Trigger e o baza de date atasata unei tabele E ca o procedura stocata cu diferenta ca se executa cand un insert, update sau delete

se executa In momentul cand se produc aceste comenzi putem instiinta alte surse ca sa produs acest eveniment prin trigger. Trigres si proceduri stocate Din introducere in .net gases la pagina 105 Foreign key Furnizor de date DataProvider realizeaza conexiunea cu baza de date, executa comenzi, si salveaza rezultate Dataprovider contine SQLConnection SQLCommand Sqldatareader obtinem informatii din baza de date si afisam intr-un controler de pe un formular web Sqldata adapter Dataset Cand lucram in mod conectat se executa o comanda fara a memora rezultatele si deconectam de la baza de date Cand lucram in mod deconectat pentru a memora datele se foloseste obiectul DataSet si pot fi prelucrate si dupa deconectarea de la baza de date Clasa connection si obiectul open()fac parte din subspatiul sqlclient si system.data Namespace la provider sqlserver sunt using syste.data si system.data.sqlclient Proprietati a clasei connection connectionstring parametrii: provider, datasource, integrated security user id , password database returneaza numele bazei de date la care sa facut conectarea provider returneaza furnizorul de date serverside (datasource) versiunea de server la care sa facut conectarea adica local, hostname, id address state starea conexiunii: metode a clasei connection open() close() dispose() changedatabase() createcommand() asociata conexiunii curente Clasa command pg 169 din manual Date command: Commandtext contine o comanda sau o procedura stocata Commandtype e tipul de comanda care se executa pe sursa de date(comanda sau procedura stocata cmd.connection cmd.commandtext() Metode sau Constructori Sqlcommand()

update. Create Procedure alegem @oras varchar(20) as begin select all*from clienti where localitate =@oras execute alegem @oras=’bucuresti’ end go un avantaj a procedurilor stocate este ca poate returna o valoare: in dreptul paramentrului care retine valoarea returnata se pun OUTPUT Poate returna o singura valoare Controale pentru baze de date Sqldatasource permite conectarea la o baza de date care contine provider ado.executescalar executa comanda si returneaza prima coloana de pe primul rand. cmd.cmd.ExecuteReader() executa comanda si returneaza un obiect de tip DataReader cmd. fara a putea modifica datareader functioneaza doar in mod conectat se obtine prin obiect command si executereader metoda read citeste cate un rand din table Lucru in mod deconectat dataAdapter DataSet e un set de tabele relationate si foloseste serviciile unui obiect DataAdapter Constructori sqldataAdaper(). conn) Metode Fill() se umple tabela unui dataset cu date Update(se transmit modificarile catre sursa de date) DATASET e format din Tables Dataadapter deschide o conexiune cand e nevoie si io inchide cand nu mai e nevoie. sqldataAdapter(obiectcomanda). se returneaza doar nr de inregistrari effectuate. Obiectul datarelation se foloseste cand exista mai multe tabele cu legaturi Proceduri stocate e o secventa de instructiuni in sql care se afla stocate in baza de date si care poate fi apelata de aplicatii diferite.executenonquery (insert. si delete) se foloseste cand nu avem de returnat date din baza de date. Pentru a extrage datele cu select folosim metoda executereader care returneaza un obiect datareader pentru a insera date folosim executenonquery pentru update folosim metoda executenonquery pentru a returna suma sau count() folosim metoda executescalar cu datareader doar parcurgem baza de date.net . Constructorul unui dataset nu necesita parametrii DataAdapter prin metodele fill si update deschide conexiunea si o inchide.pot avea parametrii si sunt compilate de sql server prin obiectul sqlcommand. sqldataAdapter(string.

Controlul GridView e o grila care permite vizualizarea coloanelor unei tabele din sursa de date Controlul detailsview si formview permit afisarea unei singure inregistrari.putem In toate cazurile putem insera butoane. Controlul dropdownlist clienti produse comenzi .seta proprietatea afisarii .

numeclient 4.codclient.codclient=comenzi.select clienti.codprodus from clienti innerjoin comenzi on clienti.select numeclient.codclienti =comenzi.group by Category from Produse rezulta:jucarii.codclient .numeclient.codclient groupby clienti.Select distinct nume from persoane Select denumire Where (prêt > avg(pret)) 2. clienti. papetarie InnerJoin …. comenzi. citesc de la pag 134 de la manual ASP pentru sa raspund la intrebari 1. numarproduse count(*) as [produse cumparate] from clienti innerjoin comenzi on clienti.Select denumireprodus .. pretunitar where (pretunitar>avg(pretunitar) from produse 3.on.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful