~6d) 1

Beethovens \\trk" .

SECRS QUARTETTE

YOIl

~ Q 'Y~liT B~~~ITlC!)~[3~ Q

Serie 6. ~(! 40.

Ouartett i\~ 4:.

,.

)}('III Fiirsteu 'Oil Lobkowitz gt'widmel. 01'.1". ~~I '60.

\. IIt'gro rna non tauto

Viola.

)" , ~~ r_~~
:
.
l._j p'i 6 "~7.~ ~;'-_/"f .. '_.-' '- ..._/ if---' ...
---
"- ~
·
l._j _rJ. t-- v:» 6~ ;v li'--1f! ~ .y ~
«<c->: -
- ~ 1
·
· .
u.~ if"-- '! <, - U . -- -J -
71- ....... ~ _.. ..,._ - -- -""""""'"
\ .. * U '* • Violino I.

Violino n.

Violoncello.

) Il 1 ~i C~! ~ ~~ ~~ ~~~-;<I!;'.II· • rz.: ~ ~ r.:. _- . r-.......
..
.. . sr , - .. - ~ - . .
1'. . '1 . . 1 I ~ v-" ......
-
.' ~ 'i ~ ;~ $-- • .Ji; ••••• • ••••••• - -
.. 1 /- ....... - __ ,..._ --
I I I 1 I »=: ~ • ., I .IP -- ........ --~
--- r--..
.
. .
"\ . . .r ~ ~ ~ .o:

)11 ..... ~- ~ .i ~ *' -- ,,-. . ~, ...--. L • ~
~ uT' if ; - I •• .....- r !.'
,., ff, .IP .. .IP
e . v·' ,. :._r-.,;::
I~ ;;~ ;; ~ !/'; - . " I'" .~ _- - -e"
.IP -- .IP
,If' .Ii'
if if II :Jp' .u, v" ~ -..... ~ ~ '0" :n-...._......
.!P. .
.
. . -.~~
- --- ..._..,,- ir

.Ii~

B.40.

Sti"h und Dr'H'k von Brpitkopf ~ Hartd in Lf'ipzig.

2 (66)

P

Cl'1'~

)Il I .-r::; ~ Ji. .. _I~ _, fIIIII!!!! _, - -.. l .r-.
· · .
.~ .IP - ..... if ....... 1 --- . if ....... -if "- if ..... -if ....-tl crest:.
.v
Il I i -
· · . . ~,
I~ f! Pif "! . ~ I~ if . <s: r~if . ~/
....... ,....... ..- Il1o.. - ~
· · .
. .
fl Pif if ,. if -='.1' • I creSCo
.- . . ~, ~~ .il';/~ ....
:
" T T - ! - --.. . .. _ .A._~'
PJ J .v cresc, r

Pif

Pif

if IL40.

if CI'I'!;C.

)" ~~~ _J~ ~~ .~ Ir I i .
I
,
.j -- 1'J I . 1'1'" , ,. . p*' !"f-7i i pp . ,',
,.. ~ <, .~ . ... , ~ . I
,
,
.' f-' ,~ 1'1'" ; ~', . . ~~ ~f!~ ~ ~, .
-.1. ~ pp
........ •• I
f4f', '--... rr : ~~'!" • , r pp , ~,~ ,
I ----- • . ' , j,. ,
: ,
"\ ! - .. ~ pp , f

pp

) /i .i. I t, ' , 112. ;;j , ~~~~,~bi9~ ft ~lt~~ e ~ ~~
t; . ""..~ I.-:*" .;, •
:
~I ~~ ~ .I'~; I~* .f •• ~,; I ...
" L I I lfii "'""""'"'" ,..,..,.., ~ ,..,.,., ,.,..,... ,..._"",_ ~
._, ~~ ~~ f!~ I~~ f~ ! ;p .... • • ••• -
" j, - , L
.
r f .IP ....... w...I.,oj .......
.
.
'\ /1 ,~ ~- r __.... --
- )" I ~. ~.~ t: ~. ~.~ ~ ~~
~ fl' if ~._......
fI I ~ ~I'""I""I""' ----
~ 7i~ ~ T' ______ =0
--- ~~ ,.."",.. -""- r-T"T'I ,.....,.. .. ~ ~ ~-- I---- ~~
.
*** 4,111, .... *** .... ** .. 1II~1IIl1lll" 111 .. 1111'" .. *** *'~ -- _.... 1'J't',\c, -
- ~ I /":' ,-
.
.
"\ :..__v -I --- ,~ --- - .,.. c r-sc • - /~ ~.--..._ ~ ~ ~ '~~1~~~ ~ ~ ~ ~L .: .;.----~ t-t.tr
JrJ L -J~~t; ~ ~ (t t~-t~~
~ ~ .1' /~ if ~, ~
fl'---_ ...;, ~
.' - -- I - - =.T
i'; ~ ........
-; . ;, ~ ~ ,..,...., !"'i"'n !""'I'"'!"l ......,.., !
-
I r
.
,
. .
"\ .. ' ' . .. --- ~ ..__:; n,40

JI'l r. /"1 r.lt:"" ~ r. /. /,.r.lt"'-. r. r. /. .,.. , .• r. r .... ---. r. /. "ell
tJ PI' II" v v ........ ! - I
I'll - Cl'l'SC,
eJ pp""""~ Q ~ ~ " ~ ~ r; .- ?J ~
----- .JI .J. 77
pp III" ~. ~ iI'" , ,~ ~J'I'~:' -~ " ~ III ~ .. I
. I
.
'\ 1 -.: r ..... - crrsc, :::-.::r= pp

/I'l. I ~. .-- r_ .-.
- ~
It) u.:.J Jj;~"~__: if~~ _. -- l#" . ......._... ~, I I'"
I'l. I - L ___ • r.-~ ....
• qT i!" if' if' .n{~' ~ ~~'" .~ .... #, r - -.. .. ... ~ ·if ._/ ---
_. !
'II ............ ~ - ,
.. ~ iA.. • • 'd' ~ iI'~' ~ ... .../ -. -_.,r '-' ,
'P ,._,i
r_ --- - -- -
.
-, r r ... ~ r .. _. B.40.

--

)" ---- ~ ~, ,r~9~. _+=i= ~ t t. f!{~ ~ ft Q'-' f:- it
.., I r ~ cresco
,., I ........ ,.._ -- _....., -- <.s> /~, /1
01 . ., .,
~ ,., ,~ .. .,~ i .... CI'~.I'C.
~~. • r~ ~ ~ ~!
.. .....-"!'""l ••• • • ~ ..
... . ~..,. -
Cl'f'SC. ..... ~~. f I I I I
.. - ~
·
'\ ~~ ~ - '::"f'.I'c. - ~ f

),., t ~~ ~ ~ ~~ q! t ~ . ;. ;. ~~
to:- ~. A ~~
..., '\''1'1''1' 1'11.( r"L
,., , . Sf'.lIIprf'1.iil •• . ., . . · ~ . .decresc. y
,.
.J ~~~ ~~~ !!! ! !! ~: ! ~ I I I
. · .... . -_
I I I Shmpl'f' pi/if I 1 I ~I I I .IT I I I ~~ '-=-
· I , I
'\ .
. sent 're Ib, . . , . · .
. 'P

f

p

cresco ~

('1'1'.1'(' •

JA, ~~.~. t..'-: I"~ J~ (~~ ~~ ~~~ t;-------
n 'n ,.~!~.~ .-:'.7:-
I~
A. A' ~ !IIIIiIII - /' ~~ I~l~ /.~ -: r---L ~
.- r--.
liJ ~~ r ~ ~~~
... - "I .......... ,
~ . I T I ~. */ I I - ___ , ............. ~~ ~.~.
~ - -- /8 •• ~ ~
· ---
'\ '" ~ v: ~ I U .tP if'
('1'1'.1'(' • .
.r p#,
p cresc, f Pif'
cresc. pf
f
B.4o. (j (70)

) r, I ~ ~ ~ ~ I ~ •.. ,11,- •• .L
, ,
. .
, . L
~ ......_ .~ 'j"iif . iliooi ~ ,-: if if ........ ! cresc, I lpf I
r. -+-- -tiC:
"
~~. ",~ .~ #' •. ,. .. . ---.J!_)' -+ •• -ti . ~ . ~ .~._'. ~ .. 'CI~~ !'1p if __ '
pfL' ~if t· ---- ~ ~
" - .. ;. .
. .
~ . ._;' ~f' . ._ 7~Y'
"- ./ P if if fl'{-,S().
I I --- .. ~ ..-
: . ,
'\ ".______::/ p ~ _/ -......J 1":; ~ 1J .j .r
J' CJ~I'SC • . ~ III I

JJ

...,

r. I

,)1' ,...,.-r'1 if if if Cresco
I. I ~' , ~ .. - I
.
if - ,if . if If cre~
- ...--._
. . .
r ~f' rif r if -. cresc.
- if
.-_, ~ »>:
. •

CI'I'SC.

I PP i

,---.Ft-.-~

• .... -- 11 tiP' . ~~~ !~. , ~~
" l. • --"'"'"
.
~ I"-..... ~"._- v· f~ .!~~ pjJ' . ~;f~ ~'. ~
»> """"""""'" .'. I
! - !A· - f." ~ PP I
»> -:--.. ~ . I i
.
.
'\ I .. q# - - -
r PP .-/r, h"_~ ~ t;;', ~ ... ~~ • --- ;.~ ~~~;. i'f,.f;.t ·q~r -
,..-iI +-
.. ~~~ ~ ~ ~ f~~ ~ if ,if' d' vf y/, ~/' ,
I
IJ L go I l- I. "- ..- -_
t'
.,; ~r-~ ~ ~ ~ .f'~ ~ ~: if'-- ,/ - if - oJ/' if r 'if r -#' I r ..... -
..._ ~ i
I r .t'f' if ,if ! d' if I if if - .......
~ i
,
. -- -
\ I .f' I ,>/' ,>1' >1' ,~f'
. .j' ,j' .o:

~t +:=1

_~ --~i

I

.)

CI'I'.IC.

.r'

f\ 'to

r, I ~ ~ ~ ~ E~:-! t!"~~ ~tlt .s- td! ~ .' "'="
._, r« .f.f' if 4' if if ,;~. ~ !
,., r:. ",.--. - ,......,., ~
-
• .J .a --- 4' if if ~)j' ... .. 6'
.... IIIiIIII! ~ :-. ..- b, -- -----, r"> ' ~ ,~ .o: ~\
-- • if if if y' i""'" -J:_." }. 1 ~'
JT1I'#f#' tit. ### ########- #- - ... if r:
.
• • ........ if ,if if ~ if ~,*~~~ ... -w *-. '* 6' SCHERZO. .iT

Audaut« scherzo so quasi Allegretto

--' -IV'

i/' 0/0/

/h < , , . _if ;, ;,
._, - pp
,., - .... ~ - .........,
, "
~ , - .. , , . -: "!" !~ . '4/;if 'if
JIP , , ~ __,......, ..- L ,"'-
,
;:;- i'lf , , if
if
:
'\ ),., ,. ,. ,.~ ;.~. , . ~ . .f,. , , ~ -,:. .f:. ~# #--;; ........... -..._ .~
~I .._. l-I'esc, - if Pi/'
.,...., ~ - -
.r: _- ' ,
u . 1· ':" ' if'- v ,~."f .. ~ ~) if__"_ ,./ ...... ~.,,4/;. ~I if , , *if '-- ',-- .,~ ~ ..
----- •• c~' . , :::- "- . . , ' .---- _ .......... ", ,_....,
,
crrsc.: , ':" ~4' 'if -;'r' P :--
- - ~~ if
.... - ......... "- .-
:
'\ cresc, ---- ., p )/l s.> " .... Ir .. .~ . .~ "' .. fr_ ,
f ,
~
._, ~/' ~j' #' ~ P'
II -
e:
u i ~ ~ ~!i ~ ~ i i i i i i i ~ i i i i i -;J "!' ~' .
-. _, - -_ - -- l --
.,_.... , F if ;r- ~ if if
i/' - if - .. , , .
. "
, ,
'\ , ~f' _""". ofr if- ~
- - )Il

, ;,
»: I
, 7f' . .
f~
f'
'" ('!'I',\'(' ,

- rrIP

-

.. ":

fr-'4, II!!I

,LI.-I'

Cf:I''\(' ,
:
'\ !:
crrsc: f

'_

,_.

B,40

_)Il .. .l.I---- ~ •• "' ... ~ ..... A--. .-,.
~~ :.
~) • . 1" -
pp
1\ ~
~~ I' r if"!' :~~ !~ ...... 'l'~! .~~ ..,.... ., ....... -;I ti a .. ,.
--- ;, _L L
. j
~~ _A i
_"
'\ ". .' .

pp

fl·

p

'p

_)r._ I ~~~~ r--. ~
-' ,~ I ~ --!'-'-'- ';
~ ~vf"_ ~~ I
1* --~ _! P'P I
I'l
I • -. I
~ - - if if if ._ ..... ___ ..... __
~.- 'PP_ - -' - _i i I i
--. --- "..._
.. -=- ~. ..- I
_. ._. -r -if r iP "-
p if I I j
-~ .
.
J
, . B.40,

j,., .¥~ ~~ .. ~~ ..
' . ..:. . .j- •. , •
cI..-:-
~ If . 4f P!!!tta..... if ~
f'l ._.. .', ..
~ f II!!!!..... r ''1'! "fI" ~.'
:
. .)1
.
.. ; If! tf r""l!' ~ r;;- if
~~I ..... f
'\ . :~ . " .. , 'I' p if'

-

-

<:;: "

aecl'l'sc. l

r

decresc,

if

l

.--"_

aecrfJSc.

r

T

.! if

'deeresc.

--

ll'J ...... l - - ... _
~ r-t if <: if
,., ,.., l l I l I
~ ••• ••• ••• .. ..... • •• ifr-, -IT_ ~
,....... - - - l <1 I» •• » l l I
-
•• - •• . ,.
,..,..., . . !III.... if if if
.
"\ - ", - ••• .. - ... .. .. .... .. )1..
., yf'
II I I
I~ ~~
·if •
,..,..,
.
.
"\ .. if ..pp )11 ... ~ ~
~ . p -if
<;:» --
II &!!!I!.... - ........ II'
.
•. ' . - Iiiii . .. -: .. if '! ~fI'- "j£ . --'
pp _.....,........:.._ II' " __..
. . t-. ..
pp r if - -r I!I!...... t", . if
~~ .... . ::- r-. .;;. .
.
pp ... -,
.1 - . . . .
.
" ~ - -- -- - -- ....._
.- .- ..- ~ - - ..- - -- .-
. . .
. .
..... I I ~ r R,40.

1() ,',M)

..• ~i'.

;, if ,~,'

/,..

.• J.'

.... ,;,

-

-

-

. "

'if

~ ~ .>. Ir ... -.
,.. _......, • ~. ., fr· .,
.. ; i if cln;c. ,_,. - p rl' if I ·jl' I
I'. II!!II... ......
~ .. .. cresc . .. ~* "q* ; ... ~~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i :;. ~~i
- _. ~, --- -',
~ ~ if-- cresc . p vT !"""" .J/" .~ d~
,~I' if. I
...--. .>: t'-::c _ ~--.
'\ ~ 11 -. ~f'
--.;;r C's 71' C

)/\ . ~, ". " ..... •• t- ~ L.JItt ,. .. t,.. .t-,.~ ;. "
-,1
... ~I' (TPSC. f' -;. I
cresCo .-=:
/\ - -- "- ~-.,~."
'- r-- .. -
l..,y i ~ 1 i =- 1 i i "I' ~~ .... 71 .., ... J' ~ !
., ... :... ('I'I'S(' •
~ -- ---:-
.i ... ·, - I.r-_
. ~- ~f' . if- , I
~T - ('1'(>.1'(' • i - I
:
. ~ .. _'-- . .. = ..
if if .I' f

) _Il f: ,h!. f. ~ f:. ;;~ «> .L ~~
.._. +- ~
.. .f UP Iup liP
Il __.. . ,..-" --.... -
i·: f-::_ -:. r #P - pp • 1"
- v»
--- ./" .--- --. ..
,.,..,._ - di!.._ I..j"".,j &- ........ -
...... ,.- <, <,
'\ - .. ..___ . ':' V
.\' ,j' ~ .;fp

r. t' .L ,. ~' • .'i"_r' --... ._,_~ ~~~, ... , .. ;,. ..
• - pp I
- ;'i#.~.~ .
/\ '.
• • I, .. • ~ -: JiP
'PF
-
f pp

B,40

(7:» 11

//, tit~~~~ ~.' s> -- +- ~t=;::t= •• ,_A.*.,
, r"r-r . It!.
,
~ - '(if '#' cresc, r#, l~
11\ • »,' .... ~. , ......
.. ,- ...._
.
~ I'J '#' 'ff III ..... crrsc . ' . , , ff ff
.~t~~ ~~',.~;,~",:, - .:., . ~ it it_;" *' '.~' ;"
, , l '"'""
, , ,
,
........ - .~ ~ 1IIiiiI'J T:1·r:~r.. . . . ....-:- ... - . ... '(if'
.. ~~~~L ........... .)/'
:
'\ ........ ._. 'ff , Cle.IC.

)1\ .. ~ ~ ... ~~~~; " .* ,.t~~~~ t
"'. •• • • • it· fl~;, , , ,
~ P, - -
........ .-. , _I!!I_
1\ ~ . ..:.. , ' . ,
. .
, ,
~ ........ ... ~ '!If ':" ' , ~ ; i ~ '!If!" \ .
lJ
.,- .. , . , ,
.
. .
..... ]I ~1!~':' . . . r I -
- , • p . . ,
, . . , ,
\ ~ 'i p p )1\ • • • ~ tt'u.,_ ... ..7:'..*" • ..'i'.. .. ' •
-.; cresco .IT fIP fffi
- --..
1\ .. -
, ,
-.; r ~t~ CI'I'SC. I ;.;.;_,.~. .IT ,
'___.
..... ....... ~~.~,L ,..,..., pp
.
.
, ,
, , • - C'!r:.; ,L I'" p. dP CI'f'SC, w»
t .... ...... .IT
..... . , . ..' •
'\ '. ·I!'~r ~ ~ 'p' • •• tI-' •• £,,'I'.I'C. ')' C! .. SC.

.11"

p

)1\ :-:: ~ia, ~flflfl ...... q~fl~ tt~ ........... . ... t~~~ *.'. , . ;, ,
, .
• P'P cres . decresc: P pp - IiIJI"""
II ..-, ~ ..- --- ---
, , , ... .
,~ - - - cresc, - decl'l1sc. ... 'pP ._/ ~_/ ._...I ~j! .. ~
.;:;. ••• e ..... ......,
~# Et~ ~~~ - dl1Cl'esc, pp _... IIo.j,."I
.- .
.
'\ cresc. . . .. ......... )Il •• . •• .. ;' ;'.;' ;.~;, ~ ;,';". ~fl;,t;, it.;.t.L;' t;
-.; ....... - ........ cresr . p r
1\ .. . .
.. .
t~ i ~- i i ~ i ;~~ ~ .. .. - r - p
t'l'VSC.
- - l I!!II!!I l . . ... ,
~. . .
- c:;::::: p
~ -
fIIIo.. .. ....
:
. .
'\ . . - ;J:
- - _..... C1·l'sC. P B .. 40

MENUETTO. Allt>greUo

)r- . _I -- - ~ ..-r-- .. ...
-.:.-.-:- r----. .--
·
~~'~~~ .~ ~f' j ~j' ! ! ' - I ... __ .- f-- -- .... _- .. -- r······--· .-,.-
~-:I' if I U
fI·1 Y ~ r-. _r_ ~ . .J. ....
-
~ I~~ ., ~ - u_;:; R:' .g if u . ~_t 1'- !
---rr ·if J. .-. .. L -- . »>: cL
.
·
- --'-
-if -if v io- ----if I "'! if I I f ..... I
~ l. • ....... J".#.#
~-.. ". - .. - . . -_._ .. ,-"
"\ ~ . .. if ~ if ~f f . if if

if
,
"if fl'
~ .rr-.
if if .L ~.-. if 11'
..
~., y' if if 11 Cl'I:'SC. .j ~.,. *1' )fI ----- ~ 1'" 1'". ------.-..._ ~ ... ~_ ~_ ~. .' .L·
.
,~ decesc, ~t --' --if 1 if +-, I
if iii r-.,
Il -....-.... t-, --. ~ ~ .",- t-.,,,....., ~= ,""
~ I deeese, 4--i if - ~-__.. ~'. i I
. ~ /[1;; •. I
r- .....1._ h ,
- _.-t --... ---- ...
I 'I'!' , decesc. -if -;1' ~ Ii.:.~ rt~ _h 'I'!"-
. c--t--_.
. - --~ . __ .~_.L'!c.: _~ .
'\ <, jt., ~~- '-" - ~ *,\f' . )1'
~ decesc. ' __ if -, l.?r-. ------ 1':__~--"""", I. 2. !
)fI ~ ... iIi ---._ ~
. .
#,1 /. -- H----'" -_
~ cresc. ~if , #,1 .1 !
~l- /' r-:----- /' .~
if- __ ~ __ ., "-_- «: --- ~... ., i ~ ,-'----
~ I I cresco ~-)r* ~ .. . 'f'p~
~ , ., ,::: /' r--.~ I #" ~ -~ t-,_- j
. .
Cresco if I if if- I}'/' I if .......
------- if
'---
.
. -- ~- . --~~
'\ ~ CI'I!SC. ------- ~/ ~ -...._;- n'-- if -
.\ )'/'

Trio.

..,

/f) I -"- 3 -- - -
~
~ ........ - ..... ........ - .... -.; !
p /' - --.... I / ---
fI I .
-'- __ . --L-._ ~ .. '"
.-_- -_. -
~ r i
J
· .
__.-/ Q • -.~- .. -=-== F'U' ...---
. '" . u • ., .. ~ . ' ._
- ------- ~
p .-
: .
·
..... --- -~-'~ ''_. _-- --~ ._.,,/ l'

B. \0

.I" , - - ***' - ~ .. ~~~~~~
tJ ••• .... -.- ••• .... *- - :~ ...... .....
" " '" cresc .. • .. ~. .. ..
.
tJ -,. Cl'est!. .
- - .- • .~
.
__ . '! -: ...:. .../ • ! ! ~~
- crese.
.
.
" '- r. . • = ..
. .
) fl I ~~~gEf"~ ~ . -r:-. ~ ~ p
-
~ *~. UP p r . . ~ i~~""J ......
,... , 1':\
. .
:
tJ fIj~ p- v~ .." ~. ,/ p <; ;>
~ i':'\
. ~
. .
/-~ ur~· p- I .......... _ __, p ~ --
.:- r--- •
. .
.
"\ cresco fIP p .g' .4,' CI esc .

.I fl , - - cresco
tJ ~~~ ....... .... ~~~ ....... ~ .. -; ~~~ ~ ... ~ ... ~~~ ~~i"1i"
I'll
. . .
.., ... I I T . ... cresc,
. ,~, • -r=-,
, .
- r ......_ r
- --
. .
" .. , . <:» ~. -if· , • q!
-- -; ~~ ) /1 I - ••• ~~~t~f~~ ~'~~i~i~~i'
tJ ~ ~-;.~ ...... - .# .....
AI I ~ ..... -, .r=>. ~
, , i.' .',
, ,
tJ ........ . . r , r
I ~ ~,
~. '! • • ./' "!' "!' .' .r:»
cresco -
,
'\ .. ) /1 I fl· f~ .... *~ ~ rz:-: decl'esc . Men. D.C,
..... I
,
tJ UP l' I --.. ~~ ~ pp ~.
Il I t':\ .-
<4
.., .,~ p - __ v ~; ~~ ~p * ~
9' /" ~ ---- .~
..
t· P..-- " I ~~ ~ .. .:__:__ .... '
,. .,_ pp.
.
s p *~ .. /. ~ R. ,10.

Allt'hro.

~" I ~ " • !.

" ~ ..• =* ~L

'-~

p

cresco f p ---.! - I C!~,~, • • 1-+
l,r/,77'
cresco r, ,! ; ; '- .. ., ~# l,l'rj·
i I I : Tercs!': •
p i . . ". if
crcsc . f I cresc I
-----r .
~ CI'P~t-- 11 ~
Cl'C.IC, f p {/" p

p

)" •• .-., ' •• .. . ' . .~ . ;- ., . .-.,. . I,. • .... _..-----
. .
.
I'_; , p if if p .__, crese. . · ~ 11''- Ip
" I I !"':' f
·
· .
.
I~ P if' ~. . '_ ~~:" . , ~ • ;'CJ~sc. ... .r · ~ .go ./
if' I":' P i
--
. ·
: .
p I P oresc . ! f ~ . t~!
I I":' I
. . :-+- --
·
· .
\ • __ J
P cresc, . p »

.• f'

)" -- --------- f}- " n ~ o ~ ~.~ ~~ ~-
:
._, ~ ::::::::::- I , --1
" ~ ~ /"1-- ~ . i ,/,"'" ~ ;
.
·
.:J '-' "---' I . --== t:::::::::-. I -- ... "r1 ~ ..._ ,---. I
/- f}-~ 1n f}- ~-r;n-.. ~ _..--, ~i
--- .-" --~
·
·
I I ... 1(.Ii
I ~.-- I"'~,,~ r'""'~ f}- I _
~ -f;- -- .~. ~. I
.
. ·
,
'\ ~ ===- ! .~ t1~ f:~. ~ .~ . _-.~ I .! -1
)fl I '9 n ",- ~ " -{#_a . =~f;l "."'~I
~ .--!
~ cresc, p ! !
" I I -r: -...... ~ ~ i
. -+----.,-
.
..
._; .. ~ cresco ~'- f..--' " '<, k.._/- ..... '~ ~. ?I'~(. ...
~.~~. 1--;::::-
~ 9 p_ /' I'-- -{# "
I :,
eresc, <, _, p £" r--.~ ~{i-- t-{L-:_' ,
- r., - I
/" .. ~ ,,- r-, I
: -~
-c- .. _--LL.! .. ____ .... _
\. 4 I cresc,

i'_;

" I

p ........ ...,._
,'" ~ ~
... I I
P
...
p . f' . .

