Citeşte cu atenţie următoarele texte Focul e-nvelit pe vatră, Iar opaiţele-au murit, Şi prin satul adormit Doar vrun

câine-n somn mai latră Răguşit. Iat-o! Plină, dinspre munte Iese luna din brădet Şi se nalţă,-ncet-încet, Gânditoare ca o frunte De poet. Ca un glas domol de clopot Sună codrii mari de brad; Ritmic valurile cad, Cum se zbate-n dulce ropot Apa-n vad. Dintr-un timp şi vântul tace; Satul doarme ca-n mormânt Totu-i plin de duhul sfânt: Linişte-n văzduh şi pace Pe pământ.

La casa fără lacăt Doar luna de mai vine S-o cerceteze-n treacăt În nopţile senine. Perdele-nvechite Atîrnă într-o parte Ca aripi ostenite La geamurile sparte. Doar şoareci ţin soborul Ungherelor uitate, Păienjeni ţes covorul Uitării-ntunecate. Şi-aceeaşi armonie De greieri trist răsună În casa cea pustie Sub farmecul de lună... (Şt.O. Iosif, „Nopţi de

- respectarea regulilor de ortografie şi punctuaţie, aşezarea în pagină a textului, utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat. b. Practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte) 1. Transcrie din fiecare fragment câte două cuvinte, unul utilizat cu sens propriu, altul utilizat cu sens figurat. (4 p.) 2. Explică valoarea expresivă a câte unei sintagme din fiecare fragment. (6 p.) c. Elemente de construcţie a comunicării (20 puncte) 1. Găseşte câte două sinonime pentru : ”se nalţă”, „văzduh”, „s-o cerceteze”, „farmecul”. (8 p.) 2. Pornind de la două cuvinte sau sintagme specifice celor doi scriitori, alcătuieşte câte un exemplu de propoziţie simplă şi, respectiv, dezvoltată, pentru fiecare. (12 p.)10 puncte se acordă din oficiu.

VARIANTA A II-A Lectura – 80 de puncte
I. Înţelegerea textului (16 puncte) 1. Precizează două caracteristici comune celor două texte, având în vedere că ambele sunt lirice. (4p.) 2. Comentează, în cel puţin 10 rânduri, valoarea expresivă a câte unei sintagme din fiecare text. (12p.) II. Scriere despre textul literar (25 de puncte) Scrie o compunere de 15-20 de rânduri despre opera lirică, utilizând, pentru exemplificare, secvenţe din ambele texte propuse. III. Scriere imaginativă (25 de puncte) Valorificând mesajul fiecăruia dintre cele două texte poetice, alcătuieşte un text liric despre o noapte de vară, de cel puţin 20 de rânduri, în care să utilizezi următoarele secvenţe din textele propuse: satul adormit, codrii mari de brad, nopţile senine, farmecul de lună. Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere: - propunerea unui titlu sugestiv; - respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii; - utilizarea descrierii poetice ca mod de expunere; - introducerea în compunere a tuturor structurilor indicate. REDACTARE (pentru ambele compuneri – II şi III: 14 puncte) - respectarea regulilor de ortografie şi punctuaţie, aşezarea în pagină a textului, utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat. b. Practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte) Precizează şi comentează, în cel puţin 5 rânduri, câte un sens figurat din fiecare text.c. Elemente de construcţie a comunicării (20 puncte) 1. Găseşte câte două sinonime pentru : ”plină”, „gânditoare”, „-nvechite”, „pustie”.(8 p.) 2. Pornind de la tipurile de frază specifice celor doi scriitori, alcătuieşte câte un exemplu pentru fiecare. (12 p.) 10 puncte se acordă din oficiu.

(George Coşbuc, „Noapte de vară”)
Alege una dintre variantele de subiect propuse mai jos și răspunde corect tuturor cerințelor formulate în sarcinile de lucru. (90 de minute) Atenție! Nu ai voie să rezolvi ambele subiecte. Trebuie să optezi pentru cel care îți place mai mult.

VARIANTA I a. Lectura – 80 de puncte I. Înţelegerea textului ( 16 puncte) 1. Identifică două trăsături ale pastelului din textele date. (6 p.) 2. Prezintă, în cel puţin 10 rânduri, particularităţi prozodice ale celor două texte. (10 p.) II. Scriere despre textul literar (25 de puncte) Scrie o compunere de 15-20 de rânduri despre opera lirică, utilizând, pentru exemplificare, secvenţe din ambele texte propuse. III. Scriere imaginativă (25 de puncte) Valorificând mesajul fiecăruia dintre cele două texte poetice, alcatuieşte un text liric în proză despre o noapte de vară, de cel puţin 25 de rânduri, în care să utilizezi următoarele secvenţe din textele propuse: satul adormit, codrii mari de brad, nopţile senine, farmecul de lună. Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere: - propunerea unui titlu sugestiv; - respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii; - utilizarea descrierii poetice ca mod de expunere; - introducerea în compunere a tuturor structurilor indicate. REDACTARE (pentru ambele compuneri – II şi III: 14 puncte)