Talumpati

• Ang PAGTATALUMPATI ay isang mabisa at kalugudlugod na paraan ng PAGBIGKAS. • Ang kaalaman sa wastong pagtatalumpati ay mahalaga ay mahalaga sa pagtatamo ng higit na pagkilala sa sariling kakayahan, pagpapaunlad ng pakikitungo sa iba, pagpapataas ng kakayahang pampropesyon at kakahayang makatulong sa ikauunlad ng ating bansa.

Magpahatid ng mahalagang ideya tungkol sa isang paksa. Pumukaw sa damdamin ng mga nakikinig. 3. Makapagbigay – kasiyahan sa mga nakikinig. 4. . Makaakit. 2. 5. Makapagpaniwala.MGA LAYUNIN NG TALUMPATI 1.

Ang nagtatalumpati ay nagpapatawa sa pamamagitan ng kuwento at anekdota.MGA URI NG TALUMPATI 1.Ito’y kadalasang binibigkas pagkatapos ng isang salu-salo. . Talumpating may layuning manlibang.

.Talumpating nagbibigaykabatiran – Ang uring ito ay kadalasang binibigkas sa mga kombensyon.MGA URI NG TALUMPATI 2. Ginagamit ang uring ito sa mga ulat at pahayag. Ang tagapagsalita ay tumatalakay sa paksang may kinalaman sa kanyang partikular na larangan. Ito’y nagpapaliwanag at nagtuturo.

gradwasyon. . pampasigla sa mga koponan ng mga manlalaro. Talumpating gumigising sa damdamin at nakalilikha ng Impresyon – Ang uring ito ay karaniwang ginagamit sa mga reunyon.MGA URI NG TALUMPATI 3. pagpaparangal sa mga bayani. pagtanggap ng isang natatanging panauhin. huling pati sa isang pumanaw at pagtugon sa isang talumpatng parangal sa isang tao. inagurasyon. pagtatalaga ng pamunuan.

pagpapasok ng panukalang batas ng isang mambabatas. . at isang karaniwang taong may layuning akitin ang mga kababayan o kanayon na tumulong sa kanyang inilunsad na proyekto. Talumpating naghihikayat sa isang tao – Ang talumpating ito’y ginagamit sa paglulunsad ng krusada. pagtatanggol ng isang abugado sa kanyang kliyente. pagtatalumpati ng isang pulitiko.MGA URI NG TALUMPATI 4.

Ang pagpapatawa sa simula ng talumpati ay nakakatulong sa pagkuha ng kalooban ng mga nakikinig. Layunin ng bahaging ito na kawilihan ng mga nakikinig upang ipagpatuloy ang pakikinig.MGA BAHAGI NG TALUMPATI 1. PAMBUNGAD/PANIMULA – bahaging inihahanda ang kaisipan ng mga nakikinig. . Ang pambungad ay dapat na mapagkumbaba at nakakaakit sa kalooban ng mga nakikinig.

porma at balarila. b. PAGLALAHAD – bahaging nagpapaliwanag. Ito ang katawan ng talumpati. Ang hakbang na ito’y maayos na isinasagawa upang ang diwang nais maipahatid ay mapagtagumpayan maitanim sa isip ng mga nakikinig.sapagkat hindi mapapahinto ng mga nakikinig ang isang nagtatalumpati kung mayroon silang hindi naiintindihan. kaliwanagan .buod.MGA BAHAGI NG TALUMPATI 2. a. kawastuan . .

MGA BAHAGI NG TALUMPATI c. . Pang-akit – ay dapat umaakit sa katwiran. guni-guni at damdamin ng mga nakikinig sa pamamagitan ng mga salitang may kaugnayan sa limang senso ng tao.

PAGKUMPAS Ang pagkumpas ay nakatutulong sa pagbibigay-diin sa ideyang nais ipahatid ng isang mananalumpati. . May tatlong bahagi ang pagkumpas: PAGHAHANDA. PAGKUMPAS at PAGBABALIK ng KAMAY.

3. 2. Ang bisig at sikong tuwid na tuwid ay hindi makapagdaragdag ng diin. . 4. Ang pagkumpas ay dapat na una kaysa pananalita. Dapat na galing sa kalooban ang natural na pagkumpas. Dapat na ibagay sa mga salitang binibigkas ang pagkumpas.Mga dapat tandaan sa pagkumpas 1.

Hindi dapat gumamit ng napakaraming kumpas o kaya ay wala ni isa man. 7. . Ang pasulpot-sulpot na napakaraming kumpas ay nakababawas diin. 6.Mga dapat tandaan sa pagkumpas 5. Ang pagkumpas ay nagsisimula sa balikat at nagtatapos sa dulo ng daliri.

Ang kamay ay di dapat sumakop sa kabilang hati ng katawan kapag kumukumpas. Dapat na may hangganan ang paggalaw ng kamay.Mga dapat tandaan sa pagkumpas 8. . Hindi dapat isagawa ang pagkumpas na parang nagwawalis. Hindi dapat iunat ang kamay nang malayung malayo sa tagiliran kapag kumukumpas. 9.

ang kanang kamay ang gamitin sa pagkumpas. dapat na magkapantay sa pagkakatayo ang mga paa. kapag nauuna ang kaliwang paa.Mga dapat tandaan sa pagkumpas 10. at kapag dalawang kamay ang ginagamit. ang kaliwang kamay ang gamitin sa pagkumpas. . Kapag nauuna ang kanag paa sa pagtayo.

Nakataob na palad at biglang ibababa – Nagpapahayag ito ng marahas na damdamin.” 2. Palas na itinataas habang nakalahad – Nagpapahiwatig ito ng dakilang damdamin “Kami’y nananalig sa iyong kapangyarihan. Dakilang Bathala.URI NG KUMPAS 1. “Huwag kayong padala sa simbuyo ng inyong damdamin.” .

URI NG KUMPAS 3.. Palad na bukas at marahang ibinababa – Ito’y nagpapahiwatig ng mababang uri ng kaisipan o damdamin. “Ibig kong malinawan ang mga bagay na may kinalaman sa naganap na kaguluhan.” .

“Sino kang huhusga sa aming pagkatao?” . “Ipagtatanggol natin ang ating bayan laban sa mga mapagsamantala. pagkagalit at panghahamak. Paturong kumpas – Ang kumpas na ito’y nagpapakilala ng panduduro. Kumpas na pasuntok o kuyom ang palad – nagpapahayag ito ng pagkapoot o galit at pakikipaglaban.URI NG KUMPAS 4.” 5.

URI NG KUMPAS 6. “Hindi ko akalaing ang kasiglahang ipinamalas niya sa’kin ay balatkayo lamang.” . mahinang-mahina na pala siya dahil sa taglay na karamdaman. Nakabukas na palad na magkalayo ang mga daliri at unti-unting ititikom – nagpapahiwatig ng matimping damdamin ang uring ito.

“Ang puso ko’y tigib ng kaligayahan sa mga sandaling ito sapagkat kapiling ko ang aking mga mahal sa buhay.URI NG KUMPAS 7. paharap sa nagsasalita – Ito’y pagtawag ng pansin sa alinmang bahagi ng katawan ng nagsasalita.” . Ang palad ay bukas.

aking ama. nakabukas ang palad – Ipinahihiwatig nito ang pagtanggi. Nakaharap sa madla. pagkabahala at pagkatakot.” .URI NG KUMPAS 8. “Matitiis ko ang pagdaralita sukdang magdildil ng asin huwag ka lamang malayo sa aking piling.

Kumpas na pahawi o pasaklaw – Ito’y nagpapahayag ng pagsaklaw ng isang diwa. “Nilupig ang bayan. inalis ang mga karapatan ng mga mamamayan at sila ang nangugsiupo sa trono ng kapangyarihan. tao o pook.” .URI NG KUMPAS 9.

URI NG KUMPAS 10.Ito’y ginagamit sa pagpapahiwatig ng kabiguan o kawalan ng lakas. Marahang pagbababa ng dalawang kamay.” . “Wala na! Wala na ang pag-asa naming makaahon sa karalitaang malaong panahon na naming kinasasakdalan.

Mapauunlad ang kakayahan sa pagsusuri ng sariling tinig sa mamagitan ng pagsasanay sa tulong ng tape recorder. matatas at nagbabagubago. Huwag asahang mapauunlad ang tinig sa paminsanminsang pagtatalumpati.Tinig Ang tinig na tinatanggap ng mga nakikinig ay tinig na kasiya – siya sa pandinig. .

Iangkop sa piyesa ang uri ng tinig na gagamitin. Tuwirang mangusap sa madla. Kailangan ang malinaw na pagbigkas upang maunawaan. Iwasang gumamit ng mga mapagkunwaring pananalita na maaaring magbigay ng alinlangan sa mga nakikinig.Mga dapat tandaan sa paggamit ng tinig: 1. 3. Taimtim na mangusap sa mga nakikinig. 4. 2. . 5.

Magkaroon ng tiwala sa sarili. .Mga dapat tandaan sa paggamit ng tinig: 6. Ang kakimian ay sagabal sa pagtatalumpati. Ito’y nakapagpapaudlot sa mabisang daloy ng pananalita.

. bintana at sahig.Mukha Tumingin sa mga mata o mukha ng mga nakikinig. Iwasan ang pagtingin sa kisame. Ang maiilap na mata at magalaw na ulo ay nakalilito sa mga nakikinig at nakapagbabawas ng kanilang kawilihan. Ang mga nakikinig ay nagkakaroon ng interes kung nadarama nilang sila’y kinakausap ng nagtatalumpati.

Magiging katawa-tawa ang isang nagtatalumpating nakangiti habang nagpapahayag ng isang malungkot na paksa. . Ang ekspresyon ng mukha ay dapat ibagay sa sitwasyon at kahulugan ng mensahe.Mukha Ang wastong pang-intelektwal at emosyonal na kahulugan ng mga salita ay nailalahad ng anyo ng mukha. Ang damdaming nakapaloob sa paksa ay napapalutang sa pamamagitan ng wastong ekspresyon ng mukha.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful