You are on page 1of 36

Si .'VeSTi ..

e "'R

, ,

~

Trustrti.n: Ci\Tj l. Society

in Central r.1J1(i. Eastern Europe

Publlcatle finantata de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

I'. ~ " ;~ . ·H~'I 1. r • . I. ~ ~I . ,-' 1:
~ .... _ t I •• 1
: ~ i 1 . - _.,.
:1 t :: ' I .. ~ ". , I.. ,7, j'
I I'! . " I - __ Jr. ,
I I'. _..l ,f ,~
: .... l.!:
~l ~ ;:·i I,
,Ii· . 1 .1
..... 4 ... ·• iI 1001 culori ,i pove,tile lor

1001 culori sl povestlle lor. Mici crarnpele a exlstentel a doua erase transllvanene similare sl totusl atat de diferite... Care sunt culorile care definesc un oras baroc? Daca ne referim la centrul istoric, vom gasi 0 multitudine de culori care zuqravesc zidurile pline de istorie. Daca leslrn prin cartiere, 0 sa ne aducem aminte de celebrul refren: printre blocurile gri... ce-i drept, multe au inceput sa se coloreze, de cand cu reabilitatea terrnica ... sa fie insa suficient pentru a colora ~i vlata celor care tralesc in ele?? Arhltectura ~i istorie. Doua elemente importante care definesc atat Brasovul, cat sl Sibiul. Evenimente diverse. Care coloreaza atmosfera de-a lungul anului. Pretuite sau blamate, in functie de preferintele flecarula, Oameni. Tineri, varstnlcl, copii. Relaxandu-se sau lucrand, $i vlata, De zi cu zi.

Proiectul nostru a folosit fotografia sl doua echipe de tineri voluntari pentru a crea 0 dezbatere in jurul culorilor care definesc cele doua orase, Nu este un proiect artistic, pozele sunt de amatori, dar pentru noi au 0 valoare deoseblta: aceea de a fi instantanee ale unei zile oblsnulte, din doua erase interesante pentru tineri ~i nu numai. Pot fi poze serioase, pot fi hazlii sau usor ironice. Dintr-o zi cu soare sau dintr-o zi ploloasa, La fel cum se intampla ~i in viata.

impreuna colorarn comunitatea :-)

Brasovul a fost prea multi ani un oras gri. Dominat de blocuri, fabrici ~i uzine, am fost tentatl sa ultarn bogatia de culori care se naste la poalele rnuntilor, mai precis qenerand din centrul istoric. Cu bucurie am descoperit de pe site-ullOOl culori ca avem din nou motive de optimism cromatic, totul este sa nu uitarn sa privim in jur ~i sa fim dispusi sa lasam bogatia sa ne umple sufletele.

Valer (j{us, g.j_uzeu{ Casa g.j_ureseni{or Brasou

, ,

Casa de Cultura a Studentilor Sibiu coloreaza vlata cornunltatll, prornovand vlata culturalartlstica, in parteneriat cu asodatule ~i ligile studentesti din Sibiu. Am sprijinit Asodatla Colors sa scoata la lveala culorile orasulul, lucru pe care il vorn face ~i pe mai departe, pentru ca orasul sl studentll au nevoie de culoare.

Corner g.j_acarie, Casa de Culturd a Studentilor Si6iu

,

Este palpitant sa te trezestl intr-o zi sl sa descoperi ca estl inconjurat de 0 mie de culori sl nuante, pe care in general nu Ie vezi, preocupat de grijile zilnice. Este emotionant sa descoperi prin ochii partlclpantilor locuri familiare, care dintr-o data arata altfel, mai stralucltor l?i mai colorat. Culorile au fost liantul care a unit persoane cu profesii, experlente si asteptarl diferite intr-un efort colectiv, de pozitivare a cornunltatll in care tralrn.

Claudia Popa; )lsociafia Colors

lmpreuna cu Colors, ceilaltl parteneri l?i tinerii lrnpllcatl in proiect am colorat comunitatea, am promovat lucrurile reprezentative pentru cele doua erase l?i i-am invitat pe tineri sa se implice activ in vlata orasului. Un oral? se poate dezvolta durabil doar daca membrii sai de toate varstele aleg sa se implice in deciziile care ii privesc l?i contribuie intr-un fel sau altul la viata orasului. Colorand cu evenimente, cu actlvltatl diverse sau cu 0 mentalitate diferita.

, , ,

Constantin Sdmbeteanu, Dram Center 07

Brasovul e verde. Cu peretl portocalii ~i acoperls din tigla rosie, Cel putln asta arata fotografiile. Ce stlu eu, e ca orasul, cel putln centrul vechi, a fost dlndva foarte colorat. Din pacate, cum casele n-au mai fost renovate de mult, pe peretl au rarnas doar urmele culorilor de altadata. Mi-ar placea sa vad Brasovul cu oameni care nu au grija zilei de maine, cu mai putlne rnaslnl, cu mai multe fete zambltoare, cu mai multe evenimente culturale, cu cat mai putlne certuri intre conducatorii urbei, cu scoll mai primitoare, cu spitale cel putln decente, cu industria de odlnloara, cu Poiana acceslblla omului de rand, cu un strand, cu mai multe locuri unde se poate face sport, cu mai multe piste pentru blcclete.sl mai multe parcuri ~i flori ~i copaci.

Carmen Budileanu

Culoarea orasului meu am crezut de mic ca este rosu, Din cauza acoperisurilor din Centrul istoric unde locuiam. Apoi m-am mutat intr-un cartier de blocuri ~i am vazut Sibiul gri. Acum il vad multi-color. Pale~te la verde din cauza exploziei constructnlor, dar cornpenseaza prin culoriile vii in care s-au vopsit blocurile: mov, gal ben, portocaliu sau chiar roz. Dintr-un oras gri in zona de blocuri a devenit intens colorat, ca in centru. De altfel caracteristica Sibiului este culoarea ... rnulta culoare ... cat mai diferlta, Prin proiectul Asodatlel Colors am intalnit oameni deschlsl spre lucrurile pozitive din oras, care pot sa vada dincolo de obsesia cotldlana a negativismului.

CiiCin (Braga

"Culoarea"in care vad eu orasul ar fi cultura: de la dans, rnuzlca, film, teatru, tradltll pana la sport ~i arta, in fiecare luna se intampla cate un eveniment cultural care atrage atentla asupra orasulul, care ii reuneste pe paslonatl aici. Acest proiect m-a facut sa vad orasul sl oamenii din el cu alti ochi. Verdele din parcul Sub Arini este sinonim cu bucuria sl entuziasmul copiilor care se joaca, Plata Mare e galbena precum parul blond al germanilor care Yin sa vada orasul, I Aerul de munte ad us de adierea vantului care bate dinspre Carpati te poate duce cu gandulla albastru, la orizont. Blocurile gri de pe vremea comunismului au inceput sa se coloreze, Sibiul i~i schirnba fata ... spre mai bine.

Carmen Beldean

Tot ce pot sa spun este ca am rarnas pia cut lrnpreslonata de cei alaturl de care I am participat la proiectul Colors. Am fost curioasa, la randul meu, sa vad I parerea celorlalti despre culorile Brasovului ... este orasul meu de suflet, oras care s-a transformat sub ochii mei de la cel mai intunecat negru pana la cele mai frumoase culori.

CRj,taJinga

Am venit, am vazut, am colorat! Voluntariatul pentru "Coloreaza-ti comunitatea!" a insemnat pentru mine 0 ocazie buna de a vedea orasul cu alti ochi, dar ~i de a lega noi arnldtll, Sper sa nu fie prima sl ultima initiativa de acest gen, pentru ca viitorul suna bine doar in cor. Ajunsesem, la un moment dat, sa cred ca Sibiul este gri, iar despre Brasov nu stlarn mai nimic ... experlenta I "Coloreaza-tl comunltatea!" m-a ajutat sa schimb asta.

9tltifiai Cofi6a6a

Vad Brasovul un oras plin de culori, dar cea mai reprezentatlva culoare este verdele, pentru ca suntem Inconjuratl de verde cam in orice anotimp. ~ vrea sa vad in Brasov mai multe fete zambltoare, mai putlne rnaslnl parcate pe trotuare si, eel mai important, mai putine maslni in centrul vechi.

.Jldrian Heqhedus

Timp de cateva luni, alaturl de Colors am incercat sa ldentiflcarn Irnpreuna lucrurile pozitive ~i culorile citadelei Sibiu. Cand m-am alaturat acestui proiect am afirmat ca orasul meu are diverse nuante de verde, eclipsate de omniprezentul, fascinantul, dar uneori stanjenitorul gri. Astazi, am certitudinea ca Sibiu insearnna speranta copiilor de a se juca in parcuri amenajate chiar sl la periferia orasulul; astazl am certitudinea ca Sibiu insearnna speranta tuturor de a respira un aer nepoluat. Astazi am certitudinea ca sperantat Speranta tuturor este ca griul sa devlna doar 0 amintire pe care orlcand 0 vom evoca vom reusl prin exemplul personal sa schlrnbarn ceva, pentru binele nostru, pentru binele cornunitatil,"

Ciprian (]Jragliici

Ce astept in viitor de la Brasov? Vreau sa pot sa stau pe larba in pare fara sa imi spuna nimeni ca nu am voie sa fac asta. Vreau parcuri pentru catei sau locuri special amenajate in cartiere ... ca sa nu fiu nevolta sa conduc pana la pietrele lui Solomon ca sa-rnl las calnele sa se plimbe fara lesa, Vreau sa ne clvillzam ... ~i cel mai important: Vreau un oral? ACT IV!

Diana Beleiu

Citadela mea de sutlet, Sibiul, dlt ~i cetatea "frate'; Brasovul, sunt un amestec inseparabil de culori sl mai ales, am aflat dupa 0 fructuoasa colaborare, de oameni. Caci omul sflnteste locul. Un oras cu oameni buni sl zambltorl, amabili ~i sarltorl nu poate fi decat colorat. Frumos. Plin de lumina sl de idei. Nu stlu cat de multe culori am identificatin oras, sl cate mai lipsesc. Sincer! Ce am identificat insa au fost probleme mici ~i mari, ce am descoperit au fost colturl uitate ~i ascunse din oras, ce am invatat a fost cat de ferlcltl suntem de fapt, fara sa ne dam seama!

.Jlngfiaracf Frandes

Mi-a~ dori mai multe activitati culturale, in rest Brasovul este preferatul meu in toate domeniile. Experienta din Sibiu a fost foarte frurnoasa sl placuta. Mi-a placut sa fotografiez orasul sl, ca dovada, mi-am developat 0 parte din poze ~i Ie-am pus in camera. De fiecare data cand ma uit la poze imi amintesc cum am

. ·coloratcomunitatea"".Jl ndreea Doqan:

Pentru mine Brasovul este ca 0 stlda veche de Yin. Dupa ce 0 descoperi ~i 0 lI~tergr\ de praf afli cat e de veche; cand 0 desfaci, ii descoperi buchetul, culoarea, aroma, iar dupa ce l-ai gustat iti faci 0 idee concrete daca mai vrei 0 sticla sau nu. Dar pentru toate acestea trebuie sa lesl din casa cu un zarnbet mare pe fata, sa te plimbi pe bu leva rde, strazl, stradute, alei, parcuri, pietonale, promenade incet, calm, privind atent in toate dlrectille, caci doar asa vei descoperi adevaratul oras, un IIcameleon" al anotimpurilor.

L ucian Popa

Oblsnuit sa fac fotografii in natura, departe de zgomotul orasului acest proiect a venit ca 0 provocare pentru mine. Trebuie sa recunosc am rarnas surprins de faptul ca potl gasi sl in mijlocul orasului oaze de llnlste, Sibiul este un oras colorat !?i poate lucrul acesta l-am vazut in mod special intr-o sears, cand am descoperit 0 fantana viu colorate. A fost 0 placere sa rna pozltlonez in mijlocul unui sens giratoriu pentru a surprinde cateva cadre, sa rna ratacesc pe strazile Sibiului, fara a rna grabi undeva si fara a avea 0 tinta speclflca.

