngap sebagai pemerhati Negara bagi bahasa. ejaan. Sebagai jawapan kepada masalah ini. Pada tahun 1957. baru. . Bukan itu sahaja tetapi telah menyebabkan berlakunya percampuran bahasa antara bahasa tempatan dan bahasa asing yang telah digunakan sehingga hari ini yang terdapat dalam penggunaan bahasa kebangsaan dan juga bahasa harian. usaha dilaksanakan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Sebanyak satu ratus naskah risalah bercetak SERBBM disebarkan secara percuma kepada jabatan kerajaan. Kebanyakan generasi tua yang di didik dalam ejaan lama melakukan kesilapan tetapi masa peralihan diperlukan. risalah rasmi ini boleh dijadikan panduan dengan penuh yakin dan tidak membuat kesilapan tentang penulisan. Oleh yang demikian. Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (1981) diterbitkan. Sekarang apabila timbul keraguan. untuk atau untok. Pada tahun berikutan. bharu. bahasa Melayu telah pun digunakan dalam pengajaran sains pada peringkat Universiti. dua buah naskah panduan iaitu Panduan Umum Ejaan Bahasa Malaysia (1957) dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (1957) dan juga daftar kata yang rasmi. timbul masalah perbezaan sebutan akibat loghat. kini bahasa Melayu digunakan pada semua peringkat pendidikan. Melalui perancangan dan pelaksanaan bahasa. Hal tersebut dapat dilihat iaitu pada masa dahulu. Sebagai contohnya. baharu. ataupun bahru. Pada tahun 1970. perkataan boleh dan bolih. apabila komunikasi agak mundur dan banyak yang buta huruf serta bahasa Melayu hanya digunakan sebagai bahasa harian. mengambil alih bahasa Inggeris. Malaya memperoleh kemerdekaan dan bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. secara langsung kedatangan penjajah di Tanah Melayu telah dengan sendirinya memartabatkan bahasa Melayu. dan peristilahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful