P. 1
alexandru macedonski

alexandru macedonski

|Views: 883|Likes:
Published by claudiabonea

More info:

Published by: claudiabonea on Jan 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

Alexandru Macedonski

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Salt la: Navigare, căutare

Alexandru Macedonski

Literatura română Pe categorii Istoria literaturii române

Alexandru Macedonski Alexandru M. Macedonski (n. 14 martie 1854 — d. 24 noiembrie 1920) a fost un poet şi prozator; dramaturg; şef de cenaclu literar, publicist român.

Cuprins

[ascunde]
• • • • •

1 Cronologie 2 Opere publicate 3 Activitatea publicistică şi cenaclul 4 Bibliografie suplimentară 5 Legături externe

Cronologie

1780/1782

Naşterea lui Dimitrie Macedonski, bunicul patern al poetului, are loc într-una din localităţile sudice ale Bulgariei (Sliven, Karnabat, Iambol), plaiul Ceatal Tepe / Ceatal Balcan. În documentele epocii, figurează alături de fratele său Pavel (probabil, gemeni), iar părintele lor, viteazul Ştefan Mincio Voievod, cunoscut în toată Bulgaria, descindea din „neamul căpităniilor sârbeşti, cari au rămas din vechime ca trăitori în Macedonia“. Erau de origine aromână/macedoromână.

1787

La declanşarea războiului ruso-austriaco-turc, o mare parte a populaţiei de religie creştinortodoxă din Balcani s-a refugiat în nordul Dunării, în Valahia şi Moldova (alte refugii/bejenii au avut loc în timpul celorlalte războaie imperiale, din 1806-1812, 18281829, 1853-1856). Printre refugiaţi, s-au numărat membrii familiei lui Ştefan Mincio Macedonski. Acesta, împreună cu fiul său Stoian, s-au încadrat ca volintiri în corpul aşazişilor cazaci valahi ai armatei ruse de sub conducerea contelui A.P. Rumianţev.

1788

decembrie 6. A fost cucerită de la turci-tătari Cetatea Oceakov, situată între Odessa şi Herson, pe limanul Niprului la Marea Neagră. Printre cei dispăruţi în luptă au fost Ştefan şi Stoian, că nu s-au mai întors acasă.

1806

Dimitrie Macedonski şi fratele său Pavel care participaseră, mai înainte, la răscoala antiotomană a sârbului Karagheorghevici, înăbuşită în sânge, se încadrează în regimentul de cazaci valahi reînfiinţat la cererea ruşilor de către Constantin Ipsilanti, domnitorul Ţării Româneşti (1806-1807) şi, la luptele de la Obileşti-Ilfov (2 iulie 1807), Dimitrie este rănit. Cei doi fraţi Macedonski ajunseseră la gradul de locotenent/porucic, fiind sloboziţi de generalul Bagration din serviciu (23 martie 1809), „spre a-şi căuta slujbă

I se impută. iar la retragerea armatei ruse din ţările române (1806—1812) rămân pe loc obţinând certificate de indigenare/naturalizare/ împământenire. şeful Eteriei. lipsiţi de viza de azil a austriecilor. Porucicul Pavel Macedonski se implică şi el în procese civile. printre care şi Dimitrie Macedonski (24 oct. devenind translatori pe lângă Divanul Principatului Valahiei. Serdarul Dimitrie Macedonski. C. Dimitrie Filipescu (fiul marelui ban Grigore Filipescu. totuşi. • 1841 . Sărăciţi. Ca epitrop al Bisericii Staicului. împreună cu eteriştii lui Al. Retraşi la Tismana. • 1840 mai. neexecutări de lucrări contractate. la Tribunalul Civil din Chişinău. Marin Serghiescu. Eftimie Murgu. ianuarie 17“.ostăşească sau politicească“. alte categorii sociale. română. salvaţi de Pavel Macedonski. creşterea viţei de vie şi cu negoţul. cel care era procuror al Ţării Româneşti. este regretat astfel în anul decesului: „Ştiinţele dreptului au pierdut în ţara noastră un bărbat foarte luminat“. cârciumari. cu arnăuţii. inclusiv cu cumnatul său.a. Membrii Societăţii Secrete.). Lui Dimitrie Macedonski i se vând prin mezat/licitaţie două vii (Scăieni şi Ţintea. De altfel. Jean A. Urmăriţi de turci. alături de Nicolae Bălcescu.unde ruşii. octombrie. trec în Transilvania (10 august 1821). Vaillant ş. de care erau apropiaţi prin vechi afaceri şi camaraderie militară din războiul 1806-1812. Telegescu. pentru datorie. pentru furtişag. Ipsilanti. se reîntorc în Bucureşti la finele războiului ruso-turc. prin Braşov. lui Dimitrie Macedonski (fără dovezi concrete) predarea/ trădarea Vladimirescului în mâinile eteriştilor. Fraţii Macedonski reintră în slujba statului ca tălmaci/târzimani. creşterea vitelor. în 1830. control economic. 1835). în 1834. judecaţi şi condamnaţi la 8-10 ani de ocnă. D. pentru merite în slujbele lor de tălmaci. în Basarabia (14 sept. dar şi în alte funcţiuni administrative — furnizori militari. Dimitrie Macedonski şi Hagi Prodan. cu agricultura. ridicaţi la rangul de serdari şi consemnaţi ca atare în Arhondologia nouă a Ţării Româneşti (30 august 1838). după cum declară: s-au ocupat „la moşii.21 martie 1823). fraţii Macedonski erau bogaţi. i-au pus la gros (21 noiembrie 1822 . căzuţi în mâinile pandurilor. Prahova.. considerându-i periculoşi. dar şi cu Iordache Olimpiotul. 1821). numit procuror al Ţării Româneşti. greacă. strângerea/înrolarea de ostaşi/panduri/merceliari în armata rusă. j. de domnitorul Alex. limbile rusă. Cunoşteau. Creţescu (12 aug. fraţii Macedonski ajung cu paşaport fals la Hotin. care îşi propuseseră să realizeze independenţa Ţării Româneşti şi lichidarea regimului feudal. Cei doi fraţi sunt. mort în 1838). au fost arestaţi (în urma unui denunţ). împrumuturi de bani şi altfel de daraveli/pricini. 1832). şi. deopotrivă. până la răscoala populară din 1821. • 1821 Dimitrie şi Pavel Macedonski participă la mişcarea lui Tudor Vladimirescu. Chica (1834-1842). sunt înfrânţi la Drăgăşani (7 iunie 1821). sârbă şi turcă. participă la constituirea unei Societăţi Secrete condusă de Dimitrie/Mitică Filipescu. porucicul Dimitrie Macedonski are diverse deferenduri cu diverşi meşteşugari. 3 aug. dar cu proces câştigat contra văduvei insolvabile a lui Iordache Olimpiotul. Dimitrie Macedonski era prieten cu Hagi Prodan căpitan de arnăuţi.

Maria Makedonskina punea sechestru. plachetă tipărită pe hârtie vânătă. Ceilalţi — Nicolae Bălcescu. căpitanului Ignatie Paznanski. Cei doi Paznanski — Ignatz/Ignatie şi Zoe/Joiţa . Sotir Ţăranu şi Const. iar. în 1833. nu prin ramura paternă a tatălui. Const. invocată de poet. slobozirea din oştirea rusească şi intrarea în miliţia românească. decedează.Serdarul Dimitrie Macedonski este condamnat la opt ani închisoare. • 1848 iulie 24. După această dată. Ignatie Paznanski face carieră în armata română: comandant de batalion. dată de generalul Pavel Kiseleff. viaţa celor doi fraţi Dimitrie şi Pavel Macedonski se desparte distinct. Prin poruncă către streaja pământească a Valahiei. bineînţeles. în 1849. Cămărăşescu. • 1806-1812 Ofiţerul Ignatie Paznanski a luptat pe teritoriul ţărilor române. iulie. stabilindu-se în Bucureşti. de origine poloneză şi numai prin ei se poate stabili legătura de rudenie cu familia Biberstein sau cu alte familii poloneze ce aparţin la Stema Rogala. pe venitul acareturilor paharnicului Grigore Zosima din Brăila. cu care nu a avut copii. Serdarul Pavel Macedonski este avansat în rang de paharnic. • 1842 septembrie 6. Rădoşanu. fiind înlocuit la Secretariatul Statului. născută Agova. Borănescu. Sunt graţiaţi de restul osândei condamnaţii din procesul intentat membrilor Societăţii Secrete în 1840: Mitică Filipescu. în Serbia. felicitat personal . Const. Mai trăia încă la 1876. Gr. pentru îngrijiri medicale. lăsa prin testament averea cocoanii Sofiţa Doneasca. în 1815. Moare Pavel Macedonski.aprilie 9 . • 1843 ianuarie 10. unde cade bolnav de dropică/hidropizie. transferat la Mănăstirea Plumbuita de lângă Bucureşti.I u pocetku prve pobvinego aine 18431 u Kozmopolill'(Din cărţile/ paharnicului Pavel Macedonski/ 1842.sunt străbunul şi bunica paternă a poetului. s-a încuviinţat. s-a căsătorit. iunie 23. Este degradat din rangul/cinul de serdar. Eftimie Murgu. la 13 iunie 1864.fuseseră eliberaţi mai înainte pe diverse motive. Cu fiica acestuia. Telegescu. depus la Mănăstirea Snagov. Pavel Macedonski editează. un poem în limba sârbă despre răscoala antiotomană a lui Karagheorghevici: Iză Kseigălpaharnika Pavla Macedonskagol 1842./ La începutul primei jumătăţi a anului 1843/ la Cosmopoli). Zoe. • 1845 Paharnicul Pavel Macedonski rămâne tălmaci pentru limba rusă numai la Comitetul Cantinelor. Marin Serghiescu. şi. Mihai Molojescu. ultimii doi fiind expulzaţi întrucât erau sudiţi (supuşi Imperiului austriac). Vaillant . Jean A. porucicul/locotenentul Dimitrie Macedonski. lăsând văduvă pe Maria/Marghioala. Dimitrie Macedonski.

