Nama Mata Pelajaran Tarikh Hari Masa Tingkatan Bilangan Murid Tema Tajuk Pendekatan dan Teknik Objektif

: Bada Anak Usak : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan : 21September 2010 : Selasa : 11.30 Pagi – 12.40 Tengah Hari : 4 Jujur : 30 Orang (20 perempuan dan 10 lelaki) : Hidup Bermasyarakat : Peraturan dan undang-undang dalam masyarakat : Teknik Perbincangan :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini,murid sekurang-kurangnya dapat : i)
ii) iii)

Menyenaraikan empat norma komuniti, peraturan dan undang-undang dalam masyarakat setempat murid. Menghuraikan Tiga kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang Keselamatan Jalan raya. Menerangkan Tiga tujuan undang-undang Keselamatan jalan raya digubal. : Kemahiran Menulis, Kemahiran bertutur dan Kemahiran Mendengar .

Penggabungjalinan

Penyerapan Nilai-Nilai Muni:
i) Nilai

:Bertanggungjawab, Menghargai, Mematuhi Peraturan dan Hormat menghormati.

Kementerian Pelajaran Malaysia.Hijau dan kuning ii.Kementerian Pelajaran Malaysia ii. . Buku Teks Pendidikan Sivik Tingkatan 4. Kad Bewarna Merah. : i.Artikel dan Keratan Akhbar Sumber : i. Gambar Kemalangan jalan raya iii.mendengar dan menulis.ii) Ilmu : Undang-Undang iii) KBKK : Menganalisis dan mentafsir Pengetahuan Sedia Ada Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Bahasa Bahan Bantu Mengajar : Murid mempunyai serba sedikit peraturan jalan raya : Kemahiran berfikir secara Kreatif dan Kritis dan kemahiran menganalisis : Bertutur. Buku Panduan Guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 4.

Kuning.Rancangan Aktiviti : Langkah / Masa Isi Pelajaran Rangsangan Minda Soalan guru :1. Guru menjelaskan bahawa warna kad tersebut mewakili 3 warna lampu isyarat yang bermaksud: 1. - Catatan/ Bahan Bantu Mengajar Murid diminta meneka warnawarna kad tersebut. 3 Kad Berwarna 2. - 3.Contoh Gambar Kemalangan Jalan raya Set Induksi 2. Hijau. Guru mengaitkan bahan bantu mengajar dengan tajuk pembelajaran pada hari ini iaitu ‘ Peraturan dan undang-undang dalam masyarakat’ yang .Kad Berwarna 2.Apakah yang kamu Nampak di tangan cikgu? Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru menunujukan kepada murid 3 jenis kad yang berwarna merah.Teruskan Perjalanan jika tiada halangan. Warna Hijau.Berhenti 2.kuning dan hijau.Bersedia untuk berhenti 1. Warna Merah.Merah. Warna Kuning.Apakah warna kad yang terdapat di tangan cikgu? Andaian Jawapan murid :1.

Langkah 1 2. -Guru membahagikan murid kepada 3 kumpulan. 1. -Kumpulan Pertama diminta berbincang untuk mencari ‘norma masyarakat atau peraturan masyarakat ‘yang murid tahu di sekitar mereka. peraturan masyarakat setempat.Artikel keselamatan jalan raya . -Kumpulan ke tiga berbincang mengenai ‘Tujuan undang-undang keselamatan jalan raya digubal’. Norma masyarakat. -Kumpulan ke dua diminta berbincang untuk mencari ‘kepentingan mematuhi keselamatan jalan raya’.Keratan akhbar 2.terkandung dalam Tema : Hidup Bermasyarakat 1. Tujuan undangundang keselamatan jalan raya digubal. Kepentingan mematuhi keselamatan jalan raya 3.

Langkah 2 - Guru meminta setiap wakil dari kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan. . Murid lain mencatat isi yang dibentangkan Guru member peluang kepada murid untuk berbincang dan memilih isi yang terbaik. -Kertas Mahjung -Pen marker - Murid diminta mengabungkan ketiga-tiga isi tersebut dan menampal hasil kerja mereka di sudut mata pelajaran sivik dan kewarganegaraan di dalam kelas.

-Guru mengulas semula isi pelajaran pada hari ini.-Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk menyatakan isi pelajaran Penutup Penilaian dan rumusan yang telah dipelajari pada hari ini. -Murid diminta untuk membaca tajuk pelajaran pada minggu seterusnya. PENILAIAN Penilaian : _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ Ulasan Kendiri : _____________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ .