10 TEKNIK BELAJAR BERKESAN

5 Tentukan matlamat belajar.
5 Belajar mengikut jadual waktu yang disediakan. 5 Hindari masalah. 5 Menjauhi aktiviti yang tidak berfaedah. 5 Setiap yang dibaca mestilah ³ingat´. 5 Berusaha menyintai pelajaran. 5 Belajar dalam keadaan segar.
Motivasi Logos

gembira.5 Sentiasa berfikiran tenang. 5 Menggunakan pelbagai kemahiran. 5 Memohon petunjuk daripada Tuhan. dan ceria. Motivasi Logos .

Motivasi Logos .