You are on page 1of 1

+++ Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)

Rugăciune pentru căsătorie(pt cei care nu și-au găsit încă partenerul)

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce ai zis: „Căutati mai întâi Împărătia lui
Dumnezeu, și toate celelalte se vor adăuga vouă
”, dăruiește-mi toate cele de trebuință pentru a merge pe calea mântuirii. În mâinile Tale este
viața mea și fără Tine nu pot cunoaște nici împlinirea și nici bucuria cea adevărată. Știind
aceasta, având dorința de a purta crucea căsătoriei, Te rog să mă ajuți să găsesc făptura
potrivită alături de care să înfrunt marea vieții acesteia. Ajută-mă, Doamne, ajută-mă, cum
numai Tu mă poți ajuta. De multe ori ispita singurătății mi-a rănit inima, de multe ori diavolul
deznădejdii a lovit în poarta sufletului meu. De atâta durere inima mea s-a strâns, și nu este
nimeni care să îmi aline durerea. La Tine alerg, Doamne, nădejdea mea, întărirea mea, lumina
vieții mele. Ajută-mă să am o familie bineplăcută Ție, o familie peste care să se reverse
mulțimea binecuvântărilor Tale. Ferește-mă, Doamne, de tot răul. Fereste-mă de o alegere
greșită. Ferește-mă de minciuni, de răutate, de desfrâu. Să nu mă înșele frumusețea cea
degrab trecătoare, ci să caut mai ales frumusețea sufletească. Să nu mă orbească dragostea
pătimașă, nici să nu mă biruie patimile și poftele. Tu știi, Doamne, nepriceperea și slăbiciunea
minții mele. Izbăvește-mă prin harul Tău de neputințele care mă apasă. Vino în ajutorul meu,
Iubitorule de oameni! Dăruiește-mi înțelepciune și răbdare. O, grea este crucea răbdării, și greu
îmi este să nu fiu covârșit de ea. Dar în Tine îmi pun nădejdea. Ajută-mă, Doamne, să iubesc
Biserica, să stărui în rugăciune și să am râvnă pentru împlinirea poruncilor Tale. Să mă
spovedesc ori de câte ori umbra păcatului va tulbura mintea mea, mai înainte ca gândul murdar
să devină faptă. Dăruiește-mi ca primind dezlegare de păcate să-mi îndrept viața după cum Îți
este bineplăcut Ție. Fă să-mi fie mie familia cale de mântuire, cale de bucurie. Să nu caut
împlinirea cea înșelătoare cu care mă ademenește această lume, ci să caut dragostea pe care
ai binecuvântat-o la nunta din Cana Galileii. Să îmi fie familia prilej pentru a-Ți mulțumi în
fiecare zi. Și la vreme potrivită, dăruiește-mi, Doamne, copii credincioși și sănătoși, care să
ducă o viață curată și sfântă. Rugători aduc pentru mine pe toți sfinții, pe mai marii cetelor
îngerești, pe Înaintemergătorul Tău, pe înțeleptii Apostoli, și împreună cu aceștia pe
Preacinstita și Preacurata Maica Ta, ale căror rugăciuni primește-le, Milostive Hristoase al meu,
pentru folosul meu și pentru mântuirea mea. Că Tu Însuți ești, Bunule, sfințirea și luminarea
sufletelor noastre și Ție după cuviință, ca unui Dumnezeu și Stăpân, toți slavă Îți înălțăm, în
toate zilele. Amin.

Aministraţia Ortodoxia.md

1/1