C/·fSC.

r

• L • .,Joi • ;;,;,;, n' ~ s<: . ........ . I,.
cresco f p ._. ..........
cresc. I I r ~ ~ ~
I
cresc. f r
j
cresc. f p
B .-\0 .;!~ .

cresco

ill , • ... , .~' ~ .... .. • _' ,,- _.- ........ . ~ . ... ...
,
~ p if if I P - - Y' , , .,;'
Il , , I":' cresco
,
,
~ }I if"-- ~ 'if" .es: , , ! ~ ~c ,. , '!" r ' -:' 4'
I":' rcresc, , ,
, , .
,
P 1":'1 11' cresco f' 71,
.
--'F
" ~ •• ~# •• I 0 . II!" , ~.
p cresc : 0 . . p

f

.iT

)r. .r:': ~:i',.~j ~ .. ~ ,.._.,_ ,...,.._
, n
o •
: :
0
.., ..- .IP - '- • 0 o , ......
:J
II L I!!!!III /' -..
: . .
~ .. ~ fp , • ... --
~I ~ ---
. :
0
--I: o •
:J • 'P I I I
-
: 0
"\ '* .....-( I /11 ~~ .IP - ~ ... ;;-. .. ;,. .........' .
..
: . .
I-.J .IP . . c: i.oI.oIooI ....... - I,.";,,U.j '--'~4f~~~
II -c: on. n. ~ --
0
-.J .I}1 - .Ii~ I ~ I
-s: : ~ -z: ~ IL • -- - I
:
..... .IjJ __. .IP J I ----1 ___-j
.. ~ c... .- -r: ~ ----
0
:
"\ .... ~ - .IP

B.40.

J

II

)11 I • l L ... ;, . ;, ;, _n. ." . "- .~ "'-'.~
.; *i·~* *i*i* p ....... cresc: if p -
Il. !
.._' ~ '-' '.~.~~ * f -- "- • :_*~~ ,. ,~
I I P I J'
",,", '
p , b'esc, ! .f :p
I
'\ p cresco f' p f I

II 2,

)11 fl- . ~I'* --.
I , \ ~. ' ... ' n. .,. ; ,.
-
·
I'; f~"t- '!' '!' .. ~ P :P .......
11 I ~= .. .L t":' cresc.
.----:=-
·
, -.___./ • _ ___./ <, _..~- ~ "! Iq~p_./ ......_ . • '!' \ .. "~~'" -- - .~
.. - P
l' i . '- .. ('1'1'.';(' •
'--;---t--
·
f-.....c . ~IJ ----- -____./ <:» *_/ "i' -_ ... +
, I lJ
P t":' i
, - ..
·
. --+--:'::::::
'! ! ... ~ I c, . .iT p ff p

r:-. ,.,.....-::;'-'

p

)/1 I .. .* ~L' ~ *~ ~~ --- ;"\ -.... . ~ •• --
,
t.! f~ .. r trt'sc, f ....... .........
Il. r . I -rr: ~ _,...,..,..." _ . ~,r'_--
.
I
, I
t., ',j' f v- /' - -6 .. ".=~*" • f~\..*!=~ ... - ,- c1(1
crrsc, ~ ~ , ',. !
......,
r I I p"-.... :'L! ~ 1-'* <:» ~.l'. cresc: f \ .r= "! :rJ ...... ....... '
;.
:
\ .. ~.-:j. ~ .. ... "i .. ---fI-
c resc . ~ -rn ~ .. r"r"!"1 - - - - .' -.. -
)I'l r ........ ~ ~ irTJ II my I - Il i i IJ 1 . ~ '-"
..
t.' • - ~ .. "1 1 .. ~~ ... r "i·· if· "i. ~~ p
" 11 cresco ~ -.._/ ,~ ,._../_ r-. ~ _~.
t.J • ~~=~ -6' =1'~/."- ""'" /. ~ ..... "_ Jt:p i
if ~ r---~ • ~ !"IIo! /- I
, . ___ - r: ~
.
. . --
! . ...__ y- - ...._ _." "- "D' IP-
,~ I-- !"'II """- ...... .... ..... J.e. ill
.
.
, ._-L .. -
'\ .. ~ s ' "- "': '-._ .. "'--.- . __ , }J r

.IT .

p

f

6

6

6

b

I .......-1 f ~t.~".I. "I

i,t

i i

.~ ------+ ..