XIII. porucicul Călinescu şi aghiotantul domnesc căpitanul Vilara. ca material documentar (copiile respectivelor documente păstrându-se la Institutul de Istorie Literară şi Folclor. numit organizatorul „comenzii la învăţătură“. născută Rallet-Slătineanu (Mss. Varia 2 Arhiva Alex. Aşa se explică cele trei cărţi traduse de dânsul din ruseşte: Notiţii din învăţăturile ce se predau cinurilor de jos (1851). căsătorită cu căpt. dând naştere la mai mulţi copii. fiind înaintat la gradul de maior (1843). care îi poartă azi numele marelui cărturar).“). singura decoraţie acordată de Sultan raialelor/supuşilor otomani. Călinescu („Completăm cu ştiri noi biografia lui Al. de către Ţarul Rusiei. p. Nu ştim când a decedat. Ghica (1839). negustor.de domnitorul Alex. Bibescu. 1954. Tolică — avocat şi necăsătorit. Este numit comandant de polc/regiment (1848) şi înaintat la gradul de colonel. Alexandrina (?-?).147-155. mai întâi. 250-251). la recomandaţia generalului aghiotant Luders (1849). 20). cu Dimitrie Macedonski. Zoe/Zinca născută Papazoglu era grecoaică. Mumuianu.1894). precum şi în capitolul Cronologie (Al. Preia comanda Oştirii Române. Mihail/Michel/Mihalache. în vârstă de 89 ani) şi de Adrian Marino. la solicitarea lui G. cu Ordinul „Sfântul Vladimir“. solicită Domnitorului Carol I de Hohenzolern pensie. Adrian Marino o prezintă pe Zoe/Zoiţa ca fiică a lui Constantin Papasoglu. fiind înscris în Arhondologia Statului prin Poruncă domnească către Oştirea Românească şi decorat. EPL. ulterior. carieră militară obscură. cu care a avut o fiică. 1966. 4 aprilie 1946. Leonida căsătorit cu o Caramzulea. Macedonski. În lucrarea sa. Macedonski din Istoria literaturii române. de 83 ani. Împreună cu maiorul Cristian Tell. Boţea. văduva lui Dimitrie. Ghica. Nu mai avea acte doveditoare. p. căsătorită cu Constantin Papasoglu şi. planează o dublă identitate: a) după informaţiile de arhivă (datorate Elenei Piru şi Rodicăi Chiper) şi din periodice (scoase de Dora Littman şi Lucica Ionescu). Poezii. fără copii. În realitate. având trei copii: Alexandrina. I. 456 urm. III. locuia în mahalaua Precupeţii Noi şi a avut cinci copii cu Dimitrie: Alexandru. cu două fiice. ca urmare a decesului marelui spătar C. • 1866 decembrie 13. apoi Gherghel. respectiv. Zoe/Joiţa fusese. căsătorită cu un Brezianu. Opere. Documente macedonschiene inedite. 1966. ajuns maior (31 iulie 1831 . în „Revista Fundaţiilor". arse în timpul focului din 1847. alcătuit de Ana Macedonski. Viaţa lui Alexandru Macedonski (EPL.soţia lui Dimitrie Macedonski. căsătorite şi ele Mareş şi. la 20 mai 1950. p. p. În ceea ce o priveşte pe Zinca/Zoe/Joiţa . primesc „Nişan Eftihar“. la BAR.884. Macedonski. Macedonski. în Bucureşti. proprietar de han. Herescu (1850) şi. arendaş până în 1821 al ocnelor Moldovei.202/9. Genealogia familiei poetului Alexandru Macedonski şi a soţiei sale Ana Al. născută în 1783. Zoe Macedonski. Văduva .24 septembrie 1869). Artilerii pedestre. case şi vie în dealul Filaretului. căsătorit cu o Ştefănescu din Tg. [Corectat de colonelul şi cavaler -]. serie nouă. căsătorită Paciurea. (1852). la fel ca şi de domnitorul Gh. D. I. moartă de tânără. pentru serviciile aduse statului de către soţul ei între 1790-1840. după metoda rusească predată de el şi colonelul Dragan (1850). autograf nr. Lila (?-?). împreună cu alţi ofiţeri români. Notiţă din ecsersisul de linie (1852) şi Slujba frontului. până la numirea în post a vornicului Const. Zoe/Joiţa. p. la MLR şi mss. la 21 ani. Jiu.7. viitorul general şi tată al poetului (22 decembrie 1816 . b) după informaţiile furnizate de Ana Macedonski. în „Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor“. Zoe/Joiţa/Zinca născută Paznanski era poloneză. apoi.

Alexandru D. Paznanski) şi Dimitrie Macedonski. s-a căsătorit cu vărul ei Dumitru Pârâianu. domnitorul Ţării Româneşti (1842-1848). nu şi pe Alexandru (generalul)! I se va acorda un ajutor lunar. Macedonski a fost crescut numai de mama sa. rang consemnat în Arhondologia Nouă a Ţării Româneşti. pentru instrucţie şi achiziţie de material militar. • 1831-1834 Este trimis. până la întoarcerea tatălui în Bucureşti. devenind iuncher în Regimentul I Infanterie din Bucureşti. • 1843 februarie 14. • 1816 decembrie 22. care nu o putea ajuta. • 1844 Este trimis în Rusia. Macedonski cu Maria Fisenţa. . la Liceul imperial de la Kerson. fiul contelui Fisenţa . înfiată de Dimitrie Pârâianu. prin intermediul bunicului matern. de unde se întoarce şcolit. de când Dimitrie Macedonski a sprijinit (mandatat de marii boieri ai Ţării Româneşti . • 1848 februarie 12. Praporcicul Alexandru Macedonski din Polcul/Regimentul 1 este avansat porucic/locotenent prin Ofis domnesc de către Gheorghe Bibescu. căpitanul Ignatie Paznanski. • 1838 aprilie 3. Catinca . De la 15 ianuarie 1821. la Tuia. Are loc căsătoria lui Alexandru D. Alexandru era la vârsta pubertăţii. fiica lui Emanuel Fisenţa.mama Mariei — era din neamul Brăiloiu din Craiova. cu permisiunea armatei ruse (1 octombrie 1829). membri ai Comitetului şi ai Eteriei) mişcarea revoluţionară condusă de Tudor Vladimirescu. • 1834-1838 Continuă studiile militare de specializare la Jitomir în Rusia. copilul Alexandru D.Grigore Brâncoveanu. Iuncherul Alexandru Macedonski este avansat praporcic. de patru ducaţi.ambasadorul trimis de împărăteasa Ecaterina în Ţara Românească. Macedonski s-a născut ca primul fiu al soţilor Zoe (n. Grigore Ghica şi Barbu Văcărescu. la studii militare.menţionează ca fiu doar pe Mihail (atunci căpitan la Comanda Pompierilor). După moartea soţului. după semnarea Tratatului de pace ruso-turc la Adrianopol/Edirne (2 septembrie 1829). la vest de Kiev.

încărcarea puştilor) la solicitarea oficialităţii. Copiii Mariei cu Alexandru D. trupa din subordine arătându-se refractară la severitatea ofiţerului. 18541856). Dimitrie (22 sept. văzându-l „în desăvârşită plăcută stare“. • 1854 Maiorul Alexandru Macedonski este numit. la inspecţia făcută. pentru uzul Şcolii Militare naţionale.II. • 1857 . comandirul Batalionului model. 1918). Căpitanul Alexandru Macedonski este înaintat la gradul de maior.1852 . organizatorul „comenzii la învăţătură“. 1-2). bunicul matern. septembrie 28.D. dar şi cu daruri. 1848 . Porucicul Alexandru Macedonski este înaintat căpitan. În aceiaşi ani. Este reintegrat în armată. • 1852 octombrie 13. august25. de către domnitorul Dimitrie Barbu Ştirbei. 1858 . • 1849 decembrie 4. fiind ostil guvernului revoluţionar. îi sunt aduse mulţumiri de domnitorul Ţării Româneşti. Partea II. Suplement la Şcoala recruţilor de pedestrime (Cap. Adâncată şi altele. • 1852 Traduce din ruseşte Instrucţia pentru împuşcarea la ţintă şi adăogată cu note desluşitoare.4 iulie 1907). • 1850-1851 Traduce din ruseşte şi i se editează Reglement ostăşesc de slujba infanteriei (Cartea I. tradusese şi el câteva cărţi necesare studiului militar în Oştirea Română. Macedonski este pus în disponibilitate. prin Poruncă către Oştire. comăndiutor/comandant al Regimentului 3. Locotenentul/porucicul A. Dimitrie Barbu Ştirbei (1849-1853. Alexandru (14 martie 1854 . • 1851 martie 21.care a înzestrat-o pe Maria cu moşiile: Pometeşti.22 sept.?). Macedonski: Ecaterina (11 nov. Vladimir (1 sept. Primeşte comanda unei companii în Batalionul model al Oştirii Ţării Româneşti.24 noiembrie 1920). • 1853 Maiorului Alexandru Macedonski.

în „Trompeta Carpaţilor". urmare a conflictelor accentuate cu Domnitorul. • 1861 iunie—august. • 1862 nurlii. Ghica . mai 4. A. Colonelul Alexandru D. Cere aranjarea drepturilor la pensie. Aceasta se pronunţă pentru alegerea ca domn al lui Alexandru Ioan Cuza. ianuarie 23-24. unul dintre caimacami. Macedonski este şters din controalele armatei.D. Colonelul Alexandru D.233) de către Alex.D. la Iaşi. august 16. acelaşi care fusese domnitor (1834-1842). Kretzulescu (27 martie . întâiul în Principatele Unite / România. 1857. Filipescu (25 ianuarie). în guvernul C. Este numit preşedintele Comisiei pentru Casa de dotaţie a oastei şi membru în comisia Şcolii Militare.6 septembrie 1859). • 1860 august. Macedonski este însărcinat de boierii antiunionişti cu represiunea mulţimii din Bucureşti care manifesta în favoarea Unirii în faţa clădirii în care avea loc Adunarea Electivă a Ţării Româneşti. iunie 10. care numeşte ca prim-ministru al Ţării Româneşti pe Ioan Al. Adunarea Electivă a Moldovei alege. D.iulie 12. . Publică articolul Sistema în armată. vădit supărat că nici în noua domnie nu este luat în consideraţie. Maiorul Alexandru Macedonski este avansat la gradul de colonel şi numit comandant al Regimentului 5 („Buletin Ţării Rom. Apropierea de forţele opoziţiei este respinsă datorită firii sale incomode.caimacam (1846-1858). în unanimitate ca domnitor pe colonelul Alexandru Ioan Cuza.“. Demisionează din postul de ministru de Război. Primire entuziastă făcută de bucureşteni la intrarea lui Alexandru Ioan Cuza în oraş. • 1868 decembrie 23. Macedonski este numit prim-adjutant al domnitorului şi şef al Statului-major domnesc. Se adânceşte conflictul cu domnitorul. p. Generalul A. • 1859 ianuarie 5. şi şef al armatei.1. fiind scos la pensie în anul următor (octombrie—decembrie). • 1864 martie 30. Generalul A. pentru atitudinea sa unionistă. Macedonski este înaintat general. care numeşte ca prim-ministru al Moldovei pe Vasile Sturdza (17 ianuarie). februarie 8. Ajunge comandant al Garnizoanei Bucureşti şi şeful trupelor din Tabăra Floreasca.

ianuarie 29. se naşte în Bucureşti. şi mor: Gheroghian Hagi Toma Peşacov (n. Kogălniceanu.Cuza la 11 febr. Generalul este numit comandant al Taberei militare de la Furceni. bulgară şi greacă. ci şi al comportamentului rigid. în scrisoarea către colonelul D. p. în casele din Calea Dorobanţi. 1866). Numele tatălui e trecut în mitrică „Alicsandru maor". se naşte.cca. în depeşa către toate prefecturile. februarie 10. însoţită de o notă: „Această poezie să nu crezi.Kogălniceanu. la 16/28 dec. considerat abuziv. Soţia va deceda la 27 aprilie 1903. cu accese de grandomanie tipic aristocrată. poet şi muzician. prin urmare. 1796). IV • 1854 martie 14. autorul cunoscutului imn Pui de lei (1891). având ca naşă pe „cucoana Joiţa sin polcovnicul Paznanschi din mahalaoa Precupeţilor Noi“. — În acest an. purtătorul nu numai al numelui de Alexandru al părintelui său adorat. • 1866 . 1875. autorul vol. fiul preferat. lectore. poet pe teme istorice şi publicist. 1870).1901). Ioan S. inclusă în vol. bunica sa paternă. versuri mixte greco-române).• 1869 ianuarie 22. soţia sa. înhumare cu ceremonial funerar militar la Biserica Cuţitul de Argint din Bucureşti. fără numele de familie. Lecca din Iaşi. fiind numit comandantul Diviziei I teritoriale. am publicat-o făr a o corege“. septembrie 24.1828). combătut furibund în Parlament. toruşi. rectificare făcută pe actul de botez de către Primăria Sectorului de Galben. asistând neputincioasă la degringolada vieţii private şi literare a poetului. martie 27. dar fiindcă este compusă la etatea de 12 ani şi. Se îmbolnăveşte. M. una din primele mele încercări. contradictoriu. Prima-verba (1872. Este reintegrat în armată. Neniţescu (m. la 24 martie. M. Se termină perioada de instrucţie. şi Anton Pann (n. botezat la biserica din mahalaoa Precupeţii Noi. dezaprobă comportarea unor ofiţeri „februarişti“ din Bucureşti (cei ce l-au detronat pe A. caz care a provocat în ajun demisia guvernului şi.I. Maria Macedonski. 1868-ian. anunţă revocarea generalului A. la Galaţi. Macedonski din funcţia de comandam al Diviziei I. poet prolix şi poliglot (în limbile română. februarie 11. şi a fost. Generalul A. informându-l că fusese chibzuită chemarea generalului Macedonski la comanda Diviziei I. • 1865 Scrie poezia Plânsul amantei. poetul. august 31. bănuieşte că ar fi urmarea unei otrăviri. 56-58).D. că eu o ţin drept bună şi că nu-i văd erorile de care e plină. Alexandru A. Generalul îşi ia rămas bun de la trupă. dar pe care domnitorul Carol I n-a primit-o). ca ministru de Interne în guvernul prinţului Dimitrie Ghica (nov. astăzi dispărute ca urmare a sistematizării Pieţii Romane. duce la dizolvarea Camerei. Cazul. un vot de încredere în guvern (care şi-a prezentat demisia. septembrie 21.1785).D. Macedonski moare. Desmierdarea poeticească (ed. Macedonski.

desen (binişor)“. Prima-verba (1872. titrată în manuscris La o damă. poemă fantastică. Scrie mai multe poezii. Generalul Alex. Aventuri. Invocaţie. Istorie şi Geografie (bine). pe albumul logodnicei sale şi Ruinele Memphis. Scrie poezia La defunctul meu părinte. la obiectele: Purtare (bună). adnotând-o: „În han de la Filiaş. la Viena. Directorul liceului din Craiova. Scrie poezia Ultimul moment — poemă şi transcrie altele: Înconjurarea Vienei . • 1869 septembrie. către ora 6 seara. amândouă incluse în vol. Macedonski de Geniadetzki. Redactează poezia Departul. şi latină (binişoară). cu poştalionul. Prima-verba (1872. p. Scrie poeziile Sosirea şi Convorbire între roză şi crin. Plângi şi suspină (Elegie) unui june decedat. aceasta însemnând că în ultima zi a lunii. Scrie poeziile [Avântă-te. ochi negri. Cântecul păstorului. prin Pasul Vâlcan. fiindcă era după calendarul gregorian adoptat în Imperiul Austro-Ungar (cu 12 zile în plus faţă de cel iulian în funcţie în Principatele Române).72. inclusă în vol. îi eliberează „Certificatu scolasticul prin quare se ncredentiedia. la Viena. Furtunescu. mai. la Viena. I se eliberează din Dolj paşaport poetului pentru „statele Europei. inclusă în vol. datată în manuscris: Viena. Prima-verba (1872. reluată în variantă intermediară. cu o altă variantă şi datare (10 iunie 1866. G. matern. fiind în drum spre Viena. în Transilvania (Petroşani-Deva-Arad). religie (binişor). noiembrie 29. Adio la Mari. 1-3). 6 ore seara“. cu menţiunea: „Viene. inclusă în vol. hai şi te ridică).5960). Landstrasse et Hauptstrasse nr.Ioan Sobietzki. Boemă. quo scolariu lu Alessandru Macedonschi a terminat anul şcolar 1867-68 Clasa a IV-a a Liceului/Gimnasiului Mare din Craiova. • 1867 Scrie poezia Cântec (Viaţa-mi simt că mi se stinge). martie 30. Scrie poezia O suvenire. Cântec popular—marş. având: „statură înaltă. fără a menţiona ziua. păr-sprâncene. Viena îi inspiră poezia de . semne deosebite — nu are“. reflex al lecturilor din creaţia lirică medievală franceză. Se află în Viena „spre a se prepara“ să intre la Facultatea de litere. şi O voce (Popole române. la Craiova. titrată în manuscris Strigătul inimei.. Limba rom. iubito. p. martie [31]. IV). Versuri. cu trenul de la Arad. dar şi transcrie din producţiile anterioare de la Craiova: La douleur (21 martie 1870). aceasta însemnând că încă nu se obişnuise cu noul fus orar şi noul calendar. suflet. multe dintre ele rămase în manuscris. timp de juneţe). Compune poezia La o doamnă (Acum. apoi. fiind abandonate: La lira mea. pe termen de 3 ani de zile la studie“. iunie 10. limba elenă (binişor). castanii. faţa smeadă. Târziu. / prin GyulaSzolnok — Budapesta-Gyor. în ziua de 23 iulie 1870.. p. (binişor). sub formă de virelai. aprilie 10. Scrie Elegie. franceză (bine). În pensionat du proffesseur Vlisser“.]. D. nasul-gura-bărbia-obrazul=potrivite. La o jună fiinţă. semnând A. p. naturale (repetând examenul. martie/aprilie. fruntea potrivită. M. '70. După cum se observă. 6-8. Chanson polonaise. Bucureşti) în manuscris.ianuarie. • 1870 martie 29. Prima-verba (1872. de la noi. Macedonski.28). mai. binişor).

[octombrie]. stil nou. Volumul este semnalat.octombrie 1. cum ar fi cel titrat Despre revoluţiune. căruia îi va semna. Gârbea o altă epistolă în versuri. vor fi incluse în vol. 13-24). 55. în ziua următoare. menţionând numele iubitei sale: Celestina.A.Pesta. • 1871-1876 Colaborează. poezia Amorul. G[ârbea]. 1876) sau administrative: Memoriu adresat d-lui ministru de interne asupra situaţiunei judeţului Bolgrad (30 oct. la Bucureşti. amiciţia. iulie 30 . Debutează publicistic în „Telegraful român“. coleg de şcoală la Craiova. în Bucureşti.G.G. traduceri şi studii politice. unde va scrie poezia La România (Vedeţi această vale cu flori încântătoare) şi altele cu caracter patriotic. datată: Viena. Se află. Prima-verba (1872. compoziţie pe ideea „armonie imitativă". O altă poezie. în Italia. Pesta. • 1872 februarie 3 . în Via Maggio 2. la 7 ore. dar şi literare: Poeziile d-lui Candiano Popescu (29 ian. • 1871 ianuarie 17. virtuozitate ce îl va preocupa ca tehnică prozodoică toată viaţa. în „Ghimpele" (20 iunie 1871). Multe dintre poeziile scrise în această perioadă rămân . Scrie. Scrie. dar numai Adio. în revista „Familia“. Scrie. p. Scrie. necrologul..1876). este scrisă în aceeaşi zi. la Viena. pentru poezia [Nimic n-aştept aicea.). 47-49. formată din şase părţi. la Florenţa. Recenzie de D. în „Transacţiuni literare şi sciinţifice“. octombrie 1/13. în localitatea Riva.mai 28. poemul Desperatul. p. Visul lui Nadir şi Singura-mi consolare. o altă poezie dedicată celei care îi era „Angele ceresc!“. Consemnarea volumului în revista „Federaţiunea". iar.]. în Bucureşti. în vest. format din opt sextine. poezia Cerşetorul. p. în „Literatorul“ (8 iunie 1918). septembrie. Macedonski. pe care o va include în vol. având în sumar 32 de titluri de poezii scrise între 1865-1872. Bucureşti. proprie instrumentaliştilor. Gârbea. Poesii de Al. între Verona şi Brescia. din Viena. în Alpii Trientini. Călătoria se prelungeşte până la Turin/Torino. şi dă o nouă variantă. v.. ca patria şi justiţia. Scrie. după care se întoarce în ţară. 62). la Viena.evocare istorică. scriind alegoria Grădinile (Ce frumuseţe! Ce mii de flori!). august 30 — 5 noiembrie. seara. cu versuri. situată. Unde eşti Celestina?. în partea de nord a Lacului de Garda. răul şi binele ce produce (10 ian. poemul Judecata în Infern. în Italia. O altă poezie. în Viena. Reia epistola în versuri către G. octombrie 15. 1876). Marş (Puşca luaţi). inclusă în vol. cu pregnant influx liric. septembrie. poezia Sunetele bătăliei (Bomba detună). cu intermitenţe. la ziarul „Telegraful de Bucureşti“. A. iulie 26.1870. Laurian. noiembrie 26/8 decembrie. Epistolă amicului meu George G. din care va selecta doar două (strofe a IlI-a şi a IV-a. de asemenea. 3 dec. Se află.6l). Bucureşti. exprimă fiorii dragostei. septembrie 24. la Geneva. având tematică similară. organul aripei radicale a Partidului Liberal. începută la Viena. Se află. cu poezia Dorinţa poetului. iulie 30. 52-54). în Elveţia. la Viena. în ziua de 26 iulie 1870. ianuarie/martie. Sibiu. aceluiaşi G. iulie 22. aprilie. Student în litere. pe care o va relua în anul următor. Prima-verba (1872. Prima-verba (1872. Scrie. Compune în versuri. Debut editorial cu Prima-verba (70 p.

motiv de temere pentru mama sa. în 1903. murise.msky. Tirol. Profesiune de credinţă. Bucureşti. poema Chemarea la arme a lui Tudor Vladimirescu (1821). Călătoreşte în Austria (Stiria. Veneţia). 73 capre). Maria Macedonski. pentru a-l feri de eventuale consecinţe derivate din acuzaţia de laese majestatis. Siemering. inclusiv cea de la Adâncată de Jos. datorită unor încurcături financiare ca urmare a ipotecărilor. octombrie 18. Colaboratori: Veronica Micle.a. Graz. iunie 29. bisăptămânal (14 nov. Resp. în „Oltul". poezia Sărac şi curat. Bucureşti. în Italia (Tarvis. .V.H. aflată sub redacţia lui Gr. revista lui Cezar Bolliac. la Heidelberg. septembrie. cu adresă directă la A. Bucureşti. format din 66 de familii (133 suflete). la şedinţele căreia iau parte colaboratorii de la „Oltul“. cu 63 de case (şi două bordeie). Locuitorii erau săraci (deţineau 9 cai. adică peste 130 de ani. poema antidinastică 10 mai (Sunt opt ani de suferinţă care astăzi s-a-mplinit). (Alexandru Ioan Cuza. Călugărenii şi Şarpele şi pila (după La Fontaine). în care copilărise poetul. altădată era proprietatea boierilor Fisenţa şi. 6 măgari. Tipăreşte. inima-mi e plină). Caragiale în „Ghimpele“. program. Napoli. cu vaporul „Tagetof. poezia Amicului meu Ilariu Hodoş. 1874). poema La moartea lui Alexandru Ioan I. iulie 8 şi 15. • 1874 ianuarie 1. Bucureşti. Publică. prosperă şi impune respect celorlalte naţiuni". 116 boi. din care două. şcoala primară se afla în Pometeşti. unul făcut de vistierul Bădescu. de a-l expedia precipitat în străinătate. august 11. poeziile Umbrei lui Bolintineanu. După ce a revenit în ţară. Apare primul număr al primei sale publicaţii: „Oltul“ Ziar liberal cu pagină literară. noiembrie 14.în manuscris până la apariţia prezentei ediţii. Ţincu. în Austria (la Viena şi Gleichenberg) şi Italia (la Neapoli). N. îi apar poeziile scrise în aceeaşi perioadă. Înfiinţează Societatea literară „Junimea". scrisă la Napoli. D.iunie 10. a mamei poetului. satul vecin. prin dotă de zestre. vai. în „Telegraful“. Klagenfurth. 13 ian. poetul declară că „prin literatură o naţiune se înalţă. În art. judeţul Dolj. girant: G. Publică în „Tribuna“. Tipăreşte. iunie 23. Poetul este urmărit pentru delict de presă după publicarea unui violent editorial antiguvernamental. 1874). sat în plasa Amaradia. Moşia pe care se afla satul (2516 pogoane arabile + 110 ha pădure) aparţinea statului. Publică în „Telegraful". Îi apare în „Trompeta Carpaţilor“. N. Gleihenberg). la moartea sorei sale Elisa (reluată în „Oltul".Niculescu. Până la sfârşitul anului. N. Bucureşti. Insbruck. în acelaşi an. în „Telegraful“. Şerbănescu. domnul Unirii. vechi conace boiereşti. în ziua de 3 mai 1873. Publică poezia Iubirea lumei (De câte deziluzii. mai 27 . apoi. ecou al pierderii moşiilor de zestre ale mamei. Scurtescu. Safir. prin Giurgiu.L. face un drum la Adâncată de Jos.) iunie-august. Th. Prim-procurorul Tribunalului Ilfov îl citează şi i se ia un interogatoriu. Ştiau carte 41 locuitori (37 b + 4 f) şi numai 35 copii urmau cursurile şcolare. de Manolache Fisenţa. 155 oi. celălalt. decembrie 1. 1873-23 mai 1874) şi săptămânal (26 mai-22 dec. • 1873 mai 23. Grandea (1 august-1 decembrie 1873). Bucureşti. împreună cu un Dialog între un călător şi un pământean asupra morţii lui Cuza. Domnul românilor. I. în Cronica literară. martie. dar şi alţii.

între 18561877). al cărui director era Pantazi Ghica. cotidian al Partidului Conservator. iar în funcţia de redactor l-a urmat Bonifaciu Florescu.) din al cărei rol conducător se retrage după primul număr. iunie 7. mai puţin cunoscuţi.30 iunie 1876). proză. alături de D. • 1876 martie 25 — aprilie 23. Basarabia (teritoriu care. de a permite trecerea „volintirilor“ ruşi în drum spre Serbia.a. comercial şi ştiinţific. 214). Poesii (1882). cu traduceri din Puşkin. Macedonski a colaborat cu versuri (Carminella.—15 sept.• 1875 ianuarie 15. avocat în vogă şi „tribun al poporului“. • 1877-1878 Publică în „Vestea“ (4 aprilie 1877 . Al. viitor ministru şi deputat în dese rânduri. iulie 21 — septembrie 19. Ziar politic. demisionează. Opere publicate Volume de versuri: • • • Prima verba (1872).C. să devină redactor al acestui periodic (oct. literar. traduceri din Gilbert şi Lamartine. cu versuri: Odă închinată armatei române (nr.I se prezintă mandatul de arestare la Craiova şi e adus sub escortă la închisoarea Văcăreşti din Bucureşti. Petofi. • 1877 Colaborează la „Timpul“. Ziar politic. la propunerea lui Titu Maiorescu. dar şi de director (sept. om politic liberal. poetul deţine cu titlu provizoriu funcţia de prefect. Brătianu. Director al Prefecturii judeţului Ismail/Bolgrad. Colaborări intermitente la „Familia“ din Budapesta (1865-1880) şi Oradea (1880-1906). devine eroul zilei. printre altele. martie/aprilie 24. Lamartine. poezii originale şi traduceri. în calitate de colaborator. prim-ministru. nuvela Cârjaliul şi piesa de teatru Gemenii. prin Conferinţa de la Paris. Petrino ş.Eminescu. cu atitudine manifestată potrivnic „Convorbirilor literare“ pentru atitudinea ei filogermană. În acelaşi timp. gloriolă care îi dă satisfacţii vindicative. cu o colaborare sterilă politic în „Telegraful“. Este redactor la „Stindardul“ (25 martie . 178) şi o traducere din Burger (nr. industrial şi literar. înainte ca M. 1877). revine României. în urma Războiului Crimeii. Apare „Revista Junimei“ (Buc. Excelsior (1895). comercial. Prin încălcarea flagrantă a instrucţiunilor confidenţiale ale lui I. În paginile cotidianului va publica. publicaţie cu ortografie latinizantă. 1877). Pastel). Pus în libertate de Curtea de Juraţi a Tribunalului Ilfov. . în aceeaşi celulă cu N. Fleva (18401914).martie 1878). Poetul plin de umor va scrie versuri satirice. 15 ian.

Cartea de aur (1902). pe care i-a publicat în revista sa . inspirat din volumul Nopţile al poetului romantic francez Alfred de Musset. Gala Galaction. discursul liric este rezultatul unui efort de sinteza şi se bazează pe o metaforă concretă. Poetul a încercat astfel să relanseze caractarul neolatin al limbii şi literaturii române. Alexandru Macedonski a încurajat. Spre sfârşitul vieţii a scris celebrele cicluri. Rondelurile rozelor. După 1890 lirica lui Alexandru Macedonski trece printr-un proces de esenţializare. . Poetul renunţă la retorismul primei etape. poezia devenind sugestie şi muzicalitate. Spre exemplu acum scrie Rondelul rozelor ce mor. o grupare formată în 1880 ca reacţie a influenţei germane a grupării Junimea. Tudor Vianu. Nuvele (1923) Teatru: • Moartea lui Dante Alighieri (1916) Până în 1890 Macedonski scrie poeme ample. şi cu un pronunţat caracter satiric. de factură romantică. Rondelurile Senei şi Rondelurile de porţelan. cu versuri lungi. Cele cinci cicluri au fost publicate în volumul postum Poema Rondelurilor (1927). A fost influenţat de instrumentalismului poetului belgian René Ghil. la începuturile activităţii lor scriitoriceşti. Rondelul apei din grădina japonezului. Rondelurile pribege. Thalassa (1915). iar în 1896 revista Liga ortodoxă în care vor debuta alţi mari scriitori: Tudor Arghezi. A publicat un volum de versuri în limba franceză intitulat Bronzes. Rondelurile celor patru vânturi. Poema rondelurilor (1927) Proză: • • • • • Dramă banală (1896). Rondelul câinilor. Le calvaire de feu (1906).Literatorul. acum scrie ciclul Nopţilor. caracterizat şi printr-un abundent retorism romantic. Poezia viitorului (1892). În 1873 scoate ziarul Oltul. numeroşi tineri talentaţi.• • Flori sacre (1912). Teoretician al simbolismului şi promotor al noii poezii: Arta versului (1890). Activitatea publicistică şi cenaclul Macedonski este şi fondatorul revistei şi cenaclului Literatorul. Rondelul lucrurilor. printre care George Bacovia. Macedonski e unul dintre puţinii noştri autori de rondel. Acum scrie Rondelurile.

Poeme. posesor de grămezi de argint şi de aur. Ali străbate cu caravana în linie dreaptă pustiul şi moare înainte de a pune piciorul în Cetatea Sfântă. Rosetti din 13 ianuarie 1890. În “Noaptea de Ianuarie” îşi exprimă solidaritatea cu cei ce suferă în chip demn “ridicând lupta vieţii în frunţi semeţe de eroism”. După modelul nopţilor lui Alfred de Musset. Sensul pe care l-a extras Macedonski din această legendă este asemănător cu acela pe care Eminescu îl scotea în Luceafărul din basmul “Fata în grădina de aur”. alături. A. un zdrenţăros pornit odată cu el la drum şi urmând o cale ocolită ajunge la Meka. Are volume de poezii dintre care amintim Excelsior. jaruri cu pietre scumpe. vedem pe poetul de geniu “trăsnit de soartă” cuprins de un somn adânc în camera-i pustie cu focul stins. Bibliografie suplimentară • • Adrian Marino. Legenda vorbeşte despre Mohamed . înconjurat de umbre. arme de preţ. “Noaptea de Mai” este un imn dedicat naturii vindecătoare de nevroze” care comunică omului forţa ei înnoitoare “Noaptea de Decemvrie”. cai repezi. trăsnit stă de soartă. emir al Bagdadului. Dintre acestea “Noaptea de Aprilie” şi “Noaptea de Septembrie” au ca temă dragostea. El este cunoscut în literatură mai ales ca poet al nopţilor şi ca teoretician al simbolismului. palate şi grădini parfumate de roze şi crini: . În acelaşi timp Pocitan . realităţi externe. Cu nici o schinteie în ochiu-adormit… Iar geniu-i mare e-aproape un mit…” Se aud geamătul viscolului şi urletele sinistre de lupi. ca de nămeţi: “Pustie şi albă e camera moartă… Şi focul sub vatră se stinse scrumit…— Poetul. Poet al nopţilor. al visului.Hassan.A fost ales ca membru post-mortem al Academiei Române (în 2006). planul real alternează în “Noaptea de decemvrie” cu cel fantastic. Condiţia pentru această era să nu se abată de la calea dreaptă. Are opere scrise în limba franceză. dar şi simboluri ale zbuciumului interior ale făpturii “de humă”.ben . Macedonski publică un ciclu de 11 nopţi cu temă variată. inspiraţia. Opera lui Alexandru Macedonski Alexandru Macedonski Sub conducerea lui apare în 1880 revista “Literatorul”. Viaţa lui Alexandru Macedonski Adrian Marino.Pehlivan. În “Noaptea de Februarie” ia apărarea femeii decăzute. Deodată o flacără izbucnită sub forma unui arhanghel de aur. Flori sacre. preface pe poet într-un prinţ arab tânăr. La început. publicată de Macedonski în “Românul” lui C. care îl sfătuieşte înainte de moarte pe fiul său Ali să meargă la cetatea sfântă Meka pentru a obţine iertarea păcatelor lui. bogat.ben . Noaptea de decemvrie “Noaptea de decemvrie” s-a dezvoltat dintr-o legendă în proză intitulată “Meka şi Meka”. “Noaptea de Iunie” urmăreşte poziţia jalnică a poetului în societate. Ca în orice poem romantic.

. Omul pocit este simbolul omului comun. El care a renunţat la bogăţii pentru a merge la Meka este încrezător în forţele sale. capabil de compromisuri. caii şi cămilele cad. îndură zile de-a rândul sub flăcări de soare setea pe care şi-o potoleşte la razele oaze. nu însă înainte de a-şi vedea visul cu ochii. frumoasa Meka este. Emirul rămâne în cele din urmă singur pe cămila ce şovăie. ca orice ideal de desăvârşire. duble şi triple. Ca şi Luceafărul lui Eminescu. Cetatea prea sfântă îl cheamă în ea. Îi vrea frumuseţea — tot sufletu-i vrea — Din tălpi până-n creştet îi cere fiinţa”. şi are o clipă mirajul oraşului sfânt şi posedat de fata morgana năluca închipuirilor sale. ca perfecţiunea pentru artist. fie şi numai sub forma de iluzii. Ca şi poetul care a făptuit opere măreţe. Pentru el atingerea absolutului înseamnă cetatea Meka: “Spre Meka-l răpeşte credinţa-voinţa. Frământările creatorului în timpul elaborării unei opere de artă are ca simbol vântul. Poetul spune că succesul înţeles în chip vulgar este rezervat numai spiritelor inferioare. că cetatea sfântă Meka este despărţită de Bagdad printr-un deşert. asociaţii noi pe baza principiului corespondenţelor. Acesta are ziduri albe. din jurul său. dar regina trufaşă a magiei. În vreme ce însoţitorii mor câte 3-4 odată. La fântâna umbrită de curmali unde se opreşte să bea apă. capacitatea omului de a rămâne fidel drumului ales. ce îi ies în cale. efortul artistului de a se desăvârşi. poame de aur. prinţul zăreşte un om pocit. “elementul hotărâtor pentru opera unui artist. şi are-n tezaur. cai repezi cu foc în copite. bogatul emir nu este mulţumit de bogăţia sa. oţeluri cumplite — În grajduri. Şi jaruri de pietre cu flăcări de sori. “Noaptea de decemvrie” se termină cu izolarea poetului de lumea ostilă. porţi de topaze şi turnuri de argint. În cadrul poeziei Macedonski foloseşte simbolul. emirul pleacă în zori salutat de auroră şi condus de mulţime până la porţile oraşului. se grăbeşte să ajungă la Meka. Emirul reprezintă credinţa nestrămutată într-un ideal. emirul în drum spre cetatea sfântă. îşi înţelege aspiraţiile ca pe o chestiune de onoare şi nu concepe să ocolească obstacolele la fel ca şi Hyperion. de neatins. Marea artă cere efort sau sacrificiu şi poetul ce visează. În fruntea unei caravane de armăsari şi cămile. Îi cere simţirea. Drumul ocolit străbătut de omul pocit este simbolul eticii inferioare a omului comun. ca acel zdrenţăros care urmând drumul ocolit ajunge la Meka. a întrepătrunderii senzaţiilor de văz. emirul se pregăteşte totuşi să-l străbată cu orice risc. Astfel arhanghelul de aur este simbolul inspiraţiei. auz şi miros. Movile înalte de-argint şi aur. crivăţul. incapabilă de a înţelege avântul creator. Hangiare-n tot locul. îi cere fiinţa. dar cu o privire vicleană care îi mărturiseşte că se îndreaptă spre acelaşi loc. Meka este simbolul idealului. Prinţul alege drumul drept. el fiind chinuit de dorinţa gloriei. păsările de pradă dau târnale. ia pustiul în piept. urletul lupilor. Emirul îşi pune întrebarea. Şi-ochi împrejuru-i — ori spuză cu flori”. Poetul foloseşte epitete simple. de a atinge perfecţiunea.“Şi el e emirul. cetatea riscată rămâne departe de orizont. Conştient că idealul nu e uşor de atins. moare într-o încordare supremă. metaforic numit “o mare aprinsă de soare”. în zdrenţe. dacă acest zdrenţăros va ajunge la Meka. apa şi hrana scade.

În deosebi refrenul şi repetiţia dau poemului o cadenţa melodioasă. blondeţe. El uită necazurile imobilizându-şi existenţa prin artă: “O roză-nfloreşte. simţind că natura îi oferă recompensă pentru suferinţele vieţii. topaze. alabastru. rondeluri. Rondelurile rozelor. Poezia este scrisă în ritm amfibrahi şi metru de 12 silabe. Originea poeziei se află în misterul universal şi se construieşte după o logică proprie.vorbind. În ultimii ani ai vieţii Macedonski a compus un număr apreciabil de poezii cu forma fixă. Rondelurile senei şi Rondelurile de porţelan. El afirmă “arta versurilor este nici mai mult. suveranitatea emoţiei artistice. monolit. la el apărând ideea de sinestezie. altele sunt repetate cu mici schimbări obsedant. El pune în evidenţa capacitatea de sugestie a poeziei. Aceste cicluri au fost adunate şi publicate postum în 1927 cu titlul “Poema rondelurilor”.” O altă latură a activităţii lui Macedonski este aceea de teoretician al simbolismului. Strofele sunt senarii (6 versuri) cu o rimă încrucişată şi trei rime alăturate. Rondelurile celor patru vânturi. un farmec muzical propriu. ALEXANDRU MACEDONSKI TEORETICIAN AL SIMBOLISMULUI . Dintre aceste rondeluri putem aminti “Rondelul rozei ce înfloreşte” în care poetul exprimă emoţia pe care i-o trezeşte înflorirea trandafirului. Macedonski este adept al instrumentalismului. Unele versuri au funcţie de refren. suavă… Ca nor risipit e necazul. Alte elemente simboliste pe care le găsim în poezie sunt neologisme: tremol. nici mai puţin decât arta muzicii”. Pentru el ideea de poezie este egală cu spontaneitatea. Poetul aduce inovaţii de ordin tehnic. Macedonski a deschis orizontul liricii româneşti prin noi motive poetice. Puternic mă poartă extazul Spre-o naltă şi tainică slavă. În articolul “Poezia viitorul” sau “Despre logica poeziei” el consideră poezia în primul rând formă şi muzică. în primul rând în dispoziţia rimelor. nume de pietre scumpe. Acestea sunt grupate în 5 cicluri: Rondelurile pribege. de exemplu de un viscol albastru. forme noi de poezie şi specii noi. solfi. Macedonski se înseninează contemplând frumosul.