Valentin Enescu

La schimbul de experlenta cu Sibiul am rarnas profund impresionat de orasul cultural european: ce lnsearnna sa vezi un oras nu de pe geamul rnaslnll, sa slmtl pulsul orasulul de aproape, sa vezi sl sa cunostl oamenii in realitate. Ceea ce coloreaza cel mai mult cele doua erase sunt oamenii care tralesc aici, buni sau rai, cum or fi ei. "Coloratul" face bine nu doar pentru comunitate, ci sl pe plan personal; coplesltl de prea multe griji, nu vedem ca exlsta totusl sl lucruri frumoase in orasul nostru sl uneori este nevoie sa vina altcineva sa ne deschlda ochii. tucrand cu oameni, stand aproape de ei, inveti sa treci peste partea lncolora, sa spargi rutina sl monotonia sl sa-ti colorezi vlata,

CataCin Olteanu

1001 culori, 1001 experlente de neuitat, un proiect in care creativitatea sl atentla de a imortaliza ce e mai frumos !?i minunat din Brasov sl Sibiu mi-au demonstrat ca fiecare oras ascunde povestl, oameni !?i tablouri minunate pe care noi Ie-am stranslmpreuna.

qeorge Cune

Eu am crescut intr-un oras unde totul era gri. Am fost lmpreslonata de Sibiu, era ceva nou pentru mine, sl-l vedeam la inceput caramiziu. Asta din cauza caselor, eu nefiind oblsnuita decat cu blocuri inalte, unde acoperisurile erau drepte, din bitum. Treptat, am inceput sa-i descopar sl alte culori. De exemplu, vara il vad gal ben, poate din cauza plantelor ornamentale, prlrnavara verde, iar toamna revine caramiziul. insa aceste culori Ie-am descoperit prin intermediul proiectului lansat de Asoclatla Colors, pana atunci nu descoperisem toate aceste frumusetl ale Sibiului! Faptul ca am avut ocazia sa vad sl Brasovul in cadrul acestui proiect, mi-a deschis orizonturile. Am mai adunat cateva culori din frumosul oras, Mi-ar placea sa fac acest lucru mai des, sa descopar culori sl lucruri pozitive in toate orasele din tara sl din lume.

Liliana (]3{aga

Ma uitam acum pe fotografii sl am retralt momentul in care am imortalizat 0 floare dupa un geam cu gratii, 0 strada cu felinare, 0 bancuta, 0 scars, melci ~i chiar ~i 0 doarnna care dansa printre picurii de apa la fantana artezlana din centru sl ma gandesc ca poate pe viitor proiectul se va extinde in mai multe erase din tara, ca dovada a unui proiect reuslt.Toate lucrurile fotografiate, prezentate ~i promovate in acest proiect, lnsplra 0 nota de optimism ~i cred ca s-a evldentlat ce trebuia evldentlat: lucrurile frumoase pot fi scoase la iveala prin fotografie, prin pasiune ~i prin culoare.

Sabin 9rfunca

Atunci cand rna gandesc la Sibiu, rnl-l imaginez in culori calde sl pastelate: rosu, orange, gal ben pal sl uneori cu accente de verde. Cred ca acestea au fost dintotdeauna culorile lui. Nu poate avea 0 singura culoare, ar fi monocrom sl monoton. Sunt foarte multe pe care mi Ie doresc pentru Sibiu, avand in vedere natura meseriei mele. Fata de multe alte erase rornanestl, Sibiul este cu catiya pa~i inainte. Din pacate acest lucru se refera doar la centrul istoric. In cartierele orasulul se mai poate lucra mult, pentru a transforma spatule urbane in spatll placute sl utilizate, pentru a transforma fondul construit in case de calitate.

JlCe~andra Capotd, Sibiu, arhitect

(Ca~tigator concurs site www.100lculori.ro)

Sunt Miruna, iar Brasovul este un amalgam cromatic pentru mine. Ce imi llpseste? Poate acea urma de respect pentru frumos sl pentru trecut de care duc lipsa doamnele de caramida din Centru. De ce sunt aici? Poate pentru ca pot ~i pentru ca imi place, pentru ca am vrut sa vad cum este. $i poza mea desigur. Cu ea mi-am deschis slnqura drumul in lumea vletll captate pe 0 bucata de hartle, cea a fotografiei.

:;M_iruna Paiuc, (]3rasov, eCeva

,

(Ca~tigator concurs site www.100lculori.ro/a lOOl-a culoare)

,aeieeT ilft, .. elfte"TIT De:

eolors

••••••

Ca9s.de C"lt"", " Slu<:l..,lI;IO( Sibi LJ

kUII:~. Mill'. ~r IW :IibIu

Fi"I"TITea:

Trus t for Ci-dl Socier '

in ('..,entral and Eastr:r11 Europe

WWW.IOOICIII.8Ri.R8