I pjz z .

i

, _' ... !

~ ..

(81) 17

-9 q~ ~ I '. ~ ~ t ~ t~t~~~ € ~ ~ ~ ~ ~~ q~; e : ~
)fl I F ~ ,e~~~t'!~=! ~~ ~ .. L ~
't-
._, Cl'f'SC.
fl ... r"'T"T""l~ L • L ~~
._, ............ ~~ ~~ - -.........~ ~~ cresco ,- • •
...-, ---- ---- ----.
I
-<
I I ........ _.. I ('relic .
.
'\ I • •
. . clesc •

) r. L .:"- . ........ ~ L -....... II' .......... '-'" . • No ~.
. , .
._, pp --- I ........ ......._ I
1\ I I
._, ;;, ,,--.~ I~·j '!" ~.'!' ---
P'P~ ~ ~. ~ 6~
a rr-o ,
:
" . . . . . . FP

)1\ ~~. ~~~ '. ~~/L~'_ .,.. .,. 'ft.' ee .~ J ~~:.
:~~ .. , ..
._, cresc. l' ~ V
fl I ,..,..".,_ _I ..- ~ ~
~ -- - ~ - .. I~ if----
I I I I I r
-......_/ <, ,. I~U~ ~. 'I\' !""~~71 .f'
- orese, if
.
.
'\ .. . . . _, .

C1 e~c •

cl fl I

-..... I

-

I

; fj'-

I

I 1

if I

I 1 .f'

f

'\ __. ........__..

Preslissimo

f

f

" " . L ... c* PI- ~~ "'
I f: I • • t.. ... _._ ... ,;. r"": ." ........ ~
._, p' ....... ~ ! ........ -....- l''' • • ~ .
fl I ...
._, : ?J ~- __",=-.'f'~ .. ~ •. ;~ ;~;; ;; ~- /~ ~ ~~ ~ ; ... ~* ~. ~
o- ,oj'
1;' if I ff I I , T' I I '\'!"
1
:
* -- ~ -- I I 11 ~ yo .o:

B.40,

,_, , ~
./r. I .. .. . , • . ---- r- ., ...... , • * ~ -" ,,-- .~'
, c-=~
.- ~f' if .1,. ......... ...... - 'n *1' ........ ,
~
" -_-'c't---
.
~) 01 'if *5 ," . -, ~ ~~ ~ ~. .. * , jf--- ------- •
r
~ -IY'
I , _ .. - IIL _
if if ., • 1
: .. rr
.
, . - • - .. _- --#- . tr. .(L.

~~~fFf ~~~~~~~~ ~ ~! ~ ~ ~
)1\ - 0 L . ~ . f1 .e-
, - ..
..
~ cn:sc.! r p cresc. I 1.1' r
(j , l ...... . . , r-
-
-~."
~ , I - I P ~res:''- 'r-*-8 -. ~~? f !
cruse. .1'-..
I
. -<
I : I .I' - p -,j • 7171 .., "Ii ~-"7I-I1 f I
crrsc :
• I cresc .: - .... .,_ ./' •• i
<, . . , .' • . (/(M.

.I

,t .

Ifl -F .. _rT!'j .. -, ~F ~~~~
n .. '
't, If - "if I if 'if I *~ .. ....- u;.w dl
'{';'
~
ir-- r .t~ -r> ,...- . «> V~'- v" ·if --- /' if- ..
--" if.--
61 r I ./'- , ~ «> V ! I ·if ._ sr'>:
·if- if
\ . .f

.I'

)/

If'. ~ L_~ ~ '* ~ tf.~~ 1!.' ~ f!.t-t-f. ~ ~t. t- ....
., -+--+-
".
p if - _,. __ ---
~ l'P if P
fl I • '*.* - ;, ~;.~ iif1@·~
I~ '*; .. P,-- c.--' 4! ~. • \f'~' .~ ~. ,#.~ . .~ !
dI:'Cl'f'.IC. pp I . . !"""""'"
deC/'I:'SC. pp '; ff'~' . *!' ", if~' ... ~. !Jl' *. Z*71 _~
I r-- '~~"'-_/ I Iff .
:
\ -J. ~ :g. . -- :g.
t/,'C)·I:'SC. pp P.~ -e !

~ ,I'.

,~ _------- .• "l_;_r

3 3

-~ /,1'

H. ,,0