Puncte de vedere presimboliste conţin şi alte articole publicate de Macedonski în “Lite-ratorul”. prin urmare. Macedonski a înţeles să-l şi promoveze stăruitor în literatura română. “Literatorul”. Macedonski publicase. în 1889. Guzla. împreună cu mine. Giraud. . articole de directivă. încă din primul ei au de existenţă. apar în această revistă. Poezia . poetul propunându-şi să creeze efecte lirice prin pure combinaţii de imagini şi sunete ca în Rimele cântă pe harpă şi Guzla. la mişcarea provocată din Liege de revista “La Wallonie”. pentru poezia care să adune în ea. Maeterlinck. patru poezii în limba franceză: Volupté. Încă în 1880 apăruse în literatorul articolul intitulat “Despre logica poeziei”. 1880.au avut onoarea. imprevizibil. După părerea poetului “simbolismul unit cu instrumentalismul” este. unele dintre aceste poezii ca: “Înmormântarea şi toate sunetele clopotului” sau “Lupta şi toate sunetele ei”. în Franţa. De altfel Macedonski avea să-şi revendice mai târziu. ca şi wagnerismul. este articolul lui Macedonski . ca Despre poezie sau Despre poemă 1881. apărut în “Literatorul” din 15 iunie 1892. “Belgienii. merite de pionier al simbolismului pe plan european. Prin simbolism .accentua Macedonski . din care a şi tradus. unul dintre distinşii colaboratori actuali ai marii reviste pariziene “Mercure de France”. “ultimul cuvânt al geniului omenesc". După modelul lui Rollinat. Dar pasiunea lui cea mare a fost instrumentalismul. Fernand Severin şi alţii încă .scrie el dacă n-au fost tocmai ei precursorii mişcării. Hystérie. dar se releva şi deosebirea de structură dintre poezie şi proză. au avut meritul de a fi întrevăzut din vreme întinderea strălucită ce se deschidea glorioasă dinaintea poeziei viitorului. în care sunt expuse puncte de vedere simboliste. Un adevărat manifest presimbolist. al cărei energic şi valoros director era dl. Rodenback. De altfel în numărul din august 1886. deosebită de logica prozei: ”logica poeziei e.ca şi prin ins-trumentalism care e “tot un simbolism. decadentism. astăzi deja iluştri .se spune în articol . Haine. Macedonski a afişat uneori preferinţe morbide pentru macabru ca în Vaporul morţii de exemplu. şi se poate zice aceasta cu mândrie şi despre mii din români . nelogică la modul sublim”. însuşi absurdul”. simbolism tot ce putea impresiona prin neobişnuit şi bizar. naturalism.îşi are logica ei particulară. Întrucât tot ce nu e logic e absurd. în care poetul pledează pentru concentrare şi sinteză lirică. Nu numai că se făceau apropieri între poezie şi muzică.Primele idei care prefigurează simbolismul la români şi care încearcă să-l teoretizeze apar odată cu Macedonski şi sunt puse în circulaţie prin revista poetului. mişcări sufleteşti contrastante. în care erau formulate idei ce anticipau anumite judecăţi ale lui Mallarmé. dacă ne putem exprima astfel. Franz Ell. limbaj în care se simte în largul ei…”. menite să revoluţioneze lirica. Chiar înainte de reconstituirea simbolismului ca şcoală. directorul “Literatorului” a încurajat de fapt tot ce se deosebea de poezia românească de până atunci: parnasianism. În numele acestui curent. “logica poeziei e. poezia “şi-a creat un limbaj al ei propriu. Albert Hockel. Teoretizând simbolismul. cu deosebire că sunetele joacă în instrumentalism locul imaginilor”. El însuşi s-a exersat în compuneri alcătuite după ultima modă parisiană. printr-un articol intitulat “În pragul secolului”.Poezia viitorului. Verhaeren. într-adevăr. să ia parte acum 12 ani.cei patru întâi citaţi.

). Orleanu. Comentariu literar "Noaptea de Decemvrie" de . aşa cum procedează. chiar înainte de întemeierea. poetul nu este un simbolist. nedreptatea. este el oare si un poet simbolist? Unii i-au contestat cu violenţă această calitate. să le distrugă inefabilul atât de caracteristic poeziei simboliste. revolta. soarta femeii în societatea burgheză. Dacă Macedonski este. După exemplul lui Mallarmé. evadarea în vis. Poetul. El rămâne în mod fundamental un romantic de formatie pasoptistă. mergând până acolo încât. Al. textul înfăiându-se. citadin romantic.apărând în volumul Poezii din 1881. orientul. în manuscisul romanului său Thalassa. Macedonski este un mare poet predominant romantic. în a cărui operă poetică au lăsat urme şi unele elemente simboliste. Macedonski acorda o importantă specială aspectului grafic al scrierilor sale. în structura cea mai intimă a spiritului său. fără a-i modifica sau altera adevărata substanţă. să le explice. a şcolii lui René Ghil. dispreţul. Deşi în poezia lui apar unele simboluri. Dar nu e mai puţin adevărat că în poezia macedonskiană apar şi primii germenii notabili de simbolism românesc. Petroff ori debutantul Ion Theo. Obedenaru. neîncrederea. se simte. euforic. poetul are grijă ca. entuziasmul. policrom. care vor fi cultivate în literatura română. deşi simbolistica propriu-zisă rămâne aproape întotdeauna la suprafaţă. viitorul Tudor Arghezi. un teoretician al simbolismului. vitalist. fără îndoială. la Paris. Gh. în felul acesta. şi în Noaptea de decembrie. Desigur. aproape de fiecare dată. a încercat să sugereze sentimentele nu numai printr-o anumită aşezare a cuvintelor în pagină. ca într-un amuzant joc de copii. de exemplu. dar şi prin înterbuinţarea unor cerneluri de culoare diferită. ca Mircea Demetriad. erotica etc. pe care însă apoi marele poet şi le-a renegat. Al. să le împrăştie înreaga aură enigmatică. Alţii au acceptat-o cel puţin parţial. mizeria. alături de elemente şi motive naturaliste şi parnasiene. Pe această linie au mers câteodată şi unii dintre frecventatorii cenaclului şi colaboratorii aşişderi al “Literatorului”. influentaţi poate de Macedonski însuşi care s-a proclamat singur şi cu ostentaţie simbolistă pentru o perioadă scurtă. atras de unele idei şi motive poetice simboliste (suferinţa. exuberant. primele teme autentic simboliste. indiscutabil. care a publicat în suplimentul literar al ziarului “Liga ortodoxă” unele poezii debiteare instrumentalismului.

ben . "Noaptea de Iunie" urmareste pozitia jalnica a poetului in societate. Ali strabate cu caravana in linie dreapta pustiul si moare inainte de a pune piciorul in Cetatea Sfanta. In "Noaptea de Ianuarie" isi exprima solidaritatea cu cei ce sufera in chip demn "ridicand lupta vietii in frunti semete de eroism". Cu nici o schinteie in ochiu-adormit… Iar geniu-i mare e-aproape un mit…" . Flori sacre.Hassan. "Noaptea de Mai" este un imn dedicat naturii vindecatoare de nevroze" care comunica omului forta ei innoitoare "Noaptea de Decemvrie". A. trasnit sta de soarta. alaturi. un zdrentaros pornit odata cu el la drum si urmand o cale ocolita ajunge la Meka. Poet al noptilor. La inceput. Macedonski publica un ciclu de 11 nopti cu tema variata. Poeme.Alexandru Macedonski Alexandru Macedonski Sub conducerea lui apare in 1880 revista "Literatorul". al visului. Dupa modelul noptilor lui Alfred de Musset. Ca in orice poem romantic. In acelasi timp Pocitan .ben Pehlivan. Dintre acestea "Noaptea de Aprilie" si "Noaptea de Septembrie" au ca tema dragostea. In "Noaptea de Februarie" ia apararea femeii decazute. ca de nameti: "Pustie si alba e camera moarta… Si focul sub vatra se stinse scrumit… Poetul. vedem pe poetul de geniu "trasnit de soarta" cuprins de un somn adanc in camera-i pustie cu focul stins. Are opere scrise in limba franceza. Conditia pentru aceasta era sa nu se abata de la calea dreapta. Are volume de poezii dintre care amintim Excelsior. Rosetti din 13 ianuarie 1890. inconjurat de umbre. Legenda vorbeste despre Mohamed . El este cunoscut in literatura mai ales ca poet al noptilor si ca teoretician al simbolismului. care il sfatuieste inainte de moarte pe fiul sau Ali sa mearga la cetatea sfanta Meka pentru a obtine iertarea pacatelor lui. publicata de Macedonski in "Romanul" lui C. Noaptea de decemvrie "Noaptea de decemvrie" s-a dezvoltat dintr-o legenda in proza intitulata "Meka si Meka". Sensul pe care l-a extras Macedonski din aceasta legenda este asemanator cu acela pe care Eminescu il scotea in Luceafarul din basmul "Fata in gradina de aur". planul real alterneaza in "Noaptea de decemvrie" cu cel fantastic.

Printul alege drumul drept. Astfel arhanghelul de aur este simbolul inspiratiei. si are o clipa mirajul orasului sfant si posedat de fata morgana naluca inchipuirilor sale. emir al Bagdadului. Pentru el atingerea absolutului inseamna cetatea Meka: "Spre Meka-l rapeste credinta-vointa. In fruntea unei caravane de armasari si camile. preface pe poet intr-un print arab tanar. palate si gradini parfumate de roze si crini: "Si el e emirul. Framantarile creatorului in timpul elaborarii unei opere de arta are ca simbol vantul. cai repezi. Marea arta cere efort sau sacrificiu si poetul ce viseaza. ca orice ideal de desavarsire. moare intr-o incordare suprema. in zdrente. incapabila de a intelege avantul creator. Cetatea prea sfanta il cheama in ea. urletul lupilor. Emirul isi pune intrebarea. caii si camilele cad. cetatea riscata ramane departe de orizont. El care a renuntat la bogatii pentru a merge la Meka este increzator in fortele sale. emirul in drum spre cetatea sfanta. dar regina trufasa a magiei. printul zareste un om pocit. ca perfectiunea pentru artist. nu insa inainte de a-si vedea visul cu ochii. Ii vrea frumusetea tot sufletu-i vrea Din talpi pana-n crestet ii cere fiinta". de neatins. La fantana umbrita de curmali unde se opreste sa bea apa. efortul artistului de a se desavarsi. inspiratia. In cadrul poeziei Macedonski foloseste simbolul. emirul se pregateste totusi sa-l strabata cu orice risc. se grabeste sa ajunga la Meka. metaforic numit "o mare aprinsa de soare". Constient ca idealul nu e usor de atins. dar si simboluri ale zbuciumului interior ale fapturii "de huma".Se aud geamatul viscolului si urletele sinistre de lupi. Emirul ramane in cele din urma singur pe camila ce sovaie. Ca si poetul care a faptuit opere marete. ia pustiul in piept. el fiind chinuit de dorinta gloriei. si are-n tezaur. Emirul reprezinta credinta nestramutata intr-un ideal. dar cu o privire vicleana care ii marturiseste ca se indreapta spre acelasi loc. jaruri cu pietre scumpe. pasarile de prada dau tarnale. Si-ochi imprejuru-i ori spuza cu flori". Movile inalte de-argint si aur. Hangiare-n tot locul. ce ii ies in cale. capacitatea omului de a ramane fidel drumului ales. fie si numai sub forma de iluzii. In vreme ce insotitorii mor cate 3-4 odata. oteluri cumplite In grajduri. porti de topaze si turnuri de argint. Si jaruri de pietre cu flacari de sori. din jurul sau. ii cere fiinta. bogatul emir nu este multumit de bogatia sa. frumoasa Meka este. apa si hrana scade. poame de aur. Ii cere simtirea. arme de pret. Ca si Luceafarul lui Eminescu. emirul pleaca in zori salutat de aurora si condus de multime pana la portile orasului. crivatul. "elementul hotarator pentru opera unui artist. isi intelege aspiratiile ca pe o chestiune de onoare si nu concepe sa ocoleasca obstacolele la fel ca si Hyperion. "Noaptea de decemvrie" se termina cu izolarea poetului de lumea ostila. indura zile de-a randul sub flacari de soare setea pe care si-o potoleste la razele oaze. Deodata o flacara izbucnita sub forma unui arhanghel de aur. ca cetatea sfanta Meka este despartita de Bagdad printr-un desert. posesor de gramezi de argint si de aur. bogat. daca acest zdrentaros va ajunge la Meka. de a atinge perfectiunea. cai repezi cu foc in copite. ca acel zdrentaros care urmand drumul ocolit ajunge la Meka. . realitati externe. Poetul spune ca succesul inteles in chip vulgar este rezervat numai spiritelor inferioare. Acesta are ziduri albe.

Strofele sunt senarii (6 versuri) cu o rima incrucisata si trei rime alaturate.Noaptea de decemvrie . capabil de compromisuri. El afirma "arta versurilor este nici mai mult. nici mai putin decat arta muzicii". forme noi de poezie si specii noi. Pentru el ideea de poezie este egala cu spontaneitatea. simtind ca natura ii ofera recompensa pentru suferintele vietii. in primul rand in dispozitia rimelor. nume de pietre scumpe. suveranitatea emotiei artistice. duble si triple. Alte elemente simboliste pe care le gasim in poezie sunt neologisme: tremol. Poezia este scrisa in ritm amfibrahi si metru de 12 silabe. a intrepatrunderii senzatiilor de vaz. In articolul "Poezia viitorul" sau "Despre logica poeziei" el considera poezia in primul rand forma si muzica. Drumul ocolit strabatut de omul pocit este simbolul eticii inferioare a omului comun. In deosebi refrenul si repetitia dau poemului o cadenta melodioasa. Dintre aceste rondeluri putem aminti "Rondelul rozei ce infloreste" in care poetul exprima emotia pe care i-o trezeste inflorirea trandafirului. solfi. Rondelurile rozelor. Rondelurile senei si Rondelurile de portelan. Macedonski se insenineaza contempland frumosul. El uita necazurile imobilizandu-si existenta prin arta: "O roza-nfloreste. Macedonski este adept al instrumentalismului. un farmec muzical propriu.Meka este simbolul idealului. suava… Ca nor risipit e necazul. Omul pocit este simbolul omului comun. altele sunt repetate cu mici schimbari obsedant. Macedonski a deschis orizontul liricii romanesti prin noi motive poetice. Poetul foloseste epitete simple. El pune in evidenta capacitatea de sugestie a poeziei. Originea poeziei se afla in misterul universal si se construieste dupa o logica proprie. vorbind. topaze. blondete. auz si miros. Aceste cicluri au fost adunate si publicate postum in 1927 cu titlul "Poema rondelurilor". monolit. Acestea sunt grupate in 5 cicluri: Rondelurile pribege. la el aparand ideea de sinestezie. rondeluri. Puternic ma poarta extazul Spre-o nalta si tainica slava. asociatii noi pe baza principiului corespondentelor. alabastru. de exemplu de un viscol albastru." O alta latura a activitatii lui Macedonski este aceea de teoretician al simbolismului. Unele versuri au functie de refren. In ultimii ani ai vietii Macedonski a compus un numar apreciabil de poezii cu forma fixa. Rondelurile celor patru vanturi. Poetul aduce inovatii de ordin tehnic. COMENTARIU .

Pe masura ce timpul trece. Aii are tot ceea ce isi doreste (bogatie. prin articolele publicate in revista „Literatorul" (pe care a condus-o mai bine de un sfert de secol). in paginile acesteia si-au publicat creatiile poetii afiliati noului curent literar. Devenind emir al Bagdadului. in opera caruia se imbina elementele romantice cu acelea simboliste. mergand pe drumul cel drept. Tema poemului „Noaptea de decemvrie" o constituie conditia nefericita a poetului (geniului). insotit de un numeros convoi si pregatit sa traverseze desertul. acesta isi sfatuieste fiul ca niciodata in viata sa nu se abata de la drumul cel drept. himera si ideal. „Flori sacre" (1912). intre ideal si real.Alexandru Macedonski (1854-1920) a fost poet si prozator. in 1890. poate. Geneza poemului: Aparuta in 1912 si inclusa in volumul „Flori sacre". Atras irezistibil de acest ideal. lirica romaneasca fiind astfel integrata celei europene. Scriitor de tranzitie. intr-o evocare de mari incandescente. „Poezii" (1882). purcede spre aceeasi tinta si Pocitan-ben-Pehlivan (un drumet pocit) decis sa ajunga la Meka pe cai ocolite. „Noaptea de decemvrie" are la baza un poem in proza intitulat „Meka si Meka" si publicat in ziarul „Romanul". irealizabil ca orice absolut" (Adrian Marino). in ultimele lui clipe. traversarea pustiului se vadeste a fi tot mai grea . constituie un amestec intre amaraciunea neagra si iubirea frenetica a vietii. intr-o lume plina de adversitati: poezia „simbolizeaza drama gemului. pentru drama propriei sale existente. dar si teoretician al curentului simbolist. Odata cu tanarul emir. tinerete. dar este mereu chemat de fascinatia Mekai . reprezentativa pentru intreaga conceptie a poetului si.cetatea sfanta a musulmanilor. „Poema rondelurilor" (1927) se caracterizeaza printr-o permanenta oscilatie intre elevatie si damnare. oscileaza intre imaginile grotesti din „Noaptea de noiembrie" si frenezia contopirii cu natura din „Noaptea de mai". Macedonski a fost intaiul reprezentant de seama al lirismului citadin. aceasta desprinzandu-se dintr-o istorioara orientala: Lui Ali-ben-Mohamet-ben-Hassan ii moare tatal. Ciclul „Noptilor" macedonskiene (cu punctul de pornire in poemele similar intitulate ale poetului francez Alfred de Musset). Ideea centrala a acestuia era statornicia credintei intr-un ideal. si mai mult. Aii porneste spre Meka. p7e324pm14drx Volumele sale de versuri: „Prima verba" (1872). glorie). fascinata de vis.

acesta viseaza la gura sobei. Aceasta naratiune va deveni partea a Ii-a a poemului „Noaptea de decemvrie". dupa cum urmeaza: Partea I (versurile 1-28) justifica titlul poemului si prezinta geniul in ipostaza sa umana (de poet). E-n negura noptii un alb monolit.. odaia devine cadrul propice inspiratiei si transpunerii in ideal. Sub viscolu-albastru ea geme cumplit.miraj al desertului.rastristea-l sfasie -Si luna-l priveste cu ochi otelit.. Poetul. cu ultimele puteri alearga spre ea... pentru o clipa. trasnit sta de soarta." „Pustie si alba e-ntinsa campie". Cu nici o schinteie in ochiu-adormit. Imaginea simbolica a acestei lumi se incheaga incepand cu strofa a Ii-a. intr-o noapte geroasa de iarna.. iar intinsul desert se umple de lesuri.. Inainte de a muri. Si nici o schinteie in ochiu-adormit. antrenand frigul cosmic. iluzia ca vede alba cetate. epitetele ornante (.. alaturi.. la aceasta contribuie mai multe mijloace artistice: epitetul ornant („lupi . metafora lumii ostile se contureaza puternic..Pustie si alba e camera moarta.. focul (care se transforma in scrum) sugereaza damnarea poetului „trasnit" „de soarta" asemenea ingerului cazut in lumea profana. Si in strofele urmatoare. Iar geniu-i mare e-aproape un mit.. Golita de obiecte („Pustie si alba e camera moarta. sub cerul de foc. Si luna-l priveste cu ochi otelit" In cele doua strofe. Salbatica fiara .."). Aii mai are insa si o alta viziune: pe cea a lui Pocitan care intra biruitor pe poarta Mekai.. Ramas singur. „viscolu-albastru") personificarile (camera a murit. spatiu in care.... dar totul se vadeste a fi un.. Si focul sub vatra se stinge scrumit.. cand imensa campie „pustie si alba" fuzioneaza cu alba odaie. Structura.. Decorul descris este cel al camerei poetului. Acest cadru exterior dusmanos (cu viscol albastru si lupi care urla) simbolizeaza lumea contemporana in interiorul careia orgoliosul Macedonski s-a simtit mereu nedreptatit: „Pustie si alba e camera moarta.pentru tanarul emir: oamenii si animalele mor. Aii are. Pustie si alba e-ntinsa campie. continut: Poemul intitulat „Noaptea de decemvrie" este alcatuit din 237 de versuri dispuse in doua parti si un episod de legatura. campia geme. luna are „ochi otelit") creaza impresia unui spatiu sublunar incremenit in noapte si in moarte.

Episodul de legatura (versurile 29-39) prezinta momentul in care flacara din soba izbucneste navalnic. si deasupra. si rai de gradini") si inconjurat de bogatii uriase. facilitand transformarea lui intr-o proiectie ideala.cetatea sfanta a musulmanilor. Calatoria prin pustiul incins releva greutati nebanuite. o fiinta neobisnuita care infrunta dogoarea. Simtindu-se nefericit (si chiar damnat) in aceasta lume. fiinta singulara si indragostita de o idee. prin ignorarea materiei opace („Faptura de huma de mult a pierit") si a realitatii („Chiar alba odaie in noapte-a murit"). asa cum sta scris in destinul cautatorilor de ideal. transformandu-1 pe poet in ipostaza sa ideala: cea a emirului din Bagdad.s-atat -" Rand pe rand. Cele doua parti mari ale poemului „Noaptea de decemvrie" ilustreaza oscilatia dintre real si ideal (pe care o intalnim in intreaga opera a lui Macedonski). pana la uniformizarea tabloului in versul: „Un haos urgia se face cu-ncetul"... urmand sa strabata desertul pe drumul cel drept (conform preceptelor testamentare ale tatalui sau). cei doi se despart. pentru a ajunge la idealul sau: „Nici urma de ierburi. lasandu-1 pe Aii singur sub . caii. cum urla. Si el nainteaza sub flacari de soare. drumul celui din urma mergand insa pe cai ocolite. setea si moartea. ideala. nici pomi. chiar de propria sa aspiratie. fascinanta aventura a emirului din Bagdad.. poetul tinde spre o alta. langa fantana copilariei. oamenii si camilele mor. care ar putea reprezenta Absolutul. in ochi o naluca de sange .. cer rosu . doar fruntea poetului „ tot mandra ramane in luna".. nici izvoare. de vise. gradatia ascendenta („cum latra. Solutia o constituie o propensie in inalt. el se pregateste de plecare. ucis fiind. intr-o mare incandescenta de imagini si culori. care-i marturiseste ca pleaca tot la Meka. Si cum chemarea idealului este mai puternica decat propriai fiinta... „Iar crivatul tipa"). Traind intr-un spatiu oriental feeric („Bagdadul! Cer galben si roz ce palpita / Rai de-aripi. Nisip. tanarul emir este stapanit de dorinta de a vedea Meka .groaznici"). in final.") imaginile auditive terifiante („Un tremol sinistru". Acesta reprezinta geniul. cum urca.in gat Un chin fara margini de sete-arzatoare. La iesirea din Bagdad. emirul gaseste un drumet slut si pocit. Partea a doua a poemului (versurile 40-237) evoca. demonstrand ca emirul/geniul este un ales..

imaginea pietrelor pretioase si revarsarea de metale rare constituie o trasatura a parnasianismului: „Si el e emirul. poemul mentionat a fost comparat cu „Luceafarul" lui Eminescu. incadreaza opera pe care o discutam in curentul romantic.cerul de foc. constituie. poemul delirant al mirajului". A. in acelasi timp. amandoi traiesc o drama in cautarea absolutului. el are iluzia Mekai si alearga spre ea. El este un pelerin spre Absolut. Ipostaza ideala a geniului macedonskian intruneste trasaturile indragostitului de absolut: acesta este un om superior. cadrul nocturn. este o lucrare romantica. amandoi mor ucisi chiar de idealul pe care l-au dorit cu atata ardoare. dar totul se pierde in departari. cu cat este mai greu de atins. personajul damnat. Astfel. maret prin statornicia credintei in ideal. Semnificatia simbolurilor: In poemul „Noaptea de decemvrie" pot fi intalnite mai multe semnificatii simbolice: Emirul din Bagdad il simbolizeaza pe omul superior chemat de Idee. Doinas). un „Centru al lumii" si un spatiu sacru. Sfarsitul emirului este simbolic: el moare „sub jarul pustiei". un poem romantic. in timp ce drumetul pocit intra pe poarta cetatii. in care apar si elemente simboliste si chiar parnasiene. O singura data. in esenta. Emirul poate fi comparat cu printul din Levant (din balada „Mistretul cu colti de argint" de St. antitezele etc. In concluzie: poemul „Noaptea de decemvrie" de Al. la „Meka cea mare". cu atat mai frumoasa. intrucat drumul sau labirintic nu-i releva nici o calitate. marele Calinescu il considera „capodopera lui Macedonski. simbol deopotriva cosmologic si . destinul geniului. Pin valoarea si profunzimea sa. mentinandu-1 in uraciunea lui marunta. si are-n tezaur. „Cetatea prea sfanta" inconjurata de ziduri albe. Movile inalte de-argint si de aur. cel care va ajunge la „Meka cereasca". mereu statornic in aspiratia sa singulara. In final. motivul literar al nefericirii poetului. „Noaptea de decemvrie" este. va fi tot geniul. Este mai putin important ca drumetul cel pocit intra pe poarta Mekai. Meka simbolizeaza chiar idealul omului superior. amandoi au un ideal neobisnuit. Macedonski. metamorfoza. Si jaruri de pietre cu flacari de sori". Tot aici. in termenii lui Mircea Eliade. repetarea unor versuri sau fragmente de vers si alternarea refrenelor ca si structura muzicala a unor versuri sunt trasaturi ale simbolismului. in mirajul „apei mortilor".

episodul in care cetatea se dovedeste a fi un miraj se inscrie in acelasi destin.. Drumul prin desert este calea grea spre ideal. Aici. himerei si idealului: geniul ajunge la absolut abia in . la Ideea pura sau doar o zareste inainte sa moara? Din aceasta dramatica ecuatie existentiala ar putea rezulta faptul ca: destinul geniului (osciland intre inaltare si suferinta. Meka este o „ar fi sa fie". conform caruia. Comentariu . in viata lui pamanteana.Meka cereasca". adica in eternitate.RONDELUL ROZELOR CE MOR . Ajunge geniul. adica Absolutul. idealul se indeparteaza.paradisiac. pe masura ce cautatorul se apropie. posibilitate care nu va fi atinsa. Fascinanta prin frumusete. geniul isi poate realiza menirea (de a atinge Absolutul) si de aici deriva puternica ei atractie ca o chemare a originilor. intre elevatie si damnare) este guvernat de fascinatia visului. In termenii lui C. Noica. sfarsita in moarte. Meka mai poate reprezenta taramul pur al Ideii (in sensul dat de filosoful Platon). pentru ca realizarea ei ar contrazice destinul indragostitului de ideal.

„Rondelurile de portelan". Volumul „Poema rondelurilor" cuprinde mai multe cicluri: „Rondelurile pribege". privita in profunzime. Calinescu). Rondelul este o poezie cu forma fixa alcatuita. si mor si-n mine . poetul s-a oprit doar asupra mortii trandafirilor . determinate de acest tablou: durere adanca („mor si-n mine"). 7 si 13. atat de obsedat de «Divina Comedie»" (G. 13. Duioase-si pleaca fruntea lor. „Rondelul rozelor ce mor" (scris in 1916). „E vremea rozelor ce mor. nostalgie dupa . ultimele doua cicluri. de viata efemera a florilor. Si azi se sting asa usor.3. 7. sugerand starile sufletesti ale poetului. Si-n marea noapte care vine 12. alcatuiesc infernul si paradisul lui Macedonski. Existenta a doua planuri: unul exterior (alcatuit din multimea rozelor care mor in gradini) si unul interior. „Rondelurile celor patru vanturi".frumoasele. Curg valmasaguri de suspine. E vremea rozelor ce mor. E vremea rozelor ce mor 8.. Din multitudinea de aspecte ale toamnei. In tot se simte un fior. Folosirea refrenului constituie si primul element simbolist al poeziei. 4. „Rondelurile Senei". din 13 versuri ftrei catrene si un vers izolat"): schema compozitionala a rondelului impune repetarea versurilor 1 si 2 in pozitiile 7 si 8. r9o3814rj58oly Dintre acestea. conform regulilor rondelului). volumul „Poema rondelurilor" instaureaza un anume echilibru in lirica macedonskiana. „Rondelurile rozelor". tema poeziei o constituie moartea ca destin universal. „continand momente tipice ale Occidentului si Orientului. S-au fost atat de viata pline. 6. Mor in gradini. harazit atat oamenilor cat si naturii" /. Mor in gradini si mor si-n mine. Versul final este identic cu primul vers. Pe sub amurgu-ntristator 10. in rondel exista doar doua rime." Tema enuntata mai sus se concretizeaza prin mai multe njij-loace: Repetarea versului „E vremea rozelor ce mor" (care ocupa pozitiile 1. perfectele si gingasele flori ale verii. 11. este inspirat.aparut postum (in 1927). 9. de regula. 2. aparent. prin perfectiunea structurala a poeziilor ca si prin inflexiunile invaluitoare ale versurilor. O jale e in orisicine.. 5.

lumea (natura) cunoaste o moarte rituala.. Ca si poetul francez albert Samain (autorul volumului „in gradina infantei"). constiinta unui destin comun. ca la un sfarsit de Univers. transmise fiind pe calea sugestiei. sugestia mortii universale. Prin moartea acestor flori. acesta ar fi al doilea element simbolist al poeziei puse in discutie. in unele doctrine. pentru a renaste in viitoarea primavara. obscure. Macedonski extrage din spectacolul cotidian obisnuit. perfectiunea. sugerand moartea totala. capatand dimensiuni cosmice. Tabloul rozelor care se ofilesc in gradini. inalte semnificatii spirituale: rozele simbolizeaza frumusetea. acesta ar fi al IV-lea element simbolist. presentimentul mortii. trandafirii au chiar conotatii sacre. Folosirea simbolului constituie un alt element simbolist.corespondenta" intre universul floral si cel uman. Rozele fiind niste simboluri.vremea cand rozele erau „de viata pline". inima si iubirea. Totul culmineaza cu metafora „marea noapte care vine". creeaza. o . . Se stabileste astfel o relatie ascunsa. se poate intrezari minunatul refren din „Noaptea de mai": „Veniti: privighetoarea canta si liliacul e-nflorit!". aceasta ar fi cea de a treia trasatura simbolista. aceste stari sufletesti nu sunt insa exprimate cu claritate. Convertita in „valmasaguri de suspine" (care curg asemeni unui rau). Sentimentele eului liric sunt diferite si difuze: iubirea pentru delicatele flori (personificarea „Duioase-si pleaca fruntea lor"). aceasta este resimtita in misteriosul fior care strabate intreaga natura. sufletul. ca si in jalea metafizica extinsa la nivelul umanitatii („O jale e in orisicine"). aceasta jale umple amurgul (epitetul „amurgu-ntristator"). tristetea. prin multimea florilor atinse de „boala" cosmica. ci sunt vagi. Dincolo de tristetea pe care o degaja versurile.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->